Om Bilderberg og Bilderbergmøtet 2010

26.6K visninger
52 minutter lesetid
199

Årets Bilderbergmøte står for døren. Møtet vil bli arrangert på Hotel Dolce Sitges i Spania i tiden 3 – 6 juni. Nyhetsspeilet har gleden av å dele en rekke små og store detaljer om Bilderberg og årets møte før møtet finner sted.

Av godbitene Nyhetsspeilet kan by på er en analyse av årets agenda og sannsynlige vedtak, basert på en bilderberglogisk gjennomgang av årets deltagere. Nyhetsspeilet publiserer også en komplett oversikt over Bilderberg-deltagerne for årene 1954-2010 i nedlastbart og søkbart Word-format.

Luksushotellet Dolce Sitges sør for Barcelona vil være åsted for årets Bilderberg-møte

Litt Bilderberg-historie

Det første topphemmelige møtet blant den vestlige verdens maktmenn ble avholdt på Hotell de Bilderberg i Holland i 1954. Dette førte til at organisasjonen har gått under navnet ”Bilderberg” siden. Offisielt er Bilderberg-møtet ”en uformell sammenkomst av private”.

Grunnleggerne av Bilderberg-konferansene var Prince Bernhard av Nederland og Joseph Retinger. Retinger var såkalt jesuitt”prest”, dvs. maktagent for jesuittordenen, og Bernhard var tidligere SS-offiser og medlem av Malteserordenen (Knights of Malta – SMOM).

I overkant av 100 personer får delta på hvert Bilderberg-møte etter invitasjon fra Styringskomiteen (The Bilderberg Steering Committee). Møtene finner sted om våren og avholdes en gang i året. Møtene varer 2,5 dager (torsdag kveld til søndag lunsj) og holdes i varierende, men alltid behagelige omgivelser.

En blanding av dyktige og anerkjente folk får delta – en kavalkade av sittende statsråder, sentralbanksjefer, militære og andre eksperter. De snakker om de viktigste spørsmålene i tiden. Deres tanker kan ikke gjentas utenfor møtene hvilket de heller ikke blir.

Bilderberg-tradisjonen er at et helt hotell blir booket for hvert møte, slik at deltagerne kan være alene med hverandre, sine ord, sine tanker og sitt sikkerhetspersonell.

Forfatteren og fløyteblåseren M. Willam Cooper, mangeårig offiser i US Naval Intelligence, med adgang til toppgraderte dokumenter har beskrevet Bilderberg  slik:

The result was the formation of a secret ruling body which became known as the Bilderberg group. The group was formed and met for the first time in 1952.They were named after the first publicly known meeting place, the Bilderberg Hotel. That public meeting took place in 1954. The Bilderbergers evolved into a secret world government that now controls everything.”

Hentet fra: ”Behold a pale horse” (1990)  av M. William Cooper, s. 200

Bilderbergs verdigrunnlag

David Rockefeller og Henry Kissinger har fungert som primus motor for Bilderberg i en årrekke. David Rockefeller er medlem av Malteserordenen og har deltatt på samtlige Bilderberg-møter siden 1954. Good ol’ David  fyller 95 år den 12. juni, få dager etter at årets Bilderbergmøte er over.

Deltagere på Bilderberg-møter kalles bilderbergere. Det er nok å ha deltatt på ett møte for å være bilderberger. En gang bilderberger alltid bilderberger

I 2002 utga Bilderberg-boss David Rockefeller sin selvbiografi “Memoarer” (”Memoirs”), og her sier han det selv slik (s. 405):

Noen mener endog at vi er en del av en hemmelig kabal som arbeider mot USAs egne interesser, og karakteriserer min familie og meg som “internasjonalister” og anser at vi konspirerer med andre verden over for å utvikle en mer integrert global politisk og økonomisk struktur – kall det EN VERDEN hvis du vil. Hvis dette er anklagen så er jeg skyldig, og jeg er stolt av det.”

Den skjulte maktens gudfar: David Rockefeller (95) har deltatt på samtlige Bilderbergmøter siden 1954

En nøktern analyse av Bilderberg og den konsentrerte makten som kontrolleres av bilderbergerne (se deltageroversikten senere i artikkelen) avdekker at kartelldannelser  på tvers av sektorer i retning av ”oligarkisk globalisme” utgjør en genuin trusel mot det siviliserte samfunnet:

Suverene staters juridiske systemer og politiske etablissementer innebærer mangfoldige hindre for oligarkisk globalisme, men koordinering av selskapspraksis – ved å etablere et globalt kartell som favner over alle økonomiske sektorer –  vil kunne gjøre det mulig å omgå disse restriksjonene. På dette punktet har bilderbergerne hovedsakelig rett, hvilket innebærer at de (bilderbergerne) utgjør en trusel mot det siviliserte samfunn.”  Se

Bilderberg kalles også ”Den hemmelige verdensregjeringen” og ”Quisling-fabrikken”.

Skriften på veggen om Bilderberg

Den knugende tausheten fra Bilderberg

Noe av det mest påfallende ved Bilderberg-møtene og bilderbergerne er det faktum at alle deltagernes munn synes å være lukket med syv segl – omertà som det heter på mafiaspråket – om hva som egentlig vurderes og besluttes i Bilderberg-møtenes innerste irrganger.

Dette suppleres av en praktisk talt komplett media blackout, som består i at mainstream media unnlater å omtale at Bilderberg-møtene finner sted.

Det er den øredøvende tausheten fra Bilderberg som faller den frie journalisten og mangeårige Bilderberg-forskeren Tony Gosling mest tungt for brystet. Gosling driver nettstedet www.bilderberg.org :

«Mitt hovedproblem er hemmeligholdet. Når så mange mennesker med så mye makt samles på ett sted skylder de oss en forklaring på hva som foregår.” Se

Bilderberg, statsledere i vestlige land og demokratiske grunnverdier

Hele Bilderberg-konstruksjonen er i sin natur udemokratisk, og dermed en trusel mot grunnverdiene i “de opplyste vestlige land med åpenhet i forvaltningen, transparens på politikersiden, trykkefrihet og dypt forankrede demokratiske rettigheter”.

Det er ganske så tankevekkende at de viktigste Bilderberg-deltagerne opp gjennom årene har vært demokratisk valgte statsledere, som har misbrukt tilliten de har fått fra sine velgere ved å delta på Bilderberg-møter  bak velgernes  rygg uten å stå frem i etterkant av møtene og opplyse om om hvilke forpliktelser de har pådratt seg som følge av sin deltagelse.

Politikere som deltar på Bilderbergmøter blir utsatt for lojalitetskonflikter, ved at Bilderbergs interesser og pålegg ofte kommer i motstrid med deres velgeres interesser. Det er påfallende i hvilken grad politikerne ikke ser ut til å være tynget av dette, ved at praktisk talt alle Bilderberg-politikere pusher Bilderbergs program som om de høvler over sine egne borgere med bulldoser.

Norske eksempler på dette i nyere tid er f.eks. EU-medlemskap (fremmet av bilderbergerne Gro Harlem Brundtland og Thorvald Stoltenberg) og EU-direktiver av typen Tjenestedirektivet og Datalagringsdirektivet (som fremmes av bilderbergerne Jens Stoltenberg og Siv Jensen).

Bilderberg og EU

Det sies at den som ikke kjenner sin historie vil være fortapt i fremtiden.

Allerede på det første Bilderberg-møtet i 1954 var ”europeisk integrasjon” et av hovedpunktene på dagsorden

Bilderberg-agenda anno 1954: Europeisk integrasjon…

På Bilderberg-møtet i 1955 ble planer for en felles europeisk valutaenhet diskutert. Se

Sett i lys av de europeiske landenes utvikling frem til dagens EU-union tyder mye på at Bilderberg har vært en slags ”lysende sti” som har anvist veien frem mot dagens EU. Det faktum at nøkkelpolitikerne (fra Tyskland, Italia, Frankrike, Storbritannia, Sverige osv.)  som har bidratt til å bringe EU frem til der unionen er i dag også har vært bilderbergere er en indikasjon på at Bilderberg har vært ”den usynlige jernhånden” som har fått gjennomført dagens EU-organisering.

Et annet element  ved utviklingen av EU er de hemmelige, udemokratiske og folkeforaktende  målsettingene som EUs arkitekter har hatt. Dette går ut på at  hensikten er å la EUs borgere forbli i uvitenhet, slik det f.eks. ble uttrykt av  Jean Monnet, en av EU’s grunnleggere:

“Europas nasjoner bør styres mot en superstat uten at deres borgere forstår hva som skjer. Dette kan oppnås ved hjelp av små skritt, hvor hvert element blir kamuflert med at det har et økonomisk formål, men som gradvis og irreversibelt vil føre til en føderasjon.” Se

Bilderberg og deres overordnede

Malteserordenen og Jesuittordenen var tilstede da planene for dagens EU ble klekket ut. Planene gikk ut på at EUs borgere skulle lokkes inn i fellesskapet under løfte om ”frihet og velstand” (mye av dette har også manifestert seg i praksis) mens jernhånden i form av kontinuerlig sentralisering av makt og  undergraving av borgerrettigheter skulle forbli skjult inntil det var blitt et irreversibelt fait accompli, mao. at det ville være for sent for EUs borgere å forhindre.

 

I 2009 ble EUs presidentembete opprettet. Presidentstolen ble gjennom udemokratisk rigging bak lukkede dører besatt med bilderbergeren Herman van  Rompoy. Forut for valget i EU-Parlamentet kommenterte den italienske politikeren Mario Borghezio at alle 3 presidentkandidatene var enten Bilderberg- eller Trilateralkommisjons-medlemmer, dvs. løpegutter for Malteserorden-medlem David Rockefeller.

Davos-toppmøtet og Bilderbergmøtet; likheter og ulikheter

Den økonomiske Davos-konferansen som er kjent som World Economic Forum avholdes tidlig på vinteren i Sveits.

Davos-møtet kjennetegnes av en åpen atmosfære, et bredt spekter av foredragsholdere og publikum som omgås fritt med et stort oppbud av journalister. Dette skjer på naturlig vis,  uten at ivaretagelse av deltagernes sikkerhet sies å utgjøre noe problem kontakten mellom deltagerne og den frie flyt av kunnskaps- og idéutveksling som finner sted på konferansen.

På Bilderbergmøtene er arrangør-hotellene i praksis omgjort til fort, med et politioppbud som gjerne matcher eller overgår deltagerantallet, maskingeværer, militære helikoptre og/eller jagerfly som flyr over Bilderberg-fortet og uniformerte og sivile sikkerhetsvakter som sørger for å holde såvel journalister som tilfeldige tilreisende på solid avstand fra møtestedet. Dette er beskrevet i avisen The Guardians dekning av Bilderbergmøtet i 2009:

Med tanke på at mange Bilderberg-deltagere også deltar på Davos-toppmøter, hva kan være  årsaken til den grelle forskjellen; mellom transparens og hemmelighold, mellom tillitsfull åpenhet og uniformert og bevæpnet barbari være ?

Mektige bilderbergere på Davos-konferanse – uten behov for bilderbergsk avsperring/bevæpning/hemmelighold/”sikkerhet”: Fra v. Peter D. Sutherland, Henry Kissinger og Peter Mandelson.

Har bilderbergere i virkeligheten janus-ansikter som bunner i de skjulte agendaer og vedtak fra Bilderberg som for enhver pris ikke må komme offentligheten for øret ? Mao. at silkehansken som vises frem i Davos tas av og avdekker den grelle jernhånden på Bilderberg noen måneder senere ?

I Bilderberg-jegeren Daniel Estulins bok ”The true story of the Bilderberg” avsløres det hvordan det under Bilderberg-møtet i Canada i 1996 kom frem via en lekkasje til avisen Toronto Star at det var planer om å slå sammen USA og Canada til ett land ! Henry Kissinger skal ha blitt rasende over at noen fra Bilderbergs lukkede rom hadde vært så ”illojale” at de hadde informert pressen om de maktgale planene om å forme om millioner av menneskers liv og skjebne i henhold til ”de gale globales” psykopatiske ideer og påfunn.

Norske politikere og Bilderberg

Norge er kjent som landet som gav verden ”Quisling”. På alle verdens språk betyr ”Quisling” landssviker, forræder, folkesviker osv.

Av den nesten-komplette Bilderberg-oversikten som ligger her 1954-2010_Bilderberg-Meetings-Participant-List og du kan laste ned til din egen PC som Word-dokument fremgår det at det har vært en jevn og stille valfart av norske maktmennesker til Bilderbergmøtene fra 1954 og frem til i dag. (Norske deltagere står merket som ”NOR”, ”N” eller ”Norway”): Jens Chr. Hauge, Thorvald Stoltenberg, Gro Harlem Brundtland, Jens Stoltenberg, Kristin Clemet, Siv Jensen m. fl.

Norge har stått som arrangør av Bilderberg-konferansen én gang, og det var på Park Hotell i Sandefjord i 1982. Her deltok såvel sittende statsminister Kåre Willoch som opposisjonsleder  Gro Harlem Brundtland og Rockefeller-venn Thorvald Stoltenberg (”Big Daddy” Stoltenberg var medlem av Trilateral-kommisjonen og deltok på sitt første Bilderbergmøte i 1973). I forkant av Sandefjord-møtet ble det avholdt en pressekonferanse som var ledet av den tyske politikeren Walter Scheel. Det er mange år siden Bilderberg tok seg bryet med å presentere en tilforlatelig silkehanske-fasade foran et uvitende pressekorps. Nå er det de lukkede porter og uniformerte maskingeværskyttere som råder grunnen.

Den eneste norske Bilderberg-politiker som har ytret et kritisk ord om hva han har vært med på er Kåre Willoch, som på sine eldre dager har uttalt at ”Hadde jeg visst hva jeg vet nå, hadde jeg reist til møtet med adskillig mer skepsis enn tilfellet var”. Kanskje viser dette utsagnet fra den nå så ydmyke og kloke Kåre Willoch en naiv oppfatning om at ”det er nå bedre å være tilstede” selv om det innebærer å bli et gissel og en nyttig idiot som har måttet avlegge idiotiske og illojale eder om omertà-taushet samt å bli med ombord i en vogn på et tog som det ikke lar seg gjøre å komme seg av i fart. Hvorfor vurderer ikke Kåre Willoch det i dag som at det hadde vært bedre simpelthen å takke nei til Bilderberg-invitasjonene ?

Den staute norske politikeren Per Borten (1913 – 2005) som var statsminister i tiden 1965 – 1971 gjorde noe i norsk sammenheng så sjeldent som å si NEI til Bilderberg-deltagelse. Hvorfor forvandles så mange nordmenn til wanna be quislinger når de ser sitt snitt til å spise kirsebær med de store ? Hvorfor ser det ut til at folkevettet går ut den dagen Bilderberg-invitasjonen kommer inn ?

Per Borten – ærlig og patriotisk norsk politiker som ganske enkelt sa NEI til Bilderberg

Wallenberg, Bilderberg og Sverige – å virke uten å synes

Sverige har tunge familiedynastier og industritradisjoner som går flere århundrer tilbake. Mye av dagens makt og rikdom ble grunnlagt med medvirkning fra datidens jesuitter. Mediakonsernet Bonniers og industri- og finansdynastiet Wallenberg er eksempler på dette.

Samrøre mellom Wallenberg og Jesuittordenen i tidligere tider. Hva skjer i det skjulte i dag ?

Doldis-dynastiet Wallenberg har i likhet med Rockefeller deltatt på Bilderberg helt siden starten. De styrtrike og i Sverige så allmektige Wallenbergerne  opererer under doldis-mottoet ”Å virke uten å synes”, mao å utøve solid makt fra sin skjulte plass i kulissene.

Pussig nok er Å virke uten å synes også Bilderbergs motto. Gjennom finanskonglomeratet SEB (Skandinaviska Enskilda Banken) og investeringsforetaket Investor AB kontrollerer Wallenbergerne praktisk talt halve Sverige den dag idag.

Makt-kontakt – Marcus Wallenberg og EU-kommissær José Manuel Barroso. Pussig håndtrykk ?

Sveriges viktigste politiker-bilderberger er utenriksminister og tidl. statsminister Carl Bildt. Bildt har 12 Bilderberg-deltagelser siden 1996. Forøvrig deltok Sveriges myrdede  statsminister Olof Palme på 5 Bilderbergmøter i tiden 1962 – 1984.

Tre Kronor: Bilderbergs svenske supperrekke ! Med to blad Wallenberg og én Bildt på topp

Island og Bilderberg

At Island siden oktober 2008 har gjennomlevd sin største økonomiske og politiske krise noensinne er velkjent. Mindre kjent er det at islandske statsministre og sentralbanksjefer som Geir Hallgrimsson og David Oddsson valfartet til Bilderberg i nesten 20 år før landets havari var et faktum. Etter at den islandske nasjonen ble rammet av finanskollaps i oktober 2008 har ingen islendinger deltatt. Er ikke de islandske bilderbergerne lengre velkommen – nå som de i nødens stund ikke bare trenger hjelp til å berge sine personlige karrierer, men hele deres folk trenger generøs finansiell bistand for å forhindre at alle islandske borgere forvandles til gjeldsslaver i uoverskuelig fremtid ?

Hva er en ekte Bilderberg-bank – en venn i nødens stund eller en gribb som sikler etter å gjøre deg til gjeldsslave ?

Islandske bilderbergere: Fra v. Bjarni Benediktsson, Geir Halgrimsson, Gunnar Thoroddsson og David Oddsson

Samling i finans-sumpen: Bilderberg og den greske tragedie

Hellas har lenge vært et Bilderberg-reir og har vært vertskap flere ganger, senest i 2009. Såvel statsministre som opposisjonsledere har vært bilderbergere og den kriserammede nasjonen har hele 9 deltagere på møtet i år (sammenlignet med f.eks. Norges 3 deltagere).

Hellas er nå i en prekær økonomisk situasjon, som hovedsakelig skyldes at statens gjeld er blitt for stor og uhåndterlig. Dette er en situasjon som den greske stat ikke kunne klart å komme i på egenhånd, fordi EU har strenge krav om begrensninger på et medlemslands underskudd, se f.eks.

En av den greske stats fremste finansielle rådgivere har vært jesuittfirmaet Goldman Sachs,  som har ydet solide bidrag til å lure grekerne ut i den finansielle hengemyra:

Furthermore, it has been reported, the company (Goldman Sachs) had helped the Greek government to get around EU rules, allowing the country to continue overspending while hiding its debt. Se

Hva er vel da mer naturlig enn at både den greske sentralbanksjefen Takis Arapoglou, Hellas’ utenriksminister Dora Bakoyannis, Hellas’ økonomi- og finansminister Yannis Papathanasiou, den europeiske sentralbanksjefen Jean-Claude Trichet og Goldman Sachs-sjefen Peter D. Sutherland kommer sammen på årets Bilderbergmøte for å diskutere hva som bør bli neste akt i den greske tragedie  ?

For Peter D. Sutherland, som er styreformann ikke bare i Goldman Sachs, som er under skandaleetterforskning, men også er styreformann i oljeselskapet BP som sliter med et uplugget borehull i Mexico-gulfen må det føles ekstra befriende med noen dager fri fra pliktene for å møte gode Bilderberg-venner og ta en drink og slappe av og slå av en prat sammen om løst og fast.

Gresk tragedie i moderne tid. Toppsjefen i Coca-Cola Hellas er eneste nasjonssjef fra mineralvannbransjen på årets møte. Vil det bli en het sommer i Hellas med behov for litt ekstra nedkjøling av sinte grekere ?

Bilderberg og de jernsensurerte vestlige media

Bilderberg ønsker å forme verden uten at verken verdens borgere eller Bilderbergs novisedeltagere skjønner særlig mye av hvilken vei det bærer. Nøkkelen til å lykkes med dette er den vestlige pressens svikefulle samarbeid gjennom sin praktisering av tabu-taushet om Bilderberg. Under sin åpningstale på Bilderbergmøtet i 1991 hyllet David Rockefeller  vest-pressens velvillige villedning av sine lesere med disse velvalgte ord:

Vi er takknemlige til The Washington Post, New York Times, Time Magazine og andre viktige publikasjoner hvis direktører har deltatt på våre møter og respektert sine løfter om taushet i nesten førti år. Det ville ha vært umulig for oss å utvikle vår plan for verden hvis vi hadde vært underlagt det skarpe søkelyset fra publisitet i løpet av disse årene. Men verden er nå mer sofistikert og klargjort til å marsjere mot en verdensregjering som aldri igjen vil kjenne krig men bare fred og velvære for hele menneskeheten. Den over-nasjonale suverenitet bestående av en intellektuell elite og verdens bankfolk er sikkert å foretrekke fremfor den nasjonale selvbestemmelse som har vært praktisert i tidligere århundrer.”

Den vestlige pressens journalistisk og samfunnsmessig sett svikefulle bistand til Bilderberg og deres skjulte agenda vises på to måter. Det ene er at media-representantene som deltar på møtene ikke refererer et eneste ord til noen om hva de har fått kjennskap til på møtet. Det andre er at vestlige media praktiserer blackout, mao. fullstendig TABU mot i det hele tatt å omtale Bilderberg.

Bilderberg som krigsmakt i kulissene

Krig er ikke bare noe som hører fortiden til. I moderne tid kan krig brukes til så mangt, inkludert å gjøre livet surt for selvstendige land som ikke ønsker å underkaste seg bilderbergernes agenda som også er kjent som NWO – New World Order.

Krigen i Jugoslavia i 1990-årene var for mange komplett uforståelig, også for jugoslavene selv. I ettertid er det kommet frem at ”visse krefter” ikke ønsket at Jugoslavia skulle fortsette å være et selvstendig land som ikke tok ordre fra noen, selv ikke fra Bilderberg.

Noe av det mest påfallende ved den langvarige og ødeleggende konflikten som raste på Balkan i 1990-årene var at samtlige oppnevnte ”fredsmeglere” var bilderbergere !

Peter Carrington, David Owen,  Carl Bildt og Thorvald Stoltenberg var ”fredsmeglere” som deltok på Bilderbergmøter i all hemmelighet samtidig som blodsutgytelsen i Jugoslavia pågikk og pågikk.

En grundig gjennomgang av årsakene til Jugoslavia-krigen har gitt konklusjoner som for noen kan virke oppsiktsvekkende:
I Jugoslavia, har ledende serbere beskyldt Bilderberg for å ha utløst krigen som førte til Slobodan Milosevics fall.” Se

Kan det tenkes å ha vært en sammenheng mellom beskyldningene om Bilderbergs bistand i fremprovosering av Jugoslavia-krigen og det faktum at alle ”meglerne” var utsendinger fra Bilderberg ?

Bør ikke denne tanken tenkes ikke bare som en teoretisk, men også som en helt reell mulighet ? At ”fredsmeglernes” mandat fra Bilderberg kan ha vært å puste til krigens ild for å holde den ved like, slik at oppstykkingen av Jugoslavia gikk sin gang og det engang så velorganiserte Serbia ble liggende med brukket økonomisk ryggrad ?

Et økonomisk og militært svekket Serbia ville lettere kunne bli et bytte for mulig innlemmelse i den påtenkte New World Order, slik NATO’s NWO-organ ved navn ”Den Norske Atlanterhavskomité” som betales over Norges statsbudsjett så direkte gir uttrykk for på sine hjemmesider:

Samtidig er det klart at Bosnia er en skjør statskonstruksjon, med potensial for fornyet intern konflikt. La meg minne om at NATO har investert svært mye i Bosnia-Hercegovina, gjennom IFOR/SFOR som er NATOs nest største operasjon noensinne. NATOs første faktiske operasjoner fant sted i og rundt Bosnia. Det er også av denne grunn meget viktig at vi lykkes i Bosnia, både av hensyn til Balkan og NATO selv. Serbia har også et langsiktig perspektiv mot integrasjon i de euroatlantiske strukturer.” Se

Serbias leder Slobodan Milosevic stod imot Bilderbergs New World Order inntil han ble myrdet i sin celle i Bilderberg-byen Haag i 2006 da det ble klart for organisatorene av rettssaken mot ham at informasjon om den skjulte makts ugjerninger var i ferd med å bli trukket frem i lyset. For mer informasjon om det skamløse mordet på serberlederen Milosevic, se f.eks. her.

Krig er så absolutt et Bilderberg-anliggende, noe mengden amerikanske Bilderberg-generaler med eller uten blod på hendene vitner om.

Irak-krigen som ble påbegynt i 2003 var et av de hemmelige temaene på Bilderberg-møtet i mai 2002, møtet opposisjonsleder Jens Stoltenberg og NRK-sjef John G. Bernander deltok på. Dette bekreftes av Bilderberg-forskeren Tony Gosling:

One of the first places I heard about the determination of US forces to attack Iraq was from leaks that came out of the 2002 Bilderberg meeting,” says Mr Gosling.” Se

Et annet krigsscenario er som kjent Afghanistan, hvor NATO-styrker nå dreper og blir drept på det niende året. NATO-sjefen er alltid en bilderberger, slik tilfellet har vært med Peter Carrington, Xavier Solana, Jaap de Hoop Scheffer, Anders Fogh Rasmussen osv.

Bilderberg og sentralbanksamarbeidet

Gjennom det styrtrike Rotschild-dynastiets egen private ”sentralbank”, Bank for International Settlements (BIS), pågår et samarbeid i det skjulte mellom mange lands sentralbanker. I denne sammenhengen omtales BIS som ”sentralbankenes sentralbank”.

Bilderberg er et av forumene som det skjulte sentralbanksamarbeidet pågår gjennom, G20-møtet er et annet. Som en følge av dette er så vel BIS-toppsjefen som ulike lands sentralbanksjefer hyppige deltagere på Bilderberg-møter. Både Norges forrige sentralbanksjef Kjell Storvik og nåværende sentralbanksjef Svein Gjedrem har deltatt på Bilderberg.

Sentralbanksjef Svien Gjedrem deltok på Bilderberg i 2003, året før han solgte ut Norges Banks gullreserver på noenogtredve tonn. Dette året hadde Dagens Næringsliv et journalistteam på åstedet for Bilderberg, og følgende replikkveksling utspant seg da mellom Svein Gjedrem og journalist Lars Backe Madsen:

Og der kommer sentralbanksjef Gjedrem. Han ser fotografene. Stopper opp. Ser ned. Later som et eller annet, gjør et forsøk på å gjemme seg bak en søyle, men alle de andre fortsetter nedover bakken. Han må følge etter. Så ser han opp. Smiler. Snakker.
– Hei, er det dere ?
– Ja, vi følger Bilderberg.
– Det vet jeg jo…

En norsk sentralbanksjef som gjemmer seg bak en søyle i møtet med representanter for norsk presse. Blir ikke det som å oppføre seg lik en guttunge som er blitt tatt på fersken med begge hendene dypt nede i kakeboksen ?

Hadde Gjedrem allerede forpliktet seg til å utføre Bilderberg-ordren om sellout av Norges gull da han den 17. mai 2003 ble overrasket av norsk presse i parken utenfor Paris ? Er Gjedrem nok et eksempel på en bilderberger som har bedrevet sellout av eget land og folk ?

Sentralbanksjef Gjedrem på Bilderbergmøte i Paris etter å ha prøvd å gjemme seg bak en søyle. Påfallende blid for anledningen. Anes en skamfullhet bak fasaden ?

Såvel BIS som IMF – Det Internasjonale Pengefondet – er tiltenkt nøkkelroller i Bilderberg/NWO’s bestrebelser i retning av en felles verdensvaluta.

Bilderberglogi anno 2010: Analyse av årets deltagere og aktuelle agendaer !

På femti-, seksti- og syttitallet, da Sovjetunionens indre anliggender var svært hemmelighetsfulle, var en av de få offentlige indikasjonene på maktforholdene den årlige 1. mai-feiringen på Den Røde Plass. Hvilke politbyråmedlemmer som dukket opp ved Lenin-Mausoleet og deres innbyrdes plassering ga vestlige journalister noen hint om hvem som var ved makten, hvem som var på vei inn og hvem som var på vei ut.

Kremlologi i praksis: Analyse av sovjet-makthavernes innbyrdes plassering på Den Røde Plass

Under de samme tiårene som vestlige medier uffet seg over de sovjetiske makthavernes hemmelighetsfullhet og vestlige politikere beskyldte Sovjet-makten for å arbeide mot verdensherredømmet deltok de samme politikerne i største hemmelighet på Bilderbergmøter som konsekvent ble fortiet av ”den frie og åpne”pressen i vesten. Er det kanhende Bilderberg som arbeider for verdensherredømme ved navn NWO ?

Bilderberglogi er læren om Bilderbergs virkemåte, synlig så vel som usynlig, om årsaker og virkninger knyttet til Bilderberg-agendaer og -vedtak og om Bilderbergs plass i det større nettverket av skjult makt som omslutter jorden lik etterkoppspinn.

Bilderberglogi er den vestlige verdens viktigste og mest forsømte område innenfor journalistikk og statsvitenskap. Dagens Næringslivs reportasje fra 2003 viste seg å være en enslig svale, som forårsaket innstramninger i ytringsfriheten, ikke fra Kreml, men fra Bilderberg.

Det store kunnskaps- og informasjonsvakuumet knyttet til Bilderberg må sees i sammenheng med at toppfolk fra såvel vestlige akademia (dvs. forskning og høyere utdanning) som vestlige media har deltatt på Bilderbergmøter i år ut og år inn og har fungert som tankepoliti og sensurinstanser i verste Sovjet-stil ved å se til at begreper som Bilderberg, Bilderbergmøter og Bilderbergmakt er blitt kjemisk luket ut av de fleste skrevne sammenhenger  – inntil internett kom…

Som et eksempel på undertrykkingen av bilderberglogien i dagens uopplyste Norge kan det nevnes at professor Janne Haaland Matlary ved Institutt for statsvitenskap ved Universitet i Oslo er medlem av Malteserordenen hvor hun forøvrig benytter lærebøker av bilderberger og Malteserordenmedlem Henry Kissinger.

Bilderbergmøtet 2010: Trender og funn !

I en verden hvor endringene ser ut til å akselere på ulike plan er turbopublisering av aktuelle saker ofte påkrevet. Nyhetsspeilet bringer her denne trenden et trinn videre, ved å presentere en komplett gjennomgang av årets Bilderbergmøte og dets deltagere – før møtet har funnet sted !

Her er de viktigste funnene for Bilderbergmøtet anno 2010:

1. Henry Kissinger kommer ikke !
Kissingers fravær skyldes neppe redusert maktbegjær eller et svekket ønske om å se New World Order gjennomført i sin tid.

Derimot kan det skyldes at han er på flukt fra lovens lange arm og har fått kalde føtter. Kan Kissinger ha blitt hvisket Nyhetsspeilets ord i forkant av fjorårets møte i øret ?
Kissinger ankommer gjerne i en limo bak sorte vinduer lik en mafia don, flankert av et voldsomt politioppbud. Med så mye politi tilstede er det store spørsmålet hvorfor ikke Kissinger for lengst er blitt arrestert på flekken på et Bilderberg-møte.” Se

Årsaken til at Kissinger nå frykter å bli innhentet av lovens lange arm mer enn noengang er trolig at han med nød og neppe unngikk å bli fengslet under et besøk i Irland nylig. Kun jesuittisk inngripen fra høytstående irske maktmenn fikk forhindret at ”Bad Boy” Kissinger omsider ble innhentet av sin fortid for sitt omfattende kriminelle rulleblad. Du kan lese om dette her.

2. NATO’s generalsekretær Anders Fogh Rasmussen kommer ikke
Det er oppsiktsvekkende at danske Fogh Rasmussen har til gode å delta på et Bilderbergmøte som NATO’s generalsekretær, siden han heller ikke deltok i 2009 som nytiltrådt NATO-sjef. En mulig forklaring på den joviale danskens fravær kan være at han har fått se den nye danske filmen Armadillo, som viser den komplette meningsløsheten i Afghanistan-krigen, og at han nå ikke ønsker å motta Bilderberg-ordre om å delta i flere kriger, f.eks. mot Iran.

3. Den forrige NATO-sjefen kommer istedet for dansken
Hollenderen Jaap ”we chemtrail you” de Hoop Scheffer stepper inn og representerer NATO i danske Fogh Rasmussens fravær, selv om det er noe uklart hvilken posisjon chemtrails-Jaap nå innehar i NATO. Kan det være som liaison-offiser til den militære krigerordenen Malteserordenen som var en av NATO’s fødselshjelpere…?

4.  USAs statlige finanstopper deltar heller ikke i år
Finansielle toppfolk fra USAs sentralmyndigheter (The Fed osv.) uteblir i år også. Dette skjedde for første gang i 2009. Timothy Geitner og Ben Bernanke har tidligere vært fast inventar på møtene. Kan det være at The Fed har mer enn nok med å kamuflere de reelle trilliontallene i (u)balansen og håndtere speil og røyk for å slippe å måtte gjøre rede for hvor gullet i Fort Knox har tatt veien ?

5. Økt satsing på samarbeid med media
Bilderberg gjennomfører i år et virkelig skippertak for å bringe flest mulig mediehus inn i varmen, hvor de må avlegge taushetsløfte og frasi seg sin journalistiske integritet og profesjonalitet for istedet å vende hjem fra møtet for å fylle sine plikter som nyttige propagandaidioter for Bilderberg. Det faktum at finanspressen er tungt inne kan tyde på at speil og røyk oppslag vil være viktig for å piske opp angsten i finansmarkedene slik at den skjulte agenda (se neste punkt) ikke vil bli avslørt mens turbulensen ennå pågår, gribbene fores og omsmeltingen av verdens næringsliv finner sted.

6.  Tung satsing på gjeldsbasert finans og selskapsovertagelser
Hovedforskyvningen av deltagelse på årets møte har skjedd innenfor finans, nærmere bestemt gjeld, gjeldskriser og selskapsovertagelser.

Kapitalmakten som er tilstede på årets Bilderbergmøte er så formidabel  og kompetansen så spisset at det gis inntrykk av at “Det store kuppet” vil bli planlagt.

Verdens skjulte makt, ikke minst den Illuminati-, Rotschild- og Rockefellerdominerte kapitalmakten har som modus operandi at flere målsettinger oppnås gjennom samme handling og samhandling.

Bilderbergs målsettinger om kontroll over den politiske økonomi og økt global økonomisk integrasjon ligger tjukt utenpå deltagerlisten. Oppnåelsen av dette vil trolig fortone seg enklere dersom det først fremprovoseres en skikkelig finansiell hvirvelstorm med påfølgende nedsmelting av så vel børser som valuta- og finansmarkeder hvor den kaldkvelende løkka rundt de mange enkeltaktørene vil bestå av uhåndterlig gjeld i kombinasjon med fallende etterspørsel, hvor den første gjerne vil være forårsaket av den andre.

Den andre store gruppen av finansdeltagere består av såkalte egenkapitalfirmaer (”equity firms”) og investeringsbanker med ukjente navn som Evercore Partners, Ripplewood Holdings, SCP Partners, Perseus, Clarium Capital Management m. fl.

Dette er gjerne privateide selskaper som har som spesialitet å forestå restrukturering av selskaper, inkl. oppkjøp av gjeldstyngede selskaper og nysatsinger (venture). Det eneste advokatfirmaet som er innkalt, Gibson Dunn, har spisskompetanse innenfor nettopp dette spesialfeltet slik det fremgår av  firmaets hjemmesider: ”GAME CHANGERS …clients in deep trouble turn to Gibson Dunn for fresh, aggressive thinking and innovative rescues”.

Det ser ut til at finansgribber i hopetall vil fly til Barcelona for å sette seg på sine Bilderberg-grener hvor de får være med på å klekke ut hvordan verdens mange bytter kan angripes dersom det først lykkes å gjøre dem mer sårbare.

Et eksempel på en ekte finansgribb blant årets deltagere er Henry R. Kravis. Som grunnlegger og partner i firmaet KKR – Kohlberg Kravis Roberts & Co – var Henry K. med på å gjennomføre både den første og den største i en rekke såkalte leveraged buyouts, lånefinansierte selskapsovertagelser på godt norsk.

Selv blant Wall Streets kyniske finanshaier går dette for å være blant de mest usmakelige former for finanstransaksjoner. Metoden går i korthet ut på å kjøpe seg opp som aksjonær i et firma som er valgt som ”target”, sikre seg styreplass og utøvende makt hvoretter oppkjøperen som ny eier låner penger; fra firmaets egen kasse eller fra dets bankforbindelse (!) som benyttes til å kjøpe selskapets egne aksjer inntil aksjemajoritet er oppnådd. Når eierovertagelsen er et faktum vil selskapet være syltet i gjeld, hvoretter det nyervervede selskapets ulike eiendeler – dets arvesølv i ulike former – selges unna for å betale ned på gjelda samtidig som enhver ansatt må forberede seg på store forandringer.

En tilhenger av fri kapitalisme med de fordeler det gir vil anse at egenkapitalfirmaene  som er klare til å gå inn med kapital i situasjoner hvor restruktureringer er påkrevet vil være et gode, bl.a. fordi egenkapitalfirmaene kan bidra til at produksjon og arbeidsplasser beholdes og videreutvikles fremfor å legges ned pga. en forbigående krise.

Men for å fatte den monstrøse finansielle betydningen av Bilderbergs ulike finansielle ”predators” (rovdyr – et kjent Wall Street begrep) er det nødvendig å ha et blikk for den større helheten.

Det var på Bilderbergmøtet i 2006 at det først ble snakket om finanskrisen som kom høsten 2008. Hva forårsaket hva ? Hvilke tråder ble det trukket i slik at finanskrisen ble utløst ? Var dette ønsket av Bilderberg for å komme videre med den større  planen ?

Innsidere i maktens skjulte nettverk varslet om at finanskrisen var planlagt i god tid i forveien. Nøklene var usunn utlånspraksis, for høyt gjeldsopptak samt usunn rentepolitikk fra diverse sentralbanker. Denne trippelkombinasjonen vil kunne spilles som et instrument av Bilderberg på ny dersom en ny finanskrise nå planlegges, ettersom alle aktører som behøves for å yte sine bidrag vil bli huset under samme tak på møtet.

Så dersom den nåværende finans- og valutauroen – som finanspressen allerede har svartmalt hinsides de fleste proporsjoner – tiltar og manifesterer seg lik en hvirvelstorm som skissert, så kan det symboliseres som at mange trær vil falle til jorden og mye avling vil bli skadet eller ødelagt som følge av vindens herjinger. Dette vil være fase 1.

Deretter vil alle ”hjelperne” av typen egenkapitalfirmaer og investeringsbanker melde seg og tilby sin assistanse i form av kapital og kompetanse. Dette vil være fase 2.

Fase 3 vil gå ut på at de mange restruktureringer, nedleggelser og styrte nysatsinger som vil komme i kjølvannet vil passe inn lik puslespillbrikker i det globale oligarkis pågående kabal-legging.

Finanskrisen som ble utløst i Argentina for 10 år siden er et eksempel på dette. Full bankkrise og valutauro som reduserte millioner av menneskers livskvalitet mens bankene klarte seg og landets realverdier ble kjøpt opp utenfra via IMF og NWO-kabalens krav om ”privatisering” og ”adgang for utenlandske investeringer”. Et direkte resultat av dette NWO-kjøret er at Argentinas engang så stolte landbruk nå er fullt av livsfiendtlige GMO-vekster, som gir usunn mat, er ødeleggende for jordsmonnet og gjør bøndene avhengige av såkorn fra Malteserordenens matmonster Monsanto.

7. Krig er også et sedvanlig satsingsområde for Bilderberg
Pakistan og muligens Iran er utpekt som nye krigssoner i tillegg til de nesten-ødelagte landene Irak og Afghanistan. Det er nå muslimske land som er de Vatikanet-styrte vestlige landenes nye korstogs-mål.

Den uavhengige fredsnasjonen Iran er nå kommet i den kriminelle NWO-kabalens kikkertsikte.

Bilderbergs Rockefeller-styrte søsterorganisasjon The Trilateral Commission gikk inn for krig mot Iran da trilateralistene møttes bak lukkede dører i Irland for få uker siden:

By James P. Tucker, Jr. DUBLIN, Ireland
Trilateral Commission (TC) members, angry over their failure to establish a world government and the economic crisis they generated, called for war with Iran when they gathered behind closed doors here in Dublin, Ireland May 7-10.

War plans were revealed by Mikhail Slobodovsici, a chief adviser to the Russian leadership, when he strolled off the grounds of the Four Seasons resort, where TC had hunkered down behind armed guards and locked doors. He thought he was talking to a TC colleague when speaking with Alan Keenan, who operates the web site WeAreChange.org.” Se

STORFINANSINSTITUSJONER (18 deltagere)

DEU Ackermann, Josef Chairman of the Management Board and the Group Executive Committee, Deutsche Bank AG

GRC Arapoglou, Takis Chairman and CEO, National Bank of Greece

FRA Castries, Henri de Chairman of the Management Board and CEO, AXA

BEL Coene, Luc Vice Governor, National Bank of Belgium

ITA Draghi, Mario Governor, Banca d’Italia

IRL Gleeson, Dermot Chairman, AIB Group (Allied Irish Banks)

NLD Hommen, Jan H.M. Chairman, ING N.V.

FRA Oudéa, Frédéric CEO, Société Générale

ESP Nin Génova, Juan Maria President and CEO, La Caixa

TUR Sabanci Dinçer, Suzan Chairman, Akbank

AUT Scholten, Rudolf Member of the Board of Executive Directors, Oesterreichische Kontrollbank AG

ITA Siniscalco, Domenico Vice Chairman, Morgan Stanley International

IRL Sutherland, Peter D. Chairman, BP plc and Chairman, Goldman Sachs International

AUT Treichl, Andreas Chairman and CEO, Erste Group Bank AG

INT Trichet, Jean-Claude President, European Central Bank

SWE Wallenberg, Marcus Chairman, SEB

NLD Wellink, Nout President, De Nederlandsche Bank

INT Zoellick, Robert B. President, The World Bank Group

INVESTERINGSFIRMAER OG SELSKAPSOVERTAGELSER (10 deltagere)

USA Altman, Roger C. Chairman and CEO, Evercore Partners, Inc.
“Evercore Partners is a leading advisory and investment firm providing advisory services to prominent multinational corporations on significant mergers. Evercore Partners is a boutique investment bank located in New York. Evercore also has an investment management business through which the Company also manages private equity and venture capital funds for institutional investors.”

USA Collins, Timothy C. Senior Managing Director and CEO, Ripplewood Holdings, LLC
Ripplewood Holdings The firm participates in leveraged buyouts, management buyouts, growth capital investments, and other transactions, primarily in the automotive, financial, manufacturing, and media sectors.

USA Johnson, James A. Vice Chairman, Perseus, LLC
Legg merke til “predator”-motivet på hjemmesiden til Perseus…

USA Jordan, Jr., Vernon E. Senior Managing Director, Lazard Frères & Co. LLC
The firm provides advice on mergers and acquisitions, strategic matters, restructuring and capital structure, capital raising and corporate finance, as well as asset management services to corporations, partnerships, institutions, governments, and individuals.”

Lazard Frères er forøvrig en av eierne av USAs “sentralbank” The Fed. Det er ikke nødvendig å være amerikansk for å eie USAs sentralbank. Det er ikke engang nødvendig å være statlig.

USA Keane, John M. Senior Partner, SCP Partners; General, US Army, Retired Focused on investments in Information and Communications Technology (ICT), Life Sciences, Services, and Defense and Security.

USA Kravis, Henry R.  Senior Fellow, Hudson Institute, Inc.

INT Maystadt, Philippe President, European Investment Bank

USA Thiel, Peter A. President, Clarium Capital Management, LLC
Clarium is an investment management firm pursuing a global macro
(Legg merke til formuleringen “global macro”; høres nesten ut som “med NWO-puslespill legging for øye…)

SWE Wallenberg, Jacob Chairman, Investor AB

USA Wolfensohn, James D. Chairman, Wolfensohn & Company, LLC
An investment and advisory firm focused on emerging market economies. Wolfensohn er blitt gribb etter å ha vært leder for Verdensbanken i en årrekke. Ble det noe særlig mindre fattigdom og gjeldsslaveri i den tredje verden i hans tid ?

MEDIA   (16 deltagere)

AUT Bronner, Oscar Publisher and Editor, Der Standard

USA Graham, Donald E. Chairman and CEO, The Washington Post Company

TUR Kohen, Sami Senior Foreign Affairs Columnist, Milliyet

DEU Nass, Matthias Deputy Editor, Die Zeit

FRA Olivennes, Denis CEO and Editor in Chief, Le Nouvel Observateur

FIN Rajalahti, Hanna Managing Editor, Talouselämä

FRA Bompard, Alexandre CEO, Europe 1 (radio)

PRT Balsemão, Francisco Pinto Chairman and CEO, IMPRESA, S.G.P.S; Former Prime Minister

ESP Cebrián, Juan Luis CEO, Grupo PRISA

GBR Bredow, Vendeline von Business Correspondent, The Economist (Rapporteur)

GBR McBride, Edward Business Editor, The Economist (Rapporteur)

GBR Micklethwait, John Editor-in-Chief, The Economist

CAN Reisman, Heather M. Chair and CEO, Indigo Books & Music Inc. (bokhandelskjede)

GRC Papahelas, Alexis Journalist, Kathimerini

CHE Ringier, Michael Chairman, Ringier AG (mediehus, journalistskole m.v.)

GBR Wolf, Martin H. Associate Editor & Chief Economics Commentator, The Financial Times

POLITIKERE  (24 deltagere)

GRC Alogoskoufis, George Member of Parliament

TUR Babacan, Ali Minister of State and Deputy Prime Minister

GRC Bakoyannis, Dora Minister of Foreign Affairs

SWE Bildt, Carl Minister of Foreign Affairs

SWE Björklund, Jan Minister for Education; Leader of the Lìberal Party

GRC Diamantopoulou, Anna Member of Parliament

AUT Faymann, Werner Federal Chancellor

NLD Hirsch Ballin, Ernst M.H. Minister of Justice

FIN Katainen, Jyrki Minister of Finance

DEU Klaeden, Eckart von Foreign Policy Spokesman, CDU/CSU

DEU Koch, Roland Prime Minister of Hessen

DNK Thorning-Schmidt, Helle Leader ofThe Social Democratic Party

INT Kroes, Neelie Commissioner, European Commission

FRA Lagarde, Christine Minister for the Economy, Industry and Employment

PRT Leite, Manuela Ferreira Leader, PSD

ESP León Gross, Bernardino General Director of the Presidency of the Spanish Government

ESP Moratinos Cuyaubé, Miguel A. Minister of Foreign Affairs

GBR Osborne, George Shadow Chancellor of the Exchequer

GRC Papathanasiou, Yannis Minister of Economy and Finance

PRT Pinho, Manuel Minister of Economy and Innovation

ESP Solbes, Pedro Vice-President of Spanish Government; Minister of Economy and Finance

USA Steinberg, James B. Deputy Secretary of State

FIN Vanhanen, Matti Prime Minister

USA Volcker, Paul A. Chairman, Economic Recovery Advisory Board

Her er litt nyere historie om hvordan bilderbergerne Paul Volcker og David Rockefeller og startet 1980-årenes finanskrise:

I 1979 ga president Carter jobben som finansminister til Arthur Miller, som hadde vært leder for The Fed. Dette ga igjen en åpning i Federal Reserve System, som først ble tilbudt av Carter til David Rockefeller, som takket nei, og så til AW Clausen, styreleder i Bank of America, som også takket nei.

Carter forsøkte gjentatte ganger å få Rockefeller til å akseptere, og til slutt anbefalte Rockefeller Volcker til jobben som leder for The Fed. Volcker satte straks i gang med å bekjempe inflasjonen ved å radikalt øke renten.

Verden ble tatt av sjokk. Dette var ikke en politikk som bare ville bli følt i USA med en lavkonjunktur, men sendte sjokkbølger verden rundt, noe som var ødeleggende for den tredje verdens gjeldsnasjoner. Dette var trolig det endelige målet for oljesjokkene i 1970-årene og sjokkterapien fra The Federal  Reserve i 1979.

Med hevingen av renten, økte prisen på internasjonale penger. Således økte rentene på internasjonale lån som var tatt opp i 1970-årene fra 2% i 1970 til 18% i 1980, noe som dramatisk økte rentenivået på lån til utviklinsland.

I utviklingslandene fikk oljeimporterende nasjoner enorme regninger for å dekke sin gjeld, og selv oljeproduserende land som Mexico fikk store problemer ettersom landet hadde lånt tungt for å industrialisere, og deretter led da oljeprisen falt igjen fordi lavkonjunkturen som inntraff i industrilandene reduserte etterspørselen. Derfor måtte Mexico i 1982 erklære at landet ikke lenger kunne betale sin gjeld, noe som betydde at «Mexico kunne ikke lenger dekke kostnadene til rentebetalinger, og i ennå mindre grad håpe på å tilbakebetale gjelden.” Resultatet var at gjeldsboblen sprakk.” Se

KRIG  (4 deltagere)

USA Boot, Max Jeane J. Kirkpatrick Senior Fellow for National Security Studies, Council on Foreign Relations

USA Holbrooke, Richard C. US Special Representative for Afghanistan and Pakistan

“Fredsmegler” (nytale for “krigsmegler”) Holbrooke på oppdrag: “First we take Pakistan, then we take Iran ?”

The curious case of Richard Holbrooke” – om starten på Obama-administrasjonens krigføring mot Pakistan er omtalt her.

Richard Holbrooke er senior medlem av USAs maktorgan CFR – Council of Foreign Relations og frimurer av 33. grad, en grad høyere enn president Obama. Se opp for nytale fra Holbrooke’s munn: “Fred” betyr krig, “Taliban som angriper i Pakistan” betyr amerikanske spesialstyrker (“black ops”) som utfører terror  inne i Pakistan osv.

INT Hoop Scheffer, Jaap G. de Secretary General, NATO
Har ikke Bilderbergs styringskomité fått med seg at NATO har byttet toppsjef ? Ihvertfall ifølge NATOs egne hjemmesider. Hva kan grunnen være til at Bilderberg oppfører seg som om hollenderen Hoop Scheffer ennå er calling the shots ?

USA Keane, John M. Senior Partner, SCP Partners; General, US Army, Retired

Anvendelig bilderberger: John M. Keane – tidligere general – nå finansgribb


ENERGI (8 deltagere)

DNK Eldrup, Anders President, DONG Energy A/S

“Mr. Muhammed” – Anders Eldrup, gift med Merete Eldrup, toppsjefen i Jyllandsposten-konsernet. Muhammed-karikaturene som ble publisert av Jyllandsposten i 2005 var en bestilt provokasjon fra Bilderberg ! Hensikten var trolig å få lettere aksept for mer kriging i det muslimske Asia.

DNK Thune Andersen, Thomas Partner and CEO, Maersk Oil

ESP Entrecanales, José Manuel Chairman, Acciona

GBR Kerr, John Member, House of Lords; Deputy Chairman, Royal Dutch Shell plc

FIN Ollila, Jorma Chairman, Royal Dutch Shell plc

NLD Veer, Jeroen van der Chief Executive, Royal Dutch Shell plc

INT Tanaka, Nobuo Executive Director, IEA (International Energy Agency)

BEL Davignon, Etienne F. Vice Chairman, Suez Tractebel, Honorary Chairman, Bilderberg Meetings

FARMASI, MAT OG DRIKKE (5 deltagere)

Hvis du råder over oljen, har du makt over landet. Hvis du råder over føden, har du makt over befolkningen.

Henry Kissinger, bilderberger og medlem av Malteserordenen

GBR Taylor, J. Martin Chairman, Syngenta International AG

Syngenta-sjef Martin Taylor: Til Bilderberg med blod på hendene. Bør han ikke arresteres av politiet på Bilderbergmøtet og stilles for retten tiltalt for landarbeider-drap i Brasil som del av sin dødelige GMO-imperialisme?

Mens argentinsk landbruk har flommet over av GMO-vekster etter at landet ble konket av den internasjonale finansmafiaen for et drøyt tiår siden, så har nabolandet Brasil i stor grad klart å holde seg GMO-fritt, ikke minst takket være sine velinformerte og engasjerte landarbeidere. Men i de senere årene har  kjemilandbruksgiganten Syngenta ankommet med egne maskingeværbanditter som opererer i paramillitær stil for å tvangsinnføre GMO-vekster på brasiliansk jord:

En gruppe på 150 bønder som var knyttet til landarbeiderfagforeningen Via Campesina okkuperte et av Syngenta’s områder for GMO-forsøk i Brasil i oktober 2007 og ville gjøre det om til et GMO-fritt senter for økologisk landbruk. Syngenta svarte med bevæpnet militsia, som resulterte i at en landarbeider, far til tre barn, ble drept og seks andre ble skadet. Dette fremkommer av en pressemelding fra Via Campesina”. Se

CHE Vasella, Daniel L. Chairman and CEO, Novartis AG

GRC David, George A. Chairman, Coca-Cola Hellenic Bottling Co. (H.B.C.) S.A.

USA Kent, Muhtar President and CEO, The Coca-Cola Company

USA Sheeran, Josette Executive Director, UN World Food Programme


STORINDUSTRI (8 deltagere)

ITA Elkann, John Chairman, EXOR S.p.A.; Vice Chairman, Fiat S.p.A.

DEU Enders, Thomas CEO, Airbus SAS

TUR Koç, Mustafa V. Chairman, Koç Holding A.S.

USA Kleinfeld, Klaus President and CEO, Alcoa Inc.
Alcoa is the world’s leading producer of primary aluminum, fabricated aluminum, and alumina and is active in all major aspects of the aluminum industry.

GRC Kyriacopoulos, Ulysses Chairman and Board member of subsidiary companies of the S&B Group  (Industrial minerals)

GRC Papalexopoulos, Dimitris Managing Director, Titan Cement Co. S.A.

TUR Ugur, Agah CEO, Borusan Holding

NLD Wijers, Hans Chairman, AkzoNobel NV


FN, REGULERING OG JUS (4 deltagere)

INT Lamy, Pascal Director General, World Trade Organization

FRA Baverez, Nicolas Partner, Gibson, Dunn & Crutcher LLP

NLD Hirsch Ballin, Ernst M.H. Minister of Justice

GBR Mandelson, Peter Secretary of State for Business, Enterprise & Regulatory Reform

 

OVERVÅKING (6 deltagere)

USA Alexander, Keith B. Director, National Security Agency

NSA-sjef Keith Alexander: Med vesentlig høyere sikkerhetsklarering enn USAs president. Bildet viser USAs tidl. president Bush på et sjeldent besøk hos NSA; “en av hemmeligholdets største helligdommer”. Alexander står mellom Cheney og Bush.

NOR Baksaas, Jon Fredrik President and CEO, Telenor Group

NSA og Telenor har bedrevet et årelangt samarbeid om ulovlig overvåking av norske og utenlandske borgere gjennom prosjekt Echelon. Dette er bl.a. beskrevet slik:

Etter den 11 september har NSA (National Security Agency), PST og Telenor fått nærmest carte blanche til å blokkere, overvåke og fjerne uønsket kommunikasjon. Skal vi godta denne sterke innskrenkningen av vår personlige frihet som samtidig favoriserer de store globale amerikanske selskapene ?

NORWEGIAN SHEEPS – NORGES ROLLE I ECHELON-SAMARBEIDET

Det har synes som hele den norske mediaverden har fått munnkurv og ha vært redde for å fortelle det norske folket sannheten om at alle norske internett brukere er nøye overvåket. Internett er i dag et GLOBALT, ØKONOMISK, ØKONOMISK OG POLITISK STYRINGSVERKTØY for maktapparatet.

Norge har vært hovedmedlem i “Echelon-klubben” i mere enn 12 år.

Norge har vært fast medlem av “Echelon-klubben” i lang tid. Norge har alltid vært et lydig redskap for NSA (National Security Agency – U.S.A) og amerikansk etterretning helt siden vi gikk inn i Nato. Ikke nok med det vi er regnet med blant de aller største aktørene sammen med U.S.A, Canada, Australia og New Zealand.

Over there kaller høyt rangerte personer innen etterretning oss for “Norwegian Sheeps” og det med svært god bakgrunn.

Slik denne saken er blitt dekket av media hittil må de plasseres i samme klasse. Kommandert godtroende og dumme og langt fra kritiske og analytiske på Norges rolle.” Les mer her.

For oppdatert informasjon om Echelon og NSA, se f.eks. NSA-watch.

For øvrig er det NSA som foretar den grundige utvelgelsen av Bilderberg-deltagerne, noen få velges ut av et stort antall potensielle kandidater. Formelt godkjennes kandidatene av Bilderberg, men i praksis godkjennes mer enn 90% av personene som NSA foreslår som bilderbergnoviser. Et av kriteriene anses å være visse karaktersvakheter, som gjør at man glir inn i Bilderberg-kulten uten personlig integritet eller motforestillinger av særlig art.

ITA Bernabè, Franco CEO Telecom Italia SpA

CHE Blocher, Christoph Former Swiss Counselor; Former Chairman and CEO, EMS Group

DEU Löscher, Peter CEO, Siemens AG
Siemens er en av verdenslederne på RFID-teknologi, og har bl.a. kontrakter med Norges forsvar og norske sykehus. Som kjent kan RFID benyttes til så mangt, noe ikke minst Siemens er kommet langt med.

USA Mundie, Craig J. Chief Research and Strategy Officer, Microsoft Corporation

Windows operativsystem VISTA ble delvis utviklet for spionformål, og etterfølgeren Win7 er en storsatsing på overvåkingsområdet. Her er erfaringene med overvåking via Microsoft til Nyhetsspeilets faste kommentator Smurfen:

Microsoft og Bill Gates kommer ut med Win 7 nå og han gir det bort gratis til alle i et år…. kjøper man vista eller Wxp koster det over 1500 spenn men Win 7 som er helt nytt koster det bare noen hundre og oppgradere til…….Noe som skurrer tenkte jeg og instalerte wxp, Vista og Win 7 på 3 forskjellige disker på pcen og instalerte så Peergardien på alle 3. På Vista og Wxp så var alt normalt men på Win 7 så blir jeg forsøkt hacket og får opp ip-adresser fra alle mulige statlige byråer som prøver og få tilgang til pcen konstant… flere angrep i minuttet.”

Vil Telenor-Baksaas komme med forslag på møtet om hvordan Telenor kan bidra til mer effektiv overvåking av hjemme-PC’er i Norge og verden forøvrig ? Noe vil vel Baksaas ønske å bidra med for å vise at han fortjener sin plass i maktens innerste sirkler…

 

THINK TANKS (9 deltagere)

ITA Padoa-Schioppa, Tommaso Former Minister of Finance; President of Notre Europe  Notre Europe is an independent think tank devoted to European integration. Under the guidance of Jacques Delors, who created Notre Europe in 1996

USA Perle, Richard N. Resident Fellow, American Enterprise Institute for Public Policy Research

INT Pisani-Ferry, Jean Director, Bruegel
Bruegel is a Brussels-based think tank contributing to the quality of economic policy making in Europe. Based on a model which balances public and private inputs in its governance and funding, it intends to bring a new voice into Europe”s …

ITA Prodi, Romano Chairman, Foundation for Worldwide Cooperation

USA Rubin, Barnett R. Director of Studies and Senior Fellow, Center for International Cooperation, New York University

INT Stigson, Bjorn President, World Business Council for Sustainable Development

USA Kravis, Henry R.   Senior Fellow, Hudson Institute, Inc.

Bilderberg som “Predators Ball” – finansgribbenes høymesse. Bildet viser “predator” Henry Kravis.

GRC Stournaras, Yannis Research Director, Foundation for Economic and Industrial Research (IOBE)

GRC Tsoukalis, Loukas President of the Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (ELlAMEP)

USA Wolfowitz, Paul Visiting Scholar, American Enterprise Institute for Public Policy Research


AKADEMIA (7 deltagere)

USA Eberstadt, Nicholas N. Henry Wendt Scholar in Political Economy, American Enterprise Institute for Public Policy Research

USA Ferguson, Niall Laurence A. Tisch Professor of History, Harvard University

NLD Halberstadt, Victor Professor of Economics, Leiden University; Former Honorary Secretary General of Bilderberg Meetings

ITA Monti, Mario President, Universita Commerciale Luigi Bocconi

CAN Munroe-Blum, Heather Principal and Vice Chancellor, McGill University

CAN Samarasekera, Indira V. President and Vice-Chancellor, University of Alberta

NLD Halberstadt, Victor Professor of Economics, Leiden University; Former Honorary Secretary General of Bilderberg Meetings


DELTAGERE UTEN PORTEFØLJE (5 deltagere)

USA Rockefeller, David Former Chairman, Chase Manhattan Bank

CAN McKenna, Frank Former Ambassador to the US

FRA Montbrial, Thierry de President, French Institute for International Relations

NOR Myklebust, Egil Former Chairman of the Board of Directors SAS, Norsk Hydro ASA

NOR Reiten, Eivind President and CEO, Norsk Hydro ASA

Eivind Reiten er ikke lenger CEO, dvs. toppsjef i Norsk Hydro. Har Reiten glemt å sende inn oppdatert CV til styringskomiteen i Bilderberg ? For øvrig er hovedgrunnen til at så vel Myklebust som Reiten deltar på Bilderberg uten portefølje at de begge har vært toppsjefer i det som engang var norsk industris stolte flaggskip Norsk Hydro

Norsk Hydro er nå redusert til å produsere aluminiumsstøv for bruk i chemtrails og vaksiner samt visse industriformål. Er resten av Norsk Hydro blitt restrukturert i samsvar med føringer fra Bilderberg ? Det er ikke godt å si, men litt pussig var det jo at Egil Myklebust som sjef for et imperium som en gang besto av olje, kunstgjødsel og aluminium gikk tungt inn i sjokoladefabrikken Freia…som forøvrig ble solgt ut til globale interesser kort tid etter hvoretter svært mange av konsesjonsvilkårene ble brutt uten at den godeste Myklebust benyttet noe av sin Bilderberg-makt for å få kjøperne av Freia-aksjene han solgte dem til å følge norsk lov…


KONGELIGE (3 deltagere)

ESP Sophia, H.M. the Queen of Spain

NLD Beatrix, H.M. the Queen of the Netherlands

BEL Philippe, H.R.H. Prince

To dronninger og en prins: Bilderbergs kongelige alibi. Forøvrig deltok Norges Kong Harald på Bilderbergmøtet i 1984, dengang han ennå var kronprins.


KOLLEKTIVTRANSPORT (1 deltager)

CAN Prichard, J. Robert S. President and CEO, Metrolinx

Deltagerlisten for årets Bilderberg-møte kan du laste ned her: Bilderberg_participants_2010

Bilderberg in the twilight zone

Bilderberg er en maktens blekksprut, og det som vises kan knapt nok anses som toppen av isfjellet. Hva er Bilderberg egentlig lagd av og i hvilken grad kan Bilderberg anses som en reell trusel mot det gode liv på jorden ?

Nyhetsspeilet foretar her noen dybdeboringer inn i ukjent Bilderberg-territorium: Bilderberg in the twilight zone !

Bilderberg som mafia; cosa nostra og omertà

I organisasjonsteorien omhandler gangstersyndikatmodellen et monopol eller oligopol (nesten-monopol) som opprettholdes med vold eller trusler om vold. Mafiaen er det best kjente gangstersyndikatet. Viktige begreper innenfor mafia-kulturen er cosa nostra (italiensk som betyr ”vårt anliggende”), mao. at hva Gruppen bedriver er noe Gruppens medlemmer anser at ingen utenforstående har noe med. Praktisering av omertà betyr absolutt taushet utad om Gruppens indre anliggender.

Sett i lys av at både cosa nostra og omertà praktiseres av Bilderberg-Gruppens medlemmer utad og at en stor del av medlemmene er finansgribber og banksters, vil det være en gangbar arbeidsmodell å legge til grunn at Bilderberg er en mafia. Henry Kissinger har vært en pionér i å benytte kontroll over statsapparatet som den nesten-perfekte plattform for utøvelse av kriminell virksomhet i stor skala. Som Kissinger selv har sagt det ”The ulovlige utfører vi straks, det ikke-konstitusjonelle tar bare litt mer tid”.

En norsk Bilderberg-historie fra året 2003 kaster et twilight over Bilderbergs praksis med å skape taushet om gruppens indre anliggender.

Det hadde seg slik at Dagens Næringslivs journalist Lars Backe Madsen våren 2003 fikk nyss om at Bilderbergmøtet kom til å bli arrangert i Versailles i Frankrike.  Han ringte da opp Norges erkebilderberger Egil Myklebust og følgende samtale utspant seg:

– Skal du på Bilderberg-konferansen i år ?
– Ja…det skal jeg.
– Hvor er det i år ?
– Det kan jeg ikke si. (Omertà)
– Når er det ?
– Det kan jeg heller ikke si. (Omertà)
– Stemmer det at det er i Versailles fra 15. til 18. mai ?
– Jeg verken kan eller vil si noe om Bilderberg. Da ville jeg bryte et løfte. (Cosa nostra / Omertà)

Lars Backe Madsen behøvde ikke mer info om Myklebusts cosa nostra. Han tok med seg en fotograf og dro ned til Frankrike og befant seg på åstedet utenfor møtelokalet i slottsparken Versailles da bilderbergerne dukket opp. Resultatet ble en flott Bilderberg-reportasje:

Bilderbergmøte som toppoppslag i Dagens Næringsliv i mai 2003 ! En bragd i norsk pressehistorie.

Det var den gang da, at Dagens Næringsliv oppførte seg som en suveren avis med guts og journalistiske antenner og selv bestemte hva de skulle og ikke skulle skrive om. Det som har skjedd etter 2003-dekningen av Bilderberg-møtet er at den selvsamme avisen med redaktør og adm. dir. Amund Djuve i spissen ser ut til å ha blitt nok en vestlig redaktør som praktiserer tabu-taushet om Bilderberg. På direkte spørsmål fra Nyhetsspeilet om han er blitt presset til taushet om Bilderberg svarer redaktør Djuve ”selvfølgelig ikke”, og at årsaken til 7 års Bilderberg-taushet er at ”avisen har prioritert andre saker”. Den godeste Djuve har neppe mistet lysten på å selge flere papiraviser, og en god journalistisk nese vil nå kunne fornemme at publikums interesse for solide fakta om Bilderberg er større enn noengang.

Dagens Næringsliv-redaktør Amund Djuve og Bilderberg: Fra brølende løve til “tause Birgitte”. Hvorfor velger norske journalister og redaktører i hopetall å tie om makt-mafiaen Bilderberg, samtidig med at de utbasunerer at ingen land har bedre trykkefrihet enn Norge ?

Bilderberg som et element i verdens skjulte maktstrukturer

Bilderberg-gruppen består av en styringskomité på 39 personer, som ikke kan velges. De er den indre kjernen i gruppen og beslutningstakerne.
Deres oppgave vil da være å overføre ideene til de inviterte personer på årlig  basis. De årlige medlemmene er forskjellige hvert år, i likhet med plasseringen av møtene, og er personlig invitert av styringskomitéen. Den egentlige hensikten med møtene er å fremskynde gjennomføringen av målene for NWO / New World Order / Den nye verdensorden / One World Government.  Se

 

Kort tid etter å  ha blitt tatt i ed som USAs president holdt John F. Kennedy en tale til amerikanske journalister, hvor han ba om assistanse for å få eksponert ”monster-konspirasjonen”:

Vi står rundt om i verden overfor en monolittisk og hensynsløs konspirasjon som primært benytter hemmelige midler for å utvide sin innflytelsessfære, basert på  infiltrasjon i stedet for invasjon, basert på subversjon i stedet for valg, basert på trusler i stedet for fritt valg, som benytter gerilja om natten fremfor hærer om dagen. Det er et system som tar i bruk enorme menneskelige og materielle ressurser i byggingen av en tett sammensveiset og svært effektiv maskin som kombinerer militære, diplomatiske, etterretning, økonomiske, vitenskapelige og politisk  virksomhet.

Forberedelsene er skjult, ikke publisert. Dens feil blir begravd, ikke kunngjort. Dens dissentere blir brakt til taushet, ikke rost. Ingen utgifter blir stilt spørsmål ved, intet rykte blir trykt, ingen hemmelighet blir avslørt.” Se

Kennedy holdt sin tale i 1961, bare 7 år etter at Bilderberg ble etablert. Kennedy må derfor ha hatt en annen skjult maktstruktur i tankene da han holdt talen. En mulighet er jo at Bilderberg er blitt en viktig brikke i det større skjulte makt-nettverket etter Kennedy’s tid. Bilderberglogien burde ha fokusert mer på hvem som Bilderberg-nestorene Kissinger og Rockefeller mottar sine instrukser fra, og som de får utført ved hjelp av Bilderberg.

Mind control og psychotronics

Et viktig spørsmål i bilderberglogien er hvordan den sterke enighet innad og den komplette taushet utad blir oppnådd. Det som bilderbergere har uttalt åpent utad er bare i generelle vendinger hva møtene omhandler, aldri enkelttemaer. De få informasjonene om konkrete temaer som er blitt lekket, som innholdet i Rockefellers tale i 1991 og planene om å slå sammen USA og Canada, har blitt gitt anonymt.

En mulig forklaring er det som kalles ”tankekontroll” (mind control). Dette er velutviklede metodikker for å kontrollere enkeltindividers adferd og ”mentale programmering”. Teknologi for dette er blitt utviklet i det skjulte siden annen verdenskrig, og er i dag i bruk av bl.a. USAs militærvesen og etterretning. Dette kalles psykotronisk teknologi (”psychotronics”) og aktuell bruk av dette holdes hemmelig, da dette er klassifisert som militært.

Kan det tenkes at Bilderberg-deltagerne hjernevaskes til taushet og blind lydighet ved bruk av psykotronisk teknologi ? Dette er ikke bare teoretisk, men også praktisk mulig. Forut for hvert Bilderbergmøte stenges hele hotell-lokalet av, og hvert rom og hver krok blir gått gjennom av ”sikkerhetspersonell”. Dette gir utvalgt ”sikkerhetspersonell” mulighet for å installere psykotronisk tankekontroll-utstyr ikke bare i møterommene, men også i den enkelte deltagers soverom. Teknologien som eksisterer gjør det mulig å ”åpne en bakdør” i den enkeltes bevissthet/underbevissthet i søvne og plante info-feed og diverse påvirkning som fungerer så avansert at det får science fiction til å blekne.

Her er et sitat fra et militært dokument som indikerer at å komme under topplokket på en utvalgt person,  ”a target” er en prioritert oppgave for psykotronisk teknologi:

The target acquisition system must provide decision makers the capability to detect changes in the personal values of an adversary. Changes in a leader’s emotions, thoughts, or frame of reference are of interest to the strategic attack system. Techniques that get into the “head” of an adversary to obtain valuable information require revolutionary advances. Finding plausible methods for accomplishing this task is the focus of the classified “Information Attack” white paper.” Se

For mer informasjon om psykotroniske våpen se f.eks. her
(Denne artikkelen er ikke av ny dato. Teknologien er nok utviklet vesentlig i forhold til det som er beskrevet i artikkelen)

Bilderberg som kult

Betydningen av at Joseph Retinger, den ene av Bilderbergs to grunnleggere, var jesuitt må på ingen måte undervurderes. Jesuittene er ”verdensmestre” i å virke uten å synes, slik det f .eks. arter seg på maktområdet i USA. Jødiske/zionistiske ”stråmenn” skyves frem som frontfigurer i finans og politikk mens jesuittene som de mesterlige bakmenn styrer det hele fra kulissene. Et av mange eksempler på dette er dagens finansmastodont Goldman Sachs. Goldman Sachs assosieres med smarte jødiske meglere og finansarkitekter mens deres reelle overordnede Jesuittordenen er en beryktet makt-sekt som liker å fremstå som fromme prester og munker.

Jesuittene har opp gjennom historien bedrevet kult-bygging. Det mest markante eksemplet på dette var nazi-kulten SS, som Bilderberg-grunnleggeren Prince Bernhard av Holland som nevnt var medlem av.

En kult kjennetegnes ved en høy grad av identifisering med kultens verdier; trusler er knapt nok nødvendig for å oppnå compliance, dvs. lydighet; mao. at kultens verdier etterleves helt og fullt, helt uavhengig av det øvrige samfunnets moralnormer. I SS ble demon-invokering benyttet av de som ”rigget ritualene”, mao. at SS var en satanistisk kult. Dette visste naturligvis offiserene av lavere grad ingenting om; de ble jo bare hjernevasket til å tro på verdien av deres historiske misjon med å bidra til å sikre det nazistiske tusenårsriket. SS hadde sitt kult-hovedkvarter i slottet Wewelsberg utenfor Paderborn i Westfalen, som  var dekorert med okkult symbolikk.

Begge Bilderbergs toppfigurer David ”devil” Rockefeller og Henry ”Bad Boy

To eldre onde menn i smoking med bred okkult erfaring: “Bad Boy” Henry og David “devil”. Hvor får de magien fra ? Og hvorfor valfarter vestens ledende personer til Bilderberg-møter i år ut og år inn for å rekke dem sine lillefingre ?

Kissinger er bekreftede satanister, og bl.a. medlemmer av den okkulte kulten The Bohemian Grove.

Frimureriet er et eksempel på en velfungerende kult. Alle frimurerritualer ”velsignes”, dvs. godkjennes av Vatikanet hvilket gir jesuittene førstehånds tilgang til diverse informasjon om kultbærende elementer. Frimureriet kjennetegnes av info-tilgang på ”need to know”-basis, hvor den enkelte ”murer” bare får komme så høyt i gradene og vite så mye at han fortsatt vil være komfortabel med å forbli medlem. Dette innebærer at kjennskap til frimureriets okkulte elementer (demon-invokering gjennom ritualer m.v.), frimureriets virkelige målsettinger og frimureriets  virkelige toppsjikt forblir ukjent for det enkelte frimurermedlem uansett hvor ”opplyst” den enkelte måtte anse seg for å ha blitt i sin søken etter stadig høyere frimurer-sannheter.

Kan det tenkes at noe lignende gjør seg gjeldende for Bilderberg ? Hvem utgjør egentlig det høyeste kommandonivået som instruerer bilderbergerne ? Trolig er det mulig å gå gjennom et helt Bilderbergmøte uten å lukte lunta om at det ligger noe mer bak. Naive norske nisser er som det fremgår av Echelon-sitatet opplyste utlendingers hovedkarakteristikk av nordmenn inkl. nordmenn med makt.

Basert på det som nå er kjent  fra Bilderbergs mer enn 50-årige historie vil en god  arbeidshypotese være å anta at Bilderberg er en kult. Dette vil langt på vei bidra til at kult-medlemmene anser sin lojalitet til Bilderberg – bevisst og ubevisst – for å være viktigere enn alt annet, inkludert  velgerne som ga dem politikerposisjoner som gjorde dem til bilderbergere, deres eget land, deres familie, religiøse overbevisninger, deres barns fremtid osv.

Mange har vanskelig for å fatte hvor omfattende en kult-tilhørighet kan forme et menneskes adferd, tanker og følelser. Etter krigen ble nazistenes og ikke minst SS sine ugjerninger, særlig massemyrderier av uskyldige mennesker kjent og mange slet med å finne svar på spørsmålet: ”Hvordan kunne mennesker bli i stand til å begå slike barbariske handlinger ?”

Kult-kjernen belyses av det faktum at historien ennå sliter med å finne et eneste eksempel på en angrende SS-offiser. SS anså seg som eliten, og om de hadde forårsaket medmenneskers død så var det for dem bare en bekreftelse på at de tilhørte eliten, de få utvalgte. Alt dette uforståelige blir lettere  forståelig når det faktum at SS var en jesuittskapt kult kan bli forstått til bunns.

Har bilderberger Paul Wolfowitz, som var en av hovedarkitektene bak Irak-okkupasjonen, så mye som en eneste gang kommet med et hjertesukk i retning av at “Jeg skjønner nå at det var moralsk og politisk feil å ødelegge Irak. Det var visst en av mine dårlige ideer…” ?

Og hva anser vel Bilderberg-deltagerne seg som – om ikke eliten ?

Okkupasjonene av Irak og Afghanistan er temaer som et betydelig antall bilderbergere med makt bør ha en formening om, inkludert statsledere, NATO-sjefer og Henry Kissinger. Det er nå kjent at over 1 million irakere er blitt drept under okkupasjonen, hovedsakelig ubevæpnede sivile. David Rockefeller snakker selv om behovet for å redusere antallet mennesker på jorden, f. eks. i denne videoen. Hvordan skal Rockefellers utsagn i videoklippet tolkes i lys av de nevnte ugjerningene mot den irakiske befolkning ?

Her er noen situasjoner som kunne ha inntruffet på Bilderberg-konferanser, men som neppe har funnet sted:

A. En Bilderberg-nykommer tar ordet og våger å snakke utenfor agendaen:

Min far som er gårdbruker sier han har sett noen rare striper fra fly som kalles CHEMTRAILS. er bekymret for hvordan dette påvirker vær og vekstforhold og at han ikke akter å forlate rommet før NATO-sjefen har fortalt alle som er tilstede sannheten om chemtrails-utslppene fra NATOs hemmelige fly-flåte og om Bilderberg har en finger med i chemtrails-programmet eller ikke.”

B. En amerikansk bilderberger, f.eks. Henry Kravis, går opp, slår knyttneven i talerstolen og sier:

Jeg er nå blitt klar over at WTC-tårnene i mitt land ble sprengt den 11.09.2001 av personer med høy amerikansk sikkerhetsklarering ! Konsekvensene av dette er at alle NATO-soldater bør forlate Afghanistan, at vi betaler det arme landet en krigserstatning og at vi som er tilstede her i dag bør bruke vår felles makt til å pågripe de ansvarlige for tidenes terror. Kan Henry Kissinger komme frem sammen med 5 lokale politifolk som påfører den 911-medansvarlige terroristen Kissinger håndjern ?”

C. En av de unge bilderbergerne tar ordet for å stille noen ord om dagens pengesystem:

Er det ikke litt svindelaktig at banker og sentralbanker som er tilstede her utsteder fiat-penger skapt ut av ingenting mens de lever høyt på renter som tærer stadig tyngre på våre statskasser ? Bør ikke vi kloke og velmenende mennesker for menneskeheten som er samlet her nå i fellesskap vurdere et mer ærlig pengesystem – f.eks. et som er fritt for renter ? Hvis noen skal være i stand til å reformere pengesystemet i verden, hvem kan vel være bedre i stand til det enn vi bilderbergere, hvis vi bestemmer oss for å gjøre et skikkelig løft sammen ?”

D. En bilderberger fra fredsnasjonen Norge, f. eks. Egil Myklebust eller Jens Stoltenberg tar ordet og stiller følgende spørsmål:

Hvorfor ble ikke alle styrker trukket ut av Irak straks det var brakt på det rene at landet ikke var i besittelse av masseødeleggelsesvåpen ? Som deltager på møtet i 2002, da planene for krigen ble gått gjennom, føler jeg meg medansvarlig for tap av over 1 million menneskeliv, at et land er lagt i ruiner og at uerstattelige kulturminner er blitt ødelagt. Kan de som er enige med meg vennligst rekke opp hånda ?”

E. En bilderberger-politiker som sier seg enig med John F. Kennedy i at hemmelighold er roten til så mangt ondt og akter å gjøre noe med det:

Som folkevalgt politiker vil jeg anse meg som en forræder mot mine egne hvis jeg ikke forteller alt jeg har fått vite under møtet her til mine egne gjennom pressen når jeg kommer hjem. Jeg har ennå en fornemmelse av at det er noe jeg ikke har fått med meg. Jeg vil derfor ta med meg et TV-team for å gå gjennom arkivene til Bilderberg på hovedkontoret i Haag. Jeg antar at dette er i orden for dere som er tilstede her – vi er jo alle tilhengere av åpenhet, transparens og demokrati, og vi bør jo praktisere de verdiene vi selv er blitt valgt for så la oss nå gå foran med et godt eksempel. Folket har krav på å få vite sannheten om Bilderberg.”

F. En bilderberger med integritet sender denne e-postmeldingen til Bilderberg-sekretariatet for utsending til deltagerne en uke før møtet:

Vi bilderbergere har vært med på å kjøre frem planene om stadig mer massiv kameraovervåking av vanlige borgere samt registrering av alle deres uinteressante gjøren og laden via datalagringsdirektivet.

For å vise nødvendigheten av slike ordninger bør det installeres videokameraer i alle rom under Bilderberg-møtet som sender alt som skjer via realtids web-TV til alle interesserte rundt om i verden. Alle våre telefonsamtaler, eposter og annen info-utveksling bør også lagres i samsvar med datalagringsdirektivet og offentliggjøres til alle interesserte.

Hvis vi ikke viser at vi ønsker å gå foran med et godt eksempel, vil ikke da velgerne i Europa som nå begynner å våkne kunne begynne å mistenke oss for å utarbeide andre ordninger for dem enn for oss selv ? Da vil de vel kunne skjønne at det er nettopp dette som er planen. Det må for enhver pris forhindres at pressen slår dette stort opp…Og siden jeg er en PR-kåt VIP så vil jeg nå bare ha sagt at registrering og sjekking av alt som vi bilderbergere foretar oss er hundre ganger mer interessant enn hva folk flest bedriver.” Det faktum at slike situasjoner høyst sannsynlig ikke har utspilt seg innenfor Bilderbergs lukkede rom kaster en slagskygge som illustrerer hva en kult / Bilderberg handler om:

– Holdningen om oss og de andre; eliten mot massene.

– Lojaliteten internt og tilslutningen til felles normer, uttalt og uuttalt.

– Jesuittkriterier som fravær av krav til sannhet, moral, godhet eller rettskaffenhet,  noe som i sin tur fører til institusjonalisering av løgn, svindel og hykleri, noe som kan bli en naturlig  plattform for kriminalitet i større skala, slik bilderberger Kissinger har bedrevet i årevis.

– Løgnaktig janus-prat utad; (”silkehansken som skjuler jernhånden”) om hva Bilderberg bedriver; bilderberger Thorvald Stoltenberg skal ha sagt at ”Bilderberg er et hyggelig samvær hvor man bl.a. diskuterer sport”. Om finanskriser eller kriger besluttes så er planen hele tiden at dette må holdes hemmelig for enhver pris…

–  Bilderberg og demokrati er et viktig område innen bilderberglogien. Et spørsmål er:  Hvem velger ut de vestlige landenes ledere – vestens velgere eller Bilderberg ?

Et påfallende faktum er at svært mange statsministre og presidenter har dukket opp på Bilderbergmøter før de har inntatt posisjoner som statsledere. Dette kan forklares med at Bilderbergs grundige forarbeid med vurdering, sjekking, siling og utvelgelse av kandidater har som hovedformål at personer som har eller kan få mye makt kommer inn i Bilderberg-nettverket. Spørsmålet er om personer som har blitt statsledere etter å ha deltatt på Bilderbergmøte har hatt sin fremste lojalitet til sine velgere eller til Bilderberg.

Blant bilderbergere som har vært statsledere og har deltatt på Bilderberg-møter som opposisjonspolitikere kan nevnes Tony Blair, Margaret Thatcher, Bill Clinton, Lionel Jospin (Frankrike), Felipe Gonzales (Spania), Gro Harlem Brundtland, Kåre Willoch, Siv Jensen og Jens Stoltenberg.

Aner vi jesuittene som ler sist i kulissene ? Velgere får lov å velge sine ledere blant utvalgte  kandidater med nok karaktersvakhet til å bli bilderbergere. Ved stortingsvalget i 2009 hadde f.  eks. det norske folk valget mellom to statsministerkandidater: Bilderberger Jens Stoltenberg og bilderberger Siv Jensen.

Tyder ikke mye på at det ikke er velgerne som vestens ”demokratisk valgte” ledere mottar sine instrukser fra ? Tyder ikke vel mye på at de danser lydig til tonene fra Bilderberg ? Som et eksempel kan det nevnes at bilderberger Tony Blair var praktisk talt den eneste i hans regjering som gikk inn for at Storbritannia skulle støtte USAs militære angrep på Irak, og det ble nærmest mytteristemning internt i Blairs kabinett da krigsplanene kom på bordet.

Å ha bilderbergere utplassert i strategiske maktposisjoner, er tilsynelatende nok til å sette et demokrati ut av spill, selv i livsviktige spørsmål som krig og fred.

Du kan laste ned den komplette deltageroversikten for Bilderberg i tiden 1954-2010 her: 1954-2010_Bilderberg-Meetings-Participant-Lists

 

Links to this article in other languages:

English:
https://www.nyhetsspeilet.no/en/2010/05/alt-om-arets-bilderbergm%c3%b8te/

Spanish:
https://www.nyhetsspeilet.no/es/2010/05/alt-om-arets-bilderbergm%c3%b8te/

French:
https://www.nyhetsspeilet.no/fr/2010/05/alt-om-arets-bilderbergm%c3%b8te/

Hans Gaarder

Hans K. Gaarder er utdannet siviløkonom og svært tverrfaglig av legning og mest interessert i det som ikke har med økonomi å gjøre.

Hans har arbeidet i mange år med etterforskning i det offentlige og med fri og uavhengig forskning i privat regi. Er frontlinjeforsker på skjulte maktstrukturer, utenomjordisk liv og helse (Teoretisk Fysiologi og vaksiner).

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

199 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Rolf Kenneth Myhre
Forfatter
9 år siden

I år ligger visst G7-møtet og Bilderberg-møtet bare 25 kilometer fra hverandre, så da kan vi forvente en god del pendling frem og tilbake.

SOZT
What has changed since Bilderberg 2014? In 2014 the elite were agonizing over their inability to stop the announcement admitting Nibiru, because the Council’s war on the media was succeeding. Now the obvious visibility of Nibiru, seen increasingly by the common man, will prevent them from claiming this is a lie. Their plans to counter the announcement with disinformation seem to be melting away. Still confident that they have control of assets that can be used to leverage their safety and continued high perch, they are focused on bolstering their defenses and making alliances. Such discussions include who to cut lose and abandon, and as this group is solidly Service-to-Self in the main, back stabbing and hypocrisy are in abundance.

It is clear that the banking system is increasingly shaky, and with Russia and their partners in BRICS rivaling the west’s IMF their ability to strangle the world via debt is also disappearing. Retracting into smaller groups, less territory, and retrenching with different and hopefully more solid partners is the trend. Frank discussions during the day migrate to heavy drinking at night – on whether one should continue with bankrupt entities or cut them lose, on whether one should begin to barter food for labor and bypass the monetary system or simply tighten the controls in the bank. And with increased electromagnetic pulse affecting planes and trains and the ferocity of storms increasing, will such steps be enough?

One can hardly separate the G7 from the Bilderberg meetings, as they are going on simultaneously and only 16 miles apart. It is not only the Middle East that is exploding. These are Sunni and Shia battles, which all can see will not abate as the religious aspects dominate. The G7 see their homelands exploding also – with rioting and immigration threats. Just as the elite at the Bilderberg meeting are retrenching, the countries at the G7 are shrinking their virtual borders, more concerned about protecting their core homeland than control of regions at a distance. Energy independence is mentioned often, home grown food and control of rioting and secure borders – these are the focus.
EOZT

Frank
Grunnlegger og sjefsredaktør
Svar til  Hans Gaarder
9 år siden

Jeg ser overhode ikke årsak til at kommentarregler er brutt med den kommentaren der, Hans. Jeg forsøkte å legge ut denne vesle kommentaren, men også denne ble fjernet:

Se dokumentarfilmen “The war you don’t see” av den prisbelønte regissøren og journalisten John Pilger som selv har vært aktiv reporter siden Vietnamkrigen, så vil du se hvilket “demokrati” vi lever i. Søk på youtube så finner du den der.

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Hans Gaarder
9 år siden

Det er lettere å forstå hva vi står overfor ved å se på bl.a. følgende,”HPV vaccine as weapon ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2011/11/hva-er-de-egentlige-effektene-av-gardasil-vaksinen/comment-page-8/#comment-113319

De fører krig mot barn og voksne, forøvrig alt liv og miljø, og forsøker kontinuerlig å unngå at noen skal forstå det

Seitasis
Seitasis
Abonnent
Svar til  Hans Gaarder
9 år siden

Bør ikke Fredrik Skavlan komme med en offentlig beklagelse, bare meg igjen, ja ja det er livet.
Sett foten ned dere også, hvor skal grensene gå…
OK ikke hypert viktig, men kunne vært greit å vite, hvor grensene skal gå i MSM.

Seitasis
Seitasis
Abonnent
Svar til  Seitasis
9 år siden

Vi på Nyhetsspeilet kan gi en offentlig beklagelse til svenskene.
Dere har alltid godtatt alle skrive leifene mine uten en kommentar til nå, kun vært interessert i innhold til nå.
Jeg føler ikke Skravleland følger noen norsk etikk eller tradisjon for utveksling av info, skal vi sitte noen grenser eller er alt bare OK?

2Q11
2Q11
Abonnent
Svar til  Hans Gaarder
9 år siden

Uten å legge fingrene i mellom: Fredrik og Jørgen er khazarkarer som har røtter i USA-Irland, ..og Khazaria? Nære bånd til krigsforbrytere mot menneskeheten.
skavlanbyrne
http://postimg.org/image/ijuxw5i1p/

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Hans Gaarder
9 år siden

Google { co2 site:sverigedemokraterna.se https://www.google.no/search?q=co2+site:sverigedemokraterna.se }

Oups, sverigedemokraterna kjører sekkeløp sammen med andre etablerte partier i svindelen carbon disclosure project. Jeg tror kvalifisert at refererte sceanse i Jørgen Skavlan studio var et standard hegelian dialectic teater, i alltid 100% svikefulle og folkefiendtlige mafiafront massemedia, som kanskje de fleste nok en gang gikk og kanskje går fem på. Vi har her å gjøre med klodens fremste og totalt kyniske ekspertise på infiltrasjon og psyops

Jeg tar mildt og snilt i når jeg sier at både Jørgen Skavlan og Per Sandberg er en kødd

The new globalist government in Norway greeted by the country’s sheeple https://www.youtube.com/watch?v=ZByOyeS8E7E

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
9 år siden

Fredrik men samme klan

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
9 år siden

For lettere å fatte hvor omfattende svindelen er, med alt av kriminelle massemedia involvert, bl.a. norsk krigskringkasting

Hele verden glante på TV, unntatt de mange fattige som ikke hadde TV, og visste ikke at de så på et Hollywood show

Moon Truth https://www.youtube.com/watch?v=7_GzwzaJuwY

Har noe av følgende vært presentert i kriminelle massemedia eller andre mafiafronter i Norge?

Swiss Leaks HSBC FIFA Mafia Jihadist Finance & Sepp Blatter, Qatar 2022 Slavery & World Cup Favelas +

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
9 år siden

FIFA-topper arrestert i razzia http://www.nettavisen.no/nyheter/utenriks/fifa-topper-arrestert-i-razzia/3422791750.html

Quote: Flere høytstående personer i Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) har blitt arrestert i en aksjon på et hotell i Zürich, skriver New York Times onsdag. ..

Mona Andersson
Forfatter
Svar til  Hans Gaarder
9 år siden

Sverige var Europas mest vellykkede land kulturelt og økonomisk inntil Olof Palmes innførte multikultur i 1968, etter modell fra USA i 1965:

http://www.realjewnews.com/?p=50

I 2014 er Sverige teknisk konkurs med en statsgjeld på svimlende 1 275 milliarder svenske kroner, en gigantgjeld for et land med kun 9 millioner innbyggere. I tillegg kommer svenske kommuners gjeld på 500 milliarder. De som ikke tror på dette kan selv se den offisielle linken under. Sverige må kontinuerlig låne penger for å få finansiert masseinnvandringen, men alle politikerne der borte er så glattpolerte og skyver problemet under teppet.

Sveriges statsgjeld:
http://www.statsskuld.com/

Svensk kommunegjeld:
http://www.dagenssamhalle.se/kronika/ingen-debatterar-kommunernas-500-miljarder-i-lan-8586

Fredrik Reinfeldt overdrar konkursboet til sin like hjernevaskete Bilderbergerkollega Stefan Löfven. Fredrik Reinfeldts siste utspill før valget var å ta imot 260 000 syriske flyktninger, hvorav 100 000 av disse skal komme i første omgang.

Sverige var inntil 1968 ledende innen både bil- og flyindustri. De hadde Volvo, Saab og Scania lastebiler og egen flyindustri. Nå er det meste solgt eller nedlagt. I 2014 har svenskene endt opp som restaurantarbeidere i Oslo, mens arbeidsledigheten i Sverige er 9 % før 100 000 syrere ventes ankomme landet.

Sverigedemokraterna likner Frp og er både pro-Israel og pro-multikultur, med en leder som ekskluderer egne medlemmer ukentlig og spiller nettkasino om nettene. Antar at partiet kan stoppe på 13 % der Frp også er.

Mona Andersson
Forfatter
Svar til  Mona Andersson
9 år siden

Rettelse: Beklager å ha husket feil tall. Statsminister Fredrik Reinfeldt skulle ikke ta inn 260 000 syriske flyktninger, men 340 000. I løpet av fire år (208 uker), dvs i gjennomsnitt 1 634 pr uke. Familiegjenforeninger ikke medregnet.

http://daypoulsen.blogs.berlingske.dk/2014/09/08/sverige-har-udmeldt-sig-fra-norden/

http://www.b.dk/politiko/danske-politikere-bekymrede-for-flygtningestroem-til-sverige

« Forrige artikkel

Edderkoppkulturen

Neste artikkel »

Snart ingenting igjen å tape – bare en ting igjen å få

199
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x