Malteserordenen – monstermakt i fordums drakt

29.3K visninger
24 minutter lesetid
113

Vatikanet, kommandosentralen for den romersk-katolske kirken, har i mange århundrer vært verdens viktigste senter for utøvelse av materiell, militær og politisk makt. Selv i dag troner Vatikanet på toppen av verdens maktpyramide, noe de færreste kan forestille seg betydningen av.

Malteserordenen ble etablert på 1000-tallet

I år 1050 ble det etablert en organisasjon som ytet bistand til fattige og syke pilgrimer i Jerusalem som ble kalt The Knights Hospitaller.

Etter at Jerusalem var blitt erobret i 1099 under det første korstoget ble ordenen omgjort til en militær orden under Paven, med oppgave å beskytte og forsvare pilgrimer på vei til Det Hellige Land. Etter at korsfarerne mistet kontrollen over Det Hellige Land trakk Ordenen seg tilbake til Rhodos og senere til Malta hvorfra dens stolte soldater fortsatte å operere under navnet Sovereign Military Hospitaller Order of St. John of Jerusalem of Rhodes and of Malta. Idag kaller Malteserordenen seg The Sovereign Military Order of Malta (forkortet SMOM), The Order of Malta eller Knights of Malta.

Malteserordenen er en organisasjon med tradisjoner. I våre dager er 900 år en imponerende alder for en forening.

[I denne teksten blir betegnelsene ”Ordenen” og ”SMOM” benyttet side om side med ”Malteserordenen”]

Et høydepunkt i Malteserordenes krigerhistorie var 1565, da djerve malteserkrigere lyktes i å beseire den tallmessig overlegne flåtearméen til den ottomanske sultanen. At sultanens soldater mislyktes i å innta det maltesiske fortet takket være heroisk innsats fra Malteserordenens soldater og kapitulerte den 8. september 1565 er blitt stående som den største bragden i Malteserordenens stolte krigerhistorie. Derfor har nasjonen Malta nasjonaldag 8. september. 

Malteserordenen fortsatte som en militær organisasjon under Vatikanet etter å ha blitt kastet ut fra Malta av Napoleon i 1798. Siden 1834 har Malteserordenen hatt fast base i Roma, i nærheten av Vatikanet. 

Malteserordenens symbol er et åttekantet kors med like lange ben. Dette kalles et malteserkors.

Malteserordenenes symbol: Malteserkorset

Irak-invasjonen og Vietnam-krigen ble anført av Malteserorden-medlemmer

I forbindelse med Irak-okkupasjonen i 2003 benyttet president George W. Bush begrepet crusade (korstog) om operasjonen. Dette er blitt forsøkt bortforklart som en forsnakkelse, hvilket det neppe var. Den britiske arméen, anført av Malteserorden-medlem Tony Blair deltok som kjent også i invasjonen. Internt i Tony Blair’s regjering ble det omtrent mytteri da planene om Irak-angrepet ble kjent. Blair fikk ingen støtte i sitt kabinett, men Storbritannia gikk likevel til angrepskrig som ledet av en moderne diktator.

Som kjent var påstanden om at ”Irak var i besittelse av masseødeleggelsesvåpen” påskuddet for angrepet på Irak. Etter at okkupantene hadde slått fast at Irak ikke hadde slike våpen fant ingen tilbaketrekning sted, slik det logiske ville ha vært.

En av de merkbare reorganiseringene som har funnet sted i Irak under okkupasjonen var at nasjonale soldater er blitt erstattet av private leiesoldater, hovedsakelig fra SMOM-ledede Blackwater (nå: Xe). En fordel med dette sett med okkupantenes øyne er at Blackwater kan skyte og drepe sivile uten først å komme med en advarsel, slik ordinære tropper er forpliktet til. Dessuten er militære krav om rapportering av antallet de har drept i praksis ikke-eksisterende for Blackwater. Over en million irakere, hovedsakelig ubevæpnede sivile, er blitt drept av Irak’s okkupanter i løpet av de 7 årene siden invasjonen.

Eric Prince, grunnleggeren av Blackwater, er medlem av Malteserordenen. En Blackwater-ansatt som var på væpnet oppdrag i Irak har i en edsvoren rettslig erklæring som i fjor ble avgitt i delstaten Virginia beskrevet Prince sin oppfatning av sin egen og Blackwaters misjon i Irak og Afghanistan slik:

”In a declaration under the penalty of perjury, a former employee of Erik Prince’s Blackwater defense contracting firm said Prince ’views himself as a Christian crusader tasked with eliminating Muslims and the Islamic faith from the globe’.

The accuser, only known as John Doe #2 in court documents because he claims he has been threatened with ‘death and violence’ by managers of Prince’s company, wrote that ‘Prince intentionally deployed to Iraq certain men who shared his vision of Christian supremacy, knowing and wanting these men to take every available opportunity to murder Iraqis. Many of these men used call signs based on the Knights of the Templar, the warriors who fought the Crusades’.”

Se: The Knights Templar, Knights of Malta and Blackwater’s Erik Prince

The claims were made in sworn statements filed in a court in Virginia earlier this week (2009) as part of a civil lawsuit by families of several Iraqis allegedly killed by Blackwater guards.

For mer info om Blackwater, se f.eks. Blackwater Watch eller Blackwater – Knights of Malta in Iraq.

Viktige aktører i Vietnam-krigen var SMOM-medlemmene general William C. Westmoreland, som var sjef for USAs Vietnam-styrker i de blodige årene 1964-1968, og Francis ”Spelly” Spellman, erkebiskopen i New York, som personlig avla flere besøk i krigssonen i Vietnam, se  eller klikk her.

Indre og ytre organisering

Malteserordenens territorium består av to bygninger i Roma (Palazzo Malta i Via dei Condotti 68 og Villa Malta på Aventine) og en festning på Malta.

St. Angelo - Malteserordenens flotte fort på Malta

Sett i lys av dette er det ganske så spesielt at Malteserordenen i mange henseende har status som en selvstendig nasjon:

 • SMOM har fast plass i FN (i tillegg til Vatikanet/ Holy See, som fikk dette i 2004)
 • SMOM-medlemmer (Knights and Dames) har diplomatpass

 • SMOM har diplomatisk representasjon i omkring 100 land (ikke i Norge)

 • SMOM-medlemmer nyter diplomatisk immunitet

 • SMOM har egne bilskilter, frimerker og valuta

SMOM - med to bygninger og ett fort; på lissom-land med reelle privilegier

Malteserordenens økonomi er et stort mysterium. Ingen informasjon om regnskap eller inntekter er tilgjengelig.

Malteserordenen ledes av en stormester som velges for livstid. I mars 2008 ble britiske Matthew Festing valgt til Malteserordenens nye stormester som etterfølger for Andrew Willoughby Ninian Bertie som døde 7. februar 2008 under uklare omstendigheter. Noen offisiell dødsårsak for Stormester Bertie ble ikke oppgitt verken fra Ordenen eller fra annet katolsk hold.

Stormestere av Malteserordenen: Forgjenger og etterfølger Andrew Bertie og Matthew Festing; Malteserordenens to første britiske stormestre i Ordenens 900-årige historie. Merk forskjellen i stil og kroppsspråk. Mens Bertie’s verdige kroppsspråk kunne vært Napoleons hoffadjutant verdig minner Festing mer om en mellomting mellom en britisk kostskolerektor og en engelsk fotballmanager som til tider virker utilpass i Ordenens historiske praktdrakter.

Vatikanets virkelige toppsjef er The Black Pope; den sorte paven

I henhold til tradisjoner som går tilbake til korsfarertiden er Malteserordenen underlagt Pavens kommando. For over 100 år siden ble imidlertid paven detronisert som Vatikanets toppsjef, og den verdslige makten ble i praksis overtatt av jesuittgeneralen; The Black Pope; den sorte paven !

Den dag i dag er Den Sorte Paven Vatikanets eneveldige keiser. Dette innebærer at jesuittgeneralen også er Malteserordenens øverstkommanderende.

Det spesielle med Vatikanet i dag er at det regjeres av to  sorte paver på en gang. Etter at spanske Adolfo Nicolás ble valgt til ny jesuittgeneral i januar 2008 som etterfølger for nederlandske Peter-Hans Kolvenbach vendte den avgåtte Kolvenbach senere tilbake lik en nattsvart ravn som lydløst kom flygende gjennom nattemørket og slo seg ned ved sin etterfølgers side.

At Vatikanet nå befinner seg i en ”era of two (jesuit) generals” fremgår ikke engang av jesuittenes egne hjemmesider.

På en subtil måte avspeiles situasjonen i dette bildet fra den 35. jesuittkongregasjonen (toppmøte) i 2008. Her besitter de to sorte pavene Nicolás og Kolvenbach begge hvite stoler:

Jesuittenes toppsjikt samlet rundt sine to sorte paver i Roma, 2008

For de som ikke er kjennere av det virkelige Vatikanet er det viktig å være klar over at Jesuittordenen/Society of Jesus/SJ på ingen måte er noen sann representant for de verdier som Jesus Kristus forfektet, inkludert budene om at Du skal ikke lyve og Du skal ikke drepe.

Siden jesuittordenen ble etablert av okkultisten Ignacio Loyola for nesten 500 år siden har jesuittene bedrevet det motsatte av hva Jesus selv forfektet. Det er  praktisk talt djevelsk frekt av jesuittene å skjule seg bak en fasade med Jesu navn og snakke om sin ”Holy faith”. The Society of unholy devils ville ha vært en mer passende betegnelse, også sett i lys av at de ledende jesuittene er djeveldyrkende okkultister. Jesuittene går for å være ”verdensmestre” i intrigant maktspill og hykleri og hadde i henhold til Norges Grunnlov ikke adgang til Norge før i 1956, mye takket være opplysningsarbeidet til den norske teologen og Vatikanet-kjenneren Marta Steinsvik (1877-1950) som bl.a. skrev Sankt Peters Himmelnøkler Litt pavehistorie (1928).

For info om Jesuitt-ordenen, som topper listen over verdens ondeste organisasjoner se eller klikk her.

Malteserordenens ed

SMOM-medlemmene må avlegge en streng ed, som bl.a. innebærer fullstendig lydighet, taushet og underkastelse, før de kan opptas i Ordenen som Knights eller Dames:

“Its 12,500 members include Professed Friars and others who have made vows of obedience”. Se           

Her er et oversatt utdrag fra Malteserordenens ed; legg merke til i hvor eksplisitt og kynisk grad SMOM-medlemmene via sin ed forplikter seg til å drepe på kommando:

”Jeg lover og erklærer at jeg vil, når anledningen byr seg, lage og føre ubarmhjertig krig, hemmelig og åpenlyst, mot alle kjettere, protestanter og liberale, som jeg blir bedt om å gjøre.

Og når det samme ikke kan gjøres åpent, vil jeg i hemmelighet bruke det forgiftede beger, kvelning med tau, stålet fra dolken eller en blykule, uavhengig av ære, rang, verdighet eller autoritet til den aktuelle person eller personer, uavhengig av deres posisjon, det være seg offentlig eller privat, som jeg til enhver tid kan beordres til å gjøre av enhver representant for paven eller overordnet innenfor den hellige tro’s brorskap, jesuittordenen.

Som bekreftelse på at jeg herved vil vie mitt liv, min sjel og alle mine kroppslige krefter, og med dolken  som jeg nå får, vil jeg skrive mitt navn med mitt blod som vitnesbyrd om dette, og skulle jeg vise meg falsk eller svekkes i min besluttsomhet, kan mine brødre og medsoldater av militsen til paven kutte av  mine hender og føtter og min hals fra øre til øre, skjære opp min mage og brenne svovel der inne  med all den straff som kan bli påført meg på jorden og min sjel skal bli torturert av demoner i evig helvete til evig tid.

Spørsmål: – Har du avlagt en ed?

Svar: – Jeg gjorde det, for å ødelegge kjettere og deres regjeringer og herskere, og for å skåne verken alder, kjønn eller tilstand. Å være som en kropp uten egne meninger eller vilje, men å implisitt adlyde mine overordnede i alle ting uten å nøle eller mumle.”

SMOM-ridder eden er hentet fra.

Her er en bildekavalkade som viser en innvielsesseremoni som fant sted i USA i 1999 for en Knight (klikk på lenken og på bildet inne på nettsiden).

Innvielse av et nytt medlem i Malteserordenen: En høyst alvorlig og høytidelig affære.

Legg merke til gravalvoret og den tunge symbolikken som den høytidelige seremonien er omgitt av.  Stormester Bertie har tatt turen over fra Europa for å lede seremonien. Mot slutten av seremonien må den nyinnvidde utføre en fysisk symbolhandling for å demonstrere at han heretter er tvunget til blindt og lojalt å adlyde enhver ordre han måtte motta fra sine overordnede i Ordenen ”for å hindre at hans sjel skal bli torturert av demoner til evig tid”.

Vatikanet, nazismen og Malteserordenen

Frie historikere anser i dag at nazismen i Tyskland ble skapt med sterk medvirkning fra Vatikanet om ikke av Vatikanet.

Hitler’s ”Mein Kampf” ble bl.a. sterkt redigert, og muligens skrevet i sin helhet av jesuitten Bernhardt Staempfle. Se f.eks.

Viktige nazi-ledere som var medlemmer av Malteserordenen var SS-sjef og konsentrasjonsleirbøddel Heinrich Himmler, Hitlers visekansler Franz von Papen og etterretningssjefen Reinhard Gehlen.

Nazistenes SS var i stor grad trent og bemannet av jesuitter. Se

Solkorset ("The Iron Cross") som var nazismens nest viktigste symbol er et malteserkors

Ratlines og Operation Paperclip – Vatikanet og USA samarbeid med nazister etter krigen

Det ser ennå ut til å være TABU for norske media (og forlag – sic) å publisere historisk informasjon om Operation Paperclip, til tross for at kjennskapen til dette nå er i ferd med å bli allemannseie via bl.a. Wikipedia.

Operation Paperclip var et omfattende hemmelig amerikansk prosjekt i kjølvannet av andre verdenskrig som gikk ut på å hjelpe ledende nazi-kriminelle i sikkerhet i USA og i andre land slik at de  unngikk straffeforfølgelse ved i stedet å tilby dem godt betalte stillinger hvor de kunne benytte sin nazi-kompetanse.

Et eksempel på en Paperclip-nazist er Joseph Mengele, mind control-metodikkens pioner og gudfar, mer kjent som ”dødsengelen fra Auschwitz”. Mengele arbeidet på høyt nivå for CIA etter krigen med utvikling av mind control prosjektet Monarch / MK Ultra. Se f.eks.

Som en kuriositet kan det nevnes at det er klare indikasjoner på at ledende norske regjeringsmedlemmer i dag fungerer som MK Ultra-baserte ”bioroboter”, som har gjennomgått programmering i ung alder og i dag mottar trådløs feed; scalar/nonlethal beams, som i stor grad styrer deres tanker, tale og handlinger.

For mer informasjon om Malteserordenen og Operation Paperclip se f.eks. 

Operasjon Ratlines (”rottestier”) gikk ut på at utvalgte toppnazister kom seg i sikkerhet ut av Europa ved krigens slutt ved at de ble utstyrt med falske SMOM-pass, som gav diplomatisk immunitet til de  nazikriminelle.

For mer info om Ratlines, se f.eks.

CIA og Malteserordenen

I kjølvannet av gjennomføringen av Ratlines og Operation Paperclip fant det sted en betydelig reorganisering av USA’s etterretningsvesen, primært ved at krigstidens spionorgan OSS ble erstattet av CIA.

Det befant seg en hel del etterretningskompetanse blant paperclip-nazistene som fikk slippe til i oppbyggingen av CIA. Det hadde seg slik at såvel USA’s nøkkelperson William Joseph (”Will Bill”) Donovan som at den nevnte tyske etterretningssjefen Reinhard Gehlen, som fulgte med på paperclip-lasset over dammen var medlemmer av Malteserordenen.

Allerede under krigen hadde ”Ville Bill” på vegne av OSS inngått en topphemmelig allianse med Vatikanet, ved at (Vatikanet/Holy See – som hadde fått status som egen stat av Malteserorden-medlem Benito Mussolini i 1929 ) ble benyttet som base for allierte spionoperasjoner i Italia. 

Under den tidlige oppbyggingen av CIA arbeidet Gehlen bl.a. for SMOM-medlem Allen Welsh Dulles, bl.a. med  “Operation Sunshine” som besto i å utdanne og utplassere nazister som spioner for CIA.

Uten at det er helt kjent hvordan det skjedde, så medførte samrøren mellom tyske nazister, Vatikanet og CIA at Vatikanet overtok kontrollen over USA’s etteretningsvesen (!), en kontroll som ligger utenfor rekkevidde for USA’s regjering den dag i dag. Spionsamarbeid under krigen mellom USA og Vatikanet (SMOM og jesuittene) fungerte som at jesuittene ble gitt lillefingeren av godtroende amerikanere  og at nøkkelpersoner som bygget opp CIA var medlemmer av Malteserordenen med sin fremste lojalitet til Vatikanet.

Etter at det ferske CIA hadde ”gått til sengs med djevelen” i form av innhentede nazister i kombinasjon med jesuittstyrte malteserriddere våknet en betydelig del av USA og verden forøvrig opp til et merkbart helvete som ikke var så lett å spore:

By 1953, the dirty tricks department of the CIA had grown to 7,200 personnel and commanded 74 percent of the CIA’s total budget. The following quotes describe the culture of lawlessness that pervaded the CIA:

Stanley Lovell, a CIA recruiter for ‘Wild Bill’ Donovan: ‘What I have to do is to stimulate the Peck’s Bad Boy beneath the surface of every American scientist and say to him, ‘Throw all your normal law-abiding concepts out the window. Here’s a chance to raise merry hell. Come help me raise it’.'” 
(Hentet fra “Mind Manipulators” av Scheflin and Opton. s.241) samt.

Et stort antall CIA-direktører og nøkkelpersoner har vært medlemmer av Malteserordenen i tillegg til grunnleggeren Will Bill, bl.a.: Allen Welsh Dulles (direktør 1953 – 1961), John A. McCone  (direktør 1961 – 1965), Richard M. Helms (direktør  1966 – 1973), William Colby (director 1973 – 1976), George H.W. Bush (director 1976 – 1977), William Casey (direktør 1981 – 1987) og George Tenet  (direktør 1997 – 2004), James Jesus Angleton og William F. Buckley.

For mer info om Vatikanet og verdens etterretningsorganisasjoner, se f.eks. her, her eller her.

Malteserordenens slumsøsterimage – silkehansken som skjuler jernhånden

Malteserordenen har to divisjoner; maktutøvelse med eller uten bruk av vold og veldedighet i form av hjelp til lidende og syke.

I våre dager er det slumsøsterimaget som benyttes for å profilere Ordenen. Malteserordenen liker å fremstå utad som en krykke for de svakeste i samfunnet, slik det fremgår av Ordens egne nettsider:

The mission to help the sick and the needy
Following its historic mission to help the sick, the needy and the most disadvantaged in society. Its programmes include medical and social assistance, disaster relief in the case of armed conflicts and natural catastrophes, emergency services and first aid corps, help for the elderly, the handicapped and children in need and the provision of first aid training, and support for refugees and internally displaced persons regardless of race, origin or religion. The Order of Malta has been operating with this impartial perspective for over 900 years, caring for people of all beliefs – muslim, orthodox, catholic, protestant, jewish.

The Order of Malta remains true to its inspiring principles, summarised in the motto “Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum”, defence of the Faith and assistance to the poor and the suffering, which become reality through the voluntary work carried out by Dames and Knights in humanitarian assistance and medical and social activities. Se 

Slumsøster-SMOM viser frem glade barn som holder Ordenens propagandabanner. Kan det tenkes noe mer rørende ? (Hentet fra Malteserordenens hjemmesider)

Malteserordenens slumsøster-virksomhet innebærer bl.a. tvilsom medikamentering

Dybdeboringer som har vært foretatt i SMOMs humanitære aktiviteter avslører tvilsomme forhold:

What is the hospice movement which is being conducted by the Hospitallers (one of the names the Knights of Malta go by)? It is a movement to allow old people “The Right to Die.’

 The Knights of Malta have an ancient history of running drugs and in administering mind altering drugs in their hospitals instead of giving medicine. This ancient activity was carried forth into modern times when their St. Christopher’s hospital in London began giving patients Brompton Mixture until they died. Brompton Mixture consists of heroin, cocaine, alcohol, tranquilizers, and chloroform water. This mixture is given in the Knights of Malta hospitals to patients every three hours until they die. Euthanasia, or “mercy killing” may seem like a merciful idea, until a person finds out how the people at the top of the Euthanasia movement view things. They view things similar to the Satanist Adolf Hitler. This view is that it is merciful to get rid of unwanted people. Although the “death” hospice movement seems benevolent at first, it is the conclusion of where the program will end up that is the kicker. Hospice, Inc. which is linked to the elite is also provided funding by the Kaiser Foundation.

Se

Et ferskt utdrag fra Ordenens rapport om AIDS-virksomheten  i Afrika lyder:
Over last year the Order of Malta intensified its AIDS prevention and treatment actions in Zululand, South Africa, a region where 88% of the population is HIV positive. In 2009 the “Brotherhood of Blessed Gérard” celebrated the 15th year of its AIDS Prevention Programme, the tenth of its First Aid and Emergency Service, and the fifth of its Assistance Programme for HIV positive individuals and their families and their treatment with antiretroviral drugs.  Se

Ifølge Ordenens egne hjemmesider er hele 88% av befolkningen i zulu-provinsen i Sør-Afrika HIV-positiv.  Dette er et påfallende funn, all den stund HIV-testen ikke måler forekomst av HIV-virus  i kroppen, men bare registerer ”antibodies” mot HIV, som kan være frembrakt av feilernæring. Se

Den anerkjente molekylærbiologen professor Peter Duesberg ved Berkeley-universitetet, påviste allerede i 1980-årene at HIV ikke forårsaker AIDS og at antiretrovirale medikamenter som AZT er giftige og immunsvekkende, mao AIDS-fremkallende:

According to Duesberg, HIV is a benign passenger virus, and HIV “infection” is nonpathogenic …AZT hits all DNA that is made. It is hell for the bone marrow, which is where the T and B cells and all those things are made… AZT kills normal cells quite, quite extensively. Se

Bilderberg og Malteserordenen

”Den hemmelige verdensregjeringen” Bilderberg ble grunnlagt av de to SMOM-medlemmene Joseph Retinger og Prins Bernhard av Nederland. Retinger var også jesuitt og Bernhard var SS-offiser under andre verdenskrig. 

De kongelige SMOM-medlemmene Dronning Beatrix av Nederland (datter av prins Bernhard) og Kong Juan Carlos av Spania er begge hyppige deltagere på Bilderbergmøtene.

Bilderberg  ledes av SMOM-medlemmene David ”devil” Rockefeller og Henry ”bad boy” Kissinger. Er  sannheten om de to gamle maktmennene på 94 og 86 år at de i alle sine år som hyperaktive deltagere på maktens tinder ikke har vært annet enn løpegutter for Vatikanet; pave-slaver for de sorte pavene og deres ondskapsfulle NWO-prosjekt ?!

SMOM-ridder Henry Kissinger på besøk hos sin overordnede pave Ratzinger. Et viktig spørsmål for historikere og statsvitere er: Har Bad Boy Henry etter et halvt århundre som handelsreisende i menneskeskapt djevelskap, lidelse og død kvalifisert seg til audiens hos sin toppsjef den sorte paven; il capo di tutti capi ?

EU og Malteserordenen

I Alden Hatch sin biografi om prins Bernhard insisterer han på at Bilderberg (som ble grunnlagt i 1954) var EU-fellesskapets vugge. Dette rimer med at såvel Retinger som Bernhard var initiativtagere til The European League for Economic Cooperation, forløperen til dagens EU-union. Det rimer også i tid med at Roma-traktaten, det første EU-dokumentet, så dagens lys i 1957.

I februar 2009 fant det sted et toppmøte mellom EU-kommisjonens president Barroso og SMOM-Stormester Bertie i Brussel. Her ble en samarbeidsavtale mellom EU og Malteserordenen underskrevet.

Toppmøte i Brussel mellom Malteserordenen og EU, februar 2009

Ånden i avtalen ble beskrevet som at: “…the European Commission shares the Order of Malta’s values and mission and will do all it can to support its work.”

Det ble også avtalt en gjenvisitt i Malteserordenes hovedkvarter i Roma:
The Grand Master and President Barroso agreed to meet again in Rome, in the Magistral Villa. Se

Dersom en delegasjon fra Buskerud Røde Kors på besøk i Russland får møte Vladimir Putin i Kreml og inviterer Putin på gjenvisitt, hvor sannsynlig er det da at Putin ville innfinne seg i Røde Kors huset i Drammen ikke lenge etter ?

Uansett fant gjenvisitten; et nytt SMOM/EU toppmøte, sted i Malteserordenens villa i Roma i mai 2009, bare 3 måneder etter møtet i Brussel, med den tsjekkiske presidenten og fungerende EU-leder Václav Klaus som EU’s representant, se.

EU-sjef på gjenvisitt hos Malteserordenen i Roma; av ren høflighet eller innkalt for å motta instrukser fra sine overordnede ?

Hva har i det hele tatt slumsøster-ordenen fra Malta, som på forsiden av sitt nettsted opplyser at Ordenen har frivillige på jernbanestasjonene i Roma og et prosjekt for søppelinnsamling i Kambodia å bidra med overfor EU med sine 450 millioner innbyggere, som foranlediger en slik prioritert oppfølging fra høyeste EU-hold overfor Ordenen ?

Møtene i 2009 er smoking gun indisier på at SMOM som fødte Bilderberg som fødte EU den dag idag styrer EU-Unionen via nesten usynlige tråder.

EU's overordnede: Malteserordenens Stormester Andrew Bertie får mottagelse som statsleder under sitt besøk i Ungarn i 2004

NATO og Malteserordenen

NATO’s generalsekretær er til enhver tid Bilderberger. Dette gjelder så vel den nåværende dansken Anders Fogh Rasmussen som hans forgjengere den nederlandske chemtrails-sprayeren Jaap de Hoop Scheffer og den spanske Serbia-bomberen Xavier Solana.

Under Malteserkommandant Andrew Bertie’s besøk i NATO-hovedkvarteret i 2007, året før han plutselig døde, stod NATO’s generalsekretær Hoop Scheffer og ventet på at SMOM-kommandanten skulle ankomme i sin limousin. Slik fikk den mektige (?) og travle NATO-sjefen vise sin respekt og underdanighet ved å åpne bildøra for den militære SMOM-kommandanten.

NATO's generalsekretær Jaap de Hoop Scheffer (til høyre) tar imot SMOM-kommandanten Andrew Bertie i NATO-hovedkvarteret i Brussel, 2007

Påfallende er det også at NATO fremhever SMOMs slumsøster-image som påskudd for visitten:

Andrew Bertie, Grand Master of the Knights Hospitaller, visited NATO Headquarters on Thursday 1 February 2007 and met with the Secretary General, Mr. Jaap de Hoop Scheffer. Se

Hvorfor velger det moderne NATO å benytte den fordums “Knights Hospitaller” betegnelsen på sin mektige militære gjest, som om kommandant Bertie’s besøk dreiet seg om slumsøstervirksomhet ?

Og hvorfor pakket NATO sin verdige gjest Bertie inn i kamuflasjedrakt ved å utelate nøkkelordene MILITARY og MALTA fra navnet på gjestens mektige organisasjon – The Sovereign Military Order of Malta ?! Såvel symbolikken i situasjonen som NATO’s historie som et underbruk av Bilderberg indikerer at SMOM kommanderer NATO og at åpnedøraforsjefen-manøvren var en givakt-handling. Så har vel NATO mottatt ordre fra høyere hold om å holde skjult for offentligheten hvem som er organisasjonens overordnede, en ordre NATO adlyder lik en hund.

Hvem kommanderer hvem ? Toppmøte mellom Malteserordenen og NATO i februar 2007. (Til venstre stormester Bertie, nr. 2 fra høyre er NATO's generalsekretær)

USA’s presidenter og SMOM

Noen ganger kan bilder si mer enn tusen ord, også for å illustrere maktforhold.

Den katolske erkebiskopen i New York, som bærer tittelen kardinal, er til enhver tid Malteserordenens militære kommandant (“Military Vicar”) på amerikansk jord.

Under The Al Smith Dinner (oppkalt etter USA’s første katolske presidentkandidat Alfred E. Smith, som tapte valget mot Herberg Hoover i 1928) i år med presidentvalg i USA må de to gjenværende presidentkandidatene værsågod innfinne seg for å spise middag sammen med Malteserordenens militærsjef for USA, samme hvor usympatisk, usmakelig eller uinteressant USA’s sittende SMOM-kommandant måtte vise seg å være:

Al Smith Dinner 1960. Fra v. presidentkandidat John F. Kennedy, SMOM-kommandant Francis Spellmann og presidentkandidat Richard M. Nixon
Al Smith Dinner 1980. Fra v. presidentkandidat Jimmy Carter, SMOM-kommandant Terence J. Cooke og presidentkandidat Ronald Reagan
Al Smith Dinner år 2000. Fra v. presidentkandidat George W. Bush, SMOM-kommandant Edward Egan og presidentkandidat Al Gore.
Al Smith Dinner 2008. Fra v. presidentkandidat John McCain, SMOM-kommandant Edward M. Egan og presidentkandidat Barack H. Obama.
SMOM-medlem Ronald Reagan på besøk i Vatikanet hos sin SMOM-overordnede Pave Johannes Paul II
SMOM-medlem og president i USA Ronald Reagan med sin SMOM-overordnede Pave Johannes Paul II
SMOM-medlem og president i USA George H. W. Bush med sin SMOM-overordnede Pave Johannes Paul II
"Det hører nå med til jobben": USA's president Barack Obama med Pave Benedict XVI i Vatikanet, juli 2009

Rupert Murdoch’s mediaimperium og Malteserordenen

Mediamagnaten Rupert Murdoch er ikke bare romersk-katolsk, han er også medlem av av høyere grad av Malteserordenen. Murdoch har også en spesiell posisjon innenfor det britiske etterretningsorganet SIS – Secret Intelligence Service.

Samarbeidet mellom Murdoch og SIS fungerer bl.a. ved at informasjon og nyheter som vurderes sendt ut via de Murdoch-kontrollerte nyhetsbyråene Reuters og Associated Press (AP) gjennomgås (for sensur/hvitvasking/spin) av SIS før de sendes ut til hele verden som bl.a. norske medier fortløpende publiserer som ”nyheter” via copy/paste funksjonen.

Som en media-kuriositet kan det nevnes at på fremstående ”konspirasjons-nettsteder” som http://www.infowars.com og http://www.prisonplanet.com blir enhver omtale av SMOM/Knights of Malta omgående slettet…

Kan svaret på gåten om maktkonspirasjonens høyeste nivåer virkelig være så enkelt som at alle veier fører til Rom…?

Malteserordenen’s rolle i terroraksjonene 11. september 2001

Verden ble ikke helt den samme etter 11. september 2001 og de aller fleste reagerte med vantro da de så WTC-tårnene falle. Men ikke alle. 10 og 11 september 2001 var våpenkonglomeratet  The Carlyle Group samlet på Ritz-Carlton-hotellet i Washington DC til sin årlige investorkonferanse.

Etter at deltagerne i fellesskap hadde gjort unna tårnfall-sekvensen på storskjerm om morgenen fortsatte konferansen som om ingenting hadde hendt, med den forskjell at profitt-prospektene var blitt vesentlig forbedret pga. begivenhetene om morgenen. Det ble et lystig lag utover ettermiddagen og kvelden den selvsamme 11. september, i sterk kontrast til resten av verden som befant seg i sjokk og sorg.

Toppsjefen i The Carlyle Group i 2001, Frank Charles Carlucci III, er SMOM-medlem.

Bestefaren Frank Carlucci I var dypt inne i hemmelige selskaper og det er sagt om Carlyle-Carlucci at hans evne til å holde på hemmeligheter ligger dypt forankret i genene. Carlyle-Carlucci hadde bakgrunn som forsvarsminister (under president Reagan), nasjonal sikkerhetsrådgiver og Deputy Director i CIA, mao. en høyst anvendelig CV som SMOM-soldat. Da han tiltrådte som toppsjef i The Carlyle Group i 1989 rekrutterte Carlucci en rekke toppfolk fra Pentagon og det SMOM-befengte CIA.

SMOM-medlem Frank C. Carlucci III (til h.) blir introdusert som ny forsvarsminister for SMOM-medlem og president Ronald Reagan, nov. 1987. Til v. avtroppende forsvarsminister Caspar Weinberger.

Det var det SMOM-kontrollerte The Carlyle Group som sprengte WTC-tårnene i New York 11.09.2001, som et av elementene i en giga-operasjon som var beordret av Vatikanet og ble gjennomført av de mange lojale og profesjonelle SMOM-ridderne i samarbeid med deres ymse underleverandører.

Det store spørsmålet er som det heter på mafiaspråket: Who gave the go-ahead to The Knights of Malta for the 911 operation – hvem beordret de godt posisjonerte og infiltrerte SMOM-ridderne til å utføre tidenes terror ?!

Ved å følge SMOM’s kommandokjede oppover kan det i teorien ha vært bare tre personer som ga 911-ordren:

 • Malteserordenens daværende Stormester Andrew Bertie.
 • Pave Johannes Paul II

 • Jesuittgeneral Peter-Hans Kolvenbach – den sorte paven

 • I praksis kan det ha vært bare en person som gav ordren. Det var Den Sorte Paven Kolvenbach, kjent i innsidekretser som ”verdens mektigste mann” som gav ordren til SMOM om å utføre 911-terroren.

  For mer detaljer om Malteserordenen og gjennomføringen av 11. september-aksjonene, se.

  En fremstående personlighet som har tatt avstand fra den offisielle røverhistorien om en gruppe fanatiske muslimske terrorister som begikk selvmord som flykaprere i et flammehav er Italia’s tidligere president Francesco Cossiga, mannen som tidligere avslørte NATO’s hemmelige Gladio-nettverk. Cossiga har hevdet at 911 var en inside job, noe bl.a. den norske forfatteren Per-Aslak Ertresvåg har trukket frem:

  ” Italias tidligere president og innenriksminister Francesco Cossiga bekrefter at det var en inside job. I et intervju med den italienske kvalitetsavisen Corriere della Sera hevder han at dette er noe alle etterretningsvesen i Europa og USA vet.”  Se

  Malteserordenens offisielle 911-kondolansemelding til USA’s myndigheter kan sees her.

  Legg merke til at SMOM ikke fordømmer terroren og at SMOM, som besitter verdens mektigste etterretningsnettverk, ikke tilbød sin assistanse til USA for å få pågrepet de ansvarlige og stilt dem til ansvar for deres ugjerninger…

  For noen år siden gikk Cossiga enda lenger, ved å navngi Mossad og CIA som de som stod bak aksjonene, se.

  Cossiga er SMOM-medlem av høyere grad med sin taushetsplikt å ivareta. Utførende agenturer kan nevnes noe “the power behind it all” ikke kan.

  Kan det vel tenkes bedre rammebetingelser for å operere verdens mektigste terrororganisasjon enn det Malteserordenen nyder ? Alle SMOM-medlemmer bærer diplomatpass som gir dem immunitet mot enhver straffeforfølgning. I tillegg til passene besitter Ordenen lag på lag med kamuflasje; de flotte uniformene og den aristokratiske fasaden, pavens seremonielle overhøyhet for Ordenen og slumsøster-imaget.

  "Sammen for livet": SMOM-ridderne og 911-arkitektene Henry Kissinger og Frank C. Carlucci flankerer USA's tidligere utenriksministre, Madeleine Albright (jesuitt-professor) og Condoleeza Rice (jesuitt-utdannet).

  At skylden for 911-terroren ble kastet på uskyldige muslimer og brukt som påskudd for nye blodige kriger og okkupasjoner i korstog-stil faller godt inn i SMOMs og jesuittenes tradisjoner.

  Dess mer ting forandres, dess mer forblir de uendret.

  Manipulasjon av innholdet i utdanningen

  Etter hvert som sannheten om Vatikanets ugjerninger opp gjennom historien blir kjent for stadig flere, ikke minst takket være historikeren Erik Jon Phelps og hans bøker og nettsted Vatican Assassins vil det bli reist spørsmål om hvorfor denne grunnleggende viktige historiske informasjonen konsekvent er blitt utelatt fra innholdet i vestlig utdanning.

  Selv om jesuittene var utestengt fra Norge frem til 1956 er det ingen lov som forbyr nordmenn å være medlem av Malteserordenen eller Bilderberg for den saks skyld.

  Nøkkelpersoner plassert i viktige stillinger er en metode for å bedrive jesuittisk tankepolitivirksomhet og utdanningssensur. Som eksempel kan det nevnes at professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, Janne Haaland Matlary, er Dame of Malta, mao. SMOM-medlem.

  Den norske professoren må følgelig adlyde strenge ordre fra sine overordnede i Vatikanet om hvilken vitenskapelig historisk informasjon som må holdes utenfor pensum. Dette gjelder naturlig nok informasjon om jesuittenes og Malteserordenens mange ugjerninger i løpet av det siste århundret samt det faktum at Vatikanet  besitter enorm verdslig makt den dag i dag.

  Norsk SMOM-medlem: Professor i statsvitenskap ved UiO og tidl. statssekretær i UD Janne Haaland Matlary.

  Haaland Matlary, som har som oppgave å holde sine studenter i uvitenhet om de reelle maktstrukturene som hersker i verden (det som vel utgjør nøkkelkunnskapen i faget statsvitenskap – sic) kommer selv med følgende jesuittiske hjertesukk, ved å kritisere sine studenter for kunnskapsmangler hun selv har bidratt til å påføre dem:

  ”Folk flest er uvitende, politikere tåpelige, journalister og studenter så naive…. Hun er sjelden svar skyldig, den tidligere statssekretæren i utenriksdepartement (UD). Fra ymse disputter gjenkjennes utsagn av typen «det er en slik grenseløs naivitet her i Norge», «det skorter på realpolitisk virkelighetsforståelse» og «her mangler logikken helt»…. ”problemet er bare den groteske uvitenheten blant journalister.” Se

  Burde ikke Janne Haaland Matlary, sånn helt logisk, ha befunnet seg i fangeleiren på Guantanamo, som medlem av verdens mektigste terrornettverk, som ikke bare er hovedmistenkt for, men også gjennomførte 11. september-terroren ? Med dagens strenge anti-terrorlover vil vel ikke det faktum at Matlary avla sin ed til Ordenen i september 2001 frita henne helt for skyld og straffeansvar ? En terrororganisasjon er nå engang en terrororganisasjon med fare for gjentagelser.

  Medlemskap i en terrororganisasjon, det være seg Al-Qaida (som er grunnlagt og drives av CIA, som er styrt av SMOM) eller SMOM selv, rammes vel av antiterrorlovene helt uavhengig av Vatikanets rolle i kulissene -eller ?

  Hans Gaarder

  Hans K. Gaarder er utdannet siviløkonom og svært tverrfaglig av legning og mest interessert i det som ikke har med økonomi å gjøre.

  Hans har arbeidet i mange år med etterforskning i det offentlige og med fri og uavhengig forskning i privat regi. Er frontlinjeforsker på skjulte maktstrukturer, utenomjordisk liv og helse (Teoretisk Fysiologi og vaksiner).

  0 0 stemmer
  Artikkelvurdering
  Varsle om nye kommentarer
  Varsle om
  guest

  113 Kommentarer
  Nyeste
  Eldste Mest populær
  Inline Feedbacks
  Vis alle kommentarer
  Valgeir
  Valgeir
  Abonnent
  7 år siden

  Det er jo så nusselig med slike ordener som har sin sandslottfestning på en bitteliten øy i middelhavet. Det ser unektelig disneyland ut, og med pensjonister i sine rekker, den ene skrøpeligere enn den andre, som pynter seg med militære titler, ser det ut som en gutteklubb av drømmere.

  Men Malta er ett heftig symbol for den som kan litt historie. Først er det de urgamle gjenlevningene på Malta som fortsatt kan bergta enhver, men det er vel den litt senere historien som Ordenen vil gjøre seg bekjent av. Av de tidlige Semitiske språk, Hebraisk og Phønikisk, er det kun phønikisk som har overlevd, og det på Malta. Punerne var dem som hadde farven Imperial Purple, og deres rike er underkjent. Romerne førte krig mot dem og brente og massakrerte Karthago. Hvorfor sier historien lite om, men med funn av mynter fra Karthago i USA, skjønner vi at Imperiet deres strakk seg lengre enn det vi skal vite. Men det er det som er arven. Det gamle verdensomspennende imperium. Fra Baalbek (det store phønikiske senter, beliggende i dagens libanon) via Silkeveiene til Midtens rike, via Karthago til den nye verden.
  Det er symbolisert ved bruk av den lille øyas navn og når man vet at Tempelridderordenen var instrumentet for å knuse Nordeuropa gjennom the Dark age (800-1200) burde alle og enhver forstå at her er Europas evige fiender.

  Selv omtaler dem tilknytningen til Malta slik:
  “The Knights came to Malta in 1530, having been ejected from their earlier home on Rhodes by the Turks in 1522. Charles V, the Holy Roman Emperor, gave them the choice of Malta or Tripoli as a new base. Neither was to their liking, but nothing, they thought, could be worse than Tripoli.”
  Slike villedende utsagn er typisk Order of Malta som jo kler opp slosshanskene sine med silkekniplinger. “Krig er villedning” kjenner man først til fra Mongol/kineserne, Zun Tzu’s Art of War, men det er også i bruk av Islam og Jødene som også er del av imperiets mørkelegging.

  Navnet til Ordenen er varierende og forvirrende og dem legger noe ut om det på egne sider http://www.orderofmaltalebanon.org/en/whoweare/subpages/7
  Dem forklarer ikke hvorfor websiden heter order of Malta LEBANON.
  Man kan også se at dem bruker korset sitt på ett rødt skjold. Det er kanskje derfra Rothschild hentet ideen til navnet sitt, ikke fra nabolaget som hevdet.
  Det røde skjold er ett kraftig symbol. Rødt i gamle tider betydde Right & Regal, og det er derfra at Kongens menn kledde seg i rødt.

  Mole
  Mole
  Abonnent
  8 år siden

  «The Elders»

  Den hemmelighetsfulle gruppa driver skyggediplomati i kulissene til verdens største konflikter

  Hvorfor ikke da samle noen av verdens mest kompetente innenfor områdene diplomati og menneskerettighetsarbeid for å bistå et stadig mer globalisert verdenssamfunn.

  «The Elders»:
  • Martti Ahtisaari
  • Kofi Annan
  • Ela Bhatt
  • Lakhdar Brahimi
  • Gro Harlem Brundtland
  • Fernando Henrique Cardoso
  • Jimmy Carter
  • Hina Jilani
  • Graca Machel
  • Mary Robinson
  • Ernesto Zedillo
  • Desmond Tutu (æresmedlem).
  For at gruppa skal engasjere seg innenfor en spesiell sak krever det konsensus fra alle 12 medlemmene:
  http://www.dagbladet.no/2015/04/27/nyheter/the_elders/utenriks/diplomati/politikk/38888249/

  Dette virker sikkert morro og uskylig for de fleste, men de skulle bare visst.
  Jesus hadde også tolv disipler.

  Bjarne
  Bjarne
  Abonnent
  Svar til  Hans Gaarder
  9 år siden

  Hans
  Dette var en kryptisk melding fra deg. Hvis man sier A, bør man fortsette med B og aller helst C hvis meningen var opplysning og ikke forvirring.
  Hvis “trollet” har den makt og de resursser du ilegger dem vil det være logisk og naturlig at de ikke pyntet på “kvisen” men fjernet det de misliker i sin helhet – enten hele artikkelen eller nettstedet.

  Bjarne
  Bjarne
  Abonnent
  Svar til  Hans Gaarder
  9 år siden

  Såpass!

  « Forrige artikkel

  1,5 % sa ja til IceSave-avtalen på Island

  Neste artikkel »

  En “varsler” spøker om tankekontroll av befolkningen

  113
  0
  Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
  ()
  x