Bla i tag

SMOM

Vet du noe?

"Å synge som en sangfugl" ble opprinnelig sagt om medlemmer av mafiaen som hadde fått nok og ønsket å fortelle samfunnet rundt seg om hva som foregår i det skjulte.

Kjenner du til noe som foregår i det skjulte som du synes at bør bli kjent ? Nyhetsspeilet gir deg muligheten.

Bohemian Grove – hemningsløs herreklubb i skogen

Hver sommer samles mange hundre av USAs mektigste menn dypt inne i Californias skoger. Arrangementet er svært godt bevoktet og deltagerlistene er topphemmelige. Hva er det egentlig som foregår i Bohemian Grove?

Nyhetsspeilet gir deg langt på vei svaret. Som så mange ganger før viser det seg at virkeligheten overgår fantasien.

VM i fotball og deltagerlandene

Dagens samfunn er preget av vanntette informasjonsskott (”compartmentalized information”) mellom praktisk talt alle sektorer. Det gjelder også fotball, og fotball-VM er som en global øde øy som står i sentrum for dansen rundt gullkalven.

For å bryte ned informasjons-isolasjonen speiler Nyhetsspeilet fotball-VM i en større sammenheng, ispedd mange severdige sportslige videoklipp.

Norske mediers samlede TABU-oversikt

Nyhetsspeilet lanserte sin første TABU-oversikt for norske redaktører og journalister for et år siden. I denne tiden har ikke én norsk journalist stått frem og hevdet at den ikke gjelder. Den røde tråden i TABU-oversiktene er skjult makt.

Skjult makt er nøkkelen til å forstå sprengningen av WTC-tårnene 11.09.01, utviklingen av AIDS, Afghanistankrigen, den pågående destabiliseringen

Malteserordenen – monstermakt i fordums drakt

Avdekking av skjulte maktstrukturer og hemmelige selskaper som øver innflytelse over politikk og begivenheter viser seg å være stadig viktigere for å forstå ikke bare fortiden, men også nåtiden.

Nyhetsspeilet tar her for seg en av vår tids viktigste maktfaktorer og best bevarte hemmeligheter innenfor bl.a. politikk, etterretning, krig, terror, media og utdanning: Vatikanets militære armé