Fra utbrente hjem i Paradise city, Kalifornia,. november 2018, se flere videosnutter, foto herfra: https://edition.cnn.com/2018/11/13/us/paradise-california-before-after-photos-trnd/index.html

Tidenes største bedrag, i navn av en pandemi

3.7K visninger
10 minutter lesetid
89
Artikkel-forfatter om de kriminelle som står bak pandemien

I pressen og fjernsyn er det nå åpnet for en klappjakt på de uvaksinerte. Er ikke det en rar praksis? Og nokså ukjent i Norge: Myndighetene splitter befolkningen og setter de opp mot hverandre? Er det ikke merkelige myndigheter? Kan det hende at folk fra Polen, Lettland, Litauen og Estland som nå bor i Norge, kjenner kommunismens klør på kroppen godt fra tidligere, gjennom sine familier, sin slekt og sine venner. Kan det hende at de nå ser at pandemien styres av de kommunister? Er det derfor de er meget skeptiske?

For hvem sto bak kommunismen? Var det de som frontet gatekampene, kommunistene eller bolsjevikene? De som sto i første rekke trodde helt sikkert på det som ble sagt, men det var et bedrag. For de som sto bakerst hadde helt andre planer. Hva hadde de tenkt, når de talte om klasseskille og arbeidernes kår med de store ord? Idag vet vi at det ble med ordene, disse ble aldri gjort til virkelighet. For arbeiderne forble nederst på rangstigen og lederne ble satt opp, forgyldte, på maktens tinder, slik at de kunne begynne å rydde veien for det som virkelig gjaldt. For det som virkelig gjelder skjuler de bak tidenes største bedrag, for det finnes ikke noe virus.


Var grunnen til at folk trodde på det dødelige virus, en feilslutning og misforståelse?

At dette kan ha skjedd på veien, synes trolig:

Dr. Thomas Cowan, USA, lege og forfatter, foto, se her

“Umiddelbart forutsatte de at disse partiklene var usunne for oss og forskerne kalte dem virus, etter det latinske ordet for “gift”. Ytterligere undersøkelser viste at disse partidene ofte dukket opp innenfra cellen, dette førte til den konklusjonen at disse virusene ikke bare var usunne for cellen de bodde i, men de kunne også invadere andre celler. Forskere antok at virus styrte “maskineriet” i cellen som parasitter og gjorde cellene til “slaver”, noe som betyr at cellen vil gjore som den nye “sjefen”, den “smittende” partikkelen sier. I likhet med fremmede inntrengere i science fictionfilmer, ville partikkelen komme fra utsiden, injisere seg selv i cellen, ta over dens genetiske maskineri, reprodusere seg selv i tusentall, og deretter komme ut av cellen for å fortsette på sin evolusjonære vei, og spre seg for å ta over verden.

Teorien om det onde viruset ble født. Bortsett fra at det forskerne egentlig hadde oppdaget med elektronmikroskopene sine, ikke var virus, men eksosomer. Det eneste smittsomme i dette scenariet var den skadelige troen på at disse små partiklene, kalt virus, forårsaket sykdom. Denne falske teorien var det som spredte seg over hele verden og som nå truer med å drepe oss alle.” Thomas Cowen og Sally Fallon Morell i boken Myten om smitte, side 69 (bestill boken, her).

Når vi begripe at pharmaprodusentene bygger sine medikamenter på dette prinsipp, skjønner vi årsaken til at de er villige til å ta frem hvilket som helst våpen for å slå ned motstanden. For det er dette prinsipp de lever av.

Forfatterne av boken Myten om smitte skriver:
Om ikke hun har rett (?); ser vi pandemien i et slikt perspektiv, renner frykten av oss som smeltet smør, kan vi møtegå denne med helt andre midler, for da vet vi hva det dreier seg om (kommentar fra Facebook, Ingrid Berg).

“Eksosomer er enkle, veldefinerte trekk i cellene til alle skapninger, og konvensjonelle forskere har nøye belyst funksjonene deres. Når en levende organisme er truet, på nesten hvilken som helst måte, om det er på grunn av sult, kjemisk forgiftning eller elektromagnetisk påvirkning (uthevet av art. forf.), celler og vev har en mekanisme for å “pakke sammen” og frigjøre seg fra disse giftstoffene.

“Eksosomene er ikke fiendtlige, invaderende virus, men de er et kommunikasjonssystem som hjelper en organisme å kvitte sge med gift og deretter kommuniserer til resten av organismen hva som er på ferde. Disse partiklene fungerer ikke som en sykdomskilde, men er en integrert del av vårt avgiftningssystem. Det er de som er de sanne brannmennene, og de er tilstede i større mengder i tilfeller av sykdom der forgiftningen er større” (fra side 71).

Mikrobeteorien er feil. Virusteorien er feil. Virus er ikke her for å drepe oss, i virkeligheten er de eksosomer hvis rolle er å utstyre oss med mulighet til å avgiftes og som lar oss leve et fullverdig og sunt liv. En krig mot virus er en krig mot livet. Det er helt tydelig at identifiseringen av eksosomer som virus var en tragisk feil som det er på høy tid at vi nå retter opp, en gang for alle.” (side 72).

Helt tydelig bor disse gamle overlevninger, misforståelser og antagelser om vitenskap fastgrodd og ubevegelig i manges sjeler. Men det er feiltagelser. Og disse feiltagelser er grunnlaget for den pandemi TV og presse kan spre rundt seg.

Kan det være sant? Smitte og antall smittede?

Folk blir syke. Hva blir de egentlig syke av? Vi ser den såkalte “smitten” gjerne helst beveger seg gjennom våre storbyer og helst blandt gamle folk. Vi ser at antall smittede når høyder som ikke lenger er troverdige. Hvorfor? Vi hadde en tid her i Skien over 2000 smittede, iflg FHI (høsten 2021). Alle i vårt miljø var skeptiske. Ganske enkelt fordi ingen i vår omgangskrets kjente noen som var smittet. Vi hadde problemer med å tro at de offisielle tall kunne stemme. Hadde de trukket lodd ut av en hatt?

Og hvis det ikke finnes et virus, hva kunne det da være?

Etter iakttagelsene kan det som skaper denne tilsynelatende “sykdom” bevege seg omkring og skape symptomer. Det betyr at opprinnelsen til denne sykdom styres. Sykdommen er at man får merkbare pusteproblemer og kan også pådra seg feberlignende tilstander. Det dukker tilsynelatende opp tilfeldig, men gjerne i et så stort antall at det kan gi overskrifter til avisene og fjernsyn. Det som er interessant i første omgang er symptomene som ble fremkalt; det dreide seg om åndenød, pustevanskeligheter, dette var kjernen i covid19-symptomene, så kom i tillegg at at blodet ikke fikk oksygen nok, at blodet fortykket og klumpet seg, at det ble blodpropp. For meg så det ut som om noe klemte lungene sammen, og i samme tak klemte det også på hjertet, trykker det sammen utenfra; det var som synes dette som en destruktiv strålekraft. Pustenød; var det de 60 GHz sendestyrke på 5G som Joe Briano fra Kalifornia advarte mot? Det samme slo meg ved beskrivelsen av den tyske Dr. Andreas Noacks død (se beskrivelse hos Makow, her). Hva slags strålekraft traff og tok livet av dr. Andreas Noack? Var det de samme slags destruktive stråler som fremkalte covid19-virusets symptomer som kunne måles på PCR-testen, kanskje i utskillelse av eksosomer  på PCR-testen?

Ny våpenteknologi
Fra restene av Ridgewood Mobile Home Park retirement community in Paradise 2018, de hevdet det var skogbrann, foto, se her..

Under skogbrannene i Kalifornia i 2017 kunne vi bevitne bruk av en ny, ukjent våpenteknologi. Foto fra hendelsene i Paradise city viser bruk av dette. Her har hus blitt forvandlert til aske i løpet av sekunder, hele familier brant inne fordi det ikke var tid nok å komme seg i skikkerhet. Husene og deres innhold ble forvandlet til aske i løpet av øyeblikk, se CNN her.

Se flere videosnutter, CNN, her, se US-today her

Det er mange som med meg mener at når husene ble så gjennomgående omgjort til aske, men ikke trærne i de nærmeste omgivelsene, så må det være ny-utviklede, ukjente våpen i bruk. Det snakkes om ekstremt kraftige laser-stråle-våpen. De forskjellige foto ble inngående studert; her fra Ridgewood Mobile Home Park retirement community in Paradise. Jeg ble lamslått av utryddelsesgraden. Nærnmere en total utryddelse kommer man ikke. Hvis disse våpen finnes, så er det nærliggende å anta at de enten kom pr spesialfly, noe som er meget risikabelt for gjerningsmennene da de kan iakttaes og fotograferes, eller pr satelitt, fjernstyrt. Mitt inntrykk er at satelittene skjuler meget mere enn fortalt. Blir dette gjort pr satelitt, kan vi med sikkerhet gå ut fra at denne også kan sende mikrobølgestråler av ekstrem sterk styrkegrad. Strålestyrken kan selvfølgelig reguleres, slik at de kan fremkalle de symptomer de ønsker, et funn for Pharmaindustrien.

Et overblikk fra Paradise city, California off of Clark Road den 15. november 2018. Skogbrannen har brent ned mer enn 7000 hus (structures), foto, se her.

Da vi ikke har hørt mye om satelitt-våpen-teknologi i verken fjernsyn eller presse, kan vi også se det som en bekreftelse på at slik nyvinninger av våpenteknologi holdes lavt i terrenget. Som leseren aner leter jeg etter en sammenheng hvordan de kan skape covid19-symptomer, uten tilgang på et virkelig virus. Jeg respekterer mennesker som har blitt syke, men jeg ser deres symptomer som en virkning av stråling, av mikrobølge-stråling.

Forfatter Odd-Erik Helgesen skriver i sin bok Elektrostress (s.225) under overskriften Hjertefeil av mobilstråling: “Senere blir forklaringen bekrevet som Cyanose (Blåsott) og West syndrom. Det vil si at jenta på syv måneder ikke klarer å ta til seg nok oksygen i blodet og hun får en blålig misfarging av huden.” Han avslutter med spørsmålet:

“Hva om denne hjertefeilen eller epileptiske tilstanden ble startet av for sterke frekvenser fra en av de mange mobilene vi omgir oss med i det daglige?” Han kunne like gjerne ha tilføyd ikke bare mobilantenner, men også stråling fra satelitter, det er den samme slags mikrobølgestråling, bare sterkere. Vi kan av og til se denne tegne sine mønster på skyene, fordi skyene er sammensatt av de fineste vannmolekyler. Mikrobølgene treffer noen som lever under dem, på jorden. Det dreier seg om deg og meg og våre barn. Iakttagelsene om en ødeleggelse av det naturlige opptak av oksygen har kalifornieren Joe Briano kringkastet siden 2018.

Forutseende ord fra Joe Briano allerede i 2018
Joe Briano fra Kalifornia, video, se her.

11. februar 2018: “Det er slik de skal gjøre det. Når de begynner å påvirke oksygenmolekylenes evne til å binde seg til hemoglobinet i blodet ditt, får du ikke transportert oksygen rundt til ditt kropssvev.” (video, Youtube, 10:18, her). Dette er det som oppleves som kvelning. Man får ikke luft.

12. mars 2018: “Folkens, de kommer til å indusere sykdom gjennom elektromagnetisk eksponering, og de kommer til å tvinge den elektromagnetiske eksponeringen på oss alle, og deres løsning vil være å skylde symptomene på en nyoppdaget sykdom eller virus eller patogen (min uthevelse). Og de vil komme ut med en tvangsvaksinering og pålegge oss dette. Nå, hvorfor er det så farlig? Fordi de kan injisere og det gjør de allerede, nanoteknologi og nanoforbindelser og leverer det direkte inn i blodstrømmene våre, og når vi først går inn i disse mikrobølgefeltene eksisterer det frekvens-aktiverings-patenter der de faktisk kan slå på og av visse gener og visse nanoroboter i vaksinene i kroppene våre” (hør teksten på engelsk, video Youtube, 18:03, her). Han fikk rett i sin spådom, mannen.


Stavrum bidrar til splitt og hersk, er han i familien?
Se, dette er virkeligheten som taler sitt tydelige språk, det finnes ikke noe covid19-virus, bare på TV og i avisene, det har barna i korpset på landsbygda skjønt. Foto fra Facebook.

Se Nettavisen 19.desember 2021, her. Men Norge skal ikke bli ikke åpnet. For planen er å presse folk til å ta en ny booster-vaksine hver 3dje måned frem til 2025 (se videosnutt Health and Social Care Secretary Sajid Javid i engelske parliament, her). Og de som ikke vil ta vaksinene, må i konsentrasjonsleir. At noen med myndighetenes velsignelse sier at Norge skal åpnes, hvis sånn og sånn… er bare bedragernes lokkemat til de troende; for folk skal tro at pandemien er en virkelig pandemi, selv om det er utstrakt bruk av rene teatereffekter. Vaksiner må fortsatt selge, mens det i det skjulte, uten at noen merker det, skal en kommunist-lignende kontrollstat innføres. Dette arbeider tidl. helseminister Høie for, dette arbeider Bjørn Guldvog for. Som i Russland, blir konsentrasjonsleirenes antall store, da det gjelder å lamslå befolkningen med frykt. Dette var også meningen og målet fra første øyeblikk kommunismen så dagens lys i 1905 i Russland, bare at nå skal den strekke seg over hele verden. Den skal hete New World Order, den Nye verdensorden. Den skal styres av en verdensregjering og forføye over en hær. Fienden er de tidligere nasjoners egne befolkninger. Bare de som har erkjent dette, kan forberede seg.

For mitt vedkommende dreier det seg om sannhet. Den som faller for løgn, pådrar seg nye sykdommer og klarer ikke å bli frisk. For mange ting i den såkalte pandemien, det gjelder PCR-test, covid19-sykdom og -smitte har for mange ulogiske elementer ved seg. Det som virker logisk er at dette er politisk styrt, akkurat som en tidligere pandemi. I 2009 etter svineinfluensa-vaksine-kampanjen som gikk gjennom landets aviser en tid, som også hadde spilt overdrevent sterkt på frykten for sykdom, ble det fastslått at 43% av befolkningen i Norge hadde vaksinert seg. Jeg mener ennå idag at dette kunne være riktig, da kampanjen hadde vært intens.

Jeg vet også at Ola Nordmenn liker å tenke sjøl, å ta sine egne beslutninger på bakgrunn av informasjon, om 40% gjør som det blir sagt på fjernsynet, er det 60% igjen som ikke gjør dette. Vi holder fast på informert samtykke og retten til å si nei takk.

Da jeg iakttok Guldvog og Stoltenberg i NRKs debattprogramm, ble jeg klar over at statistikk ble misbrukt. Det var en del av strategien for å presse folk gjennom splitt og hersk-metoder, a la alle-andre-tar-den, nå-er-det-bare-deg-igjen, kom, kom. (NRK, debatt fra november 2021, her). Og en ting er disse kommunistisk inspirerte manipulasjonsmetoder, en annen er å stille spørsmål om hva som egentlig foregår: For ennå har vi ikke sett en nøyaktig inneholdsfortegnelse over vaksinenes innhold. Samtidig vet vi at vaksinene beskytter verken den syke eller den som ennå ikke har blitt syk. Det finnes altså ingen grunn til å ta en vaksine. Også i England misbrukes statistikk (18.12.2021), ikke bare 5 mio uvaksinerte igjen, finnes det, slik de engelske helsemyndigheter først hevdet, men 23,5 millioner uvaksinerte, 35% av den engelske befolkning, se video brandnewtube, her. Etter norske forhold ville dette bety at 1,9 mio nordmenn ennå er uvaksinerte. Misbruket av statistikk er en del av den sionistiske herskekteknikk som rikspolitikere og et stort antall statsansatte har gjort seg til redskap for.


Toppfoto: Fra utbrente hjem i Paradise city, Kalifornia,. høsten 2018, se her og her. Om “weaponized” mikrobølgestråling mot US ambassaden i Havana, her. Boken Elektrostress av Odd-Erik Helgesen, kan kjøpes, her.

Sven-Inge Johansen

Hvis du synes min tekst var av betydning, gi gjerne et lite eller større bidrag for fremtidige artikler, hvis du kan: Vipps til 41743388 eller konto 6250 12 02377.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

89 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Elfabros
Elfabros
Abonnent
2 år siden

JABBED ATHLETES DROPPING DEAD: ELITE ATHLETES COLLAPSING (12-01-2021)
https://www.bitchute.com/video/6l61hmvootCB/

Elfabros
Elfabros
Abonnent
2 år siden

A never ending story, idrettsutøver dør eller blir livstruende skadd
http://www.bitchute.com/video/HDH7Jw6ZNOIe/

Elfabros
Elfabros
Abonnent
2 år siden

MORE & MORE ! (‘ATHLETES DROPPING DEAD’ OR ‘SEVERELY INJURED’ AFTER ‘COVID VAX STAB’)
https://www.bitchute.com/video/s1SOS4mxcaWc/

Elfabros
Elfabros
Abonnent
Svar til  Elfabros
2 år siden

Krysser fingrene for at masse død og skader ikke kommer til å hende under vinter ol i februar, men det hjelper desverre ikke å krysse hverken fingre tær eller øyne. Det vil skje

Elfabros
Elfabros
Abonnent
2 år siden

Inventor Of PCR Test: Kary Mullis «It doesn’t tell you you’re sick»
https://friemenneske.no/aiovg_videos/inventor-of-pcr-test-kary-mullis-it-doesnt-tell-you-youre-sick/

Elfabros
Elfabros
Abonnent
2 år siden

INVENTOR OF MRNA VACCINE GIVES DIRE WARNING ABOUT THE PLANDEMIC VACCIN
https://www.bitchute.com/video/xGC8yqu6VpGi/

Elfabros
Elfabros
Abonnent
2 år siden

Jeg har fulgt arbeidet til David Icke nå i 20 år. jeg må si at hans og mange andres syn på hva disse vaksinene gjør, å agendaen bak den er fasinerende og veldig troverdig. Kort fortalt, 2030 har disse sykopatene, eliten, 1%, the cult. Kall d hva du vil. En plan om å koble menneskehjernen opp mot kunstig intelligens (artificial intelligence). Får å klare dette er de nødt til å klargjøre kroppen og hjernen for å ta neste steget, hvordan ble dette steget utført? Jo skap frykt og alt d vi har vær igjennom de site 2 årene, for så å få befolkningen til å ta vaksiner og boostere. Noe som de har klart fint pga frykten får å dø eller smitte andre, boostere og nye vaksiner kommer til å bli rullet ut de neste 3-5 årene. Hvorfor så mye boostere og nye varianter? For påfyll som de kaller det? Ja påfyll er det virkelig, men ikke påfyll med antistoffer som di sier. Denne påfyllen er ett påfyll med nanoteknologi og syntetiskmatriell, nanoteknologien kopiere det syntetiskestoffet som medfører en forandring fra en biologisk kropp til en syntetisk kropp. Hvorfor syntetisk kropp? Jo fordi en syntetisk kropp har lettere for å motta den kontakten som kreves for å koble menneskehjernen opp mot kunstig intelligens. Derfor også 5g blir rullet ut nå, i tillegg til elon musks 40 tusen+++++ satellitter som konstant stråler 5g rundt hele jorden til en hver tid. slik kan en ferdes rundt på en planet med konstant 5g som en syntetisk kropp behøver for å være i denne kunstige intelligens. All død vi har fra “covid” kommer fra vaksinene, ikke alle kommer til å dø, men desverre må vi belage oss på flere hundre millioner mennesker som kommer til å dø pga at kroppen ikke klarer transformasjonen fra en biologisk kropp til en syntetisk kropp. Denne syntetiske kroppen kommer heller ikke til å kunne formere seg. Dette er noe de ønsker, mennesket blir dyrket fram i stede for. Alle disse plagene med blødninger og forstyrrelser i menstruasjonen, som ble lagt ut for en mnd siden i mainstream. Har mange av oss vist om i godt over 1 år nå. Dette er ett tegn på at damer blir sterile å ikke kan formere seg. Mannens sæd har sunket helt hinsides de siste 5 årene, enda værre ble d m vaksiner. Igjen mann og kvinne kan ikke formere seg fordi syntetisk materiell tar over all del av kroppen.

Til dere som ikke har vaksinert dere, meg inkludert. Vi er nødt til å komme sammen å danne grupper, hvor vi som biologisk mennesket må stå opp for hverandre i den mørke tiden vi har mot 1% og deres 94% av syntetiske slaver. Vi ser i resten av verden hvordan denne flokkmentaliteten av vaksinert nazister segregere og faktisk banker og truer de ikke vaksinerte. Dette har kommet til Norge også. Til dere som er vaksinerte, men som faktisk ser dette selv, dere er også velkomne til å stå imot en VANSKELIG tid i møte.

Denne videoen ble lastet opp for 12 år siden, stemmer så skremmende:
https://m.youtube.com/watch?v=wKwf9MjqV2w

Jeg er i den tankesett at jeg tror mye hint og spådommer i film kan være ganske så riktig.
Ta denne Simpsons episoden: Holidays of Future Passed sesong 23. Denne viser oss der de lever i framtiden og blant annet kobler seg opp mot artificial intelligence (kunstig intelligens).

Elfabros
Elfabros
Abonnent
Svar til  Elfabros
2 år siden

Jeg ønsker at alle de med menstruasjon komplikasjoner pga vaksine søker lege og tar en fertilitetstest. Jeg håper mine tanker om denne saken ikke stemmer. Kjenner du noen med disse symptomene, vær så snill si fra til dem

Elfabros
Elfabros
Abonnent
2 år siden

Jaja, den berømte pcr testen som mange også jeg har sagt ikke funker. Hvor mange positive covid tester er det egentlig. Ingen! Fake pcr test som de måtte bruke ampiflisering, før å få fram ett falskt «virus». Der de brukte frykten for å dø og bare for smitte til eldre og syke som den største drivkraften til å sette vaksiner i deg. Omicron aka moronic vaksiner klar i mars + flere boostere. Omicron aka moronic er det du har blitt smittet av ved disse vaksinene.
https://eu.usatoday.com/story/news/factcheck/2021/12/30/fact-check-cdcs-pcr-test-withdrawn-after-dec-31/9053100002/
Pcr

ken
ken
Anonym
2 år siden

Løgnene de fortalte oss om “vaksinene” (Fauci/Gates – 2 min)

Husker du alle løgnene vi ble fortalt i begynnelsen av pandemien om hvordan alt ville gå tilbake til normalt bare vi tok de omstridte “vaksinene”? http://www.ninacappelen.com/blogg/alvorlige-bivirkninger-knyttes-til-covid19-vaksine

At vi ikke ville få Covid, bli smittebærere, eller havne på sykehus?

At vi ikke lenger trengte å bruke ansiktsmaske?

​At “vaksinene” var svært effektive?

At immuniteten ville gå opp, og at vi ikke kom til å dø?

For å friske opp hukommelsen, se videoen her: http://www.ninacappelen.com/blogg/lgnene-de-fortalte-oss-om-vaksinene

PS! Er “Sirkus Korona” nå er i ferd med å rakne i sømmene?

ken
ken
Anonym
2 år siden

Dr Reiner Fuellmich – Internasjonal rettssak om 10 dager: http://www.ninacappelen.com/blogg/adv-fuellmich-en-internasjonal-rettssak-starter-om-2-uker

Elfabros
Elfabros
Abonnent
Svar til  ken
2 år siden

Håper bare “de” ikke tar livet av han før rettsaken starter. Er jo ganske vanlig at slikt skjer

Master Aradorn
Master Aradorn
Anonym
2 år siden

Dr Reiner Fuellmich :
https://brandnewtube.com/v/3NPyDl

kjell108
Abonnent
2 år siden

– For hvem sto bak kommunismen?

Svar: KM

Benjamin Fulford:
– For those of you new to this true -but hidden- history, Hitler was one of the founding fathers of Israel. His job was to terrorize the Jews into leaving their European homeland and going to Israel to be KM slaves.

Bunnlinje: Først var Hitler landsfader for Israel, så Stalin

ken
ken
Anonym
2 år siden

RIP Hans Gaarder! Jon Holden neste? “Hvis noe hender meg skal alle vite at det ikke er naturlig, sier Holden.”

Kontroversiell Valdris hevder «noen» er ute etter ham: – Jeg er nestemann på lista

TALTE: Jon Holden holdt appell utenfor Stortinget. Etterpå tok 300 mennesker gruppeklem og mange brant munnbindene sine. Foto: PRIVAT

Jon Holden går langt i å antyde at noen vil drepe ham. – Jeg er nestemann på lista, sier han.
Valdrisen hevder at fem-seks personer er forsvunnet og at flere også er blitt skadet fordi de mener noe annet enn det som er tillatt fra norske myndigheters side.

Over 5000 har sett videoen og mange har også kommentert påstandene.

Overfor OA blir påstandene fastslått som sludder og tøv og at folk ikke må tro på det Holden sier.

Holden ble for alvor kjent etter at han i april holdt appell utenfor Stortinget kort tid etter at den relativt kjente konspirasjonsteoretikeren Hans Kristian Gaarder gikk bort. Der gikk han løs på koronatiltakene til myndighetene.

Både faktasjekkere, forskere og eksperter på konspirasjonsteorier har advart mot den tidligere gårdbrukeren og homøopatens påstander.

De har også flere ganger avvist påstandene og «dokumentasjonen». Også videoen nå avvises overfor OA som tøv.
– Typisk og det er et spørsmål om det bare bør forbigås, er svarene OA får.

FRISK OG RASK
Men tusenvis av nordmenn fra hele landet ser videoene.
Nå påstår at han har «ganske gode kontakter både her og der» og har fått melding om at han kanskje står som nestemann på en liste over annerledestenkende mennesker man helst vil bli kvitt.
– Men det har jeg ikke tenkt å la dem fullføre. Jeg er ved god helse. Jeg har ingen sykdommer, bruker ikke medisin, er i perfekt form. Hvis noe hender meg skal alle vite at det ikke er naturlig, sier Holden.

Fredag 9. april kunne OA og Avisa Oslo melde at den relativt kjente figuren i det norske konspirasjonsmiljøet Hans Kristian Gaarder hadde gått bort med påvist koronavirus i kroppen.

FLERE DØDE OG SYKE
Gaarder hadde holdt møter i låven på gården sin og en annen av deltakerne døde kort tid etterpå – også hun med covid-19 i kroppen.
Flere i miljøet antydet at både han og andre hadde blitt utsatt for 5G-stråling eller blitt tatt av dage på andre måter.
Senere er flere av deltakerne, deltakernes nærkontakter og andre blitt smittet og syke.
Gaarder postet i en kanal kort tid før han støtte til Holden. Rundt 300 deltok i demonstrasjonen utenfor Stortinget der deltakerne brente munnbind, tok gruppeklem og protesterte mot smitteverntiltakene.
Over 100.000 mennesker skal i ulik grad ha vært støttende til noen av korona-skepsisen, men mange synes å ha avvist teoriene etter oppmerksomheten de siste ukene og de kritiske gjennomgangene av påstandene.

KILDE – Oppland Arbeiderblad © 2022 https://www.oa.no/kontroversiell-valdris-hevder-noen-er-ute-etter-ham-jeg-er-nestemann-pa-lista/s/5-35-1320562?onboarding_mode=true

Jon Holden på You Tube: https://www.youtube.com/channel/UCE84W-CTxTVrd45Jpu0zuRw

Jon Holden er utdannet homeopat og psykoterapeut og har erfaring med kvantemedisin mm.

Master Aradorn
Master Aradorn
Anonym
2 år siden

GEMMA DOHERTY – OUR YEAR: 2021 (Part 1) ..Part 2 to follow
Del 1 :
https://brandnewtube.com/v/Zyx7yV

GEMMA DOHERTY – OUR YEAR: 2021 (Part 2)
Del 2 :
https://brandnewtube.com/v/REVbhf

Master Aradorn
Master Aradorn
Anonym
Svar til  Master Aradorn
2 år siden
Master Aradorn
Master Aradorn
Anonym
2 år siden
Master Aradorn
Master Aradorn
Anonym
2 år siden

WATCH THIS PLZ :
THOSE INJECTED WITH THE COVID19 VAX ARE NOW POSSESSED BY AN EVIL SPIRIT

https://brandnewtube.com/v/PB3tFZ

nm264
nm264
Abonnent
Svar til  Master Aradorn
2 år siden

hører du hva du selv sier? Evil Spirit???

Master Aradorn
Master Aradorn
Anonym
Svar til  nm264
2 år siden

nm264 ; æ har itj sagt noe som helst eller skrevet noe som helst. Kun promotert en video. Du kan like den eller hate den eller så … all up 2 u.

Her er en ny video :

Laget som en oppsummering av alt som skjer :

https://planetlockdownfilm.com/

Master Aradorn
Master Aradorn
Anonym
2 år siden

Hva betyr mandatory ?
https://brandnewtube.com/v/y8JExO

Master Aradorn
Master Aradorn
Anonym
Svar til  Master Aradorn
2 år siden

Romersk og Civil law : ( så det passer godt til SATANS NO>RGE ) [ikke landet Norge ]
black’s law book in pdf :
https://karnatakajudiciary.kar.nic.in/hcklibrary/PDF/Blacks%20Law%206th%20Edition%20-%20SecA.pdf

Master Aradorn
Master Aradorn
Anonym
2 år siden

One more movie :

low budget, but lots of info

Frode N
Frode N
Anonym
Svar til  Master Aradorn
2 år siden

Hei !
Tusen takk for tilbakemeldinger og råd.

Mvh
Frode

e
e
Anonym
Svar til  Master Aradorn
2 år siden

“His plan” 666

Master Aradorn
Master Aradorn
Anonym
Svar til  e
2 år siden

OR :

His plan : 999

e
e
Anonym
Svar til  Master Aradorn
2 år siden

Arry, tips til fredags-film?

ken
ken
Anonym
Svar til  e
2 år siden

e – “Familien Durrells greske eventyr” – NRK TV. 4 sesonger med sjelero :-)

e
e
Anonym
Svar til  ken
2 år siden

Er det det samme som Curells in Corfu? sjekket på YouTube og det var vel det nærmeste jeg fant :)
Jeg elsker britisk periode drama, men denne så ut som komedie?

e
e
Anonym
2 år siden

Virker som dette tilhører noe av det jeg har sett og hørt tidligere i meditasjon:
“carbon Stone”
“Professor”
“Pox”
“Highly sensitive”
“Friend”
“… looking into it”
“Albert”
“They talk to him”
“They knew you would find him”
“please sit down”
“Erased hes mind”

Høres ikke så kult ut å få slettet hukommelsen sin.

Master Aradorn
Master Aradorn
Anonym
Svar til  e
2 år siden

DR. SUCHARIT BHAKDI, APPEAL TO DOCTORS!
https://www.bitchute.com/video/1wvkUt8aq1pz/

Wolfgang Wodarg about covid 19
https://www.bitchute.com/video/o2gu9xdF566p/

DR. PETER MCCULLOUGH – NEW ABOUT COVID
https://www.bitchute.com/video/qqeOVPCmJLnl/

Microbiologist Bhakdi about Covid
https://www.bitchute.com/video/w51iiQ2gVPex/

THE VACCINES ARE KILLING PEOPLE – DR. BHAKDI EXPLAINS THE CLEAR AND ALARMING EVIDENCE
https://brandnewtube.com/v/MMNKU2

Aradorn
Aradorn
Anonym
Svar til  e
2 år siden

På tide å le litt :D

Aradorn
Aradorn
Anonym
Svar til  Aradorn
2 år siden

Hmm… hvor ble linken av :D

Ohh… her it is :D

Arve
Arve
Abonnent
Svar til  Aradorn
2 år siden
Master Aradorn
Master Aradorn
Anonym
Svar til  e
2 år siden

Looking Horse tells you about the world :

Frode N
Frode N
Anonym
Svar til  Master Aradorn
2 år siden

Hei !
Jeg blir det jeg må karaktirisere som terrorisert av myndighetene.

Det begynte for ca 6 år siden. I begynnelsen veldig uskyldig ved at de skrudde av min telefon. Skrudde jeg den på, var den av noen minutter senere. Dette fortsatte selv om jeg kjøpte ny telefon.

Deretter begynte de og ta seg inn i mitt hus. Først gned de aske rundt på gulvene for at jeg skulle se. Neste var og installere innretninger som lager klikkelyder. Lyden er lik er rele til varmekabler som slår inn, bare mye høyere lydstyrke. Lyden kom fra hele huset. Dette begynte når jeg la meg om kvelden. Min måte og løse dette på var og bruke øreplugger med hørselvern utenpå. Jeg skar også ut midten av en tempurpute så jeg kunne sove på siden.

Jeg har 4 ganger opplevd såkalt “street theather”. Dette har jeg fortalt de at jeg har gjennomskuet. Dette har skjedd på pub eller cafe og har jeg vært på toalett eller beveget meg bort, har alle forduftet.

Har hatt helikopter stillestående rett over hustaket på natta. Snakket med naboen dagen etter om at han hadde hørt noe, ja det bråket fælt sa han. Dette bekrefter for meg at har du helikopter til disposisjon, er det ikke vanlige folk som står bak.

Brev og post blir borte, samt mange andre enkelthendelser i de senere år.

Alt dette som jeg har beskrevet har vært irriterende / forstyrrende samt også ydmykende. Ingen ting av dette har jeg følt har vært farlig eller skremmende. Noen ganger har det vært litt humoristisk.

For et par år siden tok jeg kontakt med advokatkontoret til Harald Stabel. Jeg pratet med en av advokatene der og han lyttet til min historie. Jeg ønsket hjelp til å få slutt på dette . Jeg ga han bilder av askespor samt lydopptak av klikkelyder. Han skulle samtale med de andre, og gi meg en tilbakemelding. Fikk et brev på epost hvor han mente at det mest sannsynlig var meg det var noe galt med. Etter den tilbakemeldingen mistet jeg iniativet til å å gå videre.

I det siste har ting tatt en alvorlig vending. Jeg opplever en sterk pipelyd i ørene, med en jevn høyfrekvens lyd, lik på begge ørene. Jeg kjenner trykk inne i hodet rett bak pannen. Har jeg vært inne en stund får jeg lett hodeverk. På morningen våkner jeg og føler meg som om jeg var redusert av fyllesjuke.

Har lest litt om hva de Amerikanske diplomatene på Cuba, Kina og i Russland har beskrevet av bivirkninger, dette er veldig likt hva jeg opplever. Jeg føler at dette er veldig helsemessig skadelig. Mitt hus er nå nærmest ubeboelig, fortsetter jeg og eksponeres for dette, tror jeg at jeg ender opp som dement innen kort tid.

Jeg blir overvåket på en eller annen måte, da jeg merker godt når dette begynner, ca 5- 10 minutter etter at jeg kommer hjem. Får jeg besøk kommer dette ikke på. Men i går kom min mor uavtalt her og jeg kjente pipingen, jeg spurte om hun kunne kjenne en høyfrekvent lyd- hun sa at hun kjente den. Ca 15- 20 minutter senere var den borte og jeg spurte om hun fortsatt kunne høre den, hun sa at nå var den borte. Det er ikke bare jeg som hører dette. Da hun spør hva kan dette komme av, blir jeg svar skyldig. Hun ville aldri trodd meg hvis jeg sa hva jeg tror. Der er mitt problem.

Grunnen til dette innlegget er å høre om noen har noen råd om hvordan jeg kan beskytte meg mot hva jeg tror er en type microbølge stråling, (kan være noe annet). Om det er noen som driver proffessionelt jeg kan kontakte, eller andre som har opplevd noe lignende og kan gi meg noen råd.

Jeg bor omtrent midt i Østfold.

Mvh
Frode N

kjell108
Abonnent
Svar til  Frode N
2 år siden

Alt du sier er avhengig av din troverdighet, som i utgangspunktet et null unntatt overfor kona.
– Hva jobber Frode med?
– Har ikke peiling
– Er han kredittverdig?
– Neppe

nm264
nm264
Abonnent
Svar til  Sven-Inge Johansen
2 år siden

hvordan kan jording redusere stråling? du har fortsatt faser med 230 volt, skal jording fungere så anbefaler jeg at du bruker en metallbit og kobler mellom jord og de andre pluggene. først da blir alt borte!

Master Aradorn
Master Aradorn
Anonym
Svar til  nm264
2 år siden

Snakker ikke her om, jording av strøm.
har ingen ting med 230v eller 3 fase ;) eller annet av den slags.

e
e
Anonym
Svar til  Frode N
2 år siden

Med mindre du faktisk ER litt kokko (Det vet jo ikke jeg noe om) så er du muligens plukket ut som MC Target for et eller annet program. Jeg vet ikke hvor mange ulike som finnes, men alle er ikke like. De legges ofte opp til at folk rundt skal tro at offeret har mistet forstanden. Kanskje fordi det ønskes at de skal miste troverdighet, eller fordi de har en plan om å hanke deg inn på galehus for å gjennomføre det de egentlig er ute etter (alt etter program). Et av triksene kan være at de får folk til å følge etter deg, får folk til å opptre altfor nære når du er på butikken, for å skape “paranoia” siden vi kjenner den velkjente gamle “de følger etter meg” historien som er med på å gi folk diagnoser og stenge de inne på galehus. (Nå hender det nok at folk faktisk er “gale” også og innbiller seg ting, derfor lier de å etterligne slikt)

Sjekk opp ringing i ørene, høyfrekvente lyder i ørene på nett. Ligger en del info der ute og ulike teorier. Det kan også være pipetoner som morse-koder og lignende.(og musikk) Disse kan være en del av mind kontroll programmet for å kunne “styre” ditt humør, påvirke hormoner osv. (de hadde for en del år siden program på laks hvor de brukte signal-toner for å lære fisken når det var mat å få)

Har du chip kan de terrorisere deg elektronisk. Chip kan sitte høyt opp i nesen, mot nedre del av panne. Disse gjør vont når de mottar signaler. Du kan få en helvetes migrene og sinnssyk hodeverk – konstant. Du kan bli syk av disse chipsene som plasseres rundt om i kroppen. Er du en av de som faktisk opplever dette, så er det sannsynlig at noen følger deg for å se hvordan du reagerer. For det er det de er opptatt av, ditt reaksjonsmønster, bivirkninger/virkninger osv.

“Street teater” kan forekomme innimellom, akkurat disse kan være komiske spør du meg. Mens andre kan være litt ubehagelige. “Truman show gjengen” koser seg hvis du friker ut. Det er viktig å ikke la seg skremme. Hvis noen følger etter deg, følg etter dem tilbake, da kan de bli litt satt ut for det forventer de ikke. Hvis de bruker den hvor de følger deg/går for nære på butikken, så går du enda nærere, gjerne så en del av den berører de, og følg etter de litt på samme måte. Ikke snakk med alle om alt som skjer, de fleste vet ikke og forstår ikke noe av det og de vil tro at du er gal og alt vil brukes mot deg. Vær forsiktig med å stole på noen du ikke kjenner og ikke stol på de du kjenner dersom de er tilknyttet frimureriet. IKKE OMGÅS NOEN SOM ER TILKNYTTET FRIMURERIET, disse folkene er farlige.

Det er mange som blir programmert om natten, da vil du ofte sove dårlig og føle deg syk når du våkner.
Dersom du opplever å bli utsatt for frekvens-våpen, så vil du merke det svært godt. “Hjerteproblemer” i form av eksempelvis uregelmessige hjerteslag, hjerteflimmer, og helvetes hodeverk. Du kan få EKSTREM svetting og “skjelving”
og alt ettersom hvor programmert du er, så kan det hende at du utfører handlinger som ikke er deg. (Gjerne da er det brukt kombinert chip, (signaler) medisinbruk og “hypnose”) Helikopterne bruker også, vet ikke helt hva funksjonen skal være der, men kanskje for å skremme?

Det er CIA og militæret (Og Monroe hypnose senter) blant annet som bruker og utfører disse programmene. Avtalene er skjulte, (ofte men ikke alltid, skjult bak dekk operasjoner og tiltak. Skjult innad i helseforetak eller gjemt innen og bak veldedige organisasjoner osv) Programmene er selvfølgelig verken kjent eller godkjent av “alle”. Disse djevel agentene i “Black prosjekter” opptrer med “Black names” Dersom noe skulle vise seg å være godkjent av “øverste myndigheter” så vil det være skjult bak vedtak som tilsynelatende omhandler noe helt vanlig. Men det er tvilsomt at det vil være noe mange er med på for å si det slik. I hvert fall slik jeg har oppfattet det. Så kan man jo bare spørre seg hvor mange andre djevel grupperinger i denne verden som har fått tak på den teknologien og de våpnene som CIA og militæret bruker.

Når det gjelder beskyttelse. Bruk frekvenser og mot-programmer, Bønn hjelper, hvis du klarer å vekke syv-soveren og han hører deg, så kan du få hjelp. Hjertet ditt kan aktivere engle-hjelp. Finnes også noen gode sjeler her inne som sikkert kan gi gode råd. Men vær oppmerksom på at blant de gode lurer det en og annen smådjevel også, innimellom.

Fikk dette nylig i meditasjon:
“Agent”
“Stil time”
“i’m bygging you”
“A million miler pr our” (eller om det var millions of Miles pr our)
“Teknologi”
” Betray” (Hm? Kan det være noe med CERN kanskje? aner ikke, bare en tanke som slo meg)

Noen er lurt av noen når det gjeldere eller annen teknologi. Hvis ikke de som styrer i denne verden tar til vettet og stopper dette, så vil alt gå til helvete. Bokstavlig talt. Forutenom de stakkars få som snappes opp av Jesus & co. Litt kjedelig kanskje? Være bedre å sørge for at alle får gå videre.

Ps. Glemte noe av det viktigste for beskyttelse. Noe fra Jesus lære. Be for dine “fiender” for de som følger deg.
Barmhjertighet og tilgivelse kan forandre alt. BRUK HJERTET.

ps2 – Og jeg fikk noe symbolsk, en katt som kikker inn gjennom et vindu. Jeg vet ikke hva det betyr, men jeg vet at noen vil forstå hva det betyr. The bad boys har nos akkurat den samme teknologien som the good boys.

Master Aradorn
Master Aradorn
Anonym
Svar til  e
2 år siden

e : hva betyr det at fødselsmerket er aktivert ? !

e
e
Anonym
Svar til  Master Aradorn
2 år siden

Hm, tror ikke at jeg har vært borti det, jeg sliter med hukommelsen så det er mulig jeg hørt det og glemt det. Kanskje fødselsmerker fungerer som en biologisk/organisk tatto? Vi vet jo om den teknologien som kan brukes i tatto. ;)

Master Aradorn
Master Aradorn
Anonym
Svar til  e
2 år siden

Sies å være merker fra tidligere liv.

e
e
Anonym
Svar til  Master Aradorn
2 år siden

Har nettopp sett litt på hvordan man kan fjerne de uten å skjære. Den der har jeg også hørt, makes sense. Ang. reinkarnasjon, gleder meg til fremtidige liv, har sett en mulig snippet. Jeg håper det var virkelig for da får jeg verdens kuleste Kjæreste/mann. lol. Og jeg er da skikkelig kul selv ;) lol. Hadde håpet på complete oppstigning slik at jeg slipper å reinkarnere. Satser på det :)

ps.
Denne passer godt til det emnet:

nm264
nm264
Abonnent
Svar til  e
2 år siden

Chip i nesen??? den var ny!

e
e
Anonym
Svar til  nm264
2 år siden

Nånei du, chip i nesen er old news.

Master Aradorn
Master Aradorn
Anonym
Svar til  Frode N
2 år siden

Skaff deg denne :

aluthermo.com
https://www.activnord.no/

e
e
Anonym
Svar til  Master Aradorn
2 år siden

Den står bare å spinner, så jeg får ikke opp den.

Master Aradorn
Master Aradorn
Anonym
Svar til  Master Aradorn
2 år siden
e
e
Anonym
Svar til  Master Aradorn
2 år siden

Skal sette meg opp ei løe hvor jeg bruker denne :)

Master Aradorn
Master Aradorn
Anonym
Svar til  Frode N
2 år siden

Tenker medg til at du er utsatt for 5G testing.

Stemmer jo brukbart, da 5G kom på banen for ca 5 år siden.

Du er et offer for 5G testing.

viss du har tatt vaxx’n, så blir det ikke, bedre.

Har du holdt deg borte fra den, så forsøk med :
aluthermo.com
https://www.activnord.no/

Isoler vegger tak og gulv med dette.

Fungerer her.
Har ikke, merket noe på veldig lenge. Kun i enkelte soner i huset, hvor der er store vinduer.

Master Aradorn
Master Aradorn
Anonym
Svar til  Master Aradorn
2 år siden
Master Aradorn
Master Aradorn
Anonym
Svar til  Master Aradorn
2 år siden
e
e
Anonym
Svar til  Master Aradorn
2 år siden

Eneste som er bra med røde kors er det frivillige arbeidet en del av de gjør med å søke etter bortkommende mennesker.

e
e
Anonym
Svar til  Master Aradorn
2 år siden

Trump og militæret? Hvis det er sant så er det ikke mye å rope hurra for. Hva var det forresten ordet “Hurra” betød igjen?

Aradorn
Aradorn
Anonym
Svar til  e
2 år siden

end movie from the dark side again, but here they tell you a lot :

hipp hipp hurra = angrip angrip drep

e
e
Anonym
Svar til  Aradorn
2 år siden

Håper at den ikke er for dark, men jeg ser den nå, trenger en film eller to :)

Master Aradorn
Master Aradorn
Anonym
Svar til  e
2 år siden

HAPPY NEW YEAR EVERYONE :D

SÅ FÅR VI HÅPE 2022 BLIR BEDRE :D

e
e
Anonym
Svar til  Master Aradorn
2 år siden

Selv en D film kan være bra på sin måte ;) man trenger stadig påminnelser, så jeg likte den :)

La oss håpe at det blir et happy og ikke zappy – New year :)

Elfabros
Elfabros
Abonnent
Svar til  Frode N
2 år siden

Hei Frode.
Kan du utdype nermere hva grunnen er til at du blir stemplet som terrorist? Hva har du sakt eller gjort? Om du ikke vil si det, får bli opp til deg. Grunnen til at jeg skriver til deg er fordi jeg, for så ikke lenge siden leste den fantastiske boken til Per-Aslak Ertresvåg; SOV, mitt lille NORGE.
Mye av de overvåknings teknikkene som du nevnte, er godt skrevet om i kapittel: Kunsten å skyte ned stjerner. Der skrives det om 3 nordmenn, ingeniørene Magnus B. Aase, Einar Langset og arkitekt/ingeniør og brannekspert Erik Finne, som systematisk ble truet på livet, og utsatt for konstant overvåkning og trakassering. Denne boken er ett absolutt å lese, samt MAKTEN BAK MAKTEN. Samme forfatter.
Håper det går bra med deg, jeg kan ikke hjelpe med så mye, men prøv å søke hvordan du kan beskytte deg mot forskjellige lydfrekvenser og mikrobølger og lignende.

amy
amy
Anonym
2 år siden

Hei
Veldig fin artikkel. Er det noen som har en ide på behandling og forebygging av åndenød, pustevanskeligheter uten å bruke respirator?

e
e
Anonym
Svar til  amy
2 år siden

Det skal visstnok finnes ulike pusteteknikker. Sjekk Wim hoff metoden.

ken
ken
Anonym
Svar til  amy
2 år siden

amy – Lytt til Nora Bang. Fra 4:15 i denne videoen får du mange svar. Hun snakker i metaforer/symbolikk etc for ikke å bli slettet fra You Tube. https://www.youtube.com/watch?v=0WrYnaNHIls Eksempelvis “fjaseboka” er lik facebook… Du kan også kontakte henne personlig for de beste råd om forebygging og behandling.

Aradorn
Aradorn
Anonym
Svar til  ken
2 år siden

Hun nevnte ikke, B-vitamin komplexet, som du må ha for å ta opp C, D, Zink, osv. Du må ha C for å ta opp jern (zink også )
Men, B-vitamin er nr 1.

Har du ikke, B-vitaminet, så har du ikke, grunnstenen i vitaminer i kroppen.

Omega-3 : mange kjøper møllers, som har vært i mange år beinmelskapsler, og er for tunge til å fordøye for den menige person, så de kommer like hele ut bak.

Idretts-utøver på rimelig høyt plan, har nok effekt i kroppen til å forbrenne ned en slik kapsel, men er du passert 40, så er sjansen for å bryte ned en slik kapsel veldig liten.

Dette kan du sjekke : fyll ett glass med vann og ha i en te-sje med eddik, som da skal tilsvare normal magesyre.

Er ikke, kapselen brutt ned før 5 min, så er det nada, zipp, zero grunn til å ta den.

Spis ekstreme mengder med blåbær, som da har bedre omega-3 enn fisk.
Og antocyaniner ( C-vitaminer om jeg husker rett ).

For å holde syre balansen i kroppen, som hun sier løvetann-rot, som te, men mer eller mindre alt av mørke-grønne-grønnsaker, gir base i kroppen. Samt, poteter, og Lime-mørke-grønn.

Aldri kok frukt, grønnsaker. langtids-damping over svak varme : max 45 C, så har du fremdeles næring.

e
e
Anonym
Svar til  Aradorn
2 år siden

Algeolje er flott alternativ til fiske omega 3, i alle fall for oss som er plantespisere. Næringsgjær for vitamin B?
Hva med grønn juice?

Master Aradorn
Master Aradorn
Anonym
Svar til  e
2 år siden

Viss du har juice maskin og lager din egen grønne juice, så er det utmerket.
Men, hver klar over :

https://brandnewtube.com/v/CQEmu7

hydrogel er i nesten alt av produkter på jorden.

Det kommer også ned fra himmelen, når vi ser disse chem-trails.

Vannet, som er det viktigste for menneskene, er nå forurenset med hydrogel, graphene hydrogel.

Så, rense vannet, ja, det er meget viktig.

Ser du personer som du vet har tatt vaxx’n, og de har blødninger under huden, så vet du at de har karbon-knivene som Prof Andreas C. Viste menneskene før han ble drept.

De synes hos mange.

Det er smerter uten sidestykke, hos veldig mange.

Når de blir så infisert, så sprer de spike-proteiner, så hver forsiktig med hvem du er i kontakt med.

Vet ikke, om der finnes noe som kan hindre angrep fra dette.

kjell108
Abonnent
Svar til  amy
2 år siden

In high-altitude conditions, only oxygen enrichment can counteract the effects of hypoxia. …
Oxygen concentrators are uniquely suited for this purpose.
https://en.wikipedia.org/wiki/Hypoxia_(medical)#Treatment

Master Aradorn
Master Aradorn
Anonym
Svar til  amy
2 år siden

Jeg ville brukt hvitløk og ingefær ekstrakt, som “te”. Temp ikke, over 45C.

Oppskrift :
Rens en hel hvitløk, legg sjeddene i en kopp ( 0.5 L ) stor kopp.
Kok opp vann, så heller du vannet over. Kan gjøre det selv om det er over 45C, men vent da litt med å legge noe over koppen.

Rensk og legg i en bit med ingefær, så ta du en Lime ( mørk grønn ) og tilsetter etter smak og behag.

Dette gir anti-biotika, og god rensing. Burde åpne og holde luftveier åpne.

Gjelder dette, pasienter med pf#¤er, så burde dette fungere. Til våren, grav frem noen løvetann-røtter, og rens og tørk de. Pulveriser, og bruk de i denne drikken, så har du enda bedre effekt.

Stilken til Løvetannen er utmerket å bruke til healing av sår. Den inneholder en “væske”, som jeg ved flere tilfeller har brukt til healing av sår. Snitt opp stilken og bruk den.

e
e
Anonym
Svar til  Master Aradorn
2 år siden

Må ikke hvitløken/feddene knuses for at antibiotika effekten skal slå inn? Og at det må antas umiddelbart eller blandes i alkohol umiddelbart for å bevare den effekten. Mener jeg kom over det da jeg skulle lage tinktur pga borellia infeksjonen. Jeg forsøkte å bare knuse 2-4 fedd og hadde de i litt vann og svelge de umiddelbart. Holt på å kaste opp hver gang og ble kvalm i timesvis etter.

Master Aradorn
Master Aradorn
Anonym
Svar til  e
2 år siden

Nei, de trekkes ut. Drikken skal stå å trekke i 2timer.

Etter, 2 timer, så er den full av anti-stoffer :D

e
e
Anonym
Svar til  Master Aradorn
2 år siden

Hehe, jeg leser feil ofte i all hast. Jeg trodde at det stod DRITTEN. lol. Da skal jeg prøve denne oppskriften neste gnag. Hadde planlagt en ny hvitløks-kur og chlorella (men ikke mixet sammen) plate på 1 da? Vanskelig å holde temp så lav

Master Aradorn
Master Aradorn
Anonym
Svar til  e
2 år siden

Another D – movie med viktig info :

e
e
Anonym
Svar til  Master Aradorn
2 år siden

Mer :)

nm264
nm264
Abonnent
Svar til  amy
2 år siden

Respirator betyr jo sykehus. Vaksinebekjempere bør i alle fall unngå sykehus. og der er det jo massevis med 5G utstyr i tillegg. nei, hold dere hjemme, pust med magen, og håp dere overlever!

kjell108
Abonnent
Svar til  nm264
2 år siden

En av de meste kjente protokollene for behandling av COVID 19 her
https://covid19criticalcare.com/wp-content/uploads/2020/11/FLCCC-Alliance-I-MASKplus-Protocol-ENGLISH.pdf
Den tar for seg både forebyggende behandlingen og behandling etter at man er definert som positiv.
Det er veldig synd så få i Norge har greie på alle tilbudene som står åpne.
Kjerringråd kan man få gratis på FB. Der er alle “eksperter”.
9 av 10 nordmenn tror det er ok å gjøre ingenting, så lenge sykehusene ber dem dra hjem inntil situasjonene er akutt.
Man kan kjøpe egen oksygenkonsentrator til 4000-7000 dersom man er bekymret. Det bør man gjøre før man trenger den

– Respirator betyr jo sykehus.

De med 3 underliggende sykdommer + COVID-19 har en overlevelsesprosent i respirator på ca. 3%

Master Aradorn
Master Aradorn
Anonym
Svar til  Master Aradorn
2 år siden

THE HOUR IS APPROACHING..THE BEAST IS IN THE CHURCH!!!!

https://brandnewtube.com/v/7MOiTd

Master Aradorn
Master Aradorn
Anonym
Svar til  Master Aradorn
2 år siden

Every single Catholic Worships the Serpent (The Devil) and dont even realize it

https://brandnewtube.com/v/TgoSf9

Master Aradorn
Master Aradorn
Anonym
Svar til  Master Aradorn
2 år siden

Covid positive without even showing up for the test on xmas day lol

https://brandnewtube.com/v/eTPlrV

« Forrige artikkel

Advokat Ketil Lund, den siste nestor i den norske dypstat?

Neste artikkel »

Støtte til soknepresten fra Folkets koronakommisjon

89
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x