Er Stiklestadaksjonen et jesuittisk plott?

5.3K visninger
16 minutter lesetid
71

Kristendommen i Norge har vært søkt omdefinert siden andre verdenskrig av kristensionistene, men etter Stortingets grunnlovsendring i mai 2012  så ser det ut som de får hjelp også av jesuittene og vatikanet som har med endringen blitt definert inn som likeverdig ‘kristen’ i norsk statsreligion (sammen med ‘humanistene’) etter 1000 år i ‘mørket’ i Norge, uønsket. Dette etter at begge var forbudt i Grunnloven av 1814, så kan det nå se ut som det er de som var forbudt som nå er blitt de eneste legale, og de kristne (protestantene) som har blitt forbudt og poltisk ukorrekt (?) – altså ikke følger ‘partilinjen’ som var Lenin sitt begrep for det politisk korrekte. Idag sier Grunnloven “kristen og humanistisk”, altså ikke protestantisk eller evangelisk-luthersk lenger.

Grunnlovens § 2 (opprinnelig fra 1814)
«Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende seg til den, ere forpligtede til at opdrage sine Børn i samme. Jesuitter og Munkeordener maae ikke taales. Jøder ere fremdeles udelukkede fra Adgang til Riget.»

“Vi sier NEI til forsøket på å omgjøre Stiklestad til et Multikulturelt senter”, sier aksjonenEnig i det, men her skulle også katolisismen, jødedommen og sionismen (bastarden) vært utestengt, for de har ikke noe med Stiklestad og Norges opprinnelige religion kristendommen å gjøre.

Men nå ser vi aktivt og aggressivt samarbeid over hele linjen mellom sionister og jesuitter å omdefinere norsk statsreligion i sitt bilde, etter at protestantismen falt for deres intrigers hånd (lederen for mellomkirkelig råd som gikk inn for protestantismens fall, var/er katolikk), at folk skal velge seg deres politiske ideologier. Jesus er ikke nøye med. Bibelen er ikke nøye med. Kun vikaren i Roma og Teodor Herzl, sionismens far som definerte den politiske ideologi fra Moses Hess og Karl Marx Levy er viktig for dem, og lages et salig makkverk av en ‘kristen’ bastard religion for å utbre..

Moses Hess, Adolf Hitlers og sionismens ideologiske far
https://www.nyhetsspeilet.no/2012/01/moses-hess-adolf-hitlers-og-sionismens-ideologiske-far/

Jesuitter har alltid vært svært sleipe folk. Det var ikke lov å si noe negativt om vatikanet og katolisismen ble opplyst av Stiklestadaksjonens ledelse, fordi de hadde så mange medlemmer som var katolikker, så fikk de da ‘enhetens’ (økumenikken) bastardreligion, som ikke har noe med Stiklestad å gjøre. De infiltrerer, de skaper dissonans, destabiliserer, for å omdefinere, for å erstatte, – med sine løsninger og forståelser. Når en blir medlem av Stiklestadaksjonen. så vil en etter en tid om en ikke har visst noe som helst om forskjellene, på utrolig rart vis ha blitt FOR sionismen, og FOR katolisisme og pavestol (men gjerne latent hat av protestantismen, som ikke sies høyt).

“Da skal de utsette dere for trengsel og drepe dere, og dere skal bli hatet av alle folkeslag for Mitt navns skyld. Og da skal mange ta anstøt, og de skal angi hverandre og hate hverandre.” (Matt.24,9-10)

Alle som er der de vet at de ikke kan nevne noe som går imot fariseernes dogmer, da vil de havne i unåde. og bli tatt av ‘inkvisjonens presteskap’. Det er nesten som magi hvordan enkelte kan trylle med tankene og meningene til folk, ingen motforestillinger tillates.

Sett fra et kristent synspunkt, så er katolisisme og jødedom en like stor trussel mot religionen vår fra Stiklestad, fordi kristendommens verdier uthules, som Islam er det… derfor skulle ikke kristendommen inspireres hverken av jødedom eller jesuitter fra 1814 og fremover.. Idag er den overtatt og definert av de samme som en gang var forbudt….

Undercover agent

Min gjesteopptreden som ‘undercover agent’ for å avsløre jesuittbevegelsen i Norge ble dermed av kortvarig varighet. Varte bare en dag før jeg ble avslørt og kastet ut fordi jeg liker bedre Jesus Kristus enn Ariel Sharon og Paven, som forøvrig kaller seg Kristi Vikar. Som om Kristus skulle trenge noen vikar, han som er selv evig her tilstede for åndelige folk. Men for verdslige folk, av kjødet, så trenger de en fysisk manifestasjon, som vender fysisk tilbake, istedenfor bare i ånd. De venter på den person som skal innta kongestolen i Jerusalem (som forøvrig er samme person som vil forføre hele menneskeheten, som de har forført det norske folk).

Ifølge Tom Horn og Chris Puthams bok ‘Petrus Romanus’ skal den nye pave bli den siste, så deres glede vil bli kortvarig. De tok også Norge til slutt, som en av de siste protestantiske bastioner, med verdens nest eldste og Europas eldste konstitusjon. Effektivt torpedert. Tyskland, protestantismens høyborg og kulturriket derav, der lurte de Hitler på folket, okkult demagog, og drap som rituell seiersofring 6 million sivile protestanter i hospitalbyen Dresden når krigen i praksis var slutt, og videre sultet ihjel 15 million til lenge etter at den var slutt (“de allierte”). Målet for deres synder av forførelser av ‘de minste’ med løgn og bedrag kan være rent over, og ropene fra de elendige som er utsatt for dem KAN være nådd himmelen. De hadde rett og slett en kjempeseiersfest i myrderier over sine tusenårs gamle åndelige fiender.

“Alle de som hater meg, de elsker myrderier”. Salomos ordspråk 8.35

I Stiklestad aksjonen er det visst ikke plass for kristne som ikke er sionister, eller som ikke samtidig lovpriser og heiler deres ledere, det være seg Ariel Sharon, Benjamin Netanya eller Paven. ALLE må heile de samme som de heiler, hvis ikke kan en ikke være medlem. Jesus er ikke så nøye med, Han er den som er minst omtalt på deres sider. Å sitere Bibelen er tilsynelatende en uting.

Stiklestadaksjonens leder Eivind Lundager sier;
“Noen vil nok mene at vi befinner oss i et minefelt når det kommer til synet på Israel, og på hvem som har retten til å eie landet: Araber eller jøde? [ ] Det judeokristne menneske- og historiesyn er ikke bare toneangivende for Stiklestadaksjonens virksomhet. Den er helt avgjørende. Samtidig er det riktig at Stiklestadaksjonen opprinnelig ikke var, og heller ikke nødvendigvis må være en bevegelse som først og fremst skal fronte saker vedrørende Israel. [ ] Når det kommer til stykket handler synet på Israel om å velge side.”

Bastard-religion

Den judeo-kristne religion finnes ikke, aka sionisme. De er motpoler. De som ikke ser forskjell på Kristus ‘elsk andre som deg selv’ og ‘øye-for-øye-tann-for-tann’ som han var i harnisk over hos sine samtidige, de har et problem med kristendommen, og har et forhold til GT’s Krigergud mer enn et forhold til Nye Testamentes Kjærlighetsgud, i bildet av Messias; Fredsfyrsten. Krigerguden vinner ALLTID på kort sikt, men Kjærlighetsguden vinner ALLTID på lang sikt. Åndelig sett.

De er svært fokusert på at muslimer med sin innflytelse skal ødelegge norsk kultur. Når jeg logisk nok mener at faren i multikulturalismen kommer fra mange steder, og ikke bare fra muslimene, og også bør innbefatte utidig innflytelse av kristendommen fra jødedommen og fra katolisismen, så BANG! Da faller giljotinen.

Om alle andre religioner, ideologier, politiske agendaer (som blant annet å skape splid med muslimene for å få bygget Tempelet), innklusivt jødedommen, skal få definere kristendommen, hva er da vitsen med å sitte dag ut og dag inn og lure på hvorfor kristendommen “mistet sitt salt”?

Ingen muslimer å skylde på

De bruker all sin energi på å fronte muslimene som roten til alt ondt.

Der er bare et lite problem med dette; Der var jo absolutt INGEN muslim i det norske Storting som bidrar til avkristningen og ødeleggelsen av vår kultur gjennom de siste 1000 år. Der var ingen muslimer som utdefinerte protestantismen 21. Mai i fjor (?)… Hvem hater protestantismen og har inspirert det her? Hvem har mest grunn til å hate protestantismen? Ikke muslimer, de har vel større grunn til å hate katolisismen, som ble INNDEFINERT 21. Mai ifjor. En av aksjonens medlemmer mente at det var helt riktig at protestantismen falt i Norge fordi at Martin Luther hadde skrevet en bok som visstnok hette “Jødene og deres løgner”.

Alt det som var forbudt i Norge etter det kristne verdigrunnlag i Grunnloven av 1814, er nå blitt de statsbærende (?) og mainstream (?), og alle lurer på hvor kristendommen ble av? Den ble okkult underminert.

Jeg akter ikke å beleilig ‘glemme’ at Jesus ble korsfestet fordi han gikk imot ‘eldersene’ i sin samtid. Jeg akter ikke å risikere MIN sjel for å følge ‘eldersene’ i MIN samtid, de samme politisk verdslig tenkende… med sine verdensrikefantasterier. Hvor alle tenker likt er det ingen som tenker…i verste fall. Jeg akter ikke å risikere min sjel for å lyde de ‘eldste av Sion’ (i MIN betydning av uttrykket, for disse er det mange av i norges ‘kristenhet’)… å bli åndelig korrumpert derav.. det er en rett som er suveren personlig og individuell…

At enkelte ikke respekterer denne rett, det får vi leve med
https://www.nyhetsspeilet.no/2010/11/avisen-vart-land-liker-ikke-kristne/

“They will put you out of the synagogue (trosfelleskapet); in fact, a time is coming when anyone who kills you will think he is offering a service to God.” – John 16.2.

Så langt er forførelsene kommet, som profetert de skal i ‘endetiden’. Og de eneste dette Bibelvers stemmer med, er slike som meg. De brukte mot meg at jeg skriver på et visstnok tvilsomt nettmagasin som Nyhetsspeilet. Men jeg trives godt hos ‘tollere og syndere’ på Nyhetsspeilet jeg. Jeg foretrekker ærlige og åpne folk som søker sannheten, mer enn folk med lukkede sinn som er befestet i løgnene. :)

Aksjon for jesuittveldets utbredelse

Mye tyder på at de har laget en aksjon, en folkeaksjon til og med, for å få folk til å velge SIN definisjon av kristendommen. Ikke den til den Norske Kirke, ikke min, ikke protestantismen, men helst katolisismen eller sionismen. Jeg mener alle slike valg må gjøres på opplyst og bevisst grunnlag. Derfor denne artikkelen.

De tror visst de skal lage en Ny Verdensorden hvor alle er koselig, og snille med hverandre, og for all del ikke vise følelser, hverken i skriftlige innlegg eller tale. En bør helst være zoombie, og bare sitere pent og pyntelig ‘eldersene’ i sionismen eller hos jesuittene. Når jeg da siterte diverse bibelvers for å vise hvor galt dette blir, så ble jeg kalt neo-nazist, anti-vatikan (selvfølgelig, det er hva protestantismen går ut på) og endelig la de på desserten; anti-semitt. Da skulle inkvisjonen være total, mente de vel med det.

Jeg påpekte at dette var bemerkelsesverdig at jeg møter de samme argumenter hos ‘kristne’ som hos humanister og atanister i HEF og OTO, Crowley 666 The Beast leiren, og lurte på hva de hadde til felles (?).

Satanismen i humanismen
https://www.nyhetsspeilet.no/2010/05/satanismen-i-humanismen/

Jeg har ikke kommet med fred, men med sverd“, sier Jesus, og sverdet er ifølge Paulus G-ds Ord i Bibelen. Det som ikke står seg i forhold til Bibelen, det er ikke kristendom. Så enkelt er det.

Så mine erfaringer og analyse av innholdet på deres webbase tyder på at Stiklestadaksjonen er en katolsk og jesuittisk konstruksjon…, de er ikke engang ekumenisk i den forstand at de som ser Sion som et åndelig rike, og ikke et fysisk rike med senter i Jerusalem, de er ikke velkommen i aksjonen. Det vil si mesteparten av medlemmene i Den Norske Kirke. Vi får se å etterforske dette mer, men jeg har igrunn lurt litt på hvorfor ingen der brydde seg om at protestantismen ble forkastet og utdefinert av den norske Grunnlov i fjor, mens katolisismen ble inndefinert, sammen med ‘humanismen’, hvorfor såkalte kristne omfavner humanismen, den ateistiske humanismen, og ikke den kristne humanismen som forsåvidt den ateistiske er bygget på.

Jeg fikk advarsel om at jeg var både anti-katolsk og anti-semittisk, jeg var neo-nazi, (skal vi se, nå må jeg tilbake å se hva mer de kalte meg, det var mye rart, men jeg fikk kritikk for min ‘utrykksform’)…, jeg hadde ikke kalt noen som helst noe som helst, stort sett sitert Bibelen, men det var MIN uttrykksform som ikke passet. De som kalte meg neo-nazist og annet, de hadde en utmerket uttrykksform :)

Jeg ba dem bare ta en titt på bildet øverst i denne artikkelen; ‘PST må beskytte oss mot tankegodset i regjeringen’ (Bilderberg-regjering samme hvilken ‘side’ det er)  idet jeg sa meg uenig med Roy Vega som mente at neo-nazismen var en marginal forekomst av i Norge , mens jeg påstod at den er nok mer utbredt enn de tror.  Den eneste som har skrevet om det i Norge er jeg, og spurt hvodan massepsykose av 10.000 mennesker kan gå så enkelt ad. Den eneste lille notis i en avis var Kristin Halvorsen som fant det ubehagelig, men prøvde å sprike med fingrene for å dempe ubehaget (?). Hvorfor gjorde hun det da?

Stjelt Olav Haraldsson

Katolisismen har ved bedrag sannsynligvis gjort Olav den Hellige til ‘sin’ ved å gjøre ham til helgen.

“Et eksempel er Kong Olav Haraldsson som bare et år efter at han falt ved slaget på Stiklestad (1030), ble erklært som helgen – og idag kjenner vi ham best under navnet Olav den Hellige.”
http://www.katolsk.no/tro/tema/helgener/artikler/helgener

Her er en annen historie:

Vikingene mot Romakirken
I Snorre kan vi lese den katolske biskop Sigurds hattale mot kong Olav Haraldson og hans menn, før slaget på Stiklestad, som illgjerningsmenn, vikinger, ransmenn og mordere! Vikingene var den katolske kirkes hatede og fryktede fiender. Derfor forfalsket de katolske kilder vikingenes rolle til banditter i historien. Kong Sverre og birkebeinerne var jo motstandere av den katolske kirke. Gange-Rolv og hans menn kjempet mot det katolske regime i Frankrike. Den norske kongeætten, Hårfagreætten, hadde en evig strid med den innpåslitne Romakirken. Og da kirken alliert med kong Knut i Danmark (det danske kongehus hadde konvertert), fikk ryddet sin motstander kong Olav Haraldson av veien, forvandlet morderen ham til katolikk og gjorde ham til helgen i den katolske kirke!!

“Om vikingene, sjøulvene, sier de katolske kilder, at de ranet og brente klostre og kirker og jaget prestene, hvis de da ikke slo dem i hjel. Slikt høres jo forferdelig ut. Og slik lærer norske skolebarn at deres forfedre var, det er pensum! Men vikingene (Benjamin), Dan (Danene) og Ruben (Robin Hood) brøt opp katolske klostre og gav folket tilbake eiendeler som kirken hadde svindlet fra dem. Da settes vikingene i et noe annet lys. Og dette burde historikerne begynne å interessere seg for.

Vikingenes smikunst av våpen og smykker er viden kjent som Damaskus-smiding. Som vikingene brakte med seg til Skandinavia. Vikingene var av Benjamins ætt. Etter Jesu død og oppstandelse reiste de etter de andre israelstammene til Europa. Der ble de den romerske kirkes fiender, og fikk derfor sitt blodige stempel.”

http://www.riksavisen.no/?p=160

Her er forklaringen hvorfor de gjorde Olav den Hellige til helgen. Sleipt! Det sies om den katolske kirke at når den er i minoritet er den snill som et lam, når den er likestilt er den lur som en rev, og når den er i majoritet er den rasende som en tiger.

lionPeople
Løvefolket, Israels tapte stamme, Benjamins stamme, det er oss det. Anti-semittene skal ha fest i våre tider med sine okkulte blodofringer.

Så inkvisjonene og holocaust starter vel snart i Norge nå da, på ordre fra Vatikanets bankier Baron Rothschild. Pengene som styrer.

Felles sak med ateister og satanister?

Jeg opplever at folkene der på Stiklestadaksjonen de projiserer voldsomt. Akkurat som jeg har erfart det fra HEF, og ateistene forøvrig i Skepsis-nettverket. De bruker akkurat de samme argumenter, og akkurat de samme karakteriseringer, nøyaktig samme metodikk i utstøtelsene av sitt ‘samfunn av hellige’, som jeg har erfart i årevis av Skepsis, HEF og OTO gjengen:

Ekstrem nettmobbing av Nyhetsspeilets forfattere
https://www.nyhetsspeilet.no/2013/01/ekstrem-nettmobbing-av-nyhetsspeilets-forfattere/

Det var de som kalte meg og andre der en masse stygge ord og karakteristikker, men de mener at jeg ikke hadde riktig ‘uttrryksform’, men de på deres side som kalte oss for masse vrøvl, det var greitt.

Dette er noe av hva jeg sa, at jeg synest det er uheldig å ha religiøse dogmer som tilsier at 2/3 av et lands befolkning skal ofres for at sionistene skal få komme til ‘paradiset’.  De tror at de skal ‘opprykkes’ til himmelen når bare anti-krist får satt seg på tronen i det nye Tempelet i Jerusalem, men for å reise det så må muslimenes hellige moske som står der idag bort, derfor MÅ de ha krig mot muslimene.

“den tid kommer da de ikke skal holde ut den sunne lære, men etter sine egne lyster hoper de seg opp lærere, og det etter hva som klør dem i øret. De skal vende ørene sine bort fra å høre på sannheten, og de skal vende seg til eventyr [myter].” (2.Tim.4,3-4)

Sionismen deres er veldig spesiell. De tåler ikke å høre på motforestillinger. Elver av blod vil flyte i sionismens armageddon. Deres dogmer sier at 2/3 av jødene i Israel skal utryddes, og de kristne sionister skal rykkes opp i paradiset.

In the whole land, declares the Lord, two thirds shall be cut off and perish, and one third shall be left alive.” – Zechariah 13:.8:

De som ikke allerede har reist fra Israel gjerne med dobbelt statsborgerskap i USA og Norge (det eneste land som Norge aksepterer dobbelt statsborgerskap av), utav hvilken mange sitter i USA’s regjering, alle med penger, innsikt og muligheter, de flykter fra Israel, 40% ønsker å emigrere. Hva føler de på seg er falskt og uekte med sitt liv i Israel – og kanskje farlig?

http://www.haaretz.com/news/features/bye-the-beloved-country-why-almost-40-percent-of-israelis-are-thinking-of-emigrating.premium-1.484945

Gershom Gorenberg, in his book “The End of Days: Fundamentalism and the Struggle for the Temple Mount,” sier; I’ve listened to American evangelical ministers who insist on their deep love for Israel and nevertheless eagerly await apocalyptic battles on Israel’s soil so terrible that the dry river bed will, they predict, fill with rivers of blood.”

Hvem er egentlig anti-semitter, eller anti-khazarer? 2/3 skal utryddes? Disse folkene må være SVÆRT forsiktig, og ligge SVÆRT lavt i terrenget i å kalle andre for fundamentalister og/eller neo-nazier. En sammenlignende analyse mellom nazismen og den neokonservative bevegelsen ville ikke ha kommet ut til deres fordel.

Alle deres trosforestillinger er bygget på sandgrunn, de er politisk ideologi fra Moses Hess, Karl Marx Levy til Teodor Herzl, som er gitt en religiøs begrunnelse som alle som leser Bibelen vil finne er gal fra ende til annen. Det ble slik på grunn av bedrageren Cyrus Scofield og Darby.

LANDLØFTENE OPPFYLT
Josva 21.43: Således gav Herren Israel hele det land han hadde svoret å ville gi deres fedre; og de inntok det og bosatte sig der

Første Kongebok 8.56: Lovet være Herren, som har gitt sitt folk Israel ro, således som han lovte! Ikke et ord er blitt til intet av alle de gode ord han talte ved sin tjener Moses.

Nehemja 9. 7:  Det var du, Herre Gud, som utvalgte Abram og førte ham ut fra kaldeernes Ur og gav ham navnet Abraham.  8 Og du fant hans hjerte trofast mot dig, og du gjorde den pakt med ham at du vilde gi hans ætt kana’anittenes, hetittenes, amorittenes og ferisittenes og jebusittenes og girgasittenes land; og du holdt ditt ord, for du er rettferdig

BETINGELSEN:
Første Kongebok 9.6 : Men hvis I og eders barn vender eder bort fra mig og ikke holder de bud og lover som jeg har forelagt eder, men gir eder til å dyrke andre guder og tilbede dem,  7 så vil jeg utrydde Israel av det land jeg har gitt dem, og det hus jeg har helliget for mitt navn, vil jeg forkaste fra mitt åsyn, og Israel skal bli til et ordsprog og til en spott blandt alle folk.  8 Og skal dette hus enn bli høit så skal dog hver den som går forbi det, forferdes og spotte, og når nogen da spør: Hvorfor har Herren gjort således mot dette land og dette hus?  9 da skal de svare: Fordi de forlot Herren sin Gud, som førte deres fedre ut av Egyptens land, og holdt sig til andre guder og tilbad dem og dyrket dem; derfor har Herren ført all denne ulykke over dem.

TEMPELET I JERUSALEM:
(betinger krig mot Islam og riving av deres moske)
Paulus har advart: “the man of lawlessness is revealed, the son of perdition, who opposes and exalts himself against every so-called god or object of worship, so that he takes his seat in the temple of God, proclaiming himself to be God” – 2 Tess. 2:3-4.

INGEN FYSISK OPPRYKKELSE FRA RAGNAROKK
Der vil ikke bli noen fysisk opprykkelse før Jesus gjenkomst, etter at det verdslige Sions tempel er re-etablert. Glem det. De får nok delta i elendigheten de skaper. Den eneste opprykkelsen som skjer er av åndelig art, for dem som er klar og villig.

*****

Fokus på sionisme

osloS

Jeg finner det igrunn ganske så begredelig at såkalte kristne hos Stiklestadaksjonen og på synopsier i Oslo i helgen som skal definere veien videre for kristendommen, så handler halvparten av det ‘kristne’ synopsi om Israel. At de ikke kan finne noen større problemer for kristendommen, mens vårt eget land er iferd med å avkristnes, enn å søke å løse Israels problemer via sionismen..

Jeg spurte dem om et slikt voldsomt fokus på Israel og jøder, så lenge hjertet og sinnet deres er fullt av det, om ikke det kunne gå utover medkristne både i Israel, Palestina, OG i Norge. Sokneprest Jens Olav Mæland mener det, og jeg ser hans poeng.

Glemt av sine egne
http://www.bokkilden.no/SamboWeb/produkt.do?produktId=3937930

Ingenting har korrumpert kristendommen så mye som sionismen. Fra Håkon Lie som hevdet Arbeiderpartiet skulle “Bygge det Nye Jerusalem” , til Arbeiderpartiets Jens Christian Hauge som solgte dem tungtvann for sin Samson Option våpen, som hele verden blir truet med.

Hele det politiske establishment i Norge har vært på Israels side¨etter andre verdenskrig når sionismen vant krigen, prinsessen, og hele Kongeriket…. å si noe annet er historieforfalsking. Håkon Lie fikk sin støtte fra de jødiske sionister i USA til å bygge opp Arbeiderpartiet etter krigen…

Vi må ikke glemme at Jesus brøt helt og fullt med den tradisjonelle fariseeriske jødedommen, og innstiftet en ny pakt. Uten dette faktum klart for seg så dreier det seg ikke om kristendommen som ble innført via Stiklestad. Det var ikke jødedommen som ble innført, ikke katolisisme, ikke sionismen heller, for dem ble først til på 1800-tallet av Moses Hess, som banet vei for Herzl sim politiske ideologi, samrører som ble til med vyene til de sosialistiske arbeiderbevegelsene, som ikke må forveksles med kristendom eller blandes i det hele tatt…

Alt dette fortalte jeg Stiklestadaksjonens ledelse, og de har ører, men de hører ikke, de vil ikke høre, de har øyne og kan lese, men de vil ikke se, hva som er det mest moralske og riktige standpunkt å ta utfra kristne prinsipper, om en skal kunne kalle seg kristen.

Hva er protestantisme?
Betydningen av en ‘Kirke’ eller ‘menighet’ er G-ds familie, hvor alle problemer mellom familiemedlemmer skal løses med hjelp av Jesus via hans ord i Bibelen, og den Hellige Ånde, og ikke innvolvere noen korrupte tolkere og mellommenn. Protesterer, vi protesterer både på det ene og det andre. Vi er DIREKTE forbundet med Faderen deretter. Trenger ingen pompøse påfugler, rabbier eller Sions Eldste imellom. DET er protestantismen.

Jeg ønsker å slå et slag for god gammeldags protestantisk norsk kristendom jeg for min del,… og FOR Fredsfyrsten….. , ingen helgendyrkelse, ingen mariakultus, ingen paver og kristi vikarer, ingen hellige folk som skal bli sine egne messiaser som nevnt i brevet fra Marx Levy til Baruck. Ingen drap og myrderier som er forbudt etter jødenes og kristnes hellige Moselov.

KUN Fredsfyrsten, Kvitekrist. Nothing else matters. Slaget på Stiklestad er ennå ikke over..

J.Johansen

Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas” .........................
Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013 .........................
"Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel
...........

Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk:
Facebook

http://www.riksavisen.no/
http://www.dissident-net.info

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

71 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Falcon
Falcon
Abonnent
10 år siden

Nazi-marx new world order by the jesuit international european union: Belgium considering unprecedented law to grant euthanasia for children, dementia patients http://www.washingtonpost.com/national/health-science/belgium-considering-unprecedented-law-to-grant-euthanasia-for-children-dementia-patients/2013/10/31/67fd55be-4200-11e3-b028-de922d7a3f47_story.html

Source: UK Column Live – 1st November 2013 http://www.youtube.com/watch?v=acxQ16qk6Mg

We are all Jesuits http://www.abeldanger.net/2012/12/we-are-all-jesuits.html

The pharaoh show, alien predators in human appearance, stop the criminal swiss nazi templars, giureh http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1875&start=1

Viktigste nyheter, most important news http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/forum-view.asp?fid=102

Falcon
Falcon
Abonnent
11 år siden

Adolf Hitler var en notorisk lystløgner og psykopat som ikke skydde noe middel for å nå de høyst destruktive og kyniske mål han hadde fått fra sine oppdragsgivere

Hitler`s Lies, Volkssturm, HJ, Hitler Youth, Rape, Gang Bang & Soviets Berlin 1945

Quote: ADOLF HITLER DESPISED THE GERMANS and deliberately lied to them, as he lied to the whole world (except Switzerland); well, that`s what politicians do, don`t they now. Watch “The Pharaoh Show” for more.

They are free, we their masons; just queen isis’s bees. Les pharaons Suisses d`Altkirch, chatzefratz http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1877&start=1 * Viktigste nyheter, most important news http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/forum-view.asp?fid=102

“Günter Grass, SS, Gedicht, 3e Reich, BundesWehrMacht, Urangeschosse und 3e Weltkrieg ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2012/04/william-cook-til-forsvar-for-gunter-grass/#comment-99725 Samme versjon med tillegg: Günter Grass und Schweizer Banken; Pharaonen, Medien & Friedensnobelpreise http://www.youtube.com/watch?v=7ApEfPlR4dE

En mann med åpenbar agenda
Abonnent
11 år siden

Uffda skrev: Hallo noen hjemme. Bibelen er mytologi, åpenbaringen er psykologi i et symbolsk mytologisk språk..

Men nå skriver Uffda om Babylons ødeleggelse. Flott, da er vi på vei. Åpenbaringen er konkrete saker, ikke psykologi og mytologi. Guds Ord slår aldri feil.

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  En mann med åpenbar agenda
11 år siden

Def. Myth webster dictionary:
– a story of great but unknown age which originally embodied a belief regarding some fact or phenomenon of experience, and in which often the forces of nature and of the soul are personified; an ancient legend of a god, a hero, the origin of a race, etc.; a wonder story of prehistoric origin; a popular fable which is, or has been, received as historical.

Altså mythology belyser i utgangpunktet noe helt konkret, også vedrørende personer i Bibelen. Men man må ha litt elementær kunnskap om de mythiske bilder og språk for å forstå dybde og sammenhenger.
Gresk mythology beskriver hvordan kroppen fungerer utfra elementene; jord – vann – ild – luft – eter. Åpenbaringen er Gresk mythologi og beskriver kroppens energianatomi utfra de prinsipper. :-)

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  Uffda
11 år siden

Hei Uffda
Denne kunnskapen om åndelighet har jo ligget der hele tiden, man kan spørre seg om hvorfor man ikke har forstått tidligere. Det kan virke som om kunnskapen har blitt pakket inn i myter og sagn.
Man hadde opplyste åndelige ledere som figuren Jesus. Verden rundt Jesus var ikke særlig opplyst. Jesus snakket jo om korset før han ble hengt. Korset symboliserer her balanse mellom høyre/venstre hjernehalvdel. Spirituelle/logikken, Feminime/maskuline, eller hjerte/hjerne. Men det knytter også Gud/ånden til jorden. Da vil Gud ta bolig blant menneskene på jorden og jorden vil bli Guds rike. Det betyr at en mester som Jesus må ha vandret rundt på jorden og gitt sitt liv for å bevare den åndelige kunnskapen i bøkene. Det kan virke som om han ønsket å ofre seg, og slik møtes den åndelige ofringen av ego og den kroppslige ofringen. Han profeterte vel at han skulle bli slått ihjel, men det var uansett et offer for å bevare korsets hemmelighet. Golgata ligner virkelig på en hodeskalle. Så når tiden var inne, ville vi kunne forstå. Slik kunnskap kan man ikke lese seg frem til, man må være i balanse for å forstå. Bare tenk på alle gubbene i Vatikanet som har bare ett ønske :-) Det er å innta tronen i ett fysisk tempel og leke Jesus. Men Jesus kalte seg selv for menneskesønnen og han forbød disiplene å snakke om kristus og messias. Da ville det være av egoet, det forstår vi. Disse gubbene har har misforstått alt, selv om de har hatt tilgang til kunnskap. Vatikanet er et bevis på at man må vandre og erfare for å forstå. Bare spør pilgrimen Ratzinger ;-) Nå går det rykter om at en av kardinalene trekker seg fra konlavet fordi han mener Vatikanet er Satans synagoge.
Lammet har brutt seglet, mayasløret trekkes bort og vi vil en etter en begynne å forstå, men man må tenke som lammet først og da må man være åpen og i balanse. Våre skritt på jorden er en vandring i åndelig bevissthet. Vi lever i Guds egen drøm. Vi står nå ved krysset eller korset. I videolenken symboliserer månen det feminime og sola det maskuline. Så alle mulige veier er i ferd med å møtes, men de ender ikke i Rom :-)
Videosnutten er nok mer forklarende.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=VWJ3ZpWiYE4#!

Rolf Kenneth Myhre
Forfatter
Svar til  Uffda
11 år siden

Transformasjonsprosessen foregår slik:
Objektiv historie ->subjektive og politiserte gjenfortellinger av objektiv historie -> eter noen hundre år har de subjektiv/politiserte versjoner forfalt til legender -> etter noen tusen år har legendene forfalt til myter og eventyr.

Problemet er at hvis man ikke kjenner til den objektive historien, kan man IKKE gjenoppdage den ved å reversere transformasjonsprosessen gjennom alskens tolkninger. Tolkninger forblir gjettverk. Det finnes ingen generelle regler eller prinsipper for hvordan slike tolkninger skal gjøres. At tolkningene skal gjøres mest mulig esoterisk/åndelig, er bare et personlig VALG fra tolkerens side. Det finnes ingen evidens for at denne løsningen er riktig/best.

Man kan gjerne tolke de greske myter eller sagnene i Første Mosebok etter selvvalgte esoterisk-åndelige prinsipper, men hvem sier at dette er korrekt?

gudfrid
gudfrid
Abonnent
Svar til  Rolf Kenneth Myhre
11 år siden

Bibelen er en manual til å nå høyere frekvenser/himmelen, og dette er skrevet i myte-symbol-form. Feks når høyre side nevnes er dette høyre hjernehalvdel (himmelsk å være der :-)) Når det skrives om stedet Pineal, er dette ikke et geografisk sted, men pinealkjertelen. Bibelen beskriver i symboler hvordan man når opplysthet.

Rolf Kenneth Myhre
Forfatter
Svar til  Rolf Kenneth Myhre
11 år siden

Hvilke “tolkningsautoriteter” baserer Uffda og Gudfrid seg på? Please, ikke en YouTube som svar, der en eller annen blek fyr holder en PowerPoint-presentasjon for sine fire naboer.

gudfrid
gudfrid
Abonnent
Svar til  Rolf Kenneth Myhre
11 år siden

Jeg lar meg ikke styre av autoriteter.
Tolkning er morsomt bare for den som tolker, mens absolutt sannhet kjenner man igjen som en fantastisk aha-opplevelse. Min foreleser i matmatikk lærte meg det og det finnes bare ett riktig svar.

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  Rolf Kenneth Myhre
11 år siden

Det esoteriske vil selvfølgelig alltid handle om personlig valg, siden det ikke finnes noen prinsipper i åndelig utvikling og siden det er en høyst personlig reise. Lev livet og forsøk å være bevisst, det er vel det enste som gjelder. Noe som svært få er i stand til. Åndelighet er allikevel ikke en soloride, så poenget er vel å drøfte med andre og lytte . Alle er åndsvesen selv om de ikke er bevisst på det, de kan snakke åndens språk selv om de fornekter. Ånden kan jo vise seg i Crowley også, men han avslører egentlig sitt indre og vil ikke være et eksempel for andre. Crowley er vel også et godt eksempel å følge, det er jo egentlig bare å gjøre det motsatte. ;-) Er sex og homosex, hiarki, pyramider, okkult – skjult mystikk det som opptar et menneske, så kommer det fram. Jordnær, åpen, avholden og tålmodig er hva jeg prøver på.
Hvis historier ikke gir mening, så søker jeg overalt og til slutt får man forståelse. Man må koble sammen logikk, hjerte med egne og andres erfaringer og da kan man allikevel havne langt fra andres persepsjon. Sånn er det bare, men noen er nærmere hverandre enn andre. Hvis man tviholder på en lære eller prinsipper og tror man har svaret på alt, står man fortsatt i startgropen. Husk at Salomo fikk så håret flagret av en liten maur ;-)

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  Rolf Kenneth Myhre
11 år siden

Sånn er det for meg også Gudfrid. Aha, hvofor forstod jeg ikke dette tidligere? Tålmodighet og vandring gir svaret og det kan komme fra hvem som helst.
Forståelse, men noe som gir forståelse på et svar trenger ikke å gi riktig svar i et større bilde, så da må man være åpen, hele tiden :-)

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  Rolf Kenneth Myhre
11 år siden

Det er ikke transformasjonsprosessen som forgår slik, men den mentale degenerasjon som foregår slik.
Transformasjonsprosessere skjer ved at jordens vibrasjoner/svingninger akselererer, og ettersom de gjør det vil jorden kvitte seg med mennesker som nekter å heve/løfte sin bevissthet proposjonalt. De vil måtte finne seg et annet sted de selv forlengst har skapt. Dette er naturlig seleksjon/transformasjon som når en celle endrer arveegenskaper – kort og kanskje brutalt.

Vi vet at Gresk mythologi i all vestenlighet dreier seg om å bevare og videreføre kunnskap om livsenergier, og hvordan de manifesterer seg i kroppens nivåer.
I dag har vi eksakt kunnskap om kroppen og kan derfor lettere se at kartet(mythologien) stemmer med terrenget. Har man denne kunnskap om kroppen trengs det ingen esoterisk/åndelig tolkning for å forstå mythologien. Har man ikke denne kunnskap om kroppen blir de mythologiske tekster galskap.

Rolf Kenneth Myhre
Forfatter
Svar til  Rolf Kenneth Myhre
11 år siden

Uffda,
1) Jeg beskrev transformasjonsprosessen fra originalhistorie til myte. Du snakker om noe helt annet.

2) Du skriver: “Vi vet at Gresk mythologi i all vestenlighet dreier seg om å bevare og videreføre kunnskap om livsenergier, og hvordan de manifesterer seg i kroppens nivåer.”

Nei, vi vet ikke det. Din tolkning er verken mainstream eller esoterisk. Hvorfor ikke bare oppgi kilden? Enda en matematikklærer?

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  Rolf Kenneth Myhre
11 år siden

Bibelen må tolkes utifra forståelse. Jesus snakker et indisk åndelig språk om man vil. Det kan transformeres til en forståelse rundt chakrasystemet.
Det kan transformeres til en forståelse utifra Mayakalenderens steg trinn for trinn i åndelighet og bevissthet. Man starter en vandring og ender opp med å se tilbake og forstå hva som skjedde. Personlig og kollektivt. Det er jo bare min oppfattelse, men jeg ser mange som har den samme.

For meg personlig startet det med å stoppe opp og prøve å forstå hvorfor min historie ser ut til å gjenta seg. Etterhvert ble det startet en prosess for å bli kvitt bagasje som ble lagret i de lavere chakra. Så vær gang man gjenkjenner en situasjon, må man stoppe opp og foreta bevisste handlinger og ikke løpe i fra det som er ubehagelig. Slikt gjenkjenner jeg også i bibelen. Moses gikk i ring, stoppet opp, reflekterte og mediterte. Noen ganger er det beste å ta turen opp til fjellet med kun Gud i tankene. Ikke bare meditere, men også klatre fysisk. Jesus gikk i ring og sa nok er nok som i den siste fristelselenken Gudfrid viste. det er slike tolkninger som gir en aha-opplevelse. Derfor er det verdt å høre på og jeg vet ånden er med.

Min indre reise var motivert av søken etter sjelelig kjærlighet og sjelelig sex. Det er kundalini. Det er mitt eneste mål. Det er utifra dette jeg får MIN forståelse av Salomo. Salomo gjorde bare en feil og det var å gi slipp på sin dronning. Det var hun som dro, fordi folket ikke aksepterte henne. Hun svarte ikke til forventningene og kravene til folket. Det beste ville være å si FU og la folket lære seg å ta ansvar og prøve selv. Det ble en ubalanse mellom det feminime og maskuline i Salomos tempel. Det kollapset. Moses, Salomo og Jesus hadde alle valg. Det var ikke Guds valg, Gud vil vi skal sette kjærigheten høyest. Så Salomo falt ikke for en kvinnelig demon, men satte sin “plikt” foran kjærligheten. Moses klandret Gud for å sette Moses i ansvar og bruke han som eksempel. Moses tok et valg, han tok ansvar, det var ikke Gud som brukte Moses. De valgte å være pilgrimer eller israelitter. Kristne hater Salomo. Jesus ble beskyldt for det samme som Salomo. Jesus svarte: Salomo hadde slik kunnskap at dronningen av sør dro langs verdens ytterkanter for å søke kunnskapen og her er står noen som påstår de har mer kunnskap enn Salomo? Jesus tempel og Salomos er det samme.
Jeg gjennkjenner dette, selv om jeg er en liten maur i forhold. Hvis noen er sjalu på meg, sier jeg ta ansvar selv, værågod prøv og se om min virkelighet og din virkelighet er den samme. Jeg får fordeler og gaver ved å ta ansvar, men hvor var du? Mine omgivelser ser ut noen ganger til å vite mitt beste og til de sier jeg FU, i mitt kongedømme bestemmer jeg. På ferden løser jeg ut emosjonell bagasje. Det er befriende.
Demonene og djevelen er mine egne, jeg finner ikke de hos andre. Jeg setter de i arbeid i mitt tempel. Det er en tålmodighetsprøve. Jeg har ikke som oppgave å belære andre, men forstå selv og forstå sammen med andre. Jeg har gjort så mange feil at demonene har blitt sterke og mange, men de hjelper meg til forståelse. Jeg bruker dem og jeg hersker over dem. Jeg er blitt konge i mitt lille univers. Så lenge jeg bruker hjerte, har ingen demon makt over meg. De kan såre meg, men jeg blir immun til slutt, jeg gir slipp på bagasjen. Dette er den esoteriske prosess. En reise i sitt indre.
Slik er er kunnskap gjemt i vår historie, vi gjenjenner den, for kunnskapen er gjenmt i vår personlige historie om vi bare er bevisste og reflekterte. Slik ser vi oss selvi Askeladden-rollen, vi ser at søpla vi tok med oss faktisk var verdigfull. Om mytene er sanne er sanne eller er eventyr har null betydning. Spørsmålet er bare om man lærer noe og det vat man best selv. Dette er verdt mye mer enn gull. Jeg vet bare at om jeg ikke hadde vandret i ørkenen i alle årene, hadde jeg ikke forstått noe. Om noen kan lære meg, så måtte de også ha vandret den samme veien.

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  Rolf Kenneth Myhre
11 år siden

Guds hus har mange rom og det har mange dører. Jeg har funnet min dør og mitt rom. Hvilken dør andre går inn i bryr ikke meg. Vi velger forskjellige veier (bra), men havner på samme sted til slutt. Det har jeg ingen tvil om. :-)

bjornt
bjornt
Abonnent
11 år siden

JJ:
I et svar til meg sier du:
” hele establishmentet vil gjerne ha det til det du sier… det trenger ikke være riktig fordi noen korrupte professorer sier det., kjøpt og betalt av jesuittene.. ”

Som argumet har jo dette, for å si det mildt, liten verdi!

Jeg syns nå du bør forklare følgende:
Den religionen som ble innført i norge med grunnloven av 1814 heter “Den evangelisk-lutterske Religion”. Som det framgår av navnet, skriver denne læren seg fra Martin Luther, som var tysker, og opprinnelig katolsk munk.
Luther har til og med klart å få navnet sitt inn i den norske grunnloven.

Denne læren ble først inntodusert i norge av danskekongen i 1536.

Hvordan kan denne opprinnelig tyske religion være utviklet i norge???

bjornt

Grunnloven av 1814 finnes her (se §2):
http://www.stortinget.no/no/Stortinget-og-demokratiet/Lover-og-instrukser/Grunnloven-fra-1814/

MrKennedy
MrKennedy
Abonnent
11 år siden

Min godeste J. Johansen, jeg har vært stor fan av dine artikler i det siste. Jeg har vært sterkt uenig i dine vurderinger og konklusjoner, men det har vært interessant å lese ditt syn.
Som selverklært skeptiker (ikke anerkjent av HEF, da jeg er kristen) har du vært en av de få på NYS (eller den eneste) som har skrevet artikler jeg har kunnet lese uten å rive meg i håret, dessverre ble nok månen min noe større idag.
Et lite utvalg av det jeg reagerte på:
* Du påstår at Protestantismen er den opprinnelige religionen i Norge. Norge ble kristnet på Stiklestad i 1030, nesten 500 år før Martin Luther spikret opp sine 95 teser på kirkedøren.
* Du hevder at Katolisismen var forbudt i 1814, det er ingenting i din vedlagte dokumentasjon (utdrag fra grunnloven anno 1814) som tilsier det.
* Din dokumentasjon dreier stort sett rundt såkalte “konspirasjonsteoretiske” (i mangel av et bedre ord) sider.

Jeg kommer fortsatt til å lese det du skriver, gleder meg til neste artikkel.

MrKennedy
MrKennedy
Abonnent
Svar til  J.Johansen
11 år siden

Jeg lar pkt 1 ligge, mulig jeg kommer tilbake å kommenterer det senere, nå har jeg dessverre ikke tid.

2. Ja, Jesuitter er katolikker, og mange munke-ordener er katolske. Jeg går med på at disse ikke hadde adgang til riket, men disse er et “sub-set” av katolisismen, katolikker var ikke utestengt på generelt grunnlag. Men nå begynner dette å nærme seg flisespikking :-)

3. Jeg er litt uenig i at Jesus var konspirasjonsteoretiker. Da han ble korsfestet var det ikke lenger bare teorier, han kunne også dokumentere endel av sine påstander. Jeg tror nok vi har litt forskjellig syn på kristendommen, men i.h.h.t. Joh. 3.16 spiller ikke dette så stor rolle (misforstå meg rett).
Det viktigste for en kristen er å leve etter Jesu’ lære.

“Jeg er til og med skeptisk til skeptikerne.”
Kunne ikke vært mer enig. skepsis.no beskriver i enkelte artikler “kritisk tankegang”, og dette er et syn de forfekter med stor iver. Jeg vil anbefale deg å lese noen av artiklene, og i kommentarfeltet bruke skepsis.no sine egne metoder for å avvise deres syn. Du vil isåfall avsløre Humanetikernes religiøse tilnærming til ateismen.

tralle20
tralle20
Abonnent
11 år siden

Tilføyelse: Du skal elske Herren din Gud av all din forstand og av HELE DITT HJERTE og din næste som deg selv.

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  tralle20
11 år siden

Hvorfor blir du da så vred tralle?

tralle20
tralle20
Abonnent
11 år siden

Avregistrert.
Du lever i en villfarelse.
Paulus var en av de høyeste skriftlærde i jødedommen , han møtte Jesus på sin vandring og han spør hvorfor forfølger du meg.
Paulus tidligere kalt Saulus forfulgte kristne og drepte de før han møtte jesus og ble frelst på Damaskusveien og var blindet i tre dager etter møte med den levende oppstandne Guds sønn og frelser Jesus Kristus.
Han Saulus hadde en av de øverste stillingene som yppersteprest , etter møte med Jesus begynte han å forkynne Jesus sitt budskap drevet av den hellige Ånd.
Han ble teltmaker og livnærte seg av det for ikke å ligge til byrde for den kristne menighet.
Hvordan kan du påstå at han var den første Pave? Nånsens.

I tidligere Israelsk styre var de kjent med og praktiserte med myndighetspersoner og ofte med en Konge på toppen og var vel kjent med å betale tienden og skatt for å betjene kongens imperium og dets undersåtter , meget dyktige folk på alle plan måtte jo leve av noe.
Det var et vel innlevd mønster i nesten alle gamle kulturer at de skulle yte og dele.
Som sagt var Paulus teltmaker på si når han ikke underviste i kristen tro.
Din villfarelse er skremmende og forførersk og du bør tenke deg om før du spyr ut nonsen med demonisk ettertone.

Et lite hint.

Jesus er den vi tilber og ærer for frelsesverket på golgata kors , han var tre dager i dødsriket og proklamerte for alle demoner djevler og Satan selv at han var den som hadde makt til å beseire det onde.
Etter sine tre dager i dødsriket sto han opp fra de døde viste seg for tusener og gjorde under og tegn for deretter etter 40 dager reiste til himmelen til sin far.
Som han lovte skulle han gi alle som tok imot hans frelse (nåde fra synd) og de skulle få den hellige Ånd som også Jesus brukte til alle sine under og helbredelser.
Ingen kan gjøre under å tegn uten om gjennom Den Hellige Ånd Guds Ånd som lovt iboende hos alle kristne til forskjellige oppgaver i Hans kjærlighet.
Å prate om alle Guds tjenere som Paulus , disiplene og mange flere som alle ble henrettet for sin tro på den levende frelser Jesus Kristus fra Nasaret er en blindgate for frelsens hovedbudskap og kun dårer kan fremsi så mye tull om de hellige Guds menn og kvinner.
Selv djevelen som er en fallen Guds engel kan skape seg om til en lysets engel , en forfører og sjarlatan som kun er OND , han har Jesus beseiret og vi har ingen ting å frykte og han skjelver i buksene og springer når han møter slike som meg og alle beviste kristne med Den Hellige Ånd i hjerte.

Enhver ekte kristen snakker i hovedsak om og med Jesus Kristus Gjennom komunikasjons og kraftmiddelet Den Hellige Ånd som har tatt bolig i enhver bekjennende kristen.
Å snakke om alle andre er bare en avsporing innspirert av djevelen til forvirring om det virkelige budskapet som de hellige Guds menn drevet av Den Helige Ånd prøvde å formidle til menneskene på jorden.
Kun satanisk innspirerte personer driver snakket rundt alle andre utenom den virkelige kilden Jesus Kristus og Den Hellige Ånd som tar bolig i vår ånd til hjelp å oppbyggelse og kraftige gjerninger for og med Jesus Kristus.
En Treenig Gud “Fader Sønn og Den Hellige Ånd” som tar bolig i vår ånd og virker gjennom oss som kristuspersoner her på jorden til oppbyggelse i kjærlighet.
Jeg blir vred når jeg leser all dårskapen om frelsesverket som blir forvitret og snudd opp ned av Satans sendebud også her på speilet.
Våkn opp og søk frelsen gjennom Jesus Kristus å få Den Hellige Ånd.
Alt annet er dårskap , fremført av djevelens listige anngrep og tanker gjennom falne mennesker.
All synd kan tilgis av Jesus , nåden er en vidunderlig gave som vi er avhengige av hver dag. Ikke for å synde på Nåden , men pga syndefallet og loven som Jesus kom for å oppheve.
Han gav oss en ny lov: Du skal elske Herren din Gud av all din forstand og din neste som deg selv.
Er det liv er det håp søk Guds frelse mens det ennå er tid.

Avregistrert
Avregistrert
Abonnent
Svar til  tralle20
11 år siden

At Paulus skal ha møtt Jesus i ørkenen, uten å kunne beskrive ham, styrker ikke Paulus sak.

Når det er sagt, så skal det også sies at Jesus selv advarte oss mot å tro på noen som sier at han har sett Jesus i ørkenen. Peter etterlater 2 brev, og det er det hele. Så hvem var egentlig Peter? Hvorfor blir Peter korsfestet? Det er nok fordi Peter var den sanne apostelen, ja. Og Paulus er den som sier at vi skal underkaste oss myndighetene, og motta nummeret til Cæsar og betale skatt, og begynne å jobbe og slite og bli ett med systemet igjen. Paulus har redigert hele det nye testamentet…han skapte en religion,etter at han fikk de 11 apostlene henrettet, redigerte og sensurerte de 11 apostel brevene og gjorde disse om til 4, før han skrev om sin egen halshugging.

Paulus er ikke den du tror han er. Han er ikke kameraten din, han er Antikristen selv

Braveheart
Braveheart
Abonnent
Svar til  Avregistrert
11 år siden

Det er mulig du besitter en ånd som forteller deg dette.

Den hellige ånd derimot holder seg nok langt vekk fra spekulativ vranglære totalt uten substans.

Avregistrert
Avregistrert
Abonnent
Svar til  Braveheart
11 år siden

den Hellige ånd, er inne i mennesket og ikke utenfor

Paulus har ikke sett Jesus Kristus

jeg trenger ikke betale skatt. mørket er avslørt.

Nobody
Nobody
Abonnent
11 år siden

Tankevekker:

Hvorfor tilber de felste religioner “døden” ?
De felste religioner fornekter det levende og forbyr alt som har med livet å gjør.
Korset i kristendommen er symbol på døden, hele korsfestelsen er i fokus i alle kristne sekter, hvorfor er det ingen som er opptatt av oppstandelsen og den tid hvor jesus vandret og levde som et vanlig menneske. Han advarte menneskene mot å ikke falle i dødsriket. Dette finner man også innen islam der enkelte døde matyrer tilbes som Gud. De felste religioner oppforderer til et liv i askese, ikke spis, ikke sov, ikke ha seksuell omgang med andre ord de fornekter livet og alt som har med det å gjør.Selv Buddah praktiserte dette før han kom til å innse hvor absurd det hele var.
IKKE LEV NÅ. lev i fremtiden, der ligger “frelsen” din. Grav i fortiden og skam deg og be om tilgivelse over dine feil, men for all del ikke lev i nuet for der ligger selve kilden til livet.
Tragisk for menneskeheten ettersom “frelse” og Guds rike finnes kun i dette øyeblikk og at vi gir alt det verdifulle opp for å leve i en illusjon som (hos de felste) vil vise sin sanne ansikt ved møte med døden.

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  Nobody
11 år siden

Her rører du noen sannhetens ord Nobody. Religioner vil ha makt over oss så da er det påkrevet å skremme oss med døden, slik at de kan frelse oss med deres falske frelsesbudskap.
Det står nemlig: Mark 12. 27He is not the God of the dead, but the God of the living: ye therefore do greatly err.
Religion And Societies Of Evil

En mann med åpenbar agenda
Svar til  Uffda
11 år siden

Jeg trodde at Kristus hadde seiret over døden, jeg? Slik at vi skal leve om vi enn dør. Faktisk, så går frelste folk direkte til Paradis, slik som den kriminelle som ble korsfestet ved siden av Jesus.

Og når dette forgjengelige er kledd i uforgjengelighet og dette dødelige er kledd i udødelighet, da oppfylles det som står skrevet:

Døden er oppslukt, seieren vunnet.

55 Død, hvor er din brodd?
Død, hvor er din seier?

56 Dødens brodd er synden, og syndens kraft er loven. 57 Men Gud være takk som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus! 1. Kor 15

14 Så ble døden og dødsriket kastet i ildsjøen. Og ildsjøen, det er den annen død. 15 Og om noen ikke var skrevet inn i livets bok, ble han kastet i ildsjøen. Joh. Åpenbaring kap 20

Så fikk jeg da gleden av å svare med ord fra Paulus og Johannes, de 2 dere valentinus-gnostikere liker minst.

gudfrid
gudfrid
Abonnent
Svar til  En mann med åpenbar agenda
11 år siden

Den største tragedien eller villedningen med kristendommen er at paradiset ikke er på jorda. (sitat Anastasia, Ringing cedars)
Det er her og nå (Eckart Tolle), bare i øyeblikket er det mulig å være i takknemlighet og glede, det er en innstilling man kan velge, samme som å “koble” seg på kristusbevissthet, da er du i paradis.
Når du er fysisk død har du ikke lenger muligheten til å fysisk lage en hage. Sjelen lever videre og reinkarneres (Jesus snakket om reinkarnasjon), men sjeler uten kropp planlegger og gleder seg til neste mulighet til å komme til jorda :-)

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  En mann med åpenbar agenda
11 år siden

Enig Gudfrid. Det burde være ordene som kommer ut av Jesus som man burde sette høyest. Det virker som om kristne dyrker bildet av Jesus høyest og en tro på at hvis man tror på treenigheten, så kan man gjøre som man vil. Det er ihvertfall helt sikkert at Jesus aldri sa at kristne hadde noe billett ril himmelen. Derimot ba han folk om å følge hans ord, for de kom fra hans far. Han sa han kom for å holde budene, IKKE for å oppheve dem. Der går skillet mellom Jesus og katolikker. Paulus og de andre helgener skal heller ikke dyrkes. Hvem bryr seg om hvem som skrev ordene ned? Hvorfor er dette sårt for enkelte? Jo, det er helgen og idoldyrking. Derfor er det sårt, det er såre enkelt :-)

Bevisstheten tar oss til Paradis som du sier. Kristendommen ser på døden som straff og tar den med enorm sorg. Det kan nesten virke som om de ikke tror på en reise videre etter døden selv. Hvis alle på jorden hadde vært bevisste på et liv etter døden, ville ting se ganske annerledes ut. Dessverre har Darwins teori slått rot og mennesker handler etter spillets regler. Hvem kan dømme de? Det er denne verden vi fødes inn i. Vatikanet på den andre side (og andre) får mennesker til å klamre seg til Darwin. Jeg forstår det veldig godt. Syndere og helvete ol…Se på dem!!

Jarle er inne på sporet og advarer mot utviklingen. Men det er ikke kristendommen man bør være redd for skal forsvinne, som sagt.
Åpenbaringen er skrevet for å advare mot vatikanet. Vi vet at vår egen historie er løgn. Vår historie er gjemt i sagn og myter. Det er ikke lenge siden våre skolebøker (før min tid) fortalte om Sigurd som dro på korstog til Jerusale(Jorsal) Vikinger er fremstilt i historien som fluesoppspisende og mjøddrikkende villmenn. Jeg tør vedde på at vikinghjelmens to horn beskriver hva striden på stiklestad og Norge dreide seg om. Kristendommen utviklet seg nemlig og skilte lag på denne tiden. Det er hva som beskrives som betydningen av to horn i bibelen . Kristendommen kom til Norge mye tidligere enn Olavs ferd. Det hadde vært uenighet i kirken lenge. Det gjaldt pavekirkens dogmer. I Norge fantes det en kilde iflg folketroen. Kildens kraft forsvant med katolikkenes avlat. Peterskirken ble finansiert gjennom bot. Det er helt utrolig!
Hvorfor kaster folk penger i brønner egentlig? Sånn som i Nidaros. Det burde jo være strengt forbudt i en kirke, men på den annen side har vi jo katolismen ;-)

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  En mann med åpenbar agenda
11 år siden

Vil tro ingen ønsker å leve i en fiction etablert av psykopater vedrørende eget liv.

BREAKING NEWS “The Downfall of the Vatican The Queen & The System”
http://www.youtube.com/watch?v=9XttXhxYIKI

Avregistrert
Avregistrert
Abonnent
11 år siden

“satanisk villfarelse”

Jeg mener å påstå at dette systemet vi lever i, er den sataniske villfarelsen nevnt I Daniels åpenbaring, som også Jesus nevner. Når dette systemet skal avsløres, hvordan tror du det vil skje? Bibelen med paulus i spissen, skapte systemet. Vel, Cæsar Augustus satte det opp, men Paulus ber oss om å tjene dette verket.

Hvordan i alle dager kan dette systemet være fra Gud, som Paulus presterer å påstå når han sier at myndighetene er fra Gud?

Paulus setter opp pavekirken, og ber oss betale skatt til Cæsar, er nøyaktig hva han gjør

Avregistrert
Avregistrert
Abonnent
Svar til  J.Johansen
11 år siden

Jeg forstår at mennesker idag som den gang, er forført av Paulus brev, som kanskje ikke er Paulus egen brev, men peters brev, redigert og endret av den romerske myngihet ved Paulus – 666

La meg få understreke at disse tankene ikke er noe som plutselig kom over natten, men er en progressiv oppvåkningsfase ved den Hellige ånd.

Det er PETER som er Jesu apostel. Paulus er en påstått apostel. Jeg bemerker mistanken rettet mot Paulus, ved at hele bibelen er et mistenkelig verk. Peter etterlater, tilsynelatende, 2 brev, der hovedhensikten er å fortelle oss hvor ugudelig vi er hvis vi motsetter oss visdom og at vi skal ta imot Paulus.
Paulus derimot, har en hel bunke med brev. Kan det tenkes at disse Paulus brevene ehentligtilhører Peter? Kan det tenkes, at Paulsu har redigert og endret Peters brev?

Hva mener jeg med dette? Jo, jeg mener da at det er mistenkelig at Paulus skriver at man skal underkaste seg enhver myndighet, og betale skatt til Cæsar, som da tydeligvis var store spørsmål i menigheten. Jeg tror også det er en mulighet for at Peter sa, nettopp, det motsatte hva Paulus skriver. At Jesus ved sitt blod, frikjøpte oss fra Cæsar, og at Cæsar (myndigheten) ikke lenger kan kreve skatt av den som følger Jesus. Pengesystemet er falskt og satt opp som et motangrep på den Hellige ånd som sier, gi til andre hva du selv har mottatt vederlagsfritt.

Paulus er en agent for Cæsar, snekrer sammen bibelen, stjeler Peters brev, får Peter korsfestet, og lurer hele verden ved å skape en religion ut av sannheten som beviselig ikke har ført til anet enn mørketid og elendighet.

Joda, Jesus er lyset og sannheten, og Jesus har vært med oss…men alt det mørke som kom med Paulus har også vært med oss. Pengesystemet, skjevhetene, myndighetenes villedelse og undertrykkkelse mot meneskeheten.

Det er på tide å våkne opp, og se, og forstå, og være med på den Hellige ånds oppvåkning. Det finnes intet ondt i den Hellige Ånd. Det eneste onde er hva som står i bibelen, og som er blitt etterfulgt av mennesket. Den Hellige ånd drepte aldri ekteparet som løy…det er Paulus løgn. Alt for å kontrollere folket.

I Jesus er det bare kjærlighet, lys og frelse, tilgivelse og sannhet. Det finnes intet ondt i han. Olav Trygvason var en myndighets person, en jordisk konge. Han drepte for religionens skyld. Alt det der er falskhet….Paulus er en løgner, og Antikristen som setter opp den falske profeten(paven), og dette blir nå åpenbart til all dem som er forseglet med Guds segl

tralle20
tralle20
Abonnent
11 år siden

Avregistrert det ligger i navnet , du har kastet vrak på Guds skaperverk og Jesus frelsesverk.
Du har innkasert vrakpanten Satans forførende tomhet og evig fortapelse om du ikke vender om.
Å kjempe mot sannheten er som å svømme opp en foss , dårskap i det hele tatt å prøve.
Kast demonene over ripa å la Jesus få innpass i din ånd , da først forstår du rekkevidden av å vandre hvileløst og blind i en Satanisk villfarelse.

Avregistrert
Avregistrert
Abonnent
11 år siden

Var Paulus en såkalt New Ager på den tiden, eller var det Jesus som var “New Age”?

Er “New Age” ondt? Isåfall, hvorfor det? Har verden blitt fylt med lys etter at Paulus og Cæsar redigerte og komponerte bibelen? Hvorfor har ikke vi mettet de fattige og løst verdens problemer? Det er fordi “bibelen sier” at man skal støtte systemet og følge alt av lover og regler som blir tredd nedover hodene på oss.

Her er sannheten: bibelen sier ingenting. Jesus hadde 11 apostler(etter Judas som vek fra) og 11 apostler betyr 11 nedskrevne brev fra 11 forskjellige individer. 4 evangelier betyr korsets tegn, ned, opp, venstre, høyre, og er kunstig fremsatt, redigert og endret til å passe Cæsars pengesystem, av Paulus – Paulus den første pave, syndens sønn og Antikristen som forførte og bedro hele verden. Penger var dyrets bilde. Kjærlighetens Ånd er vekslet bort.
Den Hellige ånd er stått imot og kan aldri fåes igjen.

Lyset kom inn i verden, men mørket tok ikke imot det. Dommen er satt.

Ha en fortreffelig evighet

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  J.Johansen
11 år siden

Kan det være Judas som er den glemte helten? Navnet indikerer at han var av lyset, og at han hadde en dypere innsikt.
Det er funnet noe gammel papyrus man mener er Judas evangeliet, som til og med er forsket på og oversatt til norsk.
Judas evangeliet:
http://lillemaane.com/utdrag/judas_evangeliet_utdrag.pdf

Fint om noen kan finne en mer komplett trykksak… :-)

Avregistrert
Avregistrert
Abonnent
Svar til  J.Johansen
11 år siden

Peter etterlater 2 brev. 2 brev.. Jesus apostel Peter, etterlater altså 2 brev hvor han for det meste snakker om alt annet enn Jesus Kristus oppstandelse og hvor han sier at vi skal høre på Paulus. Paulus derimot, etterlater en hel bunke med brev, kaller seg apostel, var en agent for romerske myndigheter, forfulgte menigheten og sa at han hadde set Jesus ute i ørkenen.

Om pavekirken virkelig er bygget på Peter? Det er mye mulig..I så måte at det er Peters og apostlenes blod man drikker seg fulle på der i gården.

Paulus er den som forteller oss at vi skal bøye kne for det sataniske systemet, hans politikk er pavekirken i sin helhet, og han er mistenkt for å ha fått Peter korsfestet før han stjal Peters brev, korrumperte det hele, og er kristendommens ansikt og fortapelsens sønn.

Bibelen er et komplott. Jesus er oppstanden. Den Hellige ånd kom til oss. Våre verdensproblemer kommer som følge av at sannheten er undertrykket. Bibelen er Paulus verk. Myndighetene fikk Jesus drept på et kors/tre. Paulus lurer oss til å fortsette å adlyde dem, og late som om ingenting har hendt.

tralle20
tralle20
Abonnent
11 år siden

Michelle du synes å være helt på jordet og ihuga New Age , de ti bud er det gamle testamentet og omhandler jødedommen , i det nye testamentet kommer kjærligheten ved Jesu død og oppstandelse inn og er en Åndskraft fra himmelen.
Desuten er det mest logiske at det er en kraft altså Gud som har skapt universet , jorden og alt som på den er , da må selv du i din kokong innse at GUD er verd all lov og pris , tilbedelse og kjærlighet.

Ikke la Satan herje med din sjel , men bli fylt av Guds Ånd ta imot Jesus som de frelser la din ånd fylles av guds nåde og hans Helige Ånd .
Da først forstår du hva du går glipp av i din villfarelse.

New Age er et satans makkverk , pavekirken en vederstyggelighet søk Guds rike da først forstår du hva dette dreier seg om.

Avregistrert
Avregistrert
Abonnent
11 år siden

Paulus er muligens antikrist og er herved mistenkt. Det er Paulus som forteller oss at myndigheter er fra Gud, at vi skal betale skatt til Cæsar, og bør betale den som preker evangeliet. Bibelen er muligens et komplott, der det er Paulus som er syndens sønn, og splittelsens vederstyggelighet.

For å betale skatt til Cæsar var det nødvendig med et nummer. Dette nummeret er et menneskes tall. Det var endel snakk om dette nummersystemet på den tiden, og motstand mot å underkaste seg Cæsar og hans system (som er vårt nåværende verdenssystem) som det herved er bevist at ikke har gjort annet enn å stjele fra de som er fattige, og gi til de som er rike.

Paulus sier med dette, at vi skal ta dette nummeret, og betale skatt. Er Paulus nummer 666?

bjornt
bjornt
Abonnent
11 år siden

Det er noe jeg ikke forstår her:

JJ skriver:
“Sett fra et kristent synspunkt, så er katolisisme og jødedom en like stor trussel mot religionen vår fra Stiklestad,…”

Slaget på Stiklestad sto i år 1030.

Protestantismen skriver seg fra 1500 tallet. Den ble innført i Danmark-Norge i 1536.

I de 500 årene fra 1030 til 1536 var Danmark-Norge katolsk!
Det var ingen annen religion i vest-europa i det tidsrommet.

Olav hadde med seg flere biskoper. Dette må da ha vært katolske biskoper?
Olav den hellige var katolikk. Er det noe historisk grunnlag for å hevde noe annet?

Det er vel heller ikke riktig at den katolske kirken har gjort ham til helgen?

bjørnt

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  bjornt
11 år siden

De hadde ikke kalt han for annerkjent hellig om han ikke var helgen. Men katolikkene fikk aldri slått rot her. Jeg vet ikke hvor Olav kom fra, men Sigurd Jorsalsfare, korsfareren støttet litt senere patriarken i Konstantinopel som er utbrytere fra den romersk katolske kirke – to horn. katolikker mot ortodokse protestanter og frikirker. Katolikker var kjettere. Olav er vel ortodoks helgen kanskje, først og fremst?

bjornt
bjornt
Abonnent
Svar til  J.Johansen
11 år siden

Det er riktig at du ikke sier noe om protestantisme i den siterte setningen. ‘Protestantisme’ er det folkelige navnet på den religion som ble slått fast i den norske grunnloven av 1814:

“§2 Den evangelisk-lutterske Religion forbliver Statens offentlige Religion. ..”

Denne religionen er ikke et resultat av en indre utvikling i Norge mellom 1100 og 1536, men et resultat av arbeidet til en tidligere katolsk munk i Tyskland, Martin Lutter (1483-1546). Den evangelisk-lutterske lære ble innført i Norge-Danmark av kong Christian III i 1536. Grunnloven av 1814 fastsetter at denne læren fortsatt skal være (forbliver) ‘Statens offentlige Religion’.

I tidsrommet 1100-1536 var Norge et katolsk land med prester og biskoper utnevnt av den katolske kirke, som i hele vesteurpa forøvrig (unntatt Spania som var muslimsk til 1492, men etter det også har vært katolsk).

I Norge var det på 1500-tallet en del folkelig motstand mot å avskaffe katolisismen.

Hvis du ikke i det store og hele er enig i denne framstillingen, tror jeg man må si at du har et litt originalt syn på norsk religionshistorie.

Siden Olav den hellige var katolikk, som hele sin kristne sammtid i vesteuropa, er det vel ikke helt urimelig at katolikkene i dag syns de har et slags del i ham.

For ordens skyld: jeg er ikke katolikk.

bjørnt

Menneske
Menneske
Abonnent
11 år siden

Ai, ai. Her var det mye interessant lesestoff.

Jeg er mildt sagt “sjokkert” over at ikke skolebarna lærer dette.
Kanskje det kommer av at skolebarna ville bli så sjokkert, at de ikke ville gå på skolen mer?

Hva skulle lærerne leve av da? Det er sikkert slik det henger sammen:
Lærere har alltid vært underbetale, men høyt etterspurt av Kirke og Undervisningsdept.

(Grunnen til det, har jeg ennå ikke skjønt)

gudfrid
gudfrid
Abonnent
11 år siden

Du vil snart finne ut at også kristendommen er et plot.

Den kritiske evne er stanset i utviklingen og det naturlige vitebegjær er drept. Hånd i hånd med en forblindet autoritetstro går en uovervinnelig avsky for erkjennelse, en sann skrekk for kjensgjerninger og en lidenskapelig forkjærlighet for det fornuftsstridige.
Den gode Gud kunde ikke på noen måte tilgi oss, den allmektige Gud kunde heller ikke frelse oss på noen annen måte enn ved å sende «Den hellige ånd» ned til en jomfru og «bebude» henne, hvorefter hun føder Guds sønn, som blir henrettet, ikke fordi han har gjort noe galt, men for våre synders skyld. Man kan kalle det å rette baker for smed. Underlig er det også, at i det øieblikk menneskene i tillegg til sine øvrige synder begår ennu en synd, grovere enn alle de andre, nemlig den synd å drepe Guds egen sønn, da kan de få tilgivelse, da er ikke Gud sint lenger.

Må si meg enig Arnulf Øverland her.
Jeg vil ikke kalle dette blasfemisk, tvert imot mener jeg Guds ønske er å fjerne all menneskeskapt religion slik at den naturlige og ekte forbindelsen til det guddommelige og kristusbevissthet kan gjenopprettes.

gudfrid
gudfrid
Abonnent
Svar til  J.Johansen
11 år siden

Jeg er opptatt av at Jesus opprinnelige ord skal bli hørt, jeg er hverken marxist eller satanist. Vær snill å les denne, så skal jeg ikke plage mer? :-)

(7) Og Jesus sagde til dem: “Se, en ny lov giver jeg jer, som ikke er ny, men gammel! Ligesom Moses gav de ti bud til dem, som tilhører Israel efter kødet, på samme måde giver jeg tolv til jer, som tilhører Israels Rige efter Ånden.
(8) For hvem er Guds Israel? Alle de af hver eneste nation og stamme, som øver retfærdighed, kærlighed, barmhjertighed og holder mine bud, disse er det sande Guds Israel.” Og stående på sine fødder, talte Jesus og sagde:
(9) “‘Hør, oh, Israel! IOVA din Gud er én; mange er mine seere og mine pro- feter. I mig lever og røres de alle, og de har deres tilværelse i mig.’
(10) I skal ikke for fornøjelsens skyld eller for jeres fortjenestes skyld tage noget væsens liv eller pine nogen.
(11) I skal ikke stjæle andres ejendom, heller ikke skaffe jord eller rigdomme til jer selv ud over jeres behov eller brug.
(12) I skal ikke spise kødet, heller ikke drikke blodet af noget slagtet væsen; heller ikke noget, som skader jeres sundhed eller sanser.
(13) I skal ikke indgå urene ægteskaber, hvor der ikke er kærlighed og sundhed; heller ikke skal I fordærve jer selv eller noget væsen, som skabtes rent af det Hellige.
(14) I skal ikke bære falsk vidnesbyrd mod nogen, heller ikke bevidst bedrage nogen med en løgn for at skade dem.
(15) I skal ikke gøre mod andre, hvad I ikke vil have, at andre skulle gøre mod jer.
(16) I skal tilbede den Ene Evige, Himlens Fader-Moder, fra hvem alle ting stammer, og have ærbødighed for det hellige navn.
(17) I skal ære jeres fædre og mødre på jorden, som har omsorg for jer; ligeså alle retfærdighedens forkyndere.
(18) Alle svage og undertrykte og alle væsener, som lider uret, skal I elske og beskytte.
(19) I bør skabe de ting, som er gode og nyttige, med jeres hænder; og I skal ernære jer af jordens frugter og leve længe i landet.
(20) I skal rense jer selv hver dag og hvile ud fra jeres arbejde på den syvende dag og helligholde sabbaten og Guds højtider.
(21) I skal gøre mod andre, hvad I gerne vil have, at andre gør mod jer.”
(22) Og da disciplene hørte disse ord, slog de sig for brystet og sagde: “Tilgiv os, oh Gud, hvor vi har fejlet; og måtte din visdom, kærlighed og sandhed inden i os gøre vore hjerter viddiGe til at elske og at holde denne hellige lov.”
(23) Og Jesus sagde til dem: “Mit åg tynger ikke ujævnt, og min byrde er let; hvis I vil bære det, vil det virke let for jer. Læg ikke flere byrder på dem, som vil indtræde i Riget, ud over disse nødvendige ting.
(24) Dette er den nye lov for Guds Israel, og loven er indenfor; for det er kærlighedens lov, og den er ikke ny, men gammel. Tag jer i agt for, at I ikke tilføjer noget til denne lov, og at I heller ikke tager noget bort fra den. Sandelig siger jeg jer: de, som tror og adlyder denne lov, vil blive frelst, og de, som ikke erkender den og ikke adlyder den, vil være fortabte.
(25) Men ligesom alle dør i Adam, så vil alle i Kristus blive gjort levende. Og de ulydige vil blive renset gennem megen ild; og de, som fremturer, vil synke og være fortabte for evigt.”
(26) Og mens de gik ned fra bjerget, pålagde Jesus dem med ordene: “Omtal ikke dette syn for noget menneske, før Menneskesønnen er genopstået fra de døde.”
(27) Hans disciple spurgte ham og sagde: “Hvorfor siger de skriftkloge, at Elias først må komme?” Og Jesus svarede og sagde til dem: “Sandelig, Elias kommer først og genopretter alle ting.
(28) Men jeg siger jer, at Elias allerede er kommet, og de kendte ham ikke, men har gjort mod ham, hvad de lystede. På samme måde skal også Menneskesønnen lide under dem.” Da forstod disciplene, at han talte til dem om Johannes Døberen.

Kap 46, Urevangeliet.

Michelle
Skribent
Svar til  gudfrid
11 år siden

Jeg mener at religioner er laget for å holde oppegående snille mennesker i villedelse og sjakk matt – under kontroll via frykt og hierarkisk tankegang, født syndig, avhengig av noe ytre for å unngå helvete etc.

Hvem har hatt mere makt, kontroll, hierarkisk system, lovpåleggelser, pengesystem, slavesystem, forurensing og bestraffning enn religioner? Og da tenker jeg spesielt på boksamlinger som Koranen og Bibelen og underliggende retninger.

Mye av det som det påstås i boksamlingen kalt Bibelen at Jesus sier, mener jeg er absurd også, nytestamentet virker jo bedre enn det gamle, men det blir for meg bare enda mere hjernevask og lureri.

Noen eksempler:
1 at ingen kommer til himmelen uten via denne ene veien
2 alt er sentrert rundt en viss slekt hevet over alle andre på jorden,
og til og med et spesielt land som er hevet over alt annet,
og om ikke det var nok, så har dette folket liksom eiendomsrett til dette landet
3 myndigheter og lovpåleggelser er innsatt av en høyere MAKT (les maktsjuk) kalt Gud,
som dessuten har vistnok bare ett kjønn, mann, som vistnok er mere verdifullt da enn en kvinne
(igjen generalisere menn i en gruppe og kvinner i en annen)

Ikke minst tankegangen at enten så er du med oss, eller så er du mot oss.
Enten så er du innenfor DERES system (les: ikke ditt eget frie altså),
eller så blir du beskylt for å være alt fra besatt til satanist.

Så her forklarer jeg hvorfor jeg mener at til og med hvert eneste ett av de 10 bud er dissinfo:
1) Du skal ikke ha andre guder enn meg.
Her er det altså bare en eneste Gud som er lov å ha,
kontroll og skremsel. Dette åpner også for at man ikke skal lese andre bøker,
ei heller søke informasjon utover det som er samlet i Bibelen.
Det som skal skje og skjer, hele virkelighetsbildet, er bare i Bibelen.
2) Du skal ikke misbruke Guds navn.
Her sikrer de seg mot negativ omtale.
Indirekte antyder at du kan misbruke andres navn kanskje?
3) Du skal holde hviledagen hellig.
Skal du slave de andre, eller er det at du skal gå i kirka den dagen?
Hvorfor ikke bare få leve tidløst og bestemme selv?
4) Du skal ære din far og din mor.
Din far og mor handler om blodsbånd,
at du er underlagt blodslinjen din og ikke skal skille deg ut.
Er vi ikke alle i slekt og ment å være frie og selvstendige?
5) Du skal ikke slå i hjel.
Den er grei nok på en måte, men er det bare et skalkesjul for at du kan fengsle og torturere? Eller er det bare når presteskapet velsigner det, at du kan gå til krig?
Ironiskt nok har dette også ført til motstand mot prevansjon,
noe som igjen bare har ført til flere gatebarn dessverre.
6) Du skal ikke bryte ekteskapet.
Kontroll, du er fanget og eiet av en annen, med presteskapets velsignelse.
Selv i onde dager, har du sverget i religionens makt, til å underlegge deg.
7) Du skal ikke stjele.
Allt er ment å være gratis, som i naturen, vi skal dele alt fritt.
Siden det å eie noe er illusjoner, kan man heller ikke stjele noe som helst.
8) Du skal ikke tale usant om din neste.
Enda en som virker grei nok,
men denne regelen er nok mere underbevisst koplet mot at du kan/bør/skal baksnakke,
eller vitne i presteskapets rettssaler, bare ikke lyge (les: for presteskapet seff).
9) Du skal ikke begjære din nestes eiendom.
Se nr. 7
10) Du skal ikke begjære din nestes ektefelle, eller hans arbeidsfolk
eller andre som hører til hos din neste.
Se nr. 7

Forurensing, tortur, dyremisshandling, slaveri, mind-control etc. er ting som ikke tas opp i boksamlingen Bibelen. Kanskje på tide at kristne og muslimer starter å tenke utenfor ‘their Box’, at dommedag ikke kommer om de ikke selv påtvinger det og at de må selv ta tak i sine liv og ikke tro at alle ting er forutsbestemt og ikke kan endres her og nå.

Nå er selvsagt ikke alt feil i religioner, isåfall ville jo ingen snille mennesker latt seg verve. Man må lure, skremme og love for å få tilhengerne.

Mange skribenter, kommentatorer og lesere av NYS er åpent eller skjult tilhengere av Bibelen, de tror på profetier og frykter dommedag.

Kanskje er de bare lært opp til at de selv og andre bør dømmes?

Uansett, religiøse folk er selvsagt snille og flinke, og det finnes kanskje like mange ulike mennesketyper der som ellers..

Jordan Maxwell om religioners posisjon:

Peggy Kane om negative ånders lureri:
“If you believe you deserve punishment and enslavement, the negative aliens will gladly help you out with that.”

Uansett, la oss TiLGi bortenfor tid og rom, uavhengig av rase, utseende, kjønn, legning, utdannelse, penger.. Vi er Alle 1, sammen, tilhørende Moder Jord ♡

En mann med åpenbar agenda
Svar til  Michelle
11 år siden

Hei Michelle.

Har du sett filmen Book of Eli? Det er en hollywood film med skyting og drap, men likevel finnes det en dypere mening.

Ja, boka kan benyttes av MAFFIA til å kontrollere massene. Slik Vatikanet og Muslimene gjør.

Nei, det er ikke hensikten med boka. Hensikten er et dypere åndelig liv.

Og hvordan så denne verden ut før Jesus kom? Var det mye barmhjertighet og tilgivelse da?

Michelle
Skribent
Svar til  En mann med åpenbar agenda
11 år siden

Losjer får tilgang til mer av boksamlingen kalt “Bibelen” etterhvert som de klatrer i gradene, og får se at det handler om okkult magi tilbake til de Egyptiske faraoene:

Jeg sier ikke at alt det som det påstås at Jesus sa er feil eller ondt. Men for å besvare spørsmålet ditt, ja ting var MYE bedre før. Mindre (ingen) forurensing, våpenindustri, bestråling, nano-tech-partikler etc. Tenk også på folk på Hawaii og i Australia etc., tror du de var onde, syndige eler mindre verdt fordi de eventuelt ikke hadde hørt om religioner?

Michelle
Skribent
Svar til  Michelle
11 år siden

Bare for å påpeke det, jeg kjenner mange fantastiske mennesker som er både religiøse og ikke-religiøse.

Jeg sier ikke dette for å dømme, hate eller skape splitt/ hersk, men for å være ærlig og prøve å hjelpe..

Poenget er at mange blir lurt til å leve i frykt og ikke følge sitt eget hjerte i livet, for ditt eget hjerte vet innerst inne hva som er riktig for deg der og da, via kjærlighetsfrekvenser..

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  Michelle
11 år siden

Man må lese historien rundt de ti bud, Michelle.
1. Du skal ikke ha andre guder. Ingen idoldyrking, ingen gullkalv. Gud er inni oss og inni alt man ser rundt oss. Det var det Moses sa.
2. Du skal ikke misbruke Guds navn. Du skal ikke hevde at Gud er på din side
og sette deg på tronen. Ingen krig er hellig.
3. Du skal holde hviledagen hellig. Vet ikke, men man må hvile seg i blant.
Meditere, reflektere.
4. Du skal ære din mor og far. Moses vokste opp sammen med faraoen. Når
han møtte sine biologiske foreldre og så de var fattige foreldre ble han alt
annet enn stolt.
5. Du skal ikke slå ihjel. Moses var en angrende morder. Han hadde vel
god sak, men endte opp med Svarte-Per.
6. Du skal ikke bryte ekteskapet. Du skal ikke forlate den du elsker. Hvis du
ikke elsker, er det ikke et ekteskap. Moses forlot kone og barn for å tjene
Gud. Hvordan leve uten kjærlighet?
7. Du skal ikke stjele. Å eie er å stjele. Spørsmålet var om den fattige
og sultne gutten var tyv eller han som hadde mer enn han kunne spise
ropte tyv, tyv. Faraoen var stappmett, slavene var sultne.
8, 9 ,10 Du finner det der :-) Utroskap, baksnakkelser og begjær blant
flokken.
Så turen opp til fjellet kom etter at Moses innså at de hadde gått i ring
og ikke kom til landet som Gud hadde lovet. De var tilgitt og inngikk en
avtale, en ny pakt, det var at de skulle lære av sine feil og ikke gjøre de
på nytt, for da vil du gå i ring og historien vil gjenta seg. Å gå til fjellet, er
meditasjon, det er å samtale med Gud. Det er best å tolke etter eget
Jeg er ganske sikker på at du ikke trenger budene Michelle, du er en
snill og omtenksom søt liten kanin :-) Budene er skrevet i ditt hjerte og
panne som Fighter sier.

Michelle
Skribent
Svar til  Michelle
11 år siden

Det er også en agenda, mener jeg, at man skal angripe lederne på jorden etc., mentalt, med hat o.l. For fører ikke alltid hat til mere hat? Er det ikke kun KjÆRLiGHETEN og bare via KjÆRLiGHETSFREKVENSER vi kan redde jorden og hverandre? Jeg mener at Kjærlighet bare fører til mer Kjærlighet, men det betyr ikke å gi energi til noe negativt, å mate det for å liksom være snill. Det betyr å gå frem med Kjærlighet selv, starte innenifra, i sitt eget hjerte, og med tanken manifistere.. ♡ Det du gjør og tenker om andre, gjør du mot deg selv..

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  Michelle
11 år siden

Nesten som å høre på Jesus og Moses ;-?

Julia
Julia
Abonnent
Svar til  Michelle
11 år siden

Budene ifølge Urantia.
1. I believe in El Elyon the Most High God, the only Universal Father and Creator of all things.
2. I accept the Melchizedek ovenant with the Most High, which bestowes the favor of God on my faith, not on sactifices and burnt offerings.
3. I promise to obey the seven commandments of Melchizedek and to tell the goog news of his covenant with the Most High to all men.

1. You shall not serve any God but the Most High Creator of heaven and earth.
2. You shall not doubt that faith is the only reguirement for eternal salvation.
3. You shall not bear false witness
4. You shall not kill
5. You shall not steal
6. You shall not commit adultery
7. You shall not show disrespect for your parents and elders

En mann med åpenbar agenda
Svar til  Julia
11 år siden

5 På samme måte har heller ikke Kristus gitt seg selv den ære å være øversteprest. Han fikk den av Gud, som sa til ham:

Du er min Sønn,
jeg har født deg i dag.

6 Slik sier han også et annet sted:
Du skal til evig tid være prest
av samme slag som Melkisedek.

7 Da Jesus levde som menneske, bar han fram bønner og nødrop, med høye skrik og tårer, til ham som kunne frelse ham fra døden, og han ble bønnhørt fordi han var gudfryktig. 8 Enda han var Sønn, lærte han lydighet ved å lide. 9 Da han hadde nådd fullendelsen, ble han opphav til evig frelse for alle dem som adlyder ham, 10 han som av Gud ble kalt øversteprest av samme slag som Melkisedek.

Fra brevet til hebreerne

Hans Gaarder
Forfatter
11 år siden

Illuminati-avhopper og Vatikanet-ekspert Leo Zagami hevder at Vatikanet – som i det skjulte prøver å få kontroll over alle etablerte religioner bl.a. gjennom det ”ekumeniske” prosjektet – utgjør toppsjiktet av Illuminati og sitter i førersetet for det ondskapsfulle NWO-prosjektet.

Det er jesuittene som styrer i Vatikanet og dermed kontrollerer hele den romersk-katolske kirken. Jesuittenes toppsjef er jesuittgeneralen (tittelen general skyldes at Jesuittordenen er en militær orden som har til oppgave å føre krig) som kalles Den Sorte Paven. Den Sorte Paven utøver nær diktatorisk makt over Vatikanet inkl. over «Den hvite» Paven selv.

http://www.nyhetsspeilet.no/2010/10/illuminati-for-folk-flest/

Hvorfor ikke la Stiklestad bli senter for NWO – New World Order – plassert der i all åpenhet?

Så kan jesuitt-Støre komme med barna sine og la dem bli microchippet under topplokket med direkte overføring på NRK. Så kan bioroboten Støre få uttale noe om at “Microchipping av den nye generasjon er en god ting – det gir staten økt kontroll og reduserer kriminaliteten”. Deretter vil vel norske innbyggere av alle religioner strømme til Stiklestad for å la sine barn microchippe – helt i tråd med den reelle og svært godt skjulte “ekumeniske” agenda.

« Forrige artikkel

Oligarkhistorie I: Introduksjon

Neste artikkel »

Vannets dimensjoner; mytologi og strid

71
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x