21. Mai forkaster Stortinget protestantismen

10.7K visninger
9 minutter lesetid
108

Den 21. Mai forkaster et korrupt Storting protestantismen, ved Grunnlovsendring av § 2, det siste protestantiske land i verden faller for uærlige krefter. Dette er historisk. Åndskrigen er tilsynelatende vunnet av den verdslige pavemakten

Protestantismen forsvinner 21. Mai 2012. Det var aldri nødvendig med noen Luthersk refomasjon, vi er tilbake til femtenhundretallet under pavemaktens åk. Kristus er mellommann i kristendommen, ikke paven med sin avlatsforretning, og overdådige pengebinge.

‘All makt i denne sal‘, sa Johan Sverdrup om Stortinget for over 100 år siden. Politikerne ville ikke begrenses i å selge ut både land og folk, av hverken Grunnlov eller folket selv. Grunnloven har alltid beskyttet folk mot politikeres overgep, siden Høyesterett skulle alltid påse at politikerne ikke lager noen lover i strid med Grunnlovens prinsipper om individets friheter, og angi politikernes begrensninger, ikke kunne lage lover i strid med Grunnlovens prinsipper og ånd.

Alt hva de sier de vil ha om menneskeretter og annet, det har vi i Grunnloven allerede, vi har alltid hatt det. En individfokusert konstitusjon, Europas eldste, verdens nest eldste. Men for disse bakstrevere er det kollektivet som gjelder, ikke individet.

De er igrunn lur disse globalistene. Bruker alle andre unnskyldninger, enn det som saken virkelig handler om. Global harmonisering ved nasjonal destruksjon. Grunnloven forbyr faktisk også akkurat de endringer de gjør nå, idet dette bryter med dens prinsipper og ånd (§112).

De ville gjøre som de selv og deres internasjonale oppdragsgivere ville. Protestantismen opphører, Paven koser seg. En hundrevis av år gammel katolsk drøm går i oppfyllelse. Katolisisme, jødedom, sionisme og islamisme er etter 21. Mai likestilte religoner i Norge, under paraplyen ‘humanisme’.

Mange vil sikkert være glad for det, men for oss som ser med åndens øyne, så er dette første steget mot den endelige stadie, hvorav høyere makter trekker tilbake sine velsignelser fra et frafallent folk og land. De valgte bort velsignelsene selv.

Det sies om den katolske kirke at når den er i minoritet er den snill som et lam, når den er likestilt er den lur som en rev, og når den er i majoritet er den rasende som en tiger. Det er hva vi får om dette tillates. Enhver kan takke seg selv når den dagen kommer.

Fra samme dato kan korset like godt strykes av flagget, og fra denne dato er ikke Kvitekrist etter over 1000 år lenger dette landets åndelige beskytter.

Historiens gang

Planmessig og tålmodig har de jobbet frem mot dette……..

Grunnlovens § 2 (opprinnelig fra 1814)
“Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende seg til den, ere forpligtede til at opdrage sine Børn i samme. Jesuitter og Munkeordener maae ikke taales. Jøder ere fremdeles udelukkede fra Adgang til Riget.”
http://no.wikipedia.org/wiki/J%C3%B8deparagrafen

Grunnlovens § 2 (fra 1851/1956)
I 1851 ble jødene tillatt å bosette seg i riket (takket være Henrik Wergeland). Fra 1956 fikk også jesuittene (katolikkene) tilgang. Bare siden andre verdenskrig har altså katolikkene klart å ødelegge en protestantisk nasjon. En en pave som kaller seg kristi vikar, som til og med er tidligere nazist.

I 1964 ble §2 endret på nytt, denne gang ved at retten til fri religionsutøvelse ble tilføyd.

Bestemmelsen lyder inntil nå (2012):
“Alle Indvaanere av Riget have fri Religionsøvelse. Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende seg til den, ere forpligtede til at opdrage sine Børn i samme.”

Kristendommen styrkes i Grunnloven
-Det er feil det som hevdes av enkelte aktører for tiden. Kristendommen flyttes ikke ut av Grunnloven, det er Luther som flyttes ut. Den nye verdiparagrafen styrker kristendommen som vår nasjons verdigrunnlag, sier Dagrun Eriksen.”
http://www.krf.no/ikbViewer/page/krf/artikkel?p_document_id=69029

Såkalte kristne lyver så det renner av dem. De jobber for jesuttene. Hva denne dame fra “Kristelig” Folkeparti ikke tar med er at de ikke er kristne i ordets rette forstand hverken katolikker eller kristen-sionister, som begge er kontrollert av Baron Rothschild, de er dogmatisk og mentalt sett i jødedommen.

I fedrelandssangen vår synger vi om hvordan Kong Sverre talte Roma midt imot. Og våre forfedre har alltid vært stolt av dette faktum. Nå er frafallet her.

Lederen i det ekumeniske Norges Kristne Råd er idag katolikk. Hun anses som en kristen leder, selv om katolisismen og det katolske system overhodet ikke er kristen, og på alle måter ubibelsk. Enhet i Kristus skal erstattes med enhet i katolisismen. Bibelen betrakter den Katolske Kirke som Anti-Krist, ‘dyret’ og ‘skjøgen’ som skjenker jordens makter (politikerne) med sin brusende vin. Luther og reformatorene så alle Bibelens kjennetegn på at den katolske kirken har alle de kjennetegn som passer med anti-krist. Derfor sa de at paven i Rom er Anti-Krist.

Grunnlovens § 2 fra Mai, 2012
”Verdigrundlaget forbliver vaar kristne og humanistiske Arv. Denne Grundlov skal sikre Demokrati, Retsstat og Menneskerettigheder”.

Og katolisismen og kristen-sionisme og ‘humanisme’ (jødedom) blir dermed påstått denne nasjonens “Arv”, hvilket er løgn, regelrett løgn – det er den Lutherske protestantismen som er denne nasjonens arv, ikke katolisismen eller humanismen.

Norge er faktisk det siste protestantiske land i verden. Tyskland ble jødisk/katolsk etter andre verdenskrig. Sverige og Danmark har falt for lenge siden. Island vet jeg ikke hvordan den nye Grunnlov blir, idet de lager ny Grunnlov for tiden.

“ryker §2, så ryker grunnloven og dermed statsdannelsen!”
– Ragnar Andersen, prest og statsstipendiat.

Stortinget skal gjøre Norge også katolsk/jødisk (‘humanistisk’) den 21. Mai 2012, da forsvinner protestantismen ut av Grunnloven her også, om korrupte politikere tverrpolitisk på Stortinget får det som de vil….. De har ikke lov å gjøre dette ifølge vår Grunnlov, men gjør de det likevel så er de per definisjon kriminell….

Grunnlovens §112:
“Dog maa saadan forandring aldrig modsige denne Grundlovs Principer, men alene angaa Modifikationer i enkelte Bestemmelser, der ikke forandre denne Konstitutions Aand”

Grunnlovsendringen vår skal derimot gjennom to Storting før den blir godkjent, så vi har muligheten til å følge med hvem som stemmer for at katolisisme og jødedom/humanisme skal være dette landets basis, ved å bruke aktivt stemmeseddelen å stemme bort overløperne.

Katolisismen og jesuittene hater Luther for hans ti teser, mot avlat og kristi vikarer på jord (nazipaven), og Luther skrev en bok som var noe pinlig for jøder, derfor er det mange som har god grunn til å hate protestantismen.

De er snart i mål, tror de……. men de som ikke tror på gudommelige mirakler har kanskje en overaskelse i vente….

USA er protestantisk vil noen uvitende si. Nei, sier jeg – ikke lenger… USA har vært jødisk siden 1991.

“George Bush, indicated in Public Law 102-14, 102nd Congress, that the United States of America was founded upon the Seven Universal Laws of Noah.

In the same year George W. Bush announced the emergence of the New World Order, he proclaimed the United States as being based on the Noahide Laws. Nevermind that our country was based on God, or a Bill of Rights, or a Constitution to protect us from tyrants such as he was”.


http://www.noahide.org/article.asp?Level=456&

– herifra er den nye verden basert på noahide lover og katolsk ‘humanisme’ med sine inkvisjoner av alle protestantiske kjettere…… Norge er siste land i transformasjonen og utslettelsen av kristendommen…….

Militæret og domstolen kan ikke beskytte oss

Paven i Roma koser seg. Han fikk tatt knekken på den lutherske protestantismen til slutt ved å korrumpere landets politikere. Katolisisme, jødedom, talmudisme, khazarisme (sionisme), islamisme – alt forent i det inflaterte begrep ‘HUMANISME’ er snart alle likestilte statsreligioner i Norge. 1000 års historie er snart over.

“Ingen må la seg forlede av politikernes falske og snedige argumentasjon… i denne saken. 2012 er like alvorlig som 1940! KrF’s opptreden har likhetstrekk med landssvikernes opptreden i 1940-45. Statsminister Bondevik og helseminister Høybråten hadde ansvar for drap av mange flere norske liv i sin regjeringstid enn Hitler og Quisling hadde under hele peioden 1940-45. Dessuten tok KrF-statsråder initiativ til å avsette bibeltro prester. Nå er KrF med på å fjerne all bibelforankring både for Den norske kirke og for staten i Grunnloven. Igjen opplever vi et landssvik. Vi ble tatt på senga i 1940 på grunn av politikeres udugelighet. La det ikke skje igjen!” – Ivar Kristianslund
http://www.ikrist.com/cgi-bin/npublish/viewnews.cgi?id=1334767246

Jeg lar ikke tvilen komme politikerne til gode som Kristianslund, og skylder på ‘udugelighet’. De vet akkurat hva de gjør….. og de er svært dugelige i hva de gjør…..

Dommere nekter å underskrive uavhengighetserklæringer fra de andre statsmakter av samme årsak. De kan ikke undertegne og sverge på å dømme rett og rettferdig, helt uavhengig av de andre statsmakter, så lenge de vet at de ikke kan oppfylle dette, fordi det har alltid, fra andre verdenskrig og sikkert før det også, vært samrøre mellom udemokratiske krefter å kuppe vårt land, samarbeidet på tvers av statsmaktene som skulle trygge individet mot overgrep fra en enkelt av dem.

Hvorfor dommerforsikringer er viktig
http://www.riksavisen.no/?p=9049

Svikets makt
“En nasjon kan overleve sine dårer, og selv de ambisiøse. Men kan ikke overleve forræderi fra innsiden. En fiende ved porten er mindre formidabel, for han er kjent og han bæ…rer sine bannere åpenlyst. Men forræderen beveger seg blandt dem innenfor porten fritt, hans lumske hvisking vandrer gjennom alle galeiene, hørt selv i regjeringens korridorer. For forræderen fremstår ikke som en forræder – men snakker i tonefallene til sine ofre, og bærer deres ansikt og deres plagg, og han appellerer til usselhet som ligger dypt i hjertene til alle mennesker. Han nedbryter sjelen til en nasjon – han jobber i hemmelighet og usynlig om natten for å undergrave pilarene i en by – han infiserer den politiske kropp slik at den ikke lenger kan motstå. En morder er mindre å frykte.”
– Cicero, 43 f.Kr.

Hva vi har sett gjennom de siste sekler et skjult glidende statskupp…., hvor kun de som støtter agenda har blitt nominert til noen som helst politisk eller byråkratisk posisjon. Disse krefter besitter og kontrollerer alle fire -4- statsmakter. Samrøre.

Resultatet er at vi ikke har hverken Forsvaret eller Domstolen til å beskytte oss mot de som har overtatt Statsmakten lenger……… sad, but true……

“Hvad er det som foregaar i vort Land? Vold, Lovbrudd, Revolution saalangt som bare Baaheten og Styrløsheten rækker. Det er ikke en Ophisselse i Øieblikket, det gjelder at skape varig Rædsel og Kaos blandt Menneskene, det er en Plan, med Undergang for Liv og Lov og Ret som Maal. Et sted lemlestes Politiet, Samfundets Ordensvern, et andet Sted optræder Bander og forbyder Folk at arbeide. Et Sted bruker de Kniv, et andet Sted skyter de. Vold, Lovbrudd, Revolution. Jeg lægger væk Dagens Aviser og venter nye Utskeielser imorgen. Lever jeg i Norge?” ~ Knut Hamsun, 1932

«Mektig og upålitelig»
http://www.klassekampen.no/59528/article/item

“Forsvarsminister Espen Barth Eide bekrefter overfor Klassekampen at å være forsvarsminister er samme jobben som han hadde før, bortsett fra at han nå er øverstkommanderende. () Før var det Forsvarssjefen som var øverstkommanderende.” – Norulv Øvrebotten

Dette skjedde i 78-79 under Torvald Stoltenberg som Forsvarsminister hvor militæret kom under politisk kontroll, og deretter ikke lenger beskyttet nasjonen mot ytre som indre fiender, men som beskyttere av de til enhver tid rådende politiske makthavere. Vi ser den samme mangel på UAVHENGIGHET her som i domstolene. Hvorfor? Svaret gir seg selv……

Avkristning av Norge

Grunnlovsendringer 21. Mai avkristner Norge.

Hvis jeg hadde funnet det bevist at jesuitter og jøder har konspirert for å avkristne Norge, og unndra Norge som nasjon velsignelsene ved å være under Kvitekrist sin åndelige beskyttelse, og fjerner oss fra G-d og binder oss til verdslige makthavere og åndelige sjarlataner, og heller la nasjonen komme under forbannelsen, så tror jeg nok at jeg ville ha jobbet politisk for at det neste Storting fikk rullert tilbake alle Grunnlovsendringer av § 2 helt tilbake til 1814.

Ikke nødvendigvis alle av dem, for mange av dem er sikkert helt enig med meg og har blitt glad i denne lille fredsommelige nasjon langt mot nord, landet med melk og honning som G-d sendte oss 10 tapte stammer av Israel til – Abrahams Barn, men de som eventuelt bedriver statsundergravende virksomhet, må vi som nasjon kunnne beskytte oss mot.

Vi kan ikke tillate noe holocaust av Israels Barn her i nord, som følge av at G-d’s velsignelser for land og folk trekkes tilbake, fordi noen folk med definisjonsmakt og politisk makt velger å tjene Molok istedenfor.

Mer åpenhet og demokrati. Det er tingen! Vi skal møte hat mot vår kultur med kjærlighet, åpenhet, sannhet og ærlighet!

I ordet KJÆRLIGHET er det 10 bokstaver. 8 av disse er ÆRLIGHET!

Er Stoltenberg jøde?
https://www.nyhetsspeilet.no/2009/09/er-stoltenberg-j%C3%B8de/

Både Kong Sverre og Kong Olav den Hellige vil sikkert vri seg i graven over det som skjer.

Hvordan gjør de dette, avkristner landet vårt altså? Ved å innføre “retten til ikke å bli fornærmet“, av våre nasjonale symboler.

“Argumentet blant de juridiske ekspertene er at den europeiske Menneskerettighedsdom-stolen introduserte begrepet “rett til ikke å bli fornærmet” som en ny kategori i menneskerettighetene. En kategori som professorer mener åpner en stor dør til søksmål mot alle typer av religion i den offentlige sfære.”
http://bjornolav.blogspot.com/2010/06/korset-i-flagget-kan-bli-borte.html

Dette er historisk. Anti-Krists krefter er iferd med å få full kontroll over vårt samfunn. Vi er på stadie omtrent 1918 hvor Hr. Blank (Lenin) og bolsjevik-revolusjonen tok kontroll over Russland. 66 million av Abrahams Barn gikk med i tidenes holocaust. 70 års åndelig mørke fulgte for det folk som lot det skje.

Jesuitter og 22/7

Jeg er mistenksom av natur og finner det rart at denne norske grunnlovsendring skal gjennom Stortinget mens alle har fokus på ABB, ingen debatt om dette skjebnevalg….. (?)

J.Johansen

Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas” .........................
Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013 .........................
"Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel
...........

Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk:
Facebook

http://www.riksavisen.no/
http://www.dissident-net.info

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

108 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Master Aradorn
Master Aradorn
Anonym
2 år siden

9 år gammel artikkel, fra J.J

Var vel inngangen til satanismen, når protestantismen blir halshugd.

For 9 år siden, så ledet satanistenes øverste leder i SATANS NORGE.

Ikke, landet Norge, for det er ikke, satt opp.

Trenger levende mann og levende kvinne til å ta affære, og sette opp Landet Norge.

Det som kalles REGJERING OG STORTING i dag, er bare et stusselig firma.

Så, hvorfor så utrolig mange følger deres beskjeder, er totalt uforståelig.

Så, setter jeg opp ett firma, så kan jeg få hele Norske befolkning til å gi meg 10 tonn med gullbarer hver dag ? !

Akkurat det samme.

Sier SATANISTEN STØRE, at folket må hoppe fra kl. 04:30 til 18:30, så er det loven.

På tide å våkne opp fra en dyp dvale, før dere alle er døde av en injeksjon.

Det er en dødssprøyte full av dritt.

Søk opp

Professor Andreas Noack
Dr Vernon Coleman
Dr Robert Young

Disse 3 er totalt uavhengige av hverandre, og de sier sitt på forskjellig vis, men resultatet er det samme.

Master Aradorn
Master Aradorn
Anonym
Svar til  Master Aradorn
2 år siden

Dr. Thomas Cowan – “Type 2 Diabetes” (December 24th, 2021) :

https://brandnewtube.com/v/hZpSKv

Master Aradorn
Master Aradorn
Anonym
Svar til  Master Aradorn
2 år siden
trackback
10 år siden

[…] 21. Mai forkaster Stortinget protestantismen http://www.nyhetsspeilet.no/2012/05/21-mai-forkaster-stortinget-protestantismen/ […]

trackback
11 år siden

[…] i Norge har vært søkt omdefinert siden andre verdenskrig av kristensionistene, men etter Stortingets grunnlovsendring i mai 2012 så ser det ut som de får hjelp også av jesuittene og vatikanet som har med endringen blitt […]

trackback
11 år siden

[…] og litt tar de over.. vinner terreng litt og litt.. De ble ordentlig krakilsk 21. Mai i fjor, disse som er i anti-kristens tjeneste, da forsvant protestantismen utav Grunnloven, en tusen år […]

trackback
11 år siden

[…] 21-mai-forkaster-stortinget-protestantismen http://www.nyhetsspeilet.no/2012/05/21-mai-forkaster-stortinget-protestantismen/ […]

Falcon
Falcon
Abonnent
11 år siden

Troen på Gud dør langsomt ut http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3590579.ece Sitat: Troen på at det finnes en Gud er langsomt men sikkert i ferd med å svekkes i Norge. For 24 år siden sa over halvparten at de trodde på Gud. Nå er tallet fire av ti. .. https://www.facebook.com/groups/norpart/permalink/10151425474319152/

Hva er det noen av disse fb brukerne ikke forstår? https://www.facebook.com/groups/stoppislamiseringenavnorge/permalink/10151038413148388/ Jeg er svar skyldig ♫ Time Travel – Eddie Money Shakin’ http://www.youtube.com/watch?v=KB-KTiAoO0Y&feature=BFa&list=PL451CEC0E174A3194

Apoteose
Apoteose
Abonnent
11 år siden

Denne var ålreit. 10 min. snurt der Imran Hossein prater om Khazaria/Khazarene.

BelzeBob
Abonnent
Svar til  Apoteose
11 år siden

Absolutt interessant.

BelzeBob
Abonnent
11 år siden

Avkristningen er en nødvendig del av forandringen som skal til for at den Nye Verdensorden kan introduseres. All religion med unntak av jødedommen og frimureriet må tilintetgjøres og de profane massene skal bli ateister mens eliten fortsetter å dyrke sin egen okkulte religion. Målet er et nytt internasjonalt Sovjet.

Som APene synger hver 1. mai: “alt det gamle skal jevnes med jorden.” Følgende står på utryddelseslisten:

Religion (for de profane, ikke for eliten)
Heteroseksualitet og kjernefamile som norm
Nasjonal og etnisk identitet og tilhørighet
Nasjonal autonomi, politisk, økonomisk og kulturelt
All kultur som ikke er skapt av makthaverne
En intellektuelt og økonomisk selvstendig middelklasse
Personlig frihet
Forståelse av historie
Islam og muslimsk/arabisk selvstyre
Europeisk/vestlig/hvit sivilisasjon må utryddes/nøytraliseres/utblandes gjennom massiv innvandring og økonomisk krise, ettersom den er det største hinderet for den Nye Verdensorden.

Spørsmålet med maktblokkene Kina (ateistisk) og Russland (kristent) gjenstår selvsagt som et eget problem.

Instinkt
Instinkt
Abonnent
Svar til  BelzeBob
11 år siden

Jeg undrer, ikke fordi jeg nødvendigvis er uenig med deg, men du sier at følgende står på utryddelseslisten: all kultur som ikke er skapt av makthaverne. Er det ikke slik at all kultur ER skapt/styrt av makthaverne? Om jeg forstår deg riktig er du negativ til denne utviklingen/fremgangen og erstatningen av kulturen/verdiene som burde bygges på det kristne grunnlaget. Er det ikke slik at disse kulturelle verdiene som vi har levd under er en konsekvens av tidligere makthaveres styring/maktmisbruk? Hvorfor er denne gamle kulturen bedre? Hva var det som var så flott med kristningen av Norge? Jeg tenker at årsaken til kristningen av Norge nok ikke hadde så mye å gjøre med myndighetenes ønske om å redde befolkningen fra “flammene”, men heller hadde politiske motiver. Er Gud og politikk en å samme greie?
Hva er hetroseksualitet?
Hva er homofili?
Hva er kjernefamilie?
Hvem er den kristne gud?
Hvem er israels gud? Jahve?
Er det meningen at man i 2012 skal leve som i 0012 eller 112 eller 1012? Eller kanskje 1912? Hvem var Jesus? Hvem var døperen Johannes? Ble Maria voldtatt av romerske soldater? Hva menes med salme 82?

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Instinkt
11 år siden

Sceptic society is part of Fabian Society and their Secret Agenda http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1494&start=51#M7888 + extra * Direct reference

Quote: Understanding communism today and it’s far reaching effects on our society through institutions like the Fabian Society, and understanding it’s ultimate aim to destroy Nations, Cultures and Traditions in order to bring about a One World Government.. Known today as the New World Order

The New Age Infiltration of the Truth Movement Final Cut http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1407&start=1#M3721 + extra * Direct reference

The New Age – (The Enemy Of Christ Exposed) – For Witnesses [Viewer Discretion is Advised] http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1663&start=201#M8133 + extra * Direct reference http://www.youtube.com/watch?v=UMKW2DVcAqo&list=PL694DFCB99EAEDB95&feature=plpp_play_all

The society of Jesus, jesuits, Ignatius of Loyola, 1st Superior General, pope, black pope, Vatican http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1732&start=1

Milton William, Bill, Cooper, Hour of The Time, The Mystery Babylon Series http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1736&start=1

The Video the US Military doesn’t want you to see! ★★★★★ http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1628&start=326#M7825 + extra * Direct reference http://www.youtube.com/watch?v=Bifxa1wRJF8&list=PL4D324A37EEA45356&feature=plpp_play_all

**** Cirkus mullah Krekar & co **** http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1758&start=1#M8146 + extra * Direct reference

This is obviously pure Joseph Goebbels’ type nazi-marx deceitful propaganda

Svineinfluensa og vaksine svindelen & terroren anno år 2009, oppfølging inklusive krav om erstatning http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1760&start=1

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Instinkt
11 år siden

Angående salme 82, Psalm 82 (New International Version) http://www.biblegateway.com/passage/?search=Psalm+82&version=NIV “.. New age bevegelsen lover alle mennesker at de blir guder, ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2012/06/enden-er-naer/comment-page-2/#comment-87156 Alt som er nevnt kan googles for å finne andres dokumentasjon og kommentarer
.
Whitney Houston – Live in Brunei 1996 http://www.youtube.com/watch?v=dwO-dN_Qhoc&feature=BFa&list=PLDF9D0E4FA313F315 * + extra: http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1663&start=226#M8213

Instinkt
Instinkt
Abonnent
Svar til  Falcon
11 år siden

Du sier at new age bevegelsen lover alle mennesker at de blir guder… Har du lest Joh 10.34? Om ikke så anbefaler jeg på det sterkeste at du gjør nettopp det. I Joh 10.34, blir Jesus konfrontert med at han kaller seg Guds sønn, gudsbespottelse anklager de Jesus for. Så svarer Jesus enkelt og greit at i følge lovene(gt) er alle som guds ord kom til er guder. Jeg har sagt, “dere er guder”.
Mener du falcon at jesus var en new ager?

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
11 år siden

Nei, Jesus var og er ingen lucifersk new age’r, naturlig nok tvert imot, og jeg oppfatter dette som i det følgende. I fall det er uoverenstemmelser eller uklarheter mellom det gamle og nye testamentet, gjelder følgende: “Jeg mener at det Jesus sa er riktig ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2012/06/enden-er-naer/comment-page-2/#comment-87474 og det er skrevet i det nye testamentet, etter at Jesus ble født, følgelig etter at de hadde lyttet til ham.

I John 10:34 (New International Version) http://www.biblegateway.com/passage/?search=John%2010:34&version=NIV ” sier Jesus, sagt på en annen måte, “Når det i déres lov, det gamle testamentet, står skrevet ‘Jeg sier dere er ‘guder”, hvordan kan dere da si at jég er blasfemisk når jeg sier at jég er Guds sønn?” Jesus har imidlertid aldri sagt, referanse det nye testamentet, at vi mennesker er eller skal bli guder, se også John 3:16 (New International Version) http://www.biblegateway.com/passage/?search=John+3%3A16&version=NIV “16 For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life.” bl.a. at Jesus er Guds eneste sønn.

Matthew 7:11 (New International Version) http://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthew%207:11&version=NIV “11 If you, then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give good gifts to those who ask him!” Jesus sier også her at vi mennesker er onde, og gode, som også forklares i forbindelse med at mennesket ble lurt av lucifer til å smake på kunnskapens tre i Edens hage, og dette forårsaket det såkallte fallet for menneskeheten.

Et tips jeg fikk fra en person som har studert og vært interessert i new age i over tjue år og som nå er kristen, sitat “Jesus var og er ingen new age’r fordi new age representerer ulike luciferske, falske profeters’, lære som på vesentlige punkter er uforenlig med Jesu’ ord og liv, les boka ‘new age kontra evangeliet kristendommens største utfordring’ https://www.google.com/search?q=new+age+kontra+evangeliet+kristendommens+st%C3%B8rste+utfordring som gir gode forklaringer på dette”. The New Age – (The Enemy Of Christ Exposed) – For Witnesses [Viewer Discretion is Advised] http://www.nyhetsspeilet.no/2012/06/enden-er-naer/comment-page-2/#comment-87156
.
Digressivt og relatert til vanstyre, korrupsjon, status for etikk og moral på Jesu’ tid og idag

At Jesus undergikk en urettferdig rettssak for ca 2,000 år siden er ikke underlig sett i lys av at vårt såkalte rettsystem anno år 2012 ikke klarer å etterforske, presentere bevis, vurdere og dømme riktig: Hvorfor ble de viktigste bevisene ikke presentert i rettssaken mot Anders Behring Breivik https://www.google.com/search?q=anders+breivik+site%3Anyhetsspeilet.no

«Også dagbladet er en nazi-marx skam for folk og land ..» http://www.nyhetsspeilet.no/2012/05/planer-om-falsk-flagg-terror-under-london-ol/comment-page-12/#comment-87451

**** Cirkus mullah Krekar & co **** http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1758&start=1#M8146

Falcon
Falcon
Abonnent
11 år siden

Irish politician flees into church to escape tax protestors http://birdflu666.wordpress.com/2012/04/13/irish-politician-flees-into-church-to-escape-tax-protestors/

Quote: .. FURIOUS anti-household charge protesters forced Environment Minister Phil Hogan to seek refuge in a cathedral. The angry group had turned up for the minister’s planned launch of Carlow County Museum. Mr Hogan, who is TD for the Carlow/Kilkenny constituency, was due to make an open-air speech, but instead retreated to the cathedral yesterday evening as the group of up to 150 demonstrators heckled and shouted abuse. http://www.herald.ie/news/minister-flees-to-church-as-house-tax-demo-rages-3079497.html
.
Jane Burgermeister – pandemic update 25 June 2012 http://www.nyhetsspeilet.no/2012/03/folkehelseinstituttet-planlegger-ny-vaksine-epidemi/comment-page-4/#comment-87404

Whitney Houston – Live in Brunei 1996 http://www.youtube.com/watch?v=dwO-dN_Qhoc&feature=BFa&list=PLDF9D0E4FA313F315 * + extra: http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1663&start=226#M8213

Fnord
Fnord
Abonnent
11 år siden

I anledning av at grunnlovsendringene idag offisielt ble kunngjort i statsråd og vår “nye” grunnlov presentert i ny form synes jeg det er betimelig å legge ved en link.

http://lovdata.no/all/hl-18140517-000.html

Det er vel slik en legger ned arbeidsplasser; først tar en vekk arbeidsoppgavene og så fjerner en stillingen. Kongen har mistet mange oppgaver og sitter på lånt tid. Nevnte jeg forresten at Stoltenberg er republikaner? ;-)

Fnord
Fnord
Abonnent
11 år siden

Jeg har nå forsøkt å sette meg litt mer inn i saken, herunder sett hele seansen i Stortinget. Det har vært etpar øyeåpnere å sette sammen den informasjon en har fra de skriftlige kilder, stortingsdebatten forut for vedtakelsen og et “fugleperspektiv” på Grunnloven sett i sammenheng.

Sett i fra artikkelforfatters ståsted kan en si at tilstanden er værre enn at bare protestantismen er kastet ut av Grunnloven – hele kristendommen er kastet ut! Ikke bare Luther, men også Jesus.

Den mye omtalte §2 lyder nå slik: “Værdigrundlaget forbliver vor kristne og humanistiske Arv. Denne Grundlov skal sikre Demokratiet, Retsstaten og Menneskerettighederne.”. Skal en ta politikernes ord for god fisk så er vi uansett endringen en kristen nasjon – og det er vi jo i kraft av et (enda) flertall medlemmer i statskirken og dissentermenigheter – MEN vi er ikke lenger en kristen stat i betydning av at Grunnloven foreskriver det. En kan for fremtiden ikke hevde at Grunnloven gir forrang for en trosretning.

At vi nå har en “kristen{…]arv” slik Grunnloven nå stadfester vil etter vanlig logisk tolkning forutsette at kristendommen som statsreligion er død; en arver ikke uten død…Hvordan arven forvaltes av den nye tid vet en jo ikke, men en kan utifra hvordan bestemmelsen er utformet trekke visse slutninger. Legg her merke til henvisningen til vår kristne OG humanistiske arv; det er nemlig slik at domstolene aldri vil finne på å gå inn i det vepsebolet det ville være å prøve å finne ut hva en “kristen verdi” skulle gå ut på; derimot vil domstolen (hvis den er helt nødt) undersøke om noe faller inn under “humanistiske verdier” da dette er noe domstolene allerede har sett på som sin oppgave. Følgen av dette er at kristendommen og dens verdier ikke har noen som helst rolle som rettslig skranke for fremtidige lover.

Så er det jo også slik at hvis en summerer kristne og humanistiske verdier så vil resultatet være en suppe som er så uregjerlig og altomfattende at det ikke er mulig å se for seg at en kan utlede noen som helst skranke i verdiene; verdiene åpner for nær sagt hva som helst. Det er kun i humanismens negative vurdering – hva som IKKE kan være i samsvar med våre humanistiske verdier – som domstolen kan vurdere. Mer presist kan domstolene kun vurdere om noe er inhumant. Og det skal nok i praksis en del til før domstolene vil slå fast at en lov er inhuman – svært mye til.

Til ytterligere forargelse for kristne vil henvisningen i bestemmelsen om å “sikre Demokratiet” føre til at et varierende stortingsflertall i kraft av sitt flertall har en grunnlovsfestet rett til å lage lover uavhengig av noen kristne verdier; demokrati er jo i sin enkleste form flertallsstyre og da må en ifølge Grunnlovens nåværende form godta flertallets ønsker. Kristne kan for fremtiden kun påberope seg de mindretallsrettigheter som finnes for enhver i henvisningen til “Retsstaten og Menneskerettighederne”.

Så var det dette med et fugleperspektiv. Når jeg så på endringene i sammenheng, herunder opphevelsen av kongens rolle som øverste leder for kirken, så ble det med et klart for meg hvor utsatt kongens rolle som statsoverhode ble! Opphevelsen av statskirken med kongen som øverste leder gjør det lett for fremtidige fremstøt av radikale politikere å fjerne ham. Det er nemlig slik at hvis en ser bort ifra kongens kirkelige oppgaver så kan disse med letthet tillegges en president. Oppgaven som kirkens leder derimot ville vanskelig kunne tillegges den til enhver tid sittende politisk valgte statsoverhode; en kan ikke avgjøre trosspørsmål med folkeavstemning! Så – litt enkelt forklart – kan en si at kongens største vern mot å bli fjernet lå i den nå opphevede statskirke. Det kunne jo være en ny artikkel verdig det da?

Falcon
Falcon
Abonnent
11 år siden

Resigned Canadian Pastor (UCC) Kevin Annett Issues Ultimatum to Roman Papacy http://www.abeldanger.net/2012/05/resigned-canadian-pastor-ucc-kevin.html

Quote from youtube video:

+{

Breaking News for Global Release:
Catholic Church Faces Disruption and Banishment as Irish Cardinal set to resign
A Communiqué from ITCCS International

BRUSSELS & DUBLIN – May 4, 2012 – The Roman Catholic Church faces permanent disruption and banishment in at least five countries if it does not comply with ten “non-negotiable measures” by September 15, 2012, according to a global coalition of survivors of church rape and torture.

The list of measures was issued today at a meeting in Dublin, Ireland between Archbishop Dermot Martin and representatives of Anti Catholic Church Activists Worldwide (ACCAW), Magdalene Laundry survivors, and the International Tribunal into Crimes of Church and State — Ireland (ITCCS).

The measures demanded of the Catholic Church include the defrocking of all child raping priests, the licensing of all other clergy as public servants, the return of the remains of all who died under Church care, the annulment of tax exemptions and other Church privileges, and the return of all of the Church’s wealth generated by the exploitation of children.

The full statement outlining these measures is reproduced below, including an attached audio recording of the statement.

Issued on the eve of the impending resignation of the head of the Catholic Church in Ireland, Cardinal Sean Brady, for his protection of child raping priests, the statement was delivered by John Deegan of ACCAW and ITCCS Ireland members Gerry O’Donovan and Dave O’Brien, who confronted Archbishop Martin with the demands.

The Ten Point statement was issued by The International Tribunal into Crimes of Church and State, an umbrella organization of over fifty organizations in the United States, Canada, Ireland, England and Australia.

“Pope Benedict and his Bishops have until midnight on September 15 to start complying with these measures” said ITCCS Secretary Kevin Annett today.

“After that, we will begin actions to halt the normal operation of the Roman Catholic Church around the world, and we will seek indictments against Pope Benedict and other Vatican officials for crimes against humanity and criminal conspiracy.”

The ACCAW, ITCCS and other groups have staged high profile occupations of Catholic churches during their regular services, and plan to escalate these actions into “a permanent campaign of non-violent disruption and civil disobedience aimed at the Roman Catholic Church … until the Church’s reign of terror over children is ended.”

Issued May 4, 2012 by ITCCS International — Brussels

Information: genocidetribunal@yahoo.ca or 250-591-4573 (Canada) and cliogarvin@hotmail.com or godonothing@gmail.com (Ireland)

For more information about ITCCS visit http://www.itccs.org or http://www.hiddenfromhistory.org.
For more information about crimes committed by the Vatican visit: http://www.vaticancrimes.us

}+

9/11 and related: Intelligence reports http://abeldanger.net/ Technical documentation http://ae911truth.org/ * The society of Jesus, jesuits, Ignatius of Loyola, 1st Superior General, pope, black pope, Vatican http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1732&start=1

Mole
Mole
Abonnent
11 år siden

Mandag vedtar Stortinget å fjerne kristendom som statsreligion. Følg debatten direkte.
http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/politikk/foelg-kirkedebatten-direkte-3786374.html

Mr. Scary
Mr. Scary
Abonnent
11 år siden
Glucifer
Glucifer
Abonnent
Svar til  Mr. Scary
11 år siden

Mener jeg så Belzebub over åskammen her på jakt etter nasjonens jomfruer. Nei vent litt… det var bare smurfen som leita etter medisinene sine.

Jeg fatter ikke oppstyret, politikerne har bare gjort det som burde blitt gjort for lenge siden, de skiller kirke og stat, slik at kirken selv får velge sine ansatte uten statens innblanding og vice versa. Kristendommen er ikke blitt forbudt, og katolismen blir ikke påbudt, ei heller islam.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Glucifer
11 år siden

Sånn nå begynner jeg å like deg Lucifer, men du kan dra den litt lenger da som at smurfen ramlet over medisinboksen til elefanten da han rømte fra Zoo eller noe lignende :)

Akkurat den hersketeknikken med medisiner funker særs dårlig her inne siden de aller fleste leserene her kjenner til agenden og farene med medisiner

Men la og gjøre et lite hypotetisk tanke ekspriment :)

Hvilken medisiner mener du jeg må ta for å bli som deg ?

Så foresten dere tapte debatten i Dagbladet totalt selv om septikerene samlet seg der som fluer til dritt
Det store store flertallet av de ca 4000 kommentarene var enig med meg i at vi bude bevart kulturarven vår og at det burde vært folkeavstemning :)

Selv om DB slettet tusner av kommentarer som mente det var et svik å rasere vår kulturarv på denne måten og at de pisset på våre helter fra 1814 så gikk de alikevel på en smell

Det er ikke alltid det nytter å få kommentarfeltene til å se ut som en lang rad med politisk korrekte AP meninger ;)

Får vel gratulere nok en gang da Glucifer, får lime inn en av de få kommentarene mine som ikke ble slettet i dag :)

Denne grunnlovsendringen er i bunn og grunn en stor seier både for HEF og de troende

HEF har i alle år kjempet for å fjerne vår kulturarv mot folkets vilje og nå kan de feire sin seier over det åndelige

Gartulerer :)

De troende har i alle år vist at dette kom til å skje, det står jo skrevet i boka deres svart på hvitt at dette skulle inntreffe på de siste dager se her har de sine beviser på at det som står i boka er fakta, nå jubler de og venter på at sin Mesias skal retunere

Gratulerer :)

Eneste taperene er vi som er glade i nasjonen vår og som setter pris på vår kulturarv og 1000 årige ekteskap og som setter pris på våre helter fra 1814 som gav oss en nasjon å være stolt over

Kondolerer :(

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Glucifer
11 år siden

Apropos medisiner og mer eller mindre statlige organer,
Svineinfluensa og vaksine svindelen & terroren anno år 2009, oppfølging inklusive krav om erstatning http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1760&start=1

The New Age – (The Enemy Of Christ Exposed) – For Witnesses [Viewer Discretion is Advised] http://www.nyhetsspeilet.no/2011/12/thrive-the-movie/#comment-83766

Seitasis
Seitasis
Abonnent
11 år siden

Sitter å lurer på om regjeringen planlegger en ny månelanding. Noen bud eller normer med så høy kvalitet, som overgår alt hva vi har sett i historien/bibelen og enhver annen regelione….

Bolla
Bolla
Abonnent
11 år siden

Interessant dette med oldtidsreligioner/ lærer.

Kan det være slik at jo lenger tilbake i tid en går, jo nærmere sannheten eller det opprinnelige kommer en?

Det er jo kjent at svært mye av det som kristendommen og jødedommen bygger på er hentet fra oldtidsreligioner eller kunnskap om en vil.

Knowthyenemy
Knowthyenemy
Abonnent
11 år siden

Ikke at det kommer som noe sjokk, men vår Prinsesse har nå offentlig vist hvilke krefter hun får sitt spirituelle brød fra:
http://www.abcnyheter.no/nyheter/2012/05/11/skifter-navn-pa-engleskolen

“Astarte Inspiration” er det nye navnet, inspirasjon fra Astarte.
Hvem er Astarte?

“Astarte, også omtalt som Asjtoret og under andre navn, er en semittisk gudinne som var kjent i forskjellige varianter over hele Midtøsten i oldtida. Astarte tilsvarer Istar i mesopotamisk mytologi og var fønikernes og kanaanittens viktigste kvinnelige guddom. Hun var blant annet himmelgudinne for kjærlighet, fruktbarhet og krig.”
-Wikipedia

Vår prinsesse er med på å folkeliggjør tilbedelse av demoner og og onde ånder. Herren har sagt klart ifra hva han mener om inspirasjon og tilbedelse av disse. Det mest kjente er kanskje hendelsen i Kanaan. Der tilba de blant annet Astarte som er aftenstjernen i gudeform. Den suverene Gud viste at tilbedelse av slike ikoner ikke er akseptert.

Man skulle ikke tro at å etablere skoler, der en lærer å kontakte demoner skulle være lov her til lands, men slik er det faktisk blitt. For den Kristne som følger med er endringene som nå blir gjort klart som dagen. Jeg håper fler og fler vil se etterhvert hvordan djevelen og hans medarbeidere jobber og hvordan Gud er èn og suveren.
Jesus sa at tro var nok til frelse, men så lenge vi elsker denne jord og livet på denne jord mer enn vi elsker Gud, vil aldri sannheten åpenbare seg for oss.

Knowthyenemy
Knowthyenemy
Abonnent
11 år siden

Den katolske kirke er en okkult sekt som tilber okkulte symboler som månen, sola, avguder og paven har jeg ingen motsetning for å si at er en av de største antikrister i vår tid. Den katolske kirke har forfulgt ekte troende av ordet i lang tid. Når Djelvelske krefter ikke beviser sin makt med brutal styrke, er den slu som en rev som du sier. Dette kan vi se i form av disse religiøse lederene som nå stadig beveger seg nærmere et kompromiss av sannheten. èn verdensreligion. Satan skal fylle tørstende sjeler etter spirituelt brød og vi kristne skal hates for noe de kaller intoleranse og hat…
Den humanistiske religion som nå blir innført er doktrinen “målet helliggjør middelet”
Vi skal finne kompromiss for å oppnå fred, og ved å gjøre det skal alle religioner samles under en paraply. Her kan alle stort sett gjøre som de vil og det kalles toleranse. Vi kan ikke lære bort Guds ord, for vi det er “hat og intoleranse”, dette kaller de ydmykhet.
Men Gud er Gud og Satan er Satan.

Jeg er enig, korset kan fjernes fra flagget. Faktisk, så er det nok best at den fjernes, for kanskje færre vil falle for løgnen til den store skjøge.

Det bør ikke komme som noe sjokk at profilerte kristne i partier og ledende stillinger nå trer frem som tilbydere av et kompromiss. Et flertall i KRF har tatt avstand fra Guds ord og lære. De har mistet troen og tror at målet kan helligjøre middelet. De inngår et kompromiss.

Det er vanskelig å skille mellom de okkulte sektene. jesuitter, katolikker, zionistjøder, frimurere etc. Av ordet kommer det ekte tro på Gud, den Gud som har vist sin overlegenhet over satan igjennom historien, ordet og i all evighet, Amen.

Som sagt, vil noen tro dette jeg skriver er hat og intoleranse. Sannheten er slik at den må ha intoleranse. Den har intoleranse for alt annet en sannheten. Jeg hater ingen, min kamp er spirituell.

For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. -Ephesians 6:12

Vi trenger spirituelle krigere nå, noen som vil melde seg til tjeneste? :)

Glucifer
Glucifer
Abonnent
Svar til  Knowthyenemy
11 år siden

Nå har vel strengt talt ikke dette noe med katolismen å gjøre i det hele tatt.
Det er også enkelte som mener at lovendringen gjør at muslimene fritt står til å ta over landet, noe som også er regelrett tull og tøys.

Knowthyenemy
Knowthyenemy
Abonnent
Svar til  Glucifer
11 år siden

Det må du gjerne få lov til å mene. Du som blander inn muslimene.
At du ikke ser det samme som meg, har helt sikkert noe å gjøre med hvilke utgangspunkt man observerer endringer fra og det er lite man får gjort med det.
Men når jeg ser makkverket av en kommentar over her, så velger jeg å tro at din kunnskap om lovendringene absolutt kan bedres! :)
I tillegg utelater du informasjon og dekker ikke lovendringene i sin helhet. Jeg kan komme tilbake til dette når jeg kan skrive på data :)

smurfen
Redaksjonen
11 år siden

Mens alles øyner er rettet mot ABB så tar landsvikerene i Regjeringen og avikler hele frigjøringsdagen vår

Det å forsvare seg mot okupanter og okupere andre land er to sider av samme sak, sier forsvarsminister Espen Barth Eide (Ap )

http://www.dagbladet.no/2012/05/08/nyheter/politikk/innenriks/veterandag/21505456/

Fra nå av heter det globalistenes vetaran dag

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fd/aktuelt/nyheter/2012/program-8-mai-2012.html?id=680329

Glucifer
Glucifer
Abonnent
Svar til  smurfen
11 år siden

Det er hevdet at forslagene om endringer av Grunnloven er kommet som lyn fra klar himmel og at de fleste ikke har fått med seg hva dette innebærer. Saken tar utgangspunkt i Gjønnesutvalgets innstilling om forholdet mellom staten og den norske kirke ”NOU 2006:2 Staten og den norske kirke.” Innstillingen var den siste i rekken av flere som har handlet om det fremtidige forholdet mellom kirke og stat og som konkluderte med at kirken og staten bør løse båndene seg imellom slik at kirken skal kunne styre seg selv og velge egne øverste ledere uten politisk innblanding.
Samtlige stortingspartier innledet forhandlinger om oppfølgingen av Gjønnesutvalgets innstilling og resultatet ble en avtale som alle stilte seg bak om vesentlige endringer i Grunnloven, slik at kirken i praksis kan stille fritt i valg av egne ledere og oppfølging av egen kirke.
I avtalen fremgår konkrete forslag til endringer av Grunnloven som alle stortingets partier stod bak. Fortsatt gjør alle det, med et mulig unntak av Senterpartiet som er svært utydelige på om de vil følge opp avtalen de har inngått eller ikke.
At noen hevder det har vært lite debatt om disse endringene er overraskende. Det ble arrangert debattmøter over hele landet i forbindelse med Gjønnesutvalgets innstilling som i stor grad er fulgt opp i forliket mellom partiene på Stortinget.
I sosiale medier er det flere med ulik partitilhørighet som har engasjert seg i debatten på oppløpssiden.
Grunnloven § 2 lyder i dag slik:
”Alle Indvaanere af Riget have fri Religionsøvelse.
Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende sig til den, ere forpligtede til at opdrage deres Børn i samme.”
Det er i Grunnloven § 2 annet ledd statskirkeordningen finner sin fremste Grunnlovsforankring og der hvor plikten til å oppdra barn i samme religion er befestet. Oppdragerplikten er jo i beste fall en antikvarisk levning fra en svunnen tid. I forliket flyttes 1. ledd til ny § 16 og ny § 2 skal lyde:
”Værdigrundlaget forbliver vor kristne og humanistiske Arv. Denne Grundlov skal sikre Demokratiet, Retsstaten og Menneskerettighederne.”

Hvis en da ser Grunnloven § 1 og § 2 i sammenheng, blir det seende ganske så flott ut med FrP-briller:
”§1. Kongeriget Norge er et frit, selvstændigt, udeleligt og uafhændeligt Rige. Dets Regjeringsform er indskrænket og arvelig monarkisk.

§2 Værdigrundlaget forbliver vor kristne og humanistiske Arv. Denne Grundlov skal sikre Demokratiet, Retsstaten og Menneskerettighederne.”
At det fra kritikernes hold er mulig å mene at dette skal bidra til å utvanne vår nasjons tilknytning til kristne verdier er etter min mening uforståelig. Formuleringen er dessuten helt i tråd med Fremskrittspartiets syn utrykt i våre program.

Det er i denne uken dukket opp påstander om at Kongen skal ha motsatt seg endringene av Grunnloven. Dette er også direkte feil. Kongen har ikke motsatt seg de foreslåtte endringene. Under forhandlingene om kirkeforliket ble imidlertid diskusjonen om Kongens bekjennelsesplikt tatt opp. Siden det i ettertid er gjort allment kjent, kan det sies at Kongen selv ønsket å beholde bekjennelsesplikten for nasjonens monark, og det var således aldri aktuelt å fjerne bekjennelsesplikten, men hans plikt til å håndheve og beskytte den evangelisk-lutherske religion fjernes naturligvis.
Et annet tema som er trukket frem er formuleringene av den nye bestemmelsen i Grunnloven § 16, som erstatter den gamle § 16 fult og helt. Den nye § 16 skal lyde:

”Alle Indvaanere af Riget have fri Religionsøvelse. Den norske Kirke, en evangelisk-luthersk Kirke, forbliver Norges Folkekirke og understøttes som saadan af Staten. Nærmere Bestemmelser om dens Ordning fastsættes ved Lov. Alle Tros- og Livssynssamfund skulle understøttes paa lige Linje.”

Jeg tror det er her kritikerne mener at de finne ammunisjon for sitt syn. Her er det viktig å ikke blande sammen verdigrunnlag på den ene side og religionsfrihet og likebehandling av trosretninger økonomisk.

Norges verdigrunnlag er gjort klart i ny § 2. Ny § 16 omhandler statens generelle religionspolitikk. Derfor er bestemmelsen om religionsfrihet flyttet hit.

Samtidig opprettholder bestemmelsen ”siste rest” av statskirkeordningen gjennom å grunnlovsfeste at DnK fortsatt skal være den norske folkekirke og at den skal understøttes som sådan av staten og at det skal være en egen kirkelov.

At staten ikke skal forskjellsbehandle ulike religioner bør være lite kontroversielt. Det betyr også at ulike livsynssamfunn skal ha muligheten til å bli finansiert fra statens side så lenge staten finansierer DnK. Hvordan dette skal skje er opp til Stortinget å bestemme.

Det er altså grunnleggende feil å tro at begrepet ”understøttes paa lige Linje” skulle ha noen betydning for den norske stats verdigrunnlag.

I korte trekk mener jeg at betydningen av den kristne og humanistiske arv i Grunnloven forsterkes etter endringene. Den svekkes altså ikke! Statens offentlige religion fjernes. Det er en fordel for alle som mener det ikke er staten som skal har en religion, men borgerne i staten.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Glucifer
11 år siden

Prøv å stopp å drikk litt tidligere neste gang Lucifer :)

Hva f … …. har de klipp og lim greiene dine med veterandagen og frigjøringsdagen å gjør ?

Om du ikke har horn selv så gå ned og kjøp deg noen og ta på litt spinat sammen med en stor kopp kaffe

Da blir du nok i bedre form på kort tid skal du se :)

Foresten vet du hvorfor Elgen har horn ?

Pga av at det ville settt så jævli teit ut med rundstykker :P

« Forrige artikkel

Ibogain – Guds medisin mot avhengighet

Neste artikkel »

Sannheten om Al Qaida – myten og virkeligheten

108
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x