21. Mai forkaster Stortinget protestantismen

10726 visninger
9 minutter lesetid
108

Den 21. Mai forkaster et korrupt Storting protestantismen, ved Grunnlovsendring av § 2, det siste protestantiske land i verden faller for uærlige krefter. Dette er historisk. Åndskrigen er tilsynelatende vunnet av den verdslige pavemakten

Protestantismen forsvinner 21. Mai 2012. Det var aldri nødvendig med noen Luthersk refomasjon, vi er tilbake til femtenhundretallet under pavemaktens åk. Kristus er mellommann i kristendommen, ikke paven med sin avlatsforretning, og overdådige pengebinge.

‘All makt i denne sal‘, sa Johan Sverdrup om Stortinget for over 100 år siden. Politikerne ville ikke begrenses i å selge ut både land og folk, av hverken Grunnlov eller folket selv. Grunnloven har alltid beskyttet folk mot politikeres overgep, siden Høyesterett skulle alltid påse at politikerne ikke lager noen lover i strid med Grunnlovens prinsipper om individets friheter, og angi politikernes begrensninger, ikke kunne lage lover i strid med Grunnlovens prinsipper og ånd.

Alt hva de sier de vil ha om menneskeretter og annet, det har vi i Grunnloven allerede, vi har alltid hatt det. En individfokusert konstitusjon, Europas eldste, verdens nest eldste. Men for disse bakstrevere er det kollektivet som gjelder, ikke individet.

De er igrunn lur disse globalistene. Bruker alle andre unnskyldninger, enn det som saken virkelig handler om. Global harmonisering ved nasjonal destruksjon. Grunnloven forbyr faktisk også akkurat de endringer de gjør nå, idet dette bryter med dens prinsipper og ånd (§112).

De ville gjøre som de selv og deres internasjonale oppdragsgivere ville. Protestantismen opphører, Paven koser seg. En hundrevis av år gammel katolsk drøm går i oppfyllelse. Katolisisme, jødedom, sionisme og islamisme er etter 21. Mai likestilte religoner i Norge, under paraplyen ‘humanisme’.

Mange vil sikkert være glad for det, men for oss som ser med åndens øyne, så er dette første steget mot den endelige stadie, hvorav høyere makter trekker tilbake sine velsignelser fra et frafallent folk og land. De valgte bort velsignelsene selv.

Det sies om den katolske kirke at når den er i minoritet er den snill som et lam, når den er likestilt er den lur som en rev, og når den er i majoritet er den rasende som en tiger. Det er hva vi får om dette tillates. Enhver kan takke seg selv når den dagen kommer.

Fra samme dato kan korset like godt strykes av flagget, og fra denne dato er ikke Kvitekrist etter over 1000 år lenger dette landets åndelige beskytter.

Historiens gang

Planmessig og tålmodig har de jobbet frem mot dette……..

Grunnlovens § 2 (opprinnelig fra 1814)
«Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende seg til den, ere forpligtede til at opdrage sine Børn i samme. Jesuitter og Munkeordener maae ikke taales. Jøder ere fremdeles udelukkede fra Adgang til Riget.»
http://no.wikipedia.org/wiki/J%C3%B8deparagrafen

Grunnlovens § 2 (fra 1851/1956)
I 1851 ble jødene tillatt å bosette seg i riket (takket være Henrik Wergeland). Fra 1956 fikk også jesuittene (katolikkene) tilgang. Bare siden andre verdenskrig har altså katolikkene klart å ødelegge en protestantisk nasjon. En en pave som kaller seg kristi vikar, som til og med er tidligere nazist.

I 1964 ble §2 endret på nytt, denne gang ved at retten til fri religionsutøvelse ble tilføyd.

Bestemmelsen lyder inntil nå (2012):
«Alle Indvaanere av Riget have fri Religionsøvelse. Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende seg til den, ere forpligtede til at opdrage sine Børn i samme.»

«Kristendommen styrkes i Grunnloven
-Det er feil det som hevdes av enkelte aktører for tiden. Kristendommen flyttes ikke ut av Grunnloven, det er Luther som flyttes ut. Den nye verdiparagrafen styrker kristendommen som vår nasjons verdigrunnlag, sier Dagrun Eriksen.»
http://www.krf.no/ikbViewer/page/krf/artikkel?p_document_id=69029

Såkalte kristne lyver så det renner av dem. De jobber for jesuttene. Hva denne dame fra «Kristelig» Folkeparti ikke tar med er at de ikke er kristne i ordets rette forstand hverken katolikker eller kristen-sionister, som begge er kontrollert av Baron Rothschild, de er dogmatisk og mentalt sett i jødedommen.

I fedrelandssangen vår synger vi om hvordan Kong Sverre talte Roma midt imot. Og våre forfedre har alltid vært stolt av dette faktum. Nå er frafallet her.

Lederen i det ekumeniske Norges Kristne Råd er idag katolikk. Hun anses som en kristen leder, selv om katolisismen og det katolske system overhodet ikke er kristen, og på alle måter ubibelsk. Enhet i Kristus skal erstattes med enhet i katolisismen. Bibelen betrakter den Katolske Kirke som Anti-Krist, ‘dyret’ og ‘skjøgen’ som skjenker jordens makter (politikerne) med sin brusende vin. Luther og reformatorene så alle Bibelens kjennetegn på at den katolske kirken har alle de kjennetegn som passer med anti-krist. Derfor sa de at paven i Rom er Anti-Krist.

Grunnlovens § 2 fra Mai, 2012
”Verdigrundlaget forbliver vaar kristne og humanistiske Arv. Denne Grundlov skal sikre Demokrati, Retsstat og Menneskerettigheder”.

Og katolisismen og kristen-sionisme og ‘humanisme’ (jødedom) blir dermed påstått denne nasjonens «Arv», hvilket er løgn, regelrett løgn – det er den Lutherske protestantismen som er denne nasjonens arv, ikke katolisismen eller humanismen.

Norge er faktisk det siste protestantiske land i verden. Tyskland ble jødisk/katolsk etter andre verdenskrig. Sverige og Danmark har falt for lenge siden. Island vet jeg ikke hvordan den nye Grunnlov blir, idet de lager ny Grunnlov for tiden.

«ryker §2, så ryker grunnloven og dermed statsdannelsen!»
– Ragnar Andersen, prest og statsstipendiat.

Stortinget skal gjøre Norge også katolsk/jødisk (‘humanistisk’) den 21. Mai 2012, da forsvinner protestantismen ut av Grunnloven her også, om korrupte politikere tverrpolitisk på Stortinget får det som de vil….. De har ikke lov å gjøre dette ifølge vår Grunnlov, men gjør de det likevel så er de per definisjon kriminell….

Grunnlovens §112:
«Dog maa saadan forandring aldrig modsige denne Grundlovs Principer, men alene angaa Modifikationer i enkelte Bestemmelser, der ikke forandre denne Konstitutions Aand»

Grunnlovsendringen vår skal derimot gjennom to Storting før den blir godkjent, så vi har muligheten til å følge med hvem som stemmer for at katolisisme og jødedom/humanisme skal være dette landets basis, ved å bruke aktivt stemmeseddelen å stemme bort overløperne.

Katolisismen og jesuittene hater Luther for hans ti teser, mot avlat og kristi vikarer på jord (nazipaven), og Luther skrev en bok som var noe pinlig for jøder, derfor er det mange som har god grunn til å hate protestantismen.

De er snart i mål, tror de……. men de som ikke tror på gudommelige mirakler har kanskje en overaskelse i vente….

USA er protestantisk vil noen uvitende si. Nei, sier jeg – ikke lenger… USA har vært jødisk siden 1991.

«George Bush, indicated in Public Law 102-14, 102nd Congress, that the United States of America was founded upon the Seven Universal Laws of Noah.

In the same year George W. Bush announced the emergence of the New World Order, he proclaimed the United States as being based on the Noahide Laws. Nevermind that our country was based on God, or a Bill of Rights, or a Constitution to protect us from tyrants such as he was».


http://www.noahide.org/article.asp?Level=456&

– herifra er den nye verden basert på noahide lover og katolsk ‘humanisme’ med sine inkvisjoner av alle protestantiske kjettere…… Norge er siste land i transformasjonen og utslettelsen av kristendommen…….

Militæret og domstolen kan ikke beskytte oss

Paven i Roma koser seg. Han fikk tatt knekken på den lutherske protestantismen til slutt ved å korrumpere landets politikere. Katolisisme, jødedom, talmudisme, khazarisme (sionisme), islamisme – alt forent i det inflaterte begrep ‘HUMANISME’ er snart alle likestilte statsreligioner i Norge. 1000 års historie er snart over.

«Ingen må la seg forlede av politikernes falske og snedige argumentasjon… i denne saken. 2012 er like alvorlig som 1940! KrF’s opptreden har likhetstrekk med landssvikernes opptreden i 1940-45. Statsminister Bondevik og helseminister Høybråten hadde ansvar for drap av mange flere norske liv i sin regjeringstid enn Hitler og Quisling hadde under hele peioden 1940-45. Dessuten tok KrF-statsråder initiativ til å avsette bibeltro prester. Nå er KrF med på å fjerne all bibelforankring både for Den norske kirke og for staten i Grunnloven. Igjen opplever vi et landssvik. Vi ble tatt på senga i 1940 på grunn av politikeres udugelighet. La det ikke skje igjen!» – Ivar Kristianslund
http://www.ikrist.com/cgi-bin/npublish/viewnews.cgi?id=1334767246

Jeg lar ikke tvilen komme politikerne til gode som Kristianslund, og skylder på ‘udugelighet’. De vet akkurat hva de gjør….. og de er svært dugelige i hva de gjør…..

Dommere nekter å underskrive uavhengighetserklæringer fra de andre statsmakter av samme årsak. De kan ikke undertegne og sverge på å dømme rett og rettferdig, helt uavhengig av de andre statsmakter, så lenge de vet at de ikke kan oppfylle dette, fordi det har alltid, fra andre verdenskrig og sikkert før det også, vært samrøre mellom udemokratiske krefter å kuppe vårt land, samarbeidet på tvers av statsmaktene som skulle trygge individet mot overgrep fra en enkelt av dem.

Hvorfor dommerforsikringer er viktig
http://www.riksavisen.no/?p=9049

Svikets makt
«En nasjon kan overleve sine dårer, og selv de ambisiøse. Men kan ikke overleve forræderi fra innsiden. En fiende ved porten er mindre formidabel, for han er kjent og han bæ…rer sine bannere åpenlyst. Men forræderen beveger seg blandt dem innenfor porten fritt, hans lumske hvisking vandrer gjennom alle galeiene, hørt selv i regjeringens korridorer. For forræderen fremstår ikke som en forræder – men snakker i tonefallene til sine ofre, og bærer deres ansikt og deres plagg, og han appellerer til usselhet som ligger dypt i hjertene til alle mennesker. Han nedbryter sjelen til en nasjon – han jobber i hemmelighet og usynlig om natten for å undergrave pilarene i en by – han infiserer den politiske kropp slik at den ikke lenger kan motstå. En morder er mindre å frykte.»
– Cicero, 43 f.Kr.

Hva vi har sett gjennom de siste sekler et skjult glidende statskupp…., hvor kun de som støtter agenda har blitt nominert til noen som helst politisk eller byråkratisk posisjon. Disse krefter besitter og kontrollerer alle fire -4- statsmakter. Samrøre.

Resultatet er at vi ikke har hverken Forsvaret eller Domstolen til å beskytte oss mot de som har overtatt Statsmakten lenger……… sad, but true……

«Hvad er det som foregaar i vort Land? Vold, Lovbrudd, Revolution saalangt som bare Baaheten og Styrløsheten rækker. Det er ikke en Ophisselse i Øieblikket, det gjelder at skape varig Rædsel og Kaos blandt Menneskene, det er en Plan, med Undergang for Liv og Lov og Ret som Maal. Et sted lemlestes Politiet, Samfundets Ordensvern, et andet Sted optræder Bander og forbyder Folk at arbeide. Et Sted bruker de Kniv, et andet Sted skyter de. Vold, Lovbrudd, Revolution. Jeg lægger væk Dagens Aviser og venter nye Utskeielser imorgen. Lever jeg i Norge?» ~ Knut Hamsun, 1932

«Mektig og upålitelig»
http://www.klassekampen.no/59528/article/item

«Forsvarsminister Espen Barth Eide bekrefter overfor Klassekampen at å være forsvarsminister er samme jobben som han hadde før, bortsett fra at han nå er øverstkommanderende. () Før var det Forsvarssjefen som var øverstkommanderende.» – Norulv Øvrebotten

Dette skjedde i 78-79 under Torvald Stoltenberg som Forsvarsminister hvor militæret kom under politisk kontroll, og deretter ikke lenger beskyttet nasjonen mot ytre som indre fiender, men som beskyttere av de til enhver tid rådende politiske makthavere. Vi ser den samme mangel på UAVHENGIGHET her som i domstolene. Hvorfor? Svaret gir seg selv……

Avkristning av Norge

Grunnlovsendringer 21. Mai avkristner Norge.

Hvis jeg hadde funnet det bevist at jesuitter og jøder har konspirert for å avkristne Norge, og unndra Norge som nasjon velsignelsene ved å være under Kvitekrist sin åndelige beskyttelse, og fjerner oss fra G-d og binder oss til verdslige makthavere og åndelige sjarlataner, og heller la nasjonen komme under forbannelsen, så tror jeg nok at jeg ville ha jobbet politisk for at det neste Storting fikk rullert tilbake alle Grunnlovsendringer av § 2 helt tilbake til 1814.

Ikke nødvendigvis alle av dem, for mange av dem er sikkert helt enig med meg og har blitt glad i denne lille fredsommelige nasjon langt mot nord, landet med melk og honning som G-d sendte oss 10 tapte stammer av Israel til – Abrahams Barn, men de som eventuelt bedriver statsundergravende virksomhet, må vi som nasjon kunnne beskytte oss mot.

Vi kan ikke tillate noe holocaust av Israels Barn her i nord, som følge av at G-d’s velsignelser for land og folk trekkes tilbake, fordi noen folk med definisjonsmakt og politisk makt velger å tjene Molok istedenfor.

Mer åpenhet og demokrati. Det er tingen! Vi skal møte hat mot vår kultur med kjærlighet, åpenhet, sannhet og ærlighet!

I ordet KJÆRLIGHET er det 10 bokstaver. 8 av disse er ÆRLIGHET!

Er Stoltenberg jøde?
https://www.nyhetsspeilet.no/2009/09/er-stoltenberg-j%C3%B8de/

Både Kong Sverre og Kong Olav den Hellige vil sikkert vri seg i graven over det som skjer.

Hvordan gjør de dette, avkristner landet vårt altså? Ved å innføre «retten til ikke å bli fornærmet«, av våre nasjonale symboler.

«Argumentet blant de juridiske ekspertene er at den europeiske Menneskerettighedsdom-stolen introduserte begrepet «rett til ikke å bli fornærmet» som en ny kategori i menneskerettighetene. En kategori som professorer mener åpner en stor dør til søksmål mot alle typer av religion i den offentlige sfære.»
http://bjornolav.blogspot.com/2010/06/korset-i-flagget-kan-bli-borte.html

Dette er historisk. Anti-Krists krefter er iferd med å få full kontroll over vårt samfunn. Vi er på stadie omtrent 1918 hvor Hr. Blank (Lenin) og bolsjevik-revolusjonen tok kontroll over Russland. 66 million av Abrahams Barn gikk med i tidenes holocaust. 70 års åndelig mørke fulgte for det folk som lot det skje.

Jesuitter og 22/7

Jeg er mistenksom av natur og finner det rart at denne norske grunnlovsendring skal gjennom Stortinget mens alle har fokus på ABB, ingen debatt om dette skjebnevalg….. (?)

Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas” .........................
Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013 .........................
"Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel
...........

Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk:
Facebook

http://www.riksavisen.no/
http://www.dissident-net.info

Abonnere
Varsle om
guest

108 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
View all comments
CillaBee
CillaBee
11 år siden

For dem som tviholder på irrasjonelle religiøse forestillinger er dette sikkert tegn på at endetiden er nær. For oss andre betyr dette likhet for alle. Jeg lurer på én ting mr. Johansen, hva er det som gjør DIN tro til den rette?

Det er et stort pluss for landet og vårt samfunn som helhet at lovverket opphører å være bundet til ett religiøst tankesett, all den tid dette er en gedigen hemsko på vår kollektive utvikling. Religion bør absolutt være begrenset til den private sfære, og har ingenting å gjøre i statsforvaltningen.

Nei, Stortinget er ikke korrupt som foretar denne grunnlovsendringen. Tvert i mot har de fingrene godt plassert på folkets puls, et folk som i økende grad ser seg misfornøyde med sammenblanding av stat og kirke.

hagbart
hagbart
11 år siden
Svar til  J.Johansen

Du har selvfølgelig rett til å si hvor du står og hva du mener, men å kalle stortinget korrupt fordi de gjør noe du ikke liker, blir noget upresist, det må du vel kunne være enig i?

Og mener du virkelig at det var en feil å la jøder få tilgang til riket?

hagbart
hagbart
11 år siden
Svar til  J.Johansen

Jeg sa ikke at du var kriminell, for all del, jeg mente at du smører litt for tjukt på. Det blir en smule parodisk.

Nå har ikke jeg det minste utdannelse innenfor juss, så jeg skal være litt forsiktig med hva jeg sier, men jeg kan ikke se at å endre denne paragrafen går på bekostning av grunnlovens prinsipper eller ånd. Det frigjør kirken, og staten blir mer nøytral. Alle vinner.

Forøvrig mener jeg det er ganske ugunstig med en slik romantisering av grunnloven. Den skal være åpen for kritikk, som alt annet. Er kritikken berettiget, tiden moden, og folket med på det, så må den kunne endres. Akkurat som i dette tilfellet.

Knowthyenemy
Knowthyenemy
11 år siden
Svar til  J.Johansen


«Den skal være åpen for kritikk»

Litt av problemet her, er at saken rundt grunnloven har vært alt annet enn åpen og utsatt for i mine øyne urettferdig kritikk.
Hadde saken vært «Åpen for kritikk» hadde vi jo hatt en landsdekkende debatt :)
Kanskje, hvis jens hadde holdt det han lovet med mer åpenhet og deokrati, kunne vi vært med å bestemme disse endringene selv, som den «gode demokratiske» nasjonen vi er.

Ingen må komme å fortelle meg at dette ikke lar seg gjøre. De har klart dette andre steder, som på Island.

hagbart
hagbart
11 år siden
Svar til  J.Johansen

Å arrangere en landsdekkende, dyr, folkeavstemning for å stemme over en endring som ikke har noen praktisk betydning for dagliglivet til folk, og som har et enstemmig Storting bak seg (som vi forøvrig har valgt), er ingenting annet en bortkastede ressurser.

Jeg er enig i at det hadde vært interessant med en bredere mediadekning, men det blir nok mer av det når tiden nærmer seg. Forhåpentligvis.

Knowthyenemy
Knowthyenemy
11 år siden
Svar til  J.Johansen

.
At en annen domstol i Strasbourg kan via menneskerettighetene bestemme over Norsk lov, må vel få sies å være en merkbar endring?
Du må gjerne få syntes at det er legitimt når et nesten samlet storting går inn for dette med «folkets støtte» via valgsystemet. Men dette er bare en kamuflert løgn.
Ingen av velgerne hadde en mulighet til å velge da de valgte parti, da denne saken har det ikke vært et pip om, så vi har kunnet orientere oss.
Er det virkelig bortkastede ressursser å bruke det demokratiske verktøyet folkeavstemning?
Jeg syntes det er bortkastede ressursser å endre på grunnloven i det hele tatt…
Er det for mye forlangt å få en skikkelig dekning i media om dette?

Hvis det skal være noe som helst i nærheten av en dekning av denne saken, må de jammen skynde seg. Folket må få være med på debatten før det er to uker igjen til de blir innført i det minste da. Det bør jo være helt klinkene klart.

hagbart
hagbart
11 år siden
Svar til  CillaBee

Hundre tusen prosent enig. Det var på høy tid at vi tok dette steget.

smurfen
Moderator
11 år siden
Svar til  hagbart

Du er i din fulle rett til å mene det Hagbart :)

Det som er tragisk er at ikke folket får bestemme og at ikke mediene nevner dette med et ord…. litt fishy kanskje ?

Skulle ønske vi hadde demokrati her i landet sånn at folket fikk tatt avgjørelsen med å skille kirke og stat, et brudd etter 1000 års ekteskap er i grunn en ganske så stor sak og ikke en filleting

Synd vi ikke har demokrati og folkestyre slik som de har i Sveits der det er folkeavstemninger på samtlige viktige saker, et direkte demokrati

Hvordan skal dere feire seiren over det åndlige da Hagbart, dette har dere jo slåst for i alle år så da må det jo feirest med en kjempefest
Feire med å danse nakne rundt en enorme Moloch statue i skogen i homseritiualer som presidenene og eliten i USA gjør ved Bohemian Grove eller bare en kjempefest i byen som dere gjorde i fjor 22 mai da Harold Campings Judgment Day slo feil ?

Siden det å vinne er så viktig for dere så får jeg si gratulerer med seiren og gratulerer med dagen den 21 mai til deg og vennene dine :)

hagbart
hagbart
11 år siden
Svar til  smurfen

Jeg tror de aller fleste syns dette er en god idé!

Selvfølgelig, det blir en rolig feiring i den underjordiske bunkeren min, men jeg foretrekker å være alene der. I mørket.

smurfen
Moderator
11 år siden
Svar til  smurfen

Ja hvorfor ikke, tilfeldighetens konger har trenger jo også en fest i ny og ne :)

Jeg tror de aller fleste syns det var greit slik vi har hatt det i 1000 år

Agendaen med å skille ut det åndelige er vi alle enige om enten vi er sannhetssøkere, sofagriser eller skeptikere

Det er bare nok en Boiling Frog, en brikke i det vi har sett i mange tiår nå der eliten skal gjør alt likt og viske ut alle forskjeller, alle verdens folk skal blandes, alle skal tenke likt og alle forskjeller viskes ut, et nytt skritt mot en verden som noen kaller fremskritt og andre kaller …. ja du vet …

Det noen troende tror er at dette kan være siste spikeren i kista som får den sanne gud til å gi opp menneskeheten og sende en ny flod eller noe for å restarte menneskeheten med håp om bedre hell neste gang

Ved første øyekast så virker det jo ikke som noe big deal men la oss se litt nærmere på hvem som har rett av de troende og de som dyrker materialismen og likheten

21 mai er det 666 år siden svartedauden kom fra Egypt og drepte halve verden, mener å huske det var noe med det tallet med kommer ikke på det akkurat nå …men… men.. samme det

Tilfeldighetenes konger mener alt er tilfeldig i sterk kontrast til deres leder i Illuminati som sier at ingenting er tilfeldig og troende sannhetssøkere mener at det handler om noe helt annet, nemlig okkultisme, symbolikk og tallmagi fra en orden som har gjort det til sitt varemerke og byllepesten sendt ut som en hevn på de som prøvde å utslette deres djelveldyrkende sekt med å åpne paktens ark

Så la oss se på rene fakta hvem som har rett

Tempelridderorden er en orden som ble dannet i 1119 av medlemmer av munkeordner, de dro til det hellige land og etablerte seg i Jerusalem over Salamons Tempel etter at Korstogene hadde inntatt Jerusalem på oppdrag fra Paven og Vatikanet der de gravde seg 70 meter ned for å finne Salamons skatter som ifølge historien skulle bestå av ufattelige skatter, den hellige gral og Paktens ark, Arken som Moses åpnet for å gi Egypterne byllepest ( de 10 landeplagene ) så guds folk kunne reise fra Egypt og bosette seg i det hellige land, At de fant enorme skattene er hevet over enhver tvil, på få år så rådet Tempelridderne over enorme formuer der bare den Franske Tempelridder formuen langt overgikk Det Britiske Emperiets verdier, Paktes Ark og Den hellige gral derimot er det lite beviser på men mange myter, ifølge Illuminati så ble de også funnet noe som også er naturlig å tro med tanke på at de andre skattene ble funnet, det er skrevet hundrevis av bøker med mye påstander og lite beviser men det meste tyder på at deler av skatten havnet ved Oak Island i USA, mange har prøvd å finne skatten og mange har dauet i forsøket

Fredag den 13. oktober 1307 arresterte Filip IV av Frankrike ledelsen for ordenen og alle de medlemmene de klarte å få tak i, deres orden ble bannlyst og medlemme etteryst som førte til at ca 90% gikk under jorden og etablerte nye ordner eller infiltrerte eksisterende ordner, Tempelridderene som dro til USA endret navn til frimurere og bygget nye Jerusalem ( Washington )
Tusenvis av Tempelriddere ble arrestert der alle leverte identiske tilståelser på at de dyrket Djevlen, urinerte på krusifikset og spottet Kristus, samt avskrive seg Jesus og myrde medlemmer som avslørte ordenen, de innrømmet også homofile ritualer som er ganske like dem vi ser i dag ved Bohemian Grove som super eliten og USAs presidenter utfører hver år foran demonen Moloch
Svartedauden hadde en dødelighet på 78%, nå har samme folkene utviklet et nytt virus med 80% dødelighet som heter H5N1 der de offentliggjør oppskriften til resten av verden, det de sier er at her kan dere utslette deres selv, vist ikke så gjør vi det og gir dere skylden, litt som i Operasjon Fast and Furious

Er det en tilfeldighet at dette kommer nå 666 år etter ? Nei jeg tror ikke det like lite som at Manchurian epidemi av 1911 var tilfeldig der Richard P. Sterk som født av en militær familie i Virginia i 1872 og uteksaminert fra Yale i Sheffield School (1893) sammen med Rockefeller institutt videreutviklet det som noen år senere fikk navnet Spanskesyken som fikk utbrudd i 1917, den værste bølgen i 1919 tok livet av 5-10 ganger flere en hele den første verdenskrig til sammen

Telfeldig ?

Så hva ønsker du Hagbart ? En verden uten grenser der alle er like og alle tenker likt underlagt 1 leder, 1 valuta og 1 bank, alle får like vaksiner og alle er underlagt like lover under streng overvåkingsterror som i en fabrikkverden eller ønsker du å være unik, spesiell, særegen osv osv i en fri verden med frie tanker ?

Når alle tenker likt er det ingen som tenker :)

http://qjmed.oxfordjournals.org/content/99/8/497.full

Har skapt dommedagsvirus – vil publisere hvordan de gjorde det

Like før jul klarte forskere for første gang å produsere et såkalt dommedagsvirus. Viruset kan potensielt ta livet av 75 prosent av jordas befolkning

http://www.tv2.no/play/nyheter/utenriks/har-skapt-dommedagsvirus-vil-publisere-hvordan-de-gjorde-det-607969.html

http://www.tv2.no/nyheter/utenriks/forskere-utviklet-influensavirus-som-kan-drepe-millioner-3647896.html

http://qjmed.oxfordjournals.org/content/99/8/497.full

http://www.safarmer.com/Indo-Eurasian/manchurian.plague.pdf

ares
ares
11 år siden
Svar til  smurfen

Hvorfor så indignert over religionsfrihet og likestilling mellom religion og livssyn? Så fort saken dreier seg om helsefrihet og likestilling av tradisjonell/alternativ medisin og skolemedisin har jo pipen en helt annen lyd. Enlighten me….

CillaBee
CillaBee
11 år siden
Svar til  smurfen

Hei smurfen.

Ser du er ute med smurfematematikken din igjen. Siden du er like langt ute på viddene denne gangen som forrige gang, regner jeg med at det også nå er «noe du bare skriver».

smurfen
Moderator
11 år siden
Svar til  smurfen

Det blir vel å snu det litt på hodet Ares, det er HEF som i alle år har prøvd å tvinge skillet igjennom mot folkets vilje
Er det dette folket vil ha så er det helt greit, det som irriterer er alt hemlighetskremerier, media tausheten og snikinføringen uten folkeavstemning, det burde vært en soleklar rett at alle endringer i grunnloven ble vedtatt av folket og ikke globaliseringskåte tullinger

Mye tyder vel på at de ikke får så mye glede av grunnlovsendringen sin

Ikke vet jeg men ifølge Obama og Putin så vil de vantro krype, grine og påkalle Gud og helgener innen måneden er over

http://www.eutimes.net/2012/05/top-obama-aide-warns-russia-end-of-world-near/

http://theextinctionprotocol.wordpress.com/2012/05/08/one-of-the-largest-sunspot-groups-in-years-slowly-rotating-towards-earth/

Ulven
Ulven
11 år siden

At endetiden nå er ganske nær er det mange solemerker på her i de dype skoger.

Det ikke bare ulver, men også rever, røyskatter og spurver spør seg er hva som blir veien videre fra endetiden – for livet ruller jo alltid videre i en eller annen form for noen om ikke for alle.

Blir det ASCENSION eller DOMMEDAG?

Alternativ 1 Ascencion.
Dette har vært spådd av New Age miljøet i lang tid nå, og de fleste opplyste mennesker som har gjort seg opp en mening heller i retning av alternativ 1, mao. at nu skal alt bli så meget bedre. Ascencion vil innebære at hele jorda og alle som er på den vil få løftet opp til femte densitet (også satanistene, med eller uten demon-eskorte. Det hevdes at demonene vil falle av på veien og ikke klare oppstigningen til de høyere frekvenser siden de er low lives).

Oppe i femte skal vi alle få oppleve paradiset på den nye jorda, for alle skal være snille der, også de som har levd høyt på å påføre andre lidelse her på den jamrende fengselsplaneten som vi ennå er henvist til. Men hvis de slemme omsider skal bli snille – hvorfor kunne de ikke vist hvor snille de er her de er nå, siden den globale maktelitens mektige og ikke så mange krapyler utvilsomt er i posisjon til å vise sin snillhet på jorda vi er nå?

Alternativ 2 Dommedag.
Dette har stått i Bibelen lenge, så det er kanskje ikke bare å komme her og kommer her i siste øyeblikk og si at «men dette har vi ikke fått vite noe om – hadde vi visst at det ville bli slik hadde vi naturligvis lagt om kursen og livsførselen mye tidligere…»
Dommedag vil vel innebære at menneskeheten splittes i to (minst). De som ikke bare tror men også har prøvd å leve som Jesus Kristus og etter hans anvisninger vil da bli løftet vekk fra denne jammerens fengselsplaneten til et vesentlig bedre sted, omgitt av guddommelig kosmisk kjærlighet, der hver dag og hver natt vil være en fest i liv etter liv etter liv.

Hva så med alle de andre, de som har spist av Satans hånd for materiell komfort og diverse utfoldelse i denne inkarnasjonen, og som ikke har følt noe behov for nærhet til Gud eller å leve på den smale sti der også regelen som sier at DU SKAL IKKE DREPE er til for å følges?

Dilemmaet er dette (og her vet jeg ikke svaret – takk og pris) at ettersom Gud har gitt oss en fri vilje for å leve og utfolde oss som mennesker her på jammerplaneten jorden, så innebærer dette også en rett og mulighet for å velge bort Gud og heller søke belønningen i form av Satans jordiske gleder i sine mange manifestasjoner.

Vil ikke det logiske være at på Dommens Dag vil Gud respektere de som har valgt å følge Satan, ved å overlate dem i Satans varetekt, ettersom de ikke har vist noe ønske om å ta imot noe av alt det gode Gud har å gi dem.

I Bibelen står det at på den siste dag vil Satan og hans følgesvenner bli kastet i ildsjøen; «the lake of brimstone and fire». Vil dette innebære evig tilintetgjørelse, mao. slutt på alt også lidelse, eller «bare» evig lidelse og pine; mao verre enn livet på fangeplaneten jorden, med et varig håp om at «en eller annen gang» vil det bli slutt på pinen fordi at «noen» vil komme og frigjøre dem fra Satans grep.

Valget vil i så fall stå mellom evig liv i det kjærlighetsfylte kosmiske paradiset der tiden ikke finnes, med eller uten kropp, trolig med forskjellige kropper, for dem som følger Gud og evig tilintetgjørelse eller evig lidelse for dem som følger Satan.

Hvis dette er valget som det enkelte menneske står overfor nå i endetiden, hva vil det lønne seg å gå for – å slå inn på Guds vei eller å følge Satan?

Slik det ser ut her fra de dype skoger kan det se ut som flertallet av de «opplyste og rasjonelle» menneskene er i ferd med å velge det siste… De menneskene, de menneskene, her i de dype skoger lever vi utmerket uten dem, som anser seg for å være de klokeste av alle jordens skapninger…

Rolf Kenneth Myhre
Skribent
11 år siden

At protestantismen oppsto som en reaksjon på katolisismens dekadense, er ikke et argument for at det kommende skillet mellom Stat og Kirke har noe som helst med katolisismen eller andre prerasjonelle/mytologiske religioner/ismer å gjøre.

Den kognitive evolusjon går gjennom følgende stadier:
* Et prerasjonelt-mytologisk verdensbilde (alle typer av kristendom inkludert).
* Et materialistisk-naturalistisk (sekulært) verdensbilde.
* Et transrasjonelt-åndsvitenskapelig verdensbilde.

Med det kommende skillet mellom Stat og Kirke sier Staten endelig farvel til Middelalderens prerasjonelle åndelighet. For de fleste av oss betyr dette ingenting, da arbeidet for å bringe mainstream-kulturen og folket fra et materialistisk-naturalistisk verdensbilde til et transrasjonelt-åndsvitenskapelig verdensbilde fortsetter akkurat som FØR!

Rolf Kenneth Myhre
Skribent
11 år siden
Svar til  J.Johansen

JJ,
Katolisismen og jesuittene representerer en RELIGION; og har således ingenting med det sekulære verdensbildet å gjøre. Hva diverse etisk og kognitiv perverse mennesker måtte si og gjøre, enten det er paven, Bush, Blair eller Bondevik, enten de representerer det ene eller det andre, endrer ikke noe på stadiene for den kognitive evolusjon, der hvert stadium er representert av en type verdensbilde.

Falcon
Falcon
11 år siden

Jeg observerer her en viss naivitet angående bl.a. vatikanet og den såkalte pavemakten, om nevnte med mer http://www.nyhetsspeilet.no/2012/05/21-mai-forkaster-stortinget-protestantismen/comment-page-2/#comment-85518

«Satanism always operates through fronts.» – Fritz Springmeier. En av alt for mange innfallsvinkler til, les fronter for, ondskapens akse, Sceptic society is part of Fabian Society and their Secret Agenda http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1494&start=51#M7888 + extra

Det ser til og med ut til av mange av sorten er lønnet over vår skatteseddel og opererer som såkalte professorer, amanuensiser, geistlige, direktører, ansatte innen politi, fengselsvesen, helsesystem, barnevern mm

Direkte referanse,
Sceptic society is part of Fabian Society and their Secret Agenda

Fnord
Fnord
11 år siden

Overskriften har du nok dekning for; protestantismen forsvinner som statsreligion. Samtidig er det jo slik at de verdier som kristendommen (og humanismen) har felles blir videreført. Det er – som du selv er inne på – et personlig valg om en finner dette å være av det gode eller det onde.

Når så er sagt så er det visse elementer i din argumentasjon som bør «finpusses». Når du kaller paven en tidligere nazist så ødelegger du mye av troverdigheten i en ellers lesverdig artikkel. Det som er faktum er at paven i henhold til sitt lands regler måtte tilslutte seg Hitlerjugend som barn eller «ta konsekvensene». Herunder måtte vel barna gi sin troskapsed til føreren. I seg selv er dette kanskje en «liten» detalj, men når du videre bringer inn dommernes «troskapseder» inn i artikkelen er det litt mere bekymringsverdig. På den ene siden skulle altså BARNET Ratzinger (Paven) stå imot Hitler for ikke for all fremtid å assosieres som nazist; på den annen side skal dommerne avlegge eden i «rank and file» for ikke å assosieres med fiender av staten.

Det er jo ellers noe besynderlig at de som mener vår nåværende regjering står i ledtog med onde krefter samtidig forlanger at dommerne skal love troskap til disse. En troskap til «kongen» er i vår konstitusjonelle tradisjon en troskap til regjeringen; hadde så ikke vært ville vårt system liknet noe på førerprinsippet – og igjen en tankevekkende sammenlikning med pavens troskapsløfte til Hitler som barn.

Jeg håper du kan ta kritikken ovenfor i beste mening – og dermed bevise at du er i stand til å motta nye impulser. Det hadde vært interessant å diskutert disse ting med deg videre hvis du er mottagelig for det. ;-)

Fnord
Fnord
11 år siden
Svar til  J.Johansen

Ja, her er vi enig – når det kommer til den her siterte dommerforsikring – jeg viser til den embetsed som også skal avlegges – her er det troskap til konge/regjering som kommer og DEN er litt problematisk. Selv om den historiske kontekst er forskjellig så er innholdet (med troskap) ikke helt ulikt Hitleredene. Den eneste forskjell Hitler f.eks gjorde i de tyske offiserers ed var at troskapen skulle rettes mot ham personlig – og da kunne ikke de tyske soldater uten å tape sin ære senere gå imot ham. (Tar det litt etter hukommelsen, men omtrentlig slik ;-) ).

Også riktig at «tyskertøsene» ble behandlet hardt, men det kan uansett ikke rettferdiggjøre at barnet Ratzinger kan kritiseres for ikke å gå imot Hitler. To vrange gjør ikke en rett…(«Tyskertøsene» var vel uansett heller ikke i en slik tvangssituasjon som Hitlerjugendbarna, men vi trenger jo her ikke å gå inn i den materien). I jussen leter en gjerne etter «den alternative handling» og det vil i denne sammenhengen si at du må vise et alternativt handlingsmønster for 12-åringen Ratzinger som er realistisk og som kunne forventes av ham; er rimelig sikker på at du er enig i at han ikke hadde noe reellt valg. Seriøst.

Får se om jeg ikke får publisert noe her på Nyhetsspeilet i en egen artikkel om problemer med troskapseder og de okkulte elementer som tidvis blandes inn. Det skulle vel gå bra? ;-) ;-) ;-)

Thor
Thor
11 år siden

http://in5d.com/origins-of-christianity.html Sjekk denne videon og se alle som har gått inn ett bygg m et fallossymbol på toppen..:)

Mr.PP
Mr.PP
11 år siden

Jeg vet ikke om jeg skjønte alt som er skrevet i artikkelen din, men jeg undrer meg over vinklingen og din standhaftighet. Jeg oppfatter det ensidig å konkludere med et utfall av kommende lovendring slik du gjør. Det skaper ikke akkurat mer tillit blant vi som vandrer på jorden og som har et høyere mål.

All historie viser jo at religion er grobunn for både krig og elendighet. Vi burde som enkelt individ kunne tilgi og vise respekt for hverandre.

Men, ja Norge er dessverre korrupt på en del områder tilsvarende andre land hvor enkelte slipper unna ansvar for sine handlinger. Dette er noe som hver og en av oss må jobbe for å få utbedret.

Ingen er perfekt, men vi lærer for hver dag som går og evalueringen av våre handlinger og lærdom, den tror jeg hver og en av oss vil stå for.

evilbug
evilbug
11 år siden
Svar til  Mr.PP

»All historie viser jo at religion er grobunn for både krig og elendighet.»
Det er MISBRUK av religion som gir grobunn for krig og elendighet ikke religion i seg selv.
Det samme kan man også si om humanismen, som nesten garantert vil bli fordreid ytterligere av dem som har hevet seg selv over alle andre og styrer den hierarkiskt, for å skade andre som IKKE tilpasser seg. De har jo i senere tid hatt sine inkvisatoriske angrep på folk gjennom media og internett generellt.
Jeg er redd det skal bli værre.

Mr.PP
Mr.PP
11 år siden
Svar til  evilbug

Jeg forsøkte å være kort og konsis og gikk derfor ikke i detaljer. Selvfølgelig vet jo alle at det er misbruk av religion som gir grobunn. Men i bunn og grunn er det religion som er drivstoffet som ligger til grunn for motsetningene og som skaper problemer ettersom hver og en har sine tolkninger. Men det er menneskene som skaper konfliktene med religion som drivstoff.

Cosmomind
Cosmomind
11 år siden
Svar til  Mr.PP

Men never do evil so completely, and cheerfully, as when they do it from religious conviction.”
– Blaise Pascal.

Religiøse fanatikere elsker kun SIN EGEN religion, og i deres trangsynte verden er alle ikke troende eler agnostikere onde. Ettersom de selv må ha en å holde i handen for ikke å gjøre dårlige ting, ja så tror de at alle andre må ha det. De klarer ikke å ta inn over seg at et ikke troende menneske kan være minst like gode som de selv.

Aller mest hater de fanatisk religiøse andre trosretninger, for om disse skal ha rett, ja så kommer de ikke til SIN EGEN himmel.

Så har de da sitt eget trylleformular, når religionskrigene utarter seg i barbari, da har de blitt utnyttet, og lurt.
I alle andre kriger der grusomheter skjer, nei da kan ikke det samme formularet gjelde. Da er de bare onde!

Lurer forresten på hvordan det går med kirkeskatten nå. Meldte meg ut av statskirken som tenåring, men ettersom man må melde seg inn i et annet trossamfunn for at ikke kirken skal få skatten, så var jo HEF det eneste alternativet, men HEF er for meg bare kjedelig, og med et avslappet forhold til kirken så har jeg nå latt kirken få den skatten sin i alle år. Hat ovenfor annerledes tenkende overlater jeg til de fanatiske.
Ja, jeg håper virkelig at den kognitive evolusjon som Myhre nevner på side en vil lede menneskeheten inn på en bedre vei for ALLE!

Falcon
Falcon
11 år siden
Svar til  Mr.PP

Det er ikke religion som er grobunnen for krig og annen elendighet, det er satanismen, kun den, The Bible, Bibelen http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1773&start=1

Her kan man se den i fri utfoldelse og uten at det protesteres fra de som finansiert over offentlige budsjetter er satt til å forvalte våre hellige religiøse verdier, Syria: Assad’s Army kills children in Homs 2/5/2012 + http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1386&start=76#M8114

Direkte referanse,
Syria: Assad’s Army kills children in Homs 2/5/2012 +

.
Psalm 78:1-7 http://www.biblegateway.com/passage/?search=Psalm+78%3A1-7&version=NIV

Quote:

+{

A maskil of Asaph.

1 My people, hear my teaching; listen to the words of my mouth.
2 I will open my mouth with a parable; I will utter hidden things, things from of old—
3 things we have heard and known, things our ancestors have told us.
4 We will not hide them from their descendants; we will tell the next generation the praiseworthy deeds of the Lord, his power, and the wonders he has done.
5 He decreed statutes for Jacob and established the law in Israel, which he commanded our ancestors to teach their children,
6 so the next generation would know them, even the children yet to be born, and they in turn would tell their children.
7 Then they would put their trust in God and would not forget his deeds but would keep his commands.

}+

Falcon
Falcon
11 år siden

De kan endre så mye de vil på papiret, men de klarer aldri å endre realitetene i folkeopinionen

John Todd Speaks (Rare/Uncut/Full), John Todd – The Illuminati and Witchcraft – His Talk (1978), The New Age – (The Enemy Of Christ Exposed) – For Witnesses [Viewer Discretion is Advised], *AGE OF DECEIT* (FULL) Fallen Angels and the New World Order http://www.nyhetsspeilet.no/2010/04/haarp-utl%C3%B8ser-jordskjelv/comment-page-15/#comment-85482 The society of Jesus, jesuits, Ignatius of Loyola, 1st Superior General, pope, black pope, Vatican http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1732&start=1

Avregistrert
Avregistrert
11 år siden

Alt dette er bare et spill. Norge og verden tilhører djevelen. Den sanne Jesus har ingenting med denne verden å gjøre. Jesus har sendt den Hellige Ånd til menneskene. La satan styre med sitt, katolisisme OG protestantisme er begge kun et spill.. alt er et spill for å få deg distrahert bort ifra den Hellige Ånd og bli som Jesus. Alt for at du skal gå fortapt.

Bibelen, kirke, prestene, alt er et spill for galleriet. Jesus lot seg henge på et tre og dø for oss. Han sendte den Hellige Ånd, ikke bibler.

Djevelen, bedrageren, har satt opp dette spillet i lang tid, det skal nemlig se ut som om vi følger Ånden, og det skal se ut som om verden går inn i de siste dager som beskrevet i Johannes åpenbaring. Det er djevelen selv som gjør alt dette.

Ingenting er som du tror, forfølgelsen av de rettferdige vil skje i det skjulte. Kanskje det skjer nå? Er du forfulgt for rettferdighets skyld? Det er slik djevelen gjør ting. Er du bedratt merker du sannsynligvis ikke noe til det og vet ikke hva som skjer i verden, helgener kan bli drept nå uten at du vet det. Og på dommens dag skal alle svare for seg. Og djevelen blir kastet i ildsjøen, og sammen med djevelen den falske profet (kirken/paven/protestantisme/bibel) og alle de som ble bedratt. Djevelen bedrar hele verden, Jesus sier: skill dere fra verden og bli Guds barn. Få finner den smale stien og få blir frelst. Mange går fortapt. Ta imot den Hellige Ånd.

Falcon
Falcon
11 år siden
Svar til  Avregistrert

The Bible, Bibelen http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1773&start=1 * Alle løsninger på fandenskapen er beskrevet i Bibelen, jeg finner ikke en eneste feil i den

.. det er ikke forandret så mye som et ord i Bibelen, og det er fler kilder som forklarer årsakene til dette indirekte og direkte. Gud sier direkte i siste del av Bibelen hva en forandring ubønnhørlig medfører. John Todd forteller indirekte hvorfor Bibelens motstandere ikke våger å manipulere Guds ord. .. http://www.nyhetsspeilet.no/2010/04/haarp-utl%C3%B8ser-jordskjelv/comment-page-15/#comment-85482

Sigr Huginsson
Skribent
11 år siden

Jeg tolker lovendringen andeledes.

At det etter 22. Juli er full krig og til dels panikk bak kulissene synes å være åpenbart. Er det noe vi har lært av 22. Juli, så er det at det er full krig mellom sosialister og sionister. Og det er ut i fra det jeg tolker den foreslåtte grunnlovsendringen. Det kan se ut som man endrer grunnloven med tanke på at vi i fremtiden kan ha en regjering med «litt andre verdier». Jeg klarer umiddelbart ikke å plassere Paven og sionismen inn i dette. Selv om jeg ser at de begge kan dra nytte av det til en viss grad.

Sionistene, beklager…Sian-istene som de liker å kalle seg protesterer også over grunnlovsendringen, men av litt andre årsaker. De mener endringene er satt slik at Islam skal likestilles med kristendom for en lettere overtakelse av Europa. Ironisk nok har de ikke fått med seg at de samme som de anklager å islamifisere europa misjonerer sekularisme i muslimske land, og knerter muslimske ledere og opprørere. Igjen, dette er ikke islamisering av vesten, men aggressiv sosialisering av både vesten og arabiske land. Dette tror jeg den sionistiske høyresiden er klinkende klar over, men panikk selger bedre enn misnøye. Og sosialisering gir heller ingen grunn til korstog mot islam. Det er ut i fra det jeg tolker den sionstiske krigspropagandaen kalt Eurabia. Det er løsningen på Israels «palestinaproblem».

Uansett…

SIAN starter artikkelen med: «-Islam er et politisk fascistisk samfunnssystem»…og jeg legger til; det samme kunne vi like gjerne skrevet om jødedom, kristendom, åsatru, buddisme, konservativisme, anarkisme, sosialfacisme, nasjonalfacisme, etc?

Link til artikkel om grunnlovsendringen
http://sian.no/node/1629

..Facisme pr. def er alle styresett som ikke er kommunistisk, så ut i fra det så er vi alle facister. Selv de rødgrønne. Så når sosialistiske antirasister skriker ut om facisme, så aner jeg en smule selvironi eller hykleri?

Men la oss ikke henge oss opp i det. La oss heller se på den foreslåtte endringen og heller tolke den objektivt og se hva det betyr i praksis.

Den ene grunnlovssettningen som skal endres er denne:
”Den evangelisk-lutherske religion forbliver statens offentlige religion. De Indvaanere, der bekjende sig til den, ere forpligtede til at opdrage deres Børn i samme.”

Dette er foreslått endret til følgende:
” Værdigrundlaget forbliver vor kristne og humanistiske Arv. Denne Grundlov skal sikre Demokrati, Retsstat og Menneskerettighederne.”

I praksis betyr dette at statsreligionen degraderes til verdigrunnlag, og i tillegg ser man det er lagt inn humanetiske arv. Hva er det?. Vell ved å se på hvilke partier som snakker mest om humanitet, og ved å se på nettsidene til humanetisk forbund (facisme betyr ironisk nok forbund), så identifiseres det politiske begrepet humanetisk å være marxisme, eller arbeiderparti politikk pluss minus.

I tillegg er det lagt inn demokrati. Demokrati pr.def har aldri eksistert i noen stater, og jeg tviler i grunn på at noen vil ha det, fordi et politisk parti er diktaturisk av natur, og vil selvsagt gjøre alt for å forhindre at rivaler får rotfeste. Virkemidlene kan være vold og massiv svart/grå propaganda.

Men hva mener man med demokrati i politisk sammenheng?. Ved å se på PST trusselrapport om hva de mener er en trussel mot Norsk demokrati finner man islamister, høyreekstreme (nasjonalister), og venstreekstreme (kommunister). Da er det kun èn politisk rettning som står igjen som er legitimt i Norsk demokrati, og det er sosialisme, eller sosialdemokrati. Som igjen peker på et forsøk å grunnlovsfeste arbeiderpartiets politikk.

Så er det lagt til menneskerettigheter. Menneskerettigheter defineres av FN, noe som peker i rettning av at FNs menneskerettigheter blir implementert i Norsk grunnlov.

Så til endringen om får sionistene i SIAN til å rase:
Grl. § 16 endres til: «Alle Indvaanere af Riget have fri Religionsøvelse. Den norske Kirke, en evangelisk-luthersk kirke, forbliver Norges Folkekirke og understøttes som saadan af Staten. Nærmere Bestemmelser om dens Ordning fastsættes ved Lov. Alle Tros- og Livssynssamfund skal understøttes paa lige Linje.»

De henger seg opp i at Islam skal «understøttes paa lige Linje» med evangelisk luthersk kristendom, men om Islam ikke skulle det fordi noen rettninger av islam og muslimer er ukompatible med norsk sosialdemokrati, evangelisk-luthersk kristendom, eller norrøn kulturarv, burde man ikke da også ekskludere kristen og jødisk sionisme, samt nazisme?

Og hvordan kan man si ” Værdigrundlaget forbliver vor kristne (evangelisk luthersk kirke) og humanistiske Arv», når vi åpenbart ser at humanster og kristne er i konflikt både sosialt og politisk?. Man grunnlovsfester at man skal leve i konflikt?

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/regpubl/prop/2011-2012/prop-71-l-20112012/2.html?id=675341

Men jeg er litt spent på hvordan de har tenkt å praktisere Grl. § 16 «Alle Tros- og Livssynssamfund skal understøttes paa lige Linje» . Livssyn er en overordnet og felles benevnelse om det et menneske tror på om livet og verden, om det fins noen høyere makt eller ikke, og hva slags etikk man bør leve etter. I prinsippet er nazisme også et livssynssamfund. Så det grunnlovsendringene i prinsippet sier er at jødedom og nazisme skal understøttes paa lige Linje. Det kan jo fort bli i overkant spennende…

Ellers så legger jeg merke til at de har unnlatt å ta med vår særnorske norrøne kulturarv i endringsforslaget. Og på en måte er jeg litt glad for det. For da slipper man at politiske blokker (enten det er venstre eller høyre) tar vår norrøne kulturarv som gissel, og forvrenger det til sin fordel som bla. skjedde i ww2, og som kristensionister og jødiske sionister gjør med kristendom og jødedom pr. dags dato.

Venstresiden kjører også det samme løpet mot jødedom, kristendom, og islam. Høyre-religiøse anklager venstrereligiøse for å være frafallende, og venstre-religiøse anklager høyre-religiøse for å være ekstremister. Men i realiteten er begge blokkene klovner og apekatter.

Men uansett tolker jeg utelatelsen av norrøn kulturarv som en bevist handling for å undergrave vår særegenheter.

————-
CillaBee sier: Religion bør absolutt være begrenset til den private sfære, og har ingenting å gjøre i statsforvaltningen.

Jasså?, er du antisemitt?

And if a king shall arise from among the House of David, studying Torah and occupied with commandments like his father David, according to the written and oral Torah, and he will impel all of Israel to follow it and to strengthen breaches in its observance, and will fight Hashem’s [God’s] wars (hellig krig), this one is to be treated as if he were the anointed one (messiah). If he succeeded and built the Holy Temple in its proper place and gathered the dispersed ones of Israel together, this is indeed the anointed one for certain, and he will mend the entire world to worship the Lord together, as it is stated: «For then I shall turn for the nations a clear tongue, so that they will all procalim the Name of the Lord, and to worship Him with a united resolve (Zephaniah 3:9)

Den største tabben du gjør er å skille på religion og politikk CillaBee, for det gjør nemlig ikke religiøse. Og når man praktiserer religionen politisk, så spiller det overhodet ingen rolle om den aktuelle religionen, eller messiasen skulle være bløff.

Religion handler ikke bare om åndelighet, men i høyeste grad Internasjonal politikk. Både jødedom, kristendom, islam.

Egyptisk religion var også en blanding av åndelighet, naturvitenskap, og politikk.
http://en.wikipedia.org/wiki/Maat

Vi kan jo også se på hva våre kjære kristensionister her på berget skriver:

«Når det gjelder Jerusalem: Den er den Hellige By for det jødiske folk og dem med bibelsk tro. På den tid Gud bestemmer vil Messias vende tilbake for å sitte på Davids evige trone i Jerusalem, og vil regjere over hele verden i rettferdighet og fred.»

De kaller det religion, men når de også skriver: «Den moderne innsamling av det jødiske folk til Eretz Israel (stor-israel) og nasjonen Israels gjenfødelse er oppfyllelse av bibelske profetier slik de er skrevet både i Det Gamle og Det Nye Testamentet.»…så blir det Internasjonal politisk praksis og selvoppfyllelse dommedagsprofetier.
http://www.ikaj.no/content/proklamasjon-fra-den-tredje-internasjonale-kristne-sionist-kongress

«Moderne innsamling av jøder» er bla. hjelp jødene hjem, som høster dem inn slik at harmageddon kan starte.
http://www.hjhome.org/

Tar dette fra husk, men jeg mene å huske at etter planene/profetiene skal 2/3 av jødene nedslaktes, mens de resterende skal konvertere til kristendom. I et politisk perspektiv kan de 2/3 jødene identifiseres å være venstreorienterte jøder.

Så at «Religion bør absolutt være begrenset til den private sfære, og har ingenting å gjøre i statsforvaltningen»…er ren ønsketenkning. Slik kommer det aldri til å bli. Spørsmålet er hva slags statsreligion og disiplin folk flest kan leve med, og hvilke religioner vi ikke kan leve med. I et samfunn med fri flyt av all religion, vil den sterkeste stå igjen til slutt. Og det er den mest brutale, siden de humane ikke er barbarisk nok til å vinne. Så selv om ordklangen i grunnlovsendringene smaker rettferdig, er jeg noe usikker på om dette var noe spesielt lurt. Grunnlovsendringene har bla. bidratt til økt radikalisering av kristensionister, samt likestilt kristensionisme med humanisme.

kristensionisme, du vet. De som mente at utøya var en straff fra gud fordi arbeiderpartiet (som fremdeles er alliert med det israelske sosialsionistiske arbeiderpartiet) ikke underkastet seg det høyre-sionistiske regjeringspartiet Likud i Israel.
http://www.sa.no/lokale_nyheter/article5894033.ece

Å skille stat og religion er bare en drøm…

http://www.youtube.com/watch?v=qpxMrtjvprU&skipcontrinter=1

tralle20
tralle20
11 år siden

Viktig innlegg John

Desverre er folket ført vill , derav er det lett for en korupt jesuittisk regjering som Stoltenbergs å lede folket i djevelens klør der de selv sitter på fanget til den falne engel Lusifer.

Kristne er de eneste som ikke kan kalles religiøs slik som alle andre religioner.
Bud regler ritualer stedfortredere for lusifer eier ikke Guds Ånds liv og er på ingen måte gudommelig , men lever i pakt med den onde makt som prøver å herske over større grupper med demonisk makt.

Eks Paven som de tilber er stedfortreder for gud på jorden selvoppnevnt sådan og en vederstyggelighet i synd homofili og løssluppenhet fordervet i synd og onde gjerninger , der de etter endt uke i ryggesløs lusiferisme får avlat (tilgivelse) for sin ryggesløs livsførsel.

Kristene har Guds Ånd , derav ordet kristne av Jesus Kristus verdens frelser og Guds sønn.
De som har opplevd guds Ånd (kjærlighet glede og fred) i harmoni med guds levende ords kraft og frelsesverket på golgata med små og store under i hverdagen utviser en indre ro og autoritet noe som Romerne og jødene ikke har erfaring med I DET HELE TATT , de som friga Barrabas og henrettet Jesus. Det er en løgn , JESUS GAV SITT LIV for at hver den som tar imot gir han rett til å bli Guds barn i Ånden.

I samtlige andre religioners teser og skrifter finns der ikke Guds Ånd , men Lusifers (Satans) onde forførerske ånd der makt og maktmisbruk i all tid har fulgt religioner NB 8 (Kristendom er ingen religion) det er mennesker og samfunn som tilber forløseren Jesus forde han er veien sannheten og livet , livet inn til evig liv der ikke noen maktsyk korupt politiker eller religiøs leder kommer inn uten å ta imot Jesus som sin frelser å motta Den Hellige Ånd , ånden som ikke kan gjøre noe eller noen vondt da den er bare GOD.

Problemet for mange kristne er at de blir bombardert med falske åndevesener nemlig alle ikke kristne mennesker som i mer eller mindre grad er innfisert i sin ånd og sinn av satans onde ånd og demoner satt i sataniske maktsystemer som globalismens NWO.

Guds nåde hjelper alikevel kristne til å finne kursen etter kompasset som er Guds ord og Ånd og Guds engler på jord som er med å beskytter enhver kristen.

Satan , hans åndehær og demoner raser i den siste tid forde han er klar over at han har tapt å prøver å dra så mange som mulig med seg ned i dødsriket-
Derav NWO der han til slutt sitter på toppen omskapt som en lysets engel sef en falsk forkledning for å forføre ikke bare mennesker men hele nasjoner , folkeslag og folkegrupper og til slutt hele verden i fortapelsen i DØDSRIKET der det er bare gråt og tenners gnitsel.

Til dere New Agere og religiøse og fortapte sjeler , vend om ta imot Jesus som din forløser les Guds ord og glem alle religiøse teser og skrifter og begynn et nytt liv som sønner og døtre av Gud i Ånden.

Til dere korupte sataniske politikere regjeringsmedlemmer andre maktpersoner og næringslivstopper vend om før det er for sent , deres råtne liv med Mammon denne verdens gud (penger) spiser dere opp innvendig og dere går rundt som sombier å tror dere har makt over det den levende gud har skapt , nei dere er slaver av globalismens og ondskapens far nemlig Lusifer eller Satan om dere vil , en vederstyggelighet for den levende Gud.

Vend om før det er for sent , kun dødsriket venter dere om dere ikke vender dere bort fra globalismens svikefulle ondskap.

Guds velsignelse er iferd med å forlate nasjonen Norge pga ryggesløse synd og korupte sataniske politikere.

Dere dårer kall på Eidsvollmennenes Ånd , Guds Ånd å la NORGE leve.
Slik lyder ordet fra den levende Gud , tiden er kort vend om.

For så høyt har Gud elsket menneskene i verden at hver den som tror på skaperen gir han rett til å bli Guds barn , hans barn.
Jesus kommer snart på skyen for å dømme levende og døde , er du rede til å møte han som kan gi deg evig liv og en ny himmel og en ny jord?

Uffda
Uffda
11 år siden
Svar til  J.Johansen

En grunnlovsendring vil ikke ha noen annen effekt enn å videreføre den dominerende illusjon slik at religioners massekontroll kan fortsette. Det er i makthavere og politikere sin interesse at religioner, spiller ingen rolle hvilken religion, opprettholder status quo.

Cosmic Passover 12 21 2012

Knowthyenemy
Knowthyenemy
11 år siden
Svar til  Uffda

For din egen sjel og mange glade kristne brødres skyld, håper jeg du tar deg tid til å lese Bibelen og be den sanne, ene Gud om forståelse og ydmykhet mens du leser.

For å skille mellom sannhet og løgn, må man kjenne igjen fienden, satan og hans demoner. Hvor kommer han fra? Og hvordan operer han?
Hva fristet Eva i Edens hage? Ble de ikke lovt visdom og Gudelighet?

Rom 10:1 Brethren, my heart’s desire and prayer to God for Israel is, that they might be saved.
Rom 10:2 For I bear them record that they have a zeal of God, but not according to knowledge.
Rom 10:3 For they being ignorant of God’s righteousness, and going about to establish their own righteousness, have not submitted themselves unto the righteousness of God.
Rom 10:4 For Christ is the end of the law for righteousness to every one that believeth.
Rom 10:5 For Moses describeth the righteousness which is of the law, That the man which doeth those things shall live by them.
Rom 10:6 But the righteousness which is of faith speaketh on this wise, Say not in thine heart, Who shall ascend into heaven? (that is, to bring Christ down from above:)

Tvil ikke, på at djevelen kan få mennesker til å føle at de på en eller annen måte i kontakt med en gudommelig kraft. Tror vi ikke på godt og ondt? Er ikke det akkurat det samme som å tro på darwinismens utviklingslære? At vi er en tilfeldighet uten mål og mening? At vi «naturlig» er på vei mot perfeksjon? Bli Guder? Er ikke dette menneske-sentrert tilbedelse? Troen på at vi er som dyr, i konstant utvikling for å bli perfekte? Er ikke troen på dyret, motsatte av det gudelige? Det farligste er ikke å tro på det onde, men å tro at det ikke eksisterer.

hagbart
hagbart
11 år siden
Svar til  Knowthyenemy

Du misforstår evolusjonsteorien (med vilje?).

Det ligger ikke noe mål i den, så tullpratet om å være på «vei mot perfeksjon» og å «bli guder», er bare stråmenn for å fremstille den som menneske-sentrert.

Det er ikke en «tro på at vi er dyr», det er en erkjennelse av at vi har samme opphav som alt annet i naturen, og at vi er en del av den. Et meget godt utgangspunkt for å behandle den på en bærekraftig måte, og med respekt, spør du meg.

Knowthyenemy
Knowthyenemy
11 år siden
Svar til  Knowthyenemy


Det var ikke meningen å være så krass, jeg beklager.
Evolusjonsteorien har jeg nok forstått og jeg forfekter den.
Grunnen til dette er at teorien, som du skriver også mener vi utviklet oss fra «det samme» i naturen, denne teorien har også ingen formening om hvor vi ender opp, men at vi konstant er i utvikling – eller evolusjon.
Hva er da målet til naturen, om ikke perfeksjon?

Hvordan er en tro ikke menneske sentrert, når troen baserer seg på menneskelige teorier? Når denne teorien handler om mennesket og dens utvikling.

Naturen skal naturligvis behandles med respekt, det skal også vår egen kropp og sjel. Respekt for det levenede eller andre mennesker kan komme igjennom Gud, eller det kan komme igjennom egoet.
En oppfatning om at en skal respektere alt, uavhengig av om det Guds vilje eller ikke, kommer av at en selv søker aksept hos andre for seg selv etter min mening.
Men respekt er også å bry seg om andre og da sier man ifra hvis en bror er på villspor.
Man kan velge å ta det som en fornærmelse mot personen eller som et velmenende råd.. Velger man å ta det som en fornærmelse av personen, regner jeg med at det definerer personen så mye, at en ikke er villig til å gi slipp på det.

Dette målet, en verdensfred der målet helliggjør middelet er jo akkurat der vi blir lurt. Gud kan ikke akseptere at vi har klart å lage fred, når vi er korruptert på så mange andre måter, det er en utopi.
Skal det være fred, så må det være Guds fred og den er beskrevet i bibelen.

I bunn og grunn, må man stifte fred med seg selv :)

Knowthyenemy
Knowthyenemy
11 år siden
Svar til  Knowthyenemy

Mat 10:27 What I tell you in darkness, that speak ye in light: and what ye hear in the ear, that preach ye upon the housetops.
Mat 10:28 And fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul: but rather fear him which is able to destroy both soul and body in hell.
Mat 10:29 Are not two sparrows sold for a farthing? and one of them shall not fall on the ground without your Father.
Mat 10:30 But the very hairs of your head are all numbered.
Mat 10:31 Fear ye not therefore, ye are of more value than many sparrows.

Menneskeliv er mer verdt enn dyreliv sier Jesus. Men i dag har vi fakkeltog på flere tusen mot dyrepels, mens mot krig er det ingen. Det er ingen mot abort eller slikt, for man er redd for å støte menneskelige egosentriske oppfatninger om hva det vil si å drepe et menneske eller hva som rettferdiggjør det. Men ikke misforstå, et forbud mot abort ville nok skapt mer kaos enn det hadde skapt godt. Derfor trenger vi Jesus og Guds ord for å vite hva som er Guds budskap. Å tro at vi er på lik linje med dyret, eller enda værre: under de, skaper et feilaktig bilde av menneskene.

Mat 10:32 Whosoever therefore shall confess me before men, him will I confess also before my Father which is in heaven.
Mat 10:33 But whosoever shall deny me before men, him will I also deny before my Father which is in heaven.
Mat 10:34 Think not that I am come to send peace on earth: I came not to send peace, but a sword.

Jesus sier han ikke kommer for å bringe fred, men et sverd. Et bilde på rettferdig dom. Skal vi da, som ikke er uten synd angripe Gud for det han gjør? Er ikke Gud rettferdig ovenfor menneskene som har glemt at dette livet ikke går ut på å behage seg selv, for vi kommer ikke fra oss selv, vi komme fra Gud. Og da må en behage Gud, for vi er skapt i hans bilde.

Mat 10:35 For I am come to set a man at variance against his father, and the daughter against her mother, and the daughter in law against her mother in law.
Mat 10:36 And a man’s foes shall be they of his own household.
Mat 10:37 He that loveth father or mother more than me is not worthy of me: and he that loveth son or daughter more than me is not worthy of me.
Mat 10:38 And he that taketh not his cross, and followeth after me, is not worthy of me.
Mat 10:39 He that findeth his life shall lose it: and he that loseth his life for my sake shall find it.
Mat 10:40 He that receiveth you receiveth me, and he that receiveth me receiveth him that sent me.

Å finne noe som gjør en fornøyd i livet, gjør ikke nødvendigvis Gud fornøyd. Det som gjør Gud fornøyd, er å søke ham i sjel og tro, gjennom hans ord.

Mat 6:31 Therefore take no thought, saying, What shall we eat? or, What shall we drink? or, Wherewithal shall we be clothed?
Mat 6:32 (For after all these things do the Gentiles seek:) for your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things.
Mat 6:33 But seek ye first the kingdom of God, and his righteousness; and all these things shall be added unto you.

Ohyes! Han gir oss alt vi trenger, bare vi søker ham først! :)
Det høres skremmende ut. Men er egentlig ikke så skremmende når vi leser:

Rom 10:9 That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved.

hagbart
hagbart
11 år siden
Svar til  Knowthyenemy

Teorien handler om alle artenes utvikling, ikke bare mennesket. Vi er utviklet som en følge av akkurat samme premisser og lover som de andre artene. Dette er ikke menneske-sentrert.

Hvorfor har religiøse mennesker så vanskelig for å se for seg en eksistens uten et predefinert mål? Naturens eneste mål vil være å føre DNA videre. Mening og mål i ditt eget liv skaper du selv. Er ikke det en god ting?

hagbart
hagbart
11 år siden
Svar til  Knowthyenemy

«Mat 10:27 What I tell you in darkness, that speaMat 10:35 For I am come to set a manMat 6:31 Therefore taRom 10:9 That if thou shalt confess with thy mouth»

Javel..

Knowthyenemy
Knowthyenemy
11 år siden
Svar til  Knowthyenemy

@ Hagbart
Den handler om alle artenes utvikling og den forteller oss at vi er en utvikling av dyret eller fra dyr. Neimen om djevelen skal få plassere meg så lavt, når Gud den allmektige har sagt jeg er mer verdifull enn mange spurver!
Det er dyrisk sentrert på mennesket som et dyr. Den fokuserer på egoet og den sterkestes rett til å overleve.

«Hvorfor har religiøse mennesker så vanskelig for å se for seg en eksistens uten et predefinert mål? »

Før jeg svarer, vil jeg snu spørsmålet rundt:
Hvorfor har menneskene som tror på utviklingslæren, at vi skaper vår egen skjebne igjennom evolusjon, så vanskelig for å tro at Gud er allmektig, han er Alfa og Omega og han er suveren i alt han gjør og han har en plan for oss?

Men for å svare på spørsmålet så:
Hva er vel meningen med liv, om det ikke har noe predefinert mål? Det kan ikke kalles intelligent, og er ikke livet intelligent, så er det en tilfeldighet. Tror du på at livet er en tilfeldighet?

Hvis naturens mål er å føre DNA videre, ville ikk en nærmere studie vist at kanskje naturen hadde vært bedre uten oss menneskene? Vil ikke det gjøre oss underdannige dyret og burde vi ikke da alle drepe oss selv for å hjelpe naturen å oppnå det målet? Du mener det er det høyeste målet i naturen, men vi er jo med på ødelegge DNA rundt oss hele tiden ved livsstilen vi lever, ergo naturens mål ville bli best oppnådd om vi alle bare hadde drept oss selv?

«Men ikke vi som vil leve uten å skade omgivelsene rundt oss» Vil en kanskje si. Men skader man ikke naturens gang og et mennesket oppvekst ved homofili? To menn kan ikke få avkom, naturens mål er å føre DNA videre. Gjør ikke det homofile til et svakt ledd etter denne naturens prinsipper og mål slik som du fremstiller det?
Du kan skape mening og mål i ditt eget liv, og det er herlig å gjøre det med herrens velsignelse! Men man må også være kalr over de kreftene som har spilt seg ut siden begynnelsen av tiden og hva som er av Gud, og hva som er ond krefter. Gud har tydelig vist sin suverenitet igjennom hele historien :)

hagbart
hagbart
11 år siden
Svar til  Knowthyenemy

Fra dyr? Det blir verre enn som så, min venn! Fra amøber, fisker, apekatter, mikrober, og alskens kryp! Jeg ser ikke hvorfor dette skal være så problematisk for deg. Det gjør jo ikke deg til en slimete liten mikrobe. Du er antageligvis beviselig menneske.

Tanken om at vi er mer «verd» enn de andre dyrene, fordi Gud (eller noen andre) har sagt det, fører fort til tanker om at vi har rett til å torturere, pine, utnytte, og ødelegge livskvaliteten deres for at vi skal kunne betale mindre for kjøttet deres. Som vi nå gjør.

«Hva er vel meningen med liv, om det ikke har noe predefinert mål? Det kan ikke kalles intelligent, og er ikke livet intelligent, så er det en tilfeldighet. »
Et liv uten predefinert mål og mening kan ikke være intelligent? Hvor trekker du sånne påstander fra? Det henger ikke på greip.

«Tror du på at livet er en tilfeldighet?»
Jeg tror ikke noen har skapt oss, nei. Hvis jeg tolket spørsmålet ditt riktig.

Naturen ville helt sikkert hatt det mye bedre uten oss, men ville det gjort oss lykkelig om vi alle drepte oss selv? Hadde det vært noe gøy? Vi er jo også en del av den, vi har rett til å eksistere som art. Det må gå an få til en balanse som hverken innebærer å pine og plage dyrene, og å grave opp hver jordflekk på jakt etter ressurser, eller et totalt kollektivt selvmord. Jeg mener ikke at naturen har noe «høyere» eller «lavere» mål. Den bare fungerer på den måten den kan, den fører DNA videre. OM det føres videre bryr ikke naturen seg om, det er bare det den gjør.

smurfen
Moderator
11 år siden
Svar til  Knowthyenemy

Noe sånt du tenkte på hagbart ?

Er det slik du vil ha det ?

http://bigwobblenews.blogspot.com/2012/05/150-human-animal-hybrids-grown-in-uk.html

Brb jeg må ut å spy

hagbart
hagbart
11 år siden
Svar til  Knowthyenemy

Det er akkurat slik jeg ikke vil ha det. Tror vi er enige akkurat der.

Uffda
Uffda
11 år siden
Svar til  Knowthyenemy

Grunnlovsendring eller ikke. Fortsetter man å bruker Bibelen, religonens dogmer og tro til å finne løsninger på livets gjøren og laden slik som det fremkommer i denne tråden ender vi i samme hengemyra hver gang. :-)

Preparation For Reincarnation

Knowthyenemy
Knowthyenemy
11 år siden
Svar til  Uffda

@ hagbart

Poenget er, at det er en distinktiv forskjell mellom dyreriket og mennesket :) Vi er unike på alle plan.
Dette er ikke problematisk for meg, fordi jeg tror det gjør meg til en liten mikrobe. Jeg avviser teorien, fordi jeg ser Satan lyver og sprer spirituell gift og hva han vil plante i hjertet på oss mennesker og det er ikke bra.

Hva ser du evolusjonen utvikle seg til? Vil vi utvikle oss i løpet av tiden, vil utviklingen være til det bedre eller dårlige?

Bare fordi vi er overlegne andre livsformer, betyr ikke det at vi har noen rett til å påføre de lidelse eller smerte som ikke har noen annen hensikt enn å slakte dyret og bruke det som er gitt av oss fra Gud, eller naturen som du sier det. Hvis man er overlegen en annen livsform, og fortsatt kan vise den andre livsformen respekt og omtanke, DET ER KJÆRLIGHET! Jeg kan vise respekt til alt som er under meg uten at jeg trenger å bli misledet av en retorikk som sier at retningen vi beveger oss mot er uten tvil den beste, fordi det er evolusjon.

Hva slags intelligente tanker er uten mål? Er det ikke slik vi tenker på alt intelligent arbeid i dag? det må ha et mål, og for å oppnå det målet må vi gjøre slik og slik. Hva slags intelligent tanke streifer rundt uten mål og mening slik mange gjør nå. Hva er poenget å ha oppnadd noe her på jorden, hvis man skal dø uansett?
Ja hva slags intelligent tanke har ikke et mål?
Nevn gjerne et eksempel.

Du tror ikke noen har skapt oss, eller at Gud har skapt oss. Hvis det ikke er en intelligent designer bak. hvordan kan det da ikke være tilfeldig?

«Naturen ville helt sikkert hatt det mye bedre uten oss, men ville det gjort oss lykkelig om vi alle drepte oss selv? Hadde det vært noe gøy?»

Gjort oss lykkelig? Hadde det vært gøy? Nei, men dette er jo igjen for å opphøye oss selv. Vi tror det viktigste er å gjøre det vi lyster etter her på jorden. det som jeg kaller en menneske-tilbedelse, egostisk og ikke av Gud.

«Vi er jo også en del av den, vi har rett til å eksistere som art. Det må gå an få til en balanse som hverken innebærer å pine og plage dyrene, og å grave opp hver jordflekk på jakt etter ressurser, eller et totalt kollektivt selvmord.»

hvis dette er sant, sammen med evolusjonslæren – Hvorfor har arter gått under som en følge av ren naturlig utvikling uten menneskets innsats? Darwin forklarer det med den sterkestes rett til å overleve. Det har lite med å leve i takt med naturen og forteller at den sterkeste kan fritt frem høvle over alt den er overlegen og fortsatt vil de kalle det evolusjon. Som du sier, naturen fører bare med seg DNA, det er bare det den gjør, den har ingen høyere eller lavere mål? Da spiller det ingen rolle hva slags DNA som blir ført videre, naturen gjør jo jobben sin.

Knowthyenemy
Knowthyenemy
11 år siden
Svar til  Knowthyenemy

For å være litt mer klar: Gud vil ikke at vi skal ta livet av oss, han vil at vi skal ofre det til tjeneste for ham, slik at sjelen din kan bli reddet. Naturen vet jeg ikke hva vil. Hva VI vil er knekkende likegyldig for det er våre lyster om hva vil som har først oss dit vi er i dag.

hagbart
hagbart
11 år siden
Svar til  Knowthyenemy

Du tror at evolusjonsteorien er Satans verk. Okei, da kan vi egentlig bare si takk for i kveld og gå hver til vårt, for dette er i bunn og grunn håpløst, men jeg prøver..

Poenget er at det IKKE er noen distinktiv forskjell mellom menneskeriket og dyreriket. Alle artene (ihvertfall innenfor pattedyrene) har noe som skiller de fra de andre, men vi har mange flere ting til felles, så det er helt fullstendig feil å si at vi er unike på alle plan. På noen, ja, men langt i fra alle.

Jeg har ikke nevnt intelligente tanker. DU sa at liv uten en predefinert mening og innhold ikke kan være intelligent, noe som overhodet ikke henger sammen logisk.

Tilfeldig er et problematisk ord å bruke i denne sammenhengen, fordi jeg ikke tror at vi legger samme innhold i det når vi snakker om evolusjon. Det er en tilfeldighet at vi fins i den betydning at det ikke var bestemt på forhånd, på den annen side er det IKKE tilfeldig, i den betydning en ufattelig lang kjede med årsak/virkning, styrt av naturlovene, har ført hit.

Darwin sa ikke «den sterkeste». Han sa «the fittest», altså den best tilpassede. Du forveksler evolusjonsteorien med et livssyn. Det ligger ingen verdi eller moral i evolusjonsteorien, den forteller enkelt og greit HVORDAN ARTER OPPSTÅR. Husk det. Ikke legg mer i teorien enn den faktisk sier.

Hva som er sant er helt uavhengig av hva som er godt/behagelig/trygt/enkelt/forståelig. Prøv å ikke se dette temaet så ekstremt dikotomt.

hagbart
hagbart
11 år siden
Svar til  Knowthyenemy

«Gud vil ikke at vi skal ta livet av oss, han vil at vi skal ofre det til tjeneste for ham»

Det kan han bare glemme. Jeg er fri.

Knowthyenemy
Knowthyenemy
11 år siden
Svar til  Knowthyenemy

Jeg kan helt klart si at Darwins teori ikke er av det gode, fordi den nevner ikke Guds vilje eller hva vi er her for å gjøre. Det er en forstyrrelse og det er en teori.
Jeg håper du kan sammenligne deg med noe mer enn et dyr etterhvert og innse at fri vilje, språk og det åndelige utgjør den største forskjellen mellom mennesker og dyr. At for eksempel en prosentandel DNA ligner på dyr ergo så er vil like finner jeg lite interessant, for de som presenterer disse teoriene, kan ikke gi meg svar på mål, mening eller livet. Bare Herren ved den hellige ånd kan gjøre det.

Faktisk så promoterer Darwin at vi er overlegne dyr, den sterkestes rett. Men du gir uttrykk for at vi er skapt likeverdige. Så da må jeg spørre, tror du på tesene som blir presentert av vitenskapen som en helhet, eller plukker du ut biter?

Jeg må nok omformulere litt ang liv og en skaper:
Det jeg mener er at om livet var en bevisst handling fra en kilde av intelligens, altså en bevisst skaper, hvordan kan den være uten mål eller mening?

Hvordan kan liv oppstå da? Om ikke av en tilfeldighet. Er det naturens lov? Er det ikke slik at våre naturlover eksisterer bare her og ikke nødvendigvis andre steder? Eksisterte det naturlover ved universets begynnelse?

Teorien sprer en løgn av hvordan vi oppsto, at de som tilpasser seg best, altså de som står sterkest på rangstigen i naturen vil overleve. Jeg mener teorien og troen på den skaper et feilaktig bilde av hvordan vi mennesker er og er skapt. For teorien er bare en teori. Det er ingen sannhet, det er ikke skaperens ord, men våres egne. Viser ikke menneskets handlinger at vi ikke vet noen ting?

Knowthyenemy
Knowthyenemy
11 år siden
Svar til  Knowthyenemy

Fri her på jorden, men er det ikke bedre å være fri i all evighet? :D

hagbart
hagbart
11 år siden
Svar til  Knowthyenemy

Teorien sprer en løgn av hvordan vi oppsto, at de som tilpasser seg best, altså de som står sterkest på rangstigen i naturen vil overleve. Jeg mener teorien og troen på den skaper et feilaktig bilde av hvordan vi mennesker er og er skapt. For teorien er bare en teori. Det er ingen sannhet, det er ikke skaperens ord, men våres egne. Viser ikke menneskets handlinger at vi ikke vet noen ting?

«At for eksempel en prosentandel DNA ligner på dyr ergo så er vil like finner jeg lite interessant, for de som presenterer disse teoriene, kan ikke gi meg svar på mål, mening eller livet.»
Ergo; når evolusjonsteorien, som aldri har tatt mål av seg å gi svar på mål, mening, eller livet, ikke besvarer nettopp disse spørsmålene, så forkaster du den. Jeg tror du skjønner hvor fundamental denne tankefeilen er. Som jeg skrev med store, tydelige bokstaver i forrige kommentar: Den forteller hvordan arter oppstår.

«Faktisk så promoterer Darwin at vi er overlegne dyr, den sterkestes rett. Men du gir uttrykk for at vi er skapt likeverdige.»
Jeg foreslår at du leser hva jeg skriver. Jeg har ikke sagt noe om at vi er «skapt likeverdige», det er et fullstendig meningsløst uttrykk i denne konteksten.

«Hvordan kan liv oppstå da? Om ikke av en tilfeldighet. Er det naturens lov?»
Som jeg fryktet: du forstod ikke/ville ikke forstå hva jeg mente da jeg forklarte hva jeg mener med «tilfeldig». Jeg beklager på det sterkeste hvis jeg uttrykte meg uklart, men det er ikke så lett å formulere tydelig.

«Det jeg mener er at om livet var en bevisst handling fra en kilde av intelligens, altså en bevisst skaper, hvordan kan den være uten mål eller mening?»
Vel, han kan vel bare ha skapt noe for å se hva som skjer. Forøvrig nok et meningsløst spørsmål i denne konteksten.

hagbart
hagbart
11 år siden
Svar til  Knowthyenemy

Ups, glemte å slette avsnittet fra din tekst.

Knowthyenemy
Knowthyenemy
11 år siden
Svar til  Knowthyenemy

Du har nok rett, vi får la det ligge her. Søk herren om du en gang ser hvor de onde kreftene har hatt sin påvirkning. Konspirasjonen, eller løgnen til Satan er bygd på kjærlighet til å behage oss selv, og Guds virke går igjennom ånden og Jesus som ga sitt liv for syndene vi påfører oss selv og andre, bare vi tror på ham! Og i Guds Ord kan vi lese om Jesus og lære ham å kjenne. Mirakelkurer, kompromiss og enighet ødelegger Herrens unektelighe sannhet. Jesus er den eneste redningen, skulle man noen gang oppdage at det finnes godt og ondt. For dette handler om sjel, ikke kropp.

hagbart
hagbart
11 år siden
Svar til  Knowthyenemy

Herren meg her og Herren meg der. Det er mange andre herrer jeg ser det som mer konstruktivt å søke. Jeg prøvde å vise deg et mer nøkternt bilde, at jeg IKKE mener at vi alltid skal behage oss selv på enklest mulig måte, da det går ut over skapningene vi deler denne planeten med.

Du har ikke forstått det jeg har sagt, eller ikke villet forstå, fordi det strider med din tro, noe jeg egentlig ventet.

smurfen
Moderator
11 år siden

Du har seff helt rett JJ når du skriver at de ønsker vi skal ha fokuset på ABB og ikke på det som skal skje den 21 mai
Sånn er det alltid, gi det man ønsker folket skal ha fokus på stor oppmerksomhet mens de viktige sakene får utfolde seg i det skjulte, De ønsker vi skal ha hodene fulle i ABB, med illuminati forvent alltid det uventede

Vel gjør som Tibetanerene, ønsker du svarene du søker men ikke finner så tøm koppen og og fyll den på nytt før det renner over

Drit i ABB, det er ikke det det handler om, tøm hodet for alt som har med ABB å gjøre, ABB har overhodet ingenting med saken å gjøre, lat som om han ikke eksisterer og spol tilbake til tiden før 22/7 da hjernene til folk fungerte

I lang lang tid så har vi hatt et opprør i Norge som økte dag for dag, Opprørene i AUF ledet an av det politiske geniet Tore Eikeland

Han talte ledelsen i partiet rett i mot og fikk ikke med seg bare sine egne i AUF på å legge ned veto mot Postdirektivet men hele AP gruppa, jeg sa i lang tid i forveien av 22/7 at opprørerne var ekstremt modige men de levde et ekstremt farlig liv meg å gå rett i strupen på eliten og de globale mørke kreftene

Et opprør som vokste mer og mer mens AP sank mer og mer nedover på meningsmålingene forran det kommende valget

Hør denne fantastiske talen til en kommende lederen for folket, den eneste i historien som har hatt større talegaver en den 17 år gamle hjertevarme lederen av AUF Hordaland Tore Eikeland er Jesus

Tore Eikeland, Hordaland

Bare noen uker etter at han gikk rett i strupen på Jenz, Jonas og Gro så var han skutt og drept som så mange som har kjennskap til makta bak makta fryktet :(

Så hva mer skjedde i forkant av 22/7 ?

Joda da vi fikk et 10 km dypt kjempeskjelv med episenter Rena 12 timer og 26 min før bomben i Oslo gikk av så sa jeg at satanister kommer til å angripe Norge i morgen, det at morgendagen var deres hellige dato 22 fjernet all tvil, nå var det vår tur til å bli angrepet

Personlig så hadde jeg null ide om hva og hvor de ville angrip, at satanistene ville angripe barn var i grunn ganske logisk men hvor ?
Hvordan tenker satanister og hvor vil de angripe ?
Joda seff selve hjerte av nasjonen vår så hva symboliserer mer et hjerte til nasjonen vår en enn øy midt i landet formet som nettopp et hjerte fult opp med barneopprørere som har grunnstøtt EU skuta og maktsymbolet til Norge, regjeringsbygget ?

Det triste er at vi må bruke store krefter på å slåss mot gjengen som hevder dem er tankeløse apekatter, de sitter i ettertid som hyklere og fordømmer barnedrapene men fakta er at vist vi på NS kunne bruke all tid og kunnskap på å grave så kunne alle barneopprørerene vært reddet, hadde jeg vist den 22/7 at Utøya var formet som et hjerte så ville jeg kastet meg i bilen ig dratt rett ut for å stoppe det kommende angrepet om det så kostet meg livet

Det fantes ingen tvil om hva satanistene ville angripe

1. Masse barn

2.. Opprørere som går rett i strupen på globalister og truer hele EU prosjektet, samtidig som de avslører profitt agendaen

3. En Øy formet som et hjerte mitt i nasjonen sentrum

4.En øy med en kommende konge som best kan samenligens med Jesus, isteden for å spikre han til korset ble han skutt, en hjertevarm konge og dyrevenn som holdt en fantastisk tale om våre medskapninger som førte til at AP gikk for nedleggelse av pelsdyrnæringen

Eikeland om Pelsdyrnæringen

I samme sekund som Eikeland ble drept så ble også Libya drept, som JJ sa så benytter alltid satanistene tiden da alles øyne har fokus på andre ting til å utføre grusomme handlinger, Hele Libyas vannforsyning ble bombet sønder og sammen, noen timer etterpå så led Libyas vannrørfabrikker samme skjebne og Tripoli falt på få timer etter dager uten vann, en handling så grusom at den langt overgår selv det nazistene gjorde under WW2

Og seff som med alle Gladio opprasjoner så er målet med å utføre skyteepisoder og bombeangrep på offentlige steder med flest mulig uskyldige ofre å skape terrorfrykt i befolkningen og å få dem til å vende seg til staten og be om mer sikkerhet.
Som Janne Kristiansen var rasket ut med å si så er det bare chipping som kan forhindre flere terroristangrep og som patriark i Rockefeller-familien Nick Rockefeller sa så er det endelige målet deres å få chippet alle som gir ultimat makt og total kontroll der en liten Elite kan herske over oss alle

Så ikke la de modige frihetskjemperene og opprørerene ha mistet sine liv forgjeves, la oss alle forene oss i kampen for vår og våre barns frihet så vi kan forhindre at flere barn blir ofret til til deres solguder og ikke minst sørge for at drapesmennene til de Norske opprørerene ledet av den kommende kongen Tore Eikeland ikke slipper unna slik som Jesus solgud-dyrkende Romerske drapsmenn !

http://jordskjelv.no/cgi-bin/showpage.cgi?type=siste&id=1311213956

http://www.folkets.info/component/content/article/10801-nato-signerte-libyas-dodsdom-22072011

Rolf Kenneth Myhre
Skribent
11 år siden

Det er mange konspirative antydninger, både i artikkelen og i flere av kommentarene, om at NOEN har lurt NOEN når det gjelder det kommende skillet mellom Stat og Kirke. Greit nok; man kunne og kanskje burde ha valgt folkeavstemning. Men HVEM skal ha lurt HVEM?

Flertallet av den norske befolkningen har forlengst gått bort fra kristendommen som verdensbilde, selv om de gjerne besøker Kirken i enkelte høytider og til å utføre enkelte seremonier. Selv innenfor Kirken må det jo ha vært mange nok maktpersoner som ønsker det kommende skillet, slik at de får mer kontroll over egen skute og slipper statlig innblanding. [Mistenkes disse geistlige nå for å være infiltratorer og «moles» fra andre -ismer?]

Det er derfor merkelig å lese kommentarer som trekker inn alskens fremmedkomponenter i denne adskillelsen: Illuminati, hekser, G*d, Lucifer, Djevelen, jøder, sionister, SIAN, ABB, Abrahams barn, soldyrkere, pelsdyrnæringen, dommereden…

bardun
bardun
11 år siden

Her har du helt rett, RK. Og det er jo nesten mystisk når det fra enkelte ekstremkristne, som på den ene side leter og finner den sekulære ondskap i regjering og stortingspolitikere, steiler og vil for alt i verden tviholde på den gamle ordning når disse vil slippe taket i kirka. Jeg forestilte meg, ærlig talt, at dette kun ville være en fordel for en folkekirke som da kan sysle med sine egne saker, uten innblanding fra staten.

Men når noen vil spole grunnloven tilbake til sin opprinnelige form og ordlyd fra 1814, skjønner jeg at for disse er nok tiden gått så langt foran dem at de har mistet den helt av syne.

Sigr Huginsson
Skribent
11 år siden
Svar til  bardun

Bardun, du skriver ekstremkristne i flertall. Kunne du også gi oss noen navn på hvem du anser som ekstremkristne?

Rolf: Var det feil av meg å dra frem SIANs respons på lovendringen og påpeke hvorfor det var virkelighetsfjernt og sneversynt?

bardun
bardun
11 år siden
Svar til  Sigr Huginsson

Navn på ekstremkristne? Nei, da er jeg redd for at lista kan bli litt lang.

Men du kan jo bare lete selv, du finner helt sikkert noen.

Her er ett eksempel på slike. Kunne jo være at noen kjenner seg igjen.

http://www.signmovies.com/

Sigr Huginsson
Skribent
11 år siden
Svar til  Sigr Huginsson

Bardun: Du trenger ikke å redegjøre for alle de du anser som ekstremkristne, det holder at du nevner et dusin av brukere her på NS som du mener passer til den beskrivelsen. Jeg kan begynne med å nevne kristensionisten useless/maranata, så kan du fortsette.

For å si det slik Bardun. Det er bedre å si noe som kan oppfattes som støtende rett ut, enn å fortie den man egentlig mener og dermed ende opp med å «lyve» både ovenfor seg selv og andre.

Så til slutt:
hvor går skillet mellom ekstremkristen og kristen?
finnes det også ekstremsosialister og ekstremjøder?
Isåfall, hva/hvem er det?

Eller er det slik at alt mellom sv og høyre er ok, mens alt på utsiden er ekstremt uavhengig filosofi?. Kan ekstremisme defineres som alt som ikke er sosialistisk?. På samme måte som facisme pr. definasjon er alt som ikke er kommunisme?

bruk gjerne litt tid på svarene.

smurfen
Moderator
11 år siden

Det eneste som mangler nå er at du kommer og sier at det skyldes Nibiru så er lista komplett Roffe :P

Klart det burde vært folkeavstemning men sånn sett så tror jeg kanskje folket ville valgt et skille, det er ikke noe stor sak for folk flest og for de troende så bekrefter det jo bare det som stå i boka deres at det matrialistiske, kalde og egoistiske skal ta mer og mer over på de siste dager

Vist du kaller dette en skummel konspirasjonsteori så er det kansklje lurt å komme ned fra planeten du bor på, politikerene selv og mediene deres har da aldri lagt skjul på at skal de ha gjennom viktige saker så gjøres det alltid mens folkets fokus er på andre saker som under fotball VM, OL, eller som under utdelingen av fredsprisen da de tok opp datalagringsdirektivet i tinget samtidig

Sånn er det bare og sånn kommer det alltid til å bli :)

Rolf Kenneth Myhre
Skribent
11 år siden
Svar til  smurfen

Sigr: Neida, ingen kritikk fra min side; jeg bare ramset opp alt det som øynene mine i farten plukket opp.

Smurfen: Yep, la oss se om vi kan ha en eneste tråd her noenlunde fri for Nibiru, HAARP og ABB… :-)

Sigr Huginsson
Skribent
11 år siden

Ok, jo jeg ser poenget ditt.

smurfen
Moderator
11 år siden

Er med på den Roffe :)

Nibiru, og HAARP kan vi klare oss uten her men artikklen spør jo nettopp om noen har teorier om hvorfor dette skjer mens alles fokus er på ABB så da må vi vise artikkelforfatter såpass mye respekt at vi prøver å gi han svarene han søker

Personlig så syns jeg dette 1000 år gamle ekteskapet godt kunne få leve videre, man kunne heller fjernet den «¤#%&/ Tradisjonen som Kirken deler med HEF som går ut på å få barn hektet på matrialisme og mammon, bedre kjent som konfirmasjon, man bader barn i penger så det blir like hektet som en fra plata er på heroin, får ikke barna like mye penger som den øvre halvdel i klassen så vil de hate famlien sin for resten av livet

La den ende på samme måte som den andre kristne tradisjonen med heksebrenning som vi hadde for noen år ttilbake :)

useless2
useless2
11 år siden

Et skille mellom stat og kirke er det beste for begge parter. Jesus mente jo også det samme, og sa det ganske så klart: Gi keiseren hva keiserens er (skatt), og Gud hva Guds er (tilbedelse).
Protestantismen er i sitt grunnleggende vesen en like stor skjøge kirke som katolisismen. Ingen av disse har hverken forstått eller lærer etter Jesus budskap. Begge anser seg for å være Jesus Kristi Menighet. En kirke som har omdefinert Gud til å passe i sitt billede og forvalter Guds ord i strid med Bibelens budskap er per definisjon en skjøgekirke.

Knowthyenemy
Knowthyenemy
11 år siden
Svar til  useless2

Bibelen snakker mye om tro og dens kraft. Det ligger noe i det.
Bruker du ordet til å få det til å passe inn i egne lyster og ønsker, kan det fort oppstå misforståelser. Dette er jo et eldgammelt triks :)
Generaliserer man, er det greit. Men hva oppnår man med det?
Man må søke Jesus, ikke sammenligne seg selv med tros-system og dogmer av denne verden.

Skal man gi mening til Guds ord, må man lese mer enn vers. Man kan ikke stykke opp Bibelen for å få den til å passe sine syn :)

Mat 22:17 Tell us therefore, What thinkest thou? Is it lawful to give tribute unto Caesar, or not?
Mat 22:18 But Jesus perceived their wickedness, and said, Why tempt ye me, ye hypocrites?
Mat 22:19 Shew me the tribute money. And they brought unto him a penny.
Mat 22:20 And he saith unto them, Whose is this image and superscription?
Mat 22:21 They say unto him, Caesar’s. Then saith he unto them, Render therefore unto Caesar the things which are Caesar’s; and unto God the things that are God’s.

Her gir Jesus et lite stikk til de som måtte mene at de kan beholde jordlige rikdommer for seg selv, siden Ceasar er så korrupt. Skatt skal betales, for de eier pengene, det økonomiske systemet. Det bør være ganske klart for mange nå. Men din tjeneste til Herren din Gud, skal selvfølgelig bare være til ham og ham alene.

Jeg klarer ikke å se hvordan sitatet har noen som helst tilknytning til Kirke/stat forholdet.

Hvilket bilde av Gud er riktig? Gud er uten synd og feil og vi prøver som du sier å få han til å passe i vårt eget bilde. Men mennesker er ikke uten synd. Derfor skal du tro på Herren din Jesus Kristus og la deg fylles av ånden slik at all din lyst for å tjene deg selv er borte. Ikke se til andre mennesker for frelse og sammenlignelse.

Dette er forskjellen på Guds-sentrert tilbedelse og menneske-sentrert tilbedelse.

bjornt
bjornt
11 år siden

Artikkelen inneholder et sitat av Cicero under tittelen:»Svikets makt», som skal være fra 42 f.kr.
Dette sistatet virker svært lte autentisk, men som vanlig er det ingen skikkelig referanse. For dem med sterk åndelig bevisthet spiller det kanskje ingen rolle at Cicero døde (ble drept) året før, altså i 43 f.kr. ??
-bjornt

Falcon
Falcon
11 år siden

Dr. John Coleman Breaks Down The Committee of 300 on Alex Jones Tv http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1540&start=126#M7773 + extra

Quote: Dr. John Coleman, author, constitutional lawyer, historian, and Middle East specialist. Coleman is the author of Palestine: An Account of 7000 Years of History and Freemasonry From A to Z. http://coleman300.com/ http://www.infowars.com/ http://www.prisonplanet.tv/

Direkte referanse,
Dr. John Coleman Breaks Down The Committee of 300 on Alex Jones Tv http://www.youtube.com/watch?v=t83CX0W7e6g&list=PL8B3E1DA27FC9AED8&feature=plpp_play_all
.
Whitney Houston – Live in London 1988 + http://www.youtube.com/watch?v=HIwb0_AzDVo&feature=BFa&list=PLDF9D0E4FA313F315 * + extra: http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1663&start=226#M8213

smurfen
Moderator
11 år siden

Mens alles øyner er rettet mot ABB så tar landsvikerene i Regjeringen og avikler hele frigjøringsdagen vår

Det å forsvare seg mot okupanter og okupere andre land er to sider av samme sak, sier forsvarsminister Espen Barth Eide (Ap )

http://www.dagbladet.no/2012/05/08/nyheter/politikk/innenriks/veterandag/21505456/

Fra nå av heter det globalistenes vetaran dag

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fd/aktuelt/nyheter/2012/program-8-mai-2012.html?id=680329

Glucifer
Glucifer
11 år siden
Svar til  smurfen

Det er hevdet at forslagene om endringer av Grunnloven er kommet som lyn fra klar himmel og at de fleste ikke har fått med seg hva dette innebærer. Saken tar utgangspunkt i Gjønnesutvalgets innstilling om forholdet mellom staten og den norske kirke ”NOU 2006:2 Staten og den norske kirke.” Innstillingen var den siste i rekken av flere som har handlet om det fremtidige forholdet mellom kirke og stat og som konkluderte med at kirken og staten bør løse båndene seg imellom slik at kirken skal kunne styre seg selv og velge egne øverste ledere uten politisk innblanding.
Samtlige stortingspartier innledet forhandlinger om oppfølgingen av Gjønnesutvalgets innstilling og resultatet ble en avtale som alle stilte seg bak om vesentlige endringer i Grunnloven, slik at kirken i praksis kan stille fritt i valg av egne ledere og oppfølging av egen kirke.
I avtalen fremgår konkrete forslag til endringer av Grunnloven som alle stortingets partier stod bak. Fortsatt gjør alle det, med et mulig unntak av Senterpartiet som er svært utydelige på om de vil følge opp avtalen de har inngått eller ikke.
At noen hevder det har vært lite debatt om disse endringene er overraskende. Det ble arrangert debattmøter over hele landet i forbindelse med Gjønnesutvalgets innstilling som i stor grad er fulgt opp i forliket mellom partiene på Stortinget.
I sosiale medier er det flere med ulik partitilhørighet som har engasjert seg i debatten på oppløpssiden.
Grunnloven § 2 lyder i dag slik:
”Alle Indvaanere af Riget have fri Religionsøvelse.
Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende sig til den, ere forpligtede til at opdrage deres Børn i samme.”
Det er i Grunnloven § 2 annet ledd statskirkeordningen finner sin fremste Grunnlovsforankring og der hvor plikten til å oppdra barn i samme religion er befestet. Oppdragerplikten er jo i beste fall en antikvarisk levning fra en svunnen tid. I forliket flyttes 1. ledd til ny § 16 og ny § 2 skal lyde:
”Værdigrundlaget forbliver vor kristne og humanistiske Arv. Denne Grundlov skal sikre Demokratiet, Retsstaten og Menneskerettighederne.”

Hvis en da ser Grunnloven § 1 og § 2 i sammenheng, blir det seende ganske så flott ut med FrP-briller:
”§1. Kongeriget Norge er et frit, selvstændigt, udeleligt og uafhændeligt Rige. Dets Regjeringsform er indskrænket og arvelig monarkisk.

§2 Værdigrundlaget forbliver vor kristne og humanistiske Arv. Denne Grundlov skal sikre Demokratiet, Retsstaten og Menneskerettighederne.”
At det fra kritikernes hold er mulig å mene at dette skal bidra til å utvanne vår nasjons tilknytning til kristne verdier er etter min mening uforståelig. Formuleringen er dessuten helt i tråd med Fremskrittspartiets syn utrykt i våre program.

Det er i denne uken dukket opp påstander om at Kongen skal ha motsatt seg endringene av Grunnloven. Dette er også direkte feil. Kongen har ikke motsatt seg de foreslåtte endringene. Under forhandlingene om kirkeforliket ble imidlertid diskusjonen om Kongens bekjennelsesplikt tatt opp. Siden det i ettertid er gjort allment kjent, kan det sies at Kongen selv ønsket å beholde bekjennelsesplikten for nasjonens monark, og det var således aldri aktuelt å fjerne bekjennelsesplikten, men hans plikt til å håndheve og beskytte den evangelisk-lutherske religion fjernes naturligvis.
Et annet tema som er trukket frem er formuleringene av den nye bestemmelsen i Grunnloven § 16, som erstatter den gamle § 16 fult og helt. Den nye § 16 skal lyde:

”Alle Indvaanere af Riget have fri Religionsøvelse. Den norske Kirke, en evangelisk-luthersk Kirke, forbliver Norges Folkekirke og understøttes som saadan af Staten. Nærmere Bestemmelser om dens Ordning fastsættes ved Lov. Alle Tros- og Livssynssamfund skulle understøttes paa lige Linje.”

Jeg tror det er her kritikerne mener at de finne ammunisjon for sitt syn. Her er det viktig å ikke blande sammen verdigrunnlag på den ene side og religionsfrihet og likebehandling av trosretninger økonomisk.

Norges verdigrunnlag er gjort klart i ny § 2. Ny § 16 omhandler statens generelle religionspolitikk. Derfor er bestemmelsen om religionsfrihet flyttet hit.

Samtidig opprettholder bestemmelsen ”siste rest” av statskirkeordningen gjennom å grunnlovsfeste at DnK fortsatt skal være den norske folkekirke og at den skal understøttes som sådan av staten og at det skal være en egen kirkelov.

At staten ikke skal forskjellsbehandle ulike religioner bør være lite kontroversielt. Det betyr også at ulike livsynssamfunn skal ha muligheten til å bli finansiert fra statens side så lenge staten finansierer DnK. Hvordan dette skal skje er opp til Stortinget å bestemme.

Det er altså grunnleggende feil å tro at begrepet ”understøttes paa lige Linje” skulle ha noen betydning for den norske stats verdigrunnlag.

I korte trekk mener jeg at betydningen av den kristne og humanistiske arv i Grunnloven forsterkes etter endringene. Den svekkes altså ikke! Statens offentlige religion fjernes. Det er en fordel for alle som mener det ikke er staten som skal har en religion, men borgerne i staten.

smurfen
Moderator
11 år siden
Svar til  Glucifer

Prøv å stopp å drikk litt tidligere neste gang Lucifer :)

Hva f … …. har de klipp og lim greiene dine med veterandagen og frigjøringsdagen å gjør ?

Om du ikke har horn selv så gå ned og kjøp deg noen og ta på litt spinat sammen med en stor kopp kaffe

Da blir du nok i bedre form på kort tid skal du se :)

Foresten vet du hvorfor Elgen har horn ?

Pga av at det ville settt så jævli teit ut med rundstykker :P

Knowthyenemy
Knowthyenemy
11 år siden

Den katolske kirke er en okkult sekt som tilber okkulte symboler som månen, sola, avguder og paven har jeg ingen motsetning for å si at er en av de største antikrister i vår tid. Den katolske kirke har forfulgt ekte troende av ordet i lang tid. Når Djelvelske krefter ikke beviser sin makt med brutal styrke, er den slu som en rev som du sier. Dette kan vi se i form av disse religiøse lederene som nå stadig beveger seg nærmere et kompromiss av sannheten. èn verdensreligion. Satan skal fylle tørstende sjeler etter spirituelt brød og vi kristne skal hates for noe de kaller intoleranse og hat…
Den humanistiske religion som nå blir innført er doktrinen «målet helliggjør middelet»
Vi skal finne kompromiss for å oppnå fred, og ved å gjøre det skal alle religioner samles under en paraply. Her kan alle stort sett gjøre som de vil og det kalles toleranse. Vi kan ikke lære bort Guds ord, for vi det er «hat og intoleranse», dette kaller de ydmykhet.
Men Gud er Gud og Satan er Satan.

Jeg er enig, korset kan fjernes fra flagget. Faktisk, så er det nok best at den fjernes, for kanskje færre vil falle for løgnen til den store skjøge.

Det bør ikke komme som noe sjokk at profilerte kristne i partier og ledende stillinger nå trer frem som tilbydere av et kompromiss. Et flertall i KRF har tatt avstand fra Guds ord og lære. De har mistet troen og tror at målet kan helligjøre middelet. De inngår et kompromiss.

Det er vanskelig å skille mellom de okkulte sektene. jesuitter, katolikker, zionistjøder, frimurere etc. Av ordet kommer det ekte tro på Gud, den Gud som har vist sin overlegenhet over satan igjennom historien, ordet og i all evighet, Amen.

Som sagt, vil noen tro dette jeg skriver er hat og intoleranse. Sannheten er slik at den må ha intoleranse. Den har intoleranse for alt annet en sannheten. Jeg hater ingen, min kamp er spirituell.

For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. -Ephesians 6:12

Vi trenger spirituelle krigere nå, noen som vil melde seg til tjeneste? :)

Glucifer
Glucifer
11 år siden
Svar til  Knowthyenemy

Nå har vel strengt talt ikke dette noe med katolismen å gjøre i det hele tatt.
Det er også enkelte som mener at lovendringen gjør at muslimene fritt står til å ta over landet, noe som også er regelrett tull og tøys.

Knowthyenemy
Knowthyenemy
11 år siden
Svar til  Glucifer

Det må du gjerne få lov til å mene. Du som blander inn muslimene.
At du ikke ser det samme som meg, har helt sikkert noe å gjøre med hvilke utgangspunkt man observerer endringer fra og det er lite man får gjort med det.
Men når jeg ser makkverket av en kommentar over her, så velger jeg å tro at din kunnskap om lovendringene absolutt kan bedres! :)
I tillegg utelater du informasjon og dekker ikke lovendringene i sin helhet. Jeg kan komme tilbake til dette når jeg kan skrive på data :)

Knowthyenemy
Knowthyenemy
11 år siden

Ikke at det kommer som noe sjokk, men vår Prinsesse har nå offentlig vist hvilke krefter hun får sitt spirituelle brød fra:
http://www.abcnyheter.no/nyheter/2012/05/11/skifter-navn-pa-engleskolen

«Astarte Inspiration» er det nye navnet, inspirasjon fra Astarte.
Hvem er Astarte?

«Astarte, også omtalt som Asjtoret og under andre navn, er en semittisk gudinne som var kjent i forskjellige varianter over hele Midtøsten i oldtida. Astarte tilsvarer Istar i mesopotamisk mytologi og var fønikernes og kanaanittens viktigste kvinnelige guddom. Hun var blant annet himmelgudinne for kjærlighet, fruktbarhet og krig.»
-Wikipedia

Vår prinsesse er med på å folkeliggjør tilbedelse av demoner og og onde ånder. Herren har sagt klart ifra hva han mener om inspirasjon og tilbedelse av disse. Det mest kjente er kanskje hendelsen i Kanaan. Der tilba de blant annet Astarte som er aftenstjernen i gudeform. Den suverene Gud viste at tilbedelse av slike ikoner ikke er akseptert.

Man skulle ikke tro at å etablere skoler, der en lærer å kontakte demoner skulle være lov her til lands, men slik er det faktisk blitt. For den Kristne som følger med er endringene som nå blir gjort klart som dagen. Jeg håper fler og fler vil se etterhvert hvordan djevelen og hans medarbeidere jobber og hvordan Gud er èn og suveren.
Jesus sa at tro var nok til frelse, men så lenge vi elsker denne jord og livet på denne jord mer enn vi elsker Gud, vil aldri sannheten åpenbare seg for oss.

Bolla
Bolla
11 år siden

Interessant dette med oldtidsreligioner/ lærer.

Kan det være slik at jo lenger tilbake i tid en går, jo nærmere sannheten eller det opprinnelige kommer en?

Det er jo kjent at svært mye av det som kristendommen og jødedommen bygger på er hentet fra oldtidsreligioner eller kunnskap om en vil.

« Forrige artikkel

Ibogain – Guds medisin mot avhengighet

Neste artikkel »

Sannheten om Al Qaida – myten og virkeligheten