Strøm er oss alle viktig, private som næringsliv, noen forsøker å ødelegge grunnlaget for vårt velstandssamfunn og vil gjeninnføre fattigdommen fra 30-årene for å beholde makten på sine hender, fotoet fra Rølldal-Suldal prosjektet viser hvilke mektige naturkrefter som tjener våre alles daglig liv, noen få er meget misfornøyde med det: https://www.energinorge.no/fagomrader/fornybar-energi/nyheter/2017/gronne-investeringer-pa-vent/

Sprengning av de store kraftstasjonene i Suldal og Sirdal

1.1K visninger
33 minutter lesetid
2

Hva er egentlig virkeligheten i det norske samfunn? Hva mere ligger skjult seg bak overgrep fra de forskjellige statlige kontor?  Hvorfor forandres lover, hvorfor stadig nye lovforordninger? Kan statsapparatet være infiltrert av folk som vil et annet Norge enn innbyggerne, men de tør ikke gå fremover fortere enn at folk flest fortsatt er med? Ser vi en gradvis kursomlegging av maktstrukturene til statsmyndighetene? Vil de skape et fascistisk samfunn, hvor statsmakten planlegger økonomisk-sosiale straffemetoder, men også innsats av politi og militære for å kontrollere, straffe og dermed holde sivilbefolkningen i sjakk? Bruker de i tillegg “teater” for å lage bortforklaringer (som f.eks. de ikke-eksisterende høyreekstreme) og kaste blår i våre øyne, faktisk bedra sitt eget folk? Antagelsene synes korrekte og derfor er følgende anonyme artikkel som jeg fant i min postkasse for noen dager siden et blinkskudd på å vise realitetene, hvordan det pr idag 10. november 2022 egentlig er stelt.


Sprengning av de store kraftstasjonene i Suldal og Sirdal

Skrevet av anonym

Innledning:  Jeg har aldri tegnet noen fastprisavtale, men har visstnok blitt pådyttet en mellomting der de endrer prisen fra uke til uke etter egne innfall. Her skryter strømleverandøren av at jeg er så heldig som slipper alle svingningene med en pris som spretter opp og ned hver eneste time i døgnet. Dette har jo ingen mening i et land med vannkraftverk som har bassenger med trygghet og forutsigbarhet flere måneder framover i tid, er lokalt basert, mer kortreiste, mer lønnsomme, bedre nedbetalt, mer forutsigbare og lettere styrbare enn all annen energi i hele verden! Tenk om prisen på bjørkeved var styrt av børsen og endret seg 24 timer i døgnet, hvor prisen vi kunne betale bonden i vedskogen ble mellom 10- og 50-doblet dersom vi kjøpte den samme bjørkeveden i butikken to kilometer unna bondens skog. Å endre prisen på norsk strøm fra time til time hele døgnet er minst like idiotisk som å endre prisen på bjørkeved like ofte.


Den norske dypstat

Den norske dypstaten er befolket av ekstremt paranoide vesener. Alle sammen er voldsromantiske venstreekstremister. Nettopp derfor advarer de oss hele tida mot de voldelige nasjonalistiske høyreekstremistene der ute, som ingen ennå har sett i dagslys. Det finnes rett nok en del nasjonalkonservative nordmenn som vil ta vare på vår nasjonalstat med dens rike energiressurser, vakre kulturlandskap og kortreiste næringsliv, men det er langt under vår verdighet å drive med vold for å opprettholde idyllen. Det er jo ingen idyll når volden ligger i overflaten. Dypstaten er derimot fullstendig voldsbasert, noe som viser seg utenfor Kolbotn hvor dypstaten har sin egen festning Taraldrud. Dette paramilitære fortet ble etablert i 2020 for å true ulydige norske borgere til lydighet under en lyssky statsledelse. At Jonas Gahr Støre driver en voldsbasert statsledelse full av frykt for vanlige nordmenn, viser det faktum at han forskanser seg inne bak tykke murer på Akershus festning. Jonas er livredd for å fortelle norske borgere eksakt hvor hans statsministerkontor er plassert, til tross for at det er befinner seg inne på strengt bevoktet militært område. Norge ligner mer og mer på et militær-regime der den selverklærte folkefienden Jonas sørger for å ha bevæpnede vakter rundt seg hver gang han beveger seg ute i friluft utenfor sin celle på Akershus festning.

Dypstatens puddel-logrende skribenter i VG, Dagbladet og NRK synes at den voldsekstremistiske statsledelsen til Jonas er forbilledlig, dersom det ikke var for støre-strøm-prisene, da. Blir strømprisene altfor ille, så roper medienissene i kor på Erna, om hun vennligst kan ta seg en pause fra kakebordet og overta TV-ruta med ansvar for å skru strømprisene enda noen ACER-hakk opp. Dypstat-rød og dypstat-blå fellesvolds-basert statsledelse er like store motsetninger som de to samkjørte Norgesbankene er det. Man kunne jo glatt fusjonere dagens Høyre-ledelse og dagens AP-ledelse inn i ett felles skatteplyndrende New World Order-parti. På samme vis kunne man glatt fusjonere dagens Norges Bank og Den Norske Bank inn i et felles renteplyndrende monster: Norgesbanken. Faktisk eksisterer denne størrelsen «Norgesbanken» allerede, men den er inntil videre bare en mindre profilert datatjeneste fra Microsoft, firmaet til den profilerte globalist-skurken Bill Gates.

Den norske dypstaten ønsker ikke å framstå som monolittisk enhetlig. Det er smartere å framstille de to røde og blå sidene av dypstatens Janus-ansikt som om de var motsetninger. Dermed kan de herse med oss så mye de orker, etter tur. De bare jager TV-titterne over fra venstre til høyre, eller motsatt. Enhver avstemning fra TV-seerne etter en topp-politiker-debattfarse er jo prikk lik en valgfarse: «Hvem vant debatten?» Er det ikke lenger viktig hva politikerne gjør? Jo, mange mennesker synes faktisk det, men dette er merkelig nok ikke relevant når man skal avgi sin stemme etter en spennende debatt, eller ved et stortingsvalg. 

Dypstaten trenger sårt en medieskapt motpol man kan sette opp mot sin egen voldsbaserte venstreekstremisme, ellers kan jo ikke voldsromantikken til de øverste statslederne forsvares i vårt fortsatt idylliske land. Dypstaten er derfor travelt opptatt med å utdanne sine egne veloppdragne deltids-høyreekstremister. Disse var oppe til tentamen med sitt gateteater i Oslo 29. oktober 2022. Har man noensinne sett så lydige demonstranter som dette? Disse 35 guttene må nødvendigvis ha øvd seg litt med politiets folk på forhånd. Samtlige ble jo arrestert, for deretter å få en evaluering med belønning og null rettslig etterspill.

Hobbydemonstrantene på fritids-øvninger i Oslos gater, et tydelig godt samspill mellom politi og såkalte “høyreekstreme”, for anledningen visstnok importert fra Sverige og Danmark, men godt nok til å vise på NRK-fjernsyn, slik at den norske befolkning skal tro at det finnes høyre-ekstreme i Norge, foto, her.

Vi tillates ikke å se ansiktene til disse oppkonstruerte høyreekstremistene. Da ville det ha vært altfor lett å innse at disse striglede unggutta ikke er dypstatskritikere, langt mindre dypstatens høyrevridde voldsfiender. Opptrinnet var regissert for å narre TV-glanere i hundretusener av norske hjem ute på landsbygda til å tro at farlige høyreekstremister faktisk eksisterer.

Dypstatens eksekutive utøvere er basert rett utenfor Oslo-gryta, og de ser konspirasjonsteoretikere i hver busk. Dypstatens menighetsblad VG og dens haleheng Dagbladet markedsfører sine merkelige konspirasjonsteorier om hvor farlige disse høyreekstremistiske konspirasjonsteoretikerne er, og hvor flinke de er til å gå kollektivt under radaren der de forsøker å undergrave vårt forbilledlige demokrati.

VGs og Dagbladets kontorlandskapsbaserte stuegriser trenger bare å ta noen få engstelige skritt utenfor egne avisbygg før de skimter en storstilt undergravingsvirksomhet som de ikke tør skrive om. Siden høsten 2011 har det foregått gigantiske gravearbeider under bakken i området rundt VG-bygget. Grave-området omfatter mye mer enn Regjeringskvartalet, der det strekker seg mange hundre meter i hver retning, helt fra det nedlagte Deichman-hovedbiblioteket og nedenfor Stortingets og Stortingets «gode kjellernabo» Frimurerlosjen. Det sveitsiske tunnelfirmaet Implenia har vært og er kanskje fortsatt en tung aktør i disse enorme gravearbeidene bak høye sperringer. Arbeidene har foregått i over 10 år rett nedenfor avisredaktørenes nesetipper, uten at de gir oss en eneste reportasje derfra.

Hvor ble det av de kommunale likningskontorene?

Oslo by degraderes gradvis til å bli en finansakrobatisk pengetigger med en enøyd målsetting: Å få samlet resten av landets realverdiskapning som ufrivillige almisser stappet ned i en bunnløs Oslo-flosshatt. Tidligere trakk våre lokale kommuner inn sin egen skatt, og vi kunne møte opp i åpningstiden hos vårt lokale likningskontor og få hjelp til å fylle ut vår egen skattemelding på ære og samvittighet. Nå er all vanære og tynnslitte samvittighet blitt samlokalisert nede i noen Oslo-kjellere, ser det ut til, for alle våre lokale likningskontorer ser ut til å ha gått under jorda.

Rett nok finnes det arkeologiske rester av de tidligere likningskontorene, Telemark har ett slikt: Skien likningskontor ble opprettet 10.08.1995, men er per i dag ikke regnskapspliktig, har ingen fast ansatte, og ingen lokal postadresse eller telefon, men man har beholdt en fysisk gateadresse Myren 12, Skien. Leter vi på denne adressen, så finner vi en ny skapning kalt Skatteetaten, og de har trolig noen fast ansatte der. Men de har ikke egen telefon, kun et sentralbord i Oslo med nummer 800 80 000. De har heller ikke egen postadresse, for all post til Skien-kontoret må sendes via en stor Postboks 9200 Grønland, Oslo.

Og dersom vi møter opp utenfor Skatteetatens dør i åpningstiden i Skien, slipper vi ikke inn. Vi må forhåndsbestille timer der, akkurat som hos fastlegen (se her). Det er trolig strengt forbudt å snakke om vår personlige skatt hos Skatteetaten. Den blytunge norske skattleggingen regnes jo ikke som sykdom, men som en norsk normaltilstand. For å slippe inn hos Skatteetaten i Skien, må vi begrense oss til å snakke om følgende saker: Flytting inn eller ut av Norge, første gangs skattekort som utenlandsk statsborger, oppgi foreldreskap eller få vår egen identitet digitalt bekreftet.

All skatt trekkes inn via Oslo; til to sveitsiske hvelv?

Er det noen tvil om at all skatt konfiskeres i Oslo før den gis sparsommelig tilbake til kommunene fra finansakrobatenes halvstatlig halvprivate NGO-samrøre av finansbransje og statlig byråkrati? De to dominerende bankene – Norges Bank og Den Norske Bank – er nå for tvillingbanker å regne. Norges Bank jobber for den globalist-røde skatte-finansbransjen med et hovedkontor i Basel (Bank for International Settlements), mens Den Norske Bank jobber for den globalist-blå rente-finansbransjen med et hovedkontor i Geneve (World Economic Forum).

Kvinner sitter nå som sjefer i så mange sentrale norske virksomheter at det ville ha blitt et nasjonalt medie-ramaskrik om manglende likestilling dersom menn hadde innehatt alle disse posisjonene. Og det hadde ikke blitt tålt at menn i disse posisjonene hadde hatt så tynn faglig bakgrunn og skrøpelig erfaringsbakgrunn som flertallet av disse topp-forvirrede topp-kvinnene har.

Strømforsyningen vår er kontrollert av Statnett, som har en kvinnelig sjef Hilde Tonne. Hun mangler dessverre kunnskap ut over aller laveste universitetsnivå (100-nivå) om strøm, energikvalitet og energiforsyning, i følge sin egen CV. Dypstatens slangehode PST har hovedkvarter rett ved Statnett i Nydalen, med felles gjerde omkring disse to nabobyggene. PST har i oktober 2022 fått to kvinner som øverste sjef (Beate Gangås) og nestleder (Hedvig Moe). Dette er faktisk positivt for oss nordmenn, fordi disse ubehjelpelige PST-kvinnene ikke er i stand til å koordinere effektive voldsaksjoner mot oss. Det hjelper dem lite at deres politidirektør Benedicte Bjørnland begynner å ligne på Munch-maleriet Skrik. Ei heller at deres overordnede influenser på 29 år, Emilie Enger Mehl, sitter som fjesbok-avhengig justisminister noen hundre meter unna PST-bygget i Nydalen.

Vibeke Fürst Haugen, ny Kringkastingssjef, vi merker oss at noen i bakgrunnene har mere makt enn de forskjellige kringskastingssjefer, da de såkalte sjefene aldri satte ny kurs…NRK forble det samme løgnimperium det var fra “the very beginning”, foto VG, her.

Norsk herrefotball har fått tre kvinner over seg som overordnede sjefer: Statsråd, toppidrettssjef og fotballpresident. Den bakerste dømmende sivile makt har kvinnelig sjefsdommer: Høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie er siden 2016 vårt rettslige «all-seeing eye». Vår London-skapte propaganda-kanal NRK fikk i 2022 Vibeke Fürst Haugen som kringkastingssjef. Slekten hennes med det jødiske etternavnet Fürst er ukjent for det norske folk, men vi tror at TV-legenden Kalle Fürst er slektningen hennes. Kalle og Vibeke jobbet nemlig sammen om Pippi Langstrømpe-serien da den ble vist i NRK 2007, og de forsvarte den gangen Lindgren-begrepet «negerkongen» (negerkongen, se her).

At det er to kvinner – Ida Wolden Bache og Kjerstin Braathen – som i 2022 leder den stadig mer Sveits-servile virksomheten til tvillingbankene Norges Bank og Den Norske Bank, er symptomatisk for det NWO-bestilte kvinne-sjeferiet i Norge.

Våre bankers sveitsiske baser i Basel og Geneve har store bankhvelv for den globale bankster-virksomheten, som i 1694 opprettet sitt voldsbaserte sentrum midt i London. Bank of England ble opprettet, og måtte umiddelbart lage sin egen etterretning SIS og sin egen hær MI5/MI6 for å beholde sitt private finansmonopol.

Sumpbyen London overtok etter en annen by av samme slag (Amsterdam) som Europas og etter hvert verdens finanssentrum. Ingen sumpbyer egner seg for å bygge store bankhvelv, derfor var det nødvendig for London-fyrstene å videreutbygge bankhvelvene i Sveits. De store finansielle transaksjonene koordineres fortsatt fra London, noe som gjør at vi må forvalte vårt store luftpengefond der, via den geskjeftige og egennyttige kremmeren Nicolai Tangen. Denne oljefondsjefen, som ingen av oss etniske nordmenn ønsket oss, har vært og er primært London-basert. Han har fått bygd noen milliarder i egen formue, og medieframstilles derfor som tilstrekkelig uegennyttig til å forvalte en mengde nuller og enere i datamaskiner, som utgjør kongeriket Norges offisielle sparegris.

Alle innavlede og momsfritatte meningsdannere i Oslo synes det var fornuftig å bruke vår olje- og gassrikdom til å blåse opp en finansformue på innsiden av de største bankenes datamaskiner, i stedet for å bygge opp varige realverdier fra olje-realverdiene våre. Med en liten dose fornuft mellom ørene på sentrale aktører kunne vi ha fått skapt en effektiv infrastruktur i Norge. Med effektive veier, oppgradert vannkraftproduksjon, rimelig drivstoff til lønnsomme standard-biler og med store gassrør for innenlands forbruk og Grenland-industri. Ulønnsom hytteutbygging, batteribiler og vindmøller har i stedet fått en spinnvill skattemessig prioritering. Ikke tilfeldig men tilsiktet, for å danne realverdi-plyndrende basis for den sprekkeferdige gjeldsboblen som vårt pengesystem er.

Vår felles finansboble kalles nå Oljefondet, etter å ha skiftet navn et par ganger. Fondet har i skrivende stund «markedsverdien» 12 224 milliarder norske kroner. Ingen liten sum å ha i bakhånden for de flittige norske bøndene. Flertallet er jo fritidsbønder, i motsetning til Nicolai Tangen, som er en heltidsansatt pengesløser. Vi stoler likevel på at Tangen bare benytter sin romslige fritid til å pleie egen milliardbutikk. Og vi vet at alle bønder bruker mye av sin fritid på å mette Tangen og andre velfødde finansakrobater. Norsk kvalitetsmat er en stadig viktigere del av den gradvis skrumpende realøkonomien, og selv Nicolai Tangen spiser norske grønnsaker når han er i Norge.

Landbruksoppgjøret ble 2022 var rekordstort – på nesten 11 milliarder kroner, og ble faktisk noen hakk bedre enn hva en Høyre-regjering ville ha gitt oss. Men det ville ha vært lurt å finansiere landbruksoppgjøret direkte fra Oljefondet, for da kunne våre bønder tenkt virkelig langsiktig. Dagens bønder og deres etterkommere kunne opprettholde full drift i over 1000 år før de fikk brukt opp dagens fond. Dette er verdt å merke seg for alle som nyter kortreist gourmet-mat mens de irriterer seg over at bøndene fikk for mye statlige penger i årets oppgjør.

Noen av oss har oppdaget at NATO har sine historiske røtter i MI6, som er voldsmonopolet til Londons finansfyrster, satt opp for å beskytte deres finansmonopol: Bank of England, opprettet i 1694. Derfor er det «helt naturlig» at vår alles pengekonge i London (Nicolai Tangen) – venn med den syv år yngre kronprinsessen fra samme Baneheia-by – pangstartet sin karriere som soldat oppe på NATO/CIA-reiret Lutvann. Som utvalgt «munk på Lutvann» hadde Nicolai Tangen sin militære førstegangstjeneste med intensiv russisk-pugging, vegg i vegg med NATOs etterretningssenter for Norge.

Det ser ut nå ut til at all skatt blir trukket inn av Oslo-staten, som vi vet er meget flink til å sløse bort våre penger: Et titalls milliarder ble gitt bort som forhåndspresang til den plyndrende og stikkende farmasi-industriens verdensomspennende maskerade-ball 2020-2022. Flere titalls milliarder gis bort for å trekke strømledninger på måfå ut over havet. Ledninger som oljeselskapene vegrer seg mot å koble seg på helt gratis, fordi de ikke ønsker å bli tvunget til å rigge ned sine velfungerende gasskraftverk. Eller bli truet med strømstans fra dumskallene på fastlandet.

Oslo-staten misbruker vår skatt til å ødelegge kystnaturen med ineffektive og tungt vedlikeholdskrevende vindmøller som man ønsker å gi bort til utenlandske profitører. Man finkjemmer globusen på jakt etter de mest korrupte diktatorene og NGOs man kan oppdrive på planeten for å stappe våre penger i lommene deres. Clinton Foundation er ett av de mest synlige svindelfirmaene, som totalt har mottatt flere milliarder kroner fra Utenriksdepartementet. Diskret kanalisert via NORAD, som svir av noen hundre millioner kroner på å utforme omfangsrike beskrivelser av fiktive prosjekter, og man stoler blindt på at Clinton-folkene vil klare å forbruke disse pengene våre.

London-assisterte reformer diktert fra Oslo 2017

Det skjedde en rekke merkverdigheter i 2017, med sterk tilknytning til verdenskommunismens prosjekt og til det okkulte tallet 11. 200-året for fødselen til den første offisielle kommunist-organisator Marcus Thrane (1817-1890) ble markert i 2017. Og til hans ære ble det i 2017 opprettet et global-kommunistisk svindelfirma CEPI som i løpet av 2019 hadde fått etablert sitt hovedkontor i Marcus Thranes gate 2, Oslo. CEPI på Torshov drev i to fulle år (2020-2022) og samordnet Corona-forgiftningen med Corona-nedstengningen, som ikke hadde noen helsebegrunnelse, men åpenlyst var ment å ramme selvstendige små bedrifter.


Offisielt driver marxister ikke med magi, men reelt sett er deres bakfolk religiøst-fanatisk opptatt av svart kabbalah-magi. Okkult numerologi, ord-magi, linjer i terrenget og alle former for babylonsk-satanistiske ritualer. Vi minner om at den første globalt-numerologiske kabbalah-markeringen fra Londons krigsprofitører skjedde kl 11:00 på datoen 11.11.1918. Den offisielle norske historien sier: Den 11.11.1918 kl 11:00 erklæres det våpenhvile mellom partene og Den første verdenskrig er slutt. Sentralmaktene vant på Østfronten da Russland og Romania trakk seg ut i første halvdel av 1918, men de allierte vant på alle de andre frontene og dermed også krigen totalt sett (om Den 1. verdenskrig, her).


Men dette er ikke «sant» annet enn innenfor en satanistisk-dogmatisk 11-talls-kabbalisme. Det er flere timers tidsforskjell mellom østfronten og vestfronten. London har tilranet seg klokkemakten i hele verden, via Greenwich-observatoriet som setter minutt-standarden for alle verdens land. Soldyrkerne i London definerer hele verdens tid ut fra sol-tiden til Greenwich-observatoriet. Vi antar derfor at klokka slo 11 på soldyrkernes Big Ben-klokke da disse finansfyrstene fikk organisert en strengt koordinert slutt på sin egen krig WW1, hvor London hadde oppnådd å få rigget ned 4 store monarkier i Øst-Europa: Det tyske, det russiske, det habsburgske (Østerrike-Ungarn) og det ottomanske monarkiet (basert i Istanbul). Klokka var enten 12:00 eller 13:00 i de fleste av disse landene, da Londons finansfyrster sluttet å krige mot befolkningene deres.

I nøytrale Norge var klokka 12:00 da denne strengt orkestrerte WW1 ble offisielt avsluttet med en usynlig taktstokk. Likevel har alle skolebøker og historiebøker i over 100 år «juksa litt» der de later som om den norske klokka var elleve den 11. november 1918 da freden kom. Dette tidspunktet da sluttsignalet gikk for hele denne WW1-kampen mellom to møysommelig oppsatte globale lag. Kampen tok slutt samtidig i hele verden, avblåst av den finansielle «fotballdommeren» i City of London.

Vi ble i løpet av hele året 2017 utsatt for en DAB-reform som det norske folk ikke ønsket seg, 99 år etter avslutningen av WW1. En historisk London-styrt reform, ut fra at Norsk Rikskringkasting ble etablert som en London-skapt propagandakanal som var privat fra 1925 til 1933. Det var først da Londons egen agent Vidkun Quisling fikk etablert partiet Nasjonal Samling (etter initiativ fra Johan Bernhard Hjort) at London-makten fant tiden inne for å gjøre NRK statlig.

Kabbalah-okkultismen rundt den London-skapte DAB-reformen viste seg under slokkingsprosjektet av FM radio: Nordland fylke startet med å slokke sine FM-sendere klokken 11:11 på datoen 11.01.2017. Det var bare Nordland som fikk pådyttet et DAB-monopol til å begynne med, mens resten av Norge beholdt FM-radio en eller flere måneder etterpå. Hvorfor startet DAB-monopolet i Nordland? Soldyrkerne i London og Oslo kan ha valgt Nordland fordi Steigen i Nordland er vår Greenwich-filial. Offisiell norsk tid er definert fra Steigen kirke i Nordland. Soltiden i Steigen var eksakt den samme som vår offisielle klokketid 11:11 onsdag 11. januar 2017 da DAB-reformen ble innført omkring Steigen. Steigen kirke ligger på Engeløya og befinner seg nesten eksakt 15 lengdegrader øst for Greenwich-observatoriet i London.

Steigen kirke, offisiell norsk tid er definert fra Steigen kirke i Nordland, foto, her.

Steigen ligner på Steigan, et ikke ukjent marxist- og XU-navn. Men Pål Steigans far var ikke født med navnet Oliver Steigan. Hans opprinnelige navn var mer besteborgerlig: Oliver Schjerven Olsen (1914-1998). Steigan-etternavnet konstruerte han for seg selv i 1944, men vi vet ikke hvorfor. Kan det ha noe med Steigen i Nordland og Babylon-Londons soldyrkelse å gjøre? Filmfotograf Oliver Steigan var i det meste av sitt liv involvert i London-prosjekter. Han fikk en sentral posisjon innenfor Londons bakerste og mest hemmelige gruppering XU under krigen. Han var med på å regissere den private film-propagandaen Filmavisen på 1950-tallet, og da NRK TV overtok denne rollen fra starten i 1960, tok Oliver et ansvar for å utdanne NRKs filmteknikere. Londons egen Stompa-film (den siste i 1967) regisserte han også filmingen av, med original-manus fra Londons forfatter Anthony Buckeridge (1912-2004). Stafett-pinne-partidannelsene SF, SUF m-l, AKP m-l og Rødt har helt naturlig vært London-genererte prosjekter. De har jo aldri klart å bli landsomfattende protestbevegelser. Oslo har alltid vært tungt inne i AKP/Rødt-ledelsen, noe vi ser i dag ved at den velfriserte villabeboeren Bjørnar Eide Moxnes fra Oslos beste østkant Nordstrand er partileder, med klasseløs image som en party-leder.

Steigen og Nordland startet altså soldyrkernes DAB-reform i 2017, hvor tallet 11 stod i sentrum. Deretter fulgte de andre fylkene etter Nordland, i et FM-slokningsprosjekt som varte i 11 måneder, og som var fryktelig irriterende for alle nordmenn med mange millioner FM-radioer. Utlendinger finner det rart å kjøre egen bil i Norge uten å kunne høre FM-radio. Alle andre land har så vidt vi vet beholdt FM, i det minste som reservenett. Av beredskapsgrunner er det meningsløst å bruke mange penger på å rigge ned et FM-nett hvor alle husstander hadde fungerende radioer. Dessuten kan DAB-radioer motta FM-signaler, men ikke motsatt. De mange millioner norske FM-radioer kan ikke motta DAB-signaler (om det beste FM-utstyret, her).

Vi mistenker at denne digitaliseringsgalskapen i radio som Norge fortsatt er alene om, er en del av NWO-prosjektet til Londons bankstere. London har siden 1848 benyttet Kristiania/Oslo og Norge til en rekke pilotprosjekter for verdenskommunismen: Thranittene fra 1848, Kristiania-bohemen fra 1885, Arbeiderpartiet fra 1887, NRK-propaganda-monopolet for radio 1925-1981, NRK-monopolet for TV 1960-1981.

At DAB-riggingen i Norge er verdenskommunistisk motivert og ble London-diktert, virket merkelig, men fortoner seg i 2022 som mer og mer sannsynlig. La oss ta et tilbakeblikk til radio-monopolets siste år 1981:

«Maggie Thatcher, can you hear me? Your boys took a hell of a beating» lød brølet fra den legendariske sportsreporteren Roar Bjørge Lillelien (Talksport, her, se Youtube, her). Et «Oslo roar», altså brøl, som rakk helt tilbake til London da Norge vant 2-1 over England på Ullevål i Oslo 09.09.1981. Bjørge ble verdensberømt for sin tirade hvor han ramset opp navn på store engelske helter, som vi i følge ham hadde grisebanket. Helgen deretter ble det avholdt stortingsvalg i Norge, og i oktober 1981 fikk vi en ny regjering som representerte den internasjonale «høyrebølgen». Et sleipt medieskapt lureri som egentlig var en forkledd trotskistisk ny-bolsjevisme, hvor sentrum i det globale kommunisme-prosjektet skulle flyttes vestover og vekk fra Sovjet og Moskva. Høyrebølgen fikk sitt startskudd ved at et knippe narko-baroner i vest klarte å tvinge Sovjet til å invadere Afghanistan. En operasjon som ingen russere hadde noen egeninteresse av, og som førte til at Sovjetunionen kollapset i løpet av 1980-tallet.

En katolikk oppvokst i Hallingdal, Lars Roar Langslet, dukket i 1981 opp som skotsk-ættede Kåre Willochs kulturminister. Denne grundig Vatikan-klarerte Langslet tok seg av å rigge ned det London-kontrollerte propaganda-monopolet over norsk radio siden 1925 og over norsk TV siden 1960. Et kommunistisk propaganda-monopol som Londons finansfyrster fant det nødvendig å opprettholde mest mulig diskret i perioden 1925-1981, av hensyn til alle løgner de selv hadde fått plantet om Norges historie og frihet. Løgner som har satt seg fast i dypt i den rundlurte folkesjelen, etter at London fikk tak i Napoleons nokså svikefulle offiser Jean Baptiste Bonaparte, for å plassere ham som vår Stockholm-baserte konge fra 1818. Fortsatt sitter denne Bonaparte som den store rytterkongen sentralt i Oslo, frekt speidende ned på sin provinsielt smale paradegate Karl Johan. Vår 17. mai-gate med dette kongenavnet som den samme fyren skaffet seg i Stockholm.

Nyasaland, London-grepet rundt DAB-reformen røpet seg, foto her.

London-grepet rundt DAB-reformen røpet seg ved at våre gamle og fullt brukbare FM-sendere ble rigget ned i full fart og sendt til Malawi, som er den tidligere britiske kolonien Nyasaland (fra 1891 til 1964).

Og hvem var det som dukket opp som sjef for NRKs DAB-radio 2017? I London er han slett ikke like berømt som sin far, men med sin NRK-karriere kjenner han sikkert BBC-folkene der. Sjefen for NRKs DAB-reform heter Marius Lillelien (om Marius, her). Han er sønnen til radiolegenden.
Dersom vi forestiller oss at Vidkun Quisling faktisk var far til Bjørge Lillelien (dette ryktet lar seg ikke stanse, på grunn av at disse to var veldig like av utseende), så betyr det at Londons bakfolk har hatt en kontinuerlig kontroll over NRK-utsendelsene helt fra 1925 og til 2022. Og at samme familie – «Q-Lillelien» – har dukket opp i sentrale roller til rett tid:

NRK ble stiftet 1925: Vidkun Quisling ble på den tiden en dekorert London-helt. Han fikk britisk imperieorden som belønning for sitt hjelpearbeid på vegne av Folkeforbundet etter WW1. Kanskje han dro til Slemmestad sommeren 1926 og befruktet en kvinne som var gift med dreieren Ragnvald Lillelien?

NRK ble statlig i 1933: Vidkun Quisling stiftet Nasjonal Samling samme år.

NRK var nazi-stasjon 1940-1945: Vidkun Quisling framstod under den tyske okkupasjonen som den autoriserte statslederen. Den London-dekorerte Quisling hadde hånd om sin London-skapte propaganda-kanal NRK radio. NRK ble igjen «fri radio» i 1945: Vidkun Quisling ble offisielt skutt 24.10.1945. Bjørge Lillelien dro samme høst (bare 18 år gammel) til Chicago med stipend for å studere journalistikk i flere år ved North Western University. Vi vet ikke hvem som finansierte studiene hans. Bjørge vokste jo opp i en alminnelig familie på Røyken utenfor Drammen. NRK TV startet 1. januar 1960:

Bjørge Lillelien var rett før denne offisielle TV-lanseringen blitt NRK radios første fast ansatte sportsreporter. Lilleliens svenneprøve var å dekke vinter-OL i Squaw Valley (California) februar 1960, han hadde jo sin utdannelse fra USA. Bjørges offisielle far, Ragnvald Lillelien (1892-1975), var da blitt tildelt Kongens Fortjenestmedalje 1. juli 1959. NRKs eter-monopol som var London-skapt, ble gradvis rigget ned fra høsten 1981. Rett før stortingsvalget 1981 med regjeringsskiftet som åpnet for denne prosessen, brølte Bjørge Lillelien til London i denne siste av alle legendariske NRK-monopol-sendinger. NRKs DAB-radio ble innført 2017 med Marius Lillelien som DAB-radiosjef i NRK.


Vidkun Quisling, (1887-1945), foto, her.
Roar Bjørge Lillelien (1927-1987), foto, her.

Avisen VG lønnet aldri denne NRK-mannen Bjørge. Verstingen blant dypstatsblekker – VG – ryddet likevel hele forsiden til et helsidebilde med krigstyper dagen etter radiolegendens dødsfall 26. oktober 1987: «Bjørge er død». En tekst med finurlig satanistisk kabbalah, vokalrekkefølgen ØEEØ, som er den samme bak-fram. VG kunne gjerne ha tilføyd at det måtte gå galt med norsk vintersport i det påfølgende Calgary-OL 1988, for det gjorde det:

Null gull til Norge uten Bjørge. Men fortvil ikke, kunne VG ha sagt til det norske folk: Vi skaper en ny Bjørge i 1989, «en fugl føniks» som vil løfte norsk vintersport til nye høyder: Bjørge Stensbøl ble i 1989 ansatt som arbeidende styreformann i nyskapningen Olympiatoppen, med Zeus-referanser til Olympens fjell. Idretts-stormakten DDR (Øst-Tyskland) forsvant i løpet av 1989. Samme år som den nye Bjørge (Stensbøl) startet med å løfte Norge til større høyder i vintersport enn hva DDR noensinne oppnådde.


Hvor ble det av fylkesmennene?

Vi har fått en ny gruppe byråkrater med et overraskende ærlig navn: Statsforvaltere. Disse har dukket opp 1. januar 2020 til erstatning for de tidligere fylkesmennene, som offisielt skulle jobbe for fylkeskommunens interesser i statsforvaltningen. Nå går alle kommandolinjer ut fra Oslo-staten og til de avmektige fylkene, omtrent som Kreml-direktiver ble iverksatt i Sovjet. Støre sitter derfor forskanset bak de tykkeste murene som er å oppdrive i Oslo sentrum, inne på Akershus festning. Lenin, Stalin, Jeltsin, Putin og andre russiske post-tsar-ledere har på Støre-vis hatt sine kontorer bak tykke murer på Kreml-slottet i Moskva.

Regionreformen dukket opp i resonans med DAB-radioen i 2017, også ved at kabbalah-tallet 11, som krevde at antallet fylker redusert fra 19 til 11, og reformen trådte i kraft 1. januar 2020, etter Stortingets vedtak 8. juni 2017 (om regionsreformen, her). Merk at antallet bispedømmer i mange år har vært 11, og at deres grenser ikke sammenfaller med fylkesgrensene på Østlandet. Jo høyere vi kommer i kirkehierarkiet, jo tettere samarbeider de mest makthungrige teologene med dypstaten. De egenmektige bispeutnevnelsene fra regjeringene før 2012 skapte jo statslakeier i bispe-ham. Etter at kirken ble såkalt fri og selvstendig 21. mai 2012, er det blitt London-vanskapningen av en avis (Vårt Land) som krever å ha definisjonsmakten over hvem som er «aktuell» bispekandidat. De 11 bispedømmene har hatt en sterkere rolle enn fylkene når det gjelder å kokkelimonke med dypstaten og være dens lydigste lakeier langt vekk fra Oslo. Dette har man forsøkt å rette på, ved regionreformen fra 2017 hvor Høyres globalist Jan Tore Sanner var sjefsdesigneren.

Fylker er heretter gitt en oppgradert rolle som enveis mellom-ledd fra Oslo og ut, med ansvar for å beskytte statsplyndringen av kommunekassene. Ved hjelp av alle makt-direktivene som utgår fra Oslo-staten til hver fylkesadministrasjon, via fylkets plagsomme statslakei med tittelen Statsforvalter. Navnet forteller jo hva denne nye rollen handler om, uavhengig av person.

Rådmennene i kommunene fikk automatisk fått en enda tydeligere funksjon som statsmaktens lakeier, uten at de trengte å gjøre noen form for egenarbeid. Region-reformen har indirekte vært koordinert mot nedleggelsen av likningskontorene. Når kommunene ikke lenger får lov til å innkreve egen skatt fra sine innbyggere, blir det i praksis rådmannen som mater de sultne kommunepolitikerne med Judas-penger fra Oslo-statens bunnløse, men altfor store sjørøverkiste.

Dypstatens slangehode PST forsøkte å styre strømplyndringen

Dypstaten er jo internasjonal, og ønsker at nordmenn skal bli fattige i løpet av denne vinteren, ved enorme strømpriser som får alle industribedriftene i fjordarmene sør for Trøndelag til å bukke under. De to likeretter-stasjonene i Sirdal og Suldal er aller viktigst fordi de gjør det mulig å utveksle tilstrekkelig med strøm med kontinentet og Storbritannia. Vi hadde moderate strømpriser (maksimalt en krone per kWh, dette var også for høyt, men til å leve med) før disse to stasjonene ble satt i drift i løpet av de siste par årene. Stasjonene for likeretting av vekselstrøm til likestrøm er plassert noen få kilometer unna to av Norges største kraftstasjoner, med gigantiske reservoarer.

Man har designet det slik at all strøm fra de største stasjonene kan sendes rett ut av landet. Dersom dypstaten får sprengt disse to store kraftstasjonene i Sirdal og Suldal 11.11.2022, vil det dannes en stor mangel på kraft for å bli sendt ut av landet fra disse stasjonene, og da må andre kraftverk levere denne kraften til Sirdals og Suldals likeretter-stasjoner, noe som vil øke det kunstige underskuddet voldsomt. Samtidig blir illusjonen om de farlige høyreekstremistene markedsført noe voldsomt i alle media, og det vil bli satt opp militært vakthold rundt disse gigantiske likeretter-stasjonene, som dypstaten er engstelig for skal bli skadet, fordi disse stasjonene er forutsetningen for å skape gigantiske strømpriser. Mye over 10 kroner per kWh er lett å få til med disse stasjonene, men uten dem vil man ikke klare å presse prisen høyere enn kanskje 2 kr per kWh.

Samlokaliseringen av de største kraftverkene både i Sirdal og Suldal med de største likeretter-stasjonene for strømeksport er viktig, sett fra Oslo. Da kan man holde øye med begge anleggene samtidig, og ikke minst passe på at strømmen fra våre to største kraftverk blir sendt mest mulig effektivt rett ut av landet.


Samlokalisering er ekstremt viktig for dypstaten, og man satser på at nordmenn flest ikke begriper det. Oppe i Oslos nedlagte industriklynge Nydalen er det blitt foretatt meget viktig samlokaliseringer, som etterarbeid etter False Flag 22. juli 2011.

Ved Akerselvas bredd ovenfor Sagene og Torshov gikk Justisdepartementet inn for landing, etter at høyblokka i Regjeringskvartalet ble sprengt i 2011. Statsrådene som har sittet der oppe i Nydalen har bare kunnet drømme om å korrigere all innsidehandel som foretas under gatenivå mellom de juksejuridiske aktørene på hver side av Akersgata. Høyesterett har advokathuset Hjort 22 meter unna på den andre siden av gata, så er det et par minutters gangavstand til advokathuset Lund & co. Finansdepartementet er rett ved Høyesterett. Olje- og energidepartementet er plassert vegg i vegg med dypstatsavisen VG.

Justisminister og influenser Emilie Enger Mehl og Beate Gangås, foto, her.

Det er hele fem minutters gangavstand fra Høyesterett til Riksadvokatens kontor, for å være helt sikker på at høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie og riksadvokat Jørn Sigurd Maurud er uavhengige av hverandre. Helt uavhengige er de vel ikke, men de er ganske sikkert uavhengige av 29 år gamle Emilie Enger Mehl som foretar kosmetisk styring av Justisdepartementet fra Nydalen. Regjeringens forvaltning av lov og rett er vekk-lokalisert til Nydalen, flere kilometer unna alt som foregår over og under bakken mellom Regjeringskvartalet og Stortinget.

Justisminister Emilie har ingen kontroll over PST som befinner seg noen få hundre meter rett sør for hennes statsråd-kontor i Nydalen. Tvert imot har PST to voldelige sjefer Hans Sverre Sjøvold og Roger Berg sittet med voldsmakt for å signalisere til Emilie hvor lite handlingsrom hun har. Men Emilie var faktisk deres overordnede statsråd, og kunne ha gitt dem sparken. Hun gjorde ikke det, men noen begynte å bli redde for at Emilie og andre SP-folk skulle oppdage at denne midlertidig ansatte PST-sjefen Roger Berg var hennes underordnede. Derfor måtte Roger Bergs kompis Sjøvold skynde seg med å få ansatt en kvinne Beate Gangås, som Sjøvold i årevis har diktert i forhold til voldsbruk.

Den ferske PST-sjefen Gangås er en lesbisk aktivist i særklasse, noe som faktisk kan skape trøbbel for dypstaten (om Gangås som Likestillingsombud, her). Det var jo meningen at en voldserfaren mann skulle koordinere dypstatens voldsbruk fra slangehodet PST i Nydalen. Dessuten skulle PST styre vinterens strømplyndring langs vår rike kyst, ved å diktere Statnett-sjef Hilde Tonne. Nå har vår allmektige Skaper begynt å åpne himmelens sluser for å fylle opp våre vannkraftbassenger, og Hilde Tonne mottar ingen presise direktiver fra denne kvinnelige PST-ledelsen. Hilde kan da ikke selv vite hvordan hun best skal sløse bort strømmen vår eller lage «tilfeldige» strømbrudd, som enten Vladimir Putin eller «norske høyreekstremister» skal få skylden for.

Strømprisen i Sør-Norge har falt veldig raskt til et akseptabelt nivå, og her skylder man på noe så dumt som altfor mye vind på kontinentet. Sannheten er nok heller at Statnetts ledelse er usikre på hvordan strømmen skal sløses bort uten at nordmenn skjønner det. Vi har jo under sommerens og høstens «strømkrise» lagt merke til hvordan store bassenger er blitt tappet ned ufattelig fort. Her har man åpnet damluker i noen av de øverste bassengene, og man har unnlatt å produsere strøm i kraftverk nedenfor hoved-demningen. Dette har noen av oss observert, og også fått bekreftet av ansatte ved noen av kraftverkene. Midt under strømkrisen tidligere i høst fikk noen av kraftverkene beskjed om å stenge turbinene og la alt vannet strømme over demningene.

Strømkrisen som var regissert fra Nydalen varte helt til 21. oktober 2022, dagen da Beate Gangås overtok som PST-sjef. Beate er lykkelig uegnet for å diktere Statnett-sjef Hilde Tonne i nabobygget om hvordan strømmen skal sløses bort. Roger Bergs vanvittige strømpris er nå blitt erstattet av Beate Gangås’ mer behagelige strømpris, men dypstatens verstinger gir seg ikke så lett. 11.11.2022 framstår som en D-dag for strømplyndringen, og for hele det norske Rust Belt-prosjektet som dypstaten har lovet NWO-galningene der ute å gjennomføre i løpet av vinteren.

Dypstatens drøm om Rust Belt Norway henger på Suldal og Sirdal
Limits Of Growth, 1972, Jørgen Randers var student og 27 år, foto, her.

Dypstatens innerste kjerne av satanister drømmer om å få foretatt en spektakulær sprengning av de store kraftstasjonene i Suldal og Sirdal. Helst klokken 11 fredag 11.11.2022, fordi de babylonske okkultistene tror at dette tidspunktet er egnet for å samle demoner ute på landsbygda.

Den internasjonale dypstaten klør i fingrene for å få rigget ned all norsk metallindustri i fjordarmene i løpet av vinteren 2022-2023. Gigantiske strømpriser på over 10 kr/kWh er grepet som skal til for å skape Rust Belt Norway. Eksakt 50 år etter at det amerikanske Rust Belt-prosjektet startet i 1973, med den konstruerte oljekrisen. Krisen førte til at det ikke lenger ble produsert lekre tradisjonelle kortreiste amerikanske biler i Detroit, men at små «miljøvennlige biler» ble bygd i Japan og Korea for å utkonkurrere bilindustrien i Midt-vesten. Det er ikke det fnugg miljøvennlig å frakte enorme mengder stål og andre råstoffer over verdenshavene på store dieselskip til og fra Japan og Korea, men hensikten var å ruinere den amerikanske middelklassens kortreiste og effektive næringsliv.

Jørgen Randers trodde på Kissingers strategi og gikk inn for å lure både nordmenn, andre skandinavere og europeere, for at de skulle gå inn for Den nye verdensorden, NWO, foto, her.

Henry Kissinger og hans medsammensvorne gjorde dette på en meget slu måte ved å samkjøre Rust Belt-prosjektet med petro-dollar-prosjektet. Amerikansk militærindustri ble massivt rigget opp i takt med at all fredelig konsumvare-industri ble rigget ned i Midt-Vesten. Dette «militær-industrielle kompleks» skulle brukes til krigføring mot alle land som forsøkte å hindre petro-dollar-prosjektet. Et prosjekt gikk ut på å skaffe dollaren en kunstig høy verdi ved at oljeproduserende land ble tvunget med våpen i hånd til å godta kun amerikanske dollar som betaling for sin olje. Derved kunne den amerikanske befolkningen fortsatt handle rimelige, men langreiste konsumvarer på sine kjøpesentre. Meningen var at amerikanerne ikke skulle merke at deres kjøpekraft ble svekket, mens mye av USA selvberging basert på lokale realverdier ble eliminert.

Norge har vært en lydig slave for det amerikanske Rust Belt-prosjektet, som nå regnes som fullført etter 50 år. NWO-verstingen Jørgen Randers markerer dette Rust Belt-prosjektets avslutning med sine to satanistiske jubelår-bøker fra 1972 og 2022.

Jørgens medisin for å reparere sine egne bankster-venners finansplyndring er å øke skattleggingen av de «rike», altså middelklassen. Er dette «reparasjon», så må vi trekke inn klassisk fyllik-språk: Å «reparere» er drikke enda mer for å dempe hodeverken etter den forrige fyllekula. Kravet om økt skattlegging av «disse onde folkene der ute» er virkelig hakk i plata fra den ikke-kreative Randers: Han messer på autopilot foran sitt Baphomet-alter verdenskommunismens tvangstanke: At hele middelklassen skal utraderes og menneskeheten skal bestå av en liten herskerklasse og en avmektig slaveklasse.

Jørgen er bare en primitiv NWO-demagog som vil innføre digital verdensvaluta. Dette bære- og trøstekraftige miljøpratet hans er noe han forsøker å begrense våre liv med. Jørgen på farten skal «redde verden» like hyklersk som klima-privat-jet-profeten Al Gore. Jørgen Randers presser på det han kan for å få til Rust Belt-prosjektet i Norge, og han markerte disse planene ved å holde foredrag på Litteraturhuset i Oslo 10. juni 2022. Han skrøt uhemmet av sin nye løgnbok, flere måneder før den kom ut og ble lansert for FN i New York.

Våre politiske teaterfigurer har aldri drømt om å selge vår olje for annet enn dollar, men vi kunne vel ha brukt noe av oljens realverdier til å lage fornuftige samferdselsprosjekter? Bomveier er jo skivebom på alle måter. En vei langs kysten er jo en lønnsom realverdi, og kunne ha vært et investeringsobjekt. Det norske folk kunne ha vært aksjeeiere i egne veier heller enn strøm-engstelige hytteeiere. Dette ville ikke ha skapt en overopphetet finansøkonomi som den vi har i dag. Realøkonomien svekkes mer og mer, først og fremst i og omkring Oslo, som blir mer og mer avhengig av intravenøs tilførsel av realverdier fra vår rike kyst og «dalstroka innafor».

Hvem ønsker seg sabotasje mot Suldal og Sirdal den 11.11.22?
Verdens lengste kabel bygges fra Kvilldal ved Suldalsvatnet til England, foto her.

Suldal og Sirdal er to nøkkelkommuner med meget sterk realøkonomi. To tidligere fattige fjell-kommuner som er blitt blant Norges aller rikeste i løpet av de siste tiårene. Ikke bare er det store kraftstasjoner i disse kommunene øst i Rogaland og vest i Agder, men dypstatens ondeste aktører i Oslo skjelver ved å tenke på hvilke svære anlegg som står der, fullstendig ubevoktet. Wallenberg-firmaet ABB som nå er sveitsisk basert har bygd to gigantiske likerettere i Suldal og Sirdal. Dette er kompliserte anlegg som omformer strømmen fra vekselstrøm til likestrøm, og de er helt nødvendige for å sende strøm langs havbunnen til den andre siden av Nordsjøen.

Suldal har det største anlegget, som det tok flere år å bygge, bildet er fra 2018, og stasjonen ble satt i drift i 2021. Den andre store strømretterstasjonen er også ganske nybygd, plassert på Ertsmyra i Sirdal kommune. Strømretteranlegget: Her bygges strømretteranlegget i Kvilldal ved Suldalsvatnet i Rogaland. Betongbygget til høyre skal gi beskyttelse for transformatorene.  Strømkrisen som har plaget oss nordmenn i sommer med opp til 10 kr bruttopris per kWh, ville være over på et blunk dersom disse to stasjonene ble  sprengt i fillebiter. Da ville det ikke være mulig å sende plagsomt mye strøm ut av landet, og trusselen om Rust Belt Norway vinteren 2023 ville forsvinne som dogg for sollyset Gro Harlem Brundtland ikke tåler.


Hvorfor vil den norske dypstat sprenge Suldal og Sirdal?
Strømretterstasjonen i Sirdal kommune. Foto: Woldcam, her.

Av to grunner: Den ene er for å forsterke strømkrisen ved at kraftverkene rett ved likeretterstasjonene blir eliminert og at strømmen til disse stasjonene må produseres andre steder.

Den andre er for å forsterke illusjonen om de farlige høyreekstremistene, men også lage et kunstig behov for kostbart militært vakthold rundt likeretters-tasjonene i Sirdal og Suldal. Dypstaten er jo så paranoid at man frykter at de svære Sirdal og Suldal-stasjonene for likeretting av strøm skal bli sprengt, for da vil hele Rust Belt prosjektet falle i grus, industrien vår vil fortsatt få den rimelige kraften den trenger.

Husk at likeretter-stasjonene er forutsetningen for at vi skal ha felles pris med kontinentet, uten dem har Sør-Norge ikke noen felles strøm med andre land i det hele tatt,  utenom det som går via Sverige og over til Danmark via Øresund.  Jeg tror ikke vi har sjøkabel til Danmark, danskene er jo smarte og investerer ikke disse vanvittige likeretterne når de kan utveksle kortreist strøm med Sverige.


Hadde det være kort nok vei over til kontinentet og England, under 150 km, så hadde vi ikke trengt disse milliardanleggene i Suldal og Sirdal for likeretting. Da ville vekselstrøm ha vært brukbar for overføring, og da kunne ingen ha hindret galningene fra å frakte masse strøm ut av landet, slik som man gjør med strøm til oljeplattformene, det er bare vekselstrøm de får, med masse tap, men det bryr ingen seg om. Det er ikke teknisk gjennomførbart å frakte vekselstrøm over 200 km avstand, fordi tapene blir så store at det forbyr seg selv.
Hadde disse fæle nasjonalkonservative, voldelige høyreekstremistene eksistert, så ville de selvfølgelig ha dratt rett til Suldal og Sirdal og sprengt disse to likeretterstasjonene. Allerede i sommer ville de ha gjort det, for stasjonene står der ubevoktede og særdeles sårbare. Men det eksisterer ingen voldelige høyreekstremister i Norge, ingen slike grupper eksisterer. Og derfor er det heller ingen planer om å sprenge disse strømretter-stasjonene.
Dypstaten i Oslo er likevel så paranoid at man fabler om at konspirasjonsteorier hvor folk planlegger å sprenge stasjonene i Suldal og Sirdal, som kostet flere milliarder kroner. Det er ikke det minste rart at galningene tenker slik, siden de selv sørget for å få sprengt et krigsskip «Helge Ingstad» i Øygarden utenfor Bergen, som kostet flere milliarder kroner.

Fra artikkel; “Her bygges strømretteranlegget i Kvilldal ved Suldalsvatnet i Rogaland,” se her. Det er Putin og/eller de voldelige høyreekstremistene som har sprengt kraftverkene! Men det har ikke mening, for ingen av de «skyldige» har noe motiv for å sprenge norske kraftstasjoner.

Dypstaten ønsker et påskudd for å ha militært vakthold rundt disse to stasjonene i to særdeles fredelige bygder. Det kan man bare få til ved å utføre et False Flag i nærheten av disse stasjonene. Noen av Norges aller største kraftverk befinner seg noen kilometer unna disse to strømretter-stasjonene. Ved å sprenge ett eller kanskje to kraftverk i Suldal og Sirdal klokken 11:11 fredag 11.11.2022, vil dypstatens verstinger tenke at de slår mange fluer i ett smekk:

Dypstaten trenger slike sprengninger for å redusere norsk kraftproduksjon, dersom NWO-prosjektet Rust Belt Norway skal lykkes nå når vi blir velsignet med mye nedbør. Ingen andre grupperinger enn den voldelige norske dypstaten har noe motiv for å sprenge kraftstasjoner i Norge, og siden 1945 har dette vært utenkelig utenom krigssituasjoner.

Men Corona-prosjektet var jo en krig mot egen befolkning, og denne krigen er ikke avblåst, man forsøker bare å finne nye måter å krige mot oss på.


Norske kraftverk er spredt rundt i landet, og det er bare de største som vil merkes dersom det foretas sprengninger.


Tenk for en seier dypstaten vil føle over å militarisere de norske bygdene Suldal og Sirdal med et påskudd om at nå vil de som sprengte kraftstasjonene også forsøke å sprenge strømretter-stasjonene.

Men motivene for å sprenge strømretterstasjonene (som ingen vanlige nordmenn er gale nok til å forsøke) er stikk motsatt av motivene for å sprenge kraftverkene. Det overordnede motivet er å redusere norsk strømproduksjon, men samtidig opprettholde størst mulig eksport ut av landet. Galningene som eventuelt forsøker å sprenge kraftverk 11.11.2022 vil derfor nødvendigvis være de samme som sørger for å bevokte stasjonene som sender like mye strøm ut av landet før og etter eventuelle eksplosjoner på kraftverkene.

Man må da sende strøm fra andre områder til Suldal og Sirdal for å bli fraktet ut av landet, og da kan Randers-prosjektet Rust Belt Norway komme på skinner igjen.


Hvorfor de lange sjøkablene til utlandet være likestrømskabler? Ikke bare for å unngå generering av strøm motsatt vei, men fordi fisk og andre sjødyr ikke merker noe til likestrømmen, fordi den kan sendes slik at det magnetiske feltet rundt kabelen forsvinner, og elektrisk felt blir det aldri skapt rundt en likestrøm som ikke lager noe magnetisk felt rundt seg. Denne artikkelen (se her)  viser også hvor skadelige disse vekselstrømskablene til oljeplattformene er (jeg burde jo ha skjønt at dette er vekselstrømskabler, fordi transformator-stasjonene for likestrøm er så dyre å bygge): Det lages skadelige felter rundt ledningene (skader livet i havet), og det induseres strøm som går motsatt vei, inn til land. Denne strømmen svis av på varmeovner, for å si det enkelt. Men man kunne jo ha drivhus der hvor denne verdiløse strømmen svis av, for ingen varmeproduksjon fra strøm er avhengig av kvalitet, strømmen kan være så skitten den vil uten at varmeutviklingen blir forringet.


 

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

2 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
K. Johansen
K. Johansen
Anonym
1 år siden

22.11.2022 er det også en fin dato for noe falsk flagg-tull?

Kan vi tippe at noe går i luften, at Internett tas ned, at en rakett går løpsk i Polen, at Nato får en begrunnelse til å prøve seg på Russland, at World Economic Forum og WHO finner et nytt virus – en milliard ganger sterkere enn covid-19, la oss kalle det Birus-2022 og alle må i bunkeren de neste 2000 år? Hvem skal få skylden: hvit al-qaida, russere, nynazister, muslimer osv… (VG og NRK har allerede fått manuskriptet?)… Håper at dette er feil og at alt går bra, men la oss være våkne.

K. Johansen
K. Johansen
Anonym
1 år siden

En dyp artikkel. Bør leses nøye. Den kommer inn på ukjente forhold i vårt land.

Skal vi være redde for 22.11.2022? En dato som vil få kabbala-gjengen til å bli yre av forventing? Skal vi observere øvelser, merkelig politifolk, PST, hvite varebiler, rare utspill i VG etc…

Merk gjerne: Øvelser kan gå live (bli virkelighet).

22. juli 2011: Deltatroppen startet øvelse mandag samme uke, øvelsen ble avsluttet fredag 22. juli kl. 15.00. Bomben gikk av kl.15.25.

I VG: Stor annonse 22. juli 2011. Påskrift 77 (nøyaktig det antall som offisielt døde).

Tilfeldig eller ikke tilfeldig?

« Forrige artikkel

VG: Kroniske smerter i hjernen

Neste artikkel »

NWO-trollenes skrekkveldes endelikt

2
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x