Dødsstraff for anti-semittisme fra humanistene

10.6K visninger
22 minutter lesetid
169

Når du ikke kan kritisere en propaganda maskin for dens kampanjer, da er både ytringsfrihet og demokrati døde. Påvisning av Rockefellers og Baron Rothschilds udåder og du er anti-semitt. Samme teknikk brukes av opplysningstidens fiender i Norge idag.

Mange mennesker og journalister både rundt Nyhetsspeilet og andre miljøer er av humanister kalt anti-semitter og jødehatere i blant annet NRK Radio EKKO nylig, av humanistene og skeptikerne Asbjørn Dyrendal og Terje Emberland.  NRK gir disse hatefulle fri og uhemmet tilgang til sitt mikrofonstativ, uten direkte innsigelser av de som de karakteriserer og dømmer. Så vi kan anta at dette er statsautorisert tankegods de forfekter.

OPPDATERING:  Espen Eggen, NRKs Ekko-journalist som intervjuet Nyhetsspeilets redaktør tilhører selv Skepsis (forskning.no) miljøet: «Espen Eggen jobbet som journalist i forskning.no i perioden september 2007 til november 2008, med base i Geneve, Sveits. Han har bakgrunn fra NRK og Aftenposten, og har vært journalist i London. Eggen går over til Verdt å vite i NRK».

Redaktøren for NRK burde vel vært informert om at den godeste Espen driver bestillingsverk for sine egne, og deres kampanjer. Med kopi til Espen. Nyhetsspeilets representant i intervjuet var overhodet ikke varslet om vinklingen i forkant – og den vending ‘debatten’ tok i forhold til sine to meddebattanter. Dette er ikke etter Vær Varsom plakaten og Redaktørplakaten, idet Nyhetsspeilets representant aldri fikk svare direkte på deres beskyldninger, heller ikke forberedt seg for dette. Innslaget var spekulativt og misledende. Nyhetsspeilets representant ble lokket i en felle. Ingen liker å bli lurt.

De to som fikk ha sin monolog i fred på NRK har med flere i sitt miljø har åpent erklært krig mot alle ny-religiøse og alternativt innstilte og tenkende. Moderne inkvisisjon og heksejakt. De to nevnte leder en statsstøttet bevegelse av ekstremistshumanister og ‘skeptikere’, en svært farlig og voldelig gruppe, som bygger systematisk aggresjon mot Nyhetsspeilet og lignende, samt deres journalister og skribenter,  som kan føre til at noen av deres unge følgere kan bruke vold og ekstremistiske tiltak mot journalister, skribenter eller publikum. De er ofte å finne i kommentarfelter over hele det norske internettet og hva som kjennetegner dem alle er deres svært aggresive holdning og uttalelser mot alt som ikke stemmer med deres agenda.

Er de like voldelige i handling som i ord, så er dette en livsfarlig gruppe av mennesker. Vi spår at noen av deres unge elever kommer til å foranledige voldelige angrep mot hvem deres nevnte ledere hausser opp motstand mot.

Der er en åpenlys agenda for deres virksomhet, og her skal vi påvise hvem de tjener interessene til. De bruker en eldgammel teknikk, gjennomskuet av de fleste. Flere ting tyder på at NRK har lansert en bredt anlagt kampanje med falske påstander om anti-semittisme på Nyhetsspeilet.

«Først tier de deg ihjel, så ler de av deg, deretter slåss de mot deg, og så vinner du». – Gandhi.

I USA er der laget egen lov for anti-semittisme, og et eget department nå som skal bekjempe anti-semittisme [[Page 118 STAT. 1284]]. Loven gjelder ikke for semittiske Palestinere, bare for Israelere og jøder, og etaten skal monitorere og være anti-semittisme politi for alle land i verden. Det er globaliseringen.

(3) handlinger tatt av regjeringene til å vedta og håndheve lover relatert til vern av retten til religiøs frihet for det jødiske folk;
(4) innsats til regjeringene til å fremme anti-bias og toleranse i utdanningen, og
(5) forekomster av propaganda i regjeringen og nongovernment media som prøver å rettferdiggjøre eller fremme rasehat eller tilskynder voldshandlinger mot jødiske folk.

Israelsk Minister: «Det er et triks vi alltid bruker. Vi bruker anti-Semittisme trikset eller bringer opp Holocaust»

USAs president George Bush undertegnet i 2004 en lov som krever at Utenriksdepartementet overvåker den globale anti-semittisme og rater land årlig om deres behandling av jøder. «Denne nasjonen skal holde vakt, vi vil sørge for at den gamle impuls av anti-semittisme aldri finner et hjem i den moderne verden«, sa Bush da han kjempet om nøkkelen til det Hvite Hus på slagmarken i  delstaten Florida. Staten Florida’s jødiske befolkning er den tredje største i verden etter Israel og New York.

Loven bruker det amerikanske Utenriksdepartementet som et verktøy for å utøve den jødiske jurisdiksjon over hele verden.

Loven gir mandat til etablering av et nytt kontor i Utenriksdepartementet dedikert utelukkende til å angripe ytringsfriheten for kriminalitet og overgrep mot jøder i hele verden. Den amerikanske regjeringen vil også gjøre det nødvendig å inkludere informasjon om motstand mot jødiske aktiviteter i sine årlige rapporter. Prisen å betale blir regjeringens undertrykkelse av sivile rettigheter. Opprør og sinne mot jødisk korrupsjon og vold både i Palestina og andre steder vil bli kalt «Anti-semittisme.»

Det amerikanske Utenriksdepartementet var i prinsippet imot regelverket, fryktet det ville avsløre for hele verden sin binding til den sionistiske sak i utenrikspolitikken. I et usignert notat sendt til Rep Lantos (D-California) i juli, hevdet instituttet som skaper et kontor for å overvåke og straffe ytringsfrihet om jødiske forbrytelser mot menneskerettighetene over hele verden at de ville miste «troverdighet,» og vise «favorisering» og «ubalanse » i USAs menneskerettighetspolitikk.

Utenriksdepartementet ble kritisert for sin negative instilling til lovforslaget av flere jødiske grupper – som utøver betydelig politisk makt, spesielt under et presidentvalg år – og i september, signerte mer enn 100 fremtredende amerikanerne et brev til USAs utenriksminister Colin Powell som sier at holdningen var «gal».

«Kampen mot anti-semittisme fortjener spesifikk, fokusert oppmerksomhet«, sa de i brevet som ble undertegnet av tidligere republikanske visepresidentkandidat nominee Jack Kemp og ex-FN ambassadør Jeane Kirkpatrick blant andre.

Kritikken av volden til den israelske regjeringen (i Palestina), uttrykt av hele det Europas politiske spektrum, har blitt så utbredt og ofte så voldsom at noen jøder i Europa sier de kan bli holdt ansvarlige for hva Israel gjør. Lovforslaget ble derfor opprettet og diktert inn gjennom David S. Wyman Institute, en jødisk tenketank ledet av jødene Benyamin Korn og Eli Wiesel.

Lovforslaget, kjent som Global Anti-semittisme Awareness Act, ble introdusert av den demokratiske representant Tom Lantos fra California, den eneste nazi holocaust overlevende i den amerikanske Kongressen, som svar på den siste tidens handlinger av anti-semittisme i Europa og Midtøsten.

Jødiske grupper har hyllet vedtaket om den nye loven som de sa ga en ny måte å bekjempe anti-semittisme på, det vil si ved lov og dermed ved hjelp av alle statens maktmidler, som politi og sikkerhetstjenester.

Etter den nye lovgivningen vil den nyopprettede etaten i Utenriksdepartementet produsere en årlig rapport om anti-semittisme rundt om i verden og opprette et eget kontor ledet av en spesialutsending til å dokumentere anti-semittiske angrep og utvikle strategier for å bekjempe dem.

Det tilligger instituttet å dokumentere handlinger av fysisk vold mot jøder, til deres eiendom, kirkegårder og steder for tilbedelse i utlandet, samt de lokale regjeringenes reaksjoner på dem og være oppmerksom på tilfeller av anti-jødiske propaganda og regjeringenes beredskap for å fremme fordomsfrie holdninger i skolenenes læreplaner.

Tradisjonen tro signerte Bush lovgivningen på sin offisielle Air Force One jet på vei til Florida.

Om ikke noen gjør noe galt mot dem, så greier vel MOSSAD eller noen andre fikse det slik at det ser slik ut – som et kulehull i en synagoge (stakkars jenta som noen «hatet meg så mye«, rablet swastika selv på sin dør):

Anti-semitt, merkelapp for å stanse kritikk

ZIONISM UNMASKED: ‘Anti-Semitic’ – the Label that Stops Criticism
http://www.salem-news.com/articles/february112010/antisemitism_pb.php

Misbruk av "antisemittisme" illustrasjon av Carlos Latuff

(Bahrain) – Hvis du unner deg ad hominem angrep (angripe person i stedet for problemet), kan du forvente det samme i retur. Problemstillingene knyttet til anti-semittiske merkelappingen er mange.

For det første er uttrykket «anti-semittisk» en misvisende benevnelse. Det er definert som «hate jøder eller jødefobi.» Merkelappen «anti-semittisme» er feil fordi ikke alle jøder er semitter, og mange arabere er det.

I 2004 vedtok den amerikanske kongressen Global Anti-semittisme Review Act. Loven definerer en person som anti-semittiske for å holde noen spesielle trosoppfatninger. Mine kommentarer følger hvert av de 14 elementene som angivelig avslører anti-semittisme.

1. Enhver påstand, «at det jødiske samfunnet kontrollerer regjeringen, media, internasjonal business og den finansielle verden.»

Ifølge dette, spiller det ingen rolle om påstanden er sann eller ikke. Sannhet er ikke et problem. Bare å lage en slik uttalelse bryter loven. I seg selv, gir det faktum sterke bevis for kontroll av den amerikanske regjeringen.

2. Uttrykk for «Sterkt anti-Israelske følelser.»

Enhver kritikk av Israel kan dermed betraktes som anti-semittisk. Israel kan utrydde Gaza og komme unna med det.

3. Uttrykke «Virulent kritikk» av Israels ledere, tidligere eller nåværende.

Menachem Begin kan ha ledet Irgun i slakting og fordrivelse av tusenvis av palestinere, men det er anti-semittiske å si det.

4. Enhver kritikk av den jødiske religion eller religiøse ledere med sin vekt på Talmud og Kabbala.

Det er helt akseptabelt, som ytringsfrihet, å bakvaske islam, men noen kritikk av jødedommen bryter loven.

5. Enhver kritikk av USAs regjering og Kongressen for å være under utilbørlig påvirkning av det jødisk-sionistiske miljøet, er noe som ville inkludere jødiske organisasjoner som AIPAC.

Sannhet betyr ingenting for de latterlige lovgivere som passerte denne latterlig lov.

6. Enhver kritikk av det jødisk-sionistiske miljøet for å fremme globalisering eller hva noen kaller det «New World Order.»

Når du ikke kan kritisere en propaganda maskin for sine kampanjer, er både ytringsfrihet og demokrati er døde.

7. Å plasserer skylden for den romerske korsfestelsen av Kristus på jødiske ledere og deres tilhengere.

For å imøtekomme anti-semittisme merkelappen, må en rett og slett skrive om historien.

8. Siterer noen fakta som kan på noen måte redusere «seks millioner» tallet av det jødiske holocaust sine ofre.

Jeg bryter loven ved å sitere det faktum at fem millioner ikke-jøder døde i hendene på nazistene. Dette går utover og kveler ytringsfriheten.

9. Hevder at Israel er en rasistisk stat.

Det er ikke en påstand. Det er et faktum. Israel er full av rasistiske lover. Den insisterer på å bevare sin rasistiske karakter og dens rett til å innføre apartheid på Vestbredden og Gaza.

10. Hevde at det finnes noe som en «Sionistisk Konspirasjon.»

En rasjonell basis for et slikt krav vil insistere på bevis som evidens for dets gyldighet. Å forby en slik påstand er eksistensielt (israelerne elsker det ordet) diktatorisk.

11. Tilbyr bevis på at jødene og deres ledere skapte kommunismen og den bolsjevikiske revolusjon i Russland.

Det bare ble ulovlig å tilby bevis. Meningene er vedtatt. Ikke bland dem med fakta.

12. Frembringe nedsettende uttalelser om jødiske personer.

Hvorfor begrense det til jødiske personer?

13. Hevde at åndelig ulydige jøder ikke har bibelsk rett til å re-okkupere Palestina.

Hvorfor begrense det til åndelig ulydige?

14. Å hevde at Mossad deltok og var engasjert i 9 / 11 angrepet.

Jeg gjorde det i en artikkel publisert for en uke siden.

Loven vedtatt av den amerikanske kongressen gjør meg anti-semittisk. Den er grunnlovsstridig i strid med First Amendment til Grunnloven. Jeg er en kritiker av Israel når de begår urett og en kritiker av USA når den gjør galt. Til tross for Kongressen, og det er ikke anti-semittisk.

Dr. Paul Balles har bodd og arbeidet i Midtøsten i 40 år – først som en engelsk professor (universitetene i Kuwait og Bahrain), og de siste ti årene som forfatter, redaktør og redaksjonell konsulent. Han har mer enn 350 artikler publisert, med fokus på bedrifter, personlighet profiler, entrpreneurs, kvinnelige grundere, journalister og media, Midtøsten, amerikansk politikk, Internett og weben, forbrukerrapporter, arabere, diplomater, restaurantbesøk og reise.

Han skriver en ukentlig op-ed spalte for Gulf Daily News (engelsk) og Akbar Al Khaleej (arabisk). Han har også redigert syv nettsteder, inkludert bahrainthismonth.com, womenthismonth.com
Se også: Israel and US Apologists Rattled by UN Report on War Crimes in Gaza – By: Paul J. Balles

Å være uenig med Israels herjinger i Palestina er anti-semittisme. Som vi vet består Israel av jøder. Å si det er sikkert anti-semittisk.

Hvem beskyttes?

Hvem har behov for og har ordnet loven for sin beskyttelse?

Alle må forstå at marrano jødiske David Rockefeller (Rockenfeld, Reichenfelder, Reichenfeller) 14) må få lov og ha sin religion og sin farmasøytiske forretning i fred uten å bli kalt morder. Loven må tvinge til toleranse for dette. Å si slikt er anti-semittisk. Rockefeller og Rothschild’s inntok Norge for lenge siden, og har bestemt hvem som skal styre landet like siden, – de politiske verktøy.

Rockefellers farmasøytiske industri sitt eget markedsførings- og salgskontor i Norge, sponset av myndighetene. Og pasientene blir stadig sykere.

“Du vil få en revolusjon, en forferdelig revolusjon. Hvilken retning den tar avhenger av hva Mr. Rockefeller forteller Mr. Hague å gjøre. Mr. Rockefeller er et symbol på den Amerikanske herskerklasse og Mr. Hague er et symbol på dens politiske verktøy.”
“You will have a revolution, a terrible revolution. What course it takes will depend much on what Mr. Rockefeller tells Mr. Hague to do. Mr. Rockefeller is a symbol of the American ruling class and Mr. Hague is a symbol of its political tools.”
Leon Bronstein Trotsky, i New York Times, 13 Desember, 1938. (Hague var en New Jersey politiker)

David Rockefeller må få beholde sin blancofullmakt til å drepe så mange mennesker han kan med sine farmasøytiske kjemiske produkter (det første produkt hans bestefar solgte som medisin var ren råolje på små pene flasker, Standard Oil), produsere så mange kriger han vil – sammen med Baron Rothschild og George Schwartz (Soros), uten at andre skal påpeke dette. Med vennlig hilsen ADL, Den Nye Verdensordens etiske råds formann; Abe Foxman. Med budsjett på $70 millioner dollar per år.

«Så en Ortodoks Jøde lærer fra sin tidligste ungdom, som en del av hans hellige studier, at Hedningene er å sammenligne med hunder.»

«Thus an Orthodox Jew learns from his earliest youth, as part of his sacred studies, that Gentiles are compared to dogs.»
– — Israel Shahak, Jewish History, Jewish Religion, Pluto Press, London 1994

Denne loven er veldig viktig for mange formål. Sephardic jødiske David Rockefeller, er allerede nevnt, – han har nok et beskyttelsesbehov. Han ble ikke så godt mottatt i Chile, så det ryktes at han tatt dekning i en radioaktivsikker bunkers i India med hele sin familie- 2 fulle fly med familiemedlemmer.

http://www.youtube.com/watch?v=GFWzDFjBKUw

George W. Bush på vei til Talmud kurs

Å kritisere George W. Bush (Scherf) på vei til Talmud klasse er anti-semittisme.

Baron Rothschild – Kongen av Israel – Balfour Erklæringen: Fra en sionist til en annen.

George Soros (ungarsk jøde). Kjent for blosterrevolusjoner, og styring av markeder etter sin agenda, spesielt å kollapse dem.

Nicolas Sarkozy (hans far var gresk-ungarsk jøde). Ledende i krigen mot Libya.

Å si at Henry Kissinger er en Vietnamkrig krigsforbryter er sannsynligvis anti-semittisme. Olof Palme ble drept for dette.

Å påpeke at mange av Obama’s rådgivere er jøder, som Rahm Emanuel og David Axelrod er jøder er sikkert også anti-semittisme.

Å si at Paul Wolfowitz, en av hjernene bak PNAC  og tidligere leder av Verdenbanken er jøde er nok forbudt.

Bernanke, sjefen for Federal Reserve System likeså.

Lederen for IMF Dominique Strauss-Kahn, som land må låne seg til fattigfant hos, til renteinntekt for Rothschild og Rockefeller.

General ‘Ike’ Eisenhower (Eisenhauer) («The Swedish Jew») drepte 6 millioner mennesker, ETTER at andre verdenskrig rent praktisk var slutt (Sachs – An Eye for an Eye).  I tillegg til å bombe hospitalbyen Dresden, når krigen i realiteten var over.

Det er ikke tvil om at disse gutta trenger all den beskyttelse som loven og statens håndhevere av loven (politi, militære, sikkerhetstjenester) kan yte dem. Og det gjør de.

«If the people knew what we had done, they would chase us down the street and lynch us.» ~ George H.W. Bush to journalist Sarah McClendon.

Emmanuel Rahm hvisker Obama i øret

For deres del, for å trygge deres sikkerhet, må folk gradvis tilvennes fascismen:

  • Røykelov. Begynnelsen.
  • Terrorlov. Bli befølt og bestrålt på flyplasser.
  • Datalagringsdirektivet. De er redd nå, for konsekvensene. De vet hva de har gjort. De vet folk vil få vite om det. Nye opplysningstiden – Enlightenment.
  • etc.
  • etc.

Alt er en gradvis tilvenning, så vil folk akseptere alt dette for at disse skal trygge sin tilværelse, for all jævelskap de finner på.

Som å koke en frosk levende. Legg han i kaldt vann, så merker han ikke han blir kokt med gradvis økning av temperatur.

I 1969 forutsa Rockefeller insider Dr Richard Day fremtiden slik:  «Reising Vil Bli Veldig Begrenset

(Rockefeller Insider Vowed in 1969: “Travel Will Be More Difficult”)
http://www.infowars.com/rockefeller-insider-vowed-in-1969-travel-will-be-more-difficult/

Norske forhold – de tok også full kontroll over Norge etter andre verdenskrig.

Der er også mange meget fremtrende norske personer som har deltatt i kommunismens og sionismens sak fra 1887 til dags dato. De vil ikke like at dette emnet bringes på bane. Noen, som Arbeiderpartiets Håkon Lie er kjent – som flyttet til Florida, andre er mer i det skjulte.

Synnøve Fjeldbakk Taftø sier i et brev til Folkeaksjonen mot EU Øyvind Aarsnes at på bakgrunn av dokumenter hun hadde funnet mens hun jobbet i Utenriksdepartementet at etter krigen var slutt at ‘britene inntok departementene, de fleste av jødisk hærkomst’. Hvis det skal være dødsstraff for anti-semittisme, hvorfor er det ikke dødsstraff for å internere en Palestiner i verdens største konsentrasjonsleir, Gaza – for denne palestiner er også semitt.

Globalistene og internasjonalistene får vanligvis sin vilje, …. ellers – The Samson Option.

Israel warns Obama to keep Israel safe or America will not be safe

Å si dette og at sionistene vant krigen er sansynligvis anti-semittisk, men sant er det.

Dødsstraff for anti-semittisme i Sovjet

Det samme system har vært praktisert før. Da var det også forbudt å kritisere de som stod bak de største myrderier i menneskehetens historie. Hvorfor skal det være dødstraff for å si sannheten?  Under Lenin i Sovjet, var det dødsdom for å avsløre at 90 % av bolsjevikledelsen var jøder. Bolsjevikene drepte 66 millioner mennesker.

I det forrige århundre, finansierte medlemmer av det britiske Fabian Society dynastiske bank familier i City of London den kommunistiske overtakelsen av Russland. Trotskij i sin biografi refererer til at noen av disse lånene fra disse britiske finansfolk skal ha gått tilbake så langt som 1907. I 1917 ble de store subsidier og støtte for den bolsjevikiske revolusjon koordinert og tilrettelagt av Sir George Buchanan og Lord Alfred Milner. [ingen tvil er det brukt penger fra Cecil Rhodes ‘sørafrikanske gull og diamant arv ] Det kommunistiske systemet i Russland var et «britisk eksperiment» laget til slutt å bli den sosialistiske Fabian modell for den britiske overtakelse av verden gjennom FN og EU. Den britiske planen til overtakelse av verden og skape en «New World Order» begynte med læren til John Ruskin og Cecil Rhodes ved Oxford University. Rhodes i en av sine testamenter i 1877 etterlot sin enorme formue til Lord Nathan Rothschild som bobestyrer for å sette opp Rhodes Scholarship Program i Oxford å indoktrinere lovende unge nyutdannede til formålet, og også etablere et hemmelig samfunn [Royal Institute of International Affairs RIIA, som forgrenet seg til i Round Table, Bilderbergers, i CFR, det trilaterale, etc] for ledende forretnings-og banktjenester ledere rundt i verden som ville arbeide for City å ta med i sin sosialistiske Nye Verdensorden regjering. Rothschild utnevnt Lord Alfred Milner å gjennomføre planen.

Bill Clinton er eksempel på en slik Rhodes Scholarship Program stipendiat.

Som oppsummering av situasjonen på den tiden, skriver den israelske historikeren Louis Rapoport:

«Umiddelbart etter [Bolsjevik] Revolusjonen, ble mange jøder euforisk over sin høye representasjon i den nye regjeringen. Lenins første Politbyrået var dominert av menn av jødisk opprinnelse.

Under Lenin ble jøder involvert i alle aspekter av revolusjonen, inkludert dens mest skitne oppgaver. På tross av at kommunistenes sverget på å utrydde anti-semittisme, bredte det seg raskt etter revolusjonen – dels på grunn av primærfaktor av så mange jøder i den sovjetiske administrasjonen, så vel som i den traumatiske, umenneskelige Sovjettiserings bølgen som fulgte. Historikeren Salo Baron har merket seg at en uhyre stort uforholdsmessig antall jøder sluttet seg til det nye bolsjevikiske hemmelige politi, Cheka og mange av dem som falt på kant med Cheka ville bli skutt av jødiske etterforskere. Det kollektive lederskapet som oppsto i Lenins døende dager ble ledet av jøden Zinoviev, en bedrukken, ondskapsfull, krøllete hår Adonis med en forfengelighet som ikke kjente noen grenser » 1)

«Alle som hadde den ulykke å falle i hendene på Cheka,» skrev den jødiske historikeren Leonard Schapiro, «hadde en veldig god sjanse for å finne seg selv konfrontert med, og muligens skutt av en jødisk etterforsker.» 2)

I Ukraina «Utgjorde jødene nesten 80 prosent av offiserer og byråkratiske Cheka agenter,»  rapporterer W. Bruce Lincoln, en amerikansk professor i russisk historie. 3)

(Cheka, eller Vecheka) Sovjets hemmelige politi ble senere kjent som GPU, OGPU, NKVD, MVD og KGB.)

I sin bok fra 1920, tilbyr den britiske veteran journalist Robert Wilton en tilsvarende vurdering: 4)

All dokumentasjon av bolsjevismens inntog i Russland bærer unektelig preg av innvasjon av fremmede. Mordet på tsaren, bevisst planlagt av jøden Sverdlov (som kom til Russland som en betalt agent for Tyskland) og utføres av jødene Goloshchekin, Syromolotov, Safarov, Voikov og Yurovsky, er handlinger som ikke er av det russiske folk, men av disse fiendtlige inntrengere.

Med unntak av Lenin (Vladimir Ulyanov), var de fleste av de ledende kommunistene som tok kontroll over Russland i 1917-1920 jøder. Leon Trotsky (Lev Bronstein) ledet den røde armé og, for en tid var han sjef for sovjetisk utenrikspolitikk. Jakov Sverdlov (Solomon) var både det bolsjevikiske partiets utøvende sekretær og – som leder av Central Executive Committee – leder av den sovjetiske regjeringen. Grigori Sinovjev (Radomyslsky) ledet den kommunistiske internasjonalen (Komintern), det sentrale organ for å spre revolusjonen i utlandet. Andre fremtredende jøder inkluderte presse kommissær Karl Radek (Sobelsohn), utenrikssaker kommissær Maxim Litvinov (Wallach), Lev Kamenev (Rosenfeld) og Moisei Uritsky. 5)

Lenin selv var for det meste russisk og Kalmuck opphav, men han var også en fjerdedel jødisk. Hans morfar, Israel (Alexander) Blank, var en ukrainsk jøde som senere ble døpt inn i den russiske ortodokse kirken. 6)

En grundig pågående internasjonalist, møtte Lenin med forrakt for all etnisk eller kulturell lojalitet. Han hadde liten respekt for sine egne landsmenn. «En intelligent russer,» bemerket han en gang, «er nesten alltid en jøde eller noen med jødisk blod i sine årer.» 7 )

I den Kommunistiske maktovertakelse i Russland, var helt avhengig av den jødiske rollen. To uker før den bolsjevikiske «Oktoberrevolusjonen» i 1917, sammenkalte Lenin til et topp hemmelig møte i St. Petersburg (Petrograd) hvor sentrale ledere i den bolsjevikiske partiets sentralkomité gjorde den skjebnesvangre beslutningen om å ta makten ved en voldelig overtakelse. Av de tolv personer som deltok i denne avgjørende samlingen, var det fire russere (inkludert Lenin), en georgisk (Stalin), en polakk (Dzerzjinskij), og seks jøder. 8 )

For å lede maktovertakelsen, ble et syv-manns «Politisk Bureau» valgt. Det besto av to russere (Lenin og Bubnov), en georgisk (Stalin), og fire jøder (Trotsky, Sokolnikov, Sinovjev og Kamenev) . 9)

I mellomtiden, i Petersburg (Petrograd) Sovjet – hvis formann ble Trotsky – etablertes det en 18-medlems «Militære Revolutionary Committee» for å faktisk gjennomføre maktovertakelsen. Det inkluderte åtte (eller ni) russere, en ukrainsk, en polakk, en kaukasiske, og seks Jøder. 10)

Til slutt, til å overvåke organiseringen av opprøret, etablerte den bolsjevikiske sentralkomiteen en fem-manns «Military Revolutionary Committee» (Revolusjonær Militær Senter) som partiets operasjonssenter. Den besto av en russisk (Bubnov), en georgisk (Stalin), en polakk (Dzerzjinskij), og to jøder (Sverdlov og Uritsky). 11)

USA’s nye religion

Vi finner også at jødedommen er blitt den offisielle religionen i USA, ved at regjeringen har åpent erklært det er så ved hjelp av offisielt vedtak:

House Joint Resolution 104 (1991v / Bush (Scherf)) anerkjenner og godkjenner de jødiske Noahide Laws, som kaller for halshuggingen av kristne, muslimer, buddhister, hinduer, etc.

Ved å ukonstitusjonelt vedta Noahide Lovene som sin offisielle statsreligion, har myndighetene i USA, ved Bush Sr. som president, ukonstitusjonelt forbudt kristendom, islam, hinduisme og alle andre former for «avgudsdyrkelse» og idoldyrking.  De foretrekker humanismen.

http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/z?c102:H.J.RES.104.ENR:

En visjonær bok, utgitt i 1932 av den jødiske Talmud forskeren Dr. Michael Higger, beskriver den vidunderlige nye jødiske verden. 12) Higger sier at når en jødisk en-verden hersker, Messias, kommer, vil han håndheve jødisk monoteisme. Det vil ikke være rom for «avgudsdyrkende.» «Bare de som er overbevist om Israels guddommelige hensikt i verden, vil være velkommen til å bli med Israel i oppbyggingen av et ideelt åndelig liv på jorden. Israel, de ideelle, de rettferdige mennesker, vil dermed bli åndelig mestere i verden» (s. 41 )

Åndelige mestere, rettferdige – slike som Lev Bronstein (Leo Trotskij)? Eller som David Rockfeller? Ariel Sharon? Som George Bush?

David R. Francis, USA ambassadør i Russland, advarte i januar 1918 i en rapport sendt til Washington: «Den bolsjevikiske ledere her, hvorav de fleste er jøder og 90 prosent av dem er tilbake fra eksil i utlandet, bryr seg lite om Russland eller andre land, men er internasjonalister og de ​​prøver å starte en verdensomspennende sosial revolusjon. «13)

Nederlands ambassadør i Russland, Oudendyke, gjorde mye av det samme poenget et par måneder senere: «Hvis ikke bolsjevismen er kvelt ved fødselen umiddelbart, er den bundet til å spre seg i en eller annen form over Europa og hele verden slik den er organisert og jobbet frem av jøder som ikke har statsborgerskap, og hvis eneste målsetting er å ødelegge for sine egne formål den eksisterende orden på ting. «15)

De ville ha en Ny Verdensorden. Sin Verdensorden. En Verden.

Redd for hvem?

Hva er antisemittisme i dag, to generasjoner etter holocaust? I sin videre utforskning av det moderne israelske liv, reiser den israelske regissør Yoav Shamir verden rundt på jakt etter de mest moderne manifestasjoner av et av de «eldste hat», og kommer opp med noen oppsiktsvekkende svar.

I denne respektløse søken, følger han amerikanske jødiske ledere til hovedstedene i Europa, hvor de advarer de europeiske myndigheter om den stadig økende trusselen om antisemittisme, og han møter på en klasse av israelsk high school-elever på en pilgrimsreise til Auschwitz.

På sin vei møter Shamir den kontroversielle historikeren, Norman Finkelstein, som tilbyr sine upopulære synspunkter på den måten antisemittisme blir brukt av det jødiske samfunnet, og særlig Israel, for politisk gevinst. Han møter også forskere, Stephen M. Walt og John J. Mearsheimer, mens de gir et foredrag i Israel etter utgivelsen av deres bok «The Israel Lobby og US Foreign Policy», om den uforholdsmessig påvirkning Israel-lobbyen i Washington har.

Yoav besøker Yad Vashem, Holocaust Memorial Museum i Jerusalem, der hvor alle verdens ledere må stoppe på deres besøk til Israel. Mens i Jerusalem besøker han sin bestemor som gir sin innsikt til problemet, og erklærer at hun er  den «ekte jøde».

Se hele filmen her:

http://topdocumentaryfilms.com/defamation/

Defamation defamed
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2010/jan/25/israel-race

ADL Statement on «Defamation,» a Documentary Film by Yoav Shamir
http://www.adl.org/PresRele/ASInt_13/5524_13.htm

«Og hvordan vi på det argeste i leirene senere tenkte: Hvordan ville det ha vært som om hver Security operative, da han gikk ut om natten for å gjøre en pågripelse, hadde vært usikker på om han ville komme tilbake i live og måtte si farvel til sin familie? Eller hvis, i perioder med massearrestasjoner, som for eksempel i Leningrad, da de arresterte en fjerdedel av hele byen, hadde folk ikke bare satt der i sine hi, skjelvende av terror for hver banking på utgangsdøren og for hvert trinn i trappen, men hadde forstått at de ikke hadde noe å tape og hadde dristig satt opp i underetasjen i entreen et bakhold av et halvt dusin mennesker med økser, hammere, stokker, eller noe annet som var for hånden? … Organene ville veldig raskt ha lidd av mangel på offiserer og transport, og til tross for Stalins tørst, ville det forbannede maskineri ha grunn til å stoppe opp! Hvis … hvis … Vi har ikke elsket frihet nok. Og enda mer -. vi hadde ingen bevissthet om den virkelige situasjonen …. Vi rett og slett fortjente alt som skjedde etterpå. «
~ Aleksandr I. Solzhenitsyn

Hvem er du mest redd for nå? Den islamske Jihad eller den jødiske lobbyen?

Referanser

1) Louis Rapoport, Stalin’s War Against the Jews (New York: Free Press, 1990), s. 30, 31, 37. Se også s. 43, 44, 45, 49, 50.

2) Sitert i: Salo Baron, The Russian Jews Under Tsars and Soviets (New York: 1976), s. 170, 392 (n. 4).

3) The Atlantic, Sept. 1991, s. 14.; I 1919, tre-fjerdedeler av Cheka personalet i Kiev var jøder, som var varsom for å spare andre jøder. Ved ordre tok Cheka få andre jøder som fanger. R. Pipes, The Russian Revolution (1990), s. 824.; Den Israelske historiker Louis Rapoport bekrefter også den dominerende rollen jøder hadde i det sovjetiske hemmelige politiet på hele 1920-tallet og 1930-årene. L. Rapoport, Stalin’s War Against the Jews (New York: 1990), s. 30-31, 43-45, 49-50. 4 )

4. R. Wilton, The Last Days of the Romanovs (1993), s. 148.

5) Se individuelle oppføringer i: H. Shukman, red., The Blackwell Encyclopedia of the Russian Revolution (Oxford: 1988), og i: G. Wigoder, red., Dictionary of Jewish Biography (New York: Simon og Schuster, 1991). Den prominente jødiske rolle i Russland før 1914 i revolusjonære undergrunnsbevegelse, og i det tidligere sovjetiske regimet, er likeledes bekreftet i: Stanley Rothman og S. Robert Lichter, Roots of Radicalism (New York: Oxford, 1982), s. 92-94.
I 1918 hadde Bolsjevikenes Party’s Central Committee 15 medlemmer. Den tyske akademiker Herman Fehst — siteter publiserte Sovjet annaler — raporterte i sin 1934 studie at 6 av disse 15 var Jøder. Herman Fehst, Bolschewismus und Judentum: Das jüdische Element in der Führerschaft des Bolschewismus (Berlin: 1934), s. 68-72.; Robert Wilton, raporterte dertim0t at i 1918 at Central Committee of the Bolshevik Party hadde tolv medlemmer, av hvorav ni var jødisk opphav og tre var av russisk opphav. R. Wilton, The Last Days of the Romanovs,  s. 185.

6) Etter år med offisiell undertrykkelse, ble dette faktum anerkjent i 1991 i Moskvas ukemagasin Ogonyok. Se:: Jewish Chronicle (London), July 16, 1991.; Se også: Letter by L. Horwitz in The New York Times, Aug. 5, 1992, som siterer informasjon fra det Russian magasinet «Native Land Archives.»; «Lenin’s Lineage?»‘Jewish,’ Claims Moscow News,» Forward (New York City), Feb. 28, 1992, s. 1, 3.; M. Checinski, Jerusalem Post (weekly international edition), Jan. 26, 1991, s. 9.

7) Richard Pipes, The Russian Revolution (New York: Knopf, 1990), s. 352.

8 ) Harrison E. Salisbury, Black Night, White Snow: Russia’s Revolutions, 1905-1917 (Doubleday, 1978), p. 475.; William H. Chamberlin, The Russian Revolution (Princeton Univ. Press, 1987), vol. 1, s. 291-292.; Herman Fehst, Bolschewismus und Judentum: Das jüdische Element in der Führerschaft des Bolschewismus (Berlin: 1934), s. 42-43.; P. N. Pospelov, ed., Vladimir Ilyich Lenin: A Biography (Moscow: Progress, 1966), s. 318-319. Dette møtet ble holdt den 10. oktober (gammel stil, julianske kalender), og den 23. oktober (ny stil). De seks jøder som deltok var: Uritsky, Trotsky, Kamenev, Zinoviev, Sverdlov og Soklonikov. Bolsjevikene tok makten i Petersburg den 25. oktober (gammel stil) – derav referansen til «Oktoberrevolusjonen» – som er den 7. november (ny stil).

9) William H. Chamberlin, The Russian Revolution (1987), vol. 1, s. 292.; H. E. Salisbury, Black Night, White Snow: Russia’s Revolutions, 1905-1917 (1978), s. 475.

10) W. H. Chamberlin, The Russian Revolution, vol. 1, s. 274, 299, 302, 306.; Alan Moorehead, The Russian Revolution (New York: 1965), s. 235, 238, 242, 243, 245.; H. Fehst, Bolschewismus und Judentum (Berlin: 1934), s. 44, 45.

11) H. E. Salisbury, Black Night, White Snow: Russia’s Revolutions, 1905-1917 (1978), s. 479-480.; Dmitri Volkogonov, Stalin: Triumph and Tragedy (New York: Grove Weidenfeld, 1991), s. 27-28, 32.; P. N. Pospelov, ed., Vladimir Ilyich Lenin: A Biography (Moscow: Progress, 1966), s. 319-320.

12) The Jewish Utopia, Michael Higger, Ph.D., The Lord Baltimore Press, 1932, 160 sider.

13) David R. Francis, Russia from the American Embassy (New York: 1921), s. 214.

14) Birmingham, Stephen (1967). Our Crowd: The Great Jewish Families of New York. New York: Harper & Row. Birmingham, Stephen (1997). The Grandees: America’s Sephardic Elite. New York: Syracuse University Press. ISBN 0-815-60459-9.

15) Foreign Relations of the United States — 1918 — Russia, Vol. 1 (Washington, DC: 1931), s. 678-679

Tor Karlstad

En som har gjennomskuet bedrageriene og korrupsjonen. Vil bidra å vekke opp mennesker. Ekspert på Illuminatet.

Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

169 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
En mann med åpenbar agenda
Abonnent
12 år siden

USA’s nye religion (for de rike) er ikke jødedommen, men satanisme definert av den frafalne kong Salomo.

Det var da Salomo ble gammel at konene hans fikk vendt hans hjerte til andre guder. Hans hjerte var ikke lenger helt med Herren hans Gud, som hans far Davids hjerte hadde vært. 5 Salomo holdt seg til Astarte, sidonernes gudinne, og til Milkom, ammonittenes styggedom. 6 Han gjorde det som var ondt i Herrens øyne, og fulgte ikke Herren trofast, som hans far David hadde gjort.

7 På den tiden bygde Salomo en offerhaug for Kamosj, moabittenes styggedom, på den høyden som ligger midt imot Jerusalem, og for Molok, ammonittenes styggedom. 8 Dette gjorde han for alle de utenlandske konene sine, som tente offerild og bar fram slaktoffer for gudene sine.
1. Kongebok, kap 11.

Også frimurerne i Norge, selv de på lavere grader, blir lært at deres ritualer kommer fra Salomo. Salomo ble nok dessverre ikke frelst. Han døde i sin villfarelse. Han nevnes aldri sammen med åndelige troshelter i de nye testamentet.

Men vi har mer enn Salomo, vi har den trofaste kongenes Konge. Davids rotskudd heter Jesus. Den ydmyke av hjertet som gav sitt liv for å vinne evig frelse for deg og meg.

Dronningen fra landet i sør skal stå fram i dommen sammen med mennene i denne slekt og dømme dem. For hun kom helt fra jordens ytterste grenser for å lytte til Salomos visdom – og her er mer enn Salomo. Lukas kap 11.

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  En mann med åpenbar agenda
12 år siden

Fighter
Du må huske at bak Salomo som i alle andre kongedømmer står en gruppe maktpersoner som egentlig styrer. Makten bak makten. Selv om sammensvergelse og konspirasjon er triggerord for medlemmer i skepsisfamilien, så forteller historien at så er tilfelle. Bak David og Salomo var det et prestestyre. Disse representerer guds ord og når man leser hva gud mener i de hellige skrifter, så er det egentlig hva prestestyret mener. Disse var de beste til å tolke gud. Derfor hopper Gud i eufori opp og ned når Salomo gifter seg med faraoens datter som egentlig ville vært en styggedom om ikke presteskapet hadde sett for seg at ekteskapet ville føre til fred i regionen og rikdom i eget kongedømme. David hadde også mange koner.

Bibelen forteller om konflikter innad i prestestyret og en sammensvergelse mot en ung ydmyk Salomo som ikke så på seg selv som stor nok til oppgaven som han hadde fått. Det var grupperinger som ville ha Salomos storebror Adonja som konge. Adonja var den eldste av Davids gjenlevende sønner og i følge tradisjonen Davids tronfølger. Allikevel foretrakk David og sannsynligvis mesteparten av prestestyret Salomo. David som hadde tilgriset sitt sverd i blod var ikke funnet verdig til å bygge guds eneste tempel. Salomo ble funnet mest verdig fordi han ville styre landet gjennom et lydhørt hjerte og en gudegitt evne til å skillne mellom ondt og godt. Salomo var kjent som verdens klokeste mann. Salomo brydde seg ikke om konene og konkubinene var jødisk slekt og, jeg regner med at noen prester mente gud ble vred av dette. Historien forteller om den mørkhudede, rike dronningen av Saba og hvordan de fant den store kjærligheten. Salomo glemte byggingen av tempelet og fikk kritikk for det og det antydes at den mørke skjønnheten ikke var spesielt populær blant slavene og maktapparatet. En hedensk mørk kvinne kunne ikke forstyrre arbeidet med guds tempel selvfølgelig. Dronningen lærte om Salomos gud og ville bringe kunnskapen hjem til sitt rike. Historien fortelles også i Kebra Nagast. Jeg tipper at Salomos kjærlighet til dronningen av Saba var det som førte til hans fall. Jeg tror Salomo ønsket sin sønn Menelik som tronarving (som han hadde med dronningen av Saba, Makeda). Det sies at sola sluttet å skinne i Israel og pakten med gud ble ført ut av landet. Man kan vel tenke seg reaksjonene til prestestyret og faraoen isåfall. Salomo levde de siste årene i depresjon over å ha latt den store kjærligheten seile av sted. Jeg tror ikke Salomo døde av alderdom, og Salomos sønn fikk som profetert aldri styre over Israel. I ettertid har verden blitt styrt av hiarki og hemmelige brorskap. Etiopiske jødiske, etterkommere av Salomo er de som blir behandlet dårligst i Israel i dag, sammen med ortodokse jøder og arabere utgjør de den største del av befolkningen som lever under fattigdomsgrensen. 1/4 av befolkningen har problemer med å skaffe seg nok mat og klær. Samtidig lever Rotschild og sionister i overflod.
Moralen i historien er: Ingen kan regjere over Israel og verden med bomber og granater. Kun igjennom likeverd og et lydhørt hjerte og evne til å skillne mellom godt og ondt. Vold avler vold, det vet alle. Bare vi får kriget i noen tusen år går vi lei og skjønner det som vi allerede vet og handler deretter. Da kan verden og Israel få oppleve en messiansk tid i fred, men at noen skal komme dalende på en sky og ordneopp er lite sannsynlig. Vi må nok ordne opp i dette selv.
http://vimeo.com/8462353

lagresom
lagresom
Abonnent
Svar til  En mann med åpenbar agenda
10 år siden

Ikke uten grunn for at det finnes såpass mange lover som forbyr revisjoner mot Holocaust.
Siden dette er en del av ett større bilde.

Det er en viss enighet om at Auschewitz var en arbeidsleir.
Hva skulle tyskerene oppnå ved å drepe sin egen arbeidsstokk, som de hadde tilgang til hele tiden?

Og videre:
Göebbel ville vært misunnelig dersom han hadde klart å oppnå det samme som de jødiske kreftene har gjort etter krigen:
Å «benekte» holocaust er gjenstand for en slik fordømmelse og flytting av fokus, eller ad hominem vi ikke ser i andre tema, selv ikke 9/11, eller 22/7, tiltross for at det emosjonelle aspektet ligger nærmere i tid enn KZ leirene og dets umenneskelige vilkår for eksistens med slavearbeid og overgrep.

huskarlahvot
huskarlahvot
Anonym
12 år siden

«Er de like voldelige i handling som i ord, så er dette en livsfarlig gruppe av mennesker. Vi spår at noen av deres unge elever kommer til å foranledige voldelige angrep mot hvem deres nevnte ledere hausser opp motstand mot.»

Dette er jo en fantastisk projisering med tanke på at en av Nyhetsspeilets redaktører har gjentatte ganger oppfordret direkte til vold mot Stortingsrepresentanter.

huskarlahvot
huskarlahvot
Anonym
Svar til  Tor Karlstad
12 år siden

Jeg husker godt at Armin Bahrami gikk inn for angrep på og tvangslobotomering av Stortingsrepresentanter i fjor. Han gikk også inn for massemord av millioner av de han kalte «eliten». Nå suger søkesystemet her på NS hardt, så det enkleste er å få Bahrami til å bekrefte det. Hvis han nekter, så skal jeg alltid finne det, og det blir da desto pinligere for han når det fremvises. Det er sikkert også andre som husker han skrev dette.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  huskarlahvot
12 år siden

Det er godt mulig lahvot, du finner vel ikke en person over barnehage aldrer i Norge som ikke har slengt ut av seg noe lignende, ja hele Europa tar til gatene i økende omfang med samlede ytringer som langt overgår det du beskylder Armin for

PST brukte jo milliarder på å pøve å endre loven så meninger og tanker skulle bli straffbart da Batti hadde ytret til en kompis som han satt sammen med i en bil at han håpet jøder måtte brenne i hell… eller noe sånt som de klarte å finne etter titusner av timer med opptak etter årevis med ekstrem overvåking av selv den minste lyd av han og de rundt han, men merklig nok så tapte de så de sang etter i høyesterett

Armin har kanskje sagt han ønsker Stortingsrepresentanter lobotomert som de fleste andre i landet, men da vil jeg vel påstå at det er verre med de som faktisk gjør alvor av truslene sine som Stortingsrepresentantene som kidnapper og tvangsinlegger 10 000 i året enda bare 1 av 10 er til fare for seg selv og andre men det er som Rochefeller sa : I Norg er de så dumme at der kan vi fritt eksprimentere på folk, I Norge er det ingen som saksøker sykehus

Marshallpakken forplikter

Men de som burde vært tvangsinlagt som de selvutslettende medlemene i selvmordsculten skepsis som både er til fare for seg selv og andre går helt fri til stor fare for menneskeheten

Psykopatene og landsvikerene sitter rundt på sine greiner og skryter til hverandre over hvem som klarer og sage ned greina de sitter på raskest mulig

Bruk motorsag sier Dyret Dal og en samlet zombie flokk roper hallleluja i kor :D

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  huskarlahvot
12 år siden

Tenk hvor mye mer seriøs du hadde blitt tatt dersom du hadde gjort forarbeidet ditt å lagt ved sitatet selv istedet for å be Armin bekrefte din påstand, eller er du så giddalaus at du ikke vil bruke tid på Nyhetsspeilets «elendige» søkesystem?

Å husk å legge ved hele innlegget og artikkelen slik at alle kan se hvor forferdelig Armin`s uttalelser er.

Armin Bahrami
Forfatter
Svar til  huskarlahvot
12 år siden

Du kaller det hatfulle angrep mot Stortingsrepresentantene, jeg kaller det kjærlighet for mitt lidende folk. Det du gjør er å fordømme meg for å ønske rettferdighet.. Det du gjør er å forvirre massene, fremstille meg som den gale, når alt jeg ba om var at vi så for oss at vi svarer med samme mynt, medisin, og behandling denne eliten gir oss, når en kaster stein på deg en gang, er det greit, andre gang,greit, for jeg er ikke voldlig, men fjerde gang tar jeg stenen og slår tilbake, da vil det ikke være mer vold. Det er tiltrekkningsloven, kødder du med meg, har jeg rett til å kødde med deg, hvis jeg ikke gjorde det, ville jeg vært dum.

Justice.. Politiet kan ikke beskytte og tjene, vi må gjøre det selv. Ungdommen og de godt voksne sliter med identitetsproblemer, dere vet ikke hvor dere kommer fra, dere vet ikke hvor dere er på vei.

Nyhetsspeilet vet.

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  huskarlahvot
12 år siden

Hvilket lidende folk? Det norske?

PST bruker milliarder på å endre hvilken lov sa du, smurfen?

Shit der kommer smurfenesa brasende ut av skjermen, nok en gang!

Armin Bahrami
Forfatter
Svar til  huskarlahvot
12 år siden

Enda en som prøver å stenge nyhetsspeilet med falske anklagelser og fabrikerte løgner. Dere profesjonelle løgnere er her kun for å stanse den frie tanke.

huskarlahvot
huskarlahvot
Anonym
Svar til  Armin Bahrami
12 år siden

Følte du deg truffet?

Grammaton Retard
Grammaton Retard
Anonym
Svar til  huskarlahvot
12 år siden

Grisen,

snakket jeg til deg? følte du deg truffet, siden du også gikk fem på den gangen?

for å sitere en kjent smurf/gris: På tide at jævla apehuer våkner opp.

Grammaton Retard
Grammaton Retard
Anonym
Svar til  Armin Bahrami
12 år siden

Enda en paranoid uttalelse fra han som mente varsleren var en troverdig kilde for avsløringen av regjeringens planer med vindmøller……

Armin,
Mener du at dine uttalelser rettferdiggjøres av at andre har sagt og gjort verre ting?
Hva slags problemløsingsmetodikk er dette?

Hvis du ønsker fred, så skyter du vel ikke ambassadøren, gjør du vel?

Armin Bahrami
Forfatter
Svar til  Grammaton Retard
12 år siden

I shot the president, but i dident shoot the soldiers.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Grammaton Retard
12 år siden

Ved å dra frem den vindmøllasaken så beviser du jo hvem du er og hvor du kommer fra Retard
Da var det ikke så dumt av meg å hoppe galant over de hundrevis med desinforkommentarene dine på NS aliekvel da jo :D

Armin Bahrami
Forfatter
12 år siden

Det at Asbjørn og Terje på oppfordring gjennom NRK – IKKE tørte å stille opp i studio for live-debatt beviser at våre kritikere tåler ikke å få svar på flekken, slå under beltet – lyv – og løp !

Forøvrig er ikke NRK alene om denne hekseprosessen; George Bush sa det » Let us not tolerate any concpiracy theorys about 911″ og Obama fulgte etter og advarte befolkningen i trusselaktighet, om at folk som IKKE tror på regjeringen er mulige «domestic terrorists», ikke nødvendigvis en venn av fred, frihetsaktivist og rettferdighetsøken for alle og ikke bare de hellige allierte, nei, du er en fiende av landet og en mulig massemorder..

Denne formen overføres gjennom FOX news og annet propaganda som agnslukere Terje og Asbjørn rått svelger, og videreformidler og opprettholder tidenes største løgner, som krigen mot «kreft» disse menneskene her er så trangsynte ignorante; «la meg fortsette å tro verden er så perfekt så vi kan ha skeptikertreff på pubben og drikke oss drita» enten vet de 100% at styresmaktene og globale eliten er ondsinnede konspiratoriske historieforsøplere og tyrrani-frembringende millitær-diktaturskap i en FN-ledet verdensuorden, eller så er de superparanoide, noe de ofte anklager andre for å være, som tørr å rocke samfunnets grunnlag, imotsettning til skeptikernes virkelighetsflukt der verden slettes ikke er så perfekt og på stabil kurs, jeg tror de rett og slett er redd for sannheten.

Jeg mener Asbjørn Dyrendhal og Terje Embeland bør anmeldes for å spre falske beskyldninger som kan føre til at frigjøringsaktivister, skribenter og den nye verdensorden-kritikere utsettes for systematisk trakkasering, av myndigheter og enkelt-personer, som ledes til å tro Nyhetsspeilets frihavn for frie radikale meninger består av jødehat, 100 av 400artikkler faktisk, det kreves et journalistisk etterarbeid og kvalitetskontroll fra NRK sin side, og grundig gå til verks, bekrefte Terje Embelands vanvittige påstand og demonisering, eller anmelde han for å hate-speech, dvs; du hater noen så sterkt at du fabrikerer løgner for å sverte, hetse, og etterhvert motivere vodlige handlinger mot utsatte gruppen. At konspirasjonsteorier fører til terrorisme er også en løgn, det fører kun til bedre kosthold, bedre helse, større bevissthet, mindre Tv titting, mer egen-tenkning, positivitet, en ser lyst på fremtiden selvom det ofte gjør vondt å vite hvordan massene misledes av massemedier og verdensledere, så er det bedre å vite, sånn at man kan stoppe faenskapet til satanistene som styrer denne verden som den er i dag.

Big up til NRK, uansett ! Jeg syns dere virkelig har forandret dere de siste årene, stå på ! Det er håp i dere.

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
Svar til  Armin Bahrami
12 år siden

All PR er god PR så dette vil sikkert få enda flere lesere på NS.

Det er litt synd at man ikke får anledning til å diskutere sak og bevis, men sånn er det når sannheten forsøkes holdt skjult. Å høre på dårlig kvalifisert gjetning og generalisert synsing om hvem som er på NS og hvilke sosiale miljøer (eller mangel på sådanne) vi ferdes i var befriende, det viste at de ikke har peiling.

Å avvise diskusjon pga Holocaust-fornektelse er blitt en trend innen akademia, selv om man diskuterer boikott av Israel i samme miljøer. Hvis det er slik at Dyrendal mener Gaarder tar feil om Holocaust, eller andre ting, burde han ta debatten. Men det tør han dessverre ikke. Mon tro hvorfor.

klumpen
Abonnent
Svar til  Balle Clorin
12 år siden

«Å avvise diskusjon pga Holocaust-fornektelse er blitt en trend innen akademia, selv om man diskuterer boikott av Israel i samme miljøer.»

Ja, hvorfor blir ikke f.eks NyS invitert til diskusjon om hva man skal gjøre etter 60 år med undertrykkelse, drap og mishandling av palestinerne? Svaret er enkelt: NyS fremmer et like ille menneskesyn gjennom sitt repeterende jødehat. Dere er ikke et hakk bedre sjøl. Jeg får lyst til å sette både israelske myndigheter og NyS-redaksjonen inkludert diverse kommentatorer på første båt til Bjørnøya. Så kan dere komme tilbake når dere har bestemt dere for å ikke ødelegge for resten av oss.

M.JOHAN
M.JOHAN
Abonnent
Svar til  klumpen
12 år siden

Dem tør ikke, å latterlig gjøre har mye større gjennomslags kraft, dem opprettholder inntil videre status quo.
Du er jo ett godt eksempel, du er totalt fri for egne tanker og meninger.
Du hadde nådd langt i World championships of arrogance holdt årlig i Tel Aviv.
Det du ikke ser, er jo at skribentene ikke er jøde hatere men belyser realiteter som jødene har vært offer for , sionistene har brukt sine jøder som skyteskiver for å få sympati til og gjennomslag for sitt verdens emperium.

Å stille spørsmåls tegn ved at 6 millioner jøder ble drept er ikke ett tegn på jødehat.
Det kom frem i aviser så tidlig som i 1942 at 6 millioner jøder hadde blitt drept, så er spørsmålet når var det de fleste angivelig skulle ha blitt gasset, jo overalt ble / blir det skrevet fra slutten av 1942 til 1945.

Offeret er deg selv.

klumpen
Abonnent
Svar til  klumpen
12 år siden

Hadde jeg kun satt israelske myndigheter i båten på veien til Bjørnøya, så ville du bifalt innlegget. Men når jeg slenger NyS oppi den samme båten så har jeg plutselig «totalt fri for egne tanker og meninger.»

sitat: «Det du ikke ser, er jo at skribentene ikke er jøde hatere men belyser realiteter som jødene har vært offer for , sionistene har brukt sine jøder som skyteskiver for å få sympati til og gjennomslag for sitt verdens emperium.»

Det DU ikke ser er at ifølge NyS finnes det så få «ekte» jøder at det holder meg ei hånd for å telle dem på fingrene. Resten er sionister og satanister.

Armin Bahrami
Forfatter
12 år siden

Ingen kødder med KONSPIRASJONSAVSLØRINGSFAKULTETET !

Bare de som ønsker å skjule sannheten

Armin Bahrami
Forfatter
Svar til  Armin Bahrami
12 år siden

Jeg står på YOUNGSTORGET fra 11.00 – 19.00 idag og selger BevissteSkjorter.no, deler ut flyers, preker, tar imot hemmeligheter, gir bort info-stickers, og! Er åpen for debatt og samtale med Journalister fra NRK eller Humanist, skeptikere eller satandyrkere, dere alle er velkommen.

Vandalf
Vandalf
Abonnent
12 år siden

«Hvem er du mest redd for nå? Den islamske Jihad eller den jødiske lobbyen?»

La oss frykte litt mindre!

Ekstremisme er ekstremisme, enten den er jødisk, islamsk, hvit, mørk, religiøs, antireligiøs etc.

Saken er den, Tor, at ekstremisme finnes i alle samfunn. Fellesnevneren er at de er dedikerte og fanatiske. Noen grupperinger er mektige, velorganiserte ressurssterke og diskre. Andre er løst organisert, har lite ressurser og ingen klar strategi annet enn være ekstreme.

Viktig å merke seg er at de ekstreme i all hovedsak er i mindretall, og at moderate krefter, som også finnes i alle samfunn tallmessig er overlegne.

Nyhetsspeilet er også ekstremt til tider. Ekstremt i sine antagelser, beskyldninger og påstander feks i denne artikkelen hvor humanister og skeptikere betegnes som

«en statsstøttet bevegelse av ekstremistshumanister og ‘skeptikere’, en svært farlig og voldelig gruppe, som bygger systematisk aggresjon mot Nyhetsspeilet og lignende, samt deres journalister og skribenter, som kan føre til at noen av deres unge følgere kan bruke vold og ekstremistiske tiltak mot journalister, skribenter eller publikum. De er ofte å finne i kommentarfelter over hele det norske internettet og hva som kjennetegner dem alle er deres svært aggresive holdning og uttalelser mot alt som ikke stemmer med deres agenda.»

Her synes jeg du bygger opp under et fiktivt fiendebilde, som ikke har rot i virkeligheten.

Ikke glem at det å skape fiendebilder som ikke har rot i virkeligheten er et av ekstremismens klareste kjennetegn…

Selv synes jeg denne artikkelen oser av fremmedfrykt, ekstreme holdninger, i tillegg til at den er skjemmet av en rekke faktafeil som feks at bombingen av Dresden skjedde etter at 2 verdenskrig var slutt.

Hvordan røykelover skulle være et utslag av fascisme har jeg også vanskelig for å se. Selv er jeg glad for å kunne sitte på restaurant eller være på et utested uten å ha folk i nærheten som blåser røyk min vei. Ikke alle lover trenger å inngå i en større og skjult agenda.

Noen er der faktisk for å beskytte liv og helse, tro det eller ei…

M.JOHAN
M.JOHAN
Abonnent
Svar til  Vandalf
12 år siden

Heisann Vandalf
Røykeloven er absolutt facistisk.
Mennesker har røyket siden tidenes morgen, men på 80 tallet begynte røykelovene å tre i kraft, hva har skjedd!!!!!!
Se rundt deg, f.eks folk koser seg ikke lengre ute på byn.
I en by på vestlandet utenfor Stavanger var gatene fulle av folk på 80 og 90 tallet i helgene, i dag er gatene tomme.( dette ikke bare pga røykeloven)
Jeg kjenner veldig mange som kun røyker når de drikker, disse og alle røykerne tenker seg om 2 ganger før de tar turen på byn i dag.
I østeuropeiske land røyer størsteparten av befolkningen enda, og det er mindre forekomster av kreft?
Hva her skjedd i vesten der de fleste slutter å røyke mens statistikken på kreft bare øker, allt har blitt farlig, det skapes bare frykt, frykt, frykt, terror, terror og atter terror for at ett fåtall av sauer som bare adlyder skal få gå rundt og føle seg friske og trygge.
Sannheten er at hvis en ikke stresser, frykter og missionerer, men heller ler, morer seg og ikke frykter, ei heller peker pekefinger på alle andre, ville verden vært et fin plass for oss alle der vi ville ha vist hverandre respekt og godtatt at vi alle er forskjellige.
Vi ville vært i harmoni med hverandre, men i stedet går vi nå tider i møte der alle skal være like., med anti røykelover, anti bensin biler og anti dit og datt.
Hva med co2 avgiftene da, dette er tidenes største svindel, vi puster in og puster ut co2, plantene puster inn co2 og frigir oksygen, det samme med plankton og korralrev, herregud folkens dette lærte vi jo på skolen.
Naturen har alltid korrigert seg selv før, hvorfor skal den plutselig ikke klare det nå.
En annen ting vært og nevne, er jo at visst det etablerte hadde innvilget patentene som kan få en forbrennimngsmotor til å gå på annet enn bensin.
teknologien er der.( men dette hadde jo ikke toppene tjent penger på)
Dessuten kan neppe oljen være fra fossiler, men heller :

After considerable research, in 1956, Russian scientist Professor Vladimir Porfir’yev announced that “crude oil and natural petroleum gas have no intrinsic connection with biological matter originating near the surface of the earth. They are primordial [originating with the earth’s formation] materials which have been erupted from great depths.”

If your eyeballs didn’t fall out when you read that, you might want to read it again.

http://www.crisisbydesign.com/blog/global-warming/oil-is-not-a-fossil-fuel-2/

Vi er absolutt offer for facisme i dag, øst europere som kommer til Norge i dag,klør seg i hodet når dem kommer hit, for det var jo ekaskt dette dem rømmte fra.

I papirutgaven av Dagbladet i ett sitat hentet fra lesrenes innlegg sist fredag sa Gro Harlem Brundtland etter nederlaget ved første eu avstemmning.
«Det finnes andre metoder«
Ja sannelig, i dag er vi jo på topp med hele 99,8 % innførte eu direktiver.
Vi er best i Europa folkens.

Vet sannelig ikke hva du kaller for facistisk, men når noen få bestemmer hva folket kan i sin beste kvaklitets tid, er det sannelig ikke frihet i hvertfall.

Men hva er eu rådet kjære venn og hvorfor blir saker som dld innført når 75 % av befolkningen er imot.
http://en.wikipedia.org/wiki/Fascism

?????????????????????????????????????????

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  M.JOHAN
12 år siden

M.Johan;

Nå skal ikke dette nødvendigvis være en røykedebatt, jeg bare påpekte en av artikkelens mange rariteter, men jeg vil legge til at hvorvidt mennesker har røykt siden tidenes morgen ikke er noe argument for å ikke forby røyking på offentlig sted.

At folk ikke koser seg på byen lenger stemmer ikke. At niktotinslaver eventuelt ikke koser seg ute lenger driter jeg i. Kan hende det er noen røykere som fremdeles furter og holder seg hjemme, men de om det. De er i mindre tall og det skulle bare mangle at de ikke holdt røyken og stanken sin for seg selv.

M.JOHAN
M.JOHAN
Abonnent
Svar til  Vandalf
12 år siden

Ja, og det er dine ord, siden du ikke røyker, her viser du ett prak eksempel på at det du og likedannede gjør er «supreme«.
Her kommer facisten i deg frem enten du liker det eller ikke, hvorfor skal du bestemme hva jeg kan/skal gjøre????????????????
Hva med alle dem som foretrekker enn røyk??
Røykere blir i dag sett på som tapere.
Det går i en rettning av et samfunn med tapere og vinnere, konkuranse.
Hvem er konkuranse godt for?
Det er dem som vinner, hvor mange er det av dem?????
Vi blir oppvokst med konkuranse fra alle hold.

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  Vandalf
12 år siden

Jeg er festrøyker, liker å ta meg en blås etter et godt måltid, og har ingen problemer med at jeg ikke kan røyke inne, enten jeg er på pup eller restaurant. Jeg ser heller intet fascistisk i at lovverket er slik.

Dette handler ikke om jeg jeg skal bestemme hva du kan eller ikke kan gjøre. Synes du det er greit at du kan sitte i baren og blåse røyken din i retning av en ikkerøyker?

Skal vedkommende måtte finne seg i det?

Ja samfunnet er konkurranseorientert, men hva har det med saken å gjøre?

Ellers er det du som trekker frem taperkortet. Selv tenker jeg ikke slik om folk som røyker.

M.JOHAN
M.JOHAN
Abonnent
Svar til  Vandalf
12 år siden

Når jeg er i nærheten av en ikke-røykere, spør jeg om det er i orden at jeg tar en røyk, det kalles respekt for medmennesker, har du noen gang sett en røyker stå og overtale en ikke-røyker eller stå og le av en ikke røyker????

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
Svar til  Vandalf
12 år siden

Nei, la oss ikke la dette bli noe røykedebatt, men la oss kverulere litt rundt den likevel, siden du er så godt i gang. :-)

Hvis man har røyket siden tidenes morgen er jeg enig at det at det ikke er argument for å forby det på offentlig sted, men det er heller ikke noe motargument. Om man bruker argumentet om å holde stanken for seg selv, hva med alkoholstank, svettelukt, promp og parfyme? Hvis flertallet mente det også var til sjenanse, skal dette forbys? Poenget mitt er at det må finnes rom til oss alle, og at serveringsteder selv må bestemme hvilket publikum det vil ha, røykere, ikke-røykere eller blanding. Noen påstår det er helseskadelig med passivrøyking, men er man på byen og drikker alkohol blir man skadet uansett.

klumpen
Abonnent
Svar til  Tor Karlstad
12 år siden

«- å skape fiendebilder som ikke har rot i virkeligheten er et av ekstremismens klareste kjennetegn…»

Og der har vi kjernevirksomheten til NyS, som ser Satan på hvert gatehjørne.

klumpen
Abonnent
12 år siden

Trist å se at redaksjonen og hele alternativbransjen er så lamme at de ikke engang merker at de blir tatt bakfra av nazister.

M.JOHAN
M.JOHAN
Abonnent
Svar til  klumpen
12 år siden

Du kan sannelig bidra i debatter klump.
Setter virkelig pris på din innsats med å dokumentere, slik som du etterlyser dokumentasjon konstant.
Kan du gi oss noen konkrete eksempler, gjærne fra egne erfaringer?

kj
kj
Abonnent
Svar til  M.JOHAN
12 år siden

M.Johan:
Kan du vennligst lese ergons siste innlegg og deretter komme med et konkret
eksempel… gjerne fra egne erfaringer… (vi tåler å høre det meste…)

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
Svar til  klumpen
12 år siden

Trist å se at det meste av befolkningen er så lamme og desinformerte at de ikke engang merker at de blir tatt bakfra av nazister.

kjemisk
kjemisk
Abonnent
12 år siden

For 20-30 år tilbake og før det fantes det svært lite dokumentasjon rundt ulliminati og hvordan sionismen hersker, også hva som ligger bak verdenskrigene og opprettelsen av Israel. I dag har vi dokumentasjon og historiske fakta i tillegg til det som skjer daglig som et klart vidnesbyrd på at det er mektige og mørke krefter som hele tiden har trukket opp de store linjene i samfunnet i vår tid.
For over to år siden begynte jeg å studere dette, både over nettet, blader og i andre medier. Grunnen til dette var at jeg i diskusjoner med kristensionister oppdaget en del vrangtolkninger av Gud i Hans Ord for bla. å rettferdiggjøre Israels opprettelse og voldsbruk. I utgangspunktet var jeg inneforstått og fortrolig med at statens opprettelse var etter Guds Ord og at dagens jøder er de kjødelige etterkommere av det sanne Israel. Når jeg begynte å studere hva andre skrev om dette, har det gått gradvis opp for meg at vi lever på grove historiske løgner og forfalskninger, både i det hva Bibelen sier og hva vi kan tilegne oss gjennom hva oppegående og sannferdige mennesker, som f.eks. Innleggets forfatter skriver om dette.
For noen generasjoner siden fantes det knapt dokumentasjon på dette. Men i dag finnes dette så grundig dokumentert, også av insidere og personer høyt oppe i samfunnet, at en vanskelig kan la være å ta slikt inn over seg og la være å fatte disse realitetene. Det er enkelte dokumentasjoner og historiske fakta som rett og slett IKKE kan stemples som løgn og antisemittisme!
At oppegående og høyt utdannede mennesker som er trenet og opplært i kritisk tenkning og analyse ikke klarer å ta helt åpenbare sannheter og realiteter innover seg, er ikke bare sørgelig og beklagelig, men også skadelig for vår videre eksistens som mennesker.
Jeg syntes vi har mange meget dyktige, intelligente og høyt utdannede unge mennesker og forskere i dag som besitter en integritet som det står respekt av! Har selv jobbet sammen med forskere, både kanidater og doktorer i sine respektive fag. All ære til dem!
Men hvis deres kritiske sans blir å forhindre enkle realiteter og reelle fakta og sannheter av hva som skjer i samfunnet, da kan en si at de er mer til skade for samfunnet enn til nytte hva gjelder disse ting.
En av grunnen, tror jeg, kan være at mange studenter og nyutdannede ikke tør å tenke selv, men er styrt av den generelle meningsdiktatur som herjer slike miljø, der det er forbudt å tenke selv hva angår det som er blitt stemplet en gang i fortiden som konspirasjonteorier. For et dårlig rykte er det ikke mulig å bli kvitt.
En annen grunn kan også være at det er mange useriøse aktører som tar på seg arbeide med å skulle avsløre ting som innleggets forfatter tar opp. Men disse går ofte for langt, og lar ofte spekulasjoner og ville teorier som kommer fra sitt eget hode være retningsgivende. Disse gjør da mer skade for saken enn den gavner.
Men det gir oss ikke årsak til å forkaste alt. Men det burde lære oss å skille ut det som en kan forkaste og det som er dokumenterbart og grundig underbygd av dokumentasjon og fakta av personer som selv har vært med på dette og vet hva spillet går ut på, og av personer som har hatt høye posisjoner i samfunnet som vet noe de mørke kreftene for alt i verden prøver å forhindre at ikke må komme for dagen, men som allikevel ikke har klart å forhindre at litt har kommet den vanlige mann for øre

kjemisk
kjemisk
Abonnent
12 år siden

Forøvrig: Takk for godt innlegg!

Ulven
Ulven
Abonnent
12 år siden

Anti-defamation League bruker «jødehat-kortet» for at kriminelle sionister og maktmisbrukere skal få gjennomføre sine fæle planer upåtalt!

ADL, Zionist Policies Causing Rise In Anti-Jewish Sentiment

By Leland Lehrman leland.lehrman@gmail.com 8-27-2005

I am an American citizen of Jewish heritage concerned about the methods and doctrines that the criminal leadership of the Jewish and Zionist hierarchy have promoted worldwide. I feel that Jewish Americans need to affirm loyalty to the Constitution of the United States of America as well as the Ten Commandments and the Golden Rule, rather than the racist attitudes of the Talmud and other Jewish scriptures.

My former intelligence friends are advising that I move quickly to publicize my situation in order to protect myself through publicity.

The central assertion that the ADL makes is that I am «promoting the Protcols of Zion.» On the face of it, that is incorrect, because, in fact, I am deploring the Protocols of Zion, which is without doubt, a template for world domination by a criminal elite.

http://www.rense.com/general67/adlpol.htm

Takk og pris for at det finnes oppriktige og modige jøder som gjennom å risikoere eget liv og helse står opp mot USAs kriminelle sionist-tyranni!

Legg merke til avsnittet: «Mine venner i etterretningen ba meg publisere mine synspunkter hurtig, for å få sikkerhet gjennom publisering…!»

ZeitVenusProject
ZeitVenusProject
Abonnent
12 år siden

Hva er vitsen med debatt og kommentarfelt når ingen av oss kommer til en konklusjon? Når jeg leser disse kommentarene merker jeg at folk innerst angriper hverandre uten stopp. Hvor lenge skal vi diskutere om hvem som har rett?

arifkarim
arifkarim
Abonnent
12 år siden

Det er sionister selv som står bak antisemittisme:
«Zionism Promotes Anti-Semitism
Theodor Herzl (1860-1904), the founder of modern Zionism, recognized that anti-Semitism would further his cause, the creation of a separate state for Jews. To solve the Jewish Question, he maintained “we must, above all, make it an international political issue.”

Herzl wrote that Zionism offered the world a welcome “final solution of the Jewish question.” In his “Diaries”, page 19, Herzl stated “Anti-Semites will become our surest friends, anti-Semitic countries our allies.”

Zionist reliance on Anti-Semitism to further their goals continues to this day. Studies of immigration records reflect increased immigration to the Zionist state during times of increased anti-Semitism. Without a continued inflow of Jewish immigrants to the state of «Israel», it is estimated that within a decade the Jewish population of the Zionist state will become the minority.»
http://www.jewsagainstzionism.com/antisemitism/zionismpromotes.cfm

Dette er en politisk agenda som går flere hundre år tilbake i tid og har ingenting med jødedom å gjøre:
«Jødene har sine egne eksklusive jødiske frimurerorganisasjoner. B’nai B’rith (Sons of the Alliance) er den største jødiske frimurerorganisasjonen i verden. Den ble opprettet av familien Rothschild 13.oktober 1842 i New York av 12 jødiske menn som skulle symbolisere de 12 jødiske stammene som skal styre verden. Grand Master Simon Wolf var ivrig talsmann for den jødiskkontrollerte slavehandelen. I 1932 var det hele 103 jødiske B’nai B’rith losjer i Tyskland. Hitler stengte alle frimurerlosjer bortsett fra B’nai B’rith losjene. Hitler var sannsynlig barnebarn av Salomon Mayer Rothschild i Wien med jødiske livvakter.»
http://forum.hegnar.no/post.asp?id=16455757

Kanskje året 1948 for opprettelsen av Israel var ikke så tilfeldig allikevel:
«Apart from this general Messianic theory, there was another computation, based on an interpreted passage in the Zohar (a famous Jewish mystical text), and particularly popular among the Jews, according to which the year 1648 was to be the year of Israel’s redemption by their long-awaited Jewish Messiah.

At age 22 in 1648, Sabbatai started declaring to his followers in Smyrna that he was the true Messianic redeemer. In order to prove this claim he started to pronounce the Tetragrammaton in Hebrew, an act which Judaism emphatically prohibited to all but the Jewish high priest in the Temple in Jerusalem on the Day of Atonement. For scholars acquainted with rabbinical, and kabbalistic literature, the act was highly symbolic. He revealed his Messiahship early on to Isaac Silveyra and Moses Pinheiro, the latter a brother-in-law of the Italian rabbi and kabbalist Joseph Ergas.»
http://en.wikipedia.org/wiki/Sabbatai_Zevi

Interessant hvordan 3 hundre år med konspirasjon gir faktiske resultater…

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  arifkarim
12 år siden

Og det skal ikke komme som en bombe, at Talmud tillater sex med mindreårige:
«PEDOPHILIA: THE TALMUD’S DIRTY SECRET»
http://www.truthtellers.org/alerts/pedophiliasecret.html

Ulven
Ulven
Abonnent
Svar til  arifkarim
12 år siden

Kan det være etter å ha studert Talmud at George Bush fikk den fikse ideen om å bedrive stygg overgrepssex mot mindreårige?

Her er moren til et av ofrene som forteller om hva hennes svært unge datter ble utsatt for i 1980-årene, da hun hadde befatning med Det Hvite Hus, hvor Bush-monsteret var visepresident:

Monarch Mind Control Victim, Brice Taylor:GHW Bush-PEDOPHILE
http://www.youtube.com/watch?v=G_c7JTADT_k

Husk å ikke tipse Nobelkomiteen om denne videoen, for da vil vel komiteen kanskje hoppe på å gi fredsprisen til gammel gris-Bush, for å få ryggdekning for innføringen av Datalagringsdirektivet.

Ulven
Ulven
Abonnent
Svar til  arifkarim
12 år siden

Nydelig nettsted-adresse du har funnet, arifk – sier ikke denne nettadressen alt:
http://www.jewsagainstzionism.com/antisemitism/zionismpromotes.cfm

Jøder mot sionister, naturligvis; hvem er vel bedre skikket til å «ta hull på» (dvs. avsløre de faktiske sannheter om) sionistene enn jødene selv.

Tre ganger tre hurra for virkelige jøder som står opp mot sionistene: HURRA! HURRA! HURRA!

Det står et sted i Bibelen at «Hvis du ikke er med oss, er du imot oss».

Det har seg vel faktisk slik at Norge i stor grad bestyres av SIONISTER, KRISTEN-SIONISTER og ISRAEL-VENNER. Hvis én ting er hevet over tvil, så er det at ISRAEL ER BESTYRT AV SIONISTER (på oppdrag fra sionist-Rotschilds osv.)

Dette må bety at mange VIRKELIGE JØDER (inkludert mange virkelige jøder i Israel) lider under sionist-tyranniet. Spørsmålet er så hvem DEN NORSKE SIONIST-BANDEN STØTTER: Høybråten, Stoltenberg, Siv Jensen, Carl I. Hagen, Bondevik, fandens oldemor osv. Etter de fleste solemerker så støtter de norske sionistene Israel-sionistene.

Men det er vel ikke mulig å være sionist uten å være anti-semitt?! Vi vet jo at sionistene var en sterk pådriver for å få Hitler til å stue jøder sammen i konsentrasjonsleire under WWII (google «Haavara agreement»).

Mao. ser det ut til å være mange virkelige anti-semitter blant de mange pro-sionistene i norsk politikk…! At de seiler under falsk flagg, mao fremfører sine hyklerske budskap i hopetall bør ikke være overraskende. Kan de ha gått på kurs hos Anti-Defamation League i USA; kamuflert som en nett liten utenlandsvisitt på Stortingets dvs. skattebetalernes regning?

Ergon
Abonnent
12 år siden

Bra artikkel. Den gang jødene gjorde statskupp i Russland i 1917 var det første de gjorde å innføre dødsstraff for såkalt antisemittisme.

Den som vil kjempe for demokrati og frihet må bekjempe jødenes maktstilling og de mekanismene de har bygget opp for å beskytte seg. I dag er HoloCa$h den som etter min oppfatning er den viktigste. For et år siden(?) var det en artikkel her på siden om temaet hvor diskusjonen etterhvert ble stoppet.

Temaet rundt jødenes opphøyde maktposisjon er så mange og fundamentalt viktige i forhold til våre nordiske sivilisasjon at det burde hatt sitt eget nettopplegg bare for det. Det vil ødelegge og overskygge alle andre temaer på samme nettopplegg akkurat slik det gjorde med ovennevnte artikkel.

Mitt poeng er at hvis man vil Vinne må man angripe de jødiske forsvarsverkene og mytene de har bygget opp systematisk og sammenhengende. Jeg blir gjerne med på en slik nettside, men jeg klarer hverken å etablere en og drive den selv. hadde jeg kunnet det hadde den vært oppe for lenge siden:)

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  Ergon
12 år siden

Belzebob driver allerede med holocaust-debunking her:
http://www.holocaustinfo.net/no.php

Det fins mange nettsider der ute som forklarer dette «sionist-fenomenet» med pålitelige kilder. Jeg skylder ikke på jøder (selv om skeptikere og humanetikere ønsker at jeg gjør det :) ), det var aldri de som stod bak hårreisende konspirasjonene.
Som Karlstad påpeker, har enkelte ekstreme politiske grupperinger misbrukt jøde-identiten til å fremme sitt ønskede agenda. Jøder, på likside med kristne, muslimer og ateister er selv utsatt for denne manipulasjonen. Derfor må vi ikke begynne med å skjære alle over en kam, bare fordi noen i «gruppa» har gjort noe grusomt. Det finnes gode og onde mennesker overalt, også blandt satanister og djevel-dyrkerne. Hitler skjønte ikke det problemet, og gikk spontant til angrep mot store uskyldige folkegrupper. Det han burde ha gjort var å fenglse den syke og grådige finansielle / råkapitalistiske makteliten på den tiden, som levde under Rothschild-Rockefeller dynastiet. Istedenfor, for å demonstrere sin makt-arroganse, legitimerte han drap på maktesløse mennesker deriblant politiske dissidenter, sigøynere, syke, homofile, kommunister og jøder. Allikevel levde Nazi-ideer videre og ble overtatt av CIA og diverse andre globalistvennlige organisasjoner som Bilderberg, Council On Foreign Relations, FN osv. Det er ikke jøder som styrer verden, men enkelte maktsøkende mennesker / oligarkier som er ute etter å beholde sin makt lengst mulig. Sionismen er bare en brikke i det store spillet som er langt viktigere for å oppfylle NWOs langtsiktende planer enn noe annen verdensideologi:
«United Nations General Assembly Resolution 3379, adopted on November 10, 1975 by a vote of 72 to 35 (with 32 abstentions), «determine[d] that Zionism is a form of racism and racial discrimination». The resolution was revoked by Resolution 46/86 on December 16, 1991. *In the history of the UN, this is the only resolution that has ever been revoked.*
http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_General_Assembly_Resolution_3379

Hvis vi begynner med å trekke konklusjoner utifra dette at det er jøder generelt som har skyld i all faenskapen vi har idag, har de som virkelig styrer verden, klart å lure oss til å tro på dette. Aldri glem at satan er en bedrager. Disse folka er mestre på masssepsykologi. Aller beste beviset ligger i de utallige UFO-observasjoner siden ww2, der over 99 % kobles automatisk til utenomjordisk teknologi av folkemassene, og det faktum blir ignorert at det var først NAZI-forskerne som jobbet med å utvikle flygende-tallerken teknologi under krigen:
http://www.bibliotecapleyades.net/ufo_aleman/esp_ufoaleman_3.htm

Det er fullt mulig at de aldri klarte å flyve disse tallerkene som skeptikerne hevder var en vitenskapelig umulighet. Men fakta er at under operasjon paperclip ble flere av nazi-forskere som jobbet med det tyske luftwaffe overført til USA under allmen-amnesti. Nå var det amerikanske forsvaret som var arbeidsgiveren deres! 2 år etter krigen hadde avsluttet skjedde Roswell. Resten er vel en historie :D

kj
kj
Abonnent
Svar til  arifkarim
12 år siden

arifkarim…

Du prøver nå og da å gi inntrykk av å være en KT, men det skinner klart gjennom at du tvert i mot er en reflektert og fornuftig tenker – dvs, du glir aldri helt ut i det subkonsistensielle virkelighetsfjerne fjaset.

Litt mer livserfaring, og du vil kanskje bli en solid og jordnær leder.

Resultatet avhenger av dine beslutninger,… tar du feile valg, blir resultatet også feil… og kanskje skjebnesvangert! Og da snakker vi om livet for oss selv og for andre …!

Av en eller annen grunn, som jeg ikke kan forklare, har jeg fått litt sans for dine innlegg som du poster her… (selvfølgelig vet jeg jo at du også er på skepsis, men det er helt uvesentlig)

God dømmekraft kommer av erfaring, og erfaring kommer av dårlig dømmekraft! (kinesisk ordtak)

ye
ye
Abonnent
12 år siden

Adam Rothschild kaller Stephen Harper en slave.

“CJPAC owns your country; Stephen Harper is like a slave”.

CJPAC står for Canadian Jewish Political Affairs Committee.
http://www.cjpac.ca

Adam Rothschild skriver i samme vending:

«…just like the AIPAC controls the United States»

AIPAC står for the American Israel Public Affairs Committee
America’s leading pro-Israel lobby (som de selv omtaler seg).
http://www.aipac.org/

NothernTruthSeeker skrev om saken som ble fanget opp på facebook:

http://northerntruthseeker.blogspot.com/2010/06/canada-is-zionist-jewish-occupied.html

Zetera
Zetera
Abonnent
12 år siden

Våre politiske partier har lenge debattert den nye ytringsfrihetsloven. Regjeringens og stortingsflertallets forslag til ny §100 om ytringsfrihet i
Grunnloven, blir både hyllet og kritisert.

Kommer den til å gi reell beskyttelse mot religionstvang og redusert ytringsfrihet, eller vil den legge føringer for en framtidig repetisjon eller tilpasning av middelalderens religionsforfølgelse?

Bibelen forteller i Joh. Åpenbaring kap. 13, at snart skal en ny verdensreligion samle så godt som alle troende i en global aksept av ubibelsk lære.

Alle som ikke aksepterer dette kollektive bedraget, vil bli søkt nedkjempet. For at såpass dramatiske reaksjoner kan tas i bruk i ulike land, må et
juridisk lovverk kunne foreligge, tilpasses og være skrevet ned på en slik måte at en mulig tolkning kan lede til forfølgelse på ideologisk grunn.

For at det globale bedraget omtalt i Åp. kap. 13 skal kunne gjennomføres, må ulike lands politiske ledelse legge til rette et juridisk fundament, som
ved justeringer tillater at en trosmessig minoritet eller anderledestenkende blir erklært å være samfunnsfiende, og derfor verdig å nedkjempes.

Slik vil anderledelstenkende/troende bli offer for loven og en samfunnsfiende og verdig å nedkjempe.

Uten tvil vil denne utviklingen foregå som en trinnvis prosess, drevet fram av en globalt prekær tilstand, men viljen og holdningstillatelsen til prosessen, må likevel bakes inn som latent ammunisjon i ulike lands lovverk og tillatte kriseresponser.

Zetera
Zetera
Abonnent
12 år siden

Ber om hjelp fra stjerneadvokat
Advokat John Christian Elden bekrefter at han skal bistå MC-klubbene.—Organisasjonen Payback Norge, som har de fleste norske mc-klubber som medlemmer, har bedt meg foreta en juridisk vurdering av at en del kommuner etter oppfordring fra Kripos vil nekte MC-folk å gå i skinnvester.
Et slikt forbud er nettopp funnet ulovlig av svensk høyesterett som diskriminering, og jeg skal vurdere hvordan dette vil stå seg i Norge.

Jeg har foreløpig ikke trukket noen konklusjoner og vil avgi min rapport etter påske, skriver Elden til Dagbladet i en SMS.

http://www.sian.no/node/1398

Zetera
Zetera
Abonnent
12 år siden

Anti-semittisme fra Pavekirken.
Katolsk litteratur påstår stadig, at pavemaktens forfølgelse av annerledes troende, tok slutt etter motreformajonen.
Sannheten er at den katolske kirkes selvgitte mandat til å straffe «kjettere» (de som setter seg opp imot vatikanets autoritet
og er uenig med pavemaktens dogmer), aldri er lagt til hvile.

Historien skal gjenta seg!

Alle dogmer står ved lag og all den autoritet som ble brukt i middelalderen, skal snart benyttes for å knuse de som ikke underkaster seg den nye verdensorden.

pavemaktens vilje til å forfølge, er ennå tilstede.

I bladet «Katolsk orientering» 25.mars 1992, benekter kirken at pavestolen har hatt eller har anti-israelske holdninger og at den støttet nazi-forbrytere.

En rekke katolske kilder dokumenterer imidlertid, at den Katolske kirke bedrev en grusom jødehets og at den skaffet mange nazi-forbrytere falske vatikanpass for å beskytte dem etter den annen verdenskrig.

I en utkommet bok fra Document forlag (oversatt av Hans Rustad), skriver Walter Laqueur, at paven og den katolske kirke, var meget godt informert om grusomhetene mot jødene og planene om deres fullstendige tilintetgjørelse.
Men kirken forholdt seg passiv, mens den nidkjære katolikken Adolf Hitler ga tillatelse til «den endelige løsningen» på jødespørsmålet.
Utryddelsen av denne folkegruppen hadde lenge vært på vatikanets ønskeliste.

Vi behøver ikke å gå lenger enn til vårt eget land, for å finne dokumentasjon for pavemaktens jødehat. Det Katolske menighetsbladet «St.Olav» sto fram som jøde hatets høyborg i Oslo både før og under den annen verdenskrig.

Angrepene var rettet mot menneskene jødene. Det var personer med «jødisk blod i årene», den katolske kirke ville til livs.
Det var mennesker – menn, kvinner og barn, gamle og unge – som ble hatet og skulle tilintetgjøres.

Hvis vi tar for seg tidsskriftet St.Olav, fra det første nummer i 1889 og fram til Den andre verdenskrig, gjenspeiler bladet et aktivt jødehat, som er vanskelig å fatte i et «kristent» blad. Omtrent i hvert eneste nummer av bladet i dette tidsrommet, finner en minst ett større eller mindre innslag av utpreget antisemittisk karakter.

Et av bladene skriver; «Det var ikke uforståelig at den tyske nasjon mistet tålmodigheten. Selv om det er beklagelig at radikale forholdsregler alltid rammer hardt og ofte urettferdig, burde forfølgelsene føre jødene inn på selvransakelsens trange vei og få dem til å gi avkall på å kreve andre rettigheter enn de som tilkommer dem som nasjonal minoritet.»

Det Katolske St.Olav drev åpenbar politisk propaganda mot jødene. Bl.a. skriver de videre; «jødene er legemliggjørelsen av både den antiautoritære politiske liberalisme, den antikapitalistiske sosialismen og den bloddryppende kommunismen.

Det som er tatt med her er lite i forhold til det som er å vite om katolsk antisemetisme.

Allikevel benekter pavekirken at den noen gang har forfektet slike holdninger. Prestene som kommer med disse benektelsene, vet meget godt at de skriver løgn. De vet at alle som har tilgang til et bibliotek med katolsk litteratur og som kan lese, er istand til å avsløre løgnen.

I katolsk litteratur, kan du også lese at overgrep, løgn, historieforfalskning og mord er helt aksepterte fremgangsmåter, bare kirken har fordel av det.
(Et eksempel på det er jesuitt-eden).

Alle later som om den mørke middelalders katolske kirke, er død og begravet.
Slik er det ikke. Kirkens holdninger og ideologi, som tillater maktbruk og forfølgelse, lever i beste velgående.

Den katolske biskop Muller og abbed Schachleiter hilste hjertelig på Adolf Hitler. Både kirken og nazismen hadde samme mål med hensyn til
«den endelige løsningen» på jødespørsmålet.

Vatikanet har i over 40 år vist Israel en kald skulder og nektet å anerkjenne staten? Samtidig har paven i Rom, flere ganger lagt ut den røde løper både for teroristen Arafat og våpensmugleren erkebiskop Kapputchi.

discodisco
Abonnent
12 år siden

Hva i alle dager er det som er galt med røykeloven, da? Det burde vel være greit at folk kan få slippe røykeos, når de går på bar og restaurant?
Jeg synes det er smått oppsiktsvekkende at du klarer å trekke paralleller mellom røykelov og fascisme. Men du er vel kanskje sur (langsint, kanskje?) fordi du ikke får fyre opp en sigarett hvor du vil, lengre?
Eller kanskje påstanden om at tobakk er farlig en slags kommunistisk satanistløgn?

tothestars
tothestars
Abonnent
Svar til  discodisco
12 år siden

Røykeloven inneholder facisme da den overformynder en persons rett til å gjøre det man vil på sin egen etablisement. Det er ikke staten som eier en pub/restaurant etc.. men som regel en eller flere eiere (med mindre det finnes kommunale statlige puber/ etc…..)
Har ingenting med kundene som kommer inn og om det er røykere eller ikke. Det er prisippet det her er snakk om uavhengig hva det er.

Når det er sagt så kan man vel si at det før i tiden var lite tilbud til folk som ikke likte røyk noe som har utløst en aggresjon som har gitt sin støtte til røykeloven. Uansett den vil nok forsvinne om noen få år da ting blir mer balansert.

discodisco
Abonnent
Svar til  tothestars
12 år siden

Men så kan man kanskje se for seg at det er et folkehelseargument oppi det hele også, da? At staten faktisk ønsker å redusere røyking til et minimum. Å gjøre det vanskeligere å røyke, enten det er gjennom skattlegging, røykelov, holdningskampanjer ol, har jo beviselig medført at det er færre som røyker nå enn tidligere.

Men i deres øyne er vel dette en særdeles negativ ting, egentlig. For det virker som om Nyhetsspeilet er i mot enhver statlig inngripen, siden staten jo er satan eller illuminati eller noe annet lurkende ondskap.

Zetera
Zetera
Abonnent
12 år siden

TK
Takk for bra artikkel
TK sier: Hvem er du mest redd for nå? Den islamske Jihad eller den jødiske lobbyen?

Vil tro der er mange (onde) krefter som er i sving i verden og mange av disse samarbeider både åpent og i det skjulte for å tilfredstille den globalistiske eliten sin agenda. Samtidig skapes forvirring, kaos og uenigheter blandt massene ellers i samfunnet.

Islam er ingen unntak her. Ytringsfrihet blir brukt til det det er verdt:
http://www.sian.no/node/1400

Les også innlegg fra:
GEERT WILDERS’ BEMERKNINGER TIL MAGNA CARTA-STIFTELSEN
«DEN MISLYKKEDE MULTIKULTURALISMEN
http://www.sian.no/node/1398

Sitat: En hensynsløs elite
Hvor bekymringsløst Europas politiske elite gjennomfører en innvandringspolitikk rettet mot å dra Europa ut med roten, viser hensynsløsheten til denne eliten. Den ofrer villig sine egne borgere for sitt politiske mål, uten hensyn til de involverte.

Folk fra arbeiderklassen har blitt drevet fra sine nabolag. Det er ingen respekt for deres demokratiske stemme.

Tvert imot blir folk som ikke er enig med multikulturalistenes ordninger ansett for å være rasister og xenofober, mens den udefinerte fornærmelsen «rasisme og xenofobi» er blitt gjort sentral i alle moralprekner av Den europeiske union, Det europeiske råd, De forente nasjoner, og andre overnasjonale organisasjoner.

Dette representerer et systematisk angrep av eliten på de alminnelige følelsene av nasjonal lojalitet.

I 2008 uttalte Det europeiske råds parlamentariske samling at medlemsstater må – jeg siterer – «fordømme og bekjempe
islamofobi» og forsikre «at skolebøker ikke portretterer islam som en fiendtlig eller truende religion.» – sitat slutt.

Sharia er loven
I mars 2010 vedtok FNs menneskerettighetsråd en resolusjon som kriminaliserer såkalt «bakvaskelse av religioner».
Resolusjonen, utformet av Pakistan, nevner bare én religion ved navn: Islam. Med sine 57 medlemsstater bruker Organisasjonen for Islamske stater sin stemmeberettigede makt i FN til å styrte frihets- og menneskerettighetskonseptet.

I 1990 avslo organisasjonen den universelle menneskerettighetserklæringen av 1948, og erstattet den med Kairos
menneskerettighetserklæring i islam som uttaler i artikkel 24 at – jeg siterer –«Alle de rettigheter og friheter fastsatt i denne erklæringen er underlagt den islamske sharia.» – sitat slutt.

Dette narrespillet vedrørende «menneskerettigheter» må opphøre hvis vestlig sivilisasjon ønsker å leve videre.

Menneskerettigheter eksisterer for å beskytte individer, ikke religioner og ideologier.

I mellomtiden synes EUs mål å være å ødelegge de gamle suverene nasjonene, og erstatte dem med nye provinsielle identiteter, som alle er kloner av hverandre. Britannistan vil ikke avvike fra Nederlandistan, ei heller Tysklandistan fra Italiastan, eller noen annen provins i den europeiske superstatens opprettelse.

Vi må gjenvinne Europa. Vi kan bare gjøre det ved å gi politisk makt tilbake til nasjonalstaten.

Ved å forsvare nasjonalstaten som vi elsker, forsvarer vi vår egen identitet. Ved å forsvare vår identitet, forsvarer vi hvem vi er og hva vi er mot de som ønsker å røske oss ut med røttene. Mot de som ønsker å skille oss fra røttene, så vår kultur visner bort og dør.

Ole-John Saga
Skribent
12 år siden

Vær vennlig og les hva slags reaksjoner jeg fikk på denne linken jeg la ut på Human etisk forbund sin gruppe på facebook. Særlig fra kommentar nr 16 fra bunn som kommer Torgrim Eggen.

Er de fleste politikere og makt mennesker psykopater, eller er det en konspirasjonsteori ? Les hele boken om emnet her.
http://www.serendipity.li/bush/ponerology_preview.pdf

Kjetil Nordø: Hva tror du? Jeg mener at alle BI-studenter har asberger´s syndrom, alle samferdselsdirektører sliter med kronisk ME og ansatte i statlige forvaltningsfond lider samtlige av cøliaki.

Meg: For å si det slik, jeg fikk meg en aha opplevelse etter å ha lest Political ponerology. Sinnsyke mennesker, hvis man kan kalle dem for det, styrer denne kloden desverre.

Kjetil Nordø: Er disse sinnslidelsene noe som oppstår i det man tar avgjørelsen om å gå inn i politikken, eller er det først i det man får reell politisk makt at psykosene utløses? Eller er det snarere slik at alle som havner i politikken var født med slike lidelser i utgangspunktet, og at karriærevalget kun er et av mange symptomer på disse?

Meg: Hvordan psykopati oppstår er vel ikke helt klarlagt, men de fleste som er eksperter på det, mener at det er medfødt. Anbefaler boken på det sterkeste. Hvis du leser bare forordet, så er det veldig oppklarende. Skal du lese hele boken så anbefaler jeg deg å få tak i boken Psykologiske fagord fra engelsk til norsk av Arild og Kjell Raaheim, da det er mange ord og utrykk som tilhører faget og som de fleste ikke har kjennskap til hvi de ikke har studert psykologi. Jeg har ikke studert det, så ordboken var til stor hjelp for meg.

Kjetil Nordø: Så konklusjonen din etter å ha lest boken er altså at det er kun personer med psykiske lidelser som vil ha interesse av å endre samfunnet ved å ta del i politisk arbeid? Det kan ikke tenkes at det finnes mentalt friske mennesker med slike ambisjoner?

Meg: Jo selvfølgelig finnes det normale mennesker i politikken, men psykopater er eksperter i å manipulere andres følelser, slik at de ofte får andre til å adoptere deres virkelighet. Hvis jeg skal forklare dette utfyldig, så må jeg skrive en bok om det. Du kan også kjøpe boken Sjarmør og tyrann av Alv A Dahl og Aud Dalsegg fra bokkilden. no men den tar ikke for seg psykopati i politikken.

Didoslav Søderlind: Saga, du er helt fantastisk. Med utgangspunkt i et nettsted som promoterer Ernst Zundel (http://en.wikipedia.org/wiki/Ernst_Zündel) og beslektede tenkere forsøker du å starte en debatt om verdens maktstrukturer. Stort mer moralsk kollaps enn dette kan man vanskelig få til.

Benjamin Eriksen: Alle politikere manipulerer. Alle psykopater manipulerer. Altså er alle politikere psykopater. Altså er alle psykopater politikere. Og Mor Lille en sten.

Kirsti Bergh: Jeg må si jeg blir _litt_ skeptisk til en bok når forordet innledes med: «The book you hold in your hand may be the most important book you will ever read; in fact, it *will* be.» …

Didoslav Søderlind: At innledningen også sier at «Zionists» sto bak 11. september, er vel også litt spesielt…

Carl-Erik Eriksson: ‎»En av de som tror at overjordiske krefter står bak kornsirklene er skiensmannen Ole-John Saga, som har studert UFO-er siden han var 12 år. Snart etter at han fikk høre om funnet, dro han til åkeren i Skien. Han mener at disse sirklene har en kobling til UFO-fenomenet og mener at demoniske krefter står bak».
Saga er også aktiv på Nyhetsspeilet.
«Når hele systemet er besatt av satanistiske psykopatiske djevler, så synes jeg ikke at dette er det minste merkelig»
Det blir mye satanisme, psykopater, UFO-er og ondskap dette?
Tror jeg satser på boktips fra annet hold.

Meg: Vi har alle fri vilje til å lese og skrive hva vil, enn så lenge. Og jeg promoterer ikke nettstedet som promoterer Ernst Zundel, men tilfeldigvis så lå pdf filen til boken der. Men hvis antagelser er det samme som fakta, da har jeg promotert Ernst Zundel. Når det gjelder Zions vise protokoller, så spørs det vel hvordan man tolker den . jeg tolker den dithen at vanlige jøder er akkurat som folk flest, men de som er superrike, om de er jøder eller fra en annen etnisitet, at det er de som styrer verden. Og som sikkert de fleste her vet, så finnes det et hav av informasjon om dette. Til syvende og sist så handler det jo hva man er og blir overbevist om. De som er dypt overbevist om at jeg er helt på jordet, vil ikke jeg klare å overbevis meg, eller omvendt. Og det aksepterer jeg. Det er interessant å se hvordan det reageres på mitt boktips og også lærerikt, for da kan jeg se at vi alle har forskjellig standpunkt og virkelighetsoppfattelse, så her kan jeg erfare mye nytt:)

Didoslaw Søderlind: Du tar altså protokollene på alvor. Jeg blir stadig mer overbevist om at Ingen liker å bli lurt-kampanjen er nødvendig.

Didoslaw Søderlind: Her har vi det alternative i sin ytterste konsekvens: «Sions vises protokoller har mye viktig å si, det er min sannhet».

Torgrim Eggen: Jeg mangler ord. Er dette skolevesenets skyld?

Didoslaw Søderlind: Torgrim, opptattheten av «jødespørsmålet» er økende i deler av alternativmiljøet. Vi ser det gang på gang på denne siden. Det er ikke uten grunn at Tore Tvedt digger Nyhetsspeilet, må vite.

Meg: Så det du mener, er at hvis en har et spesielt synspunkt i en sak, så har alle som besøker nettstedet som denne personen besøker samme synspunkt som han ? Kansje like greit å slå alle over en kam ?

Torgrim Eggen: Ja, jeg har lagt merke til det. Vi kan snart formulere en «karrierehypotese» lik den narkotikajegerne forholder seg til: det begynner med krystaller og ender i Vigrid.

Didoslaw Søderlind: Hehe, Torgrim. Saga: Selvfølgelig mener jeg ikke det, så dum er selv ikke du. Jeg mener det jeg skrev, nemlig at opphenget i jødene er økende i dine miljøer, og at det ikke overraskende tiltrekker seg folk som Tvedt.

Didoslaw Søderlind: Og hei, dagens Q.E.D. fra Nyhetsspeilet: http://www.nyhetsspeilet.no/2011/04/dødsstraff-for-anti-semittisme-fra-humanistene.

Eller enda bedre: Det begynner med krystaller og ender i Krystallnatten. For å følge denne logikken burde altså samfunnet forby krystaller.

Torgrim Eggen: Eller enda bedre: Det begynner med krystaller og ender i Krystallnatten. For å følge denne logikken burde altså samfunnet forby krystaller.

Meg: Det var godt å høre Didoslaw:) har prøvd å legge ut en link her, men den funker ikke. Og nei jeg tror ikke det er en konspirasjon;)

Meg: Google denne, så kommer du til nettsiden. Det er den øverste linken på siden. auschwittz survivor: I can identify with palestinian youth

Det er nå det begynner å bli intressant
http://www.davidicke.com/headlines/23794-auschwitz-survivor-qi-can-identify-with-palestinian-youthq (den linken jeg siktet til lå her electronicintifada.net/v2/article10568.shtm , men denne siden er under vedlikhold nå, men artikkelen er helt identisk med den som kommer fra Icke sin side) Tilbakemeldingen jeg fikk på denne linken var som følger fra:

Torgrim Eggen:Det er 66 år siden Auschwitz went out of business, Saga. Vedkommende er trolig senil. Det foregår ikke et folkemord i Gaza.

Meg : Mener du dette seriøst ? Jeg fornekter overhodet ikke holocaust, det er selvinnlysende at den tragedien har funnet sted, like selvinnlysende som at det som skjer i Gaza finner sted nå. Det er ikke ofte jeg blir satt ut, men du klarte det. Gratulerer.

Eggen: Folk dør i Gaza, uskyldige også, men det er ikke et folkemord. Det er faktisk ikke sammenliknbart på noen som helst måte. Men takk for at vi slipper David Irving-lenkene i dag.

Så kommer det intressante, nemlig at en annen ved navn Kjetil Nordø blir provosert av Eggen sin uttalelse og sier:

Kjetil Nordø: Nåja, Torgrim. En skal være temmelig blind eller selektiv i sin verdensanskuelse dersom en ikke klarer å se paralleller mellom måten jødene ble behandlet på 30- og 40-tallet og Israels ugjerninger i dag. Hvor går grensen mellom massakre og folkemord? Jeg sier ikke at omfanget av grusomhetene er sammenliknbart, men medvirkning til systematiske henrettelser av sivile (f. eks Sabra og Shatila) burde definitivt gi noen ubehagelige assosiasjoner for Israelerne.

Eggen: Jeg har vært i Sabra, Kjetil. Israel sto ikke bak massakren, men IDF oppførte seg forkastelig i den situasjonen, og må regnes som medskyldige. Jeg er langtfra en av dem som unnskylder Israels maktbruk verken tidligere enn nå, men det må være mulig å se nyanser. Gaza er ikke folkemord.

Eggen:»eller nå», mente jeg å si.

Jeg svarer da tilbake: Folkemord i følge Folkemordkonvensjonen fra 1948, i krig og i fredstid: Konvensjonens artikkel 2 definerer folkemord som en hvilken som helst av de følgende handlinger som er begått i den hensikt å ødelegge helt eller delvis, en nasjonal, etnisk rasemessig, eller religiøs gruppe som sådan: a) å drepe medlemmer av en gruppeen; b) å forsake alvorlig legemlig eller sjelelig skade på medlemmer av gruppen; c) bevisst å la gruppen utslettes for levevilkår som tar sikte på å bevirke dens fysiske ødeleggelse helt eller delvis; d) å påtvinge tiltak som tar sikte på å forhindre fødsler innen gruppen; e) med makt å overføre barn fra gruppen til en annen gruppe; Artikkel 3 definerer de forbrytelsene som straffes med grunnlag i konvensjonen, nemlig: a) folkemord; b) sammensvergelse om å begå folkemord; c) direkte og offentlig oppfordring til å begå folkemord; d) forsøk på å begå folkemord; e) medvirkning til folkemord

Eggen: Hvor går grensen? Godt spørsmål. Selve folkegruppens eksistens må være truet, eller det må ligge en intensjon hos utøveren om å bringe denne eksistensen til opphør. Dette forsettet har ikke Israel. Definisjonen på folkemord (formulert av FN i 1948) finner du her: http://no.wikipedia.org/wiki/Folkemord

Kjetil Nordø: Ja, jeg henviser ikke til Sabra uten å kjenne til hendelsen, Torgrim. At falangistene stod for massakren er kjent, men IDF hadde nok en mer aktiv rolle enn de liker å erkjenne. Du bruker jo selv ordet medskyldig. Er enig i at det finnes nyanser, og Holocaust er definitivt noe av det grusomste som noen gang har hendt i hele historien, men parallellene er like fullt åpenbare. Begår man overgrep er det ikke noen unnskyldning at en er utsatt for enda verre overgrep selv.

Eggen:Dobbelt opp, ja. Takk Saga! Mens jeg går tur med datteren min i det fine været, kan jo dere finne ut på hvilket av disse punktene i konvensjonens artikkel 2 Israel er skyldige.

Eggen: Hva IDF gjorde og ikke gjorde under massakrene er utmerket dokumentert, Kjetil. Robert Fisk var der (forresten sammen med Odd Karsten Tveit) og har skrevet utførlig om det. Men heller ikke Sabra/Chatila var folkemord, og i så fall var det strengt tatt de libanesiske falangistene som skulle vært tiltalt, eller?

Meg: Synes du ikke det er rart at makt mennesker kan sove godt når de har drept uskyldige ? Små babyer som blir lemsletet og mor og far må gå å plukke opp bitene for å få til en begravelse, og da mener jeg ikke bare i Palestina, men overalt hvor det er krig. Hvis jeg hadde gjort det samme, burde jeg også gått hjem å få meg en god natts søvn ? Skal man stole på politikere når de forteller deg at du skal kjempe for landet ditt ? Er det riktig å motta ordre om å utslette et mål, hvis man ikke er hundre prosent sikker på hva målet inneholder. Jeg for min del vil heller dø enn å ta uskyldige mennesker liv. Har du hørt om Helner Grundt Spang ? Norges mest dekorerte soldat noensinne. Han var flyver under andre verdenskrig. Fløy tok omtrent hver dag opptil tre ganger om dagen i tre år, m untak av hvile periodene de var pålagt å ha. Du burde lese boken hans Den hemmelige kampen fra Gyldendal forlag. I sluttordet sier han, den eneste måten for en soldat til å kunne beholde sin menneskelighet på når han begynner å bli forherdet, er å dessertere.

Meg: For meg så er det likegyldig om det er Palestinere eller Israelere som lider. Lidelse er lidelse okke som, men vold løser dem ikke, vold avler vold. Før vi har opplevd det disse menneskene har opplevd, så har vi et svært dårlig fundament til egentlig å forstå hvordan de føler det, men man kan vel fatte det litt hvor inn i helvetes vondt hinsidies det jævlige det må være, men å skjønne det fullt ut det er umulig hvis man ikke har vært i situasjonen. Derfor så opplever jeg det som ganske perverst at man skal ta side i en slik konflikt særlig med tanke på at det er de sivile som ALLTID lider mest. Burde man heller ikke finne en løsning på hvordan man skal få disse sinnsyke politikerne til å komme med andre løsninger enn krig ? Eller synes du at de samme metodene som har vært bruk i årtusener er greie å bruke ? Burde vi ikke ha utviklet både en emosjonell og logisk intelligens som sier at gjentakelse ikke fører til noe fremskritt eller en bedre verden ? Det ser jo ikke slik ut, vi står jo på stedet hvil.

Kjetil Nordø: Torgrim: IDF´s medvirkning gikk helt opp til hærledelsen og Ariel Sharon. Du bruker selv ordet «medskydlig», så jeg skjønner ikke helt hvorfor du fremdeles krangler på dette. Det er mulig disse massakrene er på grensen til hva som kan kalles folkemord, men parallellen til tyskernes overgrep mot jødene er like fullt åpenbar. Men nå er det ikke denne definisjonen som er det interessante her, derimot at man må aldri prøve å normalisere og rasjonalisere slike overgrep som både jøder og palestinere er utsatt for. Jeg er fremdeles provosert over at du kaller en mann som har kommet til en modig erkjennelse for senil.

Eggen: Ok, det var kanskje litt over toppen med den gamle israeleren. Beklager den! Men kontekst er ikke uvesentlig: replikken falt rett etter at vi hadde fått vite at Zions vises protokoller var «interessante og lærerike». Da er man litt var for relativisering av holocaust, i hvert fall blir jeg det.

Nordø: Ja, ser den. Zions vises protokoller og er selvfølgelig rent tøv.

Hvis det er disse som skal sette standaren for sannhet, så jøjje meg. Det er virkelig skremmende.

« Forrige artikkel

Påskeuka – rituell høytid for Illuminatet

Neste artikkel »

Jehovas utvalgte under voldsangrep

169
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x