Dødsstraff for anti-semittisme fra humanistene

10.6K visninger
22 minutter lesetid
169

Når du ikke kan kritisere en propaganda maskin for dens kampanjer, da er både ytringsfrihet og demokrati døde. Påvisning av Rockefellers og Baron Rothschilds udåder og du er anti-semitt. Samme teknikk brukes av opplysningstidens fiender i Norge idag.

Mange mennesker og journalister både rundt Nyhetsspeilet og andre miljøer er av humanister kalt anti-semitter og jødehatere i blant annet NRK Radio EKKO nylig, av humanistene og skeptikerne Asbjørn Dyrendal og Terje Emberland.  NRK gir disse hatefulle fri og uhemmet tilgang til sitt mikrofonstativ, uten direkte innsigelser av de som de karakteriserer og dømmer. Så vi kan anta at dette er statsautorisert tankegods de forfekter.

OPPDATERING:  Espen Eggen, NRKs Ekko-journalist som intervjuet Nyhetsspeilets redaktør tilhører selv Skepsis (forskning.no) miljøet:Espen Eggen jobbet som journalist i forskning.no i perioden september 2007 til november 2008, med base i Geneve, Sveits. Han har bakgrunn fra NRK og Aftenposten, og har vært journalist i London. Eggen går over til Verdt å vite i NRK”.

Redaktøren for NRK burde vel vært informert om at den godeste Espen driver bestillingsverk for sine egne, og deres kampanjer. Med kopi til Espen. Nyhetsspeilets representant i intervjuet var overhodet ikke varslet om vinklingen i forkant – og den vending ‘debatten’ tok i forhold til sine to meddebattanter. Dette er ikke etter Vær Varsom plakaten og Redaktørplakaten, idet Nyhetsspeilets representant aldri fikk svare direkte på deres beskyldninger, heller ikke forberedt seg for dette. Innslaget var spekulativt og misledende. Nyhetsspeilets representant ble lokket i en felle. Ingen liker å bli lurt.

De to som fikk ha sin monolog i fred på NRK har med flere i sitt miljø har åpent erklært krig mot alle ny-religiøse og alternativt innstilte og tenkende. Moderne inkvisisjon og heksejakt. De to nevnte leder en statsstøttet bevegelse av ekstremistshumanister og ‘skeptikere’, en svært farlig og voldelig gruppe, som bygger systematisk aggresjon mot Nyhetsspeilet og lignende, samt deres journalister og skribenter,  som kan føre til at noen av deres unge følgere kan bruke vold og ekstremistiske tiltak mot journalister, skribenter eller publikum. De er ofte å finne i kommentarfelter over hele det norske internettet og hva som kjennetegner dem alle er deres svært aggresive holdning og uttalelser mot alt som ikke stemmer med deres agenda.

Er de like voldelige i handling som i ord, så er dette en livsfarlig gruppe av mennesker. Vi spår at noen av deres unge elever kommer til å foranledige voldelige angrep mot hvem deres nevnte ledere hausser opp motstand mot.

Der er en åpenlys agenda for deres virksomhet, og her skal vi påvise hvem de tjener interessene til. De bruker en eldgammel teknikk, gjennomskuet av de fleste. Flere ting tyder på at NRK har lansert en bredt anlagt kampanje med falske påstander om anti-semittisme på Nyhetsspeilet.

“Først tier de deg ihjel, så ler de av deg, deretter slåss de mot deg, og så vinner du”. – Gandhi.

I USA er der laget egen lov for anti-semittisme, og et eget department nå som skal bekjempe anti-semittisme [[Page 118 STAT. 1284]]. Loven gjelder ikke for semittiske Palestinere, bare for Israelere og jøder, og etaten skal monitorere og være anti-semittisme politi for alle land i verden. Det er globaliseringen.

(3) handlinger tatt av regjeringene til å vedta og håndheve lover relatert til vern av retten til religiøs frihet for det jødiske folk;
(4) innsats til regjeringene til å fremme anti-bias og toleranse i utdanningen, og
(5) forekomster av propaganda i regjeringen og nongovernment media som prøver å rettferdiggjøre eller fremme rasehat eller tilskynder voldshandlinger mot jødiske folk.

Israelsk Minister: “Det er et triks vi alltid bruker. Vi bruker anti-Semittisme trikset eller bringer opp Holocaust”

USAs president George Bush undertegnet i 2004 en lov som krever at Utenriksdepartementet overvåker den globale anti-semittisme og rater land årlig om deres behandling av jøder. “Denne nasjonen skal holde vakt, vi vil sørge for at den gamle impuls av anti-semittisme aldri finner et hjem i den moderne verden“, sa Bush da han kjempet om nøkkelen til det Hvite Hus på slagmarken i  delstaten Florida. Staten Florida’s jødiske befolkning er den tredje største i verden etter Israel og New York.

Loven bruker det amerikanske Utenriksdepartementet som et verktøy for å utøve den jødiske jurisdiksjon over hele verden.

Loven gir mandat til etablering av et nytt kontor i Utenriksdepartementet dedikert utelukkende til å angripe ytringsfriheten for kriminalitet og overgrep mot jøder i hele verden. Den amerikanske regjeringen vil også gjøre det nødvendig å inkludere informasjon om motstand mot jødiske aktiviteter i sine årlige rapporter. Prisen å betale blir regjeringens undertrykkelse av sivile rettigheter. Opprør og sinne mot jødisk korrupsjon og vold både i Palestina og andre steder vil bli kalt “Anti-semittisme.”

Det amerikanske Utenriksdepartementet var i prinsippet imot regelverket, fryktet det ville avsløre for hele verden sin binding til den sionistiske sak i utenrikspolitikken. I et usignert notat sendt til Rep Lantos (D-California) i juli, hevdet instituttet som skaper et kontor for å overvåke og straffe ytringsfrihet om jødiske forbrytelser mot menneskerettighetene over hele verden at de ville miste “troverdighet,” og vise “favorisering” og “ubalanse ” i USAs menneskerettighetspolitikk.

Utenriksdepartementet ble kritisert for sin negative instilling til lovforslaget av flere jødiske grupper – som utøver betydelig politisk makt, spesielt under et presidentvalg år – og i september, signerte mer enn 100 fremtredende amerikanerne et brev til USAs utenriksminister Colin Powell som sier at holdningen var “gal”.

Kampen mot anti-semittisme fortjener spesifikk, fokusert oppmerksomhet“, sa de i brevet som ble undertegnet av tidligere republikanske visepresidentkandidat nominee Jack Kemp og ex-FN ambassadør Jeane Kirkpatrick blant andre.

Kritikken av volden til den israelske regjeringen (i Palestina), uttrykt av hele det Europas politiske spektrum, har blitt så utbredt og ofte så voldsom at noen jøder i Europa sier de kan bli holdt ansvarlige for hva Israel gjør. Lovforslaget ble derfor opprettet og diktert inn gjennom David S. Wyman Institute, en jødisk tenketank ledet av jødene Benyamin Korn og Eli Wiesel.

Lovforslaget, kjent som Global Anti-semittisme Awareness Act, ble introdusert av den demokratiske representant Tom Lantos fra California, den eneste nazi holocaust overlevende i den amerikanske Kongressen, som svar på den siste tidens handlinger av anti-semittisme i Europa og Midtøsten.

Jødiske grupper har hyllet vedtaket om den nye loven som de sa ga en ny måte å bekjempe anti-semittisme på, det vil si ved lov og dermed ved hjelp av alle statens maktmidler, som politi og sikkerhetstjenester.

Etter den nye lovgivningen vil den nyopprettede etaten i Utenriksdepartementet produsere en årlig rapport om anti-semittisme rundt om i verden og opprette et eget kontor ledet av en spesialutsending til å dokumentere anti-semittiske angrep og utvikle strategier for å bekjempe dem.

Det tilligger instituttet å dokumentere handlinger av fysisk vold mot jøder, til deres eiendom, kirkegårder og steder for tilbedelse i utlandet, samt de lokale regjeringenes reaksjoner på dem og være oppmerksom på tilfeller av anti-jødiske propaganda og regjeringenes beredskap for å fremme fordomsfrie holdninger i skolenenes læreplaner.

Tradisjonen tro signerte Bush lovgivningen på sin offisielle Air Force One jet på vei til Florida.

Om ikke noen gjør noe galt mot dem, så greier vel MOSSAD eller noen andre fikse det slik at det ser slik ut – som et kulehull i en synagoge (stakkars jenta som noen “hatet meg så mye“, rablet swastika selv på sin dør):

Anti-semitt, merkelapp for å stanse kritikk

ZIONISM UNMASKED: ‘Anti-Semitic’ – the Label that Stops Criticism
http://www.salem-news.com/articles/february112010/antisemitism_pb.php

Misbruk av "antisemittisme" illustrasjon av Carlos Latuff

(Bahrain) – Hvis du unner deg ad hominem angrep (angripe person i stedet for problemet), kan du forvente det samme i retur. Problemstillingene knyttet til anti-semittiske merkelappingen er mange.

For det første er uttrykket “anti-semittisk” en misvisende benevnelse. Det er definert som “hate jøder eller jødefobi.” Merkelappen “anti-semittisme” er feil fordi ikke alle jøder er semitter, og mange arabere er det.

I 2004 vedtok den amerikanske kongressen Global Anti-semittisme Review Act. Loven definerer en person som anti-semittiske for å holde noen spesielle trosoppfatninger. Mine kommentarer følger hvert av de 14 elementene som angivelig avslører anti-semittisme.

1. Enhver påstand, “at det jødiske samfunnet kontrollerer regjeringen, media, internasjonal business og den finansielle verden.”

Ifølge dette, spiller det ingen rolle om påstanden er sann eller ikke. Sannhet er ikke et problem. Bare å lage en slik uttalelse bryter loven. I seg selv, gir det faktum sterke bevis for kontroll av den amerikanske regjeringen.

2. Uttrykk for “Sterkt anti-Israelske følelser.”

Enhver kritikk av Israel kan dermed betraktes som anti-semittisk. Israel kan utrydde Gaza og komme unna med det.

3. Uttrykke “Virulent kritikk” av Israels ledere, tidligere eller nåværende.

Menachem Begin kan ha ledet Irgun i slakting og fordrivelse av tusenvis av palestinere, men det er anti-semittiske å si det.

4. Enhver kritikk av den jødiske religion eller religiøse ledere med sin vekt på Talmud og Kabbala.

Det er helt akseptabelt, som ytringsfrihet, å bakvaske islam, men noen kritikk av jødedommen bryter loven.

5. Enhver kritikk av USAs regjering og Kongressen for å være under utilbørlig påvirkning av det jødisk-sionistiske miljøet, er noe som ville inkludere jødiske organisasjoner som AIPAC.

Sannhet betyr ingenting for de latterlige lovgivere som passerte denne latterlig lov.

6. Enhver kritikk av det jødisk-sionistiske miljøet for å fremme globalisering eller hva noen kaller det “New World Order.”

Når du ikke kan kritisere en propaganda maskin for sine kampanjer, er både ytringsfrihet og demokrati er døde.

7. Å plasserer skylden for den romerske korsfestelsen av Kristus på jødiske ledere og deres tilhengere.

For å imøtekomme anti-semittisme merkelappen, må en rett og slett skrive om historien.

8. Siterer noen fakta som kan på noen måte redusere “seks millioner” tallet av det jødiske holocaust sine ofre.

Jeg bryter loven ved å sitere det faktum at fem millioner ikke-jøder døde i hendene på nazistene. Dette går utover og kveler ytringsfriheten.

9. Hevder at Israel er en rasistisk stat.

Det er ikke en påstand. Det er et faktum. Israel er full av rasistiske lover. Den insisterer på å bevare sin rasistiske karakter og dens rett til å innføre apartheid på Vestbredden og Gaza.

10. Hevde at det finnes noe som en “Sionistisk Konspirasjon.”

En rasjonell basis for et slikt krav vil insistere på bevis som evidens for dets gyldighet. Å forby en slik påstand er eksistensielt (israelerne elsker det ordet) diktatorisk.

11. Tilbyr bevis på at jødene og deres ledere skapte kommunismen og den bolsjevikiske revolusjon i Russland.

Det bare ble ulovlig å tilby bevis. Meningene er vedtatt. Ikke bland dem med fakta.

12. Frembringe nedsettende uttalelser om jødiske personer.

Hvorfor begrense det til jødiske personer?

13. Hevde at åndelig ulydige jøder ikke har bibelsk rett til å re-okkupere Palestina.

Hvorfor begrense det til åndelig ulydige?

14. Å hevde at Mossad deltok og var engasjert i 9 / 11 angrepet.

Jeg gjorde det i en artikkel publisert for en uke siden.

Loven vedtatt av den amerikanske kongressen gjør meg anti-semittisk. Den er grunnlovsstridig i strid med First Amendment til Grunnloven. Jeg er en kritiker av Israel når de begår urett og en kritiker av USA når den gjør galt. Til tross for Kongressen, og det er ikke anti-semittisk.

Dr. Paul Balles har bodd og arbeidet i Midtøsten i 40 år – først som en engelsk professor (universitetene i Kuwait og Bahrain), og de siste ti årene som forfatter, redaktør og redaksjonell konsulent. Han har mer enn 350 artikler publisert, med fokus på bedrifter, personlighet profiler, entrpreneurs, kvinnelige grundere, journalister og media, Midtøsten, amerikansk politikk, Internett og weben, forbrukerrapporter, arabere, diplomater, restaurantbesøk og reise.

Han skriver en ukentlig op-ed spalte for Gulf Daily News (engelsk) og Akbar Al Khaleej (arabisk). Han har også redigert syv nettsteder, inkludert bahrainthismonth.com, womenthismonth.com
Se også: Israel and US Apologists Rattled by UN Report on War Crimes in Gaza – By: Paul J. Balles

Å være uenig med Israels herjinger i Palestina er anti-semittisme. Som vi vet består Israel av jøder. Å si det er sikkert anti-semittisk.

Hvem beskyttes?

Hvem har behov for og har ordnet loven for sin beskyttelse?

Alle må forstå at marrano jødiske David Rockefeller (Rockenfeld, Reichenfelder, Reichenfeller) 14) må få lov og ha sin religion og sin farmasøytiske forretning i fred uten å bli kalt morder. Loven må tvinge til toleranse for dette. Å si slikt er anti-semittisk. Rockefeller og Rothschild’s inntok Norge for lenge siden, og har bestemt hvem som skal styre landet like siden, – de politiske verktøy.

Rockefellers farmasøytiske industri sitt eget markedsførings- og salgskontor i Norge, sponset av myndighetene. Og pasientene blir stadig sykere.

“Du vil få en revolusjon, en forferdelig revolusjon. Hvilken retning den tar avhenger av hva Mr. Rockefeller forteller Mr. Hague å gjøre. Mr. Rockefeller er et symbol på den Amerikanske herskerklasse og Mr. Hague er et symbol på dens politiske verktøy.”
“You will have a revolution, a terrible revolution. What course it takes will depend much on what Mr. Rockefeller tells Mr. Hague to do. Mr. Rockefeller is a symbol of the American ruling class and Mr. Hague is a symbol of its political tools.”
Leon Bronstein Trotsky, i New York Times, 13 Desember, 1938. (Hague var en New Jersey politiker)

David Rockefeller må få beholde sin blancofullmakt til å drepe så mange mennesker han kan med sine farmasøytiske kjemiske produkter (det første produkt hans bestefar solgte som medisin var ren råolje på små pene flasker, Standard Oil), produsere så mange kriger han vil – sammen med Baron Rothschild og George Schwartz (Soros), uten at andre skal påpeke dette. Med vennlig hilsen ADL, Den Nye Verdensordens etiske råds formann; Abe Foxman. Med budsjett på $70 millioner dollar per år.

“Så en Ortodoks Jøde lærer fra sin tidligste ungdom, som en del av hans hellige studier, at Hedningene er å sammenligne med hunder.”

“Thus an Orthodox Jew learns from his earliest youth, as part of his sacred studies, that Gentiles are compared to dogs.”
– — Israel Shahak, Jewish History, Jewish Religion, Pluto Press, London 1994

Denne loven er veldig viktig for mange formål. Sephardic jødiske David Rockefeller, er allerede nevnt, – han har nok et beskyttelsesbehov. Han ble ikke så godt mottatt i Chile, så det ryktes at han tatt dekning i en radioaktivsikker bunkers i India med hele sin familie- 2 fulle fly med familiemedlemmer.

http://www.youtube.com/watch?v=GFWzDFjBKUw

George W. Bush på vei til Talmud kurs

Å kritisere George W. Bush (Scherf) på vei til Talmud klasse er anti-semittisme.

Baron Rothschild – Kongen av Israel – Balfour Erklæringen: Fra en sionist til en annen.

George Soros (ungarsk jøde). Kjent for blosterrevolusjoner, og styring av markeder etter sin agenda, spesielt å kollapse dem.

Nicolas Sarkozy (hans far var gresk-ungarsk jøde). Ledende i krigen mot Libya.

Å si at Henry Kissinger er en Vietnamkrig krigsforbryter er sannsynligvis anti-semittisme. Olof Palme ble drept for dette.

Å påpeke at mange av Obama’s rådgivere er jøder, som Rahm Emanuel og David Axelrod er jøder er sikkert også anti-semittisme.

Å si at Paul Wolfowitz, en av hjernene bak PNAC  og tidligere leder av Verdenbanken er jøde er nok forbudt.

Bernanke, sjefen for Federal Reserve System likeså.

Lederen for IMF Dominique Strauss-Kahn, som land må låne seg til fattigfant hos, til renteinntekt for Rothschild og Rockefeller.

General ‘Ike’ Eisenhower (Eisenhauer) (“The Swedish Jew”) drepte 6 millioner mennesker, ETTER at andre verdenskrig rent praktisk var slutt (Sachs – An Eye for an Eye).  I tillegg til å bombe hospitalbyen Dresden, når krigen i realiteten var over.

Det er ikke tvil om at disse gutta trenger all den beskyttelse som loven og statens håndhevere av loven (politi, militære, sikkerhetstjenester) kan yte dem. Og det gjør de.

If the people knew what we had done, they would chase us down the street and lynch us.” ~ George H.W. Bush to journalist Sarah McClendon.

Emmanuel Rahm hvisker Obama i øret

For deres del, for å trygge deres sikkerhet, må folk gradvis tilvennes fascismen:

  • Røykelov. Begynnelsen.
  • Terrorlov. Bli befølt og bestrålt på flyplasser.
  • Datalagringsdirektivet. De er redd nå, for konsekvensene. De vet hva de har gjort. De vet folk vil få vite om det. Nye opplysningstiden – Enlightenment.
  • etc.
  • etc.

Alt er en gradvis tilvenning, så vil folk akseptere alt dette for at disse skal trygge sin tilværelse, for all jævelskap de finner på.

Som å koke en frosk levende. Legg han i kaldt vann, så merker han ikke han blir kokt med gradvis økning av temperatur.

I 1969 forutsa Rockefeller insider Dr Richard Day fremtiden slik:  “Reising Vil Bli Veldig Begrenset.”

(Rockefeller Insider Vowed in 1969: “Travel Will Be More Difficult”)
http://www.infowars.com/rockefeller-insider-vowed-in-1969-travel-will-be-more-difficult/

Norske forhold – de tok også full kontroll over Norge etter andre verdenskrig.

Der er også mange meget fremtrende norske personer som har deltatt i kommunismens og sionismens sak fra 1887 til dags dato. De vil ikke like at dette emnet bringes på bane. Noen, som Arbeiderpartiets Håkon Lie er kjent – som flyttet til Florida, andre er mer i det skjulte.

Synnøve Fjeldbakk Taftø sier i et brev til Folkeaksjonen mot EU Øyvind Aarsnes at på bakgrunn av dokumenter hun hadde funnet mens hun jobbet i Utenriksdepartementet at etter krigen var slutt at ‘britene inntok departementene, de fleste av jødisk hærkomst’. Hvis det skal være dødsstraff for anti-semittisme, hvorfor er det ikke dødsstraff for å internere en Palestiner i verdens største konsentrasjonsleir, Gaza – for denne palestiner er også semitt.

Globalistene og internasjonalistene får vanligvis sin vilje, …. ellers – The Samson Option.

Israel warns Obama to keep Israel safe or America will not be safe

Å si dette og at sionistene vant krigen er sansynligvis anti-semittisk, men sant er det.

Dødsstraff for anti-semittisme i Sovjet

Det samme system har vært praktisert før. Da var det også forbudt å kritisere de som stod bak de største myrderier i menneskehetens historie. Hvorfor skal det være dødstraff for å si sannheten?  Under Lenin i Sovjet, var det dødsdom for å avsløre at 90 % av bolsjevikledelsen var jøder. Bolsjevikene drepte 66 millioner mennesker.

I det forrige århundre, finansierte medlemmer av det britiske Fabian Society dynastiske bank familier i City of London den kommunistiske overtakelsen av Russland. Trotskij i sin biografi refererer til at noen av disse lånene fra disse britiske finansfolk skal ha gått tilbake så langt som 1907. I 1917 ble de store subsidier og støtte for den bolsjevikiske revolusjon koordinert og tilrettelagt av Sir George Buchanan og Lord Alfred Milner. [ingen tvil er det brukt penger fra Cecil Rhodes ‘sørafrikanske gull og diamant arv ] Det kommunistiske systemet i Russland var et “britisk eksperiment” laget til slutt å bli den sosialistiske Fabian modell for den britiske overtakelse av verden gjennom FN og EU. Den britiske planen til overtakelse av verden og skape en “New World Order” begynte med læren til John Ruskin og Cecil Rhodes ved Oxford University. Rhodes i en av sine testamenter i 1877 etterlot sin enorme formue til Lord Nathan Rothschild som bobestyrer for å sette opp Rhodes Scholarship Program i Oxford å indoktrinere lovende unge nyutdannede til formålet, og også etablere et hemmelig samfunn [Royal Institute of International Affairs RIIA, som forgrenet seg til i Round Table, Bilderbergers, i CFR, det trilaterale, etc] for ledende forretnings-og banktjenester ledere rundt i verden som ville arbeide for City å ta med i sin sosialistiske Nye Verdensorden regjering. Rothschild utnevnt Lord Alfred Milner å gjennomføre planen.

Bill Clinton er eksempel på en slik Rhodes Scholarship Program stipendiat.

Som oppsummering av situasjonen på den tiden, skriver den israelske historikeren Louis Rapoport:

“Umiddelbart etter [Bolsjevik] Revolusjonen, ble mange jøder euforisk over sin høye representasjon i den nye regjeringen. Lenins første Politbyrået var dominert av menn av jødisk opprinnelse.

Under Lenin ble jøder involvert i alle aspekter av revolusjonen, inkludert dens mest skitne oppgaver. På tross av at kommunistenes sverget på å utrydde anti-semittisme, bredte det seg raskt etter revolusjonen – dels på grunn av primærfaktor av så mange jøder i den sovjetiske administrasjonen, så vel som i den traumatiske, umenneskelige Sovjettiserings bølgen som fulgte. Historikeren Salo Baron har merket seg at en uhyre stort uforholdsmessig antall jøder sluttet seg til det nye bolsjevikiske hemmelige politi, Cheka og mange av dem som falt på kant med Cheka ville bli skutt av jødiske etterforskere. Det kollektive lederskapet som oppsto i Lenins døende dager ble ledet av jøden Zinoviev, en bedrukken, ondskapsfull, krøllete hår Adonis med en forfengelighet som ikke kjente noen grenser ” 1)

Alle som hadde den ulykke å falle i hendene på Cheka,” skrev den jødiske historikeren Leonard Schapiro, “hadde en veldig god sjanse for å finne seg selv konfrontert med, og muligens skutt av en jødisk etterforsker.” 2)

I Ukraina “Utgjorde jødene nesten 80 prosent av offiserer og byråkratiske Cheka agenter,”  rapporterer W. Bruce Lincoln, en amerikansk professor i russisk historie. 3)

(Cheka, eller Vecheka) Sovjets hemmelige politi ble senere kjent som GPU, OGPU, NKVD, MVD og KGB.)

I sin bok fra 1920, tilbyr den britiske veteran journalist Robert Wilton en tilsvarende vurdering: 4)

All dokumentasjon av bolsjevismens inntog i Russland bærer unektelig preg av innvasjon av fremmede. Mordet på tsaren, bevisst planlagt av jøden Sverdlov (som kom til Russland som en betalt agent for Tyskland) og utføres av jødene Goloshchekin, Syromolotov, Safarov, Voikov og Yurovsky, er handlinger som ikke er av det russiske folk, men av disse fiendtlige inntrengere.

Med unntak av Lenin (Vladimir Ulyanov), var de fleste av de ledende kommunistene som tok kontroll over Russland i 1917-1920 jøder. Leon Trotsky (Lev Bronstein) ledet den røde armé og, for en tid var han sjef for sovjetisk utenrikspolitikk. Jakov Sverdlov (Solomon) var både det bolsjevikiske partiets utøvende sekretær og – som leder av Central Executive Committee – leder av den sovjetiske regjeringen. Grigori Sinovjev (Radomyslsky) ledet den kommunistiske internasjonalen (Komintern), det sentrale organ for å spre revolusjonen i utlandet. Andre fremtredende jøder inkluderte presse kommissær Karl Radek (Sobelsohn), utenrikssaker kommissær Maxim Litvinov (Wallach), Lev Kamenev (Rosenfeld) og Moisei Uritsky. 5)

Lenin selv var for det meste russisk og Kalmuck opphav, men han var også en fjerdedel jødisk. Hans morfar, Israel (Alexander) Blank, var en ukrainsk jøde som senere ble døpt inn i den russiske ortodokse kirken. 6)

En grundig pågående internasjonalist, møtte Lenin med forrakt for all etnisk eller kulturell lojalitet. Han hadde liten respekt for sine egne landsmenn. “En intelligent russer,” bemerket han en gang, “er nesten alltid en jøde eller noen med jødisk blod i sine årer.” 7 )

I den Kommunistiske maktovertakelse i Russland, var helt avhengig av den jødiske rollen. To uker før den bolsjevikiske “Oktoberrevolusjonen” i 1917, sammenkalte Lenin til et topp hemmelig møte i St. Petersburg (Petrograd) hvor sentrale ledere i den bolsjevikiske partiets sentralkomité gjorde den skjebnesvangre beslutningen om å ta makten ved en voldelig overtakelse. Av de tolv personer som deltok i denne avgjørende samlingen, var det fire russere (inkludert Lenin), en georgisk (Stalin), en polakk (Dzerzjinskij), og seks jøder. 8 )

For å lede maktovertakelsen, ble et syv-manns “Politisk Bureau” valgt. Det besto av to russere (Lenin og Bubnov), en georgisk (Stalin), og fire jøder (Trotsky, Sokolnikov, Sinovjev og Kamenev) . 9)

I mellomtiden, i Petersburg (Petrograd) Sovjet – hvis formann ble Trotsky – etablertes det en 18-medlems “Militære Revolutionary Committee” for å faktisk gjennomføre maktovertakelsen. Det inkluderte åtte (eller ni) russere, en ukrainsk, en polakk, en kaukasiske, og seks Jøder. 10)

Til slutt, til å overvåke organiseringen av opprøret, etablerte den bolsjevikiske sentralkomiteen en fem-manns “Military Revolutionary Committee” (Revolusjonær Militær Senter) som partiets operasjonssenter. Den besto av en russisk (Bubnov), en georgisk (Stalin), en polakk (Dzerzjinskij), og to jøder (Sverdlov og Uritsky). 11)

USA’s nye religion

Vi finner også at jødedommen er blitt den offisielle religionen i USA, ved at regjeringen har åpent erklært det er så ved hjelp av offisielt vedtak:

House Joint Resolution 104 (1991v / Bush (Scherf)) anerkjenner og godkjenner de jødiske Noahide Laws, som kaller for halshuggingen av kristne, muslimer, buddhister, hinduer, etc.

Ved å ukonstitusjonelt vedta Noahide Lovene som sin offisielle statsreligion, har myndighetene i USA, ved Bush Sr. som president, ukonstitusjonelt forbudt kristendom, islam, hinduisme og alle andre former for “avgudsdyrkelse” og idoldyrking.  De foretrekker humanismen.

http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/z?c102:H.J.RES.104.ENR:

En visjonær bok, utgitt i 1932 av den jødiske Talmud forskeren Dr. Michael Higger, beskriver den vidunderlige nye jødiske verden. 12) Higger sier at når en jødisk en-verden hersker, Messias, kommer, vil han håndheve jødisk monoteisme. Det vil ikke være rom for “avgudsdyrkende.” “Bare de som er overbevist om Israels guddommelige hensikt i verden, vil være velkommen til å bli med Israel i oppbyggingen av et ideelt åndelig liv på jorden. Israel, de ideelle, de rettferdige mennesker, vil dermed bli åndelig mestere i verden” (s. 41 )

Åndelige mestere, rettferdige – slike som Lev Bronstein (Leo Trotskij)? Eller som David Rockfeller? Ariel Sharon? Som George Bush?

David R. Francis, USA ambassadør i Russland, advarte i januar 1918 i en rapport sendt til Washington: “Den bolsjevikiske ledere her, hvorav de fleste er jøder og 90 prosent av dem er tilbake fra eksil i utlandet, bryr seg lite om Russland eller andre land, men er internasjonalister og de ​​prøver å starte en verdensomspennende sosial revolusjon. “13)

Nederlands ambassadør i Russland, Oudendyke, gjorde mye av det samme poenget et par måneder senere: “Hvis ikke bolsjevismen er kvelt ved fødselen umiddelbart, er den bundet til å spre seg i en eller annen form over Europa og hele verden slik den er organisert og jobbet frem av jøder som ikke har statsborgerskap, og hvis eneste målsetting er å ødelegge for sine egne formål den eksisterende orden på ting. “15)

De ville ha en Ny Verdensorden. Sin Verdensorden. En Verden.

Redd for hvem?

Hva er antisemittisme i dag, to generasjoner etter holocaust? I sin videre utforskning av det moderne israelske liv, reiser den israelske regissør Yoav Shamir verden rundt på jakt etter de mest moderne manifestasjoner av et av de “eldste hat”, og kommer opp med noen oppsiktsvekkende svar.

I denne respektløse søken, følger han amerikanske jødiske ledere til hovedstedene i Europa, hvor de advarer de europeiske myndigheter om den stadig økende trusselen om antisemittisme, og han møter på en klasse av israelsk high school-elever på en pilgrimsreise til Auschwitz.

På sin vei møter Shamir den kontroversielle historikeren, Norman Finkelstein, som tilbyr sine upopulære synspunkter på den måten antisemittisme blir brukt av det jødiske samfunnet, og særlig Israel, for politisk gevinst. Han møter også forskere, Stephen M. Walt og John J. Mearsheimer, mens de gir et foredrag i Israel etter utgivelsen av deres bok “The Israel Lobby og US Foreign Policy”, om den uforholdsmessig påvirkning Israel-lobbyen i Washington har.

Yoav besøker Yad Vashem, Holocaust Memorial Museum i Jerusalem, der hvor alle verdens ledere må stoppe på deres besøk til Israel. Mens i Jerusalem besøker han sin bestemor som gir sin innsikt til problemet, og erklærer at hun er  den “ekte jøde”.

Se hele filmen her:

http://topdocumentaryfilms.com/defamation/

Defamation defamed
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2010/jan/25/israel-race

ADL Statement on “Defamation,” a Documentary Film by Yoav Shamir
http://www.adl.org/PresRele/ASInt_13/5524_13.htm

“Og hvordan vi på det argeste i leirene senere tenkte: Hvordan ville det ha vært som om hver Security operative, da han gikk ut om natten for å gjøre en pågripelse, hadde vært usikker på om han ville komme tilbake i live og måtte si farvel til sin familie? Eller hvis, i perioder med massearrestasjoner, som for eksempel i Leningrad, da de arresterte en fjerdedel av hele byen, hadde folk ikke bare satt der i sine hi, skjelvende av terror for hver banking på utgangsdøren og for hvert trinn i trappen, men hadde forstått at de ikke hadde noe å tape og hadde dristig satt opp i underetasjen i entreen et bakhold av et halvt dusin mennesker med økser, hammere, stokker, eller noe annet som var for hånden? … Organene ville veldig raskt ha lidd av mangel på offiserer og transport, og til tross for Stalins tørst, ville det forbannede maskineri ha grunn til å stoppe opp! Hvis … hvis … Vi har ikke elsket frihet nok. Og enda mer -. vi hadde ingen bevissthet om den virkelige situasjonen …. Vi rett og slett fortjente alt som skjedde etterpå. “
~ Aleksandr I. Solzhenitsyn

Hvem er du mest redd for nå? Den islamske Jihad eller den jødiske lobbyen?

Referanser

1) Louis Rapoport, Stalin’s War Against the Jews (New York: Free Press, 1990), s. 30, 31, 37. Se også s. 43, 44, 45, 49, 50.

2) Sitert i: Salo Baron, The Russian Jews Under Tsars and Soviets (New York: 1976), s. 170, 392 (n. 4).

3) The Atlantic, Sept. 1991, s. 14.; I 1919, tre-fjerdedeler av Cheka personalet i Kiev var jøder, som var varsom for å spare andre jøder. Ved ordre tok Cheka få andre jøder som fanger. R. Pipes, The Russian Revolution (1990), s. 824.; Den Israelske historiker Louis Rapoport bekrefter også den dominerende rollen jøder hadde i det sovjetiske hemmelige politiet på hele 1920-tallet og 1930-årene. L. Rapoport, Stalin’s War Against the Jews (New York: 1990), s. 30-31, 43-45, 49-50. 4 )

4. R. Wilton, The Last Days of the Romanovs (1993), s. 148.

5) Se individuelle oppføringer i: H. Shukman, red., The Blackwell Encyclopedia of the Russian Revolution (Oxford: 1988), og i: G. Wigoder, red., Dictionary of Jewish Biography (New York: Simon og Schuster, 1991). Den prominente jødiske rolle i Russland før 1914 i revolusjonære undergrunnsbevegelse, og i det tidligere sovjetiske regimet, er likeledes bekreftet i: Stanley Rothman og S. Robert Lichter, Roots of Radicalism (New York: Oxford, 1982), s. 92-94.
I 1918 hadde Bolsjevikenes Party’s Central Committee 15 medlemmer. Den tyske akademiker Herman Fehst — siteter publiserte Sovjet annaler — raporterte i sin 1934 studie at 6 av disse 15 var Jøder. Herman Fehst, Bolschewismus und Judentum: Das jüdische Element in der Führerschaft des Bolschewismus (Berlin: 1934), s. 68-72.; Robert Wilton, raporterte dertim0t at i 1918 at Central Committee of the Bolshevik Party hadde tolv medlemmer, av hvorav ni var jødisk opphav og tre var av russisk opphav. R. Wilton, The Last Days of the Romanovs,  s. 185.

6) Etter år med offisiell undertrykkelse, ble dette faktum anerkjent i 1991 i Moskvas ukemagasin Ogonyok. Se:: Jewish Chronicle (London), July 16, 1991.; Se også: Letter by L. Horwitz in The New York Times, Aug. 5, 1992, som siterer informasjon fra det Russian magasinet “Native Land Archives.”; “Lenin’s Lineage?”‘Jewish,’ Claims Moscow News,” Forward (New York City), Feb. 28, 1992, s. 1, 3.; M. Checinski, Jerusalem Post (weekly international edition), Jan. 26, 1991, s. 9.

7) Richard Pipes, The Russian Revolution (New York: Knopf, 1990), s. 352.

8 ) Harrison E. Salisbury, Black Night, White Snow: Russia’s Revolutions, 1905-1917 (Doubleday, 1978), p. 475.; William H. Chamberlin, The Russian Revolution (Princeton Univ. Press, 1987), vol. 1, s. 291-292.; Herman Fehst, Bolschewismus und Judentum: Das jüdische Element in der Führerschaft des Bolschewismus (Berlin: 1934), s. 42-43.; P. N. Pospelov, ed., Vladimir Ilyich Lenin: A Biography (Moscow: Progress, 1966), s. 318-319. Dette møtet ble holdt den 10. oktober (gammel stil, julianske kalender), og den 23. oktober (ny stil). De seks jøder som deltok var: Uritsky, Trotsky, Kamenev, Zinoviev, Sverdlov og Soklonikov. Bolsjevikene tok makten i Petersburg den 25. oktober (gammel stil) – derav referansen til “Oktoberrevolusjonen” – som er den 7. november (ny stil).

9) William H. Chamberlin, The Russian Revolution (1987), vol. 1, s. 292.; H. E. Salisbury, Black Night, White Snow: Russia’s Revolutions, 1905-1917 (1978), s. 475.

10) W. H. Chamberlin, The Russian Revolution, vol. 1, s. 274, 299, 302, 306.; Alan Moorehead, The Russian Revolution (New York: 1965), s. 235, 238, 242, 243, 245.; H. Fehst, Bolschewismus und Judentum (Berlin: 1934), s. 44, 45.

11) H. E. Salisbury, Black Night, White Snow: Russia’s Revolutions, 1905-1917 (1978), s. 479-480.; Dmitri Volkogonov, Stalin: Triumph and Tragedy (New York: Grove Weidenfeld, 1991), s. 27-28, 32.; P. N. Pospelov, ed., Vladimir Ilyich Lenin: A Biography (Moscow: Progress, 1966), s. 319-320.

12) The Jewish Utopia, Michael Higger, Ph.D., The Lord Baltimore Press, 1932, 160 sider.

13) David R. Francis, Russia from the American Embassy (New York: 1921), s. 214.

14) Birmingham, Stephen (1967). Our Crowd: The Great Jewish Families of New York. New York: Harper & Row. Birmingham, Stephen (1997). The Grandees: America’s Sephardic Elite. New York: Syracuse University Press. ISBN 0-815-60459-9.

15) Foreign Relations of the United States — 1918 — Russia, Vol. 1 (Washington, DC: 1931), s. 678-679

Tor Karlstad

En som har gjennomskuet bedrageriene og korrupsjonen. Vil bidra å vekke opp mennesker. Ekspert på Illuminatet.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

169 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Falcon
Falcon
Abonnent
11 år siden

Asbjørn Dyrendal: «Det er en sammensvergelse!», Kritisk masse 2010, Chateau Neuf +

* + extra: http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1494&start=101#M8553

Hvorfor utviser skepsis.no Jørgen Skavland og Asbjørn Dyrendal m. fl. beviselig farlig inkompetanse? http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1813&start=1

“.. Emne: Informasjon, nyhetstips, hvorfor utviser disse profilerte personene beviselig inkompetanse?, takk ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2012/03/arets-pilleselger-2012-jorgen-skavlan/comment-page-3/#comment-90316

Viktigste nyheter, most important news http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/forum-view.asp?fid=102

BelzeBob
Abonnent
12 år siden

bardun

Du unngår å svare på mitt spørsmål ang. “antisemittisme.” Hva er det som hindrer deg i dette, bardun?

Jeg kjører liksågodt på med flere spørsmål du kan besvare slik det behager deg:

1. Hva syns du om at en jøde utgir seg for å være ikke-jøde, blir sjef for det amerikanske nazipartiet, og begynner å rope om at Hitler burde ha gasset *alle* jødene og ikke bare 6 millioner?

2. Hva syns du om gjenger av jøder i Israel som trakasserer gamle damer?

3. Hva syns du om jøder som blir tatt i å spraye hakekors på synagoger?

4. Hva syns du om Elie Wiesels oppfordring til alle jøder om å “spare en plass i sine hjerter for hat mot tyskerne”?

5. Hva syns du om planen for å utrydde/sterilisere tyskerne i etterkrigstiden?

6. Hva syns du om rabbineres utsagn om at “goyim skal være våre tjenere” og Talmuds påstand om at “goyim er ikke mennesker”?

7. Syns du det er pent å beskylde millioner av nordmenn for å være “hatere”? Nordmenn som attpåtil valfarter til Auschwitz i hvite busser og gjennom skattepenger har gitt kolossale gaver til jødene og Israel?

8. Syns du det er pent av jødene og jødestyrte organisasjoner å pushe Holocaust non-stop samtidig som de fortier andre (og større) folkemord?

9. Syns du det er rett at jødene skal ha sitt “antisemitt”-ord mens ingen andre kan ha et tilsvarende ord?

10. Syns du det er rett at jøder overfaller og t.o.m. henretter Holocaustbenektere?

bardun
bardun
Abonnent
Svar til  BelzeBob
12 år siden

Med fare for å gjenta meg selv: Dette er noe som passer for vigrid, og ikke for normale og friske mennesker.

gudfrid
gudfrid
Abonnent
Svar til  bardun
12 år siden

Jeg er ikke tilhenger av vigrid, men jeg liker Johan Galtung. Galtung mener vel det hadde vært større muligheter for fred på denne stakkars jorda vår hvis media ikke hadde vært 96% jødisk.

BelzeBob
Abonnent
Svar til  BelzeBob
12 år siden

bardun

Jeg mistenker deg for å kommentere på stoff du ikke har satt deg inn i. Du skjønner: hovedstrøm-media kan ikke gi deg all info du trenger.

Anbefaler deg å se filmen “Defamation” som er presentert i Tor Karlstads artikkel. Filmen er forresten laget av en jøde.

BelzeBob
Abonnent
Svar til  BelzeBob
12 år siden

bardun

Nå har jeg gitt deg i alt 11 spørsmål. Formulert saklig og greit. Om du ikke kan svare på et eneste spørsmål, så tyder det på at du har noen sperrer oppe i hodet som gjør at du ikke kan delta i diskusjon. Med andre ord: Du melder deg selv ut av diskusjonen. Og da blir det umulig å diskutere med deg.

Jeg bestemmer meg for å ignorere deg fram til du klarer å i det minste besvare 1 eller 2 av mine spørsmål, som jeg tross alt tok meg bryet å skrive for din skyld.

bardun
bardun
Abonnent
Svar til  BelzeBob
12 år siden

Bare for å ha sakt det BB, det ville ikke være noen fordel for deg og dine likesinnede om dere skulle ignorer slike som oss…. vi, den nye jødiske verdensorden – vi som har all makt, … vi trenger slike idioter som deg …

Tror ikke at en antisemittisk dummy (BB) skulle ha noen avgjørende betydning for den nye jødiske NWO …

BelzeBob
Abonnent
12 år siden

Fersk artikkel om det økende jødehatet på Kammeret.

Utdrag: “Jødehat vil si det hatet som jødene har for alle andre enn dem selv, og vi kan se at jødehatet bare øker og øker. I det siste har det vært mye snakk om jødehatet i media også, og en ny undersøkelse viser at mellom 12,5 og 33% av nordmenn i dag er jødehat-hatere – altså, at de har fått nok av alt jødehatet de blir utsatt for på så og si daglig basis.”

http://gasskammer.blogspot.no/2012/07/media-og-jdisk-mentalitet-del-2-det.html

gudfrid
gudfrid
Abonnent
Svar til  BelzeBob
12 år siden

Intressant spørsmål, BB, hvorfor hater jødene ikke-jøder?
Selv har jeg en teori om karma, fra den tid jødene ble holdt som slaver, så holder de nå oss som slaver.
Å hate kan være forståelig i en periode hvor man er frustrert, senere vil man innse at man ikke kommer noen vei med hat.

gudfrid
gudfrid
Abonnent
Svar til  gudfrid
12 år siden

Ups, jeg har nok tatt feil, bomber, granater og mere blod ser ut til å være beste løsning.. eller hey..hater vi ikke det også?

BB, kan jeg få et dikt om “Øye for øye, tann for tann”?

BelzeBob
Abonnent
Svar til  gudfrid
12 år siden

Øye for øye og tann for tann
fortjener ingen priser
da blir vi blinde alle mann
og suppe blir alt vi spiser

gudfrid
gudfrid
Abonnent
Svar til  gudfrid
12 år siden

He he, takk :-)

bardun
bardun
Abonnent
Svar til  BelzeBob
12 år siden

BB: : «Jødehat vil si det hatet som jødene har for alle andre enn dem selv, …»

Det du serverer her BB, er for alle intelligente og friske mennesker, det reneste tøv og en fornærmelse mot intellektet og den sunne fornuft.

Som en iherdig representant for den antisemittiske propagandaen, burde du klare noe noe langt bedre enn dette.

BelzeBob
Abonnent
Svar til  bardun
12 år siden

bardun

Om du faktisk leste artikkelen kunne du muligens forstå dette (en smule satiriske) utsagnet bedre. Ellers: Er det noe du liker eller ikke liker med artikkelen så tror jeg det fins et kommentarfelt på bloggen der du kan si din mening.

Spurte ikke jeg deg forresten for en tid tilbake om du kunne forklare hva det snodige ordet “antisemitt” egentlig betyr? Ordet er fritt og ordet er ditt.

bardun
bardun
Abonnent
Svar til  BelzeBob
12 år siden

Jeg har ingen problemer med å forstå dine utsagn BB, verken når det gjelder semittisme eller religionen jødedom elller noe som helst annet …

Syns du burde stå for hva du er og for hva du mener, og ikke prøve å skjule deg bakom vikarierende motiver.

BelzeBob
Abonnent
12 år siden

For dere som er interessert i anti-semittisme, andre verdenskrig og jødenes Holocaust kan kanskje denne artikkelen være av interesse: http://gasskammer.blogspot.no/2012/06/holocaust-forklart-del-1.html

Med muligheter for å kommentere og diskutere. Troligvis eneste stedet på det norske nettet der en slik (usensurert og fri) diskusjon kan finne sted.

Mole
Mole
Abonnent
12 år siden

På oppdrag fra norske myndigheter har Holocaust-senteret i Oslo foretatt en udersøkelse der det kommer frem at 12,5 prosent av befolkningen har utpregede fordommer mot jøder. 12,5 prosent av befolkningen tilsvarer for øvrig over 600.000 personer.
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Begrenset_-men-klar-antisemittisme-i-Norge-6838770.html#.T8aF94t0FaA

De har ikke spurt meg.

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Mole
12 år siden

De spør aldri meg heller :)

Simon Wiesenthal Center v/Mark Weitzman presenterte den mest seriøse, og eneste, organisasjonen for teknisk etterforskning i forbindelse med 9/11 falskflagg terroraksjonene, Architects and Engineers for 9/11 truth, som en promotør av terrorisme, “Using The Web As A Weapon: The Internet As A Tool For Violent Radicalization And Homegrown Terrorism”, dvs satte ae911truth.org i en liste over terrororganisasjoner, og det ble siste gang Simon Wiesenthal Center fremla denne åpenbart falske beskyldninga, forøvrig permanent særdeles alvorlig sak for Simon Wiesenthal Centers renommé. AE911Truth Response to Mark Weitzman of the Simon Wiesenthal Center http://www.ae911truth.org/en/news-section/41-articles/230-ae911truth-response-to-mark-weitzman-of-the-simon-wiesenthal-center.html Richard Gage, AIA responds to H.R. 1955 and SWC

9/11 and related: Intelligence reports http://abeldanger.net/ Technical documentation http://ae911truth.org/

“It’s a Trick, We Always Use It.” (calling people “anti-Semitic”) http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1438&start=26#M4525 * Direkte referanse

“Også dagbladet er en nazi-marx skam for folk og land, vg kommer på en solid og god andreplass, all massemedia er mer eller mindre i samme folkefiendtlige genre, og høyst sannsynlig både kjøpt og betalt samt under kontroll med trussel om terror ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2012/05/planer-om-falsk-flagg-terror-under-london-ol/comment-page-12/#comment-87451

Ukens og “Dagens tips, lag en stor bunke a5-ark med informasjon og referanser , inklusive www-lenker, til de viktigste tema du kjenner til, hvor alle eller trolig de fleste ikke er lov å informere om i dagens korrupte og folkefiendtlige massemedia ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2012/04/nyhetsspeilet-er-pa-facebook/comment-page-2/#comment-87648

Mole
Mole
Abonnent
12 år siden

Flere land i Europa preges av antisemittiske hat- og voldshandlinger. «Jøde» er i dag igjen blitt et skjellsord i norske skolegårder.

• Hva skyldes de nye antisemittiske utslagene i Norge?
• Hvorfor vekker hets mot jøder så lite debatt her i landet?
• Hvordan kan samfunnet reagere på det nye jødehatet?

I panelet: Sara Azmeh Rasmussen, skribent og forfatter, Mona Levin, journalist og forfatter, Øivind Kopperud, forsker, Holocaustsenteret og Kristin Halvorsen, kunnskapsminister (SV).

Debattledere er kultur- og debattredaktør Knut Olav Åmås og programleder Ellen Wesche Guttormsen. Debatten overføres direkte til Amalie Skram og Nedjma. I tillegg overføres debatten direkte på NRK P2, Aftenposten TV, NRK.no og i opptak på NRK2.

Mandag 7. mai kl. 1900, Wergeland
http://www.litteraturhuset.no/program/2012/05/aftenpostendebatt.html

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
12 år siden

– Muslimer bidrar til jødehets
http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.8106922

Falcon
Falcon
Abonnent
12 år siden

En kommentar om artikkelens tema fra en debatt:

+{

Jeg har levd i dette landet og vært på mange utlandsreiser i over 50 år og har aldri eller knapt truffet en eneste person som har hatet noe eller noen som helst, og heller ikke jøder, som forsåvidt er et begrep som planlagt er misbrukt en mass for å skape motsetninger opp gjennom historien, bl.a. som middel for å skape kriger under falskt flagg. Så og si all sådan propaganda er etter min erfaring basert på skapte illusjoner og ofte produsert under skjult agenda for å skape motsetninger, hegelian dialectic, som er mer enn velkjent idag, bl.a. innen illuminati og frimureri. Hegelian dialectic falsk og forrædersk propaganda ser jeg nesten daglig, og legg merke til som eksempler:

Anti Defamation League, ADL, is a non-jewish terror organization: Milton William, Bill, Cooper, The Ugly Truth About the Anti Defamation League, ADL http://tinyurl.com/7mj5yuo

Mullah Krekar ser ut til å være CIA(/Mossad/KGB/FSB) agent, noe som jeg trodde helt fra første måned jeg hørte om han. Hans aktiviteter og utsagn var rett og slett for ekstreme og godt timet til å være sanne, og type Joseph Goebbels’ propagandamaskiner har gått for fullt i ca hundre siste år. I denne listen over CIA og Mossad agenter er Mullah Krekar’s navn sagt å være Najmuddin Faraj Ahmad: Public Service Announcement: List of CIA and Mossad agents http://occultsecrets.weebly.com/1/post/2010/02/public-service-announcement-list-of-a-lot-of-intl-cia-agents.html

Få Joseph Goebbels-ene ut av landet eller bak lås og slå så kjapt som overhode mulig, og jeg advarer nå om at det er mange av de i landet, forsåvidt i alle land, svindler og stjeler kun for egen vinning, som kjent og dessverre vanlig, politisk nazi-marx avstamning. Digressivt, “It’s a Trick, We Always Use It.” (calling people “anti-Semitic”) http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1438&start=26#M4525 UK Jewish MP: Israel acting like Nazis in Gaza

Mulig jeg har gått glipp av noe, men det tror jeg er marginalt i dette henseendet. Digressivt, Order of the illuminati, the conspiracy to rule the world http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1762&start=1 Forøvrig, takk for at temaet og relatert er tatt opp

}+

Falcon
Falcon
Abonnent
12 år siden

MIND CONTROL: An Investigation Into Common Purpose (Full Version) http://www.youtube.com/watch?v=aTeHyVd2Vj0&feature=share

common purpose site:abeldanger.net http://www.google.no/search?q=common+purpose+site%3Aabeldanger.net

Falcon
Falcon
Abonnent
12 år siden
Mole
Mole
Abonnent
12 år siden

Nesbru videregående skole vurderer å fjerne en utstilling fra et Palestina-prosjekt etter at en israelsk elev føler seg krenket av det hun mener er antisemittisme.

Et israelsk flagg malt på et fat med rødt kryss over og påskriften «murder» er en del av utstillingen som sto i Asker-skolens foajé onsdag.

– Som israeler føler jeg meg personlig krenket og utilpass når jeg kommer på skolen. Det skolen driver med er åpen antisemittisme og rasisme, sier eleven til Budstikka.no.

Utstillingen er en del av et skoleprosjekt i regi av Kirkens Nødhjelp, hvor elevene samler inn penger til støtte for to palestinske skoler.

Skoleledelsen vil nå vurdere å fjerne deler av utstillingen.

– Det har ikke vært reaksjoner tidligere, men vi vil nå gå inn å se på om det i år har fått en litt for stor politisk slagside, sier assisterende rektor Dag Brustad ved Nesbru videregående skole til avisen.

Han understreker utstillingen ikke representerer skolens holdning til konflikten Utstillingen ble onsdag fjernet fra skolens nettside.

Det var skolens elevråd som i 2006 tok til orde for å erstatte Operasjon dagsverk med Palestina-prosjektet, fordi de ønsket et prosjekt de kunne ha nærhet til. To elevrådsrepresentanter reiser hvert år til de palestinske områdene.
http://www.abcnyheter.no/nyheter/2011/10/19/skole-anklaget-antisemittisme-i-elevutstilling

Michelle
Skribent
Svar til  Mole
12 år siden

Jeg hadde ikke blitt krenket personlig om noen hadde gjort det samme med det norske flagget, eller FN-flagget, eller NATO-flagget som vi også er under. Hvorfor skulle jeg det? Jeg er totalmotstander av norges forsvar, militæret, våpenindustrien, krigingene etc og kan lett se at Norge som nasjon er i dyp krise og skam!

Men jeg ser problematikken, vi må huske å iKKE dele sjeler inn i nasjonaliteter, hudfarge, legninger, ivssyn etc Det blir bare helt feil!

Jeg tilgir, men må samtidig være ærlig. Jenta burde forstå at det ikke handler om rasisme selvsagt, men det som gjøres av staten Israel, og dets flagg er dets symbol.

Synd at religiøse tror at Jerusalem etc er mere hellig over andre steder.
Rart at ikke folk tenker mere over at de som er mest i konflikt, begge føler seg så knyttet til byen, bare pga to boksamlinger skrevet at forskjellige mennesker eller aliens.

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
12 år siden

Mener Dagbladet demoniserer Israel

Norske jøder reagerer med sjokk og avsky på en Dagbladet-tegning som sammenligner Israel med nazi-Tyskland.
http://www.vl.no/samfunn/mener-dagbladet-demoniserer-israel/

Michelle
Skribent
Svar til  Mole
12 år siden

Grunnen til at de sammenlikner er vel forståelig, måten militæret i landet har oppført seg på, er jo helt absurd. For å ikke glemme hvordan religiøse i vesten har tatt parti med sin gruppe. Man kan ikke ta seg til rette på den måten med å henvise til holocaust.

De negative aliensene innførte sikkert holocaust for å opprette den religiøse staten sin, men makan så skal de jaggu meg fortsette å fyre oppunder videre seff.

Visst finnes det snille og fantastiske mennesker innenfor alle nasjoner, raser og religioner. Men grensen går når man begynner å hevde at man har en slags Guddommelig rett på sin side til å plage andre.

Det er mye vakkert og sant i alle livssyn og hjerter, men ingen over den goe gamle Kardemommeloven ♡

Uffda
Uffda
Abonnent
12 år siden
Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
12 år siden

Dokumentaren The Zionist Story bør alle se: http://www.youtube.com/watch?v=wA1lDow-0rk

Selv om det ikke burde bety noe er den laget av en israelsk jøde.

RoKle
RoKle
Abonnent
12 år siden

Ja, nå er jeg så lei av de derre jødene at. Det må da være på høy tid å våkne til realitetene og ta affære? Nå har de starten en masse unødvendige kriger, og alldeles sabotert det monetære systemet, ingen har tillit til dollars og euro lenger. Hitler hadde rett.

BelzeBob
Abonnent
12 år siden

Stakkars Hitler. Folk kommer med alle mulige påstander om ham, og så kan han ikke forsvare seg (der han sitter i den underjordiske basen i Antarktis).

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  BelzeBob
12 år siden

Hitler lever (u)heldigvis i beste velgående.., og styrer som Osama fra sin hule i Antaktis. Merkelig med disse huleboerne ;-)
The Canadian Holocaust
http://msrb.wordpress.com/indigens/the-canadian-holocaust/

BelzeBob
Abonnent
12 år siden

Smurf

Når det gjelder disse påstandene “Hitler var en jøde”, “Hitler var en Rothschild”, “Hitler var styrt av sionistene”, “Hitler var finansiert av jødiske/vestlige bankirer” osv. tror jeg Carolyn Yeager er den med mest peiling. Radioprogram: http://reasonradionetwork.com/20100517/the-heretics-hour-wall-street-international-banking-adolf-hitler

Greit nok at gamle-Bush gjorde business med nazi-Tyskland. Henry Ford også. Men det er ikke det samme som at Hitler var prisgitt de for å klare det han klarte. Det store poenget er at Hitlers finansreformer og praktiske handels- og bytteavtaler med forskjellige land fra og med 1933 sørget for at den tyske økonomien (og industri osv.) fungerte så bra som den gjorde.

Dette er den store hemmeligheten som avisene og historiebøkene heller burde fokusere på. Her: http://www.poketheeye.org/?p=210

smurfen
Redaksjonen
Svar til  BelzeBob
12 år siden

Om Hitler var en jøde, en Rothschild eller en zionist vet ikke jeg men det jeg vet er at han var Tempelridder, han poserte så ofte som mulig i Tempelridder uniform helt frem til sin påståtte død, et selvmord som Russerene benektet i mange mange år og det ble en jakt på Hitler rundt i hele verden, helt til Nikita Sergejevitsj Khrusjtsjov kom frem med noen tenner som de påsto var Adolf Hitlers tenner
Adolf var en sterkt troende katolikk, katolikker tar ikke selvmord siden katolikker havner i helvette ved selvmord

Da Adolf var en ung mann og krigshelt etter WW1 søkte han seg til Wien for å bli kunstner, i Wien kom han i kontakt med en okult Tempelriddergruppe ved navn OTERA og ble straks et ivrig medlem av den okulte Tempelridder gruppen

OTERA var også opptatt av de gamle gudene og kjempene som fra himmel til jord kom som de mente ble utslettet av jøder

Det er også et faktum at Adolf fikk hjelp av en klarsynt okult jøde og mediaeier som het Hanneson, Hanneson lærte han alt om hvordan han skulle tale, hvordan bruke symboler osv

Det står lite i historiebøkene om hvordan denne jøden Hanneson fikk Adolf Hitler til makten, kanskje ikke så rart siden naziene ikke vil vedkjenne seg hjelp av en jøde og jødene ikke vil vedkjenne seg kontakt med Adolf og Naziene

Hanneson ble foresten skutt i 1933 i et atentat da det ble kjent at han var jøde

Adolf Hitler dyrket også The Black Sun på samme måte som NWO eliten gjør

Så mao så var nok den gode Adolf underlagt de samme kreftene som resten av Tempelridderene :)

Hitler and the Occult – History Channel – (Global Elite, Nazis, New World Order)

http://www.youtube.com/watch?v=A663fska0U4

http://www.biblebelievers.org.au/nv2.htm

Hermis
Hermis
Abonnent
Svar til  smurfen
12 år siden

Det som også er snodig er jo at da Hitler satt fengslet for kuppforsøk, så fikk han grundig skrivehjelp med boken/manifestet “Mein Kampf” av nettopp en jøde. Har ikke fått sjekket ut hva han het, men dette er det nok mange av leserne i Nys som kjenner til. “Mein kampf” stinker jo av rasisme og jødehat. Uten kyndig skrivehjelp og hjelp til finansiering, markedsføring, trykking og distribusjon så hadde boken kanskje aldri blitt spesielt kjent og Hitler hadde kanskje aldri kommet til makta.

Dette er bare nok en bekreftelse på at rasisme, jødehat ol. bare er noe tull.

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  smurfen
12 år siden

Hitler Was a Christian
http://www.hiddenmysteries.org/religion/christianity/hitler.shtml

New Testament Bible Authored by the Calpurnius Piso’s of Rome

Hermis
Hermis
Abonnent
Svar til  smurfen
12 år siden

Og så må vi ikke opp i alt dette glemme de satanistiske zionistene, de heier jo på antikrist i stedet for Jesus/Messias som de kristne/jødiske zionistene gjør. Men dommedag er det mange av dem som vil ha så raskt som mulig, det er det jo ikke tvil om, nei.

BelzeBob
Abonnent
12 år siden

Diademas

Kan du se at “Holocaustfornekter” er et temmelig snodig ord? Hvorfor bruker vi i det hele tatt ordet “Holocaust” – som oftest, om ikke alltid, med stor H? Hva kaller vi hendelsen der minst 6 millioner ikke-jøder ble massakrert i Kongo siste tiåret – og er det mulig å fornekte denne hendelsen?

““For å forstå hva nazister og sionister har til felles, må man gjerne studere hva jødeforfølgelsen gikk ut på. Her har du en lite hint:
http://en.wikipedia.org/wiki/Haavara_Agreement” Dette sier vel ingenting om at sionisme og nazisme er to sider av samme sak. Her vises det bare til det kjente fenomen at nazistene i startfasen så det som opportunt å hive jøder ut av landet samtidig som man lenset limmebøkene deres.”

Faktisk var det tyske lommebøker som ble lenset – og fortsetter å lenses. Ja, du vet vel at hele Tyskland og all eiendom i Tyskland ble beslaglagt av de allierte? Og du vet vel om de kolossale “Holocaust-reparasjonene” og de svindyre museene osv? Og at Israels infrastruktur ble bygget opp med tyske penger?

Diademas
Diademas
Abonnent
Svar til  BelzeBob
12 år siden

Hva er poenget ditt? Mener du på ramme alvor at nazister og jøder satt
i all gemyttelighet i 1933 og konspirerte om sin felles undergang for at det 70 år senere skulle ofres penger på museer og minnesmerker?
Dette må være tidenes rareste konspirasjonsteori.
Eller har blekansiktet vært på ildvannet?

BelzeBob
Abonnent
Svar til  Diademas
12 år siden

Nazistene hjalp jøder å flytte til Israel på 1930-tallet: http://www.codoh.com/incon/inconhaa.html

Nei, nazistene konspirerte selvfølgelig ikke om sin fremtidige undergang. Men jødene og jødenes allierte sa tydelig i fra om at de ønsket å knuse Tyskland allerede før krigen brøt ut. Og slik ble det. Gevinsten ble stor: man fikk ødelagt og tatt over Tyskland, konfiskert enorme ressurser, utryddet millioner av tyskere også etter 1945 samt bøtelagt det tyske folk for minst et halvt hundreår etter krigens slutt – og demonisert tyskerne + glorifisert jødene og de allierte. Mission accomplished. Til de grader.

“Holocaust” og kampen mot “Holocaustfornektere” er en veldig sentral del av dette. Uten “Holocaust” kan man nemlig ikke rettferdiggjøre de alliertes og jødenes handlinger fra og med andre verdenskrig og fram til i dag. Samtidig er “Holocaust” nyttig på det viset at det feier reelle folkemord under historiens teppe. Et stort poeng er dette navnet: “Holocaust” med stor H. Ta vekk dette navnet og ta vekk tallet “6 millioner” + løgnhistoriene om gasskammere, kremasjon og grusomme eksperimenter, så mister magien sin kraft. Dette er psykologi vi snakker om.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Diademas
12 år siden

Spørs om det ikke er du som har har vært på etanol ildvannet Diademas :)

Selv barnehagebarn vet at jødene samarbeidet med Hitler men tydligvis ikke du

Hvilken planet bor du på Dia ?

Jødisk terrorgrupper ville samarbeide med Hitler

http://www.dagbladet.no/2009/01/13/magasinet/terrorisme/historie/israel/4296519/

Jødiske bankeiere finansierte Hitlers krigsmaskineri

http://www.youtube.com/watch?v=5qLgQW7kBhk&feature=channel_video_title

Det er seff ingen forskjel på zionisme og nazisme, sier man at man er for zionisme og mot nazisme elller motsatt så er det egentlig egen dumhet og uvitenhet enn forfekter :)

BelzeBob
Abonnent
Svar til  smurfen
12 år siden

Tja, tror ikke det stemmer at bankirer finansierte Hitler. Hitler finansierte Hitler. Dvs. nazi-Tysklands økonomiske suksess var et resultat av Hitlers glimrende økonomiske reformer og ikke av bankirer – hverken jødiske eller ikke-jødiske.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  smurfen
12 år siden

Tja her er jeg for en sjelden gangs skyld ikke enig med deg Bobo, det hersker ingen tvil om at Rotschild, Henry Ford og Prescott Bush hjalp Hitler til makten og finasierte krigsmaskineriet til Naziene

How Bush’s grandfather helped Hitler’s rise to power

http://www.guardian.co.uk/world/2004/sep/25/usa.secondworldwar

Allerede i 1871 var planene for hvordan 3 verdenskriger skulle utspille seg klare, Stormester Albert Pike forklarte ned til minste detalje hvordan Israel skulle bli en egen nasjon og hvordan krigene skulle starte og slutte og hva hensikten skulle være

http://www.threeworldwars.com/albert-pike2.htm

Men det er ikke så spennende, det som er mer spennende er hvordan Temperlridder gutta har i årtider planlagt alt ned til minste detalje i en tidslinje som ender nå snart og hvorfor det er denne tiden alt handler om :)

Michelle
Skribent
Svar til  BelzeBob
12 år siden

Jeg tror slaveriet og gassingen av jøder, homofile og funksjonshemmede skjedde.
Likevel mener jeg det er sundt å stille spørsmål ved ALT, undersøke alt og ikke ta alt bare for god fisk bare fordi media/bøker har bekreftet det.
Jeg minner om de utallige vitner og bøker som bekrefter mange ting som folk ikke vil ta for god fisk.
Det meste av det folk tror på, har de uansett blitt programmert til å tro.
Jeg er mere redd for å være som andre, enn å gå min egen indre vei.
Vi trenger å få ulike versjoner av virkeligheten presentert uansett, slik at alle kan Selv VELGE hva som er Sannhetene..

Diademas
Diademas
Abonnent
12 år siden

Mulig jeg er dum, men jeg ser ikke at overskriften “Dødsstraff for anti-semittisme fra humanistene” på noen måte underbygges av artikkelen. Setningen “De to nevnte leder en statsstøttet bevegelse av ekstremistshumanister og ‘skeptikere’, en svært farlig og voldelig gruppe.” er vel såpass sterk at det å legge frem noe bevis om vold utført av de to herrer eller deres forening bør være en smal sak.

“Dette er ikke etter Vær Varsom plakaten og Redaktørplakaten, idet Nyhetsspeilets representant aldri fikk svare direkte på deres beskyldninger, heller ikke forberedt seg for dette. Innslaget var spekulativt og misledende.”
Pussig at artikkelforfatteren skal påberope seg slikt. Jeg regner det som sikkert at han har kontaktet Dyrendal og Emberland for et motsvar på artikkelen. [/ironi]

Sigr Huginsson
Forfatter
Svar til  Diademas
12 år siden

“Mulig jeg er dum, men jeg ser ikke at overskriften “Dødsstraff for anti-semittisme fra humanistene” på noen måte underbygges av artikkelen. Setningen “De to nevnte leder en statsstøttet bevegelse av ekstremistshumanister og ‘skeptikere’, en svært farlig og voldelig gruppe.” er vel såpass sterk at det å legge frem noe bevis om vold utført av de to herrer eller deres forening bør være en smal sak.”

Fysisk vold vet jeg ingenting om, men psykologisk krigføring ved karakterdrap fins det mange eksemplet på. Svært mange tar det nemlig svært tungt og blir nedbrutt av å bli hengt ut som antisemitter fordi de mener at Israels behandling av Palestinere. Det er ikke bare Dyrendal og co som gjør dette, men også kristensionister som støtter Israel for å fremskynde dommedag (og dermed bruker jøder som brikker i et sykt dommedagsspill), bruker den samme teknikken på de som retter kritikk mot Israel og sionismen. Emberland har også rettet kritikk mot dette. Så en person som ikke kjenner spillet kan fort få seg en psykisk smell ved å bli overkjørt av antisemitt-dampveivalsen. I og med at Dyrendal har fritt spillerom til å spre løyn og kalle alle han ikke liker for antisemitter i norske medier, vil jeg utvilsomt karaktisere han som farlig. Slike rykter kan ødelegge mange liv. Det forstår du vell?

Diademas
Diademas
Abonnent
Svar til  Sigr Huginsson
12 år siden

Du har forsåvidt rett i at enhver kritikk av Israelsk politikk fort blir stemplet som antisemittisme. Organisasjoner som ikke har spesielt høy stjerne her i gården, eksempelvis HeF og NTNU, har tidvis tatt sterk avstand fra Israelsk politikk. Bl.a. med forslag om akademisk boykott.
Når man velger å støtte seg på historiske falsum som Sions vise protokoller, snakker om en universell jødisk konspirasjon og assosierer seg med holocaustfornektere så har man i de flestes bok krysset grensen mellom Israelkritisk og antisemittisk. Kall en spade for en spade!

Da jeg har lest hvordan man i artikler og særlig i kommentarfeltet omtaler meningsmotstandere får du unnskylde manglende sympati med dem som her blir kalt antisemitter.
Pederaster, satanister, og som her, farlig og voldelig er begreper som synes å gå igjen. For ikke å glemme de litt mer humoristiske som NWO-agent og negative aliens.

Sigr Huginsson
Forfatter
Svar til  Diademas
12 år siden

Jeg svarer begge dine siste innlegg her.

Svar til 07. 10. 2011 kl. 20:20

Jødekortet er å kalle ting for antisemittisk når det ikke er det. som bla. israelkritikk, sionistkritikk, holocaustrevisjon, kornsirkler og annet politisk ukorrekt gøy. Den relasjonen Galtung trekker frem er ikke jødekort men faktisk sant(!). Du ville bli overrasket om du fikk vite at det ligger et utkast inne på NS som tar opp det du nettopp siterte?. Uansett er ikke dette noe nytt.

Tilsynelatende merkelig link mellom sionisme, korsferere, og nazisme ble tatt opp her på NS allerede i februar.

siterer:
Under den andre verdenskrig var det arierne som var herrefolket i Europa, og jødene skulle ut. Nå er det sionist-jødene som er herrefolket i Europa (refererer til offesiell internasjonal kristensionistisk troskapsed), og muslimene som skal ut. Historien gjentar seg. En av organisasjonens viktigste taktikkere er Alan Lake (ABBs trolige mentor). Han hjulpet det Svenske nazipartiet partiet; Sverigedemokratene med sin nye look og agenda. SD har forøvrig mottatt en Israelpris for det mest Israelvennlige partiet, og mange såkalte kristne tilhengere, sier Sverigedemokratene gjør det kristendemokratarna burde ha gjort. Den samme tendelsen ser vi også i Norge, da FRP synes å ha tiltrukket seg den kristne høyrefløyen i Norge som tidligere tilhørte Krf.
http://www.nyhetsspeilet.no/wp-content/uploads/2011/02/2_swedish_nazionism.jpg
http://www.nyhetsspeilet.no/2011/02/stopp-israeliseringa-av-norge/

For å forstå hva nazister og sionister har til felles, må man gjerne studere hva jødeforfølgelsen gikk ut på. Her har du en lite hint:
http://en.wikipedia.org/wiki/Haavara_Agreement

Svar til 07. 10. 2011 kl. 21:03

Ja jeg vet HEF, NTNU og muligens skepsis tar avstand i fra Israels nåværende politikk. Jeg vet også at både HEF, NTNU, og skepsis er meget sosialiststyrt, og jeg stiller i grunn spørsmålstegn til om den venstredreide Palestinasympatien er politisk motivert mht. å etablere en sosialistisk alliert i midtøsten under Fatha, eller faktisk medmenneskelighet. Jeg tror det er noe delt.

Sions vise protokoller er vanskelig. Vi ser at mye av innholder har skjedd og skjer, men hvem skrev den og hvem følger den?. Sionister?. Vell, Hitler var kanskje den som talte høyest om en universal jødisk verdenskonspirasjon og man skulle tro at iallefall han hadde lest protokollene. Så alikevell velger han å samarbeide med sionistene?. Sagt på en annen måte; Det blir for enkelt i si at sions protokoller ble skrevet på grunn av antisemitisme, eller at de vertifiserer en kollektiv jødisk konspirasjon, da “antisemittens konge” Adolf Hitler både samarbeidet og ble delfinansert av sionister (og Bush). Dette viser jo at det du kaller en universal jødisk konspirasjon er noe selv Adolf Hitler ikke betrodde seg til. Sant å si så har jeg mange argumenter og hypoteser for at protokollene kan både være falske og riktige, men for å være ærlig så vet jeg ikke hvem som skrev det.

Jeg har heller ikke lest alt, men hva jeg vet er at jøder er og har alltid vært et splittet folk med motstridende livsfilosofi fra ytterste høyre til ytterste venstre helt fra antikken, og har flere ganger alliert seg med utenforstående mot sitt eget folk. Men at det finnes et nettverk av jødiske lobbyer som søker makt, penger og politisk innflytelse er det ingen som benekter. Se bare på USA. Israel er jo så og si i det hvite hus. Og se bare på hvordan Israel alltid slipper å bli stilt for en internasjonal domstol, og hvordan de påtvang grekerene sin egen sjøblokkade. Man er ikke antisemitt av å si at Israel og palestinaspørsmålet har blitt et internasjonalt problem.

Holocaust, dvs gassing av 6 millioner jøder har jeg ingen tro på, men hva har det med å hate jøder å gjøre?. Burde jeg hate jøder fordi 6 millioner ikke ble gasset?. Jeg ser ikke helt denne logikken, men jeg ser derimot en grunn til å forsøke å finne ut hva som har skjedd.

Jeg har aldri kalt noen Pederaster, satanister, NWO-agent og negative aliens, men jeg har derimot blitt kalt drapsmann, antisemitt, kristenhater, esoterisk facist fordi jeg har forsvart mosaisk trossamfunn, forsvart kristne, forsvart Palestina, forsvart jews against zionism, kritisert Israel og sionismen, samt tatt tak i kristensionister som har forsøkt å bruke nyhetsspeilet som en rektutteringsplattform til deres dommedagskult. Jeg tar meg ikke nær av slike ting, men jeg synes det blir et hakk verre når Færseth får tildelt spalteplass i mainstream media og maler et konspiratorisk antisemittisk bildet av Galtung, når han holder foredrag om Utøya og Afganistan. Det blir i overkant kvamt og urimelig, og det viser egentlig hvilken kvalitet og moralsk lavmål det egentlig er på enkelte nettaviser.

Du skriver: “Da jeg har lest hvordan man i artikler og særlig i kommentarfeltet omtaler meningsmotstandere får du unnskylde manglende sympati med dem som her blir kalt antisemitter.”

– Dette er en farlig og meningsløs tanke. For det første bidrar det til å legitimere en retorikk som går på tvers av faktiske forhold, en såkalt politisk retorikk hvor man benytter seg av hersketeknikker, med det formål å vinne en debatt uten at noen av partene har berørt sakens kjerne. Hjernedød ordkrig om du vil. For det andre legitimerer man grov personangrep på mennesker som faktisk tar avstand i fra jødehat, som utvilsomt må karaktiseres som et angrep på ens egene verdier (dersom man ikke hater jøder). For det tredje legitimerer man at antisemittisme blir et meningsløst ord som i all hovedsak er synonymt med politisk propaganda og tøv. Noe det allerede har blitt.

BelzeBob
Abonnent
Svar til  Diademas
12 år siden

Hva er en “Holocaustfornekter”? Kan du nevne andre slike dobbelord som slutter i “fornekter”?

Diademas
Diademas
Abonnent
Svar til  Diademas
12 år siden

@Sigr.
Her var det mye likt og ulikt.
“Jeg vet også at både HEF, NTNU, og skepsis er meget sosialiststyrt,” Jeg kjenner skeptikere og humanister som står til høyre for Ivan den grusomme og andre som står til venstre for Rosa Luxemburg. Det er en svært lite homogen masse. Hvis du har problemer med sosialister vil jeg anbefale deg å gå en lang bue rundt Galtung.

“Under den andre verdenskrig var det arierne som var herrefolket i Europa, og jødene skulle ut. Nå er det sionist-jødene som er herrefolket i Europa “- et i sannhet fasinerende utsagn. Det er i hele Europa idag under halvannen million jøder, eller ca 0,18%. http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Judaism/jewpop.html
Hvis disse menneskene har klart å tilrane seg en rolle som herrefolket i Europa må jeg ta av meg hatten for dem, men så har vi jo her bare nyhetsspeilet som kilde… Her er forøvrig en som ble holdt utenfor: http://www.theonion.com/articles/local-jew-feels-left-out-of-worldwide-jewish-consp,809/

“For å forstå hva nazister og sionister har til felles, må man gjerne studere hva jødeforfølgelsen gikk ut på. Her har du en lite hint:
http://en.wikipedia.org/wiki/Haavara_Agreement” Dette sier vel ingenting om at sionisme og nazisme er to sider av samme sak. Her vises det bare til det kjente fenomen at nazistene i startfasen så det som opportunt å hive jøder ut av landet samtidig som man lenset limmebøkene deres.

“Sant å si så har jeg mange argumenter og hypoteser for at protokollene kan både være falske og riktige, men for å være ærlig så vet jeg ikke hvem som skrev det.” Her kan jeg være behjelpelig. Googl “Hermann Goedsche”.
Skulle du fortsatt være i tvil bør du lese pamfletten “Dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu” fra 1864. Et satirisk angrep på Napoleon III uten at jøder er nevnt i det hele tatt. Goedsche kopierte store deler av teksten da han omskrev den til en påstått jødisk konspirasjon. Dette har vært kjent i over 90 år.

Jeg kommer ikke til å delta i noen Holocaustdebatt her. Til det er dokumentasjonen for overveldende, og respekten for mitt fag, historie, for stor. Den marginale gruppen som kjøper dette våset har det til felles at de ikke har idé om hverken historisk metodikk eller kildekritikk. Når det samtidig i stor utstrekning er snakk om apologister for nazisme tegner det seg et spesielt bilde. Eller for å sitere meg selv:”Når man velger å støtte seg på historiske falsum som Sions vise protokoller, snakker om en universell jødisk konspirasjon og assosierer seg med holocaustfornektere så har man i de flestes bok krysset grensen mellom Israelkritisk og antisemittisk.” Med andre ord; hvis det ser ut som en and, går som en and og kvekker som en and bør vi ihvertfall overveie om vi har med en and å gjøre. Det samme gjelder antisemittisme. Hvis mottagers fintfølelse ikke takler såpass, bør en kanskje ta sine synspunkter opp til revisjon.

@ BelzeBob
Jeg skjønner ikke helt hvor du har tenkt deg og forventer meg her et eller annet genialt retorisk grep, men kan jeg glede mine medmennesker en lørdag formiddag så gjerne for meg.

-gudsfornekter
-selvfornekter
-evolusjonsfornekter

Det var de jeg kom på i farten. Du er velkommen til å lage dine egne kombinasjoner.

Sigr Huginsson
Forfatter
Svar til  Diademas
12 år siden

Diademas

Jeg vet ikke om du gjør det med vilje, men av en eller annen grunn kommer du med en del ulogiske sluttninger.

Vi kan starte med Galtung. Ja, jeg har i grunn problemer med sosialister, men det samme kan jeg si om konservative, og spesielt FRP. Så hva skiller Galtung i fra de fleste sosialister?. Han er ærlig og åpen og har baller til å si i fra om urett selv når det utføres av sosialister. Ærlighet, åpenhet, og mot er egenskaper jeg setter høyere enn personens meninger. Jeg liker heller ikke kommunister, men rødt er uansett det partiet i maktposisjon som jeg setter høyest. Ikke på grunn av partiprogram, men at de har vist å ha både mot og ærlighet, ved bla. konvojdeltagelse og overvåkingsskandalen. Så inntak fins, og klarer man ikke å se nyansene er man ekstremist. uansett om man skulle tiltro seg til humanismen.

Til kommentar at sionistjøder er blitt et herrefolk i Europa, svarer du med å vise til hvor mange jøder det er i Europa. Hvorfor?. Jeg snakker ikke om jøder i sin helhet, og heller ikke spesifikk europeiske jøder. Jeg snakker om sionistiske terrorgrupper som inntok Palestina under første og andre verdenskrig, og som fikk å både politiske verv og sentrale possisjoner i IDF. Du snakker om den menige jøde, jeg gjør det ikke. Så når man ser hvordan holocaust og antisemittiske blir brukt for å forsvare deres egene folkemord, hvordan de får USA til å bruke veto etter deres ønsker, hvordan de får kristensionister til å være mere lojal til Israel enn deres egene land, hvordan de klarer å outsorce blokkader, så er det ingen tvil at hele vesten kneler for Israel. celler fint selvsagt også i Europa, men jeg snakker henholdsvis om Israel.

Haavara_Agreement var et hint. Er du virkelig interessert i å vite mere, kan du selv gå inn på nettsiden til jews against zionism.

”Når man velger å støtte seg på historiske falsum som Sions vise protokoller, snakker om en universell jødisk konspirasjon og assosierer seg med holocaustfornektere så har man i de flestes bok krysset grensen mellom Israelkritisk og antisemittisk.”

For meg virker dette mere som et trossettning enn en mal for hva som kan defineres som jødehat (siden det er det du mener), og er mener jeg du gjør en grunnleggende feil. La meg forklare deg hvorfor. Ordet semitt stammer i fra bibelske sem som sies å stamme i fra Israelfolket, guds utvalgte folk. Det vil jo igjen si at de som bruker ordet om jøder ikke tiltaler dem som en religiøs gruppe, men som herrefolket. Det andre problemet er at også kanaanittere, hyksoser, arabere, med flere grupper er semitter etter samme tradisjon, og ved kun at èn religiøs gruppe av mange semittiske religioner får bære tittelen semitt, diskriminerer man andre semitter, hvilke i seg selv er antisemittisk og anti-islamisk. Ut i fra ordets reele betydling må vell også EURABIA teorien defineres som antisemittisk?. Den andre selvmotsigelsen er at ordet semitt brukes av ateister, når sem er en bibelsk person.
http://no.wikipedia.org/wiki/Sem_%28bibelsk_person%29

Vi kan også ta med den historiske definasjonen som inkluderer hele midtøsten. Semitter er en fellesbetegnelse på flere folkegrupper som fra omkring år 3000 før Kristus har dominert Midtøsten.
http://no.wikipedia.org/wiki/Semitter

Første trossettning; Sions vise protokoller
Du snakker om Sions vise protokoller, men kan du vise til noen som støtter sin oppfattelse av jøder på dem, og kan du vise til hvor det står at det foreligger en universal jødisk konspirasjon?. Og hva betyr det egentlig?. En sammensveiset konspirasjon som er tilknyttet alle jødiske grupper, eller alle som praktiserer jødedom?. Kan du vise til noen som har en slik oppfattning basert på protokollene?. En annen ting er at hvilket syn man har på protokollene nødvendigvis ikke tilsier at man skulle mislike eller hate jøder. Hadde jeg vært kristensionist ville jeg ha likt det, fordi jeg hadde sett det som et tegn på dommedag. Hadde jeg vært ekstrem-ateist ville jeg sikkert også likt det, siden det snakkes om å utslette religion.

Andre trossettning holocaust:
Du snakker om å tvile på gassing av 6 millioner jøder er enstydig i å hate jøder, men har fremdeles ikke forklart hvorfor han skal hate en religiøs gruppe for at noen for 70 år siden ikke ble gasset. Fornektelse er noe man gjør når virkeligheten er så fæl at man ikke klarer å forholde seg til den. Eksempelvis en Palestinsk far som ser sitt barn bli skutt av IDF. Hvis holocaustrevisjon skulle være en fornektelse, må man naturligvis følge samme prinsipp som andre fornektelser, hvilke betyr at fornektelsen ikke har røtter i hat, men omsorg og medlidelse til de eventuelle ofrene. Så har vi også eksemplet på at pro-holocaustere bruker historien som en slags CV for “hva vi en gang i tiden klarte å få til”. Holocaust brukes til så mye rart. Jews agaisnt sionism bruker det eksempelvis til å vise at sionistene konspirerte mot sitt eget folk, og sendte dem til gassen.

Saken er den at du forflytter betydningen av ord, og både protokollene og holocaust kan brukes som et politisk verktøy til nesten hva som helst etter eget ønske, og i begge rettninger. Ingentig av det du sier forutsetter at man skulle hate eller mislike jøder, da hat er en følelse som ikke bestemmes av en annerkjennelse av et omdiskutert folkemord, eller en omdiskutert protokoll.

Hadde jeg vært ekstrem-ateist ville jeg mislike jøder fordi de er religiøse. Hadde jeg vært dyreforkjemper ville jeg mislike jøder fordi de mishaldler dyr (kosher). Hadde jeg vært humanist ville jeg mislike jøder fordi de kjønnslemlester barn. Hadde jeg vært kristen eller muslim ville jeg mislike jøder fordi de er en religiøs rival. etc. Og det samme kunne jeg ha sagt om muslimer eller kristne, om jeg var jøde.

Det finnes mange grunner til å mislike og hate hverandre, og alle kan ikke like hverandre like godt, men når jeg smaker på ordet antisemitt-isme, så smaker det som en slags tvangspreget cult, livsstil, en dogmee man følger uten å tenke slik som bla. sosial-isme, islam-isme, israel-isme, sion-isme, konservativ-isme.

Finnes det antisemitt-isme eller er det kun et politisk begrep?

Justitia
Justitia
Abonnent
12 år siden

Sigr: Det er godt at du var der og fekk med deg kva den gode mann Galtung sa. Slik at du kunne gjera oss merksame på dette. Takk for det.

Eg går ut ifrå at Færseth og var tilstades? Skal tru om han hadde tungt for å forstå kva Galtung sa.. eller om han hallusinerte eller noko då.. Det er og mogeleg og sannsynleg at han har et oppdrag, slik at han kjem med det som er jobben hans å komma med.

Det er godt å få avdekka at Færseth tydelegvis ikkje er etteretteleg, for eg har sett noko av det same i ein anna artikkel han skrev, trur det var om debattane her rundt 22 Juli. Ein kan og merka seg i kvens favør han jobbar..

Sigr Huginsson
Forfatter
Svar til  Justitia
12 år siden

Nei, jeg var ikke der, men jeg har lydopptak av hele seansen. Galtung sa en del saker under foredraget som ikke er populært i enkelte kretser. Han sa bla. at dersom det norske folk aksepterer at PST skal granske selv betyr det døden for det norske demokrati, og han rettet også kritikk mot den norske stat ved at de går til krig under påskudd for å innføre demokrati, når vi selv ikke har det. Han sammenlignet forøvrig ABBs terror på utøya med den norske deltagelsen i Afganistan hvor også sivile blir henrettet fordi de ansees å være forædere eller en trussel. Videre ønsket han en etterforsking av frimurerlosjen og sa noen korte ord om skull and bones. Så jeg har ingen problemer med å se at han har ertet på seg en del autoritetsdyrkere, men samtidig ser vi også at de ikke tør å konfrontere han på de emnene han tar opp trolig mangel på høvelige motargumenter.

Det er ut i fra det jeg tolker at de drar jødekortet og konspirasjonsteori-stemplet ut av løse luften. Jeg ser ikke på det som noe annet enn et forsøk på å avlede problemstillingen rundt Afganistan og Utøya, samt et forsøk på karakterdrap. Vi får se om det blir en “22 juli galtung artikkel” etter hvert med publisering av foredraget.

Diademas
Diademas
Abonnent
Svar til  Sigr Huginsson
12 år siden

Nå er vel ikke Galtung helt fri for å dra det du kaller “jødekortet”. Blant annet her :http://www.vg.no/nyheter/innenriks/oslobomben/artikkel.php?artid=10088984

-“Et av de konkrete punktene han tar opp er at terrorsiktede Breivik skriver om en kommende borgerkrig mellom det kristne og det islamiserte og multikulturelle Europa. Det mener Galtung er skremmende likt kampen mellom jøder og ariske i nazismen.

– Breivik snakker kultur der nazistene snakket rase. Men ellers er det likheter nesten fra punkt til punkt, mener han.”

Personlig tror jeg Galtung og Nyhetsspeilet er så langt fra hverandre ideologisk som det går an å komme. Likhetspunktene er en total selvopptatthet og manglende evne til å se sin egen begrensning.

Singoalla
Singoalla
Abonnent
12 år siden

Det heter seg at man ikke skal diskutere eller fokusere på personer, men noen ganger er det på sin plass og siden dere gjør det her, så vil jeg bare gi min støtte her til de gjennomtenkte synspunktene til Sigr Huginsson, først og fremst.

Ja dere andre også. Å stemple noen som satan-dyrker vil jeg ikke med mindre de sier det selv, jeg har dog også hørt at Færseth er med i Oto, men ingen har kunnet gi meg noen lister over medlemmene der eller si meg om han har bekreftet medlemsskapet selv? Kanskje noen kunne spørre?

Interet-soldier ja, mulig det er en god betegnelse. Det jeg vil advare mot når det gjelder denne Færseth, er rett og slett at hans oppgave ser ut til å være å INFILTRERE vårt miljø, og deretter fritte ut folk, få folk i miljøet til å utlevere sine venner/fiender og derette skiver han bøker og artikler om oss, hvor vi stemples som tullinger.. Har han forresten kommet ut med sin bok?

Derfor vil jeg her advare alle mot denne personen og be dere ikke gi ham info! når han holder på slik, for å stigmatisere oss som har vise andre synspunkter, så må jeg si det er på sin plass å advare mot en person.

Han kommer inn i ALLE grupper på FB hvor folk med våre synspunkter er, hvor han observerer, deltar ikke med noe, samt er på vennelistene til så og si alle i miljøet.. ikke meg – en slags spion?!

Dessuten støttet han de penge-krefter/folk som kastet ut noen fra vårt miljø på en såkalt freedoms-fest i Oslo, som viste seg å være et visst lyseblått miljø ifra USA og kun for dem.. altså ikke noen frihet til å tenke selv eller ha avvikende meninger, da ble man kastet ut for sine meniner. Og at det ikke kunne hete frihets-fest men freedoms-fest sier også litt..

Jeg tror vi skal være foriktig med å tro på en del slike folk, som høres ut til å være på bølgelende med oss men kan være kjøpt og betalt av noen. Hvorfor er de så opptatt av å stigmatisere vårt miljø og roper med en gang om noen ytrer noe kritisk om at et folkeslag har alle makt-posisjoner så og si også i vårt land? Om det nå er slik er det vel så til de grader på sin plass å kunne nevne det uten å bli stigmatisert.. Dessuten er til og med Sonja fra de familiene der, tyske adelsfamilier med rare navn som kom til landet her, og plutselig eier mye eiendommer her osv. Hvordan gikk det til egentlig? Det bør noen grave i. Videre synes jeg noen bør grave i hvem hanseatene egentlig var. Tyskere som var spesielt flinke med handel, jeg vet..

Ang Johan Galtung har jeg bare godt å si, har truffet ham engang også og mener han er en kjærnekar med mye innsikt. Han fortalte meg at de “ikke klarte å få noe på ham” – så de tier ham ihel istedet..

Hørte imidlertid for mange år siden at han ikke tror at 911 er noen inside-job, men uansett er han svært kritisk til USA da..

skippern
skippern
Abonnent
12 år siden

Takk for linkene Solskinn! Færseths artikkel i dagbladet, var den en trussel? “Galtung leker med ilden” artikkelen var ellers et elendig forsøk på ufarliggjøring av losjevirksomhet og organisert sionisme. Skulle vært interessant å få høre Galtungs 22 juli foredrag for han er en meget modig mann, hør ham om de skyldige i Palme-mordet her: http://www.youtube.com/watch?v=5ZmSVtgu00E

Legger ved link til Rudstrøms Frimureriet og de skjulte makteliter da de desverre ikke er å få kjøpt, men likevel noe av det viktigste som er gitt ut her på berget :
http://grunnlovens-vektere.com/html/rudstrom.html
Selv hadde jeg gleden av å samtale med hr Rudstrøm for noen år tilbake og husker ham som en sannhetssøkende hedersmann.
Losjenes mareritt er flere forskere som Ertesvåg,Galtung Rudstrøm og Mogstad. Poster video med sistnevnte i tvdebatt hvor han påviser losjebrødrenes stormester som djeveldyrker. Forøvrig tidligere postet her på ns av losjebekjemper Smurfen: http://www.youtube.com/watch?v=gKjp9dodGQM

Sigr Huginsson
Forfatter
Svar til  skippern
12 år siden

Jeg har hørt foredraget, og ikke bare er Færseths fremtoning sterkt overdrevet, men ren og skjær løyn.

Galtungsitater slik som:

Frimureriet har «en klar jødisk forankring», kan han fortelle. På spørsmål om hva denne forankringen går ut på fremhever han at ordenen står for en «jødiskpåvirket kristendom», og at det finnes jødiske symboler og skrifttegn i losjene. Og, ikke minst: Frimureriets fjerde grad innebærer en symbolsk omskjæring.

…har han aldri sagt.

Ordet jøde ble nevnt 2 ganger i foredraget, og den ene ganger var at han fortalte at ABB betrodde seg til en jødisk/kristen gud og ikke allah.

Den andre gangen var i forbindelse med en utopisk visjon om at jøder, kristne, og muslimer kan ha felles religiøse sermonier og lære av hverandre.

John Færseth gjør det samme mot Galtung som nrk gjorde mot Hans. Trekker frem antisemittkort selv i settinger som ikke er relatert jøder.

Etter å ha hørt foredraget til galtung og lest artikkelen til John Færseth er det lett å sitte igjen med det tanken at han enten må være ondskapsfull og fullstendig blottet for empati, eller schizofren.

« Forrige artikkel

Påskeuka – rituell høytid for Illuminati

Neste artikkel »

Jehovas utvalgte under voldsangrep

169
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x