Du leser nå
Stopp israeliseringa av Norge

24 minutter lesetidStopp israeliseringa av Norge

Under den andre verdenskrig var det arierne som var herrefolket i Europa, og jødene skulle ut. Nå er det sionist-jødene som er herrefolket i Europa. Det er nå dannet anti-islamistiske EDL-aksjonsgrupper på "gategjeng"-nivå, med klare sionistiske undertoner, som agiterer for at muslimene skal ut. Splitt og hersk, dengang som nå. Historien gjentar seg.

Artikkelens tittel er bl.a. et tilsvar rettet mot organisasjonen «Stopp Islamiseringen av Norge», da det kan synes at enkelte søker å skape islamofobi hos det norske folk for å snik-israelisere Norge. Denne artikkelen omhandler hovedsakelig de internasjonale «Defence League» nettverkene.

English Defence League (EDL)

Korsfarere er en del av English Defence League's nasjonalromantikk

EDL stammer fra en gruppe som kalles «United Peoples of Luton», som ble dannet i 2009 som protest mot at muslimer demonstrerte mot Royal Anglian Regiment da de kom tilbake fra Afghanistan-krigen.

EDL utviklet seg videre fra uoffisielle klaner i fotballmiljøet. En fellesnevner for medlemsmassen er også at svært mange er sionist-kristne, en israelisert form for kristendom som oppstod i kjølvannet av sionismen på 1800-tallet.

Sieg Isra-heil! Sverigedemokratane er Israelisert nynazisme

Under den andre verdenskrig var det arierne som var herrefolket i Europa, og jødene skulle ut. Nå er det sionist-jødene som er herrefolket i Europa, og muslimene som skal ut. Historien gjentar seg. En av organisasjonens viktigste taktikkere er Alan Lake. Han hjulpet det Svenske høyreekstreme partiet; Sverigedemokratene med sin nye look og agenda. SD har forøvrig mottatt en Israelpris for det mest Israelvennlige partiet, og mange såkalte kristne tilhengere, sier Sverigedemokratene gjør det kristendemokratarna burde ha gjort. Den samme tendelsen ser vi også i Norge, da FRP synes å ha tiltrukket seg den kristne høyrefløyen i Norge som tidligere tilhørte Krf.


Organisasjonen EDL’s vendepunkt var i 2009 da de demonstrasjon i Birmingham mot at en 11 år gammel hvit engelsk gutt fra Birmingham konvertere til islam. Gruppen hevder selv målet er å demonstrere fredelig i engelske byer og tettsteder, men sammenstøt med motstandsbevegelsen; Unite Against Fascism (UAF), lokal motstand og andre motstandere har ført til gatevold, anti-sosial atferd og arrestasjoner. Jews against sionism er bla. en del av UAF.

I en ulovlig demonstrasjon i Luton september 2009, ble journalister som dekket EDL demonstrasjonen truet på livet. Journalisten Jason N. Parkinson fra The Guardian skrev om å motta en drapstrusler på e-post fra noen han beskrevet som en EDL arrangør, samt drapstrusler sendt til hans kollega Marc Vallée. The National Union har også gitt til uttrykk for at deres journalister som dekket EDL demonstrasjoner også har opplevd å bli truet. Lignende tilfeller av drapstrussler fra kristen-sionistiske miljøer har også forekommet i Norge da både Drillo Olsen og Otto Jespersen ble truet og drapstruet da de gikk offentlig ut og ga sin støtte til Palestina og markerte sin motstand mot Irak krigen med brenning av det Amerikanske flagg, samt kulturell boikott.

Den 11. september 2010, ble politiet i Oldham angrepet av EDL. Rundt midt på dagen var det ca 120 tilhengere hadde gått ned på byen. En egen mobb på rundt 50 medlemmer gikk til angrep på en politibil med flasker. Det var 8 arrestasjoner for offentlig lovbrudd. Den 9. oktober 2010 ble en politimann og flere sivile skadet da English Defence League og Unite Against Fascism i Leicester kræsjet sammen. En bil tilhørende Sky News ble angrepet av medlemmer av EDL som tidligere hadde kastet fyrverkeri, røykbomber og murstein på politiet, samt knust vinduer i byens museum. Det var også sammenstøt mellom EDL støttespillere og lokale svart og asiatisk ungdom som hadde brutt ut av EDL, og protesterte sammen med lokalbefolkningen i Humberstone mot EDL. Tretten personer ble arrestert, én på mistanke for vold mot en politimann.

Rabbi og tee party aktivisten Nachum Shi(zo)fren i møte med EDL i forkant av en pro-sionistisk demonstrasjon som en del av en parring mellom EDL og den Amerikanske tee party bevegelsen

Rabbi Nachum Shi(zo)fren leder an et av EDL`s korstog mot muslimer.

Jewish Defence League (JDL)

Fist and star logo med davidstjerne som symboliserer en rødbrun sio-jødisk verdensrevolusjon

EDL har også en jødisk divisjon som har røtter tilbake til 1968. Altså 41 år før EDL. Så disse internasjonale og sammensluttede «defence leaguene» er altså ikke noe nytt(!), Det er derfor mere riktig å si at EDL er en divisjon av Jewish Defence League siden det var de som startet bevegelsen. I 2011 organiserte den kanadiske Jewish Defence League en støttekampanje for English Defence League live via Skype, etter EDL leder Tommy Robinson talt. Den kanadiske JDL har også organisert støttekampanjer for den høyreekstreme israelske politikeren Moshe Feiglin og nederlandske høyreekstreme sionistiske politikeren GeertWilders av anti-islamske partiet for Freedom. De har også annonsert sin støtte for det anti-islamistiske partiet Freedom Party i Østerrike.

Jewish Defense League (JDL) er en jødisk politisk og paramilitær bevegelse. FBI anser den som en ekstrem terrororganisasjon og er rangert som second most wanted. Den ble grunnlagt i 1968, et år etter seksdagerskrigen, av rabbi Meir Kahane og beskriver seg selv som en sionistisk organisasjon som skal bekjempe jødehat i USA og andre steder i den jødiske diasporaen. Med jødehat menes det selvfølgelig kritikk mot sionismen inkludert når selv jøder står for kritikken. Antall medlemmer var anslått til noen få tusen i år 2000, men har økt siden. JDL`s selverklært hensikten var å beskytte jøder fra lokale manifestasjoner av antisemittisme, men i virkeligheten er det nå som før en terrorgruppe som angreper alt og alle som retter kritikk mot staten Israel og hatsideoligien sionisme.

«Never again»


Slagordet «never again» er som oftest forbundet med holocaust, men ikke så anerkjent er at det også benyttes i kontekst av Masada myten hvor den første jødiske religiøse og politiske terrorgruppen (seloter) som strekker seg tilbake til første del av første århundre, så dagens lys. Jødeopprøret endte med Jerusalems fall og Madasa ble beleiret. Natten før jødene skjønte at romerne ville klare beleiringen hadde jødene hatt et møte om hva de skulle gjøre. Jødene visste at de nå kunne velge å gjøre en av to ting: Hvis de ble tatt til fange ville de bli slaver av romerne. Alternativet var at romerne kom inn og fant dem alle døde.

Siden selvmord er helligbrøde i jødisk tro ble de enige om at et kollektivt selvmord ville være bedre enn romersk fangenskap. Det ble besluttet at alle menn skulle drepe sin egen familie. Så skulle ti utvalgte menn drepe alle de andre mennene. Deretter skulle en av de ti drepe de siste ni mens den aller siste mannen skulle begå selvmord. Det førte til at 960 menn, kvinner og barn døde – ikke av romerne, men av selot-jødene selv. Selotenes kollektive selvmord er i dag en del av den israelske nasjonalromantikken. Blant annet sverger fallskjermjegere i Israels krigsmakt IDF (Israel Defence Force) sin trohetsed på Madasaklippen, og sverger at det aldri skal skje igjen ved å bruke JDL slagord; Never again! Problemet med denne nasjonalromantiske selvmordslegenden er at det var grisebein blant skjelettene som  mest sannsynlig tilhørte romerske soldater. Til tross for dette fikk beinrestene en høytidlig offentlig jødisk begravelse, og beinrestene etter romere og griser har blitt en slags sionistisk relik.

Jewish Defence League er fryktet av FBI

«Jewish Defence League er den nest mest aktive terroristgruppen» - FBI

I 2004 i et vitnesbyrd i Kongressen, beskrev John S. Pistole JDL som «en kjent voldelig ekstremist jødisk organisasjon». Stattistikk fra FBI viser at mellom 1980-1985 var det 18 terrorangrep i USA begått av jøder. 15 av disse var medlemmer av JDL. Mary Doran, en FBI-agent beskrev JDL i en kongressen 2004 som «en illegal terroristgruppe». I en studie om innenlandsk terrorisme fra 1986, konkluderte Department of Energy: «For mere enn ti år, har Jewish Defence League (JDL) vært de mest aktiveterrorgrupper i USA.

Siden 1968 har JDL drept syv personer og såret minst 22. 39 prosent av målene var forbundet med Sovjetunionen;. Ni prosent var palestinsk, 8 prosent var libanesiske, 6 prosent, egyptiske, 4 prosent, Iransk og irakiske; 1 prosent, polsk og tysk, og 23 prosent var ikke forbundet med noen stater. 62 prosent av alle terroraksjonene var rettet mot eiendom, 30 prosent mot bedrifter, 4 prosent mot akademikere og akademiske institusjoner, Og 2 prosent mot religiøse mål «(Department of Energy, terrorisme i USA og potensiell trussel mot atomanlegg, R-3351-DOE, januar 1986, s. 11-16)

Terroraksjoner mot Sovjetiske mål

Terrorgruppen har bombet arabiske og sovjetiske eiendommer i USA, samt henrettet folk som kan være en trussel mot sionismen. Årsaken til terroraksjonene mot sovjetiske mål var at de hadde fengslet en del jødiske terrorister, og at de ikke hadde tillatelse til å forlate sovjet, og dermed var sovjet til hinder for innvandringen av Palestina/Israel.

I 1970, 29. Desember eksploderte en bombe utenfor Manhattankontorene til det Sovjetiske flyselskapet Aeroflot. En anonym person ringte inn til Associated Press og tok på seg ansvaret og brukte slagordet til JDL; Never again!. Et annet bombeangrep 8. Januar 1971 utenfor det sovjetiske kultursenteret i WDC etterfulgte en lignende telefon med samme slagord; Never again!. JDL har imidlertid benektet at de var involvert i bombingene, men nekter å fordømme det.

I 1972 ble to JDL medlemmer arrestert og siktet for besittelse bombe og innbrudd i forbindelse med å ha planlagt å sprenge Long Island boligen til den sovjetiske FN-delegasjonen. De to JDL medlemmer fikk en symbolsk straff på tre års fengsel. Samme år ble en røykbombe plantet i Manhattan kontoret til Music impresario Sol Hurok, som organiserte turneer for sovjetiske utøvere i USA. En av sekretærene døde av røykforgiftning. Hurok og tolv andre ble skadd. Jerome Zeller fra JDL ble tiltalt forbombingen. JDL`s terrorhandlinger ble fordømt av Moskva som følte at gruppens handlinger var noe som gjør det mindre sannsynlig at Sovjetunionen ville slappe av restriksjoner på jødisk emigrasjon til Israel.

I 1975 ble JDL leder Meir Kahane siktet for å ha planlagt å kidnappe en sovjetisk diplomat, bombe den irakiske ambassaden i Washington, og frakte våpen til utlandet fra Israel. En høring ble holdt for å tilbakekalle prøvetiden til Kahane som han hadde pådratt seg for å ha laget brannbomber i 1971. Han ble funnet skyldig i brudd på prøvetid og fikk en symbolsk straff på ett års fengsel. Den 6. april 1976, fordømte Moskva JDL aktiviteter som terrorhandlinger, og sier at deres handlinger utgjør en fare for sovjetiske jøder, siden terrorhandlingene kan føre til jødehat.

På 80-tallet ble det tidligere medlemmet av JDL Victor Vancier (som senere grunnla Jewish Task Force), og to andre tidligere JDL medlemmer, arrestert i forbindelse med seks hendelser. En i 1984 for å kaste brannbomber mot en bil som hørte til en sovjetisk diplomatisk. I 1985 og 1986 for å ha kastet brann og rørbomber på rivaliserende JDL medlems biler. I 1986 for å ha kastet brannbomber i en hall der «sovjet state Symphony Orchestra» opptrådte. I 1986 for å ha brukt tåregassgranater mot sovjetiske danseutøvere. I et intervju i 1984 med Washington Post korrespondent CarlaHall, innrømmet Meir Kahane at JDL har bombet tre russiske mål i USA.

Terroraksjoner mot Arabiske mål

"The classes and the races too weak to master the new conditions of life must give way… They must perish in the revolutionary holocaust" - Karl Marx ( Marx People’s Paper, April 16, 1856)

På Lillehammer den 21. Juli 1973, utførte agenter riktig nok ikke JDL men Mossad), drapet som regnes som den mest alvorlige terrorhandlingen i norsk historie. Mossad trodde at Bouchiki egentlig var Ali Hassan Salameh, en av lederne av Sort September, som hadde vært involvert i Münchenmassakren året før. Bouchiki ble skutt og drept mens han var på vei hjem fra kino sammen med sin gravide norske kone. Norsk etterrettning har lenge samarbeidet med USA og England, og det er derfor naturlig å tenke seg til at sionistiske jødiske terrorgrupper er under oppsyn av PST.

Hva sier PST i sin trusselvurdering 2010 om terrorisme og Israel?

“Trusselen fra de norske venstreekstreme miljøene knyttes spesielt til demonstrasjoner og markeringer mot diplomatiske representasjoner i Norge. Amerikanske og israelske interesser har tradisjonelt sett vært mest utsatt for venstreekstrem aktivitet. Andre diplomatiske representasjoner kan også være utsatte mål, særlig ved kontroversielle enkeltsaker som får stor oppmerksomhet i media. Det synes imidlertid å være en økende motstand mot bruk av vold hos enkelte i disse miljøene. PST forventer at tendensen til mindre voldsutøvelse i demonstrasjoner og markeringer vil fortsette i 2010.”

Det er flere måter å tolke dette på. Den ene måten er av PST utelukkende jobber for amerikanske og israelske interesser. Det andre er at PST frykter at motstand mot israelske interesser (sionisme) kan føre til terroraksjoner fra sionistiske terrorgrupper på Norsk jord.

http://www.youtube.com/watch?v=kqklFkUAUTc&feature=related

Alex Odeh var en arabisk-amerikaner som ble drept 11. oktober 1985 i et bombeangrep på hans kontor i Santa Ana, California. Odeh var regional sjef for American-Arab Anti-diskriminering komiteen. Kort tid før drapet hadde Odeh dukket opp på TV-showet Nightline, hvor han engasjert i en spent dialog med en representant fra Jewish Defence League. Irv Rubin, formann i JDL, hadde flere kontroversielle uttalelser angående drapet, som bla: «Jeg har ingen tårer for Mr. Odeh,» «Han fikk akkurat det han fortjente.», «Mine tårer er brukt opp på Leon Klinghoffer». Både The Anti-Defamation League og American Jewish Committee fordømt drapet. Fire uker etter Odeh død, uttalte FBI talsperson Lane Bonner at bombingen som drepte Alex Odeh var tilknyttet to medlemmer av JDL. I 1986 ble bombingen klassifisert som en terrorhandling.

I 1987 skrev Floyd Clarke til assisterende direktør for FBI i et internt notat at terrormistenkte hadde flyktet til Israel, og bodde på Vestbredden byen Kiryat Arba. I 1988 arresterte FBI Rochelle Manning og hennes mann Robert Manning som mistenkt for å ha plantet en brevbomben som drepte Odeh. Begge var medlemmer av JDL. Robert Manning ble utlevert fra Israel til USA i 1993. Han ble senere funnet skyldig i medvirkning til drapet på Patricia Wilkerson i et annet bombeangrep. William Ross, en annen JDL medlem ble også funnet skyldig for sin deltakelse i bombingen som drepte Wilkerson.

I 1994 ved «Cave of the patriarcs» der dusinvis av palestinere ber bønn ble 29 Palestinere myrdet av en av JDL`s grunnleggere Baruch Goldstein. JDL skriver følgende på deres nettsider: «Vi er ikke skamfull for å si at Goldstein var en av grunnleggerne av Jewish Defense League», og beskriver massakren som «et forebyggende tiltak mot enda et arabisk angrep på jøder». JDL sier videre; «Vi forstår hans motivasjon, sin sorg og sine handlinger. Vi anser ikke hans angrep til å kvalifisere under etiketten terrorisme fordi Dr. Goldstein var en soldat i en krigssone som ble møtt av en overhengende terrortrussel». Mange jødiske grupper har lenge vært fiendtlig innstilt til JDL. Ifølge Anti-Defamation League, består Jewish Defence League kun av «kjeltringer og hooligans». Samme modell som deres etterlatenskap i England; EDL.

"Gas the Arabs" malt av Jewish Defence League på porten til den Palestinske byen Hebron

Jewish Defense League opererer også i Israel og den okkuperte Vestbredden. I sær har JDL stor støtte i Kiryat Arba og andre jødiske bosetterkolonier i Hebron hvor aktivister fra gruppen har gjennomført flere terrorangrep på palestinere og palestinsk eiendom. JDL har blant annet utspring i ultraortodokse jødiske miljøer i New York. I 2000 var de innvilvert i en terroraksjon ved Southern Poverty Law Center, og har ifølge FBI plottet flere terrorangrep i USA.

Den 12. desember 2001 ble JDL leder Irv Rubin og JDL medlemmet Earl Krugel siktet planlegger et terrorangrep mot kontoret til den arabisk-amerikansk kongressmann Darrell Issa i kjølvannet av 11. september-angrepene, hvor det også ble oppservert jøder som danset og feiret (slik?) da tårnene falt. Et spørsmål det er rimelig å reise er i hvilken grad 9/11 var en inside-job. USA har trolig aldri før i historien kjørt falsk flagg terror mot sitt eget folk, og vi ser samtidig at JDL`s terror på Amerikansk jord tilsynelatende har avtatt etter USA og NATO startet sitt korstog mot Islam i Afganistan og Irak. Bush har uttalt flere ganger; «Vi forhandler ikke med terrorister». Ting kan tyde på at det er det de nettopp har gjort.

Rubin og Krugel planlagt også et angrep på Kong Fahd moskeen i Culver City, California. Rubin hevdet at han var uskyldig. Den 4. november 2002, ved «Federal Metropolitan Detention Center» i Los Angeles, kuttet Rubin strupen med en barberhøvel og hoppet ut av et vindu i tredje etasje. Rubins medtiltalte erklærte seg skyldig i tiltalen og innrømmet at Rubin var innblandet i plottet. Den 4. februar 2003 erklærte Earl Krugel seg skyldig i konspirasjon og ble dømt til 20 års fengsel. Hovedbevisene mot Krugel og Rubin var i en rekke samtaler på tape av informant. Aktivisten fra Jewish Pride Danny Gillis ble hyret inn av JDL for å plante bomber, men ombestemte seg og valgte å gå til FBI i stedet. I følge et opptak tiltenkte Krugel angrepene «som en vekker» for arabere. Krugel ble senere drept i fengselet av en annen fange den 4. november 2005. I 2001 samme år som 9/11 ble to fremtredende JDL-medlemmer i USA, Irv Rubin og Earl Krugel, arrestert for å planlegge angrep mot Muslim Public Affairs Council og Kong Fhad Moskéen i Los Angeles, samt kontorene til kongressmann Darrell Issa.

 

Terror mot nazister og revisjonister av holocaust

Thomas Marcellus, ved The Institute for Historical Review, sorterer ødelagte dokumenter i ruinene etter en brannbombe ved southern California research and publication center

I forbindelse med en planlagt nazimarsj i regi av American Nazi Party den 16. mars 1978 sier Irv Rubin følgende: «Vi tilbyr $ 500, som jeg har i min hånd, til et medlem av fellesskapet… som dreper, lemlester eller skader et medlem av det amerikanske nazipartiet alvorlig». Rubin ble tiltalt for oppfordring til drap, men ble frikjent i 1981. JDL medlemmer hadde ofte blitt mistenkt for å være involvert i angrep mot nynazister og holocaust revisjonister og andre som er til hinder for sionismens fremvekst.


I 1995, i Toronto ble boligen til forfatteren av boken «Did six million really die?» Ernst Zündel målet for en brannstiftelse. Gruppe som kaller seg «Jewish Armed Resistance Movement» tok på seg ansvaret. I følge Toronto Sun hadde gruppen bånd til Jewish Defence League og til Kahane Chai. Lederen av Torontofløyen av Jewish Defence League Meir Halevi nektet deltakelse i angrepet, men bare fem dager senere førsøkte Halevi å bryte seg inn i på eiendommen til Zündel hvor han ble pågrepet av politiet. Senere samme måned mottok Zündel en pakkebombe som ble detonert av Toronto Police Service.

For mere info om JDL`s terroraksjoner, klikk HER.

Den sionistiske ligaen slår røtter i Norge

«NDL (Norwegian Defence League) består i dag av hovedsakelig kristne mennesker som ønsker å kjempe mot avkristning og islamisering av det norske samfunnet». - Remi Huseby, NDL

Det må pressiseres at NDL ikke drives at et vanlig kristent miljø og ikke må heller ikke forveksles med kristne eller kristendom. På nettsiden til NDL pressiseres det hva de legger i begrepet kristendom;

«Så har vi sionismen som del av den kristne religiøse høyrefløy. Denne sionismen er støtten til det jødiske folk og staten Israel. Denne sionismen støtter vi på det sterkeste da vi mener det jødiske folk og staten Israel trenger støtte fra vesten for å kunne overleve kampen mot de mange islamistiske regimene rundt seg. Uten denne støtten til Israel ville Israel falle og Europa stå for tur.»

Dette er ikke kristendom, men Israelisme, også kalt kristen-sionisme. Terrorligaens Norske avdeling som allerede nå har klart å komme i PST sitt søkelys består av kristen-sionister som under påskudd av å bekjempe den påståtte Islamiseringen jobber for å Israelisere det Norske samfunnet. Organisasjonen som har koblinger til internasjonal terrorisme, planlegger nå å arrangere sin første demonstrasjon utenfor domkirken i Oslo 26. februar kl. 17.00, og flere hooligans fra England skal vist ha meldt sin ankomst. Årsaken til at demonstrasjonen er rettet mot Oslo domkirke, kan være at det for tiden sitter Etioperene i kirkeasyl, eller at de er gretne for at Den Norske kirke ikke gir ubetinget støtte til israel, og ikke vektlegger davids blodslinje i sitt virke. Tiden vil vise hva de vil.

Kritikk mot sionisme og trakassering på bakgrunn av etnisitet og religiøs tilhørighet er useriøst i følge NDL

«Vi ser på utviklingen i det Norske samfunnet med frykt ettersom det dessverre i dag kan se ut som Islamistene (selv om de er veldig få) får stadig større innflytelse på norske politikere og ellers i den Norske samfunnet» - Remi Huseby, NDL (Norwegian Defence League)

Her er det viktig at våre politikere og folkevalgte med klar tale forklarer det norske folk hva slags samfunn de forsøker å bygge her i landet og om de faktisk ønsker å tilsidesette den norske kulturarv til fordel for Israelisme.

«NDL er ikke en rasistisk organisasjon og tar sterk avstand fra all form for rasisme, og vi ønsker derfor velkommen folk fra alle raser, religioner og samfunnslag.»

Straffelovens § 135a, som ofte omtales som rasismeparagrafen, lyder:
«Den som forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring, straffes med bøter eller fengsel inntil 3 år. Likt med en offentlig fremsatt ytring, jf. § 7 nr. 2, regnes en ytring når den er satt frem slik at den er egnet til å nå et større antall personer. Som ytring regnes også bruk av symboler. Medvirkning straffes på samme måte.
Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres
a)    hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse,
b)    religion eller livssyn, eller
c)    homofile legning, leveform eller orientering.»

Det er i grunn et sjakktrekk å rette fokuset på religionen islam, og ikke Arabere/muslimer for å kvitte seg med rasist-stemplet, med de rammes fremdeles av straffelovens § 135a (rasismeparagrafen).

Se TV2 reportasje HER.

«Dette dreier seg om de vi vil si befinner seg på ytterste høyre fløy. I hvilken grad de har nazikoblinger i Norge er jeg ikke sikker på, men de er veldig innvandrerfiendtlige og er ikke folk som vil innvandrere vel. Det er heller ikke folk som vil det flerkulturelle samfunnet vel. Om de er villige til å ty til vold i Norge vet vi lite om. Mye tyder på at engelskmenn er involvert i organiseringen i Norge». Sier nestleder i Antirasistisk senter, Mari Linløkken, til ABC Nyheter.

Min vurdering av dette er at den muligheten er særdeles liten, siden det trolig ikke eksisterer noe organisert nynazistisk miljø i Norge som er villige til å samarbeide med sionister. Men faren for at de klarer å rekruttere tidligere medlemer er til stede. Primært ligger rekrutteringsmassen til NDL i yttergående sionist-kristne miljøer og nærliggende organisasjoner slik som; MIFF, HJH, SMA, FRP, Levende ord, SIAN, Pinsemenigheter, ICEJ, samt diverse frikirker på vestlandet, eller andre som har falt utenfor psykiatrisk helsetilbud. Siden rekrutteringsmassen ligger primært hos kristne, er det ikke umulig sionistgruppen trolig vil bli større enn det nynasistiske grupper i Norge noen gang har vært. Vi kan bla. høste erfaring i fra KKK som også var en tilsvarende «kristen» bevegelse med et fiendebilde som ligner noe på «defence league» nettverkene, men dog et annet makthierarki.

NDL er uønsket av domkirkeforvalter Arild Yre

Domkirkeforvalter Arild Yre har blitt oppmerksom på deres planlagte aksjon og skriver på en pen måte på deres blogg at aksjonen er ulovlig.

Hei. Jeg leser på deres nettside at NDL tillyser demonstrasjon fra “Domkirkeplassen” 26 februar kl.17.00. Jeg kan ikke se at vi har mottatt noen søknad om å benytte “Domkirkeplassen” til dette formålet. Jeg ønsker derfor mer informasjon om hva dere definerer som “Domkirkeplassen” og om dere har vært i kontakt med noen i kirken om dette. Når vi får slike henvendelser om å få benytte vårt område har vi et tett samarbeid med Oslo Kommune som også eier noe areal rundt Oslo Domkirke. – Arild Yri, domkirkeforvalter

 

Angrep på Norsk næringsliv til fordel for Israel

Ekstremistgruppen som truer med et nytt korstog har også rettet sin klamme hånd mot Innerøykylling AS. Det som setter sinnene i kok hos NDL er at Innerøykylling AS har inngått en avtale med det Norske selskapet Al Samal AS som eies av muslimer . Hva NDL videre påstår er at at Al Salam har koblinger til det muslimske brorskapet om sertifisering av halal, og at Innerøykylling betaler Islamisk råd en viss andel for rensing av maten. Dette er en forvridning av fakta.

Innerøykylling AS har 3 muslimske sertifiserte ansatte som utfører slaktingen og halal-slakten er sertifisert av Islamisk råd.  Ikke det muslimske brorskapet eller Al Samal AS. Sertifisering koster penger og det er ikke umulig at halalslakt betaler for sertifiseringen i likhet med jødisk kosherslakt. Dette er like vanlig som CE, FCC, miljømerket svanen, nyt norge, og andre sertifiseringer og produktmerkinger.

Les mere om avtalen her

På bakgrunn av dette ønsker NDL en total boikott mot Innerøykylling AS.

Hva som er vesentlig her, er å se nærmene på hva man ønsker å oppnå med en boikott og årsaken. Årsaken til boikott er at de mener halalsertifisering er koblet til det muslimske brorskapet og at Islamisk råd tjener på halal-produksjon Målet med en boikott må utvilsomt være å presse Innerøykylling AS økonomisk til å slutte med halalslakt. Og slutter de begynner noen andre. Da må man vell regne med at en ny boikott blir rettet mot de nye?. Og slik fortsettes det inntil ingen i Norge utfører halalslakt?. Og importeres det må vell aksjonene rettes mot importør?

Dette minner om et kvalmt forsøk på å strupe inn mattilgangen hos Norske muslimer og sulte de ut av Norge. Og jeg har også problemer med å se patriotismen i å gå til angrep på Norsk næringsliv i et lite lokalsamfunn med få arbeidsplasser. Som den lokalpatriot jeg er, vil jeg derimot oppfordre folk til å handle med Innerøykylling AS. Ikke bare for å støtte lokale og små bedrifter i Norge, men fordi de er en av få kyllingprodusenter i Norge som faktisk verdsetter dyrevelferd, og deres kylling smaker faktisk kylling.

Obligatorisk lesestoff: Les Dagbladets artikkel «Israelvenner bryr seg ikke om jødene» og Endetidsbloggen, hvor det avsløres at kristensionisme (dispensionalisme) er en verdensomspennende sekt med sterk økonomisk og politisk makt, som aktivt jobber for å selvoppfylle bibelprofetier, bla. dommedag som i følge dem er en forutsettning for Jesu gjenkomst, og at de (de rett-troende) skal få sin frelse. Til slutt vil oppfordre så mange som mulig å møte opp på demonstrasjonen til NDL den 26. feb. kl 17:00 og bevitne freakshowet. Så får det bli opp til hver enkelt om man iverksetter mottiltak, eller om man velger å ta med campingstol og popcorn.

Kilder:

Hvor godt likte du artikkelen?
Topp
69%
Opplysende
15%
Inne på noe
0%
Usikker
0%
Dårlig
15%
Om forfatter
Sigr Huginsson
Han har en IT-bakgrunn og har studert historie, religion, filosofi, kultur, og sivilisasjoner fra antikken i snart 10 år. Han er en hverdagsfilosof, amatørhistoriker, og samfunnsanalytiker med glimt i øye.