Under den andre verdenskrig var det arierne som var herrefolket i Europa, og jødene skulle ut. Nå er det sionist-jødene som er herrefolket i Europa. Det er nå dannet anti-islamistiske EDL-aksjonsgrupper på «gategjeng»-nivå, med klare sionistiske undertoner, som agiterer for at muslimene skal ut. Splitt og hersk, dengang som nå. Historien gjentar seg.

Hvis du likte denne artikkelen, vennligst spre den videre til så mange mennesker som mulig, legg igjen en kommentar eller abonner på RSS-feeden.
Av
NB: Denne artikkelen er kun synspunktene til forfatter. Den representerer ikke nødvendigvis Nyhetsspeilets profil, redaksjonens meninger eller andre forfattere på Nyhetsspeilet. Kun forfatter er ansvarlig for denne artikkelen og bare sine egne artikler.
Samfunn
  20.02.2011 14:19   (Oppdatert 17.03.2011 8:20)

Stopp israeliseringa av Norge

Artikkelens tittel er bl.a. et tilsvar rettet mot organisasjonen «Stopp Islamiseringen av Norge», da det kan synes at enkelte søker å skape islamofobi hos det norske folk for å snik-israelisere Norge. Denne artikkelen omhandler hovedsakelig de internasjonale «Defence League» nettverkene.

English Defence League (EDL)

Korsfarere er en del av English Defence League's nasjonalromantikk

EDL stammer fra en gruppe som kalles «United Peoples of Luton», som ble dannet i 2009 som protest mot at muslimer demonstrerte mot Royal Anglian Regiment da de kom tilbake fra Afghanistan-krigen.

EDL utviklet seg videre fra uoffisielle klaner i fotballmiljøet. En fellesnevner for medlemsmassen er også at svært mange er sionist-kristne, en israelisert form for kristendom som oppstod i kjølvannet av sionismen på 1800-tallet.

Sieg Isra-heil! Sverigedemokratane er Israelisert nynazisme

Under den andre verdenskrig var det arierne som var herrefolket i Europa, og jødene skulle ut. Nå er det sionist-jødene som er herrefolket i Europa, og muslimene som skal ut. Historien gjentar seg. En av organisasjonens viktigste taktikkere er Alan Lake. Han hjulpet det Svenske høyreekstreme partiet; Sverigedemokratene med sin nye look og agenda. SD har forøvrig mottatt en Israelpris for det mest Israelvennlige partiet, og mange såkalte kristne tilhengere, sier Sverigedemokratene gjør det kristendemokratarna burde ha gjort. Den samme tendelsen ser vi også i Norge, da FRP synes å ha tiltrukket seg den kristne høyrefløyen i Norge som tidligere tilhørte Krf.


Organisasjonen EDL’s vendepunkt var i 2009 da de demonstrasjon i Birmingham mot at en 11 år gammel hvit engelsk gutt fra Birmingham konvertere til islam. Gruppen hevder selv målet er å demonstrere fredelig i engelske byer og tettsteder, men sammenstøt med motstandsbevegelsen; Unite Against Fascism (UAF), lokal motstand og andre motstandere har ført til gatevold, anti-sosial atferd og arrestasjoner. Jews against sionism er bla. en del av UAF.

I en ulovlig demonstrasjon i Luton september 2009, ble journalister som dekket EDL demonstrasjonen truet på livet. Journalisten Jason N. Parkinson fra The Guardian skrev om å motta en drapstrusler på e-post fra noen han beskrevet som en EDL arrangør, samt drapstrusler sendt til hans kollega Marc Vallée. The National Union har også gitt til uttrykk for at deres journalister som dekket EDL demonstrasjoner også har opplevd å bli truet. Lignende tilfeller av drapstrussler fra kristen-sionistiske miljøer har også forekommet i Norge da både Drillo Olsen og Otto Jespersen ble truet og drapstruet da de gikk offentlig ut og ga sin støtte til Palestina og markerte sin motstand mot Irak krigen med brenning av det Amerikanske flagg, samt kulturell boikott.

Den 11. september 2010, ble politiet i Oldham angrepet av EDL. Rundt midt på dagen var det ca 120 tilhengere hadde gått ned på byen. En egen mobb på rundt 50 medlemmer gikk til angrep på en politibil med flasker. Det var 8 arrestasjoner for offentlig lovbrudd. Den 9. oktober 2010 ble en politimann og flere sivile skadet da English Defence League og Unite Against Fascism i Leicester kræsjet sammen. En bil tilhørende Sky News ble angrepet av medlemmer av EDL som tidligere hadde kastet fyrverkeri, røykbomber og murstein på politiet, samt knust vinduer i byens museum. Det var også sammenstøt mellom EDL støttespillere og lokale svart og asiatisk ungdom som hadde brutt ut av EDL, og protesterte sammen med lokalbefolkningen i Humberstone mot EDL. Tretten personer ble arrestert, én på mistanke for vold mot en politimann.

Rabbi og tee party aktivisten Nachum Shi(zo)fren i møte med EDL i forkant av en pro-sionistisk demonstrasjon som en del av en parring mellom EDL og den Amerikanske tee party bevegelsen

Rabbi Nachum Shi(zo)fren leder an et av EDL`s korstog mot muslimer.

Jewish Defence League (JDL)

Fist and star logo med davidstjerne som symboliserer en rødbrun sio-jødisk verdensrevolusjon

EDL har også en jødisk divisjon som har røtter tilbake til 1968. Altså 41 år før EDL. Så disse internasjonale og sammensluttede «defence leaguene» er altså ikke noe nytt(!), Det er derfor mere riktig å si at EDL er en divisjon av Jewish Defence League siden det var de som startet bevegelsen. I 2011 organiserte den kanadiske Jewish Defence League en støttekampanje for English Defence League live via Skype, etter EDL leder Tommy Robinson talt. Den kanadiske JDL har også organisert støttekampanjer for den høyreekstreme israelske politikeren Moshe Feiglin og nederlandske høyreekstreme sionistiske politikeren GeertWilders av anti-islamske partiet for Freedom. De har også annonsert sin støtte for det anti-islamistiske partiet Freedom Party i Østerrike.

Jewish Defense League (JDL) er en jødisk politisk og paramilitær bevegelse. FBI anser den som en ekstrem terrororganisasjon og er rangert som second most wanted. Den ble grunnlagt i 1968, et år etter seksdagerskrigen, av rabbi Meir Kahane og beskriver seg selv som en sionistisk organisasjon som skal bekjempe jødehat i USA og andre steder i den jødiske diasporaen. Med jødehat menes det selvfølgelig kritikk mot sionismen inkludert når selv jøder står for kritikken. Antall medlemmer var anslått til noen få tusen i år 2000, men har økt siden. JDL`s selverklært hensikten var å beskytte jøder fra lokale manifestasjoner av antisemittisme, men i virkeligheten er det nå som før en terrorgruppe som angreper alt og alle som retter kritikk mot staten Israel og hatsideoligien sionisme.

«Never again»


Slagordet «never again» er som oftest forbundet med holocaust, men ikke så anerkjent er at det også benyttes i kontekst av Masada myten hvor den første jødiske religiøse og politiske terrorgruppen (seloter) som strekker seg tilbake til første del av første århundre, så dagens lys. Jødeopprøret endte med Jerusalems fall og Madasa ble beleiret. Natten før jødene skjønte at romerne ville klare beleiringen hadde jødene hatt et møte om hva de skulle gjøre. Jødene visste at de nå kunne velge å gjøre en av to ting: Hvis de ble tatt til fange ville de bli slaver av romerne. Alternativet var at romerne kom inn og fant dem alle døde.

Siden selvmord er helligbrøde i jødisk tro ble de enige om at et kollektivt selvmord ville være bedre enn romersk fangenskap. Det ble besluttet at alle menn skulle drepe sin egen familie. Så skulle ti utvalgte menn drepe alle de andre mennene. Deretter skulle en av de ti drepe de siste ni mens den aller siste mannen skulle begå selvmord. Det førte til at 960 menn, kvinner og barn døde – ikke av romerne, men av selot-jødene selv. Selotenes kollektive selvmord er i dag en del av den israelske nasjonalromantikken. Blant annet sverger fallskjermjegere i Israels krigsmakt IDF (Israel Defence Force) sin trohetsed på Madasaklippen, og sverger at det aldri skal skje igjen ved å bruke JDL slagord; Never again! Problemet med denne nasjonalromantiske selvmordslegenden er at det var grisebein blant skjelettene som  mest sannsynlig tilhørte romerske soldater. Til tross for dette fikk beinrestene en høytidlig offentlig jødisk begravelse, og beinrestene etter romere og griser har blitt en slags sionistisk relik.

Jewish Defence League er fryktet av FBI

«Jewish Defence League er den nest mest aktive terroristgruppen» - FBI

I 2004 i et vitnesbyrd i Kongressen, beskrev John S. Pistole JDL som «en kjent voldelig ekstremist jødisk organisasjon». Stattistikk fra FBI viser at mellom 1980-1985 var det 18 terrorangrep i USA begått av jøder. 15 av disse var medlemmer av JDL. Mary Doran, en FBI-agent beskrev JDL i en kongressen 2004 som «en illegal terroristgruppe». I en studie om innenlandsk terrorisme fra 1986, konkluderte Department of Energy: «For mere enn ti år, har Jewish Defence League (JDL) vært de mest aktiveterrorgrupper i USA.

Siden 1968 har JDL drept syv personer og såret minst 22. 39 prosent av målene var forbundet med Sovjetunionen;. Ni prosent var palestinsk, 8 prosent var libanesiske, 6 prosent, egyptiske, 4 prosent, Iransk og irakiske; 1 prosent, polsk og tysk, og 23 prosent var ikke forbundet med noen stater. 62 prosent av alle terroraksjonene var rettet mot eiendom, 30 prosent mot bedrifter, 4 prosent mot akademikere og akademiske institusjoner, Og 2 prosent mot religiøse mål «(Department of Energy, terrorisme i USA og potensiell trussel mot atomanlegg, R-3351-DOE, januar 1986, s. 11-16)

Terroraksjoner mot Sovjetiske mål

Terrorgruppen har bombet arabiske og sovjetiske eiendommer i USA, samt henrettet folk som kan være en trussel mot sionismen. Årsaken til terroraksjonene mot sovjetiske mål var at de hadde fengslet en del jødiske terrorister, og at de ikke hadde tillatelse til å forlate sovjet, og dermed var sovjet til hinder for innvandringen av Palestina/Israel.

I 1970, 29. Desember eksploderte en bombe utenfor Manhattankontorene til det Sovjetiske flyselskapet Aeroflot. En anonym person ringte inn til Associated Press og tok på seg ansvaret og brukte slagordet til JDL; Never again!. Et annet bombeangrep 8. Januar 1971 utenfor det sovjetiske kultursenteret i WDC etterfulgte en lignende telefon med samme slagord; Never again!. JDL har imidlertid benektet at de var involvert i bombingene, men nekter å fordømme det.

I 1972 ble to JDL medlemmer arrestert og siktet for besittelse bombe og innbrudd i forbindelse med å ha planlagt å sprenge Long Island boligen til den sovjetiske FN-delegasjonen. De to JDL medlemmer fikk en symbolsk straff på tre års fengsel. Samme år ble en røykbombe plantet i Manhattan kontoret til Music impresario Sol Hurok, som organiserte turneer for sovjetiske utøvere i USA. En av sekretærene døde av røykforgiftning. Hurok og tolv andre ble skadd. Jerome Zeller fra JDL ble tiltalt forbombingen. JDL`s terrorhandlinger ble fordømt av Moskva som følte at gruppens handlinger var noe som gjør det mindre sannsynlig at Sovjetunionen ville slappe av restriksjoner på jødisk emigrasjon til Israel.

I 1975 ble JDL leder Meir Kahane siktet for å ha planlagt å kidnappe en sovjetisk diplomat, bombe den irakiske ambassaden i Washington, og frakte våpen til utlandet fra Israel. En høring ble holdt for å tilbakekalle prøvetiden til Kahane som han hadde pådratt seg for å ha laget brannbomber i 1971. Han ble funnet skyldig i brudd på prøvetid og fikk en symbolsk straff på ett års fengsel. Den 6. april 1976, fordømte Moskva JDL aktiviteter som terrorhandlinger, og sier at deres handlinger utgjør en fare for sovjetiske jøder, siden terrorhandlingene kan føre til jødehat.

På 80-tallet ble det tidligere medlemmet av JDL Victor Vancier (som senere grunnla Jewish Task Force), og to andre tidligere JDL medlemmer, arrestert i forbindelse med seks hendelser. En i 1984 for å kaste brannbomber mot en bil som hørte til en sovjetisk diplomatisk. I 1985 og 1986 for å ha kastet brann og rørbomber på rivaliserende JDL medlems biler. I 1986 for å ha kastet brannbomber i en hall der «sovjet state Symphony Orchestra» opptrådte. I 1986 for å ha brukt tåregassgranater mot sovjetiske danseutøvere. I et intervju i 1984 med Washington Post korrespondent CarlaHall, innrømmet Meir Kahane at JDL har bombet tre russiske mål i USA.

Terroraksjoner mot Arabiske mål

"The classes and the races too weak to master the new conditions of life must give way… They must perish in the revolutionary holocaust" - Karl Marx ( Marx People’s Paper, April 16, 1856)

På Lillehammer den 21. Juli 1973, utførte agenter riktig nok ikke JDL men Mossad), drapet som regnes som den mest alvorlige terrorhandlingen i norsk historie. Mossad trodde at Bouchiki egentlig var Ali Hassan Salameh, en av lederne av Sort September, som hadde vært involvert i Münchenmassakren året før. Bouchiki ble skutt og drept mens han var på vei hjem fra kino sammen med sin gravide norske kone. Norsk etterrettning har lenge samarbeidet med USA og England, og det er derfor naturlig å tenke seg til at sionistiske jødiske terrorgrupper er under oppsyn av PST.

Hva sier PST i sin trusselvurdering 2010 om terrorisme og Israel?

“Trusselen fra de norske venstreekstreme miljøene knyttes spesielt til demonstrasjoner og markeringer mot diplomatiske representasjoner i Norge. Amerikanske og israelske interesser har tradisjonelt sett vært mest utsatt for venstreekstrem aktivitet. Andre diplomatiske representasjoner kan også være utsatte mål, særlig ved kontroversielle enkeltsaker som får stor oppmerksomhet i media. Det synes imidlertid å være en økende motstand mot bruk av vold hos enkelte i disse miljøene. PST forventer at tendensen til mindre voldsutøvelse i demonstrasjoner og markeringer vil fortsette i 2010.”

Det er flere måter å tolke dette på. Den ene måten er av PST utelukkende jobber for amerikanske og israelske interesser. Det andre er at PST frykter at motstand mot israelske interesser (sionisme) kan føre til terroraksjoner fra sionistiske terrorgrupper på Norsk jord.

http://www.youtube.com/watch?v=kqklFkUAUTc&feature=related

Alex Odeh var en arabisk-amerikaner som ble drept 11. oktober 1985 i et bombeangrep på hans kontor i Santa Ana, California. Odeh var regional sjef for American-Arab Anti-diskriminering komiteen. Kort tid før drapet hadde Odeh dukket opp på TV-showet Nightline, hvor han engasjert i en spent dialog med en representant fra Jewish Defence League. Irv Rubin, formann i JDL, hadde flere kontroversielle uttalelser angående drapet, som bla: «Jeg har ingen tårer for Mr. Odeh,» «Han fikk akkurat det han fortjente.», «Mine tårer er brukt opp på Leon Klinghoffer». Både The Anti-Defamation League og American Jewish Committee fordømt drapet. Fire uker etter Odeh død, uttalte FBI talsperson Lane Bonner at bombingen som drepte Alex Odeh var tilknyttet to medlemmer av JDL. I 1986 ble bombingen klassifisert som en terrorhandling.

I 1987 skrev Floyd Clarke til assisterende direktør for FBI i et internt notat at terrormistenkte hadde flyktet til Israel, og bodde på Vestbredden byen Kiryat Arba. I 1988 arresterte FBI Rochelle Manning og hennes mann Robert Manning som mistenkt for å ha plantet en brevbomben som drepte Odeh. Begge var medlemmer av JDL. Robert Manning ble utlevert fra Israel til USA i 1993. Han ble senere funnet skyldig i medvirkning til drapet på Patricia Wilkerson i et annet bombeangrep. William Ross, en annen JDL medlem ble også funnet skyldig for sin deltakelse i bombingen som drepte Wilkerson.

I 1994 ved «Cave of the patriarcs» der dusinvis av palestinere ber bønn ble 29 Palestinere myrdet av en av JDL`s grunnleggere Baruch Goldstein. JDL skriver følgende på deres nettsider: «Vi er ikke skamfull for å si at Goldstein var en av grunnleggerne av Jewish Defense League», og beskriver massakren som «et forebyggende tiltak mot enda et arabisk angrep på jøder». JDL sier videre; «Vi forstår hans motivasjon, sin sorg og sine handlinger. Vi anser ikke hans angrep til å kvalifisere under etiketten terrorisme fordi Dr. Goldstein var en soldat i en krigssone som ble møtt av en overhengende terrortrussel». Mange jødiske grupper har lenge vært fiendtlig innstilt til JDL. Ifølge Anti-Defamation League, består Jewish Defence League kun av «kjeltringer og hooligans». Samme modell som deres etterlatenskap i England; EDL.

"Gas the Arabs" malt av Jewish Defence League på porten til den Palestinske byen Hebron

Jewish Defense League opererer også i Israel og den okkuperte Vestbredden. I sær har JDL stor støtte i Kiryat Arba og andre jødiske bosetterkolonier i Hebron hvor aktivister fra gruppen har gjennomført flere terrorangrep på palestinere og palestinsk eiendom. JDL har blant annet utspring i ultraortodokse jødiske miljøer i New York. I 2000 var de innvilvert i en terroraksjon ved Southern Poverty Law Center, og har ifølge FBI plottet flere terrorangrep i USA.

Den 12. desember 2001 ble JDL leder Irv Rubin og JDL medlemmet Earl Krugel siktet planlegger et terrorangrep mot kontoret til den arabisk-amerikansk kongressmann Darrell Issa i kjølvannet av 11. september-angrepene, hvor det også ble oppservert jøder som danset og feiret (slik?) da tårnene falt. Et spørsmål det er rimelig å reise er i hvilken grad 9/11 var en inside-job. USA har trolig aldri før i historien kjørt falsk flagg terror mot sitt eget folk, og vi ser samtidig at JDL`s terror på Amerikansk jord tilsynelatende har avtatt etter USA og NATO startet sitt korstog mot Islam i Afganistan og Irak. Bush har uttalt flere ganger; «Vi forhandler ikke med terrorister». Ting kan tyde på at det er det de nettopp har gjort.

Rubin og Krugel planlagt også et angrep på Kong Fahd moskeen i Culver City, California. Rubin hevdet at han var uskyldig. Den 4. november 2002, ved «Federal Metropolitan Detention Center» i Los Angeles, kuttet Rubin strupen med en barberhøvel og hoppet ut av et vindu i tredje etasje. Rubins medtiltalte erklærte seg skyldig i tiltalen og innrømmet at Rubin var innblandet i plottet. Den 4. februar 2003 erklærte Earl Krugel seg skyldig i konspirasjon og ble dømt til 20 års fengsel. Hovedbevisene mot Krugel og Rubin var i en rekke samtaler på tape av informant. Aktivisten fra Jewish Pride Danny Gillis ble hyret inn av JDL for å plante bomber, men ombestemte seg og valgte å gå til FBI i stedet. I følge et opptak tiltenkte Krugel angrepene «som en vekker» for arabere. Krugel ble senere drept i fengselet av en annen fange den 4. november 2005. I 2001 samme år som 9/11 ble to fremtredende JDL-medlemmer i USA, Irv Rubin og Earl Krugel, arrestert for å planlegge angrep mot Muslim Public Affairs Council og Kong Fhad Moskéen i Los Angeles, samt kontorene til kongressmann Darrell Issa.

 

Terror mot nazister og revisjonister av holocaust

Thomas Marcellus, ved The Institute for Historical Review, sorterer ødelagte dokumenter i ruinene etter en brannbombe ved southern California research and publication center

I forbindelse med en planlagt nazimarsj i regi av American Nazi Party den 16. mars 1978 sier Irv Rubin følgende: «Vi tilbyr $ 500, som jeg har i min hånd, til et medlem av fellesskapet… som dreper, lemlester eller skader et medlem av det amerikanske nazipartiet alvorlig». Rubin ble tiltalt for oppfordring til drap, men ble frikjent i 1981. JDL medlemmer hadde ofte blitt mistenkt for å være involvert i angrep mot nynazister og holocaust revisjonister og andre som er til hinder for sionismens fremvekst.


I 1995, i Toronto ble boligen til forfatteren av boken «Did six million really die?» Ernst Zündel målet for en brannstiftelse. Gruppe som kaller seg «Jewish Armed Resistance Movement» tok på seg ansvaret. I følge Toronto Sun hadde gruppen bånd til Jewish Defence League og til Kahane Chai. Lederen av Torontofløyen av Jewish Defence League Meir Halevi nektet deltakelse i angrepet, men bare fem dager senere førsøkte Halevi å bryte seg inn i på eiendommen til Zündel hvor han ble pågrepet av politiet. Senere samme måned mottok Zündel en pakkebombe som ble detonert av Toronto Police Service.

For mere info om JDL`s terroraksjoner, klikk HER.

Den sionistiske ligaen slår røtter i Norge

«NDL (Norwegian Defence League) består i dag av hovedsakelig kristne mennesker som ønsker å kjempe mot avkristning og islamisering av det norske samfunnet». - Remi Huseby, NDL

Det må pressiseres at NDL ikke drives at et vanlig kristent miljø og ikke må heller ikke forveksles med kristne eller kristendom. På nettsiden til NDL pressiseres det hva de legger i begrepet kristendom;

«Så har vi sionismen som del av den kristne religiøse høyrefløy. Denne sionismen er støtten til det jødiske folk og staten Israel. Denne sionismen støtter vi på det sterkeste da vi mener det jødiske folk og staten Israel trenger støtte fra vesten for å kunne overleve kampen mot de mange islamistiske regimene rundt seg. Uten denne støtten til Israel ville Israel falle og Europa stå for tur.»

Dette er ikke kristendom, men Israelisme, også kalt kristen-sionisme. Terrorligaens Norske avdeling som allerede nå har klart å komme i PST sitt søkelys består av kristen-sionister som under påskudd av å bekjempe den påståtte Islamiseringen jobber for å Israelisere det Norske samfunnet. Organisasjonen som har koblinger til internasjonal terrorisme, planlegger nå å arrangere sin første demonstrasjon utenfor domkirken i Oslo 26. februar kl. 17.00, og flere hooligans fra England skal vist ha meldt sin ankomst. Årsaken til at demonstrasjonen er rettet mot Oslo domkirke, kan være at det for tiden sitter Etioperene i kirkeasyl, eller at de er gretne for at Den Norske kirke ikke gir ubetinget støtte til israel, og ikke vektlegger davids blodslinje i sitt virke. Tiden vil vise hva de vil.

Kritikk mot sionisme og trakassering på bakgrunn av etnisitet og religiøs tilhørighet er useriøst i følge NDL

«Vi ser på utviklingen i det Norske samfunnet med frykt ettersom det dessverre i dag kan se ut som Islamistene (selv om de er veldig få) får stadig større innflytelse på norske politikere og ellers i den Norske samfunnet» - Remi Huseby, NDL (Norwegian Defence League)

Her er det viktig at våre politikere og folkevalgte med klar tale forklarer det norske folk hva slags samfunn de forsøker å bygge her i landet og om de faktisk ønsker å tilsidesette den norske kulturarv til fordel for Israelisme.

«NDL er ikke en rasistisk organisasjon og tar sterk avstand fra all form for rasisme, og vi ønsker derfor velkommen folk fra alle raser, religioner og samfunnslag.»

Straffelovens § 135a, som ofte omtales som rasismeparagrafen, lyder:
«Den som forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring, straffes med bøter eller fengsel inntil 3 år. Likt med en offentlig fremsatt ytring, jf. § 7 nr. 2, regnes en ytring når den er satt frem slik at den er egnet til å nå et større antall personer. Som ytring regnes også bruk av symboler. Medvirkning straffes på samme måte.
Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres
a)    hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse,
b)    religion eller livssyn, eller
c)    homofile legning, leveform eller orientering.»

Det er i grunn et sjakktrekk å rette fokuset på religionen islam, og ikke Arabere/muslimer for å kvitte seg med rasist-stemplet, med de rammes fremdeles av straffelovens § 135a (rasismeparagrafen).

Se TV2 reportasje HER.

«Dette dreier seg om de vi vil si befinner seg på ytterste høyre fløy. I hvilken grad de har nazikoblinger i Norge er jeg ikke sikker på, men de er veldig innvandrerfiendtlige og er ikke folk som vil innvandrere vel. Det er heller ikke folk som vil det flerkulturelle samfunnet vel. Om de er villige til å ty til vold i Norge vet vi lite om. Mye tyder på at engelskmenn er involvert i organiseringen i Norge». Sier nestleder i Antirasistisk senter, Mari Linløkken, til ABC Nyheter.

Min vurdering av dette er at den muligheten er særdeles liten, siden det trolig ikke eksisterer noe organisert nynazistisk miljø i Norge som er villige til å samarbeide med sionister. Men faren for at de klarer å rekruttere tidligere medlemer er til stede. Primært ligger rekrutteringsmassen til NDL i yttergående sionist-kristne miljøer og nærliggende organisasjoner slik som; MIFF, HJH, SMA, FRP, Levende ord, SIAN, Pinsemenigheter, ICEJ, samt diverse frikirker på vestlandet, eller andre som har falt utenfor psykiatrisk helsetilbud. Siden rekrutteringsmassen ligger primært hos kristne, er det ikke umulig sionistgruppen trolig vil bli større enn det nynasistiske grupper i Norge noen gang har vært. Vi kan bla. høste erfaring i fra KKK som også var en tilsvarende «kristen» bevegelse med et fiendebilde som ligner noe på «defence league» nettverkene, men dog et annet makthierarki.

NDL er uønsket av domkirkeforvalter Arild Yre

Domkirkeforvalter Arild Yre har blitt oppmerksom på deres planlagte aksjon og skriver på en pen måte på deres blogg at aksjonen er ulovlig.

Hei. Jeg leser på deres nettside at NDL tillyser demonstrasjon fra “Domkirkeplassen” 26 februar kl.17.00. Jeg kan ikke se at vi har mottatt noen søknad om å benytte “Domkirkeplassen” til dette formålet. Jeg ønsker derfor mer informasjon om hva dere definerer som “Domkirkeplassen” og om dere har vært i kontakt med noen i kirken om dette. Når vi får slike henvendelser om å få benytte vårt område har vi et tett samarbeid med Oslo Kommune som også eier noe areal rundt Oslo Domkirke. – Arild Yri, domkirkeforvalter

 

Angrep på Norsk næringsliv til fordel for Israel

Ekstremistgruppen som truer med et nytt korstog har også rettet sin klamme hånd mot Innerøykylling AS. Det som setter sinnene i kok hos NDL er at Innerøykylling AS har inngått en avtale med det Norske selskapet Al Samal AS som eies av muslimer . Hva NDL videre påstår er at at Al Salam har koblinger til det muslimske brorskapet om sertifisering av halal, og at Innerøykylling betaler Islamisk råd en viss andel for rensing av maten. Dette er en forvridning av fakta.

Innerøykylling AS har 3 muslimske sertifiserte ansatte som utfører slaktingen og halal-slakten er sertifisert av Islamisk råd.  Ikke det muslimske brorskapet eller Al Samal AS. Sertifisering koster penger og det er ikke umulig at halalslakt betaler for sertifiseringen i likhet med jødisk kosherslakt. Dette er like vanlig som CE, FCC, miljømerket svanen, nyt norge, og andre sertifiseringer og produktmerkinger.

Les mere om avtalen her

På bakgrunn av dette ønsker NDL en total boikott mot Innerøykylling AS.

Hva som er vesentlig her, er å se nærmene på hva man ønsker å oppnå med en boikott og årsaken. Årsaken til boikott er at de mener halalsertifisering er koblet til det muslimske brorskapet og at Islamisk råd tjener på halal-produksjon Målet med en boikott må utvilsomt være å presse Innerøykylling AS økonomisk til å slutte med halalslakt. Og slutter de begynner noen andre. Da må man vell regne med at en ny boikott blir rettet mot de nye?. Og slik fortsettes det inntil ingen i Norge utfører halalslakt?. Og importeres det må vell aksjonene rettes mot importør?

Dette minner om et kvalmt forsøk på å strupe inn mattilgangen hos Norske muslimer og sulte de ut av Norge. Og jeg har også problemer med å se patriotismen i å gå til angrep på Norsk næringsliv i et lite lokalsamfunn med få arbeidsplasser. Som den lokalpatriot jeg er, vil jeg derimot oppfordre folk til å handle med Innerøykylling AS. Ikke bare for å støtte lokale og små bedrifter i Norge, men fordi de er en av få kyllingprodusenter i Norge som faktisk verdsetter dyrevelferd, og deres kylling smaker faktisk kylling.

Obligatorisk lesestoff: Les Dagbladets artikkel «Israelvenner bryr seg ikke om jødene» og Endetidsbloggen, hvor det avsløres at kristensionisme (dispensionalisme) er en verdensomspennende sekt med sterk økonomisk og politisk makt, som aktivt jobber for å selvoppfylle bibelprofetier, bla. dommedag som i følge dem er en forutsettning for Jesu gjenkomst, og at de (de rett-troende) skal få sin frelse. Til slutt vil oppfordre så mange som mulig å møte opp på demonstrasjonen til NDL den 26. feb. kl 17:00 og bevitne freakshowet. Så får det bli opp til hver enkelt om man iverksetter mottiltak, eller om man velger å ta med campingstol og popcorn.

Kilder:

GD Star Rating
loading...
Hvis du likte denne artikkelen, vennligst spre den videre til så mange mennesker som mulig, legg igjen en kommentar eller abonner på RSS-feeden.

   » RSS-feed  » RSS-kommentarfeed
Bde kommentarer og pings er utilgjengelig.


Om forfatter

Sigr Huginsson

Han har en IT-bakgrunn og har studert historie, religion, filosofi, kultur, og sivilisasjoner fra antikken i snart 10 år. Han er en hverdagsfilosof, amatørhistoriker, og samfunnsanalytiker med glimt i øye.

Kontakt forfatter | Flere artikler av (20) | Forfatters nettstedKommentarer

446 kommentarer

 1. Woina Guerilla sier:

  Dette var jo en glimrende artikkel. Med full støtte fra internasjonale zionistiske miljøer kan vi regne med å høre mere om dette. Bra Sigr!

  GD Star Rating
  loading...
  • Useless sier:

   En artikkel proppfull med ondskap, jødehat og følgelig mat for likesinnede. Det finnes ikke rasjonelle grunner for opplyste folk for å skrive slike hatiske ting mot en hel folkegruppe, med mindre det er hat som styrer det lille man har under topplokket. Det er greit med pressefrihet og retten til å mene hva man vil, men det er desverre et sørgelig faktum at det finnes altfor mye slikt mørkebrunt grums her på Nyhetsspeilet. Man kan hetse jødedom og kristendom ganske stygt, mens muslimsk fundamentalisme går fri. Man bjeffer høyt med det man har så lenge man er trygg på sine omgivelser, men mangelen på logikk avslører også feighet og frykt for det man ikke kan kontrollere.

   GD Star Rating
   loading...
   • Som du sikkert har fått med deg (hvis du har lest artikkelen) dreier den seg i all hovedsak om den kristensionistiske ekstremistgruppen NDL og hvilke tilknyttninger den har. Jeg har lenge forstått at du er en yttergående Israelist, og dette er grunnen til at jeg har gått så hardt ut mot deg. Videre synes jeg det er forkastelig av deg å bruke det jødiske folk som levende skjold for din egen kvalme og forrakt.

    Jeg påpeker nok en gang at Mossaisk trossanfund er motstander av den dype sionistisk ekstremisme, og var faktisk tilsluttet demonstrasjonen i mot den kristensionistiske ekstremistgruppen NDL, og sto skulder ved skulder med bla. Ung muslim.

    TILSLUTTEDE ORGANISASJONER:
    Antirasistisk Senter, AUF Oslo, Blitz, B2f, Det Mosaiske Trossamfund, Fredsinitiativet, MiRA, Motmakt, Nettverk mot statlig rasisme, NKP, NKU, Oslo Transportarbeiderforening, Tronsmo Bokhandel, Rød Ungdom, Rødt, Sosialistisk Ungdom, SOS Rasisme, UngKom og Ung Muslim.
    http://www.facebook.com/event.php?eid=141787935885860

    Det finnes ingen større jødehater enn den som trykker sionismen til sitt bryst.

    Videre går det ganske tydelig frem at kristensionisme ikke kan defineres som kristendom eller kristne, og at du nok en gang bruker kristendom som ditt skjold for muslimforfølgelse og dommedagsdyrking faller på sin urimelighet.

    Siterer:
    «Det må pressiseres at NDL ikke drives at et vanlig kristent miljø og ikke må heller ikke forveksles med kristne eller kristendom. På nettsiden til NDL pressiseres det hva de legger i begrepet kristendom. Dette er ikke kristendom, men Israelisme, også kalt kristen-sionisme.»

    Finner du detaljefeil i artikkelen, står du selvsagt fritt i å påpeke det, men spar oss for usaklig fjas.

    GD Star Rating
    loading...
   • Thunder sier:

    KUPPET AV NAZISTER: Remi Huseby (22) var i februar talsmann for Norwegian Defence League. Nå har han trukket seg fra organisasjonen fordi den «er kuppet av nazister», ifølge ham selv.
    http://www.dagbladet.no/2011/03/01/nyheter/rasisme/pst/innenriks/terror/15627140/

    GD Star Rating
    loading...
    • Hehe, Først hadde NDL ingenting med nazister å gjøre.
     http://norwegiandefenceleague.wordpress.com/2011/03/01/hvorfor-fors%C3%B8ker-pst-a-svartmale-ndl/

     ..så er de plutselig ‘kuppet av nazister’…over natta?.
     http://norwegiandefenceleague.wordpress.com/2011/03/01/viktig-melding/

     Nå har vell Remi og Israelvennene brukt opp løgnkvoten sin for lenge siden. Greit nok at det sikkert er enkelte nynazister der, men når man leser trusselrapporten til PST , så er det er utvilsomt på bakgrunn hva NDL og dens moderorganisasjon EDL er, at de havnet på trussellisten til PST. Og man skal heller ikke se bort i fra at det har noe med dens tilknyttning til den jødiske terrorgruppen JDL.

     Når skal sionister lære å ta ansvar for egene ugjerninger?.

     Hva driver Norsk ungdom til å oppsøke slike ekstreme miljøer?
     – Han er en ung gutt som har vokst opp i et kristent, israelvennlig hjem. Vi er ikke i mot muslimer, men de som støtter ekstrem islam, sier moren Frøydis til Dagbladet.
     http://www.dagbladet.no/2011/03/01/nyheter/rasisme/pst/innenriks/terror/15627140/

     Tidlig krøkes…

     GD Star Rating
     loading...
    • No Surrender, var slagordet, men nå kungjøres det at de legger opp før de rakk å starte.
     http://norwegiandefenceleague.wordpress.com/2011/03/01/viktig-melding/

     NDL rir ned solgangen og lytter til Kristian Valen
     http://www.youtube.com/watch?v=D_eXDVh-A5s

     I Surrender:
     your scent is still on my pillow
     I pull it close to me
     is this what it feels like to be free?
     is it ok to fall apart?
     wish you could see me now
     helpless in the dark

     how could I get so close
     yet so far away?
     I played with fire, babe
     and now I gotta pay
     is it ok to fall apart?
     I tried so hard now
     to lose you from this heart

     tonight – I surrender
     – no more a pretender
     tonight – I’m finally letting go
     no more faking
     – come, come see me breaking
     tonight – I’ll finally let it show

     you kept the bravest smile
     while I pushed you away
     you got too close to me
     so I couldn’t stay
     and look at me now
     – falling apart
     are you here in spirit still
     somewhere in the dark

     you made me feel so good now
     but yet so scared
     is it all too late now

     now I’m finally letting go

     GD Star Rating
     loading...
    • Thunder sier:

     Hmm.. Det er ikke lett å forstå forskjellen mellom sionister og nazister. Jeg tror kanskje de kan være nazist en dag og sionist en annen :-)
     Jøder er ikke spesielt populære på noen av dagene.
     http://www.youtube.com/watch?v=yoRjvH2heGc
     http://www.youtube.com/watch?v=yoRjvH2heGc
     kristne, jøder og muslimer og andre må bare stå sammen mot løgnene fra ekstremistgruppene.

     GD Star Rating
     loading...
    • @ Thunder 01. 03. 2011 kl. 19:44

     Så enkelt er det i grunn Thunder. Ekstremisme gjennkjennes gjerne ved et torrent rush av løyner som forsvares med påløpende selvmotsigende sirkulære løyner. Ekstremisme fører bare til asosial adferd og elendighet uansett hvilken fane eller gruppe det måtte gjelde, og ekstremisme finnes i mange samfundslag.

     Men selv om Israelisme/Sionisme er en form for (inter)nasjonalsosialisme (nazisme), så mener jeg det er feil å si at de ER nazister av den enkle grunn av det er misvisende i forhold til hvilket miljø gruppen består av. Identifiserer man ikke miljøet, klarer man heller ikke å stanse det. Så å rope nazister når sionister plager muslimer, blir som å jakte på Skybert når Albert stjeler kaker.
     http://no.wikipedia.org/wiki/Albert_%C3%85berg

     Ellers så tolker jeg fratredelsen til Remi og nedleggelsen til NDL som et politisk forlik. De ble trolig presset til å legge ned, men fikk muliighet til å skylde på «skybert» ovenfor media slik at de slapp å bli stilt til ansvar for sine asosiale holdninger og dyssosiale personlighetstrekk. Greit nok, men medlemsmassen av de forskrudde kristensionistene og «skybertene» blir vidresendt til SIAN, så man har på mange måter ikke stanset problemet helt, men kun forflyttet på det. Men uansett har man klart å sette en stopper for den mest ekstreme dyssosiale delen av miljøet.

     GD Star Rating
     loading...
    • Thunder sier:

     Selvfølgelig enig med deg Sigr, norske forvirrede gatenazister er vel neppe sionister :-) Men som Doreen i videoen som jeg lenket sier, så er myndighetene i Israel nazister som går under å være ashkenazi-jøder som ikke har noe tilhørighet i Israel og ikke er jøder.

     I en annen video forteller hun om at jødene i Israel er veldig inspirert av revolusjonen i Egypt og at det samme er på gang i Israel. Det jødiske folket i Israel begynner å våkne. Genetiske tester utført av det hebraiske universitet viser at 80 % av palestinerne har samme blodlinje som jødene og folk forstår hvordan de rike i eliten sender jøder til krig mot sine egne muslimske brødre og søstre. Hun snakker også om barnevernet som tar 5% av jødiske barn i fra foreldrene sine. Målet er visst 9%…Snakker også om chemtrails og hvordan været er blitt forandret til at det aldri regner. Vannresursene utenfor de rikes tilholdsted er blitt kjøpt opp av private selskaper og prisene er tredoblet. De rike betaler gammel pris. Til slutt forteller hun at hvis teknologien hadde blitt utnyttet rundt om i verden, så ville man oppnå øvre middelklasse livsstandard ved å jobbe kun 10 timer i uka. Det vil våre elitevenner selvfølgelig ikke la skje. Oppfordrer til revolusjon i alle land – Jeg er selvfølgelig med på det :-)
     http://www.youtube.com/user/SilverRedIndigo

     GD Star Rating
     loading...
    • Joda de jødiske nybyggerene i Israel er mye ashkenazi-jøder. Ashkenazi-jøder er konvertitter fra kazharriket, og har ikke har noe tilhørighet i Israel. Men dette innslaget var om Etiopiske jøder?.

     Det kan godt hende Etioperene har tilknyttning til de tidlige jødene, og her ser vi et bruddstykke av hvordan terrorstaten Israel behandler dem.
     http://www.youtube.com/user/russiatoday?blend=1&ob=4#p/u/25/oljrngl5Iwc

     Jeg forstår godt at de Etiopiske jødene begynner å lure på om de har kommet til Auswitch, men at Israel styres av tyske nasjonalsosialister kjøper jeg ikke. I tillegg til Israels inndirekte etnisk utryddelse av Etiopiske jøder, blir de som du sier også behandlet som negerslavene i sørstatene. Paradoksalt har også sionistfronten MIFF skrevet om dette.
     http://www.miff.no/nyheter/2007/05/16MangeProblemerForDeEtiopiskeJoedene.htm

     Med fare for å gjennta meg selv; Det finnes ingen større jødehater enn den som trykker sionismen til sitt bryst.

     GD Star Rating
     loading...
    • Thunder sier:

     Ja det ble i innslaget trukket frem Israels behandling av jøder i en slags klasseinndeling hvor etiopiske jøder kom verst ut med jemenske og sefarer hakket over. Så du mener Hitler kvart rotschild som Ulven skriver, ikke hadde noen som trakk i trådene over seg?

     GD Star Rating
     loading...
    • Tyskland ble plyndret og ydmyket etter ww1, så da sier det seg selv at èn mann, eller èt politisk parti (Hitler og NSDAP i dette tilfellet) umulig kan ha klart å bygge opp en krigsmakt uten mektige innvestorer. Og det er de med penger som har den reele makten. Investorene var etter det jeg kan huske bla. jødiske banker og Vatikane; stemmer det?.

     GD Star Rating
     loading...
    • bin Laden sier:

     jo, det var judar som finansierte Hitler, de samme judane som plyndret og ydmyket Tyskland etter både ww1 oh ww2.
     Samme banda (JewWO) skaper først grobunn for misnøye, så finansierer den utkledde snikmordere, gir opplæring i drap og selger våpen til begge parter stilt opp mot hverandre av samme faen i dag.
     De selv forteller oppskriften, en etter annen, de selv er lei dette stupid spill, virker det slik på meg.
     De sier at de er noen få hundre som flår og sender sauemasser til kjøttkverner.
     Det må finnes noen få hundre pluss 1 på motsatt side for å avslutte dette spillet og gå videre med utviklingen, ellers blir vi utslettet som udugelige for løsning på egen hånd.

     GD Star Rating
     loading...
    • Thunder sier:

     Hvis du velger å kalle Rotschilds for jøder, så stemmer nok det. De bruker ihvertfall jøder som sitt våpenskjold og det er trist om flere enn Bin Laden skulle tro på løgnen. Rotschilds og vennene i hemmelige brorskap kjenner ingen landegrenser. Mer makt mer penger.

     GD Star Rating
     loading...
    • Beate Szanday sier:

     Nok en gang om Ashkenazijøder:
     http://en.wikipedia.org/wiki/Khazars#Theory_of_Khazar_ancestry_of_Ashkenazi_Jews

     «The theory that all or most Ashkenazi («German») Jews might be descended from Khazars (rather than Semitic groups in the Middle East) dates back to the racial studies of late 19th century Europe, and was frequently cited to assert that most modern Jews are not descended from Israelites and/or to refute Israeli claims to Palestine. It was first publicly proposed in lecture given by the racial-theorist Ernest Renan on January 27, 1883, titled «Judaism as a Race and as Religion.»[45] It was repeated in articles in The Dearborn Independent in 1923 and 1925, and popularized by racial theorist Lothrop Stoddard in a 1926 article in the Forum titled «The Pedigree of Judah», where he argued that Ashkenazi Jews were a mix of people, of which the Khazars were a primary element.[27][46] Stoddard’s views were «based on nineteenth and twentieth-century concepts of race, in which small variations on facial features as well as presumed accompanying character traits were deemed to pass from generation to generation, subject only to the corrupting effects of marriage with members of other groups, the result of which would lower the superior stock without raising the inferior partners.»[47] This theory was adopted by British Israelites, who saw it as a means of invalidating the claims of Jews (rather than themselves) to be the true descendants of the ancient Israelites, and was supported by early anti-Zionists.[27][46]»

     «Although the Khazar theory has little support amongst academics, in the Arab world it still enjoys popularity among anti-Zionists[32] and antisemites;[53] Such proponents argue that if Ashkenazi Jews are primarily Khazar and not Semitic in origin, they would have no historical claim to Israel, nor would they be the subject of God’s Biblical promise of Canaan to the Israelites, thus undermining the theological basis of both Jewish religious Zionists and Christian Zionists. In the 1970s and 80s the Khazar theory was also advanced by some Russian chauvinist antisemites, particularly the historian Lev Gumilyov, who portrayed «Judeo-Khazars» as having repeatedly sabotaged Russia’s development since the 7th century.[54]»

     Ashkenazier ER jøder. http://en.wikipedia.org/wiki/Genetic_studies_on_Jews

     Kanskje noen av dere er jøder og ikke vet det…så sjokkerende!!! :-O

     GD Star Rating
     loading...
    • Thunder sier:

     Beate
     Det skulle ikke overaske meg om mange her egentlig er jøder.
     Det blir jo teori mot teori med hensyn til hva du kommer med. Det man kan konkludere med er at jødedommen er en religion som har blitt endret fra originalen og ispedd talmud. Khazarene hadde vel en finger med i spillet der. Ashkenazi er ikke jøder.

     GD Star Rating
     loading...
    • Thunder sier:

     Forøvrig blir det sagt at sionistene i Israel jobber som demoner for å hindre en jødisk revolusjon. At det vil finnes en Wiki-artikkel som slår fast at ashkenazi er semitter er overhode ikke overaskende.

     GD Star Rating
     loading...
 2. arifkarim sier:

  En av de beste artiklene jeg har lest på NS hittil! Nå for tiden sliter skeptikere med å stå ved siden av staten i kampen mot «muslimske» terrorister og «radikal» islam, samtidig som de heier israel / jøder som verdens mest fredsfulle mennesker, for bare å glemme om «hvem» som egentlig trekker i trådene: zionister. Og som den berømte erkesionisten Joe Biden har fortalt hele artikkelen i en setning: Man må ikke være jøde for å bli sionist, jeg er en sionist! 😀
  http://www.youtube.com/watch?v=yAZmO80dLfE

  GD Star Rating
  loading...
 3. Uenur sier:

  En god,og dessverre nødvendig artikkel. Det er enda ikke mulig i samfunnet å unngå å bli kallt rasist,eller antisemitt,når man påpeker det åpenbare,globale spillet bak. Dette spillet er vel kjent,og såvel folk flest og alskens journalister vet så inderlig vel at det finnes rett opp i dagen.De «paramillitære» supersionistene kvire seg jo ikke for å gå åpent ut med det de mener,og vil.
  Likevel er det ikke omtalt av noen medier.Ingen tør! Ingen vil risikere straffereaksjonene fra svinepelsene.Må dog legge til at lignende fraksjoner også finnes blandt islamistene,og tom.i kommunistisk ideologi,men ingen er større og mer truende enn den sionistiske utgaven.Det er heller ikke forbundet med på langt nær like stor personlig fare ved å omtale de sistnevnte,og da blir resultatet det vi har sett i en årrekke.En formidabel opphausing av farene fra islamistene,og en dyp kommunistisk redsel er det som det skrives om,og derfor tror «alle» at det nærmest kun er derfra alle onde ting kommer fra. De virkelig farlige og kroniske konspirasjonene tør ingen røre med ildtang. Tror knapt det finnes feigere mennesker enn journalister og politikere.Når ble det undersøkende journalistikk å skrive det maktene vil de skal skrive!!
  Arabiske journalister skriver riktignok om temaet,men de fantaserer og lyver like mye som de undersøker,i de(stort sett despot)- landene de opererer fra,at de dessverre er fratatt enhver troverdighet.Bare de greier å terge Israel nok,så er sannheten ikke viktig.

  GD Star Rating
  loading...
  • Woina Guerilla sier:

   Stadig flere får øynene opp for hvordan de jødiske bankoligarkene i Wall Street skaper ufred og nød i verden. Sigr ønsker å stoppe israeliseringen av Norge, men den skal bli tøff. Vi er kanskje verdens mest zionistifiserte og jødedyrkende landet i hele verden. Allikevel må denne globale frihetskampen vinnes ellers er det slutt for oss alle.

   GD Star Rating
   loading...
 4. Ulven sier:

  Jødiske zionist-terrorister har verst terror-rulleblad!

  To understand the behavioral patterns and historical precedence of fanatical Israeli Zionists repeatedly using false flag terror operations against us so that we will become their proxies and attack and eliminate the Arabs or Persians for them, as we do now in the bogus “War on Terror,” we will, in Part Three of this paper, look at the following highlights from the sequential history of Israeli-connected, false flag terrorist operations –

  July 22, 1946 – The King David Hotel Attack:
  The Irgun bombing of the King David Hotel in Jerusalem where British officers were headquartered during the British Mandate period. Ninety-one people lost their lives. The bombers were caught, and as would become a familiar modus operandi, they turned out to be militant, extremist Jews dressed as Arabs.

  August 1946 – The Plot Against British Foreign Secretary Ernest Bevin:
  The attempted assassination by Irgun of British Foreign Secretary Ernest Bevin, who was not a big fan of the Zionist project to begin with, and who infuriated the Zionists by announcing that the British government had decided that the land dispute between the Jews and Arabs in Palestine should be decided by the United Nations.

  June 1949 to September 1950 — Operation Magic Carpet:
  Amongst a host of tactics, Mossad-planted explosives and bombs were used to blow up synagogues in Iraq and Yemen. These attacks were, of course, blamed on Yemeni and Iraqi Arabs, and were used to inspire the Jewish populations of Iraq and Yemen to emigrate to Israel out of fear of further “Arab attacks.” The operation was quite successful.

  July 1954 – The Lavon Affair:
  Explosives and bomb attacks, some using phosphorus, directed against British and American interests in Egypt were to be blamed on Egypt and Gamal Abdel Nasser. A thirteen-member terror cell of Israeli saboteurs, engaging in what they called “Operation Susannah,” is caught red-handed by Egyptian security personnel, and Israeli Defense Minister Pinhas Lavon is forced to resign over the revelations of Israeli involvement. In 2005, Israel officially admitted responsibility for the attacks.

  November 22, 1963 – The Kennedy Assassination:
  The Meyer Lansky (Majer Suchowliński) Zionist crime syndicate was implicated in the assassination of President John F. Kennedy for his threats to shut down the Zionist-controlled Federal Reserve Bank and put a halt to Israel’s nuclear weapons program, the technology for which was stolen from the U.S. through the work of Israeli espionage agents.

  June 9, 1967 – Attack on the U.S.S. Liberty:
  A vicious aerial and naval attack on an American military ship by the Israeli Air Force and Israeli torpedo boats on the fourth day of Israel’s preemptive “Six Day War.” The attack on the U.S.S. Liberty was to have been blamed on Egypt if the Israelis had been able to fully sink the ship and kill all of its sailors. They were not able to finish their mission, and only 34 American sailors were killed and 171 others wounded by our psycho “friends” and “allies.”

  June 27 to July 4, 1976 – The Entebbe Incident:
  The hijacking of Air France 139, an Airbus A300, by Israeli Shin Bet-controlled Arab and German patsies. Some one hundred passengers were held for eight days by the hijackers after they landed the hijacked flight at Entebbe International Airport in General Idi Amin’s Uganda. Shin Bet’s connection to this hijacking is detailed in newly declassified British government documents as reported in the June 3, 2007 Jerusalem Post.

  February to April 1986 — Operation Trojan:
  (As told by former Mossad agent Victor Ostrovsky)
  An operation involving the February 1986 installation of a Mossad-controlled transmitter (“the Trojan”) in Tripoli used to send out interceptable, fake Libyan intelligence communications in order to trick Ronald Reagan into bombing Libya. The April 5, 1986 bombing of a West Berlin dance club called La Belle, a popular nightspot frequented by U.S. military personnel, was blamed on Libya by the Mossad through their “Trojan” transmitter sending out fake Libyan messages about how Qaddafi ordered the nightclub bombing. Finally, on April 14, 1986, one hundred and sixty American aircraft dropped over sixty tons of bombs on Libya. Operation Trojan, ordered by Israeli PM Shimon Peres, was an evil success, and clearly illustrates why the motto of the Mossad is – “By way of deception, thou shalt do war.”

  October 7, 1985 & July 11, 1988 – The Twin Cruise Ship Attacks:
  Jordanian and French intelligence, and even PLO sources, pointed out at the time, that the Abu Nidal “Palestinian” terrorist organization, responsible for over a hundred vicious attacks during the years it operated, was a completely Mossad-controlled asset. Off the coast of Egypt on October 7, 1985, the attack on the Italian cruise ship Achille Lauro, where Leon Klinghoffer, a 69-year-old Jewish American in a wheelchair, was murdered by throwing him overboard to drown, was the work of the Abu Nidal organization, and was designed to portray Palestinians as terrorist animals, thugs and cut-throats. Just over two and a half years later, on July 11, 1988, this same Mossad-directed terror group attacked the Greek cruise ship “City of Poros,” leaving nine dead and eighty wounded. This attack was seen by analysts as a move by Israel to damage the sympathetic relationship that had developed between Greece, its prime minister, Andreas Papandreou and the Palestinians. This attack damaged the Greek tourist trade and helped bring about the fall of the Papandreou government.

  The October 1985 «Palestinian terrorist» hijacking of the Achille Lauro was reported to have been directly ordered and funded by the Mossad. This is detailed by former Israeli Defense Force (IDF) arms dealer Ari Ben-Menashe in his 1992 book, “Profits of War: Inside the Secret U.S.-Israeli Arms Network.”

  February 26, 1993 – The Bombing of the World Trade Center:
  Zionist-controlled, FBI-directed False Flag Attack on the WTC blamed on blind Shaykh Omar and his followers. This attack was used to set up the precedent that “Arab terrorists” had their eyes on bringing down the World Trade Center. The example of this 1993 attack on the World Trade Center, with explosives being provided by the FBI, would be used later on in 2001 to provide a fake historical targeting precedence for the “al-Qaeda-directed” 9/11 attacks. This type of operation involves the strategy of, over several years, executing a series of attacks to set up the “back-story” for a much larger attack. Each time, the attacks are to be blamed on the Arabs, so that when the “big attack” happens, it will seem logical to the public that the “Arabs did it.” In such operations, setting up “the enemy” is an integral part of the job, and such events as the filming and publicizing of CIA asset Usama bin Ladin’s 1998 fake “fatwa” and declaration of war against America was, likewise, strategically used to help build up and legitimize the “al-Qaeda back-story” to 9/11.

  August 8, 1999 – The African Embassy Bombings:
  U.S. Embassy bombings in Kenya and Tanzania executed by local Mossad operatives and blamed on CIA operative and asset, Usama bin-Ladin. This Mossad operation was used to build up Bin Ladin’s and al-Qaeda’s mythic terrorist credentials in the public mind in order to set him and his organization up as the “logical perpetrator” of the next big al-Qaeda attack.

  October 31, 1999 – Remote controlled takeover and crashing of Egypt Air 990:
  Blamed on one of Egypt Air’s finest pilots, who all of a sudden, out of the blue, went “suicidal” while co-piloting Egypt Air 990, a Boeing 767, over the Atlantic. On this fateful flight were thirty-three Egyptian military officers, including two Major Generals from the Army and two Brigadier Generals from the Air Force. Many investigators look at this event and see it as a possible early test run for the same Israeli-developed remote control technology that was most probably used for the 9/11 operation — the FTS system of Rabbi Dov Zakheim’s System Planning Corporation.

  http://www.godlikeproductions.com/forum1/message879373/pg1

  Vil noen sende denne informasjonen til anti-terrorpolitiet PST samt til «Israels Venner» på Stortinget (ca. 40 norske stortingspolitikere som ikke helt har skjønt hvem sine interesser de er satt til å ivareta. ISRAEL = ROTHSCHILD) slik at Norge kan forberede seg I tilfelle Anti-Defamation League begynner å oppfatte oss som en flue på deres zionist-neser?

  GD Star Rating
  loading...
  • bin Laden sier:

   Terror / fryktsåing er sionistenes viktigste redskap.
   Legg til lista Rød Terror etter judisk statskupp i rusland i 1917 da tro på Høyere makter (enn den jude-bolsjevikkiske) ble forbudt, over 20 millioner av de beste Goyims ble drept, sterke bønder ruinert og erstattet med ingenmanns (og dermed uproduktive) kollektive gård osv.
   Ikke glem jøde-organisert Golodomor (sultedød) da 23 millioner ukrainere ble sultepint til døden.
   For å ikke snakke om jøde-organiserte verdenskriger med alle lidelsene de påførte Goyims.
   Satan-sionistiske ideologi og program (Sataniske protokoller) gir motbydelig frukt på Jorden nå. Det er alle lands problem, og vi må lære av hverandres erfaring i bekjempelse av denne onde.
   Sionismen kjenner ingen landegrenser, og vi må vise solidaritet med ofre til sionistisk terror uansett hvor den skjer.
   Sionister har fengslet på livstid noen palestinere som sendte humanitær hjelp til Gaza etter judisk massakre. Det var reneste terror med målet å avskrekke andre potensielle hjelpere.
   Vi burde ikke la en slik ond handling være ustraffet, men kreve Oblablama`s avgang. Da ville Devil vite at den er ansatt for skattepenger for å TJENE folket, ikke forsyne seg fra statskassa.
   [et av Odins bud var: «ikke la en onde forbli ustraffet, for da fordobler den seg»].
   En «staraver» fra et forfulgt samfunn som har bevart bøker om parasittenes ankomst Jorden, sa at de ble sendt til oss som en sykdom slik at vi kunne utarbeide immunitet mot deres ideologi / verdisystem / matrix / edderkoppnett vi sitter fast i.
   Så snart vi kommer oss ut av deres påtvungne verdisystem, forsvinner de som en røyk.
   Bloggere i rusland har diskutert måter å bekjempe sionistisk diktatur på.
   Det ble diskutert:
   – sabotasjeaksjoner med betydelige økonomiske tap for faen (så enkelt som falske telefonvarsler om bombeplasseringer på flyplasser, kjøpesentre osv./ plassering av «mistenkelige» vesker),
   – protestaksjoner på gata (avvist som uvirksomme pga. svære områder og betydelig styrke til kjøpt /korrupt militæriserte politi),
   – judanes eget våpen – presisjons-terror / likvideringer av de mest ivrige JewWO`s tjenerne, til skrekk og avdavsel for andre.
   Det sistnevnte punktet erkjennes som den mest effektive [utprøvd av judar!]måten. Men da senker man på faens nivå innen samme matrix, og blodig faenskap fortsetter.

   Der i rusland foreslo jeg ødeleggelse av judisk-kontrollerte maktsystem over naturressurser via naturlig oppdeling av okkuperte områder i nasjonale territorier med oppreisning av nasjonal bevissthet med egen utviklingsvei i naturlig tempo og fredelige forbindelser med naboer.
   Vestlige land ble utsatt for sionistisk ideologiske press i mye lengre tid, og det tar lengre tid å løse opp knuter i forgiftet massebevissthet.
   (som illustasjon se et bilde http://pics.livejournal.com/del_dot/pic/0001bq9d/s640x480 fra et jødeinfiltrert «ruse-nasjonalistisk» møte den 19.02.2011 i Moskva med PEPSI [pay-each-penny-to-save-israhell] i bakgrunn, noe som henger over norske Broilerhuset i flere tiår H.Lie`s APe herjet i landet).

   Sigr tipset Armin om mulighet for dannelse av en organisasjon.
   Hva med å starte en organisasjon [ikke politisk! ikke lek med faen i påtvungne spill for galleriet!] for avmeldere fra det skitne samfunnet for å starte et alternativt samfunn før det råtne faller sammen snart?
   NS-lesere (tror det var Smurfen) har lagt ut oppskriften på et slik samfunn.
   På tide å realisere det?
   Avmeldere kan kreve sin del av oljefondet slik at pengene går til gjenreising av skolesystemet, industri, jordbruket m.m. istedenfor sponsing av judisk bombefly- og overvåkings- produksjon.
   Etter «staraver» sin påstand fordufter parasittene så snart vi svever opp over deres edderkoppnett.

   GD Star Rating
   loading...
   • Woina Guerilla sier:

    For ikke å glemme at det var Rotschild-banker i New York som finansierte Japan før og under krigen mot Russland i 1905 slik at de kunne feie russerne av havet.

    Samme jødiske bankene finasierte bolsjevikene i 1917 og da den norske regjeringen feiget ut til London i 1940 ble de finansiert og underholdt av Rotschild-banken Hambros Bank.

    GD Star Rating
    loading...
 5. Lynx Veritas sier:

  Passer kanskje å poste denne linken her, under din fremragende artikkel Sigr.
  Ny film om 9/11-temaet, Zionist-syndikatet og deres dyptpløyende implikasjoner i vår alles skjebne. Nye momenter og bare tilfeldigheter………..
  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=bS0LQedWGb8#t=4267s

  Fortsett å avdekke denne planetes verste bunnfall og historisk lengste kriminelle kult. Send dem til helvete, før vi alle går i sluket.

  GD Star Rating
  loading...
 6. EDL og NDL er nok bare enda 2 organisasjoner i den store pyramiden til Illuminatet. Gjennom alle sine organisasjoner kontrollerer Lucifer denne verden.

  Fint om du, Sigr, kan skille mellom den vanlige, fredelige jøde og medlemmer av Zionist-organisajoner. Som igjen er styrt av Illuminatet.

  Ellers vil jeg kort minne om historien. Den katolske kirke har i århundreder forfulgt jøder over hele Europa. Pave Urban den annen satte igang det første korstoget. Underveis skulle tempelridderne drepe alle jøder de kom over.
  Martin Luther var enig i å forfølge og drepe alle jøder. Hitler og Stalin bare videreførte pavekirkens gjerninger.

  Fint om dere ALLE kan skille mellom den vanlige-fredelige-jøde og medlemmer av Zionist-organisajoner. Som igjen er styrt av Illuminatet.
  Ikke alle jøder er voldelige zionister og satanister.

  Alt jødehat er plantet av Lucifer selv, og spredt gjennom alle hans motbydelige organisasjoner.

  Det blir ingen fred her nede før Fredsfyrsten Jesus Kristus overtar makten etter Armageddon. Fred i 1000 år før en ny himmel og en ny jord. Se, jeg gjør ALLE ting nye, sier JEDJE.

  GD Star Rating
  loading...
  • Fighter: Jeg vet ikke om du har hatt tid til å lese hele artikkelen og sett alle videoene, men jeg mener artikkelen gjør et krystallklart skille på jøder og sionisme. Videre dokumenteres det at sionisme ikke er noe særeget for jøder, og at de største sionistiske gruppene i vesten trolig er ikke-jøder som seiler under kristent flagg. (de linken til dagbladet på slutten av artikkelen)

   Dersom du ser på videoen i fra demoen i England, ser du bla. at jews against sionism er der og demonstrerer i mot EDL. I artikkelen pressiseres det også at Jews aganist sionism har sluttet seg til UAF som er en motpol til EDL.

   Som potensiell rekrutteringsgruppe nevnte jeg: MIFF, HJH, SMA, FRP, Levende ord, SIAN, Pinsemenigheter, ICEJ. Kun èn av disse organisasjonene er jødisk. Men vær nå klar over at den største jødiske foreningen/menigheten i Norge er mosaisk trossamfund. Og jeg føler meg i granske trygg på at mosaisk trossamfunn er enig i at disse gruppene er ekstreme og useriøse, og ikke representerer jøder flest.
   http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_trondelag/1.7508872

   GD Star Rating
   loading...
  • Uenur sier:

   Nå er ikke jeg pr def er «troende»,men om du set dette ut fra et kristent ståsted,så er det vel rimelig krystallklart også for dem, at den sionistiske delen av jødesamfunnet ikke tjener jødenes generelle sak ved sine gjerninger. Det er DE som konsekvent har bragt ulykke over det jødiske folk,og lokket ekstremister fra andre ytterkanter til hat i mot jødene. Dette er selvfølgelig i sionistenes fremste interesse. Heldigvis er det etterhvert mange jøder som har gjennomskuet svineriet,og det langt beste ville jo være om akkurat de kunne sprenge dritten innenfra.-Men jeg antar det må sies å være en risikosport av første skuffe.Likevel er det gryende tegn til å være optimistisk i så måte likevel. Vi får se..

   GD Star Rating
   loading...
  • Woina Guerilla sier:

   Nå var det så vidt meg bekjent flere gode grunner til at Kirken forfulgte jødene i Middelalderen. En av dem var jødenes rolle som femtekolonne for muslimene da de erobret Spania på noe som den gangen var rekordtid. Det glemte spanjolene aldri og derfor ble jødene kastet ut etter Reconquista.

   GD Star Rating
   loading...
Ole Dammegård til Oslo 20 juli

Samfunn

Ole Dammegård til Oslo 20 juli


Liv – En lysende sjel har forlatt oss

Bevissthet

Liv – En lysende sjel har forlatt oss


Ny internasjonal UFO konferanse

Kosmos

Ny internasjonal UFO konferanse


Hva vi kjemper for alle sammen

Video

Hva vi kjemper for alle sammen