Juda’s Løve har forlatt landet Norge

13.9K visninger
7 minutter lesetid
142

Det er bare å se på de historiske fakta, og overføre dem til dagens situasjon. De som ikke kjenner historien, er dømt til å repetere den.

Slutt på velsignelsene for Norges land og folk. Nå er vi under dommen. De har valgt forbannelsene og karma over sitt eget hode selv, via de ledere de har valgt seg. De fleste avsverger det gode, for noe som lyder bedre i ørene, og personlige aspirasjoner, antipatier og sympatier – rettferd har sjelden noe med saken å gjøre. Som man reder sin seng, så ligger man….

Nå er vi på stadie i innvikling omtrent som når Lenin og Bronstein tok makten i Russland i 1917.  De var sin tids bødler av en frafallen befolkning som var for svak, og for kollektivt uintelligent til å vite sitt eget beste. Akkurat som i USSA idag, som er under makten til de samme krefter som USSR var.

Bronstein (Trotsky) hadde jo sine store beundrere i det norske politiske establishment, Mot Dag fraksjonen, med blant andre Gro Harlem Brundtlands far Gudmund Harlem, i slik grad at de inviterte Bronstein til å bo her i landet en tid, i en hytte ved Gjøvik. Tsaren og hele hans familie myrdet av disse imbesiler. Verdensregjeringen blir en kopi av det forsøket som bolsjevikene gjorde i Russland i ‘småskala’, eller bedre, en videreføring av det på verdensbasis.. Det er samme åndskrefter som står bak begge.. Sjekk hvem som var drivende kraft hos bolsjevikene, så finner en samme forhold idag i USSA…..

De som vil vite mer om hvordan det går, når religioner blir forbudt som ‘opium for folket’, og bare marxismen og sionismen blir lovlig, så kan en lese The Gulag Archipelago av Alexander Solshenitzin.. – når alle andres kirker blir jevnet med jorden eller gjort om til lager for jordbruksprodukter, konkret eller symbolsk, kristne presteskapet ‘drept’ anmasse, med konsentrasjonsleire, Gulags for de som ikke kan eller vil følge Partiinost, partilinjen, Lenin sitt begrep for det politisk korrekte…

Frafallet fra åndelige lover og sunne praksis og folkets tilslutning til massedrapene av disse imbesiler ble ‘belønnet’ med 70 års åndelig mørke, tyranni, despoti og 66 million statsdrepte kristne mennesker, ifølge nobelprisvinner Alexander Solshenitzin som beskriver statsterroren i detalj i boken ‘The Gulag Archipelago’..

Korset og kronen borte

dagen1
Faksimile: http://www.dagen.no/2013/02/22/samfunn/bjarne_bjelland/politi/den_norske_lve/111811

Det er igrunn ganske så leit med alle disse haterne av Israels Folk, som gjør sitt beste for å ødelegge Israels Folks kultur og deres nasjon.... anti-semittene avholder destruksjonsfest...
Det er igrunn ganske så leit med alle disse haterne av Israels Folk, som gjør sitt beste for å ødelegge Israels Folks kultur og deres nasjon…. anti-semittene avholder destruksjonsfest…

Hjemmel:
De viktigste bestemmelsene i den kongelige resolusjon av 19. mars 1937 om “Noregs riksvåpen” er som følger:

“1. Noregs riksvåpen er ei upprett gull-løve på raud grunn med gullkrone på hovudet og gullskjeft sylvøks i framlabbane.

2. Riksvåpnet skal vanleg ha skjoldform. Over skjolden skal vanleg stå ei kongekrone med rikseple og kross.

3. Alle teikningar til riksvåpnet til bruk for offentlege institusjonar må bli godkjende av Utanriksdepartementet, so framt dei ikkje er eller blir fastsett av kongen.”
Resolusjonen fastsetter rammen for utformingen av Norges riksvåpen.

– Det fremgår at våpenet har et bestemt motiv og bestemte farger; et fast innhold med fri form.

Det forutsettes at våpenets utforming skal kunne justereres over tid og tilpasses materialbruk, størrelse, omgivelser og tidsstil. De kunstneriske krav til liv og avveksling må imidlertid avveies mot
Sentraladministrasjonens behov for fasthet.

Alle varianter skal godkjennes av Utenriksdepartementet. Klisjéer o.l. av riksvåpenet til statens trykksaker må ikke fremstilles av noen uten etter samtykke fra Statens trykningssjef/Statens forvaltningstjeneste, Seksjon Statens trykning.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/dok/lover_regler/retningslinjer/2002/om-riksvapenet.html?id=107757

eideKors
Regjering og Storting har snikinnført et nytt riksvåpen ved å bruke etatsmerker, slik at folk kan vennes av med det gamle, og til det nye…

Litt og litt tar de over.. vinner terreng litt og litt.. De ble ordentlig krakilsk 21. Mai i fjor, disse som er i anti-kristens tjeneste, da forsvant protestantismen utav Grunnloven, en tusen år lang tradisjon var over. En æra var over… Spesielt den å distansere seg fra Rom, jødedom og annen institusjonalisert religiøs praksis…

https://www.nyhetsspeilet.no/2012/05/21-mai-forkaster-stortinget-protestantismen/

De som ikke tror meg kan jo bare se seg rundt, og følge med på facebookvenners kommentarer om all urettferdighet, lovløshet hos den politiske elite, korrupsjon i politikk og justisvesen, urettferdige dommer som utstedes, og alle løgnene som dominerer samfunnets diskurs, – alt dette er kjennetegnet på en fallen nasjon… Så det er ikke et spørsmål om at Norge BLIR en frafallen nasjon. Norge ER allerede en fallen nasjon…

Om ikke lenge begynner hva Bibelen kaller dødsengelen sin vandring. Da gjelder det å ha det rette “Blood on the Doorpost”… Hvem sitt blod?

http://www.chick.com/catalog/books/0169.asp

Hvorfor ser kunstnere bedre det som et korrumpert ‘presteskap’ ikke ser?

Johnny Cash – When The Man Comes Around

Titanic går ned

Menneskene kopulerte, spiste, drakk og danset, for dette var verdens fremste sivilisasjon gjennom alle tider og var verdens sikreste livsform, verdens beste land var omkvedet, ifølge de ateistiske marxistiske humanistene med makten og i mainstream hylekoret.., men som ‘skipet som ikke kunne synke’, kalt Titanic, som gikk ned likevel, var ‘isfjellet’ for denne nasjonen urettferdighet, urett, korrupsjon og løgnaktighet i alle nivåer av samfunnet..

“Gjør lenken ferdig*! For landet er fullt av bloddommer, og byen er full av vold.” – Esekiel 7:23

Med “bloddommer og landet fylt av vold” i Esekiel 7.23 ikke tenk på bare fysisk vold, men like mye statlig institusjonalisert vold mot medmenneskene, via NAV, skatteetaten, såkalt barnevern, husinkvisjoner, politi, korrumpert justis, etc…, disse krefter “forvender retten”, altså snur den på hodet.

Disse mennesker, og de åndskrefter er faktisk menneskene sitt valg av sjels- og samfunnsbeherskere, så lange de har valgt bort kjærlighetens og fredens Prins, så får de hatets, krigens og urettens Fyrste….

Lenin og Bronstein i USSR som Farao i Egypten, epitomen av samfunns utvikling mente de på den tiden, var ingen velsignelse for folket, de var forbannelsen, Belzebubs dødsengler som fullbragte dommen over en fallen nasjon og folk stod bak dem..

“Judas folks misgjerninger”. Korset, Løven og kronen i det Riksvåpen vi hadde, Løven er Judahs Løve, og ‘Judahs Løve’ og Davids Rotskudd, det er Kristus, Kvitekrist, som altså nå er borte fra den norske stats forfatning.. Basunene lyder… For de med ører å høre..

Uansett er bortvalget av Løven av Juda bortvalget av Kristus; Davids Rotskudd, fra nasjonens sosiale struktur..

«Og en av de eldste sier til mig: Gråt ikke! se, løven av Juda stamme, Davids rotskudd, har seiret og kan åpne boken og de syv segl på den.»
< < Åpenbaringen 5.5 >>

«I kristen tradisjon er Løven av Juda en representasjon av Jesus Kristus. Mange kristne organisasjoner og samfunn benytter seg av Løven av Juda som deres kjennetegn eller som deres navn.»

http://no.wikipedia.org/wiki/L%C3%B8ven_av_Judas_stamme

Jeg har skrevet 500-600 artikler om forholdene. Ingen eller få bryr seg. Mer makt har jeg ikke, enn til hva jeg alt har gjort og gjør.. Ingen kan unnskylde seg med at de ikke visste, alle kan vite om de gidder….

Kunnskapen er tilgjengelig, men folk velger seg forskjellige ‘autoriteter’ hvem de vil tro på, og det er som det skal være… Det er valget, som leder til de karmiske konsekvensene…..

Profeten Hosea klager over kunnskapsløshet og manglende åndelig gangsyn:
“Mitt folk går til grunne fordi det ikke har kunnskap; fordi du har forkastet kunnskapen, forkaster jeg dig, så du ikke skal tjene mig som prest; du glemte din Guds lov, derfor vil også jeg glemme dine barn”. – Hoseas 4:6

Menneskene fikk i skapelsesgave den frie vilje, til å velge og skape sine samfunn og sin verden, de må ta med konsekvensene av sine valg også…

Nasjoners undergang

Det er måten riker vanligvis går til grunne på historisk, alltid, jfr. Lemuria, Atlantis, gamle Egypten, Rommerriket, USSR, de går til grunne av gale valg og slett åndelig moral, og da får ‘dødsengelen’ som Bibelen kaller ham frie tøyler. Folket har valgt sin åndsbehersker, forvent da despoti, tyranni, nød og elendighet i hans fotspor;

“Og han sa til mig: Israels og Judas folks misgjerning er over all måte stor; landet er fullt av blodskyld (KARMA), og staden er full av urettferdige dommer (KORRUPSJON); for de sier: Herren har forlatt landet, Herren ser det ikke.
Derfor vil heller ikke jeg vise skånsel og ikke spare dem; jeg vil la deres gjerninger komme over deres eget hode (KARMA). “
– Esekiel 9:9-10

Bang. 70 år etter falt Israel for Romernes hånd. De sekulære ahrimanske ‘bødlene’ som effektuerte dommen. Folket sendt i utlendighet for sin idioti, frafall og synder. De har ingen rett til å returnere, før de aksepterer Messias.

På tross av fantastiske rikdommer, så er det ingen som bryr seg om at hundretusener av deres eget folk lider nød, mange går til grunne…, politikerne krenker Grunnloven daglig, ulovfestede dommere i rettsalen, justismord anmasse, korrupte politikere som tjener andre krefter enn det norske folk, Økokrim dreper folk med urettmessig forfølgelse, Herodes går på husinkvisjoner i strid med Grunnloven og utsletter og ødelegger de familer G-d selv har stiftet – fordi staten skal være ens eneste familie, folk blir bedratt ved statens egen forsikringsordning, listen over urett og elendighet de skaper er nærmest endeløs, – ingen bryr seg.

Folk velger seg heller overgriperen Stoltenberg og heiler ham som Landsfader Lenin eller Mao eller Hitler, istedenfor å bry seg om sin neste og medmenneskes gode liv og rettferd, og gir overgriperen masse penger slik at han kan kjøpe seg en fin ny internasjonal jobb…

De som tror tror seg nøytral av å ikke velge, de tror feil. De tar nemlig overgriperne sin side. Den som tier samtykker, de blir ‘del i synden’ på Bibelsk språk.

Da har korrupsjon og urett bevirket nasjonens fall.. Skjelneevnen hos folket er skadet, og de får kjenne på konsekvensene, for viljen til å velge seg Belzebub er fri, men ikke konsekvensene, de er ikke fri…karma… Konsekvensene er gitt…. De kommer.

“Med begge hender arbeider de på å få det onde til å synes godt; fyrsten krever, og dommeren er villig mot betaling (KORRUPSJON), og stormannen (BARON ROTHSCHILD et al ) sier hvad han ønsker, og således forvender de retten”. – Mika 7:3

Det begynner å bli på tide for den opplyste del av det norske folk (egentlig hele vesten) å finne livbåtene, om ikke de vil være av dem som danser så lenge musikken spiller siden noen ‘autoriteter’ har sagt at alt er OK.

*****

Landet som fløt av melk og honning… og manna fra havbotn…

J.Johansen

Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas” .........................
Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013 .........................
"Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel
...........

Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk:
Facebook

http://www.riksavisen.no/
http://www.dissident-net.info

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

142 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Hellwege
Abonnent
8 år siden

Very Serious Breaking NEWS!
Breaking News – Two Witnesses Soon To Arrive by Steven DeNoon
Watch Steven DeNoon’s Breaking News – Two Witnesses Soon To Arrive
THE TEMPLE INSTITUTE HAS ANNOUNCED PLANS OF THE ARCHITECTURAL DRAFT OF THE THIRD TEMPLE, REVELATION 11 HAS BEGUN?

Hellwege
Abonnent
9 år siden

THE FOLLOWING IS THE TRANSCRIPT OF THE KEY NOTE ADDRESS JONATHAN GAVE AT THE PRESIDENTIAL INAUGURAL PRAYER BREAKFAST – ‘MESSAGE
.
February 10, 2013 at 2:44am

THE MESSAGE

TO AMERICA

JONATHAN CAHN

jdc©2013

THE PRESIDENTIAL INAUGURAL

PRAYER BREAKFAST

KEYNOTE ADDRESS:

January 21, 2013

Members of the Presidential Inaugural Prayer Breakfast Committee, Senators, Members of Congress, Governors and government representatives, Ambassadors and delegates from other nations, ministers and people of God, friends, and media

We are gathered here in Washington DC, America’s capital city, on January 21, 2013, the morning of the Presidential Inauguration, with one agenda and one purpose, to come before the Lord and in His presence to seek His face and pray for His blessing, His will, and His purposes to be accomplished for this nation, for its government, for its leaders, for its president, and for its people. And it is fitting that we do this on this day which more than any other represents the future of our nations. We are here to inaugurate God’s own purposes.

We’ve come here from every part of this land and from every background and persuasion to stand before the Almighty, Who transcends politics, movements, and men, and before whom kings and kingdoms rise and fall. Presidents change, political parties come, from ages past, and go, and nation’s ascend and descend, but we come before Him who changes not but who remains the same yesterday, today, and forever. We come before Him, before whom men and women, kings and prophets, peoples and nations have come to seek His face in troubled times. We come to pray for America.

But how do we do that? How do we pray for America? Do we pray for riches, for power, for the success of our national agendas? The Scripture tells us that God hears the prayers of His people. But that we must pray according to His will. If a man has a terminal disease, we don’t pray for an increase in wealth, we pray for healing. And if a city lies in danger of destruction, we don’t speak flowery words, we sound the alarm. We pray for blessing. But true blessing only comes in the will of God. So we must pray according to that will. And we must not be afraid to speak the truth. We must give voice what must be spoken. We must sound the alarm that must be sounded. We must address what must be addressed. And so this message will not be politically correct, nor will it be political. It will be biblical. It will be true. And wherever it falls, so be it. I will not hold back. And if I offend you, I apologize but I cannot apologize for offending you. Without truth, there is no love. On a day that so embodies the future course of our nation, it is critical that we must both pray and speak what is true.

In ancient times, there was a nation known as the kingdom of Israel. It had been founded on God’s word, dedicated to His will, and consecrated to His purposes. And God blessed it with prosperity, power, security, peace, and a place at the head of nations. But the people of Israel made a fatal mistake, in the midst of their blessings, they turned away from God. They began to remove Him from their lives. Step by step they ruled Him out of their culture, out of their government, out of their economy, out of their public square, out of the instruction and lives of their children, they ruled Him out of the kingdom. They would still at times invoke His name but it was increasingly hollow and meaningless. They had made themselves strangers to the God of their fathers and their foundation.

And as God was driven from their lives, they brought in foreign gods and idols to replace Him, gods of sensuality, materialism, violence, idols of wealth, carnality, and sexual promiscuity. They abandoned the ways of God, the laws of God, the standards of God for immorality. As the prophets cried out, they now called evil,’good,’ and good, ‘evil.’ What they once knew to be immoral, they now celebrated, and what they once knew to be right, they now warred against. It was a culture turned in upon itself, a civilization at war against the very foundation on which it had been established. And the righteous, who simply remained true to what they had once all known to be true, were now vilified, marginalized, mocked, labeled ‘intolerant,’ increasingly banned from the public square, and, ultimately, persecuted. The nation’s culture grew increasingly vulgar, godless, and darkened. They now defiled, ridiculed, and blasphemed the name of God. It was as if a spiritual amnesia had overtaken the kingdom, as if they had never known God or His ways. And they descended into the darkest sins of the nations which surrounded them. They offered up their children as sacrifices to the gods, on the altars and fires of Baal and Molech. And they now stood under the shadow of judgment and in danger of destruction.

And God called out to them, to return, to come back, to be saved from destruction. He sent to them seers and prophets to wake them up, to call them back. But they wouldn’t listen. They mocked the prophets and persecuted them. And they hardened their hearts. And finally something happened that brought them into the first stage of judgment.

But there was another civilization that was likewise founded on God’s word, dedicated to His will, and consecrated to His purposes, from its very inception – America. Those who came to these shores four centuries ago to found a new civilization did so by dedicating it to God, committing it for His purposes and glory. America was to be a city on a hill, a civilization to which others would look. It was to be a holy commonwealth. And so they modeled it after Israel of the Bible. They brought forth its first governments in the name of Jesus and for the glory of God. They established its first school system for the purpose of teaching the Word of God. And they foretold that inasmuch as America would follow in the ways of God, that God would bless it, that it would become the most powerful, the most prosperous, the most blessed nation on earth, the head of nations. And it would all come true.

America would become the most blessed nation on earth, a refuge for the world’s exiles, a light for the world’s oppressed, a beacon against the dark forces of tyranny which threatened to engulf the world. America was blessed with prosperity, power, security, peace, and a place at the head of nations. America was blessed as no nation in history had ever been blessed.

But something happened to the city on the hill. As the people of ancient Israel, in the midst of their blessings, committed a fatal error, so have we. We too have, as a nation, turned from God. We, too, have removed Him from our lives. Step by step, we, too, have ruled Him out of our culture, out of our government, out of our economy, out of our public square, out of the instruction and lives of our children, we, too have made God a stranger. And though we still at times invoke His name, it rings increasingly hollow and meaningless. We have made ourselves strangers to the God of our fathers.

And as we have driven God from our national life, we have brought in other gods and idols to replace him, gods of sensuality, materialism, violence, idols of wealth, carnality, and sexual promiscuity. And as did Israel, so, we too have abandoned ways of God, the laws of God, and the standards of God, for immorality. The nation that was established to bring the Word and light of God to the world, now fills the earth with pornography. We too now call evil ‘good,’ and good, ‘evil.’ And what we once knew to be immoral, we now celebrate, and what we once knew to be right, we now war against. American culture has become turned in upon itself, a civilization at war against the very foundation on which it has been established. And those, who simply remain true to what had always been known as true, are now vilified, marginalized, mocked, labeled ‘intolerant,’ and increasingly banned from the public square, and, ultimately, persecuted.

We have now reached the point, this day, that a minister was driven out of the public square, barred from praying at the inaugural service for the simple reason that years ago he preached a sermon simply saying what the Bible has always clearly said regarding sin. It is a new America in which one can be banned from the public square simply for believing the Bible, where profanity it treated as holy and the Holy as profane, a new America where the Bible is treated as contraband and nativity scenes are seen as dangerous.

Our culture has grown increasingly vulgar, godless, and darkened. We too now defile, ridicule, and blaspheme the name of God. It wasn’t that long ago that American television closed its broadcasting days with sermons. Now our televisions and computers screens are filled with word and images once unimaginable and God and Jesus have now become objects of comedy and mockery. It’s as if a spiritual amnesia has overtaken the land. The Lord asked Israel, “Can a nation forget its God?” And yet Israel forgot. And now we too have forgotten. America too has forgotten her God.

And we too, as a nation, have partaken in the darkest of sins. Tomorrow is also a milestone of history. Tomorrow marks the fortieth anniversary of the day that America legalized the killing of its unborn children. Israel offered up thousands of its children. America has offered up millions. Fifty million souls are not here today. Fifty million people will not be here, watching or cheering at the inauguration. They’re silent, for their lives were legislated out of existence, even from this city. And in order to hide the magnitude of our moral descent, we redefine words and change their meanings on this and other sins. And yet a thousand apostate ministers swearing on a thousand Bibles will not change a jot or tittle of God’s word. Though silent, they cry out in bearing witness to the darkest of our sins. And God hears them. And as He spoke through the ancient prophets to Israel, so His words now echo down to us, “When you lift up your hands to be in prayer I will not listen. For your hands are covered with blood.”

The city on the hill has grown dark. Its lamp has grown dim. Its glory is fading. For God is not mocked. No nation can war against the very source of its blessings and expect those blessings to remain. And as it was with ancient Israel, the city on the hill now stands under the shadow of judgment.

__________________

How does judgment come to a nation? After defying all of God’s calls and warnings, the nation of Israel would experienced something unprecedented. It was the opening stage of judgment. God removed one of Israel’s blessings. Years before the nation’s destruction, He allowed its hedge of protection to be lifted. He allowed an enemy to make a strike into the land. It was a wake-up call to avert national destruction. Nothing else would reach them. The strike was limited and temporary. The nation was now given a period of time to turn back to God or enter into judgment.

This first opening biblical sign of national warning and judgment is this initial removal of the nation’s hedge of protection. So it came to pass in America on September 11, 2001. It was on that day that we witnessed the nation’s hedge of protection removed. An enemy was allowed to make a strike on the land. As with Israel, the strike was limited and temporary. It was a wake-up call. And for a short-time it looked as if America would wake up. It looked as if we were on the verge of a national revival. People flocked to churches and spoke of God. And then, a few weeks later, it was all over. There was no revival. There was no change of course. America continued down it course of spiritual departure from God but did so now with even more fervor. Eleven years after 9/11, the nation stands not closer to God, but much farther away.

As I saw the smoke rising out of New York City that day, and then as I stood at the corner of Ground Zero, a revelation began coming to me. The revelation would take the form of a book called The Harbinger. The Harbinger was release last year and from the first week of its release it’s become a national best seller, spreading across the nation and even into the Halls of Congress.

The revelation of The Harbinger is this: There exists an ancient mystery that lies behind everything from 9/11 to the collapse of the American economy – A mystery so precise that it actually reveals the actions of American leaders before they take them, the exact words of American leaders, before they speak them., a mystery so exact that it gives the dates, even the hours of some of the most dramatic days in recent history. In the last days of ancient Israel, before its destruction, nine harbingers, nine prophetic signs of national judgment, appeared in the land. Those same nine harbingers are now reappearing on American soil. Some have appeared in New York City. Some have appeared in Washington, DC. Some have involved the highest leaders of the land, even the president of the United States and they touch every realm, the political, the economic, the cultural, the spiritual, and affect every American and every American’s future.

The harbingers are revealed through an ancient Scripture, the vow that Israel made after that first strike of warning. It appears as Isaiah 9:10. Instead of repentance, they responded to the warning with defiance. They said this: “The bricks have fallen. BUT we will rebuild with hewn stone. The sycamores have been cut down, BUT we will plant cedars in their place.” What they were saying was this: “God, you won’t humble us, you won’t cause us to return. We will continue on our course. We will continue to abandon your ways. We will defy you and even more than before. By our own efforts, we will rebuild and come back stronger than before.

This vow of defiance would seal their fate and usher in their destruction. And it’s the key to nine harbinger of judgment. We don’t have the time to even begin to open up the mysteries of the harbingers except to say that they are all manifesting now to America, and to touch on just a few.

The Fifth Harbinger, the Stone of Judgment. For this to manifest, a particular kind of stone must be chiseled out of mountain rock and placed on the ground of destruction, where the strike occurred. Three years after 9/11, the Stone of Judgment appeared and was lowered onto the pavement of Ground Zero where a ceremony took place, with American leaders pronouncing vows of defiance over the stone.

The Sixth Harbinger, the Sign of the Sycamore, a biblical warning of national judgment. For this to manifest, a sycamore must be struck down at the ground of destruction. In the last moments of 9/11, as the last tower came crashing to the ground, it sent forth a shock wave and a beam that strikes an object. The object was a tree. The tree was a sycamore. The Biblical sign of national judgment – the sycamore was fallen.

The Seventh Harbinger called in Hebrew – the Erez. This sign of judgment appeared in the sky at the corner of Ground Zero two years after the calamity.

The ninth harbinger, the vow of judgment itself, the vow of bricks and sycamores, as recorded in Isaiah 9:10. It very utterance in the last days of ancient Israel, would lead the nation to destruction. For this harbinger to manifest, an American leader would have to proclaim the vow of judgment from the capitol city, and it would have to be linked to the attack, to 9/11. If you see this happen, know that it is a stunningly clear sign that your nation is under judgment.

On the day after 9/11, the United States Congress gathered on Capitol Hill, the same place where the inauguration will happen, to give America’s response to the calamity – just as ancient Israel had presented its response to its calamity in Isaiah 9:10. The man appointed to speak for the nation was the Senate Majority, Tom Daschle. He makes his way to the podium and presents the nation’s response. At the end of his speech, the words of the ancient vow that brings national judgment come forth from his mouth. He says this: “there is a passage in the Bible, from Isaiah, that I think speaks to all of us at times like this. “The bricks have fallen down, but we will rebuild with dressed stone…” He then speaks of the tree that is struck down. He speaks it without even realizing there is an actual tree that was struck down and just discovered that day. He speaks of the stone of judgment that is to be placed Ground Zero, which will come to pass three years after he declares it. He has no idea what he’s doing, but the vow of judgment is pronounced. Israel’s fatal vow becomes America’s and is recorded in the Annals of Congress.

_______________

And it is ominous. It will set the nation’s course. It will lead to the next national shaking, a shaking that won’t involve buildings, but the implosion of American power itself, the collapse of the American economy, a collapse that still affects everything we do. In The Harbinger it is called the Second Shaking. And behind this second shaking, this economic implosion, likes a stream of still more ancient mysteries. We don’t have the time to speak of these except to mention this one mind boggling reality.

There was a day given in the Bible, called on the Hebrew calendar, the 29th day of Elul. Once, every seven years, on that date, Elul 29, the nation’s financial accounts would be wiped away, all accounts of credit and debt, wiped away. It was originally meant to be a blessing, but as Israel turned away from God, it became part of a judgment, a sign for a nation that had driven God out of its life, and pursued idols of wealth, a sign that strikes that nations financial realm.

The peak of the collapse of the American economy took place at the end of September 2008. On that day the Stock Market crashed 777 points. It was the greatest crash in Wall Street and American history. When did it happen? The greatest collapse in American history took place on the 29th day of Elul, the exact day given in the Bible to strike a nation’s financial realm and wiped out its financial accounts, the sign given to a nation under judgment.

But Elul 29 is part of a seven year mystery. What happens if we go back seven years from that greatest crash in American history? It takes us to September 2001, the month of 9/11. But something else happened that month – the other greatest Stock Market crash in American history up to that date. And when did that take place? The other greatest Stock Market crash in American history took place on the exact same Biblical day, the day appointed to wipe away a nation’s financial accounts – the 29th day of Elul. The two greatest crashes in American history up to those days – both took place on the exact same biblical day, on the one day appointed to strike a nation’s financial realm, a sign to a nation that has driven God out of its life. And as according to the ancient mystery they each took place exactly seven biblical years apart to the exact day, and the exact hours. And there’s a prophetic mystery here, a prophetic warning, that if America does not return to God, that American prosperity and the American age itself will come to an end.

_________________

Since The Harbinger was released, that which was foreshadowed within its pages, is actually coming true. The harbingers and mysteries haven’t’ stopped, they’ve continued to manifest. In fact one of them took place this year and involved the president who is about to be inaugurated into office. And one of the mysteries in The Harbinger, something called The Mystery Ground, actually involves this day, the inauguration, or rather the first inauguration of which this day is a continuation.

It was the day that America as we know it came into existence, April 30, 1789. It was the day the nation’s first president was sworn into office, the inauguration of George Washington. Washington placed his hand on the Bible and then gave the first ever presidential address. And in that speech, on America’s first day as a fully-formed nation, is embedded a prophetic warning. He said this:

the propitious smiles of Heaven can never be expected on a nation

on a nation that disregards the eternal rules of order and right which

Heaven itself has ordained

What was he saying? He was saying this: America’s blessing are based its relationship with God. If America ever disregards or forgets or turns away from the eternal rules of order and right, the laws, the precepts, the standards, and the ways of God, if America ever departs from these, then the blessings of God will be withdrawn from the land. This is the prophetic warning embedded in our national foundation. And it is coming true in our day. We are now witnessing America disregarding the eternal rules of order and right which God has ordained. And the warning is, that if we do so, then the smiles of Heaven, the blessings of God will be withdrawn.

When judgment came to Israel, the destruction returned to the same ground where the nation had been dedicated to God, the Temple Mount. The calamity returns to the nation’s ground of consecration.

After Washington gave that prophetic warning, he and the nation’s first Senate and House of Representatives, all proceeded on foot from Federal Hall, the place of the inauguration, to a site especially chosen for the nation’s first government to pray and dedicate America’s future to God. And that’s what they did on that first inauguration on America’s first day as a formed nation – they prayed and committed the nation’s future to God. That was the nation’s consecration ground.

If we can find out where that ground is, we will have a mystery. Where did it take place? It happened in the nation’s capital. But the capital then was not Washington, D.C. It was New York City. Where? The place where they dedicated America to God on its first day as a nation, America’s consecration ground.. is .. Ground Zero. America was dedicated to God at Ground Zero. The ancient mystery, the calamity returns to the nations ground of consecration.

And it was on that ground that the harbingers appeared. It was in that soil of America’s consecration that the sycamore grew and was struck down. And on 9/11 a shock wave went forth from Ground Zero and struck an object, Federal Hall, the very place where Washington was sworn in, and where he gave that prophetic warning of what would happen if America ever turned away from God. It struck the foundation of America and put a crack in the foundation of that foundation.

And all around Ground Zero, every building was ruined or destroyed… except one. Which one? It was the little stone chapel inside of which they dedicated America’s future to God. And why was it protected? It was protected because there was an object outside the chapel which absorbed the full force of the calamity. The object was the harbinger. The sycamore. You see, the purpose of the harbingers are not to consign a nation to judgment, but to awaken it to redemption. For in 9/11 America was brought back to its ground of consecration. It’s a message of return, for the voice of God is calling this nation to return, in prayer, in humility, in repentance, in hope.

__________________

And here we stand today on the 21th day of January 2013, in the capital city, on the same day, the continuation of that first Inauguration day. And on that first inauguration, they gathered together in prayer and consecrated America’s future to God. And here now we, who are of that future, for whom they prayed and consecrated the nation, now come together, on that same day, likewise in a gathering of prayer before the Almighty.

We stand here, centuries later, in witness to God’s hand of faithfulness and blessing on this land. But we stand here also in witness to the fact that America has done exactly that of which, on that first day, we were warned never to do. We bear witness that we have turned from His eternal ways of order and right. We have turned and are rapidly turning away from His face.

And that is why it is so crucial that we have gathered here, in this place, and on this day. For very shortly, the president will place his hand on an object… the Bible. And I say to you, Mr. President, we have come here to pray for America, for its government, for you, its leader, and for its future. We pray for your blessing and for your prosperity in the will of God. For only in God’s will can we ever know true blessing. The answer is not found in the agendas of man, but in that on upon which your hand will rest, upon the Word of God. For everything else will pass away, but the Word of God will abide forever. And so it must be asked, with respect… Can you lay your left hand upon His word and then with your right hand enact laws against it? Can you invoke the name of God to assume the presidency and then use the presidency in any way to endorse that which clearly wars against the ways of the God you invoke? Can you stand in the city name after our first president, and perform the act that he first performed on that first day, and ignore the warning he gave on that day to the nation. Can you do all that and disregard the eternal rules of order and right which Heaven itself has ordained. Can you utter the words ‘so help me God’ if you should in any way take part in helping to lead a nation away from the God whose help you invoke.

We pray for your blessing in the will of God. For if a nation that once knew the Almighty is called to return to Him, then so too must the one who leads it.

You will hold in your hand the Bible of Abraham Lincoln. But do you not know what Lincoln said and did. In the midst of the darkness that engulfed his land, a darkness he saw as the righteous judgment of God, Lincoln issued a call to the nation to return. Abraham Lincoln said this:

It is the duty of nations as well as of men, to own their dependence upon

The overruling power of God, to confess their sins and transgressions, in

humble sorrow, yet with assured hope that genuine repentance will lead

to mercy and pardon; And to recognize the sublime truth, announced in

the Holy Scriptures and proven by all history, that those nations only are blessed whose God is the Lord.

And, insomuch as we know that, by His Divine Law, nations like individuals are subjected to punishments and chastisements in this world, may we not justly fear that the awful calamity of civil war, which now desolates the land, may be but punishment, inflicted upon us, for our presumptuous sins, to the needful end of our national reformation as a whole people?..

We have forgotten God. We have forgotten the gracious hand which preserved us in peace, and multiplied and enriched and strengthened us….

It behooves us then, to humble ourselves before the offended power, to confess our national sins, and to pray for clemency and forgiveness…”

So Lincoln sent forth this call for America to repent, to return to God, and to seek His mercy. Soon after the call went forth, the tide of war would begin to turn and would ultimately lead to national healing.

The words of Abraham Lincoln ring out to us today – those nations only are blessed whose God is the Lord.

Has this nation now grown so far from God that we can’t imagine a president doing so today? Mr. President, if you look to Lincoln as your model then dare to follow him in his actions.

For all the politics, and all the parties, all the inaugural balls, and all the voices of political correctness, and all the sounds of applause will grow still and silent, and we will all, we will each, stand before the Almighty. And it will not matter then how many votes we won or praises we garnered– only this – were we faithful to Him and to His word.

The voice of Lincoln now cries out to us and pleads, ‘Let us humble ourselves, confess our national sins, and pray for forgiveness.’

As it is written and promised in the word of God:

If My people who are called by My name, will humble themselves and pray and seek My face, and turn from their evil ways, then I will hear from heaven I will forgive their sin, and I will heal their land.

We have come here on the 21st day of January 2013, to the capital city on the day of the Presidential Inauguration, for that purpose, to humble ourselves and pray, and to seek His face, and to turn from our evil ways.

The time is late. The hour is critical. A great nation proceeds in rapid spiritual descent. And the signs of warning and judgment are manifesting in the land. The shadow of judgment is upon us. And for those who would be ask “How, in light of judgment, can one be saved, or safe?” We give this answer – The word in Hebrew for safety and salvation is Yeshua. Yeshua is the name which we know in English as ‘Jesus.’ Outside of Him there is no safety. But inside of Him there is no fear. It was for Him and in His name that this nation, this civilization, this city on a hill, named America, came into existence. And it is only to Him and in His name that its problems can ultimately be answered. He remains the answer, the light in the darkness, and the hope when all other hopes are faded and gone. And to all who come, He will receive. And He calls out ‘Come.

For all you who dwell in darkness, it’s time to come. And you will not be turned away.

And for all you who know Him, for you His people, it is time to put away any shade of darkness and compromise – and take up the mantle of your calling.

It’s time to be the salt of the earth and the light of the world you were called to be, in truth, in power, and love. It is time to light up the darkness.

It’s time to be strong. It’s time to be bold. It’s time to be radical.

The watchmen are crying out, and the trumpets are sounding.

And the voice of the Lord is calling to this nation, and saying “Return,”

And calling to His people and saying, “Return,”

Let the word go forth. Let the power of God be seen in this land. And let revival burst forth like a mighty river.

The voice of one crying in the wilderness:

Prepare the way of the Lord

Prepare the way of the Lord

Make straight in the wilderness a highway for our God

Every valley shall be exalted

And every mountain and hill shall be cast down

The crooked way shall be made straight

And the rough way shall become a plain

And the glory of the Lord shall be revealed

And all flesh will see it together

For the mouth of the Lord has spoken

Kumee Oree Ke Vah Oreich

Arise and shine for your light is come

And the glory of the Lord has risen upon you

And nations will come to your light

And kings to the brightness of your rising

In the name above all names that are named

Yeshua Ha Mashiach, Jesus the Messiah

The King of Kings

And the Lords of Lords

The Light of the World

The Hope of America

The Lion of the Tribe of Judah

And the glory of His people Israel

AMEN & AMEN

Links:

http://www.wnd.com/…/shemitahs-first-2-weeks-bring…/

tralle20
tralle20
Abonnent
11 år siden
tralle20
tralle20
Abonnent
11 år siden
tralle20
tralle20
Abonnent
11 år siden

Studer Armstrong sine teorier og de blir nok mye klokere.
Israels stammer hvor ble de av , interesant lesning.
Eks et av de eldste navn i Norge er Grense JAKOBselv Jakobs stamme.
DANs stamme DANmark.
Efraim og Manasse stammer som er USA og Storbritania storhet og imperiefall.
profetier om dette i Jeremias.
Gamle Israels kongestol fra Davids tid skal vistnok befinne seg i Buckingham Palase og ord som Britania ++ (skriftspråk på Hebraisk) skal vistnok bety Paktsfolket altså Israels 12 stammer.

Her kan være et sted å begynne.
Har sev lest en god del av Armstrong for mange år siden lykke til.

http://google.isearchinfo.com/#hl=no&site=&source=hp&q=Armstrong+de+12+Israels+stammer&oq=Armstrong+de+12+Israels+stammer&gs_l=hp.3…4396.27280.0.29867.33.29.1.3.3.0.281.4179.0j28j1.29.0…0.0…1c.1.5.hp.VcDYoKOzRkg&bav=on.2,or.&bvm=bv.43287494,d.ZWU&fp=1&biw=1024&bih=598

Arn
Arn
Abonnent
11 år siden

Pussig nok så jeg det for meg ukjente uttrykket “Judas løve” i Aftenposten (morgen/papirutgave) i går. Uttrykket ble brukt om Haile Selassie, Keiser/konge av Etiopia som ble avsatt i 1974.
Forøvrig hører vel Judas løve hjemme i Juda (hvor nå det måtte være) og ikke på noe norsk riksvåpen.

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  J.Johansen
11 år siden

De tapte stammer befinner seg i lyset. De kan ikke magnetiseres ned, fordi human consciousness ikke evner å manifestere energiene. Det er den falske og perverterte bevissthet som dominerer, styrt av ego og emosjoner.(Sisera).
Ørkenvandringen pågår som aldri før selv om messiaser og SAR-team er sendt ut for å vise vei. Skit fiske.
Judges 8
33 And it came to pass, as soon as Gideon was dead, that the children of Israel turned again, and went a whoring after Baalim, and made Baalberith their god.
34 And the children of Israel remembered not the Lord their God, who had delivered them out of the hands of all their enemies on every side:

Menneske
Menneske
Abonnent
11 år siden

Takk for fine innspill FighterForTruth, Gudfrid og Thunder.

Det er slik jeg kunne ønske meg diskurs i storsamfunnet. Fredelig og vennlig.
Lærerikt og respektfullt.
Det har i lang tid sett helsvart ut, men jeg har inntrykk av at den luciferianske makten begynner å få motstand. Det er som om når nøden er størst, at fyrtårn begynner å lyse igjen.

Jeg tror det ligger en del i dette: Med godt skal ondt bekjempes.

Noen har ufattelig mye kunnskap om Bibelen og de hellige skrifter.
Andre har mindre kunnskap, men er fullt ut like kapable til å tjene Gud.
Det er nok ikke omfanget av de gode gjerninger som teller. Det er den bevisste hensikten med gjerningen, som etter min oppfatning Gud setter pris på.

Jeg kan ikke tenke meg en større minimalist enn Gud.

God smak har Han. En smak av noe genuint, og ekte.

Vi får bare håpe at avgudsdyrkerne snart slutter å fekte;-)

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  Menneske
11 år siden

Enig med deg Menneske. Jeg er overasket over den gode tonen i tabuland.
Vi har kommet langt når vi kan diskutere uten at det føles sårt om noen har andre meninger. Det er som om matrix bryter sammen. Enig med deg om synet på Gud. Han eller hun eller begge deler…:-)

En mann med åpenbar agenda
Abonnent
11 år siden

Adolf von Harnack (7 May 1851 – 10 June 1930), was a German Lutheran theologian and prominent church historian. He produced many religious publications from 1873-1912. Harnack traced the influence of Hellenistic philosophy on early Christian writing and called on Christians to question the authenticity of doctrines that arose in the early Christian church. He rejected the historicity of the gospel of John in favor of the synoptic gospels, criticized the Apostles’ Creed, and promoted the Social Gospel. Fra WIKI.

Var han en jesuitt denne Adolf Harnack? Han bruker sitt egenkomponerte “ur” – evangelium og Thomas-evangeliet til å fornekte Jesu død og oppstandelse.

Og forkaster Johannes evangelium, for det passer ikke Adolfs egne teorier.

Johannes var øyevitne til korsfestelsen av INRI . Han sto der sammen med noen kvinner, og Maria, frelserens mor. Johannes skrev 3 finfine brev fulle av kjærlighet, samt en bok som gjenforteller den åpenbaringen som Kristus gav ham.

Hva med Peters evangelium? Hvor er det ikke tatt med i bibelen?
http://en.wikipedia.org/wiki/Gospel_of_Peter

Og boka som beskriver Paulus sitt liv og virke. Hvorfor ikke i NT?

Fordi de første kristne anså dette som forfalskede skrifter, fra Alexandria i Egypt. De første kristne var meget nøye på hvilke bøker de kopierte og videreførte.

Likkledet i Torino har vært gjenstand for oppheta diskusjoner mellom vitenskapsmenn og troende i mange, mange år. Ble Jesu lik virkelig svøpt i dette tøystykket for 2000 år siden? Se dokumentar ved å klikke under her:

http://www1.nrk.no/nett-tv/klipp/636054

Vær ikke tvilende, men troende.

gudfrid
gudfrid
Abonnent
Svar til  En mann med åpenbar agenda
11 år siden

Urevangeliet fornekter ikke Jesu død og oppstandelse. Se fra kap 82.
http://www.urevangeliet.com/

Den støste forskjellen er at Far = Fader-Moder, pluss dette med at man ikke skal skade og spise dyr.

Thomas kan vi jo stille oss tvilende til :-)

Historien kan være symbolsk, og viser en metode for innvielse som ble brukt i gamle Egypt, disse innviede ble kalt krst, senere kristus, og gresk, den salvede.

Menneske
Menneske
Abonnent
11 år siden

Interessant dette med “kost og ernæring”.
“Helse” myndigheter, lavkarbo- klikken, eksperter, leger, og andre bedrevitere, samt Gilde slakterier (merket med sitt sataniske pentagram), og resten av matindustrien har tydeligvis ikke sjekket Bibelen. Eller kanskje de har studert Bibelen, og deretter har Gilde muligvis skjønt at hvis deres okser, griser, kuer og sau/lam spiser for med GMO eller benmel, så kan de skade oss mest mulig. Er Gilde tatt over av katolikker/jesuitter/frimurere?

Men Gud har gitt klinkende klar beskjed om hva vi mennesker skal spise: (merk den fine måten å skrive på. Rene Shakespeare skjønnlitteratur).
King James Bible 1611 (King James var en kristen, så vidt jeg vet. Jobbet mot forfalskere).
Dagens variant av antikristene, er f.eks. Donhaue

LEVITICUS

«AND the LORD spake unto Moses and to Aaron, saying unto them, Speak unto the children of Israel, saying, These are the beasts
which ye shall eat among all the beasts that are on the earth. Whatsoever parteth the hoof, and is clovenfooted, and cheweth the cud, among the beasts, that shall ye eat.

Nevertheless these shall ye not eat of them that chew the cud, or of them that divide the hoof: as the camel, because he cheweth the cud, but divideth not the hoof; he is unclean unto you. And the coney, because he cheweth the cud, but divideth not the hoof; he is unclean unto you. And the hare, because he cheweth the cud, but divideth not the hoof; he is unclean unto you. And the swine, though he divide the hoof, and be clovenfooted, yet he cheweth not the cud; he is unclean to you. Of their flesh shall ye not eat, and their carcase shall ye not touch; they are unclean to you. These shall ye eat of all that
«all that are in the waters: whatsoever hath fins and scales in the waters, in the seas, and in the rivers, them shall ye eat. And all that have not fins and scales in the seas, and in the rivers, of all that move in the waters, and of any living thing which is in the waters, they shall be an abomination unto you: They shall be even an abomination unto you; ye shall not eat of their flesh, but ye shall have their carcases in abomination. Whatsoever hath no fins nor scales in the waters, that shall be an abomination unto you. And these are they which ye shall have in abomination among the fowls; they shall not be eaten, they are an abomination: the eagle, and the ossifrage, and the ospray, And the vulture, and the kite after his kind; Every raven after his kind; And the owl, and the night hawk, and the cuckow, and the hawk after his kind, And the little owl, and the cormorant, and the great owl, And the swan, and the pelican, and the gier eagle, And the stork, the heron after her kind, and the lapwing, and the bat. All fowls that creep, going upon all four, shall be an abomination unto you. Yet these may ye eat of every flying creeping thing that goeth upon all four, which have legs above their feet, to leap withal upon the earth; Even these of them ye may eat; the locust after his kind, and the bald locust after his kind, and the beetle after his kind, and the grasshopper after his kind. But all other flying creeping things, which have four feet, shall be an abomination unto you. And for these ye shall be unclean: whosoever toucheth the carcase of them shall be unclean until the even. And whosoever beareth ought of the carcase of them shall wash his clothes, and be unclean until the even. The carcases of every beast which divideth the hoof, and is not clovenfooted, nor cheweth the cud, are unclean unto you: every one that toucheth them shall be unclean. And whatsoever goeth upon his paws, among all manner of beasts that go on all four, those are unclean unto you: whoso toucheth their carcase shall be unclean until the even. And he that beareth the carcase of them shall wash his clothes, and be unclean until the even: they are unclean unto you. These also shall be unclean unto you among the creeping things that creep upon the «the earth; the weasel, and the mouse, and the tortoise after his kind, And the ferret, and the chameleon, and the lizard, and the snail, and the mole.

These are unclean to you among all that creep: whosoever doth touch them, when they be dead, shall be unclean until the even. And upon whatsoever any of them, when they are dead, doth fall, it shall be unclean; whether it be any vessel of wood, or raiment, or skin, or sack, whatsoever vessel it be , wherein any work is done, it must be put into water, and it shall be unclean until the even; so it shall be cleansed. And every earthen vessel, whereinto any of them falleth, whatsoever is in it shall be unclean; and ye shall break it. Of all meat which may be eaten, that on which such water cometh shall be unclean: and all drink that may be drunk in every such vessel shall be unclean. And every thing whereupon any part of their carcase falleth shall be unclean; whether it be oven, or ranges for pots, they shall be broken down: for they are unclean, and shall be unclean unto you. Nevertheless a fountain or pit, wherein there is plenty of water, shall be clean: but that which toucheth their carcase shall be unclean. And if any part of their carcase fall upon any sowing seed which is to be sown, it shall be clean. But if any water be put upon the seed, and any part of their carcase fall thereon, it shall be unclean unto you. And if any beast, of which ye may eat, die; he that toucheth the carcase thereof shall be unclea«and be unclean until the even: he also that beareth the carcase of it shall wash his clothes, and be unclean until the even. And every creeping thing that creepeth upon the earth shall be an abomination; it shall not be eaten. Whatsoever goeth upon the belly, and whatsoever goeth upon all four, or whatsoever hath more feet among all creeping things that creep upon the earth, them ye shall not eat; for they are an abomination. Ye shall not make yourselves abominable with any creeping thing that creepeth, neither shall ye make yourselves unclean with them, that ye should be defiled thereby. For I am the LORD your God: ye shall therefore sanctify yourselves, and ye shall be holy; for I am holy: neither shall ye defile yourselves with any manner of creeping thing that creepeth upon the earth. For I am the LORD that bringeth you up out of the land of Egypt, to be your God: ye shall therefore be holy, for I am holy. This is the law of the beasts, and of the fowl, and of every living creature that moveth in the waters, and of every creature that creepeth upon the earth: To make a difference between the unclean and the clean, and between the beast that may be eaten and the beast that may not be eaten.

Ordet “Abomination” er en gjenganger i Bibelen.
Betyr: “A thing that causes disgust and hatred, or is considered extremely offensive”.

gudfrid
gudfrid
Abonnent
Svar til  Menneske
11 år siden

Hvis King James hadde visst om det urørte opprinnelige evangeliet, hadde han sikkert tatt det med i sin versjon.
Jeg liker Jesus sine bud best, jeg er en enkel sjel :-)

Og helt enig, lav-karbo, hvor man blir motivert til å spise bare kjøtt = et forsøk i både å la blod flyte, samt å holde våre kropper urene.
(Proteiner får man ved å spise kikerter, bønner, linser og spirer av disse)

Jeg har akkurat skjønt greia med Jesus korsfestelse, fant en veldig gammel bok, oj oj, dette må jeg skrive et sted, men jeg har lovt å ikke plage JJ mer, for dette står jo heller ikke i Bibelen.

trackback
11 år siden

[…] med løgn og bedrag kan være rent over, og ropene fra de elendige som er utsatt for dem KAN være nådd himmelen. De hadde rett og slett en kjempeseiersfest i myrderier over sine tusenårs gamle åndelige […]

Menneske
Menneske
Abonnent
11 år siden

Vi ligger alle temmelig tynt an, Gudfrid.
Under forutsetning av at “det som står skrevet” er korrekt, da. Det er ingenting i veien med å ydmyke seg for Gud, og faktisk innse at man ikke er så prektig og god, som man skal ha det til. Dette står det mye om i Bibelen.

De 10 bud?
(De er svært krevende å overholde. I dag, nesten umulig, men det går an).

Ellers anser jeg mye av det “som står skrevet” som både historie, en veiledning for mennesker, og sist men ikke minst:
En kode, med mange koder. Det hele er så intrikat skrevet, og så komplekst, at man virkelig må lese, prøve, og øve, for å
“komme noen vei”.

Når det gjelder Donahue, så er han blitt avslørt som en falsk profet en rekke ganger her på NyS. Med tilknytning til frimureri, og muligvis
er han katolikk. Vi husker hva Abel Struksnes fortalte om den katolske kirke, i samarbeid med Vatikanet. Temmelig ivrige forkjempere for “dyrets merke”. Søndags hviledag, og annet snacks.

Du ga meg tidligere en kommentar, noe i duren: “Satan er frykt/hat”, “Gud er kjærlighet”.

Jeg tror ikke det er så enkelt. Jeg tror man må studere Bibelen nøye, for å forstå hva dette dreier seg om. Sånn omtrentlig 1292 sider? Da må man også styre unna alle forfalskningene i bokhandelen.

Han jeg frykter mest av alt og alle?
Det er noe i Bibelen som heter “Gudfryktighet”.
I dette ordet finner jeg mening og visdom. Ved å hele tiden reflektere over hva som behager Gud, så er man nok på bedre veier. Man blir et bedre menneske (for Gud vil at vi skal elske vår neste som oss selv, uansett hvor ubehagelig vår neste måtte være). Gud er kjærlighet, men det er nok Lucifer også (forkledd i forførelse). For å forstå forskjell mellom Guds kjærlighet, og Lucifers kjærlighet, så må man være “sober and watchful”. I dette finner jeg visdom og sjelelig renselse. “Mind over matter”, et populistisk begrep, men det ligger da mye i dette. Det betyr at man må avstå fra en rekke goder, som sløver oss ned, og materialisme. Mentalt og sjelelig. “Mindcontrol” eksisterer ikke som begrep for meg lenger. Jeg tror også at dette er et misvisende begrep, som skal avlede oss fra sannheten:
Lucifers fristelser. Ved å falle for en fristelse, så faller man fort for neste, og før man vet ordet av det, er man blitt en sovende. “Arvesynden” gjelder ikke bare gjennom generasjoner. Den gjelder i hvert enkelt menneske, dag, for dag. “Synd” er ikke nødvendigvis noe man skal forbinde med en nådeløs inkvisitorisk tidsalder. “Selvtukt” er ikke nødvendigvis negativt. Det er positivt. Selvdisiplin og måtehold vil forsterke den sjelelige styrke. Spiritualitet kan likevel forveksles med “spiritisme”.
“Lys er kjærlighet”, “mørke er hat”. Lys er ikke alltid kjærlighet. Lys: å bli opplyst, to become enlightended: Lucifer`s grandiose løgn!!
(etter min oppfatning og intens søken etter sannhet).

Når det gjelder påstander om at Bibelen er skrevet av mennesker, for mennesker? Neppe. Det tror jeg er en løgn, med tanke på hva jeg har lest, og opplevd.
Riktignok: Ingenting av dette kan bevises. Det er vel også litt av det som er meningen. Man trenger ingen bevis, for å reise seg fra Satans forbannede enevelde, og hans usmakelige fristelser. Det er nok der vi får bistand fra den hellige Ånd. Er man sober, så kan man være så heldig å bli kjent med Guds ånd. Er man ikke sober, så kan man fort forveksle med en annen ånd.
Er dette sant, mon tro, eller er det jeg som vrøvler?

Jeg tror det er sant, så får andre tro på det de vil tro på :-) Det er vel her noe av Guds kjærlighet ligger. Han er ikke en diktator, slik Satan er. Ikke mye til valgfrihet i forhold til trosretninger og ytringsfrihet i det luciferianske “kjærlighets” Norge. Kun, ved å følge mainstream, gjør som alle andre, og nyte fruktene som alle andre, vil man føle seg ganske så tilpasset “A4”. Det er ikke så enkelt som “ignorance is bliss” heller. Jeg har møtt mange gode spirituelle mennesker. Kunnskapsrike, kloke, og vise.
Men, det er mange advarsler i Bibelen som går ut på at vi har et flott tilbud, i forhold til hvem vi vil vise vår lojalitet overfor. Lucifer er den klokeste og mest vise i forhold til alle mennesker (tror jeg). Riktignok den ondeste. Visdom er ikke nødvendigvis rett. I visdom er det kunnskap. Kunnskap kan brukes til onde ting. Dalai Lama, for eksempel. Visdommens mester. En satanist, og okkultist som jobber for eliten. Lucifer har har muligvis klart å avlede oss (nok en gang) ved at vi skal tro at Bibelen og Guds ord, er “monoteisme”.
Hvis man leter og graver, hvor mange religioner i Lucifer`s navn er blitt opprettet? Lucifer tilbyr også “valgfrihet” i forhold til antall religioner. Så-lenge-man-ikke-følger-de-ti-bud”!” Så lenge man ikke leser i den mest troverdige Bibelen, eller streber etter å klamre seg til Gud. Ved å ta imot Jesus Kristus. Jeg har inntrykk av at Jesus er den minst populære “trosretning” i Norge i dag. Bare man sier Hans navn med kjærlighet i sin røst, så reiser nakkehårene seg på folk: “Der har vi en kristen”.
Dette forteller meg ganske mye om Lucifers makt og påvirkning. Finnes Jesus Kristus, da, eller der “det” bare en fiktiv visdomsgreie?

Jeg tror ikke “det ligger noe i dette”. Av alle konspirasjonsteorier og løse tråder, som leder ingen steds hen, så tror jeg det er nettopp i Jesus Kristus sannheten ligger. Ikke bare åndelig, men også fysisk, i forbindelse med endetiden.

gudfrid
gudfrid
Abonnent
Svar til  Menneske
11 år siden

Jesus kom med disse tolv budene:

(7) Og Jesus sagde til dem: “Se, en ny lov giver jeg jer, som ikke er ny, men gammel! Ligesom Moses gav de ti bud til dem, som tilhører Israel efter kødet, på samme måde giver jeg tolv til jer, som tilhører Israels Rige efter Ånden.
(8) For hvem er Guds Israel? Alle de af hver eneste nation og stamme, som øver retfærdighed, kærlighed, barmhjertighed og holder mine bud, disse er det sande Guds Israel.” Og stående på sine fødder, talte Jesus og sagde:
(9) “‘Hør, oh, Israel! IOVA din Gud er én; mange er mine seere og mine pro- feter. I mig lever og røres de alle, og de har deres tilværelse i mig.’
(10) I skal ikke for fornøjelsens skyld eller for jeres fortjenestes skyld tage noget væsens liv eller pine nogen.
(11) I skal ikke stjæle andres ejendom, heller ikke skaffe jord eller rigdomme til jer selv ud over jeres behov eller brug.
(12) I skal ikke spise kødet, heller ikke drikke blodet af noget slagtet væsen; heller ikke noget, som skader jeres sundhed eller sanser.
(13) I skal ikke indgå urene ægteskaber, hvor der ikke er kærlighed og sundhed; heller ikke skal I fordærve jer selv eller noget væsen, som skabtes rent af det Hellige.
(14) I skal ikke bære falsk vidnesbyrd mod nogen, heller ikke bevidst bedrage nogen med en løgn for at skade dem.
(15) I skal ikke gøre mod andre, hvad I ikke vil have, at andre skulle gøre mod jer.
(16) I skal tilbede den Ene Evige, Himlens Fader-Moder, fra hvem alle ting stammer, og have ærbødighed for det hellige navn.
(17) I skal ære jeres fædre og mødre på jorden, som har omsorg for jer; ligeså alle retfærdighedens forkyndere.
(18) Alle svage og undertrykte og alle væsener, som lider uret, skal I elske og beskytte.
(19) I bør skabe de ting, som er gode og nyttige, med jeres hænder; og I skal ernære jer af jordens frugter og leve længe i landet.
(20) I skal rense jer selv hver dag og hvile ud fra jeres arbejde på den syvende dag og helligholde sabbaten og Guds højtider.
(21) I skal gøre mod andre, hvad I gerne vil have, at andre gør mod jer.”
(22) Og da disciplene hørte disse ord, slog de sig for brystet og sagde: “Tilgiv os, oh Gud, hvor vi har fejlet; og måtte din visdom, kærlighed og sandhed inden i os gøre vore hjerter viddiGe til at elske og at holde denne hellige lov.”
(23) Og Jesus sagde til dem: “Mit åg tynger ikke ujævnt, og min byrde er let; hvis I vil bære det, vil det virke let for jer. Læg ikke flere byrder på dem, som vil indtræde i Riget, ud over disse nødvendige ting.
(24) Dette er den nye lov for Guds Israel, og loven er indenfor; for det er kærlighedens lov, og den er ikke ny, men gammel. Tag jer i agt for, at I ikke tilføjer noget til denne lov, og at I heller ikke tager noget bort fra den. Sandelig siger jeg jer: de, som tror og adlyder denne lov, vil blive frelst, og de, som ikke erkender den og ikke adlyder den, vil være fortabte.
(25) Men ligesom alle dør i Adam, så vil alle i Kristus blive gjort levende. Og de ulydige vil blive renset gennem megen ild; og de, som fremturer, vil synke og være fortabte for evigt.”
(26) Og mens de gik ned fra bjerget, pålagde Jesus dem med ordene: “Omtal ikke dette syn for noget menneske, før Menneskesønnen er genopstået fra de døde.”
(27) Hans disciple spurgte ham og sagde: “Hvorfor siger de skriftkloge, at Elias først må komme?” Og Jesus svarede og sagde til dem: “Sandelig, Elias kommer først og genopretter alle ting.
(28) Men jeg siger jer, at Elias allerede er kommet, og de kendte ham ikke, men har gjort mod ham, hvad de lystede. På samme måde skal også Menneskesønnen lide under dem.” Da forstod disciplene, at han talte til dem om Johannes Døberen.

Kap 46, Urevangeliet.

Dersom dette stemmer, bør man slutte å spise og plage dyr, ellers ligger man tynt an. De fleste kristne tror det er greit å spise dyr, for det står ikke så mye om det i Bibelen. I urevangeliet gjentar Jesus dette gang på gang.

Menneske
Menneske
Abonnent
11 år siden

“The fourth book of Moses, Called Numbers”:

AND Miriam and Aaron spake against Moses because of the Ethiopian woman whom he had married: for he had married an Ethiopian woman. And they said, Hath the LORD indeed spoken only by Moses? hath he not spoken also by us? And the LORD heard it . (Now the man Moses was very meek, above all the men which were upon the face of the earth.) And the LORD spake suddenly unto Moses, and unto Aaron, and unto Miriam, Come out ye three unto the tabernacle of the congregation. And they three came out. And the LORD came down in the pillar of the cloud, and stood in the door of the tabernacle, and called Aaron and Miriam: and they both came forth. And he said, Hear now my words: If there be a prophet among you, I the LORD will make myself known unto him in a vision, and will speak unto him in a dream. My servant Moses is not so, who is faithful in all mine house. With him will I speak mouth to mouth, even apparently, and not in dark speeches; and the similitude of the L ORD shall he behold: wherefore then were ye not afraid to speak against my servant Moses? And the anger of the
LORD was
«Moses, and unto Aaron, and unto Miriam, Come out ye three unto the tabernacle of the congregation. And they three came out. And the LORD came down in the pillar of the cloud, and stood in the door of the tabernacle, and called Aaron and Miriam: and they both came forth. And he said, Hear now my words: If there be a prophet among you, I the LORD will make myself known unto him in a vision, and will speak unto him in a dream. My servant Moses is not so, who is faithful in all mine house. 8 With him will I speak mouth to mouth, even apparently, and not in dark speeches; and the similitude of the L ORD shall he behold: wherefore then were ye not afraid to speak against my servant Moses? And the anger of the LORD was kindled against them; and he departed. And the cloud departed from off the tabernacle; and, behold, Miriam became leprous, white as snow: and Aaron looked upon Miriam, and, behold, she was leprous. And Aaron said unto Moses, Alas, my lord, I beseech thee, lay not the sin upon us,
wherein we have done foolishly, and wherein we have sinned. Let her not be as one dead, of whom the flesh is half consumed when he cometh out of his mother’s womb. And Moses cried unto the LORD , saying, Heal her now, O God, I beseech thee. And the LORD said unto Moses, If her father had but spit in her face, should she not be ashamed seven days? let her be shut out from the camp seven days, and after that let her be received in again . And Miriam was shut out from the «Moses, and unto Aaron, and unto Miriam, Come out ye three unto the tabernacle of the congregation. And they three came out. And the LORD came down in the pillar of the cloud, and stood in the door of the tabernacle, and called Aaron and Miriam: and they both came forth. And he said, Hear now my words: If there be a prophet among you, I the LORD will make myself known unto him in a vision, and will speak unto him in a dream. My servant Moses is not so, who is faithful in all mine house. With him will I speak mouth to mouth, even apparently, and not in dark speeches; and the similitude of the LORD shall he behold: wherefore then were ye not afraid to speak against my servant Moses? And the anger of the LORD was kindled against them; and he departed. And the cloud departed from off the tabernacle; and, behold, Miriam became leprous, white as snow: and Aaron looked upon Miriam, and, behold, she was leprous”

Når det gjelder “de utvalgte”, så er min oppfatning, at hvis Gud har helt spesielle utvalgte, så må det være en grunn til dette. Denne grunnen vil ikke jeg stille spørsmål til, men jeg vil heller si: Gud velsigne dem alle sammen. Ei heller vil jeg forestille meg hvem som skal fortjene Guds velsignelse, eller hvem som ikke skal fortjene dette.

Jeg håper at så mange som mulig, både “friend and foe” vil få Guds velsignelse. Jeg unner ikke min verste fiende, å ikke bli ønsket velkommen av Gud.

For min del ligger jeg nokså tynt an, men jeg vil stå på Guds side til siste åndedrag likevel. Uavhengig om jeg skulle fortjene Guds velsignelse, eller ikke.

En mann med åpenbar agenda
Abonnent
11 år siden

Bibelen innholder mange ting: Bilder, motbilder, lignelser, profetier, klager, ordspråk og lovprisninger. Og autentiske historier.

Galaterbrevet som det referes til her er et kampskrift fra Paulus mot de jøder som krevde at nyfrelste hedninger (galaterne) skulle la seg omskjære. Ved å la seg omskjære falt de ut av Jesu Kristi nåde og ble skyldig til holde hele moseloven.

Apostelen Peter var opprinnelig fisker og opplevde Jesus på nært hold. Les hva han selv sier i sitt annet brev:

16 Det var jo ikke oppdiktede sagn vi holdt oss til da vi kunngjorde for dere vår Herre Jesu Kristi kraft og hans komme. Nei, vi var øyenvitner og så hans guddommelige storhet. 17 For han fikk ære og herlighet av Gud Fader den gang røsten lød mot ham fra den høyeste herlighet: «Dette er min Sønn, den elskede, som jeg har behag i.» 18 Vi hørte selv denne røsten lyde fra himmelen, da vi var sammen med ham på det hellige fjell.

19 Derfor står også profetordet desto fastere for oss. Dette ord bør dere ha for øye, for det er lik en lampe som lyser på et mørkt sted, inntil dagen gryr og morgenstjernen går opp i deres hjerter. 20 Men dere må framfor alt vite at en ikke kan tyde noe profetord i Skriften på egen hånd. 21 For aldri er noen profeti båret fram fordi et menneske ville det; men drevet av Den Hellige Ånd talte mennesker ord fra Gud.

Bill Donahue er opptatt av å bevise at Jesus aldri har levd. At alt er sagn og myter. Faktisk er det slik at at Josefus nevner Jesus og hans bror Jakob. Og det bekreftes i den arabiske oversettelsen som ble funnet i 1972.

http://www.eyewitness.no/utdragav.htm

gudfrid
gudfrid
Abonnent
Svar til  En mann med åpenbar agenda
11 år siden

Donahue er opptatt av at vi skal meditere for å finne Gud rike, han mener Bibelen er en manual for opplysning som de færreste har skjønt. Han har funnet en del absolutte sannheter, men også dradd myte-teorien sin (etter min mening) litt langt. Men han sier også: det spiller ingen rolle om Jesus har levd, det viktige er at vi gjør det han lærte oss. Vi skal elske hverandre.

Jeg tror Jesus tilbakekomst er når vi kan føle hans/Guds tilstedeværelse/kjærlighet i våre hjerter, dette er noe vi velger selv.

Menneske da, ydmyke skjønne og kjærlige sjel! Du ligger ikke “tynt an”, he he :-)

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  En mann med åpenbar agenda
11 år siden

Men Fighter, mener du at Jesus var Guds eneste sønn? Har alle andre djevelen til far? Han mener vel egentlig at det er handlinger og ord som gjør fariseerne til djevelens barn? Hva med Johannes? Var mannen som frelste Jesus djevelens barn?

Hvorfor sier du morgenstjernen og hvilken stjerne er det?
Når du snakker om Guds røst i fjellet, så blir det litt fjernt for de fleste, da kan vi høre på Donahue, det skader ikke :-)

Det er som Gudfrid sier, ikke så viktig om Jesus levde eller ikke. Det som er viktig er å ta lærdom. Du sier det selv, budene er i våre hjerter, vi vet hva som er riktig. Vår verden forsøker å dra oss bort fra dette. Historien vil gjenta seg gang på gang om vi ikke tar lærdom. Jeg tror absolutt Jesus eller Yeshua eller hvem det enn var, vandret rundt på denne kloden. Det ser mest ut som om bevis for dette er forsøkt visket bort enn å foreviges.
Jeg har ikke vært så opptatt av dette, men synes Ron Wyatts videoer er interessante, om mount Sinai i Saudi Arabia og Paktens Ark under korset. Disse personene vandret rundt for at vi skulle forstå, sånn som vi også må vandre for å motta åndelighet. Det blir som en vandring i Guds drøm. Det eneste jeg vet er at alt er mulig. Kanskje hørte de en røst ved fjellet, samtidig som vi skulle forstå fjellet i en annen betydning, som Donahue er flink på. Jeg har opplevd for mye rart til å feie bort andres opplevelser som tull. Man må erfare fysisk for å forstå ånden. Hva er ellers poenget? Sitte å meditere som om Guds rike var noe vi ikke kunne oppnå fysisk? Løpe rundt som en gladkristen i en verden full av dritt? Nei! Vi må etablere Guds rike fysisk ut i fra Guds vilje. Vi har budene og visdommen i våre hjerter det har blitt plantet der. Det er troen som er for svak, vi elsker å være slaver, det er for farlig. Samme komfortsone so Israelittene i Egypt. Jeg er inget unntak :-)

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  Thunder
11 år siden

Salomo undret seg over hva forskjellen var på han som var konge og mannen som arbeidet ved tempelet. Salomo tok ansvar, han brydde seg, han viste handling og brukte hjertet. :-) Det er i Guds ånd.

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  Thunder
11 år siden

Personlig tro bør ikke stå i veien for Guds vilje. Man kan være liten på jord og stor i Guds øyne. Sånn som Johannes, som døde for ekteskapsbudet. Elias tegn som lyn fra himmelen lagde sår i hodeskallegrotten og inn i paktens ark. Det gir svar på hvorfor hans Far hadde forlatt han. (Ron Wyatts video om paktens ark)

Moses forlot sin familie, for å finne Gud.
Salomos folk annerkjente ikke dronningen, men han valgte å bli igjen for å lede sitt folk. Hvem vil ha en trone om man ikke har kjærlighet? Plikt til Gud? Nei, aldri ofre kjærligheten for å bevise tro på Gud. Det kommer klart fram i Abraham-Isak. Heller stor i Guds øyne enn i menneskers. Ingen menneskesønn er større enn Gud. Var det Eliastegnet som rammet Vatikanet?

En mann med åpenbar agenda
Abonnent
11 år siden

Bill Donahue har mange interessante teorier, men det er skuffende at han ikke har forstått hvem Jesus er. Løven av Juda, Guds lam, er ikke solguden.
Abraham forlot det Sumeriske riket, la alt det falske bak seg, for å tjene JHVH som åpenbarte seg for ham.

Når det gjelder de 3000 ulike kristne menigheter så har mange av de et felles grunnlag. Men siden Satan så lett får mennesker til å anklage hverandre og være bastante, så er det greit at de er organisert i ulike menigheter. (I min egen organisasjon ble det splittelse fordi noen mente at kvinner måtte ha skaut eller hatt på hodet under gudstjenesten). Når mennesker ikke lenger er fyllt med Guds Ånd og ikke lenger produserer Åndens frukter, da er det bare kranglete egoister tilbake.

Les hva Paulus egentlig skriver rett før sin død:

If you’ve gotten anything at all out of following Christ, if his love has made any difference in your life, if being in a community of the Spirit means anything to you, if you have a heart, if you care— then do me a favor: Agree with each other, love each other, be deep-spirited friends. Don’t push your way to the front; don’t sweet-talk your way to the top. Put yourself aside, and help others get ahead. Don’t be obsessed with getting your own advantage. Forget yourselves long enough to lend a helping hand.

5-8 Think of yourselves the way Christ Jesus thought of himself. He had equal status with God but didn’t think so much of himself that he had to cling to the advantages of that status no matter what. Not at all. When the time came, he set aside the privileges of deity and took on the status of a slave, became human! Having become human, he stayed human. It was an incredibly humbling process. He didn’t claim special privileges. Instead, he lived a selfless, obedient life and then died a selfless, obedient death—and the worst kind of death at that—a crucifixion.

9-11 Because of that obedience, God lifted him high and honored him far beyond anyone or anything, ever, so that all created beings in heaven and on earth—even those long ago dead and buried—will bow in worship before this Jesus Christ, and call out in praise that he is the Master of all, to the glorious honor of God the Father.
Rejoicing Together

12-13 What I’m getting at, friends, is that you should simply keep on doing what you’ve done from the beginning. When I was living among you, you lived in responsive obedience. Now that I’m separated from you, keep it up. Better yet, redouble your efforts. Be energetic in your life of salvation, reverent and sensitive before God. That energy is God’s energy, an energy deep within you, God himself willing and working at what will give him the most pleasure.

14-16 Do everything readily and cheerfully—no bickering, no second-guessing allowed! Go out into the world uncorrupted, a breath of fresh air in this squalid and polluted society. Provide people with a glimpse of good living and of the living God. Carry the light-giving Message into the night so I’ll have good cause to be proud of you on the day that Christ returns. You’ll be living proof that I didn’t go to all this work for nothing.

17-18 Even if I am executed here and now, I’ll rejoice in being an element in the offering of your faith that you make on Christ’s altar, a part of your rejoicing. But turnabout’s fair play—you must join me in my rejoicing. Whatever you do, don’t feel sorry for me.

The Message Bible, Philippians 2

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  En mann med åpenbar agenda
11 år siden

Det er noe urettferdig å koble Jesus til mytologi. Det er en tabbe å hevde at Jesus aldri levde på bakrunn av at romerne svøpte han i sine idoler og avguder.
Jesus ba alle om å sette hans person til side. På moderne norsk sier han: Drit i meg, men hør på mine ord, for de kommer fra Gud. Det er dette som er det edle i Jesus offer og hva som skiller han fra Satan. Satan ville lagt det fram som om dette var hans egne ord. Satan ville bruke budskapet i Jesus ord og skapt en mytologi som romerne i Vatikanet. Når det er sagt, kan man ofte takke mytologien, fablene og eventyrene for at slik verdigfull budskap blir bevart.
Romerne skjønte nok lite av dette, så de lagde en religion i regi av sin egen begrensede forståelse, for å beholde makt og penger.

Jesus forståelse av Gud ligner på en verdensånd som den hinduistiske Brahman. Så Jesus er en som er koblet til verdensorden og klarer å skille ut sin egen person. Det er hans offer. Jesus lærte av døperen Johannes. Johannes er glemt, han var nok en ydmyk og god fyr. Jesus var mer rebel og misjonær, en Judas Løve. I konflikt med Jødedom som åpner for at Romerne kan bruke han. Et offer i Jødedommen og en gave til romerne.

Det indre og ytre riket må kobles sammen. Nirvana er ikke en tilstand man oppnår i meditasjon. Det er når man kan oppnå fred og trygghet i pilgrimsreisen. I pilgrimsreisen er en vandring i åndelighet. Vær bevisst at du er koblet til verdensjelen og kan få budskap igjennom alt og alle. Renselse(dåpen), barna er ofte rene og koblet. Jesus lyttet til barna. Reinkarnasjon – Jesus skulle komme tilbake i endetiden. Karma – Gjør mot andre det du vil de skal gjøre med deg. Ingenting av dette er i konflikt med Jødedommen, men jødene var ikke åpne for at de kanskje kunne ha forstått feil. Gud talte til en ung israelitt da Moses tok sverdet i Guds navn. Moses trodde Gud bare talte igjennom han og så gikk det galt. Da blir forståelsen av Gud feil i bibelen. Det var ikke Gud som gikk til kamp. Det har Gud sagt tidligere, hvis noen går i kamp, så er det ikke i min ånd. Greit å huske i disse dager ;-)

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  Thunder
11 år siden

Jesus var koblet til verdensånden, ikke romernes verdensorden ;-)
Romerne kobler Jesus til sin verdensorden, det er feil.

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  En mann med åpenbar agenda
11 år siden

Vedrørende Abraham refereres til Galatians 4:24.

“Paul is telling us that the “letter” (literal interpretation) of the scripture kills! The letter is also the law. The literal scripture, or the law, kills because it deals with you on the physical level. All physical life ends in death. Paul wants us to go beyond the literal mindset to a spiritual mindset. This is the “new testament” Paul is speaking of. It’s not a new literal testament, it’s a different mindset.

But as Paul said, the story of Abraham’s progeny was an “allegory.” It was only written down to teach us a spiritual principle. That’s why he became hated by the Pharisees!

True spiritual transformation will only come about by the masses when the masses realize that scripture is not great because of its literal history, but because of the spiritual truths taught within it through the use of myth, symbol, and allegory!

To understand myth and allegory is more of an intuitive intelligence and not what the “thinking” mind can understand. It is a right-brained, abstract exercise. Humans lose the ability to think intuitively when they only think carnally, especially when it comes to spirituality.”

Bill sin undervisning er revolusjonerende i denne mørke åndelige epoke.

“What many people may not realize is that the Greek stories of Gods and Goddesses were originally told by authors who wanted to teach us about spiritual truths through metaphor and allegory. But then later generations came along and committed idolatry with those stories. In other words, they began to interpret them literally!”

The Beauty of Scriptural Allegory
http://www.spiritofthescripture.com/id331-the-beauty-of-scriptural-allegory.html

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  Uffda
11 år siden

Så du mener alt i Bibelen er oppspinn? Noen mener aliens kom med den.
Jeg mener en historie er skjult i den og at den er sann. Så den er skrevet like mye for at du ikke skal forstå, men skom du skriver er det en kode. Det er en del interessante spørsmål. Disse figurene må ikke helliggjøre eller saligkåres, de er bare kommet lengre enn andre på pilgrimsreisen. Johannes – Jesus.
Mørketid sier du. Johannes frelste Jesus for hans synder. Les Johannesevangeliet og prøv å forstå. Jesu disipler var opptatt av om hvem av de to som hadde døpt flest. Det er ikke bra, det er målet som er viktig og ikke personene. Jesus var rebell og løve. Johannes er glemt, men frelste Jesus. Prøv å forstå den :-) Jesus født midtvinters og Johannes midtsommer. Hode på kors og hode på fat. Løve – Lam. Døperen- vannmannen.
Jeg liker Johannes og hans metoder. Folk må søke renselse, ikke tvinges til renselse.

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  Thunder
11 år siden

Det er forståelig at det er vanskelig å gi slipp på dogmene, men skal vi komme ut av den matrix vi er bundet av må noen programmer slettes. Hvem gidder å lese oppspinn, mytologi er ikke oppspinn men en tidløs vitenskap vi har mye å hente fra.
Jeg gidder ikke dvele ved de gamle konsepter om Jesus etc når både gammel og ny viten peker på nye erkjennelser som kan verifiseres av vitenskap, naturlover, egne erfaringer og ikke minst av Bibelen i nytt lys.

NASA Discovers what Walter Russell Knew
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9_F4BT8I9CU#!

The Secret of Light
http://thesecretoflight.com/Home_Page.php

Forøvrig er det våkent av forfatter å ta opp dette tema. Til og med i Barne-TV har de utrustet barneriddere med løvesymbol uten krone og kors. Noen vet og vil noe…

gudfrid
gudfrid
Abonnent
Svar til  Thunder
11 år siden

Jeg slo nettopp opp på en tilfeldig side i en 100 år gammel bok jeg fant på resirkulerings stasjonen min, også skjønte jeg at Uffda har helt rett:-)

“Den mytologiske form er beholdt, men det forventes at den skal tros som bokstavelig sannhet, og de som står bak, kirkens ledere, har selv gått i fellen og har mistet følingen med det virkelige innhold. Man har glemt den symbolske, mytologiske, spirituelle sannhet i religionenes fortellinger og annerkjenner kun den historiske, den eneste som ikke eksisterer og ingenting er verdt.”

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  Thunder
11 år siden

Kirkens ledere er vetaskremt for at du skal bli kjent med “ME” ;-)

Ten Commandments Part 1

gudfrid
gudfrid
Abonnent
Svar til  Thunder
11 år siden

He he, det var forresten denne boka:
http://www.antikvariat.net/no/BTR62483.cgi

Pyramiden ble altså brukt til å innvie “kristuser” til en høyere bevissthet. Metoden er delvis et skuespill som bidrar til forandringen.

Historien om Jesus kristus kan være mytifisert for å lagre denne hemmeligheten.

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  Thunder
11 år siden

Det er slik at Gud gir deg eksempler som du vil lære av senere. Det er bare å være obs på det. Mediter på noe som du lurer på og enten vil du huske fra historien eller se episodene bli spilt rett foran deg. Problemet er at veldig få registrerer hva som skjer. Det er slik Gud er til sted og man ser hvordan vi er koblet til hverandre. Gud kan dukke opp hvor du minst forventer det.

Det er to versjoner av Jesus, den ene er den sanne profeten og den andre er den som romerne misbrukte til å lage en falsk religion, for makt og penger.

Derfor har vi hodeskallegrotten med den runde stenen som forseglet inngangen. Det var en rik mann som eide grotten og “tilfeldigvis” var den perfekt for Jesus. Den religionen som ble til i Vatikanet etter dette var døden for det åndelige. Symbolisert med steinen foran inngangen til hodeskallegrotten. Romerne blandet Jesu ord med myter og mytologier. Det er ingen tvil om at en åndelig opplyst person gikk rundt og spredte Guds ord. Han het ikke Jesus, det vet vi. Navnene er ikke viktig for som Jesus sa, skulle man ikke blande hans person inn, ordene kom fra Gud. Derfor er det viktigst å følge ordene. Denne personen elsket Gud og menneskene så høyt at han var villig til å ofre livet for å bevise det. I flg Gud er ikke dette nødvendig, Gud vet hva som bor i ditt hjerte. Gud trenger opplyste til å spre ordet, ikke dø for det. Det er uten tvil Guds måte å vise sin tilstedeværelse. Den rike mannens grotte ble truffet av lynet sånn som Vatikanet ble det. De har en falsk Jesus. Johannes – Jesus paralellen sier dette. I kunsten er det avbildet to barn eller et barn og et lam. Vatikanets Jesus levde aldri. Historien om Johannes er mer troverdig. På et eller annet sted ble mytene og mytologien tilført budskapet. Som Gudfrid sier er navnet “den salvede”, og det er ikke særlig personlig.

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  Thunder
11 år siden

Dette er entetiden folkens, det er åndens oppstandelse. Som lyn fra klar himmel :-) Pavens kirke er en hodeskallegrotte med et kors på toppen. Alle ser vel det…

Russia Today
Russia Today
Abonnent
11 år siden

“Den anti-imperialistiske bevegelsen i verden må finne allierte blant de mest tradisjonelle og dypt religiøse bevegelser i israhell.
Haredim hevder at militarisme ødelegger ånd, at sionistene gjør tilhengere av Torah til rabiate tilhengere av militaristiske staten israhell, setter den perverterte jødedommen til sin tjeneste.
Haredim boikotter valg og nekter tjenester for den koloniale okkupasjonshær, såkalt israhellisk defense forces.
Gjennom media og sionistisk propaganda oppildner politikere israhellittere til hat av haredim, diskriminering på arbeidsmarkedet osv.
Haredim ser rettferdighet som alternativ for stupid militarisme, hvitvasking av kriminelle penger, finansspekulasjoner, svindel og organhandel, israhellisk elite og utenlandske sionister er involvert i.”
(http://www.globalresearch.ca/israels-coming-civil-war-the-haredi-jews-versus-secular-zionist-militarism/5323834)

Julia
Julia
Abonnent
11 år siden

Når du bruker bibelen som grunnlag i diskusjoner og er bastant på at jødene er Guds utvalgte folk…. Da er det viktig å tenke på at bibelen ikke kom fallende fra himmelen. Den er skrevet av mennesker til/for mennesker. Det er Moses som sier at jødene er utvalgt først. Det er også han som beskriver landet av melk og honning. Moses hadde en stor flokk med, antakelig, vanskelige folk å hanskes med. Han bruker sterke virkemidler og kanskje er det selveste Moses som egentlig blir forledet av onde makter.
Fra Urantia s. 1018 paper 93, section 5:

“Althoug it may be an error to speak of “chosen people”, it is not a mistake to refer to Abraham as a chosen individual. Melchizedek did lay upon Abraham the responsibility of keeping alive the truth of one God as distinguished from prevailing belief in plural deities.”

Å tro på at det er en riktig Gud for alle mennesker, men at han foretrekker et spesielt folkeslag er helt ulogisk for meg. Urantia skriver også om de onde maktene og hvordag dette startet og foregår. Vi blir selvfølgelig brukt av disse kreftene til å være uenig og i strid med, da særlig Islam.
Anastasia i “De klingende sedertreene” beskriver i en av sine bøker hvordag anonyme “yppersteprester” styrer verden. Det gjøres ved å skape frykt og usikkerhet, konflikter og terror. Det er ikke i hovedsak statsledere som finner på tull, men dem blir “tullet” med. For disse “yppersteprestene” er det høvelig lett å manipulerer/påvirke statsledere. Dette er fordi statsledere har høyt informasjonsnivå og klarer ikke alltid og sortere dette.
Wold trade center var i utgangspunktet ment å bli langt mer omfattende enn det ble. Det skulle rett å slett skremme amerikanerne fra å bo i amerika. Men Bush, da han ble president, gjorde noe ingen presidenter før han hadde gjort. Etter noen månder som president tok han ferie. 1 mnd!! På ranchen sin! Når man tar fri og er ute omgitt av natur, er man ikkje like påvirkelig og YP handlet overrilt. Så uten at han var klar over det, hindret han en større katastrofe.
Profetier som i åpenbaringen er utdatert. Vi kan finne referansen til hendelser idag, men de ebber ut uten å bli katastrofale. Vi har passert “the point of no return” på rettsiden. Artikler som denne JJ, er med på å spre hat og frykt, til andre folkeslag, til lederne våre. Dette er ikke veien å gå. Vi må heller gi dem styrke og tillit og be om at de finner den rette måten……. Det er makt i de foldede hender.

En mann med åpenbar agenda
Svar til  Julia
11 år siden

Tror du tar litt feil når du hevder at Åpenbaringsboken er utdatert, Julia.

Fra Lukas kap 21:
Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå.

34 Vær på vakt og la ikke hjertet bli sløvet av rangel og drikk og dagliglivets bekymringer, så den dagen plutselig kommer over dere 35 som en snare. For den dagen skal komme over alle som bor over hele jorden. 36 Våk hver tid og stund og be om å få kraft til å komme velberget fra alt det som skal hende, og bli stående for Menneskesønnen.

Joh 10.16: Jeg har også andre sauer, som ikke hører til denne flokken. Også dem må jeg lede. De skal høre min stemme, og det skal bli én flokk og én gjeter.

Hele det nye testamentet er et bevis på at Gud ikke har forkastet sitt folk, men at også hedninger er inkludert i Golgata-verket og Guds kongedømme, som er inne i våre hjerter.

Likevel var det Guds dom at templet ble ødelagt og Jakobs ætt spredt ut over alle nasjoner.

Rom 11: Jeg spør så: Har Gud forkastet sitt folk? Slett ikke! For også jeg er israelitt, av Abrahams ætt og Benjamins stamme.

Gud velsigne dere alle, sannhetssøkende sjeler.

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  Julia
11 år siden

Hallo noen hjemme. Bibelen er mytologi, åpenbaringen er psykologi i et symbolsk mytologisk språk.
Revelation Three 7’s Chakras,Seals,Churches
http://www.youtube.com/watch?v=FYgThvcmm5M

En mann med åpenbar agenda
Svar til  Uffda
11 år siden

Joda, det er mye finfin symbolikk i Bibelen. Men det er ikke mytologi. Jesus er ikke solguden, hverken den greske, egyptiske eller den sumeriske. La oss ta en titt på brevet til Hebreerne kap 10:

5 Derfor sier Kristus når han kommer inn i verden:
Slaktoffer og offergave ville du ikke ha,
men en kropp gjorde du i stand til meg;

6 brennoffer og syndoffer hadde du ingen glede i.

7 Da sa jeg: Se, her kommer jeg
for å gjøre din vilje, Gud.
I bokrullen er det skrevet om meg.

8 Først sier han: Slaktoffer og offergaver, brennoffer og syndoffer ville du ikke ha og hadde du ikke glede i, enda det er slike offer som bæres fram etter loven. 9 Deretter sier han: Se, her kommer jeg for å gjøre din vilje. Han opphever det første for å la det andre gjelde. 10 I kraft av denne viljen er vi blitt helliget ved at Jesu Kristi kropp ble båret fram som offer én gang for alle.

11 Alle prester står daglig og gjør tjeneste og bærer gang på gang fram de samme ofrene, som aldri kan ta bort synder. 12 Men Jesus har for alltid båret fram et eneste offer for synder og satt seg ved Guds høyre hånd. 13 Nå venter han bare på at hans fiender skal bli lagt som skammel for føttene hans. 14 For ved en eneste offergave har han for alltid gjort dem som helliges, fullkomne. 15 Også Den hellige ånd vitner for oss om dette. For først sier han:

16 Dette er pakten jeg vil slutte med dem
i dager som kommer, sier Herren:
Jeg vil legge mine lovbud i deres hjerte
og skrive dem i deres sinn.
17 Og så:
Jeg vil ikke lenger huske
syndene deres og all deres urett.

18 Men der det er tilgivelse for syndene, trengs det ikke lenger noe offer for synd.

gudfrid
gudfrid
Abonnent
Svar til  En mann med åpenbar agenda
11 år siden

Jesus ble drept av religiøse fordi han var imot religion. Han sa at Guds rike er INNI deg!

Armageddon (symbolsk) kommer fra himmelen/ditt høyere selv, det brenner opp frykt, skyldfølelse, hat og setter deg FRI, det er slutten på verden slik DU kjenner den.

(Donahue i Uffdas link)

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  En mann med åpenbar agenda
11 år siden

Vil man begrense sin forståelse av Bibelen til det bokstavlige og det man kan håpe på vil åpenbares på annen måte blir feilmarginene deretter. Det har resultert i mer enn 30000 kristne menigheter som mener de har den rette tro og at følgelig alle andre tar feil.
Leser man derimot Bibelen mytologisk åpenbares universelle sannheter, og “Guds” kraft begrenses ikke lenger til hendelser i fortid. Det står i Bibelen at den er skrevet som en mytlogisk legende. Det er fare for at en bokstavlig eller historisk tolkning av Bibelen på sikt vil gjøre kristendom irrelevant for søkende mennesker.

gudfrid – Det er nærmest umulig for en som er forankret i den Lutherske tradisjon å ha noen referanser til et indre “rike”, for der er det kun intellektet som bor. Egentlig er den Lutherske og (Rudolf Bultmanns) en ny religion knyttet til Bibelen, de kristne før den tid hadde en mer mytologisk tilnærming. Mark 4:11 (KJV) And he said unto them, Unto you it is given to know the mystery of the kingdom of God: but unto them that are without, all these things are done in parables.
Its All A Myth
http://www.youtube.com/watch?v=SizyAfEpyRs

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  Uffda
11 år siden

Vatikanet eksistere ihverfall og snart skal det holdes konklave. Man skulle ikke tro det var sant :-)

En av de store favorittene blant bookinkmakerne er Peter Turkson. Han er president i council of justice and peace. De har utarbeidet planen for en ny verdensorden med en ny global økonomi og verdensfred.
http://www.news.va/en/news/full-text-note-on-financial-reform-from-the-pontif
As John Paul II warns us, “Just as the time has finally come when in individual States a system of private vendetta and reprisal has given way to the rule of law, so too a similar step forward is now urgently needed in the international community.” Time has come to conceive of institutions with universal competence, now that vital goods shared by the entire human family are at stake, goods which the individual States cannot promote and protect by themselves. So conditions exist for definitively going beyond a ‘Westphalian’ international order in which the States feel the need for cooperation but do not seize the opportunity to integrate their respective sovereignties for the common good of peoples. It is the task of today’s generation to recognize and consciously to accept these new world dynamics for the achievement of a universal common good. Of course, this transformation will be made at the cost of a gradual, balanced transfer of a part of each nation’s powers to a world Authority and to regional Authorities, but this is necessary at a time when the dynamism of human society and the economy and the progress of technology are transcending borders, which are in fact already very eroded in a globalized world. The birth of a new society and the building of new institutions with a universal vocation and competence are a prerogative and a duty for everyone, with no distinction. What is at stake is the common good of humanity and the future itself. In this context, for every Christian there is a special call of the Spirit to become committed decisively and generously so that the many dynamics under way will be channelled towards prospects of fraternity and the common good.

Er Peter Turkson den nye pave Petrus Romanus?
Ser ihvertfall ut som han har horn :-)
http://www.telegraph.co.uk/news/religion/the-pope/9866227/Pope-resigns-Peter-Turkson-reveals-vision-for-the-Church-and-alternative-lifestyles.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Turkson
Alfa og Omega. Den første og siste Petrus Romanus. Vivere Christus Est

En mann med åpenbar agenda
Abonnent
11 år siden

Det er riktig. Og i 1000-års riket skal de enkle troende bli konger og prester på jorden. Åpenbaringen kap 5:

8 Da det tok boken, falt de fire skapningene og de tjuefire eldste ned for Lammet. Hver av dem hadde en harpe og gullskåler fulle av røkelse, det er de helliges bønner. 9 De sang en ny sang:
Verdig er du til å ta imot boken
og bryte seglene på den.
For du ble slaktet,
og med ditt blod har du frikjøpt for Gud
mennesker av alle stammer og tungemål,
av alle folk og nasjoner.

10 Du har gjort dem til et kongerike
og til prester for vår Gud,
og de skal herske som konger på jorden.

Og Jesus selv skal være alt i alle. Kongenes Konge og herrenes Herre. Den lille lignelsen som Jesus fortalte om gode tjenere viser seg å være mer enn bare enn historie. Lukas kap 19:

«En mann av høy ætt skulle dra til et land langt borte for å bli innsatt som konge og deretter vende tilbake. 13 Han kalte til seg ti av tjenerne sine, ga dem ti pund og sa: ‘Driv handel med disse pengene til jeg kommer igjen.’ 14 Men landsmennene hans hatet ham og lot sendemenn dra etter ham for å si: ‘Vi vil ikke ha denne mannen til konge over oss.’
15 Da mannen kom tilbake som konge, kalte han til seg de tjenerne som hadde fått pengene, for å finne ut hvor mye de hadde tjent. 16 Den første kom fram og sa: ‘Herre, det pundet du ga meg, har kastet av seg ti pund.’ 17 Han svarte: ‘Det er bra, du gode tjener. Fordi du har vært tro i smått, skal du få styre ti byer.’

18 Den andre kom og sa: ‘Herre, det pundet du ga meg, har gitt fem pund.’ 19 Og til ham sa kongen: ‘Du skal ha fem byer under deg.’

20 Så kom det enda en. Han sa: ‘Herre, her er pundet ditt, jeg har hatt det liggende i et tørkle. 21 Jeg var redd deg, for du er en streng mann som tar ut det du ikke har satt inn, og høster det du ikke har sådd.’ 22 Han svarte: ‘Etter dine egne ord dømmer jeg deg, du dårlige tjener! Du visste at jeg er en streng mann som tar ut det jeg ikke har satt inn, og høster det jeg ikke har sådd. 23 Hvorfor overlot du ikke da pengene mine til en som driver med utlån, så jeg kunne fått dem igjen med renter når jeg kom tilbake?’

24 Og han sa til dem som sto der: ‘Ta pundet fra ham og gi det til ham som har ti fra før!’ 25 ‘Herre’, sa de, ‘han har jo ti pund.’ 26 ‘Ja, men jeg sier dere: Den som har, skal få, og den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har. 27 Men disse fiendene mine, som ikke ville ha meg til konge, dem skal dere føre hit og hugge dem ned foran øynene på meg.’»

Etter mitt syn gjelder dette alle som har en enkel og oppriktig tro på Jesus fra Nasaret som frelser og Messias.

tralle20
tralle20
Abonnent
11 år siden

I åpenbaringsboken omhandler det også 1000 årsrike der løven skal beite med lammet , altså satan SKAL VÆRE BUNDET I 1000 ÅR OG LAMMET SYMBOLET PÅ OFFERLAMMET Jesus (KORSFESTELSE , DØD OG OPPSTANDELSE) kommer tilbake til jorda der han og de kristne skal leve i fred og ingen ondskap fins i tusen år.

Rabalder
Rabalder
Abonnent
11 år siden

JJ har med sin artikkel satt kanskje det aller viktigste problem i vår tid på dagsorden. Nemlig at mange av våre ledere både i politikk og næringsliv ikke arbeider for vårt folk og land. Men har andre agendaer fordi de er av forkjellige grunner medlemmer av hemmelige organisasjoner som ligger under Illuminati. Noen av de er medlem fordi de er av familier som tradisjonelt har hatt slike kontakter. Andre er kanskje ikke helt klar over hva de er med på. Andre er kanskje kommet i klemme og manipulert eller lokket med goder av forkjellig art og hvis det ikke hjelper så kan de ha blitt truet med på leiken. Jeg regner med at de aller fleste av Nyhetsspeilets lesere er stort sett enig i dette. Så hva gjør man med dette.? Skal vi bare fortsette og fortelle dette til hverandre her? Vi er jo så få her. og jeg føler vi er sånn en lukket gjeng. jeg bare spør. Hvilke muligheter har vi til å spre ddisse faktaene ut FORBI Nyhetsspeilet? Kanskje det kunne komme opp forkjellige ideer. Det var jo en her for litt siden som foreslo et politisk parti. Har noen andre ideer også? hvis vi begynte å diskutere noe sånt så kanskje det slumpet fram noe lurt til slutt.

M.JOHAN
M.JOHAN
Abonnent
Svar til  Rabalder
11 år siden

Flyers fungerer utmerket, ett pat rusen flyers på biler på parkeringsplasser til kjøpesentere rundt omkring en gang og to i uken.
Det tar ikke lenger tid en ett par timer en gang i uken.
En gylden regel tilsier at en av tre vil gå på budskapen.
Dette er noe alle kan få til

Rabalder
Rabalder
Abonnent
Svar til  M.JOHAN
11 år siden

Har du noe forslag om hvordan få produsert en masse flyerst billigst mulig for en privatmann.? Og utforming og innhold på flyersen.? jeg må innrømme at denslags er jeg ikke flink med. Men det høres ut som en god ide.

M.JOHAN
M.JOHAN
Abonnent
Svar til  Rabalder
11 år siden

På Staples, butikk kjede som selger alt til kontor etc, dem kopierer veldig billig, flyers trenger ikke å være så veldig store, halvparten av en a4 side f.eks.
Det er bare å lage ett utkast og sende dem på mail e.l.
En kartong med 10000 flyers koster ca 3 – 5000 kr
Da har du for ett helt år om du levere ca250- 300 daglig.
Tenk på alle som kommer til å lese, viktig å linke til sider på nettet. med konkret info, men det bør være kort og punktlig, en stor avhandling og dem kaster det i bosset med en gang.Det må være info som for dem nysgjerrige.

Rabalder
Rabalder
Abonnent
11 år siden

Vi skal vere glad vi har JJ og nyhetsspeilet. Han setter mange viktige ting på dagsorden her. Og når vi spør ham om viktige synspunkt så får vi svar. og selv om ikke alle er enige med ham så synes jeg han er “HEL VED”. Vi vet hva han står for. Jeg selv er mer Tvilende i alle retninger. Jeg forandres syn på verden etter hva jeg leser. En av de mest interresange bøker jeg har lest er “The secret history of the world” av Jonatan Black. Det var mye om hvordan i hele historien religiøse og filosoferende har måttet utøve sin lærdom og øvelse i hemmelighet. I såkalte frimurer organisasjoner. Dette fordi de styrende makter var livredde for kraften i det overnaturlige. Forfatteren mener altså at før i tiden så hadde disse organisasjonene oftest gode hensikter men måtte utøve sin lærdom i hemmelighet og mente at de kunne spre viktig åndelig opplysning. Men da illuminati ble startet i 1776 så var det med sin ondskaphet en motsetning til tidligere hemmelige organisasjoner. Og Illuminat har siden greid å infiltrere de aller fleste frimurer organisasjoner og på den måten ødelagt alle de gamle organisasjonene som stod for Åndelig frihet. Og her tror jeg på Leo Zagami, selv om han synes å væer ganske dopet av og til, Når han sier at det er ikke en eneste frimurerorganisasjon i dag som ikke ligger under Illuminati Inklusivt Johannes ordenen Odd fellows The Lions osv. Og her er det vel mange som er medlemmer som ikke er klar over dette, og heller ikke hva Illuminati står for. Dette burde vert lærdom i skolen og kirken og mer. Og en ting som jeg savner dypt i kirken er mer filosofi og forklaring på gåtefulle utsagn i bibelen. Jeg har aldrig hørt en prest forsøke å forklare f.eks hvorfor var det forbudt å spise eple fra kunskapens tre?. og mange andre interresange ting i bibelen. Det er bare fastgrodde ritualer og inge filosofering Det er jo mange av disse tingene som er virkelig interresange når man av og til leser dypere filosoferinger om sånne emner. Når det gjelder den forbudne frukt. altså den forbudne kunnskap, så kanskje det henger sammen med at vi skal bruke hjerte mer enn hjernen.? for mye av kunnskapen vi har tilegnet oss bruker vi bare til å konkurere mot hverandre og lure hverandre. og utslette hverandre. Sånne rare utsagn er bibelen full av som aldrig blir forklart synes jeg. Vel dette var kanskje et sidesprang . men det dreier seg jo om Judah* Løve og om våre ledere som jeg tror mange er medlemmer av både den ene og den andre ondskapens organisasjoner.

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  Rabalder
11 år siden

Glad for det ja, J.J. Vi har vel samme ønsker og mål alle sammen.
Forbudt å spise eple fra kunnskapens tre? Jeg har fortalt det tidligere her. Jeg tenkte på dette spørsmålet en dag mens jeg jobbet på et hus. Brått ropte kvinnen i huset på meg, hun stod ved et fruktre. Det var bare to frukter igjen, så hun sa jeg måtte spise før det var tomt. Jeg tenkte ikke på der og da at jeg hadde grublet på spørsmålet. Da hun ville gi meg den andre, gikk det plutselig opp et lys og jeg husket. Jeg ville dele den siste med henne, men hun insisterte. Så jeg spiste like så godt det andre, noe fortumlet. Jeg ble glad og hengiven da hun tenkte på meg. Det var noe unaturlig over hendelsen, jeg oppførte meg rart. Jeg følte hengivenhet og spiste den sure frukten, bare fordi hun hadde spurt. Historien er ikke som ved eple i kunnskapens tre, men det var “tilfeldigheten” og følelsen som var spesiell.

Når jeg tenker på historien i bibelen så tror jeg det handler om sex. Du har kanskje sett filmen Den blå lagune? Man kan tenke seg to barn som vokser opp og oppdager puberteten. Hvordan alt kan bli snudd opp/ned ved sex. Tenk hvor skremmende det må være om de ikke hadde noen kunnskap om svangerskap og fødsel. Man ville kanskje tro det var en straff fra Gud, med kvalme, oppkast, sprengt mage, fødselsrier ol. Skam og tildekkelse, dette burde de ikke ha gjort :-) Det var nok Guds plan hele veien. Om det var Gud som sa at de ikke skulle spise eple, så var det ihvertfall kjørt. Jeg vet ihvertfall hva jeg ville ha gjort :-) Det ville nok være det eneste jeg hadde i tankene, hehe! Vi må utforske, det vet Gud. Kjedelig om det skulle være bare to mennesker her også. Hvis kvinnen vil ha kunnskap, gjør vi alt for å gi henne det.

Hvis Adam var livets tre og slangen i treet strakk seg ut for å friste med et eple, så var vel fristelsen gjensidig :-)

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  Thunder
11 år siden

Hvorfor seiret Judas løve i åpenbaringen mens lammet var den som ble funnet verdig til å åpne boken og til slutt seiret? Hvorfor går det over fra løve til lam?

En mann med åpenbar agenda
Svar til  Thunder
11 år siden

Det er fordi Jesus Kristus fyller mange roller. Han var Guds offerlam som sonet verdens synd. Det er ferdig. Fullbrakt. Neste synlige oppgave blir som Løve og Regent. Kongenes Konge og herrenes Herre.

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  Thunder
11 år siden

Alt handler om åndelig utvikling å gjøre. Det handler om oppfattelsen eller synet på Gud. Man kan se mange løver rundt om kring som er standhaftige og villige til å gjøre hva som skal til for at hva de oppfatter som Guds vilje skal skje. Man går fra en løve som skal regjere med hard hånd, til et lam. Det er der vi er på vei. Gud er snill som et lam, vi ønsket kunnskap og det er hva vi får. Se på Gud som en åndelig mor og far som prøver å lære opp barna. Gud forstår hvorfor vi gjør hva vi gjør. Det er nødvendig for oss å få prøve og feile, men Gud trenger ikke noen vikar på jorden.

Som Uffda sier må den gamle troen tre av.
Jeg har vært en pilgrim lenge nok, jeg prioriterer familie, det er mitt kongedømme, ihvertfall halvparten. Jeg lar Guds vilje skje, hva den enn måtte være. Jeg konsentrerer meg om kjærlighet, selv om kjærligheten av og til biter. Jeg er lei av å bite i sure epler, Ipad er greit ;-)

gudfrid
gudfrid
Abonnent
Svar til  Rabalder
11 år siden

Din tolkning av den forbudte frukt er den beste jeg har hørt :-)
Intellekt uten hjertet kan få katastrofale følger.
Vi har glemt hvor viktige følelser/hjerte er, det styrer mye mer enn det vi er klar over. Greg Braden, Arne Ness og Drunvalo Melchizedek og mange fler sier fantastiske ting om hjertet.

Takker også for at du sier esoterisk kunnskap kan brukes med intensjoner om frihet, det er jeg helt enig i, og jeg mener det er kunnskap vi trenger, både for å frigjøre oss fra den negative påvirkningen fra frimurerne, og for ellers å kunne bruke den positivt.

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  gudfrid
11 år siden

Det er mange gode grunner for å rette en advarsel til de som gjør religion og tro til en verdslig politisk autoritet. Abdiser som paven fra all organisert religion, og bli en “pilgrim” som flykter fra religioner og tradisjoner. :-)
Richard Dawkins: The Root of All Evil Part 1/2
https://www.youtube.com/watch?v=pMigkP5BELc

« Forrige artikkel

Sexmagi, tantra og O.T.O

Neste artikkel »

Budskap fra oldebarn og oldefar – Laura og Ike Eisenhower

142
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x