Juda’s Løve har forlatt landet Norge

13.9K visninger
7 minutter lesetid
142

Det er bare å se på de historiske fakta, og overføre dem til dagens situasjon. De som ikke kjenner historien, er dømt til å repetere den.

Slutt på velsignelsene for Norges land og folk. Nå er vi under dommen. De har valgt forbannelsene og karma over sitt eget hode selv, via de ledere de har valgt seg. De fleste avsverger det gode, for noe som lyder bedre i ørene, og personlige aspirasjoner, antipatier og sympatier – rettferd har sjelden noe med saken å gjøre. Som man reder sin seng, så ligger man….

Nå er vi på stadie i innvikling omtrent som når Lenin og Bronstein tok makten i Russland i 1917.  De var sin tids bødler av en frafallen befolkning som var for svak, og for kollektivt uintelligent til å vite sitt eget beste. Akkurat som i USSA idag, som er under makten til de samme krefter som USSR var.

Bronstein (Trotsky) hadde jo sine store beundrere i det norske politiske establishment, Mot Dag fraksjonen, med blant andre Gro Harlem Brundtlands far Gudmund Harlem, i slik grad at de inviterte Bronstein til å bo her i landet en tid, i en hytte ved Gjøvik. Tsaren og hele hans familie myrdet av disse imbesiler. Verdensregjeringen blir en kopi av det forsøket som bolsjevikene gjorde i Russland i ‘småskala’, eller bedre, en videreføring av det på verdensbasis.. Det er samme åndskrefter som står bak begge.. Sjekk hvem som var drivende kraft hos bolsjevikene, så finner en samme forhold idag i USSA…..

De som vil vite mer om hvordan det går, når religioner blir forbudt som ‘opium for folket’, og bare marxismen og sionismen blir lovlig, så kan en lese The Gulag Archipelago av Alexander Solshenitzin.. – når alle andres kirker blir jevnet med jorden eller gjort om til lager for jordbruksprodukter, konkret eller symbolsk, kristne presteskapet ‘drept’ anmasse, med konsentrasjonsleire, Gulags for de som ikke kan eller vil følge Partiinost, partilinjen, Lenin sitt begrep for det politisk korrekte…

Frafallet fra åndelige lover og sunne praksis og folkets tilslutning til massedrapene av disse imbesiler ble ‘belønnet’ med 70 års åndelig mørke, tyranni, despoti og 66 million statsdrepte kristne mennesker, ifølge nobelprisvinner Alexander Solshenitzin som beskriver statsterroren i detalj i boken ‘The Gulag Archipelago’..

Korset og kronen borte

dagen1
Faksimile: http://www.dagen.no/2013/02/22/samfunn/bjarne_bjelland/politi/den_norske_lve/111811

Det er igrunn ganske så leit med alle disse haterne av Israels Folk, som gjør sitt beste for å ødelegge Israels Folks kultur og deres nasjon.... anti-semittene avholder destruksjonsfest...
Det er igrunn ganske så leit med alle disse haterne av Israels Folk, som gjør sitt beste for å ødelegge Israels Folks kultur og deres nasjon…. anti-semittene avholder destruksjonsfest…

Hjemmel:
De viktigste bestemmelsene i den kongelige resolusjon av 19. mars 1937 om «Noregs riksvåpen» er som følger:

«1. Noregs riksvåpen er ei upprett gull-løve på raud grunn med gullkrone på hovudet og gullskjeft sylvøks i framlabbane.

2. Riksvåpnet skal vanleg ha skjoldform. Over skjolden skal vanleg stå ei kongekrone med rikseple og kross.

3. Alle teikningar til riksvåpnet til bruk for offentlege institusjonar må bli godkjende av Utanriksdepartementet, so framt dei ikkje er eller blir fastsett av kongen.»
Resolusjonen fastsetter rammen for utformingen av Norges riksvåpen.

– Det fremgår at våpenet har et bestemt motiv og bestemte farger; et fast innhold med fri form.

Det forutsettes at våpenets utforming skal kunne justereres over tid og tilpasses materialbruk, størrelse, omgivelser og tidsstil. De kunstneriske krav til liv og avveksling må imidlertid avveies mot
Sentraladministrasjonens behov for fasthet.

Alle varianter skal godkjennes av Utenriksdepartementet. Klisjéer o.l. av riksvåpenet til statens trykksaker må ikke fremstilles av noen uten etter samtykke fra Statens trykningssjef/Statens forvaltningstjeneste, Seksjon Statens trykning.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/dok/lover_regler/retningslinjer/2002/om-riksvapenet.html?id=107757

eideKors
Regjering og Storting har snikinnført et nytt riksvåpen ved å bruke etatsmerker, slik at folk kan vennes av med det gamle, og til det nye…

Litt og litt tar de over.. vinner terreng litt og litt.. De ble ordentlig krakilsk 21. Mai i fjor, disse som er i anti-kristens tjeneste, da forsvant protestantismen utav Grunnloven, en tusen år lang tradisjon var over. En æra var over… Spesielt den å distansere seg fra Rom, jødedom og annen institusjonalisert religiøs praksis…

https://www.nyhetsspeilet.no/2012/05/21-mai-forkaster-stortinget-protestantismen/

De som ikke tror meg kan jo bare se seg rundt, og følge med på facebookvenners kommentarer om all urettferdighet, lovløshet hos den politiske elite, korrupsjon i politikk og justisvesen, urettferdige dommer som utstedes, og alle løgnene som dominerer samfunnets diskurs, – alt dette er kjennetegnet på en fallen nasjon… Så det er ikke et spørsmål om at Norge BLIR en frafallen nasjon. Norge ER allerede en fallen nasjon…

Om ikke lenge begynner hva Bibelen kaller dødsengelen sin vandring. Da gjelder det å ha det rette «Blood on the Doorpost»… Hvem sitt blod?

http://www.chick.com/catalog/books/0169.asp

Hvorfor ser kunstnere bedre det som et korrumpert ‘presteskap’ ikke ser?

Johnny Cash – When The Man Comes Around

Titanic går ned

Menneskene kopulerte, spiste, drakk og danset, for dette var verdens fremste sivilisasjon gjennom alle tider og var verdens sikreste livsform, verdens beste land var omkvedet, ifølge de ateistiske marxistiske humanistene med makten og i mainstream hylekoret.., men som ‘skipet som ikke kunne synke’, kalt Titanic, som gikk ned likevel, var ‘isfjellet’ for denne nasjonen urettferdighet, urett, korrupsjon og løgnaktighet i alle nivåer av samfunnet..

«Gjør lenken ferdig*! For landet er fullt av bloddommer, og byen er full av vold.» – Esekiel 7:23

Med «bloddommer og landet fylt av vold» i Esekiel 7.23 ikke tenk på bare fysisk vold, men like mye statlig institusjonalisert vold mot medmenneskene, via NAV, skatteetaten, såkalt barnevern, husinkvisjoner, politi, korrumpert justis, etc…, disse krefter «forvender retten», altså snur den på hodet.

Disse mennesker, og de åndskrefter er faktisk menneskene sitt valg av sjels- og samfunnsbeherskere, så lange de har valgt bort kjærlighetens og fredens Prins, så får de hatets, krigens og urettens Fyrste….

Lenin og Bronstein i USSR som Farao i Egypten, epitomen av samfunns utvikling mente de på den tiden, var ingen velsignelse for folket, de var forbannelsen, Belzebubs dødsengler som fullbragte dommen over en fallen nasjon og folk stod bak dem..

«Judas folks misgjerninger». Korset, Løven og kronen i det Riksvåpen vi hadde, Løven er Judahs Løve, og ‘Judahs Løve’ og Davids Rotskudd, det er Kristus, Kvitekrist, som altså nå er borte fra den norske stats forfatning.. Basunene lyder… For de med ører å høre..

Uansett er bortvalget av Løven av Juda bortvalget av Kristus; Davids Rotskudd, fra nasjonens sosiale struktur..

«Og en av de eldste sier til mig: Gråt ikke! se, løven av Juda stamme, Davids rotskudd, har seiret og kan åpne boken og de syv segl på den.»
< < Åpenbaringen 5.5 >>

«I kristen tradisjon er Løven av Juda en representasjon av Jesus Kristus. Mange kristne organisasjoner og samfunn benytter seg av Løven av Juda som deres kjennetegn eller som deres navn.»

http://no.wikipedia.org/wiki/L%C3%B8ven_av_Judas_stamme

Jeg har skrevet 500-600 artikler om forholdene. Ingen eller få bryr seg. Mer makt har jeg ikke, enn til hva jeg alt har gjort og gjør.. Ingen kan unnskylde seg med at de ikke visste, alle kan vite om de gidder….

Kunnskapen er tilgjengelig, men folk velger seg forskjellige ‘autoriteter’ hvem de vil tro på, og det er som det skal være… Det er valget, som leder til de karmiske konsekvensene…..

Profeten Hosea klager over kunnskapsløshet og manglende åndelig gangsyn:
«Mitt folk går til grunne fordi det ikke har kunnskap; fordi du har forkastet kunnskapen, forkaster jeg dig, så du ikke skal tjene mig som prest; du glemte din Guds lov, derfor vil også jeg glemme dine barn». – Hoseas 4:6

Menneskene fikk i skapelsesgave den frie vilje, til å velge og skape sine samfunn og sin verden, de må ta med konsekvensene av sine valg også…

Nasjoners undergang

Det er måten riker vanligvis går til grunne på historisk, alltid, jfr. Lemuria, Atlantis, gamle Egypten, Rommerriket, USSR, de går til grunne av gale valg og slett åndelig moral, og da får ‘dødsengelen’ som Bibelen kaller ham frie tøyler. Folket har valgt sin åndsbehersker, forvent da despoti, tyranni, nød og elendighet i hans fotspor;

«Og han sa til mig: Israels og Judas folks misgjerning er over all måte stor; landet er fullt av blodskyld (KARMA), og staden er full av urettferdige dommer (KORRUPSJON); for de sier: Herren har forlatt landet, Herren ser det ikke.
Derfor vil heller ikke jeg vise skånsel og ikke spare dem; jeg vil la deres gjerninger komme over deres eget hode (KARMA). «
– Esekiel 9:9-10

Bang. 70 år etter falt Israel for Romernes hånd. De sekulære ahrimanske ‘bødlene’ som effektuerte dommen. Folket sendt i utlendighet for sin idioti, frafall og synder. De har ingen rett til å returnere, før de aksepterer Messias.

På tross av fantastiske rikdommer, så er det ingen som bryr seg om at hundretusener av deres eget folk lider nød, mange går til grunne…, politikerne krenker Grunnloven daglig, ulovfestede dommere i rettsalen, justismord anmasse, korrupte politikere som tjener andre krefter enn det norske folk, Økokrim dreper folk med urettmessig forfølgelse, Herodes går på husinkvisjoner i strid med Grunnloven og utsletter og ødelegger de familer G-d selv har stiftet – fordi staten skal være ens eneste familie, folk blir bedratt ved statens egen forsikringsordning, listen over urett og elendighet de skaper er nærmest endeløs, – ingen bryr seg.

Folk velger seg heller overgriperen Stoltenberg og heiler ham som Landsfader Lenin eller Mao eller Hitler, istedenfor å bry seg om sin neste og medmenneskes gode liv og rettferd, og gir overgriperen masse penger slik at han kan kjøpe seg en fin ny internasjonal jobb…

De som tror tror seg nøytral av å ikke velge, de tror feil. De tar nemlig overgriperne sin side. Den som tier samtykker, de blir ‘del i synden’ på Bibelsk språk.

Da har korrupsjon og urett bevirket nasjonens fall.. Skjelneevnen hos folket er skadet, og de får kjenne på konsekvensene, for viljen til å velge seg Belzebub er fri, men ikke konsekvensene, de er ikke fri…karma… Konsekvensene er gitt…. De kommer.

«Med begge hender arbeider de på å få det onde til å synes godt; fyrsten krever, og dommeren er villig mot betaling (KORRUPSJON), og stormannen (BARON ROTHSCHILD et al ) sier hvad han ønsker, og således forvender de retten». – Mika 7:3

Det begynner å bli på tide for den opplyste del av det norske folk (egentlig hele vesten) å finne livbåtene, om ikke de vil være av dem som danser så lenge musikken spiller siden noen ‘autoriteter’ har sagt at alt er OK.

*****

Landet som fløt av melk og honning… og manna fra havbotn…

J.Johansen

Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas” .........................
Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013 .........................
"Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel
...........

Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk:
Facebook

http://www.riksavisen.no/
http://www.dissident-net.info

Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

142 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Thunder
Thunder
Abonnent
10 år siden

En smule dystert ;-)
Jesus bør man ha i sitt hjerte og bevissthet, ikke på et riksvåpen eller politibil.
Løven og kors kan like gjerne være et symbol på Roma og England. Folk vet jo ingenting om løven av Judah uansett. Korset i flagget er blitt et symbol på hykleri, som du selv sier i teksten, men med andre ord. Hvorfor trenger man disse symbolene egentlig? Er det for å stadig minne seg selv om sin egen tro? Er man så svak i troen… Er det slik man kristner en nasjon? Man planter et flagg og erklærer nasjonen kristen. Siden kan man bryte vært bud i løvens lov? Er paven hellig om han ikler seg all slags symboler og blasfemi? Er det en kardinalfeil :-)

Jesus kom for å oppfylle loven, nemlig å holde budene. Han erfarte en tilstand av himmel på jord. Om alle gjorde som han, fikk alle erfare himmel på jord. En annen bevissthet, en sterk tro, trygghet, man kan se Eden.
Jeg har lurt litt på om dette som sies om å bli rykkket opp. De 144000 egentlig handlet om å rykke opp i en høyere bevissthet. Fjernt fra Darwin og død.

Man kan feste vinger til en rosa elefant og be den fly over Russland. Hvis media sier det er en meteoritt, så er det definitivt en meteoritt. Må disse stakkarene vende tilbake til Gud, før de evner å forstå bedraget de lever under? Hvor lenge skal de fly rundt i blinde og i redsel? Er det umulig å komme igjennom?

Jeg holder budene så godt jeg kan, jeg har Gud i tankene hver dag, jeg erfarer Gud hver dag. En ufattelig intelligens, dette skipet kommer til kai. Det er det ingen tvil om. Men hvorfor tar det så helvetes lang tid? Mennesket blir programmert fra morgen til kveld, det tar tid å bryte ut av. Kanskje må det kriges litt først, kanskje må det sult til. Man oppnår ikke himmel på jord før ALLE opplever himmel på jord. Før den tid er det uansett et helvete, men vi ser landet i det fjerne :-) Stå på J.J.

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  J.Johansen
10 år siden

Ja, det er jo ikke forbudt å ha symboler. Det som ikke er bra er å dyrke symboler og knytte de til Gud. Gud er ånd, vi trenger ingen gullkalv. Bokstaver er symboler, men vi skriver ikke Guds navn. Vi bruker Gud istedet, for å bli forstått. G-d brukes av jøder for å ikke sette et navn på skaperen. Man bruker skapere, den allmektige, Herren ol. Et kors er for meg et symbol på tortur, drap, romere og mørketid. Jeg trenger det ikke.

Jesus kastet alle slike ting ut av tempelet. Gud er i hjertet man trenger ikke gudesymboler eller idoler.

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  J.Johansen
10 år siden

Ja, jeg vet hva korset symboliserer, men jeg vet at kirken som man kaller skjøgen har det samme symbolet. Så til syvende og sist er det hva man bærer i hjertet som betyr noe.

Det er ikke mye som tyder på oppstandelse de siste to tusen årene. Derimot et håp om at Jesus skulle komme tilbake i endetiden Og starte en ny tid under Gud.

Lefor
Lefor
Abonnent
Svar til  J.Johansen
10 år siden

Korset er ikke et symbol på den sanne kristne tro. Tvert i mot, hvorfor gjøre et drapsvåpen til bilde av en myrdet helt? http://no.wikipedia.org/wiki/Kors viser at korset er langt eldre enn Kristus. En annen viktig ting du glemmer ut er at stat og Gud ikke har noe med hverandre å gjøre. Gi keiseren hva keiserens er, og Gud hva Guds er. Hele denne verden er i det ondes vold, se bare på pavekirken med alle homopedofile prester, man finner vel knapt flere kors noe sted i verden enn i Vatikanstaten.

Nikte
Nikte
Abonnent
Svar til  Lefor
10 år siden

Pussig. Et mordvåpen som symbol på det gode.
Takk for innspillet, har ikke tatt den før. :-)

gudfrid
gudfrid
Abonnent
10 år siden

Rødt skjold med kongekrone = Rothchild ruler. Deillig å bli kvitt dette :-)

Fjerning av religion trenger ikke å bety fjerning av åndelighet, tvert imot tror jeg vi har muligheten til å bli bedre mennesker.

Vi kan alltid velge å se den positive siden, jeg gleder meg som et barn til den nye tiden, føler egentlig jeg er der allerede. Om noen ikke er klar for den enda og «går under», blir de kanskje med i neste runde, det er helt greit.

Du har jobbet hardt for å få flest mulig med, JJ, på tide å akseptere alles valg og vite at alt er som det skal være. :)

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  J.Johansen
10 år siden

Det er jo ikke sikkert det blir en undergang. Det er jo ikke en gang klart hvem som skal dømme. I følge Lukas sa Jesus at det var dronningen av sør som skulle dømme. Sånn som Sirius gjorde ved Nilens bredder. Jeg er glad jeg ikke skal dømme, for jeg tror det finnes en god sjel i alle. Men «djevelen» kan lure de fleste. Synderen Maria Magdalena stod nærmest Jesus, vasket føtter og salvet. Hun visste hvem hun var. Disiplene la sin byrde på andres skuldre og badet seg i lyset.

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  J.Johansen
10 år siden

Om noen sjeler er blottet for godhet vet ikke noen av oss.
Vi høster som vi sår som floden dømte oss. Uansett kommer det noe godt ut av det. Om høsten blir dårlig, får vi en fruktbar jord og en ny start. Denne gangen tror jeg floden vil komme i form av følelser. Det er ikke noe poeng i å bli dømt til undergang. Man må leve videre med de erfaringene og valgene man har tatt.
Ikke tro at Gud ikke har en plan bak. Helt i fra Adam i all hengivenhet til kvinnen spiste eplet. Hvorfor skulle ikke alle bli tilgitt som jeg blirtilgitt. Ydmykhet elskes av Gud. Jeg må stadig krype til…eh korset :-) Jeg har mye å lære.

Vi har tro, håp og kjærlighet. Størst av alt er kjærligheten. Dette er kristendom ;-)

gudfrid
gudfrid
Abonnent
Svar til  J.Johansen
10 år siden

Kom til å tenke på Jesus samtale med løven i en av mine favorittbøker, «Jesus siste fristelse» (jeg tror denne boka er kanalisert), uansett her et kort klipp fra Scorseses versjon:

http://www.anyclip.com/movies/the-last-temptation-of-christ/conversation-with-the-lion/

Hvem er løven her?

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  gudfrid
10 år siden

Dette var bra Gudfrid.
Det var hjertet til Jesus som talte, et løvehjerte. Hardt, ærlig og familiekjært.
Løven er sarkastisk. Gratulerer Jesus. Jeg fant et annet klipp på utube. Jesus mener Kvinnen er en frister. Han må tydeligvis være forelsket, men etter 10 dager forsvinner sulten. Gud kommer gjennom løvehjerte med sannheten og Jesus truer med å rive ut tungen på Gud, løven entrer ringen, de andre er utenfor. Jesus forstår han har blitt lurt til slutt. Løven setter familien først. Gud trenger ikke noe soloride fra noen. Gud er kaptein på skuta, den kommer til kai.
Forlat aldri kjærligheten.
Jeg vet det sies at Judas talte igjennom løven. Så var det kanskje Judas som kom med disse kloke ord. Jeg tror ikke Judas var noen foræder, jeg tror det var Peter. Helt ærlig.

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  gudfrid
10 år siden

Man må ikke glemme kvinnen opp i alt dette. Jeg tør ikke tenke på hvilken skjebne kvinnen møtte etter dette. Kvinnen har alltid blitt til syndebukk. Historien gjentar seg. Salomo forlot sin kjærlighet, for å tjene sitt folk og hva han trodde var Guds plan. Det førte til fall. Abraham ville ofre sitt kjæreste for å ære Gud. Det var feil, heldigvis :-)

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  gudfrid
10 år siden

Jeg glemte kanskje det viktigste: Moses brøt også ekteskapet. Gud viste Isak og Rebekka vei. Rebekka var en omtenksom og gavmild kvinne som passet Isak. To mennesker som utfyller hverandre og er likestilt. Er det ikke slik at når de rette finner hverandre, så er veien på en måte allerede lagt. Tilfeldighetene og sånt…

Moses gikk rundt i ring i minst 40 år, en av hans åpenbaringer var: «Du skal ikke bryte ekteskapet» Moses og israelittene brøt alle budene, derfor gikk de i ring.
Vi går fortsatt i ring. Vi skulle ta lærdom av dette. Jeg er lei av å gå i ring :-)

gudfrid
gudfrid
Abonnent
Svar til  gudfrid
10 år siden

Ja, det var nok hjertet (stjernetegnet løven styrer også hjertet), men stemmen til løven var, Harvey Keitel, han som spiller Judas i filmen. Jeg tror heller ikke Judas var noen foræder, «siste fristelse», var han den eneste av disiplene som var sterk nok til å gjøre det som var nødvendig, korsfestelsen måtte jo inn i historien!
Synes denne forklarer veldig godt hvorfor historien er slik, og må være slik, den er astrologisk. Og den samme historien har skjedd mange fler en Jesus. :-)

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  gudfrid
10 år siden

Gud bor i hjertet :-)
Man vandre rundt i ring, lei av tegn og tenking. Man setter seg ned i ringen og krever mer enn tegn. Gud kan komme igjennom hva som helst. Sannheten kan være hard og brutal, men det er allikevel sannhet. Jeg har kuttet tungen på Gud mange ganger selv, når jeg ikke har likt svaret. Det er rart når det har gått litt tid, så forstår man at man har fått en lærepenge. Slike penger er jeg rik på. Så har jeg gjort mye rart og dumt også :-) Man lærer av sine feil. Håper flere blir bevisst på at Gud finnes i hjertet.

Løven har jo en sol rundt hodet.
Man er ikke utvalgt, man må selv velge Gud og følge loven og aldri ofre kjærligheten :-)

rowa
Abonnent
Svar til  gudfrid
10 år siden

Jeg som i min naivitet trodde løven kom herfra…

http://no.wikipedia.org/wiki/Huset_Oldenburg

Menneske
Menneske
Abonnent
10 år siden

Må innrømme at jeg selv er noe bekymret, med tanke på den dom som muligvis vil ramme Norge og dets borgere. Litt vanskelig for meg å dømme, dog lettere å spørre: Finnes det land i verden som helhetlig sett, er mer avgudsdyrkende enn Norge? «Vårt» land er så rikt på ressurser, at «våre» statsledere gjennom «vår» historie har klart å la reise kanskje verdens største gullkalv, som gulper opp både sølv- og gull daler til de som har kvalifikasjoner til å tjene fascistene i Arbeiderparteiet, frimurere, eller de styrtrike «internasjonale» finans-akrobatene (med en og samme overordnet «autoriet»: Lucifer). Myntenheten har en og samme betegnelse. Ikke Euro, ikke kroner (selv krona *hadde* jo korset i sitt symbol), men *mammon*.

Finnes det noe land i verden som bevisst bruker så mye satanisk symbolikk, og som programmerer denne inn i folks sinn, enn Norge (det gjør det sikkert)?

Når det gjelder Arbeiderpartiets avskum, selve norgesmafiaen, folkefiendene, som ikke gjør annet enn å jukse, trikse, splitte, herske, stjele, forgifte, desinformere, utpresse, hvitvaske, krigshisse, terrorisere, kort og godt: spotte Gud, så må de jo være verdensmestere i forhold til å diktere symbolbruk?
Hvis ikke rottefamilien og sionistene, samt resten av pakket, selve «eliten» er flinkere, da.

Basert på det 2. bud, så er min oppfatning at mennesker ikke skal bruke symbolikk i det hele tatt. Ikke så mye som et kors, en gang. Det var et kors som ble brukt til å drepe Jesus Kristus. Hvorfor skal da noen som helst tobeinte på denne kloden forgude et kors, i stedet for å adlyde Herren? Blir ikke det som å ubevisst tjene en bøddel, fremfor å tjene Gud?

Om så fanden fjerner et kors i riksvåpenet eller ikke, så har jeg lagt merke til ham. Selve fanden. Satan, altså. Han lar seg nok ikke stoppe, uansett hva slags symbolikk vi måtte benytte, eller ikke benytte. For jeg tror det er fanden sjøl, som har latt innovere tusenvis av symboler. Inklusive korset (Hvor Satan sitter på sin trone, rent geografisk sett, kanskje astronomisk sett, er ikke godt å vite).

For det 2. bud sier:
«Du skal IKKE lage et bilde eller noen form for avbildning av NOE som er I HIMMELEN, eller på jorden, eller under havet og DU skal IKKE tilbe eller KJØPE slike ting. DU skal IKKE tilbe dem eller tjene dem for Jeg, «JEG ER», din Gud, er en nidkjær Gud, som besøker fedrenes misgjerninger på barn inntil den tredje og fjerde generasjon av dem som hater (eller ikke adlyder) Meg; og viser barmhjertighet mot tusener av dem som elsker (og adlyder) Meg, og HOLDER mine BUD».

Jeg tror at hvis man skal klare å ære Gud i denne forbannelsens tid, så skal man virkelig være sterk. Når det gjelder «hvem» man skal tjene, evt. ikke tjene, så har jo alle valg. Noen mener at det er mange ulike valg. Selv mener jeg at det er KUN to valg: Lucifer (bevisst, ubevisst, eller bevisstløs) eller Gud. For nå er jeg blitt like kompromissløs og bastant i min uttalelse, som Bibelen: «Det står skrevet».

Når det gjelder symbolbruk, og hvis man ønsker å tjene Herren, så bør man muligvis lukke øynene for ALT av symboler, og heller åpne seg for den hellige Ånd. «Mind over matter. A matter of pure spirituality, which is not vibrant»?

(Astrofysikernes grublerier om «antimatter» tror jeg ikke er noe annet enn satanisk surr og vås, hvor de er blitt lurt av Lucifers sprøyt de også. Bare se på hvordan Nasa surrer i verdensrommet, og flirter med ovale toøyde, tobeinte demoner på måne og Mars, for eksempel (idioter) ).

Dog er jeg virkelig bekymret for det sataniske Norge. Jeg betviler sterkt at Gud har forlatt Norge, men jeg håper da at flere vil be om at Han ikke forlater oss. Rette instans for å sende inn slike forespørsler, er ikke utenriksdept. eller andre rørete byråkrater (Byråkrater er de mest intetsigende organismer som eksisterer i universet, i følge den sataniske boken «A hitchhikers guide to galaxy»). Rette instans er Jesus Kristus. Man trenger ikke en gang å forfatte et brev. Det eneste man trenger å gjøre, er å be. Det kalles visstnok «bønn». De bønnene bør være ydmyke, og de bør komme fra hjertet. De blir hørt, og de blir vurdert. Deretter bør man også følge Guds ord. Det er litt av en utfordring, for da må man ofre mye. Ofrer man mye, så ærer man likevel Gud. Da kan det hende at Gud viser Norge en viss form for nåde. Nådetiden er snart over, har jeg inntrykk av. Det betyr at tid ikke er penger….lenger. Det betyr at tid er en nådegave fra Gud.

ajax
ajax
Abonnent
10 år siden

Ser du på riksvåpenet til regjeringen på http://www.regjeringen.no/nb.html?id=4 hjemmesiden er det faktisk for vekslende likt Nasjonal Samlings riksvåpen fra krigen, med åpen krone uten kors og hvit løve på blå bunn. http://no.wikipedia.org/wiki/Den_norske_l%C3%B8ve Merker meg videre at hele regjeringen med alle departement bruker denne hvit blå logoen på sine hjemmesider. Stortinget savner riksvåpen på hjemmesidene sine, mens politiet, tollvesnet og domstoladministrasjonen har riktig riksvåpen.

Enok
Abonnent
10 år siden

Har spekulert litt på noe rundt dette med riksvåpnet vårt.
Hvordan kan det ha seg, at «Sverreætten,s» symbol,
er forballklubbens Real Zaragoza fra Spania sin klubblogo?
Hva er linken,noen som vet?

https://www.google.no/search?q=real+zaragoza+logo&hl=no&client=firefox-a&rls=org.mozilla:nb-NO:official&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=PR4qUYjBN4ettAb7zYF4&sqi=2&ved=0CC0QsAQ&biw=1600&bih=689

Sigr Huginsson
Forfatter
Svar til  Enok
10 år siden

Kan det være fordi det ikke er noe Sverreætt symbol, men noe rask korsfarerene tok med seg da de var på plyndringstukt i det tidligere Kanaan?

England
http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_I_of_England

Royal coat of arms of Scotland
http://en.wikipedia.org/wiki/Royal_coat_of_arms_of_Scotland

Coat of arms of Sweden
http://en.wikipedia.org/wiki/Coat_of_arms_of_Sweden

Coat of arms of Denmark
http://en.wikipedia.org/wiki/Coat_of_arms_of_Denmark

Coat of Arms of the Roman Catholic Diocese of Baker
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_the_Roman_Catholic_Diocese_of_Baker.svg

Sverrir Sigurðarson var trilsomt Norsk og av kongeætt . Ifølge Sverres saga var han født i Norge og oppvokst på Færøyene fra femårsalderen. Sverre fortalte selv at han 24 år gammel fikk vite av sin mor at han var sønn av Sigurd Munn. Om dette er tilfelle, kan verken bevises eller motbevises, men det er lite sannsynlig. Hvorvidt han selv trodde det, eller bare søkte å legitimere sitt krav på kongemakt, er et sentralt spørsmål i Sverre-forskningen.

Sverre ledet et statskupp mot det regjerende regime av Norsk kongsætt.
1176 reiste han til Norge og ble leder for en liten flokk skoggangsmenn, birkebeinerne, som tok ham til kongsemne 1177, da de var blitt uten fører etter nederlaget på Re. Med denne flokken slet Sverre seg frem til Nidaros, og greide virkelig å slå kong Magnus Erlingssons lendmenn. Sverres saga forteller om jærtegn og undere som kom ham til hjelp. Han lot seg hylle på Øreting sommeren 1177, men de følgende to år levde han stadig på krigsfot. Først 1179 kunne han ta et hovedslag, og vant da en klar seier på Kalvskinnet like ved Nidarosdomen (19. juni).
http://snl.no/Sverre_Sigurdsson

Sverres konflikt med paven og kirken.
Allerede like etter at Sverre overtok som konge, begynte konfliktene med kirken. Erkebiskop Øystein hadde vært alliert med Sverres motstander Erling Skakke, og Sverre sørget for å oppheve mange av de rettighetene Erling hadde gitt kirken. Konflikten utartet såpass at Øystein til slutt måtte forlate landet.[2]

Da Eirik Ivarsson ble ny erkebiskop i 1188 brøt striden ut igjen. Sverre godkjente ikke Eiriks etterfølger som ny biskop i Stavanger, og Eirik nektet på sin side å krone kongen. I 1190 forlot Eirik Norge, mens de andre biskopene bøyde av for kong Sverre. I 1194 lot Sverre seg salve og krone til Norges konge, men til samme tid lyste Eirik med pave Innocens IIIs velsignelse kongen i bann. Senere bannlyste paven selv de biskopene som støttet Sverre, noe som gjorde at flere og flere av biskopene fulgte Eirik i landflyktighet.
http://no.wikipedia.org/wiki/Sverre_Sigurdsson

Så hva betyr dette i praksis?
I følge legenden raslet han sammen noen fattige tusseladder med knapt nok klær og vant over en velltrent hær. Er det for godt til å være sant, så er det ofte ikke sant. En stormakt må ha finansert og trent, og gjerne kriget sammen med Sverre og birkebeinerene. Ganske enkelt fordi de de kjempet mot var bispestavene (Roman holy empire). I såfall hvem var det?. Og kan denne makten/imperiet ha noe sammenheng med Lion og Juda?

Magefølelsen peker mot England, men jeg ikke sikker. Hva jeg derimot er sikker på er hvordan et norsk våpenskjold burde se ut. Slik:
http://en.wikipedia.org/wiki/Raven_banner

Når det gjelder løvesymbolet så har det hedenske røtter. I hedensk kultur assosierte man gjerne egenskaper med dyr visa versa. Ofte i forbindelse med gudebilder for å illustrere gudens egenskaper som ofte omhavner astrologi.

Persia:
http://en.wikipedia.org/wiki/Lion_and_Sun

Egypt:
http://en.wikipedia.org/wiki/Sekhmet

Sumria:
http://en.wikipedia.org/wiki/Lamassu

Hulken
Hulken
Anonym
Svar til  Enok
10 år siden

hmmmm.vet ikke noe om zaragoza.men oldham fc har ugle og en stor pyramida bak;) hmmmmmmm frimurere..

johnny anonymous
johnny anonymous
Abonnent
10 år siden

Her er min artikkel som jeg fikk publisert på folkets.info, men Nyhetsspeilet har så langt ikke villet publisere selv om jeg har sendt dem et par mail. Den er på noen måte relevant til artikkel, men jeg forstår om den blir slettet. Det hadde vært fint å få tilbakemelding om den burde vært publisert her også.

————————————————————————————————

Livets energi

19. oktober 2011

Innsendt av Johnny Anonymous

Hvor mange ganger i livet stopper en opp og tenker på energien som skal til for å skape oss?

Hvor mye energi må til for å få celledelingen igang, og få frem et begynnende menneske?

I vår kultur er energi blitt et ignorert problem, som så mange andre av våre problemer. Vår kultur, den vestlige kapitalistiske inflasjonskultur, aksepterer at alle overføringer av energi fører med seg et netto tap av energi. Alltid.

Derfor stiller heller ingen spørsmål til hvilke mengder energi som skal til for å få et nytt dna-system igang, siden det er akseptert at det uansett ender med et netto tap av energi.

Dette kan legge seg i underbevisstheten et sted, men vi tenker aldri på det. I en kultur der det blir mer og mer akseptert å ha mye sex, samtidig som det å ha barn avskys av mange, er ikke de lave fødselstallene overraskende.

Den mannlige kraft er noe som skal spilles, og det helst ofte om en leser de forskjellige ”helserådgivningene” som finnes. Helst 5 ganger i uken er rådet som nå gis. Dette under påskudd av at det vil hindre prostatakreft, som nærmest er epidemisk for tiden.

De menn som spiller sin kraft så ofte bør ikke være overrasket om de ofte er syke, får depresjon og føler at de har lite energi.

Dessverre er det heller ingen som forteller dem at alt kunne vært mye bedre om de bare hadde fulgt noen enkle råd i livet.

Menn idag ser jevnlig pornografi, gjerne hver dag, via datamaskin, tv og magasiner. Pornografi har alltid eksistert og vært en del av samfunnet, men aldri dominert så mye som idag.

Min generasjon har stått overfor en overeksponering mot sex. Det er enda verre for de generasjoner som nå vokser opp. Helt ned i barnehagealder skal mennesket kle seg ”sexy”, de har programmer til dem på tv med underbevisste sexmeldinger, og de lærer om sex tidligere og tidligere på skolen. En kan jo undres på om de hadde fått barn om det ikke var for all denne sex-undervisningen.

Og massemedia har greid å lage en perfekt felle for alle som er skeptisk til overeksponeringen: Katolske prester. Disse skal i teorien være sølibate, samtidig som de gjør overgrep mot barn. Massemedia lager en felle som skal få alle til å tenke at om menn blir sølibate, ender de opp som pedofile homofile overgripere. Og dette kjøpes av den jevne mann i gaten, for dette er ofte svaret en får på hvorfor man ikke bør være sølibat. Dessuten er de fleste gutter og menn idag totalt styrt av sine lyster, og massemedia bruker dette for alt det er verdt.

Normal intimitet mellom to mennesker betegnes idag som et jevnaldrende par som har sex 2-5 ganger i uken, alt etter hvem man spør. Og rådet for å få futt i forholdet igjen er alltid å ha mer sex. Dette er en nesten 100% sikker vei til å ødelegge et forhold mellom to mennesker, ved at den eneste formen for intimitet som er godkjent norm i samfunnet er via seksuell aktivitet. To mennesker kan fint ligge sammen helt naken uten å gjøre noe spesielt, men dette blir ikke sett på som normalt idag.

Lykke blir stadig foreskrevet som den store gevinsten av å ha mye sex, og gjerne med forskjellige partnere. Sannheten er at vi lever i et land hvor svært mange er ulykkelige, vi har over 500 selvmord i året, og vi tar antidepressiva som aldri før. Mange av de som velger å ta sitt eget liv er svært unge, selvmord er faktisk den 3. mest sannsynlige dødsårsaken for mennesker under 30 år.

Det er også denne gruppen som er mest eksponert mot sex, og ofte er disse mye ute på byen og på sjekkesteder på nett for å finne flere sexpartnere, i den tro av at de får et lykkeligere liv. Om de føler seg ulykkelige forteller massemedia dem at de må ha mer sex, og at det er noe i veien med deres ”kjærlighetsliv”.

Det er selvsagt ikke denne overeksponeringen mot sex som er skyld i alle våre selvmord. Men det ser ut til at denne overeksponeringen drar mennesker ut i seksuelle relasjoner uten at de kjenner hverandre på noen annen måte, og de som er følsomme av seg kan havne i alvorlig depresjon av gjentatte ”forhold” med partnere som viser seg å kun handle om sex. Alle burde spørre seg hvor mange ganger de har hørt om noen som gjorde noe skikkelig dumt etter å ha blitt dumpet av kjæresten, eller som følge av noe annet i ”kjærlighetslivet”. Og alle burde spørre seg om hva dette ”kjærlighetslivet” er for noe, og om det egentlig er bra for oss. Vi har over 50% skilsmisser her til lands.

Dette synet kommer av en tankegang med det synspunkt at livet er til for å nytes gjennom seksuelle handlinger. De som blir avhengig av dette synet karrer seg gjennom hverdagen og finner seg i nesten enhver form for trakassering, enten på skole, arbeid eller andre steder. Når kvelden kommer er dette ofte dagens høydepunkt. Her skal hverdagens frustrasjon tømmes ut gjennom seksuell omgang.

Denne mentaliteten er ofte karakteristisk for unge mennesker. Når de ikke får utløp for sin seksuelle avhengighet over en periode, er det stor fare for at de kan bli hissige, utagerende og irritable. De blir seksuelt frustrert. Dette sinnet tar de ofte ut mot totalt uskyldige og uvitende offer.

Seksuell frustrasjon og psykopati ser ut til å være knyttet sammen, uten at jeg skal gå nærmere inn på dette temaet.

Å få utløp for sin seksualitet er noe skolen og massemedia indoktrinerer oss til å tro er det samme som frihet. Det nevnes aldri høyt, men mange skoleelever snakker om det, og seksualundervisningen blir mer og mer liberal. Underbevisst er det en beskjed fra utdanningssystemet. Den forteller oss at vi ikke er fri i det nåværende system. Utdanningssystemet går ofte langt for å fortelle oss at slik er verden, og det er ingenting vi kan gjøre med det. Helt automatisk vil da vår underbevissthet jobbe for å finne frihet. Siden sex er et svært sentralt tema for unge mennesker, og fortsatt underlagt visse tabu, er dette noe underbevisstheten får jobbe med. Underbevisstheten vil gjerne trekke til seg all positiv informasjon den kan finne om seksualitet, siden dette er et spennende tema som man ikke har noen erfaring med, og som gjerne er noe mange gleder seg til. Den negative informasjonen om sex blir ignorert og latterliggjort.

Slik lages en underbevisst kobling som sier oss at frihet er lik et promiskuøst seksualliv. Denne koblingen lages nesten umerkbart av utdanningssystemet, for så å bli forsterket til de grader gjennom massemedia. Da vil underbevisstheten lage en for den logisk kobling, og det hersker ofte ingen kritikk mot denne koblingen som innprentes. Det finnes ingen reell kritikk mot dette tankemønsteret heller, som går igjen overalt i den vestlige verden.

En får også ofte høre en slags argumentasjon for dette blant enkelte; ” så lenge jeg får meg noen å ligge med er det samme for meg” osv., det virker som mange tenker slik dessverre og at denne fellen fungerer.

Mange av de som følger dette tankesettet kan ende opp med å ha barn med mange forskjellige partnere, oppleve tøffe skilsmisser de kan ha mange aborter, de kan få kjønnssykdommer, og de kan bli alvorlig deprimert. Dette er ofte baksiden av et promiskuøst seksualliv, som det har blitt advart mot opp igjennom historien, men kun akseptert i vår kultur.

Dette er smaken av seksuell frigjøring, som helt grunnleggende rettferdiggjør kvinners rett til å opptre som prostituerte, og samtidig gjøre dem uvillig til å være varme og kjærlige på noen som helst andre områder.

Den moderne mann er blitt totalt blind for denne propagandaen som føres mot hans fremtid. Menn ser ikke at neste stasjon for dette toget kan være et samfunn der han ikke har noe han skulle ha sagt, fordi han får en kortsiktig glede på reisen mot målet, som er total nedbryting av all moral og alle familieverdier. Den moderne mann setter pris på situasjonen idag, hvor han kan være gift og ha opptil flere elskere samtidig. Han kan også brukes til å ødelegge mange familier via gjentatte skilsmisser og giftemål. Media er kjapt ute for å normalisere situasjonen idag med alle våre sosiale problemer i den evige vekslingen mellom samhold/ikke samhold som vårt såkalte kjærlighetsliv har blitt. Den moderne mann har også funnet seg i at det er han som blir avvist i opptil 75% av alle forhold, han bare fortsetter å lete etter ”den ene” som har blitt forevist ham gjennom media.

Friheten som mannen tror han får gjennom denne runddansen blir skapt og forsterket i media. Det begynte i det små gjennom seksuell frigjøring på 60-tallet for så å bli forsterket gjennom mange små drypp fra manipulerings-ekspertene. Temperaturen i dette spillet har meget sakte gått oppover, til dagen idag, hvor fruktene av spillet kan ses og mannen bør begynne å se seg selv som den brikken han har blitt. Opprinnelig var det mannen som forsørget familien, selv om det var lenge siden og alt var så mye mer ”vanskelig” var dette helt vanlig. Idag er det blitt mer og mer vanlig at både menn og kvinner er ute i fast heltidsjobb, mens barna sendes i barnehage fra 1-årsalder. Folk lever for helgene.

Det var en tid da man hadde råd til å ha kvinnen hjemme og passe barna og gi dem en skikkelig oppvekst. Mannens lønn var den gang nok til å dekke nedbetaling av hus og alt det andre familien trengte. De hadde riktignok langt i fra alle de materielle godene som vi har idag, men 1 inntekt var likevel nok. Idag sliter folk med å betale for seg selv med 2 inntekter, mest på grunn av boligprisene.

Men det som er mest farlig med denne utviklingen er ikke det økonomiske, men hva som skjer med mennesket. Vi har mistet kraften til å stå imot manipuleringen som vil bryte ned alt som er moralsk og godt for alle. Vi er i ferd med å gå over en fundamental grense i vårt samfunn. Alle ser ut til å være så tømt for livets energi at de flyter rundt som roboter og gjør alt de blir bedt om.

Det mest ubehagelige ved dette er at vi kan ikke skylde på noen andre enn oss selv. Vi kan velge å gå over denne grensen, og bygge samfunnet opp på nytt. Eller vi kan velge å observere hva som var godt med samfunnet tidligere, og gå dypt inn på hvorfor det var slik, og ta denne kunnskapen med oss videre slik at vi kommer oss bort fra umoralen og stopper denne nedbrytende utviklingen.

Kommentar og anbefalinger fra artikkelforfatter:

Jeg har selv sittet ved begge sider av bordet i denne debatten. Jeg oppdaget for noen år siden hvorfor sølibat ble viktig i livet mitt. Det ga og gir meg hele tiden mer energi til å fokusere og holder meg trygt unna depresjon. Det er tydelig at det har en effekt for immunforsvaret da kroppen opprettholder sin balanse mye bedre.

Mange vil sikkert lure på hva som er sølibat og hva som ikke er det. Sølibat er en meget vanskelig øvelse som av mange sammenlignes med å klatre opp Mt. Everest. De fleste anbefaler å begynne med å gå 1 måned av gangen, og deretter prøve opptil flere måneder og kanskje år. Å gå et helt år av gangen er meget vanskelig, og kun noen få personer klarer å gå mange år eller store deler av sitt liv. Derfor er det anbefalt å begynne med 1 måned av gangen, og spare seg så mye som mulig. De fleste menn klarer å spare 80% av sin livskraft når de begynner på ferden, noe som er mer enn tilstrekkelig.

Til slutt: De kreftene som styrer er meget klar over denne informasjonen, og derfor blir vi bombardert med kun en side av saken. Jeg har blitt blokket fra mange internettforum for å spre denne informasjonen, og har også fått bekreftet fra andre som har prøvd at det fungerer for dem også. Derfor konkluderer jeg med at dette er noe som alle bør prøve og dra nytte av. Det er kun en gruppe i samfunnet som taper på dette, og det er eliten.

Jeg vil også legge til noen videoer og linker med nyttig informasjon rundt dette temaet.

http://www.semenloss.info/content/ayurvedic-intro

http://celibacy.info/

Arn
Arn
Abonnent
Svar til  johnny anonymous
10 år siden

Johnny Anonymous – ditt innlegg/kommentar er interessant, men burde vært plassert under «Sexmagi, tantra og O.T.O». Jeg har mye å komme med til innspillet ditt, men vil ikke si noe her av respekt for denne artikkelen til J.Johansen.

johnny anonymous
johnny anonymous
Abonnent
Svar til  Arn
10 år siden

Fikk denne mailen fra Rolf Kenneth Myrhe:

«Hvor mange ganger skal jeg slette din pubertale humor?

rolf kenneth»

Så jeg tror ikke det er noen god idè. Men på den annen side, JJ må bare slette mitt innlegg. Jeg ville bare se om Nyhetsspeilet i det hele tatt ville la artikkelen stå, publisere den som en artikkel vil de ikke.

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  johnny anonymous
10 år siden

Sjelden bra artikkel og ditto tema johnny anonymous, og med kommentarer fra andre om deres oppfatning av virkeligheten og de tema du tar opp, blir det som vanlig enda bedre, bl.a. derfor vi har ytringsfrihet og jeg personlig generelt er imot sensur

Det du beskriver er et miljø som er nøye planlagt og gjenstand for astronomiske investeringer og implementering over generasjoner, og overordnede mål er eksempelvis destruksjon av familier, menneskers individuelle og felles kulturer, sosiale enheter og nasjoner, jfr new world order: Skeptic society is part of Fabian society and their secret agenda, Karl Marx’s communist manifesto http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1810&start=1

Se bl.a. om organisasjonen common purpose og relatert: Brian Gerrish, Blowing the whistle conference 23rd October 2011, Child stealing by the state, crime http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1840&start=1

En organisasjonen som er regnet for å være blant de farligste for alt liv og miljø: The society of Jesus, jesuits, Ignatius of Loyola, 1st Superior General, pope, black pope, Vatican http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1851&start=1

Her ser man et eksempel på overstyring av folks varierende behov fra vår egen regjering: «Regjeringen vil gi alle norske kvinner ammefri med lønn ..» http://www.nyhetsspeilet.no/2011/11/pst-ma-beskytte-oss-mot-tankegodset-i-regjeringen/comment-page-8/#comment-96004

En mann med åpenbar agenda
Abonnent
10 år siden

Kongsberg Gruppen har fjernet det rene protestantiske kors og satt inn MALTESERKORSET, knights of malta. Man må til våpen historisk forening for å finne det enkle protestantiske kors i Kongsberg Logo.

Stoltenberg ser bare rødt, hvitt og blått. Han ser ikke korset i vårt flagg. Det har han sagt i mainstream media.

Men jeg er glad Statskjerka er borte og snart glemt. Den var uansett bare en datter av Babylon, den store hore.

Synet

Den gamle kvinnen fra Valdres:

– Det var som et kart ble rullet opp foran meg. Jeg så det med mine naturlige øyne. På kartet var alle verdensdeler nedtegnet. Jeg merket meg Europa, Skandinavia og Norge. Det jeg fikk se var foreteelser som gjaldt tiden før Jesus kommer igjen, og den tredje verdenskrig bryter ut.

I Før Jesus kommer igjen og den tredje verdenskrig bryter ut, blir det avspenning. Det blir en lang fredsperiode mellom stormaktene. Folk kommer til å legge langsiktige planer. I vårt land blir det nedrustning, og vi blir igjen uforberedt som 9. april 1940. Den tredje verdenskrig begynner på en måte ingen har ventet, og fra et helt uventet hold.

II Det blir et frafall uten sidestykke fra sann og ekte kristendom. Det blir stor lunkenhet blant de troende. De blir ikke lenger åpne og mottakelige for ransakende, budskap. Folk vil ikke så gjerne høre om synd og nåde, lov og evangelium, bot og bedring. En ny slags forkynnelse overtar talestolene. Det er å søke lykke, fremgang og materiell velstand. En slags lykkeforkynnelse griper om seg. Kirkene begynner å stå tomme. Det samme skjer med bedehusene og vekkelseslokalene. De troende vil ikke etterfølge Jesus på den smale Korsvegen. Underholdning, kunst og kulturaktiviteter overtar mer og mer plassen for vekkelse, nød, anger og botsmøter.

III Det blir moraloppløsning som vi ikke har opplevd tidligere. Folk lever som gifte uten å være gift. Det blir stor urenhet før ekteskapet. Og det blir veldig utroskap i ekteskapet. Ja, selv i de kristne ekteskapene gjør utroskapen seg gjeldende, og blir oppløst. Perverse synder begynner også å gripe om seg. Og det blir til og med godtatt i kristne kretser.

Tv`en kommer til å spille stor rolle. Det blir mange tv-stasjoner. Tv`en blir full av vold. Volden blir underholdning for menneskene på denne tiden. Og den volden som folk ser på Tv, kommer til slutt å prege byer og bygder. Det blir også vist intime samlivsscener. De mest intime forhold som tilhører ekteskapet kommer åpenlyst til å bli vist på Tv.

IV Folk fra fattige land strømmer til de rike landene. De kommer til Europa, til Skandinavia, og også til Norge. Det blir mange av dem. Og folk begynner å mislike dem, og de blir hårde imot dem. De blir mer og mer behandlet som jødene under krigen. Da er målet for våre synder fullt. Krigen bryter ut. Først som en liten konflikt, en ubetydelig konflikt. Men den slutter ikke. Den tiltar og brer seg. Til slutt utvikler det seg til en stor krig. Mot slutten av den store krigen blir fryktelige våpen tatt i bruk, bl.a. atomvåpen. Luft, jord og vann blir forgiftet og ødelagt. Folk fra de industrialiserte land, Amerika, Europa, Australia, Japan og andre liknende områder, må flykte. De kan ikke bo der lenger. De forsøker å komme til de fattigste land som har unngått det verste. Men de vil ikke være villige til å ta imot dem.

Rabalder
Rabalder
Abonnent
10 år siden

jeg blir ganske forvirret jeg av visse ting i innlegget til JJ. Jeg er jo enig i noe av det og synes han har mange gode innlegg. Først skjønner jeg ikke helt Overskriften «Juda’s Løve har forlatt landet» Hvis dette er Juda’s løve; Judas, Svikerens løve. så måtte den vel bare forlate landet? Elles blir jeg ganske forvirret når man vil fremheve kristendommen så trekker man frem Israel og jødene. Etter det jeg fostår er ikke jødene serlig glad i Jesus. Men fra kristent syn kommer det ofte frem at det gjelder spesiellt å verne om Jødene,
Dette forirrer meg. Greit man kan jo verne om allefolk på jorden ut fra et kristent syn. Men når det gjelder de såkalte jødene og Israel og deres oppførsel, så får jeg vondt i magen. Staten Israel ble opprettet i 1948 og de såkalte jødene som flyttet dit er manipulert til å tro at de stammer fra dette område for tusener av år siden. Og det at de har billt manipulert til å tro så skal altså rettferdigjøre at millioner av palestinere ble tvangflyttet og har senere sakte men sikkert blitt skviset ut i gjørnene og gjort inne med gjerder og piggtråd i sitt eget land. Hvem er så disse gjødene? Jeg leste en bok som heter » Verdens Herkere» ,Den moderne overklassens glemte hiistorie. Av Øyvind Alhaug. og andre bøker på engelsk av bl andre Benjamin freedman. Ut av en del lesing har jeg forstått at ingen av de Jødene som har fatt tildelt dette landet i 1948 kan bevise at de stammer fra dette området, men at de tilhørte et folk som på ca 800 tallet tok til seg den jødiske religionen og dermed opp gjennom tidene har blitt til forveksling kalt Jøder. Det var et folk som fra lang tid tibake kom vandrende fra fjerne østen. Ca fra området hvor Mansjuria ligger. Hvis mann leser bøker av William Guy Carr. f.eks «Pawns in the game» Så får man forståelse av at tildelingen av israel til dette folket var en stor konspirasjon. Hele verden er lurt opp i stry inklusivt jødene selv. William guy Carr var på Britisk side under både første og andre verdenskrig, I andre verdenskrig også høyt oppe som diplomat og rådgiver. Likevel har han ikke mye til overs for Churchill, som han beskriver som illuminatis mann både under første og andre verdenskrig. Han skriver også om hvordan de internationale Bankiersene, Illuminati I 1848 ga Karl Marx i oppdrag å skrive det kommunistike manifest og på samme tid ga Karl Ritter oppdrag å skrive Antitesene til marx , grunnleggelsen av Nazismen, for på denne måten å skape motsetniner de kunne starte to verdenskriger på. Dette var langsiktig planlegging spesiellt den intenationale banelite som for det meste holdt til i Nyork Berlin Sweits Paris og London. Den internationale Bankelite og visse industrigiganter tjener alltid penger på krig. Bolsjevikrevulosjonen ble sponset og finansiert og manipulert frem av disse kreftene for røve hele det gamle russland for alle verdier som ble fyttet over i vestlige banker. De fleste som tilhørte bolsjevikpartiet som senere ble kommunistpartiet var de såkalte Jødene som egentlig er kazarer som hadde et stort rike for over tusen år siden i område nord for det kaspiske hav og svartehavet, men som senere i historien ble ovvermannet av russerne lenger nord fra.De fleste store bankiersene den gang var av disse såkalte jøden, Det har sammenheng med at fra gammelt så tillot den Jødiske religionen å ta renter for utlån av penger. Det var ikke tillatt i den kristne religion og heller ikke , spesiellt ikke i den arabiske kultur og deres religion. Selv om dette har blitt tillatt i dag så fikk nok Jødene et forsprang når det gjelder penger. Men det var altså kapitalismen som skapte kommunismen,å bare djevelskap. På samme måte var det de samme kreftene som finansierte begge sider av andre verdenskrig. Her var Rokkefellesyndikatet og Ford og spesellt Bush familien aktive Nazisupportere. Så jo mer man studere dette synes det for meg som om det på toppen av systemet så sitter det rike jøder og rike nasister ved samme bord og planlegger fremtidige kriger og djevelskap. Israel ble opprettet for å skape splitt og hersk i midtøsten. Mest på grunn av at det finnes så mye naturresurser i området. Da må det skapes så mye kaos at disse kreftene kan erobre disse verdiene på lang sikt. Vi er alle blitt lurt , inklusivt Jødene som har flyttet dit. De rike jødene som er med og manipulerer det hele Bor nok helt andre steder. Og de hvet vel også at de ikke stammer derfra.

Rolf Kenneth Myhre
Forfatter
Svar til  J.Johansen
10 år siden

Dette er muligens en digresjon, og da kan JJ bare slette denne kommentaren.

Web-basen «nordiskisrael» begynner slik:
«På Jesu tid var der kun en lille del af Israels 12 stammer tilbage i Palæstina. De var primært af Judas stamme, og derfor kaldtes de ”jøder”, som jo kommer af navnet Juda.»

At kongedømmet Judea (930-587) er oppkalt etter personen Juda og Juda-stammen, betyr ikke at den KOMMENDE Judea-befolkningen besto av noen særlig prosentandel av etterkommere av Juda da David var tyrann over en broket kanaanittisk folkegruppe (1010-970). Juda-stammen var trolig i stor grad tapt allerede FØR kongedømmet Judea ble opprettet. Så at det er noen blodsforbindelse mellom jøder og Juda/Judas stamme, betraktes nok idag som en religiøs myte.

En mann med åpenbar agenda
Svar til  Rolf Kenneth Myhre
10 år siden

Dette er bare tull, RKM. Din bagatellisering av Davids og Salomos rike er bullshit. Salomos rike var verdensomspennede, basert på kontroll av vasall-konger. Også de arabiske konger betalte skatt til Salomo. Gjenom Tarsish-skip hadde Salomo handel med hele verden, også Amerika, OFIR.

Moses ledet ut av Egypt rundt år 1300 BC.
Det var 4 eneveldige konger (Saul-David-Salomo- Rehabeam) før riket ble delt i 2, Israel og Juda. År 922 BC.

Israel holder det gående med 20 konger fram til 722BC.
Judah er oppegående med 19 konger fram til 586BC.

Moderne genteknologi kan spore slektsskap. De er idag sporet etterkommerne av Israel og Juda fra India til Sør-Afrika.

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  J.Johansen
10 år siden

Det er nok viktig at de kristne verdier opprettholdes, men kristendommen vil rotne på rot dersom den ikke fornyes. Det er denne fornyelse jeg prøver å skape rom for slik at kristne og åndelige verdier kan overleve i den pågående bevissthetsekspansjon.
Derfor når det snakkes om Juda stammen som om det skulle være en fysisk folkegruppe er det den tradisjonelle forståelse. Den type forståelse har ikke noen åndelig verdi for en som søker etter hva Bibelen egentlig prøver å få oss til å se.
Light from the desert

Rolf Kenneth Myhre
Forfatter
Svar til  Uffda
10 år siden

Og hvilke verdier står Juda-stammen SYMBOLSK for da?
Det går nok helt fint å identifisere de humanistiske verdier (den INDRE kultur) uten å måtte gi dette religiøse røtter eller symboler, og det er DEN tid vi nå går inn i. Muligens dette Geir Lippestad vil prøve å si noe om i sin kommende bok. Alle land har sin særegne YTRE kultur, som lever sitt eget liv, med eller uten statsstøtte, men nå er tiden moden for å fokusere på hvilken INDRE psykologisk kultur vi ønsker å ha. De som ønsker eller trenger en religiøs emballasje rundt denne indre kultur kan gjerne dille med dette, men folk flest vil nok finne det kunstig å måtte bruke timer på å finne ut hvorvidt Juda-stammen er en egnet SYMBOLSK assosiasjon.

gudfrid
gudfrid
Abonnent
Svar til  J.Johansen
10 år siden

Odin måtte rømme fra romerne (fordi han var opplyst?) Heyerdal foreslår også at han kom fra Azov, derav Asene. Odin og Njord (ynglingeætten stammer fra Njord) var konger av hvert sitt folkeslag som hadde blitt venner før de sammen flyktet nordover.
I følge Snorre så var disse menn før de ble guder.
Nesten alle nordboere er i slektskap med disse.
Riktig at Jesus kom for å redde jødene.. jeg har alltid tenkt at det var fordi jødene var så grundig på villspor. :-)

Rabalder
Rabalder
Abonnent
Svar til  J.Johansen
10 år siden

Takk for noe oppklaring her. Jeg er kanskje på en måte litt mindre forvirret. Men jeg er ute etter mer opklaring. Jeg er jo veldig enig i at mange av våre topp politikere egentlig ikke tjener sitt folk og land, men har annen agenda. Jeg har lenge vert bekymret for dette. og etter som jeg fortår er JJ veldik skeptisk til Stoltenberg og skriver ofte åpenlyst om dette. jeg deler dette syn.og er også skeptisk til mange andre i toppen både i politikk og næringsliv. At de er villig til å selge landet ut av hendene på folket. Jeg spør deg da siden du snakker om de ekte og de falske Jødene. f. eks Stoltenberg familien. har du noen mening om at de er av de falske jøders blodslinje eller hva? og siden du nevnte at Bronstein (Trotsky) ble huset av Bruntlands familien. Kan det ha sammenheng med blodsforbindelser her til de falske jøder? Og hvordan kan vi i dag vite om det finnes noen ekte jøder som stammer fra Judea. Og om det gjorde det, hvilken rettigheter skulle det gi dem i Israel og hvorfor? Jeg er jo klar over at det er nå for sent å nekte disse såkalte Jødene å bo i Israel. De som bor der i dag er jo de fleste født og oppvokst der. Og at eneste løsning er nå å prøve å tilgi hverandre alle sammen for alle feil som er begått Men jeg prøver å påpeke hvor skrullete denne verden egentlig er. Og jeg tror at de feile avgjørelser som er tatt er gjort med hensikt.

gudfrid
gudfrid
Abonnent
Svar til  Rabalder
10 år siden

Før du krever et geografisk sted i Israel, JJ, ville bare minne om at IsRaEl er «a state of mind», en sinnstilstand man oppnår når:

Is (Isis = kvinne) forenes med Ra (mann) = Elohim (en guddommelig opplyst tilstand)

Og som Thunder sier, Gud er i hjerte, Gud er kjærlighet :-)

Rabalder
Rabalder
Abonnent
10 år siden

Jeg fikk også lyst til å kommentere hoved symbolet til artikkelen her , Nemlig bildet av selve Titanic. Titanik som da er symbolet på tryggheten som brast. Men også her kan det vere at vi er lurt på en ganske spesiell måte. Nylig kom jeg over en bok på hitrow flyplass i London som heter «Titanic- the ship that never sank» av Robin Gardiner. så fant jeg en video som forteller i korte drag det som boken forteller. den finner du her http://youtu.be/_zxLbkF2t1Y

tralle20
tralle20
Abonnent
10 år siden

Se på ARK 2 kl 20.15 idag om avkristning av Norge.
Hvem er i studio , sikkert flust med landsvikere som forsvarer forfallet de har skapt.
Følg med!!!!!!!!!

tralle20
tralle20
Abonnent
10 år siden

De sviktet krigsseilerene .sikre oljeleveransene.

De sviktet nordsjø dykkerene.
De sviktet psykiatrien og barnevernsbarna.
Vi styres av EU gjennom EØS avtalen som de lurte inn bakveien for å gi bort landet til bilderbergerene.
Jagland og bruntland er godt plasert i FN og EUs tjeneste.
De ga fedsprisen til Obama og sine venner i EU.
De fredsbombet Lybia via FN kameratene godkjent av firerbanden via sms hundrevis av uskyldige lybiere avlivet for å sikre oljetilførselen.
De sier landet er så trygt å godt å bo i , selv følger busslaster med politi dem rundt hver en meter i landet.
Ja ja slik går no dagan.

tralle20
tralle20
Abonnent
10 år siden

De som har barn på kristne friskoler betaler 20 % av skolen forde staten ikke vil betale hele.
Dere kan si å mene hva dere vil , men jeg er glad for å ha hatt frihet til å bruke en kristen friskole påtross av ca 300 000 i skolepenger for mine barn gjennom tidene.

De rødgrønne nekter kristne friskoler å ha en viss økonomisk velvære på skolene , mens de offentlige skoler er full av asbets og muggsopp forde de ikke vil gi penger til vedlikehold av skolene ca 80% av skolene har markante uforsvarlige forhold.

Oxford
Oxford
Anonym
10 år siden

Så et program på NRK nettopp. Riksforsamlingen
-Premiere! Norsk underholdningsserie. Are Kalvø har bestemt seg for å gi Norge ei ny og betre grunnlov. Først og fremst vil Are finne ut kva folk flest vil ha i grunnlova. Og sidan ein aldri kan vere heilt sikker på om folk flest snakkar sant, må også Are gjennomføre ein test for å finne ut kva folk eigentlig vil ha. Til testen får han hjelp av ein professor og Lars Vaular.

Han ser på hva han vil fjerne og legge til i en ny grunnlov. Legg merke til hvordan han på en lett humoristisk måte fjerner frihet og erstatter det med ordet kjendis. Litt vondt å forklare dette da det er lettere å se det selv. Typisk NRK. Propaganda så det hyler etter.
Hvis en ikke gidder å se hele programmet holder det å se de 10 siste minuttene. Her er linken
http://tv.nrk.no/serie/riksforsamlinga/kmte61006109/25-02-2013

Legger også merke til at flere venner av meg sier at de ikke vil være fri. De vil være trygge. Jeg blir bare lei meg.

tralle20
tralle20
Abonnent
10 år siden

Bra Oxford
Synes å spore en misnøye med ARK propagandaen som traff meg også.
Mitt første inntrykk da jeg så inntroduksjonen tidligere ikveld (kall det ARK reklamen for programmet) var dette blir feil.

Å slippe til en humorist som Kalvø er jo å tråkke på nasjonens kall det kulltur.
Vi trenger ikke en slik form for underholdning etter tiår med ARKs harselering med dyptgående verdier.

ARK er et årmebol i mine øyne som kun går på overflaten , santidig som deres profil er å la 16 åringer sette standarden for underholdningen samtidig som de prøver å fenge med barns frittstående rebelskhet med fri sex alkohol og lettsindige påtrykk.
ARK er en skam av en innstitusjon for en nasjon som kun er opptatt av venstresidens sataniske propaganda.

Livets realiteter dreier seg om andre viktige ting som barneoppdragelse skole utdanning og jobb.
Der har Nordkoreanerene bommet fatalt.
Nordkoreanere sier du , ja propagandaen går på et annet plan dog på selvfølgeligheter som ikke er noen selvfølgeligheter.
Sex drugs and Rock and Roll.
En fullstendig antikristelig satanisk bølge der kroppen kjødet blir spilt helt ut.
Det disse komunistene prøver på er å få folk til å tro at det er fremtiden , det fornuftige folk skjønner er feil-.
4 månters venting på rønken , et halvt års venting for å nå en spesialist og 12 månters venting på operasjon.
ELLER: 6 månters venting på en psykiatriplass på innstutisjon som egentlig ikke finnes. ELLEr 50 års venting på en vei eller en ny vei som NordKorianerene har lovt. Eller kanskje konflikter i en sykehuskorridor med en ukes venting på operasjon på et komplisert beinbrudd. eller kanskje det verst tenkelige en mor riktignok innvandrer men et fantastisk menneske i utgangspunktet som roper i fortvilelse hjelp Hjelp HJELP han puster ikke , han dør , i en koridor på A-RUS med en sønn på armen som faktisk dør der og da.
Hva skal vi egentlig med humoristen Kalvø?
Jonas Gørr ble satt til å rydde opp , man rydder ikke opp med å bruke snakketøyet.
Det er vel et problem for N-Kor at de tror det gir tillit.
Nei de (politikerene) har sviktet kapitalt de er snart ferdig da hjelper det ikke med snakketøyet lenger.
Jonas og Jens blir permitert med skam like rundt svingen.
De kan like godt pakke snippesken å håpe på almisser fra fra FN eller EU , hvem F bryr seg om et korupt FN og EU som er på falittens rand pga at de har mistet de egentlige verdiene?
Ideen om å kjøre en humorist i grunnlovsdebatten er rett og slett en skam for landsvikerene på venstresiden beklager Kalvø du burde isteden prøve å føde en Kalv med litt andre verdier enn deg selv.

Et forfeilet syn på livet under påvirkning av lettsindighets og løgnens ånd , de prøver å slå mynt på det som har feilet for lenge siden.
Media ja media dette er også media , De rødgrønne djevlene skyr intet middel for å holde seg ved makten.
Men huff hvilken makt , en makt av løgn , sløvhet , maktbegjær løgn og svikeri.
De er avslørt for tiår siden , men nå vokner massene og reiser seg mot hyklerietts herrer som Jens Jonas Kristin og Liv Signe he he et pust fra himlen med signe men skinnfellen faller til jorden uteninnhold.

Hvem vil følge landsvikerene utfor stupet i djevelens fotspor ? Ikke jeg , heller ikke massene de faller for aldrig å komme til makten mer.
Apressen som eier nesten 80% av media i Norge samt ARK og vlangt på vei TV2 , det er en skam for nasjonen.
HAR DE IKKE VETT Å FORLATE MAKTENS TINDE I SITT MAKTBEGJÆR MÅ VI KASTE DE NED FRA MAKTEN.
Sorry litt for fete bokstaver men ikke mindre sant.
Jeg er drittlei Kolberg og samt de andres forsvar av rødgrønn maktarroganse.
Jeg er drittlei deres flate hånd til virkelige behov i samfunnet , mens de selv går foran i alle tenkelige køer det være seg sykehuskø eller utdeling av styreverv til korupte samfunnstopper i egen krets , til helvete med slike mafiosoer.
Jens kan stappe Sopranos og alle sine andre forbilder langt opp i ræva ogaså Kalvø.

tralle20
tralle20
Abonnent
10 år siden

Korupte politikere er en vederstyggelighet som skaperen av jord og himmel skal ta seg av , dere er gjennomskuet………………….

tralle20
tralle20
Abonnent
10 år siden

Siden abortloven tredde ikraft tidlig på 70 tallet har vi knerta mellom en halv og en mill nordmenn , og Ap roper vi trenger mer arbeidskraft få inn flere innvandrere fra Ulandene.
Litt av et kunststykke disse Apkattene.
Etnisk rensing av egen befolkning.

tralle20
tralle20
Abonnent
10 år siden

Jens kan vel ikke spørre moren sin nå hvorfor mora gikk inn for å fjerne nordmenn?

tralle20
tralle20
Abonnent
10 år siden

Ja ja vi må vel godta maktarroganse?
Hvorfor er Thorbjørn og Gro i utlandet i andre lands tjeneste?

Petter 7år! De er vel maktsyke

tralle20
tralle20
Abonnent
10 år siden

Per? Pappa?

Kan ikke Jens å Jonas flytte snart?

Det går ikke de må ta med seg alle landsvikerene , det blir for dyrt.

tralle20
tralle20
Abonnent
10 år siden

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=10107872

Etter at den utviste mannen nå får sosialstøtte fra Nav, åpner Huitfeldt for å endre hele nødhjelpsbestemmelsen.
Nødhjelpsbestemmelsen gir personer som ikke kan sørge for sitt eget livsopphold krav på økonomisk støtte.

Det er denne bestemmelsen Fylkesmannen i Telemark viser til når de begrunner hvorfor de mener den utviste mannen bør få sosialhjelp.

– Jeg har bedt om å få flere fakta på bordet om denne unntaksbestemmelsen som her er benyttet. Dersom dagens nødhjelpsbestemmelse har slike urimelige utslag vil jeg endre den. Jeg vil være sikker på at den ikke blir misbrukt av personer som har begått kriminelle handlinger og som er utvist fra landet, skriver Huitfeldt

« Forrige artikkel

Sexmagi, tantra og O.T.O

Neste artikkel »

Budskap fra oldebarn og oldefar – Laura og Ike Eisenhower

142
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x