PST må beskytte oss mot tankegodset i regjeringen

10.3K visninger
8 minutter lesetid
117

Den norske regjering og Storting har fått som hobby og dra rundt i verden og drepe andre lands innbyggere, bombe vannforsyninger i Libya, og trygge opiumshandel fra Afghanistan. Hva slags tankegods kan ligge bak dette?

PST-sjef ber om nye terrorlover
http://www.fvn.no/nyheter/innenriks/article926716.ece
(VG kilde)

Nøyaktig som etter 9/11 med Bush’ Patriotic Act og Homeland Security Act og etter Hitlers Reichstag brann med “Enabling Act“; Foren Eder, mot ‘fienden’ (‘terroristene’ – udefinert, dvs. enhver). Alle disse lover var ferdig skrevet, og bare ventet på den rette hendelse som skulle skje før landenes parlamenter underskrev dem…………

Quo bono?

AUF-leder Eskil Pedersen, som stakk fra sine kamerater på Utøya – og med det fikk markere seg sterkt i lederjobben, bruker Utøya for alt det er verdt for å selge sitt budskap om det mulitkulturelle fellesskap som skal splitte det norske fellesskap, splitt og hersk, i sosialismens revolusjonære ånd, som alle andre land og homogene fellesskap i verden skal destabiliseres. All fri tanke er herved forbudt…

AUF-lederen snakket på vegne av Arbeiderpartiet, Aps ungdommer og hele det  norske folk da han under minnestunden forsikret at kampen for demokrati og  åpenhet skal videreføres. – Vi vil for alltid være 22. juli-generasjonen. Det er vi som skal bestemme  hva 22. juli skal bety for ettertiden. Dette er et vendepunkt. En ny start,  begynnelsen på noe stort, varig og viktig, sa AUF-lederen, tydelig preget av  sorg, men med fast stemme.

Statsminister Jens Stoltenberg forsikret AUF-erne om at de ikke er alene. – Vår bevegelse er skulderen dere skal gråte mot, ryggen dere skal få hvile  mot, hånden dere skal få holde i. Ut av sorgen vil det vokse et varmere og  sterkere AUF, tro mot ideene og idealene, sa statsministeren.

http://mobil.ta.no/nyheter/article5685849.ece

Da er jo demokratiet ferdig hvis de skal bestemme alt, eller? Det var jo sikkert beleilig for mange innen Arbeiderpartiets organisasjon at den tidligere AUF-lederen fra Hordaland ble drept på Utøya. Han gikk ikke i takt, men utrolig populær var han. Men var han utro mot ideene og idealene?

vi som skal bestemme hva 22. juli betyr for ettertiden” – så ser vi hvem som har tiltatt seg med vold (terror), mobbing og tvang definisjonsmakten….

Sandberg: «Ap har spilt offer» etter 22. juli
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Sandberg-Ap-har-spilt-offer-etter-22-juli-6704751.html

Sandberg måtte krype til korset og beklage den absolutte sannhet, men han må krype mer.

Heksejakt på terrortanker
http://www.aftenposten.no/meninger/Heksejakt-p-terrortanker-6704662.html

Grenser for åpenhet og debatt
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Grenser-for-penhet-og-debatt-6704297.html

Den politiske debatt er lagt død, spesielt om mindre innvandring. Om mer kan en drøfte så mye en vil. Da vil destabiliseringen av alle land kunne fortsette, neste er Syria og Iran.

Angående destruksjonen av borgerrettigheter og respekten for privatlivets fred i denne periode og tidsepoke vi går inn i. I filmen “Enemy of The State” (1998) sier Brinn (Gene Hackman), ex. NSA;

De gjennomfører de lover DE trenger, som skal beskytte dem selv”.

Om meningstyranniet får lov å spre seg over alt, så ødelegger det hele opinionsdannelsen i demokratiet vårt, som faktisk ødelegger selve demokratiet, hvor hele folket er sosialt indoktrinert til å tale med EN stemme (sosialistisk samhold, enhet, helhet). Bekymringsfullt.

Da vil det orwellske mareritt om en fascistisk støvel som tramper på et menneskeansikt, igjen og igjen og igjen, ha nådd sin kulminasjon. Autokratisk servilitet er oftest livsfarlig.

Stille, det er så stille…………..

Se forholdene i Tyskland i tredveårene, og se paralellene……

PST må få mer penger for å monitore ny-nazismen

Alle som har vært på fotballkamp forspiel vet hvor enkelt det er med massesuggesjon. Få en populær artist til å synge en fin sang, og på hans signal så gjør alle det samme som han, unisont. Dette blir slik på grunn av menneskets medfødte saueflokkmentalitet.

Høyreekstreme på frammarsj

– De høyreekstreme miljøene i Norge er små, men vi må være mer på vakt  overfor dem enn vi har vært til nå, sier Arbeiderpartiets Raymond Johansen.

http://www.aktuell.no/Kartellkonferansen_2011/article5817893.ece

Ja, ser ut som de har kommet helt inn i regjeringen. Om det er venstre- eller høyreekstremisme, nasjonal sosialisme eller internasjonal sosialisme, begge Marxisme, er vel ett fett?

Er det Hitlers nasjonal sosialisme eller Lenins internasjonale sosialisme de bekjenner seg til? Jaja, samme skit begge deler, spør du meg. I valget de serverer mellom pest og kolera, så er det beste å ikke velge noen av dem. Det er mitt velmente råd.


PÅ FINALEFEST MED PAPPA: Her nyter statsminister Jens Stoltenberg musikken på Melodi Grand Prix-finalen sammen med dattera Catharina og kunnskapsminister Kristin Halvorsen. Foto: Privat

Og i Telenor-sjef og Bilderberger Baksaas sin Telenor Arena, Bilderberg konferansen som ble stiftet av nasjonal sosialisten Prince Bernhard av Nederland. Bilderbergere er forøvrig utenom Jens Stoltenberg også Siv Jensen, Erna Solberg, Gro Harlem Bruntland, NATO-sjef Anders Fogh Rasmussen, etc.

En som var tilstede på Telenor Arena på Grand Prix 2010 sier:

“Jeg elsker GP og syntes showet var fantastisk! Men det var bare synd at NWO hadde en del kontroll og påvirkning over showet: alle drev å holdt høyrehånden i lufta som kunne gi assosiasjoner til Tyskland. Tyskland vant, jeg er fan av låten, bare likte ikke at Tyskland vant etter innslaget der alle holdt høyrehånden i luften..”

Jeg forstår ikke hvorfor det er nødvendig å gjøre dette, som kristne, og spesielt enkelte jøder, har et anstrengt forhold til (?).

For øvrig er det jo visse likheter mellom sosialisten og Nobel fredsprisvinner (grunnen til at Carl I Hagen ikke kunne få Nobel-komite plass, de trenger noen som er lette å lede der) Obamas tegn for fremgang og Hitlers tegn for sosialistisk samhold, enhet, helhet .

Kontra-produktivt

Samhold, enhet og helhet kommer i tilfelle ikke fra politisk beslutning, og gjennomføre dem med krig, vold (terror), mobbing og tvang, men ved kulturell ens åndsbasis. Verden kan aldri skapes ens på dette felt, deres verdslige Nye Jerusalem (Jfr. Arbeiderpartiets Håkon Lie; “Vi skulle skape det Nye Jerusalem” – det politiske)(istedenfor det åndelige Nye Jerusalem), som utopiene og de politiske dogmene deres tilsier, men ved å respektere hverandres forskjellighet i de land og kulturer Vårherre plasserte oss, nettopp for at alle skulle få sitt sted som passet best deres individuelle særegenheter, hver på sin måte, alle like verdifull og viktig, et sted hvor alle kan kalle ‘hjem’.

I det åndelige Jerusalem, fysisk manifestert ved at kristne, jøder og muslimer kan leve i fredelig samkvem i det fysiske Jerusalem i Israel.

Ved sin nye menneskeskapte verdensorden, skape sosial dissonans ved migrasjoner for splitt og hersk, har de forlatt G-d’s orden. Dette er den store tabben, for mennesker er ikke istand til å erstatte den naturlige orden, samme hvor mye de skulle de ønske det, eller prøver på det ad politisk vei. Politikken må være i pakt med evigvarende åndelige og sterkt moralske lover, ellers er den bygget på sandgrunn, og da faller den, før eller siden, som alle verdensriker har falt før i historien.

Alle som er i sannhetens, rettferdighetens og kjærlighetens ånd, er av Kristus, om de vet det eller ikke. Forfølgelsene av de som er omskåret på hjertet, G-d’s Folk, jøder etter Jesus sin definisjon, har jo pågått lenge, fra sosialistenes side. Det er profetert at det skal bli slik i Bibelen. G-d beviser sin eksistens gjennom profetienes oppfyllelse. Det beviser også at de kan ingenting annet gjøre enn å selv følge den plan som er lagt for menneskeheten fra før tidenes begynnelse.

«og Herren din Gud skal omskjære ditt hjerte… så du elsker Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel.» – 5. Mos. 30,6.
«For ikke den er jøde som er det i det åpenbare; heller ikke er det omskjærelse som skjer i det åpenbare, på kjøttet; men den som er jøde i det skjulte, han er jøde, og omskjærelsen er hjertets omskjærelse i Ånden, ikke i bokstaven; en sådan har sin ros, ikke av mennesker, men av Gud.» – Rom. 2,28.29
«han i hvem I og blev omskåret med en omskjærelse som ikke er gjort med hender, ved avklædningen av kjødets legeme, ved Kristi omskjærelse,» – Kol 2,11.

Må G-d se i nåde til deres sjeler, i deres strev og higen etter sitt verdensrike hvor målet helliger middelet.

Hvis verden hater dere, husk at den hatet meg først.” – Gallileeren. John 15:18.

Men det er alltid bedre for åndelige mennesker å ha tatt sitt valg hvilket rike en vil tilhøre, hvem sin orden en vil være en del av, og ta konsekvensene av valget, for “hva tjener det et menneske om det vinner hele verden, men tar skade på sin sjel“, det vil si å miste sin sjel for evighetens inkarnasjoner, bli fastlåst i denne planetariske dimensjon kalt Verden, i virkeligheten bare en svært begrenset del av den store vide åndelige verden, med alle sine muligheter; “What U See is What U Get”.

‘Israel’ består av alle de mennesker av jøder, kristne og muslimer og andre som tjener G-d sin sak, mer enn menneskers sak; politiske utopier og dårskaper. Hvor verdensriker søkes opprettet så ser en vanligvis at veien er veldig kort fra intellektuell selektivisering, til å starte internere og/eller eksterminere rent fysisk de som synger i moll, mens flertallet synger i dur. Flertallstyranni er de farligste av alle. Aldri har vel noe flertall og kollektivistiske bevegelser gjennom historien bragt verden videre. Det har stort sett vært enkeltindivider som har gjort.

Our spiritual science must cultivate souls on this earth who will be capable of sensing what the ether bodies of the dead up there will say to us in the future.
These souls will know that in the beyond there are forces to admonish human beings who had to be left on earth. When spirit-conscious souls down here harken to the hidden sounds of the spiritual world, then all bloodshed, all sacrifices and all suffering, past and future, will bear fruit.
I do hope that quite a few souls come together through spiritual science and perceive the voices from the spiritual world that are resounding especially because of this war.

(Christ in Relation to Lucifer and Ahriman. A Lecture by Rudolf Steiner. Linz, May 18, 1915 GA 159)

Liten tue kan velte stort lass. Dette kan synest som David’s kamp mot Goliat, men David av Israels ætt – G-d’s Folks åndelige ætt, hadde en mektig forbundsfelle; mektigere enn all verdens herskere og krigere….. glem det aldri; «Bare kom igjen,» sier Goliat, «så skal jeg drepe deg og gjøre deg til mat for fuglene og villdyrene.» Men David sier: «Du kommer mot meg med sverd og spyd, men jeg kommer mot deg i Jehovas navn. I dag skal Jehova hjelpe meg å vinne over deg, og jeg skal slå deg i hjel.» David’s sten traff Goliat rett i pannebrasken (mentalt), og resten av Filisterne snudde og flyktet, og Israel vant sitt slag over hedningene. Takk og lov. Tvekampen mot de ateistiske ugudelige er beskrevet både i jødenes Torah, de kristnes Bibel, og i islams Koranen.

Alle må velge side folkens, hvilket rike en vil ha, om det skal være av denne verden, eller av ånd. Ingen vei utenom. En får sjelden både i pose og sekk. Ja takk – begge deler, gjelder ikke her.

Mitt Rike er ikke av denne verden“. Gallileeren. Joh. 18:36.

– Et kjærlighetens og fredens Rike, ikke krigens og voldens.

Dette er MITT land også.

Jeg vil gjerne utbe meg en forklaring fra ansvarlige myndigheter på hva slags masse-suggesjon var det som utspilte seg på Telenor Arena under Grand Prix 2010, og hva slags massesuggesjon er det som foregår i Norges land i skrivende stund?

J.Johansen

Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas” .........................
Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013 .........................
"Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel
...........

Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk:
Facebook

http://www.riksavisen.no/
http://www.dissident-net.info

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

117 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Mole
Mole
Abonnent
9 år siden
Russia Today
Russia Today
Abonnent
10 år siden

hvor ble det av SMURFEN sine kommentarer?
Kan NS`redaksjon være snill og ta kontakt med ham og finne ut om han har det bra? Vi må ikke glemme solidaritet.

Mole
Mole
Abonnent
11 år siden

– PST overvåket enkelt- personer bare basert på at de var muslimer

Utvalget skriver i rapporten at PST gjorde en undersøkelse av det de kaller «miljø 2», uten at PST avdekket et voldspotensial, fortsatte de å kartlegge miljøet.
http://www.dagbladet.no/2013/04/24/nyheter/innenriks/pst/islam/26833177/

Falcon
Falcon
Abonnent
11 år siden

Regjeringen vil gi alle norske kvinner ammefri med lønn http://www.adressa.no/nyheter/innenriks/article7210553.ece

Jeg vil kvalifisert gi regjeringa og alle partiledere permanent fri uten lønn inntil videre, med brev og besøksforbud imens innledende etterforskning pågår, videre potensielt på brød og vann eller relatert alt etter resultatene av rettssakene, se dokumentasjon som vedlagt, takk

Anbefalt underholdende internasjonal forestilling ** Cirkus mullah Krekar & co ** entertainment Inc, et utenlandsk tverrpolitisk foretak http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1816&start=1 * British Bankers’ Association Planned and Executed 911 with Reuters for Profit http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1805&start=1 * Orkdal barnevern under sterk kritikk fra kunder, advokatfirma, kommuneadministrasjon og noen ansatte http://www.nyhetsspeilet.no/2011/01/barnevernet-og-en-hyllest-til-en-rettskaffen-politiker/comment-page-11/#comment-90836 * Viktigste nyheter, most important news http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/forum-view.asp?fid=102

“Sponset av ukjent forum ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2010/11/bekjennelser-fra-en-legemiddeldirektor/comment-page-14/#comment-95989 Google { Sør-Trøndelag pleie- og omsorgsforum https://www.google.no/search?q=Sør-Trøndelag+pleie-+og+omsorgsforum }

trackback
11 år siden

[…] ba dem bare ta en titt på bildet øverst i denne artikkelen; ‘PST må beskytte oss mot tankegodset i regjeringen’ (Bilderberg-regjering samme hvilken ‘side’ det er) idet jeg sa meg uenig med Roy Vega […]

trackback
11 år siden

[…] velger seg heller overgriperen Stoltenberg og heiler ham som Landsfader Lenin eller Mao eller Hitler, istedenfor å bry seg om sin neste og medmenneskes gode liv og rettferd, og gir overgriperen masse […]

Tom Rosland
Tom Rosland
Abonnent
11 år siden

Anders B. Werp | 23. januar 2013
Den usynlige invasjonen

Mvh Tom

http://meninger.werp.no/?p=1273

Mole
Mole
Abonnent
11 år siden

Kristin Halvorsen mener det er trygt å sende ettåringen til barnehagen så lenge tilbudet som gis er godt nok.
http://www.tv2.no/nyheter/politisk/halvorsen-trygt-aa-sende-ettaaringer-i-barnehage-3842395.html

Helt i tråd med lucifers trust dette her,
dette her høres vel kjent ut også.

-‘We shall destroy among the (masses) the importance of the family and its educational value.’
(Protocol 10)

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
11 år siden

Psykolog støtter Kristin Halvorsen å forme barna tidligst mulig.

Psykolog og forsker fyrer løs etter at VG-ekspert stemplet barnehagen som skadelig for småbarn: Ingen norsk forskning støtter påstanden, sier Henrik Daae Zachrisson.
http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/-nei-det-er-ikke-skadelig-aa-vaere-i-barnehagen-3842892.html

Henrik Daae har også nevnt dette,

…å starte i barnehagen allerede ved ett års alder gir trolig liten gevinst.

http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=145934&a=4&sok=1

Maarit M. Hanssen
Forfatter
12 år siden

http://no.wikipedia.org/wiki/Marie_Benedicte_Bj%C3%B8rnland
Benedicte Bjørnland er den nye PST-sjefen. Bjørnland er ung, velutdannet og ukjent for de fleste og ambisiøs er hun. Vi får se hva som skjer med PST i hennes kommando. At hun er ( igjen ) en kvinne kan være en negativ sak, flere husker hennes forgjenger Kristiansen, som virket som en forvirret ” hurpe ” i gangene i Nydalen ved PST. Jeg tror at Bjørndalen ble oppnevnt som hastevedtak. Justisminister Grete Faremo kunne jo ikke fordra situasjonen hvor PST manglet en sjef nå når Anders Behring Breivik skal få sin psykiatrisk vurdering og dom bare om noen få uker. En ting er sikker, Benedicte Bjørnland gjør alt hun kan for at ABB ikke blir mordet i nærmeste fremtid, eller…

trackback
12 år siden

[…] Ja […]

trackback
12 år siden

[…] og Høyre. Ekkelt ja, og det fremhever sterkt og beviser hvordan den massesuggesjon som utspant på Telenor Arena i 2010 kan utspille seg, viljeløse vesener, de er bare mentalt styrte roboter, dårlige kopier i hele systemet, og […]

trackback
12 år siden

[…] PST må beskytte oss mot tankegodset i regjeringen http://www.nyhetsspeilet.no/2011/11/pst-ma-beskytte-oss-mot-tankegodset-i-regjeringen/ […]

trackback
12 år siden

[…] played out at Telenor Arena Melodi Grand Prix 2010, in Oslo, an explanation I was requesting in this article. Are we really having a democracy, as long as citizens can not get any answers to their concerns […]

trackback
12 år siden

[…] massesuggesjon som utspant seg på Telenor Arena Melodi Grand Prix 2010, forklaring jeg utba meg i denne artikkel. Har vi egentlig et demokrati, så lenge borgerne ikke kan få svar på sine spørsmål til […]

trackback
12 år siden

[…] massesuggesjon som utspant seg på Telenor Arena Melodi Grand Prix 2010, forklaring jeg utba meg i denne artikkel. Har vi egentlig et demokrati, så lenge borgerne ikke kan få svar på sine spørsmål til […]

Mole
Mole
Abonnent
12 år siden
2Q11
2Q11
Abonnent
Svar til  Mole
12 år siden

En måte å kutte kostnader på, der du kan bidra:
http://img22.imagehaven.net/img.php?id=TIKE1AQODS_tipsut_C3_B8y.jpg
-har du noen som bor ekstremt langt til høyre for deg så send et tips da vel..
https://tips.kripos.no/cmssite.asp?c=1&h=32&menu=5

Mole
Mole
Abonnent
12 år siden

Mann i 20-åra pågrepet for trusselvideoen
http://www.dagbladet.no/2012/01/20/nyheter/trussel/innenriks/19871527/

Pussig at de pågriper han dagen etter en av gjerningspersonen ble “avslørt” på Debatten på nrk igår kveld.

trackback
12 år siden

[…] ref. Joh. Åp. 2.9 & 3.9). Den har falt for aspirasjonene for det verdslige verdensrike, Keiser-riket etter Fører-prinsippet, og ikke et åndelige rike etter Jesus sin standard. «Vi skulle skape Det Nye […]

Mole
Mole
Abonnent
12 år siden

Fastlegen din kan nå få en forskriftsfestet plikt til å bryte inn i privatlivet ditt på oppdrag fra myndighetene.

Før du aner det, og uten at du ønsker det, kan du nå bli identifisert som potensiell pasient.
I så fall vil Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) ikke bare gi fastlegen din rett til, men plikt til å invitere seg inn på soverommet ditt,
løfte på dynen og lete etter lyter som kan behandles eller plager som kan forebygges.
http://www.aftenposten.no/meninger/Overformynderiet-6730769.html

Det var noen som kalte norge den siste sovjetstat en gang.

Mole
Mole
Abonnent
12 år siden
« Forrige artikkel

Per-Aslak Ertresvåg fyller 80 år

Neste artikkel »

Bilderberger Siv Jensen tar Nyhetsspeilet i forsvar

117
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x