PST må beskytte oss mot tankegodset i regjeringen

10.3K visninger
8 minutter lesetid
117

Den norske regjering og Storting har fått som hobby og dra rundt i verden og drepe andre lands innbyggere, bombe vannforsyninger i Libya, og trygge opiumshandel fra Afghanistan. Hva slags tankegods kan ligge bak dette?

PST-sjef ber om nye terrorlover
http://www.fvn.no/nyheter/innenriks/article926716.ece
(VG kilde)

Nøyaktig som etter 9/11 med Bush’ Patriotic Act og Homeland Security Act og etter Hitlers Reichstag brann med «Enabling Act«; Foren Eder, mot ‘fienden’ (‘terroristene’ – udefinert, dvs. enhver). Alle disse lover var ferdig skrevet, og bare ventet på den rette hendelse som skulle skje før landenes parlamenter underskrev dem…………

Quo bono?

AUF-leder Eskil Pedersen, som stakk fra sine kamerater på Utøya – og med det fikk markere seg sterkt i lederjobben, bruker Utøya for alt det er verdt for å selge sitt budskap om det mulitkulturelle fellesskap som skal splitte det norske fellesskap, splitt og hersk, i sosialismens revolusjonære ånd, som alle andre land og homogene fellesskap i verden skal destabiliseres. All fri tanke er herved forbudt…

AUF-lederen snakket på vegne av Arbeiderpartiet, Aps ungdommer og hele det  norske folk da han under minnestunden forsikret at kampen for demokrati og  åpenhet skal videreføres. – Vi vil for alltid være 22. juli-generasjonen. Det er vi som skal bestemme  hva 22. juli skal bety for ettertiden. Dette er et vendepunkt. En ny start,  begynnelsen på noe stort, varig og viktig, sa AUF-lederen, tydelig preget av  sorg, men med fast stemme.

Statsminister Jens Stoltenberg forsikret AUF-erne om at de ikke er alene. – Vår bevegelse er skulderen dere skal gråte mot, ryggen dere skal få hvile  mot, hånden dere skal få holde i. Ut av sorgen vil det vokse et varmere og  sterkere AUF, tro mot ideene og idealene, sa statsministeren.

http://mobil.ta.no/nyheter/article5685849.ece

Da er jo demokratiet ferdig hvis de skal bestemme alt, eller? Det var jo sikkert beleilig for mange innen Arbeiderpartiets organisasjon at den tidligere AUF-lederen fra Hordaland ble drept på Utøya. Han gikk ikke i takt, men utrolig populær var han. Men var han utro mot ideene og idealene?

«vi som skal bestemme hva 22. juli betyr for ettertiden» – så ser vi hvem som har tiltatt seg med vold (terror), mobbing og tvang definisjonsmakten….

Sandberg: «Ap har spilt offer» etter 22. juli
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Sandberg-Ap-har-spilt-offer-etter-22-juli-6704751.html

Sandberg måtte krype til korset og beklage den absolutte sannhet, men han må krype mer.

Heksejakt på terrortanker
http://www.aftenposten.no/meninger/Heksejakt-p-terrortanker-6704662.html

Grenser for åpenhet og debatt
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Grenser-for-penhet-og-debatt-6704297.html

Den politiske debatt er lagt død, spesielt om mindre innvandring. Om mer kan en drøfte så mye en vil. Da vil destabiliseringen av alle land kunne fortsette, neste er Syria og Iran.

Angående destruksjonen av borgerrettigheter og respekten for privatlivets fred i denne periode og tidsepoke vi går inn i. I filmen “Enemy of The State” (1998) sier Brinn (Gene Hackman), ex. NSA;

De gjennomfører de lover DE trenger, som skal beskytte dem selv”.

Om meningstyranniet får lov å spre seg over alt, så ødelegger det hele opinionsdannelsen i demokratiet vårt, som faktisk ødelegger selve demokratiet, hvor hele folket er sosialt indoktrinert til å tale med EN stemme (sosialistisk samhold, enhet, helhet). Bekymringsfullt.

Da vil det orwellske mareritt om en fascistisk støvel som tramper på et menneskeansikt, igjen og igjen og igjen, ha nådd sin kulminasjon. Autokratisk servilitet er oftest livsfarlig.

Stille, det er så stille…………..

Se forholdene i Tyskland i tredveårene, og se paralellene……

PST må få mer penger for å monitore ny-nazismen

Alle som har vært på fotballkamp forspiel vet hvor enkelt det er med massesuggesjon. Få en populær artist til å synge en fin sang, og på hans signal så gjør alle det samme som han, unisont. Dette blir slik på grunn av menneskets medfødte saueflokkmentalitet.

Høyreekstreme på frammarsj

– De høyreekstreme miljøene i Norge er små, men vi må være mer på vakt  overfor dem enn vi har vært til nå, sier Arbeiderpartiets Raymond Johansen.

http://www.aktuell.no/Kartellkonferansen_2011/article5817893.ece

Ja, ser ut som de har kommet helt inn i regjeringen. Om det er venstre- eller høyreekstremisme, nasjonal sosialisme eller internasjonal sosialisme, begge Marxisme, er vel ett fett?

Er det Hitlers nasjonal sosialisme eller Lenins internasjonale sosialisme de bekjenner seg til? Jaja, samme skit begge deler, spør du meg. I valget de serverer mellom pest og kolera, så er det beste å ikke velge noen av dem. Det er mitt velmente råd.


PÅ FINALEFEST MED PAPPA: Her nyter statsminister Jens Stoltenberg musikken på Melodi Grand Prix-finalen sammen med dattera Catharina og kunnskapsminister Kristin Halvorsen. Foto: Privat

Og i Telenor-sjef og Bilderberger Baksaas sin Telenor Arena, Bilderberg konferansen som ble stiftet av nasjonal sosialisten Prince Bernhard av Nederland. Bilderbergere er forøvrig utenom Jens Stoltenberg også Siv Jensen, Erna Solberg, Gro Harlem Bruntland, NATO-sjef Anders Fogh Rasmussen, etc.

En som var tilstede på Telenor Arena på Grand Prix 2010 sier:

«Jeg elsker GP og syntes showet var fantastisk! Men det var bare synd at NWO hadde en del kontroll og påvirkning over showet: alle drev å holdt høyrehånden i lufta som kunne gi assosiasjoner til Tyskland. Tyskland vant, jeg er fan av låten, bare likte ikke at Tyskland vant etter innslaget der alle holdt høyrehånden i luften..»

Jeg forstår ikke hvorfor det er nødvendig å gjøre dette, som kristne, og spesielt enkelte jøder, har et anstrengt forhold til (?).

For øvrig er det jo visse likheter mellom sosialisten og Nobel fredsprisvinner (grunnen til at Carl I Hagen ikke kunne få Nobel-komite plass, de trenger noen som er lette å lede der) Obamas tegn for fremgang og Hitlers tegn for sosialistisk samhold, enhet, helhet .

Kontra-produktivt

Samhold, enhet og helhet kommer i tilfelle ikke fra politisk beslutning, og gjennomføre dem med krig, vold (terror), mobbing og tvang, men ved kulturell ens åndsbasis. Verden kan aldri skapes ens på dette felt, deres verdslige Nye Jerusalem (Jfr. Arbeiderpartiets Håkon Lie; «Vi skulle skape det Nye Jerusalem» – det politiske)(istedenfor det åndelige Nye Jerusalem), som utopiene og de politiske dogmene deres tilsier, men ved å respektere hverandres forskjellighet i de land og kulturer Vårherre plasserte oss, nettopp for at alle skulle få sitt sted som passet best deres individuelle særegenheter, hver på sin måte, alle like verdifull og viktig, et sted hvor alle kan kalle ‘hjem’.

I det åndelige Jerusalem, fysisk manifestert ved at kristne, jøder og muslimer kan leve i fredelig samkvem i det fysiske Jerusalem i Israel.

Ved sin nye menneskeskapte verdensorden, skape sosial dissonans ved migrasjoner for splitt og hersk, har de forlatt G-d’s orden. Dette er den store tabben, for mennesker er ikke istand til å erstatte den naturlige orden, samme hvor mye de skulle de ønske det, eller prøver på det ad politisk vei. Politikken må være i pakt med evigvarende åndelige og sterkt moralske lover, ellers er den bygget på sandgrunn, og da faller den, før eller siden, som alle verdensriker har falt før i historien.

Alle som er i sannhetens, rettferdighetens og kjærlighetens ånd, er av Kristus, om de vet det eller ikke. Forfølgelsene av de som er omskåret på hjertet, G-d’s Folk, jøder etter Jesus sin definisjon, har jo pågått lenge, fra sosialistenes side. Det er profetert at det skal bli slik i Bibelen. G-d beviser sin eksistens gjennom profetienes oppfyllelse. Det beviser også at de kan ingenting annet gjøre enn å selv følge den plan som er lagt for menneskeheten fra før tidenes begynnelse.

«og Herren din Gud skal omskjære ditt hjerte… så du elsker Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel.» – 5. Mos. 30,6.
«For ikke den er jøde som er det i det åpenbare; heller ikke er det omskjærelse som skjer i det åpenbare, på kjøttet; men den som er jøde i det skjulte, han er jøde, og omskjærelsen er hjertets omskjærelse i Ånden, ikke i bokstaven; en sådan har sin ros, ikke av mennesker, men av Gud.» – Rom. 2,28.29
«han i hvem I og blev omskåret med en omskjærelse som ikke er gjort med hender, ved avklædningen av kjødets legeme, ved Kristi omskjærelse,» – Kol 2,11.

Må G-d se i nåde til deres sjeler, i deres strev og higen etter sitt verdensrike hvor målet helliger middelet.

Hvis verden hater dere, husk at den hatet meg først.” – Gallileeren. John 15:18.

Men det er alltid bedre for åndelige mennesker å ha tatt sitt valg hvilket rike en vil tilhøre, hvem sin orden en vil være en del av, og ta konsekvensene av valget, for «hva tjener det et menneske om det vinner hele verden, men tar skade på sin sjel«, det vil si å miste sin sjel for evighetens inkarnasjoner, bli fastlåst i denne planetariske dimensjon kalt Verden, i virkeligheten bare en svært begrenset del av den store vide åndelige verden, med alle sine muligheter; «What U See is What U Get».

‘Israel’ består av alle de mennesker av jøder, kristne og muslimer og andre som tjener G-d sin sak, mer enn menneskers sak; politiske utopier og dårskaper. Hvor verdensriker søkes opprettet så ser en vanligvis at veien er veldig kort fra intellektuell selektivisering, til å starte internere og/eller eksterminere rent fysisk de som synger i moll, mens flertallet synger i dur. Flertallstyranni er de farligste av alle. Aldri har vel noe flertall og kollektivistiske bevegelser gjennom historien bragt verden videre. Det har stort sett vært enkeltindivider som har gjort.

Our spiritual science must cultivate souls on this earth who will be capable of sensing what the ether bodies of the dead up there will say to us in the future.
These souls will know that in the beyond there are forces to admonish human beings who had to be left on earth. When spirit-conscious souls down here harken to the hidden sounds of the spiritual world, then all bloodshed, all sacrifices and all suffering, past and future, will bear fruit.
I do hope that quite a few souls come together through spiritual science and perceive the voices from the spiritual world that are resounding especially because of this war.

(Christ in Relation to Lucifer and Ahriman. A Lecture by Rudolf Steiner. Linz, May 18, 1915 GA 159)

Liten tue kan velte stort lass. Dette kan synest som David’s kamp mot Goliat, men David av Israels ætt – G-d’s Folks åndelige ætt, hadde en mektig forbundsfelle; mektigere enn all verdens herskere og krigere….. glem det aldri; «Bare kom igjen,» sier Goliat, «så skal jeg drepe deg og gjøre deg til mat for fuglene og villdyrene.» Men David sier: «Du kommer mot meg med sverd og spyd, men jeg kommer mot deg i Jehovas navn. I dag skal Jehova hjelpe meg å vinne over deg, og jeg skal slå deg i hjel.» David’s sten traff Goliat rett i pannebrasken (mentalt), og resten av Filisterne snudde og flyktet, og Israel vant sitt slag over hedningene. Takk og lov. Tvekampen mot de ateistiske ugudelige er beskrevet både i jødenes Torah, de kristnes Bibel, og i islams Koranen.

Alle må velge side folkens, hvilket rike en vil ha, om det skal være av denne verden, eller av ånd. Ingen vei utenom. En får sjelden både i pose og sekk. Ja takk – begge deler, gjelder ikke her.

«Mitt Rike er ikke av denne verden«. Gallileeren. Joh. 18:36.

– Et kjærlighetens og fredens Rike, ikke krigens og voldens.

Dette er MITT land også.

Jeg vil gjerne utbe meg en forklaring fra ansvarlige myndigheter på hva slags masse-suggesjon var det som utspilte seg på Telenor Arena under Grand Prix 2010, og hva slags massesuggesjon er det som foregår i Norges land i skrivende stund?

J.Johansen

Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas” .........................
Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013 .........................
"Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel
...........

Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk:
Facebook

http://www.riksavisen.no/
http://www.dissident-net.info

Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

117 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
rekeer
rekeer
Abonnent
11 år siden

Hei. Nå som vi er i ende tiden. Noe vi alle merker ser og føler på oss. Har mange kompiser og venninner som sitter fast, er redde, Blitt suicidal, traumer, angst etc. Og det værste har såvidt begynnt. :’( Gjør meg veldig trist.. Så om det er flere av mine brødre og søstre som trenger en sterk hånd. Look no further! Vi har “Mind-Tech- “Musikk” Du vil bli forbløffet over hvor godt det hjelper. Ment med gode hensikter. Hjelpe brødre og søstre. Vi må stå sammen! Got love for yall! <3 Jeg dør for dere! BOKSTAVELIG talt! <3
SUTTER KAIN IS A PRO-mindTECH! PEACE n LOVE! Taler på vegne av alle mine brødre og søstre. LOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOVEE!!!!!!!!!! HEAR US!

1.

2. http://www.youtube.com/watch?v=UaJoIulvnec – L.O.V.E. – (Life's Obsessive Violent Emotions)

3.

4.

– Attention is important watching this.

5. http://www.youtube.com/watch?v=Tbrxa0EJ_Gs GET BACK IN IT! <3 DETTE ER HVA FOLKET TALER! Jeg dør for dere BOKSTAVELIG talt! <3 :')

6.

TIDEN ER INNE! VÅKNE OPP NÅ!

Solskinn
Solskinn
Abonnent
11 år siden

«For et land å ha en god forfatter … er som å ha en annen regjering. Det er hvorfor ikke noe regime har noensinne vært glad i store forfattere, bare de små».

«For a country to have a great writer … is like having another government. That’s why no régime has ever loved great writers, only minor ones».

Aleksandr Solzhenitsyn. The First Circle (1968).

Falcon
Falcon
Abonnent
11 år siden

Forfallet og ondskapens eksistens kan beskrives kompekst eller enkelt. Her er en enkel beskrivelse.
*
De ti bud

1 Du skal ikke ha andre guder enn meg.
2 Du skal ikke misbruke Guds navn.
3 Du skal holde hviledagen hellig.
4 Du skal hedre din far og din mor.
5 Du skal ikke slå i hjel.
6 Du skal ikke bryte ekteskapet.
7 Du skal ikke stjele.
8 Du skal ikke tale usant om din neste.
9 Du skal ikke begjære din nestes eiendom.
10 Du skal ikke begjære din nestes ektefelle, eller hans arbeidsfolk eller andre som hører til hos din neste.

Dette er regler vi fostres opp med gjennom vårt utdanningssystem, stort sett likt uavhengig av religion og humanetisk syn, så det er offisielt intensjonen at reglene skal gjelde.

Legg spesielt merke til bud 5: «Du skal ikke slå i hjel.»

Norge som statsmakt deltar i krig, bl.a. i Libya, og våre myndigheter nevner ikke med et ord at det forårsaker mord, at man ‘slår ihjel’. Det hjelper lite å ytre edle målsettinger for deltakelsen, for det er alltid handlingen som viser hva som er sannheten.

Det moralske forfallet er således en realitet, myndigheter tier om dette, og de fleste av befolkninga ser ut til å gjøre det samme, kanskje mest fordi enkeltindividets makt er realisert og utvannet gjennom et folkestyre, gjennom en stemmeseddel. Myndighetene fører imidlertid en agenda som styres av både folket og andre organisasjoner, bl.a. frimureri og andre fortiede organisasjoner, som regel fortiede fordi deres agenda impliserer uetiske og kriminelle handlinger.

purka jul
Abonnent
Svar til  Falcon
11 år siden

Svar til Falcon:
§4 Kongen skal stedse bekjende sig til den evangelisk-lutherske Religion, haandhæve og beskytte denne.
Her foregår det allerede et brudd på 1. bud, ved at Norge tillater oppføring av moskeer, buddatempler og andre hus for fremmede guder.
Bud nr 5 blir spesielt brutt, ved alle barnedrap som blir utført på verdens tryggeste sted, nemlig i Mors varme, beskyttende mage ! En skoleklasse drepes HVER DAG, dette har nå blitt 50000 barn etter at abortloven er innført .
Gud har lovd oss forbannelser etter dette i sitt ord.

Michelle
Skribent
11 år siden

Takk for at du refererer til noe jeg skrev JJ ;)

Jeg ble selv litt revet med på den tyske sangen, nå synes jeg ikke den er noe spesielt fin låt engang. Og hånden under pauseinnslaget, jeg ble veldig brydd, jeg prøvde faktisk også å sprike fingrene (som kunnskapsministeren på bildet over) og holde del litt avslappet (som datteren til statsministeren).
Jeg ble overasket over at ingen andre reagerte.

Men ville jo samtidig ikke være for negativ på en konsert som er meningen skal lage glede.

Slike samlinger kan få det til å virke som
alle er helt enige, alt er riktig, alt er bra.

De er åpenlyst at vi lever i matrix.
Noen spør hvor de utenomjordiske er;
de har alltid vært her, they are so much in control.
Vi blir gjort til deltakere, fans eller hjelpesløse tilskuere.
Vi er alle innunder massehypnotiseringen.
Dyr gjør stort sett ikke onde gjerninger,
noen shimpanser slapper av med supermat i jungelen,
men mange dyr gjennomgår lidelser i virkelighetsbildet.

Det og den vi kan prøve å ha kontroll av iallefall,
er våre egne tanker, ord og gjerninger.
La oss fylle oss med Lys & Kjærlighet,
fra et indre sted, som kan stråle ut,
for å skape noe nytt og vakkert, for Alle ♡

Lars Rønbeck
Abonnent
11 år siden

Takk Jarle for denne artikkelen.

Det hviskes imidlertid i krokene om at det nok ikke er så lenge til Jens og Jonas påføres håndjern for dette gjennomførte landssviket sitt.
Men der er flere.

Og dette skjer ute hos folket nå som en naturlig reaksjon på de alvorlig avsløringer også Norulv Øvrebotten legger for dagen.

Normalt ville det vært Øvrebotten som hadde blitt påført håndjern og knebel for sine ytringer, men det skjer ikke – hvorfor?
Ganske enkelt fordi sterke motkrefter er i sving og gjør det vanskelig for statsmafiaen å operere så fritt i terrenget som de hittil har gjort.

Ta del i hva Øvrebotten skriver og hold det opp mot denne sensasjonelle artikkelen til Jarle Johansen. Det er ikke tvil om at Trollet har begynt å slå sprekker.

Norulv Øvrebotten om det skjulte KGB og STASI nettverket

Så har det i tillegg dukket opp ennå en Gigantisk avsløring fra jurist Herman Berge i Luxembourg.

Falske dommere og ugyldige rettsavgjørelser i «rettsstaten» Norge

Hvor ble det av dette «verdens beste land å bo i»?
Det var dessverre bare en illusjon som ble tredd ned over hodene våre av et samstemt og lydig media og pressekorps.

Verdens beste land å bo i må nok folket selv sørge å realisere.
For i skrivende stund er vi underlagt en Marxist Kommunistisk statsstyrelse.

Ursus
Ursus
Abonnent
Svar til  Lars Rønbeck
11 år siden

Her er direkte link til aktuelle sak fra Herman Berges Rettsnorge:
http://www.rettsnorge.no/artikler/2011/November/241111_Domstolenes%20uavhengighet_Dommerforsikringer.htm
Berge dokumenterer gjentatte ganger at stortinget og norges regjering gir blaffen i norsk lov. Kan vel godt kalles en gigantisk avsløring. Men hvordan kan en slik praksis opprettholdes?

kjemisk
kjemisk
Abonnent
Svar til  Lars Rønbeck
11 år siden

Realdemokratiet
øvrebotn slipper unna på grunn av at han ikke avslører pyramidetoppen; sionister på toppen. Han er muligens en muldvarp selv, satt inn av sionister for å sverte de styrende, selv om jeg også har lite til overs for dem. Han er beskyttet av de skjulte og mørke krefter!
Ifølge protokollene skal det foregå en skitten bakvaskelse og nedrakking på de styrende, dette for å skape en indre friksjon som etter en stund skal ende opp i opprør mot de som styrer. men da tar en ikke de virkelige skurkene. For de er skjult og det også de som styrer over våre folkevalgte.
Øvrebotn forteller bare deler av sannheten, men også ispedd mye løgn! Husk det når nihilistene slippes løs!!
Han er direkte farlig for landet og den vestlige sivilisasjon!
Øvrebotn er nok den siste som ryker, og han skjuler bevisst sionismens herredømme ved å vri skytset mot russerne!

Sigr Huginsson
Forfatter
Svar til  kjemisk
11 år siden

Jeg er i grunn enig i mye av det du skriver her. Det øvrebotn skriver om link mellom AP og sovjet/russland stemmer nok, men samtidig har jeg funnet en del løyn i det han skriver.

En annen ting man kan spørre seg om er hvorfor han ikke nevner at frp er USA og Israels nærmeste alliert i Norge. Han skriver også om terrorangrepet, men nevner overhodet ikke at ABB var kristensionist og var ofte i USA. I avsnittet «Terror er ikke noe nytt i Skandinavia», henviser han til drapet på Oluf Palme, men nevner overhodet ikke likvideringen av en kelner på Lillehammer utført av Mossad. Jeg stoler iallefall ikke på Øvrebotn.

Den som tror andre verdenskrig er over må tro om igjen. Vi ser jo fremdeles at stormaktene Russland og USA/Israel slåss om verdensmakt med hver sin ideologi (marxisme og zionisme). Vi ser jo hvordan USA og NATO angriper land i midtøsten som er Russer-vennlige, og setter inn USA/Israel-lojale ledere.

kjemisk
kjemisk
Abonnent
Svar til  Sigr Huginsson
11 år siden

Sigr
Enig i det! har ikke så mye kunnskap om hva han unnlater å skrive. Men har lest ikke så rent lite av det han skriver.
Hvor i alle dager kan en avsatt journalist/redaktør ha så enorm kunnskap om det han behandler? Det ville ta flere år for et vanlig menneske å finne fram til det han skriver bare på en uke!
Han må ha eksterne klider som mater han med hva han skal skrive, for det han skriver om krever et omfattende og nitid arbeide – i hverfall hvis en skal være kildekritisk, som både er sunt og godt når en skiver om så alvorlige og ømfintlige emner som han har kastet seg uti. Og en forenværende redaktør bør kunne sortere, det er ihvertfall et minimumskrav og det kan ikke han når en ser hvor mye kunnskap denne øser av bare på en dag!

Solskinn
Solskinn
Abonnent
Svar til  kjemisk
11 år siden

Rart at Norulv Øvrebotten aldri snakker om Bilderbergere,
ingen russere i Bilderberger
ikke om sionister i amerikansk regjering,
Project for new American Century PNAC,
de er ikke russisk, de er ofte israelere med USA dobbelt statsborgerskap,
i NATO er ikke russland.

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Lars Rønbeck
11 år siden

Kan være mye annerledes enn Norulv Øvrebotten skriver om dobbestaten Norge, og Russland, det blir for enkelt, litt oppsiktsvekkende at Norulv ikke tar slikt i betrakning, han er visstnok mer oppegående enn de lfeste hva gjelder enkelte forhold. Bl.a. etterretning i USA , Russland samt fler land opererer tildels separat nede i maktpyramiden, for å skape en illusjon av kald krig, hegelian dialectic overalt hvor det gir utbytte, men lenger opp kan bl.a. eksempelvis Mossad være overbygg for alle, nwo ville vært vanskelig uten, og historisk hadde finansinsinstitusjonene for krigene et felles overbygg for alle stridende land, de finansierte alle sider., maktfordelingen har neppe forandret seg vesentlig fra den gang, har trolig blitt sementert ytterligere. Jeg mener toppsjiktet i maktpyramiden er en samlet entitet, men som vi kanskje kan se gjennom medietåka, ikke alle er kommet fullstendig under felles nwo-paraply enda. De kriger vi kjenner var bl.a. for å samle under felles nwo-paraply, ingen tvil om det.

En digresjon, jeg ser radaranlegget på Gråkallen i Trondheim, som er nødvendig nede i maktpyramiden, men bare en illusjon om sikkerhet i øvre sjikt av pyramiden. Illusjonen av konkurranse og kald krig fører til overføring av enorme summer penger fra folk flest til nevnte finanseliter, bl.a. ifm det militære kompleks som må sies å være pill råttent totalt sett, noen har vært og er smartere og mer kyniske enn alle andre

Solskinn
Solskinn
Abonnent
11 år siden

Heksejakt på terrortanker. Det er meningsløst å skulle kriminalisere selve tanken om å begå en fremtidig terrorhandling.

Kommentar 1

Jeg vil bygge et alter i stua mi. Der vil jeg knele og be til arbeiderpartiet hver dag! Jens ÅHHH Jens, Jens, Jens Åhhhh.. Jens du er den største, du er den fullkomne, du er min GUUUD skal runge ut over nabolaget når jeg ber til arbeiderpartiet. Jeg vil be om syndsforlatelse for de ganger jeg har tvilt på Jens sine ord. Kjære Jens i det himmelske arbeiderparti. Tilgi meg for jeg har syndet, jeg har ikke stemt arbeiderpartiet ved to valg.
Jeg kneler og synger arbeiderpartiets valgkampsanger og siterer med skjelvende lepper arbeiderpartiets partiprogram siden 1920. Det skal henge ett banner ved alteret der det står «Arbeid mine undersotter, arbeid for arbeiderpartiet mine kjære små barn, arbeid for vår elskede leder Jens, alle dere små undersotter der ute på arbeiderpartiets marker.
Be for Jens og hedre ham når du spiser din rasjon poteter og turnips du min lille undersott. Sammen skal vi masjere og Jens skal lede oss til lykken.
Vi priser og tilber arbeiderpartiet, Halleluja. Vi priser den store helgen Jonas Gahr Støre, Halleluja. Vi priser deg Valla, for du er den store. Valla, Valla, Valla skal runge utover den himmelske fredsarbeiderplass i Oslo.

Kommentar 2

Hvis dette er en direkte konsekvens av «mer demokrati og mer åpenhet», så ønsker jeg verken demokrati eller åpenhet.

Etter 22. juli er Norge på god vei til å utvikle seg til den fullkomne etterfølgeren til DDR. Vi har et PST som tilsynelatende er uten kontroll, og klar for å overvåke og slå hardt ned på «feiltanker». Dette kan bli en heksejakt av uanste dimensjoner.

Det sittende regime krever en eksklusiv rett til å bestemme hva som er korrekte uttalelser. Alt annet enn det korrekte blir koblet opp mot gjerningsmannen fra 22. juli. Regimet prøver også å identifisere politiske motstandere med gjerningsmannen. Skulle offerrollen partiet har benyttet bli kritisert, blir det møtt med en massiv tåreflom. Ikke noen dialog her, nei!

Nei, gi meg noe annet enn «mer demokrati og mer åpenhet».

http://www.aftenposten.no/meninger/Heksejakt-p-terrortanker-6704662.html

MAJA
Abonnent
11 år siden

Takk for en meget fin artikkel .
Flere og flere skjønner hvilken falskhet som utspiller seg i det politiske Norge , men fremdeles er det noe som klynger seg til tanken om at vi lever i ett demokrati.
Aftenposten har totalt lukket sitt debattforum , fordi ingenting skal diskuteres mere, i en sann redsel for at sannheten skal komme frem.
i ca. 40 år har Norge vœrt styrt av Europa-bevegelsen der medlemmene kommer fra de øvrige 7 partiene på Stortinget , ca. 140 av 169 representanter er globalister og vil ha oss inn i EU , og vi betaler 16 milliarder pr. år til EU grunnet EØS-avtalen som ble undertegnet ulovlig , noe Synnøve Fjellbakk Taftø visste og av den grunn har hun også opplevet 16 år i helvete som yvangsinnlagt og tvangsmedisnert på psykiatrisk sykehus, Utenriksminister Støre ansatte sin mangeårige venn Morten Wetland til stilling i FN som ambassadør.. Denne Wetland har vært sentral figur i å få innført EØS avtalen sammen med Støre i 1986-92.. Han var også direktør i Statskraft med spesialoppgaver mot EU. Her ser dere fluelimet i Europa-bevegelsen i full enighet samkjørt og glattbarbert imot Norges Grunnlov.
Morten Wetlands siste kraftanstrengelser var ved Statsministerens kontor som sekretær.
«Les mer»:http://bmonline.no/html/wetland.html
I Norge drives barnehandelen for fullt og ingen politiker eller myndighet foretar seg noe .
Common surpose i England aler opp barnevernere og korrupte dommere til å drive sin bedrift .
I Norge drives det rovdrift på familiene og omsider begynner de fleste å forstå at detet har ingenting med omsorgssvikt å gjøre, men masse penger og skyggelegging av hva som skjer.
Hor hva Brian Gerrish forteller»om»:http://www.youtube.com/watch?v=VlVepAVBmd8

MAJA
Abonnent
11 år siden

Flott kommentar av Solskinn , Brian Gerrish skriver en del om at gjennom EU kommer Hitlers gamle drøm til «virkelighet»:http://www.youtube.com/watch?v=HcGXkLqEkik

Killuminati
Killuminati
Abonnent
11 år siden

Veldig bra artikkel!

Alle bør se denne videoen, den varer ikke lenger enn 6 min.
Du kommer ikke til å angre;)!
«Psychopaths rule the world?»:

Myndighetene må ha hatt en finger i 22 Juli angrepet. Ikke nødvendigvis alle sammen. Det holder med de mektige bilderbergerne i vårt land, og deres allierte i frimurerlosjer rundt om i landet. Det finnes jo frimurere fra alle yrkesgrupper nesten. Rundt 250 politimenn(hvis ikke flere), er jo frimurere.

Tror ihvertfall ikke at Breivik handlet alene. Det var til å med vitner på Utøya som sa de hadde sett en annen mann.
«Everyone knows that policy doesn’t shift unless Americans die»-Ukjent
Dette sitatet gjelder tydeligvis også her i Norge.

«The bigger the lie, the more they believe!» – Bunk(The Wire)

Peace and Love,
Hilsen Killuminati

kjemisk
kjemisk
Abonnent
11 år siden

Hva angår Eskild pedersen, kan det være greit å kikke på denne: http://www.verdidebatt.no/debatt/chat/subcat11/thread210877/next=0
der han driver homsepropaganda, og håner grunnloven indirekte i en dårlig kamuflert AP-stil, nesten like dårlig som Karita bakimellom orhimen, og det skulle ikke fortelle så rent lite om hva slags materiale han er laget av!!

I tillegg har han så liten kunnskap om hva som skjer innen homsepolitikken til AP at han må drage Monsen frem, en filosof som overhodet ikke har noen politisk innflytelse, altså han bruker et menneske uten innflytelse i politikken som en «brekkstang» for å få fram sine meninger!
Går det an å være mer kynisk???

PS! Legg merke til hvor mange kommentarer som er slettet av sionistene som styrer verdidebatten der!

kjemisk
kjemisk
Abonnent
Svar til  kjemisk
11 år siden

Hvem styrer mennesker av hans kaliber? Og hvem har lært han opp?
Ve, for et hån mot land og folk ved å synke så dypt!! Og slike ynglinger skal styre dette land med klokskap, visdom og kunnskap! Var det ikke slike egenskaper som skulle bygge landet? De motsatte bryter ned landet, og Eskild er i besittelse av samtlige motasatte egenskaper!
Håper at det eksisterer kloke menneske på regjeringsnivå som kvitter seg med slike tåpelige og rølpete mennesker av hans kaliber som er i stand til å motsi alt det dette landet, som jeg er glad i, har stått for og er bygget opp på!!

Killuminati
Killuminati
Abonnent
Svar til  kjemisk
11 år siden

Han trenger de verdiene vet du(eller mangel på verdier spør du meg), dersom han skal bli landets fremtidige statsminister en dag – eller noe lignende. Sykt at han er leder av AUF, etter at han viste total mangel på lederegenskaper den 22 Juli. Han blir vel nok en lydig nikkedukke for globalistene en dag som Jens og Co.

ola
ola
Abonnent
Svar til  kjemisk
11 år siden

Sitat Eskil Pedersen: Hvis du virkelig vil beskytte barnet, Monsen, så setter du deg ned med en familie der foreldrene er to menn for å lære de å kjenne. Se hvordan barnet har det med to foreldre som elsker deg. Men det du egentliog forteller barnet er at det, fordi Gud har sagt det sånn, egentlig ikke er lykkelig. Det er vantro, som dets foreldre.

UFO’s kommentar: Selvfølgelig elsker begge foreldrene barna uansett om begge foreldrene er damer eller menner. Og det er ikke gud som har sagt at det bare skal være dame og mann som kan få barn. Jeg syntes Eskil Pedersen skal finne seg et mannfolk, ta han med på en hytte i skogen et par ukers tid eller lengre vis han trenger, og prøve å få han gravid. Det samme eksperimentet kan jo også gjøres med to kvinnfolk.

sitat Eskil Pedersen: Men vi bør ikke blande hvordan vi behandler vår felles kultur og historie med hvordan vi konstitusjonelt bygger opp forholdet mellom stat og kirke.

Her mener han vi ikke bør bry oss om grunnloven ja, kjekt å vite.. ta med at han er en leder som rømmer med halen mellom beina når ting skjer.
Er dette norges politiske fremtid?

Uffda
Uffda
Abonnent
11 år siden

Det er nokså betenkelig at vår konge sitter stille og ser på hva hans statsråder og regjering steller til i hans rike. Han er øverskommanderende og burde forlengst kalt sine embetsmenn inn på teppe og fortalt de hvor skape skal stå eller abdisert.
Alternativt avskjedige hele bøtteballetten i k/rigsrett, og øverført alle fullmakter til sametinget så lenge. :-)

Enda verre er det at våre fagmilitære staber produserer krigsordre i strid med grunnloven og ratifiserte internasjonale avtaler. De mangler moral som krigsmenn, og bør fratas stjerner og vinkler samt bæretillatelse for våpen på dagen. Det er dessverre ikke håp for denne suppegjengen, de sitter for dypet i mind controll transen til å ha normal empati.

Stortinget sin viktigste oppgave er å ivareta sivilbefolkningens sikkerhet. Manglende vurderingsevne, innvikling og krigføring i flere verdensdeler påfører det norske folk en betydelig merbelastning og usikkerhet for fremtiden.

PST bruker store ressurser og leter etter terrorister på feil side av piggtråden. De må levere sin trusselvurdering etter på forhånd avtalte kriterier – det hele er et spill. Vi har ikke bruk for PST. Hemmelig virksomhet skaper bare hat og splittelse. Det eneste man bør gjøre i hemmelighet er å be og gi til andre.

Det Norulv åpenbarer av reelle relasjoner og faktiske forhold er av svært viktig betydning for den saken, selv om han kan ha egne motiv for det han gjør.

Nå er det ikke meningen at denne jord skal være et Disney lykkeland som noen forfattere her vil ha det til. Den lykke og kjærlighet vi her kan oppnå er bare som plaster på de sår livet her stort sett består av. Vi er alle på hver vår måte trent på indre plan for å møte utfordringer i tiden og kvalifisere oss for neste nivå.
Denne jord synes med hensikt å være skapt polarisert for å smi sjeler til mer krevende oppgaver. Isaiah 45:7 I form the light, and create darkness:
I make peace, and create evil: I the Lord do all these things. :-)

skippern
skippern
Abonnent
11 år siden

Takk for viktig artikkel JJ, umenneskelig denne loven som de ønsker å dytte på oss. Når det gjelder hr Øvrebotten hadde han som forsvarsministerens sekretær sikkerhetsklarering nato cosmic top secret. Hva må man gjennomgå for å få denne tro? Han har sikkert rett i noe, men jeg synes det ser ut som han overdriver russerenes makt littegranne. Han f. eks unngår å nevne hvordan alle våre høyere millitære og politi er utdannet i et system kontrollert av Pentagon. Natos metoder for imperiebygging nevnes ikke, fiendens feil alt sammen. Men slik er det vel med de som tror på systemet og ikke har fått høre om Gog og Magog.
Legger ved dokumentar om mordet på palme. En av radiomennene ble identifisert, sabotasje av politiets samband og kommandolinjer, forfalskning av loggen,neglisjering av høyreekstremt antikommunistisk politispor, trusselsituasjon mot etterfølgeren Carlsson :

gudfrid
gudfrid
Abonnent
11 år siden

Ikke så lett for journalister som er trent opp i å skrive løgn, denne er morsom :-)

http://www.aftenposten.no/kultur/Anmeldte-avlyst-konsert-6706722.html

BelzeBob
Abonnent
Svar til  gudfrid
11 år siden

He he, gøy ja. :)

Falcon
Falcon
Abonnent
11 år siden

Vi skal huske at 9/11 løgnpropagandaen og relatert ble forkynt og underbygd via media, internet forum, myndigheter og alskens kanaler. Jeg ble personlig møtt av to damer og en mann på et utested i Trondheim, trolig normenn alle sammen, og den ene dama sa de fulgte med meg, jeg svarte kun med å be henne opp til dans, respektabelt og passende på et utested, og vi danset, men jeg har ikke gjort noe uetisk, tvert imot kun formidlet informasjon som gjennomskuet løgnene og det store propagandaapparatet som var etablert i Norge og tilsynelatende i alle land. Folkets problemer med dette er ikke borte, de er bare ikke så synlig i disse dager. Vi kan ikke akseptere at vi, folket, landets eiere, blir lurt med løgner.

Man kan undre på hvor PST står opp i alt dette sølet, de forkynner ikke noe som viser deres ståsted

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
11 år siden

Om nevnte møte på utestedet var vennskapelig eller ikke vet jeg ikke, for jeg hadde tatt meg dram og øl og var ikke i stemning for annet enn å kose meg og slappe av i godt samvær. I ettertid angrer jeg at jeg ikke spurte om årsakene til møtet, men det ble som det ble, greit nok

Sigr Huginsson
Forfatter
Svar til  Falcon
11 år siden

Jo pst gjør jo i grunn det. Om man lister opp alle ideologier som pst mener er en trussel mot demokratiet(!), så er det kun ‘en politisk rettning de ikke definerer som en trussel, og det er sosialdemokrati. Jeg mener at det er ganske innlysende at pst er det samme som stasi var for den tyske demokratiske republikk (ddr). PST ser ut til å være arbeiderpartiets hemmelige politi.

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Sigr Huginsson
11 år siden

En sak er sikker, PST burde ha ropt ut, som de er forpliktet til, om bedragene ifm:

* Falsk flagg terror 9/11, 7/7, Oklahoma, Madrid o.a.
* Bedragersk svineinfluensa vaksine
* Media som er generelt er kontrollert av samfunnsfiendtlig makt
* Chemtrail sannhet
osv

At PST, såsom media, våre myndigheter og andre offentlige institusjoner ikke informerer om disse sakene, er både forunderlig og uakseptabelt

Det ser ut til at befolkninga er nødt til å bøte på dette ved å både utføre etterforskning og offentlig publisering, ubetalt

Uffda
Uffda
Abonnent
11 år siden

Kommentarer fra DB som er verd å lese:
http://www.abcnyheter.no/bruker/anton-berg

purka jul
Abonnent
11 år siden

Nå foregår det VIKTIG diskusjon om Norge som Trojansk Hest !
Om nedleggingen av Forsvars-installasjoner i nord , om vestlandet , om AUF, Støre og Stoltenberg , ANgela Merckel, 8.minutter siden…………

http://www.facebook.com/pages/Norulv-%C3%98vrebotten/255668234467889

Gamle Ærverdige NORGE VÅKNER igjen !

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  purka jul
11 år siden

Yuri Bezmenov ex KGB Psychological Warfare Techniques.
Subversion & Control of Western Society
http://www.youtube.com/watch?v=JN0By0xbst8

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  purka jul
11 år siden

Denne norske spionradaren får Putin og Medvedev til å se rødt.

Radaranlegget i Vardø drives av norsk personell, men er ifølge det amerikanske forsvaret en del av et verdensomspennende satelittovervåkingsnettverk som leverer data til US Strategic Command.
http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/denne-norske-spionradaren-faar-putin-og-medvedev-til-aa-se-roedt-3644094.html

StarFleetCommand
StarFleetCommand
Abonnent
11 år siden

AUF-leder Pedersen stakk fra Utøya som alle andre.
Jeg har lyst til å spørre deg hva du mener han egentlig burde gjort?

Og hva mener du med at han derfor fikk overta lederjobben?
Ifølge hjemmesidene til AUF ble han valgt til AUF-leder i oktober 2010.
Så hva slags lederjobb er det han har fått, og på bekostning av hvem?

StarFleetCommand
StarFleetCommand
Abonnent
Svar til  StarFleetCommand
11 år siden

Og hvem er den tidligere AUF-lederen som ble drept på Utøya?
Meg bekjent ble ingen tidligere AUF-ledere drept. Og AUF har ikke hatt en leder fra Hordaland på det jeg kan huske.

Monica Waade
Forfatter
Svar til  J.Johansen
11 år siden

Godt poeng Jarle, her er kanskje en til som ikke gikk i takt,,,
http://www.nyhetsspeilet.no/2010/11/microchip-er-dyrets-merke/comment-page-49/#comment-76870

Solskinn
Solskinn
Abonnent
Svar til  J.Johansen
11 år siden

Det går rykter i de dype skoger om at drapsmannen drepte etter en liste han holdt i hånd.
PST se på de politiske meninger til de på Utøya som ble drept, om de ikke stemte med ABB’s og Håkon Lie meninger de var kanskje motsatt

Cavalli
Cavalli
Abonnent
Svar til  Solskinn
11 år siden

Tror nok vi skal ta de ryktene med en diger klype salt…

Monica Waade
Forfatter
Svar til  Solskinn
11 år siden

Se denne kommentaren hvor jeg beskriver fylkesmann frimurer Svein Ludvigsen;

http://www.nyhetsspeilet.no/2011/11/ertresvags-tredje-bok-i-nwo-trilogien/comment-page-3/#comment-76475

Han er kynisk, forsøkte å skremme meg, en mann som tydelig pleier å få det som han vil og dørene står fortsatt åpne inn til stortinget, noe som han innrømte sjøl.

Når da en av de drepte var veldig ofte innom kontoret og besøkte Ludvigsen så ringer ei bjelle hos meg, for jeg vet at Breivik (med flere) hadde bilde av (liste) over noen som skulle tas og noen som ikke skulle henrettes.

Jeg vet at Breivik ser på noen ungdommer og vet at de skal ikke tas, og av alle de drepte var kun en med innvandrerbakgrunn!

Monica Waade
Forfatter
Svar til  Solskinn
11 år siden

Nils svar nå heller på denne kommentaren før du jobber videre med debunkingsoppdraget ditt…

http://www.nyhetsspeilet.no/2010/11/microchip-er-dyrets-merke/comment-page-50/#comment-76933

StarFleetCommand
StarFleetCommand
Abonnent
Svar til  J.Johansen
11 år siden

Og hva med de andre spørsmålene mine?

AUF-leder Pedersen stakk fra Utøya som alle andre.
Jeg har lyst til å spørre deg hva du mener han egentlig burde gjort?

Og hva mener du med at han derfor fikk overta lederjobben?
Ifølge hjemmesidene til AUF ble han valgt til AUF-leder i oktober 2010.
Så hva slags lederjobb er det han har fått, og på bekostning av hvem?

StarFleetCommand
StarFleetCommand
Abonnent
Svar til  StarFleetCommand
11 år siden

Jeg ser at du har forandret teksten nå.
Men det er ganske utrolig at du klarer å skrive en artikkel der du tilsynelatende vet mye om AUF. Men hvem som er leder i AUF, og når vedkommende ble valgt aner du ikke.
Det borger ikke for troverdigheten når ikke engang den elementære kunnskapen er tilstede.

Cavalli
Cavalli
Abonnent
Svar til  StarFleetCommand
11 år siden

MODERERT: Respektløst, pubertalt, osende av menneskeforrakt, for alle de som har en en annen mening og livssyn enn en selv (ateistisk/leninistisk humanisme?), og forøvrig overhodet ikke på tema.
ADVARSEL: Flere brudd på reglene, og å bruke våre spalter til å spre menneskeforrakt og hat, fører til permanent utestengelse fra Nyhetsspeilet. Ingen flere advarsler blir gitt.

StarFleetCommand
StarFleetCommand
Abonnent
Svar til  StarFleetCommand
11 år siden

Hei Johansen.

Det er ingen grunn til angripe meg personlig eller nicket mitt. Det er kun et nick.
Jeg er av den oppfatning at i en seriøs debatt så må fakta være fakta.
Du hadde åpenbart ikke innhentet fakta før du skrev artikkelen da du trodde at Pedersen ble AUF-leder etter Utøya.
Dette påpekte jeg fordi jeg synes det er viktig for debatten.

Når det gjelder kommentaren din om at Pedersen stakk fra Utøya som en feiging synes jeg den er under beltestedet. Hverken du eller jeg var der. Men utifra hva vi lest og hørt fra de som var der så handlet det om èn ting. Overleve.
At Pedersen tenkte på samme måte er bare naturlig i en slik situasjon. Han kunne ikke gjort noe fra eller til om han ble på øya. Samtlige over en viss alder som ABB traff på ble skutt.

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  StarFleetCommand
11 år siden

StarFleet skrev.
Men utifra hva vi lest og hørt fra de som var der så handlet det om èn ting. Overleve.
At Pedersen tenkte på samme måte er bare naturlig i en slik situasjon. Han kunne ikke gjort noe fra eller til om han ble på øya. Samtlige over en viss alder som ABB traff på ble skutt.

Mole.
Var det noen på den øya som var yngre enn Eskil Pedersen og som prøvde å hjelpe sine venner denne dagen StarFleet??

Arve
Arve
Abonnent
Svar til  StarFleetCommand
11 år siden

SF-Command spør om kva E. Pedersen burde ha gjort.

Ferja som Pedersen drog avgarde med er mest truleg skotsikker for den ammunisjonen som vart nytta på Utøya.

Ferja kunne ha vore nesten inne ved fjøresteinane og der teke imot dei som kom symjande.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  StarFleetCommand
11 år siden

Stakar Tore Eikeland skrev under sin egn dødsdom den dagen han gikk mot Jens og Jonas og fikk hele AP årsmøte til å gå mot Postdirektivet

Husker jeg sa den dagen at han der kommer ikke til å overleve dette året

Tore E var en fantastisk modig og tøff politiker som jobbet for folket og ikke mot folket, han nektet å utføre ordre men tenkte selv og gjorde det han mente var rett, han var av alle utpekt til å bli den neste AUF lederen

Hør den fantastiske talen til Tore som fikk nesten hele AP til å gå mot sine egne ledere og EU dyret

Det er liten tvil om at Eskil Pedersen er lovet en stor kariere, Eskil er en robot som bare utfører orde fra sine ledere

Eskil tok ferja og kjørte den hele 10 km bort til Hønefoss, forklaringen på det var at han sa at han trodde det var et statskupp

Han hørte noen smell og løp ombord i Ferja, der tok han noen telefoner til AP toppene i Oslo og så var det avgårde til Hønefoss

Eskil viste ikke om det var kinaputter, trommer eller skyting, han hørte smell sa han og så løp han til ferja og dro avgårde

Eskil endre forklaring 4 ganger første dagene, noe av de første han sa var at nå måtte alle i Norge stemmne AP for å vise sin motstand mot terror

Eskils forklaring på at han trodde det var statskupp henger ikke på greip med tanke på at han var i kontakt med flere AP ledere i Olo før de dro avgårde med ferja

En fin leder som har lovet å passe på 700 barn og ta ansvar for dem men istede så drar han avgårde med det eneste som kunne reddet barna og stenger reven inne i hønegården til fri slakt

Over hele landet er massene rasende på Eskils feighet, men han gjorde bare som alle andre som ønsker en lovende makt kariere

Han utførte bare ordre :)

ola
ola
Abonnent
Svar til  StarFleetCommand
11 år siden

Helt sant Arve.

StarFleetCommand, du spør hva han burde ha gjort.
Han burde ikke ha stukket av med M/S Thorbjørn, den kunne vært brukt til å frakte folk vekk, og iallefall flere enn de få som stakk av med den, og den er som arve sier skuddsikker. Men gjort er gjort, han fikk panikk, lot de han var leder for bli igjen og bli drept og såret, og beviste med det at han ikke er noe ledermatriell.

Det er visse ting noen ikke passer til, sånn er det bare. Klarer du ikke bruke verktøy, så ikke ta en jobb hvor du må bruke verktøy.

StarFleetCommand
StarFleetCommand
Abonnent
Svar til  ola
11 år siden

Pedersen er ikke kaptein på denne båten. Pedersen kan ikke operere denne båten. Pedersen bestemmer ikke hva denne båten skal brukes til.
Er den skuddsikker? Hvor har du det ifra?
Hvordan visste de at han ikke hadde håndgranater som han kunne kastet inn i båten?
Slutt å synse om ting dere ikke har greie på.

En mann fullastet med våpen kommer imot deg. Hva gjør du? Går imot ham eller stikker du av?

ola
ola
Abonnent
Svar til  StarFleetCommand
11 år siden

Men han er leder og kan gi «ordre».

om den er skuddsikker? http://no.wikipedia.org/wiki/Fil:MS_Thorbjørn_sett_forfra.png bedøm selv.

De behøvde ikke stå 20 meter fra land, de kunne stått såpass unna at han ikke kunne treffe med håndgranater, men alikevell såpass nærme at de som svømte kunne komme ombord, eventuelt svømt rundt den og videre mot land ute av synet for ABB. Det er jævlig mange muligheter, men rømme på den måten burde ikke vært en av dem, og det er jeg i min fulle rett til å mene. Jeg hadde ikke klart å stikke av vis unger ble slaktet på den måten, men jeg vet folk er forskjellige.

StarFleetCommand
StarFleetCommand
Abonnent
11 år siden

Ja.
Og poenget ditt er?

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  StarFleetCommand
11 år siden

Hanne Fjalestad ble skutt da hun gikk mot massemorderen for å beskytte en gjeng ungdommer den 22. juli.
http://www.tv2.no/gmn/annas-mamma-mistet-livet-paa-utoeya-man-skyter-ikke-barn-3643110.html

– Gikk til angrep på Breivik
Måvsar (17) og Rustam (16) forteller at de listet seg opp bak Anders Behring Breivik midt under massakren for å forsøke å stoppe ham.
http://www.dagbladet.no/2011/08/11/nyheter/terror/innenriks/anders_behring_breivik/17630216/

Ser du poenget StarFleet, Eskil Pederesen er feiging som IKKE bør lede andre mennesker, iallefall ikke umyndige barn.

StarFleetCommand
StarFleetCommand
Abonnent
Svar til  Mole
11 år siden

Nei, jeg ser ikke poenget ditt.
Fordi alt avhenger av hvor du var da de skjønte hva som foregikk.
Pedersen var 5 meter unna en båt da de skjønte hva som foregikk.
Kapteinen på denne båten gav dem beskjed om å komme seg ombord fortest mulig slik at de kunne forlate øya.
Hadde du stått 5 meter unna denne båten hadde du også gått ombord. Det hadde alle mennesker gjort. Eller hadde du løpt inn på øya?

Du var ikke der. Så du kan aldri vite hva som skjedde. Hva de følte og hva de tenkte. Du kan bare synse fra din egen trygge stue.

Leser du Pedersen sin historie vil du se at den lik den som alle andre overlevende forteller. Den handler om frykt, døde mennesker og kampen for sitt eget liv.

http://www.nettavisen.no/nyheter/article3202674.ece

Jeg kan gi deg ett eksempel.
Jeg sto på bakken da flyene traff i NY. Jeg så begge flyene treffe fra kort hold. Og jeg så det ene tårnet rase.
Vi som var der prøvde så godt vi kunne å hjelpe andre. Men da det første tårnet raste løp vi. Da er det instinkter som slår inn. Da handler det kun om å overleve selv.
Så før du har vært i en lignende situasjon synes jeg ikke du skal kalle de som var der for feiginger.

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  StarFleetCommand
11 år siden

Ja det var nok instinkter som intraff hos disse menneskene også.

Hanne Fjalestad ble skutt da hun gikk mot massemorderen for å beskytte en gjeng ungdommer den 22. juli.
http://www.tv2.no/gmn/annas-mamma-mistet-livet-paa-utoeya-man-skyter-ikke-barn-3643110.html

– Gikk til angrep på Breivik
Måvsar (17) og Rustam (16) forteller at de listet seg opp bak Anders Behring Breivik midt under massakren for å forsøke å stoppe ham.
http://www.dagbladet.no/2011/08/11/nyheter/terror/innenriks/anders_behring_breivik/17630216/

At du selv hadde løpt vettskremt på båten for å redde livet ditt blir din sak, jeg hadde ikke det.

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
Svar til  StarFleetCommand
11 år siden

Er helt enig i at ingen av oss var der, så da er det umulig å vite hvordan man reagerer. Dessuten er det slik at oppstår det panikk, så sprer denne seg fort. Det kan også tillegges at folk i panikk er dårlige vitner, for de er i psykisk ubalanse. Jeg er også enig i at instinker slår inn. Spørsmålet til deg blir om hvis alle de andre rundt tårnet i NY hadde stått stille, ville du da løpt likevel? Sannsynligvis ville du fulgt folkemassen.

I tilfellet Eskild Pedersen så befinner, i følge offisielle forklaringer, han seg ved kaia, mens skytingen begynte ved scenen. Det er mao ganske langt unna. For noen ville det da vært naturlig å være nysgjerrige på hva som foregikk, og heller nærmest seg enn i løp unna. Uansett hva man mener om hva Perdersen foretok seg, så gjorde han det han gjorde. Da blir selvfølgelig spørsmålet: er det en slik leder vi /AUF/Ap vil ha? Ønsker man en som tenker/reagerer instinktivt på seg selv eller gruppen? Ønsker man en leder som stikker av eller fronter trusselen? Vil man ha en redd/nervøs/feig leder eller en uredd/selvsikker/modig leder? Ønsker man en som splitter gruppen eller en som samler gruppen?

«Leser du Pedersen sin historie vil du se at den lik den som alle andre overlevende forteller. Den handler om frykt, døde mennesker og kampen for sitt eget liv. » Ja, og da håper jeg inderlig de har lært at den samme følelsen påfører vi andre folk når vi går til krig – bare at da oppleves dette i flere måneder i strekk, ikke bare i rundt en time.

StarFleetCommand
StarFleetCommand
Abonnent
Svar til  StarFleetCommand
11 år siden

Det er fantastisk at Mole vet nøyaktig hva han hadde gjort i møte med ABB.
Kanskje du har sett for mange amerikanske action-filmer?
Og nei, det er ikke ment som en fornærmelse.
Jeg har hatt 1 million tanker om hva jeg kunne gjort annerledes i NY.
Og konklusjonen min er at livet ikke er som en amerikansk action-film.
Jeg var ikke skadet, og jeg hjalp mange som var det. Men da det første tårnet raste løp vi. For å redde våre egne liv. Hadde vi ikke løpt, hadde vi sannsynligvis blitt drept.
Hadde Mole gått på land på Utøya for å leke helt hadde han sannsynligvis også blitt drept.

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  StarFleetCommand
11 år siden

Mener du disse lekte helter StarFleet?

Hanne Fjalestad ble skutt da hun gikk mot massemorderen for å beskytte en gjeng ungdommer den 22. juli.
http://www.tv2.no/gmn/annas-mamma-mistet-livet-paa-utoeya-man-skyter-ikke-barn-3643110.html

– Gikk til angrep på Breivik
Måvsar (17) og Rustam (16) forteller at de listet seg opp bak Anders Behring Breivik midt under massakren for å forsøke å stoppe ham.
http://www.dagbladet.no/2011/08/11/nyheter/terror/innenriks/anders_behring_breivik/17630216/

At du selv hadde løpt vettskremt på båten for å redde livet ditt blir din sak, jeg hadde ikke det.

ola
ola
Abonnent
Svar til  StarFleetCommand
11 år siden

Hadde Mole gått på land på Utøya for å leke helt hadde han sannsynligvis også blitt drept.

Da hadde Mole dødd som en helt, med æren i behold.

StarFleetCommand
StarFleetCommand
Abonnent
Svar til  StarFleetCommand
11 år siden

.
Pedersen var ikke på kaia da skytingen startet.
Og skytingen startet ikke ved scenen. ABB skjøt de to første på vei opp til hovedhuset. Det er ikke langt fra hovedhuset til kaia. Sjekk selv på bilder.
Pedersen sin historie kan du lese her:

http://www.nettavisen.no/nyheter/article3202674.ece

Og til Mole.
Du sier selv at du ikke hadde løpt vettskremt avgårde. Det var over 500 mennesker på Utøya. Samtlige av dem løp for livet. Mange har fortalt historier om at de måtte forlate hardt skadde for å redde seg selv. Og vi har hørt historier om noen som gjorde en innsats for å redde andre. Og samtidig reddet seg selv. Alt dette handler om hvor du er, og hva slags person du er. Jeg er selv utdannet innen helse, redning og beredskap og har vært i mange kritiske situasjoner flere steder i verden. Jeg ville nok vært i den andre kategorien. Hjulpet andre, men samtidig tenkt på mitt eget liv.
Jeg aner ikke hva slags bakgrunn Mole har, men min erfaring er at det kreves en viss erfaring og kompetanse for å kunne gjøre en innsats i en slik situasjon uten å få panikk. Slik som f.eks Hanne Fjalestad hadde.
Mennesker som ikke har en slik erfaring rammes ofte av panikk eller total apati. Det finnes selvfølgelig unntak, og Mole kan godt være en av disse.
Men har du virkelig tenkt realistisk igjennom det du sier? Jeg har selv fantasert om at hvis jeg hadde vært på øya, så skulle jeg klart å stoppe ham. Men hadde jeg klart det? Er det realistisk å tro det? Og når vi vet hvor taktisk ABB oppførte seg er det rimelig å anta at jeg ville feilet.
Hva skulle Mole gjort hvis han hadde valgt å bli på øya?

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  StarFleetCommand
11 år siden

Mole sier:
27. 11. 2011 kl. 20:10
Mener du disse lekte helter StarFleet?

Hanne Fjalestad ble skutt da hun gikk mot massemorderen for å beskytte en gjeng ungdommer den 22. juli.
http://www.tv2.no/gmn/annas-mamma-mistet-livet-paa-utoeya-man-skyter-ikke-barn-3643110.html

– Gikk til angrep på Breivik
Måvsar (17) og Rustam (16) forteller at de listet seg opp bak Anders Behring Breivik midt under massakren for å forsøke å stoppe ham.
http://www.dagbladet.no/2011/08/11/nyheter/terror/innenriks/anders_behring_breivik/17630216/

StarFleetCommand
StarFleetCommand
Abonnent
Svar til  StarFleetCommand
11 år siden

Ganske dårlig debatteknikk du bruker.
Har jeg påstått at noen lekte helter?
Jeg tror at alle på Utøya gjorde det beste de kunne med de ressursene de hadde til rådighet. Både fysiske og psykiske.

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  StarFleetCommand
11 år siden

Det er er an av de tingene jeg har lært i livet, å ikke adoptere «debatt-teknikken» til de som eventuelt mener jeg har dårlig debatt-teknikk, du jo hevder her

StarFleetCommand sier:
27. 11. 2011 kl. 20:03
Hadde Mole gått på land på Utøya for å leke helt hadde han sannsynligvis også blitt drept.

at jeg ville lekt helt, hvordan kan du påståt det, jeg har gitt deg eksepmler på mennesker som gjorde motstand uten å leke helter, at du ville redde ditt eget liv forblir din sak, men ikke prøv å lat som du vet jeg ville ha gjort.

herrnimrod
herrnimrod
Abonnent
11 år siden

Kanskje ikke så overraskende har det norske sosialdiktaturet kondisjonert folk til å tenke at heltemot er noe uansvarlig. Jeg klandrer ikke Pedersen for hans feighet da de fleste mennesker er feige, sannsynligvis meg selv inkludert. Det jeg gjør er å betvile hans lederegenskaper etter slik oppførsel. Hadde alle vært modige hadde vi ikke trengt ledere. Det er det de er der for. Vi gir dem privilegier og makt, til gjengjeld kreves det en høyere standard av dem som mennesker.

Pedersen er en dårlig leder, enkelt og greit. Selvfølgelig er han for feig til å innse dette og ta sin hatt og gå, derfor krever folk som oss hans avgang. Noen føler tom. han fortjener juridiske represalier fordi sviket i lederrollen er så stort.

« Forrige artikkel

Per-Aslak Ertresvåg fyller 80 år

Neste artikkel »

Bilderberger Siv Jensen tar Nyhetsspeilet i forsvar

117
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x