Samfunn
Du leser nå
PST må beskytte oss mot tankegodset i regjeringen
Skrevet av
J.Johansen25. 11. 2011
halvorsen
16021 9491 117

PST må beskytte oss mot tankegodset i regjeringen

Av J.Johansen25. 11. 2011
Hva slags masse-suggesjon var det som utspilte seg på Telenor Arena under Grand Prix 2010, og hva slags massesuggesjon er det som foregår i Norges land i skrivende stund?

Den norske regjering og Storting har fått som hobby og dra rundt i verden og drepe andre lands innbyggere, bombe vannforsyninger i Libya, og trygge opiumshandel fra Afghanistan. Hva slags tankegods kan ligge bak dette?

PST-sjef ber om nye terrorlover
http://www.fvn.no/nyheter/innenriks/article926716.ece
(VG kilde)

Nøyaktig som etter 9/11 med Bush’ Patriotic Act og Homeland Security Act og etter Hitlers Reichstag brann med «Enabling Act«; Foren Eder, mot ‘fienden’ (‘terroristene’ – udefinert, dvs. enhver). Alle disse lover var ferdig skrevet, og bare ventet på den rette hendelse som skulle skje før landenes parlamenter underskrev dem…………

Quo bono?

AUF-leder Eskil Pedersen, som stakk fra sine kamerater på Utøya – og med det fikk markere seg sterkt i lederjobben, bruker Utøya for alt det er verdt for å selge sitt budskap om det mulitkulturelle fellesskap som skal splitte det norske fellesskap, splitt og hersk, i sosialismens revolusjonære ånd, som alle andre land og homogene fellesskap i verden skal destabiliseres. All fri tanke er herved forbudt…

AUF-lederen snakket på vegne av Arbeiderpartiet, Aps ungdommer og hele det  norske folk da han under minnestunden forsikret at kampen for demokrati og  åpenhet skal videreføres. – Vi vil for alltid være 22. juli-generasjonen. Det er vi som skal bestemme  hva 22. juli skal bety for ettertiden. Dette er et vendepunkt. En ny start,  begynnelsen på noe stort, varig og viktig, sa AUF-lederen, tydelig preget av  sorg, men med fast stemme.

Statsminister Jens Stoltenberg forsikret AUF-erne om at de ikke er alene. – Vår bevegelse er skulderen dere skal gråte mot, ryggen dere skal få hvile  mot, hånden dere skal få holde i. Ut av sorgen vil det vokse et varmere og  sterkere AUF, tro mot ideene og idealene, sa statsministeren.

http://mobil.ta.no/nyheter/article5685849.ece

Da er jo demokratiet ferdig hvis de skal bestemme alt, eller? Det var jo sikkert beleilig for mange innen Arbeiderpartiets organisasjon at den tidligere AUF-lederen fra Hordaland ble drept på Utøya. Han gikk ikke i takt, men utrolig populær var han. Men var han utro mot ideene og idealene?

«vi som skal bestemme hva 22. juli betyr for ettertiden» – så ser vi hvem som har tiltatt seg med vold (terror), mobbing og tvang definisjonsmakten….

Sandberg: «Ap har spilt offer» etter 22. juli
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Sandberg-Ap-har-spilt-offer-etter-22-juli-6704751.html

Sandberg måtte krype til korset og beklage den absolutte sannhet, men han må krype mer.

Heksejakt på terrortanker
http://www.aftenposten.no/meninger/Heksejakt-p-terrortanker-6704662.html

Grenser for åpenhet og debatt
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Grenser-for-penhet-og-debatt-6704297.html

Den politiske debatt er lagt død, spesielt om mindre innvandring. Om mer kan en drøfte så mye en vil. Da vil destabiliseringen av alle land kunne fortsette, neste er Syria og Iran.

Angående destruksjonen av borgerrettigheter og respekten for privatlivets fred i denne periode og tidsepoke vi går inn i. I filmen “Enemy of The State” (1998) sier Brinn (Gene Hackman), ex. NSA;

De gjennomfører de lover DE trenger, som skal beskytte dem selv”.

Om meningstyranniet får lov å spre seg over alt, så ødelegger det hele opinionsdannelsen i demokratiet vårt, som faktisk ødelegger selve demokratiet, hvor hele folket er sosialt indoktrinert til å tale med EN stemme (sosialistisk samhold, enhet, helhet). Bekymringsfullt.

Da vil det orwellske mareritt om en fascistisk støvel som tramper på et menneskeansikt, igjen og igjen og igjen, ha nådd sin kulminasjon. Autokratisk servilitet er oftest livsfarlig.

Stille, det er så stille…………..

Se forholdene i Tyskland i tredveårene, og se paralellene……

PST må få mer penger for å monitore ny-nazismen

Alle som har vært på fotballkamp forspiel vet hvor enkelt det er med massesuggesjon. Få en populær artist til å synge en fin sang, og på hans signal så gjør alle det samme som han, unisont. Dette blir slik på grunn av menneskets medfødte saueflokkmentalitet.

Høyreekstreme på frammarsj

– De høyreekstreme miljøene i Norge er små, men vi må være mer på vakt  overfor dem enn vi har vært til nå, sier Arbeiderpartiets Raymond Johansen.

http://www.aktuell.no/Kartellkonferansen_2011/article5817893.ece

Ja, ser ut som de har kommet helt inn i regjeringen. Om det er venstre- eller høyreekstremisme, nasjonal sosialisme eller internasjonal sosialisme, begge Marxisme, er vel ett fett?

Er det Hitlers nasjonal sosialisme eller Lenins internasjonale sosialisme de bekjenner seg til? Jaja, samme skit begge deler, spør du meg. I valget de serverer mellom pest og kolera, så er det beste å ikke velge noen av dem. Det er mitt velmente råd.


PÅ FINALEFEST MED PAPPA: Her nyter statsminister Jens Stoltenberg musikken på Melodi Grand Prix-finalen sammen med dattera Catharina og kunnskapsminister Kristin Halvorsen. Foto: Privat

Og i Telenor-sjef og Bilderberger Baksaas sin Telenor Arena, Bilderberg konferansen som ble stiftet av nasjonal sosialisten Prince Bernhard av Nederland. Bilderbergere er forøvrig utenom Jens Stoltenberg også Siv Jensen, Erna Solberg, Gro Harlem Bruntland, NATO-sjef Anders Fogh Rasmussen, etc.

En som var tilstede på Telenor Arena på Grand Prix 2010 sier:

«Jeg elsker GP og syntes showet var fantastisk! Men det var bare synd at NWO hadde en del kontroll og påvirkning over showet: alle drev å holdt høyrehånden i lufta som kunne gi assosiasjoner til Tyskland. Tyskland vant, jeg er fan av låten, bare likte ikke at Tyskland vant etter innslaget der alle holdt høyrehånden i luften..»

Jeg forstår ikke hvorfor det er nødvendig å gjøre dette, som kristne, og spesielt enkelte jøder, har et anstrengt forhold til (?).

For øvrig er det jo visse likheter mellom sosialisten og Nobel fredsprisvinner (grunnen til at Carl I Hagen ikke kunne få Nobel-komite plass, de trenger noen som er lette å lede der) Obamas tegn for fremgang og Hitlers tegn for sosialistisk samhold, enhet, helhet .

Kontra-produktivt

Samhold, enhet og helhet kommer i tilfelle ikke fra politisk beslutning, og gjennomføre dem med krig, vold (terror), mobbing og tvang, men ved kulturell ens åndsbasis. Verden kan aldri skapes ens på dette felt, deres verdslige Nye Jerusalem (Jfr. Arbeiderpartiets Håkon Lie; «Vi skulle skape det Nye Jerusalem» – det politiske)(istedenfor det åndelige Nye Jerusalem), som utopiene og de politiske dogmene deres tilsier, men ved å respektere hverandres forskjellighet i de land og kulturer Vårherre plasserte oss, nettopp for at alle skulle få sitt sted som passet best deres individuelle særegenheter, hver på sin måte, alle like verdifull og viktig, et sted hvor alle kan kalle ‘hjem’.

I det åndelige Jerusalem, fysisk manifestert ved at kristne, jøder og muslimer kan leve i fredelig samkvem i det fysiske Jerusalem i Israel.

Ved sin nye menneskeskapte verdensorden, skape sosial dissonans ved migrasjoner for splitt og hersk, har de forlatt G-d’s orden. Dette er den store tabben, for mennesker er ikke istand til å erstatte den naturlige orden, samme hvor mye de skulle de ønske det, eller prøver på det ad politisk vei. Politikken må være i pakt med evigvarende åndelige og sterkt moralske lover, ellers er den bygget på sandgrunn, og da faller den, før eller siden, som alle verdensriker har falt før i historien.

Alle som er i sannhetens, rettferdighetens og kjærlighetens ånd, er av Kristus, om de vet det eller ikke. Forfølgelsene av de som er omskåret på hjertet, G-d’s Folk, jøder etter Jesus sin definisjon, har jo pågått lenge, fra sosialistenes side. Det er profetert at det skal bli slik i Bibelen. G-d beviser sin eksistens gjennom profetienes oppfyllelse. Det beviser også at de kan ingenting annet gjøre enn å selv følge den plan som er lagt for menneskeheten fra før tidenes begynnelse.

«og Herren din Gud skal omskjære ditt hjerte… så du elsker Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel.» – 5. Mos. 30,6.
«For ikke den er jøde som er det i det åpenbare; heller ikke er det omskjærelse som skjer i det åpenbare, på kjøttet; men den som er jøde i det skjulte, han er jøde, og omskjærelsen er hjertets omskjærelse i Ånden, ikke i bokstaven; en sådan har sin ros, ikke av mennesker, men av Gud.» – Rom. 2,28.29
«han i hvem I og blev omskåret med en omskjærelse som ikke er gjort med hender, ved avklædningen av kjødets legeme, ved Kristi omskjærelse,» – Kol 2,11.

Må G-d se i nåde til deres sjeler, i deres strev og higen etter sitt verdensrike hvor målet helliger middelet.

Hvis verden hater dere, husk at den hatet meg først.” – Gallileeren. John 15:18.

Men det er alltid bedre for åndelige mennesker å ha tatt sitt valg hvilket rike en vil tilhøre, hvem sin orden en vil være en del av, og ta konsekvensene av valget, for «hva tjener det et menneske om det vinner hele verden, men tar skade på sin sjel«, det vil si å miste sin sjel for evighetens inkarnasjoner, bli fastlåst i denne planetariske dimensjon kalt Verden, i virkeligheten bare en svært begrenset del av den store vide åndelige verden, med alle sine muligheter; «What U See is What U Get».

‘Israel’ består av alle de mennesker av jøder, kristne og muslimer og andre som tjener G-d sin sak, mer enn menneskers sak; politiske utopier og dårskaper. Hvor verdensriker søkes opprettet så ser en vanligvis at veien er veldig kort fra intellektuell selektivisering, til å starte internere og/eller eksterminere rent fysisk de som synger i moll, mens flertallet synger i dur. Flertallstyranni er de farligste av alle. Aldri har vel noe flertall og kollektivistiske bevegelser gjennom historien bragt verden videre. Det har stort sett vært enkeltindivider som har gjort.

Our spiritual science must cultivate souls on this earth who will be capable of sensing what the ether bodies of the dead up there will say to us in the future.
These souls will know that in the beyond there are forces to admonish human beings who had to be left on earth. When spirit-conscious souls down here harken to the hidden sounds of the spiritual world, then all bloodshed, all sacrifices and all suffering, past and future, will bear fruit.
I do hope that quite a few souls come together through spiritual science and perceive the voices from the spiritual world that are resounding especially because of this war.

(Christ in Relation to Lucifer and Ahriman. A Lecture by Rudolf Steiner. Linz, May 18, 1915 GA 159)

Liten tue kan velte stort lass. Dette kan synest som David’s kamp mot Goliat, men David av Israels ætt – G-d’s Folks åndelige ætt, hadde en mektig forbundsfelle; mektigere enn all verdens herskere og krigere….. glem det aldri; «Bare kom igjen,» sier Goliat, «så skal jeg drepe deg og gjøre deg til mat for fuglene og villdyrene.» Men David sier: «Du kommer mot meg med sverd og spyd, men jeg kommer mot deg i Jehovas navn. I dag skal Jehova hjelpe meg å vinne over deg, og jeg skal slå deg i hjel.» David’s sten traff Goliat rett i pannebrasken (mentalt), og resten av Filisterne snudde og flyktet, og Israel vant sitt slag over hedningene. Takk og lov. Tvekampen mot de ateistiske ugudelige er beskrevet både i jødenes Torah, de kristnes Bibel, og i islams Koranen.

Alle må velge side folkens, hvilket rike en vil ha, om det skal være av denne verden, eller av ånd. Ingen vei utenom. En får sjelden både i pose og sekk. Ja takk – begge deler, gjelder ikke her.

«Mitt Rike er ikke av denne verden«. Gallileeren. Joh. 18:36.

– Et kjærlighetens og fredens Rike, ikke krigens og voldens.

Dette er MITT land også.

Jeg vil gjerne utbe meg en forklaring fra ansvarlige myndigheter på hva slags masse-suggesjon var det som utspilte seg på Telenor Arena under Grand Prix 2010, og hva slags massesuggesjon er det som foregår i Norges land i skrivende stund?

Hva er din reaksjon?
Elsker den
0%
Interessant
0%
Tja...
0%
Hva!?
0%
Hater den
0%
Trist
0%
Om forfatteren
Profilbildet til J.Johansen

J.Johansen

Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas”.............................................. Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013............................................................. "Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel ........... Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk: Facebook http://www.riksavisen.no/ http://www.dissident-net.info
117 Kommentarer
1 2 3 4 5
 • Profilbildet til rekeer
  25. 11. 2011 klokken 12:48

  Hei. Nå som vi er i ende tiden. Noe vi alle merker ser og føler på oss. Har mange kompiser og venninner som sitter fast, er redde, Blitt suicidal, traumer, angst etc. Og det værste har såvidt begynnt. :’( Gjør meg veldig trist.. Så om det er flere av mine brødre og søstre som trenger en sterk hånd. Look no further! Vi har “Mind-Tech- “Musikk” Du vil bli forbløffet over hvor godt det hjelper. Ment med gode hensikter. Hjelpe brødre og søstre. Vi må stå sammen! Got love for yall! <3 Jeg dør for dere! BOKSTAVELIG talt! <3
  SUTTER KAIN IS A PRO-mindTECH! PEACE n LOVE! Taler på vegne av alle mine brødre og søstre. LOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOVEE!!!!!!!!!! HEAR US!

  1. http://www.youtube.com/watch?v=FIQ8-DTONl0

  2. http://www.youtube.com/watch?v=UaJoIulvnec – L.O.V.E. – (Life's Obsessive Violent Emotions)

  3. http://www.youtube.com/watch?v=cn2IvWfo_VQ&feature=related

  4. http://www.youtube.com/watch?v=EBSuwibURn0 – Attention is important watching this.

  5. http://www.youtube.com/watch?v=Tbrxa0EJ_Gs GET BACK IN IT! <3 DETTE ER HVA FOLKET TALER! Jeg dør for dere BOKSTAVELIG talt! <3 :')

  6. http://www.youtube.com/watch?v=qfpWFVClAOM TIDEN ER INNE! VÅKNE OPP NÅ!

  GD Star Rating
  loading...
 • Profilbildet til Solskinn
  25. 11. 2011 klokken 12:55

  «For et land å ha en god forfatter … er som å ha en annen regjering. Det er hvorfor ikke noe regime har noensinne vært glad i store forfattere, bare de små».

  «For a country to have a great writer … is like having another government. That’s why no régime has ever loved great writers, only minor ones».

  Aleksandr Solzhenitsyn. The First Circle (1968).

  GD Star Rating
  loading...
 • Profilbildet til Falcon
  25. 11. 2011 klokken 13:41

  Forfallet og ondskapens eksistens kan beskrives kompekst eller enkelt. Her er en enkel beskrivelse.
  *
  De ti bud

  1 Du skal ikke ha andre guder enn meg.
  2 Du skal ikke misbruke Guds navn.
  3 Du skal holde hviledagen hellig.
  4 Du skal hedre din far og din mor.
  5 Du skal ikke slå i hjel.
  6 Du skal ikke bryte ekteskapet.
  7 Du skal ikke stjele.
  8 Du skal ikke tale usant om din neste.
  9 Du skal ikke begjære din nestes eiendom.
  10 Du skal ikke begjære din nestes ektefelle, eller hans arbeidsfolk eller andre som hører til hos din neste.

  Dette er regler vi fostres opp med gjennom vårt utdanningssystem, stort sett likt uavhengig av religion og humanetisk syn, så det er offisielt intensjonen at reglene skal gjelde.

  Legg spesielt merke til bud 5: «Du skal ikke slå i hjel.»

  Norge som statsmakt deltar i krig, bl.a. i Libya, og våre myndigheter nevner ikke med et ord at det forårsaker mord, at man ‘slår ihjel’. Det hjelper lite å ytre edle målsettinger for deltakelsen, for det er alltid handlingen som viser hva som er sannheten.

  Det moralske forfallet er således en realitet, myndigheter tier om dette, og de fleste av befolkninga ser ut til å gjøre det samme, kanskje mest fordi enkeltindividets makt er realisert og utvannet gjennom et folkestyre, gjennom en stemmeseddel. Myndighetene fører imidlertid en agenda som styres av både folket og andre organisasjoner, bl.a. frimureri og andre fortiede organisasjoner, som regel fortiede fordi deres agenda impliserer uetiske og kriminelle handlinger.

  GD Star Rating
  loading...
  • Profilbildet til J.Johansen
   25. 11. 2011 klokken 13:54

   Ja, det overasker meg og frustrerer meg hvor villig folk flest støtter drap, krig og elendighet, så lenge det er langt borte fra dem selv, men da forstår de ikke den karmiske lov – at en høster som en sår, at ting kommer tilbake, før eller siden………… og at karmas skjebne virker mot en spesielt om en ikke tar stilling også. I karma finnes ikke nøytralitet, det blir sett på som medskyldig å være stille medløper til materialisert ondskap, og brudd på alle humanistiske, moralske og åndelige lover og regler.

   Studiet av skjulte forbund og lobbygrupper er ok, men problemet er rotfestet i politkken, det er de som bestemmer, dem folk har valgt å representere seg, selv om all slags åpne og skjulte lobbyister skal sitte på skulderen deres, så trengte de ikke å følge dem, gjorde de?

   Plasser ansvaret hvor det rettmessig hører hjemme… alt annet blir fragmentering av ansvarsforhold.

   Så å skylde på lobbyister blir en blindvei, dette er bare politikk. Politikken vi ser idag har vært under forberedelse siden midten/slutten av 1800-tallet. Alt, religioner, skjulte og åpne forbund, alt brukes som passer, om det bare tjener den politiske agenda; makt og penger (siste følger av den første).

   GD Star Rating
   loading...
  • Profilbildet til purka jul
   25. 11. 2011 klokken 18:27

   Svar til Falcon:
   §4 Kongen skal stedse bekjende sig til den evangelisk-lutherske Religion, haandhæve og beskytte denne.
   Her foregår det allerede et brudd på 1. bud, ved at Norge tillater oppføring av moskeer, buddatempler og andre hus for fremmede guder.
   Bud nr 5 blir spesielt brutt, ved alle barnedrap som blir utført på verdens tryggeste sted, nemlig i Mors varme, beskyttende mage ! En skoleklasse drepes HVER DAG, dette har nå blitt 50000 barn etter at abortloven er innført .
   Gud har lovd oss forbannelser etter dette i sitt ord.

   GD Star Rating
   loading...
 • Profilbildet til Michelle
  25. 11. 2011 klokken 14:07

  Takk for at du refererer til noe jeg skrev JJ 😉

  Jeg ble selv litt revet med på den tyske sangen, nå synes jeg ikke den er noe spesielt fin låt engang. Og hånden under pauseinnslaget, jeg ble veldig brydd, jeg prøvde faktisk også å sprike fingrene (som kunnskapsministeren på bildet over) og holde del litt avslappet (som datteren til statsministeren).
  Jeg ble overasket over at ingen andre reagerte.

  Men ville jo samtidig ikke være for negativ på en konsert som er meningen skal lage glede.

  Slike samlinger kan få det til å virke som
  alle er helt enige, alt er riktig, alt er bra.

  De er åpenlyst at vi lever i matrix.
  Noen spør hvor de utenomjordiske er;
  de har alltid vært her, they are so much in control.
  Vi blir gjort til deltakere, fans eller hjelpesløse tilskuere.
  Vi er alle innunder massehypnotiseringen.
  Dyr gjør stort sett ikke onde gjerninger,
  noen shimpanser slapper av med supermat i jungelen,
  men mange dyr gjennomgår lidelser i virkelighetsbildet.

  Det og den vi kan prøve å ha kontroll av iallefall,
  er våre egne tanker, ord og gjerninger.
  La oss fylle oss med Lys & Kjærlighet,
  fra et indre sted, som kan stråle ut,
  for å skape noe nytt og vakkert, for Alle ♡

  GD Star Rating
  loading...
  • Profilbildet til J.Johansen
   25. 11. 2011 klokken 15:44

   Ja, jeg har tenkt en del på dette siden den gang Michelle.
   Jeg velger å tro at dette var et utslag av øyeblikkets ‘magi’, som vi opplever hver gang på hjemmekamp for fotballlaget.
   Der er det uskyldig, men denne mekanisme må ikke få utvikle seg eller misbrukes….i kollektivt samfunnskala, i hva denne artikkel omhandler.
   En må være sterk som du var for å stå imot massesuggesjon, gjerne om så er bare ved å sprike med fingrene……

   Det er ikke negativt å være negativ til negasjoner, det er positivt :)
   Når presten sier «reis opp» for å teste sin autoritet over massen, så er det bare å bli sittende, på pur faen, Vårherre bryr seg ikke om slike bagataller… det er protestantisme :)
   Det viktigste er ikke hvor lydig en er verdslige autoriteter, men hjertets beskaffenhet, hvor fylt det er av kjærlighet, som du sier.

   Alle bør begynne å ta valg, klart og tydelig, det er hva jeg mener å si… og en bør se bak det tilsynelatende gode av og til… forføreriske elementer i menneskenaturen kan av og til dra avgårde med oss…….

   Du husker min vinner, den moralske vinner. Det sanne og gode blir en aldri lei av, så vi tar den igjen. De av den universelle hjertets religion vil gjenkjenne hva som er av og fra hjertet hos andre :)

   GD Star Rating
   loading...
 • Profilbildet til Realdemokratiet
  25. 11. 2011 klokken 18:59

  Takk Jarle for denne artikkelen.

  Det hviskes imidlertid i krokene om at det nok ikke er så lenge til Jens og Jonas påføres håndjern for dette gjennomførte landssviket sitt.
  Men der er flere.

  Og dette skjer ute hos folket nå som en naturlig reaksjon på de alvorlig avsløringer også Norulv Øvrebotten legger for dagen.

  Normalt ville det vært Øvrebotten som hadde blitt påført håndjern og knebel for sine ytringer, men det skjer ikke – hvorfor?
  Ganske enkelt fordi sterke motkrefter er i sving og gjør det vanskelig for statsmafiaen å operere så fritt i terrenget som de hittil har gjort.

  Ta del i hva Øvrebotten skriver og hold det opp mot denne sensasjonelle artikkelen til Jarle Johansen. Det er ikke tvil om at Trollet har begynt å slå sprekker.

  Norulv Øvrebotten om det skjulte KGB og STASI nettverket

  Så har det i tillegg dukket opp ennå en Gigantisk avsløring fra jurist Herman Berge i Luxembourg.

  Falske dommere og ugyldige rettsavgjørelser i «rettsstaten» Norge

  Hvor ble det av dette «verdens beste land å bo i»?
  Det var dessverre bare en illusjon som ble tredd ned over hodene våre av et samstemt og lydig media og pressekorps.

  Verdens beste land å bo i må nok folket selv sørge å realisere.
  For i skrivende stund er vi underlagt en Marxist Kommunistisk statsstyrelse.

  GD Star Rating
  loading...
  • Profilbildet til Ursus
   25. 11. 2011 klokken 20:30

   Her er direkte link til aktuelle sak fra Herman Berges Rettsnorge:
   http://www.rettsnorge.no/artikler/2011/November/241111_Domstolenes%20uavhengighet_Dommerforsikringer.htm
   Berge dokumenterer gjentatte ganger at stortinget og norges regjering gir blaffen i norsk lov. Kan vel godt kalles en gigantisk avsløring. Men hvordan kan en slik praksis opprettholdes?

   GD Star Rating
   loading...
  • Profilbildet til kjemisk
   25. 11. 2011 klokken 22:53

   Realdemokratiet
   øvrebotn slipper unna på grunn av at han ikke avslører pyramidetoppen; sionister på toppen. Han er muligens en muldvarp selv, satt inn av sionister for å sverte de styrende, selv om jeg også har lite til overs for dem. Han er beskyttet av de skjulte og mørke krefter!
   Ifølge protokollene skal det foregå en skitten bakvaskelse og nedrakking på de styrende, dette for å skape en indre friksjon som etter en stund skal ende opp i opprør mot de som styrer. men da tar en ikke de virkelige skurkene. For de er skjult og det også de som styrer over våre folkevalgte.
   Øvrebotn forteller bare deler av sannheten, men også ispedd mye løgn! Husk det når nihilistene slippes løs!!
   Han er direkte farlig for landet og den vestlige sivilisasjon!
   Øvrebotn er nok den siste som ryker, og han skjuler bevisst sionismens herredømme ved å vri skytset mot russerne!

   GD Star Rating
   loading...
   • Profilbildet til Sigr Huginsson
    26. 11. 2011 klokken 00:50

    Jeg er i grunn enig i mye av det du skriver her. Det øvrebotn skriver om link mellom AP og sovjet/russland stemmer nok, men samtidig har jeg funnet en del løyn i det han skriver.

    En annen ting man kan spørre seg om er hvorfor han ikke nevner at frp er USA og Israels nærmeste alliert i Norge. Han skriver også om terrorangrepet, men nevner overhodet ikke at ABB var kristensionist og var ofte i USA. I avsnittet «Terror er ikke noe nytt i Skandinavia», henviser han til drapet på Oluf Palme, men nevner overhodet ikke likvideringen av en kelner på Lillehammer utført av Mossad. Jeg stoler iallefall ikke på Øvrebotn.

    Den som tror andre verdenskrig er over må tro om igjen. Vi ser jo fremdeles at stormaktene Russland og USA/Israel slåss om verdensmakt med hver sin ideologi (marxisme og zionisme). Vi ser jo hvordan USA og NATO angriper land i midtøsten som er Russer-vennlige, og setter inn USA/Israel-lojale ledere.

    GD Star Rating
    loading...
    • Profilbildet til kjemisk
     26. 11. 2011 klokken 01:10

     Sigr
     Enig i det! har ikke så mye kunnskap om hva han unnlater å skrive. Men har lest ikke så rent lite av det han skriver.
     Hvor i alle dager kan en avsatt journalist/redaktør ha så enorm kunnskap om det han behandler? Det ville ta flere år for et vanlig menneske å finne fram til det han skriver bare på en uke!
     Han må ha eksterne klider som mater han med hva han skal skrive, for det han skriver om krever et omfattende og nitid arbeide – i hverfall hvis en skal være kildekritisk, som både er sunt og godt når en skiver om så alvorlige og ømfintlige emner som han har kastet seg uti. Og en forenværende redaktør bør kunne sortere, det er ihvertfall et minimumskrav og det kan ikke han når en ser hvor mye kunnskap denne øser av bare på en dag!

     GD Star Rating
     loading...
   • Profilbildet til Solskinn
    26. 11. 2011 klokken 08:39

    Rart at Norulv Øvrebotten aldri snakker om Bilderbergere,
    ingen russere i Bilderberger
    ikke om sionister i amerikansk regjering,
    Project for new American Century PNAC,
    de er ikke russisk, de er ofte israelere med USA dobbelt statsborgerskap,
    i NATO er ikke russland.

    GD Star Rating
    loading...
  • Profilbildet til Falcon
   29. 12. 2011 klokken 23:24

   Kan være mye annerledes enn Norulv Øvrebotten skriver om dobbestaten Norge, og Russland, det blir for enkelt, litt oppsiktsvekkende at Norulv ikke tar slikt i betrakning, han er visstnok mer oppegående enn de lfeste hva gjelder enkelte forhold. Bl.a. etterretning i USA , Russland samt fler land opererer tildels separat nede i maktpyramiden, for å skape en illusjon av kald krig, hegelian dialectic overalt hvor det gir utbytte, men lenger opp kan bl.a. eksempelvis Mossad være overbygg for alle, nwo ville vært vanskelig uten, og historisk hadde finansinsinstitusjonene for krigene et felles overbygg for alle stridende land, de finansierte alle sider., maktfordelingen har neppe forandret seg vesentlig fra den gang, har trolig blitt sementert ytterligere. Jeg mener toppsjiktet i maktpyramiden er en samlet entitet, men som vi kanskje kan se gjennom medietåka, ikke alle er kommet fullstendig under felles nwo-paraply enda. De kriger vi kjenner var bl.a. for å samle under felles nwo-paraply, ingen tvil om det.

   En digresjon, jeg ser radaranlegget på Gråkallen i Trondheim, som er nødvendig nede i maktpyramiden, men bare en illusjon om sikkerhet i øvre sjikt av pyramiden. Illusjonen av konkurranse og kald krig fører til overføring av enorme summer penger fra folk flest til nevnte finanseliter, bl.a. ifm det militære kompleks som må sies å være pill råttent totalt sett, noen har vært og er smartere og mer kyniske enn alle andre

   GD Star Rating
   loading...
 • Profilbildet til Solskinn
  25. 11. 2011 klokken 20:05

  Heksejakt på terrortanker. Det er meningsløst å skulle kriminalisere selve tanken om å begå en fremtidig terrorhandling.

  Kommentar 1

  Jeg vil bygge et alter i stua mi. Der vil jeg knele og be til arbeiderpartiet hver dag! Jens ÅHHH Jens, Jens, Jens Åhhhh.. Jens du er den største, du er den fullkomne, du er min GUUUD skal runge ut over nabolaget når jeg ber til arbeiderpartiet. Jeg vil be om syndsforlatelse for de ganger jeg har tvilt på Jens sine ord. Kjære Jens i det himmelske arbeiderparti. Tilgi meg for jeg har syndet, jeg har ikke stemt arbeiderpartiet ved to valg.
  Jeg kneler og synger arbeiderpartiets valgkampsanger og siterer med skjelvende lepper arbeiderpartiets partiprogram siden 1920. Det skal henge ett banner ved alteret der det står «Arbeid mine undersotter, arbeid for arbeiderpartiet mine kjære små barn, arbeid for vår elskede leder Jens, alle dere små undersotter der ute på arbeiderpartiets marker.
  Be for Jens og hedre ham når du spiser din rasjon poteter og turnips du min lille undersott. Sammen skal vi masjere og Jens skal lede oss til lykken.
  Vi priser og tilber arbeiderpartiet, Halleluja. Vi priser den store helgen Jonas Gahr Støre, Halleluja. Vi priser deg Valla, for du er den store. Valla, Valla, Valla skal runge utover den himmelske fredsarbeiderplass i Oslo.

  Kommentar 2

  Hvis dette er en direkte konsekvens av «mer demokrati og mer åpenhet», så ønsker jeg verken demokrati eller åpenhet.

  Etter 22. juli er Norge på god vei til å utvikle seg til den fullkomne etterfølgeren til DDR. Vi har et PST som tilsynelatende er uten kontroll, og klar for å overvåke og slå hardt ned på «feiltanker». Dette kan bli en heksejakt av uanste dimensjoner.

  Det sittende regime krever en eksklusiv rett til å bestemme hva som er korrekte uttalelser. Alt annet enn det korrekte blir koblet opp mot gjerningsmannen fra 22. juli. Regimet prøver også å identifisere politiske motstandere med gjerningsmannen. Skulle offerrollen partiet har benyttet bli kritisert, blir det møtt med en massiv tåreflom. Ikke noen dialog her, nei!

  Nei, gi meg noe annet enn «mer demokrati og mer åpenhet».

  http://www.aftenposten.no/meninger/Heksejakt-p-terrortanker-6704662.html

  GD Star Rating
  loading...
 • Profilbildet til MAJA
  25. 11. 2011 klokken 20:20

  Takk for en meget fin artikkel .
  Flere og flere skjønner hvilken falskhet som utspiller seg i det politiske Norge , men fremdeles er det noe som klynger seg til tanken om at vi lever i ett demokrati.
  Aftenposten har totalt lukket sitt debattforum , fordi ingenting skal diskuteres mere, i en sann redsel for at sannheten skal komme frem.
  i ca. 40 år har Norge vœrt styrt av Europa-bevegelsen der medlemmene kommer fra de øvrige 7 partiene på Stortinget , ca. 140 av 169 representanter er globalister og vil ha oss inn i EU , og vi betaler 16 milliarder pr. år til EU grunnet EØS-avtalen som ble undertegnet ulovlig , noe Synnøve Fjellbakk Taftø visste og av den grunn har hun også opplevet 16 år i helvete som yvangsinnlagt og tvangsmedisnert på psykiatrisk sykehus, Utenriksminister Støre ansatte sin mangeårige venn Morten Wetland til stilling i FN som ambassadør.. Denne Wetland har vært sentral figur i å få innført EØS avtalen sammen med Støre i 1986-92.. Han var også direktør i Statskraft med spesialoppgaver mot EU. Her ser dere fluelimet i Europa-bevegelsen i full enighet samkjørt og glattbarbert imot Norges Grunnlov.
  Morten Wetlands siste kraftanstrengelser var ved Statsministerens kontor som sekretær.
  «Les mer»:http://bmonline.no/html/wetland.html
  I Norge drives barnehandelen for fullt og ingen politiker eller myndighet foretar seg noe .
  Common surpose i England aler opp barnevernere og korrupte dommere til å drive sin bedrift .
  I Norge drives det rovdrift på familiene og omsider begynner de fleste å forstå at detet har ingenting med omsorgssvikt å gjøre, men masse penger og skyggelegging av hva som skjer.
  Hor hva Brian Gerrish forteller»om»:http://www.youtube.com/watch?v=VlVepAVBmd8

  GD Star Rating
  loading...
 • Profilbildet til MAJA
  25. 11. 2011 klokken 21:00

  Flott kommentar av Solskinn , Brian Gerrish skriver en del om at gjennom EU kommer Hitlers gamle drøm til «virkelighet»:http://www.youtube.com/watch?v=HcGXkLqEkik

  GD Star Rating
  loading...
 • Profilbildet til Killuminati
  25. 11. 2011 klokken 22:28

  Veldig bra artikkel!

  Alle bør se denne videoen, den varer ikke lenger enn 6 min.
  Du kommer ikke til å angre;)!
  «Psychopaths rule the world?»:
  http://www.youtube.com/watch?v=mG66QFnufIQ&feature=player_embedded

  Myndighetene må ha hatt en finger i 22 Juli angrepet. Ikke nødvendigvis alle sammen. Det holder med de mektige bilderbergerne i vårt land, og deres allierte i frimurerlosjer rundt om i landet. Det finnes jo frimurere fra alle yrkesgrupper nesten. Rundt 250 politimenn(hvis ikke flere), er jo frimurere.

  Tror ihvertfall ikke at Breivik handlet alene. Det var til å med vitner på Utøya som sa de hadde sett en annen mann.
  «Everyone knows that policy doesn’t shift unless Americans die»-Ukjent
  Dette sitatet gjelder tydeligvis også her i Norge.

  «The bigger the lie, the more they believe!» – Bunk(The Wire)

  Peace and Love,
  Hilsen Killuminati

  GD Star Rating
  loading...
 • Profilbildet til kjemisk
  26. 11. 2011 klokken 00:18

  Hva angår Eskild pedersen, kan det være greit å kikke på denne: http://www.verdidebatt.no/debatt/chat/subcat11/thread210877/next=0
  der han driver homsepropaganda, og håner grunnloven indirekte i en dårlig kamuflert AP-stil, nesten like dårlig som Karita bakimellom orhimen, og det skulle ikke fortelle så rent lite om hva slags materiale han er laget av!!

  I tillegg har han så liten kunnskap om hva som skjer innen homsepolitikken til AP at han må drage Monsen frem, en filosof som overhodet ikke har noen politisk innflytelse, altså han bruker et menneske uten innflytelse i politikken som en «brekkstang» for å få fram sine meninger!
  Går det an å være mer kynisk???

  PS! Legg merke til hvor mange kommentarer som er slettet av sionistene som styrer verdidebatten der!

  GD Star Rating
  loading...
  • Profilbildet til kjemisk
   26. 11. 2011 klokken 00:26

   Hvem styrer mennesker av hans kaliber? Og hvem har lært han opp?
   Ve, for et hån mot land og folk ved å synke så dypt!! Og slike ynglinger skal styre dette land med klokskap, visdom og kunnskap! Var det ikke slike egenskaper som skulle bygge landet? De motsatte bryter ned landet, og Eskild er i besittelse av samtlige motasatte egenskaper!
   Håper at det eksisterer kloke menneske på regjeringsnivå som kvitter seg med slike tåpelige og rølpete mennesker av hans kaliber som er i stand til å motsi alt det dette landet, som jeg er glad i, har stått for og er bygget opp på!!

   GD Star Rating
   loading...
  • Profilbildet til Killuminati
   26. 11. 2011 klokken 01:21

   Han trenger de verdiene vet du(eller mangel på verdier spør du meg), dersom han skal bli landets fremtidige statsminister en dag – eller noe lignende. Sykt at han er leder av AUF, etter at han viste total mangel på lederegenskaper den 22 Juli. Han blir vel nok en lydig nikkedukke for globalistene en dag som Jens og Co.

   GD Star Rating
   loading...
  • Profilbildet til ola
   26. 11. 2011 klokken 01:22

   Sitat Eskil Pedersen: Hvis du virkelig vil beskytte barnet, Monsen, så setter du deg ned med en familie der foreldrene er to menn for å lære de å kjenne. Se hvordan barnet har det med to foreldre som elsker deg. Men det du egentliog forteller barnet er at det, fordi Gud har sagt det sånn, egentlig ikke er lykkelig. Det er vantro, som dets foreldre.

   UFO’s kommentar: Selvfølgelig elsker begge foreldrene barna uansett om begge foreldrene er damer eller menner. Og det er ikke gud som har sagt at det bare skal være dame og mann som kan få barn. Jeg syntes Eskil Pedersen skal finne seg et mannfolk, ta han med på en hytte i skogen et par ukers tid eller lengre vis han trenger, og prøve å få han gravid. Det samme eksperimentet kan jo også gjøres med to kvinnfolk.

   sitat Eskil Pedersen: Men vi bør ikke blande hvordan vi behandler vår felles kultur og historie med hvordan vi konstitusjonelt bygger opp forholdet mellom stat og kirke.

   Her mener han vi ikke bør bry oss om grunnloven ja, kjekt å vite.. ta med at han er en leder som rømmer med halen mellom beina når ting skjer.
   Er dette norges politiske fremtid?

   GD Star Rating
   loading...
117 Kommentarer
1 2 3 4 5

Legg inn dine tanker