Vannets dimensjoner; mytologi og strid

3.5K visninger
8 minutter lesetid
15

Menneskenes rett til vann har vært en selvfølgelighet siden tidenes morgen. Den globale økonomiske utviklingen i den senere tid har sådd tvil om denne retten.

Jorden er en vannplanet

70% av Jordens overflate er dekket av vann. Ferskvannreservene ligger på landmark spredt rundt mellom kontinenter. Norges ferskvannreserver ville ved optimale forhold dekke behovet for drikkevann for hele verdens befolkning.

Menneskekroppen består også 70% av vann. Livet på Jorden baserer seg på vann og oksygen. Vann er det viktigste næringsstoffet for mennesket. Vann er en kjemisk substans, H2O, ett molekyl, som består av to hydrogenatomer og ett oksygenatom.

Menneskene har alltid fulgt vannets vei i leting etter gode boplasser. Vann har alltid, helt til nå, vært en ressurs, som tilhører hele stammen. Likevel har vannet blitt gjort oftere og oftere til en vare i det senkapitalistiske samfunn. Europakommisjonen kjører i disse dager beinhard press på regjeringer i EU for å få privatisert vannressursene etter profittprinsipper. Og Norge er med gjennom EØS vanndirektiver. Det betyr at vannavgiften kan øke, som for eksempel i Portugal, opp til 400%, og bli dyrere for hvert år.

Vannets mytologi

Mengden av vann på Jorden er konstant grunnet vannets kretsløp. Vannet blir aldri borte, det er i kretsløpet ett eller annet sted. Vi drikker det samme vannet som dinosaurene gjorde. Tross iherdig forskning på Jorden og i Verdensrommet kan ingen forsker si helt sikkert hvor vannet opprinnelig kom fra.

Heller ikke Skapelseshistorien i Bibelen forteller hvor vannet kom fra til Jorden. Vannet bare eksisterte her allerede på den første dagen av skapelsen:

”1I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden.
2 Jorden var øde og tom, mørke lå over dypet, og Guds ånd svevde over vannet. 3 Da sa Gud: «Det skal bli lys!» Og det ble lys. 4 Gud så at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket. 5 Gud kalte lyset dag, og mørket kalte han natt. Og det ble kveld, og det ble morgen, første dag.
6 Gud sa: «Det skal bli en hvelving midt i vannet! Den skal skille vann fra vann.» 7 Gud laget hvelvingen og skilte vannet som er under hvelvingen, fra vannet som er over hvelvingen. Og det ble slik. 8 Gud kalte hvelvingen himmel. Og det ble kveld, og det ble morgen, andre dag.
9 Gud sa: «Vannet under himmelen skal samle seg på ett sted! Det tørre landet skal komme til syne.» Og det ble slik.10 Gud kalte det tørre landet jord, og vannet som hadde samlet seg, kalte han hav. Og Gud så at det var godt.”

Nesten alle verdensreligioner har ritualer med vann (unntatt buddhismen). Vann er rensende og hellig og man blir døpt i vann (vievann i kristen tro). Elven Ganges i India er sett på som gudinne. Man velsigner vannet, som blir brukt i mat og drikke og man ofrer til gudene for at det skal bli regn.

I norrøn mytologi var vannet hellig og ble tilbedt som levende gud. Jotnen Mime voktet en kilde hvis vann skjenket vidsyn og visdom til de som drakk.

I taoistisk tradisjon anses vann som en del av visdom. Gamle grekerne forstod kraften i vannets overganger – fra væske til damp – filosofisk symbol for resirkulering. For indianerne i Nord-Amerika var vann en verdifull handelsvare og symbol på livet. Gamle egypterne så på Nilen som en fødselskanal for deres eksistens.

Forskerne mener, at det har vært vann i Verdensrommet helt fra begynnelsen av. Man har funnet en enorm vanndampsky 12 milliarder lysår borte, som går i bane rundt et svart hull. Temperaturen på vannet i Verdensrommet er minus 53 grader Celsius. Det er egentlig ganske varmt tatt i betraktning hvor kaldt det egentlig er der.

”Water is life´s mater and matrix mother and medium.
There is no life without water
.”

Albert Szent-Gyorgyi

Har mennesket ukrenkelige rettigheter for vann?

FN har erklært 2013 som et internasjonalt år for vann. Verdens vanndag  er 22.mars, som administreres av UNESCO på vegne av FN. FN resolusjon 64/292 fra 28.juli 2010 stadfester menneskets rett til vann og akseptable sanitære forhold. Menneskerettigheter er en gammel filosofisk lære, som blir mer og mer brukt i dagens politiske diskusjoner. Definisjon av menneskerettighet kan være mangt. Her er en av dem:

”Menneskerettigheter, rettigheter som tilkommer mennesket som sådant.

Ideen om menneskerettigheter har sin rot i stoisk og kristen filosofi og bygger på den grunnanskuelse at den menneskelige person har en verdi i seg selv, uavhengig av rase, klasse eller kjønn. Læren om menneskerettighetene har nær sammenheng med naturretten.” (Store Norske leksikon).


Verdien av vann

I over hundre år i Norge har Hjemfallsretten beskyttet vannforekomster mot utenlandsk kapital. Vann er nasjonal ressurs, en fellesgode, som hittil har vært skjermet mot markedsliberal profitering. Kommunene leverer vann til abonnentene til selvkost, som har sikret relativt lav pris. (Jeg bor i Norges dyreste by hva angår prisen på vann, Drammen, med pris på 16.50 kroner per kubikkmeter). I Norge brukes det 200 liter vann per person per dag. I utviklingsland brukes det gjennomsnittlig 6-10 liter vann per person per dag. Norge har så store vannreserver, at reservene ville holde for hele Jordens befolkning hvis de var spredt ”rettferdig”.

De fleste nordmenn har tilgang på drikkevann av god kvalitet fra sitt vannverk. Det er vannverkenes ansvar at vannet oppfyller drikkevannsforskriftens krav. Denne ”selvfølgeligheten” har i den seneste tiden kommet under press grunnet EUs EØS-vanndirektiv.

– Vannsektoren ble tidligere i høst utpekt som et eget satsingsområde for innovasjon og teknologiutvikling, så det sier litt om hvordan det i disse tider også er viktig å vise hvordan miljø henger sammen med økonomi…(understrekning MMH)
Blueprint to Safeguard Europe’s Water Reseources» vil drøftes i miljørådet 17. desember 2012, og deretter i Europaparlamentet tidlig i 2013. (regjeringen)

”The Water Blueprint highlights that preserving water is not only about environmental protection, health and well-being, but it is also about economic growth and prosperity.”(EU) (understrekning MMH)

Oversatt med klare ord så vil EU, at det skall tjenes penger på vannressurser, mange penger, og det åpnes for privatisering av vannverkene gjennom et nytt direktiv, som sannsynligvis kommer i løpet av våren.

Som i Sverige, så vil det da bli aktuelt også i Norge, at de franske private storkonserner i vannsektoren, Suez og Veolia, kommer til å etablere seg her til lands tross at disse har en etter en blitt sparket ut av blant annet fra søramerikanske land etter skandaledrift med skyhøye priser og dårlig vannkvalitet. Likevel har den norske regjeringen så godt som bestemt seg at privatisering av vann blir virkeligheten i Norge bare om et par års tid.

Det vil bli fritt fram om å tilsette drikkevannet de kjemikalier, som det private vannselskapet mener er billigst for å kunne levere forskriftsmessig kvalitet på drikkevann. Og forskriftene kan jo alltid diskuteres! Klor, kalium, magnesium og kanskje til og med fluor osv. i økende doser i drikkevann vil bli resultat. Vannkvaliteten vil dermed synke og vannet vil bli dyrt, veldig dyrt.

Det som er situasjonen i dag med de kommunale vannselskapene, er, at det settes litt klor i drikkevann ved de fleste steder som forebyggende for å fjerne virkningen av tarmbakterier i vannet fra overflatevannreserver. Fluor blir ikke brukt i dag i norsk drikkevann.

Vann- og avløpsrør er modne til å skiftes ut i mange kommuner og også denne regningen faller på abonnenter.

”Gamle vann- og avløpsrør er en betydelig utfordring for Norge i de kommende år. Norge må bruke nær 500 milliarder kroner fram til 2030 for å sikre landet rent vann. Folk flest må regne med høyere avgifter. Vi må enten akseptere høyere pris eller lavere standard – mer koking av vann eller sykdom”.(NRK)

Det finnes 175.000 – 225.000 brønner i Norge. Av disse er 65.000 brønner registrert i grunnvanndatabasen GRANADA etter vanndirektivet. Det er pålagt for selskaper, som borrer brønner å innrapportere på brønnskjema hos NGU (Norges geologiske undersøkelse). (§5. i forskrift om oppgaveplikt).

På verdensbasis har 6.1 milliarder mennesker tilgang til rent drikkevann. Ca. 1 milliarder mennesker mangler rent vann. Hos dem er barnedødeligheten veldig høy, 4000 barn dør daglig grunnet relaterte sykdommer som diaré. FNs tusenårsmål har som målsetning, at innen 2015 så skal det kun være 600 millioner mennesker igjen, som mangler rent vann.


Vann har hukommelse

Den japanske professoren Masaru Emoto har forsket på vannets egenskaper i frossen tilstand, ved å spille musikk og ved bønn.

In all of these experiments, distilled water for hospital usage produced by the same company was used. Since it is distilled twice, it can be said that it is pure water.

The result was that we always observed beautiful crystals after giving good words, playing good music, and showing, playing, or offering pure prayer to water. On the other hand, we observed disfigured crystals in the opposite situation. Moreover, we never observed identical crystals.”
http://www.masaru-emoto.net/english/water-crystal.html


De fire elementene

Vannet er ett av de fire stofflige bestanddelene, som alle stoffer består av etter Aristoteles elementlære. Elementene er ild, jord, luft og vann.

Vann: Dets kvalitet er feminin, passiv og negativ i disse ordenes mystiske betydning. Vannet er hemmelighetsfullt og dypt, og det maner oss til å løfte på slørene til det som det skjuler. Vannet står som symbol for bevissthet, i sin ytterste bemerkelse kosmisk bevissthet (kristusbevissthet).”
http://www.amorc.no/feature/fire-elementer.htm

Stjernetegnet Vannmannen

De, som er født mellom 21.januar og 19.februar er født i dyrekretsens ellevte tegn, vannmannen.

”Vannmenn er de perfekte representanter for Vannmannens tidsalder. Vannmannens store styrke er at de er visjonære, humanitære og intellektuelle. De er satt til jorden for å gjøre verden til en bedre plass og til å hjelpe alle som kommer i deres vei. De er virkelig dyrekretsens fremste pionerer.”
http://www.samer.no/coolio/Astrologi/tegn/vannmannen2.html

Vannmannens tidsalder

Flere astrologer mener, at Vannmannens tidsalder, The Age of Aquarius, avløste Fiskenes tidsalder, Pisceans Age, (kristendommens tid) på 1950-tallet, etter 2000 år, og etter Storverdensåret på 25.200 år. Vi lever dermed midt i paradigmeskiftet innen religion og vitenskap. På denne tiden søker menneskene innover i seg selv og handler rett av intuisjon. Kjennetegnene for denne nye tidsalderen er kunnskap, ideologier, elektrisitet, astrologi, kosmisk bevissthet, UFO, data og fremtidens teknologi.

Praktiske tips om bruk av vann

Vær takknemmelig for drikkevann av god kvalitet (klart, luktfritt og uten fremmed smak). Drikk sakte, når du drikker vann for tørst. Et menneske trenger vann fra 1 til 7 liter per dag. Kvaliteten av vannet har direkte forbindelse med blodets kvalitet. Drukket vann finner veien til blodet etter 10 minutter! Overdreven drikking av vann kan være livsfarlig.

Flaskevann som drikke kan ikke anbefales. Det er unødvendig dyrt og kan være en kilde til miljøgifter på grunn av plastemballasje, som gir ut petrokjemiske substanser som Bisfenol A. Hvis du vil oppevare drikkevann i en flaske så anbefales det en ren glassflaske.

Kroppens vibrasjonsnivå øker, når vi spiser frukt og grønnsaker, som inneholder mer vann enn menneskekroppen (70 %). Banan inneholder 88 % vann, vannmelon og agurk 95 %, druer nesten 100 % og gulrot 89 %.

Husk at ferskvannreservene kan minke ved overdreven forbruk og ved vanning av store jordbruksarealer (og ved vanning av private hager i sommervarmen).

Vann er skapt for bevegelse, ta dusj istedenfor karbad. Dusj renser også den eteriske kroppen, mens virkningen av et bad går dypt inn i kroppen og gjør kroppen slapp.

Vann inneholder mye energi og kommer til å erstatte de gamle energikildene olje, gass og kull hvis forskningen blir akseptert på verdensbasis.

Kilder: ”Vannvittig moro med vann” ,Eli Kari Gjengedal,2012, Ultra 2/2013, Internett

Maarit M. Hanssen

er utdannet spesialsykepleier i barnesykepleie og eldreomsorg og medlem i Norsk Sykepleierforbund. I 1995 ble jeg klar over at verden egentlig ble styrt av en hemmelig maktelite. I 2008 gav jeg ut en bok, som heter " Tors hammer. Geofysiske våpen, en realitet eller science - fiction. HAARP i Norge ". Er mor til to voksne døttre og gift med en datakonsulent.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

15 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Monica Waade
Forfatter
11 år siden

FLOW Documentary Exposes the Worldwide Water Crisis Few are Aware of
http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2013/03/16/flow-for-love-of-water.aspx

Hele dokumentaren på YouTube:
Flow 1/9 – For Love of Water
http://www.youtube.com/watch?v=H6xWxncrZ6U&list=PL8F455DB41CC42AED&feature=player_embedded

Thunder
Thunder
Abonnent
11 år siden

Juan Ponce de Leon.
Myten om ungdomskilden – fin søndagssnutt :-)
Symbolikk her også :-) Korset ble plantet i søken etter det evige liv.
Ikke korset som et drapsvåpen, men for kropp og sjel i balanse. Det feminime og maskuline i balanse i et åpent og fungerende chakrasystem.

Europeere tok med seg sine sykdommer til isolerte øysamfunn, det ble en prøvelse for befolkningen. I en annen historie har jeg hørt at de også tok med seg mord og død. Det satte de små øysamfunnene på hodet. De var ikke kjent med slikt. Hvordan kan man forvente å finne evig liv om man dreper? Hvis en mann ble drept ville en ny mann være død i løpet av natten. Det var Guds lov eller karma. Alle ble kastet ut av paradis.

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  Thunder
11 år siden
smurfen
Redaksjonen
Svar til  Maarit M. Hanssen
11 år siden

Nå tuller du litt Maarit ;)

Vann er grisefarlig, det er ikke uten grunn at FN ønsker å forby vann!

Jeg stoler på FN så fortere de kan bombe eller på annen måte fjerne verdens vann jo bedre er det :)

FN-delegater ville forby vann

http://www.dn.no/forsiden/utenriks/article2048292.ece

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  smurfen
11 år siden

Takk skal dere ha, google oversatt ~ UN delegates would prohibit water http://tinyurl.com/bpchrud * Starring the one and only Rajendra Pachauri as chairman of the United nations IPCC clown and monkey conference in Mexico *

Tredje verdenskrig består også av en dødelig kamp om kontrollen over klodens vannressurser hvor bl.a. dommere og vitner i Kanada har vært spesielt utsatt http://www.waterwarcrimes.com/

WHO IS MURDERING THE WITNESSES? 33 DEAD WITNESSES http://www.waterwarcrimes.com/homepage-for-water-war-crimes-web-site.html

“Vaccine Summit: Vancouver 2013 ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2013/03/massevaksinering-bor-ut-av-skolene/comment-page-2/#comment-96065

Dr. Sunn Fornuft
Dr. Sunn Fornuft
Abonnent
11 år siden

Helt riktig Knut Bye.
Victor Schauberger lærte mye om vann fordi han tilbrakte mye tid ute i naturen og oppdaget hvordan laksen klarer dette kunststykket ved å ligge å vente på det rette øyeblikket og blir formelig sugd opp i fossen av denne kraften.
Victor Schauberger ble – mot sin vilje – lokket til USA for å drive forskning, men sannheten var at USA “ødela” hans forskning – og forskeren Victor Schauberger, og han døde i USA så altfor tidlig.

Johan Grander – også fra Østerrike – utviklet Grander systemet som revitaliserer vann ved en enhet som utnytter vannets følelser og hukommelse. Det finnes en bok om Johan Grander og Victor Schauberger “På sporet av vannets hemmelighet” ANBEFALES.

Og til deg Mariit som sier:
“Dusj renser også den eteriske kroppen, mens virkningen av et bad går dypt inn i kroppen og gjør kroppen slapp”.

Årsaken til at du blir slapp kan være at vannet begynner å helbrede deg, og at kroppen nå bruker mye energi på helbrede ubalansene i kroppen – på samme måte som skjer ved de fleste alternative behandlinger – også fjernhealing.

knut bye
knut bye
Abonnent
11 år siden

Den østerriske vitenskapsmannen Victor Schauberger hadde lært mye om vannets hemmeligheter ved å tilbringe mye tid nærheten av vann som gutt.
Han skjønte at i naturen foregår de fleste, ja kanskje alle bevegelser som imploderende, dvs med en bevegelse innover. Dette er det motsatte av eksplosjon, og er mer effektiv, samt mer skånsom.
Schauberger var et at flere genier fra Europa som ble hentet til USA under eller like etter 2.verdenskrig,

Jeg tror at grunnen til at laksen greier disse tilsynelatende umulige fossefallene, er nettopp det at det dannes en imploderende bevegelse på baksiden, eller inne i fossefallet. Denne bevegelsen veit laksen å utnytte.

Om dette ble noe uklart, så prøv å søke opp Schauberger på nettet. Kanskje fins det allerede her på Nyhetsspeilet.

Dr. Sunn Fornuft
Dr. Sunn Fornuft
Abonnent
11 år siden

Hei Maarit

“Vann er skapt for bevegelse, ta dusj isteden for karbad. Dusj renser også den eteriske kroppen, mens virkningen av et bad går dypt inn i kroppen og gjør kroppen slapp.”

Vann er avslappende er det mere riktig å si enn at vi blir slappe. Å senke kroppen ned i et varmt bad er for mange en form for meditasjon. Eller i et rent og salt hav f.eks. Adriaterhavet er helsebringende og gir oss avslapping og mineraler.

Andre viktige forskere på vannets betydning er Victor Schauberger, Johan Grander og Dr. Batmanghelidj

http://www.youtube.com/watch?v=IZF0QLBDUY0

http://www.youtube.com/watch?v=slzjceQI2c4

PS. Vet du hvorfor laksen klarer å hoppe opp store fossefall, men ikke høyt i en stilleflytende elv?

Dr. Sunn Fornuft
Dr. Sunn Fornuft
Abonnent
Svar til  Maarit M. Hanssen
11 år siden

Takk for egne synspunkter – og god artikkel om vann. Det er ikke bare tyskere som har et forhold til vann som beskrives, men lange tradisjoner med kurbad i Tyrkia, Ungarn (Budapest) osv.

Jeg savner fortsatt svar på dette med laksens evne til å hoppe i store fossefall.
Om ikke Maarit vet det – kanskje andre kjenner til årsaken? Hvis ikke svaret kommer i løpet av dagen, kommer løsningen her imorgen tidlig. Så følg med folkens.

SMQ
SMQ
Abonnent
Svar til  Dr. Sunn Fornuft
11 år siden

Mja, glemte du løsningen?

Men jeg kan jo gjette, der vannet beveger seg fort inneholder det mye oksygen som gjør motstanden mindre, du har heller ingen overflate hinne som vil skape et drag når laksen hopper.

Ren gjetting dette, men det eneste logiske?

En mann med åpenbar agenda
Abonnent
11 år siden

Vannet har mange unike egenskaper. Det er et av meget få væsker som i frossen tilstand blir lettere, slik at is flyter på vannet. I tillegg er vannmolekylet H2O bipolart, men en pluss og en minus “pol”. Dermed har det den egenskapen at det river med seg partikler som har ladning.

Det er meget viktig å lagre rent vann for krisetider, som dessverre MÅ komme.

Vannet er et slags bilde på Gud. Vannet er i alt liv, Jesus selv skal fylle alt i alle når denne verden går over i den nye tidsalder. Idag er det dessverre for mange som fyller seg med egoisme og djevelskap.

Til sangmesteren; en læresalme av Korahs barn. 2 Som en hjort skriker efter rinnende bekker, så skriker min sjel efter dig, Gud! 3 Min sjel tørster efter Gud, efter den levende Gud; når skal jeg komme og trede frem for Guds åsyn? Salme 42.

Hånlig sier de: «Hva med løftet om hans gjenkomst? Fedrene våre er døde, men alt er som det har vært fra skapelsen av.» 5 De som sier slikt, glemmer at det fra eldgammel tid var himler og en jord som steg fram av vann og består ved vann, i kraft av Guds ord. Peters andre brev.

« Forrige artikkel

Er Stiklestadaksjonen et jesuittisk plott?

Neste artikkel »

Dagbladet dolker kritisk og oppsøkende journalistikk i ryggen

15
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x