/

Global Mind Control – naziparagrafen i norsk psykiatrilovgivning. Del 4

2K visninger
19 minutter lesetid
4

EMP-bok 2015 handler om psykiatri og mind control og teknologien bak disse. Det har gått snart 65 år siden CIA, den amerikanske etterretningsorganisasjonen, begynte å eksperimentere i hemmelighet med mind control, først ved hjelp av narkotiske stoffer og senere med elektromagnetisk teknologi.

Psykiatrien i dag er tuftet på kjemiske stoffer iblandet med elektromagnetiske bølger i all hemmelighet og muligens luftforurensning med så kalte chemtrails, fly-sporer, hvor store geografiske områder blir forgiftet med metallet aluminium og det kjemiske stoffet barium i nanostørrelser.

Ofre av denne virksomheten har i dag store psykiske og fysiske helseproblemer. Det offentlige helsevesenet skjønner ikke eller forholder seg likegyldig til årsaker av disse problemer hos folk.

Les også:

Global Mind Control – naziparagrafen i norsk psykiatrilovgivning. Del 1

Global Mind Control – naziparagrafen i norsk psykiatrilovgivning. Del 2

Global Mind Control – naziparagrafen i norsk psykiatrilovgivning. Del 3

8. Historien om «schizofreni» – stress, frykt og traumer som våpen

Anders Behring Breivik ble dømt som tilregnelig etter 22.juli terrorhandlinger, men han fikk mange alvorlige psykiatriske diagnoser fra begge sakkyndig- team. En av diagnosene heter, at han lider av schizofreni. Men han er ikke under behandling der han soner. Mange mener, at han er et offer for mind control. (foto: politiet)
Anders Behring Breivik ble dømt som tilregnelig etter 22.juli terrorhandlinger, men han fikk mange alvorlige psykiatriske diagnoser fra begge sakkyndig. En av diagnosene heter, at han lider av schizofreni. Men han er ikke under behandling der han soner. Mange mener, at han er et offer for mind control. (Foto: Politiet)

2 avisinnlegg om psykiatri:

Drømmen om ny psykiatri

«Det gjorde meg glad, når jeg leste i Drammens Tidende at det blir samlokalisering av somatisk og psykiatrisk sykehusbehandling i Drammen. Det lover godt for psykiatrien og for mennesker, som ønsker seg psykisk omsorg i fremtiden.

En snarvei til psykiatriens historie forteller oss, at i oldtiden ble psykiske lidelser betraktet som tegn fra den andre siden og mennesker med psykiske lidelser hadde status som hellig folk. De kunne gjøre nytte av seg som drømmetydere, sjamaner og «heksedoktorer». 

Etter hvert så samfunnet i vesten, at det hadde ansvaret for psykisk lidende personer og omsorgen ble gitt i institusjoner, først i dollhusene i Norge på 1700-tallet og i begynnelsen av 1800-tallet. Senere på 1800-tallet ble det bygd asyler for de sinnslidende, og til slutt på slutten av 1800-tallet ble det satt i gang byggingen av sinnssykehus eller mentalsykehus, det første i Bergen, «Mentalen». På 70-tallet begynte nedlegging av sykehusplasser i psykiatrien til fordel for åpen omsorg.

Denne utviklingen fortsetter i dag.

Hvordan ser så ut fremtidens psykiatri? Jeg ser for meg, at tvungen omsorg blir historie og det blir mindre og mindre medisinassistert behandling. De tunge psykofarmaka vil bli kastet i søppelbøtten til fordel for annen type av terapi og behandling etter hvert som bevisstheten om menneskerettigheter sprer seg blant behandlere. Det vil bli forsket mere om psykiske traumer og om nevrologiske sykdommer og anomalier hos pasienter. Dette blir en selvfølgelighet med den nye ordningen med samlokalisering. Psykiske traumer kommer frem, når pasienten får lov til å fortelle sin historie gjennom samtaleterapi. Nevrologiske avdelinger blir rustet opp og behandlingen der blir modernisert med det nyeste av teknologien hos hjerneforskning.

Til slutt ønsker jeg å opplyse leseren med min tro om psykiatriske sykdommer. Jeg tror, at det finnes kun en «sinnsykdom». Det er dementia precox, eller prematur dementia (den som oppstod tidligere i livet), som er en hjerneorganisk sykdom som er vanskelig å helbrede. På verdensbasis lider 0,7% av befolkningen av denne sykdommen. I begynnelsen av 1900-tallet begynte noen av legene å kalle sykdommen for «schizofreni». Legene sier, at 2% av befolkningen lider av denne psykiatriske sykdommen. Schizofreni er en feil diagnose etter min mening og tjener kun legemiddelindustri. Diagnosen «paranoid schizofreni» er enda galere etter min mening. Denne diagnosen ble for første gang skrevet ned og organisert i DSM 1, den amerikanske diagnosemanualen i psykiatrien i 1952. Et par år siden kom DSM 5 på markedet hvor diagnosen er enda med. Jeg tror det er der for siste gang fordi forståelsen om paranoide tanker hos mennesker har fått en ny dimensjon i overvåkingssamfunnet.

Jeg gratulerer Drammen sykehus med samlokaliseringen av somatisk og psykiatrisk sykehusbehandling. De psykisk lidende kan se frem til mere åpenhet om deres sykdommer og plager, mere vitenskapelig alvor med forskning og mindre stigmatisering og tvangsbehandling». (Drammens Tidende)

Psykiatri som melkemaskin

«I den siste tiden har det vært flere innlegg om psykiatri i Drammens Tidende. Flere av de som skriver undres om hvorfor psykiatriske pasienter i en krise etter tvangsinnleggelse blir skrevet ut av sykehuset så raskt etter innleggelsen. Jeg tror at en av årsakene er det faktum, at psykiatriske sykehus får stykkprisbetalt ettersom hvor mange pasienter som er innlagt. Kort liggetid for pasienten betyr ofte et tilbakefall av sykdommen og en ny innleggelse, som betyr mer penger til sykehuset. Kan det tenkes, at psykiatriske sykehus spekulerer med dette faktum for å få mer penger.

Det sier seg selv at for den psykisk syke er situasjonen uholdbar. Ikke før at han er innlagt må han tilbake hjem etter at effekten av medisinen er observert i 1-2 dager og stemmene i hodet har blitt stillere. En pasientvenn fortalte til meg at legen på et psykiatrisk sykehus hadde sagt til ham, at nå når stemmene er bare ringelyder så kan du reise hjem. Men pasienten følte seg elendig og hadde ikke fått opparbeidet seg et normalt søvnmønster i løpet av de tre akuttdagene og to uker i observasjon på sykehuset han hadde blitt bevilget. Men hjem måtte han fordi andre pasienter banket på døren til sykehuset, ble det sagt. 

Han ble utskrevet og ventet i to måneder før kommunal psykiatriteam tok kontakt med ham. Deretter gikk det fire måneder før han ble tatt opp som bruker. Etterpå var det to måneders ventetid igjen før han fikk tilbud om besøk av teamet. Til sammen 9 måneders ventetid etter en akutt psykose og akuttbehandling på 2,5 uker på sykehuset var status for vennen min. Det hører med at ved juletider ble han dårligere igjen, men orket ikke en ny innleggelse og tok mer medisin på eget initiativ for å få mer søvn med god effekt.

2,5 uker i observasjon etter en tvangsinnleggelse pga. stemmer i hodet og nesten ikke søvn er en alvorlig situasjon for pasienten. Det sier seg selv at han er ikke frisk nok til hjemsendelse. Ofte bor disse pasientene alene og har ingen til å stikke gjennom for en prat og tilsyn. Ingen å ringe til hvis situasjonen blir verre for ham. 

Jeg er for mer hjemmeomsorg for både eldre og psykisk syke, men det er grenser for hva pasienten kan makte selv når psykosen er der. Da trengs det en sykehusplass for ham. Min venn sier at det tar minimum ca. 3 måneder for ham å komme seg etter en kraftig psykose med stemmer i hodet. Noen av pasientene flykter frivillig inn i psykosen fordi livet blir kjedelig eller vanskelig. Men dette er ikke tema for dette innlegg». (Drammens Tidende)

For ofre for elektronisk eller psykisk overgrep

Temaet for tankekontroll er forseggjort, mangesidig, og med flere lag. For den alminnelige leser, kan det fort bli nummen, overveldende sanser og skape et ønske om å gå ut av temaet, men unngå dette temaet er det mest tåpelige ting du kunne gjøre siden din eneste sjanse til å overleve denne heslige og lumske slaveri dagsorden, som i dag truer så å si hele menneskeheten , er å forstå hvordan det fungerer og iverksette tiltak for å redusere sårbarheten.

Planer om å lage et tankekontrollert arbeidersamfunn har vært på plass i lang tid. Den nåværende teknologien vokste ut av eksperimenter som nazistene startet før andre verdenskrig og intensiverte i løpet av den tiden når nazistene holdt konsentrasjonsleirer når ubegrenset tilførsel av barn og voksne var tilgjengelig for eksperimentering. Vi har hørt om den umenneskelige medisinske eksperimenteringen utført på konsentrasjonsleirfanger, men ingen ord ble aldri nevnt av media og TV-dokumentarer av tankekontroll eksperimenter. Det kunne ikke utleveres til den amerikanske offentligheten. Tankekontroll teknologier kan grovt deles inn i to undergrupper: traume-baserte og elektronisk baserte .

Første fase av regjeringens tankekontrollprogram vokste ut av de gamle okkulte teknikkene som kreves for at offeret blir utsatt for massive psykiske og fysiske traumer som vanligvis begynner i barndommen, for å føre til at psyken kan bli knust til tusen endrede personligheter som så kan være separat programmert til å utføre noen funksjon (eller jobb) som programmereren ønsker å «installere». Hver endret personlighet som er skapt er separat og distinkt fra den forreste personlighet. Den forreste personligheten er ikke klar over eksistensen eller aktiviteter av endrede personligheter. Endrede personligheter kan bli brakt til overflaten av programmerere eller behandlere som bruker spesielle koder , vanligvis lagret på en bærbar datamaskin. Offer for tankekontroll kan også påvirkes av bestemte lyder, ord eller handlinger kjent som utløsere .

Den andre fasen av tankekontrollprogram skjedde på en underjordisk base under Fort Hero på Montauk, Long Island (New York) og blir referert til som Montauk Project . De tidligste ungdomsofre for Montauk – programmering, såkalte Montauk Boys , ble programmert med traume-baserte teknikker, men at metoden ble etterhvert forlatt til fordel for en all-elektronisk induksjon prosess som kan være “installert” i løpet av noen dager (eller også timer) i stedet for mange år det tok å fullføre traume-baserte metoder.

Beryktet Dr. Joseph Mengele i Auschwitz var i prinsippet utvikleren av traume-baserte Monarch Project og CIAs MK Ultra mind control programmer. Mengele og ca. 5 andre høytstående nazister var i hemmelighet flyttet til USA og Sør-Amerika i kjølvannet av andre verdenskrig i en operasjon nevnt Paperclip . Nazistene fortsatte sitt arbeid med å utvikle sinnets kontroll og raketteknologier i hemmelige underjordiske militære baser. Det eneste vi fikk beskjed om var at tidligere stjerne nazikjendiser, som Werner von Braun, arbeidet med rakettene.

The Killers, torturister, og mutilatorer av uskyldige mennesker ble holdt diskret ute av syne, men travle i USAs underjordiske militære anlegg, som etter hvert kom hjem til tusener på tusener av kidnappede amerikanske barn kidnappet fra gatene (om lag en million per år) og plassert inn i jernstangbur stablet fra gulv til tak som en del av “trening”. Disse barna vil bli brukt til å finpusse og perfeksjonere Mengele’s mind control teknologi. Noen utvalgte barn (i alle fall de som overlevde “trening”) ville bli fremtidige tanke- kontrollerte slaver, som kunne bli brukt i tusenvis av forskjellige arbeidsoppgaver som spenner alt fra seksuelt slaveri til mord. En vesentlig del av disse barna, som ble vurdert å kunne unnværes, ble slaktet foran de andre barna for å traumatisere en valgt trainee i total etterlevelse og underkastelse.

Mind control programmerte personer

Den ensomme snikskytteren som vi hører om i drap, drapsforsøk, skole skytingen, etc. er tanke- kontrollert individ som hadde vært “programmert” til å utføre disse oppdragene. Ted Bundy, i «Son of Sam” seriemorder David Berkowitz, Oswald, Timothy McVeigh, Columbine skyttere, Chapman, Sirhan Sirhan, etc. var tankekontrollerte personer som var programmert til å utføre disse drapene.

Titusener av unge tenåringsgutter ble kidnappet og tvunget inn i tankekontroll opplæringsprogram kalt The Montauk Project og som startet rundt 1976. Al Bielek , under tankekontroll, var involvert i mange områder av de hemmelige Montauk Prosjektene. Etter at han sakte kunne utvinne hans minner fra slutten av 1980-tallet, kom han til å innse at det var minst 250 000 tankekontrollerte «Montauk Boys «produsert på 25 ulike anlegg som ligner på den underjordiske basen i Montauk på Long Island. Mange av disse guttene skulle bli “sovende” , som var enkeltpersoner som var programmert til å gå inn i situasjoner på et senere tidspunkt når de er riktig “trigget” til å drive noen form for destruktive eller forstyrrende atferd. Andre Montauk Boys ble satt inn i det amerikanske mainstream – livet som journalister , radio og TV personligheter , forretningsmenn, advokater, leger, dommere, statsadvokater, politi, militær etc. (KILDE: internett)

Seitasis sier i en kommentar i Nyhetsspeilet:

«Kulelys, «Schizofreni» ,skalar bølger og kybernetikk. Laget en modell for mange år siden for å simulere «Schizofreni». Den bygget blant annet på at en «Schizofreni» person laget en rekursiv definisjon av seg selv. En selv definert «image» av seg selv som førte til en tilstand til en «kortsluttning» , med ubalanse i evnen til å starte, og forandre tilstander. Noe lignende skjer hvis en kobler tusenvis av ledninger tilfeldig sammen, den kybernetiske modellen går da inn i en låst ekvilibrium tilstand og forblir i den. Kulelys er kortvarig lignende tilstand der skalar bølgede låser seg i et likevekt mønster. Sannsynligheten vil trolig øke drastisk dersom en dehydrerer individet og eller tilfører blodet/ kroppsvæske elektrisk ledende stoffer (jern osv.). Da kan en skape et individ som består av tusenvis av antenner (i teorien).

Må også nevne at Skalar-bølger oppstår nesten alltid i nær felt av enhver radiosendere/computer.

Har en ikke tilgang til avanserte måleinstrumenter, er den enkleste måten jeg kjenner til å koble en frekvensteller mellom jord og personen. Frekvensen vil da ofte være låst til et fast relativt lavt frekvens. Sammenlignet med en superfrisk person, der frekvensen går opp og ned i et harmonisk mønster og ofte med en mye høyere frekvens. Dette er noe alle kan sjekke ut selv.

Derfor etter min mening må en tilføre en «Schizofren» nye sanseinntrykk som ikke kolliderer med personens gamle, da er det i allefall håp om at personen redefinerer seg selv i en ikke låst tilstand». 

Schizofreni som kreativ uttrykk

J-M Sørensen

«Gamle fortellinger sier at mennesker med schizofreni, “bipolar lidelse” og de som kom i psykotiske tilstander ikke ble sett på som syke. Dette var tilstander som var et godt utgangspunkt for personlig utvikling og en heldig mulighet for å komme til en utvidet bevissthet. De som ble psykotiske ble tatt inn i lære hos de vise i stammen. De fleste av de vise hadde opplevd psykoser selv og hadde derfor et godt fundament for å hjelpe de psykotiske elevene til å balansere seg i den utvidede tilstanden. Når de schizofrene, bipolare og psykotiske kom igjennom sine utfordrende smerter og kaos ble de resurspersonene i stammen. Det kunne være høvding, oppfinner, rådgiver, sjaman, vismann, healer, medisinkvinne, forteller, klarsynt osv.

Denne visdommen er på vei tilbake til det moderne samfunnet. Det vil bli slik at de som har håndtert sine psykotiske utfordringer, senere kan hjelpe og veilede de som rammes av dette. Da vil disse kunne leve uten medisiner og på få lov til å være resurspersonene i samfunnet i stedet for hva skolemedisinen i høy grad har bidratt til. Ja, se hva lang medisinering gjør med våre resurs personer i dag. Det er nå virkelig på tide at disse utfordringene blir forstått som hva dette virkelig er.

Når man overbevises om at en psykose er en sykdom og i verste fall en kronisk tilstand vil det bli nettopp det. Når en forstår en psykose som en ”helbredende prosess” og en ”utviklings mulighet” vil det utvikle seg til dette. For enkelt forklart blir en psykose det vi tror den er. Det er viktig å vite at mennesket er kropp, sinn og sjel. Det er viktig å merke seg at den åndelige læren bibelen, kristendommen, kirken og fryktreligioner forøvrig serverer, ofte virker mot sin hensikt. Å forstå forskjellen på frykt og kjærlighet er også viktig.

Dette er bruddstykker av visdommen som kan forvandle psykiatrien og samfunnet forøvrig radikalt».

Verdt å merke seg

I 1994 publiserte Felix Post i the brithish Journal of Psychiatry en kartlegging av personligheten til 291 menn som i løpet av disse 150 årene hadde nådd verdensberømmelse. De omfattet statsmenn, intellektuelle, vitenskapsmenn, billedkunstnere, forfattere og komponister, og de fleste av dem var kjente størrelser: Einstein, Faraday, Darvin, Lenin, Roosevelt, Hitler, Ben-Gurion, Woodrow Wilson, Ravel, Dvorak, Gershwin, Wagner, Klee, Monet, Matisse, van Gogh, Freud, Jung, Emerson, Bulder, Heidegger, Tjekov, Dickens, Faulkner, Dostojevskij, Tolstoj osv.

Poenget med kartleggingen var å se hvilken sammenheng som fantes mellom kreativ storhet og mental ustabilitet. Resultater var påfallende. Ved hjelp av pålitelige kilder som omfattet medisinske journaler og første- og andrehåndsopplysninger, satte Post opp følgende statistikk:

Yrke og prosentdel av dem som led av mental ustabilitet:

Vitenskapsmenn 42,2 %, Komponist 61,6 %, Statsmenn 63 %, Intellektuelle 74 %, Kunstnere 75 %, Forfattere 90 %.

Graden av ustabilitet varierte fra tilfeldige, isolerte episoder til større vedvarende problemer som kunne forstyrre arbeidet, samt alvorlige tilfeller som krevde profesjonell behandling på sykehus. Problemene omfattet alkoholisme, depresjon, manisk depresjon, psykoseksuelle problemer, tvangsatferd, antisosial eller teatralsk opptreden og tilstander grensende til schizofreni. (KILDE: internett)

Hva hadde disse storhetene blitt, om de hadde tatt psykofarmaka eller fått det i seg ved tvangsbehandling?

Et vakkert sinn

I 2001 kom det ut en hollywoodfilm «A Beautiful Mind» om den amerikanske vitenskapsmannen John Forbes Nash`s (født 1928) dramatisk liv som psykisk syk pasient over flere år. I april-mai 1959 var han tvangsinnlagt på Mc Lean Hospital hvor han fikk diagnosen paranoid schizofren. Fra 1961 var han tvangsinnlagt over 9 år på New Jersey State Hospital. Fra 1970 sluttet han med medisinene og var aldri mer innlagt på mentalsykehus. Det var i 1964 at han begynte å høre «stemmer». Det var først i 1995 at han begynte å tenke igjen som vitenskapsmann. I 1994 fikk han Nobels pris i økonomisk vitenskap. Følgende skal jeg forsøke å skrive en anmeldelse om filmen.

Filmen begynner i 1940-årene, når John Nash studerte økonomi (styringsdynamikk) ved Princeton Universitet. Han var sær og ensom og ble mobbet av studiekameratene fordi han forstod seg ikke på jenter. Allerede på den tiden fikk han kontakt med en student ved navn Charles Herman, som skulle bli hans romkamerat. Problemet var bare, at ingen andre kunne se Charles. Han levde kun i bevisstheten til Nash.

Etter hvert gjorde Nash seg bemerket som en veldig dyktig kodeknekker og fikk arbeid i det amerikanske forsvarsdepartementet, Pentagon i 1953. Nash fikk som arbeid å knekke kodet radiosignal fra Moskva, som Pentagon mistenkte å ha med å gjøre med en russisk atombombe, som var plassert i et hemmelig sted i USA. Samtidig var dr. Nash lærer i Wheel Forsvarslaboratoriet ved MIT (Massachusetts Institute of Technology). I Pentagon ble han kjent med hemmelig agent, «storebror» William Parcher. Igjen var det et problem at ingen andre kunne se agenten. Han levde kun i Nash`s bevissthet.

I Pentagon fikk Dr.Nash adgang til graderte dokumenter med graden STRENGT HEMMELIG (TOP SECRET). Nå skjedde det noe veldig mystisk med Nash i Pentagon. Han var på den tiden den beste kodeknekkeren i USA og fikk et hemmelig implantat i armen, som fungerte som en nøkkel til en hemmelig postkasse ved Wheeler Forsvarslaboratoriet. Arbeidet til Nash bestod nå å se etter kodete russiske mønstrer i avisene og tidskriftene. Kodene måtte han knekke. Problemet var bare at alt dette skjedde kun i Nash`s egen bevissthet.

Etter hvert følte Nash seg å bli overvåket av russiske agenter. Han var overvåket til og med i sitt eget bryllup med Alicia, en av hans elever.

Nash fikk angst og utbrudd og ropte midt på timen på universitetet at «russerne tar ham». Psykiater Rosen ble tilkalt og Nash ble tvangsinnlagt, måtte sitte i reimer og ble tvangsmedisinert. Konen Alicia får vite om Nash`s arbeid som kodeknekker. Hun oppsøker Forsvarslaboratoriet og finner postkassen og mannens kontor hvor hans rapporter ligger i uåpnede konvolutter. Da forstår Alicia, at alt skjedde kun inn i hodet til ektemannen. På mentalsykehus prøvde Nash å fjerne det innbillede implantatet, fikk angstutbrudd og fikk insulinsjokk 5 x uke i 10 uker som behandling for paranoide.

1 år senere er Dr. Nash hjemme. Han skjuler medisinene for å kunne arbeide igjen som matematiker. Han får tilbakefall og begynner igjen med kodeknekking i hageskur hvor agenten Parcher gir ordrer til ham. Igjen oppdager konen Alicia at aktemannen har fått tilbakefall og ringer til psykiateren Rosen, som gir Nash lov selv å velge mellom å være hjemme eller bli tvangsinnlagt. Nash velger hjemmet.

John Nash vender tilbake til Princeton universitet og får lov til å forske og undervise. Han har fremdeles følge med «romkamerat Charles Herman og agent William Parcher», men han skjønner nå at disse lever kun i hans egen bevissthet, andre kan ikke se dem. I desember 1994 mottar John Nash Nobels pris for økonomi. Han fortsetter den dagen i dag å arbeide ved universitet med forskningsområder som Market economics computing, Evolutionary biology, Artificial intelligence, Accounting, Politics and Military theory.

Jeg har sett filmen «A Beautiful Mind» flere ganger for å analyse spesielt Pentagons rolle i psykiatrien. Jeg tror at filmen viser, at Pentagon brukte Dr. John Nash som forsøkskanin i det første prosjektet MK ULTRA fra 1953. Teknologien med å manipulere offerets hjernebølger ser ut til å være veldig avansert allerede på den tiden.

John Nash døde i en bilulykke i mai 2015 bare en uke etter å ha mottatt Abelsprisen i matematikk i Oslo.

Spiontoppmøte i Davos på Worlds Economic Forum 21-24.1.2015

Det ble spiontoppmøte mellom E-sjefen Kjell Grandhagen og den nylig avgåtte sjefen, «C», for britiske M16, Sir John Sawers. Men hvorfor ikke bare overvåke de mistenkte, er det mange som spør. «Problemet er de du ikke vet om. Vi må finne de potensielle truslene vi ikke vet om», sa Grandhagen. Alle er mistenkte m.a.o.

Det var snakk om superdatamaskin «Steelwinter», en Windsor Blue IBM-maskin som E-tjenestene i Norge har kjøpt. Maskinen skal knekke krypteringer og analysere enorme datamengder (signaldata), som E-tjenesten hver dag samler inn. Den norske militære etterretning, E-tjenesten (NIS=Norwegian Intelligence Service) samarbeider med NSA, det amerikanske nasjonale sikkerhetsbyrået.

IBM er en amerikansk IT-gigant som selv eier en EXASCALE-maskin, som gjør 1 trillion, 1 000 000 000 000 000 000, beregninger i sekundet. NSA arbeider med fremtidens datamaskin, en kvantedatamaskin («The Penetrating Hard Targets») (Dagbladet)

Med disse superdatamaskinene er det ingen problem å overvåke hele befolkningenes hjerner gjennom satellitteknologi.

Aftenposten 24.1.2015:

«Laservåpen fra Star Wars er blitt virkelighet. I flere måneder har amerikanerne testet laservåpenet, som er om bord i USS «Ponce». Nå er det godkjent for operativ bruk. Konsentrert lysstråle leverer ødeleggelse i høyenergi i kilowatt, 30 kW, akkurat som i Star Wars. Laserstrålen beveger seg med lysets hastighet. Et skudd koster bare 4 kroner, vanlig rakett koster flere millioner kroner. Våpenet er avhengig av strøm og effektiv rekkevidde er 5 kilometer.

Laservåpenet fremstilles av produsentene av forsvarsmateriell som BAE Systems, Boeing, Lockheed Martin, Raytheon og Northorp Grumman som fra før produserer lastebiler, stridsvogner, flyvåpen og droner. Laserkanon vil ramme et menneske raskt og dødelig uten noen skade på omgivelsene, også barn osv».

Legevitenskapen er full av såkalte forskningsresultater om hva som forårsaker mentale problemer som de kaller for schizofreni. Nyhetsspeilet fikk en e-mail den 3. november 2014 fra en som kaller seg Patryk Cyprian Derda og som er helt overbevist om, at 100% av schizofreni-tilfeller skyldes en parasitt kalt T.Gondii (Toksoplasma gondii), som lever i sauekjøtt, svinekjøtt og, etter Wikipedia, blir spredt med tamkatteavføring. 30% av befolkningen av jorden skal være smittet.

Ved hjelp av immunceller beveger seg parasitten inn i hjernen hos mennesker (og husdyr og ville dyr) og påvirker vår oppførsel og kapsler seg inn i hjernen. Det har vært studier, som har funnet korrelasjoner mellom toksoplasmose og bl.a. av schizofreni.

Parasitten T. Gondii i menneskekroppen øker produksjonen av IL1B (interleukin-1 beta), som er en catabolin, cytokine protein i menneskets kodet IL1B-gen. Økt produksjon av IL1B forårsaker mange autoimmune syndromer hos et menneske. Autoimmun aktivering betyr, at kroppen danner antistoffer mot eget vev. Infeksjoner og autoimmune sykdommer, som multippel sklerose (MS) og revmatoid artritt har vært tidligere uforklarte og uhelbredelige. Antibiotika kan hjelpe mot disse infeksjoner.

Den antipsykotiske medisinen Trilafon og andre phenothiaziner er laget av innsektgift som ingen av fastlegene visste om.
Den antipsykotiske medisinen Trilafon og andre phenothiaziner er laget av innsektgift som ingen av fastlegene visste om. (Foto: Wikipedia)

9. Psykofarmaka – kjemisk lobotomering

De psykisk lidende mennesker har tilbakelagt 50 år med kamp som baserer seg på nasjonale og internasjonale menneskerettigheter. Forgjeves. I Norge er tvangsinnleggelsene like hyppige eller enda hyppigere, hundretusenvis av nordmenn er kjemisk lobotomert hver dag, tusenvis av pasienter lider av kroniske forgiftninger av «psykofarmaka» , som uten unntak har innsektgift som virkestoff. De psykisk lidende blir lurt til å organisere seg i mental helse-bevegelsen, som internasjonalt er sponset av legemiddelindustrien og psykiatriprofessorer. Det dreier seg om hemmelig, sakte folkemord som ingen bryr seg om. Nå må politikere våkne!

Et brev fra en anonym pasient

«Psykiatri» baserer seg på insektgiftene phenothiazine og/eller benzodiazepine, som er virkestoffer i så godt som i alle gamle og nye produkter innen «psykofarma» fra antipsykotiske «legemidler» til vanlig «beroligende» Valium. Selv har jeg spist phenothiazine i 21 år, for denne, som viste seg altså å være en insektdreper, skulle dempe min angst. I løpet av årene har kroppen min «lagret» 125 gram av denne innsektdreperen. Lagringsplassene er sannsynligvis lever og fettvev. I dag har jeg symptomer på KRONISK FORGIFTNING. Jeg holdt på å få diabetes. Jeg har hatt to anfaller med pusteapne (pustelammelse). Jeg har hatt epilepsilignende kramper. Jeg har betennelse i benhinner à la fibromyalgi, som sannsynligvis også er symptom på kronisk forgiftning. Jeg har stive og onde muskler. Jeg har ustabil blodtrykk. 

Min fastlege nekter å skrive ut blodprøver for meg som viser nivå av triglyceriner, kalciummetabolisme, pancreasverdier og leververdier. Prøvene ville sannsynligvis stadfeste tilstanden av kronisk forgiftning pga. phenothiazine. Kronisk forgiftning KAN medføre organsvikt med døden til følge hvis ubehandlet. I mitt tilfelle var det forventet organsvikt med mulig død til følge allerede i 1994, neste frist var 1997 og den aller siste i 2005. Hvert år etter den siste fristen er ansett som «et mirakel».

Min leverandør av insektgiften er den amerikanske legemiddelgiganten Schering-Plough. Bedriften kjøpte en uke siden en nederlandsk kjemikalie – og malingsgigant for milliarder av kroner. «Folkehelseinstituttet» jubler. Mattilsynet er maktesløs og bundet med hender og føtter til «folkehelseinstituttets» direktiver og tvinger fastlegene til å bruke «cost effektive drugs»: indiske, billige kopier av samme insektgift i mer uren form. Phenol er også bakteriedrepende, antiseptisk middel brukt i kirurgi. Gitt intravenøst til et menneske forårsaker den en hurtig henrettelse, brukt første gangen av nazidoktorer under den andre verdenskrigen. Phenol blir produsert av oljegiganten Shell i Deer Park i Texas i USA. Take action!

Jeg opplever å bli «bedre» i forhold til min angst ved hjelp av giften. Det betyr kun at jeg har blitt avhengig av den. Avhengigheten anses ironisk nok som bedring. Men ingen snakker om de alvorlige følgene av avhengigheten til phenothiazine over tid. Dvs. kronisk forgiftning og mulig svikt av indre organer over tid. Hva burde jeg gjøre? Har jeg en sak? Har jeg anledning til fri rettshjelp, jeg er 100% ufør. 

Jeg vil kutte ut giften så fort jeg innser at jeg er i ferd til å bli en pleiepasient pga. konsentrasjonen av gift i min kropp. Det kan medføre, at angsten vil bli uholdbart sterk og tilstanden kan vippe over til psykose. Det kan igjen medføre at jeg for første gang på 21 år vil be om innleggelse pga. uoverkommelig psykisk smerte».

Phenothiazine

Phenothiazine (a phenol derivative of thiazine) is a pesticide and industrial chemical used in pharmaceutical manufacturing. It is sometimes used as antihelminthic. It was introduced by DuPont as an insecticide in 1935. It is now most commonly used as an intermediate chemical in the manufacture of various psychiatric drugs. (Wikipedia)

Her fortelles det altså, at de fleste antipsykotiske medisiner som er brukt i psykiatrien er egentlig insektgift. Det får du aldri, jeg gjentar aldri å vite fra din lege, psykiater eller psykolog. Du må aldri gå med på å bruke disse medikamenter over lengre tid. Helst må du aldri begynne med dem. Et års forbruk av disse medikamentene (Trilafon, Zyprexa osv.) vil bety, at når du slutter med dem må du lide dobbelt så lang tid, 2 år, med avhengighetssymptomer, som er mye verre, enn de opprinnelige symptomene du hadde.

Perphenazine (Trilafon, en antipsykotisk medisin)

Perphenazine is a typical antipsychotic drug. Chemically, it is classified as a piperazinyl phenothiazine. It has been i clinical use for decades. Perphenazine is 10 to 15 times as potent as chlorpromazine; thus perphenazine is considered a highly potent antipsychotic. In equivalent doses it has approximately the same frequency and severity of early and late extrapyramidal sideeffects compared to haloperidol. (Wikipedia)

Ekstrapyramidale bivirkninger av Trilafon og Zyprexa med flere er uopprettelige bivirkninger i sentralnervesystemet som forårsaker muskelforstyrrelser i hele kroppen. Det vil ikke hjelpe å slutte med medisiner.

Psykolog Ellen Kolsrud Finnøy i Oslo skrev i år 2000 en kritisk bok mot psykofarmaka. Boken heter «Dødelig terapi», Universitetsforlaget, og anbefales sterkt for leserne, som er usikre på disse medisinene. Finnøy skriver mest om farene ved å bruke antidepressive medisiner, men er også gjennom antipsykotiske medisiner, nevroleptika.

Maarit M. Hanssen

er utdannet spesialsykepleier i barnesykepleie og eldreomsorg og medlem i Norsk Sykepleierforbund. I 1995 ble jeg klar over at verden egentlig ble styrt av en hemmelig maktelite. I 2008 gav jeg ut en bok, som heter " Tors hammer. Geofysiske våpen, en realitet eller science - fiction. HAARP i Norge ". Er mor til to voksne døttre og gift med en datakonsulent.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

4 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
TherealWonderboy
TherealWonderboy
Anonym
Svar til  Maarit M.Hanssen
4 år siden

Spyshop.no selger lydvåpen og lydtortur som driver folk til vanvidd, selv har jeg nå lest om MK-ultra og de tankeeksperimenter som CIA har utført på mange mennesker, om ikke oss alle gjennom de gamle Convex TV skjermer. Jeg har selv lyder av snattring og piping på øret som jeg sliter med, og at dette ikke plukkes opp av andre enn de på Spyshop itilfellet er litt besynderlig. Miljøet overvåker og selger manipulasjonsverktøy for å drive folk til vanvidd, men de fleste leger vil stadfeste det som tinnitus eller vrangforestillinger, særlig hvis du nevner at du hører stemmer. De tvangsmedisinerer gjerne, selv om giften gir kraftige bi-effekter og et snevrere tankeliv. Hvorfor finnes det ikke noe legeinstrumenter som måler ultralyd, så man får avslørt den falske tinnitusen? Takk for et bra innlegg forøvrig!

anders
Skribent
8 år siden

Nok en kjempeartikkel Maarit! Du nevner “Det er viktig å merke seg at den åndelige læren, bibelen, kristendommen, kirken og fryktreligioner forøvrig serverer, ofte virker mot sin hensikt”. Det er helt riktig og jeg kjenner jo godt til de svovelpredikantene i mi slekt som skremte vettet av alle rundt seg. Og det jeg aldri har forstått er hvorfor legger de kristne vekt på Det Gamle Testamentet når det var nettop dette Kristus kjempet imot mens han levde, Jehovas fordømmelser. Du sier at politikerne må våkne ifbm folkemordene som blir utført idag her tillands via Folkehelseinstituttet: Det er allerede for sent, de tok valget tid tilbake og siden har de overført instruksene til alle statsinstitusjonene som sitt utøvende verktøy.

« Forrige artikkel

Ble 9 leger drept fordi de fant en kur mot kreft?

Neste artikkel »

TTIP, TPP og TISA – en global plan for å avskaffe demokratiet

4
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x