Anders Pedersen

Raftoprisen gitt til jesuitt

Den norske menneskerettsprisen Raftoprisen ble i 2015 tildelt en jesuitt. Gjennom århundrer har jesuittene vært blant de fremste undergraverne av menneskerettighetene, også idag.