/

Global Mind Control – naziparagrafen i norsk psykiatrilovgivning. Del 2

1.5K visninger
25 minutter lesetid
30

 

Global mind Control – naziparagrafen i norsk psykiatrilovgivning. Del 2.

Se også: Global mind Control – naziparagrafen i norsk psykiatrilovgivning. Del 1.

1. Demenssykdom – «de opprinnelig gale»

En kommentar i Nyhetsspeilet i 2015:

«For sikkerhets skyld skal jeg belyse her litt historien til «schizofreni», som er et nyord for opprinnelig «galskap», insane, som er en meget sjelden og uhelbredelig demenssykdom (angriper hjernen) hos opprinnelig unge mennesker. «Schizofreni» er påfunn av legemiddelindustrien i samarbeid med den nazistiske militær-industriell kompleks. Psykofarmaka er milliardindustri. Denne medisinens «virkning» baserer seg på helt og holdent bivirkninger, som forårsaker svære mer eller mindre dødelige sykdommer i ung alder i «forskningens» navn. Eneste på CT og MR påviselige fysiske forandringer hos «schizofrene» er (etter «forskningen») at hjernen krymper noe hos noen. Men dette er en bivirkning av psykofarmaka, som dehydrerer hjernen (og hele kroppen ellers). Denne dehydrasjon kan ikke korrigeres med væskeinntak. «Schizofreni» er en multimilliard-industri- «sykdom», med alle de bisykdommer, som psykofarmaka forårsaker (fedme, hjerterelaterte sykdommer osv.) og som kan forårsake tidlig død for ofre. Depopulasjon helt klart.»

I 1852 nevnte den franske legen Bénédict Augustin Morel for første gang i psykiatriens historie den kroniske hjernesykdommen dementia praecox, som angrep hjernen til unge mennesker, mest teenåringer og som han anså å være uhelbredelig. Det fantes ikke noen kur mot denne sykdommen, som forårsaker svekkelsen av forstanden, sløvhetstilstand, hjernesvinn og degenerasjon av hjerneceller (organiske hjerneforandringer).

Samfunnet måtte organisere pleien av disse ulykkelige mennesker allerede fra middelalderen av og det ble bygget oppevaringsplasser i kirker, klostre og hospitaler og i forbindelse med gamlehjem med elendig stell. I Norge ble disse kalt for dollhus ( tysk dol, tåpelig, gal). I Bergen ble et dollhus bygget i forbindelse med et sykehus allerede i 1762 og erstattet i 1833 med mentalsykehus «Mentalen». Sinnssykelov fra 1848 påla byggingen av asyl sykehus for de sinnssyke.

De lærde innen psykiatri begynte å slåss om ny måte å se sinnssykdommen på i begynnelsen av 1900-tallet og legen Emil Bleuer gikk med på å erstatte diagnosen dementia praecox med den nye diagnosen «schizofreni» i 1925. Den tyske legen Emil Kraepelin tviholdte den gamle diagnosen dementia praecox. Diagnosen «schizofreni» ble godkjent av den amerikanske diagnosemanualen, 1952-utgaven av DSM, DSM 1 (Diagnostic and Statistical Manual: Mental Disorders). Denne nye diagnosens symptomer var hallusinasjoner, stemmer i hodet, disorganised tankevirksomhet, paranoia, sosial isolasjon, svekket langtidsminne, passivitet, bisarre stillinger, psykose, voldelighet, catatonia og en haug med andre unormale tilstander. DSM 1 passet som hånd i hansken for legemiddelindustrien og det militær- industrielle- komplekset med spredning av tusenvis av nye kjemikalier i tilpasninger i nye elektromagnetiske «non-lethal» så kalt ikke-dødelige våpen.

Dementia praecox angriper hjernen til 0,3-0,7% av befolkningen, mens den nye «schizofreni» holdes kunstig stabilt hos 2% av befolkningen verden over. I Kina finnes det i dag ca. 2 millioner «schizofreni» ofre, som for det meste tas hånd om av familiene. Legemiddelindustrien sikler etter å bli sluppet på markedene i Kinas helsevesen for å selge psykofarmaka for milliarder av yen til Kinas helsemyndigheter.

I vesten ble i 1955 sluppet på markedet en ny og «revolusjonerende» medisin, chlorpromazine, for de sinnssyke for å hjelpe til å frigjøre og legge ned antallet av asyl og sykehus.

«Schizofreni» betyr splittelsen av sinnet, gresk « skhizein» (splitte) og «phren» (sinn), splittet sinn, mens dementia praecox betyr premature dementia, (tilstand, som viser til noe, som skjedde tidligere i livet i barndommen). Legen Emil Kraepelin oppfordret leger i Europa å forsvare den gamle diagnosen dementia praecox følgende: « Psychiatrists of Europe ! Protect your sanctified diagnoses !» Det er alminnelig kjent, at «de gale» ble sett som hellige på oldtiden grunnet deres evner for å «se» og forklare drømmer (bibelhistorier). Mange av sjamaner var «gale».

«Schizofreni» er ikke noe annet enn fysisk og psykisk stress og angst grunnet en reaksjon på torturtraumer, som gjør seg gjeldende som «splittet sinn». Behandlingen er kort sagt å få vekk torturen det dreie seg om elektromagnetisk tortur, PSYOPs (psykologiske operasjoner av innenlands, PST, eller militær, E-tjenestene, operasjoner hvor målet er enkeltindivid) sammenlign CIAs (Central Intelligence Agency)fangetortur i Afghanistan, Irak og på militærbasen i Guantanamo på Cuba, som produserer splittet sinn hos fangene på løpende bånd.

2. Hekseforfølgelsene

Et leserinnlegg i Vardø-avisen «Østhavet»:

«Ble heksene brent til døde i det store og hele»

«Jeg har meditert litt rundt problemstillingen om det var ment at heksene i det store og hele skulle brennes til døde som straff. Det kunne være snarere mening at heksene skulle settes i fengsel men folket krevde underholdning og dermed ble fengselsstraffene fullbyrdet med heksebrenning som underholdning. Heksene kan ha hatt også en innbyrdes domstol hvor en mislykket heksekunst mot sykdom kunne resultere til at den mislykkede heksen måtte, som straff, ta en grundig rengjøring av huset sitt, en gulvvask f.eks. Den mislykkede heksen kunne da forsvare seg at hun hadde brukt feil kopp, feil metall osv. ved kurering. Heksen kunne også forsvare seg med at den syke klienten hadde blitt så pass bra ved hjelp av kuren at han kunne i det minste gå, om så dårlig. Heksenes innbyrdes domstol kan hende kunne også være hard mot en medsøster som tok imot tilbud om bestillingsdrap, og enda verre på en bestemt dato. Heksen kunne da bli fryst ut av heksefelleskapet.

Hvis man gjør hekseforfølgelsene til et vitenskapelig forskningsobjekt så bør man i det minste sortere litt hva som var intensjoner ved hekseforfølgelsene og hvordan forfølgelsene var ment til å avsluttes og hva som i virkeligheten skjedde. Datidens kunstverk som har avbildet en heks på bål kan hende skjuler en viktig kode hva som egentlig hendte, og kan skje fremdeles hender i disse kvinnenes og menns liv».

Allerede i sagaene beskrives det kvinner som har spådomsgaver, tar på seg dyreham eller driver med seid (grenseland mellom religion og magi). «Heks» betyr «skog» på tysk (Hexe), trollkvinne, som står i samband med overnaturlige krefter.

Mange av middelalderens kvinner (hekser) hadde fått i dag diagnosen «schizofren», fordi de arbeidet med noe, som i dag kalles for alternativmedisin og hadde mystiske og magiske formularer og svergelser. De av kvinnene, som arbeidet med hvit magi var kloke koner, som arbeidet som sykepleiere og jordmødre i mangel på leger og organisert helsevesen. De av dem, som arbeidet med svart magi påstod, at de fikk kraften av selveste Satan. De hadde sammenkomster med medsøstre på hellige steder og hevdet, at de hadde samleier og andre seksuelt relaterte fester med Den Onde. Kraften fra Satan gjorde at de klarte å skape sykdommer, ufruktbarhet, uvær, dårlige avlinger, skipsforlis og til og med drap av mennesker og dyr ved hjelp av svergelser. Påtalemyndigheten trodde på at kvinnene var i stand til de onde handlingene og de ble dømt til ild og bål. Ofte en makaber tortur på forhør gjorde nesten uten unntak, at kvinnen tilstod.

Det var paven Innocens VIII som i 1484 påla hekseforfølgelsene grunnet 2. Mosebok 22.18, som sa at «En trollkvinne skal du ikke la leve» Jakob Sprengers Heksehammeren (Malleus maleficarum), oversikt over heksekunster, la grunnlaget for torturen av kvinner for å få til en tilståelse. Kristne, katolske land tok del i hekseforfølgelsene.

Første hekseprosess skjedde i Frankrike i 1264, 1325 i Norge. I løpet av flere hundre år døde millioner av kvinner og i noen tilfelle menn på bålet i Europa hvor det blir sagt, at de siste prosessene skjedde så sent som på slutten av 1700-tallet og på begynnelsen av 1800-tallet. I 2014 ble det enda henrettet noen menn i Afrika grunnet beskyldinger om hekseri. I muslimske land skjer det også henrettelser av kvinner og menn som er beskyldt for hekseri den dagen i dag.

Svart magi er en kraftig energi, som brukes den dagen i dag av klandestine forskere innen etterretning som en av torturmetodene. Svart magi lever, som bare det i Haiti, i Sør-Amerika og i Afrika. Det trengs kun en gjenstand eller et bilde av offeret eller nå fortiden den personlige elektromagnetiske kroppssignaturen. Når jeg flyttet fra Finland til Norge (Trondheim), så ble min finske russelua, sydd av hvit fløyel med svart skygge og gulllyre, stjålet øyeblikkelig av uønskede gjester i leiligheten min mens jeg var på jobb.

En nærliggende begivenhet for heksebrenningen er en hundre år gammel Bohemian Grove Ildfestival for maktens menn i Californias dype skoger hver sommer, hvor det foregår sannsynligvis et menneskeoffer, et barneoffer, for den jødiske guden Moloch fra oldtiden. Alle amerikanske presidenter fra og med Theodore Roosevelt (1901-1909) er deltakere i den ultra hemmelige festivalen.

Moloch var (er) en kanaaneisk gud dyrket av ammonittene, kanaaneerne og fønikerne. I Det gamle testamente omtales menneskeoffer med Moloch, særlig barneoffer, som fant sted i Hinnomdalen sør for Jerusalem i sen kongetid. Moloch er avbildet i bronse, en sittende figur med oksehode og utstrakte armer med et brennende bål i fanget hvor barnet ble ofret. Under Bohemian Grove Ildfestival for maktens menn i California hver sommer blir det holdt en Cremation Care rituale med en kiste, for deltakerne ukjent innhold, blir ofret i ilden.

3.Mosebok 18:21 «Du skal ikke gi noen av dine barn til Molok; du skal ikke vanhellige din Guds navn. Jeg er Herren»
Jeg har tidligere (2001) spekulert i det finske alternativbladet «Ultra» om Moloch egentlig var en UFO med sterk stråling, ved hvilken barna ble ofret med den følgen at barna døde av strålesyke i løpet av noen uker.

Apg 7:43 «Dere tok også med Moloks tabernakel og stjernen til deres gud Remfan, gudebilder som dere lagde for å tilbe. Og jeg vil bortføre dere bortenfor Babylon «.

3.Mosebok 20:5 «da skal Jeg vende Mitt ansikt både mot mannen og mot hans slekt. Jeg vil utrydde ham fra hans folk, både ham og alle som drev hor sammen med ham ved å drive hor med Molok».

Vitenskapen «psychohistory» forsker på arketyper, blant annet Molok-øgle djevelen, som drikker barneblod. «Hitler bor i alle oss», -arketyper i menneskenes underbevissthet.

Les gjerne i Nyhetsspeilets artikkel om Bohemian Grove, Hans Gaarder 2010: «Bohemian Grove-hemningsløs herreklubb i skogen.

3. Eugenikk

Rasehygiene er et begrep som oppsto på grunnlag av rasistiske teorier, og er sterkt knyttet til den tyske nazismen og sosialdarwinismen. På 1930-tallet begynte man for allvor å mene at noen menneskeraser var overlegne, og i følge Hitler/ nazismen så var den ariske/ germanske rasen den overlegne menneskerasen. Siden denne rasen hadde «bedre gener» enn mange av de andre menneskerasene, ble man nå opptatt av rasehygiene.

Rasehygiene vil altså si at man ikke måtte blande rasene, men være «hygienisk» i forhold til valg av partner. Den ariske rasen som hadde de beste genene, måtte derfor formere seg med den ariske rasen. Arvelig underlegne individer måtte forhindres i å forplante seg og besudle rasen. På den måten skulle man forbedre folkets arvemateriale.

Raseteorier var allment akseptert blant høytstående politikere og forskere i 1930-årene, selv om det nok var en overvekt blant enkelte på høyresiden. Et av resultatene av rasehygienen var at man tvangssteriliserte mentalt tilbakestående, handikappede og homofile for å forhindre spredning av «dårlige gener».

Eugenikk er det samme som «arvehygiene», det vil si læren om god avl eller hvordan en befolkning kan «forbedres» arvemessig. Eugenikk innebærer for eksempel avl av mennesker med gode egenskaper eller forutsetninger. Betegnelsen eugenikk kommer av gresk eu- (= god) og genes (= fødsel), og kan oversettes med «av god fødsel». Ordet ble først brukt av den engelske naturviteren Francis Galton i 1882. Det skilles mellom «positiv eugenikk», som oppmuntrer til flere barn fra personer med antatt heldige egenskaper, mens «negativ eugenikk» vil hindre personer med antatt uheldige egenskaper i å få barn.

Idéen om å «forbedre folkets arveegenskaper» ble først satt ut i praksis i 1907, da steriliseringslover ble vedtatt i staten Indiana, etterfulgt av Danmark i 1929 og Tyskland i 1933. I Europa ble det første professoratet i eugenikk stiftet i London i 1909. Progressive briter som Keynes og Sidney Webb gav også eugenikken sin tilslutning. Amerikanske filantroper finansierte ikke bare egne laboratorier for eugenikk, men i en periode også Kaiser Wilhelm-instituttet i Tyskland. Amerikanske og tyske vitenskapsfolk var tett forbundet gjennom 1920-årene, og fikk et visst gjennomslag for eugenikk hos politikerne. Verdens første Institutt for rasehygiene åpnet i Uppsala i 1922.

Eugenikk har tidvis feilaktig blitt definert som «rasehygiene», selv om eugenikken ikke vil fremme en spesiell rase, bare heldige egenskaper. I nasjonalsosialistisk terminologi ble det likevel satt likhetstegn mellom rasehygiene og Erbgesundheit (= arvesunnhet, eugenikk). I juli 1933 innførte Tyskland en lov som skulle forhindre «arvesykt avkom». Dermed kunne man tvangssterilisere arvelig syke, og loven rammet blinde, døve, misdannede, epileptikere, schizofrene og alkoholikere. Bare i 1934 blev det utført bortimot 56.000 tvangssteriliseringer, og alt i alt menes oppunder 400.000 personer, det vil si 0,7% av den daværende tyske befolkningen, å være blitt tvangssteriliseret. I oktober 1935 ble «Lov om beskyttelse av det tyske folkets arvesunnhet» vedtatt. Denne påla folk å gjennomgå en legeundersøkelse før de fikk gifte seg, slik at man fikk bekreftet om de kunne påregnes å få friske barn, og dermed tillatelse til å inngå ekteskap.

Eugenikk, rasebiologi og tanker om foredling av menneskearten ble svært populært på begynnelsen av 1900-tallet både i USA og Europa, men ideologien kan spores helt tilbake til antikken. Platon mente at menn og kvinner av ideell fysikk og psyke burde få barn sammen. De tyske nazistenes masseutryddelse av jøder og andre de anså som mindreverdige og verdiløse, har gjort begrepet ubrukelig etter krigen. I dag retter genetisk helseinnsats seg mot enkeltindivider og påvirkninger fra miljøet.

Norge. I Norge hadde Jon Alfred Mjøen siden 1906 vært opptatt av eugenikk på Vinderen biologiske institutt. Hans bror, Alf Mjøen, var leder av Radikale Folkeparti, og foreslo i 1936 den tyske rasehygienikeren Alfred Ploetz til Nobels fredspris. Bakgrunnen for dr Ploetz’ kandidatur var hans bekymring for første verdenskrigs ødeleggende virkning på befolkningen, siden krigen sendte mennene med de beste arveegenskapene til fronten og en tidlig død. Stortinget vedtok i 1935 lov om tvangssterilisering, og den eneste som stemte imot, var en innkalt varamann fra det lille Samfundspartiet, ingeniøren Gjert E. Bonde, som i odelstingsdebatten uttalte: «Jeg finner at dette forslaget som i dag er lagt frem for Odelstinget, er et av de farligste lovforslag som overhodet har sett dagens lys i landet.» Frem til 1977 da loven ble opphevet, var ca 44.000 personer blitt sterilisert i Norge: Psykisk syke, tatere og «sosialt mistilpassede». (KILDE: Wikipedia)

Et innlegg i et helsenettsted i internettet:

«Den helsepolitiske arven fra Karl Evang.

En kan spørre om det finnes i det hele tatt virkelige helsepolitiske reformer i Norge siden 1938. Det er en sannhet, at Arbeiderpartiet har ledet helsepolitikken siden før krigen, unntatt noen korte perioder med borgerlig flertall.

Dette innlegg slakter noen hellige kuer hos det ledende politisk parti innen helsepolitikk. Meningen er ikke å være stygg, men å belyse noen få av de dyptgående konsekvenser av ideologien bak dette partiets politikk.

Arbeiderpartiets ideologi er forankret i et marxistisk, materialistisk verdenssyn, som selvsagt preger partiets syn på helse, sykdom og menneske, hvor et menneske, frisk eller syk, er redusert til en biologisk entitet, som kun eksisterer i en fysisk kropp. Andre menneskelige egenskaper som åndelighet og følelser er erstattet med og undertrykkes med tvangstanker om ”rettigheter” og ”krav” ved sykdom. Disse tvangstanker mates daglig inn i pasientenes underbevissthet gjennom propagandaoppslag i media. Den sykes, eller hans pårørendes kamp om ”rettigheter” skaper så flyt i ”reformer” på kort og/eller lengre sikt, gjerne først etter en klage gjennom hierarkiet og/eller etter en medieomtale. Pasientenes ”rettigheter” og ”krav” grunnes med ”menneskerettigheter”, gjerne formulert av FN.

Pasienten må i flere og flere tilfeller kjempe for sin ”rett” til behandling. Derfor finnes det en komplisert, hierarkisk, og som regel, for pasienten, uoversiktelig og byråkratisk system, helt på nivå av departement, for klager og søknader for erstatning etter feilbehandling.
Den ideologiske ”likeverdighet” i helsepolitikken betyr, at utgangspunktet er den samme for alle. Man ligger ”likt” som pasient i massen av syke mennesker geografisk, hvor tilgjengeligheten for behandling er ”jevn”. Pasientene forventes dermed å forholde seg til hverandre ”solidarisk”, som i virkeligheten betyr en tålmodig venting på sin tur i en behandlingskø. ”Likeverdighetsprinsippet” i loven betyr, at pasienten må innordne seg etter regler, som i verste fall betyr, at pasienten dør i kø, selv om det finnes en helt gjennomprøvd og en god behandling for sykdommen.

Den sosialdemokratiske arbeiderpartipolitikken arbeider oftere og oftere med ”planer”. Slik også med partiets helsepolitikk. ”En plan” måles med ”produktivitet” etter input av ”ressurser”. Et ”produktivt” medlem av det norske samfunn er verdt 550.000 2009-kroner i brutto nasjonalprodukt. I helsepolitikernes øyne synker denne ”produktiviteten” med pasientens økende alder og utsiktene for rask behandling kan bli dårligere etter fylt 50 år for for eksempel hjernesvulst og for andre sykdommer etter fylt 60 år. De eldste av pasienter pålegges dermed en svært ”solidarisk” holdning for forventninger til ”rettighet” og ”krav”. I tillegg til alder spiller parametere som rusavhengig, funksjonshemming og psykisk syk en rolle. Disse grupper av syke forventes å være så ”solidariske”, at det nesten aldri blir deres tur å få behandling.

Et sensitivt felt innen Arbeiderpartiets helsepolitikk gjennom tidene handler om kvinnens reproduksjon. Dette feltet preges av eugenikk, tvangssterilisering og illegale aborter før 1975. Det fortelles at helsedirektør Karl Evang i sin legegjerning utførte illegale aborter for arbeiderklassekvinner og Gro Harlem Brundtland betalte prevensjonsmidler for fattige kvinner fra sin egen lommebok ved konsultasjoner. ”Eugenisk prinsipp” finnes i abortloven den dagen i dag. I et sosialdemokratisk plansamfunn har ”den gode folkestamme” (rasehygienisk prinsipp) inngått i forebyggende helsearbeid siden Evangs tid (1938-1972) og diskusjonen tilspisser seg enda i 2013, når Helga Pedersen beskylder Høyre om å ville at kvinner ”tvinges til å føde barn uten hjerne”. Helga Pedersen kunne, istedenfor skremselspropaganda, se til England, hvor kvinner i alle aldre og livssituasjoner, kan velge gratis prevensjon fra implantat til spiral og fra piller til sterilisering. En gratis prevensjon for norske kvinner ville sannsynligvis hindre hundrevis av uønskede svangerskap og føre til færre aborter.

I et av Arbeiderpartiets partiprogrammer fant jeg følgende setning: ”Hvis partiet vinner valget til høsten, så skal vi se på kvinnehelsen”.
Det er ikke mye Helsetjenesteaksjonen kan gjøre med de politiske partienes ideologier, særlig hos Arbeiderpartiet. Men det er lov under et demokrati å forsøke å påvirke politikken hos partiene ved hjelp av folkebevegelser.

Helseminister Gahr Støre kommer ikke frivillig til å slippe taket på partiets styringsmodell NPM, men han kan overtales til å følge internasjonale strømninger for å lempe det stramme kravet for økonomisk effektivitet til fordel for kvalitet i helsevesenet, hvis presset blir hardt nok fra helsearbeidere, pasienter, pårørende og andre. Kunsten å få til dette er å sette klart definert innhold bak begreper som ”omsorg”, ”menneskesyn”, synet på helse og sykdom og behandling ut fra pasientens behov.

Jeg har en følelse av at helsetjenesten står foran et paradigmeskifte, når helsearbeidere og pasienter m.fl., jevnt over, blir klar over de skadelige og for lengst utgåtte mekanismer, som enda i dag holdes i liv, og styrer gjennom Arbeiderpartiets ideologi og politikk. Det er høyst på tide, at ideer, forankret i helse – og omsorgsarbeidets gjerning slipper til.» (Maarit M.Hanssen)

4. Den tyske hjerneforskningen under krigen

Rundt i 1980, mens jeg arbeidet som sykepleier på barneklinikkens kuvøseavdeling ved regionsykehuset i Trondheim mottok jeg et brev fra ”en jordmor ” på Haukeland sykehus i Bergen. Jeg fikk levert brevet på min arbeidsplass på barneklinikken. Underskriveren på brevet var rett på sak. Hun tilbød meg et forlatt nyfødt jentebarn med Downs syndrom. Hun beskrev barnet som frisk og skrev at barnet ville vokse opp ” som et greit barn ”. Jeg ble sjokkert. Jeg tenkte at jeg arbeidet og bodde vel i et sivilisert land hvor slike saker er under myndighetenes kontroll og ansvar. Kolleger går vel ikke rundt i norske fødeklinikker og selger eller gir bort forlatte nyfødte barn til hverandre i Norge.

Jeg husker å ha vist brevet til min overordnet på min arbeidsplass på kuvøseavdelingen, men hun sa ingenting etter å ha lest brevet. Hun bare så lurt på meg. Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre med brevet, som var håndskrevet og så ekte ut. Jeg tok brevet med meg hjem og husker å ha stukket det mellom permene til min amerikanske tekstbok om barnesykdommer. Siden har jeg ikke sett hverken boken eller brevet.

Det hadde seg allerede tidlig etter at jeg flyttet til Norge, at for meg viktige bøker forsvant på mystisk vis fra min leilighet. En annen viktig bok for meg, en kjempestor og tykk russisk-norsk-russisk ordbok, som jeg hadde kjøpt på den internasjonale bokhandelen i Moskva på slutten av 1979 og fraktet den helt til Trondheim forsvant fra min hybelleilighet et par år senere, mens jeg var bortreist grunnet videreutdanning i barnesykepleie i Finland. Jeg synes få saker er så ergerlige enn at man mister på en mystisk måte bøker man er glad i eller mener at en trenger dem også i fremtiden.

I ettertid, flere år etterpå, tenkte jeg at brevet fra denne ” jordmoren ” som kalte seg ” Elisabeth ”, var et falskt brev. Han eller hun som sendte brevet til meg skulle med det spesielle innholdet få meg i en kinkig situasjon, for så å observere hva jeg foretok meg i sakens anledning. Mao. psykologisk krigføring, hørt det før? Han eller hun skulle på falske premisser gjøre meg ansvarlig for gjennom å informere meg om at det muligens foregikk menneskehandel i det offentlige norske helsevesen. På denne måten, skulle POT, hvis det var politiets overvåkningstjeneste som stod bak brevet, få ” en sak ” på meg. Uansett tror jeg at det var en hemmelig tjeneste som opererte på oppdrag fra regjeringen, som stod bak brevet. Jeg kjente jo ingen av kollegene i Haukeland sykehus og hadde overhodet ikke bedt meg om å bli med på en lyssky nettverk av menneskehandlere innen sykehusmiljøet.

Hvis det var sant, at på denne tiden foregikk det uoffisielle utplasseringer av forlatte nyfødte barn hos sykehusansatte, var nytt for meg og jeg har ikke vært bort i slike saker i media hverken før eller siden. Fødsler av handikappede barn var enda på 1980-tallet en stor frustrasjon blant professorer, overleger og leger på barneklinikker rundt omkring også i Skandinavia. Jeg husker at under min videreutdanning i barnesykepleie ved Universitetssykehuset i Oulu i Nord-Finland var det en professor, Kauko Kouvalainen, som under sin forelesning uttalte seg at barn med Downs syndrom ” var jo kjekke å ha som en hundevalp i familien ”.

Skjebnen til psykisk eller fysisk handikappede barn hadde likevel på 1980-tallet fått et løft hos professorer i barnesykdommer siden eugeniske, rasehygieniske, tanker hos ledende pediatere, spesialister i barnesykdommer, under den andre verdenskrigen, som som regel var også ansatt hos naziregime i Tyskland. Gjennom en spesielt organisert program, T4, skulle menneskeheten spares for mennesker som ble ansett å ikke ha livets rett og andre ” unyttige etere ”. Det er ikke denne bokens hovedoppgave å vurdere om denne ideologien også i dag foregår i skjulte korridorer hos universitetsklinikker og hemmelige militærlaboratorier, men mange av oss mener at det er nettopp det som dessverre foregår under dekke av så kalte svarte budsjetter.

Flere av disse naziforskere innen medisin og spesielt innen psykiatri, ofte kalt ” menn bak Hitler ”, fikk tilgitt sine forbrytelser mot menneskeheten og fikk reise til USA med løfte om opphold og jobb i anerkjente laboratorier og universiteter ved hjelp av ” hjelpeprogram ” kalt ” Paperclip ”.

Det fortelles i tillegg at den katolske kirkens eget ” hjelpeprogram ” for nazioffiserer og andre nazitjenestemenn hjalp hundrevis av disse for å reise og bosette seg i Latin-Amerika. Det fortelles at disse gammelnazistenes virksomhet i verdens ledende forskningsanstalter og tenketanker har blitt så stor at de leder an i menneskehetens visjoner for fremtid.

T4 var koden for den tyske naziregime for å sortere ut funksjonshemmede barn og andre funksjonshemmede, som skulle tilintetgjøres, fordi de hadde ikke ” livets rett ”. T4 betydde egentlig adressen for de medisinske anstaltene og laboratoriene i Tiergartenstrasse 4 i Berlin. Det er noe sparsomt å finne om emnet i Internett, men noe finnes det:

” T4: This is the name and number of a street in Berlin, Tiergartenstrasse 4, where the Working Association of Sanitariums and Caretaking Facilities of the Republic (Reichsarbeitgemeinschaft Heil-und Pflegeanstalten) was located. The organization’s sole purpose was to gather and kill “inferiors.” T4 was, in fact, the nerve center of the extermination campaign and was not just the forerunner of the ensuing mass extermination of the Jews, Gypsies, Poles and other human beings “unworthy of life.” T4 was actually the organizer, education center and spiritual and administrative focal point that would continue in its criminal activity for another six years.

The psychiatrists involved in the Nazi killing machine were needed for their leadership skills and chosen for their closeness to the Nazi regime, their high recognition in the profession and their sympathy for euthanasia, or at the very least a radical approach to eugenics. ” (KILDE: internett)

Mye av foreløpige eksperimentering om genetisk engineering og atferd endring ble utført av Dr. Josef Mengele i Auschwitz, der han kaldblodig analysert virkningene av traume-bånd, øye-coloring og “samarbeid” på sine ofre. Foruten den lumske kirurgiske eksperimentering utført på konsentrasjonsleir, noen av barna ble utsatt for massive mengder elektrosjokk. Dessverre overlevde mange av dem ikke brutaliteten.

Samtidig, “brain-washing” ble utført på innsatte i Dachau, som var plassert under hypnose og gitt det hallusinogene stoffet meskalin. Under krigen, parallell atferdsdata ble ledet av Dr. George Estabrooks på Colgate Universitet. Hans engasjement i Forsvaret, CID, FBI og andre byråer fortsatt i all hemmelighet. Men Estabrooks ville sporadisk slippe og diskutere modig hans arbeid med etableringen av hypno-programmert og hypno – induserte splittede personligheter. (KILDE: internett)

Det er ikke noen hemmelighet, og det er logisk å tenke, at legevitenskapen også i dag føler presset foran massiv økning av jordens befolkning, sykdommer, uproduktive menneskegrupper, sult, krig og katastrofer. Likevel og heldigvis de fleste av legestanden forholder seg til etiske retningslinjer og forsøker å føre rettferdig og demokratisk helsepolitikk også i verdensmålestokk. Men det finnes altså mørke og usynlige krefter, som misbruker legevitenskapens landevinninger i hemmelige laboratorier. Det har kommet ut litteratur, som mener å kunne dokumentere at f.eks. AIDS er et menneskeskapt masseødeleggelsesvåpen som er designert til å drepe mørkhudete og andre folkegrupper i underutviklede land.

«Esoterisk Hitler»

«Da russiske styrker rykket inn i Berlins forsteder i april 1945 fant de flere døde tibetanere iført SS-uniformer. De hadde begått kollektivt, rituelt selvmord. Det viste seg at disse tilhørte et okkult brorskap fra et underjordisk rike i Himalaya som Hitler hadde hentet til Det tredje Rikes hovedstad for å gi ham magisk bistand.

Slik lyder i kortform en historie som i løpet av de siste årene har dukket opp i litteratur og på websider knyttet til nyfascistiske miljøer. Hvis man har lest noen av de mange spekulative bøkene om ”okkult nazisme”, gjenkjenner man hovedtrekkene i historien. Her blir den brukt som bevis på at nazismen var en svartmagisk sammensvergelse – en ytre, politisk fasade for onde okkultister og et redskap i deres kamp om verdensherredømmet. I ny-fascistisk sammenheng blir denne historien imidlertid brukt for å bevise det stikk motsatte, nemlig at nasjonalsosialismen hadde et høyverdig esoterisk-åndelig utgangspunkt og formål: Tibetanerne, som Hitler sto i forbindelse med, var nemlig etterkommere av en rase ”ariske gudemennesker” som i urtiden siviliserte Jorden». (KILDE: internett)

Abstract from «Psychiatry during the Nazi era: ethical lessions for the modern professional» Rael D. Strous, University Tel Aviv, Israel:
«For the first time in history, psychiatrists during the Nazi era sought to systematically exterminate their patients. However, little has been published from this dark period analyzing what may be learned for clinical and research psychiatry. At each stage in the murderous process lay a series of unethical and heinous practices, with many psychiatrists demonstrating a profound commitment to the atrocities, playing central, pivotal roles critical to the success of Nazi policy. Several misconceptions led to this misconduct, including allowing philosophical constructs to define clinical practice, focusing exclusively on preventative medicine, allowing political pressures to influence practice, blurring the roles of clinicians and researchers, and falsely believing that good science and good ethics always co-exist. Psychiatry during this period provides a most horrifying example of how science may be perverted by external forces. It thus becomes crucial to include the Nazi era psychiatry experience in ethics training as an example of proper practice gone awry».
Arven etter nazipsykiatrien ble snart plukket opp av vestlige hjerneforskere. Slik også i Norge. Med hjelp av penger fra CIA og det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon bygget dr. Carl Wilhelm Sem-Jacobsen opp laboratorie (EEG-lab) for hjerneforskning på Gaustad sykehus i Oslo fra midten av 1950-tallet. Han valgte Gaustad fordi der fantes det ubegrenset materiale i form av innlagte pasienter med psykiske sykdommer.

***

Feel free to copy this review any place you wish.
Feel free to correct my poor English.
Maarit M. Hanssen

1.public sanctioned nurse with specialities pediatric and geriatric
2.mind control victim
I am coming from Finland but I am living with my family in
Drammen, Norway

www.odin.no
This is NOU, Norges offentlige utredninger # 2003:33,
The Public Study # 2003:33 – Norwegian Government Committee :
“ Study of assertions of unethical medical research on human beings “,
“ Study of assertions of unethical medical research with LSD, electrons and radiation experiments on human beings in Norway in period 1945-1975 “.

This study lacks the summation in English, that is why I will make short summation for You that You too can know the essence of the study.

I am the nurse ( sykepleier ) who is speaking on side 48 on this study NOU # 2003:33. NATO-meeting in Drammen in Norway in 1964 “ Molecular Basis of Some Aspects of Mental Activity “. This meeting was a summation of LSD -research with human beings probably without consent of victims. I was reading of this meeting from book of Joar Tranøy.

This study, NOU #2003:33, speaks that Oh`Yes, there was used all these fashions: LSD, electrons and perhaps radioactive beams on human beings in Norway in period 1945-1975 but only like medical therapy and not only research. Most like “ testing-therapy “. The committee says they did not find the proof for radioactive “ testing-therapy “ on humans in Norwegian health service this period of years.
The committee says in one news-conference that the victims of “ testing-therapy “ do not find help through this report NOU 2003:33. The committee do not tell victims where they can go to get help. The committee says coldly “ that is not authority of this committee “.

Contents

2. Summation of study p.12
2.1 Preface p.12
2.2 LSD p.12
2.3 Electrons p.13
2.4 Human Radiation Experiments p.14
2.5 Summary of committee study p.14 (free translation, MMH)
2.5 Summary of committee study ( Resultatet av kommisjonens granskning )

On the authority of committee does it say that “ the results of study shall make one`s contribution to that one can appreciate that if our agreement at this moment with different institutions who approve and make evaluations of research, is sufficiently ( good ) to prevent that the delaying groups will be exploiting the interests of the community or science. This counts specially tasks for regional committees for medically research-ethic “.

“ Committee has understand this part of authorization the way that if the study confirm the assertions what are putting the motion, committee shall make ones contribution if our agreement at this moment with approve of research on the human beings sufficiently prevent that the delaying groups will be exploiting on the interests of the community or science. “
“ Since this study has not confirmed ( the ) assertions which the committee was asked to explore, committee has not seen as their task to appreciate/make ones contribution at this moment “.

This summary of the committee is weak by my mind, and proves how tottered the committee is.

Assertions:

2.2 LSD
2.3 ELECTRONS
2.4 HUMAN RADIATION EXPERIMENTS

2.2 LSD
Committee speaks that there was two ( 2 ) causes to use LSD in Norwegian health service in 1945 – 1975:
1.common psychiatry
2.on purposes of the military research
– LSD did not get the public register of drugs in Norway . Sandoz , drugs industry, attended that in 1960
– LSD was never, the committee says, as a common medical drug in Norwegian health service, patients was taken for “ test-therapy “, something like “ proof “ to reinforce psychotherapy, committee asserts
– committee insists on that the asserts on purpose of military research to give LSD to patients is not true
– there are many so called “ krigsbarn “ ( children birth with Norwegian mother and German father under WW2 ), these “ krigsbarn “ assert that they, as little children in Norway, was given LSD and many of them died.

2.3. ELECTRONS
Norwegian Doctor Carl Wilhelm Sem-Jacobsen MD made enlarge “testing-therapy “ proofing with electrons for his patients in public mental hospital, Gaustad mentalsykehus ( mental hospital ), in Oslo from 1956 to beginning of 1970.
Dr. Sem-Jacobsen had very near co-operation with the US Army and he get large money amounts from Pentagon ( and probably from CIA ).
His contracts with US Army are printed on side 99 ( vedlegg 2 ) in this NOU document.

2.4. HUMAN RADIATION EXPERIMENTS (assertions )
-imbecile and psychiatric patients has been exposed to radioactive beaming
Committee insists on that they did not found conditions which could confirm these assertions even the former statephysicist ( statsfysikus) Fredrik Mellbye put forward this assertion during an interview in 28.april 1998 on the tabloid-paper Dagbladet. Mellbye says that Norwegian patients was made unfertile with x-ray beaming without no one reactions from authorities.
My private conclusions after reading this report NOU #2003:33:
My positive reactions:

– this study (NOU #2003:33) is the first one public study in Norway which is studying unethical medical research on human beings, and the second one in Scandinavia. There was one study in Denmark in the middle of 1980. Many Danish victims get some payment for ill-treat with LSD.
– the literature part is very comprehensive in this study, the committee is well known the history of abuse of these fashions in Germany, Japan, USA etc.
– the committee is well known reports and studies from these countries specially from America the president Clinton administration study “ Advisory Committee on Human Radiation Experiments” ( 1996 ).
My negative reactions:
– the mandat of the committee was reduced possibilities to dig deep enough in assertions
– the mandat says that the committee can not evaluate if the acts of medical praxis have been punishable but the committee – work perhaps can point the responsibilities
– the committee does, by my mind, a large mistake when the committee allowed to evaluate medical notions like “ research “, “ therapy “, “ testing – therapy “, “ proof “ etc.
– after this the committee has choose the pleasant notion “ testing-therapy “ for to explain the acts like “ LSD-therapy “, “ therapy with electrons “ etc. which seems to me very horrid.
– the committee does a “ proof “ that research on human beings is harmless when it thinks notions like “ testing-therapy “ which perhaps do not even exists in medical vocabulary, it seems to be like a gradually “ harmless research “
– in the other place in the study the committee says that it is absolutely punishable to make research on human BRAIN even after a consent
– say contradictory between theory and praxis for to escape Nurembergcodex from 1947 and Helsinkideclaration from 1964 !
– Nurenbergcodex speaks on voluntary consent
– Helsinkideclaration speaks on biomedical research on human beings: III 3.a:
“ Clinical research on a human being cannot be undertaken without his free consent, after he has been fully informed; if he is legally incompetent the consent of the legal guardian should be procured “.
– the committee seeks historical context like cold war for to excuse research on human beings who was used like guinea pigs indeed laws for human rights, this is my mind
– the committee excuse too drugs industry, poor monetary situation in small countries in west, lack of great medical progress in research etc.
– whole report is carrying character of weakness, members of the committee do not dare oppose non of the acts of drugs industries, military, intelligence, governments, medical doctors who are working for these fashions etc.
– this NOU-report is not worth the time ( 2 years research ) and money, state of Norway has turned her cold side in front of the victims
What can I do to help myself and other victims?

The public opinion in Norway does not know about these things very much and they are thinking these things are nonsense. The best way is to inform citizens via newspapers, Internet, conference etc.

It is very hard to notice that the Norwegian Government does not care to victims of medical abuse. With this review, I hope, that yours organization get some ides how to work for victims in times to come.

Thank you for Your attention.

(Flere deler vil bli publisert)

Maarit M. Hanssen

er utdannet spesialsykepleier i barnesykepleie og eldreomsorg og medlem i Norsk Sykepleierforbund. I 1995 ble jeg klar over at verden egentlig ble styrt av en hemmelig maktelite. I 2008 gav jeg ut en bok, som heter " Tors hammer. Geofysiske våpen, en realitet eller science - fiction. HAARP i Norge ". Er mor til to voksne døttre og gift med en datakonsulent.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

30 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Evi
Evi
Abonnent
8 år siden

Hei, Martin.
Takk for kommentar. Jeg er glad for å høre at du setter pris på å dele tanker, og erfaringer. Det er så mye som skjer i verden, som vi må dele. Jeg tror ikke at man skal undervurdere det ganske raskt voksende antall mennesker, som får store psykiske problemer, ved å følge konspiratoriske retorikker, heller. Jeg har opplevd på kloss hold, å få innsikt i en tankekultur, som er destruktiv, og fullstendig overtar hele verdensbildet for den det gjelder. Man skal ha en dose motstand, når man serverer stoff som virker som lut på sinnet. Da slipper vi å ende opp på motsatte sider av en illusorisk grense.
Dagen i dag er alt vi har, og det man ikke finner i seg selv, vil man heller ikke finne noe annet sted. Om ett eneste individ kan stå igjen som helt, og uten bitterhet, så har det gode vunnet, uannsett. Mennesket er ett, og man må spørre seg om man vil være, eller ikke være. Når vi som enkeltpersoner gjør dårlige ting, blir ringvirkningene store. Vi kan endre verden i dag, hvis vi er ærlige mot vår neste, og ikke aksepterer at noen blir mobbet. Det må begynne der.

m.varden
m.varden
Abonnent
Svar til  Evi
8 år siden

Hei Evi!5

Takk skal du ha! Det var noe sånt jeg gjerne ville høre. Jeg er nok mer skeptisk enn deg, men helt enig at man må sørge for at man har det positivt med-menneskelige i fokus uansett. Jeg synes nok at noen litt for fort avviser det jeg sier som for negativt eller de anser det for å være konspiratorisk. Jeg synes det er så vanskelig å skille klinten fra hveten i dagens nyheter og kommentarer at vi bør heller fokusere på å opprettholde kommunikasjonen.

Min tidligere venn Arild Hermstad i Fremtiden i våre hender vil eksempelvis ikke kommunisere med meg nå fordi jeg er med i Klimarealistene som mener dagens klimavariasjoner har sin primærårsak i solen variasjoner, og at det etter siste istid har vært vesentlig varmere enn nå , jfr. røtter etter svære trær på Hardangervidda og Valdresflya.

Flere av mine nærmeste vil heller ikke drøfte klima med meg. Jeg er tilbøyelig til å frykte at klimasaken er «plantet» for å ta fokus bort fra økende konsentrasjon av økonomisk og juridisk makt i verden – og tilsvarende mindre frihet og demokrati.

Jeg har en datter m/samboer og en sønn m/familie i Oslo så jeg har ærend i Oslo av og til (Jeg bor i Tvedestrand og er pensjonert kommunebyråkrat (siv.ing. kommunalteknikk).

Det hadde vært fint med en kopp kaffe med deg hvis det passer en gang..

Evi
Evi
Abonnent
8 år siden

Jeg tror at det er så langt som jeg kan forvente meg å komme ñær et svar på mitt spørsmål. Om jeg skulle tenke høyt, et lite sekund, vil jeg si at dine assosiasjoner til slimål, er hentet fra dine egne personlighetstrekk. Du har snodd deg om et enkelt spørsmål, og det med så mange unnnamanøvrer, og angrep, at det har store likhetstrekk med både slange, og hoggorm. Like giftig er du også, i din uforsonlighet. Og ikke minst tilbyr du råtten nedfallsfrukt, i kraft av hva du sakser sammen. Du har et stykke igjen, du også. Takk for diskusjonen!

m.varden
m.varden
Abonnent
Svar til  Evi
8 år siden

Hei Evi!

Uansett språkbruk og anklager eller forsvar, så er det i hvert fall noe at man kommuniserer. Vennligst ikke slutt med det.

Det er helt ok at du forsvarer Stolthenberg, men han var tross alt kjappere enn kollegene i Skandinavia til å tilby seg å bombe Ghadaffi. Og hva er resultatet. Det er desto mer viktig at vi kan utveksle noenlunde siviliserte meningsytringer om elendigheten. Det er også menneskelig at man bruker sterke ord når resultatet er blitt så mye verre enn det var under Ghadaffi.

Nato er jo også selvsagt sentral i å opprettholde våpenproduksjonen i Vesten og en pengestyrt politikk som vel neppe setter humanitære og sivilisasjons-messige mål foran interessene til våpenindustri, oljeleverandører og ymse finansakrobater og kyniske banktopper.

Evi
Evi
Abonnent
Svar til  Maarit M. Hanssen
8 år siden

Ha en god dag du og, Marit!

Evi
Evi
Abonnent
8 år siden

Hei, igjen, Marit.
Jeg ser frem til å høre mer om det. Du spør hva jeg mener om mindcontrol, og psykiatri. Jeg må nok innrømme at jeg har veldig lite til overs for hele tematikken. Det er etter min betraktning negativ tankestrukturering. Man kan bli så suget inn i slike teoretiske systemer, hvor hjernen løper løpsk i å tilfredsstille sitt belønningsapparat, at man ender opp med å hate andre. Vi er skapende, også når vi er reverserte. Og det å gi næring til alle former for negativitet, vil faktisk skape en slik virkelighet. Jeg tror at man kommer lengst med respekt, og nestekjærlighet.

anders
anders
Anonym
8 år siden

Dette vesenet Jens Stoltenberg, er han et menneske eller en hybrid? Saken er at det ligger en videosnubb av ham på nettet hvor han han i et kort sekund fremstår med “slit eyes” som katten. Jeg sjekket med noen kontakter i USA og de påsto at kamera oppfatter ting det menneskelige øye ikke kan se, slik at en meget høy %andel av videoinnslagene er autentiske. Både Bush jr og sr, Hillary Clinton har fremstått med “slit eyes” og er derfor ikke humane fullt ut. Når det gjelder zika viruset ble det testet ut i 2009 ved Cayman Islands etter genmodifisering i.h.t. “Vetrans today”.

Når det gjelder måling av strålinger kjøpte jeg i 2009 i Tyskland et måleinstrument som kostet meg 500 Euro. Dette tar mange forskjellige frekvensområder og også stråling fra høyspentledninger. Senere har jeg sett at dette måleapparatet har blitt velidg populært i USA. Jeg har hatt veldig mye glede av den, spesielt siden jeg har flyttet mye i de siste årene. Da er det svært viktig at man er istand til å måle stråling fra tilstøtende rom ifra naboen for å finne dennes wi-fi slik at du ikke legger deg til å sove ved siden av. Det er absolutt ingen som slår av wi-fi når de legger seg til å sove. Galskap! Har ikke apparatet her og nå men skal forsøke å komme tilbake med detaljer.

m.varden
m.varden
Abonnent
Svar til  anders
8 år siden

Hei Anders!

Takk for svar! Ser frem til å høre mer. Det er så vidt jeg kan skjønne viktigst å kunne måle stråling i området 5 – 25 Hz siden det er her kroppens egenfrekvense ligger. Faren er så vidt jeg skjønner nå man blir utsatt for lavfrekvent stråling med liten effekt så det er vanskelig å oppdage eller måle, men det kan likevel interferere med kroppens egne elektromagnetiske aktivitet,

Vh

m.varden
m.varden
Abonnent
Svar til  anders
8 år siden

Hei Anders!

Det var fint at du har tenkt og gjort mer enn meg i denne sammenheng.

Jeg vil gjerne høre mer om hva slags apparat du tror kunne egne seg til kontroll av lavfrekvent stråling samt lokalisering av kilde.

Vh

Evi
Evi
Abonnent
8 år siden

Hei, igjen.
Jeg mener at den familien virkelig har bydd på seg selv, som private personer, både av godt, og mindre godt. Et liv som politiker, er jo i tillegg et liv hvor man ofrer mye, selv om det kan virke flott utenifra. Dersom noen har kallt deg noe, så tror jeg at du ville ha noe dokumentasjon på det. Sålenge det som fremlegges er teorier, så er det ikke mulig å sette merkelapper på andre. Det er forskjell på å være varm, og vennlig, og hard, og kynisk. Familien Stoltenberg er en varm, og inkluderende familie. Det finnes gode skuespillere, men ikke SÅ gode. De er ikke kjettere, uannsett om de, som alle andre, sikkert må svelge sine kameler, og har sine svakheter. Det er min agenda. De kan ikke skru av mikrofonen, som du sier, de må alltid stå på en pidestall. Og da er det ikke pent, å slenge med leppa om noens personlighet, når man ikke gjør annet enn å såre. Da kaster man vel babyen ut med badevannet?

Anne
Anne
Anonym
Svar til  Maarit M. Hanssen
6 år siden

Hei Maarit :)
Hvordan kan man få sjekket at man virkelig er utsatt for Mind Control ?
Er det noe apparat man kan kjøpe seg, for å sjekke dette selv ?
Er det noen som har blitt utsatt for Mind Control og klart å bli helt kvitt det ?
Hvordan blir man evt. kvitt det ?
Hvis man ikke kan bli kvitt det, finnes det noe man kan gjøre for å roe det ned, sånn at vedkommende kan få litt fred innimellom ?
Hvor kan man kontakte andre som lever med dette eller har vært utsatt for dette ?
Det er en som jeg er veldig glad i, som er helt overbevist om at han blir utsatt for Mind Control. Han er så utrolig sliten av å bli utsatt for dette og lei av at de få han forteller dette til, IKKE trur han. Han ble utrolig glad for at jeg trur på han og gjerne vil hjelpe han.
Håper du kan gi meg svar på spørsmålene mine.
På forhånd, TUSEN TAKK :)

Anders Pedersen
Skribent
Svar til  Anne
6 år siden

Til Anne!

Du kan ta kontakt med Magnus Olsson, president i EUCACH – European Coalition Against Covert Harassment. På EUCACH web sider kan du finne informasjon samt e-post adressen til Magnus.

Anne
Anne
Anonym
Svar til  Anders Pedersen
6 år siden

Hei Anders :)
Tusen takk for svarene :)

Anders Pedersen
Skribent
Svar til  Anne
6 år siden

Eller du kan ta kontakt med TV2 “hjelper deg” : hjelperdeg@tv2.no eller brennpunkt 03030@nrk.no

Martin Varden
Abonnent
8 år siden

Hvem kan hjelpe oss med egnet detektor for å overvåke om man blir utsatt for stråling?

anders
anders
Anonym
Svar til  Martin Varden
8 år siden

martin, jeg svarte deg lengre nede

anders
Skribent
Svar til  Martin Varden
8 år siden

Du kan sjekke opp på GIGHARTZ Solutions så burde du finne det du trenger. Den jeg har er HF 35C som jeg ser har falt i pris 100 euros siden 2009. For frekvenser ned mot så lavt som 5Hz finnes den i ME-serien. Så man unngår ikke å måtte kjøpe to for å få hele frekvensspekteret.
Her en videostubb hvor begge blir tatt i bruk

Evi
Evi
Abonnent
8 år siden

Hei.
Hvordan kan du kalle en person som har gitt så mye av sitt liv til samfunnet, for en SLIMÅL? Tenk om du stod ansikt til ansikt med vedkommende, ville du da sagt det samme? Jeg syns du virket fornuftig før, men nå syns jeg bare at du er underlig. Ønsker du å skape frykt, og hat selv, kanskje? Du burde holde deg til å fremlegge fakta.

Balle Clorin
Balle Clorin
Anonym
8 år siden

MAAFA 21 er en film om rasehygiene, som alle bør se. Eliten så på seg selv som overmennesker, de andre unødvendig rask og rusk, noe som førte til masse innavl i eliten, med ødeleggende resultat. De fant ut at de hver tredje generasjon måtte få inn litt nytt blod. Etter dette fikk de for seg at spesielt svarte var av lavere rase, så disse måtte undertrykkes og fjernes, og dermed kom Planned Parenthood opp. Men det er ikke slik eliten tenker lengre. Nå er de tilbake til originalfilosofien, der alle andre enn dem er “useless eaters”.

Anders
Skribent
8 år siden

Jeg synes du har gjort en stor og grundig jobb her. Du har fått med deg mange nøkkelopplysninger som leder til viktige assosiasjoner. Takk!

« Forrige artikkel

Global Mind Control – naziparagrafen i norsk psykiatrilovgivning

Neste artikkel »

Spionbasen: Den ukjente historien om CIA og NSA i Norge

30
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x