//

Er helsen din påvirket av geopatisk stress?

4.3K visninger
10 minutter lesetid
3

Hva er dette, hvilke følger kan det få og hva kan gjøres med problemet?

Vannårer

På folkemunne hevdes det at vannårer, dvs. vann som flyter i grunnen, ikke er bra for helsen. Erfaringer viser at sover en over en vannåre, så fremmes tendens til revmatiske plager og en blir ikke uthvilt. Trett om morgenen er for øvrig et av de mest typiske tegn på at en kan være utsatt for geopatisk stress(GS) også kalt jordstråling. Belastningen på helsen blir enda større på steder hvor to vannårer som går i grunnen i ulik dybde, krysser hverandre.

Earth currents

Innen naturvitenskapen(som vi vet utelukker mange reelle fenomen som ikke passer inn i deres paradigme), er dette kjent som earth currents. Ved hjelp av spesielle instrument har man registrert at det dannes svak elektrisk strøm når vann flyter under bakken(3).

Currynettet

Dette rutenettet av energilinjer som dekker hele jordoverflaten, har fått sitt navn etter Manfred Curry, mannen som først påviste det. På våre kanter går slike linjer med ca 3 meters mellomrom og ca. hver 50 meter krysser linjene, enten i form av et pluss eller et minus krysspunkt. På pluss krysspunkt fremmes tendens til økt cellevekst i form av kreftsvulster, godartede cyster, etc. På minuspunkter fremmes tendens til betennelser. Sover en på en enkel curry linje gir det som regel ingen større plager. Helse problemer oppstår først og fremst hvis en sover eller oppholder seg over lengre tid et sted hvor slike linjer krysser hverandre eller hvor de krysser vannårer(3). Det aller verste, noe som heldigvis sjelden forekommer, er at en sover på et krysspunkt på Hartmann/Currynettet og hvor to vannårer samtidig også krysser hverandre(2), altså et dobbelt krysspunkt.

Hartmanns gitter

Dette er det andre av de to rutenettene som går på kryss og tvers over jordoverflaten. Ernst Hartmann som oppdaget dette, påviste også en sammenheng mellom helseplager som rheumatisme og kreft og krysspunkter på dette gitteret(8). For å unngå for mye forvirring, er det enkleste og mest praktiske å bruke samlebetegnelsen geopatisk stresslinje/område(6) som da omfatter vannårer, Hartmanns gitter og Currynettet.

Kommentar: Curry og Hartmann linjer må ikke forveksle med ley lines som er positive energilinjer.

Curry nettet og Hartmanns gitter

Hvor utbredt er GS?

I følge Rolf Gordon(6) er ca 22 % av alle boliger belastet med GS og 11% av disse i svært alvorlig grad. Han hevder for øvrig at 35% av alle boliger som til enhver tid er til salgs, i større eller mindre grad er belastet med GS.

Hvordan kan jeg vite om min helse er påvirket av GS?

Følgende sjekkliste kan gi en pekepinn:

Trøtt og utmattet om morgenen, kan vare hele dagen

Unormalt stort søvnbehov, men blir ikke uthvilt

Aversjon mot sengen og mot å gå og legge seg

Vanskelig for å sovne om kvelden – ligger i flere timer

Urolig søvn, mareritt, skriking i søvne(barn)

Unngår visse steder i sengen, faller ut av sengen, rugger frem og tilbake, dunker hodet(barn)

Forlater sengen og går i søvne

Frostig, hakker tenner i sengen, svetter om natten

Ingen appetitt om morgenen, kvalm, kaster opp

Nedslått, nervøs og/eller deprimert om morgenen, føler seg uvel

Hjertebank i sengen

Kramper om natten

Sover bedre andre steder enn hjemme

Hvis en i løpet av dagen ofte føler seg sliten uten grunn, kan det være et tegn på at en oppholder deg i en geopatisk stress sone.

Hodepine om morgenen

Dårlig konsentrasjon og korttidshukommelse

Helseproblemer uten noen som helst grunn

Vanskelig for å bli gravid og tilbøyelighet til spontanabort

Økt krefthyppighet

MS – Multippel sklerose

Behandlingsresistens. Blir ikke bedre av noen form for behandling eller den har kun forbigående effekt.

Ja på et av punktene kan være tilstrekkelig til at mistanken vekkes, men som regel vil påvirkning fra geopatisk stress gi ja på flere. Her kan det føyes til noen observasjoner. Påvirkes en av GS/jordstråling pga vannårer, vil denne effekten bli kraftigere i regnværsperioder. Årsaken er at vannårene da blir større. Ved fullmåne vil og vannet i grunnen påvirkes og plagene en får av geopatisk stress kan bli sterkere(3). Det hevdes for øvrig at virkningene av GS har blitt flere ganger kraftigere de siste 20 årene pga svekkelse av ozonlaget med derav følgende økt UV stråling(4). Hvorfor svekkes ozonlaget? Se: Hva har skjedd med været, del 1 og 2.

Dårlig soveplass pga GS?

Dyrs oppførsel

Husdyr som hunder, kyr og hester, unngår geopatiske stressområder. Har du hund vil du kunne finne ut en hel del ved å observere hvor den legger seg og hvilke steder den unngår. Katter derimot, trives ekstra godt på slike steder! Har du problemer med veps eller maur kan det tyde på GS, da de tiltrekkes av dette.

Hus/leilighet

Forekomst av mugg

Unormal sprekkdannelse i bygningskonstruksjoner

Mye helseproblemer, særlig kreft.

Mistrivsel – dårlig atmosfære. Hyppig eierskifte.

Observasjon av trær og planter

Det hevdes at mose trives ekstra godt på geopatiske stressområder. Et  tegn en kan observere på trær, er at stammen blir vridd eller at treet utvikler kreftsvulster.
En annen indikasjon er at stammen deler seg eller at treet vokst skjevt for å unngå å bli stående i en GS linje. Hvis hekken har en åpning hvor den mangler blad, kan det tyde på kryssende GS linje. Frukttrær på GS linjer vil ikke bære frukt. Trær blir også forkrøplete og mye mindre enn normale. Heller ikke potteplanter trives hvor det er GS(4).

Tre med kreftsvulster

Dowsing

Dette er metoden som brukes for å påvise geopatiske stress linjer/områder. Det mange forbinder med dowsing er bruk av ønskekvist for å finne vann. Uansett hva en prøver å finne, er prinsippet at tar en i bruk sin egen bevissthet som ”instrument” og så kobler seg på et større bevissthets/informasjonsfelt. På den måten får en tilgang til informasjon som ellers er skjult. For å kunne avlese svaret, brukes pendul eller søkevinkler. De fungerer altså som forsterkere av signalet/informasjonen en mottar. Bruker en et pendul, vil ja være en sirkel bevegelse enten med eller mot urviseren. Nei vil være en bevegelse frem og tilbake. (Dette vil dog kunne variere fra gang til gang, særlig når en begynner med  pendulering). For at dowsing skal fungere må følgende forutsetninger være til stede:

Pendul
 1. En må sette seg i en bestemt sinnstilstand, kalt dowsing state. Det at pendulet beveger seg, innebærer ikke derved at svaret er pålitelig!
 2. Ved bruk av pendul må en formulere et klart og entydig ja og nei spørsmål.
 3. Være helt nøktern/likegyldig til hva svaret måtte bli, altså ikke ha et ønske eller en ide om et bestemt svar.
 4. Ikke ha noen tvil om at en kan mestre dette og at det vil fungere. (Heller ikke ha tvilere og skeptikere rundt seg når en pendulerer eller går med søkevinkler).
 5. Ha mentalt fokus på det en skal finne.
 6. Være avslappet, opplagt og uthvilt.
Elisabeth Brown, forfatteren av boka Dowsing(4), hevder at betraktning av dette bildet bidrar til at en kommer i dowsing state

Søkevinkler

Går en med slike vil de snu seg og legge seg parallellt med GS linjen. For å finne linjen(e) og unngå å bli lurt bør en derfor gå litt på kryss og tvers.

Søkevinkler

Selvgjort er velgjort. En kan lage søkevinkler av en metall kleshenger. Som hylser kan en bruke sugerør. Hus, det er din bevissthet og ditt målrettede fokus som er instrumentet!

Fremgangsmåte

Kommentar. Lærer en seg dowsing med dens mange anvendelsesområder, gir det tilværelsen en helt ny dimensjon.

Muskeltesting

Denne enkle testen kan gi en pekepinn om et spesielt sted har GS eller ikke. Ha med en hjelper som prøver å presse ned armen din. Hold den først strak frem og spør: ”Er det Geopatisk stress her jeg står nå?” Hvis armen din blir svak når den presses ned, betyr det ja, hvis den er sterk betyr det nei(6). For at dette skal fungere må det understrekes at begge må være konsentert og fokusert på oppgaven. Muskeltesting er og viktig for å sjekke om påvisningen av GS med pendel eller søkevinkler, faktisk stemmer.

Andre negative konsekvenser

Østerrikeren Käthe Bachler undersøkte i løpet av sin karriere ca. 3000 hus i 14 ulike land. Hennes store innsats og omfattende samarbeid med legestanden er den sannsynlige årsaken til at fenomenet jordstråling blir tatt på alvor i Tyskland og Østerrike(2).

Käthe Bachler til høyre

Bachlers erfaringer er at barn som utsettes for geopatisk stress får søvnforstyrrelser og problemer med å følge med på skolen. De kan også bli mer glemske, nervøse og rastløse(2).

I følge Rolf Gordons erfaringer kan GS forårsake samlivsproblemer og endog skilsmisse. GS linjer på en arbeidsplass som for eks. et kontor, vil kunne gi økt fravær og dårligere arbeidsmiljø.

Kreftproblemet

Allerede i 1929 ble sammenhengen mellom økt kreftforekomst og GS kartlagt og fastslått av vitenskapsmannen Baron Gustav von Pohl (9). I 1985 publiserte legen Veronika Carstens en studie som beskrev hvordan  700 kreftpasienter som alle var oppgitt av legene, hadde blitt kvitt kreften kun ved å flytte sengen til et sted hvor det ikke var geopatisk stress!( 9).  Sammenhengen mellom GS og kreft har og blitt påvist av blant annet Käthe Bachler(2) og Rolf Gordon(6)

Kreft på krysspunkt. Kilde: Rolf Gordon.

Hva kan så gjøres?

Det første og viktigste er å flytte sengen(eller sitteplassen) slik at en kommer unna det geopatiske stressområdet/linjen.

Vil dette alltid ha en positiv effekt?

Bachler hevder at det noe ganger kommer en reaksjon og at en først blir verre før bedring inntrer. Rolf Gordon som også har mye erfaring med virkninger av GS; hevder at en utelukkende blir bedre. Hvor raskt vil avhenge av hvor lenge påvirkningen har vart, alder, helsetilstand, med mer. Det kan være snakk om umiddelbart, etter noen uker eller noen måneder.

Avskjerming

Dersom en vegrer seg for å flytte sengen eller det ikke er praktisk mulig, finnes det ulike typer apparat Helios3, Earthcalm, Geomack, Raditech, etc, som skal kunne nøytralisere den negative effekten av geopatisk stress. Noen av disse fungerer etter det prinsipp at de genererer jordens frekvens kalt Schumann frekvensen, på 7,83 Hz som så skal overstyre GS forstyrrelsen.

Det hevdes at Ametyst krystaller kan gi en viss blokkeringseffekt? Det samme gjelder armeringsjern som slås ned i bakken for å blokkere linjen. Prøver en slike løsninger, bør en etter en tid sjekke vha. pendulering om effekten holder seg eller kun er midlertidig. En bør og dobbeltsjekke med muskeltest(6). Når det gjelder avskjerming, er såkalte orgonitter som averteres på nettet til dyre penger, fullstendig bortkastet. Se artikkelen: Styres været av atmosfærens Orgone? Noe en for enhver pris bør unngå, er springfjærmadrasser og seng hvor det finnes metall, da dette kan gi opphav til et kraftig EM felt(9).

Wolfgang Maes

Denne svært erfarne bygningbiologen som har undersøkt flere tusen boliger, hevder at det er umulig å skjerme mot GS og at den eneste løsningen er å skifte sengeplass. Han har og dårlig erfaring med profesjonelle dowsere, da hans erfaring er at svært få av dem er i stand til å påvise GS linjer korrekt. Dette kan jo stemme med det som hevdes, nemlig at man må være i en helt spesiell bevissthetstilstand(dowsing state) for at dette skal fungere, noe som er svært vanskelig når en samtidig vandrer rundt i et hus/ leilighet. Han hevder for øvrig at det dreier seg om en form for radioaktiv stråling og at denne kan måles vha avansert apparatur(9).

Elektrosmog

Vær oppmerksom på at ’elektrosmog’ fra trådløst nettverk, basestasjon, smartmåler, mobiltelefon som er på om natten ved sengen!, klokkeradio, etc, kan gi mange av de samme symptomene som GS. Se også: Hvor skadelig er strålingen fra mobiltelefonen din? og Påvirkes helsen din av skitten strøm? Dette peker mot at GS i hvert fall til en viss grad er et elektromagnetisk fenomen. Er en el. følsom vil en og kunne reagere ekstra kraftig på geopatisk stress.

Elektrosmog

Etterord

Hensikten med denne artikkelen er å ’sette en på sporet’.  Det ligger utenfor dens rekkevidde å gi en fullstendig innføring i alle aspekter av geopatisk stress og i dowsing, dvs bruk av pendul eller søkevinkler.  Ønsker du å lære dowsing, kan Elisabeth Browns bok varmt anbefales. Vil en lære mer om geopatisk stress, er Käthe Bachler/John Living sin bok Earth Radiation veldig bra. Se og linkene under.

Har du mistanke om at du utsettes for GS der du sover eller oppholder deg mye i løpet av dagen, vil som sagt det enkleste være å flytte sengen/sitteplassen 05 -1m og se om det hjelper. Er dette umulig, vil en nøytraliserer som for eksempel Raditech kunne være nyttig. Nå kjenner du i hvert fall til problemet og har mulighet for å ta GS på alvor. Kanskje du og er enig i at denne informasjonen er livsviktig?

Kilder

 1. Geopathic stress by Richard Creightmore http://www.helios3.com/geopathic-stress.html
 2. Bachler, Kathe og Living, Earth radiation. Holistiv Intuition Society, 2007.
 3. Earth Currents: The Cause Of ‘Geopathic’ Illness
  A Short Analysis by Roy Vincent http://www.royvincent.org/chapter16/16_essay8.html
 4. Brown, Elisabeth. Dowsing. Hay House 2010.
 5. Gordon, Rolf. The Big Four. http://www.rolfgordon.co.uk/The%20Big%20Four%20By%20Rolf%20Gordon.pdf
 6. Gordon, Rolf. Are you sleeping in a safe place? Dulwich Health 2014.
 7. Turnell Read, Jane. Geopathic stress and subtle energy. Life-Work Potential 2006.
 8. Geopathic stress and cancer. http://www.healingcancernaturally.com/geopathic-stress-and-cancer.html#remedies
 9. Stress from current and radiation. The sick sleeping room and its successfull treatment. http://www.maes.de/15%20ENGLISCH/maes.de%20LECTURE%20WRF%20STRESS.PDF

Terje Wulfsberg

Terje Wulfsberg driver som homeopat i Bergen, og har lenge vært opptatt av det alternative. Han har i en årrekke arbeidet med å spre informasjon om den nye læreren for vår tid, kalt Maitreya eller Verdenslæreren. http://shareno.net. Har i mange år og studert Den Tidløse Visdomslære, særlig informasjonen som kommer fra Djwahl Kuhl eller tibetaneren, via Alice A. Bailey. Bruker nå mye tid og energi på å informere om våre utenomjordiske venner.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

3 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Frode Hermann Bøe
Frode Hermann Bøe
Abonnent
6 år siden

FLOTT ARTIKKEL
Dette har jeg testet med vinkler i mange år.

Et lite tips til dere det gjelder :

Forsøk å skyve sengen en meter i forskjellige retninger. Det kan gi fantastisk forskjell hvis man er så uheldig at sengen er plassert hvor man ligger på overnevnte kryss hvor hartmann og curry gir dobbel dose av eksternt stress.
Bruk kroppen som måleinstrument. Særlig viktig at man unngår stråling der hodet er når man sover i timesvis.
Og fjern alt av elektriske duppedipper fra sengen. Om mulig koble fra strømmen i soverommet.
Lykke til

« Forrige artikkel

Flyktningskrisen – Sionistenes onde skaperverk

Neste artikkel »

Terror i 2017 – fakta eller fabrikasjon?

3
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x