Flyktningskrisen – Sionistenes onde skaperverk

7.3K visninger
11 minutter lesetid
32

SIONISTER OG DERES BEGYNNELSE:

Med sionister menes det her både jødiske, men også en del ikke-jødiske personer, eller personer som jobber for sionistenes interesser, frivillig mot kompensasjon eller ufrivillig. Med det siste menes at mange blir presset eller utpresset til å tjene dem. Politikere og andre som får kjenne den overveldende makten deres vil kanskje også tenke: “If you can´t beat them- join them”. Sionisme er altså en politisk agenda, ikke en rase eller religion.

Mange jøder i makteliten er sionister, men de fleste jøder er antagelig ikke sionister, og det finnes til og med egne jødiske bevegelser mot sionisme. Se:

http://www.ijan.org/who-we-are/

Sionisme startet med Rothschild-familien som heller ikke var jøder, men kom opprinnelig fra Khazaria (tidligere Georgia). Disse er såkalte Askenazi-jøder. Det estimeres at 75-90% av dagens jøder egentlig er khazarere.

Rothschild-familiens våpenskjold, som de har innehatt siden 1700-tallet, er også å finne på dagens flagg av Israel, Davidstjernen.

Det blir opplyst at Davidstjernen er jødenes tegn for deres tro og befinner seg derfor på Israels flagg. Men ifølge ortodokse jøder er tegnet på deres tro menorahen.

Det er kun en omtale i Bibelen om dette merket, og det var når kong Salomo bygde templer for sine hedenske hustruer. Disse ble merket med denne stjernen, som egentlig er et hexagram, et opprinnelig hedensk tegn, brukt deretter av satanister. Den har altså ingen forbindelse med David. Se:

http://rense.com/general88/hist.htm

Det betraktes som svært usannsynlig at den første Rothschild ikke viste at han tok i bruk et satanistisk tegn. Og hadde dagens Israel virkelig vært for jøder ville deres flagg vist en menorah. Så Israel-staten blir også kalt Rothschild-staten. Familien eier nemlig 81 % av Israel.

Forskjell mellom zionister og jøder flest, se her:

http://www.rense.com/general86/zelephant.htm

Rothschild-familien har en nærmest uvirkelig makt i verden og eier eller har kontroll over bl.a. mesteparten av alle banker i verden og har sine sionister plassert i ledende posisjoner i media og politikk. Land som USA og Tyskland står i massiv nasjonal gjeld ovenfor deres banker. Videre har de også startet grupperinger som satanistiske Illuminati, EU og Bilderberg-gruppen. Alle stedfortredere for sionistenes interesser.

Et dokument skrevet for 120 år siden av sionister heter “Protocol of the elders of Zion”, blir massivt omtalt som et løgn når en søker det på Internett. Dette også etter informasjon fra fredsforsker Johan Galtung. Men han anbefaler å lese det likevel, fordi planen og fremgangsmåten beskrevet i dokumentet tilsvarer dagens virkelighet og motsier dermed propagandaen på Internett. Se:

https://www.biblebelievers.org.au/przion1.htm

 

TILSTRØMMINGEN AV MUSLIMER

Plutselig oversvømmes vi altså med millioner av muslimer. Hovedmediene, også såkalt “mainstream media”, og politikere og andre i maktposisjoner opplyser oss at disse er en berikelse for våre land.

De tapper våre land for enorme økonomiske ressurser og skaper massive problemer. I tillegg er over halvparten på trygd og overmessig mange er voldelige, kriminelle og ikke integrerbare. Så ordet “berikelse” er et løgn. En nylig undersøkelse viste også at kun 2-3 ut av 100 er reelle flyktninger. Det regnes heller ikke med at vi får et gjennomsnitt av muslimer. De som kommer er hovedsaklig unge menn med lav eller ingen utdannelse. Er dette representativ for den muslimske befolkningen?

Hovedmediene skjuler for det meste den etniske bakgrunnen til kriminelle muslimer og mange hårreisende opptak og hendelser blir ikke omtalt i det hele tatt.

Enkelte politikere som våger å ta opp noe av problematikken med innvandringen, og det i svært så sensurert form, blir oftest stilt i et negativt lys i hovedmediene.

Velferden til illegale og oftest kriminelle innvandrere er på dagsorden hos hovedmediene og de fleste politikere, mens borgerne fra våre land stilles i annen rekke. En skulle ikke trodd at de faktisk jobber for oss.

Det er tydelig at de jobber for en annen agenda enn sine egne lands og egne landsmennenes beste interesser…

Jobber en politiker for et land skal han/hun ivareta interessene til sine borgere. Det betyr bl.a. at alle i landet må være godt sørget for, og ingen skal mangle noe. Kun deretter kan en evt. fokusere på å hjelpe mennesker fra andre land hvis de er reelle flyktninger. Men også da må man vise fokus på om disse passer inn i samfunnet og har de samme verdier, fordi mennesker med ekstremt andre verdier vil lage problemer og uro i et land – og dermed ikke være til landets beste.

Men vi blir oppmuntret til at vi skal like immigrasjonen og multikulturell. Vi blir opplyst at Norge er for “hvitt”. Men ingen anklager Nigeria for å være for svart. Ingen befolkning i verden liker en masse-immigrasjon fra et annet land eller annen etnisitet, og historie har vist at slikt fører til uro og krigstilstander. Urbefolkningen i Amerika likte heller ikke immigrasjonen fra Europa, men ingen kalte dem for rasister.

Slik undertegnede ser det så hadde ingen med fungerende hjerne gått med på å ta inn flere muslimer dersom alle hadde blitt vist et korrekt bilde av situasjonen.

Et mer korrekt bilde finner vi i alternative medier og facebook og private opptak fra YouTube. Forskjellen kan være drastisk. Her får vi vite den etniske bakgrunnen til kriminelle muslimer. Her får vi se hvordan “de stakkars flyktningene” virkelig oppfører seg, der de oftest gir inntrykk av å være fokusert på overfall, vold, voldtekt, mord og det å leve gratis hos oss og få leilighet eller hus og bil. I tillegg oppfører de seg ikke som flyktninger, men erobrere.

Mao. forskjellen mellom virkelighet og det vi får “servert” i hovedmediene og av ledende politikere er forskrekkende og som dag og natt. Det er tydelig i Norge, men mer tydelig i eksempelvis Sverige og Tyskland.

Kanskje skal vi ta oss en tur ut i kjøkkenet nå og se hvem som tilbereder det vi får servert og hvor ingrediensene kommer fra…

 

ZIONISTER I MAKTPOSISJONER OG DERES LØGNER

Eksempel Angela Merkel:

Spesielt med Merkel blir det tydelig at hun har ingen interesse i å ivareta tyskernes beste interesser med ønsket om å ta inn millioner av muslimer. Kun for noen uker siden ble i løpet av en helg 4 tyskere myrdet av muslimer i Berlin, og det i vanlige voldsepisoder og ikke en terroraksjon. Hver dag blir tyskere slått ned og ranet, voldtatt eller trakassert.

Voldsepisodene blir hysjet ned. Kriminelle muslimer blir sjeldent fengslet. Over 800.000 tyskere er hjemløse mens muslimene får leiligheter, penger og catering.

Det finnes også info som opplyser at Merkel faktisk er jødisk. Hun er født Kasner, en “fortyskning” av navnet Kaźmierczak, og kommer fra lange jødisk tradisjoner, har jødiske besteforeldre og far, for om han “tilsynelatende” konverterte til kristendom.

Gjennom hennes kontakter og utmerkelser fra jødiske/sionistiske organisasjoner og måten hun kjører Tyskland ned i grunnen, er det tydelig at hun er sionist. Sionister har som kjent bl.a. interesse i å gjenskape Israel, eller Eretz Israel (det nye Israel) etter bibelsk størrelse. I den planen eksisterer det ikke noe Syra eller Libanon, som da skal bli del av Israel. Se kart:

http://www.ahavat-israel.com/eretz/future

Deler av Irak, Saudi-Arabia og Egypt skal også bli del av Israel. Krigssituasjonen i Midt-Østen blir dermed mer forståelig. Sionistene i USA presser staten til å delta i krigsaksjoner med forskjellige påskudd om atomvåpen eller terrorister, men ingen sjekker Israels atomvåpenprogram eller deres terrorister i form av Mossad-agenter…

Se her:

Så de skaper en falsk krig som får drept en del arabere og skaper flyktninger som sendes til Europa og Vesten. Dermed får de laget seg “plass”, de gjør områdene ustabile, og deretter klar til å bli tatt over av Israel.

Også ISIS er en sionistisk organisasjon. Muslimene er dessverre lett manipulerbare og tror på sin hellige krig. De er i sannhet marionetter som utfører sionistenes krig. Se her:

Så ved å sende et massivt antall muslimer til Europa håper sionistene på at det vil føre til hat mot alle muslimer og kanskje til og med en større krig mot muslimene. Fordi det gjelder ikke bare å utvide Israel, de må også kvitte seg med Klippedomen, som uheldigvis befinner seg på tomten der de ønsker å gjenoppbygge tempelet.

Skulle de bare sprenge den ville det ført til at alle islamske land ville erklært krig mot Israel. Men hvis Europa og Vesten allerede hater muslimene og kanskje allerede er i krig med dem, da vil en liten sprengning bli lettere å få til. Se:

https://rutube.ru/video/9d794a582b172768bdff5320f3d6cae1/?ref=search

Hvordan er da da med våre egne ledere? I begynnelsen av denne artikkel nevnte jeg den sionistiske Bilderberg-gruppen som ønsker å legge sine interesser på vår befolkning via våre ledere. Det samme gjelder EU.

Mange av våre politiske ledere, f.eks Gro Harlem Brundtland, Erna Solberg, Siv Jensen osv, og kongefamilien har vært på Bilderbergmøtene. Schibstedgruppen, som bl.a. eier aviser som Aftenposten, var også inviterte.

Se oversikt over inviterte fra Norge:

https://no.wikipedia.org/wiki/Liste_over_Bilderberg-konferansenes_deltakere#Kongefamilien

Da blir det kanskje nå mer forståelig hvorfor Erna Solberg går ut i media og utlyser at Norge kan ta imot (et skrekktall på) 30.000 flyktninger per år. Når en kalkulerer inn familiegjenforening og deres formeringsevne kan de fleste raskt komme frem til at vi da snart kan få et islamsk land, noe som ikke er i interesse av den norske befolkningen.

Både Erna Solberg og Angela Merkel har latt seg avbilde i media med hendene i “pyramideform”, et tegn til de sionistiske frimurerne.

Gro Harlem Brundtland skal jo ha underskrevet en hemmelig EU-avtale i 1994, tross folkeavstemning imot. Dette blir fornektet, men det er ikke logisk at vi deretter må følge EU-lover bare fordi vi har samarbeidsavtale med dem. Vi har samarbeidsavtaler med f.eks Kina, men vi innfører ikke kinesiske lover i Norge for det.

Johan Galtung, som er fredsforsker og sikkert på ingen måte rasist, har kommet med en oppfordring på at vi må undersøke: “Jødemakt”. Han opplyser at f.eks. 96% av media i USA er jødisk eid/styrt.

En liste for USA kan finne her:

https://www.truthtellers.org/alerts/jewsconfirmbigmedia.html

Alle de store filmstudioene i Hollywood er jødisk-eid, også CNN, ABC, CBS, FOX, alle ledende aviser, The New York Times, Wall Street Journal, Washington Post, Huffington Post, osv…

Og ting er ikke annerledes i Europa.

I Storbritannia er BBC jødisk-eid/styrt. Videre Channel 4, ITV, Carlton Communications, Granada Group, Pearson TV, Channel Five, Cable, Satellite Channels, BBC Network Radio, Radio Five Live, 24-hour UK news, BBC World, Ceefax, Multimedia Services, Talk Radio UK, Daily Mail and London Evening Standard, Associated Newspapers, The Sun, News of the World; The Times; The Sunday Times, Times Literary, osv…

Se mer:

http://www.jewwatch.com/jew-occupiedgovernments-uk-media.html

Oversikt over zionister som kontrollerer f.eks. tysk media og makthavere finnes her:

http://homment.com/AVVAGG89bt

Her nevnes det f.eks. at de følgende ledende tyske tv-kanaler er jødisk eid: ProSieben, Sat.1, Kabel eins, N24, 9Live, Sender Sixx.

Sentralrådet for jødene i Tyskland styrer det meste innen tysk media i og med at de sørger for at deres zionister sitter i ledende posisjoner i hovedmediene.

Eksempler her er: France 2, France 3, France 4, France 5, France Ô og Canal+. L’Évènement du Jeudi, Marianne, Le Nouvel Observateur, L’Express, VSD, Télérama, Courrier international, Libération, Le Monde, Socpresse, Le Figaro, Spectacle du Monde, Valeurs actuelles, L’Expansion, a Voix du Nord, Le Progrès de Lyon, Le Dauphiné libéré, Paris-Match, Lire, Le Nouvel Economiste, Le Point og Les Echos.

Jøder utgjør mindre enn 1% av befolkningen i Frankrike så deres eierskap og makt i mediene står ikke i sunt forhold til befolkningen. I USA utgjør de mindre enn 2 %.

Når det gjelder Norden er det svenske Bonnier jødisk. Bonnier er det mest innflytelsesrike mediaselskap i Sverige og Finland, eier bl.a Dagens Nyheter, Expressen, Dagens Industri, TV4, i Finland flere aviser, tv-kanaler, magasiner/tidsskrifter (Tammi). Bonnier eier også Cappelen-forlaget. Peter Hjörne er jødisk (het tidligere Kaplan) eier mange store aviser.
Gyllenhammar er jødisk, Ashberg er jødisk, Reuter er jødisk, Marianne Ahrne er jødisk (kontrollerer Svenska Film institutet).

Både Google, Facebook, Wikipedia, MySpace, MTV, SKY er jødisk eid.

I Canada eies 60% av all media av jøden Israel Asper.

Sionister har stort sett kontroll på alt i Vesten, fra universiteter, legemiddelindustrien, bank og finans, rettsvesen, matsektor, politikk, osv. Altså ikke bare media.

 

REALITETEN

Fakta nr. 1:

Sionister og jøder eier og/eller styrer mesteparten av all vestlig hovedmedia. De bestemmer hva vi skal vite og tro.

Fakta nr. 2:

Hovedmediene forer oss med falsk informasjon om krigen, flyktningkrisen og muslimer.

Et utdrag av “Protocol of the elders of Zion” sier:

“We controll the press”… “Not a single announcement will reach the public without our control”…”Free press destroyed”… “Only lies printed”…

Dette dokumentet bestående av forskjellige kapitler får ørene til å flagre når man leser det.

Så, det er altså ikke muslimene som selv kom på å utvandre til Europa. Og det er ikke muslimene som holder grensene våre åpne. Og det er ikke muslimene som gir et skjevt bilde i media.

Og befolkningen i vesten har begynt å skjønne at hovedmediene lyver, en hører terminologien “fake news” i USA og “Lügenpresse” i Tyskland.

 

SOLGT AV SINE EGNE

Til slutt må man også frykte de fra “egne” rekker.

Eksempel Pegida, Front Nationale og Defence League er sionistiske organisasjoner ment for å skape krig mot muslimene. De forteller sant nok om hva muslimer gjør mht å avsløre deres kriminelle aktiviteter og voldeligheter, men de har en sionistisk agenda og er der for å fremme strid. Samtidig får sionistene informasjon om sine fiender. Se:

http://tapnewswire.com/2016/02/confirmed-anti-german-parasite-angela-merkel-is-a-jew/

Og så har vi nettsider og facebookgrupper som er mot islamsk masseinnvandring, men “pro-Israel”.

Det regnes med at mange ikke vet at så lenge de er “pro-Israel” hjelper de sionistenes agenda og er dermed “pro-muslimsk-masseinnvandring”, “pro-borgerkrig-i-Europa”, “pro-islamifiseringen-av-vesten”- og imot Norges/vestens beste interesser, ofte uten å skjønne det.

KAN IKKE KRITISERES

Johan Galtung fikk hard kritikk når han våget å nevne at vi måtte undersøke jødemakten. Det virker som man altså ikke får lov å se kritisk på jøder. Det virker som et tema som er fullstendig bannlyst.

Talmud betegner ikke-jøder for “dyr”, men våger noen å si det minste kritiske mot zionister eller jøder da blir en stemplet antisemitt. De liker å innta offerrollen, for dermed å distrahere fra deres virkelige makt. Hadde noen gått ut offentlig og kalt jøder for “dyr” hadde det fått alvorlige konsekvenser. Men hvis israelske statsministere eller andre høytstående i Israel kommer med hat-uttalelser eller kaller oss dyr reagerer ingen.

…Eller vi hadde kanskje reagert dersom den sionistiske mediene hadde opplyst oss om det. Men det er bare enda en ting de skjuler. Se:

https://youtu.be/-Iyj6UPCChA

Sionistene har i Israel en egen organisasjon ved navnet ADL, som skal gå løs på alle som våger å si noe mot zionister eller jøder. Det første steget er å bruke skjellsord som anti-semitt eller nazi for å tvinge folk til taushet. Men de bruker også sine Mossad-agenter til mer fysiske angrep og hevnaksjoner dersom verbale skjellsord eller trusler ikke er nok. De står også bak de nye “hat-lovene”, som forbyr en god del ytringsfrihet.

Det vil være interessant for kristne å vite at direktøren ved ADL har skrevet en bok om å forby eller sensurere Det Nye Testamentet. Han mener det leder til jødehat, i og med at det står nevnt at jødene fikk Jesus drept….

Merkelig nok krever han dog ikke sensur av Talmuden, som opplyser at alle ikke-jøder (goyim) er dyr og burde bli drept.

En kan altså kritisere alt og alle i Vesten, dog ikke dem. Men siden den virkelige makten i land ligger hos bankene og hovedmediene, og sionistene og jødene eier og styrer mesteparten av disse – må man dermed begynne å se kritisk på deres agenda og gjerninger.

“To know who rules over you find out who you are not allowed to criticize”.-Voltaire.

Redaksjonen

Redaksjonen hos Nyhetsspeilet.no.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

32 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Sven-Inge Johansen
Redaksjonen
4 år siden

Hei, en god og oversiktlig artikkel om et lite miljø som sitter på nøkkelpunktene i maktstrukturene og melker. Det finnes ikke mange tekster om dette da dette er en vanskelig materie å bevege. Forfatter viser en god oversikt og en god iakttagelsesevne, etter min mening. Det er som om løfte opp en større, flat stein i sjøkanten og la seg overraske av det plutselige yrende liv av flyktende bevegelser i samme øyeblikk lyset slipper til.

Mina Halvorsen
Mina Halvorsen
Anonym
4 år siden

Er det slik å forstå at denne artikkelen signert “Redaksjonen” representerer det offisielle synet til Nyhetsspeilet?
Synes det skremmende hvis dette er det Nyhetsspeilet har blitt.
Dette er noe som godt kunne stått på trykk i Vigrid, eller ha vært utdrag fra Hitlers “Mein Kampf”

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Mina Halvorsen
4 år siden

Det var rart Mina.
Det er ingen artikler på Nyhetsspeilet som representerer det offisielle synet til Nyhetsspeilet, kun den enkelte forfatter.

Jeg antar dette er en anonym forfatter som står bak siden den kun er undertegnet redaksjonen, slik skal det så klart ikke være, enten får man skrive anonym, bruke navn eller så får man la være å poste, man kan ikke bruke redaksjonen som forfatter.

Takk for at du gjorde oss oppmerksom på dette Mina, skal sende beskjeden videre til sjefen og se om jeg finner ut hva som har skjedd her. :)

MrSixxthsense
MrSixxthsense
Anonym
Svar til  Mina Halvorsen
4 år siden

Her blander du kortene godt. Drar du en linje mellom konsentrasjonsleirene I Tyskland under 2. verdenskrig kommer sannelig Pentagrammet fram. http://tapnewswire.com/2014/08/ww2-concentration-camps-formed-pentagram/

Hvorfor nevnes ikke de 12 millioner Europeere som ble brent sammen med jødene?

Zionistene er Mikke Mus varianten hvor omtrent 95% ikke er jødiske. Du burde oppdatere deg om hva en jøde faktisk er og ikke ta hva som blir fortalt deg av menneker som lever i noe man ikke kan omtale som annet enn en illusjon. Dernest ville du forstått hva Israel faktisk betyr. Alt står skrevet og forklart i Skriften.

Derfor er det viktig for faraoene med en verdensregjering, ettersom dette vil komme med Yahweh etter dommedag. Forskjellen er at vår Almektige Skaper klarer danne denne helt frivillig, mens Mikke Mus variant må drive dette igjennom ved bedrag og tvang. Nå har de god hjelp i sjefsapekatten lucifer, Det trekker jeg tilbake, da det blir en hån mot apekattene! Hvilket faktisk betyr at de klarer heller ikke dette for egen maskin.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  MrSixxthsense
4 år siden

Alt er jo bare et sammensurium, de fleste jødene hater zionistene og kaller de satanister, de Tora troende skjønner ingenting for det er ikke skrevet noe der om at Jødene skal få sitt eget land.
Men ingen av jødene er jøder, DNA tester viser at de er fra Khazaria, de 12 stammene av Abraham spredde seg over hele verden, palestinerne er semitter, ikke jødene. Jødene var sorte, ikke hvite, de fleste ble utryddet i år 70 av Romerne, noen klarte å komme seg til Afrika, andre til USA, de sorte Israelittene er Israel folk, ikke dem vi kjenner fra Israel i dag.

De som kaller seg jøder, men ikke er det driver forsatt et holocoust mot jøder den dag i dag uten at noen bryr seg.

Bibel og Jesus advarer på det sterkeste mot de falske jødene.

Brukte tvangsprevensjon på etiopiske jøder
Israel ga sprøyter med langtidvirkende prevensjonsmiddel på etiopiske jøde

https://www.dagbladet.no/nyheter/brukte-tvangsprevensjon-pa-etiopiske-joder/64001262

Nitupsar
Nitupsar
Abonnent
6 år siden

Det er lite fruktbart å snakke om “jøder”. Ingen kan hjelpe for hvilke foreldre en har. Hvis en vil kritisere Israel så er det uklokt å ta ordet ‘jøde’ i sin penn eller munn. Selv om Netanyahu liker å snakke om Israel som en stat for ‘jøder’ så er det ingen grunn til å bruke dette ordet. Antisemittisme er en felle mange havner i. Ezra Pund advarte mot dette. En smart mann de låste inne på psykiatrisk for å bli kvitt.

Iceman
Iceman
Anonym
6 år siden

Nyhetsspeilet hadde vært en meget interesant side hadde det ikke vært for den uendelige negative omtale om alt som har med jøder å gjøre: Det har vært , ja nesten så det er direkte jødehat på denne nyhetssiden også. Synd en såpass oppegående side skal kunne skrive slikt. Det tyder jo nesten på seriøs mindreverdighetskompleks og en måte på å skjule sin egen innkompetanse ved å skrive bare negativt om jødene, som faktisk jeg vil påstå at bl.a i Tel-Aviv sitter nok en del av de klokeste personene her på jord. Det er nesten uansett hva som kommer av nye ting,medisiner som funker osv så har de sitt opphav fra en eller annen jøde men det blir jo SELVFØLGELIG kamuflert i norsk media. Som en reporter sa han ble uvell av å bli tvunget til å lyge selv om han viste det var løgn. Det var et meget kjent problem for han så han sa opp sin stilling som han rettere kalte “løynspreder” Regner med et ras av kommentarer fra jødehatere men de blir neppe besvart for er ikke intr i å diskutere med folk som ikke innser at faktisk jødene greier å få til de utroligste så der er nok vår iq en del lavere.
Håper NYHETSSPEILET også kan gjøre et forsøk på å la være den evige negative omtalen om jødene. Hitler står faktisk IKKE med ladd våpen bak oss og så ruset som han pleide klar til å drepe oss lenger vis vi ikke tar jødene. Ser dessverre ut som ikke alle forstår den tid er forbi og fortsetter gnægingen som noen reinheklede mennesker uten inntelligens

anders
Skribent
Svar til  Iceman
6 år siden

Jeg nevner en paragraf fra “The Protocols of the Learned Elders of Zion”:
“The anti-semitism is indispensable to us for the management of our lesser brethren”. Sjekk den dypere betydning av denne setning og bli sjokkert.

Ken
Ken
Anonym
6 år siden

Opplysende artikkel!!!

Nok et godt bevis på at flyktningekrisen er menneskeskapt (i underkant av 7 minutter):
https://www.youtube.com/watch?v=DdHtrcXGYck
Samme video her med norsk oversettelse (dels god oversettelse):
https://www.youtube.com/watch?v=xC5fwH4hEuE

“Interpol sier at menneskesmugling i dag genererer 28 milliarder dollar i året, og er den raskest voksende kriminelle bransjen i verden.”
https://steigan.no/2017/08/01/massemigrasjon-og-profitt/

Trygve Einar Gjerde
Trygve Einar Gjerde
Abonnent
6 år siden

Har skjelden lest en slik smørje av hat og ondskap mot Gud og jødene Guds utvalgte folk! Det er løgn fra begynnelse til slutt!

Stargazer
Stargazer
Abonnent
Svar til  Trygve Einar Gjerde
6 år siden

«Det er de som er sykelig opptatt av rene blodslinjer. Det er de som kaller seg selv de eneste rette mennesker, mens resten av verdensbefolkningen blir kalt aper og kveg som kun eksistere på deres nåde så lenge de kan være til nytte som slaver de kan skalte og valte med etter behag. Vi snakker om intet mindre enn verdens fremste talsmenn og –kvinner for rendyrket rasisme. De største sprederne av hat og frykt som har eksistert.»

atlepatle
atlepatle
Abonnent
Svar til  Trygve Einar Gjerde
6 år siden

God tur videre. Håper du er jøde så er du garantert fribillett hvor det skulle være.

Mot dummheten kjemper selv gudene forgjeves.

Ken
Ken
Anonym
Svar til  Trygve Einar Gjerde
6 år siden

Trygve Einar Gjerde… Hvor har du det fra ? At det er løgn?

atlepatle
atlepatle
Abonnent
Svar til  Ken
6 år siden

https://www.youtube.com/results?search_query=jews+controlling+the+world

Jødene kontrollerer verden. For å kunne det er de nodt til å lyge

a

Trygve Einar Gjerde
Trygve Einar Gjerde
Abonnent
Svar til  Ken
6 år siden

Jeg kjenner utmerket Jødenes histori gjennom hele Bibelen. Disse løgner som fremsettes her er ren svada og en finner ikke et eneste ord i Bibelen om at de ville bli verdensherskere eller styre verdsøkonomien. Tvert imot så utvaklgte Gud seg et bøyet og ringe folk. De er et av verdens minste folkeslag ca 18 millioner og det mener dere at de 18 millionene skal underkue seg nær 8 milliarder menneske!!!?? Ja, hadde jødene vært like dumme som dere så kunne de tro det. En annen ting er at Gud skal slå ned alle folkeslag som angriper Hans utvalgte folk og land. Det vil ikke lykkes for de som angriper Israel og dere som sprer løgn og ondskap om jødene og Israel vi få dobbel straff. Dere arbeider på deres undergang. Ellers rår jeg dere til å lese historiebøkene og leksikon om Israel og deres hovedfiender, løgnen, Hitler og Islam.

anders
Skribent
Svar til  Trygve Einar Gjerde
6 år siden

Du sverger til Bibelen og dette må selvsagt respekteres, Det samme som for de mange som sverger til Koranen og de mange andre trosretninger. Det har imidlertid skjedd noe de siste år som på en totalt overbevisende måte har ‘parkert’ Bibelen, Koranen og alle andre dogmer for alltid.

Mindre enn 0.5% av verdens befolkning har fått visshet om dette og det er faktisk nok for å gi lys til de øvrige. Her blir selvsagt grundig avlivet myten om “Jødene, Guds utvalgte folk”. Gjett hvem som skapte denne løgnen? Gud kan nemlig aldri tillate seg å ha et utvalgt folk.

atlepatle
atlepatle
Abonnent
Svar til  anders
6 år siden

Her er en av dagens representant for det utvalgte guds folk: Jøden Henry Kissinger. Har styrt i de hemmelige rom i en mannsalder. Sørget for utallige kriger og konflikter over hele verden. Genetisk løgner og massemorder og naturligvis derfor også Nobelpris-vinner. Lyger så det renner. Snakker med to tunger og spyr ut løgnene mellom gebisset. Kan derfor ikke lenger bevege leppene.

18. august 2017 kl. 09:39 skrev Anders Pedersen <hello.gopostmatic.com

atlepatle
atlepatle
Abonnent
Svar til  anders
6 år siden
atlepatle
atlepatle
Abonnent
Svar til  anders
6 år siden

https://www.youtube.com/results?search_query=albert+einstein+debunked

Her en annen jødisk løgner plagiatøren Albert Einball som strøk til high school og som heller ikke klarte å gjennomføre tekniske studier i Sveits.

atlepatle
atlepatle
Abonnent
Svar til  anders
6 år siden

https://www.youtube.com/watch?v=4lRKf2OFHyI

Se dette absurde satanistiske rituale jødene utfører langs klagemuren. Til å spy av. Hadde de enda knust sin egen skalle hadde de gjort noe fornuftig, Har du sett når gamle griser av noen pedofile jødiske prester biter av forhuden til nyfødte babyer og kalle det omskjæring? Og dåp? Og etterlater seg stakkars barn i sjokk av smerter md etterfølgende infeksjoner?

Ken
Ken
Anonym
Svar til  Trygve Einar Gjerde
6 år siden

Jesus /Messiah 6 6 6? Sean Mccullough kalkulerte dette i 1994…

Trygve Einar Gjerde… Som deg har jeg og mange flere med meg “sovet i timen”, men våknet da en bekjent ytret følgende: “Greia er jo at maintream media er verdens største religion. Å diskutere med folk som tror på alt MSM sier og skriver, blir som å diskutere med folk som kun tror på en viss religion. De klarer rett og slett ikke å tenke selv…”

Hvem har skrevet historiebøkene og leksika du sikter til? Tapere eller vinnere?

Sean Mccullough kalkulerte følgende 19.07.1994 (http://theyfly.com/gaia/666.htm):

A = 1 x 9 = 9
B = 2 x 9 = 18
C = 3 x 9 = 27
etc, etc… (tallet 9 representerer 9 falne engler)

J = 90
E = 45
S = 171
U = 189
S = 171
Totalt 6 6 6

M = 117
E = 45
S = 171
S = 171
I = 81
A = 9
H = 72
Totalt 6 6 6

Tror ikke lenger på at eliten/etablissementet ville tillatt oss å forholde oss til den mektige «bibelen» uten en baktanke. Derfor er det sannsynlig at “Gud” er mye, mye større enn hva “ting og tang” later til…

P.S. Du skriver at du kjenner hele bibelen utmerket godt. Hva tror du om Sean Mccullough`s kalkuleringer og hva kan dette bety?

atlepatle
atlepatle
Abonnent
Svar til  Ken
6 år siden

Vi våkner opp som sauer i en flokk. Vi har alle sovet og trodd på de løgnene som eliten har fortalt oss. Flokken begynner å våkne over hele verden. Kirken og religionene er bare en av mange undertrykkere. Jødene er på topp når det gjelder løgner. Holocaust er den verste. Politikere.
Statsledere. Big buseiness. Big Pharma. Big Money og Banksterne. Skoler og universiteter lyger så det renner. Og på toppen av det hele sitter en presse og sensurerer alt. TV har snart bare UNDERholdning som betyr å holde deg UNDER.

Internett har skapt en stille revolusjon.

Stargazer
Stargazer
Abonnent
Svar til  atlepatle
6 år siden

Amen og halleluja ;-)

André
André
Anonym
6 år siden

Bare tull å gi USA skyld for sprengningen av al nuri. Dere på alt-venstre bør bremse løgnene deres. Dere blørdag velgere,og jeg vil ikke leve i et høyrediktatur.
Skjerp dere.
Islamister er rot til disse ville teoriene.
Og dere sprer dem…

Elene Iversen
Abonnent
6 år siden

Angrep på moskeer!
Idag opplyser media forsøk på å sprenge stormoskeen i Mekka og at Mohammeds moskee i Medina ble forsøkt sprengt ifjor.
https://www.aftenposten.no/verden/Fem-pagrepet-for-terrorplaner-i-Mekka-623902b.html

Onsdag meldte VG at IS sprengte den gamle moskeen i Mosul, mens IS selv erklærte at det var USA som hadde sprengt den.
http://www.vg.no/nyheter/utenriks/mosul/irakiske-militaeret-is-har-sprengt-symbolsk-moske-i-mosul/a/24079019/

Det er ikke logisk at muslimene skal angripe sine egne moskeer, til og med når de er terrorister. I en slik rekke angrep vil det ikke være unaturlig at noen snart vil sprenge Klippedomen i Jerusalem og at IS vil få skylden, zionistenes egen organisasjon.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Elene Iversen
6 år siden

Veldig enig der Elene, IS sprenger så klart ikke egne moskeer, noe som vil føre til at de får alle muslimer i verden mot seg, IS blånekter også for at det var dem som sto bak og sier det var de vantro som sprengte al-Nuri-moskéen i Mosul i luften.

Så hva i all verden er det som driver IS ? Ifølge dem selv dette her ..
IS er på flere måter en dommedagssekt. De bygger på en profeti, der de nå kjemper de siste kampene mot ikke-troende før apokalypsen. Profetien sier at Antikrist vil slå ned deres hærer til de bare er 5 000 soldater igjen ved Jerusalem. De skal så slå Roms hærer ved den syriske byen Dabiq.
Når slaget er over vil kalifen spre islam til hele verden. Tilbakeslag vil derfor være forutbestemt. For hver fiende som dør vil de være nærmere målet. Alt blir tolket som tegn på at endetiden er forestående, og martyrdøden vil gi evig frelse.

Det meste bygger seg opp til 23 Sep, da deres “Messias” vil bli fødd. da vil stjerne falle til jorden ( meteoritter ) , solen bli mørk i 3 timer og en komet vil passere månen nøyaktig slik vi ser på Rothchilds economist magazine sitt cover for 2017 med de 8 Tarotkortene, Magasinet viser også at vi får en stor forfølgelse av kristne samt hvordan Marine Le Pen, Angela Merkel og Geert Wilders skal ut. mao så får vi en heftig tid frem mot 23 sep.
Zinostenes muslimske arme som de allerede har sendt inn blant oss vil snart bli aktivert og Europa vil se ut som Aleppo med krig og terror overalt ..

September 23, 2017 THE GREATEST END TIMES SIGN | Rev 12 Woman in Heaven on Jubilee ‘777

https://ukshop.economist.com/products/the-world-in-2017?_ga=2.167780513.1626894078.1498382952-2087007199.1498382952&variant=31868588942#

Her er en glimrende artikkel av Dr. Thomas M. Lister som bekrefter fakta i artikkelen her så til de grader, Zionistene skal bygge sitt stor Israel opp av asken av Europa når Immigrantene/Jihadistene og de etnisk Europeiske gjensidig har utslettet hverandre .

Don’t Blame Jews for the Evil of Zionism

http://www.pravdareport.com/opinion/columnists/19-06-2017/138005-jews_zionism-0/

Great Mosque of al-Nuri destroyed by NWO as Summer Solstice ritual, June 21, 2017 +”Blame ISIS”

https://www.youtube.com/watch?v=MHcX0bJ9fhI

Stargazer
Stargazer
Abonnent
6 år siden

Ronald Bernard nevner protokollene her

Og Jostemikk har lagt ut en oversettelse av dem her http://jostemikk.com/ZIONS_L%C3%86RDE_ELDSTES_PROTOKOLLER.pdf

J.Johansen
Forfatter
6 år siden

Ja, det var en våken dame -, til forskjell fra alle som tror de er våken, men som egentlig ikke engang har begynt å smake på Sannheten. Godt å se at Nyhetsspeilet har begynt å bli edruelig etter den årelange ørkenvandringen med luciferiske og frimurerske impuls av Albert Pike’s ‘likhet, ‘frihet’, ‘fred’ og broderskap’ etter jødinnen Madam Blavatsky sin skole, teosofien? Lys og kjærlighet til alle slags satanister (Åpenbaringen 2.9 & 3.9), som det høver seg i lala-land :)

fjellwalk
fjellwalk
Anonym
Svar til  J.Johansen
6 år siden

“jødinnen Madam Blavatsky”

Hvis det er noe som er galt i denne verden, så er det jødinner eller (vet ikke hva hannkjønn av jøder heter) som står bak …

Hvis du J.Johansen en den samme som Nyhetsspeilets tidligere Jarle Johansen, er jeg ikke det minste overrasket over din kommentar under denne artikkel. Jødehatet tyter ut av begge ører, riktignok forsøkt forkledd i ordbruk om den onde og verdensomspennende sionismen. Ellers mangler det ikke på fantasifulle forklaringer hva gjelder de onde jødene …

Som vanlig følger det den samme mentale forstyrrelsen … Jøder står bak alt som er galt i verden – hilsen Himmlers trofaste “efterfølgere” …

Stargazer
Stargazer
Abonnent
Svar til  fjellwalk
6 år siden

Mulig du blander jøder og «jøder». Følgende kan kanskje være oppklarende
http://www.jostemikk.com/semittene-har-historisk-base-i-midtsten-khazarene-var-et-mongolsk-krigerfolk/

atlepatle
atlepatle
Abonnent
6 år siden

Spot on.

anders
Skribent
6 år siden

Bra Elene! Du er svær.
‘Protocol of the Elders of Sion’ er riktig og blir implementert 100% idag via stupide goyim Frimurere. Vet de selv at de er iferd med å bli eliminert i stillhet når de har utført oppdraget som sauer for zionistene? Dette har allerede begynt.
Interneringen av Gro Harlem Brundtland igjennom så mange år i Frankrike skyldtes Jesuittenes takk til henne for forræderiet mot Norge i 1994. De fryktet hennes riksrett og ville beskytte henne. Nå er jo Norge 100% under Jesuitt-Jøde-Zionist åket slik at Gro trygt kunne flytte hjem. Frankrike er også Jesuittenes sterkeste fort, det var derfor Menneskerettsdomstolen ble lagt der for den perfekte manipulering av dem.

Erna Solberg ville for kort tid siden vise solidaritet med ME-ofre til tross for at det er henne selv som tillater spredning av svineriet via 24/7 giftsprøyting av Chemtrails som skaper Morgollons-syndromet som fråtser på jernet i i menneskekroppen og skaper ME og alskens andre lidelser.

Snart vil maskene falle og vi vil snart se hvem som skjuler seg bak. Bli sjokkert!

« Forrige artikkel

Rockefeller-medisinens syke fremvekst og dominans

Neste artikkel »

Er helsen din påvirket av geopatisk stress?

32
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x