Island landskap
/

Norske advokater i hardt vær

13.4K visninger
36 minutter lesetid
66

Der er noen som Dagens Næringsliv i artikkel siste helgenummer kaller ‘blekkspruter’ på Island, som har styrt Islandsk økonomi og politikk gjenom de siste 20 år. ‘Blekksprutene’ har vært ledet av Bilderberger og sentralbanksjef David Oddsson. Nå begynner de å våkne til de harde realiteter, og blir avsatt av folket, og flykter hals over hode fra skammen og raseriet, til Nice blant andre steder hvor de kan kose seg sammen og mimre over hvor lett de plyndret sitt naive folk. De treffer vel sikkert Gro Harlem Brundt Land der nede. Oddson selv holder stand ennå, men det er bare et tidsspørsmål i skrivende stund før han må dra han også. Folket mobiliserer opp til 2000 personer hver dag utenfor Alltinget, i skrivende stund, hvor de slår på kasseroller, og krever avsatt disse venner av internasjonalt økonomisk kriminalitet nettverk (Rothschild, Rockefeller og Kissinger), som har loppet dem og deres barn for generasjoner fremover.

Islenderne bør telle fingrene sine, eller ihvertfall ringene de har på fingrene, etter å tatt guttene til Rockefeller i IMF (International Monetary Fond) i hånden og beseglet avtalen om ‘lån’. Les veldig nøye alt med liten skrift, det er mitt råd. Lånet er greitt, – det er betingelsene det oftest er noe galt med; sannsynligvis skal alle naturressursene deres ‘privatiseres’ som motytelse. Vi vet til hvilken ‘private’.

Hvordan står det til med ‘blekksprutene ‘ i vårt eget land? Jo, takk – de har det veldig bra – og leker sisten med den siste rest av den ukorrupte advokatstanden som aldri før. Hvordan ? Hvorfor ? Jo, de siste tapre og ærlige menn og kvinner av advokatstanden – har kommet på kant med statens økonomiske og politiske interesser. Eller mer presist; det klandestine nettverk, og dets lederskap, i vårt samfunn, som har tiltatt seg eierretten til statens økonomiske interesser, og som sitter med den reelle makten. Som vi skal se nedenfor, så har disse advokater; Herman Berge, Marius Reikerås og Synnøve Fjeldbakk Taftø virkelig fått gjennomgå for å komme på krysskurs med disse mektige nettverk i samfunnet vårt.

De som ‘disponerer’ disse pengene, som vi i våre illusjoner tror er våre, og som vi tror politikerne disponerer på våre vegne. I virkeligheten disponerer politikerne ca. 5 % (?-sjekk), som de har fått å leke med. Resten kontrolleres av den skjulte skyggeregjering og på langsiktige disposisjoner som ikke regjeringen og politikerne kan endre på.

Så lenge disse får holde på, så er vårt samfunn sykt. Uansett hvor mye superlativer en strør om seg om ‘verdens rikeste land’ og ‘verdens beste land å bo i’. For noen er det ikke verdens beste land å bo i, – de må flykte hals over hode til utlandet for å komme klar disse klandestine miljøer, som ikke er vant med å bli motsagt, og/eller motarbeidet. Og kontrollerer de alle statens institusjoner, da har vi ikke delt statsmaktene i forskjellige instanser for å beskytte borgerne mot overgrep fra noen av dem. Da er alt bare en salig samrøre. Og vi blir alle lett offer for deres agenda.

Synnøve Fjeldbakk Taftø

Synnøve arbeidet i Utenriksdepartementet under Gro-Harlem Brundtlands Arbeiderpartiregjering, og ble avskjediget i unåde i 1992. Det var Regjeringen Gro Harlem Brundtland som stod for avskjeden. Avskjeden kom som en konsekvens av hennes avsløringer på metoder som ikke tålte “dagens lys” i saksbehandlingen som Regjeringen og UD er forpliktet å følge i h.h.t. forvaltningsloven. Hun fant ut at det ble gjort grove feil i saksbehandlingen for å føye seg etter EU-saker (fisket) som strømmet på i Utenriksdepartementet. Dette fordi hun som jurist i UD (Utenriksdepartementet) arbeidet med saker vedrørende Regjeringens overivrige EU- tilpasning. Hun reagerte på denne ulovligheten, som bl.a. gikk på å desinformere det norske folk.

Hun hadde også avslørt hvordan de som tok makten i Norge etter andre verdenskrig, hun kaller det statskupp, og hvem det var, hadde ulovlig innført sine provisoriske anordninger i strid med Grunnloven blant annet,
http://grunnlovens-vektere.com/html/sf_3.html
og hvordan hele tiden etter krigen Grunnloven vår har vært ignonert, som basis for å omforme rettsvesenet i sitt bilde. Et korrupt bilde. Også allemannsretten var en av hennes kjepphester:
http://grunnlovens-vektere.com/html/sf_02.html

Dråpen som fikk begeret til å flyte over for maktapparatet var om EU-direktivene. Bit for bit hadde hennes avsløringer avdekket regjeringens desinformasjon. Kampanjen for å få folk til å akseptere EØS sprakk, takket være personer av Synnøves støpning. Videre ble makteliten redd da de fant Synnøves avsløringer så kompromitterende, at de spredde rykter om henne slik at man ikke skulle ta henne alvorlig -og for at mediafolk skulle ta avstand fra henne.

Her tar en norsk borger kontakt med Statsminister Bondevik:
VEDRØRENDE ” SAMVITTIGHETSFANGE” SYNNØVE F TAFTØ
Med tanke på at Synnøve Fjellbakk Taftø. 8630 Storforshei, nå må antas å være en ufrivillig samvittighetsfange ved Nordland psykiatriske sykehus, er det oppstått uro blant fiskere, og fritidsfiskere langs kysten. Dette fordi at Fjellbakk Taftø ikke er glemt, eller – blir glemt for å ha blitt sparket fra UD, kun for å informere om viktig, men fordekt informasjon om fiskeriene, under forhandlinger med EU. Men ikke minst, for at det var Synnøve Fjellbakk Taftø, som oppnådde forliket i Strasbourg med Regjeringsadvokaten, for fritidsfisker og bussjåføren som ble dømt i Høyesterett. Uroen øker for hver dag, etter at Kystfolket fikk bevis for at Taftø var internert. Den eneste juristen, med nok faglig innsikt, – og som ikke lot seg presse og/ eller kjøpe i kampen om allemannsretten, og fordekte fiskeforhandlinger med EU, er internert. “Juristen” Peter Ørebech, unngikk internering, med sitt klare dobbeltspill. Forvirring, forbauselse og uro, kan lett utvikle seg til reaksjoner i rettferdig harme. Det er bevis nok, som sammen med foreliggende dokumenter i justisdepartementet, dokumenterer at leger, tjenestemenn, og en lensmann sitt ulovlige bruk av psykiatrien, og ved bruk av mentale diagnoser. Dette på fritt grunnlag – etter at enkelte individer forsøkte å ta opp lovbrudd, – fra tillitsvalgte og offentlige tjenestemenn.

Jurist Synnøve Fjellbakk Taftø har blitt tvangsinnlagt i psykiatrien mange ganger (Fire ganger pr 1999). Hvorfor? Jo, Fjerde gangen hadde Synnøve proklamert at hun ville ytre seg om generelle overgrep i Norge, foretatt med myndighetenes velsignelse! Dette skulle skje i Geneve direkte til Torturkommisjonen og direkte til WHO. Dette tåltes ikke, – og veien til Nordland Psykiatriske var ikke lang, og det var med bistand fra politiet!

Våre forfedre kalte kamp for lek og lek for kamp.
De lekte og sloss for å dyktiggjøre seg til å forsvare
de eneste verdier de kjente, sin Rett og sin Frihet.
Jeg tror det var et liv verd å leve.
Kan hende har jeg lekt lenge nok?

Synnøve Fjellbakk Taftø
‘Maktapparatet versus Synnøve Fjellbakk Taftø’
http://www.riksavisen.no/?p=264

Synnøve Fjeldbakk Taftø avslørte dette klandestine nettverk vi snakker om videre i artikkelen, – og som dets leder pekte hun på Jens Christian Hauge. Vårt land ble etter andre verdenskrig ‘okkupert fra 8.mai til 13. desember 1945, av briter – de fleste av jødisk hærkomst‘, sier hun i dette brev til Øyvind Aarsnes, formann i Folkeaksjonen Mot EU-medlemskap.
http://grunnlovens-vektere.com/html/sf_1.html

Håkon Lie sier her at de har vært opptatt med å skape ‘Det Nye Jerusalem’:
Jan Egeland, tidlegare statssekretær i UD og sentral under etableringa av Oslo-kanalen, sa etter presentasjonen at han var overraska da han i si tid oppdaga kor rotfesta det norsk-israelske sambandet som først og fremst Haakon Lie hadde bygd opp etter krigen“.
“Ånda frå Haakon Lie herska i tilhøvet mellom Norge og Israel til langt opp på syttitalet. Det var eit tilhøve like religiøst som kristenfolket sitt svermeri, og i dette perspektivet var palestinarane ikkje-eksisterande. Henriksen Waage fekk bekrefta dette i samtalar med Haakon Lie, som i tidsskriftet Replikk i fjor sa det slik: «Vi skulle bygge et nytt Jerusalem».

http://www.riksavisen.no/?p=777

Ja, ja – det var hva våre penger gikk til da; ‘Det Nye Jerusalem’. Minner meg på et sitat jeg har sett i en annen artikkel:
Det jødiske folket som helhet vil bli dets egen Messias. De vil oppnå verdensherredømme ved oppløsning av andre raser, ved avskaffelse av grenser, avskaffelsen av monarki, og ved å etablere en verdensrepublikk hvor jødene vil alle steder kunne kreve privilegiet å være statsborgere. I denne “Nye Verdensorden” vil Israels barn forsyne alle ledere uten å møte noen opposisjon. Regjeringene til de forskjellige folk som utgjør verdens republikken vil falle uten synderlig vanskeligheter inn i hendene til jødene. Det vil da bli mulig for de jødiske herskere å avskaffe privat eiendom, og alle steder å bruke statens ressurser. Slik vil løftet i Talmud bli oppfylt, hvor det er sagt at når Messias sin tid er kommet, vil jødene ha all eiendom i hele verden i sine hender.
– Baruch Levy, Letter to Karl Marx, `La Revue de Paris’, side 574, June 1, 1928.
http://www.riksavisen.no/?p=835

Dette er en skremmende ideologi, om den er sann. Hvor Levy snakker om jødene, så er dette sionistene – som er både jøder og kristne – mest kristne, idet de fleste vanlige folk av både jøder og kristne er hellig uvitende om dette, og de som vet om det er imot det. Det er lederskapet innen begge leire som bekjenner seg til denne ideologien, og som drar med seg gode både kristne og jøder ved hjelp av forførelser og hjernevask. Det er dagens fariseere, som Jesus stod i et slikt stort motsetningsforhold til i sin tid, og som gjorde sitt til at dette lederskapet fikk ham drept. Vi har tatt opp denne forskjellen på jøder og sionister og khazarer i mange andre artikler på http://www.riksavisen.no

Oddmund H. Hammerstad sier i boken “Oppgjør med maktspill og overgrep i De hemmelige tjenester”:
Når så sterke krefter og store ressurser settes inn for å hindre at det historiske bilde blir tegnet fullt ut, er det nok dessverre grunn til å anta at det er fordi det er meget alvorlige feilgrep som er begått. Jens Chr. Hauge og Haakon Lie kniper munnen igjen. Den første mer enn den andre. En gang snerret Lie til en journalist: “Nærmer du deg Jens Chr. Hauge med spørsmål om hvilke spesielle kontakter han hadde i USA, vil han be deg å dra til H.!, og det gjør jeg også, dra til H.!” Haakon Lie skal i samme forbindelse ha uttalt: “Vi hadde en oppgave å løse“. Det er nærliggende å spørre: Hvilken oppgave hadde Haakon Lie og hans partifeller påtatt seg å løse? Og hvem var oppdragsgiveren?
http://www.riksavisen.no/?p=777

Også tidligere statsekretær for Johan Jørgen Holst og tidligere sjefsredaktør i Rogalans Avis; Norulv Øvrebotten,
http://www.oevrebotten.com/
peker på nå avdøde Jens Christian Hauge som leder for dette klandestine norske nettverk, og altså en av de sentrale personer i å bygge ‘Det Nye Jerusalem’. Øvrebotten mener Hauge var sovjetisk spion, mens Synnøve mener han var Mossads mann, den agent ‘Oscar’ som de var så stolt av. Begge har vel rett, idet sionistene står også bak bolsjevisme og kommunisme, som de stod bak nazisme, som er dokumentert gjennom bøkene til Anthony C. Sutton.
http://www.riksavisen.no/?p=446

Les her hvordan en rekke fremtredende nordiske politikere er ‘beleilig’ har blitt tatt av dage eller dødd en tilsynelatende ‘naturlig’ død. Fellesnevneren er at de har vært litt for mye Palestina vennlig, ytret seg imot dette Israel prosjektet eller dets ‘ambassadører’ og deres ‘Nye Jerusalem’:
http://www.riksavisen.no/?p=720

Så det er en stor lykkelig familie på det nivået der, som finansierer begge sider, og tjener penger på og kommer ut av det som seierherrer samme hvem som ‘vinner’.

Herman Berge

Herman BergeJurist Herman Berge har påvist hvordan staten ved regjeringen, Norges bank, Mantrust New York, Hilmar Reksten, DnB, navngitte høyesterettsadvokater og Olsen & Ugelstad var med på å stjele den over 200 meter lang supertankeren “Sognefjell” fra Amelia Riis for å redde Norge fra et tilbakeskritt som kan sammenlignes med resultatet av siste krig.

Forfatteren av denne artikkel ble kontaktet av Einar Riis i 1996, og ville gjerne at jeg skulle skrive om saken på min nettside den gangen. Vi kunne inngå avtale om kompensasjon sa han, deling av erstatning, om jeg bare ville hjelpe ham, fordi han visste ikke sin arme råd, idet saken stod bom fast. Jeg skrev noen artikler om saken, uten at jeg trengte noe betaling for det.

Jeg var ikke jurist så jeg satte ham i kontakt Herman Berge, som jeg kjente i annen anledning og som jeg visste studerte juss.

Familien Riis hadde da i snart 25 år ført et tyvetalls saker for de norske domstoler for å få tilbake arven på $14 mill, som de hevder at staten tok fra dem. Ingen fikk det til, – før Berge satte igang med ikke bare juridiske, men også for en stor del skikkelig detektivarbeid, for å finne frem til de konkrete momentene i saken. Og mye dritt ble gravd fram, – som falt enkelte kretser tungt for brystet.

Berge skrev om Riis & Reksten saken i 1997 som juss student i Stud Jur, og fikk da tilbud om å slutte å skrive om saken for 1 million kroner, som ble avslått. Etter det ble han truet med at det kom til å få følger for hans juristutdanning om det ikke ble slutt på skrivingen om denne saken. Høyesterettsadvokat Ole Lund truet med å trekke tilbake all økonomisk støtte til foreningen om ikke Berge ble fjernet. Videre ble han forsøkt eksludert fra Juristforeningen. Han ble siden truet med at han skulle “aldri få jobb som advokat” på denne måten.

Den 5. juni 2003 ble staten v/justisdepartementet enige med Riis og deres representant Herman Berge om at staten betalte ut en erstatning på 55 millioner kroner, uten at de tok ansvar (angivelig for at Justisdepartmentet var lut lei av hele saken). I den saken som her ble forlikt hadde Konstituert lagmannsrettsdommer, Nils B Hohle, skrevet i 1978 til Riis’ motparts prosessfullmektig, Regjeringsadvokaten, og sa at han var på vei til Oslo og gjerne kunne bistå regjeringen med å punktere den nylig anlagte saken som Riis hadde reist mot justisdepartementet.

Herman Berge har jobbet tusenvis av timer med denne saken, med å grave frem fakta og forberede saker.

Herman Berge var ikke fornøyd med å vinne denne saken, og kjørte på videre, i samarbeid med Einar Riis. Herman Berge’s videre innvolvering og eventuell seier ville kostet den norske stat 200-250 millioner til. Han måtte fjernes. Nå vil den systemets tjener som enken vil få tildelt tjene sitt system på slik måte at han vil kjøre saken så langt og lenge at hun ikke har råd til å betale ham lenger, akkurat hvor de var når Herman Berge kom inn og hjalp dem i 1997, når ingen andre ville hjelpe dem. Eventuelt om enkefru Riis greier å finansiere den lange prosess, så kommer den til å bli avsluttet med en dom som gir dem en sum på 5-10 millioner, så har Staten spart 190-240 millioner. God business. Advokaten får sitt likevel.

Advokat Aabø-Evensen kunne derved innkassere omkring kr 1 million i honorarer for arbeidet med en sak han på forhånd visste han kom til å tape. Honorarene ble betalt av staten, i og med at jeg hadde ordnet med fri rettshjelp også for denne saken.
http://www.rettsnorge.no/Blogg%20Riis-saken/2007%20Desember/101207_blogg_riis.htm
http://www.rettsnorge.no/artikler/2005/270505_Det_f%C3%A5r_v%C3%A6re_grenser.htm

Herman Berge sier i sin artikkel “PSYOP – Nervekrig mot enkeltpersoner”:
Her kan dere lese oppskriften som Stay Behind og det senere Okkupasjonsberedskap benytter seg av når landets politikere, industriledere, og plagsomme enkeltpersoner skal fjernes.

Dette er selvsagt alvorlig og skremmende lesing, men likevel; dette er virkeligheten dere lever i. I og med at de fleste av dere ikke opponerer mot systemet – slik er det bare – har heller ikke det skjulte nettverket noen grunn for å intervenere mot dere, og dermed opplever dere heller ikke at noe er galt i omgivelsene rundt dere, i hvert fall ikke så galt at det fordrer din reaksjon.

Det er først når dere stikker hodet ut, og fremstår med ett eller annet som makthaverne/nettverket føler er eller kan bli truende for deres posisjon (en (ny) politisk tanke, et produkt, et patent, sannheten om noe som har samfunnsmessig betydning, etc) at det iverksettes mottiltak, og da, da kan ting skje, som nok mange av dere som har engasjert dere allerede har fått oppleve.

Herman J. Berge oppfordrer:
Det miljøet vi her har med å gjøre er kriminelt, og er som nevnt forbudt av EU. Likevel kommer vi til å ha det rundt oss også i fremtiden, dersom ikke du gjør noe med det. Alt avhenger av deg og din uselviske tanke om at en slik protest også vil kunne hjelpe andre – dine medborgere som lider.
http://www.rettsnorge.no/artikler/2008/Januar/250108_Psykologisk_krigf%F8ring_psyop_nervekrig.htm

Etter at Einar Riis døde, et dødsfall som etter Berge’s mening nå viser seg å være unaturlig, blant annet var det funnet store mengder rottegift i blodet i en blodprøve. Blodprøveresultatene viser at Einar ble utsatt for drapsforsøk høsten 2005, og da han døde mai 2006. Høsten 2005 fikk han en dose Marevan/Warfarin/Rottegift som tilsvarer omtrent 20 dagsdoser. Einar ble aldri obdusert. De hev han inn i ovnen før det hadde gått 70 timer fra dødsfallet. Etter hans død tok det ikke lang tid før ting begynte å endre seg radikalt i Berges forhold til den nylige enkefruen, og tidligere venner ble gjort til fiender av dette nettverk med sin egen agenda.

 • Systemet har igjen fått manipulert enkefru Amelia Riis til å komme over på deres side, ved å bruke deres advokat, hvor hun nå helhjertet går inn for å diskreditere Herman Berge, og gjerne vil ha tilbake det avtalte no-cure-no-pay” honorar han fikk for å bidra til at saken kom så langt som den kom under hans ledelse (det hjelper for nettverket å spille på gamle enkefruers grådighet – de spiller igrunn spillet så på en slik slu måte at det nesten må beundres). Et engasjement som altså innnbragte ekteparet 55 million. Det er status per idag at systemet nå gjør sine sprell, for å ‘knuse’ Berge, som ble lovt en ung idealistisk juss-student av sentrale personer innen nettverket for over 10 år siden, og ‘hjelper’ den stakkars rike enkefru med å få tilbake penger som de mener Berge ikke skulle hatt for hjelpen, om de er aldri så mye avtalefestet, og signert av både Fru og Hr. Riis.

I 30 år kjempet nemlig Amelia og Einar Riis mot norske domstoler, uten å vinne. De ble mishandlet og torturert av disse gjennom nesten hele denne perioden. Hjelp fikk de aldri. Bare motstand, nederlag, misere, og økonomisk ruin. [] Familien Riis’ lykke i de norske domstoler har tydeligvis snudd, for nå får de plutselig all den hjelp de ønsker, og mye mer til, hvor all hjelp fra dommerne går ut på å bryte loven og frata meg alle rettigheter. Intet av hva domstolene til i dag har utført eller ikke utført har vært i tråd med loven. Gang på gang har jeg henvendt meg til Kongen og Regjeringen. Jeg får intet annet svar enn at Stoltenberg og Storberget støtter denne mishandling og tortur, og for så vidt ikke har noe imot at det fortsetter, og Kongen slår følge. Med sine ord kan de ikke se at denne mishandling og tortur er urimelig. Gad vite hva det internasjonale samfunnet vil si når de får kjennskap til denne delen av fredsnasjonen, bistandsnasjonen og menneskerettighetsnasjonen; Norge. [] Hvem har størst interesse av å få kjent avtalene – det vil si min rett til 20% av kravene mot staten Norge – ugyldige? Amelia Riis eller regjeringen? Tenk litt på det, for etter litt tankevirksomhet kan man se konturene av hvem som i virkeligheten står bak Amelia Riis, og ”advokat” Aabø-Evensen.
http://www.rettsnorge.no/artikler/2007/Desember/081207_Domstolen_Den_Nakne_Keisers_Hoyborg.htm

Virkeligheten er mye mer spennende enn noen røverroman på dette nivået. Det skal jeg love dere. Svakere mennesker enn Herman Berge hadde bukket under av all faenskap dette nettverk har utsatt ham for, for lenge siden, men hvor det er rette ånden som råder i mennesket, – så holder en koken. – Til enden. Som hos Synnøve Fjeldbakk Taftø har han vist en ukuelig vilje, en vilje og overbevisning om at det beste er at sannheten og rettferdigheten seirer til slutt. – Om enn det tar litt tid.

Vi har langt ifra skrevet siste kapittel i denne saken.

Marius Reikerås

Marius Reikerås sin sak er en blåkopi av saken mot Herman Berge noen år tidligere.

Marius ReikeraasMarius Reikerås representerer Nordsjødykkerne som sitter på mulige erstatningskrav mot Staten på flere hundre millioner kroner. Statens eiere, det skjulte klandestine nettverk som har hatt makten (og æren – som egentlig de stjal fra krigseilerne også i tillegg til hyrene deres) etter krigen i vårt land, ønsker ikke at Nordsjødykkerne skal få disse penger, – som de regner for sine, siden de skal investeres i DERES saker, og ikke spres ut til den menige nordmenn i utrengsmål. I 2008 hadde Marius med suksess fått saken med Nordsjødykkerne til førsteinstand; Oslo Tingrett.

De 19 nordsjødykkerne i Nordsjødykker Alliansen (NSDA) tapte saken mot den norske stat i dom avsagt 9. september 2008. Ikke ble det dømt for menneskerettighetsbrudd. Ikke ble det gitt erstatning. Saken ble for vanskelig for Oslo Tingrett som mente at Høyesterett måtte avgjøre om Staten kunne gjøres objektiv ansvarlig.

Advokat Marius Reikerås jobber mot alle odds i denne saken, idet Staten underslår dokumenter, så det blir en nesten umulig oppgave. Med hans egne ord: “Jeg begynte å jobbe med dykkersaken i juni 2006 og siden har denne tatt mesteparten av min tid. For meg har det vært et enormt privilegium å få være med dykkerne å få jobbe med dykkersaken.

Som menneskerettsadvokat er det ingen saker som er viktigere enn denne. Det gjelder på alle plan. Når jeg er ferdig med dykkersaken, kan det godt være at jeg ikke lengre har noen motivasjon for å jobbe som advokat.

Jeg har snakket med Tom og Guttorm nærmest daglig siden 2006 og for meg fremstår disse som to helt enestående personer som aldri kommer til å gi opp før anstendigheten har seiret. Det gjør forresten mange andre involverte i dykkersaken også. Når en har slike personer som går foran, så gir det signaler til resten om at dette skal vi lykkes med.

De har, tross helt minimalt med ressurser og med maksimalt av trakassering og hindringer, ført en kamp som gjør at jeg vil si at vi aldri har vært nærmere et gjennombrudd i dykkersaken enn hva vi er i dag.

Den 3. januar skrev Dagbladets utmerkede og idealistiske journalist, Gunnar Ringheim en leder på side 3 om ” Den norske skammen”. Her skriver ham blant annet: ”Politikerne står i ei dyp tillitskrise overfor pionerdykkerne, som opplever at Stortinget sendte regjeringsadvokaten på dem i retten med ubegrensede midler og vide fullmakter til å obstruere og trakassere. Selv måtte dykkerne låne penger til fly og tog for å følge sin egen rettssak. De sov på flatseng under den 13 uker lange maratonrettssaken fordi uføretrygden ikke rakk til hotellovernatting. Og fordi rettsprinsippene ikke rakk til husly for langveisfarende saksøkere med traumatiske helseskader.

“Dette setter ting i perspektiv og forteller oss om en rettsstat som ikke yter rettferdighet for de som ikke er bemidlet eller har ressurser, sier Reikerås.

Like etter at Nordsjødykkersaken var over i september 2008. satte nettverket igang sitt apparat:

 • Fraværsdom av det statlige forliksråd hvor Reikerås er gjort fullstendig rettsløs og ikke minst fullstendig uvitende med et totalkrav på rundt 1,4 millioner kroner. Det konstateres siden at Forliksrådet i Bergen som domsorgan, gjennom betydelig påvirkning av advokat Wesenberg, har begått noe av det groveste overtrampet mot en enkeltperson som noen gang er gjort. Det fantastiske er at tilsvar var selvsagt inngitt, og saken ble av partene hevet, men til tross for dette avsier Forliksrådet uteblivelsesdom (?). Det er nettopp fordi Marius tidligere har opplevd særdeles mangelfull behandling i Forliksrådet at han selvsagt sørget for å få kopi av kvittering for at tilsvar var gitt innen den 18.3.08, samme dato hvor saken også ble hevet. At Egil Anfindsen trakk denne saken, er også bekreftet mottatt av Namsfogden hvor det viser seg at også denne tilbaketrekkingen er mottatt den 10. juni 2008 :
 1. Det vises om dette til tilleggsanmeldelse av 18.6.08 fra Wesenberg hvor han skriver på side 2 4, avsnitt:
  Ved fornyet henvendelse til forliksrådet har jeg nå fått bekreftet at forliksrådet mottok erklæring fra Egil Anfindsen den 10. juni d.å.
 2. Det utrolige, er altså at advokat Wesenberg sitter med bekreftelsen på at Egil Anfindsen trakk forliksklagen tilbake også i juni måned og som vitterlig er mottatt av Namsfogden i Bergen. Videre er det altå slik at Wesenberg selv bekrefter at forliksrådet mottok tilbaketrekkingserklæringen av 10. juni og at han har hatt kontakt med Forliksrådet etter denne datoen..
 3. Når dette sees i sammenheng med at Wesenberg selv anmoder om at fraværsdom avsies så raskt som mulig, tror kan en knapt tro det en leser.
 4. Det er således altså slik at Forliksrådet har vært fullt ut klar over at klagen var trukket tilbake og dette er bekreftet mottatt hos Namsfogden den 10.06.08. Så viser det seg altså at Wesenberg har hatt en eller flere samtaler med en eller annen ansatt hos Forliksrådet og anmodet om at det avises uteblivelsesdom til tross for at saken er hevet. Det er jo helt på det rene at Forliksrådet også avsier slik avgjørelse rett i etterkant, og fullstendig bak domfeltes rygg. Hvordan dette kan være mulig, er ikke til å fatte. At dette skjer i Norge er ikke til å tro og det må sies å være svært alvorlig.
 5. Som ikke dette er nok, sender så Wesenberg et brev til Marius primo oktober hvor han truer med å begjære utlegg i hans families eiendeler med hjemmel i den avsagte uteblivelsesavgjørelsen. En kan jo bare forestille seg hvordan familien reagerer når noen kommer hjem og forteller at Wesenberg har truet med utleggsbegjæring i våre felles eiendeler med støtte i en uteblivelsesavgjørelse der det er helt tydelig at alt har skjedd bak hans rygg og hvor Wesenberg selv har hatt samtaler og påvirket representanter for Forliksrådet til å avsi denne uteblivelsesavgjørelsen på tross av at Forliksrådet vet saken er hevet og trukket ikke bare en, men to ganger.
 6. Så fortsetter den utrolige historien hvor han den 9.12.08 mottar brev fra brev fra den SAMME Namsfogden i Bergen hvor iverksettelsene av truslene til Wesenberg nå er blitt en realitet ved at det skal avholdes utleggsforretning hos Namsfogden den 5.1.09.
 • Advarsel fra Advokatbevillingsnemden (statlige Tilsynsrådet) fordi han ikke hadde mulighet til å ferdigstille regnskapet så lenge dykkersaken pågikk (var bare snakk om en måneds tid utsettelse). Det hele begynte med at han skrev et brev til Tilsynsrådet den 18. mars, hvor det gjordes klart at det ville være umulig å få regnskapet klart innen 1.april på grunn av alt arbeide med dykkersaken. En stund etter dette, fikk han det første av to svært fiendtlige brev fra Tilsynsrådet. Formen opplevdes som svært truende og i det første brevet, fikk han klar beskjed om at siden regnskapet var forsinket, så ville tilsynsrådet oversende saken til advokatbevillingsnemnden med anbefaling om å frata han bevillingen. Det ble så skrevet tilbake og sa at han for lenge siden hadde gjort Tilsynsrådet oppmerksom på at det var umulig å ferdigstille regnskapet til 1.4.08 og at både hans kollega og han selv var fysisk og psykisk utslitt som følge av et enormt arbeidspress det seneste året. Samtidig ga han også beskjed om at regnskapet ligger hos revisor og var klart innen utgangen av juni som er fristen etter regnskapsloven. Den 27.6. ble regnskapet innsendt og revisorgodkjent uten anmerkninger.
 • Fullt bokettersyn fra det statlige tilsynsråd uten informasjon om noe som helst av rettigheter. Må avlegge rapport for når han avvikler sommerferien. Tilsynsrådets egen revisor, Svein Erik Stiansen, ringer og sier at han vil komme dagen etter for å avholde bokettersyn. Altså en dags varsel, uten at Marius Reikerås skal få tid til å sette seg inn i hvilke rettigheter han har i forbindelse med blant annet det faktum at et advokatkontor håndterer taushetsbelagt og sensitiv informasjon. Tonen fra revisor opplevdes som til dels svært amper. Marius Reikerås svarer at det ikke lar seg gjøre å avholde et tilsyn med bare timers varsel.
  Samme dag sender så revisor Stiansen en e-post til Marius med følgende ordlyd:
  For ordens skyld ber jeg deg vennligst sende meg en skriftlig beskjed om at du starter ferien i morgen onsdag 25. juni.”.
  Jeg må altså rapportere til Tilsynsrådet og revisor Stiansen om når jeg skal starte min ferie. Det hele virker helt surrealistisk.“, sier Mrius Reikerås.
  Fra torsdag den 25.9.08 begynner en nærmest vanvittig trakasseringsprosess fra Stiansen, hvor Stiansen direkte trakasserer med å sende en rekke e-poster i helgene“.03.10.08 Kl 17.49
  10.10.08 kl 18.25
  04.11.08 kl 06.04 (bare noen timer før Reikerås skal stå i høyesterett og føre sin prøvesak)
 • Flere politianmeldelser fra Wesenberg på vegne av en ‘klient’, som påstod at han hadde overtatt en av Reikerås’ klienter, men som ikke var tilfelle. I desember 2008, fikk så Reikerås den siste utleggsbegjæring fra namsfogden og totalt sett har så advokat Wesenberg med hjemmel i denne uteblivelsesavgjørelsen, som han fritt har fått diktere, forlangt utlegg på ca 1,5 millioner i Reikerås families eiendeler og hvor det så tidlig som 22.desember 2008 skal avholdes den første av tre utleggsforretninger. Det er således overveldende bevis for at Wesenberg forsøker og også påvirke namsfogden til å ta utlegg i advokat Reikerås families eiendeler på tross av at han ikke bare har vært i ond tro, han har også diktert hele uteblivelsesavgjørelsen. Dette er et grovt forsøk på bedrageri, i tillegg til det straffbare som ligger i å påvirke et offentlig organ. Følgende kan oppsummeres slik:
 1. Det er betydelige bevis og hevet over enhver tvil at Wesenberg har påvirket forliksrådet til å avsi en uteblivelsesdom mot meg på nærmere 1,5 millioner kroner.
 2. – Alt er gjort bak hans rygg og kunnskap, og på kontradiksjonsmuligheter eksisterer ikke.
 • Strøk på prøvesak for Høyesterett, selv om saken ble vunnet. I ettertid fant en ut at den ene dommeren, Kirsti Coward, er samboer med regjeringsadvokaten, Svein Fagernes. Fagernes er altså sjefen til Reusch og Sending som er prosessfullmektiger i ”dykkersaken”.
 • Blitt ilagt renter på nærmere 50.000 kroner og et totalt restskatt på nærmere 800.000 som skatt i relasjon til arbeidet med dykkersaken til tross for at han ikke har mottatt lønn for dykkersaken ennå.
 • I tillegg blir han ”bombandert” med statlige trusler om inkasso.
 • I tillegg kommer statlige momskrav med mer for samme ikke forfalte fremtidige inntekter.

Full pakke av hva Herman Berge kalle PSYOP nervekrig operasjoner. Som altså går på å psyke en ut, angrep fra alle kanter samtidig. Dette er spesielt vanskelig å oppleve for de som ikke forstår eller vet hva de står ovenfor og hvorfor. Vet en DET, så går alt så mye bedre. I ettertid har det også vist seg at advokat Wesenberg og Tilsynsrådet har hatt mye korrespondanse bak Reikerås sin rygg, da sannsynligvis for å koordinere PSYOP nervekrig operasjonen.

Noe av det verste med dette, er at Marius Reikerås har dokumentasjon på samarbeidet mellom Wesenberg og Tilsynsrådet/ Stiansen, uten at offeret deres får vite noen ting. I det hele tatt så er dette pill råttent, hvis formål utelukkende er å knekke Marius Reikerås med en langvarig psykisk trakassering.

Marius Reikerås sier videre i en email til undertegnede den 5. Januar 2009:
Mitt lille firma har som klar målsetting å kjempe for den lille mot den store og det har jeg vel etter hvert fått et navn for. Det å kjempe mot staten vet vi alle i utgangspunktet er en meget krevende jobb, hvor ressursene er svært skjeve. Vi vet også gjennom blant annet dykkersaken, at staten er villig til å ta i bruk alle nødvendige hjelpemidler for å hindre at sannheten kommer frem.

Til tross for alle forsøk fra statlig side på å motarbeide oss, lot vi oss heldigvis ikke kneble og det liker selvsagt ikke staten. Og det er det jeg bokstavlig talt føler på kroppen nå. Jeg opplever at Tilsynsrådet for advokatvirksomhet virkelig har satt i gang en omfattende og langvarende trakasseringsprosess for å få psyke meg ned og få meg fjernet. Mitt tips er at de forsøker å frata meg bevillingen i løpet av dette halvår.

Reikerås sier videre i en email den 26.01.2009:
Dykkersaken har nesten kostet meg helsa, ikke bare på grunn av all jobbingen, men mest fordi jeg er blitt kjeppjaget av Det statlige tilsynsrådet i lang tid nå. Grunnen er selvsagt at de ønsker å psyke meg ned å ta fra meg bevillingen, slik at jeg ikke lengre kan jobbe med dykkersaken. Jeg har med hjelp av andre gått Tilsynsrådet og herrene Bruusgaard og Stiansen i sømmene. Og det er ikke pent det vi har funnet. Gå inn på rettsnorge.no og les om disse to som har trakassert meg på det groveste i godt over ett halv år. Med andre ord begynte trakasseringen rett etter at vi var ferdig med dykkersaken i Oslo tingsrett. Neppe tilfeldig.

Han forsetter med godt mot for utsiktene i 2009:
Vi kan ikke lengre sitte og se på at mennesker blir behandlet på denne måten av verdens rikeste land. Det gjelder så mange andre også. Det være seg FN- veteranen, krigsbarn, barnehjemsbarn, sjøfolk, vaksineofre m.fl blir behandlet på denne måten av en Ap- regjering som nærmest later som om de ikke finnes. Det er tydelig at intet er lært i forhold til hvordan vi behandlet krigsseilerne. I helgen leste jeg i VG at en døende og nå død kreftpasient fikk avkortet erstatningen sin fra 900 000 til 180 000 fra staten fordi han skulle dø. Når slikt skjer, er det på tide å si stopp.

Kommer jeg meg gjennom denne kneika skal jeg love at jeg vil være mer motivert enn noen gang for å fortsette å jobbe for rettferdigheten.
Sitat slutt.

For å komme for nært denne sannhet, om hvem som besitter vårt statsapparat, og hvem som profitter på oss, ble Synnøve tatt ut, og likeledes har Berge og Reikerås kommet litt for mye inn på deres historiske enemerker; nemlig monopolet på å forsyne seg av den fullstappede norske statskasse. Så de må ‘tas ut’. De vil ikke dele nei.

“Kjenn din fiende”, sa en chinesisk vismann i boken “The Art of War. Vi er i en åndelig krig her. Hvilken ånd skal vinne ? Kort sagt kan det kalles det gode mot det onde. Det er de to krefter som beveger og styrer verden, gjennom oss. Spørsmålet er; Hvor plasserer vi oss selv ? De sterkeste får de tøffeste utfordringene, og der er ikke mange i Norges land som kan ta dette. Norge trenger advokater som Marius Reikerås, Herman Berge og Synnøve Fjeldbakk Taftø, men der er krefter i samfunnet som er uenig med oss idette, og gjør alt de kan for å sette dem ut.

Vi kan og bør ikke tillate det. For vår egen del.

If— Rudyard Kipling

 • Hvis, av André Bjerke (forkortet)

* Hvis du kan bli på post når man forlot deg
* og holde hodet klart når alt slår klikk,
* hvis du kan tro når alles tvil slår mot deg,
* men også våkent lytte til kritikk,
* Hvis du kan ventetidens byrder bære,
* og møte løgn—med sannhet som ditt svar
* og møte hat—du ikke selv vil nære,
* men tie med hvor klok og god du var.
*
* Hvis du kan ta triumfen og miséren
* med samme ro og samme rygg av stål,
* Hvis du kan tåle at ditt ord forvrenges
* til usselt pjatt i demagogens munn,
* hvis du kan se ditt livsverk søndersprenges
* og atter bygge det på naken grunn.
*
* Hvis du kan ta din tørn og ikke gi opp,
* men sette inn hver fiber i din kropp
* og holde ut når alt forstummer i deg
* unntagen viljens røst: “Gi aldri opp”.
*
* Hvis du kan si til massen hva du mener
* og selv blant konger åpent mene ditt,
* hvis du er alles hjelper, ingens tjener,
* hvis du mot venn og uvenn kan stå fritt,
* Hvis du kan fylle hvert minutt av tiden
* med seksti solsekunder,—da som lønn
* er jorden din med alt som finnes i den,
* og—enda mer—du er en mann, min sønn.

Oversatt av André Bjerke, norsk forfatter (* Oslo, 1918 – † 1985).

Sigurd J.Klomsæt

I tråd med hva Herman Berge har funnet frem om ‘Tilsynsrådet for advokatvirksomhet’ i denne artikkel,
http://www.rettsnorge.no/artikler/2009/Januar/240109_Bruusgaard_Stiansen_Advokatenes_Skrekk.htm
så spør vi oss om også Klomsæt har på noe vis gjort noe som har gått dette klandestine miljø som eier vår stat imot. For som Berge sier så bør vi se på hvem som ‘Tilsynsrådet for advokatvirksomhet’ IKKE forfølger, for å finne frem til de virkelige storhaiene.
http://www.rettsnorge.no/artikler/2005/270505_Det_f%C3%A5r_v%C3%A6re_grenser.htm

Advokat Sigurd Klomsæt er innrapportert til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Han risikerer nå å bli fratatt advokatbevillingen, melder Dagbladet den 28.03.2007.

Spor for videre undersøkelser:
Klomsæt sier personer i flere miljøer har henvendt seg til ham etter at det ble kjent at han jobbet med en begjæring om gjennopptakelse for Kristiansen.
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/sorlandet/1.6173387

Har noen andre gjort det, og skyldet på disse ungguttene? Vi vet at makt, gir besettelse etter mer makt, som kan gi seg utslag i pedofili og annet. Det kommer av behovet for fullstendig dominans. Det oppnås best i forhold til små barn. Vi skal ikke utelukke at man kan stå overfor ritualmord (dvs: opptakskrav til spesielle organisasjoner eller posisjoner i slike organisasjoner, eller jevnlige offerritualer). Det gjelder også i sakene til Fritz Moen og Liland, begge tysker-/NS-barn. De har blitt utsatt for justismord, antakelig for andres ritualmord. Slike innvielser er vanlig for å kunne bli med i nettverkets indre sirkel. Det borger for deres lojalitet, og det viser adeptens dedikasjon.

Vi vet fra ‘Fetteren’ i Tengs saken hvordan unge folk kan ‘overbevises’ om at det er de som har gjort det, om de ikke har sterk nok psyke til å stå imot. Fetteren klarte seg på grunn av slik sterk psyke, når hele nasjonen og hele statens apparat innklusivt politiet gikk imot ham. Vi spør; Hvem beskytter de, siden de ikke ser ut til å ville ta den riktige forbryter ? Hvem har slik makt at de er beskyttet av ALLE våre statsinstitusjoner ?

“Harde ord fra Klomsæt mot Storberget. Advokat Sigurd J. Klomsæt bruker ord som «ynkelig» for å uttrykke sin misnøye med vitneprovet fra justisminister Knut Storberget (Ap) i Ulf Hammerns erstatningssak i Frostating lagmannsrett tirsdag.”, sier Dagbladet.

Vi vet ikke om det er noe av dette som er årsaken, men det KAN være det. Vi undersøker videre, og ber leseren sende oss informasjon om de vet noe. Men det er klart at slike ting, advokater som kjemper for sine klienter, ikke er populært, sett fra makthavernes perspektiv. De er vant med advokater som legger lokk på sakene for dem. – Ikke slikt.

Dommer Petter Lossius

Dommer Petter A. Lossius døde høsten 2003 i en tragisk drukningsulykke på østkysten av USA. Lossius var leder for Lossius utvalget som gransket dykkersaken, etter oppdrag fra Stortinget. Noen mener at Cormorant Alpha ble utsatt for sabotasje, av nordmenn, for å hevde oss i konkurranse med skottene.
http://www.dykkersaken.no/index.php?cat=26&art=209

Dersom du løser Cormorant saken, så løser du også dykkersaken,” sa nå avdøde Lagdommer Lossius til Tom Engh. Det tok 4 år å skjønne hva han mente, sier Rolf Guttorm Engebretsen, Hovedtalsmann NSDA.
http://www.fffs.no/aktuelt/24092007.htm

Lossiusutvalget og klussing med konklusjonen
Et oppsiktsvekkende anklagepunkt er departementets endring av konklusjonen fra granskingskommisjonen under ledelse av Petter Lossius. Til tross for at kommisjonen var inhabil, ikke fulgte mandatet gitt av Stortinget, ikke fulgte regelverket for granskningskommisjoner og ikke hadde den nødvendige dykkerfaglige kompetanse, konkluderte altså Lossius-kommisjonen med ulovfestet statlig juridisk erstatningsansvar.

Det meste at bakgrunns-materiellet til Lossius er taushetsbelagt med 60 og 80 år, noe som er strengere enn selv militære hemmeligheter og ikke i tråd med sikkerhetslov og beskyttelsesinstruks.

NSDA ble nektet plass i kommisjonen. NSDA ble sett på som en part i saken. Til tross for dette, har samtlige andre kommisjonsmedlemmer med unntak av granskningskommisjonens leder Lagdommer Petter Lossius, vist seg å ha vært ansatt, eller hatt roller i institusjoner som skulle granskes.

Både Knut Ørjasæter og dykkerne syns dødsfallet til Petter Lossius er merkverdig. – Lossius døde under spesielle omstendigheter. Han druknet i elva Maine i september 2002, forteller Engebretsen. – Han badet i et område hvor det advares mot bading på grunn av temperatur (på det tidspunktet 3 grader) og strømforhold. Ingen bader der, selv ikke midt på sommeren. Folk advares også ved hjelp av tydelig skilting. Det er kjent at Lossius, før han druknet, rettet kraftig kritikk mot statens mangelfulle ansvar for dykkernes sikkerhet i rapportkonklusjonen. Da rapporten kom ut etter at Lossius hadde druknet, hadde rapporten som tidligere beskrevet i anmeldelsen, fått en annen konklusjon.
Lossius var kjent som en ærlig og dyktig jurist, og det er ikke bare dykkerne og Ørjasæter som lurer på hva som hadde skjedd dersom rapporten hadde blitt presentert for stortinget med den nye konklusjonen og Lossius hadde vært i live. Det er ikke mange som tror Lossius hadde signert rapporten slik den framsto i ettertid.”

http://www.safe.no/dokumenter/Safe%20nr%203-06%20lavoppl.pdf


Slike ting skjer. Folk dør ‘beleilig’. Vi kan bare tenke og tro vårt, men ‘beleilig’ var det. De som gjør sånt slipper alltid unna. Om noen blir straffet så er det ofte ‘patsier’ – syndebukker. De er ofte hjernevasket og programmert med dobbelt personlighet, som lært av CIA’s MONARCH program

Vi vet fra Liland-saken at “Stepper’n” som var en del av dette klandestine miljø, aldri ble etterforsket, vitnene mot ham ikke brukt, og bevisene ble fjernet fra politiets arkiver.
http://www.riksavisen.no/?p=571
http://www.riksavisen.no/?p=402

Politiet har både i Liland saken og i Fritz Moen saken måttet flyttet drapstidspunktet med en hel dag, for å få kartet til å stemme med terrenget, og for å få dømt dem. Påtalemakten har for all tid vært ”Kretsens”. Å unnslå bevis er vanlig i alle sakene, for eksempel:

Det var nå kommet fram at politibetjentene Hageløkken og Restad, som undersøkte drapsstedet, hadde funnet en matrekvisisjon i Larsens baklomme. Rekvisisjonen var utstedt av Fredrikstad kommune, sosialkontoret, og var pålydende kr. 65,-. Rapporten opplyser at rekvisisjonen hadde nr. 121013, og at den var datert 23. desember 1969. Denne viktige opplysningen hadde påtalemyndigheten unnlatt å legge frem i retten. Denne opplysningen alene hadde vært nok til å frikjenne Per Liland i første instans. Ved nærmere undersøkelser i ettertid har det vist seg at rapporten inneholdt en rettelse av datoen fra den 23. til den 22., og rekvisisjonsnummeret var endret fra 121013 til 121031. Selve rekvisisjonen er forsvunnet, og Fredrikstad sosialkontor har heller ikke funnet noen kopi av rekvisisjonen.
http://no.wikipedia.org/wiki/Liland-saken
http://www.riksavisen.no/?p=402

Det er karakteristisk i slike saker at politi og påtalemyndigheter nærmest har fått jernteppe, husker ingen ting. Eller de ødelegger bevis som kan frikjenne den de er ute etter. I 1975 fikk Torgersen brev fra politiet som sier at bevismidlene fra 1958 var i sikker forvaring på politikammeret. I dag sier politiet at dressen, skoene og en frakk er destruert. Heller ikke blodrester fra offeret er tatt vare på. Altså er det umulig å foreta nye undersøkelser og DNA-analysere materialet. Torgersen sier politiet har ødelagt det for å hindre gjenopptagelse.
http://www.riksavisen.no/?p=571

Det er en gjenganger i slike saker, at det som kan tale i tiltaltes, det vil si den utpekte syndebukks, favør ‘mistes’. “Kretsen” tar seg av og beskytter sine egne, må vite.

Tror det var en slik person også i Fritz Moen saken som ble ‘beskyttet’ (må lese opp igjen boken til Sandberg for å se om jeg husker rett). “Vi husker også hvordan dommeren i Moen saken, fra Sandbergs bok, nærmest formante juryen til å dømme Moen. Vi har grunn til å tro at i disse sakene så er det personer innen et visst beskyttet miljø som har begått forbrytelsen; det være seg frimureriet, hvor politi, dommere og samfunnstopper er overrepresentert, eller andre klandestine nettverk som alfa / Stay Behind, nettverk som utviklet seg etter andre verdenskrig, og har stått for en stor del av overgrepene mot uskyldige norske kvinner og menn, som står bak også dette. Og så finner de noen syndebukker for å beskytte sine egne.
http://www.riksavisen.no/?p=571

Der er faktisk en reell mulighet for at det er personer innen dette nettverk som tar seg til rette, og får skylden over på andre, for de fleste justismord som vi har hatt så uendelig mange av etter andre verdenskrig (i forhold til vårt innbyggertall så er antallet sykelig høyt), av en enkle grunn at vårt rettsystem er ødelagt, korrumpert og okkupert av lysskye nettverk. Det er som det skal være etter deres standarder; å beskytte sine egne – om de er frimurere eller stay behind eller Israelske eller kommunistiske agenter.

Vi vet at domstolene er under deres kontroll, fordi vi ser hvor lett vanlige prosessuelle regler kan oppheves når noen skal taes som de ikke liker. Herman Berge er blitt dømt ‘in absentia’ flere ganger etter at han måtte flykte, og bosatte seg i utlandet. Etter vanlige regler skal han dermed stevnes i bostedslandet, men i Norge der dømmes han bare ‘in absentia’ og ferdig med det. Ingen kontradiksjon nødvendig, – nei – mer som en uting er det for å få eksepedert slike saker, hvor resultatet er gitt på forhånd likevel.

Vi vet at påtalemakten er under deres kontroll, og ikke parlamentarisk kontroll, idet alle klager fra offerets side blir forkaster eller ubesvart, mens alt som motparten, det klandestine nettverk får alt sitt igjennom.

Den 07.05.2007 sendte TV2 av dette klandestine nettverk en bestilt ‘drittpakke’ av en dokumentar som skulle ødelegge for Nordsjødykkernes sak.
http://www.riksavisen.no/?p=311

Dagen etter, den 08.05.2007 sendte TV2 av dette klandestine nettverk en bestilt ‘drittpakke’ i en dokumentar som skulle ødelegge for Berge’s sak, og foreta et karakterdrap av han, slik at han ikke blir tatt alvorlig mer i noen miljøer. Karakterdrap og yrkesforbud er vanligvis de metoder de straffer de som går imot dem på. Herman Berge har fått forsikring om at han ikke trenger å være redd for sitt liv, på hans spørsmål om det til en representant for nettverket.
http://www.riksavisen.no/?p=312

Se intervju med Herman Berge her, dagen etter TV2 dokumentaren:
http://www.veoh.com/videos/v727350gXxeSxtW

Dette er de advokater som skal forsvare oss mot eventuelle overgrep fra myndighetene selv, og som har vilje og integritet til å si ifra når de ser urett. Her blir de alle tatt ned. Det vil kunne ramme DEG i fremtiden, om du lar dette passere. Har vi ikke en advokatstand som disse få nevnt i denne artikkel, så er vi i virkeligheten hjelpeløs mot slike overgrep. Da er vi overlatt til de lukkede roms justisprosesser. Og systemets trofaste tjenere innen advokatstanden. Istedenfor å hjelpe oss, blir de systemets folk, trenet og drillet i å sementere urett.

Vi vet at våre politikere er pisseredd dette nettverk, siden ingen på Stortinget tør å gjøre noe som helst som går imot dette nettverket (av de som ikke selv er med i nettverket). Med resultat at VI har ingen representasjon, og/eller beskyttelse, – hverken i domstolen eller hos de politikere som skal ivareta våre saker hos den lovgivende makt.

Den utøvende makt, regjeringene, gjør heller aldri noe, så ergo er vel de også med på notene, eller tør ikke å gjøre mot dette mektige nettverk som styrer fra kulissene. Vår regjering lar seg velvillig regjere?

Og media er som vi har sett kontrollert av disse krefter, idet aldri får noen av ofrene sitt syn gjennom. Bare hva som kan skade dem, kommer igjennom nåløyet i redaksjonene. Ergo er redaktørene for en stor del med på notene, idet de ikke tar sitt ansvar om å belyse en sak fra begge sider.

Skal vi finne oss i dette ? Vi kan foreslå for dem som svarer nei på spørsmålet om å sende protester til Justisministeren, kontakt Stortingsrepresentanter, – eller noe slikt. Alle disse justismord kan også forklares utifra frimurereden, som forbyr en frimurer å avsløre en annen. Uansett hvilken forbrytelse en av dem skulle ha måttet begått, så skal han beskyttes av frimurerbrødre. Vi vet der er mye frimurere innen politi og justisvesen, som dermed har muligheten til å beskytte sin frimurerbror ved å finne en syndebukk. Spørsmålet er om stay-behind har vært en del av frimurerbevegelsen, eller frimurerbevegelsen en del av Jens Christian Hauge og Haakon Lie’s stay-behind og ‘blekksprutene’.

Vi lar Fasting Torgersen få avslutte med en kraftsalve, til en utenfor murene, datert Botsfengselet 1. mai, 1967 (4): ”Det er Frankensteinene som står bak det hele, superpsykopatene. Disse Goebbelsene mater folket med sine meninger: presse, radio, TV – et kjempemaskineri har de i ryggen. En fattig faen har fått sin munnkurv. Derfor denne slagside i opinionen. Jeg er ingen Goebbels eller Frankenstein. Jeg er en fattigmann som egentlig hører hjemme blant ”opinionen”. — Det er en naiv barnetro opinionen føler ovenfor politi og påtalemyndighet. Skal man få vekket den største av alle faktorer i denne sak – opinionen -, da må det vel en atombombe til, som flekker klærne av påtalemyndighetene og la dem fremstå nakne, – ribbet i all deres usselhet. Disse svikere av sannheten har kakkerlakkenes evne til å overleve, så de vil komme igjen og igjen, i sine sorte kapper – som begravelsesagenter”.
(4) Jens Bjørneboe. ”Tilfellet Torgersen” (1967)
http://www.riksavisen.no/?p=402

Ja, den godeste Fredrik vet å få sagt det. Verden har ikke blitt så veldig mye bedre siden 1967. Business as usual, all the same……

Ha en god dag. Den som kan.

J.Johansen

Andre artikler med relevans til denne:

TV2’s nye satsingsområde; Drittpakker
http://www.riksavisen.no/?p=312
‘Lyset fra Norden’ i Midt-Østen spørsmålet
http://www.riksavisen.no/?p=720
Den Nye Verdensorden; Haakon Lie og Arbeiderpartiets vei til makten, og deres støttespillere
http://www.riksavisen.no/?p=491
Rettsstatens Banesår
http://www.riksavisen.no/?p=464
Rettsstatens Historie
http://www.riksavisen.no/?p=402
Sjømannsorganisasjoners Integritet
(Om hvordan sjøfolks, fiskeres og kristne organisasjoners penger har gått til å finansiere ‘stay behind’, Israel og sionismens utbredelse).
http://www.riksavisen.no/?p=631
Norsk politikk; Det Skitne Maktspillet i Kulissene 1945-2006“;
http://www.riksavisen.no/?p=300
Med Ulov Landet Øydast
http://www.riksavisen.no/?p=474
Den Skjulte Hånd i Verdenspolitikken
http://www.riksavisen.no/?p=437
Politiske Mord i Norge
http://www.riksavisen.no/?p=582
Frigjøringen 1945; Norge solgt til England
http://www.riksavisen.no/?p=394
Jfr. Erling Folkvords artikkel ‘Kva slag hemmelege tenester?
http://www.akp.no/rfane/1998/04/erling-folkvord.php3

J.Johansen

Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas” .........................
Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013 .........................
"Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel
...........

Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk:
Facebook

http://www.riksavisen.no/
http://www.dissident-net.info

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

66 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
e
e
Anonym
2 år siden

https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2022/04/02/195836856/mk-ultra-cias-hemmelige-jakt-pa-tankekontroll

Loopen som bruktes mot/på meg var direkte rettet mot underbevisstheten, i begynnelsen med uhørbare ord via Monroe hyptnose cd, men ettersom jeg utviklet dette med å observere, kunne jeg siden oppfatte hva som ble plantet. Sinnsyke, negative kommandoer. Kombinasjonen chip, medisin og hypnose med skjulte program. NAZI NAZI NAZI.

Jeg forstod at jeg hadde blitt hjernevasket, dette ordet brukte jeg da jeg ringte politiet fra hjemmet til frimurer-djevlene jeg besøkte, da jeg forstod at noe var i ferd med å skje.

Skjulte forskningsprogram inni skjulte forskningsprogram. Jeg har mer å si om hva som skjer rundt dette. Men det kan ikke være bare meg i hele Norge som har blitt utsatt for dette. Hvor er erstatningen for ødelagt liv? For uopprettelige traume man ble utsatt for? Hvor er beklagelsen? For terrorisering via påført lidelse og sykdom, for ikke å snakke om det verste av alt, det som ingen nevner og snakker om, noe sted. Det som ikke engang “alle” djevlene vet noe om, de satanistene som er med på å torturere UUUUUUfrivillige forsøkspersoner. Men det skal bli gjort kjent. Alt skal komme frem. Frimurer-mafian må legges ned, og fratas alt av teknologi. Kanskje på tide å spørre hvem frimurerne EGENTLIG er, og hvem de EGENTLIG jobber for. Det er kjent fra 1800 tallet at de kidnappet og solgte folk.

Etter at jeg fikk chippen gjennom nesa, fikk jeg blant annet også en episode hvor jeg mistet følelsen i halve hodet og ansiktet inkludert kjeve og tenner, og nær ved å besvime. Man kan få hjerneslag av disse satans chippene og signalene som rettes mot en. Blir man ikke drept i løpet av disse programmene, av alt sykdom og skade, så vet man hva som skjer med de fleste i senere tid.

Hvor er lovene? Hvor er FN? Hvor er helsetilsynet? Hvor er de av “myndighetene” som ikke er/var med på dette?

Det er aspekter ved dette som er utilgivelig, og til de av dere der ute som tror at dere kan kjøpe dere fri fra faenskapen slik katolikkene i gamle dager, dere får en lite hyggelig overraskelse når det er deres tur, tro meg, den kommer før eller siden.

Aradorn
Aradorn
Anonym
2 år siden

God artikkel, som bør leses.
Passer godt inn i tiden vi nå er inne i.

https://www.riksavisen.no/haakon-lie-og-arbeiderpartiets-vei-til-makten-og-deres-st%c3%b8ttespillere/

trackback
10 år siden

[…] 23.02.2009 7:30   (Oppdatert 10.02.2010 20:54) […]

Falcon
Falcon
Abonnent
10 år siden

Eustace Mullins – The Rape of Justice + http://www.youtube.com/watch?v=Kij5xV0nClI&list=PLqQQFOVUZBLiec9cQtPSIKxypMnXrgW8B

“#1711: Marine Links MI-3 IT Livery Key to Canada’s CAI Death-Panel Clouds Hiding CGI Obamacare Frauds ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2013/06/cia-eller-ei-accidenting-som-drapsmetode/comment-page-6/#comment-102867

Falcon
Falcon
Abonnent
10 år siden

The Enemy Within is very Real and so are their Secret Signs and the Proofs right in our Faces

Quote: Filmed in Strasburg main City of the European Community in France December 2012; watch “The Pharaoh Show” and the “Octogon Series” for more.

Hitchhiking to Corsica, birthplace of the gods (arabic); How to survive with little or no money + http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1897&start=1 * Viktigste nyheter, most important news http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/forum-view.asp?fid=102

“Swiss to vote on $2,800 monthly income for all adults ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2012/01/gullet-som-glitrer/comment-page-5/#comment-102796

trackback
10 år siden

[…] mandat, sammen med TV2, http://www.nyhetsspeilet.no/2009/02/norske-advokater-i-hardt-vaer/ synes å være å ta ut de eneste advokater som taler makta og røkla midt imot. De er nok en av […]

Falcon
Falcon
Abonnent
11 år siden

Rettssikkerhetsforbundet http://resf.no/ & http://rettssikkerhetsforbundet.no/ Folkets informasjon http://folkets.info/

Falske dommere i Norge http://www.youtube.com/watch?v=sVv6o30hWBY&list=PLqQQFOVUZBLgeT-7_SkBHtBP25BACx0SO * Dommerforsikringsmøte 12.05.2012 – Marius Reikerås http://www.youtube.com/watch?v=kgOpdImu7K0&list=PL4F4EC12A04A50197&feature=plpp_play_all * Dommerforsikring markering

* Google { dommerforsikring https://www.google.no/search?q=dommerforsikring } * Youtube { dommerforsikring https://www.youtube.com/results?search_query=dommerforsikring }

Orkdal barnevern under sterk kritikk fra kunder, advokatfirma, kommuneadministrasjon og noen ansatte http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1825&start=1 * Viktigste nyheter, most important news http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/forum-view.asp?fid=102

Foto http://i45.tinypic.com/ofx4pk.gif I facebook http://tinyurl.com/bfhu9xl

Falcon
Falcon
Abonnent
11 år siden

Menneskerettsjurist kastes i fengsel av norske myndigheter http://kristinbrataas.ning.com/forum/topics/menneskerettsjurist-kastes-i-fengsel-kl-15-av-norske-myndigheter * Google { marius reikerås https://www.google.no/search?q=marius+reikerås }, youtube { marius reikerås http://www.youtube.com/results?search_query=marius+reikerås }, Norwegian divers struggle for recognition – 19 Mar 08

“Er stay behind, odd fellow, ev. andre, involvert?: * Ny utvikling i saken * Orkdal barnevern under sterk kritikk fra kunder, advokatfirma, kommuneadministrasjon og noen ansatte ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2011/09/stay-behind-norges-skjulte-statlige-monster-mafia/comment-page-16/#comment-91481

Falcon
Falcon
Abonnent
11 år siden

FORSØK PÅ DESPERAT KLAPPJAKT -HEKSEJAKT?? https://www.facebook.com/notes/thomas-andersen/fors%C3%B8k-p%C3%A5-desperat-klappjakt-heksejakt/321234631291073
av Thomas Andersen den 4. juni 2012 kl. 12:38 ·

Sitat:

+{

Marius Reikerås:

Det har vært noen hektiske dager hvor jeg har hatt hendene fulle med å unngå å bli sperret inne i forkant av 14. juni rettssaken. Enkelte myndighetspersoner i Bergen ønsker å få meg bak lås og slå i to måneder og i slutten av forrige uke dumpet det inn en soningsinnkallelse som skulle vært effektuert fra kl 10 i dag. Paradokset er at dette skjer samtidig med at fengselet jeg var kalt inn til, Bjørgvin, var i streik og tømt for fanger. Så kan man jo bare spekulere i årsaken, særlig når det heller ikke foreligger noen rettskraftig avgjørselse.

Monicha Nyhuus Aas Derfor er det viktig nå, at alle sprer budskapet om det som skjer, og at vi får så mange som mulig inn i Marius sin støttegruppe!!!

}+

.

UTMELDING AV STATEN NORGE https://www.facebook.com/notes/thomas-andersen/utmelding-av-staten-norge/321226014625268
av Thomas Andersen den 4. juni 2012 kl. 12:14 ·

Sitat:

+{

1. Da melder Ingunn Røiseland seg (som første nordmann/kvinne tror jeg) ut av staten Norge. Modig dame. Kl 12:00 i dag kommer NRK for å intervjue henne. Under her er brevet hun har sendt til Kongen.
2. Erklæring om utmelding av staten Norge, med referanse til retten til å leve i landet som frikvinne. Kjære Kong Harald Jeg retter dette skrivet til Kongen, fordi Grunnlovens § 3 utvetydig fastslår at Kongen er landets konstitusjonelle overhode,-selv om det ikke nødvendigvis alltid har blitt praktisert slik. Slik jeg forstår det, er det ingen tvil om at det er Kongen som formelt bør forholde seg til utmeldinger av staten av denne typen, og bekrefte legitimiteten av den,-ikke fordi jeg behøver det, men fordi den norske stat vil be om det.
3. I prinisippet burde ikke en slik utmelding være nødvendig, ettersom jeg aldri har inngått i et bevisst og frivillig kontraktuelt forhold til den norske stat,-men jeg har jo etter hvert registrert at staten forholder seg til meg via mitt identitetsnr som om det eksisterte en avtale. Dette er derfor ikke en anerkjennelse av Grunnlovens legitimitet, men bare en konstatering av at jeg ikke ønsker å inngå i et forhold til den norske stat.
4. Jeg vil også gjerne gi uttrykk for min takknemlighet overfor Kongen, som jeg oppfatter som et menneske med ydmykhet, stor medmenneskelighet, varme og humor, -og jeg har bare de aller beste følelser for Kongen, og stor respekt for måten Kongen utfører gjerningen sin på. En utmelding av denne typen reiser mange prinsipielle spørsmål, som hvorvidt det er mulig å legge naturrett, eller ideen om en universell rettsforståelse til grunn. Jeg vil hevde at menneskerettighetene legger til grunn ethvert menneskes medfødte rett til å bo, leve og arbeide i et land uten nødvendigvis å måtte innordne seg nasjonale eller lokale myndigheter. Den motsatte konsekvensen vil i så fall være at vi ikke er født frie på noen som helst måte, men fra vi er født er underlagt arbitrære myndigheters skalten og valten. Noen vil kanskje hevde at Grunnloven utgjør en absolutt myndighet som vi må underkaste oss, men slik jeg forstår det gjør den ikke det. Grunnloven ble til fordi en gruppe menn klarte å utnytte et maktvakuum som frigjorde oss fra det åket som det danske eneveldet var. Jeg kan ikke se at Grunnloven henter de facto legitimitet fra noe annet enn at en gruppe menn samlet seg på Eidsvoll og forfattet et «rettsdokument». Noen vil hevde at det var folkeviljen som ble representert her, men så vidt jeg vet var f.eks ingen fra Nord Norge til stede,-og heller ingen kvinner. Dersom det da skulle være slik at Grunnloven allikevel representerer absolutt legitimitet, og jeg ved fødselen må underkaste meg,-er jeg da fri?
5. Jeg vil gjerne redegjøre kort for hva som har skapt behovet for å bryte de presumptive båndene til den norske staten. Jeg kunne anføre svært mange ankepunkter, men velger å nevne noen av de mest graverende: 1. Det strider i mot samvittigheten å være delaktig i den norske stats hjerteløse drap av sivile i Libya, samt bidra til å legitimere den norske statens øvrige utenrikspolitikk. Dersom det viser seg at Norge gjennom sin voldsutøvelse i Libya har begått brudd på menneskerettighetene, vil det nødvendigvis også ha implikasjoner for vårt forhold til staten. Jeg vil minne om hvordan naturrettsbegrepene ble satt på spissen i Nürnbergprosessene. I Norge ble det spørsmål om hvilken lov krigsforbryterne skulle dømmes etter, og både domstolen i Nürnberg og Høyesterett i Norge nektet å legge Det tredje rikes lover til grunn. Man tok utgangspunkt i at det fantes et overordnet normsystem (naturrettsteori) der menneskets verdi, uavhengig av rase, ble slått fast uavhengig av hvilken lov som gjaldt på tidspunktet krigshandlingene fant sted. For egen del vil jeg nevne at jeg kun har fredelige intensjoner, og ikke støtter noen form for voldsutøvelse eller ekstremisme, og nettopp dét er årsaken til at jeg ikke kan stille meg bak den norske stats handlinger i Libya. 2. Jeg kan ikke bidra til til å gi legitimitet til Pensjonsfondets investeringer i noen av verdens mest kyniske foretak. 3. Som aleneforsørger i mange år, med til dels dårlig økonomi, har jeg opplevd at ingen innkrever er mer nådeløs enn stat og kommune. En stund hadde jeg en illusjon om staten som den ideelle omfordeler,-som redistribuerer for å sikre velferd for de svakeste gruppene. Dessverre er min opplevelse at statens fremste anliggende er å kreve inn skatter og avgifter, på bekostning av velferd. Ingen er raskere ute med trusler om å konfiskere hjem og eiendeler enn staten. 4. Det er umulig å legitimere salg av nasjonale ressurser som vann, energi, mineraler til utenlandske eierinteresser,-slik vi ser det skje. Min fremste lojalitet er overfor Moder Jord, og ikke overfor kapitalinteresser med en egosentrisk agenda. 5. Jeg kan ikke være deltaker i den maktutøvelsen som staten står for når den ligger på Europatoppen for tvangsinnleggelser innenfor psykiatri, til tross for at vi bor i «verdens beste land», eller når staten utøver et såpass kontroversielt «barnevern». Et grunnleggende prinsipp i et demokrati, er tanken om staten som garantist for fred, trygghet og lykke; staten er til for folket. Maktutøvelsen i Norge i dag, hvor statsforvaltningen har kommet ut av enhver proporsjon, har lagt grunnlaget for min følelse av et liv som samfunnsslave; det kan jeg ikke være med på lenger. Jeg forstår at jeg ved dette avstår fra retten til fri skolegang, «fri» legehjelp, alderspensjon og andre økonomiske ytelser, men jeg får også tilbake retten til å slippe å forholde meg til en statsmakt som jeg opplever som stadig mer repressiv, og jeg slipper å forholde meg til et umulig dilemma hvor jeg tvinges til å støtte massedrap og en svimlende mangel på etikk. Mitt spørsmål til kongen er derfor grunnleggende: kan jeg velge å avvikle forholdet til statsmakten og allikevel bo i landet som fri borger, «frikvinne», og påberope meg menneskerettighetene?
6. Dersom Kongens svar er negativt, så vil jeg i så fall gjerne be om en redegjørelse for hva som gjør meg til «fri» og ikke til «slave». Jeg håper også at Kongen tar sitt konstitusjonelle ansvar på alvor, og ikke delegerer dette brevet til annen statlig myndighet, som jeg mistenker vil gjøre brevet mitt til gjenstand for en endeløs svadaprosess. Det jeg konkret vil be Kongen om er derfor konkret en bekreftelse på min rett til å bo i landet, under beskyttelse av, og forpliktet av, menneskerettighetene, uten å være medlem av den norske nasjonalstaten. Jeg får lyst til å si som Nygaardsvold «Folkets urgamle rettigheter, som er så godt uttrykt i den kjente strofen: “Fritt tør han tenke og fritt tør han tale, fritt tør han virke til Norges held”, er nå en saga blott. Norges grunnlov som vi med rette var så stolt av, våre lover som vernet om rett og rettferdighet, er trampet ned av soldaterstøvler.» Mvh Ingunn Røiseland

}+

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
11 år siden

Hilde Aastrups brev med bekymringsmelding til kongen

(
http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1758&start=1#M8306 ) sitat:

+{

Hilde Aastrup
Oftebroveien 22c
4580 Lyngdal

Lyngdal 21.06.2012

Åpent brev til Hans Majestet Kongen.

Det 19. århundre sine «SANNHETER» avdekkes i disse dager.

Kjære kong Harald.

Grunnlovens intensjon.
Med stor interesse følger jeg kongen og kongefamiliens rolle. Jeg «følger også det politiske liv» lokalt, nasjonalt og globalt og ser hvordan menneskeheten stadig ydmyker hverandre på ulike måter. Over tid ser det ut til å ha blitt mer interessant for mennesket å «legge skyld på den andre» enn «å finne egen kraft», og utrygghet og frykt skapes. Kan forholdene bl.a. skyldes markedskrefter og materialisme? Kan det tenkes at det norske folk begynner å oppdage bedraget? Å finne klarhet har gitt meg fremtidshåp og glede, samt mot og kraft til å bruke «min egen forstand». I denne kraften ligger verdsettelse, kjærlighet, takknemlighet og medfølelse.

Jeg skriver til deg som høyeste beskytter av Norges grunnlov. Intensjonen er å ivareta folkets beste interesser. Storting, regjering og dommerstand har kommet så langt ut av kurs at den norske stat av mange blir oppfattet som kriminell. Våre folkevalgte ledere ser ut til å rette lojaliteten mot NGO og korporative interesser. Er Norge som nasjon i ferd med å miste sin integritet?

Utfordringene ser forøvrig ut til å være globale, og jeg ønsker med brevet å utfordre deg til å synliggjøre den pågående transformasjonsprosessen siden jeg tar for gitt at kongen er informert om bevissthetsskiftet. Prosessen med å holde menneskets muligheter tilbake har pågått lenge. En av dem som forsøkte å synliggjøre dette i Norge på -70 tallet var J. Bjørneboe. Jeg antar at drapet på bl.a. J. F. Kennedy også hadde noe med disse forhold å gjøre.

Privat og lokalt engasjement.
Min høyeste akademiske grad er master i spesialpedagogikk, innenfor adferd og systemperspektiv. Bevissthet betinges av andre forhold enn studiepoeng og akademiske papirer. Med den teknologiske utviklingen vi ser i samfunnet idag, går vi mot et «papirløst samfunn». I rollen som pedagog, arbeidsgiver, rådgiver, saksbehandler, ektefelle og mor til fire, har jeg gjentatte ganger gjort meg nyttige erfaringer med samfunnets «skjemavelde» og enkeltmenneskers opplevelse av verdighet.

I forbindelse med barnefordeling, etter 22 års ekteskap og fire barn, ble jeg gitt mulighet til å oppdage interessante forhold mht. mekling og familierådgivning. I tillegg fikk jeg spennende opplevelser med sakkyndige, advokater og dommere i vårt rettsystem. Jeg fikk også erfare hvordan departement, helsetilsyn og andre «tilsynsinstanser», fungerer i praksis.

Jeg finner det naturlig å meddele kongen at Kristiansand tingrett fradømte meg foreldreansvaret for min yngste sønn i 2009. Kort etter ble jeg godkjent som forsterket fosterhjem for en annen ungdom.

Det handler om «liv og lære» i et paradigmeskifte.
Gjennom sosiale medier, arbeider mange for å synliggjøre hva som faktisk foregår i vår nasjon, ditt kongerike. Derfor kjenner jeg til I. Røiseland sitt brev til deg datert 04.06. d.å.

«Liv og lære» hører nøye sammen (ontologi og epistemologi) og kvaliteten på landets utdanningsinstitusjoner er svært vesentlig for en god samfunnsutvikling. Du kjenner nok disse kinesiske visdomsord, selv om «visdommen fra østen» har vært «skjult» for den vestlige verden i lang tid: «Fortell meg og jeg glemmer, vis meg og jeg kan huske. Involver meg, og jeg lærer/forstår.»

Siste halvdel av det 19. århundre bar i Norge preg av et utdanningssystem hvor elever «lærte hva de skulle tenke». Er det mulig å fordumme mennesker på en slik måte? Kritikken systemet fikk på -80 tallet var bl.a. «manglende kultur for læring». Den norske skolen fortsetter å «fortelle» elever, og det blir mange ord; rammer for «læring». I denne konkurransen skapes det, naturlig nok flere tapere enn vinnere. En av dem som påpeker disse konsekvensene er Peder Haug. Jeg finner det riktig å poengtere at hver enkelt lærer, skoleleder, elev og foresatt trolig gjør så godt de kan i et system som er overmodent for fornyelse. Også de andre store systemene i vårt land ser ut til å ha behov for store forandringer.

Som pedagog med integritet, kan jeg ikke lenger være med på å arbeide i systemer som, til tross for fine ord og løfter samt dyktige lærere; «KUNNSKAPSLØFTET», ikke vil være i stand til å løfte og ta vare på enkelteleven. Hvilket system i vårt velferdssamfunn løfter mennesker, kjære konge?

Det har lenge vært et stort sprik mellom liv og lære i vårt lille land og i verden forøvrig. Så lenge har forholdene vart at de fleste mennesker i Norge, tror at det skal være slik. Flertallet slår seg til ro med at «vi er heldige som er født på solsiden», i oljenasjonen Norge, og velger å gjøre så godt de kan i «en stadig økende tidsklemme». Overordnede rammer som skaper konkurranse, er trolig en viktig årsak til denne tidsklemma. Konsekvensene av å fortsette å velge «komfortsonen» vil trolig kunne bli svært smertefulle.

Nye muligheter.
Jeg vet at du vet at det som foregår i vårt velferdssamfunn «har sin pris». Jeg ser et samfunn som skaper sykdom. Siden «kreftgåten» og andre «sykdomsgåter» er løst, finner jeg det viktig at mine medmennesker blir informert. Jeg finner det riktig å si at det er på tide å begynne å tjene mennesker heller enn å tjene penger. Hvilken verdi har egentlig penger?

NGO og korporative krefter har hatt stor makt, og det er interessant å være en av dem som overskuer manipulasjonen som har lurt hele det norske folket til bl.a. å tro at vi er frie borgere og at vi lever i et land med ytringsfrihet og reelle valgmuligheter. De samme kreftene har lurt oss til å tro at de store industriene i vårt land, deriblant legemiddel-, militær- og oljeindustri, bl.a. bringer helse, fred og frihet.

Nå ønsker mange nordmenn sannheten om medier og alle andre korporative krefter som har ført mennesker bak lyset. «Slørene» skal bort. Noen vil kalle tiden for «forvirringens tid». Jeg og mange med meg lever i mulighetenes tid, og mitt fokus er å møte mulighetene med mine aktive valg.

For å kunne velge aktivt trenger mennesket alternative valgmuligheter, og det vil være naturlig at disse blir gitt gjennom «offentlig kanal». Samfunnet trenger både unge og voksne som våger å stille spørsmål til det bestående og som våger å tenke selv. En forutsetning vil trolig være at den enkelte får bevissthet om hvem han/hun er og hvilke muligheter mennesket faktisk har, uavhengig av titler og/eller karakterer som ungdom eventuelt måtte erverve seg i et skolesystem med forståelser som gikk ut på dato. Samfunnet består av unike individer, og alle er verdifulle. «Annerledestenkere» har innsikt og visdom, som gir kongruens mellom liv og lære. Denne visdommen gir «metaforståelse».

Avslutning og oppsummering.
Menneskeheten vil på sikt være tjent med at svekkelse av Norges suverenitet fører til global suverenitet med fokus på medmenneskelighet, frihet og fred. Manglende respekt mellom enkeltmennesker og kulturer samt kapitalistiske krefter og grådighet viser dessverre en annen intensjon i forhold til arbeidet med global suverenitet. Fredens og frihetens suverenitet har blitt svekket bl.a. gjennom et uoversiktlig byråkrati i vårt land, gjennom EU, EØS, FN, NATO osv. Den norske stat opptrer i stadig økende grad utenfor Norges grunnlovs premisser og intensjoner også utenfor våre landegrenser. Det er mange forhold som viser at menneskerettigheter brytes, og demokratiet står i fare.

I denne «urolige tiden» står mange enkeltmennesker i ulike kriser, mer og mindre bevisst. Hjelpeapparatet gjør trolig så godt det kan med de forståelser som idag er tilgjengelige i systemene. Den enkelte borger vil ha stor nytte av å få tilgang til forståelser som gir «hjelp til selvhjelp» i et samfunn som over tid, og trolig med en mer og mindre skjult agenda, har lært enkeltmennesket hjelpeløshet.

I «hjelp til selvhjelp» ligger det verdighet. Opplevelse av å være verdifull er «nøkkelen til lykke, glede, kjærlighet og god helse». Det finnes idag bl.a. enkle teknikker som bringer denne opplevelsen til enkeltmennesket, og verdens forskere kan forklare hvorfor teknikkene virker. Det er nok av lærere som er klare for oppdraget når samfunnet/mennesket er klar for nye muligheter. Konsekvensene er utvidet selvinnsikt samt frihet og glede.

Hvordan kan kongen bidra til at flest mulig blir informert om sin «frie vilje» og sine valgmuligheter som følge av bevissthetsskiftet?

Hvordan kan kongen bidra til å beskytte den norske grunnloven og folkets langsiktige beste interesser?

Jeg setter stor pris på tilbakemelding på mitt brev. Dersom deres majestet KONGEN ønsker å treffe meg, ville det være en stor glede for meg å takke ja til en slik mulighet.

Mvh
Hilde Aastrup

Kopi: Statsministeren og departementene.

}+

Falcon
Falcon
Abonnent
12 år siden

Norulv Øvrebotten – 1. des. 2011 – Offentlig, Fra indirekte til direkte spionasje https://plus.google.com/107328434592456953099/posts/D1qjp2pgZJx

Sitat:

+{

Indirekte spionasje for Russland blir nå erstattet av direkte spionasje for Russland, derfor bygges det nytt spionskip.

Spionskipet som ble snudd til det motsatte: I 1987 ble vi overrasket av en sak på toppen av Forsvarsdepartementet. Jeg var da forsvarsminister Johan Jørgen Holsts rådgiver. USA hadde da oppdaget at Kongsberg Våpenfabrikk sammen med japanske Toshiba med Jens Christian Hauge i en sentral rolle fra skyggene, hadde levert stillegående propeller til de nye og raskeste, og ikke minst de mest farlige sovjetrussiske ubåtene med strategiske atomvåpen.

Dette hemmelige salget med Norge som leverandør, hadde enorme følger for det amerikanske forsvaret. Som ikke lenger var i stand til å oppdage de nye sovjetiske ubåtene i dypet ved bruk av avansert lytteutstyr av forskjellige slag. Blant annet ved bruk av lyttebøyer som ble droppet fra overvåkingsfly fra Keflavik på Island og norske overvåkingsfly av typen Orion fra Andøya flystasjon.

USAs nasjonale sikkerhet hadde fått et alvorlig slag. Amerikanerne var rasende, og særlig Kongressen var i opprør over Norge. Salget hadde endret atomvåpenbalansen.

Johan Jørgen Holst var like overrasket som amerikanerne, men han måtte sammen med statsminister Gro Harlem Brundtland finne ut av ting, og forklaringene som han fikk, brakte han videre til Washington, hvor han måtte reise over flere ganger for roe ned gemyttene blant rasende folkevalgte. USAs viseforsvarsminister Richard Perle har senere sagt at USA visste at Holst og Harlem Brundtland løy som følge av signaletterretning som fortalte dem det, men valgte å ikke konfrontere Norge med løgnene.

Holst kunne lyve bevisst, men jeg tror ikke at han gjorde det denne gangen. Vi hadde generelt store problemer med etterretningstjenesten og Trond Johansen, og Holst stolte ikke på informasjon som han fikk derfra. Da Johan Jørgen Holst ville undersøke fortiden til hele etterretningstjenesten, fikk han beskjed om at alle arkiver var brent opp! Ikke det mest tillitvekkende. I dag vet vi at russerne hadde hånden om denne kjernen i Forsvaret.

Etter en tid endte det med at vi bestemte å bygge et nytt spionskip som fikk navnet “Marjata”. For å bøte på de store skadene som salg av stillegående propeller hadde forårsaket på Amerikas nasjonale sikkerhet.

I ettertid er det lett å se at russerne snudde dette skipet også til bruk i egen kontraetterretning mot USA, for spionskipet var helt sikkert en russisk idè, og dermed et agn som Holst slukte med snøre, søkke og agn. Dermed ble ikke Norge som dobbelagent avslørt som følge av at amerikanerne fulgte sporet med propellene. I stedet ble alt maskert og den russiske dobbelstaten var ikke en gang i nærheten av å bli kompromittert.

Ingen av oss i ledelsen av Forsvarsdepartementet visste at vi var integrert i russisk kontraetterretning alle sammen. Det falt oss ikke inn. Likevel var det virkeligheten.

Det er lenge siden “Marjata” ble bygget i all hemmelighet. Nå skal Forsvaret skaffe seg et nytt spionskip. Siden jeg var i Forsvarsdepartementet har Russland kommet til i stedet for Sovjetunionen, grepet om Norge er strammet veldig til, og Putin har satt i gang en strategisk trinnvis prosess for å gjøre et tidligere maskert herredømme om til et åpent herredømme, og regjeringen Jens Stoltenberg er viktig for ham i så måte. Den gjør hva russerne instruerer sine nøkkelfolk til å gjøre.

Når de hemmelige russiske tjenestene trenger et nytt skip til etterretning mot andre land, først og fremst USA, henter de glatt 1,4 milliarder kroner fra den norske statskassen til det formålet. Det var virkeligheten som jeg opplevde uten å forstå den i ledelsen av Forsvarsdepartementet i 1987 og 1988, og det er den virkeligheten som jeg opplever nå utenfor systemet, men i motsetning til før forstår jeg hva som skjer. Veldig godt.

Norge er en russisk dobbelagent, men etter 2005 en avslørt sådan innen Vesten, og spionskipet fra gamle dager må erstattes av et nytt som er tilpasset spionasje mot USA i stedet for Russland. Det får med andre ord en oppgave innen direkte etterretning mot USA, ikke mot Russland, og skipet er således en logisk følge av at hva som var skjult før blir gjort åpent. Direkte etterretning for Russland erstatter indirekte kontraetterretning for Russland.

Pris: 1,4 milliarder kroner.

http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/politikk/langsten-faar-bygge-nytt-spionskip-for-forsvaret-3650255.html

}+
אמת
Order of the illuminati, the conspiracy to rule the world http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1762&start=1

Det er hegelian dialectic hele veien, de samme styrer alle brikkene i spillet

Falcon
Falcon
Abonnent
12 år siden

Advokat John Frederick Carten fra Water War Crimes http://www.waterwarcrimes.com/ i Kanada i hardt vær for å ha avdekket korrupsjon forbundet med bl.a. kontroll over landets vannforsyning, Radio Interview: Canada – Judicial Mafia – Political Corruption – Water Monopolization – Nine Dead Judges – Falsified Water Scarcity http://www.abeldanger.net/2012/02/radio-interview-canada-judicial-mafia.html * radioprogram

Sitat: Mr. Carten is the only lawyer in Canada who speaks honestly and openly about the judicial mafia, and the judicial, legal and political corruption that has become systemic in Canada’s government structures. He is going after the criminal elements of Canada’s government, which are selling our water out the back door to a giant secretive monopoly. Shockingly, nine of the judges that have been corrupted in to covering for this cabal have died suddenly. John suspects there may be a serial killer tying up the ‘loose ends’ on this grossly underreported scandal. We ended the show with a discussion of a proposed solution to water privatization/monopolization and falsified scarcity. ..

Falcon
Falcon
Abonnent
12 år siden

Marius Reikerås’ kopi av e-post:

+{

Vedr:; advokater i Thommessen
From: marius@norm-norge.no
Date: Tue, February 7, 2012 8:25 pm
To: hebj@tilsynet.no

Att: Tilsynsrådet ved Hege Bjølseth.

Jeg konstaterer med interesse at advokat og partner i Thommesssen, Sverre
E. Koch er tiltalt av Økokrim og personlig krevd for 1,8 milliarder av
Skatteetaten. Jeg konstaterer videre at adv. Koch er partner i samme firma
som Tilsynsrådets leder, adv. Christian Bruusgaard.

Mitt spørsmål er da: Hva har Tilsynsrådet gjort i forhold til de anklager
som er rettet mot adv Koch i Thommessen?

Jeg ber om snarlig svar.

Bergen, den 7.2.2012

Marius Reikerås

}+

Black Magic Woman by Santana http://www.youtube.com/watch?v=eaKnRUfh_5I

Falcon
Falcon
Abonnent
12 år siden

Obduksjon av omkomne dykkere ble gjort for å kartlegge langtidsvirkninger på nordsjødykkerne.Les dette og spre det videre! http://www.facebook.com/notes/marius-reiker%C3%A5s/obduksjon-av-omkomne-dykkere-ble-gjort-for-%C3%A5-kartlegge-langtidsvirkninger-p%C3%A5-nor/145352875500707

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
12 år siden
Falcon
Falcon
Abonnent
12 år siden
Singoalla
Singoalla
Abonnent
13 år siden

Arne Treholt er gjest i prate-programmet Scavlan som vises på Norsk og svensk tv 1 i kveld, om få timer.. 21 25 Nrk 1, 21 00 svensk TV 1. Mona Sahlin som også skal være der, er fra den svenske herske-familien med en viss bakgrunn, tilsvarende våre Stoltenberger og Gerhardsen familien og co..
Kontrollen er sikret for visse i alle land. Og det er tabu å si.

Gjenopptagelseskommisjonen har i dag endelig besluttet å gjenoppta Treholtsaken i sin fulle bredde.. dog vil jeg minne om at vi dermed ikke er sikret sannheten. Status Qou-kreftene har sine folk i alle nøkkelposisjoner, både i slike komiteer, blant advokater osv. La oss likevel håpe at sannheten tvinger seg frem og om noen forsøker å tildekke enda mer, la oss be gode krefter om at også slike forsøk på tildekninger også kommer frem!

Ble gratulert med at jeg fikk 12 + tomler på rekordfart etter min siste kommentar, ovenfor her. Takk for det og utrolig nok ingen minustomler. Kanskje jeg vurderer å fortelle enda litt ang denne sak, om og når jeg får tid.

Det er fint når man blir bedømt på grunnlag av innholdet i kommentarer, traff nok spikeren på hodet ang motiv.. det bekreftes om man graver litt i hva som skjedde med andre dyktige folk på venstrefløyen i AP, flere ble ryddet av veien, men i tillegg var det avledningsmanøver bl a for å få fokus vekk fra diverse muldvarper i UD osv. Har en meget gode kilder på disse tingene.

Og – for dere som ikke fikk sett dokumentaren som ble vist på NRK TV eller som vil se den igjen her har dere en link, versågod :-)

http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/668668/

Singoalla
Singoalla
Abonnent
13 år siden

21 30 Nrk 1 – et svik mot oss alle, om Treholt saken.
Helt enig med Treholt i at de samme dustemiklene som var aktorer er inhabile så det holder, til å håndtere sine egne ugjerninger og hele saken nå. At de selv mener de ikke er inhabile sier mye om dem og deres totale mangel på etikk og dømmekraft.

Minner om at en av Treholts nærmeste venner og støttespillere som satt på viktige ting ang dette, døde beleilig av slag, her om dagen. Neppe tilfeldig..
Det viser deres desperasjon og også hva de er istand til for å redde eget skinn, tenker her ikke på de jeg nevnte men på de ansvarlige i det hele tatt. Systemets og status qou kreftenes folk. De forsøker nok å dekke så godt de kan.

De trengte en spion å vise frem i den kalde krigen, og Treholt var grei å velge, bl a fordi han jo var svært dyktig, kunnskapsrik og sympatisk. Han var på venstresiden i Arbeiderpartiet, de ble vekk-manøvrert med harde midler…. slik at Gro og hennes kronprins Stoltenberg fikk makten..

« Forrige artikkel

NATO-toppmøte i satanisk tempel

Neste artikkel »

Ertresvåg: SOV, mitt lille Norge (2008)

66
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x