Island landskap
/

Norske advokater i hardt vær

13.3K visninger
36 minutter lesetid
66

Der er noen som Dagens Næringsliv i artikkel siste helgenummer kaller ‘blekkspruter’ på Island, som har styrt Islandsk økonomi og politikk gjenom de siste 20 år. ‘Blekksprutene’ har vært ledet av Bilderberger og sentralbanksjef David Oddsson. Nå begynner de å våkne til de harde realiteter, og blir avsatt av folket, og flykter hals over hode fra skammen og raseriet, til Nice blant andre steder hvor de kan kose seg sammen og mimre over hvor lett de plyndret sitt naive folk. De treffer vel sikkert Gro Harlem Brundt Land der nede. Oddson selv holder stand ennå, men det er bare et tidsspørsmål i skrivende stund før han må dra han også. Folket mobiliserer opp til 2000 personer hver dag utenfor Alltinget, i skrivende stund, hvor de slår på kasseroller, og krever avsatt disse venner av internasjonalt økonomisk kriminalitet nettverk (Rothschild, Rockefeller og Kissinger), som har loppet dem og deres barn for generasjoner fremover.

Islenderne bør telle fingrene sine, eller ihvertfall ringene de har på fingrene, etter å tatt guttene til Rockefeller i IMF (International Monetary Fond) i hånden og beseglet avtalen om ‘lån’. Les veldig nøye alt med liten skrift, det er mitt råd. Lånet er greitt, – det er betingelsene det oftest er noe galt med; sannsynligvis skal alle naturressursene deres ‘privatiseres’ som motytelse. Vi vet til hvilken ‘private’.

Hvordan står det til med ‘blekksprutene ‘ i vårt eget land? Jo, takk – de har det veldig bra – og leker sisten med den siste rest av den ukorrupte advokatstanden som aldri før. Hvordan ? Hvorfor ? Jo, de siste tapre og ærlige menn og kvinner av advokatstanden – har kommet på kant med statens økonomiske og politiske interesser. Eller mer presist; det klandestine nettverk, og dets lederskap, i vårt samfunn, som har tiltatt seg eierretten til statens økonomiske interesser, og som sitter med den reelle makten. Som vi skal se nedenfor, så har disse advokater; Herman Berge, Marius Reikerås og Synnøve Fjeldbakk Taftø virkelig fått gjennomgå for å komme på krysskurs med disse mektige nettverk i samfunnet vårt.

De som ‘disponerer’ disse pengene, som vi i våre illusjoner tror er våre, og som vi tror politikerne disponerer på våre vegne. I virkeligheten disponerer politikerne ca. 5 % (?-sjekk), som de har fått å leke med. Resten kontrolleres av den skjulte skyggeregjering og på langsiktige disposisjoner som ikke regjeringen og politikerne kan endre på.

Så lenge disse får holde på, så er vårt samfunn sykt. Uansett hvor mye superlativer en strør om seg om ‘verdens rikeste land’ og ‘verdens beste land å bo i’. For noen er det ikke verdens beste land å bo i, – de må flykte hals over hode til utlandet for å komme klar disse klandestine miljøer, som ikke er vant med å bli motsagt, og/eller motarbeidet. Og kontrollerer de alle statens institusjoner, da har vi ikke delt statsmaktene i forskjellige instanser for å beskytte borgerne mot overgrep fra noen av dem. Da er alt bare en salig samrøre. Og vi blir alle lett offer for deres agenda.

Synnøve Fjeldbakk Taftø

Synnøve arbeidet i Utenriksdepartementet under Gro-Harlem Brundtlands Arbeiderpartiregjering, og ble avskjediget i unåde i 1992. Det var Regjeringen Gro Harlem Brundtland som stod for avskjeden. Avskjeden kom som en konsekvens av hennes avsløringer på metoder som ikke tålte «dagens lys» i saksbehandlingen som Regjeringen og UD er forpliktet å følge i h.h.t. forvaltningsloven. Hun fant ut at det ble gjort grove feil i saksbehandlingen for å føye seg etter EU-saker (fisket) som strømmet på i Utenriksdepartementet. Dette fordi hun som jurist i UD (Utenriksdepartementet) arbeidet med saker vedrørende Regjeringens overivrige EU- tilpasning. Hun reagerte på denne ulovligheten, som bl.a. gikk på å desinformere det norske folk.

Hun hadde også avslørt hvordan de som tok makten i Norge etter andre verdenskrig, hun kaller det statskupp, og hvem det var, hadde ulovlig innført sine provisoriske anordninger i strid med Grunnloven blant annet,
http://grunnlovens-vektere.com/html/sf_3.html
og hvordan hele tiden etter krigen Grunnloven vår har vært ignonert, som basis for å omforme rettsvesenet i sitt bilde. Et korrupt bilde. Også allemannsretten var en av hennes kjepphester:
http://grunnlovens-vektere.com/html/sf_02.html

Dråpen som fikk begeret til å flyte over for maktapparatet var om EU-direktivene. Bit for bit hadde hennes avsløringer avdekket regjeringens desinformasjon. Kampanjen for å få folk til å akseptere EØS sprakk, takket være personer av Synnøves støpning. Videre ble makteliten redd da de fant Synnøves avsløringer så kompromitterende, at de spredde rykter om henne slik at man ikke skulle ta henne alvorlig -og for at mediafolk skulle ta avstand fra henne.

Her tar en norsk borger kontakt med Statsminister Bondevik:
VEDRØRENDE » SAMVITTIGHETSFANGE» SYNNØVE F TAFTØ
«Med tanke på at Synnøve Fjellbakk Taftø. 8630 Storforshei, nå må antas å være en ufrivillig samvittighetsfange ved Nordland psykiatriske sykehus, er det oppstått uro blant fiskere, og fritidsfiskere langs kysten. Dette fordi at Fjellbakk Taftø ikke er glemt, eller – blir glemt for å ha blitt sparket fra UD, kun for å informere om viktig, men fordekt informasjon om fiskeriene, under forhandlinger med EU. Men ikke minst, for at det var Synnøve Fjellbakk Taftø, som oppnådde forliket i Strasbourg med Regjeringsadvokaten, for fritidsfisker og bussjåføren som ble dømt i Høyesterett. Uroen øker for hver dag, etter at Kystfolket fikk bevis for at Taftø var internert. Den eneste juristen, med nok faglig innsikt, – og som ikke lot seg presse og/ eller kjøpe i kampen om allemannsretten, og fordekte fiskeforhandlinger med EU, er internert. «Juristen» Peter Ørebech, unngikk internering, med sitt klare dobbeltspill. Forvirring, forbauselse og uro, kan lett utvikle seg til reaksjoner i rettferdig harme. Det er bevis nok, som sammen med foreliggende dokumenter i justisdepartementet, dokumenterer at leger, tjenestemenn, og en lensmann sitt ulovlige bruk av psykiatrien, og ved bruk av mentale diagnoser. Dette på fritt grunnlag – etter at enkelte individer forsøkte å ta opp lovbrudd, – fra tillitsvalgte og offentlige tjenestemenn.»

Jurist Synnøve Fjellbakk Taftø har blitt tvangsinnlagt i psykiatrien mange ganger (Fire ganger pr 1999). Hvorfor? Jo, Fjerde gangen hadde Synnøve proklamert at hun ville ytre seg om generelle overgrep i Norge, foretatt med myndighetenes velsignelse! Dette skulle skje i Geneve direkte til Torturkommisjonen og direkte til WHO. Dette tåltes ikke, – og veien til Nordland Psykiatriske var ikke lang, og det var med bistand fra politiet!

«Våre forfedre kalte kamp for lek og lek for kamp.
De lekte og sloss for å dyktiggjøre seg til å forsvare
de eneste verdier de kjente, sin Rett og sin Frihet.
Jeg tror det var et liv verd å leve.
Kan hende har jeg lekt lenge nok?
»

Synnøve Fjellbakk Taftø
‘Maktapparatet versus Synnøve Fjellbakk Taftø’
http://www.riksavisen.no/?p=264

Synnøve Fjeldbakk Taftø avslørte dette klandestine nettverk vi snakker om videre i artikkelen, – og som dets leder pekte hun på Jens Christian Hauge. Vårt land ble etter andre verdenskrig ‘okkupert fra 8.mai til 13. desember 1945, av briter – de fleste av jødisk hærkomst‘, sier hun i dette brev til Øyvind Aarsnes, formann i Folkeaksjonen Mot EU-medlemskap.
http://grunnlovens-vektere.com/html/sf_1.html

Håkon Lie sier her at de har vært opptatt med å skape ‘Det Nye Jerusalem’:
Jan Egeland, tidlegare statssekretær i UD og sentral under etableringa av Oslo-kanalen, sa etter presentasjonen at han var overraska da han i si tid oppdaga kor rotfesta det norsk-israelske sambandet som først og fremst Haakon Lie hadde bygd opp etter krigen“.
“Ånda frå Haakon Lie herska i tilhøvet mellom Norge og Israel til langt opp på syttitalet. Det var eit tilhøve like religiøst som kristenfolket sitt svermeri, og i dette perspektivet var palestinarane ikkje-eksisterande. Henriksen Waage fekk bekrefta dette i samtalar med Haakon Lie, som i tidsskriftet Replikk i fjor sa det slik: «Vi skulle bygge et nytt Jerusalem».

http://www.riksavisen.no/?p=777

Ja, ja – det var hva våre penger gikk til da; ‘Det Nye Jerusalem’. Minner meg på et sitat jeg har sett i en annen artikkel:
Det jødiske folket som helhet vil bli dets egen Messias. De vil oppnå verdensherredømme ved oppløsning av andre raser, ved avskaffelse av grenser, avskaffelsen av monarki, og ved å etablere en verdensrepublikk hvor jødene vil alle steder kunne kreve privilegiet å være statsborgere. I denne “Nye Verdensorden” vil Israels barn forsyne alle ledere uten å møte noen opposisjon. Regjeringene til de forskjellige folk som utgjør verdens republikken vil falle uten synderlig vanskeligheter inn i hendene til jødene. Det vil da bli mulig for de jødiske herskere å avskaffe privat eiendom, og alle steder å bruke statens ressurser. Slik vil løftet i Talmud bli oppfylt, hvor det er sagt at når Messias sin tid er kommet, vil jødene ha all eiendom i hele verden i sine hender.
– Baruch Levy, Letter to Karl Marx, `La Revue de Paris’, side 574, June 1, 1928.
http://www.riksavisen.no/?p=835

Dette er en skremmende ideologi, om den er sann. Hvor Levy snakker om jødene, så er dette sionistene – som er både jøder og kristne – mest kristne, idet de fleste vanlige folk av både jøder og kristne er hellig uvitende om dette, og de som vet om det er imot det. Det er lederskapet innen begge leire som bekjenner seg til denne ideologien, og som drar med seg gode både kristne og jøder ved hjelp av forførelser og hjernevask. Det er dagens fariseere, som Jesus stod i et slikt stort motsetningsforhold til i sin tid, og som gjorde sitt til at dette lederskapet fikk ham drept. Vi har tatt opp denne forskjellen på jøder og sionister og khazarer i mange andre artikler på http://www.riksavisen.no

Oddmund H. Hammerstad sier i boken “Oppgjør med maktspill og overgrep i De hemmelige tjenester”:
Når så sterke krefter og store ressurser settes inn for å hindre at det historiske bilde blir tegnet fullt ut, er det nok dessverre grunn til å anta at det er fordi det er meget alvorlige feilgrep som er begått. Jens Chr. Hauge og Haakon Lie kniper munnen igjen. Den første mer enn den andre. En gang snerret Lie til en journalist: “Nærmer du deg Jens Chr. Hauge med spørsmål om hvilke spesielle kontakter han hadde i USA, vil han be deg å dra til H.!, og det gjør jeg også, dra til H.!” Haakon Lie skal i samme forbindelse ha uttalt: “Vi hadde en oppgave å løse“. Det er nærliggende å spørre: Hvilken oppgave hadde Haakon Lie og hans partifeller påtatt seg å løse? Og hvem var oppdragsgiveren?
http://www.riksavisen.no/?p=777

Også tidligere statsekretær for Johan Jørgen Holst og tidligere sjefsredaktør i Rogalans Avis; Norulv Øvrebotten,
http://www.oevrebotten.com/
peker på nå avdøde Jens Christian Hauge som leder for dette klandestine norske nettverk, og altså en av de sentrale personer i å bygge ‘Det Nye Jerusalem’. Øvrebotten mener Hauge var sovjetisk spion, mens Synnøve mener han var Mossads mann, den agent ‘Oscar’ som de var så stolt av. Begge har vel rett, idet sionistene står også bak bolsjevisme og kommunisme, som de stod bak nazisme, som er dokumentert gjennom bøkene til Anthony C. Sutton.
http://www.riksavisen.no/?p=446

Les her hvordan en rekke fremtredende nordiske politikere er ‘beleilig’ har blitt tatt av dage eller dødd en tilsynelatende ‘naturlig’ død. Fellesnevneren er at de har vært litt for mye Palestina vennlig, ytret seg imot dette Israel prosjektet eller dets ‘ambassadører’ og deres ‘Nye Jerusalem’:
http://www.riksavisen.no/?p=720

Så det er en stor lykkelig familie på det nivået der, som finansierer begge sider, og tjener penger på og kommer ut av det som seierherrer samme hvem som ‘vinner’.

Herman Berge

Herman BergeJurist Herman Berge har påvist hvordan staten ved regjeringen, Norges bank, Mantrust New York, Hilmar Reksten, DnB, navngitte høyesterettsadvokater og Olsen & Ugelstad var med på å stjele den over 200 meter lang supertankeren «Sognefjell» fra Amelia Riis for å redde Norge fra et tilbakeskritt som kan sammenlignes med resultatet av siste krig.

Forfatteren av denne artikkel ble kontaktet av Einar Riis i 1996, og ville gjerne at jeg skulle skrive om saken på min nettside den gangen. Vi kunne inngå avtale om kompensasjon sa han, deling av erstatning, om jeg bare ville hjelpe ham, fordi han visste ikke sin arme råd, idet saken stod bom fast. Jeg skrev noen artikler om saken, uten at jeg trengte noe betaling for det.

Jeg var ikke jurist så jeg satte ham i kontakt Herman Berge, som jeg kjente i annen anledning og som jeg visste studerte juss.

Familien Riis hadde da i snart 25 år ført et tyvetalls saker for de norske domstoler for å få tilbake arven på $14 mill, som de hevder at staten tok fra dem. Ingen fikk det til, – før Berge satte igang med ikke bare juridiske, men også for en stor del skikkelig detektivarbeid, for å finne frem til de konkrete momentene i saken. Og mye dritt ble gravd fram, – som falt enkelte kretser tungt for brystet.

Berge skrev om Riis & Reksten saken i 1997 som juss student i Stud Jur, og fikk da tilbud om å slutte å skrive om saken for 1 million kroner, som ble avslått. Etter det ble han truet med at det kom til å få følger for hans juristutdanning om det ikke ble slutt på skrivingen om denne saken. Høyesterettsadvokat Ole Lund truet med å trekke tilbake all økonomisk støtte til foreningen om ikke Berge ble fjernet. Videre ble han forsøkt eksludert fra Juristforeningen. Han ble siden truet med at han skulle «aldri få jobb som advokat» på denne måten.

Den 5. juni 2003 ble staten v/justisdepartementet enige med Riis og deres representant Herman Berge om at staten betalte ut en erstatning på 55 millioner kroner, uten at de tok ansvar (angivelig for at Justisdepartmentet var lut lei av hele saken). I den saken som her ble forlikt hadde Konstituert lagmannsrettsdommer, Nils B Hohle, skrevet i 1978 til Riis’ motparts prosessfullmektig, Regjeringsadvokaten, og sa at han var på vei til Oslo og gjerne kunne bistå regjeringen med å punktere den nylig anlagte saken som Riis hadde reist mot justisdepartementet.

Herman Berge har jobbet tusenvis av timer med denne saken, med å grave frem fakta og forberede saker.

Herman Berge var ikke fornøyd med å vinne denne saken, og kjørte på videre, i samarbeid med Einar Riis. Herman Berge’s videre innvolvering og eventuell seier ville kostet den norske stat 200-250 millioner til. Han måtte fjernes. Nå vil den systemets tjener som enken vil få tildelt tjene sitt system på slik måte at han vil kjøre saken så langt og lenge at hun ikke har råd til å betale ham lenger, akkurat hvor de var når Herman Berge kom inn og hjalp dem i 1997, når ingen andre ville hjelpe dem. Eventuelt om enkefru Riis greier å finansiere den lange prosess, så kommer den til å bli avsluttet med en dom som gir dem en sum på 5-10 millioner, så har Staten spart 190-240 millioner. God business. Advokaten får sitt likevel.

«Advokat Aabø-Evensen kunne derved innkassere omkring kr 1 million i honorarer for arbeidet med en sak han på forhånd visste han kom til å tape. Honorarene ble betalt av staten, i og med at jeg hadde ordnet med fri rettshjelp også for denne saken.»
http://www.rettsnorge.no/Blogg%20Riis-saken/2007%20Desember/101207_blogg_riis.htm
http://www.rettsnorge.no/artikler/2005/270505_Det_f%C3%A5r_v%C3%A6re_grenser.htm

Herman Berge sier i sin artikkel «PSYOP – Nervekrig mot enkeltpersoner”:
«Her kan dere lese oppskriften som Stay Behind og det senere Okkupasjonsberedskap benytter seg av når landets politikere, industriledere, og plagsomme enkeltpersoner skal fjernes.

Dette er selvsagt alvorlig og skremmende lesing, men likevel; dette er virkeligheten dere lever i. I og med at de fleste av dere ikke opponerer mot systemet – slik er det bare – har heller ikke det skjulte nettverket noen grunn for å intervenere mot dere, og dermed opplever dere heller ikke at noe er galt i omgivelsene rundt dere, i hvert fall ikke så galt at det fordrer din reaksjon.

Det er først når dere stikker hodet ut, og fremstår med ett eller annet som makthaverne/nettverket føler er eller kan bli truende for deres posisjon (en (ny) politisk tanke, et produkt, et patent, sannheten om noe som har samfunnsmessig betydning, etc) at det iverksettes mottiltak, og da, da kan ting skje, som nok mange av dere som har engasjert dere allerede har fått oppleve.»

Herman J. Berge oppfordrer:
Det miljøet vi her har med å gjøre er kriminelt, og er som nevnt forbudt av EU. Likevel kommer vi til å ha det rundt oss også i fremtiden, dersom ikke du gjør noe med det. Alt avhenger av deg og din uselviske tanke om at en slik protest også vil kunne hjelpe andre – dine medborgere som lider.
http://www.rettsnorge.no/artikler/2008/Januar/250108_Psykologisk_krigf%F8ring_psyop_nervekrig.htm

Etter at Einar Riis døde, et dødsfall som etter Berge’s mening nå viser seg å være unaturlig, blant annet var det funnet store mengder rottegift i blodet i en blodprøve. Blodprøveresultatene viser at Einar ble utsatt for drapsforsøk høsten 2005, og da han døde mai 2006. Høsten 2005 fikk han en dose Marevan/Warfarin/Rottegift som tilsvarer omtrent 20 dagsdoser. Einar ble aldri obdusert. De hev han inn i ovnen før det hadde gått 70 timer fra dødsfallet. Etter hans død tok det ikke lang tid før ting begynte å endre seg radikalt i Berges forhold til den nylige enkefruen, og tidligere venner ble gjort til fiender av dette nettverk med sin egen agenda.

 • Systemet har igjen fått manipulert enkefru Amelia Riis til å komme over på deres side, ved å bruke deres advokat, hvor hun nå helhjertet går inn for å diskreditere Herman Berge, og gjerne vil ha tilbake det avtalte no-cure-no-pay» honorar han fikk for å bidra til at saken kom så langt som den kom under hans ledelse (det hjelper for nettverket å spille på gamle enkefruers grådighet – de spiller igrunn spillet så på en slik slu måte at det nesten må beundres). Et engasjement som altså innnbragte ekteparet 55 million. Det er status per idag at systemet nå gjør sine sprell, for å ‘knuse’ Berge, som ble lovt en ung idealistisk juss-student av sentrale personer innen nettverket for over 10 år siden, og ‘hjelper’ den stakkars rike enkefru med å få tilbake penger som de mener Berge ikke skulle hatt for hjelpen, om de er aldri så mye avtalefestet, og signert av både Fru og Hr. Riis.

«I 30 år kjempet nemlig Amelia og Einar Riis mot norske domstoler, uten å vinne. De ble mishandlet og torturert av disse gjennom nesten hele denne perioden. Hjelp fikk de aldri. Bare motstand, nederlag, misere, og økonomisk ruin. [] Familien Riis’ lykke i de norske domstoler har tydeligvis snudd, for nå får de plutselig all den hjelp de ønsker, og mye mer til, hvor all hjelp fra dommerne går ut på å bryte loven og frata meg alle rettigheter. Intet av hva domstolene til i dag har utført eller ikke utført har vært i tråd med loven. Gang på gang har jeg henvendt meg til Kongen og Regjeringen. Jeg får intet annet svar enn at Stoltenberg og Storberget støtter denne mishandling og tortur, og for så vidt ikke har noe imot at det fortsetter, og Kongen slår følge. Med sine ord kan de ikke se at denne mishandling og tortur er urimelig. Gad vite hva det internasjonale samfunnet vil si når de får kjennskap til denne delen av fredsnasjonen, bistandsnasjonen og menneskerettighetsnasjonen; Norge. [] Hvem har størst interesse av å få kjent avtalene – det vil si min rett til 20% av kravene mot staten Norge – ugyldige? Amelia Riis eller regjeringen? Tenk litt på det, for etter litt tankevirksomhet kan man se konturene av hvem som i virkeligheten står bak Amelia Riis, og ”advokat” Aabø-Evensen.»
http://www.rettsnorge.no/artikler/2007/Desember/081207_Domstolen_Den_Nakne_Keisers_Hoyborg.htm

Virkeligheten er mye mer spennende enn noen røverroman på dette nivået. Det skal jeg love dere. Svakere mennesker enn Herman Berge hadde bukket under av all faenskap dette nettverk har utsatt ham for, for lenge siden, men hvor det er rette ånden som råder i mennesket, – så holder en koken. – Til enden. Som hos Synnøve Fjeldbakk Taftø har han vist en ukuelig vilje, en vilje og overbevisning om at det beste er at sannheten og rettferdigheten seirer til slutt. – Om enn det tar litt tid.

Vi har langt ifra skrevet siste kapittel i denne saken.

Marius Reikerås

Marius Reikerås sin sak er en blåkopi av saken mot Herman Berge noen år tidligere.

Marius ReikeraasMarius Reikerås representerer Nordsjødykkerne som sitter på mulige erstatningskrav mot Staten på flere hundre millioner kroner. Statens eiere, det skjulte klandestine nettverk som har hatt makten (og æren – som egentlig de stjal fra krigseilerne også i tillegg til hyrene deres) etter krigen i vårt land, ønsker ikke at Nordsjødykkerne skal få disse penger, – som de regner for sine, siden de skal investeres i DERES saker, og ikke spres ut til den menige nordmenn i utrengsmål. I 2008 hadde Marius med suksess fått saken med Nordsjødykkerne til førsteinstand; Oslo Tingrett.

De 19 nordsjødykkerne i Nordsjødykker Alliansen (NSDA) tapte saken mot den norske stat i dom avsagt 9. september 2008. Ikke ble det dømt for menneskerettighetsbrudd. Ikke ble det gitt erstatning. Saken ble for vanskelig for Oslo Tingrett som mente at Høyesterett måtte avgjøre om Staten kunne gjøres objektiv ansvarlig.

Advokat Marius Reikerås jobber mot alle odds i denne saken, idet Staten underslår dokumenter, så det blir en nesten umulig oppgave. Med hans egne ord: «Jeg begynte å jobbe med dykkersaken i juni 2006 og siden har denne tatt mesteparten av min tid. For meg har det vært et enormt privilegium å få være med dykkerne å få jobbe med dykkersaken.

Som menneskerettsadvokat er det ingen saker som er viktigere enn denne. Det gjelder på alle plan. Når jeg er ferdig med dykkersaken, kan det godt være at jeg ikke lengre har noen motivasjon for å jobbe som advokat.

Jeg har snakket med Tom og Guttorm nærmest daglig siden 2006 og for meg fremstår disse som to helt enestående personer som aldri kommer til å gi opp før anstendigheten har seiret. Det gjør forresten mange andre involverte i dykkersaken også. Når en har slike personer som går foran, så gir det signaler til resten om at dette skal vi lykkes med.

De har, tross helt minimalt med ressurser og med maksimalt av trakassering og hindringer, ført en kamp som gjør at jeg vil si at vi aldri har vært nærmere et gjennombrudd i dykkersaken enn hva vi er i dag. »

Den 3. januar skrev Dagbladets utmerkede og idealistiske journalist, Gunnar Ringheim en leder på side 3 om ” Den norske skammen”. Her skriver ham blant annet: ”Politikerne står i ei dyp tillitskrise overfor pionerdykkerne, som opplever at Stortinget sendte regjeringsadvokaten på dem i retten med ubegrensede midler og vide fullmakter til å obstruere og trakassere. Selv måtte dykkerne låne penger til fly og tog for å følge sin egen rettssak. De sov på flatseng under den 13 uker lange maratonrettssaken fordi uføretrygden ikke rakk til hotellovernatting. Og fordi rettsprinsippene ikke rakk til husly for langveisfarende saksøkere med traumatiske helseskader.»

«Dette setter ting i perspektiv og forteller oss om en rettsstat som ikke yter rettferdighet for de som ikke er bemidlet eller har ressurser, sier Reikerås.

Like etter at Nordsjødykkersaken var over i september 2008. satte nettverket igang sitt apparat:

 • Fraværsdom av det statlige forliksråd hvor Reikerås er gjort fullstendig rettsløs og ikke minst fullstendig uvitende med et totalkrav på rundt 1,4 millioner kroner. Det konstateres siden at Forliksrådet i Bergen som domsorgan, gjennom betydelig påvirkning av advokat Wesenberg, har begått noe av det groveste overtrampet mot en enkeltperson som noen gang er gjort. Det fantastiske er at tilsvar var selvsagt inngitt, og saken ble av partene hevet, men til tross for dette avsier Forliksrådet uteblivelsesdom (?). Det er nettopp fordi Marius tidligere har opplevd særdeles mangelfull behandling i Forliksrådet at han selvsagt sørget for å få kopi av kvittering for at tilsvar var gitt innen den 18.3.08, samme dato hvor saken også ble hevet. At Egil Anfindsen trakk denne saken, er også bekreftet mottatt av Namsfogden hvor det viser seg at også denne tilbaketrekkingen er mottatt den 10. juni 2008 :
 1. Det vises om dette til tilleggsanmeldelse av 18.6.08 fra Wesenberg hvor han skriver på side 2 4, avsnitt:
  Ved fornyet henvendelse til forliksrådet har jeg nå fått bekreftet at forliksrådet mottok erklæring fra Egil Anfindsen den 10. juni d.å.
 2. Det utrolige, er altså at advokat Wesenberg sitter med bekreftelsen på at Egil Anfindsen trakk forliksklagen tilbake også i juni måned og som vitterlig er mottatt av Namsfogden i Bergen. Videre er det altå slik at Wesenberg selv bekrefter at forliksrådet mottok tilbaketrekkingserklæringen av 10. juni og at han har hatt kontakt med Forliksrådet etter denne datoen..
 3. Når dette sees i sammenheng med at Wesenberg selv anmoder om at fraværsdom avsies så raskt som mulig, tror kan en knapt tro det en leser.
 4. Det er således altså slik at Forliksrådet har vært fullt ut klar over at klagen var trukket tilbake og dette er bekreftet mottatt hos Namsfogden den 10.06.08. Så viser det seg altså at Wesenberg har hatt en eller flere samtaler med en eller annen ansatt hos Forliksrådet og anmodet om at det avises uteblivelsesdom til tross for at saken er hevet. Det er jo helt på det rene at Forliksrådet også avsier slik avgjørelse rett i etterkant, og fullstendig bak domfeltes rygg. Hvordan dette kan være mulig, er ikke til å fatte. At dette skjer i Norge er ikke til å tro og det må sies å være svært alvorlig.
 5. Som ikke dette er nok, sender så Wesenberg et brev til Marius primo oktober hvor han truer med å begjære utlegg i hans families eiendeler med hjemmel i den avsagte uteblivelsesavgjørelsen. En kan jo bare forestille seg hvordan familien reagerer når noen kommer hjem og forteller at Wesenberg har truet med utleggsbegjæring i våre felles eiendeler med støtte i en uteblivelsesavgjørelse der det er helt tydelig at alt har skjedd bak hans rygg og hvor Wesenberg selv har hatt samtaler og påvirket representanter for Forliksrådet til å avsi denne uteblivelsesavgjørelsen på tross av at Forliksrådet vet saken er hevet og trukket ikke bare en, men to ganger.
 6. Så fortsetter den utrolige historien hvor han den 9.12.08 mottar brev fra brev fra den SAMME Namsfogden i Bergen hvor iverksettelsene av truslene til Wesenberg nå er blitt en realitet ved at det skal avholdes utleggsforretning hos Namsfogden den 5.1.09.
 • Advarsel fra Advokatbevillingsnemden (statlige Tilsynsrådet) fordi han ikke hadde mulighet til å ferdigstille regnskapet så lenge dykkersaken pågikk (var bare snakk om en måneds tid utsettelse). Det hele begynte med at han skrev et brev til Tilsynsrådet den 18. mars, hvor det gjordes klart at det ville være umulig å få regnskapet klart innen 1.april på grunn av alt arbeide med dykkersaken. En stund etter dette, fikk han det første av to svært fiendtlige brev fra Tilsynsrådet. Formen opplevdes som svært truende og i det første brevet, fikk han klar beskjed om at siden regnskapet var forsinket, så ville tilsynsrådet oversende saken til advokatbevillingsnemnden med anbefaling om å frata han bevillingen. Det ble så skrevet tilbake og sa at han for lenge siden hadde gjort Tilsynsrådet oppmerksom på at det var umulig å ferdigstille regnskapet til 1.4.08 og at både hans kollega og han selv var fysisk og psykisk utslitt som følge av et enormt arbeidspress det seneste året. Samtidig ga han også beskjed om at regnskapet ligger hos revisor og var klart innen utgangen av juni som er fristen etter regnskapsloven. Den 27.6. ble regnskapet innsendt og revisorgodkjent uten anmerkninger.
 • Fullt bokettersyn fra det statlige tilsynsråd uten informasjon om noe som helst av rettigheter. Må avlegge rapport for når han avvikler sommerferien. Tilsynsrådets egen revisor, Svein Erik Stiansen, ringer og sier at han vil komme dagen etter for å avholde bokettersyn. Altså en dags varsel, uten at Marius Reikerås skal få tid til å sette seg inn i hvilke rettigheter han har i forbindelse med blant annet det faktum at et advokatkontor håndterer taushetsbelagt og sensitiv informasjon. Tonen fra revisor opplevdes som til dels svært amper. Marius Reikerås svarer at det ikke lar seg gjøre å avholde et tilsyn med bare timers varsel.
  Samme dag sender så revisor Stiansen en e-post til Marius med følgende ordlyd:
  For ordens skyld ber jeg deg vennligst sende meg en skriftlig beskjed om at du starter ferien i morgen onsdag 25. juni.”.
  «Jeg må altså rapportere til Tilsynsrådet og revisor Stiansen om når jeg skal starte min ferie. Det hele virker helt surrealistisk.«, sier Mrius Reikerås.
  «Fra torsdag den 25.9.08 begynner en nærmest vanvittig trakasseringsprosess fra Stiansen, hvor Stiansen direkte trakasserer med å sende en rekke e-poster i helgene«.03.10.08 Kl 17.49
  10.10.08 kl 18.25
  04.11.08 kl 06.04 (bare noen timer før Reikerås skal stå i høyesterett og føre sin prøvesak)
 • Flere politianmeldelser fra Wesenberg på vegne av en ‘klient’, som påstod at han hadde overtatt en av Reikerås’ klienter, men som ikke var tilfelle. I desember 2008, fikk så Reikerås den siste utleggsbegjæring fra namsfogden og totalt sett har så advokat Wesenberg med hjemmel i denne uteblivelsesavgjørelsen, som han fritt har fått diktere, forlangt utlegg på ca 1,5 millioner i Reikerås families eiendeler og hvor det så tidlig som 22.desember 2008 skal avholdes den første av tre utleggsforretninger. Det er således overveldende bevis for at Wesenberg forsøker og også påvirke namsfogden til å ta utlegg i advokat Reikerås families eiendeler på tross av at han ikke bare har vært i ond tro, han har også diktert hele uteblivelsesavgjørelsen. Dette er et grovt forsøk på bedrageri, i tillegg til det straffbare som ligger i å påvirke et offentlig organ. Følgende kan oppsummeres slik:
 1. Det er betydelige bevis og hevet over enhver tvil at Wesenberg har påvirket forliksrådet til å avsi en uteblivelsesdom mot meg på nærmere 1,5 millioner kroner.
 2. – Alt er gjort bak hans rygg og kunnskap, og på kontradiksjonsmuligheter eksisterer ikke.
 • Strøk på prøvesak for Høyesterett, selv om saken ble vunnet. I ettertid fant en ut at den ene dommeren, Kirsti Coward, er samboer med regjeringsadvokaten, Svein Fagernes. Fagernes er altså sjefen til Reusch og Sending som er prosessfullmektiger i ”dykkersaken”.
 • Blitt ilagt renter på nærmere 50.000 kroner og et totalt restskatt på nærmere 800.000 som skatt i relasjon til arbeidet med dykkersaken til tross for at han ikke har mottatt lønn for dykkersaken ennå.
 • I tillegg blir han ”bombandert” med statlige trusler om inkasso.
 • I tillegg kommer statlige momskrav med mer for samme ikke forfalte fremtidige inntekter.

Full pakke av hva Herman Berge kalle PSYOP nervekrig operasjoner. Som altså går på å psyke en ut, angrep fra alle kanter samtidig. Dette er spesielt vanskelig å oppleve for de som ikke forstår eller vet hva de står ovenfor og hvorfor. Vet en DET, så går alt så mye bedre. I ettertid har det også vist seg at advokat Wesenberg og Tilsynsrådet har hatt mye korrespondanse bak Reikerås sin rygg, da sannsynligvis for å koordinere PSYOP nervekrig operasjonen.

Noe av det verste med dette, er at Marius Reikerås har dokumentasjon på samarbeidet mellom Wesenberg og Tilsynsrådet/ Stiansen, uten at offeret deres får vite noen ting. I det hele tatt så er dette pill råttent, hvis formål utelukkende er å knekke Marius Reikerås med en langvarig psykisk trakassering.

Marius Reikerås sier videre i en email til undertegnede den 5. Januar 2009:
«Mitt lille firma har som klar målsetting å kjempe for den lille mot den store og det har jeg vel etter hvert fått et navn for. Det å kjempe mot staten vet vi alle i utgangspunktet er en meget krevende jobb, hvor ressursene er svært skjeve. Vi vet også gjennom blant annet dykkersaken, at staten er villig til å ta i bruk alle nødvendige hjelpemidler for å hindre at sannheten kommer frem.

Til tross for alle forsøk fra statlig side på å motarbeide oss, lot vi oss heldigvis ikke kneble og det liker selvsagt ikke staten. Og det er det jeg bokstavlig talt føler på kroppen nå. Jeg opplever at Tilsynsrådet for advokatvirksomhet virkelig har satt i gang en omfattende og langvarende trakasseringsprosess for å få psyke meg ned og få meg fjernet. Mitt tips er at de forsøker å frata meg bevillingen i løpet av dette halvår.»

Reikerås sier videre i en email den 26.01.2009:
«Dykkersaken har nesten kostet meg helsa, ikke bare på grunn av all jobbingen, men mest fordi jeg er blitt kjeppjaget av Det statlige tilsynsrådet i lang tid nå. Grunnen er selvsagt at de ønsker å psyke meg ned å ta fra meg bevillingen, slik at jeg ikke lengre kan jobbe med dykkersaken. Jeg har med hjelp av andre gått Tilsynsrådet og herrene Bruusgaard og Stiansen i sømmene. Og det er ikke pent det vi har funnet. Gå inn på rettsnorge.no og les om disse to som har trakassert meg på det groveste i godt over ett halv år. Med andre ord begynte trakasseringen rett etter at vi var ferdig med dykkersaken i Oslo tingsrett. Neppe tilfeldig.»

Han forsetter med godt mot for utsiktene i 2009:
«Vi kan ikke lengre sitte og se på at mennesker blir behandlet på denne måten av verdens rikeste land. Det gjelder så mange andre også. Det være seg FN- veteranen, krigsbarn, barnehjemsbarn, sjøfolk, vaksineofre m.fl blir behandlet på denne måten av en Ap- regjering som nærmest later som om de ikke finnes. Det er tydelig at intet er lært i forhold til hvordan vi behandlet krigsseilerne. I helgen leste jeg i VG at en døende og nå død kreftpasient fikk avkortet erstatningen sin fra 900 000 til 180 000 fra staten fordi han skulle dø. Når slikt skjer, er det på tide å si stopp.

Kommer jeg meg gjennom denne kneika skal jeg love at jeg vil være mer motivert enn noen gang for å fortsette å jobbe for rettferdigheten.»
Sitat slutt.

For å komme for nært denne sannhet, om hvem som besitter vårt statsapparat, og hvem som profitter på oss, ble Synnøve tatt ut, og likeledes har Berge og Reikerås kommet litt for mye inn på deres historiske enemerker; nemlig monopolet på å forsyne seg av den fullstappede norske statskasse. Så de må ‘tas ut’. De vil ikke dele nei.

«Kjenn din fiende», sa en chinesisk vismann i boken «The Art of War. Vi er i en åndelig krig her. Hvilken ånd skal vinne ? Kort sagt kan det kalles det gode mot det onde. Det er de to krefter som beveger og styrer verden, gjennom oss. Spørsmålet er; Hvor plasserer vi oss selv ? De sterkeste får de tøffeste utfordringene, og der er ikke mange i Norges land som kan ta dette. Norge trenger advokater som Marius Reikerås, Herman Berge og Synnøve Fjeldbakk Taftø, men der er krefter i samfunnet som er uenig med oss idette, og gjør alt de kan for å sette dem ut.

Vi kan og bør ikke tillate det. For vår egen del.

If— Rudyard Kipling

 • Hvis, av André Bjerke (forkortet)

* Hvis du kan bli på post når man forlot deg
* og holde hodet klart når alt slår klikk,
* hvis du kan tro når alles tvil slår mot deg,
* men også våkent lytte til kritikk,
* Hvis du kan ventetidens byrder bære,
* og møte løgn—med sannhet som ditt svar
* og møte hat—du ikke selv vil nære,
* men tie med hvor klok og god du var.
*
* Hvis du kan ta triumfen og miséren
* med samme ro og samme rygg av stål,
* Hvis du kan tåle at ditt ord forvrenges
* til usselt pjatt i demagogens munn,
* hvis du kan se ditt livsverk søndersprenges
* og atter bygge det på naken grunn.
*
* Hvis du kan ta din tørn og ikke gi opp,
* men sette inn hver fiber i din kropp
* og holde ut når alt forstummer i deg
* unntagen viljens røst: “Gi aldri opp”.
*
* Hvis du kan si til massen hva du mener
* og selv blant konger åpent mene ditt,
* hvis du er alles hjelper, ingens tjener,
* hvis du mot venn og uvenn kan stå fritt,
* Hvis du kan fylle hvert minutt av tiden
* med seksti solsekunder,—da som lønn
* er jorden din med alt som finnes i den,
* og—enda mer—du er en mann, min sønn.

Oversatt av André Bjerke, norsk forfatter (* Oslo, 1918 – † 1985).

Sigurd J.Klomsæt

I tråd med hva Herman Berge har funnet frem om ‘Tilsynsrådet for advokatvirksomhet’ i denne artikkel,
http://www.rettsnorge.no/artikler/2009/Januar/240109_Bruusgaard_Stiansen_Advokatenes_Skrekk.htm
så spør vi oss om også Klomsæt har på noe vis gjort noe som har gått dette klandestine miljø som eier vår stat imot. For som Berge sier så bør vi se på hvem som ‘Tilsynsrådet for advokatvirksomhet’ IKKE forfølger, for å finne frem til de virkelige storhaiene.
http://www.rettsnorge.no/artikler/2005/270505_Det_f%C3%A5r_v%C3%A6re_grenser.htm

Advokat Sigurd Klomsæt er innrapportert til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Han risikerer nå å bli fratatt advokatbevillingen, melder Dagbladet den 28.03.2007.

Spor for videre undersøkelser:
«Klomsæt sier personer i flere miljøer har henvendt seg til ham etter at det ble kjent at han jobbet med en begjæring om gjennopptakelse for Kristiansen.»
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/sorlandet/1.6173387

Har noen andre gjort det, og skyldet på disse ungguttene? Vi vet at makt, gir besettelse etter mer makt, som kan gi seg utslag i pedofili og annet. Det kommer av behovet for fullstendig dominans. Det oppnås best i forhold til små barn. Vi skal ikke utelukke at man kan stå overfor ritualmord (dvs: opptakskrav til spesielle organisasjoner eller posisjoner i slike organisasjoner, eller jevnlige offerritualer). Det gjelder også i sakene til Fritz Moen og Liland, begge tysker-/NS-barn. De har blitt utsatt for justismord, antakelig for andres ritualmord. Slike innvielser er vanlig for å kunne bli med i nettverkets indre sirkel. Det borger for deres lojalitet, og det viser adeptens dedikasjon.

Vi vet fra ‘Fetteren’ i Tengs saken hvordan unge folk kan ‘overbevises’ om at det er de som har gjort det, om de ikke har sterk nok psyke til å stå imot. Fetteren klarte seg på grunn av slik sterk psyke, når hele nasjonen og hele statens apparat innklusivt politiet gikk imot ham. Vi spør; Hvem beskytter de, siden de ikke ser ut til å ville ta den riktige forbryter ? Hvem har slik makt at de er beskyttet av ALLE våre statsinstitusjoner ?

«Harde ord fra Klomsæt mot Storberget. Advokat Sigurd J. Klomsæt bruker ord som «ynkelig» for å uttrykke sin misnøye med vitneprovet fra justisminister Knut Storberget (Ap) i Ulf Hammerns erstatningssak i Frostating lagmannsrett tirsdag.», sier Dagbladet.

Vi vet ikke om det er noe av dette som er årsaken, men det KAN være det. Vi undersøker videre, og ber leseren sende oss informasjon om de vet noe. Men det er klart at slike ting, advokater som kjemper for sine klienter, ikke er populært, sett fra makthavernes perspektiv. De er vant med advokater som legger lokk på sakene for dem. – Ikke slikt.

Dommer Petter Lossius

Dommer Petter A. Lossius døde høsten 2003 i en tragisk drukningsulykke på østkysten av USA. Lossius var leder for Lossius utvalget som gransket dykkersaken, etter oppdrag fra Stortinget. Noen mener at Cormorant Alpha ble utsatt for sabotasje, av nordmenn, for å hevde oss i konkurranse med skottene.
http://www.dykkersaken.no/index.php?cat=26&art=209

Dersom du løser Cormorant saken, så løser du også dykkersaken,” sa nå avdøde Lagdommer Lossius til Tom Engh. Det tok 4 år å skjønne hva han mente, sier Rolf Guttorm Engebretsen, Hovedtalsmann NSDA.
http://www.fffs.no/aktuelt/24092007.htm

«Lossiusutvalget og klussing med konklusjonen
Et oppsiktsvekkende anklagepunkt er departementets endring av konklusjonen fra granskingskommisjonen under ledelse av Petter Lossius. Til tross for at kommisjonen var inhabil, ikke fulgte mandatet gitt av Stortinget, ikke fulgte regelverket for granskningskommisjoner og ikke hadde den nødvendige dykkerfaglige kompetanse, konkluderte altså Lossius-kommisjonen med ulovfestet statlig juridisk erstatningsansvar.

Det meste at bakgrunns-materiellet til Lossius er taushetsbelagt med 60 og 80 år, noe som er strengere enn selv militære hemmeligheter og ikke i tråd med sikkerhetslov og beskyttelsesinstruks.

NSDA ble nektet plass i kommisjonen. NSDA ble sett på som en part i saken. Til tross for dette, har samtlige andre kommisjonsmedlemmer med unntak av granskningskommisjonens leder Lagdommer Petter Lossius, vist seg å ha vært ansatt, eller hatt roller i institusjoner som skulle granskes.

Både Knut Ørjasæter og dykkerne syns dødsfallet til Petter Lossius er merkverdig. – Lossius døde under spesielle omstendigheter. Han druknet i elva Maine i september 2002, forteller Engebretsen. – Han badet i et område hvor det advares mot bading på grunn av temperatur (på det tidspunktet 3 grader) og strømforhold. Ingen bader der, selv ikke midt på sommeren. Folk advares også ved hjelp av tydelig skilting. Det er kjent at Lossius, før han druknet, rettet kraftig kritikk mot statens mangelfulle ansvar for dykkernes sikkerhet i rapportkonklusjonen. Da rapporten kom ut etter at Lossius hadde druknet, hadde rapporten som tidligere beskrevet i anmeldelsen, fått en annen konklusjon.
Lossius var kjent som en ærlig og dyktig jurist, og det er ikke bare dykkerne og Ørjasæter som lurer på hva som hadde skjedd dersom rapporten hadde blitt presentert for stortinget med den nye konklusjonen og Lossius hadde vært i live. Det er ikke mange som tror Lossius hadde signert rapporten slik den framsto i ettertid.»

http://www.safe.no/dokumenter/Safe%20nr%203-06%20lavoppl.pdf


Slike ting skjer. Folk dør ‘beleilig’. Vi kan bare tenke og tro vårt, men ‘beleilig’ var det. De som gjør sånt slipper alltid unna. Om noen blir straffet så er det ofte ‘patsier’ – syndebukker. De er ofte hjernevasket og programmert med dobbelt personlighet, som lært av CIA’s MONARCH program

Vi vet fra Liland-saken at «Stepper’n» som var en del av dette klandestine miljø, aldri ble etterforsket, vitnene mot ham ikke brukt, og bevisene ble fjernet fra politiets arkiver.
http://www.riksavisen.no/?p=571
http://www.riksavisen.no/?p=402

Politiet har både i Liland saken og i Fritz Moen saken måttet flyttet drapstidspunktet med en hel dag, for å få kartet til å stemme med terrenget, og for å få dømt dem. Påtalemakten har for all tid vært ”Kretsens”. Å unnslå bevis er vanlig i alle sakene, for eksempel:

Det var nå kommet fram at politibetjentene Hageløkken og Restad, som undersøkte drapsstedet, hadde funnet en matrekvisisjon i Larsens baklomme. Rekvisisjonen var utstedt av Fredrikstad kommune, sosialkontoret, og var pålydende kr. 65,-. Rapporten opplyser at rekvisisjonen hadde nr. 121013, og at den var datert 23. desember 1969. Denne viktige opplysningen hadde påtalemyndigheten unnlatt å legge frem i retten. Denne opplysningen alene hadde vært nok til å frikjenne Per Liland i første instans. Ved nærmere undersøkelser i ettertid har det vist seg at rapporten inneholdt en rettelse av datoen fra den 23. til den 22., og rekvisisjonsnummeret var endret fra 121013 til 121031. Selve rekvisisjonen er forsvunnet, og Fredrikstad sosialkontor har heller ikke funnet noen kopi av rekvisisjonen.
http://no.wikipedia.org/wiki/Liland-saken
http://www.riksavisen.no/?p=402

«Det er karakteristisk i slike saker at politi og påtalemyndigheter nærmest har fått jernteppe, husker ingen ting. Eller de ødelegger bevis som kan frikjenne den de er ute etter. I 1975 fikk Torgersen brev fra politiet som sier at bevismidlene fra 1958 var i sikker forvaring på politikammeret. I dag sier politiet at dressen, skoene og en frakk er destruert. Heller ikke blodrester fra offeret er tatt vare på. Altså er det umulig å foreta nye undersøkelser og DNA-analysere materialet. Torgersen sier politiet har ødelagt det for å hindre gjenopptagelse.»
http://www.riksavisen.no/?p=571

Det er en gjenganger i slike saker, at det som kan tale i tiltaltes, det vil si den utpekte syndebukks, favør ‘mistes’. “Kretsen” tar seg av og beskytter sine egne, må vite.

Tror det var en slik person også i Fritz Moen saken som ble ‘beskyttet’ (må lese opp igjen boken til Sandberg for å se om jeg husker rett). «Vi husker også hvordan dommeren i Moen saken, fra Sandbergs bok, nærmest formante juryen til å dømme Moen. Vi har grunn til å tro at i disse sakene så er det personer innen et visst beskyttet miljø som har begått forbrytelsen; det være seg frimureriet, hvor politi, dommere og samfunnstopper er overrepresentert, eller andre klandestine nettverk som alfa / Stay Behind, nettverk som utviklet seg etter andre verdenskrig, og har stått for en stor del av overgrepene mot uskyldige norske kvinner og menn, som står bak også dette. Og så finner de noen syndebukker for å beskytte sine egne.»
http://www.riksavisen.no/?p=571

Der er faktisk en reell mulighet for at det er personer innen dette nettverk som tar seg til rette, og får skylden over på andre, for de fleste justismord som vi har hatt så uendelig mange av etter andre verdenskrig (i forhold til vårt innbyggertall så er antallet sykelig høyt), av en enkle grunn at vårt rettsystem er ødelagt, korrumpert og okkupert av lysskye nettverk. Det er som det skal være etter deres standarder; å beskytte sine egne – om de er frimurere eller stay behind eller Israelske eller kommunistiske agenter.

Vi vet at domstolene er under deres kontroll, fordi vi ser hvor lett vanlige prosessuelle regler kan oppheves når noen skal taes som de ikke liker. Herman Berge er blitt dømt ‘in absentia’ flere ganger etter at han måtte flykte, og bosatte seg i utlandet. Etter vanlige regler skal han dermed stevnes i bostedslandet, men i Norge der dømmes han bare ‘in absentia’ og ferdig med det. Ingen kontradiksjon nødvendig, – nei – mer som en uting er det for å få eksepedert slike saker, hvor resultatet er gitt på forhånd likevel.

Vi vet at påtalemakten er under deres kontroll, og ikke parlamentarisk kontroll, idet alle klager fra offerets side blir forkaster eller ubesvart, mens alt som motparten, det klandestine nettverk får alt sitt igjennom.

Den 07.05.2007 sendte TV2 av dette klandestine nettverk en bestilt ‘drittpakke’ av en dokumentar som skulle ødelegge for Nordsjødykkernes sak.
http://www.riksavisen.no/?p=311

Dagen etter, den 08.05.2007 sendte TV2 av dette klandestine nettverk en bestilt ‘drittpakke’ i en dokumentar som skulle ødelegge for Berge’s sak, og foreta et karakterdrap av han, slik at han ikke blir tatt alvorlig mer i noen miljøer. Karakterdrap og yrkesforbud er vanligvis de metoder de straffer de som går imot dem på. Herman Berge har fått forsikring om at han ikke trenger å være redd for sitt liv, på hans spørsmål om det til en representant for nettverket.
http://www.riksavisen.no/?p=312

Se intervju med Herman Berge her, dagen etter TV2 dokumentaren:
http://www.veoh.com/videos/v727350gXxeSxtW

Dette er de advokater som skal forsvare oss mot eventuelle overgrep fra myndighetene selv, og som har vilje og integritet til å si ifra når de ser urett. Her blir de alle tatt ned. Det vil kunne ramme DEG i fremtiden, om du lar dette passere. Har vi ikke en advokatstand som disse få nevnt i denne artikkel, så er vi i virkeligheten hjelpeløs mot slike overgrep. Da er vi overlatt til de lukkede roms justisprosesser. Og systemets trofaste tjenere innen advokatstanden. Istedenfor å hjelpe oss, blir de systemets folk, trenet og drillet i å sementere urett.

Vi vet at våre politikere er pisseredd dette nettverk, siden ingen på Stortinget tør å gjøre noe som helst som går imot dette nettverket (av de som ikke selv er med i nettverket). Med resultat at VI har ingen representasjon, og/eller beskyttelse, – hverken i domstolen eller hos de politikere som skal ivareta våre saker hos den lovgivende makt.

Den utøvende makt, regjeringene, gjør heller aldri noe, så ergo er vel de også med på notene, eller tør ikke å gjøre mot dette mektige nettverk som styrer fra kulissene. Vår regjering lar seg velvillig regjere?

Og media er som vi har sett kontrollert av disse krefter, idet aldri får noen av ofrene sitt syn gjennom. Bare hva som kan skade dem, kommer igjennom nåløyet i redaksjonene. Ergo er redaktørene for en stor del med på notene, idet de ikke tar sitt ansvar om å belyse en sak fra begge sider.

Skal vi finne oss i dette ? Vi kan foreslå for dem som svarer nei på spørsmålet om å sende protester til Justisministeren, kontakt Stortingsrepresentanter, – eller noe slikt. Alle disse justismord kan også forklares utifra frimurereden, som forbyr en frimurer å avsløre en annen. Uansett hvilken forbrytelse en av dem skulle ha måttet begått, så skal han beskyttes av frimurerbrødre. Vi vet der er mye frimurere innen politi og justisvesen, som dermed har muligheten til å beskytte sin frimurerbror ved å finne en syndebukk. Spørsmålet er om stay-behind har vært en del av frimurerbevegelsen, eller frimurerbevegelsen en del av Jens Christian Hauge og Haakon Lie’s stay-behind og ‘blekksprutene’.

Vi lar Fasting Torgersen få avslutte med en kraftsalve, til en utenfor murene, datert Botsfengselet 1. mai, 1967 (4): ”Det er Frankensteinene som står bak det hele, superpsykopatene. Disse Goebbelsene mater folket med sine meninger: presse, radio, TV – et kjempemaskineri har de i ryggen. En fattig faen har fått sin munnkurv. Derfor denne slagside i opinionen. Jeg er ingen Goebbels eller Frankenstein. Jeg er en fattigmann som egentlig hører hjemme blant ”opinionen”. — Det er en naiv barnetro opinionen føler ovenfor politi og påtalemyndighet. Skal man få vekket den største av alle faktorer i denne sak – opinionen -, da må det vel en atombombe til, som flekker klærne av påtalemyndighetene og la dem fremstå nakne, – ribbet i all deres usselhet. Disse svikere av sannheten har kakkerlakkenes evne til å overleve, så de vil komme igjen og igjen, i sine sorte kapper – som begravelsesagenter”.
(4) Jens Bjørneboe. ”Tilfellet Torgersen” (1967)
http://www.riksavisen.no/?p=402

Ja, den godeste Fredrik vet å få sagt det. Verden har ikke blitt så veldig mye bedre siden 1967. Business as usual, all the same……

Ha en god dag. Den som kan.

J.Johansen

Andre artikler med relevans til denne:

TV2’s nye satsingsområde; Drittpakker
http://www.riksavisen.no/?p=312
‘Lyset fra Norden’ i Midt-Østen spørsmålet
http://www.riksavisen.no/?p=720
«Den Nye Verdensorden; Haakon Lie og Arbeiderpartiets vei til makten, og deres støttespillere»
http://www.riksavisen.no/?p=491
«Rettsstatens Banesår»
http://www.riksavisen.no/?p=464
Rettsstatens Historie
http://www.riksavisen.no/?p=402
«Sjømannsorganisasjoners Integritet»
(Om hvordan sjøfolks, fiskeres og kristne organisasjoners penger har gått til å finansiere ‘stay behind’, Israel og sionismens utbredelse).
http://www.riksavisen.no/?p=631
Norsk politikk; Det Skitne Maktspillet i Kulissene 1945-2006“;
http://www.riksavisen.no/?p=300
«Med Ulov Landet Øydast»
http://www.riksavisen.no/?p=474
«Den Skjulte Hånd i Verdenspolitikken»
http://www.riksavisen.no/?p=437
Politiske Mord i Norge
http://www.riksavisen.no/?p=582
Frigjøringen 1945; Norge solgt til England
http://www.riksavisen.no/?p=394
Jfr. Erling Folkvords artikkel ‘Kva slag hemmelege tenester?
http://www.akp.no/rfane/1998/04/erling-folkvord.php3

J.Johansen

Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas” .........................
Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013 .........................
"Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel
...........

Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk:
Facebook

http://www.riksavisen.no/
http://www.dissident-net.info

Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

66 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Leif
Leif
Anonym
14 år siden

I mangel av andre steder på nettstedet å skrive dette, gjør jeg det her.
«Denne nettavisen vil veilede og gi deg den ekte og sanne informasjonen om virkelighetens verden.»

Skriver dere om dette nettstedet. Jeg synes det er flott med mennesker som tør å utrfordre det etablerte og ikke minst stille spørsmål og være kritisk hva som det politisk korrekte å si og mene. Gjerne gjennom å provosere for å få folk til å tenke selv og ikke bare følge strømmen.

Men med hvilken rett har dere til å mene at dette en den ene og sanne informasjon?
Påstanden er jo langt verre når det gjelder å vite hvem som vet den hele og fulle sannehet enn både Håkon Lie og Jens Christian Hauge noen gang har kommet med. Man skal vel lete lenge etter peroner i det offisielle Norge som noen gang har hatt mer makt – både skjult og åpent – enn disse. Men jeg har vel aldri hørt dem si at de er de eneste som besitter den eneste sannheten?

Tenk dere litt om i denne sammenhengen, tror dere har langt mer å miste på en slik påstand enn en litt mer troverdig påstand som å være et nettsted som setter kritisk søkelys på en del ting som vi er mange som mener fortsatt skjer i Norge.

Frank Aune
Grunnlegger og sjefsredaktør
14 år siden

Hei Leif. Informasjonen du refererer til er nå endret ihht. dine synspunkter. Takker for innspillet!

Thor
Thor
Abonnent
14 år siden

Dette beveget meg sterkt.. især Synnøve Fjeldbakk Taftø og Herman Berge’s kamp mot kreftene mot klandestine nettverk..og resterende artiklene..som står i mot myndighetenes behandling av «menig mann og kvinne».Det står det enormt respekt av..!!!! Jeg ser på politikk/Media på en helt annen måte nå.. (har gjort det i noen år nå) Jeg ser bak den..og de som virkelig styrer marionett(ene) Stoltenberg/Kristin Halvorsen/Navarsete og hvor egentlig mye av Oljeinntekter vi ikke ser og av overbeskattningen av oss vanlige folk som bor,født og oppvokst her i landet må slite med..I 2007 var Siv Jensen på møte i Bildebergergruppen i Ottawa, der statsledere/partiledere får styrt sin sin politikk etter og legger opp til av Bilderberger gruppens syke innfall av makt og trang etter en ny verdensorden..Stoltenberg har deltatt der,Bondevik m flere norske statsledere..manipulerte valg og de VET det!! Dette må fram i lyset så folk våkner!!

Otto
Abonnent
13 år siden

Angående frimureriet, William Guy Carr forteller blant annet at toppsjiktet innen alt frimureri, det vil si de som frimurerne i realiteten arbeider lojalt for både politisk og økonomisk, har planlagt å utslette frimureriet når og hvis de klarer å opprette sin fascistiske new world order. Det er således ingen vetttuge grunner til å delta i frimureri, tvert imot er det særdeles samfunnsfiendtlig og selvdestruerende, Pawns In The Game by William Guy Carr http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=918&start=251#M4370 .

smurfen
Redaksjonen
13 år siden

15 sanne sitater advikater i Oslo tingrett

Advokat: -Er de seksuelt aktiv?
Vitne: -Nei, jeg bare ligger der.

Advokat: – Hva er fødselsdatoen Deres?
Vitne: – 18. juni.
Advokat: – Hvilket år?
Vitne: – Hvert år.

Advokat: – Hvor gammel er sønnen Deres, han som fortsatt bor hos Dem?
Vitne: – 38 eller 35, jeg husker ikke helt…
Advokat: – Hvor lenge har han bodd hos Dem?
Vitne: – I 45 år.

Advokat: – Hva var det første Deres mann sa til Dem i dag morges?
Vitne: – Han sa: ‘Hvor er jeg, Cathrine?’
Advokat: – Og hvorfor uroliget det Dem?
Vitne: – Navnet mitt er Susanne.

Advokat: – Si meg, doktor, er det ikke slik at når en person dør i søvne, så vet han ikke om det før neste morgen?
Vitne: – Har De bestått juridisk embetseksamen?

Advokat: – Den yngste sønnen, 21 åringen, hvor gammel er han?
Vitne: – Eh… han er 21.

Advokat: – Var De til stede da De ble fotografert?
Vitne: – Kødder du med meg?

Advokat: – Hun hadde altså tre barn, riktig?
Vitne: – Ja.
Advokat: – Hvor mange var gutter?
Vitne: – Ingen av dem.
Advokat: – Var noen av dem jenter?
Vitne: – Tuller du med meg? Dommer jeg tror jeg trenger en ny advokat. Kan jeg få en ny advokat?

Advokat: – Hvordan ble Deres første ekteskap avsluttet?
Vitne: – Ved døden.
Advokat: – Og ved hvem sin død ble det avsluttet?
Vitne: – Ved hvem sin død tror du det ble avsluttet?

Advokat: – Kan De beskrive dette individet?
Vitne: – Han var cirka middels høy og hadde skjegg.
Advokat: – Var dette en mann eller kvinne?
Vitne: – Gjett.

Advokat: – Doktor, hvor mange obduksjoner har De foretatt på døde mennesker?
Vitnet: – Alle mine obduksjoner har vært foretatt på døde mennesker. Vil de at jeg skal gjenta det?

Advokat: – Husker De på hvilket tidspunkt De obduserte avdøde?
Vitne: – Obduksjonen begynte rundt halv ni på kvelden.
Advokat: – Var Hr. Danielsen død på dette tidspunktet?
Vitne: – Nei, han satt på bordet og lurte på hvorfor jeg obduserte ham.

Advokat: – Er De istand til å avgi en urinprøve?
Vitne: – Eh… er De i stand til å stille det spørsmålet?

Advokat: – Doktor, før de foretok obduksjonen, sjekket De om avdøde hadde puls?
Vitne: – Nei
Advokat: – Sjekket de blodtrykket?
Vitne: – Nei
Advokat: – Sjekket De om vedkommende pustet?
Vitne: – Nei
Advokat: – Så det kan altså tenkes at pasienten var i live da De begynte obduksjonen?
Vitne: – Nei
Advokat: – Hvordan kan De være så sikker, doktor?
Vitne: – Fordi hjernen hans befant seg i et glass på skrivebordet mitt.
Advokat: – Jeg skjønner, men kan det likevel tenkes at pasienten var i live?
Vitne: – Ja, det kan tenkes at han var i live og drev advokatpraksis.

Ja Ja sånn blir en etter 18 års utdanning og der det kun er profitt som teller :-/

Singoalla
Singoalla
Abonnent
13 år siden

POLITIET KONSTRUERTE DET FELLENDE BEVIS I TREHOLTSAKEN:

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3802889.ece

http://nrk.no/nyheter/norge/1.7284879

Som VANLIG praksis er, i utallige justismordsaker… sak etter sak etter sak.
OG DE VET HVA DE GJØR..
Inkompetanse finnes også, men de vet hva de gjør stort sett = ondskap!

Hva slags REGIME lever vi under med et korrupt politi som systematisk, jukser, bedrar, planter og fabrikkerer bevis, betaler vitner for å lyve, betaler såkalte eksperter for å komme med bestillingsverk.. jeg har sett dette i sak etter sak. Som en del av dere vet jobbet jeg med å gå inn i og se på en del justismord, for det meste drapssaker og løste en av dem. I den saken var det 100 punkter, ikke en eller to men hundre punkter, for at den dømte som fikk livsvarig fengsel var uskyldig dømt.. men det hjalp ham ikke..

Alt hva jeg stod på førte KUN til at jeg fikk oppleve og lære i praksis, hvor korrupt og råttent systemet og politiet er. Hvilke hoggtenner og hardhendte virkemidler som tas i bruk når noen vet for mye, om betente saker.

Alle som var i posisjon til å hjelpe beskyttet hverandre og systemet.. De ordner ting på bakrommet og gjør hverandre tjenester over og under bordet. slik sikrer de at de atraktive sakene og stillingene alltid er i trygge hender..

Det er mange slike saker, mange mange. Jeg satte meg også inn i Treholtsaken ved å lese og sette meg inn i alle bøker som ble gitt ut om saken, både fra Treholt, de involverte advokatene osv osv – og er overbevist om at også det er justismord, i likhet med Orderudsaken. Men begge saker ble avvist av den såkalte gjennopptagelses-kommisjonen som voktes av folk som går systemets erend og ikke ser objektivt på tingene. Slik er det med de fleste kommiteer, tåkelegge, bortforklare, avledningsmanøver, fasade…

Fengslene er fulle av uskyldige folk.. jeg håper at Treholtsaken og Orderudsaken har nok krutt i seg til å kunne sprenge sannheten frem om hele systemets systematiske råttenhet… det er et URETTSSYSTEM og Justitia gråter blod.. måtte de skamme seg, alle som har blod på hendene! Den dagen sannheten kommer frem om Det Norske såkalte rettsystem og all urett som begås, blir det sjokk på sjokk.. la det skje SNAREST! Vi trenger faktisk et helvete for folk som gjør slik urett mot ande med vitende og vilje! Om dette nå BEVISES gjort mot Arne Treholt.. MÅ DE SKYLDIGE STRAFFES og man må finne ut av hele veien, alle som har visst om og vært med på dette.. La oss slippe å være vitne til flere dekkoperasjoner og pulverisering av ansvar. Treholt og andre uskyldig dømte HAR LIDD MER ENN NOK! Nå er det på tide å ta de virkelig skyldige.. rett skal være rett!

Michelle
Skribent
Svar til  Singoalla
13 år siden

Kjære Singo, du gjør mye godt, og jeg ELSKER dette innlegget ditt, men 1 ting er jeg totalt uenig med deg i, og det er at noen skal straffes, jeg er 100% imot straff uansett, om man ikke hadde noen straffing av noen som helst, da ville vi hatt kjærlighet, man minsker ikke ondskap med å straffe, straff er ondskap..

Sigr Huginsson
Forfatter
13 år siden

Flott du tar opp dette, men bare en liten korrigering.
Det var i hovedsak ikke politiet som fabrikkerer bevis og drev med juks og fanteri.
Det var Politiets overvåkingstjeneste (POT) bedre kjent som PST.

Wikipedia skriver følgende:
Dommen i Treholt-saken er ikke offentliggjort i sin helhet da den inneholder opplysninger som er gradert av hensyn til utenlandske etterretningstjenester. PST vurderer å nedgradere den, men dette arbeidet er ennå ikke avsluttet.

Her er det helt klart at POT/PST med vilje og viten har skjult denne løynen i 25 år, og at de skjuler sin bløff bak det påskuddet at åpenhet er en trussel mot rikets sikkerhet.

Og slike bevisplantende PeST-spredere skal overvåke internettbruk?
Jaja, ikke bli overrasket om dit internettlogg blir manipulert.

Singoalla: Kunne du tenke deg å skrive en utdypende redegjørelsel om treholdtsaken, og sende det til meg på epost?
Så skal jeg se om jeg får laget en oversiktlig artikkel om det.

Noe av spørsmålene jeg stiller meg.
Hva var motivet for å ta Arne Treholt?
Hvilken trussel var han for POT, og hvem tjente på det?

Singoalla
Singoalla
Abonnent
13 år siden

Michelle: Du har et stort og godt hjerte og er kommet langt på kjærlighetens vei, jeg har ikke egentlig uttalt meg om retts og fengselsystemet, straffemetoder osv her. Jeg er ikke for at folk skal bures inne så mye som det gjøres i dag, til oppbevaring og jeg er selvsagt imot dødstraff. At det finnes konsekvenser og straff, at man må gjøre opp for seg dersom man har gjort urett mot noen er rimelig og rettferdig og slett ikke ondskap. Ondskap er definert som pervertering av rettferdighet og strenghet.

Altså, rettferdighet og strenghet pervertert = ondskap, ikke om det er rettvist. Uansett om du er godheten selv, lever vi her på dette nivået under lover og regler, men disse bør være rimelige og rettvise. Da er det ikke ondskap.

Rimelig og rettferdige konsekvenser er at konsekvenser kommer, men på en fair og gjerne konstruktiv måte, at man kan få gjøre opp for seg, gjøre godt igjen urett, gjerne at overgriperen gjør det godt igjen ovenfor offeret eller offerets familie. Det føles bedre og er mer konstruktivt enn oppbevaring i fengsel som bare er ødeleggende og skaper mer kriminalitet, sår og traumer hos både den som oppbevares og de pårørende utenfor, men dette er en annen historie. Uansett hvor søt og god du der, så virker karmalovene, årsak og virkning – vi høster alle som vi sår. Og bør søke i samfunnet å lage et system som bygger på rettferd og respekt også for de krenkede.. ikke anarki, Michelle..et godt samfunn har lover og grenser, også for å beskytte innbyggerne. I dag er lovene kun til pynt og overtredes av lovgiverne daglig! Urett og ufattelige overgrep må få konsekvenser. Og dersom vi ikke gjør det ordner universets lover det, Michelle.. enten du liker det eller ikke. Dermed har jeg godt håp om at urettene vil avdekkes en for en, og det er mange.

Michelle
Skribent
Svar til  Singoalla
13 år siden

Kjære Singo, takk for det, du har også et stort og godt hjerte og er kommet langt på kjærlighetens vei selvsagt som vi alle ønsker å vandre på♡ Det rører meg sterkt når du sier så vakre koselige ord♡takk fra mitt innerste♡

Jeg tror også at det man gjør mot andre, slår tilbake på en selv, fordi vi er alle en del av energien, vi lever i denne virkeligheten, har valgt det, men også smerte som påføres dyr og naturen, slår tilbake..

TiLGiVELSE er det jeg tror på da, å glemme og tilgi for ALT, uansett hva det er, uansett når og hvor og hvem, TiLGiVELSE

Jeg bruker å tenke på et snillt dyr, uansett hvor slem eieren er, så er det uhyre sjelden dyr gjør noe igjen, de kan være såret og gråte og sende ut smertesignaler, men de går ikke til angrep på andre, selv dyr som vet at deres familiemedlemmer og de selv en dag vil bli drept og spist, tenk det da, hvorfor er det slik? Fordi dyr lever i kjærlighet♡ Slik er det også med trærne, de ser sine venner bli hugget ned, de gir av sin frukt, og de kan føle smerte og gråte, men de bare gir, de gir alt, vi får alt av de fordi de er kjærlighet♡

Alle får merke seg at mitt innerste ønske er bare kjærligheten, og for meg så er den 100% omsorg, tilgivelse, frihet, glede, ærlighet, lys, tidløshet og evighet♡

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  Michelle
13 år siden

Michelle: Du er alt for god til å være sann, når du er god.. takk :-)
Du er inne på noe her.. du har helt rett i at naturen, trær, bær, frukt og dyr, kan «ofre seg» – og bli til mat og hus og annen nytte.. for mennesket.. det er naturens og gode vesners uendelige godhet.. men problemet er at vi lever ikke i pakt med naturen, lytter ikke til dem og avtaler ikke, spør ikke om de er rede.. slik naturfolkene gjør og slik gode Gotethe f eks gjorde, i hans ånd burde vi fortsatt.. men nei, istedet slakter vi brutalt dyr uten å spørre og livnærer oss av overgrep. Du og jeg vil ikke gjøre det. Men til en viss grad er vi medskyldige, når vi kjøper og spiser mat f eks som har blitt til av ovegrep. Du spiser ikke dyr, jeg vet, og jeg gjorde heller ikke det før. Men våre forfedres kosthold, har litt å si ang hva kroppene våre er tilpasset, enten vi liker det eller ei. Som jeg har forklart deg..

RETTFERDIGHET – er en dyd Michelle, en av Guds og menneskers dyder. Det er noe å trakte etter, det er vår oppgave å realisere dydene også når vi oppbygger våre samfunn. Det finnes gudommelige krefter innen dette også, Justitia.. Maat.. Rettferdigheten.. disse er også undertrykket og misbrukt..
Vi må ha Justis og lover, men rettferdige og fair for alle.. ikke overgrep og pervertering av den gode kvalitet og dyd som Rettferdighet her..
Pervertert rettferdighet er ondskap. Motsatt av ekte og god Rettferd..

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  Singoalla
13 år siden

RED: Vennligst rett opp skrivefeil i den gode mann Goethe s navn.. og slett denne. Skal være: slik naturfolkene gjør og slik gode Goethe f eks gjorde, i hans ånd burde vi fortsatt..

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Michelle
13 år siden

Mase kloke søte ord fra dere begge Michelle og Singo :)

Men sa ikke Jesus: Tilgi dem ikke for dem vet hva dem gjør ;)

Straff er seff ikke bra men ting må få konsekvenser vist ikke så vil ikke uretferdigheten stoppe

Møter du en psykopat som har gjort noe grusomt med fine ord, kjærlighet og klapp på skulderen så ser han på deg som stokk dum og utnytter muligheten til og gjøre en dobbelt så grusom handling neste gang

En psykopat har ikke utviklet empati, medfølelse, forståelse osv så i hodet på en psykopat blir du bare sett på som dum og et lettlurt offer for og oppnå belønning

Siden landsforvisning ikke funker så bra i dag så står en igen med 2 muligheter, fengsel eller nedoping på psykiatrisk instutisjon

Kriminelle som ikke er psykopater, narrister eller sossiopater kan en godt prøve og hjelpe tilbaker til samfunnet igjen med kjærlighet og opplæring på ett eller annet senter men dem må være i samarbeid med ofrene for den kriminelle handlingen, en løsning alle parter kan leve med :)

Michelle
Skribent
Svar til  smurfen
13 år siden

Kjære Smurfen, det sitaten var et eksempel på et sitat som hevdes å være sagt av Jesus, men som jeg er totalt uenig i, for jeg tror jo 100% på tilgivelse i alle situasjoner uansett♡

Jeg er ikke enig i alt som er påstått at Jesus eller Buddha sa heller for den sags skyld ;) Jeg tror jo at de bare puttet inn Jesus i boken og så forandret de masse = en form for mind-control dessverre..

Men husk dere goe englene mine søte Singo og Smurfen – i LOVE dere♡

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  smurfen
13 år siden

Smurfen. Du har helt rett, du ser det jeg seg. Michelle er godheten selv, men folk som er så gode og tror så godt om andre, kan lett bli brukt og misbrukt om psykopater får sjansen ja.. Vi er helt nødt til å ha Justis og rettssystem, lover, grense, konsekvenser og straffer. ja MEN RETTFERDIGHET!

ER IKKE ENIG i at eneste mulighetene er oppbevaring uten mål og mening sammen med andre forbrytere som gjør at kriminaliteten bare øker, og som koster ufattelig mye penger for hver dag for skattebetalerne! Eller å ødelegge folk kjemisk i hjernen med psykofarmaka slik at de virkelig blir gale.. ingenting av dette er jeg for..

Det finnes alternativer, hvor folk GJØR OPP FOR SEG AKTIVT; GJERNE DIREKTE TIL OFRENE.. Man kan betale erstatning.. så kan ofrene eller familien til ofrene få litt til å bøte på skadene og lege sine sår..

Man kan gjør opp for seg konstruktivt ved arbeid, samfunnsnyttig arbeid, eller gjøre noe som kan føles som et plaster for de rammede. Det beste er om ofre og overgriper faktisk møtes, slik at man kan tilgi.. og slik at den som har gjort urett kan spørre hva han kan gjøre for å rette opp igjen. La de som er krenket bestemme hva som skal gjøres for å rette opp uretten, som plaster..

Kanskje de som er krenket ikke vil ha noe for seg selv, kanskje de vil gi noen hundretusner til et godt formål som dyrenes sak, eller freds-saken.. Eller til Nyhetsspeilet, eller barnevernets ofres forening.. hva vet jeg… Tenk hovr mye godt som kan gjøres for penger istedet for å bure folk inn i bur, det er dyrt og skadelig..

Eller kanskje trenger de krenkede å komme seg til en stillehavsøy eller på cruise, for å glemme eller for å få ro så sårene kan gro, vi er alle forskjellige..

Der hvor dette ikke er mulig, der hvor det ikke finnes vilje til anger eller til å rette opp, må vi ha et rettferdig retts og justis-system, som kommer frem til ordninger for at urett rettes opp, og sår plastres slik at alle kan leve videre. Å lobotomere eller oppbevare noen i bur på samfunnets regning, løser ingenting. Dette jeg sier her er faktisk velig gjennomtenkt og bedre for ALLE!

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  smurfen
13 år siden

Michelle: Det kommer veldig klart frem her at du hadde trengt litt kabbalah for å forstå Bibelen og en del annet! Du blander kortene VELDIG når du påstår at straff nødvendigvis er ondskap. Det er ondskap om den er PERVERTERT; dvs om det er URETT.. som jeg har sagt. Justis, rettferdighet, strenghet er egenskaper i Gud og i oss. Symbolet er jo en vekt, det må være BALANSE og rettferd.. ubalansert blir det ondskap, men ikke fair balansert rettferd, det er gudommelig.. faktisk.

OG du forveksler og blander hevn her tror jeg, hevn er noe annet! HEVN ER Å TA LOVEN I EGNE HENDER! I et rettssamfunn skal det være et fair og rettferdig rettssystem. Slik våre forfedre hadde sitt ALLTING.. med gode prinsipper! Men også konsekvenser.

Når det var Allting samlet folk seg for å løse sine problemer i fredelige samtaler… og de la vekk våpnene, istedet for å krige. Men det var konsekvenser, ja til og med henrettelser eller at noen ble lyst fredløse og kunne drepes av hvem som helst. Jeg mener ikke at vi skal tilbake til det, selv om våre forfedre også hadde ting vi kunne lære av. Å være fredløs kunne ikke være lett, men i det minste en sjanse til å overleve og noen av oss er ganske fredløse i dag, i en annen forstand.. fordi vi vet for mye om ting samfunnet ikke vil folket skal vite.

Du snakker ut fra ditt gode hjerte og gode ønskedrømmer, tror godt om alle fordi du selv er god.. men som smurfen sier så finnes det mange som har en lang lang vei å gå, før de kunne leve slik du beskriver. Og mens disse lever liv etter liv uten å nærme seg dette, gjør de overgrep og ondskap mot andre. Her må vi ha grenser. Om vi ikke har grenser og justis-system, vil vi vå lovløshet, blodhevn og folk som tar loven i egne hender.. det var for å unngå dette at man skulle ha rettsvesen og domstoler. Dette er litt elementært.. verden er ikke rosenrød ennå, Michelle, en søt og god kanin som deg kan tvert imot veldig lett bli bytte for brutale rovdyrs tenner og overgrep.. ikke alle er snille forsvarsløse kaniner!

Et rettfedig rettssystem hvor man gjør reelt opp for seg på en konstruktiv måte for både overgriper og den/de krenkede er løsningen. Problemet i dag er at det systemet ble korrupt.. å forkaste alt slik at vi får lovløse tilstander hvor folk tar hevn og straff i sine egne hender, er ingen løsning..
Rett må være rett.. og ikke gal..

Om noen i red kan rette skrivefeil i innlegget mitt før dette er jeg takknemlig.

klumpen
Abonnent
Svar til  smurfen
13 år siden

«Men sa ikke Jesus: Tilgi dem ikke for dem vet hva dem gjør»
Smurfen, du kødder nå? Nå sitter jeg her meg ganske store øyne og måper…

Jesus sa da det stikk motsatte!
«Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør.», Lukas 23:34.

At dere som leser så mye i bibelen ikke har fått med dere dette er nesten spooky.Dette er jo nesten hele Jesus lære oppsummert i en setning.
Derimot snudde Øverland på flisa i sin kritikk av nazistene. Fra «Du må ikke sove!»:

Tilgi dem ikke; de vet hva de gjør!
De puster på hatets og ondskapens glør!
De liker å drepe, de frydes ved jammer,
de ønsker å se vår verden i flammer!
De ønsker å drukne oss alle i blod!
Tror du det ikke? Du vet det jo!

Til orientering så er jeg Blobb med nytt brukernavn. Det som i utgangspunktet var en 2 ukers «kjærlighetskarantene» ble senere samme dag utvidet til 4 uker….og det selvsagt uten noen form for begrunnelse. Dette begynner å bli et par måneder siden nå, og det kommer vel ikke akkurat som et sjokk at Armin ikke har ryddet opp i dette. Så derfor ny konto.

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  smurfen
13 år siden

Klumpen/blobb: Du var ikke alltid snill, det skal sies. Men om du ber om tilgivelse får du det nok, men om man mener det bedrer man seg ;-) Du hadde ikke trengt å si fra om dette, at du gjør det er en fjær i hatten din for ærlighet :-)

Ang dette sitatet av Jesus, så har du rett, faktisk. Jeg tipper at det har gått litt fort i svingene for smurfen, selv har jeg vært ute og malt litt og mye skjer vet du. Men jeg synes at sitatet gir mening snudd også, faktisk. Det er et moment at faktisk det finnes synder som ikke er tilgivelige.. og det har med å gjøre å synde med vitende og vilje.. fra den samme Bibel. Smurfen er dermed ikke helt på viddene. Dersom man VET noe er galt og går inn for å gjøre det likevel, er det utilgivelig, i følge Bibelen, det kalles: The unpardonable synd, og det finnes en til: Det å spotte den hellige ånd..

Det er riktig at Jesus i følge Bibelen prediket at man skulle elske sine fiender, snu det andre kinnet til, tilgi dem – for de vet ikke hva de gjør, osv.

Psykopatene er unnskyldt om de ikke har evne til empati slik at de ikke forstår hva de gjør. De som forstår lar være å gjøre urett, håpet vel Jesus.

Et samfunn er nødt til å ha noen lover, grenser og helst et rettssystem som fungerer. Det skal være fair, og man skal gis nye sjanser. Dødsstraff, tortur og slikt er jeg imot, men isolasjon er faktisk verste form for tortur.. jeg har meninger om retts, justis og fengselspolitikk, og har sagt mitt om det ovenfor.. mine meninger er veldig på linje med hva mange insatte, fengselsprester osv mener om dette.. I en annen og bedre verden, kan vi gjennomføre Michelles politikk.. håper jeg.. inntil da bør vi prøve å ha et system og en rett som er FAIR OG RETTFERDIG.. ikke korrupt og urettferdig..

Tilfeldig eller ei så dumpet jeg plutselig borti dette nå, høres veldig bra ut og det var nok meningen jeg skulle legge info om dette her,
så får dere litt fra den andre siden av murene også, ang meninger:

Nettavisen finner du her: http://www.tystern.com/

Magasinet Tyster’n ble etablert i 2008.
Redaksjonen består dels av Frie mennesker og dels av Innsatte.
Magasinet eies av Forlaget M&R Publish Ltd. (Morland & Rugås) og er et ikke-kommersielt produkt. Dette er et opplysnings – og hjelpeprosjekt.

Tyster’n tar for seg den innsattes situasjon og kriminalpolitikk generelt. Sentrale temaer kan være utdanning, rehabilitering
og det å vende tilbake til samfunnet etter endt soning.

Hovedformålet med Magasinet er å skape forståelse for den innsattes situasjon og å lette soningsforholdene
for den innsatte – og arbeidsvilkårene for den ansatte.

Samfunnsproblem som Justismord og urimelige dommer er også vesentlig i denne sammenhengen.Videre engasjerer vi oss i overgrep i Psykiatrien, Rusproblematikk, Fattigdomsbekjempelse. o.l.

Våre formål er også å dempe fordommer, begrense diskriminering og skadevirkninger for den innsatte, dennes familie og nettverk.

Dette magasinet retter seg mot innsatte i fengsler, ansatte i fengsler, politi, jurister, universiteter, politikere, intelektuelle og ALLE andre vanlige mennesker – kort sagt, folk som puster.

Vi ønsker innlegg og artikler fra alle, uansett ståsted og mening.
Send til: redaksjonen@tystern.com

Nettavisen er en forenklet utgave og er gratis.
Den finner du her: http://www.tystern.com/

Vil du støtte vårt arbeid kan du sjekke våre Avlatsbrev, som ligger under bilder.

– Vi kjemper mot missbruk av varetekt
– Vi krever at det SKAL legges BEVIS til grunn for dom
– Vi protesterer mot dagens systematiske tortur
– Vi er sterkt i mot isolasjon
– Vi er sterkt i mot fengsling som politisk våpen
– Vi mener dommere og jurister skal stilles til ansvar, på linje med andre

– Tyster’n er ikke imot hidjab, turban eller andre kluter på hodet.
– Tyster’n støtter ikke kriminelle handlinger!
– Tyster’n arbeider for å dempe lovverkket og missbruk av det.

ALLE MÅ VÆRE KLAR OVER AT HVEM SOM HELST KAN HAVNE I FENGSEL I NORGE I DAG. DET ER IKKE FORBEHOLDT EN EKSLUSIV GRUPPE KRIMINELLE!

Favorittsitater «Nye lover skaper nye kriminelle»
OBS: Magasinet Tystern bestreber IKKE et lovløst samfunn!

Vil du abonnere, bli gateselger, eller har en cafè e.l. som kan selge, kan du ta kontakt via Nettutgaven eller skrive en epost til vår redaksjon:
redaksjonen@tystern.com

(Gateselgere får beholde 30,- pr eks, mens utsalgssteder får beholde 20,- pr eks. Dette kan fort bli mye penger for den som sliter.)
———————————————————-
Som du ser Michelle, selv fengselsfuglene og deres hjelpere ønsker ikke lovløshet og mangel på grenser.. Barn som vokser opp uten grensesetting blir psykopater. Psycopat på Engelsk betyr kriminell.. Mangel på grenser skaper kriminelle og absolutt ingen er tjent med det, Michelle.. forstår du mener det godt, for du er så god. Men vi trenger gode grenser :-)

klumpen
Abonnent
Svar til  smurfen
13 år siden

Ja det gir mening å snu det på hodet, men Jesus ville garantert ikke godtatt dette. Disse ordene var tross alt myntet på soldatene som spikret ham opp, for deretter å dele eiendelene hans. Selv har jeg vanskelig får å etterkomme dette 100% og det tror jeg gjelder de fleste, inkludert brukerne her. Får jeg kniven på strupen, så har ikke jeg tenkt å dø for å gi en morder ny anledning til å drepe noen andre.

Ellers er det verdt å nevne at Øverland tross alt var ikke-kristen tvers igjennom og i ungdomsårene kommunist. Begge deler kommer godt fram her :

«Stryk kristenkorset av ditt flagg og heis det rent og rødt.
La ingen by deg det bedrag at frelseren er født.
Og vil du ikke dø som en trell, så må du saktens fri deg selv.”

smurfen
Redaksjonen
Svar til  smurfen
13 år siden

Helt riktig Blobb, jeg kødder seff, skulle tulle litt med Michelle, men såpass kjenner du meg :)

Kos at du har funnet veien tilbake da, du er jo tross alt favoritt astronauten min :)

klumpen
Abonnent
Svar til  smurfen
13 år siden

Jauda smurfen, jeg regnet med at du tulla. Men nyhetsspeilet er ikke alltid stedet for å være ironisk, noe du demonstrerer effektivt over. Ellers takk for velkomsthilsen. Jeg tipper redaksjonen nå er helt fra seg av glede, haha! (ironi). Her har det skjedd mye siden sist og jeg klør i hornene etter å debunke.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  smurfen
13 år siden

Tror vel ikke Red på NS har noe imot deg Blobb, du er høflig og grei og ikke nedlatende og ufin med billige hersketeknikker sånn som skepsis folka som skrabler ned artiklene her :)
masse fin humor har gjengen her også :)

Singoalla
Singoalla
Abonnent
13 år siden

Sigr Huginsson: Singoalla: Kunne du tenke deg å skrive en utdypende redegjørelsel om treholdtsaken, og sende det til meg på epost?

Det er sant at jeg jobbet med justismord i 6 år, slikt kommer man sjelden noen vei med fordi systemet aktivt motarbeider hindrer at man kommer noen vei, noe jeg opplevde beinhardt på kroppen, ekteparet Ekroth som jobbet i årevis for Liland og senere Torgersensaken, måtte til slutt flykte fra landet pga hva som ble gjort mot dem og hva som ble truet med å skulle gjøres mot dem.. det er ingen grenser for råttenskap fra disse systemets håndlangere. Man skal være meget glad om man får beholde livet, det har vært flere draps-forsøk og trusler også mot meg, og mot mange.

Jeg interesserte meg for Treholdtsaken også ja, og satte meg skikkelig inn i den, men hadde ingen inside information i den saken. Var kontakt med ham en gang til og med, om jeg ikke husker feil, men dette gjaldt hans astrologi, et eller annet som stemte eksakt eksakt på tidspunker osv. Men dette er mange mange år siden Sigr Huginsson. Kan ikke huske detaljene nå selv om jeg har ganske god hukommelse. Om jeg skulle gjøre det du bad om, ville jeg måtte gå inn og søke akkurat som du evt må, skulle jeg gjort den jobben kunne jeg like gjerne skrevet artikkelen selv. Men det er ikke noe jeg føler jeg har ønske eller kapasitet til nå. Jeg kan heller svare deg på dine spørsmål her, slik at flere kan se og gjøre seg sine tanker, og så kan jeg hjelpe til med å belyse og bidra om jeg har tid og mulighet når artikkelen kommer. Men send meg gjerne en mail eller legg igjen mailadressen, ellers kan jeg ikke sende noe.

Du skriver: «Det var i hovedsak ikke politiet som fabrikkerer bevis og drev med juks og fanteri. Det var Politiets overvåkingstjeneste (POT) bedre kjent som PST.» Vel, Huginsson – for meg er de to alen av samme stykke.. og de pleier også å samarbeide om slikt, disse etatene.. vær ganske trygg på det!

Du skriver videre – fra wikipedia: Dommen i Treholt-saken er ikke offentliggjort i sin helhet da den inneholder opplysninger som er gradert av hensyn til utenlandske etterretningstjenester. PST vurderer å nedgradere den, men dette arbeidet er ennå ikke avsluttet.

HAH! Ynkelig skalkeskjul i denne og mange mange andre saker! Ikke la dere lure folkens. Jeg kan avsløre her og nå at DET VAR INGEN SVÆRT TOPP HEMMELIGE DOKUMENTER SOM KUNNE SKADE RIKETS SIKKERHET OVERHODET! BULLSHIT.. Det er det som er saken. Keiserens nye klær. De dokumentene som var, var ikke særlig hemmelige eller ødeleggende overhodet.. de bare later som..

Og OM Treholt hadde fått tilgang til noe slikt, var det et SET UP.. til de grader. Mannen var under overvåkning i ÅREVIS; med krenkelser mot hans privatliv..ETTER DETTE VAR IGANG MANIPULERTE DEM HAN TIL Å SØKE FORSVARETS HØYSKOLE!!! DE BAD HAM SØKE OG MANIPULERTE HAM INN! DETTE ER ET SPILL.. og han gikk i garnet!

Synnøve Fjellbakk Taftø jobbet jo sammen med Treholt en periode, hun har et godt inntrykk av ham, den dag i dag.. men hun skrev et sted at det var et spill og terningene var råtne, Treholt.. om ikke jeg husker feil. dette er langt langt tilbake i tid, men det kan ha vært i hennes første bok Skjoldmøysagaen..

Du skriver videre: Noe av spørsmålene jeg stiller meg. Hva var motivet for å ta Arne Treholt? Hvilken trussel var han for POT, og hvem tjente på det?

Svar: Etter den info jeg har kan jeg ikke se at Treholt var noen trussel mot POT, tvert om, de lekte med ham, gjorde overgrep og set up mot ham! Dette er deres metoder, deres sedvane, det er deres natur.. helt enkelt..

Hvem tjente på det? Svar: STATUS QOU KREFTENE RETT OG SLETT. De måtte ha en lys levende spion å vise frem.. for å kunne rettferdiggjøre overvåkning og alt det de brukte av skattebetalernes penger til å overvåke og lage mapper og set ups på gode borgere.. på samme måte trenger de i dag noen terror-angrep og terrorister å vise frem, for å kunne rettferdiggjøre dagens overgrep med overvåkning, krenkelser av folks rett til privatliv og annen faenskap, for å si det rett ut..

Du skriver: Og slike bevisplantende PST-spredere skal overvåke internettbruk? Jaja, ikke bli overrasket om dit internettlogg blir manipulert.

EKSAKT. Da har du forstått det, Sigr Huginsson. Så råttent er det ja.
Og de må stilles til ansvar, Michelle. En dag må de stå for all den faenskap de har gjort mot uskyldige og gode borgere, mennesker, dyr og natur. Det er jo DERFOR sannheten må frem Michelle!

Sigr Huginsson: Om du kan bruke det som jeg har skrevet her i din artikkel, kan du sitere meg på dette, kopiere det, og sitere meg som Singoalla, det har vært gjort før. Evt kan vi finpusse litt på det.

Jeg står for hvert ord, og jeg er her nesten daglig face to face med folket. En del av redaksjonen og mange andre vet godt hvem jeg er.. send meg gjerne en mail, men har problemer med tilgang til min egen mail også.

Anbefaler at du leser først og fremst Treholts egen bok, Alene, hans dagbok under disse hendelsene, jeg kan muligens sende deg et eksemplar.. og også advokatens – høyesterettsadvokat Arne Haugestad’s bok “Kappefall – et varslet justismord».. tittelen sier vel alt? Et video-intervju med Treholt selv, hans advokater osv ville vært fint, men jeg stoler ikke på hans nåværende..

Michelle
Skribent
Svar til  Singoalla
13 år siden

Kjære Singo, ved å få frem sannheten, så kan vi vise de hva som foregår og få de til selv å velge å slutte med det de gjør eller er involvert, vi kan ikke tvinge eller kontrollere eller styre noen som helst til å velge å gjøre ting unasett, vi kan informere, spre sannhet, ærlighet, vise og gi kjærlighet, for de må velge kjærligheten helt selv i frihet av egen fri vilje, det er således vi hjelper til, ved omsorg og tilgivelse♡LOVE♡

Sigr Huginsson
Forfatter
Svar til  Singoalla
13 år siden

Singoalla:
Kan du ikke sende meg en epost så tar vi en prat?
Du finner den ved å klikke på navnet mitt

Ratatosk
Ratatosk
Abonnent
13 år siden

På tide at Arne Treholt får sin oppreising, forstod noe skurret fra børjan der. Det var stort show og lite de kom med egentlig.

Klumpen: Klør i hornene etter å debunke, sier du? Temmelig spesielt..
Innrømmer du at du er her for å debunke? på oppdrag, seriøst altså?

Så du var ærlig, kan du svare ærlig på dette også?

klumpen
Abonnent
Svar til  Ratatosk
13 år siden

Jeg har aldri lagt skjul på at jeg liker å debunke. At jeg gjør det på oppdrag var dine ord og ikke mine. Hvordan du forstår ordet debunke vet jeg ikke, men for min del handler det om å avdekke dårlig argumentasjon og ufakta. Og på den måten lærer jeg mye av selv artikler som i mine øyne er langt uti tra-la-la-land, nettopp fordi jeg må sette meg inn i emner jeg vet lit om fra før. Et eksempel: artikkelen om alien abductions har satt meg sporet av søvnparalyse, lucid dreaming og meditasjon, noe jeg drev litt med for mange år siden uten å gå i dybden. Vel, nå har jeg lært masse om det og kommer til å følge det opp. At folk blir kidnappet av romlinger har jeg derimot blitt enda mer overbevist om at ikke er tilfelle.

Amenos
Amenos
Abonnent
Svar til  klumpen
13 år siden

– trodde debunkere jobbet på oppdrag, sikkert det ratatosk trodde og, oppfatter det som at han spør deg og ber om et ærlig svar, ingen påstand fra han, etter hva jeg oppfatter. Han bad jo om svar..

Hvorfor har du så moro av å debunke? Bruker du så mye tid uten betaling?

klumpen
Abonnent
Svar til  klumpen
13 år siden

«Hvorfor har du så moro av å debunke? Bruker du så mye tid uten betaling?»

Ærlig talt, hele innlegget over er jo nettopp svar på hva du spør om. Er det så vanskelig å lese det jeg FAKTISK skriver?

BelzeBob
Abonnent
13 år siden

Ang. Arne Treholt:

Jeg syns det er motbydelig at man nå lager en «moro» actionfilm om Treholt. Kan man ikke vise respekt for mannen? Han har jo allerede blitt straffet.

«Bruk og kast»…. Makteliten bruker mennesker slik man ellers bruker undertøy. Eller dopapir.

Sigr Huginsson
Forfatter
Svar til  BelzeBob
13 år siden

Skal de lage film?
Jaja, det er ikke første gang de ødeleger livene til folk ved å spre løyn for så å filmatisere løynen og tjene ytterligere på bløffmakeriet.
Her er det snakk om å suge mest mulig ut av minst mulig.

Som min bestefar en gang sa:
«De er så grådige at de eter sin egen skit to ganger»
Men det er heller feil. Skiten er det vi som eter.

klumpen
Abonnent
Svar til  BelzeBob
13 år siden

Dere overser at Treholt faktisk har gitt tillatelse til filmen:

«– Hva sier Arne Treholt selv om filmen?
– Han har ikke sett den ennå. Men vi har hatt Treholts tillatelse hele veien. Han stoler på oss etter å ha lest boka som kom for seks år siden.
http://www.glomdalen.no/kultur/article5221279.ece

Selvironi er en dyd.

BelzeBob
Abonnent
Svar til  klumpen
13 år siden

Det får så være. Syns fremdeles det er feil.

Hva syns du, klumpen? At det er god moro?

klumpen
Abonnent
Svar til  klumpen
13 år siden

«Det får så være. Syns fremdeles det er feil.»

Treholt går god for boka og filmen, og det er godt nok for meg. Hadde han ikke gjort det så hadde han sagt ifra, han er tross alt ingen pingle.

«Hva syns du, klumpen? At det er god moro?»

Jeg aner ikke siden jeg ikke har sett den. Hva med deg?

BelzeBob
Abonnent
Svar til  klumpen
13 år siden

Gidder ikke.

Men jeg står fremdeles for det jeg sier. Det er ikke rett å lage slike filmer. Det kom også en annen film nylig – om Brian Jones (Rolling Stones). Som jeg syns var ganske stygg mot Brian. Ikke hyggelig.

Ja, og så har vi det motsatte: det kriminelle monstret Kinsey (berømt amerikansk pervo-psykolog) fikk også en film. Der han ble fremstilt som en helgen.

Selv kunne jeg tenke meg å lage en film om Obama. Vent – den har jo blitt laget:

klumpen
Abonnent
Svar til  klumpen
13 år siden

Egentlig burde vi begge holde kjeft til vi faktisk har sett filmen. Det blir litt, ute sammenligning forøvrig, som når muslimer verden over gikk amok etter publikasjonen av «Sataniske vers». Ingen hadde lest den, men mange hadde sterke meninger.

Såvidt jeg kan se framstilles jo faktisk Treholt som en helt da han redder Norge fra sovjetisk invasjon og motarbeider CIA som gjennomfører falsktflagg-operasjoner på norsk jord.

Amenos
Amenos
Abonnent
13 år siden

Belzebob: Helt enig i at det er respektløst. Men hvor har du dette fra, hvem skal lage en slik film?

Det burde istedet vært laget en seriøs dokumentarfilm, hvor Treholt selv fikk anledning til å komme med sin versjon og det som ikke kom frem i media under sakens gang i tidligere runder. Samt kritisk søkelys hvordan etterforskning og politiarbeid gjøres i Norge. Man ser konturene av skittent spill i flere saker og om dette er måten de arbeider på har vi ingen rettsstat.

BelzeBob
Abonnent
13 år siden

Amenos

På kino nå: http://ninjatroppen.montages.no/

BelzeBob
Abonnent
13 år siden

Ja ja. Kanskje ikke verdens viktigste sak.

Så en bra norsk film forleden, forresten: «En ganske snill mann.» Koselig film.

Ole-John Saga
Skribent
Svar til  BelzeBob
13 år siden

Hehe, ja den er drit morsom på en syk og skitten måte.

Ole-John Saga
Skribent
13 år siden

For en utrolig bra artikkel, for ikke å snakke om hvor skremmende det er å lese at noe slikt skjer i Norge. Det verste er at disse helv…. svina skal få lov til å dure frem som de gjør. Vi må alle ta på oss skylden for at dette kan skje, og da meg selv inkludert selvfølgelig. Vi er så komfortable med hvordan vi har det, at alt det onde og triste som skjer rundt oss, det er bare som en action eller drama film som ikke angår oss, men det er bare fordi vi ikke har fått føle det onde på kroppen, psykisk og fysisk, men det vil vi når alle våre rettigheter i det stille blir fjernet bak våre rygg, og det ikke er noen flere ærlige og modige menn og kvinner til å stille opp for oss og forsvare oss. Jeg vil her sitere Nils Hørvik: Fordi hver og en av oss har en følelse av at vi ikke behøver å foreta oss noe spesielt for at vår lille verden skal bestå, kan det bli mulig for et lite hensynsløst mindretall å bryte ned de institusjonene systemet vårt er grunnlagt på , rett foran øynene på oss. Selv om vi ser det og er klar over farene, er det lettere å skyve ansvaret over på<>. Så paradoksalt det kan høres, har den maksimale tryggheten som hver enkelt av oss nå tar som en selvfølge, resultert i lukkede innkapslede individer som ved sin innadrettede passivitet truer selve eksistensen av systemet. Effektivt forsvar er bare mulig når en føler seg truet. Den som ikke ser eller erkjenner en trussel som rettet mot seg selv, vil som regel heller ikke se noen grunn til forsvarshandlinger. Dersom vi oppfatter situasjonen slik at det er <> og ikke oss selv som er i skuddlinjen, finner vi ofte gode grunner til ikke å foreta oss noe. Det er følelsen av en gjensidig uvahengighet mellom trussel og forsvar som gjør utslaget. Ser man ingen slik direkte sammenheng, fristes man til å skyve ansvaret fra seg og overlate til <> å forsvare <>

baugen
baugen
Abonnent
Svar til  Ole-John Saga
13 år siden

Har Nordmenn noe å lære her?

«This guy is the most dangerous man in America because you don’t see him coming!»

http://mediamatters.org/mmtv/201009220044

Ole-John Saga
Skribent
13 år siden

Ser at det var noe som forsvant i det jeg skrev ovenfor. Det skal være » de andre» hele veien der det mangler noe i setningene.

Singoalla
Singoalla
Abonnent
13 år siden

21 30 Nrk 1 – et svik mot oss alle, om Treholt saken.
Helt enig med Treholt i at de samme dustemiklene som var aktorer er inhabile så det holder, til å håndtere sine egne ugjerninger og hele saken nå. At de selv mener de ikke er inhabile sier mye om dem og deres totale mangel på etikk og dømmekraft.

Minner om at en av Treholts nærmeste venner og støttespillere som satt på viktige ting ang dette, døde beleilig av slag, her om dagen. Neppe tilfeldig..
Det viser deres desperasjon og også hva de er istand til for å redde eget skinn, tenker her ikke på de jeg nevnte men på de ansvarlige i det hele tatt. Systemets og status qou kreftenes folk. De forsøker nok å dekke så godt de kan.

De trengte en spion å vise frem i den kalde krigen, og Treholt var grei å velge, bl a fordi han jo var svært dyktig, kunnskapsrik og sympatisk. Han var på venstresiden i Arbeiderpartiet, de ble vekk-manøvrert med harde midler…. slik at Gro og hennes kronprins Stoltenberg fikk makten..

Singoalla
Singoalla
Abonnent
13 år siden

Arne Treholt er gjest i prate-programmet Scavlan som vises på Norsk og svensk tv 1 i kveld, om få timer.. 21 25 Nrk 1, 21 00 svensk TV 1. Mona Sahlin som også skal være der, er fra den svenske herske-familien med en viss bakgrunn, tilsvarende våre Stoltenberger og Gerhardsen familien og co..
Kontrollen er sikret for visse i alle land. Og det er tabu å si.

Gjenopptagelseskommisjonen har i dag endelig besluttet å gjenoppta Treholtsaken i sin fulle bredde.. dog vil jeg minne om at vi dermed ikke er sikret sannheten. Status Qou-kreftene har sine folk i alle nøkkelposisjoner, både i slike komiteer, blant advokater osv. La oss likevel håpe at sannheten tvinger seg frem og om noen forsøker å tildekke enda mer, la oss be gode krefter om at også slike forsøk på tildekninger også kommer frem!

Ble gratulert med at jeg fikk 12 + tomler på rekordfart etter min siste kommentar, ovenfor her. Takk for det og utrolig nok ingen minustomler. Kanskje jeg vurderer å fortelle enda litt ang denne sak, om og når jeg får tid.

Det er fint når man blir bedømt på grunnlag av innholdet i kommentarer, traff nok spikeren på hodet ang motiv.. det bekreftes om man graver litt i hva som skjedde med andre dyktige folk på venstrefløyen i AP, flere ble ryddet av veien, men i tillegg var det avledningsmanøver bl a for å få fokus vekk fra diverse muldvarper i UD osv. Har en meget gode kilder på disse tingene.

Og – for dere som ikke fikk sett dokumentaren som ble vist på NRK TV eller som vil se den igjen her har dere en link, versågod :-)

http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/668668/

Falcon
Falcon
Abonnent
11 år siden
« Forrige artikkel

NATO-toppmøte i satanisk tempel

Neste artikkel »

Ertresvåg: SOV, mitt lille Norge (2008)

66
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x