Bla i tag

ytringsfrihet

CNBC-sjef truer uavhengig journalist i Davos

Visepresident hos CNBC, som er invitert til Davos 2023 årsmøte, ville ikke filmes av uavhengig journalist fra Rebel News og truet med å “slå ut” journalisten. CNBC ønsker altså ikke fri tale til verdens befolkning og definitivt ikke å rapportere hva som blir sagt under Davos-møtet.

Hvorfor har gravejournalist Wayne Madsen fått drapstrusler fra Det Hvite Hus?

drapstrusler
Det norske folk blir ført bak lyset. Politikere og sentrale media fortier omfattende korrupsjon og maktmisbruk.

Fiskefusk og mordtrusler fra Norske myndigheter

En liten norsk fiskerfamilie blir truet på livet. Familiens små barn skal tas av dage, den minste bare to måneder gammel. Flere voksne skal nøytraliseres. Truslene hevdes å stamme fra personer i Justisdepartementet.

Det må fremdeles være legitimt å kreve fra politikere at de handler til befolkningens beste.

Hva kan vi gjøre? Varsle!

De av oss som er utrustet med en natur som får oss til å bekymre oss over det som skjer rundt oss litt mer enn det som er vanlig, blir lett engasjerte. Resultatet blir at man skaffer seg mer og dypere informasjon gjennom de kilder som er tilgjengelige. Man leser bøker, ser på dokumentarer og

ytringsfrihet
En viktig forutsetning med ytringsfriheten er at man ikke skyver ansvaret over på "de andre". Det er ikke nok å mumle "noen bør si ifra, noen bør gjøre noe med det".

Ytringsfrihet må brukes for å beholdes

Ytringsfriheten, vår rett og vårt personlige ansvar til og bruke den i alle demokratiske land, har vel aldri vært så truet som i disse tider.

VG papiravis og nettutgave representerer norsk media hvor fravær av den egentlige virkelighetsbeskrivelsen kan sies å være stor.

Tause medier – sannhet uteblir

Allerede fra og med 1993 er temaet HAARP og dens teknologi blant de mest underrapporterte temaer i nyhetsbildet verden rundt. Fenomenet kalles for “Project Censored”.

Ytringsfriheten ytterligere innskrenket av politikerne

Ytringsfriheten er hellig for de fleste, men den blir stadig mer illusorisk. I snaut to år har det pågått en kampanje mot hatprat. Det offisielle målet med kampanjen er å hindre krenkende uttalelser, men i realiteten er det en videre reduksjon av ytringsfriheten. Og du finansierer det.

The Daily Show

Dagens journalister en stor trussel mot demokrati og din frihet

Propagandaminister Joseph Goebbels formulerte et viktig retorisk prinsipp: “For at propaganda skal være effektiv og ha en mulighet til å nå frem, så må den henvende seg til de minst intelligente, de minst informerte. Gjør den det så får man også med seg alle andre.”

Bli med i redaksjonen på Nyhetsspeilet.no

Har du fått nok av de gamle maktstrukturene? Er du lei av å bli løyet til? Har du lyst til å bli med  i redaksjonen på Nyhetsspeilet.no? Bli en del av kraften som former en bedre fremtid for menneskeheten. Bidra direkte i å formidle sannhetssøkende artikler som gir folket en mulighet til å våkne opp og bli

Frankfurter Allgemeine Zeitung
Frankfurter Allgemeine Zeitung

Tysk redaktør avslører hvordan media er infiltrert av CIA i boka Kjøpt journalistikk

I et intervju med Udo Ulfcotte som står bak boken “Kjøpt Journalistikk” kan man lese hvordan CIA infiltrerte Tysklands ledende medier. Norge og resten av den vestlige verden er heller ikke ekskludert fra propagandamaskinen.

1 2 3 5