5G fra rommet: Starlink en varslet katastrofe

5.8K visninger
6 minutter lesetid
29

For å få superraskt internett overalt på planeten, foreligger det planer om å plassere så mange som 20.000 kommunikasjonssatellitter i atmosfæren. Hvor smart er det egentlig med Elon Musks Starlink?

 

Elon Musks SpaceX

Mange kjenner etter hvert til navnet Elon Musk, mannen bak el. bilen Tesla. Norske media formidlet tidligere i år nyheten om at hans SpaceX selskap har fått innvilget en søknad om å sende opp 4425 kommunikasjonssatellitter(1),(2).

Planen er at dette skal skje i 2019. Hvis Musk & co får det som de vil, kommer antallet etter hvert til å øke til 12 000(1).

Elon Musk

I tillegg til SpaceX, har selskapet OneWeb planer om å sende opp 4250. Totalt er det fem selskap som ønsker å delta og blir alle søknadene innvilget, vil det innen 2020 være ca. 20 000 satellitter i bane rundt jorda.

For mer detaljert informasjon og tekniske spesifikasjoner, se artikkelen:”Planetary Emergency. The world needs your help. Now”, samt Arthur Firstenbergs kritikerroste bok: “The Invisible Rainbow: A History of Electricity and Life”(2017), som for øvrig Einar Flydal i disse dager holder på å oversette til norsk.

 

Hvem er Arthur Firstenberg?(1950-

Arthur Firstenberg

Etter at han i 1980 måtte avslutte sitt medisinstudie pga skader han fikk av røntgen, har han studert og forsket på alt som har med elektromagnetisk stråling å gjøre og regnes som en av verdens fremste eksperter(3). I 1997 grunnla han cellulartaskforce, en organisasjon som har som formål å varsle om uheldige virkninger av mikrobølgestråling(Wi- Fi, mobiltlf., etc.). I dag omgår jo de fleste den som om det ikke foreligger noen form for helserisiko. Se artikkelen: Hvor skadelig er strålingen fra mobiltelefonen din?

Hans advarsler om hva vi kan forvente

Allerede i 1997 advarte Firstenberg i sin bok: ”Microwaving Our Planet  om uheldige konsekvenser av kommunikasjons satellitter i form av ødeleggelse av ozonlaget, økt mikrobølge stråling, etc. Året etter ble så de første 66 satellittene fra Iridium Corp. beregnet på telefoni, tatt i bruk.

 

Iridium satellitt

Fikk han rett?

Problemene meldte seg umiddelbart. Resultatet av en spørreundersøkelse hvor el-sensitive personer fra seks land deltok, avslørte at 86 % av dem fikk symptomer som hodepine, søvnforstyrrelser, neseblødning, hjerterytmeforstyrrelser og øresus, samme dag som de 66 satellittene ble aktivert.

Dette er typiske symptomer som forbindes med virkninger av elektromagnetisk stråling. I to uker etter oppskytningen gikk dessuten dødsraten i USA opp med 4-5 %. I denne perioden var det og uvanlig lite fugler å se på himmelen. Det kom også inn rapporter om at tusenvis av brevduer som deltok i dueslipp, mistet orienteringsevnen og ikke kom tilbake til dueslaget.

 

Neste oppskytning

Da Globalstar den 28. februar 2000 aktiverte sine satellitter, kom det på nytt inn rapporter om hodepine, kvalme og pustevansker, både fra el-sensitive og ikke el-sensitive mennesker. Den 30. mars 2001, gjenopptok Iridium sin virksomhet etter en konkurs.

Nok en gang kom det inn meldinger om fysiske plager. Det eneste som nådde media, var beretninger fra hele USA om plutselige dødsfall blant føll fra veddeløpshester. Den 5. juni 2001, fikk Iridium til sin satellitt telefon tjeneste i tillegg internett. På nytt kom de som direkte følge av dette inn meldinger om helseproblemer i form av kvalme og influensa lignende symptomer(6).

Frem til nå

Iridium har fremdeles kun 66 og Globalstar 40 telefoni satellitter, altså ingen økning i antallet siden 2001. Totalt er det nå 2271 satellitter i bane rundt jorda med bruksområder som astronomi, kommunikasjon, navigasjon, spionering, studier av atmosfæren, etc.(4), (5).

Problemet med de som nå er planlagt, er antallet og sendestyrken. Ambisjonene er jo som nevnt å gi internettdekning til hver eneste kvadratcentimeter av jordoverflaten. For at det skal bli raskt nok, må satelittene gå i lav bane og det må være svært mange(1).

Kommentar: Hvis igangsettingen av 66 satellitter hver med en styrke på 1000 watt var tilstrekkelig til å øke dødsraten i USA, ta livet av føll samt forårsake symptomer hos en hel del mennesker, hva vil ikke da 20 000 hver med en styrke som vil variere mellom 500 000 og 5 millioner watt, kunne forårsake?

Problem?

Kritikere vil kunne hevde at strålingsnivået på bakken som alle disse satellittene forårsaker, likevel vil bli mye lavere enn den mikrobølge stråling de fleste av oss i dag utsettes for fra Wi-Fi og mobiltelefon.

Den globale elektriske sirkulasjonen

Målinger viser at det gjennom atmosfæren og videre opp til ionosfæren og så tilbake til bakken, foregår en kontinuerlig elektronvandring i form av en svak elektrisk strøm. Frekvensområdet er veldig lavt, såkalte Schumann frekvenser og da de blant annet bidrar til å regulere våre biorytmer, er de er av vital betydning for alt liv.

Den globale elektriske sirkulasjonen(6).

Signalene forsterkes

Noe en for lengst har oppdaget, er at selv svake signaler fra en radiosender forsterkes kolossalt når de treffer de øvre deler av atmosfæren, det som kalles ionos og magnetosfæren. Nettopp her blir  satellittene plassert! Dette kan være forklaringen på helse problemene Iridium og Globalstar satellittene forårsaket.

Atmosfærens inndeling

Den kraftige EM støyen som disse 20 000 satellittene vil produsere (da de som sagt plasseres i sjikt hvor alle signaler forsterkes kraftig), vil kunne påvirke den globale elektriske sirkulasjonen. (se illustrasjonen). Firstenberg hevder at alle organismers bioelektriske system vil forstyrres med katastrofale konsekvenser og sier det så sterkt: ”This will kill us all”(6).

Andre advarsler

Freiburg appellen som allerede kom i 2002, var underskrevet av 10 000 leger og støttet av 36 000 andre. Den advarer mot sammenhengen mellom påvirkning fra pulsert høyfrekvent EM stråling og helseproblemer som hyperaktivitet, læringsvansker, hjerterytme forstyrrelser, hjerteinfarkt og hjerneslag hos stadig yngre personer, hodepine, søvnforstyrrelser samt utmattelse.

Dessuten en klar bedring av slike sykdomstilstander når kildene til stråling fjernes. Teksten i sin helhet finner du her.

Den 26. mai 2018, har steigan.no en artikkel om at forskning viser at stråling fra kraftlinjer, mobilmaster og Wi-Fi kan skade fugler, insekter og planter og at utbygging av 5G vil forverre situasjonen. Kommentar: Hva da med oss mennesker?

Mye tyder og på at den svært mektige interessegruppen som heter mobilindustri, driver med desinformasjon i den hensikt å gi oss en oppfatning av at deres teknologi er sikker og trygg. Her link til The Nation som tar opp akkurat dette. Hele artikkelen på steigan.no

Kloke ord om situasjonen vi nå er oppe i:

Litt om 5G

Dette er den neste generasjon av kommunikasjons system, beregnet både for mobiltelefoni og internett. Den vil sende i et høyere frekvensområde enn det som nå benyttes. En konsekvens av dette er at strålingen pga. kortere bølgelengde vil ha kortere rekkevidde. Antallet sendere må derfor være mye høyere enn i dag og de må plasseres nærmere hverandre.

Et annet problem med 5G er at strålingen blir mer konsentrert og derfor ca. 10 ganger kraftigere enn med dagens teknologi. Det foreligger som sagt kraftige advarsler fra ledende forskere om helseproblemer knyttet til 5G-sendere på bakken. Blir det via satellitt, vil som sagt disse problemene mangedobles.

Helse plagene en rekke mennesker har blitt påført av de nye smartmålerne(8), vil sannsynligvis bli som bagateller å regne mot de som vil komme hvis Musk & co får gjennomført sitt forsett.

 

GUARDS

Dette er forkortelse for Global Union against Radiation Deployment from Space, en organisasjon opprettet med formål om å stanse planene om global Wi-Fi via satellitt.

GUARDS

Etterord

Hva kan en så gjøre hvis dette blir en realitet? Da dette er en ny problemstilling, er det vanskelig å vite sikkert, men som nevnt i artikkelen: Hvor skadelig er strålingen fra mobiltelefonen din, viser forsøk at høye doser av antioksidanter beskytter mot skadevirkninger av mikrobølgestråling. Ulike skjermingstiltak som karbonmaling(9), og/eller skjermende tekstiler(10) kan og bli nødvendige for å beholde helsen.

Kilder

  1. Starlink skal gi hele Jorda internett fra satellitter. https://www.newth.net/mars/spacex-starlink-satellitt-bredband/
  2. SpaceX skal levere høyhastighetsnett til hele verden via små satellitter. https://www.dagbladet.no/nyheter/spacex-skal-levere-hoyhastighetsnett-til-hele-verden-via-sma-satellitter/69530556
  3. 5G – Fra stråletepper til stråleprosjektiler. https://einarflydal.com/2018/02/26/5g-fra-straletepper-til-straleprosjektiler/#more-26499
  4. Uses of satelites. http://www.cyberphysics.co.uk/topics/space/Satellite/satellites_uses.htm
  5. How many man made satelites are currently orbiting the earth? https://www.windows2universe.org/kids_space/sat.html
  6. Firstenberg, Arthur. Planetary emergency. The world needs your help. Now.  http://www.cellphonetaskforce.org/planetary-emergency/
  7. Firstenberg, Arthur. The Invisible Rainbow: A History of Electricity and Life(2017).
  8. Våre smartmåler historier. https://einarflydal.com/smartmaler-historier/
  9. http://emf-consult.com/produktkategori/skjerming-materiale/maling/
  10. http://baldron.mamutweb.com/Shop/List/Kl%C3%A6r/123/2

Terje Wulfsberg

Terje Wulfsberg driver som homeopat i Bergen, og har lenge vært opptatt av det alternative. Han har i en årrekke arbeidet med å spre informasjon om den nye læreren for vår tid, kalt Maitreya eller Verdenslæreren. http://shareno.net. Har i mange år og studert Den Tidløse Visdomslære, særlig informasjonen som kommer fra Djwahl Kuhl eller tibetaneren, via Alice A. Bailey. Bruker nå mye tid og energi på å informere om våre utenomjordiske venner.

5 1 stemme
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

29 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Arve
Arve
Abonnent
1 år siden

Kommentar ved “Zanderboy” på Benjamin Fulfords nettside (betalingsmur),
https://benjaminfulford.net/2022/12/12/gnostic-illuminatis-promised-world-revolution-unfolds/#comments

On the evening of Thursday, December 8, 2022, OneWeb launched 40 satellites from Cape Canaveral, Florida, bringing the total number of active satellites in orbit around the Earth to more than 7,000. These cell towers in space are altering the electromagnetic environment of the entire planet and are debilitating and exterminating all life on it.
Even the first fleet of 28 military satellites launched by the United States caused a worldwide pandemic of influenza when they became operational on June 13, 1968. The Hong Kong flu began in June 1968, lasted through April 1970, and killed up to four million people worldwide. To understand why requires a proper understanding of our connection to the universe and what it is that really gives us life and health, and makes our bodies move. In a sense, we are all puppets on invisible strings that connect us to heaven and earth, strings that resonate at the age-old frequencies of the biosphere in which we live, the space between Earth and Sky, whose dimensions never change. And when we modulate and pulsate those strings at random from thousands of locations in space, we change the beautiful music of the earthly orchestra into a discordant chaos that scatters bodies all over the world, helpless before it.
On March 24-25, 2021, the chaos was brought to a new level, that the world now accepts as normal. In that 24-hour period, a record 96 satellites were launched into space on a single day—60 by SpaceX and 36 by OneWeb—and on the same day SpaceX dramatically increased the speed of its satellite internet connections. On that day, people all over the world suddenly could not sleep, were weak and exhausted, had muscle spasms, and hurt and itched all over, especially in their feet and legs. They had skin rashes, were dizzy and nauseous, and had stomach aches and diarrhea. The ringing in their ears was suddenly amplified. Their eyes were inflamed, and their vision suddenly worsened. They had heart arrhythmias, and their blood pressure went out of control. Some had nosebleeds, or coughed up blood. They were anxious, depressed or suicidal, and irritable. Their cats, dogs, chickens, goats and cows were sick at the same time.
Deaths of blue titmice spiked in Germany beginning on March 25, 2021. March 25 registered the second highest number of COVID-19 deaths in 2021, and the fifth highest since the pandemic began. The number of mass shootings in the US rose suddenly on March 25 and remained high for three weeks. An average of 6 shootings involving 4 or more victims occurred every day between March 25 and April 13. Photographs of hundreds of worms, and of hundreds of sheep, moving silently in perfect spirals, were taken on March 25 and March 26.
 Arthur Firstenberg
President, Cellular Phone Task Force
Author, The Invisible Rainbow: A History of Electricity and Life
Administrator, International Appeal to Stop 5G on Earth and in Space
Caretaker, ECHOEarch.org (End Cellphones Here On Earth)
P.O. Box 6216
Santa Fe, NM 87502
USA
phone: +1 505-471-0129
arthur@cellphonetaskforce.org
December 14, 2022

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Terje Wulfsberg
4 år siden

Heisan Terje :)

Det jeg ikke skjønner her er jo at jo høyere frekvens jo kortere avstand, jo lave frekvens jo lengre avstand.

5G har ikke lenger rekkevidde enn 100-150 meter, hvordan kan de da sende fra 500 000 km i termossfæren der satellittene ligger ?

Sender man ned til bakken med en annen teknologi og så blir det omformet til 5G ? Noen glupinger som vet ?

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Terje Wulfsberg
4 år siden

SpaceX sitt system Spacelink leverer ikke 5G med høye frekvenser og kort rekkevidde som sender store mengder data på kort tid, det er langt verre enn det, de sender lave radiobølger for å få alle individer på jorden på nett, drevet av små solcellepaneler på hver satellitt.
De skal ligge i en svært lav høyde på 350 km. det er heller ikke snakk om bare 20 000, men 50 000 stk, det rare er at de bare har en levetid på 3-4 år så er de ødelagt.
Foreløbig har det gått veldig dårlig, mange av dem svikter før de kommer opp.

Meningen er at hele verden skal ha Internett i 2021.

Man må sende opp 13 000 nye hvert år skal man holdet dette edderkoppnettet rundt jorden lenger enn 3-4 år.

Astronomer raser siden de er svært godt synlige over hele jorden og de lyser sterkt så det blir helt umulig å se hva som er utenfor dette edderkoppnettet som omkranser jorden.

Kan det være for å skjule Nibiru, kometer, asteroider eller noe annet ? Kan det være for å blokkere energibølgene som treffer oss nå i akselererende bølger nå. KAn det være for å lage blue beams fake aliens med hologrammet ?

3-4 år ? Makteliten i verden sier offisielt at vi skal halveres i vesten innen 2025 som er samme tidsperiode, men ikke hvordan.

Ser ut til at det ikke blir vanskelig å finne ting å skrive om fremover. ;) Her lukter det mer enn ugler i mosen.

https://nrkbeta.no/2020/01/31/vil-gi-hele-planeten-internett-med-40-000-satellitter/

https://www.aftenbladet.no/meninger/kommentar/i/GGgbO4/et-rekviem-for-nattehimmelen-50000-5g-satellitter-i-jordnr-bane-ma

Hva tror du Terje eller dere andre lesere ?

ken
ken
Anonym
Svar til  smurfen
3 år siden

smurfen – Welcome to the Satellite Hoax:

Hva tror DU???

Hans Gaarder
Forfatter
5 år siden

For dem som ønsker å skrive under på oppropet for å stoppe denne livsfiendtlige galskapen så kan denne lenken benyttes:

https://www.5gspaceappeal.org/sign-individual

Hovedsiden med fyldig og illevarslende info om de biologiske virkningene av 5G-teknologien ligger her:
https://www.5gspaceappeal.org/

AnArv
AnArv
Abonnent
5 år siden

5G kan ikke komme fra “verdensrommet”. Dette er milli og micro frekvenser som kan maksimalt strekke seg 150m, derav vil man se en mengde master og/eller sendere slik at dette kan tilrettelegges for utrulling (her kan man se noe av teknologien som blir benyttet: https://youtu.be/dksF_ohbHX4). Man kan beskytte seg selv ved at man ikke tar dette inn i eget hjem via oppgradering av WiFi eller andre smart hjelpemidler fra Google/Apple etc. I tillegg burde man aldri installere SmartMeter (se hva en tidligere etterforsker uttaler: https://youtu.be/Fc5RFGWDyrY).

Ikke ta dette inn i eget hjem! Dette er ene og alene din egen avgjørelse. Angrep fra “verdensrommet” er skremselspropaganda uten forankring i virkeligheten.

Selvsagt er vi helt enige i at man burde stoppe 5G da dette er en teknologi som vil gjøre mye mer skade enn nytte. I tillegg til den potensielle faren dette medbringer om det blir anvendt til skjulte formål. Israel bygget teknologien, men innfører dette ikke i eget land hvilket alene burde fortelle alle og enhver at dette kan vi fint avvise. Derfor ber vi alle legge press på politikere og partier, nasjonalt og lokalt, slik at vi kan hindre utbyggingen.

Hermis
Hermis
Abonnent
Svar til  AnArv
5 år siden

Er nok helt rett det du skriver, AnArv. Israel har utviklet 5G og har ikke tenkt å bruke det selv, de har bare bestemt at alle andre skal bruke det (til nytte for deres velkjente planer).

De norske politikerne er så kontrollert av ytre krefter at de aldri kommer til å gjøre noe som helst for å stoppe det. De kappes jo om å være den mest dresserte puddelen. Det er bare befolkningen som har muligheten til å mer eller mindre å tvinge politikerne. Men befolkningen gidder tydeligvis ikke å engasjere seg, heller. Vi får likevel prøve å gjøre det beste ut av det, så du skal ha takk for at du har bidratt med din opplysende kommentar, AnArv :).

AnArv
AnArv
Abonnent
Svar til  Hermis
5 år siden

Til de som sier at reklame og propaganda ikke fungerer burde man se seg rundt om i samfunnet slik at man kan se hvordan dette er blitt formet. Absolutt ikke tilfeldig. Heldigvis begynner ungdommen i dag våkne opp slik at lærerne ikke har gode nok svar til de spørsmålene som blir stilt. I stedet forsvarer de seg med konspirasjonsteori og vil stoppe elevene fra at man skal ha tilgang til YouTube etc.

Myndighetene har ikke våres interesser som formål. Hvordan nasjoner har blitt overbevist om at vi trenger en liten gruppe som skal ta avgjørelsene for oss er helt ubegripelig sett fra et enkeltindivids perspektiv. Ingen kan ta avgjørelser for deg eller meg bedre enn oss selv. Desto tidligere vi innser og handler deretter, kan vi stoppe og reversere utviklingen. Hver og en av oss kan begynne handle lokalt og nasjonalt, da vil man ramme de globale foretakene knallhardt. På sikt vil de forsvinne siden det ikke er noe market de kan operere i. Folket har mye mer makt enn hva myndighetene og media gir inntrykk av.

Israel er ikke annet enn en stat opprettet av falske jøder som tjener den katolske kirke som igjen tjener den okkulte delen av samfunnet. Det er ikke uten grunn at katolikkene var bannlyst fra Norge i 400 år. Katolikkene er satanister og dette er bevist fra en rekke uavhengige kilder. Dessverre er Frimurerlosjen en del av dette apparatet. Kort oppsummert er dette en kamp i mellom to verdener, onde og gode, satan og Gud. De aller fleste mennesker kan fint innrømme at det onde eksisterer. Skal dette eksistere må nødvendigvis også det gode gjøre det, siden det ene ikke kan eksistere uten det andre. Kirken slik den er i dag er blitt misbrukt ovenfor allmenheten. Forholdet mellom Gud og deg er individuelt. Du trenger ikke gå til kirken for at man skal tro. Prester kan heller ikke frelse eller gi tilgivelse. De er mennesker, ikke Gud.

Uansett hvorvidt man tror eller ei; her er en klar oppfordring. Engasjer dere! Om du er opptatt av dine rettigheter som individ, samt din og dine barns fremtid, ikke sitt som en passiv tilskuer.

Her kan dere lese mer om hvordan ulike deler av samfunnet henger sammen med bl.a. et meget kritisk blikk ovenfor NRK: https://anarv.home.blog

Vi skal forsøke stoppe utviklingen i samfunnet og trenger hjelp/engasjement fra alle sammen! Om vi lykkes er en annen sak. Uansett skal vi prøve alt hva vi kan slik at makten blir flyttet tilbake til folket.

Takk til deg Hermis for fine ord! Vi tar det ikke for gitt.

Russia Today
Russia Today
Abonnent
Svar til  AnArv
5 år siden

israhell utviklet 5G ved hjelp fra «verdensrommet», slik Tele-vi-sion og Internett ble utviklet flere ti- og hundreår før Jordas populasjon kunne gjøre det på egen hånd. Alt for å få total psykisk kontroll og snarest svekkelse av populasjonens helse og forsvars evne.
Biomassen har nappet kroken og koser seg ihjel med trådløst faenskap overalt – på jobb, hjemme, i kollektiv transport. Umulig å beskytte seg mot strålingen, og det blir verre med 5G, så 6G og 7G. I all hast brenner Telenor opp broer tilbake ved å demontere stolper som var i bruk for fasttelefoner og trådbasert fjernsyn.
Massene burde tenke på sin egen og neste generasjons skjebne. Makthavere vil ikke gjøre det for dem.

Her forteller en FSB-offiser (tidligere kalt KGB) om barne-tortur, voldtekter og rituelle drap med påfølgende oppspising av barn han selv har deltatt i: https://www.youtube.com/watch?v=ZNO7z7WZZHM
Videre lister han over andre masoner i ruseland – Putin, utenriks minister Lavrov, hele regjeringen, dommere, påtalemyndigheter, politi, sentralbank sjef, alle parti-ledere, kirke-topper, klovner i massemedier inkl. Zhirinovskij og Satanovskij, etterretning, internasjonale komiteer for human- og barnerettigheter osv.

Det beste presset befolkningen kunne legge på disse satanistene er å bruke sin stemmerett til BOIKOTT av deres billige spill for galleriet kalt “valg”. Dette ville ta fra dem deres viktigste kort de bruker for å utøve faenskap – hevde at de representerer folket som “folkevalgte”. Ikke gi makt til satanister til å drepe deg og dine egenhendig! BOIKOTT stupid spill “demokrati”.

AnArv
AnArv
Abonnent
Svar til  Russia Today
5 år siden

Det interessant er hvordan tilsynelatende oppgående mennesker ikke ser igjennom at det er absolutt ingen endring i fra hvilken fløy som regjerer. Resultatet er identisk og forklaringen er gjerne at man trenger mer tid til at endringer skal innføres. Endringer kan man fatte over natten om vil gjennomføre de. Da er man tilbake til problemet; regjering (staten) og monarkiet. Uansett om lederen heter Putin, Trump eller Solberg har disse absolutt ingenting de skulle sagt ettersom de har inngått avtaler de ikke kan reversere. Hva man kan legge merke til med bortimot samtlige presidenter i USA er talen de har ved endt periode. Her blir man fortalt sannheten om man lytter. Nesten slik at de toer sine hender.

Et eksempel; “You and I are told we must choose between a left or right, but I suggest there is no such thing as a left or right. There is only an up or down. Up to man’s age-old dream-the maximum of individual freedom consistent with order or down to the ant heap of totalitarianism.” – Ronald Reagan. Selv om det er riktig hva han påpeker ordrett ligger det også en noe mer skjult betydning; up=>himmelen, down=>helvete. Blir du fratatt dine individuelle rettigheter slik både marxist-kommunistene (sosialismen) og nazistene (fascistene) vil, kommer verden til å bli et sant helvete. Velger vi derimot at hvert enkelt individ kan ta avgjørelsene som er best for sin egen del selv, vil vi ha friheten og leve som i himmelen.

Hvordan du eksemplifiserer med barnebortføringer er man ikke overrasket av hvordan dette fungerer i Russland (synd videoen du linket til ikke var oversatt). I USA var det en statistikk fra 2005, ja en stund siden, 83 barn forsvant i timen. Hvilket gir ca. 690.000 barn per år. Husk at satanistene har 8 ofringer per år (som henger sammen med de okkulte høytidene som bl.a. jul og påske). I tillegg har disse udyrene utviklet en avhengighet. Dette kommer kanskje som en overraskelse for de fleste. Faktum er at “eliten” er avhengige av dop, ikke kun kokain og heroin, men noe som heter adrenochrome. Dette “utvinnes” igjennom at man utsetter barn for tortur slik at de produserer mest mulig adrenalin ettersom dette gjør at blodet de trekker ut ved overgangen halsregionen/kraniet. Deretter drikkes dette og man har en rus. Tenk dere; “eliten” er rusmisbrukere!

Kirsebæren i kaken er hvorfor de gjerne vil ha fleste mulig svarte mennesker inn til Europa/Nord-Amerika, ettersom det er uforståelig for folk flest at man vil ruinere eget land, er todelt og den ene del handler om at afrikanere produserer mer adrenalin hvilket gir seg resultat i en sterkere rus. Den andre del er mer åpenbar siden om man skal kunne skape totalt kaos er man avhengig av at kristendommen og islam blir spilt opp mot hverandre, slik at borgerkrig(er) bryter ut. Hva muslimene ikke forstår er at de kun er brikker i et spill og så snart kaoset er brutt ut vil de bli bokstavelig talt eliminert fra Europa. Noen vil da sikkert tenke i retning av at kristendommen vil gå seirende ut. Dette er fullstendig feil. En verdensomspennende regjering vil bli satt inn og man blir innordnet under satanismen eller den luciferiske doktrinen, dette later jo mer uskyldig ut en satanismen ikke sant, selv om det kun er to forskjellig navn om samme religion.

Ser man tilbake til 5G kommer dette inn også mtp. hvilke bil vi kjører. Elbil er ikke iverksatt slik at man skal spare miljøet. Dette handler utelukkende om at man kan stråle menneskene i bilene med opp til 60Ghz om dette skulle bli nødvendig om noen skulle finne på bryte ut av rekkene. Bare se hvordan Kina innfører sosial score for sine innbyggere. For dere som enda tror det er en sammenheng i mellom CO2-utslipp og klimaendringer burde dere vite at det er fysisk umulig at dette har en sammenheng om man ser på hvordan det kjemiske aspektet. Vi ber dere legge merke til følgende; i mellom 1945 til 1975 akselererte utslippet voldsomt av CO2, mens temperaturen sank. Temperaturen ble kaldere!! Det er absolutt ingen korrelasjon i mellom CO2 og klimaendringer. Ingen! NRK og kulturdepartementet har avslått innsynssøknaden i finansieringen av “klimarapporten” da vi veldig gjerne ville se hvor mye av statlige penger som ble brukt på dette prosjektet, samt om noen eksterne aktører har bidratt med midler, transport, bevertning, overnatting etc. Det grønne er blitt det nye røde. Om dere vil lese mer og se dokumentasjonen; https://anarv.home.blog/2019/01/15/to-saker-hos-nrk-som-ikke-kunne-aksepteres-forbigatt-i-stillhet/

Som du bin Laden nevner er alle organisasjonene i Sveits, såkalte NGU, som UNICEF – Røde Kors + NATO – FN etc. bare i iverksatt for at man skal kunne innføre en verdensomspennende regjering om de lykkes med sin agenda. Derav kan man med rimelig sikkerhet fastslå at Jens Stoltenberg er Norges farligste mann. Klarer vi ikke ta maken tilbake til folket vil han lede oss rett inn i helvete. Tidsperspektivet er ikke mer en +/- 15 år. Derav må det handles nå og vi ber om at dere støtter opp oss slik vi har best mulig forutsetninger for å lykkes. Engasjer dere for egne, familiemedlemmers eller kollegers barn!

Vi har bedt om at de 40 milliardene som blir benyttet til smøring av “eliten” i form av klimaforebyggende tiltak skal omfordeles til landets pensjonister omgående, da dette ikke er annet enn en illusjon i psykopaters (i mangelen av bedre ord) hode. Ikke svar fra noen av de representative ministre eller dertil departementer. Hvilket er minst like oppsiktsvekkende er FrP sin totale fravær av interesse for dokumentasjonen ift. klima. Ettersom de alltid har vært forkjemperen for at klimaendringene ikke er menneskeskapte har de ammunisjon til å pulverisere debatten en gang for alle. Ingen interesse => kun en påtatt rolle slik at det skal se ut som om vi har to motpoler i debatten?

Russia Today
Russia Today
Abonnent
Svar til  AnArv
5 år siden

Vårt største problem er at vi ikke er organisert. Statlige overvåkingstjenester passer godt på dette.
Alle forsøk på å organisere seg fra grasrota blir slått ned med all satanistenes makt.
Alle rørelser infiltreres, ledere tas først, så andre medlemmer svartelistes og forfølges.
Man må være veldig OBS på å ikke lage medlemslister, men bruke små seller for opplysning av befolkningen.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Russia Today
5 år siden

Det er IS RA HELL som har skapt teknologien til 5G og det er IS RA HELL som skal installere 5G i alle land i verden bortsett fra nettopp IS RA HELL.

Alle som kommer i nærheten av 5G blir sterile, om noen tiår så bor det kun jøder i verden og da får de sitt JWO.

I sist uke dro IS RA HELL til månene for å overlevere 30 millioner sider med informasjon om oss til Romvesener.

Hva fikk dem i bytte og hva skal Romvesener med informasjon om oss ? finne ut hvordan de lettest skal utrydde oss ?

Da Israels Beresheet-romskip ankom månen i forrige uke, hadde den en mystisk last. Oppdragsgivere kalte det en tidskapsel, men antydet at det ikke var hele historien. Nå er sannheten ute: Den lille måne proben bærer et arkiv på 30 millioner sider av menneskelig kunnskap etset i en DVD-størrelse metallplate.

Mysterious 30-Million Page ‘Time Capsule’ Launched Toward The Moon

http://endoftheamericandream.com/archives/will-5g-cell-phone-technology-lead-to-dramatic-population-reduction-as-large-numbers-of-men-become-sterile

https://www.davidicke.com/article/513353/5g-dangers-israel-not-using-5g-good-reason-learn

https://www.reuters.com/article/israel-telecoms-5g/israel-eyes-5g-mobile-network-auction-by-mid-2019-idUSL8N1YW2C2

AnArv
AnArv
Abonnent
Svar til  smurfen
5 år siden

Er som Nikola Tesla fortalte; alt i mennesket responderer mellom 6-8hz. Dette har de forsket lenge på slik at de vet eksakt hvilken frekvens som styrer tankene dine. Hvordan nordmenn kunne falle for fellen med elbiler er helt utrolig. Er det virkelig ingen som kikker ut vinduet og ser hvor vi faktisk bor? Vi er kanskje den siste nasjonen som burde tatt i bruk elbiler, om vi da kunne beskytte mot at 5G-teknologien blir benyttet til å koke de som sitter inni dem.

Israel og dine antakelser om denne nasjonen er for så vidt korrekt. Husk bare at det ikke finnes mange opprinnelige jøder igjen. 90+ prosent seiler under falskt flagg og har ingen reell forbindelse. Disse er satanister og ingenting annet. Ikke glem at det er den Katolske kirke som styrer alt, også de falske jødene.

En annen ting som er forunderlig er hvordan voksne mennesker kan tro verdensrommet og romvesner faktisk eksisterer. Dette er nok en indoktrinering allerede fra man er barn hvor man blir presentert for en globus og fortalt “sannheten”. Skolesystemet er laget slik at man lager idioter av små genier. Man skal være lydig og flink jente/gutt, repetere som en papegøye og skulle man finne på feile skal man naturligvis straffes for dette. Hvilke mennesker lager man ut av dette systemet.. Mennesker med konstant angst for at man skal mislykkes og som ikke tror mye om seg selv, derav passer dette ypperlig mtp. et uendelig univers hvor enkeltindividet blir ubetydelig. Er jorden flat derimot, vil enkeltindividet bli i sentrum og man innser straks hvor mye mer betydningsfull man er. Hva som vil komme er den nyttige idioten Elon Musk vil introdusere oss for “aliens” og at vi sammen må forene kreftene slik at vi kan stå imot, igjennom en regjering, et forsvar, et språk etc. Legger du sammen alle tallene for NASA (National Aeronautics and Space Administration) hvilket gir 666.

For dere som fortsatt tror vi er passasjerer på en roterende ball i vill fart er det noen interessante tall her som bygger opp under hva som hevdes; det gode mot det onde. Gjennomsnittsfarten for jorden rundt sola; 66.600 mph. Skal man ha en presis avlesning av kurvingen av jorda er dette 8 inches per mile/12 = 0.666. De forteller oss alltid den hvordan aksehelningen av jorden er fra den vertikale, men la oss se på den horisontale: 90º – 23.4º = 66.6º.

Så tror du på Gud kan man anbefale en revurdering om hvilket format jorden befinner seg i…

AnArv
AnArv
Abonnent
Svar til  Russia Today
5 år siden

5G er kun et redskap slik at man virkelig kan bruke storebror ser deg “the all seeing eye” for alt hva verktøyet er verdt for staten. Ironien er at det som utfører arbeidet sitt i statlig embedets medfør vil også bli overflødige. Derav kan man nesten begynne tro at det er en øvre grense for intelligens om man skal bli politiker eller statsansatt, ettersom intet tenkende menneske ville sette seg selv eller andre medborgere i en posisjon hvor man kan blir utsatt for en slik konsekvens at dine personlige rettigheter blir fjernet. Man kan naturligvis argumentere for at disse menneskene er narsissistiske psykopater. Dette gjelder nok kun toppen i det virkelige hierarkiet, da man skal lete lenge og godt om man skal finne noe som minner om reell eksistens av tankevirksomhet hva angår den politiske fløyen av dette maskineriet.

Forøvrig enig i at man kan være smart i hvordan man organiserer seg. Denne typen er absolutt ikke velkommen og alle midler blir tatt i bruk. Uansett kommer man igjen ned til enkeltindividet. Handle lokale eller nasjonale produkter som er laget av småprodusenter, slik at man kutter forsyningslinjen av kapital til de globale foretakene og monopolistene som Orkla, Rema 1000, Coop, Norgesgruppen etc. Desto mindre man handler hos disse foretakene, desto mer makt flytter man til folket. Enkelt grep med enorme konsekvenser!

Navn
Navn
Abonnent
5 år siden

Hvor kan man flytte for å unngå 5 g nettet?

ken
ken
Anonym
Svar til  Terje Wulfsberg
5 år siden

Beundrer ditt heltemodige arbeid i alt du gjør! MEN satelitter?
Ikke en eneste satellitt å se her… «Skjøt ut Tesla i verdensrommet» (oppskyting, ja… Men for senere å havne i havet): https://www.vgtv.no/video/153229/skjoet-ut-tesla-i-verdensrommet

Ingen satelitter fra NASA (eksisterer ikke, annet enn i Photoshop), derav ingen kommunikasjons-satellitter fra Elon Musks Space…?!

Kan du redegjøre? Problemet er meget dødelig alvorlig som det er fra før, så hvorfor fokusere på noe som ikke er relevant? TIDEN ER FOR KNAPP TIL DENSLAGS SVADA OG VÅS etter mitt skjønn! Eller jeg kan ta feil. Redegjør, er du snill:)

« Forrige artikkel

Ti lovendringer som kanskje kommer snart

Neste artikkel »

En Radikal Portal for Øivind Berghs netthets

29
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x