Ti lovendringer som kanskje kommer snart

4.4K visninger
11 minutter lesetid
18

Politikerne jobber knallhardt med å støpe samfunnet etter deres vilje. En av måtene er nye og flere lover. Her er 10 forslag som politikerne vil behandle i nær fremtid. Deres dumskap kjenner ingen grenser.

Det er mye man skal lese før øynene faller ut, sier et gammelt optiker-ordtak. Nå skjedde heldigvis ikke det da jeg leste om disse forslagene på partienes hjemmesider. Det er vanskelig å velge et presist ord som beskriver dette, men «totalitært idiotkrati» er kanskje passende? Et av de siste påfunn er fra Oslo, der kommunen har vedtatt forbud mot reklame som har retusjerte foto. Under presenteres et lite knippe av den galskap som nå foregår blant de folkevalgte. Slik jeg ser det sementerer her politikerne seg som arbeidere i en vernet bedrift, så spørsmålet blir hvordan skal vi selv verne oss mot politikerne. Ytterligere politikerforakt er konsekvensen hvis noen av disse forslagene vedtas, så de for ha seg selv å skylde på hvis valgdeltakelsen synker. Skjer det, ligger det an til stemmeplikt i fremtiden.

 

Forbud mot skismøring

Senterpartiet, Venstre, Sosialistisk Venstreparti og MDG er alle enige om at skismøring er et alvorlig miljøproblem. – Hver vår, når snøen smelter, kan jeg nesten lukte gammel skismøring, forteller Slagvold Vedum, leder i Sp. Han mener dette er en krenkelse av ren luft for alle, og skal før sommeren fremlegge forslag om forbud. SV sier at smøreforbud er uproblematisk så lenge det finnes gode smørefrie alternativer. – Vi i SV er for personlig frihet, men vi er nå i 2018 og burde forvente at skismøring hører fortiden til, sier Lysbakken, partiets leder. MDG jubler over dette tiltaket, og håper på at dette vil bedre forholdene for naturen, i og med at gammel skismøring lett kan feste seg til blader, skudd, røtter og bær. Men i både Høyre og FrP kladder denne løsningen, for de frykter at dette kan skape kriminalitet. – Dette kan føre til smugling og et svart marked for smøring, og derfor foreslår vi heller forbud mot salg av ski som krever smøring, er motargumentet Nøklebye Heiberg fra Høyre avgir. De andre partiene er på glid angående regjeringens kontraforslag. – Dette er god politikk i et godt nøtteskall. Vi alle innser problemet, og kommer opp med ulike løsninger. Nå er det tid for god debatt om løsning, vi er på rett spor, sier Moxnes i partiet Rødt!

Smøring blir mulig ulovlig, og da blir kanskje kladder helt normalt året rundt.

NRK-lisens til samtlige

I og med at stadig færre eier og ser TV, mister NRK viktige penger til programproduksjon. Dette tapet jobbes det med å kompensere, og både Høyre og Arbeiderpartiet er nå enige om at lisensen skal følge person, ikke TV-apparatet som tidligere. – Ved å gjøre lisensen lik for alle, både stor og liten, fattig og rik, vil alle i Norge få likt tilbud, noe de ikke har i dag. Om noen velger ikke å ha TV, er det opp til dem, men lisensen og NRK er svært viktig for Norge, slik at befolkningen er best mulig informert, sier medietalsmann i Høyre, Ørmen Johnsen. Arbeiderpartiet ved Jonas Gahr Støre er på bølgelengde med Høyre, og mener at Norge hadde vært langt mindre ensrettet og samstemt uten NRK og lisensen.  – Uten NRK ville det vært meningskaos, og det ønsker vi heller ikke i fremtiden, så derfor er lisensen en av pilarene i vårt system. De som skulle prøve å unnvike lisensordningen, vil bli møtt med mulkt, og blir de samtidig tatt på fersken foran TV-skjermen, vil i tillegg TV-apparatet bli konfiskert, også hvis apparatet ikke tilhørte den kriminelle seeren. – Vi regner med at frykten for å miste TV’n er såpass stor, at folk vil bli opptatte av hvem de virkelig ser TV sammen med: kriminelle eller lovlydige borgere. Vi kommer til å etablere en form for belønning til de som anmelder tyvtittere, trolig at kommende lisens vil bli dekket, runder Ørmen Johnsen stolt av. Høyre ønsker lisensen over på skatteseddelen, mens Arbeidspartiet vil beholde innkrevingskontoret. De to partiene er også uenige i hvor mye dyrere lisensen skal bli, så fortsettelse følger.

Begrense sparing av penger

Økonomien i Norge har fremdeles ikke helt kommet seg etter den økonomiske kollapsen i 2008. En av grunnene er at nordmenn sparer for mye penger. – Det er et økende problem at folk sylter ned pengene sine i banken. Pengene bare ligger der, og gjør dermed ikke det penger er ment å gjøre, nemlig å sirkulere. Derfor forslaget fra Høyre om å ha et maksimumsbeløp på kontoen, beretter Asheim fra partiets Stortingsgruppe. Finanspolitisk talsmann i Arbeiderpartiet, Trond Giske, kan ikke spare sin begeistring. – Ja, vi har fått flere meldinger fra finansnæringen, som sier den mangler penger, og at det er småsparerne som utgjør sand i maskineriet. Personlig kan jeg heller ikke skjønne hva folk skal ha så mye penger på bok for. Penger er til for å brukes, formaner Ap sin Giske, som mener det er verdifullt å lede pengene fra småsparere til de som virkelig kan få penger til å vokse. – Finansnæringen har gang på gang vist oss hvordan penger skal håndteres, det er jo de som er ekspertene. Klart FrP støtter dette, sier Ropstad på vegne av partiet. At Stortinget selv, gjennom Oljefondet, sparer penger, mener Stortingsrepresentant Ropstad er å sammenlikne mynter og sedler. – Gjennom Oljefondet sparer vi til fremtidige generasjoner, mens småsparerne bare sparer til seg selv, og det synes jeg er smålig, egoistisk og urettferdig, sier han. Dog er det stor uenighet om hvordan få nordmenn til å avslutte småsparing. SV ønsker en form for spareskatt, Rødt! ønsker å fjerne rente på innskudd, mens sentrumspartiene vil lovfeste at sparing må forgå i en kombinasjon av flere måter. Høyre og FrP derimot ønsker at sparing kun kan skje gjennom fond eller børs. – Å forby sparekonti høres kanskje drastisk ut, men i realiteten er dette sunt bondevett. Penger på børs er gode penger, da de stimulerer økonomien, penger på bok er dårlige penger, da de ikke stimulerer økonomien, sier forslagsstiller Asheim, som regner med å få banket dette gjennom i løpet av høsten.

Maks kvadratmeter bolig per person

Det er uten tvil mange, spesielt eldre, som har for stor bolig i forhold til behovet, og vi i Rødt! ønsker en bedre utnyttelse av det eksisterende boligarealet, så derfor foreslår vi et bolig areal på maksimalt 25 kvadratmeter per person pluss bad og kjøkken, sier partiets leder og Stortingsrepresentant Moxnes. Hvordan dette skal gjennomføres i praksis er han klar på. – Noen vil kanskje kalle det tvangsflytting, men vi kaller det sosial omfordeling, sier Moxnes. Han ser for seg spesielt opprettede offentlige utvalg som går igjennom hele kabalen, og fordeler boliger i hvert enkelt tilfelle. – Vi skal selvfølgelig prøve å beholde folk boende i lokalmiljøet, men vi kan ikke utelukke at noen kanskje må flytte til et annet fylke. SV er foreløpig det eneste partiet som har tatt forslaget hjem, men mener det bør gjøres unntak, som for eksempel for Stortingsrepresentanter, representasjonsboliger og de som er avhengig av boligen i jobb. Arbeiderpartiet er tvilende, og mener heller skattelegging av de små leilighetene bør økes, for dette vil stimulere de som bor trangt til å kjøpe noe større. Regjeringspartiene er derimot helt uenige løsningen, så dette vil bli nedstemt. Men de innser problemet, og vil revurdere når praktisk gjennomføring synes mulig.

Det er ikke trangt før politikerne mener det er trangt.

Meldeplikt for nett-bruk

Det er mye usikkerhet rundt nettbruk og hvilke nettsider brukerne virkelig besøker. Denne usikkerheten vil FrPs dempe. – Nå er det så mye terror som foregår på internett, og behovet for en skikkelig loggbok er skrikende, sier Limi, som sikkerhetspolitisk talsperson i FrP. Han ser for seg at i nær fremtid vil norske nettbrukere daglig avgi rapport til myndighetene om hvilke nettsider de har besøkt. – Dette ligger egentlig klart, da samtlige nettbrukere allerede har sin logg på maskinen. Så før brukeren logger ut eller skruer av maskinen, så skal det komme opp et vindu med en påminnelse om plikten til avgi rapport. Det vil bare være å huke av, som på selvangivelsen, om at man lover at det er kun disse sidene man har besøkt, og så trykke på send. Jeg vil påpeke at dette handler ikke om overvåking eller kontroll, men om sikkerhet for deg og meg, avslutter Limi. Slik innstillingen foreligger i dag vil dette kun gjelde private, ikke det offentlige eller organisasjoner. Samtlige partier på Stortinget er på nett med FrP i denne saken, som de regner med å ferdigbehandle til høsten.

Forbud mot bær- og soppsanking i utmark

Det er flere partier på Stortinget som diskuterer dette. Venstres leder, Trine Schei Grande, mener det er en uting at folk tramper rundt i urørt natur. – Vi er ikke imot at folk bruker naturen og sanker mat fra den, men vi begynner nå å bli så mange mennesker i Norge at belastningen ikke er bærekraftig. Det må tross alt være bær og sopp igjen til neste generasjon, argumenterer hun.

Miljøpartiet De Grønne synes Venstre ikke er helt på bærtur, men de selv påpeker at et totalforbud foreløpig virker for stengt og vanskelig å håndheve. Derfor mener de at et utvalgt område, for eksempel Nordmarka, kunne vært et godt sted for å prøve forbudet ut. – Dette vil brøyte vei for profesjonelle bær- og sopp-plukkere, som det er mange av, og vil skape arbeidsplasser. I tillegg vil antallet som blir forgiftet av å spise feil sopp gå ned, så det er mange positive elementer i Venstres forslag, avslutter MDGs Stortingsrepresentant Stoknes. Venstres leder ønsker å påpeke at dette ikke er stemmesanking. – Vi gjør dette av hensyn til naturen, ikke det norske folk, poengterer Schei Grande. Det er ventet en votering om innstillingen til høstsesjonen.

Forbud mot å kle seg ut offentlig

I disse terrortider er det avgjørende å kunne identifisere folk, det kan stå om sekunder, og derfor er det viktig å vite hvem vi har med å gjøre. En som har kledd seg ut vet vi ikke hvem er. Derfor vil vi i SV fremme forslag for regjeringen Solberg om forbud mot å kle seg ut offentlig. Om folk vil avholde karneval hjemme er selvfølgelig opp til dem, så dette er kun snakk om utendørs, beroliger SVs leder Lysbakken de kostymeglade nordmenn, men han innser at kostymerenn og Halloween i fremtiden kan bli ulovlig. Regjeringspartiene, samt Ap og MDG er positive, men mener forslaget trenger å bli sminket litt. – Etter fadesen med å kle meg ut som indianer, som krenket så mange mennesker, er jeg enig i at noe bør gjøres, sier Siv Jensen i FrP. – Vi er positive til alle endringer, sier Støre, leder av Arbeiderpartiet, men påpeker at en slik avgjørelse må være basert på fakta, og avventer derfor inntil rapportene fra norske sikkerhetsmyndigheter foreligger, men han innrømmer at han selv føler seg utrygg når folk er utkledde. Schei Grande i Venstre er imøtekommende. – Tenk om noen skulle kle seg ut som meg, sier hun, og legger til at hun ikke vet om hun vil føle seg krenket eller skremt.

Hvor er Sølvpilen når man trenger han?

Minimum tidsrom mellom flyreiser

Venstre mener flyseteavgift er en stor suksess, selv om antallet flyvninger og passasjerer har økt etter vedtaket, så partiet innser at ytterligere tiltak er nødvendig. Denne gangen er det tidsrommet mellom reisene som skal vurderes. – Folk flyr rett og slett for mye, så hvis vi bestemmer at det for eksempel må være minst 14 dager mellom hver flytur, så vil vi begrense flyvningene mye. Da går det ikke lenger å ta en helgetur med fly til Bergen eller London. Vi vil selvfølgelig ikke hindre noen i å reise, så det skal fremdeles være fritt frem for tog, sier Schei Grande fra Venstre, som poengterer at forslaget kun gjelder private, ikke reiser som er jobbrelatert. Forslaget er fremdeles luftige da det er på skissestadiet, men Venstre regner med å lande det ganske snart. Ingen av de andre partiene har fått muligheten til å vurdere forslaget, og kan dermed heller ikke kommentere det.

Forbud mot printer-papir

Ettersom digitaliseringen sprer seg og behovet for papir daler, ønsker Høyre å fase ut papir. – I første omgang vil dette kun gjelde vanlige forbrukere. Jeg ser ikke nødvendigheten lenger med å tillate forbrukeren å skrive ut på papir, sier Ebbesen, næringspolitisk talsmann i Høyre. Både Venstre og MDG er for dette, da det vil spare miljøet, både når det gjelder selve papirproduksjonen, men også produksjon og kasting av printeren. Innstillingen fra næringsministeren er på 47 sider, og sendt til samtlige representanter på Stortinget og alle grupper som kan ha interesse av dette – skriftlig. Sp er derimot uenig. – Dette vil gjøre et for stort innhogg i skognæringen og vil medføre ytterligere fraflytting i distriktene, sier Borten Moe, Stortingsrepresentant for Sp. Likevel virker slaget tapt for Sp, for det ligger an til flertall for forbud mot privat printer-papir. Men hva med alle de som skal skrive, tegne eller male? – De får bruke andre papir-størrelser, da det foreløpig kun er snakk om et forbund mot A4-formatet, sier Ebbesen, som spår at krigen mot papir så vidt er begynt.

Forbud mot 1. april-spøker

Det er for mange som blir lurt denne dagen, og det er en uting vi vil ha oss frabedt, vi er tross alt i 2018, sier Senterpartiets Slagsvold Vedum ganske bestemt. De andre partiene er samstemte. – Den dagen vet vi ikke hva som er sant og usant i avisene, og slik kan vi ikke ha det, sier Schei Grande i Venstre. – Når vi tenker på hvilke ressurser som går bort i tull og vås den dagen, skjemmes jeg, sier Arbeiderpartiets Tajik. – Papir og spalteplass koster, så det er bare sløseri, sier KrFs Hareide. – Nå har jeg selv aldri blitt lurt, forteller Audun Lysbakken i SV, – men jeg tenker på alle de som har blitt det, og da blir jeg veldig lei meg, og disse folkene trenger vår beskyttelse, avslutter han. Statsminister Erna Solberg, fra regjeringspartiet Høyre, er like klokkeklar. – 1. april hører fortiden til, og jeg mener spøk generelt kan være imot Menneskerettighetene, for det er en menneskerett ikke å bli lurt. Fra FrP-leiren sier Per Sandberg at han ble lurt én gang, kanskje 3-4, toppen 5 ganger. – Den følelsen husker jeg som den var i går, og den vil jeg ikke gjenoppleve, sier han. Hansson fra MDG er også klare. – Det er på tide at vi tar folks følelsesliv inn i lovverket, for det er bare lureren som får gode følelser av å ha klart å lure noen. Alle andre følelser seg forulempet og krenket. Fra ytterste venstre, hos Rødt!, får vi følgende kommentar av Moxnes: – Av og til, når jeg vedtar nye lover, føler jeg meg som en i «The Revenge of the Nerds». Men da jeg innså at den tankegangen krenket mine egne følelser, har jeg slått dette fra meg. Klart vi må ha et forbud mot 1. april-spøker!

Om det skulle være noen tvil: sjekk dato for publisering.

Johannes Kvam

Samfunnsinteressert akademiker i 40-årene, som vet at "noen" endrer terrenget for at virkelighetens kart skal stemme. Samtlige artikler er opphavsrettbeskyttet/copyright. Alle kan kopiere deler av mine artikler, så lenge det henvises til denne nettsiden og forfatter. Ønskes en hel artikkel publisert på trykk eller annen nettside, vennligst kontakt forfatter.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

18 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Nils Braathen
Nils Braathen
Anonym
4 år siden

Hele denne artikkelen er jo en stor aprilspøk.

MrSixxthsense
MrSixxthsense
Anonym
Svar til  Nils Braathen
4 år siden

Man skulle kanskje tro det var tilfellet. Derimot kan man se litt over innholdet:

I. Forbud mot skismøring;
https://www.tv2.no/a/10101991

Vil ikke si dette er en dårlig ide.

II. NRK-lisens til samtlige;
https://www.nettavisen.no/okonomi/dobbelt-sa-mange-ma-betale-for-nrk/3423646991.html

Forferdelig utfall! Viser at propagandaen skal tvinges over på befolkningen. Dette er fordelen med ideologien til Hitler, Stalin, Lenin, Mao, Mussolini m.fl. Man kan overkjøre andre mennesker, ganske enkelt.

III. Begrense sparing av penger;
Dette kan man foreta seg ved flere metoder. Bl.a heve bompriser, ja enda bedre, sette opp flere. Heve levekostnadene hvilket for flere betyr at man må knuse sparegrisen om regningene skal betales. Siden vi har så gavmilde politikere er om ikke annet renten utrolig lav, slik at vi kan kjøpe boliger som er vesentlig mer kostbar enn hva vi egentlig har økonomi til. Mon tro om den lav renten egentlig skyldes at de “globale” selskapene kan kjøpe opp sine konkurrenter eller presse de ut i grøften økonomisk. De som har god økonomi har tilgang på tilnærmet uendelig med kapital via lån. Dermed er oppgaven med oppkjøp utrolig mye enklere enn om renten var f.eks 20%, hvilket ville gjort disse oppkjøpene bortimot umulige.

IV. Maks kvadratmeter bolig per person;
De har pågått over en såpass lang tidsperiode at når noen hevder dette er en Aprilsspøk undrer jeg om disse menneskene klarer ha mer en en tanke i hodet om gangen. Kalles distriktspolitikk! Alle skal sluses inn til byene hvor menneskene kan kontrolleres enklere. Til og med Senterpartiet har trådd til og hevet seg på sveiva slik at prosessen kan akselreres da man har tydelig hastverk. Mattilsynet gir naturligvis ytterligere bistand.

V. Meldeplikt for nett-bruk;
For de som tror man er anonym på nettet. Kan ikke annet enn le, dessverre. Alt har sin opprinnelse, hvilket betyr at alt kan spores. TOR- nettverket eller ROT (tysk; rød) invertert, fungerer bedre enn honning når man skal kontrollere de som “jobber i det skjulte” mot makten. En bonus er selvsagt at man finner mange nyttige idioter som ikke vil fengsles for at de har sett barneporno og selger sjela. Man kan kanskje argumentere for at pedofile jæler er en tapt sak allerede. Uansett har de nytteverdi for de som driver men annen djevelskap.

VI. Forbud mot bær- og soppsanking i utmark;
Her testes det med fiskeforbud. Hvordan alminnelig voksne folk kan godta et slikt forbud er utenfor min fatteevne. Telle fisken i havet. Hører dere: TELLE FISKEN I HAVET!!!!!!! Hvor indoktrinert må hodet ha blitt om man ikke begriper at dette ikke lar seg gjennomføre i praksis? Beviser at man er nærmere fullstendig kollaps av majoriteten av enkeltindivider enn man kanskje kan forestille seg.

VII. Forbud mot å kle seg ut offentlig;
Nesten merkelig om det ikke kommer. Hvordan skal man ha full effekt av 5G-nettverket om noen forsøker unndra seg kameraene? Videre burde man argumentere for at dress burde være ulovlig som arbeidsantrekk. For det første er det en regel rett hån mot de som faktisk arbeider! Dernest er det på det rene at dette kommer inn under gjeng paragrafene i lovverket. Alle som jobber i politikken, finans og advokat”yrket” opererer med denne dresskoden… Siden majoriteten, om enn ikke alle, er medlem av en gjeng; Frimurerlosjen. Burde la seg lett gjennomføre, endog kan man ane noe motstand i luften.

VIII. Minimum tidsrom mellom flyreiser;
Flyskam er innført hvilket er en merkelig seanse i seg selv. Siden et fly knapt bruker drivstoff er dette det meste miljøvennlige framkomstmidlet vi kan benytte. Slik går det når mennesker uten spesiell erfaring får gode ideer uten evne til tenke igjennom hva de i realiteten betyr, som Miljøpartiet De Grønne. Uten arbeids- eller livserfaring er disse et lett bytte for kjeltringer som Carl I Hagen, Kjell M Bondevik, Jonaz Gahr Støre, Jenz Stoltenberg, Ziv Jensen og Erna Solberg etc. Om man vil kaste bort 8 min av livet sitt ser man kronidioten i MDG her utvise mange av sine mangler:

IX. Forbud mot printer-papir;
Klart man vil ikke at befolkningen skal kunne bringe informasjon til kommende generasjoner som ikke er godkjent og kontrollert av løpeguttene i Frimurerordenen. Kvitter man seg med papiret kan alt mye, mye lettere sensureres. Som om at man er et privat nettsted e.l om man slipper opp for argumenter og må erklære falitt. Vatikanet har forsøkt ta beslag i de viktigste bøkene. Sannsynligvis med mindre suksess enn hva du hadde beregnet. Dermed kreves kraftigere lut.

X. Forbud mot 1. april-spøker
Dette er innfallsporten til realiteten av fake-news og man burde selvsagt ta dette ved roten. At man har en dag årlig hvor befolkningen er skeptisk til hva som faktisk blir skrevet i avisene kan medføre fare for at dette blir praktisert utover denne dagen. Om det lydige kveget begynner lese imellom linjene og stramme inn bukselinningen, slik at man ikke sluker alt som blir servert rått, kunne motstanden reelt begynne ulme. Forebyggende arbeid…

Thomas Henden
Thomas Henden
Anonym
6 år siden

Kan vi stille lovforslag som hindrer slike idiotiske politikere å komme til makta?

alfon danielsen
alfon danielsen
Anonym
6 år siden

er det første april eller skall vi si 30 april

Torunn Økland
Torunn Økland
Anonym
6 år siden

For sykt til å kommentere. Våre politikere har mistet bakkekontakten

Enja
Enja
Abonnent
6 år siden

godt jeg sjekket dato for dette innlegget :-)

terje normann thun
terje normann thun
Anonym
6 år siden

foreslår og flagge ut hele “vrøvlets teater ,stortinget” maken til vås , dette må være aprilspøk , vis det ikke er det må vi få skiftet ut disse såkalte folkevalgte .maken til vernet bedrift finns ikke.

Ken
Ken
Anonym
Svar til  terje normann thun
6 år siden

“Folkevalgte”? Det “politiske systemet” i Norge er lukket og låst…
Grunnleggende for det vi har innbilt oss er et demokrati der innbyggerne kan påvirke beslutninger, og at man blir hørt i lokale og sentrale valg. Det har man trodd man har hatt gjennom stemmeretten i en kort periode siden 1885 for de fleste menn og fra 1913 for kvinner. Vi tror at myndighetene bare og helt uten unntak er folkets representanter. Vi tror at de er oss, eller vår forlengede arm, og at vi kan påvirke dem gjennom valg. Men slik er ikke virkeligheten. Demokratiet er satt ut av funksjon, og det spiller ingen rolle hva man stemmer. Alt går etter planene til de som vil styre hele verden, og demokratiet er for alle praktiske formål satt ut av funksjon. Det lille vi hadde av demokrati er nå helt borte, og vi styres utenfra.

Det “politiske systemet” i Norge er en del av et større internasjonalt system for utveksling og forvaltning av menneskeressurser. Kombinert med det økonomiske systemet, som de tvinger en til å delta i, og media for tankekontroll, er dette bokstavelig talt et avansert slavesystem designet for å kontrollere befolkningen.
Politikerne, som er dette systemets ansikt utad i Norge, er selv tjenere. De er der for å se til at de som har makten kommer til å fortsette å ha makten, og for å lure befolkningen til å gi fra seg selvbestemmelse. All makt ligger utenfor vårt eget område, her hos oss er det lille som er igjen sentralisert i staten, og lokale myndigheter i kommunene er fratatt all reell innflytelse selv for eget lokalsamfunn. Vi er overstyrt utenfra av internasjonale organisasjoner gjennom FN, IMF Pengefondet og handelsavtaler. NATO der vi er med på militær aktivitet i fjerne deler av verden bekrefter dette ytterligere. Når disse organisasjonene sier hopp, så hopper vi. De vet ingenting om at vi har valg, og de bryr seg ikke heller.

Se på valgene som et show eller en happening. De konstruerer med hjelp av informasjonsbyråer og media først en rekke saker du skal ta stilling til, som f.eks. barnehage, sykehus, generasjonskonflikter, innvandring, “skatt”, ting som ikke har noe å si. Alt er tatt ut av sin sammenheng. Det hele krydres med personlige motsetninger som Gro og Kåre, Erna og Jonas. Mediene pusher agendaen så svetten siler, men banker inn budskapet i månedsvis.

Så arrangerer de et “valg” der man kan “velge” mellom “partier” som alle sammen er dønn like. Slik sørger de for at folket tilsynelatende har litt makt, og samtidig at de kontrollerer utfallet uansett hva vi velger. Husk at alt er allerede bestemt utenfor vårt område, ofte på bekostning av folkets frihet og velferd. Den politiske aktivitet internt i landet drukner i støy og distraksjoner, men mange tror fortsatt det er viktig. Det er ikke det da vi er styrt utenfra… http://www.nyttnorge.com/ikke-stem-ved-noe-valg-demokratiet-styrt-skuespill.html

hjertelig
hjertelig
Abonnent
Svar til  Ken
6 år siden

Kunne ikke vært sagt på en bedre måte Ken :)

Kolcito
Kolcito
Abonnent
Svar til  Ken
6 år siden

De samme tankene har jeg blitt besvangret med for mange, mange år siden. Nå kommer snart barnet til verden.

Carla
Carla
Abonnent
6 år siden

Endel av dette er jo flotte regler…….men…….kom jo ut 1 april. Det sier vel alt.

CMS
CMS
Abonnent
6 år siden

Det verste er at siden jeg glemte at det var 1 april så skjønte jeg ikke umiddelbart at det var tull. Det sier ikke rent lite om dagens tilstander…

svein olsen
Abonnent
6 år siden

Fin aprilspøk!
Ellers minner den litt om Fredrikstaderklæringen !

Terje Staal
Terje Staal
Abonnent
6 år siden

Aprilsnar?

Dag+Einar
Dag+Einar
Abonnent
6 år siden

Vi trenger bare 1 punkt: “Forbud mot alt !”

Ole-Martin Holm
Ole-Martin Holm
Abonnent
Svar til  Dag+Einar
6 år siden

Det ser desverre ut som om vi snar er der:/

Navn
Navn
Abonnent
6 år siden

Ingenting forundrer meg, men disse dusteklovene høres mest ut som en aprilspøk på 1. april, selv om politikerne i Norge er troende til hva som heslt. men fram til jeg ser disse publisert på annen dato, aser jeg foreløpig god aprilsnarr!

Steinar Grønås
Steinar Grønås
Abonnent
6 år siden

Vi bør seriøst diskutere behovet for dustete politikere, som skal diktere ved love hva folk skal gjøre og tenke.
Jeg flyr IKKE, ikke fordi jeg ikke liker nye steder, men å bli skannet og stå i kø som krøtter faller ikke i smak. det samme synes politikerne, som flyr VIP, privatfly og helikopter…

« Forrige artikkel

OSCAR FOR “STØRSTE PEDOFILE” GÅR TIL – fortielsen som gjennomsyrer Hollywood

Neste artikkel »

5G fra rommet: Starlink en varslet katastrofe

18
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x