Hvem styrer i realiteten Norge ? Folket gjennom sine folkevalgte på Stortinget eller "Makten bak Makten"...?
/

Åpent brev til Statsminister Erna Solberg

2.1K visninger
3 minutter lesetid
8

Dagens politikere, inkludert media, opptrer som om flyktningestrømmen til Norge er som et stort og uventet sjokk. Sannheten er en helt annen.

Dette er planlagt som man kan lese av stortingsmelding nr. 74, skrevet av Gro Harlem Brundtland i 1979.

Stortingsmeldingen går i korte trekk ut på å omgjøre Norge fra et etnisk homogent samfunn til et flerkulturelt og fler-etnisk samfunn. Det gis en detaljert plan for hvordan dette kan gjennomføres så smertefritt som overhodet mulig, og kanskje mest skremmende, det gir en detaljert plan for hvordan barna skal læres opp gjennom omfattende «holdningskampanjer» i skoler, frivillige organisasjoner, idrettslag og fritidsklubber, til å akseptere den totale omdannelsen av nasjonen Norge. Som Gro Harlem Brundtland selv skriver i Stortingsmeldingen: De voksne generasjoner er alt for fordomsfulle, framtiden ligger i barna og måten vi kan forme dem.

Gro Harlem Brundtland slår fast at misnøyen mot de innvandrerne som hadde kommet til Norge fram til 1979 skyldtes: «til dels uvitenhet, feilinformasjon og misforståelser.» Videre legger hun grunnen, for all framtidig statlig engasjement, når det kommer til innføringen av det flerkulturelle samfunnet:
«Det er helt klart at de sentrale myndigheter har et ansvar her – for å motvirke og forebygge diskriminering og rasisme i befolkningen. Et av virkemidlene er klar, entydig og saklig informasjon og holdningsskapende virksomhet.»

Sagt på en annen måte så skal det norske folk oppdras av staten til å ha korrekte “holdninger”: http://menneskerettigheter.info/fradrgoebblestildrgro.html

Før 1975 kunne det norske folk, ifølge Allmenningsprinsippet som Norges Grunnlov bygger på, selv avgjøre om de ville naturalisere fremmede mennesker i egne hjem.

Dette ble forandret ved at Innvandringsstoppen ble innført, og dermed var det stortingsrepresentantene som skulle avgjøre hvem som skulle få tilgang til vårt land.

Vi er ikke engang lovformelig innmeldt i FN, faktum er at Norge var formelt under alliert okkupasjon. Etter folkeretten hadde ikke Norge adgang til å inngå avtaler i en slik situasjon. Likevel skrev Norge under med forbehold av Stortingets samtykke til ratifikasjon.

Etter at folkerettslœrde hadde gjennomgått FN-pakten, ble det klart at Norge ikke kunne ratifisere uten grunnlovsendring eller i det minste en folkeavstemming.

Trygve Lie, som var utsett til å bli FNs første generalsekretœr, instruerte FN-delegasjonen om å avgi en falsk melding om at Norge hadde ratifisert.

Da spørsmålet om ratifikasjon av avtalen om OECD kom opp i Stortinget, gikk bondepartiets Nils Trœdal imot. Han ble funnet død under ett åpent vindu.

Så hvor er begrunnelsen for at vi som folk skal ta imot masse flyktninger, uten at det norske folk har noe som helst å si?

Skal våre skattepenger øses ut til velferdsflyktninger som reiser fra land til land, mens våre gamle på gamlehjem blir behandlet på en ytterst uvennlig måte etter å ha jobbet i en mannsalder, betalt sine skatter og opplever det at fremmedspråklige faktisk får en bedre ”pensjon”:

https://www.youtube.com/watch?v=BbbEddBQ1OE

En annen viktig sak er den såkalte EØS-AVTALEN.

Da de såkalte EØS-forhandlingene tok til, var det full frihandel med fisk og fiskeriprodukter i EFTA. I henhold til det gjeldende GATT-regimet, skulle det fortsatt vœre frihandel mellom Norge, Island og de EFTA-landene som valgte å gå inn i EU.

Basert på det frihandelsregimet som da gjaldt, var det planlagt full frihandel med fisk og fiskeriprodukter i hele EU/EFTA-området fra 1998. Sannsynligvis ville det vœrt full frihandel mellom Norge og EU nå, dersom det ikke hadde vært for følgende hendelser:

De såkalte EØS-forhandlingene gjaldt ikke primœrnœringene og handel med varer fra disse. På ett ministermøte i Brüssel i juni 1991 ba Thorvald Stoltenberg om at salen måtte ryddes for alle andre enn ministrene. Så kom han med det vanvittige utspillet at EU-KOMMISJONEN skulle få fiskekvoter i norsk økonomisk sone om de bare ville vœre så snill å ta med fiskefeltet med i forhandlingene. Den islandske ministeren trodde ikke sine egne ører, og det gjorde vel neppe ministrene fra fiskeflåtelandene heller, men denne landsforœderiske gavepakken ble naturligvis utnyttet til fulle. Resultatet kjenner vi: Island fikk full frihandel med fisken uten å innlemme noe som helst av EU-regelverket i fiskesonen, mens Norge påtok seg å innføre EU-regelverket i fiskerier og oppdrettsnœring uten å få noe igjen på frihandelsfeltet. Det var bare et spill for galleriet at det ble forhandlet om EØS-avtale. I virkeligheten organiserte Norge, Sverige, Finland og Østerrike ”forhandlingene” som en praktisk gjennomføring av en allerede foretatt innmelding i ”EU”: http://www.riksavisen.no/eos-bedraget/

Demokratene er motstandere av norsk medlemskap i EU. EU består av et stadig større antall folk, med ulik historie, språk og kultur. I EU pågår en gradvis prosess der makt overføres fra de enkelte medlemsstater til EUs besluttende organer. Etter hvert som dette skjer, vil de enkelte lands mulighet til å bestemme over seg selv avta. Demokratene mener at utviklingen og forpliktelsene vedrørende EØS-avtalen og Schengen- avtalen gjør at Norge snarest mulig må si opp disse avtalene. Demokratene ønsker å erstatte EØS avtalen med en frihandelsavtale. Et eventuelt medlemskap i EU må avgjøres gjennom en bindende ”folkeavstemming”: http://www.demokratene.no/var-politikk/program-2009-13/eu/

May –Harriet Seppola

May-Harriet Seppola

Jeg er født I Finnmark, har bodd i Moss i 13 år, er meget opptatt av politikk og ikke minst rovdyrforvaltningen, som jeg anser for å være en katastrofe for de det angår. Jeg er utdannet grafisk designer. Opttatt av ren mat. Jeg sier nei til Monsanto og nei til giftige vaksiner.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

8 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
ken
ken
Anonym
3 måneder siden

Våken? Erna Solberg om New World Order (AGENDA 21/2030): “Det er noe sprøyt som er funnet opp av konspirasjonsteoretikere”. Samt utsagn fra Gro Harlem Brundtland “du” muligens aldri har hørt… :

MAJA
Abonnent
8 år siden

Jeg tror det er mange våkne folk i Norge , problemet er at vi har ettråttent rettssystem og en riksadvokat som skjuler sannheten for folk og unngår å gripe fatt i problemene .
Jeg vil anbefale en flott nettside som er verdt å “lese”:http://bmonline.no/html/eb_3.html
Spesielt viktig synes jeg er informasjonen om Europabevegelsen , som har styrt Norge i mere enn 40 år , mens folk går til valgurnene og trtor at ved dette valg blir det annerledes.
Europabevegelsen har nå gjennom 40 år regjert Norge gjennom sin posisjon som landets absolutt største «parti» med solid flertall i Stortinget.

Årsaken ligger i at de allerede den 7. mai i 1969 konstituerte sin egen «hemmelige» stortingsgruppe i selve stortingsbygningen, og valgte stortingsrepresentant Peder Næsheim til formann for denne «hemmelige» gruppen. Påfølgende år (1970) ble stortingsrepresentant Knut Frydenlund valgt til ny formann for denne gruppen, grunnet foregående formanns dødsfall.

Det står også å lese i deres beretning av 7. mai 1969 at de allerede på det tidspunkt hadde 120 av stortingets 150 representanter som medlemmer i sin hemmelige stortingsgruppe. Og i forrige stortingsperiode ble det på basis av EU relaterte avstemminger i Stortinget beregnet at denne gruppen nå måtte bestå av minimum 140 stortingsrepresentanter. Europabevegelsens norske avdeling ble imidlertid etablert i Norge så tidlig som 30. mai 1949.

I 40 lange år har altså Europabevegelsen operert norsk politikk i posisjon som Norges ukjente flertallsregjering – Norges Skyggeregjering.

Pensjonsskandalen er bare en parentes i forhold til hva som her har foregått bak ryggen på det norske folk, i det såkalte demokratiets navn.

Europabevegelsen – dette landets skyggeregjering med solid flertall – i det norske Storting har i hele denne 40 års perioden vært sammensatt av et Europabevegelsens menn og kvinner i vårt parlament.

Og denne skyggeregjeringens målsetting og «programerklæring» er uomtvistelig avvikling av Norge som selvstendig nasjon, med underleggelse under fremmed makt.

Problemet for oss alle er at vi aldri har sett noen valgseddel fra dette «Europabevegelsens politiske parti i Norge».

Allerede den gang (7. mai 1969) var 120 av Stortingets 150 representanter medlemmer i denne «hemmelige» gruppen. Det er både Norgespartiet og Grunnlovens Venners overbevisning at Europabevegelsens norske avdeling er en ulovlig sammenslutning, som til fulle strider med straffelovens § 83, som har en strafferamme på 21 år.

«Den internasjonale Europabevegelse» har sitt opphav fra Wien i 1923 hvor det kom ut en bok med tittelen «Paneuropa», skrevet av østerrikeren Richard Coudenhove-Kalergi, hvor han tar opp og drøfter samarbeidsproblemene i Europa.

Han kom til den konklusjon at statene i Europa bør slås sammen til en forbundsstat.

Videre skriver han at Kronen på de europeiske samlingsbestrebelser vil være virkeliggjørelsen av «Europas Forente Stater», etter mønster av Amerikas Forente Stater. Men forfatteren møtte også kraftig motstand.

Europabevegelsen har satt seg som mål å virkeliggjøre Coudenhove-Kalergis idé om Europas Forente Stater.

Forfatteren av «Paneuropa» ble i 1952 valgt til ærespresident i Europabevegelsen som forøvrig har sitt hovedkontor i Brussel, med avdelinger i alle vesteuropeiske land inklusive Norge.

Europabevegelsen i Norge fikk – i 1969 – 50 000 kr. over utenriksdepartementets budsjett til delvis dekning av lønnsutgiftene ved sekretariatet. Beløpet steg også etter hvert. De fikk altså lønn av staten for å arbeide for å avvikle Norge som selvstendig nasjon. Kan det bli verre?

Den internasjonale Europabevegelses målsetting er følgende:

«Europabevegelsen søker å virkeliggjøre et europeisk fellesskap, med respekt for menneskerettighetene, ved en politisk, økonomisk, militær og sosial integrering av de europeiske nasjoner. Dens mål er opprettelsen av Europas Forente Stater, utstyrt med en regjering, et parlament med to kamre, valgt ved alminnelig valg, en domstol og et økonomisk og sosialt råd».

I henhold til grunnlovens bokstav, ånd og prinsipper, kan Norge aldri bli innlemmet i noen slik stat som det legges opp til her. Og straffelovens § 83 gir inntil 21 års fengsel for en slik virksomhet.

Vi finner derfor uttalelsen fra landets utenriksminister i Dagbladet 4. september 2008 side 2 meget foruroligende der det heter at:

«Utenriksminister Jonas Gahr Støre er så sikker på at Norge blir medlem av EU en gang i framtida at han er lei det evige spørsmålet om ja eller nei til EU.»

Dette viser at Jonas Gahr Støre klart og tydelig ignorerer Norges Grunnlov og straffelovens §83, samtidig som han ber alle som er imot EU om å holde kjeft.

Pensjonsskandalen er som sagt bare en parentes sammenlignet med hva vi her redegjør for.

Norgespartiet og Grunnlovens Venner vil på det sterkeste opplyse det norske folk om, at våre folkevalgte på Stortinget definitivt ikke respekterer Norges Grunnlov som har rett av første rang og som står over alle andre lover, inklusive EØS.

Med bakgrunn i dette ønsker vi å mobilisere hele det norske folk til å være med på et «opprør» mot Europabevegelsen samt Stortinget og alle dets folkevalgte gjennom alle disse 40 år, som har latt og fortsatt lar en slik kriminell politisk virksomhet få fortsette.

Det er ikke noen slags Science Fiction vi her legger frem, men en realitet. Denne skyggeregjeringen med sine «140 folkevalgte» har ført hele det norske folk bak lyset.

Gro Harlem Brundtland og hennes mannskap begikk det grunnleggende og utilgivelig svik mot Grunnloven og det norske folk, når hun førte Norge inn under EØS. Noen kalte også EØS-avtalen for en konstitusjonell katastrofe, og noen mente Stortinget med denne avgjørelsen hadde frivillig abdisert som lovgivende myndighet. Se § 75 i Grunnloven.

Vi forlanger at Norge umiddelbart meldes ut av EØS og Schengen-avtalen, og at våre handelsavtaler fra før den tid gjeninnføres. For Norges frihet og fremtid vil vi ha slutt på det organiserte sviket overfor folk og land, og ber om folkets hjelp og støtte ved å utelate disse svikaktige politikere ved valget i 2009.

Ingar Grøndahl
Ingar Grøndahl
Abonnent
Svar til  MAJA
8 år siden

Hei. Jeg har ikke fulgt særlig godt med innen politikk, men da jeg begynte å lese forrige år, fikk jeg en følelse av at våre storting har handlet i strid med Grunnlovens tekst.

Jeg leverte derfor en anmeldelse forrige år om dette og en fb-venn laget en underskriftkampanje for å se om vi fikk støtte fra andre: UANSETT partitilhørighet, vil du være med å støtte denne saken: Vår første anmeldelse: http://www.underskrift.no/vis.asp?kampanje=5597

Ønsker alle en fortsatt herlig uke med positive tanker om mulige løsninger for vår felles fremtid!!;-)Ingar

Ingar Grøndahl
Abonnent
8 år siden

Husker du dette sitatet: I have a dream!
Jeg har også en drøm om at folket / velgerne i Norge skal våkne fra sin dyptliggende dvale og SE at flertallet av våre stortingsrepresentanter foretar og har foretatt brudd på Norges Grunnlov garantert siden mars 1962 da § 93 / dagens § 115 ble lagt inn i Norges Grunnlov igjen!

Vi har skrevet kun 2 anmeldelser av Norges regjering og storting så langt. Den første ble henlagt av Søndre Buskerud Politidistrikt. Den andre har jeg ikke mottatt svar på.

Mer info til alle som tar kontakt med meg f.eks. på fb.

Mer om mine tanker hvor Norges Grunnlov ligger som fundament her: http://direktedemokrati.blogg.no

Ønsker alle en riktig god uke med positive tanker om mulige løsninger for vår felles fremtid!!;-)Ingar

anders
anders
Anonym
8 år siden

En artikkel med røntgengjennomstråling. Motdagisten Gro Harlem Brundtland og Jens Stoltenberg er nyere tids verste landsforrædere og de vil begge bli hentet ifra sine eksil i Frankrike og Brussel for å stå for riksrett. Dette vil bli Folkets riksrett ute på Rådhusplassen og uten innlagt kaffepause.

Jan Ove
Jan Ove
Anonym
8 år siden

Jeg er veldig spent på om du får noe svar på dette brevet,
Kansje prøve å få det publisert i mainstream media også

Edna Santara Lid
Edna Santara Lid
Anonym
8 år siden

– Jeg Lurer Meg På Hvor Mange Som Setter Seg Ned I “Sitt Hjertes Lønn-Kammer” – Og Finner Løsningene Der — Mvh <3

« Forrige artikkel

Nyhetsbrev til våre folkevalgte

Neste artikkel »

Det amerikanske marineinfanteriet styrt av en psykopatisk kriminell bande med dop, drap og homofili

8
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x