Statlige etater samarbeider om trakassering, rettsforfølgelse og justismord

6.9K visninger
27 minutter lesetid
27

Før i tiden stolte folk på at når man fikk problemer, kunne man kontakte politiet for og få hjelp. I dag er det annerledes. Politiet bistår i dag barnevern og mattilsyn når de skal true seg inn i private hjem og bygninger.

Det norske politiets historie av Bjørn Johansen:

https://youtu.be/DTlQPDXtoTM

Det virker slett ikke som Grunnlovens § 102 er i virksomhet lengre. Tvert imot våger jeg å påstå at det er EU loven som praktiseres i vår land.

EU-retten bygger på inkvisisjonsprinsippet. Både fysiske og juridiske personer har plikt til å la seg og sine barn kontrollere og de vesener som foretar kontrollen, har krav på politiets bistand til å gjennomføre kontrollen med tvang. Det maktmisbruk som utfolder seg i ett slikt system er ”grotesk”:

https://mayharrietdotcom.wordpress.com/2015/03/23/eos-bedraget/

Dette har bonde Svein Johnsen og hans familie fått smertelig erfare gjennom flere års kamp der Mattilsynet i Melvik kommune har trakassert og forfulgt familien i forsøk på å frarive familien rett til å drive med sitt livsverk.

Jeg lar han selv fortelle om sin kamp fra 2002 fram til i dag:

Da var jeg «så dum» å svinge innom» Orderud Gård for å kjøpe kuene til Per Orderud. Da ble jeg framsatt som en spekulant, og skulle tas. Enkelte på Senja tenkte vel, at så mye galt som skjedde på Orderud Gård, så måtte det være noe galt med meg også? Slik startet ryktene, som vi nå har sporet tilbake til dette oppslaget i «Søndre Senien Budstikke» i 2002 og frem til i dag. Angela Westphaler er en rød tråd i hele denne bisarre historien. Redaktøren i Budstikka er den samme nå som da! Forsto han ikke konsekvensene av hva han gjorde? Eller? Mye tyder på at en (1) person satte det hele i gang? Motivet? En misunnelig nabo som overbeviste kona si? Som igjen overbeviste “syforeningen” og Budstikka? Og hele vennekretsen? Og så var djevelskapen i gang?

Først ble jeg beskyldt for at det var straffbart å frakte dyr fra sør til nord. Galt! Så beskyldte de meg for å spre dyresykdommer til nord-Norge osv., kontroller på kontroller. Galt! Men de kom ingen vei, for alle dyrene som jeg kjøpte var veterinærgodkjent, og jeg varslet Mattilsynet for hvert lass. Semi-hengeren var innkjøpt fra Nederland og var spesial bygd for nettopp å kjøre dyr langt. Dette førte positivt til at det ble satt fokus på transport av levende dyr, som førte til at loven ble endret ved at dyrene ikke skal så fastbundet under transport. De som bygger nye dyre skap til dyre transport kom og så på bilen og i dag bygges skapene etter min patentløsning.

Så kom vi til 2003:

Jeg hadde en alvorlig arbeidsulykke før denne historien begynner og trengte hjelp til å stake ut fremtiden. Planene om nytt fjøs og min og familiens framtid, ble utredet og godkjent til minste detalj av A-Etat Tranøy Kommune , Trygdekontoret og Tranøy Legekontor (landbrukshelsa). Alle var positive og det ble innkalt til basismøter på Trygdekontoret, Kommunen, Landbruks-selskapet, og sjefen for AETAT var på gården, og i rapporten står alt fra skolegang, utdannelse, familieforhold, erfaring, sertifikater, maskinførerbevis, m.m.

De utredet også at det var samfunnsøkonomisk gunstig at jeg fortsatte som bonde, og kom med konklusjonen at de ville støtte mitt nye fjøs med kr.1 486 000,- som ligger 20 ganger over «G» som var normalt, med den begrunnelse at det var viktig at driften på gården måtte bestå for samfunnet. Alt var utredet og dokumentert. Men så enkelt ble det ikke:

Trygdesjefen i Tranøy Kommune, Gunvor Thoresen, nektet likevel å utbetale pengene til Sparebank 1 avdeling Stonglandseidet, som vil stille bankgaranti til den svenske leverandøren av utstyret, slik at han fikk pengene etter hvert som de leverte utstyret. Trygdesjefen hevdet at jeg kunne jo finne på å kjøpe meg en ny Volvo og ikke bruke pengene til Fjøset? Derfor forlangte hun at det var hun som bestemte over pengene og jeg måtte gi fullmakt til henne om at hun disponerte kontoen i Sparebanken alene!!!

Etterpå overførte hun pengene fra trygdeetaten til Sparebank 1 og derifra til den Svenske leverandøren, uten at de hadde levert noe utstyr. Jeg fikk halvparten av utstyret og de kom ikke og monterte som avtalt og så slo de seg konkurs. Da jeg tok dette opp med Rikstrygdeverket hadde trygdesjefen gjort alvorlige feil og Rikstrygdeverket overførte på nytt kr. 1 020 000,- for å få det utstyret som manglet etter vedtaket om hjelpemidler, som de hadde innvilget.

Dette viser at det finnes mennesker i Staten som gjør en god jobb og ordner opp, tar mennesker på alvor og tenker helheten, men så sitter en misunnelig Trygdesjef, muligens med vikarierende motiver og sløser bort en million som for eksempel kunne ha hjulpet mange gamle mennesker med enkle småting i hverdagen slik at de fikk en bedre i sin alderdom.

Jeg var i full gang med bygging, hadde satt opp Siloene og var i gang med fundamentering til fjøset. Plutselig klokken 12.00, kom 8 politifolk, da var jeg anmeldt for misbruk av mindreårige og ble kastet på glattcelle i 9 dager av politiet mens de etterforsket saken.

Vi vet hvem som satte ut dette falske ryktet! Historien er like «gammel som Kain og Abel».

Politisjef og sjef for de falske anklagene var OLA B. SÆVERUD, da han var politijurist. Han kontaktet Mattilsynet på Finnsnes som var HILDE HAUG og sa at de hadde tatt meg og at dyrene sto alene på gården uten tilsyn. Hilde Haug brydde seg ikke, ingen fra Mattilsynet dro til gården for å se om dyrene fikk stell mens jeg satt innelåst uten muligheter til å ringe noen. Men Hilde Haug skrev i sin rapport at de sendte folk og tok vare på dyrene! BARE LØGN, hun kan ikke i dag si hvem som hun mente hadde vært der.

Så ble det rettssak, da blir OLA B. SÆVERUD forfremmet til STATSADVOKAT, han som hadde ledet saken hele veien. Rettsaken vant jeg, for alt var bare tøv, men de klarte å få stoppet fjøsbyggingen. Så hengte Fylkesmannen seg på og tok tilskuddene og krevde tilbakebetalt omleggingstilskudd. Da fikk jeg ikke produksjonstilskudd på 3 år.

Så startet Ola B. Sæverud på nytt mot meg og gikk til Skatt Nord og ba de ta bokettersyn, og de fikk beskjed om å lage feil? Det viste seg at i alt 4 saksbehandlerne manipulerte egne dokumenter og Politiet med Sæverud i spissen, tok ut tiltale om at jeg hadde svindlet til meg kr. 416.000,- i mva refusjon. Samtidig prøvde de å selge gården min for kr. 1 088 488,- et halvt år senere. Her kjørte de tospann mot meg: I Skatt Nords egen internforskrift SKD 11/05 28. november 2005 side 3 § 6 UNTATTANDMELDELSE, sitat:

«I henhold til protokoll nr. 7 artikkel 4 til Den Europeiske Menneskerettskonvensjon (EMK), skal ikke en person anmeldes hvis vedkommende allerede er ilagt tilleggsskatt eller tilleggsavgift for samme forhold Dokumentene viser alt. Dette blir jeg dømt for i Tingretten, Lagmannsretten og saken blir avvist i Høyesterett».

Leserne bør absolutt studere EMK, Artiklene 6 og 8 også, deriblant «Uskyldspresumpsjonen». EMK er overnasjonal Lov også i Norge siden 1999. Men dette brytes i Norske Rettssaler stadig vekk!

I denne tiden ligger Mattilsynet lavt og regner med at det er bare tidsspørsmål før jeg går konkurs og gården blir stengt. Så dukker en saksbehandler opp fra Skattedirektoratet som heter Anna Li – et fantastisk godt menneske. Da får jeg innsyn i dokumentene og får se hva de egentlig hadde gjort.

De hadde «manipulert» dokumentene mine og deretter anmeldte meg for sin egne feil, 3 dager før lagmannsretten hadde Nina Haug Johansen laget et tabelloppsett med manipulerte tall som hun overrakte aktor, et vedtak som jeg hadde 3 ukers klagefrist på, som jeg ble dømt for i Lagmannsretten.

Dette vedtaket fikk jeg fra Skatt Nord etter at jeg var dømt, både aktor og dommerne viste at dette dokument ikke var gyldig siden jeg hadde 3 ukers klagerett etter at jeg hadde mottatt det, jfr. forvaltningsloven. Etter rettsaken kom det fram at dette tabelloppsett besto av manipulerte og gale tall!

I stedet for å legge seg flate og innrømme at de hadde manipulert et riktig regnskap, begynte de å ordne opp sine feil. Da manipulerte de ytterligere egne tillagede manipulerte dokumenter tilbake som førte til utbetalte kr. 790 000,- mer enn de kr. 416 000,- som regnskapet viste at jeg hadde til gode som jeg allerede hadde fått utbetalt, slik at sluttsummen på kassalappen ble 1 206 000,- i mva refusjon! I tillegg utbetalte Finansminister Sigbjørn Johnsen kr. 1.200.000,-. I brevet fra regjeringsadvokaten står det at saken var godt opplyst fra de fremste jurister i Finansdepartementet.

Så fikk jeg saken gjenåpnet i Trondenes Tingrett og ble frifunnet, men Statsadvokaten klarte i retten å legge fram falske bevis. Brevet fra Ligningskontoret som på 6 sider, der de på side to sa at det var ingen feil med ligningen og samme tall ble brukt til videre behandling – dette brevet var «kuttet ned» til 2 sider, der det – ikke nok med at det var manipulert, men de hadde klippet bort halve side 5 og 6 og etterpå limt inn de to sidene til 1 side. Jeg ble fullstendig renvasket og Staten ble dømt til å betale meg erstatning, som jeg ikke har fått enda. Dommen finnes – for ordens skyld!

Så begynner Mattilsynet på nytt og da er vi kommet til 2010:

Da har de fjernet alle dyrene i Husdyrregistret og de sender feile dyretall til Fylkesmannen som begynner å rote det til og tilskuddene blir på nytt stoppet. Kommunen forfalsker eiendomsgrenser, og skal ha tilbakebetalt tilskudd for de mener at kartene har vært feil osv. Kommunen lager feil dyretall og Fylkesmannen lager dyre-oppsett på utgåtte dyrelister osv. Her kan nevnes at kommunen skriver, «vi talte 79 dyr på beite det kan være flere dyr enn vi så». (Det var 88.)

Distriktskontoret fatter Avviklingsvederlag den 24.12.2011 og sier at dyrene må være slaktet til 6. januar 2012. Dette blir anket til Regionskontoret og Knut Sandbu, kommer og ser og opphever forflytning forbud, og dokumenterer at merkingen av dyrene er i orden, og skriver at ingen dyr har hatt manglene tilsyn og oppfølging.

Den 10. September 2011 kom Gro Leite Andersen på kontroll. Hun hadde sendt brev og ville komme og sjekke øremerkene. Da hadde hun vært på gården 10. mars 2011 før utslepp men da sjekket hun ikke øremerkene.

Jeg sendte Mattilsynet et brev og sa at jeg så ingen hensikt i at hun skulle komme, fordi dyrene gikk på utmarksbeite 6 mil fra gården, og det var helt uaktuelt å samle dyrene sammen å kjøre de hjem for at Mattilsynet skulle se øremerkene, for deretter kjøre de på beite igjen, for deretter samle de sammen igjen ca. 25. oktober og kjøre de hjem. Derfor foreslo jeg å ta kontakt med Mattilsynet når jeg hadde kjørt de hjem etter sesongen, så kunne hun komme og sjekke merkene.

Dette ble avist og hun kom på gården, som hun hadde skrevet. Da hun oppdaget at det ikke var et eneste dyr på gården, og jeg ikke hadde hentet dyrene hjem ble hun forbannet. Hun brølte ut at hun hadde så stor makt at hun kunne få alle dyrene avlivet og beordre en gravemaskin til å grave en stor hull i bakken og grave de ned. Jeg hadde tilfeldigvis en mann på gården som het Steve Ottemo, som hørte dette utbruddet. Han ble helt rystet og spurte: “Skal du virkelig skyte dyra til Svein og grave dem ned?”

Da svarte Gro Leite, sitat: «Hold kjeft, du har ingen ting å si – det er jeg som er sjef – JEG HAR SÅ STOR MAKT, at jeg kan beordre bevæpnet politi til å fjerne deg fra gården, om så få deg skutt i en arm eller fot hvis du ikke slipper meg inn, så stor makt har jeg.»

Jeg svarte henne på en rolig måte enn om de bommer og treffer meg i brystet så dør jeg , det brydde hun seg ikke om, det var politiets ansvar. Jeg anmeldte henne til politiet for drapstrusler på meg og mine dyr men politiet henla saken etter 5 dager uten etterforskning.

Gro Leite svarte med å fatte avviklingsvedtak den 24.12.2011, med avvikling innen 6.01.2012. Og deretter har de fortsett med trakassering og trusler. Litt av en julegave til familien?

Den 24.02.2014 hadde Mattilsynet gjort alvor av de trusler at hun ropte og skrek på gården min 10.09.2011, og truet med at politiet ville dra opp med 12 tungt bevæpnete politi for å ta meg levende eller død! Politiet hadde sperret av veien på begge sider av gården som ble voktet av politi med MP5 våpen som skulle stoppe meg hvis jeg klarte å rømme.

Da er det vinteren 2012, etter denne rapport har Debio, Tine og KSL vært på gården og alt er i orden. Så kommer Hilde Haugs utsendte medarbeidere og “inspiserer”, som fører til et nytt avviklingsvedtak innen 15. september 2012. Som jeg anket på nytt til regions kontoret, som de ikke svarte meg på før i mars 2013 da Tore Simensen kom på besøk.

Tore Simensen, som på vegne av Regionskontoret, mente at jeg hadde et helt vanlig båsfjøs og alt så greit ut. Han kommenterte at det manglet en gummimatte i en bås og treplater der kalver under 6 måneder skulle vœre, var litt dårlige og burde ordnes før kalvene ble født, han var i Redskaphuset og så på dyrene som var der på grunn av ombyggingen av fjøset.

Som jeg tidligere har nevnt, startet jeg med å bygge meg nytt fjøs i 2012. I påsken 2013, under bygging, kom det så mye snø på taket som manglet blekk, at takstolene vred seg og deler av bygget datt ned.

Dette hendte ca. 10 dager etter at Tore Simensen hadde vært på gården. Så ringte Distriktskontoret og ville komme på besøk, fordi Politiet hadde ringt og sagt at fjøset mitt hadde kollapset under de store snømengdene som hadde kommet og de skulle kontrollere om jeg hadde gjort de 3 tingene som Tore Simensen hadde sagt man skulle gjøre. De var hjertelig velkommen, og ble tatt imot og fikk kaffe og mat og vi hadde en god dialog. De så at alt som Tore Simensen hadde sagt var gjennomført, og regnet med at nå var alt i orden, men nei, de ville ha en ny runde.

Så slapp jeg ut dyrene 23. mai 2013. Troms Folkeblad kom og tok bilder og de kom i avisen. Så får jeg brev fra Mattilsynet 25. mai om at jeg må strø i Redskaphuset, altså 3 dager etter at dyrene var sluppet på beite. Så dukket kontrollørene til Distriktskontoret opp 29. mai og sier at de kjørte «tilfeldigvis» forbi og stakk innom for å se om jeg hadde strødd Redskaphuset med halm, og da svarer jeg at dyrene er sluppet på beite den 23. mai og viser avisen til Kontrolløren.

Da svarte de at da skal de inn i Fjøset. Da svarer jeg «Nei, du sa jo nettopp at hensikten med det tilfeldige besøket» var å sjekke om jeg hadde strødd halm i Redskaphuset. Du var jo her for 2 uker siden og så i fjøset og alle kuene hadde matter å ligge på og alt var i orden. Du sa også at politiet hadde ringt og sagt at fjøset mitt hadde kollapset og derfor kom dere på kontroll. Politimester Arnold Nilsen bekreftet at ingen ved hans kontor hadde ringt Mattilsynet. De løy for meg for å komme på besøk. På grunn av at jeg kjører møkk er det gassfare og ingen skal i fjøset, svarte jeg .

Da spurte Tilsynet hva jeg skulle gjøre med fjøset som var falt sammen. Jeg svarte at jeg skulle bygge det opp slik at jeg hadde hus til dyrene mine til høsten. Da sa Tilsynet at jeg måtte vente, for det var ikke sikkert at jeg fikk lov å drive med dyr til høsten. Jeg svarte tilbake at jeg var nødt til å begynne, for å få den så pass ferdig at jeg kunne huse dyrene. Fikk jeg ikke det til, måtte jeg slakte ned flere 10 talls dyr. Da dro tilsynet og den 6. juni fikk jeg dagbøter på til sammen kr. 52.000,- for ikke strødd Redskaphuset med halm. Mens dyra var på beite!

I august begynte jeg å reise opp den sammenraste bygningen og etter at arbeidet var kommet i gang, dukket de opp i tur og orden: Først Arbeidstilsynet som skulle stoppe byggingen, men de fant ingen ting som manglet! Så dukket Fylkesmannen opp med beskyldning om brudd på forurensningsloven, men fant ingen ting! Så dukket Mattilsynet opp med bevæpnet politi og da var plutselig klauvene for lange og 2 kalver måtte avlives, Uten at tilsynet sjekket en eneste klauv – kalvene ble
ikke undersøkt, ikke målt temperatur osv. Så hevdet kommunen at byggetillatelsen ikke var i orden! Altså alt sammen på en gang! Dette viser en samordnet aksjon fra det offentlige «Brorskapet»!
3 uker senere kom Mattilsynet med politiet for å sjekke om jeg hadde smidd klavene og avlivet kalvene – noe som jeg ikke hadde gjort fordi vedtaket var feil. Da utførte tilsynet skjæring av klauvene med tvang! Klauvskjærer Hofstad, kunne da dokumentere at klauvene var normale, med andre ord: Klauvholdet på gården var i orden.
Mattilsynet måtte selv betale regningen på kr. 12 500,- videre ble kalvene slaktet, og dyrlegen kontrollerte kalvene og fant ut at de aldri hadde vært syke. Derfor var disse påleggene feil. Politiet sto og så på begge gangene og er vitner og bevis på Mattilsynets overgrep. I tillegg var Tilsynet på besøk og forsøkte å stenge beitet – det var for bratt, hadde for mange okser ute osv., de var på uanmeldte kontroller hele 4 ganger på beitet i løpet av beitesesongen 2013.

Så går tiden og Regionskontorets kontrollør Tore Simensen, som hadde vært på gården i mars, hadde ikke fått dokumentene som jeg sendte til han via Postmottaket i Tilsynet. Bilder og videoer hadde forsvunnet. Bot-saka blir holdt hemmelig for regionskontorets kontrollør. Så blir Tor Simensen tatt av saken ved årsskiftet, og blir erstattet av Vibeke Elvestad.

Da er vi kommet til 2014.

Så sendte jeg inn mva oppgaven som viser kr. 218 000,- til gode til Skatt Nord. Så forlanger de en liten kontroll, og samtidig rasler Namsmannen med utpanting. Da jeg henvendte meg til Politimester Arnold Nilsen, så viser det seg at han har laget en falsk oppsett til Statsadvokat Sæverud. Politimesteren hevdet at jeg hadde kr. 6 500 000,- i inkassogjeld, ubetalte regninger, etc. før rettsaken i 2007. Derfor anklaget Politimester Severud meg for at jeg prøvde å svindle til meg kr. 416 000,- for å betale på inkassogjeld på kr. 6 500 000,-.

Det som Politimesteren ikke var klar over, var at den skyld de hadde laget hadde jeg krav på å få mva av kr. 6 500 000,-, som utgjør kr. 1 088 333,- i mva refusjon. Men Politimesteren stoppet ikke her , og da viser det seg at beløpet er kommet opp i kr. 13 800 000,- som gir en refusjon på kr. 2 300 000,-.

Når du da går tilbake og ser på ligningene mine som Skatt Nord gikk i gjennom fra 2003 til 2006 var ingen av disse beløp medtatt og dermed ikke utgiftsført og jeg har krav om å få mva tilbake, og å få utgiftsført det resterende. Saken ligger nå hos Skatt Nord og betaler de ikke ut MVA refusjon, beviser de at Politimesteren har forfalsket dokumentene. Og da er hele «systemet» deres ødelagt?

9.4 – Så mens jeg holder på å avsløre svindel og korrupsjon på høyt nivå, sier politibetjent Frank Sletten at alle på Finnsnes Lensmannskontor får sparken hvis sannheten kommer fram. Tor Einar Eilertsen som er en avdelingsleder i Tromsø politistasjon sier at, er bare 10 % av det jeg har skrevet sant, får alle sparken.

Så tar Mattilsynet kontakt og vil komme på kontroll den 10.februar. Jeg var ikke hjemme men på tur for å hente for og sa på en hyggelig måte at det ikke passet, og da haglet det med beskyldninger og anklager fra Hilde Haug. Jeg la på og ringte Politimester Arnold Nilsen og ba om hjelp, i stedet for å hjelpe meg truet Politimesteren med å bryte seg inn i fjøset og motsatte jeg meg dette, sendte han folk for å ta meg.

Da henvendte jeg meg skriftlig til Politimesteren, med Mattilsynets brev med vedlegg, slik at saken kunne løses med forhandlinger, noe de ikke var interesserte i, men kom i stedet på nytt besøk mandag den 17. februar.

Jeg var i Fjøset da de kom og gikk ut og tok imot dem og hadde høygaffel i handa siden jeg holdt på å fôre dyra. Hilde Haugfortalte at de skulle inn i fjøset på vegne av Regionskontoret i forbindelse med anken som jeg sendte til Regions-kontoret i 2012, altså for snart 2 år siden. Jeg henviste til brev de hadde fått fra min Kvalitetsrådgiver, og sa rett ut at de var uønsket til å gjennomføre kontroll av sitt eget vedtak, som var anket til en høyere instans, med krav om en uhildet kontroll, og foreslo at de kunne sende folk fra Tromsø eller Harstad, så skulle Mattilsynet få fri tilgang til min driftsbygning uten politi.

Da ba Politiet Mattilsynet forlate gården, og sa til meg at jeg hadde gjort noe dumt, og truet med at de ville komme tilbake og at den høygaffelen jeg hadde i handa var truende. Jeg svarte Politiet at Politimester Arnold Nilsenhadde uttalt at skuddsikker vest, køller og pepperspray var en del av arbeidsantrekket til Politiet på utrykning.
Nå er dere kommet på et gårdsbruk og kjeledress og høygaffel er arbeidsantrekket mitt på gården i dag, , jeg bruker høygaffel til foring av dyrene . så jeg stilte meg uforstående til påstand om at jeg oppfattes som truende mot politiet. Eller måtte jeg ha bæretillatelse for høygaffel?

Så er vi kommet til mandag den 24. februar, 2014

Politiet ankommer gården uanmeldt med 5-6 politibiler og 14 bevæpnede mennog angriper meg og min kone. Vegen fra og til gården blir sperret i forbindelse med aksjonen. Da hadde Politimester OLA B SÆVERUDsom tidligere har laget to alvorlige falske anklager mot meg og som han har han tapte i påfølgende rettssak der han ble avslørt for bevisst å ha forfalsket dokumenter for å ødelegge meg som menneske, med Politimester Arnold Nilsenmed på laget. Nå med sjanse til å få meg SKUTT for da kommer ikke sannheten for en dag?

Da jeg gikk inn for og hentet mobilen for å filme og kom ut igjen, sto de bakerste politifolkene klare til å bruke MP 5 våpen! Så fremstår Politimester Arnold Nilsenpå «Lokalt Folkeblad»og sier at de ikke hadde 2 håndvåpen MP 5. under aksjonen, og at de var 6 mann! Noe som er ren løgn.

Som det kom fram under samtalen at instruksen var: «FAR OPP Å TA HAN»! Ikke viste de ransakingsordre, ikke opplyste politiet mine rettigheter – alt er filmet.
Politimester OLA B SÆVERUD sto senere på TV2 Nyhetene og forsvarte politiaksjonen med blind vold mot meg og min kone, instruksen var krystallklar: Ta ham og bruk våpen om nødvendig. Han sa at de var 12 mann! Sæverud og Mattilsynet var å regne som inhabile på hver sin måte.

Når det nå er bekreftet fra Nord-Troms Tingrett og Senja Tingrett at Politiet ikke hadde ransakingsordre, og at de hadde planlagt aksjonen i en uke. Derfor var dette en aksjon for å prøve å legitimere et overlagt drap på meg, Svein Johnsen født 020265, fordi jeg var i ferd med å avsløre alvorlig korrupsjon i det Norske samfunn, som telefon- videoen viser, var politibetjentene inne i huset uten ransakingsordre og dette visste de var galt – politibetjentene er også underlagt HMS reglene i likhet med alle øvrige aktører!

I dag, den 10. mars 2014, ringte Arbeidstilsynet, som var på gården sommeren 2013, og spurte om jeg hadde sertifisert gravemaskinen og teleskop-lasteren, hvis ikke ville de gi meg døgnbøter og bruks forbud. Jeg ble overrasket og lurte på om dette var en spøk? Hvorfor gikk det 7 måneder, uten noen form for varsel? Så plutselig etter Mattilsynets politiangrep mot dyra, så slår Arbeidstilsynet til for å ta fra meg maskinene som brukes for å fore og stelle dyrene. Da svarte Arbeidstilsynet at de hadde «glemt å ringe meg» i november 2013.

I dag 22. august 2014, presiserer Svein Johnsen følgende:
Etter politiaksjonen, kom Mattilsynet inn i fjøset, ingen dyr rautet og dyrene var helt rolige!Mattilsynet var der i ca. 2 timer.
Hilde Haug & Co gikk inn i bingene til kuene og da kom dyrene til dem og slikket dem på hendene. Konklusjonen til Distriktssjefen var at dyrene var apatiske og hadde gitt opp livet og måtte slaktes . .Dette taler for seg selv. Distriktssjefen måtte ha vikarierende motiver og bør, med alt hun har iverksatt, definitivt straffeforfølges!

Under det påfølgende rettsmøte, basert på min begjæring om midlertidig forføyning mot Mattilsynet, den 14. mai 2014, fikk jeg ikke ha med meg vitner, mens Mattilsynet møtte mannsterke – i en sak jeg trodde var et Rettsmøte, men som viste seg å være en Rettssak, var det Distrikts kontoret som la frem saken, selv om det var Regionskontoret som hadde fattet avviklingsvedtaket.
Under spørsmål fra dommeren om Svein Johnsen hadde truet Mattilsynet svarte Hilde Haug at han aldri hadde truet Mattilsynet, men at de brukte politiet fordi Johnsen var en stor og «røffelig» kar som hun sa og hun sa fortsatte at den 17. Februar, da de ankom gården, kom Johnsen ut av fjøset med en høygaffel i handa som han holdt rett opp og ned, skvatt hun litt, men følte seg aldri truet av høygaffelen, vel vitende at Svein holdt på med å fore dyrene – med den samme høygaffelen!

Politisjef Arnold Nilsen som vitnet på vegne av politiet – under ed – i retten, fortalte at da hans menn ankom gården, hørte de et brøl i fjøset, og Johnsen skulle da ha kommet stormende ut av fjøset med motorsaga i den ene handa og høygaffelen i den andre og truet Mattilsynet og politiet, slik at de måtte trekke seg til bake for å unngå et blodbad. Er det vanlig at politisjefer lyver under ed?

For deretter å planlegge en væpnet aksjon den 24. februar 2014 og han presiserte at politiet hadde revolvere men at de var i taska under aksjonen. Det Nilsen tidde om var at hans menn også hadde MP5 våpen (automatgevær) som 3 politifolk siktet på Johnsen og hans kone med. Dette viser at Politimester Arnold Nilsen i retten vitnet falskt og laget en løgnhistorie for å kunne bevæpne seg å for å lage en gjennområtten politiaksjon.

Men saken stopper ikke her:
Hilde Haug vitnet også, at under aksjonen ble de orientert av politiet om å møte opp på Ambulansesentralen på Finnsnes fordi politiet hadde rekvirert ambulansebiler, klare til å rykke ut fordi de regnet med at de måtte skyte Svein Johnsen, sa Hilde Haug.
Svein Johnsen som ikke har noen voldshistorikk i det hele tatt, men er derimot en ydmyk kristen person. Mens offentlighetens overgripere i denne saken bruker både psykisk og fysisk vold. En skam at Regjeringen ikke griper inn!

Kopi av dom fra Lagmannsretten:

HÅLOGOLAND LAGMANNSRETT.

DOM:
Avsagt: 23.12.2015 –Hålogoland Lagmannsrett, Tromsø
Saksnr. 15-147247AST-HALO

Dommere:
Kst.lagdommer Bergny Ofstad Karlsen
Lagdommer Susann Funderud Skogvannn
Lagdommer Anders Haugestad

Meddommere:
Seniorrådgiver Rune Kufaas
Pensjonist Bjørn Oddvar Indreberg
Overingeniør Marte Karidatter Skadsem
Barne /Ungdomsarbeider Heidi Merete Frantzen

Påtalemyndigheter Troms og Finnmark Statsadvokatember Politiadvokat Hanne Simonsen
Siktet: Svein Johnsen adv. Ole Petter Deevland.

DOM:

Ved tiltalebeslutning utferdiget 22.12.2014 av stasadvokatene I Troms og Finnmark ble Svein Johnsen sattt under tiltale for overtredelse av “: 1. Straffeloven § 128 for under trusler å ha søkt å få en offentlig tjenestemann til urettmessig å foreta eller unnlate en tjenestehandling.

Grunnlag”:
Mandag 17 februar 2014 . Kl. 10.00 utenfor sin bopel i Vangsvik i Tranøy kommune. I forbindelse med at Mattilsynet – med bistand av 2 politibetjenter fra Lenvik lensmannskontor – var tilstede og ønsket tilgang til fjøset hans for å gjennomføre lovlig tilsyn med dyreholdet hans, uttalte han at ingen skal inn i fjøset mitt, og jeg har både høygaffel og motorsag til å forsvare meg med eller lignende. Mens han holdt en høygaffel i den ene handa.
Matloven §28, første ledd. Første straffealternativ. Jf §7, FORSKRIFT AV 4 JULI 2003, NR. 95 1 OM GJØDSELSVARER AV ORGANISK OPPHAV §35 jf. § 23annet ledd
Hvoretter spredning uten nedmolding/nedfelling på eng og annen grøde bør gjøres så tidlig i vekstsesongen at det er mulig for betydelig gjenvekst som høstes eller beites, og skal gjøres senest innen 1. September dersom ikke noe annet er bestemt av kommunen iht tredje ledd.

Grunnlag”:
Fredag 27 september 2013 om kvelden på Vestergjell i Tranøy med hjelp av traktor med tank på tilhenger , spredte han naturgjødsel/ møkk på ett jorde.
Senja tingrett avsa 31.08.2015 dom med slik slutning ”:
Svein Johnsen , f. 02.02.1965 frifinnes.

Troms og Finnmark statsembeter har erklœrt anke over dommen. Anken gjelder bevisbedømmelsen for skyldspørsmålet for tiltalen for post 1 .

Hålogolands lagmannsrett besluttet 06.10.2015 å henvise anken til ankeforhandling .
Ankeforhandling ble holdt i Tromsø 11.12.2015 .Tiltalte møtte og avga forklaring . Det ble ført 5 vitner og foretatt slik dokumentasjon som rettsboken viser.

Aktor la ned slik påstand”:
TILTALTE DØMMES FOR OVERTREDELSE AV STRAFFELOVEN 1902 §128 til en straff av fengsel i 21 dager , som gjøres betinget med en prøvetid på 2 år , samt bot stor kr. 5000.

Forsvaret la ned slik påstand”:
Prinsipalt”: Svein Johnsen frifinnes
Subsidiœrt ”: Svein Johnsen bør ansees på mildeste måte .

Lagmannsretten bemerker”:
På bakgrunn av bevisførselen legger lagmannsretten til grunn følgende faktum som bevist utover enhver rimelig tvil.

Mattilsynet i Midt-Troms ( distriktskontoret) fattet 29 juni 2012 vedtak om tvangsavvikling av dyreholdet ved Johnsens gårdsbruk. Johnsen påklaget vedtaket og iverksatte tiltak for å rette opp påpekte mangler.

I forbindelse med klagebehandlingen gjennomførte Mattilsynets regionkontor mars 2013 en inspeksjon av gården .
Inspeksjonen avdekket at det fortsatt var forhold som måtte utbedres før avviklingsvedtaket eventuelt kunne omgjøres og regionkontoret ba i oktober 2013 distriktskontoretom å gjennomføre nok ett tilsyn for å få avklart om de påpekte manglene var rettet. På grunn av sykefravœr og stor arbeidsbelastning hadde ikke distriktskontoret kapasitet til å foreta inspeksjon før februar 2014.

12 februar 2014 sendte distriktskontoret skriftlig varsel om tilsyn . I varselet ble Johnson orientert om at tilsynet ville finne sted 17 februar 2014. Johnsen svarte pr. tekstmelding at distriktskontoret var uønsket på gården.
Bakgrunnen var at han ikke hadde tillit til at distriktskontoret ville gjøre en objektiv vurdering siden det var distriktskontoret som hadde fattet vedtaket han hadde påklaget. Distriktskontoret kontaktet politiet og ba om bistand til å gjennomføre tilsyn .

17 februar 2014 kjørte 3 representanter fra distriktskontoret , herunder distriktssjef Hilde Haug og 2 polititjenestemenn Bjørn Georg Pedersen og Eirik Djupnes til Johnsens gård. Da de ankom gården , parkerte de bilene og gikk mot fjøset. Før polititjenestemennene og Mattilsynets representanter kom frem til fjøset, kom Johnsen ut med en høygaffel i hendene.
Johnsen satte høyhaffelen i bakken, lente seg på den og sa at ingen fikk slippe inn i fjøset.
Haug ledet samtalen og forsøkte å overtale Johnsen til å gi distriktskontorets tillatelse til fjøset, men Johnsen slo fast at det ikke var aktuelt. Polititjenestemennene vurderte at situasjonen kunne eskalere og ende med en konfrontasjon og besluttet derfor å sende mattilsynets representanter bort. De forlot da stedet. Hva som skjedde etter at mattilsynets representanter forlot gården, har Johnsen og de to polititjenestemennene forklart seg ulikt om.

Johnsen forklarte i korthet ”: Pedersen sa at Johnsen så truende ut der han stod med høygaffelenog til det svarte Johnsen at høygaffelen var hans arbeidsredskap. Etter kommentaren fra Pedersen la han likevel fra seg høygaffelen.
Polititjenestemennene sa at tilsynet ikke var over og at de ville komme tilbake med skytevåpen.
Til det svarte Johnsen ”: Er det sånn og forstå at jeg må anskaffe skytevåpen .
Ifølge Johnsen truet han ikke på noe tidspunkt polititjenestemennene .

Pedersen på sin side forklarte at Johnsen sa at han ville gjøre det han kunne for å forhindre mattilsynet å få adgang til fjøset hans, at han hadde høygaffel og motorsag å forsvare seg med, og at han ville bruke de midler han mente var nødvendig for å forhindre at noen tok seg inn i fjøset. Johnsen uttalte også at han hadde gjort nødvendige forberedelser med tanke på arv til barna i det tilfelle han kom til å dø i kamp med politiet .

Han sa også at han hadde det som skulle til for å lage en bombe, som han kunne trille inn på lensmannskontoret. Videre sa Johnsen at dersom han ble påsatt håndjern og tatt med i politibilen, visste han hvordan han ville slå til sidemannen i bilen og ta kvelertak på sjåføren ved å legge håndjernene over halsen på vedkommende. Johnsen sa også at han kanskje måtte gå til anskaffelse av våpen selv.

Djupnes forklarte seg i hovedsak sammenfallende med Pedersen . Han forklarte at Johnsen gjorde det klart at han ville bruke alle redskap han hadde for hånden for å hindre en inspeksjon og at han var villig til å kjempe til siste slutt.

Lagmannsretten har ved bevisvurderingen knyttet til hva som ble sagt mellom Johnsen og polititjenestemennene, delt seg i ett flertall og mindretall. Rettens flertall, bestående av de tre fagdommere og meddommerne Kufaas og Skadsem, finner det bevist utover enhver rimelig tvilt at tiltalte uttalte at han ville gjøre det han kunne for å forhindre tilsynet, og at han i den forbindelse uttalte at han hadde både høygaffel og motorsag som han kunne forsvare seg med eller lignende.
Flertallet finner at uttalelsen utgjør en trussel.
Flertallet finner det bevist at Johnsen handlet forsettlig.
Ved bevisvurderingen har flertallet lagt avgjørende vekt på forklaringen til de to tjenestemennene, som begge fremstod som troverdige .
At polititjenestemennene valgte å avbryte oppdraget, bekrefter at de oppfattet situasjonen som alvorlig. Anmeldelsen som ble inngitt samme dag underbygger dette .

Lagmannsrettens mindretall, bestående av meddommerne Frantzen og Indreberg , finner at det ikke er ført tilstrekkelig bevis for at tiltalte uttalte det han ifølge tiltalebeslutningen skal ha sagt eller lignende.
Mindretallet finnet at det ikke kan utelukkes at Johnsens forklaring er korrekt .

Polititjenestemennenes forklaringer om hva Johnsens skal ha sagt, kan etter mindretallets syn vœre farget av det faktum at Johnsen lente seg på en høygaffel og at de hadde hørt en lyd fra fjøset som de antok stammet fra en motorsag,
Ved vurderingen har mindretallet vektlagt at Johnsen var rolig og ikke på noe tidspunkt fremstod som aggressiv.

Utfra det faktum flertallet har lagt til grunn, er Johnsen skyldig i brudd på straffeloven§ 128 .
Strafferammen for overtredelse av § 128 er bøter eller fengsel i inntil 1 år . Etter Høyesteretts praksis skal det som utgangspunkt reageres med ubetinget fengsel , jf. Rt 1991-17og Rt 2008 -401 avsnitt 11 l Høyesterett til grunn at utgangspunktet for alvorlige trusler ubetinget fengsel i 15-30 dager , men at det, avhengig av konkrete omstendigheter, kan vœre aktuelt med både mildere og strengere straff.
Sterke almenpreventive hensyn taler for at det reageres strengt mot denne typen lovbrudd . Politiet befant seg i en vanskelig situasjon og truselen ble ansett som så alvorlig at tilsynet måtte utsettes og senere gjennomføres med bistand fra ett betydelig antall bevœpnede polititjeneste menn .

Ved vurderingen av straffenivået legger Lagmannsretten til grunn at trusselsituasjonen ikke er av alvorligste karakter, og at straffen som ett utgangspunkt følgelig bør ligge på 15 dager ubetinget fengsel samt en bot på kr. 5000.

I formidlende retning bør tidsmomentet tillegges vekt ved straffeutmålingen.
Det er nå ett år og 10 måneder siden siden det straffbare forhold fant sted.
Saken var ferdig etterforsket i mars 2014, og lagmannsretten legger til grunn at fremdriften har vœrt svak uten at dette kan legge tiltalte til last. Til sammen 12 måneder er ren liggetid, og representerer ett brudd på retten i EMK ARTIKKEL 6 NR. 1 til å få saken avgjort innen rimelig tid .

Av Rt 2014 -466, avsnitt 24 følger at det ikke er tilstrekkelig til å reparere ett slikt konvensjonsbruddet det blir konstatert konsesjonskrenkelse, straffen må også reduseres vesentlig.
Av Rt 2015 -788. avsnitt 31 følger at man ved kortere straffedommer er henvist til å kompenserefor lang saksbehandlingstid ved å gjøre deler eller hele dommen betinget, mens det ved lengre straffedommer er naturlig å foreta en reduksjon av straffens totale lengde, og eventuelt i tillegg å gjøre en del av straffen betinget.
Lagmannsretten finner at tidsforløpet i saken tilsier at hele straffen gjøres betinget.
Straffen settes etter dette til fengsel i 15 dager , som i sin helhet gjøres betinget med en prøvetid på 2 år, jf straffeloven 1902 §§ 52-54 samt en bot på kr. 5000, subsidiœrt fengsel i 10 dager,

DOMSSLUTNING.

Svein Johnsen, f. 02.02.1965 dømmes for overtredelse av straffeloven( 1902 § 128 til en straff av fengsel i 15 dager, som gjøres betinget med en prøvetid på 2 år, jf straffeloven 1902 §§ 52-54, samt bor å 5000 kroner, subsidiert fengsel o 10 dager.
Bergny Ofstad Karlsen Susann Funderud Skogvang
Anders Haugestad Rune Kufaas Bjørn Oddvar Indreberg
Marte Karidatter Skadsem Heidi Merete Frantzen.

Kriminalitet i forvaltningen ”:

Lydopptak fra Hålogoland lagmannsrett “:

https://onedrive.live.com/?authkey=!AF7LZ0VyuIUz26o&id=36578F1AA818B4F6!189&cid=36578F1AA818B4F6&parId=36578F1AA818B4F6!191&parCid=36578f1aa818b4f6&o=OneUp

https://onedrive.live.com/?authkey=!AF7LZ0VyuIUz26o&id=36578F1AA818B4F6!190&cid=36578F1AA818B4F6&parId=36578F1AA818B4F6!191&parCid=36578f1aa818b4f6&o=OneUp

https://onedrive.live.com/?authkey=!APuVOvvdHjwkqZ8&cid=36578F1AA818B4F6&id=36578F1AA818B4F6!192&parId=root&o=OneUp

Hvilken tiltro kan man ha til Mattilsynet ?

https://onedrive.live.com/?authkey=!AMdkdUaefOm5M6A&cid=36578F1AA818B4F6&id=36578F1AA818B4F6!198&parId=root&o=OneUp

Støttegruppe for bonde Svein Johnsen og hans ”familie”:

https://www.facebook.com/groups/1537993513194614/

Fra 2003 -2015 har Mattilsynet trakassert og forfulgt Svein Johnsen og hans familie med umulige krav og trusler om avvikling av driften. Det finnes ingen dokumentasjon på at dyrevernsloven noensinne har blitt brutt. Det finnes dokumentasjon på at dyrene har hatt det uvanlig godt. Ved å manipulere politi, NAV , Hålogoland lagmannsrett, arbeidstilsynet, skatt nord og alle impliserte parter, ble Svein Johnsen og hans kone overfalt i sitt eget hjem ved at uniformert og bevœpnet politi skulle tvinge fram ett tilsyn på gården. Svein Johnsen fremstod som en vennlig forekommende mann og prøvde med en rimelig løsning , men politiet viste ingen interresse i en fredelig løsning .
De hadde fått sine ordrer og gjorde seg nesten skyldig i drap .

http://www.underskrift.no/vis.asp?kampanje=5880

 

May-Harriet Seppola

Jeg er født I Finnmark, har bodd i Moss i 13 år, er meget opptatt av politikk og ikke minst rovdyrforvaltningen, som jeg anser for å være en katastrofe for de det angår. Jeg er utdannet grafisk designer. Opttatt av ren mat. Jeg sier nei til Monsanto og nei til giftige vaksiner.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

27 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Glenn Anton
Glenn Anton
Anonym
1 år siden

SILWER AS ER BLITT SVINDLET AV SVEIN JOHNSEN

Vi ble kontaktet av Svein Johnsen som er eier av firma Maskin Og Dyrutleie AS. Han ville selge sin Sunward SWE25UF og lurte på om vi ville kjøpe den. Vi gjorde en avtale på 250,000kr som vi skulle betale når den var bekreftet innlevert til Norlines. Vi betalte Svein Johnsen, Halvorslia 150. 9304 Vangsvik 250,000kr som avtalt og trodde maskinen var på vei.
Når den ikke dukket opp så purret vi Norlines som kunne fortelle at maskinen aldri ble levert inn til de. Svein Svarer ikke på tlf og vi aner ikke hvor maskinen er eller om han er eier av den. Bilder av bakgrunn er tatt der han bor vet vi med sikkerhet. Vi vet også han har kjøpt nøkler til den aktuelle maskinen for noen år siden som kan tyde på at han har eid den eller eier den.
Etter å ha snakket med mange naboer av han så får vi vite at vi er en av mange som han har lurt. Dette er en notorisk kjeltring som må stoppes slik at han ikke lurer andre.
Saken er politianmeldt, men usikker på hva de får gjort, selv om noen enkle google søk viser at han er en kjenning av politiet.

MrSixxthsense
MrSixxthsense
Anonym
Svar til  Glenn Anton
1 år siden

Hvorfor sjekket du ikke: https://proff.no/regnskap/maskin-og-dyreutleie-as/vangsvik/storfehold/IF3QM3S10KX/

Vedkommende er i minus ~70 mill, uten at regnskap gir noe som helst forklaring annet enn skattesvindel.

Er dette samme mann: https://www.nordlys.no/nyheter/krever-fem-millioner-etter-sex-anklage/s/1-79-2433412

Roy Veseth
Roy Veseth
Anonym
5 år siden

Desverre går dette møkkalandet Norge i en retning der folket skal kues til lydighet til et system som er underlagt regler og lover som er konstruert i EU.ÅÅÅ HVOR PREKTIG VÅRE POLITIKERE ER SOM ROSER LAND OG STAT OM HVOR FORTREFFELIG BORGERNE AV norge HAR DET.Jeg vil påsstå at hadde taperne i den 2 Verdenskrigen seiret ville vi ha hatt det bedre.Nå blir folk overkjørt av en stadig mer agresiv stat som faen ikke skyr noen midler i sin framferd.Folkeet lever i et snikdiktatur som blir mer og mer synlig for vær dag som går.Se på DEBATTEN i nrk fra igår,der får du se ROTTENE i fri utfoldelse.

MAJA
Abonnent
7 år siden

Alle som driver med økologisk drift er nok “farlige” for mattilsynet som går til angrep og samarbeider tett med barnevernetder det finnes barn i huset .
En stakkars melkebonde ble frattatt datamaskin og satt i 4 timer i forhør hos politiet for å forklare hvordan han lger økologisk yoghurt og ost .
Politiet er åndsorlatte apekatter som følger ordre uten å tenke .
Jeg har sett en del på Mark Passio i frt dsidter dom hevder at de virkelige farlige i samfunnet er de som følger ordre uten å resonnere over noe som “helst”:

, denne er i 3 deler og virleig verrdt å  se.

ye
ye
Abonnent
7 år siden

Er dette nok en “farlig” gårdbruker som tilsier at Mattilsynet må troppe opp med 2 uniformerte politibiler og 6 politibetjenter??
Fra Namdal: “Gårdbrukeren, som har en helt annen versjon av saken. Han hevder han har rettet manglene og hatt velholdte dyr. Han er dypt uenig i avgjørelsen og har påklaget saken til høyesterett.”
https://www.nrk.no/trondelag/50-talls-melkekyr-og-kalver-ble-sendt-til-slakteriet-1.13175083

MAJA
Abonnent
8 år siden

Til

Jan –Egil Presthus

Spesialenheten for politisaker.

Kongens gate 30

7012 Trondheim.

Jegvedlegger fullmakt fra Svein Johnsen, f. 02.02.1985 og ønsker en nœrmerebegrunnelse vedr. Vedtak fra Spesialenheten for politisaker .

Vedtak

Saken henlegges med den begrunnelse at ikke er rimelig grunn grunn til å undersøkeom det foreligger straffbart forhold , jf. straffeprossessloven § 224 .førsteledd .

Jeg ønsker innsyn I alle sakens dokumenter, da det er helt utrolig at en bonde kan bli arrestert for å vœre I besittelseav ett arbeidsinstrument som høygaffel .

Mattilsynet står på under noen omstemndigheter ikke overGrunnlovens § 102 så lenge det ikke er påvist brudd I Dyrevelferdsloven ellerforeligger noe kriminelt .

Jeg ønsker også dokumentasjon på begrunnelsentil Mattilsynet at de kan tvangsavvikle ett livsverk uten en dokumentasjon påbrudd I dyrevelferdsloven .

Rett til innsyn og rett til nœrmerebegrunnelse for vedtak følger av Forvaltningslovens regler for partsinnsyn samtav Straffeprossessloven § 242

Vedlegg “: Fullmakt av Svein Johnsen.

MAJA
Abonnent
8 år siden

Jeg har meldt inn advokaten i denne saken for Advokatforeningens disiplinœrutvalg og fikk svar i dag at det blir en sak , jeg har 2 uker på meg til å sende inn dokumentasjon på priser han har skrevet med dob bel gaffel og at han satt i samme utvalg i veterinårforeningebn som motparten i Mattilsynet .
Eks. en telefonsamtale under en time koster for en advokat kr. 1050 – 4 telefoner ble da kr. 4200.-

Prisliten er helt vill .
Dette til orientering
Brevet fra HR SIES AR gRUNNLOVENS § 102 ikke er virksom når politiet bryter inn i en låve , men kun i privathus .
Morsomme folk , synes jeg

MAJA
Abonnent
8 år siden

Jeg sendte denne artikkelen til Noah-for dyrs rettigheter og diverse andre organisasjoner som jeg i min store enfold kunne støtte både Svein Johnsenog andre som blir utsatt for maktovergrep mfra Mattilsynet og mottok først ett brev fra Noah hvor de skrev at de ikke kunne gå inn i enkeltsaker som denne .
Jeg skrev tilbake og sa at fra nå av ville jeg ikke støtte Noah med hverken penger eller ved å legge ut artikler fra deres nettside , så for noen dager siden mottok jeg denne mailer –
Hei igjen May Harriet.

Vi beklager så mye at du ikke tidligere har fått svar fra oss på din siste epost. Vi får svært mange henvendelser og din epost har dessverre ved en feil blitt markert som lest.

NOAH ønsker selvsagt ikke at Mattilsynet skal avlive friske dyr. Men i din epost virket det mer som om fokuset i saken lå på denne politisaken mot bonden? Vi har ikke kapasitet til å sette oss inn i alt av dokumentasjonen du har oversendt, da dette er svært omfattende, og mye av det (politisaken, trusler etc) ikke er aktuelt for oss.

Det er jo også slik at NOAH arbeider mot industrielt dyrehold, og at det ikke er vanlig for oss å involvere oss i saker hvor det er snakk om at en bonde ønsker å få tilbake retten til å drive med dyr – dette involverer jo at flere dyr vil dø, da dyrene uavhengig av Mattilsynets involvering skal sendes til slakt. Dette betyr selvsagt ikke at vi aksepterer at Mattilsynet begår grove feil (om dette er tilfelle), eller at vi ønsker avliving av friske dyr. Dette betyr bare at vi mener det er vanskelig for oss som dyrerettighetsorganisasjon og vie de få ressursene vi har til en sak hvor dyrene ville ha blitt slaktet, uavhengig om Mattilsynet var skyld i feilbehandling. Om du ønsker at vi skal se nærmere på akkurat dette med avlivingen av dyrene, og mener mattilsynet har begått lovbrudd er du nødt til å sende oss eventuelle rapporter fra mattilsynet, og dokumenter som viser at denne avgjørelsen var feil. Vi ser at det er lagt ved endel videoer og lydopptak, men vi har dessverre ikke kapasitet til å se nærmere på alt. Vi har som du kanskje kjenner til svært få ansatte, og begrenset med kapasitet til å involvere oss i slike saker.

Håper på forståelse for dette.

Med vennlig hilsen
NOAH – for dyrs rettigheter
Sa jeg sitter med diverse linker til bønder som har blitt forfulgt av denne terrorgruppen som bruker samme metode som barnevernet , nemlig tar livet av dyr i tilfelle de vil lide i framtiden , så nå skal de få all dokumentasjobn de ønsker og så får vi se om de våger å stille kritiske spørsmål til Mattilsynet , som arresterer en stakkars melkebonde for å selge melk rett fra kua og blir sittende i timevis i avhør -Med kjennelse fra Nordre Vestfold tingrett i neven, ransaket fem politifolk og to personer fra Mattilsynet Koots gård og grunn, og beslagla mobiltelefon, dokumenter og datautstyr. Bonden selv måtte i et flere timer langt avhør på Holmestrand politistasjon.

– Jeg opplevde det som et overgrep, sier Gustaaf Koot til Tønsbergs Blad, og legger til:

– Men det opplevdes også litt absurd å sitte timevis i avhør og forklare seg om hvordan man lager yoghurt, legger bonden til.

Matspaltist, forfatter og tv-kokk Andreas Viestad er rystet over myndighetenes fremgangsmåte:

– Koot blir behandlet som en narkohandler. Det er en veldig uheldig signaleffekt, sier Andreas Viestad til ABC Nyheter.
Økobonden har i 40 år solgt upasteurisert melk til kunder som mener de ikke tåler vanlig butikkmelk. De siste 25 årene har han holdt til på gården Skaarbu i Holmestrand. Ingen har ifølge bonden blitt syke av å drikke melken.

Men det har fått Mattilsynet til å surne. Det er ikke tillatt å selge melk som ikke er varmebehandlet – pasteurisert – i Norge. Mattilsynet frykter nemlig at melk rett fra norske kuer kan gjøre folk alvorlig syke. De har en rekke ganger truet Koot med politianmeldelser om han ikke slutter å selge.

En gang ble han idømt bot på 10.000 kroner for å ha solgt ost laget av upasteurisert melk. Boten ble betalt blant annet etter kronerulling blant sympatisører.

Det er ikke forbudt å selge ost av upasteurisert melk i Norge. Den må bare ikke være laget her. Derfor importerer vi for eksempel upasteurisert ost fra “Frankrike”:http://www.abcnyheter.no/nyheter/2015/06/12/226013/tv-kokk-rystet-over-politirazzia-hos-melkebonde

MAJA
Abonnent
8 år siden

HR NEKTER JOHNSENS ANKE FREMMET.

HR-2016-471-U
InstansNorges Høyesteretts ankeutvalg – BeslutningDato2016-02-26PublisertHR-2016-471-UStikkordStraffeprosess. Trusler mot offentlig tjenestemann.SammendragLagmannsretten hadde fastsatt straffen for overtredelse av strl. (1902) § 128 til fengsel i 15 dager og en bot på kr 5000. Mannen hadde fremsatt trusler mot en offentlig tjenestemann i forbindelse med at Mattilsynet ønsket å gjennomføre tilsyn av fjøset hans. Mannens anke over saksbehandlingen, lovanvendelsen under skyldspørsmålet og bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet ble nektet fremmet. (Foreløpig sammendrag ved Lovdata)
Henvisninger: Straffeloven (1902) §128SaksgangSenja tingrett TSENJ-2015-64590 – Hålogaland lagmannsrettLH-2015-147247 – Høyesterett HR-2016-471-U, (sak nr. 2016/236), straffesak, anke over dom.
ParterA (advokat Ole Petter Drevland) mot Den offentlige påtalemyndighet.ForfatterWebster, Bergsjø og Arntzen.Henvisninger i tekstenGrunnlova (1814) §102 | Straffeloven (1902) §52, §53, §54 |Straffeprosessloven (1981) §306, §323 | Menneskerettsloven (1999) EMKN A6 | Matloven (2003) §28 | Dyrevelferdsloven (2009) §18

Del lenke
Skriv merknad
(1)Saken gjelder anke til Høyesterett over lagmannsrettens dom i straffesak vedrørende trussel mot offentlig tjenestemann for å påvirke denne til å foreta eller unnlate en tjenestehandling jf. straffeloven av 1902 § 128.(2)A ble 22. desember 2014 satt under tiltale for overtredelse av straffeloven av 1902 § 128, for å ha fremsatt trusler i forbindelse med Mattilsynets kontroll av dyreholdet hans 17. februar 2014 (post I). I følge tiltalebeslutningen hadde A truet med at han hadde både høygaffel og motorsag å forsvare seg med for å hindre inspeksjon av fjøset. Tiltalen omfattet også brudd påmatloven § 28 første ledd første straffalternativ med tilhørende forskrifter, for spredning av naturgjødsel utenfor lovlig tidsrom (post II).(3)Senja tingrett avsa 31. august 2015 under dissens dom med slik domsslutning:

«A, født 0.0.1965, frifinnes.»
(4)Påtalemyndigheten anket dommen til lagmannsretten. Anken gjaldt bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet for tiltalen post I. Frifinnelsen for tiltalens post II er dermed endelig.(5)Hålogaland lagmannsrett avsa 23. desember 2015 under dissens dom [LH-2015-147247] med slik domsslutning:

«A, født 0.0.1965, dømmes for overtredelse av straffeloven (1902) § 128 til en straff av fengsel i 15 – femten – dager som gjøres betinget med en prøvetid på 2 – to – år, jfr. straffeloven (1902) §§ 52 – 54, samt bot på 5 000 – femtusen – kroner, subsidiært fengsel i 10 – ti – dager.»
(6)A har anket til Høyesterett. Anken gjelder saksbehandlingen, lovanvendelsen under skyldspørsmålet og bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet.(7)A har nedlagt slik påstand:

«Lagmannsrettens kjennelse av 23.12.2014 oppheves.

A frifinnes.

Staten dekker As saksomkostninger.»
(8)Påtalemyndigheten har tatt til motmæle og anført at det hverken hefter feil ved saksbehandlingen eller lovanvendelsen under skyldspørsmålet. Høyesterett har ikke kompetanse til å prøve bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet.(9)Høyesteretts ankeutvalg bemerker at anke til Høyesterett etterstraffeprosessloven § 323 første ledd første punktum ikke kan fremmes uten samtykke av Høyesteretts ankeutvalg. Etter tredje punktum kan anke som gjelder «forhold siktede er frifunnet for av tingretten, men domfelt for i lagmannsretten, … bare nektes fremmet dersom Høyesteretts ankeutvalg finner det klart at anken ikke vil føre frem».

En eventuell ankenektelse må begrunnes, jf. § 323 andre ledd andre punktum.(10)Som saksbehandlingsfeil er det anført at politiet kom med nye opplysninger i retten som ikke var opplyst på forhånd. Punktet er ikke nærmere utdypet i anken, og det er uklart hva som siktes til. I påtegningen fra påtalemyndigheten fremgår det at det heller ikke vites hvilke opplysninger dette gjelder.

Ankeutvalget finner på denne bakgrunn at det ikke foreligger saksbehandlingsfeil på dette punktet.(11)Videre anføres det som saksbehandlingsfeil at en av meddommerne ville sette seg med aktor i matpausen og også pratet med aktor.

Påtalemyndigheten har kommentert anførselen og antar den ankende part viser til en episode i lunsjpausen, hvor en meddommer kom bort til bordet hvor politiadvokaten satt og spurte om han kunne sette seg der. Politiadvokaten skal da ha svart at det nok ikke tar seg så godt ut at aktor og dommer spiser lunsj sammen. Meddommeren skal i samme øyeblikk ha blitt vinket bort til dommerbordet av lagdommer Anders Haugestad. Ankeutvalget finner det klart at dette ikke kan medføre inhabilitet for meddommeren.(12)For det tredje er det gjort gjeldende som saksbehandlingsfeil at anmeldelsen til politibetjenten er skrevet i strid med egen logg.

Etter utvalgets syn angriper anførselen etterretteligheten av opplysningene tiltalen bygger på, og er derfor et angrep på bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet. Dette kan Høyesterett ikke prøve.(13)For det fjerde er det gjort gjeldende som saksbehandlingsfeil at lagmannsretten ikke har tatt stilling til rettmessigheten ved tjenestehandlingen, og om truslene derav skal subsumeres understraffeloven § 128.

Anførselen synes mer som et angrep på rettsanvendelsen enn saksbehandlingen. Uansett fremgår det av lagmannsrettens dom at bakgrunnen for inspeksjonen var at Mattilsynet hadde fattet vedtak om tvangsavvikling av dyreholdet ved As gårdsbruk. A påklaget vedtaket, og i forbindelse med klagebehandlingen ble det utført to inspeksjoner for å se om de påpekte manglene var rettet. Mattilsynet har hjemmel for å gjennomføre slike inspeksjoner i dyrevelferdsloven § 18.

Lagmannsretten fant at A ved sin truende adferd forsøkte å «urettmessig hindre et lovlig tilsyn». Det foreligger således hverken saksbehandlingsfeil eller feil i rettsanvendelsen på dette punktet.(14)A har videre anført at det foreligger feil ved lagmannsrettens lovanvendelse under skyldspørsmålet. For det første er det gjort gjeldende at retten har sett bort fra menneskerettighetene. Det er ikke anført på hvilket punkt lagmannsrettens dom bryter menneskerettene. Utvalget konstaterer at lagmannsretten har tatt hensyn til Den europeiske menneskerettskonvensjon ved straffutmålingen.

Fengselsstraffen er gjort betinget, da lagmannsretten anså saksbehandlingstiden som et brudd på EMK artikkel 6. For øvrig kan ikke utvalget se at se at det foreligger menneskerettighetsbrudd.(15)Videre er det påberopt at det foreligger brudd på Grunnloven § 102, hvor det heter at «Husransakelse må ikke finne sted, unntatt i kriminelle tilfeller».

Det er i juridisk teori lagt til grunn at området for denne bestemmelsen er boliger, se blant annet Andenæs og Fliflet, Statsforfatningen i Norge side 407, 10. utgave. Det har vært reist spørsmål om også andre lokaler kan være omfattet hvis en kontroll av lokalet vil gripe inn i privatlivsinteresser, se Stub, Om forbudet mot husinkvisisjoner i grunnloven § 102, Tidsskrift for rettsvitenskap 2009 side 388. Utvalget går ikke nærmere inn i denne problemstillingen, da inspeksjon av et fjøs i utgangspunktet ikke vil gripe inn i privatlivsinteresser og det ikke foreligger opplysninger som gir grunn til å vurdere As fjøs på en annen måte.(16)Det er også anført som rettsanvendelsesfeil at politiet utelukket samfunnsstraff da de anså at A var «i mot systemet».

Utvalget oppfatter dette som en anke over straffutmålingen. Utvalget kan ikke se at det er noe feil ved lagmannsrettens straffutmåling, da trusler mot offentlig tjenestemenn normalt må straffes med ubetinget fengsel. Det er heller ikke særlige forhold i saken som tilsier at lagmannsretten skulle ha idømt samfunnsstraff i stedet for den betingende fengselsstraffen.(17)Øvrige anførsler i anken og i den supplerende e-posten 24. januar 2016 synes å rette seg mot bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet. Dette kan ikke prøves av Høyesterett, jf. straffeprosessloven § 306 annet ledd.(18)Høyesteretts ankeutvalg finner det enstemmig klart at anken ikke vil føre frem, og anken nektes fremmet.

Slutning:

Anken nektes fremmet.

Her er lydopptak fra retten der begge politimennene tydelig hadde ett anfall av total hukommelsestap og Hilde Haug fra Mattilsynet benektet at Svein Johnsen hadde fremsatt noen form “trusler”:https://onedrive.live.com/?authkey=!AF7LZ0VyuIUz26o&id=36578F1AA818B4F6!189&cid=36578F1AA818B4F6&parId=36578F1AA818B4F6!191&parCid=36578f1aa818b4f6&o=OneUp

anders
anders
Anonym
Svar til  MAJA
8 år siden

Viktigheten til Nyhetsspeilet som eksklusive formidler omkring de forferdeligste tilstander i Norge begynner å gå viralt. M.a.o. en fullstendig avsløring av hykleriet til samtlige media i landet. Nå har tilogmed XPresident Jimmy Carter (91) gått til aksjon på internasjonalt nivå. Han ble nylig erklært frisk fra kreft og har stått opp uten så mye som knekk i knærne. Han vil nå ta hevn etter å ha stanget hodet i veggen i sin kamp mot fansmakta mens han var president. Jeg vil ihvertfall ikke vente på at Jimmy står overfor meg med hevet pekefinger og sier “Anders! Du visste hva som foregikk, hvorfor gjorde du ikke noe med det?”. Han vil sikkert også avlegge Svein Johnsen et besøk for å si at “Du har blitt rettferdiggjort”. Norske fengsler vil bli tømt for å gi plass til parasittene i landet. De samme som har ødelagt blåbær-, tyttebær- og multesesongen min for alltid da jordsmonnet er giftig etter Chemtrails. Finnes det noen tilgivelse for disse, d.v.s. våre politikere?

May-Harriet Seppola
Anonym
8 år siden

Jeg oppdaget pliutselig en lignende ting da jeg så på en video av Hans Kristian Gaarder vedrørende Kåre Torvholm som avslørte en enorm svindel om fiskefusk og penger som har gått til helt andre midler enn å vœre en forsikring for fiskerne .
En av de tilstedevœrende i salen kunne fortelle at han var behjelpelig å få barnevbarna til Torvholm i sikkerhet , fordi Justisdepartementet hadde kommet med en dødstrussel mot bittesmå barn , jeg tror den yngste var 2 måneder . Denne mannen ble arrestert i sitt hjem mens han satt og spiste middag og kniv og gaffel ble brukt mot han som ett våpen av “politiet”:

Selv har jeg skrevet en kortere artikkel om saken til Svein Johnsen som ble arretsert for a vœre i besittelse av en “høygaffel”:https://wordpress.com/post/mayharrietdotcom.wordpress.com/108
For mange år siden kom jeg over bøkene til Frantz Kafka ,han skrev”Slottet Amerika og Prossessen ” ved siden av en novellesamling , men Prossessen satte dype spor i meg .

Sitat”:

Romanen handlar om Josef K., som en morgon blir häktad utan att få reda på orsaken eller vilket brott han anklagas för. I boken skildras Josef K.:s väg genom labyrintlika domstolar i ett absurd rättssystem.

May-Harriet Seppola
Anonym
8 år siden

Takk skal du ha , barnevernet kjenner jeg temmelig godt til , jeg har advart folk om dette vernet i masse år , allerede i 1979 startet vi en frivillig organisasjon i Fredrikstad for å hjelpe folk som ramlet mellom 2 stoler, husker den første barnevernsaken vi hadde , en mor som hadde gått over tiden , som var ute og danset UTEN SKO for å fremskynde fødselen , dessverre var det razzia der den kvelden og alle ble arrestert , hun ble kjørt til fødeavdelingen hvor barnevernet troppet opp og tok barnet , begrtunnelsen var at hun var gal, men kunne spille normal når hun ønsket det . Men denne moren var det bein i nesa på , vi fikk tak i en sakkyndig som avskydde barnevernet og en god advokat , moren tok forberedemnde og 1 avdeling i jus på rekordtid og fylkesmannen grep inn og barnet ble avlevert etter noen uker .
Mattilsynet er ekskremt , jeg ahr ringt dem flere ganger og gitt beskjed om pelsdyr som har vœrt så skadet at det er grusomt , de svaerte ikke, de ringte omsider og sa at det var ikke alvorlig nok , de dreper friske dyr og lar andre lide , de sier selv at de dteper dyr forat de skal slippe å lide i framtiden , akkurat som barneevrnet bruker spådomskulen for å “synse” at barn kan komme til å bli utsatt for omsorgssvikt om noen år .
Jeg fulgte en barnevernssak i Eidsberg der barnevernetelegant ignorerte tingrettens kjennelse . Jeg opprettet en støttegruppe for henne og la ut all dokumentasjon av hele saken. Jeg ble da anmeldt av det forrige barneombudet Hermann Hjermann , barneevrnet i Hobbøl og Ole Martin Hejllo som driver fosterhjemstjenesten UMA a.s som i samaerbeide med adv. Mette Yvonne Larsen har tvangsfjernet over 200 barn fra sine hjem .
Hejll forlangte at jeg skulle betale 200000 i erstatning for å ha ødelagt hans rykte, noe jeg selvsagt ikke var interressert i , tilsist ble saken henlagt , hvor det stod at jeg hadde gjort meg skyldig i hensynsløs adferd ved tastaturet på imacen min .
Hjertelig takk for ett flott svar, skal sende dette til Svein Johnsen og frue , det finnes så mye dokumentasjon i denne saken som tyder på at alt dette er frimurerei, minner om saken ril Freddy Kristoffersen, der aklle etater var med på å knekke han .

Hurlumhei
Hurlumhei
Abonnent
8 år siden

Det er dessverre slik dette landet har blitt, politikerene vi har er nikkedukker utdannet ved Pinochio akademiet. Mens Politi, Barnevern og mattilsynet fungerer som en stat i staten, påpeker du dette ler folk hånlig og ser på deg som en konspirasjonsteoretiker med en skrue løs. Men det er en gruppe til som blir trakassert til døde, det er dem som bruker narkotika, er du så uheldig å bli tatt for å røyke cannabis så har politi, barnevern og rus”omsorgen”, full rett til å gjøre alvorlige inngrep i personens liv , dette kan dem gjøre i flere år, ingen sak blir egentlig foreldet, politi kan bruke en mange år gammel sak, og argumentere inngripen med,”sjelelig grunn til mistanke”, da trenger dem ikke rannsakelses orden, og normalt personvern gjelder heller ikke.
Barnevernet er også ett området innen norsk offentlighet vi burde stille store spørsmål ved. Ansatte i barnevernet har; uansett faglig bakgrunn lov til å “overkjøre” samtlige av norges lover, hvis dem mener det er til barnet sitt beste, det er stadig oftere omsorgsovertakelse hvor dem mener foreldrene har problemer med tilknyttingen til barnet, eller annet barnevern og barnepsykologer antar kan være psykisk skadelig for barnet i fremtiden, foreldre har ikke særlig rom for å være mennesker, og gjøre noe som oppfattes som feil, dette har igjen ført til barn som aldri opplever motgang, som aldri opplever vonde situasjoner, dem blir dobbelt innpakket i bomull og boble plast, så vi skal være sikker på at det aldri skader seg, gud forby hvis barnet kom i barnehagen med ett blåmerke etter lek.
Når det gjelder mattilsynet, så har vel nå politiet overtatt oppsynet av dyrehold fra mattilsynet (hvis jeg ikke husker feil), men jeg har sterke mistanker om att dette “dyre politiet” ikke er der med tanke på dyret sitt beste. Det gjør det bare enklere for dem å gripe inn hos dem, som ikke passer inn i dem stadig mindre rammene som “mor-Norge” setter, og som har ett dyr. Jeg har selv opplevd hundeloven eller rasisme loven , på kroppen da dem forsøkte å ta fra meg hunden min som aldri har gjort skader på mennesker eller dyr, begrunnelsen var mistanke om att hunden var blandet med am staff, jeg fikk beskjed om at bevis byrden var min, og jeg måtte kunne dokumentere ned til niende generasjon, at det ikke var i blandet noe ulovlig, jeg spurte hva dem skulle ha av dokumentasjon , og jeg fikk beskjed om offentlig godkjent stam tavle, da jeg argumenterte med at det var blandingshund, som da ikke får stamtavle fikk jeg beskjed om at det var mitt problem, heldigvis, grunnet en tabbe og dårlig kommunikasjon mellom politi og “hundefengselet”, kunne jeg spasere inn og hente hunden, hun ble straks chippet og registrert som en blanding av to helt lovlige raser, i en venn av meg sitt navn, jeg hørte ingenting verken fra politi eller kennelen som jeg “skyldte” over 10000 kr til, for 8 ukers ufrivillig oppbevaring av hunden min, ingen kom å fortalte meg at hunden min var “borte” men fikk etter ett år brev om at saken var henlagt grunnet bevisets stilling.
Så jeg takker for ett informativt innlegg, og all min medfølelse til disse offer av staten Norge.

May-Harriet Seppola
Anonym
8 år siden

Familien til Rolf Einar Bjørn (43) som i juli i fjor ble funnet død i arresten hos politiet i Tromsø, har besluttet å anke Spesialenhetens henleggelse av saken.

forside → Nyheter Henla sak etter at Rolf Einar døde i arresten. Nå anker familien
OVERRASKET: Aud Karin Bjørn, søsteren til Rolf Einar Bjørn, som døde i arresten hos politiet i Tromsø, forteller at familien er overrasket over henleggelsen. Foto: Ronald Johansen (Foto: Ronald Johansen)

OVERRASKET: Aud Karin Bjørn, søsteren til Rolf Einar Bjørn, som døde i arresten hos politiet i Tromsø, forteller at familien er overrasket over henleggelsen. Foto: Ronald Johansen Foto: Ronald Johansen
Henla sak etter at Rolf Einar døde i arresten. Nå anker familien
Familien til Rolf Einar Bjørn (43) som i juli i fjor ble funnet død i arresten hos politiet i Tromsø, har besluttet å anke Spesialenhetens henleggelse av saken.

Klokken 16.33 17. juli 2015 ble Rolf Einar Bjørn fra Lyngen funnet død i celle 6 på Tromsø politistasjon. Bjørn hadde blitt brakt inn for overstadig beruselse omtrent halvannen time tidligere. Saken ble meldt til Spesialenheten for politisaker, som like før helgen besluttet å henlegge saken .

– Vi ble veldig overrasket og lei oss. Det var ikke det vi forventet å høre, sier den avdødes søster, Aud Karin Bjørn.
Har sett videoopptak

Hun forteller at familien har besluttet å anke saken.

Spesialenheten skulle gjennom sin etterforskning ta stilling til hvorvidt det kunne bevises grov uforstand i tjenesten fra politiets side.

«Forholdet er henlagt etter bevisets stilling,» skrev politiet i en pressemelding fredag.

– Vi har sett overvåkingsvideoen fra cellen og mener Spesialenhetens konklusjon er helt feil. Dersom saken blir henlagt igjen, vil vi anke til Riksadvokaten, som er høyeste klageinstans, konstaterer Bjørn.Henlagt under tvil

21. september mottok Spesialenheten den endelige obduksjonsrapporten. Det ble der antatt at dødsårsaken var forgiftning med etanol og andre medikamenter.

Da Rolf Einar Bjørn ble innbrakt til politihuset, ble det vurdert hvorvidt han trengte helsetilsyn eller ikke. Konklusjonen var at det ikke var nødvendig.

«Spesialenheten mener politiet objektivt sett skulle ha bedt om legetilsyn på et tidligere tidspunkt enn man gjorde, men har likevel under tvil kommet til at det ikke er funnet bevist utover enhver rimelig tvil at dette er å anse som kvalifisert klanderverdig,» opplyses det i pressemeldingen.
– Bukken og havresekken

– At politiet skal vurdere seg selv i slike saker blir som bukken som passer havresekken. Mer enn det vil jeg ikke si på nåværende tidspunkt, sier Bjørn, og henviser til familiens bistandsadvokat Ulf Hansen for ytterligere informasjon.

Hansen er på reise og ikke tilgjengelig for kommentar før 15. februar.

– Han vil levere anken på vegne av oss så snart han er tilbake, legger Bjørn til.
Åpent for å klage

Mona Skaaden-Bjerke, juridisk rådgiver hos Spesialenheten for politisaker og saksbehandler i den aktuelle saken, har ingen kommentar til at familien mener deres konklusjon er feil på bakgrunn av videoopptakene fra cellen.
Det er åpent for å klage, og dersom de gjør det, vil vi behandle saken på nytt. Om de ikke er fornøyd med behandlingen igjen, vil Riksadvokaten kunne se på saken, sier hun.

Skaaden-Bjerke avviser videre at Spesialenheten er det samme som politiet.

– Vi er en egen enhet, og det er langt fra kun politifolk som jobber her. At vi er som bukken og havresekken, er et utsagn Bjørn selv får stå for, sier “hun”:http://www.itromso.no/nyheter/2016/02/08/Henla-sak-etter-at-Rolf-Einar-d%C3%B8de-i-arresten.-N%C3%A5-anker-familien-12133110.ece

Mine kommentarer til dette “:
1.Spesialenheten sorterte vekk 1400 sivilsaker i 2012, i 2013 var det ca. 20 % mindre , de er tydeligvis mere opptatt av å skjule korrupte politifolk enn å gjøre jobben sin og støtte befolkningen . Bonde Sigmunn Salamonsen fikk noen mindre pålegg av Mattilsynet i 2011 , som ikke hadde noe med brudd på dyrevernsloven å gjøre , men politi og mattilsyn avlivet sauer på en bestialsk måte , han vat ikke engang anmeldt ,men de avlivet dyr i tilfelle de kom til å lide nød engang i fremtiden.
Sitat”:
11 nyfødte lam ble slått i hjel med en hammer på gården. 2 sauer avlivet og slaktet på slakteriet, mattilsynet påstår dem haltet (jeg kjenner ikke til noen som haltet kl. 8.00 om morgenen eller dagen før.) 1 sau ble slaktet og kassert – mattilsynet påstår den var avmagret. Dette var av sauerasen bleser, den fikk to meget store flotte lam om morgenen kl. 8.00 (et sau og et værlam) Jeg drev og inseminerte selv, for å få reinraset saueraser. Av 60 sæddoser, var det 10 sau som kom i “imløp”:https://mayharrietdotcom.wordpress.com/…/brev-til…/, han ble jaget vekk fra sin egen gård og saken ble selvfølgelig henlagt til tross for at Mattilsynet plantet “bevis”:

2.Svein Johnsen fikk den samme straff ved at Mattilsynet kom med idiotiske påbud som å forlange at han fraktet 100 kyr fra fjellbeite forat mattilsynet skulle sjekke øremerker , politiet går til fysisk angrep på hans kone og han selv , noe som nesten ble ett drap, dette var heller ikke viktig for Spesialenheten . Han ble arrestert for å vœre i besittelse av en høygaffel , mens politiet kom fullt bevœpnet . Hvis amn hører på videooptaket i artikkelen, skjedde det nesten en tragedie.
Politimester Ole B. Sæverud i Troms omtaler politiaksjonen som forbilledlig, og roser politimennenes opptreden.

– Jeg synes de har opptrådt veldig rolig i situasjonen. Tydelig, også respektfullt. De har gitt ham muligheten til å etterkomme pålegget. Det handler om å sikre at lovlig virksomhet kan “gjennomføres”:http://www.tv2.no/2014/03/04/nyheter

3.Jeg ønsker familientil Rolf Einat Bjørn lykke til , men det burde vœre en uavhengig gransking , politiet er b litt lakeier for mattilsyn og “barnevern”:https://www.youtube.com/watch?v=KiwFDhW2bZ8

anders
anders
Anonym
Svar til  May-Harriet Seppola
8 år siden

Når det gjelder saken om Rolf Einar Bjørn så anbefaler jeg at familien hurtigst mulig kjører seg igjennom prosedyrene til Tingretten, Lagmannsretten og Høyesterett slik at de har dokumentasjon på at alle instansene er prøvet. Dette forlanger domstolen i Strasbourg før den kan prøves der. Å anke dette til politiets spesialenhet er å kaste bort tiden fullstendig; altså bukken og havresekken. Politiet her tillands er fullstendig funksjonsudyktig p.g.a. agendaen de er satt til å oppfylle. Denne agendaen er steinhard siden de impliserte i toppen har fått valget mellom å følge instrukser eller gå ifra jobben; altså de foretrekker å opptre som forrædere mot det norske folk og den norske Grunnlov mot å beholde jobben. I Spania f-eks. nytter ikke dette siden de der har så mange regionale politi som konkurrerer seg imellom for folkets beste slik som Det Nasjonale Politi, Militærpolitiet, Erzaintza i Nord-Spania, Los Mossos de Esquadra i Cataluna og siden alle lokalpolitiene i samtlige regioner i landet.

May-Harriet Seppola
Anonym
8 år siden

Takk for masse flott info .
Ja, jeg kjenner til bonden som selger råmelk . Jeg hadde familie som drev med geit og sauer i Finnmark hvor jeg tilbrakte alle somre , hvor vi som familie jobbet på bondegården til en av min mors tanter hcver sommer , hvor vi også hadde hytte og drakk geitemelk , som var de beste jeg visste .
Jeg husker en dyretragedie som stod i Nationen for en tid siden, hvor dyrene hadde blitt pint langsomt i hjel i mangel på vann og mat hvor konen til denne bonden ikke hadde gått ut i fjøset for å sjekke hvpordan dyrene hadde det, han fikk 10 års karantene , mens Svein Johnsen fikk 86 år .
Det som er underlig at når jeg på facebook legger ut hva Mattilsynet står for at de kun bruker Monsan forskning og tillater økninger på den såkalte grenseverdien , der ingen vet hvordan coctaileffekten virker , ßå bryr de seg ikke .
Jeg er så heldig at jeg bor kun 4 km fra svenskegrensen , så jeg handkler mye i Sverige der merking av mat er tydelig og hvor de har økologisk frukt og grønnsaker . Jeg vil jo rose Coop på Ørje at de etterkommer ønsker fra kundene og har fått hyller med kun økologisk frukr og grønt .

May-Harriet Seppola
Anonym
8 år siden

Hjertelig takk for kommentarer,
Det finnes flere grusomme historier der Mattilsynet går inn med politi og det ser ut fore meg som det hovedsaklig er økologiske bønder dette går utover .
Folk i Sokndal har reagert sterkt på at 56 villsauer ble skutt på tunet mens bonden sto og så på. Grotesk avliving, sier nabo. Vi måtte få slutt på lidelsene, svarer Mattilsynet.
Saken begynte å rulle for et år siden. Bonden i ei lita bygd i Sokndal fikk pålegg om å bedre forholdene for sauene sine. Han fikk pålegg om å fôre dyrene bedre og å merke dem.

– Bonden klarte ikke å følge opp påleggene våre. Til slutt fikk han beskjed om å avlive dem. Da heller ikke det skjedde, måtte vi ta hånd om saken selv, sier avdelingsleder i Mattilsynet Ole Åmot.

Torsdag i sist uke rykket folk fra Mattilsynet og politiet ut til den avsidesliggende heiagården.
Håkon Omdal er nabo til gården og har ofte hjulpet heiabonden i syttiårene med å frakte inn høy til sauene på firehjulingen sin. Han reagerer sterkt på det som skjedde da besetningen ble avlivet. Selvsagt har saken to sider, forklarer han, men han tror problemet først og fremst handler om at myndighetene ikke klarer å tolke det de ser.

– Dette er en gammel heiagård som blir drevet slik disse gårdene ble drevet før i tiden. Gården er uten strøm og ser nok ikke ut som en moderne bondegård. Det er ikke en vanlig vei fram, mer det jeg vil kalle en traktorvei. Likevel er bonden oppegående og har full kontroll med det han driver på med, sier Omdal.

Det er flere ting han reagerer på. Han kaller det “grotesk avliving” å skyte dyrene på tunet mens bonden står og ser på. I tillegg stiller han spørsmål ved dyrevernet.

– Bare tenkt på det sterke inntrykket den stakkars mannen må sitte igjen med etter besøket fra politiet og Mattilsynet i heia. Hvem tar seg av ham nå?

Omdal forteller at det dreier seg om 56 villsauer, sauer som i årevis har gjort en viktig jobb i landskapet.

– Jeg kaller det kulturvern. Nå kommer det hele til å gro i”igjen”:http://www.aftenbladet.no/nyheter/lokalt/dalane/Sterke-scener-da-Mattilsynet-avlivet-villsauer-3661640.html
Jeg har kjøpt garn fra en villsauprodusent og hadde det vœrt litt kunnskap fra Mattilsynets side, hadde de visst at villsau eller ursau er mindre av vekst, lettere på foten og passer adskillig bedre ute i naturen enn overalede sauer som er mer eller mindre ødelagte av avl fordi de skal ha mye ull og økning av kjøttvekten

Anders Pedersen
Skribent
Svar til  May-Harriet Seppola
8 år siden

Takk for oppfølging!

Kulturvern er nemlig nøkkelordet som du nevner. Dette er hovedfienden til Mattilsynet da det betyr det samme som den beste melka, den beste osten, den beste fløten, det beste kjøttet. De er med dette ikke istand til å oppfylle satanistenes timeplan med manipuleringen av menneskemat. Matprodukter ifra dårlig behandlede dyr virker inn på allemenntilstanden til mennesket og satanistene vet det.

Du har kanskje hørt om den hollandske bonden på Østlandet (husker ikke hvor) som har køer av folk hver helg som vil kjøpe hans råmelk og oster som ikke er forbehandlet i.h.t. Mattilsynets forskrifter. Dette er fordi folk “VET” rent instinktivt hva som er best og hva som er riktig. Her har Mattlsynet sammen med politiet foretatt razzia flere ganger for å stoppe virksomheten. De vil ikke at noen produserer ren mat.

Jeg har sjekket de siste to år at det har vært 1-1/2 dyretragedie pr måned (som er blitt gjengitt i pressa). I de tilfellene hvor pressa har giddet grave litt har det i alle tilfellene vært de høyst mistenkelige sammentreff at alle bøndene har hatt alvorlige mentale helseproblemer som burde forbys omgang med dyr. Likevel tillater Mattilsynet at disse personer igjen får sjansen med dyrehold etter kort tids forbud.

Spesielt husker jeg for ca 2 år siden griserøktern på Stokke i Vestfold som lot 600 smågriser sulte og tørste ihjel. Denne person hadde allerede to ganger tidligere blitt tatt av Mattilsynet for lignende dyretragedier. Han ble siden ikke dømt for forbud mot dyrehold på livstid men kun en karantenetid. Han er sikkert tilbake i full aktivitet igjen nå. Det enda mere graverende var de gjentatte varslingene til Mattilsynet fra den ambulerende stalljenta- eller gutten om vanskjøtsel som aldri ble etterkommet.

Så slik som du ser så er alt dette planlagt. Bare referer til det jeg sa til deg tidligere og som egentlig går over ethvert menneskes fatteevne omkring ondskap. Den kommer utenifra og er ikke-jordisk og ble invitert.

god helg!

Anders Pedersen
Skribent
Svar til  May-Harriet Seppola
8 år siden

Notert!

May-Harriet Seppola
Anonym
8 år siden

Takk for meget viktig info Anders og Hattemakeren.
Jeg har lyst å legge til ett brev som en sauebonde Sigmunn Salamonsen har skrevet til Landbruksministeren og jeg grøsser når jeg hører hvordan de tok livet av drektige sauer mens Salamonsen var vitne og hvordan politiet jaget han vekk fra sin egen eiendom.

Med velvillig tillatelse av Sigmunn Salamonsen gjengir jeg hans brev til

landbruksministeren.

Gratulerer som ny landbruksminister. Håper du gjør en bedre jobb for bøndene enn din forgjenger.

Ser du er oppvokst på gård, og da håper jeg at du enda vet hvordan det er å jobbe på gulvet, og de vanskeligheter landbruket står ovenfor nå.

Jeg tenker på at Stortinget fra skyver seg ansvaret og gir all makt til en forvaltning. Jeg tenker på mattilsynet som har lagt ned mange gårdsbruk og ødelagt mange bønder.

Du skal få høre mer om min sak etter hvert. Jeg fikk avviklet dyreholdet midt i lammingen 18.04.11. 283 småfe ble slaktet.

11 nyfødte lam ble slått i hjel med en hammer på gården. 2 sauer avlivet og slaktet på slakteriet, mattilsynet påstår dem haltet (jeg kjenner ikke til noen som haltet kl. 8.00 om morgenen eller dagen før.) 1 sau ble slaktet og kassert – mattilsynet påstår den var avmagret. Dette var av sauerasen bleser, den fikk to meget store flotte lam om morgenen kl. 8.00 (et sau og et værlam) Jeg drev og inseminerte selv, for å få reinraset saueraser. Av 60 sæddoser, var det 10 sau som kom i omløp.

Det var disse 50 sau som noen hadde lammet og resten stod for tur de neste to dagene. (Det er nå bevist at det ble født på dyrebil og mye mer på slakteriet enn mattilsynet oppga.)

Den sauen som ble kassert som dem påstår – den var litt tynn, men ikke avmagret som mattilsynet påstår. Men dem kunne ikke transportere denne, dyr født 14 dager før eller etter fødsel er forbudt og transportere.

Jeg skal ikke komme inn på min sak nå. Men jeg ble frarøvet alle produksjonsdyr. 283 sau, geit, 20 hester (avviklingsdagen 15 hester) 30 høns, 20 duer og en lama. (500 lam gikk i avfallet på slakteriet) Jeg hadde ikke fått pålegg på høns eller lama. Så avslørte jeg bildeforfalskning, ligger på youtupe. Da fikk jeg aktivitetsnekt.

En person i mattilsynet i Sandnes følte han måtte være en varsler og mente dette var galt som mattilsynet i Lofoten drev på med. Dem veiledet ikke eller kommuniserte med meg – dem bare kjørte sitt løp. Denne personen skulle mattilsynet her i Lofoten få sparket, men det lykkes dem ikke med. Som det kommer frem i et TV intervju. JEG BLE IKKE POLITIANMELDT FOR NOE JEG IKKE HADDE GJORT, MEN MATTILSYNET AVLIVET DYRENE I TILFELLE DEM SKULLE LIDE I FREMTIDEN.

Er det denne regelen dem går etter bør landbruksministeren virkelig gå grundig igjennom prosedyrene til mattilsynet. Jeg kan nevne at Riksrevisjonen virkelig slaktet mattilsynet i rapport 2012 (for 2011) Med stor forskjellsbehandling, og her var det min sak som dem hentydet til.

Det som har skjedd etter 2009 (aldri vært nedlagt så mye gårdsbruk) Mattilsynet fikk den dømmende makt, dem har mer å si enn politiet.

Mattilsynet må miste makten. At før en avvikling og aktivitetsnekt så må saken inn for domstolen – slik det var før. Jeg tenker ikke på hvor dyr ligger for døden og det er en dyretragedie, det er greit da må det avvikles på stedet.

Din forgjenger skulle gjøre det slik at det ble lik saksgang over hele landet, at det ikke ble slik stor forskjellsbehandling. Hun har gjort det slik at mattilsynet fikk enda mer makt. Og saksgangen er ikke blitt noe bedre, jeg opplever jo de samme saksbehandlerne som hadde saken i 2011. Og da vet en jo resultatet. Det er snart 5 år siden den grusomme dagen. Det er snart 5 år siden jeg fikk aktivitetsnekt. (det vil jeg komme tilbake til senere.)

Det ble også sagt at når en søker på nytt om å få opphevet aktivitetsnekt, så skulle det bli til hovedkontoret og så til landbruksdepartementet. Slik er det ikke – jeg har søkt, samme saksgangen som i 2011 og akkurat de samme saksbehandlerne.

Jeg har møtt flere representanter ifra Stortinget, som syns saken min er helt for galt. Men har dem gjort noe, NEI. Klagesaker må til en uhildet part. Slik som det er i dag, enn klager videre opp i mattilsyn systemet, men det er jo samme gutta som samarbeider med hverandre. Det lokale kontor ringer bare saksbehandler på hovedkontoret og så er saken avgjort.

Jeg har et meget godt eksempel som alle de jeg snakket med på Stortinget sa politiet ikke hadde lov til. På avviklingsdagen kom politiet først, jeg ble jaget bort ifra gården, jeg fikk beskjed at dro jeg ikke frivillig ble jeg arrestert. Jeg fikk ikke filme og en dame som var med sine to små barn som satt inne å så barnetv, for så å bli med ut for å se de nyfødte søte lam. Hun fikk beskjed at forlot hun ikke gården øyeblikkelig kontaktet dem barnevernet. Heldigvis fikk hun filmet mer enn politiet viste om, da vi stod på trappa. På grunn av dette ble bilde forfalskningen avslørt med mattilsynet. Og mye mer skal avsløres i ny bok som kommer ut. (Jeg kommer til å legge ut råfilmen om politiet/spesialenheten på Youtupe)

Men her er en viktig ting som Stortinget må gripe tak i forvaltningen, da det er samme kamerat gjengen opp i systemet.

Politiet hadde ikke rett å jage meg bort i fra gården, true med arrest, nekte filming etc. Jeg anmelde saken til spesialenheten i august 2011. Jeg kan nevne da dette ble kjent i media hva politiet hadde gjort denne dagen – diskutere politijuristene i Svolvær saken, at her gikk politibetjentene over streken, her kunne de få seg en «smekk». I oktober rottet politiet og mattilsynet seg sammen.

Mattilsynet skrev en politianmeldelse i oktober men leverte den ikke inn før i midten av desember 2011 – det gikk på avviklingsdagen etc. jeg var besatt av satan. (Jeg fikk vite dette om anmeldelsen i januar 2012, da jeg var til avhør hos politiet ettersom jeg hadde politianmeldt mattilsynet for ulovlig transport av drektige dyr og brudd på dyrevelferdsloven.)

Distriktssjef i mattilsynet Lofoten Trond Kroken skrev «Mattilsynet forlanger at Salomonsen blir straffet». Denne saken ble henlagt – og senere fikk jeg ut anmeldelsen bakveien hos noen i politiet.

I avhøret sier operasjonsleder til spesialenheten at jeg «kalte dem for satans sønner» jeg sa ikke et eneste ondt ord. ( dette vises på film også – eneste negativt jeg sier, ja bare arrester meg) Hadde dette vært fakta hadde nok politiet anmeldt meg da.

Men i ettertid har jeg fått vite. Jeg spurte en politijurist rett ut. Når jeg politianmeldte politiet til spesialenheten, kunne politiet i Svolvær sitte og lese anmeldelsen som spesialenheten hadde. Ja politiet kan gå inn å sjekke. Da er en jo like langt – da viser det seg bare at det er samarbeid.

Da skjønner jeg hvorfor mattilsynet politianmeldte meg med satan – her samarbeidet politiet med mattilsynet da de oppdaget dem var anmeldt, og skjønte her kunne det bli etterspill. Men så kjenner de jo dem i spesialenheten så da går det greit. Alle anke system i forvaltningen, må ikke ha tilknytning til hverandre – det må bli en uhildet part. Dette er noe Stortinget bør gripe tak i en gang for alle.

Du vil få høre mer ifra meg om du vil eller ikke. Så jeg ønsker deg til lykke som landbruksminister, og håper du tar tak i noen av disse “problemene”: http://www.ikketillittilmattilsynet.com/192667625
MATTILSYNET: Vi slakter dyrene i tilfelle de lider i fremtiden – Sigmunn ”Salamonsen”:

De jobber nøyaktig etter retningslinjene til barneevrnet, der de bryter seg inn og fjerner barn fra hjemmet , skole, barnehage m.m med samme begrunnelse – i tilfelle barnet vil muligens lide i fremtiden.
Sigmunn Salamonsen ble ikke anmeldt for brudd på dyrevelferdsloven , men dyrene ble drept på en bestialsk måte for å forhindre at de i fremtiden ville lide og det ble plantet bevis og han tapte i tingretten .

Anders Pedersen
Skribent
Svar til  May-Harriet Seppola
8 år siden

May-Harriet!

En forferdelig historie. Jeg kjenner godt til dette her siden jeg har sloss mot dette siden februar 2010, men jeg har hatt god kjennskap til dobbeltrollene som ble spilt helt siden 1985 og før det.

Når enhver leser slike historier så er dette inntrykket av noe som nærmest overgår fatteevnen til den vanlige mann og kvinne; altså at våre statsinstitusjoner, med det som skal være de dyktigste og best moralsk skikkede personer, skal gå inn på enkeltpersoner å gjøre direkte razzia og hærverk.

For å forstå det som ligger bak så kommer dette fra krefter utenifra som har infiltrert våre folkevalgte og disse

igjen har gjort det samme overfor alle i nøkkelposisjoner i landet. Hovedformålet her er å skape splid hvor de ansatte får valget mellom å beholde jobben eller rette seg etter instrukser utenfra.

Dette er nemlig det mest forføriske våpen som satansmakta benytter seg av siden absolutt ingen vil risikere å miste jobben. Siden forblir de fanget i rottefella og vet ikke at de samtidig har undertegnet på sin egen dødsdom dersom de ikke følger instruksene.

Den konstante skaping av splid skaper negativ energi som Illuminatis ledere ikke kan leve foruten. F.eks. en verdensfred ville betydd døden for disse. Viktige videreformidlerne av svineriet er Frimurerne hvor kun Stormesterne og noen få til har kjennskap til satanistløftet som ble gitt tid tilbake.

anders
Skribent
8 år siden

En meget viktig artikkel. Bjørn Johansen var så uheldig å bli et uskyldig offer i hendene på de mektige frimurerne. Disse har det nemlig som hovedoppgave å lage splid i samfunnet og samarbeider med alle statsinstitusjonene og selvsagt politiet. Fylkesmennene og rådmenn har alle fått valget mellom å miste jobben eller rette seg etter instrukser. Denne jævelsmakta har ikke noe klart mål bortsett fra vilkårlig skaping av splid. Disse har friit leide ifra våre folkevalgte som har en dødsdom over seg dersom de ikke oppfyller sataniske Illuminatis agenda.

Hattemakeren
Hattemakeren
Anonym
8 år siden

Laurbladet på politiluen betyr Apollyon. Politiet er en religiøs sekt som tror på Apollyon som eneste gud og har skilt seg fra samfunnet på kjent kultisk vis. For deg er du “en av de andre”. Politiet er under kultisk hjernevask og klarer ikke skille mellom rett og galt. Kanalen går gjennom PST, og styres av fremmed makt

Mad Scientist
Mad Scientist
Abonnent
Svar til  Hattemakeren
8 år siden

En liten kuriositet angående Apollyon; månelandingsbløffen ble gjennomført via Apollo-programmet! Hjernevasken gjennomsyrer alt, på alle nivåer, i samfunnet rundt oss. “Truth is stranger than fiction”!

Hattemakeren
Hattemakeren
Anonym
Svar til  Mad Scientist
8 år siden

Det er ikke bare måneraketter som heter Apollo. Det internasjonale verdensomspennende programmed som mennesker kaller for “Politi” er selve Matrixen. Politi, Politikk, er betegnelser på programmet som bak kulissene er et stort maskineri styrt av åndeverdenen. Legg også merke til at laurbladet omfatter alle ting denne verden betegner som noe viktig eller som skal være vellykket. Laurbladet var også hodeplagget til selveste Cæsar den gang, som nå.. Laurbladet har sin historie i at man trodde Apollyon velsignet laurbladet en gang i historien. MonoPOL, POLiti, POLitikk osv, er alle betegnelser som omfatter maskinen (Matrix) der penger betyr poenger. POLtergeist er også en annen innrømmelse. Da begynner man å forstå hva man egentlig har med å gjøre. Se gjennom maskinen. Vi er avlsrotter og lever ikke. Vi er avlet frem av et maskineri.

Mad Scientist
Mad Scientist
Abonnent
Svar til  Hattemakeren
8 år siden

Etter å ha vært altfor meget fokusert på ting som egentlig ikke betyr noe (heller, de betyr noe, men bare som en distraksjon), har jeg endelig fått hevet blikket opp, og festet det mer på det store bildet. Og det store bildet er som du sier, en Matrise, som styrer oss fra vugge til grav! Lite ante jeg tilbake i 1999 at “truth is stranger than fiction”!

« Forrige artikkel

TTIP, TPP og TISA – en global plan for å avskaffe demokratiet

Neste artikkel »

Verdens mest destruktive terrorangrep: Fukushima

27
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x