BP oljeutblåsingen i Mexico-Gulfen og fascismen

2.7K visninger
14 minutter lesetid
28

Om BP, om oljesøl, og om virkningene av bruken av corexit og syntetiske bakterier i bekjempelsen av oljesølet, og hvordan alt dette er basert på den fascistiske agenda til Club Of Rome og dets like.

Facsismen som statsbærende system er solid etablert (igjen). Det har vært under stadig oppbygging siden andre verdenskrig, hvor noen tror den falt, men nå er det helt åpent, for dem som har øyne å se med. Den ble bare eksportert; sosialismen og fascismen er nært forbundet.  Jfr. CIA’s ‘Operation Paperclip’. Ledende nasjonal sosialistiske vitenskapsmenn og ledere eksportert fra Tyskland til USA etter andre verdenkrig, mens deres uskyldige sivile landsmenn, kvinner og barn ble destruert under bombeangrepet på Dresden, som var Tysklands hospitalby, nærmest ETTER at krigen var over. Og over 1 million helt sivile tyskere som ble drept eller sultet ihjel i de alliertes konsentrasjonsleire, ETTER krigen.  Glem aldri Dresden!

Det korrupte og ‘sataniske’ lederskap ble reddet. Vanlige folk skulle måtte ta støyten, som straff og tilfredstillelse av hevnfølelser hos den seirende part..

Dette skal vi se på her, og argumentere for, og avsløre indisiene for det samme. Samtidig skal vi avsløre at dette samfunnssystem er hva som vil kunne ødelegge alt liv i havet, sannsynlivis også på landjorden, og dermed ødelegge naturlig næringsrik mat for alle mennesker, og dermed forårsake deres tidlige død; de-populasjonsagenda. Jeg har ingen andre ord for å beskrive denne ‘diabolisme’ i sin konklusjon enn med min kristne terminologi, så de som er immun mot det bør vel ikke lese slutten av artikkelen da.

Jeg er svært oppdatert på alt disse krefter styrer og steller med, MEN DETTE ER DET VERSTE JEG HAR SETT (se filmen på slutten)!

Jesse Ventura om BP

I denne filmen av Jesse Ventura om BP oljeutslippet i Mexicogulfen, så går han i dybden på problemet, og avslører hvordan BP, Halliburton og Transocean har tette bånd inni amerikanske myndigheter, spesielt via Dick Cheeney.

http://www.youtube.com/watch?v=mLyoFu_I1Us

Noen mener til og med at oljeutblåsingen med dets følger har ført til at Golfstrømmen har stanset opp, og vil føre til en ny istid i Europa/Norge. Det er den varme Golfstrømmen som gir oss et slikt behagelig klima på kysten. Var det slik den globale oppvarming skulle retarderes? Jfr.  artikkelen ‘Gulf criminals freeze to death N Europeans ‘ av Deborah Dupré, Human Rights Examiner. Se gjerne også hennes artikkel US Gulf Operation hits millions across Atlantic

Jesse Ventura makter samtidig med å belyse elendigheten av olje utslippet, også å avsløre fascismens mest grimme form i sin konspirasjons granskning. Benito Mousolini definerer fascisme som et samrøre mellom myndigheter og store bedrifter.

Etter mitt syn ville Moder Jord klart å rense opp, med hjelp av menneskene, men å spre disse syntetiske miljøgifter som nevnt nedenfor er biologisk krigføring mot almuen, dommedag, for mye og mange.

Vil DLD (Data Lagrings Direktivet) overvåke og lagre all korrespondanse og samtaler mellom disse ‘demoniske’ krefter i big money?

Graig Roberts om fascismen

Dr. Paul Graig Roberts som var Assisterende Sentralbanksjef under Ronald Reegan sier at dette har blitt det normale system idag. At store bedrifter i realiteten eier myndighetene, og at myndighetene ikke har noe annet valg enn å gjøre som disse vil, også fordi deres folk bemanner alle viktigste poster innen myndighetetsutøvelsen.

AIPAC, farmasøytisk, agrikultur og militær/sikkerhets kompleks ER myndighetene, sier Dr. Paul Craig Roberts i dette intervjuet med Max Kaiser i The Edge Report nylig..

Personagen innen dette system veksler ut og inn mellom næringsliv og politikk, og det vil etter hvert vise seg i hvordan det hele tiden er fordeler for dem med ‘partiboka’ i orden, i forhold til andre.

Det har aldri vært konkurranse om å være kapitalist i samfunnet, hverken under kommunismen eller nazismen. De med ‘partiboka’ i orden, får kapitalen å investere, alt lagt opp i hendene, mens proletariatet og ‘arbeidsfolk’ holdes i sin klasse. Gis liten eller ingen mulighet til å bryte ut av sin kaste, og de som greier det på egen hånd, taes ut fort og uten nåde, jfr. Tandberg (Tandberg-saken) og Birger Hatlebakk (Moxy-saken). Begge forøvrig med Arbeiderpartiets  Jens Christian Hauge som sentral ‘bøddel’.

ALT skal kontrolleres av en viss klasse, en elite, som noen vil kalle pariakaste.

Staten skullle ha støttet alle like mye, eller ingen.

“Socialism needs two legs on which to stand; a right and a left.
While appearing to be in complete opposition to one another,
they both march in the same direction.”

— Paul Proctor

Disse to ben som nevnt av Proctor som sosialismen står på, er den internasjonale sosialismen (kommunismen) OG nasjonal sosialismen (nazismen). Begge deler er to sider av samme sak, og hos begge systemer ble dette oligarskiske system opprettholdt under annen verdenskrig. Jfr. Klima og den Kapitalistiske klasse i Kommunismen (KKK).

Norsk fascisme

Om Røkkes store gavepakke når den norske stat investerte 6 milliarder i han for noen få år siden, skrev Dagens Næringsliv i går på lederplass at Staten nok vil miste mye av dette beløp.

Det gjør nok ingenting, så lenge en har ‘partiboka’ i orden.

Det vil alltid være slik at kapitalister idag ‘in the end’, alltid vil velge hva som er best for seg selv, og ikke for andre. Dette har ikke noe med Røkke å gjøre alene, det er blitt standard over hele fjøla. Han benytter de muligheter som åpner seg, som vi alle ville gjort kanskje, i denne ‘animalske‘ alles kamp mot alle, som er Dyrets Merke. Dette har blitt slik her i Norge mest i de siste 60-70 år. Det var ikke slik før. Da var å bygge lokalsamfunn, å bygge en bedrift FOR menneskene i lokalsamfunnet, noe de kunne leve av. Det var slike som Tandberg, Hatlebakk, Ekornes, o.a.

Men det var før det ble mer populært å trade aksjer enn å bygge landet, for folk flest, før disse ‘vampyrene’ i Oslo skulle skaffe seg et utkomme. Noe skulle de jo de også måtte leve av, uten å bli skitten på fingrene, derav fikk vi ‘finansmiljøene’ og børsen. Men ‘skitten på fingrene’ ble de nok likevel, bare på en annen måte.

Jeg har skrevet mye om dette i tidligere år.

Selveierdemokrati i Norge
http://www.riksavisen.no/?p=481

Ta tilbake eierskapet over produksjonsmidler, – og ressurser
http://www.riksavisen.no/?p=479

Bilderbergernes gavepakke til Røkke
http://www.riksavisen.no/?p=1332

I alle slike kombinasjoner vil det være personer som har mulighet til det, som vil tenke mer på å berike seg selv, enn å skape arbeidsplasser. Få, om noen idag, har den motsatte motivasjon. Selv i Statoil er det slik hvor Staten, ‘oss’, har full kontroll, er oppsigelser varslet helle tiden, og arbeidsplasser kuttet, med milliardoverskudd, selv om samfunnskontrakten tilsier at det er en del på investeringen for ‘kapitalistene’ (her Staten) og en like stor del og helst større til ‘arbeiderne’. Statoil burde jo være til for å gi mest mulig arbeidsplasser, men har kun nå som målsetting mest mulig profitt. Hva hendte?

Det er jo dette som er samfunnskontrakten for vanlige folk, at det viktigste er at de har noe å leve av, ikke hvor stor profitten blir. Viktigste er å drive i balanse sett fra arbeidsfolks synspunkt, og slik skal denne aktivitet være til for nettopp at flest mulig av dem skal ha noe å leve av. Istedenfor har dette næringsliv som systemet blitt korrumpert til å være til for kun dem som vil ha mest mulig profitt, og bryr seg ikke om den andre delen av samfunnskontrakten; de som med sin arbeidskraft har bygget opp bedriften.

Kontra-aktivitet: Å trekke ut sin arbeidskraft fra dem som ikke har etiske regler slik.

Dette er vel knapt noe nytt, for vi vet jo alle inderlig vel at Staten, den er på disse monopolære monetære krefters side, og ikke på oss vanlige arbeidsfolks sin side. For dem er der tre klasser; Herskerklassen, militærklassen og arbeiderklassen, ifølge Platon’s “Republikken”;

Platons idealsamfunn
Plato ønsket en herskende klasse med en mektig hær for å holde dem med makten og et samfunn fullstendig underordnet til den monopolistiske autoritet til dets herskere. Han forfektet også å bruke enhver makt som var nødvendig for å få bort all eksisterende myndigheter og sosiale strukturer så de nye herskere kunne begynne med “blanke ark” på hvilket de kunne tegne deres fantatiske nye samfunn. Den øverste dimensjon av Plato’s ideal samfunn innkluderte elimineringen av ekteskap og familie slik at alle kvinner skulle tilhøre alle menn, og alle menn tilhøre alle kvinner. Barn som kom utav disse promiskuøse forbindelsene skulle bli tatt over av regjeringen så snart de var avvent og oppfostret anonymt av staten. Plato ønsket kvinner til å være likestilt med menn – å slåss i kriger med menn og utføre arbeid som menn. Der skulle være selektiv oppdragelse av menn og kvinner under myndighetenes kontroll og barn som ble antatt å være underutviklet og forkrøplet skulle avrettes. Han anbefaler at særlig begavede menn og kvinner forplanter seg med hverandre i og med den selektive avlspolitikken. Der skulle være en tre-lags struktur i samfunnet med tre klasser; Herskerklassen, militærklassen og arbeiderklassen.
Plato sa at folk ville bli hjernevasket til å tro at det myndighets-inndoktrinerte falsum at folk var født med gull, sølv eller kopper i sine sjeler og herskerne skulle avgjøre hvilket metall som var tilstede i sjelen til hver person og tilegne personen sin tilsvarende klasse. Plato innrømmet at dette var et falsum, men sa det ville behjelpe forretnings administrasjonen til herskerne fordi det ville bli tenkt på av folket som et religiøst prinsipp. Plato reserverte alle velsignelser og goder i samfunnet for sin herskerklasse. Det var i de lavere klasser han følte privat eiendom kunne bli eliminert, familie forbindelser kollektiviseres. I herskerklassen skulle intellektuell energi bli dedikert til å bestemme hva som var godt for massene i de laveste klasser.
http://www.riksavisen.no/?p=1332

Carol Quigley i boken ‘Tragedy and Hope’, en insider, mener at Eliten bør søke å få til en Global Regjering, også styrt av de samme ‘klokeste’ hoder.

En mer systematisk gjennomgang av farene med slik elitær samfunstyring kan finnes i Bertram Gross’ bok ‘Friendly Fascism’ som bekrefter Quigley’s syn på Eliten’s behov for en Global regjering via internasjonale institiusjoner som FN, Internasjonale Pengefondet (IMF), Verdensbanken, etc.

Friendly Fascism: The New Face of Power in AmericaBertram Gross, forfatter av boken “Friendly Fascism” var ingen hvem som helst på området. Gjennom årene hadde Gross bidratt til å få igjennom lovverk som “Full-employment bills of 1944 and 1945?, og “Employment Act of 1946?. Han var ledende arkitekt av den liberale sosiale politikk under presidentene Roosevelt, Truman og Carter. Som sådan, hjalp Gross uvitende å bygge partnerskapet mellom “Big Government og Big Business” som han senere angret. Han innså og innrømte sin brøde først langt senere i livet; “Jeg søkte løsninger for Amerikas sykdommer … gjennom mer makt i hendene til den sentrale regjering,” innrømmer Gross. “I dette var jeg ikke alene. Nesten alle mine planleggingskolleger, reformatorer, sosiale vitenskapsmenn og urbanister forutsatte at det var best med mer konsentrert sentralisert statsmakt.” Men de tok feil.

Gross innså senere at sentralisert makt var, i virkeligheten, lunten til tyranni. “Big Business-Big Government partnerships …“, skrev han, “were the central facts behind the power structures of old fascism in the days of Mussolini, Hitler and the Japanese empire builders. … I see Big Business and Big Government as a joint danger.“

fascism_biggovernmentOgså Daniel Guerin’s klassiske arbeid, først publisert på fransk i 1936, viser hvordan fascismen, langt fra å være en masse psykologi, ble til utav spesielle forhold i et sosialt system i krise. Først skjult, dernest mer og mer økende åpent, hvordan brede lag av ‘big business’ finansierte og promoterte fascist bevegelsene i Italia og Tyskland.

Makt sikres best gjennom samhandling mellom statsmakten og de store bedrifter”. Det var Italias fascistiske diktator Benito Mousolini som sa dette. Andre definer fascisme som kapitalistenes klassediktatur. Makteliten blir rikere, mens vanlige folk blir fattigere.

Store internasjonale bedrifter kan dermed bli en trussel mot demokratiet. Alle fusjoner for å bli stor og slagkraftig, er et ledd i denne ubevisste skapte utvikling (eller er den bevisst planlagt?). Uansett er det veien vi føres nedover mot. Vi ser idag hvordan alle våre politikere snakker bedrifters sak, mer enn vår sak, og ingen stiller spørsmål ved det (?). Skaper de et sosialt system i krise, så kan de få det som Guerin og Gross og andre advarer mot.

Dette er også grunnen til ‘fascene’ står på hver side av kongress presidentens side i den amerikanske Kongressen.

Les
Tragedie og Håp
http://www.riksavisen.no/?p=1121

David Icke, Frihet eller Fascisme
http://www.riksavisen.no/?p=598

“In a free society, we are supposed to know the truth. In a society where truth becomes treason, we are in big trouble.”
– Ron Paul

I et fritt markedssystem, skulle ikke Staten ha blandet seg inn i noe annet enn å gi befolkningen helse og veier og skole. I alle andre kombinasjoner både i den internasjonale sosialismen (kommunismen) og den nasjonale sosialisten (nazismen) vil staten gi fortrinn til dem som har ‘partiboka’ i orden, dvs er velvillig og lojal til de personer som utgjør de sittende myndigheter. De beskyttede klasser i begge de sosialistiske systemene.

Så hvordan utarter det seg dette system, med dagens I.B. Farben’er?

Syntetiske bakterier ved Craig Venter

Syntetisk liv ved nanoteknologi, syntetiske bakterier som er laget i en datamaskin, ble blandet i Corexit for å rydde opp i oljesølet. Denne livsform kan utrydde livet i havet mener mange.

Utvikleren Craig Venter forsvarer sin ‘utvikling’ med det arrogante utsagnet (i filmen nedenfor), at ‘noen mennesker liker å leve i huler og belyse dem med hvalolje, riktig?“. KUN av dette utsagn kan jeg si at noe er galt med denne mannen sin åndelig og mentale kapasitet. Vi lever ikke i huler, og vi trenger ikke hans nanoteknologi. Atlantis og Lemuria sank i havet og gikk til grunne på grunn av hovmodige, blaserte og arrogante ubetydeligheter som denne oppfinneren.

Hvor der var sunne myndigheter, ville denne mann vært bak lås og slå for biologisk krigføring mot menneskeheten. Men vi har dessverre kun usunne myndigheter.

Det nye syntetiske liv vokser og formerer seg i rekordfart, og hører ikke til under jordens naturlige økosystem. Hvor er Club of Rome? Det er jo nettopp deres de-populasjonsagendas oligarker Craig Venter er betalt av.

Det overlever under ekstremt trykk og under ekstreme temperaturer som man finner langt langt nede i dypet der oljen er. Så om du får en fisk på bordet så vil ikke koking og steking ta livet av organismen“, sier en kommetator her på NyS, som har studert på dette.

Dette vil de sprøyte inn i folk via vaksiner, i de nye vaksiner som kommer neste år, avslutter den nye syntetiske livsforms skaper Hr. Craig Venter i intervjuet i filmen, som enkelte kaller ‘franken-scientist’.

Hadde menneskene bare klart seg med det Skaperverk som G-d har skapt, så ville en ha unngått at disse skapere i menneskeskikkelse gjør mer ugang enn nytte, som de ødela Atlantis, Lemuria og Babylon, sistnevnte hvor disse ‘glupe’ hjerner hadde bestemt at de skulle bygge et tårn like inn i himmelen, for å true G-d’s makt over menneskenes sjeler og sinn. Idioter! Der er ingen annen karakteristikk som passer.

Moder Jord var i utgangspunktet helt og fullt 100% laget for ‘bærekraftig utvikling’. Den ville ha klart seg selv, som den menneskelige kroppen, INNTIL de begynte å lansere ‘syntetiske livsformer’ inn i dem begge. Da ble det ikke sustainable development’ lenger, men destruktiv utvikling, alt for ‘big money’ sin profitt.

Bekjempelse av oljesølet farligere enn oljesølet selv. For oljen er av naturen, men bekjempelsesmiddelet er det ikke.

http://www.youtube.com/watch?v=XA1mOIjOfoY

http://www.galacticwacko.com/theory.html

Jeg er uenig i at Craig Venter eller hans oppfinnelse er ‘Dyrets Merke’ alene, det er å gi ham for stor kredit, men at han utgjør en liten bit av ‘Dyrets Merke’, er hevet over enhver tvil. For som jeg sier i min artikkel på engelsk her, så er Dyrets Merke et helt system, en rekke omstendigheter og faktorer, som isammen setter mennesket i ‘animalsk’ tilstand, og deres ‘diabolske’ samfunn degenerer derav. Min teori bekreftes av at de er vel mer ‘Dyrets Merke’ de som tillater Craig Venter å gjøre dette? Våre politikere, våre ledere, eierne av store bedrifter, etc?

Tro ikke at dette er et problem som vil kunne henføres til Mexico- Golfen alene. Gulf strømmen går rett forbi vår låvedør og matkammer i havet.

Selv VG begynner å bli bekymret, og da er det galt, for media er selvfølgelig i lomma (lommeboken) på ‘oligarkene’ i fascismen, like mye som alt annet er det.

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/klimatrusselen/artikkel.php?artid=10018580

Craig Venter er bare en betalt ærendsgutt. De diabolske krefter som står bak ham, er de virkelige satanister. Myndighetene kan toe sine hender, for de sa at bruken av corexit skulle ‘begrenses’, men BP bruker det likevel, slik at siden kan myndighetene si at vi ila forbud, men de kontrollerte aldri at forbundet ble respektert, for BP bare fortsatte å bruke middelet. Det er slik sataniske krefter i stat og corporate interesser spiller ping pong med hverandre, og siden blir det et ‘blamegame’, om hvem som har skylden, hvilket selvfølgelig er begge, men et lite tomt selskap blir ofret, slik at fascistene i statsstyrelsen, og de andre bak dem igjen, går klar.

Satanisme som samfunnsystem

I sannhet et satanisk system dette, hvis eneste glede ligger i total ødeleggelse av menneskene og deres miljø. Mest mulig drap, død og lidelse, det er slikt som disse satanister lever og næres av. Det er dessverre lite vi kan gjøre for å stoppe dem. Dette er Karmalovens egen mekanisme. Menneskene har forlatt G-d. De ville ikke ha Kjærlighetens G-d, som ble korsfestet når han kom på en gjestevisitt inni denne verden 2000 år siden. Nå må de lide for og få tilbake for hvem de har satt sin lit til, og valgte til sitt lederskap her og nå; Denne Verdens Fyrster. En høster som en sår. Ignorans, likgyldighet og blindhet har sine konsekvenser.

There comes a time when silence, is betrayal.
He who passively accepts evil is as much involved in it as he who helps to perpetrate it. He who accepts evil without protesting against it is really cooperating with it.

– Dr. Martin Luther King

Bibelens endetidsprofetier er bare nødt til å få kjøre seg helt ut, fordi som Craig Roberts sier, det vil ikke bli noen bedring fordi folk ikke nekter for noe som helst disse gjør. Alle er mest opptatt av julehandelen.Trøsten er, om enn en mager trøst, et at ved enden av dette EON, så er Satan og hans agentur på jord lovt exterminert. En mager trøst, for de har tatt hele verden i fallet med seg. The Samson Option. MEN, de tok bare dets kropper, ikke de menneskers sjel som har våknet til fakta til denne sataniske agenda, og tatt bevisst valg om å ikke gi dem næring, hvilket er frykten for dem.

De er svake sjeler, som må vike for lyset, hvor lyset på deres aktiviteter skinner igjennom. Når trollet får lys på seg, så sprekker det.

“Hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men tar skade på sin sjel”

G-d via sine inspirerte profeter i Bibelen har forutsett alt som skjer, og enden på det. DET alene viser at G-d er virkelig, og HAR kontroll. I denne endetid, er det for mitt sitt vedkommende absolutt ikke en eneste makt, myndighet eller menneske jeg setter min lit til i dette rottehull kalt Jorden; I stick to G-d, for dette blir verre, og denne video om syntetiske bakterier viser at alt dette for verden er mye verre enn jeg noengang har trodd.

Disse menneskene vil ikke bare legge havene øde, de vil legge jordkloden øde. Dette blir verre enn syndefloden på Noah sin tid, for det var bare rent vann, som etterlot Moder Jord i like fin form som før. Dette er gifter, som dreper alt liv, menneskenes mat. Dette er endetiden. Det er ingen tvil lenger.

Nobelprisvinner Alexander Solsjenitsins korte analyse hvorfor USSR utviklet seg som det gjorde, med massemyrderier som spesiale: ‘Menneskene har glemt G-d

Og så har USSA idag.

J.Johansen

Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas” .........................
Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013 .........................
"Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel
...........

Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk:
Facebook

http://www.riksavisen.no/
http://www.dissident-net.info

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

28 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
ye
ye
Abonnent
12 år siden

“Verdens ti mektigste olje-, gass- og gruveselskaper eier flere enn 6.000 underselskaper. Mer enn én tredel av dem er lokalisert i skatteparadiser, viser den ferske rapporten fra Publish What You Pay (PWYP) Norge… som legges fram på Litteraturhuset i Oslo onsdag.”

“Verdens fattigste lider mest under dagens system, som også brukes til en rekke kriminalitetsformer.
– Det brukes til alt fra skattesvik til terrorvirksomhet, narkotikahandel og menneskehandel. Det vil si av alle som er avhengig av å skjule identiteten for omverdenen” sier Førstestatsadvokat Morten Eriksen i Økokrim til NTB.

http://www.offshore.no/sak/33474_oljegiganter_gjemmer_selskaper

ola
ola
Abonnent
13 år siden

En “reklame” film om Shell, fant ingen andre passende steder å legge den! Burde ses.

http://www.youtube.com/watch?v=S0QTxz5rTxU

Mole
Mole
Abonnent
13 år siden

BP skal bore i Mexicogulfen igjen.
http://www.aftenposten.no/okonomi/utland/article4081588.ece

Ja BP har jo ikke gjort noe galt?!
Ingen skade er for stor når kapitalen styrer.

ola
ola
Abonnent
13 år siden
Mole
Mole
Abonnent
13 år siden

Den amerikanske kystvakten etterforsker nå et oljesøl som skal være over 100 kilometer langt.

Undersøker nytt oljesøl i Mexicogulfen
http://e24.no/olje-og-raavarer/undersoeker-nytt-oljesoel-i-mexicogulfen/20036868

ola
ola
Abonnent
Svar til  Mole
13 år siden

Det var jo lurt med enda et oljesøl :s
Det har jo ikke vært noen jordskjelv akkurat i Mexicogulfen de siste dagene, men noen små rundt der, kan jo være derfor. De burde jo iallefall finne ut av det fort, kan jo hende det lekker noe sted fortsatt.

http://www.examiner.com/environmental-news-in-tallahassee/potential-new-deep-water-oil-spill-gulf-of-mexico-100-mile-sheen-reported

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
10 år siden

Petroleumstilsynet har aldri politianmeldt noen oljeselskaper
http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.11056563

Kamerader vil alltid beskytte hverandre!

smurfen
Redaksjonen
13 år siden

Ikke en eneste en av de som var med på rydde opp etter senkingen av Exxon Valdez er i live i dag
Bør ikke folket rundt golfen få beskjed om dette og hvorfor er det bare BP leger som får lov å sjekke folk i Golfen, hva gjør foresten Blackwater der ?

CNN: Almost All Exxon Valdez Cleanup Crew Dead!!!

Mole
Mole
Abonnent
13 år siden

Lekkasje fra en rekke brønner fører til sterkt redusert produksjon på Gullfaksfeltet.

Ingen kommentar
I Statoil er der ingen som fredag vil kommentere situasjonen på Gullfaks med annet enn «ingen kommentar» og at en har situasjonen under kontroll.
http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/okonomi/50-broenner-paa-gullfaks-stengt-3401205.html

smurfen
Redaksjonen
13 år siden

Samarbeider BP og Statoil ?

Samtidig som BP kjempet for å stoppe oljestrømmen i Mexicogulfen, mistet Statoil kontroll over en brønn på Gullfaks C. Plattformen måtte evakueres og stenges. I en knusende rapport i fjor høst konkluderte Petroleumstilsynet med at det kun var tilfeldigheter som gjorde at Statoil unngikk en storulykke på Gullfaks.

10 likheter mellom BP-ulykken og Gullfaks

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3996742.ece

Ulven
Ulven
Abonnent
13 år siden

Statoil mistet kontroll på brønn – igjen

“Under boring av en produksjonsbrønn på Norne-feltet kvelden 4. november opplevde operatøren Statoil store trykkproblemer på boreriggen “Aker Spitsbergen”. Statoil mistet kontrollen på brønnen da et brønnspark inntraff.

Et brønnspark (kick) oppstår når en brønn uventet tar inn gass, olje eller vann. Statoil opplevde også i mai i år et brønnspark da Statoil mistet kontrollen på en brønn på Gullfaks-feltet.

Petroleumstilsynet konkluderte i sin granskingsrapport at Statoil hadde brutt regelverket på 40 punkter under boringen av ulykkesbrønnen og at det kun var tilfeldigheter som hindret en storulykke på feltet. På Gullfaks traff Statoil på gass, som nådde hele veien til plattformdekket.

Under boringen av Norne-brønnen var det vann som plutselig trengte inn i brønnen.”

http://www.dn.no/energi/article2043935.ece

Ting tyder på at en ulykke er planlagt til å skje på norsk sokkel, men at de liksom ikke helt lykkes…

smurf – har du noe ny innsideinfo fra oljesektoren?

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Ulven
13 år siden

Har det Ulv men vet ikke om du vil like de nyhetene……..

Som JJ skriver i artiklen så har Golfen fått besøk av noen vesner/organismer som ikke hører til her
De er tilnærmet udødlige, formerer seg i rekordfart, inteligente, vokser og fortærer alt på sin vei langs med havbunnen

BP og Pyramidegutta vet hva det dreier seg om der de har prøvd og utvikle en bakterie på PC som kan stoppe organismen
Det er grunnen til at de har pøst på enorme mengder Corexit med bakterien, selv på den oljen som allerede var fanget inn i lenser og var klar til og pumpest opp av havet

En av mine beste venner har jobbet mitt i suppa der i 2 år nå der jobben går i og tette alle de mengder med andre lekasjer som er strengt hemligholdt
For og sitere han: -Det er ikke olje som kommer opp, fakta er at ingen aner hva det er for noe det oljelignende stoffet som kommer opp

Så tilbake til Organismen som spiste opp Titanic på rekordfart som vi nå har i Nordsjøen
Den er hverken ond eller god og kan ikke stoppes, den har en eneste oppgave og det er å fortære alt på sin vei
Foreløbig så er den i en larvefase der den bare spiser og spiser til den skal klekkes ut til den blir fullvoksen
Da vil den ha en størrelse på 5-8 cm og se ut som en flyvende gresshoppe lignende bille
La oss kalle den en rebooter siden den vil sverme opp av havet i enorm svermer og innover verdens kontinenter og fortære alt som ikke er stein så det blir en reboot av selve planeten vår

Det vil stort sett kun være pyramidene som blir igjen på jordens overflate som også vil være eneste plassene en muligens kan overleve krypene

Arkologer har til alle tider sett det som et mysterium at det ikke finnes noen spor igjen etter tidligere sivilisasjoner, stort sett kun de som er skapt i stein
Ikke så rart i grunnen siden dette har skjedd en rekke ganger før når sivilisasjoner har blitt tatt over av demoner med menneskeofring og ren ondskap

Som du ser her så har jorden hatt sofistikert sivilisasjoner allerede for over 100 000 år siden og seff mye mye lenger en det

http://m.nrk.no/m/article.jsp?art_id=17417689

Det har vært en lang rekke merklige hendelser i Nordsjøen der instalasjoner har mister alle sine systemer, bacuppsystemer og nødsystemer, nesten utblåsninger og evakueringer
Dette skyldes delvis forsøk på å forhindre at krypene kommer ned i oljebrønnene og delvis krypene, det råder full panikk blandt det høye herrer på toppen nå

Om ikke lang tid vil de begynne og spise seg igjennom skip for og nå oljen ombord
En liten klan i NWO gjengen vil kanskje overleve i pyramider men hva er det og overleve for ?
Det vil ikke være noe og komme ut til etterpå
De som har gjemt seg i tjukke underjordiske stålbunkerser vil bli spist opp på få timer

Så for og ta de posetive nyhetene :)

Bugsene vil dø av seg selv, sulte i hel………ettter at alt på jorden er fortært

Det vil ta 1.5-2 år før de er ferdige med larvestadiet sitt på havbunnen og begynne og sverme innover land

Det er noen som kan stoppe dem men de trenger en grunn…
Hvorfor skulle de komme ned til oss og redde en ond selvdestruktiv rase som vi er blitt ?
Et lite håp henger det i en vekkelsebølge blandt menneskene men da bør den eksalere fort skal det være noe håp :)

bin Laden
bin Laden
Abonnent
Svar til  smurfen
13 år siden

Takk for god nyhet, Smurfen, at denne vakre planeten blir snart renset for møkka. Denne rasen fortjener ikke noe annet, de graver jo seg bare dypere inn i sine ego-skall med all info som kommer, en rase som ikke finner andre argumenter enn disse:

En rase som stemmer på horer som denne, VG forteller om: «Jagland kan forventes å kritisere USA for dødsstraff, men er mindre entusiastisk når det gjelder å kritisere renditions [hemmelige kidnappinger av JewWO`s motstandere over hele jordkloden] offentlig, særlig dersom vi tar opp dette med ham.»

Se litt morro om jøde-Zhirinovsky`s oppførsel når han blir konfrontert med slående forsjell mellom hans populistiske ord og ekstremt folkefiendlige handlinger der kan kaller sine opponenter for israhelliske bikkjer, shizofrene psykopater, horer osv. [i tillegg får du en bedre forståelse hvor mitt språkbruk kommer fra, jeg vokste jo opp blant de samme rusere]:

Zhirinovsky`s rap der “prostituerte” er det mildeste ordet, resten er banneord:

…selv om det finnes enkelte modige ukrainske jenter som viser finger til ruse-okkupanters monument, griller pølser midt på lyse dagen og overbeviser militsen til å gå sin vei:

…eller denne jenta mot sauevalgte jøde Markov:

Kreml-regimet i rusland startet represalier mot ruse-nasjonalister det selv har omhyggelig dyrket for å kanalisere rusehat mot “svartinger” da nasjonalistene kom med slagord mot jøderegimet.

Uffda
Uffda
Abonnent
13 år siden

Tusen takk for godt artikkel.

Are brain parasites altering the personalities of three billion people?:
http://www.corante.com/loom/archives/2006/01/17/the_return_of_the_puppet_masters.php

De har prøvd å skape Human Zombies (en satanisk planet) med tungmetaller – så nå også med bakterier (Toxoplasma gondii)? Uffda.

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
13 år siden

At Røkke “kjøper” seg innflytelse er jeg enig, men den største fascisten i dagens regjering er Lisbeth Berg-Hansen, vår fiskeriminister. Hun er i realiteten inhabil i hver eneste fiskerisak (noen unntak selvfølgelig), for alle avgjørelser vil påvirke hennes bedrifts inntjening.

Lynx Veritas
Lynx Veritas
Abonnent
13 år siden

En ny solid artikkel JJ. Jeg er stort sett enig i det meste du skriver, helt til du begynner å blande denne G-d inn i bildet.
“G-d via sine inspirerte profeter i Bibelen har forutsett alt som skjer, og enden på det.”
Nei, som jeg har påpekt tidligere. Demiurgens diabolske genialitet må ikke undervurderes. G-d i bibelen og det meste av dommedagsprofetiene frykter jeg kommer fra Archons: http://www.bibliotecapleyades.net/vida_alien/alien_archons02.htm
http://www.jayweidner.com/Archons.html

The beings that were invading were called Archons. These Archons had the ability to duplicate reality, to fool us. They were jealous of us because we have an essence of some kind, a soul, that they don’t possess, and the Nag Hammadi texts describe the Archons. One looks like a reptile and the other looks like an unformed baby or a foetus. It is partially living and partially non-living and has grey skin and dark, unmoving eyes. The Archons are duplicating reality so that when we buy into it, when we come to believe that the duplicated, false state reality is the real reality – then they become the victors”.

Tenk nå på hva Venter som tydeligvis har direkte kontakt med Archons har kommet opp med. En replika av virkeligheten. De skaper en virkelighet ved siden av den naturlige. Og kjøper vi inn på den, har Archons vunnet. Dette er selve sentralen hvor 666 skapes. En replika av det opprinnelige mennesket. En Human 2.0. De anti-kristiske mennesket som ikke har de ordinære egenskaper og tilgang til the Holy Grail. Hvilket er mulighet til å aktivere 12 strand DNA, løfte bevissthet fra 3 D til 5 D og finte Archons som er sjalu på mennesket rett på ræv. Djevler som de er.

Forøvrig sjefs-Archon Jehova som er opponenten til Lucifer er Satan sjøl.
Sånn er det, i denne virkelighet. Dont play in on their game. Relligion dsv. Ra-Legion er den største Mind-Control operation in the history. Free your mind, free your self. The truth shall set you free.

nicodemus
nicodemus
Abonnent
13 år siden

kempe bra artikkel…..!! Johansen…takk for den..!!
vi hører alt for lite om hva der sker i gulfen…!!
kanske ham Assagne..fra wikileaks…er den falske messias…!?
vil også opfordre folk til at få laget et liten lager av mat…!!
vann osv…..men nok til 6 måneder minst..!! hver gang jeg er ute og handle…
kjøper jeg for ca 50kr extra…konserves…m.m. som jeg gemmer…! bare boksemat fra norden..!!! sker der noget….kommer jeg til norge….danmark….
vil kanske forvinnne….komme under vann…!! tror gol…var en fin plass..hvis. !!.
lekkert på pers hotel også…smiler….husk også at ha litt sølv. og ..penger små sedler..!! kanske bankerne lukker…!! et par måneder..hvis..!!
men men vi må ikke male fanden på veggen….!! ellers lenge siden der har veret chemtrails her jeg bor…!! lekkert…!! håper ikke vi er på vej til en ny istid..
men lenge siden danmark…havde snø og frost…i over 3 måneder ligesom ..sidste vinter..!!. og denne vinter….har jo startet hernede for 3 uker siden…men sne i haukevis….og frost….ellers…så ser det for meg ut til at verden er ved at gå a helvete til…!!! eliten angriper fra mange front…folk sover…!! men vi er heldige at vi bor i norden…..tror ikke vore ledere rigtig veit hva som skeer…!! når det går op for dem…tror jeg de vil kempe for os alle…
felles front…nu..!! ku vi da bare samle norden…!!! Håper også på karma loven…!!! go jul……

Monica Waade
Forfatter
Svar til  J.Johansen
13 år siden

Ja der har du dem på video, de i luften ser like ut, som små lys som svever rundt og de går også inn i fast materiale.

Jeg sa til smurfen hva med båtene på havet, for blir de mange nok de der småjævlene kan de ta seg inn i tankskipene for å få tak i olje. Fra jordens indre kan også bety at de lever og vokser av olje.

Vaksine vil aldri jeg ta uansett hva de sier!

TH
TH
Abonnent
Svar til  J.Johansen
13 år siden

“IS = ISIS – RA = Ra – El = Satan/Saturn, three of the thirteen Gods of Ancient Egypt.

Israels (alle tolv stammers) G-d har kontroll, sier jeg. Og lar det ligge med det.”

Og dagens mest riktige kommentar går til Johansen.. Yahwe/Jehova eier snart det meste av eiendom og rikdom i verden og har sine nations godt plassert under seg, så da vil deres ønskelige profeti om at Messias skal stige ned fra fjellet Zion befeste seg.. Tror ihvertfall de nyttigste idiotene av dem alle..

Monica Waade
Forfatter
13 år siden

Takker deg Jarle for å lage en egen artikkel om jævelskapen de står for, det du her omtaler er verre enn de fleste til nå kan forestille seg. Jeg har hatt syner og budskap om dette siden midten av nittitallet og jeg har fortalt om det både til de som ville og ikke ville høre på meg. En tid før “ulykken” i gulfen skjedde skrev jeg om noen av disse synene her på speilet og etter at katastrofen var et faktum kontaktet smurfen meg privat. Den tiden var jeg uten nettforbindelse og jeg hadde god tid til å “se meg rundt og lytte” og da fikk jeg syner om sprengning på havbunnen i gulfen og disse bakteriene som jeg raskt forsto ikke var skapt i naturen. Jeg så dem gå inn i stål, som om de opphevet de fysiske lover og dette fortalte jeg til smurfen som i den forbindelse søkte på nett for å se om det var noe informasjon å finne der, det var det ikke i begynnelsen, men så fikk jeg en SMS fra vår lille blåe sporhund, han hadde funnet interessante opplysninger og siden da har han fått flere bekreftelser på at denne nye livsformen eksisterer og den er dessverre manmade.
http://www.nyhetsspeilet.no/2010/11/microchip-er-dyrets-merke/comment-page-13/#comment-49587

Jeg oppfanget noen ord da jeg så dette første gang, det var fra jordens indre og aliens. Vet ikke med sikkerhet hva det betyr enda, men fra jordens indre kan bety trykk og aliens kan bety at oppskriften for å lage disse kunstige livsformene kommer utenfra.

Jeg har enda en ting jeg vil fortelle mens jeg er i gang, det er kommet noe tilsvarende som er i lufta, jeg så dem sveve rundt og de beveget seg inn i trærne i skogen sånn som de i havet spiste seg inn i stål.

BelzeBob
Abonnent
13 år siden

Svindelen er så åpenbar.

Vi skal være så veldig bekymret for at temperaturen på jorda er for høy og/eller at vi slipper ut for mye av den naturlige avgassen CO2.

Samtidig ties katastrofien i Mexico-gulfen ihjel. Etter PR-kampanjen for noen måneder siden da de sa at “alt er under kontroll.”

Samtidig fortsetter Monsanto å sannsynligvis utgjøre den aller største trusselen mot jorda: GMO som forgifter og ødelegger miljøet.

Samtidig fortsetter forbrukersamfunnet som aldri før med sin reklame for unødvendige og forurensende produkter. Og samtidig fortsetter verdens største forurenser og ressurs-sluker, militærvesenet, å vokse og vokse og vokse.

Den som ikke gjennomskuer miljø-bløffen er ganske dum. Og/eller grundig hjernevasket.

FighterForTruth sier: “Men også lagre mat og vann for 3-5 dager. ” Minst 3-5 måneder skulle jeg si. Helst 3-5 år. Eller 30-50 år. Men da må man helst ha en egen bondegård.

3-5 dager er ingenting. Du klarer deg finfint i en måned med bare vann og litt salt. Er du tjukk klarer du deg lenger. Norge er nok et av de beste stedene i verden å “overlever apokalypsen” i. Bare man har varme klær. Og gjerne litt kunnskaper om hvordan man overlever i villmarken. Det har dog ikke jeg. Jeg hadde nok krepert fort. :) He he.

Equalitor
Equalitor
Abonnent
Svar til  BelzeBob
13 år siden

Etter “planen” så vil vi fortsatt gjennomgå polskiftet, og flytting av landmasser like etter ned til ekvator. Ikke tuftet på Z.T, men andre åndelige greier vi kan ta i andre tråder og forum [PAN, hint til alle]. Vi får se om de har rett i at Katla “går” i 2011, og det kommer en vinter der hvor sommeren skal være. Flere veddemål… hehe.
Uansett greit å ha mat [i tillegg til ved som uansett blir brukt opp], alt kan man spise opp senere. Hampfrø og andre vekster utrolig viktig. Hamp betyr rasktvoksende mat, klær, tau ++. Om mulig kan man flytte sammen med likesinnede og skaffe seg nyttig kunnskap. Åndelig blir man også sterkere :]

En mann med åpenbar agenda
Abonnent
13 år siden

Det er det samme hva du kaller deg, lysarbeider, muslim, kristen, zen-buddist. Det er ditt hjerte som teller. Gud ser bak etikettene.

En mann med åpenbar agenda
Abonnent
13 år siden

Dagbladet forteller at det er bekreftet at den største narkobaron i årevis sto på CIA’s lønningsliste. Broren til president Hamid Karzai.

http://www.dagbladet.no/2010/12/12/nyheter/narkotika/utenriks/afghanistan/korrupsjon/14676971/

Det har vi på nyhetsspeilet visst om lenge. Så denne samfunnselite har ingen moral. De tjener penger på alt fra narkotika til kirkesamfunn.

Lucifer kontrollere denne verden gjennom sine organisasjoner og stråmenn. De grådige kapitalistene og organisasjonene. CIA, masons, druids, tempelriddere, Rosenkorsere, deler av den katolske kirke, Røde kors, greenpeace, etc.

Hva kan vi gjøre? Speak out. Inform. Yes.

Men også lagre mat og vann for 3-5 dager. Slik at du/dere kan holde dere innendørs når ting blir virkelig ille.

Men mest nødvendig av alt er å forlike deg selv med Gud. Gjennom det endelige offer som sønnen gav FOR ALLE MENNSKER på Golgata kors.
Det er det samme hva du kaller deg, lysarbeider, muslim, kristen, zen-buddist. Vi må se bak etikettene.

Jesus er virkelig Kristus, som led for all verdens synd.

Og hvem blir antikrist i denne trengselen som kommer.
Kan det være King VVilliam V ???

« Forrige artikkel

Full krig i London over økte skolepenger

Neste artikkel »

Sigr`s Yule-evangelium Del 2 av 4

28
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x