Sigr`s Yule-evangelium Del 2 av 4

2.9K visninger
12 minutter lesetid
24

“Det er mye om vår gamle fortid, tro og feiring av dager som står igjen i dag. Men ikke så klart anerkjent og forstått er at mye av den kunnskap og forståelse har blitt endret og endret. Feiringer av gamle hedenske dager og det hedenske samfunnet som fantes mange steder rundt om i verden har blitt forandret og forandret til å representere kristne og jødiske verdier og trossystemer. Den hedensk kulturen representerte ikke bare et systemet, men inneholdt også kunnskap og visdom til å skape et langt og sunt liv. Å arbeide med lys av Odin ga forståelsen av at alt var koblet. Å være i ett med alle ting er et system som også skapte friske mennesker inn i fremtiden. Denne kunnskapen og forståelsen var tanken for menneskeheten.”

Historien ble til legender. Legendene ble til myter, og mytene ble til misantropiske trosystemer.

Religionskrigen og den Finske kultur

I den hedenske tradisjonen var det ingen skille mellom seg selv, dyr og natur. Denne forståelsen og konseptet ble vist som en sirkel med en prikk i midten av sirkelen, ganske lik den Egyptiske hieroglyphen for RA som betyr sol og/eller gud. Kanaanittere og Amoritter brukte en kombinasjon av Egyptisk RA og universalt solkors som symbol på deres solguddom Baal. Baal var en tordengud som på mange måter var synonym med den norrøne Tor og Finske Ukko. Her er det verd å nevne at det Sumerianske solkorset var helt identisk til med det Kanaanittiske symbolet for Baal. I den Finske hedenske kulturen anså man solen (Oden/Odin) som skaperen av livet, og lysenergien som skapte helhet og ballanse med solfasene  til vår planet.

Den gammeltestamentlige forståelsen av at menneskene hadde råderett over verden. At mannen var over kvinner, andre folkeslag, og alt liv til land, til vanns, og i luften, var fullstendig fremmed. Romere og Etruskere delte imidlertid den samme ideologien som jøder, og er kjent for gladiatorkulturen hvor man drepte både folk og fe for underholdningsverdien sin skyld. En samtidig historiker anslår at det ble drept 9.000 dyr bare under åpningslekene ved Colluseum i Roma. Dyr ble hovedsaklig fraktet i fra Afrika, og gladiatorene var gjerne krigsfanger og samfunnsrebeller. Denne praksisen var vanlig over hele det Romerske imperiet og må utvilsomt ha redusert Afrikas dyrebestand dramatisk. I det gamle hedenske samfunnet var det naturen og livet som var helligdommen, noe som gjør den Romerske gladiator-kulturen til ikke bare en meningsløs drapsorgi, men også en nedslakting av alt hellig. Romerenes overgrep mot dyr gikk verst ut over Egypt som også var porten til Afrika, og i nyere tid førte denne destruktive mentaliteten nesten til at den Amerikanske Bison oksen ble utryddet. Massenedslaktingen av Bison ble bla. iverksatt for å undertvinge indianerne, for å fjerne dem fra områder de Britiske, Spanske, Portogisiske imperalistene hadde som mål å grafse til seg.

Religionskonflikten i Europa begynte da Romerne adopterte kristendommen, forvrenger den, og bruker den som et undertrykkelsesmiddel og maktmiddel. Romerene var også presset innad ved at oppsluttningen rundt Sol invictus/ Mithra frafalt til fordel for rivaliserende religioner slik som isis bevegelsen som resulterte i at kvinner nektet å ha sex fordi de ville føde en jomfrufødsel, og ikke minst kristendommens frammarsj. Da var det å gjøre kristendommen til statsreligion det romerne trengte for a beholde den makten de allerede hadde skaffet seg.

Konflikten kom til Skandinavia da germanerne og saksere i nordre Tyskland omsider måtte si seg slått av frankerkongen Karl «den store». I år 772 hugger han deres hellige tre Irminsul ned, og 4.500 germanske og saksiske høvdinger blir myrdet etter å ha blitt lurt til å møte opp ubevæpnet til forhandlingsbordet for å forhandle med Romerene. Hedningenes ærlighet og godtroenhet ble deres undergang i kampen mot de moralsk fordervede pseudokristne Romerene.  Ifølge sagaen var det i år 1050 at sveitsiske leiesoldater ledet av den svenske kongen Anund Jakob invadert og ødelagt Odenmaa «City of Hel» og mesteparten av de opprinnelige Finnene ble nedslaktet. Hel (en av verdens treet/ Yggdrasilds ni verdener) har i senere tid blitt demonisert og assosiert med det nytestamentlige helvete. Hel (eller Helheim) var den verdenen de som døde av sykdom eller alderdom havnet.

Under invasjonen klarte imidlertid noen å flyktet til Sør-Finland og til øyene langs kysten. Det er derfor selv i dag at det gamle finske språket blir beholdt og vedlikeholdt av folket i Sør-Finland. Dette skjedde omtrent på samme tid som Ladejarlen i Norge flyktet til Island og fortsatte sin kultur og høvdingdømme der. På den tiden var de fleste av de gamle slottene, monumenter og hellige trær ble ødelagt. Finland ble etterhvert underlagt Sverige, og det ble vedtatt at ingen mennesker hadde bodde i Finland før dette tidspunktet. Selv i 2001 hevdet den Finske Board of Antiquities (bedre kjent i Finland som Musiovarasto) at få mennesker bodde i Finland før dette tidspunktet. NBA nekter å engang vurdere at Finland hadde en egen kultur, konger og dronninger før 1050. Det er viktig å vektlegge at Bock Saga (legenden ur-finlands historie) er skrevet i det sørlige finske språket (ligner litt på Token`s Quenya) som er veldig annerledes enn det moderne Finske språket. Det må det også påpekes at historien om oldtidens Finland har blitt opprettholt av muntlige tradisjoner og kunnskap som forteller en historie som kan stamme tilbake minst 15.000 år, som er bevart av mange av de opprinnelige finnene. Hvis legenden er riktig kan dette bety at det finske urfolket kan være etterkommere av jordens eldste sivilisasjoner, eller omvendt. Noe som kan peke i den rettningen er likhetstrekkene mellom Sumeriansk og gammelfinsk språk, religion, og kultur. Tonefallet i det Uralske Finsk-Urgiske språket er også nærliggende Samojedisk, Troms- og Finnmarks dialekt; hvor ladejarlen (odins folk) i følge legendene stammet i fra. Språket heter kvensk. I Sumerianske skrifter og skulpturer dokumenteres det at det bodde folk der før 3000 BC som var lyse, og hadde blåe øyner.

Eksempler på Finsk-Ugrisk språk:

Ugra-Karma, Kali-Yaga, Multi-Shiva
Akty taki ta te taa – asti ke se nu pa taa
Sa ist ha na sa pun saa – hate tasmin Ugra-Karma
Keshatan ta nu tatam – tatum ta ma tatum
Kehatsan ma Kali-Yaga – ultra kasma swarto paro loko
Ugra-Karma, Kali-Yaga, Multi-Shiva
Geha kehi viboko yam – aviekvo yati vibako yam
Avikveko yati pura yam – sata yastani purako yam
Mahatam yo a kas tu – nu svarta paro loko
Viabkoke te a I mahatam – mahatem te I iki Kali-Yaga

Låten handler om bla. de gamle Finske stammene og den mørke tidsalderen som hinduistene kaller Kali Yuga som i følge hinduistiske skrifter er én av de fire utviklingsfasene verden går gjennom som en del av Yugas-syklusen. De andre tidsaldrene kalles Dwapara Yuga, Treta Yuga og Satya Yuga. I følge Surya Siddhanta, en astronomisk avhandling som er utgangspunktet for alle Hindu- og buddhist-kalendere, begynte tidsalderen Kali Yuga ved midnatt (00:00) den 23. januar 3102 BC. Samme tidspunkt som da Krishna forlot sitt legeme. Hinduer mener den menneskelige siviliasjonen gjennomgår en åndelig degenerering i løpet av Kali Yuga. Derfor omtales den også som mørkets tidsalder, og skal vare i 432 000 år. Her er det viktig å framheve at i følge den Finske kalevala finnes det koblinger mellom Finsk og Indisk mytologi.

Bock Lemminkäinen ble Julenissen

Legendene forteller at Kongen av Finland Kong Ra og dronning Maya flyktet til Karljarlborg som også ble kalt Kajaani Castle. Bock familien bestod av Lemminkäinen, og hans foreldre Ukko Väinämöinen og Akka (også kjent under navnene Per og Ella). Disse tre medlemmer av familien Bock symboliserte the Sun Wheel of Oden/solen (treenigheten). Denne treenigheten var av samme prinsipp som Egyptiske; Osiris, Isis, Horus, og Sumerianske; An, ki, og Enlil, og den kristne; sønnen, faderen og den hellige ånd. Lemminkäinen flyktet med familien til Nord-Lappland og fortsatte å feire gamle skikker, slik som “solens fødsel”. Det var i fra denne feiringen samene kalte Bock for Santa. Tradisjonelt var han kledd i en rød frakk og lue og ga ut gaver og presenterer den dagen. I Finland kalles Santa “Joulupukki” som betyr “jule-bukk” noe som bekrefter at Bock har relasjoner til Santa.
Derfor bor julenissen på Lappland i Finland.

Å gå julebukk er en tradisjon med utspring i fra dette. Mange steder var julebukken regnet som Tor, en av deltagerene i åsgårdsreien. En av de hedenske julelekene var julebukk. Julebukken er en overlevering fra den tiden da man dyrket guden Tor, siden julebukken av og til ble utstyrt med en trehammer, og leken gikk ofte ut på at en død bukk ble levende igjen, slik som bukken til Tor ble. Legendene sier at etter Tor slaktet og spiste bukken, la han beinrestene inn i bukkens skinnfell, og svingte så sin hammer (Mjöllnir) slik at bukken ble levende igjen. Etterhvert som dyrkelsen av Tor ble demonisert og forfulgt, og hold av geitebukker ble forbudt, mistet julebukken sin mening og posisjon. På 1700-tallet var julebukken blitt en skremmende, nærgående skikkelse, som ofte krevde mer enn litt godteri. Han dukket opp plutselig i selskapet, og selv om alle visste at det bare var en kjenning som hadde kledd seg ut med hode og horn, var det en truende skapning som skremte barna.

Himmelguden Ukko Väinämöinen ble også omtalt som Perkele som assosieres med torden og en gammel mann, slik som Thor i norrøn mytologi. Når Ukko hadde hyrdestund med Akka (sin hustru) ble det tordenstorm. Han skapte også tordenvær med å kjøre med sin vogn i skyene. Ukkos våpen var en hammer, øks, eller sverd som han brukte til å lage lyn med. Det opprinnelige våpenet var trolig en båtformet stein øks; hammeren som kalles Mjolnir i norrøn mytologi. Mens steinredskaper ble forlatt i jernalderen, ble opprinnelsen av stein-våpen et mysterium. De ble antatt å være våpen av Ukko, stein-hoder av slående lyn. Sjamaner samlet og bevarte stein-økser fordi de var antatt å holde mange krefter til å helbrede og til skade. Etter kristendommen ble innført til Finland, begynte kirken å demonisere de finske gudene. Dette førte til bruk av “Perkele” som en oversettelse for djevelen/gammelerik i den finske oversettelsen av Bibelen, og dermed gjorde man bruken av ordet til synd. I 1992 ble dette endret til paholainen. At bukken var så sentral i soldyrkelsen kan være av at solens fødsel (vintersolverv/jul) faller i steinbukkens tegn, og solens livgivende fødsel (påske/vårgjevndøgn) faller i værens tegn. Egyptiske Amun-Ra, God of Kings and King of Gods, var også portretert som bla. En bukk.

Julekaken og dens symbolikk

En annen gammel tradisjon som overlever selv i dagens Finland og nord-europa, er skikken med ulekaker, som også omtales i Bock Saga som de åtte kreftene. Åtte Julekaker representerer de åtte kreftene, de åtte verdener i Yggdrasill som omringes den niende (Midgard), og de 8 delene i solkorset. De andre kakene representerer den gamle finske og norrøne kulturen. Julekaker skulle settes frem på bordet utformet som sol, måne, trær, hakekors, kakemenn, kakekoner, og kakedyr. Kakene skulle i følge Norsk tradisjon ikke spises før etter at julen er over, for at de døde som er på besøk skal kunne forsyne seg først. Sengene skal stå ubrukte og rede så de døde kan få hvile der. De levende skal sove på gulvet i stuen på julenatten. For å ikke stenge ute noen døde skal ikke dørene eller vinduene i huset låses julenatten. Mens døren i huset er åpen skal hustruen gå tre ganger rundt huset for å kalle på alvene og de døde; kom de som vil, bli de som vil, og reis de som vil reise, uten hinder fra meg og mine.

 

Den første kraften er Hel (nå kalt Helsinki) som var sentrum av Odenmaa og dets symbol og kake var et hakekors.

Min tilføying: Hakekorset symboliserer ikke Hel, men er rett og slett et solkors med så og si identisk symbolikk som livsrunen Yr, juletreet, og peppekake-treet som er omtalt som den tredje kraft. Det kan også sees på som hele Odins aspekt. Hel er ut i fra det et aspekter av Odin (solen), siden den befinner seg i helheim midt imellom solnedgang og soloppgang. Hakekorset kan derimot forsvares å ha vært et symbol for Odenmaa. Helsinki; som i Hel, Helheim, sør og ned. (i norrøn mytologi var polene motsatt) peker i den rettning av at det kan ha eksistert et sted i Finland som het Hel. Mange stedsnavn har Norrøne gudenavn, bla. heimdal og hell i sør-trøndelag.

 

Den andre kraften var Bock (Pukki Lemminkäinen) var den 12. sønn av Ukko. Bock representerte sol og hans symbol var stråbukk, eller halmbukk. Opprinnelsen av halm buck er sol: stråler – solstråler gi frøet makt til å spire og vokse til et strå. Derfor er en stråbukk under furua på julaften. Kaken som representerer Bock, er en geit eller bukk.

Min tilføying: Bukken representerer utvilsomt Thor/Ukko som også representeres ved en pukki (finsk for bukk), Plasseringen av bukken kan også ha relasjoner til at Odin hang seg i Yggdrasill, og skikken med at man henger julenek i trær til Odins hest Sleipnir. Ut i fra stjernebilder å bedømme kan også bukken symbolisere Odin, eller Thor han rett og slett være et aspekter av Odin.

Den tredje kraft er livsrunen Yr, og representeres ved en gran eller furutre.

Min tilføying: Dette er også et symbol for Yggdrasill. Kaken skulle ha 8 grener som representerer de 8 rettningene i solkorset, og de 8 eksterne verdene i Yggdrasill, hvor av det niende (Midgard) er i kjernen.

Den fjerde kraften er Odin/Oden Solen og kaken som symboliserer Oden er en rund skive. Tallet 7 var også et symbol på Odin/Oden, som igjen ble symbolisert med en syv spiss stjerne (septogram) plassert på toppen av furua.

Min tilføying: Det var også vanlig å bruke et spyd i toppen som symbol for Odin da han ofret seg i verdenstreet yggrdasill. Tallet til odin var 8, og hesten til odin hadde feks. 8 føtter slik som solkorset har 8 rettninger. Når man plasserer en syvspisset stjerne i toppen av furua, vil man få åtte rettninger siden toppen av treet hvor den festes blir den åttende.

Den femte kraften er Ra første sønn Ukko og Akka. Ra første sønn heter Seppo Ilmarinen og første datter heter Maija Ilmatar. Dette symboliseres av en kake utformet som en hestesko, rose og halv måne.

Min tilføying: Hestesko symboliserer Thot/ Ukko, og halvmåne er Frøya som også er et aspekter av Hel.

Den sjette kraften er Tor eller Tuur som betyr hjerte, hjerte venn og torshammer. Dette ble symbolisert ved kake formet som et hjerte. Røde epler representert hjertet venner, og ble hengt på gran treet.

Den syvende og åttende kraften,  symboliserer Frøy og Frøya, den første mann og første kvinne. (tilsvarende adam og eva) På finsk heter de Sampoo og Aino. Disse ble symbolisert av kaker av en mann og en kvinne. Ukko og Akka (mor og far) var representert ved en kake av en mann som holder hånden til en kvinne.

NB: Det må påpekes at de 8 kreftene er en gjengivelse av Bock saga, og på grunn av detaljefeil i sagaen, er det lagt til noen rettelser on demand.

Det var også tradisjon for å lagre tørket frukt og nøtter og andre produkter fra forrige høsting, og å kombinere disse ingrediensene til en kake eller pudding. Inne ble satt en ren gull fat og et rent sølv fat, eller mynt. Gull fatet representerer Oden og gylne stråler av solen. Sølvfatet representerte fullmåne, Shiva og sølv stråler av fullmånen. Høstet mat representert Jorden gave. Når de kombineres var det til ære for solen, månen og jorda til folket. Solen, Månen og Jorden ble også en trisul, et symbol på fruktbarhet og en annen symbol av «breeder» som representerer sperm. Fremstilling av pudding var til ære for fruktbarheten og en velsignelse av lykke for det kommende året avling. Fra dette eldgamle ritualet og tradisjon var tradisjonen om å gjøre julekake og julepudding feiret på mange steder rundt om i verden som fortsetter i dag. Feiringen av “fødselen av en ny sol” var også en feiring av sin egen familie og venner, deling av god vilje og budskap for det kommende året. Den katolske kirke prøvde å gjøre feiringen av solen til fødselen av Kristus, men på tross av dette feirer de fleste fremdeles julen med de verdier fra vår gamle fortid og kultur. Selv om man ikke forstår den sanne og gamle meningen bak julen. Nå som da er julen en dag med god vilje til alle, sant vennskap og ære av naturen og av naturens gaver. En feiring av menneskeheten, og hva som kan oppnås av alle som har godhet i sitt hjerte.

Hyvaa joulua fra Finland!

http://www.youtube.com/watch?v=x5OzBeB7vVk&feature=related

Hovedressurser:

Sigr Huginsson

Han har en IT-bakgrunn og har studert historie, religion, filosofi, kultur, og sivilisasjoner fra antikken i snart 10 år. Han er en hverdagsfilosof, amatørhistoriker, og samfunnsanalytiker med glimt i øye.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

24 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
mikael
mikael
Abonnent
13 år siden

hehe, S.H
Den merkelige holdningen til det samiske/finne historien sitter dyyyyypt inne i den Norske folkesjelen. Det er fasinerende hvordam fornektelses mekanismene slår inn, og gir undelige utslag.
Så langt er ieg helt på din linje, det var en Finnsk proffersor som løste gåten med Sumerisk kileskrift, pga. det språklige slektsskapet.
Så, i Finnland er det en massiv fordømelse og fornektelse av det samiske.
Jeg selv er ikke så begeistret for den heller, men da jeg ser på ordet “samisk” som et politisk ladet ord, som egentlig ikke er historiskt gammelt engang. Reindriftsamene er “bare” 300 år gammelt, de er et resultat av folkevandringen inn i Sverige, med påfølgende “samisk” vandring nordover. Det er bekreftet.

Jeg går for den urgamle betegnelsen Finne, som et apropo, Nordmann er et gammelt beskrivelse av Murmannere, altså de som holdt til på Kolahavøya(les:.Heyerdal). Det har bodd folk her oppe siden istiden og hoved område var fra Kvitesjøen til Varanger. Grunnen til disse holdningene er fra den truen på en Arisk rase(ordet betyr; en fra Iran,tatt fra Aryan Avesta).
Selv i Finnland har de vanskelig for å svelge at nyere forskning sier at Finnsk er kommet Nordfra og inn i Finnland, ikke omvent. Det siier mye gammelt grums ennå i folks “viten” om det Nordiske opphav.
Nyere forskning viser at vi er faktisk unike, vi har vært hær lenge.
Vi er faktisk representanter, vi som er av den opprinnelige befolkningen, den Hvite rase, det har ingenting med rasisme, men den samme som Arabere/semittere er den femte rase.
Bli våksne folkens, er speilet så farlig at dere ikke tør å se, er du blond og blåøyd, er det fordi du er av Nordisks/samisk/finne(Russisk avsamning. Dette er noe vi skall være stolte av, og ikke lire av seg piss fra absintfylla fra 1800 tallets sentraleuropa, der rassismen rådet, derav den idiotiske koblingen i mellom Mongolere og Samer.

Les denne bloggen folkens:
Om det “samiske” alt fra runer, båtbygging til utseende og tro, samt DNA.
http://saamiblog.blogspot.com/

PS S.H. det er en plante som Egyptiske faraoer tok med seg i graven, nemlig, einer.

nephilia
nephilia
Anonym
13 år siden

tenkte gi NS lesere en hjule-gave
http://www.sacred-texts.com
http://www.sacred-texts.com/eso/sta/index.htm

nevner disse for dem som ikke er klar over det.(gjelder altsaa ikke deg!)

*bare fordi du er enig med det noe gj;r det ikke sant, og bare fordi du er uenig med noe gj;r det ikke usann.

*noen leter etter puslespillbiter som passer deres bilde. noen leter etter dem for aa se hvormange bilder finnes.

*det er viktig aa “vakne” og “aapne ;ynene” men det er best aa ta ut hode ut av raeva f;rst, for ellers ser man bare dritt.

*ta vare paa deg og dine (inklusive venner), la andre vaere i fred og alt gaar bra serru, for husk det er bare “six degree of separation”

go hjul og kaat nytt aar

Jonny
Jonny
Abonnent
13 år siden

Ute av kontekst, men er det nokon av dere som får asma tilslutt av og lese støvete bøker, som har kommen over gamle kart eller referanser til forsvunne/glemte, kloster, kirker, spesielle steder eller annet knask? Send gjerne referanser til Flyndr@hotmail.com, skulle eg finne noko er det 50/50.

Har foresten dokumentasjon på at du er skitzo BelzeBob, berre sjå her: “Varg (han heter Kristian, egentlig) Vikernes er en psykopat og pling i bollen. Sorry smurfen, men det er jeg dønn sikker på at han er. Allikevel: håper han får det bra i Frankrike. Hørte han hadde flyttet dit.”

Hadde eg fått valgt mellom deg og han så hadde eg valgt han, for i tidene som kommer er eg redd det ikkje hjelper og rote i ein haug med bøker, finne ei av dei og kaste boka på nokon. Folk som spør og tenker sjøl, kan spore av., Sånn er det . Sjansen må ligge der,. Han er no ein fri mann som kan blomstre i sola og gjere som han vil, som oss. Og ikkje tolk det til at eg bifaller drap, alldeles ikkje. Tragedie heile greiene. Er iallefall glad for og ha deg her inne Belzebob. Flott maskin du har på skuldrane ;) Og bøkene til Varg er bra lesestoff.

BelzeBob
Abonnent
13 år siden

Hei nephilia

Hva er ditt poeng? Noe med slektskap går jeg ut i fra…

——

Ragnarok… hadde ikke tenkt på paralellen til yugaene, Maya-kalender osv før. Har alltid lurt litt på den profetien.

Varg (han heter Kristian, egentlig) Vikernes er en psykopat og pling i bollen. Sorry smurfen, men det er jeg dønn sikker på at han er. Allikevel: håper han får det bra i Frankrike. Hørte han hadde flyttet dit.

nephilia
nephilia
Anonym
Svar til  BelzeBob
13 år siden

sorry seint svar, nettet til banker var nede, ingen l;k.

til belze sigr
“time, space and causation are like the glass through which the ABSOLUTE is seen. In the ABSOLUTE there is neither time, space nor causation” – Vivekananda
Teorien er at det ikke er snakk om “race” men “genus” og at det har forekommet “kunstig kryssning” (gen-manipulering) en eller annen gang i fjern fortid. derfor er antigener i enkelte blodtyper. Vet igrunn ikke mye mer. s;k etter dan winter paa uslangen. Han har noen galaktiske teorier han og.

leste noe om peru et eller annet sted. kompleks byggeteknikk som f.eks. machu picchu hvor steinblokkene er “smeltet” sammen og antaglig er eldre enn egypt. Det er da naturlig aa regne med dem.
http://www.youtube.com/watch?v=1bpBIWq_Vpc 4 min.
ogsaa nilen ska ha rent vest over mot svart-landet (afrika eller amazonas??), men det kan kanskje forklares med pol-skifte.

————————————–
;nkjer daekk l;kke tael.
pensjonertfjortis

smurfen
Redaksjonen
13 år siden

Flott artikkel, her var det mye spennende nytt jeg ikke viste fra før Sigurd :)

Sånn jeg ser det så er den Norrønske mytologien en beskrivelse av den tredje tidsalder ( nå er vi helt i slutten på den fjerde og siste )

Ragnarok slutter der den kristne bibel starter med 2 mennerer som overlever Ragnerokk, en Adam og Eva ved det hellige treet i en vakker hage

Spennende at du nevner den hellige kalenderen Kali Yuga som også har sin endtid i 2012
Kali Yuga beskriver tiden vi er inne i nå som en fødsel av den nye jorden, all elendigheten vi er inne i nå som vil ekskalere sterkt fremover mot fødslen som kalles fødselsmerter
Kali Yuga er en vakker beskrivelse av hva vi har i vente der vi nå nærmer oss slutten på selv tiden og en ny æra i en ny dimensjon venter :)

Kali Yuga End of the Cycle

Terence Mckenna: 2012 Timewave Zero TV Show Sightings

http://www.youtube.com/watch?v=w-prt5d6m6s

Hygglig at du bruker referanser fra min tremenning Varg Greve sin bok om Germansk Mytologi :)

Du sier du savner litt motstand til artiklen ;)

Der har jeg et bankers tips til deg

Du må bruke Juge Jøde Jense trikset :D

Skal vi se litt over Juge Jøde Jens siste utspill bare denne uken her … :)

1. Datalagringsdirektivet er for og styrke personvernet

2. 300 000 på trygd skal ned mellom 30 og 60 000 i året som gjøres for at de skal få det bedre

3. Alle lokalsykehus skal leggest ned for at innbyggerene skal få et bedre sykehus tilbud

4. Monstermastene gjennom hardanger er for og sikre Bergen strøm som ikke har noe med og sikre Troll landstøm etter lovnader i Klimaforliket

5. Fjerning av moms på strøm i det værste vintermånedene så ikke våre eldre fryser i hel vil føre til at foket går amokk i sitt strømforbruk

Fuck for virgin sier jeg :D

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Sigr Huginsson
13 år siden

432 000 år høres mer ut som en reinkarnasjonssyklus for meg :)

Du vet hva du prater om så jeg skal ikke krangle så mye mer om den 3 syklusene selv om den beskrivest også av Indianere å sjamaner

Satt her om dagen og skrev en lang kommentar til deg i artiklen her i 4 timer men da jeg hadde en pause før jeg redigerte så kom sønn og lukket alt for spillet hans ble så tregt med alle sidene mine som var oppe
Blir ikke julegave på han i år he he

Tok for meg alt fra A til Å fra da de overlevende fra Atlantis bygde Egypt til starten på frimurerene og bindingene til Jesuitter, Vatikan,Tempelriddere, Hospitaler ordnen og Tempelridderenes kollonisering av USA 100 år før Columbus og deres planer frem til dag som vil kulimnere i negative energier som vil gi krefter til Dajall/antikrist som verdenshersker

Mener og huske at kristningen av julen, advenstiden osv har noe med satanisme og gjøre men fant ikke igjen noen kilder på det nå…..

Får prøve og gjenskape den en annen gang når tiden strekker til :)

Gleder meg til del 3 og 4 :)

BelzeBob

Du har helt sikkert rett, har aldri møtt Greven personlig men han virker unektlig litt skrudd ja :)
Psykopat ? Tja de gjør vel ingenting uten at de oppnår gevinst og belønning noe man ikke oppnår med og løpe rundt og sette fyr på kirker …….
Hadde han vært psykopat så hadde han nok vært i sentralstyre i AP i dag :) he he

nephilia
nephilia
Anonym
13 år siden

Takk for deres interessante dialog. (sigr & belzebob)
Kan tipse om at dersom diskusjonen ikke inkluderer Indianere (native americans) blir alt delvis korrekt, ta en titt paa RH blodtype, spesielt fordeling av abo i forskjellige land.
http://en.wikipedia.org/wiki/Blood_type#Rh_blood_group_system
det er bare 2 som ikke har antigener.

Ellers her er det en meget interessant intervju i 2 deler som omhandler pengesystemet, men ogsaa kommer inn paa Rome og en svart stein som ble hentet dit for aa vinne krigen mot hanibal og mye mer.
Det er ikke alt han sier som jeg er enig med, men det avdekker en del myter

1. intervju
http://www.youtube.com/watch?v=8q-t-_tdrIU (flere deler)
2. intervju
http://www.youtube.com/watch?v=A_ToUVC0ISs (flere deler)

BelzeBob
Abonnent
13 år siden

En liten konspiratorisk digresjon. Se på navnene:

America
Africa
Australia
Asia
Antarctica
Europa

Bortsett fra Europa så begynner og slutter alle navnene på A og har en I i midten. “Eye in the pyramid”?

Funker helt sikkert bare på norsk, engelsk og noen flere vestlige språk. Men allikevel.. :) Hørte et konspi-show om dette. Er jo litt interessant.
—————————————-

Øst-east-Easter-Astarte-Ishtar……. påske, altså…

Men kan det tenkes at “øst” og “Asia” har samme rot? Noen skeptikere som har noe om dette? Hva kommer “orienten” fra, forresten?

BelzeBob
Abonnent
Svar til  Sigr Huginsson
13 år siden

Sigr Huginsson sier:

“Pyramidene i egypt er også en imitasjon av de 3 stjernene i orions belte. Nevner ikke bibelen noe også om stjerne/r i øst i forbindelse med jesu fødsel?”

Å si at pyramidene er en imitasjon er vel ikke korrekt (de er nok mye mer enn bare det), men ja – de er orientert på bakken som en avbildning av stjernenes posisjoner på himmelen. Noe sånt.

De tre vise menn kom ihvertfall fra øst, og de fant fram til Betlehem gjennom å følge en astronomisk prediksjon om nøyaktig hvor visse stjerner skulle befinne seg på himmelen, og når dette skulle skje. http://www.eclipse.net/~molnar/

Husker jeg ikke helt feil så representerer påskeharen gudinnen Astarte/Ishtar/Venus – og haren er jo også kjent for å være flink til å formere seg. Altså: her et symbol for sex og fruktbarhet, forplantning. Egget betyr gjenfødelse. Livet oppstår på nytt med våren. Uansett: vikingene og andre før i tiden feiret helt sikkert vårjevndøgn. 20-21 mars. Påsken: “første søndag etter første fullmåne etter vårjevndøgn.”

BelzeBob
Abonnent
13 år siden

Lesestoff:

How did Asia get its name?
In: Name Origins, Asia [Edit categories]
[Improve]
Answer

The word Asia originated from the Ancient Greek word Ασία, first attributed to Herodotus (about 440 BC) in reference to Anatolia or, for the purposes of describing the Persian Wars, to the Persian Empire, in contrast to Greece and Egypt. Herodotus comments that he is puzzled as to why three women’s names are used to describe one land mass (Europa, Asia, and Libya, referring to Africa), stating that most Greeks assumed that Asia was named after the wife of Prometheus but that the Lydians say it was named after Asias, son of Cotys who passed the name on to a tribe in Sardis.

Even before Herodotus, Homer knew of a Trojan ally named Asios, son of Hyrtacus, a ruler over several towns, and elsewhere he describes a marsh as ασιος (Iliad 2, 461). The Greek term may be derived from Assuwa, a 14th century BC confederation of states in Western Anatolia. Hittite assu- = “good” is probably an element in that name.

Alternatively, the ultimate etymology of the term may be from the Akkadian word (w)aṣû(m), which means “to go out” or “to ascend”, referring to the direction of the sun at sunrise in the Middle East, and also likely connected with the Phoenician word asa meaning east. This may be contrasted to a similar etymology proposed for Europe, as being from Semitic erēbu “to enter” or “set” (of the sun). However, this etymology is considered doubtful, because it does not explain how the term “Asia” first came to be associated with Anatolia, which is west of the Semitic-speaking areas, unless they refer to the viewpoint of a Phoenician sailor sailing through the straits between the Mediterranean Sea and the Black Sea.

BelzeBob
Abonnent
13 år siden

Sigr

En forbindelse mellom det norrøne og midt-østen/Asia…

Det skal finnes en norsk forsker som har skrevet en bok der han presenterer en teori om at futharken/runene faktisk kommer fra Asia. Muligens heter han Aarthun? Er ikke sikker. Og i Edda står det også en pussig ting: at Odin kom fra Asia. Forøvrig er det interessant å se at drakehoder var populær dekorasjon både på vikingskip og på asiatiske tempeltak.

Disse tingene forundrer meg dog ikke. Sannheten er universal, og det er ikke merkelig at folk har kommet fram til de samme tingene, eller delt den samme kunnskapen, til tross for at de har bodd veldig langt fra hverandre.

Men så har vi noe som er noe for seg selv, og det er sjamanismen. Den er vanskelig å forstå for oss som ikke er født inn i et sjamanistisk samfunn. Hvordan ser du på sjamanismen i forbindelse med/relasjon til norrøn mytologi (Tor, Odin osv.)?

BelzeBob
Abonnent
Svar til  Sigr Huginsson
13 år siden

Sigr

“Men dette med Odin og Asia.
Er du sikker på at det ikke sto østen eller øst?”

La oss se etter…

“En konge het Hring, han styrte over Østre-Gautland. Han var sønn av kong Gauti, sønn av Odin, som hadde vært konge av Svitjod. Odin hadde kommet fra Asia og de mest navngjetne kongsættene i Norderlandene ætter fra ham. ” http://www.heimskringla.no/wiki/Bosi_og_Herrauds_saga

“Og saa megen Kraft fulgte disse Mænd, at mange Tider senere, da Romerhøvdingen Pompejus hærgede i den østlige Verdensdel, flyede Odin ud af Asien og hid til den nordlige Verdensdel, og da gav han sig og sine Mænd deres Navne og fortalte, at Priamus havde heddet Odin og hans Dronning Frigg, og at efter hendes Navn blev Riget siden opkaldt og hed Frigia” http://www.heimskringla.no/wiki/Snorri_Sturlusons_fortale

“Jordskiva, som menneskja bur paa, skjer de mange vikar inn i; store hav gjeng fraa den ytre sjøen inn i landi. De er kunnugt, at de gjeng eit hav fraa Norvasund (1) og alt ut til Jorsalaland (2). Fraa dette have gjeng de ein lang havsbotn i nordaust, som heiter Svartehave, og skil jordbolkane fraa kvarandre. Austanfor heiter lande Asia, men vestanfor kallar sume Europa, men sume Enea (3). Nordanfor Svartehave ligg Store-Svitjod (4) eller de kalde Svitjod. Store-Svitjod segjer sume er ikkje mindre enn Store-Serkland (5); sume liknar de med Store-Blaaland (6). Nørdste luten av Svitjod ligg ubygd av frost og kyld, sameleis som synste luten av Blaaland ligg i øyde av solsteik. I Svitjod er mange storbygdir, der er mange slag folk og, og mange maalføre: der er de kjempur, og der er de dvergar, og der er de blaamenn og, og der er de mange slag underlege folk og dyr og fælande store drakar. Nordantil dei fjelli, som ligg utanfor der folk bur, renn de ei aa gjenom Svitjod, som med retten heiter Tanais (7). Fyrr kalla dei ho Tanakvisl eller Vanakvisl; ho kjem til sjøen inne i Svartehave. Lande i Vanakvisline (8) kalla dei Vanaland eller Vanaheim. Denne aai skil millom jordbolkane. Austanfor heiter Asia, men Vestanfor Europa.”

“Lande austanfor Tanakvisl i Asia kalla dei Aasaland eller Aasaheim, men hovudborgi, som var i lande, kalla dei Aasgard (9). I borgi var de ein hovding som heitte Odin, og der var ein stor blotstad.” http://www.heimskringla.no/wiki/Ynglinga-soga

—————————————————————–

Symboler: jo, det er nok et faktum at man har symboler for forskjellige folkegrupper, kulturer, kulter, klaner osv. Symboler, emblemer og skjold. Og flagg, selvfølgelig. Men samtidig: symboler som hakekorset, (sol)korset, heksagrammet, pentagrammet o.a. er universale – og det er feil å identifisere de med én bestemt gruppe eller én bestemt mening. Man skal i det minste være forsiktig med det, og være åpen for at symbolet kan ha fler meninger enn den ene meningen man selv kan se/vet om.

Wyrd
Wyrd
Abonnent
Svar til  Sigr Huginsson
13 år siden

Det er allment kjent at Indo-Europeerne utvandret fra Kaukasus/Lille-Asia, og spredde seg både østover og dypere inn i Asia, til land som India og Iran (denne folkestammen er oftest kjent som ‘Arierne’), og vestover/nordover inn i Europa. Dette folket hade lys hud og lyse øyne, og den dag i dag kan du se spor av dette i land som Iran; f.eks. grønnaktige øyne. I Asia blandet de seg etter hvert med de opprinnelige mørkere Asitiske folkene -slik at lysere drag ble ganske utvasket – mens Europa alerede var befolket av hvite mennesker, så her ble disse fysiske dragene bevart. Dette er grunnen til at språk i den Indo-Europeiske språkfamilien finnes både i Europa (unntaket er Finsk-Ugrisk) og i visse deler av Asia.
Skulle ikke forundre meg om det var denne Indo-Europeiske innvasjonen som bl.a. Snorre Sturlason siktet til når han nevnte at Odin kom fra ‘Asia’.

BelzeBob
Abonnent
13 år siden

Sigr

Ingen kritikk, bare noen spørsmål:

1. Bock-sagaen: i hvor høy grad ser finnene selv på den som autentisk? Om du vet dette. Jeg leste den artikkelen om Bock i Nexus for noen år siden. Artige greier. det er vel litt feil å bruke ordet saga ettersom ingenting, slik jeg forstår det, har blitt skrevet ned før nå. Eller? Kanskje det er OK å ha en saga uten å skrive den ned.

Problemet med Bock-sagaen er vel kanskje at det ikke fins så mye beviser for å backe (bocke) den opp? Men for all del – jeg ser ingen grunn til at Bock-mannen skal ha diktet opp det hele.

2. Finnenes opphav: hvordan er dette med språket? Stemmer det ikke at både finnene og magyarene (Ungarn) snakker jo et finsk-ugrisk språk. Dette har noe å gjøre med hunernes invasjon av Europa, har det ikke?

Utseendemessig så ligner jo finnene mye på samene og sikkert på folk, som også er sjaman/nomade/steppe-folk i Sibir.

3. Ser det ut for deg som at vår norrøne (norske) panteon med guder og gudinner kan “oversettes” til en finsk panteon? Det er for meg logisk om dette skulle vise seg å ikke være helt usannsynlig.

Er kosmologien med Yggrasil/ni verdener i overrensstemmelse med en gammel finsk kosmologi?

4. Har du lest Kalevala? Selv har jeg ikke lest den.

« Forrige artikkel

BP oljeutblåsingen i Mexico-Gulfen og fascismen

Neste artikkel »

Falskt flagg operasjon i Sverige?

24
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x