Johan Galtungs Ti teser om 22/7

11.3K visninger
14 minutter lesetid
38

Hvordan kan 22.juli-tragedien påvirke vårt inntrykk av det som foregår i Afghanistan? Hva er likheten mellom Afghanernes reaksjon på norske fredsstyrkers handlinger og våre egne reaksjoner på Utøya-drapene? I følge Johan Galtung er disse hendelsene svært nærliggende. Han snakket fredag 30. september for en forventningsfull forsamling på Universitetet i Oslo, i regi av Kulturutvalget ved Det Norske Studentersamfund. Denne artikkelen består av et referat av nettopp denne talen, og representerer nødvendigvis ikke nyhetsspeilets ulike synspunkter.

Krigen mellom vesten og Islam

Galtung mener det er en sammenheng mellom det som skjedde i Norge og krigen mellom vesten (det Bin Laden kalte korsfarer-zionist alliansen) og Islam, og legger til at USA er i krig mot 6 muslimske land, og at Norge er med på en eller annen måte i så og si alle sammen.

Norge er både offer og gjerningsmann

Stoltenberg: Det var grusomt, men nødvendig

At norske snikskyttere med kaldt blod dreper det de kaller Taliban – akkurat som en annen person med kaldt blod drepte AUFere, og var like ved å drepe mitt eget barnebarn som lå bak en stein da han var på fremsiden og skjøt hennes venner og venninner, sier Galtung. Det er andre land som også er i den sitvasjonen ved at de er både offer og gjerningsmann, og legger til; Tyskland, Israel, Sovjet/Russland, USA, og Japan. Japan gjør alt mulig for at folk skal tenke på Nazasaki og hiroshima (slik som Israel bruker holocaust), og folk følger lydig med. Man skal tenke på det, men det er like viktig at Japan tenker på Nanjing hvor de drev eksperimenter på levende kinesiske fanger. Man kan med andre ord si at offerrollen brukes for å skjule gjerningsmann. Og at USA bruker 9/11 for å skjule 243 militære aksjoner siden 1805.

Bombingen av Dresden 13-14 Feb 1945

Tyskland er et unntak og gjør det motsatte. Der er det gjerningsmannen som fremheves. Og det er i det siste årene at ofre for utrolig kynisk brutal anglo-amerikansk bombing og drap på kvinner og menn, 600.000 brent med fosforbomber i Tyske byer har kommet frem. Og det er i det siste at det har kommet frem hvor det styrket Nazistpartiet som holdt på å bukke under som følge av Hitlers militære galskap. De anglo-amerikanske statsterrorister ønsket å få til èn ting: Nemlig at det Tyske folk skulle heve seg mot årsaken til at de bombet. Nazistyret. Det Tyske folk gjorde nøyaktig det motsatte. De solidariserte seg mot de som bombet. Nøyaktig det samme som nå has skjedd i Norge. ABB hadde en teori, og det er den samme teorien som alle terrorister har uansett stat eller ikke stat: Hvis jeg utsetter dette folket for vold, så vil de forstå hvorfor jeg gjør det, og de vil rydde av veien årsaken til at jeg gjør det. “Det er grusomt, men nødvendig”. Drapet er som en advarsel til det Norske folk , slik at det Norske folk vil forstå at dette er forrædere som rydder veien for Islamsk overtagelse av Norge, og det Norske folk vil reise seg å forlange at regjeringen endrer sin politikk, og eventuelt presentere ABBs forslag om å tilby dem 3000EUR til hver muslimsk familie for å forlate landet eller bli henrettet. Ganske likt Hitler som tillot 60.000 jødiske Tyske sionister å forlate landet med sin kapital, og hvis de ikke forlot landet…Vi vet hva som skjedde. Nøyaktig det motsatte er det som skjer. For det første den enorme sorg, for det andre et hat mot gjerningsmannen, men for det tredje en tråss.

Vold virker mot sin hensikt

Vold virker mot sin hensikt og det kunne jo også hende at dette også gjelder i Afganistan. Det kunne jo hende at når Norske snikskyttere plaffer ned med kalt blod noe de har lært å kalle Taliban…Det er Afghanere, det er muslimer det dreier seg om. Det er ut i fra en elendig teori at man bare kunne bli kvitt Taliban, så kunne man rydde veien for Afganistans reddning, som er demokrati. Normalt kalles dette misjon og kollonisme. At teorien skulle føre til fred er så sinnsvakt fjærnt fra virkeligheten. Men i tillegg til det kommer en enestående selvgodhet at man tror at Afganistan ikke vet sitt eget beste. Akuratt som ABB hadde denne troen. Det dreier seg altså om folk som lever i bobler fjærnt fra virkeligheten. ABBs boble var på internett, den Norske er i Washington. En enkel empati, medfølelse burde føre til den konklusjon at det som gjelder for oss kanskje også gjelder for Afganere. De sørger og de hater, og de vet hvordan et Norsk flagg ser ut, og de brenner det. Vi har ingen grunn til å tro at mennesker ikke er mennesker, og at en Afgansk mor ikke sørger like mye som foreldrene til en AUF-er.

Åpenhet og demokrati

Åpenhet og demokrati, statsministerens dristige pinlige ord. Det kan jo ikke bety mere oppsluttning i kommunevalg, og at flere stemmer på arbeiderpartiet. Det må jo bety noe mere. Mere åpenhet og mere demokrati ville være fantastisk i et land hvor utenrikspolitikk bestemmes bak lukkede dører og kommuniseres til folket. Demokrati er ikke bare avstemminger, men åpenhet og gjennomsiktighet. Vi har krav på at politikere ikke gjemme seg bak enstemigheter, men tar seg den til å legge frem alternative synspunkter. Men jeg har ikke hørt et ord fra regjeringen som tyder på at det skal bli mere åpenhet og demokrati.

Frimureriet

ABB levde i et samfunn som er postmoderne, med enorm inviduell frihet og enorme skavanker i form av kulturløshet. det Norske. Dette samfunnet var det lett for han å operere i. Hvis jeg nå retter søkelyset på hva som var hans inspirasjon, så kan jeg være ondskapsfull å si at faren hans var diplomat. Hva betyr det?. Det betyr anvendelse av makt inkludert vold. Spesielt når man er alliert med en supermakt for å fremme en fremmed nasjon sine interesser…

Så merker man at han var frimurer. Hans opptreden innen Frp legger jeg til side. Sett ikke søkelyset på Siv Jensen og Frp, det er ikke der det ligger. Frimurere… Tempelriddere… Illuminati.. skulls and bones. Les Per-Aslak Ertresvåg utmerkede bok om dette. Les erik rudstrøms bok om frimureriet. En av de viktigste teser er at disse organisasjonene har nært sammarbeid med de hemmelige tjenester i vestlige land. Kan det tenkes at vi ikke får noe søkelys i den rettning?. De er nokså godt infiltrert i PST. Deres ideologi er varierende. Den skumleste er skulls and bones. Men jeg vil rette søkelyset på en annen faktor. Troskapsed og hemmeligholdelse. Og den som er med i dette har avlagt troskapsløfter. Og da skal det bli ganske vanskelig å få vridd noe ut av han.

PST

Man snakker om en institusjon som har et så klart syn på venstre øye at de ser ting som ikke eksisterer, men som er blinde på høyre øye. En instutisjon som ikke vil oppdage hva som skjer på høyre fløy for det er der de er. Og fordi de er rotfestet, vil de ikke rette søkelyset på sine egene. Det ville jo ha vært så fantastisk enkelt, de har jo selvfølgelig et register over alle som har geværlisenser i dag, så har de selvfølgelig et register over alle som bruker den type gjødsel, og så har de selvfølgelig et register over de som rapporteres fra polske tjenester, så har de et register som omfatter litt om hva som skjer på internett, så legger de disse fire registrene oppå hverandre, ut kommer èn person. Når man får høre at PST kommer til å granske seg selv, da har man kommet ganske langt. Vær så snill å stopp å bruk ordet demokrati om dagen. Gjennom denne uttalelsen ble det Norske demokrati opphevet. For opphevelsen ligger ikke i at det ikke foregår et demokratisk spill rundt perifirien. Det ligger i den skjulte kjerne som dirigerer, og som i tillegg er linket til en supermakt. Og den skjulte kjerne gransker seg selv. Det er det partiene gjorde i diktaturer. Kan man sammenligne PST med nazipartiet?, -absolutt. Hvis det Norske samfunn godtar at de gransker seg selv, vær så snill og ikke referer oss til et demokrati lenger.

Demokrati

Jeg har jo blitt fortalt et par ganger at man kan jo ikke sammenligne mordet på Taliban og mordet på Utøya, for det som skjer i Afganistan er jo en besluttning av et demokrati. – Det er det verste utsagnet jeg kan tenke meg, for en fornærmelse av demokrati. At demokrati skal ha mandat til å drepe. Jeg oppfatter demokrati som et mandat til åpenhet og dialog. Ikke bare mandat, men oppfordring og plikt. Og fordi et land har valg hvert fjerde år skal de ha rett til å drepe?. Hva ville ABB si?; Jeg hadde rett fordi jeg har sett lyset. Lyse kom til meg da jeg skjønte at det var templarene, frimurerene, og skulls and bones, som hadde sett. Jeg forsto at det var min plikt, grusomt men nødvendig å gjøre det jeg gjorde. Han tilkalte gud, påropte seg en jødisk kristen gud. Ikke muslimsk. Han tilkalte historien. Da står altså den Norske regjering på demokratiets side, og han på gud og historiens side. Kan det da tenkes at den Norske regjering sender et sørgekort til Afganistan, til de pårørende, og de som de har drept?. Ja, dette var grusomt men nødvendig…men vi vil gjerne gjøre deg oppmerksom på at din sønn ble drept av et demokrati… Altså en trøstens ord. Jeg er ikke sikker på at det virker trøstende, og jeg tror heller ikke ABBs ord; beklager at jeg drepte ditt barn, men det var for å vekke det Norske folk virker. Han drepte ikke av hat. Det var ikke den middelalderske hat; å drepe for å pine, for å påføre ekstra smerte. Begge parter, han på Utøya og de i Afganistan var i og for seg enig i kort prosess. Og hvis man forsvarer det som skjer i Afganistan med at det er en demokratisk besluttning, så må jeg si at det er noe galt med demokratiet. Hva skulle man ha gjort?. Man skulle jo selvfølgelig ha spurt Taliban om hvordan de ser for seg det Afganistan de ønsker å leve i. Jeg gjorde det februar 2001, og jeg fikk 3 svar.

  • Punkt 1. vi er muslimer, vi hater sekulærisering. Vestlig utviklingshjelp som produserer vann som ikke er signet av allah, og som er produsert av u-troene, vil vi spytte ut. Jeg er gammel nok til å huske hvordan Tyskerene under okkupasjonen skulle vinne vår hjerter og våre hjerner ved å bygge helårsveg over hardangervidda. Vi brukte den ikke, fordi vi hatet dem. Og vi hatet Tyskerene fordi de trodde at vi kunne kjøpes. At du kan komme ned et gevær i den ene hånden, og en vannkanne i den andre og kjøpe folk med vannkannen, og hvis de ikke drikker, skyte dem. Hva er det for slags menneskesyn som ligger i det?.
  • Punkt 2. Taliban ønsker et samfunn som er desentralisert, nøytralt uten baser, med et godt forhold til sine naboland med èt unntak; Eksara. Uten å vite det snakker de det de ikke kjenner. De snakker om et Europeisk land. Sveits sin modell, og ikke den Norske. Sveist er det første landet som trakk seg ut av Afganistan. Som de sa; Vi ble invitert som fredsbevarende tropper, men vi har erfart at vi er fredspådrivende tropper. Det er ikke det vi ble invitert til og vi trekker oss ut. Den Sveitsiske troppen var kun 6 personer. Ikke helt det store, men begrunnelsen var et jordskjelv i NATO-kretser. Og grunnen til at de fleste sier at de ikke vet det, er at man kontrollerte publisiteten rundt det.
  • Punkt 3. De er lei av å bli invandert. 3 ganger av Engelskmenn, 1 gang av Russere, 1 gang av Amerikanere med Norsk etterslep. Taliban er Afganistans nerve, uten Taliban blir det korrupsjon og heroin. 100% taliban er uutholdelig, 0% er en dumhet sa en Afganer til Galtung, men det kommer ikke til å skje fordi Amerikanerene kommer til å invandere oss i Oktober. De kommer til å invandere oss at 2 grunner, de vil ha baser til en kommende Krig de tror er uungåelig med Kina, og de vil ha oljeledninger. Fra Amerikansk ståsyn har krigen vært en enestående suksess, fordi grunnmålsettningene er oppfylt, påskuddene er ikke oppfylt. Og lettlurte Normenn lever i påskuddenes atmosfere, ov vet til dels ikke om grunnmålsettningenes atmosfære. Derfor er Obama en hykler når han sier de kommer til å trekke seg ut. De kommer ikke til å trekke seg vekk fra basene i Irak, og heller ikke i Afganistan. Oljeledningen kommer de til å kontrollere.
Vi snakker da om en Afgansk ledende politikker som allerede i februar 2001 viste at invasjonen kom i oktober. Vi var i et rom med en lyskaster og pekte; her er det de ønsker basen sin.  En hver forbindelse mellom Afganistan og 9/11 kan man trygt se bort i fra. Det har heller aldri vært fremlagt noe bevis for at det som skjedde 9/11 kom fra Afganistan. Mens bevis for at det kom i fra Saudi arabia er meget sterke. Jeg vil avslutte punktet med pest. Inkompetanse, stat innenfor staten, opphevelse av det Norske demokrati, og det var åpenbart lett. Granskingskommisjonen er slik sammensatt at det finnes ingen opposisjon i den.

Hva er det vi gjør

Jeg tror i utgangspunktet er å gjøre det er det vi meglere gjør når vi treffer uappetitelige personer i en konfliktsitvasjon. Et spørsmål du alltid må stille deg selv. Er det noe riktig i det han sier?. Har han noe poeng?. Du må ha mot til å snakke med han. Han har forenklet det noe med side 1500 siders manifest. Har du mot til å stille spørsmålet til deg selv; er det noe i det?. Så mitt svar er ja, det er noe i det. Men jeg har en helt annen konklusjon enn det han har. I vest-Europa er Islam sterkt, og kristendom/sekularisme svak. Jeg bodde et par år i Latin-Amerika hvor vi ofte diskuterte militære kupp. Og det var de som hevdet at det kom fordi militære var så sterke. Og det var de som hevdet at det kom fordi de sivile og demokratiet var svakt. Og så var det de som hevdet at det kom av begge deler samtidig. Man må med andre ord se begge sider av mengden. ABB sa at dersom Norge ikke innen år 2020 våkner opp, vil Norge innen 2083 være muslimsk.

Så la oss se på styrkeforholdet mellom de to. Jeg merker meg fylte moskeer, begeistring, varme, tilknyttning. Jeg merker meg tomme kirker. Jeg merker meg immamer som tar opp dagens temaer. Min erfaring i Norge og vestlige land er at folk elsker diskusjon om åndelighet, spirituelle og dype ting. Men det skal være knyttet til den verden vi lever i. Hvordan forholder vi oss til det å be. De ønsker å høre forskjellige synspunkter. Så hvis vi nå sier til prestene; behold kirkene fra kl. 11 til 13 på søndagene og samle disse lam, og ære være deg for det. Men slipp dem fri lørdag morgen. Inviter Buddister, muslimer, jøder, kristne, deg selv inkludert, humanister, politikere, all mulige folk. For å legge frem dypsyn på hvordan de ser dagens problemer. Det var en Norsk prest som gjorde nettopp dette. Jeg har stor respekt for det han prøvde. Han ble da fortalt at det var interessang, kirkene var stappfulle, men kristendom var det ikke.

Hva er det som er Islams styrke?. To ting. Bikultur, samhold og samhørighet. Bare merk deg hvordan de ber så tett sammen. Da er det forståelig hvorfor menn og kvinner ikke kan be i det samme rommet. Samholdet, enheten, fremfor en mengde individer. Å så kommer da delingen; gi til de fattige. Å så kommer ramadan som er en påminnelse på hvordan det er å ikke ha nok å spise å drikke. Det er styrke i dette. Det er ikke det at vi ikke har noen gud, men guden heter Mammon. I dens kjølvann kommer korrupsjon og vold. Det er klart at i dette fremkommer det en åndelig styrke i Islam som får mange til å omvende seg til Islam. Jeg tror ikke måten å løse dette på er 3000 euro for å få dem til å flytte og henrettelse. Måten å løse dette på er å styrke vår styrke. Hva er vår styrke?. Mangfold. Når jeg blir bedt om å arrangere dialog med muslime og kristne så ber jeg altid begge parter si hva de misliker mest hos den andre, og hva de setter mest pris på. De kristne sier; De er redde for jihad, som de misforstår, de tror det betyr hellig krig. Muslimene sier de er redde for hellige krig. Og i vesten synes den å være spesiell hellig når den er mot muslimer. Det er derfor de kan bruke sikkerhetsrådet til å legitimere 3 kriger nå nylig mot muslimske land. Fordi det ikke finnes en eneste muslimsk vetomakt. Til tross for at det er flere muslimer enn Kinesere.

Det som skjer er da et forhold som bare kan rettes opp ved at vi bygger på vårt eget mangefold. Så spør jeg muslimene; Hva er det som virker tiltrekkende ved Norsk kristendom?. Det svaret jeg får gang på gang er at det er kristendom og kristendom, og kristendom. Vi har katolsk, ortodokse, protestantiske, og den protestantiske har flere sekter. Og hvis en føler seg uvell i den sekten han er i så forlater han den og lager sin egen. Når jeg stiller de kristne det samme spørsmålet, hva er det med Islam du finner mest tiltrekkende…taushet. Inted svar. Det er fordi de vet ingenting om Islam. Det vil gå feil fra første stund bare de åpner kjeften sin og sier jihad, så har de allerede begått grunnfeilen. Dette går ikke. Vi må kjenne våre Norske brødre og søstre. Vi må omfavne dem og lære av dem. Det betyr ikke at vi inviterer dem til å overta landet. Det betyr av vi inviterer dem til å inspirere oss. All Europeisk kulturhistorie er historie om inflytelse utenfra som har virker inspirerende. Felles sørgesermonier. Det finnes i dag dialogprester i Oslo som går inn for det. Man kunne hatt felles ritualer. Han kunne hatt felles gudstjeneste med en prest og Immam som snakker sammen. Ikke bare dialog for å forstå hva de andre står for, men for å lære av dem.

Jeg synes feks. At 8.61 i Koranen er fantastisk. Der står det at når din motstander heller mot fred, skal du gjøre det samme. Du skal skape et kretsløp hvor fred avler fred avler fred. Jeg er helt sikker på at en fredlig tilnærming av det vi kaller Taliban og Al quaida vil bli rikelig belønnet med rentes rente. De kan sin 8.61 som ikke finnes i den kristne bibel. Å vende det andre kinnet til er ikke gjengjeldelse, det er ikke fredens kretsløp. Det er to forskjellige ting. Så da kan man si; Du den der likte jeg, den har jeg lyst til å ta. Her er det noe jeg tror på som jeg tror du finner interessant. Dette er sivilisasjonsdialog. Vi har fått det til et par ganger i den organisasjonen jeg står for. Det er der fremtiden etter mitt skjønn ligger. Jeg tror gjensidighet vil bli belønnet. Norske flagg vil ikke bli brendt. Sett av vi ikke gjør dette. Sett at vi gjør det forutsigbare. At USA sitter på toppen og knebler eventuelle persjoner i den Norske elite som gjerne vil snu. Og sier; Dette her oppfatter vi som foræderi. Hvis du nå vender ryggen mot oss kan du ikke gjøre regning med oss når Russerene kommer. De i Afganistan følger med. De vet hva som har skjedd. De vet den smerte og lidelse Norge har gått igjennom. De vet ordene åpenhet og demokrati, og den trossen. Og de merker seg fortsatt at snikskytterene fortsetter sitt arbeid. De merker seg også at Norge har en militærminister med en berømmelse av mord, en hyllelse av mord. Og et totalt forvirret historiesinn som prøver å få det til å se ut som en slagt motstandskamp. Det er Norge som er okkupasjonsmakten. Motstandskampen er det de andre som driver med. Det er deres land, ikke vårt.

Hør hele talen her

 

Sigr Huginsson

Han har en IT-bakgrunn og har studert historie, religion, filosofi, kultur, og sivilisasjoner fra antikken i snart 10 år. Han er en hverdagsfilosof, amatørhistoriker, og samfunnsanalytiker med glimt i øye.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

38 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Woina Guerilla
Abonnent
12 år siden

Jeg ser at en debattant oppfordrer oss til å les Zions Vises Protokoller og det sier jeg meg helt enig i. Jeg skal friske den opp i løpet av vinteren opg oppfordrer alle andre til det samme. Her er den eneste utgaven på norsk på nett jeg vet om:

http://vigrid.net/zionsvises.htm

Nå vil vel noen påstå at den er en forfalskning, men på det punktet er jeg enig med Henry Ford i at det som teller er at vi ser at de gjelder siden de beskriver det som skjer. Og enda mere i dag enn for 90 år siden.

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Woina Guerilla
12 år siden

Det er i alle fall ingen tvil om at de som har ført krigene og gjort andre overgrep mot alt liv og miljø siste hundre år har brukt en svikefull og løgnersk strategi som bl.a. The Protocols of Zion http://www.republicbroadcasting.org/Protocols.of.Zion/ beskriver

Dr. John Coleman Breaks Down The Committee of 300 on Alex Jones http://www.youtube.com/watch?v=t83CX0W7e6g&list=PL8B3E1DA27FC9AED8

smurfen
Redaksjonen
12 år siden

Her er en liten faktafilm som viser hvem Gud de blodtørstige krigskåte terroristene som styrer dyrker

Ikke se denne vist du forsatt ønsker å ha en snev av illusjon igjen om de Norske F16 pilotene, Faremo, Jenz, Israel, USA og NATO

I Cried Watching This. Americans and Nato Bombing Babies , Every Human Must Watch. Spread It!!!

http://www.youtube.com/verify_age?next_url=/watch%3Fv%3DO3e3g-8hHAw

Personlig så klarte jeg ikke lenger enn 10 min før jeg ble oppløst i tårer og måtte spy…

smurfen
Redaksjonen
Svar til  smurfen
12 år siden
2Q11
2Q11
Abonnent
Svar til  smurfen
12 år siden

Saturday, January 7, 2012
Amnesty International Award HUMAN RIGHTS HERO: Muammar Al Gaddafi
http://libyasos.blogspot.com/2012/01/amnesty-international-human-rights-hero.html

Michelle
Skribent
12 år siden

OsAMA = ObAMA ?
http://youtube.com/watch?v=QcZnj499B1c
Skulle ikke forundre meg om man gjorde dette også i Matrix.
Fra før har vi jo det med at de er klonet fra Egyptiske Faraoer.
Reality is Stranger than Fiction!

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Michelle
12 år siden

Illusjoner og ondskap er dagens globale satanistiske elites varemerke

Les om purple dinosaur site:http://abeldanger.net http://www.google.no/search?q=purple+dinosaur+site%3Aabeldanger.net

gudfrid
gudfrid
Abonnent
Svar til  Falcon
12 år siden

Osama er Obama, Illuminatet er av de gode og bilbelen er full av feller? Dette kan godt hende er sant, men jeg stoler ikke på noen av disse lenger.
Dette er bare veldig forvirrende, og vi bruker masse tid på å finne ut mer og mer og blir bare enda mer forvirret. Nettet er fullt av andres tåkede syn og frykt, ikke la dere villede!

Stol ikke på noen andre enn dere selv, deres høyere selv, og finn den absolutte sannhet gjennom meditasjon.

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  gudfrid
12 år siden

Gjerne meditasjon, alltid etterretning http://abeldanger.net 9/11 og relatert

Noen av de mistenkte, Abel Danger Mischief Makers – Mistress of the Revels – ‘Man-In-The-Middle’ Attacks http://www.abeldanger.net/2010/02/abel-danger-mischief-makers.html

Woina Guerilla
Abonnent
12 år siden

Enig og det har vært klart lenge. Jeg vil likevel ta med Russland sammen med Kina. Makteliten i USA hater Russland av historiske årsaker og da Putin strammet inn for ti år siden og fengslet et par av de jødiske finansoligarkene slo det hatet ut i lys lue igjen.

USA og NATO har etter det knust Russlands allierte, Serbia, og ført aktiv krig gjennom Georgia og nå utplasserer USA rakettsystemer helt inntil den russiske grensen i Europa:

http://vigrid.net/natoangrep.htm

Dette er i praksis å føre aktiv krig av samme typen som da angloamerikanerne lurte Russland til å mobilisere og dermed utløse den 1. verdenskrig. I 1939 brukte de samme landene Polen.

Så mønsteret er velkjent, men hvorfor Iran? Brzezinski ville jo at USA hadde Iran som bestevenn og alliert i den globale krigen mot kina og Russløand? Svaret ligger i at Ahmadinejad sto som vert for HoloCa$h-konferansen i Teheran i 2006. Det er det samme som å underskrive sin egen dødsdom. Så krigen mot Iran vil bli rask og knallhard og uten nåde. Mitt tips er at den kommer nå med en gang.

Brandulph
Skribent
Svar til  Woina Guerilla
12 år siden

– “Makteliten i USA hater Russland av historiske årsaker…” Hmmm?… dagens Russland?… eller USSR? ….. “angloamerikanerne lurte Russland”?… Hvor plasserer du det sionistiske maktapparat?
– Kanskje fornuftig å ta for seg “The Protocols” på ny?… som du tydeligvis ikke har lest på lang tid?
– Ja selvsagt er Kina bevisst tillatt å utvikle seg til den katalysator som blir fienden i den kommende store krig… og frarøving av energitilgang (først Iraq, så Libya og endelig Iran) vil nødvendigvis provosere Kina til noe lang mer uhyggelig mer enn å føre en økonomisk krigføring.
– Det vil bli et helvete som verden aldri før har opplevet, og føre til sionistenes absolutte maktovertagelse, og utryddelse av de fleste av oss.
– Anslagsvis er det noe rundt 40 millioner kinesere bosatt utenfor Kina! Ta en titt på http://en.wikipedia.org/wiki/Overseas_Chinese og spør deg selv om hvilket våpen arsenal de 40. mill. besitter og hvilken femte kolonne de utgjør . ;-)
– Som sagt, les “protokollene” på ny! og ha den amerikanske olje embargo i minnet! http://militaryhistory.about.com/od/worldwarii/a/wwiipaccauses_2.htm

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Brandulph
12 år siden

‘Arrest US war thugs to stop Iran war’ http://www.presstv.ir/detail/219984.html

Falcon
Falcon
Abonnent
12 år siden

Savner mer engasjement ifm The Committee of 300 og relatert. I psyop mot det norske folk og land TV2 Nettavisen veggavisen debattforum, samt i VG, Dagbladet med fler, ble alle poster jeg skrev om The Committee of 300 umiddelbart slettet, forsåvidt ble alt jeg skrev i de to førstnevnte om aktuelle falskflagg terroraksjoner slettet prompte, og i førstsnevnte ble jeg stengt ut, de hadde krystallklar agenda. I VG fikk jeg litt mer albuerom, i Aftenposten debatt forum fikk jeg skrive i årsvis og ble sjelden sensurert. Jeg lærte mye i løpet av de årene, tildels sjokkert over den korrupsjon og fiendtlighet jeg fikk oppleve i mitt, vårt, eget land. Ingenting tyder på at denne har avtatt fram til idag, men de er skjøvet noe tilbake ift sin destruktive propagandafront. De har tatt igjen litt ved å legge ned en del åpne forum samt noen har stengt for kommentarer under sine nettartikler. Men ærlighet varer lengst, vi skal aldri gi opp

The Committee of 300 er høyt oppe i den globale maktpyramiden http://www.nyhetsspeilet.no/2011/11/vil-jesuittene-og-frimurerne-klare-a-starte-3-verdenskrig/comment-page-9/#comment-79875

Brandulph
Skribent
Svar til  Falcon
12 år siden

– Talende og uhyggelig erfaring du legger fram, “Falcon”, og selvsagt er det slik som du sier; “vi skal aldri gi opp”. Imidlertid, hvorvidt “ærlighet varer lengst”, er kanskje en heller diskutabel oppfatning? ;-)
– Saken er jo den, at dersom du blir for brysom, vil du bli tvangsinnlagt og tvangsmedikert. Et ubegripelig habeas corpus overtramp, hvor det norske “demokrati” står i en særstilling i den såkalte demokratiske del av verden. http://kogi.blogg.sol.no/tag/tvangsinnleggelser/ (Overgrep som imidlertid, utrolig nok, synes å ha en bred stilltiende aksept blandt den rævkjørte norske befolkning, som tydeligvis mener, at i likhet med kirken, bør også demokratiet ha sitt helvete hvor de ikke-konforme havner. )
– Men stå for all del videre fram i manndom og villskap, “Falcon”, og la oss håpe at du får rett når du sier at “ærlighet varer lengst”.

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Brandulph
12 år siden

Å stoppe den globale elven av understrykte sannheter er ikke mulig med å bruke ausekar her oppe i grisgrente nord. Her ser du en liten del av aktiviteten, på et nettsted av mange: http://whos.amung.us/pro/stats/maps/cqt2/
*
To our friends abroad:
Frank Zappa – Bobby Brown http://www.youtube.com/watch?v=w8y0JLPQl94

Falcon
Falcon
Abonnent
12 år siden

For ordens skyld, det er hittil ikke funnet muslimer bak 9/11 falskflagg terroraksjonene og relaterte hendelser. Forsøket på å sette hele verden opp imot muslimer pga 9/11 massakrene, er en gigantisk og særdeles ondskapsfull bløff som har ødelagt mange gode relasjoner og muligheter for utvikling av samarbeid. De kriminelle bak nevnte terroraksjoner må snarest undergå rettssaker og straffes samt sikres slik at de ikke får anledning til å utføre nye overgrep mot alt liv og miljø

9/11 and related:
Intelligence reports http://abeldanger.net/
Technical documentation http://ae911truth.org/

Brandulph
Skribent
12 år siden

Tja… dette er jo hårreisende tale. Hårreisende av den enkle grunn, at Galtung presenterer den bitre realitet som omgir oss. Til tross for at Orwells verden tinærmet er blitt en uhyggelig realitet, eller kanskje nettopp derfor, omtaler borgere av land som voldtar andre land, sitt eget land som et fredselskende demokrati.
Lytt med fordel til Galtung samtidig med at du leser hans teser på: http://www.radionova.no/artikkel/-det-norske-demokratiet-er-opphevet

JohnnyWalker
JohnnyWalker
Abonnent
Svar til  Sigr Huginsson
12 år siden

Stort sett enig med Johan Galtung her, men jeg kjøper ikke alt, og i hvert fall ikke uten bevis.

At frimurerorganisasjonene har et nært samarbeid med de hemmelige tjenester er en påstand som må bevises, hvis ikke er det en ubegrunnet påstand.

At frimurerne er «nokså godt» infiltrert i PST er også en påstand uten virkelighetsforankring, såfremt bevis ikke framlegges da.

Er heller ikke enig i at et Norske demokratiet er opphevet, selv om ikke alt er slik det burde være.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  JohnnyWalker
12 år siden

Klart du har rett til å kreve bevis Johnny ;)

Generalmajor Ivar Aavatsmark, Stormesterens Prokurator, statsråd, kommandant på
Akershus festning, repr. For The Supreme Counsil 33 and last Degree Scotish Rite for
the Northern Masonic Jurisdiction, Boston, USA, og representant for The Grand Lodge
of Montana, Hellena, USA.

– Major O. Brinchmann Hansen, repr. For Grande Lodge of Utah, Salt Lake City, USA.
– Generalmajor Gustav Grüner, repr. for The Grand Lodge of Utah, Salt Lake City, USA.
– Generalmajor Jacob Hvinden Haug, repr. for Grand Lodge of Virginia, Richmond,
USA, og Grand Lodge of Soberana, de Porto Rica, San Juan.
– Oberst Marcus Pettersen repr. for Grand Loggia de Chile, Santiago

Etter hvert begynner det å tegne seg ett mønster som viser at norges maktelite knytter bånd til internasjonale organisasjoner. Ikke minst knyttes det bånd mellom det norske og utenlandske militære og etterretning. Også en del av stortingsrepresentantene og lokalpolitikerne har vært frimurere og de har hatt bånd til utenlandske losjer. Norske frimurere har også vært ledere av og organisert paramilitære grupper som Stay-behindgruppen.

http://bloggarkiv.sol.no/blogg/frimureriet-og-de-hemmelige-selskap-det-moderne-frimureriets-opprinnelse-uttdrag-fra-boken-hje

2Q11
2Q11
Abonnent
Svar til  Sigr Huginsson
12 år siden
2Q11
2Q11
Abonnent
Svar til  2Q11
12 år siden

Unnskyld John Færseth,
mente istedet John Færseths ideer= mudder som snart er oppløst i havet..

“Drypp som knytter seg an til en svært farlig idétradisjon.”
( http://www.dagbladet.no/2011/10/05/kultur/debatt/kronikk/johan_galtung/antisemittisme/18456942/ )

Som Støre gjør, så benytter jeg anledningen til å presentere et nyord (eller ordet brukes i dag alt for lite, så det blir glemt). I ett ord, essensen av det jeg forsøker å leve etter. Derfor denne unnskyldningen. Ingen mennesker ønsker jeg å oppløse. Bare si i mot. Og ordet? S-A-M-V-I-T-T-I-G-H-E-T

Brandulph
Skribent
Svar til  Sigr Huginsson
12 år siden

“Fredsprofessor Johan Galtung beveger seg farlig nær ideen om at verden i virkeligheten kontrolleres av jøder og frimurere.” skriver medieviter og journalist, John Færseth (i sionisten Schibsteds Dagbladet), og det har han selvsagt rett i. Men, idè? Det er vel heller et faktum som Galtung beveger seg farlig nær?

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Brandulph
12 år siden

Det har jo Galtung helt rett i, bare se på presidenkandidatene i USA

Obama er 33 graders frimurer

Rick Santorum er en Frimurer og “Knight of Malta”

Mitt Romneys er frimurer og hans seniorrrådgiver i sikkerhetsspørsmål er Mr Cofer Black (se CorpWatch USA) som i 2005 ble visepresident for leiesoldatfirmaet Blackwater USA som senere endret navn til Xe Services og nå heter Academi

Eric Prince og leiermorderene i Blackwaater omtaler seg selv utelukkende som Tempelriddere

Ron Paul vil utvilsomt ende opp som JFK vist han blir en reel kandidat men foreløbig så sørger valgfusk for at han ikke leder i valget

http://ivarfjeld.wordpress.com/2012/01/06/rick-santorum-is-a-freemason-and-a-knight-of-malta/

Personlig har jeg fått slettet hundrevis av kommentarer i Dagbladet og andre forum pluss en del drapstrusler når jeg sier at de norske soldatene/terroristene som bedriver terror i utlandet ikke er et hår bedre en Breivik

Hykleriet lenge leve

Nytter ikke å gjemme seg bak feigmansunskyldningen jeg utfører bare ordre, Breivik sa også at han bare utførte ordre på vegne av Tempelridderene

Vi må patruljere netttet sier PST

Hva faen hjelper det når de ekstreme paranoide meningene og terrorplanleggingene skjer i lukkede rom og hemmelige møter i maktkoridorene blandt losjefolket

http://www.dagbladet.no/2011/10/20/nyheter/22_juli/terror/politiets_sikkerhetstjeneste/18690770/

Glimrende artikkel foresten Sigr :)

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Brandulph
12 år siden

Relatert, vitnemål om perversiteter og korrupsjon innen bl.a. NATO, vitnemålet må snarest innføres som obligatorisk pensum i utdannelsessystemer:

Kay Griggs: Colonel’s Wife Tell-All Interview http://www.youtube.com/results?search_query=Kay+Griggs%3A+Colonel%27s+Wife+Tell-All+Interview

Woina Guerilla
Abonnent
Svar til  Sigr Huginsson
12 år siden

Glimrende arbeide, Sigr. Jeg leste artikkelen i Dagbladet du linket til og Galtung har helt rett, men han må ogsså være forsiktig og kan vel ikke gå lenger enn han har gjort. Det som redder han er fortiden og kjendis-statusen hans. Jeg ønsker den dagen velkommen da han tar for seg HoloCa$h også.

J.Johansen
Forfatter
12 år siden

Veldig bra av Galtung, men han er ikke oppdatert på Bibelen…

“Jeg synes feks. At 8.61 i Koranen er fantastisk. Der står det at når din motstander heller mot fred, skal du gjøre det samme. Du skal skape et kretsløp hvor fred avler fred avler fred. [] De kan sin 8.61 som ikke finnes i den kristne bibel.”

Jesus kalles Fredsfyrsten.
Hva Paven har gjort i mellomalderen som kaller seg “Jesu Kristus Vikar” det får en rette til rette addresat; troløse falske tjenere finnes alle steder.

Til Galtung:
Matt 5,9 Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn.
Matt 10,12 Når dere kommer inn i huset, skal dere hilse det med fred.
Luk 2,14 «Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden blant mennesker Gud har …
Rom 12,18 Hold fred med alle, om det er mulig, så langt det står til dere.
Gal 5,22 Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, go…

Bare email meg Galtung så skal jeg gjerne gi en grundigere innføring i Kristus sitt fredsbudskap….

2Q11
2Q11
Abonnent
Svar til  J.Johansen
12 år siden

Kan du tilgi meg J.Johansen, du fikk minus tommel av meg. Mente pluss. Beklager.
Elven renner uansett fortsatt den riktige veien, sammen (inkludert Galtung) feier vi med oss det som måtte ligge av mudder(og sludder) i vår vei mot lyset og det åpne hav hvor alle kan puste fritt…

Brandulph
Skribent
Svar til  J.Johansen
12 år siden

– Tja, Johansen, men Galtung er jo uhyggelig klar og oppdatert på hva han prater om da. ;-) (Og, utover det Johansen, Bibelen er jo vesentlig mer en Matteus, Lukas & Co. da. ;-) Mosebøkene (og jødenes Torah) beretter faktisk om en uhyggelig, despotisk, grisk, rasistisk, brutal og hensynsløs gud, som ikke lar seg forene med dine plukk fra Det Nye Testament.)
– Forøvrig synes det meg også svært lite relevant å tilby Galtung “en grundigere innføring i Kristus sitt fredsbudskap”. På den annen side kan du jo, om enn fåfengt, tilby slik tjeneste til politiske ledere i all de land som har deltatt, og deltar, i voldtekter i den muslimske verden… “i Jesu navn.”
– Men muligens gjenspeiler ditt innlegg at du ikke har fått med deg selve kjernen i Galungs glimrende budskap?

J.Johansen
Forfatter
Svar til  J.Johansen
12 år siden

Jeg har dessverre ikke tid og anledning til i det evinnelige å søke å overbevise de som ikke vil vite at Jesus sitt budskap er nedfelt i Det Nye Testamente – det glade evangelium. Den Nye Pakt. Jeg kjenner godt til alle argumentene fra hatefulle som vil gjøre Fredsfyrsten over alle, til krigsherre.

Gjentar:
Hva Paven [OG ANDRE] har gjort i mellomalderen [OG I SAMTIDEN] som kaller seg «Jesu Kristus Vikar» det får en rette til rette addresat; troløse falske tjenere finnes alle steder.

Men fortsett endelig å fordømme og ta avstand fra det gode, det onde en priser istedenfor innhenter en selv tidsnok…kommer en artikkel om det om ikke så lenge……. Galtung er en god mann for fredens sak, mitt eneste poeng er at han kjenner ikke evangeliet godt nok med sitt ene utsagn jeg påpeker ovenfor….

Brandulph
Skribent
Svar til  J.Johansen
12 år siden

– Vel, Johansen, budskapet som figuren, Jesus, er tilskrevet (Han er jo også omtalt i Koranen ved flere anledninger), er jeg har på ingen måte motstander av. Jeg ser imidlertid alle de tre monoteistiske religioner som hva det i realiteten er er; organisasjoner som higer etter makt gjennom indoktrinering. Jeg er således motstander av enhver fanatisk forfekting av tro og religion.
– Min far, som var en svært rettskaffen agnostiker, hadde kun Tredje Mosebok 19:18 som sin leveregel . Han sa ved sin død, da han nektet presten adkomst til sitt leie, -”Jæ har klart meg utmerket gjennom hele livet uten prest og kjærka, og så vidt jæ veit ha’ jæ aldri gjort et anna mennsk’ fortred. Derfor, sku’ det mot formodning eksistere en Gud, så vil’n med sikkerhet si, når jæ dukker opp: Næ’men se Carsten!… der er’u!… dæ ha’ jæ ventet på… kom og sett deg her ve’ mi’ høyre si’e!” :-)
– Nei, Johansen, hverken Jesus, eller religion i seg selv, har noen gang løst en konfliktsituasjon i menneskehetens historie, men har derimot vært et sentralt og helt nødvendig element i alle voldelige konfrontasjon opp gjennom tidene. Religion har alltid vært utnyttet til det ytterste av enhver despot (paver, konger, presidenter og ”generaler”) som har forsøkt å kopiere den guden som ledet den nådeløse og groteske erobringstokt det berettes om i det Gamle Testamentetet.
– Blind og fanatisk tro gjør det fortsatt mulig for despoter, å få ”troende” med våpen i hånd, til å slakte ned andre ”troende”… selv “troende” som faktisk har den samme gud som dem selv. Således har intet forandret seg siden den Katolske Kirke dukket opp på makt arenaen med sin Maria og Jesus, for et par tusen år siden.
– Hvor du har hentet din viten om at Galtung ” kjenner ikke evangeliet godt nok”, finner jeg uansett å være et heller søkt poeng i forbindelse med hans 10. teser, men la meg avslutte denne remjen med de berømte ord fra Pave Leo X, -”Den har tjent oss vel, denne myten om Jesus Kristus” ;-) ….. Tja, og det gjør den jo fortsatt, Johansen, for alle de som du omtaler som ”troløse falske tjenere”; selvbekjennende kristene sonister og sionistiske “jøder”, som på det mest groteske herjer rundt omkring i vår verden, hvor enn der finnes natur resurser.

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  Brandulph
12 år siden

Mark 4:11 And he said to them, Unto you it is given to know the mystery of the kingdom of God: but to them that are without, all these things are done in parables.
Legg merke til teksten over. De som er på “utsiden” forstår ikke mysteriet, bare de som er på innsiden og praktiserer meditasjon slik som Jesus lærte forstår.
Kristendom har aldri eksistert, den har aldri vært forsøkt.
Jesus er ikke interessert i tilbedelse, han er interessert i mennesker som praktiserer det hans liv åpenbarer. Med andre ord ønsker man å være en kristen må man adlyde Jesus, kan derfor ikke se kristne noen steder allerminst innen kristendommen. Det livsyn som ligger nærmest hans lære må være buddismen. Men de har vel ikke startet noen kriger? :-)

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  J.Johansen
12 år siden

The streets are filled with laughter and light and the music of the season
And the merchants windows are all bright with the faces of the children
And the families hurrying to their homes as the sky darkens and freezes
Will be gathering around their hearths and tables giving thanks for Gods graces
And the birth of the rebel Jesus.

They call him by the Prince of Peace and they call him by the Saviour
And they pray to him upon the sea and in every bold endeavour
And they fill his churches with their pride and gold as their faith in him increases
But they’ve turned the nature that I worship in from a temple to a robber’s den
In the words of the rebel Jesus

We guard our world with locks and guns and we guard our fine possessions
And once a year when Christmas comes we give to our relations
And perhaps we give a little to the poor If the generosity should seize us
But if anyone of us should interfere in the business of why there are poor
They get the same as the rebel Jesus

But pardon me if I have seemed to take the tone of judgment
For I’ve no wish to come between this day of your enjoyment
In a life of hardship and of earthly toil there’s a need for anything that frees us
So I bid you pleasure and I bid you cheer from a heathen and a pagan
On the side of the rebel Jesus.

http://www.youtube.com/watch?v=PEC7d5jbAbo
–Jackson Browne.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Sigr Huginsson
12 år siden

Merklige figurer de kristenzionistene :)

De utgjør Satans arme og tjener han, ikke for at de selv er satanister, nei kristenzionistene er det motsatte av satanister men de må jobbe for Satan for å oppfylle profetiene så Jesus kan retunere

Vist ikke Satan kommer til makten på det siste dager så er boka en løyn og troen på Jesus tilbakekomst vil fordufte som dugg for solen

Forstå det den som kan :|

Israelvennene som ikke bryr seg om jødene

http://www.dagbladet.no/2009/02/06/magasinet/kristendom/israel/4436173/

smurfen
Redaksjonen
Svar til  smurfen
12 år siden

Her er en soldat fra USA som heter Chris Kyle som har reist rundt i verden som har drept 255 “fiender” i USA sine innvasjonskriger

Gud og Jesus førte kulene for meg sier han

Nå gleder han seg til å komme hjem til Gud med ren samvittighet etter sine teorroroppdrag på vegne av Jesus og Obama

– Han er den dødeligste skarpskytteren i amerikansk historie

http://www.dagbladet.no/2012/01/03/nyheter/utenriks/irak/chris_kyle/navy_seals/19654143/

Thor
Thor
Abonnent
Svar til  smurfen
12 år siden

Har du sjekka Santos Bonacci? Hermetic religion..Hva solen er og vi :)

« Forrige artikkel

Nytt nasjonalt vaksineregister – vaksinepresset øker

Neste artikkel »

Grunnloven under angrep – igjen

38
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x