/

Microchip er dyrets merke

106.1K visninger
58 minutter lesetid
2 096

Microchip er dyrets merke, hvordan i huleste kan jeg påstå dette? Har jeg børstet støv av gamle skrifter eller bare fulgt med i tiden? Svaret er ja til begge deler og jeg har i tillegg brukt egne evner for å søke svar.

Johannes åpenbaring, kap. 13 vers 16 og 17: Det tvinger alle – små og store, rike og fattige, frie og slaver – til å ha et merke på sin høyre hånd eller på pannen. Og ingen kan kjøpe eller selge noe uten å ha dette merket: Dyrets navn eller det tall som svarer til navnet.

Det har vært flere teorier rundt Johannes åpenbaring og først nå er utviklingen kommet så langt at vi har større mulighet til å forstå gåtefulle budskap fra svunne tider, vi er i tiden der man må erkjenne at advarselen om dyrets merke og andre bibelske profetier bør tas på alvor. Det finnes åndskrefter som med sine slaver vil la det gå troll i ord ved å bruke Bibelen som dreiebok, men vi har vår frie vilje til å ta valgene som kan skape en bedre fremtid hvis vi lar oss veilede av Guds ord og de gode under denne kraften. Først må man bare forstå hvordan budskap kan komme og hvem som gir dem, Bibelen alene gir oss ikke gode nok svar da mye i den er skrevet av mennesker som søkte makt, så tar man disse skriftene for bokstavelig blir man også fanget av ondskapen. Derfor vil jeg i denne artikkelen fortelle litt om hvordan man selv kan ta de første stegene mot veiledning og dermed komme seg fri fra blokkeringer som er til hinder for å ta i mot den gode hjelpen.

Jeg opplever mange budskap fremmet tilsvarende de Bibelen presenterer, budskapene kommer som lignelser og jeg ser ofte symbolske bilder for det som vil skje. Dette har å gjøre med det telepatiske språket og at det ikke er gitt et eneste menneske å få vite den hele og fulle sannhet om noen forhold før tiden er inne, før man er moden til å forstå og behandle sitt innsyn med all den respekt det fortjener. Første bud her er sannhet, både overfor seg selv og andre, aldri noe annet enn sannheten uansett hvor vanskelig den enn måtte være. Man må også bevise ekte kjærlighet og pålitelighet, aldri misbruke sine evner og viten for å skade eller lede andre vill i sin søken, og heller ikke frata noen ens frie vilje til å ta egne valg. Dette kan være en vanskelig balansegang og ikke før jeg hadde bestått mange prøvelser fikk jeg tillatelse til å formidle kraften samt veilede andre, noe jeg frivillig har påtatt meg som en hovedoppgave før jeg gikk inn i dette livet.

På andre siden – det er bare en annen frekvens (dimensjon) – ligger livets bok åpen, og der står det skrevet hvilke oppgaver vi er tildelt. Det er nå noen år siden fikk jeg komme tilbake å se i min egen bok og det var en fantastisk opplevelse som ga meg mange svar. Jeg har viet de siste årene av livet mitt til oppgavene som er notert i boka, og først når jeg selv lot meg veilede fullt ut og være helt åpen for budskapene fikk jeg større rettigheter til å utvide og bruke egne evner mer aktivt. Det har vært en lærerik og spennende reise som jeg har delt med mange flotte mennesker og dyr underveis, samt de på andre siden hvor særlig en trofast venn har stått ved min side hele tiden. Denne engelen heter Lucas, han har ikke vinger men han har de vakreste blåe øyne jeg har sett og et hjerte fylt med godhet det ikke finnes dekkende ord for, det kan kun føles. Selv da jeg underveis i prosessen ble rasende på ham tok han i mot meg med åpne armer straks jeg angret på utbruddene mine, så ja engler finnes og de er gode læremestre man bør strebe etter å ta lærdom fra.

Jeg har aldri hatt nok tid og ikke et eneste kjedelig øyeblikk, hver eneste dag bringer nye utfordringer og tidvis lever jeg i to dimensjoner samtidig når jeg jobber med andre siden og det som formidles derfra. Mange på min vei har sett at dette kunne jeg ikke maktet uten tilgang til ekstra energi, noe som bekrefter at jo mer man gir dess mer får man, jeg koblet meg direkte til den universelle kraften og reiste meg derfor etter hvert fall hvor de onde satte alle kluter til for å rasere livet mitt og stoppe mine tjenester.

Vi er på film enten vi liker det eller ikke

Nå snubler jeg ikke lenger, jeg har lært hvordan ondskapen jobber, taktikkene som brukes mot ens svakeste punkter, så nå kommer jeg de onde i forkjøpet og tar dem fram i lyset før de får skadet meg eller andre. Mine evner har blitt brukt til å være ei flue på veggen vedrørende tvangsinnlagte Synnøve Fjellbakk Taftø, hvor ondskapens spill ble avkledd og deres planer ble forhåndsvarslet. Jeg skrev et innlegg om dette på Facebook (her) med overskriften; Synnøve presses nå av psykiatrien til å gå mot støttegruppen og sine hjelpere!

Personlig hadde jeg aldri pratet med Synnøve, men hun bekreftet til flere at jeg kom med en god beskrivelse av det som skjedde. I hennes tilfelle brukte jeg ild, energimessig et av de kraftigste verktøy vi har, så jeg brant lys sammen med gode tanker og bønn om bistand fra teamet på andre siden. Vil man det sterkt og oppriktig nok trør de til, det skjer også ved sykdom, ulykker og andre situasjoner hvor man gir slipp på sitt ego og bare er. Den som har opplevd stor sorg har kanskje undret seg på hvor han eller hun fikk krefter fra for å komme seg gjennom denne fasen, og det de fleste enda ikke vet er at det står mange engler rundt mennesker i dyp sorg hvor disse englene gir dem ekstra kraft for en periode. Sorg er en tilstand der kroppen kan dø av akutt energimangel dersom det ikke tilkommer mer enn den daglige forsyning som er en konstant mengde energi, og det må alltid opprettes en forbindelse til kilden for ekstra påfyll. Man kan være sin egen batterilader eller benytte en healer, men kun englene kan tilføre ekstra energi hvis du ikke har tilgang til den gjennom deg selv eller andre.

Den urett som begås mot Synnøve er svært traumatisk for henne, sånn vil det oppleves for alle i tilsvarende situasjon og da er det godt å vite at hun fikk to nye engler ved sin side og derfor har tre hjelpere nå. Både de og jeg vet hvordan hun vil komme styrket ut av dette, når man blir sterk nok erstattes en brukket ryggrad med ti ryggrader som ikke lar seg knekke, bare spør de beinbrytere jeg møter på min vei hvordan de føler seg i mitt nærvær. Selv fikk jeg også et mye enklere og bedre liv når jeg fikk vite at all urett begått mot meg ikke bare var mine prøvelser, men mest av alt er det de som står bak uretten som settes på prøve, for de lytter til ondskap og setter det i system med satte tanker. Derfor blir de selv fanget av ondskapen, en hver satt tanke lager en kobling og forbinder oss til de som kom med den.

Nå håper jeg å hjelpe flere på sin vei ut av fangenskapet ved å videreformidle litt av det jeg har erfart gjennom mine to liv i dette livet, eller rettere sagt flere liv da jeg har smakt litt på andres liv også, for vi kan være ett med hverandre og frekvensmessig heve oss over denne fysiske dimensjon. To personer med utviklete evner kan møtes og ta en prat selv om man fysisk sett i denne virkeligheten er langt fra hverandre, det har jeg og en annen gjort… og vi spøkte i ettertid med at det var godt kona hans ikke visste om den nattlige turen vi tok. Når vi etterpå snakket på telefon om dette møtet husket begge alt, hva vi pratet om og utsikten vi så fra det stedet der vi møttes, det føltes da for begge som vi hadde opplevd akkurat det samme i denne virkeligheten.

I tillegg til å motta budskap og syner tilsvarende de bibelske ser jeg også bilder og film fra fortid, nåtid og fremtid. Det får kanskje noen til å tenke at dette ikke er mulig, men tro meg, ingenting av det som skjer er skjult for noen av oss får tilgang til det andre tror de gjør i det skjulte. Det er også sånn at man kan gå så dypt at man i små øyeblikk ”er” den andre person som utfører en handling, man deler da en annen persons følelser og tanker, man ser det samme som den andre person ser eller har sett, for man er ikke låst av tiden. Det er en merkelig tilstand hvor man er seg bevisst at man er seg selv og en annen på samme tid.

Jeg fikk anledning til å snakke med en kar i ettertid, en mann jeg var inni når han begikk en forbrytelse og det er vel ingen som bør betvile at han hadde bare ett å si, at jeg neppe er helt god, akkurat som broren allerede hadde fortalt ham, ikke i negativ forstand altså. Men det er klart det gir inntrykk når man blir konfrontert med seg selv av en annen person som ikke var fysisk til stede ved hendelsen. Når jeg att på til kunne gjengi hans samtale med han andre som var der, beskrive redselen han følte, samt fortelle hva han både så og tenkte mens det skjedde, da skjønner man at det er mer mellom himmel og jord som han sa. Jeg skal ikke si mer om dette nå, hvis det er interesse for sånne tema innenfor klarsynthet får det heller bli en ny artikkel, jeg bare tok det med for å fortelle at noen av oss kan ha tilgang til å finne og få fram sannheter som forsøkes skjult. Egne erfaringer gjør at jeg ikke er i tvil om at skaperen har tilgang til å være inni oss og vite den hele og fulle sannhet om hver enkelt.

Microchip baseres på løgn og frykt

De fleste har nok hørt om microchip for å identifisere og finne igjen bortkomne kjæledyr som hunder og katter. Det har vært aktuelt med lovpålagt ID merking av alle katter her i Norge, men i denne omgang fikk ikke veterinærforeningen gjennom forslaget hos Landbruks- og matdepartementet. Det er verdt å merke seg at det er Den norske veterinærforening som ønsker tvungen chipping og veterinærene tjener penger på dette, interessekonflikter er ikke uvanlig når foreninger jobber for noe. Det har dessverre allerede gått så langt at det nesten ikke lenger er mulig å få kjøpt seg en hundevalp på 8 uker som ikke er chippet, stakkars små de starter livet med en sender i kroppen som absolutt ikke hører hjemme i dem. Konsekvensene av dette er ikke noe bedre enn de man ser her ved kynisk avl som medfører ødelagte individer og regelrett dyremishandling. Jeg skal komme tilbake til hvordan jeg vet at microchippen ikke bare er en harmløs liten sak under huden.

Microchip i nakken på en katt hvor man ser hvor nær ryggraden den settes inn med de konsekvenser det kan få ved selve inngrepet og etterpå når den vandrer på egen hånd

Nå er chip blitt standard på hester også, men ikke alle er klar over at chippen brukes på mennesker – og at det ikke vil bli bare med de som allerede er merket. Det er derfor på sin plass å komme med en ny advarsel før ondskapen får gjennomført sin listige plan, for microchipping er bare en brikke i noe mye større og den er uten tvil i min sjel det dyrets merke Johannes advarer oss mot. Som den skeptikeren jeg er, hallo jeg er faktisk en av de største skeptikere til absolutt alt som hevdes selv om enkelte omtaler meg og andre våkne mennesker som lettlurte YouTubere, men som skeptiker har jeg undersøkt ganske mye av det som foregår. For å få en bedre forståelse av hvordan forholdene fortsetter ufortrødent videre og bare får nye drakter underveis bør man også bruke litt tid på eldre materiale som dette fra 1973 av John E. Andersson og Erling Borgen

Storebror ser deg 1973. En kartlegging av overvåkingspolitiet i Norge og NATOs hemmelige kupp-planer.

Det dukker stadig opp nye ting for å få kontroll over oss og også våre transaksjoner, og selv om Norge ikke offisielt er med i EU ble den norske finansavtaleloven 1. november 2009 endret som en følge av EUs nye betalingstjeneste-direktiv, Payment Service Directive (PSD). Det hevdes at dette direktivet sikrer mer forbrukervennlige og samstemte lover og regler rundt betalingstjenester på tvers av landegrensene i Europa. Men nå er ikke alltid alt så nyttig som de påstår, så jeg ser på dette som et ledd i overvåkningen, altså ikke for å sikre oss, men for å sikre at de har kontroll med oss og pengene våre. Vi har til og med grensekontroll i banken og det nyeste er at selv om man er eksisterende bankkunde hvor man tidligere har legitimert seg med førerkort eller annen gyldig legitimasjon, får man ikke BankID fra banken for eksempelvis å kunne handle på nettet uten å legitimere seg med pass. Det begynner alltid et sted, først påtvunget anskaffelse av pass osv., jeg liker det ikke så skal sjekke ut en del forhold omkring dette og vil eventuelt gå videre med saken, det er nemlig vi – altså folket – som må reagere før det er for sent.

Gradvis strammes grepet og jeg er ikke et øyeblikk i tvil om at først vil penger i form av kontanter forsvinne, så oppdager de at pass kan også forfalskes, akkurat som de ikke har oppdaget det allerede, men de går forsiktig fram, som et rovdyr sirkler de inn byttet sitt til de har fullstendig taket på oss og våre penger. Deretter når de etter en del gnåling fra media ”oppdager” for mange falske pass, vil kravet om brikke bli en realitet under dekke av å beskytte oss mot misbruk. Eksisterer ikke problemet i tilstrekkelig grad lager de bare sine historier som denne og denne jeg helt tydelig føler de har konstruert i agendaen sin om frykten for terror, så når vi blir tutet ørene fulle om falske pass vet vi hva som er i gjære.

Mange vil ikke ha merket noe av deres agenda før det hårreisende faktum er der, tiden er plutselig kommet hvor man ikke lenger kan kjøpe og selge uten chip, først på bankkort og deretter under huden. Hjernevasket og totalt uvitende kan man ende opp med å bli slaver for onde krefter som vil lede oss rett ut i sin egen elendighet, men da nytter det ikke å gå rundt i T-skjorte med logoen THE DEVIL MADE ME DO IT – man må takke seg selv for å ha glemt sitt fadervår som sier led meg ikke inn i fristelse. Og mainstream media, disse ”nyttige idioter” for ondskapen og dens aktører, de vil som vanlig lokke med brikkens blendende fordeler uten å fortelle oss sannheten.

Nærbilde som viser innholdet i chippen, dyr og mennesker er ikke skapt for sånne reservedeler og frekvensforstyrrelsene de avgir

Da såkalte sannheter alltid har tendens til å skjule for ekte, fant jeg grunnlag til å undersøke litt mer omkring vidunderet microchip som skulle være et gode ved behov for helsehjelp og til beskyttelse mot terror, hvilken agenda kunne ha interesse av å merke både dyr og mennesker og var dette virkelig i det godes tjeneste. Jeg fikk umiddelbart en følelse basert på løgn og frykt som gir negative energier, det gode var totalt fraværende, så med andre ord fikk jeg svaret med en gang. For meg hadde det vært nok, tenk derfor litt over hvorfor jeg nå bruker av min tid – som jeg allerede går på akkord med – på denne artikkelen og enda til utsetter meg selv for ondskap. Noen vil alltid hevde at ekte sannhet er konspirasjonsteorier og det er et helt vanlig argument som kommer når man ikke lar seg forlede eller danser etter ondskapens pipe, så jeg tar aldri sånne påstander seriøst da de kun har som formål å avspore fra fakta i det man formidler.

Det er alltid onde krefter til stede, ekte kvelerslanger som vil forsøke å kvele informasjon når man avslører det som skjer i kulissene eller åpner andres åndelighet. Se bare hva som skjedde med Jesus og i dag korsfestes man mer med ord enn gjerninger. Intet er nytt under solen, det er bare metodene som endres mens målet hele tiden er og har vært det samme, å få oss fanget i ondskapens spindelvev sånn at vi gradvis fortæres og gir næring til de som spant det nesten usynlige nettet. Tenk på spindelvevet i skogen, uten at man ser det kan man gå rett i det, men hvis sola skinner og strålene treffer trådene ser man dem lettere. Sånn er det med ondskapens spindelvev også, man behøver bare å belyse dette så oppdages det av flere tidsnok til å styre unna. Grubler du på noe og går rett i et spindelvev, eller oppdager det takket være riktig lys, kan det forresten være svaret på det du lurte på.

Funderer du på om mine påstander stemmer mens du går en skogstur i solskinn kan du helt ”tilfeldig” oppdage et spindelvev mellom trærne, du fikk da svar på at jeg belyste noe som vil hindre at du går i garnet til de som fisker etter deg. Hvis du derimot går rett i spindelvevet så er svaret at mine opplysninger er feil, jeg belyser ikke fakta for jeg har en baktanke med å lede deg sånn at du blir fanget av min agenda. Ved å lese videre vil du bedre kunne forstå dette billedspråket vi daglig omgis av, men så langt har få mennesker her i verden lært seg å tolke og forstå hvordan selve livet hele tiden vil vise oss vei, hva alle de små og store opplevelsene i hverdagen vil si oss.

Viktig – Tilfeldigheter finnes ikke, alt er en serie hendelser! Dette budskapet noterte jeg i 1996 og etter hvert fikk jeg full forståelse for betydningen av det som ble sagt fra andre siden den gangen.

Hvem eier tankene våre

Det er mange år siden jeg bestemte meg for å ta lærdom fra historiene om Jesus, denne mannen som gikk foran og kvistet en sti for oss, sånn at vi skulle kunne gå den etterpå uten alt for mange hindringer på veien. I hans fotspor vandrer jeg på trygg grunn og lar meg ikke korsfeste, men se heller opp for dine tanker, de er kanskje ikke dine egne likevel. Stort sett er ikke mennesket klar over at mange av ens egne tanker tilhører andre, man tror det er ens egen tanke men den kommer egentlig utenfra, hvor det som kommer fra de onde er kraftigst da det ligger på en nærmere frekvens, og det gode som taler til oss oppleves som en svakere indre stemme. Kampen mellom det gode og onde foregår altså inni oss, ens egne valg og intensjoner er avgjørende for hvem man lytter til, derfor føler jeg alltid på andres intensjon for på den måten får jeg raskt vite hvor langt han/hun er kommet i sin åndelige utvikling.

Ondskapen er listig, den sender impulser hvor du får tanken som din egen ved at signalene som sendes for eksempel med baktanke om splid er, jeg tror kjæresten min bedrar meg. Fra hjernen din oppfatter du det dermed som at det er deg selv som tenker dette, men hjernen er bare en sender og mottaker av impulser, eksempelvis innlærte signaler for hvert ord i det språket vi har lært. Bevisstheten ligger i hele kroppen vår og det er denne det er viktig å ha kontakt med for den bruker telepati som kommunikasjon og lar seg ikke lure av impulsene til ordene som benyttes. Ofte skjer det at de jeg prater med opplever plutselige følelser i hele kroppen under samtalen, det skjer fordi jeg bruker bevisstheten min veldig aktivt og jeg kommuniserer også med bevisstheten til de jeg snakker med. Døde personer har ikke lenger en fysisk hjerne som oss så for å kommunisere med dem må man være på bevissthetsnivå, man må ganske enkelt bare koble seg fra den delen av hjernen vi vanligvis benytter for å prate sammen.

Jeg vil anbefale alle å være seg veldig bevisst på tankene, egoisme, maktbegjær, stolthet, sjalusi, hån, splid og alt som er negativt kommer fra det onde man har i seg selv eller onde tanker man tar inn. Negativitet tapper unødig energi og noen blir derfor lett en kverulant/kranglefant for å vippe andre ut av balanse, for deretter å snappe til seg litt ekstra energi til sin egen destruktive adferd. Når man vet dette kan man være forberedt og ikke la disse energityvene få næring, snu det andre kinnet til som det heter, kom deg unna. Gå en tur ut eller lukk deg inne og tenk på noe trivelig når noen starter sin adferd som vampyr, på den måten kan man sulte ut en slik person til han/hun selv blir syk av energimangel, istedenfor at ondskapen får livnære seg på din energi sånn at du blir rammet av sykdom. Jeg har gitt healing til mange som har vært helt tappet for energi og ute av balanse grunnet sin sjef, arbeidskollega, samboer, ektefelle eller andre nære familiemedlemmer, her kommer bokstavelig talt inn dette med at det er fra sine egne man skal ha det.

Hvis vi ikke er i balanse kan også avdøde tappe oss for livskraft, jeg har konstatert mange tilfeller hvor energitap var forårsaket av dette. Jeg kunne fortalt mye mer om dette med energier, men det er også så omfattende at det bør eventuelt komme i en egen artikkel. Nå ville jeg bare gi en begynnende forståelse av hvor viktig energiene er da innføring av microchip baseres på det som tapper oss aller mest for energi, nemlig frykt. Det største energitapet forårsakes av frykt og det som gir oss mest energi er kjærlighet, her finner man også forklaringen på hvorfor det skapes så mye unødig frykt i samfunnet, ondskapen livnærer seg altså på denne negative energien.

Det våre tanker gir næring er det som skjer rundt om i verden, så tankene våre skaper virkeligheten og dessverre er alt for mange ikke klar over denne tankens kraft som kilde til det vi ser av elendighet. Ondskapen opptrer med list hvor den både lokker og skremmer, vi kan bare tenke litt tilbake på den falske svineinfluensa pandemien de iscenesatte hvor de slo to fluer i en smekk. De skapte viruset for å skremme, energimessig livnære seg selv og de som trakk i trådene deres, samt tjene penger på folkets godtroenhet. Innføring av microchip til alle vil skje på samme måte, så vær tilstrekkelig forberedt til å ta et fornuftig valg hvis tilbudet kommer, men det er også mulig de vil hoppe over sin planlagte chipping av hele befolkningen fordi det skjer uforutsette ting fremover som gjør at ondskapens tjenere får hastverk. Når det gjelder vaksinehysteriet var det åpenbart i tillegg en test for å se hvor mange som lot seg narre til å vaksinere seg, for det foreligger nemlig også en plan om å chippe oss gjennom vaksine. Uansett, hvis det blir valgmuligheter så ta ditt valg om chip eller ikke basert på dine egne sannheter og ikke såkalte sannheter de som står bak dyrets merke vil presentere for folket.

Ondskapen vokser og dens grådighet øker

På min vei har jeg møtt ondskapen face to face hvor jeg fikk bevist at min kraft basert på kjærlighet er større, så jeg har ingenting å frykte da den kampen allerede er vunnet. Derfor, føler du for å latterliggjøre og stille for mange spørsmål ved meg som person så vær oppmerksom på at jeg vet hvem du da lytter til og jeg har ingen agenda – om man kan bruke et sånt ord – jeg skal ikke selge deg noe eller gå veien om igjen. Jeg ønsker deg alt godt (håper du kan føle det) og vil bare dele min viten om hvordan du kan bli bedre kjent med deg selv, bli bedre i stand til å avgjøre hva som er hva og hvor det kommer fra. Jeg kommer til å skrive litt mer om hvordan andre siden ofte jobber for å gi oss svar på våre spørsmål, tar også med flere opplysninger om hvordan ondskapen styrer her i verden og litt fra mine syner om fremtiden, men jeg blir ikke å fortelle så mye om selve microchippen, hva den er og hvordan den virker for det foreligger så mye bra informasjon på andre nettsider, som denne norske siden og denne på engelsk, som kan oversettes i en forbedret google til norsk.

Her er en video som beskriver microchip bedre enn ord:

RFID VeriChip Story on CBS 46, with Katherine Albrecht

Microchip er godkjent av Food and Drug Administration (FDA) uten at det gir noen trygghetsgaranti for liv og helse, for i likhet med andre offentlige etater er FDA oppfylt av tjenestemenn med nær tilknytning til de næringene de skal overvåke, godt belyst i dette forumet. Vårt nettverk som jobber for amalgamskaddes rettigheter har tidligere vært borti korrupsjon hos FDA vedrørende kvikksølv fra amalgamfyllinger, denne nervegiften ble selvfølgelig heller ikke sett på som noe problem der i gården all den tid det dreier seg om penger foran helse. Da kapitalkrefter er involvert er det verdt å merke seg at FDA er det eneste regjeringsbyrået som får budsjettøkning.

Mer enn en tredjedel av 2011 budsjettet skulle komme fra bruker avgifter betalt av bedrifter og utgjør betalinger for FDA tjenester, som vurdere nye søknader om legemidler og medisinsk utstyr. Dette kan ved første øyekast virke som slående gode nyheter for mange. Og det kunne vært det, hadde det ikke vært for det faktum at dette økende budsjettet trolig vil plassere FDA enda lenger inn i legemiddelindustriens lommer. Hvorfor? Fordi som nevnt i artikkelen, en veldig stor del av det økte 2011 budsjettet vil komme fra bruker avgifter betalt gjennom legemiddelindustrien. Og dette er en av hovedgrunnene til at FDA’s undersøkelser for å holde deg trygt utenfor skade har sviktet så sørgelig gjennom årene. Som jeg har sagt før, FDA under sin nåværende konfigurasjon gjør mer for å vokte seg selv og for å beskytte sine kunder – legemiddelindustri bransjen – enn de gjør for å beskytte deg, forbrukeren. Og fra det man ser ut av dette budsjettet, det kommende året vil kun fortsette som nå, dersom man ikke gjør noe med problemet. (Kilde)!

Dette som også kan trigge en budsjettkrise bør ses i sammenheng med Obamas helsereform:

Obamacare oppretter nedfallsfrukt for legemiddelselskapene. Helsetjeneste regningene kan snart skape enda mer profitt for de farmasøytiske selskapene, takket være en endring i skatteklasse som påvirker fleksibelt forbruk kontoer (FSA) eller helse sparekontoer (HSA). (Kilde)!

Selvfølgelig har vi vår egen lille kopi av FDA her i Norge, Statens legemiddelverk som har fått litt juling i min artikkel Helseterror i offentlig regi, og også i kommentarene under artikkelen, samt flere andre steder her på Nyhetsspeilet er sannheten om legemiddelverket godt belyst. Vi kan med sikkerhet sammenligne dette med norske forhold, for når jeg har prøvd å hjelpe både meg selv og andre har jeg personlig hatt nok kontakt med legemiddelverket til å få bekreftet våre mistanker om korrupsjon. Der pågår omfattende lobbyvirksomhet hvor de tjener legemiddelindustrien under dekke av at de er der for å beskytte oss, de tillater dødelige legemidler og forbyr vitaminer i tilstrekkelige doser, samt mange nyttige kosttilskudd og urter.

Jeg har stoff nok til en egen artikkel om hva som skjer fra den kanten og tiden vil vise, ikke om jeg skriver den, men når tid jeg gjør det for jeg kan ikke stilltiende se på at ikke bare mennesker, men også dyr skades og dør grunnet disse fandens tjenere som tenker kun profitt. Før jeg selv våknet for denne mafiavirksomheten deres som pågår mistet jeg min beste venn, en herlig hund døde helt unødvendig av nyresvikt og det skjedde kun fordi legemiddelverket tillater giftstoffer i legemidler.

Ellers har jeg ikke lenger tall på hvor mange tragedier jeg senere har sett hos andre hvor legemidler har skadet og drept mer enn de har gagnet, legemiddelindustrien er utvilsomt den mest kyniske og grådige virksomheten vi har her i verden, gjennom den vokser og gror ondskapen som ugress så lenge folket både tillater og bidrar til at dette får øke i omfang.

De store forsøker hele tiden å bli større og de har sine skitne metoder hvor de eksempelvis benytter Verdens helseorganisasjon (WHO) og FDA for å gjennomføre sin grådige agenda. Se gjerne denne videoen og resten av serien om psykofarmaka og hvordan selskapene opererer. ”Børn pushes på nervemedicin” er et dansk dokument boern hvor man kan se hvordan legemiddelgigantene og psykiatrien ødelegger liv, også barnas liv. Det er folket som må våkne, si nei og vende ryggen til de som danser rundt gullkalven på folkets bekostning. De vil medisinere bort menneskelige egenskaper og følelser, de vil forgifte oss, sløve oss ned og deretter eier ondskapen folket den i enda sterkere grad kan manipulere til å leve i frykt, livet på jorda ender regelrett opp som næringsmiddel for mørke krefter hvor man blir oppspist både fysisk og åndelig sett.

De grådige har ingen grenser – det må vi sette for dem

Fra en nettside tar jeg med et utdrag som omhandler mye av det jeg har sagt for mange år siden, noen trodde meg ikke da, men nå har de oppdaget og erkjent at sånn er det blitt uten at de merket så mye til det underveis.

De ble advart, men de våknet ikke opp før de plutselig oppdaget at butikkene, fiskebrukene og omtrent alle gårdsbrukene var forduftet i det stille, omtrent like snikende har det skjedd som det er planlagt med tvungen chipping… og det sier oss igjen hvor viktig det er at man ikke sover for tungt mens man robbes.

Sentralisering for sterkere styring

Vi merker hvordan den globale makteliten strammer til lassoen, og gradvis gjør oss, som ikke er med i eliten, til slaver under deres system. Vi har i lengre tid opplevd hvordan bedrifter, forretninger, banker, selskaper o.l. slås sammen _ fusjonerer. De store skal bli større og få mer makt. Makt oppnås gjennom lovverket, og for å forsikre seg om at lovene blir håndhevet, setter de i verk kontroller; EU-kontroll, EU-direktiver og Intern-kontroller.

Samtidig blir standard-kravene satt opp. De små bedriftene klarer ikke å følge med. Kravene blir for store og kostbare, og de bukker under. De sterkeste og mest pengesterke overlever. De får makten og styringen. Det er slik eliten har lagt det opp, for å få makt og overherredømme.

De som bor i periferien merker kanskje trykket best. Små lokale postkontor, bankfilialer, butikker o.l. blir litt etter litt nedlagt. Hundrevis av små gardsbruk, som har blitt bygd opp gjennom nøysomt levesett og med hardt slit, blir også gradvis lagt ned. På denne måten står landet veldig dårlig rustet i en krise, som mest sannsynlig snart vil komme. Før hadde de kyr, sauer, høner m.m. i fjøset, poteter, grønnsaker, epler og bær i hagen. På den måten klarte de seg i den krisen som oppsto i 1940-45. Men i dag er politikken lagt opp slik at nesten alle må gå i butikken for å hente maten, og de store varekjedene finnes i, eller i nærheten av byene.

Alt skal sentraliseres. Tenk hvilket grep eliten har på sine undersåtter i en kommende krise. Mat må vi ha, og i en krise må den enkelte innrette seg etter elitens retningslinjer. De må bli lojale borgere for å få kjøpt mat. Når alt er sentralisert, blir det lett å kontrollere folks bevegelser. Ønsker du å bli slave under elitens kontroll på denne måten?

Nei, dette blir for drøyt, sier du kanskje. Så galt kan det vel ikke bli? Vel, Bibelen sier at det vil komme en tid like før Jesus Kristus kommer igjen, da ingen kan få kjøpe og selge hvis de ikke tar dyrets merke. Hvordan skal vi da klare oss? Ser du fordelene ved å bo på landet? Jo før vi flytter ut, jo bedre vil vi ha det nå. Dessuten vil vi bedre mestre den krisen som snart vil komme! (Kilde)!

Gården jeg bor på har levert melk og kjøtt i femti år, gjennom alle disse årene har det ikke vært produsert farlig – !!! frykt igjen !!! – kjøtt og melk, men så kom regelverket som satte kroken på døra for skulle det fortsette på den gamle måten oppfylles ikke kravene til leveranse av matprodukter. Vel, vi lever nå enda vi etter årevis med såkalt farlig mat – som egentlig er ren og naturlig! Vi må visst alltid snu på flisa i forhold til hva man blir fortalt av de som styrer, og all deres betalte ekspertise. Ikke minst må det være bedre med naturlig bondekost enn ingen mat, for de skaper nå en omfattende krise og vi behøver ikke vente lenge før det blir matmangel. Det vil komme brått på for de som ikke følger nøye med i hva som skjer.

Vi har som sagt overlevd, men altså ikke produksjon som kunne holdt liv i andre når den dagen kommer, leveransen måtte opphøre fordi det ikke var økonomisk forsvarlig med nødvendig ombygging av fjøset for å tilfredsstille kravene byråkratiet kom med. Disse byråkratiske forståsegpåerne som knapt har vært på en gård og langt mindre tatt et tak i ærlig arbeid hele sitt liv, de som ikke en gang evner å forstå at alle dyr har en ende på kroppen hvor det kommer ut møkk, så 100 % steril kan aldri et dyr eller boligen til dyret bli.

Man må gå inn i og ut av et fjøs det er greit nok, men at det må være flere innganger er kun noe de finner på for å sysselsette seg selv og få fjernet de små som ikke driver fabrikkproduksjon som dette i stor målestokk hvor dyrene ofte lider, og dermed gir de stakkars dyrene også i sin frykt næring til vampyrene som egentlig står bak disse lidelsene. Jeg kommer tilbake til litt mer stoff lenger ned om grusom dyremishandling og en video av fabrikkproduksjon hvor de bruker truck på levende kyr. Dette er ingenting annet enn ondskap satt i system, et system som er dømt til å tape.

Grådigheten har ingen grenser, mye vil ha mer og fanden vil ha flere!

Dessverre har hele verden blitt slik, dette er et gigantisk edderkoppnett hvor trådene er infiltrert i hverandre. Jeg fikk en e-post fra USA som tas med i sin helhet og under oversettes den til norsk. Med få ord rett fra levra sier min venn i California det flere og flere der borte har oppdaget, i likhet med mange av oss her i kongeriket Norge – vårt langstrakte land hvor nessekongene ikke er forsvunnet, de har bare ikledd seg nye drakter.

Hello Monica,

I understand your problem with the government. It is probably worse in Norway in some regards, and worse here in others. The government is greedy here also but we expect that. The corporations are the worst. For thirty years here the super rich have taken a bigger and bigger percentage of the wealth in America. The rich get richer and the poor get poorer. Now the middle class is taking a beating while the government gives the super corporations more than a trillion dollars of tax payer money.

As the government budgets are being cut very much here the first place they cut is the people and programs that need it the most. There’s not one word of cutting all the billions of dollars in government money (tax payer money) that is given to the corporations.  They cut or eliminate programs for children and the elderly but not for Wal-Mart or Exxon.

Tuition has jumped over 30%. For a base line collage it’s over $1,000 a month, for a moderate state university it’s over $2,000 a month. A good school is just out of reach now for most Americans. Our medical insurance is over $2,000 a month (for 2 people) and the copays if you have tests is insane. I had a test recently and just the copay was over $700, for a 45 minute test. Our electricity bill is $200 to $300 a month, 2 people again. Houses have lost half their value. Well, half their selling price, they were never worth the crazy prices anyway.

I don’t mind someone getting rich. If they are smart and hard working and doing something good for people. Just stop trying to take it all! Many of the corporations here are simply brutal. There is no such thing as enough for them.

We are very fortunate. Although we do not make a lot of money with our products we have continued to grow the business a little right through this recession. We’ve been at this for over 20 years but we are still a small company. That’s okay, I like this small. Big stores will not carry our products. They all want cheap beds from China. Because we are small when we add 2 or 3 new small stores as dealers it helps us to keep growing a little. We’re grateful we get to keep doing what we do for the dogs. Many are not so fortunate here now.

I hope you and Kella are doing fine. It’s a good thing we have our dogs.

Woody

Oversatt til norsk;

Jeg forstår deres problemer med regjeringen. Det er nok verre i Norge i noen forhold, og verre her i andre. Regjeringen er grådig her også, men vi forventer det. Selskapene er de verste. På tretti år her har de super rike tatt en større og større andel av formuen i Amerika. De rike blir rikere og de fattige blir fattigere. Middelklassen får nå juling mens regjeringen gir super selskapene mer enn en trillion dollar av skattebetalernes penger.

Offentlige budsjetter blir kuttet veldig mye her for det første stedet de kutter er fra folket og programmer som trenger det mest. Det er ikke et ord om å kutte alle de milliarder av dollar i statlige penger (skattebetalernes penger) som er gitt til foretak. De skjærer eller eliminerer programmer for barn og eldre, men ikke for Wal-Mart eller Exxon (store forretningskjeder i USA, min anm.).

Undervisningskostnadene har hoppet opp med over 30%. For en enkel basislinje på høyskole er det over $1.000 i måneden, for et moderat statlig universitet er det over $2.000 i måneden. En god skole er nå akkurat utenfor rekkevidde for de fleste amerikanere. Vår sykeforsikring er over $2.000 i måneden (for 2 personer) og egenandeler til undersøkelsene er galskap. Jeg hadde en helsesjekk nylig, og bare egenandelen var over $700, for en 45 minutters konsultasjon. Vår strømregning er $200 til $300 i måneden, 2 personer igjen. Hus har mistet halvparten av sine verdier. Vel, halvparten av sin salgspris, de var aldri verdt de vanvittige prisene uansett.

Jeg har ikke noe imot at noen blir rike. Hvis de er smarte og hardt arbeidende og gjør noe godt for folk. Bare de slutter med å prøve å ta alt! Mange av selskapene her er rett og slett brutale. Det finnes ikke noe slikt som nok for dem.

Vi er veldig heldige. Selv om vi ikke gjør mye penger på våre produkter har vi fortsatt å vokse litt gjennom denne lavkonjunktur. Vi har holdt på med dette i over 20 år, men vi er fortsatt et lite selskap. Det er helt greit, jeg liker det smått. Store butikker vil ikke føre våre produkter. De ønsker alle billige senger fra Kina. Fordi vi er små hjelper det oss å vokse litt når vi legger til 2 eller 3 nye små butikker som forhandlere. Vi er takknemlige bare vi får fortsette med det vi gjør for hundene. Mange er ikke så heldige her nå.

Jeg håper du og Kella har det bra. Det er en god ting at vi har hundene våre.

Woody

Lyder ikke dette velkjent for det som skjer her på berget også, og hva sier det oss når man ser det er så likt to helt forskjellige steder i verden. Det kan bare bety en ting, at det er samme kreftene som regjerer i bakgrunnen og vi ser det jo så tydelig, det er dessverre ondskapen som har styrt og fortsatt styrer. For et herlig liv vi kunne hatt på denne vakre jorda hvis gode krefter fikk regjere, men det kan kun lykkes hvis vi får vekket over 50 % av folket til å forstå at spindelvevet man er fanget i er vevd av onde krefter.

Hvis ikke folket snart våkner går vi rett mot en verdensregjering med en verdensleder, det strebes fremover mot et globalt diktatur. Bak folkets rygg forsøker sterke krefter å få avviklet Norge som selvstendig og fri nasjon, og man bør få med seg hva Martin Schanke og Lars Rønbeck forteller oss den 7. mai 2005 under Folkeaksjonen mot EU i Lofoten, i denne sammenheng er også årets 17. mai tale fra Norgespartiet aktuell.

Avsløringer og lys til hjelp mot onde krefter

For å vekke befolkningen i flere land har jeg overbrakt en av mine venner i Danmark en del materiale hvor ondskapen har vært på ferde, og Bent Bay har laget Skandinavias største hjemmeside hvor han også har gitt plass til diverse norske forhold og en link til oss her på Nyhetsspeilet.

The Beat Post International er virkelig verdt et besøk, men helst ikke av offentlig ansatte i arbeidstiden for folkets regning. På denne siden kan man finne sterke bevis på at det er ufattelig mye ondskap her i verden, hvor fabrikkproduksjon på kyr viser oss at de store som grabber til seg er kyniske aktører hinsides en hver fornuft. Bent Bay har en samling videoer på denne siden som viser tortur av dyr, man vil ikke tro det er mulig før man ser det hva ondskapen er i stand til mot våre firbeinte venner.

Man må være mye naiv hvis man tror at de som står bak ondskap som dette og dette mot dyr vil sine medmennesker noe godt. Profitt og kynisme tilhører ondskapen og fører til lidelse hos både mennesker og dyr som her og her. Scroll ned til Mishandling af Dyr – Ikke bare i Skandinavien på denne siden så ser man også hvorfor det for ondskapens utøvere er en lykke at mennesker ikke tenker.

Det er på høy tid folkens, at vi som ses på som sauer i deres øyne, nå oppdager hvem ulvene i fåreklær egentlig er sånn at vi slutter å flykte fra hverandre og ukjente farer. Man må heller stoppe opp for å se nøyere etter hvem som skjuler seg bak mennesker med et pent ytre og store ord, den som ikke gjør det framstår som en av sauene i flokken og skjønner ikke hvorfor vedkommende er blant dem som fortsatt lever.

Et bilde man ser viser bare deler av virkeligheten, jeg er rett ved hunden og har kontroll over hva den gjør men du ser meg ikke.

Enn så lenge det varte fikk de leve og det var ikke den – på bildet – synlige gjeterhunden de stolte på som drepte dem, det var vi bak kamera som gjorde det. Som man ser her behøver man ikke alltid se i bildet hvem som står bak fatale avgjørelser.

Se litt på dette som symbolikk, hunden er den vi ser og har tillit til, den kan illustrere statsministeren, helseministeren, utenriksministeren, en i folkeforgiftningsinstituttet (FHI) eller en i legemiddelverket, men hvem kontrollerer myndighetene, ja hvem er egentlig de som jobber i bakgrunnen og trekker i trådene sånn at ”hundene” adlyder kommandoene?

Aaron Russo (RIP) avslørte verdens fyrster

Aaron Russo gjorde en fenomenal jobb med å avsløre ondskapen istedenfor å la seg verve i dens tjeneste. Han hadde fortjent fredspris, noe aktørene som får den ikke gjør, men jeg antar Aaron har fått sin pris der han er nå. Aaron Russo døde dessverre den 24. august 2007 for menneskeheten han med sitt gode hjerte ville hjelpe. Ble han drept av eliten eller ikke, ble han drept av noen eller noe, man kan føle litt på det og gjøre seg noen tanker, og i den forbindelse vil jeg minne om det budskapet jeg fikk fra andre siden om at ingenting skjer tilfeldig, alt er en serie hendelser.

America: Freedom To Fascism filmskaper Aaron Russo har eksponert førstehånds kunnskap om elitens globale agenda under et videointervju og live på Alex Jones nasjonalt syndikert radio show.

Intervjuet ligger her og jeg betviler ikke at Aaron sier sannheten. Han starter med å beskrive hvordan draconian (som betyr preget av ekstrem alvorlighetsgrad eller grusomhet, særlig om lover eller regjeringer) og mafia taktikk fra Chicago politiet vekket ham opp til det faktum at Amerika ikke var fritt etter nattklubben hans ble rutinemessig plyndret og han ble tvunget til å betale beskyttelsespenger.

Aaron og Alex dekker et bredt spekter av emner inkludert Aarons erfaring på slutten av 80-tallet med skattemyndighetene når de med tilbakevirkende kraft har vedtatt lover for å straffe sølv og gull handelsmenn, om den private Federal Reserve som kjører på profitt, den virkelige meningen med ordet ”demokrati” og Aarons forhold til Nick Rockefeller.

For første gang går Aaron Russo i dybden på forbløffende uttalelser fra Rockefeller, som også personlig forsøkte å rekruttere Aaron på vegne av Council on Foreign Relations (CFR). Nick Rockefeller fortalte elleve måneder før 11/9 at en uventet hendelse ville katalysere USA til å invadere Afghanistan og Irak, han forutsa også det faktum at krigen mot terror vil være en bløff hvor soldater ville være ute etter ikke eksisterende fiender i huler.

Aaron fikk kjennskap til elitens endelige plan for reduksjon av verdens befolkning, at kvinnefrigjøringen ble innført for å ødelegge familiene og hvordan eliten til syvende og sist vil microchippe og kontrollere hele befolkningen. Russo familien har offentliggjort et bilde fra 1999 som bekrefter vennskapet mellom Aaron og Rockefeller, og det styrker bevisene rundt at Rockefeller fortalte så ærlig om den globale agendaen deres til filmskaperen gjennom private samtaler.

Mens Aaron Russo og Nick Rockefeller holder seg til sannheten taler andre med to tunger og da blir det lett krøll som for Bush i videoen Bush Caught Lying About September 11th og George W. Bush admits the truth for the first time.

Aaron bekrefter mitt syn om terrorangrepet som jeg fortalte om til flere før 911 skjedde, jeg så at dette var i New York fordi jeg fikk først opp et bilde av Frihetsgudinnen. Deretter fikk jeg se et missil treffe tårnet som betyr at det var en rakett eller noe militært som ble brukt, samtidig fikk jeg ordet radioaktiv og det tolker jeg dit hen at det også dreier seg om atombomber, at tårnene egentlig ble sprengt.

Senere så jeg et passasjerfly lande på en flyplass, det betyr at ingen passasjerfly traff noen bygninger. Et av flyene Flight 93 ble skutt ned i følge Rumsfeld, men denne versjonen, Rumsfeld ‘s Accidental Slip of the Tongue, Flight 93 shot down!, vedrørende hendelsen tilhører ikke den offisielle forklaringen så vi er atter en gang vitne til en forsnakkelse, akkurat som med Karita Bekkemellem under vaksinedebatten, omtalt i artikkelen min om helseterror.

Kjære Gud, fri oss fra det onde

Myndighetene og deres bakmenn bringer stadig mer trøbbel over folket, men det er de selv som er de farlige terroristene vi angivelig skal beskyttes mot og i eget maktbegjær styres de av onde krefter. Det er nå blitt så synlig at man ser det på dem, øynene deres er tomme, sjelas speil er erstattet med stikkende fryktfulle blikk, frykten er gått tilbake til dem som skapte den og det gjør verden til et enda farligere sted.

Slipper man ikke bremsa tidsnok og styrer unna smeller det, dette gjelder for oss alle, også eliten som eier verden i dag. Moder jord er som Titanic, en dag vil hun synke hvis ikke gode krefter overtar roret før det er for sent.

Økende vulkanaktivitet, store bølger, flere og større jordskjelv er ting jeg har formidlet budskap om, noe har allerede skjedd men det verste kommer, vi får resultatene av at mennesker i ledtog av onde krefter leker guder med oss og planeten vår.

What A Nightmare men dette er ikke bare et mareritt, det er vår virkelighet, selv om man kanskje har et sterkt ønske om å våkne snart og vite at det hele bare var en drøm. For noen måneder siden hadde vi en ”flyulykke” som ble forutsagt, politikere som falt fra himmelen og jeg fikk inn et bilde av en stor tanks i skogen før flyet kom ned, hva nå enn det måtte bety.

Kanskje var det en reell nedskyting av polens elite eller symbolikk for at militæret står bak elimineringen. Egentlig ikke så viktig å få flere svar, svaret er i all sin enkelhet gitt meg gjennom det illustrerende bildet av et militært kjøretøy.

Vi mennesker skal granske og ha flere bekreftelser på alt, det er en helt umulig oppgave å få alle svar all den tid det finnes så mange sannheter, og man må ikke bli så opphengt i og bruke alt for mye tid på å finne bevis utenfor seg selv. Man risikerer å miste mer av evnen til å benytte egen intuisjon og den veiledning man kan få. Man bør bruke minst halvparten av tiden på seg selv, hvem man er, lever ut og lytter til.

Den dagen du har bare deg selv å stole på der du står helt alene i mørket ovenfor et avgjørende valg, da kan magefølelsen og et budskap fra andre siden bli ditt enten eller, for ingenting annet vil være der å gi deg svaret før du må velge å trå ditt neste steg.

Bli derfor bedre kjent med deg selv, dine tanker og hvem sine tanker du mottar. For å kunne skille det gode og onde (husk ondskapen er listig) bør man jobbe mer på det nivået hvor kampen foregår før man møter samme arena utenfor seg selv, da er man forberedt og uten frykt kan man møte det som åpenbarer seg foran øynene våre.

Det blir et helvete hvis vi ikke får omskrevet gamle skrifter til et bedre sluttkapittel. Jeg har hatt grusomme syner fra USA hvor de selv planlegger å stå bak en ny bløff om terrorangrep utenfra, det planlegges å skje i LA og dette er et ledd i agendaen med å øke frykten for terror, og det igjen for å få innført større kontroll bl.a. gjennom microchip.

Det er svært viktig å få med seg at hver enkelt av oss deltar i avgjørelsen for hva som skjer videre, men vi har snart brukt opp alle ekstra sjanser vi har fått der endetiden er forlenget, dette budskapet kom som ord jeg noterte. Så har jeg et syn, en faktura, jorda og et skolebygg, samt noen lykkelige elever med vitnemål mens andre så ut som de hadde strøket til eksamen.

Min tolkning er at vi får ikke flere inkassovarsel før namsmannen tar pant i skolen (jorda) og leier inn et rensebyrå (Nibiru eller komet) før den legges ut for salg igjen støvsugd og nyvasket, hvor de som behøver det må gå livets skole på nytt.

Dyrets merke – bokstavelig talt

Interessant er det at profeten Johannes bruker rette ord på chippen, for den er dyrets merke og våre firbeinte venner, våre kjæledyr har fungert som forsøksrotter for denne teknologien over flere år. Nå er det altså så ille at man nesten ikke får kjøpt seg en valp uten at den er både chippet og vaksinert. De stakkars små nøstene rekker ikke å bli to måneder gamle før menneskene starter sin tukling med naturen.

Når man tenker seg om er det ufattelig mange offerlam for ondskapen, se gjerne i dette dokumentet (pdf) hva alt for mange av disse ofrene blir nødt til å spise grunnet sine likegyldige og uvitende eiere, for hva er det egentlig i hunde- og kattematen?

Man kan med sikkerhet fastslå at maten deres er av omtrent like dårlig ernæringsmessig kvalitet som den til mennesker. Og som oss blir ikke dyrene spart for ymse tvilsomme tilsetningsstoffer (gift) i samme måltid, så i likhet med menneskene får stadig flere hunder kreft og andre sykdommer. I tillegg blir kjæledyrene overvaksinerte med alle de uheldige konsekvensene det får.

Da jeg fikk røntgenfotografert hoftene på hunden min i 1997 måtte hun ha microchip for at Norsk Kennel Klubb skulle avlese bildene og registrere dem. Røntgenbilder av hoftene var et krav fra oppdretter for å ha kontroll med eventuell hofteleddsdysplasi (HD) på valpene de solgte. Det handler om kontroll, akkurat som når vi merker sauene, jeg kommer tilbake til mer om det.

Når Kella, hunden min, fikk sin chip hadde jeg ingen god magefølelse, derfor spurte jeg veterinæren om den var trygg å bruke og hun kunne forsikre meg om en helt problemfri tilværelse for de chippede dyrene. Magefølelsen ga meg et varsku jeg dessverre ikke lyttet til den gang, og min erfaring ble en helt annen enn veterinærens lovnader.

Mine undersøkelser i ettertid har også bekreftet mange problemer, de det ikke ropes høyest om sånn som media ellers gjør når de fungerer som løpegutter for sine oppdragsgivere.

Jeg bør vel nevne at jeg hadde samme ugne magefølelse ved vaksinering av Kella, og gjett hva som skjedde. Hunden utviklet allergi, autoimmun sykdom og kraftig bihulebetennelse med store neseblødninger, tilstander det tok flere år å bli kvitt med omfattende egenbehandling og selvfølgelig ikke flere vaksiner.

Dette lærte meg en lekse om at magefølelsen min er mer pålitelig enn ord fra ekspertisen, de ser ikke sammenhenger og spør seg ikke hvorfor. Som en psykiatrisk sykepleier sa det, de fikk beskjed på psykiatri skolen om at de ikke skulle stille spørsmål ved hvorfor. En menneskelig svakhet er at man lar seg så lett programmere, denne form for tankekontroll utnyttes til fulle gjennom skolegang og fra mainstream media.

Ting som gjentas ofte nok blir til slutt en sannhet, en såkalt sannhet som gjør at mange blir blind for å kunne se den ekte sannheten. Et godt råd, finn alltid din egen sannhet ved å se med egne øyne, først da kan man oppdage de virkelige sannhetene som setter oss fri fra andres sannheter som kan være direkte skadelige.

Jeg har sett en katt med alvorlige nevrologiske skader fra sin chip, hun var en hårsbredd fra døden og hun lever nå med disse skadene hvor hun ofte faller overende og har mangelfull kontroll over kroppen sin, for å si det med harde fakta om hennes nåværende tilstand så er hun ingen musejeger, så langt derifra.

Kella sin chip vandret fra nakken og ned, det er helt vanlig at de forflytter seg, og den kan forårsake kreft. Det dannet seg flere kuler der chippen var på vei nedover halsen til Kella, kroppen forsøkte å kvitte seg med den ved å danne svulster ved siden av eller rundt den og hun hadde i perioder problemer med å svelge, et problem som etter hvert ble permanent.

Jeg kunne kjenne på energiene at chippen ga smertefulle og energiforstyrrende signaler, dette var tydeligvis grunnen til kroppens forsøk på frastøtning og samme signaler forstyrret svelgerefleksen. Jeg valgte derfor med bakgrunn i økende problemer å få den fjernet, jeg følte at på en så gammel kropp ble belastningene den medførte for store.

Min beste venn fikk heldigvis ikke kreft, men disse hundene var ikke like heldige som Kella:

En fatal konsekvens av chipping; Dog Bleeds to Death after “Routine” Microchip Implant Procedure

Les gjerne denne artikkelen og kommentarene under den; How Safe are Pet Microchips?

Video; Total Proof RFID Microchips Actually Give You Cancer

Studier; Microchip-Cancer Report og Léon’s Case Study

FDA; Implantable Radiofrequency Transponder System for Patient Identification and Health Information

Ikke så stor – men liten tue kan velte stort lass

Etter 13 år var kapselen ganske forvitret av Kella sin indre kamp mot den!

Vedrørende fjerning av dyrets merke fra Kella, det var ikke store inngrepet, men chippen var ikke enkel å finne for veterinæren. Skanneren hennes har ei ganske stor plate som piper bare man er i nærheten, men jeg fant den ved å føle på energiene. Det stakk til i fingeren når jeg var rett over den og der satte jeg et merke hvor veterinæren lagde et snitt i huden og traff rett på, så det var 100 % riktig sted.

Etter at vi fikk den ut, var litt problemer da den hadde grodd fast, la jeg den i hånden ei stund og det brant fortsatt i huden en god time etterpå. Den hadde så langt fra gode vibrasjoner og jeg er sikker på at den påfører dyrene ubehag og i noen tilfeller smerte uansett hva de sier om den saken. Hva vet de forresten om det, de stakkars dyrene kan ikke si fra til dem om det er vondt.

Her vil jeg tilføye at jeg har telepatisk kontakt med dyr også, så vi har mulighet til å kommunisere med dem og min hund sier ofte fra når hun vil meg noe. Jeg har vært på besøk hos noen hvor jeg plutselig fikk beskjed om å skynde meg hjem, og jeg tok heldigvis budskapet seriøst. Forlot både film og pizza i full fart for å se hva det var som ble varslet, og vi kom hjem til en røykfylt kjeller hvor taket var svartsvidd av ulmebrann så det var bare et tidsspørsmål før alt hadde stått i lys lue med hundene innestengte i infernoet.

Mange hadde ikke vært like heldige som vi var da, de ville latt egne lyster gå foran sin lavmælte indre stemme, så ikke lytt etter den sterke stemmen som alltid er egoet eller andres egoisme. Lytt med hele deg med åpne sanser, din hjelper har bestandig en svak stemme da han eller hun vibrerer på en høyere frekvens, samme som de døde gjør.

Alle jeg har sjekket energiene på har en eller flere hjelpere ved sin side, de tilhører andre siden og fungerer som veiledere, men dessverre forstår ikke de fleste hvordan våre hjelpere taler til oss og gir sin veiledning, derfor blir jeg ofte et mellomledd mellom hjelpere og person de er ved siden av.

Ved hjelp av telepati kan jeg snakke direkte med dem, men da jeg har lært å tolke budskapene som kan komme på de mest finurlige måter forstår jeg også lettere hva veiledere vil fortelle gjennom det du har sett og opplevd. Jeg vil nå bruke chippen til Kella som et eksempel på hvordan man kan motta budskap.

Mitt spørsmål – ved å se og føle problemene fra chippen hennes – var om den kunne ha noe med dyrets merke i Bibelen å gjøre, noe den føltes å ha. Så jeg sjekket nummeret hun hadde fått, for ut fra hvordan andre siden leder oss mot sannheten visste jeg at det ville gi meg et endelig svar. Nummeret var 4116695851 og 4+1+1 = 6*6695851 = Begynner med 666 ! Altså mark of the beast ! Da føles det ekstra godt at hun nå er fri, ikke bare fra problemene chippen ga henne, men også fri fra selve ondskapens fangarmer.

Når man har spørsmål møter man ofte på sin vandring budskap med svar, jeg vil nå gi deg enda et eksempel. Du lurer på om microchip for å merke deg er av det gode eller onde som presenteres deg fra begge disse sider i denne virkelighet. Du spaserer så en tur hvor du opplever dette på din vei, se bilde av Kella og lammet.

Lammet er merket med nummer og tilliten fra lammets side kan koste det livet avhengig av hvilken kommando som gis.

Du vil kanskje ikke ane at det er svaret på ditt spørsmål, vil du vel? Det er faktisk det, for det du ser er at lammet har et merke i øret og hunden ser ut som den vil kontrollere det med sin opptreden som gjeterhund. Svaret på microchip spørsmålet ligger nå i ordet kontroll, men du ser bare hunden, ikke meg som har sendt den ut for å innhente lammet. Så du vet enda ikke om eieren har gode eller onde hensikter med innhøstingen.

Du må da flytte fokus til det merke du observerte i lammets øre, stille spørsmål ved hvorfor det har et merke med sitt spesifikke nummer og ikke bare navnet til eier. Ved hjelp av nummeret kan vi vite om moren er en frisk og produktiv sau, det er altså en utvelgelse for om dette lammet skal leve eller dø til høsten når det har levd sitt uvitende lykkelige liv i skog og fjell.

På den måten luker vi ut svake individer og beholder de friskeste og sterkeste vi kan benytte oss av og beholde som slaver for egen vinnings skyld, i dette tilfelle kjøtt og ull. Behøver jeg si mer, eller har du kanskje allerede fått svar på ditt spørsmål om du skal takke ja til å bli merket som et dyr av en eier du ikke kjenner agendaen til, denne eieren som naturligvis kun er ute etter profitten ved å ha deg som en av disse sauene sine.

Få hodet opp av sanden før det er for sent

Man kan ikke skrive en artikkel om verdens ondskap uten å nevne chemtrails, deres sinnsyke spraying hvor vi beviselig ser i hvor sterk grad mainstream media får munnkurv. I det lille de overhodet nevner chemtrails hevdes det å være for å bremse den globale oppvarmingen og her er en interessant opplysning som kan være et ledd i dette.

Man kan spørre seg om de vil bruke denne smeltingen av isen på Grønland som påskudd til enda mer chemtrails. Jeg føler det vil skje og all denne forgiftningen er katastrofal for alt liv på jorda. Her i Nord-Norge har vi ikke chemtrails, det har bare skjedd en gang så vidt jeg vet, men likevel har trekkfuglene minsket i antall sånn at vi nå har mer mygg og knott enn noensinne.

Det skapes en total ubalanse i naturen hvor også biene forsvinner grunnet mye giftstoffer fra oven. Albert Einstein skal ha uttalt: – Hvis biene forsvinner fra jordens overflate vil menneskene bare ha fire år igjen å leve. Ingen flere bier, ingen pollinasjon, ingen flere planter, ingen flere dyr, ingen flere mennesker.

Som kvikksølvskadd fra amalgamfyllinger vet jeg hvor syk man kan bli av kvikksølv og her ser man hva som skjer ved for mye fluor. Da er det lett å forstå hvor ille det er med tonnevis av aluminium og barium fra chemtrails, disse giftstoffene havner i drikkevannet og maten vår så man kan forestille seg konsekvensene med døende mennesker og dyr.

Vi får mer kreft og mindre motstandskraft mot andre sykdommer, og det er da, når folket er svekket de slår til med flere laboratorieskapte pandemier. Eliten vet så forbasket godt hva de gjør og denne sprayingen har altså ikke noe med global oppvarming å gjøre, det har med dette å gjøre.

Har du hørt om FEMA Camp? I likhet med microchip er de designet for kontroll over fanger av systemet, vi har alle hørt om Holocaust og da historiene har en lei tendens til gjentakelse ser vi nå en omfattende oppbygging av FEMA Camps i USA. Man kan ikke stole på at de som havner i disse fengsel/fangeleire er skyldige, noe historien også viser oss som her med Guantánamo fangene.

I USA er det investert i millioner av plastkister for folkets penger, og uten tvil er de produsert for folket også. Hvis du nå spør deg hva disse kistene (boksene) er til, så ikke bli overrasket om du på din neste tur til butikken finner en ny type boks med makrell i tomatsaus eller noe sånt. For du så vel at kistene var beregnet for mer enn en person og at de hadde barnestørrelse også, jeg vil spy, vil du?

Myndighetene og de bak dem vet hva som kommer, men de holder det skjult for folket og de lager en egen versjon de vil man skal tro på mens de selv står bak regien av filmen vi deltar i. Deres problem oppstår når folket avslører det som står i manuset, når vi vet deres neste trekk før de får gjennomført dem, for nå skjer oppvåkningen helt i tråd med det jeg forutsa ville komme.

Mye vil skje fremover da edderkoppene begynner å bli desperate, men også det var i ondskapens planer og derfor har de regissert inn mange store hendelser som vil skje i ei rivende fart heretter. Det hvite hus har hatt et hastemøte for å avgjøre hva de skal gjøre med den plutselige oppvåkningen av befolkningen som truer med å destabilisere regjeringen.

I tiden og kaoset som kommer må du vite at du har kun deg selv å stole på, så det er nå det gjelder å lære seg å skille det gode fra det onde, samt evne å ta i mot veiledning og kunne skille hvem som gir den, for mange falske frelsere er allerede på banen og flere vil de bli når innhøstingen nærmer seg slutten.

Dommedag – tiden vi er i nå – er startet av mennesker og de vil la dette showet fortsette. Objekter man om ikke lenge skal tro kommer utenfra, de kommer i første omgang her fra jorda. Deretter kommer noen utenfra og i begge tilfeller bør man kunne føle hvem og hva det er man møter på.

I en drapssak sa jeg til politiet at det sto skrevet DJ (forkortelse for Disc Jockey) over hodet til drapsmannen. Ut fra dette skjønte vi hvem som hadde begått drapet og det ble etterpå bekreftet å være riktig. For noen måneder siden fikk jeg et syn med Obama i fronten, så deretter bokstavene US (United States) før jeg hørte et pistolskudd.

Dette betyr at en president blir myrdet, og sannsynligheten er stor for at det er Obama som blir drept og at det skjer i USA. Eller så betyr det at USA vil oppnå en stor gevinst ved at denne presidenten forsvinner. Når det gjelder den døde presidenten skjer dette for å gi innpass til den grusomste person som noensinne har vandret på denne jorda, Napoleon og Hitler blir bare smågutter i forhold.

Kan dette være Obama sitt sanne ansikt, nå kan du sette magefølelsen din på prøve. Presidenten blir sannsynligvis skutt mens han er på et mindre sted, en hvit bil med involverte i dette drapet kjører fra høyre inn på en motorvei etterpå og denne veien er ikke stor, det er det som sier meg at drapet ikke blir begått på et større sted.

Når tiden kommer der paven forsvinner (han skal liksom greie å rømme) mens andre (prester?) blir drept, og omkring den tiden når dette skjer starter det en himmelkrig/stjernekrig, da er point of no return passert.

Skal vi virkelig bare la det skje igjen, ja for dette har skjedd før, nullstilling av denne jorda som det sies – og nå er en ny reboot på vei hvis vi ikke bruker øynene og ørene våre der de absolutt bør brukes, og ikke til det noen vil ha oss til å se og høre. Gjør et klokt valg du også, ikke stikk hodet i sanden fordi du ikke orker eller vil se speilbildet ditt eller helheten rundt deg, det kan koste deg dyrt når ondskapen foretar sin innhøsting.

De har allerede erstattet ulydige slaver med roboter og de har nå fått erstatningene nesten under fullstendig kontroll hvor robotene opptrer som levende individer, som denne reiser de seg når de faller osv. og vil man ikke være en lydig biorobot for dem så har de anskaffet seg plastkister nok.

God Bless America Again med Loretta Lynn & Bobby Bare ble innspilt for over 30 år siden, men den har nok aldri før vært så aktuell som nå. Jeg har sett en enorm ulykke komme over landet deres, følte det kom fra moder jord, kraften som kan styre planeter og alt fikk nok. Dette blir et svar på at det som sendes ut kommer tilbake, gjerne med større kraft, så produsere krig og elendighet rundt om i verden for egen vinnings skyld vil straffe seg.

Opp gjennom årene har jeg fått flere varsku om katastrofer i kjølvannet av oljeutvinning, moder jord blør, tapping av det sorte gull skaper ubalanse for jorda, olje er ikke døde planter og dyr, og jeg har fått budskap om at oljeutvinning har skapt jordskjelv før og vil gjøre det igjen hvor konsekvensen muligens blir en stor bølge mot land i Norge.

Jordskjelv grunnet oljeutvinning føler jeg også kan dreie seg om denne konstruerte ulykken med Deepwater Horizon, fordi det neste jeg fikk se etter budskapet var et stort jordskjelv i USA hvor dette kom 14 dager etter at jeg skrev om det i en kommentar her på Nyhetsspeilet. Jeg vet at det er forløperen til et enda større skjelv som kommer der borte og jeg har en sterk følelse av at denne ulykken i Mexicogulfen vil være med på å trigge det neste skjelvet.

Jeg har gjort noen dypdykk og sett at i gulfen sprenges det på havbunnen, det skjer uoffisielt for å forverre situasjonen hvor det nå flere steder lekker ut noe fra bunnen som ikke bare er olje. Det har vært flere kraftige eksplosjoner og en planlagt dato for fire store sprengladninger var den 13. oktober.

Får vi ikke stoppet denne galskapens agenda kommer det til å bli enorme katastrofer i USA hvor millioner av liv går tapt, og muligens vil det aller største jordskjelvet der borte komme i 2011, det er varslet om svært mørke hendelser i november dette året. Det har fra andre siden (notert i 1996) vært snakk om at vi skal bli forferdet over det som skjer.

Først blir det tegn i sol og måne, jeg har hatt et syn med to soler på himmelen og det skjedde før tiden med internett og snakk om Nibiru. Samtidig fikk jeg vite at jeg hadde levd mange tidligere liv på jorda, men også på Mars, Pleiadene og andre planeter og dette synet var fra et av mine daværende liv. Derfor tenkte jeg og min far at kanskje livet mitt med to soler var på en annen planet, men nå har jeg fått bekreftet at det var her på jorda.

Vi har altså hatt to soler og siden det ble vist meg for så pass mange år siden er det muligens noe som snart kommer tilbake til oss igjen. En kveld i vår når jeg og Kella gikk tur så jeg månen som jeg aldri før har sett den, den virket litt oval og nede i høyre hjørne så det ut som noen hadde skåret en bit av den. Litt ovenfor dette og opp til toppen av månen var det et pulserende lys, det vokste langt ut fra den og gikk tilbake, akkurat som det strålte, minnet meg om skinnet fra sola men dette lyset var blåaktig og pulserte i varierende intervall og styrke.

Var dette et tegn i sol og måne som skulle komme før himmelens hærskare viser seg, det svaret vil vi ikke måtte vente lenge på for de er allerede her. Utenomjordiske ønsker i stadig økende grad å vise seg, det er en voldsom aktivitet på himmelen og her på landsbygda kan man bedre få med seg det som skjer der oppe. Noen jobber på spreng med noe der ute og de har jobbet hardt siden november 2009 da de hadde ”byggestart”.

Jeg føler det er de gode som er i aktivitet, hvor de gjør noen forberedelser til parallelljorda og mer til. Vær spesielt oppmerksom på det jeg nevnte at vi også får gjester vi skal lures til å tro kommer utenfra, dette vet jeg da jeg i syner har sett at mennesker bygger ufoer. Jeg føler disse judasene er opplært eller programmert av noen utenfra vi ikke bør ønske velkommen, dette fordi disse aliens er like svikefulle som de mennesker de allerede har tatt til slaver for egen vinnings skyld.

Man vil i økende grad støte på problemer, særlig fra det offentlige da det hovedsaklig er maktsyke personer som jobber der, de som på kynisk vis adlyder sin fyrste til siste slutt så man møter ingen forståelse hos dem. Tvert i mot vil de konstruere problemer for å psyke ned sine medborgere og få oss opptatt med klagesaker i forbindelse med deres utspill, vi skal ikke få tid til og ikke være opplagte nok til å følge med i hva som egentlig foregår.

I tillegg benyttes diagnoser og medisinering mot naturlige følelser og tilstander, det blir så ille at man om ikke lenge kan regne et hvert legekontor som sprøyterom for narkomane der helt vanlige mennesker blir dopet, fratatt sine rettigheter og muligheter både psykisk og fysisk. Se denne videoserien i 3 deler hvor Synnøve Fjellbakk Taftø blir intervjuet, et godt menneske, en politisk fange i vårt eget land.

Åndelig vekkelse, balanse og frihet

Det er viktig å få vekket den åndelige siden i seg selv av egen fri vilje for de som forsøkes vekket med tvang blir rammet unødig hardt, dette bare fordi de ikke vet at man kan våkne på en mye enklere og sorgløs måte. Som jeg allerede har sagt i kommentarer her på Nyhetsspeilet, i økende grad fremover vil mange miste sine kjære i alvorlig sykdom eller ulykke, noe som utrolig nok også kan arrangeres for at de skal få en mulighet til å våkne.

Andre siden taler til oss, men de kan ikke veilede og beskytte dem som forblir i ondskapens narkose. Ingen orker i det lange løp å snakke til døve ører, så stopp opp, se deg rundt etter budskap som kan komme. Våre gode hjelpere på andre siden vil da raskt forstå at du er på talefot med dem, det kan redde livet til dine nærmeste og gi deg/dere ”evig liv” på et tidligere tidspunkt.

Med evig liv menes at man våkner til det perfekte liv når man er ferdig med alle drømmene og har funnet seg selv, men det er også alt for mye stoff til å ta med i denne artikkelen. For mange år siden har jeg under veiledning fra andre siden skrevet en god del om dette, men så langt foreligger alt det materialet kun på papir.

Jeg har i denne artikkelen satt søkelys både på det åndelige og det fysiske for livet omhandler like mye det ene som det andre, man må komme i balanse for å kunne gå videre til et nytt fysisk og åndelig liv med økt bevissthet om hvem man er og hva som er viktig.

Mange tror det dreier seg om svært kompliserte oppgaver, men det er vi mennesker som kompliserer utviklingen vår. Man kan forenkle denne prosessen ved å være åpne, lære seg egen tankekontroll, bruke og leve ut følelsene, samt jobbe aktivt med noe av det viktigste her i livet som er å skille mellom det gode og onde.

Hvis man er på rett spor kommer resten underveis av seg selv, det er nesten for enkelt når man bare lar ting komme uten for store forventninger og fordommer da slikt tankespinn forbruker mye energi og derfor virker som bremser på oss.

Tørr å lek og vær gjerne litt barnslig, vær glad i og helt ærlig mot deg selv, bli som barn igjen uten å være preget av hvordan andre har formet deg. Still spørsmål ved hvorfor du opplever, tenker, sier og gjør ting, er det egentlig deg eller er det en annen du lever ut, for satte tanker kommer man ikke fri fra før vi vet at de er nettopp det.

Ikke ta deg selv så høytidelig at du lar andre styre hvem og hvordan du skal være, jag bort den dobbeltgjengeren andre har satt på deg som en sperre, for det er en satt tanke som kan kastes, så bare kast den nå og bli fri. Man bør aldri ofre seg selv og hindre egen utvikling ved å leve ut et speilbilde for andres svakheter.

Er vi ikke bevisste oss selv blir man bare et speilbilde av andre og man er dermed en fange av deres tanker, man blir slave for vesener med uviss agenda mot oss jordboere og andre mennesker som ikke en gang har kontroll over egne tanker. Det er derfor det har gått over styr med denne verden så mange ganger før.

Menneskene har levd i en boble og levd ut hverandres tanker – og tanker fra utenomjordiske – uten å forstå at det er det som gjør at man ikke ser bortenfor horisonten, det skapes derfor en virkelighet basert på ondskap og godhet. Skal man nå et høyere nivå må det onde bort og for å greie denne spaltingen må man først bli seg bevisst på hvem man selv er og hvem og hva som jobber inni oss.

Det beste sted å begynne for å lære seg selv bedre å kjenne er å se på hva vi ikke liker med andre personer, dette skyldes alltid enten ens egne svakheter eller at man føler de har onde intensjoner, så spør deg hvorfor du ikke liker dem. Er det en egen svakhet (vær ærlig) så er det negativt og gir deg negativ energi, men avslører du gjennom følelsene dine onde intensjoner og får dem fram i lyset oppnår du en sekser i karakter og positiv energi som lønn.

Jeg håper du har forstått hvor viktig energier og følelser er, og hvordan andre siden kan kommunisere med oss i det daglige gjennom bildespråk, også håper jeg du nå – ved hjelp av deg selv – kan føle at microchip faktisk er det dyrets merke Bibelen advarer oss mot.

Valget er kun ditt for hva du vil tro, men før du tar en avgjørelse kjenn på magefølelsen og vær åpen, gå deg en tur eller med åpent sinn gjør noe annet hvor et budskap kan komme til deg. Etter hvert vil du også oppdage at vi mennesker har tendenser til å komplisere så mye at vi glemmer å se etter enkle svar.

Mange budskap kommer også i drømmene våre, har man et problem kan man våkne dagen etter med svaret, enten som en direkte viten eller gjennom symbolikk. Telepatiske budskap er bare som å lære seg et nytt språk, dess mer man lytter til det og ser deg rundt hva ordene betyr jo bedre vil man etter hvert forstå.

Jeg ler ofte av meg selv, over de første budskapene jeg noterte, der hvor jeg satt som en førsteklassing og stavet mine første bokstaver ned på papiret. Å jobbe med seg selv og andre siden kan faktisk være ganske morsomt for de på andre siden har humor og følelser som oss.

De er selv mennesker som valgte å lytte til den svake indre stemmen fra veiledere som førte dem til et høyere nivå, så til syvende og sist gjelder det enkelt og greit bare å velge om det gode eller onde skal vinne kampen om din sjel.

Lykke til, jeg tenner et lys for deg! :-)

Monica Waade

Har siden barndommen hatt evne til å oppfatte mer enn andre rundt seg og har alltid vært søkende. Våknet for andre virkeligheter i 1996 ved å motta og notere budskap om livets skole, at sjelen ikke dør og hendelser som vil komme. Ble underveis minnet om sin essens med egenskaper til å føle energier og overføre helbredende kraft, samt avlese kropp og tanker til mennesker og dyr. Monica ble syk fra kvikksølvforgiftning i 2003 og har siden deltatt i den store amalgamkrigen. Det har vært en beintøff kamp gjennom felles erfaringer i et større pasientnettverk. Hun har også avslørt myndighetenes kyniske agenda og har de siste årene advart dem mot å fortsette sitt hensynsløse maktspill.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

2.1K Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
max
max
Anonym
1 år siden

Anbefaler alle å undersøke en ny studie rundt dette – ang åpenbaringsboken. Jeg er av den oppfatning at chipen som det refereres til her er et blindspor. https://revelationtimelinedecoded.com

Roger Næss
Roger Næss
Abonnent
1 år siden

Det er skremmende og litt morsomt å lese denne forfatterens fantasitanker om microchip . Hun skriver at dette er en sender, og at man kan kontrollere dyr via denne chipen, til opplysning så fungerer chippen på samme måte som alle matvarer har strekkode som kan avleses . 700 000 dyr har denne chipen, og med en liten scanner vil man få opp ett nr. som identifiserer gjennom en database dyrets eier.

For microchip er , teknisk sett , en svært liten versjon av en elektronisk krets trykt på en halvledermaterial .

microchip kan utføre operasjonene i en elektrisk krets, som innebærer å flytte elektrisitet gjennom logiske porter å gjøre alt fra å bruke TVen eksternt til å bytte kanal til å gjøre en samtale på mobiltelefonen din .
Mikrochips brukes i nesten alle slags elektroniske enheter , fra en TV-fjernkontroll til en bilens dashbord til de nyeste personlige datamaskiner.

dai v
dai v
Anonym
2 år siden

Quark: Ikke prøv å vri deg unna. En global overvåking ved hjelp av RFID chip er utvilsomt militærteknologi, og da må man selvsagt diskutere den teknologien som det gjelder. Wikileaks dokumentene viser at det eksisterer, og da er det helt tullete å fornekte det fordi CIA nekter legge frem teknisk data på det utstyret man bruker. At det eksisterer flere ulike RFID tags med ulike egenskaper er en kjennsgjerning. Også på det åpne markedet.
http://www.seikorfid.com/

Som sagt vil jeg mer enn gjerne regne ut hvilke utstyr en eventuell satelitt måtte ha får å hente data fra en chip, men da må jeg selvsagt kjenne til chippens detaljer. Deriblant energikilde og signalstyrke. Det må du da skjønne.

Du kan ringe canal digital og vise til «den mer generelle artikkelen om elektromagnetisk interferens» og argumentere for at de selger noe som ikke eksisterer..Du må gjerne holde på slik at «de hvite frakkene» kommer å tar deg…

Når det er sagt.
Dersom jeg hadde fått som oppgave å lage et nettverk av RFID chipper som skal samles og overvåkes i en database ville jeg trolig ikke kjørt en direkte forbindelse fra chip til sat. Jeg ville ha brukt flere bakkenett som feks. 3G, nødnettet, militærnettet, internett, mobilnettet, etc. Videre ville jeg ha koblet det opp i mot en ekstern sender som vidresender dataen til en satelitt. Satelitten sender så vidre dataen til klienter på jorden hvor overvåkingen skal foregå. Det er iallefall mine umidelbare tanker om hvordan jeg ville ha gjort det.

e
e
Anonym
Svar til  dai v
2 år siden

Morsomt når signal-tårn er maskert. Morsomt når satanistene kan ramme deg via et tastetrykk, bokstavlig talt. Not.

Roger Næss
Roger Næss
Anonym
2 år siden

Det morsomste med denne artikkelen er at artikkelforfatteren ikke har den ringeste kunnskap om hva en microchip er, og spesielt om den microchipen som brukes på dyr.
Den første personen som klarer å lage en microchip som kan spores via satellitt vil bli millionær. Når dagens microchiper skal leses av , kan det sammenlignes med når du skanner varene dine i butikken, du kan ikke stå 5 mil , eller 50 cm unna med melkekartongen . Den må holdes helt inntil scanneren. Det samme gjelder for microchipen hos dyrene.
Og der ligger informasjon om dyrets registreringsnr, .
Skal man ha en enhet som kan spores via GPS/satellitter så er størrelsen som en sigarettpakke, og kan vanskelig skjules i kroppen………………

Jan
Jan
Abonnent
3 år siden

Dyrets meke er peronnummmeret,spør Ola Nordmann

Jan
Jan
Abonnent
3 år siden

Har dere ikke forstått,dyrets merke er personnummeret.

Jan
Jan
Abonnent
3 år siden

Ingen liker sannhet,det gjør for vondt,chemtrailing er nå værmelding.Usant er nå sant.

Jan
Jan
Abonnent
3 år siden

Dyrets merke er personnummeret,liker dere ikke sannhet ?

Jan
Jan
Abonnent
3 år siden

Person nummeret er dyrets merke,tenk selv,basta.

D.O RIFD Group
D.O RIFD Group
Anonym
4 år siden

If the elite does not want to participate in the unity we are supposed to, they can bring their worthless paper notes and travel somewhere else (the technology exists) – such as there if you are welcomed. No problem – then we can forgive you too!
Until you make sense, we will make sure that your “psyche,” spiritually hostile plans, come true. We are the people – we have chosen here and now.
long-range Uhf Rfid reader manufacturers

D.O RIFD Group
D.O RIFD Group
Anonym
4 år siden

WHAT did John see as 666, that is, the manifestation of evil as it originally seemed to mean? Will the person come to think that John REALLY thought it was good powers that had banished him? I don’t know, I’m just challenging someone to try.
This will give better count than speculating on 666 by interpreting the verses. – As I see it.

RFID technology is a method of wirelessly, digitally identifying objects – like luggage, cars or subway passes – that often does not require any internal power source. A small chip is inserted into or attached to an item to be identified.

long range uhf rfid reader manufacturers

Altiett
Altiett
Abonnent
6 år siden

Smart telefonen som fleste går med er vel allerede denne chipen.

Hans Gaarder
Forfatter
7 år siden

President Trump har blokkert microchipping-prosjektet som er kjent som Obamacare…

Trumps første grep som president: Har signert presidentordre mot Obamacare

http://www.dagbladet.no/nyheter/trumps-forste-grep-som-presidentnbsphar-signert-presidentordre-mot-obamacare/66894496

Den planlagte RFID-chippingen av amerikanere er beskrevet slik med liten skrift godt bortgjemt i det meget omfattende og nazi-aktige obamacare-regelverket:

H.R. 3200 section 2521, Pg. 1001, paragraph 1.
The Secretary shall establish a national medical device registry (in this subsection referred to as the ‘registry’) to facilitate analysis of postmarket safety and outcomes data on each device that— ‘‘is or has been used in or on a patient; ‘‘and is— ‘‘a class III device; or ‘‘a class II device that is implantable, life-supporting, or life-sustaining.”
What exactly is a class II device that is implantable? As you saw earlier, it is the device approved by the FDA in 2004.

http://www.therightplanet.com/2012/07/obamacare-page-1004-you-must-have-rfid-chip-implanted-in-your-body/

http://polidics.com/news/another-hidden-secret-in-obamacare-rfid-chip-implants.html

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Monica Waade
6 år siden

Det går den veien Søss.
Alle i verden vil bli chippet innen 5 år så dette monsteret skal kontrollere oss alle.

Österlund i Biohax tror det fremdeles er en lang vei å gå før folk flest vil vurdere å «chippes». Han forklarer at det fremdeles er en del skepsis knyttet til å implantere noe i kroppen.

– Jeg gir det fem år innen dette er såpass allment at alle har en chip, sier han til SVT.

I 2015 gjennomførte Norstat en undersøkelse for å kartlegge folks interesse for teknologien. Av de som ble spurt svarte 13 prosent at de kunne tenke seg å sette inn en chip under huden, ifølge NRK.

https://www.abcnyheter.no/helse-og-livsstil/teknologi/2018/04/09/195386255/okt-interesse-sette-inn-microchip-i-handen

Er det forsatt noen som lurer på om de vil chippe oss alle ?

Som Aron Russo avslørte våren 2001 så skal de først utføre et enormt terrorangrep mot eget folk i USA i september som skal starte krigen mot terror, en krig som ikke kan vinnes og som vil føre frem til at
kontantene forsvinner og alle har en chipp.

Nå er vi der snart.

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
8 år siden

“Tech tats” er her, som kan måle kroppens temperatur, vanninnhold osv. Selv om journalisten prøver å vri dette til noe positivt, at man sparer det og det arbeidet med å ha en slik til huden, vet vel de aller fleste at dette bare er tull og bortkastet, med unntak av de som ønsker total kontroll: https://nrkbeta.no/2015/11/27/tech-tats-elektroniske-tatoveringer-som-sier-i-fra-nar-du-har-feber/

Mole
Mole
Abonnent
9 år siden

Denne bittelille sensoren kan implanteres i din kropp
Gir livsviktige beskjeder om pasientens helse.
http://www.aftenposten.no/viten/Denne-bittelille-sensoren-kan-implanteres-i-din-kropp-7987795.html

Men kan den misbrukes, hackes eller eksploderes, det er vel det etiske spørsmålet som bør stilles!

siv
siv
Abonnent
9 år siden

nå er jeg 43 men når jeg var 18-19 og var ute på byen så hadde jeg masse tull for meg og ville ikke ta imot stempelet som det utestedet ville gi meg. for meg var det nesten virkelig og jeg så fordelene med å ta imot stempelet, noe jeg ikke ville fordi jeg innbilte megat det var satans tegn. kanskje et forvarsel om det som skal skje. i det siste, egentlig begynte det for litt lengere siden men da i en annen form.. jeg tror tankene mine begynte å tenke det fordi sønn min studerer nanoteknologi og eg forstod det sånn at det er mulig å lage datamarskiner kan gå rundt i kroppen.noe sånt. i den siste tiden har jeg fått for meg at noen kan lese tankene mine og også putte inn tanker. jeg har trodd at jeg har blitt leder av gud eller noen jeg ikke ser for jeg mener undervisningen har vært bra og konstruktiv. på en annen side har jeg senest tenkt og fått for meg at noe er plassert i kroppen min og at også onde ting har oversikt over meg. jeg stoler ikke på staten og er ikke særlig glad i de som styrer verden og jeg har vært innlagt i psykiatrien og jeg har grublet over hva de kan ha gjort med meg når jeg har vært bevistløs. kan de ha putta noe inn i meg og hvordan skal jeg bli kvitt det. bare tanker men hvordan kan det ha slått meg. jeg kom over en mann som nevnte noe om det her om mikrochip og holde kontroll over mennesker og nå denne artikelen. da må jeg jo nesten begynne å lure og ivertfall forstå at det jeg fabler om faktigst fins en smule sannhet

Hans Gaarder
Forfatter
9 år siden

Stolt svenske står frem: ‘I’m among the first Swedes with a microchip’

Emilott Lantz, 25, from Umeå in northern Sweden, got a microchip inserted into her hand last week.

http://m.thelocal.se/20141118/swede-operates-microchip-into-body

Noen ganger lurer jeg på om flertallet av svensker (og nordmenn) vil være såre fornøyd med å leve som fjernstyrte slaver i et kvasi-totalitært samfunn, med eller uten microchip under huden.

Burde det ikke lanseres en ordning hvor alle nordmenn som vil bli microchippet kan få “fri overgang” til å leve i Sverige? Og så kan svensker som foretrekker å leve i “frihet og öppna landskap” komme hit til Norge…

Norge og nordmenn har faktisk en tradisjon for å være “fattige men frie”, mens svenskene i århundrer har latt seg styre av et fjernt og sentralisert embetsverk.

Hans Gaarder
Forfatter
9 år siden

Vil micro-chippen bli erstattet av fingeravtrykk?

http://removingtheshackles.blogspot.ca/2014/11/thumbprint-security-latest-fad-with-all.html

En viktig tommelfingerregel er at når onkel stat (som pussig nok opererer på tvers av landegrensene) sier at noe planlegges gjort “av hensyn til vår sikkerhet”, er det stor fare for at vårt personvern og grunnleggende borgerlige rettigheter vil bli undergravet eller trampet på… :(

Norske høyteknologibedrifter har hatt som vane å stå i kø “for å sikre seg oppdrag” og dermed gi sine bidrag til å skape et høyteknologisk overvåkingssamfunn. http://www.RFID.no er bare toppen av et isfjell.

Den siste trenden er at driftige nordmenn nå også har hevet seg på fingeravtrykk-trenden:
“Glem pinkode, bruk fingeren
Den norske oppstartsbedriften Zwipe har utviklet et biometrisk autentiseringskort med mange potensielle bruksområder innen betaling, adgang og ID.”

http://www.idg.no/computerworld/article259256.ece

e
e
Anonym
Svar til  Hans Gaarder
2 år siden

Til å begynne med var de ikke interesserte i å chippe ALLE, kun de som har bestemte talenter eller DNA ol. (Starseeds) Hjerner de vil eie og bruke. (herav kappløpet om hjernen) Etterhvert blir det krig om hjernene, og om det å eie flest mulig energiprodusenter. Dermed vil alle bli “tvangs-chippet”. Masse-chippingen er allerede i gang. Snik-chipping til å begynne med, så folk ikke vet hva de er utsatt for og dermed er/blir lettere å kontrollere fullstendig. Teknologien som tar fullstendig kontroll over et individ ER den teknologien som er omtalt i bibelen. Chipp/tatto/RFID/Nano-neuron tech +++

Teknologien virker uskyldig og kul til å begynne med, (og for all del kan noe av det brukes til gode formål) før man skjønner tegninga. Men for oss som ufrivillig har blitt brukt som forsøkskaniner for utprøving av teknologien, og fått livene våre ødelagt, så er ikke dette noe kult i det hele tatt. Og Ja, hjerne-chippen kan skape blant annet hjerneblødning.
Jeg elsker roboter og AI, men jeg ønsker ikke å bli en, og det burde ikke være lov å blande menneske og maskin på den måten.
Skape vesen de torturere på ulike vis. Stakkars vesen. Jeg ber den sanne Gud om frigjøring for alle de uskyldige skapninger som er skapt slik av djevelske mennesker og djevelske ailiens. Be og du skal få heter det …

(Artig å finne flere ord fra den avdøde Hans Kristian. Så synd at jeg aldri fikk møte han. Han skulle levd her i 30 år til, minst)

« Forrige artikkel

Nigel Farage – Kongen av Euroskeptikere

Neste artikkel »

Zero Emission Conference – Nyhetsspeilet konfronterer

2.1K
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x