/

Microchip er dyrets merke

106K visninger
58 minutter lesetid
2 096

Microchip er dyrets merke, hvordan i huleste kan jeg påstå dette? Har jeg børstet støv av gamle skrifter eller bare fulgt med i tiden? Svaret er ja til begge deler og jeg har i tillegg brukt egne evner for å søke svar.

Johannes åpenbaring, kap. 13 vers 16 og 17: Det tvinger alle – små og store, rike og fattige, frie og slaver – til å ha et merke på sin høyre hånd eller på pannen. Og ingen kan kjøpe eller selge noe uten å ha dette merket: Dyrets navn eller det tall som svarer til navnet.

Det har vært flere teorier rundt Johannes åpenbaring og først nå er utviklingen kommet så langt at vi har større mulighet til å forstå gåtefulle budskap fra svunne tider, vi er i tiden der man må erkjenne at advarselen om dyrets merke og andre bibelske profetier bør tas på alvor. Det finnes åndskrefter som med sine slaver vil la det gå troll i ord ved å bruke Bibelen som dreiebok, men vi har vår frie vilje til å ta valgene som kan skape en bedre fremtid hvis vi lar oss veilede av Guds ord og de gode under denne kraften. Først må man bare forstå hvordan budskap kan komme og hvem som gir dem, Bibelen alene gir oss ikke gode nok svar da mye i den er skrevet av mennesker som søkte makt, så tar man disse skriftene for bokstavelig blir man også fanget av ondskapen. Derfor vil jeg i denne artikkelen fortelle litt om hvordan man selv kan ta de første stegene mot veiledning og dermed komme seg fri fra blokkeringer som er til hinder for å ta i mot den gode hjelpen.

Jeg opplever mange budskap fremmet tilsvarende de Bibelen presenterer, budskapene kommer som lignelser og jeg ser ofte symbolske bilder for det som vil skje. Dette har å gjøre med det telepatiske språket og at det ikke er gitt et eneste menneske å få vite den hele og fulle sannhet om noen forhold før tiden er inne, før man er moden til å forstå og behandle sitt innsyn med all den respekt det fortjener. Første bud her er sannhet, både overfor seg selv og andre, aldri noe annet enn sannheten uansett hvor vanskelig den enn måtte være. Man må også bevise ekte kjærlighet og pålitelighet, aldri misbruke sine evner og viten for å skade eller lede andre vill i sin søken, og heller ikke frata noen ens frie vilje til å ta egne valg. Dette kan være en vanskelig balansegang og ikke før jeg hadde bestått mange prøvelser fikk jeg tillatelse til å formidle kraften samt veilede andre, noe jeg frivillig har påtatt meg som en hovedoppgave før jeg gikk inn i dette livet.

På andre siden – det er bare en annen frekvens (dimensjon) – ligger livets bok åpen, og der står det skrevet hvilke oppgaver vi er tildelt. Det er nå noen år siden fikk jeg komme tilbake å se i min egen bok og det var en fantastisk opplevelse som ga meg mange svar. Jeg har viet de siste årene av livet mitt til oppgavene som er notert i boka, og først når jeg selv lot meg veilede fullt ut og være helt åpen for budskapene fikk jeg større rettigheter til å utvide og bruke egne evner mer aktivt. Det har vært en lærerik og spennende reise som jeg har delt med mange flotte mennesker og dyr underveis, samt de på andre siden hvor særlig en trofast venn har stått ved min side hele tiden. Denne engelen heter Lucas, han har ikke vinger men han har de vakreste blåe øyne jeg har sett og et hjerte fylt med godhet det ikke finnes dekkende ord for, det kan kun føles. Selv da jeg underveis i prosessen ble rasende på ham tok han i mot meg med åpne armer straks jeg angret på utbruddene mine, så ja engler finnes og de er gode læremestre man bør strebe etter å ta lærdom fra.

Jeg har aldri hatt nok tid og ikke et eneste kjedelig øyeblikk, hver eneste dag bringer nye utfordringer og tidvis lever jeg i to dimensjoner samtidig når jeg jobber med andre siden og det som formidles derfra. Mange på min vei har sett at dette kunne jeg ikke maktet uten tilgang til ekstra energi, noe som bekrefter at jo mer man gir dess mer får man, jeg koblet meg direkte til den universelle kraften og reiste meg derfor etter hvert fall hvor de onde satte alle kluter til for å rasere livet mitt og stoppe mine tjenester.

Vi er på film enten vi liker det eller ikke

Nå snubler jeg ikke lenger, jeg har lært hvordan ondskapen jobber, taktikkene som brukes mot ens svakeste punkter, så nå kommer jeg de onde i forkjøpet og tar dem fram i lyset før de får skadet meg eller andre. Mine evner har blitt brukt til å være ei flue på veggen vedrørende tvangsinnlagte Synnøve Fjellbakk Taftø, hvor ondskapens spill ble avkledd og deres planer ble forhåndsvarslet. Jeg skrev et innlegg om dette på Facebook (her) med overskriften; Synnøve presses nå av psykiatrien til å gå mot støttegruppen og sine hjelpere!

Personlig hadde jeg aldri pratet med Synnøve, men hun bekreftet til flere at jeg kom med en god beskrivelse av det som skjedde. I hennes tilfelle brukte jeg ild, energimessig et av de kraftigste verktøy vi har, så jeg brant lys sammen med gode tanker og bønn om bistand fra teamet på andre siden. Vil man det sterkt og oppriktig nok trør de til, det skjer også ved sykdom, ulykker og andre situasjoner hvor man gir slipp på sitt ego og bare er. Den som har opplevd stor sorg har kanskje undret seg på hvor han eller hun fikk krefter fra for å komme seg gjennom denne fasen, og det de fleste enda ikke vet er at det står mange engler rundt mennesker i dyp sorg hvor disse englene gir dem ekstra kraft for en periode. Sorg er en tilstand der kroppen kan dø av akutt energimangel dersom det ikke tilkommer mer enn den daglige forsyning som er en konstant mengde energi, og det må alltid opprettes en forbindelse til kilden for ekstra påfyll. Man kan være sin egen batterilader eller benytte en healer, men kun englene kan tilføre ekstra energi hvis du ikke har tilgang til den gjennom deg selv eller andre.

Den urett som begås mot Synnøve er svært traumatisk for henne, sånn vil det oppleves for alle i tilsvarende situasjon og da er det godt å vite at hun fikk to nye engler ved sin side og derfor har tre hjelpere nå. Både de og jeg vet hvordan hun vil komme styrket ut av dette, når man blir sterk nok erstattes en brukket ryggrad med ti ryggrader som ikke lar seg knekke, bare spør de beinbrytere jeg møter på min vei hvordan de føler seg i mitt nærvær. Selv fikk jeg også et mye enklere og bedre liv når jeg fikk vite at all urett begått mot meg ikke bare var mine prøvelser, men mest av alt er det de som står bak uretten som settes på prøve, for de lytter til ondskap og setter det i system med satte tanker. Derfor blir de selv fanget av ondskapen, en hver satt tanke lager en kobling og forbinder oss til de som kom med den.

Nå håper jeg å hjelpe flere på sin vei ut av fangenskapet ved å videreformidle litt av det jeg har erfart gjennom mine to liv i dette livet, eller rettere sagt flere liv da jeg har smakt litt på andres liv også, for vi kan være ett med hverandre og frekvensmessig heve oss over denne fysiske dimensjon. To personer med utviklete evner kan møtes og ta en prat selv om man fysisk sett i denne virkeligheten er langt fra hverandre, det har jeg og en annen gjort… og vi spøkte i ettertid med at det var godt kona hans ikke visste om den nattlige turen vi tok. Når vi etterpå snakket på telefon om dette møtet husket begge alt, hva vi pratet om og utsikten vi så fra det stedet der vi møttes, det føltes da for begge som vi hadde opplevd akkurat det samme i denne virkeligheten.

I tillegg til å motta budskap og syner tilsvarende de bibelske ser jeg også bilder og film fra fortid, nåtid og fremtid. Det får kanskje noen til å tenke at dette ikke er mulig, men tro meg, ingenting av det som skjer er skjult for noen av oss får tilgang til det andre tror de gjør i det skjulte. Det er også sånn at man kan gå så dypt at man i små øyeblikk ”er” den andre person som utfører en handling, man deler da en annen persons følelser og tanker, man ser det samme som den andre person ser eller har sett, for man er ikke låst av tiden. Det er en merkelig tilstand hvor man er seg bevisst at man er seg selv og en annen på samme tid.

Jeg fikk anledning til å snakke med en kar i ettertid, en mann jeg var inni når han begikk en forbrytelse og det er vel ingen som bør betvile at han hadde bare ett å si, at jeg neppe er helt god, akkurat som broren allerede hadde fortalt ham, ikke i negativ forstand altså. Men det er klart det gir inntrykk når man blir konfrontert med seg selv av en annen person som ikke var fysisk til stede ved hendelsen. Når jeg att på til kunne gjengi hans samtale med han andre som var der, beskrive redselen han følte, samt fortelle hva han både så og tenkte mens det skjedde, da skjønner man at det er mer mellom himmel og jord som han sa. Jeg skal ikke si mer om dette nå, hvis det er interesse for sånne tema innenfor klarsynthet får det heller bli en ny artikkel, jeg bare tok det med for å fortelle at noen av oss kan ha tilgang til å finne og få fram sannheter som forsøkes skjult. Egne erfaringer gjør at jeg ikke er i tvil om at skaperen har tilgang til å være inni oss og vite den hele og fulle sannhet om hver enkelt.

Microchip baseres på løgn og frykt

De fleste har nok hørt om microchip for å identifisere og finne igjen bortkomne kjæledyr som hunder og katter. Det har vært aktuelt med lovpålagt ID merking av alle katter her i Norge, men i denne omgang fikk ikke veterinærforeningen gjennom forslaget hos Landbruks- og matdepartementet. Det er verdt å merke seg at det er Den norske veterinærforening som ønsker tvungen chipping og veterinærene tjener penger på dette, interessekonflikter er ikke uvanlig når foreninger jobber for noe. Det har dessverre allerede gått så langt at det nesten ikke lenger er mulig å få kjøpt seg en hundevalp på 8 uker som ikke er chippet, stakkars små de starter livet med en sender i kroppen som absolutt ikke hører hjemme i dem. Konsekvensene av dette er ikke noe bedre enn de man ser her ved kynisk avl som medfører ødelagte individer og regelrett dyremishandling. Jeg skal komme tilbake til hvordan jeg vet at microchippen ikke bare er en harmløs liten sak under huden.

Microchip i nakken på en katt hvor man ser hvor nær ryggraden den settes inn med de konsekvenser det kan få ved selve inngrepet og etterpå når den vandrer på egen hånd

Nå er chip blitt standard på hester også, men ikke alle er klar over at chippen brukes på mennesker – og at det ikke vil bli bare med de som allerede er merket. Det er derfor på sin plass å komme med en ny advarsel før ondskapen får gjennomført sin listige plan, for microchipping er bare en brikke i noe mye større og den er uten tvil i min sjel det dyrets merke Johannes advarer oss mot. Som den skeptikeren jeg er, hallo jeg er faktisk en av de største skeptikere til absolutt alt som hevdes selv om enkelte omtaler meg og andre våkne mennesker som lettlurte YouTubere, men som skeptiker har jeg undersøkt ganske mye av det som foregår. For å få en bedre forståelse av hvordan forholdene fortsetter ufortrødent videre og bare får nye drakter underveis bør man også bruke litt tid på eldre materiale som dette fra 1973 av John E. Andersson og Erling Borgen

Storebror ser deg 1973. En kartlegging av overvåkingspolitiet i Norge og NATOs hemmelige kupp-planer.

Det dukker stadig opp nye ting for å få kontroll over oss og også våre transaksjoner, og selv om Norge ikke offisielt er med i EU ble den norske finansavtaleloven 1. november 2009 endret som en følge av EUs nye betalingstjeneste-direktiv, Payment Service Directive (PSD). Det hevdes at dette direktivet sikrer mer forbrukervennlige og samstemte lover og regler rundt betalingstjenester på tvers av landegrensene i Europa. Men nå er ikke alltid alt så nyttig som de påstår, så jeg ser på dette som et ledd i overvåkningen, altså ikke for å sikre oss, men for å sikre at de har kontroll med oss og pengene våre. Vi har til og med grensekontroll i banken og det nyeste er at selv om man er eksisterende bankkunde hvor man tidligere har legitimert seg med førerkort eller annen gyldig legitimasjon, får man ikke BankID fra banken for eksempelvis å kunne handle på nettet uten å legitimere seg med pass. Det begynner alltid et sted, først påtvunget anskaffelse av pass osv., jeg liker det ikke så skal sjekke ut en del forhold omkring dette og vil eventuelt gå videre med saken, det er nemlig vi – altså folket – som må reagere før det er for sent.

Gradvis strammes grepet og jeg er ikke et øyeblikk i tvil om at først vil penger i form av kontanter forsvinne, så oppdager de at pass kan også forfalskes, akkurat som de ikke har oppdaget det allerede, men de går forsiktig fram, som et rovdyr sirkler de inn byttet sitt til de har fullstendig taket på oss og våre penger. Deretter når de etter en del gnåling fra media ”oppdager” for mange falske pass, vil kravet om brikke bli en realitet under dekke av å beskytte oss mot misbruk. Eksisterer ikke problemet i tilstrekkelig grad lager de bare sine historier som denne og denne jeg helt tydelig føler de har konstruert i agendaen sin om frykten for terror, så når vi blir tutet ørene fulle om falske pass vet vi hva som er i gjære.

Mange vil ikke ha merket noe av deres agenda før det hårreisende faktum er der, tiden er plutselig kommet hvor man ikke lenger kan kjøpe og selge uten chip, først på bankkort og deretter under huden. Hjernevasket og totalt uvitende kan man ende opp med å bli slaver for onde krefter som vil lede oss rett ut i sin egen elendighet, men da nytter det ikke å gå rundt i T-skjorte med logoen THE DEVIL MADE ME DO IT – man må takke seg selv for å ha glemt sitt fadervår som sier led meg ikke inn i fristelse. Og mainstream media, disse ”nyttige idioter” for ondskapen og dens aktører, de vil som vanlig lokke med brikkens blendende fordeler uten å fortelle oss sannheten.

Nærbilde som viser innholdet i chippen, dyr og mennesker er ikke skapt for sånne reservedeler og frekvensforstyrrelsene de avgir

Da såkalte sannheter alltid har tendens til å skjule for ekte, fant jeg grunnlag til å undersøke litt mer omkring vidunderet microchip som skulle være et gode ved behov for helsehjelp og til beskyttelse mot terror, hvilken agenda kunne ha interesse av å merke både dyr og mennesker og var dette virkelig i det godes tjeneste. Jeg fikk umiddelbart en følelse basert på løgn og frykt som gir negative energier, det gode var totalt fraværende, så med andre ord fikk jeg svaret med en gang. For meg hadde det vært nok, tenk derfor litt over hvorfor jeg nå bruker av min tid – som jeg allerede går på akkord med – på denne artikkelen og enda til utsetter meg selv for ondskap. Noen vil alltid hevde at ekte sannhet er konspirasjonsteorier og det er et helt vanlig argument som kommer når man ikke lar seg forlede eller danser etter ondskapens pipe, så jeg tar aldri sånne påstander seriøst da de kun har som formål å avspore fra fakta i det man formidler.

Det er alltid onde krefter til stede, ekte kvelerslanger som vil forsøke å kvele informasjon når man avslører det som skjer i kulissene eller åpner andres åndelighet. Se bare hva som skjedde med Jesus og i dag korsfestes man mer med ord enn gjerninger. Intet er nytt under solen, det er bare metodene som endres mens målet hele tiden er og har vært det samme, å få oss fanget i ondskapens spindelvev sånn at vi gradvis fortæres og gir næring til de som spant det nesten usynlige nettet. Tenk på spindelvevet i skogen, uten at man ser det kan man gå rett i det, men hvis sola skinner og strålene treffer trådene ser man dem lettere. Sånn er det med ondskapens spindelvev også, man behøver bare å belyse dette så oppdages det av flere tidsnok til å styre unna. Grubler du på noe og går rett i et spindelvev, eller oppdager det takket være riktig lys, kan det forresten være svaret på det du lurte på.

Funderer du på om mine påstander stemmer mens du går en skogstur i solskinn kan du helt ”tilfeldig” oppdage et spindelvev mellom trærne, du fikk da svar på at jeg belyste noe som vil hindre at du går i garnet til de som fisker etter deg. Hvis du derimot går rett i spindelvevet så er svaret at mine opplysninger er feil, jeg belyser ikke fakta for jeg har en baktanke med å lede deg sånn at du blir fanget av min agenda. Ved å lese videre vil du bedre kunne forstå dette billedspråket vi daglig omgis av, men så langt har få mennesker her i verden lært seg å tolke og forstå hvordan selve livet hele tiden vil vise oss vei, hva alle de små og store opplevelsene i hverdagen vil si oss.

Viktig – Tilfeldigheter finnes ikke, alt er en serie hendelser! Dette budskapet noterte jeg i 1996 og etter hvert fikk jeg full forståelse for betydningen av det som ble sagt fra andre siden den gangen.

Hvem eier tankene våre

Det er mange år siden jeg bestemte meg for å ta lærdom fra historiene om Jesus, denne mannen som gikk foran og kvistet en sti for oss, sånn at vi skulle kunne gå den etterpå uten alt for mange hindringer på veien. I hans fotspor vandrer jeg på trygg grunn og lar meg ikke korsfeste, men se heller opp for dine tanker, de er kanskje ikke dine egne likevel. Stort sett er ikke mennesket klar over at mange av ens egne tanker tilhører andre, man tror det er ens egen tanke men den kommer egentlig utenfra, hvor det som kommer fra de onde er kraftigst da det ligger på en nærmere frekvens, og det gode som taler til oss oppleves som en svakere indre stemme. Kampen mellom det gode og onde foregår altså inni oss, ens egne valg og intensjoner er avgjørende for hvem man lytter til, derfor føler jeg alltid på andres intensjon for på den måten får jeg raskt vite hvor langt han/hun er kommet i sin åndelige utvikling.

Ondskapen er listig, den sender impulser hvor du får tanken som din egen ved at signalene som sendes for eksempel med baktanke om splid er, jeg tror kjæresten min bedrar meg. Fra hjernen din oppfatter du det dermed som at det er deg selv som tenker dette, men hjernen er bare en sender og mottaker av impulser, eksempelvis innlærte signaler for hvert ord i det språket vi har lært. Bevisstheten ligger i hele kroppen vår og det er denne det er viktig å ha kontakt med for den bruker telepati som kommunikasjon og lar seg ikke lure av impulsene til ordene som benyttes. Ofte skjer det at de jeg prater med opplever plutselige følelser i hele kroppen under samtalen, det skjer fordi jeg bruker bevisstheten min veldig aktivt og jeg kommuniserer også med bevisstheten til de jeg snakker med. Døde personer har ikke lenger en fysisk hjerne som oss så for å kommunisere med dem må man være på bevissthetsnivå, man må ganske enkelt bare koble seg fra den delen av hjernen vi vanligvis benytter for å prate sammen.

Jeg vil anbefale alle å være seg veldig bevisst på tankene, egoisme, maktbegjær, stolthet, sjalusi, hån, splid og alt som er negativt kommer fra det onde man har i seg selv eller onde tanker man tar inn. Negativitet tapper unødig energi og noen blir derfor lett en kverulant/kranglefant for å vippe andre ut av balanse, for deretter å snappe til seg litt ekstra energi til sin egen destruktive adferd. Når man vet dette kan man være forberedt og ikke la disse energityvene få næring, snu det andre kinnet til som det heter, kom deg unna. Gå en tur ut eller lukk deg inne og tenk på noe trivelig når noen starter sin adferd som vampyr, på den måten kan man sulte ut en slik person til han/hun selv blir syk av energimangel, istedenfor at ondskapen får livnære seg på din energi sånn at du blir rammet av sykdom. Jeg har gitt healing til mange som har vært helt tappet for energi og ute av balanse grunnet sin sjef, arbeidskollega, samboer, ektefelle eller andre nære familiemedlemmer, her kommer bokstavelig talt inn dette med at det er fra sine egne man skal ha det.

Hvis vi ikke er i balanse kan også avdøde tappe oss for livskraft, jeg har konstatert mange tilfeller hvor energitap var forårsaket av dette. Jeg kunne fortalt mye mer om dette med energier, men det er også så omfattende at det bør eventuelt komme i en egen artikkel. Nå ville jeg bare gi en begynnende forståelse av hvor viktig energiene er da innføring av microchip baseres på det som tapper oss aller mest for energi, nemlig frykt. Det største energitapet forårsakes av frykt og det som gir oss mest energi er kjærlighet, her finner man også forklaringen på hvorfor det skapes så mye unødig frykt i samfunnet, ondskapen livnærer seg altså på denne negative energien.

Det våre tanker gir næring er det som skjer rundt om i verden, så tankene våre skaper virkeligheten og dessverre er alt for mange ikke klar over denne tankens kraft som kilde til det vi ser av elendighet. Ondskapen opptrer med list hvor den både lokker og skremmer, vi kan bare tenke litt tilbake på den falske svineinfluensa pandemien de iscenesatte hvor de slo to fluer i en smekk. De skapte viruset for å skremme, energimessig livnære seg selv og de som trakk i trådene deres, samt tjene penger på folkets godtroenhet. Innføring av microchip til alle vil skje på samme måte, så vær tilstrekkelig forberedt til å ta et fornuftig valg hvis tilbudet kommer, men det er også mulig de vil hoppe over sin planlagte chipping av hele befolkningen fordi det skjer uforutsette ting fremover som gjør at ondskapens tjenere får hastverk. Når det gjelder vaksinehysteriet var det åpenbart i tillegg en test for å se hvor mange som lot seg narre til å vaksinere seg, for det foreligger nemlig også en plan om å chippe oss gjennom vaksine. Uansett, hvis det blir valgmuligheter så ta ditt valg om chip eller ikke basert på dine egne sannheter og ikke såkalte sannheter de som står bak dyrets merke vil presentere for folket.

Ondskapen vokser og dens grådighet øker

På min vei har jeg møtt ondskapen face to face hvor jeg fikk bevist at min kraft basert på kjærlighet er større, så jeg har ingenting å frykte da den kampen allerede er vunnet. Derfor, føler du for å latterliggjøre og stille for mange spørsmål ved meg som person så vær oppmerksom på at jeg vet hvem du da lytter til og jeg har ingen agenda – om man kan bruke et sånt ord – jeg skal ikke selge deg noe eller gå veien om igjen. Jeg ønsker deg alt godt (håper du kan føle det) og vil bare dele min viten om hvordan du kan bli bedre kjent med deg selv, bli bedre i stand til å avgjøre hva som er hva og hvor det kommer fra. Jeg kommer til å skrive litt mer om hvordan andre siden ofte jobber for å gi oss svar på våre spørsmål, tar også med flere opplysninger om hvordan ondskapen styrer her i verden og litt fra mine syner om fremtiden, men jeg blir ikke å fortelle så mye om selve microchippen, hva den er og hvordan den virker for det foreligger så mye bra informasjon på andre nettsider, som denne norske siden og denne på engelsk, som kan oversettes i en forbedret google til norsk.

Her er en video som beskriver microchip bedre enn ord:

RFID VeriChip Story on CBS 46, with Katherine Albrecht

Microchip er godkjent av Food and Drug Administration (FDA) uten at det gir noen trygghetsgaranti for liv og helse, for i likhet med andre offentlige etater er FDA oppfylt av tjenestemenn med nær tilknytning til de næringene de skal overvåke, godt belyst i dette forumet. Vårt nettverk som jobber for amalgamskaddes rettigheter har tidligere vært borti korrupsjon hos FDA vedrørende kvikksølv fra amalgamfyllinger, denne nervegiften ble selvfølgelig heller ikke sett på som noe problem der i gården all den tid det dreier seg om penger foran helse. Da kapitalkrefter er involvert er det verdt å merke seg at FDA er det eneste regjeringsbyrået som får budsjettøkning.

Mer enn en tredjedel av 2011 budsjettet skulle komme fra bruker avgifter betalt av bedrifter og utgjør betalinger for FDA tjenester, som vurdere nye søknader om legemidler og medisinsk utstyr. Dette kan ved første øyekast virke som slående gode nyheter for mange. Og det kunne vært det, hadde det ikke vært for det faktum at dette økende budsjettet trolig vil plassere FDA enda lenger inn i legemiddelindustriens lommer. Hvorfor? Fordi som nevnt i artikkelen, en veldig stor del av det økte 2011 budsjettet vil komme fra bruker avgifter betalt gjennom legemiddelindustrien. Og dette er en av hovedgrunnene til at FDA’s undersøkelser for å holde deg trygt utenfor skade har sviktet så sørgelig gjennom årene. Som jeg har sagt før, FDA under sin nåværende konfigurasjon gjør mer for å vokte seg selv og for å beskytte sine kunder – legemiddelindustri bransjen – enn de gjør for å beskytte deg, forbrukeren. Og fra det man ser ut av dette budsjettet, det kommende året vil kun fortsette som nå, dersom man ikke gjør noe med problemet. (Kilde)!

Dette som også kan trigge en budsjettkrise bør ses i sammenheng med Obamas helsereform:

Obamacare oppretter nedfallsfrukt for legemiddelselskapene. Helsetjeneste regningene kan snart skape enda mer profitt for de farmasøytiske selskapene, takket være en endring i skatteklasse som påvirker fleksibelt forbruk kontoer (FSA) eller helse sparekontoer (HSA). (Kilde)!

Selvfølgelig har vi vår egen lille kopi av FDA her i Norge, Statens legemiddelverk som har fått litt juling i min artikkel Helseterror i offentlig regi, og også i kommentarene under artikkelen, samt flere andre steder her på Nyhetsspeilet er sannheten om legemiddelverket godt belyst. Vi kan med sikkerhet sammenligne dette med norske forhold, for når jeg har prøvd å hjelpe både meg selv og andre har jeg personlig hatt nok kontakt med legemiddelverket til å få bekreftet våre mistanker om korrupsjon. Der pågår omfattende lobbyvirksomhet hvor de tjener legemiddelindustrien under dekke av at de er der for å beskytte oss, de tillater dødelige legemidler og forbyr vitaminer i tilstrekkelige doser, samt mange nyttige kosttilskudd og urter.

Jeg har stoff nok til en egen artikkel om hva som skjer fra den kanten og tiden vil vise, ikke om jeg skriver den, men når tid jeg gjør det for jeg kan ikke stilltiende se på at ikke bare mennesker, men også dyr skades og dør grunnet disse fandens tjenere som tenker kun profitt. Før jeg selv våknet for denne mafiavirksomheten deres som pågår mistet jeg min beste venn, en herlig hund døde helt unødvendig av nyresvikt og det skjedde kun fordi legemiddelverket tillater giftstoffer i legemidler.

Ellers har jeg ikke lenger tall på hvor mange tragedier jeg senere har sett hos andre hvor legemidler har skadet og drept mer enn de har gagnet, legemiddelindustrien er utvilsomt den mest kyniske og grådige virksomheten vi har her i verden, gjennom den vokser og gror ondskapen som ugress så lenge folket både tillater og bidrar til at dette får øke i omfang.

De store forsøker hele tiden å bli større og de har sine skitne metoder hvor de eksempelvis benytter Verdens helseorganisasjon (WHO) og FDA for å gjennomføre sin grådige agenda. Se gjerne denne videoen og resten av serien om psykofarmaka og hvordan selskapene opererer. ”Børn pushes på nervemedicin” er et dansk dokument boern hvor man kan se hvordan legemiddelgigantene og psykiatrien ødelegger liv, også barnas liv. Det er folket som må våkne, si nei og vende ryggen til de som danser rundt gullkalven på folkets bekostning. De vil medisinere bort menneskelige egenskaper og følelser, de vil forgifte oss, sløve oss ned og deretter eier ondskapen folket den i enda sterkere grad kan manipulere til å leve i frykt, livet på jorda ender regelrett opp som næringsmiddel for mørke krefter hvor man blir oppspist både fysisk og åndelig sett.

De grådige har ingen grenser – det må vi sette for dem

Fra en nettside tar jeg med et utdrag som omhandler mye av det jeg har sagt for mange år siden, noen trodde meg ikke da, men nå har de oppdaget og erkjent at sånn er det blitt uten at de merket så mye til det underveis.

De ble advart, men de våknet ikke opp før de plutselig oppdaget at butikkene, fiskebrukene og omtrent alle gårdsbrukene var forduftet i det stille, omtrent like snikende har det skjedd som det er planlagt med tvungen chipping… og det sier oss igjen hvor viktig det er at man ikke sover for tungt mens man robbes.

Sentralisering for sterkere styring

Vi merker hvordan den globale makteliten strammer til lassoen, og gradvis gjør oss, som ikke er med i eliten, til slaver under deres system. Vi har i lengre tid opplevd hvordan bedrifter, forretninger, banker, selskaper o.l. slås sammen _ fusjonerer. De store skal bli større og få mer makt. Makt oppnås gjennom lovverket, og for å forsikre seg om at lovene blir håndhevet, setter de i verk kontroller; EU-kontroll, EU-direktiver og Intern-kontroller.

Samtidig blir standard-kravene satt opp. De små bedriftene klarer ikke å følge med. Kravene blir for store og kostbare, og de bukker under. De sterkeste og mest pengesterke overlever. De får makten og styringen. Det er slik eliten har lagt det opp, for å få makt og overherredømme.

De som bor i periferien merker kanskje trykket best. Små lokale postkontor, bankfilialer, butikker o.l. blir litt etter litt nedlagt. Hundrevis av små gardsbruk, som har blitt bygd opp gjennom nøysomt levesett og med hardt slit, blir også gradvis lagt ned. På denne måten står landet veldig dårlig rustet i en krise, som mest sannsynlig snart vil komme. Før hadde de kyr, sauer, høner m.m. i fjøset, poteter, grønnsaker, epler og bær i hagen. På den måten klarte de seg i den krisen som oppsto i 1940-45. Men i dag er politikken lagt opp slik at nesten alle må gå i butikken for å hente maten, og de store varekjedene finnes i, eller i nærheten av byene.

Alt skal sentraliseres. Tenk hvilket grep eliten har på sine undersåtter i en kommende krise. Mat må vi ha, og i en krise må den enkelte innrette seg etter elitens retningslinjer. De må bli lojale borgere for å få kjøpt mat. Når alt er sentralisert, blir det lett å kontrollere folks bevegelser. Ønsker du å bli slave under elitens kontroll på denne måten?

Nei, dette blir for drøyt, sier du kanskje. Så galt kan det vel ikke bli? Vel, Bibelen sier at det vil komme en tid like før Jesus Kristus kommer igjen, da ingen kan få kjøpe og selge hvis de ikke tar dyrets merke. Hvordan skal vi da klare oss? Ser du fordelene ved å bo på landet? Jo før vi flytter ut, jo bedre vil vi ha det nå. Dessuten vil vi bedre mestre den krisen som snart vil komme! (Kilde)!

Gården jeg bor på har levert melk og kjøtt i femti år, gjennom alle disse årene har det ikke vært produsert farlig – !!! frykt igjen !!! – kjøtt og melk, men så kom regelverket som satte kroken på døra for skulle det fortsette på den gamle måten oppfylles ikke kravene til leveranse av matprodukter. Vel, vi lever nå enda vi etter årevis med såkalt farlig mat – som egentlig er ren og naturlig! Vi må visst alltid snu på flisa i forhold til hva man blir fortalt av de som styrer, og all deres betalte ekspertise. Ikke minst må det være bedre med naturlig bondekost enn ingen mat, for de skaper nå en omfattende krise og vi behøver ikke vente lenge før det blir matmangel. Det vil komme brått på for de som ikke følger nøye med i hva som skjer.

Vi har som sagt overlevd, men altså ikke produksjon som kunne holdt liv i andre når den dagen kommer, leveransen måtte opphøre fordi det ikke var økonomisk forsvarlig med nødvendig ombygging av fjøset for å tilfredsstille kravene byråkratiet kom med. Disse byråkratiske forståsegpåerne som knapt har vært på en gård og langt mindre tatt et tak i ærlig arbeid hele sitt liv, de som ikke en gang evner å forstå at alle dyr har en ende på kroppen hvor det kommer ut møkk, så 100 % steril kan aldri et dyr eller boligen til dyret bli.

Man må gå inn i og ut av et fjøs det er greit nok, men at det må være flere innganger er kun noe de finner på for å sysselsette seg selv og få fjernet de små som ikke driver fabrikkproduksjon som dette i stor målestokk hvor dyrene ofte lider, og dermed gir de stakkars dyrene også i sin frykt næring til vampyrene som egentlig står bak disse lidelsene. Jeg kommer tilbake til litt mer stoff lenger ned om grusom dyremishandling og en video av fabrikkproduksjon hvor de bruker truck på levende kyr. Dette er ingenting annet enn ondskap satt i system, et system som er dømt til å tape.

Grådigheten har ingen grenser, mye vil ha mer og fanden vil ha flere!

Dessverre har hele verden blitt slik, dette er et gigantisk edderkoppnett hvor trådene er infiltrert i hverandre. Jeg fikk en e-post fra USA som tas med i sin helhet og under oversettes den til norsk. Med få ord rett fra levra sier min venn i California det flere og flere der borte har oppdaget, i likhet med mange av oss her i kongeriket Norge – vårt langstrakte land hvor nessekongene ikke er forsvunnet, de har bare ikledd seg nye drakter.

Hello Monica,

I understand your problem with the government. It is probably worse in Norway in some regards, and worse here in others. The government is greedy here also but we expect that. The corporations are the worst. For thirty years here the super rich have taken a bigger and bigger percentage of the wealth in America. The rich get richer and the poor get poorer. Now the middle class is taking a beating while the government gives the super corporations more than a trillion dollars of tax payer money.

As the government budgets are being cut very much here the first place they cut is the people and programs that need it the most. There’s not one word of cutting all the billions of dollars in government money (tax payer money) that is given to the corporations.  They cut or eliminate programs for children and the elderly but not for Wal-Mart or Exxon.

Tuition has jumped over 30%. For a base line collage it’s over $1,000 a month, for a moderate state university it’s over $2,000 a month. A good school is just out of reach now for most Americans. Our medical insurance is over $2,000 a month (for 2 people) and the copays if you have tests is insane. I had a test recently and just the copay was over $700, for a 45 minute test. Our electricity bill is $200 to $300 a month, 2 people again. Houses have lost half their value. Well, half their selling price, they were never worth the crazy prices anyway.

I don’t mind someone getting rich. If they are smart and hard working and doing something good for people. Just stop trying to take it all! Many of the corporations here are simply brutal. There is no such thing as enough for them.

We are very fortunate. Although we do not make a lot of money with our products we have continued to grow the business a little right through this recession. We’ve been at this for over 20 years but we are still a small company. That’s okay, I like this small. Big stores will not carry our products. They all want cheap beds from China. Because we are small when we add 2 or 3 new small stores as dealers it helps us to keep growing a little. We’re grateful we get to keep doing what we do for the dogs. Many are not so fortunate here now.

I hope you and Kella are doing fine. It’s a good thing we have our dogs.

Woody

Oversatt til norsk;

Jeg forstår deres problemer med regjeringen. Det er nok verre i Norge i noen forhold, og verre her i andre. Regjeringen er grådig her også, men vi forventer det. Selskapene er de verste. På tretti år her har de super rike tatt en større og større andel av formuen i Amerika. De rike blir rikere og de fattige blir fattigere. Middelklassen får nå juling mens regjeringen gir super selskapene mer enn en trillion dollar av skattebetalernes penger.

Offentlige budsjetter blir kuttet veldig mye her for det første stedet de kutter er fra folket og programmer som trenger det mest. Det er ikke et ord om å kutte alle de milliarder av dollar i statlige penger (skattebetalernes penger) som er gitt til foretak. De skjærer eller eliminerer programmer for barn og eldre, men ikke for Wal-Mart eller Exxon (store forretningskjeder i USA, min anm.).

Undervisningskostnadene har hoppet opp med over 30%. For en enkel basislinje på høyskole er det over $1.000 i måneden, for et moderat statlig universitet er det over $2.000 i måneden. En god skole er nå akkurat utenfor rekkevidde for de fleste amerikanere. Vår sykeforsikring er over $2.000 i måneden (for 2 personer) og egenandeler til undersøkelsene er galskap. Jeg hadde en helsesjekk nylig, og bare egenandelen var over $700, for en 45 minutters konsultasjon. Vår strømregning er $200 til $300 i måneden, 2 personer igjen. Hus har mistet halvparten av sine verdier. Vel, halvparten av sin salgspris, de var aldri verdt de vanvittige prisene uansett.

Jeg har ikke noe imot at noen blir rike. Hvis de er smarte og hardt arbeidende og gjør noe godt for folk. Bare de slutter med å prøve å ta alt! Mange av selskapene her er rett og slett brutale. Det finnes ikke noe slikt som nok for dem.

Vi er veldig heldige. Selv om vi ikke gjør mye penger på våre produkter har vi fortsatt å vokse litt gjennom denne lavkonjunktur. Vi har holdt på med dette i over 20 år, men vi er fortsatt et lite selskap. Det er helt greit, jeg liker det smått. Store butikker vil ikke føre våre produkter. De ønsker alle billige senger fra Kina. Fordi vi er små hjelper det oss å vokse litt når vi legger til 2 eller 3 nye små butikker som forhandlere. Vi er takknemlige bare vi får fortsette med det vi gjør for hundene. Mange er ikke så heldige her nå.

Jeg håper du og Kella har det bra. Det er en god ting at vi har hundene våre.

Woody

Lyder ikke dette velkjent for det som skjer her på berget også, og hva sier det oss når man ser det er så likt to helt forskjellige steder i verden. Det kan bare bety en ting, at det er samme kreftene som regjerer i bakgrunnen og vi ser det jo så tydelig, det er dessverre ondskapen som har styrt og fortsatt styrer. For et herlig liv vi kunne hatt på denne vakre jorda hvis gode krefter fikk regjere, men det kan kun lykkes hvis vi får vekket over 50 % av folket til å forstå at spindelvevet man er fanget i er vevd av onde krefter.

Hvis ikke folket snart våkner går vi rett mot en verdensregjering med en verdensleder, det strebes fremover mot et globalt diktatur. Bak folkets rygg forsøker sterke krefter å få avviklet Norge som selvstendig og fri nasjon, og man bør få med seg hva Martin Schanke og Lars Rønbeck forteller oss den 7. mai 2005 under Folkeaksjonen mot EU i Lofoten, i denne sammenheng er også årets 17. mai tale fra Norgespartiet aktuell.

Avsløringer og lys til hjelp mot onde krefter

For å vekke befolkningen i flere land har jeg overbrakt en av mine venner i Danmark en del materiale hvor ondskapen har vært på ferde, og Bent Bay har laget Skandinavias største hjemmeside hvor han også har gitt plass til diverse norske forhold og en link til oss her på Nyhetsspeilet.

The Beat Post International er virkelig verdt et besøk, men helst ikke av offentlig ansatte i arbeidstiden for folkets regning. På denne siden kan man finne sterke bevis på at det er ufattelig mye ondskap her i verden, hvor fabrikkproduksjon på kyr viser oss at de store som grabber til seg er kyniske aktører hinsides en hver fornuft. Bent Bay har en samling videoer på denne siden som viser tortur av dyr, man vil ikke tro det er mulig før man ser det hva ondskapen er i stand til mot våre firbeinte venner.

Man må være mye naiv hvis man tror at de som står bak ondskap som dette og dette mot dyr vil sine medmennesker noe godt. Profitt og kynisme tilhører ondskapen og fører til lidelse hos både mennesker og dyr som her og her. Scroll ned til Mishandling af Dyr – Ikke bare i Skandinavien på denne siden så ser man også hvorfor det for ondskapens utøvere er en lykke at mennesker ikke tenker.

Det er på høy tid folkens, at vi som ses på som sauer i deres øyne, nå oppdager hvem ulvene i fåreklær egentlig er sånn at vi slutter å flykte fra hverandre og ukjente farer. Man må heller stoppe opp for å se nøyere etter hvem som skjuler seg bak mennesker med et pent ytre og store ord, den som ikke gjør det framstår som en av sauene i flokken og skjønner ikke hvorfor vedkommende er blant dem som fortsatt lever.

Et bilde man ser viser bare deler av virkeligheten, jeg er rett ved hunden og har kontroll over hva den gjør men du ser meg ikke.

Enn så lenge det varte fikk de leve og det var ikke den – på bildet – synlige gjeterhunden de stolte på som drepte dem, det var vi bak kamera som gjorde det. Som man ser her behøver man ikke alltid se i bildet hvem som står bak fatale avgjørelser.

Se litt på dette som symbolikk, hunden er den vi ser og har tillit til, den kan illustrere statsministeren, helseministeren, utenriksministeren, en i folkeforgiftningsinstituttet (FHI) eller en i legemiddelverket, men hvem kontrollerer myndighetene, ja hvem er egentlig de som jobber i bakgrunnen og trekker i trådene sånn at ”hundene” adlyder kommandoene?

Aaron Russo (RIP) avslørte verdens fyrster

Aaron Russo gjorde en fenomenal jobb med å avsløre ondskapen istedenfor å la seg verve i dens tjeneste. Han hadde fortjent fredspris, noe aktørene som får den ikke gjør, men jeg antar Aaron har fått sin pris der han er nå. Aaron Russo døde dessverre den 24. august 2007 for menneskeheten han med sitt gode hjerte ville hjelpe. Ble han drept av eliten eller ikke, ble han drept av noen eller noe, man kan føle litt på det og gjøre seg noen tanker, og i den forbindelse vil jeg minne om det budskapet jeg fikk fra andre siden om at ingenting skjer tilfeldig, alt er en serie hendelser.

America: Freedom To Fascism filmskaper Aaron Russo har eksponert førstehånds kunnskap om elitens globale agenda under et videointervju og live på Alex Jones nasjonalt syndikert radio show.

Intervjuet ligger her og jeg betviler ikke at Aaron sier sannheten. Han starter med å beskrive hvordan draconian (som betyr preget av ekstrem alvorlighetsgrad eller grusomhet, særlig om lover eller regjeringer) og mafia taktikk fra Chicago politiet vekket ham opp til det faktum at Amerika ikke var fritt etter nattklubben hans ble rutinemessig plyndret og han ble tvunget til å betale beskyttelsespenger.

Aaron og Alex dekker et bredt spekter av emner inkludert Aarons erfaring på slutten av 80-tallet med skattemyndighetene når de med tilbakevirkende kraft har vedtatt lover for å straffe sølv og gull handelsmenn, om den private Federal Reserve som kjører på profitt, den virkelige meningen med ordet ”demokrati” og Aarons forhold til Nick Rockefeller.

For første gang går Aaron Russo i dybden på forbløffende uttalelser fra Rockefeller, som også personlig forsøkte å rekruttere Aaron på vegne av Council on Foreign Relations (CFR). Nick Rockefeller fortalte elleve måneder før 11/9 at en uventet hendelse ville katalysere USA til å invadere Afghanistan og Irak, han forutsa også det faktum at krigen mot terror vil være en bløff hvor soldater ville være ute etter ikke eksisterende fiender i huler.

Aaron fikk kjennskap til elitens endelige plan for reduksjon av verdens befolkning, at kvinnefrigjøringen ble innført for å ødelegge familiene og hvordan eliten til syvende og sist vil microchippe og kontrollere hele befolkningen. Russo familien har offentliggjort et bilde fra 1999 som bekrefter vennskapet mellom Aaron og Rockefeller, og det styrker bevisene rundt at Rockefeller fortalte så ærlig om den globale agendaen deres til filmskaperen gjennom private samtaler.

Mens Aaron Russo og Nick Rockefeller holder seg til sannheten taler andre med to tunger og da blir det lett krøll som for Bush i videoen Bush Caught Lying About September 11th og George W. Bush admits the truth for the first time.

Aaron bekrefter mitt syn om terrorangrepet som jeg fortalte om til flere før 911 skjedde, jeg så at dette var i New York fordi jeg fikk først opp et bilde av Frihetsgudinnen. Deretter fikk jeg se et missil treffe tårnet som betyr at det var en rakett eller noe militært som ble brukt, samtidig fikk jeg ordet radioaktiv og det tolker jeg dit hen at det også dreier seg om atombomber, at tårnene egentlig ble sprengt.

Senere så jeg et passasjerfly lande på en flyplass, det betyr at ingen passasjerfly traff noen bygninger. Et av flyene Flight 93 ble skutt ned i følge Rumsfeld, men denne versjonen, Rumsfeld ‘s Accidental Slip of the Tongue, Flight 93 shot down!, vedrørende hendelsen tilhører ikke den offisielle forklaringen så vi er atter en gang vitne til en forsnakkelse, akkurat som med Karita Bekkemellem under vaksinedebatten, omtalt i artikkelen min om helseterror.

Kjære Gud, fri oss fra det onde

Myndighetene og deres bakmenn bringer stadig mer trøbbel over folket, men det er de selv som er de farlige terroristene vi angivelig skal beskyttes mot og i eget maktbegjær styres de av onde krefter. Det er nå blitt så synlig at man ser det på dem, øynene deres er tomme, sjelas speil er erstattet med stikkende fryktfulle blikk, frykten er gått tilbake til dem som skapte den og det gjør verden til et enda farligere sted.

Slipper man ikke bremsa tidsnok og styrer unna smeller det, dette gjelder for oss alle, også eliten som eier verden i dag. Moder jord er som Titanic, en dag vil hun synke hvis ikke gode krefter overtar roret før det er for sent.

Økende vulkanaktivitet, store bølger, flere og større jordskjelv er ting jeg har formidlet budskap om, noe har allerede skjedd men det verste kommer, vi får resultatene av at mennesker i ledtog av onde krefter leker guder med oss og planeten vår.

What A Nightmare men dette er ikke bare et mareritt, det er vår virkelighet, selv om man kanskje har et sterkt ønske om å våkne snart og vite at det hele bare var en drøm. For noen måneder siden hadde vi en ”flyulykke” som ble forutsagt, politikere som falt fra himmelen og jeg fikk inn et bilde av en stor tanks i skogen før flyet kom ned, hva nå enn det måtte bety.

Kanskje var det en reell nedskyting av polens elite eller symbolikk for at militæret står bak elimineringen. Egentlig ikke så viktig å få flere svar, svaret er i all sin enkelhet gitt meg gjennom det illustrerende bildet av et militært kjøretøy.

Vi mennesker skal granske og ha flere bekreftelser på alt, det er en helt umulig oppgave å få alle svar all den tid det finnes så mange sannheter, og man må ikke bli så opphengt i og bruke alt for mye tid på å finne bevis utenfor seg selv. Man risikerer å miste mer av evnen til å benytte egen intuisjon og den veiledning man kan få. Man bør bruke minst halvparten av tiden på seg selv, hvem man er, lever ut og lytter til.

Den dagen du har bare deg selv å stole på der du står helt alene i mørket ovenfor et avgjørende valg, da kan magefølelsen og et budskap fra andre siden bli ditt enten eller, for ingenting annet vil være der å gi deg svaret før du må velge å trå ditt neste steg.

Bli derfor bedre kjent med deg selv, dine tanker og hvem sine tanker du mottar. For å kunne skille det gode og onde (husk ondskapen er listig) bør man jobbe mer på det nivået hvor kampen foregår før man møter samme arena utenfor seg selv, da er man forberedt og uten frykt kan man møte det som åpenbarer seg foran øynene våre.

Det blir et helvete hvis vi ikke får omskrevet gamle skrifter til et bedre sluttkapittel. Jeg har hatt grusomme syner fra USA hvor de selv planlegger å stå bak en ny bløff om terrorangrep utenfra, det planlegges å skje i LA og dette er et ledd i agendaen med å øke frykten for terror, og det igjen for å få innført større kontroll bl.a. gjennom microchip.

Det er svært viktig å få med seg at hver enkelt av oss deltar i avgjørelsen for hva som skjer videre, men vi har snart brukt opp alle ekstra sjanser vi har fått der endetiden er forlenget, dette budskapet kom som ord jeg noterte. Så har jeg et syn, en faktura, jorda og et skolebygg, samt noen lykkelige elever med vitnemål mens andre så ut som de hadde strøket til eksamen.

Min tolkning er at vi får ikke flere inkassovarsel før namsmannen tar pant i skolen (jorda) og leier inn et rensebyrå (Nibiru eller komet) før den legges ut for salg igjen støvsugd og nyvasket, hvor de som behøver det må gå livets skole på nytt.

Dyrets merke – bokstavelig talt

Interessant er det at profeten Johannes bruker rette ord på chippen, for den er dyrets merke og våre firbeinte venner, våre kjæledyr har fungert som forsøksrotter for denne teknologien over flere år. Nå er det altså så ille at man nesten ikke får kjøpt seg en valp uten at den er både chippet og vaksinert. De stakkars små nøstene rekker ikke å bli to måneder gamle før menneskene starter sin tukling med naturen.

Når man tenker seg om er det ufattelig mange offerlam for ondskapen, se gjerne i dette dokumentet (pdf) hva alt for mange av disse ofrene blir nødt til å spise grunnet sine likegyldige og uvitende eiere, for hva er det egentlig i hunde- og kattematen?

Man kan med sikkerhet fastslå at maten deres er av omtrent like dårlig ernæringsmessig kvalitet som den til mennesker. Og som oss blir ikke dyrene spart for ymse tvilsomme tilsetningsstoffer (gift) i samme måltid, så i likhet med menneskene får stadig flere hunder kreft og andre sykdommer. I tillegg blir kjæledyrene overvaksinerte med alle de uheldige konsekvensene det får.

Da jeg fikk røntgenfotografert hoftene på hunden min i 1997 måtte hun ha microchip for at Norsk Kennel Klubb skulle avlese bildene og registrere dem. Røntgenbilder av hoftene var et krav fra oppdretter for å ha kontroll med eventuell hofteleddsdysplasi (HD) på valpene de solgte. Det handler om kontroll, akkurat som når vi merker sauene, jeg kommer tilbake til mer om det.

Når Kella, hunden min, fikk sin chip hadde jeg ingen god magefølelse, derfor spurte jeg veterinæren om den var trygg å bruke og hun kunne forsikre meg om en helt problemfri tilværelse for de chippede dyrene. Magefølelsen ga meg et varsku jeg dessverre ikke lyttet til den gang, og min erfaring ble en helt annen enn veterinærens lovnader.

Mine undersøkelser i ettertid har også bekreftet mange problemer, de det ikke ropes høyest om sånn som media ellers gjør når de fungerer som løpegutter for sine oppdragsgivere.

Jeg bør vel nevne at jeg hadde samme ugne magefølelse ved vaksinering av Kella, og gjett hva som skjedde. Hunden utviklet allergi, autoimmun sykdom og kraftig bihulebetennelse med store neseblødninger, tilstander det tok flere år å bli kvitt med omfattende egenbehandling og selvfølgelig ikke flere vaksiner.

Dette lærte meg en lekse om at magefølelsen min er mer pålitelig enn ord fra ekspertisen, de ser ikke sammenhenger og spør seg ikke hvorfor. Som en psykiatrisk sykepleier sa det, de fikk beskjed på psykiatri skolen om at de ikke skulle stille spørsmål ved hvorfor. En menneskelig svakhet er at man lar seg så lett programmere, denne form for tankekontroll utnyttes til fulle gjennom skolegang og fra mainstream media.

Ting som gjentas ofte nok blir til slutt en sannhet, en såkalt sannhet som gjør at mange blir blind for å kunne se den ekte sannheten. Et godt råd, finn alltid din egen sannhet ved å se med egne øyne, først da kan man oppdage de virkelige sannhetene som setter oss fri fra andres sannheter som kan være direkte skadelige.

Jeg har sett en katt med alvorlige nevrologiske skader fra sin chip, hun var en hårsbredd fra døden og hun lever nå med disse skadene hvor hun ofte faller overende og har mangelfull kontroll over kroppen sin, for å si det med harde fakta om hennes nåværende tilstand så er hun ingen musejeger, så langt derifra.

Kella sin chip vandret fra nakken og ned, det er helt vanlig at de forflytter seg, og den kan forårsake kreft. Det dannet seg flere kuler der chippen var på vei nedover halsen til Kella, kroppen forsøkte å kvitte seg med den ved å danne svulster ved siden av eller rundt den og hun hadde i perioder problemer med å svelge, et problem som etter hvert ble permanent.

Jeg kunne kjenne på energiene at chippen ga smertefulle og energiforstyrrende signaler, dette var tydeligvis grunnen til kroppens forsøk på frastøtning og samme signaler forstyrret svelgerefleksen. Jeg valgte derfor med bakgrunn i økende problemer å få den fjernet, jeg følte at på en så gammel kropp ble belastningene den medførte for store.

Min beste venn fikk heldigvis ikke kreft, men disse hundene var ikke like heldige som Kella:

En fatal konsekvens av chipping; Dog Bleeds to Death after “Routine” Microchip Implant Procedure

Les gjerne denne artikkelen og kommentarene under den; How Safe are Pet Microchips?

Video; Total Proof RFID Microchips Actually Give You Cancer

Studier; Microchip-Cancer Report og Léon’s Case Study

FDA; Implantable Radiofrequency Transponder System for Patient Identification and Health Information

Ikke så stor – men liten tue kan velte stort lass

Etter 13 år var kapselen ganske forvitret av Kella sin indre kamp mot den!

Vedrørende fjerning av dyrets merke fra Kella, det var ikke store inngrepet, men chippen var ikke enkel å finne for veterinæren. Skanneren hennes har ei ganske stor plate som piper bare man er i nærheten, men jeg fant den ved å føle på energiene. Det stakk til i fingeren når jeg var rett over den og der satte jeg et merke hvor veterinæren lagde et snitt i huden og traff rett på, så det var 100 % riktig sted.

Etter at vi fikk den ut, var litt problemer da den hadde grodd fast, la jeg den i hånden ei stund og det brant fortsatt i huden en god time etterpå. Den hadde så langt fra gode vibrasjoner og jeg er sikker på at den påfører dyrene ubehag og i noen tilfeller smerte uansett hva de sier om den saken. Hva vet de forresten om det, de stakkars dyrene kan ikke si fra til dem om det er vondt.

Her vil jeg tilføye at jeg har telepatisk kontakt med dyr også, så vi har mulighet til å kommunisere med dem og min hund sier ofte fra når hun vil meg noe. Jeg har vært på besøk hos noen hvor jeg plutselig fikk beskjed om å skynde meg hjem, og jeg tok heldigvis budskapet seriøst. Forlot både film og pizza i full fart for å se hva det var som ble varslet, og vi kom hjem til en røykfylt kjeller hvor taket var svartsvidd av ulmebrann så det var bare et tidsspørsmål før alt hadde stått i lys lue med hundene innestengte i infernoet.

Mange hadde ikke vært like heldige som vi var da, de ville latt egne lyster gå foran sin lavmælte indre stemme, så ikke lytt etter den sterke stemmen som alltid er egoet eller andres egoisme. Lytt med hele deg med åpne sanser, din hjelper har bestandig en svak stemme da han eller hun vibrerer på en høyere frekvens, samme som de døde gjør.

Alle jeg har sjekket energiene på har en eller flere hjelpere ved sin side, de tilhører andre siden og fungerer som veiledere, men dessverre forstår ikke de fleste hvordan våre hjelpere taler til oss og gir sin veiledning, derfor blir jeg ofte et mellomledd mellom hjelpere og person de er ved siden av.

Ved hjelp av telepati kan jeg snakke direkte med dem, men da jeg har lært å tolke budskapene som kan komme på de mest finurlige måter forstår jeg også lettere hva veiledere vil fortelle gjennom det du har sett og opplevd. Jeg vil nå bruke chippen til Kella som et eksempel på hvordan man kan motta budskap.

Mitt spørsmål – ved å se og føle problemene fra chippen hennes – var om den kunne ha noe med dyrets merke i Bibelen å gjøre, noe den føltes å ha. Så jeg sjekket nummeret hun hadde fått, for ut fra hvordan andre siden leder oss mot sannheten visste jeg at det ville gi meg et endelig svar. Nummeret var 4116695851 og 4+1+1 = 6*6695851 = Begynner med 666 ! Altså mark of the beast ! Da føles det ekstra godt at hun nå er fri, ikke bare fra problemene chippen ga henne, men også fri fra selve ondskapens fangarmer.

Når man har spørsmål møter man ofte på sin vandring budskap med svar, jeg vil nå gi deg enda et eksempel. Du lurer på om microchip for å merke deg er av det gode eller onde som presenteres deg fra begge disse sider i denne virkelighet. Du spaserer så en tur hvor du opplever dette på din vei, se bilde av Kella og lammet.

Lammet er merket med nummer og tilliten fra lammets side kan koste det livet avhengig av hvilken kommando som gis.

Du vil kanskje ikke ane at det er svaret på ditt spørsmål, vil du vel? Det er faktisk det, for det du ser er at lammet har et merke i øret og hunden ser ut som den vil kontrollere det med sin opptreden som gjeterhund. Svaret på microchip spørsmålet ligger nå i ordet kontroll, men du ser bare hunden, ikke meg som har sendt den ut for å innhente lammet. Så du vet enda ikke om eieren har gode eller onde hensikter med innhøstingen.

Du må da flytte fokus til det merke du observerte i lammets øre, stille spørsmål ved hvorfor det har et merke med sitt spesifikke nummer og ikke bare navnet til eier. Ved hjelp av nummeret kan vi vite om moren er en frisk og produktiv sau, det er altså en utvelgelse for om dette lammet skal leve eller dø til høsten når det har levd sitt uvitende lykkelige liv i skog og fjell.

På den måten luker vi ut svake individer og beholder de friskeste og sterkeste vi kan benytte oss av og beholde som slaver for egen vinnings skyld, i dette tilfelle kjøtt og ull. Behøver jeg si mer, eller har du kanskje allerede fått svar på ditt spørsmål om du skal takke ja til å bli merket som et dyr av en eier du ikke kjenner agendaen til, denne eieren som naturligvis kun er ute etter profitten ved å ha deg som en av disse sauene sine.

Få hodet opp av sanden før det er for sent

Man kan ikke skrive en artikkel om verdens ondskap uten å nevne chemtrails, deres sinnsyke spraying hvor vi beviselig ser i hvor sterk grad mainstream media får munnkurv. I det lille de overhodet nevner chemtrails hevdes det å være for å bremse den globale oppvarmingen og her er en interessant opplysning som kan være et ledd i dette.

Man kan spørre seg om de vil bruke denne smeltingen av isen på Grønland som påskudd til enda mer chemtrails. Jeg føler det vil skje og all denne forgiftningen er katastrofal for alt liv på jorda. Her i Nord-Norge har vi ikke chemtrails, det har bare skjedd en gang så vidt jeg vet, men likevel har trekkfuglene minsket i antall sånn at vi nå har mer mygg og knott enn noensinne.

Det skapes en total ubalanse i naturen hvor også biene forsvinner grunnet mye giftstoffer fra oven. Albert Einstein skal ha uttalt: – Hvis biene forsvinner fra jordens overflate vil menneskene bare ha fire år igjen å leve. Ingen flere bier, ingen pollinasjon, ingen flere planter, ingen flere dyr, ingen flere mennesker.

Som kvikksølvskadd fra amalgamfyllinger vet jeg hvor syk man kan bli av kvikksølv og her ser man hva som skjer ved for mye fluor. Da er det lett å forstå hvor ille det er med tonnevis av aluminium og barium fra chemtrails, disse giftstoffene havner i drikkevannet og maten vår så man kan forestille seg konsekvensene med døende mennesker og dyr.

Vi får mer kreft og mindre motstandskraft mot andre sykdommer, og det er da, når folket er svekket de slår til med flere laboratorieskapte pandemier. Eliten vet så forbasket godt hva de gjør og denne sprayingen har altså ikke noe med global oppvarming å gjøre, det har med dette å gjøre.

Har du hørt om FEMA Camp? I likhet med microchip er de designet for kontroll over fanger av systemet, vi har alle hørt om Holocaust og da historiene har en lei tendens til gjentakelse ser vi nå en omfattende oppbygging av FEMA Camps i USA. Man kan ikke stole på at de som havner i disse fengsel/fangeleire er skyldige, noe historien også viser oss som her med Guantánamo fangene.

I USA er det investert i millioner av plastkister for folkets penger, og uten tvil er de produsert for folket også. Hvis du nå spør deg hva disse kistene (boksene) er til, så ikke bli overrasket om du på din neste tur til butikken finner en ny type boks med makrell i tomatsaus eller noe sånt. For du så vel at kistene var beregnet for mer enn en person og at de hadde barnestørrelse også, jeg vil spy, vil du?

Myndighetene og de bak dem vet hva som kommer, men de holder det skjult for folket og de lager en egen versjon de vil man skal tro på mens de selv står bak regien av filmen vi deltar i. Deres problem oppstår når folket avslører det som står i manuset, når vi vet deres neste trekk før de får gjennomført dem, for nå skjer oppvåkningen helt i tråd med det jeg forutsa ville komme.

Mye vil skje fremover da edderkoppene begynner å bli desperate, men også det var i ondskapens planer og derfor har de regissert inn mange store hendelser som vil skje i ei rivende fart heretter. Det hvite hus har hatt et hastemøte for å avgjøre hva de skal gjøre med den plutselige oppvåkningen av befolkningen som truer med å destabilisere regjeringen.

I tiden og kaoset som kommer må du vite at du har kun deg selv å stole på, så det er nå det gjelder å lære seg å skille det gode fra det onde, samt evne å ta i mot veiledning og kunne skille hvem som gir den, for mange falske frelsere er allerede på banen og flere vil de bli når innhøstingen nærmer seg slutten.

Dommedag – tiden vi er i nå – er startet av mennesker og de vil la dette showet fortsette. Objekter man om ikke lenge skal tro kommer utenfra, de kommer i første omgang her fra jorda. Deretter kommer noen utenfra og i begge tilfeller bør man kunne føle hvem og hva det er man møter på.

I en drapssak sa jeg til politiet at det sto skrevet DJ (forkortelse for Disc Jockey) over hodet til drapsmannen. Ut fra dette skjønte vi hvem som hadde begått drapet og det ble etterpå bekreftet å være riktig. For noen måneder siden fikk jeg et syn med Obama i fronten, så deretter bokstavene US (United States) før jeg hørte et pistolskudd.

Dette betyr at en president blir myrdet, og sannsynligheten er stor for at det er Obama som blir drept og at det skjer i USA. Eller så betyr det at USA vil oppnå en stor gevinst ved at denne presidenten forsvinner. Når det gjelder den døde presidenten skjer dette for å gi innpass til den grusomste person som noensinne har vandret på denne jorda, Napoleon og Hitler blir bare smågutter i forhold.

Kan dette være Obama sitt sanne ansikt, nå kan du sette magefølelsen din på prøve. Presidenten blir sannsynligvis skutt mens han er på et mindre sted, en hvit bil med involverte i dette drapet kjører fra høyre inn på en motorvei etterpå og denne veien er ikke stor, det er det som sier meg at drapet ikke blir begått på et større sted.

Når tiden kommer der paven forsvinner (han skal liksom greie å rømme) mens andre (prester?) blir drept, og omkring den tiden når dette skjer starter det en himmelkrig/stjernekrig, da er point of no return passert.

Skal vi virkelig bare la det skje igjen, ja for dette har skjedd før, nullstilling av denne jorda som det sies – og nå er en ny reboot på vei hvis vi ikke bruker øynene og ørene våre der de absolutt bør brukes, og ikke til det noen vil ha oss til å se og høre. Gjør et klokt valg du også, ikke stikk hodet i sanden fordi du ikke orker eller vil se speilbildet ditt eller helheten rundt deg, det kan koste deg dyrt når ondskapen foretar sin innhøsting.

De har allerede erstattet ulydige slaver med roboter og de har nå fått erstatningene nesten under fullstendig kontroll hvor robotene opptrer som levende individer, som denne reiser de seg når de faller osv. og vil man ikke være en lydig biorobot for dem så har de anskaffet seg plastkister nok.

God Bless America Again med Loretta Lynn & Bobby Bare ble innspilt for over 30 år siden, men den har nok aldri før vært så aktuell som nå. Jeg har sett en enorm ulykke komme over landet deres, følte det kom fra moder jord, kraften som kan styre planeter og alt fikk nok. Dette blir et svar på at det som sendes ut kommer tilbake, gjerne med større kraft, så produsere krig og elendighet rundt om i verden for egen vinnings skyld vil straffe seg.

Opp gjennom årene har jeg fått flere varsku om katastrofer i kjølvannet av oljeutvinning, moder jord blør, tapping av det sorte gull skaper ubalanse for jorda, olje er ikke døde planter og dyr, og jeg har fått budskap om at oljeutvinning har skapt jordskjelv før og vil gjøre det igjen hvor konsekvensen muligens blir en stor bølge mot land i Norge.

Jordskjelv grunnet oljeutvinning føler jeg også kan dreie seg om denne konstruerte ulykken med Deepwater Horizon, fordi det neste jeg fikk se etter budskapet var et stort jordskjelv i USA hvor dette kom 14 dager etter at jeg skrev om det i en kommentar her på Nyhetsspeilet. Jeg vet at det er forløperen til et enda større skjelv som kommer der borte og jeg har en sterk følelse av at denne ulykken i Mexicogulfen vil være med på å trigge det neste skjelvet.

Jeg har gjort noen dypdykk og sett at i gulfen sprenges det på havbunnen, det skjer uoffisielt for å forverre situasjonen hvor det nå flere steder lekker ut noe fra bunnen som ikke bare er olje. Det har vært flere kraftige eksplosjoner og en planlagt dato for fire store sprengladninger var den 13. oktober.

Får vi ikke stoppet denne galskapens agenda kommer det til å bli enorme katastrofer i USA hvor millioner av liv går tapt, og muligens vil det aller største jordskjelvet der borte komme i 2011, det er varslet om svært mørke hendelser i november dette året. Det har fra andre siden (notert i 1996) vært snakk om at vi skal bli forferdet over det som skjer.

Først blir det tegn i sol og måne, jeg har hatt et syn med to soler på himmelen og det skjedde før tiden med internett og snakk om Nibiru. Samtidig fikk jeg vite at jeg hadde levd mange tidligere liv på jorda, men også på Mars, Pleiadene og andre planeter og dette synet var fra et av mine daværende liv. Derfor tenkte jeg og min far at kanskje livet mitt med to soler var på en annen planet, men nå har jeg fått bekreftet at det var her på jorda.

Vi har altså hatt to soler og siden det ble vist meg for så pass mange år siden er det muligens noe som snart kommer tilbake til oss igjen. En kveld i vår når jeg og Kella gikk tur så jeg månen som jeg aldri før har sett den, den virket litt oval og nede i høyre hjørne så det ut som noen hadde skåret en bit av den. Litt ovenfor dette og opp til toppen av månen var det et pulserende lys, det vokste langt ut fra den og gikk tilbake, akkurat som det strålte, minnet meg om skinnet fra sola men dette lyset var blåaktig og pulserte i varierende intervall og styrke.

Var dette et tegn i sol og måne som skulle komme før himmelens hærskare viser seg, det svaret vil vi ikke måtte vente lenge på for de er allerede her. Utenomjordiske ønsker i stadig økende grad å vise seg, det er en voldsom aktivitet på himmelen og her på landsbygda kan man bedre få med seg det som skjer der oppe. Noen jobber på spreng med noe der ute og de har jobbet hardt siden november 2009 da de hadde ”byggestart”.

Jeg føler det er de gode som er i aktivitet, hvor de gjør noen forberedelser til parallelljorda og mer til. Vær spesielt oppmerksom på det jeg nevnte at vi også får gjester vi skal lures til å tro kommer utenfra, dette vet jeg da jeg i syner har sett at mennesker bygger ufoer. Jeg føler disse judasene er opplært eller programmert av noen utenfra vi ikke bør ønske velkommen, dette fordi disse aliens er like svikefulle som de mennesker de allerede har tatt til slaver for egen vinnings skyld.

Man vil i økende grad støte på problemer, særlig fra det offentlige da det hovedsaklig er maktsyke personer som jobber der, de som på kynisk vis adlyder sin fyrste til siste slutt så man møter ingen forståelse hos dem. Tvert i mot vil de konstruere problemer for å psyke ned sine medborgere og få oss opptatt med klagesaker i forbindelse med deres utspill, vi skal ikke få tid til og ikke være opplagte nok til å følge med i hva som egentlig foregår.

I tillegg benyttes diagnoser og medisinering mot naturlige følelser og tilstander, det blir så ille at man om ikke lenge kan regne et hvert legekontor som sprøyterom for narkomane der helt vanlige mennesker blir dopet, fratatt sine rettigheter og muligheter både psykisk og fysisk. Se denne videoserien i 3 deler hvor Synnøve Fjellbakk Taftø blir intervjuet, et godt menneske, en politisk fange i vårt eget land.

Åndelig vekkelse, balanse og frihet

Det er viktig å få vekket den åndelige siden i seg selv av egen fri vilje for de som forsøkes vekket med tvang blir rammet unødig hardt, dette bare fordi de ikke vet at man kan våkne på en mye enklere og sorgløs måte. Som jeg allerede har sagt i kommentarer her på Nyhetsspeilet, i økende grad fremover vil mange miste sine kjære i alvorlig sykdom eller ulykke, noe som utrolig nok også kan arrangeres for at de skal få en mulighet til å våkne.

Andre siden taler til oss, men de kan ikke veilede og beskytte dem som forblir i ondskapens narkose. Ingen orker i det lange løp å snakke til døve ører, så stopp opp, se deg rundt etter budskap som kan komme. Våre gode hjelpere på andre siden vil da raskt forstå at du er på talefot med dem, det kan redde livet til dine nærmeste og gi deg/dere ”evig liv” på et tidligere tidspunkt.

Med evig liv menes at man våkner til det perfekte liv når man er ferdig med alle drømmene og har funnet seg selv, men det er også alt for mye stoff til å ta med i denne artikkelen. For mange år siden har jeg under veiledning fra andre siden skrevet en god del om dette, men så langt foreligger alt det materialet kun på papir.

Jeg har i denne artikkelen satt søkelys både på det åndelige og det fysiske for livet omhandler like mye det ene som det andre, man må komme i balanse for å kunne gå videre til et nytt fysisk og åndelig liv med økt bevissthet om hvem man er og hva som er viktig.

Mange tror det dreier seg om svært kompliserte oppgaver, men det er vi mennesker som kompliserer utviklingen vår. Man kan forenkle denne prosessen ved å være åpne, lære seg egen tankekontroll, bruke og leve ut følelsene, samt jobbe aktivt med noe av det viktigste her i livet som er å skille mellom det gode og onde.

Hvis man er på rett spor kommer resten underveis av seg selv, det er nesten for enkelt når man bare lar ting komme uten for store forventninger og fordommer da slikt tankespinn forbruker mye energi og derfor virker som bremser på oss.

Tørr å lek og vær gjerne litt barnslig, vær glad i og helt ærlig mot deg selv, bli som barn igjen uten å være preget av hvordan andre har formet deg. Still spørsmål ved hvorfor du opplever, tenker, sier og gjør ting, er det egentlig deg eller er det en annen du lever ut, for satte tanker kommer man ikke fri fra før vi vet at de er nettopp det.

Ikke ta deg selv så høytidelig at du lar andre styre hvem og hvordan du skal være, jag bort den dobbeltgjengeren andre har satt på deg som en sperre, for det er en satt tanke som kan kastes, så bare kast den nå og bli fri. Man bør aldri ofre seg selv og hindre egen utvikling ved å leve ut et speilbilde for andres svakheter.

Er vi ikke bevisste oss selv blir man bare et speilbilde av andre og man er dermed en fange av deres tanker, man blir slave for vesener med uviss agenda mot oss jordboere og andre mennesker som ikke en gang har kontroll over egne tanker. Det er derfor det har gått over styr med denne verden så mange ganger før.

Menneskene har levd i en boble og levd ut hverandres tanker – og tanker fra utenomjordiske – uten å forstå at det er det som gjør at man ikke ser bortenfor horisonten, det skapes derfor en virkelighet basert på ondskap og godhet. Skal man nå et høyere nivå må det onde bort og for å greie denne spaltingen må man først bli seg bevisst på hvem man selv er og hvem og hva som jobber inni oss.

Det beste sted å begynne for å lære seg selv bedre å kjenne er å se på hva vi ikke liker med andre personer, dette skyldes alltid enten ens egne svakheter eller at man føler de har onde intensjoner, så spør deg hvorfor du ikke liker dem. Er det en egen svakhet (vær ærlig) så er det negativt og gir deg negativ energi, men avslører du gjennom følelsene dine onde intensjoner og får dem fram i lyset oppnår du en sekser i karakter og positiv energi som lønn.

Jeg håper du har forstått hvor viktig energier og følelser er, og hvordan andre siden kan kommunisere med oss i det daglige gjennom bildespråk, også håper jeg du nå – ved hjelp av deg selv – kan føle at microchip faktisk er det dyrets merke Bibelen advarer oss mot.

Valget er kun ditt for hva du vil tro, men før du tar en avgjørelse kjenn på magefølelsen og vær åpen, gå deg en tur eller med åpent sinn gjør noe annet hvor et budskap kan komme til deg. Etter hvert vil du også oppdage at vi mennesker har tendenser til å komplisere så mye at vi glemmer å se etter enkle svar.

Mange budskap kommer også i drømmene våre, har man et problem kan man våkne dagen etter med svaret, enten som en direkte viten eller gjennom symbolikk. Telepatiske budskap er bare som å lære seg et nytt språk, dess mer man lytter til det og ser deg rundt hva ordene betyr jo bedre vil man etter hvert forstå.

Jeg ler ofte av meg selv, over de første budskapene jeg noterte, der hvor jeg satt som en førsteklassing og stavet mine første bokstaver ned på papiret. Å jobbe med seg selv og andre siden kan faktisk være ganske morsomt for de på andre siden har humor og følelser som oss.

De er selv mennesker som valgte å lytte til den svake indre stemmen fra veiledere som førte dem til et høyere nivå, så til syvende og sist gjelder det enkelt og greit bare å velge om det gode eller onde skal vinne kampen om din sjel.

Lykke til, jeg tenner et lys for deg! :-)

Monica Waade

Har siden barndommen hatt evne til å oppfatte mer enn andre rundt seg og har alltid vært søkende. Våknet for andre virkeligheter i 1996 ved å motta og notere budskap om livets skole, at sjelen ikke dør og hendelser som vil komme. Ble underveis minnet om sin essens med egenskaper til å føle energier og overføre helbredende kraft, samt avlese kropp og tanker til mennesker og dyr. Monica ble syk fra kvikksølvforgiftning i 2003 og har siden deltatt i den store amalgamkrigen. Det har vært en beintøff kamp gjennom felles erfaringer i et større pasientnettverk. Hun har også avslørt myndighetenes kyniske agenda og har de siste årene advart dem mot å fortsette sitt hensynsløse maktspill.

Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

2.1K Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Lars-Roger Moe
Skribent
12 år siden

Har ikke koblet dyrets merke på denne måten før, men sjekker det og får det bekreftet fra mine kilder på andre siden. Dette er som en av de åpenbare tingene som jeg burde ha sett og som gjør at jeg får lyst til å skalle hue i veggen når lyset går opp. Hatten av. Fin artikkel, mye interessang info godt heklet sammen.

Dessverre ser jeg ofte flygninger over over nordland med chemtrails. Interessange flyruter øst vest eller vest øst. og nei det er ikke innflyvniger eller take off fra bodø jeg ser. Det er heller ikke jagerfly. og ikke er det Widerøe heller. Jeg er vokst opp med flytrafikken i Bodø som barndomsunderholdning. Har fått rapportert C helt opp til Vardø. Foreløbig Mye mindre enn i Trøndelag, men selv svært små plasser får sine lokale tåkedotter etterglemt av observerte fly oten saklige ærend på disse kanter.

arifkarim
arifkarim
Abonnent
12 år siden

Veldig bra skrevet Monica! Det var engang menneskene drev med byttehandel, så gikk de gradvis over til handel gjennom gull / sølv mynter. Dette varte i flere tusen år helt fram til Nixon Shock i 1971 endte gullbinding av papirvaluta. Helt «tilfeldig» på nesten samme tidspunkt kom elektroniske betalingsmåter i full fart i markedet. Og idag kan man ikke unngå e-handel, selv når en skal bare betale en liten regning, er bruken av nettbank mye «billigere» løsning enn alle de andre metodene.
I utland er bruken av kredittkort (luftpenger) blitt veldig populær i de siste åra, noe deres gjeldsstatistikk viser:
«United States (July 2008) $962 billion[1]
United Kingdom (March 2009) £64.7 billion[2]
Australia (2007) $41 billion (AUD)»

En mulig kræsj i dagens oppblåste monetære system, kan tvinge frem massebruk av rfid-chip lignende løsninger. Eliten kan da lure befolkningen til å ta disse helt fra fødselen under merkelappen: sikkerhet og billig oppvekst :D
Jeg vet med mye sikkerhet at myndighetene vil aldri gå tilbake til gullstandard, eller fjerne rente på dagens brøkdelreserve pengesystemet. Når de sitter igjen med ingen andre alternativer, vil de automatisk velge RFID-chip ;)

Telemakos
Telemakos
Abonnent
Svar til  Monica Waade
12 år siden

Da kommer myndighetene til å fly i taket pga «skatteunndragelse». Man kan jo ikke løfte en finger for hverandre uten å gi en del av den til Staten, vet du. Skatt er i og for seg greit, men det hele lukter råttent så lenge politikere sitter i lomma på kapitaleliten og nekter oss innsyn i hva vi betaler for.
Jeg tror vi kan vente oss sivil ulydighet i massiv skala innen mindre enn en levetid. Det kan bli stygt dersom politistaten har fått tid til å etablere seg, men samholdsfølelsen kommer uansett til å bli så storslått at jeg nesten gleder meg. :)

En mann med åpenbar agenda
Svar til  Telemakos
9 år siden

Endetiden, som Bibelen profeterer om, er straks her.

-Israel er snart 70 år.
-De 4 blodrøde måner, og 1 solformørkelse, kommer i løpet av 2014-2015

-USA på konkursens rand, Russland meget sterkt.
-GOG krigen kan komme når som helst, avhenger av utviklingen i Syria og fredsprosessen til Kerry.

-Propaganda på Kanal 10 snakker om å gjenreise templet i Jerusalem.
-Rabbi Kaduri profeterte at «MESSIAS» vil stå fram kort etter Sharons død. Kaduris Messias er den bibelen kaller «AntiKrist».

-Den siste pave er på plass, dommen over Babylon kommer snart. Paven rømmer til Jerusalem, hvor den katolske kirke eier mye eiendom.

Det sjette segl vil bli åpnet sensommeren 2014.
”Våk hver tid og stund; og be om å få kraft til å komme velberget fra alt det som skal hende, og bli stående for Menneskesønnen.” – Lukas 21:36

http://ord8liv.wordpress.com/2014/01/12/det-sjette-segl/

olav1965
olav1965
Abonnent
12 år siden

Meget bra skrevet Monica :o)

Jeg har en liten kommentar.

Jeg har også brukt utrykket «ingenting er tilfeldig»
Men endret dette til det motsatte da en person fortalte meg den rette betydningen. Uttrykket er gammelnorsk og består av tre sammensatte ord…

«til- fell- dig» som betyr «til- faller- deg»

Dvs. utrykket har motsatt betydning. Med andre ord… «Alt er tilfeldig» for å få den rette betydningen.

Olav :o)

olav1965
olav1965
Abonnent
Svar til  Monica Waade
12 år siden

Det er merkelig at dette utrykket har fått motsatt betydning på et eller annet tidspunkt …

Skal hilse Heidi og jeg gleder meg til å tipse henne om denne meget informative og oppvåknende artikkelen, som har fått terningkast seks av meg.
Olav :)

Hans Gaarder
Forfatter
12 år siden

Her er informasjon om ”666 – dyrets tegn” i den nye boka ”Skjulte verdener”:

”Noen” hadde lagt en kassett på bunnen av min veske. Han hadde skrevet 666 ”dyrets tegn” på begge sider av kassetten. Kanskje var det ment som et varsel? På kassetten var det prekener av en bekjent amerikansk-finsk pinsevenn.
Han fortalte på kassetten bl.a. om hvordan CIA har implantert mennesker med mikrobrikker – dyrets tegn – og følger med på disse menneskenes gjøren og laden ved hjelp av satelitter.»

(s. 78 ”Skjulte verdener” av Rauni-Leena Luukanen Kilde Koloritt Forlag 2010)

Roger Næss
Roger Næss
Anonym
Svar til  Hans Gaarder
2 år siden

Tror du på dette selv? Kanskje du bør lese deg opp på hvordan microchiper faktisk fungerer.

Lynx Veritas
Lynx Veritas
Abonnent
12 år siden

Wow, en flott artikkel Monica. Uredd, åpen, interessant, oppløftende, skremmende men viktig. Den gir mye rom for kommentarer og behandler særs alvorlige emner. Men før vi gir oss i kast med de mer mørke tema. La oss som du sier; gi rom for lek. So lets play:

Denne planeten er en intergalaktisk smelte-digel for alien dna. Det eksisterer x-antall ulike forskellige raser der ute, både lavere vibrererende og andre som har høyere kjærlighetsfrekvens. De skal alle være representert gjennom menneskelig livsform her nede, og vi har alle alien herkomst, enten i vår dna og eller at noen opprinnelig ikke hører til på denne planeten. Alle sies i denne tid å være tilstede, som har inkarnert på jorden tidligere og i tillegg andre som ønsker å bistå i denne så krevende tid for menneskeheten og moder-jord. Atter andre med egen eller andres agenda. Vi er alle aliens.

Mayaene og deres kalender har vi hørt mye om i det siste. De sies å ha vært veldig dyktige innen matematikk og forsto hvordan space og time ikke bare påvirker oss, men også kan fortelle gjennom fødselsdatoen noe om våre tidligere liv, hva vi har for oppgave i dette liv, hva vi har for hjelpemiddel known og unknown til å guide oss gjennom tidens viktigste periode. Og hva vi kan gjøre for å tillegge spirituell vekst. Vi har med andre ord et galaktisk fingeravtrykk, som kan fortelle om vår oppgave i dette liv.

Så la oss for en stakket stund glemme dyrets merke, og se på hva du har for kosmisk merke.
Her kan du dekode din fødselsdato i Mayaenes Tzolkin:
http://www.13moon.com/decoder.htm

Den signatur du får ut f.eks. Blue Electric Eagle kan du så google. Det resultatet som kommer øverst gir en fyldig og fascinerende reading av ditt kosmiske fingeravtrykk. Artig for ongan:)

In Lakesh, and…. who are you

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Monica Waade
12 år siden

WikiLeaks: Kongen av Saudi-Arabia ville radiomerke Guantanamo-fanger.

Etter hvert gikk samtalen over på hva som kan gjøres med fangene i Guantanamo-leiren på Cuba.

– Nå kom jeg på noe, sa kong Abdullah, og foreslo at man kunne implantere mikrobrikker i Guantanamo-fangene før de slippes løs, slik at man kan spore deres bevegelser via Bluetooth.

Abdullah påpekte at dette allerede blir gjort med hester og falker. Brennan var ikke imponert og sa at dette kan definitivt møte på juridisk motstand i USA.

– Hester har ikke gode advokater, sa Brennan.
http://www.tv2nyhetene.no/utenriks/midtosten/wikileaks-kongen-av-saudiarabia-ville-radiomerke-guantanamofanger-3352995.html

Det er vel ingen tvil om at micorichip fungerer, spesielt når en leser svaret til Brennan.
Denne teknologien kjenner de godt til.

Quark
Quark
Abonnent
Svar til  Mole
12 år siden

Hehe, han har åpenbart ikke særlig peiling på teknologi han heller. Noen som har sett hvor ofte man må lade en mobiltelefon der bluetooth er aktivert? Skulle han ta fangene inn for lading hver kveld?

Dessuten har bluetooth elendig rekkevidde for den bruk, bare noen titalls meter i beste fall, så man måtte nærmest fotfølge fangene med en detektor.

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
12 år siden

Ja du får ringe til usa Quark å be dem forbedre teknologien sin slik at de kan få brukt microchipen sin mer effektivt.

Quark
Quark
Abonnent
Svar til  Mole
12 år siden

Nix, dette er et flott eksempel på at man mister en god sak fordi man velger å slåss mot vindmøller i stedet.

Går du til pressen og snakker om ulovlig overvåkning kan du hørt, og kanskje støttet av datatilsynet. Snakker du om implantater som sender bluetooth-signaler blir du ledd ut av enhver journalist som har bannet over batterilevetiden på telefonen sin.

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
12 år siden

Ja du vet en god latter dekker mange synder.

Quark
Quark
Abonnent
Svar til  Mole
12 år siden

Nettopp. Motparten vil alltid legge vekt på det latterlige for å slippe å svare på det vanskelige, og det er utrolig lett å gjøre i denne saken.

Roger Næss
Roger Næss
Anonym
Svar til  Mole
2 år siden

Spores via Bluetooth ? Kan du ikke i det minste sjekke opp kapasitet og rekkevidde på Bluetooth før du poster noe slikt.

Thor
Thor
Abonnent
Svar til  Monica Waade
12 år siden

Flott Artikkel Monica!! Her kommer det en del Bevistheter til:

Her er det over 100 stykker,tatt ved soveromsgangen:)

Thor
Thor
Abonnent
Svar til  Thor
12 år siden

Hvis lenken fungerer da..

Thor
Thor
Abonnent
Svar til  Thor
12 år siden

Tornado som stod på i knappe 3 minutter..

Lucc30
Lucc30
Abonnent
Svar til  Lynx Veritas
12 år siden

Morsomt og oppløftende. Det trenger vi også!

Year of the Blue Rhythmic Storm
Kin 101: Red Planetary Dragon
I Perfect in order to Nurture
Producing Being
I seal the Input of Birth
With the Planetary tone of Manifestation
I am guided by the power of Universal Water

T
T
Forfatter
12 år siden

Du ser mye Monica, veldig bra artikkel og vel verdt ventetiden. :) Bra at Kella ble kvitt chippen, det ble ikke min families avdøde hund…veterinæren fant aldri ut hva som feilet den, mens svulster og andre problemer oppsto. Godt mulig var en viss chip årsak til symptomene som ledet til store smerter og til sist; avliving.

T
T
Forfatter
Svar til  Monica Waade
12 år siden

Hehe, ja selvfølgelig husker jeg det. :) Mulig har de kommentarene blitt slettet da RK ryddet i kommentarfeltet, men det er jo uansett historie nå.
Absolutt, chip, i tillegg til vaksiner, stråling, osv. Er sikkert like usunt for en hund som for et menneske. Vi får beskytte oss med kunnskap nå som vi vet.

Lucc30
Lucc30
Abonnent
12 år siden

Etter oppfordring fra forfatter legger jeg inn dette som kommentar.

Leste med interesse den siste artikkelen din på Nyhetsspeilet.no seint i går kveld. Mine tanker har også kretset i de samme baner du belyser her og takker for at du tar det opp på en gjennomtenkt og forklarende måte.

Det sagt håper jeg du tar deg tid til å lese gjennom vedlegget jeg sender med. Det var i utgangspunktet et brev jeg sendte til http://projectcamelotportal.com/ spontant i går formiddag. Jeg utrykker en mening her som forhåpentlig en del vil gjennkjenne seg i. Hvis du er en av dem, så hadde det vært fint om du brukte det enten i seg selv eller i en passende anledning til å publisere det på eksempelvis NS da det er vanskelig å finne et passende forum for en leser å utrykke seg i. Jeg skjønner du er en travel dame så jeg forventer ingenting – noen ganger er det godt å bare dele.
Morsomt hvordan du og flere påvirker den kollektive bevisstheten.
Du får unnskylde at det ble noe patos og «krig og fred og politikk og sånt…………»
:)

Det er på (over)tide at vi ordinære mennesker stikker frem hodene våre. Vi er milliarder, mens eliten bare kan måles i tusentall. Hvis de ønsker å kappe hodene av oss en etter en, vil vi slåss med nebb og klør og de vil rett og slett ikke ha tid. De har derfor brukt andre metoder – metoder som vil eskalere i siste desperate forsøk på å kontrollere massene (ref. Georgia Guidestones).

Mesteparten av oss ”vanlige” folk har på ett eller annet kollektivt nivå registret denne agendaen mot oss det siste tiår og som tydelig har krystallisert seg i flestepartens bevissthet de siste få år.
Selv om vi ”ikke kan se skogen for bare trær”, har vi hatt tid til å studere trærne og resonnere oss frem til at vi faktisk befinner oss i en skog.

For eliten er nok vi – massene – bare irriterende småmygg, men våre åndelige og mentale sverd er skjerpet og kampklare. Hvis de ikke tar det på alvor er denne kampen allerede vunnet.

Vi er ikke lenger redde – fryktens spill biter ikke på oss mer – vi er lei av å bli undervurdert og undertrykket.
Vi liker ikke å bli løyet til!

Vi vil ikke ha krig
Vi vil ikke ha blodbad av noen som helst sort
Vi vil ikke bli ”sheepled” og kontrollert
Vi vil ikke at planeten vår blir voldtatt og får store åpne sår
Vi vil ikke ha materialistisk overdose for å holde oss travelt opptatt til å se hva som skjer
Vi vil ikke at vannet og maten vår forgiftes og frarøves viktig næringsinnhold for å fordumme oss
Vi vil ikke at himmelen vår kjemisk ”forsterkes”
Vi vil ikke ha medikamenter/vaksiner som holder oss syke for profitt
Vi vil ikke at miljøet vårt gjennomsyres av skadelig elektromagnetisk stråling
Vi vil ikke bli satt opp mot hverandre over mindre religiøse uenigheter

Nei – ellers takk! Dette går vi ikke med på – planeten er folkets – ikke arrogante, ignorante plyndrervampyrer som mener de er best i klassen.

Det vi alle virkelig ønsker er at alle forskjellige mennesker lever i sammen, lærer av hverandre og gjør det de har mest lyst til og bidra med.

Fjern alle graderte hemmeligheter – gjør styringsmetodene transparente og gi oss tilbake det som tilhører klodens rettmessige eiere: fri energi & lykke. Det er i grunnen såre enkelt……

Hvis eliten ikke ønsker å delta i det samholdet vi er ment til kan de jo ta med de verdiløse papirsedlene sine og bare reise et annet sted (teknologien finnes) – som for eksempel Merkur. Spreng undergrunnsshullene deres der og fraterniser med sts E.Tene der hvis dere blir tatt i mot. Ikke noe problem – da kan vi også tilgi dere!

Inntil dere tar til fornuft vil vi sørge for å forhindre at deres ”psyke”, åndelig fiendtlige planer blir virkelighet. Vi er folket – vi har valgt her og nå – vi vil samles.

Lucc30

Lynx Veritas
Lynx Veritas
Abonnent
Svar til  Monica Waade
12 år siden

hmm,…Kan det ha noe med at Gulf-strømmen har stoppet opp?
http://geraldcelentechannel.blogspot.com/2010/09/gulf-stream-has-stopped-britain-heading.html

Den globale opphetinga, virket ikke. Nå skal de heller fryse oss ihjel, og nå må vi vel anskaffe en flåte av isbrytere?

Lynx Veritas
Lynx Veritas
Abonnent
Svar til  Lynx Veritas
12 år siden

Dæven kor bra vi har direkte kontakt med kilder som kan verifisere rett on line.
Æ håper du har rett, men æ e slett ikkje sikker. Gulf-problemet var nok iscenesatt nettopp for av en grunn å stanse hele gulf-strømmen. Say hallo to your source, æ håpe han e riktig kobla,…..om du forstår ka æ mene:)

Strømproblematikken er jo et studie i seg selv. Med den strøm-poolen som er satt opp, virker det som vi betaler for at kontinentet blir tilført tilstrekkelig med kraft. I mens må¨vi slite med høye priser når kriser som nå, eller de manipulerer nå som det passer.

Lucc30
Lucc30
Abonnent
Svar til  Monica Waade
12 år siden

Takk for det.
Ja, blir spennende å se hva som skjer med Old popa i ministaten. Han har jo tillat kondombruk, så nå har han gjort sitt for å redusere befolkingsveksten.

Lynx Veritas
Lynx Veritas
Abonnent
12 år siden

Dokumentar fra Sør-Norge, med et mysterium her i landet. Et gigantisk pentagram som dekker hele sørlige Norge, i en sirkel forbundet med akkurat nummer 666, åpner for mange spørsmål.
http://www.disclose.tv/action/viewvideo/43468/The_Viking_Serpent_Part_1_of_3/

Lynx Veritas
Lynx Veritas
Abonnent
Svar til  Lynx Veritas
12 år siden

Og når den linken virker igjen, bør du se den. Også du som har tomlet ned;)

Lucc30
Lucc30
Abonnent
Svar til  Lynx Veritas
12 år siden

Beklager – har trykket feil, skulle til å svare at linken ikke virket, men sjekket først i annen nettleser – så har nok trykket uforvarende på tommelen.
:D

Lynx Veritas
Lynx Veritas
Abonnent
Svar til  Lucc30
12 år siden

he he, bare undret meg over hvorfor noen tomler ned en link som ikke virker.
Enjoy the movie, og thumbs up til deg:)

Lucc30
Lucc30
Abonnent
Svar til  Lynx Veritas
12 år siden

Fantastisk. All mulig forsøkt undertrykket og skjult viten bobler opp til overflaten forr tiden, et spennende tegn. Nå er det nok ikke lenge før strekene forbindes med andre prikker i verden.
Anbefales

Lynx Veritas
Lynx Veritas
Abonnent
Svar til  Lucc30
12 år siden

Bra du likte den. Jeg har forøvrig så mange spm. etter å ha sett den, jeg vet ikke hvor jeg skal begynne.

Vi kan jo f.eks ta utg.pkt i hele 666-konseptet. Dersom 666 skulle være knyttet til djevelen, eller negative krefter; hvorfor tar vikingene seg bryet verdt å skape en slik talisman over så store distanser. Hvor fikk de kunnskapen fra in the first place. Stiller ikke denne filmen noen utsagn i bibelen i et lys, som krever mer undersøkelse, om hva som ligger under?

Jeg mistenker hele 666-nummeret å være en opprinnelig god energi knyt tet til noen gnostiske koblinger som regjerte i Europa på denne tida. Som all annen god symbologi, har PTB kuppet denne symbolikken og vendt den mot oss. Vi kan bare nevne nazistenes Swastika som eks. Dette var et postitivt sol-kors i utg.pkt.

Blir vi igjen hood-winked til å koble i utg.pkt positive og energi-givende symboler med noe negativt. Jeg tror jeg vil ta tilbake 666, kan postive energier f.eks nøytralisere den negative konnotasjon som er lagt i en chip med 666 kobling?

Lucc30
Lucc30
Abonnent
Svar til  Lynx Veritas
12 år siden

Var innom tanken på om vikingene var djeveldyrkere slik kelterne selv har blitt beskyldt. Det er nok mer trolig at den romerks katolske, eh – bevegelse av mangel på bedre ord, har angitt dette for ugudelig og forandret betydningen ja, slik de også har gjort med syvende hviledag (opprinnelig lørdag) sammen andre tilpassninger. De gikk ikke av veien for å forandre (eller ekskludere) innholdet i boken/bibelen heller for å få tilnærmet absolutt makt.

I tanke og symbolikk mener jeg de får den ladningen som blir tillagt dem – eller gitt intensjoner om (som også Monica beskriver). Derfor vil nok konnotasjonen kunne nøytraliseres, men selve det fysiske objektet vil nok beholde noe av sin negativitet uansett i den hensikten det er laget.

Lynx Veritas
Lynx Veritas
Abonnent
Svar til  Lynx Veritas
12 år siden

Ja nå snakker vi Lucc.

Hva om da det utsagnet i bibelen om the beast, number of a man 666
omhandler mennesket selv. A man=human. Vi skal programeres til å gi nummeret 666 diabolske og negative bilder. Vi blir gjennom all deres forurensing av oss, nærmest terra-formert til en ny skapning; a beast a 666, som i utg.pkt var en positiv symbolikk. Vi blir lært opp til å ta avstand fra oss selv.

Lucc30
Lucc30
Abonnent
Svar til  Lynx Veritas
12 år siden

Det er en del av spillet – dualiteten. Men som du sikkert la merke til i filmen (uten at jeg husker kildehenvisningen) snakket de om at også Jesus hadde omtalt seg som en jordens serpent/slange – og henviste til slangen som hellig symbol som var blitt forandret til noe syndig (dialog i del tre tror jeg).
Ja, jeg mener vi evner godt å «forurense» oss selv slik vi er hjernevasket til.

Personlig mener jeg at slangen henviser til DNA = kunnskap (sannsynligvis har jeg adoptert det fra Sitchin) og kunnskap = trussel mot allmakt, derfor måtte dette fremmedgjøres. Med DNA/kunnskap inne i oss fører det naturlig at vi må ta avstand fra oss selv i følge påtvungen vranglære. Derfor også det syntetiske skillet av psyken (åndelighet/intuitiv kunnskap) og den fysiske kroppen (oppbevaring av nøkkelen til kunnskap),

Lynx Veritas
Lynx Veritas
Abonnent
Svar til  Lynx Veritas
12 år siden

Vi er fullstendig på samme banehalvdel:) Etter mine oppdagelser, er Enki eller Ea (kan kalles det serpent in the garden) den gud med liten g, som gav oss det som Robert Morningsky kaller the bird gene http://www.enkispeaks.com/default.html . Han ønsket å gi mennesket fri vilje og la det få utvikle seg uten det kontroll apparat som hans bror Enlil (Yahve-fraksjonen) representerte.

Man kan spørre seg hvor mye dagens religion, egentlig er et totalt kontroll-verktøy som også bringer frem en konstruert skikkelse i Jesus, som også skal komme tilbake. Da som deres anti-krist? De har jo shroud of Turin og kan lett skape en kloning av det Jesus-dna som er på det.

Den ekte Jesus må vi nok til gnostiske tekster for å forstå. Bibleen stoler jeg sånn passe på. Den kan være nyttig for å se hva de har planlagt

Lynx Veritas
Lynx Veritas
Abonnent
Svar til  Lynx Veritas
12 år siden

Tema? Det er bare et tema: Sannhet.
Sannheten er jeg er motstander av bunkerser. Etter å ha forstått hvordan eliten skal rømme ned i sine bunkerser, skal jeg tvert imot være på overflaten, og se hva som skjer:).

Det siste intervjuet til George Kavassalis, gir nye oppsiktsvekkende opplysninger verdt å merke seg. Australia er topp-elitens hovedbase. Da snakker vi om de som er over de kjente familier i Europa Rotschild og that ilk. De sataniske topp-familier er koblet til bunkerser i Australia, og Pine-Gap:
http://www.youtube.com/watch?v=SQbi7cg4iuQ

Sånn er det med skravling; det kommer mye informasjon frem:)

Lynx Veritas
Lynx Veritas
Abonnent
Svar til  Lynx Veritas
12 år siden

Du har ikke bunkers. Du har skyttergrav:)

Papa poo er selvfølgelig del av eliten. Men har han mye makt? Som alle andre i den klubben deltar han nok i noen ritualer, og lar seg bli posessed av noen morsomme entities. Ellers bruker han dagen til å spille piano, eller bange sin homofile elsker. Det var en teori om at han var the beast i revelation, 666. Men det har vi nå debunked:) Black Pope er nok mye mer av eliten, og trekker i langt mere maktpåliggende tråder. Dvs. han handler på vegne av en mer maktfull entitiy. Jeg tror det er slik makt-hierarket fungerer. Makt måles etter hvilken mkatfull entity du «bærer».

Hva synes du om Kavassilas? Han fremstår for meg som den med mest kredibel info disse dager, og også mest troverdig personlighet. Det klinger bare riktig.

Lynx Veritas
Lynx Veritas
Abonnent
Svar til  Lynx Veritas
12 år siden

Green light Kavassilas, good:)

Den kilden din høres mer og mer interessant ut. Kan du fortelle mer om ham. Hvordan kontakter du han, anvender du Astral Projection? Jeg har hørt advarsel om Astral pro, man kan faktisk dø på reisen. Channeling er jeg i utg-pkt. svært skeptisk til. Hvor «ren» er den som kanaliserer, kan han garantere for hvem han snakker med.
Jeg tror du må skrive en artikkel om temaet:)

J.Johansen
Forfatter
Svar til  Lynx Veritas
12 år siden

Lynx,
Glimrende. Det er akkurat et slikt ressonement en må gjøre seg, og en vil nok finne ut av det. Den som søker får svar!

Jeg kan foreslå en metode. Vi må undersøke kilden; Johannes på Patmos. Jeg har vært på Patmos hvor dette synet kom. En må gå til utgangspunktet. La en person som er bevandret i meditasjon og kanskje noe yoga, som for eksempel Nixo, legge seg ‘på benken’, trekke pusten dypt og slappe helt av.

La personen nå gå inn i Johannes sitt liv, hans følelser, hvordan han hadde det denne dagen han hadde synet. La denne personen ha lest kapitellet, og vite nøyaktig HVORFOR Johannes var der han var, i en grotte. Han var landsforvist til Patmos, av for noen som han så på som ‘onde krefter’. Hvordan hadde han det egentlig? Dette er utgangspunktet.

HVA så Johannes som 666, altså manifesteringen av ondskapen som det opprinnelig synest å bety ? Vil personen komme til at Johannes EGENTLIG mente det var gode krefter som hadde landsforvist ham? Jeg vet ikke, jeg bare utfordrer noen å prøve.

Dette vil gi bedre utelling enn å spekulere på 666 ved å tolke versene. – Som jeg ser det.

Monica vet sikkert hva jeg mener med metoden.

Lars-Roger Moe
Skribent
Svar til  Monica Waade
12 år siden

«Jeg tuner om til å ha kontakt med energiene, så kan jeg spørre og få svar. Jeg føler straks når noe ondt prøver å koble seg på, og da er jeg ute av rett frekvens. Skjedde ofte i begynnelsen, men ikke nå lenger. »

Støttes. Min erfaring er eksakt den samme. Nøkkelen er å lytte med hjertet samtidig som man lytter med hodet. Er de to uenige så har hjertet rett hver gang.

J.Johansen
Forfatter
Svar til  Monica Waade
12 år siden

Johannes sin ånd flakser vel rundt omkring her en plass fremdeles, for ånden kan ikke dø, kan den?
Bare å tune ivei folkens.

J.Johansen
Forfatter
Svar til  Monica Waade
12 år siden

PS: Merkelig at her er så mange nordlendinger akkurat på dette tema, og KUN nordlendinger, har forstått det som Lynx også er nordfra. Jeg er halvt nordlending.
Rudolf Steiners var også inne på dette ‘Lyset fra Norden’ ?

‘Overtroiske’ folk disse nordlendingene dere…..

J.Johansen
Forfatter
Svar til  Monica Waade
12 år siden

Kanskje Polarstjernen Monica?

Jeg vil tro at den auraen du snakker om kan måles med dagens teknologi, aurafotgrafering; Kirlian fotografi.

Vi tar en rabiat satanist 666 og Monica i sin tilstand og Kirlian fotografer dem, og vi har BEVIST forskjellen.
:)

Lars-Roger Moe
Skribent
Svar til  Monica Waade
12 år siden

«PS: Merkelig at her er så mange nordlendinger »

Vi har vokst opp langt nok vekk fra folkeskikken. For ikke å si maktas bastioner. Svovelpredikantene kom heller ikke hit, men kirka og staten brukte hælen hardere og hardere des lengre nord de kom desto svartere ble det våset de forkynnte. Flest hekser brennt lengst vekk fra Oslo. Kjærringan visste ofte på timen når de skulle gå ned på stranda for å ta imot gubben etter flere måneder på havet. Slike erfaringer har vært en en virkelighet frem til og med i dag for mange. Til og med kirka lengst nord har måttet beholde ritualer for å drive ånder ut av hus…

Lynx Veritas
Lynx Veritas
Abonnent
Svar til  Lucc30
12 år siden

Dette er et puslespill JJ. Har du sett dokumentaren Viking Serpent
http://www.disclose.tv/action/viewvideo/43468/The_Viking_Serpent_Part_1_of_3/

Du kjenner selv den gnostiske vei, vikingene var tydelig preget og styrt av en gnostisk lære som de ga så stor betydning at de satte opp dette pentagrammet.

Rom er vel nøkkelen til å forstå hvorfor bibelen er som den er. Du er klar over at middel-alderen, var stort sett en omskriving av både historie og skrifter gjennomført av munker i isolerte klostre rundt i Europa. Det som opprinnelig var av det gode, nærhet til naturen og dens uttrykk ble demonisert og resten er jo vår nære historie. Kanskje denne Johannes har sett noe helt annet enn det som kommer frem i skriften. Eller han var så farget av religøs dogma, at han ikke så forskjell på svart og hvitt.

Mange muligheter, mange fallgruber. Jeg har min oppfatning av hva som har foregått, og som vi nå ser blir brukt mot oss. Jeg påtvinger ingen å tro hva jeg hevder, men jeg understreker viktigheten å ikke bare legge brikkene riktig. Men også å skrape av den overflaten vi er lært opp til å se.
Bildet kan da bli noe helt annet.

J.Johansen
Forfatter
Svar til  Lynx Veritas
12 år siden

Jeg er helt inneforstått med at Vikingene kan ha vært ‘the good guys’ Lynx, og har blitt gjort til ‘satanister’, som Robin Hoods i krig med katolisismen (hvor paven er Sheriffen av Nothingham). Jeg fikk ikke sett hele, hvor dette pentagrammet kom frem, men det er helt klart at symbolene kan ha blitt gitt forskjellig betydning av forskjellige folk… det vet vi jo.

Mitt poeng er å ikke forstå Bibelen ord for od, en må tune inn på det ‘levende ordet’ som Jesus sa det. Han var jo i krig med de skriftlærde og fariseerne fordi de var så dogmatisk.

En må tune inn på energien, Den Hellige Ånde, så vil Bibelen bli forklart uansett hva Paven eller Konstantin eller andre har prøvd å gjøre. Det var nøyaktig dette Jesus forklarte at Den Hellige Ånde skulle gjøre; forklare den.

Nærheten til naturen. Naturen er av G-d, jfr. Mosebøkene. G-d finnes også i naturen (panteisme), i det synlige, men finnes også G-d i det usynlige, i ånd? Det er vel her konflikten med panteismen kom til.

I 1785 startet en stor strid mellom Jacobi og Mendelssohn. Jacobi påsto at Lessings panteisme var materialistisk med tanke på at Gud og all natur var en utstrakt substans. For Jacobi var dette et resultat av opplysningstidens krav om begrunnelse, og han mente at det ville lede til ateisme. Mendelssohn var uenig, og hevdet at panteisme var det samme som teisme.
http://no.wikipedia.org/wiki/Panteisme

Jeg heller til den oppfatning av at G-d er langt mer enn naturen i seg selv. Gaya-religion. G-d har skapt mange ‘naturer’. Om menneskene bomber denne sin lekegrind sønder og sammen (FRI VILJE), innfluerer det ikke på G-d, jfr. syndefloden. Poenget er at gaya-religionen kan redusere G-d til en verdslig ting, en verdslig gud. En verdslig overlord for NWO’ene, for DERES gud er her og nå. G-d er langt større enn det.

Lynx Veritas
Lynx Veritas
Abonnent
Svar til  Lynx Veritas
12 år siden

Hvem er G-d? Jeg tror vi har diskutert dette i en annen tråd. Det finnes mange småguder med liten g. Demiurgen spiller begge sider av mynten. Han er både good guy Gud, men også Satan. Slik sett er det Satan som «eier» dette paradigme og forleder oss til å tro at det er en todelt Gud/Satan forhold. I realiteten er de begge samme entity. Hvem ved sine fulle fem vil drukne hele kloden? Gud, eller Satan.

Materie er evil, http://theforbiddenreligion.com/matter-is-evil.htm dette paradigme er evil. For å komme ut av det, må du som den ekte Jesus sa finne lyset. For denne verden er ikke av min Gud. Den Guden finner du ikke her nede. ‘Ergo all religion er Satanisk og evil. Du skal ikke gi hverken makt eller oppmerksomhet til en ytre entity. Du har alt du trenger i deg.

J.Johansen
Forfatter
Svar til  Lynx Veritas
12 år siden

Det er å kaste barnet ut med badevannet Lynx, men dette går på trosforhold som enhver må gjøre opp med seg selv. Tror en på mange småguder, må en få lov til det. Tror en G-d = Satan, så er det en tolkning; mennesket er skapt i G-d’s bilde, og har både gode og onde krafter i seg, hvorav den ENE kraften er av denne verden og ikke av G-d, så teorien er ikke så gal om en blander sammen, men det er også skrevet at begge disse energier finnes i menneskene for at de skal kunne velge mellom dem. Vil en si; Ja takk begge deler, så er det fritt frem, men ikke for meg; Jeg velger meg kjærligheten.

DET er å finne lyset som jeg ser det. :) Ikke å finne Lysengelen som utgir seg for å være Verdens Lys. JEG ER Verden Lys, sa Mesteren.

DETTE er ikke å fonekte de demoniske innflytelser i seg, det er TVERTIMOT å anerkjenne dem, men bare si «Nei takk, din innflytelse klarer jeg meg uten*.

En må velge mellom G-d og Molok. MENNESKENE drukner kloden. I DET valg bestemmer de om de vil ha de skapende energier, eller de destruktive energier i sine liv.

Lynx Veritas
Lynx Veritas
Abonnent
Svar til  Lynx Veritas
12 år siden

Det er ingen motsetning. Spørsmålet er å finne hovedkilden til hva er hva.
Kjærlighet har mange utrykk. For meg betyr det frihet. Da vil jeg ikke hæ koblinger til energier som utgir seg for å være noe annet enn det de egentlig er.

Dette er en personlig vei, og ikke noe vi blir enig om i denne tråden. Eller dette livet for den del. Det er kun et åpent sinn, og kjærlighet til sannhet som kan bringe en det som for en blir riktig.

Jeg har respekt og forståelse for andres tolkning. Men da må vi også være klar over hvilke komplikasjoner det kan bringe i fremtiden, når det kalles til krig for…..hvem?

J.Johansen
Forfatter
Svar til  Lynx Veritas
12 år siden

Kjærlighetens uttrykk er ikke å bombe noen. En slik frihet tror jeg det er best vi betakker oss. Elsk din fiende, ikke bomb din fiende, sa Mesteren. HVEM kaller til krig? Hvem andre enn den som utgir seg for å være denne verdens lys? Lysbæreren? Lucifer? Forføreren?

På deres frukter skal en kjenne dem……

Lynx Veritas
Lynx Veritas
Abonnent
Svar til  Lynx Veritas
12 år siden

Yes here we go. Tror du ikke at PTB har kuppet de fleste gode entitys, og demonisert dem. Vi må forstå hvilket galaktisk imperiium vi er opp i mot. Da nytter det ikke å holde seg til bar tro. Dette har koblinger til Orion og det mørke imperium. Vi kan stanse der for nå. Så¨får du ha din tro. Jeg baserer meg på viten.og ikke løsrevne bibelske sitater. Gnostiske tekster derimot, finner jeg interessant.

J.Johansen
Forfatter
Svar til  Lynx Veritas
12 år siden

Hvem snakker om tro Lynx.? Jeg snakker om erfaring jeg for min del. Har en sett gammel erik i hvitøyet, så vet en å gjenkjenne den i sin fysiske manifestasjon, som for eksempel en mild variant jeg fant engang

Lotus Fantasireise
http://www.riksavisen.no/?p=524

Også denne energi kan en tune inn på, de som vil. Det trenger ikke bli noen hyggelig opplevelse, men lærerik.

De fleste er nok for redd gammel erik til å ta en slik mytisk reise. Veien til himmelen går gjennom helvete.

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  Lynx Veritas
12 år siden

Veldig interessant dokumentar Lynx. slangen kobles jo egentlig til Egypts faraoer og kan forklare hvor paven i Rom fikk sine ideer i fra. De gamle gudene i egypt ble avbildet og kledde seg i Kongekobra kostymer. Se nøye på halsen til denne: http://2.bp.blogspot.com/_0sEjSVLzPdQ/RgzneZL2v0I/AAAAAAAAAWc/6JTtoITuPsc/s320/king_cobra.GIF Noen har et merke i pannen også… http://www.hiren.info/desktop-wallpapers/animals-birds-pictures/lurking-in-the-grass_king-cobra Kobraen er en hypnotisør som lurer byttet med bilde som den har på halsen. Se på dette barnet bli hypnotisert… http://www.youtube.com/watch?v=uOfYLQKpoog&feature=player_embedded På tide å gå bort fra de gamle egypterne og utvikle vår sjel på egen hånd. Jorda trekker seg bort fra den energien nå. Vil ikke ha slike guder. http://www.touregypt.net/images/touregypt/snakes2.jpg Budha er jo også en kobragud. Sitter der på halsen han også. http://www.bestpicturegallery.com/Bodhgaya-India-Buddha-statue-cobra-Saurabh-C-best-picture-gallery.jpg

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  Lynx Veritas
12 år siden

Religionene er jo full av slike gudebilder som er skapt for å fortrylle massene . Muslimene har kanskje ikke slike bilder. For å komme videre i åndelig utvikling må man forkaste religioner som forteller deg at du er liten og andre er stor. Alle er brikker i den store ånd(GUD) og alle er en del av det hellige. Samspill mellom elementene i guds natur og åndelig utvikling, vil også gi altet en positiv utvikling. Når vi kriger og krangler om hvem som har den beste religionen og beste hudfargen, blir vi å regne som kreftceller i guds kropp. Åndelig utvikling er veien til menneskelig anarki, men vil styres av den ekte kjærlighet og naturlig samspill i naturen.

Monica kan du rette opp linkene i min forrige kommentar? Jeg glemte åpenrom.

Som menneske er det naturlig å tenke at det man ser med sine øyne vil også andre se. Man manipuleres til å miste evnen til å se på verden som barn kan. Jeg kom i kontakt med noe fra en annen dimensjon som jeg kaller for den blå sommerfuglen. Den guidet meg til hvordan jeg kunne bryte igjennom illusjonene som har blitt skapt av mørkets tjenere. Da kom jeg i kontakt med mitt egentlige jeg som er min åndelige sjel. Jeg skal forklare hva jeg gjorde, men om det er riktig vei for andre må være opp til hver enkelt.

Man starter ved å stå tett inntil et speil og mens man «låser» øynene» går man bakover, deretter fram mot speilet igjen. Etter å ha repeter dette noen ganger utvikles en ny dimensjon til synet. (tror det var en gammel jøde for lang,lang tid tilbake som også gjorde denne øvelsen.) Muligens får man da se seg selv som et galaktisk vesen. Etter den prosessen, måtte jeg låse øynene igjen og gå et par meter bakover. Mens jeg var i den tilstanden skulle jeg hoppe gjentatte ganger i balanse og i samme frekvens. Da kom jeg etterhvert opp i kroppens egenfrekvens og små partikler av lys i chakrafarger dukket opp. Disse skulle samles ved total balanse i kroppen mens jeg var i egenfrekvens og plasseres samlet midt på nesen.

Jeg ble jo guidet igjennom dette og vet ikke om andre skal gjøre dette, men slik startet min oppvåkning og må legge til at dette er hardt arbeid. Å forstå at jorda og universet er levende etter dette, er ikke noe problem og man får en veldig stor respekt for elementene rundt seg.

Ble guidet til å se to filmer etter dette: The Thing og Broen over Quai. Den første for å forstå ondskapen til menneskene og at den er blitt tilført utenfra. Det er derfor meningsløst å søke hevn og forfølge evildooers, man må heller tenke at der inne finnes en fortvilet sjel som prøver å bryte ut. Broen over Kwai skal vise oss at vi mennesker må samles og samarbeide før vi går over til den nye verden. Det er ingen annen vei.

T
T
Forfatter
Svar til  Monica Waade
12 år siden

Interessant diskusjon. Så den Viking Serpent filmen i går selv, veldig bra. Støtter ditt syn Monica i at det i aller høyeste grad eksisterer negative energier på munkholmen. Det er tatt bilde av spøkelser der, mulig fake, men jeg har også hørt rapporter fra en venninne som jobber på en restaurant der, og de har mange skrekkhistorier.

Selv har jeg vært på munkholmen to ganger. Første gangen var med barnehagen på et Ronja Røverdatter teaterstykke, der det var øgler i taket over oss og veldig høye skrik, resultatet var at jeg holdt for øynene mens moren min holdt for ørene mine! Da vi hadde luftepause så sprang alle barna rundt på gresset, og jeg falt ned en mur og slo pusten ut av meg. Den andre gangen jeg var der var noen år senere, på sommerstid, og jeg holdt på å drukne i dragsuget til en båt som plutselig forlot like ved der jeg badet.

Kommer ikke til å besøke munkholmen med det første, hvert fall ikke uten eksorsist og noen hellige røkelser, muligens en talisman og noe orgonitt. ;)

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  Lynx Veritas
12 år siden

Lynx. Takk for det. OG.. Norge ble kristnet under dette pentagram som dessvere står feil vei.. og det er altså energien som har virket, reversert.

Trist men sant.. Norge ble forsøkt kristnet flere ganger uten å lykkes, så laget man diverse kjempe-pentagrammer som dekket mesteparten av Norge og anla byer og klostre, som f eks Tønsberg, Hamar, Trondheim, Selje osv. Disse byene er ikke anlagt der hvor det var naturlig, men i forhold til et kjempemessig pentagram. Tønsberg f eks ble flyttet for å passe inn eksakt.

I midten av det kjempestore pentagrammet ligger St Thomaskirka på Filefjell, midt oppå fjellet i Norge.. jeg besøkte den i sommer og kjøpte en bok om alt dette har også fått tilsendt informasjon fra lokale folk og slekninger der, men ikke hatt tid til å se nærmere på dette, dog jobber vi med saken et annet sted.

En del av dette kan man lese om i boken til Harald Sommerfeldt Boehlke – Det norske Pentagram. Mulig den kan bestilles fra forfatteren selv, ellers lånes fra bibliotek, evt på fjernlån. har lest den et par ganger, og besøkt noen av stedene der, interessant og spesiell energi på de stedene også.

Forfatterens nettsted får jeg ikke opp lenger, men har en av mine desiderte favoritt-forfattere, Tom Egeland skrevet om emnet og dere kan se bildene av pentagrammet under hvilken kraft Norge ble kristnet, osv. Veldig interessant å sette seg inn i.. og granske og gruble videre på..

http://www.forfatterbloggen.no/roller/egeland/entry/hellig_geometri

J.Johansen
Forfatter
12 år siden

Katherine Albrecht i filmen som Monica bruker i artikkelen er den ubestridte ekspert på RFID chips, med flere bøker på emnet. Hun var også sentral i Aaron Russo’s film; ‘America – From Freedom to Facsism’, her med norske tekster:

Denne filmen kostet Aaron Russo livet i denne dimensjon (RIP).

J.Johansen
Forfatter
Svar til  J.Johansen
12 år siden

Ja. Aaaron Russo, som forøvrig var jøde, mitt stikk til dem som tror at jøder står bak ALL elendighet i verden, så BEVISER han det motsatte.

Jeg fulgte han fra begynnelsen, og deltok i hans internasjonale nettverk som promoterte filmen.

Bare med å høre på Aarons stemme, så kan en høre hva slags kjærlighetsfull kar han var. Vibrasjonene i stemmen til folk, viser på mange måter hvem de er.

Det var et stort tap for denne verden når Aaron ble drept med biologiske våpen, som førte til hurtig eskallerende kreft.

J.Johansen
Forfatter
Svar til  J.Johansen
12 år siden

No Fish Olsen og Ronald Reegan – de visste for mye, og deres lojalitet var vel ikke demonstrert nok da, bilder med enten med drap på noen, pedofilihandlinger eller lignende av dem, (bortførte barn til slik consumption er på historisk høyt nivå idag) som de lojale må utføre, slik at noen har makt over dem, til å publisere om de fjerner seg og skulle føle ønske om å avsløre disse satanister.

Slike innvielsesriter, må alle igjennom som skal nå toppen av satanistenes hierarki.

ADVARSEL. Denne er noe grusom. Barn, pedofili i maktsentra

ex FBI Ted Gunderson:
The New World Order, The Satanic Underground, and Adam Weishaupt’s 25 Point Plan

William Carr, Pawns in the Game
http://jesus-is-savior.com/Evils%20in%20Government/Communism/pawnsinthegame.pdf

Quark
Quark
Abonnent
Svar til  J.Johansen
12 år siden

Nei, nei JJ. Damen har ikke filla peiling å RFID.
Radiobølger kan gå gjennom vegger, men mikrochipper har ikke energi eller antenne som vil gi dem rekkevidde på mer enn noen cm.
Radiobølger går dårlig gjennom kroppen, og det reduserer rekkevidden ytterligere.
RFID sender vanligvis ikke aktivt, og skulle de gjøre det trenger de batterier, noe som krever størrelse og batterilading. Upraktisk inne i kroppen altså.

Mesteparten av hva hun frykter er dermed ikke mulig med RFID.

ID er problematisk med hensyn til personvern, men problemet ligger ikke i implantater og RFID. bankkortet er like ille. Automatisk ansiktsgjenkjenning kan være mye værre, for det kan skje ubemerket og på avstand.

Og til alle andre som lurer på om de skal se filmen: Mesteparten dreier seg om US constitution gir rett til å kreve inntektskatt (noe de hevder er en kommunistisk ide). Bortkastet tid.

BelzeBob
Abonnent
Svar til  Quark
12 år siden

Quark

Folk er forskjellige. Syns filmen er utmerket jeg.

Spørsmål: kan du legge frem beviser for at det finnes en lov som sier at amerikanerne skal betale inntektsskatt? Du vet – den loven som ingen kunne vise disse kranglefantene vi så i filmen..

Og når du først er i gang – kan du legge frem beviser for at den såkalte Federal Reserve faktisk er føderal? Mest for din egen skyld. De fleste andre her vet at dette er en 100% privat organisasjon som ikke er mer føderal enn Federal Express.

Å lese: http://land.netonecom.net/tlp/ref/federal_reserve.shtml

Men uansett om den er statlig eller privat – kan du fortelle oss hvorfor USA trenger den? Hvorfor kan ikke den amerikanske regjeringen selv styre med utstedelsen av penger? Du vet – slik Abraham Lincoln gjorde i en kort periode da han var president.

Og hvordan gikk det til at det ble vedtatt at Federal Reserve skulle opprettes? Og hva sa Woodrow Wilson om dette i ettertid?

—————————————————-

RFID: jada – det du sier stemmer 100% hva gjelder brikker i bibliotekbøker og busskort. Men kan du forestille deg at denne teknologien har større potensiale enn som så?

Mainstream media artikkel, 2004: http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/3697940.stm

Fra den engelske The Independent:

Firm wants to market injected microchips

By David Usborne in New York

Thursday, 28 February 2002

A company in Florida has asked for approval for an identity chip that would be inserted beneath the skin, saying interest in the technology has soared since the terrorist attacks of last September.

The VeriChip would be the size of a grain of rice and would be injected into the carrier. It could carry a variety of information, including a medical history, which would be read by a hand-held scanner.

It is now up to America’s Food and Drug Administration (FDA) to decide whether to approve the chips for general marketing. The company, meanwhile, says it is working on a second generation of the chip that would allow a person to be tracked using satellites.

Applied Digital Systems said it had been hesitant about developing the ID chip until 11 September. «It’s a sad time … when people have to wonder whether it’s safe in their own country,» said Keith Bolton, its chief technology officer.

Jeffrey Jacobs of Boca Raton, Florida, who has Hodg-kin’s disease, says he is prepared to act as a guinea pig. He says he would feel safer if his condition was on the chip. His son has said he would have a tracking chip. But the advent of such devices is alarming privacy advocates, who worry the chips could be easily abused.

It may be months or even years before the FDA is ready to approve the VeriChip. Even then, success would depend on how many institutions such as hospitals buy the scanners.

Denne artikkelen er altså 8 år gammel.

Quark
Quark
Abonnent
Svar til  BelzeBob
12 år siden

Nå står det ikke at den 2. generation chipen skal implanteres….

Artikkelen er alt for lite konkret og kilden er anonym. For meg høres det ut som om markedsføringsfolk har fått uttale seg om noe de ikke vet noe om.

Det hadde vært interessant å se hvordan de helt plutselig skulle gå fra rekkevidder som krever håndskannere når huden til fjernovervåking fra satelitt.

coyote
coyote
Abonnent
Svar til  BelzeBob
12 år siden

«The company, meanwhile, says it is working on a second generation of the chip that would allow a person to be tracked using satellites.»

BB: Hvis den chipen er passiv (uten batterier eller annen egen strømkilde), da skal jeg faen meg være enig med deg om at strålingen i det offentlige rom har gått alt for langt.

Quark
Quark
Abonnent
Svar til  BelzeBob
12 år siden

Enig med Coyote her. Da blir opplegget en fare for flytrafikken.

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Quark
12 år siden

They created a host of ants nests with the well built nests about twenty times farther away than the poorly built nests, and then started a crowd of rock ants on a journey towards the nests, with a tracking device attached to their backs.

The RFID devices were useful in identifying the number of ants, their movements to the nest, their selection, and also how many ants moved from the nearby poorly built nest to the faraway but well built one.

Moreover, the ability of the RFID to automatically transfer and accumulate signal came in handy here,
because without that, it would have been impossible to manage hundreds of minute ants.

RFID devices have other implementations in the animal world. They can be used to track large animals in reserve forests,

especially when it is not a good idea to go near the animal.
Mulig vi snakker flere enn 100m meter her Quark.

much like the tracking of aircraft by IFF transponders, a technology that is as old as the first World War.

They can also be used to track the movement of migratory birds,
Mulig vi snakker mange hundre meter, kanskje 1000, her Quark.
Migratory er vel trekk fugler, de rusler et stykke vel?

much like the tracking of aircraft by IFF transponders, a technology that is as old as the first World War.
Mulig vi snakker noe UTPRØVD teknologi her Quark.

http://www.rfidprivacy.org/tracking-ants-using-rfid.htm

Quark
Quark
Abonnent
Svar til  Mole
12 år siden

Ingen av disse dreier seg om tracking av implantater på stor avstand. Det er ganske annerledes enn å bruke store transpondere i fly eller sendere i halsbånd på en tiger. Begge har store antenner og kan ha egen energiforsyning.

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
12 år siden

The Head Start program is testing the use of RFID to help pre-school teachers keep track of their students. It cost fifty thousand dollars for two hundred children, although the equipment is re-usable if the program is kept.
Head Start officials have assured the public that there is no child-specific information on the RFID tags other than the child’s name.
On top of this, the RFID tags are swiped at the end of each day, and even that small amount of information is erased.

The ACLU is opposed to the program, saying that RFID technology is insecure, invasive, and intrusive.
They emphasize that RFID tags can be read at great distance (a hundred meters, for the chips being used in the program) without anyone knowing.
They also emphasize that RFID is extremely insecure, and chip signatures can be copied.
http://www.rfidprivacy.org/rfid-tracking-for-childrens-security.htm

Quark
Quark
Abonnent
Svar til  Mole
12 år siden

Heller ingen av disse dreier seg om tracking av implantater på stor avstand. For å få en rekkevidde på 100m må antennene dessuten være for store til at de kan miniatyriseres.

Problemer med å finne eksempler?

Ratatosk
Ratatosk
Abonnent
Svar til  Quark
12 år siden

Det er ikke slik at den såkalte vitenskapen i dag er noen absolutt fasit. Det er plantet desinfo også der, for at vi ikke skal forstå for mye.

Da gsm mobil-telefonene kom, stod det i main-stream media at de var helt umulig å avlytte, folk trodde på dette og det var regnet som fakta, i virkeligheten var de laget for å avlytte. Politiet og offentlige personer løy om dette.

Det er helt på det rene at det finnes mye skjult teknologi som kan gjøre mer enn vi kan ane. Det som er lekket om dette er allerede avlegs, utviklingen går fort.

Quark
Quark
Abonnent
Svar til  Ratatosk
12 år siden

Teknologi har svakheter, men de klarer aldri å bryte fysiske lover. Derfor er det bra å kunne litt fysikk når man skal skille desinformasjon og propaganda fra realiteter. Det er ihvertfall mye bedre enn å stole mest på den med den lengste filmen på youtube,

Sigr Huginsson
Forfatter
Svar til  Ratatosk
12 år siden

Quark, man trenger ikke store antenner. RFID chippen er i dette tilfellet en sender som sender data til en mottager. Har RFID chippen lav utstråling kan dette løses med en mottager med sinnsyk følsomhet som feks en satelitt. man kan også sette opp flere baserstasjoner som kommuniserer med hverandre, og mottar signaler fra chippen. man kan også bruke lavfrekvens (som har lengere rekkevidde) og chip med høy utstrålt effekt.

Quark
Quark
Abonnent
Svar til  Ratatosk
12 år siden

Den typen følsomhet finnes ikke som gjør at satelitter skal klare det. Dermed trenger man basestasjoner tettere plassert og med sterkere utstråling enn mobilantenner Ikke akurat noen diskret løsning. Husk at det er en veldig god grunn til at det ikke holder med ekstrem følsomhet for å motta disse veldig svake signalene: Man har alltid mengder av bakgrunnstøy, og selv en gammel CD-spiller vil overdøve en RFID-sender om den var for langt unna.

Det er også grenser for hvor lav frekvens du kan bruke når antennen er liten.

Ratatosk
Ratatosk
Abonnent
Svar til  Ratatosk
12 år siden

Man kan ikke finne all info som gjør at man får brikkene på plass, i den info som gis åpent til folket. Folk erfarer også en del effekter på kroppen, dessuten er et utrolig mange forskjellige slags frekvenser og bølger som kan benyttes til dette.

Quark
Quark
Abonnent
Svar til  Ratatosk
12 år siden

Så grunnen til at du tror på dette, Ratatosk, er at du ikke kan noe om fysikken og ikke finner opplysninger om at teknologien blir brukt?

Det finnes ikke «utrolig mange frekvenser», det finnes et kontinuerlig spektrum av frekvenser som kan brukes, men alle følger de samme lovene med hensyn til størrelse på sendere, rekkevidde osv i forhold til frekvensen.

Stor rekkevidde => lave frekvenser => stor antenne.
Høye frekvenser => mye absorpsjon => kort rekkevidde (og større biorisiko).

Sigr Huginsson
Forfatter
Svar til  Ratatosk
12 år siden

Den typen følsomhet finnes ikke?
Det er jo antennen og forsterkeren på mottageren som avgjør det.
Det er ikke verre enn å bygge antennen større og bruke ekstern forsterker.

Når det gjelder antenner og frekvens så har du rett. Det mest hensiktsmessige å bruke på en chip er høyfrekvens, siden man kan bruke mindre antenne. Da mister man også rekkevidde.

Det er ikke plankekjøring å lage et system hvor en chip skal ha «full dekning», men å gjøre dette i tettbyggde strøk burde ikke by på så store utfordringer.

Når det gjelder kommunikasjon mellom sender og mottager, så er det ingenting som heter: «Husk at det er en veldig god grunn til at det ikke holder med ekstrem følsomhet for å motta disse veldig svake signalene»
Her er det forholdet SNR som gjelder. Så må man også bruke frekvenser som gjerne er ulovlig eller reservert for å forhindre støy.

Er det nevn hvilken frekvens RFID chippen bruker?

Ellers vet jeg frimurersupsiderende konsernet telenor for ca 5 år siden jobbet med å intigrere wifi kort i simkortet for å overføre små mengder data til X, og som ikke skulle brukes til surfing av bruker(!)
Hvordan vet jeg det?
Fordi jeg har solgt utstyr for å lage dette til en av utviklerene.

5 år senere (2010) ser det ut til å være ferdig og skal alikevell ha en brukerfunksjon.
http://www.wired.com/gadgetlab/2010/02/simfi-a-sim-card-with-built-in-wi-fi-hotspot/

Quark
Quark
Abonnent
Svar til  Ratatosk
12 år siden

Å nei du, det er ikke bare å bygge større antenne og forsterker. Forsterkeren forsterker bakgrunnstøyen også og natlug bakgrunnstøy finnes overalt. Vi omgir oss med mange rare ting som «lekker» litt radiobølger. For eksempel en CD-spiller. Husk at vi nå snakker om ca 100m maks rekkevidde (med lave frekvenser) og du skal ha litt av en antenneskog for å fullføre noe slikt.

Telenorprosjektet ditt kjenner jeg ikke til, men det ligger på en brikke med rikelig (i denne sammenheng) plass til antenne og den skal ikke plasseres inne i en delvis elektrisk ledende og delvis absorberende kropp som vår. Du har nemlig ikke tatt hensyn til at høyere frekvenser absorbres lettere i oss, og taper enda mer rekkevidde.

Sigr Huginsson
Forfatter
Svar til  Ratatosk
12 år siden

Jeg vet ikke om du har gnidd søvnen ut av øynene din i dag Quark, men jeg henviste til SNR (Signal-to-noise ratio) Denne verdien tar høyde for både signal og støy. Videre later det til at du prøver å ha det til at jeg mener man man få uendelig rekkevidde med å øke følsomheten. Det er bare tull, jeg snakker om å øke følsomheten slik at SNR blir optimal. En CD spiller og microbølgeovn kan støye, men så lenge den ikke treffer frekvensen det sendes på vil den heller ikke kunne gi støy til chippen. Det er derfor du har valgt en annen frekvens på ditt trådløse nettverk enn det naboen bruker.
Det forstår du vell?

Skal chippen bare ha 100m rekkevidde?
Hva er utstrålt effekt, og hvilken frekvens kjører den på?
Gi meg disse dataene, så skal jeg regne ut for deg hvilke mottagerutstyr som behøves.

Hvorfor snakker du om telenor simkortet som om noen har antydet det skal puttes i kroppens nedre hulrom eller andre steder på kroppen?
– Du snakker jo bare tøv(!)
Det eneste jeg sier og vet er at de for 5 år siden startet utviklingen med å intigrere en radio i simkortet som skulle sende små mengder data til «X», og at dette ikke var brukerrelatert. Simkortet lanseres i år og sim-kortet vil «styre seg selv» i tillegg til at det gir brukeren noen fordeler.

«It works like this: You pop the card into a cellphone, and “SIM toolkit applets”, essentially control software on the card itself, take care of settings and broadcast. The radio inside creates a hotspot to share your 3G HSPA connection via Wi-Fi. It is ingenious.»
http://www.wired.com/gadgetlab/2010/02/simfi-a-sim-card-with-built-in-wi-fi-hotspot/

Det er ingen regel at høyere frekvenser absorbres lettere i oss. 2.4GHz absorberes mest siden kroppen hovedsaklig består av vann, og 2.4GHz er vannets egensvigning. Det er derfor en microbølgeovn bruker 2.4GHz og ikke feks. 8GHz. Og det er derfor man ikke bruker 2.4GHz på lange trådløse overføringslinker.

Kontrollspørsmål mht SNR.
Hvor langt kan et trådløs nettverk (feks. 5GHz) overføre data (feks. 5Mbps) ved radio kjøpt over disk, uten ekstern forsterker, og med ekstern antenne?
Hvis du ikke vet, Gjett!

Quark
Quark
Abonnent
Svar til  Ratatosk
12 år siden

Jeg vet godt at du snakket om SNR, og du snakket om min uttalelse som sa at «Den typen følsomhet finnes ikke som gjør at satelitter skal klare det. » Lenger ned snakket jeg dessuten om bakgrunnstøy, deriblant støyende elektronikk. Støy fra selve forsterkeren er jo også velkjent, og som du da sikkert vet vil svake signaler fort drukne i termisk støy fra mottaker og forsterkerkretsene.

Grunnen til at jeg nevnte CD-spillere er at de sender ut ganske bredbåndet støy slik digitale uskjermede signaler gjør (du ser det når du fouriertransformerer tidsforløpet vet du). Derfor er det vanskelig å komme utenom den støyen, og den forekommer med ampplituder som er sammenlignbare med svake signaler fra en liten antenne bak biologisk materiale. Dette er dessuten bare en av de støykildene vi omgir oss med. Det er dermed ikke «bare» å velge frekvens, for du aner ikke når en digital dings kommer mellom deg og måteobjektet.

Nei, jeg vet ikke utsendt effekt, men jeg vet at RFID normalt har en maksimal rekkevidde på 100m, og da med lange bølgelengder og store antenner. Det kan kanskje hende du kan utvide den med ekstreme antenner, men siden signalstyrke avtar med kvadratet av avstanden vil du uansett ikke komme langt. Det er ikke mulig med satelitter og om du skal ha bakkenett blir det mer omfattende enn mobilnettet på grunn av signalstyrkene.

Når det gjelder SIM-kortet ditt snakker vi her om implanterte RFID-brikker, og da kan vel ikke jeg lastes når du begynner å snakke om noe annet.

Når det gjelder absorpsjon har du rett i at du har noen topper ved resonans for enkelte molekyler, slik man bruker i mikrobølgeovner, men generelt er inntrengningsdybden til elektromagnetiske bølger omvendt proporsjonal med frekvensen, så uansett vl du trenge sterkere signaler ved kortere bølgelengder. Marginene her er små, du starter ut med svake signaler og siden du ikke kan ha batteri i et implantat er det responsen av et påtrykt signal du må måle. Derfor tvinges du til å bruke store amplituder.

Sigr Huginsson
Forfatter
Svar til  Ratatosk
12 år siden

Problemet er at du låser deg fast i 100 meter uten å vite noe som helst om radioutstyret. For å kalkulere potensiell rekkevidde må man ha teknisk data om alt.
Ta feks. vanlig trådløs nettverk. Produsenten antyder en rekkevidde på ca 100 meter. Det er dog et poeng at dette er basert på vanlig handelsvare i begge ender, og vi vet at dette vil variere avhengig av omgivelser.

Men er rekkevidden på aksesspunktet max 100 meter fordi produsenten sier det?
Nope, har man et klientkort på ca 500 mw, følsomhet på 70dB @ 11 Mbps, og ekstern antenne på 24dBi kan man fint bruke nettet 2 Km unna uten å modifisere aksesspunktet. Dette fungerer best i områder der det er lite trådløse nett pga. støy. Poenget er at det er teknisk data til både sender og mottager som avgjør potensiell rekkevidde, og omgivelser avgjør den endelige.
Og da blir det bare tull å si at den kun har 100 meter rekkevidde, når man med stor sannsynlighet klarer å 10-dobble den flere ganger uten å få alt for store problemer. Hadde det vært så kritisk som du skal ha det til, ville heller ikke satelitt-TV ha fungert.

Som svar på det ubesvarte spørsmålet jeg stilte deg angående rekkevidde på 5GHz. Svaret er 304 Kilometer @ 5Mbps. Så støy er ikke det største utfordringen.
http://www.gizmag.com/go/7878/

Quark
Quark
Abonnent
Svar til  Ratatosk
12 år siden

OK, og hvilke effekter snakker vi om?

Som du sier er jo det springende punktet der, og når vi snakker om små sendere/transpondere er ikke 100m så galt. Hvor mange dB mener du at du klarer å hente opp signalet ditt med? Hvordan er snr i antenne og forsterker.

I forhold til trådløse nettverk er det, som du sikkert er klar over, veldig avhengig av plassering. Minst et av nettverkene jeg pleier å bruke har problemer med å nå mer enn 20m gjennom et lokale fullt av datamaskiner, mobiltelefoner osv, så om man kan nå lenger under idelle forhold og med store antenner kan realitetene fort bli annerledes. Derfor kan nok estimatene være forsiktige.

Sigr Huginsson
Forfatter
Svar til  Ratatosk
12 år siden

Quark, vi snakker om 50 dBm (100 Watt) EIRP (100x mere enn det som er max lovlig, og over 100 ganger mere enn normalt). SNR husker jeg ikke, men på dette oppsettet varier det voldsomt avhengig av omgivelser. Dette var forøvrig ikke et estimat, men noe jeg faktisk har testet flere ganger. Hørt om backtrack;)

100 meter på et trådløs nettverk er ved optimal plassering og 100% fri sikt (utendørs). Det er det man regner etter. At man kan slite på 20 meter innendørs med vanlig utstyr kjøpt over disk er normalt, men 2.4GHz skal man være ytterst forsiktig med.

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Ratatosk
12 år siden

Quark vet tydeligvis ikke hva han/hun snakker om, å det skvipet med at fysiske lover ikke kan brytes er da bare tull, historien viser da vitterlig at menneskene har brutt flere av disse «ubrytelige» lovene.

RFID chips are also a source for increasing controversy surrounding issues of privacy.
An RFID chip can be used to track the location of unsuspecting individuals who have bought products that include RFID tags in their package.
Having miniature cheap RFID chips, such as those developed by Hitachi, implanted inside anything we buy might make many people feel very uncomfortable.
However, big businesses believe that consumers’ fears are dwarfed by the benefits of RFID chips, which include reduced theft, digital real time inventory, and better information on consumer shopping habits.

TFOT looked at several RFID related technologies including HP’s Memory Spot Chip, which is some what similar to RFID technology (although there are also some important differences),
The RFID Loc8tor that can identify special RFID tags from a distance of up to 183 meters (600 feet),

and a new Nanobattery technology developed at the Tel Aviv University, which could power semi-active RFID chips in the future.
http://thefutureofthings.com/news/1032/hitachi-develops-worlds-smallest-rfid-chip.html

Å er det de som bedriver forskning som ligger 10 år, sikkert mer, foran den vi kjenner til, selvsagt.

Quark
Quark
Abonnent
Svar til  Ratatosk
12 år siden

Sigr: Akurat ja, ikke akurat noe for en bitteliten RFID-chip, med eller uten batteri og effekt i mW-området.

Monica: Den diskusjonen har jeg ikke tid til å ta her og nå. Det er snakk om et annet fagområde, det er spørsmål om dokumentsjon og dessuten er det spørsmål om ting som i så fall ikke er oppdaget ennå. I motsetning til radiobølger som vi har kjent til og undersøkt i mer enn 100 år.

Mole: Kan du dokumentere dette med eksempler fra de siste 200 år? Vi snakker da altså om at teknologi bryter de fysiske lovene man hadde beskrevet på det aktuelle tidspunktet.

Sigr Huginsson
Forfatter
Svar til  Ratatosk
12 år siden

Quark du misser poenget.

Jeg øket rekkevidden med 20x bare ved å kjøre en overkill mottager.
Aksesspunktet i dette tilfeller var uforandret. Det samme kan gjøres på chippen. Chippen kjører samme effekt som normalt, men man bruker en mottager på sterioider for å øke rekkevidden. Det er tilgjengelig 1 watt radioer på markedet som er forholdsvis små, og dersom man klarer å få 100mW EIRP på en frekvens som er lavere enn 2.4GHz inn i chippen, vil rekkevidden ved det utstyret jeg viser til være langt over 2Km.

Så det er umulig å si noe mere fra eller til både for meg og det uten å vite hva slags radioutstyr som benyttes. Men egentlig er det overflødig å si noe mere. I følge dokumenter fra wikileaks så dokumenteres det at eksisterer ID brikker som skal opereres inn i kroppen for å tracke bevegelser. I den forbindelse insisterte saudi arabia at USA skulle bruke de på guantanamo-fanger.

Quark
Quark
Abonnent
Svar til  Ratatosk
12 år siden

Jo, men Sigr: 20x 100m = 2km

En satelitt er mye, mye, mye lenger unna enn det.

Skal du gjøre noe slikt med basestasjoner trenger du ifølge deg selv god sikt og gode forhold, og her snakker vi om en sender implantert i biologisk materiale (som er delvis elektrisk ledende da det inneholder vann med en viss mengde ioner) og dertil dekket med klær eller hår.

Kan du ikke heller tallfeste disse to tingene:
Dimensjoner og egenskaper på en satelitt.
Dimensjoner, rekkevidder og tetthet av antenner, som skal gjøre denne RFID-overvåkingen mulig.

Kom igjen, du kan nok om dette til å regne ut hva som er nødvendig og du tror ikke på mine ord.

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Ratatosk
12 år siden

Quark skrev.
her snakker vi om en sender implantert i biologisk materiale (som er delvis elektrisk ledende da det inneholder vann med en viss mengde ioner)

Du har fått med deg at RFID chipen er innkapslet?, med andre ord isolert!

En får ikke 100m med kobbertråd ,elektroder og elektronikk innplantert rett i kjøttet, du skjønner såpass?

Sigr Huginsson
Forfatter
Svar til  Ratatosk
12 år siden

Quark: dette var et eksempel med utstyr man får kjøpt over disk med CE merke.
Videre må det påpekes at det er rimelig enkelt å få tak i 10 watt forsterkere som kan kombineres med 30dbi antenne. Da snakker vi plutselig om 70dBm/10 000 Watt EIRP. Og en satelitt har kraftigere utstyr enn som så. ellers hadde det ikke vært mulig å sende HD (eller TV generelt) trådløst til jorden, men kan i grunn ikke sammenlignes med chippen siden mottagerene bruker parabol. Da er det mere rettferdig å sammenligne med nødnettet, GPS og 3G. Men vi vet jo også at USA nå nylig har skutt opp en helvetes overvåkings-satelitt.

Hvis du klarer å gi meg spesifikasjonene på chippen og mottageren som Saudi arabia ville at USA skulle bruke på ganatanamo fanger, så skal jeg mer enn gjerne regne det ut for deg. Men hvorfor fornekte at det eksisterer når de innrømmer det selv? Fordi CIA ikke har tilsendt deg teknisk data på overvåkingsutstyr?
herregud…

Quark
Quark
Abonnent
Svar til  Ratatosk
12 år siden

Sigr:Enkelt, han snakket om bluetotth og her ligger en del informasjon om problemene han ville møtt:
http://en.wikipedia.org/wiki/Electromagnetic_interference_at_2.4_GHz

Kan til gjengjeld gi regne ut spesifikasjonene den satelitten måtte ha for å klare å motta Bluetooth eller RFID-signaler fra et implantat? Det vil si, hvis den klarte å skille den fra andre støyende kilder?

Dessuten er det på tide vi får klarhet i hva slags RFID dere snakker om:
Er den aktiv må dere sannsynliggjøre energikilden (kroppsvarme er som nevn ikke nok fordi energiproduksjon trenger energiforskjell og da må du ha noe stikkende ut av huden.
Er den passiv må dere påvise at vi er utsatt for sterk nok stråling til at en implantert RFID-transponder kan gi sterkt nok signal tilbake.

…og Monica: disse spørsmålene er også til deg.

Mole, selvsagt, jeg snakker om egenskapene til mediet radiobølgene skal bevege seg gjennom. Ellers bekrefter du noe av poenget mitt. Det er ikke mulig å legge inn store nok antenner i et implantat.

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Ratatosk
12 år siden

Quark skrev.
Dessuten er det på tide vi får klarhet i hva slags RFID dere snakker om:

Å dette kommer du med NÅ, har du overhodet lest artikkelen?
Leser du artikler du kommenterer, eller bare motargumeterer du for sportens skyld.

Sigr Huginsson
Forfatter
Svar til  Ratatosk
12 år siden

Quark: Det du sier er at den chippen saudi arabia insisterte at USA skulle bruke på guantanamo fanger (som i seg selv er bevis at det finnes) for å tracke bevegelser går på 2.4GHz? -Har du kilde på dette?
Hvem snakker om blåtann?

2.4GHz er trolig en av de verste frekvensene for kroppen. Du sier ikke at man skal operere inn 2.4GHz radioer inn i folk?. Så sprøyte gal kan de umulig være.
Man tørker heller ikke katter i microbølgeovner…

Man har forskjellig hjelpemiddler slik som DFS (Dynamic Frequency Selection) for å forhindre støy, MAC id, SSID for å skille på enheter, etc. Du vil eksempelvis ikke få noe mere støy på et trådløs nettverk om du kobler til 20 trådløse klienter, enn om du bare har 1stk, selv om alle klientene kjører på samme frekvens. En satelitt har ca 1000 kanaler som kjører på forskjellige frekvens, og det blir ikke noe mere støy om flere skaffer seg et canal digital abbo og ser på samme kanal. Så lenge det er enveis kommunikasjon, så er det enkelt. En del av TV-sendingene går vell og merke på rundt 2.4GHz, men signalene er så svake at man må bruke parabol (kraftig mottager) for å få de inn. Hvis du fremdeles insisterer på at dette er umulig får du ringe canal digital og kjefte dem opp for at de selger en tjeneste som er umulig, og du må gjerne beskylde deres kunder for å være så hjernevasket av CD`s propaganda at de innbilder seg selv at de ser på TV…

Uansett: Går chippen på 2.4GHz er overvåking via satelitt etter hva jeg vet særdeles vanskelig pga. alt annet utstyr som går på 2.4GHz som utvilsomt stråler mere enn chippen. For å få dette til å fungere fra satelitt må alle chippene være i samme nettverk, og man må bruke en frekvens vanligvis ikke brukes.

Det er garantert flere typer RFID (eller elektronisk chipper) med forskjellige egenskaper, frekvenser, etc. Spørsmålet er om overvåkings-chippen til USA er den samme som RFID brikken som kommer på det «åpne markedet». Når det er sagt så har iphone4 pått RFID støtte, og man kan derfor «øke rekkevidden» med å bruke internett og mobilnettet, siden enhetene er koblet og kommuniserer med hverandre.

Quark
Quark
Abonnent
Svar til  Ratatosk
12 år siden

OK Sigr, det var du som spurte, men nå trekker du deg altså ut ved å vise til militærteknologi. I så fall er vet ingen av oss hva du sier er mulig og bevisbyrden din, og igjen: Kan du regne ut egenskapene en antenne vil ha om den skal kunne brukes? Du burde ha nok kjennskap til teknologien.

Når det gjelder «andre frekvenser» kan jeg vise til den mer generelle artikkelen om elektromagnetisk interferens.

Ellers ser jeg du unngår spørsmålene mine om energikilder og signalstyrker.

Mole: Artikkelen til Monica er uklar på hva skals RFID-brikker vi snakker om og jeg har flere ganger diskutert begge muligheter, men du vet altså ikke svaret du heller.

Sigr Huginsson
Forfatter
Svar til  Ratatosk
12 år siden

Quark: Ikke prøv å vri deg unna. En global overvåking ved hjelp av RFID chip er utvilsomt militærteknologi, og da må man selvsagt diskutere den teknologien som det gjelder. Wikileaks dokumentene viser at det eksisterer, og da er det helt tullete å fornekte det fordi CIA nekter legge frem teknisk data på det utstyret man bruker. At det eksisterer flere ulike RFID tags med ulike egenskaper er en kjennsgjerning. Også på det åpne markedet.
http://www.gaorfid.com/

Som sagt vil jeg mer enn gjerne regne ut hvilke utstyr en eventuell satelitt måtte ha får å hente data fra en chip, men da må jeg selvsagt kjenne til chippens detaljer. Deriblant energikilde og signalstyrke. Det må du da skjønne.

Du kan ringe canal digital og vise til «den mer generelle artikkelen om elektromagnetisk interferens» og argumentere for at de selger noe som ikke eksisterer..Du må gjerne holde på slik at «de hvite frakkene» kommer å tar deg…

Når det er sagt.
Dersom jeg hadde fått som oppgave å lage et nettverk av RFID chipper som skal samles og overvåkes i en database ville jeg trolig ikke kjørt en direkte forbindelse fra chip til sat. Jeg ville ha brukt flere bakkenett som feks. 3G, nødnettet, militærnettet, internett, mobilnettet, etc. Videre ville jeg ha koblet det opp i mot en ekstern sender som vidresender dataen til en satelitt. Satelitten sender så vidre dataen til klienter på jorden hvor overvåkingen skal foregå. Det er iallefall mine umidelbare tanker om hvordan jeg ville ha gjort det.

huskarlahvot
huskarlahvot
Anonym
Svar til  Ratatosk
12 år siden

Sigr Huginsson:

Hvilke wikileaks-dokumenter mener du beviser at en global overvåkning ved hjelp av RFID-chips eksisterer? Dette her?

7. (S) HOW TO TRACK DETAINEES: «I’ve just thought of something,» the King added, and proposed implanting detainees with an electronic chip containing information about them and allowing their movements to be tracked with Bluetooth. This was done with horses and falcons, the King said. Brennan replied, «horses don,t have good lawyers,» and that such a proposal would face legal hurdles in the U.S., but agreed that keeping track of detainees was an extremely important issue that he would review with appropriate officials when he returned to the United States.

Sigr Huginsson
Forfatter
Svar til  Ratatosk
12 år siden

huskarlahvot: Ja det er dette, men det du viser til var ikke identisk til det jeg hadde lest. At Bluetooth nevnes er nytt for meg, og da har vi noe konkret å forholde oss til. Skal man bruke bouetooth har jeg vanskeligheter med å tro at overvåkingen skjer trolig ikke automatisk, men av folk i feltet som med tilstrekkelig utstyr sporer folk innen i et bestemt område, på bakken, eller fra helikopter og fly.

2.4GHz i kroppen er galskap i seg selv, men la oss heller se på det rent tekniske. Vi går ut i fra at chippen stråler 15dBm og videre bruker et adapter på -96dBm følsomhet som tilkobles en 30dBi antenne. Vi skal ikke laste porno på thepiratebay, så vi regner en overføringshastighet på 6Mbps som tilstrekkelig (hastigheten synker ved lavere signal og SNR). Antennen er rettningsstyrt og forhindrer derfor støy. Pakkefiltrering ved «dumping» er også med på å forhindre dette, samt at man kan benytte «parring», DFS og annet gøy som tidligere nevnt.

Ved optimale forhold får jeg en teoretisk rekkevidde på ca 13 Km, og da har jeg lagt inn en feilmargin på 20dBm. Faktisk rekkevidde ved fri sikt kan nok reduseres med 50% ved kraftig nedbør. I en by er det mere hensiktsmessig å bruke en svakere antenne med større spredning. Ut i fra det vil jeg regne med at et mobilt og brukervennlig sporingsverktøy som skal benyttes på bakken vil ha en effektiv rekkevidde på ca 2-5 Km.

Quark
Quark
Abonnent
Svar til  Ratatosk
12 år siden

Det er ikke jeg som vrir meg unna Sigr, det er du som ikke svarer på spørsmål og skylder på militær teknologi.

Jeg er enig med deg i at det nok er mer effektivt med et bakkenett, men det svarer fremdeles ikke på spørsmålene om batterier, utstrålt effekt, antennestørrelser osv.

Sigr Huginsson
Forfatter
Svar til  Ratatosk
12 år siden

Herregud Quark, nå er du tåpelig. Effekten på blåtannen jeg brukte som utgangspunkt (15dBm) er en helt ordinær effekt på blåtannutstyr som alle kan få tak i på Elkjip. Ikke noe hokkus pokkus. Du snakket om 100 meter, og det er klasse 1 (20dBm) som er noe høyere enn det jeg la i beregningen. Du formoder Elkjip selgen militært utstyr?

Her har du antennen på mottageren:
http://www.teletronics.com/tant24sub30dbigrid.html

Her har du adaptret man bruker:
http://www.alfa.com.tw/in/front/bin/ptdetail.phtml?Part=AWUS036H&Category=105463

Og her har du programmet man bruker for hacking av BT:
http://linux.softpedia.com/get/System/Operating-Systems/Linux-Distributions/BackTrack-9477.shtml

huskarlahvot
huskarlahvot
Anonym
Svar til  Ratatosk
12 år siden

Sigr Huginsson:

Men da kan vi kanskje berolige folk med at wikileaks-avsløringene ikke inneholder bekreftelser på at en global RFID-overvåking eksisterer? I stedet snakker vi om en liten notis der den Saudi-Arabiske kongen slynger ut en ide om merking av Guantanamo-fangene, i et møte med en amerikansk diplomat.

Her er hele dokumentet:
http://cablegate.wikileaks.org/cable/2009/03/09RIYADH447.html

Brennan svarer jo heller ikke «Slapp av Kong Abdullah, dette er gjennomført for lenge siden!», noe som også er litt betryggende.

Vi kan vel også trygt ta høyde for at kongen ikke er ekspert på området, i og med at han trekker bluetooth inn i dette. I tillegg virker det heller ikke som han helt skjønner forskjellen mellom ID-merking og konstant overvåking. Når han snakker om hester og falker så er det vel ID-merking han snakker om. Merking som leses av med en scanner.

På samme måte snakkes det lengre opp i tråden om maur og trekkfugler. Også dette er ID-merking. Maurene passerer registreringspunkter (f.eks scannere over innganger til tuer) og trekkfugler registreres når de blir merket, og senere ved håndscanning eller ved spesial-lagede fugle-brett. Dermed samles data inn og man kan trekke konklusjoner.

Skal man overvåke et dyr hele tiden (for eksempel rein og ulv) så bruker man vel radio- eller GPS-sendere.

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Ratatosk
12 år siden

huskarlahvot skrev.
Brennan svarer jo heller ikke “Slapp av Kong Abdullah, dette er gjennomført for lenge siden!”, noe som også er litt betryggende.

Det er sant huskarlahvot, det han svarte var,
Brennan var ikke imponert og sa at dette kan definitivt møte på juridisk motstand i USA.

Sigr Huginsson
Forfatter
Svar til  Ratatosk
12 år siden

huskarlahvot: Blåtann er helt tullete å bruke, og kongen har ikke peiling. Helt enig, men uansett så snakker han om en RFID med blåtann som dog eksisterer. Men det vil aldri fungere som et «sentralisert» sporingsverktøy hvor overvåkerene overvåker alle og sitter på rævva og ser på en skjerm. Denne løsningen forutsetter at man er ute i feltet. For å sentralisere må man benytte andre frekvenser og kombinere flere løsninger som nevnt tidligere. Men uansett er det plankekjøring å overvåke blåtann RFID på meget stor avstand. Global RFID-overvåking eksisterer ikke nå av den enkle grunn at alle ikke har chip. Men det er fullt mulig med «riktig» infrastruktur og nettverksløsning.

Quark
Quark
Abonnent
Svar til  Ratatosk
12 år siden

Jaja, OK Sigr. Du tror at «noen» har teknologi som du ikke vet hvordan virker og ikke kan beskrive eller sansynliggjøre innenfor noen som helst form for realistiske betraktninger. Energiregnskapet og signalstyrkene går ikke opp, men «noen» andre kan det. Det er utrolig hvor stor tiltro du har til folk som du ikke har tillit til.

Utover det er det håpløst å diskutere under slike forutsetninger.

God natt! ;-)

Sigr Huginsson
Forfatter
Svar til  Ratatosk
12 år siden

Skal jeg være ærlig Quark, så skjønner jeg ikke en drit av det siste innlegget ditt.
Jeg har redegjort for både rekkevidden ved BT, samt gitt deg utstyrsliste og verdier. Jeg har også redegjort for hvorfor dette oppsettet ikke vil fungere som et global system, og hva som må til får å gjøre det. Jeg kan iallefall garantere at FFI ikke kommer til å ansette deg med det første. Lykke til med studiene.

En god natt søvn er nok lurt!

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Ratatosk
12 år siden

Intelligent RFID prison management system is currently the world’s most advanced active radio frequency identification technology

for the management of prisons and monitor the demand for the development of a set of specially designed combination of hardware and software applications.
RFID technology has been the United States, the Netherlands, Singapore, Malaysia and other countries are widely used in the prison management, the practice proved to be a very efficient and reliable management techniques.

http://www.pyxled.com/ecaseview.asp?id=7&type=1

Sitat » will help improve public security and judicial organs of the overall anti-crime operations.»

Her ligger innbydelsen til et «trygt samfunn», snart vil mange fler se nytten av RFID.

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Ratatosk
12 år siden

Scientists at Philips Research have created a fully functional 13.56 MHz RFID tag based entirely on plastic electronics
http://www.gizmag.com/author/mike-hanlon/279/

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  Ratatosk
12 år siden

Ingen grunn til å ta på vei, folkens. Her har vi kun en eneste lonely rider som benekter noen realiteter, det er vel en seier i seg selv? :-)
Noe å glede seg over at så mange er informert og har fattet poenget..

Ja, chipper finnes i mange utgaver og for noen av oss, er det nok å vite at det er slik, og at man kan se eksempler på i praksis at de blir brukt. Det finnes også chipper som er så små at de er i pulverform og kan overføres med et håndtrykk, andre kan puttes i mat og muligens sprayes noen fra lufta.

De trenger slett ikke batteri osv. Det er på det rene. Mine kilder ser ut til at de faktisk på et vis går på kroppens egen energi.. altså en biologisk energi, som en parasitt i vertskroppen. Patenter for dette finnes også, eller de kan være selvgående, f eks om de er i et elektrisk apparat, de fleste slike chippes i dag, så kan de få noe energi fra vertsapparatet eller være selvgående.

Slikt hører med til den enorme mengde teknologi som i dag hemmeligholdes og brukes av e-tjenester osv. Det som når oss vanlige folk av teknologi, er temmelig avlegse greier, de snacksy tingene holdes hemmelig og brukes til manipulasjon osv av eliten. Når vi ser hvor avansert enkelte ting kan være, på det vanlige marked, f eks dataspill som manipulerer hjernen eller vår elektromagnetiske kropp, samme teknologi som finnes i kvante-medisin-utstyr så kan vi bare forestille oss rekkevidden av hva som holdes hemmelig..

Etter mine opplysninger eksisterer slike overvåkningssystemer i dag, selv om ikke alle har chip, så har noen det og det er under utvikling, og samkjørt med mind control-programmer og andre uhyggelige eksperimenter. Daglig går folk bananas, f eks de som plutselig går løs på sin egen familie osv.

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Ratatosk
12 år siden

Apropo mindcontrol.

U.S. soldiers to be subjected to ‘mind control’
Look what Pentagon is putting in heads of America’s warriors.

In a report at the Armed with Science military website, Tyler explains that «Warfighters» can be given «strategic advantages» through

helmets fitted with ultrasound transducers and microcontroller devices for a range of applications to include pain intervention,

«cognitive enhancement,» reducing stress and anxiety, «behavioral reinforcement,» wakefulness and alertness, «navigational commands» and «neurological/psychiatric intervention.»
http://www.wnd.com/?pageId=201929

Quark
Quark
Abonnent
Svar til  Ratatosk
12 år siden

Singoalla: Nok en gang skryter du av patenter du ikke vil vise. Dette er jo egentlig ganske typisk for denne diskusjonen. Man hevder å vite, men vil ikke vise. Da gidder ikke jeg å tro på det dere sier.

Sigr: Søvnen var god, men den hjalp ikke deg. De har ikke klart å vise at signaler fra implantater kan fanges opp på stor avstand. Wi-Fi-via store paraboler holder ganske enkelt ikke. Du klarer heller ikke å gjøre rede for hvor de får energien sin fra. På tide å våkne?

Mole: Du forstår vel kanskje at akustiske transdusere i hjelmer er noe annet enn implanterte RFID-sendere? Hvis ikke, vel…

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Ratatosk
12 år siden

Det er iallefall ingen som kan benekte at Quark har humor, den skal du få ha Quark. Stå på.

Lucc30
Lucc30
Abonnent
Svar til  Quark
12 år siden

Som det har blitt sagt er mulighetene som ligger i passiv avlesning av RFID mange. Selv uten sender vil selve numeret som ligger magntisk lesbart i en brikke peke på en annen, sentral kilde med informasjon om dette nummeret og hvem det tilhører.

Denne sentrale kilden kan utnyttes på til og med flere måter enn det som blir skrevet i artikkelen. Det er nøyaktig samme som med smartbrikken i bankortet (biometriske pass etc. inneholder i tillegg egenopplysninger) – alt peker tilbake til et sentralt arkiv der informasjon kan hentes ut om brikkens eier.

Det er derfor ikke viktig at chipen inneholder en egen aktiv, energikilde.

Lucc30
Lucc30
Abonnent
Svar til  Lucc30
12 år siden

…….og når vi snakker om teknologi: Dra en strek fra prikk til prikk og se hvilken figur du får! Menneskroppen kan utmerket fungere som en sensitiv antenne i seg selv – spesielt når vi sprayes med hyperaktive ioner som f.eks bariumioner.

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Lucc30
12 år siden

The Food and Drug Administration (FDA) quickly approved the implanting of VeriChip RFID Chips in humans.
«»»»They have called the implanting of RFID chips in people “safe” and an “innovative technology”»»»».

What the FDA has failed to recognize is that numerous studies have shown a high percentage of animals with the RFID chip implants grew cancerous tumors.

Several studies have been conducted since 1996 involving laboratory mice, rats, and some dogs and all studies found that the animals who were implanted had a high rate of cancerous tumors which would grow around the chip.

When asked if they knew about these studies, the FDA said they had no knowledge of them. When asked what studies they did review before approving the chip,
«»»the FDA refused to reveal that information»»».

A Freedom of Information Act request was then submitted by RFID chip expert and privacy advocate Dr. Katherine Albrecht.
«»»»The FDA claimed they had no documents that matched that request»»»».

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Lucc30
12 år siden

To date, about 2,000 of the so-called radio frequency identification, or RFID, devices have been implanted in humans worldwide, according to VeriChip Corp.

The company, which sees a target market of 45 million Americans for its medical monitoring chips, insists the devices are safe, as does its parent company, Applied Digital Solutions, of Delray Beach, Fla

Lucc30
Lucc30
Abonnent
12 år siden

….og når jeg først har åpnet kjeften klarer jeg ikke holde den igjen…..
Jeg reflektert over når jeg leste artikkelen at det må jo være mulig å sette en chip ut av spill ved hjelp av en kraftig magnet eller elektromagnet og på den måten si at dette funker jo ikke (så uskyldig som bare det). Det bør iallefall virke på 1. generasjonsbrikker. Og siden «noen» vil få med seg dette har jeg selvsagt en løsning på neste generasjon også.

Hadde vært interessant hvis noen forsøkte dette på sitt chippet kjæledyr – mine har ikke fått verken vaksine eller chip.

Ratatosk
Ratatosk
Abonnent
Svar til  Lucc30
12 år siden

Luc30: Takk for tipset, godt at dine dyr går fri. Men hvordan skal man vite om chippen i så fall er satt ut av spill? Og hvordan kan en chip påvirke dyrets helse om den er i funksjon eller er defekt/satt ut av spill? Vet noen det?
Det er et hint fra Bibelen også at det kalles «dyrets merke,» ble prøvd ut på dyr.