Bla i tag

telepati

telepati
Barn ser mye, men sansene blir raskt lukket ned av samfunnet og de voksne.

Det ufødte og det fødte barn

Telepati er et universalt språk som alle forstår. Det er utrolig fascinerende og spennende å “snakke” telepatisk med små barn før de får et språk.

Microchip er dyrets merke

Johannes åpenbaring, kap. 13 vers 16 og 17: Det tvinger alle - små og store, rike og fattige, frie og slaver - til å ha et merke på sin høyre hånd eller på pannen. Og ingen kan kjøpe eller selge noe uten å ha dette merket: Dyrets navn eller det tall som svarer til navnet.

Induserte drømmer, CIA-kanaliseringer og No-show-Nibiru

Sprayer de Chemtrails for å skjule Nibiru? Jeg speiler Nyhetsspeilet.