Begivenheten og Generalen

10.5K visninger
18 minutter lesetid
44

Begivenheten blir frambrakt av forandringene i vår bevissthet. Veldig mye kommer til å skje veldig fort. Klarer vi å være forventningsfulle og ha fokus på energetiske og kosmiske forandringer inne i oss, vil vi takle alt det andre. Og Generalen sier at vi må arbeide, arbeide, arbeide.

Quantum Healing Hypnosis Therapy (QHHT)

Vanligvis innebærer en QHHT-sesjon først en regresjon tilbake til et eller flere tidligere liv. Det vil alltid være de(t) mest relevante livet/ livene for klienten. Deretter kommuniserer tilretteleggeren med klientens Høyere Selv, som bruker klientens stemme til å svare på spørsmål. QHHT-tilretteleggeren ber om healing av klientens plager og prøver å få svar på alle klientens spørsmål. Intensjonen er å forbedre klientens tilværelse mest mulig.

Noen klienter husker alt som skjedde i sesjonen. Andre husker mindre, og noen veldig lite. Det blir gjort opptak av alle sesjoner, og klienten får med seg opptaket hjem og kan og bør lytte til det ofte. Hver gang klienten lytter til opptaket, blir nemlig healingen forsterket. Det hender også at klienten får mer informasjon ved å lytte på opptaket.

I tillegg kan QHHT brukes til å få informasjon som kan være interessant og viktig for langt flere enn klienten. På slutten av denne artikkelen https://www.nyhetsspeilet.no/2013/09/info-fra-transetilstand/ gis det noen eksempler på det. Gjennom QHHT kan man også oppnå å kommunisere med ånder eller spesielle personer som ikke er inkarnert på jorda nå. Dolores Cannons bokserie «Samtaler med Nostradamus» er blant eksemplene på det. Denne artikkelen inneholder denne type informasjon.

Suzanne Spooner og Ron Head

Suzanne Spooner http://www.infinityhealers.com/ i Iowa er en av tilretteleggerne av Dolores Cannons Quantum Healing Hypnosis Therapy, (QHHT http://www.dolorescannon.com/about-qhht).

Ron Head hadde en QHHT-sesjon med Suzanne, og der presenterte den høyere bevisstheten som Jeg Er og sa at Ron kaller dem Gud, Skaperen og Selvet. Ron bodde da i Florida, men flyttet til Iowa, slik at han og Suzanne kunne fortsette kommunikasjonen med denne bevisstheten. Resultatene av denne kommunikasjonen deler de med oss andre på internettsiden Speaking With Self http://theartofuniversalknowing.com/speakingwithself/.

Begivenheten

Lydfilen i denne videoen er  slutten på en sesjon med Suzanne som tilrettelegger og Ron i transe.

Suzanne var i ferd med å avslutte en sesjon og hadde stoppet opptaket da det plutselig kom et budskap om «Begivenheten». Hun skyndte seg å starte opptaket igjen, og derfor starter det midt i en setning. Hun noterte hva som ble sagt før, så vi har hele kommunikasjonen. Jeg har på det nærmeste oversatt hvert ord til norsk. Med Suzannes tillatelse deler jeg dette budskapet med dere:

«Det er noen ting vi kan dele med dere, og så mye vi ikke kan. Men vi vil snart si favorittordet deres. Snart.

Vi har nylig snakket om vippepunktet og om store forandringer og om ting som skjer bak scenene, som vi forstår er en frase dere ikke liker så veldig godt. Vel, teppet faller veldig snart, veldig, veldig snart. Det kommer til å være mye som foregår, så fort at om dere prøver å følge med på alt, kan det hende at dere ikke vil være i stand til det.

Det er kosmiske oppstillinger som er i ferd med å bevege seg på plass, og de vil forandre alt. Det er samfunnsmessige oppstillinger som er i ferd med å komme på plass, veldig snart, som forandrer alt. Det er ting som vil forandres, som ikke en gang har blitt bestemt ennå.

Men de vil forårsake mye engstelse, og vi sier dere: Vær tålmodige. Se forbi det åpenbare. Se etter hvordan det vil gjøre ting bedre eller mer mulig.»

Suzanne: Tilbake til temaet om det dere ikke kan drøfte: Kan dere fra deres perspektiv gi oss noen glimt bak scenen? Kan dere dele noe av det med oss, slik at vi kan forstå hva som blir gjennomført for å assistere oss, som ankommer?

«Vel, til å begynne med, det er svære kamper som raser mellom fraksjonene i regjeringene deres og i finanskretsene deres. Igjen mellom de som skaper forandring og de som klynger seg til de siste trevlene av sine gamle maktstrukturer. Det er ikke bestemt nøyaktig hva de vil gjøre.

Enhver general dere spør vil fortelle dere at slagplaner er vidunderlige, men så snart slaget begynner, må dere forkaste slagplanene fordi ingen av dem har kalkulert med hva som virkelig vil skje.

Det vil ikke bli noen verdensomfattende storbrann. Det er ikke det at ingen prøver å starte en. De gjør det. Men det vil ikke bli noen slik. Deres verden vil ikke bli ødelagt. Det tillates ikke. Dere kan komme til å se at det skjer ting som ved første øyekast synes forferdelige, kaotiske. Vi har snakket om kaos før.

Hvis alle som var involvert i det gamle, fredelig og vennskapelig ville diskutere med de som ønsker det nye, om hvordan man kunne få til forbedringer, så ville alt dette være fullstendig unødvendig. Ville det ikke? Men de vil ikke gjøre det. Gjentatte ganger har de blitt bedt om å gjøre det, både i deres virkelighet og i vår virkelighet, og de har avslått. De liker boblene altfor godt, de liker altfor godt makten og maktens framtoning til å gi dem opp. Og i mange tilfeller er det de som innser hvordan verdens reaksjon ville bli om det ble kjent hvordan de har tilbrakt sine mange siste tiår. Og derfor er de ekstremt engstelige.

Det vi sier, er at når vippepunktet kommer, når begivenhetene begynner, gå ikke inn i frykt. Vær i forventning så mye dere kan, på de energetiske og kosmiske forandringer som skjer inne i dere. Hvis dere kan holde oppmerksomheten så mye som mulig på det, vil dere finne det lettere å takle alt det andre. Disse vil være mer uttalt enn før fordi dere nå er bedre i stand til å takle dem, og det vil være….

Vi kan ikke fortelle dere om det vil være i desember i år, eller i desember neste år, eller – ikke spør oss om det, for det forandrer seg hvert øyeblikk, som dere vet. Men dere bringer det nærmere, nærmere og nærmere.

Det vil bli en begivenhet som vil forandre, som ingen i deres verden vil være i stand til å benekte, som er frambrakt av forandringene i deres egen bevissthet, forandringene i bevisstheten deres. Og aldri noen gang igjen vil dere spørre: Når vi ber, er der et svar? En mulighet dere aldri noensinne vil beskjeftige dere med mer.

Dere stilte nylig spørsmålet, dere spurte om den som er kjent som Jesus vil vandre på deres jord igjen. Og kanskje var ikke svaret vår veldig tilfredsstillende, særlig siden dere i grunnen vil vite. Men den ene som Han brakte dit, ble det fortalt,  at han vil komme tilbake. På en måte som ikke kan benektes, den bevisstheten dere er i ferd med å oppleve, den bevisstheten forventer ikke å oppleve et annet vesen enn dere selv. Forvent å oppleve det i dere selv.

Og det er mange, mange som vil ha opplevelser og ikke oppleve det på den måten fordi de ikke har det tankesettet, den læringen, og ikke den forståelsen, og derfor er alt «oss og dem, meg og han, jeg og du». Men det millioner og millioner og millioner av dere nå som ikke bare tenker på den måten. Og dere vil vite.

Og ettersom dere fortsetter å lære og fortsetter å vokse, og ettersom dere fortsetter å hjelpe hverandre og tjene hverandre daglig, hvert øyeblikk, bringer hver av dere den begivenheten nærmere. Det ble lovet.

Nå ser dere hvorfor dere kom hit når dere kom. Det dere ikke ser, er hvor vanskelig og hvor lenge dere har arbeidet for dette.»

Lorna Wilson

Dolores Cannon og Lorna Wilson.
Dolores Cannon og Lorna Wilson.

Lorna Wilson http://integral-synthesis.webs.com/ i London er en annen QHHT-tilrettelegger. I QHHT-sammenheng har Lorna tittelen Special Contributor (spesiell bidragsyter), og Dolores Cannon har nevnt Lorna i en av sine bøker.

En av Lorna Wilsons klienter fikk i drømmene sine stadig besøk av en som kalte seg Generalen. Hun ønsket å finne ut hva Generalen ville. Samtalene med Generalen foregikk over to sesjoner i august. Det viste seg at budskapet til Generalen angår alle Lysarbeidere. Med Lornas tillatelse vil jeg derfor dele det med dere.

Skiftet

Han sa at skiftet kommer snarere enn vi tror. Han vil ikke si hva som kommer eller når det kommer fordi våre innebygde overlevelsesinstinkt ville få oss til å fokusere på helt feil ting om vi hadde den informasjonen. Likevel ønsket han å fortelle at det er en internjobb. Det kommer ingen for å hjelpe oss, ingen engler eller utenomjordiske. De vil sende oss energi og veilede oss, men jobben må vi gjøre selv, og vi er perfekt utrustet for å gjøre den.

Generalen er på et nivå der han bare har tilgang til informasjon om overgangen og ansvar for den delen. Han kjenner ikke noen detaljer om tiden etter. Han sier at overgangen er som å trykke på reset-knappen på datamaskinen. Det blir trykket på knappen, og hele maskinen starter opp på nytt.

Det gamle systemet har vært bygget opp som et veldig spisst hierarki. Det nye systemet vil være flatt som en pannekake, slik at alle er mer kraftfulle. Hvert individ vil sammen danne en kjede. Det vil ikke lenger være bruk for et hierarki.

Maya-kalenderen

Vi er allerede inne i det skiftet Maya-kalenderen handler om. Først var det Venustransitten i fjor, og med fullmånen i august gikk vi inn i Vannmannens tidsalder. De har skrudd opp styrken litt etter litt fordi vi ikke ville ha tålt at full styrke ble slått på i ett nu. Nå er vi ved 83% fullførelse.

Personlig ansvar

Personlig ansvar for oss selv er det viktigste. Nå må det være slutt med å virre omkring. Han sa at vi er altfor opptatt av fortiden og rådet oss til å kutte ned til et minimum og kvitte oss med alt og alle vi ikke har bruk for. Når ting virkelig begynner å skje, vil vi ikke ha tid eller plass til unødvendig bagasje i form av overflødige ting og mennesker som likevel ikke vil komme til å forstå. Når skiftet for alvor er i gang, vil de bli en belastning fordi de hysterisk skrikende vil klamre seg til oss og hindre oss i å gjøre det vi skal.

I stedet bør vi fokusere på de ubestemte menneskene, de som har en sjanse til å forstå hva dette dreier seg om.

Overgang fra en virkelighet til en annen

Når overgangen fra en virkelighet til en annen skjer, vil den være igangsatt av mennesker som kjenner sannheten. Han sammenligner det med et leirbål som er gjort klart til å tennes. Når overgangen skjer, må vi være i vår sannhet slik at vi kan være fyrstikken som tenner den nye virkeligheten. Jo mer vi klarer å stå i vår egen sannhet og forbinde oss med andre i denne sannheten, desto sterkere vil den nye virkeligheten være når forandringen skjer.

Sannheten: Lys og mørke

Sannheten er at det finnes både lys og mørke. Det har vært altfor mye fokus på lyset, og dette med å bare tenke positivt er det rene, latterlige sludder. Vi har yin-yang-symbolet tatovert på pannen, og likevel skjønner vi det ikke. Det er lys i mørket, og mørke i lyset. Det er sannheten.

I overgangen vil vi måtte omfavne vårt mørke også. Folk vil freake ut, og vold vil forekomme. Vold har alltid eksistert i menneskeheten, og vi bør være i stand til å håndtere det nå. Vi må bare være sterke og kjenne sannheten om det som skjer.

De som vil klare det, vil se forbi illusjonen. De som ikke klarer det, vil bli fortært av illusjonen. De vil bli fortært av frykten.

Det vi bør gjøre nå

Vi trenger ikke å gjøre noe annet enn å være oss selv. Vi må stå i det som vi føler er vår sannhet – samme hva den sannheten er – vifte med flagget vårt og bruke internett, for internett er det som vil binde oss sammen.

Vi er alle i forskjellige livbåter, og livbåten er energien vi sender ut. Alle livbåtene vil bære noen mennesker. Vi må pumpe opp energien og sende den ut. Vi trenger ikke å være predikanter. Vi er som radiostasjoner eller GPSer som sender ut signaler. Det er pulserende signaler som lyser opp i mørket, i form av ord og videoer. Det er viktig at vi kommer ut med så mye vi kan og bruker YouTube. Han sier at det vil komme en knapp på YouTube som oversetter stemmer til ulike språk. Det arbeides med å få til det.

For å nå de som ikke er på en spirituell vei, må vi gi dem det de ønsker og fore dem med det de trenger. De ønsker å bli underholdt, og da er underholdning det eneste de vil ha. Sjelen kan bare nås gjennom sinnet, men det må være et balansert sinn, ikke et svakt og forvirret sinn som løper rundt og dikter opp historier. Vi må pakke inn sannheten vår i pene innpakninger.

Signalene vil lyse opp og samle de menneskene som mottar dem. Han sier at noen vil freake ut, noen må vi hale opp av vannet, noen vil skjelve og noen vil skrike, slik at vi må fike til dem for å få dem til å roe seg ned.

Det vil også forekomme øyeblikk da vi må be noen om å forlate båten. De vil være forvirrede mennesker som burde være i en annen båt. Da må vi be dem om å hoppe ut i vannet og svømme til den andre båten.

Vi trenger en storm for å skifte retning, og dette vil være stormen vår, og noen av oss vil være i stand til å danse i stormen. Og måten å forberede oss på nå, er å lære å danse i stormen hver dag, å se lyset i kaoset.

Maleri av Liv Bjøringsøy.
Maleri av Liv Bjøringsøy.

Kombinere og vinne

Generalen fortalte at vi må kombinere ALT av oss selv og bevege oss bort fra separasjon.

Det har skjedd et energiskifte som betyr at massevis av mennesker tydelig har begynt å bli ustøe, og vi kan allerede ha lagt meke til dette… at noen mennesker er usikre samtidig som menneskene som er på rett vei, allerede opplever en forhøyet klarhet. Menneskene som ikke har forandret eller tilpasset seg – og det er ikke noe riktig eller galt – de er i en forvirret tilstand.

Vi trenger å spille et større spill, et mye, mye større spill. Snakke til flere mennesker. Gi stemme til energien vår. Vi er ikke på ferie, vi er ikke her for å fare rundt og gjøre det vi har lyst til. Det handler om å bringe fram skiftet. Det er ikke nok å bare være eller bringe energi. Vi må spre energien.

Vi er alle sammen som små drager som flyr rundt uten ild. Dette er vulkanen som skal ha utbrudd regelmessig og riste alt, og den har faktisk allerede begynt å riste ting. Det trengs at folk hevder seg.

(Generalen viste klienten bilder av folk som farter rundt på sightseeing, som om de var besøkende på denne planeten.) Vi trenger å arbeide, arbeide, arbeide, vi er ikke her på ferie.

Arbeidet

Vi må forstå at halvparten av det åndelige er opptreden, og sinnet må underholdes for å nære sjelen. Vi har evnen til å gi dem det de ønsker for å forsyne dem med det de trenger. Hvilket medium er det som har det største salget i verden nå? Underholdning er det største akkurat nå, og underholdning er nøkkelen til å bevege denne planeten. Vi må bruke den naturgitte tilstedeværelsen og opptredenen vi har og blende dem til å tro heller enn å overbevise dem.

Sjelene deres lengter etter det, skriker etter det, verker etter det fordi verden har indoktrinert sitt folk til å kun være i stand til å bli næret av underholdning. Så nå er underholdning den eneste veien. (Han viser henne et bilde av å «lure seg med coca-cola-bilen fordi coca-cola drar over alt i verden.)

Bruk underholdning som den trojanske hesten. Den trojanske hesten av kjærlighet. Alle vi frivillige bør ikke være for alvorlige og tunge i forhold til arbeidet vårt, men holde det letthjertet og engasjere alle sansene til individene vi når.

Ego

Vi trenger egoet vårt. Uten det har vi ingen tilstedeværelse, ingen energi, ingen evne til å bevege noen ting framover. Se på alle store menn og kvinner på denne planeten. Hvis de ikke hadde noe ego, så ville de ikke ha kommet noen vei. Ego er ikke tingen å kvitte seg med. Hvis vi er for like alle andre, så vil vi ikke være et lyssignal å følge.

Et lyssignal må være annerledes. Melodramatikk er bortkastet tid. Hvem bryr seg om at det er egoet så lenge vi gjør jobben? De bryr seg ikke om vi så sier at vi er det største på planeten. Så lenge vi fremmer energien og beveger skiftet framover, så bryr ikke de seg. Vi bør ha det gøy med det og være kreative.

5. dimensjon

Vi beveger oss allerede inn i 5. dimensjon, men de fleste mennesker vil ikke en gang merke at det skjer. De universelle lovene forandrer seg, tiden kommer til å gå fortere, manifestasjon er mer øyeblikkelig, også desillusjoneringen av illusjon. Alle vil ikke oppleve det samtidig. Noen vil bli værende i 3. dimensjon, og det trengs noen mennesker til å undervise. De som er lærerne vil bevege seg inn i 5., og de drar de andre igjennom. Vi er lærerne.

Når Lorna spør om lærerne er som en portal, er svaret nei. Portalen er allerede åpen, og lærerne sier «denne veien». Vi er pekerne som peker mot veien framover, og det trengs at vi har mer folk.

Skiftet

Det skjedde. I første stjerneporten og den andre, og så fullmånen i midten, som var Vannmannen og Løven (månen var i Vannmannen og solen i Løven, red.anm.), og nå er stjerneportalen åpnet, og vi er faktisk i Vannmannens tidsalder. Så illusjonen, virkelighet og separasjon, har begynt å falle sammen, og det kommer til å «freake the s***» ut av folk fordi de begynner å forstå at «du og jeg og skrivebordet og himmelen og jorden er ett».

Men de begynner også å forstå at de er langt mer kraftfulle manifesterere enn noen kunne tro, og at de konstant skaper sin verden gjennom ting som foregår i hodet deres, og det alene skremmer vettet av dem. Så det er nødvendig å pakke det hele sammen som «om dere vil skade kroppene deres med kjemikalier og dårlig mat, så kommer sinnene deres til å betale prisen, og dernest betaler energien deres prisen»

Hvorfor det er viktig å forandre folks energi

(Klienten blir vist kontrakter vi underskrev.) Bevissthet. Vi må ta alt vi har i hodet vårt og få det ut. De riktige menneskene vil finne veien til oss. Lage et større bål, slik at folk kan komme og sitte ved bålet og få sin transformasjon. Gripe dette an som en militæroperasjon. (Han viser henne dominobrikker som beveger seg fra sentrum og får alle de andre til å bevege seg utover.) Be om det vi trenger for å gjøre arbeidet vårt. Dualitetsproblemet ved å være lærer er å finne balansen mellom å være menneske og å rette seg inn mot formålet.

Vannmannens tidsalder

Ved oppløsningen av «illusjonen mellom Gud og jeg, deg og meg, jeg er adskilt fra andre, jeg er adskilt fra naturen» – alt det blir borte. «Jeg har makten til å medskape med livet mitt, jeg tror jeg er verdig, jeg har redskapene, jeg har den nødvendige kraften, s*** vil skje langs veien for at jeg skal få lære noe jeg ikke har kunnskap om. Jeg kan ha de tingene jeg vil, og jeg må bestemme meg for at jeg vil ha dem og arbeide mot dem og tro at jeg er verdig å ha dem.» (Dette ble gitt som eksempler på hva som definerer tenkningen vår.) Og til tider kan vi bli fulle, om vi vil. Vi bør leve livet vårt med autorisasjon til å være og oppleve det fullt ut gjennom intensjonene våre. Det er ingen utblåsninger der oppe, så vi kan like godt ha en her nede.

Jordforandringer

Folk må bare leve med det. Vi må ikke være bekymret, for Hun tar seg av seg selv. Jord og menneske er det samme, vi må ikke bekymre oss om det. Det som faller fra himmelen og bryter opp jorda som puslespillbiter, er inni folk og symbolsk for det som skjer inne i dem. Mennesket selv bryter opp i puslespillbiter av energien som kommer. VI kommer til å ha det helt fint.

Undergrunnssteder

Det ville være dumt å ikke bygge dem fordi spiritualiteten har blitt litt for naiv og litt for mye «halleluja». Østen har en bedre forståelse av destruksjon og skapelse, og man ville vært dumme om man ikke bygde dem.

Særlig kvinner er i dag over-omsorgsfulle, overnaive, over-givere, men det er ikke «spirituelt», «spirituelt» er middelveien. Det som er spirituelt, er å gi, og stå i vår kraft og ønske å ta imot, og med den kraften ønsker vi å ha kraften til å beskytte. Det handler ikke om å klemme trær og elske alle, det ville være dumt å elske noen som ikke vil oss vel.

Solstormer/ Stråling

Alt hører med til planen. (Generalen viser klienten andre ganger det har skjedd.) Alt dette behøves, og den eneste måten kroppene våre kan stå imot det på, er om vi står i vår egen kraft, og det gjør vi ikke ved å forme oss til en kringle og puste inn gjennom venstre øre og ut gjennom høyre nesebor. Det handler om vår kraft som personer. Vi må tre inn i vår Guddommelighet, inn i vår guddommelige tilstedeværelse, og den eneste måten vi kan gjøre det på, er om vi styrer tankene våre.

Fordi tankene er det eneste som finnes…. (Han viser henne et elektronisk kretskort og forteller at vi alltid er forbundet. De eneste tingene som lager krøll i midten, er frykt, tvil, skam, skyld… bare tøv. Vi er menneskelige, og vi kommer til å måtte tolerere emosjonene, og det eneste vi kan gjøre, er å sette oss ned i et minutt og puste igjennom dem og gi slipp på dem, og vi vil ha det bra. Det eneste problemet vi vil få, er at det vil være massevis av mennesker som vil ønske å dempe disse følelsene med sex, piller, mat, unngåelse.

De vil ha behov for å lære å forbinde seg med følelsen. (Han viser henne et bilde av et skittent hus.) Vi vil ikke vente at det skal skinne med det samme vi begynner å gjøre rent. Når alt er tatt ut av skapet, og det ser rotete ut, vil vi føle oss ukomfortable en stund. Vi kan puste, ta et åndedrag, lage en kopp te, ringe en venn og deretter fortsette. Verden faller ikke sammen om vi føler oss ensomme et øyeblikk.

Om vi kunne høre hvor mange mennesker som forbanner universet hele tiden: «alt er galt, jeg hater livet mitt» – det er den interne spøken der oppe. Vi sier ganske enkelt: «å, i morgen vil dere se annerledes på det, og da vil dere si «takk for denne katastrofen, jeg ser det annerledes nå.» Hvor er det Gud ikke er?

Polskifte

(Klienten så et 5-tall og trodde det kunne bety 2015.) Når vi kommer dit, vil vi ikke kjede oss. Lorna tror ikke vi skal vite når det skjer. Min personlige tolkning av tallet 5 i denne sammenhengen er at det vil være 5. gang jorda gjennomgår et polskift, slik Douglas James Cottrell www.douglasjamescottrell.com sier i boka The New Renaissance.

Menneskets bevissthet

Informasjonen ovenfor fra Jeg Er/ Gud/ Skaperen/ Selvet og Generalen er eksempler på ulike bevissthetsnivåer vi mennesker har tilgang til. På et visst nivå har menneskeheten en kollektiv bevissthet. Man kan derfor hevde at uansett hvilket nivå man kommuniserer med i en transetilstand – som egentlig er en utvidet bevissthetstilstand , så er det et høyere aspekt av personen som er i transe, Selvet.

Akkurat disse eksemplene er valgt ut fordi jeg opplever at de begge har generell interesse. De handler også om samme sak, om enn på ulike nivåer.

NB! Les også første kommentaren. Der har jeg postet en link til en YouTube-video med del 2. I del 2 blir det klart at “Begivenheten” er Kristusbevisstheten og Enhetsloven.

NB II: Del 3 av Begivenheten ble publisert 8. desember. Den inneholder tilleggsinformasjon om Begivenheten. Jeg har postet en link til YouTube-videoen i en ny kommentar.

Liv Bjøringsøy

Til informasjon har Liv Bjøringsøy forlatt vår virkelighet. Liv var astrolog og tilrettelegger av Dolores Cannons QHHT-metode. Hun kom fra redaksjonen i Zodiak og har tidligere skrevet artikler i internasjonal maritim presse. Av utdanning var hun økonom og har det meste av sitt voksne liv vært ansatt i privat næringsliv. Hun jobbet mye internasjonalt og var alltid opptatt av samfunn og internasjonal politikk. I tillegg hadde hun tilegnet seg esoterisk kunnskap og innsikt fra flere disipliner. Hun så det som viktig å bidra til å spre kunnskap til flest mulig. I tillegg til å skrive på Nyhetsspeilet malte hun bilder som hun stilte ut i sitt hjemmegalleri og kombinerte all sin viten og innsikt i rådgivning og husrensing på telefon.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

44 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
fri07
fri07
Abonnent
10 år siden

Det skal være himmelske tegn sies det angående begivenheten. 08. april 2014 ffår vi et storkors på himmelen, mellom planetene Pluto/transformasjon, Uranus/bevissthet, Jupiter/visdom og Mars/makt (forenklet). Kun 7 dager seinere får vi den første av fire måneformørkelsen (Blood moons) i perioden april 2014 til oktober 2015. På toppen av dette vil vi ha total solformørkelse nøyaktig på vårsolverv 2015. Dette kan ikke være tilfeldig, nærmere besrivelse her:

En mann med åpenbar agenda
Svar til  fri07
10 år siden

De 4 måneformørkelse sammenfaller med jødiske høytider:
Hva betyr det: http://ord8liv.wordpress.com/2014/01/12/det-sjette-segl/

fri07
fri07
Abonnent
10 år siden

Det finnes to grupperinger i verden. Vi kan gjenkjenne de over alt. Ta for eksempel en hund og en katt. Gir du en hund mat, trygghet og kjærlighet ser han på sin eier som en Gud, og har ikke et høyere ønske enn å tjene sin mester. Gir du derimot en katt mat, trygghet og kjærlighet ser den på seg selv som en Gud, og katten tar det forgitt at alle står i dens tjeneste.

De fleste vil kunne si seg enige i dette om de har hatt hund eller katt. Det er vel også grunnen til at hunder og katter sjelden går godt overens. De er grunnleggende forskjellige. Ikke vet jeg om katten er i stand til å endre bevissthetsnivå, men det er lov å håpe: )

En mann med åpenbar agenda
Abonnent
10 år siden

Hvordan går det med Dr Keshe og hans revolusjonerende teknologi?

Det skal altså bli et paradis her på jorda. Ny teknologi løser alle problemer. 1 verdensfred og 1 verdensreligion, Law of One (Enhetsloven).

Må man da ha et merke i panna, eller på underarmen, for å være inkludert i dette nye fantastiske systemet? Et slikt merke (RFID chip?) for å kjøpe og selge? Det er vel det som Åpenbaringsboken kaller dyrets merke?

“«No one will enter the New World Order unless he or she will make a pledge to worship Lucifer. No one will enter the New Age unless he will take a Luciferian Initiation.» . ” David Spangler of U.N.

En mann med åpenbar agenda
Svar til  En mann med åpenbar agenda
10 år siden

Jeg prøvde å linke til Riksavisen (Jarles siste artikkel om New Age), men innlegget ble aldri akseptert. Man kan altså linke til “hva som helst” her inne, men ikke Riksavisen?

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  En mann med åpenbar agenda
10 år siden

Google { new age site:riksavisen.no https://www.google.no/search?q=new+age+site:riksavisen.no }

H2O
H2O
Abonnent
10 år siden

“Skiftet” som beskrives henger godt sammen med det som er beskrevet og oppdatert via AdromedaCouncil hjemmesiden til Tolec.

Skiftet som skal skje, fra karbonbaset materie til krystalinsk materie, ser ut til å finne sted i løpet av januar 2014, eller i siste del av januar, “in the blink of an eye” (fra 3D til 4/5D state of mind)
Og det ser ut til at Biosfæren “Xanterexx & 2 Procyon star ships” besøker oss på jorden i nær framtid. (angivelig Comet ISON)
Mer info her:
http://www.andromedacouncil.com/index.html

AMUSING, dette kan bli stort å oppleve.

ENJOY

sjarl
sjarl
Abonnent
Svar til  Liv Bjøringsøy
10 år siden

Denne er vel kjent for deg.

Douglas James Cottrell om Ilimunati.

Om junk DNA:

Mordet på President Kennendy:

Om bosetning på mars:

Rasenes opprinnelse på jorden:

fri07
fri07
Abonnent
10 år siden

Har vært med på denne reisen i 16 år nå, og kan gjenkjenne mye av det som blir delt her. Spesielt dette med lys/mørke og ego. Dog opplever jeg at vi har både et rent og urent lys, et rent og urent mørke og sist men ikke minst et rent og urent ego, og at det er det urene (det som ikke er eller kan være Gud) som skal forløses i denne prosessen.

H2O
H2O
Abonnent
10 år siden

Hmm, mye interessant tema disse tingene.

Når du beskriver at spiritualiteten har blitt for naiv, og at det finnes litt for mye halleluja, tror jeg det kan være ganske riktig “oppfattet” i en del tilfeller.
Det er viktig å påpeke at graden av halleluja (overfokus av positiv polaritet) er bestemt nettopp av den som velger å investere sin bevissthet på nettopp denne graden av fokus.
Dette kan like gjerne få like mye fokus andre veien (negativ polaritet) ved at det blir gitt næring til mye negativitet prinsipper osv…
Man kan ikke ha det ene uten det andre. Så jo mer balansert disse prinsipper er, jo mer synkronisitet tror jeg man kan oppleve.

Forøvrig kan jeg anbefale en virkelig interessant mysterieskole, hvor en kan oppleve grunnleggende læring innen flere felt. Også spirituell fysikk.
https://www.facebook.com/DamanhurScandinavia/events
Introduksjonskurs om dette:
Haugesund 30.nov. -1.des.
Stavanger 7-8 desember
Sandefjord 7.desember

Enjoy.

Salat
Salat
Abonnent
10 år siden

Må illusjonene endelig falle. Virkeligheten har jo slått sprekker lenge no.
Har følelsen av at dette kan komme forter enn vi tror.
Comet Ison og Encke er i farta http://spaceweather.com/
Eller hva slags planetariske alignments kan det være han snakker om ? Jeg spør deg Liv siden det er du som er Astrologen her og jeg er ganske grønn på dette området. men har skjønt at planetene og kometene hjelper oss med oppstigningen.
At tallet 5 betyr 2015 resonerte ikke. 5 er jo menneskets tall.
Takk Liv :) og fortsatt Lykke til alle sammen.

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  Liv Bjøringsøy
10 år siden

Hei Liv
Det har gått en stund siden jeg tittet innom, men dette var en flott artikkel.
Tror du ikke ISON kan være en del av denne begivenheten? Profetert av en mann for ca 2000 år siden. Kometen kom ut av løven(Juda) Deretter ut av jomfruen gjennom vekten, solen(korset) til skorpionen(dødsriket) og steg deretter opp som en støvsky(ånd) opp mot Ophiucuses(den gamle med skjegget) hånd. Ison blir kallt menneskesønnen og når du ser dette tegnet skal du se etter mannen med mugga(Vannmannen) En ny tid profetert for 2000 år siden av en mann som ble døpt av Johannes(vannmannen).

I følge bibelen forbød Jesus sine disipler å kalle han messias. Kristendommen er basert på at Jesus løy om dette og at når han kommer tilbake vil han innrømme dette og endelig fortelle verden at han er messias og Guds sønn. Jesus sa mange vil komme i mitt navn og si jeg er Messias/kristus. Jesus slet med å forklare at han hadde et ego/jeg og at Gud talte igjennom han. Djevelens sønn var et uttrykk for å ikke kunne sette sitt ego til side i Guds tjeneste. Derfor sa han “satan vik fra meg” til Peter når han ikke aksepterte døden på korset. Peters kirke ble derfor bygget i stein og ikke i hans indre. Judas ble advart mot at han ville bli hatet av en hel verden, men gjorde kysset allikevel. Han satte egoet til side.

Jeg liker ikke å kalle det kristusbevissthet, men det vi kaller Gud(altets bevissthet) eller skaperen åpenbarer seg og sånn sett gjør at vi får Gudsbevissthet, ikke at vi blir guder, men at vi vet at vi er av sjel og dermed vil døden opphøre. Gud tar bolig blant menneskene i deres indre, som Jesus predikerte. Kristus setter skaperen tilside. Jesus profeterte om messiansk tid, han ønsket ikke å bære disiplenes byrder.

Det vil nok derfor komme et “rapture” og når jeg leser H2Os kommentar om litt for mye halleluja, tenker jeg på Cohens sang. 4th, the 5th, minor fall, major lift og at alt blir bra til slutt for alle barn i alle aldre.

Flott Liv, ønsker deg og alle andre en riktig god jul.
Kanskje får vi noe fyrverkeri etter Ison. Etter “meteoritten” i Russland ble NASA spurt om hvorfor de ikke kom med en advarsel. De svarte med at den kom ut av solen og NASA kan ikke se noe som kommer ut av solen. De trengte derfor penger til nytt teleskop. Så det kan jo være noe på vei.

sjarl
sjarl
Abonnent
10 år siden

Det finnes ingen originaler. Alt er kopier av kopier, eller rettere sagt avskrifter av tidligere avskrifter. Derfor vet vi heller ikke noe om det det egentlige budskapet og opprinnelsen til skriftene. Så å tro på bibelen og å kalle det for å ha peiling er mildt sagt en formidabel blindvei.

Tråden her er ikke viet til temaet, så her stopper min kommentarer om emnet.

Rabalder
Rabalder
Abonnent
10 år siden

Skikkelig bra kommentar Shari. Bra at noen kan se galskapen i øynene her.
Selv tror jeg mer og mer på at hele den Romersk katolske kirke er en av de store bedrageriene her i verden.

En mann med åpenbar agenda
Svar til  Rabalder
10 år siden

Riktig Rabalder. Alle de store reformatorer og bibel-lærere har vært enige om dette. Fra Luther og Wesley til E.G.White og T.B.Barrat.

http://ord8liv.wordpress.com/2013/07/20/slutten-for-babylon/

Babylon går sin dom i møte. Den siste paven er på plass, allerede.

Jens
Jens
Abonnent
10 år siden

Dette med bevissthetsnivå er et gjennomgangstema i New Age bevegelsen. Man blir fortalt at skal bli lik gud selv. Det introspektive ultimate ego dyrkes til det absurde. Utad lokkes det med PEACE -LOVE.

sjarl
sjarl
Abonnent
Svar til  Jens
10 år siden

Også jesus sa dette i skrifter som ikke er en del av bibelen. Her snakker han om reinkarnasjon også. Han sier at sjelen som tar bolig i et menneske ved unnfangelsen, bør bli visere ved livets utgang enn ved sin begynnelsen. Dette er skapelsens intensjon. Slik fortsetter det til visdommen til slutt blir så altomfattende at den blir ett med skapelsen. Les: dette er å komme til gud. Skapelsen ER Gud.

Det finnes ingen dommer der som med høyre hånd skysser sjelene til “himmelen” og med venstre hånd til evig fortapelse. Denne forståelsen er å finne i eldgamle visdomstekster mange steder i verden. (feks i India).

Forestillingen om satan og evig fortapelse er en forfalskning foretatt av det 14 romerske ekumeniske konsilene i århundrene etter Jesu død. De romerske keiserne innkalte biskopene til konsilene, og keiserens forståelse om tekstene ble kirkelig lov. Mange av disse keiserne var mordere, notoriske horebukker og despoter . Om det var noe disse morderne ikke var befengt av, er den hellige ånd som angivelig ledet dem til utvalget av tekstene og forståelsen som til og med skulle være innhyllet i den hellige ånd. Meningsløsheten om at jesus døde på korset for å bøte på våre synder i evig tid er en av postulatene denne rabiate gjengen kom opp med. Denne forfalskningen av skriftene var kun foretatt i maktpolitisk hensikt for å få innhyllet den uopplyste allmuen inn i galskapen.

At denne galskapen forsatt fenger noen, er ganske enkelt spektakulært.

sjarl
sjarl
Abonnent
Svar til  sjarl
10 år siden

Rettelse:

Jeg skrev:
“Det finnes ingen dommer der som med høyre hånd skysser sjelene til «himmelen» og med venstre hånd til evig fortapelse. Denne forståelsen er å finne i eldgamle visdomstekster mange steder i verden. (feks i India).”

Skal være:
Også jesus sa dette i skrifter som ikke er en del av bibelen. Her snakker han om reinkarnasjon også. Han sier at sjelen som tar bolig i et menneske ved unnfangelsen, bør bli visere ved livets utgang enn ved sin begynnelsen. Dette er skapelsens intensjon. Slik fortsetter det til visdommen til slutt blir så altomfattende at den blir ett med skapelsen. Les: dette er å komme til gud. Skapelsen ER Gud.
Denne forståelsen er å finne i eldgamle visdomstekster mange steder i verden. (feks i India).” Denne setningen skulle være til sist i første avsnitt.

Jens
Jens
Abonnent
Svar til  sjarl
10 år siden

Sjarl.
“Jesus sa i skrifter som ikke står i Bibelen…..”
Jo disse påstandene blir servert med jevne mellomrom av ikke troende. De finnes helt klart gnostiske skrifter, men dette er jo gnostisk tankegods helt forskjellig fra fra hva Jesus Kristus forkynner. Hvis man skulle tro at Gud hadde en spaltet persolighet, så er dette bare et uttrykk for ens egen uforstand

Magnus Halle
Magnus Halle
Abonnent
Svar til  sjarl
10 år siden

ikke fall for new age deception!!! please se denne før dere bestemmer dere, det er snakk om din evige sjel! http://www.youtube.com/watch?v=YfJmILxdT-8

fri07
fri07
Abonnent
Svar til  Jens
10 år siden

Der setter du klart og tydelig ord på noe jeg også helt klart ser, svært mange av de såkalte lederne innen New Age bevegelsen nærer seg på sine tilhengere for å dyrke sitt ego. Det har lenge vært forundrende på meg at så mange lar seg villede av disse, men kanskje det er en mening med det også Jens? Kanskje New Age menneskene må ledes så langt ut i mørket som ikke er av Gud, for å virkelig å kunne oppdage det hellige? Det triste er at mange i denne prosessen velger seg bort. De lengter etter fred og kjærlighet men blir ledet til ensomhet og fortapelse. Hva de forkynner bli lik kirkens menn i møte med Jesus, de villeder og forvrenger med en ubevisst hensikt. Jeg tror disse New Age lederne er reinkarnasjon av kirkens menn for 2000 år siden.

fri07
fri07
Abonnent
Svar til  fri07
10 år siden

Hadde New Age lederne sett seg selv og hva de holder på med, ville de kunne bidra til et skifte både i fortid og fremtid.. Jeg bærer i hvert fall et håp, og er takknemlig for at Gud er min far,Jorden er min mor, den Hellige Ånd min veileder og Jesus min tvillingsjel. Når man har tatt imot den Hellige Ånd trenger man intet annet. Han er bindeleddet mellom Gud og Jesus i mitt hjerte. Amen, amen, amen…

fri07
fri07
Abonnent
Svar til  fri07
10 år siden

Glemte å dele at i det man tar i mot den Hellige Ånd slutter man å tjene seg selv og sine egne behov. Man slutter å tjene seg selv ubevisst som en Gud, men begynner å tjene for Gud i takknemlighet. Da opphører alle egne behov av seg selv, og ikke som et ønske om å være spesiell og annerledes, man ikke gjøre annet en å være der for de som trenger det mest. Den aller største gaven på jord er å få tjene Gud lik Jesus gjorde. Jeg er så takknemlig for at jeg får gjøre akkurat det.

Rabalder
Rabalder
Abonnent
10 år siden

her er det mye snakk om falske ånder og da må det vel også være ekte gode ånder. Hvordan identifiserer man hva som er hva? Enkelte her kommer med formaninger om å tro på gud ,han som har skapt alt. Hvordan kan vi identifisere ham, eller det, eller hva det er for noe. Hvet man med sikkerhet at ikke hele den kristne lære er bidrag? kanskje det aller største bidrag. På Snt Peeters plass i vatikanet står en obelisk som er hentet fra såkalt hedensk kultur i Egypt. Går man en tur gjennom vatikan museet, er det lite som minner om symboler for fred og fordragelighet, bare krigerske figurer over alt. Hvor er denne barmhjertige allmegtige skaperen. Når alle de som har lidd og lidd hele livet en gang kommer til himmelen tror jeg gud gjør best i å løpe og hjemme seg.

Rabalder
Rabalder
Abonnent
Svar til  Liv Bjøringsøy
10 år siden

Det svaret likte jeg. Bare synd jeg ikke har møtt en sånn ånd, men en del mennesker faktisk og det motsatte. men noen ganger kan vel både mennesker og ånder være veldig sleipe også?

Jens
Jens
Abonnent
Svar til  Rabalder
10 år siden

Rabalder.
Svaret på ditt spørsmål er enkelt. Den ånd som sier at Jesus Kristus er frelseren er av de gode. De onde ånder vil ikke engang si navnet Jesus Kristus – de ønsker bare og forføre og lede menneskene bort fra frelse og inn i den samme fortapelse der de befinner seg selv.

Liv.
Satan kan skape seg om til en lysets engel, så ditt argument holder ikke. Falskhet er like kjent blandt onde ånder som blandt kjødelige mennesker

kristiann
kristiann
Abonnent
Svar til  Liv Bjøringsøy
10 år siden

Hehe! Funny stuff!

sjarl
sjarl
Abonnent
Svar til  Liv Bjøringsøy
10 år siden

Ja, bibelhistorien kommer til syne hver gang emnet bevissthet kommer opp. Det ser ut til at den eneste knaggen mange besitter om emnet bevissthet, er bibelforståelsen. Synd, for emnet er særdeles interessant for tiden, med banebrytende oppdagelser innen både kvantefysikken og epigenetikken. Noen kvantefysikere sier til og med at vitenskapen møter visdomslæren som har eksistert i flere tusen år i India. Flere, som feks dr John Hagelin, dr Gregg Braden, dr Amit Goswami og ikke minst dr Depak Shopra viser ofte til linken mellom oppdagelsene innen kvantefysikken og den eldgamle visdomslæren.

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  Jens
10 år siden

Religionens fryktbaserte åndelighet er en skapt blokkering for å holde mennesker under kontroll.
Priest says Hell is an invention of the church to control people with fear
http://www.youtube.com/watch?v=bOUmCHOdGOU

Jens
Jens
Abonnent
10 år siden

I de siste tiden skal menneskene ta seg lærere i hopetall.
Man vil ikke søke Gud – skaperen av alt, men alle mulige åndelige veiledere som forfører menneskene til fortapelse. Når man har gått over fra dette livet til det virkelige livet etter døden er det for sent å finne ut at alle disse åndelige sjarlataner er Satans sendebud.

Tom
Tom
Abonnent
10 år siden

“Generalen”…. er det en militær begivenhet som skal inntreffe? Når generalen befaler skal du lystre ordre blind, for all del ikke still spørsmål! Generaler leder bare de tankeløse.

jamal
jamal
Anonym
10 år siden

Bra jobba Liv Bjøringsøy.

sjarl
sjarl
Abonnent
Svar til  Liv Bjøringsøy
10 år siden

Har aldri før sett budskapene du referer til i artikkelen. Det som slår meg er hvor likt innholdet er i forhold til andre kanaliserte budskap, som feks fra Sheldan Nidle, Douglas James Cottrell. I tillegg fremkommer jo de samme opplysningene i regresjons teknikken utviklet av Dolores Cannon.

Sheldan Nidle har i årevis lagt ut informasjon om den nye tiden som kommer. I mange av artiklene han har lagt ut, er det vist til store avsløringer om “makten bak makten” som sakte men sikkert blir avslørt og satt til side. Arrestasjoner og nye styringsystemer (regjeringer) og pengesystemer er resultatet av det hevder han.

Så får det vise seg om opplysningene vil bli virkelighet.

sjarl
sjarl
Abonnent
Svar til  Liv Bjøringsøy
10 år siden

Vil bare tilføye til siste avsnitt i ditt innlegg at det felles bevissthetsfeltet alltid har eksistert. Vi kommuniserer kontinuerlig med bevissthetsfeltet i vårt nåværende stadie i utviklingen på det ubevisste plan. Etterhvert som bevissthetsnivået øker, blir vi “oppmerksom” på at vi egentlig er ett med alle og alt.

Tror eg :-)

Vejvad
Vejvad
Abonnent
Svar til  sjarl
10 år siden

Artiklens første sætning kan jeg bekræfte fuldt ud.

Mit indtryk er , at begivenhederne viser sig just nu, og at bevidstheden i folk, er ved at åbne sig fra, at have sovet længe. Bevidsthedsåbningen foregår individuelt, hvilket tydelig ses af måderne folk udtrykker sig på, er multidifferente.
Det er som en vulkan i udbrud.
Ubevidsthedens dage er talte, og nu ventes at se hvilken strøm folks (One, Enhed) bevidsthed gør.

Om et par dage kommer En melding mere, der matcher de 2, din artikel viser.
Se http://divinecosmos.com/

I ventetiden kan du øve dig sammen med denne dialog-
http://goldenageofgaia.com/2011/09/david-wilcocks-exclusive-interview-with-benjamin-fulford/

Den ‘Globale Landsby’ synes at svinde? Vi bliver alle kosmisk bevidste ‘i morgen’.

« Forrige artikkel

Kirkens ugudelige sensur

Neste artikkel »

10 ting jeg pleide å elske

44
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x