Bla i tag

kollektiv bevissthet

En visjon om paradis

En visjon om paradis er godt forankret i den kollektive bevisstheten til denne verden.