Sigr`s Yule-evangelium Del 4 av 4

4.5K visninger
26 minutter lesetid
35

«Det er mye om vår gamle fortid, tro og feiring av dager som står igjen i dag. Men ikke så klart anerkjent og forstått er at mye av den kunnskap og forståelse har blitt endret og endret. Feiringer av gamle hedenske dager og det hedenske samfunnet som fantes mange steder rundt om i verden har blitt forandret og forandret til å representere kristne og jødiske verdier og trossystemer. Den hedensk kulturen representerte ikke bare et systemet, men inneholdt også kunnskap og visdom til å skape et langt og sunt liv. Å arbeide med lys av Odin ga forståelsen av at alt var koblet. Å være i ett med alle ting er et system som også skapte friske mennesker inn i fremtiden. Denne kunnskapen og forståelsen var tanken for menneskeheten.»

Historien ble til legender. Legendene ble til myter, og mytene ble til misantropiske trosystemer.

Du grønne glittrende Nimrod-Yggdrasill

Grener fra de eviggrønne trær skal tas inni huset til pynt; en gran-og en furugren. Disse symboliserer verdenstreet Yggdrasil, livets tre. Pyntegjenstandene vi henger i disse grener skal være av åtte forskjellige slag, og det skal være ni av hvert slag. Dette er et symbolsk offer til æsene, et blot for fred og et godt og fruktbart kommende år. I toppen av trærne eller grenene skal det festes et spyd, til ære for Odin. Av respekt for livet og lyset skal ikke julelysene tennes med trestikker, de skal ikke flyttes efter at de er tent, ikke røres, ikke brukes til å lyse opp under bordet med og ikke brukes til å tenne i peisen med. De skal settes i vinduene, eller i snøen.

Trær har i grunn spilt en viktig symbolsk rolle i de fleste kulturer. Avbildninger av trær finnes blant helleristninger fra nordisk bronsealder (1800-500 f.Kr), og indikerer at treet hadde viktig religiøs/kultisk symbolbetydning allerede da. Treet er et sentralt verdens- og livssymbol i mange deler av verden såvel som i kristne tekster.

Thomasevangeliet 19:
Jesus said, “Congratulations to the one who came into being before coming into being. If you become my disciples and pay attention to my sayings, these stones will serve you.
For there are five trees in Paradise for you; they do not change, summer or winter, and their leaves do not fall. Whoever knows them will not taste death.”

Ikke minst i den norrøne religionen spiller treet Yggdrasil en sentral rolle som selve verdenstreet. Barlind som ble symbolisert med livsrunen Yr, og andre eviggrønne trær, var i hedensk tid et symbol på udødelighet. Eviggrønne bartrær symboliserer også fruktbarhet og kraft, spesielt i våre områder hvor man har en vinterårstid. Gjenopptagelsen av skikken med å ha juletre kjennes først fra det tyske område Preussen på slutten av 1500-tallet. Gjeninnføringen av juletre-tradisjonen kom til Norge omkring år 1820, men ble ikke vanlig før rundt 1900. Skikken var også vanlig i Sumeria/Babylon, og er omtalt i torah/GT av flere bibelforfattere.

Jer. 10:2:
Så sier Herren: Venn dere ikke til å gjøre som andre folk og frykt ikke tegn på himmelen, selv om andre folk frykter dem. For folkenes skikker er ingenting verd. De hogger et tre i skogen, en treskjærer former det til med øks, han pynter det med sølv og gull og fester det med nagler og hammer, så det står støtt.

Hosera. 2:12-13
And I will destroy her vines and her fig-trees, of which she hath said, These are my rewards that my lovers have given me: and I will make them a forest, and the beasts of the field shall eat them. “I will punish her for the days of the Baals When she used to offer sacrifices to them And adorn herself with her earrings and jewelry, And follow her lovers, so that she forgot Me,” declares the LORD.

Det Babylonske Nimrod Treet har trolig sin opprinnelse i Sumeria slik som avbildet ovenfor. Kranser, greiner og trær ble brukt av de gamle hedninger som symboler på Nimrod fordi de var tenkt som re-fødsel av solen. Trær ble innredet i løpet av vintersolverv. I babylonsk mytologi, etter Nimrod’s død, ble han solgud. Han ble dyrket som Baal (Lord/herren) Marduk, Mithras, Ahura, Mazda, Gott, Aton, og Dagon. 25. desember var den dagen og sesongen da hedninger feiret fødselen av solgudene. I Babylon ble fødselsdagen til Tammuz feiret på den tiden av vintersolverv med store fester, og ølet var godt. Dyrkingen av solguden Nimrod, Tammuz og Semiramis ble utført med utskårne bilder som ble satt opp og tilbedt. Symbolene i dette gudebildet har i moderne tid fått menneskeskikkelser og “kristne navn” slik som Maria, Josef, tre vise menn, hyrder, jesusbarnet, juledyr, etc.

Pilaren i sentrum av treet til Sumererene, og ikke minst deres «double helix snake» har utvilsomt mange likhetstrekk med den Keltiske irminsul. Slangen symboliserte Enki; “Lord of the earth”, livet, vann i bevegelse/ levende vann (vann uten bevegelse smaker etterhvert dødt), vannets hus, vannet og fruktbarhetens herre, høst og vår. Han var vannet, skaperkraften, og intelligensens gud. Mange mener slangen også kan symbolisere DNA, noe som utvilsomt kan tolkes som «livets tre». Paljettbåndene på juletreet kan derfor ha røtter til helix-slangen. I bibelsk sammenheng er også slangen tilknyttet et tre, men med noe andre verdier. Å demonisere slangen med dette som utgangspunkt, vil derfor være det samme som å forakte skaperverket og alt jordisk liv.

Sammen med Enlil «Herre av vinden», Ninmah «Moder jord/ lady of the mountain» og Ningishzidda «Lord of the tree of life»/ «lord who makes the trees grow right», skapte Enki den første mannen Adamu. (Hebrew אָדָם (adam, “earth, man, soil, light brown”) < אדמה (adamah) ‘red earth’, ‘ground’). Her ser man at adamu/adam kan referere til jord (som i det engelske ordet soil). I så fall kan man tolke den Sumerianske skapelsen som at jord (soil) ble til av vann, fjell, luft, og «død vegetasjon/ mineraler?», slik man også lager jord i dagens samfunn. Det er heller ikke umulig det refereres til en variant av de 4 Babylonske elementene; sjø, jord, himmel, og vind. De fire elementene og flere guder som skaper, er også sentrale i de to skapelsesberettelsene i Genesis:

1 Mosebok: 1,26-27
Da sa Gud: «La oss skape mennesker i vårt bilde, som et avbilde av oss! De skal råde over fiskene i havet og fuglene under himmelen, over feet og alle ville dyr og alt krypet som det kryr av på jorden. Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem.»

1 Mosebok: 2,4-8

Dette er fortellingen om himmelen og jorden da de ble skapt.På den tid Herren Gud skapte jorden og himmelen, fantes det ikke en busk på jorden, og ennå hadde ikke et grønt strå grodd fram. For Herren Gud hadde ikke latt det regne på jorden, og det var ingen mennesker til å dyrke den. Men en kilde sprang fram av jorden og vannet hele marken. Og Herren Gud formet mannen av jord fra marken og blåste livspust inn i hans nese, så mannen ble til en levende skapning. Herren Gud plantet en hage i Eden, et sted i øst.

I pakt med den arktiske årssyklus ble solens vendepunkt, eller det man anså som solens vendepunkt  24./25. eller 21. desember markert med en lysfest, der livets tre (Yggdrasil/ furugrana) utstyres med en levende flamme, naturkreftenes symboler og livets gaver (ringer). Gangen og sangen rundt treet markerer solens nye fødsel og starten på det neste årets tider, solens sirkel krans og livshjulets gang. Denne tradisjonen hadde også sitt motstykke ved sommersolvervet, da man satte opp en pillar og danset ringdans rundt den slik som juletreet. Denne tradisjonen var vanlig i hele Europa, og er fremdeles aktiv i Sverige. Pillaren var av lønn eller bjørk og var dekorert med løv og blomster. Midtsommerstangen er et symbol på fruktbarhet som forklarer stanges likhet med en fallos (det mannlige kjønnsorgan). Det er en gammel skikk at møyen på midsommersdag i middagsstunden fletter en krans av ni slags blomster, og på midsommersnatt legger hun ni slags blomster under sin hodepute for å drømme om sin kommende ektemann. Forfedre- og formødrebilder settes frem i høysetet som under de andre høytider. Maistangen omfatter også symbolisme knyttet til verdenstreet yggdrasil, med grener som rekker ut over hele verden og opp over himmelen.

I julen feiret man også naturens rikdom, menneskehetens tilblivelse, samt ætten og sitt opphav, hvor av det Svenske orden julgubben, eller Allfader (“Oden/Odin”), Nec-Klas.På en uke skulle ættefaren besøke egnens barnekjære kvinner, som natten mellom 12 og 13 desember skulle granske sin sjel og sitt sinn, hvorvidt de ville la seg trolove (Lussi) kommende midsummernatt. 24 desember presenterte så kvinnene sine valg for mennene, som så anordnet en ukes fest-i-val hvor kvinnenes valg (Val-ky-rie) ble feiret. Derfor kalles ennå 25 desember for den gode Stavens fanedag, Staffansdagen, og katolske Sankt Stefan.

Juledyrene i Yggdrasill

Ekorn er et av flere juledyr som har sterk tilknyttning til verdenstreet Yggdrasil. Ratatosk, på norrønt Ratatoskr (av rata, fare av sted, ferdes, regne, komme ut for, finne, råke ut for, falle, ramle; tös, hjelp, støtte) er i norrøn mytologi et ekorn som lever i verdenstreet Yggdrasil. Ratatosk springer som budbringer mellom toppen og roten av asketreet, litt som snipp og snapp i Walt Disney`s juleklassikere. Han er budbringeren fra en verden til en annen. Ratatosk løper stadig opp og ned mellom ørnen og ormen Nidhogg som gnager på den rot som ender i Niflheim. Ekornet kalkulerer ting, oppdager og finner ting, og bringer det til ørnen og ormene. Han snakker med alt fra æsene til nornene. I toppen av treet sitter en ørn. Mellom øynene på ørnen sitter hauken Verfølne. Ørnen og hauken ser det meste som skjer i verden. Snorre Sturlason skriver i Edda, Grimnesmål, vers 32; at ekornet ypper til strid mellom Nidhogg og ørnen.

Grimnesmål 32:
Ratatosk heiter eit ikorn Han skal springa på aska Yggdrasil orda til ørna skal han bera ovanfrå og seia til Nidhogg nedanfor

Fra Yggdrasil kommer dugg som i dalene faller. Over det øses hvit aur (grov, jernholdig sand). Eviggrønt står det på Iðavöllr over Urðs kilde. Dets tre røtter strekker seg ut, under den ene i Jotunheim er Mímis kilde – der hvor Gínungagap engang var. Under den andre i Helheim er Hels kilde og under den tredje i Asgard er Urðs kilde. I askens grener sitter en ørn, og imellom dens øyne en hauk som heter Veðrfölnir. Det står fire hjorter ved treet som krumhalset gnager på de fremstående grenene, eller som løper rundt på treets grener og gnager løv. De heter Dáinn, Dvalinn, Duneyrr og Duraþrór. I Hvergelmir hos Nidhogg er det så mange ormer at ingen rekker å telle dem før alderen blir for tung å bære; Góinn og Móinn som er Grafvitnis sønner, Grábakr og Grafvölluðr, Ófnir og Sváfnir, og mange flere, som stadig sliter i treets kvister. Yggdrasill har større besvær enn menneskene vet; hjort gnager fra oven; på siden råtner treet og nedentil gnager ormen Nidhogg og de andre ormene. Det er det største og beste tre, som strekker seg utover hele verden og når opp til himmelen.

I Hvergelmir er urinstinktet skjult. I Mímis brønn er kløkt og mannevett skjult, Mímir er svært klok og forsyner seg daglig av vann fra brønnen. Han bruker Gjallarhornet som drikkehorn. I Urðarbrunnr er ånden skjult. Fra denne brønnen tar nornene daglig vann som de øser over Yggdrasill, for å holde det i live. Vannet i denne brønnen er så hellig, at alt som kommer i kontakt med det blir helt hvitt. To svaner svømmer i brønnen og fra dem stammer alle svanene. Vannet som faller fra treet kalles honningfall, og av det næres beine. Rundt treet samles gudene når de går til tings. Idun sank ned fra treet til underverdenen engang, og Heimdallr fikk i oppdrag å lete etter henne. Treet er det naturlige samlingssted for åndelig virksomhet. Det var her våre forfedre ofret til gudene, og ved siden av kilder og elver var treet an portal til gudenes verden. Odin selv hengte seg i treet, for å lære om den andre siden (derav navnet Yggdrasill, Yggs hest. Yggr er et navn på Odin). Odins hest hadde 8 føtter, og symboliserer de 8 retningene i solkorset, hvor av det niende er i sentrum. Yggdrasil kan også sees på som en filosofisk forståelse av økosystemets samspill med solsystemet, litt på samme nivå som livets tre og skogen i fantasyfilmen “avatar”.

Heimdallr og Asgårdsreien

I julen kommer Åsgårdsreien (julereia) i mektig følge, og ledes av Heimdallr, fra de andre verdener. Åsgårdsreien kommer med lykke, rikdom og fruktbarhet for folk og fe, med hjelp og beskyttelse på årets farligste tid, da mørket er som tettest og solen lengst borte. Heimdallr rir over himmelen med de døde i en vogn trukket av hjort eller reinsdyr. Som nådens gud er Heimdallr ansvarlig for å belønne de av hans barn, menneskene, som har vært gode og trofaste. De øvrige får kun sot og aske fra peisen og skorsteinen i sin sokk. Det er bl. a. herfra Heimdallr har sitt navn, den hvite ås, da han med hvitt skjegg og likklær sammen med de bleke døde rir over himmelen. Heimdallr behøver mindre søvn enn en fugl; og ser like godt om natten som om dagen. Hørselen hans er så god at han kan høre gresset gro på jorden og ullen som vokser på får.

Heimdallr er himmelens vokter, som ved sin Himinbjod passer på at ingen uvedkommende slipper over Bifrost; gudenes bro. Heimdall fikk i oppdrag å skape en verdig menneskeslekt, som Rigr. Heimdallr ble så satt til å vokte over menneskene og belønne dem som utmerket seg som særlig dyktige og hengivne. Han kommer derfor tilbake til oss en gang i året, på Julaften, med gaver (av åndelig karakter).

I Heimdalls følge i Julen er einherjene, som farer frem som en fylking av døde krigere. De skal sammen med Heimdall se til at menneskene overholder Julefreden. At de ikke går ut på Julenatten, at de ikke arbeider i Julen, eller viser mangel på respekt for de hellige tradisjoner. Einherjene var bl.a. et høyst levende og virkelig mannsforbund som hadde sine innvielsesriter i Julen. Mens kvinnene hadde sitt eget forbund, i det vi kan kalle Valkyrjekulten, så hadde mennene sin Asgarðsreið. For å bli innlemmet i denne fylkingen, måtte man gjennomgå visse prøvelser. De måtte legge frem bevis på mot og dyktighet i kamp, de måtte være av Jarls ætt og de måtte vise den rette ånd og hengivenhet. Berserkere ble de kalt som beviste sitt mot ved å på egen hand drepe en bjørn. Ulvhedner var de som drepte en ulv. Dette skulle de gjøre bevæpnet med et spyd og i naken tilstand, og uten hjelp fra andre. De spiste så dyrets hjerte (rått) og kledde seg i dyrets skinn, noe som gjorde dem i stand til å ta dyrets form og sloss som bjørn eller ulv.

Tradisjonen ved å legge ned en ulv eller bjørn i juletidene i vente på solens livgivende gjennkomst (våren), er også skildret i Varg Vikernes (Burzum) sitt siste album Belus i sporet sverddans. Sverddans må utvilsomt tolkes som noe så uvanlig som en ultra-tradisjonell julesang iført nagler og sorte klær.

Har kommet vinterens time,
Når ulven og bjørnen skal dø;
Riv vekk det skinnet, en grime,
Tramp på det, si vinter; adjø!

Vinterånd, du skal dø!
Vinterånd, I snøen blø!
Vinterånd, jeg er sommer!
Vinterånd, og jeg kommer!

Det blir ild og røyk, skrik og skrål;
Seidmannen
løper gjennom skoven.
Anvend løv og sot, sverd og stål.
Snart skinner solen fra oven.

 

Menn som døde under disse kampene ble likevel innlemmet i det hellige mannsforbund da de hadde bevist sitt mot og dødd i kamp. Et annet rituale gikk ut på å symbolsk henge kandidaten i et tre (en ask) og stikke ham med et spyd (til blods). Han skulle henge så lenge at han var nær ved å dø, slik at han gjennom det kom nærmere den andre siden. Denne tradisjonen kommer trolig av at Odin hengte seg selv i verdenstreet Yggdrasill, for å lære om den andre siden, og han ofret seg selv for seg selv. Det er et symbol på liv og orden fordi Odin gjør dette for å få kunnskap om å skrive og tyde runer. I Håvamål gjengis denne historien, som er vesentlig i Odindyrkelsen.

Nær døden-opplevelser i moderne tid beskrives som en tilstand som iblant beskrives av personer som har vært nære ved å dø, eller som har vært klinisk døde men senere vendt tilbake til livet. Opplevelsene inneholder endrede bevissthetsinntrykk slik som sterke lysfenomener. En følelse av samhørighet med verdens-altet er vanlig, samt at man svever gjennom en tunnel mot et sterkt lys. Ofte møter man avdøde slektninger eller venner og guder. Det kan også sees på som en slags rituell årelating. Årelating er en behandlingsmetode som går ut på å åpne en blodåre for å tappe ut blod. Man kan bruke en kniv, eller man kan la blodsugende igler suge ut blodet slik man gjorde i bl.a. antikkens Egypt og India. Årelating er en av de eldste behandlingsformene vi kjenner, og har sannsynligvis vært brukt helt fra legevitenskapens begynnelse. Til tross for store naturvitenskapelige oppdagelser og medisinske fremskritt fra rundt år 1500 og utover, ble ikke bruken av årelating svekket før rundt år 1900. Etter 100 år i skyggen av moderne behandlingsmetoder har årelating blitt tatt i bruk igjen på pasienter som lider av hemokromatose. Hemokromatose er en genrelatert sykdom der jern avleires i ulike organer, og opptrer først og fremst hos hvite mennesker i Nord-Europa. På bakgrunn av dette var ritualet utvilsomt en sterk opplevelse for deltagerne, som etter alt å dømme opplevde det som både åndelig og helbredende.

Men det gikk ikke alltid like bra, og hos noen endre det med døden. De som døde under dette ritualet ble også regnet som innlemmet i det hellige mannsforbund. Når han var hengt skulle han få et nytt navn, som symbol på at han var født på ny. Han ble innsmurt med aske etter syv slags ved (som symboliserte regnbuens farver), noe som gjorde at han så ut som et lik. Han ble deretter regnet som en vandød; han var død som en følge av hans hengoffer til Odin, men likevel levende. Han var død og hadde stått opp fra de døde igjen. Einherjen (kandidaten) har nå drept og har selv blitt drept, og skal så stige opp til himmelen. Dette gjøres ved at kandidaten hjulpet av Valkyrjets medlemmer går i transe. Bålet og den oppstigende røyk er veien einherjen skal følge for å komme til regnbuen. Det skal derfor være syv slags ved i Juleilden, en for hver farge i regnbuen. Vel ute av røyken skal einherjen vandre opp og over gudebroen Bifrost, til han kommer til vokteren (Heimdallr). Her vil han så bli prøvet av broens vokter før han eventuelt slippes inn.

Heimdall-tradisjonen og Jesu korsfestelse

I Filippinene praktiserer man fremdeles “Heimdalls-tradisjonen”, men i bibelsk format, og tilsynelatende på feil årstid(!). Den kristne påsken er satt av Evangeliet etter Johannes.

Joh 19,14
Det var helgaften (les: helligaften) før påske (les: 25 Mars), omkring den sjette time. Pilatus sier da til jødene: «Se, her er kongen deres!»

Helgaften/helligaften/helligdagen før påskeaften var på den tiden vårjevndøgnet 21. Mars, eller “Spring Equinox; Harvest Festival; Festival of restructuring the Heavens; Coming forth of the Great Ones from the House of Ra”, som Egypterne kalte det. På denne tiden er omlag 12 timer fra soloppgang til solnedgang både i Rome, og  Israel. Solen står opp Kl. 06, og står på sitt høyeste i den sjette sol-timen, slik som skildret i teksten.

Joh 20,1

Tidlig om morgenen den første dagen i uken (Les: første påskedag i påskeuken), mens det ennå er mørkt, kommer Maria Magdalena til graven. Da ser hun at steinen foran graven er tatt bort.

Første påskedag i antikkens midtøsten og omegn var 25. Mars, mens i Europa ble den feiret 21. Mars ved vårjevndøgn. Påsken ble i følge andre Mosebok kapittel 12 feiret av  jødene (les: Hyksosene) mens de ennå var i Egypt. Det de feiret var at herren konspirerte sammen med jøder mot ikke-jøder, og beordret jødene til å tilgrise dørbjelker og dørstolper med lammeblod den tiende dagen i måneden, slik at herren samme natt skulle kunne skille på jøder og ikke-jøder, da han skulle pløye igjennom Egypt for å slå i hjel alle førstefødte (de privilegerte til å arve land) i landet, både av folk og fe som ikke var av jødisk blod. Påsken i jødisk forstand er feiring av et folkemord, og har ingenting med Jesus å gjøre. Påsken har i grunnen heller ikke noe med jøder å gjøre. Massakren mot det Egyptiske folk ble utført på slutten av deres påskefeiring: Day the Shining Ones of Heaven move upstream, som ble feiret 25. Mars, og faller på den 10. Pachons i den Egyptiske kalenderen.

Påsken er en hedensk feiring som feires ved vårjevndøgn, første fullmåne etter vårjevndøgn, og som i svært mange tilfeller avsluttes 25. Mars; etter solgudommer med jomfrufødsler som bl.a. Attis og Horus. Ut i fra denne forståelsen gir jomfrufødselen en veldig klar mening.

Thomasevangeliet: 15
Jesus sa: Når dere ser ham som ikke ble født av en kvinne, så kast dere ned på ansiktet og tilbe ham – han er deres Far.

Denne datoen var også foreslått av de tidlige kristne for Jesu fødsel. Påskeegg er kjent fra Skandinavia til Egypt, fra England til Persia og Sibir. Egget har i uminnelige tider vært symbolet på det innestengte livet som bryter frem. I påskefeiringene i England og Tyskland finner man betegnelsene Easter og Ostern, som betyr morgengry; å skinne. Ordet refererer også til Østen, hvor solen står opp, og har gitt navn til det kvinnelige hormonet østrogen.

Opphavet finner vi i Ostara/Eostre, den anglo-saksiske gudinnen for våren og soloppgangen, og Osiris, den Egyptiske. Hennes symboler er egget, det kosmiske egg, livets opprinnelse. Haren var fruktbarhetssymbol med stor F, pga. sin ustoppelige trang til reproduksjon. Det er bl.a. derfra haren har blitt maskotten til Playboy. Legendene forteller at Ostara forvandlet en fugl til en hare, som beholdt sin evne til å legge egg; derav påskeharen og påskeegget.

Ved vårjevndøgn kan man i Mexico se en slange av sollys danse nedover siden på trappepyramiden Kukulkan som bl.a. kan symbolisere slangens/ jordens/ Ouroboros, hamskifte; en gjenfødsel i ny form. Ved hamskifte gjemmer slanger seg i huler, noe som kan være opphavet til mange åpenbaringer og oppstandelser innen nyere Abrahamittisk religion. I Irland finner man en overflod av ulike steinkonstruksjoner og huler bygget etter samme prinsipper, som også skaper bemerkelsesverdige lysfenomener ved soloppgang ved jevndøgn, og andre solsykluser. I Ukraina har påskeeggene fremdeles en mer eksplisitt betydning. Pysankaeggene antas å gi overflod og fruktbarhet, mens de gulfarvede krashankaeggene spises for å feire solens komme.

NB! Problemet er imidlertid at den kristne påske beretter om en død og oppstandelse som de hedenske tradisjonene rundt vintersolvervet, mens de hedenske tradisjonen rundt vårjevndøgn knyttes til en fødsel og fruktbarhet som den kristne jul(!)

Men i følge Markus, Matteus og Lukas åndet Jesus ut ved den niende timen, og at et mørke senket seg mellom den sjette og den niende timen. Her snakker man om antall soltimer. Totalt 9 soltimer hvorav de tre første timene er soloppgang, de 3 neste står solen på sitt høyeste, og de tre siste timene er solnedgang. Den korteste dagen i Jerusalem er den 22. desember, og mellom soloppgang og solnedgang er det over 10 timer. Den hendelsen slik det er beskrevet i Bibelen, kan derfor umulig ha skjedd i Israel. Tar man i betraktning at bibelkanonen i utgangspunktet ble skrevet av romere, i Roma, og bruker Vatikanet som koordinasjon, er det ved vintersolvervet 9 timer fra soloppgang til solnedgang, som stemmer med det Markus, Matteus og Lukas skildrer. Men legger man også til at Solen etter 22 desember later å holde seg på sitt laveste punkt i 3 dager for så å bli gjenfødt 25 desember (Jesus oppsto på den tredje dag), så er det ingen tvil om at påske og jul er omrokkert og snudd på hodet. Bibelen beskriver ingen henrettelse av en person, men rett og slett vintersolvervet i Roma.

Selv om Heimdallsritualet i Filippinene er i kristent format, er symbolikken og formålet ganske likt det opprinnelige hedenske. Det skal være en slags renselsesprosess, og symboliserer å bli født på ny av fysisk og åndelig karakter. Dette ritualet er kjent (i nær sagt identisk form) fra nesten alle gamle kulturer, slik som den keltiske, den finske, de sibirske, den opprinnelig amerikanske, m.fl. Dette og lignende ritualer er alle «sjamanistiske» tradisjoner som er svært like hos de forskjellige gamle folk. Videre er innvielsesritualer og henrettelsesmetoder svært ofte på nær identiske. Korset er som kjent et gammelt hedensk middelhavssymbol, hvor mennesket står oppreist med utstrakte armer for å prise og takke Terra Mater (Moder Jord) og hennes ektemann (Himmelguden).

Tar man i betraktning at datidens romere var hedenske, er det litt merkelig om Jesus ble henrettet ved en korsfestelse. I Bibelen kan man lese at forut for korstestelsen ble Jesus spottet og torturert, og da er korsfestelsen en uoverendsstemmelse. Spott og tortur; er ydmykelse, og henrettelsesmetoden (korsfestelse) i romernes øyne; må være den mest ærefulle døden man kan ha. Tatt i betraktning at det var jødene som ville spotte og henrette Jesus, tyder alt på at Jesus ble impaled (pålefestet) og steinet til døde, siden jødene hadde som skikk å henge ofre for steining på påler til spott og advarsel. Hvordan Jesus faktisk ble henrettet kommer helt an på hvor mye innflytelse jødene hadde på avstrafningen, og hvem denne jødiske gruppen som ønsket han død var. Romernes syn på Jesus, og ikke minst hvem personen Jesus egentlig var er også vesentlig.

I apostlenes gjerninger kan Peter fortelle at Jesus ble hengt på et tre, slik som i Heimdall-tradisjonen, og det samme sier Paulus i sitt brev til Galaterne. I Matteus bekreftes det at korsfestelse var en hedensk skikk. Dionysos ble også henrettet på et kors. Attis var fremstilt bundet til et tre, og Marsyas møtte sin bane bundet til et tre.

Apg. 10,39:
Og vi er vitner om alt han gjorde rundt omkring i jødenes land og i Jerusalem, han som de hengte på et tre og drepte.

Gal. 3,13:

Men Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse da han kom under forbannelse for vår skyld. For det står skrevet:  Forbannet er hver den som henger på et tre.

Matt.20,19:
og overgi ham til hedningene, og han skal bli hånt og pisket og korsfestet. Og den tredje dagen skal han reises opp.»

Død og oppstandelse i antikkens Roma

shewolf

Historien om død, oppstandelse, opprykkelse til himmelen, hvor den henrettede får gudestatus med imperalistisk mentalitet til fordel for den romerske eliten, er en velkjent og effektiv Romersk taktikk for å kvitte seg med fiender. Allerede ved Romas fødsel kan man lese tilsvarende historier om Eturkeren Romulus (771 f.Kr.-5. juli, 717 f.Kr.) som var Romas første konge. Legenden forteller; En natt kom Mars, krigsguden, til Rhea i tempelet til Vesta og hun bar ham to tvillinggutter av oppsiktsvekkende størrelse og skjønnhet. De fikk senere navnene Romulus og Remus. Amulius var rasende og satte Rhea i fengsel og beordret tvillingenes død ved å sette dem ut i skogen. Men tjeneren som fikk ordre om å drepe tvillingene klarte ikke å gjennomføre oppgaven. Han plasserte de to i en kurv og la den på bredden av Tiber-elven og gikk sin vei. Elven som var i flom, steg og bar kurven og tvillingene forsiktig nedover. Romulus og Remus ble reddet av elveguden Tiberinus og plassert på Palatinerhøyden. Der ble de diet av en hunnulv (forgjengeren til “judensau” hvor en gris dier jøder) under et fikentre og foret av en hakkespett, to dyr som var hellige for Mars. Romulus og Remus ble så oppdaget av Faustulus, en av Amulius’ hyrder, som brakte barna til sitt hjem. Faustulus og hans kone, Acca Larentia, oppdro guttene som sine egne. Denne statuen er symbolet på selve Roma, og en kan spørre seg selv hva hensikten bak å skjende både sin egen arv, og sin nye kristne religion måtte være, ved å plassere judensau på katedralene.

Romulus sitt liv endte i det 28. året av hans styre med en overnaturlig forsvinning, dersom han ikke ble myrdet av senatet. En dag da Romulus og hele folket hadde gått til sletten bak byen, blåste det plutselig opp til storm. Mørket ble så sterkt at folk flyktet i redsel. Da stormen gav seg, kom romerne tilbake. Men til deres overraskelse hadde Romulus forsvunnet. Folket lette etter ham, men ingen kunne finne ham. Folket var forbauset, alle snakket om hans plutselige forsvinning og lurte på hva som hadde skjedd med kongen deres, da en av senatorene reiste seg og ba om stillhet. Etter at senatoren hadde roet folkemengden, fortalte han romerne at han hadde sett Romulus bli løftet opp i himmelen. Romulus, sa senatoren, hadde ropt at han skulle bo hos gudene, og ba folket om å tilbe ham som guden Quirinus. At Romulus skulle dyrkes som Quirinus var ikke tilfeldig. Da romerne nedkjempet Sabinerene og bosatte seg på deres landområde Quirinalhøyden, kuppet de den religiøse kulten om Quirinus og absorberte den inn i sine egne trosforestillinger. På bakgrunn av dette bygget romerne et tempel på Quirinalhøyden hvor senatoren sa Romulus hadde steget opp.

Tapet av kongen hadde etterlatt folket i en urolig tilstand, mistenksomme overfor senatorene, og Proculus, klar over deres truende humør, fikk den slue idéen om å tale til forsamlingen.

Romulus, erklærte han, far av vår by steg ned fra himmelen ved daggry i morges og stod foran meg. Med ærefrykt stod jeg foran ham, og ba om lov til å se på hans ansikt uten synd. Gå, sa han, og fortell romerne at ved himmelens vilje skal mitt Roma bli verdens hovedstad. Lær dem å være soldater. La dem vite, og lære sine barn, at ingen makt på jorden kan stå imot Romas våpen. Etter å ha talt disse ord, ble han igjen tatt opp i himmelen.»

Historien har vist at denne bløffen skulle bli startskuddet til den romerske imperalismen og de påfølgende plyndringstoktene. Denne bløffen ble også videreført under deres kristne fane hvor de puttet det inn på slutten av Markus-evangeliet i ettertid. Hovedstaden forble Roma/vatikanet.

Mark. 16,15-19
Og han sa til dem: «Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alle som Gud har skapt! 16 Den som tror og blir døpt, skal bli frelst. Men den som ikke tror, skal bli fordømt. 17 Og disse tegnene skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale nye tungemål, 18 og de skal ta slanger i hendene. Om de drikker dødelig gift, skal det ikke skade dem, og når de legger hendene på syke, skal de bli friske.» 19 Etter at Herren Jesus hadde talt med dem, ble han tatt opp til himmelen og satte seg ved Guds høyre hånd.

Peter blir Heimdallr

Korsets hedenske opprinnelse blir også underbygget av historiene rundt Peter. Hans navn er også knyttet til flere apokryfe verk utenom Det Nye Testamente, deriblant Petersevangeliet, Peters apokalypse, Den gnostiske Peters apokalypse og Petersaktene. Peter proklameres for å være den første biskopen av Roma, og den første pave. Dette over 300 år før ordet i det hele tatt ble brukt i forbindelse med romerske biskoper, og over 200 år før Konsilet i Nikea i år 325 endret statsreligion fra Sol invictus, til det som skulle bli den katolske kirke. Ut i fra dette, og Peter`s evangelier, må forholdet til Roma (som på den tiden var hedensk), ha vært anspent, og han ble etter all sunn fornuft å dømme sett på som en trussel mot Roma. I denne sammenheng må det påpekes at ingen av testamentene, brevene eller apostlenes gjerninger i Det Nye Testamentet eller noen av de andre testamentene, antyder at Peter hadde en sentral posisjon i Roma, slik den katolske kirke selv hevder. Etter den Romerske stats-konverteringen skriver de at Peter led martyrdøden under keiser Nero i år 67, og utropte ham til helgen.

Det fortelles at han satt innesperret i fengselet Tullianum ved et kloakkanlegg. Den nederste del av cellen ble brukt til henrettelser, og likene slengt i kloakken. Hos Origenes og i Petersaktene fortelles en historie om hans martyrium. Han skal etter eget ønske ha blitt korsfestet med hodet ned. Dette har blitt forklart med at han på den måten viste respekt for Jesus. Andre tradisjoner sier at han gjorde dette fordi verden var snudd på hodet (nord og sør var i følge norrøne tradisjoner motsatt av vår nord og sydpol), slik at han ved henrettelsen skulle se verden riktig vei. (Og rykke opp og sør til Asgard?) Årsaken til den noe utradisjonelle korsfestingen kan i grunn være så enkel som at korsfestelse er et hedensk ritual, og ved en slik død risikerte han å bli gjenfødt i Asgard. Å snu korset for å reversere prosessen var ut i fra forutsetningene ingen dum tanke, men han kunne derimot ende opp i Helheim. Romerne henrettet det som var en trussel for Roma, for så å gjøre ham til sin helgen med helt andre verdier og egenskaper enn det han egentlig sto for, som bl.a. himmelens vokter ved perleporten, ved stigen til himmelen. Det må tilføyes at Osiris også hadde en tilsvarende rolle som dødsrikets vokter i egyptisk mytologi.

Ut i fra en hedensk forståelse burde Peterskorset ikke ha vært et oppnedkors, men heller et patriarkalkors. Patriarkalkorset er en hieroglyph fra Kreta som betyr: passage, stairs. Det øverste krysset har likhetstrekk med platen med inskripsjonene INRI. Jesus på korset ble ofte avbildet med en rund glorie/sol rundt hans hode på det nederste horisontale krysset. Glorien står for solen, og hieroglyphen RA/Sol som er en sirkel med en prikk i midten. Ut i fra hieroglyphenes betydning får man; Sol passasje.

Man har all grunn til å forakte den romerske katolske kirke fordi de har blandet kristendom med hedendom til en meningsløs suppe. Men fjerner man hedendommen fra kristendommen, forsvinner også de gode kristne verdiene. For det er hedendommen som er vår og verdens heliosdom og arv. Tar man til etterretning at Jødedom (GT) i all hovedsak er sumeriansk, kanaanittisk, egyptisk hedensk polyteistisk religion som er kapret og forvrengt til en misantropisk blodsreligion. Tar man også til etterretning at mange katolske og koptiske tradisjoner ikke er så ulike de gamle hedenske. Så var bibelens nye testament inklusiv helgendyrkelsen på en absurd måte et stort steg i riktig retning mht. Jødenes (les: Abrahams/Kanaanitterenes) opprinnelige lære. Men kanskje mindre anerkjent og forstått er at Zoroastrismen trolig er den best bevarte abrahamittiske religionen som fremdeles praktiseres.

Feiringen av en ny sol var en feiring av sin egen familie og venner, og deling av god vilje og budskap for det kommende året. Selv om man ikke forstår den sanne og gamle betydningen ved feiring den 24/25. desember, så er det nå som før en dag man har god vilje til alle, sant vennskap og hedrer naturen og dens gaver. En feiring av menneskeheten, og hva som kan oppnås av alle som har godhet i sitt hjerte. Denne kulturen har vist seg å være så sterk at selv i første verdenskrig la fiendene ned sine våpen og steg opp fra deres skyttergraver for å feire julen sammen(!) med gaver og sang i fem dager. Det er dette julen handler om.

Lukulegur jól fra Dee Snider!

http://www.youtube.com/watch?v=460v5USohU4

Hovedressurser:

Sigr Huginsson

Han har en IT-bakgrunn og har studert historie, religion, filosofi, kultur, og sivilisasjoner fra antikken i snart 10 år. Han er en hverdagsfilosof, amatørhistoriker, og samfunnsanalytiker med glimt i øye.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

35 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Innil
Innil
Abonnent
7 år siden

Slik de religiøse skikkene ble utført på Jesu tid minner mer om antikrist som har hatt et godt grep i verden de siste to tusen årene.
Jeg vet ikke så mye om romernes tro men jeg ser ikke bort fra at de hadde liknende tro som jødene.
Det virker mest sannsynlig for meg ivertfall.
Det er jøder eller noen som kaller seg jøder som styrer verden og har innsyn i hemmelighetene og læren som ligger skjult i bibelen eller er bevist fjerner.
Det sies at tempelridderne fikk i oppdrag av paven og skaffe denne gudsgitte gaven til menneskene bak en godhjertet agenda om å beskytte mennesker på pilegrimsreise til Jerusalem.
Kong salomons tempel var målet det sies skatten var gjemt.
Vis det er sånn at jødene og romerne delte samme tro så skal du ikke se bort fra at jødene delte skatten med paven bak en besvergelser.
Jeg vet at paven kjenner til skatten og det sies at satan (antikrist)skal bli født i vatikanet.
Jeg skiller mellom satan og djevelen.
Djevelen er i det minste ærlig i forhold til antikrist som er ulv i fåreklær.
Det er mye ondt skjult bak gode hensikter og verden er snudd på hodet slik at mennesker tror at lyset er mørket og mørket lyset. Mennesker blir lurt til å gå i feil rettning.
Jeg tror antikrist er hatet av både Jesus og djevelen som ser på satan på lik linje som en tyster blir sett på hos politiet.
Det å sammenlikne disse falske troende som regjerte på jesus tid vis det er sånn så har de ingenting med hedninger å gjøre.
En sjaman eller prest som er utvalgt til åndelig veileder av himmelen er hedning.
Jesus er hedning.
En hedning er for meg en sann troende.
Jesus, sjamaner,volvaer,hekser, buddha tilhører det okkulte og det alternative som lever i ett med sannheten (Gud).
Det okkulte og alternative er naturlig men er demonisert og forfulgt av de som ønsker deres plass og den beste måten er å tvinge mennesker bort fra sitt naturlige seg og Guds vilje og det de er satt til jorden her for.
Guds navn blir misbrukt i høy grad i verden og mesteparten av det som kalles religion og slik den utføres og tolkes er bare sprøyt.
Jesus var en hedning og sann troende og misbrukte ikke Guds navn og ble på sin vei i livet en oppstegen mester som studerte og respekterte andre mestere før han bl.a buddha.
Han begynte å spre den sanne læren og kunnskapen han ble gitt av sin far og det han ble vist for å utføre oppgaven han kom til jorden for og etter hans fars vilje.
Han valgte ut tolv elever som han utdannet for å spre den ut i verden og gjøre menneskene til et folk som levde etter Guds lov som er kristusenergien som bunner i likeverd, frihet og til det beste for alle .
Guds lov og likeverd er det samme som den sanne natur; naturlovene, slik Gud har skapt det.
Det skal ikke røres ved.
Det handler lite om at man må tro på en bestemt Gud men er råd til oss for at det ikke skal gå galt med oss.
Det handler mer om innsikt, bevishet, ydmykhet, visdom og dyp medfølelse for alt og alle og ikke bare tjene seg selv men kjenne sin gudegitte oppgave.
Det handler også mye om å frykte og være ydmyk for det som er mektigere enn oss og være bevist og takknemlig for de gaver jorden gir oss og ikke drive rovdrift slik det gjøres i dag for at noen få skal tjene trillioner av kroner som jeg neppe tror de noen gang får bruk for mens nesten hele menneskeheten er slaver og lider på ulike måter mens vi hjelper til å tjene og lønne de som holder oss ganger i en illusjon som penger er og som er den regjerende Gud og den som sitter med makta for vi er fanget til å tro at det er de som har satt seg til Gud over andre som er den uovervinnelige Gud og hersker her på jorden.
Det er nok sant at det er den regjerende makta og energien her på jorda men sannheten er at mennesker lever på Guds nåde og noen få mennesker her på jord som kommer sterkere ut av ondskapen og blir oppstegne mestere slik jesus var.
Hvert menneske må gå sin egen vei og det er ikke galt om en venn bruker andre ord på sin forståelse av helheten og Gud.
En mester blir vist det han trenger for sin oppgave derfor vil ulike mestere ha ulik utdanning,kunnskap men er alikevel fullverdige mestere innenfor sitt felt.
Det de har felles er at de har fått veien som fører til opplysthet,leve i ett med Gud som er kilden som alt springer ut fra og er ånden i oss og alt rundt oss.

Wyrd
Wyrd
Abonnent
13 år siden

Denne artikkelserien var et veldig bra initiativ. Veldig bra at også temaer som Nordisk hedendom blir tatt opp her på Nyhetsspeilet – vi må ikke glemme røttene våre, uansett hvilken religion man bekjenner seg til. Våre forfedre er en del av oss, så jeg har aldri skjønt meg på de nordeuropeerne som hevder at alt godt og all ‘siviliasjon’ kom til nordeuropa med kristendommen; snakk om selvydmykelse. I 2005 fant de restene av et nettverk av relativt digre templer bygget av hovedsakelig tre og jord i områder av Tyskland, Østerriket og Slovakia, som ble datert til ca. 5000 før kristus! De har også funnet trestrukturer som minner veldig om Stonehenge, som beviser at nordeuropeerne bygget store monumenter også før den Megalittiske tiden begynte, men alt dette har forråtnet og forfalt p.g.a. materialenes natur.

Wyrd
Wyrd
Abonnent
Svar til  Sigr Huginsson
13 år siden

Man skulle jo egentlig tro at det er mye informasjon å finne om disse arkeologiske funnene på internett, inkludert bilder av mulige rekonstruksjoner etc, men jeg har ikke vært istand til å finne mer enn noen artikler som som streifer innom temaet, samt tråder som omhandler emnet på et par nettforum.

Her har du ihvertfall noe:

http://www.independent.co.uk/news/world/europe/how-7000yearold-temples-reveal-the-elaborate-culture-of-europe-493777.html

http://www.megalithic.co.uk/article.php?sid=2146412199

http://majorityrights.com/index.php/weblog/comments/7000_year_old_temples_press_europes_claim_to_the_oldest_civilisation/

Et av monumentene som inngår i disse funnene er også nevnt i en artikkel som er sitert i denne forumtråden som jeg fant gjennom Google, men dessverre har han ikke nevnt kilden:

http://forum.stirpes.net/germanische-gemeinschaft/362-7-000-years-old-german-stonehenge-predates-site-england.html

For en tid tilbake leste jeg også en artikkel om emnet i en av de store Britiske nettavisene, men denne har jeg ikke klart å finne igjen. Det må vel strengt tatt finnes mer informasjon om dette på nettet, så det kan være at jeg leter på feil steder, eller bruker klønete søkeord. ;)

Singoalla
Singoalla
Abonnent
13 år siden

Denne kommentaren hører til her også, ang denne viktige merkedag: Vi er ennå i den periode som ble definert som jul, den varer frem til “Trettende dag Knut, da måtte julen ut ” – ja være helt ute.. så jeg poster litt om skikker og tradisjoner som jeg skrev et annet sted her også, siden vi fremdeles er i juletiden:

1 Nyttårsdag, åttende dag jul.
—————————————–

Også kalt Circumcisio domini – Herrens omskjæring – da Jesus på denne dag ble brakt til tempelet og omskåret.

Dagen hører til de farlige.

Den regnes også for å være viktig når det gjelder varsler.

Alt du gjør denne dagen, skal du fortsette med hele året..

Og alt du gjorde i dag ville få konsekvenser for hele året.

Derfor skulle man helst unngå å gi ut penger..

Og det var viktig at det var nok mat og drikke på bordene osv.

Det nye året måtte ikke komme til tomt bord.
————————————————————-

Ofte holdt man døren lukket på gårdene om morgenen, for å hindre at den første som kom var en kvinne, det ville varsle ulykke. En mørkhåret mann først, ville bringe lykke og glede for hele året.

De var svært opptatt av hvem som kom først, etter at arbeidet ble tatt opp igjen etter nyttår, og han fikk navn etter det arbeidet som ble gjort og det er mange tradisjoner knyttet til dette.

Ulydige tjenere skulle dynkes i isvann og ble brakt med til en råk i isen. Dette var dagen for avstraffelser for året som gikk, og i andres påsyn.

Slik været er 1 nyttårsdag vil det bli på det nærmeste. Snø i dag gir god vår for bonden, godt vær bringer overflod og hell. Dårlig vær og vind, ville føre til ulykke og sykdom i tiden som kom.

Les også kommentaren ovenfor som denne kompletterer, mye interessant i disse gamle tradisjonene synes jeg, men har en rettelse:

Dersom det blåser, blir godene halvfulle.. Bodene – skulle det være.

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  Singoalla
13 år siden

5 Januar: Tolvte dag jul (Trettendeaften eller helligetrekongers aften) Mange steder kalt den gamle julaften, helt opp mot vår egen tid. Dette pga den tidsforskyvning som omlegging til den gregorianske kalender skapte etter år 1700.(Da man gikk rett fra 18 Februar til 12 Mars)

I den folkelige tidsregning kunne man lenge etterpå finne spor etter den gamle julianske kalender, ved at en rekke høytidsdager kom 10-12 dager for sent.

Det var skikk å gjeste hverandre denne kveld, og man bakte en mandel eller bønne inn i en stor pudding. Hver gjest fikk et stykke hver. Den som fikk bønnen eller mandelen, ble utropt til bønnemester, og var festens herre og skjenkemester. Var det en kvinne kunne hun overdra verdigheten til den mannen hun likte best. Og så drakk man tolvte-rusen som var den største rusen i hele julen.

Tolvtedag jul skulle alt arbeid ligge.

Mange steder var det likevel skikk å støpe de 3 armede hellige trekonger-lys til bruk for neste dag. Hverken Odin eller Tor tålte at det ble gjort noe arbeid denne dag het det. Sigrid Gunnarsdotter kardet like flittig denne dag som alle andre kvelder. Men neste morgen skvatt hun. “Den gamle julekvelden” stod det skrevet med blod på kardene hennes, gudene hadde mislikt hennes arbeid.

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  Singoalla
13 år siden

6 januar : Trettende dag jul – Hellige tre kongers dag – Jesu dåpsdag

Dagen er til minne om de 3 vise menn magere (magikere) som kom fra Østerland, Caspar, Melchior og Bathazar. Egentlig skal de ikke settes frem i julekrybben før i dag..

Gnostikerne feiret Jesu dåpsdag på denne dag allerede i det andre århundre,

og regnet det som hans egentlige fødselsdag fordi det var i dåpen at han ble “Guds sønn”.

Dagen het på latin Epiphania Domini – Herrens åpenbarelse,

Epifania-festen ble på 300 tallet lagt til 25 desember.

Avskaffet i 1770 i Danmark-Norge. Men noe markering på nærmeste søndag.

Dette var den gamle hedenske juledag og markerer slutten på romjula.

Man spiste søt-grøt, drakk for et godt år og tente hellige tre kongers lys.

Det var mysteriespill i regi av kirken i katolsk tid, etter reformen ble det forbudt,

Da overtok skolebarna, og gikk på dørene noen steder som stjerne-gutter osv, for å få gaver.

Trettendagsværet vil vare i de 13 følgende dager. Om været er annerledes 9/1 vil det følges slik. Dagen i dag er merkedag for vær i Januar, formiddagen, og ettermiddagen for februar.

Mange stjerner gir mye skogsbær. Nå er den kaldeste delen av vinteren for døren. Mildvær i dag gir rikelig med høy og avling.

Om kvelden holdt man seg inne. Dagen tilhørte de farligeste i hele året, da var en farlig vette ute, som hadde 13 klør, spøkelser og trollkjerringer huserte og Åsgårdsreia begynte sitt tilbaketog.

Trettande dag Knut, jagar jula ut – sa de mange steder og sikter til en dansk hertug Knut Lavard som ble myrdet på Skjelland i 7 Jan 1311 og som noen tiår senere ble skytshelgen for mange kjøpmannslaug.

Noen steder feide man julen ut og andre steder rullet man et stort jul fra gård til gård. Julen var nå over, de tok frem igjen redskaper og startet på sine hverdager som før.

Det man drømte denne natten ble regnet for å være sanndrømt.

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  Singoalla
13 år siden

Tjuende dag jul – 13 Januar.
—————————————–
Tjuende dag jul – 20 dag Knut, ringer jula ut – eller 20 dag Knut, jula ut.

Også kalt julvippen, og var den gamle nyttårsdag.

Vinteren er halvgått men den strengeste delen er igjen.

Snør det i dag, blir det minst 20 snefall før sommerdag 14 April.

Man måtte ikke spinne eller kjerne smør i dag.

Noen steder feiet man jula ut av alle krokene, og ut døra.

Alt av julepynt, julemat og øl, måtte brukes el fås ut,

noen steder var det fest for å jage jula ut.

Hverdagen begynte igjen.

Noen steder kledde de ut en halmgubbe med sleiver og diverse og kalte ham Knutgubben, andre steder var den levende nok, man gikk julebukk eller gikk med masker inn til naboen for å drive julen ut, eller kastet tønner med øl, smørspann eller annet for å jage julen ut.

Dette med Knut egentlig forveksling av Trettende dag –

Trettande dag Knut, jagar jula ut – sa de mange steder og sikter til en dansk hertug Knut Lavard som ble myrdet på Skjelland i 7 Jan 1311 og som noen tiår senere ble skytshelgen for mange kjøpmannslaug.

Singoalla
Singoalla
Abonnent
13 år siden

OM gamle skikker og tradisjoner rundt Nyttårsaften – Nyttårsfeiring: Har ikke fått lest dine 4 omfattende artikler og kommentarene som hører til, ennå, men gleder meg til å fordype meg i det, når jeg får tid. Vet ikke om du har tatt med nyttårsfeiring og skikker rundt det, men skrev akkurat en lang kommentar om dette som jeg postet et annet sted, og vil gjerne bidra med dette her hos deg også, siden du også jobber med å kartlegge gamle skikker osv. Her har du et bidrag fra meg, uten at jeg da har noen oversikt over, om du har skrevet om noe av dette fra før:

Har satt meg ned her med en del bøker om gamle skikker og tradisjoner for dagen i dag og vil gjerne dele litt av det med dere, fordi jeg ser ikke alt det som var før, som styggedom og hedendom, men som verdifullt og lurer på om vi heller bør stille spørsmål ved det som ble innført med makt. Stiller ikke spørsmål ved Jesus, som dere vet, men ved den form for tro og trosretning som ble innført. Tror ikke det var meningen å forkaste forfedrenes visdom og skikker og bli fremmedgjort fra alt det.

Så jeg mener at det også er en oppgave, å ta vare på og finne tilbake til en del av våre forfedres tro, skikker og arv, for å forstå og finne ut av om det også var visdom i det..

Nyttårsaften – Nyttårsfeiring: 31 Desember, Nyttårsaften var vanligvis ikke avmerket på gamle norske primstaver. Årsaken til det var at årets siste dag ble regnet som farlig.. det meste av det man gjorde denne dagen, måtte man regne med ble mislykket.. det var mye spøkelser og skrømt ute mente folk.

Det var også bakgrunnen for en del tradisjoner med opptøyer, ringing med kirkeklokker, lage ståhei og spetakkel med å slå på spann, skyting, fest, ralling og spetakkel, og man skøt over hustakene for å holde skrømtet borte, noe som senere har gått over til raketter osv, formålet var å skremme bort onde ånder og skrømt.. samtidig ville man ønske det nye året velkommen på en levende og markert måte. Å skyte inn det nye året med krutt og kanoner var også vanlig noen steder. Skikken før dette var å slå på gryter osv og på den måten lage rallende lyder og knuse potter osv mot naboens dør.

Man gjorde også store innkjøp og var raus både med seg selv og andre, rause porsjoner, sørget for at ikke gryter, kar, lommer osv var tomme, slik at man skulle være sikret velstand og overflod i året som kom. Om man gav skjera en liten kjøttbit, ville man være sikret kjøtt i året som kom osv. Gi og få tilbake :-)

Man spiste som regel sild og havregrøt, slik man trodde at de gamle hadde gjort. Havren symboliserte gull og silden sølv, altså velstand.

Man kan også skremme bort spøkelsene på denne måte:

Ved å strø bønner rundt huset på denne dag, mens man sier følgende:

“Ved disse bønner innløser jeg meg og mine” Åndene vil da plukke opp bønnene og ikke plage familien i de kommende 12 måneder.

Det var en dag hvor mange tok varsler for hvordan neste år skulle bli, og det fortelles om mange tradisjoner rundt det. Jeg kan nevne to som dere også kan prøve:

1. Den man drømmer om nyttårsnatten skal man bli gift med. ( Fra Romerike :-)

2. Et varsel som var vanlig var å kaste skoen: Man setter da opp en stol ved døren og satt på den med ryggen mot stua. Så holdt man seg i venstre øreflipp med høyre hånd, og med venstre hånd kastet man så skoen sin over høyre skulder. Deretter tok man varsel av hvordan skoen landet.Dersom tåa på skoen vendte mot døren, betydde det at de skulle flytte/begynne i ny tjeneste. Men dersom tåa vendte innover skulle de bli boende.
—————————————————————————————-

Mye spennende her, men jeg kan ikke skrive alt, her er noen varsler:

Dersom solen skinner blir kornet dyrt og alle vil tjene lite.

Dersom det blåser, blir godene halvfulle..

Dersom det synes mange stjerner, blir det mye multer..

Dagen er også til minne om den hellige St Sylvester, pave fra 314-35- som fikk i oppgave å lede kirken fra forfølgelsestiden og inn i den nye fredstiden.

I følge tradisjonen helbredet han keiser Konstantin for spedalskhet og påvirket ham til å gjøre kristendommen til statsreligion. Han ses på kontinentet som husdyrenes beskytter, men har i Norge hatt liten betydning..

(Ja Luther avskaffet jo katolisismens skikker og helgner, også der mistet vi en del, etter min mening..)

Thor M Hammern
Thor M Hammern
Abonnent
13 år siden

Gud=Kjærliget=Fravær av ego=fravær av lidelse. Velger vi å leve i våre ego velger vi bort Gud. Dette fører til lidelse og Helvete på jord. Det er ikke Gud som velger bort oss. Gud er der som en del av oss i all våre atomer. Vi er bare så neddynget i ego at vi ikke ser det. Det er egoene våre som forteller oss at Gud ønsker å straffe oss. Egoene vet at når bevissthet begynner å våkne vil dette bedraget blir avslørt vil de måtte dø. (PS. Ikke syns synd på egoene dine)

TH

nephilia
nephilia
Anonym
Svar til  Thor M Hammern
13 år siden

hell-el-lo-ja bror hell-el-lo
du har saa rett, saa rett (synes jeg). bare som en liten detalje, ;nsker aa gj;re oppmerksom paa at det kanskje (noen oppfatter det slik) ikke er forskjell paa “ego” og “det sanne jeg”. yin&yang det er helheten. tallet 2 er tallet for “unity” hvis du forstaar hva jeg mener.
altsaa, ego er ogsaa en konstrukjon av vaare tanker.
sp;rsmaalet er da om gud vil kunne eksistere i fravaer av hans/hennes/dets anti-gud
disse er ting teologer har hatt vaatedr;mmer om og har r*nket mangfoldige netter til.
takk til sigr som lar svada som mine kommentarer staa. i motsetting til “the old fart” roffe

Thor M Hammern
Thor M Hammern
Abonnent
Svar til  nephilia
13 år siden

Jeg er enig i at egoet er en del av personligheten vår, men ikke en del av bevisstheten. Dualiteten i vår bevissthet er en helt annen enn dualiteten i vår personlighet.

Forøvrig en digresjon i forhold til hva Sigr`s Yule-evangelium handler om.

nephilia
nephilia
Anonym
Svar til  Thor M Hammern
13 år siden

voltaire sa:
la oss bli enig om definisjonene saa er jeg sikker vil blir enig om allt annet.
hva er bevisthet?
hva er personlighet?
hva er ego?
kan du skille dem ad?
vi er ikke annet enn bevisthet. alt annet er dervaitv.
sigr er en viking med bevisthet, tror han taaler at vi gaar rundt grauten

mizalre tjottolfsen
mizalre tjottolfsen
Abonnent
13 år siden

Og enhver av dere bedrevitere som menere dere har svaret på det gudommelige, ta dere en bolle. Skal vurdere det seriøst når kilder og mer en ett hovedfag fremlegges. Er en grunn til at vi kan regne ut hvor gammel jorda er og har hypoteser om hvordan den oppstod, poenget er at det finnes ingen bevis. og det er en av de fine tingene med tro, du gjør det fullstendig uten betingelser eller rasjonelle forklaringer. den som trenger noe å tro på finner det.

Michelle
Skribent
13 år siden

Jeg er ikke kristen, men er enig i at Jesus var som en Buddha og mye han gjorde og sa er sannheter, men visse ting som påstås om han er jeg uenig i også – som at han skal komme igjen å dømme levende og døde lizzom.

Alle religioner og alle mennesker prater om den samme kjærligheten egentlig som lever i oss alle og elsker oss alle like høyt med ubegrenset tilgivelse.-)

Det er viktig å forstå at kjærligheten aldri dømmer eller straffer, det er mere at folk lures til å skyve vekk kjærlighet som gir mangel på kjærlighet som er lyset som gir glede og mening.

Jeg er ikke enig med alt Alaje fra Pleiadene sier heller, men i en direkte mail fikk jeg svar fra han svart på hvitt på mitt spm for et par år tilbake om han anbefalte noen av religionene på jorden, men han sa at de ikke har noe å gjøre med religionenes mange ulike retninger på jorden, men at Jesus likevel var sendt fra de:
http://www.youtube.com/777alaje#p/c/F73B36D25ED5F5D2/0/3rZC5QF3RgQ

Thor M Hammern
Thor M Hammern
Abonnent
Svar til  Michelle
13 år siden

Hva om Kristus ikke er en person (Jesus), men en kraft som ble inkarnert i Jesus da han døde. Hva om denne kraften er så ren at den vil ødelegge et menneske som ikke er renset.
Tror vi at Kristus er en hatsk kraft som gleder seg over å kunne dømme mennesker til lidelser? Kan det være at menneskene er gitt fri vilje til å velge disse lidelsene. Vil lidelsene finnes også når vi er helliget, bare at vi har lært (gjennom lidelse) å velge disse bort. Kan dette være kjærlighet?

Dømme levende og døde? Hva menes med dette? Har alltid forestillt meg en stor flokk med levende og døde som skal i rettsak, men kanskje handler det om metaforene levede og døde. Kamskje hendler det om å skille de levende fra de døde? Kan de døde være de som er død til sitt ‘gamle’ menneske. De som er blitt et nytt meneske? De som er helliget. Dette stemmer i såfall med mitt bilde av at Kristus kommer tilbake. Ikke en dmmedag for hele den fysiske verden, men en personlig dommedag når vi har kvittet oss med det ‘gammle’ mennesket. Mao når vi er døde til vart ego.
Johannes sier at Kristusikke kom for å dømme verden. Hva om vi allerede er dømt av oss selv, gjennom de valg vi tar, til å lide. (1 Joh 3.17-18 )

Nå ble det mange tanker på en gang. Jeg vil gjerne høre andres tanker om dette også. Ikke bare tommel opp eller ned.
TH

J.Johansen
Forfatter
Svar til  Sigr Huginsson
13 år siden

Sigr,
“Hvordan personen jesus ble henrettet finnes det trolig ingen skrifter om, så han kan godt blitt henrettet pga. religiøs aktivitet”

Det er ganske god beskrevet i jødenes mest hellige bok Talmud, som er jødenes muntlige overleveringer, som etter hvert ble nedtegnet i bokserien Talmud.

Den er jo ikke så veldig godt kjent, og ikke så lett tilgjengelig, men den som leter, den finner som regel.

mizalre tjottolfsen
mizalre tjottolfsen
Abonnent
Svar til  Sigr Huginsson
13 år siden

og dersom du kan si at boken du refererer til er en “historiegjengivelse” og kan bevise det med mer enn en kilde som er to tusen år gammel som step right up. Gud finnes i alle former og fasonger. Religion er en sak som er mellom individ og gud, ikke en kollektiv gruppe som en må eller ikke må tilhøre. noen kaller gud Gud, andre kaller ham allah.
Sitat fra en tegneserie: “Sterkest er troen, vik ei for noen”.
Jeg er ikke dypt religiøs såvidt jeg vet, ikke er jeg dypt innblandet i en menighet, men jeg har mine øyeblikk der jeg vender meg til ham. Og det forblir en personlig sak, om du leser talmud, bibelen eller koranen er alt godt, så lenge du finner svar.

J.Johansen
Forfatter
Svar til  J.Johansen
13 år siden

Prøv Sanhedrin (43a).
http://www.christiancourier.com/articles/1357-the-jewish-talmud-and-the-death-of-christ

eventuelt :
Abhodah Zarah, 6a
Sanhedrin (107b)
Zohar, III, (282)

Denne artikkel har flere referanser til den historiske Jesus.
http://users.binary.net/polycarp/jesus.html

Denne artikkel gir også faktisk et ganske godt bilde på hvor det skar seg mellom jøder og kristne, nemlig det at kristne ser på Jesus som G-d, og jødene kan ikke akseptere hverken dette eller tre-enigheten. For dem er det idoltary, kjendisdyrkelse.

På et vis kan jeg være enig i med jødene at det blir feil å kalle Jesus G-d, for med det tar en fra ham det storverk at han gjorde det han gjorde som et menneske, inkarnert i en fysisk kropp som deg og meg. Når han som tolvåring belærte rabbiene i tempelet, hvor hadde han fått sine kunnskaper?

Jesus sa om oss alle; Dere kan gjøre større undere enn meg, og hvis en sier Jesus er G-d, vil det i praksis si at ALLE er G-d. DET blir galt for alle de monoteistiske religioner, og det blir en avsporing, for vi er ikke guder, at vi har en spire av det gudommelige lys i oss. er sant, som en dråpe av havet, men begynner mennesket å tro at det er guder for seg selv, har skapt seg selv, DA er det fare på ferde, og det ervel hva som har skjedd idag, jfr. Babylon.

Hva som er en annen sak er at Jesus på mange måter, som et inkarnert fysisk menneske, en enkelt snekkersønn fra Nasaret på mange måter SPEILET hva G-d var og ER i det hinsidige som i verden; at G-d = Kjærlighet, og alle forsøk på å gjøre G-d til noe annet, krigergud etter GT osv, er en vederstyggelighet, og den største synd (‘bomme på målet’).

Treenigheten: G-d er kun en, uansett tre-enighetslæren, for dette er tre forskjellige sider av samme bilde av G-d, nemlig Jesus som den fysiske materialisasjon som viser guds vesen i verden (elsk G-d, og elsk din neste som deg selv, som det eneste som teller i virkeligheten), den Helllige Ånde som den åndelige gestalt, som taler til menensket via deres hjertechakra.

Så vi har Faderen (G-d), Sønnen (som lever fysisk på jord), og den Hellige Ånde (Kristus som den åndelige gestalt). De er alle En, ett, selv om de blir kalt tre-enigheten. Kristus har på et vis smeltet sammen med Faderen = Kjærligheten. Som vi alle kan gjøre. MEN det var Jesus som åpnet en dør til Faderen for alle mennesker, for det ble han gitt det karmiske dommerembete for jordens folk, på G-d’s vegne. Han og G-d var blitt ett. Han ble G-d for denne verden.

Jeg finner det utrolig at new age bevegelsen tror og aksepterer helt OK at gamle folk som RA og andre kanaliserte skikkelser kan kanaliseres, men de nekter hårdnakket å tro at den åndelige gestalt Kristus, som Jesus ble idet han forlot sin jordiske kropp, ikke kan kanaliseres via Den Hellige Ånde på samme måte. Det er så bakstreversk og ulogisk at jeg får fnatt. Kan en få kontakt med sin gamle mor i ånd, kan en vel få kontakt med Kristus også?

Vips; alle konflikter mellom jøder, kristne og muslimer løst, men nå er det jo ikke jeg som definerer deres trossgrunnlag da, så det tar vel tid før dette blir alment akseptert.

e
e
Anonym
Svar til  J.Johansen
3 år siden

Stemmer det Jarle, den som leter den finner som regel :)

mizalre tjottolfsen
mizalre tjottolfsen
Abonnent
Svar til  Sigr Huginsson
13 år siden

og når du refererer til mer eller mindre moderne litteratur på emnet, og sier at enkelte ting ikke har den og den betdning så vet du ikke det selv. enhver bok er åpen for tolkning, og det finnes ingen fasit på slik litteratur:)

e
e
Anonym
Svar til  Sigr Huginsson
3 år siden

“Hellig blod -> helios blod -> Sol-blod. «Blodslinjen refererer ikke til en menneskeslekt, men elementaler i selve skaperverket.”
Dette er litt av det jeg mener med transformasjonen/oppstigningen. Blodet blir transformert til lys, altså det evige og rene blodet :) Det er ånden som transformerer.

Dette var spennende, må ta meg tid til å lese gjennom alt etterhvert, for det var mye informasjon.

Det skal visstnok være noe spesielt med barn som er unnfanget i stor kjærlighet. Noe med en sol-hinne. Jeg forstod det aldri til fulle, og har glemt så mye.

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
13 år siden

Ønsker å takke Sigr for 4 flotte og lærerike artikler om Yulen. Burde vært obligatorisk lesning hver jul.

Patriarkalkorset er et dobbeltkors, engelsk double cross, og vi alle vet hva det betyr…

I følge Michael Baigent (Hellig blod, hellig gral og Jesusdokumentene) er det usikkert om Jesus i det hele tatt ble korsfestet, altså at det var en annen som tok plassen hans. Hvis han ble korsfestet, ble han dopet med opium og hasj for å tåle smertene, for så å bli tatt ned fra korset første natten, skriver Schonfield i “The passover Plot”. Videre hevder Baigent at verken Pilatus eller “jødene” ønsket Jesus død, men presteskapet og de militante selotene – Jesus truet deres makt. Pilautus kontaktet Josef fra Arimatea, som arrangerte korsfestelsen, redningen og flukten. Kjettere ble steinet, så Jesus kan ikke ha blitt dømt for religiøs aktivitet, men derimot oppvigleri/politiske forbrytelser.

Ved vanlig korsfestelse ble offeret bundet fast til korset, hvor føttene sto fritt på en liten list. Etterhvert ble offeret utmattet og klarte ikke stå lengre, og ble da kvalt av egen vekt. Dette tok som regel tre dager. For å “skåne” offeret ble ofte beina knust, for å fremskynde prossenen. Johannes forteller i NT at beina på de to selotene som ble korsfestet sammen med Jesus ble knust, men da de skulle knuse beina på Jesus “så de at han allerede var død (19,31-33). Det har blitt funnet spor på at noen ble naglet over vristen, men det var visst ikke vanlig. For øvrig skjedde alle de viktige hendelsene Jesus foretok i de få dagene forut korsfestelsen ble utført i tråd med profetiene i GT.

God jul, alle sammen.

En mann med åpenbar agenda
Abonnent
13 år siden

Our God Is Love:

For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham.

mizalre tjottolfsen
mizalre tjottolfsen
Abonnent
Svar til  En mann med åpenbar agenda
13 år siden

likeledes står det i skriften at gud skapte hver enkelt i sitt bilde, og at den som spottet eller gjorde narr av en av dem spottet gud. Gud er tilgivende, og det står ingenting om at det er vilkår for at han er det=)

En mann med åpenbar agenda
Abonnent
13 år siden

Du verden for en kunnskap artikkelforfatter har, men jeg savner åndelig innsikt.

Jesu fødsel: Det som er sikkert er vi ikke vet hvilken dag Han egentlig ble født. Ikke engang året kjenner vi med sikkerhet. Men vi vet at han ble født og forandret verden, folks tankesett og holdninger. Nåden og sannheten kom ved Kristus Jesus. Og åndelig sett skapte han en ny og levende vei inn til Gud Fader. Derfor har den kristne verden valgt vintersolverv til feiring for vår Frelsers fødsel. Og noen kirkesamfunn har jo 6. januar da. Det spiller liten rolle bare du kan se at Han er Kristus, Frelseren.

Når det gjelder vår Frelsers legemlige død vet vi mye mer, ut i fra jødenens tradisjonelle påskefeiring. Jødenes tradisjonelle påskefeiring er grunnlagt på utvandringen av Egypt, hvor Gud Herren sendte en engel for å drepe alt førstefødt av hannkjønn. Som straff for Egypterne, som ikke ville la slavene reise hjem. For å bøye Faraos stolte sinn. Men blodet av et offerlam strøket på dørkarmene og toppkarmen gjorde at Engelen gikk forbi det huset. Dette er et skyggebilde på Jesus som Guds offerlam. Hans blod gjør at døden ikke lenger har noen makt over oss, vi skal leve selvom vi dør legemlig. Ved Hans offerblod har vi Evig Liv. Med du må ta imot hans offer. Du må smøre det på ditt hjertes dørkarmer. Jeg snakker åndelig.

Tre eller kors laget av tre? Dette er veldig viktig for artikkelforfatteren. Var det et tre, eller et kors laget av trestokker. Eller kanskje en T med en liten pinne for å holde skiltet INRI. For de religiøse er dette utrolig viktig. For den åndelige spiller det ingen rolle. For Han tok forbannelsen på seg. Han som var ren ble gjort til synd for oss. For at vi skulle gå fri og bli forliket med Gud Fader. Jesu, Guds sønns blod renser fra ALL synd. Og alle mennesker er inkludert. Men du må si: JA TAKK, Jesus.

God Jul.

Ta imot Jesus i ditt hjerte.

arifkarim
arifkarim
Abonnent
13 år siden

“One of them said, “We don’t want to kill you, and you don’t want to kill us. So why shoot?””
http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/FWWchristmas.htm

Someone gotta make the bankster happy, thats why! :D

smurfen
Redaksjonen
Svar til  arifkarim
13 år siden

Det er på sånne dager man skulle ønske julen hadde vart i 1000 år Arif :)

Hva er vitsen med og skyte når ingen ønsker å drepe hverandre ?

Bare en håndfull krigsprofitører på toppen som har ønsker om at vi skal skyte hverandre …..

En vakker og sann historie til ettertanke ….:)

mizalre tjottolfsen
mizalre tjottolfsen
Abonnent
Svar til  smurfen
13 år siden

Uavhengig av om vi (vesten) blander oss opp i andres kriger kommer noen til å skyte hverandre, både her og der. les avisene. ikke bare krigsprofitører som leder folk til krig, mange opportunister som selv dør før de får profitt av krigen

« Forrige artikkel

Sigr`s Yule-evangelium Del 3 av 4

Neste artikkel »

Og jeg ser en ny jord

35
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x