Enden er nær

41K visninger
14 minutter lesetid
182

Endelig! Enden er nær – for den gamle verdensorden som benytter frykt på alle plan for å holde befolkningen nede. Opp av asken vil en ny verden stige frem med essensen av feminin energi i sentrum.

For bare 100 år siden hadde denne planeten vi bor på registrert 30 millioner dyrearter. I dag har vi 15 millioner igjen. På bare 100 år er halvparten av alle arter utradert.

Trengs det store endringer? Definitivt. Kan vi forvente at politikere og myndigheter ordner opp? Neppe. De er for opptatt med å håndheve alle sine lover og regler tredd ned over befolkningen mens de såkalte folkevalgte gir etter for press fra banker og multinasjonale bedrifter som kun tar hensyn til maksimal profitt.

En liten gruppe negative mennesker

Over en rekke år har en rekke gruppering arbeidet systematisk verden over for å få avsatt den skjulte makteliten på lovlig vis. De har samlet bunnsolide bevis på det denne lille gruppen med mennesker har gjort for å kapre til seg ressurser i hensikt å oppnå total kontroll over befolkningen. De fleste kriger er med hensikt startet av disse menneskene for å gjennomføre sine kyniske mål.

Denne gruppen med mennesker består av personer som sjelden og aldri er i media da de kontrollerer eierne og redaktørene av mediehusene i hele den vestlige verden. Det er disse personene som eier verdensbanken, som privatiserte og kuppet statsbanken i USA og England, som eier Verdensfondet, som kontrollerer Verdens Helseorganisasjon, som kontrollerer NATO, CIA, NSA, som har sorte elementer innenfor Forsvarets etterretningstjeneste og Politiets sikkerhetstjeneste, som skapte EU og som har full kontroll over de fleste regjeringer verden over.

Altså en liten gruppe med mennesker som har smurt eller truet til seg makt usynlig i bakgrunnen ovenfor vår egen statsminister Jens Stoltenberg, som har jerngrep på president Obama og de fleste andre ledere verden over, de landene som står imot presset eller prøver å løsrive seg klemmetaket erklærer USA og NATO krig mot eller skaper kampanjer med undergraving via media.

De samme menneskene styrer medisinindustrien og matindustrien for å passivisere menneskemassene, de kontrollerer vår historie, hva vi får servert på TV og i media ellers, hva vi lærer på skolen, de sørger for å gjøre oss til slaver til banken mesteparten av våre liv og de har full kontroll på energiindustrien slik at ekte, fri energi ikke slipper til.

Alt som kan gjøre oss til selvstendige tenkende vesener og sette oss fri fra illusjonene kontrollerer de fullt ut. Helt inntil nå.

En guddommelig syklus

Vi er inne i slutten av en guddommelig syklus som har vart i 26.000 år, noe Mayakalenderen klart og tydelig peker til. I realiteten er Mayakalenderen en skisse av den guddommelige planen.

Vi har nå i de siste 13.000 årene vært gjennom den delen av spiralen som omfavner nattens energi, og vi er nå på vei inn i dagen. Offisielt så ender natten den 21. desember 2012 og vi går inn i en ny tidsperiode hvor dagens energier vil råde, hvor vi går inn i balanse mellom det feminine og maskuline, og alle de gamle energiene som har holdt oss fengslet vil kollapse.

Derfor ser vi nå at dagens pengesystem er i ferd med å kollapse i land etter land uten at det finnes noe løsning. Derfor har det over de siste tiårene vært massiv planlegging på global skala for å få avsatt denne lille gruppen med mennesker som har hatt herredømme over menneskeheten de siste 13.000 årene – helt i henhold til den guddommelige planen det også.

Som en del av de energiene som har strømmet inn over jorden de siste tiårene, har det kommet et skifte i mange menneskers tankegang, ledere og ressurssterke mennesker har våknet opp og blitt ledet til å følge lysets vei for å få avsatt de gamle makteliten og gjeninnføre frihet til hele menneskeheten.

Mange tegn viser at vi nå er på kanten til å oppleve massearrestasjoner verden over i en kolossal skala hvor presidenter, banksjefer, dommere, advokater, ledere, direktører, bedriftsledere, generaler og politikere vil bli lovlig arrestert for sine dokumenterte ugjerninger. Dette vil kunne skje raskt og i en massiv skala som verden aldri har sett før. Spesielt vil vi observere dette i den vestlige verden hvor kabalen har hatt best fotfeste.

Arrestasjonene etterlater mange tomme seter, men nye, midlertidige ledere står klar for å ta over kontrollen på disse posisjonene inntil vi får ekte, folkevalgte og kompetente personer på plass i regjeringer som har ført folket sitt bak lyset enten på grunn av begjæret om egen vinning eller via brutale trusler. Dette er detaljert planlagt over mange år så når det først skjer så vil det skje på meget kort tid, men samtidig på en slik måte at folket vil oppleve minimalt med frykt i overgangsfasen.

Når de nye lederne er på plass så vil de annonsere at dagens pengesystem vil bli lagt ned og erstattet med en ny løsning som er kun basert på reelle verdier (gull, sølv, diamanter). Det innebærer at all gjeld for både land og deg personlig vil bli slettet. Banksystemet verden over vil bli totalt åpent og samtlige transaksjoner vil være offentlig synlig. Trenger du et lån så vil det være uten renter. Det er faktisk fullt ut mulig å innføre et slikt system så lenge villigheten er der. Det er kun snakk om å fordele godene jevnt blant alle.

Dagens pengesystem er spesifikt designet for å gjøre noen få styrtrike og alle oss andre låst til lånet vi har i banken. Denne energien er ikke en del av den nye verden vi nå går inn i. Det nye pengesystemet er for øvrig bare en midlertidig løsning inntil vi går over til ekte overflod for alle hvor alle menneskers behov er dekket helt uten et pengesystem i bunnen.

Slik det er for det meste så har de fleste av oss godt av rolige overganger hvor gamle løsninger fases ut over tid for å minimere stress og ubehageligheter da menneskets natur (egoet) er generelt sett imot endringer. Endringer innfører en ukjent faktor og det føles ofte ubehagelig. Man vet hva man har og forblir gjerne i status quo fremfor å skille seg fra en dårlig partner eller å si opp en jobb man mistrives i.

Når disse endringen skjer er umulig å spå, noe vi har lært tydelig de siste årene i det spirituelle miljøet, men det er mye som peker på at det skjer i år og kanskje allerede denne sommeren. Personlig er jeg klar for denne globale endringen som vil endre vår sivilisasjon til det langt, langt, langt bedre. Bruken av trippelordet i setningen var med hensikt for å poengtere hvor mye dette vil endre vår hverdag for hele menneskeheten. Livet vil aldri bli det samme igjen og takk og pris for det.

Denne offisielle annonseringen, når den kommer, kan hvert enkelt menneske på hele planeten (med unntak av den gamle verdensorden) motta med usigelig glede og feire i et fantastisk fellesskap. Endelig vil menneskeheten settes fri etter 13.000 år i mørket. Syklusen som ikke bare Mayane viser til, men mange andre kulturer verden over, avsluttes og en ny syklus begynner i en evigvarende oppadgående spiral.

1000 år med fred og evig liv vises det til i Bibelen, en gylden tidsalder på 10.000 år forutser Lord Krishna, inngripelse fra utenomjordiske og forståelse for enhet spås av tibetanske munker, gjenfødelse og udødelighet står nedskrevet i egyptisk mytologi, Iliuka sier vi vil oppleve 1,6 millioner år med fred og sameksistens med intergalaktiske vesener.

Gjenforening med vår galaktiske familie

Når vi først snakker om intergalaktiske vesener så er akkurat det en vesentlig del av det store bevissthetsskiftet som vi er inne i. På tross av eksterne, fysiske og samfunnsmessige endringer så er det til syvende og sist en indre oppvåkning som er den store hensikten med slutten av nåværende syklus – og en oppstigning som den multidimensjonelle mesteren du er til en sameksistens med interdimensjonelle vesener som hensikten med begynnelsen av den nye syklusen.

Det er mange som føler frykt når de hører om utenomjordiske vesener. Offisielt har vi aldri vært kontaktet av de så ingen er noensinne skadet av aliens. Som ikke eksisterer. Offisielt. Frykt for aliens er et tillært tankemønster for de aller fleste av oss som makteliten elsker å hause opp via filmer og serier. Årsaken er akkurat fordi de utenomjordiske er deres store motpol og er kommet hit med sitt kristuslys for å avslutte den gamle syklusen med dualitet.

Om vi ser på historien så er trolig de fleste beskrivelser av engler og lysende vesener som daler ned fra himmelen i realiteten bevisstheter fra høyere dimensjoner som er her på vegne av kilden for å etterfølge den guddommelige planen. Altså en guddommelig intervensjon. Opp gjennom historien har det skjedd mange ganger. Kommer det til å skje igjen? Helt klart. Det er nødvendig.

Vi mennesker trenger å ta ansvar for å ha misbrukt planeten og satt alt liv i fare for å bli utryddet. Vi har gjort skade med vår boring etter olje, gass, kull og påfølgende oljeutslipp, vår måte å koke vann på uten stoppknapp (kjernefysiske anlegg) med påfølgende radioaktive utslipp, nedhugging av trær og utarming av natur og dyreliv.

Trenger vi assistanse for å rydde opp i vårt eget kaos? Ja. Hvordan er den eneste måten det skjer på i vårt universe? Via guddommelig intervensjon. For å opprettholde planen som kilden har satt blir det derfor tillatt av bevisstheter på høyere frekvenser å blande seg inn i menneskehetens utvikling, for å styre den på rett kjøl eller å påvirke den i en bestemt retning.

Du kan gjerne kalle disse vesenene for engler, Jesus, Buddha, Mohammed, oppstegne mestere eller aliens. Alle er de multidimensjonelle vesener fra andre frekvenser som er her for å assistere menneskeheten, men ikke for å gjøre jobben for oss.

Når massearrestasjonene er gjennomført, nye midlertidige ledere er innsatt og et nytt økonomisk system er på plass så vil vår galaktiske familie bli annonsert av våre nye ledere. Vi vil da få vite at vi har hatt kontakt med de opp gjennom hele historien og at mange mennesker har hatt direkte interaksjon med de.

De vil assistere oss i å føre jordkloden tilbake i balanse ved å introdusere avansert teknologi som kan rense opp alle skadene vi har påført naturen som vi mennesker ikke har verken kompetanse eller evne til å ordne opp i selv.

Vi vil deretter få introdusert teknologi som innebærer at vi får revolusjonert måten vi kommuniserer på, kommunikasjonsmidler som teleportering vil bli introdusert og vi får teknologi som gjør at vi kan manifestere det vi trenger av mat, drikke og klær gjennom tankene der og da via en replikator i skjønneste Star Trek-stil.

Alt for å sette menneskeheten helt fri fra dagens system som tvinger oss til å fokusere på penger og tro at materialismen er det som er viktigst for oss. Behovet for å utforske det åndelige blir en sterk pådriver for de aller fleste av oss.

Til slutt så vil jordkloden stige opp til 5. dimensjon og menneskeheten vil bli med i denne prosessen hvor hver og en av oss vil oppleve hver sin personlige oppstigning. Mye mer om dette finner du beskrevet detaljert i artikkelen 2012: Det store dimensjonsskiftet.

Kanskje eller kanskje ikke? Eller at det tar noen hundre år til før vi er der. Det gjenstår å se.

Det finnes ingen ondskap

Når arrestasjonene starter opp så er det viktig at vi innser at vi ikke trenger å sende hat ovenfor de som har hatt såkalte “negative” roller. I denne inkarnasjonen så har du et liv som en god person, mens i tidligere liv har du kanskje hatt roller for å trigge en oppvåkning til andre sjeler. Alt er i balanse over tid. Send de heller takknemlighet for deres rolle som har medført at du har fått den indre gløden til oppvåkning som du og mange andre trengte.

Akkurat som på film så er det meningsløst å hate skuespilleren som spiller den onde rollen. Man trenger ikke å like det karakteren gjør i filmen, men bak rollefiguren så er det en sjel som ønsker å gjøre rollen sin best mulig. Denne personen har en sjel som kommer fra lyset, fra samme kilde som deg selv. Vi er alle ett. Begynner du å få forståelse for hva det faktisk betyr? Det er ikke lett og jeg har ennå ikke den fulle forståelsen av det selv heller.

Jeg tror at man får den fulle forståelse av enhet først når man realiserer at det finnes ikke noe godt og vondt, at absolutt alt (galakser, stjerner, planeter, mennesker, dyr, planter, fjell, vind, vann, steiner, sandkorn, celler osv.) har sin egen bevissthet, at vi lever utallige liv for å utvikle oss i en oppadgående spiral, at sjelen er udødelig og at det er den vi faktisk er.

Vi er bare aktører i denne planetens teater hvor vi som skuespillere gjør en god eller dårlig rolle. Her kommer fri vilje inn. Her kommer forståelsen for “vi er ett” inn. Hvis man ser på definisjonen av å være ett så er vi alle likeverdige om vi er et menneske, dyr, plante, mineral eller elementer. Alt i denne virkeligheten kommer fra samme kilde.

Vi er her for å lære av livets drama og gleder. Dessverre lærer vi lettere av traumene vi går gjennom så ofte får man mest av det, men hensikten er å høste erfaringer på veien tilbake til kilde.

Du som sjel inkarnerer tusenvis av ganger som menneske (blant annet) og samler inn erfaringer du gjør til å bli en større og visere sjel. En vekst som er uendelig og som innebærer at du er udødelig.

Observer dramaet

Når du får motbør mot deg så koble deg ut av dramaet. Gjør ditt beste i å observer hva som skjer i stedet. Deretter kan du tenke over hva du skal lære av situasjonen som har oppstått. Det er ikke bestandig at man ser slikt med en gang.

Om huset ditt brenner ned og du mister alt du har så er det svært dramatisk for deg. Men om du 3 år senere befinner deg på et nytt sted hvor du havner ut med en langt bedre livskvalitet så vet du årsaken til hvorfor det vonde skjedde. I allefall én av årsakene.

Poenget er å la frykten svinne hen, sette egoet ditt på pause og la sjelen din komme frem og vise deg veien. Greier du å vri negative hendelser til å bli en positiv læring for deg så vil du også se at de negative tingene og personene forsvinner vekk fra livet ditt i veldig stor grad. Det er faktisk så enkelt.

Fjern deg selv som et offer og se deg selv som en elev på denne planetens skole. Husk at du har valgt rollen din på denne planeten selv før du inkarnerte, basert på det din sjel, altså den du egentlig er, ble enig om at du trengte å lære.

Egoet kan være svært uenig i det, men hjelper deg ofte i å gjøre læringen tydeligere. Det kan være fryktelig vanskelig det du går gjennom, men du får aldri tildelt mer enn hva du er kapabel til å komme deg gjennom.

Identifiser egoet

Det som gjør læringen ekstra effektiv er at vi lar sjelen vår gå inn i en forhåndsvalgt, fysisk kropp utformet med et ego basert på tidligere liv og hva du skal lære i dette livet. Jeg har arbeidet mye med å definere hva som er ego i meg slik at jeg kan identifisere og skille mellom hva som er attributtene på skuespillerdrakten min og hva som er det sanne jeg.

En måte jeg definerer det på er at egoet mitt er frykten og sjelen min er kjærligheten. Om jeg observerer at jeg reagerer med sinne, irritasjon, frustrasjon, misunnelse eller grådighet så vet jeg at dette er bare avarter av frykt. Det finnes bare frykt og kjærlighet.

I ytterpunktet på den ene siden finner man frykt. På ytterpunktet på den andre siden finner man ubetinget kjærlighet. Alle følelser imellom er varianter av disse.

Opplever du en følelse som føles god og som er positivt for enhetsprinsippet så er det sjelen din som skinner igjennom. Har du en ubehagelig eller selvsentrert følelse som slår inn så er det egoet som er inne og styrer dine tanker og følelser. Forenklet sagt.

Men du er ikke egoet ditt. Du er sjelen din. Din fysiske kropp består av kjøtt og blod som består av elementer du har lånt fra Moder Jord. I tillegg har du dine tanker, følelser, ego og underbevissthet for å illustrere det enkelt. Alt dette er ikke deg. Alt dette er bare attributtene som rollen din i skuespillet er definert med, helt i henhold til den guddommelige planen hvor høyere bevisstheter regisserer skuespillet som foregår på jordkloden.

Det betyr at alt ondt som skjer er egentlig ikke ondt, det er her for å lære oss andre om ubetinget kjærlighet – gjennom frykt. Gjennom å se og oppleve masse elendighet inntil du innser at alt har en mening, alt er en del av en større plan, alt er slik du har valgt livet ditt skal være, om du føler din sjelsplan.

Her kommer igjen din frie vilie inn slik at du kan spille din rolle godt og i henhold til planen eller du kan spore av og miste muligheter for læring. Alternativet er å ta igjen læring i senere liv som du går glipp av denne gangen.

Kanskje er det lurt å tørre å gjøre mye mer enn du gjør nå? Ofte kommer det muligheter vår vei som vi føler er riktig, men når vi lar logikken (vår venstre hjernehalvdel) analysere muligheten så finner vi gjerne ut at det ikke helt passer akkurat nå, at det er litt dyrt kanskje eller en annen unnskyldning vi gjerne bruker for å opprettholde komfortsonen vår.

Bruk intuisjonen din, koble deg til ditt høyere selv så når du frem til din sjel.

Lev din sannhet

Våg og lev din sannhet. Vær den du føler er riktig for deg. Uansett hva andre sier om deg. Du kan ikke forlange å kontrollere andres tanker og meninger. Det er nok at du selv vet hvem du er og hva du står for. Bestem deg for hvem du er, hva som er din sannhet og så lev den.

Andre kan lett mistolke hvem du er og hva du står for. Det skjer hele tiden. Jeg ble nylig stemplet i en lokal avis som en person som er ansvarlig for å rekruttere nynasister, hate jøder og predikere jordas undergang som ifølge journalisten skjer på Nyhetsspeilet.no.

Alt dette er ironisk nok ytterpunktet av det motsatte jeg faktisk står for og hva vi på Nyhetsspeilet belyser i våre artikler, men journalisten fra sitt ståsted opplevde budskapene på Nyhetsspeilet med frykt og gjorde sitt for å belyse dette som sin sannhet.

Selv om naboen, kollegaen, slekta, lokalsamfunnet eller myndigheter føler frykt ved at du er langt utenfor A4-rammene, så vær deg selv uansett. Lev din sannhet. Så lenge du er i tjeneste til andre og lever fra hjertet så kan du trygt fortsette å gjøre det som er riktig for deg. Intet kan gå galt med en slik innstilling.

Når ubehagelige ting skjer så observer dramaet i stedet for å være i det. Når man greier det så kan man også langt raskere høste visdommen ut av det som skjer og gå tilbake til å nyte nuets magiske øyeblikk.

“Smerte er uunngåelig, men lidelse er valgfritt”, sa Buddha. Du velger selv hvor lenge du skal lide før du går tilbake til å glede deg over nuet.

Vi har ventet lenge på store endringer. Når de kommer vil vi endelig få solide beviser på hva endetiden faktisk står for. En slutt på virkeligheten som er basert på dualitet – og en begynnelse på en virkelighet basert på kjærlighet, enhet, glede, overflod og full bevissthet.

Universets øyne henger over oss, de storartede sjelene i universet følger oss tett på. Du har aldri vært alene. Nye interdimensjonelle utfordringer venter deg sammen med våre galaktiske venner så snart vi er på den andre frekvensen som oppstegne mestere med vår fysiske kropp inntakt.

Alt som skjer har sin hensikt. Alt er i skjønneste orden. Livet er herlig å leve og vi er de heldige sjelene som har fått lov til å være her på denne planeten akkurat nå i denne store oppvåkningen.

Frank Aune

Frank Aune er redaktør, admin og grunnleggeren av Nyhetsspeilet.no. Han har erfaring som nettredaktør siden 2000. Han står kun inne for sine egne artikler. Han startet nettmagasinet med intensjonen om å vekke den spirituelle gløden i folket slik at flest mulig kan se gjennom illusjonene og bli fri. Det innebærer at du finner din egen sannhet, oppnår forståelse for betydningen av at vi alle er fra samme kilde og våkner opp som den sanne multidimensjonelle mesteren du er. Av hans rundt 160 artikler anbefales Den store bevissthetsguiden og De falske lysarbeiderne som vi allikevel tilber.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

182 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Remi
Remi
Abonnent
9 år siden

Endetidens siste store forførelse:

Lightworker
Lightworker
Anonym
10 år siden

Jeg synes det burde være tydelig nå, og at folk har faktisk lært en lekse av hendelsene som har allerede skjedd før.
Du kan ikke vente på aliens for å redde deg, du kan ikke sette datoer for “befrielsen/reddelsen din”, dette er bare new age missinformasjon alle har gravd seg inpå. Slutt å vent på aliens og ta det I deres egne hender, det kommer ingen og redder dere med super teknologien sin, dette har heller ikke noe å gjøre med superkrefter etter den store “reddelsen” alle dere forventer. Altfor mange ganger har jeg lest artikler som dette, med masse new age missinformasjon som gir folk enda mer falskt håp.

Dere må skjønne at det er bare vi som kan fikse dette her og at ledere eller makt alltid er korruptert og kommer til å forbli det.

Jeg gleder meg til å se disse “guidene/aliens/superkrefter” som plutselig velger å hjelpe dere pga. falsk håp informasjon.

Ikke spis all informasjonen du er servert av de jævla rødfrakk reptilianerne, dette er bare enda mer indusert håp får å holde dere på tærne.
Fri sann informasjons kilder:
https://www.youtube.com/user/aodscarecrow
https://www.youtube.com/user/thecrowhouse
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=b74lNEwD1lY

Lightworker
Lightworker
Anonym
Svar til  Lightworker
10 år siden

Norske bønner som tror de har skjønt schemet av “Matrix” på new-age steroider. Slutt å bli missinformert.

larzey
larzey
Abonnent
10 år siden

Not sure if troll? Det her er jo bare helt på jordet! Og dere støtter liksom fri tanke osv, så klarer dere ikke overholde ytringsfriheten engang fordi dere fjerner kommentarene til skeptikere.
Støtt meg i en ny sak: legalize weed and make nyhetsspeilet shut the fuck up!

Oxford
Oxford
Anonym
11 år siden

Hehe
Evidensen da…jeg er da virkelig ikke gutten din. Du må ha misforstått kraftig.

Mole
Mole
Abonnent
11 år siden
Oxford
Oxford
Anonym
11 år siden

Meteorregn i Russland.
http://www.dagbladet.no/2013/02/15/nyheter/ver/meteorregn/russland/panikk/25768339/

På P2 i dag snakka om at det skyldes en asteroide som er nær jorda.

Oxford
Oxford
Anonym
Svar til  Oxford
11 år siden

Relevante lenker

Over 400 mennesker skadet i meteorregn over Russland
http://www.nrk.no/nyheter/verden/1.10914108

I kveld passerer asteroiden unormalt nært jorda
http://nrk.no/vitenskap-og-teknologi/1.10914326

Oxford
Oxford
Anonym
Svar til  Oxford
11 år siden
smurfen
Redaksjonen
Svar til  Oxford
11 år siden

Tusen takk for linker Oxford :) ….. men ….Gjeeeeesp ……….. nå tror jeg ikke folk skal la seg lure til å gi mat til figurene som lever av frykt ;)

Dette har vi da vist i flere å ville komme, men nå sitter en hel verden vettskremte og vente på monster asteroiden som er på størrelse med en fotballbane som kommer senere i kveld. ( 20.36 )

De fleste her kjenner vel til Dr Carol Rosin som jobbet for Ferchild Industri og V2 oppfinner Wernher von Braun og hennes avsløringer :)

http://no.wikipedia.org/wiki/Werner_von_Braun

Vi skal ha 5 fiender. jeg setter dem opp i rett rekkefølge.

1. Kommunistene

2. Arabiske/muslimske terrorister

3 Såkalte blodtørstige og grusomme diktatorer i oljerike nasjoner

4. Asteroider og meteoritter

5. Fake Aliens

Og alt sammen er Løgn, Løgn, Løgn, Løgn, Løgn, Løgn, Løgn, Løgn.

Nå som fjerde kortet er spilt ut med et kjempe show så har vi det kuleste kortet igjen, nemlig Fake Aliens invasjon for å samle verden mot en felles fiende, noe som har funket utrolig bra til alle tider for samle et folk som er i ferd med å gjøre opprør mot sine ledere :D

Alt skal gå supert fort på slutten så det kan komme når som helst, sikkert i forbindelse med Fanden sjøl som skal ta plass i Pavestolen og gjøre mirakler.

Akkurat som Dr Carol sier i sine avsløringer fra 50 tallet så leser man i alle blogger i dag at vettskremte folk kreves at det brukes store summer på å bygge Space Space Weapons som kan skyte ned kommende asteroider og meteoritter

Dr. Carol Rosin: Staged Artificial ‘Alien Invasion’ and asteroide/comet threat. NWO final card

De siste 4 dager så har det vært tjukk tjukk chemtrail tåke over hele Russland og Europa, ingen aner hva som foregår der oppe.

Flere Illuminati tegn ?

Jada, i går kom et meget kraftig jordskjelv i Russland der Asteroiden kom, på samme måte som vi fikk et kraftig jordskjelv dagen i forkant av 22/7 med episenter Breivik gård.

Illuminati gir alltid en signatur på mureriet og lureriet sitt.

http://www.iris.edu/seismon/

http://jordskjelv.no/cgi-bin/showpage.cgi?type=siste&id=1311213956

Begge skjelvene har seff HAARP signatur med 10 km dybde

Meteoritten over Russland fikk så klart en perfekt timing, den kunne ikke kommet på et bedre tidspunkt en noen timer før en monster asteroide passerer oss så nært som aldri før er observert, folk over hele verden er grise redde nå.

Nå vet alle at de ikke kan stole på NASA.

Vist folk har lyst til å ta på hjelm og vernebriller og løpe å gjemme seg i huler i frykt så må de jo få lov til det, jeg velger heller å hamstre øl, laserpenn og popcorn og forberede meg på det kommende Fake Aliens showet :)

Do not deny that Satan can do miracles

http://ivarfjeld.com/2013/02/14/do-not-deny-that-satan-has-power-to-perform-miracles/

Russia Today
Russia Today
Abonnent
Svar til  Oxford
11 år siden

“Asteroiden som kommer Jorden nærmest i kveld,
kommer ikke til å falle på overflaten av planet, “-
dette var svar fra den synske Alsu Gazimzyanova.
“Den vil passere forbi, men vil sette i gang en alvorlig prosess.
Snart vil starte forferdelige oversvømmelser, jordskjelv.
Total ødeleggelse vil true ikke bare byer, men hele land.
I 2013 vil vi observere fenomener og tegn, som vil føre til animalsk frykt blant jordas befolkning.
Av frykt vil folk begynne å leve i det gode, til og med tjenestemenn vil slutte å stjele, og folk vil komme til Gud.
Vi går mot bedre verden gjennom frykt og tap, “- sa Ms Gazimzyanova.
Hun la til at dette året vil bringe menneskeheten en stor oppdagelse om dens forbindelse med kosmos, eller kontakt med utenomjordisk intelligens.
(http://ura.ru/content/svrd/15-02-2013/news/1052153415.html)

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Oxford
11 år siden

Nyhetsspeilet hadde 100 % rett igjen sånn som alltid :)

Ups ….Noen som kjenner igjen dette Diaster kortet her ? he he

http://www.nyhetsspeilet.no/wp-content/uploads/2011/03/kortmeteor.jpg

Da er vel stor sett alle kortene spilt ut bortsett fra WW3 og Fake Aliens kortet :)

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  Oxford
11 år siden

Smurfen
Mener du meteoritten ikke var meteoritt?
En meteoritt kan da umulig komme inn slik?
Hvor havnet den? Hørte den landet i en innsjø.
Må være en antigravitasjonsmeteoritt :-) Hadde den gått en runde rundt kloden først kanskje….Å ja! De sa det på TV. Jo, det var visst riktig ;-)

Russia Today
Russia Today
Abonnent
Svar til  Oxford
11 år siden

til Thunder.
Vladimir Zhirinovsky sa i Dumaen at fenomenet i Ural, ikke var noen meteoritt-regn: “amerikanerne prøvde ut nye våpen. Kerry ønsket å advare, forsøkte å få tak i Lavrov på mandag, men Lavrov var et sted i Afrika.
Kerry ville advare om kommende provokasjon, at den kunne berøre Russland. Og vi roper det var meteorer som faller, som en primitiv stamme! “- avsluttet Zhirinovsky rasende.
“Ingenting faller ingensteds fra, universet har sine egne lover. Det som faller, er laget av mennesker – krigshisserne og provokatører”.
http://www.nakanune.ru/news/2013/2/15/22300416
Øyenvitner forteller om tre eksplosjoner på rad over byen.
Noen antar at en rakett ble skutt ned.

Evidensen
Evidensen
Abonnent
Svar til  Oxford
11 år siden

Du får ta på deg foliehatten å krype ned i bomberommet…. Dette er helt normalt og skjer veldig ofte, grunnen til at det får så mye oppmerksomhet er fordi det skjer i et tett befolket område, noe som er sjelden igjen. Asteroiden som er 30 mil unna jorden kl 21 i kveld har ingenting med dette å gjøre..

Oxford
Oxford
Anonym
Svar til  Evidensen
11 år siden

Helt normalt du. haha.
Ekspertene er ikke spesielt enig med deg. Ganske unik episode dette.

Nå har ikke jeg tenkt meg ned i noe bomberom. Hvor har du det fra ?
Informerte bare om hendelsen jeg.
Og foliehatten kan du ta på deg sjæl ;)

Oxford
Oxford
Anonym
Svar til  Evidensen
11 år siden

Når jeg skrev dette i 10 tiden så snakka de om en sammenheng med asteroiden. Det var ikke noe konspiratorisk vinkling fra min side.

Du er tydligvis mer konspiratorisk enn meg i dette tilfelle.

Vet at meteorer har truffet jorden tidligere. Det som er så spesiellt for denne hendelsen er at så mange menesker er pårørt.

Evidensen
Evidensen
Abonnent
Svar til  Oxford
11 år siden

Som jeg skrev i posten min…………at saken får oppmerksomhet fordi mange mennesker er pårørt………. Se på nyhetene rundt deg, ingen sammenheng mellom de to “steinene”…. Meteorer treffer jorden hele tiden.. ta å google litt gutten min

Oxford
Oxford
Anonym
11 år siden

Noen som har noen oppdatering ang. disse massearrestasjonene ?

Michelle
Skribent
Svar til  Oxford
11 år siden

Ja, det var nok dissinfo!

Michelle
Skribent
Svar til  Oxford
11 år siden

For meg handler det ikke om å arrestere eller straffe noen som helst. Det handler om en indre oppvåkning til å prøve å endre sitt liv så godt en kan, til noe bedre, snillere, friskere, renere, vakrere, friere.. på Alle plan ♡

Michelle
Skribent
Svar til  Oxford
11 år siden

Subliminalt så skulle jo disse arrestasjonene ha skjedd, av maktpersoner bak i kulissene, noe som selvsagt ikke har skjedd, bare så vi tror at nå er visst alt ok igjen, myndighetene tok seg selv av dette og ordnet opp for oss, igjen, LOL:/ ”Go back to Sleep”

Oxford
Oxford
Anonym
Svar til  Michelle
11 år siden

Fint med en oppdatering fra mr Aune her., når han har mulighet. Dette er jo en artikkel som gir håp og fortjener å følges opp.

Enig med deg Michelle at det handler om indre oppvåkning, men problemene må adresseres. Husk at programmeringen begynner før du får sjangs til å forsvare deg.

Monica Waade
Forfatter
Svar til  Krystallbarn
11 år siden

Det er mulig du har viktige budskap Krystallbarn, men dessverre er lydkvaliteten på videoene dine for dårlig og musikken skaper enda mer støy som gjør det komplett umulig å få med seg hva du sier.

Likorm
Likorm
Abonnent
Svar til  Monica Waade
11 år siden

Det er ingen ting feil med lydkvaliteten. Musikken anbefales.

Krystallbarn
Abonnent
11 år siden

Please share this important message! Message from God. Crystalchild speaking: http://www.youtube.com/watch?v=snwQuULiVFA&feature=youtu.be

Arakne
Arakne
Abonnent
11 år siden

Ser ut som Bryngel kan sies å ha fått rett, dessverre.. :(

Krystallbarn
Abonnent
11 år siden
M.JOHAN
M.JOHAN
Abonnent
11 år siden

Ja enden er nær, når afrikanerene bedriver u-hjelp for nordmenn.

En liten dråpe av sannhet er det i enhver parodi.
Dette er på nyhetene europa trill rundt for øyeblikket.
Genialt.

BRYNGEL
BRYNGEL
Abonnent
11 år siden

Woooow, endelig registrert på N.speilet!

En fin artikkel Frank Aune! Jeg har fulgt med på N.speilet en god stund nå. Har lest mange interessante artikkeler om de forskjellige emnene som blir tatt opp her. For ikke å snakke om alle de gode, og mange ganger opplysende kommentarene som som blir tatt opp i etterkant. Jeg forstår nå, at det er mange som sitter inne med en stor mengde kunnskap, og som de mer enn gjerne deler med andre. Dette føler jeg som meget positivt, da vi alle har noe vi kan tilføre hverandre. Selv, har jeg forsøkt å hugge meg vei i den store info. jungelen der ute, ang. året 2012, og selvfølgelig datoen 21.12. Hva som konkret kan komme til å hende i løpet av den korte tiden som er igjen av dette året, kan jeg ikke spå om. Selv om det er mange kilder som gjør det. Jeg ser jo at det skjer masse rundt oss, i form av økende naturkatastrofer og menneskeskapte konflikter, verden over. Så noe er nok i ferd med å skje i årene fremover.
Men, jeg har noen tanker som jeg har lyst til å lufte her, ( og som ikke går på det å kommentere innlegget til Frank Aune!) Jeg regner med at det finnes millioner av mennesker, verden over, som har hørt om/ lest om året 2012 og den mystiske datoen 21.12. Hvor mange av disse menneskene kan ha blitt overbevist og påvirket, til å tro at noe forferdelig kommer til å hende på akkurat denne datoen? At nå er det punktum finale for denne kloden og menneskeheten! Kan det være at mange mennesker bare i frykt, og i den tro at de ikke blir straffet av noen domstol. For den vil jo ikke eksistere alikevel, etter den datoen. Kan disse menneskene starte nærmest en kjedereaksjon av grusomme handlinger mot hverandre, der det fremdeles er konflikter eller hat mellom enkeltpersoner, og helt uavhengig av relasjonene til hverandre? Jeg mener at, mennesker er mennesker, og at ofte er våre handlingsmønstre situasjonsbetinget.
Jeg vet ikke om jeg har klart å sette riktige og forståelige ord på disse tankene.? Men er det noen av dere som tror eller føler at ett slikt scenario kan oppstå frem mot 21.12.2012.?

smurfen
Redaksjonen
11 år siden

En ny tid og en ny ære er på vei, bare i dag så arrangeres det enorme demonstrasjoner i 23 Europeiske nasjoner :)

Folk flest skjønner nå i økende grad at de er blitt lurt, svindlet og blitt holdt og narr i alle år, nå er de forbanna og finner seg ikke i å bli ranet av en bitteliten hyper rik elite fra mørke brorskap med våte drømmer om å eie alt og alle

Selv ikke de ekstreme mengdene med gift de pøser over oss 24/7 klarer å stå mot de galaktiske energiene som strømmer over oss nå som hever våre vibrasjoner :)

Over hele Europa er det varslet streiker og aksjoner onsdag. I Portugal, Spania, Italia og Hellas oppfordrer fagbevegelsen til generalstreik.

http://www.nrk.no/nyheter/verden/1.8395746

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  smurfen
11 år siden

The European confederacy of unions calls to the mobilization on November 14th

Declaration adopted by the ETUC Executive Committee at their meeting on 17 October 2012
http://europeanstrike.org/the-european-confederacy-of-unions-calls-to-the-mobilization-on-november-14th/

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  Uffda
11 år siden
smurfen
Redaksjonen
Svar til  Uffda
11 år siden

Det går fort i svingene nå, over halvpartene av de Amerikanske statene krever nå å bli løsrevet av unionen og bli selvstendige
Bare siden i går så er tallet kommet opp i 32 stater

Dette blir spikeren i kista for det enorme Amerikanske militære og deres hundrevis av etterettnings/terror grupper

Timothy Geithner, Hillary Clinton, Eric Holder, CIA Chief David Petraeus, viseadmiral Charles M. Gaouette, US Army General Carter Ham, brigadegeneral Jeffery A. Sinclair, og US Navy Commander Joseph E. Darlak er også på vei ut nå.

Eneste som kan stoppe løsrivelse er vist den føderale regjeringen bruker militær makt, og er villig til å stoppe løsrivelse med vold.

http://rt.com/usa/news/us-secede-petition-government-540/

Kan se ut som de kraftige energiene som har strømmet gjennom oss siste dagene har økt våre vibrasjoner :)

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
Svar til  Uffda
11 år siden

Ambassade-saken i Bengazi, en krig mellom CIA og Pentagon: http://www.youtube.com/watch?v=_PUAs2nOlgA

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Uffda
11 år siden

Ikke bare CIA og Pentagon Balle ;)

Illuminati var vist veldig fremsynte og så dette komme allerede i 2004

Hadde jeg vært Obama så ville jeg skaffet meg en feit livsforsikring ganske så fort ;)

holy shit this is scarry!!

Menneske
Menneske
Abonnent
11 år siden

Vet`a pokker, jeg Egon. Det er det som er så artig med dette sirkuset. Jeg er mer enn villig til å godta at kildene mine er en super-hoax. Spesielt med din artikkel fra Dagbladet. Da vet jeg i allefall det. Hadde vært positivt hvis flere kunne undersøke litt. Likevel, og muligvis med samme resultat som meg: “Dead ends”. Skulle ikke forundre meg om Ødegaard sitter og skrattler av alt sprøytet som blir skrevet.

Han er nok en luring. Men han har ikke så fin drakt som jeg har:

En av elitens jokere?

Åge Grønning
Forfatter
11 år siden

Nå har “De” mast om to soler i lengre tid. Hva er poenget? Hvorfor bruke akkurat Betelguese i sin opplysningskampanje? Den kan bli en supernova i morgen eller om en million år?? Hvorfor ikke en annen supersvær stjerne? Er det noe de prøver å fortelle, eller unnlater å fortelle? Dagblakdet var tidlig ute med denne propagandaen allerede 22 januar i fjor.

http://www.dagbladet.no/2011/01/22/nyheter/universet/vitenskap/15142789/

gudfrid
gudfrid
Abonnent
Svar til  Åge Grønning
11 år siden

De har valgt Betelguese fordi folk assosierer navnet med djevelen. De kunne valgt en annen, men da ville vel effekten blitt mindre..
Grunnen til at astrofysikere gjøres så morsomme/spennende er elitens ønske om at vi skal rette fokus utover. Derfor må vi gjøre det motsatte, rett fokus innover (meditasjon) og vi finner en ny sol, den sanne kreative kilde. Eliten vil helst ikke at vi skal finne den og huske hvem vi egentlig er. :-)

Menneske
Menneske
Abonnent
11 år siden

Og når det gjelder hva man skal tro på: Seg selv, selvsagt. Ingen andre, ingen guder, eller noe som helst, som forestiller det man skal tro på. Men å “ha tro”, og å finne styrke i seg selv, og å styrke seg selv, for å hjelpe andre, det tror jeg på. Husk kritisk tenkning. Gud forbyr det ikke!
Her kommer en liten “vitenskapelig” avhandling på om Gud eksisterer eller ikke:

Menneske
Menneske
Abonnent
11 år siden

Jeg betviler sterkt ryktene om at en gigantisk planet, under navn Niburu, eller planet X er på vei mot vårt solsystem. Jeg tror dette er nonsens, because it makes no sense. Jeg tror det finnes ærlige astronomer og hobby- astronomer, som hittil har observert følgende tegn på Niburu: Ingenting.

Maya kalenderen: Hva innebærer dette? Jeg tror ikke på en Mayakalender, eller profetier. Jeg setter mer pris på litt “hard facts”. Dog vanskelig å oppdrive. Alt er jo så uhorvelig sensurert og hemmelig for tiden.

Men jeg ser ingen grunn til å avsky Nasa som pesten av den grunn.
Jeg finner dette interessant:

In the Light of Two Suns
This artist’s concept illustrates Kepler-16b, the first planet known to definitively orbit two stars — what’s called a circumbinary planet. The planet, which can be seen in the foreground, was discovered by NASA’s Kepler mission.
The two orbiting stars regularly eclipse each other, as seen from our point of view on Earth. The planet also eclipses, or transits, each star, and Kepler data from these planetary transits allowed the size, density and mass of the planet to be extremely well determined. The fact that the orbits of the stars and the planet align within a degree of each other indicate that the planet formed within the same circumbinary disk that the stars formed within, rather than being captured later by the two stars.
http://www.nasa.gov/mission_pages/kepler/multimedia/images/Kepler-16_planet-pov-art.html
En liten video om Kepler 16- b som baner i vei, og observere stjernekonstellasjonen Lyra og Cygnus
Ha overbærenhet med at de klipper inn en sekvens fra D-filmen StarWars.

Another phenomenon produced by the sun could be even more disruptive, however. The phenomenon is called “coronal mass ejection” (CME)—the solar explosions propel bursts of particles and electromagnetic fluctuations into Earth’s atmosphere. Those fluctuations, NASA explains, could induce electric fluctuations at ground level that could blow out transformers in power grids. The CME’s particles can also collide with crucial electronics onboard a satellite and disrupt its systems.
http://geekyroom.com/2011/11/12/scientific-explanation-about-2012-solar-flare-and-the-doomsday/
Og jeg betviler sterkt at “den store magien” vil skje i 2012.
Men jeg håper at hele verden, slik den er nå, snart begynner å forstå at den lider av en kollektiv masse- psykose og kognitiv dissonans. “Me, myself, and I”.

Og at alle som har blitt seg selv bevisste i dette, straks bør reflektere over ordtaket til Dalai Lama:

I you think you are too small to make a difference, try sleeping with a mosquito

gudfrid
gudfrid
Abonnent
Svar til  Menneske
11 år siden

“The second sun”, kan feks være Betelgeuse:
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-1349383/Betelgeuse-second-sun-Earth-supernova-turns-night-day.html

Eller det kan være sola inni oss (Gud?), jeg elsker sola di idag, Menneske :-)

Menneske
Menneske
Abonnent
11 år siden

Det går fort i svingene.
Her kommer det riktige klippet med Michio Kaku:
‪Are We Sitting Ducks for Solar Flares?‬

Menneske
Menneske
Abonnent
11 år siden

Midt opp i all elendigheten så finner jeg det interessant, dette med solutladninger i 2012. Her snakker Michio Kaku om det verste tenkelige scenario: Satellitter blir ødelagt, og til og med kraftstasjoner på bakken vil stoppe å fungere. Da lurer jeg på om HAARP anleggene over hele Jorda også vil slutte å fungere. Og det er jo trist.
http://www.youtube.com/watch?v=Cl1uHSgxrgQ

Norsk Romsenter:
Under ekstremvær på sola kan solstormene bli så sterke at de til og med kan slå ut strømnettet over store deler av jorda, med de følgene det vil ha for hele samfunnet.
En utfordring for det moderne samfunnet

Derfor er romværet og utfordringene som det moderne samfunnet står over for, fokuset på den internasjonale konferansen som skal holdes i Oslo.

http://m.romsenter.no/index.php?sid=j3551764lasha882pq1u0453a5&action=roi&host=portal.romsenter.no&mid=2435&iid=18683367&url=http%3A%2F%2Fromsenter.no%2F.%2FInternasjonal%2Bkonferanse%2Bom%2Bromv%25C3%25A6r%2Bi%2BOslo.d25-TwlDK3P.ips

Så det verste tenkelige scenario i 2012 (bortsett fra det globalistene gjør for oss), er etter min oppfatning at strømmen går, og at det vil bli tid for ettertanke. Og det er jo bra.

« Forrige artikkel

Måneformørkelse og Venuspassasje

Neste artikkel »

Holistisk modell for helse, sykdom og helbredelse

182
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x