Enden er nær

40937 visninger
14 minutter lesetid
182

Endelig! Enden er nær – for den gamle verdensorden som benytter frykt på alle plan for å holde befolkningen nede. Opp av asken vil en ny verden stige frem med essensen av feminin energi i sentrum.

For bare 100 år siden hadde denne planeten vi bor på registrert 30 millioner dyrearter. I dag har vi 15 millioner igjen. På bare 100 år er halvparten av alle arter utradert.

Trengs det store endringer? Definitivt. Kan vi forvente at politikere og myndigheter ordner opp? Neppe. De er for opptatt med å håndheve alle sine lover og regler tredd ned over befolkningen mens de såkalte folkevalgte gir etter for press fra banker og multinasjonale bedrifter som kun tar hensyn til maksimal profitt.

En liten gruppe negative mennesker

Over en rekke år har en rekke gruppering arbeidet systematisk verden over for å få avsatt den skjulte makteliten på lovlig vis. De har samlet bunnsolide bevis på det denne lille gruppen med mennesker har gjort for å kapre til seg ressurser i hensikt å oppnå total kontroll over befolkningen. De fleste kriger er med hensikt startet av disse menneskene for å gjennomføre sine kyniske mål.

Denne gruppen med mennesker består av personer som sjelden og aldri er i media da de kontrollerer eierne og redaktørene av mediehusene i hele den vestlige verden. Det er disse personene som eier verdensbanken, som privatiserte og kuppet statsbanken i USA og England, som eier Verdensfondet, som kontrollerer Verdens Helseorganisasjon, som kontrollerer NATO, CIA, NSA, som har sorte elementer innenfor Forsvarets etterretningstjeneste og Politiets sikkerhetstjeneste, som skapte EU og som har full kontroll over de fleste regjeringer verden over.

Altså en liten gruppe med mennesker som har smurt eller truet til seg makt usynlig i bakgrunnen ovenfor vår egen statsminister Jens Stoltenberg, som har jerngrep på president Obama og de fleste andre ledere verden over, de landene som står imot presset eller prøver å løsrive seg klemmetaket erklærer USA og NATO krig mot eller skaper kampanjer med undergraving via media.

De samme menneskene styrer medisinindustrien og matindustrien for å passivisere menneskemassene, de kontrollerer vår historie, hva vi får servert på TV og i media ellers, hva vi lærer på skolen, de sørger for å gjøre oss til slaver til banken mesteparten av våre liv og de har full kontroll på energiindustrien slik at ekte, fri energi ikke slipper til.

Alt som kan gjøre oss til selvstendige tenkende vesener og sette oss fri fra illusjonene kontrollerer de fullt ut. Helt inntil nå.

En guddommelig syklus

Vi er inne i slutten av en guddommelig syklus som har vart i 26.000 år, noe Mayakalenderen klart og tydelig peker til. I realiteten er Mayakalenderen en skisse av den guddommelige planen.

Vi har nå i de siste 13.000 årene vært gjennom den delen av spiralen som omfavner nattens energi, og vi er nå på vei inn i dagen. Offisielt så ender natten den 21. desember 2012 og vi går inn i en ny tidsperiode hvor dagens energier vil råde, hvor vi går inn i balanse mellom det feminine og maskuline, og alle de gamle energiene som har holdt oss fengslet vil kollapse.

Derfor ser vi nå at dagens pengesystem er i ferd med å kollapse i land etter land uten at det finnes noe løsning. Derfor har det over de siste tiårene vært massiv planlegging på global skala for å få avsatt denne lille gruppen med mennesker som har hatt herredømme over menneskeheten de siste 13.000 årene – helt i henhold til den guddommelige planen det også.

Som en del av de energiene som har strømmet inn over jorden de siste tiårene, har det kommet et skifte i mange menneskers tankegang, ledere og ressurssterke mennesker har våknet opp og blitt ledet til å følge lysets vei for å få avsatt de gamle makteliten og gjeninnføre frihet til hele menneskeheten.

Mange tegn viser at vi nå er på kanten til å oppleve massearrestasjoner verden over i en kolossal skala hvor presidenter, banksjefer, dommere, advokater, ledere, direktører, bedriftsledere, generaler og politikere vil bli lovlig arrestert for sine dokumenterte ugjerninger. Dette vil kunne skje raskt og i en massiv skala som verden aldri har sett før. Spesielt vil vi observere dette i den vestlige verden hvor kabalen har hatt best fotfeste.

Arrestasjonene etterlater mange tomme seter, men nye, midlertidige ledere står klar for å ta over kontrollen på disse posisjonene inntil vi får ekte, folkevalgte og kompetente personer på plass i regjeringer som har ført folket sitt bak lyset enten på grunn av begjæret om egen vinning eller via brutale trusler. Dette er detaljert planlagt over mange år så når det først skjer så vil det skje på meget kort tid, men samtidig på en slik måte at folket vil oppleve minimalt med frykt i overgangsfasen.

Når de nye lederne er på plass så vil de annonsere at dagens pengesystem vil bli lagt ned og erstattet med en ny løsning som er kun basert på reelle verdier (gull, sølv, diamanter). Det innebærer at all gjeld for både land og deg personlig vil bli slettet. Banksystemet verden over vil bli totalt åpent og samtlige transaksjoner vil være offentlig synlig. Trenger du et lån så vil det være uten renter. Det er faktisk fullt ut mulig å innføre et slikt system så lenge villigheten er der. Det er kun snakk om å fordele godene jevnt blant alle.

Dagens pengesystem er spesifikt designet for å gjøre noen få styrtrike og alle oss andre låst til lånet vi har i banken. Denne energien er ikke en del av den nye verden vi nå går inn i. Det nye pengesystemet er for øvrig bare en midlertidig løsning inntil vi går over til ekte overflod for alle hvor alle menneskers behov er dekket helt uten et pengesystem i bunnen.

Slik det er for det meste så har de fleste av oss godt av rolige overganger hvor gamle løsninger fases ut over tid for å minimere stress og ubehageligheter da menneskets natur (egoet) er generelt sett imot endringer. Endringer innfører en ukjent faktor og det føles ofte ubehagelig. Man vet hva man har og forblir gjerne i status quo fremfor å skille seg fra en dårlig partner eller å si opp en jobb man mistrives i.

Når disse endringen skjer er umulig å spå, noe vi har lært tydelig de siste årene i det spirituelle miljøet, men det er mye som peker på at det skjer i år og kanskje allerede denne sommeren. Personlig er jeg klar for denne globale endringen som vil endre vår sivilisasjon til det langt, langt, langt bedre. Bruken av trippelordet i setningen var med hensikt for å poengtere hvor mye dette vil endre vår hverdag for hele menneskeheten. Livet vil aldri bli det samme igjen og takk og pris for det.

Denne offisielle annonseringen, når den kommer, kan hvert enkelt menneske på hele planeten (med unntak av den gamle verdensorden) motta med usigelig glede og feire i et fantastisk fellesskap. Endelig vil menneskeheten settes fri etter 13.000 år i mørket. Syklusen som ikke bare Mayane viser til, men mange andre kulturer verden over, avsluttes og en ny syklus begynner i en evigvarende oppadgående spiral.

1000 år med fred og evig liv vises det til i Bibelen, en gylden tidsalder på 10.000 år forutser Lord Krishna, inngripelse fra utenomjordiske og forståelse for enhet spås av tibetanske munker, gjenfødelse og udødelighet står nedskrevet i egyptisk mytologi, Iliuka sier vi vil oppleve 1,6 millioner år med fred og sameksistens med intergalaktiske vesener.

Gjenforening med vår galaktiske familie

Når vi først snakker om intergalaktiske vesener så er akkurat det en vesentlig del av det store bevissthetsskiftet som vi er inne i. På tross av eksterne, fysiske og samfunnsmessige endringer så er det til syvende og sist en indre oppvåkning som er den store hensikten med slutten av nåværende syklus – og en oppstigning som den multidimensjonelle mesteren du er til en sameksistens med interdimensjonelle vesener som hensikten med begynnelsen av den nye syklusen.

Det er mange som føler frykt når de hører om utenomjordiske vesener. Offisielt har vi aldri vært kontaktet av de så ingen er noensinne skadet av aliens. Som ikke eksisterer. Offisielt. Frykt for aliens er et tillært tankemønster for de aller fleste av oss som makteliten elsker å hause opp via filmer og serier. Årsaken er akkurat fordi de utenomjordiske er deres store motpol og er kommet hit med sitt kristuslys for å avslutte den gamle syklusen med dualitet.

Om vi ser på historien så er trolig de fleste beskrivelser av engler og lysende vesener som daler ned fra himmelen i realiteten bevisstheter fra høyere dimensjoner som er her på vegne av kilden for å etterfølge den guddommelige planen. Altså en guddommelig intervensjon. Opp gjennom historien har det skjedd mange ganger. Kommer det til å skje igjen? Helt klart. Det er nødvendig.

Vi mennesker trenger å ta ansvar for å ha misbrukt planeten og satt alt liv i fare for å bli utryddet. Vi har gjort skade med vår boring etter olje, gass, kull og påfølgende oljeutslipp, vår måte å koke vann på uten stoppknapp (kjernefysiske anlegg) med påfølgende radioaktive utslipp, nedhugging av trær og utarming av natur og dyreliv.

Trenger vi assistanse for å rydde opp i vårt eget kaos? Ja. Hvordan er den eneste måten det skjer på i vårt universe? Via guddommelig intervensjon. For å opprettholde planen som kilden har satt blir det derfor tillatt av bevisstheter på høyere frekvenser å blande seg inn i menneskehetens utvikling, for å styre den på rett kjøl eller å påvirke den i en bestemt retning.

Du kan gjerne kalle disse vesenene for engler, Jesus, Buddha, Mohammed, oppstegne mestere eller aliens. Alle er de multidimensjonelle vesener fra andre frekvenser som er her for å assistere menneskeheten, men ikke for å gjøre jobben for oss.

Når massearrestasjonene er gjennomført, nye midlertidige ledere er innsatt og et nytt økonomisk system er på plass så vil vår galaktiske familie bli annonsert av våre nye ledere. Vi vil da få vite at vi har hatt kontakt med de opp gjennom hele historien og at mange mennesker har hatt direkte interaksjon med de.

De vil assistere oss i å føre jordkloden tilbake i balanse ved å introdusere avansert teknologi som kan rense opp alle skadene vi har påført naturen som vi mennesker ikke har verken kompetanse eller evne til å ordne opp i selv.

Vi vil deretter få introdusert teknologi som innebærer at vi får revolusjonert måten vi kommuniserer på, kommunikasjonsmidler som teleportering vil bli introdusert og vi får teknologi som gjør at vi kan manifestere det vi trenger av mat, drikke og klær gjennom tankene der og da via en replikator i skjønneste Star Trek-stil.

Alt for å sette menneskeheten helt fri fra dagens system som tvinger oss til å fokusere på penger og tro at materialismen er det som er viktigst for oss. Behovet for å utforske det åndelige blir en sterk pådriver for de aller fleste av oss.

Til slutt så vil jordkloden stige opp til 5. dimensjon og menneskeheten vil bli med i denne prosessen hvor hver og en av oss vil oppleve hver sin personlige oppstigning. Mye mer om dette finner du beskrevet detaljert i artikkelen 2012: Det store dimensjonsskiftet.

Kanskje eller kanskje ikke? Eller at det tar noen hundre år til før vi er der. Det gjenstår å se.

Det finnes ingen ondskap

Når arrestasjonene starter opp så er det viktig at vi innser at vi ikke trenger å sende hat ovenfor de som har hatt såkalte «negative» roller. I denne inkarnasjonen så har du et liv som en god person, mens i tidligere liv har du kanskje hatt roller for å trigge en oppvåkning til andre sjeler. Alt er i balanse over tid. Send de heller takknemlighet for deres rolle som har medført at du har fått den indre gløden til oppvåkning som du og mange andre trengte.

Akkurat som på film så er det meningsløst å hate skuespilleren som spiller den onde rollen. Man trenger ikke å like det karakteren gjør i filmen, men bak rollefiguren så er det en sjel som ønsker å gjøre rollen sin best mulig. Denne personen har en sjel som kommer fra lyset, fra samme kilde som deg selv. Vi er alle ett. Begynner du å få forståelse for hva det faktisk betyr? Det er ikke lett og jeg har ennå ikke den fulle forståelsen av det selv heller.

Jeg tror at man får den fulle forståelse av enhet først når man realiserer at det finnes ikke noe godt og vondt, at absolutt alt (galakser, stjerner, planeter, mennesker, dyr, planter, fjell, vind, vann, steiner, sandkorn, celler osv.) har sin egen bevissthet, at vi lever utallige liv for å utvikle oss i en oppadgående spiral, at sjelen er udødelig og at det er den vi faktisk er.

Vi er bare aktører i denne planetens teater hvor vi som skuespillere gjør en god eller dårlig rolle. Her kommer fri vilje inn. Her kommer forståelsen for «vi er ett» inn. Hvis man ser på definisjonen av å være ett så er vi alle likeverdige om vi er et menneske, dyr, plante, mineral eller elementer. Alt i denne virkeligheten kommer fra samme kilde.

Vi er her for å lære av livets drama og gleder. Dessverre lærer vi lettere av traumene vi går gjennom så ofte får man mest av det, men hensikten er å høste erfaringer på veien tilbake til kilde.

Du som sjel inkarnerer tusenvis av ganger som menneske (blant annet) og samler inn erfaringer du gjør til å bli en større og visere sjel. En vekst som er uendelig og som innebærer at du er udødelig.

Observer dramaet

Når du får motbør mot deg så koble deg ut av dramaet. Gjør ditt beste i å observer hva som skjer i stedet. Deretter kan du tenke over hva du skal lære av situasjonen som har oppstått. Det er ikke bestandig at man ser slikt med en gang.

Om huset ditt brenner ned og du mister alt du har så er det svært dramatisk for deg. Men om du 3 år senere befinner deg på et nytt sted hvor du havner ut med en langt bedre livskvalitet så vet du årsaken til hvorfor det vonde skjedde. I allefall én av årsakene.

Poenget er å la frykten svinne hen, sette egoet ditt på pause og la sjelen din komme frem og vise deg veien. Greier du å vri negative hendelser til å bli en positiv læring for deg så vil du også se at de negative tingene og personene forsvinner vekk fra livet ditt i veldig stor grad. Det er faktisk så enkelt.

Fjern deg selv som et offer og se deg selv som en elev på denne planetens skole. Husk at du har valgt rollen din på denne planeten selv før du inkarnerte, basert på det din sjel, altså den du egentlig er, ble enig om at du trengte å lære.

Egoet kan være svært uenig i det, men hjelper deg ofte i å gjøre læringen tydeligere. Det kan være fryktelig vanskelig det du går gjennom, men du får aldri tildelt mer enn hva du er kapabel til å komme deg gjennom.

Identifiser egoet

Det som gjør læringen ekstra effektiv er at vi lar sjelen vår gå inn i en forhåndsvalgt, fysisk kropp utformet med et ego basert på tidligere liv og hva du skal lære i dette livet. Jeg har arbeidet mye med å definere hva som er ego i meg slik at jeg kan identifisere og skille mellom hva som er attributtene på skuespillerdrakten min og hva som er det sanne jeg.

En måte jeg definerer det på er at egoet mitt er frykten og sjelen min er kjærligheten. Om jeg observerer at jeg reagerer med sinne, irritasjon, frustrasjon, misunnelse eller grådighet så vet jeg at dette er bare avarter av frykt. Det finnes bare frykt og kjærlighet.

I ytterpunktet på den ene siden finner man frykt. På ytterpunktet på den andre siden finner man ubetinget kjærlighet. Alle følelser imellom er varianter av disse.

Opplever du en følelse som føles god og som er positivt for enhetsprinsippet så er det sjelen din som skinner igjennom. Har du en ubehagelig eller selvsentrert følelse som slår inn så er det egoet som er inne og styrer dine tanker og følelser. Forenklet sagt.

Men du er ikke egoet ditt. Du er sjelen din. Din fysiske kropp består av kjøtt og blod som består av elementer du har lånt fra Moder Jord. I tillegg har du dine tanker, følelser, ego og underbevissthet for å illustrere det enkelt. Alt dette er ikke deg. Alt dette er bare attributtene som rollen din i skuespillet er definert med, helt i henhold til den guddommelige planen hvor høyere bevisstheter regisserer skuespillet som foregår på jordkloden.

Det betyr at alt ondt som skjer er egentlig ikke ondt, det er her for å lære oss andre om ubetinget kjærlighet – gjennom frykt. Gjennom å se og oppleve masse elendighet inntil du innser at alt har en mening, alt er en del av en større plan, alt er slik du har valgt livet ditt skal være, om du føler din sjelsplan.

Her kommer igjen din frie vilie inn slik at du kan spille din rolle godt og i henhold til planen eller du kan spore av og miste muligheter for læring. Alternativet er å ta igjen læring i senere liv som du går glipp av denne gangen.

Kanskje er det lurt å tørre å gjøre mye mer enn du gjør nå? Ofte kommer det muligheter vår vei som vi føler er riktig, men når vi lar logikken (vår venstre hjernehalvdel) analysere muligheten så finner vi gjerne ut at det ikke helt passer akkurat nå, at det er litt dyrt kanskje eller en annen unnskyldning vi gjerne bruker for å opprettholde komfortsonen vår.

Bruk intuisjonen din, koble deg til ditt høyere selv så når du frem til din sjel.

Lev din sannhet

Våg og lev din sannhet. Vær den du føler er riktig for deg. Uansett hva andre sier om deg. Du kan ikke forlange å kontrollere andres tanker og meninger. Det er nok at du selv vet hvem du er og hva du står for. Bestem deg for hvem du er, hva som er din sannhet og så lev den.

Andre kan lett mistolke hvem du er og hva du står for. Det skjer hele tiden. Jeg ble nylig stemplet i en lokal avis som en person som er ansvarlig for å rekruttere nynasister, hate jøder og predikere jordas undergang som ifølge journalisten skjer på Nyhetsspeilet.no.

Alt dette er ironisk nok ytterpunktet av det motsatte jeg faktisk står for og hva vi på Nyhetsspeilet belyser i våre artikler, men journalisten fra sitt ståsted opplevde budskapene på Nyhetsspeilet med frykt og gjorde sitt for å belyse dette som sin sannhet.

Selv om naboen, kollegaen, slekta, lokalsamfunnet eller myndigheter føler frykt ved at du er langt utenfor A4-rammene, så vær deg selv uansett. Lev din sannhet. Så lenge du er i tjeneste til andre og lever fra hjertet så kan du trygt fortsette å gjøre det som er riktig for deg. Intet kan gå galt med en slik innstilling.

Når ubehagelige ting skjer så observer dramaet i stedet for å være i det. Når man greier det så kan man også langt raskere høste visdommen ut av det som skjer og gå tilbake til å nyte nuets magiske øyeblikk.

«Smerte er uunngåelig, men lidelse er valgfritt», sa Buddha. Du velger selv hvor lenge du skal lide før du går tilbake til å glede deg over nuet.

Vi har ventet lenge på store endringer. Når de kommer vil vi endelig få solide beviser på hva endetiden faktisk står for. En slutt på virkeligheten som er basert på dualitet – og en begynnelse på en virkelighet basert på kjærlighet, enhet, glede, overflod og full bevissthet.

Universets øyne henger over oss, de storartede sjelene i universet følger oss tett på. Du har aldri vært alene. Nye interdimensjonelle utfordringer venter deg sammen med våre galaktiske venner så snart vi er på den andre frekvensen som oppstegne mestere med vår fysiske kropp inntakt.

Alt som skjer har sin hensikt. Alt er i skjønneste orden. Livet er herlig å leve og vi er de heldige sjelene som har fått lov til å være her på denne planeten akkurat nå i denne store oppvåkningen.

Frank Aune er grunnleggeren av Nyhetsspeilet.no. Han har erfaring som nettredaktør siden 2000. Han er ansvarlig for skapelsen av nettstedet, men ikke innholdet. Han kan kun stå inne for sine egne artikler. Han startet nettmagasinet med intensjonen om å vekke den spirituelle gløden i leserne slik at flest mulig kan se gjennom illusjonene og bli fri. Det innebærer at du finner din egen sannhet, oppnår full forståelse for betydningen av at vi alle er fra samme kilde og våkner opp som den sanne multidimensjonelle mesteren du er. Om du skal lese bare én av hans over 100 artikler så les denne: Det store dimensjonsskiftet

Abonnere
Varsle om
guest

182 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
View all comments
Omega
Omega
10 år siden

Endelig kommer Frank Aune tilbake med en forfriskende artikkel.
Takk til deg, i denne vanvittige «teppebombingen» som vi er vitne til, på himmelvelvet. I denne tiden har alle oss som har sett «the matrix»- (jeg snakker ikke om selve filmen) et viktig ansvar i å oppretteholde en høyere energifrekvens. Fred og harmoni.
Den gamle verdensordning kan kanskje beskrives slik, der mann går av huse, grunnet vampyrenes geometrale spirituelle grådighet:

I tiden videre etter 2012 er vi forhåpentligvis ikke plaget av frimurernes idiotiske G- (geometriske) oppfinnelser som handsfree, og vi blir kanskje mestere i å kommunisere på høyere spirituelle plan. Derfor har vi også et ansvar i å frigjøre oss mest mulig fra materialisme. Spesielt når tingenes tyranni vampyriserer vår energi.

Så vidunderlig :-)

Tom
Tom
10 år siden
Svar til  Omega

Du har så rett!

Det er ingenting som gjør meg så rasende som frimureri, de som pusler med geometri og annen svart magi og som forpester verden med handsfreeteknologi. Jeg vil ha telepati!!

Robin88
Robin88
10 år siden
Svar til  Tom

Det er ingen ting som gjør meg så takknemelig som frimureri :) dei har spilt en stor rolle i vår utvikling og jeg sender en takk :) si meg. leste du artikkelen? eller hoppet du direkte til komentarfeltet?

Robin88
Robin88
10 år siden
Svar til  Omega

«I tiden videre etter 2012 er vi forhåpentligvis ikke plaget av frimurernes idiotiske G- (geometriske) oppfinnelser som handsfree, og vi blir kanskje mestere i å kommunisere på høyere spirituelle plan. Derfor har vi også et ansvar i å frigjøre oss mest mulig fra materialisme. Spesielt når tingenes tyranni vampyriserer vår energi.

Så vidunderlig:) » ville byttet ut idiotiske med nødvendige:)

bjornt
bjornt
10 år siden

Frank Aune:
Kan du angi en dato da det vil være klart for alle om du har rett i dette eller ikke?
-bjornt

XIPE
XIPE
10 år siden
Svar til  bjornt

I følge mediet Iliuka, vil det meste være over mars 2014.

Hvis du ser deg rundt og følger litt med, vil du se enorme forandringer som er i full gang, og har vært det en stund. Det er ikke bare jorda som har blitt varmere, men hele solsystemet er 3 grader varnere. Dette på grunn av gammastråling fra det såkalte fotonbelte. Denne strålingen fører også til økt solaktivitet, og at magmaen i Jorda er mye mer flytende. Jeg har fulgt seismiske registreringer en stund, og jordskjelvaktiviteten mellom jordplatene er ekstremt økende. Dette finnes det en mengde adekvat informasjon om på nettet, mens MSM er totalt fraværende med en sammenfattende informasnon om dette og annet.

Landet rundt store vulkaner som Katla og Yellow Stone har hevet seg med nesten en meter, trykket i magmakammerene under er sterkt økende, og vi vil antagelig i løpet av året få se kjempeutbrudd her og flere andre steder.

Så har vi Nibiru som nermer seg, og som vil gi en magnetisk påvirkning av Jorda som antagelig vil føre til en jordskorpeforskyvning av uante dimensjoner.

Det er vanskelig å tidfeste disse begivenhetene, blandt annet fordi NASA og myndigheter ikke formidler det de vet, men å se at det skjer noe er tydelig.

Det posetive er at menneskeheten er i ferd med å våkne og finne posetive alternativer til dagens måte å leve på. Våre venner i rommer gir stadig tydligere uttrykk for at de er her, og at de vil hjelpe oss i den omstillingen vi er inne i. Iliuka har sagt at de vil vise seg under OL i London, og det blir jo spennende å se.

Menneskets DNA utvider seg og tar i bruk det vitenskapen til nå har kalt søppeldna. Vi har et enormt potensiale når denne prosessen er ferdig og vi kan ta i bruk de egenskapene vi bærer på men ikke er oss bevisste.
Mange opplever hjerteflimmer og media melder om en epedemi av «nestenslag». Dette er en konsekvens av den frekvensøkningen vi er i, som igjen vil bygge opp under den økte bevisstheten vi er i ferd med å utvikle. Mange er plaget av øresus som kommer og går, men dette er også forbigående. Alt dette vil etter hvert normalisere seg når vi er klare, og vil som sagt være ferdig mars 2014.

Så følg med. Det er en spennende tid vi lever i.

MortenB
MortenB
10 år siden
Svar til  bjornt

Jeg mener at en dato er umulig å si noe om, selv de som passer på Jorda har ikke eksakte datoer.
Men det jeg tror er at dette blir klart og tydelig før høsten.

Neste sommer blir «uvanlig, og jeg tror også at Januar 2014 er det egentlige 21.12.2012

Tom
Tom
10 år siden
Svar til  MortenB

«og jeg tror også at Januar 2014 er det egentlige 21.12.2012»

Helt enig.

Da kommer julaften 2012 uti januar 2014. Hvordan vi da skal feire jul i 2012 og 2013 er jeg usikker på. Og jeg har bursdag i slutten av desember, da blir det vanskelig å vite hvor gammel jeg blir, når 2014 er 2012, og omvendt.

Tenk på denne: På julaften feirer vi jesu fødsel, på nyttårsaften antall år etter jesufødsel! Hvorfor er disse 2 dagen ikke på samme dag, men en uke fra hverandre? Ble jesus født 2 ganger? Dette beviser at jesus er en bløff.

Balle Clorin
Balle Clorin
10 år siden
Svar til  Tom

«Tenk på denne: På julaften feirer vi jesu fødsel, på nyttårsaften antall år etter jesufødsel! Hvorfor er disse 2 dagen ikke på samme dag, men en uke fra hverandre? Ble jesus født 2 ganger? Dette beviser at jesus er en bløff.»

Tror du rører litt. Vi har en månekalender, derav ordet måned. Det finnes mange typer kalendre, som Mayaenes og den julianske, men vi har benyttet den gregorianske i Norge siden 1700. Julaften er utgangen på vintersolverv, solen «snur» 21 . desember, og i tre dager ble det festet, for så å stå opp igjen. Jul/Jesus-fødel handler altså om solen, mens kalenderen (dato) handler om månen. Av en eller annen grunn har man derimot valgt Jesus’ korsfestelse og død med utgangspunkt i månen. Derfor feires påsken på ulike tidspunkt, innenfor intervallen 22. mars – 25. april. Dette synes jeg alltid har vært rart.

Når det er sagt: man har vel aldri klart å stadfeste Jesus’ fødsel presist?

Om Jesus er en bløff, antar jeg du mener om han virkelig levde. Bøker som «Hellig blod, hellig gral» og «Jesusdokumentene» tyder på det. Uansett er egentlig ikke det så viktig. Det er IDEEN som er viktig, altså hva «karakteren» sto for.

Zetera
Zetera
10 år siden
Svar til  Tom

25. Desember er solens gjenfødelse. Kort sagt feirer en solguden, det seg være Mithra, Tammuz mfl. De forskjellige hedenske religionene hadde forskjellige navn men funksjonen er den samme.

Det er som kjent 21. Desember som er vintersolverv men dette er da den gregorianske kalenderen. 25. Desember er vintersolverv ihht den julianske kalenderen. Ved overgang til den gregorianske kalender ble dog datoen 25.12 beholdt,
(se ellers artikler J.J. har skrevet om emnet).

I følge evangelisten Lukas, er Jesus unnfanget i den sjette måneden av Elisabets svangerskap.
Elisabet og Sakarja var foreldre til døperen Johannnes.

Lukas 1:24-27:
Etter at disse dagene var gått, ble hans hustru Elisabet med barn. Og hun skjulte seg i fem måneder og sa: «Slik har Herren handlet med meg i de dager da Han så til meg for å ta bort min vanære blant folket.» Men i den sjette måned ble engelen Gabriel sendt av Gud til en by i Galilea som hette Nasaret, til en jomfru som var forlovet med en mann som hette Josef, av Davids hus. Jomfruens navn var Maria.

Legg merke til at vers 26 referer til den sjette måneden av Elisabets svangerskap og ikke måneden Elul (august – september) i den Hebraiske kalender. Dette er gjort tydelig i sammenheng med vers 24 og igjen i vers 36; Og se, din slektning Elisabet har også unnfanget en sønn i sin høye alder. Og hun som ble kalt ufruktbar, er nå i den sjette måned.

Ser en fra informasjonen om døperen Johannes unnfangelse sent i den tredje måneden Sivan (mai-juni) og går frem seks måneder kommer vi til sent i den niende måneden Kislev (november – desember) for tidsangivelsen for Jesu unnfangelse.

Legg merke til at den første dagen av den Jødiske høytiden Hanukka (Lysfesten) feires den 25. Kislev og Jesus er kalt ”Verdens lys” Joh. 8:12 ; 9:5 ; 12:46).
Det later til at dette ikke er en ren tilfeldighet. I Johannes evangeliet er Hanukka kalt ”innvielsesfesten”. Joh 10:22 Festen til minne om templets innvielse ble nå holdt i Jerusalem, og det var vinter.

Hanukka er en 8 dagers fest hvor en feirer tenningen av Menoraen i det reddedikerte Templet. Ihht historien holdt Menoraen seg mirakuløst tent i åtte dager på en dags oljerasjon.

Fødselen av døperen Johannes: Basert på unnfangelsen kort tid etter den tredje Sabbaten i måneden Sivan (mai-juni) går vi fremover et gjennomsnittlig svangerskap på 9 måneder eller 40 uker og kommer til måneden Nisan (mars-april). Det ser ut til at døperen Johannes er født i midten av måneden hvilket vil sammenfalle med Påsken og de usyrede brøds høytid.

Selv i vår tid er det sedvane for Jødene å sette ut et drikkekar med vin under Påske måltidet i påvente av ankomsten til Elia denne uken. Denne skikken er basert på en profeti av Malaki.

Malaki 4:5:
Se, Jeg skal sende dere profeten Elia før den store og fryktinngytende Herrens dag kommer
Jesus identifiserer Johannes som den ”Elia” Jødene ventet på.

Matteus 17:10-12:
Og disiplene Hans spurte Ham og sa: «Hvorfor sier da de skriftlærde at Elia først må komme?» Jesus svarte og sa til dem: «Sannelig, Elia kommer først, og han skal gjenopprette alle ting. Men Jeg sier dere at Elia er allerede kommet, og de kjente ham ikke, men gjorde med ham som de ville. Slik skal også Menneskesønnen komme til å lide ved deres hender.»

Engelen som viste seg for Sakarja i Tempelet indikerte også at Johannes ville være den ventede Elia.
Jesus Kristi fødsel

Da Jesus er unnfanget seks måneder etter døperen Johannes fødsel, trenger vi bare gå seks måneder frem i den Jødiske kalenderen for å komme til en høyst sannsynlig dato for Jesus fødsel.

Fra den 15. dagen i den første måneden Nisan (mars-april) og seks måneder frem kommer vi til den 15 dagen i den 7 måneden Tishri (september-oktober).
Hva finner vi på denne datoen? Tabernakelhøytiden Sukkot! På den 15. dagen av Tishri begynner den tredje og siste av høytidene i året hvor alle prester skulle samles i Jerusalem for Tempel tjeneste.

(Beklager om det ble litt lang kommentar men viktig å få med sammenhengen).

susej
susej
10 år siden
Svar til  bjornt

Det hadde vært greit med tidspunkt sånn omtrentlig på året ihvertfall.

Balle Clorin
Balle Clorin
10 år siden
Svar til  susej

Det er ikke tid som er relevant, men det som skjer og hvorfor. Dessuten er det en prosess, ikke en av-på-bryter-operasjon. Hvis du er utålmodig bør du sett deg ut og kikke opp mot himmelen.

Zetera
Zetera
10 år siden
Svar til  susej

Fra den 15. dagen i den første måneden Nisan (mars-april) og seks måneder frem kommer vi til den 15 dagen i den 7 måneden Tishri (september-oktober).
Se ellers lenger oppe).

Omega
Omega
10 år siden

bjornt: Korrekt dato er: 22.12.2012 kl. 06.34

Da er absolutt alt i skjønneste orden, og både Jens og Jonas vil være ikledd sommerkjoler, englevinger, og servere tilsmussede bondepiker….uff nei, jeg mener ekte økologisk hjemmebakt brød. Med alle de urtene vi trenger (som de nå ødelegger) for å detoxe alle sammen, etter denne «teppebombingen», og vaksinene som så mange barn har fått i seg.

Så vidunderlig :-)

Bolla
Bolla
10 år siden

Ikke for at noen bryr seg, men i dag morges var det en fin knallblå himmel her vest.
Helt til klokken ti i dag tidlig, da la svinepelsene sitt første kryss på himmelen. Og en times tid senere var nesten hele himmelen sprayet ned.

Nå er det fortsatt tett spraydekke på himmelen.

Håper disse forbryterne også taes med i en eventuell runde med arrestasjoner.

Omega
Omega
10 år siden

Bolla: Situasjonen der jeg bor er akkurat likedan. Jeg har faktisk aldri sett det så ille.
Jeg undres over hvem/hva som er piloter i disse farkostene, og på hva som skjer med dem i 2012/2013. Spyfluer sies å surre på en lavere frekvens, og er ikke affisert av oppvåkningen. De ser ut til heller å forhindre den.

Tom
Tom
10 år siden

«Mange tegn viser at vi nå er på kanten til å oppleve massearrestasjoner verden over i en kolossal skala hvor presidenter, banksjefer, dommere, advokater, ledere, direktører, bedriftsledere, generaler og politikere vil bli lovlig arrestert for sine dokumenterte ugjerninger.»

1. Hvem skal utføre disse arrestasjonene?

2. Du skriver «lovlig arrestert», så hvilken lovbok er det som ligger til grunn for arrestasjonene?

3. For hvilken rett/domstol skal disse «dokumenterte ugjerninger» føres?

Arrestasjon uten lov og dom er et av kjennetegnene til et diktatur.

Lucidus
Lucidus
10 år siden
Svar til  Tom

Hei Tom,
De tre spørsmålene dine kan enkelt løses når oppvasken kommer, Nå Snart.
De gjeldende norske lovene er fult i stand til å ivareta våre interesser, dersom de blir forvaltet til gunst for innbyggerne. Grunnlovens prinsipper er lagt tilrette for et ekte demokrati. Grunnloven er vår viktigste lov. Regjeringenes overtramp av grunnloven har mye av skylden for det uføret vi i dag står i.

At mistenkte blir arrestert før domstolsbehandling, er vel vanlig praksis overalt, også i diktaturer.

Tom
Tom
10 år siden
Svar til  Lucidus

Grunnloven gjelder bare for Norge, og så vidt jeg forstår skal denne endetiden intreffe også utenfor Norges grenser. Disse «globale arrestasjonene» er «lovlige»i følge Mr Aune, men etter hvilken lov?

Men for å ta utgangpunkt i grunnlove og Norge:

«Mange tegn viser at vi nå er på kanten til å oppleve massearrestasjoner verden over i en kolossal skala hvor presidenter, banksjefer, dommere, advokater, ledere, direktører, bedriftsledere, generaler og politikere vil bli lovlig arrestert for sine dokumenterte ugjerninger.»

Er du klar over at det er i strid med grunnlovens paragraf 22 å avsette dommere? Dommere er i praksis uavsettelige. Lovlig (etter grunnloven) valgte politikere er også ulovlig å avsette uten dom i domstol (slik grunnloven beskriver). Slike arrestasjoner er altså grunnlovsstridige.

Og igjen, hvem skal foreta arrestasjonene? Politi og militære (hvertfall «generaler») regner jeg med skal arresteres de også, så hvem er da voldsmakt?

Og la meg presisere, jeg mente fengsles uten lov og dom. For disse som arresters skal vel sitte inne en stund. For hvilken domstol (både i Norge og internasjonalt) skal bevisene føres?

Lucidus
Lucidus
10 år siden
Svar til  Tom

Hei igjen Tom,

Uten å dømme deg og dine intensjoner, gir du meg inntrykket av å intenst lete etter hindringer fremfor løsninger.
Der er vi heldigvis forskjellige.

Ved å lese igjennom §22, sitter jeg igjen med motsatt konklusjon av deg.

Alle kan avsettes ved dom, også dommere, dersom de beviselig har brutt de retningslinjene som gjelder for dommere.

Alt kan endres dersom viljen er tilstede i befolkningen :-D

~Lucidus~

Ref:
«Grunnloven § 22.
Statsministeren og de øvrige Statsraadets Medlemmer samt Statssekretærene kunne, uden foregaaende Dom, afskediges af Kongen, efterat han derom har hørt Statsraadets Betænkning. Det samme gjælder for de Embedsmænd, som ere ansatte ved Statsraadets Kontorer eller ved Diplomatiet eller Konsulatvæsenet, civile Overøvrigheds-Personer, Regimenters og andre militære Korpsers Chefer, Kommandanter i Fæstninger og Høistbefalende paa Krigsskibe. Hvorvidt Pension bør tilstaaes de saaledes afskedigede Embedsmænd, afgjøres af det næste Storthing. Imidlertid nyde de to Trediedele af deres forhen havte Gage.

Andre Embedsmænd kunne ikkun suspenderes af Kongen, og skulle da strax tiltales for Domstolene, men de maa ei, uden efter Dom, afsættes, ei heller, mod deres Vilje, forflyttes.

Alle Embedsmænd kunne, uden foregaaende Dom, afskediges, naar de have naaet en ved Lov fastsat Aldersgrænse. Det kan bestemmes ved Lov at visse Embedsmænd, der ei ere Dommere, kunne udnævnes paa Aaremaal.»

Lillian Sivertsen
Skribent
10 år siden

En etterlengtet artikkel med budskap om lyset i enden av tunellen.
Herlig :)

Falcon
Falcon
10 år siden

Vi mennesker er ikke skapt til å klare å styre denne verdenen uten hjelp

New age bevegelsen lover alle mennesker at de blir guder, og jeg har bedt de sende meg beskjed når de har blitt og da følgelig og selvfølgelig også klarer å skape liv, først en eneste levende celle, hvis oppskrift mildt sagt er etterlengtet av veldig mange, for som kjent er dagens naturvitenskap komplett blottet for guddommelig kunnskap. Jeg har lovt at den dagen det skjer, skal jeg kjøpe bløtkake til hele jordens befolkning, herved garantert, med de beste jordbærene fra Lensvika til alle :) De har litt av en oppgave foran seg, så langt bl.a. fordi «En celle i kroppen er mer kompleks enn New York by. Mennesker bygde byen, men er ikke i stand til å bygge en levende celle» – Falcons’ CAFE. Noen relaterte dokumentarer, inklusive mange relaterte referanser, som omhandler noen nevnte tema, innledningsvis og i kommentarer:

The New Age – (The Enemy Of Christ Exposed) – For Witnesses [Viewer Discretion is Advised] http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1663&start=201#M8133 * John Todd Speaks (Rare/Uncut/Full), John Todd – The Illuminati and Witchcraft – His Talk (1978) http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=918&start=151#M4033 * *AGE OF DECEIT* (FULL) Fallen Angels and the New World Order http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1755&start=1#M8162 * New Age / Meyers & Osteen + http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1663&start=226#M8294 * Syria: Assad’s Army kills children in Homs 2/5/2012 + http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1386&start=76#M8114

Direkte referanser,
The New Age – (The Enemy Of Christ Exposed) – For Witnesses [Viewer Discretion is Advised] http://www.youtube.com/watch?v=UMKW2DVcAqo&list=PL694DFCB99EAEDB95&feature=plpp_play_all * John Todd Speaks (Rare/Uncut/Full), John Todd – The Illuminati and Witchcraft – His Talk (1978) http://www.youtube.com/watch?v=n1taa87h2Q0&list=PL6AD078A9363EE937&feature=plpp_play_all * *AGE OF DECEIT* (FULL) Fallen Angels and the New World Order http://www.youtube.com/watch?v=wjmFm8PIz8M * New Age / Meyers & Osteen +

* Syria: Assad’s Army kills children in Homs 2/5/2012 +

Thunder
Thunder
10 år siden
Svar til  Falcon

Falcon
Lurer litt på hva du mener med new age-bevegelse, har stilt deg spørsmålet tidligere, men du svarer ikke. Vet du det selv? Er det ze germans?

Jeg antar at du mener mennesker som taler om en ny tid under en ny verdensorden. Samtidig er det noen som vil hevde at denne artikkelen fra Frank Aune er en new age artikkel. Hva er linken lissom? Paven, konger, presidenter leker kanskje guder, men da er ens personlige oppfatning av Gud viktig…Kanskje mener man at Gud vil herske og dømme mennesker fra en trone. Etter min mening er det litt djevelsk. Har man ingen tro på at det guddommelige har styring? Til og med det uforståelige, destruktive har en guddommelig plan. Man kan ikke tro på Gud om man ikke har tro på at det ligger en plan bak. Har dere bibelryttere ingen tro på den allmektige, tror dere at et noen virkelig kan sette Gud ut av spill og styre uten Gud? Da har man isåfall mistet sin tro på en allmektig gud. Setter man Gud til sides om man føler behov for å advare menneskeheten om de farlige new agerne som vil ta over?

Falcon
Falcon
10 år siden
Svar til  Thunder

Din betegnelse ‘ze germans’ er et blindspor fordi både nazismen, nasjonalsosialismen, og marxismen, kommunismen, ble konstruert av en og samme angloamerikanske, med modifikasjoner, tankesmie. New age konstruksjonen og syndromet er en tilsvarende satanistisk kreasjon fra samme tankesmie. «Satanism always operates through fronts.» – Fritz Springmeier, relatert dokumentar, World System and the Illuminati http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1494&start=1#M4175 + extra * Direkte referanse http://video.google.com/videoplay?docid=5116490853613068216

Første setning i min forrige kommentar litt omskrevet: «Vi mennesker er ikke skapt til å klare å styre denne verdenen uten Gud», som jeg baserer på min og manges tro og erfaring. Ondet som i Bibelen er beskrevet som lucifer, satan, er materialisert i vår virkelighet med bl.a. betegnelsen illuminati, som gjerne kan gis andre betegnelser og er et kompleks bestående av spesifikke religiøse, økonomiske, politiske og okkulte egenskaper, hvorav det okkulte alene er i strid med både Guds ord og sundt folkevett, Order of the illuminati, the conspiracy to rule the world http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1762&start=1 + extra, en relatert beskrivelse i form av bl.a. etterretningsrapporter, 9/11 and related: Intelligence reports http://abeldanger.net/ Technical documentation http://ae911truth.org/ * The Bible, Bibelen http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1773&start=1

New age er basert på mange nyreligiøse kreasjoner samt the mysteries of Babylon hvor bl.a. solguden er sentral og Bibelens Gud er fraværende, ikke-eksisterende. Relatert informasjon og dokumentarer, Milton William, Bill, Cooper, Hour of The Time, The Mystery Babylon Series http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1736&start=1 * Gods of the New Age – Mind-Control Cults http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1663&start=226#M8256 + extra * Direkte referanse http://www.youtube.com/watch?v=Fi4smRIqcac * The illuminati all-seeing eye, altseende øye, Vår Frue Kirke, church, Trondheim, Norway, Norge http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1494&start=26#M6873

The New Age Infiltration of the Truth Movement Final Cut http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1407&start=1#M3721 + extra * Direkte referanse

Thunder
Thunder
10 år siden
Svar til  Falcon

Det ble selvfølgelig helt feil. Ser ikke helt de samme farene som truer bak New Age movement som du kaller det. Det var mer en sleiv med sie, ze germans i paranoiaiens helvete på jord. Noen ganger må man stoppe opp og se seg bak og se om den rosa elefanten virkelig er der eller om det var en hallusinasjon. Som å gå med pistol i buksene og skyte seg selv i ballene(Snatch2000). Sånn blir det når man legger ut tusenvis av linker uten forklarende og personlig tekst.
Får man spørsmål, vises det til bibelens gud, men man kan se at du og alle andres oppfatning av bibelens gud er like forskjellige som andre. Slik sett finnes ikke bibelens gud, men blir brukt av mennesker som ikke har noen tro. Den ene gud som har skapt alt og alle skal liksom være så svak at et menneske eller illuminati skal kunne sette skaperen til sides. Merkelig svak tro dere har. En gruppe mennesker som bruker sin opplysthet til å herske over andre mennesker ved å bruke religion, penger, fordumming kan kalles illuminati. Deres New age under a new world order og uten Gud er selvfølgelig et annet babels tårn. Skaperverket har selvfølgelig en plan for oss og vi jobber for Gud om vi vil eller ikke.

Så Falcon mener du at denne artikkelen er fra Ze new age movement som vil true bibelens gud(eller Falcons)? Det var spørsmålet som ikke blir besvart. Går utifra det siden kommentaren og linkene kom her. Ser ikke helt sammenhengen, beklager…Noen bibeltroende mener gud lever utenfor oss og er en gammel mann som lever over skyene.

Jeg mener gud lever i oss og det er en personlig åpenbaring jeg fikk ut av en personlig forståelse av livet til Moses. At gud viser seg i mennesker og naturen rundt om man leter utenfor seg selv og finner svar hos andre, NT har en annen gud, kanskje? William Cooper sa, paven sa, Jesus sa: Hva mener du?

Thunder
Thunder
10 år siden
Svar til  Falcon

Frank Aune sier: Det finnes ingen ondskap.
William Cooper sier: Ingen mennesker våkner om morgenen og sier til seg selv at i dag skal jeg være ond. Alle handler i god tro.

Det sies at elitefolk er mest paranoide av alle, de skjelver som aspeløv. De lever ofte uten tro på gud, og suksess måles i jordisk gods og gull. Den sterkestes rett gjelder i denne verden. New agere er spurver i sammenligning. Jesus var new ager i jødenes tid. Kristendom er new age religion. En ny tid vil starte etter Jesu hjemkomst, men samtidig vil antikrist prøve å innta tronen. En verdensleder som sverger til bibelens gud, men byr på dårlig frukt. Kanskje har han gode intensjoner. Jeg tror neppe det blir gjennom new age bevegelse. Så godt som hele NATO-alliansen sverger jo til bibelens gud. Det er ikke muslimene som bomber land etter land. Så er spørsmålet om det blir en ny tid under gud eller antikrist. Dyrets/vitenskapens sterkestes rett uten gud er ikke noe for meg. Da foretrekker jeg litt halvsprø nyreligiøse hare krishnaer :-)

De er ikke onde, men vil sikre sine gener for all tid og bli reist på sokkel. Det er ikke ondskap i dyrets verden. Slik er spillereglene i vår verden, dessverre. Men ikke mye lengre.

Falcon
Falcon
10 år siden
Svar til  Falcon

Jeg mener at det Jesus sa er riktig. The Bible, Bibelen http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1773&start=1

På forespørsel fikk jeg dette fra en person som i over tjue år har satt seg inn i og vært interessert i new age men som idag har ‘gjennomskuet denne bevegelsens luciferske forførelser og dens falske profetier og profeter’, ref. personens egne utsagn, og undertegnede er enig: «Den viktigste forskjellen mellom New age og kristendommen er at new age har et grunnleggende egoistisk verdisyn og kristendommen et grunnleggende altruistisk verdisyn. Der New age fokuserer mest på hvordan du kan få det best mulig selv, fokuserer kristendommen på hva du skal gjøre for andre. Jesus’ viktigste lære og budskap var: ‘Du skal elske din neste som deg selv’. New age’s viktigste budskap er: ‘Elsk deg selv’. Alt Jesus gjorde og sa viste at han hadde en grunnleggende kjærlighet til andre og han ba oss om å følge sitt eksempel. Mark 10:45 (New International Version) http://www.biblegateway.com/passage/?search=Mark+10%3A45&version=NIV ’45 For even the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many.'» Vedkommende ga meg også dette: New age – en ny tid – Hva er dette? Her får du fakta! http://www.bbif.no/aktuelt/apologetikk/ennytidnewage/

Innen new age filosofien eksisterer ikke ondskap, satan, straff og helvete samt heller ingen synd. Dette er mildt sagt oppsiktsvekkende, eksempelvis hva og hvem har forårsaket dette?, svar utbes: Syria: Assad’s Army kills children in Homs 2/5/2012 + http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1386&start=76#M8114 + extra * Direkte referanse

En digresjon, om og fra noen som de fleste kjenner til, som farer med bare tøys og tull, løgn og satanisme, «Også dagbladet er en nazi-marx skam for folk og land ..» http://www.nyhetsspeilet.no/2012/05/planer-om-falsk-flagg-terror-under-london-ol/comment-page-12/#comment-87451

Falcon
Falcon
10 år siden
Svar til  Falcon

Thunder skriver: «.. Så godt som hele NATO-alliansen sverger jo til bibelens gud. ..» Nei, det gjør de ikke, tvert imot: NATO satanism, testimony, Kay Griggs: Colonel’s Wife Tell-All http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1494&start=51#M7812 + extra * Direkte referanse http://www.youtube.com/watch?v=MQNitCNycKQ&list=PLECBE16FCD24F38DF&feature=plpp_play_all

Obama’s War Incited by CNN, Al Jazeera & Co Leaves Thousands of Libyan Children Handicapped or Dead http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1663&start=151#M7897 + extra * Direkte referanse

Thunder
Thunder
10 år siden
Svar til  Falcon

Facon sa:
New age’s viktigste budskap er: ‘Elsk deg selv’.
Hvor har du dette ifra? Hvor kan man lære new age-religionen som går ut på kun å elske seg selv og ikke andre? Tvertimot ser jeg mange mennesker som har all for liten tro på seg selv. Stort sett søker slike folk til nye religioner fordi de føler seg mislykket og utenfor i en verden som setter veldig store krav til oss. Egoisme og kynisme premieres. Det har ingenting med new age å gjøre, men gudeløshet eller selvdyrkelse. Jeg leser innlegg fra flere som hevder de følger bibelens gud, men særlig enig er dere ikke.

Stort sett alle NATO-land er kristne land. USAs president sverger ved bibelen ved innsettelsen. Utenifra vil NATO fremstå som en bibelallianse. Du Falcon, er en av medlemmene faktisk. NATO-bombingen er vårt ansvar som innbyggere i kristne Norge.

Thunder
Thunder
10 år siden
Svar til  Falcon

Beklager skriveleif, Falcon.
Jeg har merket meg spesielt to triggere som går igjen:
Det ene er «New age» Personer som hevder at de er de rette kristne og har alle svarene til bibelen, vil forvandles til agent smith fra Matrix om noen utløser denne triggeren. De vet ikke hva New age er, men har fått drillet inn at det er noe negativt.
Det andre er «konspirasjonsteori» Personer trofast i all naivitet til systemet som er trigget til å angripe om noen hevder massemedia og staten lyver. Resultat fullstendig kortslutning og ofte agressivitet.

Taita
Taita
10 år siden
Svar til  Falcon

Falcon, jeg så nettopp denne (mytisk tolkning av bibelen) og så fikk jeg lyst til å spørre deg om du kaller dette new-age?

Taita
Taita
10 år siden
Svar til  Falcon

..glemte linken:

Er dette også new age?

Falcon
Falcon
10 år siden
Svar til  Falcon

Refererer utsagn fra foran nevnte person som har studert new age i over tjue år: «Angående ‘Elsk deg selv’, bøker og kurs i ulike New age genre er gjennomsyret av denne type læresetninger, dvs egoisme, eksempelvis visualiering, affimasjoner og ulike okkulte teknikker som går ut på å skaffe seg mest mulig penger, makt, suksess og andre goder.» Min konklusjon er at new age i realiteten er pur egoisme som iht Bibelen er satanisme. «.. New Age / Meyers & Osteen +» http://www.nyhetsspeilet.no/2012/06/enden-er-naer/comment-page-2/#comment-87156

NATO sverger ved Bibelen?, mulig, isåfall svindel, bryter bl.a. Gud’s 5. bud: «Du skal ikke slå i hjel.» Det er riktig at det er uenighet, mye planlagt ved infiltrasjon, mellom de satanistiske kristne, dvs svindlere, falske profeter, og de ekte kristne, hhv de som overholder, les forsøker å overholde, Gud’s ti bud og Gud’s ord og de som bryter de med viten og vilje https://www.google.com/search?q=de+ti+bud Angående egoisme versus altruisme samt krig, hevn og drap versus kjærlighet og tilgivelse,
Jesus of Nazareth Movie (1977) part 27 of 41 http://www.youtube.com/watch?v=Eont1RRWdRk&list=PLD145E52C88307B32&index=27&feature=plpp_video * + extra: http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1047&start=76#M8251

Barack Obama sverger ved Bibelen?, ja men siden også motsatt: Barack Obama Mocks And Makes Fun Of The Bible—No Christian Would Do This

Les om denne mannen https://www.google.com/search?q=barack+obama+site%3Aabeldanger.net alias Barry Soetoro https://www.google.com/search?q=barry+soetoro+site%3Aabeldanger.net Beviselig en løgnaktig kjeltring
.
Whitney Houston – Live in Brunei 1996 http://www.youtube.com/watch?v=dwO-dN_Qhoc&feature=BFa&list=PLDF9D0E4FA313F315 * + extra: http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1663&start=226#M8213

Thunder
Thunder
10 år siden
Svar til  Falcon

Elsk din neste som deg selv. Du skal elske deg selv høyt og elske din neste like mye. Hat deg selv og du vil hate verde. Dette er ikke new age.

Jeg ønsker å lese dine egne tanker om new age og ikke fra en link fra en som hevder å ha studert new age i tjue år.

Spørsmålet til deg var om du prøver å advare mot at artikkelen er new age som vil skade bibelens gud. Vanskeligere er det ikke, forklar hvorfor isåfall.

Kan vel være enig om at ekte kristne ikke bomber andre, men hva tror andre om oss? Hva tror vi om muslimene og jødene? Skjønner? Obama med atomkoffert i den ene hånda og bibelen i den andre hånda er vel et større problem for kristne(og andre) enn mediterende selvutviklende new agere? Dessuten vil jeg tro en verden hvor gud ikke eksisterer vil være en mye større bekymring. vitenskapen som new age religion, troen på at gud ikke eksisterer. Dyrking av velstående «suksessfulle» hollywoodidoler, kjendiser o.l er også et problem.

Falcon
Falcon
10 år siden
Svar til  Falcon

Sammenligner aldri størrelsen på problemer, et problem er et problem. Angående new age, etter å ha sett bl.a. Zeitgeist og presentasjoner av David Icke som typisk for new age propaganda hovedsaklig inneholder ved første inntrykk likandes informasjon men ofte forledende og utopia som mer eller mindre fordekt er satanistisk, fant jeg følgende dokumentar som er en særdeles god innfallsvinkel til å forstå noen av de forledende blindsporene i new age konstruksjonen: «.. The New Age Infiltration of the Truth Movement Final Cut ..» http://www.nyhetsspeilet.no/2012/06/enden-er-naer/comment-page-2/#comment-87191

Mine egne tanker om new age er sammenfallende med refererte persons erfaringer og syn på samme. En relativt mektig organisasjon som oppsiktsvekkende, og såvidt meg bekjent, aldri nevnes i bl.a. massemedia og skolebøker, åpenbart av kriminelle årsaker, er denne med bl.a. logo ulv i fåreklær, «Sceptic society is part of Fabian Society and their Secret Agenda ..» http://www.nyhetsspeilet.no/2012/05/21-mai-forkaster-stortinget-protestantismen/comment-page-5/#comment-87447 en organisasjon som har en planlagt forledende agenda som tildels også gjenkjennes i new age bevegelsen

Thunder
Thunder
10 år siden
Svar til  Falcon

Falcon
Jeg er new age. Jeg liker ikke å settes i bås, men denne båsen er jo så romslig. Alt havner her utenom paven. Skjønner hva du mener med zeitgeist(om jeg husker zeitgeist riktig), jeg tenkte litt av det samme, men samtidig synes jeg det er bra å diskutere religion. Første tanke var at filmen var en del av Obamakampanjen :-) Jeg har jo vokst opp i kristne Norge og fått med meg Jesus og bibelen. Zeitgeist o.l. plukker i fra hedenske symboler og fremstillingen av Jesus som solgud. Jesus var en jødisk rabiner som gjorde opprør mot presteskapet. Han var snill og omgjengelig og gjorde ikke forskjell på folk. Han snakket med syke og ikke-jøder. Han var jo tryggere utenfor sitt eget land og folk. Det er denne Jesusn jeg liker og prøver å forstå. Hva romerne gjorde han til er uinteressant. At det fantes andre Jesuser på den tiden eller andre tider er også uinteressant. Jeg forsøker å forstå hva gud vil med meg. Jeg hører hjemme rundt holisme kanskje. Jeg har aldri studert noe innenfor temaet, men det har kommet av seg selv. Mye er egne tanker. Jeg har økt vibrasjon og frekvens og blitt friskere av det. Har plukket opp noe her og der og ekperimentert mye selv, blitt guidet(skummelt sikkert), men det er rart for det virker som om mye har ligget klart i ubevisstheten og ventet på klarsignal. Jeg er skeptisk til medium som forsøker å få svar fra «den andre siden» For det meste gjelder det kjendismedium og ikke de jordnære.

Det meste jeg står for finnes innenfor kristendom, islam, jødedom og hinduisme. Det er jo forferdelig mange grener, kirker og synspunkter innenfor disse religionene…og ismer som ikke er så mye new age. Allikevel er jeg new ager, men ikke luciferiansk eller satanistisk. Beskyldninger rammer bredt når du ikke evner å definere new age selv, det er ondskap. Men ondskap finnes ikke, hvordan drepe ondskap? David Icke diskuteres i andre artikler, jeg lar meg ikke begeistre, men liker forsøket han hadde med å få alle mennesker til å meditere på fred ved et gitt tidspunkt. At han ikke følger det opp, gjør til at ideen blir forkastet uten å ha vært skikkelig prøvd ut. Bibelens Gud liker nok slike forsøk vil jeg tro :-) Slike ting har jeg veldig tro på.

Å adoptere pavens syn og tro på Gud/Jesus er ikke noe for meg. Har man ikke en personlig tro, har man ingen tro, men det er new age. Jeg tilber ikke korset eller bilder av Jesus eller andre idoler. Gud er Gud, jeg er en ufattelig liten brikke i det store altet, men like viktig for helheten som andre brikker. Det betyr ikke at man blir til guder, men å erkjenne å være ett med gud i ånd. Det er vel det som menes med å være skapt i guds bilde…At man er ett med Gud og en del av planen? Ikke noe er mer new age enn dette, bortsett fra messias hjemkomst og en ny tid i fred etter fiskenes tidsalder. Hippies og kristne, jøder, muslimer…
Ikke særlig farlig new age.

Elsk din neste som deg selv – Alt dere vil andre skal gjøre mot dere, skal dere gjøre mot dem(dette er loven). What goes around comes around. Jødedom :-) Ofte finner man ondskapen innenfra og ikke hos andre. Som William Cooper (som du linker til) sa så klokt. Ikke så lett å tenke slik, men hvis man prøver, så kan man vel ofte finne forklaringer på hvorfor folk gjør som de gjør. Er vel ofte inputten som er feil, frykt, overbevisning(hjernevask) eller overlevelse. Jeg ble født inn i dette, hva vet jeg? Alt jeg har lært kan være løgn, men jeg må stole på noen ;-)

Thunder
Thunder
10 år siden
Svar til  Falcon

Bevegelser, movements blir ofte kuppet av noen med en egen agenda. Noen som liker å ri på bølgen. De begynner etterhvert å sette egen dagsorden og dreper til slutt bevegelsen. Alternativ-miljø kan bli kuppet av forlag eller organisasjoner. Folk med kunnskap kan bli holdt utenfor som Ertsvåg eller Nyhetsspeilet. Svertekampanjer kan komme, men ærlig talt tror jeg ikke folk som har et annet syn en paven utgjør noen risiko. Om noen tror man blir gud, vil man raskt falle gjennom. Forhåpentligvis også verdensledere med terrorlover.

Jødisk/muslimsk folklore/sagn forteller om gud som ber menneskene ta lærdom fra maurene. Den fineste og viseste av dem alle var kong Salomo. Maurdronningen kommanderte alle maur til å gjemme seg for Salomos og hans hær. Hun fryktet at Salomo og hans hær som gikk med nesa mot skyene, I blinde ville trampe dem ihjel. Salomo spurte dronningen om hvem som var den største på jorda. Hun nektet å svare før kongen hadde løftet henne opp i hånda. Hun svarte ja. Hun måtte være større siden Kongen hadde løftet henne opp på hennes kommando. Salomo kastet dronningmauren til bakken i sinne. En beskjemmet konge lærte ydmykhet av en liten maur som minnet Salomonsen om sitt jordlige opphav. Ingen mennesker er større enn mauren, ikke romerske halvguder eller faraoer. Til og med maur som tilsynelatende har gått seg vill, har en viktig oppgave. Mauren er en, tua er en. De er avhengig av hverandre og utfyller hverandre, uten tvang. Kanskje ved neste trinn vil mennesker forstå denne enheten…Noe må skje ihvertfall.

Thunder
Thunder
10 år siden
Svar til  Falcon

Burde ha lest over det innlegget ;-)
Nykonservative-neocons
Tea party-neocons
kuppet!
Takket være David Icke tror alle alternative/new agere/sannhetsøkere på alien agenda og reptilmennesker. Om man har et annet syn en myndighetene forteller man skal ha, er man opptatt av konspirasjonsteorier. Myndighetene er gud.
Alle folkebevegelser blir kuppet av myndigheter, pengeinteresser…
LO=AP. At borgere og medlemmer godtar slikt er underlig.

Zetera
Zetera
10 år siden
Svar til  Thunder

Det som er, er at alt er snudd på hode, ikke bare her på jorden men også det i himmelen. Det er Satan som er Gud og står for det gode og den himmelske Gud er blitt den onde.

Uffda
Uffda
10 år siden
Svar til  Zetera

The Devil Made Me Do it

Ulven
Ulven
10 år siden
Svar til  Zetera

Zetera, jeg antar du mener hva som ytres her på jorden, blant frimurere og andre lucifer-tilbedere.

Som ex-Illuminati John Todd sa (han var blitt lært opp til å tro at Illuminatets demon-«Gud» Lucifer er snill): «If he (Lucifer) is so good, why do we have to kill all those people?» Drapene (ofringer til Lucifer) foretas under Halloween og andre høytider for Illuminatet.

Taita
Taita
10 år siden
Svar til  Falcon

Vi kan allerede skape liv, Falcon, seksualakten er en Gudommelig skapende kraft og burde ikke kastes bort til annet enn å skape liv.
Seks og blod for andre grunner er det satanistene som har glede av.

Likevel, det er helt klart deler av det man kaller «New age» som er ute etter å lure oss, både for penger, men også sette oss passive og tro at andre skal ordne opp for oss. Her er Frank inne på en sti han selv tror ikke er farlig.

Jeg skal se noen av dokumentarene du legger ut, Falcon. Men jeg vil nok fortsatt tro på endel «new age» for jeg tror det finnes de som ikke ønsker oss det beste i den kristne horden også.

Falcon
Falcon
10 år siden
Svar til  Taita

Også seksualakten og befruktningen er en del av Guds skaperverk. The new age show i og via bl.a. utdannelsessystemet, Sovereign Solutions: Charlotte Thomson Iserbyt, the deliberate dumbing down of America http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1407&start=1#M3644 * Direkte referanse http://video.google.com/videoplay?docid=-2698894121099089160&ei=wCG2Svi1FoaO-Abi18n6AQ&q=iserbyt# Digressivt, satanisme i plakater i Trondheim, med satans, lucifers, håndtegn, sponset av mange offentlige institusjoner hvor de fleste trolig har liten eller ingen peiling på hva plakaten forestiller http://i45.tinypic.com/27zwvf6.jpg

Whitney Houston Live (Full Concert) In Brunei 1996 http://www.youtube.com/watch?v=xdgBz-zHkmQ&feature=BFa&list=PLDF9D0E4FA313F315 * + extra: http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1663&start=226#M8213

Rune
Rune
10 år siden

De som forårsaker alt dette negative, med løgn, forfalskning, osv. De vil alle få den straffen som er ment for den. Endelig er tiden kommet da, da vi vil få fred, og komme sammen som en stor galaktisk familie igjen. Jeg gleder meg enormt mye. Klemmer til dere alle sammen <3

Biefix
Biefix
10 år siden

Det er alltid god skikk å oppgi kilder til det man skriver. Disse arrestasjonen er gjort kjent gjennom David Wilcocks (www.divinecosmos.com) og Benjamin Fulfords arbeid gjennom blant annet innsidekontakten «Drake». Arrestasjonene skulle ha skjedd tidligere i våres, men er stadig utsatt. Det ble opprettet en egen hjemmeside hvor det skulle gis beskjed minst 24 timer før arrestasjonene fant sted (www.freedomreigns.us). Her var det lenge en link til «alerts», den er nå borte.

Clif High har for øvrig sagt noen ganske bevingede ord om saken på sin hjemmeside: http://www.halfpasthuman.com/fulford.html

Dette til orientering, som det jo kan hete!

Liv Bjøringsøy
Skribent
10 år siden
Svar til  Biefix

Biefix, Jeg er enig med Clif High i mye av det han sier på linken du ga. Forøvrig leste jeg den med det samme den ble publisert og hørte intervjuet RedIceCreations, der jeg tror han først nevnte dette. Jeg har også fulgt med på det meste David Wilcock og Ben Fulford (sistnevnte intervjuet jeg for Zodiak for flere år siden ang. hans påstander om hvordan The White Dragons ønsker å bruke jordens ressurser). Særlig synes jeg Drake virker lite troverdig. Nå er jeg ingen ekspert på det amerikanske militæret (eller andre lands styrker). Jeg finner det likevel usannsynlig at en slik konspirasjon imot eget lands styresmakter kan finne fotfeste og vokse til de dimensjonene som påstås i en slik kultur. Og hvordan har de foretatt målingen av hvor stor del av styrkene som vil være med på den påstått planlagte operasjonen? Med min markedsanalytikerbakgrunn kan jeg ikke komme opp med en eneste kreativt forslag til å gjennomføre den undersøkelsen.

Jeg har spurt Iliuka om det blir slik Ben Fulford forespeiler. Det blir det ikke, svarte han. Senere har jeg spurt Iliuka om det er massearrestasjoner på gang nå. Det bekreftet han.

Nå ser jeg sannsynligheten for at du ikke har tillit til Iliuka som kilde. Likevel ser ikke jeg bort ifra at massearrestasjonene virkelig kan finne sted og har gjort det i en tid. Men jeg tviler altså på at Drake er det talerøret han gir deg ut for å være. For meg virker det mer sannsynlig at han er (godt betalt?) talerør for noen andre.

At de som bør stå til rette, vil måtte gjøre det, er jeg sikker på. Vi må alle stå til rette for det vi gjør – på en eller annen måte. Det bekymrer meg faktisk mer at noen kan måtte bøte for ting de ikke har gjort. At konspirasjoner finnes, er jeg ikke i tvil om, men det blir hevdet at bare 17% av påståtte konspirasjoner er reelle. Det betyr at 83% faktisk er uskyldige.

bjornt
bjornt
10 år siden

Omega:
22.12.2012 blir sikkert en fin dag, men jeg hadde et , foreløpig ubesvart, spørsmål til Frank Aune:
Kan du angi en dato da det vil være klart for alle om du har rett i dette eller ikke?

Jeg er ikke så veldig interessert i svar fra andre.
-bjornt

Thunder
Thunder
10 år siden
Svar til  bjornt

ehh what’s up doc!
Når disse endringen skjer er umulig å spå, noe vi har lært tydelig de siste årene i det spirituelle miljøet, men det er mye som peker på at det skjer i år og kanskje allerede denne sommeren. Personlig er jeg særdeles klar for denne globale endringen som vil endre vår sivilisasjon totalt og til det langt, langt, langt bedre. Bruken av trippelordet i setningen var med hensikt for å poengtere hvor mye dette vil endre vår hverdag for hele menneskeheten. Livet vil aldri bli det samme igjen og takk og pris for det.

Denne offisielle annonseringen, når den kommer, kan hvert enkelt menneske på hele planeten (med unntak av den gamle verdensorden) motta med usigelig glede og feire i et fantastisk fellesskap. Endelig vil menneskeheten settes fri etter 13.000 år i mørket. Syklusen som ikke bare Mayane viser til, men mange andre kulturer verden over, avsluttes og en ny syklus begynner i en evigvarende oppadgående spiral.

1000 år med fred og evig liv vises det til i Bibelen, en gylden tidsalder på 10.000 år forutser Lord Krishna, inngripelse fra utenomjordiske og forståelse for enhet spås av tibetanske munker, gjenfødelse og udødelighet står nedskrevet i egyptisk mytologi, Iliuka sier vi vil oppleve 1,6 millioner år med fred og sameksistens med intergalaktiske vesener.

13000 ÅR, 26000 ÅR,

Thunder
Thunder
10 år siden
Svar til  Thunder

Og han vil ha en dato…

Taita
Taita
10 år siden

«Jeg ble nylig stemplet i en lokal avis som en person som er ansvarlig for å rekruttere nynasister, hate jøder og predikere jordas undergang som ifølge journalisten skjer på Nyhetsspeilet.no.»

Dette var trist å høre, Frank. Grunnen til dette tror jeg ikke er artikkelforfatternes feil, (bortsett fra kanskje en jeg nylig la merke til som var tydelig rasistisk). Men det virker som det er stor enighet blant leserne at det ikke ønskes innvandring av muslimer. Med så mange tomler opp for slike ting er det kanskje ikke rart at utenforstående journalist tror det her rekrutteres nynazister.

Her må det gjøres et valg i retning. Hvem skriver Nyhetsspeilet for?
Ønsker dere fred og kjærlighet eller ønsker dere færre innvandrere? Eller tror dere at færre innvandrere gir mer kjærlighet?

Det er stor enighet her på speilet at splitt og hersk er metoden som brukes for å hindre bedre vibrasjoner og høyere bevissthet. Flere her har misforstått «splitt og hersk» med at Norge skal bli splittet av muslimer?? Det som menes med splitt og hersk er at styresmakter får oss til å mislike våre brødre og søstre fra andre kulturer.. det er fiendligheten vår som splitter! Det er kjærlighet til våre medmennesker vi må fokusere på dersom vi skal vinne over elitens forsøk på splitting.

XIPE
XIPE
10 år siden
Svar til  Taita

Du peker på noen vesentlige ting her Taita. (Elvegudinnen). Tør å bli kjent med våre nye landsmenn og få en overraskele. Det er flere likheter enn ulikheter, Mange fler.

Samfunnet vi lever i har noen kontroverser som ser ut som kulturforskjeller. Men, prøver du å gå et par skritt i dine nestes sko, som det heter, vil du se at våre prøvelser og gleder er veldig like.

Jeg arbeidet på et asylmottak noen år, og fikk mange fine aha opplevelser og gode venner. En gang på vakt begynte to av mine kolleger forberedelse til en av dagens bønnetider. Jeg hadde lagt merke til at de vanligvis gikk til et annet rom for ikke å «sjenere». Vi hadde hatt mange gode diskusjoner om religion og kultur, likheter og ulikheter, og hadde en fin åpen tone rundt dette.

Jeg spurte mine kolleger om jeg kunne be sammen med dem på min måte, og responsen var veldig positiv. De fulgte sine ritualer, og jeg mine, og vi hadde en god bønnestund som understreket vår samhørighet på kryss av religion og kultur. Masse gode energier.

Navnene Allah og Gud, har det samme opphavet fra det hebraiske navnet Jahve, og resten av ulikhetene har kommet til etter hvert som kirkesamfunnene har utviklet seg.

Omega
Omega
10 år siden
Svar til  XIPE

XIPE: Vedr. det du skrev om dine opplevelser med «å gå et par skritt i dine nestes sko»: Dette kan være den fineste spirituelle øvelse for alle og enhver. Hvor respekt for det «opphøyde» eller «hellige» har ulike ord og navn, og hvor den gjensidige forståelse og respekt for hverandre, og «det opphøyde» danner et genuint kraftfelt av ett/og èn. Denne følelsen er det ikke mange nordmenn som har fått med seg på temmelig lang tid, skulle jeg tro.

Noe av dette som kan skje med miraklenes tid, kan jo være et «rush» av spiritualitet, hvor man ikke lenger funderer over hvilke chakras som er tent, hvordan man skal gå frem for å bli opplyst, eller hvor godt utdannet en person er i forhold til andre, og at alder ikke betyr noe i forhold til rang, men at visdom blir verdsatt hos de eldre, og at muskelkraft blir verdsatt hos de unge. En perfekt «covenant».

Kanskje til og med de som er blitt opplyst, kan lyse opp for de som ikke er det. «Vil du være med, så heng på».

Da er det gjort. «Flash»: Da er alle som ville bli det, opplyst til nye høyder. Og de som vegrer, får sjansen de også. Slutt på den lange, og tunge marsjen.
At nærvær med alt og alle, øyeblikkelig tenner et kraftig energifelt, som bringer samtlige av oss til et nytt positivt «big- bang», skal vi ikke utelate som en potensiell «happening».

Dèt hadde vært noe å skrive hjem til hu gamle Olga om, det.
Kanskje hun ville droppe ukas lotto, kaste krykkene, og lyse opp, hun som med.

De som er opplyste i denne mørketiden er riktignok i fåtall. De står mellom barken og veden. Mellom «de sovende», og den mørke eliten. De opplyste har en oppgave, og det er å stå imot presset til unnsetningen kommer. Holde på sin mørke hemmelighet, og forsøke å hjelpe de uvitende med skylapper.

Uansett hvilke farer de skulle utsettes for. Og det kan hende, at det vil se stygt ut i den siste marsjen mot frihet. Slik som mystikeren Tolkien belyste i sine bøker, og som ble filmatisert av Peter Jackson (muligvis noe snuskete han også). Tolkien var likevel en mester i å kommunisere sine billedlige uttrykk.

Til slutt kan gamle Mister filthy Rockefell`a sitte og furte over et lite glass, og patte på Havana- sigarer i rullestolen sin, 500 meter under bakken. Vel vitende om at den heisen som førte han ned, aldri vil være i stand til å bringe ham opp til overflaten igjen. Vel vitende over at alt det han, og hans like har jobbet så hardt for å bygge opp, var totalt forgjeves. Som i et øyeblikk forsvinner hele elitens stolte historie, kultur, og mørke religion. Slik blir kanskje dommen over «eliten» detter året: Sikkert comfy å kose seg i luksus der nede, «in the abyss».

Men, de har glemt noe:

«When you look into an abyss, the abyss also looks into you»

Friedrich Nietzsche

Balle Clorin
Balle Clorin
10 år siden
Svar til  Taita

«Ønsker dere fred og kjærlighet eller ønsker dere færre innvandrere?»
Skjønner ikke at det skal være noen motsetning eller utelukke hverandre, så problemstillingen er konstruert for å skape konflikt.

Ønsker folk å utvandre til Norge eller helst bli i hjemlandet? De aller flest vil forbi der de er. De fleste grunner til ulevelige hjemmelige forhold skyldes vestlig maktovergrep og krig. Avsluttes vestlig interversjoner og fjernes gjeldsbyrden vil antall innvandrere til Norge gå ned. Så vi ønsker fred. Det gjør også innvandrerne.

Dag Reidar Bye
10 år siden
Svar til  Taita

«Ønsker dere fred og kjærlighet eller ønsker dere færre innvandrere?»

Hvis alt bare skal dreie seg om en slags rusopplevelse, der kjærligheten skal være det eneste som eksisterer, der en skal elske hele verden, der ingen må fokusere på verdens problemer og harde realiteter, fordi det kan føre til dårlige vibrasjoner, har en forlengs beveget seg over i det perverse, der ens egne føleleser for lengst har tatt overhånd over dømmekraften.

Det holder ikke bare med kjærlighet. En må også ha dømmekraft. Det er ingen ting som tyder på at åpne grenser og fri innvandring fører til fred. Det fører vanligvis til kaos. I Afrikanske land har åpne grenser ført til borgerkriger mellom den muslimske og kristne befolkning, bla fordi verdenserobring og forakt for ikke-muslimer er nedfelt i Koranen. I USA har en for tiden åpne grenser, og de såkalte rasemotsetningene øker.

I Norge vil fri innvandring ha ført til sammenbrudd av velferdsstaten. Det er dessuten nok voldtekter og ran allerede, men en skal kanskje ikke snakke for mye om det siden det kan føre til dårlige vibrasjoner. Blir en voldtatt, slått helseløs, ranet, utsatt for innbrudd, som følge av en totalt uannsvarlig innvandrings politikk, skal en for enkelte bare tilgi, og så er det bare å pøse på med enda mer innvandring, enda mer virkelighets flukt, og enda mer kjærlighet, bare for å beskrive noe av essensen i det «feminine».

Beklager å ødelegge idyllen, men å tilbe menneske som om det var en gud er ren satanisme, og det er ingen grunn til å tro at det å gå rundt å elske seg selv, eller sin egen identitet, eller det som er ens eget, skal føre til noe positivt. Antagelig er det dette som er hovedårsaken til alt det destruktive som for tiden foregår. Alle sadister er f.eks fyllt av kjærlighet. Alle maktarrogante politikere flommer over av kjærlighet. De flommer over av kjærlighet til seg seg selv, og sitt eget, og stort sett ikke noe mer en det.

En kan da heller ikke blande sammen himmel og helvete og gjøre alt sammen til en vassen formløs grøt, der en reduserer mennesker til planter og vegeterende grønnsaker, der en til enhver tid stilltiende skal akseptere alt og alle, bare fordi en skal unngå splittelse, med ett stort smil rundt munnen, som om det var hentet rett ut fra en kinesisk propaganda film.

Hvis det viktigste er en verden der det ikke finnes splittelse, så har en forlengst gått over i det totalitære, der alle skal marsjere i takt, som en altså finner i kommunismen og i nazismen. En finner masse kjærlighet i begge ideologier, men ofte svært lite dømmekraft.

Når ens egen velvære og kjærlighet blir viktigere enn alt annet vil en med en gang gå over i det destruktive. En reduserer hele virkeligheten. En reduserer også mennesket.

Ett annet problem som ligger i det du skriver består i å blande politikk sammen med ens egen selvutvikling, der målet tydeligvis er høyere bevissthet, der innvandrings politikken skal være ett hjelpemiddel. Å bruke politikken som ett middel for ens egen selvutvikling er også ett av kjennetegnene på både nazismen og kommunismen. En finner det f.eks innenfor AKP bevegelsen på 70-tallet, som på en måte fikk en avslutning i det litterære mordet på Nina Skåtøy, i Dag Solstads Gymaslærer Pedersen. Enten mislykkes en i sitt politiske prosjekt (I ditt tilfelle det å sidestille innvandringspolitikk som ett middel til splitt og hersk, som samtidig blir ødeleggende for å oppnå høyere bevissthet og mer kjærlighet) der en da må gi avkall på mye av sin personlige utvikling, eller så må en tvinge andre til å foreta samme selvutvikling som en selv, der alle må akseptere rammene for ens egen personlige utvikling, i form av en politikk som skal pressess inn i livene til dem som har en helt annen oppfatning av selvutvikling enn det du selv har.

Det er alltid en fordel å kunne skille mellom personlig utvikling, og det å forholde seg til politiske spørsmål. Ved å blande dette sammen risikerer en også gjøre virkeligheten til noe irrelevant, der det eneste som teller er utopiske idealer. Utopiske idealer vil i en selvutviklingsprosess helt på sin plass. I politikken vil det derimot være svært destruktivt, bla fordi en ikke ser verden slik den faktisk er, eller tar hensyn til den virkeligheten som ligger på utsiden av ens egen utopi, der en lukker øynene for praktisk talt alt som ikke passer inn i ens egne dogmer. Hos marxister skal en helst ikke stille spørsmål som Marx ikke selv har stilt. I nazismen skal en ikke stille spørsmål som innebærer ett brudd med rasetenkningen, og fremdyrkingen av den rene rase. Begge deler kommer som ett resultat av politikk som ett middel for ens egen personlige utvikling mot mer personlig velvære.

Muslimer har også en personlig utvikling som kommer i konflikt med dem som ønsker en personlig utvikling basert på selvstendige frie valg, der individet har en egenverdi, uavhengig av Koranen. Jeg tar her for gitt at muslimer tar Koranen alvorlig. I Islam har individet kun verdi hvis en lever etter Koranen. Ditt eget behov for kjærlighet vil ikke kunne gjøre noe som helst med muslimenes tro. De har allerede sin kjærlighet, og den er rettet mot Koranen, som i mange sammenhenger frarøver ikke-muslimers rett til frie og selvstendige valg, bla fordi den utsletter hele «jeg» forestillingen.

Muslimer kan være mine brødre og søstre. Det kan også være noe helt annet. Kjærlighet til ens medmennesker innebærer heller ikke en ukritisk omfavnelse av alle menneskelige egenskaper som ett tilfeldig individ, innvandrer eller asylsøker, har gjort til en del av seg selv.

En kan kort fortalt ikke elske hele verden, med alt det den inneholder. Jeg påstår ikke at noen mener det her, men det kan fort oppfattes slik.

La meg dessuten få tilføye ett «Lenge leve hatet». Hatet og avskyen er akkurat like viktig som kjærligheten. Det er nødvendig for å oppdage alt det destruktive i verden, og der alt bare blir kjærlighet blir resultatet likegyldighet. Fjerner en hatet og avskyen er en i realiteten lobotomert.

At det foregår forsøk på å øke konfliktnivået mellom muslimer og kristne er jeg derimot helt enig i, og ukritisk innvandring basert på ett marxistisk likeverdes prinsipp, er ett eksempel på det. Ikke alle egenskaper er like mye verd, og ett individ vil alltid bestå av mer eller mindre positive egenskaper, og på den måten vil alle ha ulik verdi. Det betyr likevel ikke at mennesker skal behandles uten verdighet eller respektløst, men en bør være mer kritiske til hvem en slipper inn i landet, enn det en tidligere har vært. Likeverdsprinsippet i innvandrings og asyl politikken har ført til voldtekter, drap, ran og sykehusinnleggelser, over en lav sko, av tilfeldige norske statsborgere som ikke har gjort seg skyldig i mer enn å være på feil sted til feil tid.

Innvandringspolitikken har vært en katastrofe, nettopp fordi den utelukkende har vært basert på kjærlighet og velvære, der en ukritisk har gitt opphold til hvem som helst, og pøst ut millioner til alskens pakk nærmest i ett slags forsøk på å kjøpe seg selv god samvittighet, gi seg selv en følelse av å være snill og omsorgsfull, mens helt andre innbyggere har måttet betale prisen for innvandringsentusiastenes personlige valg, f.eks dem som opplever at barna deres hele tiden kommer gråtende hjem fra skolen fordi de jevnlig blir mobbet av muslimske elever.

Taita
Taita
10 år siden
Svar til  Dag Reidar Bye

Dette innlegget til Dag Reidar er et godt eksempel på hvorfor Frank Aune får pepper fra utenforstående.

Balle Clorin kan jeg være enig med, da man med kjærlighet kan ønske andre et godt liv i sitt hjemland. Men det er ikke alltid mulig å gjonnomføre, feks tørkerammede land er det nødvendig å flytte på seg. En dag blir kanskje vi nordmenn tvunget til å flytte på oss og da kan det være lurt å ha vist litt gjestfrihet.

Monica Waade
Skribent
10 år siden
Svar til  Taita

Taita, det er vel ikke sånn at et helt land her i verden er konstant tørkerammet?

Det finnes løsninger for tørkerammete områder, der kunne vesten bidra til å bygge opp levelige forhold for de innfødte istedenfor å ta kostnadene med at de må rømme hit til oss fra familie, slekt og sin tilhørighet.

Se hvor mange asylmottak her i Norge de setter fyr på, det skjer ikke fordi at disse menneskene som sitter der har det godt, tvert i mot. Så ønske innvandrere velkommen med åpne armer er misforstått kjærlighet og vitner om naivitet.

Når man bomber ihjel andre land skaper man folkeflukt, så er man imot innvandring er man også gjerne imot denne terroren vesten bedriver mot forsvarsløse kvinner og barn i andre land. Se hvordan det er blitt i Irak og Libya etter at de såkalte fredsstyrkene har vært på ferde, skal vi åpne dørene til alle disse ofrene eller skal vi være så «hjerteløse» at vi bare lar de mest ressurssterke komme hit som flyktninger?

Ellers vet jeg om ei fra Øst Europa som er her hver sommer i to måneder for å arbeide, hun synes det er grusomt å være borte fra sin datter denne tiden, adskillelse fra sine nærmeste er noe av det vondeste man kan oppleve.

Det er alltid to sider av en sak, så at man er imot innvandring har ingenting med rasisme å gjøre.

Hvordan mener du at Nyhetsspeilets skribenter, inklusiv Frank Aune, skal kunne være en motvekt til det politiske korrekte og øvrige media uten at vi får pepper fra mainstream journalister?

Taita finner du mye fred og kjærlighet i denne videoen?

http://vimeo.com/44384046

Er det vi som er imot innvandring som er årsak til denne mangel på fred og kjærlighet?

Taita
Taita
10 år siden
Svar til  Taita

Takk Monica, nå kom jeg på viktig info du hadde til oss i fjor høst ifb de mange voldtektene som fant sted i Oslo. Du spurte han du kjenner på andre siden om hva dette var for noe. Jeg forstod det svaret du fikk slik: Eliten bruker mind control på innvandrere for å sette ulike folkegrupper opp mot hverandre.
(for at vi skal miste fokus på det som er viktig?)

Mange her på speilet har gått rett i fella selv om det er her ekspertene på eliten finnes. Er det ikke litt rart?

Et ønske om å hjelpe kan være så mangt, men å si at muslimer parrer seg som kaniner, som du gjorde her forleden, er vel ikke akkurat et ønske om å hjelpe?

Falcon
Falcon
10 år siden
Svar til  Taita

Bl.a. CIA-agenter med svart skjegg er vanlig, **** Cirkus mullah Krekar & co **** http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1758&start=1#M8146 * IAEA Exposed as Israeli Spy Front http://www.veteranstoday.com/2011/11/25/iaea-cries-wolf-over-iran-nukes/

Samme strategi har skapt helvete for barn og andre sivile i Syria, Al-Houla Massacre – Dozens of Children Murdered in Syria + http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1663&start=226#M8305 * Direkte referanse http://www.youtube.com/watch?v=jffUNQw8Fl8&list=PLCF8902EF94CA7B47&feature=plpp_play_all

Falcon
Falcon
10 år siden
Svar til  Dag Reidar Bye

Innvandringspolitikken har vært og er mest basert på the new world order agenda’s hegelian dialectic

AMERICAN SHOW http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1404&start=1#M3640 + extra, direkte ref

* Sceptic society is part of Fabian Society and their Secret Agenda http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1494&start=51#M7888 + extra, direkte ref

Finn
Finn
10 år siden

Gud har til hensikt å vekke opp sitt folk, og hvis andre metoder slår feil, vil han tillate at falsk lære dukker opp blant dem. NWO oppfyller bibel profesier uten at de selv fårstår det.

Her er noen korte videosnutter som jeg synes gir en veldig god vinkling fra et kristent ståsted som et motstykke og svar til denne artikkelen. 

http://www.itsagodthingproductions777.com/salvation.shtml

Uffda
Uffda
10 år siden
Svar til  Finn

Det kristne ståsted er for meg et sted uten kontakt med sin Gud, enda mesteren deres klart sier; John 8:15 You judge after the flesh; I judge no man, – fortsetter å tråkke hverandre ned i synd og elendighet.

Uffda
Uffda
10 år siden

Problemet i denne setting er at vi ikke kjenner kjærlighetens mekanismer, og hvordan «energien» fungerer. Vi velger å la oss hjernevaske av stat og religion, som ender med kaos, hat og krig.
What Is Love

:-)

MortenB
MortenB
10 år siden

Hen kjempeflott artikkel, Frank, tusen takk ! Noen småting er jeg uenig i, men det store linjene er ekstremt bra fokus på.

Bare en liten sak, det står at egoet er imot endringer, det ukjent føles ubehagelig. Nå mener jeg det faktisk er slik at endringer oftest kommer fra eliten, alltid via mellom-menn, som styrte politikere og andre. Og alltid går det på å en ekstra «tørn på skruen i skrustikka», enten det går på frihet, mer økonomisk slaving eller ødeleggelser av miljøet. Derfor tror jeg vi skal takke egoet som ikke vil ha endringer da de nesten alltid (historisk) har vist seg å bringe oss nærmere et Nazi NWO

Jeg som skriver dette er fra «bondelandet» nord for Bergen, er folk som er kalt «Striler», og som så langt jeg kan huske ikke ønsker endringer og har en innebygget vilje til å leve med naturen og ikke mot. Vi var den eneste «folkegruppa» i Norge som utfordret Danske-kongen under dansketida.
Vi klarte ta Danske-kongen men klarte dessverre ikke stå imot «Olje-eventyret» som helt klart er en forbannelse for hele Vestlandet

Selv om vi «Striler» er imot forandringer føler jeg meg 100% sikker på at alle ekte Striler vil støtte slike endringer du illustrerer her, Frank ! Personlig er jeg utålmodig…

Gaianne
Gaianne
10 år siden

Tak for en intessant artikel. Så en doku om magnetisk polskifte som teknisk set er lige oppe over og burde have været sket nu. Det interessante var ikke at polerne ( de magnetiske) er i gang med at bytte plads, men at der i det øjeblik de faktisk gør det efterladen vores planet uden et magnetfelt med vidtrækkende følger. Magnet skjoldet rundt jorden skaber tid og rum. Intet magnet skjold – så er vi udenfor tid og rum……Jeg lader den lige sive ind. Og vores opfattelse af den såkaldte ydre verden vil påvirkes stærkt af denne manglende orden, som magnetfeltet laver på atomer og partikler. Tænk Bermuda trekant, hvor overlevende beretter om forsvundne omgivelser og et kompas der snurrer rundt = ingen magnet felt af en eller anden grund. Også i Japan er der i havet et lignende fænomen. Uden magnetfelt og med et svækket magnetfelt er det som på det astrale plan. Som man tænker, skaber man. De mennesker der har kærlighed i sig og tænker positivt vil opleve Nirvana, Paradis osv, mens Illuminati drukner i deres bunkers i deres egen tankeverden af angst for at miste magt.

Det er en slags Dommedag, hvor «døde vil rejse sig fra deres grave» idet døde venner, familiemedlemmer – ja enddog Elvis vil være levende igen da vi kan gå tilbage i fortiden og ud i fremtiden. Vi er i et par dage i en giga tidsmaskine. Det guruer og åndelige mestrer har ventet på og inkarneret for, idet det giver en enestående chance for overblik og overskuelse af tidligere liv – karma – fremtid. Sai Baba sagde til en Italiensk dame et år før han «døde» (i et privat interview) at Dommedag var et bevidstheds skift og at man gjorde bedst i at tænke positivt, idet karma vil være instant.

Good luck to Illuminati!

Efter en sådan oplevelse på alt fra en dag til seks dage (hvem ved det egentligt?) vil der nok være en del der er blivet sindssyge (som Breivik) og mange der har kroppen halvt inde i muren til deres hus når magnetfeltet er reetableret. Lyder det skørt? Spørg forskere i Magnetisk skjold og hvad det gør ved partikler. Vi består jo af partikler( atomer).

Det er et magnetisk polskifte, der kan forårsage den helt store ændring her på Jorden fordi der i de dage ikke er nogen beskyttelse mod solstorme, der kan ramme Jorden. En uheldig storm, der rammer en af de fysiske poler vil smelte al is med en havstigning på 75 meter. I 2013 er Solen på sit max med mega solstorme.

Lad os alle bede og tænke positivt!!!! (Og flytte til højtliggende områder)…..

Gud bevare Danmark! (Som er flat)

Gnilre
Gnilre
10 år siden

«For bare 100 år siden hadde denne planeten vi bor på registrert 30 millioner dyrearter. I dag har vi 15 millioner igjen. På bare 100 år er halvparten av alle arter utradert.»

30 millioner dyrearter registrert for 100 år siden? Dette kan ikke være korrekt.

Anslagene for hvor mange dyrearter som finnes i dag varierer stort, og mye avhenger også av hvordan man definerer ulike arter. Pr. i dag er det registrert ca. 1,2 million arter med stort og smått. Anslag av hvor mange som enda ikke er oppdaget varierer stort, og noen har snakket om flere titalls millioner.

At halvparten er utradert høres også merkelig ut. Arter har blitt borte og nye har oppstått gjennom hele historien om liv på jorda, og mennesket har helt klart vært skyld i at mange arters endeligt. Men halvparten utradert i løpet av de siste hundre år? Neppe.

Omega
Omega
10 år siden

Når det gjelder den «fysiske biten» av endetiden, så er det som kjent mange teorier på dette. Det lille trivelige familie- eide selskapet «Illumicore», med lange tradisjoner og dype kulturelle røtter, har publisert to filmer hvor de kommer med sin versjon av hvor mektige og udødelige de er. Det propaganderes om hvordan selskapet kommer til å få full kontroll over Jordens ressurser. Vel, som om de ikke allerede hadde det, men at de i tillegg også har tømt Jordens naturressurser, får jeg tilføye. Dette kan jo være grunnen til at deres evinnelige fråtsing har medført at det lille som er igjen, KUN vil være nok til den «mindre» trivelige familien i fremtiden (og vi vet hva det innebærer).

Training video 1

Training video 2
http://www.youtube.com/watch?v=hFDc_Al6PGM

Dette kan sees i ulike perspektiv. Det ene perspektivet er at alt er håpløst for den større trivelige familien (menneskeheten). Det andre perspektivet er at alt er håpløst for den «mindre» trivelige familien. Her kommer noen andre teorier om chemtrails, som underbygger det andre perspektivet:

Part 1
http://www.latest-ufo-sightings.net/2012/05/chemtrails-still-unexplained-phenomena.html

Part 2
http://www.latest-ufo-sightings.net/2012/05/chemtrails-part-ii-are-we-preparing.html

Part 3
http://www.latest-ufo-sightings.net/2012/06/chemtrails-part-3-are-we-preparing.html

Part 4

http://www.latest-ufo-sightings.net/2012/06/chemtrails-part-4-are-we-preparing.html

Ingenting som sier at selv extra- terrestrials ikke har den samme kontrakt med Gud som oss mennesker?

Jeg får plutselig en følelse av at Illuminatet er mellomlegget, eller selve maten, med salat, agurk, tomat, picles, og med Newman`s dressing, i en extra- terrestrial/menneskehetens sandwich. På godt norsk: Mellom barken og veden.

Trist at Illumicore skal føle seg så beklemt, da.

Omega
Omega
10 år siden

Rettelse: Det skal være «Illumicorp».
Må også tilføye at de to filmene antakeligvis er en satire på Illuminatet. Glatt og velsmurt, med hardbarka J.R Ewing narator stil.

Omega
Omega
10 år siden

Artikkelen til Frank Aune var så inspirerende at jeg dessverre må tilføye litt mer. Lesere får egentlig bare be om unnskyldning for dette :-)

I artikkelen nevnes det følgende:
Det finnes ingen ondskap
Lev din sannhet
Gjenforening med vår galaktiske familie

Nå kan det være at Frank har sett for mange filmer, slik som jeg også har gjort, på youtube. Enten, det, eller så er innholdet i hans artikkel basert på de «øyne» han er i besittelse av. Slik hele Jordens menneskehet også er utstyrt med. Og, at vi mennesker begynner å forstå hva som er i ferd med å skje, og kommuniserer dette med hverandre, via frekvenser, og ikke med ord, som unntaksvis må brukes i denne sammenheng.

I en av de filmene jeg har kikket på (lenket til under her) nevnes det følgende:

«The firing of the decodings and the realization of your identity are going to become phenomenally intense. The reason for this is the evolving DNA»

(Hvilket det omfattende Codex alimentarius programmet forsøker å forhindre?)

I filmen kan man se en animert «forklaring» på «firing of the chakras».
Vel, da kan det jo hende at «the Creator», som det også nevnes noe om i denne filmen (hvem nå det enn skulle være), muligvis under fellesbetegnelsen Gud, og som «har skapt menneskene i sitt bilde», har utstyrt oss med fenomenale egenskaper, som vi ikke lærte mye om, på skulebenken.
Når det gjelder Frank`s øyne, mine øyne, og øynene til resten av hele menneskeheten, og deres sannsynligvis fenomenale egenskaper, så husker jeg at det var en annen person på Nyhetsspeilet som sammenliknet menneskets øyne med universet. Ta nå en nærmere kikk på noen nærbilder av menneskets øyne:

http://itiltdotme.wordpress.com/2012/03/23/extreme-close-ups-of-the-human-eye-a-lot-of-them-very-interesting-very-strange/

Ta så en kikk på The Glowing Eye of Planetary Nebula, d.v.s. en planetarisk «tåke». Bildet er kreditert Nasa, og er sannsynligvis ikke manipulert

(http://hubblesite.org/gallery/album/pr2000012a/

Bemerkelsesverdig og forunderlig, denne verden, og hvordan alt liv ble til. Og ikke minst, hvor i kosmos vi mennesker egentlig kommer fra. Fra planet «kvarken»? Neppe.
Spesielt når vi kan titte på noen flere bilder fra kosmos på wikipedia:
http://en.wikipedia.org/wiki/Planetary_nebula

Dette ser vi ikke så ofte på den statseide opplysningskanalen, og det kan være sunt å ta et avbrekk fra sporten noen ganger:
http://www.youtube.com/watch?v=hLUAxzFxfAM

Mer om Jordens frekvensmessige oppstigning

« Forrige artikkel

Måneformørkelse og Venuspassasje

Neste artikkel »

Holistisk modell for helse, sykdom og helbredelse