Sigr`s Yule-evangelium Del 3 av 4

6.1K visninger
18 minutter lesetid
37

“Det er mye om vår gamle fortid, tro og feiring av dager som står igjen i dag. Men ikke så klart anerkjent og forstått er at mye av den kunnskap og forståelse har blitt endret og endret. Feiringer av gamle hedenske dager og det hedenske samfunnet som fantes mange steder rundt om i verden har blitt forandret og forandret til å representere kristne og jødiske verdier og trossystemer. Den hedenske kulturen representerte ikke bare et system, men inneholdt også kunnskap og visdom til å skape et langt og sunt liv. Å arbeide med lys av Odin ga forståelsen av at alt var koblet. Å være i ett med alle ting er et system som også skapte friske mennesker inn i fremtiden. Denne kunnskapen og forståelsen var tanken for menneskeheten.”

Historien ble til legender. Legendene ble til myter, og mytene ble til misantropiske trosystemer.

Solens ferd over himmelen

Ost med solkors

Juletiden er den mørkeste tiden på året, da nettene er lengst og dagene kortest. Julen feires fordi det er i disse tider solen snur. Den markerer lysets, solens tilbakekomst. Solen er livets fremste symbol, og som symbol på solen har vi solhjulet som det fremste.  En juleskikk er å tenne fyr på hjul og la dem rulle ned bakker i full fyr og flamme som symbol på Sols ferd over himmelen. Man kan fremdeles se fragmenter av denne tradisjonen i England under Cheese Rolling, som går ut på at man slenger en rund gul ost med solkors ned en skråning for så å løpe etter den. Den som får tak i den vinner…en ost(!)

http://www.youtube.com/watch?v=KOyQBSMeIhM

Fra mytologien kjenner vi Freys galt som et symbol på solen; den rir over himmelen med sin gylne bust, og aldri er det mørkt hvor den er. Vi spiser derfor  Sonargoltr (svinekjøtt) på julaften, for å ta imot og ønske velkommen lyset gjennom dets symboler. Selve julaften ble feiret vintersolverv (21./22. Desember) og de døde er på besøk i tre dager. En av de viktigste feiringene skjedde etter vintersolverv på den nordlige halvkule. Når solen er på sitt laveste punkt, later solen til å holde seg fortsatt på sitt laveste punkt i 3 dager (døde på besøk i 3 dager), 21/22 til 24/25 desember. Solen begynner deretter sin bevegelse til våren som gir nytt liv til alle. Dette skjer den 24./25. desember og er årsaken til at datoen varierer fra kultur til kultur.

Romerne feiret også 25. desember i førkristlig tid, men da i kontekst av den uovervinnelige krigsguden Mithra  Sol invictus «rettferds sol», som på mange områder var synonym med vår solfeiring. Feiringen ved 25. desember kan være en skikk de adopterte av Egypterne under den Gresk-romerske okkupasjonen av Egypt, da vi vet at dette er en Egyptisk skikk som strekker seg tilbake til 3000 BC, og at Romere i regionen konverterte til Egyptisk religion av politiske årsaker. Romersk Mithraisme var en mannsdomminert kult og dens ledere het Papa, som senere ble endret til Pope og Pater. Mithraismens hellige bok het Helio biblia, som på både gresk og latinsk betyr sol-boken. Dette ble endret til The holy bible/ Den hellige bibel. Å tiltale Yggdrasill og treet i edens hage for hellig tre /sol-treet, gir derfor en klar mening, da treet også var et symbol på solkorset og dens 8 verdener (himmelrettninger/tidsskifter) med jorden (det niende) i midten. Vi pryder derfor vårt grønne glitrende tre med levende lys og lysreflekterende edelt metall som gull og sølv, som også er et symbol på sol og måne.

Mithra var som alle de andre Romerske gudene, en gud fra en annen kultur med helt andre verdier, symbolikk, og historie, enn en simpel erobringsgud for den Romerske legion.

SHAB-E YALDA

Mithra var en Persisk solgud og hans feiring var opprinnelig 21. desember, og ikke 25. desember. Den Persiske julefeiringen het; Shab-e Yaldâ. Dette er kvelden før fødselen av Mithra, solguden, som symboliserte lys, samt godhet og styrke på jorden. Shab-e Yalda er en tid for glede. Yalda er et syrisk ord som betyr fødsel. Mithra-tilbedere brukte begrepet ‘yalda “som refererer spesielt til fødselen av Mithra. Den lengste natten i året like før Yalda (Shab-e Yalda) som også er et vendepunkt hvorpå dagene blir lengre og solen fødes på ny. I antikken symboliserte det solgudens triumf over mørkets krefter. Mithra ble introdusert til Iran for over 2400 år siden av indo-ariere, og Mithra har i følge tradisjonen sine røtter i fra Krishna og Indisk kultur datert til 1200 BC.

Mithra var et potent symbol for tilbedelse og senere under akamenidenes tider ble også Mithra en hovedguddom på linje med Ahura Mazda (guden for all godhet) og Anahita (gudinnen for vann og fruktbarhet). I Sasanians tid ble zoroastrisme Irans offisielle religion, men Mithras betydning forble uforminsket og uforandret. Gjennom århundrene hadde Mithraismen spredt seg til Hellas og gamle Roma via Lilleasia, og ble stadig mer populært innenfor rekkene av den romerske hæren, men dog med sin egen vri. På denne tiden feiret mange kristne kirker Kristi fødselsdag den 6. januar. Men i lys av Mithradyrkelsens rotfestede etablering i mange Romersk-okkuperte områder (Roman holy empire), kapret den katolske kirke mange av Mithra-ritualene og proklamerte 25. desember som den offisielle fødselsdagen til Kristus. Den dag i dag feirer armenske, koptiske, og ortodokse kirker fortsette Kristi fødsel den sjette januar. Det ble sagt at Mithra ble født ut av det lyset som kom fra Alborz fjellene (Irans høyesre fjell). Antikkens iranere samlet seg i grotter langs fjellkjeden hele natten for å bevitne dette miraklet sammen ved daggry, og er kjent under navnet; ‘Yar-e Ghar’ (Cave Mates). Tradisjonen kan ha vært utbredt langt utenfor Persia, og har likhetstrekk med Allahs åpenbaring til Muhammed.

Muhammed var en reflektert mann som dyrket meditasjon, ensomhet og faste i åsene rundt Mekka. Han begynte å preke etter en åpenbaring som står beskrevet i et kapittel i Koranen kalt «Den innhyllede». I følge tradisjonen hadde Muhammed også en åpenbaring i en grotte ved fjellet Hira utenfor Mekka der han møtte engelen Gabriel (guds styrke/guds budbringer) og fikk ytterligere et kall for å være Allahs sendebud. Engler, eller objekter og dyr med vinger symboliserer elementaler (naturkrefter), og denne symbolikken er utbredt i de fleste sivilisasjoner, og stammer trolig fra Sumeria. Vi har fire elementer. En fuglevinget elemental er hovedelementet i sitt respektive gudehierarki, hvor de underforstående elementalene er hovedelementes egenskaper og styrke, slik som en soloppgang og solstråle er solens styrke og egenskap.

Et gudehierarki omtales også som et hus. Fra dette er myten om at israels hus skulle referere til guds utvalgte folk, eller i hele tatt folk. Slik degraderte antikkens jøder gudene (eller guds egenskaper) til å omfavne seg selv, og gjorde seg selv til guder. Noen eksempler på gudehus (gudehierarki) i Abrahams religion er vannguden Ea som representerte “the house of water“, og  SHIIMTI; som representerte “House Where the Wind of Life is Breathed In“, og et eksempel på denne standarden i Egypt er; House of Ra, Wasir (Osiris), and Heru (Horus). Det samme systemet ligger integrert i våre gamle runer som normalt deles inn i tre gudeslekter/ hus; Frøys ætt, Hagalls ætt og Tys ætt. De 12 stjernetegnene i zodiacen ble også regnet i hus, og er trolig det gudehierarkiet som er opphavet til de 12 Israel-stammene, og som gir følgende system i en pyramidelignende form.

På øverste trinn finner man de 4 himmelretninger og årstider. På trinn nummer 2, får vi solkorset med de 8 hjørnene. På trinn 3 får vi 12 som symboliserer stjernebildene, og i Israels hus var det 12 stammer fra 4 himmelretninger (årstider), og 3 (måneder/stammer) i hver himmelretning (4×3=12). Og fortsetter man det pyramideformede hiarkiet nedover til 144.000, får man en pyramideformet struktur med identisk like mange lysreflekterende kalksteiner og struktur som pyramiden i Giza opprinnelig var dekket av, og stammemedlemmer i Israels hus. Å tiltale jøder for guds utvalgte folk, eller kirker for gudehus, må derfor være synonymt med både blasfemi og avgudsdyrkelse. Begrepet hus på stjernetegn, finnes også i det nye testamentet.

Luke 22.10
He said to them, “Behold, when you have entered into the city, a man carrying a pitcher of water will meet you. Follow him into the house which he enters“.

Å beskue, beundre, feire, eller meditere sammen med soloppgangen, spesielt ved solverv og vårjevndøgn, var en utbredt skikk i mange kulturer. Solmeditering praktiseres den dag i dag av bla. buddister. Til tross for framveksten av islam og muslimske ritualer i dagens Iran, er Yalda en utbredt skikk, og i 2008 ble den offisielt gjeninnført som høytid. Dette er en tid når venner og familie samles for å spise, drikke og lese poesi (spesielt Hafiz) til langt over midnatt. Man spiser frukt og nøtter, og granatepler og vannmeloner er spesielt viktig. Den røde fargen i disse fruktene symboliserer rødnyansene ved soloppgang, gløden i livet, og Mithras prakt.

Solkors og Solsymbolikk

Solsymbolikk var også vanlig blant mange tidlige kristne og jødiske forfattere, og Jesus ble i likhet med romerske Sol Invictus, betraktet som «rettferds sol» som blant annet uttrykt i det gamle testamentet.

Mal. 4,2:
«Men for dere som frykter mitt navn, skal rettferds sol renne med legedom under sine vinger.»

nimrod
Assyrisk steintavle med “winged sun” ca 900 BC.
sumer
Sumeriansk, Babylonsk, kanaanittisk solkors ca 3500 BC. Kjent som bla. Shamash; sannhetens og rettferdighetens sol.
egypt
Egyptisk kalender ca 3000 BC.
maya
mayakalender ca 3000 BC.
etusikan
Etusikansk solhjul 700-650 BC

Gullgåsen, eller gullanden som avbildet i solhjulet er i følge Indisk og Finsk mytologi det som la gullegget og skapte de kosmiske elementene. Korset som dannes av en gjennomstreking av de 4 små sirklene kan derfor symbolisere bla. kosmiske egg, og de fire elementene (vann, luft, jord og ild) – hvor det femte er i midten.

Solhjul i forenklet design

Solhjulet dukker opp i nærmest alle sivilisasjoner opp igjennom tidene, noen mere spektakulære og detaljerte enn andre. Man deler kaken i 8 like deler, hvorav et kors deler opp de 4 årstidene, og krysset representerer de to solvervene (nord og sør) og jevndøgnene (øst og vest). Som man ser har samtlige solhjul ovenfor et markert kors, og et mindre markert kryss (kors som er tiltet 45 grader).

Generelt om det Norrøne solkorset/Yggdrasill

I Norrøn mytologi var det 9 riker, de 8 høytidene, og åtte himmelretninger pluss et senter. Vi vet fra Edda at de norrøne mente at rikene kunne nås ved å reise i bestemte retninger. Dette gir oss et kart over universet med Niflheim (is) i nord, Jotunheim (jotner) i øst, Muspelheim (ild) i sør, og Vanaheim (Vanene, fruktbarhet guder) i vest. På den vertikale aksen Hel er på bunnen. Svartalfheim (dvergene) er neste og er i mellom Hel og Midgard. Alfheim (Ljosalfheim) er alvenes rike og er over Midgard. Åsgard (æsene, guder) er på toppen. Vanene var fruktbarhetsguder og ofte knyttet til planting og høsting. Vanene har koordinasjon; vår i øst og høst i vest.

Klassifiseringen av årstidene er derfor preget av påvirkning av horisontale verdener. Det er også påvirkninger fra de vertikale rikene i overgangen fra en sesong til den neste. Man startet i begynnelsen av året og nederst på stigen og opp. Svartalfheim med Disting (Imbolc), Ljosalfheim med Mai-dag (Beltaine), og til slutt Åsgard med Loaf-fest (Lughnassadh). Dises er den tiden da slør mellom verdener er på det tynneste, spesielt mellom Midgard og Hel. Dette var den tiden man hedret forfedrene og tilfredsstillet de døde. Videre tradisjonelle retninger til Hel i Edda er “mot nord og ned», eller på norrøn; «Nirð ok norðr». Ved vinterens utbrudd er ikke bare avlingene døde og innhøstet, men dette er også tiden av spådom der forbindelsen til Hel tillater oss å snakke med de døde.

Vintersolvervet (21. des) eller Yule kommer på den mørkeste og kaldeste tiden av året og is er den overveldende tone. Videre er Niflheim også forbundet med mørke og begynnelser. For før det eksisterte sol, måne, jord, mennesker eller guder, eksisterte Niflheim og Muspelheim. I følge norrøn skapelsesberettning var det ei ku som vandret opp og slikket is og skaper den første frost-jotnen; Ymir. Han var far til alle jotnene (snø og haggl) som han skapte av svette fra sine armhuler og sitt underliv. Kuen fortsatte å slikke isen for å lage bestefar til Odin, Hoenir og Lodur, de første gudene. I andre sagn ble Ymir til da ild fra Muspelheim og is fra Niflheim møttes.

Odin (solen) og brødrene hans drepte til slutt Yme (frosten) for å stoppe strømningene av jotner. De fleste druknet i Ymirs blod (snøen smeltet i havet). Selve kjempekroppen ble til jorden, blodet ble til sjø og hav, beina til fjell, og tennene og beinbitene til sand og steiner, håret hans til skog og åmer fra kjøtet hans ble til dverger. Hodeskallen til Yme ble plassert over Ginnungagapet og ble til himmelen, som holdes oppe av de fire dvergene Øst, Vest, Sør og Nord. Hjernen hans kastet Odin til vinden der han ble til skyer. Så Niflheim holder potensiale til liv inni seg, og er en mørk ugjennomtrengelig tåke som eksisterte før solen.

Ragnarok (æsenes kamp mot jotene), eller solens kamp mot frosten kan forklares her, da solen (odin) og æsene dør; og mange vil ikke overleve vinteren. Bare noen få overlever Ragnarok, men det skal være starten på en ny jord som atter en gang skapes slik den alltid har gjort. Ragnarok kan derfor være en evig kamp mellom æsener og jotner, hvor solvervene er klimaks for hver enkelt seier, men samtidig et tegn på ens underlag.

Midtvintersblotet (2. feb) Også kjent som Disting ewemeoluc. Dvergene i Svartalfheim var berømte for både sin metallurgi og for boligen under jorden (og dermed gravende ferdigheter). Dvergene er den mest naturlige tilknytningen til denne høytiden. Disting er også assosiert med smie håndverk, og det var også dvergene. De formet magiske verktøy for alle gudene, fra Tors hammer til Freys båt.

Vårjevndøgnet (21. mars) symboliserer fruktbarhet og man spiser egg som symboliserer styrke som skal vare hele året. Jotnene er kjent både for sin styrke og sin fruktbarhet. Så progresjon fra vinteren til våren er naturligvis en progresjon fra is (niflheim) til Jotner (jotunheim).

Maidag (1. mai) er feiringen etter at man har sådd jorden, og er den magiske tiden da alvene fra Ljosalfheim er på ferde, og kan ses på topper. Skøyerstreker er vanligvis forbundet med trick-or-treat på Halloween og 1 April (april-snar). Men av våre forfedre ble dette praktisert ved Maidag. Frey; guden for fruktbarhet var også prinsen av alvene.

Sommersolvervet (21. juni) er ikke bare festivalen av solen (sunna) og ild, men det er også Balders død. Hans død signaliserer begynnelsen på slutten (ragnarok), siden det er det første skrittet på veien mot yule. Balder er en gud som i likhet med Odin er assosiert med lys, skjønnhet, kjærlighet og lykke. Det er da ild jotene drar ut av Muspelheim å kjempe mot gudene. Dette er et nødvendig steg fordi det er gjennom ild av Muspelheim at Balder blir gjenfødt og gjenskaper balanse. Solvervet er derfor både begravelsen til Balder og et forvarsel om hans gjenfødsel ved vintersolvervet.

Hlafmaest (1. august) er feiringen av bryllupet til Thor og Sif og den første høstfeiringen. Det var også tiden for møter, og  stammene samlet seg for å planlegge det kommende året. Disse tradisjonene faller under beskyttelse av æsenes guder og ingen andre. Mens alle helligdager er tilknyttet æsene og deres tilstedeværelse, er det bare det hellige ekteskapet på Loaf-fest samler dem alle sammen. Dette feires med gaver og sosiale aktiviteter. Man kan konkurrere i spill, bryte brødet sammen, og utføre andre kulturelle ritualer, som er nødvendig for å holde samfunnet stabilt og kontinuerlig (som ekteskap, eder, etc.). Man ofret også nyslått korn til æsene.

Høstgjevndøgnet (21. sept) er den andre høstfesten, og er en feiring av overflod og heder til Vanene; gudene av fruktbarhet.

Dieses vinternatt (31. okt), også kjent som vinternetter, halloween eller “Samhain” og er vanligvis feiret i slutten av oktober. Slik som den keltiske Samhain en sentral fokus for ritualer i løpet av denne tiden å hedre sine forfedre og andre døde, f.eks, passerte venner, gamle helter, etc. Begrepet Dieses kommer av norrøne Disir. Disir er hjelpsomme ånder som prøver å guide de levende til å gjøre kloke valg i Midgard (på jorden).
kors

Korset kan ha tilknytning til livets tre Yggdrasill og dens astronomiske symbolikk. Til høyre på bildet ser man at krysningen mellom de to solvervene og gjevndøgnene gir et perfekt kors. Vintersolvervet er som nevnt undergang og tegn på ny start, mens sommersolvervet er livets klimaks, men tegn på undergang. Gjevndøgnene er når man høster og sår. Korset kan ut i fra det symbolisere livets gang ikke ulikt det Egyptiske Ankh korset som forøvrig var kristenhetens første kors. Til venstre har vi et keltisk solkors fra 800-tallet, men det som gjør dette korset så spesielt er at de ikke har 4 kuleformede punkt som normalt skal symbolisere solverv og gjevndøgn, men 9 stykk. 9 er også antall verdener i livets tre Yggdrasill. Sentrum av dette korset kan derfor være Midgard (jorden) som videre symboliserer solens ferd rundt jorden (i pakt med det Kelterene trodde på denne tiden).

Korsets tendens til å forveksles med et tre, eller rett og slett symbolisere livets tre; Yggdrasill dokumenteres i ulike kulturer såvel som i kristne tekster. Solgudommet Dionysos ble henrettet på et kors. Attis var fremstilt bundet til et tre, og Marsyas møtte sin bane bundet til et tre, og flere ulike kristne forfattere insisterer at Jesus ble hengt i et tre, mens andre nevner kors.

Apg. 10,39:
Og vi er vitner om alt han gjorde rundt omkring i jødenes land og i Jerusalem, han som de hengte på et tre og drepte.

Gal. 3,13:
Men Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse da han kom under forbannelse for vår skyld. For det står skrevet:  Forbannet er hver den som henger på et tre.

Matt.20,19:
og overgi ham til hedningene, og han skal bli hånt og pisket og korsfestet. Og den tredje dagen skal han reises opp.»

peace
PEACE: Neolithic site of the Goseck circle. The yellow lines represent the direction the Sun rises and sets at the winter solstice.

Dette er også den norrøne livsrunen som heter Yr, men snudd på hodet. Yr står for det eviggrønne Barlindtreet og kan bli mere enn 2000 år gammelt, og tåler tøft klima. Gosec sirkelen har også likhetstrekk med tverrsnittet av en trestamme, hvor marg/kjerne er Midgard, og margstrålene er Gosac sirkelens åpninger som peker dynamisk mot Jotunheim (øst) og Vanaheim (vest). Ut i fra den norrøne modellen ligger nord i niflheim (veien til Helheim er «nord og ned»), mens livet og lyset er sør og opp til Asgard. Ut i fra dette bildet må nord og sør reverseres.

Hvordan Grinchen stjal julen

Pave Benedikt XVI som Mr. Grinch

Kunnskapen om den gamle hedenske kulturen ble delt med mange folkeslag rundt om i verden som igjen har integrert det inn i sin egen kultur. Mest trolig var den hedenske skikken en dynamisk skikk hvor flere ulike sivilisasjoner har vært med på å forme den over lengre tid slik som dagens vitenskap, men på ett eller annet tidspunkt har mistet sin opprinnelige mening. Av de mange stedene den hedenske kulturen blomstret var i gamle Roma, som la mye vekt på solen og soltilbedelse, men som skilte de fra andre, var at de besto av en kaldt og kynisk mannsdominert kult som dyrket makt på samme nivå som den tidlige jødedommen og atonismen. Den Romerske agendaen fortsetter i dag som et resultat av at historien ble skrevet av den herskende romerske katolske kirke etter at Romerriket falt.

Men i virkeligheten var det et nytt og mer sadistisk imperium som ble opprettet. Stedet for makt var overført fra Roma til Vatikanet med prester av en ny religion som søkte suveren makt over alle. For å klare å integrere den nye religionen inn i Romas maktsentrum, innså Konstantin at han trengte å innlemme de gamle hedenske og jødiske skikkene inn i den nye kristne tro, slik at den nye religion ville være akseptabel for alle parter. Ut av dette ble den Katolske kirke til. (Katolsk av gresk: καθολικός, katholikos: allmenn eller universell).
Jesus og den kananittiske kvinnen

Bibelen: Jesus nekter først å svare en kvinne fra Kanaan, og avviser hennes bønn om hjelp fordi han bare har kommet for å hjelpe jøder og ikke hedninger. Han sammenlikner det å hjelpe en hedning med å ta brødet fra barna og “kaste det for hundene” (Matteus 15:22-26). Jesus instruerer også sine disipler om å ikke oppsøke hedningenes eller samaritanenes byer (Matteus 10:5-6), formodentlig fordi disse uansett ikke er verd å frelse. I alle disse tilfellene ender det opp med at Jesus blir overtalt, og hjelper og frelser hedninger til slutt. Disse bibelversene er trolig konstruert for å tilfredstille jøder (og seloter?), men på en slik måte at det ikke kommer i konflikt med den katolske kirkens kjerneverdi; hvor Jesus er for alle. Flere eksempler på dette er selve starten på det nye testamentet. Her starter man med å redegjøre for at Jesus er jøde og er av Davids ætt. For en menig romer eller andre kristne er det helt uvesentlig hvem han ætter på, så lenge han er guds sønn. Men for en jøde er avstamningen til Davids blodslinje helt avgjørende, da den fiktive blodslinjen er selve religionen.

Konstantin samlet prestene i det som kalles “The Council of Nicosia” og skrev om mange kjente tekster til å bli en del av et universelt trossystem. Da bibelkanonen ble utgitt innholdt den mange nye ikke-kristelige begrep, mange kristne skrifter ble utelatt, og det ble praktisert mange skikker som ikke er nevnt i Bibelen. Kirken innlemmet mange av de gamle feiringene for å tilfredsstille hedninger. De kristne som protesterte ble forfulgt og drept på lik linje med hedninger som protesterte mot det nye universielle trosystemet. Man skapte et nytt konsept for Heaven and Hell. Hel var sentralt i det gamle hedenske systemet, og Hel ble derfor degradert til det mest redselsfulle stedet å være. Konseptet med helvete og fordømmelse ble opprettet for å gjøre Hel til synd, og presse folk til å konvertere. Dette er grunnen til at helvete ikke nevnes i GT/Torah. Helvete var Romernes påfunn, og hadde de puttet konseptet inn i GT, ville jødene ha avslørt dem med sin Torah. Det ble også bestemt at den nye herskende religionen skulle overføre makt fra Roma til preste-eliten i Vatikanet, med paven som overhode utad. Man kan egentlig ikke si at Roma falt, men med Bibelen og de 7 dødssynder på slep; styrt i en annen retning.

Dette systemet begrenset menneskets evne til å se lyset, og leve i samspill med skaperverket. Å være i ett med omgivelsene ga forståelse av at Gud var i seg selv og over alt. Dette ble endret til en ekstern Gud  man aldri kunne se, eller oppnå kontakt med. Det den katolske kirke opprettet var ingen religion, men et trossystem av kvalme og forakt i kristen drakt. Et system basert på frykt, gjengjeldelse, kontroll, makt, og til slutt en total personlighetsutslettelse. Det må nevnes at kristne apokryfe skrifter støtter seg til denne hedenske forståelsen.

Thomasevangeliet, vers 77:
Jesus sa: Jeg er lyset som er over dem alle. Jeg er alt. Alt er utgått fra meg, og alt er kommet til meg. Kløv treet: jeg er der; løft opp steinen og dere skal finne meg der!


Konstantin og hans hoff av prester kontrollerte til slutt en betydelig del av verden. De dikterte hva som kunne læres og undervises. De kontrollerte vitenskap og gikk til angrep mot alle menneskelige bestrebelser som ikke samsvarte med deres system. De satte opp lover for å sikre at kirkene ikke måtte betale skatt, og denne loven finnes fortsatt i dag. De 7 dødssynder var også en uteologisk svindel, hvor man måtte betale seg fri fra synder. Et system som i grunn var å skattelegge mennesker for å være mennesker slik som co2 skatten som nå er foreslått. Den katolske kirkes rikdom ble så brukt til å utføre sine korstog og kriger for å tilta seg ytterligere rikdom. Sentrum og hjertet var fortsatt i Roma, men skiftet navn til Vatikanet som er en stat innenfor Italia. I 1929 bestemte verdenssamfunnet seg for å offisielt annerkjenne Vatikanet som en autonom – en offisiell stat. Dette ga også alle folk som bor i denne byen diplomatisk status, og derfor diplomatisk immunitet uansett hvor de reiser.

Styresettet med penger og makt i sentrum er styrt av grådighet, og det fortærer moder jord. Endring må skje dersom vi skal overleve som mennesker. Røttene til vår opprinnelige kultur er nøklene, og den vil gjøre oss i stand til å være mer i harmoni med hverandre, og vår planet. Å gjenkjenne og forstå forskjellen på religion og trosystem, gjør det mulig å innse at ens egen tro er ikke ens egen, men heller den som har blitt påtvunget.

I Saint Peter’s Square i Roma pryder man byen med våre gamle symboler, samtidig som de fordømmer dem, demoniserer dem, og prakker på oss ting de selv ikke tror på. Obeliksen i sentrum av solkorset er stjålet fra Egypt hvor den i sin tid sto oppreist i Heliopolis (Sun City).

Shab-e Yaldâ fra Persia

http://www.youtube.com/watch?v=O4U1N1woXQo&feature=related

Hovedressurser:

Sigr Huginsson

Han har en IT-bakgrunn og har studert historie, religion, filosofi, kultur, og sivilisasjoner fra antikken i snart 10 år. Han er en hverdagsfilosof, amatørhistoriker, og samfunnsanalytiker med glimt i øye.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

37 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
En mann med åpenbar agenda
Abonnent
13 år siden

– I Saint Peter’s Square i Roma pryder man byen med våre gamle symboler, samtidig som de fordømmer dem, demoniserer dem, og prakker på oss ting de selv ikke tror på. Obeliksen i sentrum av solkorset er stjålet fra Egypt hvor den i sin tid sto oppreist i Heliopolis (Sun City). –

Vær så snill, ikke ta den katolske kirke som eksempel på kristenheten. Alle oppgående mennsker vet at den katolske religion er en blanding av gammel hedendom og forvrengte <> ritualer.

Les gjerne boka “The Two Babylons”. Den finner du med et enkelt Google søk. Ligger ute som PDF.

Enda mer God Jul til artikkelforfatter.

En mann med åpenbar agenda
Abonnent
13 år siden

“For en menig romer eller andre kristne er det helt uvesentlig hvem han ætter på, så lenge han er guds sønn. Men for en jøde er avstamningen til Davids blodslinje helt avgjørende, da den fiktive blodslinjen er selve religionen”.

Fiktiv blodslinje? Vet du egentlig hva fiktiv betyr?. Hvis ikke Jesus var født som jøde, hvis han ikke var av kong Davids slekt, av Juda stamme, så kunne han umulig være den MESSIAS som var lovet og profetert om fra 1. mosebok til de siste av profetene i GT.

Derfor legger NT mye vekt på å bevise at Jesus var Davids slekt. Og senere fastslår Paulus at endeløse slektstavler ikke lenger har noen verdi. Fordi Messias har kommet og startet sitt kongedømme. Som vil vise seg i et tusenårig fredsrike på denne jord.

1. Tim. 4: Da jeg dro til Makedonia, ba jeg deg bli igjen i Efesos så du kunne forby enkelte å komme med en annen lære eller være opptatt av myter og endeløse slektstavler. For slikt fører bare til spekulasjoner og tjener ikke Guds frelsesplan, der det dreier seg om tro.

De to som gikk til Emmaus:
Luk 24, 25: Da sa han til dem: «Så uforstandige dere er, og så trege til å tro alt det profetene har sagt! Måtte ikke Messias lide dette og så gå inn til sin herlighet?» Og han begynte å utlegge for dem det som står om ham i alle skriftene, helt fra Moses av og hos alle profetene.

God Jul

Singoalla
Singoalla
Abonnent
13 år siden

Det er vintersolverv og det er litt og markere, for noen av oss..

En dame som har vært veldig fremme innen new age miljøet, men som jeg personlig ikke har noe forhold til, er Jonette Crowley.

Er det noen som vet om hun er i noen relasjon til Alestair Crowley? Fører hun hans arv videre på noe vis?

Har snakket med en person som har vært på reise med denne damen i Peru, men han visste ingenting om Alester, og Jonette hadde aldri nevnt ham..

Det ryktes også om iallfall to personer at de er barn eller barnebarn av Alestair Crowley, hm.. var det Jane Burgermeister og Bush eller kona til Bush?

Kan huske feil, men lurer på om ikke det var nevnt et sted her på NS, noen som husker og har mer fakta?.

Jeg mener i utgangspunktet det er positivt å markere solsnu og vil gjøre det selv på mitt vis.. nå går vi mot lysere tider..

Det er flere masse-meditasjoner man kan koble seg på – er sikker på at de fleste som deltar er gode folk, som vil vel, men jeg ser en fare også, for at det kan sitte noen klare og ville manipulerer menneskenes bevissthet, det er jo målet med hele mind control opplegget, world control. så selv om bevissthetsendring kan og bør komme, så kan noen prøve å gjøre det på elektromagnetisk vis og ikke på ekte vis..

Hva mener dere om dette? Hjelp meg å vurdere. Mange gode folk deltar.

Her er litt klipp om noe som skal skje nå og en link:

Den kollektive initieringen i Egypt med Jonette Crowley vil blant annet finne sted like før og underveis med Masse-Meditasjonen her i Norge.

(direkte-link: http://www.jonettecrowley.com/CollectiveInitiationDecSolstice2010.htm)

Ulven
Ulven
Abonnent
Svar til  Singoalla
13 år siden

Ifølge stemmer i skogen er Barbara Bush, ex-presidentfrue og mor til George W. Bush datterdatter av Aleister Crowley. Moren – Pauline Robinson – var i Paris samtidig med A. Crowley.

Forøvrig er Barbara Bush en svært satanistisk person, i likhet med sin mann George H.W. Bush og sin sønn George W. Bush. En fin bande som har tilranet seg makten i USA…

Who killed the Kennedys?

Monica Waade
Forfatter
Svar til  Ulven
13 år siden

Godt spørsmål Ulven, det har jeg ikke tenkt på før, Who killed the Kennedys?
Historien har en lei tendens til å gjenta seg, intet er nytt under solen, så det er altså stor sannsynlighet for flere presidentdrap hvor etterfølgeren er ondskapens lakei. Jeg håpet vi skulle kunne tolket synet jeg fikk på en annen måte, men ekkoet fra fortiden kommer nok dessverre tilbake.

Et aktuelt avsnitt i microchip artikkelen min;
I en drapssak sa jeg til politiet at det sto skrevet DJ (forkortelse for Disc Jockey) over hodet til drapsmannen, ut fra dette skjønte vi hvem som hadde begått drapet og det ble etterpå bekreftet å være riktig. For noen måneder siden fikk jeg et syn med Obama i fronten, så deretter bokstavene US (United States) før jeg hørte et pistolskudd. Dette betyr at en president blir myrdet, og sannsynligheten er stor for at det er Obama som blir drept og at det skjer i USA. Eller så betyr det at USA vil oppnå en stor gevinst ved at denne presidenten forsvinner. Når det gjelder den døde presidenten skjer dette for å gi innpass til den grusomste person som noensinne har vandret på denne jorda, Napoleon og Hitler blir bare smågutter i forhold. Kan dette være Obama sitt sanne ansikt, nå kan du sette magefølelsen din på prøve. Presidenten blir sannsynligvis skutt mens han er på et mindre sted, en hvit bil med involverte i dette drapet kjører fra høyre inn på en motorvei etterpå og denne veien er ikke stor, det er det som sier meg at drapet ikke blir begått på et større sted.

Ulven
Ulven
Abonnent
Svar til  Monica Waade
13 år siden

Monica, det var da et dystert scenario.

Nå er ikke akkurat Obama den hviteste sauen i flokken, på den annen side vet man hva man har, og det kan jo alltid bli verre, slik historien har lært oss.

Litt svar på spørsmålet: WHO KILLED THE KENNEDYS?

1963: Skull&Bones medlem og CIA-agent George H.W. Bush befant seg i Dallas dagen USAs president John F. Kennedy ble drept.
Senere ble Skull&Bones medlem George H.W. Bush USAs president.

1999: Skull&Bones medlem George W. Bush befant seg på småflyplassen ved flyet til John F. Kennedy jr., sammen med sin far George H.W. Bush og to agenter fra MOSSAD, to dager før JFK jr. ble drept i en småflystyrt sammen med sin gravide kone og hennes søster.

Stemme i skogen “Delbert” (medlem av CIA Division 4 etterforskningsteam) har beskrevet omstendighetene rundt drapet på JFK jr. sommeren 1999 slik:

b) Ten individuals said they actually saw JFK Jr.‘s plane explode in mid-air.

c) Two witnesses told the team they saw George H. W. Bush and George W. Bush at the Essex County, New Jersey airport with Israeli Mossad agent Michael Harari and another Mossad agent who were both seen standing next to JFK Jr.’s Cessna–all four were at the airport just two days before the doomed plane took off with JFK, Jr., his pregnant wife and her sister.”

http://www.tomflocco.com/fs/PurgeTheEvil.htm

Året etter ble Skull&Bones medlem George W. Bush “valgt” til USAs president.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Monica Waade
13 år siden

Huffda Ulv

Ikke mye gode energier som kommer fra den Bush familien med tanke på at det var George W Bush sin bestefar Prescott Bush som hjalp Hitler til makten og stort sett den eneste som tjente stort på krigen

http://www.guardian.co.uk/world/2004/sep/25/usa.secondworldwar

Det lønner seg vist å aliere seg med demoner på jordisk nivå men det og selge sjelen sin til fanden er ikke akkurat noe sjakktrekk når en skal videre opp på et høyere nivå

Som kloke søte Singo sier lenger oppe her så ser vi at historien gjentar seg i en evig syklus, vi lærer aldri

Nye sivilisasjoner kommer til og blomstrer som bare det før demoner kommer inn med negative energier der de høystående blomstrende sammfunnene går over i menneskeofring, kriger og terroregimer
Så kommer det alltid en reboot i form av en apocalypse og dritten restarter seg fra scratch

Sofistikert sivilisasjon har eksistert i over 100 000 år og seff mye lenger en det som en kan se her

http://m.nrk.no/m/article.jsp?art_id=17417689

Det ser ut til og gå den samme veien denne gangen også sånn som alltid

Mao så har vi en reinkarnasjons syklus som filtrer menneskene ved hver reboot

1. De som har lært hva livet egentlig handler om å velger kjærlighetens vei i pakt med naturen fremfor grådighet, matrialisme og ondskap er klare for et høyere nivå

2. Største gruppen som er nyttige idioter for sine onde ledere må gjennom en ny reinkarasjons syklus på jorden etter rebooten

3. De er gjengen som mener at problemer og konflikter løses best med med og ta en stein og knuse hodet på den enn er ueing med
De havner på et lite trivlig sted sammen med likesinnede
De er de fortapte og fordømte

Ser at lysets gudinne Monica mener at Obama skal skytes… er ikke så sikker på akkurat det siden indisiene på at det er nettopp han som er den super onde er store…
Etter 3.5 år med makten skal han vise sitt sanne jeg som er sommeren 2012, han skal hylles av massene og reise rundt i verden og tale om fred samtidig skal han råde over en enorm hær og flyvåpen

Kan ikke se noen andre ledere i verden om oppfyller de kriteriene en nettopp Obama…
Skulle han bli skutt så overtar jo den ikke fult så karismatiske tullingen av en visepresident Joe Biden

Kan det være at det er en annen stats President som blir skutt som gir Obama enda større makt og legitimitet til å kaste verden ut i krig Monica ?
Blir Putin, Hu eller Nathanjævel skutt så vil det nok utvilsom kunne kaste verden ut i krig vist drapsmennene/terroristene kommer fra “rette” landet ….

Uansett så trenger vi bare holde ut i 1 år og 364 dager til så er vi i mål :)

Så hva har vi i vente den siste tiden ?
Profetier, spådommer, kanaliseringskilder, kornsirkler og spåkuler kan ofte være vansklige og tyde og forstå så hvor skal vi henvise oss for og se klart hva som venter oss ?

Det er ikke vanskligere en å gå til kilden og se hvordan de selv sier de vil ødlegge jorden for å legge den under seg :)
De 300 Illuminati kortene har fortalt tiår i forveien hva som skal skje, 9/11, Oljekatastofen i Golfen, geoeninering, haarp skapte jordskjelv og vulkaner, værmanipulasjon via sattelitter og mc osv osv vises klart på kortene men det er også en rekke hendelser som ikke inntruffet enda som at London legges i ruiner som sikkert vil inntreffe under Zion-Ol i 2012, det skal regne frosker, en komet vil skape kaos på jorden, en fake UFO innvasjon vil inntreffe( Blue Beam md CIA UFOer ), Grusomme pandemier og biokjemisk krigføring, en alien vil også komme ned og tilby løsningen som en frelser og mye annet spennende som at siste kortet viser at jorden dør og selve tidslinjen er slutt :)

Se her og kos dere med rene julekrimmen :)

THE ILLUMINATI GAME:(THE FUTURE ON CARDS)-MUST SEE!!!

http://www.youtube.com/watch?v=vPphVu_i874&feature=related

Illuminati Card Game – New Cards!

Kortet med sjømonsteret som kommer opp av havet likte jeg best he he

På flere av youtube vidoene jeg hadde om Illuminati kortene jeg skulle linke ut nå fikk jeg opp denne her :
Denne videoen er fjernet av brukeren. :(
Noe sier meg at det ikke er brukeren som har fjernet vidoene som er lagt ut men at noen har fjernet selve brukerene som la vidoene ut

http://www.youtube.com/watch?v=xGCC-cxg6Nc

God Jul from all of us too all of you :)

kjell108
Abonnent
Svar til  Monica Waade
13 år siden

George H. Scherff, Jr. = George Bush, fotobekreftelse oppgis

According to Otto Skorzeny, pictured is the Scherff family and a few friends (circa 1938). Holding “Mother” Scherff’s hand at left is Martin Bormann. In front is Reinhardt Gehlen. In back is Joseph Mengele and to his right is Skorzeny as a young man.

At center right (in the German navy uniform) is George H. Scherff, Jr. and his father George H. Scherff, Sr. Bormann became Hitler’s second in command. Reinhardt Gehlen was a chief SS officer and assassin who was smuggled out of Germany under Operation Paperclip. Skorzeny was Hitler’s bodyguard and SS spy/assassin who came to the U.S. after the war under Project Paperclip. Skorzeny and GHW Bush were instrumental in merging Nazi (SS) intelligence with the OSI to form the CIA with “Wild Bill” Donovan and Allen Dulles.

http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_bush19.htm

huskarlahvot
huskarlahvot
Anonym
Svar til  Monica Waade
13 år siden

Rom sier:

“George H. Scherff, Jr. = George Bush, fotobekreftelse oppgis”

Spenstig teori, men hvis den guttungen til venstre er Martin Bormann så kan bildet umulig være tatt i 1938.

Dette er Bormann i 1934:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_183-R14128A,_Martin_Bormann.jpg

Jeg googlet litt rundt og fant en diskusjon rund dette bildet. Der hevdes det at mannen med jenta på fanget, på høyresiden av bildet er Mengele:
http://paulluvr.deviantart.com/art/DUDE-157601890

Her er Bush sr i begynnelse av 30-tallet:
http://www.bushchildhoodhome.com/family_history

kjell108
Abonnent
Svar til  Monica Waade
13 år siden

huskar, annen kilde oppgir at “1930” for bildet

kjell108
Abonnent
Svar til  Monica Waade
13 år siden

George Herbert Walker Bush (born June 12, 1924)
Bilde og fødselsdato stemmer ikke, så jeg tror ikke det er George Bush Sr. på det bildet.
.

huskarlahvot
huskarlahvot
Anonym
Svar til  Monica Waade
13 år siden

Rom sier:

“Bilde og fødselsdato stemmer ikke, så jeg tror ikke det er George Bush Sr. på det bildet.”

Ja, ikke sant. Men det var da også en ganske far-fetched teori i utgangspunktet.

Mulig bildet er fra 1930, og viser Mengele m/ familie. Men jeg tror ikke det er Bormann vi ser der til venstre, selv om ansiktstrekkene ligner litt. Han er for ung.

kjell108
Abonnent
Svar til  Monica Waade
13 år siden

De som har drevet research på George H. W. Bush oppfatter han som en hitler http://www.democraticunderground.com/discuss/duboard.php?az=view_all&address=104×5456280
Han har sin egen etteretningsorganisasjon den dag i dag? Det som kan etableres er at USA robbet Tyskand for vitenskapsfolk etter VK2 etter at de skjønte hvor avansert tyskerne var på våpenvitenskap. Spesielt CIA ble bygd opp av nazister. Bush ble etterhvert CIA-sjef.

Monica Waade
Forfatter
Svar til  Monica Waade
13 år siden

Tusen takk Ulven for å sette rette ord på hvem som drepte Kennedys. Ja det var et dystert scenario det jeg så, og jeg skulle ønske den veien ikke ble valgt, men jeg så dessverre ingen alternativer så den veien er nok staket ut allerede.

Broder smurfen det kan være Obamas sanne ansikt og at USA vil oppnå gevinsten ved dette drapet, som jeg sa… Eller så betyr det at USA vil oppnå en stor gevinst ved at denne presidenten forsvinner.

Så vet vi altså hvem som står bak hvis en president i et annet land blir myrdet.

kjell108
Abonnent
Svar til  Monica Waade
13 år siden

Jeg holder på å komme meg over sjokket med å lese ragnarR melding. Jeg tar det for gitt at redaksjonen lager egen artikkel om emnet. Heller ikke vi på NyS skjønte hvem som egentlig står bak.

Hvordan kan vil spre dette innholdet? (de vi ikke trenger er en blitz-linje)

Informasjonspredning med newsfeed – Hvordan få andre bloggere i Norge til inkludere Nys i sine blogger (her vil VG-redaksjonen begynne å diskutere hvordan de skal kunne marginalisere altrnative media)

WikiNys – Nys’s svar på Pax Leksikon. Et nettbasert KT-leksikon for folk i Norge. Et leksikon er strukturert på samme måte som Google, dvs. etter søkeord. Et leksikon kommer lett øverst på Google liksom Wikipedia (dette vil skape bekymring i mange kretser og snart føre til WikiVG, WikeAftenposten. VG og Aftenposten vil fort parkere NyS sålenge vi mislykkespå profittsenter)

Informasjonspredning med nettaktivitet – Nys’ere kan være aktive, ikke på NyS men mere i kommentarfeltet til mainstream aviser (her vil frimurere få hætta og mene at kommentarer i mainstream media må redaktørene gjøres ansvarlig for, og alle kommentarer må filteres før de publiseres)

Profittsenter – Utnytte de ressursene vi har slik at NyS blir at aksjeselskap med et budsjett på hundretusener (mill) (her vil huskar får hætta og mene at det er ulovlig og ren Al Qiada)

Annen markedsføring – Plakater, stands, lovlige demonstrasjoner

bin Laden
bin Laden
Abonnent
Svar til  Ulven
13 år siden

Noen kilder påstår at John F. Kennedy ble drept i Det Hvite Do så snart han delte sine tanker om offentliggjøring av kontakter med aliens, og viktigst av alt – han ville fortelle til masser at han ville ta fra Jew-banda en tilranet rett å trykke $-sedler som erstatning for gull-sikkerhet i verden.
Det som ble skutt foran publikums øyne, var hans klon på vei til den talen der John F. Kennedy ville offentliggjøre sine planer.
Klonen var ikke i stand til å holde den tale uansett.

Se på “Obamas” ører nærmere. Det er ikke den opprinnelige “Obamas” ører. Han er allerede erstattet med klon.

ragnaR
ragnaR
Abonnent
Svar til  Ulven
13 år siden

Deathbed confessions, photos support claims that George H. Scherf(f), Jr., was the 41st U.S. president

“What you are about to read is another step beyond research pioneered in the early 90s by author/historian Webster Tarpley based largely on deathbed “clues” provided by former Hitler bodyguard Otto Skorzeny and his box of photographs. Since Skorzeny’s death in 1999, the various leads he provided have been followed up and tend to support what, at first blush, would appear to be the unbelievable rantings of an embittered old man. What remains constant as we pore through publicly available official records, private correspondence, memoirs, newspaper articles, photos and other “clues” is that Bush family records (the ones that exist) are a puzzle palace of inconsistencies and curiosities. Since it is a congressionally established fact that Prescott Bush was in business with the Nazis during WWII, we can safely say that the Bush/Nazi connection existed. Who are the Bushes? How did they get connected with the Nazis? Is the connection still alive through U.S. presidents George H.W. Bush and George W. Bush? The answers are not as literal as we would like them to be. But we have the testimony of Otto Skorzeny and his photos—especially the one at right. So, here we go—the first installment of an investigation that points to a curious conclusion: The “Bush” family was created to destroy America.”

http://proliberty.com/observer//20070405.htm

The Revelations of Otto Skorzeny, Part 1
Martin Bormann: Reichsleiter in Exile & American Retiree
http://educate-yourself.org/cn/martinbormannphotostocompare02jul07.shtml

The Revelations of Otto Skorzeny, Part 2
The Family That Preys Together…Stays Together
http://educate-yourself.org/cn/familythatpreystogethercompared24aug07.shtml

huskarlahvot
huskarlahvot
Anonym
Svar til  ragnaR
13 år siden

Fra den siste linken:

“If you put each face opposite each other in photoshop, the match is ABSOLUTE.”

http://educate-yourself.org/cn/comp.jpg

Ha ha… utrolig hva de klarer å komme fram til bare viljen er der :-D

ragnaR
ragnaR
Abonnent
Svar til  Ulven
13 år siden

Hvem drepte Kennedy?
Jaqueline Kennedy drepte sin mann, sier Dr. Neville
http://loveforlife.com.au/content/10/03/04/jacqueline-kennedy-murderer-jfk-murder-president-john-fitzgerald-kennedy-dr-neville

The murder of President John Fitzgerald Kennedy,
researched by Dr. Neville Thomas Jones, Ph.D.

JFK Murder Solved – Watch Killer Fire Then Ditch Weapon.

Mrs. Jacqueline Kennedy (née Bouvier) was a Jewess, a fact well hidden, but revealed by her cousin/step-brother, Gore Vidal, in his autobiography:
“… the ethnic surprise buried deep inside Gore Vidal’s much-hyped autobiography, … ‘Palimpsest: A Memoir,’ … [is that Jackie Kennedy’s] mother, Janet, was Jewish. Janet, who had Jackie with her husband John ‘Black Jack’ Bouvier, eventually divorced him and married Hugh Auchincloss, who was also Vidal’s stepfather.

SE ZAPRUDER FILM SAKTE KINO
http://www.realityreviewed.com/JFK%20murder.htm

“The evidence contained within Zapruder’s movie points to the murderess being John Kennedy’s own wife, Jacqueline, who placed a small handgun either under JFK’s chin or just below his left ear and fired a single, low velocity bullet straight up through his brain… There is no doubt… that Mrs. Kennedy seems to whip something quickly down the rear seat after her husband is shot…”

“In answer to these questions and in line with the facts presented here, I contend that President John F. Kennedy, arguably the finest United States president of all time, was murdered by David ben Gurion, Lyndon ‘Lyin’ Johnson, Aristotle Onassis, John Connally and the one who actually pulled the trigger … Jacqueline Kennedy, née Bouvier.”
http://www.realityreviewed.com/JFK%20murder.htm

SEE bevis in Zapruderfilm
http://www.realityreviewed.com/JFK%20murder.htm

BelzeBob
Abonnent
13 år siden

Sigr

Ja, dette kan jo bli en bok. Hva har du å si om Gimle, forresten? Gimle skal visst være et sted fylt av lys der lys-alver leker. Er Gimle paradiset/himmelriket? Er Gimle solen?

Empleyfire
Empleyfire
Abonnent
Svar til  BelzeBob
13 år siden

I Bergen er det et sted/gate som hetter Gimle bakken/ skole og så videre..

BelzeBob
Abonnent
Svar til  Sigr Huginsson
13 år siden

Hmm, javel. Ingen alver på Gimle altså? Men bor det noen andre der?

Ljosalfheim høres dog koselig ut. Og alver laget av lys skulle man tro var en meget høy livsform. Jeg assosierer umiddelbart til det som kalles engler, og som ofte blir beskrevet som vesener av lys…

“Heimrallr er himmelens vokter som vokter himmelens bro, bifrost (regnbuen)”

Nesten som St. Peter som står ved himmelens port? Og bifrost kan kanskje forstås som den veien man må gå på et indre plan for å komme fram til himmelen/nirvana/udødelighet/målet?

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  BelzeBob
13 år siden

Sigr: Har du noen svar til meg, på mine spørsmål?

Belzebob: Gimle er etter hva jeg forstår, navnet på den nye jorden som skal stige opp av havet etter enden påp alt vi kjenner nå, Ragnarokk etter de 3 påfølgende vintrene uten sommer, hvor bare to mennesker, Liv og Livtrase skal overleve om jeg ikke husker feil, Sigr?

Empleyfire: Gimle finnes ikke bare i Bergen, men også i Oslo og i Halden. Skoler, kinoer og full pakke, et område altså. Flere steder også kanskje?

Monica Waade
Forfatter
Svar til  BelzeBob
13 år siden

Vi er visst to med samme tanker Sigr, du sier; – En gud av sannhet og rettferdighet ville utvilsomt ikke sette i gang en dommedag slik sionist-kristne forkynner. Og det kan være derfor de forsøker å oppfylle det selv.

Her er hva jeg sa for et par timer siden og det er med litt andre ord akkurat det samme som du nå sier. :-)
http://www.nyhetsspeilet.no/2010/11/microchip-er-dyrets-merke/comment-page-17/#comment-51106

Ulven
Ulven
Abonnent
13 år siden

Dette var tidenes Yule-åpenbaring, så detaljrik og helstøpt denne presentasjonen er!

Her er jo hele jule/hjule/yule-koden dechiffrert, helt ned til forklaringen på hvorfor yuletrærne pyntes med lys og glitter som glinser.

Nyhetsspeilet rules – som kilde til å formidle ukjent, spennende og underholdende info!

Armin Bahrami
Forfatter
13 år siden

elahi noor e damavand behetoon berese khoshi e peiambar e ahura mazda dard o bimar o az behin bebar e doostane aziz. http://www.fouman.com/history/img/Sunrise_Damavand_Mountain.jpg

Tusen tusen takk for denne Sigr ! Idag er det fest og feiring! Sola snur og vi alle blir litt gladere for hver dag som går :D

Det er også interesant å vite at Granat-eplet har inspirert bibelen, mye av det vi feirer her i vesten opprinner jo fra øst, der hvor respekt og samhold mellom nasjoner og folkeslag var langt mer tolererbart enn greske sivilisasjoners oppstandelse.

“I en tradisjon har også frukten blitt sett på som hellig fordi den visstnok inneholdt det samme antall frø som antall lover i Det gamle testamentet, altså 613.”http://no.wikipedia.org/wiki/Granateple

Desverre er historien forvrengt og forvridd for det nåværende imperiets favør,, vi håper kjærlighetens inntog vil sette fot i historien og hjertets imperie vil igjen regjere med de grunnleggende zoroastriske leve og spre glede huskeregel; å tenke gode tanker, å tale de gode ord, som uten tvil resulterer i gode handlinger på vår jord gjennom aktiv deltagelse i livet. Ingen er en øde øy, vi alle er sammenkoblet.

http://morgenbladet.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20100723/OIDEER/707239981

Historien vil vise, usa og england var aldri den barmhjertelige samaritanen.

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  Sigr Huginsson
13 år siden

Flott Sigr, du imponerer veldig med alle disse kunnskapene. Jeg gleder meg til å lese alle 4 delene skikkelig, men det må vente til over jul, fordi julestria krever sitt..

Winged sun er i følge RKM – Niburu, hva mener du om det?
Og at den skal være nevnt i Bibelen som Wormwood?

Noen mener at kristendommen har så mange elementer fra Mithras-kulten at den egentlig er fortsettelsen av Mithraskulten, til og med nattverden komme visst derfra og paralellene er så mange at man blir rent svimmel…

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  Singoalla
13 år siden

Sigr: Takk for svar, sorry, det kom ikke opp, så jeg så det ikke før nå, du kan gjerne slette min etterlysning etter svar.

Altså.. meg gjør det ingenting om mennesker vi ikke liker deltar i en meditasjon, de fleste som deltar er uansett gode mennesker, og det er ikke min bekymring..

En del av oss vet at det er noe som heter mind control, med planer for world control, og det dreier seg faktisk om en kunstig elektromagnetisk overtagelse av vårt sinn, sjel og ånd, intet mindre. Det er også en kjent sak at religion, både new agy stuff og annet misbrukes til de grader for å få kontroll over godtroende mennesker. Tradisjonelt kristne og halleluja karismatiske kristne bør ikke sitte på sin høye hest og tro at de er mindre under MK og kontroll for det er de ikke.. deres trygghet er falsk og sprekker på et blunk.

Det mye omtalte frekvens-skiftet vil dessverre bli forsøkt påført oss med makt, et elektromagnetisk bedrag hvor vi skal sperres enda mer inn i deres matrix. Det er saken, dermed er det et poeng at man må være våken og selektiv ang hva man deltar i også.

Når det gjelder folk vi kanskje ikke helt liker.. helt ufattelig med denne paven altså.. der har du nok et bilde av ham, hvor han ser så ond ut at jeg fryser på ryggen.. hva i all verden er dette for en mann? Vi skal være forsiktig med å dømme noen men jeg kan ikke hjelpe for at jeg ser og føler ondskap i mange bilder av dagens pave og han er jo også spådd å bli den siste pave..

Hva føler og synes dere andre, om denne paven? Er det bare jeg?

Armin Bahrami
Forfatter
Svar til  Singoalla
13 år siden

Eshan Bahrami, min bestefar oversatte AVESTA til Engelsk i et 4 binds ordbok som han brukte 24år på. Ikke en eneste gang nevnte han Nibiru som fortolkning av den første WINGED DISC i sumeria var en planet. Dette er så fjernt at det bør kalles kultur-hærværk, no pun intended on RKM for hans store tenkende hjerne, men Sitchin har gjort en skikklig dårlig jobb.

Vingene symboliserer Faravahar “Skyttsengelen” som kongene fulgte. Det er 3 lag med fjær på vingene, “tenke godt, snakke godt, utføre godt” og vinger i seg selv symboliserer “flight” som binder sjelen til det uendelige SIRKEL av liv. Under vingene ser du 2 poler, den ene symboliserer godhet, det er rettningen den vise mannen taler mot og har snudd ryggen mot den andre polen som symboliserer ondskapen.

Syndeflod kan skapes av mange teorier, en av dem var at demningen i svartehavet åpnet seg og vannet fosset ned i dalene. Hvem vet om nibiru fløy forbi ? Det kan også ha vært en stor asteroide.

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  Singoalla
13 år siden

Armin: Takker deg for dette verdifulle, innsiktsfulle og vakre du delte av kunnskaper du har fått via din familie og bestefar, det var gull = unikt :-)

Ang Sitchin, så vil jeg ikke si så mye siden jeg umulig kan få satt meg inn i alt mulig. Men når jeg ikke selv kan sette meg inn i noe, i dybden, da stoler jeg i noen tilfeller på hva andre mennesker som jeg vet har mye kunnskaper, innsikt og god dømmekraft – som jeg stoler på, og som faktisk har satt seg inn i tingene.

En person jeg har slik tillit til, er min favoritt astrolog Christian Paaske, som også har skrevet artikler her på Ny S. Han sa rett ut at Sitchin er en regelrett desinformant. Da stoler jeg på hans dømmekraft, inntil det motsatte evt er bevist.. Har forstått at Sitchin også har samme bakgrunn som en del andre desinformanter..

Ang syndefloden, så er finnes historier om flom og noen som reddet seg unna, i alle kulturer, religioner osv, det var over hele kloden, såvidt jeg har forstått. For meg er det innlysende at denne floden markerte undergangen av den tidsalder vi kaller Atlantis, som var en tidsalder mer enn et konkret sted, etter mitt syn. Bibelen sier ikke mye om hva som skjedde der, bare at det var så ille at det måtte settes en stopper for. Mye tyder på at en del av de samme sjelene er inkarnert her og begår de samme feilene.. igjen, og bidrar til vår sivilisasjons undergang.. bl a ved å drive med slikt som gen-manipulering.

nephilia
nephilia
Anonym
Svar til  Singoalla
13 år siden

til armin
interessant dette med din baestfar! har du ISBN til disse b;kene? fra hvilket spr;k oversatte han dem til engelsk? Det vil vaere fint aa samenligne med andre eldre oversettelser. hvilken avesta oversatte han? ble den utgitt i forbindelse med shahen’s galskap feiring av 2500 konged;mme?
for saavidt jeg vet er denne religion heller ikke noe dans paa roser hvis du skj;nner hva jeg mener. se sacred-texts.com under zoroaster.

« Forrige artikkel

Innsideinformasjon fra kvinnen som VET

Neste artikkel »

Sigr`s Yule-evangelium Del 4 av 4

37
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x