//

Innsideinformasjon fra kvinnen som VET

22.4K visninger
44 minutter lesetid
342

Finskfødte Dr. Rauni-Leena Luukanen–Kilde er en internasjonalt kjent bestselger-forfatter som vet at det er mye mer mellom himmel og jord enn noe annet sted. Hun har lenge vært bosatt i Norge og har nå utgitt sin svært avslørende bok ”Skjulte verdener”.

Her deler hun sin unike innsikt – som trygt kan kalles innsideinformasjon – med det brede publikum. Hun har vært både på innsiden av helsevesenet, bl.a. som distriktslege og som WHO-representant for Finland, og på innsiden av det skjulte militærvesenet, bl.a. som deltager på konferanser om mind control, utenomjordisk liv og hyperavansert teknologi i en årrekke.

Nyhetsspeilet presenterer her noen smakebiter med til dels grensesprengende innsideinformasjon fra Rauni-Leena Luukanen-Kilde nyeste bok: Innsideinformasjon fra kvinnen som VET!

Temainndelingen som er benyttet er helt uavhengig av bokas kapittelinndeling (dette avspeiles også av sidehenvisningene; tall på slutten av avsnitt refererer til sidetall i boka)

0 Litt om Raunis kilder for innsideinformasjon

1  Sannheten om utenomjordisk liv – jordens best bevarte hemmelighet

2 NASA og den store dekkoperasjonen for utenomjordisk liv (the alien coverup)

3  Etterretningens virksomhet – dels ulovlig og ganske utenfor kontroll

4  E-terror og Luukanen-Kildes selvopplevde trakassering utført av etterretning på norsk jord

5 Psykiatriens diagnosesystem er utformet for å skjule etterretningens ugjerninger

6  Om Norge, NWO (New World Order) og politikere som (uvitende) ofre

7 Er Forsvaret i virkeligheten ”angrepet” på egen befolkning?

8 Om massemedias desinfo, uvitenhet og virkemåte under etterretningens jernhæl

9 Desinformasjon og latterliggjøring via skeptikerorganisasjoner

10 Superteknologi som er i bruk (og kontrolleres av ”organisasjonen”)

11 Mind Control

12 Telepati og ut-av-kroppen-opplevelser

13 Åndelig oppvåkning på vei mot en kosmisk bevissthet

1 Litt om Raunis kilder for innsideinformasjon

Har deltatt på lukkede invitation only innsidekonferanser i 30 år.
Viktig info får man bare i lukkede internasjonale konferanser, som massemedia tier om. 11

Informasjon får man i sluttede kongresser internasjonalt for visse vitenskapsmenn. I dag kan også vanlige mennesker delta i noen kongresser som gir info om tidligere hemmelige militær-rapporter om UFO-er og ET-er. Samtidig sprer man falsk informasjon om kidnappinger begått av CIA og spesielt det amerikanske forsvaret for å skape frykt. 15

Den amerikanske obersten dr. Scott Jones tilhører sitt lands fremste ufologer, og deltar i mange internasjonale konferanser om temaet. Bare noen få utvalgte får kjennskap til sakene. Det handler om militære ”statshemmeligheter” som ikke engang blir formidlet til parlamentsmedlemmer! 54-55

Av en eller annen grunn ble en rapport som inneholdt mye ufo-informasjon stjålet fra mitt hjem i Norge, mens en kopi av rapporten ble stjålet fra mine foreldres hjem i Finland!

1  Sannheten om utenomjordisk liv – jordens best bevarte hemmelighet

Vi er ikke alene i universet, det finnes et mangfold av liv overalt i ulike former og i uendelige dimensjoner.18

Jordens befolkning lever i uvitenhet om elitens vilje, også om våre store funn i rommet. 14

Under Moskvas UFO-konferanse i 1991 i Institutt Skali og Skalkov, fikk jeg som eneste utlending lvo til å gå til kjellerhallen som lå bak flere tykke jerndører. Hallen var fylt med UFO-bilder og en story av Anatoli Maltsev som hadde malt bilder av sin reise med UFO og humanoider. De tok ham til en annen planet! 18

Våre astronauter og kosmonauter har nesten alle vært i kontakt med ufo’er og humanoider under sine romferder. Taushetsplikt lukker deres munn i disse sakene. Som eksperiment har noen av dem fått lov til å fortelle om sine opplevelser for å teste menneskers reaksjoner.

Sannhetens gardin holder allerede på å bli trukket til side. På et advokatkontor i Washington finnes det allerede et titalls øyenvitnebeskrivelser som er tatt opp på video og som venter på at USAs kongress gir astronauter, piloter og offiserer tillatelse til å bryte taushetsplikten angående ufo-saker.

Da vil situasjonen eksplodere i hendene på oss! På grunn av dette har man gradvis økt informasjonsmengden til massemedia. Tv-stasjoner over hele verden viser nå ufo-filmer, og skeptikerorganisasjoner har hendene fulle med å ”debunke” (tilbakevise) meldingene. 49

(UFO-informasjon som finnes innen) etterretning, NASA, militære og deres ansattes aktiviteter i sitt lands tjeneste er ikke kjent.

Dr. Oberst John Alexander fortalte at de som påstår at ikke ufo-bevis eksisterer aldri har blitt konfrontert med saken, og de overveldende bevis, både militære og sivile, og de har aldri blitt kjent med bevisførselen. 51
Vitenskapen har fått falsk informasjon (om UFOer og ET – som CONDON rapporten) som de trodde var sann. Spesielt skeptikerorganisasjoner sprer feilinformasjon.

I forhold til romvesenene er vi mennesker aggressive og kjennetegnet med lav intelligens, og ikke i stand til å utnytte ny og høy teknologi på en positiv måte. Ufoenes folk er aldri noen trussel mot oss jordboere, det er vi selv som er en trussel mot universet.
NASA, opprinnelig en militær, ikke sivil organisasjon har to programmer, et offisielt og et hemmelig med egne astronauter. Deres reiser til andre planeter som til Saturn hører vi ingenting om i offentligheten. 52-53

De virkelige ekspert-uttalelsene (om utenomjordisk liv og romfartøyer) finnes i de amerikanske militær-rapportene.  53

MJ12 heter nå Pi40. 56

Boka inneholder også en overraskende teknisk forklaring på kornsirkel-fenomenet  59

Maurice Chatelain, tidl. NASA’s kommunikasjonsleder, offentliggjorde i april 1995 en meddelelse om at under Apollo’s månedferd fant man ”på månen flere mystiske geometriske konstruksjoner som var kunstige”. 62

 

I 1955 offentliggjorde flyvåpenet i USA 3200 ufo-rapporter som var undersøkt mellom årene 1947 og 1952. Ca 50% ble stående som uidentifisert. Slik stod det altså i flyvåpenets eget prosjekt Blue Books spesialrapport nummer 14, fra 5. mai 1955. 89

I Manitoba, Kanada, hadde Stephen Michalak, på området ved Falcon Lake, en annen grads ufo-kontakt 20 mai 1967. Denne har myndighetene undersøkt nøye. En ufo landet noen hundre fot fra ham. Han gikk nesten helt bort til skipet. Når gjenstanden forlot bakken, kom det eksos ut av den som brente hans lue, inner- og ytterklær. Han fikk alvorlige forbrenninger på mage og bryst. Han ble innlagt på sykehus og ble der i flere dager. Legene klarte ikke å forklare brannskadens opprinnelse. 90

Stephen Michalak med mystiske brannskader etter nærkontakt med UFO

I South Dakota ble det i juni (1996) arrangert en ufo-konferanse blant indianere. Der fortalte indianerne om sine tradisjoner og og sine kontakter med innbyggere fra andre planeter gjennom flere hundre år. Alle likte ikke dette. Det fantes agenter fra etterretningstjenesten blant foreleserne som videreformidlet løgnaktig og skremmende informasjon. 109

A Star Knowledge Conference which Spirit directed him to convene June 12-15 at Wagner, South Dakota, adjacent to the Yankton Sioux Reservation. From all over the hemisphere medicine people from various tribes are gathering to share for the first time secret oral traditions about generations of Star Nation (extraterrestrial) contacts and messages with the Native Americans.” Se
Et mottatt brev inneholder en skildring av et møte med utenomjordiske:
«Plutselig kunne jeg ikke bevege meg uansett hvor mye jeg prøvde. Det var en helt utrolig følelse jeg var ikke redd. Jeg så to humanoider på ca en meter og ti cm. De hade sølvfargede dresser. De hadde fire lange fingre på hver hånd.  De snakket ved hjelp av tankene. Jeg spurte ved hjelp av en tanke når de ville vise seg for andre mennesker. De svarte at tiden ikke var inne for det enda (1994).

Lyset kom gjennom vinduet selv om persiennene var lukket. Lyset var blålig. Det traff dem og de var plutselig borte. Etter dette har jeg fått sjeldne egenskaper. Sammen med min mann har jeg sett helt fantastiske lysfenomener når vi kjører ut fra byen. Du får ikke publisert navnet mitt!”

I de fleste brev jeg har fått, gjentas det samme: folk tør ikke å opptre under eget navn på grunn av skeptikernes hån. Men medias og skeptikernes hjernevask fungerer. 106

Interplanetariske kontakter forsøker å hjelpe oss til å forstå kjærligheten som hersker i universet. Den hersker mellom alle slags vesener, med forskjellige ytre.
Men menneskerasens redsel og intoleranse mot alt som er annerledes er et stort hinder for at kjærlighetsenergi kan strømme. Vi er fortsatt i universets barnehage. 107
Disse veseners ”religion” er kjærlighetsmelding. Kjærlighet og ømhet er aldri feil. Universet bryr seg ikke om form. Det viktigste er energi.

Etter militære rapporter å dømme er ikke ufoer noen trusel for jorden!  114

 


 2 NASA og den store dekkoperasjonen for utenomjordisk liv (the alien coverup)

Nato’s ufo-rapport fra 1964, som var så hemmelig at den ble trykt kun i 15 eksemplarer på tre språk for hele verden. En måtte ha sikkerhetsklarering for topphemmelige notater (Cosmic security) slik at en fikk lov til å lese gjennom den. I rapporten ble det beskrevet hva som var årsakene til at  menneskeheten blir holdt uvitende om eksistensen av ufoer.

Første årsak er teologisk. Alle religioners dogmer kommer til å bukke under. For det andre, menneskehetens ego bukker under. For det tredje, vår økonomi vil forandre seg. For det fjerde, fysikkens lover, slik vi kjenner dem, vil ikke holde i rommet.

 

De Forente Staters etterretningsvesen har lykkes bra med spredning av feilaktig informasjon om ufo-kontakter. Redsel er et mektig våpen, og det blir nørt opp under.  71

 

Ufoer spesielt, er topphemmelige militære spørsmål. I USA tilhører ufo-saken etterretningstjenesten. Straffen er deretter.


NASA var fra begynnelsen en militær org. og har fortsatt en hemmelig del med egne astronauter som aldri er i publikums fokus – de flyr til andre planeter som folk aldri får høre om i massemedia. 11


NASA er opprinnelig en militær, ikke sivil organisasjon. Den har også en hemmelig del med egne astronauter som folk aldri får høre om. Massemedia skriver aldri sannheten om våre kontakter med extraterrestriale, reiser til Mars og andre planeter. 15

Hos oss truer ikke etterretningstjenestene innbyggerne direkte på samme måten. Selv om de skulle ha sett ufoer og humanoider. Agentene arbeider på en annen måte.

Det er tilstrekkelig at disse menneskene blir latterliggjort av skeptikerorganisasjoner og påstås  å være psykisk syke eller grådige løgnere. Man forsøker å bryte dem ned med psykiske metoder.
Jeg har alltid forundret meg over hvorfor skandinaviske skeptikerorganisasjoner og noen representanter for ufo-organisasjoner følger CIAs skriftlige anvisninger. 34

Hvordan kan det ha seg at skandinaviske vitenskapsmenn og journalister osv. har blitt ”kjøpt opp” for å spre løgnaktig informasjon til egen befolkning? En bekjent av meg ble ”kjøpt opp”.  Hun har dårlig selvtillit og manglet penger, slik at hun var et lett bytte for etteretningstjenesten. Hun har vært deres prøvekanin.

Aviary er desinfo.  56

Det er sterke internasjonale krefter i verden som fortsatt vil holde befolkningen i uvisshet om livet i Universet. 59

Cosmic security clearance er høyeste sikkerhetsklarering
George H. W. Bush (George Bush sr.), som tidligere var leder for CIA, fikk vite det som var å vite om den hemmelige (ufo-)informasjonen. Bill Clinton holdtes utenfor topphemmelig informasjon. 60

Da president Jimmy Carter i sin tid inntok sin stilling som president og prøvde å få mer kunnskap om ufo-saken ble han nektet adgang i CIAs arkiv om dette emnet. Avslaget ble presentert av CIA’s leder, George H.W. Bush, som sa at Jimmy Carter i kraft av å være president ikke hadde høy nok sikkerhetsklarering til å få denne informasjonen. 60

Astronaut Brian O’Leary sa at ”Personer som har holdt hemmelig informasjon om eksistensen av ufoer og utenomjordisk intelligens i over 47 år tilhører eliten som arbeider i CIA, NSA (National Security Agency), DIA (Defence Intelligence Agency) osv. Det ser ut til at denne lille gruppen klarer å hemmeligholde disse sakene.” 62

Desinformasjon er etterretningstjenestens mektige våpen. For å hindre at sannheten om UFO/ET kommer ut, har man brukt psykologisk krigføring i over 50 år. Disse teknologiene har blitt meget avanserte etter 1960-tallet i USA og i Nato-land. 131-132
Mest effektiv desinformasjon er forvrengt sannhet og usannhet mikset sammen.

…det mangfoldige livet i rommet som etterretningstjenestene så hardt forsøker å holde hemmelig.  127

En ekspert hos NASA har nevnt at 90% av ufo-informasjonen er løgn! Dette berører spesielt abduksjoner. 133

Desinformasjonen blir rettet mer og mer mot makthavere som vanligvis ikke har mye kunnskap om virkelige UFO/ET-tilfeller. Spesielt på stortingsrepresentantnivå forsøkes det å skape en situasjon hvor vrden forenes mot ”trusselen fra det ytre rom”. Derfor spres det løgnaktig desinformasjon som vekker frykt til tross for at det finnes militær informasjon om at UFO/ET-spørsmål aldri på noen måte har vært en trussel mot jorden.

3  Etterretningens virksomhet –tildels kriminell og ganske utenfor demokratisk kontroll


Politikerne har gitt etterretningen tillatelse.

Jeg anvender ordet ”etterretning” som generelt navn for alle hemmelige tjenester, NSM, den nyeste i Norge, Nasjonal sikkerhetsmyndighet; PST, Politiets Sikkerhetstjeneste; Sivildirektoratet, FOST, Forsvarets Sikkerhetstjeneste og Etterretningstjenesten, Norges sivile og militære utenlands etterretningstjeneste.

Alle opererer legalt, men også illegalt, uten respekt for landets lover og menneskerettighetene.5

Jeg har lagt merke til at flere politikere ikke engang er klar over at de blir overvåket!115

Det interessante er hvem som er etterretningstjenestens oppdragsgivere. De skal jo være under myndighetenes kontroll. Men hva er egentlig virkeligheten?

Min avdøde ektemanns kadettskolevenn, en norsk etterretningsoffiser, fortalte at hvert land har det samme systemet og de samme metodene! Norge er verdens første land som har avslørt disse etterretningstjenestenes metoder og ulovligheter.

Rekrutterte agenter blir bedratt. De tror at de arbeider for fedrelandet, men de utfører kun sabotasje og terrorhandlinger og kan aldri frigjøre seg fra ”organisasjonen” i live. En person fortalte meg at han aldri hadde sett en tidligere CIA-agent, utenom i kisten. Og denne etterretningstjenesten er ut fra hva jeg har hørt bare en dekksektor av ”Organisasjonen”. 152

Terrorismeavdelingen i hemmelig tjeneste er ansvarlig for sabotasje og politiske mord både i krig og fred. 161

Folk vet vanligvis veldig lite om disse sakene. Propagandaen blir slukt rå av de fleste, og det er bare noen få som forstår hva som skjer rundt i verden. Disse få tilhører etterretningsorganisasjoner. Kun de har, i samarbeid med militære, tilgang til kunnskaper om et hvert menneske fra vugge til grav. Denne tilgangen skjer ved hjelp av superdatamaskiner. 163

I Vadsø, Finnmark befinner Norges militære etterretningsskole
seg. Det ble fortalt meg at der, under amerikansk ledelse, ble de verste mind
control-metoder testet ut på lokal-befolkning og besøkende! 25

På den militære etterretningsskolens nettsider står det bl.a.:

«FSES Forsvarets skole i etterretning og sikkerhet.

Oppdraget til Forsvarets forsøksstasjon Vadsø er knyttet til militær signaletterretning med vekt på nordområdet, og stasjonen løser sine pålagte arbeidsoppgaver ved utbredt bruk av ny og moderne teknologi.»

Tenk: «Ny og moderne teknologi» – hvori inngår mind control

Som Nato-land får Norge amerikansk utdannelse på dette området. Elevene ved Vadsøs etterretningsskole sendes til USA for å lære, ble det fortalt. 69

I dag finnes det allerede 845.000 agenter i USA. De opptrer i 1270 statlige og 1931 private organisasjoner som jobber mot terror. Dette avslørte Washington Post i 2010. Ingen har oversikt eller  kontroll med disse. 61

Jeg skulle holde et foredrag i Vardø, i Norges østligste hjørne. Også der skjedde det rare ting. Mens vi kjørte rundt for å få et blikk av byen, kjørte en politibil hele tiden bak oss og kretset rundt huset, og fra min koffert forsvant bl.a. mine amerikanske slektningers og bekjentes adresseliste. Tilfeldig? 68-69

Det kom bare noen få mennesker for å høre på foredraget, noe som ikke var normalt. Vanligvis er salen stapp full.
Jeg ble oppmerksom på en ung mann. Han viste seg å være en elev i Vadsø etterretningsskole, og hadde til hensikt å anvende mind control på foredragsholderen!

Det samme elektromagnetiske felt, som jeg også hadde merket ved en forelesning i USA, kom rundt meg når jeg startet forelesningen. I USA var det en agent som brukte mind control.

Da kan foreleseren miste tråden, eller hun begynner å føle seg dårlig. Hun får vanskeligheter med uttalelsen.  Vanligvis brukes det en liten innretning (apparat), hvorfra man retter en usynlig stråle på objektet. Mellom strålen og objektet kan det ikke være noe annet menneske. Derfor må agenten sitte på første rad eller så langt fremme at ingen kommer i mellom.
Det gikk opp for meg, at hele min forelesning hadde vært et mind control-eksperiment for Vadsø etteretningsskole og skolens elever.
En finsk dame blant tilhørerne fortalte at politiet hadde stoppet alle biler på veien fra Vadsø til Vardø og undersøkt papirene. Det skjer nesten aldri der.
Uinformerte mennesker tror ikke på at amerikanerne – og selvfølgelig russerne, i over 50 år har utviklet mind control-systemer til det ytterste.

 

For ikke så lenge siden fikk etterretningstjenesten mer makt da også Finland i juli 1996 skrev under på Europol-avtalen. Igjen ble kampanjen om ”kampen mot narkotika” brukt som ”gulrot”. I virkeligheten kan avtalen misbrukes til å samle inn informasjon fra personregister fra et land til et annet på personer som ikke engang kan mistenkes for forbrytelser! Systemet har med rette blitt kritisert fordi det synes å ikke være under noen lands parlamentariske eller rettslige kontroll.  114

Etterretningstjenestens ulovligheter åpnet mine øyne for mye av samfunnets råttenskap som jeg ikke hadde vært klar over. Hvordan er det mulig at folk, selv i siviliserte stater, holdes i totalt mørke hva angår statlig terror og deres ulovligheter? De opererer i alle land, ikke bare i totalitære samfunn som jeg naivt hadde trodd, og på toppen av alt uten noen slags parlamentarisk eller rettslig kontroll på hverdagslivets nivå.

Man skaper et problem – for eksempel mer spionasje og terrorisme – for så å komme med et løsningsforslag mot det. Man bare øker agenters makt og antall uten noen som helst kontroll. Resultatet blir en mafialignende maktelite som ikke bryr seg om stortingets eller regjeringens lover!

Jo mer jeg har blitt kjent med etterretningstjenestens terrorhandlinger gjennom de siste ti år, desto mer forbauset har jeg blitt av denne statlige virksomheten.

Psykologisk krigføring mot eget folk er nok en sannhet. Med psykologisk krigføring mot utvalgte offer forsøker vestlig etterretningstjeneste å angripe menneskers eller organisasjoners selvfølelse.

Etterretningstjenesten er verdens grusomste mafia.
I Norge forfølges bl.a. motstandere av Norges Nato-medlemskap. Igjen støter jeg på det at annerledestenkende og fredsaktivister også i Norden oppleves som en trussel.  131
Sabotørene kan også være medlemmer i hemmelige paramilitære tropper, heimevernet, eller ”stay behind”-grupper, som CIA grunnla allerede på 1950-tallet i Skandinavia og Europa.  Disse kan terrorisere omgivelsene sine uten at det vekker oppmerksomhet, ettersom de offisielt ikke eksisterer. 143

Av og til skrives det i media om kjente personers, f.eks. politikeres selvmord. Jeg har fått vite at dødsfallene som f. eks. skjer på hotell ikke alltid er av naturlige årsaker.  144

Men agenten vet ikke at han selv en gang i fremtiden vil bli offer for en tilsvarende sabotasje (få livet ødelagt). Agentene holder øye med hverandres virksomhet, og til slutt vil de ødelegge hverandre eller seg selv i løpet av en lengre periode. 145

 

4  E-terror og Luukanen-Kildes selvopplevde trakassering utført av etterretning på norsk jord


De fleste terrorhendelser som blir rapportert og overrapportertert av media dreier seg om etterretningsutført terror (e-terror). Store, kjente falsk flagg-terror aksjoner er ofte et samarbeidsprosjekt hvor (militær) etterretning har bidratt, så som Oklahoma-bomben i 1995, Lockerbie-bomben i 1986 , 11. sept. 2001 i USA,  7. juli 2005 i London osv.
I tillegg utføres store mengder terror mot helt uskyldige sivile mennesker av etterretningsorganer og deres agenter (E-terror) i etterretningsorganisasjonenes egne hjemland, enten av nasjonale E-terrororganisasjoner alene eller i samarbeid med utenlandske ”storebror” E-terror organer som f.eks.  CIA.

En radioamatør som ved en tilfeldighet hadde kommet inn på en hemmelig kanal for å lytte på samtalen mellom astronauter og Houston romforskningssenter, fikk høre at det på månen fantes bygninger og bruer og at ufoer og humanoider ventet på Apollo 11 og dens mannskap. Han offentliggjorde det han hadde fått vite – og ble nøytralisert. Etterretningstjenesten drepte altså mannen! 73
Da jeg etter en Las Vegas ufo-konferanse returnerte til mitt barndomshjem i Kaivopuisto, Finland, rakk jeg ikke engang å tømme koffertene før det igjen ble begått innbrudd. Sammen med ufo-rapporter ble det stjålet blader som hadde blitt delt ut på gaten i Las Vegas, der det var gjengitt lekre bilder av menn og kvinner som tilbød sex – og striptease som man kunne bestille til sitt hotellrom som underholdning. Jeg ble forbauset da jeg etter et døgn så en bl parkert foran dren min, med et av disse bladene liggende på forsetet!

Da startet mitt detektivarbeid! Jeg lærte å observere mine omgivelser på en helt annen måte enn tidligere. 125

Det kan hende at jeg fremdeles ville vært like uvitende om de ikke hadde valgt meg og senere mine gamle foreldre som offer for sin kriminelle virksomhet.
Jeg går ikke med på å være deres agent, og jeg går ikke med på å spre løgnaktig informasjon om ufoer. Etter mine egne erfaringer vet jeg at kosmiske romfolk sprer budskap om fred og universell kjærlighet, men dette ønsker ikke etterretningstjenestene at folk skal få vite. Derfor plager de, terroriserer, stjeler, skremmer og forsøker å knuse psykisk elelr fysisk de menneskene som har fått kjennskap om deres metoder og hemmeligheter. Eksistensen av ufoer er deres store hemmelighet, for ikke å snakke om ”mindcontrol”-metoden.125

Etter at vi hadde ordnet hemmelig telefonnummer til sommerstedet, varte det ikke lenge før telefonterroren begynte igjen. 126

Etterretningstjenesten forsøker å ødelegge sine medmennesker.  Det er en skjult verden hvor deres eksistens blr strengt hemmeligholdt. Eller er det flere som er kjent med etterretningstjenestenes virksomhet og ulovligheter? Derfor er det norske Stortings granskning av etterretningstjenestens ulovligheter, inkludert drap, så viktig globalt sett. Endelig forsøker et statlig organ å sette en stopper for det hemmelige politiet og den militære etterretnings kriminelle terror i nordiske land.

Høsten 1995 var på møte i Finland med bl.a. Natos Europa-kommandant
general George Joulwan.
Jeg stilte ham spørsmålet – Vil Nato snart gi ut mer av den informasjonen som noen russiske og amerikanske statsorganer har gjort om identifiserte romskip (identified alien craft) til forskningskrefter eller til det brede publikum? Han hadde ikke slike planer.

Når tilstelningen var ferdig, bad en kanadisk oberst, som satt foran meg om min adresse og mitt navn ”slik at generalen kunne sende et brev til meg personlig, som svar på mitt spørsmål”.

Dog visste jeg at det ikke handlet om det, men om at han ville vite hvem jeg var fordi jeg visste så mye om deres ”indre” anliggende.

Jeg kunne ikke gjette hvilket terrorobjekt jeg skulle bli!

General George Joulwan, amerikansk general av den mørke skolen: Tiet om sannheten om utenomjordisk liv, ved bare å adlyde "ordre fra høyere hold".

Snart begynte igjen vedvarende terrortelefoner hjemme hos mine foreldre. Mens var jeg var hos dem på juleferie var det innbrudd i deres leilighet og fra rommet mitt ble det stjålet ufo-rapporter og personlige dokumenter! De var meget selektive – kun den aller siste ufo-informasjon dugde.

Skremsel, innbrudd og telefonterror fortsetter! Sikkerhetspolitiet ”vet ikke” hvem som er de skyldige. Utenlandske, f.eks. CIA’s og Natos militæretterretning blir i all stillhet godkjent! De blir til og med hjulpet, slik det viste seg for meg i Norge. 81

Jeg skjønte at SUPO og Finlands militær etterretning samarbeider med den norske og andre Nato-lands etterretningstjenester! Innbrudd, telefonterror og frastjeling er i hvert fall ulovlige. Da husket jeg igjen at min norske offiser- og diplomat-ektemann i sin tid hadde nevnt for meg, at alle vestlige etterretningstjenester samarbeider!

Etterretningstjenestene forlanger jerndisiplin av sine agenter. For å vise sin lojalitet må f. eks. en venn eller et familiemedlem bedras.

Når jeg anmeldte innbruddene, tyveriene og telefonterroren ved Vestby lensmannskontor ble det ikke iverksatt noen tiltak.  83

Oberst Dr. Scott Jones har jeg møtt under flere amerikanske ufo-konferanser, for eksempel i slutten av mai 1995 i Washington DC under ”Våre kosmiske kulturer møtes”-konferansen, som ble arrangert av ham. Jeg ba ham om å få en kopi av ”Matrix of UFO Belief”-dokumentet. Dette ble sendt til meg i Finland. Det ble stjålet fra mine foreldres hjem, før jeg engang rakk å se det. Bare konvolutten med regningen ble liggende igjen. Etterretningstjenesten var igjen rask i sitt arbeid. 63

UFO-innsider: Oberst Scott Jones

Jeg har alltid vært en ”militarist” og til og med fått forsvarsmedalje med gyllen sløyfe for min sivilforsvarsinnsats.

Jeg flyttet til Son sommeren 1994. Jeg begynte snart å undres, for etter bare å ha vært bortreist en ukes tid hadde noen brutt seg inn og stjålet mine russiske ufo-rapporter, som jeg hadde oppbevart i en eske under sengen. 64-65

En norsk mann tok kontakt pr. brev og ba om å få treffe meg. Han ønsket å diskutere om transcendental meditasjon, om paranormale fenomener og om ufoer. .. Før mannen kom, følte jeg meg uvanlig urolig. Jeg fikk en sterk følelse av at jeg ikke burde ta imot ham i mitt hjem…Etter å ha vært inne i leiligheten ca. tre minutter, kommenterte han: ”Telefonen din blir vel avlyttet?”

…Mannen som sa at han arbeidet i en stor bank i Midt-Norge… Først mye senere skjønte jeg at det ikke dreide seg om en vanlig bankfunksjonær som var interessert i paranormale fenomen… Så gikk det opp for meg. Selvfølgelig var det snakk om en etterretningsagent, som hadde blitt omplassert for å opptre som bankfunksjonær. Og attpåtil i data-avdelingen. Man kan jo undersøke kontoer der. Rett etter ble mitt bankkort slettet i en bankautomat i akkurat hans bankkjede. Jeg ble ikke informert om saken på forhånd.

Minst 20% av de rekrutterte hos etterretningstjenesten er sivile, som arbeider som ”agenter” ved siden av sitt yrke. 65-66

Kontoinformasjon er viktig. Hos trygdeetaten NAV får etterretningen vite om folks sykdommer. 67

Jeg hadde vært særdeles naiv. Jeg hadde ikke skjønt at jeg bor i et Nato-land hvor systemer fungerer slik amerikanerne ønsker. Aldri tidligere hadde jeg hatt å gjøre med militær etterretning. De opererer jo med lav profil, usynlig.

Og ufoer spesielt, er topphemmelige militære spørsmål. I USA tilhører ufo-saken etterretningstjenesten. Straffen er deretter.

Den rare situasjonen fortsatte. Hver gang når jeg hadde vært ute og reist, og kom hjem. hadde det vært besøk hjemme og ufo-rapporter hadde blitt stjålet. Man kunne ikke se spor på inngangsdøren etter innbrudd. De tok kun med seg dokumenter. 67

Etterpå leste jeg i Sunday Times at militæretterretningen får 10 ukers utdanning i innbrudd for å kunne åpne safer osv. til og med hvordan unngå de mest kompliserte alarmer! Og alltid blir noen, som bor i nærheten, rekruttert for å observere og rapportere… Det dreier seg om et forsøk på å bryte ned offeret psykisk.

Spillet heter å skremme og overvåke (intimidation and surveillance) slik det står i CIA’s reglement! I Norge har CIA en sterk stilling. 68

Jeg deltok i Toppen Bech’s populære TV-program og fortalte der hvordan jeg hadde blitt truet, og huset mitt blitt røvet, flere ganger.Hun spurte meg hvem som gjorde det. Jeg svarte militær etterretning.

Neste morgen fikk jeg en telefon fra ”Paul” (”bank-mannen” som hadde vært på besøk) – selv om jeg var i Finland – med spørsmålet: ”Skal vi gjøre en deal?” Jeg la på. Jeg er ikke villig til å bl kjøpt opp av en utenlandsk etterretningstjeneste.

Tidligere hadde Paul ringt i sakens anledning og hevdet, at i Norge var det forbudt å samle ufo-informasjon systematisk og å sende den til et tredje land som Russland.

Etter at jeg hadde nektet overfor Paul ble det virkelig fart i røving av mitt hjem. Samtidig begynte telefonterroren. Tidlig om morgenen eller midt på natten ringte telefonen med en engelskspråklig, mekanisk båndstemme. Jeg visste at det bare var en bløff. Bak hendelsen stod nordmenn, ikke amerikanere. Overvåkingen var konstant.
Selv om jeg anmeldte saken til politiet skjedde det ingenting. Ingenting ble iverksatt. Representanter for det statlige politiet i Norge sitter på kontoret til lensmannen og jeg er utlending. De brød seg ikke om forbrytelsene! Meget rart, hvis da ikke politiet allerede fra begynnelsen vet om utpressingen, eller kanskje er med på den.

Jeg har undret meg over bankfunksjonæren ”Paul”s vanvittige reaksjon, da jeg nevnte at hans bank i Midt-Norge kanskje var et dekknavn for Norges militæretterretning. Han ble veldig nervøs! Slikt får du ikke snakke om, nesten skrek han i telefonen!

 

Kjell Grandhagen - sjef for Norges militære etterretning under USA/NATO-kommando; Norges verste mafia?

Etterretningstjenesten er en grusom organisasjon i alle land, og delt opp i mange forskjellige biter og avdelinger. Sabotasje og ”terror” avdeling er som ren mafia med sine kriminelle handlinger mot sivilbefolkningen. Som FBIs direktør J. Edgar Hoover for nesten 50 år siden uttalte ”The individual is handicapped by coming face to face with a conspiracy so monstrous he cannot believe it exists”. 84
Mens jeg skriver dette, blir jeg selv bestrålt med mikrobølger (ifølge måleren) for å skade min helse. Kontinuerlig ”summe” – lyd, humm høres i huset. Man blir sliten, får hodepine, får mye luft i magen etc. Verst er det på nettene. Man har allerede i flere år trakassert meg i troen på at jeg skal slutte å gi informasjon til publikum om statlig sabotasje og terrorisme på forskjellige måter. Men jeg er finsk og dette er min ”vinterkrig”. Budskapet må komme fram for at  terroren skal bli stoppet. Ellers har ikke neste generasjon noen framtid som normale mennesker. 181 – 182

For å forsøke å ødelegge meg var huspipen min tildekt med tykk plast og tau på sommeren. Hadde jeg tent på peisen, som jeg ofte gjør, hadde røykskadene vært store i huset og mine lunger også. Takbordene var også kuttet med øks. Huset blir kontinuerlig bestjålet av ”profesjonelle”. Ingen tegn på innbrudd, men bestandig tyveri av småsaker som er viktige emosjonelt. Tyveri av viktige bøker, som man ikke kan kjøpe i Norge, fotos, kongressrapporter, kvitteringer for betalte regninger, dokumenter, briller, nøkler, bestikk, de beste klærne, make-up, oppskraping av møbler og annen ødeleggelse, kuttet sofabenet, klær og pels revet i stykker, postkassen er knust 23 ganger, posten kastet over på nabotomten, posten er alltid åpnet…

Tenåringer, gutter spesielt, er ivrige med å trakassere og ”jobbe” som ”spioner”. De ser at kriminalitet gir penger. De blir implantert med microchip for kontroll og lojalitet. Dette uten deres viten, selvfølgelig. 183

Vi har lest om tortur, forvisning til Sibir eller psykiatrisk institutt og fengselsstraff for mennesker som bare forteller sannheten. Og vi kan ikke engang ane at et tilsvarende system, og terror, alltid lurer bak hjørnet også i vårt eget land. Kanskje i litt finere form, mer i form av psykisk tortur. Prinsippet er likevel det samme: å stilne de annerledestenkende og de som viser sannheten om statens terrorisme med elektronisk, kjemisk og psykologisk krigføring mot eget folk. Hvordan gjøres det, da? Jeg har mye egenopplevd erfaring på det området. Spesielt fra Norge, fra et Nato-land, hvor CIA er en sterk pådriver, til og med etter ordre av en tidligere norsk minister. 85

Først trues det. Neste steg er å ødelegge ens omdømme, såkalt ”character assassination” – å sverte ryktet. Man starter med å påstå at man er en løgner, som gjør alt bare for å tjene penger.

For å spre denne desinformasjonen brukes det f.eks. enkelte representanter innen ufo- og skeptikerorganisasjonene. Selve organisasjonen opptrer saklig. Størsteparten av medlemmene er ikke klar over at noen innen ledelsen har meget nære forbindelser til CIA og forsvaret. Da må man følge bestemte regler. Man må arbeide etter etterretningens og forsvarets betingelser. Man må knuse troverdigheten til visse personer. 85

Det gikk rykter i korridorene på kongressen om hvordan en etterretningsagent hadde skiftet mening, og forlangt at det ble gitt korrekt informasjon til folk i stedet for desinformasjon. Hans sønn som var motorsyklist ble kjørt i hjel. Det var svaret på hans krav.

Jeg diskuterte også med forfatteren Whitley Strieber om disse sakene.

Whitley Strieber - amerikansk forfatter og kjenner av utenomjordiske som har fått merke etteretningstjenestens metoder.

Han var også forfulgt med de vanlige metodene av etterretningsvesenet: telefonterror, frastjålet post, innbrudd osv. som han har fortalt om i sin bok ”Breakthrough”.

Metodene er de samme som jeg selv har måttet gjennomgå.  110

Jeg kan bare konstatere at jeg har lært mye interessant av det jeg har opplevd som mål for terrorhandlinger av etterretningstjenestens ulovlige virksomhet. Det ser ut til at metodene er de samme i forskjellige land. Bare råheten varierer.  Det ser ut til at metodene den finske etterretningstjenesten bruker er av mye mildere kriminell karakter enn i Nato-land og for ikke å snakke om Kina. Av vestlige land er USAs etterretnings-tjenester (NSA, CIA, DIA, FBI osv.) ut fra egne erfaringer de aller slemmeste. 122
Etterretningstjenestenes ønske om å få tak i legers taushetsbelagte pasientjournaler fører av og til til at disse blir stjålet eller fotografert. En legekollega fortalte at yhan hadde mistet legelisensen etter at han hadde beskyldt en etterretningstjeneste for å ha stjålet hans russiske pasienters legejournaler fra hans legekontor. Men han vant i Høyesterett. Han lykkes i å bevise at han slett ikke var psykisk syk slik det ble hevdet fra motparten.
At dette kan skje i Finland er helt ubegripelig. Når man reiser sak i Finland mot etterretningsvesenets ulovligheter blir man stemplet som psykisk syk. eller paranoid på samme måte som  forhenværende Sovjetunionen, der annerledes-tenkende ble sperret inne på asyl eller  ble deportert til Sibir! Det samme skjer i Norge ved hjelp av uetiske leger. 123

Det aller første tegn en person legger merke til etter å ha blitt terrormål for etterretningstjenesten, er at låsene på ytterdørene har blitt ”behandlet”.

5 Psykiatriens diagnosesystem er utformet for å skjule etterretningens ugjerninger

Offer for etterretningens kriminalitet blir diagnostisert som paranoia for å beskytte de hemmelige tjenester sin sabotasje og terrorisme mot sivilbefolkningen. 9


I Norge ifølge Sintef Helse 2008 er de aller fleste som tvangsinnlegges i psykiatrien ikke ansett for å være en fare verken for seg selv eller andre.8

DSM – amerikansk Diagnostic Statistical Manual for Mental Disorders.
I neste opplag av DSM blir nesten alle normale menneskelige erfaringer diagnostisert som mental sykdom. DSM nr. 5 kommer til å øke psykiatriske diagnoser med millioner innen 2013 sier psykiatriprofessor F. Allen, han var var leder av DSM 4 komiteen.

Psykiatrisk DMS-diagnoseklassifikasjonssystem er en virkelig strålende psykiatrisk dekkoperasjon for de amerikanske etteretningsorganisasjonene, som på 20 språk allerede får menneskers normale psykiske erfaringer med det å være et menneske til å fremstå som en sykdom. Psykiatrien må virkelig endre seg, dersom ønsket er å hjelpe mennesker til å forstå seg selv og sin mangesidighet, for ikke å snakke om vår sjels multidimensjonalitet, vår bevissthet og vår sjels udødelighet.166

Den psykiatriske sykdomsklassifiseringen er langt på vei utviklet i USA. Skremselsmetodene som etterretningstjenestene bruker tilhører psykiatriske sykdomsklassifiseringer. Normale menneskers paranormale opplevelser, f.eks. telepati og kontakter med døde, anses å være symptomer på schizofreni. Helt feil. 98

Etterretningsorganisasjonene har i all hemmelighet rekruttert kjente vitenskapsmenn og universitetsprofessorer til sine rekker. Derfor har kontakter med andre dimensjoner blitt klassifisert som symptomer på en psykisk lidelse. På denne måten forsikres det om at etterretningstjenestens ofre ikke får hjelp når de forteller om forfølgelsen! De blir straks klassifisert som psykisk syke!

I Sverige, med dobbelt så mange innbyggere, 9,5 millioner, sender man bare 2000 pasienter til psykiatriske institusjoner pr. år. Nordmenn kan vel ikke være 5 ganger mer psykisk syke enn andre skandinaver? Eller kan de? Årsaken må være at på mange områder har Norge blitt eksperimentlandet for amerikansk og New World Order-kontroll. Skolesystemet er offisielt et av de dårligste i OECD-landene. 12

Det offentlige Norge begår hvert år 10.000 psykiatriske tvangsinnleggelser. Hvor mange av dem skjer for å dekke over overgrep begått av etteretningstjenestene?

Når etterretningstjenestens offer forteller at det er blitt installert mikrofoner i hans hjem…gjør igjen en lege  som er uvitende om etterretning, en feildiagnose og tror at offeret plages av paranoia eller forfølgelsesvanvidd! Slike metoder blir brukt av etterretningstjenester i alle land. Av og til installererer de også  en liten sensor som måler om det er bevegelse i en leilighet. Da vet man om leiligheten er tom eller ikke. 99

Elektromagnetiske stråler kan rettes inn mot og virke inn på sentralnervesystemet.

Jeg setter spørsmålstegn ved den amerikanske psykiatriske sykdomsklassifikasjon. Det finnes for mye likheter, spesielt i Nato-landenes etterretningstjenesters metoder hvor offeret blir stemplet som psykisk syk. Dette kunne være en praktfullt planlagt internasjonal dekkoperasjon som hadde som mål å dekke over etterretningstjenestenes kriminelle virksomhet. Hva kunne være mer genialt enn å få alle legestudentene under opplæring til å gi mennesker som forteller om etterretningstjenestens operasjoner diagnosen ”psykisk syke”? Om dem vet mennesker ingen ting. Deres agenters virksomhet er usynlig og hurtig.
Legen Rütta Kauppinen ble sperret inne på asyl da hun fikk mistanke om at et legionellavirus som kunne spre seg i forurenset vann, ev. hadde blitt forurenset med hensikt. 142
For å kamuflere denne kriminelle aktiviteten blir leger undervist på medisinstudiet om at folk som beretter om disse (etterretningsutførte) operasjonene er paranoide. Dette i sin tur dobler offerets lidelse ettersom det ikke blir trodd og denne kriminaliteten slik kan fortsette som før. 174

 


6  Om Norge, NWO (New World Order) og politikere som (uvitende) ofre

 Jeg har også selv med stor forbauselse konstatert at ministre og stortings-representanter i Skandinavia ikke vet noe om ufo-spørsmål. De militære kretser har på en meget god måte holdt dette unna selv de viktigste ministre. 57

Da er det lettere å styre med ESB, elektronisk stimulering av hjernen for å få ønskelige politiske resultater i de enkelte land. Teknologien eksisterer og man anvender den for å kunne få kontroll på mennesker. Det viktigste er jo ledere for New World Order. 14

Om de høyeste lederne er mind –controllert, både sivile og militære, kan man lettere forstå hvorfor de tillater…

Topp-politikere er ansvarlig for tortur og mord av sine landsmenn med tradisjonelle elektroniske, kjemiske og psykologiske metoder som de tillates også i Norden. Det høres helt utrolig ut for de uinformerte som ikke følger med på militære og etteretningsorganisasjoners ”felteksperimenter” med aktivitet rettet mot sivilbefolkningen som forårsaker ras, lyn, stormer, sykdommer og død.

En del folk begynner endelig å våkne opp og stille spørsmål. Vanlige mennesker som eliten kaller for ”cattle” – kveg!

Norge er som et levende laboratorium for amerikanerne og Big Pharma med ulike ”felttester” allerede fra 1950-60-tallet med amerikansk militær finansiering med forskning på mennesker, bl.a. dykkere, psykiatriske pasienter o.a. Hvem kontrollerer hva militære og etterretningsorganisasjoner fra USA og Norge gjør når  de ”tester” sine lyd- og strålevåpen mot sivilbefolkningen via satelitter?17
Per Borten, 83 år gammel forhenværende norsk statsminister fortalte på TV, mens Stortingets undersøkelse om de hemmelige tjenester , Lund-rapporten, foregikk, var det to amerikanere på hans statsministerkontor ”for å sjekke mikrofonen”. Han ble da bedt om å gå ut fra eget kontor! Per Borten konstaterte at Norge på den tiden nesten var en amerikansk vasallstat til USA. I dag ville jeg ikke lenger brukt ordet ”nesten”.

Det virker som norske styresmakter fungerer som ”dekke” for helt annerledes og utenlandske virksomheter.149

Tidligere justisminister Anne Holt fikk uforklarlige blødninger etter å ha sittet i stillingen som minister i bare to måneder. Hun forsøkte å sette en stopper for sikkerhetspolitets ulovlige virksomhet, etter at Lund-rapporten hadde avslørt den norske etterretningstjenestens ulovligheter.

Ved hjelp av elektromagnetiske stråler kan man bl.a. forårsake indre blødninger uten synlig årsak. Offeret for strålingen kan bli så alvorlig syk at han ikke lenger klarer å ivareta sin jobb. Anne Holt måtte fratre sin stilling som justisminister pga. sin sykdom.   151

Anne Holt – offer for strålevåpen håndtert av etterretningen? Motiv: At hun som justisminister ønsket å sette en stopper for etterretningens kriminelle virksomhet utenfor kontroll.

Daværende norsk justisminister Odd Einar Dørum uttalte 14. juni 2005 på et seminar i Oslo at ”vi i Norge lever under tyranni”. 164

Det har blitt hevdet at Norge befinner seg under ”Organisasjonens” kontroll. Land etter land ”erobres” stille uten at innbyggerne merker noe. Norge er et land uten statsgjeld. Likevel er mat, hus og biler blant de dyreste i verden. Hvor går oljepengene?

De virkelige ”Hemmelige Myndighetene” ORGANISASJONEN jobber i alle samfunnslag med massemedia, forskjellige politiske makter og organisert kriminalitet. 168
(Om klimakonferansen i København desember 2009) Meningen hadde vært at president Obama og andre nasjoners ledere skulle undertegne dokumenter, som fører til New World Order.177

Parallelt var det også en antiklimakonferanse i København med flere professorer og Margaret Thatchers tidligere rådgiver lord Christopher Monckton som ildsjel. Antiklimakonferansen ble terrorisert av krefter som hindret foredragsholdere i å tale. G. Edward Griffin avslørte på sin webside ”Unsensored news” at lord Christopher Monckton også ble slått bevisstløs av dansk politi! Ikke en tilfeldighet, kanskje. 178

Det skremmende er at ingen i realiteten kontrollerer de hemmelige tjenesters kriminalitet. Parlamentarisk kontroll er ikke bra nok eller eksisterer ikke i det hele tatt. Vi er på vei til å bl totalt kontrollert av en liten gruppe mennesker, som har en moral og etikk, som ikke er til det beste for befolkningen.  178
Korrupsjonen hos de hemmelige tjenestene, politiet og den militære intelligence har mange ansikter. Psykisk og elektronisk spionasje er totalt utenfor demokratisk kontroll og moral. Global intelligence har ingen legal tillatelse. EUs overvåkingssystem innsetter europeiske autoriteter som USAs hjelpere. Ingen, hVerken nasjonalt eller europeisk parlament kan kontrollere deres kriminelle handlinger.
Å lyve for publikum er rutine for de hemmelige tjenester. EN CIA-agent sa en gang at de aldri har sagt sannheten til kongressen eller noen outsidere. I dag er regjeringer delvis styrt, i skjul, av ”agencies” som opererer som lovløs mafia. 180

Bare dårlig informerte mennesker tror at landet fortsatt er styrt parlamentarisk.

Politiets kriminalitet er ikke noen nyhet i dag, altfor mange har opplevd det. 177

Ingen hjelp å få for etterretnings-ofre. Politiet har sine egne agendaer de må adlyde, selv om dette ikke nødvendigvis dreier seg om offisiell politikk.

7 Er Forsvaret i virkeligheten ”angrepet” på egen befolkning?

Akademisk forskning ligger ca. 50 år etter den militære.   14

NATO er i dag bare et redskap for New World Order. 13
I flere år har man også i Norden, spesielt i Norge og andre land spredt ”kjemiske spor” fra militær- og passasjerfly. Flyene etterlater seg langvarige hvite striper…som er kontaminert med aluminium, titanium, magnesium, og verst av alt, barium i pulverform. De forårsaker astma, bronkitt, allergier og mange alvorlige sykdommer med viruser og bakterier som også er med. Et djevelsk system av eliten og Big Pharma som ødelegger helsen til befolkningen med vilje! 16

Narko er et CIA/NATO samarbeidsprosjekt. De miljø- og helsefarlige chemtrails-utslippene utføres av uidentifiserte NATO-fly som er "under alliert kommando".

På toppen av alt har jeg sett en rapport som forteller at CIA, en stor etterretningsorganisasjon, er verdens største narkotikasmugler! På den måten får man finansiert store, ulovlige operasjoner.  117

 

I Vardø ligger Globus II, eiet og opererert av amerikanerne. Dette er en radar og et pulsvåpen som rekker helt til Roma, og som kan forårsake farlige sykdommer som kreft i tillegg til klimaforandringer. 28

Globus II radaren i Vardø: Avskydd kreftskaper i lokalmiljøet. Og tenk at amerikanerne får lov til å operere den helt fritt uten noen slags form for norsk medvirkning...Med full fullmakt fra norske sentralmyndigheter til å benytte finnmarkinger som forsøkskaniner...?

8 Om massemedias desinfo, uvitenhet og virkemåte under etterretningens jernhæl

Massemedia må holdes i uvitenhet. 11

Vil ikke vite og får ikke lov til å skrive. Noen vil at media ikke skal vite – og norske media ønsker selv ikke å vite. Det er derfor ”Skjulte verdener”, årets mest avslørende bok som er utgitt i Norge forsøkes tiet i hjel av avisredaktørene…

Det finnes dessverre ingen fri presse lenger. De får beskjed om hva de kan skrive og hva de ikke får skrive for å holde publikum i uvitenhet om reelle saker og deres bakgrunn. 13

Etterretningstjenesten er overalt, i en eller annen form. Spesielt innen masse-media. Systemet er sykt. 85

Norske avisredaktører som lider under etterretningens sensur- og agenda-terror: Fra v. Arne Strand i Dagsavisen, Amund Djuve i Dagens Næringsliv, Lars Helle i Dagbladet, Bjørgulv Braanen i Klassekampen og Hilde Haugsgjerd i Aftenposten.

Massemedia har blitt påvirket for å spre desinformasjon fra forsvaret og andre fagområders skeptiske oppfatninger. Man ønsker ikke forandringer. 88

Bedrageri av befolkningen foregikk i stor skala, det var lett med full desinformasjon fra media. 178

9 Desinformasjon og latterliggjøring via skeptikerorganisasjoner

I Norge finnes det i hvert fall en forsker som gjennom media hele tiden sprer desinformasjon. Argumentene er de samme som hos andre ”skeptikere”. Man påstår at det er umulig å holde en slik sak hemmelig. 54

Hva angår etteretningstjenestenes og skeptikernes desinformasjon om (UFO-)kontaktpersonenes psykiske helse, så er det 100% løgn. 55

Forsvarets hemmeligholdelse og skeptikernes utbredte desinformasjon er gjort med vilje. Man ønsker å holde akademikerne unna ufo-nyheter for å kunne opprettholde status quo. 58

Personene som sprer desinformasjon følger etter etterningstjenestens anvisninger. De samme regler har blitt gitt til skeptikerorganisasjonene for deres ”debunking”.  85

(Om en reell UFO-observasjon)
Skeptikerne forklarte naturligvis fenomenet som meteorittregn, speilbilde av fullmånen, kulelyn, feil i radar, romsøppel, spionfly eller avfall etter Saljut 7 romstasjon.94

På den annen side må man huske på at agentvirksomhet er spionasje, og at det hører med til rekrutteringen å infiltrere bl.a. skeptiker- og ufo-organisasjoner.  131

Norsk sjefsskeptiker: Asbjørn Dyrendal, førsteamanuensis ved NTNU. Dyrendal innehar en forunderlig sterk stilling som autoritet på området ”rikssynsing” og ”konspirasjons debunking” i Norge. Store deler av Norges mediastand; Dagbladet, Dagens Næringsliv, NRK osv. velger å henvende seg til Dyrendal for å ”få vite hva de skal mene om vanskelige temaer”, fremfor å foreta egne undersøkelser…

 

 

10 Superteknologi som er i bruk (og kontrolleres av ”organisasjonen”)

Hvem har stått bak denne hemmeligholdelsen? Naturligvis militæret og etterretnings-tjenesten, men også en organisasjon som er mye sterkere og mer usynlig enn disse. En organisasjon som holder på å få makten i hele verden, smått, usynlig arbeidende helt kriminelt og umoralsk, men juridisk sett lovlig. Vi kan kalle denne organisasjonen anonymt for ”Organisasjonen”. Dens eneste mål er verdensherredømmet og at all makt skal legges i hendene på noen få. Foreningen av Europa er begynnelsen.

Dens tentakler infiltrerer hver eneste etterretningstjeneste, hver storbedrift, militære organisasjoner og hver statsmakt. Ingen slipper unna dens kontroll uansett nivå. Lovlige regjeringer står helt maktesløse i kulissene. Politiet står uten makt.

I dag er Denver i Colorado hovedkvarteret deres.

”Organisasjonen” benytter seg av manipulering, terrorisme, hemmelige operasjoner, desinformasjon, den nyeste militærteknologien som elektromagnetiske felt, nanoteknologi osv. for å nå sitt mål. 134


Få vet at med ”strålingskanoner” med ulike frekvenser kan man forårsake alvorlige sykdommer som kreft, Alzheimer, hjerneblødning, hjerteinfarkt, epilepsi, pneumoni og andre infeksjoner, diaré, forstoppelse, illebefinnende, konsentrasjonsproblemer, hodepine, muskelkrampe, tannverk, store indre blødninger etc.  – og døden hvis det er en ordre. Spørsmålet er bare om frekvensen er rettet mot offeret med psykovåpen.  14
Dagens teknologi med superdata, satelitter oog fjernstyring er ukjent for publikum. Gjennom elektromagnetiske felt, stråler, infralyd og ultralyd kan man kontrollere menneskets tankesignaler, holdninger, oppførsel og kroppens funksjoner. 6

National Security Agency i Maryland i USA har all verdens teknologi til å lese dine tankesignaler, drømmer og underbevissthet! 12

HERF-pistoler (High Energy Radio Frequency) og EMP-bomber (ElektroMagnetiske Pulser) er dagens hemmelige våpen. 139

HERF (High Energy Radio Frequency) Strålevåpen - enda bedre i virkeligheten enn i dataspill eller science fiction. Er strålevåpen allerede blitt benyttet mot "ulydige" norske politikere?

Fremtidens krig vil bli ført ved hjelp av elektromagnetiske psykotroniske våpen. Det må øves med dem, som ved hvilken som helst annen operasjon. Man har valgt f.eks. new-age og ufo-kretser som øvelsesfelt. Ved slike ufo- og new-age konferanser har det de senere år opptrådt utrolig mange etterretningsagenter, agerende som forelesere og arrangører av ”work-shops”. Det blir kalt ”et nummer” – they did a number – etter å ha gjort et skittent triks overfor en foreleser eller publikum. Man retter et lite infrarødt apparat eller mikrobølge mot foreleseren slik at hans hjerneaktivitet blir blokkert en stund midt i forelesningen.
Allerede på midten av 1970-tallet var teknologien som den dag i dag er ”top secret” – strengt hemmelig. Ved hjelp av elektromagnetiske bølger kunne man samle informasjon fra hus hundrevis av kilometer borte. Alt som skjedde inne i et hus, diskusjoner, beboernes bevegelser, til og med deres tanker (!) ble registrert på magnetiske pulsbånd. Altså allerede for 30 år siden! Alt som skjer, er jo bare energi, som virker ved hjelp av en bestemt frekvens. Hvem skulle kunne tro på den slags, heller ikke i dag. 148

Superteknologi har tatt over menneskenes rolle på jorden i dag. 19

”Organisasjonen” er en allianse som kan bruke atomvåpen privat, sette fly i skuddlinjen for å teste ut sin laserteknologi, bruke romferder til månen, Mars og andre planeter med teknologi som er helt ukjent for massene. De dro til månen alleree 1947-1950-tallet – det finnes bevis – men folket generelt sett har blitt holdt i mørket angående denne utrolige teknologien som finnes i vår verden. 167

Innimellom slippes det ut informasjon om teknologi som har vært i  hemmelig bruk siden 1940- og 1950-tallet, så som menneskelagde UFO’er, optiske fibre, laserpistoler, ukentlige reiser til månen, holografiske projektorer, elektromagnetiske våpen og biotelemetriske metoder. noe som er gresk for oss dødelige. 168

De med kosmisk topphemmelig sikkerhetsklarering kan få utlevert informasjon om dagens teknologi – så som kloning av mennesker. I 1977 tok det rundt 12 måneder å klone et menneske, i dag tar det vesentlig kortere tid.
Frontorganisasjoner som Bilderbergergruppen, Trilateral kommisjon, Rådet for internasjonale relasjoner (CFR), Rome Klubben, 300 kommisjonen osv. er bare fasader for de som virkelig styrer verden vi lever i. Medlemmene har med få unntak ingen anelse om den kriminalitet de er involvert i, dette skjer uten deres viten og kontroll.

Alminnelige folk har ingen kjennskap til dagens teknologi. Det låter som science fiction.   178

I Irak-krigen har man brukt nye elektriske våpen som brenner voksne menn til babystørrelse og forandrer busser til VW størrelse, ifølge hjelpearbeidere som hadde sett dem.  180
Vi har fått utrolig teknologi fra romvesener, men vi misbruker den totalt. Mange av våre vitenskapelige funn og patenter er basert på inspirasjon eller ”direct information” fra intelligens i rommet. I stedet for å bruke det positivt, til beste for alle, har vi jordmennesker valgt å bruke teknologien negativt, til kontroll og eksperimentering med menneskers hjerne og sinn.

Alle disse patenter  kan og blir misbrukt for å forårsake schizofrene episoder, paranormalt syn eller ”alien”, falske ET eller kontakt med Gud og mye mer.  185

 

11 Mind Control

Amerikanske etterretnings- og militære rapporter allerede fra 1950-tallet viser at CIA implanterte elektroder i hjerner og tenner for overvåkning, oppførsel og mind-control.   7

17 Europa-parlamentet ga allerede i januar 1999 i sin ”Resolution on environment, security and foreign policy” varsel om mind control teknologi og misbruk. EU ville ha globalt forbud mot all utvikling og anvendelse av våpen som kan forårsake hvilken som helst form for manipulering av mennesker.

ESB – elektronisk stimulering av hjernen 7

Ved å påvirke menneskets hjernesenter kan menneskets adferd forandres. Det kan også gjøres med fjernstyring slik man har bevist. 71

Et populært radioprogram i USA sprer feilinfo om at folk som påstår at de er microchippede, forfulgt og trakassert  av naboer eller om de påstår at familiemedlemmer eller nære venner forsøker å ødelegge dem er schizofrene. ..Ofrene er allerede i titusentalls i alle land! Sannheten er at de fleste av dem er offer for mind control eksperimentering av militæret, politi eller etterretning.10

Da man stiftet en komité i Norge for granskning av påstanden om uetisk forskning på mennesker i Norge (NOU 2003:33), nektet sekretæren for komitéen å ta imot bevisene jeg hadde, en tykke bunke med rapporter. Hun skrev i sin rapport ”Luukanen tok papirene med seg”. Jeg la igjen kopier hos henne uansett. De var jo til komiteen, som ignorerte alle bevis. 13

Det finnes nok bevis for uetisk medisinsk forskning spesielt innenfor psykiatrien i Norden og andre land. Politietterretning + psykiatri er en dødelig cocktail! 13

”Noen” hadde lagt en kassett på bunnen av min veske. Han hadde skrevet 666 ”dyrets tegn” på begge sider av kassetten. Kanskje var det ment som et varsel? På kassetten var det prekener av en bekjent amerikansk-finsk pinsevenn. Han fortalte på kassetten bl.a. om hvordan CIA har implantert mennesker med mikrobrikker – dyrets tegn – og følger med på disse menneskenes gjøren og laden ved hjelp av satelitter.

Ved hjelp av ”mindcontrol”, og aktive psykoelektroniske apparater kan man forårsake gale, men meget sannferdige erfaringer som har til formål å kontrollere individets og publikums holdninger til ET-spørsmål f.eks. ved hjelp av falske kidnappinger og abduksjoner.132

Såkalte ”alien implants” er foretatt av mennesker, ofte som del av MK Ultra.
Hensikten med å gi aliens skylda er å så frykt for utenomjordiske. 78

Mikrobrikker er blitt installert  både for forskning og for kontakt i etterretningstjenestenss rekrutterte personer og ofre siden 1952 (Project Moonstruck, CIA).

De som sprer desinformasjon om metallbiter og om skremmende kontakter, har vanligvis selv forbindelse med etterretningstjenesten. 110

Militæret bruker UFO-spørsmålet som dekkoperasjon for sine uetiske forskningsprosjekter med kidnappinger av mennesker og påstår at ET begår alle grusomhetene, som de selv står ansvarlige for. F.eks. i undergrunnsbaser og –byer, som eksisterer over alt i USA uten publikums viten. Med avanserte hemmelige disks, hologrammer på himmelen, elektromagnetisk teknologi, ”man made” ufoer, pulseringsvåpen, skalar-teknologi og klonede mennesker etc. er det lett å lure vanlige folk slik som man har gjort i flere titalls år allerede.

På den  33. internasjonale kongress nær Helsingfors om militærmedisin 25.-30. juni 2000 hadde jeg en posterpresentasjon…
Jeg lærte min lekse, mind-control er ord som man ikke får bruke i vitenskapelige kongresser, spesielt ikke i psykiatri! I alle fall, jeg endret tittelen på min presentasjon fra Mind-Control til Neuroelectromagnetic telecommunication og min presentasjon ble akseptert av en finsk militærmedisinsk general og kongressens internasjonale komité.

Nürnberg-koden forbyr medisinske eksperimenter på mennesker uten deres samtykke.   185

Rikshospitalet i Oslo bruker microchip implantater i neurologisk avdeling for parkinsonpasienter. Blinde, døve og paralyserte kan ha nytte av denne teknologien. Det kan imidlertid oppstå alvorlige bivirkninger, spesielt med hjerne microchipping. Det kan oppstå muskelkramper, plutselige flu symptomer. temporal paralyse, hallusinasjoner adferdsfendringer, og man kan høre stemmer i hodet.

(Micro)chippene blir ofte plassert i cochlea i øret eller i den optiske nerve i øyet, eller implantert via endiscopic trensphenoidal piturary surgery eller subkutant. Microchippede personer får et computer generert syn, programmererne styrer dette helt. Microchippen opererer med lavfrekvens radiobølger, disse rettes mot personen via satellitt. Implanterte personer kan bli funnet hvor som helst i verden, og de blir kontrollert av toveis radiokommunikasjon.

Microchippen, også kalt "dyrets merke" er allerede påbudt for norske kjæledyr, til tross for at det medfører at 1-10% av bærerne pådrar seg kreft som en følge. Hensikten med microchippingen er at den i stadig større grad skal utføres på mennesker, for total kontroll. Microchipping av mennesker er godt i gang ved norske sykehus, bl.a. ved Rikshospitalet. "Den gode grunnen" for dette er at "det gir pasientene ulike fordeler"...

Forskere kan få microchips fra University of Michigan, Pittsburgh Center for neural communication, eller Bionic Technologies ved Universitetet i Utah.  Chippene er gratis, men man må rapportere resultatet av sin forskning, dette er kriminelt uten pasientens samtykke. 187

”Dyrets merke” kan like greit tilhøre vår fremtid. En liten mikrobrikke kan ved hjelp av en nål bli satt inn under huden i pannen eller i en hånd. President Obamas helselov nå i 2010 krever at alle amerikanere tar en mikrobrikke som første land i verden. Det er en kjent sak at microchips forårsaker kreft i en til ti prosent av forsøksdyr.

Etterpå kan man følge personens bevegelser via satellitt! I dag er størrelsen på en mikrobrikke 2-15 mikromillimeter, tverrsnittet av et hårstrå er 50 mikromillimeter…Allerede i 1952, under et CIA-prosjekt som ble kalt Moonstruck, ble mikrobrikker installert i tenner og i hjernen for å påvirke og følge offeret. Først etter at halvt århundre får saken oppmerksomhet som ”ny” teknologi!112

 

Nå gjelder det menneskerasens fremtid som moderne teknologi kan ødelegge her på jorden for oss med Mind-control.  19
Europaparlamentet advarte allerede på slutten av januar 1999 i sn rapport ”Resolution on Environment, Security and Foreign Policy”, om eksistensen av mind-control teknologi og farene ved misbruk av denne. Rapporten maner til forbud mot alt, bl.a. bruken av ”ikke-dødelige” våpen, som påvirker menneskers adferd. 165

HAARP i Alaska eller Globus 2 i Nord-Norge, Vardø og Eiscat-systemet, en stor mengde antenner som ligger nord for Tromsø kan bl.a. i all hemmelighet sende globale mind-control meldinger til store befolkningsgrupper tusenvis av kilometer unna.

EISCAT anlegget i Ramfjordbotn utenfor Tromsø er avskydd av mange - som vet hva denne høyteknologien innebærer...

Det er lett å forstå, at man ved ulike frekvenser av elektromagnetiske pulsbølger, kan påvirke menneskers kropp, nervesystem og bevissthet, energi og etter hvert også menneskets tanke og adferd. Det er akkurat det det er snakk om i mind-control systemet.
Nylig har mind control metoder blitt indusert i alle hjem. Nye lamper som har kvikksølv sparer ikke strøm som man påstår. Noen bruker til og med mer strøm og er heller ikke bra for vår helse.

Det samme gjelder nye forskjellig formede gatelamper, som kan bli brukt for mind control eksperimentering med endret oppførsel som resultat, spesielt om natten. De kan bli brukt som elektromagnetiske våpen mot sivilbefolkningen.

Det blir systematisk utplassert nye lampetyper på perrongene til Oslos Tbanenett. Noe av det spesielle er at det er få meters avstand mellom hver lyspære. Dette er "overkill" som belysning - ikke er det særlig strømsparende heller...

Eksperimentering med elektromagnetisk krigføring mot egen befolkning er heller ikke science fiction, dessverre. Men befolkningen får ikke informasjon om militære hemmeligheter. Noen hadde knust alle runde glasslamper 17. mai 2008 ved Nationalteatrets Tbanestasjon. En protest eller tilfeldighet? 180

Glødelamper i hjemmene er i ferd med å bli forbudt "for å spare strøm". Dersom målet er å spare strøm kan det jo være en fordel å begynne med å skru av de nye lampetypene på Tbaneperrongene - på dagtid...

12 Telepati og ut-av-kroppen-opplevelser

Gjennom ut-av-kroppen fenomenet og telepati kan man få kontakt med de utenomjordiske, samt kunnskap om teknologi som er langt foran vår. 43

Hos NASA fantes det forskjellige avdelinger som ikke fikk vite om hverandres virksomhet De hadde en avdeling for ut-av-kroppen eksperimenter og en annen for telepati. De som drev med ut-av-kroppen eksperimenter fikk ikke lov å være ”i luften” mer enn åtte timer av gangen. Den vestlige kroppen ville ikke tåle påkjenningen når bevissthet og energi er fraværende fra kroppen i så lang tid. 43

Out of body experiences er omtalt. 99.

Menneskets erfaringer fra andre dimensjoner, uforklarlige hendelser, ufo-kontakter, opplevelser av engler eller kontakt med ”døde” slektninger er den del av mysteriet av det å være et menneske. Industrilandenes tekniske og materialistiske liv har kastet disse erfaringene i søppelbøtta.
Det finnes fortsatt en systematisk og verdensomspennende organisert kampanje for å holde disse erfaringene unna offentligheten.

Man forsøker ved ved hjelp av hån, spott og latterliggjørelse å få menneskene til å bli redd for å fortelle om sine erfaringer til andre. Etterretningstjenestene er blant annet bak disse negative holdningene ved hjelp av for eksempel skeptikerorganisasjoner. 105

13 Åndelig oppvåkning på vei mot en kosmisk bevissthet

Heldigvis vil mørkets åk snart bli tvunget til å vike. Hvert enkelt privatmenneske kan hjelpe til i denne prosessen. Ved å åpent og ærlig fortelle om sine egne opplevelser. Og ved å holde seg sterk, når militær- og eller politietterretningstjenester forsøker å skremme, plage, true og lukke munnen hos folk som de ønsker å fortelle om sine positive ufo-opplevelser og sine parapsykologiske evner. 71

Man begynner å forstå at å være menneske på jorden denne gang, i denne fysiske form, betyr å utvikle sin egen bevissthet, sjel, som en del av evig universell energi til det beste for alle. 14/18

Mennesket er et multidimensjonalt vesen, og dets energi lever på flere nivåer samtidig. 130

Skal vi begynne å sende lys og kjærlighet i våre tanker minst ett minutt hver dag til våre medmennesker, fiender og jordkloden? Da får vi snart se hvordan den virker og endrer omgivelsene…

Menneskerasen er fortsatt bare på fosterstadiet, men blir snart født som universets barn, fødselsveene har startet!  89
Skjulte verdener åpner seg for oss etter hvert som kronblader av en lotus, et etter et. Vi tilhører alle en stor familie av univers som gjør seg gjeldende med en stor kjærlighetsenergi i ulike fysiske former i forskjellige planeter og i forskjellige dimensjoner nå og for all evighet. 108

Rauni-Leena lanserer "Skjulte verdener" på Alternativmessen i Lillestrøm i november 2010. Til høyre en representant for Kolofon Forlag

Boka ”Skjulte verdener” er utgitt på Kolofon Forlag med ISBN nr. 978-82-92395-85-1 og kan bestilles her.

Hans K. Gaarder er utdannet siviløkonom og svært tverrfaglig av legning og mest interessert i det som ikke har med økonomi å gjøre.

Hans har arbeidet i mange år med etterforskning i det offentlige og med fri og uavhengig forskning i privat regi. Er frontlinjeforsker på skjulte maktstrukturer, utenomjordisk liv og helse (Teoretisk Fysiologi og vaksiner).

Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

342 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Ole-John Saga
Skribent
12 år siden

Kjempebra artikkel:) Takk for tipset om boken Ukjente verdener, den skal bestilles nå. Når det gjelder ufo problematikken, så hører man sjelden om andre teorier enn den utenomjordiske. Demon teorien blir som regel holdt utenfor debatten, enda den har mins like sterke argumenter å komme med som den utenomjordiske. For de som vil sette seg inn i den teorien, så anbefaler jeg Nick Redfern sin nyeste bok Final events and the secret government group on demonic UFOs and the afterlife http://secretsun.blogspot.com/2010/09/final-events-interview-with-nick.html på det sterkeste. Det er tidligere kommet ut endel bøker om emnet, men det har for det meste blitt tiet ihjel, muligens pga, at emnet høres totoalt latterlig ut, men går man den nærmere etter sømmene, så forsvinner det latterlige rimelig raskt og blir erstattet med uhygge. Tidligere bøker om emnet som jeg vet om er (de fleste av disse bøkene er meget vansklige å få tak i):
The Occult significance of UFOs-Douglas Baker
Gods and devils from outer space-Eric Norman
Uninvited visistors-Ivan T. Sanderson
Flying saucers are hostile-Brad Steiger and Joan Whritenour
Passport to Magonia-Jaques Valee
Ufo`s: What on earth is happening-John Weldon
Ufo`s and their mission impossible-Clifford Wilson
Close encounters a better explanation- Clifford Wilson and John Weldon
They knew too much about flying saucers-Gray Barker
The amnesia factor-J.H. Mathes and Lenora Heuett
The stranger at pentagon-Frank Stranges
The Satan trap: Dangers of the occult-Martin Ebon
Fairies at work and play-Geoffrey Hodson
Between Christ and satan-Kurt Koch
Christian counseling and occultism-Kurt Koch
Demon possession-J.W. Montgomery

kjell108
kjell108
Abonnent
Svar til  Ole-John Saga
12 år siden

Fra kilden din

«In other words, they don’t want to land on the White House lawn and help us, nor do they want to destroy us. Rather, they want to maintain the herd, and upon our physical deaths, extract the human life-force as sustenance. The Collins Elite believes this has been going on since the dawning of civilization and that the ET motif is the latest in a long line of deceptive images they have used, and that in the past have included gods, angels, Jinns, fairies, goblins, etc etc.»
————

Dette er overhodet ikke hva dr. Rauni-Leena Luukanen–Kilde forteller, mer et ønske om å være original forfatter, bruke Dannickens formel. Egentlig kategori blir science fiction.

Ole-John Saga
Skribent
12 år siden

Sorry, Skjulte verdener skulle det være ikke ukjente. Har ikke våknet ordentlig ennå;)

kjell108
kjell108
Abonnent
12 år siden

Leserne overdynges med en kortversjon av «Skjulte verdener» som om verden går under til nyttår. Men innledningen er ikke salespitch for «Skjulte verdener». Innledningen beskriver ikke hva VI VIL FINNE i «Skjulte verdener», innledningen formidler hva VI FINNER i «Skjulte verdener». Istedenfor å pirre leserne til bristepunktet om hva «Skjulte verdener» inneholder, uten å fortelle det, formidler innledningen fasiten. Det er ikke slik man selger en bok. Altså, Nyhetsspeilet er ikke opptatt av å selge «Skjulte verdener», men er opptatt av å referere innhold.

Dette bekreftes i layout for «Kjøp»-knappen». «Kjøp»-knappen er så liten at mange ikke vil oppdage den. Nyhetsspeilet synes ikke det er viktig hva slags salg «Skjulte verdener» oppnår? Mens E-tjenesten går inn i krisemodus når denne type bøker blir bestselgere, skjønner ikke Nyhetsspeilet hvorfor salg betyr noe? Dr. Rauni-Leena Luukanen framstår som en enestående internasjonal autoritet på dette «emnet» («emnet» er ironi), en ressursperson Nyhetsspeilet bare kan drømme om å få tilgang til. Hun må skjermes mot de onde kreftene, og det koster. Her kan Nyhetsspeilet bidra med reklame for «Skjulte verdener». Uten salespitch blir det snarere slik at leserne ikke behøver å kjøpe «Skjulte verdener», de finner kortversjonen på Nyhetsspeilet.

kjell108
kjell108
Abonnent
Svar til  kjell108
12 år siden

Jeg kan godt forstå at leserne ikke ønsker å kjøpe boken selv om de ønsker å lese den. Det fenomenet er observert i så mange sammenhenger at tvil forsvinner
Lefevre
«. . . The average man doesn’t wish to be told that it is a bull or bear market. What he desires is to be told specifically which particular stock to buy or sell. He wants to get something for nothing. He does not wish to work. He doesn’t even wish to have to think. It is too much bother to have to count the money that he picks up from the ground.»

Poenget mitt er at Dr. Rauni-Leena Luukanen er en ressursperson Nyhetsspeilet bare kan drømme om å få råd fra, og at det er i vår interesse at flest mulig kjøper boken og derigjennom negerer den økonomisk krigføringen som e-tjenestene driver mot Dr. Rauni-Leena Luukanen, Metodene er omtalt ioverfor. Det er ikke slik at det viktigste for Nyhetsspeilet er å kopiere Dr. Rauni-Leena Luukanen monumentale verk så langt det overhodet er mulig uten at man dermed bryter kopirettighetene. Dr. Rauni-Leena Luukanen er internasjonalt mye større enn Nyhetsspeilet. Hennes bidrag mot de skjulte kreftene er slik et e-tjenestene i flere land ønsker å stoppe henne. Nyhetsspeilet er ikke en trussel på det nivået for de skjulte kreftene.

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  kjell108
12 år siden

Rom har rett i at dette ikke var noen god salgsfremmende artikkel. Etter å ha lest artikkelen føler jeg ikke noe behov for å kjøpe boken.

Jeg antar at en så omfattende gjengivelse av bokens innhold er klarert med forfatteren?

Hvis ikke snakker vi om grove brudd på opphavsretten.

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  Vandalf
12 år siden

La meg legge til at jeg sjelden har lest så mye sprøyt presset inn på så få ord. At damen ikke evner å dokumentere noe som helst av alt hun angivelig skulle vært utsatt for burde vært mer enn nok til å få alarmklokkene til å kime høyt og lenge.

Så utfordringen er herved avgitt;

gi oss ett eneste bevis på alt denne damen mener seg utsatt for!

Alternativt er hun å anse som en loonie med litt for god fantasi…

arifkarim
arifkarim
Abonnent
12 år siden

Utenom denne, er artikkelen 6/6 :)
«For det fjerde, fysikkens lover, slik vi kjenner dem, vil ikke holde i rommet.»
Fysikkens lover er universelle, blitt bevist gang på gang via obervasjoner og vitenskapelige eksperimenter også utenfor i rommet. Så ikke diskrediter hele boka hennes med en slik latterlig påstand :D

kjell108
kjell108
Abonnent
Svar til  arifkarim
12 år siden

Jeg skjønner du gav en tommel ned til meg. Kan du stille følgende spørsmål til Morten S på skepsis (han som nettopp skrev toppinnlegg om at vi alle her lider av den mest alvorlige formen for sinnsykdom, «schizofreni») – Og hvordan vil du som lege helbrede schizofreni?

Shivannah
Shivannah
Abonnent
12 år siden

Og der kom de første debunk reaksjonene?
Latterlig.
Takk for flott artikkel Hans!

kjell108
kjell108
Abonnent
Svar til  Shivannah
12 år siden

Blir jeg debunker siden jeg fikk nedtomler?

smurfen
Redaksjonen
Svar til  kjell108
12 år siden

Det betyr nok bare at Tommel-Trolla fra skepsis er innom NS på sin Juleturne Rom ;)

Alle kommentarene er tomlet ned til de grader, til og med Ole John Saga sin rettelse av en ordfeil, så mao så leser ikke den Illuminatiserte Skepsis Mafian kommentarene engang, de rykker bare inn med stormtroppene sine og tomler ned alt som ikke kommer fra de lokale Skepsis agentene sine

Kanskje reptil-trolla ikke fikk nok negative energier i julegavene sine i år kan være grunnen til at de kaster bort tiden sin på på tommelaksjoner? eller kan det skylde mangesykdommer grunnet lavt inntak av livnærende Fluor, Alu, Barium, Haiolje, nanopartikler og Frostveske ?

Det ironiske i det hele er jo at det er de mest avslørende artiklene som skremmer vannet av demonene der de aktivere alarmer som får tommel-troppene til og moblisere som nettopp bekrefter fakta i artiklene :)

Uansett en flott atikkel Hans som forklarer en del :D

kjell108
kjell108
Abonnent
Svar til  kjell108
12 år siden

.- Og hvorfor vil dere ha denne «smurfen» passivisert. Disse bestrålingene koster oss flest
– Han er farlig, boss
– Har han fått tak i dokumenter?
– Nei, det er det, boss
– Hva er det det som er er problemet da?
– Det er formen, boss
– Formen? Er han usynlig?
– Nei, ikke akkurat det, boss
– Dere får drive vanlig lavtnivå-debunking på han
– Vi har prøvd, men det fungerer ikke på grunn av formen, boss
– For noe tull, ut!

BelzeBob
Abonnent
12 år siden

Problemer med dr. Rauni-Leena Luukanen–Kilde:

1. Hun framstår som klinkende paranoid og legger ikke fram dokumentasjon for sine påstander.

2. Delfiner, UFOer, mind control lyktestolper, nano mikrochips i luften vi puster, stråleangrep og mikrochippede tenåringssadister på oppdrag fra NWO… dette er bensin på debunkerbålet og får «oss» til å fremstå som idioter.

«For å forsøke å ødelegge meg var huspipen min tildekt med tykk plast og tau på sommeren. Hadde jeg tent på peisen, som jeg ofte gjør, hadde røykskadene vært store i huset og mine lunger også. Takbordene var også kuttet med øks. Huset blir kontinuerlig bestjålet av ”profesjonelle”. Ingen tegn på innbrudd, men bestandig tyveri av småsaker som er viktige emosjonelt. Tyveri av viktige bøker, som man ikke kan kjøpe i Norge, fotos, kongressrapporter, kvitteringer for betalte regninger, dokumenter, briller, nøkler, bestikk, de beste klærne, make-up, oppskraping av møbler og annen ødeleggelse, kuttet sofabenet, klær og pels revet i stykker, postkassen er knust 23 ganger, posten kastet over på nabotomten, posten er alltid åpnet…»

«”Noen” hadde lagt en kassett på bunnen av min veske. Han hadde skrevet 666 ”dyrets tegn” på begge sider av kassetten.»

Men ingen fotografier for å dokumentere dette?

kjell108
kjell108
Abonnent
Svar til  BelzeBob
12 år siden

Dr. Rauni-Leena Luukanen har en troverdighet som konkurrerer med Willoch. Som omtalt overfor, de prøvde å kjøpe henne, men hun var ikke interessert..
Det blir 1 av 1000.

huskarlahvot
huskarlahvot
Anonym
Svar til  kjell108
12 år siden

Rom:

Men blir egne utsagn om troverdighet troverdig før troverdig troverdighet er slått fast? (..hey, der hørtes jeg jaggu ut som deg :-) )

Ellers synes jeg det er interessant å diskutere hva det er som gjør denne dama troverdig blant de troende, og hvorfor hun har en høy status hos mange.

– Er det fordi hun har en «mainstream» bakgrunn og utdannelse?

– Er det fordi hun skriver bøker? (..altså at selve formen på mediet har mer troverdighet enn f.eks. nettsider?)

– Er det fordi informasjonen hun kommer med har blitt etterprøvet av andre og har vist seg å stemme?

kjell108
kjell108
Abonnent
Svar til  kjell108
12 år siden

Huskar, hvis det er noen på NyS som har «troverdighet», så fortell meg det.

Dr. Rauni-Leena Luukanen–Kilde bruker kilder som ingen av oss har tilgang tll. Så kommer tidsfaktoren. Dr. Rauni-Leena Luukanen–Kilde har studert disse emnene ett helt liv. Willoch har studert midtøsten-historie et tiår.
Hvis vi skal rangere Willoch kompetanse blir det kanske fersk doktorgrad på midtøsten. Hvis vi skal rangere Dr. Rauni-Leena Luukanen–Kilde kompetanse her blir det som professor i statsvitenskap, medisin og historie tilsammen, det nivået Werner Von Braun befant seg på.

huskarlahvot
huskarlahvot
Anonym
Svar til  kjell108
12 år siden

Personlig finner jeg de som engasjerer seg innenfor et spesielt tema litt mer troverdige enn allmenn-KT’erne, dvs de som alltid går for den alternative, fantastiske forklaringen på ALLE områder.

Willochs troverdighet blant folket har ikke bare med de politiske meningene hans å gjøre, men også at han har vist en evne til selvkritikk og endre meninger over tid. Og i midtøsten-spørsmålet får hans pro-palestinske holdning ekstra tyngde siden han er konservativ på mange andre områder.

Finner vi noe tilsvarende hos Kilde? Noe oppgjør med seg selv? Eller skal vi bare sluke alt hun skriver enten det gjelder Nazi-baser på månen eller overvåking i Norge? Kan vi tro at noe av det hun sier og skriver er sprøyt, mens andre ting er reelle konspirasjoner?

kjell108
kjell108
Abonnent
Svar til  kjell108
12 år siden

huskar, hva er problemet med nazi-baser på månen? «Dere» lyver jo om foo fighters og VK2 så et suser. Werner Von Braun visste om flyvende tallerkener før krigen var over, kanskje før krigen også.

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  BelzeBob
12 år siden

Kommentar til noen av kommentarene fra meg:

Har ikke sett noen debunker ennå, etter å ha lest alle kommentarene.. med mindre noe er blitt slettet.. om det hintet som ble gitt var til Rom, var det feilskjær :-)

Den godeste Rom er noe helt for seg selv, han tenker høyt, og analyserer på sitt eget litt besynderlige vis, og tankene kan gå både for og imot, før han eventuelt tar stilling og står stødt som fjell :-) Han gir oss sin oppriktige mening og uortodokse tanker og vinklinger, han er ikke lett å plassere, men til tider lett å feilplassere.. og har blitt misforstått og mistolket mang en gang..

Straks man tror man vet hvor man har Rom, kan neste kommentar gi et helt annet inntrykk, slik kan det også virke her, først kritisk og så mer overbevist.. Rom er den han er og takk til Rom for den han er, og for hans bidrag :-)

Belzebob er her også i kjent stil, ikke repeter og sammenlign for mye med Synnøve her. Synnøve og Rauni-Leena har begge autoritet og mye inside-information-kunnskap, for mye for status qou-kreftene, ja. Og de ble faktisk kjent en gang de begge jobbet i Geneve, for mange år siden, tror jeg, men NWO kreftene har håndtert de to på helt forskjellige måter, og de er nok ganske forskjellige av personlighet, selv om konklusjonene kan bli noe sammenfallende, om man graver dypt og høyt nok, som begge modig har gjort. Det er slik for de fleste som graver dypt nok.

Begge har vært utsatt for massiv trakassering, stempler, karakterdrap osv, og begge snakker åpent, for åpent kanskje, om metodene som er brukt. Metodene som blir brukt er far-out og ganske syke. Når man da snakker om det som faktisk skjer, blir man lett stemplet som scizofren eller paranoid, noe diagnosene jo er designet for, det er deres formål.

Trakasseringen og metodene er ekstreme, når man snakker om det høres det dermed også helt utrolig ut, helt sprøtt ut, det er også meningen, derfor gjøres det slik.

Dr Rauni-Leena Luukanen Kilde har aldri vært innlagt eller behandlet med psykofarmaka og sprøyter, slik de har forsøkt å ødelegge stakars Synnøve.

Jeg har selv vært vitne til, og opplevd på kroppen en del av den trakassering og ekstreme sabotasje som har vært gjort mot Rauni-Leena, i perioder vi har samarbeidet osv, har det også vært gjort et nr utav å gjøre eksakt det samme mot oss begge, ved flere tilfeller, bare for å markere antagelig. Og det har vært mye sprøtt ja. At man er ærlig og snakker om det syke og sprø som onde kriminelle krefter gjør mot gode folk som kjemper for å få sannheten frem, innebærer ikke at man er sprø, det er det som gjøres som er sprøtt.. Sannheten vil komme frem mer og mer også om det.

Har ikke fått lest hele den siste boka hennes ennå, men jeg kjenner slett ikke igjen påstandene her om at hun ikke har kilder, tvert om. Nå er det ikke alt som kan bevises, i en silent war, mot folket, hvor mye gjøres uten bevis og hvor beviser forsvinner kontinuerlig, det har jeg selv opplevd og også vært vitne til mye. Beviser finnes og beviser vil komme frem mer og mer, bare vent og se.

Inntil da, trenger man ikke så mye gangsyn, spør du meg, for å kunne vurdere om dette er en kvinne som snakker ut fra egne oppelvelser og erfaringer eller om hun er en lyst-løgnerske.. bruk litt dømmekraft og intuisjon..

Selv skulle jeg ønsket at mye av det hun sier ikke var sant, fordi det er ubehagelig og skremmende, til tider, mer behagelig å avfeie det, men over tid, så har det vist seg å være sant alt sammen, så langt jeg kan sjekke det.

Lynx Veritas sa:

Filosofiske betraktninger behøver en seriøs oppgradering utra den virkelighet som nå avdekkes av disse devoted researchere som er ute etter sannhet. Selv om det kan virke som science fiction. Truth is stranger than fiction.

AMEN :-)

kjell108
kjell108
Abonnent
Svar til  Singoalla
12 år siden

Du blir søtere for hver dag.

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  kjell108
12 år siden

Hvem, jeg?! I så fall tusen takk Rom, og det samme til deg :-)
Profilbildene våre er de samme, dag for dag, men om man liker og har glede av det som noen skriver så kan gode følelser og sympati vokse, også på nett.

Du er helt unik Rom og jeg er glad for at jeg forstår deg såpass at jeg ikke går i fellen og misforstår deg og dine intensjoner, som er gode, men som kan misforstås av mange, fordi du tenker høyt om mangt og mye, i dine grublerier og søken etter å finne ut av hva som er sant og fakta. Dine tanker har ofte helt andre vinklinger enn andres og det er det som gjør det du skriver så unikt. Takk :-)

Thor
Thor
Abonnent
12 år siden

Vi har Kjell Grandhagen og Asbjørn Dyrendal navner nevnt,og vi må da sende de en melding enten e-post,brev, telefon jevnlig…DU ER UNDER OPPSIKT..Pass deg..La dem få smake steken tilbake!! Overvåkerne får paranoiatendenser,hvis de blir overvåket…Bra artikkel!! Bare for og se reaksjonen..

Ulven
Ulven
Abonnent
12 år siden

Det ser ut til at NASA-hacker Gary McKinnon og Rauni Luukanen bekrefter hverandre!

Her står det:
«NASA, opprinnelig en militær, ikke sivil organisasjon har to programmer, et offisielt og et hemmelig med egne astronauter. Deres reiser til andre planeter som til Saturn hører vi ingenting om i offentligheten.»

Gary McKinnon fant «Non-Terrestrial Officers»
«I also got access to Excel spreadsheets. One was titled “Non-Terrestrial Officers.” It contained names and ranks of U.S. Air Force personnel who are not registered anywhere else. It also contained information about ship-to-ship transfers, but I’ve never seen the names of these ships noted anywhere else.»

Det er her hevet over tvil at Luukanen og McKinnon har benyttet helt forskjellige kilder: Mennesker i romfartøyer bemannet av «Non-Terrestrial Officers» har vært på Saturn sånn i all hemmelighet!

Har vi blitt snytt for mye moro –

kjell108
kjell108
Abonnent
Svar til  Ulven
12 år siden

Uttalelsen nedenfor om underjordiske bunkere kan være mere reell en vi er aner. Helt umulig for oss å vurdere det uten hjelp fra slike som Rauni Luukanen.

* At the energy field check-in there was a screen, which I mentioned before. There was a weird language on the screen. I have never seen this before. Underneath it stood letters that were like the ‘E’ I told you about – but the only thing I could read was HUMAN – NOT HUMAN – PURE – NOT PURE.
– projectcamelot.org

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  kjell108
12 år siden

The Liberation and Transformation of The Human Race
Through the Breakthrough Biological Understanding of The Human Condition
http://www.worldtransformation.com/?gclid=CKTC3Y2q-KUCFYm-zAod8iv-ng

Frankium
Frankium
Abonnent
Svar til  Ulven
12 år siden

Hei Ulven.
Dette hørtes interessant ut, kan du si mer om landingene på Saturn?
Hvordan lander man på en planet som består av 93% gass?

Frankium
Frankium
Abonnent
Svar til  Frankium
12 år siden

Beklager, det skulle selvsagt stå 93% hydrogen, ikke 93% gass. Hele planeten består av gass: 93% hydrogen, nesten 7% helium og det lille som er til overs er stort sett metan, acetylene og småting.

Jostein Wold
Abonnent
12 år siden

Rauni har sikkert mye kunnskap og informativ info å komme med, men hun må bli bedre å presentere kilder, troverdige kilder. Etter å ha fått med meg alle hennes foredrag på både messen i stavanger, bergen og oslo, var det ingen kilder som ble henvist til, alt kunne egentlig bare vært tatt ut av luften. Jeg sier ikke at hun ikke har peiling, for det har hun, men kilder er greit å ha, ellers blir dette litt for sci-fi og vel søkt!…forøvrig var det vanskelig å komme til ordet med spørsmål, da hun snakket uavbrytelig i 1 time og mer, utrolig med energi..men spennende og modig dame, har all respekt!

ArneLo
Abonnent
12 år siden

«I forhold til romvesenene er vi mennesker aggressive og kjennetegnet med lav intelligens, og ikke i stand til å utnytte ny og høy teknologi på en positiv måte. Ufoenes folk er aldri noen trussel mot oss jordboere, det er vi selv som er en trussel mot universet. 52-53»

Jeg skulle gjerne hatt kilden på dette. Høres ut som disinfo fra «Ufo-folket». Det samme ville jeg sagt hvis jeg hadde skumle planer. Og med den mulige mengden av disse vesnene, så er det lite sannsynelig at alle har godt i sinne.

Les : «Operation Trojan Horse» av John Keel, «Gods of Eden» av William Bramley og sist men ikke minst «High Strangeness» Laura Knight-Jadczyk.

Det er mye som tyder på at det er disse ekstratertielle vesnene som har holdt oss i mørket og fangenskap i tusner av år. Og nå vil de prøve å utgi seg for frelsere nok en gang….

Ole-John Saga
Skribent
Svar til  ArneLo
12 år siden

Og flesteparten av oss biter på agnet deres desverre. Fint å se at det er andre som forstår at de har en ondsinnet agenda, selv om jeg skulle ønske det ikke var slik.

kjell108
kjell108
Abonnent
Svar til  ArneLo
12 år siden

Tema i «Independence Day» var å framstille utenomjordiske som våre «fiender». Jeg regner med at det kommer mere av samme sorten fra Hollywood, for å varme oss opp mot «Invasjon fra rommet». Utenomjordiske som «fiendtlige» blir skeptikerversjonen når ingen lenger benekter utenomjordiske.

Vi har flere vitner som forteller noe helt annet. I de sumerianske skriftene blir vi tilført vitenskap fra «gudene». Som noen sikkert har fått med seg, store vitenskapelige oppdagelser ble først gjort av muslimske vitenskapsfolk blir i vestlig historieskrivning tilskrevet europeisk vitenskapsfolk. Muslimene på sin side kunne bygge videre på den arven de hadde fra «gudene».

bin Laden
bin Laden
Abonnent
12 år siden

«Organisasjonen» ble skapt etter ondskapsfulle «grå-aliens» rases pålegg, for å få total kontroll over jordas beboere for mest effektive uttømming av jordklodens naturressurser frem til populasjonens total utryddelse ifølge rusisk etterretning.
US avviste den høye lyshårete «skandinaviske» aliens-rases tilbud om hjelp fordi den nektet å overlevere militær teknologi til barbarer, og inngikk avtale på slutten av 40-tallet trass i «skandinavienes» advarsler, med onde små-grå som ga US-djevlene draps-teknologi, noe US angret på da de oppdaget at de ble lurt.
Men det var for sent, de «små-grå» banket opp US` spesialmordere, og US` «regjering» måtte gjøre som de fikk beskjed om i tiden fremover…

Ulven
Ulven
Abonnent
12 år siden

Finnes det noen bra artikler på nettet eller bøker som beskriver grensesnittet mellom aliens og demoner?

Lynx Veritas
Lynx Veritas
Abonnent
Svar til  Ulven
12 år siden

Hei Ulven. Du kan prøve denne som en begynnelse:
http://www.montalk.net/alien

Ulven
Ulven
Abonnent
Svar til  Lynx Veritas
12 år siden

Wow – det der minnet om en introduksjon til «The Illuminati bloodlines»:

«They preside over lower (human) levels of the control system:

Every individual in an STS (service-to-self) hierarchy is both predator and prey. Predator to those below, prey to those above. Likewise, anyone who is predator or prey participates in the STS hierarchy.

Humans of strong STS orientation incarnate to heighten their negative polarity and carry out missions and agenda. They are of low spiritual frequency and tend to be born into positions of power. These form the elite of the world, who are ultimately directed by the alien powers heading the STS hierarchy.

They incarnate primarily into associated bloodlines because DNA and soul tend to correspond. So tracing bloodlines can show potentiality of destiny.

Bloodlines like these arise via genetic modification by alien factions, or by mutation in response to the soul frequency of ancestors who made negative soul pacts with higher dark powers. These bloodlines have a physical and spiritual symbiotic relationship with their alien counterparts.

Their function is power and conquest, and right now we are in the final phase of their conquest. Negative hyperdimensional forces want total control over mankind. Their influence upon mankind at large can be termed the Hyperdimensional Control System.»

Men på en måte virket det «mer satanistisk enn humanoid». Eller betyr det at den jordiske makteliten (Rotschild, Rockefeller osv.) ikke er vanlige mennesker, men snarere humanoider/aliens ladet med «dark force»?

Lynx Veritas
Lynx Veritas
Abonnent
Svar til  Ulven
12 år siden

Det ga en ganske så passende situasjonsbeskrivelse. Jeg er av den oppfatning at disse sataniske illuminati-blodslinjer har mer av den reptile dna-sammensetning, og til en viss grad kan betegnes som ren anunnaki herkomst.

Vi er i bunn og grunn alle produkt av genetiske eksperimenter fra disse alien-«overlords», men det er kanksje på tide vi løsriver oss fra deres influens. Selv om fri vilje er det siste de vil gi oss. Synes forøvrig researcer Jim Marrs gir en nøye oversikt i dette intervjuet. Koblingen til det okkulte selskap (secret societies) opp gjennom historien, og nå også den avdekkede omfattende NWO alien agenda: http://www.youtube.com/watch?v=FCLM5R60I88

kjell108
kjell108
Abonnent
Svar til  Lynx Veritas
12 år siden

Tom (Montalk) blir som Zetatalk, The Freeman Perspective og Dannicken. Det filosofiske er amatørmesig, noe de lettvint hopper over. De mangler den tyngde som Dr. Rauni-Leena Luukanen–Kilde har, og for Toms vedkommende, også de årene som skal til. Tom er rotfestet i amerikansk kultur, hvor litteratur mer er science fiction.

Lynx Veritas
Lynx Veritas
Abonnent
Svar til  kjell108
12 år siden

Tyngde? Hvordan i all verden mener du man kan opparbeide tyngde innenfor denne materie? Akademisk aksept? De folk som bruker day and night på å avdekke hvordan den okkulte verden har fungert og fungerer gjennom å brake down de symbolske konnotasjoner som har styrt verden siden Sumer, bør da ha mer kredibilitet enn alskens filosofer som har dweled in the darkness opp gjennom historien og tjent de til enhver tids makt og herskere.

Filosofiske betraktninger behøver en seriøs oppgradering utra den virkelighet som nå avdekkes av disse devoted researchere som er ute etter sannhet. Selv om det kan virke som science fiction. Truth is stranger than fiction.

kjell108
kjell108
Abonnent
Svar til  Lynx Veritas
12 år siden

Lynx Veritas, dette er en populistisk forenkling – «Every individual in an STS (service-to-self) hierarchy is both predator and prey » Både Moontalk og Zetatalk bruker denne samme enkle diktomien,

Tom bakgrunn
«After studying physics and electrical engineering for four years, he left college to pursue more independent research. His interests include spirituality, alienology, fringe science, and composing music*.»

Filosofi, arkeologi, økonomi, psykologi ligger utenfor det det science-paradigmaet som nærmest er hegemonisk i USA. Nyhetene går ikke i dybden, de er korte og overfladiske. Film og TV i USA er mye science fiction. Tyskerne har en annen kultur hvor tung vitenskap ikke blir til lettvindt science fiction på den måten. Amerikanerne er mer TV-visuelle. Den språklige analysen blir skadelidende. Amerikanerne har masse fantasi. Hva Nancy og Tom skrive går hjem i USA, i Europa blir det litt platt. Toms bakgrunn er ok for å bli science fiction forfatter. Noen annet forfatterskap passer ikke for han.

Lynx Veritas
Lynx Veritas
Abonnent
Svar til  kjell108
12 år siden

Rom, hvordan kan du bruke vitenskapelige målesetninger på fenomen som vitenskapen selv benekter. You cant. Om du aksepterer at virkeligheten ikke er slik den allmene main-stream oppfatningen diktererer den, må du også være åpen for å undersøke den Matrix vi lever i. Dvs. søke opp alternative kilder som kan korrolere hverandre, og gi gi samsvar i enkelte fenomener.

Siden vi opererer innenfor et slikt dodgy område, må vi også ta til inntekt det grunnmateriale som finnes i esoteriske kildemateriale. Når vi snakker om dimensjoner, density, sjel og entitys, kan det kanskje være verdt å lytte til de som har erfaring og har dypdykket i de okkulte sammenhenger. Det er et system i galskapen, og den er kontrollert og styrt fra et ikke visuelt nivå, men den kan leses i symbolikk og andre etterlatenskaper som denne kraft virker gjennom.

Ikke verifiserbart materiale vil ikke ha vitenskapelig interesse. Allikevel er det paradoksalt denne del av virkelgheten som har styrt menneskeheten og samfunn opp gjennom historien fra Sumersk tid. Det åndelige univers har operert gjennom mennesker og vi kan lese den i f.eks arktitektur hvor mytologiske vesener og inspirasjon fra en annen dimensjon har gitt oss, stavkirker, katedraler og også sfinxen i Egypt. Det okkulte styrer oss. Det er ikke science fiction. Og det er kanskje på tide vi innser at denne kraften opererer fra et hierarkisk demonisk hierarki, som snart besegler vår skjebne om vi ikke studerer det nærmere.

Om vi aksepterer at det finnes alien liv, er det ikke fjernt at disse har en egoistisk agenda (STS). Mennesker er også egoistiske, og virker gjennom sin predator natur i vårt samfunn. De er også lettere mottakelig for alien STS påvirkning og kontroll. Makes sense spør du meg.

kjell108
kjell108
Abonnent
Svar til  kjell108
12 år siden

Lynx Veritas
– «Ikke verifiserbart materiale vil ikke ha vitenskapelig interesse. Allikevel er det paradoksalt denne del av virkelgheten som har styrt menneskeheten og samfunn opp gjennom historien fra Sumersk tid.»

Og hva skal «ikke verifiserbart materiale» bety i din Matrix verden.

Er «Service to self» «verifiserbart materiale»??

Lynx Veritas
Lynx Veritas
Abonnent
Svar til  kjell108
12 år siden

Er det en ting vi kan være enig om, er at sannheten ikke er konstant. Dvs. vi kan oppleve denne verden på hvor mange individuelle måter. Sannheten er ikke objektiv. Dermed er også søken etter din personlige sannhet et arbeid som krever at du også forlater det tradisjonelle verdensbilde. Dvs. det vitenskapelige. Dette har f.eks. urfolk-samfunn levd under helt greit uten vitenskapelig påvirkning, hvor sjamaner har ledet sitt folk gjennom kontakt med åndeverden. Siden denne siden består av både STS/STO entitys kan det vel være vanskelig å måle og verifisere om deres eksistens overhodet. Annet gjennom å se et samfunns funksjonsdyktighet og overlevelsesevne. Dog mange natives har blitt undertrykt og utrtyddet av «siviliserte» som kan verifisere sin «dyktighet» gjennom vitenskapen. Allikevel er vitenskapen på topp secret nivå, direkte resultat av kontakt med denne dimensjon. Ta f.eks miljøet rundt Oppenheimer og atombomben, rene okkultister som gjennom metafysiske kontakter ga oss atombomben. NASA, med opprinnelse i Nazi scientist von Braun, koblinger til secret societies og deres okkulte føringer. Når vi vet at disse folka, også Masoniske medlemmer utfører ritualer og regelrett besetter seg gjennom åndeovertakelser, kan det være rett å spørre seg; vil disse vesner oss mennesker godt, eller er de service to self og har STS-agenda. Kan det verifiseres? I will say so.

kjell108
kjell108
Abonnent
Svar til  kjell108
12 år siden

Lynx Veritas
«…. kan det være rett å spørre seg; vil disse vesner oss mennesker godt, eller er de service to self og har STS-agenda. Kan det verifiseres? I will say so.»

Du tror at STS kan undersøkes med naturvitenskapelig metoder, og du konkluderer at STS blir «kan ikke verfiseres» I et naturrvitenskapelig paradigma er «sannhet» det som kan verifiseres. «Service to self» tilhører ikke teknologien og kan ikke verifiseres eller falsifiseres, altså feil overfor.

Hvordan lage atombomber er et teknologisk problem, hvor metodene kan verifiseres. Om man skal bruke atombomber er ikke et teknologisk problem, og kan ikke besvares innenfor naturvitenskapen. Hva skjer når teknologer, slik som ferske ingeniørstudenter, skal besvare om atombomber skal brukes? Plutselig må de bli ikke-teknologer. Det tar årevis med trening å komme ut at det vitenskapelig paradigmaet, og selvfølgelig korker de på oppgaven, og produserer babbel som de selv tror på. «Tyngde» innebærer også at man behersker mange paradigmaer. Studenter gjør ikke det. De kjenner ikke til noe annet paradigma enn det de tenker innenfor. Studenter er så religiøse som man bli, men selv tror de at de har en «sann tro» eller «vitenskapelig tro». Resten er for dem babbel.

STS – Service to self
Hvem står bak begrepet «Service to self»?
Her fant jeg en kilde http://www.bibliotecapleyades.net/mistic/sas04.htm
Og hvem er så Laura Knight-Jadczyk?
«Welcome to the Cassiopaean Website, the repository for the work of scientific mystic and PaleoChristian Shaman, Laura Knight-Jadczyk. Laura is married to theoretical/mathematical physicist Arkadiusz Jadczyk who introduces his wife’s work in the following extract:» http://www.cassiopaea.org/
http://www.cassiopaea.org/

De bare hopper over historien og filosofien. Null referanser Dette er ikke noe annet enn gammel vin på nye flasker (eller var det omvendt), debattert i tusen år. Den debatten endte ikke i noen konklusjon om at egoisme er «det onde». Man klarte aldri å finne ut hva «det onde» betyr for utenfor en religiøs kontekst. Det er sosialdemokratiet som mener at egoisme er «det onde». Alle lærer det i Norge. Det er moderne religion.

kjell108
kjell108
Abonnent
Svar til  kjell108
12 år siden

Siden gutt/jente har ingenting med å «tenke på andre» å gjøre, men omvendt, så oppstår en slags «decoupling» i norsk skole i tenårene, hvor hva skolen formidler blir uinteressant for elevene. For lærerne er er gutt/jente tabu, for elevene det som opptar dem mest.

Lynx Veritas
Lynx Veritas
Abonnent
Svar til  kjell108
12 år siden

Vi kan ta utg.pkt i to alternativer. Menneskeheten er alene i kosmos og har utviklet seg gjennom den darwinistiske modell. Den ideologiske verktøykasse og ulike tese/antitese oppsett har ledet til teknologisk utvikling avskjermet fra åndelig påvirkning. Nei, religion har spilt en alt for avgjørende rolle i vår oppfatning av kosmos og oppdelingen av godt/vondt så den kan ikke utelates. Uansett om vitenskapen fornekter et åndelig univers, er all utviklings premiss om en dualitet. Hvor stammer denne dualiteten fra? Hva er opprinnelsen til ondskap. Er det menneskets isolerte kamp seg imellom som ene og alene er grunnen til at vi har det samfunnet vi har idag. Eller er det noen genetiske koder i oss som kan besvare hvorfor mennesket er av en slik predatorisk natur. Hvilket bringer oss over til det andre alternativ. Alien interference.

Den kontinuerlige avdekking av vår skjulte fortid gir oss innblikk i den opprinnelige historien til menneskeheten. Utallige uavhengige researchere har på hver sin måte knyttet en fremmed influens til den menneskelige genetikk og sivilisasjoners utvikling. Anunnaki teorien er dokumentert gjennom f.eks Sitchin og andre arkeologer aka Michael Cremo mener å ha funnet bevis for at mennesket har vært genetisk manipulert gjennom ytre krefter.

Om vi på et eller annet vis kan bli enig om at vi ikke er alene, og at det eksisterer annet liv. Er det så fjernt å tenke at en form for liv har intervenert i menneskets utvikling og fortsetter å ha «kontroll» på vår skjebne gjennom spesielt utvalgte blodslinjer? Og fra hvilken dimensjon opererer denne alien kraft, siden vi ikke ser den annet gjennom ufo-observasjoner. Er denne alien force del av et hierarki av skapninger som igjen er overstyrt av demoniske overlords som i høyeste konsekvens er hva vi kaller ren ondskap? Om det da skal være en viss fornuft i denne galskapen, må det også være en god/light motsats som kan veie opp for at vi ikke ender i ren terror og tyrrani. Hvor opererer denne kraften fra? Vil det ikke være naturlig å tro at en slik energi opererer på et høyere energinivå som er sterkere i kraft og som nøytraliserer denne mørke kraft. En kraft som har helheten for universet som føringsmodell, og som ikke opererer under egoistiske motiver. En STO tanke, som gjennom sin forståelse av hvordan alle er avhengig av hverandre for la oss si kosmisk fornuftig utvikling.

Skal vi la de agnostiske tilbøyeligheter få overveiende vekt, vil vi bli ofre for og åpne mottaker nettopp for den STS bevissthet de så grundig avviser og benekter som overtro og vissvass. Det er ved å erkjenne at vi lever i et åndelig univers vi kan ha noen som helst sjanse til å overvinne de krefter som vi nå får mer og mer kunnskap om. Og som må tas alvorlig. Egoisme og ondskap er av alien opprinnelse, og vi må finne tilbake til den naturlige forholdenhet til menneskelig interaksjon og forholdet til Gaia.

De tradisjonelle ideologier og politiske venstre/høyre oppsett, er ikke tilstrekkelig i denne kampen. De er uansett produkt av Jesuittiske tese/antitese croonies, som vi kan diskutere side opp og side ned. Vi må se ting i et annet perspektiv. The alien one.

kjell108
kjell108
Abonnent
Svar til  kjell108
12 år siden

Hvis hva jeg umiddelbart fant på nettet som guru på «STS/STO» var

Laura Knight-Jadczyk
“Welcome to the Cassiopaean Website, the repository for the work of scientific mystic and PaleoChristian Shaman, Laura Knight-Jadczyk. Laura is married to theoretical/mathematical physicist Arkadiusz Jadczyk who introduces his wife’s work in the following extract:”
http://www.cassiopaea.org/
————–

Er det rett å si at opprinnelsen til STS / STO er New Age eller science fiction?
(implikasjonene er at både MoonTalk og Zetatalk er New Age/science fiction basert, ordvalget avslører dem)
Eventuelt, hva er opprinnelsen siden det begrene ikke tilhører kristendom eller filosofi?

kjell108
kjell108
Abonnent
Svar til  kjell108
12 år siden

Et søk på Wikipedia viser at STS, STO, «Service to self», «Service to other» ikke defineres. Det beviser at begrepene ikke er mainstream. «New Age eller science fiction» blir nærliggende å tro. Så mye om troverdigheten til Moontalk og ZetaTalk.

ArneLo
Abonnent
Svar til  kjell108
12 år siden

. I din beskivelse av Laura Knight-Jadczyk arbeide skriver du: «De bare hopper over historien og filosofien. Null referanser «. Hvor i all verden har du det fra? Din egen ønsketenkning? Det jo på linje med et annet argument du bruker. Hollywood har laget en fil der aliens er onder, ergo må aliens være gode. Oioioi. Med slik mangel på logikk skal det ikke mye til før du går deg vill i esoteriske filosoferinger.

Laura Knight-Jadczyk og gruppa rundt henne har levert noe av de beste undersøkelsene som er å oppdrive i det offentlige rom rundt disse emnene. Gruppa bruker STS/STO som et begrep som beskriver en overliggende kosmisk lov. De kunne sikert også brukt engeler og demoner, men det blir enda mer ladet.

Det at du fnyser deg glatt forbi den skattekisten av objektiv informasjon som http://www.cassiopaea.org innholder, vitner heller ikke godt om din dømmekraft i slike tema.

kjell108
kjell108
Abonnent
Svar til  kjell108
12 år siden

Elementær moral kan utledes av en «kosmos lov»??

For meg ser dette ut som New Age, (STO/STS) .. ikke noe som som finnes i Wikipedia (eller ordbøker)
http://www.cassiopaea.org/cass/wave12d.htm

Kan du bekrefte det?

ArneLo
Abonnent
Svar til  kjell108
12 år siden

Bekrefte hva? At cassiopaea bruker begrepet STS/STO? Ja, det gjør de, og dine konklusjoner ang. dette er helt på bærtur.

ArneLo
Abonnent
Svar til  kjell108
12 år siden

Dette er klassisk newage fra overstående artikel:
«Interplanetariske kontakter forsøker å hjelpe oss til å forstå kjærligheten som hersker i universet. Den hersker mellom alle slags vesener, med forskjellige ytre.
Men menneskerasens redsel og intoleranse mot alt som er annerledes er et stort hinder for at kjærlighetsenergi kan strømme. Vi er fortsatt i universets barnehage. 107
Disse veseners ”religion” er kjærlighetsmelding. Kjærlighet og ømhet er aldri feil. Universet bryr seg ikke om form. Det viktigste er energi.»

kjell108
kjell108
Abonnent
Svar til  kjell108
12 år siden

“Interplanetariske kontakter forsøker å hjelpe oss til å forstå kjærligheten som hersker i universet. Den hersker mellom alle slags vesener, med forskjellige ytre.»

Jeg oppfatter en slik passasje som en generalisering ut fra egne kunnskaper, personlig overbevisning. Det som før avslutningen oppfatter jeg som ikke religiøst i det hele tatt. Hvis man starter med tro og deretter kommer fra fra «fakta» da blir alt sammen trosbasert. Hvis man starter med fakta og generaliserer fakta, de blir troen bare en totalisering.ikke «Tro» hører sammen med at samfunn av troende. Noe slikt samfunn finnes ikke for dr. Rauni-Leena Luukanen–Kildes vedkommede.

«Laura Knight-Jadczyk og gruppa rundt henne har levert noe av de beste undersøkelsene som er å oppdrive i det offentlige rom rundt disse emnene. »

«Disse emnene» betyr formodentlig etikk. Shaman Laura Knight-Jadczyk er en autoritet på etikk?

ArneLo
Abonnent
Svar til  kjell108
12 år siden

Når kom etikk inn i bildet? Jeg trodde vi diskuterte STS/STO begrepet som er brukt inne esoterisk filosofi. Et begrep som du avister som tull fordi du ikke finner det på wikipedia.? Du finner heller ingenting om «Event-enhanced quantum theory» på wikipedia, men det er et høyst gangbart begrep innen teoretisk fysikk.

Du kommer jo bare med tullete påstander uten dekning og laterliggjøring av personer og emner du ikke kjenner til.

kjell108
kjell108
Abonnent
Svar til  kjell108
12 år siden

ArneLo sier:
«Når kom etikk inn i bildet? Jeg trodde vi diskuterte STS/STO begrepet som er brukt inne esoterisk filosofi»

??

Herregud. Nancy Lieder bruker «STS/STO» – hvem som leve til slutt., liksom hitler om «undermennesker/overmennesker»,

Ethics, also known as moral philosophy is a branch of philosophy that addresses questions about morality—that is, concepts such as good and evil, right and wrong, virtue and vice, justice, etc.

ArneLo
Abonnent
Svar til  Ulven
12 år siden

: Sjekk ut denne artikelen: Alien Abduction, Demonic Possession, and The Legend of The Vampire
«It may mean that Alien intelligences, following a pathway of service to self, have influenced the leaders of our societies to guide us down a pathway of self-estruction so that they, the Aliens, might gather around the fallen body of our race and feed on our emotions, our energies, our very flesh. They are here, they are deliberately terrifying us in every way they can to keep us confused and off balance. They are feeding philosophical lies and distortions into our culture to lead as many astray as possible. They control the lions of industry, government and culture so that what exists in our world is perverted by a «twist», a peculiar upside-down, disjointed, askew existence governed by deception and falsehood. We are living in a frightful, topsy-turvy world where everything we cherish as good, noble, honest and right has been disrupted, soiled, deformed and made ugly. And, more horrible than this, we accept it as normal! And even more chilling, we refuse to look at these things and even go so far as to claim that they do not exist except in our minds. And, it seems, they can plunder our reality at will without our consent. »

Ellers har du noen gode bøker; «Disneyland of the Gods», «Operation Trojan Horse» og «The Eight Tower» av John Keel. Han har undersøkt en mengde rapporter og konkluderer med at demoner og ekstrajordelige er et og samme fenomen. Den beste boken på emnet som jeg har lest er «High Strangeness» av Laura Knight-Jadczyk

Book Review: The High Strangeness of Dimensions, Densities, and the Process of Alien Abduction
«The High Strangeness of Dimensions, Densities, and the Process of Alien Abduction is a book that lays out provocatively and passionately the hidden slavery of the human race. The problem is that this situation is so far removed from what most people have come to accept about their world, that Knight-Jadczyk’s analysis and information will meet with tremendous resistance. Calling this book a «new paradigm» is a gross understatement. Understanding it will require most readers to discard nearly everything they think they know about how the world works. I realize this is a significant claim, and I do not make it l»

kjell108
kjell108
Abonnent
Svar til  ArneLo
12 år siden

ArneLo anbefaler NEW AGE forfattere.

William Bramley blir jypling sammenlignet med dr. Rauni-Leena Luukanen–Kilde. William Bramley begynte å skrive en bok, og til slutt ble det en helt annen bok. Kall det heller for en roman. Han setter seg ned og skriver, og tilslutt er det underbevisstheten som skriver fo han.

Om William Bramley
«If there are such ETs, are they of one kind, two kinds or many kinds? Bramley does not suggest that more than one kind of ET may be involved, though if one kind why not more than one? Still, one is enough, though presumably the universe contains many forms of intelligent life.»

Om Laura Knight-Jadczyk om selg selv
«scientific mystic and PaleoChristian Shaman».

Lucc30
Lucc30
Abonnent
Svar til  kjell108
12 år siden

Rom: New Age forfattere kan ikke fullstendig utelukkes (bare fordi de er utsatt for tung desinformasjon) som gode kilder. Som Luukanen-Kilde selv sier er den mest effektive måten å desinformere på er forvrengt sannhet blandet sammen med usannheter.

Det bør skjelnes rundt «false/truth» aksen uansett hvor informasjonen kommer fra – verifiserbare kilder eller ei.

kjell108
kjell108
Abonnent
Svar til  ArneLo
12 år siden

«Demonic Possession, and The Legend of The Vampire»
Kristen New Age?

Jeg går ut fra ut fra ArneLo ikke vet noe om dr. Rauni-Leena Luukanen–Kilde deler disse synspunktene.

P.S. Det var satanister som invaderte Irak.

ArneLo
Abonnent
Svar til  ArneLo
12 år siden

Du viser jo selv at du ikke har peiling på begreper når du f.eks kaller Knight-Jadczyk for New-age. Særlig når du blåser i basuner for Rauni-Leena Luukanen–Kilde som tydeligvis har problemer med å skille klinten fra hveten.

Men men, det er mer ditt problem enn mitt. :-)

kjell108
kjell108
Abonnent
Svar til  ArneLo
12 år siden

ArneLo sier:
‘Sjekk ut denne artikelen: Alien Abduction, Demonic Possession, and The Legend of The Vampire’

.. hvor utenomjordiske blir «vapyrer», skurken i «Horror Movies».

Jeg skjønner ikke hva galt Rauni-Leena Luukanen–Kildes når hun skal få slik søppelrespons. Det har ingenting med hennes bok å gjøre, men opplagt at noen forbinder «Skjulte verdener» med hekser, vampyrer, demons eller hva de kaller det. Det viser at hva Rauni-Leena Luukanen–Kildes snakker om skjønner noen ikke bæret av.

ArneLo
Abonnent
Svar til  kjell108
12 år siden

Mitt problem med Luukanen-Kilde er at hun er dum/naiv nok til å tro at alle aliens bare har godt i sinne. Dette er bare ønsketekning og har ikke noe hold i virkeligheten. Hun har overhode ingen forutsettninger til å si dette. Det at en eller annen «insider» har fortalt henne det betyr ikke at det er sant.

Jeg regner det som svært lite sannsynlig at noen på planeten kan vite alle hensiktene til vesner som vi knapt enser. Dette er helt ulogisk, men mange svelger det. Vi er jo oppdratt til å vente på en frelser som skal ordne alt for oss, så det er enkelt for mange å støtte seg til denne krykka i stedet for å gjøre en innsats selv og jobbe med seg selv.

Din kritikk av artikelen jeg har linket til vitner forsatt om at du ikke har kunnskaper nok til å navigere esoteriske emner uten å gå i fella. Du bruker de samme billige metodene som gjengen bak skepsis. Med en gang noe skurrer i din subjektive oppfatning av verden så aviser du det uten å bruke en hjernecelle for å sjekke bakgrunn og rasjonallitet bak argumentasjonen. Men det er ditt eget selvstendige valg, og det skal jeg ikke ta ifra deg.

Folks hang til ønsketenkning gjør CoIntelPro-folkas oppgaver til en lek.

kjell108
kjell108
Abonnent
Svar til  ArneLo
12 år siden

ArneLo, jeg skjønner at den optimistiske avslutningen i innledningen falt deg tungt for brystet

Rauni-Leena Luukanen–Kildes
«Skjulte verdener åpner seg for oss etter hvert som kronblader av en lotus, et etter et. Vi tilhører alle en stor familie av univers som gjør seg gjeldende med en stor kjærlighetsenergi i ulike fysiske former i forskjellige planeter og i forskjellige dimensjoner nå og for all evighet.»

Fant du noe mer konkret feil i innledningen, eller var det bare Rauni-Leena Luukanen–Kildes framtidstro som var naiv? (jeg forutsetter at etter noe år med fysikk og teknikk på NTNU har du sett det meste av verdens elendighet, inklusive vampyrer)

ArneLo
Abonnent
Svar til  kjell108
12 år siden

Det er ingenting som faller meg tungt for brystet her. Jeg har bare store problemer med påstander om at alle disse vesnene vil oss godt. I tillegg så er det en farlig antagelse. En paralell er Jehova i gamle testamentet som sier at han vil oss alt godt samtidig som han lover å utslette alle våre «fiender», en klar STS legning.

Det er ikke bare innledningen som er probemet. Fra artikelen ser det ut som disse kjærlige vesene er et gjennomganstema for boken.
Fra artikelen:
«Etter mine egne erfaringer vet jeg at kosmiske romfolk sprer budskap om fred og universell kjærlighet, men dette ønsker ikke etterretningstjenestene at folk skal få vite»
Dette er en feil og farlig konklusjon, selv om Luukanen-Kilde kan ha de beste intensjoner. Det finnes sikkert Irakere som enda tviholder på troen om at amerikanerne er der for å hjelpe dem, men antallet blir nok mindre for hver dag som går.

I tillegg så finnes det ikke belegg for å si at det dreier seg om interplanetariske vesner. Det kan like godt være interdimensjonelle vesner som har vært til stedet på jorda i uminnelige tider. Det finnes mye i den seriøse UFO-litteraturen som tyder på det. Også teoretisk matematikk er med på underbygge denne muligheten.

Dine flåsete kommentarer om vampyrer o.l. vitner om at du ikke har lest eller forstått artikelen jeg har linket til. Essensen er at vår oppfattning av UFOer og uforklarlige fenomener har endret seg i takt med vår kulturs perspektiver, og at mytene om demoner, vampyrer, monstere og Greys er forskjellige kulturers oppfattning av samme fenomen. Det finnes det en mengde oppegående litteratur som diskuterer.

Selv har jeg vært i Trondheim en gang, har ikke peiling på hvor jeg skal finne NTNU og har null respekt for den lett gjennomskuelige debunkinga til narsissistene der oppe. Hadde de fått annerkjenelse og professor-titler for å debunke sin egen navle så hadde de gjort det. Så spar meg…

Luukanen–Kildes fremtidstro er ikke bare naiv, den er farlig å tro på, selv om det sikkert føles behagelig …

kjell108
kjell108
Abonnent
Svar til  kjell108
12 år siden

Går ut fra at det er «demonteorien» (sikkert populær i kristne kretser, UFO slår bena under dem?) du står for?

ArneLo
Abonnent
Svar til  kjell108
12 år siden

Demoner eller UFOer er bare en kulturell definisjon, og for meg er det det samme hva du kaller det. Essensen er at det er ingenting som tyder på at disse vesnene, som har blitt observert en mengde ganger opp gjennom historien, har noe som helst godt i sinne. Selv om det selvfølgelig kan finnes slike vesner, og mest sannsynelig gjør det.

Problemet her er igjen et begrep som du har problemer med å forstå. STS/STO. En STO(Service to Others), vil ikke eller kan ikke gripe inn i andres gjøremål, det vil være brudd på den andres frie vilje. Men det er lov å spørre om hjelp :-) Velger de fleste jordboere å tro på frelse fra «greys» så er det deres eget selvstendige valg, selv om det er helt feil.

Også i Luukanen-Kildes versjon fremstår de som «sugardaddies» som lover gull og grønne skoger. Mange desperate svelger agnet uten å bruke sjekke med frontal-loben (inteligensen).

Muligheten av multidimensjonelle vesner med ønske om å manipulere oss er for de fleste ganske skremmende, og det er mer behagelig å tro love`n`light versjonen til newage-gjengen. Det betyr ikke at det er den sanne objektive virkeligheten, og det er den som intereserer meg.

Hva kristne velger å tro er vel egentlig irrelevant og du for spørre dem.

Singoalla
Singoalla
Abonnent
12 år siden

Takk til Hans Gaarder for denne artikkelen og for at du bringer ut og videre info, fra slike viktige og informerte kilder, som vår kjære og alltid like modige Dr Rauni-Leena Luukanen Kilde.

Hun deler, som mange av dere vet, skjebne med en del andre i dette landet, som opplever daglig trakassering, overvåkning og kontinuerlige motarbeidelser og forsøk på karakterdrap, latterliggjøring osv, fordi hun vet for mye, forstår for mye og våger å dele infoen med andre. Ha det i minne når dere ser en del aktører som sikkert vil dukke opp i kommentarfeltene her.

Det er noe alle opplever, om man er i den situasjonen, og våger å ytre seg offentlig om alt det lakeiene høye posisjoner, tier om i det offentlige rom.

I det offentlige Norge ties man ihel, selv om en god del journalister selv er informert og vet svært godt hva vi snakker om, så skal visse ting ikke omtales i main stream media og heller latterliggjøres, om det likevel nevnes av noen, da er visse aktører straks på plass, alltid, alltid.

Det gledet meg å se denne artikkelen. Så får de som har vett og forstand og brikker nok, ta informasjonen til seg..

Er er selv i en svært vanskelig situasjon fordi jeg vet og har sagt for mye, bl a her på Nyhetsspeielt, slikt kan man faktisk få straffes med fysisk juling for i Norge anno 2010, i tillegg til den juling man stadig kan oppleve i debatter osv, av betalte og ubetalte aktører som er på plass i kommentarfeltene overalt hvor viktige saker diskuteres også på nett og til og med i «private» chatte-rom, slik vi har fått se på flere nyhetssendinger i det senere. Tema var avdekking av den overvåkning og aktivitet som har vært i regi av amerikansk etteretning. Der ble det vist at deres aktører, var meget aktive i debatter på nett og også på chatter!

LA DERE DERFOR IKKE LURE; MEN VÆR HELT VÅKNE OG SIKRE PÅ AT DETTE SKJER OG HAR TIL OG MED BLITT VIST OG AVSLØRT AV NRK DAGSREVYEN OG MAIN STREAM NYHETENE ELLERS.

DERE KAN VÆRE HELT SIKRE PÅ AT NYHETSSPEILET ER EN AV DE VIKTIGSTE ARENAER FOR DISSE AKTØRENE UNDER SINE MANGE NICK OG MED HELT ANDRE TEKNISKE MULIGHETER OSV, ANG IP-ADRESSER OSV; ENN VI VANLIGE LESERE, SOM FAKTISK OVERVÅKES AV EN DEL AV DE SAMME AKTØRENE, I MANGE TILFELLER.

DET ER ALTSÅ INGEN FAIR PLAY, LANGT IFRA!

AT ARMIN OG ANDRE FAKTISK HAR DOKUMENTERT, GANSKE BRA HVEM DISSE ER OG DERES TILKNYTNING TIL FRIMURERI I MANGE TILFELLER OGSÅ, HAR BLITT TIL DELS LATTERLIGGJORT MEN VAR HØYST REELLT, SOM SÅ MYE ANNET SOM BLIR LATTERLIGGJORT, VÆR VÅKNE! FOR VI FÅR STADIG FLERE BRIKKER SOM BEKREFTER AT VI ER OG VAR PÅ RETT VEI HELE TIDEN, TRIKSENE SOM BRUKES AV DISSE AKTØRENE SKAL BLOTT LEGGES BIT FOR BIT, OG ALL SANNHET SKAL FREM!

På tross av min situasjon og omstendigheter, vil jeg forsøke å finne tid og mulighet til å lese og kommentere denne artikkelen i tiden fremover. Igjen tusen takk, til Hans Gaarder og til en for mange av oss modig heltinne: Dr Rauni-Leena Luukanen Kilde:-)

Ulven
Ulven
Abonnent
12 år siden

Finnes det politikere som er kloner?!

Her er noen indikasjoner fra forskjellige kilder:

Under punkt 10 her i artikkelen står det:
De med kosmisk topphemmelig sikkerhetsklarering kan få utlevert informasjon om dagens teknologi – så som kloning av mennesker. I 1977 tok det rundt 12 måneder å klone et menneske, i dag tar det vesentlig kortere tid.

Val Valerian (noen som vet hvor troverdig han er?) har sagt dette:

The technology of cloning and the development of synthetic humans and POLITICAL REPLACEMENT PROGRAMS

http://www.bibliotecapleyades.net/valdamar_valerian/esp_valdamar_valerian_0.htm#orion_technology

Og hvis man googler litt rundt på nettet finner man utrolig hardnakkede rykter om at Henry Paulson, USAs finansminister under bankkrisen i 2008, hadde dødd og var blitt erstattet av en kloning i stillingen som finansminister… (Google «henry paulson clone»)

Lynx Veritas
Lynx Veritas
Abonnent
Svar til  Ulven
12 år siden

Valerian anser jeg som en absolutt troverdig kilde. Han har vært i gamet i lang tid og kjenner spillet via inside erfaring. http://www.trufax.org/general/intro.html

Med den syntetiske teknologi som idag eksisterer gjennom den gale franken-scientist Craig Venter, er det ikke utenkelig at klonede politikere og kanskje andre fremtredende personer figurerer i det offentlige. Og Venters teknologi er den som nå er kjent. Gadd vite hva de har på bakrommet.

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Ulven
12 år siden

Mole sier:
28. 11. 2010 klokken 20:32
Her ber man om svært nærgående informasjon om FN-ansatte. Personlige passord, DNA, fingeravtrykk og bilder av iris er blant informasjonen som Washington vil ha.

Skal Ban Ki Moon klones tro, ler…

http://www.nyhetsspeilet.no/2010/08/hva-na-usa/comment-page-10/#comments

Info fra Wikileaks.

Michelle
Skribent
Svar til  Ulven
12 år siden

Her er et intervju fra begynnelsen av 90-tallet med Val Valerian http://www.youtube.com/user/DDDDGJ#p/c/D8D42CF145E6590A/0/Y2V0f2vZK7o , han nevner også at han har vært på Den Nye Jorden/The New Earth via eksperimenter i undergrunnsbase i USA, han sier skiftet vil ta 3 dager og vi alle skal over før 2012, det er helt naturlig, like naturlig som at det blir vår etter vinteren, og på Den Nye Jorden er det sterkere farger og alt mye vakrere. Akkurat det samme som UFO-kontakt-person Channie West forteller. Bare at Channie West forteller enormt mye mere detaljert om Den Nye Jorden siden hun har vært der masse osv Nå i dag er det jo akkurat 2 år til 21/12/2012 også.. http://www.wistancia.com/tne.htm

Ulven
Ulven
Abonnent
Svar til  Michelle
12 år siden

Har nå hørt gjennom hele (radio-)intervjuet med Val Valerian, glimrende anbefaling, Michelle.

Hvis Luukanen Kilde er kvinnen som vet, er utvilsomt Val Valerian mannen som vet. Han går utenpå David Icke, David Wilcock, Dan Burisch og andre «folkeopplysere» av nyere dato, kanhende har også Valerian vært kilde for opptil flere av dem (Icke – jordboerne kom fra Mars; ifølge Valerian var dette kun en liten gruppe, Wilcock – i 2012 vil vi kunne manifestere vår egen virkelighet; What we imagine, is what we get…).

Idag er 21.12.2010 og som det heter på soldatspråket innebærer dette at «Det er kun kort tid nå…!».

Ifølge Valerian er «ascencion» (han bruker ikke ordet, han snakker mer teknisk av typen «frequency shift») fra 3. til 4. dimensjon/densitet uavvendelig, og polskift og hele pakka vil ikke bare gjelde jordkloden, men også 3. densitets-delen av andre planeter i solsystemet.

Det kanskje viktigste i Valerians budskap er at det ikke vil bli en undergang, men en overgang – for oss som lever på jorden nå, men at jordkloden etterpå vil bli værende igjen med et minimum av liv, forlatt av både mennesker, dyr og planteliv…

Dette samsvarer med hva makteliten fikk se i «The Looking Glass» (teknologi for å se inn i fremtiden) for et halvt hundre år siden og som fikk dem til å bli livredde og etablere mengder av underjordiske tunneller med ditto byer for å overleve det de trodde ville være en katastofe a la syndfloden…

Valerian sier at vi vil få beholde våre kropper (over til 4. dimensjon) og at vi vil oppleve det hele som en bevisst prosess (det må da vel overgå den mest avanserte tekniske form for «du deltar i forestillingen-kino»).

Han refererer til sine tidligere liv, og sier at han har vært med på det samme (ascencion / dimensjons-økning) flere ganger før.

Men HVIS det er slik Valerian skisserer, så er jo konsekvensene ganske omfattende for oss som er klare til å få «løftet». Hvilken rolle spiller isåfall pensjonspoeng eller å investere 5 år i knallharde studier i håp om en fremtidig karriere?

Bør man betale ned gjeld for å bli mest mulig fri, eller spiller det overhodet ingen rolle? Hva med å bruke opp sparepengene på å se mest mulig av verden slik den er nå mens vi ennå har muligheten (eller å ta opp litt ekstra lån til formålet)?

Bør vi heller fylle våre hjerter med glede og universell/kosmisk kjærlighet fremfor å brenne energi på å bekjempe NWO og å risikere å bli indignert og/eller oppgitt i prosessen?

Her er litt status for fengselsplaneten jorden anno idag:

– Det økonomiske systemet er basert på svindel og er programmert til å bryte sammen (kollaps i dollar og euro m.v.).

– Kontrollsamfunnet spiser seg videre innover oss (datalagring, kameraovervåking, internettovervåking, transport-registrering osv.)

– Helsesystemet er pill råttent og er programmert til å bryte sammen (men legestanden og legemiddelindustrien lever fett på restene og vil ikke uten videre godta forandring)

– Snikforgiftningen finner stadig nye former (mat/chemtrails/nano i produkter)

– Det politiske Bilderberg-etablissementet er pill råttent og media likeså

– Forsvar og etterretning som har som oppgave å beskytte oss ser ut til å ha blitt borgernes verste fiender

Kan det dreie seg om det som på boksespråket heter Å BLI REDDET AV GONGONGEN – hvis noen hver av oss holder ut i bare to år til?

Er det viktigste i historien allerede skrevet? At Spania er blitt regjerende verdensmester i fotball til evig tid?

Valerians uttalelser er fra tidlig i 1990-årene. Det skulle sannelig være interessant å høre hva han anser idag. Var det reellt at det fant sted «a change in timeline» i første halvår av 2008 slik at livet på jorden likevel vil fortsette slik vi kjenner det?

Hvorfor har Valerian fått utgi sine MATRIX-bøker uten å bli kneblet av «noen» som ikke ønsket at sannheten om hva det vil si å være menneske («Vi er ikke mennesker med en spirituell erfaring, men spirituelle vesener som gjør oss menneskelige erfaringer») skal bli kjent?

Er det mulig at Val Valerian er nok en psy-ops som er plantet for å føre massene bak lyset? Spørsmålet bør stilles, fordi konsekvensene av hans budskap dersom det skulle vise seg å stemme er så omfattende. Min ulveneses førsteinntrykk var at Valerian er «hel ved», og at han behersker et enormt område innenfor sektoren hemmeligholdt informasjon.

Indikasjoner på at så er tilfelle vil vel være at det snart dukker opp spørsmål av typen «Vil iphone fungere i 4. dimensjon?» eller «Kan vi få ta med oss kjæledyrene våre til Den Nye Jorden…?»

Ursus
Ursus
Abonnent
Svar til  Ulven
12 år siden

Val Valerian er visstnok et nickname for John Grace og http://www.trufax.org/ skal være hans site. Vet ellers lite om Valerian. Står også endel om han på http://www.hyperspacecafe.com/forum3/250.html og
http://www.whale.to/b/valerian_h.html

Stay tuned!

:)

BelzeBob
Abonnent
12 år siden

Jeg ser egentlig kun ett problem med den finske damen, og det er samme problem jeg ser med Taftø-damen, Ertresvåg, Benjamin Fulford, Henry Makow, Project Camelot og flere andre:

masse påstander og spennende historier – alt for lite beviser.

Lynx Veritas
Lynx Veritas
Abonnent
Svar til  BelzeBob
12 år siden

Er ikke whistleblower testament beviser Belze. Eller skal vi fortsette å samle indisier og trekke konklusjoner ut fra det. Vi kan jo begynne på det helt målbare og tredimensjonale. De klandestine nettverk, selv om de opererer i det skjulte. Er høyst levende. Også her til lands:

«Norway’s Secret Armies

After European secret armies became known in 1990, journalists asked Norway’s Defense Ministry for an explanation, its spokesman, Erik Senstad, saying only that they were essential to the country’s security.

Code-named Rocambole (ROC), it was run by Norway’s secret service (NIS), its “philosophy….based on the lessons learned during the German occupation,” to prepare for a potential future one, and like elsewhere to prevent leftists from gaining power. “Cooperation with the CIA, MI6, and NATO was intense,” but not without controversy, one example being NATO ordering intelligence conducted on anti-NATO Norwegians with strong pacifist convictions.

Clearly, Norway’s sovereignty was breached, enough to get Brigadier Simon, chief of NATO’s Special Projects Branch, to apologize and promise to end to these type operations»
http://dissidentvoice.org/2010/09/natos-secret-armies/

What is wot, fantasy?.

BelzeBob
Abonnent
Svar til  Lynx Veritas
12 år siden

Lynx

Denne du nettopp kom med er kanskje grei, men det er så mange andre. Alt fra underjordiske baser med aliens til mikrochips i luften til Al Gores koffert full av flod til satanistiske menneskeoffringer til skiftende reptiler.

Project Camelots historie fra en anonym, men egentlig velkjent norsk politiker er det beste eksemplet. Her får vi en historie vi ikke kan sjekke fra en person hvis identitet vi ikke kan sjekke. Altså, med mindre vi tar på oss overlevelsesutsyr og begir oss ut i villmarken og finner inngangen til disse basene – og deretter, som i en typisk James Bond film slår ned noen vakter, tar på oss deres drakter og bruker deres adgangskort/hender/øyer til å komme oss ned i basen, så kan vi ikke verifisere disse tingene.

BelzeBob
Abonnent
Svar til  BelzeBob
12 år siden

full av blod, ikke flod :)

Lynx Veritas
Lynx Veritas
Abonnent
Svar til  BelzeBob
12 år siden

Jeg skal være enig BB, det er mye informasjon som virker helt out there. Ved første øyekast. En novise i søken etter sannhet, ville ramle av lasset dersom vi skulle sette frem teorier om Dulce Base, Pine -Gap. Jeg nektet å tro det. Nå er det imidlertid så mye materiale som beviser at det faktisk eksisterer slike undergrunns-anlegg world wide, med ymse uviss aktivitet og formål. Det er via whistleblower outs at vi blir presentert teorier om reptiles, hyper-speed tog baner som forbinder ulike byer, skremmende genetiske forsøk m.m.

Anleggene finnes udiskutabelt. Også i Norge. Hva aktiviteten og formålene skal være. Jeg mener det er ikke bare fantasi alle de rapporter som serveres. Men om vi har reptiles og andre scummy greier gående her til lands, vet jeg nå ikke.

Han politikeren forresten er en historie for seg. Han skulle visstnok være tatt opp i illuminati defector Leo Zagamis masoniske nettverk og tildelt en eller annen grad innenfor frimureriet. Hans opprinnelse er muslimsk, og han skal tilhøre en eller annen «nobel» blodslinje fra Pakistan? Det skulle være interessant å vite om denne siden av Illuminati. Dvs. den øst-orienterte.

Har vi her i landet Illuminati spirer innenfor det muslimske miljø som kan iverksette greier gjennom sin organisering. Vi skal huske at masoniske grader er faktisk maktfull i disse områder. Det innebærer å besitte svar på hemmeligheter, som har åndelig karakter. Denne politikeren snudde visst helt Luciferisk/Satanisk og Zagami slo hånda av han. Where is the guy now

Krav om verifikasjon, kan gjøre at vi reagerer for sent. Men vi skal selvfølgelig ikke la spekulasjoner lede vår søken etter sannhet. Selv om det hjelper med litt fantasi. Eller trenger vi det utfra hvilket grunnmateriale vi nå besitter.

kjell108
kjell108
Abonnent
Svar til  BelzeBob
12 år siden

BelzeBob, metodene er mange. Eksempel på hvor lett det er å overse info

1, Den første kommentaren til innledningen var;
«Ole-John Saga sier: «Kjempebra artikkel:) Takk for tipset om boken Ukjente verdener, den skal bestilles nå.»
Altså enhylling til UFO ekspert nr 1 i Skandinvia

2. Ole-John Saga føyer så til; «Demonteorien blir som regel holdt utenfor debatten, enda den har mins like sterke argumenter å komme med som den utenomjordiske. ….»

Demonteorien er at UFO er innbilning.

Litteratur-anbefalingene fra Ole-John Saga (noen av dem)

«Demon possession-J.W. Montgomery
The Occult significance of UFOs-Douglas Baker
Gods and devils from outer space-Eric Norman
The Satan trap: Dangers of the occult-Martin Ebon
Between Christ and satan-Kurt Koch
Christian counseling and occultism-Kurt Koch»
——-

Ole-John Saga er kristen. Han hyller innledningen, Deretter aviser han eksistensen av alt sammen som «demoner» i hodet vårt.
Komplett fj… Men hvor mange var det som fikk med seg det?
Ole-John Saga fikk 13 opptomler.

Ole-John Saga
Skribent
Svar til  kjell108
12 år siden

Her har du nok misforstått Rom. Du overvurderer nok dine egne evner en smule, når det gjelder å analysere. Fordi noen synes en artikkel er bra, behøver ikke det å bety det samme som at leseren er enig i hele innholdet, eller noe av det. Jeg har lest alle Luukanen-Kilde sine tidligere bøker og funnet dem intressante, men det vil heller ikke si det samme som at jeg er en tilbeder av textene hennes. Hun kommer som flere sier her, med mange påstander, men lite beviser. Selv om jeg er en tilhenger av demon teorien, så vil ikke det si at jeg avviser teorien om at det finnes utenomjordiske som har gode hensikter. Den muligheten er tilstedet. Er argumentene og bevisene gode nok til å avvise demonteorien, slik at jeg ikke lenger kan finne argumenter som er solide nok for holdbarheten i den, så vil jeg revurder min holdning til den. Jeg tviholder ikke på noe, bare for å tvilholde på det. Å revurdere sin tro i henhold til ny informasjon og kunnskap man tilegner seg, er for meg noe av det viktigste, når man holder på med å studere slike fenomener. Hvor står det at jeg avviser alt sammen som «demoner i hodet vårt» ? Hvis ikke det skal mer til enn at noen leser kristen litteratur for at du stempler dem som kristne, så sier vel det mer om deg enn meg. Det er faktisk mye bra kristen litteratur som tar for seg mange spennnende temaer, og man behøver selvfølgelig ikke være kristen av den grunn. Er alle som leser okkult litteratur satanister ? Du antar mye, for så å legge din personlige tolkning i det. En tolkning jeg ikke helt forstår hvordan du klarer å komme frem til. Jeg er ikke kristen fordi det er noe som skurrer her, noe jeg ikke helt kommer til bunns i, selv om jeg prøver. Da Gud skapte Satan, så må han ha visst at Satan vill gjøre opprør mot han, siden Gud er allmektig og allvitende.
Hvorfor slapp Gud Satan løs på oss, som er mye mindre intelligente enn ham og er lett for ham å manipulere? Det blir jo som å la lilleputtene spille mot de på verdenstoppen i første divisjonen. Resutatet er jo gitt på forhånd. Og da må jo spørsmålet bli, hva er formålet med en slik kamp, og hvordan kan noe kalle seg ren kjærlighet (agape), når det arrangeres en slik syk og blodig uretferdig kamp. I en slik situasjon ,så kjemper vi ikke bar mot Satan, men også mot Gud, et spill vi er dømt til å tape. Noe som er allmektig og full av ren godhet arrangere ikke noe slikt, og ikke bare det, vi vet det onde sin hensikt, men hva er egentlig det «gode» sin hensikt ? Ligger det en skjult agenda her ? Spillereglene er for å si det mildt difuse, og hvis vi følger, dem så tror jeg både Satan og Gud gir blanke i dem å bruker sine egne skjulte regler. Hvis noe er allmektig, så trenger det ikke arrangere en kamp med enorme lidelser, som kunne vært ordnet på en helt annen måte , og så gi brikkene «fri vilje» når denne «fri viljen» kun er et påskudd for å ha det gøy på brikkenes bekostning, der brikkene, som liksom skal være den tredje part i deltakelsen, overhodet ikke er noe annet enn pseudo deltakere og kanon føde for de to virkelige deltakerne. Gud elsker sine menneskebarn høyere enn noe annet påstås det. Jeg ville ikke gjort mot mine barn som det Gud gjør mot menneskene. Kan jeg gripe inn i mine barns liv, for å hindre dem i å gjøre onde eller bli påført onde handlinger, så står jeg ikke stilltiende å ser på, men griper inn hvis jeg har muligheten. Gud er ikke nøytral, når han lar en djevelsk intelligens lede oss inn i fristelser vi har like stor mulighet til å motstå som en snøball i helvete.
Kom gjerne med mot argumenter, for jeg VIL utrolig gjerne bli overbevist om at jeg tar grundig feil her. Jeg vil gjerne bli overbevist om at jeg tar feil.

kjell108
kjell108
Abonnent
Svar til  kjell108
12 år siden

Her er bevismateriale, det er ferske bevis

Tel Aviv
http://www.youtube.com/watch?v=OBmjIZ9LH0E
Israelsk jager
http://www.youtube.com/watch?v=aBGVhmjVVT4
Tyrkia
http://www.youtube.com/watch?v=-3rTq5Edmp4&feature=related
NASA

Irak

Tor Magnus
Tor Magnus
Abonnent
Svar til  kjell108
12 år siden

Ordet «bevis» og youtube linker i samme post… *sukk*

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  kjell108
12 år siden

Spør deg selv hvorfor du har det synet du innehar angående youtube og «bevis» Tor Magnus.

Tor Magnus
Tor Magnus
Abonnent
Svar til  kjell108
12 år siden

Ok, jeg har gjort det. Hva er poenget ditt?

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  kjell108
12 år siden

Hva ble konklusjonen din?

Tor Magnus
Tor Magnus
Abonnent
Svar til  kjell108
12 år siden

At forsvinnende lite har noensinne blitt bevist i en youtube video. Mye blir vist, men lite bevist.

Lucc30
Lucc30
Abonnent
Svar til  kjell108
12 år siden

Hehe – når er det vår tur? Vil se en ufoflåte over Oslo på høylys dag nå! Julaften er en passe dag.

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  kjell108
12 år siden

Stort sett er det naturlige grunner til at iskrystallene flyr rundt i lufta og lager iståke. Men krystallene som for tiden svever rundt i Oslos gater har mest sannsynlig et annet opphav.

– Jeg tror det har med snøkanonene oppe i Grefsenkollen å gjøre. Det står en sky av ispartikler ut av dem. Det har nok litt av skylda i dag, sier Smit

– Vi trodde først det var en ufo, men skjønte etter hvert at det var vi som hadde skylden, sier Peer Bakke ved Oslo Skisenter.
http://www.yr.no/nyheter/1.7435992

Forsiktig med hva du ønsker deg Lucc30, ; )

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  BelzeBob
12 år siden

Belzebob: Her er det DU som kommer med påstander som ikke kan verifiseres! Hva vet du om hennes beviser? Ingen plikter vel å levere beviser til deg, som ingen engang vet hvem er, eller klistre dem ut i kommentarfeltet på en debattside her på Nyhetsspeilet? Det er en del beviser og referanser i boken, bla i siste del, om du er interessert.

Som tidligere nevnt, så foregår det en SILENT WAR, mot befolkningen, i regi av makt-eliten.. denne krig kjennetegnes bla av metoder som ikke etterlater seg bevis.. om noen har bevis, så har de feilet. I tillegg har bevis en tendens til å forsvinne, likevel finnes beviser og vitner, i flere tilfeller, vitner er også bevis. Bevis og dokumentasjon er faktisk levert til både politiet og andre instanser ved flere tilfeller, men det sedvanlige er at de gjør INTET; INTET hvor alvorlig situasjonen enn er, for en dissident.

Dette har jeg selv fått føle på kroppen og erfart, både metodene, at politiet gjør intet, selv om livet står i fare og selv om bevisene er overveldende..

Hvorfor ikke, Belzebob? I mange tilfeller fordi de som gjør overgrepene samarbeider med politiet, stay behind, e-tjenestene osv.

Jeg har selv nylig anmeldt et voldelig overgrep med alvorlige trusler, vold og overlagt drapsforsøk.. hvor overgriperne stod og skrøt av og truet med sine samarbeidspartnere i politiet, under hele overgrepet. Bevisene er sterke, og for meg og en del andre blir dette en prøvestein, ang politiet i Norge.

Har også fått vite via ledere i Mc-bander osv at det står på politiets data at de ikke skal gjøre noe som helst, uansett om liv er i fare, for slike personer som meg og Rauni-Leena, et svik som bør belyses i fullt dagslys og som erfaring viser er korrekt. Så hvilken side er du egentlig på Belzebob? Begge?! :-)

Rolf Kenneth Myhre
Forfatter
12 år siden

Det virker som om Luukanen fronter den samme trippeloppvåkning som Nyhetsspeilet i notatet «Vårt grunnsyn»:
http://www.nyhetsspeilet.no/paradigmer/

Da har vi ihvertfall to personer; den andre er Steven M. Greer i boken «Hidden truth, Forbidden knowledge» (2006), anmeldt av meg her:
http://www.rolfkenneth.no/Steven-Greer.html

Hvilke andre personer/bøker har vi? Vi burde markere disse på en måte.

kjell108
kjell108
Abonnent
12 år siden

ArneLo
«Demoner og UFO’er ER BARE EN KULTURELL DEFINISJON»

Altså, aliens er bare hvordan djevelen framstår for oss? (Demonteorien)

Du har studert «litteraturen», dvs. benektelsesforfattere som

«Demon possession- J.W. Montgomery
The Occult significance of UFOs-Douglas Baker
Gods and devils from outer space-Eric Norman
The Satan trap: Dangers of the occult-Martin Ebon
Between Christ and satan-Kurt Koch
Christian counseling and occultism-Kurt Koch»

Ulven
Ulven
Abonnent
12 år siden

Lynx – jeg er langt på vei med på det «landskapet» av UFO/aliens/demons som du skisserer.

Her er et forsøk på å «pynte juletreet» ved å plassere ulike elementer i kontekst.

Dulce Labs i New Mexico: Jeg har vært «på og av» (åpen/tvilende/avvisende) til Dulce Labs i årenes løp. Nå er jeg falt ned på at DULCE IS FOR REAL.

Hva bedrev de i Dulce? Genetisk eksperimentering og manipulasjon. «Smoking gun» er at senteret for globalistenes GENOME project (kartlegging av menneskehetenes totale DNA) er plassert i LOS ALAMOS lab, 60 km. fra Dulce, og bare et steinkast/noen minutter unna med dyp-undergrunns høyhastighetsbane.

I Dulce var det 3 «nivåer av aktører»: Reptiler/mennesker/greys i denne kommandorekkefølgen.

Det er ikke sikkert at «the greys» er utenomjordiske. De kan være bioroboter med kollektiv programmering som ikke har hatt andre hjemplaneter enn jorda.

Hva så med «reptil-rasen»? Stemmer i skogen sier at de lever i 4. dimensjon (hinsides tiden) og at de kan «anta human shape», mao. se ut som mennesker, mens de forblir (hjerteløse) reptiler i bunn og grunn.

Det er ikke umulig at «ORGANISASJONEN» som Luukanen omtaler er styrt av reptiler/utenomjordiske/demoner. Dette toucher isåfall David Ickes bok «The Reptilian Agenda».

Om så er tilfelle er det ikke «de utenjordiske» som er DE SLEMME, men snarere DEN GLOBALE MAKTELITEN (at de er SLEMME har vi jo visst lenge).

Forøvrig får min ulvenese utslag på kriteriet «non human» på «menneskene» Geir Stene-Larsen – sjef for Folkehelseinstituttet – og helsedirektør Bjørn-Inge Larsen . Hvis de er «reptiler i menneskelig form» så er det «de jordiske» som utgjør trusselen mot oss, og ikke de utenomjordiske STO-aliens som respekterer vår frie vilje mens de venter på DISCLOSURE for at menneskeheten skal komme seg opp av den åndelige og intellektuelle sandkassa, f.eks. ved at antigravity teknologi blir gjort tilgjengelig for romfart (ut av solsystemet?) også for menige mennesker?

Merk at Stene-Larsen også er LEDER FOR NORGES FORSKNINGSRÅD (ingen uvesentlig stilling, hvor (reptile?) prioriteringer fastlegges og ressurser sluses for formålene).

Spørsmålet som blir hengende er at IF SO – THEN: Hvem / hvilke norske maktkonstellasjoner er det som har valgt ut og plassert nettopp disse to svine-sprøyte-pelsene i det norske helsevesenets to toppstillinger?! Kan vi her ha å gjøre med REPTIL-KONSPIRASJONEN, avd. Norge??

Lynx Veritas
Lynx Veritas
Abonnent
Svar til  Ulven
12 år siden

Du er spot on the money Ulven. Din imponerende ulvenese fanger opp elementer vi må gå videre på. Har vi reps in the house her i landet.

Hva angår utenomjordisk «overlords». Vil jeg si at det er å fraskrive ansvaret fra de som manipulerer og herjer som de ønsker uten nevneverdig motstand, å legge skylden på at de får noen diktert ordre ovenfra det mørke hierarki. De som sitter med makten og har tilgang til å herje, gjør dette ut fra fri vilje og på eget initiativ. De må behandles som selvstendige individer, og ikke som en kollektiv enhet. De vil nok gjerne vi skal tro at de bare handler på ordre fra en høyere makt. Men de er mer enn løytanter i en krig. Satans lille hjelpere de er. Og det gjelder alle som arbeider for denne agendaen. Etterretningsagenter også.

We are on the move, the empire is on the run. Og jeg tror ikke de kan stole på noen hjelp heller fra Orion Nazionist hoff. De er alene, og jobber nok febrilsk med en staged alien invasjon. More to follow

Singoalla
Singoalla
Abonnent
12 år siden

Ole-John Saga og Rom: Så vakkert profilbilde du har Ole-John.Vi vet at en av de viktigste av fiendens metoder, er splitt og hersk. Ser dere som gode mennesker som begge er på rett side, imot faenskap, NWO-kreftene og deres tortur og terror, dere kives om detaljer, som i mange tilfeller dreier seg om tro og synspunkter som man ikke har eller kan ha noen absolutt fasit på, her og nå. Enhver får være salig i sin tro, inntil det motsatte er bevist, enhver levende person revurderer sin tro og sitt syn, noen ganger i løpet av et liv.

Det er riktig at det finnes en del kristne forlag og kilder som gir ut bøker og info som er helt i tråd med deres og annen agenda men desamme gjelder uendelig mange andre retninger og kilder. La oss velge våre kamper med omhu, i denne tid. Jeg har full respekt for de som måtte mene at hva noen oppfatter som aliens, kan være demoner, eller andre krefter, og at det finnes både gode og onde sådanne, det er også på det rene at mind control kan skape slike bedrag, både med stemmer, bilder og følelser, som oppleves reelle.

Selv om aliens finnes, så kan mye vi ser og opplever i dag være bedrag.Har selv hatt 2 helt reelle ufo-opplevelser i mitt liv, og begge ganger var det flere tilstede enn meg som så og opplevde det samme. Den ene opplevelsen var faktisk 14 oktober 2008 da mange trodde at lys-skipene skulle komme og de var varslet gjennom mange kanaliseringer, og mange ble lurt.. men det var ikke noe fantastisk lysskip jeg og en annen person så og opplevde men noe veldig mørkt og uhyggelig, og det var en katt tilstede som var mer vettskremt enn jeg trodde var mulig for noen katt, det var ingen god opplevelse, og vi oppfattet også vesner den gang, uten forfartøyet.

Singoalla
Singoalla
Abonnent
12 år siden

Dr Rauni-Leena Luukanen Kilde glad og takknemlig for denne artikkelen og for den jobben Hans Gaarder har gjort med å hjelpe til med å få hennes info ut, til flere, for det er det som betyr noe for henne. Det er altså ikke snakk om noe kilde-tyveri eller annet som var nevnt og spekulert i her :-)

Tiden er knapp, infoen må ut, motarbeidelsene har vært mange. Ære være alle som hjelper til med å få sannferdig info ut, hvor kontroversiell den enn måtte være, og spesielt de som våger å bidra når det er slik info, dere vil opparbeide dere positivt karma og dharma for det dere gjør, mens det vil være motsatt for de som motarbeider sannferdig og viktig info.

Sannheten vil en dag skinne som en sol, for alt og alle, og om alt og alle..også ang de ting som for mange lyder sprøtt nå, verden er sprø – og verre enn de fleste kan ane om de ikke selv kjenner trakasserings-helvetet på kroppen, er det vanskelig å tro det kan være sant, men det er det altså.

Denne boken har vært hardt motarbeidet og også annet arbeid Rauni-Leena forsøker å gjøre, så jeg vil oppfordre alle som er istand til å ta denne info og som forstår realitetene og alvoret, for Moder Jord og alle hennes skapniner, å dele info om denne artikkel og om boken som kan skaffes gjennom alle bokhandlere, men som det ikke gjøres mye for å markedsføre, vil jeg tro.

Til dere som hører og forstår, del denne artikkelen og andre viktige artikler, videoe-intervjuer osv med Rauni-Leena og med annen info som er viktig kommer ut, med deres venner og kjente via sosiale medier som Facebook, via mail og via de dere snakker med.

Jeg har hatt det privilegiet, at jeg i mer enn 10 år har hatt et godt og varig vennskap, med Rauni-Leena. Hun er svært kunnskapsrik og intelligent, og jeg har lært mye av henne og andre i miljøet rundt henne. Har samarbeidet med henne i flere sammenhenger. Jeg oppfatter henne absolutt som nyansert og fullt istand til å revurdere sine oppfatninger der det er nødvendig, i tråd med at brikker og kunnskap øker, som alle andre, det finnes mange eksempler på det, Hukscarvot, men det er ting jeg oppfatter som en privatssak.

Hun er absolutt ikke naiv. Å påstå at hun er naiv, til noen som kjenner eller har vært i kontakt med henne, er absurd, det er rett og slett hva hun IKKE er.

Siden vi begge er selvstendig tenkende mennesker med våre egne opplevelser, erfaringer og innsikter, er vi heller ikke enige om alt, vi er enige om mange ting, men ikke om alt. Og slik skal sunne vennskap være.

ArneLo
Abonnent
Svar til  Singoalla
12 år siden

Du kan godt ha rett i at hun ikke er naiv, og jeg har heller ikke hatt det inntrykket av henne før. Men når hun hevder at aliens er godhjerta så faller min respekt for henne. Dette er en farlig påstand, og det er ingenting som tyder på at hun har rett i dette. Hun kan umulig vite at alle aliens er godhjerta, hun er bare et menneske såvidt meg bekjent. Hun nyanserer ikke, hun nevner ikke overgrep som har skjedd. Slik som bortføringer, som må sees på som de overgrep det er. Ikke særlig godhjerta.

Hvis det er riktig som du sier at hun er et åpent og inteligent menneske så vil hun kanskje sette stor pris på en annen og høyst intelligent gjennomgang av fenomenet aliens.

High Strangeness
«»High Strangeness is a book that lays out provocatively and passionately the hidden slavery of the human race. Calling this book a «new paradigm» is a gross understatement. Understanding it will require most readers to discard nearly everything they think they know about how the world works. I realize this is a significant claim, and I do not make it lightly. It’s a rare book that has the ability truly to change one’s mind about the world. Rarest of all are those gems with the ability to change one’s life. Laura Knight-Jadczyk’s High Strangeness is such a book. I am grateful to Laura Knight-Jadczyk for her courage in facing some of the most difficult issues human beings can face. She is a shining light in a world of darkness.»

-Richard Dolan, author of UFOs and the National Security State Read Dolan’s full review of High Strangeness»

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  ArneLo
12 år siden

Tor Magnus: Innhold og facts i tabu-listen taler vel for seg selv og er ikke diktet opp av Hans Gaarder eller andre.. de som forstår, forstår.

Arne Lo: Selv om jeg selv har hatt 2 Ufo-opplevelser, som nevnt, så er det faktisk sjelden jeg har snakket med Rauni om Ufo-temaet. Faktisk kan jeg ikke engang huske, eller si om jeg har nevnt mine ufo-opplevelser for henne, vi snakker for det meste om helt andre ting enn ufos.

Det jeg sier her, sier jeg derfor ut fra min egen mening og slik jeg har forstått via henne og andre opp igjennom årene. Det er vel ingen som mener at alle alien-opplevelser er positive! Men en del kan tyde på at de ufo-opplevelser som er negative, ikke behøver å være ekte ufo-opplevelser, de er ofte indusert, altså påført, med den teknologi som brukes til mind control.

Vi vet at alien-kortet er det siste og endelige fiende-bildet. Maktpersonene trenger og har alltid bygget opp fiendebilder, for å ha ris bak speilet, for å kunne holde folket samlet mot en ytre fiende.

Det har vært busemenn, satan, kommunisme, deretter muslimer/terrorisme og til slutt spiller de alien-kortet, i tråd med sin agenda å samle absolutt alt og alle til en pyramideformet enhet – med seg selv på toppen. Til det trenger de en ytre fiende, utenfor menneske-heten – aliens. Dette har vært jobbet systematisk for å realisere i mange år, og det er mange som har lekket informasjonen om disse planene og som har visst om dette og advart oss.

En pålitelig Nasa ekspert har informert Rauni om at man må regne med at rundt 90 % av den info, som vi får omkring alien-spørsmålet og Ufos, er direkte desinfo.

Det er mange aktører på dette området, som ivaretar sine interesser, det må vi ikke glemme.

Det finnes avansert teknologi, som man til dels har fått av aliens, og som holdes strengt hemmelig for allmennheten. Noe av dette brukes også til å manipulere mennesker som ikke aner at slik teknologi finnes. Mind control er en mulighet.

Svært avansert teknologi kan vise seg, som Ufos – ufos kan også være bemannet og styrt av jordiske krefter.. selv om teknologien kan komme fra aliens opprinnelig. I tillegg finnes altså muligheten for å manipulere folks hjerner, frekvenser, følelser og opplevelser, med mind control. Aliens abductions som er skremmende og føles som et overgrep, er ofte gode eksempler på dette..

Etter hva jeg har forstått, så er slike uhyggelige og negative alien-abduction opplevelser mer utbredt i nato-land, enn f eks i Finland, hvor flere prosentvis har positive opplevelser med Ufos.

Vi må innse at Norge er under hard kontroll og styring fra Nato, US army og visse andre krefter. Det er nok å vise til dokumentasjonen som finnes på de uetiske eksperimenter som er utført på Norske psykiatriske sykehus, med kontrakter til Us Army, Navy osv, hva gjorde disse på Norske sykehus?!

Rauni sier at for 30-40 år siden, da mye info ble lagt ut om UFOs og aliens var alt negativt, og var åpenbart gjort for å skremme, senere kom info med en blanding av positive og negative opplevelser, man sier at begge deler finnes. Men det viktigste er åpenbart å forberede folket på at aliens finnes. Det gjøres på forskjellige måter, som vi kan se – man forbereder folket på at dette skal avsløres, bare se på filmer, leker for barn osv, det har vært en stor-industri og et tema i mange mange år..
———————————————————————————-
Det er hovedsakelig 4 grunner til at sannheten hemmeligholdes om Ufo og aliens, for om det kom ut, ville ting falle:

1. Religion, teologi og dogmer

2. Det menneskelige ego

3. Økonomi

4. Fysikkens lover / dagens vitenskap

Alt dette ville falle/måtte revurderes, omskrives og omdefineres dersom sannheten om Ufo skulle frem.

OG derfor holdes ufo-informasjon hemmelig, i følge en tidligere hemmelig Nato rapport fra 1994. Den ble trykket i bare 15 kopier 3 spåk – i hele verden.

Mer info om dette og annet finnes i Raunis bok som artikkelen omhandler.

:-)

Tor Magnus
Tor Magnus
Abonnent
Svar til  Singoalla
12 år siden

«Innhold og facts i tabu-listen taler vel for seg selv» Absolutt, men det er kanskje litt uenighet om hva den taler…
«de som forstår, forstår.» Og de som ikke forstår, forstår ikke. Svada er svada.

ArneLo
Abonnent
Svar til  Singoalla
12 år siden

«Vi må innse at Norge er under hard kontroll og styring fra Nato, US army og visse andre krefter. Det er nok å vise til dokumentasjonen som finnes på de uetiske eksperimenter som er utført på Norske psykiatriske sykehus, med kontrakter til Us Army, Navy osv, hva gjorde disse på Norske sykehus?!»

Her er vi helt enige. :-)

Men jeg klarer ikke å se at aliens må være gode ut i fra det du sier her. Selv om mange har gode opplevelser med UFOs så trenger ikke dette å bety at avsenderen er god. Avanserte vesner kan likså godt plante denne følelsen hos offeret som at menneskelige kilder planter negative følelser. Jeg kan ikke se noen god forklaring på at alt som er mer anvansert en oss skal være godt.

‘As above as below’.

Å velge å tro at den hiearkiske/STS undertrykkelsen stopper med mennesket er fritt frem. Men jeg vil fremdeles påstå at det er svært dumdristig.

kjell108
kjell108
Abonnent
Svar til  Singoalla
12 år siden

ArmeLo, du vil ikke klare å se en UFOselv om den så var rett over hodet ditt, du vil bare se «demoner»
Irak

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  Singoalla
12 år siden

Arne Lo: Håper iallfall den kommentaren og svaret fra Rauni via meg var oppklarende.. :-)

Vi er nok ganske enige, det er helt riktig at krefter som fremstår som gode ikke behøver å være gode. Selv Satan kan fremstå som en lysets engel, som kjent, forførelser og bedrag florerer i vår tid, og det er en stor stor utfordring for oss alle, å kunne skille. Det er en av de største utfordringer i vår tid.

I noen tilfeller er det umulig, da følelser nettopp også manipuleres med samme teknologi, man ikke engang stole på sitt eget hjerte.. vet at jeg får hele new age-bøttebaletten imot meg når jeg sier dette, men i det miljøet bedras man over en lav sko, nettopp på den måten, med energimanipulasjoner..

Det eneste jeg kan anbefale er å skaffe seg info, info og kunnskap, holde sitt hode så klart som mulig er, lytte til andres erfaringer, og ikke lytte til dem som argumenterer for å legge vett og forstand på hylla for å bare være og føle, hvor fint det enn kan høres ut.. limpinner kan finnes der.

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  Singoalla
12 år siden

Rom/Arne Lo: Jeg tror at vi må være litt åpne, for å se ufos osv, og jeg tror at det har variert, opp igjennom tidene, hva man har kalt dem. Noen mener til og med at hva vi kaller alver, er demoner, jeg har ikke svaret på det. Jeg kaller alver, nisser, kraft-dyr osv for elementærvesner.. for noen kristne er de muligens demoner, det er ikke så nøye om vi har flere navn på dem.

Det finnes høyerestående og laverestående vesner, opp i oktaver av lys over oss, eller ned i oktaver av lys, under oss, såkalte underverdenen og oververdenen, i følge sjamanistisk verdensbilde, alt dette og navnet vi setter på det varierer med vår kultur, religion og verdensbilde, finnes noen fasit?

Det finnes skapninger som har både godt og vondt i seg, som oss.. det samme kan muligens gjelde aliens. Vi er her alle for å velge.. og alle med fri vilje kan velge det ene og det andre også fra dag til dag. I oldtiden, var gudene også slik, og langt mer menneskelige..

Til og med Bibelens Gud, kunne bli harm, straffe folk for fote og så angre seg..

Dersom vesner fra andre planeter skal komme hit, må de ha et visst nivå, og være kommet mye lengre enn oss, samtidig finnes det lover og regler i universet som alle må rette seg etter..

Dermed kan vi rolig slå fast, at det meste av overgrep og faenskap her på jord, er begått av menneskelige og jordiske skapninger.. menneskelig teknologi, manipulasjon og bedrag, menneskeheten er ansvarlig, deri ligger også mk-induserte drømmer og opplevelser, hvor aliens osv kan opptre.

Høyest oppe, går mind control teknologiene over i sort magi.. og blir ett, mener noen.. grensene kan bli flytende da. noen mener også at flyvende tallerkener og vesner vi kaller aliens er fra andre dimensjoner på jorden, er oss selv, fra fremtidige tidsreiser osv osv.. mulighetene er mange :-)
Sort-hvitt tekning vil ikke holde i lengden..

ArneLo
Abonnent
Svar til  Singoalla
12 år siden

Ja, vi er nok ikke så værst enige :-)

Det er bare det at VET, UFO, og SNILLE er en rød klutt for meg.. Jeg har enda ikke funnet noen grunn til at denne hypotesen kan stemme, tvert imot. Derfor vil jeg gjerne tilføye et femte punkt til din liste.

5. Når det blir avdekket vil fortrinnet med å jobbe i det skjulte falle bort.. :-)

Med ønske om et godt vintersolverv.. Som muligens kan vise seg å bli ekstra spennende i år.

Ta vare.
Arne

ArneLo
Abonnent
Svar til  Singoalla
12 år siden

Ok. Her kan jeg ikke følge deg helt igjen, Singoalla.

«Dermed kan vi rolig slå fast, at det meste av overgrep og faenskap her på jord, er begått av menneskelige og jordiske skapninger.. menneskelig teknologi, manipulasjon og bedrag, menneskeheten er ansvarlig, deri ligger også mk-induserte drømmer og opplevelser, hvor aliens osv kan opptre.»

Jeg kan ikke se at vi rolig kan fastslå dette. Jeg heller selv mer mot hypotesen om multidimensjonelle vesner som ikke trenger å reise i tid og rom for å være her. Jeg mener at disse kan ha en finger med i spillet. Vår lidelse og smerte er muligens en del av føden deres. De kosmiske prinsippene om fri vilje tror jeg også er en av de grunnleggende lovene, men muligens mer avanserte bevistheter av STS-legning bruker sin frie vilje til å manipulere oss?

En annen kosmisk lov som jeg mener er grunnlegende er dualiteten. STS/STO. Vi som mennesker har muligheter til å vokse, øke bevisteten, og det muligens til rein STO. Det er dette «andre» vil hindre oss i slik at de ikke mister sin føde. Det samme som vi hindrer sauene på jordet fra å rømme så vi ikke mister vår.

For å oppsummere min foreløpige esoteriske forståelse så befinner vi oss nå på en planet/tilstand av 3dje tetthets bevishetsnivå STS. Kommende kosmiske endringer (Macro-cosmic Quantum Wave Collapse) muliggjør et «kvantesprang» over i 4de tetthets bevisthet STO. Oppnår vi dette mister bevistheter av 4de STS sin «føde».
Dette tror jeg er hovedgrunnen til at vi blir dummet ned og holdt i hegn.

Knowledge protects, ignorance endangers

«The Wave is a term used to describe a Macro-cosmic Quantum Wave Collapse producing both a physical and a «metaphysical» change to the Earth’s cosmic environment theorized to be statistically probable sometime in the early 21st century. This event is variously described by other sources as the planetary shift to 4th density, shift of the ages, harvest etc., and is most often placed around the end of 2012. The subject of The Wave begins with a UFO abduction account, a transcript of an actual hypnotic regression session, that refers to a global cataclysmic change»
The Wave Series

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  Singoalla
12 år siden

Arne Lo: Men jeg følger deg helt fint jeg, Arne Lo. Jeg er enig med deg i alt du skriver her også jeg, no problem. Det du beskriver er riktig og virkelig også etter min mening, men noen av disse vesner er også inkarnert i kropper. Selv elementærvesner har en forankring på et eller annet vis, i den fysiske verden..

Det kan være et tre, en plante, et dyr eller via oss.. en fysisk manifestasjon.

«Det er mange dyr blant dere, i menneskeham»
Sa Jesus i Thomas-evangeliet..altså sjelene er forskjellige..

De er inkarnerte også Arne Lo, og forankret i denne dimensjon også..

Du er velkommen til å sende meg en mail på singoalla@live.no og det samme er Lynx Veritas og Thunder som jeg ennå venter på å høre fra.. dere vil ikke angre, det er kun snakk om berikende samarbeid :-)

« Forrige artikkel

USA har vedtatt FNs mat-tyranni CodeX Alimentarius

Neste artikkel »

John Pilger – Krigen Du Ikke Ser

342
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x