//

Innsideinformasjon fra kvinnen som VET

22.5K visninger
44 minutter lesetid
342

Finskfødte Dr. Rauni-Leena Luukanen–Kilde er en internasjonalt kjent bestselger-forfatter som vet at det er mye mer mellom himmel og jord enn noe annet sted. Hun har lenge vært bosatt i Norge og har nå utgitt sin svært avslørende bok ”Skjulte verdener”.

Her deler hun sin unike innsikt – som trygt kan kalles innsideinformasjon – med det brede publikum. Hun har vært både på innsiden av helsevesenet, bl.a. som distriktslege og som WHO-representant for Finland, og på innsiden av det skjulte militærvesenet, bl.a. som deltager på konferanser om mind control, utenomjordisk liv og hyperavansert teknologi i en årrekke.

Nyhetsspeilet presenterer her noen smakebiter med til dels grensesprengende innsideinformasjon fra Rauni-Leena Luukanen-Kilde nyeste bok: Innsideinformasjon fra kvinnen som VET!

Temainndelingen som er benyttet er helt uavhengig av bokas kapittelinndeling (dette avspeiles også av sidehenvisningene; tall på slutten av avsnitt refererer til sidetall i boka)

0 Litt om Raunis kilder for innsideinformasjon

1  Sannheten om utenomjordisk liv – jordens best bevarte hemmelighet

2 NASA og den store dekkoperasjonen for utenomjordisk liv (the alien coverup)

3  Etterretningens virksomhet – dels ulovlig og ganske utenfor kontroll

4  E-terror og Luukanen-Kildes selvopplevde trakassering utført av etterretning på norsk jord

5 Psykiatriens diagnosesystem er utformet for å skjule etterretningens ugjerninger

6  Om Norge, NWO (New World Order) og politikere som (uvitende) ofre

7 Er Forsvaret i virkeligheten ”angrepet” på egen befolkning?

8 Om massemedias desinfo, uvitenhet og virkemåte under etterretningens jernhæl

9 Desinformasjon og latterliggjøring via skeptikerorganisasjoner

10 Superteknologi som er i bruk (og kontrolleres av ”organisasjonen”)

11 Mind Control

12 Telepati og ut-av-kroppen-opplevelser

13 Åndelig oppvåkning på vei mot en kosmisk bevissthet

1 Litt om Raunis kilder for innsideinformasjon

Har deltatt på lukkede invitation only innsidekonferanser i 30 år.
Viktig info får man bare i lukkede internasjonale konferanser, som massemedia tier om. 11

Informasjon får man i sluttede kongresser internasjonalt for visse vitenskapsmenn. I dag kan også vanlige mennesker delta i noen kongresser som gir info om tidligere hemmelige militær-rapporter om UFO-er og ET-er. Samtidig sprer man falsk informasjon om kidnappinger begått av CIA og spesielt det amerikanske forsvaret for å skape frykt. 15

Den amerikanske obersten dr. Scott Jones tilhører sitt lands fremste ufologer, og deltar i mange internasjonale konferanser om temaet. Bare noen få utvalgte får kjennskap til sakene. Det handler om militære ”statshemmeligheter” som ikke engang blir formidlet til parlamentsmedlemmer! 54-55

Av en eller annen grunn ble en rapport som inneholdt mye ufo-informasjon stjålet fra mitt hjem i Norge, mens en kopi av rapporten ble stjålet fra mine foreldres hjem i Finland!

1  Sannheten om utenomjordisk liv – jordens best bevarte hemmelighet

Vi er ikke alene i universet, det finnes et mangfold av liv overalt i ulike former og i uendelige dimensjoner.18

Jordens befolkning lever i uvitenhet om elitens vilje, også om våre store funn i rommet. 14

Under Moskvas UFO-konferanse i 1991 i Institutt Skali og Skalkov, fikk jeg som eneste utlending lvo til å gå til kjellerhallen som lå bak flere tykke jerndører. Hallen var fylt med UFO-bilder og en story av Anatoli Maltsev som hadde malt bilder av sin reise med UFO og humanoider. De tok ham til en annen planet! 18

Våre astronauter og kosmonauter har nesten alle vært i kontakt med ufo’er og humanoider under sine romferder. Taushetsplikt lukker deres munn i disse sakene. Som eksperiment har noen av dem fått lov til å fortelle om sine opplevelser for å teste menneskers reaksjoner.

Sannhetens gardin holder allerede på å bli trukket til side. På et advokatkontor i Washington finnes det allerede et titalls øyenvitnebeskrivelser som er tatt opp på video og som venter på at USAs kongress gir astronauter, piloter og offiserer tillatelse til å bryte taushetsplikten angående ufo-saker.

Da vil situasjonen eksplodere i hendene på oss! På grunn av dette har man gradvis økt informasjonsmengden til massemedia. Tv-stasjoner over hele verden viser nå ufo-filmer, og skeptikerorganisasjoner har hendene fulle med å ”debunke” (tilbakevise) meldingene. 49

(UFO-informasjon som finnes innen) etterretning, NASA, militære og deres ansattes aktiviteter i sitt lands tjeneste er ikke kjent.

Dr. Oberst John Alexander fortalte at de som påstår at ikke ufo-bevis eksisterer aldri har blitt konfrontert med saken, og de overveldende bevis, både militære og sivile, og de har aldri blitt kjent med bevisførselen. 51
Vitenskapen har fått falsk informasjon (om UFOer og ET – som CONDON rapporten) som de trodde var sann. Spesielt skeptikerorganisasjoner sprer feilinformasjon.

I forhold til romvesenene er vi mennesker aggressive og kjennetegnet med lav intelligens, og ikke i stand til å utnytte ny og høy teknologi på en positiv måte. Ufoenes folk er aldri noen trussel mot oss jordboere, det er vi selv som er en trussel mot universet.
NASA, opprinnelig en militær, ikke sivil organisasjon har to programmer, et offisielt og et hemmelig med egne astronauter. Deres reiser til andre planeter som til Saturn hører vi ingenting om i offentligheten. 52-53

De virkelige ekspert-uttalelsene (om utenomjordisk liv og romfartøyer) finnes i de amerikanske militær-rapportene.  53

MJ12 heter nå Pi40. 56

Boka inneholder også en overraskende teknisk forklaring på kornsirkel-fenomenet  59

Maurice Chatelain, tidl. NASA’s kommunikasjonsleder, offentliggjorde i april 1995 en meddelelse om at under Apollo’s månedferd fant man ”på månen flere mystiske geometriske konstruksjoner som var kunstige”. 62

 

I 1955 offentliggjorde flyvåpenet i USA 3200 ufo-rapporter som var undersøkt mellom årene 1947 og 1952. Ca 50% ble stående som uidentifisert. Slik stod det altså i flyvåpenets eget prosjekt Blue Books spesialrapport nummer 14, fra 5. mai 1955. 89

I Manitoba, Kanada, hadde Stephen Michalak, på området ved Falcon Lake, en annen grads ufo-kontakt 20 mai 1967. Denne har myndighetene undersøkt nøye. En ufo landet noen hundre fot fra ham. Han gikk nesten helt bort til skipet. Når gjenstanden forlot bakken, kom det eksos ut av den som brente hans lue, inner- og ytterklær. Han fikk alvorlige forbrenninger på mage og bryst. Han ble innlagt på sykehus og ble der i flere dager. Legene klarte ikke å forklare brannskadens opprinnelse. 90

Stephen Michalak med mystiske brannskader etter nærkontakt med UFO

I South Dakota ble det i juni (1996) arrangert en ufo-konferanse blant indianere. Der fortalte indianerne om sine tradisjoner og og sine kontakter med innbyggere fra andre planeter gjennom flere hundre år. Alle likte ikke dette. Det fantes agenter fra etterretningstjenesten blant foreleserne som videreformidlet løgnaktig og skremmende informasjon. 109

A Star Knowledge Conference which Spirit directed him to convene June 12-15 at Wagner, South Dakota, adjacent to the Yankton Sioux Reservation. From all over the hemisphere medicine people from various tribes are gathering to share for the first time secret oral traditions about generations of Star Nation (extraterrestrial) contacts and messages with the Native Americans.” Se
Et mottatt brev inneholder en skildring av et møte med utenomjordiske:
Plutselig kunne jeg ikke bevege meg uansett hvor mye jeg prøvde. Det var en helt utrolig følelse jeg var ikke redd. Jeg så to humanoider på ca en meter og ti cm. De hade sølvfargede dresser. De hadde fire lange fingre på hver hånd.  De snakket ved hjelp av tankene. Jeg spurte ved hjelp av en tanke når de ville vise seg for andre mennesker. De svarte at tiden ikke var inne for det enda (1994).

Lyset kom gjennom vinduet selv om persiennene var lukket. Lyset var blålig. Det traff dem og de var plutselig borte. Etter dette har jeg fått sjeldne egenskaper. Sammen med min mann har jeg sett helt fantastiske lysfenomener når vi kjører ut fra byen. Du får ikke publisert navnet mitt!”

I de fleste brev jeg har fått, gjentas det samme: folk tør ikke å opptre under eget navn på grunn av skeptikernes hån. Men medias og skeptikernes hjernevask fungerer. 106

Interplanetariske kontakter forsøker å hjelpe oss til å forstå kjærligheten som hersker i universet. Den hersker mellom alle slags vesener, med forskjellige ytre.
Men menneskerasens redsel og intoleranse mot alt som er annerledes er et stort hinder for at kjærlighetsenergi kan strømme. Vi er fortsatt i universets barnehage. 107
Disse veseners ”religion” er kjærlighetsmelding. Kjærlighet og ømhet er aldri feil. Universet bryr seg ikke om form. Det viktigste er energi.

Etter militære rapporter å dømme er ikke ufoer noen trusel for jorden!  114

 


 2 NASA og den store dekkoperasjonen for utenomjordisk liv (the alien coverup)

Nato’s ufo-rapport fra 1964, som var så hemmelig at den ble trykt kun i 15 eksemplarer på tre språk for hele verden. En måtte ha sikkerhetsklarering for topphemmelige notater (Cosmic security) slik at en fikk lov til å lese gjennom den. I rapporten ble det beskrevet hva som var årsakene til at  menneskeheten blir holdt uvitende om eksistensen av ufoer.

Første årsak er teologisk. Alle religioners dogmer kommer til å bukke under. For det andre, menneskehetens ego bukker under. For det tredje, vår økonomi vil forandre seg. For det fjerde, fysikkens lover, slik vi kjenner dem, vil ikke holde i rommet.

 

De Forente Staters etterretningsvesen har lykkes bra med spredning av feilaktig informasjon om ufo-kontakter. Redsel er et mektig våpen, og det blir nørt opp under.  71

 

Ufoer spesielt, er topphemmelige militære spørsmål. I USA tilhører ufo-saken etterretningstjenesten. Straffen er deretter.


NASA var fra begynnelsen en militær org. og har fortsatt en hemmelig del med egne astronauter som aldri er i publikums fokus – de flyr til andre planeter som folk aldri får høre om i massemedia. 11


NASA er opprinnelig en militær, ikke sivil organisasjon. Den har også en hemmelig del med egne astronauter som folk aldri får høre om. Massemedia skriver aldri sannheten om våre kontakter med extraterrestriale, reiser til Mars og andre planeter. 15

Hos oss truer ikke etterretningstjenestene innbyggerne direkte på samme måten. Selv om de skulle ha sett ufoer og humanoider. Agentene arbeider på en annen måte.

Det er tilstrekkelig at disse menneskene blir latterliggjort av skeptikerorganisasjoner og påstås  å være psykisk syke eller grådige løgnere. Man forsøker å bryte dem ned med psykiske metoder.
Jeg har alltid forundret meg over hvorfor skandinaviske skeptikerorganisasjoner og noen representanter for ufo-organisasjoner følger CIAs skriftlige anvisninger. 34

Hvordan kan det ha seg at skandinaviske vitenskapsmenn og journalister osv. har blitt ”kjøpt opp” for å spre løgnaktig informasjon til egen befolkning? En bekjent av meg ble ”kjøpt opp”.  Hun har dårlig selvtillit og manglet penger, slik at hun var et lett bytte for etteretningstjenesten. Hun har vært deres prøvekanin.

Aviary er desinfo.  56

Det er sterke internasjonale krefter i verden som fortsatt vil holde befolkningen i uvisshet om livet i Universet. 59

Cosmic security clearance er høyeste sikkerhetsklarering
George H. W. Bush (George Bush sr.), som tidligere var leder for CIA, fikk vite det som var å vite om den hemmelige (ufo-)informasjonen. Bill Clinton holdtes utenfor topphemmelig informasjon. 60

Da president Jimmy Carter i sin tid inntok sin stilling som president og prøvde å få mer kunnskap om ufo-saken ble han nektet adgang i CIAs arkiv om dette emnet. Avslaget ble presentert av CIA’s leder, George H.W. Bush, som sa at Jimmy Carter i kraft av å være president ikke hadde høy nok sikkerhetsklarering til å få denne informasjonen. 60

Astronaut Brian O’Leary sa at ”Personer som har holdt hemmelig informasjon om eksistensen av ufoer og utenomjordisk intelligens i over 47 år tilhører eliten som arbeider i CIA, NSA (National Security Agency), DIA (Defence Intelligence Agency) osv. Det ser ut til at denne lille gruppen klarer å hemmeligholde disse sakene.” 62

Desinformasjon er etterretningstjenestens mektige våpen. For å hindre at sannheten om UFO/ET kommer ut, har man brukt psykologisk krigføring i over 50 år. Disse teknologiene har blitt meget avanserte etter 1960-tallet i USA og i Nato-land. 131-132
Mest effektiv desinformasjon er forvrengt sannhet og usannhet mikset sammen.

…det mangfoldige livet i rommet som etterretningstjenestene så hardt forsøker å holde hemmelig.  127

En ekspert hos NASA har nevnt at 90% av ufo-informasjonen er løgn! Dette berører spesielt abduksjoner. 133

Desinformasjonen blir rettet mer og mer mot makthavere som vanligvis ikke har mye kunnskap om virkelige UFO/ET-tilfeller. Spesielt på stortingsrepresentantnivå forsøkes det å skape en situasjon hvor vrden forenes mot ”trusselen fra det ytre rom”. Derfor spres det løgnaktig desinformasjon som vekker frykt til tross for at det finnes militær informasjon om at UFO/ET-spørsmål aldri på noen måte har vært en trussel mot jorden.

3  Etterretningens virksomhet –tildels kriminell og ganske utenfor demokratisk kontroll


Politikerne har gitt etterretningen tillatelse.

Jeg anvender ordet ”etterretning” som generelt navn for alle hemmelige tjenester, NSM, den nyeste i Norge, Nasjonal sikkerhetsmyndighet; PST, Politiets Sikkerhetstjeneste; Sivildirektoratet, FOST, Forsvarets Sikkerhetstjeneste og Etterretningstjenesten, Norges sivile og militære utenlands etterretningstjeneste.

Alle opererer legalt, men også illegalt, uten respekt for landets lover og menneskerettighetene.5

Jeg har lagt merke til at flere politikere ikke engang er klar over at de blir overvåket!115

Det interessante er hvem som er etterretningstjenestens oppdragsgivere. De skal jo være under myndighetenes kontroll. Men hva er egentlig virkeligheten?

Min avdøde ektemanns kadettskolevenn, en norsk etterretningsoffiser, fortalte at hvert land har det samme systemet og de samme metodene! Norge er verdens første land som har avslørt disse etterretningstjenestenes metoder og ulovligheter.

Rekrutterte agenter blir bedratt. De tror at de arbeider for fedrelandet, men de utfører kun sabotasje og terrorhandlinger og kan aldri frigjøre seg fra ”organisasjonen” i live. En person fortalte meg at han aldri hadde sett en tidligere CIA-agent, utenom i kisten. Og denne etterretningstjenesten er ut fra hva jeg har hørt bare en dekksektor av ”Organisasjonen”. 152

Terrorismeavdelingen i hemmelig tjeneste er ansvarlig for sabotasje og politiske mord både i krig og fred. 161

Folk vet vanligvis veldig lite om disse sakene. Propagandaen blir slukt rå av de fleste, og det er bare noen få som forstår hva som skjer rundt i verden. Disse få tilhører etterretningsorganisasjoner. Kun de har, i samarbeid med militære, tilgang til kunnskaper om et hvert menneske fra vugge til grav. Denne tilgangen skjer ved hjelp av superdatamaskiner. 163

I Vadsø, Finnmark befinner Norges militære etterretningsskole
seg. Det ble fortalt meg at der, under amerikansk ledelse, ble de verste mind
control-metoder testet ut på lokal-befolkning og besøkende! 25

På den militære etterretningsskolens nettsider står det bl.a.:

FSES Forsvarets skole i etterretning og sikkerhet.

Oppdraget til Forsvarets forsøksstasjon Vadsø er knyttet til militær signaletterretning med vekt på nordområdet, og stasjonen løser sine pålagte arbeidsoppgaver ved utbredt bruk av ny og moderne teknologi.”

Tenk: “Ny og moderne teknologi” – hvori inngår mind control

Som Nato-land får Norge amerikansk utdannelse på dette området. Elevene ved Vadsøs etterretningsskole sendes til USA for å lære, ble det fortalt. 69

I dag finnes det allerede 845.000 agenter i USA. De opptrer i 1270 statlige og 1931 private organisasjoner som jobber mot terror. Dette avslørte Washington Post i 2010. Ingen har oversikt eller  kontroll med disse. 61

Jeg skulle holde et foredrag i Vardø, i Norges østligste hjørne. Også der skjedde det rare ting. Mens vi kjørte rundt for å få et blikk av byen, kjørte en politibil hele tiden bak oss og kretset rundt huset, og fra min koffert forsvant bl.a. mine amerikanske slektningers og bekjentes adresseliste. Tilfeldig? 68-69

Det kom bare noen få mennesker for å høre på foredraget, noe som ikke var normalt. Vanligvis er salen stapp full.
Jeg ble oppmerksom på en ung mann. Han viste seg å være en elev i Vadsø etterretningsskole, og hadde til hensikt å anvende mind control på foredragsholderen!

Det samme elektromagnetiske felt, som jeg også hadde merket ved en forelesning i USA, kom rundt meg når jeg startet forelesningen. I USA var det en agent som brukte mind control.

Da kan foreleseren miste tråden, eller hun begynner å føle seg dårlig. Hun får vanskeligheter med uttalelsen.  Vanligvis brukes det en liten innretning (apparat), hvorfra man retter en usynlig stråle på objektet. Mellom strålen og objektet kan det ikke være noe annet menneske. Derfor må agenten sitte på første rad eller så langt fremme at ingen kommer i mellom.
Det gikk opp for meg, at hele min forelesning hadde vært et mind control-eksperiment for Vadsø etteretningsskole og skolens elever.
En finsk dame blant tilhørerne fortalte at politiet hadde stoppet alle biler på veien fra Vadsø til Vardø og undersøkt papirene. Det skjer nesten aldri der.
Uinformerte mennesker tror ikke på at amerikanerne – og selvfølgelig russerne, i over 50 år har utviklet mind control-systemer til det ytterste.

 

For ikke så lenge siden fikk etterretningstjenesten mer makt da også Finland i juli 1996 skrev under på Europol-avtalen. Igjen ble kampanjen om ”kampen mot narkotika” brukt som ”gulrot”. I virkeligheten kan avtalen misbrukes til å samle inn informasjon fra personregister fra et land til et annet på personer som ikke engang kan mistenkes for forbrytelser! Systemet har med rette blitt kritisert fordi det synes å ikke være under noen lands parlamentariske eller rettslige kontroll.  114

Etterretningstjenestens ulovligheter åpnet mine øyne for mye av samfunnets råttenskap som jeg ikke hadde vært klar over. Hvordan er det mulig at folk, selv i siviliserte stater, holdes i totalt mørke hva angår statlig terror og deres ulovligheter? De opererer i alle land, ikke bare i totalitære samfunn som jeg naivt hadde trodd, og på toppen av alt uten noen slags parlamentarisk eller rettslig kontroll på hverdagslivets nivå.

Man skaper et problem – for eksempel mer spionasje og terrorisme – for så å komme med et løsningsforslag mot det. Man bare øker agenters makt og antall uten noen som helst kontroll. Resultatet blir en mafialignende maktelite som ikke bryr seg om stortingets eller regjeringens lover!

Jo mer jeg har blitt kjent med etterretningstjenestens terrorhandlinger gjennom de siste ti år, desto mer forbauset har jeg blitt av denne statlige virksomheten.

Psykologisk krigføring mot eget folk er nok en sannhet. Med psykologisk krigføring mot utvalgte offer forsøker vestlig etterretningstjeneste å angripe menneskers eller organisasjoners selvfølelse.

Etterretningstjenesten er verdens grusomste mafia.
I Norge forfølges bl.a. motstandere av Norges Nato-medlemskap. Igjen støter jeg på det at annerledestenkende og fredsaktivister også i Norden oppleves som en trussel.  131
Sabotørene kan også være medlemmer i hemmelige paramilitære tropper, heimevernet, eller ”stay behind”-grupper, som CIA grunnla allerede på 1950-tallet i Skandinavia og Europa.  Disse kan terrorisere omgivelsene sine uten at det vekker oppmerksomhet, ettersom de offisielt ikke eksisterer. 143

Av og til skrives det i media om kjente personers, f.eks. politikeres selvmord. Jeg har fått vite at dødsfallene som f. eks. skjer på hotell ikke alltid er av naturlige årsaker.  144

Men agenten vet ikke at han selv en gang i fremtiden vil bli offer for en tilsvarende sabotasje (få livet ødelagt). Agentene holder øye med hverandres virksomhet, og til slutt vil de ødelegge hverandre eller seg selv i løpet av en lengre periode. 145

 

4  E-terror og Luukanen-Kildes selvopplevde trakassering utført av etterretning på norsk jord


De fleste terrorhendelser som blir rapportert og overrapportertert av media dreier seg om etterretningsutført terror (e-terror). Store, kjente falsk flagg-terror aksjoner er ofte et samarbeidsprosjekt hvor (militær) etterretning har bidratt, så som Oklahoma-bomben i 1995, Lockerbie-bomben i 1986 , 11. sept. 2001 i USA,  7. juli 2005 i London osv.
I tillegg utføres store mengder terror mot helt uskyldige sivile mennesker av etterretningsorganer og deres agenter (E-terror) i etterretningsorganisasjonenes egne hjemland, enten av nasjonale E-terrororganisasjoner alene eller i samarbeid med utenlandske ”storebror” E-terror organer som f.eks.  CIA.

En radioamatør som ved en tilfeldighet hadde kommet inn på en hemmelig kanal for å lytte på samtalen mellom astronauter og Houston romforskningssenter, fikk høre at det på månen fantes bygninger og bruer og at ufoer og humanoider ventet på Apollo 11 og dens mannskap. Han offentliggjorde det han hadde fått vite – og ble nøytralisert. Etterretningstjenesten drepte altså mannen! 73
Da jeg etter en Las Vegas ufo-konferanse returnerte til mitt barndomshjem i Kaivopuisto, Finland, rakk jeg ikke engang å tømme koffertene før det igjen ble begått innbrudd. Sammen med ufo-rapporter ble det stjålet blader som hadde blitt delt ut på gaten i Las Vegas, der det var gjengitt lekre bilder av menn og kvinner som tilbød sex – og striptease som man kunne bestille til sitt hotellrom som underholdning. Jeg ble forbauset da jeg etter et døgn så en bl parkert foran dren min, med et av disse bladene liggende på forsetet!

Da startet mitt detektivarbeid! Jeg lærte å observere mine omgivelser på en helt annen måte enn tidligere. 125

Det kan hende at jeg fremdeles ville vært like uvitende om de ikke hadde valgt meg og senere mine gamle foreldre som offer for sin kriminelle virksomhet.
Jeg går ikke med på å være deres agent, og jeg går ikke med på å spre løgnaktig informasjon om ufoer. Etter mine egne erfaringer vet jeg at kosmiske romfolk sprer budskap om fred og universell kjærlighet, men dette ønsker ikke etterretningstjenestene at folk skal få vite. Derfor plager de, terroriserer, stjeler, skremmer og forsøker å knuse psykisk elelr fysisk de menneskene som har fått kjennskap om deres metoder og hemmeligheter. Eksistensen av ufoer er deres store hemmelighet, for ikke å snakke om ”mindcontrol”-metoden.125

Etter at vi hadde ordnet hemmelig telefonnummer til sommerstedet, varte det ikke lenge før telefonterroren begynte igjen. 126

Etterretningstjenesten forsøker å ødelegge sine medmennesker.  Det er en skjult verden hvor deres eksistens blr strengt hemmeligholdt. Eller er det flere som er kjent med etterretningstjenestenes virksomhet og ulovligheter? Derfor er det norske Stortings granskning av etterretningstjenestens ulovligheter, inkludert drap, så viktig globalt sett. Endelig forsøker et statlig organ å sette en stopper for det hemmelige politiet og den militære etterretnings kriminelle terror i nordiske land.

Høsten 1995 var på møte i Finland med bl.a. Natos Europa-kommandant
general George Joulwan.
Jeg stilte ham spørsmålet – Vil Nato snart gi ut mer av den informasjonen som noen russiske og amerikanske statsorganer har gjort om identifiserte romskip (identified alien craft) til forskningskrefter eller til det brede publikum? Han hadde ikke slike planer.

Når tilstelningen var ferdig, bad en kanadisk oberst, som satt foran meg om min adresse og mitt navn ”slik at generalen kunne sende et brev til meg personlig, som svar på mitt spørsmål”.

Dog visste jeg at det ikke handlet om det, men om at han ville vite hvem jeg var fordi jeg visste så mye om deres ”indre” anliggende.

Jeg kunne ikke gjette hvilket terrorobjekt jeg skulle bli!

General George Joulwan, amerikansk general av den mørke skolen: Tiet om sannheten om utenomjordisk liv, ved bare å adlyde "ordre fra høyere hold".

Snart begynte igjen vedvarende terrortelefoner hjemme hos mine foreldre. Mens var jeg var hos dem på juleferie var det innbrudd i deres leilighet og fra rommet mitt ble det stjålet ufo-rapporter og personlige dokumenter! De var meget selektive – kun den aller siste ufo-informasjon dugde.

Skremsel, innbrudd og telefonterror fortsetter! Sikkerhetspolitiet ”vet ikke” hvem som er de skyldige. Utenlandske, f.eks. CIA’s og Natos militæretterretning blir i all stillhet godkjent! De blir til og med hjulpet, slik det viste seg for meg i Norge. 81

Jeg skjønte at SUPO og Finlands militær etterretning samarbeider med den norske og andre Nato-lands etterretningstjenester! Innbrudd, telefonterror og frastjeling er i hvert fall ulovlige. Da husket jeg igjen at min norske offiser- og diplomat-ektemann i sin tid hadde nevnt for meg, at alle vestlige etterretningstjenester samarbeider!

Etterretningstjenestene forlanger jerndisiplin av sine agenter. For å vise sin lojalitet må f. eks. en venn eller et familiemedlem bedras.

Når jeg anmeldte innbruddene, tyveriene og telefonterroren ved Vestby lensmannskontor ble det ikke iverksatt noen tiltak.  83

Oberst Dr. Scott Jones har jeg møtt under flere amerikanske ufo-konferanser, for eksempel i slutten av mai 1995 i Washington DC under ”Våre kosmiske kulturer møtes”-konferansen, som ble arrangert av ham. Jeg ba ham om å få en kopi av ”Matrix of UFO Belief”-dokumentet. Dette ble sendt til meg i Finland. Det ble stjålet fra mine foreldres hjem, før jeg engang rakk å se det. Bare konvolutten med regningen ble liggende igjen. Etterretningstjenesten var igjen rask i sitt arbeid. 63

UFO-innsider: Oberst Scott Jones

Jeg har alltid vært en ”militarist” og til og med fått forsvarsmedalje med gyllen sløyfe for min sivilforsvarsinnsats.

Jeg flyttet til Son sommeren 1994. Jeg begynte snart å undres, for etter bare å ha vært bortreist en ukes tid hadde noen brutt seg inn og stjålet mine russiske ufo-rapporter, som jeg hadde oppbevart i en eske under sengen. 64-65

En norsk mann tok kontakt pr. brev og ba om å få treffe meg. Han ønsket å diskutere om transcendental meditasjon, om paranormale fenomener og om ufoer. .. Før mannen kom, følte jeg meg uvanlig urolig. Jeg fikk en sterk følelse av at jeg ikke burde ta imot ham i mitt hjem…Etter å ha vært inne i leiligheten ca. tre minutter, kommenterte han: ”Telefonen din blir vel avlyttet?”

…Mannen som sa at han arbeidet i en stor bank i Midt-Norge… Først mye senere skjønte jeg at det ikke dreide seg om en vanlig bankfunksjonær som var interessert i paranormale fenomen… Så gikk det opp for meg. Selvfølgelig var det snakk om en etterretningsagent, som hadde blitt omplassert for å opptre som bankfunksjonær. Og attpåtil i data-avdelingen. Man kan jo undersøke kontoer der. Rett etter ble mitt bankkort slettet i en bankautomat i akkurat hans bankkjede. Jeg ble ikke informert om saken på forhånd.

Minst 20% av de rekrutterte hos etterretningstjenesten er sivile, som arbeider som ”agenter” ved siden av sitt yrke. 65-66

Kontoinformasjon er viktig. Hos trygdeetaten NAV får etterretningen vite om folks sykdommer. 67

Jeg hadde vært særdeles naiv. Jeg hadde ikke skjønt at jeg bor i et Nato-land hvor systemer fungerer slik amerikanerne ønsker. Aldri tidligere hadde jeg hatt å gjøre med militær etterretning. De opererer jo med lav profil, usynlig.

Og ufoer spesielt, er topphemmelige militære spørsmål. I USA tilhører ufo-saken etterretningstjenesten. Straffen er deretter.

Den rare situasjonen fortsatte. Hver gang når jeg hadde vært ute og reist, og kom hjem. hadde det vært besøk hjemme og ufo-rapporter hadde blitt stjålet. Man kunne ikke se spor på inngangsdøren etter innbrudd. De tok kun med seg dokumenter. 67

Etterpå leste jeg i Sunday Times at militæretterretningen får 10 ukers utdanning i innbrudd for å kunne åpne safer osv. til og med hvordan unngå de mest kompliserte alarmer! Og alltid blir noen, som bor i nærheten, rekruttert for å observere og rapportere… Det dreier seg om et forsøk på å bryte ned offeret psykisk.

Spillet heter å skremme og overvåke (intimidation and surveillance) slik det står i CIA’s reglement! I Norge har CIA en sterk stilling. 68

Jeg deltok i Toppen Bech’s populære TV-program og fortalte der hvordan jeg hadde blitt truet, og huset mitt blitt røvet, flere ganger.Hun spurte meg hvem som gjorde det. Jeg svarte militær etterretning.

Neste morgen fikk jeg en telefon fra ”Paul” (”bank-mannen” som hadde vært på besøk) – selv om jeg var i Finland – med spørsmålet: ”Skal vi gjøre en deal?” Jeg la på. Jeg er ikke villig til å bl kjøpt opp av en utenlandsk etterretningstjeneste.

Tidligere hadde Paul ringt i sakens anledning og hevdet, at i Norge var det forbudt å samle ufo-informasjon systematisk og å sende den til et tredje land som Russland.

Etter at jeg hadde nektet overfor Paul ble det virkelig fart i røving av mitt hjem. Samtidig begynte telefonterroren. Tidlig om morgenen eller midt på natten ringte telefonen med en engelskspråklig, mekanisk båndstemme. Jeg visste at det bare var en bløff. Bak hendelsen stod nordmenn, ikke amerikanere. Overvåkingen var konstant.
Selv om jeg anmeldte saken til politiet skjedde det ingenting. Ingenting ble iverksatt. Representanter for det statlige politiet i Norge sitter på kontoret til lensmannen og jeg er utlending. De brød seg ikke om forbrytelsene! Meget rart, hvis da ikke politiet allerede fra begynnelsen vet om utpressingen, eller kanskje er med på den.

Jeg har undret meg over bankfunksjonæren ”Paul”s vanvittige reaksjon, da jeg nevnte at hans bank i Midt-Norge kanskje var et dekknavn for Norges militæretterretning. Han ble veldig nervøs! Slikt får du ikke snakke om, nesten skrek han i telefonen!

 

Kjell Grandhagen - sjef for Norges militære etterretning under USA/NATO-kommando; Norges verste mafia?

Etterretningstjenesten er en grusom organisasjon i alle land, og delt opp i mange forskjellige biter og avdelinger. Sabotasje og ”terror” avdeling er som ren mafia med sine kriminelle handlinger mot sivilbefolkningen. Som FBIs direktør J. Edgar Hoover for nesten 50 år siden uttalte ”The individual is handicapped by coming face to face with a conspiracy so monstrous he cannot believe it exists”. 84
Mens jeg skriver dette, blir jeg selv bestrålt med mikrobølger (ifølge måleren) for å skade min helse. Kontinuerlig ”summe” – lyd, humm høres i huset. Man blir sliten, får hodepine, får mye luft i magen etc. Verst er det på nettene. Man har allerede i flere år trakassert meg i troen på at jeg skal slutte å gi informasjon til publikum om statlig sabotasje og terrorisme på forskjellige måter. Men jeg er finsk og dette er min ”vinterkrig”. Budskapet må komme fram for at  terroren skal bli stoppet. Ellers har ikke neste generasjon noen framtid som normale mennesker. 181 – 182

For å forsøke å ødelegge meg var huspipen min tildekt med tykk plast og tau på sommeren. Hadde jeg tent på peisen, som jeg ofte gjør, hadde røykskadene vært store i huset og mine lunger også. Takbordene var også kuttet med øks. Huset blir kontinuerlig bestjålet av ”profesjonelle”. Ingen tegn på innbrudd, men bestandig tyveri av småsaker som er viktige emosjonelt. Tyveri av viktige bøker, som man ikke kan kjøpe i Norge, fotos, kongressrapporter, kvitteringer for betalte regninger, dokumenter, briller, nøkler, bestikk, de beste klærne, make-up, oppskraping av møbler og annen ødeleggelse, kuttet sofabenet, klær og pels revet i stykker, postkassen er knust 23 ganger, posten kastet over på nabotomten, posten er alltid åpnet…

Tenåringer, gutter spesielt, er ivrige med å trakassere og ”jobbe” som ”spioner”. De ser at kriminalitet gir penger. De blir implantert med microchip for kontroll og lojalitet. Dette uten deres viten, selvfølgelig. 183

Vi har lest om tortur, forvisning til Sibir eller psykiatrisk institutt og fengselsstraff for mennesker som bare forteller sannheten. Og vi kan ikke engang ane at et tilsvarende system, og terror, alltid lurer bak hjørnet også i vårt eget land. Kanskje i litt finere form, mer i form av psykisk tortur. Prinsippet er likevel det samme: å stilne de annerledestenkende og de som viser sannheten om statens terrorisme med elektronisk, kjemisk og psykologisk krigføring mot eget folk. Hvordan gjøres det, da? Jeg har mye egenopplevd erfaring på det området. Spesielt fra Norge, fra et Nato-land, hvor CIA er en sterk pådriver, til og med etter ordre av en tidligere norsk minister. 85

Først trues det. Neste steg er å ødelegge ens omdømme, såkalt ”character assassination” – å sverte ryktet. Man starter med å påstå at man er en løgner, som gjør alt bare for å tjene penger.

For å spre denne desinformasjonen brukes det f.eks. enkelte representanter innen ufo- og skeptikerorganisasjonene. Selve organisasjonen opptrer saklig. Størsteparten av medlemmene er ikke klar over at noen innen ledelsen har meget nære forbindelser til CIA og forsvaret. Da må man følge bestemte regler. Man må arbeide etter etterretningens og forsvarets betingelser. Man må knuse troverdigheten til visse personer. 85

Det gikk rykter i korridorene på kongressen om hvordan en etterretningsagent hadde skiftet mening, og forlangt at det ble gitt korrekt informasjon til folk i stedet for desinformasjon. Hans sønn som var motorsyklist ble kjørt i hjel. Det var svaret på hans krav.

Jeg diskuterte også med forfatteren Whitley Strieber om disse sakene.

Whitley Strieber - amerikansk forfatter og kjenner av utenomjordiske som har fått merke etteretningstjenestens metoder.

Han var også forfulgt med de vanlige metodene av etterretningsvesenet: telefonterror, frastjålet post, innbrudd osv. som han har fortalt om i sin bok ”Breakthrough”.

Metodene er de samme som jeg selv har måttet gjennomgå.  110

Jeg kan bare konstatere at jeg har lært mye interessant av det jeg har opplevd som mål for terrorhandlinger av etterretningstjenestens ulovlige virksomhet. Det ser ut til at metodene er de samme i forskjellige land. Bare råheten varierer.  Det ser ut til at metodene den finske etterretningstjenesten bruker er av mye mildere kriminell karakter enn i Nato-land og for ikke å snakke om Kina. Av vestlige land er USAs etterretnings-tjenester (NSA, CIA, DIA, FBI osv.) ut fra egne erfaringer de aller slemmeste. 122
Etterretningstjenestenes ønske om å få tak i legers taushetsbelagte pasientjournaler fører av og til til at disse blir stjålet eller fotografert. En legekollega fortalte at yhan hadde mistet legelisensen etter at han hadde beskyldt en etterretningstjeneste for å ha stjålet hans russiske pasienters legejournaler fra hans legekontor. Men han vant i Høyesterett. Han lykkes i å bevise at han slett ikke var psykisk syk slik det ble hevdet fra motparten.
At dette kan skje i Finland er helt ubegripelig. Når man reiser sak i Finland mot etterretningsvesenets ulovligheter blir man stemplet som psykisk syk. eller paranoid på samme måte som  forhenværende Sovjetunionen, der annerledes-tenkende ble sperret inne på asyl eller  ble deportert til Sibir! Det samme skjer i Norge ved hjelp av uetiske leger. 123

Det aller første tegn en person legger merke til etter å ha blitt terrormål for etterretningstjenesten, er at låsene på ytterdørene har blitt ”behandlet”.

5 Psykiatriens diagnosesystem er utformet for å skjule etterretningens ugjerninger

Offer for etterretningens kriminalitet blir diagnostisert som paranoia for å beskytte de hemmelige tjenester sin sabotasje og terrorisme mot sivilbefolkningen. 9


I Norge ifølge Sintef Helse 2008 er de aller fleste som tvangsinnlegges i psykiatrien ikke ansett for å være en fare verken for seg selv eller andre.8

DSM – amerikansk Diagnostic Statistical Manual for Mental Disorders.
I neste opplag av DSM blir nesten alle normale menneskelige erfaringer diagnostisert som mental sykdom. DSM nr. 5 kommer til å øke psykiatriske diagnoser med millioner innen 2013 sier psykiatriprofessor F. Allen, han var var leder av DSM 4 komiteen.

Psykiatrisk DMS-diagnoseklassifikasjonssystem er en virkelig strålende psykiatrisk dekkoperasjon for de amerikanske etteretningsorganisasjonene, som på 20 språk allerede får menneskers normale psykiske erfaringer med det å være et menneske til å fremstå som en sykdom. Psykiatrien må virkelig endre seg, dersom ønsket er å hjelpe mennesker til å forstå seg selv og sin mangesidighet, for ikke å snakke om vår sjels multidimensjonalitet, vår bevissthet og vår sjels udødelighet.166

Den psykiatriske sykdomsklassifiseringen er langt på vei utviklet i USA. Skremselsmetodene som etterretningstjenestene bruker tilhører psykiatriske sykdomsklassifiseringer. Normale menneskers paranormale opplevelser, f.eks. telepati og kontakter med døde, anses å være symptomer på schizofreni. Helt feil. 98

Etterretningsorganisasjonene har i all hemmelighet rekruttert kjente vitenskapsmenn og universitetsprofessorer til sine rekker. Derfor har kontakter med andre dimensjoner blitt klassifisert som symptomer på en psykisk lidelse. På denne måten forsikres det om at etterretningstjenestens ofre ikke får hjelp når de forteller om forfølgelsen! De blir straks klassifisert som psykisk syke!

I Sverige, med dobbelt så mange innbyggere, 9,5 millioner, sender man bare 2000 pasienter til psykiatriske institusjoner pr. år. Nordmenn kan vel ikke være 5 ganger mer psykisk syke enn andre skandinaver? Eller kan de? Årsaken må være at på mange områder har Norge blitt eksperimentlandet for amerikansk og New World Order-kontroll. Skolesystemet er offisielt et av de dårligste i OECD-landene. 12

Det offentlige Norge begår hvert år 10.000 psykiatriske tvangsinnleggelser. Hvor mange av dem skjer for å dekke over overgrep begått av etteretningstjenestene?

Når etterretningstjenestens offer forteller at det er blitt installert mikrofoner i hans hjem…gjør igjen en lege  som er uvitende om etterretning, en feildiagnose og tror at offeret plages av paranoia eller forfølgelsesvanvidd! Slike metoder blir brukt av etterretningstjenester i alle land. Av og til installererer de også  en liten sensor som måler om det er bevegelse i en leilighet. Da vet man om leiligheten er tom eller ikke. 99

Elektromagnetiske stråler kan rettes inn mot og virke inn på sentralnervesystemet.

Jeg setter spørsmålstegn ved den amerikanske psykiatriske sykdomsklassifikasjon. Det finnes for mye likheter, spesielt i Nato-landenes etterretningstjenesters metoder hvor offeret blir stemplet som psykisk syk. Dette kunne være en praktfullt planlagt internasjonal dekkoperasjon som hadde som mål å dekke over etterretningstjenestenes kriminelle virksomhet. Hva kunne være mer genialt enn å få alle legestudentene under opplæring til å gi mennesker som forteller om etterretningstjenestens operasjoner diagnosen ”psykisk syke”? Om dem vet mennesker ingen ting. Deres agenters virksomhet er usynlig og hurtig.
Legen Rütta Kauppinen ble sperret inne på asyl da hun fikk mistanke om at et legionellavirus som kunne spre seg i forurenset vann, ev. hadde blitt forurenset med hensikt. 142
For å kamuflere denne kriminelle aktiviteten blir leger undervist på medisinstudiet om at folk som beretter om disse (etterretningsutførte) operasjonene er paranoide. Dette i sin tur dobler offerets lidelse ettersom det ikke blir trodd og denne kriminaliteten slik kan fortsette som før. 174

 


6  Om Norge, NWO (New World Order) og politikere som (uvitende) ofre

 Jeg har også selv med stor forbauselse konstatert at ministre og stortings-representanter i Skandinavia ikke vet noe om ufo-spørsmål. De militære kretser har på en meget god måte holdt dette unna selv de viktigste ministre. 57

Da er det lettere å styre med ESB, elektronisk stimulering av hjernen for å få ønskelige politiske resultater i de enkelte land. Teknologien eksisterer og man anvender den for å kunne få kontroll på mennesker. Det viktigste er jo ledere for New World Order. 14

Om de høyeste lederne er mind –controllert, både sivile og militære, kan man lettere forstå hvorfor de tillater…

Topp-politikere er ansvarlig for tortur og mord av sine landsmenn med tradisjonelle elektroniske, kjemiske og psykologiske metoder som de tillates også i Norden. Det høres helt utrolig ut for de uinformerte som ikke følger med på militære og etteretningsorganisasjoners ”felteksperimenter” med aktivitet rettet mot sivilbefolkningen som forårsaker ras, lyn, stormer, sykdommer og død.

En del folk begynner endelig å våkne opp og stille spørsmål. Vanlige mennesker som eliten kaller for ”cattle” – kveg!

Norge er som et levende laboratorium for amerikanerne og Big Pharma med ulike ”felttester” allerede fra 1950-60-tallet med amerikansk militær finansiering med forskning på mennesker, bl.a. dykkere, psykiatriske pasienter o.a. Hvem kontrollerer hva militære og etterretningsorganisasjoner fra USA og Norge gjør når  de ”tester” sine lyd- og strålevåpen mot sivilbefolkningen via satelitter?17
Per Borten, 83 år gammel forhenværende norsk statsminister fortalte på TV, mens Stortingets undersøkelse om de hemmelige tjenester , Lund-rapporten, foregikk, var det to amerikanere på hans statsministerkontor ”for å sjekke mikrofonen”. Han ble da bedt om å gå ut fra eget kontor! Per Borten konstaterte at Norge på den tiden nesten var en amerikansk vasallstat til USA. I dag ville jeg ikke lenger brukt ordet ”nesten”.

Det virker som norske styresmakter fungerer som ”dekke” for helt annerledes og utenlandske virksomheter.149

Tidligere justisminister Anne Holt fikk uforklarlige blødninger etter å ha sittet i stillingen som minister i bare to måneder. Hun forsøkte å sette en stopper for sikkerhetspolitets ulovlige virksomhet, etter at Lund-rapporten hadde avslørt den norske etterretningstjenestens ulovligheter.

Ved hjelp av elektromagnetiske stråler kan man bl.a. forårsake indre blødninger uten synlig årsak. Offeret for strålingen kan bli så alvorlig syk at han ikke lenger klarer å ivareta sin jobb. Anne Holt måtte fratre sin stilling som justisminister pga. sin sykdom.   151

Anne Holt – offer for strålevåpen håndtert av etterretningen? Motiv: At hun som justisminister ønsket å sette en stopper for etterretningens kriminelle virksomhet utenfor kontroll.

Daværende norsk justisminister Odd Einar Dørum uttalte 14. juni 2005 på et seminar i Oslo at ”vi i Norge lever under tyranni”. 164

Det har blitt hevdet at Norge befinner seg under ”Organisasjonens” kontroll. Land etter land ”erobres” stille uten at innbyggerne merker noe. Norge er et land uten statsgjeld. Likevel er mat, hus og biler blant de dyreste i verden. Hvor går oljepengene?

De virkelige ”Hemmelige Myndighetene” ORGANISASJONEN jobber i alle samfunnslag med massemedia, forskjellige politiske makter og organisert kriminalitet. 168
(Om klimakonferansen i København desember 2009) Meningen hadde vært at president Obama og andre nasjoners ledere skulle undertegne dokumenter, som fører til New World Order.177

Parallelt var det også en antiklimakonferanse i København med flere professorer og Margaret Thatchers tidligere rådgiver lord Christopher Monckton som ildsjel. Antiklimakonferansen ble terrorisert av krefter som hindret foredragsholdere i å tale. G. Edward Griffin avslørte på sin webside ”Unsensored news” at lord Christopher Monckton også ble slått bevisstløs av dansk politi! Ikke en tilfeldighet, kanskje. 178

Det skremmende er at ingen i realiteten kontrollerer de hemmelige tjenesters kriminalitet. Parlamentarisk kontroll er ikke bra nok eller eksisterer ikke i det hele tatt. Vi er på vei til å bl totalt kontrollert av en liten gruppe mennesker, som har en moral og etikk, som ikke er til det beste for befolkningen.  178
Korrupsjonen hos de hemmelige tjenestene, politiet og den militære intelligence har mange ansikter. Psykisk og elektronisk spionasje er totalt utenfor demokratisk kontroll og moral. Global intelligence har ingen legal tillatelse. EUs overvåkingssystem innsetter europeiske autoriteter som USAs hjelpere. Ingen, hVerken nasjonalt eller europeisk parlament kan kontrollere deres kriminelle handlinger.
Å lyve for publikum er rutine for de hemmelige tjenester. EN CIA-agent sa en gang at de aldri har sagt sannheten til kongressen eller noen outsidere. I dag er regjeringer delvis styrt, i skjul, av ”agencies” som opererer som lovløs mafia. 180

Bare dårlig informerte mennesker tror at landet fortsatt er styrt parlamentarisk.

Politiets kriminalitet er ikke noen nyhet i dag, altfor mange har opplevd det. 177

Ingen hjelp å få for etterretnings-ofre. Politiet har sine egne agendaer de må adlyde, selv om dette ikke nødvendigvis dreier seg om offisiell politikk.

7 Er Forsvaret i virkeligheten ”angrepet” på egen befolkning?

Akademisk forskning ligger ca. 50 år etter den militære.   14

NATO er i dag bare et redskap for New World Order. 13
I flere år har man også i Norden, spesielt i Norge og andre land spredt ”kjemiske spor” fra militær- og passasjerfly. Flyene etterlater seg langvarige hvite striper…som er kontaminert med aluminium, titanium, magnesium, og verst av alt, barium i pulverform. De forårsaker astma, bronkitt, allergier og mange alvorlige sykdommer med viruser og bakterier som også er med. Et djevelsk system av eliten og Big Pharma som ødelegger helsen til befolkningen med vilje! 16

Narko er et CIA/NATO samarbeidsprosjekt. De miljø- og helsefarlige chemtrails-utslippene utføres av uidentifiserte NATO-fly som er "under alliert kommando".

På toppen av alt har jeg sett en rapport som forteller at CIA, en stor etterretningsorganisasjon, er verdens største narkotikasmugler! På den måten får man finansiert store, ulovlige operasjoner.  117

 

I Vardø ligger Globus II, eiet og opererert av amerikanerne. Dette er en radar og et pulsvåpen som rekker helt til Roma, og som kan forårsake farlige sykdommer som kreft i tillegg til klimaforandringer. 28

Globus II radaren i Vardø: Avskydd kreftskaper i lokalmiljøet. Og tenk at amerikanerne får lov til å operere den helt fritt uten noen slags form for norsk medvirkning...Med full fullmakt fra norske sentralmyndigheter til å benytte finnmarkinger som forsøkskaniner...?

8 Om massemedias desinfo, uvitenhet og virkemåte under etterretningens jernhæl

Massemedia må holdes i uvitenhet. 11

Vil ikke vite og får ikke lov til å skrive. Noen vil at media ikke skal vite – og norske media ønsker selv ikke å vite. Det er derfor ”Skjulte verdener”, årets mest avslørende bok som er utgitt i Norge forsøkes tiet i hjel av avisredaktørene…

Det finnes dessverre ingen fri presse lenger. De får beskjed om hva de kan skrive og hva de ikke får skrive for å holde publikum i uvitenhet om reelle saker og deres bakgrunn. 13

Etterretningstjenesten er overalt, i en eller annen form. Spesielt innen masse-media. Systemet er sykt. 85

Norske avisredaktører som lider under etterretningens sensur- og agenda-terror: Fra v. Arne Strand i Dagsavisen, Amund Djuve i Dagens Næringsliv, Lars Helle i Dagbladet, Bjørgulv Braanen i Klassekampen og Hilde Haugsgjerd i Aftenposten.

Massemedia har blitt påvirket for å spre desinformasjon fra forsvaret og andre fagområders skeptiske oppfatninger. Man ønsker ikke forandringer. 88

Bedrageri av befolkningen foregikk i stor skala, det var lett med full desinformasjon fra media. 178

9 Desinformasjon og latterliggjøring via skeptikerorganisasjoner

I Norge finnes det i hvert fall en forsker som gjennom media hele tiden sprer desinformasjon. Argumentene er de samme som hos andre ”skeptikere”. Man påstår at det er umulig å holde en slik sak hemmelig. 54

Hva angår etteretningstjenestenes og skeptikernes desinformasjon om (UFO-)kontaktpersonenes psykiske helse, så er det 100% løgn. 55

Forsvarets hemmeligholdelse og skeptikernes utbredte desinformasjon er gjort med vilje. Man ønsker å holde akademikerne unna ufo-nyheter for å kunne opprettholde status quo. 58

Personene som sprer desinformasjon følger etter etterningstjenestens anvisninger. De samme regler har blitt gitt til skeptikerorganisasjonene for deres ”debunking”.  85

(Om en reell UFO-observasjon)
Skeptikerne forklarte naturligvis fenomenet som meteorittregn, speilbilde av fullmånen, kulelyn, feil i radar, romsøppel, spionfly eller avfall etter Saljut 7 romstasjon.94

På den annen side må man huske på at agentvirksomhet er spionasje, og at det hører med til rekrutteringen å infiltrere bl.a. skeptiker- og ufo-organisasjoner.  131

Norsk sjefsskeptiker: Asbjørn Dyrendal, førsteamanuensis ved NTNU. Dyrendal innehar en forunderlig sterk stilling som autoritet på området ”rikssynsing” og ”konspirasjons debunking” i Norge. Store deler av Norges mediastand; Dagbladet, Dagens Næringsliv, NRK osv. velger å henvende seg til Dyrendal for å ”få vite hva de skal mene om vanskelige temaer”, fremfor å foreta egne undersøkelser…

 

 

10 Superteknologi som er i bruk (og kontrolleres av ”organisasjonen”)

Hvem har stått bak denne hemmeligholdelsen? Naturligvis militæret og etterretnings-tjenesten, men også en organisasjon som er mye sterkere og mer usynlig enn disse. En organisasjon som holder på å få makten i hele verden, smått, usynlig arbeidende helt kriminelt og umoralsk, men juridisk sett lovlig. Vi kan kalle denne organisasjonen anonymt for ”Organisasjonen”. Dens eneste mål er verdensherredømmet og at all makt skal legges i hendene på noen få. Foreningen av Europa er begynnelsen.

Dens tentakler infiltrerer hver eneste etterretningstjeneste, hver storbedrift, militære organisasjoner og hver statsmakt. Ingen slipper unna dens kontroll uansett nivå. Lovlige regjeringer står helt maktesløse i kulissene. Politiet står uten makt.

I dag er Denver i Colorado hovedkvarteret deres.

”Organisasjonen” benytter seg av manipulering, terrorisme, hemmelige operasjoner, desinformasjon, den nyeste militærteknologien som elektromagnetiske felt, nanoteknologi osv. for å nå sitt mål. 134


Få vet at med ”strålingskanoner” med ulike frekvenser kan man forårsake alvorlige sykdommer som kreft, Alzheimer, hjerneblødning, hjerteinfarkt, epilepsi, pneumoni og andre infeksjoner, diaré, forstoppelse, illebefinnende, konsentrasjonsproblemer, hodepine, muskelkrampe, tannverk, store indre blødninger etc.  – og døden hvis det er en ordre. Spørsmålet er bare om frekvensen er rettet mot offeret med psykovåpen.  14
Dagens teknologi med superdata, satelitter oog fjernstyring er ukjent for publikum. Gjennom elektromagnetiske felt, stråler, infralyd og ultralyd kan man kontrollere menneskets tankesignaler, holdninger, oppførsel og kroppens funksjoner. 6

National Security Agency i Maryland i USA har all verdens teknologi til å lese dine tankesignaler, drømmer og underbevissthet! 12

HERF-pistoler (High Energy Radio Frequency) og EMP-bomber (ElektroMagnetiske Pulser) er dagens hemmelige våpen. 139

HERF (High Energy Radio Frequency) Strålevåpen - enda bedre i virkeligheten enn i dataspill eller science fiction. Er strålevåpen allerede blitt benyttet mot "ulydige" norske politikere?

Fremtidens krig vil bli ført ved hjelp av elektromagnetiske psykotroniske våpen. Det må øves med dem, som ved hvilken som helst annen operasjon. Man har valgt f.eks. new-age og ufo-kretser som øvelsesfelt. Ved slike ufo- og new-age konferanser har det de senere år opptrådt utrolig mange etterretningsagenter, agerende som forelesere og arrangører av ”work-shops”. Det blir kalt ”et nummer” – they did a number – etter å ha gjort et skittent triks overfor en foreleser eller publikum. Man retter et lite infrarødt apparat eller mikrobølge mot foreleseren slik at hans hjerneaktivitet blir blokkert en stund midt i forelesningen.
Allerede på midten av 1970-tallet var teknologien som den dag i dag er ”top secret” – strengt hemmelig. Ved hjelp av elektromagnetiske bølger kunne man samle informasjon fra hus hundrevis av kilometer borte. Alt som skjedde inne i et hus, diskusjoner, beboernes bevegelser, til og med deres tanker (!) ble registrert på magnetiske pulsbånd. Altså allerede for 30 år siden! Alt som skjer, er jo bare energi, som virker ved hjelp av en bestemt frekvens. Hvem skulle kunne tro på den slags, heller ikke i dag. 148

Superteknologi har tatt over menneskenes rolle på jorden i dag. 19

”Organisasjonen” er en allianse som kan bruke atomvåpen privat, sette fly i skuddlinjen for å teste ut sin laserteknologi, bruke romferder til månen, Mars og andre planeter med teknologi som er helt ukjent for massene. De dro til månen alleree 1947-1950-tallet – det finnes bevis – men folket generelt sett har blitt holdt i mørket angående denne utrolige teknologien som finnes i vår verden. 167

Innimellom slippes det ut informasjon om teknologi som har vært i  hemmelig bruk siden 1940- og 1950-tallet, så som menneskelagde UFO’er, optiske fibre, laserpistoler, ukentlige reiser til månen, holografiske projektorer, elektromagnetiske våpen og biotelemetriske metoder. noe som er gresk for oss dødelige. 168

De med kosmisk topphemmelig sikkerhetsklarering kan få utlevert informasjon om dagens teknologi – så som kloning av mennesker. I 1977 tok det rundt 12 måneder å klone et menneske, i dag tar det vesentlig kortere tid.
Frontorganisasjoner som Bilderbergergruppen, Trilateral kommisjon, Rådet for internasjonale relasjoner (CFR), Rome Klubben, 300 kommisjonen osv. er bare fasader for de som virkelig styrer verden vi lever i. Medlemmene har med få unntak ingen anelse om den kriminalitet de er involvert i, dette skjer uten deres viten og kontroll.

Alminnelige folk har ingen kjennskap til dagens teknologi. Det låter som science fiction.   178

I Irak-krigen har man brukt nye elektriske våpen som brenner voksne menn til babystørrelse og forandrer busser til VW størrelse, ifølge hjelpearbeidere som hadde sett dem.  180
Vi har fått utrolig teknologi fra romvesener, men vi misbruker den totalt. Mange av våre vitenskapelige funn og patenter er basert på inspirasjon eller ”direct information” fra intelligens i rommet. I stedet for å bruke det positivt, til beste for alle, har vi jordmennesker valgt å bruke teknologien negativt, til kontroll og eksperimentering med menneskers hjerne og sinn.

Alle disse patenter  kan og blir misbrukt for å forårsake schizofrene episoder, paranormalt syn eller ”alien”, falske ET eller kontakt med Gud og mye mer.  185

 

11 Mind Control

Amerikanske etterretnings- og militære rapporter allerede fra 1950-tallet viser at CIA implanterte elektroder i hjerner og tenner for overvåkning, oppførsel og mind-control.   7

17 Europa-parlamentet ga allerede i januar 1999 i sin ”Resolution on environment, security and foreign policy” varsel om mind control teknologi og misbruk. EU ville ha globalt forbud mot all utvikling og anvendelse av våpen som kan forårsake hvilken som helst form for manipulering av mennesker.

ESB – elektronisk stimulering av hjernen 7

Ved å påvirke menneskets hjernesenter kan menneskets adferd forandres. Det kan også gjøres med fjernstyring slik man har bevist. 71

Et populært radioprogram i USA sprer feilinfo om at folk som påstår at de er microchippede, forfulgt og trakassert  av naboer eller om de påstår at familiemedlemmer eller nære venner forsøker å ødelegge dem er schizofrene. ..Ofrene er allerede i titusentalls i alle land! Sannheten er at de fleste av dem er offer for mind control eksperimentering av militæret, politi eller etterretning.10

Da man stiftet en komité i Norge for granskning av påstanden om uetisk forskning på mennesker i Norge (NOU 2003:33), nektet sekretæren for komitéen å ta imot bevisene jeg hadde, en tykke bunke med rapporter. Hun skrev i sin rapport ”Luukanen tok papirene med seg”. Jeg la igjen kopier hos henne uansett. De var jo til komiteen, som ignorerte alle bevis. 13

Det finnes nok bevis for uetisk medisinsk forskning spesielt innenfor psykiatrien i Norden og andre land. Politietterretning + psykiatri er en dødelig cocktail! 13

”Noen” hadde lagt en kassett på bunnen av min veske. Han hadde skrevet 666 ”dyrets tegn” på begge sider av kassetten. Kanskje var det ment som et varsel? På kassetten var det prekener av en bekjent amerikansk-finsk pinsevenn. Han fortalte på kassetten bl.a. om hvordan CIA har implantert mennesker med mikrobrikker – dyrets tegn – og følger med på disse menneskenes gjøren og laden ved hjelp av satelitter.

Ved hjelp av ”mindcontrol”, og aktive psykoelektroniske apparater kan man forårsake gale, men meget sannferdige erfaringer som har til formål å kontrollere individets og publikums holdninger til ET-spørsmål f.eks. ved hjelp av falske kidnappinger og abduksjoner.132

Såkalte ”alien implants” er foretatt av mennesker, ofte som del av MK Ultra.
Hensikten med å gi aliens skylda er å så frykt for utenomjordiske. 78

Mikrobrikker er blitt installert  både for forskning og for kontakt i etterretningstjenestenss rekrutterte personer og ofre siden 1952 (Project Moonstruck, CIA).

De som sprer desinformasjon om metallbiter og om skremmende kontakter, har vanligvis selv forbindelse med etterretningstjenesten. 110

Militæret bruker UFO-spørsmålet som dekkoperasjon for sine uetiske forskningsprosjekter med kidnappinger av mennesker og påstår at ET begår alle grusomhetene, som de selv står ansvarlige for. F.eks. i undergrunnsbaser og –byer, som eksisterer over alt i USA uten publikums viten. Med avanserte hemmelige disks, hologrammer på himmelen, elektromagnetisk teknologi, ”man made” ufoer, pulseringsvåpen, skalar-teknologi og klonede mennesker etc. er det lett å lure vanlige folk slik som man har gjort i flere titalls år allerede.

På den  33. internasjonale kongress nær Helsingfors om militærmedisin 25.-30. juni 2000 hadde jeg en posterpresentasjon…
Jeg lærte min lekse, mind-control er ord som man ikke får bruke i vitenskapelige kongresser, spesielt ikke i psykiatri! I alle fall, jeg endret tittelen på min presentasjon fra Mind-Control til Neuroelectromagnetic telecommunication og min presentasjon ble akseptert av en finsk militærmedisinsk general og kongressens internasjonale komité.

Nürnberg-koden forbyr medisinske eksperimenter på mennesker uten deres samtykke.   185

Rikshospitalet i Oslo bruker microchip implantater i neurologisk avdeling for parkinsonpasienter. Blinde, døve og paralyserte kan ha nytte av denne teknologien. Det kan imidlertid oppstå alvorlige bivirkninger, spesielt med hjerne microchipping. Det kan oppstå muskelkramper, plutselige flu symptomer. temporal paralyse, hallusinasjoner adferdsfendringer, og man kan høre stemmer i hodet.

(Micro)chippene blir ofte plassert i cochlea i øret eller i den optiske nerve i øyet, eller implantert via endiscopic trensphenoidal piturary surgery eller subkutant. Microchippede personer får et computer generert syn, programmererne styrer dette helt. Microchippen opererer med lavfrekvens radiobølger, disse rettes mot personen via satellitt. Implanterte personer kan bli funnet hvor som helst i verden, og de blir kontrollert av toveis radiokommunikasjon.

Microchippen, også kalt "dyrets merke" er allerede påbudt for norske kjæledyr, til tross for at det medfører at 1-10% av bærerne pådrar seg kreft som en følge. Hensikten med microchippingen er at den i stadig større grad skal utføres på mennesker, for total kontroll. Microchipping av mennesker er godt i gang ved norske sykehus, bl.a. ved Rikshospitalet. "Den gode grunnen" for dette er at "det gir pasientene ulike fordeler"...

Forskere kan få microchips fra University of Michigan, Pittsburgh Center for neural communication, eller Bionic Technologies ved Universitetet i Utah.  Chippene er gratis, men man må rapportere resultatet av sin forskning, dette er kriminelt uten pasientens samtykke. 187

”Dyrets merke” kan like greit tilhøre vår fremtid. En liten mikrobrikke kan ved hjelp av en nål bli satt inn under huden i pannen eller i en hånd. President Obamas helselov nå i 2010 krever at alle amerikanere tar en mikrobrikke som første land i verden. Det er en kjent sak at microchips forårsaker kreft i en til ti prosent av forsøksdyr.

Etterpå kan man følge personens bevegelser via satellitt! I dag er størrelsen på en mikrobrikke 2-15 mikromillimeter, tverrsnittet av et hårstrå er 50 mikromillimeter…Allerede i 1952, under et CIA-prosjekt som ble kalt Moonstruck, ble mikrobrikker installert i tenner og i hjernen for å påvirke og følge offeret. Først etter at halvt århundre får saken oppmerksomhet som ”ny” teknologi!112

 

Nå gjelder det menneskerasens fremtid som moderne teknologi kan ødelegge her på jorden for oss med Mind-control.  19
Europaparlamentet advarte allerede på slutten av januar 1999 i sn rapport ”Resolution on Environment, Security and Foreign Policy”, om eksistensen av mind-control teknologi og farene ved misbruk av denne. Rapporten maner til forbud mot alt, bl.a. bruken av ”ikke-dødelige” våpen, som påvirker menneskers adferd. 165

HAARP i Alaska eller Globus 2 i Nord-Norge, Vardø og Eiscat-systemet, en stor mengde antenner som ligger nord for Tromsø kan bl.a. i all hemmelighet sende globale mind-control meldinger til store befolkningsgrupper tusenvis av kilometer unna.

EISCAT anlegget i Ramfjordbotn utenfor Tromsø er avskydd av mange - som vet hva denne høyteknologien innebærer...

Det er lett å forstå, at man ved ulike frekvenser av elektromagnetiske pulsbølger, kan påvirke menneskers kropp, nervesystem og bevissthet, energi og etter hvert også menneskets tanke og adferd. Det er akkurat det det er snakk om i mind-control systemet.
Nylig har mind control metoder blitt indusert i alle hjem. Nye lamper som har kvikksølv sparer ikke strøm som man påstår. Noen bruker til og med mer strøm og er heller ikke bra for vår helse.

Det samme gjelder nye forskjellig formede gatelamper, som kan bli brukt for mind control eksperimentering med endret oppførsel som resultat, spesielt om natten. De kan bli brukt som elektromagnetiske våpen mot sivilbefolkningen.

Det blir systematisk utplassert nye lampetyper på perrongene til Oslos Tbanenett. Noe av det spesielle er at det er få meters avstand mellom hver lyspære. Dette er "overkill" som belysning - ikke er det særlig strømsparende heller...

Eksperimentering med elektromagnetisk krigføring mot egen befolkning er heller ikke science fiction, dessverre. Men befolkningen får ikke informasjon om militære hemmeligheter. Noen hadde knust alle runde glasslamper 17. mai 2008 ved Nationalteatrets Tbanestasjon. En protest eller tilfeldighet? 180

Glødelamper i hjemmene er i ferd med å bli forbudt "for å spare strøm". Dersom målet er å spare strøm kan det jo være en fordel å begynne med å skru av de nye lampetypene på Tbaneperrongene - på dagtid...

12 Telepati og ut-av-kroppen-opplevelser

Gjennom ut-av-kroppen fenomenet og telepati kan man få kontakt med de utenomjordiske, samt kunnskap om teknologi som er langt foran vår. 43

Hos NASA fantes det forskjellige avdelinger som ikke fikk vite om hverandres virksomhet De hadde en avdeling for ut-av-kroppen eksperimenter og en annen for telepati. De som drev med ut-av-kroppen eksperimenter fikk ikke lov å være ”i luften” mer enn åtte timer av gangen. Den vestlige kroppen ville ikke tåle påkjenningen når bevissthet og energi er fraværende fra kroppen i så lang tid. 43

Out of body experiences er omtalt. 99.

Menneskets erfaringer fra andre dimensjoner, uforklarlige hendelser, ufo-kontakter, opplevelser av engler eller kontakt med ”døde” slektninger er den del av mysteriet av det å være et menneske. Industrilandenes tekniske og materialistiske liv har kastet disse erfaringene i søppelbøtta.
Det finnes fortsatt en systematisk og verdensomspennende organisert kampanje for å holde disse erfaringene unna offentligheten.

Man forsøker ved ved hjelp av hån, spott og latterliggjørelse å få menneskene til å bli redd for å fortelle om sine erfaringer til andre. Etterretningstjenestene er blant annet bak disse negative holdningene ved hjelp av for eksempel skeptikerorganisasjoner. 105

13 Åndelig oppvåkning på vei mot en kosmisk bevissthet

Heldigvis vil mørkets åk snart bli tvunget til å vike. Hvert enkelt privatmenneske kan hjelpe til i denne prosessen. Ved å åpent og ærlig fortelle om sine egne opplevelser. Og ved å holde seg sterk, når militær- og eller politietterretningstjenester forsøker å skremme, plage, true og lukke munnen hos folk som de ønsker å fortelle om sine positive ufo-opplevelser og sine parapsykologiske evner. 71

Man begynner å forstå at å være menneske på jorden denne gang, i denne fysiske form, betyr å utvikle sin egen bevissthet, sjel, som en del av evig universell energi til det beste for alle. 14/18

Mennesket er et multidimensjonalt vesen, og dets energi lever på flere nivåer samtidig. 130

Skal vi begynne å sende lys og kjærlighet i våre tanker minst ett minutt hver dag til våre medmennesker, fiender og jordkloden? Da får vi snart se hvordan den virker og endrer omgivelsene…

Menneskerasen er fortsatt bare på fosterstadiet, men blir snart født som universets barn, fødselsveene har startet!  89
Skjulte verdener åpner seg for oss etter hvert som kronblader av en lotus, et etter et. Vi tilhører alle en stor familie av univers som gjør seg gjeldende med en stor kjærlighetsenergi i ulike fysiske former i forskjellige planeter og i forskjellige dimensjoner nå og for all evighet. 108

Rauni-Leena lanserer "Skjulte verdener" på Alternativmessen i Lillestrøm i november 2010. Til høyre en representant for Kolofon Forlag

Boka ”Skjulte verdener” er utgitt på Kolofon Forlag med ISBN nr. 978-82-92395-85-1 og kan bestilles her.

Hans Gaarder

Hans K. Gaarder er utdannet siviløkonom og svært tverrfaglig av legning og mest interessert i det som ikke har med økonomi å gjøre.

Hans har arbeidet i mange år med etterforskning i det offentlige og med fri og uavhengig forskning i privat regi. Er frontlinjeforsker på skjulte maktstrukturer, utenomjordisk liv og helse (Teoretisk Fysiologi og vaksiner).

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

342 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Scarlett Green
Scarlett Green
Abonnent
6 år siden

Hva er det vi kan gjøre selv, eller hva kan evt. våre politikere gjøre for å få slutt på galskapen?

Falcon
Falcon
Abonnent
12 år siden

Russian Scholar Warns Of ‘Secret’ U.S. Climate Change Weapon http://www.rferl.org/content/Russian_Scholar_Warns_Of_Secret_US_Climate_Change_Weapon/2114381.html

RawKuz
RawKuz
Abonnent
12 år siden

Dr. Rauni-Leena Luukanen–Kilde deltar på alternativmessen i Stavanger imorgen. En svært klok dame det absolutt er verdt å lytte til.

Lynx Veritas
Lynx Veritas
Abonnent
13 år siden

‘Innside-informasjon fra mannen som vet. Hva er den største mind-control våpen eliten har; Frykt. I denne fascinerende forelesning fra Free your mind konferansen tidligere i år, utdyper x-super-soldier Aaron McCollum om noen sider ved mind-control som kan være vel verdt å lytte til.

http://www.freeyourmindconference.com/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=63

Lynx Veritas
Lynx Veritas
Abonnent
13 år siden

Da foreligger det igjen udiskutabel evidens om HAARP, og dets karakter som bl.a masse-ødeleggelses våpen og mind-control instrument. Når Europa parlamentet uttrykker sterk bekymring og kaller til nærmere undersøkelser om HAARPs multi- ødeleggende beskaffenhet, er det alarm-klokke høy nok for skeptikerne?

29. Calls on the Commission, in collaboration with the governments of Sweden, Finland, Norway and the Russian Federation, to examine the environmental and public health implications of the HAARP programme for Arctic Europe and to report back to Parliament with its findings;

30. Calls in particular for an international convention for a global ban on all research and development, whether military or civilian, which seeks to apply knowledge of the chemical, electrical, sound vibration or other functioning of the human brain to the development of weapons which might enable any form of manipulation of human beings, including a ban on any actual or possible deployment of such systems;

HAARP – a weapons system which disrupts the climate
On 5 February 1998 Parliament’s Subcommittee on Security and Disarmament held a hearing the subject of which included HAARP. NATO and the US had been invited to send representatives, but chose not to do so. The Committee regrets the failure of the USA to send a representative to answer questions, or to use the opportunity to comment on the material submitted.(21)

HAARP (High Frequency Active Auroral Research Project) is run jointly by the US Air Force and Navy, in conjunction with the Geophysical Institute of the University of Alaska, Fairbanks. Similar experiments are also being conducted in Norway, probably in the Antarctic, as well as in the former Soviet Union.(22) HAARP is a research project using a ground based apparatus, an array of antennae each powered by its own transmitter, to heat up portions of ionosphere with powerful radio beams.(23) The energy generated heats up parts of the ionosphere; this results in holes in the ionosphere and produces artificial ‘lenses’.

HAARP can be used for many purposes. Enormous quantities of energy can be controlled by manipulating the electrical characteristics of the atmosphere. If used as a military weapon this can have a devastating impact on an enemy. HAARP can deliver millions of times more energy to a given area than any other conventional transmitter. The energy can also be aimed at a moving target which should constitute a potential anti-missile system.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FTEXT+REPORT+A4-1999-0005+0+DOC+XML+V0%2F%2FEN

Hva er HAARP? Oppsumert inngår EISCAT i en verktøyboks med formål å forsegle denne verdens lave frekvenser på et 3.dimensjonalt nivå, som vil forhindre at bevisstheten kan heves, og folk kan vekke sine multi-dimensjonale egenskaper og inntre i andre dimensjonelle virkeligheter.

Den vitenskapelige forklaring, er selvsagt langt mer intrikat. Men det er inkorporert i selve prosjektets navn; EISCAT3d http://www.eiscat3d.se/drupal/science

HAARP nettverket, med EISCAT er vår fremste tekonologiske fiende til å hindre befolkningen å nå høyere frekvenser i bevissthet. Og frigjøre menneskeheten fra denne 3D verden, og våre controlers grep på å “eie” vår virkelighet. HAARP er vår fremste tekonologiske fiende, og bør være hovedsak i alle media.

Du som skeptiker bør nå ha fått servert all mulig bevis på *HAARPs egenskaper som masse-ødeleggelsesvåpen, mind-control instrument, klima-ødelegger++. Tilmed EU er enig om deres desktruktive beskaffenhet. Er du?

klumpen
Abonnent
Svar til  Lynx Veritas
13 år siden

Det der er gammelt nytt og grundig diskutert under Maarits HAARP-artikkel. Om folk hadde GIDDET å lese dokumenter de selv lenker til, forstått HVA det er og forstått hvordan EU’s byråkrati er bygget opp….ja så ville de sett at EU-parlamentet ALDRI har uttalt seg om HAARP.

Ulven
Ulven
Abonnent
13 år siden

VG renvasker norsk militær etterretning ved å plante deres utvalgte spioner til aktører i Donald Duck-farser i Langtvekkistan.

Her er noen eksempler fra dagens VG på nett:

– “Dette er den hemmelige norske spiongruppen E 14”
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10021731

Legg merke til det store bildet øverst som viser muslimske kvinner som har tildekket hele hodet (hva det hodeplagget nå heter – det er ikke bare burka). Mao. norske soldater er nå inntrengere i kvinnenes hjemland for å bidra til deres “frigjøring” (kvinne-frigjøring med våpen i hånd…?!)

– Tidligere forsvarsminister Jørgen Kosmo snakker om hvordan det nye norske etterretningsarbeidet ble organisert på midten av 90-tallet.1990-tallet? Nå skjedde vel Afghanistan-invasjonen ikke før i 2001 og Norge diltet etter litt senere. Slik det ble uttrykt av Norges krigs-statsminister Bondevik (som nå leder sitt eget “fredssenter” for skattebetalernes regning):

“Norge er ikke i krig med Afghanistan. Norge er i krig mot internasjonal terror. Vi deltar i allierte militære aksjoner i Afghanistan på anmodning fra, og i nært samarbeid med, de afghanske myndigheter.”
http://www.regjeringen.no/nb/dokumentarkiv/Regjeringen-Bondevik-II/smk/Taler-og-artikler-arkivert-individuelt/2002/norge_er_i_krig_mot_internasjonal.html?id=266389

Hvor lenge er det egentlig blitt planlagt at fredsnasjonen Norge, som har en hær som skal brukes til å forsvare eget land og folk, skal sende soldater til Langtvekkistan??

– Her kommer det som vel må være rosinen i VGs sludder-propagandapølse idag:
“En rekke kilder, deriblant tidligere statsråder, bekrefter overfor VG at norsk etterretning fra midt på 1990-tallet oppnådde oppsiktsvekkende gode resultater. Opplysningene, som for en stor del kom fra den topphemmelige organisasjonen E 14, vakte dessuten internasjonal anerkjennelse, får VG opplyst.”

DE NORSKE SPIONENE HAR VÆRT SÅ FLINKE! (Nyttige idioter på oppdrag for Uncle Sam…?) og RESULTATENE HAR FÅTT INTERNASJONAL ANERKJENNELSE!!!

Hallo – dette dreier seg om informasjon innhentet via spionasje. Dette er topphemmelige og graderte dokumenter. Hvordan er det mulig at de kompleksfylte nordmennene og deres overordnede har delt denne informasjonen med halve verden…for å få “anerkjennelse”…?!
(VG burde være snurt over at de var de eneste som ikke fikk vite om innholdet av informasjonen, dengang dette var hot…)

Så kommer såpeopera-delen, som minner om en mellomting mellom paradise hotel og sportskjendisers oppladning til viktige konkurranser:

“E 14-spionene hadde sexforbud på jobb. 10 av spionene var kvinner”

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10021800

Glem Nytt på Nytt og komikveld: VG rules!

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Ulven
13 år siden

Gutteklubben Grei kom seg vist aldri forbi barnehagestadiet

Dagbladet kan i dag fortelle at Norge var involvert i sprengningen av WTC

E14 var inne i Afghanistan 1 år før 9/11 for å klargjøre til innvasjon står det i Artiklen
Hovedkvarter ved Lutvann ? Så mao er det samme hovedkvarter som ROC, Stay Behind og Gladio som alle var dominert av frimurere i alle lederstillinger

Sannheten ble vist for sterk kost for DB i dag som stort sett slettet alle komentarene mine etter kort tid

Er vist tabu og si at dem som reiser inn i andre land for å drepe er terrorister men dem som holder seg innenfor egne grenser og beskytter landet er helter

DB bommer litt når de skriver at Bolle ble drept av en veibombe

Bolla ble drept av Karma

Selv kommentarer som at: folk som mener at vold og drap er en fin måte å løse konfliker på er mentalt tilbakestående ble fort slettet

Hvorfor sier ikke DB i retningslinjene sine at at alle komentarer som inneholder sannhet vil umidelbart bli slettet ?

http://www.dagbladet.no/2011/02/05/nyheter/utenriks/etteretning/hemmelige_tjenester/forsvaret/15324434/#comment_5268349

kj
kj
Abonnent
13 år siden

Har en følelse av at du har lest for mye fiction!

Vi høres ved en senere anledning.

Godnatt!

Lynx Veritas
Lynx Veritas
Abonnent
Svar til  kj
13 år siden

see u on the right side, if u ever get it. b c ing u nighty:)

Lynx Veritas
Lynx Veritas
Abonnent
Svar til  Lynx Veritas
13 år siden

Er det noe som styrer denne verden, er det politikk. Vet du hvor lett det er å bli politisk? Å kunne se på deg som et politisk vesen. Hva vil du, hvis du har politisk agenda. Kan vi leve uten politikk, kan mennesker leve uten å ha overlords?

Hva vil vi gjøre dersom det blir full disclosure? Vil vi gå på jobb, vil vi i det hele tatt bry oss. Hvem har ansvar for “utvikling” …..eller er vi bare….bound to be

http://www.youtube.com/watch?v=sKpmtSF_Znk

Who are you, human or…..

Lynx Veritas
Lynx Veritas
Abonnent
13 år siden

Det rapporteres i fra lokalbefolkningen i området om TVer som ikke fungerer eller blacker ut p.g.a at billedrøret eksploderer, og det skulle være interessant med en kreft-forekomst statistikk i det aktuelle området. HAARP og chemtrail er kanskje det største djevelske vitenskapelige institutt vi står over, og det bør holdes fokus på begge områder her til lands. Det er interessant å merke at det siden oppstart har det kun vært utenlandske direktører ved anlegget, dette er et flernasjonalt prosjekt. Hvilken bakgrunn har disse folka, og hvorfor inviet Kong Carl Gustav av Sverige radar-anlegget i 1981. Hvem faen er Dr Esa Turunen “Dr. Esa Turunen overtok som direktør i EISCAT 1. januar 2009”. http://baczyn.pl/olek/wikipedia/w/no/EISCAT

EISCAT må for all del ikke få lov til å utvide, vi må heller arbeide for nedleggelse. Om enn 30-års jubileet i år bare kunne vært det siste http://www.nordlys.no/kronikk/article5436304.ece

I stedet planlegges det for 30 år fremover, med nye og innoverende investeringer for eksisterende anlegg, som hadde påbegynnelse forrige år.

“Gjennom ein designstudie finansiert av EUs 6. rammeprogram arbeider EISCAT med å utvikle eit konsept for eit nytt fasestyrt radarsystem, som på sikt kan komme til å erstatte dagens anlegg i Nord-Skandinavia. Dette prosjektet, EISCAT-3D, er også komme inn på ESFRIs vegkart for europeisk forskingsinfrastruktur i framtida, etter framlegg frå Sverige og med støtte frå Noreg og Finland. EISCAT leverte søknad om støtte til Preparatory Phase-prosjektet til EU-kommisjonen i desember 2009, og forhandlingane om kontrakten vart innleia i april 2010 om ein sum på maksimalt 4,5 mill. euro. Norsk partnar i prosjektet er Institutt for fysikk og teknologi ved Universitetet i Tromsø. Venta prosjektstart er oktober 2010 og Preoparatory Phase er planlagt frå 2010 til 2014. Sjølve konstruksjonsfasen vil ta to til tre år, og anlegget reknar med å ha ei levetid på 30 år. Den norske kontingenten for EISCAT vil vere 4,8 mill. kroner både i 2010 og 2011”.

http://www.statsbudsjett.no/Statsbudsjettet-2011/Dokumenter/Svalbard/Svalbardbudsjettet/Prop-1-S-/47671/47675/

Fuck HAARP!! og fuck norske medløpere og landssvikere. Hvordan inngår EISCAT i ECHELON programmet?

Lynx Veritas
Lynx Veritas
Abonnent
13 år siden

Dette er ingen teori. Det er bare fordømt fakta. Mange husker sikkert den tragiske trafikk-ulykken utenfor Tromsø noen uker tilbake. På denne strekningen mellom Tromsø-Nordkjosbotn, har det siste 10 år vært 22 dødsfall. EISCAT (HAARP) er lokalisert ved riksvei 91 (som vist på kartet, 91 nærmest rød E8 linje)

http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=no&tl=en&u=http%3A%2F
%2Fwww.vg.no%2Fnyheter%2Finnenriks%2Fartikkel.php%3Fartid%3D10037229&anno=2 ….tilfeldig?

Lynx Veritas
Lynx Veritas
Abonnent
Svar til  Lynx Veritas
13 år siden

http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=no&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.vg.no%2Fnyheter%2Finnenriks%2Fartikkel.php%3Fartid%3D10037229&anno=2

Til informasjon er det linker som ikke aksepteres av filteret til Nyhetsspeilet. Eller er det Big-Brother som sensurerer?

kj
kj
Abonnent
Svar til  Lynx Veritas
13 år siden

Forsøker du virkelig å antyde her at Eiscat ved Ramfjordmoen kan være skyld i dødsulykkene på E8???

Er du helt sikker på at det ikke er HAARP som påvirker deg slik at hjernen din klarer å komme på slike absurde idéer!!

Lynx Veritas
Lynx Veritas
Abonnent
Svar til  kj
13 år siden

Jeg bare poster FAKTA! Det er du som teoretiserer. Hva du insinuerer vil jeg ikke bruke tid på

kj
kj
Abonnent
Svar til  Lynx Veritas
13 år siden

Greit at du poster fakta om antall døde i ulykker på E8 over et viss tidsrom. Men hvorfor så interessant med disse trafikkulykkene, mere enn andre
steder.
Kan ikke se at du du nevner noen andre grunner til disse tragiske hendelsene enn at du setter spørsmålstegn ved Eiscat!

Lynx Veritas
Lynx Veritas
Abonnent
Svar til  Lynx Veritas
13 år siden

ikke for å være uhøflig, du har ikke forstått noenting. Hva gjør du her?

kj
kj
Abonnent
Svar til  Lynx Veritas
13 år siden

“ikke for å være uhøflig, du har ikke forstått noenting. Hva gjør du her?”

Ok!
Kanskje du kan forklare meg det som jeg ikke forstår da…!

Lynx Veritas
Lynx Veritas
Abonnent
Svar til  Lynx Veritas
13 år siden

oh my dog, hva forstår vi? Hva kan vi stole på? Tror du at Sumeria bare dukket opp av intet. Med alle sine suverene sosiale apparat og arkitekturer over natta?

Hvorfor er det pyramide-strukturer under vann. Hvorfor finner du pyramider på ALLE kontinenter når det sies at sivilisasjoner har vært adskilt. Tror du HAARP teknologi er noe som er funnet opp av Tesla? Hva er vitenskap og hvem har tilgang til den ultimate. Hva tror du styrer verden. Vitenskap, eller politikk. Hvem styrer politikken på øverste hold. Hvorfor tilbringer eliten av politikken tid gjennom okkulte ritualer f.eks ved Bohemian Grove? Hva har HAARP med dette å gjøre? Hva tror du bibelen forklarer om Sodoma og Gomorra.

Haarp kan blåse verden til helvete,…..de har gjort det før.
Sannhet finner du ikke i massemedia, eller i “vitenskapen” for den del.sorry mac. Verden er ikke hva du tror

Energier er hva som styrer verden. Hva gjør HAARP

kj
kj
Abonnent
Svar til  Lynx Veritas
13 år siden

Takk Lynx, men beklager, jeg ble ikke noe særlig klokere! Dessuten syns jeg du beveget deg en smule bort fra E8 nå!

Interessant på en måte at du nevner bibelen! Der står det en “helvetes” mye rart!

Du sier det har skjedd før at HAARP har blåst verden til Gehenna!
Når sist skjedde det da???

Lynx Veritas
Lynx Veritas
Abonnent
Svar til  Lynx Veritas
13 år siden

kj, grab your tinfoilhat. Denne verden har gått gjennom flere kataklysmiske hendelser. Bibelen forklarer en av de,…den såkalte syndefloden. Har du tenkt tanken, wild enough twilight-zone, twin-peaks. x-files og what have you. Utg.pkt er HAARP, men hovedtittel er “skulte verdener”. Jeg har ikke til intensjon om å overbevise deg noen ting. Jeg har bare gjennom de fakta jeg har tatt til meg, innsett; historien er konstruert. Bibelen er en konstrukt av de krefter som i dag regjerer verden, men p.g.a at de lever av frykt kamuflerer de sannhet gjennom sine eventyr.

La oss for et øyeblikk akseptere dette fakta. Universet består av x-antall solsystemer med x-antall muligheter for liv. Hva om vi her nede, vi mennesker er overtatt av en alien-force som vil innlemme oss i deres imperium. Hva om vi GODTAR at de leder oss inn i deres agenda, til en uviss fremtid. Hva om myter er fakta, og historie er…his story. Hva om teknolgien vi ser idag, er fremskapt for å gi menneskeheten en “bevissthet” om utvikling, mens den allerede har vært her i uminnelige tider. Og tilmed skapt armageddon tidligere. Hva om vi er fucking lurt. Hvem er de, vil du forene deg med de?

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  Lynx Veritas
13 år siden

I’m not concerned about all hell breaking loose, but that a PART of hell will break loose… it’ll be much harder to detect.
-George Carlin

Lynx Veritas
Lynx Veritas
Abonnent
13 år siden

Dette er ingen teori. Det er bare fordømt fakta. Mange husker den tragiske trafikk-ulykken utenfor Tromsø noen uker tilbake. På denne strekningen mellom Tromsø-Nordkjosbotn, har det siste 10 år vært 22 dødsfall. EISCAT (HAARP) er lokalisert ved riksvei 91 (som vist på kartet, 91 nærmest rød E8 linje) http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=no&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.vg.no%2Fnyheter%2Finnenriks%2Fartikkel.php%3Fartid%3D10037229&anno=2

Det rapporteres i fra lokalbefolkningen om TVer som ikke fungerer eller blacker ut, og det skulle være interessant med en kreft-forekomst statistikk i det aktuelle området. HAARP og chemtrail er kanskje det største djevelske vitenskapelige institutt vi står over, og det bør holdes fokus på begge områder her til lands. Det er interessant å merke at det siden oppstart har kun vært utenlandske direktører ved anlegget, dette er et flernasjonalt prosjekt. Hvilken bakgrunn har disse folka, og hvorfor inviet Kong Carl Gustav av Sverige radar-anlegget i 1981. Hvem faen er Dr Esa Turunen “Dr. Esa Turunen overtok som direktør i EISCAT 1. januar 2009”. http://baczyn.pl/olek/wikipedia/w/no/EISCAT

EISCAT må for all del ikke få lov til å utvide, vi må heller arbeide for nedleggelse. Om enn 30-års jubileet i år bare kunne vært det siste http://www.nordlys.no/kronikk/article5436304.ece

I stedet planlegges det nå for 30 år fremover, med nye og erstattende investeringer for eksisterende anlegg som hadde påbegynnelse forrige år.

“Gjennom ein designstudie finansiert av EUs 6. rammeprogram arbeider EISCAT med å utvikle eit konsept for eit nytt fasestyrt radarsystem, som på sikt kan komme til å erstatte dagens anlegg i Nord-Skandinavia. Dette prosjektet, EISCAT-3D, er også komme inn på ESFRIs vegkart for europeisk forskingsinfrastruktur i framtida, etter framlegg frå Sverige og med støtte frå Noreg og Finland. EISCAT leverte søknad om støtte til Preparatory Phase-prosjektet til EU-kommisjonen i desember 2009, og forhandlingane om kontrakten vart innleia i april 2010 om ein sum på maksimalt 4,5 mill. euro. Norsk partnar i prosjektet er Institutt for fysikk og teknologi ved Universitetet i Tromsø. Venta prosjektstart er oktober 2010 og Preoparatory Phase er planlagt frå 2010 til 2014. Sjølve konstruksjonsfasen vil ta to til tre år, og anlegget reknar med å ha ei levetid på 30 år. Den norske kontingenten for EISCAT vil vere 4,8 mill. kroner både i 2010 og 2011”.

Fuck HAARP!! og fuck norske medløpere

Rolf Kenneth Myhre
Forfatter
13 år siden

Nå har jeg lest boken; det gikk jammen fort!

Boken er anti-akademisk og anti-dokumentarisk. Boken har 188 brødtekstsider, men ikke EN ENESTE litteraturhenvisning. Litteraturlisten bakerst i boken er på to sider, ganske uimponerende fra en akademiker, og selv denne listen blir det altså ikke henvist til i brødteksten.

Kapitlene er uten tittel, og det er like greit, for kapitlene er ikke tematisk organisert. Hvert kapittel er lik det forrige; en sommerfugls flagring over 2-3 sider der et tredvetalls saker omtales, hvert av dem med 2-3 setninger.

Dette er IKKE en fagbok; og det er IKKE en dokumentar. Hvis jeg skal antyde sjangeren med et begrep fra malerkunsten, vil jeg si ”impresjonisme”. Boken er som en hyggelig og underholdende prat, til et glass hvitvin, med en person med Alzheimer light: i to timer blir du foret med fantastiske påstander, fortellinger og anekdoter. Men disse bringer deg dessverre ikke videre i din egen research.

I tillegg er boken smekkfull av de mest elementære skrivefeil: 3-4 pr. side. Her har tydeligvis ingen redaktør eller hjelper bidratt med noe som helst. Før jeg kjøpte boken hadde jeg tenkt å gi den i presang til min mor; men selv det tjener den ikke til.

Singoalla
Singoalla
Abonnent
13 år siden

Barb: Jeg spurte akkurat deg om det samme! OG har ikke lest dette før nå. Jeg har sagt min ærlige mening. Jeg har lurt på hva du som en helt ny profil her bedriver egentlig. Uvisst av hvilken grunn, virker du ekstremt opphengt i 2 personer, meg og useless og av å stille oss til veggs og kreve svar som du vil ha inn med teskje og selv da er du ikke fornøyd. Jeg er sikker på at de som har lest og fulgt med her forstår hva jeg mener, hva som driver deg til dette vet bare du selv og Gud, i og med at jeg ikke vet hvem du er. Men jeg har ikke inntrykk av at det er kjærlighet som driver deg, nei. Og kjærligheten bør vel være drivkraften for en som vil følge i Jesu fotspor. Det er avsporing på avsporing, med disse lutherske kjepphestene. Det er ikke lov å poste noe som ikke er på artikkelens tema, og akkurat her vi er nå, er det tema trakassering. Er det noe du vil vise oss i handling da kanskje? i så fall har vi nå sett ditt poeng. Tiden vår er livet vårt og bør brukes fornuftig.

Useless: ok, da håper jeg vi er vel forlikte? Tror du forstod hva jeg mente, du siterte noe med at den som kommer med et annet evangelium, skulle være forbannet. Det er å forbanne, og du mente jeg kom med noe slikt. Hva jeg vil oppfordre deg til, er å se kritisk, mest på det du selv velger å satse din sjel på. Hva andre måtte velge å tro og mene, er jo ikke det viktigste for din sjel. Hva du satser DIN sjel på, bør være viktigst for deg å se kritisk på, og det gjelder også oss alle. Jeg har gjort nettopp det, og måtte da innse alle mine lutherske villfarelser. Og jeg opplevde det slik at det var GUD som viste meg mine villfarelser, inni meg selv og ikke påvirket av en eneste lærer eller bok faktisk! INGEN påvirket meg, Gud viste meg alt jeg tok feil i, direkte, rett etter at jeg gjennomgikk en sterk transformasjon i 1998. Vil presisere dette.

Det kan hende at dette andre evangelium som er kommet, er hva du tror på..
Det var det jeg mente. Sannheten vil vise seg, også om falsk og sant.

VIKTIG: Det er INGEN lærer eller bok som har påvirket meg når det gjelder å innse mine lutherske villfarelser, KUN GUD. Mine lærere, inne kabbalah, sjamanisme og annet har aldri sagt et eneste negativt ord om Luther eller lutheranisme til meg, det er sannheten. Har aldri hørt en kabbalist snakke negativt om noen som helst, faktisk :-)

Dermed er det Gud dere er rasende på, og hva Gud har vist meg var sant, etter å ha tryglet ham om sannheten siden jeg var liten, pga luthersk redsel for å ikke finne den rette tro.. hadde jeg bedt om dette.

Hvis denne debatt skal fortsette så anbefaler jeg at den flyttes til en av JJ sine tråder, som er mer egnet for dette og slikt er mer velkomment hos ham, men jeg har ikke tid til kjepphest-rytteri, fordi det er evig-varende og ingenting man si er har noen effekt uansett, der man er så forutinntatt.

Jeg har innsett at jeg tok feil i 33 år, om dere gjerne vil fortsette med lutheranisme og fordømmelse av alle som ikke deler eksakt samme tro, så er det deres valg. Vel bekomme, smaken er forskjellig også i dette :-)

Barb
Barb
Anonym
Svar til  Singoalla
13 år siden

Singoalla sier:
“..Jeg har sagt min ærlige mening …”
————————-
Vel, du var to ganger “ærlig” i dag
en gang her 09. 01. 2011 klokken 19:17 til Useless

og en gang 09. 01. 2011 klokken 20:53 Moses og transformasjonen av vulkanguden Yahweh , hvor snakker du usant.

Jeg fikk nok av dine ærlige meninger for i dag.

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  Barb
13 år siden

Barb: Jeg er ALLTID 100 % ærlig, om man ikke er 100 % sannferdig selv,
kan man ikke ha håp om å se eller finne noen sannhet.
Du er ingen ny person her på NS, bare en ny profil.
Såpass er helt sikkert!

Kan ikke være sikker ang hvem du er, men du har en agenda ang meg og useless, og ang jøder, det er helt åpenbart for du har gått kun på oss to, rett på. og du er opptatt av jøder og små detaljer av lutherske kjepphester, og hva jeg og useless sier.. :-)
Det er bare å gå tilbake å se, om noen er i tvil om mine observasjoner.

Om du vil finne sannheten må du selv være 100 % ærlig og sannferdig,
samt være åpen for å motta det som gis, både av Gud og mennesker :-)
Sannheten finner du ikke ved nitidig skrift-granskning, Bibelen advarer også mot det, men ved å motta og forholde deg til den levende Gud i ditt hjerte, sinn og sjel samt til dine medmennesker som også er budbringere.
Det kommer ingenting inn i et lukket sinn eller hjerte vet du. Lykke til :-)

Useless
Useless
Abonnent
Svar til  Singoalla
13 år siden

Dette kan stemme Singoalla – godt observert :-)
Hvem er det som vil vite hvem du er og hva du mener for å stemple deg, men som ikke gidder svare på spørsmål selv? Og som er opptatt av nettopp disse tingene du nevner. Vi snakker om en meget snever krets. Trenger jeg si mer?

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  Singoalla
13 år siden

;-) Rett skal være rett, useless. Om vi vil følge Gud og Jesus, må vi HANDLE rettferdig, og reagere mot urett der vi ser det. Det var derfor jeg reagerte og sa fra det jeg gjorde, selv om vi to egentlig var i tottene på hverandre, akkurat da.
Rett skal være rett og kun rettferdige har adgang i Guds rike i følge Bibelen.

Useless
Useless
Abonnent
Svar til  Barb
13 år siden

Yahweh???
Hvem er det – høres ut som en pervertert etterligning av JHVH :-)

Useless
Useless
Abonnent
Svar til  Singoalla
13 år siden

Singoalla:
Det var IKKE deg jeg siktet til angående et nytt evangelium. Tips: Salman Rushdie. Jeg skal skrive litt mer utfyllende om dette senere – OK?

Jeg har aldri ment at du har et annet evangelium, men MITT syn er at kabalisme og sjamanisme IKKE har noe med Jeus Kristus å gjøre. Vår kommunikasjon med Gud bør være gjennom bønn, Bibelen og samvær med likesinnede. Det er mange søkende mennesker her på forumet, men flere av dem har og/eller vil få problemer fordi de ikke stiller med åpne sinn, men har helt klare betingelser til hva og hvem de skal tro på

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  Useless
13 år siden

Ok, useless. Det er jo godt for oss begge om du ikke forbannet meg.. Da håper jeg at videre samtaler kan foregå i respekt og uten fordømmelse for den andres syn. Det er klart at rtro og gnosis er noe som ligger hjertet nær.

Vi har stått sammen ang sak før vi, mens andre ganger står vi på hver vår side. Jeg har sagt hele tiden at din kristendom var kledelig, og selv om vi er uenige ang mye ang hvordan rett kristendom skal være, så er vi begge kristne. Og det er bedre å ha en tro enn å ikke ha det, mener jeg.

Jeg har stor respekt for forskjellige trosretninger, og det bør ikke være noe problem, der toleranse finnes og man kan belyse tingene i det lys man har, slik at det blir forskjellige fasetter. For alles syn er unikt. Problemet oppstår om noen har den mentalitet at de mener å ha rett ned til hver minste detalj og vil omvende alle andre til å mene akkurat det samme, det er faktisk psykopatisk, så vi bør alle passe oss, slik at vi ikke går i den fellen.

Når det gjelder å være lutheraner så har jeg gått i de skoene i 33 år.Så jeg vet eksakt hva det er og ser jo det som ble vist meg var feil. Ang sataniske versene til Rusdie osv, så foreslår jeg at du skriver om dette i en annen tråd, der det kan falle inn under tema.. snakkes :-)

Barb
Barb
Anonym
13 år siden

Singoalla sier:
09. 01. 2011 klokken 19:17
Useless:
“…Det er urettferdig når Barb briefer med sine kunnskaper og stiller deg til veggs uten å svare eller forklare for deg, det er ikke godhet som driver ham her. Du bør be til Gud, ja, men akkurat svare på dette, har neppe Barb funnet ved bønn, men har lest eller blitt fortalt, er jeg ganske viss på. Det finnes også de som mener at det han tror på er en hoax, ang akkurat dette…… jeg reagerer litt på måten Barb holder på her, rett skal være rett. Derfor dette fra meg, som forsøkte å FLYTTE avsporingen til en annen tråd, hvor det vi snakket om da var relevant der, det har jeg gjort, men det har fortsatt her likevel. Vis respekt for artikkelens tema, og reglene som er her, på tross av religiøse kjepphester og respekter andres tro og meninger “

————————-

Singoalla,hva holder du på med?
Jeg er her, reager til meg.

Barb
Barb
Anonym
13 år siden

Useless sier:
“Jeg har jo fortalt deg hva jeg mener det er/betyr.
Har du ingen formening om disse tingene du lurer på?”

—————–

Jeg ber til Gud og leser Bibelen…

Useless
Useless
Abonnent
13 år siden

Og da hopper jeg av denne diskusjonen. Jeg kan/vil ikke bruke timevis med å imøtegå synspunkter i konflikt med Bibelens klare budskap.
Enhver være lykkelig i sin egen trosoppfatning.
Det eneste rådet jeg kan gi er å først lese Bibelen og deretter bruke denne som rettledning for alle andre tilleggsopplysninger.

Barb
Barb
Anonym
13 år siden

Useless:
“Nå må du skjerpe deg. Jeg deltar ikke her på forumet med grunnkurs i lesning…”
—————————-
Useless, du forstår ingeting. Du vet ikke hva er Israel, og 144.000 og hvem er Gud…
Har ikke tid, men les denne linken
http://goodnewsaboutgod.com/studies/israel2.htm

Useless
Useless
Abonnent
Svar til  Barb
13 år siden

Siste spørsmål:
Hva menes med Israel da?
Hvem er de 144.000?
Hva er Jakobs trengsel?

Barb
Barb
Anonym
Svar til  Useless
13 år siden

Siste spørsmål:
Hva menes med Israel da?
Hvem er de 144.000?
Hva er Jakobs trengsel?

—————–

Ingen kan fortele deg, du må studere Bibelen, og be til Gud om forståelse.

Useless
Useless
Abonnent
Svar til  Barb
13 år siden

Jeg har jo fortalt deg hva jeg mener det er/betyr.
Har du ingen formening om disse tingene du lurer på?

Barb
Barb
Anonym
13 år siden

Useless Jeg har ikke tid til å skrive hvordan jeg forstår dette.
Hva syns du om denne linken:
http://goodnewsaboutgod.com/studies/spiritual/revelations/revelation_13.htm

Jeg leste,og jeg ser ikke Secret Rapture, så vi alle blir her 3,5 år.
And he shall speak [great] words against the most High, and shall wear out the saints of the most High, and think to change times and laws: and they shall be given into his hand until a time and times and the dividing of time. (Dan.7:25)

Useless
Useless
Abonnent
Svar til  Barb
13 år siden

Korrekt;

Det står ulike steder i Bibelen:
1260 dager
3.5 år
Og som Daniel skriver i din henvisning: Tider og tid og en halv tid :-)

The Beast = Jewish Zionism ???

Din link er kun for dem som støtter slike spesielle synspunkter og finner ingen støtte i Bibelen.
Dette er nok komplett umulig, av den enkle grunn at Dyret/Antikrist ikke kan være Israel og en motpart samtidig. Man lager ikke 7 -års avtaler med seg selv, for å bryte avtalen midt i perioden – etter 3,5 år

Barb
Barb
Anonym
Svar til  Useless
13 år siden

Useless: “Dette er nok komplett umulig, av den enkle grunn at Dyret/Antikrist ikke kan være Israel og en motpart samtidig…”

Kansje du ikke leste riktig?

“Hold fast the form of sound words, which you have heard of me, in faith and love which is in Christ Jesus.”2 Tim.1:13

Barb
Barb
Anonym
13 år siden

Useless:
“Antikrist skal inngå en syv års fredsavtale med Israel.”

Så du vil støtte Antikrist og Israel og deres fredsavtale og Isreals rett til land i sine kjerneområdet, og deres rett til å forsvare sine innbyggere. ?

Mener du det?

Useless
Useless
Abonnent
Svar til  Barb
13 år siden

Menigheten er ikke her på jorden når Antikrist entrer scenen, og siden jeg regner meg som en del av Jesus Kristi menighet er ikke jeg heller her da.

Hvorfor tror du den store trengsel er kalt Jakobs(Israels) trengsel? Jo fordi det er en trengsel primært for jødene som ennå ikke har anerkjent Jesus Kristus. Hvorfor advarer Jesus Kristus jødene i Matt 24 med helt klare geografiske stedsangivelser? Og hvem er de 144.000 av jødisk avstamning (stammene er nevn) i Joh Åp.?

Det er mange her på forumet som har en mening om Israel og jødene, og den er stort sett hatisk for å si det mildt. Det er som det alltid har vært, alt som er galt her i verden er jødenes skyld.

Hvordan man klarer å bortforklare helt klare tydelige profetier om de siste tider er for meg en gåte. Hvilket land og folk skal en da bytte ut jødene/Israel med?

Barb
Barb
Anonym
Svar til  Useless
13 år siden

Useless:
“enigheten er ikke her på jorden når Antikrist entrer scenen, og siden jeg regner meg som en del av Jesus Kristi menighet er ikke jeg heller her da.”
Er du profeten?
“No one knows about that day or hour, not even the angels in heaven, nor the Son, but only the Father.” (Mat.24:36)

Barb
Barb
Anonym
Svar til  Barb
13 år siden
kjell108
Abonnent
Svar til  Useless
13 år siden

useless
“Det er mange her på forumet som har en mening om Israel og jødene, og den er stort sett hatisk for å si det mildt. Det er som det alltid har vært, alt som er galt her i verden er jødenes skyld.”
————

barb brukte ordet “Israel”. Det ligger på planet å si at “Sverige” samarbeidet med Hitler. For useless blir det til at man mener så mye rart om “svenskene”, man sier at svenskenes bidro til holocaust og gud vet hva – typisk svenskehat.

useless vrir på hva man sier slik at hvis man nevner “Israel”, “sionisme”, “ADL”, “Mossad” så er det “hatsk” og motbydelig jødehat, det er fordommer mot jøder som ligger bak, man tåler ikke “jøder”…..
SIONISTISK PROPAGANDAVIRKSOMHET.
Det meste av innholdet er usant.

Sigr Huginsson
Forfatter
Svar til  Useless
13 år siden

Useless sier: Og hvem er de 144.000 av jødisk avstamning (stammene er nevn) i Joh Åp.?

Stammene?
Husene mener du vell…

Et gudehierarki omtales også som et hus. Fra dette er myten om at israels hus skulle referere til guds utvalgte folk, eller i hele tatt folk. Slik degraderte antikkens jøder gudene (eller guds egenskaper) til å omfavne seg selv, og gjorde seg selv til guder. Noen eksempler på gudehus (gudehierarki) i Abrahams religion er vannguden Ea som representerte “the house of water“, og SHIIMTI; som representerte “House Where the Wind of Life is Breathed In“, og et eksempel på denne standarden i Egypt er; House of Ra, Wasir (Osiris), and Heru (Horus).

Det samme systemet ligger integrert i våre gamle runer som normalt deles inn i tre gudeslekter/ hus; Frøys ætt, Hagalls ætt og Tys ætt. De 12 stjernetegnene i zodiacen ble også regnet i hus, og er trolig det gudehierarkiet som er opphavet til de 12 Israel-stammene, og som gir følgende system i en pyramidelignende form.

På øverste trinn finner man de 4 himmelretninger og årstider. På trinn nummer 2, får vi solkorset med de 8 hjørnene. På trinn 3 får vi 12 som symboliserer stjernebildene, og i Israels hus var det 12 stammer fra 4 himmelretninger (årstider), og 3 (måneder/stammer) i hver himmelretning (4×3=12). Og fortsetter man det pyramideformede hiarkiet nedover til 144.000, får man en pyramideformet struktur med identisk like mange lysreflekterende kalksteiner og struktur som pyramiden i Giza opprinnelig var dekket av, og stammemedlemmer i Israels hus.

Å tiltale jøder for guds utvalgte folk, eller kirker for gudehus, må derfor være synonymt med både blasfemi og avgudsdyrkelse.

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  Sigr Huginsson
13 år siden

Useless: I går, sendte du en forbannelse på meg. Det holdt ikke lenger med fordømmelser, du forbannet meg to ganger og det med et Bibelord i hånd.

I dag vil jeg gjengjelde dine forbannelser med godhet og en hjelpende hånd.

For meg er det viktigere å leve og være det Jesus var, så godt jeg kan forsøke på det, for det er hjertets renhet og fruktene av troen som teller og viser hva noe er.

Så nå vil jeg støtte at du skal få fred med din tro, og få lov til å forbli salig i den tro du har og har valgt, useless. Inntil du evt finner ut noe annet.

Jeg ser at du sliter, med å svare, og har hatt det ganske hardt her inne siste dagene. Har faktisk begynt å lure litt på om noen rir på to hester her..

Du har vært stanhaftig, det skal du ha, tilgi meg om jeg til tider også stilte deg til veggs, noen må ristes litt for å vekkes litt, iblant og derfor rister hele Moder Jorden for tiden.. på en del vis.

Følg det råd som jeg også selv gav deg, om å be til Gud om svar, men husk at du må være ÅPEN for de svarene Gud da gir, og hvor de måtte lede deg om veien så går til steder som du før anså som kjetterske..

Ang dette som du ikke forstår med de 144 000 og Jakobs trengsel så har faktisk Sigr forklart dette for deg, i et innlegg som jeg tror er litt ovenfor der dette vil havne. Det er urettferdig når Barb briefer med sine kunnskaper og stiller deg til veggs uten å svare eller forklare for deg, det er ikke godhet som driver ham her. Du bør be til Gud, ja, men akkurat svare på dette, har neppe Barb funnet ved bønn, men har lest eller blitt fortalt, er jeg ganske viss på. Det finnes også de som mener at det han tror på er en hoax, ang akkurat dette.

For å ta kortversjonen av det som Sigr forklarte om dette, så hadde den Bibelske Jakob 12 sønner og de ble stamfedre til de 12 Israels stammer. Og Jakob er han som etter en drøm, hvor han “kjempet med Gud og vant” – ble kalt Israel, som betyr nettopp det. De 144 000 i Åpenbaringsboken er da slik Barb og hans likesinnede ser det, disse 12 Israels stammer, og dermed er ikke Israel bare jøder, men jøder er kun 12000 av disse, altså en av stammene, Juda stamme. Da håper jeg at du forstod. De bibelkyndige lutheranere kan sikkert oppgi nøyaktig skriftsted el du finner det lett ved et søk.

Sigr forklarte også, jeg reagerer litt på måten Barb holder på her, rett skal være rett. Derfor dette fra meg, som forsøkte å FLYTTE avsporingen til en annen tråd, hvor det vi snakket om da var relevant der, det har jeg gjort, men det har fortsatt her likevel. Vis respekt for artikkelens tema, og reglene som er her, på tross av religiøse kjepphester og respekter andres tro og meninger :-)

Useless
Useless
Abonnent
Svar til  Sigr Huginsson
13 år siden

Singoalla:
Jeg kan ikke erindre noen forbannelser jeg skal ha fremsagt mod deg. Jeg har derimot sagt at du virker hyggelig og grei.
Hvis jeg har tatt person i stedet for sak, beklager jeg dette. Forøvrig ønsker jeg deg alt godt og fred med Gud. Vi kunne nok ha hatt lange samtaler sammen i samme rom og vært venner. Her på forumet blir det et litt annet klima, og ofte er det lite fruktbart å diskutere gjennom en PC.

Jeg er uenig med deg i forskjellige ting, men det lever vi begge godt med.

Når det gjelder Sigr, så er han ikke kristen og neppe noen du bør spørre om tolkninger av en bok han overhodet ikke tror på. Han er fullstendig hengt opp i hat, ukjent av hvilken årsak. Å motsi ham medfører at man blir psykopat, hjernevasket, idiot osv. Jeg gidder selvfølgelig ikke å diskutere med mennesker som legger seg på et slikt lavnivå. Hans uttrykksmåte sier alt, og trenger ikke kommenteres videre.

Barb
Barb
Anonym
Svar til  Useless
13 år siden

Useless:
“Hvorfor advarer Jesus Kristus jødene i Matt 24 med helt klare geografiske stedsangivelser? Og hvem er de 144.000 av jødisk avstamning (stammene er nevn) i Joh Åp.?”

———-
Bibelen er om Jesus Kristus -Messias ikke om jødene.
Jødene er IKKE Guds utvalgte folk.

Useless
Useless
Abonnent
Svar til  Barb
13 år siden

Nå må du skjerpe deg. Jeg deltar ikke her på forumet med grunnkurs i lesning.
Det blir ikke advart mot Judea, men det er en advarsel for dem som bor i Judea at de skal flykte ut i ørkenen når de ser dette skjer. De 144.000 er av hver av de stammene som er nevnt i fortsettelsen av teksten – hvem skulle de ellers være. Det står jo også at de er førstegrøden av jøder som er beskyttet – før den endelige omvendelse som er beskrevet i Rom 1:25-26
“…………………..forherdelse er for en del kommet over Israel, inntil hedningenes fylde er kommet inn (Opprykkelsen av Menigheten). OG SLIK SKAL HELE ISRAEL BLI FRELST, som det står skrevet. fra SION (heisann, alle antisionister) skal befrieren (Jesus Kristus) komme. Han skal rydde bort all ugudelighet fra Jakob (Israel).”

OG MERK DEG DETTE: DETTE MÅ SELVFØLGELIG VÆRE ETTER DEN STORE TRENGSEL (OGSÅ OMTALT SOM JAKOBS TRENGSEL)

Dersom ikke dette er klarleggende, kan jeg desverre ikke gjøre annet enn å be deg/dere studere Bibelen

Useless
Useless
Abonnent
Svar til  Barb
13 år siden

Barb:
Til din orientering – åpenbaringens Antikrist er en person. En fredsavtale kommer igang etter at Israel har vunnet en stor seier mot overmakten på overnaturlig vis – les Ezekiel 36-37.

Tips;
En overfladisk lesning av Bibelen fører kun til forvirring.

Useless
Useless
Abonnent
Svar til  Useless
13 år siden

Og denne Sigr har som vanlig ikke peiling overhodet. Han er kun opptatt av hat, bitterhet og stigmatisering, i omvendt rekkefølge :-)

Sigr Huginsson
Forfatter
Svar til  Useless
13 år siden

Hat?
Hvorfor kaller du andre religioner kultur og historie enn kristensionisme for hat?
Det synes jeg er slemt.

Omvendt rekkefølge?
Sumerianske skapelsen ble jo skrevet før Torah, og alle vet jo at den sumerianske er orginalen. Selv i Torah påpekes det at både adamh og abrahm stammet i fra Sumeria. Er din verden snudd på hodet?. Var det din verden Peter hadde i sine tanker da han rettet ønske om å bli korsfestet på hodet?
Isåfall hadde han rett.

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Useless
13 år siden

Vil du henvise til antikrist i åpenbaringen for meg Useless,? på forhånd takk.

Useless
Useless
Abonnent
Svar til  Mole
13 år siden

Mole:
Begynn med å lese førts Daniel 7 og deretter Joh Åp 13.
Hvis du fortsatt har spørsmål er du velkommen tilbake

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
13 år siden

Ja, men det er ikke snakk om at antikrist er èn person her, at dyrets bilde inneholder mennesker som er mot kristus/antikrist er det ingen tvil om, men her definerer bibelen antikrist.
1.Johannes.2
18 Mine barn, nå er det den siste tid. Dere har hørt at Antikrist skal komme, og mange antikrister har alt stått fram. Derfor vet vi at den siste tid er kommet

2.Johannes. 1.
7 For det er gått mange forførere ut i verden, slike som ikke bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod. Det er forføreren, det er Antikrist!

1.Johannes 4.
3 Men enhver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. Det er Antikristens ånd, som dere har hørt skal komme. Og den er allerede nå i verden.

1.Johannes 2.
22 Og hvem er løgneren, om ikke den som fornekter at Jesus er Kristus? Han er Antikrist, han som fornekter Faderen og Sønnen.

Useless
Useless
Abonnent
Svar til  Mole
13 år siden

Antikrist er en HAN, et hankjønn

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
13 år siden

Jeg vil påstå at de skriftstedene jeg henviste til er klinkene klar på at antikrist er DE, de som i fler/mange, ikke èn , som ikke anerkjenner jesus kristus, hvis man VIL lese de som en` person så gjør man det utelukkende for at det skal passe ens egen overbevisning, jøder flest anerkjenner ikke det nye testaments jesus kristus som messias, ergo er jøder som ikke annerkjenner jesus antikrist, anti, i mot, kristus, antikrist.
Kan akkurat dette spørsmålet om hvem og hva antikrist er være klarere?

1.Johannes.2
18 Mine barn, nå er det den siste tid. Dere har hørt at Antikrist skal komme, og mange antikrister har alt stått fram. Derfor vet vi at den siste tid er kommet

2.Johannes. 1.
7 For det er gått mange forførere ut i verden, slike som ikke bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod. Det er forføreren, det er Antikrist!

1.Johannes 4.
3 Men enhver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. Det er Antikristens ånd, som dere har hørt skal komme. Og den er allerede nå i verden.

1.Johannes 2.
22 Og hvem er løgneren, om ikke den som fornekter at Jesus er Kristus? Han er Antikrist, han som fornekter Faderen og Sønnen.

Useless
Useless
Abonnent
Svar til  Mole
13 år siden

Her er det ikke snakk om alle antikrister opp gjennom tidene, her er det kun snakk om han som skal råde grunnen i den store trengsel – han er kun en, som ifl Daniel skal komme på vedrstyggelighetens vinger (UFO???) for å innta sete i Jerusalem og forlange tilbedelse.
Han er en, kun en person, dette er 100% klinkede klart.
Jesus sier da også til farisererene: Meg tar dere ikke imot, men han som kommer i sitt eget navn skal dere ta imot. I en uke skal han gjøre pakten hard.

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
13 år siden

Tok flesteparten av jødene på jesu tid imot han ?, NEI.
Har degens jøder anerkjent det nye testaments messias, altså kristus?, NEI.

2.Johannes. 1.
7 For det er gått mange forførere ut i verden, slike som IKKE bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod. Det er forføreren, det er Antikrist!

Useless
Useless
Abonnent
Svar til  Mole
13 år siden

Mole:
Du kan ikke bare ramse opp enkeltsående vers fra Bibelen uten å forstå dem. Paulus sier – Ingen vers i Bibelen er gitt tilo egen tydning

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
13 år siden

Hvis jeg lurer på noe i bibelen så blir det tungvint å lese fra 1.Mosebok hele tiden, men her er sammenhengen,

Sannhet og kjærlighet
4 Det var en stor glede for meg å se at noen av dine barn lever i sannheten, slik Faderen har befalt oss. 5 Og det jeg nå ber deg om, frue, er ikke et nytt bud jeg kommer med. Det er det budet vi har hatt fra begynnelsen: Vi skal elske hverandre. 6 Og dette er kjærligheten: at vi lever etter hans bud. Dette budet har dere hørt fra begynnelsen, og det skal dere følge.

Falske lærere
7 For det er gått mange forførere ut i verden, slike som ikke bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod. Det er forføreren, det er Antikrist!

8 Vær på vakt, så dere ikke mister det dere har vunnet med arbeidet deres, men får full lønn.
9 Den som ikke holder seg til Kristi lære, men går ut over den, har ikke samfunn med Gud. Den som holder seg til læren, han har samfunn med Faderen og Sønnen.

10 Om noen kommer til dere og ikke fører denne lære, så ta ikke imot ham i deres hjem, og hils ham ikke vel møtt. 11 For den som hilser ham, blir medskyldig i det onde han gjør.

Sluttord
12 Jeg har ennå mye å si dere, men vil ikke gjøre det i brev. For jeg håper å komme selv og få en samtale med dere, så vår glede kan være fullkommen.
13 Din utvalgte søsters barn hilser deg.

Barb
Barb
Anonym
Svar til  Useless
13 år siden

Useless :
“åpenbaringens Antikrist er en person..”

Really???

Hvor har du lest det?

Useless
Useless
Abonnent
Svar til  Barb
13 år siden

Gjentar:
Begynn med å lese først Daniel 7 og deretter Joh Åp 13 – ser du sammenhenger – ser du at det er overlappende info?.
Hvis du fortsatt har spørsmål om Antikrist er du velkommen tilbake.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Barb
13 år siden

Fått med deg gårsdagens hendelse Useless ?

Det lukter noe bibelsk over det…

En engel ble skutt og ligger og kjemper for livet sitt på sykehus, Gabrielle eller en kvinnlig Gabriel som var sterk tilhenger av økte minstelønn satser og helsereform for alle osv osv :)

Leser du her så klarer du nok og finne flere bibelske tegn og varsler

http://www.thebigwobble.com/2011/01/disturbing-video-from-killer-jared-lee.html

Les litt lenger ned på In the name of God ?

Får indelig håpe englen overlever for drap på en av Guds engler er et sikkert tegn på at verden vil kastes ut i kaos

Foresten enig med deg i at den onde vil komme utenfra til det nye Jerusalen i London som vil ligge i ruiner, mest sannsynlig i form av onde UfOer, noen mener fake Foer og noen mener falne engler i form av en hær som følger den Falne , Saturn med sitt pentagram er stedet mange mener de vil komme fra …
Alle tegn tyder på det :)

Har du noen kloke kommentarer angående Gabrielle :) ?

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  Barb
13 år siden

Smurfen: Jeg er ikke useless, men.. vil gjerne si..

Det er noe av det sykeste jeg har sett..
Det viser hvor sterk hjernevaskende effekt religion kan ha,
også protestantisk luthersk sådan, i USA finnes de grelleste eksemplene
også på det. Helt i sin egen verden.. uten kontakt med realitetene, hverken i Bibelen eller i verden forøvrig, ikke rart at Jesus ikke vil kjennes ved slike.
“Jeg kjenner dere ikke, bort fra meg dere som gjør urett” skal han si.
Makan..

Du er flink til å finne ting som er aktuelle geni-smurfen vår,
og her har du klart å poste noe som både viser galskapen,
ög verdens forfatning samt også går rett på tema i artikkelen!
En åpenbar assasin.. muligens under mind control,
både religiøs mindcontroll og teknologisk kanskje.
De to henger ofte sammen. Det finnes egne mk programmer,
som går på dette med å lage stemmer av Gud og Jesus inni hodet til folk,
eller aliens, eller Buddha eller hva personen måtte tro på.
Programmet skreddersys den enkelte person.
Som en ekstra servise.. tragisk men sant..

Verden går snart bananas under MK, så hør Raunis advarsel.
I så måte er Rauni også en lysets engel.
og som forkjemper for sannhet og menneskeverd + rett til privatliv.

kjell108
Abonnent
Svar til  Barb
13 år siden

Her trenger vi litt useless-fortolkning

http://i.huffpost.com/gen/235463/WESTBORO-BAPTIST-CHURCH.jpg

For meg ser det helt sprøtt ut. En slags kristen jihad?

kjell108
Abonnent
Svar til  Barb
13 år siden

Hvis man skal forstå virkeligheten trenger man av og til all den erfaring Singo og Rauni besitter. Useless blir useless, eller vi får se hvem og dem som skjønner noe som helst? Jeg tror på “profesjonelt utført”, ingen spor, altså “lone lunatics” igjen.

MK Ultra Victim?
Mind Control is very evident here. He even talks about some of the technique that is used on his video. They start with LSD or MDA or both, Sleep depervation until a person can appear awake, (to the point you wouldn’t know they were asleep) then the hypnosis which done while a person is in this state has no defense against whatever they are told to do or say. They are then given a trigger that will instantly put them in this state, Music,a picture but seldom words. And insane person that was going to kill would not be capable of picking a target and being about to reach that target, they would just shot at random. Patty Hearst went through this, I was married into the family and her Aunt Elizabeth Campbell told me what they did to her. It was never in the news. The subject will be able to carry out anything the controller wishes after 72 hrs without sleep and can be controlled until up to 180 hrs. after that the subject starts dreaming while still appearing awake, then appears to be psychotic and rambles. The Key to this is finding the 50 year old man he was seen with. The authorities have a picture of him and if they wanted to find him so bad they would make it public. He was probably the controller.

Useless
Useless
Abonnent
13 år siden

Israel fikk tilbake sitt land i 1948, som profetert. Israel er sentral i endetidsbegivenhetene. Antikrist skal inngå en syv års fredsavtale med Israel. Jerusalem skal bli en løftestein for folkeslagene. Israel er en verdslig stat i dag, men profetiene vil oppfylles uavhengig av Israels handlinger.

Hvis Israel ikke eksisterer når Antikrist entrer scenen, kan vi kaste Bibelen på søppelhaugen, for da har vi ikke fått servert profetier men løgner.

Hvis man ikke har fått med seg dette, og påstår at dette ikke er Bibelsk – ja, da har en videre diskusjon ikke noe for seg i det hele tatt.

Sigr Huginsson
Forfatter
Svar til  Useless
13 år siden

Israel fikk ikke tilbake sitt land i 1948, men Palestina ble derimot kapret av Sionistiske Kazhariske konvertitter som ikke har en dråpe “jødisk blod” i sine årer. Og de fikk også god drahjelp av sine sionistkristne venner.
Hvor bibelsk er det å oppfylle profetiene selv?
Hva sier gud til all denne jødedyrkingen?

1. Du skal ikke ha andre guder enn meg.

Er det slik du og dine våpenbrødre leser og praktiserer bibelen, så foreslår jeg dere kaste den på søppelhaugen før dere gjør mere skade på dere selv og de rundt dere.Dere oppfyller de selv fordi dere er redd dere har fått servert løgner?. Faen hvor ynkelig og kvalmt.

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Useless
13 år siden

Har du tenkt på at det kanskje er jødene, som holder fast på et geografisk jordisk sted, som blant andre er antikrist?

1.Johannes.2
18 Mine barn, nå er det den siste tid. Dere har hørt at Antikrist skal komme, og mange antikrister har alt stått fram. Derfor vet vi at den siste tid er kommet

2.Johannes. 1.
7 For det er gått mange forførere ut i verden, slike som ikke bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod. Det er forføreren, det er Antikrist!

1.Johannes 4.
3 Men enhver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. Det er Antikristens ånd, som dere har hørt skal komme. Og den er allerede nå i verden.

1.Johannes 2.
22 Og hvem er løgneren, om ikke den som fornekter at Jesus er Kristus? Han er Antikrist, han som fornekter Faderen og Sønnen.

Barb
Barb
Anonym
13 år siden

Useless, hvis du sier:
“Jeg støtter Israel i deres rett til land i sine kjerneområdet, og jeg støtter dem i deres rett til å forsvare sine innbyggere. ”
Da forstår du ikke Guds ord i Bibelen.

Useless
Useless
Abonnent
Svar til  Barb
13 år siden

Barb:
Kan du svare meg på følgende spørsmål:

Hvem skal Antikrist inngå en syv års avtale med, for så å bryte den etter 3,5 år. Jfr Daniel og Joh Åp.?

« Forrige artikkel

USA har vedtatt FNs mat-tyranni CodeX Alimentarius

Neste artikkel »

John Pilger – Krigen Du Ikke Ser

342
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x