Bla i tag

COINTELPRO

Innsideinformasjon fra kvinnen som VET

Nyhetsspeilet publiserer her utdrag fra dr. Rauni-Leena Luukanen–Kilde sin nyeste bok ”Skjulte verdener”.

Her finner du ikke bare sannheten om utenomjordisk liv, om det hemmelige romprogrammet, om avansert høyteknologi som overgår science fiction, men også grelle perspektiver om "organisasjonen" som ved hjelp av den kriminelle og tildels grusomme USA-dikterte etterretningen holder store deler av Norge -

Tegneren David Dees må flykte fra Sverige

Det var lenge en godt bevart hemmelighet at kunstneren David Dees oppholdt seg i Sverige, etter å ha flyttet fra USA for 7 år siden. Dees har vært en av den vestlige verdens fremste frihetsforkjempere gjennom sine avslørende og tankevekkende illustrasjoner.

Nå har David Dees oppholdssted i Sverige blitt lokalisert av "noen", og dette har