Grunnstoffet for fremtidens liv

6.9K visninger
22 minutter lesetid
87

Karbon inngår som energibærer for alt liv her på jorda. Kan det hende at vi også kan nyttegjøre oss et annet grunnstoff for å opprettholde liv i fremtiden?

Et helhetlig perspektiv

Profetier, myter, verdigrunnlag og religiøse forestillinger er noe mange i denne tid engasjerer seg i. Over hele verden pågår kamper mellom mennesker.

De bakenforliggende drivkrefter for ufreden synes for meg på den ene siden å være maktsyke, materielle goder og penger som grunnleggende verdier og motiv for å oppnå en eller annen form for tilfredsstillelse.

Som motpol til dette ønsker samtidig en annen gruppe mennesker kun å ha det godt gjennom fred og tillatelse til å overleve som menneske på jorda. Gjennom hver dag å være forsynt med mat, klær og varme.

Religionsmotsetninger har også – slik jeg ser det – bidratt til ufred.

Parallelt med dette kaoset går naturen også i en noe spesiell retning. Global oppvarming etterfulgt av global nedkjøling. Klimaendringer. Jordens hjerteslag (Schumann resonance, SR) som tidligere var etablert som konstant av vitenskap, da det lå på 7,8 slag pr. sekund, pulserer nå på 11 slag pr. sekund og øker elektromagnetiske felter. I følge rapporter jeg har sett: tiltagende høyfrekvent stråling fra verdensrommet,  polskifter og endringer i stjernehimmelen bidrar også i stor grad til økt elektromagnetisme.

Menneskene manipulerer gener og planlegger å skjerme jorda for strålingen. Virus krysses mellom arter, noe som igjen påvirker en naturlig symbiose. Og naturkreftene svarer.

Evolusjon

Menneskene har i alle tider utviklet seg. Og vi har betegnelser på dem. Mest kjent, fra homo erektus – som sies å være de første som sto oppreist, gjennom neandertalere, cro magnon  og flere mellom dem; til homo sapiens, som vi nå er.

(Spennende for meg i forbindelse med dette, er også en menneskeart kalt ”homo floresiensis”, som jeg ikke har funnet noen som helst opplysning i forhold til, annet enn i en bok om livets utvikling, som betegner denne arten som ”usikkert slektskap”).

Kanskje skal vi ikke fortsette å være homo sapiens i fremtiden heller? Og kanskje skjer forandringene hurtigere og hurtigere slik at vi har mulighet til å være med på denne utviklingen uten å behøve å bli syke og dø med vår fysiske kropp for å starte et nytt liv på sjelenivå.

Har vi – nålevende mennesker – en mulighet til å være med på en overgang? Transformasjon til en ny menneskeart? På en måte er tiden og farten aksellerert. Sagt er det at hvis man skulle utviklet mobiltelefonen for rundt førti år siden, ville det tatt flere hundre år å utvikle den. Og hva med resten?

Jeg ser det også slik at menneskenes bevissthet utvikler seg, ikke bare i forhold til teknologi, men også i forhold til følelser, bevissthet om det naturlige og kunnskap om oss selv. I all enkelhet – for å komme til bunns i oss selv og det som ligger i våre gener.

I disse tider åpner flere og flere opp for at det kan være mer mellom himmel og jord. At vi mildest sett er noe mer enn bare A4 som må tilpasses et bestemt mønster. Regler som er skapt av mennesker for å holde en struktur som kan kontrolleres av systemer. En myndighetskontroll siden man ikke stoler på at menneskene er i stand til å ta ansvar for seg selv.

Mange er nå inneforstått med at alt er energi og at vår kropp/materien er fortettet energi som består av de samme stoffene som alt annet i universet.

Mayakalenderen forutser at en ny tidsalder er nært forestående og Johannes ser i sin åpenbaring,  en ”ny himmel og en ny jord”. Slutten på ”det gamle” og begynnelse på noe ”nytt”.

Siden forandringene vi nå opplever – filosofisk og profetisk sett –  til alle tider er blitt sett på som en stor hendelse, må det kanskje også nødvendigvis innebære store hendelser og forandringer.

Det skjer forandringer hos mange på det personlige plan og ikke bare via naturkatastrofer.

Mange av oss er inne i det. Meg selv inkludert. De siste fem årene har bestått av utfordringer uten like. Så til de grader at jeg tidlig måtte spørre meg selv om det var en mening med det jeg gikk gjennom. Noe som igjen hevet meg til et høyere bevissthetsnivå og en høyere forståelse som også ga meg et glimt av en helhet.

Paradoksalt nok – mens jeg trodde jeg ikke orket mer og var ”dødende” (les: overga meg til meg selv, og følelsene mine/søke mot å ta ansvar for meg selv) – så ble kroppen min friskere og friskere. Plagene jeg har hatt tidligere er blitt borte. Kroppen min fungerer ikke lenger slik som den har gjort gjennom femti år.

Kraftige omveltninger i mitt liv bidro til at jeg ble tvunget til å stille spørsmål. Det er forståelsen jeg er kommet fram til gjennom denne smerten jeg nå ønsker å formidle. I tillegg til at jeg også har en forhåpning om at det finnes noen der ute som ønsker å gå i dybden i forhold til det ”puslespillet” jeg med dette har lagt som hypoteser vitenskapelig sett.

Noe annet

Hvis vi hadde en annen energibærer enn karbon ville mye av det som nå skjer på jorda blitt forståelig for meg. Også tidligere profetier ville blitt mer forståelig.

Karbon inngår i alt liv på jorda og det kan ikke være annerledes, sier forskerne. Men det må da allikevel gå an å forestille seg noe annet.

Evangeliene, brevene og Johannes åpenbaring og mange andre profiterer  sier en del om den nye tiden, noe som blir forståelig for meg når jeg forestiller meg en annen energibærer. At ”han” skal komme på en sky er for meg en spennende sak.

Vel, forskere har i lengre tid studert dette høyfrekvente lyset (fotonene) som kommer fra denne, slik jeg ser det,  skyen i forhold til å skape energi. Solenergi. Det er blitt oppdaget et  energifelt i universet som har tiltatt og påvirker solen og danner solstormer som igjen fører til den globale oppvarmingen. Dette jevnfør Schrødingers katt i juni 2008 hvor en dansk forsker hevder dette. Dog med en del motbør fra andre forskere. Denne reportasjen ser jeg også har vært et meget stort diskusjonstema i Dagbladet og Teknisk Ukeblad.

Mange har lest det som tidligere er skrevet om det som er blitt kalt ”fotonbeltet”.

Noen linker som beskriver fotonbeltet:

For meg var det nok en bekreftelse på at det som skjer med jorda stemmer i henhold til det jeg skimter.

Annet grunnlag for liv

Enkelte forskere hevder at silisium kan gi grunnlag for liv, andre ikke. ”Det er umulig her på jorda!” sies det. Jeg har lest flere artikler på nettet hvor forskere søker å motbevise denne teorien. Imidlertid ser det også ut for meg som om at de forutsetter at vi må spise silisium (eng. silicon) som en erstatning for karbohydrater.

Med dette som utgangspunkt, kan jeg ikke annet enn si meg enig. Jeg ser for meg en silikontube å fortære parallelt med at jeg ser musa jeg fant død i verkstedet mitt. Den hadde forsynt seg av ren stearin og kom ikke lenger enn 30 cm fra matfatet før den måtte gi tapt.

Kan vi nære oss på lyset? Med lidenskap som energi, leve på ”luft og kjærlighet” og at det kan være en sammenligning med ”himmelens brød”?

Hva om det nå blir mulig? Eller at det har vært mulig før også?

Jordendringer

Jeg forsto det slik at den globale oppvarmingen bidro til å løse opp karbon- og svovelbindingene og metan i jorda (det jordbundne) og frigi dette slik at større grad av leire og sand kan komme til overflaten. Og dermed også krystaller. Disse sammen med fotoner og ”annet” kan beviselig skape energi for strøm. Kanskje også innebærer det og styrker et alternativt grunnlag for liv, mot enhet og fred.

Et viktig poeng for meg i dette, er det jordbundne som jeg binder opp i det karbonbaserte livet. Er det det såkalte jordbundne som nå renses bort? Vann renser bort. Vi har branner som renser. Jordskjelv som ”pløyer” nytt land. Vulkaner som sørger for at det kommer mer opp til overflata av de stoffene denne nye energien er avhengig av.

Finanskrise driver også noen ”back to basic” for å løse opp blokkeringer i forhold til de betingelser og krav systemene har pålagt oss for å holde kontrollen gjennom penger, status og maktbegjær som drivkraft. Dermed blir vi gitt en oppvekker til å se naturen og helheten.

Spøkelser ber om å bli satt fri og folk får sine erfaringer og oppvekkere for å frigjøre seg fra sine blokkeringer og begrensninger. Blir det lettere for det høyfrekvente lyset å trenge gjennom jordskorpa, vår bevissthet og hud slik at endringene kan opprettholdes gjennom å frigjøre blokkeringer?

Blir menneskene også tvunget til å løse opp sine blokkeringer for å gi plass til det nye som kanskje er den vi egentlig er?

Følelsesmessige blokkeringer som setter seg i kroppen, gir på en måte grobunn for menneskets karbonbindinger da de frie radikaler og avleiringer fra kroppen finner seg godt til rette der hvor vi spenner oss. (På grunn av at vi blir oppdradd til å leve livet på tvers av oss selv for å tilpasses et regelbestemt mønster).

Oppstigning

Selvfølgelig har vi til alle tider hatt grupper av mennesker som har blitt oppstegne mestere, men de arbeidet seg frem til dette på egen hånd gjennom isolasjon og meditering. For kanskje tyve år siden leste jeg om en kvinne som ikke hadde spist på tjue år. Så vidt meg bekjent (gjennom den ”aksepterte” utdanning innen ernæringsfysiologi og biokjemi) er ikke dette mulig. Vi må ha karbohydrater, proteiner og fett for å få energi.

Eller belønning i form av bl.a. penger som motivasjon – og drivkraft til atferd. Etter hvert er det blitt logisk for meg å mene at vi har en annen energibærer enn karbon og penger. Kanskje er det selvtilfredsstillelse.

Dette er for meg i tråd med oppvåkningen og metafysisk sett heving av vibrasjonsfrekvensen. For nå tror jeg jorda endrer seg bort fra karbon.

Mot silisium som grunnlag for liv?

Personlig velger jeg å holde en knapp på det til det motsatte er bevist. I den tro at det i fremtiden kan bevises at det er mulig å nære seg på lyset. Det vi brenner for gjennom en ”fotosyntese” i menneskene.

Vitenskapsmenn sier at det i forbindelse med at sorte hull oppstår i universet, kan det også gi nytt grunnlag for liv. Meget interessant. Slikt skjer vel menneskene også. Når vi nå går over i en ny epoke i livene våre. Det vil si vi gir slipp på gamle atferds- og sosiale mønster eller mister noe viktig i livet. Det oppstår en tomhet og en depresjon som man kan velge å fylle opp med noe nytt i livet.

Mange brenner ut, noe som jeg også ser som en overgang til noe nytt. Forhold oppløses. Jeg tror at mange forhold er der for vekst og utvikling. At vi i vår egen ubalanse tiltrekkes de motsetningene vi skal erfare. (karmaoppgjør). Hurtigere omveltninger for å komme i mål og være i pakt med evolusjonen. Bort fra avhengighet, mot kjærlighet.

Jeg ser det slik at vi gjennom denne endringen blir i større grad presset til å ”hente ned ballene våre” eller ta frem våre iboende krefter. Nytt liv gir vekst og ”nød lærer naken kvinne at spinde”. Vi blir penset inn på det som ligger i genene våre og som responderer med stjernene og astrologien. Nye dører åpner seg for oss hvis vi tillater det. Carl Jungs teorier passer godt inn i dette.

Mange går over i noe annet, og mange ønsker å ansvarliggjøre seg selv og bli fri fra de menneskeskapte reglene, truslene, frykten og tvilen som passer bedre sammen med Pavlov sine hunder og betinget atferd enn Jung og Freuds teorier.

Min erfaring og teori er at mange av oss – gjennom denne oppstigningsprosessen – på et høyere nivå i oss selv vil kunne nyttegjøre oss en annen energibærer. Når vi gir slipp på det gamle, vil kroppen og våre celler samtidig kunne regenerere.

Gjennom å ta på alvor den vi egentlig er og ikke det andre forteller oss at vi er og skal være. Å tørre og kreve å være de ildsjelene vi er ment å være. Til en balanse mellom kropp og sjel. Kroppen kan kanskje regenerere gjennom å velge et liv i pakt med seg selv og kjærlighet, og degenererer kroppen gjennom bekymringer, stress, tvil, frykt og sosialt press.

Grunnstoffene

Jeg har valgt å sette følelser og bevissthet opp i mot grunnstoffer som en hypotese, og en noe annerledes vinkling i dette:

  • Svovel – det onde. Det i oss som må nære seg på andre. (Dette bekreftes også i bibelen. Samt et kjent uttrykk: ”svovelpredikantene”).
  • Karbon står for frykt. Det krever trusler og betingelser. Offerenergi som gjennom skyldfølelse lar seg true og lokke av betingelser og trusler jevnfør dualitet.
  • Silisium er ubetinget kjærlighet (identisk med silisium/fotoner hva angår solenergi).

Total forståelse og aksept av alt som er. At alle har sin vei og gå og at ingen skal eie eller kontrollere noen – å ha tillit til seg selv og være trofast mot seg selv. I denne tilstanden kommer en mekanisme inn som kalles samvittighet som hindrer oss i å være onde siden de som evner kjærlighet også har empati og medfølelse.

Spennende er det også at jeg i ettertid leste noe om gnostikerne. De mener at det er tre typer mennesker:

  • Hylikere som er bundet opp i ond substans og ikke kan frelses. (Slik jeg har kommet frem til må dette være svovel. Kan heller ikke gi grunnlag for liv, og må derfor nære seg på andres frykt. Vampyrer).
  • Psykikere som delvis kan frelses ettersom de har en sjel (kanskje er det karbon?) siden de evner empati og medfølelse, men også blir hengende fast i Hylikernes trusler gjennom at de blir fanget opp i skyldfølelse og dårlig samvittighet. Offer.
  • Og Pneumatikere som kan finne tilbake til Pleroma hvis de oppnår gnosis. Gjennom å kreve seg selv og ansvarliggjøre seg selv til full integritet gjennom sine sjelsevner.

Gnosis er for meg kreativitet, skaperkraft og utfoldelse av den du er. Og det som kommer ut av dine egne hender, gjennom skaperkraften og å øse fra kilden uten å stjele andres ideer eller gå over lik. Du trenger ikke å ha makt over andre for å være noe ut i fra deg selv. Man bare er og gir av seg selv. Det skaper heller ingen konkurranse.

Gnosis betyr for meg også ”mine egne baller” som ligger i lufta, og nådegaven, det vil si mine iboende krefter som jeg ser på som et samarbeid mellom stjernebildet og DNA-et mitt.  Å bli hel og healet gjennom å finne balansen mellom det maskuline og feminine samt å ta ansvar for seg selv.

Gnostikerne mener også at Kristus ble sendt til jorden for å gi menneskeheten gnosis, slik at de kan slippe vekk fra den materielle verden og vende tilbake til Pleroma.

Vannets tidløse visdom

Som referanser i henhold grunnstoffene, vil jeg henvise til en japansk forsker, Masaru Emoto, som har utgitt en bok som heter ”Vannets tidløse visdom”. Gjennom forskning kan han bevise hvordan våre tanker og intensjoner i vår bevissthet kan påvirke omgivelsene. Negative tanker og intensjoner deformerer og misfarger iskrystaller. Han har valgt å bruke vann og is til å bevise ”årsak og virkning” via tankekraft.

Her beviser han også at intensjoner i form av godhet og nestekjærlighet skaper perfekte iskrystaller.

Dette formidles til vannet gjennom bølger i eteren. For meg betyr det at vi menneskene også forurenser atmosfæren med ondsinnethet, stress og negative tanker.

Min hypotese er at vår tankekraft og bevissthet representerer elektromagnetiske bølger og frekvenser, som binder til seg forskjellige (avfalls-)stoffer i eteren sett i henhold til hva slags bevissthetsnivå vi befinner oss på.

En forholdsvis ny teori om at ”følelser er bølger” styrker denne teorien og åpner etter min mening opp for nye måter å se ting på hva angår kommunikasjon. (Illustrert vitenskap).

Stimuli fanges opp av nervesystemet gjennom lydbølger som solideres og perforerer cellemembran. Dette setter i gang en prosess som danner hormoner som igjen fører til emosjonell respons. Spenningstilstanden som oppstår i cellen er et biprodukt av denne prosessen. Gjennom det oppstår også stadige forandringer i auraen som dette spenningsfeltet rundt all materie er blitt kalt. Det er ikke bare dyra som værer dette, og mange vonde følelser blir belastet andre.

Motsatt kan vi da gjennom forståelse, gode intensjoner og å være avslappet, skape en god atmosfære, som jeg også tror man i fremtiden vil kunne se faktisk renser atmosfæren. Vegetasjon renser atmosfæren og vi kaller det grønne lunger. Å puste dypt gjør oss avslappet. Vi løser altså opp frykt og stress gjennom pusten. Jeg vet ikke om det er forsket på det, men det skulle da være mulig å gjøre forsøk som finner ut om man utånder større mengder avfallstoffer, for eksempel karbon/svoveldioksid, i en stresset tilstand (frykt) enn i avslappet tilstand og kjærlighet.

Polaritet vs ubetingethet

Under forskeres søken etter nye energiformer, fikk jeg også forståelsen av at det kun er en liten del av energien i eteren som består av polaritet. (Dualitet, sort/hvitt, godt/ondt, yin og yang, maskulint og feminint. Kjært barn har mange navn). Kanskje vil det etter hvert bli mindre av og verre å fremstille energi på den gamle måten. Ny energi til ubetingethet og kjærlighet.

Hvis man setter dette opp i mot jordas frekvensheving og at vi har beveget oss inn i fotonbeltet, jevnfør ovenstående linker, synes jeg dette er interessant i henhold til teorien om en annen energibærer enn karbon for livet på jorda.

Denne nye energien fungerer da også ubetinget og står i relasjon til silisium. Når en lysstråle treffer en overflate og brytes skjer det kvantesprang. Den tar alle retninger, og i følge Illustrert Vitenskap strevde forskerne med å fange dette og utnytte energien som ble skapt.

Kan menneskene også være sitt eget ”solcellepanel” og sin egen ”grønne lunge”?

Den fiolette flamme

Det siste nye, som kom til meg i forhold til dette, er at forskere har funnet en bakterie i menneskers celler som er fiolett.

Et pigment i en fotosyntese?

Karbonsyklusen fungerer likt over alt i naturen. Også i våre celler. Det blir avfallsstoffer under forbrenningen i våre kropper som vi kaller frie radikaler siden oksidasjonsprosessen blir forstyrret.  Identisk med forurensningen i naturen på grunn av forbrenningsanlegg etc.

Når det blir for mye frie radikaler som fester seg på celleveggen, er potensialet til stede for at en celle kan transformere til en kreftcelle som jo er en gjærcelle (back to basic; i ursuppa).  Så kan den vel kanskje transformere til en ”lyscelle” også da? Min erfaring er at vi også kan oppnå dette gjennom vår bevissthet og tro. Det vil si at vi i en avstresset tilstand kan være i oss selv og samle krefter som kan gi oss energi til å styrke immunforsvaret slik at kroppen kan få mulighet til å lege seg selv. (Placeboeffekt og selvoppfyllende profetier er for meg positive bevissthetstilstander i denne sammenheng).

Endelig da fikk jeg altså en tanke om hva uttrykket ”den fiolette flamme” mener å si.

En bakterie i mitokondriet i våre celler (kraftstasjonen) som er fiolett. Det må pigmenter til for at vi kan nære oss på lys og ha en fotosyntese. For meg er det ganske så logisk selv om jeg ikke har gått i dybden på det enda. Det kan være denne bakterien som skaper det fiolette lyset i auraen hos indigobarna. Ilden som kommer fra fotoner og ikke karbohydratene.

Jeg har lest mange steder at man mener Homo sapiens tid snart er over. Nå blir det bare født krystallbarn sies det. Hver og en kan gå inn på nettet og søke på indigobarna og krystallbarna. Våre nye mennesker som er fulle av kjærlighet og lys (åpenhet og ærlighet), og ”husker” hvem de er.

Selv om mange vil henge seg opp i at jeg sammenligner dette med instinkter, vil jeg allikevel minne om at hvis man legger et nyfødt barn på mammas mage, vil det automatisk søke å finne brystvorten og begynne å suge. (Har selv opplevd det to ganger). Er det bare dette de husker da? Ikke resten av seg selv til tross for at instinktene er plassert nesten på det laveste bevissthetsnivået menneskene besitter.

Med en gang et barn blir i stand til å belæres, søker vi å oppdra det for å tilpasse det til et system for å bli lik alle andre – bort fra seg selv.

Vi har hatt musikere som har komponert når de var fem år gamle, og mange andre varianter av genier. De har også husket. Artakiane er en jente på 12 år som er en av disse. Vi har alltid hatt utskudd av disse geniene. Og mange av dem er blitt sett på som ”gale”. Det er kommet flere og flere og de har fått sine diagnoser som ADHD, autister osv.

Disse ”nye” er altså åpne, kjærlige og meget sensitive. Mange tåler ikke karbohydrater og er omtrent allergiske overfor stress siden de kjenner energien rundt seg veldig godt. Noe som de fleste følsomme voksne mennesker faktisk også har forutsetning for å uttale seg om og bekrefte. Det er en kjensgjerning for de fleste at dyrene værer ting i atmosfæren. For å si det slik; Er det bare tidevannet som blir påvirket av månen?

Mange foreldre fortviler over at ungene ikke spiser mat til bestemte tider. Ei heller tåler de alt de blir presset til å spise. Kanskje bør vi tilrettelegge for disse, slik at de får komme fram med det de har i genene sine – altså spille på sine egne strenger. Siden dette, slik jeg har erfart, også gir dem energi. Det vet vi muligens alle, at vi får energi gjennom å være oss selv og være i vår lidenskap.

Jeg leste også et sted at cellemembran endrer seg og blir mer fettholdig slik at lysbølgene kan perforere den og sannsynligvis respondere med DNA-et. Hvor det da også finnes elektrolytter, krystaller og cellesalter. Hvorvidt eller hvordan dette samhandler med mitokondriet (kraftstasjonen i cellene) og lysosomene, kan jeg ikke si. Men det kan ikke være samme forbrenningsprinsipp som med karbohydrater.

Et sted leste jeg at den nye menneskearten heter Homo luminiscence. Meget interessant var det da å finne følgende: home.c2i.net/forumjolem/homepage/leg5.html kapittel 5.1.8. Sitat:

”Nyere forskning (blant annet i Tyskland v/Popp) har vist at levende celler sender ut et meget svakt lys motsvarende noen få og opp til 100.000 fotoner per sekund per cm2 organisk overflate. Fenomenet kan kalles bio-luminiscens (low-level-luminiscence). Denne ultrasvake cellestrålingen kommer fra DNA-molekylene i cellekjernen. Den ser ut til å være koherent, dvs. at den har laser-egenskaper med tilsvarende evne til å overføre informasjon. Nye, amerikanske forsøk tyder på at cellene også kan ”se”, dvs. oppfatte infrarødt lys. Hvilken rolle dette fenomenet kan spille i organismene og for vår forståelse av dem er foreløpig et åpent spørsmål som forskning nå søker å avklare.

Et annet forskningsfelt av ny dato gjelder det forhold at meget svak og lav-frekvent (naturlig eller menneskeskapt) elektromagnetisk stråling påvirker den kommunikasjon som skjer mellom cellene på det kjemiske plan. Denne oppdagelsen kan føre til at man må tenke nytt når det gjelder overføring og utveksling av signaler på cellenivå. Dette åpner for et nytt forskningsfelt, bio-elektromagnetisme innen biofysikken.”

Når man ser helheten at vi mennesker også er ”celler” i et større system, kan kanskje dette være noe som i fremtiden vil kunne forklare at vi kan være i stand til å kommunisere med hverandre gjennom bl.a. følelser – også telepatisk.

Spesielt viktig er det å reflektere over dette, siden ”de nye” mest sannsynlig ikke kan nyttegjøre seg så mye av karbohydrater slik vi er vant til eller at karbohydrater gir dem ubalanse. Karbohydrater gir som vi vet energi til kroppens arbeid og bevegelse.

I begrepet kalorier finnes det også både fett, proteiner og alkohol, som gir energi til kroppen. Men disse har andre funksjoner, blant annet å sørge for de indre organers opprettholdelse. Kua, som er blant vår største kjøttleverandør, greier å omdanne gresset hun spiser til både fett og proteiner. Er det bare fordi hun har fire mager?

Kanskje vil vi kunne utvikle oss i retning mot andre aminosyresammensetninger i våre celler for å danne protein og andre energikilder i oss selv. Jeg har ikke funnet noen dokumentasjoner på det. Jeg kan ikke annet enn å bruke erfaringene fra min egen kropp, sensitiviteten min og kunnskapen jeg har om den, som grunnlag for en del av det jeg formidler.

For min egen del har jeg heller aldri helt forstått dette med druesukker som energigivende. Jeg har aldri fått noe som helt energikick av dette. Derimot har jeg fått mye energi av å være i situasjoner hvor jeg har det bra, både sammen med andre likesinnede mennesker og gjennom det å være i meg selv med mine egne interesser. Ikke minst selvtilfredsstillelsen det er å skape noe ut i fra meg selv som ikke er på noen andres bekostning hva angår det skapende.

Så vidt meg bekjent utnytter vi ikke mye av (hjerne)-kapasiteten vår. DNA-strengene blir proteinbelagte der de er aktive og dette er blitt standardisert som målet for utnyttelsen av kapasiteten. Kanskje er det slik at vi på et eller annet nivå etter at vi hever oss over instinktene og flokkdyrprinsippet, virkelig kan nyttegjøre oss en annen energi som responderer med oss uten at det setter spor som proteinbelegg på ”harpestrengene” våre.

Har vi noe annet kanskje, å spille på enn reptilhjernen, det limbiske systemet og ditto emosjoner? Følgende link kan kanskje si noe i forhold til dette: www.luisprada.com/Protected/russian_dna_discoveries.htm. Også emosjonell intelligens som noen mener at vi i dag fullt og helt befinner oss i. Kanskje systemene og lovene bygget på dette prinsippet.

Har vi alltid hatt to energibærere?

Er det slik at noen av oss og spesielt de nye menneskene vil kunne være i stand til å nære seg på lyset også? Fordi at jorda nå endrer seg og tilpasser seg dette? Leve på luft og kjærlighet, heve seg over det dyriske og være i aksept og respekt for hverandre.

Vi er født under stjernene. I julesangen står det ”du har og en ledestjerne, og når du den følger gjerne”. For meg betyr det at man skal være seg selv. I pakt med seg selv og det som er i genene. Det er det naturlige. Blåkopien av oss selv i stjernene som også er sjelen.

Og fra sjelenivå finner vi den rette veien til de rette forbindelsene gjennom synkronitet. Fordi vi energimessig er forbundet gjennom bånd. Vi er alle ett og har en forbindelse til hverandre i forhold til en helhet. At vi gjennom å få være den vi er ment å være også utfyller hverandre. Forståelsen av dette er jeg personlig overbevist om at også vil kunne skape fred på jorda.

Jeg fant også en artikkel som Erik Tandberg har skrevet om mars og marsboere. Det står det klart at Silisium også kan ha fotosyntese. Fotosyntesen er avhengig av bioflavonoider som er pigmenter. Klorofyllet er stort sett pigmentene i plantene og sørger for opprettholdelse av plantelivet. Men menneskene har også pigmenter. Det viktigste har tidligere vært karotenoider og nå også denne fiolette bakterien.

Har vi en (potensiell) fotosyntese i oss?

Symbioseterapi er et fagfelt jeg har studert. Et studie på cellenivå i forhold til endringer som går parallelt med evolusjon. Takk og lov at placeboeffekten i de seneste tider blir sett på som positiv. Troen. Endobionten i cellene våre trenger kanskje ikke bare være nedbrytende.

Kan vi påvirke den positivt også?  Gjennom vår tankekraft og troen på at våre celler er i stand til å fornye seg selv gjennom å være åpen og positiv, bort fra frykt og bekymringer.

Jeg venter med spenning på fremtiden

Jeg ser endringene i mennesker og jorden forklart gjennom bibelen, psykologi, ernæringsfysiologi, fysikk, anatomi, filosofi, økologi og evolusjonslære og alt som er. Kanskje besitter også astrobiologer og fysikere en del kunnskap rundt dette. Er det religion med ditto profetier? Er det vitenskap? Er det filosofi? Er det fysikk? Er det naturlovene? Er holisme en ny religiøs sekt?

Forandrer endringene i gravitasjonsfaktoren også menneskets bevissthet til høyere forståelse? Ikke vet jeg, men det skjer nå en gang parallelt alt dette. Mayakalenderen ender i 2012. I følge en film jeg har sett om Mayaene ble det sagt at den hittil kun har avviket med 33 sekunder.

Mange mener den beviser verdens undergang. Mayaene sier vi avslutter en tidsalder.

Jeg har tenkt å leve lenger og har gjort meg opp min egen formening om det. Konklusjonen jeg er kommet frem til er at hvis så skulle skje, er det logisk å tenke seg to ting:

  1. Homo Sapiens tid er kanskje snart over. Vi kommer ikke til å dø da, men det blir muligens ikke født flere av denne arten etter 2012. Krystallbarna har begynt å komme og etter 2012 har jeg lest at det bare blir født krystallbarn (homo luminicense).
  2. Energimessig vil vi kanskje ikke lenger kunne nyttegjøre oss polaritet på samme måte som vi nå gjør til å danne energi, verken til strøm eller betinget atferd. (Betinging som drivkraft og motivasjonsfaktor).

Det er også logisk for meg å tro at næringskjeden vil endre seg, vegetasjonen vil etter hvert kanskje måtte nyttegjøre seg mer av luftrøtter. En ting er sikkert: Vann, luft og kjærlighet trenger vi alle.

Det kan hende at endringene påvirker menneskets følelser og bevissthet, slik at det etter hvert blir mer akseptert at individet kan være seg selv og i fred for andres harme, dømming, jantelov og undertrykkelse.

Personlig opplever jeg at nervesystemet blir mer sensitivt og følelsene sterkere både på godt og vondt, og holder en knapp på tiltagende høyfrekvent kosmisk stråling samt endring i elektromagnetiske felter som årsak til dette.

Jeg tror vi er mer styrt av dette enn vi begriper.

Janne Brandåstrø

Hun har utdannelse innen markedsføring og psykologi, og er utdannet Naturopath i biologisk medisin/Biopat – som innebærer fagkunnskap innen anatomi og patologi, ernæringsfysiologi, mineralterapi, soneterapi, akupunktur, homeopati og urtemedisin. En utdannelse som bygger på en kombinasjon av allopati og alternativ sykdomslære, med Østens visdom og filosofi som en viktig ingrediens, – en behandlingsform som tar sikte på å oppnå balanse både psykisk og fysisk, og derigjennom god helse. For tiden driver hun sin egen virksomhet med toving og formgiving i ull, og har blant annet skapt figurene Trollenglene av ull. Hun har skrevet boken ”Historien om Trollenglene”, en fortelling som bygger på artikkelen om ”Evolusjon, hurtige forandringer”.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

87 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Leopold Crackstein
Leopold Crackstein
Abonnent
14 år siden

Hei!

Jeg har ikke hatt bruker her før, men skrevet noen innlegg som kanskje kan interessere. De er relevante i forhold til dette innlegget, men har en helt annen vinkling.

Her har jeg et innlegg som heter Bevissthet:

http://forfatterarena.blogspot.com/2010/02/livet-og-bevisstheten.html

Her har jeg skrevet om fotosyntese. Det forklarer en del om energi, karbonforbindelser, solen, fotoner, osv.:

http://bloggord.com/2010/02/12/fotosyntese/

Dette er et innlegg som muligens virker surt, men jeg er nok ikke så sur som jeg fremstår. Jeg bare argumenterer for at vanlig vitenskap ikke er kjedelig. Dvs. det ER surt, men det var der og da, ikke like mye nå:

http://forfatterarena.blogspot.com/2010/01/er-vitenskap-kjedelig.html

Leopold Crackstein
Leopold Crackstein
Abonnent
Svar til  Janne Brandåstrø
14 år siden

Takk for svar og at du leste innleggene.

Jeg er vel en type som kunne ha passet på Nyhetsspeilet, men samtidig er jeg antageligvis litt annerledes også. Jeg er glad i å filosofere og er en søkende person. På den andre siden er jeg ganske analytisk av meg og forsøker å ikke konkludere alt for bastant rundt ting jeg ikke har et godt grunnlag for å påstå.

Her har jeg forresten skrevet et kort innlegg om de muslimske demonstrasjonene i helga. Jeg har kalt innlegget Orden ut av kaos:

http://forfatterarena.blogspot.com/2010/02/orden-ut-av-kaos.html

Ser for meg at det er mer i stil med noe som kunne ha vært på Nyhetsspeilet? Temaet i alle fall. Jeg føler at en del av blogginnleggene mine blir malplasserte på portalen/samarbeidsbloggen Litteraurbloggen.

Hvis du har noe i magen angående kommentaren min og innleggene, ser jeg fram til å lese. :)

Beate Szanday
Abonnent
14 år siden

Det står i artikkelen, “gjennom neandertalere, cro magnon og flere mellom dem; til homo sapiens, som vi nå er.”
Det er ikke flere mellom Cro -Magnon og oss. Det er en samlebetegnelse på det moderne mennesket, Homo sapiens sapiens, altså oss, oppkalt etter et funn i en hule i Frankrike. Dette er kort sagt kun en betegnelse på det moderne mennesket etter at det var utvandret fra Afrika og var kommet til Europa. Så da Cro-Magnon menneskene kom nettopp dit, hadde vi altså allerede eksistert en stund som Homo sapiens sapiens, så da hører strengt tatt ikke Cro-Magnon inn i den inndelingen der, og dessverre kan det virke rasistisk uten at det nødvendigvis er det.
Akkurat nå ser det ikke ut som om vi er etterkommere etter neandertalere, men selvsagt kan ytterligere funn av skjelett og DNA-analyser av disse sammenlignet med vår snu dette, så forskningene på dette området er spennende.
Mer lesning her, både om hulene de ble funnet i og hvordan de var.
Mange fine lenker til videre lesning, kanskje mest i den engelske utgaven .
http://no.wikipedia.org/wiki/Cro-Magnon-mennesket
http://en.wikipedia.org/wiki/Cro-Magnon

Her litt om neandertalere:
http://no.wikipedia.org/wiki/Neandertalere

Menneskets evolusjon med grei gjennomgang av hvordan vi ble Homo sapiens sapiens:
http://no.wikipedia.org/wiki/Menneskets_evolusjon

Lars-Roger Moe
Skribent
14 år siden

Hei Janne,
Skal hilse fra trollet i stua…

En interessant artikkel med mange ting å tenke på.

Klorofyll er identisk med våre røde blodlegemer – unntatt kjernemolekylet som er magnesium i klorofyll og jern i røde blodlegemer. Ellers eksakt likt.
Silikon er det kroppen vår bruker (ved siden av magnesium) til å skape benbygningen vår. Ikke kalk slik som mange tror. Kroppen omdanner silisium og magnesium til biologisk kalsium. Kalsium i maten brukes til helt andre ting enn å bygge ben. Så skal man gjøre noe med beinskjørhet så kommer man ikke langt med kalktabletter…
Leve på lys kjenner folk som har testet ut det. Ei jeg vurderer jeg som 100% troverdig, som sluttet etter noen måneder fordi det ble vanskelig sosialt. I den gruppen hun var i da de “gikk over” til å leve på lys var det en som ikke klarte det, som døde. Det er imidlertid snakk om det indre lyset, det lyset som springer ut i vårt hjerte, det som er kilden til alt liv og er derfor vår opprinnelige uuttømmelige kraftkilde. Alt annet er bare rollespill. Får å få til denne overgangen må vi over på økologisk og rå mat for å rense opp i kroppen og reparere den slik at vi setter den i stand til å klare overgangen.

Quark
Quark
Abonnent
Svar til  Lars-Roger Moe
14 år siden

En liten saksopplysning: Silikon er ikke det samme som silisium, og det er svært lite av det i benbygningen.

Quark
Quark
Abonnent
Svar til  Lars-Roger Moe
14 år siden

Og en annen ting:
Kroppen kan ikke lage kalsium av silisium og magnesium. Det ville kreve en hittil ukjent og ytterst radioaktiv kjernereaksjon, og det har vi heldigvis ikke i kroppene våre.

lyset
lyset
Abonnent
14 år siden

her er forresten litt av plante prosjektet og krystallene jeg snakker om. Mange som har holdt på med dette opp i gjennom tidene

http://translate.google.com/translate?hl=no&sl=en&tl=no&u=http%3A%2F%2Fdivinecosmos.com%2Findex.php%2Fstart-here%2Farticles%2F362-groundbreaking-russian-dna-discoveries

BelzeBob
Abonnent
14 år siden

Kosmisk (fra innenfor, eller utenfor solsystemet) stråling vi diskuterer her er gjerne stråling vi mener påvirker menneskets psyke. Dette er noe mainstream vitenskap nok ikke tror på.. (Men jeg gjør det. :))

Arcturus
Arcturus
Abonnent
Svar til  BelzeBob
14 år siden

En annen type kosmisk stråling enn den vi kjenner til? Vel, i et innlegg over stiller du en del spørsmål ang. denne strålingen. Og så lenge det ikke engang finnes noen hypotese rundt dette, foretrekker jeg det som kan dokumenteres. Ville spekulasjoner er …vel…ville…

Men jeg sier ikke at det ikke er fascinerende å leke med slike tanker, og det er sikkert ikke skadelig så lenge man beholder bakkekontakten.

Personlig syns jeg altså at vitenskap er mer spennende, men det var det med smaken, da…

lyset
lyset
Abonnent
Svar til  BelzeBob
14 år siden

Det er klart at vis det skulle kommet slik kosmisk stråling kommer den fra sola vår. Prøv og legg merke til når du er på en klubb på byen eller noe, ta og stirr lenge på Uv lyset som mange av clubbene har, kjenn så etter hvordan du føler deg og om du blir påvirket av dette lyset. Som sakt lys i gjen er jo bare en frekvens av energi.

Fred!

Arcturus
Arcturus
Abonnent
Svar til  lyset
14 år siden

Jeg hater klubber med UV-lys… Men et forslag; hvis du er interressert i Universet, lys, kosmisk stråling og fysikk, hvorfor ikke først sette deg inn i det som vitenskapen vet? Om du da ikke synes det er tilfredsstillende, kan du jo fritt velge å gå inn for den mer udefinerbare energien…

Fred til deg også.

lyset
lyset
Abonnent
Svar til  Arcturus
14 år siden

Uv.lys påvirker nervesystemet, jeg merker hvertfall at jeg blir helt rar i hodet når jeg har uv lys. Har prøvd en del hjemme selv med mitt eget uv lys.

Har ingen behov for og gå inn i vitenskapen i et tema. Det er mange temaer der ute. Jeg følger hjertet mitt, greit og få et innspill fra vitenskapen og forsking å så klart men det er ikke min vei og studere det der.

Stoler på hjertet mitt.

Quark
Quark
Abonnent
Svar til  Arcturus
14 år siden

Helt fint det lyset, men jeg tror noe av problemet her dukker opp når man bruker vitenskapens ord. Delvis blir de brukt på feil ting, og da skaper det misforståelser, protester, krangling osv, og delvis gir det feil inntrykk av det som blir sagt, og det skaper også misforståelser, protester, krangling osv.

Gjør det helt klart at dette er noe annet enn vitenskap, så tror jeg dere får være mye mer i fred.

Vitenskapen har mange felt som til dels har utviklet egne vokabular rett og slett for å kunne bli forstått av hverandre. Man trenger ikke å bruke det om andre ting.

For eksempel: spiller det noen rolle om det er UV-lys (det vil si en vitenskapelig betegnelse for lys med bølgelengder litt kortere enn det synlige lyset) for det du vil si? Jeg tror kollisjonen mellom begreper skaper unødvendig mye støy og danner en barriere i forhold til det man prøver å si.

BelzeBob
Abonnent
14 år siden

Jeg er overbevist om at planetene påvirker oss. Og mer enn bare påvirker: jeg tror at de former alt liv på jorda. Dvs. samspillet mellom innflytelser fra planetene (og månen), fra sola og innflytelser fra jorda selv – gir form til alt som lever her.

(dog ikke i en absolutt forstand. Vi står fremdeles ganske fritt til å skape våre egne liv.)

Dette kan jeg ikke bevise, men som sagt – en del forskning har blitt gjort som langt på vei konkluderer med at nettopp dette er fakta.

En bok jeg kan anbefale:

Spesielt egnet for folk med et “scientific mindset”. Den går veldig mye på det tekniske aspektet ved astrologi. Og den tar også et oppgjør med “dårlig astrologi”.

BelzeBob
Abonnent
14 år siden

Oj, mye å svare på her.

Månen og kriminalitet: hmm, det var noe jeg så i boken Supernature av Lyall Watson. har dessverre ingen link for hånden. Men la oss google:

http://pn.psychiatryonline.org/content/44/10/25.full
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1444800/
http://www.encyclopedia.com/doc/1P3-81012272.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-431239/More-babies-born-More-crime-More-suicides-Now-scientists-try-explain–moonstruck.html

Hva er virkeligheten? dette er et stort spørsmål som ikke kan besvares i en kort post på NS. Mitt poeng med å kritisere den innledende artikkelen:

et utsagn som “Tiltagende høyfrekvent kosmisk stråling kan være årsak til følelsesmessige endringer.” er veldig vagt, og kan tydes som at alle og enhver kommer til å oppleve følelsesmessige endringer som er grunnet kosmisk stråling.

..Hvor er bevisene? Hvor er den omfattende teorien/kosmologien som en slik uttalelse hviler på? New Agere sier sånne ting hele tiden, og kan stort sett aldri gi en mer utførlig forklaring på hva de mener. Fordi de ikke har en slik forklaring.

Jo, jeg tror definitivt på det dere kaller “kosmisk stråling”. Absolutt. Men jeg liker ikke slike “lettvinte” forenklinger. Nøyaktig hvilken stråling snakker vi om og hvor kommer den fra? Hvilken hensikt har den? Hva er mottager-apparatene for denne strålingen? Har alle disse mottager-apparatene? Er denne strålingen noe nytt, eller konstant? Agerer den alene, eller interagerer den med andre innflytelser? Kan den ha forskjellig påvirkning på forskjellige vesener og under forskjellige forhold? Hvordan kan man verifesere denne strålingens eksistens? Kan man engang forklare den på et teoretisk plan, som en del i en større helhet? Osv osv.

En annen ting som er populært her på NS er denne RA læren. Som heller ikke henger på greip. Det hele er altfor vagt og kvalifiserer ikke som en helhetlig og logisk teori. Det blir mest drømming og synsing som umulig kan lede noe sted. Samme tingen med Niburu, Planet X og Galaktiske moderskip og føderasjoner. Disse tingene er greie som science-fiction, men duger ikke som seriøse teorier. To ting kommer ut av disse tingene:

1. Man er veldig fornøyd med hvilken “fantastisk” viten man har og lever i en meningsfull illusjon. (Som dog er…..en illusjon.)

2. Folk stempler en som ganske sprø. (Med rette.)

Arcturus
Arcturus
Abonnent
Svar til  BelzeBob
14 år siden

Takk! Skal sjekke litt av dette. Det er litt interressant, for selv om månen og planetene ikke har noen fysisk virkning på oss, har jeg en mistanke om at å bli eksponert for TRO på dette fra man er barn kan føre til at vi opplever det som… Skjønner?

Bare en hypotese til eget bruk. Er litt opptatt av hvorfor vi tror på så mye.

Kosmisk stråling er ikke noe vitenskapen benekter. Du finner mye ved å google. F.eks:

http://www.cicero.uio.no/fulltext/index.aspx?id=2206

Overgitt
Overgitt
Abonnent
14 år siden

Det er synd at du setter meg i bås og går i forsvarsposisjon bare fordi jeg ber om mer informasjon om et emne der jeg ikke har kunnskaper.

Påstandene i artikkelen og i enkelte av de påfølgende kommentarene bryter såpass med det du i anførselstegn kaller fysiske lover, at jeg som er relativt ny når det gjelder virkelighetsforståelsen som blir fremlagt her på Nyhetsspeilet har problemer med å i det hele tatt forstå hva som blir diskutert.

Jeg må bare få beklage at du opplever spørsmålene mine som angrep, og vil anbefale de som er ansvarlige for nettsiden å implementere en eller annen utsilingsmekanisme i registreringen her, et spørreskjema som kan kartlegge eventuelle kunnskaper og holdninger hos interesserte, evt. kreve en personlig søknad eller anbefaling fra de som allerede er på innsiden, slik at ingen føler seg truffet av spørsmål fra ukyndige.

Jeg begynte å besøke dette nettstedet fordi jeg var nysgjerrig på en del av de tingene bla Armin har fått frem i media, men ærlig talt så har jeg fått avsmak for den defensive holdningen flere av dere faste kommentatorene fremviser.
Hvis man ikke ukritisk svelger enhver påstand som kastes frem fra kjernen her inne, så blir man automatisk en del av fiendebildet.

Jeg takker med dette for meg og ønsker dere lykke til videre!

Overgitt
Overgitt
Abonnent
14 år siden

Jeg lurer også på hvordan du går frem når du gir kjærlighet til vann.

Kjetil S
Skribent
Svar til  Overgitt
14 år siden

Overgitt

I all vennlighet skal jeg gi deg et tips:

http://video.google.com/videosearch?oe=utf-8&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a&q=emoto+water&um=1&ie=UTF-8&ei=8XlpS7iiEsXK-QaBsvW-AQ&sa=X&oi=video_result_group&ct=title&resnum=9&ved=0CC4QqwQwCA#

Jeg har såpass erfaring etterhvert at jeg vet at dette nå vil bli såkalt “debunket” av dere såkalte “skeptikere” gjennom henvisning til såkalte “fysiske lover”, som om dette skulle være totalt ukjent for de fleste her inne. Så ikke ta deg bryet. De fleste kjenner alle motforestillingene fra før. Du vil ikke tilføre noe nytt til debatten.

Quark
Quark
Abonnent
Svar til  Kjetil S
14 år siden

Til glede for nye lyttere, her er en sikkert kjent motforestilling:
De som lager disse vannkrystallene lager svært mange fler enn de viser. Siden is lager en uendelig variasjon av former er det bare å plukket ut de som passer til oppgaven.

bowlsk8
bowlsk8
Abonnent
Svar til  Quark
14 år siden

Hei. Jeg så den dokumentaren om vannets egenskaper. Der gjorde de ett enkelt forsøk man kan teste ut selv.

Ta tre like glass og vask dem godt slik at ikke noe såperester er igjen på de.
Hell litt ris i hvert glass, mål det gjerne opp slik at det blir likt.
Fyll en mugge med vann og hell oppi hvert av glassene til det dekker risen.
Sett glassene på ett brett eller lignende. Sett brettet meg glassene inn på ett rom. Gå innom rommet en gang om dagen. Løft det ene glasset opp og si; Lys , Kjærlighet og Takknemlighet og takk for at du eksisterer til glasset.
Overse ett av de andre. Og si jeg hater deg til det tredje. Må jo være de samme glassa man sier de respektive tinga til da hver dag..
Da jeg gjorde det prøvde jeg å gjøre det med innlevelse.
Prøv det og se hva som skjer etter ei uke. Det er ett forsøk som enkelt lar seg gjennomføre.

Jeg gjorde dette og nå sier folk at jeg er blitt sprø siden jeg takker alt vann jeg drikker eller bruker i mat eller vanner planter med ;) Kan være det er bare meg, men jeg smaker forskjell på ett glass vann som brukt gode intensjoner mot kontra ett som ikke er gjort noe med. Det smaker lissom bløtere hvis det gir noen mening.

lyset
lyset
Abonnent
Svar til  Overgitt
14 år siden

Hvordan tror du da? Tanker så klart. Det er ut i fra tanken vi skaper virkeligheten å. Hvordan din posisjon er i ditt liv er avhengi mest av deg selv.

Har ikke sakt at jeg mener flytende veske. Hvorfor ta det så vanskelig og rette opp når du egentlig skjønner hva jeg mener? Ja men gravitasjonskraften er jo en energi, det må du da forstå!

Arcturus
Arcturus
Abonnent
Svar til  lyset
14 år siden

Gravitasjonskraft uttrykkes slik:
http://no.wikipedia.org/wiki/Tyngdekraft

Energi måles i Joule, eller mer praktisk; kilojoule, kJ. Lefsa jeg spiser nå inneholder 1697 kJ/100 g. Det har ingenting med tyngdekraften å gjøre.
http://no.wikipedia.org/wiki/Energi

Jeg får inntrykk av at du har lest The Secret? Jeg ville ikke ta den for god fisk uten å undersøke VELDIG grundig. Sjekke hvor mye penger som er involvert i dette. Tips: Google Esther Hicks.

Overgitt
Overgitt
Abonnent
14 år siden

Er det is du tenker på her?
Vann i flytende form har ikke krystallstruktur – det er en veske.

lyset
lyset
Abonnent
14 år siden

Finn artikkel Janne! =) Mange morsome tanker!

Ja hvorfor ikke? Hvorfor skulle det ikke skje? Sola styrer mye dere! Og hva vet vi hva den er i stand til og gjøre. Så forleden en planet av dobbel størelse av jupiter som passerte solen og mange mennesker her på jorden fryktet at den ville kanskje intervene med jorden i 2003. Men vis dere ser på denne video:http://www.youtube.com/watch?v=cjMmsQP_wFI

Vel etter mine tanker, så ser det ut som at sola allerede vet at den er der og retter på kursen dens.

Og bob, hva er virkeligheten? Kan du svare meg på det? Kan du svare meg på hvorfor månen har innvirkning på tidevannet? Hvordan kan det forholdet der opprettholdes? Da må det være en form for energi som opprett holder denne balansen.

Jeg personelig vet at ALT som er av materie er av energi og har hver sin frekvens. Og man kan manipulere frekvenser via energi. Dette er å forsket på av flere planteforskere som har funnet ut at en kan manipulere planter ved og sende energi til de. Disse forskene brukte div måleapperater til og måle spenning i plantene og de fikk mange positive resultater. Dette er og forsket på med at man kan forandre krystall strukturen i vann ved og gi det god energi og kjærlighet.

Namaste-

Arcturus
Arcturus
Abonnent
Svar til  lyset
14 år siden

“Og bob, hva er virkeligheten? Kan du svare meg på det? Kan du svare meg på hvorfor månen har innvirkning på tidevannet? Hvordan kan det forholdet der opprettholdes? Da må det være en form for energi som opprett holder denne balansen. ”

Ehm. Hørt om gravitasjonskraften?

http://www.forskning.no/artikler/2002/september/1032509725.28

Thunderdahl
Thunderdahl
Abonnent
14 år siden

ABU bruker månen som grunnlag for nappe tabellen sin, og alle som har svingt glasset på byen.Har vel merket at det er mere liv ved fullmåne :)

BelzeBob
Abonnent
14 år siden

Okidoki – god natt!

Arcturus
Arcturus
Abonnent
Svar til  BelzeBob
14 år siden

God natt! Kunne du finne noen linker til statistikken om kriminalitet, hadde det vært interressant! Er en nysgjerrig type.

BelzeBob
Abonnent
14 år siden

Gauquelin og flere andre forskere har nemlig klart å bevise bortenfor enhver tvil at “det er noe” i astrologi. Altså stikk motsatt av hva som hevdes i “skeptiker” artikkelen. Vi snakker her om massive samlinger med statistiske data og forskning som har møtt veldig strenge krav og…….overlevd. Dog i stillhet. Ettersom det vitenskapelige paradigme vi har i dag plent nekter å akseptere de konklusjoner som Gauquelins forskning ledet fram til. Holdningen “I have made up my mind, so don’t bother me with facts” råder dessverre her.

Du nevner månen: statistikk viser også helt klart en forbindelse mellom fullmåne og f.eks visse typer kriminalitet og sosial uro. Det har også lenge vært kjent at mange mennesker (som har gardiner) har vanskeligere for å sove ved fullmåne enn ellers. Og selvfølgelig, planters og dyrs sykluser som er styrt av månen osv osv. ….

Vel, Arcturus, vi er enige til en viss grad (også jeg setter foten ned når New Agerne tar helt av), men om astrologi er vi…..ikke helt enige. Vel, “you can’t win ’em all.” :)

BelzeBob
Abonnent
14 år siden

Arcturus –

du kunne jo kikke på de lenkene jeg postet.

(Om du ikke kan se på argumenter presentert i en debatt, så blir det jo litt vanskelig å debattere..)

Arcturus
Arcturus
Abonnent
Svar til  BelzeBob
14 år siden

Jeg kikket på det, men det er for mye å sette seg inn i nå på natta… skal se mer på det i morgen, selv om det ved første øyekast så ut til å være nokså likt tradisjonell astrologi.

BelzeBob
Abonnent
14 år siden
Arcturus
Arcturus
Abonnent
Svar til  BelzeBob
14 år siden

Om du leser på linken jeg la ut over, så forstår du hvorfor jeg ikke tror på astrologi. Selv astrologer innrømmer at planetenes innflytelse er SYMBOLSK, og hva står vi da igjen med?

Astrologien er en gammel vitenskap som vel må sies å være motbevist og utdatert. Uskyldig, vil kanskje mange mene. Men er det så uskyldig om andre tror de vet hvordan du er som menneske ut i fra fødselsdatoen din?

Sola påvirker oss selvsagt, uten den hadde vi ikke vært her. Månen påvirker tidevannet, og ikke så svært mye mer enn det. Mange argumenterer med at månen påvirker oss fordi kroppen vår består av mest vann, men vannet i kroppen vår er “låst” inne i cellene, og påvirkes ikke av månen.

BelzeBob
Abonnent
14 år siden

Æsj, om jeg betaler noen dollar – kan vi få muligheten til å redigere her? Kjipt med stavefeil. Anyways: sjekk Gauquelin linken.

BelzeBob
Abonnent
14 år siden

eh..kremt:

krystallbarn
indigobarn
stjernebarn
galaktisk føderasjon
innhøsting av menneskeheten til høyere densiteter
spise lys
galaktiske mennesker
telepatiske hyperdimensjonale delfiner
romskip som reparerer ozon-laget

hadde vært kjekt om vi kunne klare å skille fantasi og virkelighet.

Arcturus –

Når det gjelder astrologi er jeg dog uenig. Men først må vi definere hva astrologi er, eller hevder å være. Slik jeg selv definerer det: astrologi handler om hvordan himmellegemene former livet på jorda. Eksempel:
Månen og sola påvirker (definitivt) livet på jorda. Om dette er det absolutt ingen tvil. Hva så med de andre himmellegemene? At de utstråler energi det vet vi – spørsmålet er om/hvordan denne energien, eller snarere energiene, påvirker oss.

Her må vi skille mellom overtro og…….verifisert viten. (Eller i det minste seriøst utformede teorier på bakgrunn av observasjoner utført over lange tidsperioder.)

Statistisk forskning på planetenes innflytelse på de vi kaller “astrologiske mennesketyper” har blitt gjort på stor skal av en viss Gauquelin:

http://www.planetos.info/mmf.html

« Forrige artikkel

Hopi-visdom for menneskeheten

Neste artikkel »

Eksempelets makt

87
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x