Vågåsaken, en satanistisk seanse?

63.3K visninger
14 minutter lesetid
394

Når alle de verdiene vi engang satte høyt her i landet blir snudd på hodet, alt blir opp ned, så må vi tørre å spørre oss selv hva dette skyldes. Satanismen er en av de eldste religionene i læreboken. Vi kan nok idag fastslå at satanismen har seiret i norsk og internasjonal politikk, som åndsimpuls i enkeltmenneskers hjerter og sinn.

Med en slik sak hvor folk får lov å være med å være dommere i flere uker, og fråtse i andres underliv, så er rettsfølelsen til 95% av det norske folk re-etablert etter dommerforsikringsmanglene, borgeretterforskningen av 22/7 respons og Eskil Pedersens flukt m.m. er innstilt.  Nå er det å fråtse i andres underliv som gjelder, med en presseintensitet som ødelegger rettsikkerheten som følge av at vitner trues på livet til å ikke vitne, vitne for mobbens dom, etc. Smoke and mirrors.

Marx og satanisme

Jeg fant ut å ville på litteraturvitenskapelig og rasjonelt grunnlag undersøke satanismen som et samfunnsfenomen og som religion. Her dras de lange linjer gjennom historien, og ender opp idag. Vi er jo alle enig om at religion fortjener inngående undersøkelse og kritikk, og jeg fant at det er viktig å være spesielt oppmerksom på å ikke bli lurt av satanismen og satanistene… for ingen liker å bli lurt. Kanskje noe for NRK og Folkeopplysningen?

At satanistene vil rase av å bli avslørt, er velkjent at de gjør av å få lys på seg, trollet sprekker som kjent når det får lys på seg :) Håper herved å ha bragt en ny dimensjon til samfunnsdebatten.

Hvis denne verden er “Satans” domene (betyr ‘deceiver’ i åndelig forstand, som en åndspåvirkning) domene for en tid, eller to tider, hvem vil da vinne og få all medias oppmerksomhet og sympati? Løgnen selvfølgelig, på alle samfunnsområder. Legg merke til at jeg ikke sier noe om hvem løgneren er i en pågående rettsak, men en av dem er det. Jeg hater løgnen, ikke løgneren. La den som lyver bli straffet etter loven.

Jødiske Richard Wurmbrand skrev for en god del år siden boken “Marx and Satan”, hvor han dokumenterte at marxisme og sosialisme i virkeligheten er fordekt satanisme. Han jaktet et helt liv på argumentasjon og skrev ned hva han fant i boken. Boken finns gratis på nettet.
http://archive.org/details/MarxUndSatan-RichardWurmbrand

http://no.wikipedia.org/wiki/Richard_Wurmbrand

Det er ikke nødvendigvis Vågåsaken i seg selv som er en satanistisk seanse, men den kan være et røykteppe hvor løgnen vinner, og som dekker opp for mer alvorlige satanistiske pedofile aktiviteter, og faktisk lure folk til å adoptere løgnen som sin primære kilde til sin oppfatning, eventuelt som et røykteppe for andre viktige saker. Vil folket se blod, så gir nok Keiseren dem via media blod, vi er da tilbake til folkeforlystelsene i Romerriket, men det spørs om ikke det er Barrabas, som i de fleste tilfeller går fri, for slik går det alltid hvor den satanistiske løgnen vinner frem.

Satanismen blir mest praktisert i skjulte og hemmelige organisasjoner, som i den kristme oppfattelsen av begrepet okkultisme, men virkningene kan oppfattes åpent i samfunnet, bak røykteppene som blir lagt ut. Satanistiske føringer blir gjennomført ved at ting blir bredt markedsført som noe annet enn de er, under falsk flagg kan en si. Veien til helvete er brolagt med gode intensjoner, det vil si at satanismens utbredelse dekker seg bak tilsynelatende gode intensjoner. Det er forførelsene for en agenda. Folk vil villig gi opp sine rettigheter for det satanistiske plott, som alltid vil være basert på løgner.

Det som er viktig å huske på med satanisme som fenomen, er at der er ingen sentral styring av konspirasjonen, annet enn av åndelig art. Menneskene som deltar er unisont forent i sin målsetting ved samme åndsvirkning, felles åndsbehersker, og sin innbyrdes enighet om mål og virkemidler i kraft av den åndelige plattform og inspirasjon.

I det samfunn som er gjennomsyret av satanismen der finnes ikke rettferdighet, sannheten er mislikt, og løgnen dyrkes. Som eksempel hvis folk lokkes til å gi avkall på forholdsvis enkle rettsprinsipper, av et følelseshysteri som skapes, så får de en rettsløs stat helt etter satanistenes behov og begjær. Satanismen ligger i det skapte følelseshysteri, og virkningene er et rettsvesen i forfall, ala Bjugn-saken. Deres målsetting er intet mindre enn å ødelegge totalt ethvert land, hver kultur, ethvert menneske, som har noe som helst av den kristne kultur og verdisett i seg. De hater det rødglødende.

Sårede følelsers tyrann

http://www.ukeavisenledelse.no/meninger/redaktorens_mening/sarede-folelsers-tyranni-/.zrm

Vi ser det i alle politiske saker, hvordan satanismen vinner innpass i samfunnet, sist ved endringen av Grunnloven i mai 2012, hvor Stortinget vedtok, hvis mandat de ikke har eller kan gjøre legalt, at protestantismen er avskaffet i Norge.

21-mai-forkaster-stortinget-protestantismen
https://www.nyhetsspeilet.no/2012/05/21-mai-forkaster-stortinget-protestantismen/

De vant et slag, men den åndelige krigen vil de nok tape, til slutt. Det er løftet som er nedfelt i Bibelen at deres tid for makt er begrenset, om ikke ville de kunne ødelagt hele denne verden, og alle mennesker, dyr, planter og øvrig liv som finnes i den, for det er deres endelige mål. De sitter med makten, og de bruker den – hensynsløst, som lovt av Edvard Bull nedenfor. Å ødelegge G-d’s skapelse. Til mer total destruction, til bedre for deres negative åndsbehersker.

Og alle partier er sosialdemokrater idag aka marxister/sosialister aka satanister, som avdekket her;

Den sosialistiske Ettpartistaten Norge
https://www.nyhetsspeilet.no/2012/04/den-sosialistiske-ettpartistaten-norge/

“I wish to avange myself against the One who rule above. The idea of God is a keynote to a perverted sivilization. It must be destroyed“. – Karl Marx. (Wurmbrand, Marx and Satan, side 2).

“The abolition of religion as the illusionary happiness of man is a requisite for their real happiness. [] The critisism of religion is, therefore, the critisism of this vale of tears of which religion is the halo.” –  Karl Marx (Wurmbrand, Marx and Satan, s. 6).

http://www.theblackawakening.com/

Moses Hess, Marx’ mentor sa om Marx; “Dr. Marx – mitt idol – som vil gi nådestøtet for middelaldersk religion og politikk. (Wurmbrand, Marx and Satan, s. 14).

Moses Hess. Adolf Hitler og sionismens ideologiske far

https://www.nyhetsspeilet.no/2012/01/moses-hess-adolf-hitlers-og-sionismens-ideologiske-far/

Å ødelegge religion er sekundært, å avsette G-d fra sin trone over verden, og selv innta den, det var Marx sin hovedhensikt og primære målsetting, ifølge Richard Wurmbrand, ikke sosialisme. Dere må lese hele boken til Wurmbrandt for å få helheten i dette. Jeg gir her bare noen smakebiter.

“- the incontestable proof of man beeing born of himself. The critisism of religion ends with the teaching that man is the supreme beeing of man“. – Karl Marx (Wurmbrand, Marx and Satan, s. 15).

Altså det de kaller sekulær humanisme og darwinisme. Mennesket er ikke noe åndsvesen med mulighet for liv etter dette. Bare som dyr, som kan slaktes etter forhodtbefinnende. Den kristne humanisme som har eksistert i 2000 år er plassert på sidelinjen, nå er det den satanistiske ‘humanisme’, som gjelder.

Norsk Presseforbund generalsekretær Kokkvold og mange andre er helt enig med Marx om viktigheten av religions ‘kritikken’;
http://dagogtid.no/nyhet.cfm?nyhetid=1453

“Subjektivitet
I oppropet står mellom anna dette: «Vi kan ikke akseptere at det skal være et offentlig anliggende å beskytte subjektive, religiøse følelser eller legitimere subjektive, religiøse følelser som gyldig argument i samfunnsdebatten. En slik politikk kan lett åpne for subjektiv vilkårlighet i en eventuell straffeforfølgelse av religionskritiske ytringer.»”

Religionsfriheten er en av de mest fundamentale vi har. Nå skal vi teste om disse friheter også innkluderer kritikk mot den eldste religion i læreboken, nemlig satanismen, eller om det er den eneste som ikke er lov å kritisere, og den eneste som får lov å eksistere, for vi finner ikke et eneste medie i hele verden som gjør det.

Jeg støtter Roy Jacobsen, Ingvar Am­bjørnsen, Anne B. Ragde, Bernt Hag­tvet, Gunnar Skirbekk, Aslak Nore, Hege Storhaug, Walid al-Kubaisi og Francis Sejersted, leiaren for Ytringsfridomskommisjonen, og det er min oppfatning at heller ikke den satanistiske religion skal være fredet for slik kritikk som de ønsker å være lov, som følge av opphevelsen av blasfemiloven.

Det er faktisk en av de mest fundamentale friheter å ha en religion, også retten til å være uenig med satanistene, som kristendommen er.

Satanistene har sin gullalder i vår tid, med umoral og verdiløshet i alle kanaler, hvor deres store smil lyser mot oss, de er i fri dressur i det Stoltenbergske riket. G-d’s Flokk ligger blødende igjen på den åndelige slagmarken, og bever av frykt for hva det neste denne røde horde skal finne på.

MotDagisten og Arbeiderpartiets nestleder og utenriksminister, professor og historiker Edvard Bull, sønn til Edvard Isak Hambro Bull, som skrev følgende i sin bok fra 1923:

”Vi skal gjøre skolen verdslig, likesom sykepleien og begravelsen, ekteskapet og fødsels-registreringen. Vi skal sloss uforsonlig med den bestående offisielle lutherdom, som med andre fordummende sekter. Vi skal ha en pågående og hensynsløs kirkepolitikk, fordi vi mener at religionen i og for seg er en privatsak. Barna skal gjøres til sosialister, og det er lærerne som skal gjøre dem til det. Skal vi skape den sosialistiske skole, må vi ha makten i skolestyrene og i kommunestyrene, og bruke vår makt hensynsløst. Vi vil bort fra alt det barbariske og fra den usunne lære og moral, som barna lærer gjennom religions-undervisningen. Skolepolitikk er klassepolitikk”.

Og en kollega av ham fra Mot Dag,
http://no.wikipedia.org/wiki/Mot_Dag
en kommunistisk norsk terrorcelle, som forøvrig Gro Harlem Brundtlands far var medlem av; også Arnulf Øverland;

“Stryk kristenkorset av ditt flagg og heis det rent og rødt. La ingen by deg det bedrag at frelseren er født. Og vil du ikke dø som en trell, så må du saktens fri deg selv.”

Var det bedre å være trell av Satan, enn trell av G-d Arnulf? Europa brenner alright Arnulf. Dine trosfeller har startet brannen…

Nobelprisen til EU

Liberalisme er sosialisme

Om det er den internasjonale eller den nasjonale sosialisme de bekjenner seg til trenger ikke analyseres, kanskje en kombinasjon. Samme Mordecai Marx Levy inspirerte begge retninger, innrømmet av Hitler, med referanser i en annen av mine artikler her (hegeliansk dialektisk oppsett, uansett hvilken side som vinner hegemoni, samme tankegods vinner: satanismen). Den har inspirert alle politiske retninger, spesielt liberalismen.

“The American people will never knowingly adopt Socialism, but under the name of Liberalism they will adopt every fragment of the Socialist program until one day America will be a Socialist nation without knowing how it happened”. – Norman Thomas, Leder av Amerikas Sosialistparti.

Mordecai Marx Levy elsket og samarbeidet med de grupperinger som stod bak den franske revolusjon i 1871, Communard Flourens, liberalismens krybbe, som hadde som motto;

“Vår fiende er Gud. Å hate Gud er begynnelsen på visdom“.

Javel, synd at så sjelden vi ser bevisene på den røde hordes påståtte visdom.

Røyktepper

Et røykteppe som legges ut er småsaker som tar fokus bort fra de store saker. Makt og grådighet er en seksuell perversjon, dypest sett, og vil være tilstede i miljøer hvor dette er utbredt kartakteregenskap.

Folk flest greier dessverre ikke så lett å se gjennom røykteppene som blir laget for å distrahere dem. De biter på kroken, hver eneste gang.. Det sirkus de lager av Grisepratet er ute av proporsjoner. Her ligger noe mer bak. Alle mine mistenksomme antenner vibrerer.

To parter i den rettsaken. en av dem lyver så det renner av dem, og jeg hater løgn, men ikke løgneren. Ordføreren er vel kanskje i brudd med straffelovens paragraf 201c – uanstendig atferd mot mindreårige, men det er han ikke tiltalt for. Han er tiltalt for 50 samleier. Om folk inspireres til å velge seg løgnen, da er oppsettet satanistisk, og vi ser en satanistisk seanse i fri utfoldelse.

Rettsaken skal ta sikte på å avdekke løgnen, finne sannheten om 50 samleier er sant.

“- den fornærmede jenta og hennes familie har tidligere anklaget to lærere for seksuelle tilnærmelser. De vil vitne mot henne i rettssaken”.

Når troverdigheter skal beregnes må det dermed finnes ut hvem som har løyet tidligere, hvem som har en viss karakteregenskap for løgn, og ikke bare for umoral og uanstandig atferd.

Mon tro om sirkuset rundt Vågå-ordføreren er bare et dekke for mye større og viktigere pedofile med mye mer makt enn enn en skarve ordfører fra Vågå, og hans griseprat, at dette kan være et røykteppe, for det er en kjent sak at de som får stor makt, de må kompromissere seg ved å ofre barns uskyld i satanistisk rituale, hvor de blir filmet, slik at de holder seg lojalt til den satanistiske agenda…ting blir røpet om de ikke holder seg i skinnet, det er den underliggende trussel som alle ledende makthavere er under.

Stuart Wilde, en vel ansett multikunstner og forfatter innen alternativtenkningen, skriver godt om døden til den Nye Verdensorden, om galskapen til gamle menns visjoner, men som vil bli tatt ut av sin egen karma.

Makt og grådighet kommer fra seksuelle perversjoner, dypest sett.

“The New World Order is the dream of silly old men, impotent men, with little perception or real value. It’s all their illusion”

“The desire to control and dominate is a demonic force, deep down it is sexual perversion, like pedophilia (see below), the macho male thrusting himself upon the feminine spirit, attempting to own her and dominate”

Stuart Wilde henviser også til en annen artikkel om pedofili på høyt plan hos regjeringsmedlemmer i England. Slike pedofile sexringer for mennesker høyt på strå i politikken, har blitt avslørt i de fleste europeiske land etter hvert, det begynte i Belgia.

Brian Gerrish – The Satanic abuse of our children
Brian Gerrish exposes the Satanic links between the Hollie Grieg case, the jailing of Robert Green, the 30,000 missing children in the UK every year and the corrupt British establishment.

Derfor gjør de alle som de får beskjed om fra de høye herrer i den internasjonale satanismen, som kaver med å få gjennomført sin endelige og fulle dominans over verden og dens mennesker…… Derfor kan de ikke høre på folket i sann demokratisk ånd, bare gi et skinn av demokrati.

Derfor føler alt folket at deres tillitsvalgte politikere synest å være helt ute av takt med dem selv, hvilket de selvfølgelig er, siden de har underlagt seg den åndsmakt som tilbyr makt og rikdom. Å være hersker er mye bedre følelse enn å være tjenere, i følelseslivet til folk med dårlig utviklede sjelsegenskaper som søker maktens sødme gjennom politiske posisjoner.

Jeg kan love at “The Feminine Spirit” ikke er tjent med hverken Jern-Erna, Gull-Gro, Sølv-Grete Faremo, Siv Jensen eller Kvinnegruppen Ottar. Tvertimot.

The New World Order is Dead On Arrival.
Light will Bring the End of the New World Order
http://www.stuartwilde.com/2012/10/the-nwo-is-dead-on-arrival/

Satanister

Når Levy Fragell, HEF, Jens Stoltenberg og Gro Harlem Brundtland har fått det som de vil, har kristendommen ikke lenger bruk for Jesus, vi hadde ikke hatt noen fargerike personligheter som Åge Samuelsen, ingen Åge Edvardsen, ingen Hallesby, bare kjedelige og djevelbesatte Frageller skal være lovlig. Å HATE Gud som Fragell sier han gjør her, vil bli de eneste som blir lovlig i det Stoltenbergske Riket, og dette er faktisk befengt med den største demon som finnes.

«Da kjente jeg en hånd på skulderen. Den amerikanske filosofiprofessoren Paul Kurtz [Skepsis-nettverkets grunnlegger] stod i midtgangen. Han var den sentrale skikkelsen i den organiserte humanistiske verdensbevegelse og en av innlederne i vår dialog med kommunistene. Han bøyde seg mot meg og sa: ”You hate God, Levi, don`t you?” Jeg ble perpleks, og min hjerne bearbeidet spørsmålet som en sjokkbølge før jeg hastig svarte: ”Yes, I do.” ”Me, too,” svarte Paul Kurtz mens vi begge brast i latter. For meg var det ingen høflig, sosial latter. Det var ingen respons på en morsom replikk. Det var en eksplosjon av frihetsfølelse: Jeg hater Gud, hater, hater hater … Og jeg lo mens tårene trillet. » – Levy Fragell. http://www.verdidebatt.no/debatt/post259036.zrm

Fragell; Hater G-d, det er hva satanister vanligvis gjør. En tvilsom frihet, blottet for ånd og kjærlighet, jungelens lov. De har også sine medsatanister i den såkalte kristne Vårt Land redaksjonen som gir dem sitt mikrofonstativ, mens G-d’s Folk utestenges. Altså ulver i fåreklær.

Avisen Vårt Land liker ikke kristne https://www.nyhetsspeilet.no/2010/11/avisen-vart-land-liker-ikke-kristne/

Satanistene og venstreekstremister i HumanEtisk Forbund og lignende statsstøttede “livssynsorganisasjoner”, ja satanismen må selvsagt får statsstøtte også, med politisk agenda, som har NRK og stort sett alle andre medier som sitt mikrofonstativ.

https://www.nyhetsspeilet.no/2012/02/humanetisk-forbunds-moderne-bokbrenning/

HEF’s Didrik Sønderland frykter for ytringsfriheten på Facebook.
http://www.nrk.no/kultur-og-underholdning/1.8357043

Jeg frykter for ytringsfriheten i NRK, for det er bare satanister som får uttale seg der, og som NRk er villig mikrofonstativ for, og som jeg må betale for at de skal få lov… Verden stinks :)

Huff, stakkars deg da Didrik. Så leit det må føles for deg. Hva må Guds Folk føle det som er utestengt fra alt av satanismens medier, og ikke bare Facebook da?

Jeg er helt uenig som hevdes fra falske kristne at humanetikere og andre ateister også er G-d’s Barn! Som velmenende, men svært dumme, kanskje korrumperte, såkalte kristne hevder. Dette er ikke etter skriften, men en moderne form for misforstått kristendom, en skal være så god liksom at selv satanister har blitt stuerene.

Jeg har beskrevet dette ganske inngående her;

Satanismen i humanismen
https://www.nyhetsspeilet.no/2010/05/satanismen-i-humanismen/

I tillegg er de fleste humanister venstreekstremister, etter Mordecai Marx Levy sin skole.

Det tjener ikke samfunnets gode utvikling å lefle med satanister.. De må avsløreres, for de har jo “djevelen til far” etter Jesus eget utsagn. De har ikke G- d til far. Langtderifra…

Jeg tror nå ikke på hekser, nisser og troll jeg da, men som åndelige entiteter som innfluerer på menneskers hjerter og sinn, så kan de vel være en realitet. Demoner, hekser på kosteskaft, samt engler på glanspapirer er gjennom alle tider av store kunstnere et forsøk på å billedgjøre slike innflytelser, dens gode og onde innflytelser. I virkeligheten er dette arketyper i menneskenes eget sinn. Disse kunstskatter utgjør menneskehetens fremste aktiva, fordi de er tidløse, de har gyldighet i enhver tidsalder å lære om tilværelsen av.

I Goethes Faust, vil hovedpersonen doktor Faust utforske tilværelsens gåter, og ble dratt mellom Mefistofeles og den uskyldige Gretchen. Alle vil helst identifisere seg med det uskyldige, men i Dantes Inferno har vi bildene av hva som hender de sjeler som gjør urett. På Dantes ferd gjennom de tre riker får vi innblikk i hva som skjer i det riket hvor straffen for hvilken synder mennesket har begått blir, kanskje ved å velge seg feil åndsbeherskere, kanskje når Gretchen ikke er så uskyldig likevel?

Øverland gjorde forøvrig en god innrømmelse på sine gamle dager;

Også Øverland påpeker at den trelldommen han har funnet i kristendommen, ikke er enestående for den (referanse 34):

“Til slutt vil jeg gjøre en innrømmelse: Det er ikke bare den kristelige dogmatikk, som innekserserer oss i feiltenkning. De politiske partier gjør oss ofte den samme tjeneste ved å oppstille et program, som forplikter partiets medlemmer på en måte, som verken er fornuftsmessig eller moralsk forsvarlig. På ny må jeg sitere Freud, som lar en fiktiv opponent uttale følgende: “Når De vil fjerne religionen fra vår europeiske kultur, da kan det bare skje gjennem et annet system av trossetninger, og dette nye system ville allerede fra begynnelsen av overta alle psykologiske kjennemerker fra religionen: den samme hellighet, stivhet, intoleranse, og til sitt forsvar måtte den overta det samme tenkeforbud.” Det kan se ut som om historien er i ferd med å bekrefte Freuds pessimistiske anelser. Jeg behøver ikke engang å nevne, hvilket politisk trossystem***, jeg tenker på. Men vi har all grunn til å holde fast på vår fornuft og til i fullt alvor å ta opp kampen for den frie tanke.”
http://syn.no/overland/index.htm

Den statsreligion han advarer om, er nettopp statssatanismen, det går under navnet sekularisme., og er sosialisme, så vel som liberalisme. Jeg saluterer kampen for den frie tanke, som vern mot satanismens endelige løsnung….

“Jeg siger Dig ubehageligheder, og derpaa skal en kjende sine sanne Venner” – H.C.Andersen.

J.Johansen

Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas” .........................
Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013 .........................
"Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel
...........

Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk:
Facebook

http://www.riksavisen.no/
http://www.dissident-net.info

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

394 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Falcon
Falcon
Abonnent
9 år siden

The Child-Rape Assembly Line http://www.abeldanger.net/2014/07/the-child-rape-assembly-line.html

Quote: Source: VICE Magazine http://www.vice.com/read/the-child-rape-assembly-line-0000141-v20n11 In Ritual Bathhouses of the Jewish Orthodoxy, Children Are Systematically Abused .. Rabbi Nuchem Rosenberg, the lone whistleblower among the Satmar, a powerful Hasidic sect, who recently was the victim of a bleach attack in Williamsburg, Brooklyn. All photos by Christian Storm. Rabbi Nuchem Rosenberg – who is 63 with a long, graying beard – recently sat down with me to explain what he described as a “child-rape assembly line” among sects of fundamentalist Jews. He cleared his throat. “I’m going to be graphic,” he said. A member of Brooklyn’s Satmar Hasidim fundamentalist branch of Orthodox Judaism, Nuchem designs and repairs mikvahs in compliance with Torah Law. The mikvah is a ritual Jewish bathhouse used for purification. Devout Jews are required to cleanse themselves in the mikvah on a variety of occasions: Women must visit following menstruation, and men have to make an appearance before the High Holidays, such as Rosh Hashanah and Yom Kippur. Many of the devout also purify themselves before and after the act of sex and before the Sabbath. ..

Falcon
Falcon
Abonnent
10 år siden

Mor og barn i UK ble angrepet av politiet med CS gass og vold når de forsøkte å eksponere pedofil-ring

UK Column News – 6th March 2014 http://www.youtube.com/watch?v=toie4gjzwQ0&list=UUr_dQZ0irQdRiwVatkuHPcA

FREE ROBERT GREEN – JUSTICE FOR HOLLIE GREIG https://www.facebook.com/groups/freerobertgreen/

Free Robert Green http://postimg.org/image/77k2kzys3/ In facebook http://tinyurl.com/nj3nw7h

UK Column http://www.ukcolumn.org/

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
10 år siden

Oppsiktsvekkende og interessant at norske massemedia tier om siste ukers særdeles prekære tilstander i Storbritannia og Skottland http://postimg.org/image/991d0nva5/ I facebook

Kilde,
UK Column news 14th July 2014 https://www.youtube.com/watch?v=KN4WRjteYyg We Are Change Edinburgh https://www.youtube.com/channel/UC3lWZVed2kZ8hNey7Cgkuag/videos

Melanie Shaw, Beechwood Child Abuse Witness, Held in Peterborough Prison http://www.ukcolumn.org/article/melanie-shaw-beechwood-child-abuse-witness-held-peterborough-prison Google { beechwood site:ukcolumn.org https://www.google.no/search?q=beechwood+site%3Aukcolumn.org }

UK gov’t tries to fine journalists out of existence (UK Column VS ATVOD, Ofcom)

UK Column on youtube https://www.youtube.com/user/ukcolumn/ Site http://www.ukcolumn.org/

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
9 år siden

UK Column News – Special – with Brian Gerrish & Melanie Shaw

Quote:

+{

Brian Gerrish interviews child abuse survivor and Nottingham Beechwood children’s home whistleblower Melanie Shaw. Recently released from HMP Peterborough where she suffered nearly 6 months in solitary confinement, was denied medical treatment and was subjected to significant bullying and harassment, Melanie has also been harassed by Nottingham police.

In a catalogue of threats and intimidation Nottinghamshire Police have subjected her to unwanted phone calls, followed her, attended her home to threaten her with arrest and used a team of 6-7 black dressed ‘heavies’ to smash in her back door. Already suffering PTSD as a result of her abuse as a toddler by her own family, and subsequently through abuse by children’s services in Beechwood, there is no doubt that the actions of Nottingham Police have been designed to intimidate and ultimately silence Melanie.

It is her testimony of the rape and murder of children at Beechwood in 2011 which started Operation Daybreak. For Melanie the subsequent vicious action by the police is simply to silence her and to protect abusers within the establishment and political magic circle.

How can David Cameron and Theresa May’s Conservative Government allow this brutal treatment of vulnerable child abuse survivors? How could Crown Prosecution Boss Alison Saunders help protect Lord Janner from justice, but facilitate the vicious abuse of Melanie Shaw via ‘StarChamber Courts’ without proper legal representation, or a Jury, or the Public, or the Press? There can only be one answer. The British government in its broadest sense, across all three parties, Conservative, Labour and Liberal Democrat are collaborating, not to expose and stop child abuse, but to protect abusers.

Watch this powerful insight into the horrific world of Melanie Shaw as a result of her simply telling the truth.

}+

Google { melanie shaw site:ukcolumn org https://www.google.no/search?q=melanie+shaw+site:ukcolumn.org }

“Få blokkert kriminelle massemedia, ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2014/04/na-er-sondags-dagbladet-vekk/comment-page-6/#comment-113348

2Q11
2Q11
Abonnent
10 år siden

Dagsaktuell swiss octogon falsk flagg:
http://postimg.org/image/yuuchrcmh/

Dom i Sigridsaken altså. En ikke-sak. Kun skuespill eller chutzpah om du vil. Deltakerne bør sirkles inn og granskes i framtidige saker.
Om noen skulle mene at dette er respektløse og utilgivelige anklager, så dem om det. I stedet for å løpe til pappa (NRK) eller mamma (TV2) og varsle om sinnsyke nettkommentarer, sjekk denne jenta ut av saken:
http://s12.postimg.org/oexj1550t/sigrchutzpah.jpg
“Siri Pallesen” er det nærmeste jeg kommer, men hun har et annet utseende og stemme/dialekt enn jenta i innslaget (Skurke-Siri).
VG: er ikke dere pålagt å opplyse om hvilke journalister (med fullt navn) som står bak artiklene og innslagene? Eller formidler dere okkult rothschildforlystelse?
http://www.vg.no/nyheter/utrolige-historier/artikkel.php?artid=10118910

Etter min oppfatning, etter å ha sett på alle farser av hendelser med påfølgende rettssaker i USA, så er det ikke overraskende at Sigrid (med en av flere identiteter) fortsatt lever i beste velgående. Kanskje politiet burde hanke inn en hoffreporter og rulleføre mulige royale forbindelser?

trackback
10 år siden

[…] I kommentarene mine på denne siden forteller jeg om enda et justismord som er på trappene, jeg har sett nok i den saken til å påstå det. http://www.nyhetsspeilet.no/2012/10/vagasaken-en-satanistisk-seanse/comment-page-7/#comments […]

Monica Waade
Forfatter
10 år siden

Det er fortsatt sommer her i nord og dagene tilbringes utendørs så det er ikke mye man får med seg av hva som skjer i nyhetsbildet, men jeg har registrert at rettsaken mot Chris Giske pågår nå. I den forbindelse har jeg gått raskt gjennom saken på nytt, sett på alle bitene i puslespillet og fått inn noe ny info og jeg er nå 99,9 % sikker på hvem som drepte Sigrid. Det er et enormt materiale, steder og personer som skal ringe inn syndebukken, jeg har ikke en gang beskrevet halvparten i kommentarene her. Jeg har nå en temmelig solid profil på ham og et par små detaljer gjør meg så sikker på hvem som er drapsmannen oppi alt dette. Det er farsrollen hans (kontrollbehov) og ganglaget for det hadde jeg sett en kveld i et “filmklipp” Sigrid viste meg.

Dessverre peker alt nå i den retning at det virkelig dreier seg om voldtekt som motiv, det var det jeg også fikk inn første gang jeg så på saken men jeg har i det lengste håpet Sigrid slapp å gjennomgå noe slikt før hun døde. Sigrid er ikke første offeret hans men jeg håper at hun blir den siste, at han nå blir tatt for han er faktisk en seriemorder med sans for unge jenter.

Monica Waade
Forfatter
Svar til  Monica Waade
10 år siden

Beklager dere som sender meg mail og meldinger, jeg har dessverre ikke tid og kapasitet til å besvare dem nå for det er enda mye som skal ordnes ute før vinteren.

Jeg skulle ha skrevet mye mer her hadde jeg bare hatt mulighet til det, f.eks. gått tilbake til det jeg har fortalt i tidligere kommentarer og hvordan dette nå passer som hånd i hanske med deler av det som kommer fram i rettsaken. Altså det lille jeg får med meg fra den og jeg hadde nok gjenkjent mer om jeg hadde kunnet følge saken.

Her er et eksempel, dette er noe nytt som kom fram i dag, sitat:

65-åringen sier han i politidokumentene har lest sms-ene Sigrid har sendt. Hun sender en sms til en venninne, der det står at hun er redd.
http://www.nrk.no/direkte/

Dette stemmer overens med det jeg beskriver her i en kommentar omkring hendelsen og stedet hvor Sigrid ble kidnappet, utdrag fra kommentaren:

Hun har telefonen i hånden foran seg, ser ut som hun fikler med den, men etter å tilsynelatende ha oppdaget oss tar hun telefonen opp til øret for å gi inntrykk av at hun snakker med noen, men vi fant ut at det var ingen der så hun gjorde det for å lure oss.

Uroen i Sigrid kommer fra han i bilen, hun er litt redd ham som kom kjørende etter henne derfor ville hun late som hun hadde kontakt med noen, men han tok telefonen og dermed avslørte han henne.
http://www.nyhetsspeilet.no/2012/10/vagasaken-en-satanistisk-seanse/comment-page-13/#comment-94263

Når jeg sier oss så er det fordi jeg samtidig er både meg selv og ett med han som kjører bilen, jeg tenker egne tanker som meg Monica, samt at jeg har hans tanker også og jeg ser det han ser, ser både med mine og hans øyne.
Helsike så vanskelig å sette ord på det jeg opplever når jeg reiser og “deltar” i drap og andre ugjerninger, prøvde å forklare det i microchip artikkelen min også. :-)

Den gamle grisen ja, Sigrid sa det er viktig, det er den gamle grisen… og ja det er det og jeg har nå et ganske komplett bilde av det som har skjedd. Litt ergerlig at jeg ikke får med meg rettsaken for å få sett hvordan det som kommer fram der stemmer og ikke stemmer overens med sannheten som ligger lagret på filmen, men om sannheten kommer fram til slutt se det er en annen sak.

2Q11
2Q11
Abonnent
Svar til  Monica Waade
10 år siden

Fint å ha deg back on track Monica. Denne saken har ikke blitt mindre snodig etter at rettsaken kom i gang. Vet ikke om ditt syn er forenlig med alle de merkelige omstendigheten jeg har berørt og berører her:
-Parallellen til Vågåsaken er der igjen. ”Nye” tekstmeldinger ”dukker” opp i reneste såpeopera stil.

” Citat:
Ursprungligen postat av Bakvendt
Jeg er ikke helt sikker på hvordan han kobler dette. Hvis det er slik han sier at hun har skrevet at hun er redd, er det vel mindre sannsynlig at det er en påkjørsel siden man kanskje ikke rekker å bli redd og samtidig SMSe om det?
Det er jo en smule tankevekkende at en tidligere siktet har fått tilgang til politidokumenter med tekstmeldinger som man tilsynelatende ikke ønsker å dele med allmenheten – “av hensyn til etterforskningen”?

Og nok en gang smeller den løse kanonen til: Det er jo direkte ulogisk at S skal gå rundt og være redd for en mulig kommende påkjørsel – og så skjer nettopp det. I så fall har hun jo alle muligheter til å holde seg så langt unna veibanen at hun blir vanskelig å treffe. S kan derimot ha all verdens grunn til å være redd for en mulig bortføring.”
https://www.flashback.org/sp45387079

”PD har fortalt retten mer om sine underlige tanker rundt Sigrids forsvinning og død.

Ser ut som om påtalemyndigheten har godtatt PDs teorier rundt påkjørsel og ødelegging av bevis.”
https://www.flashback.org/sp45386845

”Deler din usikkerhet i forhold til Vv’27, selv om jeg kan forstå hvor fjernt det må virke for folk som ikke har fulgt med her.
Vi kan vanskelig se helt bort fra muligheten for at PD kan ha ordnet opp mener jeg. Uten å lete frem rettsreferatet mener jeg han gikk langt i å antyde at det fantes de han ville ordne opp for. CG derimot var ikke var en av dem.

At CG ikke var en av dem kan forsåvidt være spill for galleriet det også. Virker på meg som at det er mye av det, og at PD nærmest nyter å komme med små antydninger han likevel ikke kan tas på.

Apropos spill så bet jeg meg merke i at Elden omtalte saken som “det spillet”. Noe spesielt synes jeg. Frem til jeg eller noen andre leter det opp så får vi anse det for å være bare “hearsay”

Så langt jeg vet har det ikke fremgått om S har snakket i telefonen. SMS’en fra Godlia? beviser ikke nødvendigvis at det var S som skrev SMS’ene så langt vi til nå vet. Dessverre har vi ikke fått vite hele innholdet enda så sentral informasjon dette er. Det må da gå an å skrive de ordrett, og kun endre ord som *navn* eller *stedsbeskrivelse* osv.”
https://www.flashback.org/sp45394865

Blødninger
Opplysningene fra rettsmedisineren står i en slags underlig kontrast til hva politiets åstedsgransker forklarte seg om tidligere på torsdagen. Åstedsgransker og politioverbetjent Arvid Bjelkåsen slo fast at jenta var påført stump vold i campingvogna, vold som har forårsaket betydelige blødninger.
– Sigrid Giskegjerde Schjetne har sannsynligvis blitt utsatt for vold i campingvogna. Blodspruten tyder på gjentatt stump vold og sannsynligvis mot hodet, sa politioverbetjent etter å ha nøye forklart hvordan blodspor skal tolkes på et åsted.
Påtalemyndigheten har lagt til grunn at Sigrid ble drept i campingvogna, men Bjelkåsen ville under sitt vitnemål i retten ikke si om slagene kan ha vært dødelige.
Bruddskader
Den rettsmedisinske undersøkelsen fant flere bruddskader på den døde jenta, men etter grundige undersøkelser er det slått fast at disse skadene er påført kroppen etter dødens inntreden.
http://www.smp.no/nyheter/article8304931.ece

– Ved hastigheter over 25 kilometer i timen, vil det føre til at personen kastes på eller over bilen. Man vil forvente å se skader på bena etter en påkjørsel i en slik fart. Denne typer skader finner vi ikke. Vi finner ingen skader som tyder på at hun har truffet hverken bilen eller underlaget. Og noen av disse ville vi forvente å se under en slik obduksjon, sier Hoff Olsen.
– Han trekker bilen og skadene på bilen mer eller mindre ut av saken. Det fjerner det som var politiets argument for å arrestere min klient, så får vi se hvor det fører hen i prosedyren, sier Elden.
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Ekspertene-er-uenige-om-Sigrid-dode-av-slag-mot-hodet-7315311.html#.UkHkuD9qN30

– Du er tiltalt for drap og vil ikke si hvor du har vært hen?, spurte aktor.
– Jeg vil ikke dele denne informasjonen, sa han.
Den tiltalte mannen sa han har sine grunner til å ikke si hvor han var på tidspunktet, uten at han ønsket å utdype dette.
– Jeg får overlate til politiet å bevise hvor jeg har vært, sa den tiltalte 38-åringen i retten.
http://www.abcnyheter.no/nyheter/2013/09/17/sov-i-bil-etter-sigrid-forsvant

Selv snakket mannen ut om sine tanker om hva som kan ha skjedd 16-åringen natten i hun forsvant.
En teori er at drapet har blitt organisert av andre til å se ut som det er han som har gjort det, mens teori to er at det er 38-åringen selv som har gjort det fordi det «klikket totalt» for ham.
– Det er én av teoriene mine. Teoriene mine blir bygd opp av fakta, historikk og beregnelighet. Det er mange teorier, sa han.
Den tredje teorien mannen trakk frem, var at det kan ha skjedd en ulykke. Den fjerde og siste teorien er at det ikke er noen sammenheng mellom han og saken.
http://www.abcnyheter.no/nyheter/2013/09/17/lanserte-seg-selv-som-mulig-drapsmann

Så her er det mye å ta av.. Om jeg skulle velge et av de alternativene CG nevner, må det bli teorien om at drapet har blitt organisert av andre til å se ut som det er han som har gjort det.
Men egentlig tror jeg mest på Elden som omtaler det hele som et spill, og er ikke forundret om han er en viktig deltaker selv..
Hvem kan vi egentlig stole på i denne saken? Ingen, spør du meg.

”Tilfeldigheter”:
– 1) http://www.abcnyheter.no/files/imagecache/normal/2012-35/sigrid680_0.jpg
2)

3) https://lh3.googleusercontent.com/-NU_7Y22CYa4/TkucRn_uvVE/AAAAAAAAAFI/STNm7gNrEwU/w216-h144-p/ProfilePhotos
4) http://instagram.com/p/N9ilmXTNUY#

Video:

http://i35.tinypic.com/2zyezhd.jpg
http://i38.tinypic.com/5keebk.jpg
http://oi37.tinypic.com/2jfeh74.jpg

Hva hun hadde på seg da hun forsvant. Okkult?
En hettegenser som vist over (4)(!!) og et slikt kjede:

http://gfx.nrk.no/KIeDGXb1EX9sDhPlnzQSOAeA4zwxnKtnp5Ncjenc2Ylw.jpg
http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.8286161
Kjedet føyerer seg selvfølgelig selvfølgelig inn i sammenhengen dersom du studerere bildene som er lagt ut og vet litt om symbolikk.
fordypning symboler:
http://www.sunstar-solutions.com/AOP/MilkHill/milkhill222c.GIF
http://www.greatdreams.com/numbers/777coin/777coin.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Flower_of_Life#Seed_of_Life
http://at37.wordpress.com/2012/11/11/the-wild-card-69/

http://i98.photobucket.com/albums/l280/kachina2012/blacksun_21.jpg
16-point radiant Black Sun
Coincidentally we find 16 direction Compass Rose surrounding the obelisk in St. Peter’s Square.
http://vampster.com/images/gallery2/schwarze-sonne-wei%df.jpg
12-fold rotational swastika
These two images are referring to the ‘occult’ Black Sun.
WOW what an application for the 15-fold rotational swastika?
http://at37.wordpress.com/2012/02/07/applications-for-the-swastika/

For den som ser sammenhengene trer “spillet” fram og tilfeldighetene bort..

2Q11
2Q11
Abonnent
11 år siden

Denne artikkelen til JJ har engasjert kommentatorene. Den har truffet spikeren på hodet.
Sitat: -Et røykteppe som legges ut er småsaker som tar fokus bort fra de store saker. Makt og grådighet er en seksuell perversjon, dypest sett, og vil være tilstede i miljøer hvor dette er utbredt kartakteregenskap.
Folk flest greier dessverre ikke så lett å se gjennom røykteppene som blir laget for å distrahere dem. De biter på kroken, hver eneste gang.. Det sirkus de lager av Grisepratet er ute av proporsjoner. Her ligger noe mer bak. Alle mine mistenksomme antenner vibrerer.
Og: Mon tro om sirkuset rundt Vågå-ordføreren er bare et dekke for mye større og viktigere pedofile med mye mer makt enn enn en skarve ordfører fra Vågå, og hans griseprat, at dette kan være et røykteppe, for det er en kjent sak at de som får stor makt, de må kompromissere seg ved å ofre barns uskyld i satanistisk rituale, hvor de blir filmet, slik at de holder seg lojalt til den satanistiske agenda…ting blir røpet om de ikke holder seg i skinnet, det er den underliggende trussel som alle ledende makthavere er under. Sitat slutt
Sigrid-saken er og var et sirkus og kan også fungere som et nytt og alvorligere røykteppe. Hvor mange lag med tepper ser ikke ut til å være begrenset i denne gale verden, hvor det nå framstår som klart at mye er regissert med aktører mer lik skuespillere enn de borgere de utgir seg for å være. Så for egen del stoler jeg ikke på noe som er blitt servert i media eller fra politi i denne saken. Med erfaring fra USA så er for eksempel mange ”hoax” -hendelser falske, ofte inkludert falske dødsbudskap. (“Ishtar, the amorous Queen of Heaven–the beautiful youth who died and was mourned for and came to life again.”)

I kommentarfeltene her har det vært et interessant samspill med et stort svensk diskusjonsforum. Flere ”klarsynske” har i tillegg kommet med mange innspill. I denne saken velger jeg å tro at mye av det de har fått inn kan være i overførte betydninger:
Sigrid har nemlig blitt knyttet til noe med fugl (ugle?), vann og skog (Østmarka), brann, mose(jord), svevende i lufta. Dette matcher med Bohemian Grove. Som igjen er i tråd med andre funn jeg har referert tidligere under denne artikkelen. Og modergudinnen Ishtar:
-Coat symmetrical based astrology was first suggested by Mesopotamian nation is as follows: “Jupiter – Mercury – Mars – Saturn – Venus” series is also called the “Queen of Heaven”.
Hygieia or pentagram in health in this “health psychology” is represented by the elements of nature and the human element / Spirit / Mind, namely: Water (Water) – Earth (earth / ground)- Idea (mind / soul) – Fire (fire ) – Water (air / wind).
Satan also knows “Pentagram”. The devil uses the pentagram points at one point, they use the pentagram is equivalent to the original only with a different purpose. When the Mesopotamia called for the “Queen of Heaven” while those of the Satanism called “Tartaros = Queen of Hell”
http://chefanthonybourain.blogspot.no/2013/01/water-is-often-referred-to-as-universal.html

Istar, eller også Ashtart, er det vanligste navnet på den store modergudinnen hos de semittiske folkeslagene, som av og til også kaltes Asherah. Grekerne assimilerte henne – under navnet Astarte – til Afrodite. I det vestsemittiske panteon er hun himmelguden Els make, der Ashtart er kultens hovedguddom. Det er for hennes skyld at den sakrale tempelprostitusjonen ble drevet på høydene der man, i tråd med den magiske tankegang, ved analogi, ønsket å bidra til å øke jordens grøde og buskapens fruktbarhet.
«Du som har elsket løven, mektig i styrke,» sier helten Gilgamesj til Ishtar, «og du har gravd for ham syv og syv fallgruver!
-Portvakten lar Ishtar inn i underverden, åpner en dør om gangen, og for hver dør må Ishtar ta av seg en del av sine klær, og da hun hadde passerte den syvende døren, er hun naken.

-Asu-shu-namir dynket dette vannet på Ishtar og således gjenopplivet henne. Da Ishtar igjen gikk gjennom de syv dørene fikk en del av sine klær tilbake og var helt kledd da hun passerte den siste døren.
http://no.wikipedia.org/wiki/Ishtar
Fordypning i tallet 7
http://www.numerologensverden.no/fordypning-i-tallet-7/
http://s21.postimg.org/5qjir0gef/OTOReuss.jpg

Symboler på dør v/ Østmarksetra:
http://tinypic.com/view.php?pic=4h5a1y&s=5

A naked “lark” with the Bohemian Campfire Boys, circa 1918:
http://zaidpub.files.wordpress.com/2011/11/page-161.jpg
Some Registered Campfire Cult Boys:
…. / Micky Hart & Bob Weir, members of the Grateful Dead /
Goddesses: Ancient & Modern
http://wakeupfromyourslumber.com/blog/lindquist/goddesses-ancient-modern

http://tinypic.com/view.php?pic=4kh3l1&s=5
( http://www.nyhetsspeilet.no/2013/05/bestyrer-riksadvokat-tor-aksel-busch-retts-norge-som-en-mafioso/comment-page-5/#comment-99889 )

“The Sumerian word for owl is ninna and the name Nin-ninna given to the goddess in her owl form meant ‘Divine Lady Owl’. The ancient texts also give the Akkadian word kilili for Nin-ninna, and this name was one shared by Innana and Ishtar. (Perhaps kilili is the original derivation of Lilith, who, much later, in biblical times, is called ‘night-owl or screech-owl’.”
They also note a possible connection to very ancient paleolithic (approximately 20,000 B.C.) symbols of the bird goddess.
http://analogicalplanet.com/Pages/ContentPages/Sidebars/BurneyRelief.html

August:
In Bavarian tradition, the most important festival in August is the “Ascension of Mary” on the 15th of August. On this day, numerous processions through the villages and along the fields are held. During these processions, decorated bundles of herbs, consisting of up to 77 different herbs, are carried along on wooden sticks. These herbs are specially consecrated and stored away then. They are used for ritual incense burning later in the year, e.g. during the “rough nights”, the time of the winter solstice. An older name for this festival is “Maria Kräuterweih”, meaning “Day of Mary and the Consecration of Herbs”.
http://www.druidry.org/druid-way/teaching-and-practice/druid-festivals/lughnasadh/deeper-lughnasadh

Hvem i Norge har vi å velge mellom når det gjelder aktuelle kandidater til en eventuell norsk avlegger av Bohemian Grove. I Sigrid-saken høyaktuelle dersom de i tillegg har tilknytninger til Ålesund/Møre/Romsdal/Oslo sørøst (Ekeberg/Oppsal/Nordstrand/Østmarka/Follo) og personer koblet til makt, penger (lovlig/ulovlig/narko/Balkan/kosovo-albanere?), innflytelse, sport, nazi, Bohemian Grove aktiviteter som rituell sex, og magi, ofring og modergudinner som Ishtar:
Ishtar as Kate Moss in Oslo by Christian Soltikoff Morgenstierne Ringnes, King of Kitsch

Aphrodite rules Norway, Cult of Astarte at Lutheran Cathedral Oslo Domkirke, feat DiaGenic

http://morgenbladet.no/samfunn/2013/det_innerste_rommet#.UchUKpw2AlR

Det handler om penis
Christian Ringnes’ kvinneskulpturpark har en totalitær grunnidé med individet, lederhannen i fokus.
http://www.dagbladet.no/2013/03/08/kultur/debatt/kronikk/kunst/skulpturparken/26130533/

Christian Ringnes svarer på naziminne-kritikk
http://www.vl.no/samfunn/christian-ringnes-svarer-pa-naziminne-kritikk/
http://www.nrk.no/ostlandssendingen/klager-pa-oppussing-av-nazi-trapp-1.10921560

Kan ha brutt loven
Bakgrunnen for saken er at Christian Ringnes den 9. august fikk være alene med politikerne i byutviklingskomiteen, da han fremla sine synspunkter om den planlagte skulpturparken på Ekeberg.
http://kommunal-rapport.no/artikkel/taus_ordforer_vil_sjekke_lukket_praksis

Folkeaksjonen for bevaring av Ekebergskogen mener bystyret i Oslo ble ført bak lyset av byrådet da de ga klarsignal til skulpturpark i Ekebergåse
Fagetaten er overkjørt, kunstutvalget redusert til et sandpåstrøingsorgan – er det Ringnes’ egen historieløse idé som rår?
http://www.aftenposten.no/meninger/kommentarer/Fort-bak-lyset-6697945.html#.UchY5pw2AlQ

En av de mest makt- og pengesterke, fra Møre og Romsdal og Oslobasert:
Publisert: 18.06.2013:
Røkke vant krangel om fiskekvoter
Fiskeridepartementet trekker forslaget som fikk Kjell Inge Røkke til å rase.
http://e24.no/makro-og-politikk/roekke-vant-krangel-om-fiskekvoter/20383166
Publisert 23.09.03
Røkke og Eidsvig har holdt en lav profil på grunn av hennes spesielle yrke. Hun har nå et halvt års permisjon fra Den kongelige politieskorte, skriver VG.
De to skal fortsatt bo hver for seg, og hun bor i sin private leilighet i Oslo. Eidsvig har bakgrunn fra politiets hundepatrulje, og har også deltatt i FN-oppdrag i Kosovo.
http://www.nettavisen.no/okonomi/article139101.ece#

Publisert: 07.02.2007
Stridens eple er drapstrusler Kjell Inge Røkke skal ha kommet med til Se og Hør-reporter Håvard Melnæs.
Røkke skal ha blitt sint etter en Se og Hør-historie fra 2004, som handler om hans kjæreste Anne Grete Eidsvik og en av hennes luksusferier.
Kosovo-albanske torpedoer
Se og Hørs redaktør Odd Johan Nelvik bekrefter også hendelsene i kapittelet. Det samme gjør hans forgjenger Knut Haavik.
– Jeg husker godt at Nelvik kontaktet meg. Han var veldig opprørt, og spurte om han skulle skrive en leder om saken. Han fortalte at Røkke hadde truet med å sende kosovo-albanske torpedoer etter ham, sier Haavik til Finansavisen.
http://e24.no/makro-og-politikk/uenige-om-roekke-trusler/1631773

“Oddly enough, the source of the work of MK DELTA has been linked to the secret experimental mind control research of Hauptsturmführer SS Dr. Josef Mengele. Recently, a Member of the Norwegian journalist Union made an explosive discovery that U.S. Guantanamo Base Detention Center in Cuba is referred to as “Camp Delta.” Camp Delta is the center of tortures and of human programming after Josef Mengele’s CIA Projects. [22]
These details were taken from police undercover operations revolving around Norwegian Kjell Inge Røkke. Røkke was a Norwegian CIA asset that flew secretly kidnapped civilians across Europe to CIA torture centers around the world including Guantanamo. [23]”
http://mindcontrolblackassassins.com/tag/star-of-ishtar/

Onsdag morgen ble det klart at Samlerhuset, med Ole Bjørn Fausa i spissen, har vært en meget viktig bidragsyter i redningsaksjonen.
– På grunn av dette er klubben mer sunt finansiert enn mange andre klubber, sier Ole Bjørn Fausa, som legger til at Samlerhuset har stilt to millioner kroner til disposisjon for klubben gjennom litt cash og garantier.
– Klubben kan betale ut akutt gjeld til det offentlige, fortsetter Follo FK-entusiasten.
15.06.2011:
http://www.oblad.no/sport/samlerhuset-reddet-follo-fotballklubb-1.6305466
03-09-2011
intervju-med-follo-fks-nye-målvakt:
-Ja, jeg er født i Drammen, men har mine røtter fra Kosovo-Albania som Fitim (Azemi) og Alban (Shipshani). Vi er fin trio her!
http://www.follo-fotball.no/intervju-med-follo-fks-nye-maalvakt.4955250-43078.html

Publisert 09.07.12
MAFIA: Kjetil Siem bekrefter at NFF har fått informasjon om at en balkansk mafia i Sverige kan stå bak kampfiksing.
http://www.nettavisen.no/sport/fotball/article3432395.ece
Publisert: 18.jul. 2012:
Før jul tok ålesunderen Ole Bjørn Fausa frivillig på seg jobben med å gjenreise Follo Fotball. Lite visste han om at det skulle ende i søvnløse netter på grunn av kampfiksingssaken.
http://beta.aftenposten.no/100Sport/fotball/-206522_1.snd#.Uchc8pw2AlR
Publisert: 20.jun. 2013
Nye bevis i kampfiksingssaken
Møtte bakmenn i Sverige
Totalt er tolv personer siktet i saken.
Det er tre spillere fra Follo og to fra Asker som er siktet.
Ingen etnisk norske synes involvert, og hovedandelen har svensk statsborgerskap. De fleste har tilknytning til to byer i Sør-Sverige. Halvparten har kosovoalbansk eller eksjugoslavisk opprinnselse, det har også det antatte oppdragsgiveren.
http://beta.aftenposten.no/100Sport/fotball/Nye-bevis-i-kampfiksingssaken-377860_1.snd#.UchgFpw2AlQ

Publisert 04.05.2012:
Totalt ble fire menn pågrepet av politiet onsdag 2. mai.
I tillegg til de fire pågrepne ble en svensk albaner pågrepet i Finland tidligere i år. Ifølge politiet er vedkommende også siktet i forbindelse med det aktuelle ranet.
Den andre siktede fra Follo, en 25-årig kosovoalbaner, er tidligere dømt tre ganger for grovt tyveri, trusler og grov vold. Mannen kom til Norge fra Kosovo for 13 år siden.
For to år siden ble 25-åringen dømt til fengsel i fem måneder for å ha overfalt en mann i Ski sentrum sammen med to andre kosovoalbanere.
http://www.oblad.no/nyheter/to-menn-fra-follo-siktet-for-grovt-ran-1.7213628

Oppsummere og konkludere får hver og en gjøre i sitt eget hode..

Solskinn
Solskinn
Abonnent
Svar til  2Q11
11 år siden
Falcon
Falcon
Abonnent
11 år siden

LIE DETECTOR. Ben Fellows tells Bill Maloney “I will take a lie detector test on my accusations”

Quote: BILL MALONEY and BEN FELLOWS attack established paedophile rings past and present. Hard cutting interview in which Ben Fellows agrees to take a lie detector test on his accusations against Kenneth Clark and other allegations ie: Max Clifford, Peter Stringfellow, Tom Cruise, Andrew Lloyd Webber etc. Visit: http://www.pienmashfilms.com Google: Ben Fellows.

Source http://abeldanger.net

“Jeg har i minst seksten siste år fornemmet og opplevd et terroriserende miljø i Trondheim, og etterhvert ble det samme rapportert overveldende massivt fra bl.a. Orkanger. ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2013/06/stay-behind-2-den-fjerde-tjeneste-forratner-rettsvesenet/#comment-99338

Mole
Mole
Abonnent
11 år siden

Menn (57) bestemmer hvor lenge Rune Øygard (54) skal sitte i fengsel

Sjefen..Vi har ingen kvinner med den erfaringen vi trengte.
http://www.dagbladet.no/2013/05/30/nyheter/innenriks/rune_oygard/vagasaken/vaga-saken/27433221/

Hans Gaarder
Forfatter
11 år siden

Pedophile rings protected by police and politicians in Australia.

http://www.lukesarmy.com/content/pedeophile-rings-protected-police-and-politicians-australia

Det samme er tilfellet i Belgia (bl.a. topp-bilderberger Davignon) og i Nederland: “Dutch Paedophile network includes top judges”

http://unitednationsoffilm.com/paedophilia-and-child-sacrifice/

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Hans Gaarder
11 år siden

Berlusconi…….skal ha hatt sex med 17-åringen.

Berlusconi dømt til sju år
http://www.nrk.no/nyheter/verden/1.11098017

Hvor mye straff fikk Rune Øygard????

Mole
Mole
Abonnent
11 år siden

Agnes Ravatn lærer deg å slutte å klikke på Vågå-saker
Det følgjande er eit kræsjkurs i vaneendring.
Å endre dårlege vanar er tidkrevande og tungt.
«kva for eit behov er det dét å følge Vågå-saka eigentleg tilfredsstiller?»
http://www.dagbladet.no/2013/05/14/kultur/ideer/selvhjelp/the_power_of_habit/charles_duhigg/27164262/

Ja lær folk å skyv det onde under teppe Agnes.
Pussig, det er snart valg…..Arbeiderpartiet Våga

Hva er den ègentlige` agendaen din med artikkelen Agnes?

Mole
Mole
Abonnent
11 år siden

Øygard har sørget for at folk i sentrale posisjoner i Vågå Kommune, fikk klare meldinger om at jenta hadde spesielle vanskelige familieforhold.

Gjentar man en ting lenge nok ,kan det bli en sannhet. dessverre. Men Øygard er en selger, en god hestehandler. I politiske miljøer kaller de det god på å bygge nettverk.

Det er skremmende å se hvordan deler av kommuneadministrasjonen og fylkesadministrasjonen støtter Øygard konsekvent.
Det er også skremmende at ei lita bygd kan ha slike mekanismer innebygd, som vi nå er vitne til i Lagmannsretten.

Man gjemmer seg litt bak bunader, dialekter, mat opplevelser, håndverk og kultur. Og makt selvfølgelig.
Det er meget spesielt at ingen av Øygards venner, kolleger og bekjente enser muligheten for at noe av det jenta hevder kan inneholde sannhet. Hvorfor er det så spesielt?
Jo fordi disse menneskene er satt til å forvalte og administrere en kommune på vegne av dens innbyggere. Dette svekker tilliten mellom folket og de folkevalgte.
http://www.abcnyheter.no/nyheter/2013/05/03/foelg-rettssaken-mot-rune-oeygard-direkte

En god kommentar hentet fra en våken person vil jeg si, kommentaren er hentet fra kommentarfeltet under artikkelen.

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
11 år siden

Ramen er nabo med Rune Øygard, styremedlem i Vågå Arbeiderparti, kommunestyret i Vågå nominert ham til stillinga, sist i 2011. Rune Øygard var ordfører da det skjedde. Ifølge familien til jenta er han også en venn av Øygard.

Øygard-venn inspiserte jentas gård

Mattilsynet (der Ramen er leder) i forrige uke kom på uanmeldt inspeksjon på gården deres.

Og til slutt hører det med til historien at Mattilsynet

ikke fant klanderverdige forhold ved hesteholdet på gården

til den fornærmede jenta og familien hennes.
http://www.nrk.no/ho/oygard-venn-inspiserte-jentas-gard-1.11076849

Gamle griser leker best sammen!

2Q11
2Q11
Abonnent
11 år siden

Gåten løst. Sånn omtrent. Vi snakker ikke om Vågåsaken som media og ”Den Norske Bohemian Grove” eliten helst vil pludre om:
Hard tørn i vitneboksen
http://www.aftenposten.no/meninger/kommentarer/Hard-torn-i-vitneboksen-7181962.html#.UXWcVcqGdbw

Det som følger her bør ikke etterlate tvil om hva Sigrid-saken dreier seg om. Det bør bli en hard tørn i vitneboksen for de skyldige dersom de er så heldig å komme helskinnet dit.

Grunnlaget er tre bilder og en video, åpent tilgjengelig på nett:
1) http://www.abcnyheter.no/files/imagecache/normal/2012-35/sigrid680_0.jpg

2)

3) https://lh3.googleusercontent.com/-NU_7Y22CYa4/TkucRn_uvVE/AAAAAAAAAFI/STNm7gNrEwU/w216-h144-p/ProfilePhotos
Video:

Påstand:
-Symbolsk og sett i ettertid er bildet 1) et grovt overgrep , og
fotografen av dette bildet har i det minste informasjon om hva som har skjedd med offeret.
-Hovedmistenkte avslører ved hjelp av symbolikk (”selvportretter”) i bildene 2) og 3) hvem som står bak bortføringen. Understøttet av hans egen blogg, sitat: -de lyver om alt og kaster alle foran seg i et ganske så lett gjennomskuelig forsøk på å slippe unna! De gutta her, ER det største pedo-nettverket!!!”

Understøttet av filmen ”Hitler’s Bunker in Oslo – Marineoberkommando Norwegen 1943 Østmarksetra” av “oslotoday” (OTO??) og mye annet gir alt dette klare indikasjoner på hvilke mørke krefter vi her står overfor.

Symbolikk i bilder kan fortelle mye til den som forstår seg på slikt. Fra før gamle Egypt til frimurere og tempelriddere i dag går de samme symbolske prinsippene igjen. De som er vant til å bruke/tolke symbolikk ser ”noe” i det meste, og faren for overtolkning er selvfølgelig tilstede.

Symbolikken vi snakker om her handler utvilsomt om blant annet:
Bohemian Grove symbolikk, ugle, skull&bones, ofring, dødskult, gjenfødelse, guder og modergudinner, osv

1) Førstnevnte bilde over viser S. foran en ikke tilfeldig valgt vegg ”full” av ugleøyne. Hennes Grateful Dead T-shirt med tilhørende esoterisk budskap, symbolikk som hodeskalle og røde roser.

Uglesymbolikk er sterkt assosiert med Bohemian Grove.
Grateful Dead er sterkt assosiert med Bohemian Grove både som deltakere og i ”esoterisk budskap og ånd”.

En gjør seg jo noen tanker i forhold til om det er bæreren selv som har ønsket seg dette plagget, eller om hun har fått det av en ledsager. En tenåring med sans for dette design, og/eller fan av et amerikansk psykedelisk band dannet i 1965 i San Francisco, Grateful Dead?

Psykedelisk («sinnsmanifesterende») i denne sammenheng er bruk av LSD. Blant artister som har hatt nytte av psykedelika i sin musikk finner vi Grateful Dead.
LSD-opplevelsen sammenliknes med transetilstander utviklet i sjamanistiske og mystiske, religiøse tradisjoner gjennom bruk av naturlige bevissthetsendrende stoffer.

2) Så er det siktede CG som på sin måte avslører hva dette dreier seg om. Poserende i skogen med åpenbare frimurertegn og positur, stående med den ene foten på en ”offerstein”, den andre på ”alteravsatsen”. På T-skjorten skull&bones.

«Order of Scull and Bones», grunnlagt i på Yale Universitetet i 1823, som nå har innfiltrert hele det amerikanske samfunnet og som er basert på ett verdigrunnlag som er identisk med det en også finner i en rekke andre okkulte ordner. Den strenge praksisen med hemmelighold i okkulte ordner er ganske enkelt at det som foregår innenfor er så frastøtende, så perverst, så demonisk, så farlig at det til enhver pris må holdes skjult for vanlige mennesker.

3) På dette bildet står han ute i naturen ved en steinsirkel og holder opp en kule påmalt Disney-prinsesser, Snøhvit i front.
W.Disney er assosiert med frimureri (33.grad), FBI og illuminati-familie. Hans interesse for barn var ikke helt som en skulle tro. En pervertert pedofil og okkult ”onkel” avsløres gjennom nærmere granskning av Disney-produksjoner/produkter og symbolikken rundt.

I Bohemian Grove står kjempen av en steinugle i sentrum av en sirkel av steinblokker og trappeavsatser. Her foregår storstilte okkulte ritualer. Urgamle stein-sirkler/settinger over store deler av verden kan ha vært hellige og seremonielle områder.

De hårfagre Disneyprinsessene assosieres med de hårfagre tyske Vrildamene som igjen naturlig kobles til germansk og norrøn mytologi og Valkyriene.

I Richard Wagners operasyklus Der Ring des Nibelungen, er Alberich en av hovedrollefigurene. Han er leder for Nibelungene (dvergene) og en gjennomgangsfigur i operaene.[3] Wagners Alberich er en sammensatt person som vesentlig er basert på Alberich i Nibelungenlied, men også på Andvare i norrøn mytologi.
En av Ringens enkeltoperaer er Die Walküre («Valkyrien»)
-der enkelte mennesker dukker opp, men det er guder og mytiske vesener som har makten.
Og slik knyttet han (Wagner) sammen heltesagaer og gudemyter til et drama av gigantiske dimensjoner: en helt kommer til verden etter et incestuøst forhold, syv mord og et selvmord skjer på scenen, og verden går under i et flammehav for å gjøre plass til en ny verdensordning – alt i en stadig tilbakevendende syklus.

”Snow White” er en film som indiskret viser til det snøhvite stoffet kokain. For ”Snow White” har svart hår … så hvor kommer uttrykket “Snow White” fra? Kokain er referert til som “Snow White” eller “hvit snø” eller “snø” i rusmiljøet. Det er en allegori som brukes av Disney for å fremme narkotika kultur og tankekontroll.
Navnene på dvergene er oppkalt etter symptomer på kokain-bruk!
(påstanden vanskelig å bevise..)

http://i35.tinypic.com/2zyezhd.jpg
http://i38.tinypic.com/5keebk.jpg
http://oi37.tinypic.com/2jfeh74.jpg

-flere bilder og dokumentasjon følger, deretter dekoding av videofilmen..

2Q11
2Q11
Abonnent
Svar til  2Q11
11 år siden

La det være sagt med en gang. Denne saken går til topps(bunns?), ikke bare i Norge, men verden. På den måten at den har sammenheng med narkotika i en langt større målestokk enn nevnt over i forbindelse med Grateful Dead og Snøhvit.
22/7 kommer også inn her. Breivik er koblet til Balkan og serbiske nasjonalister. Alle som har fulgt med på det som har skjedd i denne regionen de siste to tiårene med NATO i spissen vet at det er mer enn bare spekulasjoner at krigshandlingene også hadde med narkotika å gjøre. Og som vanlig ble grupperinger satt opp mot hverandre. Slik sett er vi på et øyeblikk havnet på ”toppen” (den dypeste bunn), nemlig NWO-drømmen til eliten.

-. ”Derfor er Nato og Norge nå i krig med Serbia.
I lys av dette, og med storkrigen friskt i minne, kan det være interessant å merke seg at de mest fremtredende fredsmeklerne, Thorvald Stoltenberg, Richard Holbrooke og Lord Carrington, alle er tidligere medlemmer av den Trilaterale Kommisjon, ifølge Eringers “The Global Manipulators”. Mens Lord Owen er rekruttert gjennom Bildenberg-gruppen. (I Bildenberg-gruppen er også Gro Harlem Brundtland medlem, Knut Frydenlund og Johan Jørgen Holst var også det). ”

”Spørsmålet kan da stilles slik: Er Natos krig mot Serbia en tilsiktet demonstrasjon av Den Nye Verdensorden?”
http://radiobergen.org/artikler/balkankrig.htm

Bilderberg som krigsmakt i kulissene
http://www.nyhetsspeilet.no/2010/05/alt-om-arets-bilderbergm%C3%B8te/

”Politiadvokat Hjort Kraby er enig i at Serbia er et spesielt land i denne delen av etterforskningen. Sjansen til å finne likesinnede av Breivik er åpenbart større. Mange serbiske nasjonalister hadde vært i krig, drept muslimer i Bosnia og i Kosovo og etterpå dratt til Afrika som leiesoldater.”
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/22juli/Ingen-Breivik-svar-fra-Serbia-6792451.html#.UXbdAMqGdbw

The Balkans Connection
The transnational cocaine illicit trade has considerably expanded over the past generation and a notable trend that has emerged since the beginning of this century is the use of the Balkan countries as a main hub for the transfer of the narcotic to other European markets.
This trend was directed due to a combination of economic and political circumstances and it will likely continue in the future. The worldwide turnover of the cocaine contraband is difficult to be estimated accurately, with figures up to 500 billion USD. The majority of these ill gains are “laundered” eventually through the legal international banking and finance system, whilst the influence of the cocaine cartels is all-encompassing internationally and in the Balkans in particular due to the sheer amount of capital they generate.

Montenegro is a major transit hub for cocaine trade where Latin American criminal networks cooperate with Southern Italian “Mafia” groups and Albanian and “Yugoslavian” drug kingpins.

Cocaine is being transported via small and mid-sized vessels, often used just for one voyage and incorporated in offshore tax heavens owned by maverick ship owners. Numerous cases have proved the link between the transfer of cocaine from mostly Colombia, Panama and Venezuela to Montenegro through Western African ports in Senegal, Nigeria, Guinea and Sierra Leone.
http://african-business.blogspot.no/2012/11/the-balkans-connection.html
http://narcoguerratimes.wordpress.com/2009/12/04/serbs-at-swim-with-zetas-and-farc/

Selv Serbiabombingen i 1999 som gjorde NATO til en aggressiv angrepsallianse hadde et betydelig narkoelement som ennå er ukjent for de fleste som ennå leser norske aviser. Kosovo’s ”frigjøringshær” KLA som USA innsatte ved makten i Pristina side om side med opprettelsen av en ny NATO-base var et gedigent narkosyndikat:
”From 1994 to 1999, during US military intervention in the Balkans where, according to ‘The Christian Science Monitor’ and ‘Jane’s Intelligence Review,’ the Kosovo Liberation Army controls 70 per cent of the heroin entering Western Europe’.”
http://www.nyhetsspeilet.no/2010/02/hotel-serena-var-et-cia-setup/

CG er/var som kjent ”innblandet” i dette gjennom sin søster (Bolivia-saken):
Kobles til Bolivia
Ifølge VGNett skal saken ha forgreninger til den såkalte Bolivia-saken, der tre norske jenter sitter fengslet – tiltalt for forsøk på å smugle 22 kilo kokain til Norge. (nok et røykteppe?)
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/–16-aringer-rekruttert-til-kokainsmugling-5578108.html#.UXbfc8qGdbw

http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/Norske-kvinner-tiltalt-for-kokainsmugling-i-Bolivia-5575533.html#.UXbmx8qGdbw

Østmarka og flashback til Pristina:
4/2/2013 10:02:00 PM
New trilateral meeting
– The second trilateral meeting between the delegations of Belgrade and Pristina
and EU High Representative Catherine Ashton started at around 9:45 p.m. CET in Brussels on Tuesday.
http://www.tanjug.rs/news/82451/new-trilateral-meeting.htm
“Izetbegovic noted peace is the most important factor for attracting foreign investments to the region and expressed support for the Belgrade-Pristina talks on the issue of Kosovo.”
http://www.tanjug.rs/news/84934/serbia-and-bih-support-each-other-on-eu-path.htm

http://www.nyhetsspeilet.no/2012/10/vagasaken-en-satanistisk-seanse/comment-page-7/#comment-91869

-så kan flere bilder og dokumentasjon følge, deretter dekoding av videofilmen..

2Q11
2Q11
Abonnent
Svar til  2Q11
11 år siden
2Q11
2Q11
Abonnent
Svar til  2Q11
11 år siden

UGLER
In his masterwork, Animal-Speak, Ted Andrews says that ”the owl is a symbol of the feminine, the moon, and the night . . . It is the bird of magic and darkness, of prophecy and wisdom.” As a bird of the night, the owl can see in the darkness within as well as without. Its yellow eyes, observes Andrews, evoke “the light of the sun, alive in the dark of the night.” Because of this, “owls are the eyes of the night and they see what is not in the open. They have secret knowledge that they can share.”
The powerful, indeed, extraordinary cosmic events of 2012 have had the same purpose. This is what the May 20 solar eclipse in the heart of the Pleiades’ and its energy of “undersea wonders” was all about.
http://www.starsisterastrology.com/tag/venus/

In ancient Egyptian, Celtic, and Hindu cultures the symbolic meaning of Owl revolved around guardianship of the underworlds, and a protection of the dead.

In this light the Owl was ruler of the night and seer of souls.

The Owl is sacred to the Greek goddess of learning, Athena and is even depicted on some Greco-Roman currency as a symbol of status, intelligence and of course, wealth.

It should be clear that the Owl was honored as the keeper of spirits who had passed from one plane to another. Often myth indicates the Owl accompanying a spirit to the underworld – winging it’s newly freed soul from the physical world into the realm of spirit.
http://www.psychedelicadventure.net/2009/08/wise-owl-crop-circle-wiltshire-uk-2009.html

The Google Earth Community has an interesting page dedicated to the Pintados geoglyphs which depicts an owl-like geoglyph (http://img235.imageshack.us/img235/7649/geoglyph10fz.jpg ) that is closely associated with the kind of rayed sun symbol is typically inspired by observations of the sun’s corona during total solar eclipses. The “owl” is in all probability a kind of winged sun symbol inspired by the bird-like form of the corona that is displayed during some total solar eclipses. Other Atacama geoglyphs depict more geometric versions of the winged sun symbol.
http://eclipsology.blogspot.no/2010/07/is-atacama-giant-geoglyph-of-chile.html

Skull & Bones, Bohemian Grove, Occult Rituals
http://www.youtube.com/watch?v=Y-k-GQNuGtw

GRATEFUL DEAD
grateful dead at bohemian grove
Bohemian Grove 2008 Guest List REVEALED
Activists Take 9/11 Truth to Elite’s Summer Retreat
truthaction.org , July 20, 2008
http://niqnaq.wordpress.com/2008/07/25/grateful-dead-at-bohemian-grve/

SECRET BOHEMIAN GROVE: Jimmy Buffet, Clint Black, Steve Miller, Grateful Dead..
http://beforeitsnews.com/alternative/2010/07/100433-100433.html

STEINSETTING
The birth canal analogy would account for the absence of any monolith at the geometric centre of the henge, despite the way in which one’s attention is drawn there: the central area is empty because it represents the opening to the world, the birth canal. This notion is supported by the remarkable find at nearby Woodhenge; the body of a sacrificial child was discovered buried at the centre of the circles. Clearly we are approaching the concept of Earth Mother.”
http://eclipsology.blogspot.no/
http://no.wikipedia.org/wiki/Steinsetting
http://www.hanshan.org/steinsirkler/

DISNEY
Illustration by Walt Disney Adolf Hitler:
http://theageofvolcanoes.files.wordpress.com/2012/01/tp-195_04.jpg?w=228&h=300

Yes, you are reading that correctly: That drawing was found behind a painting by Adolf Hitler [Note initials in bottom left]. This one too:
http://theageofvolcanoes.files.wordpress.com/2012/01/tp-195_02.jpg?w=225&h=300

During the early days of Disney, another wholesome concept would have been one’s devotion to religious beliefs. Right from the creation of Fantasia (1940), the finale of the film (Night on Bald Mountain) treats the viewer to a ritual wherein the devil Chernabog summons evil spirits and restless souls from their graves. The spirits dance and fly through the air until driven back by the sound of an Angelus bell as night fades into dawn. Such rituals would have been the antithesis of accepted mainstream beliefs. Disney has returned many times to the notion of ‘selling your soul’ (e.g.: “The Devil and Max Devlin”), magic and occult aspects (“Summer Magic”, “Mary Poppins”, “Bedknobs and Broomsticks”, “The Black Cauldron”, “Hocus Pocus”) and the beliefs and symbolism of masonic and secret societies (“Treasure Island”, “Alice in Wonderland”, “Candleshoe”, “Something Wicked This Way Comes”, “The Three Musketeers”, “National Treasure”, “The Prestige”)

Disney has also had a preoccupation with narrative devices such as mind experimentation
http://thetruthseekersguide.blogspot.no/

Satans and antichrists Company to manipulate and corrupt our children the WALT DISNEY Exposed.

The Perverted Disney Empire (Illuminati Exposed)

http://myth-os.com/2011/07/28/nwo-and-masonic-child-sacrifice/

Er det like mye satansk lureri i Norge som i resten av verden, USA spesielt?:

Ett eksempel, om Boston-bombene i NY Times:
http://www.nytimes.com/2013/04/17/us/in-grisly-image-a-father-sees-his-son.html?_r=0
Som er avslørt:
http://www.stuartwilde.com/2013/04/boston-bombing-story-unravels-fake-new-york-times-article/

Her er en rekke av andre eksempler:
http://theageofvolcanoes.wordpress.com/2012/01/13/the-living-tiki-vs-2012-round-2-the-truth-goes-topless-and-theres-stukas-over-disneyland/

2Q11
2Q11
Abonnent
Svar til  2Q11
11 år siden
2Q11
2Q11
Abonnent
Svar til  2Q11
11 år siden

Dekodet taggingen fra filmen ” #33 Hitler’s Bunker in Oslo – Marineoberkommando Norwegen 1943 Østmarksetra HQ”
og det i form av bilder. Filmen (okkult og esoterisk) fra oslotoday Lastet opp 22. des. 2010.
(

)

http://i42.tinypic.com/4h5a1y.jpg
http://i43.tinypic.com/23myd1.jpg
http://i42.tinypic.com/330v4wm.jpg

2Q11
2Q11
Abonnent
Svar til  2Q11
11 år siden

“Hun liker å snakke, hun forklarer sin lederfilosofi og forteller anekdoter fra flere tiår som sjef i Oslo-politiet. Rohde bruker kroppen for å markere poengene sine. Fekter med hendene. Rommet er hennes. Men plutselig begynner salen foran henne, bord, stoler, mennesker, å bevege seg i sirkel. “Hva er det som skjer?” rekker hun å tenke før hun skjønner at det er alvorlig.

Hun avbryter og drar hjem, men blir enda verre. I ambulanse blir hun kjørt til Legevakten. Der ligger hun i ett døgn. Legene finner ikke noe galt.”

“Eller, den siste saken der hun var politiets ansikt utad før hun ble sykmeldt i fjor: Da Sigrid Giskegjerde Schjetne forsvant på Østensjø i Oslo.

Hanne Kristin Rohde får fortsatt frysninger av å snakke om at en 16 år gammel jente ikke skal kunne gå trygt hjem fra en venninne. Det verste var at det tok over fire uker fra hun forsvant til hun ble funnet drept. Alle som jobbet med saken, fikk mørkere og mørkere ringer under øynene og mindre og mindre tid til familien. Men ingen maste om å gå hjem. De ville jobbe. Lete.”

– Jeg er overbevist om at de må frem i lyset, de brutale fakta politiet ser. Vår visjon er jo “Et åpent og ærlig politi for alle”. Da kan vi ikke sitte og gnage på slike hemmeligheter og late som om vi ikke har sett dem, sier hun.

“Hanne Kristin Rohde tok sønnen med til Joralf Gjerstad for fem år siden. Gjerstad visste ikke hvem de var, men pekte rett på den syke delen av kroppen. Så pratet han om hendelser i familien og på skolen som han umulig kunne vite noe om. En klikk på Twitter har kritisert henne, ment at hun er uegnet til å lede en etterforskning fordi at hun har snakket varmt om Joralf Gjerstad.”

“Rohde er ikke medlem av statskirken, men sier at hun “tror at det er mer mellom himmel og jord”, at det er flere dimensjoner enn den vi ser.”

Sitatene taler for seg, også i forhold til Sigrid-saken, jeg sier ikke mer..

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Hun-var-Oslo-politiets-ansikt-utad-Sa-kom-smellen–7231379.html#.UcClJ5w2AlR

2Q11
2Q11
Abonnent
Svar til  2Q11
11 år siden

“Psykotroniske/elektromagnetiske våpen kan forårsake midlertidig eller permanent
blindhet, krampeanfall, sterke smerter, svimmelhet, kvalme og diarré, eller
blokkere funksjonen til forskjellige indre organer. I tillegg kan de gripe inn i
hjernefunksjonene.
Forskerne har oppdaget at de med HAARP/ELF/mikrobølgeteknologi har snublet
over den ideelle krigførings-metode som kan slå ut eller manipulere hele
befolkninger uten at de aner hva som foregår.
I Progressive Magazine (1-96) ble det meldt at det amerikanske militærmagasinet
Air Command and Staff College’s Airpower Journal hadde hatt en artikkel i 1995
med tittelen Non-Lethal Technology and Airpower der det for første gang ble
avslørt at det amerikanske militære var i ferd med å utvikle høyeffekts
mikrobølgevåpen til bruk mot mennesker.”

Takk for info smurfen:
http://www.nyhetsspeilet.no/2013/01/eiscat-og-haarp-er-ferdigstilt-som-vapen-i-2013/comment-page-7/#comment-95508

Monica Waade
Forfatter
11 år siden

Rettssikkerheten vår er i stor fare, det norske rettsvesen dømte Øygard med bakgrunn i spekulasjoner, spekulasjoner som offeret og politiet la fram for dem og som nevnt i kommentar lenger opp ble ikke saken etterforsket objektivt fra politiets side.

– Toppløs-spekulasjoner må ta slutt
Kripos har ikke funnet det mye omtalte toppløsbildet av den fornærmede jenta, etter nye undersøkelser av Rune Øygards mobil. Øygards forsvarer, Mette Yvonne Larsen, håper snart spekulasjonene tar slutt.
http://www.abcnyheter.no/nyheter/2013/04/17/topploes-spekulasjoner-ma-ta-slutt

Hva vil skje med Chris Giske når saken mot ham kommer opp for domstolen, er den saken etterforsket objektivt fra politiets side?

Politiet fant liket utenfor “stuedøra” til Chris, noen blodspor i campingvogna og på en brosjyre i søppeldunken, bingo de har rett gjerningsmann tror de. Hvorfor reagerer ikke politiet på mangelen av spor, tror de virkelig at Chris har vært så dyktig til å skjule de mange sporene de egentlig skulle ha funnet og samtidig lagt igjen noen så åpenbare spor som selve liket og ett par blodspor der han oppholdt seg? Er virkelig politiet så naive eller er de en del av et gjennomsyret korrupt nettverk hvor bandittene skjuler hverandre?

Hvorfor ble det ikke politimannen OAØ fratatt stillingen sin og tiltalt tidligere, Chris gikk til media med barneporno pc’en en måned før Sigrid ble drept. Selv media reagerte ikke på at en politimann hadde levert fra seg en pc med barneporno og de skrev ikke om saken før etter at Chris var hanket inn for drapet på Sigrid. Media, domstolene, myndighetene og offentlige aktører skjuler hverandres ugjerninger ved å fokusere på ikke saker, først når de får kniven på strupen tar de affære og gjør noen få tafatte forsøk på å rydde opp i ulumskhetene sine.

Oppi denne suppa finner vi såkalte sakkyndige hvor deres personlige oppfatninger av en person blir vektlagt og gjerne brukt som sannheter, og når disse sakkyndige ikke er enige seg imellom skal en kommisjon som aldri har møtt klienten vurdere tilstanden hans/hennes ut fra de personlige meningene til psykiatrisk sakkyndige som kanskje selv har alvorlige lidelser eller jobber for visse kretser i samfunnet.

Strid om Sigrid-siktet er tilregnelig
De sakkyndige er uenige om 37-åringen som er siktet for drapet på Sigrid Giskegjerde Schjetne (16), er tilregnelig eller ikke, melder TV 2.

Spesialistene i psykiatri Andreas Eirik Hamnes og Kjersti Narud har konkludert med at 37-åringen var tilregnelig og kan straffes, melder TV 2.

Nevropsykolog Anne Lill Ørbeck er uenig og konkluderer med at mannen var paranoid schizofren og strafferettslig utilregnelig.

http://www.abcnyheter.no/nyheter/2013/04/14/strid-om-sigrid-siktet-er-tilregnelig

Ann Lill Ørbeck :
Fryktelige overgrep ved diverse sikkerhetsavdelinger
http://psycho01.blogg.no/

Hvor blir det av rettssikkerheten oppi denne smørja hvor de involverte hovedsaklig
jobber ut fra personlige interesser og mer eller mindre skjult agenda?

Monica Waade
Forfatter
11 år siden

Pålegger politiet ny etterforskning i Øygard-saken
** Forsvarere fikk medhold i krav om åtte nye avhør

(VG Nett) Politiet må avhøre åtte nye vitner i Øygard-saken. Beslutningen kommer etter krav fra forsvarerne, som mener det vil kaste nytt lys over troverdigheten til jenta som er offeret i saken.

– Det som er besynderlig er at vi må bruke så mye krefter på å krangle om et spørsmål som burde vært åpenbart. Vi reagerer på at politiet har nektet og mener de dermed svikter idealet om at de skal etterforske objektivt og også belyse det som kan tale til fordel for den som er anklaget, sier Eiebakke.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/ordforersaken/artikkel.php?artid=10109098

Som jeg har sagt flere ganger før, for politiet er det viktigst å få straffet en gjerningsmann, om det er riktig person og sannheten som belyses er ikke så nøye. Politiet mister oppklaringsmuligheten i mange saker, kanskje Sigrid saken også. Dette fordi de finner en gjerningsmann og leter etter bevis mot ham, i stedet for å lete etter bevis for å finne den riktige gjerningsmannen.

2Q11
2Q11
Abonnent
Svar til  Monica Waade
11 år siden

Ja Monica, politiet, rettsvesen og andre uvesen må takke seg selv for manglende troverdighet. Ikke minst etter 22.juli 2011 har dette skuttt fart.
I dag er trolig hele greia pill råttent som i en ekte mafiastat. Alle mistenker og frykter alle, alle beskytter alle, ingen stoler på noen.

Det beste hadde vært om vi kunne stole på informasjonen, men se ikke bort fra noe:

-Vågå-Øygard-saken er kun et spill for galleriet, som J.J. sier i artikkelen;
– Er Vågå-saken et røykteppe for langt mer alvorlige pedofile nettverk?

– politiet boikotter etterforskningen fordi de skyldige er for mektige og overstyrer alt med trusler, nettverk og brorskap.

– vitner lyver, bevis plantes, obduksjonsrapport uredelig osv.

Avsløringene tvinger seg fram, selv m.media innser det. Spørsmålet er om ballongen sprekker, eller makter mediene å slippe ut trykket gradvis slik at 4mill TV-slaver godtar litt(!!) rusk i maskineriet og mange små(!!) sjokk så lenge tilbudet om enda bedre personlig kjøpekraft og hyggelige voldelige krimserier opprettholdes?

Monica Waade
Forfatter
Svar til  2Q11
11 år siden

Jarle har nok rett i at Vågåsaken bare er et røykteppe for det stinker av den saken også. Jeg har følt og sagt helt fra begynnelsen at jenta ikke er troverdig, hun er påvirket til å overdrive flørtingen som pågikk mellom henne og ordføreren. Ei fjær blir raskt fem høns, det er et stort skille mellom griseprat og sengekos, men her skulle ordføreren bli sett på som en pedofil skyldig eller ikke skyldig, så kan de virkelige pedofile operere i fred bak røykteppet.

Myndighetene og de offentlige nedover i systemet sammen med sine svirebrødre og søstre skjuler seg bak å blåse opp fillesaker, som den med Roger Ingebrigtsen også, ta vekk fokus fra den virkelige galskapen i kulissene.

Chris Giske er smart, han vet nok ganske mye og han er venn med politimannen som stjal PC’en, OAØ, men det ble nok en strek i regninga at Chris tok opp telefonsamtaler. Jeg sier to ord, utpressing og ofring, utpressingen startet før Chris fikk den stjålne PC’en i hende. OAØ måtte vite hva PC’en inneholdt, så hvorfor ble han forskrekket når Chris sa hva som var på den, og hvorfor stjeler en mann i fast arbeid en PC som ikke er verdt mange kronene?

Fulgte ikke reglene – Dårlige rutiner
Avdekket rutinesvikt og regelbrudd under etterforskning mot suspendert politimann.

http://spjelkavika.no/index.php/component/content/article/79-lokale-nyheter/256-politikritikk

——————————————————————————–

Utøya ja, herregud den røde gummibåten ute på Tyrifjorden står spikret i minnet og at de ikke greide å stoppe Breivik på hele den kjørestrekningen fra regjeringskvartalet til fergekaia enda de hadde fått bilnummeret fra et vitne. Den offentlige historien stemmer i hvert fall ikke med det jeg har sett, men som vanlig er bakmennene godt skjult og det blir litt kluss i hendelsene når det trekkes i forskjellige tråder. Jeg synes det er flott at noen griper tak i dette og går til sak mot myndighetene, kanskje noen sannheter kommer for dagen når de skal skylde på hverandre?

Bjørn Inge Dalby mistet sønnen Andreas på Utøya 22. juli. Nå har han bestemt seg for å saksøke norske myndigheter.

http://www.h-a.no/Nyheter/Nyheter/tabid/72/articleView/true/moduleid/202480/Default.aspx

Eddvin
Eddvin
Abonnent
11 år siden

Pussig sammentreff, i Sigrid-saken:
Pc-en som politimannen tok med seg, var beslaglagt i en alvorlig sedelighetssak, og inneholdt blant annet overgrepsbilder av barn.

Ifølge politimannen fikk han ikke datamaskinen til å fungere, og overlot den til en 37-åring fra Ålesund for reparasjon. 37-åringen ble senere siktet for drapet på Sigrid Giskegjerde Sjetne. 2. september må polititjenestemannen møte i retten å svare for tre tiltalepunkt.

Polititjenestemannen har vært ansatt i politiet i flere tiår. Han er suspendert fra stillingen sin frem til etter rettssaken.

Assisterende sjef for Spesialenheten for politisaker, Guro Kleppe, mener politimannen har gjort seg skyldig i grovt tyveri.

– Det er tatt ut en tiltale i tråd med straffeloven §257, jamfør §258, som omhandler grovt tyveri, samt straffeloven §325 som gjelder det å ha utvist et forhold utenfor tjenesten som er uverdig for den tillit som er nødvendig for en slik stilling, sier Kleppe.

http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/more_og_romsdal/1.10981371

2Q11
2Q11
Abonnent
Svar til  Eddvin
11 år siden

37-åringen har et klart overtak, er smartere enn politiet. Han har svært mye å fortelle offentligheten, men får ikke lov. Han tok opp samtaler med politimannen. Var dette et mislykket forsøk fra politiet på å plante noe på den siktede?

lørdag 3. november 2012, kl.14:12
ÅLESUND (Dagbladet): Den aktuelle politimannen kontaktet i sommer 37-åringen, og ba ham bryte passordet på en pc han hadde skaffet seg.
Det gjorde 37-åringen, som fant barneporno på pc-en. Han ble så rasende at han snakket med Dagbladet om funnet.
”I en samtale med Dagbladet lørdag 1.september forteller 37-åringen at han er i Oslo og har datamaskinen med seg.
Han ønsker nå å få saken belyst i Dagbladet og ville anmelde politimannen når han var i Oslo, langt unna Sunnmøre politidistrikt.”
– Jeg går til politiet mandag morgen, sa 37-åringen som ikke rakk å levere inn anmeldelsen før han ble pågrepet søndag kveld og siktet for drapet på Sigrid Giskegjerde Schjetne.

http://www.dagbladet.no/2012/11/02/nyheter/sigrid-saken/sigrid_giskegjerde_schjetne/innenriks/24159482/

http://www.nyhetsspeilet.no/2012/11/human-etisk-forbunds-og-foreningen-skepsis-interesse-for-okkulte-sexovergrep-mot-barn/comment-page-9/#comment-97254

Oxford sier:
24. 02. 2013, kl. 16:42
Vil ha pressen til stede under nye Sigrid-avhør
– Uaktuelt! sier politiet
http://www.dagbladet.no/2013/02/21/nyheter/innenriks/varetektsfengsling/sigrid_giskegjerde_schjetne/25877267/

-Vi har ikke med hvem som helst å gjøre, personer som kan finne ut svært mye om en familie i Sverige for deretter å ringe dem opp å komme med trusler har sine bekjentskapskretser iorden. De eneste mistenkte i Sigrid saken, Per Deren og Chris Giske sto ikke bak dette, noen andre hadde altså interesse av at man ikke graver i saken og sier for mye.
http://www.nyhetsspeilet.no/2012/10/vagasaken-en-satanistisk-seanse/comment-page-15/#comment-95669

-Ellers ser jeg to av samme bakmenn i Sigrid saken som i Utøya, vet ikke enda helt sikkert betydningen av dette, men min foreløpige konklusjon, altså så langt kun foreløpige konklusjon, er at disse benytter seg av Sigrid saken, hvor de kommer inn i bildet etterpå og benytter den for sin agenda.
http://www.nyhetsspeilet.no/2012/10/vagasaken-en-satanistisk-seanse/comment-page-12/#comment-92837

-agressive pedofile i gjenger er det største problemet, de lyver om alt og kaster alle forran seg i et ganske så lett gjennomskuelig forsøk på å slippe unna! De gutta her, ER det største pedo-nettverket!!! Og at de lyver? Hvorfor skaffer de ikke bevis???) Hva skal man gjøre med slike mennesker da? De lyver og setter ut falske tyster rykter på folk som engasjerer seg i slike saker!!! Sannheten svir, mine kjære naboer… Sannheten svir…»
http://crazycop.blogg.no/1292432800_15des2010.html

Gillogilla
Gillogilla
Abonnent
Svar til  2Q11
11 år siden

http://www.dagbladet.no/2013/02/21/nyheter/innenriks/varetektsfengsling/sigrid_giskegjerde_schjetne/25877267/

Uaktuelt! svarer politiadvokat Cecilie Gulnes i Oslo-politiet om 37-åringens ønske.

– Å ha pressen til stede er ingen optimal løsning. Vi er i en konfronterende avhørsfase og ønsker å foreholde ham detaljer som ikke må komme ut i media. Det kan rett og slett være ødeleggende for etterforskningen, sier Gulnes til Dagbladet.

Hun mener siktede ikke har grunn til å kritisere politiet i etterforskningen av Sigrid-saken.

– Vi er opptatt av å snu alle steiner og være så ryddige som mulig. Alle avhør med ham kan ettergås da de er tatt opp med både lyd og bilde, sier politiadvokaten. ))))

Hej igen här.
Konstigt att dom inte tagit den familjen i Sverige på allvar,eftersom hotet vad av den natur,tiktigt hotfullt,och skrämmande för den som blev utsatt..
Tänk att få hela sitt liv upprabblat familjemedlemmar etc.Denna person som ringde,prata Oslodialekt, men med lite skurr i rösten.??? Som från Östmarka,litesom jag nu fått förstått det,från personen,på Flaschbacken
Att få sitt liv uthängd så,måste vara ett skräcksenarie för vad som kan hända framöver för dom.
Som om Polisen har bestämt sig,för CG.
Jag vill åter gå nära familjen till Sigrid, runt henne, känner samhörighet med familjen, vänner nära.Varför kollar man inte upp dom närmaste som man brukar göra i alla fall. Innan utredningningen går vidare,alla dessa tusentals frivilliga, måste har
trampat över spår,m.m..

Allt luktar som en rökridå..
Man famlar i mörket efter ett ljus,vilket ljus, det har brunnit ner nu..
CG..Är nog en,bra modokandidat här, men tanke på hans tillstånd spyskist.
Så vette fasen om han skulle kunna,klara detta, med tanke på hans enkla syn i kläder m.m., samma kläder som han gillar, skulle väll vart fullt med blod, västen som tydligen är. Han i ett nötskal ..Varför hade han den inte på sig den dagen, man kan inte planera att mörda Sigrid,utan att veta ens om vart Sigid befinner sig.Och varför just henne,och mitt i natten sitta och vänta ut ett offer..Det är för långsökt
Känns mera som
Polisen är bromsklossar än just nu Poliser.Som ska sammanfatta saker,gör det på ett eget sättt.Tyvärr faller man i gropen själv till slut, har dom starka bevis,eller fiskar dom efter dom.För att utredningen har kostat mycket pengar..Fam/ Advokt vill veta vart pengarna kom ifrån Varför det ?
BK SR med fler är närmare S.G.S. Tränare m.m.
Åter igen Hatbrott är det jag ser framför mig..Hat ilska
Sen prats det om att fam/ lever strikt ? Nej dom reser över allt,har en bra ekonomi,här sparars ingenting på.Och barnen har vart i utlandet utan föräldrar även, efter S avled.
Kanske reglerna inte vad så hårda trots allt.. bara en tanke, utan dom utgick från att, Sigrid kommer hem efter avtalt tid, det som stör mest är att på så kort tid händer allt..Allt snurrar på, istället för att sen,ta det lite lugnt .Vart gick hon vad sas det om det senaste smset
:Vilket hus och varför nämna det.? Det låg ju tydligen bara hundra M från dom,allså borde Sigrid vart innanför dörren hemma, i rimlig tid..Vad pågår här ?
Är kanske den största frågan ??
Obs inga anklagelser men en massa tankar om HUR ,vad det med Sigrids mobil ..tiden och var befann hon sig, eftersom inte ens hundar indikerar, för mig har hon åkt i en bil.

Gillogilla
Gillogilla
Abonnent
11 år siden

Hej Monica
Så skumt,som att plantera någo form av bevis, det är 6 månader gammalt ???
Lise-lisen är väldigt lik KK..??

(Her er ei som nevner en grønn bil, vet ikke om jenta har drømt eller om hun virkelig har sett det hun sier:

Savner deg mit nydelige bestevenn jeg husker de dagene vi var sammen du er den snilleste i mit liv. jeg så hvem som drepte deg han hadde brunt øye og buskete hår og lang bart…. det var han polittit fang den grønet bilen det var dem den grønne bilen var i helglasmoen
http://www.youtube.com/channel/UCHQ9DOPn5Tv6MjtXyaAjuQQ )

Och då det var så turbolent mellan Flaschback och BK..
Vad är detta mysteriet med detta fallet, talesmän som tar över advokat m.m.
Jag trodde Polisen i såna lägen gick in och styrde upp mycket mera..
Känns som Polisen inte greppaade det på engång, utran det, vad ett hav av andra människor runt detta..
Mörkläggning eller ?
ja det är nog samma SR.. :-)
Som letade dygnet runt oc va ute på öara och rodde runt ?
Helt ensammen,bara för att hitta henne..
Det är så komplicerat allt..
CG = Bra modo kandidat that it..Om PD nu är ute i det fria , men fortfarande misstänkt..??
Hur går detta i hop.
Jag är inte Polis, men kan vart fall räkna ut att det luktar ..
Gammal rök och annat skit i detta..Prestige kallas det, att vidhålla, och samtiidigt ha andra spår öppna.?
Fåstår ingenting alls här i detta Monica
Ja skicka det till mig , Så ska jag skicka lite annan info jag sett här nu med..

Gillogilla
Gillogilla
Abonnent
11 år siden

Här har vi diskution på en Norsk Stundentblogg

Och hur många heter SVXXXX Och vet om Khb Bil. oppedal
Forhåndsdømt av sosialmedia.

Publisert den 05 september 2012 av Jitse Buitink

Ifølge de sosiale medier er mannen fra Ålesund siktet for Sigrid-drapet. Navn, bilde og profiler er spredd utover nettet allerede, lenge før dommen er lest opp. Vi tar bladet fra munnen og sier det ingen vil – sosiale medier tar over kontrollen!

foto: screenshot fra en blogg

Med internet og særlig de sosiale mediers fremmars har vi fått muligheten til å finne informasjon selv, og det er ikke noen grenser for hva vi kan spre videre og heller ikke hvordan vi velger å gjøre det.

Mens alle medier er styrt av «Vær varsom-plakaten» har vi som enkeltmennesker ingen som regulerer hva vi sprer. Med andre ord er makten flyttet fra mediene til den som klarer å få mest oppmerksomhet på sin profil. Har du tenkt på hvor sinnsykt farlig dette er? Se for deg følgende skrekksenario: Justin Bieber setter ut en tvittermelding hvor han sier at alle med rødt hår må støtes ut av samfunnet.

I Sigridsaken er saken litt annerledes, her har facebook-mobben dømt mannen fra Ålesund lenge før domstolene. Tenk om dette er en ny Fritz Moen? Hva om mannen ender sitt liv og vi aldri får avslørt den ekte drapsmannen. Det kan være en av følgene av forhåndsdømmingen.

23.juli 2011 begynte hatmeldingene å florere mot muslimske miljøer i Norge. Media hadde ikke sagt noe om hvem som sto bak, likevel var det vedtatt på webben at muslimene sto bak.

Vi i studentnytt ønsker å ytre vår motstand mot forhåndsdømming av mennesker. På ingen måte forsvarer eller dømmer vi noen, bare ber alle om å vente og å være forsiktige med hva dere sprer på nett:

22 Kommentarer til denne posten
Morten sier:
5/9/12 kl 07:25
Dere viste meg hvem han er.

Cathrine sier:
5/9/12 kl 08:03
Jeg er enig med dere, men hvorfor i all verden opplyser dere navnet hans? Det hadde jeg ikke visst hvis jeg ikke hadde mest deres artikkel.

Per sier:
5/9/12 kl 08:13
Dere bidrar jo til å avsløre vedkommende. Jeg visste ingenting før dere skrev denne artikkelen. Hensikten med artikkelen er jo totalt inkonsekvent!
Latterlig!

Observer sier:
5/9/12 kl 08:35
Chris Giske was mentioned in the Wikipæedia artilce on Sigrid Case (in English). It was there until yesterday night but removed today morning. VG, Aftenpostenn and Dagbladet are keeping the name secret… But Google can find it.

Luringer sier:
5/9/12 kl 09:06
Takk for at jeg fikk navnet hans

Hubroveien sier:
5/9/12 kl 09:09
Artikkelen handler jo ikke om å avsløre siktede eller ikke. Han er jo allerede avslørt, og navnet hans kommer sannsynligvis til å dukke opp flere steder etterhvert. Artikkelen handler om å ikke dømme folk for tidlig, samt hvilken makt relativt uvitende brukere av sosiale medier kan ha. Nå har jeg foreløpig ingen formening om siktede er skyldig eller ikke, men i en hvilken som helst alvorlig kriminalsak vil det være ganske «ødeleggende» for en person som er totalt fri for skyld, å bli stemplet på denne måten. For ikke å snakke om familie og venner.

knutsen sier:
5/9/12 kl 09:34
Jeg mener dette er banebrytende tenkning! Jeg har aldri før tenkt over at jeg, lille meg, kan bidra til noens undergang bare ved å hive meg på ting, Håper flere med meg Bruker saken som et tankekors! Ikke spre rykte, de forsvinner aldri!

Kaiza sier:
5/9/12 kl 09:39
Navn og bilde er overalt! Så det i kommentarfeltet på en avis igår, men er det fjernet.

Terese sier:
5/9/12 kl 09:56
Chris Giske er halvbroren til Bolivia-Madeleine..

Robert sier:
5/9/12 kl 10:05
Hahhaha, tusen takk for tipset! Jeg prøvde å finne ut hvem han var ved hjelp av Google, men fant han ikke. Heldigvis – takket være screenshots dere legger ut – vet jeg nå hvem det er! Hjertelig!

Mynona sier:
5/9/12 kl 10:37
Person nummer 2 er «Per Deren». Nå vet dere det og. Værsågod.

Donald sier:
5/9/12 kl 13:56
«Vi i studentnytt ønsker å ytre vår motstand mot forhåndsdømming av mennesker. På ingen måte forsvarer eller dømmer vi noen, bare ber alle om å vente og å være forsiktige med hva dere sprer på nett»

Dette må være noe av det mest absolutte komplette idiotiske jeg noensinne har lest på nett. Tidens største selvmotsigelse: «ytre vår motstand mot forhåndsdømming» – «men her er navnet hans»

sverre sier:
5/9/12 kl 19:10
det kan jo være et poeng at siktelser slettes ikke er hemmelige opplysninger, og når man da i verste fall påfører fullstendig uskyldige mennesker en såpass stor belastning som en slik offentlig interesse innebærer både nå i dagene og for evig tid, så må vi også huske at det er en rekke 37 og 64 åringer i Oslo og Akershus som kan være i besittelse av både grønne og røde biler, som ved denne klargjøringen unnslipper meningsløs mistanke fra halvt og helt fremmede. Flere enn meg som nå vet hvem som eier Kolbotn dekk og bilservice? Og godt kunne tenkt seg at vedkommende, på linje med de fleste andre drivere av enkeltmannsforetak, ikke har hatt det særlig godt i dag?
Hur många visste dagen efter att BILEN vad grön ????

Monica Waade
Forfatter
Svar til  Gillogilla
11 år siden

Dette kan være den samme Sverre som på underlig vis visste at det var funnet et drapsoffer, se denne kommentaren…
http://www.nyhetsspeilet.no/2012/10/vagasaken-en-satanistisk-seanse/comment-page-9/#comment-92035

Her er ei som nevner en grønn bil, vet ikke om jenta har drømt eller om hun virkelig har sett det hun sier:

Savner deg mit nydelige bestevenn jeg husker de dagene vi var sammen du er den snilleste i mit liv. jeg så hvem som drepte deg han hadde brunt øye og buskete hår og lang bart…. det var han polittit fang den grønet bilen det var dem den grønne bilen var i helglasmoen
http://www.youtube.com/channel/UCHQ9DOPn5Tv6MjtXyaAjuQQ

Helgelandsmoen:
Helgelandsmoen leir er en nedlagt militærleir på Helgelandsmoen i Hole kommune. Våren 2004 ble leiren kjøpt av lokale investorer som senere stiftet Helgelandsmoen Næringspark as. Her finnes fredede objekter bl.a. friluftskirke, kapell, vanntårn, kornmagasin og minnesmerker.
http://no.wikipedia.org/wiki/Helgelandsmoen

Gillogilla
Gillogilla
Abonnent
Svar til  Monica Waade
11 år siden

helglasmoen står det kan det vara detta då..?

http://idrett.speaker.no/organisatio…lementId=55047

http://www.ringerike.no/bo/skole-og-…-hbk-akademiet

Här är en pressad Polis hanne på twitter ??

http://www.abcnyheter.no/nyheter/2012/09/11/skjoenner-enkelte-reagerer-pa-twitter-utbruddet-hennes

https://twitter.com/HKRohde/status/245243184517619713
Undrar om dom hittar den rätta personen någon gång ..

Gillogilla
Gillogilla
Abonnent
11 år siden

Hej igen
Mina tankar är följ fåglarna,kan fågel vara en väg med med ?

Jag ser som syra på hennes kropp,om det va för att,försvåra idenifieringen.
Och ta bort alla spår på kroppen.

Någon säger hon har levt i ett par dagar , jag ser inte det,och såfalll av vilken anledning.? Kroppen va inte utsatt för sexuellt ofredande..
Så hatbrott,kommer fram hela tiden och varför? Ilska temprament,inte säga imot..
Sport med
Olika sporter.
Det har vart diskutioner,på flaschbacken,om olika saker nu
Men jag vill hålla mig inom Sigrids område,

Denna person,personer ? Känner väldigt godt till familjen..
Denna mapp gjordes tidigt inne på FBacken
Det finns bra saker,man kan se på..vissa tilltalar mig inte.

Någon källa som vet ca klockslaget Sigrid lämnade v veien ?
Kan den personen ha ett lantställe ca:3 mil 30 mil 3 kommer fram
Och Talet 9.
Dronnig Maud ??? gata eller ?
Något bär mig imot,som ett slag i magen dragen i håret,
och jag ligger i fosterställning..
Mår illa..

https://maps.google.no/maps/ms?msid=215099587637369305473.0004c91b582b224cbd033&msa=0&ll=59.907641,10.845094&spn=0.011512,0.038581
Sigrid
Här är ett karta från det..

sommerfugl
sommerfugl
Abonnent
Svar til  Gillogilla
11 år siden

Hei, jeg er ikke kjent her inne, og vet ikke om jeg kommer til å finne igjen svaret mitt:-)
Men Fuglelivegen går rett fra Axel Brinchs vei og vestover (mot Bryn)
Jeg får heller ikke de store murvillaene med en slags tårn på ut av hodet, de ligger der hvor Sigrids trener bor. Der er det også trapper ned i terrenget.
Og dette er jo alt sammen rundt Østensjøvannet, skogen (Østmarka) er ikke langt unna.
Første gangen eg leste om dette med å følge fuglene, tror jeg jeg leste “følj fogelvägen” (??).
På google maps ser man tydelig husene på trenerens adress.

Gillogilla
Gillogilla
Abonnent
Svar til  sommerfugl
11 år siden

Hej Sommerfugl
Min tanke vad från början ett hus som ser ut som ett kapell..eller brevid ett kapell
.Huset ska se orodnat ut från utsidan,stökigt
ett enplanshus, samtidigt när man vänder huset kan det vara flera våningar, men
Jag ser brunnar två stycken.av vikt..
Det har jag gjort från början
jag ser en man med olika roller,
jag har känt lukt från rök eld m.m.
Även känd med familjen.
När i realtion på nått sätt,som jag inte vet hur jag ska förklara.
Som om hundar djur är av intresse.
denna person, ska ha en sommar stuga 3 mil eller 30 mil..Kan hända personen har en anknytning mot östmarka.
Om BK Eller SR har roll i detta, vill jag ha osagt,då jag känner mig kriminell
med dom,dom har en del att stå till svars för..så är det.
Tränare kom in tidigt,men ser olika alternativ ??
Det känns som det var så många medial personer inne, så man f går runt sig själv..
Sen blir ,familjär med familjen som jag känner dom, väl
Åter slår mig tanken på varför hon va så inpackad,i täppen, m.m. plats
Som någon som kände henne,inte ville se.
Hat ilska förföljer mig..Brott
Kan S. vart Gravid ?
Utan man kunde se det på rättsmedicin.?
Kroppen vad så ödelagt, och sargad,jag finns inte liksom..
Känner som min hud fräts bort
Handväskan innehåller sanning säger hon,tror hon är strypt med den.
Det är det som kommer fram till mig just nu.

Monica Waade
Forfatter
Svar til  sommerfugl
11 år siden

Hei sommerfugl, vet du hva murbygningen med tårn har vært tidligere? Jeg tenker på den der treneren bor for det bildet kommer også stadig tilbake med ord som brann og vann. Trappen ned i terrenget har jeg også sett flere ganger og en slags stige eller trapp opp til dette tårnet. Det er opprivende følelser hos Sigrid vedrørende noe som skjer i ei trapp, nei nei skriker hun, hun er fastlåst og river seg løs, faller.

Fuglelivegen, jeg tror bilen kjører motsatt retning, altså mot hjemmet til Sigrid i Axel Brinchs vei og ikke mot Bryn. Bilen kjører ned vegen ved barnehagen og sakene til Sigrid slenges ut der for å vinne tid føles det som.

Det står litt klarere for meg nå at drapsmannen faktisk har tilknytning enten til hjemmet der Sigrid var hos venninnen eller hennes eget hjem, eller begge deler. Tilknytning d.v.s. personen bor der, har vært der, kjenner til noen av personene eller vet om de som bor der.

Så kan man spørre seg, hvem av disse kjenner Chris Giske også slik at han ble dratt inn i saken. Jeg skulle likt å fått en samtale med Chris, jeg tror han har noen tanker om noe som kunne belyst saken.

sommerfugl
sommerfugl
Abonnent
Svar til  Monica Waade
11 år siden

Jeg er usikker på om vi mener samme hus, det som jeg mener er etter det jeg kan se, en moderne villa, i hvit mur, en våning på ene siden og to/fler på baksiden og et stakittlignende “tårn”, det er mer en ett slikt i samme veien (omtrent på adressen, eller muligens eksakt på adressen) til EL treneren (innebandy)
Jeg er ikke sikker på hvordan jeg linker bildet fra Google map hit, og et annet problem jeg har er at når jeg skal svare, skal jeg logge inn for å svare og så fort jeg leter opp denne siden, er jeg ikke innlogget mer….og sånn har jeg drevet på i dag, for å svare. Et tips om hva jeg gjør feil, hadde vært bra :-)

Utenfor det ene bildet står for øvrig en sølvfarget bil og en tilhenger med blå presenning…husker noen slike detaljer fra de/dere klarsynte, tror jeg?? Men det betyr vel ikke noe, slike, hvis aktuelle, er vel borte nå.

Når det gjelder kapell og hall: Det er jo et kapell i området også, ved siden av en sånn plasthall. ??

Jeg har ingen klarsyntevne, men jeg lurer på: Kunne disse to jentene ha kranglet den kvelden, og kunne K kastet S ned kjellertrappa f eks og så bli hjulpet ut av situasjonen av pappa og hans venn SR (S i fryseboksen og tingene til barnehagen og dumping senere..) bare dikter, dere har vel sett henne gå inn i en sølvgrå bil. Du tror altså at S i det minste var i Vv27 den kvelden, at hun ikke var noe annet sted og bare hadde K som alibi? Jeg tenker at hun var 16 og (ja, vi har jo vært 16 og eventyrlystne).
Skulle ønske jeg greide lenke til disse bildene på Google maps, så vi ser om det er samme hus vi mener :-)

Den tanken (“dikta” historien min samsvarer jo ikke med EL sin adresse :-)

Dette med Sverige, har det noe med SR sitt sted i Bäckefors (? Mellom Dals ED og Mellerud) å gjøre?

Det er så mange personer inne( også noe søramerikansk, husker jeg) og har de noe med hverandre å gjøre, tro.

Dette ble passe usaklig, sorry, men bare lufter tanker.

Monica Waade
Forfatter
Svar til  Gillogilla
11 år siden

Ja Gilloa jeg nevnte en vei i forbindelse med fugl i tidligere kommentar her…
http://www.nyhetsspeilet.no/2012/10/vagasaken-en-satanistisk-seanse/comment-page-15/#comment-95147

Akkurat som klokkeslettet Sigrid skulle vært hjemme, kl. 24:00 eller 00:30, varierer også opplysningene om når tid hun forlot Vetlandsveien:

Det som er klart er at 16-åringen begynte å gå hjemover fra en venninne i Vetlandsveien like før midnatt, natt til søndag.
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10052213

Koren er faren til venninnen som Sigrid forlot ved midnatt kvelden hun forsvant.
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/ostlandssendingen/1.8392860

Sigrid selv sier hun var for sent ute til å rekke hjem til hun skulle være hjemme ved midnatt, så man kan undres hvorfor familien gjennom en av sine talspersoner (Geir Strand) sier hun skulle være hjemme 00:30!???

Sigrid sier også hun skulle gå ved idrettsplassen og gjennom skogen, mens i NRK intervjuet sier foreldrene noe annet.
http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.8286161

Jeg så Sigrid i krysset, rett etter at hun hadde forlatt Vetlandsveien og var på vei mot idrettsplassen, har beskrevet det her…
http://www.nyhetsspeilet.no/2012/10/vagasaken-en-satanistisk-seanse/comment-page-13/#comment-94263

Hytte/landsted har jeg også fått fram flere ganger, så det finnes åpenbart et slikt sted som er relevant for saken. Er skog der og ett par ganger har ordet Sverige kommet fram i forbindelse med dette landstedet, er som et småbruk, en husmannsplass med en bakke til venstre, jeg har beskrevet plassen samme kommentar som der jeg så Sigrid gå fra veikrysset.

Jeg har også beskrevet at Sigrid lå i fosterstilling da hun ble funnet og jeg har også inntrykk av at hun ikke levde dagen etter. For meg ser det ut som hun døde kort tid etterpå, på det stedet de kjørte til etter at hun havnet i bilen der ved Vetlandsveien. Kanskje hun ble skadet før hun havnet i bilen for han var forbannet så er mye mulig volden startet der og da.

Det er et annet dødsfall inne i bildet, han eller noen svært nær ham har tidligere drept eller mistet ei jente.

Så er det brann rundt drapsmannen, det har også kommet flere ganger og for ett par kvelder siden kom det igjen. Da så jeg at det var noen som vurderte om de måtte evakuere eller om de kunne greie å stoppe brannen, de valgte å komme seg ned og ut. Vet ikke om dette er symbolske bilder for at det dreier seg om en som jobber med brann (og evakuering?) eller om gjerningsmannen virkelig har opplevd en slik brann hjemme hos seg.

Dronning Maud, jeg skal sende deg ei melding hva jeg har funnet rundt dette.

Gillogilla
Gillogilla
Abonnent
11 år siden

Om nu fölg fåglarna är det rätta som jag sa redan från start, borde det rimligtvist
vara,nära när……,bekanta till Sigrid,
Det enda som förvånar mig är att så tidigt som 00:30 Gick anmällan till Polisen
Och sen gick allt så fort..
Mobilen m m .Hittades ju inte förren en vid 1 :30 Midnatt ??
Fast jag förstår att dom kom när sakernas hittades,Då kan man ju undra på engång vad detta handlr om,brott eller eller liknade.
Jag vet inte hur normalt det är,att Polisen kommer så snabbt..annars..

Obs : Inget fel i det, men normalt säger man ju 48 timmar,
??
Sigrid är 16 år full av liv, i den ålderen, frigör vi oss hemifrån tänker mera utåt, spännade saker händer runt oss..Vi “lever ” Vi ” Drömmer ”
Oftas en inre frigörelse,inre tankar drömmar, och revolterar ..det är ju helt normalt,för dom flesta unga,jag sett och mött…
Hon va väll också utomland två gånger det året en resa med sin väninna den bästa hon hade M.A.
Sen Fotbolls eller handbolls läger nere i Vad det ungern eller Tjekkien dt ska vara osagt, men med sånna hon kände som vad med på resan
Kan det ha blivet lite småflört där nere,såfall ung lite kär i någon äldre
Attraktion..??
Detta är en gåta, men jag tror den är närmare än vi tror den.. <(")

Monica Waade
Forfatter
Svar til  Gillogilla
11 år siden

Hei Gilloa! :-)

Det er ofte sånn at det som kommer først og sterkest er det viktigste, og med tanke på at det telepatiske språket består av både ord og bilder, samt gjerne er mye sagt med få ord, tror jeg at fuglene er en del av personens navn eller adresse men mer i tillegg. Når du nevnte fuglene var det første som kom til meg trekkfugler, altså fugler som forflytter seg over lange avstander. I denne saken kan det derfor meget vel tenke seg at vi skal se på en reise over lang avstand, altså vil reisene Sigrid var på være veldig relevant for saken.

Ellers er det du sier i samsvar med inntrykket jeg har fått ut av det Sigrid har sagt, hun slo seg litt løs, tøyde grensene (flørtet?) og noen falt for hennes ungpikesjarm og la mer i dette enn hun ønsket for det virker som det er nettopp denne personen Sigrid etterpå benevner som den gamle grisen. Hun var kanskje litt småforelsket og smigret over at en eldre mann viste interesse, men når han ble for pågående trakk hun seg. Jeg føler ham som en person med et stort selvbilde/selvsikkerhet, han ser på seg selv som en man ikke sier nei til, da kommer raseriet fram. En konkurransetype som ikke liker å tape og han gjør svært mye for å vinne, typisk en man kan finne innenfor idretten. Jeg fikk tidlig inn ordet sport og jeg mener han har brukt Østmarka mye, både på ski og sykkel.

Det er andre ting som har kommet inn tidlig og hele veien, det er skog og vann, når jeg med dette havner i Østmarka kommer det tydelig fram brann og tårn, branntårn og det er også kraftlinjer, vann, kraftverk. Jeg ser et bygg av betong og mye stein der, ei trapp ned i terrenget og bygget virker å være en bolig, så jeg tror ikke det ligger der ute i skauen, men i nærheten av Østmarka. Bygningen er lys grå (nærmest hvit) har tårn og noe som gjør at jeg tenker kraftstasjon men det er leiligheter der!? Et betongbygg av noe slag som er omgjort til leiligheter. Det er muligens den trappa Sigrid hele tiden kommer tilbake til som viktig, trappa ser ut til å være av betong den også, mange grå trinn ned i terrenget.

Du var inne på ild og varme du også, interessant med at vi begge får dette, brann, er nesten som at man skal se etter en pyroman eller brannmann? Pyroman kunne være Chris Giske, men han er vel ikke særlig sporty av seg og jeg kan vanskelig se ham som en ivrig bruker av Østmarka.

Monica Waade
Forfatter
11 år siden

Sigrid Giskegjerde Schjetne – Hun er så utrolig pliktoppfyllende, sier familiens talsmann om Sigrid som ble meldt savnet minutter etter at hun skulle vært hjemme.
http://www.nettavisen.no/nyheter/article3446272.ece

Sigrid skulle være hjemme kl. 24:00 og forlot hjemmet til venninnen i Vetlandsveien litt før dette klokkeslettet. Skulle hun bli kjørt/hentes med bil eller hvorfor er ei så utrolig pliktoppfyllende jente for sent ute til å rekke hjem til avtalt tid? Sigrid sier hun ble litt forsinket, men likevel er det noe som skurrer tidsmessig hvis hun skulle gå hele veien hjem.

Det siste jeg har sett i saken er munnen til en person bak forsvinningen, ja jeg vet det høres helt sykt ut hva man får se, men jeg ser at han mangler en tre fire tenner etter hverandre. Sigrid sier at han har tilknytning til hunden og det gjør henne trist at han ikke er snill med den. Han slår hunden slik som han slo meg sier hun.

Gillogilla
Gillogilla
Abonnent
Svar til  Monica Waade
11 år siden

Hej Monica
Har inte sett eller tänkt på det med tänder,
Men det kan ju fattas tänder,men blitt insatt nya,med en teori
Ja hunden är central roll på nått sätt,Sigrid va glad i djur..

Och Sigrid hemfärd,
Detta är olika tankar runt Sigrids hemväg,var vissa bodde, sen finns det en person som bor precis vid Vveien ,någon hon kände väll inom sporten eller något i den stilen..Om det vad innan hon började i Tunet ?? Svårt att säga..

« Forrige artikkel

Sightseeing i hemmelige underjordiske baser

Neste artikkel »

Illuminati-høytiden Halloween er her

394
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x