Vågåsaken, en satanistisk seanse?

63.2K visninger
14 minutter lesetid
394

Når alle de verdiene vi engang satte høyt her i landet blir snudd på hodet, alt blir opp ned, så må vi tørre å spørre oss selv hva dette skyldes. Satanismen er en av de eldste religionene i læreboken. Vi kan nok idag fastslå at satanismen har seiret i norsk og internasjonal politikk, som åndsimpuls i enkeltmenneskers hjerter og sinn.

Med en slik sak hvor folk får lov å være med å være dommere i flere uker, og fråtse i andres underliv, så er rettsfølelsen til 95% av det norske folk re-etablert etter dommerforsikringsmanglene, borgeretterforskningen av 22/7 respons og Eskil Pedersens flukt m.m. er innstilt.  Nå er det å fråtse i andres underliv som gjelder, med en presseintensitet som ødelegger rettsikkerheten som følge av at vitner trues på livet til å ikke vitne, vitne for mobbens dom, etc. Smoke and mirrors.

Marx og satanisme

Jeg fant ut å ville på litteraturvitenskapelig og rasjonelt grunnlag undersøke satanismen som et samfunnsfenomen og som religion. Her dras de lange linjer gjennom historien, og ender opp idag. Vi er jo alle enig om at religion fortjener inngående undersøkelse og kritikk, og jeg fant at det er viktig å være spesielt oppmerksom på å ikke bli lurt av satanismen og satanistene… for ingen liker å bli lurt. Kanskje noe for NRK og Folkeopplysningen?

At satanistene vil rase av å bli avslørt, er velkjent at de gjør av å få lys på seg, trollet sprekker som kjent når det får lys på seg :) Håper herved å ha bragt en ny dimensjon til samfunnsdebatten.

Hvis denne verden er «Satans» domene (betyr ‘deceiver’ i åndelig forstand, som en åndspåvirkning) domene for en tid, eller to tider, hvem vil da vinne og få all medias oppmerksomhet og sympati? Løgnen selvfølgelig, på alle samfunnsområder. Legg merke til at jeg ikke sier noe om hvem løgneren er i en pågående rettsak, men en av dem er det. Jeg hater løgnen, ikke løgneren. La den som lyver bli straffet etter loven.

Jødiske Richard Wurmbrand skrev for en god del år siden boken «Marx and Satan», hvor han dokumenterte at marxisme og sosialisme i virkeligheten er fordekt satanisme. Han jaktet et helt liv på argumentasjon og skrev ned hva han fant i boken. Boken finns gratis på nettet.
http://archive.org/details/MarxUndSatan-RichardWurmbrand

http://no.wikipedia.org/wiki/Richard_Wurmbrand

Det er ikke nødvendigvis Vågåsaken i seg selv som er en satanistisk seanse, men den kan være et røykteppe hvor løgnen vinner, og som dekker opp for mer alvorlige satanistiske pedofile aktiviteter, og faktisk lure folk til å adoptere løgnen som sin primære kilde til sin oppfatning, eventuelt som et røykteppe for andre viktige saker. Vil folket se blod, så gir nok Keiseren dem via media blod, vi er da tilbake til folkeforlystelsene i Romerriket, men det spørs om ikke det er Barrabas, som i de fleste tilfeller går fri, for slik går det alltid hvor den satanistiske løgnen vinner frem.

Satanismen blir mest praktisert i skjulte og hemmelige organisasjoner, som i den kristme oppfattelsen av begrepet okkultisme, men virkningene kan oppfattes åpent i samfunnet, bak røykteppene som blir lagt ut. Satanistiske føringer blir gjennomført ved at ting blir bredt markedsført som noe annet enn de er, under falsk flagg kan en si. Veien til helvete er brolagt med gode intensjoner, det vil si at satanismens utbredelse dekker seg bak tilsynelatende gode intensjoner. Det er forførelsene for en agenda. Folk vil villig gi opp sine rettigheter for det satanistiske plott, som alltid vil være basert på løgner.

Det som er viktig å huske på med satanisme som fenomen, er at der er ingen sentral styring av konspirasjonen, annet enn av åndelig art. Menneskene som deltar er unisont forent i sin målsetting ved samme åndsvirkning, felles åndsbehersker, og sin innbyrdes enighet om mål og virkemidler i kraft av den åndelige plattform og inspirasjon.

I det samfunn som er gjennomsyret av satanismen der finnes ikke rettferdighet, sannheten er mislikt, og løgnen dyrkes. Som eksempel hvis folk lokkes til å gi avkall på forholdsvis enkle rettsprinsipper, av et følelseshysteri som skapes, så får de en rettsløs stat helt etter satanistenes behov og begjær. Satanismen ligger i det skapte følelseshysteri, og virkningene er et rettsvesen i forfall, ala Bjugn-saken. Deres målsetting er intet mindre enn å ødelegge totalt ethvert land, hver kultur, ethvert menneske, som har noe som helst av den kristne kultur og verdisett i seg. De hater det rødglødende.

Sårede følelsers tyrann

http://www.ukeavisenledelse.no/meninger/redaktorens_mening/sarede-folelsers-tyranni-/.zrm

Vi ser det i alle politiske saker, hvordan satanismen vinner innpass i samfunnet, sist ved endringen av Grunnloven i mai 2012, hvor Stortinget vedtok, hvis mandat de ikke har eller kan gjøre legalt, at protestantismen er avskaffet i Norge.

21-mai-forkaster-stortinget-protestantismen
https://www.nyhetsspeilet.no/2012/05/21-mai-forkaster-stortinget-protestantismen/

De vant et slag, men den åndelige krigen vil de nok tape, til slutt. Det er løftet som er nedfelt i Bibelen at deres tid for makt er begrenset, om ikke ville de kunne ødelagt hele denne verden, og alle mennesker, dyr, planter og øvrig liv som finnes i den, for det er deres endelige mål. De sitter med makten, og de bruker den – hensynsløst, som lovt av Edvard Bull nedenfor. Å ødelegge G-d’s skapelse. Til mer total destruction, til bedre for deres negative åndsbehersker.

Og alle partier er sosialdemokrater idag aka marxister/sosialister aka satanister, som avdekket her;

Den sosialistiske Ettpartistaten Norge
https://www.nyhetsspeilet.no/2012/04/den-sosialistiske-ettpartistaten-norge/

«I wish to avange myself against the One who rule above. The idea of God is a keynote to a perverted sivilization. It must be destroyed«. – Karl Marx. (Wurmbrand, Marx and Satan, side 2).

«The abolition of religion as the illusionary happiness of man is a requisite for their real happiness. [] The critisism of religion is, therefore, the critisism of this vale of tears of which religion is the halo.» –  Karl Marx (Wurmbrand, Marx and Satan, s. 6).

http://www.theblackawakening.com/

Moses Hess, Marx’ mentor sa om Marx; «Dr. Marx – mitt idol – som vil gi nådestøtet for middelaldersk religion og politikk. (Wurmbrand, Marx and Satan, s. 14).

Moses Hess. Adolf Hitler og sionismens ideologiske far

https://www.nyhetsspeilet.no/2012/01/moses-hess-adolf-hitlers-og-sionismens-ideologiske-far/

Å ødelegge religion er sekundært, å avsette G-d fra sin trone over verden, og selv innta den, det var Marx sin hovedhensikt og primære målsetting, ifølge Richard Wurmbrand, ikke sosialisme. Dere må lese hele boken til Wurmbrandt for å få helheten i dette. Jeg gir her bare noen smakebiter.

«- the incontestable proof of man beeing born of himself. The critisism of religion ends with the teaching that man is the supreme beeing of man«. – Karl Marx (Wurmbrand, Marx and Satan, s. 15).

Altså det de kaller sekulær humanisme og darwinisme. Mennesket er ikke noe åndsvesen med mulighet for liv etter dette. Bare som dyr, som kan slaktes etter forhodtbefinnende. Den kristne humanisme som har eksistert i 2000 år er plassert på sidelinjen, nå er det den satanistiske ‘humanisme’, som gjelder.

Norsk Presseforbund generalsekretær Kokkvold og mange andre er helt enig med Marx om viktigheten av religions ‘kritikken’;
http://dagogtid.no/nyhet.cfm?nyhetid=1453

«Subjektivitet
I oppropet står mellom anna dette: «Vi kan ikke akseptere at det skal være et offentlig anliggende å beskytte subjektive, religiøse følelser eller legitimere subjektive, religiøse følelser som gyldig argument i samfunnsdebatten. En slik politikk kan lett åpne for subjektiv vilkårlighet i en eventuell straffeforfølgelse av religionskritiske ytringer.»»

Religionsfriheten er en av de mest fundamentale vi har. Nå skal vi teste om disse friheter også innkluderer kritikk mot den eldste religion i læreboken, nemlig satanismen, eller om det er den eneste som ikke er lov å kritisere, og den eneste som får lov å eksistere, for vi finner ikke et eneste medie i hele verden som gjør det.

Jeg støtter Roy Jacobsen, Ingvar Am­bjørnsen, Anne B. Ragde, Bernt Hag­tvet, Gunnar Skirbekk, Aslak Nore, Hege Storhaug, Walid al-Kubaisi og Francis Sejersted, leiaren for Ytringsfridomskommisjonen, og det er min oppfatning at heller ikke den satanistiske religion skal være fredet for slik kritikk som de ønsker å være lov, som følge av opphevelsen av blasfemiloven.

Det er faktisk en av de mest fundamentale friheter å ha en religion, også retten til å være uenig med satanistene, som kristendommen er.

Satanistene har sin gullalder i vår tid, med umoral og verdiløshet i alle kanaler, hvor deres store smil lyser mot oss, de er i fri dressur i det Stoltenbergske riket. G-d’s Flokk ligger blødende igjen på den åndelige slagmarken, og bever av frykt for hva det neste denne røde horde skal finne på.

MotDagisten og Arbeiderpartiets nestleder og utenriksminister, professor og historiker Edvard Bull, sønn til Edvard Isak Hambro Bull, som skrev følgende i sin bok fra 1923:

”Vi skal gjøre skolen verdslig, likesom sykepleien og begravelsen, ekteskapet og fødsels-registreringen. Vi skal sloss uforsonlig med den bestående offisielle lutherdom, som med andre fordummende sekter. Vi skal ha en pågående og hensynsløs kirkepolitikk, fordi vi mener at religionen i og for seg er en privatsak. Barna skal gjøres til sosialister, og det er lærerne som skal gjøre dem til det. Skal vi skape den sosialistiske skole, må vi ha makten i skolestyrene og i kommunestyrene, og bruke vår makt hensynsløst. Vi vil bort fra alt det barbariske og fra den usunne lære og moral, som barna lærer gjennom religions-undervisningen. Skolepolitikk er klassepolitikk”.

Og en kollega av ham fra Mot Dag,
http://no.wikipedia.org/wiki/Mot_Dag
en kommunistisk norsk terrorcelle, som forøvrig Gro Harlem Brundtlands far var medlem av; også Arnulf Øverland;

«Stryk kristenkorset av ditt flagg og heis det rent og rødt. La ingen by deg det bedrag at frelseren er født. Og vil du ikke dø som en trell, så må du saktens fri deg selv.»

Var det bedre å være trell av Satan, enn trell av G-d Arnulf? Europa brenner alright Arnulf. Dine trosfeller har startet brannen…

Nobelprisen til EU

Liberalisme er sosialisme

Om det er den internasjonale eller den nasjonale sosialisme de bekjenner seg til trenger ikke analyseres, kanskje en kombinasjon. Samme Mordecai Marx Levy inspirerte begge retninger, innrømmet av Hitler, med referanser i en annen av mine artikler her (hegeliansk dialektisk oppsett, uansett hvilken side som vinner hegemoni, samme tankegods vinner: satanismen). Den har inspirert alle politiske retninger, spesielt liberalismen.

«The American people will never knowingly adopt Socialism, but under the name of Liberalism they will adopt every fragment of the Socialist program until one day America will be a Socialist nation without knowing how it happened». – Norman Thomas, Leder av Amerikas Sosialistparti.

Mordecai Marx Levy elsket og samarbeidet med de grupperinger som stod bak den franske revolusjon i 1871, Communard Flourens, liberalismens krybbe, som hadde som motto;

«Vår fiende er Gud. Å hate Gud er begynnelsen på visdom«.

Javel, synd at så sjelden vi ser bevisene på den røde hordes påståtte visdom.

Røyktepper

Et røykteppe som legges ut er småsaker som tar fokus bort fra de store saker. Makt og grådighet er en seksuell perversjon, dypest sett, og vil være tilstede i miljøer hvor dette er utbredt kartakteregenskap.

Folk flest greier dessverre ikke så lett å se gjennom røykteppene som blir laget for å distrahere dem. De biter på kroken, hver eneste gang.. Det sirkus de lager av Grisepratet er ute av proporsjoner. Her ligger noe mer bak. Alle mine mistenksomme antenner vibrerer.

To parter i den rettsaken. en av dem lyver så det renner av dem, og jeg hater løgn, men ikke løgneren. Ordføreren er vel kanskje i brudd med straffelovens paragraf 201c – uanstendig atferd mot mindreårige, men det er han ikke tiltalt for. Han er tiltalt for 50 samleier. Om folk inspireres til å velge seg løgnen, da er oppsettet satanistisk, og vi ser en satanistisk seanse i fri utfoldelse.

Rettsaken skal ta sikte på å avdekke løgnen, finne sannheten om 50 samleier er sant.

«- den fornærmede jenta og hennes familie har tidligere anklaget to lærere for seksuelle tilnærmelser. De vil vitne mot henne i rettssaken».

Når troverdigheter skal beregnes må det dermed finnes ut hvem som har løyet tidligere, hvem som har en viss karakteregenskap for løgn, og ikke bare for umoral og uanstandig atferd.

Mon tro om sirkuset rundt Vågå-ordføreren er bare et dekke for mye større og viktigere pedofile med mye mer makt enn enn en skarve ordfører fra Vågå, og hans griseprat, at dette kan være et røykteppe, for det er en kjent sak at de som får stor makt, de må kompromissere seg ved å ofre barns uskyld i satanistisk rituale, hvor de blir filmet, slik at de holder seg lojalt til den satanistiske agenda…ting blir røpet om de ikke holder seg i skinnet, det er den underliggende trussel som alle ledende makthavere er under.

Stuart Wilde, en vel ansett multikunstner og forfatter innen alternativtenkningen, skriver godt om døden til den Nye Verdensorden, om galskapen til gamle menns visjoner, men som vil bli tatt ut av sin egen karma.

Makt og grådighet kommer fra seksuelle perversjoner, dypest sett.

«The New World Order is the dream of silly old men, impotent men, with little perception or real value. It’s all their illusion»

«The desire to control and dominate is a demonic force, deep down it is sexual perversion, like pedophilia (see below), the macho male thrusting himself upon the feminine spirit, attempting to own her and dominate»

Stuart Wilde henviser også til en annen artikkel om pedofili på høyt plan hos regjeringsmedlemmer i England. Slike pedofile sexringer for mennesker høyt på strå i politikken, har blitt avslørt i de fleste europeiske land etter hvert, det begynte i Belgia.

Brian Gerrish – The Satanic abuse of our children
Brian Gerrish exposes the Satanic links between the Hollie Grieg case, the jailing of Robert Green, the 30,000 missing children in the UK every year and the corrupt British establishment.

Derfor gjør de alle som de får beskjed om fra de høye herrer i den internasjonale satanismen, som kaver med å få gjennomført sin endelige og fulle dominans over verden og dens mennesker…… Derfor kan de ikke høre på folket i sann demokratisk ånd, bare gi et skinn av demokrati.

Derfor føler alt folket at deres tillitsvalgte politikere synest å være helt ute av takt med dem selv, hvilket de selvfølgelig er, siden de har underlagt seg den åndsmakt som tilbyr makt og rikdom. Å være hersker er mye bedre følelse enn å være tjenere, i følelseslivet til folk med dårlig utviklede sjelsegenskaper som søker maktens sødme gjennom politiske posisjoner.

Jeg kan love at «The Feminine Spirit» ikke er tjent med hverken Jern-Erna, Gull-Gro, Sølv-Grete Faremo, Siv Jensen eller Kvinnegruppen Ottar. Tvertimot.

The New World Order is Dead On Arrival.
Light will Bring the End of the New World Order
http://www.stuartwilde.com/2012/10/the-nwo-is-dead-on-arrival/

Satanister

Når Levy Fragell, HEF, Jens Stoltenberg og Gro Harlem Brundtland har fått det som de vil, har kristendommen ikke lenger bruk for Jesus, vi hadde ikke hatt noen fargerike personligheter som Åge Samuelsen, ingen Åge Edvardsen, ingen Hallesby, bare kjedelige og djevelbesatte Frageller skal være lovlig. Å HATE Gud som Fragell sier han gjør her, vil bli de eneste som blir lovlig i det Stoltenbergske Riket, og dette er faktisk befengt med den største demon som finnes.

«Da kjente jeg en hånd på skulderen. Den amerikanske filosofiprofessoren Paul Kurtz [Skepsis-nettverkets grunnlegger] stod i midtgangen. Han var den sentrale skikkelsen i den organiserte humanistiske verdensbevegelse og en av innlederne i vår dialog med kommunistene. Han bøyde seg mot meg og sa: ”You hate God, Levi, don`t you?” Jeg ble perpleks, og min hjerne bearbeidet spørsmålet som en sjokkbølge før jeg hastig svarte: ”Yes, I do.” ”Me, too,” svarte Paul Kurtz mens vi begge brast i latter. For meg var det ingen høflig, sosial latter. Det var ingen respons på en morsom replikk. Det var en eksplosjon av frihetsfølelse: Jeg hater Gud, hater, hater hater … Og jeg lo mens tårene trillet. » – Levy Fragell. http://www.verdidebatt.no/debatt/post259036.zrm

Fragell; Hater G-d, det er hva satanister vanligvis gjør. En tvilsom frihet, blottet for ånd og kjærlighet, jungelens lov. De har også sine medsatanister i den såkalte kristne Vårt Land redaksjonen som gir dem sitt mikrofonstativ, mens G-d’s Folk utestenges. Altså ulver i fåreklær.

Avisen Vårt Land liker ikke kristne https://www.nyhetsspeilet.no/2010/11/avisen-vart-land-liker-ikke-kristne/

Satanistene og venstreekstremister i HumanEtisk Forbund og lignende statsstøttede «livssynsorganisasjoner», ja satanismen må selvsagt får statsstøtte også, med politisk agenda, som har NRK og stort sett alle andre medier som sitt mikrofonstativ.

https://www.nyhetsspeilet.no/2012/02/humanetisk-forbunds-moderne-bokbrenning/

HEF’s Didrik Sønderland frykter for ytringsfriheten på Facebook.
http://www.nrk.no/kultur-og-underholdning/1.8357043

Jeg frykter for ytringsfriheten i NRK, for det er bare satanister som får uttale seg der, og som NRk er villig mikrofonstativ for, og som jeg må betale for at de skal få lov… Verden stinks :)

Huff, stakkars deg da Didrik. Så leit det må føles for deg. Hva må Guds Folk føle det som er utestengt fra alt av satanismens medier, og ikke bare Facebook da?

Jeg er helt uenig som hevdes fra falske kristne at humanetikere og andre ateister også er G-d’s Barn! Som velmenende, men svært dumme, kanskje korrumperte, såkalte kristne hevder. Dette er ikke etter skriften, men en moderne form for misforstått kristendom, en skal være så god liksom at selv satanister har blitt stuerene.

Jeg har beskrevet dette ganske inngående her;

Satanismen i humanismen
https://www.nyhetsspeilet.no/2010/05/satanismen-i-humanismen/

I tillegg er de fleste humanister venstreekstremister, etter Mordecai Marx Levy sin skole.

Det tjener ikke samfunnets gode utvikling å lefle med satanister.. De må avsløreres, for de har jo «djevelen til far» etter Jesus eget utsagn. De har ikke G- d til far. Langtderifra…

Jeg tror nå ikke på hekser, nisser og troll jeg da, men som åndelige entiteter som innfluerer på menneskers hjerter og sinn, så kan de vel være en realitet. Demoner, hekser på kosteskaft, samt engler på glanspapirer er gjennom alle tider av store kunstnere et forsøk på å billedgjøre slike innflytelser, dens gode og onde innflytelser. I virkeligheten er dette arketyper i menneskenes eget sinn. Disse kunstskatter utgjør menneskehetens fremste aktiva, fordi de er tidløse, de har gyldighet i enhver tidsalder å lære om tilværelsen av.

I Goethes Faust, vil hovedpersonen doktor Faust utforske tilværelsens gåter, og ble dratt mellom Mefistofeles og den uskyldige Gretchen. Alle vil helst identifisere seg med det uskyldige, men i Dantes Inferno har vi bildene av hva som hender de sjeler som gjør urett. På Dantes ferd gjennom de tre riker får vi innblikk i hva som skjer i det riket hvor straffen for hvilken synder mennesket har begått blir, kanskje ved å velge seg feil åndsbeherskere, kanskje når Gretchen ikke er så uskyldig likevel?

Øverland gjorde forøvrig en god innrømmelse på sine gamle dager;

Også Øverland påpeker at den trelldommen han har funnet i kristendommen, ikke er enestående for den (referanse 34):

«Til slutt vil jeg gjøre en innrømmelse: Det er ikke bare den kristelige dogmatikk, som innekserserer oss i feiltenkning. De politiske partier gjør oss ofte den samme tjeneste ved å oppstille et program, som forplikter partiets medlemmer på en måte, som verken er fornuftsmessig eller moralsk forsvarlig. På ny må jeg sitere Freud, som lar en fiktiv opponent uttale følgende: «Når De vil fjerne religionen fra vår europeiske kultur, da kan det bare skje gjennem et annet system av trossetninger, og dette nye system ville allerede fra begynnelsen av overta alle psykologiske kjennemerker fra religionen: den samme hellighet, stivhet, intoleranse, og til sitt forsvar måtte den overta det samme tenkeforbud.» Det kan se ut som om historien er i ferd med å bekrefte Freuds pessimistiske anelser. Jeg behøver ikke engang å nevne, hvilket politisk trossystem***, jeg tenker på. Men vi har all grunn til å holde fast på vår fornuft og til i fullt alvor å ta opp kampen for den frie tanke.»
http://syn.no/overland/index.htm

Den statsreligion han advarer om, er nettopp statssatanismen, det går under navnet sekularisme., og er sosialisme, så vel som liberalisme. Jeg saluterer kampen for den frie tanke, som vern mot satanismens endelige løsnung….

«Jeg siger Dig ubehageligheder, og derpaa skal en kjende sine sanne Venner» – H.C.Andersen.

J.Johansen

Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas” .........................
Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013 .........................
"Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel
...........

Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk:
Facebook

http://www.riksavisen.no/
http://www.dissident-net.info

Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

394 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Hans Gaarder
Forfatter
10 år siden

Lokalavis sier at Jens godkjente Vågå-ordførerens forhold til jenta:

Lokalavis: – Vågå-ordfører hevder Stoltenberg godkjente forhold til mindreårig.

Statsministerens kontor: – Umulig for en statsminister å kommentere en slik påstand.

http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/lokalavis-vaagaaordfoerer-hevder-stoltenberg-godkjente-forhold-til-mindreaarig-3709965.html

Tja – ettersom denne opplysningen er av betydning for rettssaken, så kan jo Jens Stoltenberg be om å bli innkalt som vitne, hvoretter Jens bør fortelle den hele og fulle sannhet om sin involvering i saken. En statsminister Stoltenberg som forteller den hele og fulle sannhet om et anliggende – dét er ikke hverdagskost her i APe-landet «lille Nord-Korea».

Det er kjent i lokale miljøer at ved minst én anledning så var Jens tilstede sammen med ordføreren og med jenta. Dette har faktisk ikke så rent liten betydning for saken.

En årsak til at dette ser ut til å unngå å bli et tema i rettssaken, er at Jens Stoltenberg – i likhet med sin far Thorvald – tilhører den globale maktelitens elitistiske og hyperkriminelle maktnettverk. Makten i dette krim-nettverket (som får mafiaen til å blekne og fremstå som «real» i forhold) utøves gjennom kontrollen over statsapparatet (inkl. overstyring av politi og rettsapparat gjennom den skjulte Stay behind-organisasjonen), og nettverkets medlemmer har hittil i praksis vært hevet over loven.

Hevet-over-loven-test 1: Har Jens Stoltenberg blitt tiltalt for krigsforbrytelser mot Libya, inkl. bombingen av Libyas hovedvannforsyning 22.07.2011?

Hevet-over-loven-test 2: Har Eskil Pedersen blitt tiltalt for brudd på loven som i sjøfartsnasjonen Norge setter forbud mot å etterlate noen i hjelpeløs tilstand fordi han den 22.07.2011 unnlot å forsøke å hjelpe/redde liv – og dessuten saboterte andres forsøk på dette?

Dersom Vågå-ordføreren på en eller annen måte var blitt forespeilet at han trygt kunne bryte Norges lov i sitt samvær med den mindreårige jenta, fordi at mektige krefter ville sørge for at han skulle kunne slippe unna ustraffet, så er det etter mitt syn et moment i saken som bør belyses i sin fulle bredde.

Åge Grønning
Forfatter
Svar til  Hans Gaarder
10 år siden

Jeg gir terningkast 6 til Hans Gaarder sitt innleg :)

Hans Gaarder
Forfatter
Svar til  Hans Gaarder
10 år siden

Ap ville hindre at Stoltenberg måtte vitne i Vågå-saken!

http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/ap-ville-hindre-at-stoltenberg-maatte-vitne-i-vaagaasaken-3902842.html

Norske skoleelever lærer at i det demokratiske norske samfunnet er det «vanntette skott» mellom politikk og rettsvesenet.

I det virkelige Norge blander Arbeiderpartiet seg med den største selvfølgelighet inn i rettssaker, skamløst og synlig for hele Norge.

Hvorfor er den instinktive trangen til å «skape buffere rundt Jenz – liksom beskytte ham mot å måtte stå frem og ta sitt ansvar» tilsynelatende så sterk på alle nivåer i partiet? Vi lever jo i demokratiske norge, og ikke i parti-staten nord-korea…

Menneske
Menneske
Abonnent
10 år siden

Som vanlig en saftig artikkel fra J. Johansen, og etter min oppfatning polemikk som avfyrer kanonskudd mot tidligere så vanntette skott. Og jeg tror at den tidligere så stødige fregatten nå begynner å bli morken i sitt treverk, at den begynner å trekke inn vann, og at jernnaglene til kanonene på fregatten begynner å løsne.

Så la oss fortsette alle menn og kvinner, med å fyre av polemiske skudd og ord mot fregatten, og la ikke skuddene dabbe av, før skuta får slagside, og synker på havets bunn for godt, og ender opp i forråtnelse. For skuta tåler snart ikke flere avslørende sannheter. Og Gud forby at jeg selv hadde hatt Skaperens kraft, for min vrede ville knust forbryterne uten nåde, og jeg ville latt dem gå til grunne, slik de selv har latt så mange uskyldige mennesker i Norge gå til grunne. De vil ødelegge alt og alle, de følger blindt sine mektige oppdragsgiveres ordre, og de tenker dermed kun på sitt eget beste.

Så jeg takker Gud for at Han lot meg være et vanlig sensitivt menneske, uten mulighet til å påføre noen andre fysisk skade eller smerte. Han utstyrte meg med for mye nestekjærlighet og toleranse i forhold til det. For ordene er mitt eneste våpen og forsvar mot mobben, som ser ut til å ha valgt stø kurs mot sin egen åndelige fortapelse. Sitt evigvarende og velfortjente samsara fortjener de. Og måtte Skaperen tilgi meg, for ikke å ønske mobben i Norge en bedre skjebne, når den karmiske dom skal avgis.

For hadde jeg selv vært Cæsar i Colosseum, og «eliten» hadde vært de blodige gladiatorene, så hadde jeg vendt dem tommelen ned. Alle som èn. Eller slik de selv har valgt sin egen skjebne: Èn for alle, alle for èn.

For ingen av dem har vel valgt å løfte så mye som en finger, for å redde sitt folk som trodde på dem, og som godtroende støttet dem i så mange år.

Mennesket har ikke godt av makt. I makten finnes mer beruselse, enn i en tønne med det sterkeste brennevin.

Og jeg lurer på om Jens Stoltenberg er beruset av både makt og brennevin.

Slik som her:

Eller mer skjerpet, når han sitter foran «frimurerpeisen» i det Ovale Kontor, med en av verdens mange krigsforbrytere; Barack Obama. Hvor de avslører foran TV- titterne, sine videre planer for massakre av uskyldige menneskeliv. Hvor Jens Stoltenberg uttrykker sin beundring overfor Obama`s «global leadership».

Og når AP folket anklager sine dissidenter for å hate dem?
Vel, de må vel til stadig påminnes om, at det er dem selv som står for drapene. Ikke deres dissidenter. Deres dissidenter blir jo selv drept av dem, så jeg forstår ikke helt logikken til «det lille Nord- Koreanske partiet».
Hat, sier de? Dem om det!

(og Jenz, vær nå ikke så sikker på at du og dine like slipper unna. For mine altseende øyne ser mer, enn dine elektroniske overvåkningskamera. Og de altseende øynene til mine brødre og søstre øker i antall for hver eneste dag som går. For jeg har ordet i min makt, og jeg sprer sannheten om deg og dine like, som ild i tørt gress. Det brenner nå, Jenz. Det brenner!)

Falcon
Falcon
Abonnent
10 år siden

Forhold forårsaket av satanisme, ukristelighet, umenneskelighet og uansvarlighet i det norske samfunn, forvaltet og implementert av norske offentlig administrasjoner, etater, institusjoner og organisasjoner, inklusive opplysninger om aktuelle fordekte organisasjonerer som angivelig står bak med sine tankesmier og agendaer:

Orkdal barnevern under sterk kritikk fra kunder, advokatfirma, kommuneadministrasjon og noen ansatte http://www.nyhetsspeilet.no/2011/01/barnevernet-og-en-hyllest-til-en-rettskaffen-politiker/comment-page-11/#comment-90836

Menneske
Menneske
Abonnent
10 år siden

Som svar på privatpersoners henvendelser til den sittende regjering vedrørende krav på innsyn i dets agenda, eller i det minste oppfordringer om mer åpenhet, så er muligvis dette svar på tiltale:

«Toppledere må bli flinkere til å sette ned foten og si at en sak er utredet nok, lød en av Stoltenbergs oppfordringer»

http://www.abcnyheter.no/nyheter/2012/10/15/stoltenberg-vi-har-ikke-forstatt-trusselen-enna

Snakk om å helle bensin på bålet.

bardun
bardun
Abonnent
10 år siden

Om ikke bipolarparanoia har slettet meg, er det meget tilfredsstillende at dette kommer på trykk.

Johansen:

Det er noe kvalmende sykt med deg, JJ. Beklager å måtte si det.

Som en religiøsforvirred og satanisk person, Jarle Johansen, klarer du i denne såkalte «artikkel» å få vinklet det inn slik at det passer til dine hysteriske og sinnsforvirrede fantasier på alle som ikke deler ditt bilde på en virkelighetens verden som må være fri for andre politiske meninger, men kun bestå av en religiøs fanatisme som var fri for jøder, eller sionister som du helst vil benevne det, for å fordekke ditt hat til alt som har med denne religionen å gjøre.

Og dette sier jeg ikke ut av intet, men fordi du for lengst er gjennomskuet.

Jeg har et inntrykk av deg at du er gjennomsyret av hat mot alt som ikke samsvarer med ditt, mer eller mindre, forskrudde syn på livet.

En annen ting er at om ditt sterke ønske er å slå hardt ned på pedofili, burde du kanskje først og fremst konsentrere din fokus mer på den falske profeten Muhammed – morderen og den pedofile djevelen over alle djevler som forfører mennesker og får dem til å bli menneskelige monstre.

Når hadde du sist en kritisk artikkel om islam?

smurfen
Redaksjonen
Svar til  bardun
10 år siden

Kremt… kremt … skylder du meg ikke noe Bardun ?

Da har jo etterlyst beviser på klarsynthet, da du logget ut for aller aller siste gang og skulle ALDRI mere vise deg her, da sa jeg at du kommer tilbake om ikke lenge

Det må jo være et soleklart bevis på at jeg er klarsynt ;)

Du har spredd muslimhat her i flere år og mange har sagt at du står helt fritt til å skrive din egen hat artikkel mot muslimer så hva venter du på ?

Hvem er du som tror du kan forlange at andre skal gjøre jobben for deg ?

Lurer på hvem som er mest kvalmende syk her….. nei forresten det lurer jeg overhodet ikke på … :)

bardun
bardun
Abonnent
Svar til  smurfen
10 år siden

kremt … kremt … og du driver på med dine fantasifortellinger som vanlig, men kanskje du egentlig er menneskets beste venn?

Ja, kanskje jeg har etterlyst beviser på klarsynskhet, men du er dessverre beviset på fraværet av slikt.

«Du har spredd muslimhat her i flere år» …

Har jeg spredd muslimhat her i flere år?

«og mange har sagt at du står helt fritt til å skrive din egen hatartikkel» …

Vel, for en frilynt sjel kan jo dette tolkes som en invitasjon …

Og jeg skriver mye om muslimer … men jeg skriver mye mer om islam og djevelprofeten Muhammed, men det ville vel kanskje ikke passe så godt inn her hvor nazisme og jødehat har gode vekstvilkår?

Og smurf; hadde ikke pinocchio vært et bedre nick for deg?

tralle20
tralle20
Abonnent
Svar til  bardun
10 år siden

Bardun
For det første må du innse at dine venner på venstresiden sammen med Bondevik er de som har ivret for å la landet oversvømes av muslimer som du tydeligvis hater.

Deretter kan jeg opplyse deg om at Mammon-Djevelen er (materialisme/penger) som er denne verdens Gud forderver mennesket og fører det inn i okultisme/satanisme.

TS fremfører en glimrende beskrivelse av ondskapen som herjer nasjonen i denne mørke tiden der alle egentlig søker etter Lys å Varme og da ikke Åge sosialisten , men Guds varme og lys som når inn i menneskers hjerter til omvendelse frigjørelse og frelse.

Søk JESUS frelseren mens han ennå er å finne.

Bardun uten Guds Ånd får du ikke sannhetens åpenbaring , som nettop underbygger TS sitt innlegg som sier Vik fra meg Satan , pell deg ut av nasjonen Norge Satan , for her vil vi ha Jesus , renhet frihet og kjærlighet ikke et politisk korupt system som Satan forfører og herjer nasjonen med.

PS Abortlovens mor og arkitekt døde igår.

bardun
bardun
Abonnent
Svar til  tralle20
10 år siden

tralle20:
For det første; jeg tilhører ikke den politiske venstresiden. Og heller ikke tilhører jeg den type «røde horde» – den store røde sataniske sverm og JJ,s mareritt. Jeg tilhører faktiske ikke noe politisk parti. Min forakt for stortingspolitikere bare fortsetter å fylle meg, og årsaken er mange og fundamentale.

For det andre behøver du ikke å generalisere på mine vegne: Jeg hater ikke muslimer som sådan. Det finnes uendelig mange analfabetiske eller hjernevaskede mennesker eller begge deler i fundamentalistiske muslimske land og som er truet til å tro på noe de egentlig ikke vet hva er. Disse mennesker kjenner lite til denne, såkalte, hellige boken; Koranen, annet enn det som deres imamer forkynner under fredagsbønnen. Islam er, i sin verste form, et totalitært og undertrykkende religon/politisk system som er like foraktelig som kommunisme og nazisme.

Jeg vil ikke kalle det hat, men når det gjelder islam, islamister, og denne «djevelprofeten» Muhammed, må jeg bare si at jeg er mer enn skeptisk. Hvis vi ser på vest-Europa og hvordan situasjonen er i ferd med å utvikle seg, tror jeg det blir en framtidsversjon hvor landet vårt og nordmenn flest vil oppleve en tiltagende uro og et religiøst bråk med muslimske ledere som har hastverk med sin islamisering og som stadig oftere stiller krav for å tilfredstille sitt eget behov for å oppfylle «profetens» formaning. Og alle krav vil de få innfridd ved hjelp av tafatte og naive politikere som kun er ute etter stemmer og makt.

At det i det hele tatt er blitt slik som det er, f.eks i Oslo hvor etniske nordmenn er på full fart til å bli i mindretall, kan vi takke politikerne som lurte oss inn bakveien i EU gjennom EØS. Når det gjelder innvandringen generelt, er Groruddalen og søndre Nordstrand et skrekkens eksempel.

Du ønsker å jage djevelen ut av Norge? Djevelen finner du i «profeten» Muhammed, og denne karen skal det bli vanskelig nå å jage ut av landet.

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  tralle20
10 år siden

tralle20 skriver «Bardun, for det første må du innse at dine venner på venstresiden sammen med Bondevik er de som har ivret for å la landet oversvømes av muslimer som du tydeligvis hater.»

Vi er beviselig i en ettpartistat { https://www.google.no/search?q=ettpartistaten+norge }, er reelt ikke forskjell på partiene som sitter i Regjering og Storting, se bl.a. etter CIA og Mossad relaterte agenter med muslim-klingende navn i «Anbefalt underholdende internasjonal forestilling ** Cirkus mullah Krekar & co ** entertainment Inc» http://www.nyhetsspeilet.no/2012/10/vagasaken-en-satanistisk-seanse/comment-page-1/#comment-92768

I sammenheng med temaet ettpartistaten Norge er det åpenbart ganske enkelt å få tverrpolitisk hegelian dialectic prosjekt aksept for innvandring, Sceptic society is part of Fabian Society and their Secret Agenda http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1810&start=1 * The Rosicrucian Order – William Cooper http://www.nyhetsspeilet.no/2010/05/satanismen-i-humanismen/comment-page-10/#comment-92738

223 – The New Age Agenda / Total Onslaught – Walter Veith http://www.nyhetsspeilet.no/2009/05/den-nye-verdensordens-religion/comment-page-3/#comment-92752

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  bardun
10 år siden

bardun, ditt og manges, og også mitt, tunnelsyn leder oss noen ganger på ville veier, og det vi da trenger er å finne mer informasjon og ta oss tid til å se gjennom den før vi drar bastante konklusjoner. Islam er bare en brikke av mange i puslespillet, et puslespill som produseres for å anvende alt og alle som sauer, sheeple

Pawns in the game, William Carr. Illuminati and CFR, Myron Fagan. Ex-zionist Benjamin Freedman, 1961 http://www.nyhetsspeilet.no/2012/11/den-farlige-sannheten-om-norge-under-og-etter-krigen/comment-page-2/#comment-92567

Milton William, Bill, Cooper, Hour of The Time, The Mystery Babylon Series, fascist new world order http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1845&start=1 * Viktigste nyheter, most important news http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/forum-view.asp?fid=102

Fritz Springmeier by Doors of Deception in Spirituality, blogtalkradio http://www.nyhetsspeilet.no/2010/10/illuminati-for-folk-flest/comment-page-28/#comment-92686 * Anbefalt underholdende internasjonal forestilling ** Cirkus mullah Krekar & co ** entertainment Inc http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1816&start=1

smurfen
Redaksjonen
10 år siden

Satanistene har immunitet mot straffeforfølgelse og de beskytter hverandre, de mørke brorskapene sverger ekstreme eder til hverandre og til Lucifer, Molock, Baal og Baphomet i sine Losjer

Samme gjeng utøver også svart magi mot hele folket, svart magi er ikke en heks som svinger rundt med en tryllestav men det er å ta kontroll over folks sinn og tanker gjennom TV, media og magasiner uten at folk er klar over der, litt etter litt tar de kontroll over massene og forvandler dem til viljeløse zombier for NWO systemet

I dag ble det kjent at 15-20 kolloboratører som har drevet spionasje, angiveri, registrering, overvåking og forfølgelse av eget folk for en fremmed makt også har drevet utstrakt form for kriminalitet og jobbet svart for millionbeløp og nå får de alle sine saker henlagt og slipper å skatte for sine sølvdaler

Han frikjenner polititoppene

http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/han-frikjenner-polititoppene-3899917.html

Hadde det vært for en del år tilbake så ville alle som en blitt stilt opp utenfor muren ved Akershus festning og skutt som landssvikere

Nå i dag er det knapt nok en sjel som hever øyelokkene, den eneste som ikke var totalt zombifisert var André Oktay Dahl fra Høyre som reagerer kraftig på at det er ett sett lover for vanlige folk og ett sett lover for medlemmer i sataniske brorskap

Det er den største spionsaken etter andre verdenskrig men samtlige medier er totalt tause unntatt TV2, all ære til TV2 for at de tørr der andre feiger ut og sitter livredde å skjelver i sine mørke avislokaler

http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/disse-har-overvaaket-nordmenn-for-amerikanske-myndigheter-3332941.html

Folk flest ville nok slåss om å bli chippet først i dag vist Jens hadde holdt Pressekonferanse og lovet folket gratis chipper

Etter Sigrid saken og 10-15 forsøk på å kidnappe barn på noen dager så ville nok folk flest satt stor pris på å fått sine barn chippet, alle med mer en 5 hjerneceller skjønner at en eller flere voksne har ingen problemer med å dra et barn inn i en bil men så var det det med problem, løsning og reaksjon da …

I dag så brukes det mer penger på propaganda enn på krig og stadig mer pøses inn i propagandabyråer, i fjor så kom det frem at AP bruker 1 milliard kroner av VÅRE skattekroner på PR byråer som skal skru hodene rundt på folk, det blir ca 2-3000 PR agenter som raser rundt i blogger, forum, FB og chattekanaler mm for hjernevaske folk, man ser dem overalt, i stadig økende grad dukker det opp personer som skriver flammende flotte kommentarer om hvor ekstremt bra det er for oss med en verdensregjering, en såkalt FN ledet verdensorden
Fredsprisen til det tredje rike og Babels tårn som står mitt i en flat pyramide med øye på burde fått det fleste til å reagere og skjønne hvor vi er på vei i akselererende tempo

Det er heller ingen hemmelighet at de store losjetoppene i utlandet tar mer og mer over nasjonen vår og er på god vei til å oppløse hele nasjonalstaten Norge

PR-byråer krigens viktigste våpen

http://www.abcnyheter.no/verden/100213/pr-byraer-krigens-viktigste-vapen

Propagandamanualen

http://ideologiskuren.blogspot.no/2012/10/israel-sendte-propaganda-instrukser-til.html

Aldri, aldri la deg forføre av fagre ord og flotte taler, hør ALDRI på hva en person sier men se ALLTID på hans gjerninger!

Husk at det er dine barn som skal vokse opp i overvåkings-helvete, terroren og tyraniet som raser over oss som mørke skyer

http://www.tv2.no/nyheter/utenriks/slik-overvaaker-usa-nordmenn-3332998.html

He fortelles det klokkeklart hvordan ferden videre går for alle av leserne som har lært seg Illuminti kodene, språket deres, fargekodene, tallmagien og symbolene og symbolikken, for de som ikke kan det så se på det som en kul sang sett av en halv milliard ;)

PSY – GANGNAM STYLE

Let her sleep, for when she wakes, she will shake the world.

Napoleon Bonaparte.

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  smurfen
10 år siden

Sitat: «Han frikjenner polititoppene. Politiadvokaten som har etterforsket saken mot polititoppene som nå er frikjent for skattesvik sier han kan forstå at noen kan reagere på avgjørelsen.» .. Sulli lulli lite ban Politiadvokat Espen Jamissen ved Østfold politidistrikt

Dyreparken er som skapt for røvere, Historien om Kardemomme by https://www.youtube.com/watch?v=3oKZkPzsxc0

Google { externalization of the hierarchy https://www.google.no/search?q=externalization+of+the+hierarchy }, youtube { externalization of the hierarchy https://www.youtube.com/results?search_query=externalization+of+the+hierarchy }

Orkdal barnevern under sterk kritikk fra kunder, advokatfirma, kommuneadministrasjon og noen ansatte http://www.nyhetsspeilet.no/2011/01/barnevernet-og-en-hyllest-til-en-rettskaffen-politiker/comment-page-11/#comment-90836

Hjertelig velkommen til eventyrland

Eddvin
Eddvin
Abonnent
Svar til  J.Johansen
10 år siden

Hva er da vitsen med å kjempe for sannheten og få frem det skjulte, hvis alt går etter boken??? Da er løpet lagt opp på forhånd, og vi er bare skuespillere i et teaterstykke. Og hva vi gjør spiller ingen rolle,annet en motgang og pes fra alle hold. Det er mye mere behagelig å leve det «søte liv».
Mener du at vi bare spiller utdelte roller i dette stykket? Da har jo bare Stoltenberg og Rockefeller osv fått utdelt noen skurkeroller, og noen må jo ha disse rollene også….. Jeg bare spør….

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Eddvin
10 år siden

Tror dere misforstår Cash litt her ….

Det er seff bare tull at alt går etter boka og fremtiden ikke kan endres

Profetier er ikke noe som kommer til å inntreffe, det er advarsler om hva som kommer til å inntreffe vist vi ikke lytter til advarslene

Vist du oppsøker noen som ser inn i fremtiden og de ser at du vil drukne på Sola stranda eller dø i en bilulykke på E18 så vil du så klart ikke oppsøke de stedene den tiden det skal skje, dermed har du lyttet til advarslene og profetien blir ikke oppfylt, sånn endres tidslinjene hele tiden

Så det Jonny Cash prøver å formidle med sine advarsler/profetier er at vist vi ikke endrer retning og lytter så går menneskeheten og kloden rett til helvete

Det er ikke uten grunn at CIA benyttet seg av store mengder klarsynte på 60 og 70 tallet og der heller ikke uten grunn at David Rockefeller var en ivrig gjest hos Edgar Cayce i sin tid

Det som derimot er vanskelig å forhindre er store naturkatastrofer, noe kan jo forhindres/reduseres med å ta bort spenning i plater med HAARP og endre retning på orkaner mm men de store som skal ramme oss om ikke lenge kan ingen forhindre

Ja bortsett fra Gud/5D Aliens….. (velg det som passer for deg )

Det som derimot går etter boka er syklusene som Kali Yuga, Maya mm sier

Over tid blir verden mer og mer ondskapsfull og kommer til en kollaps, noe som bare gjentar seg og gjentar seg

Etter at dette er over så starter det på nytt med 1000 år med fred, kjærlighet, fred, respekt og forståelse før det på nytt begynner å gå dårlig

Vist har vi hatt mye ondskap tidligere også men det var aldri organiserte psykopatiske ledere i mørke brorskap som forgiftet hele kloden med utarmet uran, stråling, forgifter mat og medisiner til hele menneskeheten og behandler hele folkegrupper som lab-rotter med vaksiner og annen dritt

Når det gjelder Vågå saken så er den helt klart satanistisk, alle de store saken som folk var opptatt av før og som gjorde folk forbanna er nå glemt, alle snakker om Vågå saken
Ja vi har sett det så mange mange ganger før, hvem husker ikke saken med Bill Clinton og sigaren ? 10 millioner Etiopiere holdt på å sulte i hel og hele verden snakket om en sigar
Ronald Reagan hadde sex med Elizabeth Taylor da hun var 15, John F Kennedy med Marilyn Monroe, Puppebilder av Kate» Middleton, og ikke minst Diana skandalene som skulle ta fokusert bort fra det som egentlige skjedde i verden og psykopatenes syke planer

Aldri glem at media forteller deg ALDRI mer en det dem vil du skal vite!

Når AP vil vi skal fylle hodene våre med Vågå saken så bør vi være på vakt og ikke minst så bør Vågå saken være det siste vi fyller hodene våre med

Så hva holder våre kjære folkevalgte på med i dag da ?

Skal Stortinget bestemme om folk må sove med lukket vindu på soverommet? Det var tema i onsdagens Spørretime. he he

http://www.bt.no/bolig/Stortinget-apner-for-lukkede-soveromsvindu-2701074.html

smurfen
Redaksjonen
Svar til  smurfen
10 år siden

Får legge ved litt vitenskap også da så ikke Didrik Sønderland og de andre vennene våre på skepsis tror jeg bare prater tull :)

Our World is Changing: Looking Beyond ‘the 2012’

jozephK
jozephK
Abonnent
10 år siden

VÅGÅ SAKEN,- UTØVELSE AV GAMMEL HEVD!
Mye «historie undervisning» J.J., men må kun gi deg en toer på blinken for overskriften.
Vi har sikkert begge fulgt «blindeskriften» på VGTV (ord for ord!) og Ola Glomstulen Øygard har i sin stilling som far i bygda i 16 år «vori så gjev ein kar» at det tilslutt ikke lenger eksisterte grenser for hva han kunne tillate seg.
Bloskam og overgrep av mindreårige ikke noe «nyhende» – da det har blitt utøvd fra før Norge ble til, ikke minst i de avstengte grendene. Jeg behøver ikke gå lenger tilbake enn til starten på 70’ti tallet for å huske at jeg kom til en bygd på feil side av Gaula og hvor alle jeg møtte hadde en alt for lang nese!
Omfang Øygard, og om en naturlig del av en ordførers hverdag i 2012 blir grensesprengende, dette om full tillit til jentungen sin forklaring.
Når nå selv omgangs / bestevenn Jens innser at Ap må ta konsekvensene; «Øygard til ulvene,» og i god gammel Ap tradisjon, er det ikke lenger von i hengande snøre.
Hva «breiflabb» og forsvarer Larsen måtte trekke frem av vitner,- om ikke de fleste sykdomsforfall, vil vel kun tilføre bevegelsen enda flere banesår.
Du trekker frem Bjugn saken,- men kan ikke se at den har «noe» til felles med «omsorgsmannen» Øygard. Det «røde rommet» opplevde jeg på meget nært hold, og som en god venn av adjungt, senere Fylkesvaraordfører for H i Sør Trøndelag, kvinnen som tok initiativet til å bygge den private barnehagen.
Bjugn en landbrukskommune og hvor det ble avsatt kommunalt land i en ås med utsikt over «småfolket» for den den tilflyttende «øvrigheten», slik at adjunkter og lektorer kunne få kommunale og eller bygge egen bolig etter at bygda fikk ungdomsskole.
Tenk om politiet hadde hadlet like raskt i andre sammenhenger som da Hammer, lensmannen med flere ble hentet til forvaring i Trondheim Kretsfengsel! Rettsaken en parodi,- selv om Husby / Sørheim ikke var tiltalere, bedre et totalt nederlag for hva som gikk under navnet psykiatri.
Vi måtte helt frem til Brevik saken før vi fikk den endelige bekreftelsen!
Det trolig eneste som mangler i Vågå saken er at psykiatrien igjen får fri utfoldelse,- og slik beslutter at Øygard var Utilregnelig i Alle Gjerningsøyeblikkene!

jozephK
jozephK
Abonnent
Svar til  J.Johansen
10 år siden

Grensesprengende J.J.
Det er første gang jeg kommenterer i Nyhetsspeilet, dette da jeg mener organet har livets rett. Vågå var vel tema for din avhandling, men hvor i verden endte vi egentlig? Har skrevet litt hist og pist fra lyrikk, kronikker, fagbøker til forsøk på delvis biografi. Det meste på engelsk, dette da mine arbeidsspråk fra 1972 (nå en eldrende mann!) har vært tysk, engelsk og fransk. Det viktigste jeg lærte fra en sjefskonsulent som vurderte et manus på norsk: Forsøk å få større avstand til stoffet,- bedre ikke syns «for mye synd på deg selv». Kloke ord, og som jeg i ettertid har forsøkt å følge – dette selv om «fanden» ofte vil mye mer! Ikke min jobb å gi noen direktiver, men om kun et råd til J.J, så bør du vie det meste du skriver til tema / overskriften, dette da en ikke studert ordfører i Vågå har lite forhold til persongalleriet du henviser til !
Tar kun et norsk eksempel; Levi og ikke Levy Fragell som du skriver studerte jeg sammen med i to år. Han var også forlover til H mannen som jeg selv var, (han Ap),- men om vi kun skulle velg venner som i alle sammenhenger var meningsfeller,- hvor kjedelig ville ikke hverdagene ha blitt? Mange av mine beste venner i ungdommen var personlig kristene, jeg en tviler og som 19 år gammel fant ut at jeg ikke hørte hjemme i Statskirken,- skulle slik våre veier skilles? Jeg kjenner hele livshistorien til Levi frem til han var 30 år (årene renner) fra å være Norge sin yngste pinsepredikant, tenkeår hvor han sammen med sin internasjonale pressefotograf Grete S. bygde opp et utmerket reklamebyrå, lærerutdanning hvor han gikk ut som beste student, dette selv om mye av tiden gikk med til folkeopplysning. Hva var Statskirken for menigmann i 1970? Utallige brev fra eldre mennesker som ikke hadde noe forhold til kirken og som ikke engang var klar over at kirkegårdene var statlig eiendom, slik frykt for å havne utenfor gjerdet om de meldte seg ut. Aksjon mot Statskirke var enkel folkeopplysning og som staten selv burde ha forestått., om ikke annet i en brosjyre som vedlegg til selvangivelsen, kirkeskatt.
Levi (Ap), Jostein og Harald (H), var vi ultra radikale slik mange aviser beskrev oss som, eller bedrev vi helt nødvendig folkeopplysning?
Selv om det for meg ble Simens, Elf, Gearbulk etter ytterligere studier i USA, tok jeg som Levi to år som lærer i utkantnorge. Hvorfor ut av Statskirken? Utmeldig av kirken var i 1970 den eneste måten for å bli fritatt for å undervise i kristendom på. Mener J.J. at jeg på linje med så alt for mange lærere skulle se de uskyldige unge inn i øynene og berette om historier fra Bibelen jeg selv ikke trodde på?
Nå har HEF medlem Jens laget «Folkekirke» – hva det nå måtte endre!
Debatten om hvem Levi er burde J.J. la Oslo Kirken ved den hebredende pastor få bedrive da Torp også har tildelt Levi sin egen isme, fragellisme.
Årene har gått, jeg til næringslivet og han til organisasjonsarbeide, og nå over 35 år siden jeg sist møtte Levi på tomannshånd. Fra mine ungdomsår, husker jeg knapt et mer varmt og kunnskapsrikt menneske.

Mole
Mole
Abonnent
10 år siden

– Øygård trekker seg ikke. Han vil avvente den vurderinga til han har fått dommen,….

Øygard mener det er beklagelig at sentrale personer i Arbeiderpartiet har ytret sine meninger om hva ordføreren bør gjøre.
http://www.dagbladet.no/2012/10/16/nyheter/vaga/overgrep/innenriks/23892162/

Maktens abstinenser er tydeligvis større enn fornuftens, Øygård kunne da gått tilbake til jobben hvis han blir frifunnet.

Maarit M. Hanssen
Forfatter
10 år siden

Takk Jarle for en tankevekkende artikkel om satanisme. Fra mine innsidefolk fikk jeg vite her om dagen at Adolf Hitler var en løpegutt for den russiske åndsmafia. Hitler hadde studert og forstått ( sic ) dette med massepsykose og gjorde alt » rett » for å få denne psykosen til å spre seg i Europa og resten av verden ( men ikke i Russland ). Dette var den største forbrytelsen for Hitler, Holocaust blekner i sammenligning.
Den mange hundre år gammel russiske åndsmafia hadde denne hemmelige resepten for satanistisk massepsykose og Hitler ble valgt som en testperson for å spre psykosen.
Dagens mediene, legemiddelindustrien, militærindustrien ( Kongsberg ) osv. er moderne avleggere for spredning av massepsykose og massehysteri.
Det marxistisk-leninistiske Arbeiderpartiet er en av dagens løpegutter i russisk satanisme. Partiet forfører massene og når den kritiske massen er oppnådd så blir Norge en kommunistisk stat helt offentlig. Den gamle grunnloven har ingen betydning for Stoltenberg-dynastiet. Arbeidsleirene/konsentrasjonsleirene er planlagt å bygges i Kirkenes i Finnmark, på grensen til Russland, finansiert av hotellkongen Thun.
Håpet er at folk våkner og reagerer ved ikke å stemme ved neste stortingsvalg.

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  J.Johansen
10 år siden

Erfaring med grafsing både i ræva og skræva er viktig å ha med på CVèn for de som har tenkt å komme seg opp og frem her i verden ser det ut for. :-)

Våre politiske og åndlige ledere går foran og viser vei med tomme sataniske ritualer – som forfatteren så «vakkert» beskriver. Når satanismen dominerer kan vel ikke medisinen være mer politikk og religon, mer åndlighet som bygger på matrialismens lover. Det er et paradoks at så langt har ingen greid å trenge gjennom dette sløret av desinformasjon, men fortsetter å klynge seg til Politikk, Religoner, Bibelen, Jesus, Gud og annet fra den verdslige tankesmie.. Resultatet er en infeksjonsykdom så følelsesmessig lammende at det ikke finnes helbredelse.

Vi synes å være fanget av systemet el. satan for å bruke et JJ ord, så lenge man tror på synden og en dømmende Gud.
– Start med små enkle øvelser som å leve uten å tro på noe, nullstill – begynn med 15sekunder. Er det mulig å overleve så lenge uten Romersk dominans, er det håp om at vi kan puste fritt for «egen» kraft om ikke lenge. :-)

Benetton: Gay Pope kisses Al-Azhar’s grand sheikh
https://ivarfjeld.wordpress.com/2011/11/18/benetton-gay-pope-kisses-al-azhars-grand-sheikh/

Thousand’s in Australia abused by Roman Catholic priests
http://ivarfjeld.wordpress.com/category/vatican-rapes-and-sexcrimes/

Roman Catholics parade a boneless skull in France
http://ivarfjeld.wordpress.com/category/vatican-skulls-and-bones/

JJ her til ditt partipolitsike prosjekt.
The Vatican appointed head of Templar Knights in Norway
http://ivarfjeld.wordpress.com/2011/07/28/the-vatican-appointed-head-of-templar-knights-in-norway/ osv

Maarit M. Hanssen
Forfatter
Svar til  J.Johansen
10 år siden

http://rense.com/general69/agent.htm
http://www.tavinstitute.org/
Hitler besøkte England i 1912-13 etter hans svigerinnes memoarer. Forfatter Greg Hallett skriver i sin bok » Hitler was a British Agent » at Hitler ble mindcontrollert på British Military Psych-Ops War School at Tavistock i Devon og i Irland.
Tavistockinstituttet er thinktank for mindcontroll operasjoner siden 1947. Beinhard satanistisk institusjon. Instituttet hadde nære hemmelige forbindelser med bolsjevikene i Russland hvor instituttet hentet sine oppskrifter for mindcontrol.
http://www.gnostics.com/newdawn-1.html

Sigr Huginsson
Forfatter
Svar til  Maarit M. Hanssen
10 år siden

Det stemmer ikke helt Marit. Styrt massehysteri, massepsykose, og massesuggesjon er en gammel kunst, men skøyt fart i forbindelse med Freud-familiens psykoanalyse-teorier. Tenkikker basert på psykoanalyse brukes i alt i fra å prakke på deg en ideologi mot ditt eget beste, til å selge nyren din for en iphone. Anbefaler denne dokumentarfilmen:
———–
The Century of the Self er en britisk dokumentarserie fra 2002 som ble sendt på BBC Four. Serien, som ser på hvordan Sigmund Freuds oppdagelser om underbevisstheten og ikke-selvstyrte handlinger førte til Edward Bernays utvikling av det som senere ble kalt propaganda, eller «public relations». En propagandaist heter eksempelvis i dag en kommunikasjonsrådgiver.

Serien beskriver propaganda at vestlige regjeringer og selskaper har brukt stammer fra Freuds teorier. Freuds nevø Edward Bernays var den første til å bruke psykologiske teknikker i PR (Public Relation). Man ville unngå å bruke ordet propaganda, ettersom dette ble brukt av tyskerne i første verdenskrig, men teknikken er den samme og sett bort i fra at den nå er mere altomfattende og utviklet.

The Century of the Self stiller kritiske spørsmål rundt hensikten bak, og metoder for moderne forbrukersamfunnet, representativt demokrati, mote, trender, og dens implikasjoner, samt holdningene til mote og overfladiskhet.

Den økonomiske og politiske verden bruker psykologiske teknikker for å lese, opprette og oppfylle våre ønsker, for å gjøre sine politiske ideologier, religion, produkter, og taler så behagelig som mulig for oss.

Curtis stiller spørsmål til intensjonene og røttene av dette faktum. Der en gang den politiske prosessen var om å engasjere folks rasjonelle, bevisste sinn, samt legge til rette sine behov som et samfunn, viser dokumentaren hvordan ved å bruke taktisk psykoanalyse, appellerer politikere til irrasjonelle og primitive impulser som har liten betydning for samfunnet, men kun egeninteresser som en forbruker i et forbrukersamfunn. Paul Mazur, en Wall Street bankmann jobber for Lehman Brothers i 1930, er sitert.

«Vi må flytte Amerika fra en behov-til begjær-kultur. Folk må være trent til å ønske nye ting, selv før den gamle har blitt fullstendig fortært. […] Begjær må overskygge hans behov «.

Også fra dokumentaren :

«Ved å tilfredsstille massenes indre egoistiske begjær, gjorde man dem glade, og dermed føyelige og formbare.»
http://ideologiskuren.blogspot.no/2012/09/the-century-of-self.html

susej
susej
Abonnent
Svar til  Sigr Huginsson
10 år siden

JJ:
Satanisme, eller det å anerkjenne Satan, skjer både direkte og indirekte. Innenfor «kristendom» som er ditt utgangspunkt her. At du har svært høye tanker om deg selv og din alternative kristendom gir deg ikke myndighet i trosspørsmål. For å bruken smurfens karakteristikk av meg selv, vil jeg kalle deg en kristen-Satanist, og en ekte sådan. Du beveger deg galant utenom originalbudskapet i Bibelen, og lefler fritt med islam og andre religiøse retninger som står for helt andre verdier enn enn det man finner i Bibelen.

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  susej
10 år siden

The New Age – (The Enemy Of Christ Exposed) – For Witnesses [Viewer Discretion is Advised] http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1807&start=1 * Quote: The Lie of the Serpent is the second part of the controversial Megiddo series, which next focuses on the highly influential New Age movement. But is the New Age really new? Or does it represent the ancient doctrine taught by the serpent to Eve in the Garden of Eden? The answer will startle and amaze you as you learn the influence of the serpent’s teaching through the spiritual explosion of occult activity in the 19th and 20th centuries. ..

«.. Hvorfor utviser skepsis.no Jørgen Skavlan og Asbjørn Dyrendal m. fl. beviselig farlig inkompetanse?» http://www.nyhetsspeilet.no/2010/09/vet-du-noe/comment-page-7/#comment-90596

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  susej
10 år siden

New age :-)
But is the New Age really new?

Falcon, du lenker til brevet til Timoteus og fra den tidens perspektiv om den nye tiden so skal komme. New age movement beskrives veldig godt i Timoteus, men den beskriver den verden vi er i ferd med å forlate. I endetiden av vår tid vil menneskene ha vendt seg bort fra de gamle verdiene. Det står skrevet:

Du skal vite at i de siste dager skal det komme vanskelige tider. 2 For da skal menneskene være selvopptatte og pengegriske, brautende, hovmodige og spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige og uten respekt for det hellige, 3 ukjærlige og uforsonlige, baktalende, ubeherskede, rå og ondsinnede, 4 svikefulle, oppfarende og innbilske. De elsker nytelser høyere enn de elsker Gud. 5 I det ytre har de gudsfrykt, men de fornekter gudsfryktens kraft. Vend deg bort fra slike folk! 6 Blant dem er også de som sniker seg inn i hjemmene og får makt over svake kvinner som er nedlesset i synder, slike kvinner som lar seg drive av all slags begjær, 7 og som stadig får undervisning, men aldri kan lære sannheten å kjenne. 8 Som Jannes og Jambres satte seg opp mot Moses, setter disse mennene seg opp mot sannheten. Deres dømmekraft er ødelagt, og deres tro holder ikke mål. 9 Men nå skal de ikke ha mer fremgang. For det skal bli klart for alle hvor vettløse disse er, slik det skjedde med de to andre.

Se på dyrkingen av Hollywood-stjerner, MTV cribs, rap-artister som kaster penger rundt seg og er omringet av groupies som bades i Kristal og lokkes med penger, slott og luksusbiler. Barn som læres opp til at dette er lykke, og løper etter Justin Bieber og Lady Gaga. Til og med artistene selv begynner å våkne fra dette marerittet:

Materialism lives outside the lines of my reality-The Game.
Familie, troskap, kjærlighet!
Det er slik kjærlighet jeg søker selv. Kjærlighet som er like sterk gjennom fattigdom, sykdom og sult. I gode og onde dager :-)

Det er dette det handler om i brevet og om meditasjon og selvutvikling. Det handler om våre begjær etter å leve liv som Obama, William & Kate, Bieber, Beyonce, Rihanna, Ronaldo og andre som i vår tid regnes som vellykket.

Er vår tid paradis? Med et dyrevern som kalles mattilsyn? Den «rike» vestlige verden som bevilger seg selv skyhøye lån mens andre jobber som slaver og skaffer oss billige Iphones og gadgets?

De gamle kongene i bibelen advarte oss mot å ta opp lån, de var jøder altså.
Er set spiritualitet og søken etter Gud me meditasjon som er skyld i dette?
Hva sa Paulus?
14 Dette skal du minne om, og for Guds ansikt skal du pålegge dem å unngå ordkrig. Det tjener ikke til noe og virker ødeleggende på dem som hører på. 15 Sett alt inn på å stå din prøve overfor Gud! Vær en arbeider som ikke har noe å skamme seg over, men som legger fram sannhetens ord på rett måte. 16 Vend ryggen til det ugudelige og tomme snakket. For de som taler slik, går bare lenger og lenger i ugudelighet, 17 og deres ord vil spre seg som koldbrann.

22 Legg ungdommens begjær bak deg og jag etter rettferd, troskap, kjærlighet og fred, sammen med andre som kaller på Herren av et rent hjerte. 23 Men tåpelige diskusjoner som ingen lærer noe av, skal du avvise, for du vet at de skaper strid. 24 En Herrens tjener må ikke ligge i strid, men være vennlig mot alle, dyktig til å undervise, villig til å tåle ondt, 25 så han ydmykt viser til rette dem som sier imot. For kanskje vil Gud en gang gi dem å vende om, så de lærer sannheten å kjenne. 26 Da kan de våkne av rusen og komme seg ut av djevelens snare, hvor de holdes fanget så de gjør hans vilje.

Spiritualisme, healing, meditasjon har da for himmelens navn aldri hatt noe med satanisme å gjøre!?!? Begjær, penger og makt derimot…Da kan man lett bli fanget. Har Falcon og Susej virkelig lest bibelen? Sikkert mye mer enn meg, men hvordan havnet vi på forskjellige kloder når det gjelder new age? Dvs den tid som vi er i ferd med å forlate. Endetiden er en egen tid og ny tid for Paulus, men vi ser en annen new age med andre verdier enn penger og begjær.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  susej
10 år siden

Alltid en stor fryd å lese dine kunnskapsrike kommentarer Thunder :D

Jeg elsker sterke meninger og friske ytringer, både Susej og Falcon pleier alltid å få pluss tomler så sant det ikke dreier seg om hyllest til Hexagrammet

Men her har seff Thuder helt rett sånn som alltid, New Age handler om å ta i bruk den åndelige kraften satanistene har tatt fra oss, åndelig kraft kan brukes til godt og til ondt, New Age handler om å heale, telepatere, levitere, meditere, teleportere og telepatere osv osv
Så hvordan kan New Age være satanistisk når satanistene går over lik for å forhindre oss i ta i bruk de kreftene vi ble skapt med? vi er som slaver for eliten når vi ikke kan være det vi ble ment for å være

Du av alle som bor i Trondheim burde skjønne dette her Falcon
Ta deg en tur opp i tårnene på Nidarosdomen og se, på hver eneste av de 4 spirene på alle tårn er det plassert «kongler» store som kokosnøtter, det er ikke kongler men Pinealkjertelen som symboliserer deres åndelige makt over menneskene, utenfor Vatikanet har du en kjempe «kongle» som er 3 meter høy, som du vet så ble Nidarosdomen bygget av Frimurere på oppdrag fra Vatikanet, Nide betyr å håne, så rett frem så betyr Nidarosdomen Hånedomen, hvem tror du dem håner ?
Inne i Domen finner du bilder av Jesus med nagler gjennom hodet, solgud symboler og illuminati symboler, ( Er ikke uten grunn det er forbudt å ta bilder inne i domen )
Munkholmen ble kalt Nidholmen i tidligere tider der de plassert hodene av sine fiender og alle som skulle til Trondheim måtte innom Nidholmen og spytte og sverge til hodene som var plassert på staker der til spott og spe, vist en unnlot å gjøre det så fikk en sitt eget hode plassert på en stake der ute

Så mao så er det å nekte å bruke sine åndelige krefter det samme som å tviholde på lenkene som enn er slavebundet med av satanistene :)

We are free now

http://www.youtube.com/watch?v=XpbATh2ID2U

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  susej
10 år siden

Takk for det Smurfen :-)
Om jeg har kunnskap, så er det vel for at jeg har gjort mye feil. Har man ikke gjort feil så har man ikke lært mye ;-) Må si det samme om deg Smurf, jeg nyter din kunnskap, engasjement og humor. Det er en fornøyelse, selv om du beveger deg litt over i kataklysmer og dommedag som ikke er helt min greie ;-)

Vi har nok samme mål, men litt uenige om hva som er riktig vei alle sammen. Når vi kan enes, så kan det bli gøy. Hexagrammet er hva du gjør det til selv som alt annet. Det er jo et symbol for hjertechakra også. Hvor alle elementene møtes. Det er et symbol for en kropp i balanse. Det er hvor himmel og jord møtes sammen med det feminime og maskuline. This is my church, eller mitt tempel. Kan umulig være et symbol for det politiske Israel!

Balanse mellom de øvre og nedre chakraene, maskuline/feminime, erfaringer, jordlige og åndelige, følelser, info, inntrykk. Det er hva jeg vil det skal bety og som gir mening for meg. Hva andre legger i det er ikke så viktig. Så har jeg interessert meg for Sirius og den biten og dermed også fønikerne og deres tid og hvorfor de er borte fra historien. En annen tid med kunnskapsrike mennesker og som endte i mørketid. Det er enkelt å profetere enden av en mørketid og spå fremtiden i lysere tider :-) Om Jesus/pineal blir korset, vet vi utviklingen for mennesket uten sjel nå…

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  susej
10 år siden

Jada, welcome to the new age, da skal vi vibrere, kanalisere, meditere, sveve mm imens konsentrasjonsleirene blir videreutviklet og gjort klar for festmiddag med sirkus, tivoli, ufo-flyshow, light and love kurs etc. Æ glæ mæ frenetisk, og imens vi venter utålmodig:

Gods of the New Age – Mind-Control Cults http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1663&start=226#M8256 + extra * Direct reference http://www.youtube.com/watch?v=Fi4smRIqcac

Og yppersteprestene får teologiske, medisinske, ukonspiratoriske og finansielle orgasmer i hopetall:

«.. Hvorfor utviser skepsis.no Jørgen Skavlan og Asbjørn Dyrendal m. fl. beviselig farlig inkompetanse?» http://www.nyhetsspeilet.no/2010/09/vet-du-noe/comment-page-7/#comment-90596

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  susej
10 år siden

Må vel bare vente på new age da. Dette er jo en veldig farvet dårlig dokumentar fra India som kan sammenlignes med italienske dokumentarer fra 30-tallet hvor afrikanere ble fremstilt som villmenn(som i dag) . Dette er propaganda, dette var virkelig lavmål fra «kristen» kulten din Falcon. Dette er religion som har sklidd ut som kristendommen har i Vatikanet. Men det er en slik bås jeg vil bli plassert av dommer Falcon? Indisk kultur? Du tar så feil som det går an Falcon, du er virkelig far out. Jeg vil aldri komme til å tilhøre noen religion eller movement og de jeg har rundt meg har deres egne tanker. Hvor er disse kultene og hvilket movement? Jeg ser de ikke i hverdagen noen sted, hvilken fantasiverden kommer du i fra?
Skal vi lappe sammen en propagandavideo mot vår kultur og tro, kristendommen. Det hadde ikke vært vanskeligere det. Hallejuja glad kristne og bombing i den kristne guds navn, avlat, idoldyrking? Hvor mange ave Maria? Pappa Ratzinger og de andre som velter seg i gull og luksus mens verden lever i fattigdom. Styrtrike TV-predikanter som lover helbredelse mot penger. Jeg vil ikke sette kristne i den båsen. Samtidig ser jeg ingen av kristne som følger i Jesus fotspor. Reinkarnasjon er heller ikke noe indisk eller new age fenomen. Det finnes blant de fleste kulturer som eksisterte før jesuittene kom med sitt himmel og helvete.

Nid, hånlig, arrogant, sarkastisk!

Maarit M. Hanssen
Forfatter
Svar til  Sigr Huginsson
10 år siden

http://911closeup.com/nico/911truthling_cult4.html
Sigr:
«The Tavistock Institute of Human Relations funded by a grant from the Rockefeller Foundation, commonly referred to then as the Tavistock Clinic, which was founded in 1920 in Tavistock Square in London.
Tavistock’s pioneer work in behavioral science along Sigmund Freudian lines of «controlling» humans established it as the world center of foundation ideology.
Its network now extends from the University of Sussex to the U.S. through the Stanford Research Institute (SRI), Esalen (-> George Schulz, Bechtel), MIT, Hudson Institute, Heritage Foundation, Center of Strategic and International Studies (CSIS) at Georgetown, where State Dept. personal are trained, US Air Force Intelligence, and the Rand and Mitre corporations.

A network of secret groups, the Mont Pelerin Society, Trilateral Commission, Ditchley Foundation, and the Club of Rome is conduit for instructions to the Tavistock network.
Many of the founding members of the Tavistock Institute went on to play major roles in world affairs.
Brigadier John Rawlings Rees became psychiatrist to Rudolph Hess, Adolf Hitler’s deputy.
Ronald Hargreaves became deputy director of the World Health Organization (WHO).

Tavistock Institute developed the mass brain-washing techniques which were first used experimentally on American prisoners of war in Korea.
Its experiments in crowd control methods have been also widely used on the American public.
Also the entire OSS program, as well as the CIA has always worked on guidelines set up by the Tavistock Institute.
Included in the OSS program is also Nazi technology, later officially used for the Atomic Bomb and the NASA. »

Misbruk av psykoanalyse til mindcontrol og propaganda for å skape massepsykose/massehysteri begynte nok før Freuds sin tid. Oppskriften finner vi hos det okkulte Russland spesiellt på 1800-tallet.

jokko
Abonnent
10 år siden

Så han er inn på noe han karen her; http://www.youtube.com/watch?v=tyR1eeHGfRc&feature=related

Menneske
Menneske
Abonnent
10 år siden

Hei Susej
Jeg synes det er bra at ulike personer (hva slags agenda de enn måtte ha) får uttale seg fritt på Nyhetsspeilet. På denne måten kan lesere av diverse innlegg fritt danne seg formeninger om hva de ulike personene står for.
Og med hånden på mitt hjerte, må jeg innrømme at dine svar til Smurfen, og generelt sett, begynner å få en noe lite troverdig karakter. Etter min oppfatning, da. Hvem er du, til å servere som en nærmest absolutt sannhet, at Smurfen ikke har myndighet i trosspørsmål? Har du det?
Har noen det? Tydeligvis:

http://www.youtube.com/watch?v=FNg6xwwc48Y

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  Menneske
10 år siden

De rike eier sannheten inntil …

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  Uffda
10 år siden

Hei Uffda.

Jeg så en video av David Icke i dag. Der ble det snakket om Sør-Afrikanske Zuluer som skapte Chitahuri myter for å gjemme sine egen historie og tro fra europeerne.
Det samme kan ha skjedd i norden med vår historie gjennom Odin.
Det samme kan ha skjedd igjennom evangelistene i kamp mot romerne og jesuitter. Man skapte mytene for å beholde læren om livets tre og bakte den inn som mytologi og med koder som romerne aldri forstod og som derfor beskyttet lærdommen.

Jesus som livets tre og tredje øye, mens romerne plantet et kors foran så ingen ville se. Nå må vi fjerne korset og plante treet i vårt paradis. De spottet gudstreet ved å kalle det Lucifers eye eller det evil eye, for å skremme folk bort og holde menneskene nede. Evangeliene ble gjemt og mye tyder på at man måtte skrive i koder for at de skulle bli bevart og ikke for å skape en hedensk romersk religion. De sier Gud kan se alt, men samtidig hater de det altseende øye…merkelig! Satan eller mennesket som hersker kan ikke se alt. Menneskene som leker guder trenger overvåkning for å se alt. De trenger overvåkning med kamera, scannere, lydbånd etc. De trenger å overvåke datatrafikk, mobil, gps, bankkort, bomstasjoner og de trenger å manipulere gjennom TV, Radio, aviser, internett. Alt i form av gaver og løfter om beskyttelse. Vi sier ja takk, begge deler, dere vet bedre enn oss, vi er redde og dumme undermennesker som tror vi har fri vilje.
Terror, terror!!

Jeg tror Jesus og andre åndelige lærere levde og kjempet mot prester, skriftlærde og fariseere. men lærdommen som de forkynte måtte gjemmes i myter og undere for å oveleve jesuitter og romere ,og med en klokskap som ville holde på hemmelighetene til tiden var inne og man igjen ville søke Gud når mørketiden nærmet seg slutten. Har vi noen annen utvei? Er vi ikke lei av materialisme og frykt for døden? Men vi må nok bruke begge hjernehalvdeler også i fremtiden, vil jeg tro ;-)

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  Thunder
10 år siden

Det kan du si Thunder, men husk han sa mitt rike er ikke av denne verden, dvs at vårt rike er ikke av denne verden. Derfor først når «forhenget» i tempelet(hjernen) revner og steinen rulles bort, vil vi vite svarene og sannheten.
Mytologien er skrevet for å stake ut denne indre vei til opplysthet, og veien er skiltet med lignelser. De som følger anvisningen finner svarene, de som velger egne smarte løsninger må også bygge seg egne kongeriker på jord.

Derfor lytt til video over en gang til, den gir veibeskrivelse og kartreferanser til en vandring ut av kjente begrensninger vi her er bundet til. ;-)

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  Thunder
10 år siden

Ja Uffda, det sa han. Vår fars rike er ikke av denne verden. Det handler om en sinnstilstand og det handler om valg. Mennesket tok et valg for 2000 år siden. De valgte bort Gud og fulgte mammon(unameit). Derfor profeteres det vil gå helt til en kollaps i endetiden hvor etterhvert mennesket vil krype tilbake til Gud. Sverdene vil gjøres om til ploger. Ingen forskjell på fattig og rik. Om man er i strid det ikke ved Guds hånd. Man blir ikke mett av åndelighet man må bruke begge hender på en god måte. Med den rettferdige Gud på tronen må selv mammon vende om, hehe!

Les dagens bibeltekst:
1 Mine søsken! Dere kan ikke tro på vår Herre Jesus Kristus, herlighetens Herre, og samtidig gjøre forskjell på folk.

Nei, verden avsløres på fruktene.
Jesaja:
Jerusalem skal renses
21 Å, at den trofaste byen
skulle bli en hore!
Den var full av rett,
rettferd bodde der,
men nå – mordere!

22 Sølvet ditt er blitt slagg,
vinen blandet med vann.

23 Stormennene dine er opprørere,
allierte med tyver.
Alle elsker bestikkelser
og jager etter gaver.
De forsvarer ikke den farløse
og fører ikke enkers sak.

Man kan tydelig se for seg hvordan verden blir om man får åpnet opp for den riktige og rettferdige.
Flick a switch and open your third eye, you’d see that
We should never be afraid to die. Muse – Uprising. La det være det åndelige som står opp og revolusjonen i åndelig bevissthet.

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  Thunder
10 år siden

Man kan lære mye fra historien om Salomos tempel. Salomo bygde tempelet, det eneste Gud hadde tillatt, ved å bruke demoner. Han fikk temmet de og satt dem i arbeid på tempelet. Man må bruke tanker for å bygge et tempel, men man må bygge en bro først. Hvis dette tempelet var fysisk og f.eks lå i Egypt måtte man ha hjelp fra håndverkere fra Tyr, over Nilen. Det er hva som står, Salomo kontrollerte sine demoner(tanker) og ordnet fred med Tyr(håndverkerne, pottemakerne, de materielle. Det hersket en rettferdig handel og gullet ble gitt til Gud, visdom i gave fra Gud ikke penger og gull. Åpne for det åndelige og få visdom til å skille mellom godt og ondt. Snu følelser til godt, ta tak hver gang i de dårlige følelsene, programmer om over tid, hva er slike negative følelser og tanker godt for? De er koblet til frykt. Du verden! Jeg har forandret tankegang de siste årene, helt utrolig! Jeg har virkelig tro på at vi kan snu ting her på jorda.

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  Thunder
10 år siden

Tolkes tekster i vedr. bygging av Solomon`s tempel bokstavlig mister hele historien sin verdi, og man sitter igjen med en forvirrende fortelling om steiner, vegger og demoner. Det historien egentlig forteller er at vi kan ikke få i pose og sekk, tempelet må holdes åpent ved regelmessig meditasjon. Tempelet bygges i stillhet – altså ikke et fysisk tempel men ved hjelp av meditasjon.(beskriver hjernens anatomi) «1 Kings 6:7, so that there was neither hammer nor axe nor any tool of iron heard in the house, while it was in building.»
Solomon and 666

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  Thunder
10 år siden

Jeg har ikke tolket bokstavelig, har jeg det?
Temme demoner/snu tanker fra hat til kjærlighet.
Gå inn venstre sidens matrix og vende den om…
Ikke heng deg opp i steiner og slikt, det var som en bisetning. Om du henger deg opp i det mister hele mitt innlegg sin verdi. Fokus, fokus :-)

Man må huske at kong David hadde vært i blodig krig med landet fra
Tyr. Dette var bokstavelig krig, men han innså at hadde gjort feil. Indre uro gir krig. Salomo søkte fred og visdom. Han hadde indre fred og det ble skapt fred mellom erkefiendene. De samarbeidet, for fred. Hvordan skape fred mellom erkefiender? Ved å begynne med seg selv og sitt indre. Gå frem på en ny måte med nye tanker.

Sånn er det i dag også, ubalanse i sinnet er årsaken til krig. Vi ser hvordan det manifesterer seg rundt oss. Jeg sier bare at hvis tempelet ble bygget ville det kanskje ligge i Egypt ved Nilen. For Orion er assosiert med David som slenger steinen mot beistet. Mellom de ligger den store floden. Om Gud ga tillatelse og vi for et lite øyeblikk kan tenke oss et fysisk materielt tempel, så kan man tenke seg at det ble bygget for å bevare kunnskap. For vi undrer oss fortsatt over det og vi kjemper om å få bygge det og om hvem som har den rette religion.

En annen som hadde balanse og tempelet i orden var Jesus. Missunnelse og sjalusi ødela det tempelet også. Fordi han var kommet som jødenes konge. Ikke som de andre kongene, med gull og penger. Andre hadde for mye å miste.

Jakin og Boas på venstre og høyre side foran tempelet. Begge er like viktig. Paktens ark ligger innerst. Den er en åndelig avtale om de ti bud.

Jeg tror både tempelet og pakten var like fysisk som bibelen. Jeg tror det er begge deler. Det var ikke det dette handlet om denne gangen Uffda. Prøv å hold fokus, så slipper jeg å svare på det samme om og om igjen. Vi har snakket om dette før. Jeg er ikke her for å meditere natt og dag. Jeg må jakte og spise også.
Jeg reflekterer over hendelsene i livet mitt, det er bakgrunnen for meditasjon.
Vår vandring på jorden er som en åndelig reise i egen bevissthet. Nå har det seg slik at menneskene har vært opptatt av å bygge templer og kirker og ikke å opptatt av indre tempel. Sjalusi og maktbegjær rundt tempelet som på slutten av Salomos tid.

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  Thunder
10 år siden

Fysisk reise i åndelig bevissthet.

En annen ting om Salomo:
Han dømmes for å ha mange koner og konkubiner. Det hadde vært blodige kriger under kong David og det resulterte i mange enker. Man var forpliktet til å ta vare på disse enkene. Med vestlige øyne handler dette selvfølgelig om sex, men den kulturen fortelles om flere steder i bibelen. De som hadde mye var forpliktet til å forsørge de fattige. Det er ikke helt ulikt kulturen som ennå finnes i enkelte land.
Dette tolker jeg bokstavelig, noe annet er det ikke rom for i tempelet heller som de fleste forstår. Da ville en ikke være verdig.

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  Thunder
10 år siden

Til etterretning Bibelen er markedsført ved hjelp av det mest demoniske og hensynsløse markedsføringsapparat. Kan det tenkes at vi er blitt en smule indoktrinert. Bibelen er mytologi. & punktum.

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  Thunder
10 år siden

Forstår ikke helt vendingen av diskusjonen Uffda. Mytologi punktum! Javel, greit det. Jeg har ikke noe religiøst forhold til dette. Jeg leser med et åpent sinn og prøver å forstå, samtidig som jeg prøver å forstå det som kalles Gud opp i alt dette. Mytologi og eventyr har moralsk verdi ofte. Jeg ser ikke opp på himmelen og leser historien. Jeg trenger historien for å forstå stjernene. Når jeg drar inn Egypt t.eks. så er det for at jeg ikke klarer å se sammenhengen fra et jødisk perspektiv, så må man se gresk kultur, egyptisk, indisk, norsk, Babylon, Sumeria, Fønika, andre tider osv. Man må se på kunstverk, broderier, malerier, tepper, bygninger, alt! Salomos knute som er spredd over hele verden t.eks. Kan moseshistorien komme fra en annen kultur enn jødisk. Kan salomo komme fra Egypt og egentlig ha et annet navn? Sånne ting heeele veien. Jeg vil tilbake til opprinnelsen og den egentlige historien, for det er neppe bare mytologi. Det er aldri det. Det er vanskelig å sette perspektiv når vi er blitt så fordummet og de gamle var så smarte. Jeg leser om fønika og om det kan være en kobling til en Salomofigur eller Farao. Osiris/Isis mytologi o.l. Det er en grunn til at kulturer har forsvunnet, blitt plyndret og rasert. Historien kan ha overlevd som mytologi. Det må man ha i bakhodet.

Jeg prøver å forstå norrøn mytologi, om det er pakket inn en historie der som er fra virkeligheten. Noen mener Odin var en mann som kjempet mot romerne. At historien er blitt pakket inn i mytologi og koblet til stjernene for at det aldri skal bli glemt. Jeg er ikke indoktrinert av norrøn mytologi heller. Det har vært mye bråk innad i kirken også, kan man ha gjemt noe i skriftene? Ja, definitivt. Kristne ble forfulgt og slått ihjel av de som holder på bibelen. Ja, fin gjeng som har forskanset seg i det aller helligste, hehe!
Pedofile nettverk og ego i fokus. Sist i Australia, men det blir dysset ned og folk bryr seg ikke om slike grusomheter. Det er indoktrinering og styring av folks tanker bort i fra virkeligheten. Som J.J. skriver om. Det er også etter hva jeg forstår new age meditasjon dreier seg om…Å lukke øynene for hva som skjer i den virkelige verden. Man kan ikke hoppe fra tue til tue i bibelen for å hente sitat som passer inn i sitt eget bilde. Man må ta med hele historien.

Så tar jeg hele tiden med egne hendelser med. Ting jeg mediterer på og filosoferer over kan åpenbare seg på merkelig vis her i virkeligheten.Det er et eventyr :-)

Jeg slipper en tanke på et millisekund. Fra en tanke til en ny tanke kommer er det en dautid som oppfattes som ganske lang, men kan dreie seg om et sekund. Dette oppfattes ikke utenfor meditasjon, det er som om tanker kommer på løpende bånd, men handlingen kommer fra å ha vært igjennom det før. Å bli styrt igjennom evig meditasjon vil gjøre deg til en snegle. Man må bruke hele hjernen, man må bare vende om på jæveln først. En tanke kan forkastes og komme igjen senere. Om man tenker seg at den tanken kommer fra høyre hjernehalvdel må den kobles sammen med venstre for å settes i system og action. Når disse tankene kommer med større frekvens og aksepteres av logikken i venstre, får man raskere forståelse. Man får en annen adferd over tid, man oppfatter og reagerer deretter. Dette er ikke vitenskap. Det er å sette ord på tanker. Kanskje er det annerledes, men det er allikevel ikke usant. Det er å gradvis gå over til åndelig bevissthet som hos meg for noen år siden var fullstendig kræsj med logikk og forstand. Nå med en helt annen logikk og forståelse. Det er allikevel bare begynnelsen, men det er en spennende verden og mange nøtter å knekke. Jeg vet ikke slutten. Ikke Bill, eller miniBill.

Jeg anbefaler ikke en evig new age meditasjon, det kan komme en bil, og den er fysisk. Jeg anbefaler å gi slipp på den amerikanske drømmen og gjøre som Jesus. Kast ut oksen, penger og drømmer om luksus fra «tempelet». Ha beina plantet på jorda, vi trenger en handel i fremtiden også. Vi må gjøre den rettferdig, slik at vi får slutt på hamstringen. Det gir ingen lykke, det vet vi. Ta en høyre-venstre- finte på eliten ;-)

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  Thunder
10 år siden

Kan Jesus, Moses, Salomo ha levd? Det er spørsmålet som hele tiden henger i luften. Man kan f.eks. se dokumentaren «Kven var Jesus» som gikk på Nrk. Like klok, men fortsatt åpen for at en rabbiner gikk rundt og spredte en lære som var i konflikt med religionen og prestene. Som du selv gjør Uffda, gjennom å spre lenker fra Bill Donahue.

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  Thunder
10 år siden

Her blir det litt mange ord for meg. Det jeg reagert på var din henvisning til Tyr. Tyr på herbraisk betyr Stein el. The Rock. Solomon ordnet altså fred med Tyr(The Rock), samme steinen som ble rullet bort fra graven(The Fornix), samme stein som Moses slo på to ganger med staven og derfor kom han ikke inn i det lovede land.
«What you have just read is that the Pineal gland in it’s dormant state is called brain sand, because it’s a sandy like substance, then when you stimulate the Pineal in meditation it becomes hard like a rock, then the Electrical energy (spark) is created in the fornix (furnace of the brain), then the temple is the Holy Sanctus» og
Matthew 16:18 – And I tell you that you are Peter (gr. petros), and on this rock (gr. petra, stone) I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it.
Håper det nå demrer for dere hvilket komplott vi står overfor. Kirken har tolket mytologien slik at den tjener deres sak, splitt og hersk, helvete og demoner er deres agenda.
Our Bizarre Beliefs

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  Thunder
10 år siden

Åndelig: bekjemper man beistet ved å bruke pineal, greit.
Den materielle verden: kjemper om å få bygge på the dome of the rock.
Mytologi: David/Orion kaster steinen(jupiter) mot tyren(stjernebilde).
Sverdet henger rett ned.
Moral: Man skaper fred ved å rense seg selv for tanker om hevn og vold. Tilgi vær smart og klok. Som du sier er det et komplott for å styre oss og skape ondt blod og splitte. De fleste her inne har vel forstått det komplottet som har åpenbart seg for deg Uffda. Så hvor går veien videre? Du som kan svarene…

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  Thunder
10 år siden

Det følger en historie med dette. Tyr er hentet fra gresk. Å finne sammenhengen mellom stjernemytologi og kartet nede på jorda er gøy. Atlantis, tapte sivilisasjoner, plyndrede og ødelagte øyer og byer som har rester av storhetstid. Steder som med høyt utviklet kultur og samfunn. Borte!!

Les litt her?
http://snl.no/F%C3%B8nikia
Jeg har hele tiden i bakhodet at seierherren skriver historien. Jeg leter med åpent sinn og leter etter brikker som man kanskje forventet å finne andre steder. Herkulesland, gibraltar, mye spennende. Tyr kan man forvente å finne rundt Libanon, men man vet aldri om hva som er korrekt. Jeg har mer tro på Egypt som åndelig senter. Uansett er det linker som kan bekrefte historier fra bibelen. Handelsvirksomhet med skip flere tusen år før vår tid. Les om Salomo og kongen av Tyros, Hiram. Pakten mellom det åndelige riket og det materielle. Kanskje Israel, kanskje Egypt…Jeg vet ikke!

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  Thunder
10 år siden

Anbefaler å sjekke opp litt rundt den oksen, tyr, tyros, taurus, the bull, toro, beistet, osv…
Les om Zevs
Se filmen Baby of Macon. Om oksen i vatikanet som selger frelse mot penger. Er nok noe i dette…

Les om pinsen og tilbedelsen av gullkalven i opprør mot Moses.
Se oksen utenfor Wall Street.
Les om de røde fønikerne og edomittene. De som ble til Khazarer og røde baron :-) Rotschild. Vatikanets elsk av det røde. Romerne…

Red Bull Stratos har landet! Pøh! :-)

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  Thunder
10 år siden

Beklager Thunder jeg kan ikke foregripe begivenhetense gang, du henvender deg til feil person. ;-) It`s all in the field.

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  Thunder
10 år siden

Du får sveve videre da Uffda. Jeg blir her nede ;-)

gudfrid
gudfrid
Abonnent
Svar til  Uffda
10 år siden

Hei Uffda
Noen fikk meg til å tro at hvis pinealkjertelen ikke blir brukt, blir den forsteinet /forkalket og kan ikke aktiveres. Hvordan går det med ditt 3.øye? Jeg mangler selvdisiplin (til å meditere regelmessig) og trenger mer håp om at pineal kan åpnes.. Noen gode tips?

Third Eye: The Biggest Cover-Up in Human History

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  gudfrid
10 år siden

Er ikke bekymret eller opptatt av mitt 3 øye. Forsøker å tenne sannhetens lys i noen mørke kroker i den grad tid og krefter strekker til.
Litt får være bedre enn ingenting.
Prøv meditasjon som et verktøy, eks før du har tenkt å jobbe litt på internet. Det vil ganske sikkert hjelpe deg til å finne dokumenter du ellers ikke ville finne frem til, fordi internet også er en cyberconsiousness.
http://www.viewzone.com/dnax.html
» Matthew 3.9 And think not to say within yourselves, We have Abraham to our father: for I say unto you, that God is able of these stones to raise up children unto Abraham» ;-)
The Poetry of Science

tralle20
tralle20
Abonnent
10 år siden

EN hyllest til TS og Gaarder

susej
susej
Abonnent
10 år siden

JJ:
Du er i denne artikkelen opptatt av satanisme, og siden du uttaler deg som en G-d troende antar jeg at du med satanisme sikter til den Bibelske Satan.

Jeg finner det derfor mer enn underlig at du da ikke tar opp islams forhold til den Jesus du opphøyer og tilber som Gud. Eller er det slik å forstå at du ikke anerkjenner Treenigheten? Jeg vil tro Treenigheten er helt sentral i den Lutheranisme du tilhører. Koranen anerkjenner Jesus Kristus som en stor profet, men slett ikke som Guds sønn. Koranens forhold til dette er svært problematisk for en Jesustroende, ettersom den sier at «forbannet være den som sier at Gud har en sønn». Riktignok er det her Allah som er guden, men likevel…. Hvem er da Jesus største fiende, om ikke islam??? De religiøse fornektere er en mye værre sak enn de fornektere som overhodet ikke er religiøse. De førstnevnte kjemper en intens kamp mot frelseren Kristus, mens de siste ikke innehar dette intense engasjement.

Den er også underlig at du gjør som den jødedommen du avskyr – å ikke kunne skrive Gud men må omskrive det til G-d.

susej
susej
Abonnent
Svar til  J.Johansen
10 år siden

:-)
traff jeg en ekstremt øm tå eller………

susej
susej
Abonnent
Svar til  J.Johansen
10 år siden

Hvis du har fått roet deg ned en tanke nå, så tenk over følgende: Du som er flink å stemple alle som ikke følger din egen ideologi som satanister – du må da tåle å lese en aldri så liten motytring fra min side uten å true med utestengelse. Det ville vært mye mer konstruktivt om du tok opp hansken og argumenterte med hva som du er uenig i med min påstand om at Jesus Kristus største fiende er islam – den religionen som benekter og forbanner Jesus Kristus som frelser og Gud. Det er faktisk en forbannelse over hele Bibelens frelsesverk. Hvis du er så inderlig feig at ditt svar er utestengelse så er det jo du som sitter med problemet og ikke jeg.

susej
susej
Abonnent
Svar til  J.Johansen
10 år siden

Det er islam som er problemet – de jihadittiske muslimene er kun et redskap for denne krigerske religionen. Mennesker kan angre og få tilgivelse, men religionen islam er et evangelium diametralt motsatt det som forkynnes i Bibelen. Det er lederene som er problemet, slik som med «kristendommens» ledere i middelalderen. Men kristendommen har da kommet et stykke videre, mens islam fremdeles befinner seg i den mørke middelader med sin sharia, sitt kvinnesyn, dødsdom over de som finner en annen religion, dødsdom over homofile osv. Den maktposisjon man hadde og brukte i middelalderen til å påtvinge andre sin religion er umenneskelig.

hybrid tea
hybrid tea
Abonnent
Svar til  J.Johansen
10 år siden

Bøkene er sikkert spennende, men er det noe hold i dem?

Jeg har ikke lest dem, men jeg vet at Bill Schnoebelen hevder å ha vært vampyr, druisk yppersteprest , new age-predikant, satanist-prest, mormoner, Knight Templar, 32 graders frimurer med mere, og at han etter hvert har funnet ut at alle disse tingene er ren ondskap. Noe som jo er et perfekt utgangspunkt for å starte sin egne kristne menighet, skrive utrolige bøker og holde innbringende foredrag.

Jeg vet at mange har ettergått hans historie, og har påvist at hans historie er bare oppspinn, men det er kanskje ikke så nøye så lenge budskapet støtter saken. Eller?

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  hybrid tea
10 år siden

Det som imidlertid ikke er oppspinn er:
«There are about 100,000 chemical reactions happening in every cell each second. The chemical reaction can only happen if the molecule which is reacting is excited by a photon… Once the photon has excited a reaction it returns to the field and is available for more reactions… We are swimming in an ocean of light.»
http://www.viewzone.com/dnax.html
Kunne vi etter flere tusen år med overtro endelig slå fast at photon finnes, mens ånd, demoner, djevler, sataner mm har en meget tvilsom eksistens. De lever kun som misfoster i den falne del av bevisstheten, og tåler derfor ikke dagens lys. :-)

Astronaut Edgar Mitchell. http://www.youtube.com/watch?v=qkowDoV3LY8&feature=related

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  J.Johansen
10 år siden

5 Revelation Satan Bound

Menneske
Menneske
Abonnent
10 år siden

Det er noen tanker som streifer meg.

Jeg har inntrykk av at «eliten» har skapt svært mange religioner og ideologier.
Og da jeg leste den lange artikkelen om at King James (freemason?) har skrevet sin versjon av Bibelen, og etter å ha sett dokumentarer om den enorme makt som Rotchilds har, og som strekker seg helt bort til Vatikanet

Da begynner jeg å lure på hvem som har rett/feil i forhold til å fortelle den andre, hva som er korrekt, i forhold til Bibelens skrifter.

Noen sier at kristendom er problemet. Andre sier at Islam er problemet.
Noen sier at homofili er en synd, og andre sier at man aldri vil nå Gud, med mindre man bekjenner sine synder gjennom Jesus.

Og religions- krigen fortsetter. Da hopper jeg av, for har ikke Gud fortalt oss, at vi skal holde fred? D.v.s: Hvem er egentlig Gud? Hva er Gud?
Kjær bevissthet har mange navn. Og jeg vet ikke hvor mange navn denne hellige energi, eller bevissthet har fått. Men den misbrukes hele tiden.

Og tross elitens fantastiske muligheter til å søke i verdensrommet etter både intelligent liv og stjerner, eller forske på materie, og ikke materie…

… så tror jeg faktisk at selv ikke eliten har funnet ut av det store mysteriet: Hvordan ble universet til, og er universet skapt av bevissthet?

Bare teorier alt sammen, tror jeg.

Så jeg sier som indianerne: Work togehter for the benefit of all human kind. (Men da må vi begynne å legge fra oss agendaer)

http://www.youtube.com/watch?v=RoPUy7hLsKE&playnext=1&list=PLFE6847724D61E4AC&feature=results_main

For det kan hende at ting og tang som henger sammen i dette kosmos, ikke står helt korrekt nedtegnet i noen som helst skrifter. Vi er tross alt bare mennesker.
Vi har hverken skapt planet, måne eller sol.

Kosmos med sine planeter ble nok skapt lenge før vi ble til. Og vi aner ikke når kosmos ble skapt en gang. Så hva i Helvete krangler vi mennesker over, hele tiden? Hvem som har rett, i forhold til når kosmos ble skapt, og hvordan det ble skapt, og evt. om en bevissthet ligger bak? Eller ikke?
Hadde jeg vært en baron, så hadde jeg vært temmelig fornøyd, i forhold til å splitte alle mennesker, slik at de aldri sto sammen mot meg, for da hadde jeg vært ferdig som hersker.

Vi mennesker er muligvis bevisstløse, når vi krangler.

Men i forhold til forbryter- mafiaen i Norge, så er det bare å gå rett på, slik som her:

Nam- nam, de smaker godt til aftens. Litt avhengig av hva de har spist på forhånd. Satanister smaker aller best, uansett hva de har spist.

Eddvin
Eddvin
Abonnent
Svar til  Menneske
10 år siden

Kan det være så enkelt at vi bare er rundlurt?
Jeg er selv oppvokst i statkirken, men etter å ha lest meg gjennom «frimureriet fortalt fra innsiden» av Roger Karsten Aase, så ble det klart at kirken jeg har gått i er en «Frimurerkatedral» med alle symboler. Jeg forsøkte en gang å rydde bort grenen på hylla der, men det viste seg å være en akasiegren…og kirken ligger i Astreaveien alt etter boka, illuminatipiramiden er også der, man må bare se litt gjennom de store granene som står foran. Frimurerene låner kirken 1-2 ganger i året, og da får ingen andre komme inn. (teit hvis noen skulle se at det stod en hodeskalle på venstre side på altret, slikt blir det bare grinete folk av) Så her har vi statkirken.

Jacob Smith (Frimurer 33) finansierte kuppet på Tsaren i Russland, og innsettingen av Lenin og Stalin http://www.youtube.com/watch?v=v4__jeW7D-on

Jacob Smith finansierte også Mao i Kina…

Charles Taze Russell (Frimurer 33) startet Jehovas vitner

Joseph Smith (Frimurer) Startet Mormoner kirken

Jacob Smith finansierte også Mao i Kina…

Kan det være så enkelt at:
GUD har blitt omskrevet og er egentlig GOD (engelsk) GOOD, Godhetens kraft?
Og at Guds sønn, har blitt omskrevet fra SUN (engelsk) SON og personifisert som Jesus.

Da sitter man igjen med Godhetens kraft og solen som den livgivende energi som vi er helt avhengig av, ingen kan leve uten den…….

En plass leste jeg at ordet Religion, betydde Re-binde, knytte folket tett rundt ordensmakten. Symbolet for det er den Romerske farce Øksen er symbolet for Ordensmakten og stokkene folket, da blir kirken båndet eller stroppene, som fratar oss friheten. Alt styrt av Draken, Den Norske Løve….. Se nøye på Politiemblemet: http://viddal.files.wordpress.com/2009/02/politi.png?w=510

Kanskje på tide å knyte opp båndet å tenke selv????

kalinkamaen
kalinkamaen
Abonnent
10 år siden

Her er en bok jeg synest forklarer universet på en god måte. Plus en del
andre ting.

https://dl.dropbox.com/u/73295223/freedom.pdf

Kali

Menneske
Menneske
Abonnent
10 år siden

Interessant innlegg, Eddvin.
Jeg har gjort meg opp nøyaktig mange av de samme tanker. (Uten at jeg har rett).
Selv har jeg stusset i ettertanke og refleksjon, over å kunne erindre prester som har vært ikledd kjortler, med triangelsymbol på bryst, og en krone brodert på rygg. Med Rolex- klokker, og fine flotte SUV- er utenfor kjerka.

Og på gravplassene kan jeg huske gravsteiner med okkult symbolikk så det holder. Og svært mange av dem, er formet som obelisker.

De aller fleste eldre kirker jeg har besøkt, er prydet med frimurernes symboler. Solguden i taket, Jesus Kristus som er korsfestet over alteret, og over hodet hans, kan man finne det «altseende øyet».

Og prestene formaner om den samme gamle leksa, d.v.s. høytlesning fra Bibelen, som om menneskets historie aldri har, og aldri vil endre seg. Hakk-i-plata.

Og kirkens menighet synger salmer, og donerer til kollekt- bøssa, som angivelig skal støtte gode formål.

Hva er kirkenes funksjoner, lurer jeg på?
Hvem har skapt denne makten, og hvorfor?

For det første, så tjener vil «kirken» enorme summer, i form av «subsidiering» per snute, eller skal vi si per innbygger, som er medlem av statskirken. Hvor mye er det per år? 1000? Så hvis kirken i teorien ville hatt 5 millioner medlemmer, så blir det noen kroner ut av dette. Jeg har hørt om en som meldte seg ut, men fikk streng beskjed, om at det ikke er lov, til ikke å tilhøre et trossamfunn i Norge.
Spiller ingen rolle om man ikke aktivt deltar, bare man er registrert i et trossamfunn. Snedig! Hvor mange trossamfunn eier frimurerne i dag?
Mange, svært mange!

«Staten» utbetaler substitusjon til «kirken», uten at menighetens medlemmer får greie på det. Men hvem er «staten», «hvem» betaler egentlig moroa, og «hvem» er det egentlig som stapper disse i lomma? Det å bygge så mange kirker i Norge som frimurer- mafiaen beviselig har gjort, må ha kostet samfunnet svimlende summer. Hvor har frimurerne fått disse pengene fra? Har Rotchild- familiene sponset dem, eller har frimurer- satanistene rappet disse fra statskassa?

Det heter seg at vi betaler skatt, for å kunne nyte offentlige goder.

Hva er egentlig «offentlige goder»? Å kunne være så heldig, å få lov til å oppholde seg i frimurernes utallige privat- eide bygninger?
Jeg lurer også litt på, om Rotchilds har skapt alle religioner, inklusive frimureriet, som en slag overordnet religion, trosretning og ideologi, slik at de lettere kan holde kustus på sine tro tjenere/agenter/løpegutter. Og begrepet «deceiver», som skal symbolisere «Satan», kan jo egentlig være basert på Rotchild- familiens lure- taktikk, som de har vært geniale nok, til å lykkes med hittil? Min utfordring med denne svake tesen, er at Rotchilds ser ut til å være frimurere selv.

På en annen side: Ta en kikk på denne propaganda- filmen om frimurer- «produkter» man kan få kjøpt, til sin ordensplass i frimureriet. Det henger da ikke på greip. jeg får en følelse av at selv frimurerne tror på en oppdiktet religion, hvor de har så mange skikker og unaturlige ordensregler, at det for meg kan minne om de reneste ubevisste tvangstanker. «Hvis du ikke gjør sånn og sånn, så vil det og det skje».

Og i videoen ser vi jo ikke annet enn juggel?

Kronesymbolikk, og alle mulige symboler, gir meg følelsen av at det er temmelig lett å gå i fella, til «noen» som forteller deg, at «nå er du jammen spesiell og viktig».

Det utrolige «passer»- symbolet. Er ikke dette bare ètt av Rotchild familiens symboler? Eller er det Dragoner som har plantet dette i hendene på mennesker? :-) Jeg lurer nå litt, tatt i betraktning hvilke symboler som vikingene forgudet: Dragesymbolikk. Thor og Odin: Norrøn religion = «Satan»? Satan = Dragoner?

Eller er Rotchilds styrt av «noe» eller «noen», som står over dem igjen?
For svært mange symboler er «ancient».
Et mysterium som snart bør kunne knekkes og knuses, av verdens befolkning!

Regulars!

gudfrid
gudfrid
Abonnent
10 år siden

Det var de kristne som gjorde om Lug, Lucibel, som var solgud, til Lucifer som ble Satan. Bukk og ravn ble gjort om til symboler på det onde. Heksebrenning fjernet all kvinnelig intuisjon og naturmedisin og gjorde at vi dømte hverandre og levde i frykt for selv å bli dømt. Hvis vi skal frigjøre oss fra det onde, må vi slutte å dømme og begynne å tilgi, det er slik trollet får lys på seg og forsvinner.
Trist at frimurere og andre styres i så stor grad av sitt ego, men det hindrer ikke oss andre helt i å finne Gud og selv lage en bedre verden. Kun når eneste fokus er hva disse bedriver, sitter vi fast og kommer ingen vei.
Grunnen til at satanisme og symboler virker, er at mange samles om samme energi og slik får den større kraft. Derfor blir vi lært til å tro at massemeditasjon i fred og kjærlighet er tull, frimurere/satanister vet jo at dette fungerer.
Satanister.. kaller de seg selv satanister og er stolte av det? Eller er de bare redde for sitt liv og gjør hva de tror de må? Stakkars satanistene, lever i frykt de. Det gjør ikke jeg :-)

Menneske
Menneske
Abonnent
10 år siden

Jeg følger tankegangen din, gudfrid. Men vi har nok ulike oppfatninger og formeninger i forhold til å «dømme». Slik jeg oppfatter det, så må forbrytere som bevisst destruerer mennesker og planeten stoppes. Og jeg fester ikke min hele tro, til at noen skal stoppe dem for oss. Jeg tror vi må gjøre noe selv.

Det advares mot stygg ordbruk i dette videoklippet: Dog er det denne holdning jeg har, mot djevelskapet. I form av fredelige mottitak, selvsagt.

gudfrid
gudfrid
Abonnent
Svar til  Menneske
10 år siden

He he, nytter ikke å skjelle ut aliens, du må bare slutte å gi dem mat :-)

Nå som vi er bevisste på hvordan de styrer, er det jo enklere for oss å unngå dem. Da vil de ikke ha noe å leve av og de må finne på noe annet.
Vi må dyrke vår egen mat og lage småsamfunn som indianere eller som Anastasia foreslår. Vi trenger litt høyere frekvens enn dem, så kan de ikke ta oss.

Å leve i de lavere ego- vibrasjonene får være straff nok i seg selv (helvete?), lettere å tilgi dem når jeg synes synd på dem. Det er gøy å tillgi noen som har vært kjempeslemme, man føler at hjerte åpner seg og plutselig er du i himmelsk fred. :-)

« Forrige artikkel

Sightseeing i hemmelige underjordiske baser

Neste artikkel »

Illuminati-høytiden Halloween er her

394
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x