Satanismen i humanismen

12.1K visninger
28 minutter lesetid
146

Satanismen er en destruktiv kraft og makt for mennesker på jorden. Den ikler seg purpurskrud for å forlede mennesker, men dets indre struktur er råtten og farlig. Dens mål er å forsimple og degenerere G-d’s skaperverk, med mennesket innkludert, hvilket vil lede til sivilisasjonens fullstendige ødeleggelse. Om noen reagerer på overskriften, så les videre, og finn at vi har belegg for den. Åndskampen går sin gang, mellom vanlige folk og dugnadsprosjekter som Nyhetsspeilet, og statens understøttede media, forbund og institusjoner. Denne artikkel gir evidens for hva som skal regnes for ‘Dyret’ og ‘Dyrets Merke’ i Johannes Åpenbaring. Bibelens endetidsbok. Det siste kapittel i et EON; en tidsalder som går mot sin avslutning.

Et av Nyhetsspeilet hovedparadigmer vi orienterer oss innen er Åndsvitenskap. Naturvitenskapen er for oss ingen hellig ku, som den er for enkelte andre. Vi tror ikke på pene og gode ord. Vi tror heller på at sannhetens ord kan være som et sverd. Vi forbeholder oss retten til å stille spørsmål ved alt og alle, som velter seg for mye i pene ord, men som viser i handling et det er nettop kun ord, og lite verdt i praksis.

Pinse. Jesus dro hjem i disse dager etter sin gjesteopptreden i dette rottehull og ormebol kalt verden, som han søkte å opplyse, og inngi en ny ånd, – definere en ny himmel, – og en ny jord. Men verden ville ikke ha hans samfunnsmodell. De var fornøyd med den de hadde. Så de kvittet seg med ham. Så kan vi utlede av det at de verdslige krefter alltid vinner?

“Hva tjener det et menneske om det vinner hele verden, men tar skade på sin sjel?” Matt. 16.26

Uten sjelen intakt er en dømt til evig tilværelse i dette rottebol, fanget i livets hjul, evinnelige inkarnasjoner blant darwinister som er overbevist om at de stammer fra dyrene, og oppfører seg tilsvarende. Ikke snakk om noen 4,5,6,7 densitet, himmel, eller hva en skulle finne det for godt å kalle målet for den kvalifisering vi er med på her. Cupfinalen på Ullevål blir betydningsløs i forhold.

Åndsvitenskap, og ånd i det hele tatt, er under angrep fra verdslige krefter – som Human Etisk Forbund og NTNU – naturvitenskapens høyborg i Norge, som slåss for sine paradigmers hegemoni i verden, og dette bevirker selvsagt at de angriper oss som utfordrer deres dogmer. Men de har jo fått holde på i så mange år uforstyrret, så vi føler vel det er på tide at de blir utfordret, for verden har jo virkelig aldri blitt noe bedre under deres hegemoni; ateisme, determinisme, darwinisme, etc. Tvertimot har disse ideologier som grenser til religiøse fantasier degenerert verden inn i en slik bedervet tilstand at sammenligningen med Sodoma og Gomora er nærliggende å tenke på.

Det viser seg at NTNU trapper opp sin krig mot Nyhetsspeilet. Denne gang i det human-etiske bladet ‘Humanist‘, en ateistisk religion som blant andre maktapparatets Gro Harlem Brundtland er sagt å tilhøre. Hva skal vanlige folk med overgripere i maktapparatet og eliten når de har slike fiender i sin egen kaste? Maktens og elitens lydige disipler. Noen som hører ekkoet av ‘korsfest, korsfest’ når Sanhedrin har bestemt at noen skal korsfestes? Noen som har kjennskap til andre som har blitt korsfestet for å ha ytret seg mot ‘de lærde’ før i historien?

At Human-Etisk Forbund (HEF) har vært i krig mot kristendommen og dermed G-d, er intet nytt:

Kristian Horn ikke ble kalt “Anti-Kristian” i sin samtid for ingenting. Han var nemlig en fremragende polemiker i sitt oppgjør med kirke og kristendom. Blant annet var han bidragsyter til boka Oppgjør med Kirken, hvor han leverte et kapittel med tittelen “Kristendommens klamme hånd”. (Levi Fragell)

http://www.human.no/templates/Page____204.aspx

Det hevdes at HEF er en gjeng venstreradikale fanatikere, som selv interne krefter i HEF har reagert på. Vi skal nedenfor dokumentere hvor deres sekulære livssyn kommer fra.

“To av barna til grunnleggeren Kristian Horn – den ene av dem, Kjell Horn, selv en medstifter og veteran i organisasjonen – har meldt seg ut av Human-Etisk Forbund og karakterisert organisasjonen som en sekt. Horn peker ut Levi Fragell som sentral premissleverandør for det han kaller «en negativ utvikling»[5], og hevder at «Levi Fragell alltid har ønsket å lage en menighet eller sekt for dem som står utenfor religionen»[6].

http://no.wikipedia.org/wiki/Human-Etisk_Forbund

HEF’s darwinistiske plattform utelukker dem fra å tale om humanisme med autoritet, siden de ser på mennesket kun som avanserte dyr. Darwinistisk naturvitenskap er deterministisk, og hvordan kan vi ha noen valgfrihet til å velge det gode da?

Gjengen rundt NTNU og Skepsis og Human Etisk Forbund er selvfølgelig bare noen små satanister. De er igrunn i nesten samme båt som de fleste av oss, forført og naiv og dum, kjøper vi alle mer eller mindre den ideologi som klinger best i øret, og den makthaverne til enhver tid forer oss med. I så måte har vi alle på forskjellige tider i livet vært like dum.

§2 Humanisme
Humanismen er et livssyn som baserer sin virkelighetsforståelse og etikk på menneskelig fornuft og erfaring, rasjonell og kritisk tenkning, følelser og medmenneskelighet. Humanismen er uten religiøse forestillinger.
Humanismen setter mennesket i sentrum. Humanismen har som mål å fremme selvstendighet, frihet og ansvar, og å gi alle mennesker mulighet til å utvikle dette.

Human Etisk Forbund har visst untatt Nyhetsspeilets journalister, kommentatorer og publikum den selvstendighet og frihet og mulighetene til å utvikle dette, så lenge det strider mot deres dogmer. Det synest derfor å være strengt definerte grenser for deres ‘humanisme’, ved deres dogmer, og skulle noen krysse dette politiske Rubicon, da faller giljotinen.

Skyggen fra ondskapens paraply
Nyhetsspeilets dystre verdensbilde
http://humanist.no/skyggen_fra_ondskapens_paraply.html

De har nylig publisert en ‘avhandling’ om Nyhetsspeilets arbeid. Forfatteren Thomas Holme liker spesielt dårlig at Nyhetsspeilet tar opp verdens ondskap, og søker dens røtter. Forfatteren liker spesielt dårlig alle referanser til satanisme og satanister…..og er veldig opptatt av homoseksualitet og jøder.

Facsimile fra Humanist:

Thomas Holme (f. 1982) er student i religionsvitenskap og språklig kommunikasjon ved NTNU. 11. mars 2010 spurte Nyhetsspeilet: “Er NTNU styrt av sionister, og fører de en krig mot Nyhetsspeilet fordi Nyhetsspeilet er kritisk til mange av de ting som den politiske vitenskapen sionismen står for i verdenssamfunnet?”

Gutten kan ikke ha kommet særlig langt i religionsstudiet, så lenge han ikke engang vet forskjell på jøder og sionister. Det overveldende antall sionister kaller seg faktisk kristne (selv om de ikke er det).

“Vi gratulerer det som i praksis var Skepsis [en gruppe rundt NTNU] modertidsskrift, Humanist (den gang “Human-Etikk”)”, sier Skepsis administrator Asbjørn Dyrendal.
http://skepsis.no/blog/?p=4062

Human-Etisk Forbund har i praksis stått for implementeringen av alle de dogmer som kommer til uttrykk ved Edvard Bull’s sitat nedenfor, om sekulariseringen av samfunnet; og dermed satanifiseringen av samfunnet.

Forbundet ble stiftet i 1956 i Oslo. Initiativtaker var Kristian Horn, som var styrets leder de første 20 år. Han utformet i stor grad forbundets idégrunnlag. (Kilde: Wikipedia)

Det er neppe realistisk å tro at ateisme er en sikring mot en destruktiv etikk.
Kristendom er først og fremst en kultur, i tillegg kan den være et personlig livssyn. Jeg leste i dag noe som overrasket meg. Den italienske ateisten, spaltisten og politikeren Marcello Pera har skrevet: “Europas kultur er et konglomerat.
Det eneste som kan holde dette sammen uansett livssyn er kristendommen som kultur. Det er den europeiske grunnidentitet. Den grunnleggende tanke er at menneskt er skapt i Guds bilde.”

Han har skrevet boken: “Hvorfor vi må kalle oss kristne!” Dette skriver han som ateist. Han ser på seg selv som en ateistisk kulturkristen.

Edvard Stange, høgskolelektor emeritus

De har lykkes i så grad at der ingen kristen opposisjon er lenger i vårt land. De er vel installert på den Sionist-Sosialistiske Internasjonalens side. Igrunn på samme side som HEF og NTNU selv, som alle er på naturvitenskapens, og ikke åndsvitenskapens side.

Definisjon satanisme

Satan kommer fra det greske «diabolos», som betyr «bakvasker» eller «en som anklager usant». At de satanister liker å strø om seg med løgner, og basere sine verdensanskuelser på løgner, blir vel dermed knapt noen overraskelse. Siden de er er disponert for løgnaktighet selv, så vil de selvfølgelig svelge enhver løgn deres verdslige makter forer dem med. Ingen skepsis, ingen kritikk, den veien.

“Filosofisk satanisme er i stor grad en egoistisk livsstil. Filosofiske satanister ser på en selv som det subjektive senter i universet, og de høyest strebende og ærbare er de som søker opphøyelse og forberedelse på den individuelle satanist framfor andre. Istedet for kirkelige lover, naturlige grunnregler, underkastelse for en guddom eller en samling av moralske lover, fokuserer satanismen generelt på jeg-ets åndelige fremgang uten å trenge veiledning fra ytre og høyere grunnregler. Av denne grunnen unngår mange satanister i samtiden tradisjonelle religiøse overbevisninger, holdninger og tilbedelse, til fordel for mere egoistiske, selvsentrerte verdenssyn, naturlige lover, den sterkestes rett og skikker som materialisme, individualisme og «magi». [] Man skal ikke føle skyld om man spiser mer enn nødvendig, er lat, er sint eller misunnelig. Man må gi utslipp for sine lyster, følelser og fristelser.”

http://no.wikipedia.org/wiki/Satanisme

Satanisme betyr dermed kort fortalt de som står en høyere makt og guddom og gode åndskrefter imot, og i den filosofiske satanisme faktisk ønsker bevisst velkommen de onde åndskrefter.  Deres eneste makthavere er den verdslige makt, keisere, konger, prester og paver (ja, for det finnes religiøse satanister også, ikke bare ateistiske). De verdslige makter er den eneste makt de er redd for og underlegger seg, fordi disse er de eneste i praksis som har makt til å temme og legge begrensninger for deres ymse begjær, ved lov og straff.  Så hvor disse verdslige makter ikke legger slike begrensinger på dem, men tvertimot økonomisk støtter dem i deres ufoldelse, faktisk ønsker dem ensidig velkommen i statens utdanningsinstitusjoner, da ser vi hvor det går galt.

Vi vil se at de som tror på statens godhet, er også de som oftest er offer for slike ‘dyriske’ innflytelser.

Nå skal vi dokumentere hvor deres feilslutninger har sitt opphav, og under hvem sin politiske innflytelse de har lagt sine sjeler og sinn.

Satanismens opphav

At disse revolusjonære krefter mot G-d og hans folk, forrykker samfunnets sunnhet med sine disposisjoner, forrykker de også G-d’s mening og mål med deres eget liv. I sannhet viser disse ’sataniske’ krefter, disse ånds-kontra-revolusjonære, at de er i opposisjon til G-d, og alt som er av G-d. De bruker ofte naturvitenskapen i sin krig mot åndsvitenskapen, og mot G-d og hans utskremte utsendinger på jord.

I Illuminatets og den skotske rites sjefsideolog Albert Pike’s brev til Mazzini, datert 15. August 1871, som var oppbevart i British Museum inntil nylig, sa han:

“Den Tredje Verdenskrig må bli stimulert ved å dra fordel av forskjellene forårsaket av Illuminatets ‘agentur’ mellom de politiske Sionistene og lederne av den Islamske verden. Krigen må bli orkestrert på en slik måte at Islam (den muslimske arabiske verden) og den politiske sionismen (Staten Israel) gjensidig ødelegger hverandre. I mellomtiden vil de andre nasjonene atter en gang delt i dette spørsmål vil være tvungen til å slåss til punktet av komplett fysisk, moralsk, åndelig og økonomisk utmattelse..Vi skal slippe løs Nihilistene og ateistene, og vi skal provosere frem en formidabel sosial kataklysme som i all sin grufullhet vil vise klart nasjonene effekten av absolutt ateisme, opphavet til grusomheter og de mest blodige oppstandelser. Da vil det alle steder, landenes innbyggere, forpliktet til å forsvare seg selv mot det revolusjonære mindretall, vil utslette disse ødeleggere av sivilisasjonen, og massen, desillusjonert med Kristendommen, hvis deistiske lynne vil fra det øyeblikk bli uten kompass og retning, forventningsfull for et ideal, men uten å vite hvor de skal rette sin tilbedelse, vil motta det sanne lys gjennom den universelle manifestasjon av de rene doktriner til Lucifer, endelig bragt ut i offentlighetens lys. Denne manifestasjon vil være et resultat av den generelle reaksjonære bevegelse som vil følge destruksjonen av Kristendommen og ateismen, begge overvunnet og utryddet på en gang.”
http://www.threeworldwars.com/albert-pike2.htm

Den marxist sionist-sosialistiske bakgrunnen for elendigheten.

Kort oversatt film ”Fremad til fortiden” (http://www.lt90.narod.ru/video/vpered.html) starter med sitat:

”Vi skal gjøre Russlands befolkning til hvite niggere. Vi skal opprette et rødt tyranni, ikke fra høyre, men fra venstre side. Elver av blod skal renne. Bankierer fra utlandet skal hjelpe oss å drukne Russlands bevissthet i blodbad. Vi skal kjøre blodig terror som ingen har sett maken til. Ved hjelp av terroren skal vi føre de intellektuelle til animalsk tilstand. Hvis vi vinner revolusjonen, vil vi få en slik makt at hele verden skal knele for oss.
(Leo BRONSTEIN Trotsky, Lenins elsker).

Og disse krefter hadde sine norske supportere selvfølgelig, lenge før den andre verdenskrig. Gruppen ble kalt Mot Dag. De bevirket vel mer natt enn dag, for veldig mange.
http://no.wikipedia.org/wiki/Mot_Dag

MotDagisten og Arbeiderpartiets nestleder og utenriksminister, professor og historiker Edvard Bull, sønn til Edvard Isak Hambro Bull,
http://no.wikipedia.org/wiki/Edvard_Bull_d.e.
som skrev følgende i sin bok fra 1923:

”Vi skal gjøre skolen verdslig, likesom sykepleien og begravelsen, ekteskapet og fødsels-registreringen.

Vi skal sloss uforsonlig med den bestående offisielle lutherdom, som med andre fordummende sekter.

Vi skal ha en pågående og hensynsløs kirkepolitikk, fordi vi mener at religionen i og for seg er en privatsak. Barna skal gjøres til sosialister, og det er lærerne som skal gjøre dem til det.

Skal vi skape den sosialistiske skole, må vi ha makten i skolestyrene og i kommunestyrene, og bruke vår makt hensynsløst.

Vi vil bort fra alt det barbariske og fra den usunne lære og moral, som barna lærer gjennom religions-undervisningen. Skolepolitikk er klassepolitikk”.

Der jo bare å se til NTNU for å se hvor fantastisk godt de har lykkes med sitt program fra da til d.d. Ble verden noe mindre barbarisk med dem i ledelsen gjennom de siste 60 år? Jfr. De Glemte Holocaust.

Å ha Dyrets Merke, er å være fornøyd med den degradering og tilnærmet totale utsletting av menneskets ånd disse krefter har forsårsaket……til dyrisk nivå, til verdslige verdensanskuelser, naturvitenskapelig. En kan spesielt gjenkjenne satanister på at de elsker å lyve, og bedrive karakterdrap av andre mennesker på usaklig grunnlag. Disse mennesker har ingen moralske sperrer. De har ikke sine ‘dyriske’ impulser under kontroll. Det er dyrenes jungelens lov de bekjenner seg til; Alt hva dine dyriske impulser begjærer, er lov. Det viktigste er å vinne, – ikke å delta. Kun den sterkeste overlever….

Et kjent sitat fra den Sataniske Bibelen er «Hate your enemies with your whole heart, and if a man smite you on one cheek, SMASH him on the other!; Smite him hip and thigh, for self-preservation is the highest law!». (Kilde: Wikipedia)

Kommer satanister, de åndsfiendlige verdslige, de dyrisk disponerte, til å vinne åndskrigen med deres ‘gud-er-død-mennesket-er-biologi-ikke-ånd’ tilnærming?

https://www.nyhetsspeilet.no/2010/01/vinner-satanistene-andskrigen/

Marx, Lenin, Trotsky og Darwinismen og bankierne i New York og London som stod bak dem, har maktet å bringe menneskene ned på dyrenes nivå, som Rabbi Nachum Shifrenn sier under.

Satanismens agentur

Vanlige folk er uvitende slaver av ‘Dyrets’ (et samfunn system) skjulte manipuleringer. Norske politikere som står bak dens utbredelse i Norge, som Edvard Bull ovenfor, er selvfølgelig litt mer satanist, som står G-d imot bevisst og planmessig og villet, mens karer som Lenin er supersatanister. Koser seg i ondskap, fråtser i ondskap, som sitatet av Trotsky vitner om (denne mann ble forøvrig lovprist i Norge i sin tid, og bodde her tidvis, invitert av MotDagistene) .

I Lenins og Trotsky’s tilfelle har virkelig Satan full kontroll over hele menneskets sjel, og dette mennesket har helhjertet og velvillig og bevisst sagt ja takk til å la sin sjel være innvadert og fullt og helt behersket av Satan, en åndelig entitet som inspirerer dem – av omvendt type ‘muser’ som inspirerer store kunstnere, med all ondskap og grusomhet som følger med å underlegge sin sjel en slik åndsmakt.

Mennesket er som antenner som tar imot åndelige inspirasjoner, på godt og vondt. De negativt polariserte åndskrefter kalles ofte ‘demoner’.

Men de virkelig største Satanister, sjefs satanistene kan en kalle dem, er navn som Harrimann, Schiff, Rothschild et al, som har stått bak og finansiert og backet opp alle disse bevegelsene, og laget trustfond som skulle bevisst innfluere skoleverket og medisinen etter disses prinsipper. Resultatet ser vi i miljøene rundt NTNU idag, og når disse ‘lærde’ kommer ut i samfunnet i jobb  med sin allopatiske medisin og annet.

Åndelige folk er under angrep fra de som kneler for Verdens Fyrster. Like godt å se det i hvitøyet først som sist. Vi skal se når den endelige kampen kommer igang mellom denne verdens fyrste og “The Great Architect of the Universe” hvem som ler sist og best. I tider som dette, som er profetert skal være sånn i Bibelen, er det bare å sette sin lit til G-d. Fullt og helt.

Om utsiktene til å bli satt i arrest, hadde Hans Nielsen Hauge på slutten av 1700-tallet når han ble forfulgt og plaget for sin tro, og sitt opprør mot prester og ‘øvrighet’ og deres vranglære, sagt at “.. Dette ville vi glede oss i og tålmodig lide, men ynkes over, om det skulle være noen så uforstandig dommer, som ville påta seg å straffe det Gode, da det Onde har frihet.”

Når satanismen som samfunns system er på topp, så er dette slik det erfares. Da utstedes urettferdige dommer, da styrer onde krefter samfunnsutviklingen, da forfølges de gode, for sin tro og overbevisning, da ‘kureres’ friske mennesker med tvang i noe de kaller ‘helsevesen’, da sitter uskyldige i fengsel i hopetall i uante antall justismord, da har de som har tatt ‘Dyrets Merke’ sin glanstid. Alt fordi disse dyriske elementer i mennesket har fått tatt styringen, og menneskene har mistet sitt åndelige kompass.

Verden har gjennom alle tider gjennomgått sykluser hvor de gode og de onde krefter periodevis har sine gode og dårlige perioder. En slik periode kalles ofte en tidsalder, eller en eon. Nå i vår tid er de onde krefter ved makten, og kan gjøre nærmest som de vil med de gode krefter, helt uavhengig av hvilken religion de gode krefter skulle bekjenne seg til. ALLE som tror på G-d/Allah/Jahve eller hva en kaller ‘det’ er utsatt, fordi det er Verdens Fyrster som styrer når de er på topp. Når det gode styrer er det “The Great Architect of the Universe” som styrer. “Thy Will, Lord, not mine” blir slagordet, fremfor alle disse egoister som alltid er seg selv og sin gruppe av egoister nærmest, som glupske ulver.

Det er igrunn ganske så forstemmende og trist at akademia har utviklet seg slik som det har. Den unge elev Thomas Holme, som har fått i oppgave av sine foresatte å skrive nedsettende om Nyhetsspeilet, og finne på mest mulig usaklig dritt om dets journalister – bare fordi de har en åndsvitenskapelig tilnærming til livet og verden, mer enn en naturvitenskapelig, tar han opp enkelt utsagn som trekkes ut av sin sammenheng. På 10 sider har ikke studenten funnet en eneste positiv ting si om Nyhetsspeilet, eller om noen av dets journalister / skribenter. Det skulle undre oss meget om han ikke fikk beste karakter av sin foresatte ved NTNU; Asbjørn Dyrendal. Disse folkene tilhører agenturet, på nivået av nyttige idioter, for de vet nok ikke hva de gjør.

Akademia som skulle ideelt sett forholde seg helt objektiv og som vi skulle stole på hadde akademisk integritet; forske, studere, være de i vårt land som hadde den meste og beste objektive kunnskap (det er hva vi betaler dem for), de har nå fått slik slagside at vi ikke kan stole på dem i noen som helst sammenheng at de leverer oss de objektive fakta. De har tatt en streng subjektiv tilnærming til sine fagområder, i tråd med den sionist-sosialistiske programmering de som alle andre er utsatt for gjennom tidene.

Akademia ser ut til å ha blitt prostituert. Av hvem og hvorfor?

Leger: Mer enn kurere – ‘gjør ingen skade’, tilbys gifter til befolkningen og tjener det medisinsk-farmasøytiske kartell.
Religionsforskere: Å skape og forføre mennesker til å ta på ‘Dyrets Merke’, at mennesker skal være som dyr uten ånd og sjel, etter Darwins teorier, og kjempe imot all ‘fordummende’ religion, etter marxismens doktiriner og Edvard Bulls norske nasjonale tilpasninger.
Ingeniører: Bruker sin kunnskap og talenter i establishementets tjeneste alene, og driver ingen selvstendig forskning eller bygger kunnskap på fri energi konsepter som kunne satt menneskeheten fri fra det energi og kraft kartell som styrer i verden.
Psykologer: Brukes i barnefordeling saker til å liste kun negative ting om ene forelder, og barnevern liste negative saker om begge foreldre, med agenda å ødelegge familier etter marxismens doktriner, akkurat som Holme her nok får beste karakter her for sin evne til å begå karakterdrap, veldig subjektiv, – og ikke balansert.
https://www.nyhetsspeilet.no/2010/05/barnevernet-fylkesnemdene-og-menneskerettene/
http://www.krisesenter.org/kritikk_sakkyndige/index.htm

Psykiatere: Brukes til mind-kontroll formål, for å endre tenkesett av de som ikke tenker den ene ‘rette’ sionist-sosialistiske lære. Innlagt for tankekorreksjon.

‘Selvstedige tenkende er vurdert som syke av psykiatrien. Now independent thinkers are considered diseased by psychiatry’
https://www.nyhetsspeilet.no/2010/05/er-psykiatrien-elitens-vapen/comment-page-1/#comment-29915

Gratulerer. Well done NTNU!
(deres mentale og åndelige fakulteter i ‘undervisningen’ har virkelig blitt satt til godt bruk – intellektuelle og akademiske horer).

Jødehatende kristne

Deres metode er først og fremst merkelapping og karakterdrap, som synest å være Holmes hovedanliggende i sin ‘avhandling’. Det er talende at også noen som hevder at sekulær etikk skal være like god som guds inspirert etikk, kan være bekjent av en slik ensidighet, slike som Human Etisk Forbund. Kan det vise seg at den guds-troendes etikk er bedre fundert enn deres?

Kristian Horn , HEF’s grunnlegger, er opptatt av å vise hvor utbredt «den gyldne regel» er i mange religioner: «Du skal gjøre mot andre det du vil andre skal gjøre mot deg» (Kilde: Wikipedia). Vi kan trygt fastslå at hans efterfølgere misser på denne regel i betydelige grad.

Så er ikke løgn blant annet både umoralsk, uetisk og direkte ondskap? Blant annet ved å publisere at denne forfatter er jødehater? Vi vet at evolusjonsfantatikere gjør nesten alltid det, som Thomas Holme som skrev den artikkelen. NTNU folk og Skeptikere som alle er darwinister gjør det ALLTID; de hater kristne, og er sannsynligvis skapjødehatere også, fordi de hater all religion og G-d, og de gode jøder er MEGET tro til G-d. Det skal jeg forsikre om. Hater de kristne så hater de alle som tror på G-d.

Eller er løgn for dem bare business as usual? Etter mal av sin åndelige derFuehrer?

Kristian Horn sa selv om bakgrunnen for sitt livslange engasjement i livssyn og etikk: “Det som måtte overvelde en i de årene jeg var en ungdom i utvikling var hvorledes Kirken og kristendommen så totalt monopoliserte alt som hadde med etikken å gjøre […] Hele området var så eksklusivt kristendommens område og eiendom at et menneske som åpent innrømmet at en ikke godtok kristendommens religiøse dogmer så å si automatisk ble sett på som umoralsk og utilforlatelig, ja gjerne som et ondt menneske i den betydning som lå i ordet ugudelig.

Hvor etisk hadde det vært av meg å påstå at lederen av NTNU’s humanistiske fakultet er en pedofil, som bruker å runke til et bilde av sin tre år gamle niese i et barneselskap? Selvfølgelig ville dette vært veldig galt av meg, og veldig uetisk, fordi det mest sannsynlig er en løgn, fordi jeg ikke kjenner ham. Det kunne ikke falle meg inn å gjøre noe slikt, selv om Holme på samme uvitende grunnlag kaller meg jødehater. Hvilken kvalifikasjoner har han til å diagnostisere min sjel?

Men så lenge det er åndelige og kristne mennesker de kan få utløp for den latente ondskap i deres sjeler (som vi alle har, restene av ‘dyret’ i oss, men prøver å kontrollere), så er det vel ikke så nøye. Men kom ikke til meg og prat om hverken moral, etikk, humanisme eller andre pene ord. Spar dem til festtalene hos ministeren for å få mer penger fra staten til deres forehavender.

De hater at andre mennesker har et forhold til ånd, G-d og Kristus, og trenger forum og plattformer for å utgyte dette hat. Så enkelt er det.

Se bare på deres idol Dawkins. Det fråder rundt kjeften på han, bare han hører ordet G-d og Jesus.
https://www.nyhetsspeilet.no/2010/04/moderne-mennesker-pa-s%C3%B8k-etter-sjelen/

Gode jøder og kristne er broderfolk. De av dem som er tro til G-d, fremfor til mennesker, og ikke setter deres makter og myndigheter over G-d, for makter og myndigheter har fått sitt mandat fra G-d, og ikke motsatt. Innfrir de ikke sitt mandat, skal de ikke ha noen som helst innflytelse på menneskers gudsforhold. De bør tvertimot fratas sin makt og sin myndighet.

At evolusjonsfantatikere er ufine vet vi er normalen, men at noen som skal være opptatt av etikk gjør det samme, viser at deres hykleri står ikke noe tilbake for det religiøse hykleri de til all tid har vært på hugget mot. I hvilket jeg i mange tilfeller er enig med dem i det har vært. Den institusjonaliserte kristendom har oftest HINDRET det personlige forhold til Gud og Jesus, mer enn å stimulere det, derfor har de fleste religioner blitt verdsliggjort; maktbaser og pengemaskiner, for både keiser og andre maktdrevne og pengegriske personligheter.

Har der noensinne fantes en sann humanist i verden, så er det Jesus fra Nasaret.

Så hvordan kan de kalle meg jødehater, når de aller fleste av mine mentorer og dem jeg har lært av er jøder, for eksempel Rabbi Nachum Shifren (mest skyldes det bedrøvelige faktum at der ikke er så veldig mange goy å lære av – fordi de samme krefter har ødelagt våre utdanningsinstitusjoner – intellektuelle og akademiske horer som de er)?

Vår historie som folk har vært delt mer eller mindre i to leirer. Det er en leir som sto på Mt. Sinai, var vitne til store mirakler, fikk en fantastisk arv, og til tross for de mest forferdelige menneskelige lidelser – pogromene, inkvisjoner, korstogene, og mer – besluttet å formidle den arv fra generasjon til generasjon.

Det er på grunn av denne hederlige jødiske tradisjon at jeg er her i dag og er i stand til å skrive disse ordene.

Det er en annen leir – en mer skummel gruppe, som har gjort mer skade på jødene og forårsaket mer drap og ødeleggelse enn alle Israels fiender til sammen. Til denne troikaen tilhører jøder og ikke-jøder, og vår jødiske arv er blitt ugjenkallelig forandret av denne bevegelsen.

Den andre leiren handler om kontroll over mennesker. Det har en visjon om en One World Order, sammen med Marx, Trotsky og Lenin – en ondskap som hittil har krevd nesten to hundre millioner sjeler.”

Sammen med disse internasjonale banditter og mind-control trollmenn står ADL (Anti-Defamation League). Nå, hvis noen andre skulle si dette, så ville personen bli kalt antisemitt. Men som alle som kjenner meg vil fortelle deg, jeg er en jøde som tilstreber alltid å gjøre godt, gi til veldedighet, og er flittig i studier og bønn. Av mine mange svakheter, er antisemittisme ikke en av dem.

For det skal bli en Ny Verdensorden, må menneskets ånd og sjel bringes til lavmål, være bragt ned på dyrenes nivå. Dette var det kommunistiske credo, å hevde at vi ikke er bedre enn dyr som må kontrolleres. G-d må ødelegges, troen forderves og religion – all religion – utryddet.

Jeg finner meg selv å ha krysset det politiske Rubicon. Som en konservativ, lidenskapelig talsmann for USAs frihet for individuelle friheter og tale, har jeg blitt en paria i det jødiske samfunnet. Hvem vet, kanskje ADL følger til og med denne beskjeden?! Men én ting er klart: Jeg står på skuldrene til mange store amerikanere som har gitt sitt liv for dette flotte landet. Jeg vil ikke løpe fra mitt ansvar som en amerikaner, som en mottaker av denne storslåtte og velsignede arven. Jeg håper at min hastemelding blir tatt opp til vurdering og at folk vil våkne opp og være obs på disse fiendtlige (‘aliens’) kreftene som truer våre liv.

Til alle mine venner i hele Amerika: G-d velsigne dere og G-d velsigne Amerika

http://www.newswithviews.com/Shifren/nachum100.htm

Jøder er faktisk de mest intelligente folkene på planeten, fordi de har gått igjennom harde tider, og har måttet lært. Men som hos alle andre folk så er dette på godt og vondt. Der er brokne kar i alle leire, og den som sier noe annet, har et tilbedelses syndrom. Det Sionist-Sosialistiske Internasjonalen, – arven og videreutviklingen av Lenin’s Andre Internasjonale – de gale globale, er alt for godt dokumentert til å kunne komme fra med hjelp av merkelapping og forsøk på karakterdrap.

Kort oversatt film ”Fremad til fortiden” (http://www.lt90.narod.ru/video/vpered.html) starter med sitat:

Vi skal gjøre Russlands befolkning til hvite niggere. Vi skal opprette et rødt tyranni, ikke fra høyre, men fra venstre side. Elver av blod skal renne. Bankierer fra utlandet skal hjelpe oss å drukne Russlands bevissthet i blodbad. Vi skal kjøre blodig terror som ingen har sett maken til. Ved hjelp av terroren skal vi føre de intellektuelle til animalsk tilstand. Hvis vi vinner revolusjonen, vil vi få en slik makt at hele verden skal knele for oss.
(Leo BRONSTEIN Trotsky, Lenins elsker).

Jeg vil si at de som gjør gode jøder en bjørnetjeneste er faktisk slike som disse, – som støtter de verste av både dem og ‘kristenheten’; Sionistene (‘kristenheten’ er i overveldende flertall i denne gruppe). Lenin og Darwinismen maktet å bringe menneskene ned på dyrenes nivå, som Rabbien sier. Gratulerer. Well done NTNU og Human Etisk Forbund  ! Deres form for humanisme kan dere stikke et sted der solen aldri kommer.

En god oppstilling av hva Rabbi Nachum Shifren snakker om:
https://www.nyhetsspeilet.no/2010/01/de-glemte-holocaust/

Det er faktisk ganske bra gjort, å få et religions vitenskapelig institutt på et universitet, som hos NTNU – hvor den unge elev Thomas Holme har fått dette i oppgave å avlevere av sine foresatte, har som agenda å få utslettet all religion, og gjøre narr av alle gudstroende mennesker. Hvordan kunne dette gå så galt? Hvordan kan våre skattepenger bli brukt slik?

Fordi det er en politisk agenda at det skal være det. Har vært det de siste 60 år, som vi har sett. Dessverre.

Å skille ulvene fra fårene

Det er igrunn bare en fordel at de store ulikhetene blant menneskene som her kan beskues i det offentlige rom. I Enhets Religionen våre motkrefter forfekter skal alle være lik, på Animal Farm (jfr. Orwell -en insider). Dermed er det ganske så viktig å få frem og vise hvor stor forskjell det er på mennesker igrunn, og at det vanskelig kan være noen enhet av lys og mørke, hvitt og svart – mennesker må ta valg, og velge en av dem, i vår dualistiske verden, om de ikke bare vil ha en grå smørje.

Disse som ‘forsøpler’ kommentarfeltene våre avslører jo seg selv hver gang de kommer her. Jeg har tilgode å se noe vakkert, noe poetisk, noe pent, som kommer fra menneskets høyere mentale og åndelige fakulteter fra den kanten. Det er alltid helt fraværende, som sannsynligvis akkurat det de fakultetene er; fraværende. – Nesten en ‘dyrisk’ trang til å vinne enhver diskusjon.
– Gjerne med hjelp av den enestående gode evnen til å ta mannen når de ikke klarer å ta ballen.

Jeg snakker alltid i generelle vendinger om ‘satanister’ som et trossystem, ikke mot noen person, men noen tar det personlig, tar det til seg, og blir høylydt personlig tilbake, går nærmest i fistel,…hvorfor gjør de det? Hvorfor tar de seg nær av noe de ikke tror på; Satan?

De snakker alltid 100% etter slik som makten har programmert dem, – helt etter læreboken. Evner ikke å tenke utover disse rammer og begrensinger. Ikke en kritisk tanke i forhold til makter og myndigheter har jeg noensinne sett fra dem. Til flere år de går, til verre blir det ser det ut til. Jfr. Lenin. – For det er faktisk arven etter udyret Lenin de forfekter, selv om de ikke vet det.

Edvard Bull koser seg nok i sin grav, over hvor godt hans sosiale program lykkes i skoleverket, å ødelegge all tro, og all moral i samme slengen. Eller gjør han det? Etter at han gikk gjennom bardoen (mellomtilstanden mellom lov og død/det evige livet – hvor mennesker veies og måles – ifølge Den Tibetanske Dødeboken), og måtte se på sine feiltak og mistag i et høyere perspektiv?

Det er faktisk et uant interessant studie dette å se hvor stor forskjell det er på mennesker i debattene i grunn. Det virker nesten som mange kommer fra to forskjellige verdener, noen ser ut til å være av noen høyere og noblere lag; høflige, korrekte, dannede, sannhetssøkende, viser sin godhet i skrift og tale, mens andre ser ut til nærmest å være på ‘dyrenes nivå’ (?), som jeg har sagt meg enig med Darwin i at nok stammer fra dyrene:
https://www.nyhetsspeilet.no/2010/04/moderne-mennesker-pa-s%C3%B8k-etter-sjelen/

Men jeg bruker også å legge til når noen hevder til meg at mennesket stammer fra apene, at “Det er helt greitt at du mener du stammer fra apene, men jeg gjør det ikke. Snakk for deg selv.

Og det høyeste gode er etter Jesus sitt utsagn å søke sannheten, kompromissløst. “Søk sannheten, og sannheten skal sette deg fri“.

Hva i alle dager kan det være dette ‘Dyrets Merke’ som Johannes Åpenbaring profeterte om mange skulle ha tatt på i de siste tider? Er det forbundet med løgnaktighet?

Åpenbaringen

“Når Åpenbaringens 7. segl blir åpnet, så settes symbolsk talt ‘Djevelen’ aka ‘Dyret’ fri – menneskenes dyriske elementer får full utfoldelse – i en verden som er tilpasset dem og deres formål, mens det åndelige blir enten forbudt, av psykiatrien diagnostisert som sykdom og ‘behandlet’, eller avmotivert på andre måter. Det er vel omtrent der vi er i dag.”

https://www.nyhetsspeilet.no/2010/04/moderne-mennesker-pa-s%C3%B8k-etter-sjelen/

Dette er religion for dem. Den eneste forskjellen er at det er makthaverne som er gudene, idet de avskaffet noen høyere åndelig makt og myndighet.  Den som kjørte rundt på veiene i det gamle kommunist landene, og så de prangende og kvalmende plakatene av Lenin langs veiene, vet jo hvordan de ble ‘gudeligjort’, – satt opp for tilbedelse.  Og folk tilba dem, om enn motvillig. De som nektet ble sendt til Gulags og konsentrasjonsleire; Bergen Belsen & Auswitz, etc.. Omtrent som Obama blir tibedt som gud idag.

Obama viser sitt sanne jeg?
https://www.nyhetsspeilet.no/2009/06/obama-begynner-a-vise-sitt-sanne-jeg/

“Psykiatri, the Nazi Mind Sciences – Nazi ideologi; Weltanshauungskrieg; World View Warfare – Krigen om ditt verdenssyn. ”
https://www.nyhetsspeilet.no/2010/05/sunn%c3%b8ve-fjellbakk-taft%c3%b8-tvangsinnlagt/comment-page-17/#comment-30130

På samme måte ble utdanningssystemet gjort til en kamp for deres verdenssyn, som Edvard Bull sier over, som media ble det (Jfr. boken Propaganda av Edvard Bernays – Sigmund Freud sin nevø).

Psychiatry, the Nazi Mind Sciences  – NaziIdeologi; Weltanshauungskrieg; World View Warfare – Krigen om ditt verdenssyn. Dere gjør best i å adoptere det Sionist-Sosialistiske Internasjonales verdenssyn, ellers………

The CIA, a State Sponsored Terrorist Organization, busy doing the US citizens another fine favor. In “Operation Paper Clip”, they moved 700-800 Rocket Scientists and 600 Mind Scientists to the USA. They were placed at NASA,  Government Positions, Universities, “The Military Complex”.
Now they give chemical lobotomies, like Ritalin, Prozac, and 100’s more like them. Once again the sheeple have fell asleep, and have been lead by people who would much rather control their mind, because then they can control the body. Thank the CIA for 911, the biggest Psy-OP (Psychological Operation) in history.

Verdenssyn krigen om ditt sinn og din sjel foregår spesielt i media. Det er dette som er grunnen til at det skal være så koselig og rørende enighet i mainstream media, for å gi inntrykk av at alle er så like, alle er så enig, mens i virkeligheten er alle SVÆRT ulike, og SVÆRT uenig, hvilket IKKE fremkommer av medias oppslag på grunn av selvsensuren.

Det er også grunnen at Obama’s Chzar – Cass Sunstein nå vil forby alle som kritiserer makten
https://www.nyhetsspeilet.no/2009/06/obama-begynner-a-vise-sitt-sanne-jeg/comment-page-3/#comment-30020

– som de vil lage psykiatriske kasus av alle som opponerer mot makten og dens naturvitenskapelige darwinistiske fundament, fordi de vil ikke gjøre noe med de ting som folk er uenig om. De vil heller gjøre ting med de som er uenig, og da har vi det gående med psykiatri, FEMA camps,  konsentrasjonsleire, Bergen Belsen, Aushwitch, Gulags, etc. Igjen; Kan de ikke ta ballen, tar de mannen……

Modern psychiatry wants to label independent thinking as a “disease” requiring chemical treatment:
Now independent thinkers are considered diseased by psychiatry
https://www.nyhetsspeilet.no/2010/05/er-psykiatrien-elitens-vapen/comment-page-1/#comment-29915

De vil ha oss til å enes om satanismen, som et statsbærende system…….

Det er så sant som det er sagt, at i skam kan de sno seg langs bakken, som laverestående vesen som en slange er, som må bukte seg og krype i støvet i sin levetid, av og på jorden, i verden.

Det uheldige er at de søker å dra andre med seg i sin elendighet, ned til sitt nivå.

La det bevisste menneske holde slangen under sin hel, og unngå at slangen får kjærtegne en med sin list.

Løftet er så sikkert som Dawkins sin popularitet på NTNU, at denne åndskampen skal de tape, – før eller siden.

G-d lever. G-d har kontroll. I sin store kjærlighet, selv for dem, har han tillatt at de mest ondsinnede blant oss også skal få utløp for sine begjær. En viss tid. Ulvene skal skilles fra fårene.

“For så høyt har G-d elsket mennesket, at han gav sin Sønn, den Enbårne,
slik at hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv”
.
Johannes 3.16

DET er kvalifiseringen. I det nye EON, den nye verden, har ‘the table turned’, – atter en gang.

Og det eneste en skal bli stående igjen med er dette:

“Hva tjener det et menneske om det vinner hele verden, men tar skade på sin sjel?” Matt. 16.26

Og så står de der de tre; Tro, Håp og Kjærlighet, og størst av dem er Kjærligheten.

For en intakt sjel, kjærlighet er en sjelsegenskap, det er det eneste en trenger, for å komme til den bedre verden som ånden, Store Ånd, allerede har skapt, og som åndelige mennesker vet eksisterer, med samfunns systemer som overgår de som denne verdens fyrster har definert for denne, symbolsk talt i lignelser søkt forklart som himmel (der) kontra helvete (her).

Lykke til.

Referanser

1) Richard Wurmbrandt – Marx and Satan

http://www.scribd.com/doc/31067286/Marx-and-Satan-Richard-Wurmbrand

J.Johansen

Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas” .........................
Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013 .........................
"Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel
...........

Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk:
Facebook

http://www.riksavisen.no/
http://www.dissident-net.info

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

146 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Jan Christian Simonsen
Jan Christian Simonsen
Anonym
10 måneder siden

Hei! Takk for arbeidet dere gjør i Nyhetspeilet! Er det noen her som vet noe om Steinerskolen? Jeg vurderer å gi sønnen min plass her. Den ser bra ut på papiret med tanke på å gi ett menneske evnen til å tenke selv. Men ser de gjør ett rituale under maten også kom jeg over en stjerne på siden deres…

Per Sigurd Hansen
Per Sigurd Hansen
Abonnent
7 år siden

kjempebra skrevet,keep em` comin:)

Falcon
Falcon
Abonnent
10 år siden

Barnevernet får kritikk: Fratok paret deres 12 timer gamle sønn på fødestuen http://www.tv2.no/2014/07/02/nyheter/5736642

Sitat: Fylkesnemnda for barnevernsaker mener paret burde fått veiledning og hjelp. – Da sønnen min så på meg med et blikk som sa: «hvem er du?» – da døde en del av meg innvendig. Det kan knuse hjertet til hvem som helst, sier barnefaren (30) til TV 2. Paret fra Hordaland på 30 og 28 år begynte sin kjennskap med barnevernet i 2008. Da mistet de omsorgen for sønnen, som ble plassert i fosterhjem. Kontaktet selv barnevernet. Da de i 2013 igjen ventet barn, tok paret, en 28 år gammel kvinne og en 30 år gammel mann, selv kontakt med barnevernet. De to er anonymisert av hensyn til barna. – Med yngste gutten kontaktet vi selv barnevernet da jeg var i starten av svangerskapet. Vi visste at vi ville trenge mer hjelp med yngstemann. Vi kom inn til flere møter med dem, vi fikk COS-veiledning, og det var hele tiden snakk om å prøve å hjelpe oss. Det var ikke snakk om å ta ham i fra oss, forteller barnemoren (28). ..

Trygghetssirkelen, google { COS Circle of Security https://www.google.no/search?q=COS+Circle+of+Security }, Utrygghetssirkelen, COU, Circle of Unsecurity?

Har sett noen bli ti år eldre iløpet av ett år når deres nærmeste blir utsatt for kriminalitet via offentlige institusjoner, se opp for disse, det er godt planlagte operasjoner, og de har sine medløpere i sentrale posisjoner

Orkdal barnevern under sterk kritikk fra kunder, advokatfirma, kommuneadministrasjon og noen ansatte http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1825&start=1

Falcon
Falcon
Abonnent
10 år siden

THE OFFICIAL GRAVDAL FACEBOOK PAGE. TO LISTEN TO GRAVDAL JUST CLICK ON THE BANDPAGE ICON https://www.facebook.com/gravdalofficial

Quote: Biografi: When a relatively young band such as GRAVDAL persuades a vocalist as demanding and discerning as SHINING’s NIKLAS KVARFORTH to guest on a track on what is only their second album, and when he then chooses that track to feature on a compilation charting fifteen years of his work, you know that they must have something special. Hailing from Bergen, the town that has spawned some of the finest Black Metal bands in Norway, GRAVDAL‘s lineup comprises vocalist Galge, guitarists Phobos and Specter and drummer Taakesjel, whilst live bass duties are performed by Ares – each and every one skilled musicians and live performers, whose names many will recognize from bands such as AETERNUS, GALAR, MALSAIN, BIZZAREKULT, as well as live session musicians for the likes of HELHEIM and GORGOROTH. With two albums under their belts, and the third currently being written, GRAVDAL is a band whose music is firmly rooted in the ethos of the Black Metal genre, both in terms of writing and performance; whilst their lyrics explore the tragedy and despair that humanity inflicts upon itself through its own weaknesses and conceited misconceptions. However, what sets GRAVDAL apart from so many of today’s bands, is not only the ability, but also the desire of its members to innovate and continuously test their own musical boundaries in order to achieve a sound that is distinctly their own. Artister vi også liker: Aeternus, Malsain, Galar, Bizarrekult

Falcon
Falcon
Abonnent
10 år siden

Ronny Alte https://www.facebook.com/groups/politiskDEBATT/permalink/865355766812125/ sitat:
+{
Jeg mener helt alvorlig at også Norge må innføre dødsstraff, dette av flere grunner!

Noen av de er at å sone en livstidsdom i Norge IKKE er livstid i praksis, å sone i Norge gir faktisk flere rettigheter til dusjing og bedre mat enn på mange pleie og institusjoner.
De kriminelle handlingene blir stadig grovere og grovere, selv små barn utsettes for seksuelle overgrep og tragisk nok dømmes overgriperne til SVÆRT milde straffer for å ødelegge barnet og familien rundt det stakkars lille barnet. Ja til og drap utsettes små barn for…. Og det er noe alvorlig galt slik jeg ser det når personer som utsetter barn for slikt skal kunne sone “noen år” under forhold som er langt bedre enn de som faktisk bygde dette landet…

Kunne skrevet side opp og side ned med grunner for at Norge skal innføre dødsstraff, men nøyer meg med de overnevnte grunnene som alene burde være mer enn nok…

Tennessee gjeninnfører den elektriske stol http://www.vg.no/nyheter/utenriks/usa/tennessee-gjeninnfoerer-den-elektriske-stol/a/10131445/
}+

Undertegnedes kommentar, sitat:
+{
Innføre dødsstraff slik at middelalderen anno år 2014 blir komplettert i Norge?

Exodus 20:13 (King James Version) http://www.biblegateway.com/passage/?search=Exodus+20:13&version=KJV 13 Thou shalt not kill.

Innføre dødsstraff i ett av verdens mest ateistiske land?

I hope they speak Norwegian in hell! http://www.elephantjournal.com/2010/09/i-hope-they-speak-norwegian-in-hell/

At dette landet i hovedsak er styrt av idioter og kriminelle og i stor grad er befolket av samme, er det ingen tvil om. Er det fluoren, vaksinene, chemtrails, såkalt utdannelse og kriminelle massemedia som har gjort folk flest så tragisk uvitende?
}+

Menneske
Menneske
Abonnent
11 år siden

Igjen, tommel opp, Mole!

Menneske
Menneske
Abonnent
11 år siden

Filosofer mener at ondskap kan forklares med logikk.
En helsesøster kan forklare alle barns lidelser med kolikk.
Vitenskapsfolk mener at alt ble til av englestøv.
Humanetikerne mener at det som står i Bibelen er tøv.
Den ene dagen sier forskerne at vi stammer fra apene. Den andre dagen sier de at de har funnet liv på mars.
Det de likevel er mest opptatt av, er de sjelelige tapene, og de elsker syntetisk fromasj.

Vi kan lure litt på dette. Les litt i Guds ord, eller begynn å svette.
Hva risikerer du nemlig å finne ut av?

At det verdenseliten sier om Bibelen bare er kav?
Eller tror du mer på NRK`s hestetrav?
Grunnen til dette, er jo at eliten hater Herrens krav. Eliten har tatt over roret, og vil seile sin kurs. Fra Cap Det Gode Hav, mot tørstens blinde rus.
De har levd i luksus siden verdens mest beskjedne mann. Han het Kristus Jesus, og var et menneskebarn.

Det har eliten liksom glømt, ja de foretrekker nok heller skrømt.
Eliten sier mye rart, men har de evidens?
De sier så, men du må jammen vente imens.
For vi har ventet på sannhet siden Kristus levde. Men alt vi fikk var intellektuell tranghet fra de lærde, som høyt der oppe de svevde.

Darwins lære, er den sann? Den kan ikke falsifiseres, av en legmann.
Var Darwin kjøpt og betalt, spurte ham. Legmannen ble heller dømt og straffet, i konsensus` mektige navn.

Alt i vitenskap er ikke noe annet enn teori. Du så menn, de lærde kommer jammen til å svi. Hvorfor det, kan vi si. Alt det de har laget, fungerer jo.
Ja så menn, dog har det kostet blo`

Hvem står bak alle slag? Hvem står bak alle de fine lag?
Er de egentlig så rettskafne i de høyere kretser, eller serverer de løgner som bare etser?

Hvem står egentlig bak Cern, er ikke dette bare et trolldomsvern?

http://info.cern.ch/

Mot hva eller hvem? De kaller det G-ud`s partikkel, de kan da ikke være ved sine fulle fem.

Hvem står egentlig bak HAARP, det kan man lure på. Les litt i Bibelen, så vil du se at Satan lurer de helt små. De skal nemlig alle forgå.

Husk at elitens forfalskninger av Bibelen bare er blitt kav . For Bibelens profetier, skal man ikke kimse av.

De har sannelig overhørt vår Herres kall. Og de fortrenger Babylons kommende fall.

Johannes`åpenbaring

18, 21 Deretter løftet en veldig engel opp en stein, så stor som en kvernstein, og kastet den i havet og sa: “Slik skal den store byen Babylon bli kastet ned med stor kraft, og den skal aldri bli funnet mer.
Lyden av harpespillere, musikere, fløytespillere og basunblåsere skal aldri høres i deg mer. Ingen håndverker i noe slags håndverk skal bli funnet i deg mer, og lyden av en kvernstein skal aldri høres i deg mer. Ikke noe lampelys skal skinne i deg mer, og røsten av brudgom og brud skal aldri høres i deg mer. For dine kjøpmenn var de store menn på jorden, og ved din trolldom ble alle folkeslag forført. Og det finnes blod av profeter og hellige i henne, og av alle dem som er blitt myrdet på jorden.

19,2 For sanne og rettferdige er Hans dommer, for Han har dømt den store skjøgen som fordervet jorden med sitt horeliv. Og blodet av sine tjenere har Han hevnet på henne, det som ble utøst av henne.

http://www.nationen.no/2013/06/05/nyheter/flommen/flomerstatninger/finans_norge/naturskadeerstatning/8116772/

For de som tør, jeg bare spør:
Hva menes med å forderve jorden med sitt horeliv.

Tenk litt på hvordan vi lever, og hva vi lever av. Tenk på det vi ser på, ja det er til å gråte av!

http://www.nationen.no/2013/06/05/politikk/jens_stoltenberg/liv_signe_navarsete/sp/ap/8116840/

To av vatikanstatens lømler, står der og lyver, iført tradisjonsrike strikkekunstsømmer. Tro ikke på det disse to sier, for deres brodder er mer giftige, enn dem på ekte bier!

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Menneske
11 år siden

Menneske skrev
Filosofer mener at ondskap kan forklares med logikk.

Apostlenes gjerninger 17
18 Noen av de epikureiske og stoiske filosofene diskuterte også med ham,………

Kollosserne 2
8 Pass på at ingen får fanget dere med visdomslære og tomt bedrag som stammer fra menneskelige overleveringer og grunnkreftene i verden og ikke fra Kristus.
http://www.bibel.no/Nettbibelen?query=OeUuNl+En+vLydg/VEyiYYbrhDwaECvGSOEwed5/6I2TK54rdDST3CZ+6AzIPMQD

8 Beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ.
http://www.kingjamesbibleonline.org/Colossians-Chapter-2/

Mole
Mole
Abonnent
11 år siden

Når ateistene lager seg kirke

Ateismens katedraler

Det er like krevende å tro på gud som å fornekte ham. Derfor fortsetter både ateister og troende med å bygge sine katedraler, skriver John O. Egeland.

MANGE IKKE-TROENDE, og det gjelder også denne rapportør, har et distansert forhold til Human-Etisk Forbund.
http://www.dagbladet.no/2013/06/05/kultur/meninger/hovedkommentar/kommentar/religion/27534325/

De uelskedes sår, ateismens faderløse basis
http://www.nyhetsspeilet.no/2013/04/de-uelskedes-saar/

Falcon
Falcon
Abonnent
11 år siden

Torches of freedom, Edward Bernays, Sigmund Shlomo Freud +

Quote: Edward L. Bernays, approached in 1929 to attract a new audience to tobacco, orchestrates a “Torches of Freedom” march from coast to coast.

Google { edward bernays site:henrymakow.com https://www.google.no/search?q=edward+bernays+site%3Ahenrymakow.com , edward bernays site:davidduke.com https://www.google.no/search?q=edward+bernays+site%3Adavidduke.com , sigmund freud site:henrymakow.com https://www.google.no/search?q=sigmund+freud+site%3Ahenrymakow.com , sigmund freud site:davidduke.com https://www.google.no/search?q=sigmund+freud+site%3Adavidduke.com , edward bernays https://www.google.no/search?q=edward+bernays , sigmund freud https://www.google.no/search?q=sigmund+freud }

Youtube { edward bernays http://www.youtube.com/results?search_query=edward+bernays , sigmund freud http://www.youtube.com/results?search_query=sigmund+freud }

“Apropos de kriminelle utenlandske norske sjefene for overgrepene i Libya og innen det såkalte barnevernet, ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2013/01/til-barnets-beste-staten-som-omsorgsperson/comment-page-7/#comment-94977

Falcon
Falcon
Abonnent
11 år siden

Fokus Camphill, “hysterisk anfall når en ungdom skulle tenne på et talglys, måtte absolutt ikke gjøres, skulle visstnok anvendes til noe spesielt, prestekappe lignende klær observert, hendelsen opplevd som hemmelighold”, underlig historie forbundet med Vallersund gård https://www.google.no/search?q=vallersund+gård som er en del av Camphill https://www.google.no/search?q=camphill

Google { camphill anthroposophical society https://www.google.no/search?q=camphill+anthroposophical+society >> science of initiation https://www.google.no/search?q=science+of+initiation >> Rosicrucian Science of Initiation https://www.google.no/search?q=Rosicrucian+Science+of+Initiation >> Rosicrucian mysteries of babylon https://www.google.no/search?q=Rosicrucian+mysteries+of+babylon } >> Milton William, Bill, Cooper, Hour of The Time, The Mystery Babylon Series, fascist new world order http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1845&start=1

Det var kun ett søk etter reelle forbindelser, og her finnes mange muligheter, første søk ga et interessant resultat, men ikke lovende for Camphill, minner meg om social engineering i eksempelvis samme kategori som common purpose, her exposed http://www.cpexposed.com/

Relatert til common purpose,
Brian Gerrish, Blowing the whistle conference 23rd October 2011, Child stealing by the state, crime http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1840&start=1

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
11 år siden

Trondhjemsrosen http://www.trondheim.com/multimedia/1115005775/Trondhjemsrosen.jpg?width=250 kilde Trondhjemsrosen http://www.trondheim.com/trondheimsrosen/
ligner mye på denne i form og geometri
Rosicrucian Rose http://kimgraaemunch.files.wordpress.com/2009/06/rosecroixten.jpg?w=200&h=192 kilde The Rosicrucian Cross, The Tree of Life http://kimgraaemunch.wordpress.com/2008/10/15/the-rosicrucian-cross/ * Luther’s crest with a black cross on a red heart upon a white rose http://watch.pair.com/frc-luther.jpg kilde WHO WAS CHRISTIAN ROSENKREUZ? http://watch.pair.com/TR-20-christian-rosencreuz.html

The Rosicrucian Order – William Cooper http://www.youtube.com/watch?v=F8Paf2QgNfE&list=PLqQQFOVUZBLjPDdTrRggApSp198lE0XNz * + extra http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1736&start=26#M8788

Det finnes mange okkulte symboler på og i bygninger og utearealer i Trondheim, bl.a. en pyramide skulptur mellom vertshuset Grenaderen og E6, all-seeing eye øverst på alteret i Vår Frue Kirke, massevis på og i Nidarosdomen, på bygninger i Olav Tryggvasons gate. Miljøet er merkbart og synlig preget av dette og de mer eller mindre, mest mer, fordekte organisasjoner som står bak, kanskje mest synlig symbolisert med bygget frimurerlosjen, som for det meste står tomt, øst for Vår Frue Kirke, etter mitt syn kvalifisert en skamplett på byen og landet, en by som som i stor grad er preget av forfall, bl.a. arkitektonisk og vedlikeholdsmessig

False Flag Chemical Attack in Syria – El Kaide Teröristleri Sınırda Türk Malı Kimyasallarla Zehirli Gaz Üretiyor 05.12.2012 http://www.nyhetsspeilet.no/2012/04/syria-under-angrep/comment-page-7/#comment-92676

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
9 år siden

Vår Frue Kirke, Church, Trondheim, Norge, Norway, Jula, Christmas, 2014comment image I facebook

Kopi http://postimg.org/image/fhgefdqeb/

Altseende øye i en pyramide i en sol øverst i altertavla, all-seeing eye in a pyramid in a sun on top of the altarpiece, og to fasci i midten av kirka, en på hver side, and two fasci in the middle of the church, one on each side, symbolikken taler for seg selv, the symbolism speaks for itself, see url: http://octogon.falconscafe.com/

trackback
11 år siden

[…] har dokumentert i denne artikkel, Satanismen i humanismen, og Vågåsaken, en satanistisk seanse, samt en rekke andre artikle hvordan ‘den røde […]

Falcon
Falcon
Abonnent
12 år siden

Jørgen Skavlan, lege: – Nordmenn er Europas mest naive befolkning + http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1540&start=151#M8224

Sitat: – Nordmenn er Europas mest naive befolkning, sier lege Jørgen Skavlan. Han ble kåret til Årets almennlege 2010. Denne filmen er del av kampanjen Ingen liker å bli lurt! og er produsert på vegne av Human-Etisk Forbund.

Direkte referanse uten viktige kritiske kommentarer,
Jørgen Skavlan, lege: – Nordmenn er Europas mest naive befolkning +

.
Whitney Houston – Live in London 1988 + http://www.youtube.com/watch?v=HIwb0_AzDVo&feature=BFa&list=PLDF9D0E4FA313F315 * + extra: http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1663&start=226#M8213

trackback
12 år siden

[…] sett ALLE åndelige lærer beskriver dette fenomen, men ateister og satanister, de vet bedre […]

trackback
12 år siden

[…] er dermed erklært ‘persona non grata’. Ateister, ‘humanister’, satanister og alle andre er velkommen i aktivteten støttet av Jens Christan Hauge’s ‘Fritt […]

Falcon
Falcon
Abonnent
12 år siden

Handel og utpressing med pedofili er dessverre ganske omfattende, men noen etterforsker i forsøk på å få bukt med overgrepene og problemet:

Procured Entrust Public Key Infrastructure – Interpol and the Worshipful Company Of Information Technologists – Concealed Kindertransport Developments http://www.abeldanger.net/2012/01/procured-entrust-public-key.html
.
9/11 and related: Intelligence reports http://abeldanger.net/ Technical documentation http://ae911truth.org/

Digresjon,
Peter Gabriel – Here Comes The Flood

« Forrige artikkel

Hva det betyr å komme ut av skapet

Neste artikkel »

Et hypnotisk innblikk i den nære fremtiden

146
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x