Satanismen i humanismen

12048 visninger
28 minutter lesetid
145

Satanismen er en destruktiv kraft og makt for mennesker på jorden. Den ikler seg purpurskrud for å forlede mennesker, men dets indre struktur er råtten og farlig. Dens mål er å forsimple og degenerere G-d’s skaperverk, med mennesket innkludert, hvilket vil lede til sivilisasjonens fullstendige ødeleggelse. Om noen reagerer på overskriften, så les videre, og finn at vi har belegg for den. Åndskampen går sin gang, mellom vanlige folk og dugnadsprosjekter som Nyhetsspeilet, og statens understøttede media, forbund og institusjoner. Denne artikkel gir evidens for hva som skal regnes for ‘Dyret’ og ‘Dyrets Merke’ i Johannes Åpenbaring. Bibelens endetidsbok. Det siste kapittel i et EON; en tidsalder som går mot sin avslutning.

Et av Nyhetsspeilet hovedparadigmer vi orienterer oss innen er Åndsvitenskap. Naturvitenskapen er for oss ingen hellig ku, som den er for enkelte andre. Vi tror ikke på pene og gode ord. Vi tror heller på at sannhetens ord kan være som et sverd. Vi forbeholder oss retten til å stille spørsmål ved alt og alle, som velter seg for mye i pene ord, men som viser i handling et det er nettop kun ord, og lite verdt i praksis.

Pinse. Jesus dro hjem i disse dager etter sin gjesteopptreden i dette rottehull og ormebol kalt verden, som han søkte å opplyse, og inngi en ny ånd, – definere en ny himmel, – og en ny jord. Men verden ville ikke ha hans samfunnsmodell. De var fornøyd med den de hadde. Så de kvittet seg med ham. Så kan vi utlede av det at de verdslige krefter alltid vinner?

«Hva tjener det et menneske om det vinner hele verden, men tar skade på sin sjel?» Matt. 16.26

Uten sjelen intakt er en dømt til evig tilværelse i dette rottebol, fanget i livets hjul, evinnelige inkarnasjoner blant darwinister som er overbevist om at de stammer fra dyrene, og oppfører seg tilsvarende. Ikke snakk om noen 4,5,6,7 densitet, himmel, eller hva en skulle finne det for godt å kalle målet for den kvalifisering vi er med på her. Cupfinalen på Ullevål blir betydningsløs i forhold.

Åndsvitenskap, og ånd i det hele tatt, er under angrep fra verdslige krefter – som Human Etisk Forbund og NTNU – naturvitenskapens høyborg i Norge, som slåss for sine paradigmers hegemoni i verden, og dette bevirker selvsagt at de angriper oss som utfordrer deres dogmer. Men de har jo fått holde på i så mange år uforstyrret, så vi føler vel det er på tide at de blir utfordret, for verden har jo virkelig aldri blitt noe bedre under deres hegemoni; ateisme, determinisme, darwinisme, etc. Tvertimot har disse ideologier som grenser til religiøse fantasier degenerert verden inn i en slik bedervet tilstand at sammenligningen med Sodoma og Gomora er nærliggende å tenke på.

Det viser seg at NTNU trapper opp sin krig mot Nyhetsspeilet. Denne gang i det human-etiske bladet ‘Humanist‘, en ateistisk religion som blant andre maktapparatets Gro Harlem Brundtland er sagt å tilhøre. Hva skal vanlige folk med overgripere i maktapparatet og eliten når de har slike fiender i sin egen kaste? Maktens og elitens lydige disipler. Noen som hører ekkoet av ‘korsfest, korsfest’ når Sanhedrin har bestemt at noen skal korsfestes? Noen som har kjennskap til andre som har blitt korsfestet for å ha ytret seg mot ‘de lærde’ før i historien?

At Human-Etisk Forbund (HEF) har vært i krig mot kristendommen og dermed G-d, er intet nytt:

Kristian Horn ikke ble kalt «Anti-Kristian» i sin samtid for ingenting. Han var nemlig en fremragende polemiker i sitt oppgjør med kirke og kristendom. Blant annet var han bidragsyter til boka Oppgjør med Kirken, hvor han leverte et kapittel med tittelen «Kristendommens klamme hånd». (Levi Fragell)

http://www.human.no/templates/Page____204.aspx

Det hevdes at HEF er en gjeng venstreradikale fanatikere, som selv interne krefter i HEF har reagert på. Vi skal nedenfor dokumentere hvor deres sekulære livssyn kommer fra.

«To av barna til grunnleggeren Kristian Horn – den ene av dem, Kjell Horn, selv en medstifter og veteran i organisasjonen – har meldt seg ut av Human-Etisk Forbund og karakterisert organisasjonen som en sekt. Horn peker ut Levi Fragell som sentral premissleverandør for det han kaller «en negativ utvikling»[5], og hevder at «Levi Fragell alltid har ønsket å lage en menighet eller sekt for dem som står utenfor religionen»[6].

http://no.wikipedia.org/wiki/Human-Etisk_Forbund

HEF’s darwinistiske plattform utelukker dem fra å tale om humanisme med autoritet, siden de ser på mennesket kun som avanserte dyr. Darwinistisk naturvitenskap er deterministisk, og hvordan kan vi ha noen valgfrihet til å velge det gode da?

Gjengen rundt NTNU og Skepsis og Human Etisk Forbund er selvfølgelig bare noen små satanister. De er igrunn i nesten samme båt som de fleste av oss, forført og naiv og dum, kjøper vi alle mer eller mindre den ideologi som klinger best i øret, og den makthaverne til enhver tid forer oss med. I så måte har vi alle på forskjellige tider i livet vært like dum.

§2 Humanisme
Humanismen er et livssyn som baserer sin virkelighetsforståelse og etikk på menneskelig fornuft og erfaring, rasjonell og kritisk tenkning, følelser og medmenneskelighet. Humanismen er uten religiøse forestillinger.
Humanismen setter mennesket i sentrum. Humanismen har som mål å fremme selvstendighet, frihet og ansvar, og å gi alle mennesker mulighet til å utvikle dette.

Human Etisk Forbund har visst untatt Nyhetsspeilets journalister, kommentatorer og publikum den selvstendighet og frihet og mulighetene til å utvikle dette, så lenge det strider mot deres dogmer. Det synest derfor å være strengt definerte grenser for deres ‘humanisme’, ved deres dogmer, og skulle noen krysse dette politiske Rubicon, da faller giljotinen.

Skyggen fra ondskapens paraply
Nyhetsspeilets dystre verdensbilde
http://humanist.no/skyggen_fra_ondskapens_paraply.html

De har nylig publisert en ‘avhandling’ om Nyhetsspeilets arbeid. Forfatteren Thomas Holme liker spesielt dårlig at Nyhetsspeilet tar opp verdens ondskap, og søker dens røtter. Forfatteren liker spesielt dårlig alle referanser til satanisme og satanister…..og er veldig opptatt av homoseksualitet og jøder.

Facsimile fra Humanist:

Thomas Holme (f. 1982) er student i religionsvitenskap og språklig kommunikasjon ved NTNU. 11. mars 2010 spurte Nyhetsspeilet: “Er NTNU styrt av sionister, og fører de en krig mot Nyhetsspeilet fordi Nyhetsspeilet er kritisk til mange av de ting som den politiske vitenskapen sionismen står for i verdenssamfunnet?”

Gutten kan ikke ha kommet særlig langt i religionsstudiet, så lenge han ikke engang vet forskjell på jøder og sionister. Det overveldende antall sionister kaller seg faktisk kristne (selv om de ikke er det).

«Vi gratulerer det som i praksis var Skepsis [en gruppe rundt NTNU] modertidsskrift, Humanist (den gang “Human-Etikk”)», sier Skepsis administrator Asbjørn Dyrendal.
http://skepsis.no/blog/?p=4062

Human-Etisk Forbund har i praksis stått for implementeringen av alle de dogmer som kommer til uttrykk ved Edvard Bull’s sitat nedenfor, om sekulariseringen av samfunnet; og dermed satanifiseringen av samfunnet.

Forbundet ble stiftet i 1956 i Oslo. Initiativtaker var Kristian Horn, som var styrets leder de første 20 år. Han utformet i stor grad forbundets idégrunnlag. (Kilde: Wikipedia)

Det er neppe realistisk å tro at ateisme er en sikring mot en destruktiv etikk.
Kristendom er først og fremst en kultur, i tillegg kan den være et personlig livssyn. Jeg leste i dag noe som overrasket meg. Den italienske ateisten, spaltisten og politikeren Marcello Pera har skrevet: «Europas kultur er et konglomerat.
Det eneste som kan holde dette sammen uansett livssyn er kristendommen som kultur. Det er den europeiske grunnidentitet. Den grunnleggende tanke er at menneskt er skapt i Guds bilde.»

Han har skrevet boken: «Hvorfor vi må kalle oss kristne!» Dette skriver han som ateist. Han ser på seg selv som en ateistisk kulturkristen.

Edvard Stange, høgskolelektor emeritus

De har lykkes i så grad at der ingen kristen opposisjon er lenger i vårt land. De er vel installert på den Sionist-Sosialistiske Internasjonalens side. Igrunn på samme side som HEF og NTNU selv, som alle er på naturvitenskapens, og ikke åndsvitenskapens side.

Definisjon satanisme

Satan kommer fra det greske «diabolos», som betyr «bakvasker» eller «en som anklager usant». At de satanister liker å strø om seg med løgner, og basere sine verdensanskuelser på løgner, blir vel dermed knapt noen overraskelse. Siden de er er disponert for løgnaktighet selv, så vil de selvfølgelig svelge enhver løgn deres verdslige makter forer dem med. Ingen skepsis, ingen kritikk, den veien.

«Filosofisk satanisme er i stor grad en egoistisk livsstil. Filosofiske satanister ser på en selv som det subjektive senter i universet, og de høyest strebende og ærbare er de som søker opphøyelse og forberedelse på den individuelle satanist framfor andre. Istedet for kirkelige lover, naturlige grunnregler, underkastelse for en guddom eller en samling av moralske lover, fokuserer satanismen generelt på jeg-ets åndelige fremgang uten å trenge veiledning fra ytre og høyere grunnregler. Av denne grunnen unngår mange satanister i samtiden tradisjonelle religiøse overbevisninger, holdninger og tilbedelse, til fordel for mere egoistiske, selvsentrerte verdenssyn, naturlige lover, den sterkestes rett og skikker som materialisme, individualisme og «magi». [] Man skal ikke føle skyld om man spiser mer enn nødvendig, er lat, er sint eller misunnelig. Man må gi utslipp for sine lyster, følelser og fristelser.»

http://no.wikipedia.org/wiki/Satanisme

Satanisme betyr dermed kort fortalt de som står en høyere makt og guddom og gode åndskrefter imot, og i den filosofiske satanisme faktisk ønsker bevisst velkommen de onde åndskrefter.  Deres eneste makthavere er den verdslige makt, keisere, konger, prester og paver (ja, for det finnes religiøse satanister også, ikke bare ateistiske). De verdslige makter er den eneste makt de er redd for og underlegger seg, fordi disse er de eneste i praksis som har makt til å temme og legge begrensninger for deres ymse begjær, ved lov og straff.  Så hvor disse verdslige makter ikke legger slike begrensinger på dem, men tvertimot økonomisk støtter dem i deres ufoldelse, faktisk ønsker dem ensidig velkommen i statens utdanningsinstitusjoner, da ser vi hvor det går galt.

Vi vil se at de som tror på statens godhet, er også de som oftest er offer for slike ‘dyriske’ innflytelser.

Nå skal vi dokumentere hvor deres feilslutninger har sitt opphav, og under hvem sin politiske innflytelse de har lagt sine sjeler og sinn.

Satanismens opphav

At disse revolusjonære krefter mot G-d og hans folk, forrykker samfunnets sunnhet med sine disposisjoner, forrykker de også G-d’s mening og mål med deres eget liv. I sannhet viser disse ’sataniske’ krefter, disse ånds-kontra-revolusjonære, at de er i opposisjon til G-d, og alt som er av G-d. De bruker ofte naturvitenskapen i sin krig mot åndsvitenskapen, og mot G-d og hans utskremte utsendinger på jord.

I Illuminatets og den skotske rites sjefsideolog Albert Pike’s brev til Mazzini, datert 15. August 1871, som var oppbevart i British Museum inntil nylig, sa han:

“Den Tredje Verdenskrig må bli stimulert ved å dra fordel av forskjellene forårsaket av Illuminatets ‘agentur’ mellom de politiske Sionistene og lederne av den Islamske verden. Krigen må bli orkestrert på en slik måte at Islam (den muslimske arabiske verden) og den politiske sionismen (Staten Israel) gjensidig ødelegger hverandre. I mellomtiden vil de andre nasjonene atter en gang delt i dette spørsmål vil være tvungen til å slåss til punktet av komplett fysisk, moralsk, åndelig og økonomisk utmattelse..Vi skal slippe løs Nihilistene og ateistene, og vi skal provosere frem en formidabel sosial kataklysme som i all sin grufullhet vil vise klart nasjonene effekten av absolutt ateisme, opphavet til grusomheter og de mest blodige oppstandelser. Da vil det alle steder, landenes innbyggere, forpliktet til å forsvare seg selv mot det revolusjonære mindretall, vil utslette disse ødeleggere av sivilisasjonen, og massen, desillusjonert med Kristendommen, hvis deistiske lynne vil fra det øyeblikk bli uten kompass og retning, forventningsfull for et ideal, men uten å vite hvor de skal rette sin tilbedelse, vil motta det sanne lys gjennom den universelle manifestasjon av de rene doktriner til Lucifer, endelig bragt ut i offentlighetens lys. Denne manifestasjon vil være et resultat av den generelle reaksjonære bevegelse som vil følge destruksjonen av Kristendommen og ateismen, begge overvunnet og utryddet på en gang.”
http://www.threeworldwars.com/albert-pike2.htm

Den marxist sionist-sosialistiske bakgrunnen for elendigheten.

Kort oversatt film ”Fremad til fortiden” (http://www.lt90.narod.ru/video/vpered.html) starter med sitat:

”Vi skal gjøre Russlands befolkning til hvite niggere. Vi skal opprette et rødt tyranni, ikke fra høyre, men fra venstre side. Elver av blod skal renne. Bankierer fra utlandet skal hjelpe oss å drukne Russlands bevissthet i blodbad. Vi skal kjøre blodig terror som ingen har sett maken til. Ved hjelp av terroren skal vi føre de intellektuelle til animalsk tilstand. Hvis vi vinner revolusjonen, vil vi få en slik makt at hele verden skal knele for oss.
(Leo BRONSTEIN Trotsky, Lenins elsker).

Og disse krefter hadde sine norske supportere selvfølgelig, lenge før den andre verdenskrig. Gruppen ble kalt Mot Dag. De bevirket vel mer natt enn dag, for veldig mange.
http://no.wikipedia.org/wiki/Mot_Dag

MotDagisten og Arbeiderpartiets nestleder og utenriksminister, professor og historiker Edvard Bull, sønn til Edvard Isak Hambro Bull,
http://no.wikipedia.org/wiki/Edvard_Bull_d.e.
som skrev følgende i sin bok fra 1923:

”Vi skal gjøre skolen verdslig, likesom sykepleien og begravelsen, ekteskapet og fødsels-registreringen.

Vi skal sloss uforsonlig med den bestående offisielle lutherdom, som med andre fordummende sekter.

Vi skal ha en pågående og hensynsløs kirkepolitikk, fordi vi mener at religionen i og for seg er en privatsak. Barna skal gjøres til sosialister, og det er lærerne som skal gjøre dem til det.

Skal vi skape den sosialistiske skole, må vi ha makten i skolestyrene og i kommunestyrene, og bruke vår makt hensynsløst.

Vi vil bort fra alt det barbariske og fra den usunne lære og moral, som barna lærer gjennom religions-undervisningen. Skolepolitikk er klassepolitikk”.

Der jo bare å se til NTNU for å se hvor fantastisk godt de har lykkes med sitt program fra da til d.d. Ble verden noe mindre barbarisk med dem i ledelsen gjennom de siste 60 år? Jfr. De Glemte Holocaust.

Å ha Dyrets Merke, er å være fornøyd med den degradering og tilnærmet totale utsletting av menneskets ånd disse krefter har forsårsaket……til dyrisk nivå, til verdslige verdensanskuelser, naturvitenskapelig. En kan spesielt gjenkjenne satanister på at de elsker å lyve, og bedrive karakterdrap av andre mennesker på usaklig grunnlag. Disse mennesker har ingen moralske sperrer. De har ikke sine ‘dyriske’ impulser under kontroll. Det er dyrenes jungelens lov de bekjenner seg til; Alt hva dine dyriske impulser begjærer, er lov. Det viktigste er å vinne, – ikke å delta. Kun den sterkeste overlever….

Et kjent sitat fra den Sataniske Bibelen er «Hate your enemies with your whole heart, and if a man smite you on one cheek, SMASH him on the other!; Smite him hip and thigh, for self-preservation is the highest law!». (Kilde: Wikipedia)

Kommer satanister, de åndsfiendlige verdslige, de dyrisk disponerte, til å vinne åndskrigen med deres ‘gud-er-død-mennesket-er-biologi-ikke-ånd’ tilnærming?

https://www.nyhetsspeilet.no/2010/01/vinner-satanistene-andskrigen/

Marx, Lenin, Trotsky og Darwinismen og bankierne i New York og London som stod bak dem, har maktet å bringe menneskene ned på dyrenes nivå, som Rabbi Nachum Shifrenn sier under.

Satanismens agentur

Vanlige folk er uvitende slaver av ‘Dyrets’ (et samfunn system) skjulte manipuleringer. Norske politikere som står bak dens utbredelse i Norge, som Edvard Bull ovenfor, er selvfølgelig litt mer satanist, som står G-d imot bevisst og planmessig og villet, mens karer som Lenin er supersatanister. Koser seg i ondskap, fråtser i ondskap, som sitatet av Trotsky vitner om (denne mann ble forøvrig lovprist i Norge i sin tid, og bodde her tidvis, invitert av MotDagistene) .

I Lenins og Trotsky’s tilfelle har virkelig Satan full kontroll over hele menneskets sjel, og dette mennesket har helhjertet og velvillig og bevisst sagt ja takk til å la sin sjel være innvadert og fullt og helt behersket av Satan, en åndelig entitet som inspirerer dem – av omvendt type ‘muser’ som inspirerer store kunstnere, med all ondskap og grusomhet som følger med å underlegge sin sjel en slik åndsmakt.

Mennesket er som antenner som tar imot åndelige inspirasjoner, på godt og vondt. De negativt polariserte åndskrefter kalles ofte ‘demoner’.

Men de virkelig største Satanister, sjefs satanistene kan en kalle dem, er navn som Harrimann, Schiff, Rothschild et al, som har stått bak og finansiert og backet opp alle disse bevegelsene, og laget trustfond som skulle bevisst innfluere skoleverket og medisinen etter disses prinsipper. Resultatet ser vi i miljøene rundt NTNU idag, og når disse ‘lærde’ kommer ut i samfunnet i jobb  med sin allopatiske medisin og annet.

Åndelige folk er under angrep fra de som kneler for Verdens Fyrster. Like godt å se det i hvitøyet først som sist. Vi skal se når den endelige kampen kommer igang mellom denne verdens fyrste og «The Great Architect of the Universe» hvem som ler sist og best. I tider som dette, som er profetert skal være sånn i Bibelen, er det bare å sette sin lit til G-d. Fullt og helt.

Om utsiktene til å bli satt i arrest, hadde Hans Nielsen Hauge på slutten av 1700-tallet når han ble forfulgt og plaget for sin tro, og sitt opprør mot prester og ‘øvrighet’ og deres vranglære, sagt at “.. Dette ville vi glede oss i og tålmodig lide, men ynkes over, om det skulle være noen så uforstandig dommer, som ville påta seg å straffe det Gode, da det Onde har frihet.”

Når satanismen som samfunns system er på topp, så er dette slik det erfares. Da utstedes urettferdige dommer, da styrer onde krefter samfunnsutviklingen, da forfølges de gode, for sin tro og overbevisning, da ‘kureres’ friske mennesker med tvang i noe de kaller ‘helsevesen’, da sitter uskyldige i fengsel i hopetall i uante antall justismord, da har de som har tatt ‘Dyrets Merke’ sin glanstid. Alt fordi disse dyriske elementer i mennesket har fått tatt styringen, og menneskene har mistet sitt åndelige kompass.

Verden har gjennom alle tider gjennomgått sykluser hvor de gode og de onde krefter periodevis har sine gode og dårlige perioder. En slik periode kalles ofte en tidsalder, eller en eon. Nå i vår tid er de onde krefter ved makten, og kan gjøre nærmest som de vil med de gode krefter, helt uavhengig av hvilken religion de gode krefter skulle bekjenne seg til. ALLE som tror på G-d/Allah/Jahve eller hva en kaller ‘det’ er utsatt, fordi det er Verdens Fyrster som styrer når de er på topp. Når det gode styrer er det «The Great Architect of the Universe» som styrer. «Thy Will, Lord, not mine» blir slagordet, fremfor alle disse egoister som alltid er seg selv og sin gruppe av egoister nærmest, som glupske ulver.

Det er igrunn ganske så forstemmende og trist at akademia har utviklet seg slik som det har. Den unge elev Thomas Holme, som har fått i oppgave av sine foresatte å skrive nedsettende om Nyhetsspeilet, og finne på mest mulig usaklig dritt om dets journalister – bare fordi de har en åndsvitenskapelig tilnærming til livet og verden, mer enn en naturvitenskapelig, tar han opp enkelt utsagn som trekkes ut av sin sammenheng. På 10 sider har ikke studenten funnet en eneste positiv ting si om Nyhetsspeilet, eller om noen av dets journalister / skribenter. Det skulle undre oss meget om han ikke fikk beste karakter av sin foresatte ved NTNU; Asbjørn Dyrendal. Disse folkene tilhører agenturet, på nivået av nyttige idioter, for de vet nok ikke hva de gjør.

Akademia som skulle ideelt sett forholde seg helt objektiv og som vi skulle stole på hadde akademisk integritet; forske, studere, være de i vårt land som hadde den meste og beste objektive kunnskap (det er hva vi betaler dem for), de har nå fått slik slagside at vi ikke kan stole på dem i noen som helst sammenheng at de leverer oss de objektive fakta. De har tatt en streng subjektiv tilnærming til sine fagområder, i tråd med den sionist-sosialistiske programmering de som alle andre er utsatt for gjennom tidene.

Akademia ser ut til å ha blitt prostituert. Av hvem og hvorfor?

Leger: Mer enn kurere – ‘gjør ingen skade’, tilbys gifter til befolkningen og tjener det medisinsk-farmasøytiske kartell.
Religionsforskere: Å skape og forføre mennesker til å ta på ‘Dyrets Merke’, at mennesker skal være som dyr uten ånd og sjel, etter Darwins teorier, og kjempe imot all ‘fordummende’ religion, etter marxismens doktiriner og Edvard Bulls norske nasjonale tilpasninger.
Ingeniører: Bruker sin kunnskap og talenter i establishementets tjeneste alene, og driver ingen selvstendig forskning eller bygger kunnskap på fri energi konsepter som kunne satt menneskeheten fri fra det energi og kraft kartell som styrer i verden.
Psykologer: Brukes i barnefordeling saker til å liste kun negative ting om ene forelder, og barnevern liste negative saker om begge foreldre, med agenda å ødelegge familier etter marxismens doktriner, akkurat som Holme her nok får beste karakter her for sin evne til å begå karakterdrap, veldig subjektiv, – og ikke balansert.
https://www.nyhetsspeilet.no/2010/05/barnevernet-fylkesnemdene-og-menneskerettene/
http://www.krisesenter.org/kritikk_sakkyndige/index.htm

Psykiatere: Brukes til mind-kontroll formål, for å endre tenkesett av de som ikke tenker den ene ‘rette’ sionist-sosialistiske lære. Innlagt for tankekorreksjon.

‘Selvstedige tenkende er vurdert som syke av psykiatrien. Now independent thinkers are considered diseased by psychiatry’
https://www.nyhetsspeilet.no/2010/05/er-psykiatrien-elitens-vapen/comment-page-1/#comment-29915

Gratulerer. Well done NTNU!
(deres mentale og åndelige fakulteter i ‘undervisningen’ har virkelig blitt satt til godt bruk – intellektuelle og akademiske horer).

Jødehatende kristne

Deres metode er først og fremst merkelapping og karakterdrap, som synest å være Holmes hovedanliggende i sin ‘avhandling’. Det er talende at også noen som hevder at sekulær etikk skal være like god som guds inspirert etikk, kan være bekjent av en slik ensidighet, slike som Human Etisk Forbund. Kan det vise seg at den guds-troendes etikk er bedre fundert enn deres?

Kristian Horn , HEF’s grunnlegger, er opptatt av å vise hvor utbredt «den gyldne regel» er i mange religioner: «Du skal gjøre mot andre det du vil andre skal gjøre mot deg» (Kilde: Wikipedia). Vi kan trygt fastslå at hans efterfølgere misser på denne regel i betydelige grad.

Så er ikke løgn blant annet både umoralsk, uetisk og direkte ondskap? Blant annet ved å publisere at denne forfatter er jødehater? Vi vet at evolusjonsfantatikere gjør nesten alltid det, som Thomas Holme som skrev den artikkelen. NTNU folk og Skeptikere som alle er darwinister gjør det ALLTID; de hater kristne, og er sannsynligvis skapjødehatere også, fordi de hater all religion og G-d, og de gode jøder er MEGET tro til G-d. Det skal jeg forsikre om. Hater de kristne så hater de alle som tror på G-d.

Eller er løgn for dem bare business as usual? Etter mal av sin åndelige derFuehrer?

Kristian Horn sa selv om bakgrunnen for sitt livslange engasjement i livssyn og etikk: “Det som måtte overvelde en i de årene jeg var en ungdom i utvikling var hvorledes Kirken og kristendommen så totalt monopoliserte alt som hadde med etikken å gjøre […] Hele området var så eksklusivt kristendommens område og eiendom at et menneske som åpent innrømmet at en ikke godtok kristendommens religiøse dogmer så å si automatisk ble sett på som umoralsk og utilforlatelig, ja gjerne som et ondt menneske i den betydning som lå i ordet ugudelig.

Hvor etisk hadde det vært av meg å påstå at lederen av NTNU’s humanistiske fakultet er en pedofil, som bruker å runke til et bilde av sin tre år gamle niese i et barneselskap? Selvfølgelig ville dette vært veldig galt av meg, og veldig uetisk, fordi det mest sannsynlig er en løgn, fordi jeg ikke kjenner ham. Det kunne ikke falle meg inn å gjøre noe slikt, selv om Holme på samme uvitende grunnlag kaller meg jødehater. Hvilken kvalifikasjoner har han til å diagnostisere min sjel?

Men så lenge det er åndelige og kristne mennesker de kan få utløp for den latente ondskap i deres sjeler (som vi alle har, restene av ‘dyret’ i oss, men prøver å kontrollere), så er det vel ikke så nøye. Men kom ikke til meg og prat om hverken moral, etikk, humanisme eller andre pene ord. Spar dem til festtalene hos ministeren for å få mer penger fra staten til deres forehavender.

De hater at andre mennesker har et forhold til ånd, G-d og Kristus, og trenger forum og plattformer for å utgyte dette hat. Så enkelt er det.

Se bare på deres idol Dawkins. Det fråder rundt kjeften på han, bare han hører ordet G-d og Jesus.
https://www.nyhetsspeilet.no/2010/04/moderne-mennesker-pa-s%C3%B8k-etter-sjelen/

Gode jøder og kristne er broderfolk. De av dem som er tro til G-d, fremfor til mennesker, og ikke setter deres makter og myndigheter over G-d, for makter og myndigheter har fått sitt mandat fra G-d, og ikke motsatt. Innfrir de ikke sitt mandat, skal de ikke ha noen som helst innflytelse på menneskers gudsforhold. De bør tvertimot fratas sin makt og sin myndighet.

At evolusjonsfantatikere er ufine vet vi er normalen, men at noen som skal være opptatt av etikk gjør det samme, viser at deres hykleri står ikke noe tilbake for det religiøse hykleri de til all tid har vært på hugget mot. I hvilket jeg i mange tilfeller er enig med dem i det har vært. Den institusjonaliserte kristendom har oftest HINDRET det personlige forhold til Gud og Jesus, mer enn å stimulere det, derfor har de fleste religioner blitt verdsliggjort; maktbaser og pengemaskiner, for både keiser og andre maktdrevne og pengegriske personligheter.

Har der noensinne fantes en sann humanist i verden, så er det Jesus fra Nasaret.

Så hvordan kan de kalle meg jødehater, når de aller fleste av mine mentorer og dem jeg har lært av er jøder, for eksempel Rabbi Nachum Shifren (mest skyldes det bedrøvelige faktum at der ikke er så veldig mange goy å lære av – fordi de samme krefter har ødelagt våre utdanningsinstitusjoner – intellektuelle og akademiske horer som de er)?

Vår historie som folk har vært delt mer eller mindre i to leirer. Det er en leir som sto på Mt. Sinai, var vitne til store mirakler, fikk en fantastisk arv, og til tross for de mest forferdelige menneskelige lidelser – pogromene, inkvisjoner, korstogene, og mer – besluttet å formidle den arv fra generasjon til generasjon.

Det er på grunn av denne hederlige jødiske tradisjon at jeg er her i dag og er i stand til å skrive disse ordene.

Det er en annen leir – en mer skummel gruppe, som har gjort mer skade på jødene og forårsaket mer drap og ødeleggelse enn alle Israels fiender til sammen. Til denne troikaen tilhører jøder og ikke-jøder, og vår jødiske arv er blitt ugjenkallelig forandret av denne bevegelsen.

Den andre leiren handler om kontroll over mennesker. Det har en visjon om en One World Order, sammen med Marx, Trotsky og Lenin – en ondskap som hittil har krevd nesten to hundre millioner sjeler.”

Sammen med disse internasjonale banditter og mind-control trollmenn står ADL (Anti-Defamation League). Nå, hvis noen andre skulle si dette, så ville personen bli kalt antisemitt. Men som alle som kjenner meg vil fortelle deg, jeg er en jøde som tilstreber alltid å gjøre godt, gi til veldedighet, og er flittig i studier og bønn. Av mine mange svakheter, er antisemittisme ikke en av dem.

For det skal bli en Ny Verdensorden, må menneskets ånd og sjel bringes til lavmål, være bragt ned på dyrenes nivå. Dette var det kommunistiske credo, å hevde at vi ikke er bedre enn dyr som må kontrolleres. G-d må ødelegges, troen forderves og religion – all religion – utryddet.

Jeg finner meg selv å ha krysset det politiske Rubicon. Som en konservativ, lidenskapelig talsmann for USAs frihet for individuelle friheter og tale, har jeg blitt en paria i det jødiske samfunnet. Hvem vet, kanskje ADL følger til og med denne beskjeden?! Men én ting er klart: Jeg står på skuldrene til mange store amerikanere som har gitt sitt liv for dette flotte landet. Jeg vil ikke løpe fra mitt ansvar som en amerikaner, som en mottaker av denne storslåtte og velsignede arven. Jeg håper at min hastemelding blir tatt opp til vurdering og at folk vil våkne opp og være obs på disse fiendtlige (‘aliens’) kreftene som truer våre liv.

Til alle mine venner i hele Amerika: G-d velsigne dere og G-d velsigne Amerika

http://www.newswithviews.com/Shifren/nachum100.htm

Jøder er faktisk de mest intelligente folkene på planeten, fordi de har gått igjennom harde tider, og har måttet lært. Men som hos alle andre folk så er dette på godt og vondt. Der er brokne kar i alle leire, og den som sier noe annet, har et tilbedelses syndrom. Det Sionist-Sosialistiske Internasjonalen, – arven og videreutviklingen av Lenin’s Andre Internasjonale – de gale globale, er alt for godt dokumentert til å kunne komme fra med hjelp av merkelapping og forsøk på karakterdrap.

Kort oversatt film ”Fremad til fortiden” (http://www.lt90.narod.ru/video/vpered.html) starter med sitat:

Vi skal gjøre Russlands befolkning til hvite niggere. Vi skal opprette et rødt tyranni, ikke fra høyre, men fra venstre side. Elver av blod skal renne. Bankierer fra utlandet skal hjelpe oss å drukne Russlands bevissthet i blodbad. Vi skal kjøre blodig terror som ingen har sett maken til. Ved hjelp av terroren skal vi føre de intellektuelle til animalsk tilstand. Hvis vi vinner revolusjonen, vil vi få en slik makt at hele verden skal knele for oss.
(Leo BRONSTEIN Trotsky, Lenins elsker).

Jeg vil si at de som gjør gode jøder en bjørnetjeneste er faktisk slike som disse, – som støtter de verste av både dem og ‘kristenheten’; Sionistene (‘kristenheten’ er i overveldende flertall i denne gruppe). Lenin og Darwinismen maktet å bringe menneskene ned på dyrenes nivå, som Rabbien sier. Gratulerer. Well done NTNU og Human Etisk Forbund  ! Deres form for humanisme kan dere stikke et sted der solen aldri kommer.

En god oppstilling av hva Rabbi Nachum Shifren snakker om:
https://www.nyhetsspeilet.no/2010/01/de-glemte-holocaust/

Det er faktisk ganske bra gjort, å få et religions vitenskapelig institutt på et universitet, som hos NTNU – hvor den unge elev Thomas Holme har fått dette i oppgave å avlevere av sine foresatte, har som agenda å få utslettet all religion, og gjøre narr av alle gudstroende mennesker. Hvordan kunne dette gå så galt? Hvordan kan våre skattepenger bli brukt slik?

Fordi det er en politisk agenda at det skal være det. Har vært det de siste 60 år, som vi har sett. Dessverre.

Å skille ulvene fra fårene

Det er igrunn bare en fordel at de store ulikhetene blant menneskene som her kan beskues i det offentlige rom. I Enhets Religionen våre motkrefter forfekter skal alle være lik, på Animal Farm (jfr. Orwell -en insider). Dermed er det ganske så viktig å få frem og vise hvor stor forskjell det er på mennesker igrunn, og at det vanskelig kan være noen enhet av lys og mørke, hvitt og svart – mennesker må ta valg, og velge en av dem, i vår dualistiske verden, om de ikke bare vil ha en grå smørje.

Disse som ‘forsøpler’ kommentarfeltene våre avslører jo seg selv hver gang de kommer her. Jeg har tilgode å se noe vakkert, noe poetisk, noe pent, som kommer fra menneskets høyere mentale og åndelige fakulteter fra den kanten. Det er alltid helt fraværende, som sannsynligvis akkurat det de fakultetene er; fraværende. – Nesten en ‘dyrisk’ trang til å vinne enhver diskusjon.
– Gjerne med hjelp av den enestående gode evnen til å ta mannen når de ikke klarer å ta ballen.

Jeg snakker alltid i generelle vendinger om ‘satanister’ som et trossystem, ikke mot noen person, men noen tar det personlig, tar det til seg, og blir høylydt personlig tilbake, går nærmest i fistel,…hvorfor gjør de det? Hvorfor tar de seg nær av noe de ikke tror på; Satan?

De snakker alltid 100% etter slik som makten har programmert dem, – helt etter læreboken. Evner ikke å tenke utover disse rammer og begrensinger. Ikke en kritisk tanke i forhold til makter og myndigheter har jeg noensinne sett fra dem. Til flere år de går, til verre blir det ser det ut til. Jfr. Lenin. – For det er faktisk arven etter udyret Lenin de forfekter, selv om de ikke vet det.

Edvard Bull koser seg nok i sin grav, over hvor godt hans sosiale program lykkes i skoleverket, å ødelegge all tro, og all moral i samme slengen. Eller gjør han det? Etter at han gikk gjennom bardoen (mellomtilstanden mellom lov og død/det evige livet – hvor mennesker veies og måles – ifølge Den Tibetanske Dødeboken), og måtte se på sine feiltak og mistag i et høyere perspektiv?

Det er faktisk et uant interessant studie dette å se hvor stor forskjell det er på mennesker i debattene i grunn. Det virker nesten som mange kommer fra to forskjellige verdener, noen ser ut til å være av noen høyere og noblere lag; høflige, korrekte, dannede, sannhetssøkende, viser sin godhet i skrift og tale, mens andre ser ut til nærmest å være på ‘dyrenes nivå’ (?), som jeg har sagt meg enig med Darwin i at nok stammer fra dyrene:
https://www.nyhetsspeilet.no/2010/04/moderne-mennesker-pa-s%C3%B8k-etter-sjelen/

Men jeg bruker også å legge til når noen hevder til meg at mennesket stammer fra apene, at «Det er helt greitt at du mener du stammer fra apene, men jeg gjør det ikke. Snakk for deg selv.»

Og det høyeste gode er etter Jesus sitt utsagn å søke sannheten, kompromissløst. «Søk sannheten, og sannheten skal sette deg fri«.

Hva i alle dager kan det være dette ‘Dyrets Merke’ som Johannes Åpenbaring profeterte om mange skulle ha tatt på i de siste tider? Er det forbundet med løgnaktighet?

Åpenbaringen

«Når Åpenbaringens 7. segl blir åpnet, så settes symbolsk talt ‘Djevelen’ aka ‘Dyret’ fri – menneskenes dyriske elementer får full utfoldelse – i en verden som er tilpasset dem og deres formål, mens det åndelige blir enten forbudt, av psykiatrien diagnostisert som sykdom og ‘behandlet’, eller avmotivert på andre måter. Det er vel omtrent der vi er i dag.»

https://www.nyhetsspeilet.no/2010/04/moderne-mennesker-pa-s%C3%B8k-etter-sjelen/

Dette er religion for dem. Den eneste forskjellen er at det er makthaverne som er gudene, idet de avskaffet noen høyere åndelig makt og myndighet.  Den som kjørte rundt på veiene i det gamle kommunist landene, og så de prangende og kvalmende plakatene av Lenin langs veiene, vet jo hvordan de ble ‘gudeligjort’, – satt opp for tilbedelse.  Og folk tilba dem, om enn motvillig. De som nektet ble sendt til Gulags og konsentrasjonsleire; Bergen Belsen & Auswitz, etc.. Omtrent som Obama blir tibedt som gud idag.

Obama viser sitt sanne jeg?
https://www.nyhetsspeilet.no/2009/06/obama-begynner-a-vise-sitt-sanne-jeg/

“Psykiatri, the Nazi Mind Sciences – Nazi ideologi; Weltanshauungskrieg; World View Warfare – Krigen om ditt verdenssyn. ”
https://www.nyhetsspeilet.no/2010/05/sunn%c3%b8ve-fjellbakk-taft%c3%b8-tvangsinnlagt/comment-page-17/#comment-30130

På samme måte ble utdanningssystemet gjort til en kamp for deres verdenssyn, som Edvard Bull sier over, som media ble det (Jfr. boken Propaganda av Edvard Bernays – Sigmund Freud sin nevø).

Psychiatry, the Nazi Mind Sciences  – NaziIdeologi; Weltanshauungskrieg; World View Warfare – Krigen om ditt verdenssyn. Dere gjør best i å adoptere det Sionist-Sosialistiske Internasjonales verdenssyn, ellers………

The CIA, a State Sponsored Terrorist Organization, busy doing the US citizens another fine favor. In «Operation Paper Clip», they moved 700-800 Rocket Scientists and 600 Mind Scientists to the USA. They were placed at NASA,  Government Positions, Universities, «The Military Complex».
Now they give chemical lobotomies, like Ritalin, Prozac, and 100’s more like them. Once again the sheeple have fell asleep, and have been lead by people who would much rather control their mind, because then they can control the body. Thank the CIA for 911, the biggest Psy-OP (Psychological Operation) in history.

Verdenssyn krigen om ditt sinn og din sjel foregår spesielt i media. Det er dette som er grunnen til at det skal være så koselig og rørende enighet i mainstream media, for å gi inntrykk av at alle er så like, alle er så enig, mens i virkeligheten er alle SVÆRT ulike, og SVÆRT uenig, hvilket IKKE fremkommer av medias oppslag på grunn av selvsensuren.

Det er også grunnen at Obama’s Chzar – Cass Sunstein nå vil forby alle som kritiserer makten
https://www.nyhetsspeilet.no/2009/06/obama-begynner-a-vise-sitt-sanne-jeg/comment-page-3/#comment-30020

– som de vil lage psykiatriske kasus av alle som opponerer mot makten og dens naturvitenskapelige darwinistiske fundament, fordi de vil ikke gjøre noe med de ting som folk er uenig om. De vil heller gjøre ting med de som er uenig, og da har vi det gående med psykiatri, FEMA camps,  konsentrasjonsleire, Bergen Belsen, Aushwitch, Gulags, etc. Igjen; Kan de ikke ta ballen, tar de mannen……

Modern psychiatry wants to label independent thinking as a “disease” requiring chemical treatment:
Now independent thinkers are considered diseased by psychiatry
https://www.nyhetsspeilet.no/2010/05/er-psykiatrien-elitens-vapen/comment-page-1/#comment-29915

De vil ha oss til å enes om satanismen, som et statsbærende system…….

Det er så sant som det er sagt, at i skam kan de sno seg langs bakken, som laverestående vesen som en slange er, som må bukte seg og krype i støvet i sin levetid, av og på jorden, i verden.

Det uheldige er at de søker å dra andre med seg i sin elendighet, ned til sitt nivå.

La det bevisste menneske holde slangen under sin hel, og unngå at slangen får kjærtegne en med sin list.

Løftet er så sikkert som Dawkins sin popularitet på NTNU, at denne åndskampen skal de tape, – før eller siden.

G-d lever. G-d har kontroll. I sin store kjærlighet, selv for dem, har han tillatt at de mest ondsinnede blant oss også skal få utløp for sine begjær. En viss tid. Ulvene skal skilles fra fårene.

«For så høyt har G-d elsket mennesket, at han gav sin Sønn, den Enbårne,
slik at hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv»
.
Johannes 3.16

DET er kvalifiseringen. I det nye EON, den nye verden, har ‘the table turned’, – atter en gang.

Og det eneste en skal bli stående igjen med er dette:

“Hva tjener det et menneske om det vinner hele verden, men tar skade på sin sjel?” Matt. 16.26

Og så står de der de tre; Tro, Håp og Kjærlighet, og størst av dem er Kjærligheten.

For en intakt sjel, kjærlighet er en sjelsegenskap, det er det eneste en trenger, for å komme til den bedre verden som ånden, Store Ånd, allerede har skapt, og som åndelige mennesker vet eksisterer, med samfunns systemer som overgår de som denne verdens fyrster har definert for denne, symbolsk talt i lignelser søkt forklart som himmel (der) kontra helvete (her).

Lykke til.

Referanser

1) Richard Wurmbrandt – Marx and Satan

http://www.scribd.com/doc/31067286/Marx-and-Satan-Richard-Wurmbrand

Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas” .........................
Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013 .........................
"Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel
...........

Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk:
Facebook

http://www.riksavisen.no/
http://www.dissident-net.info

Abonnere
Varsle om
guest

145 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
View all comments
arifkarim
arifkarim
13 år siden

Sjuk bra skrevet! Masse applaus fra meg! :D
Nå har jeg da lest hele det «pisset» de har skrevet på humanist-bladet + NTNU-sjefers «anbefalinger», og ble slett ikke overrasket at de har «spesielt» latt være å skrive så mye om pengesystemer, og om en mulig profetert kollaps. Tilfeldig? Nei, hele fokuset er rettet mot «disinfo» som vi i NS «muligens» serverer mot legemiddel-industrien, chemtrails, holocaust, homofile og selvsagt satanister. For dem så er det ingen verdensproblem å miste sjelen, siden den «eksisterer» jo ikke deres virkelighets-bilde. Så lenge vi har nok penger til å dvale oss inne i den materielle rikdommen / verdslige bejæret, ja da kan man bare si «good bye» til alt annet og «nyte» livet så lenge det varer. Planen er å kjøre 100 % av verdensbefolkningen gjennom dette «sekulære, demokratiske, perfekte» systemet under merkelappen: ytringsfrihet, religionsfrihet, liberalismen, samtidig som det settes «offentlig» forbud mot hijab og minareter i enkelte EU-land! :D

Sirus
Sirus
13 år siden
Svar til  arifkarim

«Akademia ser ut til å ha blitt prostituert. Av hvem og hvorfor?»

New Interview with Walter Veith:

http://amazingdiscoveries.tv/media/628/Interview-with-Walter-Veith1-med/

http://amazingdiscoveries.tv/media/671/Interview-with-Walter-Veith-2-Med/

Tarzan
Tarzan
13 år siden

Satan var en fallen engel som gikk imot Gud.

Siden vi ateister ikke tror på Gud eller engler, ergo tror vi ikke på Satan heller.

Alt er ikke svart/hvitt.

Otto
13 år siden
Svar til  Tarzan
Uenur
Uenur
13 år siden
Svar til  Tarzan

Selv om den personlige troen er fraværende,tror jeg likevel det er all mulig grunn til å anta at det finnes satanisme rundt omkring. Det er ikke så viktig om man tror selv hverken på det ene eller andre,det viktige er å innse at andre gjør det,og dermed forstå at det kan knytte seg bindinger,og problemer for oss andre i forhold til det.
J.J har et annet forhold til sin tro enn mange av oss andre har,men det bør ikke blinde oss til å tro at det ikke finnes de som er villige til å gå over lik i satans navn,for å oppnå det de ønsker,både direkte og indirekte.
En artikkel det er all grunn til å ta inn over seg uansett åndelig,eller manglende åndelig ståsted.
Som du sier Tarzan; alt er ikke svart/hvitt.

Tarzan
Tarzan
13 år siden
Svar til  Uenur

Tror nok det finnes svært lite aktivt utøvende satanister, og de sitter nok i mørke rom med stearinlys og mumler ord mens de bruker diverse tullete rekvisitter

Men finnes det onde mennesker her i verden, som går over lik? Absolutt.

Du trenger ikke satanist for å være tvers igjennom ond, som du ikke trekker å være kristen for å være et godt menneske.

Påpeker at humanister/ateister er imot religion generellt, like mye satanisme (hvis du kan kalles det en religion) som kristendom. Blir litt lettvint å kalle andre djeveldyrkere bare fordi de ikke følger kristendommen.

Det er slik det blir krig her i verden!

Gjør troen på Gud eller religion at mennesker gjør gode gjerninger? Veldig mye god gjerninger vi mennesker gjør har faktisk liten basis i religiøse skrifter, siden verden gjerne har godt et stykke siden disse ble skrevet.

Det er ikke hva du tror på som avgjør hva du er som menneske, det er dine handlinger.

Armin Bahrami
Skribent
13 år siden
Svar til  Tarzan

Tarzan har endelig begynt å bli sivilisert :)

Fortsett sånn broder

Dsapnmnp
Dsapnmnp
13 år siden
Svar til  Tarzan

«Satan kommer fra det greske «diabolos», som betyr «bakvasker» eller «en som anklager usant».»

Feil / kan diskuteres.

Satan kommer fra Arabiske «shaitan» som var en tittel på de som gikk i mot / utfordret / ikke ville underkaste seg den bibelske tro.

satan = en som er i mot kirken.

smurfen
Moderator
13 år siden

En meget meget bra Artikkel Jarle :)

Ja hvem er Thommas Holme ? et kjapt søk på kvasier sier han er first Surveyor General of Pennsylvania, British administrator in India, Professor Department of Economics University of Minnesota, Professor of Chemistry at Iowa State University, vel listen blir lang ….
Tommas har tydligvis en noe mørk bakgrunn

Han skriver en svært nedsettende propaganda artikkel om Speilet der det ikke gis rom for og kommentere, forsvare eller forklare i beste Hitler stil

I beste Skepsis stil så blir ord og setninger tatt ut av sin samenheng og satt sammen til og bli noe helt annet
I Thommas verden så er det ingen som beriker seg selv på andres bekostning, i Thommas verden er det ingen uretferdighet og ondskap
Det ekisterer ingen som ønsker seg mer makt på andres bekostning
Som såkalt relgionsforsker så har han ikke klart og se forskjel på en zionist og jøde
Burde han ikke da forlange skolepengene sine tilbake ?

Teaterstykker Svartediket som går i Bergen nå forklarer en del
Man ser på bildet at han er en tro kopi av den satanistiske pastoren i stykket som ofret barn i ritualer for og øke sin makt og energi
( Stykker er faktisk basert på en fakta historie )

Det forklarer en del om hvorfor så mange maktmennesker dras inn i satanismens verden
Makt mennnesker består nesten 100% av psykopater, for en psykopat så er det bare en ting som gjelder og der er og få mer makt så da blir det helt natulig og logisk for dem og oppsøke satanistiske grupper, miljøer, sekter og organisasjoner

Man ser alt fra Tempelriddere, Sculs & Bones, frimurere, Iluminati osv osv utfører satanistiske ritualer og ofringer i sine møter der dem ofte må avsverge kristus
Det skyldest ene og alene at dem tror det økerer deres makt og lommebok

Det de glemmer at at for og få så må dem gi, sjeler har dem ikke lenger og en ser dem ofte vandre rundt i massedød som dem selv har skap som gir dem næring som dem 3 US presidentene som var rask på plass på Haiti
Man leser ofte om barn som bare forsvinner og aldri dukker opp nesten hver eneste dag, det er ikke mye tvil om hva dem brukest til..

Nå som Haiti er på vei til og tørke ut, hvor er neste plass nå dem skal hente sin mørke energi ?

Joda Korea er en flott plass der 10-20 millioner uskyldige kan ofrest :)

For og se hvem som sto bak senkingen av skipet fra SK så trenger en bare se på hvem som tener på en krig mellom Sør og Nord Korea
USA står på randen av konkurs som vil gjøre landet til et U-land og dem vil miste all inflytelse på verdens politikken
Dem har 2 valg: 1 sitte roligt og se på at dem går til grunne eller starte en krig som vil rasere den truende asiatiske økonomien og samtidig selge våpen for tusenvis av milliarder
svaret sier seg selv ….
Med tanke på at dem såkalte «ekspertene» fra USA, GB og Australia nekter en uavhengig gransking av bevisene som HU etterlyser så vet man hva som er fakta her
Vi vet jo og at dette har USA gjort en rekke ganger før, CIA er ekspertene her

Så hvordan fikk USA sprengt krigsskipet til Sør Korea ?

Joda ved hjelp av en Israelsk U-Båt fra basen sin i Vietnam :)

http://www.reuters.com/article/idUSTRE60D33620100114

http://www.naval-technology.com/projects/dolphin/

bin Laden
bin Laden
13 år siden
Svar til  smurfen

Universets modell (av Plykin, rusland, vitenskapsmann med doktorgrad i dataprogrammering).

(del 1av3).

Vann lagrer og bevarer info om prosesseser som forløper i det. En serie eksperimenter viste at vannet bærer info om bikaker, det inneholder info om prosesser i universet som STYRTE sykluser.
Han viser en dataprodusert modell (likner på en blomst) med en kjerne i midten som er informasjons-energetisk struktur (Universets intelligens).
Bladene fungerer som spiraler energien stiger utover fra kjernen og trekkes tilbake til den. Informasjon sendes ut av kjernen til universets periferi for så å vende tilbake som en hvirvel.

Informasjon og energi er primære i skaperverket, alt annet er konsekvenser.
Ånd er primær, ikke materie som ateister tror.

Materie (han banket på) er supertett pakket energi.
Det som kalles i Bibelen for himmelens fasthet(?) Gud har skapt, er den fastsatte strukturen, 6-kantet informasjons-energetisk struktur vannet har demonstrert.
Mennesker er universets vesener, og må leve etter universelle lover, men de kjenner ikke disse lovene. Mennesker har skapt kunstige lover, noe som førte til at vår ”sivilisasjon” møtte veggen i disse dager.
Det er full stopp i vitenskap, i utdannelse, i hele menneskehetens utvikling fordi menneskers bevissthet, deres handlemåte er materialistisk.
Moder Jord er levende, og er nødt til å beskytte seg mot oss.
Meningen med livet er utforsking og forståelse av universets lover, ikke konsumering.
På Jorden utvikles sjeler som skal bli Guds samarbeidspartnere i skaperprosessen.
Det er kriser på alle områder, noe som betyr en grunnleggende krisis ved ”sivilisasjonen”.
Åndelig krise forårsaker alle andre.

(del 2av3)
Det er åndelig krise vi må overvinne. Man må starte med utdannelsessystem. Det må bli prinsipielt, kvalitativt annerledes.
Ingen modifikasjoner kan hjelpe.
Vitenskap gir ikke svar om universets lover.
Plykin`s gruppe utførte et eksperiment på de ”verste” elevene på skoler som ikke forstod noe som helst. Disse elevene fikk grundig forklaring om universets informasjonsstruktur og ble bedt om å skrive referater.
Resultater overgikk alle forventninger.
Elevene selv ba om mer info på et dypere nivå. De våknet opp til livet. De var ikke ”intellektuelt”, men åndelig innstilt i utgangspunktet. Den materialistisk-darwinistiske læren var totalt uaktuell og uinteressant for dem.
Disse barna blokkerte automatisk absorbering av materialistiske verdensbildet.
Pitagoras sa for over to tusen år siden: ”menneskehetens 3 største fallgruver er vitenskapsmenns materialisme, religionslederes uvitenhet (fanatisme) og fravar av disiplin i demokratiske organer. På dette grunnlaget vokser opp despotisme.”
Plykin fortsetter: brødre og søstre, det er her vi befinner oss i dag.
Pytagoras har forutsett at vitenskapens materialisme ville bringe ondskap, fanatisme – hat og fravær av disiplin – kaos.
Mennesker ville ikke forandre seg i 2000 år, de bespottet Johannes` åpenbaring om verdens ende, men prosessen er allerede begynt (videoen ble filmet i 1997).
Plykin forteller om en internasjonal konferanse ”Veien til enighet” i Krasnodar der vitenskapsmennene fastslo at Apokalipsis er begynt.
Universet vil gi oss en kirurgisk hjelp nå, fordi menneskeheten klarte ikke sin oppgave på 2000 år.
Utdannelsessystem er fundamentalt feil. Vi er gjensidig avhengige i samspillet om vår utvikling, men oppdras som konkurrenter fra barnehage-alder, alt basert på materialistisk syn, på anti-universelle lover.
Derfor startet apokaliptiske prosesser: oppstår nye sykdommer, kriger, naturkatastrofer, statlige strukturer fungerer ikke, utdannelsessystem kollapser.

(del 3av3):
Man må starte med helt nytt utdannelsessystem basert på åndelighet.
Man kan ikke tillate at intellekt kommer over åndelighet.
Så snart intellekt kommer over åndelighet, får menneskehet en atombombe.
Åndelighet må alltid stå over kunnskapsnivå, det er en universell betingelse.
For 2000 år siden ble materialistisk ”vitenskap” og åndelig utvikling fraseparert.
Hva skal gjøres nå?
Denne dualiteten og splittelsen må ta slutt.
Når åndelighet blir flettet inn i logisk tenkning, vil nye uante muligheter åpne seg. Man vil se naturens essens fra innsiden , forstå lover og handle harmonisk i samsvar med disse lovene, ikke på tross av dem.
Det er helt ny tilstand når åpenbaringer er en arbeidsredskap.
Så: hva er pedagogenes oppgave? Jo, det er forming av ny bevissthet.
Tiden er knapp. Vi klarte ikke oppgaven på 2000 år, vi fikk 14 år på overtid nå.
konferansen har utarbeidet et dokument som maner til enighet mellom vitenskap og religion.

P.S. ang. snille rabbien: satanic talmud lærer jøden: vær myk i tale og lystig for å bli godt likt. Jeg hører ikke på lystige ord, men ser på handlinger.
United Stupids`and jewish Hate Against The World: http://www.youtube.com/watch?v=UGKos_liB6E&feature=related
Gud forbanne amerika for barnebrenning i Hiroshima, vietnam, Irak, Afghanistan.
Gud forbanne og straffe amerika for styrt kaos og kriger i verden for jøde-yankees hegemoni og profitt.
Gud forbanne og straffe amerika for terror og tortur.
Amen.

bin Laden
bin Laden
13 år siden
Svar til  bin Laden

Mer om jøde-yankees satanisme rundt Iran:
http://www.kavkaz.tv/eng/content/2010/05/22/12103.shtml

Samme side forteller i andre artikler om samling av tropper rundt streikende gruvearbeidere i Sibir, og spekulasjoner om at det var rusland som stod bak spengingen av plattformen ved US kysten.

Ursus
Ursus
13 år siden

«Humanisme» er en dogmatisk lære, der alt som lukter av ånd/spiritualisme skal drives ut. Demonisering av anderledes tenkende:

http://uncletaz.com/norsktaz/humanbrev.html

Et annet element som er viktig for å forstå mye av det som skjer med samfunnet i dag:

http://en.wikipedia.org/wiki/Classical_conditioning

Ergon
13 år siden

Et forhold jeg lurer på er hvorfor ikke dere her i Norge som betrakter dere som identitetskristne (britiskisraelisme) eller tilhengere av Zoroaster’s lære starter egne religiøse samfunn slik at det norske folk får et alternativ til den døende judeokristendommen (protestantismen) og Satanismen (Humanetikkismen).

Identitetskristendommen har et eget utvalg bøker som er svært omfattende og som jeg for litt over ti år siden satte meg inn i. Zoroaster er jeg mindre kjent med, men jeg kobler det opp mot Arierne og Vedaene.

Selv tilhører jeg ingen av disse trossretningene, men det er uten betydning i denne sammenhengen fordi flere retninger vil gi et bedre tilbud som motvekt til de to dominerende negative retningene som har åndsmakten i Norge i dag.

Mitt ønske er derfor at dere straks setter igang verving og tilbyr samfunnsfellesskap og livsløpsseremonier i konkurranse med de satanistiske maktreligionene.

Lyset ligger i positiv og byggende tenking og handling – ikke i negativ kritikk av det onde. Selvom det siste også må til. Krigen er total og todelt: Bygge egne krefter og ødelegge den fiendtlige ondskapens.

Armin Bahrami
Skribent
13 år siden
Svar til  Ergon

Lyset ligger i positiv og byggende tenking og handling – ikke i negativ kritikk av det onde. Selvom det siste også må til. Krigen er total og todelt: Bygge egne krefter og ødelegge den fiendtlige ondskapens.

Det er enkel matematikk. Enkelte ser at Nyhetsspeilet sprer for mye pesimisme og bestemmer seg for at det er vi som er de negative i samfunnet fordi vi skriver om det negativet. Når du fjerner det negativet, vil det bare være positivitet igjen. Hvis du har negativ og du sloss med positiv så får du negativ. Positiv og positiv er positiv, negativ og negativ? er POSITIV. :)

Min bestefar var en stor mann i Iran, han hadde en av de største privatbiblioteket. Etter å ha vært Muslim, Kristen, Jøde, Bahai og Buddist for noen uker og måneder, fant han ut at Zoroaster, Persia’s og Sivilisasjonens første menneskelære var den beste religionen. Han oversatte hele AVESTA(bibelen) til Zarathustra og skrev en 4Binds Avesta- Engelsk Ordbok. Eshan Bahrami. Å tenke godhet å snakke gode ord og utføre gode handlinger er din aktive deltagelse gjennom livet som har ingen begynnelse eller ende. Snu ryggen til det onde, og vær en god verdensborger. De begravde ikke de døde istedet tok de med døde likene opp til fjellet og lot ribbene få la alt gå i en evig bane siden kropp og sjel avskilles. http://no.wikipedia.org/wiki/Zoroastrisme

Zarathustra levde omtrent 2000år før kristus

bin Laden
bin Laden
13 år siden
Svar til  Armin Bahrami

Zarathustra var et fleksibelt-tenkende menneske.
Det ville være verste slaget mot ham å tolke hans lære som noe dogmatisk.
Det er det som skjer med alle religionene.
En lære gir retningslinjer, er redskap til vekkelse av egen bevissthet.

Det religioners etterfølgere (dogmatiske fanatikere) gjør, er å bruke skrevne ord som matrix til zombi-tenking og handlinger.
Hvis det var Zarathustra`s råd for 4000 år siden å «snu ryggen til det onde», så fungerer det ikke i dag.
Menneskeheten degraderer i fenomenal fart.
For 50 år siden lukket ikke folk dører i småbyer i Norge.
I dag er mennesker verre enn hyener mot hverandre.
Nei, Arfin, jeg kan ikke snu ryggen til det onde i dag.
Hvem vet hva slags pervers homse er der…

Armin Bahrami
Skribent
13 år siden
Svar til  bin Laden

Enig

smurfen
Moderator
13 år siden
Svar til  Armin Bahrami

Trøste deg med at ting er i ferd med og endre seg Laden :)

Er ikke mer en 20 år siden at folk reiste bort med dører og vinduer åpne, folk var stolte over og få lov og betale skatt og bidra til sammfunnet, bankene var det for og hjelpe folk med gode råd, avisene fortalde noelunde sannheten
Skipsredere plaserte alt dem tente inn i selskapene sine igjen og brukt ikke mer på seg selv en det vanlige folk gjorde osv

Så skjedde det noe i sammfunnet, alt handlet om og grafse til seg mest mulig penger koste hva det koste vil, aksjonærene forlangte stadig større utbyte av styrene
Denne troen på det gode i sammfunnet henger fortsatt litt igjen, spesielt blandt den eldre befolkningen
Dette måtte bankene utnytte og solgte såkalte garanterte spareprodukter som var umulig og tene penger på, dem svindlet alle som var så «dumme» og stole på at banken var der for dem med resultat at flere hundre tusen tapte sparepengene sine til grådige aksjonærer
Mange tror forsatt at Media er den 4 statsmakt og at dem skal fortelle sannheten til befolkningen
Fler og fler skjønner nå at Media har kun en eneste oppgave og det er og tene mest mulig penger til sine eiere så da blir det ikke så rart at noen kan kjøpe seg spalteplass og få Media til og presentere det som en nyhet
Man ser det i næringsmiddel, legemiddel ja i alt rundt oss, alle skal grafse til seg mest mulig koste hva det koste må

Dette fører seff til en bevishetsrevulusjon og folk blir forbanna og reiser seg mot eliten
Vi ser nå at hele det ultra kapitalistiske grådighets samfunnet er på vei til og kolapse
Så hvorfor blir det blitt sånn ?
Tja etter at TV reklamen kom på banen så har alt eksplodert, vi blir hjernevasket nær 24 timer i døgnet med reklame at en kan ikke bli lykklig uten en egen Ferrari og resten av møkka dem forteller oss at vi bare må ha
Rart siden all forskning viser at en blir ikke mer lyklig om en eier hele verden en om en eier ingenting
Det er akkurat som narko, det gir en veldig kortvarig lykkefølelse og så må en ha mer for og oppnå litt mer lykkefølelse
Så hvem står bak alt dette her

Det fortalde vel Dante oss med sine 7 dødssynder

bin Laden
bin Laden
13 år siden
Svar til  smurfen

Helt enig, Smurfen.
Beklager trykkfeil med «Armin».

adsckldsacksldckl
adsckldsacksldckl
13 år siden

Syns alle de kristne bør omfavne Satan på samme måte som Gud. De virker å ha et fint forhold i form av gjensidig avhengighet! Gud må jo elske Satan når vi ser på hva allmektige Gud tillater Satan å gjøre på jorda. Derfor så skjønner jeg ikke hvorfor du har så mye i mot han Jarle! Du burde heller takke Satan på samme måte som du takker Gud. Gud og Satan, det er et sykt par det.

Selv orker jeg ikke å takke noen av dem, da jeg ikke ser vitsen med å takke oppdiktede fantasifigurer. Da takker jeg heller julenissen, som iallefall ikke tenner på ondskap.

Natural mystik
Natural mystik
13 år siden

hei Armin har du hørt om, yazidi kurdisk folk som tilber til shaytan. altså de er de første, som helt ærlig tilstår at de tror på satan sammen med . men mange andre sekter sjuler eller har andre navn og bilde for det. et er vertfall min erfaring.
http://en.wikipedia.org/wiki/Yazidi

Natural mystik
Natural mystik
13 år siden

(den nye rock satanist fenomenet)

Sirus
Sirus
13 år siden

Thomas Holme som i sin artikkel lyver og marginalisere hele debatten som nyhetsspeilet staar for,er nok en liten «Voltair jesuitt». I allefall i forhold til hva humanisme staar for i sin innad\esoteriske lere. Hva er humanisme EGENTLIG.. i sitt inndre? Hva kjemper de egentlig i mot? Hvem stotter de? Hvem startet ideen? «Maalet helligjor midlene»
44min ut i video:
http://amazingdiscoveries.tv/media/28/210-100K/

«In chapter 11 of Revelation a beast arises out of the bottomless pit suggesting that form and structure have been added to a gospel of falsehood emanting out of the depths of the bottomless pit and threatening to rob the world of light. A detailed look at the French Revolution and its philosophy as it pertains to do the setting up of the new world order. This video portrays aspects of the kingdom of darkness which Satan wishes to establish on earth and exposes how this will directly impact on the lives of all living today. This video is foundational to understanding current world events.»

Armin Bahrami
Skribent
13 år siden
Svar til  Sirus

Et opprør mot kirken var iscenesatt med jesuittorden og frimurerlosjene i samarbeid for verdensherredømme. Evolusjonsteorien og “artenes opprinnelse” var det moderne prosjektets gjennombrudd og starten på opplysningstiden. Den ble fort en fiende av kirken som mente vi var guds verk, slaver av Bibelen, og døden til den som ikke konverterer.

En ny tid var kommet hvor mennesket var i sentrum, og ikke gud, men tanken om naturalismen og tilfeldighetsteorien stammer fra de hedenske sekter og kulter i Egypt og det gamle Hellas og var en godt bevart underjordisk hemmelighet frem til frimurerne bestemte seg for at en eller annen må publisere den. Det var opprinnelig bestefaren til Charles Darwin som skrev teorien som satt det sammen, og han var en av de største stormesterne i Europa på den tiden og barnebarnet fikk oppdraget.

Charles Darwin var en frimurer, det samme gjelder Voltaire(hylles på videregående) og forfedrene til opplysningstiden orkestrerte hele den franske revolusjonen.

Det alt-seende øyet er “brorskapets” symbol og pryder over den nye franske konstitusjonen som deres seier for kongemonarkiet mot kirkens makt. Voltaire var bl.a. en stor tilhenger av opplyst absolutisme, dvs absolutt kongemonarkisk makt på betingelser som at kongen må omringe seg med et råd av opplyste filosofer som tilhørte frimurerlosjen.

Idag lever kongemonarkiet (faraoenes blodlinjer) og Prince Bernhard av Nederland som styrte verden sammen med hans runde bord av opplyste tankesmier og hemmelige Bilderberg grupper.

«Frihet, likhet og brorskap» er slagordet gjennom den franske revolusjonen, flere hundre tusen mennesker døde, og en ny verden ble reist over blodige lik og urettferdighet.Det alt seende øyet er på toppen, som et symbol for frimureriets seier og skjulte maktforskrankelse gjennom den franske revolusjonen.

Dette “brorskapet” går flere tusen år tilbake, Adam Weishaupt gjorde faktisk en stor feil når han offentligjorde hemmeligheten og ga det navnet “illuminati” i 1776. Dette var samme året som de første amerikanske kolonier løsdrev seg fra den britiske tronen. Den amerikanske revolusjonens forfedre var også frimurere,
kun 15 av 56 undertegnede av “uavhengihetserklæringen” var ikke frimurere.

Thomas Jefferson var en av de få uten bånd til frimureriet, og han var fullt klar over hvilket bedrag som kan begås i demokratiets navn “Demokrati er to ulver og en sau som stemmer over hva de skal ha til middag” sa Jefferson

hemmelig samfunn i et såkalt åpent og fritt demokratisk samfunn. 1825-1829 John Quincy Adams, 6th. President of the United States, var en berømt anti-frimurer og samlet folket og advarte dem mot pesten i demokratiet. Abraham Lincoln var den siste som gjorde opprør mot “pengetrykkerne” som kom fra Rotchild familiedynastiet. Følg pengene og du vil se hvem som har makten i verden. Ifølge Major Rotchild: “Gi meg kontroll over pengetilførselen til et land, og jeg gir blaffen i hvem som skriver landets lover.”

Fra min Artikkel http://www.nyhetsspeilet.no/2010/02/nasa-leter-etter-liv-der-ute-nar-bevisene-er-her/

Beate Szanday
13 år siden
Svar til  Armin Bahrami

Synd du ikke fikk tilbrakt mer tid i Bestefars bibliotek. Han hadde kanskje endel historiebøker også?
Nok en gang, jesuittene hatet faktisk Weisshaupt, nok til at Universitetet i Ingolstadt med en gang etter at Bayerske myndigheter hadde forbudt Illuminati kom over på jesuittiske hender igjen. http://en.wikipedia.org/wiki/Adam_Weishaupt Jesuittene ble faktisk underrykket og forbudt i årene mellom 1767 og 1814, midt i opplysningstiden.
http://en.wikipedia.org/wiki/Society_of_Jesus#Suppression_and_restoration

Dette er nok en av grunnene til at Eidsvollsfedrene la inn et spesielt forbud mot jesuitter i grunnloven, inspirert som de var av Voltaire, den amerikanske uavhengighetserklæringen, den franske revolusjonen og opplysningstiden generelt.
Utifra hva dere pleier å skrive her kan jeg faktisk ikke trekke noen annen konklusjon enn at grunnloven vår fra 1814, den er det Illuminati som står bak. (Bortsett fra at organisasjonen ble forbudt og oppløst i 1785 som en ekstrem variant av opplysningsideer.) http://no.wikipedia.org/wiki/Norges_Grunnlov

Frimurere og jesuitter sett i et historisk lys bare passer rett og slett ikke sammen, ei heller Voltaire og opplysningstiden til tross for ønsket om å spre kunnskap.
Har dere forresten hørt om Augustin Barruel? http://no.wikipedia.org/wiki/Augustin_Barruel
Det bør dere, for han er en av deres åndelige forfedre med verket «Mémoires pour servir à l’Histoire du Jacobinisme» fra 1799 der han mente at den oppløste foreningen Illuminati og frimurere stod bak den franske revolusjon. Og var da en av de to som startet hele Illuminatikonspirasjonsteorien.
Ikke nok med det, han var jesuitt! :-O
Jeg får ingenting her til å henge på greip jeg…..;-) Bortsett fra «mainstream» historie, som uten vansker forteller om tilfeldigheter, planlagte hendelser og og tidligere tiders historie som gjør historien forståelig for de fleste av oss.

Sier dere virkelig at Eidsvollsfedrene var både Illuminati, frimurere og jesuitter?
Jeg kan ikke tolke det annerledes med Bahramis utsagn og generell lesning rundt grunnloven her på NS:
«Et opprør mot kirken var iscenesatt med jesuittorden og frimurerlosjene i samarbeid for verdensherredømme. Evolusjonsteorien og “artenes opprinnelse” var det moderne prosjektets gjennombrudd og starten på opplysningstiden. Den ble fort en fiende av kirken som mente vi var guds verk, slaver av Bibelen, og døden til den som ikke konverterer.»

Bortsett fra at Darwins bok «Artenes opprinnelse» ikke kom før i 1859, altså 100 år etter opplysningstiden begynte om man ikke da skal tro at det var Darwins bestefar som skrev den, hvilket igjen trekker inn Eidsvollsfedrene…
Kirken mottok boken forbløffende godt i samtiden, den strider på ingen måte mot Bibelens lære.

Kom igjen, les litt ordentlig historie så slipper man å skrive slike rotete innlegg som dette. Jo flere verk jo bedre, så passer alt hånd i hanske, både tilfeldigheter, uforutsigbarhet, reelle konspirasjoner, planlagte hendelser, alt er mulig for oss mennesker i vår historie og jo mer historie man leser, jo lettere blir det å forstå alle mekanismene fra våre eldste kjente samfunn til 2010.
Det er ingen organisasjoner som har holdt på siden Babylon, eller annuakier for den saks skyld. Det er bare oss mennesker på godt og vondt, der faktisk bare få kan forandre historien, et helt nytt eksempel, Kaptein Eiliv Austlid som dere sikkert har fått med dere, som forandret gangen i okkupasjonshistorien med sitt mot.
http://www.dagbladet.no/2010/03/24/nyheter/innenriks/andre_verdenskrig/10994360/
Rett mann til rett sted, ingen planlagt hendelse. Han ønsket ikke å dø…

Og når det gjelder artikkelen er det ikke ofte man som kristen våkner opp på 1 Pinsedag og oppdager man er både satanist og kommunist….uten at jeg engang har satt mine ben på NTNU, noensinne har stemt noe på venstreaksen eller er medlem av HEF av naturlige grunner.

Men humanist og skeptiker er jeg. Og som sagt kristen, så god pinse fremdeles og bruk den gått til å finne ut hva som førte til opplysningstid og humanisme, hvor mye dette har betydd for oss, og at vi her i Norge bør være takknemlige for både kristne og ateistiske humanister som har gitt oss de frihetene vi har i dag gjennom historien. Både når det gjelder menneskerettigheter og friheten til åndelig virksomhet uten å bli forfulgt som nedfelt i FN’s menneskerettserklæring og vitenskapen som har gitt oss liv våre besteforeldre bare kunne drømme om.

Det er noe av dette Thomas Holme tar for seg i artikkelen sin.

Thunder
Thunder
13 år siden
Svar til  Beate Szanday

Hei Beate
Jeg ser også på meg selv som humanist og skeptiker. Jeg har lest den samme artikkelen og skjønner ikke hvordan du kan ut ifra det kan konkludere med at du selv er satanist. Jeg syntes det var en knallbra artikkel. Jeg har også lurt på hvorfor jesuitter var forbudt av eidsvollsmennene og takker for linkene :-)

Sirus
Sirus
13 år siden
Svar til  Beate Szanday

Koblingen mellom frimureri og jesuitter.
Husk aa ha med deg det hegelianskdialektiske tankesett naar du gransker dette! Det samme gjelder for katolisisme som helhet,og sionisme. They are ONE!
Konspirasjon gaar ut paa aa se syntesen av antitese+Tese. Uten denne som utgangspunk blir det umulig aa noste sammen historiske hendelser. Alt(ikke bibelen)av «kabalen» har en eksoterisk og esoterisk side.

«Total Onslaught – the Final Conflict Series. Filmed in 2005, Alberta. The Secret Behind Secret Societies: A look at the origin of secret societies such as the Illuminati, the freemasons, and the Jesuit Order. What constitutes freemasonry? Who are some of its members? What is their agenda? Includes a look at the Skull and Bones Society, the Knights of Columbus, and the well-known leaders of our world and their involvement. An excellent overview of who and what is freemasonry.»

http://amazingdiscoveries.tv/media/48/501-232K/
http://www.youtube.com/watch?v=GW8QRLJ7PfQ
http://amazingdiscoveries.tv/media/379/253-232K/

Sirus
Sirus
13 år siden

God has one seed. Satan has a 1000 seeds.

Alle hans 1000 fro har en esoterisk og eksoterisk side.
Eksoterisk satanisme: De sataniske lover/bud. Esoterisk satanisme: «Do what thou wilt shall be the whole of the Law.

Humanisme har det samme.
Eksoterisk: Religionsfrihet. Menneskerettigheter,etc
Esoterisk: Motsatt.

nicodemus
nicodemus
13 år siden

hi nicodemus her..!!!
ku vi da bare forene norden i vor kamp mot det onde..!!
ku vi bare gøre felles front…mot onskapen….
jeg ønsker en felles norden…!!
men ellers onskapen hater kærligheten….så lad os sprede
kærlighet…til illuminati…..og bilderbergerne….og ha medlidenhet med dem..!!
vi er alle i samme båt..!!! vi er en helhet..!! hvor de er en viktig del av
os…. stakkers dem..!! de er nederst i den pyramide..hvor de tror der er øverst..!!!
smiler

baugen
baugen
13 år siden
Svar til  nicodemus

Satanic hand signal–updated:

http://www.whale.to/b/hand.html

Tarzan
Tarzan
13 år siden
Svar til  baugen

hehe jepp disse må jo alle være satanister……….

http://en.wikipedia.org/wiki/Sign_of_the_horns

Som du kan lese har dette svært forskjellig betydning avhengig av kultur og historie. Som konspirasjonteoretikerne ser et satanist, ser jeg og andre en person som prøver å være hipp og kul.

Det brukes som signal i baseball og andre idretter også.

I hinduismen og buddhismen er dette et fingertegn som skal holde ondre krefter unna.

Men at Celine Dion er i på lag med djevelen er ingen overraskelse……..:)

Balle Clorin
Balle Clorin
13 år siden

Leser alltid disse artiklene, fordi de er nyttige. Dog virker du noe mer hissig enn vanlig. Du får ta deg en tur på psykisk.no… :-)

Problemet slik jeg ser det er religion, ikke Gud. Religion er menneskeskap, og noen bruker det som makt- og pressmiddel. Dessverre har Gud blitt glemt på veien. Jesus har derimot blitt ødelagt. Når de bibelske fortellingene om han har vist seg å være usanne, pollerte eller korrigerte, vil man vende han ryggen – dessverre. Jesus var en bra mann.

Men jeg skjønner at folk ikke tror på noe guddommelig, vi er tross alt oppdratt under en fysisk filosofi. Og her kommer mitt moment med NTNU inn. Det som fikk meg til å våkne opp var 911. Jeg sa det til min samboer da første tårn raste sammen, at det så ut som en kontrollert rivning. Når andre tårn kollapset, stusset jeg over at det ramlet sammen på identisk måte som det første, selv om flyene hadde truffet fra ulike side, på ulikt sted. Når man ser Loose Change skjønner man at de (det ble tre etterhvert) offisielle rapportene ikke er korrekte. Når man skjønner det, kan man begynne å grave i materien. Det er viktig å løse opp i 911, for den er grobunn av mye dritt som skjer i dag, med bl.a kriger og overvåkning. Det er ubehagelig å grave, for sannheten er grim.

Når studentene har gravd nok, vil de finne ut at de er en del av pyramiden, et sted ganske langt under Øyet. I og med at vi alle er ulike vil dette bli taklet på ulikt vis.

Dsapnmnp
Dsapnmnp
13 år siden
Svar til  J.Johansen

Satan kommer IKKE fra det greske «diabolos»,

Satan kommer fra arabiske «shaitan» som var betegnelsen på de som ikke ville underkaste seg den bibelske tro, og gikk i mot den.

Satan er en som er i mot kirken..
kirken som i sin tid stod for noen av de mest bestialske handlinger i historien.

BelzeBob
13 år siden

Problemet er at disse folkene ikke klarer å grave. Det er umulig for de. Store stålbjelker oppe i hodet som ikke et fly i verden klarer å kræsje igjennom.

Folk flest skjønner at 9/11 er løgn. Bare de får bra tilgang på info. Problemet ligger i media’s sensur. Folk i vestlige land er dessverre så utrolig naive. I u-land verden over så vet folk at regjeringen lyger og at avisene er fulle av løgn. Men her oppe tror vi at vi er «fri» og har «demokrati». Nettopp denne illusjonen er fengselet som er så vanskelig å frigjøre seg fra. Fengselet oppe i hodet.

bin Laden
bin Laden
13 år siden
Svar til  BelzeBob

Problemet er at vestlige masser VIL IKKE vite sannhet.
Deres eget skinn har det for godt for å ønske endringer i dagens verdens orden.
De har full tilgang til sann info og bevis, men lukker øyne og nekter å se det.
De vet at dette ikke kan fortsette stort lenger, men velger å nyte behagelig eksistens så lenge det holder.

smurfen
Moderator
13 år siden
Svar til  bin Laden

Neida Laden der er ikke så ille nå lenger :)

Faktisk så er det nå et stort flertall i Main Stream Bloggene som helt overbevist om at det er USA og Israel som står bak torpederingen av det Sør koreanske skipet
Man skal ikke mange månedene tilbake før man ble sett på som spøyte gal vist man påsto noe sånt, nå er det motsatt :)

Hillary klargjør troppene sine for krig

http://www.msnbc.msn.com/id/37309788/ns/world_news-asiapacific/

Hillary er aktiv nå om dagene siden hun og Kinas Xie åpent sier at Kina og USA er nøkkelaktører i opprettelsen av en likefordelt, åpen og rettferdig internasjonal økonomisk orden

Vel da vet vi at Kina og er aktivt med i NWO planene men ikke noen bombe igrunnen siden dem ikke tar sin Aliert NK i forsvar nå

http://www.aftenposten.no/okonomi/utland/article3662679.ece

USa holder og på og bygge en gigantisk mur rundt hele Bagdad nå som er 4,5 meter høyt og 112 kilometer langt
Byen kommer jo til og bli akkurat lik som da den ble bygd i sin tid :|
Hva er det dem egentlig holder på med nede i Irak ? lukter litt bibelsk satanisme spør du meg ..

http://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/100524/bagdad-skal-mures-inne

stoofstef
stoofstef
13 år siden
sjokomelk
13 år siden
Svar til  stoofstef

Merkelig film.

BelzeBob
13 år siden

Haukeland Hospital Nazi Nurses

wtf? (Herregud mann – poster du virkelig slikt på nettet? Hvem gir deg adgang til en PC?)

sjokomelk
13 år siden
Terje
Terje
13 år siden

Ble for mye å lese inngående her og nå, men bet meg merke to ting, det ene var en generell negativ holdning til ikketroende. Det andre må jeg si meg enig i…. «Men jeg bruker også å legge til når noen hevder til meg at mennesket stammer fra apene, at “Det er helt greitt at du mener du stammer fra apene, men jeg gjør det ikke. Snakk for deg selv.”»
Det er helt korrekt, vi stammer ikke fra apene, vi er aper. Det vil si, mennesket er en av de fem store nålevende apene, hvor sjimpansen er vår nærmeste slektning.

BelzeBob
13 år siden

Vi er gjerne i slekt med tomater også. Og marsvin. Og gressløk og mose. Sikkert gråstein også. Noen av de sitter på skepsis.no.

Tarzan
Tarzan
13 år siden
Svar til  BelzeBob

Vel ifølge Bibelen er vi laget av sand så…………….:P

BelzeBob
13 år siden

Om man er kristen eller ikke, så må jo poenget være moral, ikke sant?

Kan vi enes om visse moralske «bud» så er det da ikke så forferdelig viktig om vi kom fra aper, aliens, eller ble skapt av Gud den sjette dagen. Enig?

Satanismen er enkel: mennesket er Gud. (Dette er også historien om Lucifer – som igjen er historien om menneskets fall.) Er mennesket Gud så bestemmer mennesket selv hva som er godt, og hva som er ondt. Og dette ser definitivt ut til å være den ideologien som styrer verden mer og mer. Alt skal redefineres: kjønn, familiestruktur, tro, moral og virkelighetsforståelse. Samt nasjonalitet, kultur, identitet, tilhørighet, lojalitet osv.

Den «Nye Verdensorden» er ikke tjent med de gamle verdiene, det gamle synet. Alt det gamle må vekk. Og det ser vi er i gang for fullt: media er full av møkk, løgner og absurditeter – og alt som er bra rives ned. Målet: den vidunderlige nye verden der alle er redusert til roboter.

Kristendommen og de andre gamle religionene er et stort hinder for å oppnå den Nye Ordenen. Så det må vekk. Og denne anstrengelsen for å ødelegge folks bånd til religion har vært ganske så vellykket det siste hundreåret.

Mye takket være evolusjonslæren. Kommunismen har også gjort sitt. Og Johansen har rett: dette står det om i Sions Protokoller.

Neste gang du åpner en avis, tenk på dette:

* Heteroseksualitet skal angripes
* Homofili skal oppfordres
* Familien skal angipes
* Nasjonalisme og kultur skal angripes
* Globalisme skal oppfordres
* Selvbestemmelsesrett skal vike for den kjærlige Storebror som «vet best»
* Religion, i Norge særlig den kristne, skal angripes
* Evolusjonsteorien presenteres som fakta
* Ordet «sionist» nevnes ytterst sjeldent, om det nevnes i det hele tatt
* Jødenes forfølgelse skal nevnes så ofte som overhodet mulig
* Kommunismen skal man unngå å kritisere
(At 100+ millioner ble slaktet av kommunister er ikke noe problem)
* Man skal promotere umoral og bruke et vulgært, dårlig og fordummende språk (så man får umoralske og dumme innbyggere)

I tillegg til alt dette så har vi jo denne evige frykten vi skal føle. Verden er jo så farlig. (Så Storebror må beskytte oss.)

nicodemus
nicodemus
13 år siden

hei..norrske venner…!!
jeg elsker skandinaver…..nordens mennesker….!!
jeg er dansk.. min hjemme bane er hele norden..!!
alle gode mennesker må stå sammen..!!
kærlighet er et sprok alle forstår..!!!
der er mange former for kærlighet..!! vi må ikke la illuminati drepe
kærligheten vor…!! min kærlighet går til norske ..svenske brødre..!!
også island..færøerne…grønland og finland…får føle min kærlighed..!!
vi er et..!! vi er vikinger..!! uovervindelige….!! fight for your freedom..!!!
her er et mega godt link i dk..!!
http://www.verdenversion2.dk/Links.html
hilsen benny…

« Forrige artikkel

Hva det betyr å komme ut av skapet

Neste artikkel »

Et hypnotisk innblikk i den nære fremtiden