Hva det betyr å komme ut av skapet

3.8K visninger
16 minutter lesetid
16

Jeg har en sterk mistanke om at tusenvis av mennesker lider under en stille angst for at deres nærmeste, venner, naboer eller arbeidskolleger skal få vite at de ikke er som alle andre. I denne sammenheng tenker jeg ikke på seksuell legning, selv om symptomene av frykt er nokså parallelle.  Jeg tenker på dem som, gjennom livserfaringer eller indre erkjennelse, har kommet til den konklusjonen at de er et ”åndsvesen” som har oppholdssted i en midlertidig fysisk kropp. Selvfølgelig er det stikk i strid med allmenngodtatt vitenskap som påstår at vi alle er utelukket biologiske skapninger, et resultat av milliarder med år av tilfeldigheter og utvikling. Denne åndsbevisstheten som jeg kaller det er ikke knyttet opp til det å være religiøs. Når mennesker er medlemmer av et organisert religiøs trossamfunn har de ryggdekning fra det samfunnet og de medlemmene som den består av. Det er ikke politisk korrekt å mobbe folk for sine religioner. Den som står utenfor, som har forstått at livet på denne jorden er en lang serie med inkarnasjoner for å lære en mengde ulike ”lekser, ” er utsatt for mobbing fra de troende, de ikketroende og de vitenskapelige. Derfor er et mange som forblir i skapet der det er trygt.

Jeg fikk vite at min onkel hadde visst hatt en fantastisk nær døden opplevelse noen år forut for at han forlot dette livet. Han sa det bare til noen få betrodde mennesker. Det var synd da jeg gjerne hadde likt å høre hvordan hans opplevelse faktisk var. Hans familie var nærmest fanatiske kristne og hans opplevelse var i konflikt med trossystemene som styrte alle omkring ham. Han kom aldri ute av skapet og døde som et skapånd – stakkar! Inne i skapet kan du ikke dele dine erfaringer med andre. Du kan ikke stå der som et lys i et ellers mørk landskap for å hjelpe andre til å komme frem, som har det akkurat som deg. Følgelig er det bare de hardbarkede, sterk i sin viten som tør å dele sine tanker, meninger og følelser rundt en gryende bevissthets revolusjon – om den noen gang kommer som lovet.

Virginia Satir var en av verdens mest kjent familieterapeuter, frem til hun døde i 80-tallet. Hun hadde oppdaget styrken i emosjonell ærlighet, ellers kjent som ”kongruens” og gikk så langt som å si at det var en forutsetning for å føle seg fri og kjenne på sin personlig styrke. Emosjonell ærlighet betyr i all korthet at det dine handlinger og dine følelser stemmer overens. Når de ikke gjør det har du en konflikt og dine krefter drar seg i ulike retninger. For å si det enkelt, det er det samme som å gi full gass med bremsen på. Virginia ble kjent for hennes ”Fem friheter” som er en forutsetning for emosjonell ærlighet. De er:

  1. Friheten til å oppleve det som er, istedenfor det som burde være, var eller kunne bli, en vakker dag.
  2. Friheten til å føle som du gjør istedenfor det du burde føle.
  3. Friheten til å si det du tenker og mener istedenfor det du burde tenke og mene.
  4. Friheten til å be om det du ønsker istedenfor å vent og se om du får det.
  5. Friheten til å ta sjanser på egne vegne istedenfor alltid å være på den sikre siden.

Jeg må innrømme at kongruens er noe jeg ikke alltid har hatt så lett til å gripe fatt på. Da jeg først ble introdusert til NLP – Nevro-lingvistisk Programmering i 1989, så jeg på en video av John Grinder der han uttaler at, ”Jeg har gjort kongruens til å være min livsoppgave. Jeg skal søke etter å rydde inkongruens ute av livet mitt der jeg måtte finne det.” Hans uttalelse gjorde et dypt inntrykk på meg og var en form for oppmuntring til å ta fatt på samme oppgaven. John er den av NLP-grunnleggerene som jeg synes har mest integritet, intelligens og evne til å løfte menneskeheten på et høyere plan av eksistens.

Frihetene til Virginia Satir er nøkkelen ti det ”gode livet” i frihet, egenkraft og uten indre motstand. Når du er kongruent, vet alle hvem du er og hva du står for. Når vi utvikler oss i livet, gjennom tilfeldig begivenheter eller som konsekvens av målrettet arbeid er det enkelte som oppdager at de har forandret seg, mens deres nærmeste er ved det samme gamle. Redd for å skape bølger som kan velte den vante komfortsonen, holder disse stille om viktig ting som skjedd dem underveis i livet. Før de vet ord av det begynner disse å leve et dobbeltliv.

Selvfølgelig gjelder konsekvensen av kongruens det samme for alle, uansett om det gjelder å skjule sin seksuell legning, skjulte emosjonelle bånd til andre, politisk overbevisning, religion og spirituell innsikt. Når du tør å skilte med hva du tenker og føler, blir du tydelig i landskapet og følgelig lettere for andre å forholde seg til.

Min erfaring med åndsbevissthet er at mange begynner med en liten tur innom en eller annen ”dør” der bevissthetens hemmeligheter lar seg avsløre. Nær døden opplevelser og den hypnotiske regresjonen til tidligere liv er to av disse som mange opplever først. Så gjenstår alle de gamle restene fra tidligere barnetro, religions overbevisninger og slik som må sorteres, ryddes opp i og endres på. Det er ingen lett oppgave for den nylig utklekket åndsbevisst personen å få gjort på kort tid. Det er i denne prosessen at man går gjerne i skjul med det nye. Problemet er at det setter en stor brems for resten av bevisstgjøringsprosessen. Tanker melder seg som, ”Jeg må ikke gå på alternativ messen, for tenk om noen fra min kirke, nabolag, slektninger, arbeidsplass så meg der”. Fordi du gjør alt i det skjulte mister du sjansen til å oppdage at du har mange flere rundt deg som holder på med den samme prosessen.

Fordi tilgang til åndsbevissthet virker inn på nesten alle av livets ulike sektorer kan konflikter fort dukke opp på arbeidslivet, familielivet og blant venner fordi dine verdier, meninger og holdninger blir veldig annerledes. For enkelte kan beslutningen om å komme ut av skapet være ansvarlig for store og alvorlige ringvirkninger. Fordi ekteskapet er en institusjon der en søker seg til emosjonell, mental og fysisk nærhet kan en slik endring i livsstil skape alvorlig brudd i forbindelsen med en partner. Beslutningen om å skjule dine nye interesser for å redde ekteskapet fører alltid til stagnasjon av deg selv som menneske og et alvorlig tilfelle av intern ”utroskap” med deg selv. En kan ikke redde et ekteskap ved å kverke dine naturlige interesser og lidenskap. Slike handlinger er med på å forme det jeg kaller arvesynden da barna vokser opp sammen med foreldre som er ute av kontakt med hverandre og følgelig et dårlig eksempel til etterfølge.

Jeg kjenner en psyk. sykepleier som har blitt såpass åndsbevisst at hun forstår at det er et overgrep på pasienten å tvinge folk til elektrosjokk fordi mannen vil at kvinnen blir ”normal” igjen. Hun forstår at bruk av psykofarmaka ofte gjør vondt verre fordi en blir frakoblet sine ressurser – nettopp de som de trenger for å skape endring. Ved å forbli i en slik stilling, utøver en vold mot seg selv over tid. Følgelig er det ofte noe som knekker  sammen underveis. Psyken holder ikke ut med konflikten og lager sykdom som en vei ut av uføret. Det er faktisk ingen god løsningen på sikt fordi, i min erfaring som psykoterapeut, har det ubevisste sinnet presentert det bevisste sinnet med en tilsynelatende paradoks som er der for å finne veien ut av og følgelig fremme læring. Det er med andre ord en åndelig lekse å lære seg til å bli kongruent, uansett hva det måtte gjelde.

Når kreftene banker på din dør om å tre frem for den du egentlig er, kan det virke som en krise av store dimensjoner. Det kan virke som om livet er rett og slett et helvete. For noen er det verre enn andre. Jeg har, for eks. stor respekt av prinsesse Martha da det må ha krevd en stor grad av mot til å stå frem og proklamere avvikende spirituelle meninger sett i forhold til statskirken og kristendom. Jo mer offentlig person en er, desto mer føles det som et press å tilfredstille andres forventninger. Endring i sin egen bevissthet da skaper en ny energi som offentligheten har vanskelig for å godta. Det er et fenomen som ”private” mennesker ikke plages av. Faktum er at folk flest ser opp til mennesker som tør å komme ute av skapet sitt for å vise seg frem som de faktisk er. Verre er det når det er din tur og du må stå der og forsvare hvorfor du ikke synes det er like riktig å feiere jul akkurat som alle andre, eller hvorfor du ikke har tenkt å døpe barnet ditt, til tross for bestemor og bestefarens forventninger.

Han som holder livet i bilen min startet en samtale med meg for en stund tilbake, om hva jeg drev med. Jeg sa noe slik som, ”Forskning i bevissthet”. Han lyste opp og fortalte han var blitt nyskilt og det tvang ham inn på å oppdage nye sider av seg selv som han måtte bare vite mer om. Fordi han turte å komme ut av skapet kunne vi ha en dialog som ga oss begge noe. Jeg husker i fjor hos frisøren fikk jeg i stand en herlig kollektiv samtale om reinkarnasjon og alle hadde noe de måtte bare si – fordi jeg hadde kommet ut av skapet – kom også flere andre ut.

Den som forblir i skapet, slutter å gløde

Bevisstgjøring skjer aldri i et vakuum. Om du bare har deg selv å spille ping-pong med i livet, kommer du aldri til å komme forbi startstreken i din egen prosess. Derfor sender universet deg andre mennesker som står klar til å løfte deg til neste nivået gjennom oppmuntring eller utfordring – men det forutsetter at du er synlig i terrenget som den du er. Det er heller ikke bare et spørsmål om hvordan du skal utvide dine horisonter når det gjelder selvinnsikt, før du vet ord om det er du også en som har et ansvar og en oppgave om å dele det du vet med andre som venter på å vite hva du har å si. Når du kommer ut av skapet og er kongruent med deg selv og dine tanker og følelser, oppdager du også hvordan du har en forbindelse med alle andre omkring deg som også våger å være emosjonelt ærlige.

Når du slutter å bære en maske har du sagt til verden, jeg velger å ikke respektere at frykten skal styre mitt liv. Først da og bare da er du i stand til å oppdage friheten ved å være den du er. Du slipper å bruke masse energi på å undertrykke og holde et lokk over deg selv. Det koster mye energi! I løpet av min egen prosess har jeg oppdaget at jo mer jeg gir ut til andre desto mer får jeg tilbake. Det er noe av den samme dynamikken som skjer ved en jet motor. Kraften av det som slippes ut skaper et voldsomt ”sug” av luft som kommer inn i systemet – det skaper fremdrift.

Du trenger ikke misjonere!

Da jeg vokste opp i et kristent miljø i USA, tok det ikke lang tid før jeg forsto at de kristne mente at de var pålagt et mandat fra Gud som ga dem retten til å tvangsfore andre med deres budskap. Det går så langt at de mener at det er rett til å drepe ikke-troende i korstogene for å frelse. De kristne, og andre som fører sine hellige kriger mot ikke-troende har fått det for seg at folk som er på den gale siden av troskap er fordømt til en evig pine og straff. Noe av det første en må ta inn over seg som åndsbevisst person er at denne utviklingsprosessen er heller et langsiktig prosjekt fordi det pågår over mange liv. Alle kommer i mål, før eller senere. Ingen er fordømt og alle skal få ta den tiden de trenger for å oppdage det samme som deg. Derfor heter det, ”Du kan ta ansvar for å lede hesten til vannet, men du kan ikke ta ansvar for å tvinge hesten til å drikke vannet”.

Ingen liker å bli tvangsforet. Derfor tenk heller at du sår frø. ”Hva driver du med”, spurte frisøren, ”Jeg prøver å finne ut av livets store hemmeligheter”. Nå er det en av to ting som skjer. Frisøren holder kjeft og fortsetter å klippe håret i stillhet, ellers så setter hun/han i gang med en samtale som ingen vet hvor den kommer til å gå. Da bruker du fri vilje. Folk som ikke vil vite, slipper å høre/lese. Det er også noe som er fint med å skrive om egne opplevelser. Ingen er tvunget til å lese.

Det er spådd en bevissthets re-evolusjon i den nærmeste fremtiden

Carl Callemann holdt et foredrag på Håndverkeren for ikke så lenge siden. Han er en av de som har forsket lenge i å tolke mayakalenderen. En viktig del av hans budskap var at det kommer en ”niende galaktisk bølge” som vil påvirke vår bevissthet den 17-18 juli, nå i sommer. Han kaller det Conscious Convergence og det er summen av mange ulike krefter som kommer til å påvirke vår kollektiv bevissthet mot en ”vekkelse” i denne tiden. Nå er det slik at jeg har vanskelig for å forstå hvordan den heller avstumpet kollektive bevisstheten kommer til å få en kollektiv ”kickstart” fra universet. Hittil har alle former for åndelig bevisstgjøring blitt en høyst individuell sak og det som igangsetter det hele er også noe høyst individuelt og unik. Kanskje det blir slik som hvordan Berlin muren falt – som en heller uventet situasjon. Universet ville ha det bare slik. Jeg venter i spenning på hva som kommer til å skje.

Fremtiden slik jeg forstår den

Fordelen ved å komme ut av skapet er at du hever dine egne ”åndsenergier”. Noen kaller det for ”vibrasjoner”. Fordi du proklamerer hva du står for, forventer også andre at dine ord omsettes ut i handling. Det gir deg ekstra motivasjon å gjøre de tingene du vet er riktig og viktig for deg å få gjort. Om det er regelmessig meditasjon, eller arbeid med drømmer, ditt indre tar deg også på mer alvor når du stiller opp. Belønningen er stor. Som følge av en utvidet utveksling av energier inn og ut vil du bevege deg vekk fra et stillestående platå av utvikling. Du klatrer videre oppover i din forståelse som vil også komme til uttrykk i praksis – dine handlinger. Noen mener de øker sine vibrasjoner ved å meditere. Andre spiser mindre kjøtt. Andre igjen dropper alle former for rusmidler. Noen finsliper sine manifestasjonsferdigheter og andre øver seg på ute av kroppen opplevelser. Noen går bevisst inn for å bli positiv polarisert i alt det de gjør. I noen tilfeller betyr det at de må lære å ta til seg selv den magiske og ofte manglende halvparten i regnestykket 51/49% for positiv polarisering. Det vil si at de slutter med å være selvutslettende – ofte en vanskelig ting å lære.

Kunsten å vite når en skal holde kjeft

Det å komme ut av skapet betyr ikke at du er program forpliktet til å opplyse om alt du har kommet bort i, hva du tror på og hvordan du forholder deg til det som skjer. Alle mennesker synes å ha sin grense når det gjelder troverdighet og hva de er villig til å sette seg inni før de avviser eller tror på det som blir presentert. Disse grensene er flytende, ubestemte og nokså skjulte. Derfor må du alltid måle deg med din audiens før du kaster deg ut på den berømte gyngende grenen.

Den som er villig til å diskutere forskning på nær døden opplevelser som ytterste grense til det ”mystiske” er neppe moden til å diskutere eksistensen av ”reptiler” slik som David Icke snakker om når han nevner visse politiske front figurer i England. Dersom du går for langt med den enkelte, mister du troverdigheten i lang tid. Du må selv veie opp hvor viktig din troverdighet er for den personen. I artikler slik som her er det umulig å vite hvor mange jeg mister underveis. Jeg har selv måttet gjøre meg opp en mening om hvor høyt jeg vil legge den informasjonsstrømmen jeg skriver om. Jeg sikter høyt fordi jeg vil heller gi noe av verdi til de som allerede har begynt sin bevisstgjøring. Det er så lenge siden jeg startet at jeg har vanskelig å huske hvordan det var å være skeptisk til det ene og det andre.

Hvordan du forholder deg til 2012

Jeg tror det er ingen sak/fenomen/påstand som jeg har brukt mer tid til å forske i, hente bekreftelser på eller avkreftelser på enn på spørsmålet rundt 2012. Det er også et område der en må utøve maksimal sensitivitet i forhold til andres grenser. Det gjelder, erfaringsmessig, særlig mennesker i etableringsfasen og mennesker med små barn. Hele verden er nå grepet av 2012 feberen og mesteparten av det likner som en dommedags spådom – hvilket ikke gjør saken noe lettere. Jeg har tatt meg tid til å lese gjennom over tusen sider med material skrevet bl.a. av David Wilcock. Jeg har gått nøye gjennom RA stoffet som ble kanalisert i 1982. Jeg har satt meg inn i Mayakalenderen, korn sirkler, spådom fra ulike indianerstammer, stoffet til Delores Cannon, NASA osv. Listen er meget lang. Jeg ender opp med å si at ingen, eller få ”vet” hva som kommer til å skje. Når det er sagt må jeg si meg sikker på at noe kommer til å skje og det kommer til å være noe vi alle kommer til å huske på som sjelesettende.

For meg er RA-stoffet av en så høy kaliber at jeg velger å ta utgangspunkt i denne modellen av universet. Det gir meg mer mening enn noe annet jeg har vært bort i. Det stemmer uten konflikter med Maya kalenderen, kornsirkler, sakral geometri, nyere oppdagelser i kosmologi om bølger fra det galaktiske midtpunktet, den polarisert politiske situasjonen over hele kloden, pågående endringer på jorden og andre planeter i vårt solsystem og selv forutsigelser fra NASA.

Det gir meg mye mening om at denne fysiske virkeligheten er best å betrakte som et nivå på vår felles utvikling og at det nivået har gitte kriteria for å kunne gjøre seg klar for å gå videre. Ingenting virker på meg som en dommedags profeti når jeg vet at døden er en illusjon. Jeg oppfatter heller ikke urettferdighet om enkelte velger å bruke mer tid på sin reise. En ting jeg er helt sikker på og det er at de som ikke velger å bruke mot til å komme ut av skapet, vill heller ikke være i stand til å utøve den form for liv som demonstrerer at du har oppdaget enhetsloven og positiv polarisering.

Mens enkelte kaster seg dypt inn i det å lykkes med avanserte åndelig øvelser slik som ”remote viewing”, astrale reiser, lucid dreaming og slik er jeg nokså overbevisst om at det er viktig å ikke stenge ut denne fysiske verden mens vi er her. Det er ikke mening at vi skal være avvisende til den fysiske verden. Vi er alle her fordi vi har lekser å lære og en agenda vi skal gjennomføre i den fysiske verden. Derfor er det viktig å akseptere og leve med den fysiske virkeligheten, selv om vi er klar over dens begrensninger i forhold til summen av virkeligheter.

RA materialet sier at de som er klar vil lyse opp på en spesiell måte i sin aura. Det er visst veldig viktig at en har blitt positiv polarisert og nådd et visst nivå av åndelig selvinnsikt. Da er du klar for å gå videre til det neste nivået av åndelig læring  – den kalles 4-densitet og er minst 100-ganger mer harmonisk enn det beste vi greier å prestere her på denne nåværende planeten. Ra materialet (oversatt delvis her på NS) tilsier at det blir en tredeling av bevissthet i overgangstiden mellom 2011 og 2012. Intervjuer av Delores Cannon – på Project Camelot opplyser noe interessant i den forbindelsen. Det hun har forstått, har jeg også sett for meg. Hun sier at informasjons kildene hun er i kontakt med sier det blir en fordeling som kommer til å foregå i to ulike tidsaspekter. Hennes klienter har snakket om en todeling av jorden – en i 3D og en i 4D. Den ene er usynlig for den andre. Det vil si en 4-densitets jord som har blitt remagnetisert av solen. NASA bekrefter at de forventer store ting av solen i denne tiden. Når dette er klart, er det også klart for de som skal over til positiv polarisert 4D jorden. Portaler vil åpne seg. Dette har også Cliff High sett for seg. Enkelte vil forsvinne uten å etterlate seg evidens for at de faktisk har blitt borte.

Så kommer NWO kreftene som for lenge siden har igangsatt sine planer til å igangsette en ny form for negativ kaos på toppen av nokså kraftig planetariske endringer. For de som allerede har gått over til 4D planeten, heter det seg at det er viktig å ikke se tilbake. Den negative kraften kan suge en løs og tilbake til kaos.

Kanskje ja, kanskje nei – det er faktisk veldig få som vet. Det er derfor så mange ulike spekulasjoner om det som skjer i tiden rundt 2012. Enkelte sier at den andre av kornsirkler i en rapsåker i England bærer preg av denne nye magnetiseringen av planeten. I så fall er det noe som kommer nokså snart. Det er om å gjøre å komme ut av skapet før de skjer.

“Crop Circle photos and reports courtesy The Crop Circle Connector (cropcircleconnector.com)”.

Jeg så en film på Internett i går som ga uttrykk for noe som kalles 20-prosentsreglen. Det vil si at det er alltid ca. 20% av befolkningen som krever kvalitet i sitt liv, den samme 20% er opptatt med stadig å lære mer om det universet de lever i. Den samme 20% strekker seg ut forbi masse media for å lære om det som skjer i verden. Om denne 20% tok 2012 og mønstrene som gir støtte til forbindelsen med utviklingen av bevissthet å gjøre, hadde kanskje også den andre, større delen av befolkningen meldt seg på toget. Det krever at vi alle er synlige i landskapet.

Mike Cechanowicz

Om forfatteren: Mike Cechanowicz er Norsk statsborger, tidligere prisbelønnet reklamefotograf og kunstmaler. Han har viet sitt liv til forsking rundt bevissthetens essens siden 1987. Han er sertifisert NLP-instruktør siden 1994. Han har holdt en omfattende praksis med psykoterapi siden 1990 og undervist NLP, hypnose og systemtenkning. Han har skrevet en rekke bøker. Den første var ”Den Psykososial Arbeidsplassen” for LO-Industri, ”Livets Håndbook” 2007, ”Skjult Agenda” og ”Spillet” - 2008.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

16 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Ann
Ann
Abonnent
13 år siden

Hjertelig takk for en tankevekkende artikkel Mike :)
Jeg velger å tolke overskriften på det siste avsnittet som ett spørsmål og invitasjon til å dele tanker.

I tiden frem mot ende-datoen på Longcount kalenderen til Mayaene så kommer endringene oftere, de startet i det små, og det er ganske heftig nå, både i “ring of fire” og i Mexico Gulfen, hva Island kan by på av vulkan utbrudd har vi fått en liten smakebit på. Verdensøkonomien er i prinsippet “død”, men holdes kunstig i live av de som eier seddelpressa, overgrepene mot den frie vilje, retten til å kunne leve i trygghet, retten til sunn og næringsrik mat og rent vann og ren luft har dårlige kår, det gode er at toppen nås i 2012

Vi som er “våkne” nå er ryddegjengen som samtidig som vi assisterer andre i deres oppvåkning også skal takle endringene som kommer, før “rydding og vasking av huset etter en fest som tok helt av”. Dette blir en krevende periode og sammarbeid er nødvendig.
Det er ikke noe simsalabim så er alt fint og flott, vi har vært grådige og uten hensyn i våre gjøremål; sett fra det perspektivet så er “..fedrenes synder..” en sannhet.

Slik ser jeg tiden frem mot og rett etter 2012

Thomas
Skribent
13 år siden

Veldig spennende artikkel.

Hva mener du med 4d og 3d? Snakker du om dimensjoner? Hva skjer om man klarer å komme ut av skapet, bli positiv polarisert? Vil man entre en annen verden? eller vil man fortsatt være tilstede her og nå?

Hva er forskjellen mellom 4d og 3d?
Hvordan kan man bli dratt tilbake til kaos?

Jeg har så lyst til å tro på dette. Er selv av og til utrolig redd for å dø. Tanken på det å ikke kunne tenke lengre er det mest skremmende, men prøver å overbevise meg selv om at “tanker” ikke er meg, men mer en begrensning av meg selv. Men det er ikke lett.

Hvordan kan man takle døden? Har snakket med mennesker som kjenner / kjente mennesker som holdt på å dø. En av dem var utrolig redd for å dø. Men bare timer før dødsfallet kom det en slags ro over mannen. Hva var dette for noe? Opplevde han noe? så han noe?

Thomas Holden

Bengt Svensson
Skribent
13 år siden

Tusen Hjertelig Takk for en god og positiv artikkel Mike – vi trenger mye slikt i denne tiden vi er inne i.
2012 eller 2010 – vel, en ting er sikkert mye skjer NÅ.

Kanaloa
Kanaloa
Abonnent
13 år siden

Her er en link til ei side med etpar-tre videoer angående tiden vi nå går i møte. Spådommer for 2010 og fremover. De gikk rett hjem hos meg iallefall – ta gjerne en titt på dem selv om du vil :)

http://www.ja-jeg-er.com/index.php?option=com_content&view=article&id=156:video-med-shaman-kiesha-crowther&catid=4:video-blogg&Itemid=16

Sirus
Sirus
Abonnent
13 år siden

“Da jeg vokste opp i et kristent miljø i USA, tok det ikke lang tid før jeg forsto at de kristne mente at de var pålagt et mandat fra Gud som ga dem retten til å tvangsfore andre med deres budskap. Det går så langt at de mener at det er rett til å drepe ikke-troende i korstogene for å frelse. De kristne, og andre som fører sine hellige kriger mot ikke-troende har fått det for seg at folk som er på den gale siden av troskap er fordømt til en evig pine og straff.”

Jeg lurer paa hvilken trosrettning dette er?? Det er i allefall ikke bibelsk kristendom.. Du sier at du har lest bibelen 8-10 ganger..jeg tro du maa ta en titt igjen,Mike. De eneste protestantiske kristene som er igjen er Adventistene,Mike.
I folge paven selv. Om du satt aa horte paa “pavedoktine” i din barndom,saa ikke skyld paa bibelen..for dette er ikke bibelsk,Mike.

Jeg husker du sa du var blant Baptistene. Disse folger profetier satt opp av jesuitter ,Mike.

http://amazingdiscoveries.org/AD-Dictionary-Futurism_Preterism.html

Ikke skyld paa bibelen i allefall,skyld paa jesuittene. Det er de som har lurt deg,Mike.

Sirus
Sirus
Abonnent
Svar til  Mike Cechanowicz
13 år siden

Min Gud gir meg i allefall et valg. Din Gud gir ikke noe valg.
“Livet består ikke av tilfeldigheter. Vi er aktører i en gigantisk kosmisk plan som utfoldes i henhold til hva høyere bevisstheter har bestemt skal skje. Nå er vi inne i de siste nervepirrende spilleminuttene av filmen og vi er lovet en lykkelig slutt.” En kosmisk plan-Frank Aune.

I denne “religionen” er alt rigget for et utfall. NWO,gir heller ikke noe valg.

vidar
vidar
Abonnent
13 år siden

takk for en god artikkel Mike. Dine artikler ahr hjulpet meg å forstå mer om konseptet “polarisering” som jeg synes det gir mye mening å forholde seg til. jeg håper mange tar til seg den innsikten du deler:) Det er sannelig ikke lett å vite hva man skal tro om 2012 og alle mulige forandringer tilknyttet det. da jeg var i buddhistisk kloster for en stund siden overhørte jeg noen som pratet om en munk i thailand eller burma som hadde kommunisert med devaer (=gudevesener) som hadde fortalt ham (munken) om 2012-relaterte ting. mener å huske at det var flodbølger og slikt han hadde fått informasjon om. jeg fulgte egentlig ikke med i diskusjonen, men husker at jeg lyste opp da jeg hørte referansene til 2012 etc. i ettertid har jeg jo lest at zetatalk nevner flodbølger og ellers spår en ganske negativ fremtid for de fleste av oss. Mike, hva tror du om siden zetatalk.com? det virker som du har et mer positivt syn på ting?

Sirus
Sirus
Abonnent
Svar til  Mike Cechanowicz
13 år siden

Saa interessant at du skulle velge aa si akkurat det..for jeg kjenner til ganske mange som sier det i dag. De tror ogsaa paa det samme som deg,Mike..

http://www.youtube.com/watch?v=A_d4YG8POuc

SMQ
SMQ
Abonnent
Svar til  Sirus
13 år siden

Er det dette utsagnet du sikter til? ”This is not sustainable”

Veeeldig mange som sier det idag, men da ut ifra et økonomisk og energimessig perspektiv. Monetær teori og peak oil med andre ord…

jab
jab
Abonnent
13 år siden

Takk Mike, du har en fin måte å legge fram dine innsikter på.
Positivt og gjennomtenkt virker det.
En setning her har jeg problemer med å forestille meg:
“Enkelte vil forsvinne uten å etterlate seg evidens for at de faktisk har blitt borte.”
Kan man forsvinne uten å bli borte, eller eksistere i forskjellige dimensjoner samtidig. Er sjelen flerdimensjonal? Hvordan vil en annen dentitet i 3d oppleve en annens forsvinning? Tilstede/ikke tilstede?

Thor
Thor
Abonnent
13 år siden

Vi har sjekket det samme Mike:) Absolutt alle 2012 teorier som eksisterer..og David Wilcocks er den mest nærliggende..Og fra jeg vet og hørt fra ei venninne av meg og min kone,blir 2012 et fantastisk skue..(healer,åndeutdriver og ser inn i fremtiden)Den strålingen fra univærset vi mottar nå,og det som har varmet opp planetene i solsystemet vårt og aktivisert alle planetene,påvirker genene,dna våres til et høyere bevisthetsnivå..jeg så fysisk strålene bombardere kroppen rett og slett en natt jeg hadde “smak,lukt,hørsel,øyne” drøm,bevisthetsdrøm jeg tar meget seriøst..Noe er i emning det er helt sikkert,jeg kjenner det på kroppen,føler det..

« Forrige artikkel

Den bevisste pusten

Neste artikkel »

Satanismen i humanismen

16
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x