/

Den bevisste pusten

6.4K visninger
18 minutter lesetid
10

I denne nye bevissthetens tid snakkes det mye om “Å leve fra hjertet”, “Å tenke og være fra hjertet”, “Å leve i kjærlighet til seg selv” eller enkelt og greit “Å elske seg selv så høyt at man faktisk blir i stand til å elske alt og alle”.

Innhold

  • Det autonome nervesystemet
  • Den bevisste pusten
  • Pusten og det autonome systemet – Veien til egenkjærligheten
  • Pustens tanketransformasjon
  • Den innsovnende pusten

For de aller fleste blir dette “floskler” eller bare ord som er intetsigende eller ikke har noen annen mening enn at det høres flott og vakkert ut – og så kjennes et stikk i hjertet i utilstrekkelighet over egne tanker rundt dette. For det høres og virker både vanskelig og uoppnåelig å kunne ha det slik eller leve på en sånn måte – og særlig i en verden med absolutt frie valg hvor man skal klare å nå over alt som kommer i ens vei og hvor man ønsker å velge så mye som mulig fra man står opp til man i fullstendig utmattelse faller i søvn hver eneste kveld.

I over 9 av 10 tilfeller hvor vi blir trukket inn eller valgt som “livsveiledere” av dere lesere eller andre, handler det om pusten. At den ikke er bevisstgjort eller at den gjøres på en måte – eller i en forståelse eller et prinsipp – som gir manglende frihetsfølelse.

Vi er gitt å være frie, skapende og utstrålende kjærlighetsindivider – eller mennesker med frihet til å velge som enkelte velger å kalle det. Men er vi egentlig det? Lever du som leser dette ut med en absolutt forståelse av at du er fri – at du virkelig har friheten til å velge alt i din vei, hver time, hver dag, hele året, livet igjennom – gjør du virkelig det?

Enhver tanke, følelse, ord eller handling som gjøres i mangel på det frie valg – innskrenker frihetsfølelsen – og følgelig også egenkjærlighets-følelsen – hvis vi velger å gi det negativ ladning.

Men hva i all verdens rike har dette med pusten å gjøre, tenker du sikkert nå – og som svar på dette må jeg få lov til å si: “Absolutt alt“. Og da er det mange av dere som faller fra og ikke gidder å lese mer eller dere har lest så mye og vet så utrolig mye om alt dette at det på en måte virker både mistenkelig og latterlig. Jeg kjenner tankene fra flere, og vet at venstre hjernen og egoet faktisk “alltid vet best” – så ligg unna slike “farlige og fryktbaserte” utsagn og “teorier”.

Men hvorfor er det da slik at de vi har hatt gleden av å opplyse gjennom våre arbeider i de klart fleste tilfeller – er nettopp slike vel beleste og meget godt skolerte menneskelys som hele sitt liv har testet ut det absolutt meste. En stor andel er healere, terapeuter og livsveiledere selv, eller de har gått på kurs, tatt livsveiledningsutdannelser og har fulgt programmessige instruksjoner og veiledninger gjennom et langt liv – og er enda ikke klar over pustens viktighet i hele ens egen eksistens.

Mine og våre arbeider er ikke å belære eller forsøk på å forandre dere, nei, vi arbeider med “opplysning” i praksis. Vi arbeider ikke ut fra en masse teorier – nei, nei og atter nei!

Våre arbeider er fullt og helt relatert til det praktiske erfaringsnivå – hvor pusten er den sentrale i hele vår eksistens. Og hvorfor? Jo, for uten pusten så dør du – finito – finale – The End.

Noen av dere velger å gjøre denne dødsprosessen veldig lang – dere puster altså med mindre og mindre av kroppen – for tilslutt bare å puste med den aller øverste delen av lungene. Akkurat så mye at dere holder dere i live. Noen utfører fysisk arbeide som gjør dem avhengige av å bruke litt mere av lungenes kapasitet for å få mere luft for å greie å holde arbeidet gående. Andre går turer i skog og mark og må øke inntaket av luft av fysiske grunner for å klare å gjennomføre turene. Og atter andre driver tyngre fysiske utskeielser som krever opp mot hele den totale lungekapasiteten.

Men hvor mange av dere puster bevisst for å øke energinivået i alle deres kroppslige og legemlige aspekter av det å være – uten behov for fysiske utskeielser? Slik pust frigjør, den skaper sterk fysisk og mental velvære og styrker alle våre fire legemer. Og den gir deg muligheter for å komme i kontakt med ditt indre jeg og din høyere bevissthet på en helt annen måte enn du noen gang har kunnet drømme om.

Vi gjør nemlig dette i drømmetilstanden og den sovende tilstanden – veldig mange av oss. Hos de av dere som går på akkord med dere selv i våken tilstand, vil den sovende tilstanden gå med til stort sett bare gjennopprettende arbeider av alt dere har påført dere selv på dagtid i den bevisste tilstanden. Dette merkes godt ved at dere faktisk klarer å stå opp og gjennomføre den neste dagen. Men flere av dere våkner slitne, uopplagte og med lite overskudd fordi den sovende tilstanden ikke er tilstrekkelig for fullstendig gjenoppretting av tilstanden i alle de fire legemene.

De 4 legemene er gjengitt i materialet på www.ja-jeg-er.com som en gjennomgående “melodi”. Du finner materiale om dette innenfor hele bredden under menyfanen Bevissthet. Og de er: Det fysiske legeme (kjøttkroppen) – Følelseslegeme – Det mentale legeme – Det spirituelle legeme.

Det autonome nervesystemet

Pusten hører med i det autonome nervesystemet, den er automatisk – hvilket for oss betyr at du puster uansett om du er våken og bevisst, eller sover eller er avsvimt.

Jeg tar nå for meg samfunnets og vitenskapens fortolkninger av det autonome nervesystemet før jeg kommer inn på den mer praktiskrelaterte gjennomgangen i denne artikkelen.

Autonom: Av gresk Autos, selv, og nomos, lov , selvstyrende.

Det autonome nervesystemet (fra Wikipedia):

Mens det somatiske nervesystem kontrollerer bevegelsesapparatet, kontrollerer det autonome nervesystemet, sammen med hormonsystemet, de indre organer. Når kroppens homøostase kan være truet, utløser og deltar det sympatiske nervesystemet i en stressreaksjon. I biologisk forstand er stress en fellesbetegnelse på stimuli som nervesystemet tolker som en trussel eller mulig fare. Det autonome nervesystemet har en sensorisk del som primært gir info om tilstanden i innvollsorganene, og en utøvende del som kontrollerer funksjonen til innvollsorganene ved å påvirke glatt muskulatur, hjertemuskulatur og kjertler. Den utøvende delen består av det sympatiske og det parasympatiske nervesystemet, som skiller seg fra hverandre både bygningsmessig og funksjonelt. Parasympatikus har betydning for fordøyelse, forplantning og andre vedlikeholdsoppgaver, mens sympatikus er spesielt viktig for at kroppen kan omstille seg til situasjoner som krever kraftig fysisk innsats. Retikulærsubstansen og hypothalamus er spesielt viktige for den overordnede kontrollen ved autonom nerveaktivitet. Aktiviteten i det autonome nervesystemet styres dels av reflekser og dels gjennom nedstigende baner fra hjernen.

For å få en fullstendig innføring i alt det tekniske, henviser jeg til artikkelen i sin helhet på Wikipedia.

Kiropraktor Unhammer har laget og lagt ut på nett en meget god innføring i de praktiske funksjonene og hvordan vi bedre kan gjøres bevisst på de aller fleste påvirkningene og innvirkningene på vårt autonome nervesystem. Jeg anbefaler virkelig at dere tar dere litt tid på å sette dere inn i denne artikkelens innhold og essens.

Den bevisste pusten

Bevisst pust skaper frihetsfølelse og gjennomsyrer oss med velvære. Kan det virkelig være så enkelt, tenker dere kanskje nå – kjenn på dette og forsøk å puste bevisst.

Reis deg opp og slipp magen ut (løsne stramtsittende plagg) – legg så hånden på oversiden av “skambenet” – og ta imot og kjenn den nedre delen av magen din. Så forsøker du å puste luft inn og fylle opp hele magen så du virkelig kjenner magen fylle opp hånden din. Pust i rolige og lange åndedrag – Inn gjennom nesa (hvis du klarer) og ut gjennom munnen. Tell gjerne inni deg til 4, 5 eller 6 mens du puster inn – og det samme mens du puster ut. Allerede nå er du bevisst på pusten din – og ingen andre tanker er vesentlige for all fokus er på å få til dette med pusten.

Når du kjenner at du begynner å få det til, kan du gjøre denne pusteøvelsen sittende på en høy stol – en krakk eller en spisestuestol. Men bruk hånden i begynnelsen for å kjenne at du puster med hele overkroppen. Kjenn at du slapper av i overkroppen og ikke reiser skuldrene når du puster. Dette skal nemlig være en avslappende og nytende stund hvor alle dine tanker er rettet mot akkurat det å puste. Skulle det komme inn noen andre tanker, vel så la dem fare ved igjen å rette fokus mot pusten. I begynnelsen kan dette være litt besværlig, men etterhvert vil du bli flinkere og flinkere til dette – for til slutt å fullstendig være i fokus med pusten.

Denne pusteøvelsen bør du gjøre sammenhengende i minst 5 minutter 2 eller flere ganger om dagen. Du kan gjøre den mens du mediterer, arbeider, går rolige turer, kjører bil osv. Det viktigste er at du er bevisst og gjør den. Etter en tid vil den være en del av deg og velværet stiger for hver eneste gang du gjør den. Kutter du den ut, vil du raskt bli oppmerksom på at ditt indre stressnivå øker og velværet reduseres.

I begynnelsen vil du føle det vanskelig å puste bevisst. Og de kroppslige reaksjonene kan være følelser av frykt uttrykt med kroppslig ubalanse i form av svimmelhet og annet. Men vit at dette er ikke farlig – kroppen din er bare ikke vant til å puste bevisst og bruke hele overkroppen til dette. Mange av dere har gjennom livet pustet bare med den øvre delen av lungene, noe som kroppen har vent seg til. Og når du nå plutselig skal begynne å bruke hele din medfødte lungekapasitet og magen i tillegg for å puste, vel, da reagerer kroppen din på dette for den er ikke vant til det.

Hvis du føler deg direkte ubekvem med å puste bevisst, er dette et tegn på at du virkelig trenger det. Og er du i tvil, så oppsøk legen din og få han/hun til å undersøke deg for å finne ut hvorfor. Hvis legen foreskriver at du ikke skal puste slik, vel da ville jeg ha bedt om en skriftlig ordre på dette, for da har du antageligvis fått foreskrevet en sensasjon som hører hjemme i ramme som et bilde på veggen og som et juridisk dokument for all ettertid.

Pass på at du ikke hyperventilerer eller puster i for lange åndedrag – dette er en tilvenningssak – og du må la kroppen din få tid til å tilpasse seg dette nye med bevisst pusting. I begynnelsen kan det være at du ikke klarer å telle lengre enn til 3 på hvert åndedrag, men etterhvert vil du finne at det er enda mere tilfredsstillende å kanskje telle helt til 5 eller 6. Til slutt når du er vant til dette, vil du også puste på denne måten nesten hele dagen uten å være klar over det.

Se hvordan barna puster før de kommer i 2-3 års alderen og blir sosialt påvirket av omgivelsene. Se hvordan de puster med hele overkroppen – fullstendig avslappet – uten å heve skuldrene. Jeg vet ikke hvor mange bøker jeg har lest om åndelig opplysning og annet hvor jeg har lest den berømte frasen: “Vær som et barn hvis du vil oppnå indre opplysning” i en eller annen form. En sak er helt sikkert – den er absolutt og sann.

Mine omgivelser forteller meg at jeg faktisk puster slik når jeg sover også, men det vet jeg ingenting om – for da sover jeg… Men jeg vet, kjenner og føler når jeg ikke puster bevisst. I begynnelsen for noen år tilbake, var jeg plaget av tettheter i nesen og måtte bruke skylling. I tillegg var jeg plaget av en polypp i overgangen til nesehulen. Alt dette forsvant etter et par måneder med pusten. De siste årene har jeg aldri opplevd å være tett i nesen. Den bevisste og aktive pusten forhindrer det.

I de utlagte meditasjonene på www.ja-jeg-er.com under menyfanen Bevissthet / Musikkmeditasjoner guider jeg meditasjonene og bruker den bevisste pusten aktivt. Du kan gjerne anvende dem for ytterligere å få ro til å praktisere pusten bevisst.

Veien til egenkjærligheten

Når vi puster bevisst med absolutt fokus på pusten skjer det veldig mye på alle nivåer av hele deg. Langt mer enn det som kommer fram i de vitenskapelige betraktninger og såkalte fakta-opplysninger som er tilgjengelig for almenheten.

I en tidligere publisert artikkel har jeg belyst alt dette ganske inngående, og jeg anbefaler absolutt at dere leser den for å få en større forståelse av denne funksjonen av det autonome systemet – med pinealkjertelen – thymus og amygdala – og hvordan disse fungerer i forhold til den bevisste pusten. Her er en lenke til den: Pinealkjertelen og pusten – en kjærlighetsportal til indre og ytre skjønnhet.

Når religionene har personifisert ånden som religiøst betinget og definert den som “Den Hellige Ånd” – da bør dere kjenne etter litt. Ånd = spirit = pust. Kjenn på det… Etter at dere har pustet bevisst og kjent på dette – regner jeg med flere av dere får noen indre tente lys i så måte for det er helt klart at ånden er hellig (pusten er hellig) for det kjenner vi i hele oss.

Videre proklamerer de en personifisert skikkelse definert som Gud. Og at det bare finnes én Gud. Pust litt på den, plant tanken om én Gud i noen sterkt bevisste ånde-drag – og kjenn på din egen Gudsfølelse. At du er din egen skaper, at du skaper gjennom alle dine bevisste valg, at du med kontakten med din høyere bevissthet er en del av denne ene Gud – at du gjennom å være bevisst i ånden faktisk er i kontakt med absolutt alt. Kanskje til og med ditt indre lys nå lyser så sterkt at du bare vet – at sånn bare er det.

At du ikke klarer å få dette inn i din bevissthet med en gang opplever vi alle sammen. For vår iboende tvil og livslang opplæring gjennom trossystemene i form av kultur, skoler, høyskoler og universiteter har alle overbevist oss om sin virkelighet. Din egentlige frie vilje har gjennom alle år blitt undertrykt og erstattet av trossystemenes vilje. Og det så ettertrykkelig og sterkt at du faktisk tror og vet det samme som dem. Du og alle de andre har blitt de største håndheverne og vokterne av denne sannheten gjennomgående i hele samfunnet. Dette er den såkalte offisielle versjonen av absolutt frihet til å velge. Du er dressert til å velge ut fra samfunnets beste og ikke ut fra dine egne opprinnelige potensialer for ekte og skapende frie valg.

Det jeg nå har vært inne på og forsøkt å belyse, har vært muliggjort ved å fordekke den egentlige sannhet om menneskebarnet som den guddommelige skapelse i Guds bilde og “den hellige ånd”.

Gjennom dette har de frarøvet oss – menneskebarna – evnene og mulighetene til å oppdage vår egentlige hensikt med å leve i disse guddommelige menneskekroppene i nettopp denne tid på Moder Jord. Den nye tid er nå igang – portalåpningene med kjærlighetens kristuslys og energier er nå åpen og tilgjengelig for alle. Oppstandelsen har skjedd og hele verden vil nå i tiden fremover forandre seg til den nye tids kjærlighetsverden. Dette er forøvrig et valg som må bevisstgjøres og tas av den enkelte – men selv det blir mye enklere nå enn tidligere. Mange ønsker ikke å ta dette valget, og vil vokte sin nåværende tilværelse enda sterkere enn tidligere – og det er deres valg. Vi er ikke gitt å velge for noen andre, men vi har all rett til å opplyse dem med å være bevisste kjærlighetslys.

Veien tilbake til egenkjærligheten ligger i å bruke den bevisste pusten i alle dine gjøremål og hele din væren og laden – til du har gjenopprettet ditt fullstendige potensiale for frihet og frie valg fra hjertet – i pakt med din indre og din høyere bevissthet.

Dine 60 til 100.000 unødvendige daglige tanker vil med fokus på den bevisste pusten raskt reduseres til under det halve. Over 95 av 100 tanker du har bærer ikke positiv ladning og dette er noe du må gjøre noe med for å kunne finne tilbake til din egenkjærlighet. Denne veien krever bare at du tar ett valg. Og dette valget er såre enkelt. Du behøver kun å velge å puste bevisst. Og enklere valg får du aldri i hele ditt liv.

Du tenker vel nå tilbake på alle de hundretalls av bøkene du har lest om alt dette og alle de mangfoldige timer og tusener av kroner som du har lagt ned i å finne deg selv og alle svarene på spørsmålene du aldri har stilt. Regner med at dette svaret blir altfor enkelt for deg – ja faktisk så enkelt at du fortsatt velger å feie det bort som nonsens eller svada eller bare tull. For det er så enkelt – hvis du tør å velge det.

Det artige med den bevisste pusten er at du faktisk også etterhvert tør å velge – og alle dine valg vil fra da av være fra din indre bevissthet og ikke som en vurderingssak ut fra den bedømmende venstre hjernehalvdelens spill med ditt eget ego. En forandring som medfører at du mister dine bekymringer og unødvendige tanker som holder deg nede.

Det som også er artig – er at alle de som har prøvd dette vet at de har kjent på den vidunderlige kjærlighetsfølelsen som det medfører. Selv ansiktet forynges og lyser opp over å se noe annet i speilet enn den tidligere så velkjente utilstrekkeligheten som speilet tilbake. Dette er som en gigantisk forelskelse – en sitrende følelse som kun kan oppleves og ikke beskrives med ord. Og når du er bærer av denne følelsen av forelskelse, vel, da skaper du fantastiske skapelser i alle dine valg. Alt du velger blir valg i kjærlighet og vakrere skapelser finnes ikke.

Pustens tanketransformasjon

Gjennom erfaringer fra mange menneskelys har vi klart å få til en forståelse av hvordan man i praksis kan transformere de mange negativt polariserte tanker ned til kjernen av det som egentlig plager oss og medfører vår stressende tilværelse i følelser av utilstrekkelighet.

De fleste av våre tanker er relatert til noen enkle forhold som vi velger å fokusere våre tanker rundt og som setter i gang en bedømmende og vurderende prosess basert på vurderingene av oss selv i forhold til alt som kanskje kan kunne komme til å skje eller forhold som vi lar engasjere oss og som vi bærer frykt til i det daglige liv. Herunder:

  • Penger – for lite penger eller for mye penger. Bekymringer rundt dette er vel det største av alle samfunnets problemer. Det at vi måler oss selv i forhold til omgivelsene og de såkalte samfunnskrav gjør at vi “må” arbeide for å tjene penger til ting og ikke til gleder. Pengene og tingene gir oss tanker som sysselsetter venstre hjernehalvdel mer enn på heltid.
  • Utdannelse, skole og arbeid – for lite eller for mye utdannelse. Igjen vurderer vi oss selv i forhold til omgivelsene og de såkalte samfunnskrav. De som føler de har for lite utdannelse strir med tanker rundt det, og de som har mye utdannelse strir med hvordan de skal få nyttiggjort seg av all den utdannelsen med å stadig søke å profilere seg inn i bedre jobber og funksjoner – og det ligger det utrolig mye vurderende og bedømmende tanker bak og i. Arbeidet vi har handler i hovedsak om lønn og status – det menneskelige er noe vi prater om, men ikke praktiserer i særlig grad.
  • Det sosiale liv – Venner, naboer, familie, barn, foreldre. I alle disse forholdene vurderes alt ut fra oss selv og vårt eget angivelige beste ut fra samfunnets krav. Vi føler vi blir bedømt og vi bedømmer andre, vi skaper friksjoner ved å snakke om andre og ikke med andre – og vi kan sitte eller ligge i senga å ha utrolig lange gjennomganger med problemstillinger og produserer alternative løsninger på alle verdens problemer. Eller vi kan være i stand til å produsere og lage alle verdens problemer. Vi er sanne skapere av vår egen tilværelse.

De overnevnte 3 punkter kan alene produsere mellom 60 og 100.000 tanker hver eneste dag hele året. Og det er vi selv som velger det slik. Hmm… Og vi tror at det er slik det skal være. For som vi får servert av andre slik har det alltid vært. Hmm…

De som er skikkelig forankret i seg selv, tror på seg selv i alt de er og gjør – og som også lever dette ut fullt og helt, vel, de har ikke dette problemet – men selv de bør kjenne på dette med å finne sin egenkjærlighet for virkelig å blomstre full og helt. En forelskelse som da i seg selv er en fantastisk følelse og som alle bør få oppleve.

Den bevisste pusten gjør at alle tankene dine transformeres bort i stillhetens velvære over kun å være fokusert på – i – og rundt pusten. Følelsene av pusten, lyden av pusten, tankene om pusten og ordene om pusten. Du puster selv om du sover, så venstre hjernehalvdel og egoet blir lagt i hvile og stortrives med dette. Klart det kommer noen tanker for å lede deg på villspor igjen, men de lar du bare gå eller fare ved atter igjen å fokusere på pusten og kanskje tankene og følelsene og ordene når du teller den.

Hver gang du føler at du blir stresset av dine tanker – ta 5 minutter med pusten – eller gjerne 10-20 minutter i kombinasjon med en meditativ pause i hverdagen. Enkelte bedrifter har faktisk laget eget meditasjonsrom i sine lokaliteter nettopp til dette formålet.

Hvis du velger å ikke ha tid til dette, da vet du hva du velger og konsekvensene av det. Jeg anbefaler dere som sliter med tanker om utilstrekkelighet og mindreverd og andre ting å legge opp faste rutiner rundt dette og starte med en pusteøvelse hver morgen sittende på sengekanten eller på kjøkkenet før morgenstell og frokost – og da gjerne 10 minutter hver morgen eller når dere står opp. Stillhet er å anbefale. Er du ikke opplagt til å gjøre dette om morgenen, skal du vite at noe av grunnen til det er nettopp at du ikke utfører den bevisste pusten så kanskje du kan velge å skape deg selv en forandring i din egen tilværelse ved å kjenne på dine valg.

Den innsovnende pusten

De som har problemer med å få sove eller å sovne generelt anbefaler jeg virkelig å forsøke med den bevisste pusten for innsovning.

Legg deg ned og gjør ferdig alt du trenger å ferdigstille og begynn å fokusere på pusten. Ligger du på siden kan det være avslappende å legge en pute mellom beina for å gi skikkelig avslapning i rygg, hofter og bein. Kjenn at du ligger godt, og begynn å pust i lange og rolige åndedrag. Føl behaget og føl hvert lille molekyl av velværende luft på vei inn og ut av kroppen. Kjenn at du puster helt ned i magen og tell gjerne på både inn- og utpust.

Tanker som kommer inn lar du gå eller fare videre ut – gang på gang – ikke kjenn på at det er vanskelig – bare bytt ut disse tankene med tankene og følelsene rundt pusten. Hvis du lar deg stresse av de innkommende tankene har du egentlig ikke lyst til hverken å sove eller å puste. Da anbefaler jeg deg å stå opp og gjøre noe annet for så litt senere å begynne på nytt. Her handler det om å øve opp hele deg til å være bevisst i dine valg. Husk, her handler det om frihetsfølelsen i egne valg. Dette er ikke tvang. Like lite som det er tvang å stå opp til en vekkerklokke som ringer. Det er nemlig også et valg – et absolutt fritt valg.

Når du ligger og puster i sengen slik skal du fortsette helt til du har sovnet – hver eneste kveld – til du kjenner du ikke har behov for det lenger. Selv praktiserer jeg alltid den innsovnende pusten – for den gir meg en fantastisk og vakker søvn med utrolig herlige drømmer og drømmereiser. Det tok litt tid før jeg forsto at det var den bevisste pusten som ga meg dette – men nå vet jeg.

Nyt den bevisste pusten kjære lesere og vit at du må velge den. Den kommer nemlig ikke til deg annet enn i form av denne artikkelen og eventuelle egne indre sannheter.

Bengt Svensson

I arbeid fra mitt Store Hjerte for Alt og Alle.
Energinyter Ja-Jeg-ER.
--- Bengt ---.
www.ja-jeg-er.com

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

10 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
baugen
baugen
Abonnent
Svar til  Bengt Svensson
13 år siden

SIrus nevner UN Maitreya prosjektet. Dette er noe David Icke har kraftig fordømt. Selv har jeg studert litt på “The Winds of Truth” fra Glastonbury.

http://www.windsoftruth.co.nz/winds_of_truth.html
—hvor man her kan lese noen av det opsiktsvekkende materialet..

Kan da nevne Maitrya-tilhengere uten tillatelse la ut alle bokheftene på nettet samt inkluderte i dem oppdiktet MAITREYA -PROPAGANDA!

Synnøve Fjellbakk Taftø
Skribent
14 år siden

Har ikke hatt tid til å lese artikkelen, men tittelen høres super ut. Velkommen på Nyhetsspeilet

Lise Tollefsen Slembe
Skribent
14 år siden

Denne artikkelen fallt jeg fullstendig for. Veldig positiv for enhver leser.
For er det noe vi alle trenger nå i disse store omveltningenes dager så det som Bengt Svenson skriver: ““Å leve fra hjertet”, “Å tenke og være fra hjertet”, “Å leve i kjærlighet til seg selv” eller enkelt og greit “Å elske seg selv så høyt at man faktisk blir i stand til å elske alt og alle”.

Vi trenger å bli mer bevisste på oss oss selv, våre tanker og holdninger, sinn og hjerte – ikke minst.

ArneLo
Abonnent
14 år siden

Trosystemer er jeg ikke så begeistra for sjøl, men at pusten kan være en viktig verktøy for bevisteheten er jeg overbevist om. Jeg anbefaler alle å prøve ut Éiriú Eolas(Irks-galisk for kunnskapsvekst). Instruksjonene ligger gratis på internett. Det hjelper mot stress og kan også ha stor effekt på bevistheten.

Effekten på Vagus-nerven er super. Viva Las Vagus Nerve

Are you stressed? Do you wish you could face life’s challenges with greater calm and peace of mind? Would you like to actually feel happy every day?

Introducing Éiriú Eolas (pronounced “AIR-oo OH-lahss”), the modern revival of an ancient breathing and meditation program miraculously revealed as THE TOOL that will help you to relax and gently work through past emotional and psychological trauma. Éiriú Eolas will enable you to let go of repressed emotions and mental blockages that stand between you and True Peace, Happiness, and ultimately, a successful, fulfilling life.
Éiriú Eolas

Yoda
Yoda
Abonnent
14 år siden

Flott artikkel!
Og takk for påminnelsen om å puste “riktig”.. kjenner meg med en gang mer bevisst og klarere i toppen etter noen skikkelige magadrag!

Sirus
Sirus
Abonnent
14 år siden

Jeg respekterer skribentens overbevisning\tro. Men “systemet\religionen” fra Babylon,er ikke noe jeg personlig kan bifalle. Godt skrevet,men skulle gjerne sett en mer historisk bakgrunn for tankesettet.

Religious perversions and propaganda:

* Cult promotion: Catholicism (and its variations and infiltrations), Freemasonry, Satanism, Mysticism, NewAge-ism, Ufology & Aliens (mainly used for disinfo and distraction, but sometimes for the cover up of advanced energy/military research). Cult and disinfo promotion is also done using popularized films, books, websites and events related to these topics.
o “The infamous NASA Blue Beam Project ([37], [38]) (or “Project Green Star”) has four different steps in order to implement the new age religion with the Antichrist at its head. We must remember that the New Age religion is the very foundation for the New World government, without which religion the dictatorship of the new world order is completely impossible.” … “The first step in the NASA Blue Beam Project concerns the breakdown of all archaeological knowledge.” … “The second step in the NASA Blue Beam Project involves a gigantic ‘space show’ with three-dimensional optical holograms and sounds, laser projection of multiple holographic images to different parts of the world, each receiving a different image according to predominating regional national religious faith.” … “the third step in the Blue Beam Project goes along with the telepathic and electronically augmented two-way communication where ELF, VLF and LF waves will reach each person from within his or her own mind, convincing each of them that their own god is speaking to them from the very depths of their own soul.” … “The fourth step concerns the universal supernatural manifestation with electronic means.” [39] (todo: HAARP, Crop circles, UN Maitreya programs, 2012 propaganda programs)

Kilde:
http://wikicompany.org/wiki/911:Vatican_%26_Jesuits#Jesuit_operations

Michelle
Skribent
14 år siden

dette får meg til å tenke på breatharians (som for noen er steget over fruitarians) og hvordan jeg har lest at de er mye avhengige av forurensningsfri luft for å klare å leve uten mat så lenge og bare via energien fra solen.. var inne og såg litt på http://www.ja-jeg-er.com og det ser kjempebra ut, for noen helt FANTASTiSK VAKRE UFO-bilder!!!!

Trix
Trix
Abonnent
Svar til  Michelle
14 år siden

Ja-jeg-har vært innom de vakre sidene i timesvis og fant der en link til et viktig foredrag som kan “ta pusten” fra enhver….. i positiv mening.

Har lenge ventet på en spåmann(shaman?) som er verdenskjent? og som kan forklare hva som vil skje i tiden fremover både med maktstrukturen, pengesystemet, miljøet og andre avgjørende viktige ting.
Gjør deg selv en bjørnetjeneste…se & hør…
http://www.ja-jeg-er.com/index.php?option=com_content&view=article&id=156:video-med-shaman-kiesha-crowther&catid=4:video-blogg&Itemid=16

arifkarim
arifkarim
Abonnent
14 år siden

Takk for det, og velkommen som skribent her på NS.

« Forrige artikkel

Det tragiske med et ønske om å være ”normal”

Neste artikkel »

Fluorid-stopp nå!

10
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x