Amanita muscaria – den hellige gral?

13.7K visninger
33 minutter lesetid
69

En global kunnskap og forståelse rundt de eldgamle mysteriene er fortsatt på aveie etter flere tusen år med bortforklaringer, avledninger og hemmeligholdelse om livets mening, skapelsen, opphøyd bevissthet, livets tree, hvem er vi og hvem er gud?

Tidligere, var små og intime mysterieskoler og hemmelige samfunn den eneste måten å bli introdusert inn i ”alle tiders hemmelige lærdom” . I dagens lys, er biter og fragmenter fra mysteriene fortalt på diverse måter. Disse bitene er gjemt i religion, Tv sendinger, filmer, musikk og andre medier, diverse høytider, tradisjoner og feiringer. Hvorfor julenissen flyr med reinsdyr er et spørsmål mange av oss undres over. En skulle nesten tro at våre forfedre var på sterke medikamenter eller hallusinerende planter?

Den best bevarte hemmelighet, kirkens største frykt , bevisste om at en dag blir deres skjulte kunnskap allmenn kunnskap, og det er dette de referer til som ”endedager” eller ”slutten på tiden”, men for oss andre betyr det et paradigme skifte som ligger å venter i skogen, en veikant eller om du er så heldig og har en i din egen bakhage..

De fleste forventer ikke at dette skifte omhandler individuell tapperhet, for i bunn og grunn er det mot som skal til, og opplevelsen er personlig for hvert individ. Du kan ikke kopiere den som vedlegg i en epost og sende den til en venn eller eksaminere det på en tavle forran klassen, om opplevelsen kan beskrives i ord, så må du leie en poet, en musiker eller en kunstner som kan male og tolke opplevelsen for oss. Uansett, er det bortkastet for deg, siden opplevelsen er som å gå inn i en annen dimensjon hvor det viktigste aspektet av opplevelsen er at vi fullkomment er kapable til å forstå oss-selv som ditt selv. Ingen kan gjøre det for deg eller selge deg det. Vi er her for å bli en del av paradigmeskifte!

”Religion is a defence against a religious experience”  Carl G. Jung

Vi står ovenfor seriøse tider, det er derfor de fleste av oss på nyhetsspeilet skriver. Vi er fullstendig blottet for private tanker, det jeg vet er det du vil vite, vi deler våre tanker og har åpnet vårt sinn – så ”open-minded” at hjernen faller nesten ut.  Hvorfor er det så viktig tenker du, hvis vi ikke gjør det for penger, hva er det som driver oss ?

Du er blitt misledet, helt fra begynnelsen av din dannelse, gjennom oppveksten har du hatt et juletree som du lurer på hvorfor du pynter, dreper vi et grantre for Jesus? Hvorfor kommer kaninen med egg i påsketider? Kaninen legger ikke egg. Jesus og Julenissen har ganske mange likheter, de er overalt, ser alt, hører alt, og monitorerer deg nøye, i tilfelle du skulle være slem gutt eller jente, så får du ikke julegaven du ønsker deg.  Han leverer billioner av gaver på en natt så han må være overalt på samme tidspunkt. Nesten som gud?

Er julenissen mentalkondisjonering for kristendommen?

Julenissen er en syndelig ide påtvunget barn. Et nøkkel-verktøy for å forberede dem tidlig på å gi seg selv til noe de ikke kan kontrollere. Sitt selv, blir gitt til julenissen i håp om at han gir oss belønning i form av materialistiske goder som florerer i reklamepausene mellom barnetv og frokost Tv. Det er tankekontroll i tidlig alder, for når barn vokser fra julenissen er de godt forberedt på å møte store far Gud,han har også skjegg, sitter på en trone men ikke på kjøpesenteret,   og din mor og far ber deg passe deg for han.

Gud er også overalt, ser og hører alt, og monitorerer deg nøye om du bryter de 10.bud. Han, som Julenissen er all-mektig og usynlig, så det er best du oppfører deg når du er alene, du er ikke trygg fra hans voktelse, han straffer deg om du lyver, om det er til andre, eller deg selv. Straffen er drastisk forandret, du får ikke en klump med kull i julesokken som henger ved peisen, her venter et evig liv i helvette.

Er dette en selvisk gud, en som krever forgudelse, at du må be til han, en sjalu gud som ikke vil at du skal ha noen andre guder enn ham, eller er det kristendommen som har misledet guds ord for sin egen makt, vinning og verdensdominans?

Ifølge kristendommen er vi født syndere. Det er i vår natur. Dette er noe vi lærer tidlig på barneskolen, eller i en kirke. Du hører det ofte og det hamres inn i milliarder av hjerner når de synger denne bønnen sammen, uke etter uke, år etter år, hjernevasker vi kollektivt hver annen i tro om at vi er skittne syndere, i nød for forgivelse.

”Fader vår, du som er i himmelen, la ditt rike komme, la din vilje skje på jorden som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og FORLAT OSS VÅR SYND, som vi og forlater våre Syndere. Led oss ikke mot fristelse, men frels oss fra det onde, for makten er din, i all evighet, amen”

”Jesus proclaimed the coming of the Kingdom, but what came was the church” Alfred Loisy

Jesus, den eneste historien fortalt?

Jesus the Sun of god?  Solen til gud?  Er jesus historien basert på astroteologi? Astroteologi er feltet mellom teologi men astroteologi er grunnlagt på observasjoner eller kunnskap om himmellegmer. Astroteologi er brutt ned til tre deler. Først, er det ”Aster”(astro), som er en stjerne. Det andre, ”Theo” Theo er Gud. Tredje, ”logi” fra ordet logos; er ord eller studie om teologi rundt stjerner. Dette er studien om hvordan våre forfedre anså stjerner, solen og himmelen som guder eller legmer.

Persiske solguden Mithra innkapslet i de 12 tegn 1000-2000år før kristus.

Den Romerske keiseren Constantine, etter å sammensatt et råd ”konsulet av Nicaea” bestående av 300 av datidens verdens ledende filosofer, matematikere og noen av de største tenkerne av den tiden, valgte han å konvertere eller rettere sagt tolerere kristendommen. De 300 første årene til kristendommens eksistens, var folk gnostikere, Mithra og Krishna(sol) forgudere – Terapauter og Zadokitene, essenes og andre. Den Romerske keiserens religion ble kristendommen under Constantitine i det han skapte ”en-verdens-religion” fra alle doktrinene av alle eksisterende religioner. Dermed var født ”Roman Chatolic Church” (”Catholic” betyr universal) og Constantine var den religiøse og sekulære lederen til den nye kristne stat autoritære patriarket. Han gikk tilbake til sine hedenske tro mot slutten av sitt liv. Constantine forgudet ”Sol Invictus” som er ofte referert som Mithra. De latinske ordet ”Sol Invictus” oversettes til ”den ubeseirede sol” Keiseren var en sol forguder(astrotelogist) . Han inkorpererte sin sol forgudelse in i kristendommen.

I begynnelsen, fryktet mennesker mørket. Prøv å lukk igjen øynene å gå en tur ut av huset så skjønner du hvordan det må ha vært for datidens mennesker som levde under åpen himmel og uten gatebelysning. Når solen stod opp, våknet livet med. Solen ble fort forgudet som en gud, siden den lyste opp det ukjente mørket.

Den Persiske solguden Mithra, i den Mithraiske Kronos ( Personifikasjon av uendelig tid), og i andre kunstverk,  er stående i senteret til Zodiak(de 12 astronomiske tegn). Han er omringet av sine 12 hjelpere eller 12 hjelpere av solen. Mithra har 12 hjelpere som Jesus karakteren har, noe som gjør Mithra og Jesus tallet 13. Konsekvent, tallet 13 er uheldig for deg fordi den er reservert for gudommelighet. En vil ofte finne en gudhet, en sol, eller en form for gudommelig entitet på innsiden av zodiaken utformet i kunst. Det er tilogmed gamle bilder av jesus sittende på en trone omringet av hans 12 hjelpere, noen ganger 12 engler og andre ganger de 12 disipler.

1100tallets kristne versjon av Mithra horoskopet

Jesus var den siste i rekken av solguder, etter Horus(egyptisk solgud), Attis fra Phyriga , Dioniysis fra Hellas og flere har likhetstrekk i sine antropmorfiserte historier om solen som dør i 3 dager før den reises opp igjen. Solen spinner på en akse som wobbler sakte opp og ned, slik at dagene blir lengere og kortere. I gamle dager satt våre forfedre å utforsket stjerner og solens bevegelser over himmelen, denne lærdommen var esoterisk, og de som kjente til solens ferdelse kunne kartlegge solsnu og solverv. De ba bøndende så frø, og sa ifra når det er best å høste. De ble ofte ansett som visemenn, magikere og i noen tilfeller gudommelige.  25 desember er den mørkeste dagen i året, og solen står lavt på himmelen i 3 dager som metaforisk sett betyr den er død. Etter den tredje dagen beveger solen på seg igjen, og dagene blir lengere og lysere, noe som symboliserer gjennfødelse, nye avlinger, trær blomstrer og livet starter på nytt etter en lang kald og mørk vinterperiode.

Horus var født den 25desember, hadde 12 dispiler, fødselen var forutsett av en stjerne i øst, fremførte mirakler og gjenopreiste en mann, El-Azar-us fra de døde, gikk på vann, korsfestet begravd i en hule og gjennoppreist. Horus fra Egypt er tusen år eldre enn Jesus historien, og Mithra fra Indo-Iranian(aryan) Persia var enda gamlere enn Horus, og der er de samme egenskapene og historiene å finne.

”According to my tables for this year (2004) at the 67 degree latitude, the sun is not visible for three days from the Dec. 25.. But at noon it is still bright outside… The sun must be 6 degrees below horizon for total darkness” Prond Robertson – Meterologisk institutt of Northern  Norway.

Det finnes titalls av slike eksempler av denne kunnskapen som vi normalt sett ikke er kjent , fordi den finnes ikke i ”mainstream” kilder. Det kan hende du har støtt borti, men som et resultat av kunnskapsløshet har vi ikke muligheten til å gjennkjenne og forsøke og forstå det. Internetet er et glimrende håndverktøy for den moderne sannhetssøker. Det finnes online biblioteker og bildegallerier du kan gjennomsøke.

Det finnes så mye vi ikke vet enda, ting vi ikke har observert eller enda ikke blitt utsatt for. Vitenskapsmenn vet ikke hva som bygger opp 96% av universet. En utrolig statestikk. Alt vi vet (stjerner, planeter, mennesker, husholdningsartikler, alt) kontribuerer til kun 4% av universet. Resten av universet er kompromisert av et enda mer mystisk stoff kalt mørk materie(mørk energi), mens folk gladelig forutser at 100% av alt som omringer oss er nøyaktig slik det utgir seg for å være. Et veldig overmektig naivt perspektiv?

Hvis det er ting utenfor grensene til vår årvåkenhet, kansje det finnes også dører av oppfattning og grader av bevissthet som vi enda ikke har oppdaget. Noen av tidenes største underverker i verden – pyramidene i Giza, Stonehenge og andre mystiske monumenter er tegn på at menneskeheten kan allerede ha oppnådd disse høyere gradene av bevissthet i fortiden? Et sted langs veien, begynte vi å ta vår antropomorfisme bokstavelig og vi alle mistet essensen i den største historien noen sinne fortalt.

Sjamanisme før relgiøse dogmer

Det er bedre å betrakte sjamanisme mer som en praksis enn tro eller religion. Folk som anser seg som shamaner, men utøver ikke praksisen av å konsumere psycadeliske(enteogenisk) plante sekramenter, er ikke sjamaner. Røkelse, trommereiser og sirkel roping er dagens ”ny-shamaner” i følge publikum, slike folk nyter kun tittelen, siden de ikke praktiserer ekte shamanisme. Ordet ”shaman” opprinner fra Siberia, og den siberiske sjaman konsumerte psychadeliske sopper.

Den enteogeniske opplevelsens høyder kan sammenlignes med ingen ting menneskeheten kjenner til. Det er best forklart som en kosmisk orgasme på vegne av gud. Hva som helst av slike proposisjoner er dømt til å legge igjen spor, og det er de vi kaller ”guds ord”.

Ur-folkets første møte med guds ord. Var soppen startskabelen til bevisstheten?

Faktisk kan psylocibiner og psycadeliske sopper ha vært oppstarten av menneskets bevissthet for 30-50.000 år siden når mennesket var primitivt og levde på rent overlevelsesinstinkt som et dyr. Språket er det mest avanserte oppfinnelsen, og den utviklet seg rundt samme tid som de eldgamle sivilisasjoner begynte å lete etter mat. De spiste alt som de kom over å plukke, og soppens ”reise gjennom tid og rom” krever ingen tilberedning, du må ikke koke den, kombinere med andre planter, eller røyke den, dens naturlige form er den hellige gral. Et sted langs veien støtet de på Amanita. Sjamanen var stammelederen, han healet sitt folk og kurerte de syke, ikke ved å gi dem planter eller sopper, men han tok soppen selv og reiste inn i den usynlige verden rundt sfæren til offeret av den vanlige verden hvor han erstattet det rasjonale med naturlig magi. I denne sfæren, er språk, ideer og meninger langt kraftigere enn årsak og virknin. Sympati, resonans, intensjoner og personlig vilje er språkelig forstørret gjennom poetisk retorikk.  Fantasien er oppvåket og noen ganger kan formen betraktes synlig. På insiden av det magiske tankesettet til shamanen, er de ordinære koblingene til verden og det vi kaller naturlige lover, deevaluert og ignorert.

Idag skjønner ikke mange helt den mysteriske inteligensen i  planter eller implikasjoner av ideen at naturen komuniserer i et basisk kjemisk språk som er ubevisst men er filosofisk, dypt og intenst. Vi forstår ikke helt enda hvordan hallusigener transformerer budskapet eller beskjeden inn i det ubevisste i form av åpenbaringer betraktet av det bevisste sinnet. Mens de førhistoriske folket beæret deres intuisjoner og deres sanser ved bruk av hvilken som helst planter i rekkevidde for sine tilpassende fordeler, hadde de lite lite tid for filosofi. Til denne dag er implikasjoner av denne eksistensen av tanken i naturen oppdaget av shamaniske folket, fortsatt ikke ferdig tegnet. I mellomtiden, i det stille og utenfor historie har sjamanisme forfulgt dialogen med den usynlige verden.

Sjamanismens arv kan fungere som en balansert kraft for å redirigere vår årvåkenhet mot den kollektive skjebnen til biosfæren. Den shamaniske skjebne er at menneskeheten er ikke uten allierte. Det er krefter vennelige til vår strid for å føde oss selv som en inteligent art. Men de er stille og beskjedne; de er å bli ansett, ikke i ankomsten av utenomjordiske stjerneflåter på himmelen, men i nærheten, i villlandskapets vidunderlighet, i fossefallets varme inbydelser, og ja, på beitemarker og blomstrer nå sjeldent rett under føttene våres.

Bildet viser en generasjon gir kunnskapets tree til neste. Mayafolket's høy-avanserte kultur forutså solformørkelser og fulgte en kalender med 26.000års syklus. Kan soppen være en etterlatt komunikasjonsmedium på jorden for oss å søke utenomjordisk kunnskap?

Jesus var en sjaman

Den hellige gral og den katolske kirkens best bevarte hemmelighet er at Jesus var en shaman som spiste planter og sopp med høy åndelig insikt. Den hellige gral er fluesopp(amanita muscaria)? Den vokser fra et egg til ballongform også til et bord(tempelriddernes runde bord), når den er fullkommen blir den til koppformet.

Det sjamaniske og astroteologiske presentert i denne artikkelen har lenge vært forbeholdt hemmelig for kongene, prester og eliten. Kristne idag tror at gud sendte hans eneste gudommelige sønn ned til jorden for å bli en ydmyk mann, kalt Jesus Kristus, for å redde sjelene til guds egen flause-tabbe kreasjon; menneskeheten. Vi er fortalt at Jesus gav mysterienes hemmeligheter til sine etterkommere, som i sin tur ga dem til oss gjennom gospeler og kirker.

Til venstre: Eva og Livets tree,Senter: Jeusus og amanitas, til høyre: Dimensjonsens portal i et kloster, legg merke til soppformen.

Kan kristne idag være offer for et stort hensiktsmessig bedrag ment for å underminere dem og holde dem i mørket rundt det sanne mening om at vi alle kan ha direkte komunikasjon med gud?

Hvis det faktisk levde en mann 2000 år siden, som adopterte de identiske sporene til en mye eldre astroteologisk og enteogeniske myter, som opprørte keiserne ved å dele ut hemmelighetene til mysteriene til vanlige folk, så døde han for ingen ting siden tilhengerne av denne religionen idag er fortsatt uinformert om hjørnestenen som religionen deres ble grunnlagt på. Tatt i betraktning, har tilogmed lærde av rettferdigheten av de Essenes/Zadokites holdt  hemmelighetene under nær tilsyn. For over 2000 år har menneskeheten levd under mørkealderen til ”Fisken” kontrollert av fordomsfulle, og slue bedragelige menn med sult for global, totalitær makt. Kristendommens alder, under Fiskens tid, som er i ferd med å ta slutt, og med dens død kommer en ny alder(Vannmannens)  med en ny levemåte som Mayafolket anser starten på ”opplysningsalderen” eller ”Age of Enlightnment” den 21 desember 2012.

Livets tre

Adam og Eva ble satt på jorden i Edens hage. Der satt de og stusset over tilstedeværelsen helt til en slange kom og utfordret dem til å sette spørsmålstegn på autoritetene. Slanger er i dagens samfunn sett på som ondskapsfulle pga deres dødelig gift, men i gamle sivilisasjoner var noen slangers gift en medesin, andre ga visuelle opplevelser. Slangen ba Eva spise det forbudne frukt fra kunnskapens tre til godt og ondt, som gud hadde forbydd dem å spise. I vanlig bibelske skrifter er frukten et eple, men i gamle malerier og i hemmelige samfunn er den tegnet som en sopp. Eva spiste den og fikk øynene åpnet, så ga hun den til Adam og de så at de var nakne. I denne tragiske fortellingen, ble Adam og Eva bannlyst fra hagen og var konsekvenst tvunget til å forlate værelsen rundt livets tree. Dette skjedde når paradiset til de uskyldige var smittet med noe som ble kalt ”synd”.

Menneskets natur, egenskapen til å tenke for seg selv, var brått forbudt av loven. De var kommandert å ikke gjøre noe de absolutt måtte gjøre. Konsekvent, brøt de loven og spiste litt av frukten av livets tree til godt og ondt. Vi kan være uenig med om de faktisk ble det i den ekte versjonen.

”And the LORD god said, Behold, the man is become as one of us, to know good and evil: and now, lest he put forth his hand, and take also of the tree of life, and eat, and live forever.” Genesis 3:22

Dette er refert til historien om deltagelse og konsumeringen av livets tree, som gjorde Adam og Eva til en av dem. Denne utalelsen er klar. ”en av oss”(One of us) betyr ikke en, singulært. Hvis det var bare en gud, er denne utalelsen meningsløs. Teologer og skolerte har debatert dette i flere ti-år, og er et emne for veldig forskjellige meninger. Noen foretrekker å la sitatet være i fred for å ikke åpne pandoras eske og la det nåværende prege, ”du skal ikke ha andre guder enn meg” faller i grus rett og slett hvis man tolker dette sitatet rett. Hvem snakket Gud til? Tilsegselv? Hans partner? Venner? Menneskeheten? Hvis han snakket til menneskeheten ville han sagt ”bli som meg”, men å si ”bli som en av oss” avslører en diger hemmelighet, litt slurvete. Dette er et meget kraftfult utalelse, det betyr at det er mange som gud, alle de som har deltatt i inntaket av livets tree spesifikt kan bli som en av gudene.

”Know ye not that ye are the temple of god, and that the spirit of god dwelleth in you” Corinthians 3:16

Gudommeligheten ligger i en dvale(dwelleth) i deg, og det som kan aktivere den er en Amanita Muscaria. Tross alt, så døde hverken Adam eller Eva av å spise fra det forbudne frukt(opplysningens frukt).

Krishna og Buddah brukte enteogener for å oppnå gudommelig innsikt. Du kan sitte under et tre i 40 dager og meditere, praktisere Yoga, maniuplere pusten, faste, eller repetere et ord 21.000ganger, det kan ikke sammenlignes med å spise fra livets tree.

Levende vann

It had no need of eyes, for there was nothing outside it to be seen; nor of ears, for there was nothing outside it to be heard. There was no surrounding air to be breathed, nor was it in need of any organ by wich to supply itself with food or to get rid of it when digested. Nothing went out from or came into it anywhere, for there was nothing. Of design it was made thus, its own waste providing its own food, acting and being acted upon entirely within and by itself, because its designer considered that a being wich was sufficient unto itself would be far more excellent than one wich depended upon anything. Plato

Dette er en beskrivelse av en av de største mystiske symboler i alkymi: Ouroboros. Den trenger ikke noe. Det er et symbol på det evige liv. Ordet ouroboros kommer fra det greske ”ouron” (for å lage vann), og er kilden til det engelske ordet “urine”, samt navnet på stjernebildet Orion i makrokosmos. Ouroboros’en, er symbolisert ved en slange som biter seg selv i halen, og det er ofte representert som en bevinget drage over en slange, begge bitende på hverandres haler. I norrøn mytologi, ble sjøormen “Jormundand” så stor at han var i stand til å omringe jorden og gripe sin egen hale. I himmelen er ouroboros Melkeveien, som vises for å vikle seg rundt jorden som en slange. I denne forbindelse er ouroboric slange den er kjent som Leviathan. Symbolet på ouroboros finnes også i kristendommen i kunstverk av Bohem – Amsterdam 1682.

“drink water from your own cistern. Running water from your own well.” Proverbs 5:15

“in the last day, that great day of the feast, Jesus stood and cried, saying if any man thirst, let him come unto me, and drink. He that believeth on me, as the scripture hath said, out of his belly shall flow rivers of living water.” John 7:37-38

Hva kan dette være snakk om, hvor du drikke av din egen brønn og rennende vann fra din egen brønn? Vi har strømmer av levende vann som strømmer ut av vår egen magen?

Det hebraiske navnet “Moses” betyr “å trekke ut (med vann).” Det er det hebraiske ordet “Mosheh” og når man forstår hva det betyr å “trekke ut”, forstår du en av de grunnleggende grunnleggende mot å bli en alkymist.

De sibirske sjamaner var også reindriftsfolk. Det er et lite kjent faktum at reinen favoritt snacks er A.muscaria sopp. Rein er kjent for å gjøre noen interessante ting når de er rundt A.muscaria. En ting reinen er kjent for å gjøre, annet enn bare spise sopp, er at de er kjent for å bli gale for å komme seg til soppen. De er også kjent for å drikke urinen til andre rein, og til og med urin av sjamanen etter at den ene eller andre har konsumert disse soppene. Sjamaner var selv kjent for å bruke A. muscaria på enden av en pinne (en velkjente gulrot) for å lokke rein til arbeid.

“Jesus said, “he who will drink from my mouth will become like me. I myself shall become he, and the things that are hidden will be revealed to him.” Thomas 108

Sjamanene visste at soppen inneholdt et giftstoff (ibotenic acid) som ville gjøre dem syke. Når soppen er blitt filtrert gjennom kroppen, er de uønskede egenskaper fjernet, slik at en høyere potens av Amanita er i urinen. Ved å observere praksisen til hjort og rein, lærte sjamanene praksisen med å drikke sin egen urin. Det er også svært sannsynlig at sjamanene selv ville drikke urinen til dyrene, fordi urin av hjort ville ha allerede filtrert ut det giftige Ibotenic syrerene fra soppen. Spise kjøtt av et reinsdyr som hadde spist Amanitas kan vise seg å være en annen måte sopp-beruselse ble oppnådd. Sjamaner’s jordbruksteknikker var vanlig praksis. Dette konseptet kan ikke være begrenset til reinkjøtt, men høns (egg inkludert) og andre husdyr (kjøtt og melk i tillegg). Alt dette gir sjamanen valget til å spise soppen, få kaldsvette og ristninger, føle seg syk også gjennoppta deres urin for bedre resultater. Eller at sjamanen kunne unngå dårlig effekten av bivirkningene og bare drikke urinen til reinen (eller andre sjaman) som har alle gjennomgått denne filtreringsprosessen.

“Koryak, for example, learned empirically that the hallucionogenic effects of the mushroom pass into a man’s urine. As a result, men waited outside a house where the plant was being consumed in order to collect the urine of a user in special wood containers. The process was repeatable for five cycles before the drug began losing its potency. It is possible that the Siberian herdemenn learned about the relationship between the mushroom and its lingering effects in the urine from their reindeer. Every Korak man carries a vessel made of seal skin, wich he suspends from his belt as a container to catch his own urine. This is done as a means of attracting refractory reindeer. Sometimes, a reindeer will run to the camp from faraway pastures to drink urine-saturated snow, wich appears to be a delicacy for them. When reindeer eat the fly agaric mushrooms, wich is not an infrequent occurrence, they behave in a drunken fashin, falling into a deep sleep. If a Koryak encountered an intoxicated animal, he would tie its legs and not kill it until the drunkenness wore off. The Koryaks claimed that if one killed an animal while it was intoxicated, the effects of the fungus would be felt by all who ate the meat.” Marlene Dobkin de Rios

“Reindeer, as it happens, have an inordinate fondness for the Amanita muscaria and will eat it whenever they find it, either until there is no more or until they fall over  in a trance, whichever comes first. Reindeer will also nearly trample one another to eat the golden snow created when, after eating their fill of mushrooms, they urinate.”Ruck, Staples, Heinrich

“It is muscimole that holds the pharmacological key to the urine-drinking custom. Muscimole, they (Eugster – 1967, Waser 1967 & 71) discovered, is an unsaturated cylic hydroxamic acid that secrets through the kidneys in basically unaltered form.” Peter T. Furst

Denne prosessen er også kjent i esoteriske fag som alkymistiske omdanning og ”transubstantiation”. Når oksygen og karbon atomer er fjernet fra en sammensatt substans, har det blitt dekarboksylerert. Dette er akkurat hva som skjer i kroppen. Når du decarboxylerer dette Ibotenic syre, blir det sammensatt til ”muscimol” (den psykedeliske stoff som sjamanen søker). Den første måten å decarboxylere Amanita er å tørke den. Oppvarming og tørking forårsake dekarboksylering, som sjamanene visste siden fersk sopp ikke skal spises.

Greske gudinner og guder på sopp?

Hemmeligheten til alkymi, og forbruket av Amanita er å ta av urin for gjenvinning av sopp gjennom kroppen. Det anses intet mindre enn mirakuløse av de som er interessert i Amanitas at hver gang du gjenvinner den, blir det mer ønskelig og delikat. Varmen og fordøyelsesprosessen i kroppen decarboxylerer eventuelle gjenværende stoffer av Ibotenic syre og hver gang du behandler det gjennom kroppen din, er det videre renset inn i den perfekte elixir. Det ouroboros symboliserer er sopp-gjenvinning gjennom kroppen, representert symbolsk som en slange spiser sin hale.

“Then saith the woman of Samaria unto him, How is it that thou, being a jew, askest drink of me, wich am a woman of samaria? For the jews have no dealings with the Samaritans. Jesus answered and said unto her, If thou knewest the gift of God, and who it is that saith to thee, Give me to drink; thou wouldest have asked of him, and he would have given thee living water.” John 4:9-10 (KJV)

Bevæpnet med kunnskap om sjamanen og achemist, “levende vann” gir mening. I denne historien, er det Jesus tegnet en alkymist. Kvinnen i historien går på å spørre Jesus, “du har ikke noe å dra med og brønnen er dyp. Hvor kan du få dette levende vann? “Han svarer til henne og sa:” Alle som drikker dette vannet vil bli tørst igjen, men den som drikker vannet jeg gir ham, skal aldri tørste, faktisk, vannet gir ham, blir i ham en vannkilde som fosser opp til det evige liv. Det blir i ham en vannkilde som fosser opp til det evig liv. Igjen, se at det levende vann er i deg. Etter å ha konsumert soppen (Kristi legeme), er det levende vann i din egen brønn, og “ut av magen din skal flyte strømmer av levende vann”.

Godt og Ondt

Livets tree og kunnskapen om godt og ondt, og den forbudne frukt, sender ens sjel og bevissthet ut av kroppen i en kosmisk reise der man opplever dualitet i en kosmisk skala. Det er samtidig fryktelig, morsomt, imponerende, familiært, og bizzare. Det er en opplevelse som man ønsker å ha igjen og igjen. For en tenkende og språk-baserte arter som oss selv, kan opplevelsen av ekstase ikke oppfattes som enkel glede, men snarere er den utrolig intens og kompleks. Det er bundet opp med selve innholdet av oss selv og vår virkelighet, vårt språk og vår fantasier om oss selv. Det er passende, da, at det er nedfelt i sentrum av den sjamanistiske tilnærminger til tilværelsen. Som Mircea Eliade påpekt, sjamanisme og ecstasy er rooten ti bekymring:

“This shamanic complex is very old; it is found, in whole or in part, among the Australians, the archaic peoples of North and South America, in the polar regions, etc. The essential and defining element of shamanism is ecstasy – the shaman is a specialist in the sacred, able to abandon his body and undertake cosmic journeys “in the spirit” (in trance). “possession” by spirits, although documented in a great many shamanism, does not seem to have been a primary and essential element. Rather, it suggests a phenomenon of degeneration, for the supreme goal of the shaman is to abandon his body and rise to heaven or descend  into hell – not to let himself be “possessed” by his assisting spirits, by demons or the souls of the dead; the shaman’s ideal is to master these spirits, not to let himself be “occupied” by them.”

Du vet aldri hvor du ender opp. Du kan besøke helvette, eller en planet lignende den I Avatar, Gobi ørkenen, eller artiske ødeområder. Du kan møte demoner, eller engler, små dverger , din farfar, eller degselv fra en annen planet. Er du negativ polarisert fra før av , kan opplevelsen gjennspeile ditt indre deg og du blir møtt på av dine demoner. Alt avhenger av deg, men du kan være en som jobber med humanitært arbeid for fattige i den tredje verden og fortsatt møte på det som er under, ingen ting er garrantert, og ingen opplevelse eller reise er lik den andre.

En himmelsk opplevelse kan bli til ditt værste marerrit

Frimureriets hemmelighet

De gamle mysterie skolene var hellige kunnskapsinstitusjonar. Disse mysterium skolene eller universiteter (steder å studere universet) eller ”uni” (én) og vers (ord) Guds ord, hele og alt.) Ble ikke offentlige skoler, hvoren bare noen kunne delta. Disse institusjonene vil ta opp studenter ved hjelp av innvielse. Den initierte ville symbolsk jobbe seg opp stigen for initiering, forhåpentligvis lære å bruke kunnskapen i stedet for å misbruke den. Disse mysterium skolene utfører ofte sine læresetninger i allegori og dialog. Mysterie spill var ganske godt kjent og fremdeles eksisterer den i dag i lidenskapelig skuespill, julens opptog, og innenfor frimureriets templer.

“The True Word of a Mason is to be found in the concealed and profound meaning of the Ineffable Name of Deity, communicated by God to Moses; and which meaning was long lost by the very precautions taken to conceal it. The true pronunciation of that name was in truth a secret, in which, however, was involved the far more profound secret of its meaning. In that meaning is included all the truth that can be known by us, in regard to the nature of God.” -Albert Pike, Morals and Dogma.

Pike skrev boken som anses som frimurerbibelen, han var også stifter av KuKluxKlan.

Nøkkelen på stigen symboliserer Amanita Muscria.

Frimureriet bruker Amanita Muscaria,

enten i tørket form, eller som

levende vann for sine medlemmer som har klatret halveis opp på bevissthetens stige som binder det under med det over. Det mistenkte meg at stormesteren bringer  ekstradimensjonale entiter til  live med hallusinerende stoffer, etter å ha sett intervjuet med ex-satanist fra eliten som forklarte hvordan demoner snakket gjennom en menneskekropp, så minner det om shamanens opplevelse og at soppen ”snakker”.

Denne informasjonen fikk jeg så bekreftet fra en på insiden som vet ganske mye, men ønsker å forbli anonym.

Bruker losjen Amanita Muscaria for å gi sine medlemmer en oppvåkning til høyere bevissthet?

JA.

Et enkelt og greit svar.

På deres offisielle sider er de en gutteklubb med ”selv-utvikling” som hovedmål, men i hvilken rettning? De fleste som medlemmer er med for sine egne fordeler, nettverkbygging og relasjonsbygging i næringslivet, noen er direktører med dårlig karma der forettningsavgjørelser har misbrukt flere hundretusen menneskeliv i den tredje verden, noen er politikere med lett samvittighet for å lyve, rettsdommere som lar kriminelle ”frimurerbrødre” gå fri, og andre mennesker med lav moral, etikk og dårlig folkeskikk. De menneskene her, vil manifistere sine dårlige sider, og bli ”besatt” av sine egne indre demoner i den usynlige verden, og ofte blir ”entiteten” en følgesvenn i den ordinære verden, om ens psyke ikke er sterk nok, eller at hjertet har sluttet å tenke.

Frimureriet er ondskap satt i system på den måten. Jo da, det finnes gode individer i Ordenen, men disse er sjelden i maktposisjonene som leder hekseprosessene mot individene som faktisk av de mest edle hensikter har som mål å belyse okkultismen og ritualkulturen som dominerer losjelivet, som på den måten faktisk påvirker hele samfunnet på grunn av Frimureriets skjulte, men akk så dominerende posisjon i samfunnet.

Et godt spørsmål er; hvorfor disse mennene som krever at en bekjenner seg den Kristne tro, kan være delaktige i så ukristelige ting som å bevisst drive folk til vanvidd og ondskap, for å skjule det faktum at magi, okkultisme og mystisisme er kjernen i deres virksomhet?

Esoterisk kunnskap er jo tross alt en grunnpillar i enhver religiøs tradisjons praksis…

Sannheten er at grunnen til at de krever en gudstro for sine medlemmer, er at de tror at man må ha en gudstro for å oppnå oppvåkningen de tror vil føre til guddommelig makt i en menneskekropp. Religiøse mennesker er også lettere å kontrollere. Kjernen i Frimureriet er magi og mystisisme. Problemet oppstår først når folk i samfunnets viktigste maktposisjoner begir seg ut på en åndelig ferd hvor de helt oppriktig tror at de vil oppnå guddommelig makt (altså, bli Gud), samtidig som de har flerfoldige tusen menns blinde lojalitet under seg. Farlig..

Frimurere i lavere grader skjønner ikke hvordan de blir brukt, og samtidig innser de ikke at alt det Stormesteren kan, har lært og erfart, kan de oppnå helt på egenhånd, uten de teite ritualene og meningsløse maskeradene ved graderinger, ved å ta en tur ut i skogen og plukke det kosmiske egget.

De få som innser dette og velger å melde seg ut, lever under frykten av eden de svor når de først takket ja til medlemskap. Roger Aase er en sann norsk helt i så måte.

Den gamle-alder ikonet

Millioner av barn over hele verden så denne fluesoppen i Smurfene tegneserie i løpet av 1980-tallet. Sears og Roebuck i Usa solgte en hel serie platevarer med denne fluesoppen på den. Fra postkort til TV-spill som Super Mario Brothers, til tegneserier som Fantasia, disse soppene er overalt. En vil finne ut at sopp er ofte assosieres med jul og fluesopp ornamenter på juletreet er ikke så sjeldne. Noen av de eldste julepynt som man vil finne er rød og hvit-flekkete sopp.

Det virker som om en viktig juletradisjon er å aldri stille spørsmål ved opphavet til tradisjoner selv. Hvorfor tar vi et tre inn i huset vårt for å feire jul? hvis det er en kristen ferie, da, hvor i Bibelen står det å ta et tre inn i huset vårt? I tillegg, hvorfor må det være en furu eller andre coniferous treet? Hvorfor dekorere vi gjøre det? Hvorfor er julen fargene rødt, hvitt og grønt? Hvorfor setter vi røde og hvite presenterer under treet? hvorfor vi henger strømper på åren av peisen? Hvem er Santa karakteren og hvorfor gjør han de merkelige ting som han gjør? Gikk en mann i en rød og hvit drakt noensinne ned en pipe med en sekk full av godbiter?

“According to Rogan Taylor, Perhaps the most amusing hint of the amanita-based shamanism may well be enshrined, perhaps by accident, in the popular contemporary image of the Santa Claus. The figure of Father Christmas evolved over centuries out of pagan traditions, but the modern image of the Santa owes  most to the elements cobbled together in the 1820’s by professor Clement Clark More of Albany, New York, along with illustrators Thomas Nast and Morits Von Schwind, both of the Germanic descent. Taylor feels that some traditional elements got drawn into their version, points out that Santa’a robe of red, edged wth white, contains the colors of Amanita Muscaria, and that the idea of Santa Clambering down the chimney evokes the entry via the smoke hole into Siberian yurts during the winter. Moreover, the reindeers that pull the sleigh can be seen as a link to the reindeer-herder tribes who took the magic mushrooms. And the magic flight of Santa Claus through the midwinter night sky is a superb expression of the basis of all shamanism – ecstasy, or the flight of the spirit.” Paul Devereux

Vi repeterer de samme tradisjonene hvert år, men ingen av oss tenker noe særlig over det, men tradisjoner har opphav, og historien til julenissen som klatrer ned pipen er bedre forklart sånn her; Sjamanen dro ut og plukket store mengder sopp for stammen. Soppen veier omtrent 90% mindre etter du har tørket den i en dag eller to, slik at sjamanen dro ofte langt og gjennomsøkte bredt for å finne mest mulig ”gaver” hjem. De plasserte soppene spredt på grantrer for at solen raskt kunne tørke dem, slik at det ble lettere å bære hjem, i tilleg til at tørket sopp gir mindre ubehageligheter.

De gamle sjamanene i Siberia samlet nok sopp for samfunnet for ”felleskapet”. De reiste rundt og besøkte folks hus i feiringen av vintersolsnu for å levere soppene og guide dem gjennom opplevelsen. Det var en årlig tradisjon. Dette er hvor julenisse historien kommer fra. Sjamanen kledde seg ofte i rød og hvite fargene til Amanita og bærte en stor sekk med de samme røde og hvite soppene som han heller hun hadde plukket og tørket i tidligere sesong. I Siberia bygget de hus med ekstra stor pipe som ble brukt som inngang i tilfelle flere meters snø dekket til inngangsdøren. Derfor måtte sjamanen ofte klatre ned stigen i pipen.

Påskefeiringen opprinner også fra Amanita Muscaria. Gnomen er ofte assosiert med soppen og en hare med egg(også sopper). Merkelig nok stiller ingen spørsmålet om hvorfor vi har egg involvert i denne seremonien.  Den første vekst syklusen til Amanita begynner i en egg form. Påske-egg jakt tradisjonen fant veien inn i moderne tider fordi våre forfedre sendte barna med en håndkurv ut i skogen for å lete under stubber og trær for det hellige sakrament, den ofte egg formede soppen brukt i mange ritualer.

“Describing the growth of the mushroom (boletos), Pliny says: ”The earth… produces first a “womb” (vulva) .. and afterwards (the mushroom) itself inside the womb, like a yolk inside the egg; and the baby mushroom is just as fond of eating its coat as is the chicken. The coat cracks when (the mushroom) first forms; presently, as it gets bigger, the coat is absorbed into the body of the footstalk (pediculi).. at first it is filmsier than froth, then it grows substansial like parchament, and then the mushroom.. is born.”  John Allegro

Hvorfor maler vi egg i påsken?

Kardinalens drakt

Personen som designer symbolske kjoler som paven bærer er en artist av former.Paver og kardinaler alle gjennom hele historien har på røde og hvite klær som skal være symbolsk for guddomen deres. Når de går bak det store gardinet i den helligste av hellige, og lukker gardinen av for massene, foreslår jeg at de var, til tider, i ritualer med inntak av soppen som de anthropomorfiserte med sine klær og i andre symbolikk.

Dette skaper et skille mellom folket og prestene. Det hjelper prestene opp på et høyere nivå enn massene, og det tillater dem å ha på intrikate kapper og store hatter samtidig som man gjør fancy hevdelser på at de er de eneste med en direkte linje til Gud. I gamle dager tilkalte syke personer en prest til sitt hjem i falsk tro at de kunne helberede dem eller be Gud gjøre det. På en eller annen måte har de indoktrinert psykologi som en prest har Guds øre mer enn du gjør. Spørsmålet er, hvem som drar nytte av denne tro?

Kirken mister terreng

Når “the dead sea scrolls” var oppdaget i 1947, var det imense forventninger fra kristne over alt. De trodde dette var en garanti for kirken å bevise kristendommen korrekt. Rullene var skrevet i semtiske språket fra Aramic mellom 250bc og 136Ac, som var perioden jesus karakteren angivelig var sagt å trå på jorden. Å finne skrifter fra tiden som han levde på var en voldsom oppdagelse og kristne overalt var forventningsfulle. Mer eller mindre, idag hører vi nesten ingen ting om dette, og det for en god grunn. Informasjonen som inneholdt skriftene var nøyaktig det de utvalgte, priviligerte få i kirken viste hele tiden.

John Marco Allegro var den eneste ikke kristne i en internasjonal gruppe satt opp for å etterforske skriftene.De andre var prester med forhåndsbestemte meninger om jesus/guds eksistens. De funn som ble gjort ble holdt tilbake fra denne gruppen, mens Allegro trosset status-quo på den tiden og ble angrepet for å være en blasfemiker.

Han publiserte “the sacred Mushroom and the cross” i 1970.

“once a promising young scholar, has been turned into a babbler of sciolistic bawdry by and overdose of the hallucinogenic mushroom amanita muscaria” John Strugnell angående Allegro.

Gordon Wassons en av få som støttet allegros tolkning av skriftene som viste til at “gudene” eller “lærerne” på den tiden var stammeledere “the ones who know” , var alle på sopp og andre gudommelige stoffer.

Gordons første erfaring med sopp: ” The visions were not blurred or uncertain. They were sharply focused, the lines and colors being so sharp that they seemed more real to me than anyhthing i had ever seen with my own eyes. I felt that i was now seeing plain, whereas ordinary vidion gives us an imperfect view; i was seeing the archetypes, the platonic ideas, that underlie the imperfect images of everyday life. The thought that crossed my mind: could the divine mushrooms be the secret that lay behind the ancient mysteries? Could the miraculos mobility that i was now enjoying be the explanation for the flying withces that played so important a part in the folkore and fairy tales of northern europe? theese reflections passed through my mind at the very time that i was seeing the visions, for the effect of the mushrooms is to bring about a fission of the spirit, a split in the person, a kind of schizoprhrenia, with the rational side continiuing to reason and to observe the sensations that the other side is enjoying. The mind is attached as by an elastic cord to the vagrant senses.”

Wassons erfaringer var den første kjente trip rapporten i den moderne verden. CIA fulgte nøye med og kjente til wassons planer om å returnere til Mexico for å samle sopper med seg hjem.James More (CIA agent) arbeidet for MKultra programmet, og utrykte lidenskap for å se på soppens formeler og kjemiske komponenter.Han tilbydde 2000dollar for å være med.

Wasson følte senere angst over å ha avslørt hemmelighetene til mazatec folket til den samme verden som han mente har ødelagt kulturen deres.

Kirken og inkvisisjonen drepte flere millioner i hekseprossessene i Europa fra år.1000 – 1950. De som spiste sopp, røyket cannabis, brukte planter og naturlige metoder for å helberede seg, reise ut av kroppen, eller spise fra det samme tree’t kristendommens bakmenn forsynte seg av, ble brent på bålet forran store folkemengder. Kirken reiste også til de infødte stammene i Latin Amerika og slaktet flere millioner “gudløse” soppspisende kulturer, alt for å bevare de eldgamle mysterienes hemmelighet om at du er gud om du tør.

Idag er situasjonen ikke annerledes. Du fengsles om du søker å utvikle din egen bevissthet.

De som forbyr oss tilgang til hellige planter sulter våre personlige sjeler. De har fengslet oss innenfor rammene av hverdagens bevissthet. Tv, aviser, og alkohol.

Vi kan ikke stå og vente for dem med makten til å akseptere var levemåte, ivertfhall ikke når deres alternativer dreper millioner av mennesker med alkohol, tobakk, kaffe, aspartam og stress.

I Norge heter Amanita Muscaria rødfluesopp. Hvis du lurer på hvorfor det heter fluesopp, så har det ingen ting med at fluer spiser soppen.Men i gamle dager tok de saften til Amanita muscaria og blandet den med vann og sprayet den på fluene så de sovnet og husverten kunne forsiktig legge den utenfor huset sitt. Folk var mer vennelig og sammenkoblet med sine nabovesener på den tiden. Fordi i kongeriket til gud, som er kongeriket i deg, er alt sammen ett.

“If the words ‘life, liberty, and the pursuit of happiness’ don’t include the right to experiment with your own consciousness, then the Declaration of Independence isn’t worth the hemp it was written on.” Terrence Mckenna

NB: Du bør først og fremst identifisere soppen før du spiser den. Feil sopp kan føre til alvorlig helseproblemer. Ta aldri sopp alene om du ikke er erfaren. De første 10 gangene anbefales det å ha med en “sitter/assistent” som kan guide deg gjennom reisen. Det anbefales ikke å spise sopp utendørs, vær under kontrollerte omgivelser, med god musikk, og en behagelig sofa. Sopp anbefales for någenlunde voksne mennesker, 18-20 år. En bad trip kan være vansklig å takle.

Kilder

Terrence Mckenna – Food of the Gods

Acharya S. – The Christ Conspiracy: The greatest story ever sold

Jan Irvin and Andrew Rutajit – Astrotheology & Shamanism

John Allegro – The sacred Mushroom and the cross

http://no.wikipedia.org/wiki/R%C3%B8d_fluesopp

http://sjaman.com/forums/topic.html?f=7&t=408&start=0&view=print

Armin Bahrami

En ånd på en kosmisk reise i en menneskelig opplevelse. Kom til Norge fra Tehran som politisk flyktning som 3 åring i 1988. Vokste opp som kristen og ba til Jesus om at han måtte kjappe seg hjem og hjelpe Micheal Jackson i Earth Song. Etterhvert når tenårene var nådd skrev begynte han med raptekster; "Stå opp gud våkn opp vi må snakke! om alle barna der ute som er alene og forlatte. Hvordan kan du la israel drepe et uskyldig barn? Hvordan kan du la en pedofil bli en far ? Stå opp gud våkn opp vi må snakke, hvorfor gir du folk kreft og lar dem dø sakte ?Hvor var du når dem drepte Martin Luther King? Hvor er du gud? Og hvorfor gjør du ingen ting ? Gud har forsovet seg eller fraskrevet ansvaret over til fri-vilje, derfor begynte jeg å gjøre som Jens Bjørneboe tenkte;
"DU HAR I ETT OG ALT ANSVARET FOR HVER ENESTE TING SOM FOREGÅR HVOR DU OPPHOLDER DEG"

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

69 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Ulbroka
Ulbroka
Anonym
4 år siden

Jeg kan kalle seg for kristen .

trackback
13 år siden

[…] hadde en lignende gjennomgang for lenge siden; Amanita muscaria – den hellige gral? http://www.nyhetsspeilet.no/2010/04/amanita-muscaria-den-hellige-gral/ Lagret i: Diverse Gi Kudos! | Stem på Bloggrevyen […]

Hermis
Hermis
Abonnent
13 år siden

Knasking av rød fluesopp får Rudolf og vennene hans til å tro de kan fly :) . I det velrenommerte tidsskriftet Pharmaceutical Journal hevder forskeren Andrew Haynes at reinsdyr med vilje spiser magisk sopp for å slippe unna den monotone lange vinteren.

http://www.abcnyheter.no/nyheter/101229/reinsdyr-blir-hoy-pa-sopp

nephilia
nephilia
Anonym
Svar til  Hermis
13 år siden

disse er psyko-aktive stoffer, det er ikke for alle og enhver aa pr;ve.
1) skal sjeldne planten utryddes av at menneske som gaar l;s paa dem.
2) det er sjamaner i sin sjaman rolle som kan takle kreftene.
3) og hvis det skal pr;ves maa det gj;res i trygge omgivelser sammen med noen som kan dette(sjaman eller yulenissnen)

BelzeBob
Abonnent
14 år siden

Men vær forsiktig – min gamle kompis “Syre-Johnny” endte opp på psykiatrisk etter å ha konsumert fluesopp. Egentlig skulle visst soppene tørke i 3 måneder, men han ventet kun 3 dager. Kjent historie. Noen sier Johnny var opphavet til historien om den psykiatriske pasienten som trodde han var en appelsin og ropte “ikke skrell meg” Ikke skrell meg!” når pleierne kom inn.

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  BelzeBob
14 år siden

Nesten litt stygt å le, men den der var rett og slett knallmorsom, BelzeBob.

Ellers kan jo det nevnes, selv om det ikke er helt relevant, at svært mye det ypperste innen kunst og musikk er laget av personer som var mer eller mindre påvirket av bevissthetsutvidende substanser.

Pink Floyd, feks. Syrehoder hele gjengen, men musikken de laget er nyskapende den dag i dag…

Mike Cechanowicz
Forfatter
14 år siden

Jeg visste ikke helt hvordan jeg skulle forholde meg til innholdet her men i dag har jeg gjort meg en oppdagelse som tenner min nysgjerrighet noe veldig. Det finnes en kornsirkel 15. juli 2002 som kalles “Livets Tre” – Når du ser den fra en vinkel, ser du et tre full av frukt. Når du snur bildet oppned, får du en kjempe sopp. Sjekk denne linken: http://www.cropcirclewisdom.com/cropcircles/cropmess/plant/plant.html

mikael
mikael
Abonnent
14 år siden

Jeg ser på soppen som en bryter, slår på en høyere bevishet. Denne “tilstanden” kan oppnås ved hjelp av andre metoder en sopp.
Glem det ikke, det en ser i sopprus, er like virkelig, som “vår” verden.
Litt om “sjamanisme”.
En vei.
Selvdisiplin enkelt og greit.
Uten selvdidplin skjer det ingenting.
Selvdisiplin er alfa og omega.
For når en har valgt å gå veien, som jeg kaller det, har jeg gjort mine valg.
Ser meg aldri tilbake, utfordringene som kommer, er bare utfordringer, og bare det. En kan velge å slåss eller gå til siden , for så å gå videre. Har til grunn karma Lovene da de i mine øyne er kjernen.
I min verden er beinhard kontroll over min indre dialog helt påkrevet, ser på meg selv som realist, men min virkelighet er ikke den samme som antagelig de fleste andres.
Vi kar et sanseapperat som er helt fantastisk, vi kan se i stummende mørke,
vi kan løpe igjennom en skog uten å berøre grener i mørke. Hvorfor klarer vi det ikke i “edru” tilstand hehe.
Den veien er ingen enkel sak, fordi den krever jernhard selvdisiplin, og baller (unskyld damer, kun en alegori) av slål, for en ting kan jeg garantere er at en vil oppleve rein og uforfalsket frykt, tru meg når en av og til har noen i nerheten eller i synsfeltet, stanger dritten i trusa, bokstavlig talt.
Frykt er den andre siden av viljen. Uten selvdisiplin, ute av stand til å stanse den indre dialogen, kommer frykten inn og pulveriserer hendelsen( i drømmer eller i meditason, mediterer selv ca 80% tiden med øynene åpne, uten å fokusere og uten den indre dialogen).
De som kommer nermere grensen/portene vil oppleve vil oppleve ting, bevegelser, lysglimt, småe hull i synsfeltet, osv. Selvdisiplinen er viktig for å beherske seg til å bare obsevere, uten den indre dialogen.
Ta det som det kommer, en effekt av dette, er at energien en får igjennom opplevelsene akkumuleres sakte men sikkert. Ting tar tid:
Lusid dreaming er den andre veien. Har beskrevet det fenomenet tidligere.

“The internal dialogue is what grounds people in the daily world. The world is such and such or so and so, only because we talk to ourselves about its being such and such and so and so. The passageway into the world of shamans opens up after the warrior has learned to shut off his internal dialogue.””
Don Juan

Mtt favorit sitat: Ikke tenk, bare gjør det. fra filmen Matrix
PS for att lusid dreaming skal virke i det hele tatt, må en begynne å lære seg det. Ikke tenk, bare gjør det.

Pilgrim
Pilgrim
Abonnent
14 år siden

http://www.youtube.com/watch?v=hP0c-uc9MYU

Link til Del 1 av en 5-delers serie om et vitenskapelig kontrollert eksperiment med Amanita Muscaria.

Jeg vil personlig ikke anbefale NOEN å eksperimentere med “bevissthetsutvidende stoffer” under noen omstendighet. Dette er ikke leketøy. Det er en høyst reell sjanse for at man utløser latente psykoser – og dette gjelder i særlig grad udisiplinerte mennesker som har lett for å la seg påvirke av romantiske ideer om “alternativ virkelighetsoppfatning”. Dette finnes det inntil det kjedsommelige mange eksempler på. Folk mister rett og slett grepet og blir sosialt dysfunksjonelle.

Det forfatteren ikke nevner i dette forøvrig ganske morsomme skrivestykket er at en sjaman er et veldig, veldig godt trent og disiplinert individ som har stor grad av viljes-kontroll over egen fysikk og psyke. (Dessuten er det også et poeng at tradisjonell bruk av slike stoffer alltid var satt inn i en kulturell sammenheng som i vår tid stort sett er gått tapt.)

Men når det er nevnt så er det vel fint lite annet man kan gjøre i forhold til de som allerede har bestemt seg for å eksperimentere enn å oppfordre dem til forsiktighet.

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  Armin Bahrami
14 år siden

Det han ikke ser er at disse kreftene har virket hele tiden, og også konstruert det som han tror på.. og siterer her.. kontrollen er bortimot totalt, uansett hvor man graver er de samme kreftene bak.. man kan lese og lære av mange retninger..De som tror de har fasit røper bare hvor lite de har forstått.. jo mer man forstår og vet jo mer ser man det.. man blir aldri utlært, vi er alle på vei, alt som er levende iallfall.. en tro som har fasit er død, fordi den står bom stille.. Og det er feilen med en del religioner.. Alt levende utvikler seg..

OG, det viktigste budskapet fra Kristus og det mest misforståtte er:

GUDS RIKE ER INNI DERE; HER OG NÅ.. og ligner et sennepsfrø..

De som har det ekte lyset i seg, gjenkjenner dette hos andre,
og fordømmer ikke.. om andre har et annet syn.. vi er alle unike :-)

Singoalla
Singoalla
Abonnent
14 år siden

Onormanns: Bevare meg vel, dette var litt av noen tirader, mot alle, absolutt alle som har en tro, viten, mening eller overbevisning som er litt annerledes enn din egen, onormanns.. alle andre tar feil og her legges inn info på info ang hvorfor alle andre tar feil.. om man ikke har forstått tingene eksakt på samme vis som du eller din gruppe/menighet, så har de andre ikke forstått tingene.. forstår jeg.. Det er ikke noen god holdning ha til dine medmennesker og debattanter..

Har ikke lest i denne tråden før, jeg har kommentert Armin et annet sted på dette tema og tenkte at jeg kunne prøve å finne det jeg skrev og legge det inn her og få lest litt mer, men har ikke hatt tid.. tema her er den hellige gral..

Det er mange meninger om hva den hellige gral er, i min kommentar til Armin, la jeg frem noen av disse, hva andre har ment og også en faktisk hellig gral som jeg selv har sett med egne øyne, som iallfall er den som Arthur hadde, om det er Kristi gral er litt mer uvisst.. jeg la frem forskjellige meninger om dette historisk sett og sa hva jeg selv trodde men la ikke frem noen fasit.. selv om jeg muliens har sett den fysiske gralen med egne øyne..

Men her var det ikke lenger kommentarene om artikkelens tema å finne..

Ser du har massevis av kunnskaper og forstår du har gått en lang vei, som en ekte sannhetssøker.. problemet er at når man finner en sannhet, og er “nyfrelst”, så tror man at dette er sannheten også for alle andre..

Så blir man fanatisk og misjonerende og vil at alle andre skal se og innse de samme sannheter, men skal de det? Skal vi ikke alle gå vår egen vei? Vi skal vel ikke gå din vei? Om noen her ser ting annerledes, tar de da feil?

Alt som er levende, er i forandring, også all tro og bevissthet som er levende..
Om du tror at du faktisk har en fasit, en gang for alle, så sitter du bom fast..

Anders Troseth sitt spørsmål er meget relevant.. og jeg synes at du skylder oss et svar på hvilken gruppe eller retning som har fabrikkert “din fasit” etter at du her har misjonert såpass mye for et bestemt syn.. og mener å ha fasit.
Hva er denne fasit? Det du legger ut her er meget subjektive meninger om andre trosretninger.. dette er ikke objektiv info, mye av det er direkte feil.. sorry mac. Jeg kan ikke gå inn i noen stor diskusjon her, men jeg synes på et vis at man bør ha litt respekt for artikkelforfatter og artikkelens tema, samt det som står under den boksen du skriver i hver gang du poster..

Det er greit at du har sett “lyset” og tatt avstand fra alt du har drevet med før, og gjennomskuet alt sammen. Men skal du komme videre må du gjennomskue også det som du prediker nå. For det er ikke annerledes, enn alt dette som du fordømmer og fordømme er det verste vi kan gjør, i følge Jesus.. Det er ingen fasit som skal passe oss alle sammen.

Greit nok med advarsler. Men om kirken som du sier er en fallen skjøge, som skal forføre hele verden med sin vranglære, som Bibelen faktisk også sier.. og som jeg ofte har sitert..ja da må du også huske at den samme Bibel nevner alle skjøgebarna.. til denne falne skjøgen.. disse skjøgebarna er alle, absolutt ALLE kirkesamfunn og sekter som har sitt utspring i den kirken som ble etabler i Rom av paven og keiseren.. alle grenene på den stammen.. er feil om stammen og røttene er råtne.. det er problemet for kristenfundamentalistiske protestanter.. og når dere kritiserer Kabbalah, avslører dere kun en uvitenhet som er så stor.. at dere ikke forstår at dere står og skyter dere selv i foten.. så til de grader.. det er deres eget grunnlag, det er grunnlaget for den Bibel, for den Jesus og for den tro dere vil bygge på.
Svertingen av Kabbalah er produsert av NWO kreftene i tråd med agendaen om å nå gjøre de ekte troende jøder til syndebukker.. de falske jøder har som kjent kuppet de ekte troende jøders identitet, skrifter og symboler og misbruker alt dette til å lage et fiendebilde og syndebukk-hets mot de ekte jøder.. som Bibelen advarte mot at de falske jøder ville gjøre.. les bla Åpenbaringen 2,9 og 3,9. Det er Zionistiske krefter bak det meste også bak Lutheransk kristenfundamentalisme, ja faktisk spesielt der..
Svertingen av Kabbalah er ren idoiti og selvskudd i foten på kristne.

Jeg har IKKE tid til å krangle med deg.. men her er det svart hvitt.. her er det lagt inn fordømmelser av alle andre enn de som tror akkurat som deg..

Selv har jeg ingen tro, jeg er kristen jeg også, men gnostisk, fordi jeg har gnosis.. jeg tror ikke på frelse gjennom tro og dogmer… det er der de fleste kristne sitter fast.. gnosis er den fullstendige transformasjon som Bibelen kaller å bli født på ny.. problemet er bare at de fleste bare sier det..
Om pinsevenner og andre hadde virkelig vært født på nye, åndelig levende, da ville de ha kunnet øse av sine kunnskaper og innsikter om alle ting..
Istedet dyrker de uvitenhet, bokstavtro ut fra skrifter man ikke vet opphavet til, og dette advarer også Bibelen mot..

Så begynner du å tenke svart hvitt om Nyhetsspeilet også..
Helt på samme måte.. verden er ikke svart hvitt.. ikke Nyhetsspeilet heller, og ikke folkene her. Jeg har faktisk ganske godt grunnlag for å si dette. Var med den gang dette ble startet, der det ble startet.. kjenner veldig mange personlig, både som skriver og kommenterer..

Dette er ingen sekt.. det er veldig forskjellige unike og tenkende individer med hvert sitt individuelle syn.. og det er viktig å respektere alle mennesker og deres unike syn.. alle er unike for å kunne bidra helt unikt.. med noe som ingen andre kan.. dette er ingen misjonsmark.. man kan si hva man vil og mene hva man vil.. men å liste opp så mange forskjellige retninger, ja stort sett det som er, og legge inn her, om hvorfor alle disse er bedervet og tar feil.. det er å fordømme.. og det var akkurat det Kristus sa vi ikke måtte gjøre..

Hva vil du selv mene om 5 år? Alt dette andre du har vært igjennom har du gjennomskuet.. om du fremdeles mener det samme om 5 år, har du ikke utviklet deg.. det er noen trosretninger som virker slik, at de fanger deg og stopper utviklingen.. å bygge på det kristenfundamentalister og protestanter bygger på er som å bygge et luftslott i løse luften. og fundamentet som dere burde hatt, det fordømmer dere i harde ordelag.. så henger dere i løse luften.. brikkene og dogmene dere holder dere med, stenger effektivt for all reell innsikt.. jeg har selv vært der.. halve livet. ble fortalt at svarene på alt jeg lurte på ikke fantes.. de svarene finnes, bare man våger gå utenfor den boksen. du har vært der men gått inn igjen, forstår jeg..

De som tilhører hver og en av de gruppene du nevner, vil ikke kjenne seg igjen.. i den subjektive beskrivelsen og bedømmelsen.. fordømmelsen.

Man kan si hva man vil om Blavatsky, jeg er ingen tilhenger av henne, men at hun hadde innsikt kan man faktisk ikke ta fra henne, kjenner mennesker som har autoritet på området. De er like kritiske til New age som du er, og mener Blavatsky er blitt misbrukt og forvrengt..til de grader.. de konklusjonene som du har postet her, kunne disse menneskene har plukket fra hverande til pinneved, og vel så det.. i det hele tatt, fordøm ikke..

Bibelen som du har respekt for sier, at om du vil hjelpe din neste med å fjerne flisen i hans øye.. da er det best for alle om du først ser bjelken som du har i dit eget øye.. og når du først har fjernet den, da kan du se klart nok til å hjelpe din neste med å fjerne flisen i øyet hans..

Det du legger ut her, kan virke imponerende og folk står litt på pletten for deg, vil høre mer osv, du har kunnskaper du har “fasit”, mener du selv og andre lurer på dette.. det du kommer med er verdifullt, som det alle andre kommer med.. men det er innlært.. det er ikke sann gnosis.. og hadde du hatt sann gnosis så ville du ikke ha skrevet og sagt som du gjør..

Vet dette fordi jeg selv har gnosis, og gjenkjenner den dermed i andre som har det, slik de gjør det i meg, uansett om våre opplevelser og ord er aldri så forskjellige.. vi kan tilhøre helt forskjellige retninger og religioner..

Og det var slike som oss som ble drept, brent og korsfestet, det var gnostikerne som var kjetterne som led martyrdøde..

De som korsfestet og drepte martyrene var de som forfektet den tro, dogmer og mentalitet som du selv utøver her.. fordømmende, korsfestende, spikrer du opp i kommentar etter kommentar, alt og alle som tror litt annerledes enn deg selv.. er du istand til å se dette selv? Hadde du hatt lyset i deg ville du sett at andre også har det.. det er ikke ditt eller din menighets alene.. takk..

onormanns
onormanns
Abonnent
14 år siden

hei anders
her er litt eg har skrevet i min innføring her tar eg for meg året 1844 deromkring, helena blavatski; eg kan finne et samendrag fra skriftene hennes og kommentar senere når eg finner frem det, du får bare se bort ifra mine ord, de var tiltenkt min gruppe. dette er bare en vinkling hvor eg tar for meg ulike kilder, på ulik måte da

– 1844 –

Now what happened, sure there must have been some symbolic and characteristic events around that time.
We saw from the last chapter that during the same period that the remnant preaches the message of separation, Satan sets up his counterfeit of unity.
He replaces the Law of God with the earthly standard called “Human Rights”, and the “veil of reason and liberty” in the image of a prostitute at Notre Dame.

The fascinating Statue of Liberty in New York, given (officially version) to the United States by the people of France, October 28, 1886, commemorating the United States Declaration of Independence. But actually, given from the French Grand Orient Temple Masons to the Masons of America, in celebration of the centenary of the first Masonic Republic. Her symbology is fascinating: Symbol reveals and conceals:
The Torch; representing the sun in the sky, 7 rays on here crown and holding a book. The 1700’s Mason is referring “Flaming Torch of Reason”, holding the Masonic “Torch of Enlightenment” Illuminati the symbol of Lucifer or as Apollo, the light of the world. The virgin an effigy of the goddess Isis, and only later converted to the ‘Statue of Liberty’ for New York harbor when it was rejected for the Suez Canal”. The cornerstone was laid in a Masonic ceremony.+++
Now for our discussion; who else are standing on sea and land now holding a book lifting the hand to heaven, bringing another message? Re:10:1: And I saw another mighty angel come down from heaven, clothed with a cloud: and a rainbow was upon his head, and his face was as it were the sun, and his feet as pillars of fire:
*

In the last chapter we briefly saw the counterfeit movement of Satan rises in this time periode.:

Freemasonry. (Demoting Jesus Christ)
Spiritualism. (Teaching there is no death, life continues for ever)
Theosophy. (That Lucifer is the true son of God)
False prophets. (All kinds of false prophets, Joseph Smith, Blavatsky, Alice A. Bailey,+++ who wrote hordes of books, which are the literature of the great institutions of this world, the UN acknowledge this literature as their fountain)
The Mormon movement. (The priesthood is taken away from Christ and given to man, the order of Melchizedek).
Jehovah’s Witnesses. (Demote Jesus Christ)
Christian Science Movement. (Says- We are God and eternal)
*

And at the same time God rises up a standard against it and one ministry to announce it; keeping the commandment of God and preaching the three angel’s messages.
(No other denomination in the whole world does this, except this ministry, no protestant and for sure no Catholics, strange, no one? I find this to be the most solid News I can ever hope for, and we are not done “Reasoning” this truth in our own freedom yet, by far! So let us go for the solid food

Interesting events around 1844- “Messages to the world”:

**
-Karl Marx: He joined “The league of the just” in 1842, (later league of Communists). He started writing the “Communist Manifesto” in 1844 and published it in 1848.

-And what does this document say? There is no God, let alone Jesus Christ.
(Marx’s neo-Hegelian version of Bourgeoisie and Proletariats, them the masters – we the slaves. No property and inheritance. An absolute fascist centralized power structure).
*

– Darwin and “The Origin of Species”: that mystery of mysteries, conceived his theory of natural selection in 1838, Early in 1842, Darwin wrote about his ideas to Charles Lyell, On 11 January 1844 Darwin mentioned his theorizing to the botanist Joseph Dalton Hooker, By July, Darwin had expanded his “sketch” into a 230-page “Essay”, In November 1844 the anonymously published sensational best-seller Vestiges of the Natural History of Creation brought wide interest in transmutation.

-This subject we will have to take in the scientific Letter Three and Four, and to debunk this end time delusion that went out to the world.
**

-The BAHA’I faith: Ever Advancing Civilization; teachings of Baha’u’llah+: Bahá’í faith was founded in 1844 by Baha’u’llah (linking the faith with the Bahi faith funded by the Bab, meaning gate) he announced that he was the coming One in 1863. His grandson Adu’l-Baha was his successor.

-Here we finally get to a point where the world is ready for a movement which will uphold: the fundamental unity of all religions. Who is behind this movement that is another story. Is it not interesting that the greatest representation at the UN is the Baha’i faith, but who has the power behind the UN, they or Roman Catholicism? The Catholics of course, so this is just a tool. They uses three books; the messages of Bahaullah, the Koran and the Bible.

The Messages of Bahaullah: page 217: Oh contending people and kindred of the earth set your face toward unity, and let the radiance of its light shine upon you, gather you together, and for the sake of God resolve to root out whatever is the source of contention is amongst you. Then will the effulgence of the world’s great Luminary envelope the whole earth, and the inhabitance become the citizens of one city, and the occupants of One and the same Throne. This wronged One has ever since the early days of his life cherished none other desire but this and will continue to entertain no wish except this wish. There can be no doubt whatever that the people of the world of whatever race or religion derive their inspiration from one heavenly source and are subjects to One god, the difference between the ordinances under which thereby should be a tribute to various requirements and exigencies of the age in which they where revealed. All of them except a few which are a outcome of human perversity, where are ordained of God and are reflection of their willed purpose arise and armed with the power of faith, shatter to pieces the God’s of your vain imagining and sower of dissension among you. Cleave unto that which draw you together and united you.

The Hidden word of Bahaullah: page 17: O Son of Utterance; Turn thy face unto me and renounce all save me; for My sovereignty endureth and My dominion perish not. If Thou seekest another than Me, yea, if thou searches the universe for evermore, thy quest will be in vain.
(Claiming himself as Jesus Christ, Imam Mahdi, Shah Bahram Varjavand, Kalki Avatar, MANIFESTATION OF GOD)

-This message of unity goes out to the world on what date: 1844. People don’t understand the double meaning of occult writing, the Trojan horse so attractive in their vesture, and its hidden meanings for those who look upon it from the inside: – The great luminary and its One Throne, of the wronged One; One is an occult acronym for Lucifer (see Blavatsky). – Is it not interesting; all of them are ordained of God – except a few who are perverse? Wonder who they are, having a doctrine of separation?
So 1844: A message of unity on one side, and a message of separation on the other. Who gives the message of separation? This strange crowd that preaches the three angels message and out of the few who are of “human perversity” and “armed with the power of faith”, interesting.

(On May 23 1844 Siyyid `Alí-Muhammad of Shiraz, John proclaimed that he was “the Báb” –“the Gate”, after a Shi`a religious concept. In the Bahá’í Faith, religious history is seen to have unfolded through a series of divine messengers, each of whom established a religion that was suited to the needs of the time and the capacity of the people. These messengers have included Abraham, John, John, Muhammad and others, and most recently the Báb and Bahá’u’lláh. In Bahá’í belief, each consecutive messenger prophesied of messengers to follow, and Bahá’u’lláh’s life and teachings fulfilled the end-time promises of previous scriptures. Humanity is understood to be in a process of collective evolution, and the need of the present time is for the gradual establishment of peace, justice and unity on a global scale. Bahá’ís claim that the Báb was also the return of Elijah and John the Baptist, that he was the “Ushídar Máh” referred to in the Zoroastrian scriptures, and that he was the forerunner of their own religion. – Bahá’u’lláh prescribed a world-embracing collective security arrangement as necessary for the establishment of a lasting peace.)

Dan Wheatley, “Unity in Diversity” Lucis Trust. Page 12-13: “As a Baha’i I see myself as a world citizen and I strongly believe that the world is moving closer to a united global community, a human family..the reality is that the concept of unity in diversity is a deeply spiritual concept. It is the key tenet of the Baha’i faith…an essential concept…when trying to find solutions to…global problems.

-This is the greatest representation in the United Nations so this is not a little offshoot; they are there for a reason to have a big voice in the ecumenical issue into serving the Wronged One.
*

-1844: Sinaltic manuscript (Codex Sinalticus) discovered at Mt. Sinai in the Monastery of St. Catherin. The manuscript agrees with Codex Vaticanus “discovered” 1481 in the Vatican library.
-This one forms the basis of all modern translations which removes Jesus Christ as God and the only Savior of mankind. Do you think this is by chance? At these very moments the herald goes out of Christ as the savior. We will deal with the Coptic origins of new scriptures, Nag Hammadi, Dead Sea scroll and more later.

*
-Mormonism; introduced by founder Joseph Smith, Jr. in 1840s derives from the, Book of Mormon. Joseph located a buried book of golden plates written by ancient American prophets, a guardian Angel Moroni directed him to these writings and that his mission was to publish a translation of this book. This work, published in 1830 as the Book of Mormon, served as a foundation for Smith’s small Church of Christ. Smith’s church grew steadily until his death in 1844
Mormons claim a literal restoration of the original church of Jesus and his twelve Apostles and classifies itself within Christianity. Mormonism taught that the Indigenous peoples of the Americas were members of some of the Lost Tribes of Israel. Joseph claimed an ability to use seer stones. Smith also dictated a lost “Book of Enoch”, telling how the Biblical Enoch had established a city of Zion of such civic goodness that God had taken it to heaven. He introduced the greater authority of a High (“Melchizedek”) Priesthood to the church hierarchy. J. smith prophecies that Jesus would return in 1890-9.

The relationship between Freemasonry and the Latter-day Saint LDS movement began early in the history of Mormonism. Joseph Smith, Jr. and several of the church founders were Freemasons, and were founding members of the Nauvoo Lodge of Free Masons, Illinois in March 1842, Grand Master Jonas of Columbus being present. There are some similarities between Mormon temple worship and symbolism, and the stories and symbols of Freemasonry. In modern times, The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (LDS Church) holds no position for or against the compatibility of Masonry with LDS Mormon Church doctrine.

*

-Jehovah’s Witnesses; Charles Taze Russell. The history of the Jehovah’s Witness/Bible Student movement cannot be properly appreciated apart from understanding their emphasis on biblical chronology. This played a major role even before their beginnings with Charles Taze Russell as their pastor in the early 1870s. Many members were Second Adventists of a second advent of Jesus– that he would come to bless and immortalize the saints, to judge the world and to burn up the world and all the wicked. This, they claimed would occur in 1873, because the 6,000 years from the creation of Adam were complete then.”

Wikipedia says; Charles Taze Russell was not a Freemason. This was confirmed by the United Grand Lodge of England? Oh. confirmed by whom!! Well his father was 33rd degree mason of the illuminate Russell line, and here we see the tombstone of C.T. Russell buried, by his own request, in the tradition of the York Rite of Freemasonry, kind of hard to dig yourself out of that one.

Second Adventists should not be confused with Seventh-Day Adventists. The Second Adventists were some of the spiritual heirs of the Adventist movement begun by William Miller (also a mason) in the late 1830s and early 1840s. A good overview of the Adventist movement in the nineteenth century can be found in the Catholic Encyclopedia. Russell was primarily influenced by and fellowshipped with those who were in the Advent Christian Church and the Life and Advent Union.
They believed also that references in the Bible to the Archangel Michael, Apollyon (a.k.a. Abaddon), and the Word all refer to Jesus. After 1952 they stopped identifying Jesus as the Lord. Their bible is based upon the Jesuit bible. This organization is very destructive for weak believers because of their similarity. And we shall pick their doctrine apart, in Letter two and three, until no rock stand upon another, and their pile of lies is but rubble. It is sad but true, because there are many good people here too, misled by the wolf and goats.

-Christian Science movement, founded in 1879 by Mary Baker Eddy, married to George Washington Glover, a Royal Arch Mason of the York Rite freemason, He died in 1844. The only secret society which she allowed other Christian Science members to join. Mother Church in Boston, “Emphasizing divine healing as practiced by Jesus Christ”, the discovery of Divine Science as the “final revelation” from God. Claimed the Bible was her “only textbook” and “only authority.” Yet said the Bible has thousands of errors — 30,000 in the Old Testament and 300,000 in the New Testament. Everything is spiritualized to the point that the physical no longer exists and repudiates the Trinitarian Godhead suggests polytheism.
Denies that the incarnation of Christ was the fullness of deity dwelling in human flesh, denies the perfection of the man Jesus Christ and was not crucified, a “man-made” theory. Only being the man who possessed the Christ consciousness, the blood atonement of Jesus Christ was false; the Holy Spirit is the Christian Divine Science. They say that man is “incapable of sin, sickness, and death, for there is no devil. Jesus, who possessed the Christ consciousness as do all men to a lesser extent, went to the cross, not to bring about forgiveness of sin, for sin is an illusion, but rather to demonstrate that death is an illusion.

So you see from this huge outpouring around 1840, and on, there went out many a different sect and only one small group remained true to the gospel, and as we shall see all the rest was influenced by highly skilled con artist from the secret society and almost impossible to distinguish one from another, unless you have the deepest documentation and proof of their works. Infiltration and deception is the name of the game and whatever you make of the date, it stands out as a torn in the flesh of the gospel and must be dealt with until we see where it comes from; the bottomless pit.
*

-Theosophy (meaning: wisdom possessed by gods):

-Helena Petrovna Blavatsky (1831-1891) heralded the dawn of the New Age Movement. Foundation for many occult fraternities, monumental works such as, Isis Unveiled and The Secret Doctrine, Channeling revelations from Secret Ascended Masters, Morya and Kuthumi. She formed the Theosophical Society (1875) with Henry Steel Olcott and William Quan Judge.
A society for the study of esoteric teaching of all religions and philosophies, with the idea of introducing them to those who were READY.

-Annie Besant, Freemason, in 1907, president of the Theosophical Society. The beginnings of the modern New Age Movement began with search for their “own” messiah. Along with 33rd degree mason C.W. Leadbeater, Annie Besant promoted a young adept as the messiah: Jiddu Krishnamurti.
-Alice Bailey and husband Foster (32° degree mason) continued to interlock the workings of Theosophy with the aims of Freemasonry. Bailey, as founder of Lucis (Lucifer) Trust, worked laboriously to fulfill the plan toward a New World Religion, which her master Djwhal Khul had said was the ultimate aim of Freemasonry.

Theosophy holds that all religions are attempts by the “Spiritual Hierarchy” to help humanity in evolving to greater perfection, and that each religion therefore has a portion of the truth.( Quote: Mary Baker Eddy, the founder of Christian Science, was an associate of 33rd Degree Freemason Henry Steele Olcott who founded this Satan worshipping cult called the “Theosophical Society” with evil female Freemason, mother of the New Age Movement and Hitler’s spiritual guide, Helena Petrovna Blavatsky). Theosophical Society helped Buddhism into a new renaissance. Rudolf Steiner created a successful branch of the Theosophical Society in Germany, He opposed to the proclamation that the young boy, Jiddu Krishnamurti, was the incarnation of Maitreya who “over-shadowed” Jesus Christ. In 1913 he founded Anthroposophical Society, resulting in an international network of “Steiner Schools,” also known as Waldorf schools.
Theosophists trace the origin of Theosophy to the universal striving for spiritual knowledge that existed in all cultures. It is found in an unbroken chain in India but existed in ancient Greece and also in the writings of Plato (427-347 BCE), Plotinus (204-270) and other neo-Platonists, as well as Jakob Boehme (1575-1624).

There is nothing like Theosophy, it is huge, it is the sum of all paganism and new age. For years I studied their teaching (and others, practicing Taoist medicine, TM-Sidhi and higher scientific kabbalah in particular) and it is a powerful philosophy that can sweep you far off. It includes all of eastern mythology and western religion, it has such a clutch, like all new age and spirituality has today also. But most people in this modern version of “New Age” do not realize there is nothing new under the sun from the standpoint of Theosophy, and most are therein for the fun and fancy, playing chakras and tantric self development, understanding little of its false Samadhi.
These teachings, with some other ground workers are the fundamental spiritualism and teachings in the Secrets Societies and the husbandry with freemasonry which brought them about.
*

Freemasonry: the Midwife to an Occult Empire
(and their many counterparts)

Their members display the traits of having been thoroughly brainwashed by a first-class cult, the others are a concerted effort by the Brotherhood of the White Lodge. Historically, Freemasonry has been charged with corruption of public officials because of the oaths and promises they swear to keep amongst themselves, above all else. At the very least, joining a secret society, or a “society with secrets,” creates a glaring conflict of interest.
The following lectures doesn’t go into the actual corruption or Masonic favoritism. A secret society, by its very nature – and one as widespread and established as masonry – would naturally enable such intrigue. My only intention here is to outline its influence, and a guiding hand on a unique phenomenon that occurred at the crossroads of the 19th and 20th century. Having learned, I hope these lectures are seen as a comprehensive and accurate exposition in these fields of study.
Freemason, Chevalier Andrew Ramsay, as far back as 1736, during a gathering of French Masons, revealed that Masonry was the heir of the secrets of the Templars (and Jesuits) who in turn were the inheritors of the ancient wisdom of the pagan Mysteries. Quote;
“Freemasonry makes no profession of Christianity, and wars not against sectarian creeds or doctrines, but looks forward to the time when the labor of our ancient brethren shall be symbolized by the erection of a spiritual temple whose moral grandeur shall be commensurate with civilization; a temple in which there shall be but one altar and but one worship; one common altar of Masonry on which the Veda, Shastras, Sade, Zend-Avesta, Koran, and Holy Bible shall lie untouched by sacrilegious hands, and at whose shrine the Hindoo, the Persian, the Assyrian, the Chaldean, the Egyptian, the Chinese, the Muhammadan, the Jew, and the Christian may kneel with one united voice celebrate the praises of the One Supreme Architect of the Universe.”
Yea. Right, in other word instead of attaching the Word of God themselves they march into the establishment of all kinds of doctrines and cults to do their job under other flags. Masons have nearly a predictable means and methods; for us who know their work of; the Hegelian principle and that of divide and conquer, establishing order out of chaos. Their deceit is unspeakable and the root of all abomination and desolation in the world today, every single war upon the earth has its root here. Masonry, like all the Religions, all the Mysteries, Hermeticism and Alchemy, conceals its secrets from all except the Adepts and Sages, or the Elect, and uses false explanations and misinterpretations of its symbols to mislead those who deserve only to be misled, the very spited tongue it is.
“When a mason learns the key to the warrior on the block is the proper application of the dynamo of living power, he has learned the mystery of his craft. The seething energies of Lucifer are in his hands and before he may step upward, he must prove his ability to properly apply energy.”
Manly P. Hall, 33°, The Lost Keys of Freemasonry, p. 48

The latter quote, in particular, may be surprising to some but occultists have a clear concept of what Manly P. Hall was conveying. To them, the true definition of occultism is the science of energy flow and energy relationships. Occult meditation is a means of consciously and purposefully directing energy from a recognized source to the creation of some specific effect. This is the task of the initiate in all Occult groups and the question arise which “Source”. The initiator shows the candidate his latent faculties, his dormant powers, and initiates him into their use. He explains or demonstrates how the candidate may awaken the static energy into dynamic power.

Influential members:

-General Albert Pike, Morals and Dogma 1871, is typically only giving to Master Masons. It is estimated that for every hundred Masons, ten will read it, three will finish it and only one will understand it.
The rites and rituals of Freemasonry are directly derived from ancient occult mysteries. An Entered Apprentice is deceived from the beginning, as Pike has openly admitted; at the same time revealing its likeness with the “Mysteries, Hermeticism and Alchemy.”
Pike said the initiate is “intentionally misled by false interpretations.” Another esteemed Mason put it this way:

“FREEMASONRY is a fraternity within a fraternity — an outer organization concealing an inner brotherhood of the elect. Before it is possible to intelligently discuss the origin of the Craft, it is necessary, therefore, to establish the existence of these two separate yet interdependent orders, the one visible and the other invisible. The visible society is a splendid camaraderie of ‘free and accepted’ men enjoined to devote themselves to ethical, educational, fraternal, patriotic, and humanitarian concerns. The invisible society is a secret and most august fraternity whose members are dedicated to the service of a mysterious arcanum arcanorum (secret knowledge). Those Brethren who have essayed to write the history of their Craft have not included in their disquisitions the story of that truly secret inner society which is to the body Freemasonic what the heart is to the body human
Arthur Edward Waite; (1857 – 1942) the Hermetic Order of the Golden Dawn. famous as the co-creator of the Rider-Waite Tarot deck, the most popular tarot deck in use today. “Waite was a prolific author of occult texts on subjects including divination, Rosicrucianism, freemasonry, black and ceremonial magic, Kabbalism and alchemy; the Holy Grail, influenced by his friendship with Arthur Machen,
Dr. Wynn Westcott; (1848 – 1925) East London coroner, a Freemason, Theosophist, Qabalist, Supreme Magus of the Societas Rosicruciana and founding member (and organizing genius) behind the Hermetic Order of the Golden Dawn
S. L. MacGregor Mathers: (1854 – 1918) a Freemason, a Rosicrucian and an adept occult magician. Along with Dr. Wynn Westcott, he founded the Hermetic Order of the Golden Dawn. the single greatest influence on 20th century western occultism.
Aleister Crowley (1875 – 1947) the most controversial occultist in modern times, dubbed the “wickedest man alive.” here’s much dispute as to his official status as a mason. The Grand Lodge of British Columbia and Yukon, however, admits to his initiation into Craft Freemasonry in Anglo-Saxon Lodge No. 343. Crowley has generated an intense following since his death. He has influenced countless disciples and gave birth to Satanism. Documented has murdered 150 people in ritual sacrifice. Proclaiming to be the magus (and great Beast 666) of the “new age of Horus,” he saw himself as the usher, or prophet, of a “new Aeon” of illuminism. Crowley became a hero for young people – especially rock musicians of the 60s and 70s and through to the Heavy Metal acts of the 80s and 90s.
Dr. Gérard Encausse, (1865 – 1916) a Parisian spiritualist; Theosophist; Qabalist; chief of the Kabbalistic Order of the Rose-Croix; founder of the Order of the Martinists, based on two extinct Masonic Rites; an OTO initiate; a Golden Dawn occultist; and an adherent of Esoteric Christianity of the Gnostic Church.
Dr. Theodor Reuss (1855 – 1923) joined Masonry in 1876. Reuss was a tantric occultist and utopian socialist. Most famous as the Outer Head of the Ordo Templi Orientis, OTO. A revival of the Order of the Illuminati with practical magical rituals and initiations. Ordo Templi Orientis is still in existence today, and has thrived in recent years as its members have embraced the internet.
George Pickingill (1816-1909) the most intriguing figure of the bunch established nine hereditary covens in Norfolk, Essex, Hertfordshire, Sussex, and Hampshire. Each coven worshiped the “Horned God” and practiced sex magic in its rituals. According to the legend both Allan Bennett and Aleister Crowley (around 1899) were initiates. Influence on the O.T.O. can be demonstrated. His reputation preceded him and landowners and influential ‘Rosicrucian’s’ were impressed with his magical powers. He was granted access to the archives of several ‘cunning lodges’ and Masonic temples in London

Masonry is regarded as the direct descendant, or as a survival of the mysteries of Isis and Osiris in Egypt, sacred geometry and initiate mystery. And these are the very philosophies of the ruling New World Order, World Religion and the Secret Society, in which the lower grades within their order know little of. “All government politicians” of the USA is connected to the higher lodge in one form or other, and most in other western countries as well.
Most freemasons, like in religious churches, are crowded with normal people, the followers, oblivious of their inner secret agenda by higher initiate orders and priests. This is how all of them cover themselves behind the scenes and charity surrounds them and where the apprentices defend them for their lack of insight and knowledge. In their own word; outside their skirt we have the “the cattle people – Us”, being wholly stupid and oblivious of anything, seeking self-gratification and entertainment as their goal of life, and a distraction wanted by them”.
We will have to take a whole section in Letter Tree to deal with this one.
**

Summary Quotes:

The externalization of the Hierarchy, A.A. Bailey, Lucis Trust, page 404: “The New World Religion must be based upon those truths [Right human relation, peace..] which have stood the test of the ages…they are steadily taking shape in the human thinking, and for them the United Nations fights”.
Education of the New Age A.A. Bailey, Lucis Trust, page 111-2; Another surgical operation may be necessary…let us never forget that…therefore, there is much destruction permitted by the custodian of the plan and much evil turned into good.
Reappearance of Christ , A.A.B. p,13; There must be no.. distress over the disappearance of the old order. The good, the true and the beautiful is on its way, and for it MANKIND is RESPONSIBLE, and not some outer divine intervention”.

Muller Robert. 1982. New Genesis Shaping a Global Spirituality. Page XIII; “My great personal dream is to get a tremendous alliance between all major religions and the UN”.

Massages into the world;
– The World Churches proclaim; Gather under our roof let us create peace on earth.
– Other Protestantic denominations say; there will be a rapture and conversion. Not biblical,
they are even lying to their own people.
-The Roman Catholic says: No, I decide which day is for worship, I am your authority in your
life. And in plain word says who they worship on Sunday, the first day of the week:
+ The faithful of the Word and the three angels messages say: separate, come out of Babylon the Great, do not accept the mark of the beast. Keep the testimony and the Sabbath. And there will be an outer Divine Intervention.

Holy Father John Paul II: Apostolic letter Dies Domino to the bishops, clergy and faithful of the church keeping the Lord’s Day holy. May 7 1998;
“The spiritual and pastoral riches of Sunday, as it has been handed on to us by tradition (for sure not the bible), are truly great”.
“Significantly, the Catechism of the Catholic Church teaches that “Sunday celebration of the Lord’s Day and His Eucharist is at the heart of the Church’s life”.
Pay attention to this one; we will go deep into the Mary cult in chap. signs and wonder, it will chill your spine when you really understand who they refer to, Isis and more(ask Blavatsky):

-“As they listen to the word proclaimed in the Sunday assembly, the faithful look to the Virgin Mary, learning from her to keep it and ponder it in their hearts (ef. Lk 2:19). With Mary, they learn to stand at the foot of the Cross, offering to the Father the sacrifice of Christ and joining to it the offering of their own lives. With Mary, they experience the joy of Resurrection, making their own the word of the Magnificent which extol the inexhaustible gifts of divine mercy in the inexorable flow of time: “His mercy is from age to age upon those who fear him (Lk 1:50). From Sunday to Sunday, the pilgrim people follow in the footsteps of Mary, her maternal intercession gives special power and fervour to the prayer which rises from the church to the Most Holy Trinity (Dies Domini)”.

Do you understand, the mediator between you and God (whatever trinity they refer to, knowing their symbolism) is not Jesus Christ, neither the Holy Spirit, and there is no salvation outside their church and by decree. They acknowledge not the stamp of He who created All, by denying Sabbath keeping, but rather worship the day of paganism all which tells who they worship?
If you do not understand occult language it does not mean much, but to them this form of Mary is the symbol for the great luminary who can be both female and male. So when going to worship I will for sure follow Jesus Christ, according to this that is not what happen on their Sunday.

Canon Law 1436 §1: whoever denies or places in doubt at truth that must be believed with divine and catholic faith, or repudiates the Christian faith as a whole, and does not come to senses after been legitimately warned, is to be punished as a heretic or as an apostate by major excommunication; a member of clergy, furthermore, can be punished by other penalties, not excluding deposition. §2: Aside from such cases, whosoever rejects a doctrine proposed, as definitively to be held, by the Roman Pontiff or the College of Bishops exercise their authentic Magisterium, or else accepts a doctrine condemned by them as erroneous, and does not come to his senses after having been legitimately warned, is to be punished by an appropriate penalty.”(18 may 1998)

So Pope John Paul II asks that people who do not agree with him must be punished like heretics, when did they last speak like that? in the middle ages. And not excluding exposition, meaning they can take away anything belonging to you.
They have defined that we must keep Sunday, so if you are a 7th day Adventist or keeping the bible Sabbath (http://www.sabbathseventhday.org/), do that come into conflict with their ecumenical doctrines? Absolutely, and what was the appropriate penalty in the past? Death was the appropriate penalty. Do you think they could go that far, when we stand at the last stage, sure is interesting to see. Well with this we can go on for ever, just to realize this IS going to be a dividing issue of principles and when the New World Order religion comes into full power we will see other attitudes then the present passive one, it is planned this way to distinguish their opponents. Compromise is not possible and as in the church of Sardes where this came in, our Lord said; I have not found your work complete in the eyes of God.

The New World Religion & A.A. Bailey, quotes; -“God works in many ways, through many faiths and religious agencies; this is one reason for the elimination of non essential doctrines”.
-“…other steps will also be taken in this department of religion and of education, over which the Christ rules, and He will move to restore the ancient spiritual landmarks, to eliminate that which is nonessential and to reorganize the entire religious field again in preparation for the restoration of the Mysteries. These Mysteries, when restored, will unify all faiths.”
Natalie N. Banks, The Golden Thread, page 40; Looking below the seething surface of the outer events we become aware of the spreading move towards the elimination of the sectarian separativeness and an increasing distaste for reliance on hard and fast doctrines and dogma. At the same time there is an intensified search for a deeper understanding of the inner teachings and their application to the enormous problems of today.”

Texe Marrs. Millennium: peace, promisies and the day they take our money away;
Page 66; Thomas Ehrenzeller, director of World Federalist, asserts; A growing number of people… are sponsoring a backlash against the wave of religious fundamental fanaticism… The right course to take is that which will lead to a new world of unity and world law.
Page 224: Djwhal Khul states: “Jesus was wrong about the dividing of the sheep and the goats; “it has been thought that the sheep went to heaven and the goats went to hell. It is the other way around. The goats in Capricorn is the initiate and from a certain esoteric angle the goats do go to heaven because they function in the spiritual kingdom… the sheep remain on earth… until they become goats. (what a load of rubbish)
Texe Marrs, Mystery Mark of the New Age: quotes dr. Christopher Hyatt; page 154-5 referring to Christians fundamentalist as: “The shadow emerging in Society”…”Hyatt went on to reveal just how this “changing of the guards” will take place. “I see, he stressed, that the earth still require some blood before it is ready to move into new and different areas…I see the New Age as required … a lot of blood, disruption, chaos, and pain for a mass change to occur.

Letter (1993, No.4) page 2; quote Alice A. Bailey; “ the day is dawning when all religion will be regarded as emanating from one spiritual source, all will be seen as unitedly providing the one root out of which the universal world religion will inevitably emerge. Then will be neither Christians nor heathen, neither Jews nor gentile, but simply one great body of believers, gathered out of all the current religions. They will accept the same truth, not as theological concepts but as essential to spiritual living…they will stand together on the same platform of brotherhood and human relations, they will recognize divine sonship and will seek unitedly to cooperate with the divine plan…is definitely coming today.
“Thus the expressed aims and efforts of the United Nations will be eventually Brought to fruition and a new church of God, gathered out of all religions and spiritual groups, will unitedly bring to an end the great heresy of separateness. Love, unity and the Risen Christ will be present, and He will demonstrate to us the perfect life.
The problems of humanity, World Goodwill, Page 17; “The Christian churches, “writes Rothschild in “reality and Illusion”, must also kill out all separativeness and learn to cooperate with all other faiths…whose scriptures are of equal value and beauty as the New Testament.

Dr. Adler director of IPR Chicago, quoted in; A new Inquisition, “the omega letter (Dec. 1989, Vol. 5, No 11, page 7-8); “simply stated, Adler argues that we will not be able to obtain world peace until we attain cultural unity. But, Adler argues that there is ONLY ONE obstacle to this unity – CHRISTIANITY…”Adler’s point is simple – Christianity claims supernatural knowledge and divine revelation that is divisive and not open to rational debate and SHOULD NOT BE TOLERATED.

Maharishi Mahesh Yogi; in “The mystical Maze” page 253: who brought transcendental meditation TM to the west, in reference to those who do not practice TM; -“there has not and there will not be a place for the UNFIT. The fit will lead, and if the unfit are not coming along there is no PLACE for them…in the age of enlightenment there is NO PLACE for ignorant people.

Joh:16:2: They shall put you out of the synagogues: yea, the time cometh, that whosoever killeth you will think that he doeth God service.

Does it not sound nice, effulgence is the lure of deception, so get rid of those who keep to their own faith, religious freedom is out, standing for your truth and righteousness, and Christ is just debunked and misquoted. This is a war on Jesus Christ this is not a war on any sect or individual, we just happen to be caught in the middle. And everything can happen very quickly, all is in place and who holds the four winds over the earth until the time is ready? So be excited because we must be so close to the end, and for the promises that are in store for those who love Him. And how He will protect His people like the Israel of old Egypt. His promise that He will make a difference between the goats and the sheep. Ten plagues was over old Egypt, three they had to suffer through. How many plagues are there in the bible? 3 woes and 7 plagues, are they barking up the wrong tree?

*

– Theosophy and Jesus as the master.

In the society of theosophy and Alice Bailey and modern day Brian Grattan (Mahatma) when they refer to Christ he is then a 5 degree initiate master;
Alice a. Bailey, Rays and the Initiations; “The Master Jesus…upon the mount of ascension…he knows where his field of service lies-within the Hierarchy…that he himself has still to make progress, to move forward and there faces him a great initiation of decision, the sixth.

Brian Grattan, Mahatma I & II;
page xi; Master Jesus channeled the Christ. That is a fact…these were two separate beings, and not “Jesus Christ” as the Catholic Church has seen fit to convey to mankind.
Page xxiv; Christians teachings refer to the antichrist – the Iman.. a better term.. the prince of darkness, as your religion is not without great darkness…this is the level of Lucifer, who was certainly not a “fallen angel”. This arrives from the black lodge of Sirius…the same level as the White Brotherhood…equivalent to the ninth initiation. Sanat Kumara, your planetary logos, requires only the eight initiation.
page 184; many Christians believe that Jesus will be the rider of the white horse; that of course, is simply not possible, since Jesus works…at his level of enlightenment to become a lesser avatar…by mankind from viewing Jesus and the Christ as the same… had elevated the master Jesus to the levels that he had never attained…Because all levels from the creator to earth have arrived through the rider on the white horse – who embodies the Mahatma (I Am presence) for the source-level only – Maitreya, as the Christ, will move on and Kuthumi will be a fine Christ.
Page 191; … ultimately you have all of eternity to evolve without judgment. Although that is not what your various Christian churches are teaching you…the Armageddon, judgment day, “losing your soul,” and ascension with “Jesus gathering his flock in the sky” and moving these “chosen few” to his father’s home that has many mansions, the earth burning or flooding – an on and on. Most are not worthy of repetition except as a historical perspective or as allegorical and emotional myths. What must your clergy say when their prognostications don’t come to fruition? We are certain there will be no shortage of creative answers; with the fear they must invoke to maintain their power with the ancient form-side teachings and the disallowance of new revelation. You have already heard the total denunciation of the New Age in hysterical terms. What was will become as “barking dogs” when the church realizes that nothing they do will change New Revelations.
Page 261: we can only convey to you now that a priest whom we call Ogmios is being overshadowed by Jesus/Sananda, and their intention is to operate in the Vatican to create the New World Religion.

*

Egyptology and Kabalistic denunciation of Jesus Christ.

This is the bastion and inheritance of the Freemasonic and ancient secret societies. To allow us some definitions; Then, Theosophy would be the Mother of modern western New Age and occultism, bringing the ancient eastern philosophies or religion into the modern day new age world. But the real stronghold and power is in the pharaoh argumentations against the Lord Himself and the ministry of his people, just like the olden times. While Theosophy argumentation is based upon mere claims and superstition themselves, and a work of elaboration in the spirit realms, it has not the strength and historic proof like this one. These two bastions are of a higher degree than Theosophy and Eastern mythology, it is the founding father of all religions and mythologies. I do not even know how to begin and convey to you this problem, and I think this one will be the chief argumentation that will test the truthfulness of the gospel and sway the people away from their faith. And that it will be presented at a perfect timing to the world; we know see the final battle of the Queens and Kings, black and white. I have studied their philosophy, understood their sacred geometry and higher orders, fascinating stuff that is all I can say, fascinating. Therefore a thanks to: 1 – my training in the “Academy of Future Science” and the Higher Kabalistic sciences, and their Keys of Enoch book, which I translated into Norwegian, their Gnostic Pistis Sophia and their other studies. 2 – Also my inner experiences of the super mental mysteries practices, like the TM shidi, a practice I came into 22 years ago, which led me on the eastern journey and philosophy. While my profession is Ms. Sci. in physics like and practice of natural medicine. And it was the realizing of my own deviation in the search of ideas and ideals, leading me from my own true path which started in my Heart of the one Gospel, and life brought me here. So it is not my success but my sense of failure in them and through me that I sit and share my deepest message that I feel the Lord wants me to do. It is the oil of life one must gather by experience, and I see so many of you lost into this entire enchanting New Age dance, as I was too, not realizing on what ground you stand and it is not the most holy one. Please come out of Babylon the great, it will fall.
But it is by reason I must reach, my faith is my own as yours is too. Therefore only at the End of Letter Three will I expose this deep super mental teachings and then evaluate it in Letter Four; —
-My evaluation upon the Higher Kabalistic sciences, Gnosticism, and these ancient teachings that was brought into this academy and mixed with the Gospel. And is more of an inner dialog of the various priesthoods and where I have my questions that will be put down. And I feel it my duty since I translated teachings mingled with Egypt, and it will be discernment upon scientific, spiritual and academic groundwork.
This Letter one is for the average people, the good hearted ones, and these concepts will be far too much to handle for you now, and it takes decades to understand them by reason and logic alone much less inner experiences, and I feel my first duty is to the people hood as I work my way up to the two Towers of Babylon.

***

– The Thorny Crown of Christ.

From all of these claiming the Master hood and Glory of Christ, which one of them was willing to sacrifice and suffer for our redemption. Whom of these has proven themselves in absolutely infallibility of prophesy, all of them wanting his virtue but none willing to offer their own self sacrifice.
Before Christ went to the cross he was offended and blasphemed, they put on him the Crown of Thorns, bidding him to prophesy. He is the very image of His body of Christhood today, and the very Crown of Thorns upon our head are these super mental occult agendas ruling the powers of the earth today under the brightest of all angels, Lucifer. By their fruits you shall know them, what is it we see in the world today, when these are the very powers that rule the world. That alone tells me everything, how can their hearts be pure, corrupting the world with their capitalistic and political powers through their corporate and military agencies on the earthly ground alone. And these selfsame advocates sit on the throne of religions and science ruling with their superior intellectual and technological knowledge overpowering people of ordinance and living. It is not my intention of hurting any feelings, for that I apologize, because this cuts to the bones and it means change and to make a decision, but when I see and know that my faith and truth is to be taken away from me soon, then I ask who has been given that right and how can we have come thus far that the freedom of religion is not an option anymore, because faith is beyond human reason and logic alone.
We stand before the total onslaught that is to come as we in Trust and Faith stand in our Lord and Savior, innocent and with no Self proclamation and for the sacrifice for Truth. As such shall our apparent defeat become our supreme Victory; For the Lord knows and searches all hearts and souls and he will never leave you nor forsake you, even if you would have to go through the valley of the shadow of death, fear not.
In fact be exceedingly of Joy, Faith has always the character of test, and it is not the dispute of who has the right interpretation or dogma, but rather how you live and make it your path and service through Love. As we put down more proof of the testimony of prophesy one thing is for sure; others might find their own interpretations, but there is no proof that says that this one is less of the truth and is fully one possible grand interpretation that more than equally carry the right burden of proof and the only one that stands against all the others. There is no one forcing you to believe this one, but you have to be your own judge, because only you will be the one standing before the judge of All and responsible for your own actions and choices from your own free will and that is the beauty of the freedom of choice. To walk with God is an experience and I would not change it for the world, no other way; fortunately He gives the calamity piece by piece and all we can do is to share what we have between us and to strengthen each others hope. He is an all forgiving Lord and how sad would it be if there where only a battle between good and evil spirits and no true sublime Divinity with an everlasting purpose over this creation.
May the Lord bless you and Keep you.

T
T
Forfatter
Svar til  onormanns
14 år siden

Beklager at jeg ikke har fått tid til å svare deg onormanns. Kan jeg spørre deg om hva som er din gruppe? Du skrev på side 2 at du beklaget deg for at du pushet meg, no stress man, jeg er en infokriger og har vært ut for verre :)

Skal lese gjennom dine kommentarer her når jeg får frigjort litt mer tid. Ikke heng opp røret på nyhetsspeilet da, du var jo et friskt pust her inne, alle uenigheter lagt til side.

Sirus
Sirus
Abonnent
Svar til  onormanns
14 år siden

Oioi!
Onormanns,er den forste paa nyhetsspeilet som sier det samme som meg. Og jeg som trodde jeg var den eneste her. Jeg er av samme overbevisning. Takk,onormanns!

BelzeBob
Abonnent
14 år siden
onormanns
onormanns
Abonnent
14 år siden

Anders Troseth sier:
24. 04. 2010 klokken 17:11

Jakten på den hellige gral var en stor psy-op av Kong Arthur, som du kan du lese i denne artikkelen så er den noe annet en bare et at våpen som det ofte har blitt speukulert i, ifølge legenden brukte Josef av Arimatea den til å fange noe av Kristi blod mens han hang på korset, noe som gav den mirakuløse evner. Dette er kristen mytologi og ikke enkelt å tolke, men at sopp derimot er brukt for og oppnå kontakt med den “andre siden” hører vi ikke så mye om i den kristne mytologien, hvis vi debunker symbolikken dog, så finner vi denne soppen overalt.
*************************
Josef av Arimatea den til å fange noe av Kristi blod mens han hang på korset,
svar:
dette er ren gnostisime, ikke apostolisk lære. kan du vise meg noen plass i textus receptus at denne påstanden er canonisk. vis meg noe annet en alexandria codex gnosticisme. om du vil ha en billedlig forklarin på gnostisisme så var det den apologetiske torne og tortur i deres kjød.

*******************
Jakten på den hellige gral var en stor psy-op av Kong Arthur:

::)) det vet eg ikke om, det var nytt kan du gi meg kilde infoen for dette.

men at sopp derimot er brukt for og oppnå kontakt med den “andre siden” hører vi ikke så mye om i den kristne mytologien:

anders: helt rigtig: men, hvilken kristen mytologi?
1 de kjetterske apologetiske bibeltroende, som ble brent for sin tro og eventuelle kopier av bibelen eller deler av den?,

eller
2 den paganiserte romerske paven og dens avkom jacobin ordenen.
og senere den dominikanske protestantiske falske kirken.???

1 er total løgn

2 helt rigtig og eg vill ikke stoppe der, de var horebukker, satandyrkere, mordere gud veit faen ka.
begge går under benevnelsen kristen mytologi, men hva er det for et begrep. les mine første innlegg å se hva eg mener om kristendom.

og husk det er ikke nok å dokumentere at den og den var av desse ordener.
de fleste reformister var katolske prester, som innså faenskapen liksom wistleblowers idag, eg vil si det taler i deres favør om så, de har erfaring og vet akkurat den sataniske agenda var, liksom vi ser denne på vår måte i dag. så du er nødt til å skille havren fra strået.
dvs også forstå hva de prøvde å si. for det er absolutt to forskjellige diamentralt forskjellige standpunkt.
men nå må eg studere dine ting også, og finne frem informasjon slik at vi kan se dypere kildeinformasjoner.

spennende Anders. du hjelper meg og eg hjelper deg, så tar vi oss en tjall en dag, nei shitt det hr eg jo sluttet med, jaja eg kan se på og spille afrikansk djembe for deg. eller didjeridoo hihi

T
T
Forfatter
Svar til  onormanns
14 år siden

Har inget behov for å overbevise deg om noe som helst Onormanns, min sannhet er nødvendigvis ikke din.

Når jeg skriver “Jakten på den hellige gral var en stor psy-op av Kong Arthur” så mener jeg det litt ironisk, relatert til artikkelen, for siden jeg ikke har lest noen av de store bøkene som er skrevet om Kong Arthur m.fl. så kan jeg ikke underbygge påstanden med annet enn at det enten er ironi, eller intuisjon., hvis jeg hadde kunne fått et mer presist svar fra mitt høyere selv så hadde jeg selvfølgelig videreformidlet det kort og konsist, men per dags dato “this is what you get”. :)

Jesuittene er helt klart opptatt av at massene av folk skal være dumme, naive, mentalt ustabile, avhengige av stoffer/illusjoner osv… denne ordenen spiller helt klart en sentral rolle i og med at de styrer universiteter over hele kloden samt følger blindt ordre fra den sorte paven

Hvis noen av mine lærere er Jesuitter så tror jeg ikke de hadde ville avslørt sin egen agenda for meg, de ville vel heller forsøkt å føre meg bak lyset enn å skinne lyset rett inn i øynene på meg?

Ser du nevner Gerald Massey, og jeg er ingen ekspert på han eller Egypt men er kjent med hans arbeid. Han skrev vel “Ancient Egypt: Light of the World” og kan vel egentlig ikke klandres for annet enn at han viste gjennom sitt arbeid hvor intrikat vår historie er, og hvor mye vi ikke vet…

onormanns
onormanns
Abonnent
Svar til  T
14 år siden

Unnskyld at eg pushet deg litt Anders, du vet vi kan være de mest uenige individer på jorden men dog de beste venner :) og du trenger ikke å føle at du behøver å stå i forsvarsposisjon overfor meg, nå vet vi begge hvor vi står og kommer fra, eg tror du har en hel masse å lære meg Anders, eg er veldig åpen for det, ingen er en bedre læremester en din sterkeste motsander (om vi skal nå si det slik da), se gjennom historien hvordan slike har kommet ut på den andre siden med dypere røtter. slik eg ser det Anders: vi har en jobb å gjøre, vi skal finne sannheten det er alt som betyr noe for meg og deg, enig.
eg hadde noen tanker på atles side aktivisme.
og så skal du lære meg å kjenne Anders; eg er ikke her for å overbevise til mine overbevisninger, eg er såpass gammel nå at eg lar kan ofre meg selv for andres vel og min holdning er å gi støtte og oppmuntring. men er har et sårt punkt Anders og det vet du sikkert hva er nå, det kan eg ikke noe for.
:)

onormanns
onormanns
Abonnent
14 år siden

du ser ut til å glemme at vi ikke trenger king james versionen om så vi har over 6000 kildeskrifter på arameisk, hebraisk og gresk og etiopisk, dessuten ble en fullstendig version av funnet av old testament funnet i dead sea scroll gjemt for 50 år under rockefeller frem til midten på nitti tallet. men helt tydelig Anders der var en intens kamp for den bibelske læren og den svarte lodgen hadde omtrent overvunnet hele saken. men vist du er i troen på micheal tsarion tror eg det er håpløst, makan til jesuitt occultist skal letes lenge etter. hvorfor var han så feig da å ta bort chris white debunk materialet som aldeles tok buksa ned på løgneren. dersom vi ikke kan dra inn læremestrene til denne bevegelsen hva skal vi da gjør, dette du hevder er ren og skjer teosofi ala frimurer religion. Det er jo nettop derfor eg tar inn desse elementen for deres samenhenger og masse mere
mulig james var et sopphode. virker som hele gjengen her er det også. inkludert meg, anders, eg er skyldig morro var det og hihi :))) betyr vel ikke at vi er occultister og frimurere. iallefall Anders det er vi enig om at vi har en elite som truer oss, og vi er enig om en hel masse, at sopper var en del av den paganiske og babylonske religion er ingen tvil om. men eg kan ikke se hvor dine bevis på noen måte veier tyngre en de eg har gitt over. men eg takker for utspillet eg skal lære og studere det du deler med meg. men kluet Anders er også å se den store taktiske krigen, dersom du skal prøve å forstå den bibelske læren og gospelet ved å lukke dine øyner å gå inn å se, skal du overvinne dine fiende lær ham og kjenne. ja man skal til og med elske sin fiende i min lære. det værser også om muskaria var brukt i moses sin tid. denne er ufattelig lett å motbevise. dessuten vokser den ikke i orken, og attributene bitt i det bibelske er totalt forskjellig fra muskaria.
anders hør litt, eg var også overbevist av michael tsarion og co. tvilte på det eutentiske av bibelen. osv osv. og hvis du vil tro enda dypere på denne historien studer Gerald massey og hele den teosofiske læren. det har eg. alt er ikke bare historie og fakta overbevisning, hva har du forstått hvilke implikasjoner har din overbevisning på din åndelige status. hva er din personlige lære. dersom du har den oppfattningen at å tro på gospelet vil ta bort din selvutvikling og lære, at å se sine vices forhindrer din virtue, ja da forstår eg problemet ditt.
eg har lært en masse anders fra slike erfaringer som over og 20 år med buddistisk og TM shiddi praksis. det startet bra. spørr meg om kundalini, åpning av det tredje øyet, kannalisering, telepati, higher mental perception into the higher kuchavim.
vist det er det du vil ha anders gi meg adressen og eg skal sende deg the keys of enoch, academy of future science. som eg oversatte på norsk, den vil oppfylle alle dine behov for den selvutviklingsreisen. den er av en høyere kabbalah integrert med alle østlige religioner, det nye paradigme skiftet innen vitenskap, er superluminal mer enn noen skrift eg har sett, hyperdimensjonal fysikk. eg elsket den læren. det er så vanskelig å se gjenom det falske lys at eg kan ikke få sagt det, det tok meg 15 år anders før eg endelig forstod. jesus! hvordan skal eg kunne få alt dette ned i en argumentasjonslyrikk som her. hvor tendensen er å kaste mest baller over til den andre siden i håp om å vinne en argumentasjon. eg skal se på dine baller, men hittil er der ikke noe nytt her for meg her, men uansett eg vil se hva du har lært. angående artikkelen: eg synest den er knakende god. ikke riktig men veldig viktig.
og at vi har en motstander felles den onde makten av jesuitt prestekapet og helt tilbake til babylon ja helt til satan i edens hage, og dette er hans plan, klart det går over hodene på mengden, han var den mest brilliante engel, og om du vil vite det har eg også stått i direkte kamp med ham, eg hadde mistet min sjel om ikke min herre kristus hadde hørt mitt skrik så eg trenger ikke noen balsfemi for eg vet noe du ikke vet, personlig erfaring av de begge. (og ikke under rus nei, er erfaren der men disiplinert og guidet shamanistisk, da eg selv var det. men det er mange år siden nå) så cool down boy, tror du at noen intellektuelle argumentasjoner vil ta fra meg dette. og ikke bare en gang forresten, men fire ganger skulle eg definitivt ha vært en død mann, men der ser du hvor dum eg har vært, er ikke stolt av de, aller minst overfor min herre, men heller ville eg ikke vært foruten denne indre erfaringen.
men klart eg forstår deg veldig godt anders. eg har lyst til å se på alle dine dokumenter, og spørr deg om hjelp til å innføre meg i de pillarene du står sterkest på. emnet er utrolig interessant. og eg vil ikke ta fra deg en eneste sannhet som vil bringe deg videre heller ta deg videre på den stien du er. iallefall anders eg har vært i dine sko ikke fa.. om du får meg tilbake dit :::)))

T
T
Forfatter
14 år siden

Jakten på den hellige gral var en stor psy-op av Kong Arthur, som du kan du lese i denne artikkelen så er den noe annet en bare et at våpen som det ofte har blitt speukulert i, ifølge legenden brukte Josef av Arimatea den til å fange noe av Kristi blod mens han hang på korset, noe som gav den mirakuløse evner. Dette er kristen mytologi og ikke enkelt å tolke, men at sopp derimot er brukt for og oppnå kontakt med den “andre siden” hører vi ikke så mye om i den kristne mytologien, hvis vi debunker symbolikken dog, så finner vi denne soppen overalt.

Jeg synes dette var en veldig bra, spennende og informativ artikkel Armin, det er heller ikke overraskende at du får litt kritikk etter en sånn artikkel. Mange føler seg truet og skal man velge å undersøke flere av dine påstander her så vil ens paradigme forsvinne under føttene på en

Forstår ikke helt hvorfor enkelte begynner å dra inn Tsarion i denne debatten, ettersom han er i mot alt som er brukt innen mindcontrol (religion, sopp, lsd) osv osv… jeg elsker Tsarions arbeid, han viser problemer men kommer også med løsninger
Det er få som har gått så grundig til verks og i detaljene om NWO som Tsarion og en av hans mentorer Jordan Maxwell. At Maxwell blir dratt inn i debatten er jo helt greit ettersom en av hans presentasjoner viser hvor mye sopp-symbolikk som er brukt av enkelte religiøse institusjoner, derfor er hans arbeid også mer relatert til artikkelen.

Er forøvrig snart ferdig med en artikkel jeg har kalt “Anglo – Israelismens 1000års rike”, den tar for seg mye som er relatert til kommentarene over

Tilbake til den hellige gral, jeg og en kompis på FB kom fram til at når det kommer til stand up så er George Carlin sjef og Bill Hicks daglig leder… her er Hicks sin kommentar til denne artikkelen;

Bill Hicks – Drugs and Evolution

http://www.youtube.com/watch?v=jSH6ofHbeUw

Bill Hicks – Positive Drug Story

http://www.youtube.com/watch?v=vX1CvW38cHA

onormanns
onormanns
Abonnent
Svar til  T
14 år siden

hei anders
eg har faktisk ikke sett akkurat denne, bare andre korte interview gjort med morneau. så da starter vi på noe nytt begge, få høre dine komentarer.

Roger Morneau’s A Trip Into The Supernatural

Roger Morneau was involved in demon worship, lived in that world for many months, and escaped alive and became……..

http://marcoponce.com/2010/03/roger-morneaus-a-trip-into-the-supernatural/

Atle Abrahamsen
Forfatter
Svar til  T
14 år siden

Bill Hicks er definitivt en personlig helt for meg =)
Men det er aldeles ikke sikkert at selv han hadde forstått tingene helt riktig ..

Tsarion er som spydd ut av nesa på Madame Blavatsky, og hva er egentlig Theosophy? Er det ikke satanisme i dårlig forkledning? Humanetikere og ateister likeså. Religion, i sin vanlige oppfatning, likeså. Religion har ingenting med “Gud” å gjøre, hensikten med religion er å skille mennesket fra “Gud”. Men alle kaster barnet ut med badevannet, nettopp pga dette.

Theosophy blir egentlig en selvmotsigelse i seg selv i mine øyne.

Som onormanns sier, argumentasjon kommer egentlig til kort mot åndelig viten. Man kan aldri argumentere egen-erfarte åndelige sannheter, de må oppleves. Dualitet dette også.

Med godt utviklede sjelsevner og erfaring kan du se på et menneske om de er ærlige eller forføriske. Jeg elsket selv Tsarion’s arbeide, hadde personlig kontakt med han og studerte hans arbeide lenge. Idag ser jeg på han, og hans mentor Jordanus Maximus, som disinfo agenter av ypperste kaliber. Maxwell sier selv han er en elitist, som venter på sin belønning når den “nye tiden” kommer.

“Det er få som har gått så grundig til verks og i detaljene om NWO som Tsarion og en av hans mentorer Jordan Maxwell” – dette er jeg enig, spesielt med tanke på Maxwell. Men, tror du ikke at gutta i “NWO” ville hatt sine egne folk helt i front, nettopp for å styre og villede forskningen rundt dette? De vet at det er et fåtall som ser og er interessert i disse tingene, så de er ikke redd for å røpe seg selv til massene, men ved å plassere “gatekeepers” i miljøet kontrollerer de det og styrer det slik de vil. Den beste dis-informasjon er 99% sannhet og 1% løgn, men den 1% er svært avgjørende for konklusjonene som blir trukket.

Studer begge sider av saken, google og finn ut hvorfor mennesker mener Tsarion og Maxwell er fake. Gjør deg så opp en mening, etter å ha ha sett/hørt begge sider.

At Tsarion er imot mindcontrol er vel og bra, men paradokset er at det er nettopp mindcontrol han selv utfører. Og hvorfor skulle han være imot eksperimentering med naturlige bevissthetsutvidende midler som sopp? Hvor er logikken i det?

I en verden hvor ingen (sannsyligvis) har det hele og fulle svaret, blir det litt for dumt å forkaste det som står i opposisjon til tidligere innlært viten.

Den som tror han har funnet det endelige svaret, kan være helt sikker på at han tar feil.

Jeg synes også dette er en veldig bra og informativ artikkel av Armin, og jeg feiler å se hvordan han har fått kritikk av den, som du sier. Jeg tror ikke onormanns kritiserer artikkelen, han forsøker vel heller tilføre debatten flere perspektiv.
“Mange føler seg truet og skal man velge å undersøke flere av dine påstander her så vil ens paradigme forsvinne under føttene på en” sier du. Jeg vet ikke hvem du tenker på, jeg føler meg ikke truet, onormanns føler seg nok ganske sikkert heller ikke truet ;) Men, utifra din respons til at Tsarion og Maximus ble trukket inn i debatten, virker det på meg som om du kanskje føler deg litt truet.

T
T
Forfatter
Svar til  Atle Abrahamsen
14 år siden

Her var det mye spennende å svare på, skal sjekke den linken Onormanns.

Til å begynne med kan jeg si at jeg har på dette tidspunkt ingen “innsats” i dette, men gjør det for å dele informasjon/kunnskap som jeg mener er sannferdig/viktig. Jeg diskuterer ikke, og skriver ikke ut av frykt eller for penger og har dermed ingen grunn til å føle meg truet. Mest sannsynlig går vi mot tøffe tider og denne diskusjonen har jeg vært med på så mange ganger at jeg synes den begynner og bli litt gammel, en syklus er snart over også starter diskusjonen på nytt… eller det skjer en eksistensiell oppvåkning og forandring i DNA og bevissthet som gjør at diskusjonen flytter på seg, alle vet hva som er hva og er i harmoni med den sanne Gud, seg selv og sine medmennesker.

Men til da så har jeg litt tid til å diskutere, må bare fylle på energi med litt enkel filosofi :)

Når har Maxwell sagt at han er “elitist” som du skriver? Maxwell er en av de som har inkarnert på jorden på dette tidspunktet for å advare oss mot farene som er forbundet med valgene vi tar i dag.

Hvorfor kaller CW og dere og andre Tsarion for teosofist? Har aldri helt skjønt det, men har sett debunkementary eller hva den heter uten og bli overbevist. Flere sier han er rosekranser uten noen bevis for dette. Han er heller ingen Ateist, jeg kan si dette fordi jeg har lest hans bøker, jeg kjenner han ikke personlig men gjennom hans bøker samt en mail-korrespondanse.

Tok opp det med sopp fordi det visstnok ble eksperimentert med forskjellige stoffer på soldater før i tiden også, f. eks ble flere i India manipulert via slike teknikker da East British India Company delte landet med splitt og hersk og tok over… dette med sopp kan sikkert fungere ulikt på forskjellige mennesker, selv om du får en positiv opplevelse så kan en annen som er på et annet bevissthetsnivå flippe helt ut.

Så over til noe helt annet
Mdm H. Blavatsky ble fjernet fra det teosofiske samfunnet og fra sin posisjon da Fabian society tok over, og startet Lucis` Trust. Jeg tror ikke teosofien til og begynne med var satanisk, og jeg vet at de som skriver historie i dag ofte har en “innsats” i hva de skriver, derfor kan vi ikke tolke noe svart eller hvitt, så jeg forsøker og være nyansert… hvis noen kan legge frem bevis/fakta om et tema så forandrer jeg gjerne syn på det.

onormanns
onormanns
Abonnent
14 år siden

den er god gutter, fint vi får stadfestet dette også, med posetiv og sannferdig innstilling blir det bare bra.
temaet er såpass viktig at eg skal heller sette meg ned å skrive litt grundigere eg har holdt på med desse ting i snart 20 år. for mye av denne informasjonen om påstander linket til jesus er for lengst motbevist, der har bl.a. chris white gjort en god jobb, denne informasjonen angående solgudattributenen tilagt horus og co koplet til jesus er skrevet etter år 100, man finner ingen av desse attributene i kildeskriftene, ei heller i det akademiske (eks http://www.sitchiniswrong.com/) og er bl.a. en zeitgeist propaganda med påstått fakta. det er et enormnt tema som eg i desse dager faktisk skriver avhandling om, men dog på engelsk. ellers er eg personlig erfaren i temaet over, og 20 årig new ager, eller var, før eg såg at THEY er tungt innvolvert der også, overalt faktisk og spesielt spirituelt. men det blir liten plass å skulle skrive om et slikt enormt tema. ellers var artikkelen god, men det ligger ugler i mosen her som dere bør være oppmerksom på og forsøkt agenda siden gnostikernes tid før konstantinopel.
i denne omgang la oss høre chris white (http://nowheretorun.podomatic.com/) om zeitgeist da den går hand i hand med deler av denne artikkelen.

Mirrored “The ‘Real’ Zeitgeist Challenge” DEBUNKED: Chris White (1/10)
http://www.youtube.com/watch?v=7JRUF18Z0iQ

og litt om HVA SOM FOREGAÅ PÅ NETTET, her youtube.
Chris White Michael Tsarion is Wrong Debunkumentary

Atle Abrahamsen
Forfatter
Svar til  onormanns
14 år siden

Takk for nye innlegg onormanns. Jeg håper du kan tenke deg å skrive mer. Den avhandlingen din på engelsk skulle jeg gjerne sett oversatt til norsk, ta evt. kontakt når du er ferdig med den. Og mens du er her på speilet, sjekk ut J.Johansen sine artikler, jeg tror du vil like dem og finne speilet mer balansert etterpå.
Som sagt tidligere, jeg liker Chris White, og er helt enig i hans debunking av de ovennevnte personer og tema. Men jeg kan ikke ta steget derfra, til å tro at King James versjon av bibelen er Gud’s ord, ubesudlet og urørt. Den heter tross alt “Kong Jamse sin versjon” … Jeg personlig, tror ikke den eneste sannheten finnes i en eller annen spesifik bok eller trosretning, det finnes altfor mye ubesvart selv i bibelen til at jeg er i stand til det. Men jeg er åpen for at jeg tar feil, som jeg er åpen – og kritisk, til det meste.

Uansett trosretning eller livssyn; jeg anbefaler alle å se på videoene til Chris White. Mye New Age blir effektivt debunket der, Michael Tsarion (som jeg selv studerte nøye og trodde på lenge) er en vits. Zeitgeist blir for enkel, og har tydelig en agenda som passer rett inn i de sataniske planer. Jordan Maxwell har jeg heller ingen tiltro til lenger, da han selv identifiserer seg med eliten og har røtter der. Selv navnet hans er fake, eller har i det minste en skjult betydning. Google “Jordanus Maximux” og “The Nazarene System”. Mye snusk i alternativ-verden, den er minst like infiltrert og kontrollert som alle andre deler av samfunnet, og derfor er det svært vanskelig å finne frem.

Forøvrig ser jeg ikke helt hvordan informasjonen din er motstridende til artikkelen til Armin, det kommer an på hvilket lys man ser det i. Lag på lag på lag med løgner, og lag på lag på lag med sannhet. Som en løk ;)

onormanns
onormanns
Abonnent
Svar til  Atle Abrahamsen
14 år siden

hei atle, interessant kar du :)
og eg håper du er veldig kritisk og grundig, og åpen, det tror eg du er.
eg har et langt innlegg angående haarp artikkelen, hvor eg tar for meg noe basis hyperdimensjonal fysikk og en dialog eg hadde med en proffessor i medisin uio som eg la ved og var relatert.
eg skal finne noen linker til deg. ellers les G.A. Riplinger. angående king james.

Ellers må eg gi ros til Armin Bahrami for sin artikkel, den er et veldig bra utgangspunkt, og eg kjenner psycodelics selv, har ikke levd blant latin shamaner uten å vite en del mer der en de fleste her, dette er et viktig tema som blir mer og mer sentralt med tiden, la oss sette hodene i sammen og få frem kildeopplysninger og utforske selv isteden for å repetere THEY og ligge på etterskudd med den internasjonale truthmovment. vi må stole på oss selv mest og dra nytte av alle andre.
eg vil bare pressesere: det er ikke fordi eg tror meg riktig eller ovenpå med tonnevis med kunnskaper i feltet eg skriver her, men fordi eg har en personlig erfaring, eg har vært dypt inne i desse “bevisthetsopplevelser og åndelige lære, eksperimentert og søkt hele mitt liv. det er på grunn av mine kostbare feil og dumheter mitt hjerte roper til dere. i dette forumet forholder vi oss i henhold til referanser, dokument fakta og skrifter, det er vel å bra. men den personlige vei, sine indre åndelige opplevelser kan vanskelig formidles, dog gjenspeiler de i ens frukter på ens vei i det medmenneskelige og er for meg en likså viktig del av troen en bare å tro man har den rette troen.
i denne artikkelen over ville eg mest bare presentere meg selv hvor eg står, det er alltid det høfligeste. eg vil ikke inn på bibel historie og trosrettning. og eg kan ha et forhold med dere alle, omtrent uansett trosretning, for de har lært meg en masse også.
bare at angående king james Atle, leser eg at du mangler litt informasjon for hva som foregikk i reformasjonen og forut, hvor de benyttet 1500 år med skrift historie og fra bysantine og den østelige opprinnelge kildeskrift/språk.(textus receptus m.m 60 000 dokumenter)..og ikke den falske latinske og gnostiske skriften til paven, forut låg der 150 år med de beste “poet” oversettere fra wychcliff.., kjennetegnet for dem: villig til å ofre livet for sin tro og sannhet.
endelig satt king james ned et gruppe av de beste 50 skriftlærde, litterære, poetiske, troende, i et helt spesielt flergruppe system, krysskoordinert, 7 år. og alle biskoper var innvolvert som proofreaders. king james kun betalte for gildet, og uttalte riktig at antikrist satt i Roma. Så om den ikke skulle være den riktigeste er den iallefall et poetisk kunstverk som inspirerte selveste shakespare og i en tid hvor den literære engelsk var på sitt høydepunkt.
Det er riktig som artikkelen over sier at kjetterne ble myrdet, det man ikke forteller er at desse kjetterne var kriste bibeltroende (helt tilbake til år 70AD, antatt ca 50 millioner ofre) som nektet å la seg forføre av den religiøse horen i Roma, som nå styrer dyret NWO og co. via sin politiske og krigerske Loylola orden: the society of christ_ jesuittene. og var Romas antireformasjon. som styres av den svarte paven Count Hans Kolvenbach. og som er kilden og senteret til alle desse ordenene som omtales her i dette forumet.
Vit at eg er meget takknemelig for at et medium som dette Nyhetsspeilet er til, eg trodde helt frem til et år, eller to, siden at norge var totalt blottet for opplyste mennesker.

eg vil gjerne bidra med mine år, dog er eg sliten etter en lang ensom kamp i dette (spesiellt innen mitt fag, østlig og naturmedisin). argumentasjonslæren tiltaler meg lite og å finne frem i alle mine mange referanser er et ork. dog i alle mine år har eg alltid vært svært velkommen til å bli vist feil. for gjennom de har eg funnet mine beste sannheter.

takk til dere alle, det er føles så godt å vite at mine brødre og søstere er her hjemme også, og slik skal vi nok sammens finne de dypere sannheter.
men med et krav siden er er ny i forumet og ikke kjenner sjargongen her; ingen Ad hominem, respekt for enhver persons tro og innsikt og at vi er høflige og oppmuntrende overfor hverandre.

hilsen
Normann.

onormanns
onormanns
Abonnent
Svar til  Atle Abrahamsen
14 år siden

hei atle eg mottar gjerne litt mentor veileding i dette forumet, j. johansen, yepp. kan man på noen måte følge en persons innlegg istedenfor artikler. ellers har eg vist hatt litt skrive kløe. i artiklene kreft er kurert og haarp skaper jordskjelv.
for meg virker tommel reglenene her mer som, ned: de har emosjonelle reaksjoner; opp de har intellektuelle responser. de fleste har vankslelig for å se et videre syn, tørr man ikke utfordre sine standpunkt en heller å forsvare dem ender man i argumentasjon istedenfor dialog, og ad hook.

onormanns
onormanns
Abonnent
Svar til  Atle Abrahamsen
14 år siden

her er linken atle angående king james.

http://marcoponce.com/2010/01/a-lamp-in-the-dark-the-untold-history-of-the-bible/

denne forteller historien, dog er der kanskje en større halvdel som mangler her, krigen i skriften de siste 200 år med en ufattelig korrupsjon i kildeskriften. og selvsagt utført av elle THEY. hvorfor er THEY, satanbevegelsen så fanatisk på å drepe og forfalske denne trosrettning, de siste 1900 år, mens de tar alle andre religioner inn under sine vinger i sitt ecumeniske NWO religion. sier ikke det noe

T
T
Forfatter
Svar til  onormanns
14 år siden

Her er min kommentar fra http://www.nyhetsspeilet.no/2010/02/gudinnen-sa-guden-2/comment-page-4/#comments :

If you are one of the many who reads the Bible, or one of its translations, I sincerely hope you will read this through (15 min tops). If you are an atheist, a nihilist or a brother in any of the numerous fraternities and cults, I hope that you also read this through. I am no authority, only a truthseeker, anyhow, the quotes I will present here are written by authorities, insiders, or those who are initiated into the Mysteries, those who have knowledge not only of the exoteric branch given to the people, but also the esoteric branch which contains the “occult knowledge”.

If your Bible is your “basic Instructions before leaving earth,” you better know its background and you better interpret it correct, because if you believe its God to be external, you give your energy to whatever it is that exist in that Bible, and you yourself does not become self-empowered but weakened., and to interpret its encoded messages and allegory, you would have to know Hebrew and or have a Companion Bible available (and a open mind), because my introduction to this `Bible fraud and` Mystery` thesis will clearly show that its translation into English can’t be trusted;

John Wycliffe (1320-1384 AD) was the 14th Century theologian who translated part of the Bible into English, for that he was persecuted by the clergy, and eventually paid with his life in prison. William Tyndale translated the whole Bible into English in 1535, and also paid with his life while in prison.

When King James I and Sir Francis Bacon took over the revising of these scriptures, they did it not to enlighten us but to purposely blind us from the truth. The Tudor Dynasty was on its rise and they needed to create confusion, diversion, they needed to control the minds of the people. The tomb containing the remains of the Stuart Royals are in the Vatican Grottoes, Rome… does that tell you something?

James I of England, was also James VI of Scotland, reigned from 1567-1625 and succeeded the last Tudor monarch, Elizabeth I. A major sponsor of British and European Freemasonry, he was the son of the ruthless and fanatical Mary Tudor (1516-1558), also known as “bloody Mary.”

Sir Francis Bacon (1561-1626), the secret son of Elizabeth I, who’s basement contained body’s of dead children that were found after his death… was the author of the acclaimed book entitled New Atlantis. He served as Lord Chancellor of England under the Stuart King James I, and oversaw the compiling and editing of the King James Bible.

“It is important to remember that the words authorized and original, as applied to the Bible, do not mean genuine, authentic, or true. – Tony Bushby (The Bible Fraud)

“A Knight Templar, and major Occultist, Sir Francis Bacon was appointed Solicitor-General and Chief Advisor to the British Crown on June 25th 1607. He conceived the idea of reactivating various secret societies and in 1580 founded the secret Rosicrosse Literary Society and the lodge of Free and accepted speculative Masons. Bacon is said to have introduced the 33 Degree system into Masonry, from the original Templar nine degrees.” – Ibid

“It will eventually be proved that the whole structure of the Authorized Bible was Francis Bacon`s. He was an ardent student not only of the Bible, but also of early manuscripts.” – William T. Smedley (Bacon Biographer)

“…the Masonic historian Robert Lomas notes that both Francis Bacon and James I were, in all probability, Freemasons themselves – associated with the early formation of the so called Scottish Rite. Indeed, it seems in addition to its obvious Hermetic and Rosicrucian content, the language used by Bacon in his dedication to James I is recognizably Masonic language.” – Graham Hancock and Robert Bauval (Talisman)

“It was the wisest fool in Christendom who authorized the translation and publication of the first Protestant version of the Bible into English. He came to the English throne in 1603 and quickly became unpopular because of his disgusting personal habits and his unsavory character. He pretended to be a scholar in theology and philosophy, but his learning was shallow and superficial. He wallowed in filth, moral and physical, but was endowed with a share of cunning that his associates called a kind of crooked wisdom. For his new edition of the Bible he issued a set of personal rules the translators were to follow and ordered revisions to proceed, although he never contributed a farthing to its cost. Work began in early 1607… the translators handed over the revisers manuscripts of what is now called the King James Bible to King James for his final approval. It was self evident that James was not competent to check their work and edit it, so he passed the manuscripts to the greatest genius of all time, Sir Francis Bacon.” – Tony Bushby (The Bible Fraud)

“For one year he had in his possession the `first` English translations of the Bible. In fact, he was the first major editor of what would become the King James Bible. He also added secret information into the Bible which was not there before.” – Ibid

In closing, regarding the King James Bible, here is a quote from my favorite author;

“Understanding what has occurred to the archaic traditions is not a difficult task. Accounting for the contorted state of the scriptures is likewise not hard to do once we understand what was really going on. After all, what does occur when a student in a first grade art class, under instructions from his teacher, attempts to copy a painting by Picasso or Cezanne or better still a Rembrandt, Durer, or da Vinci? What happens when a gifted and experienced artist tries such a thing? The finished items will never under any circumstances outdo the originals. That is the established fact. The same thing goes for the spiritual sophomores who vainly attempt to reproduce theologies of master adepts. In short, the travesties we find in the Bible are to be expected. They are in such a form because they were scripted, collated, and published by morally and spiritually degenerate and perverted men whose aim was power and domination.” – Michael Tsarion (Astro-Theology and Sidereal Mythology)

That includes my answer to all the truthers out there who I have discussed this topic with for now…first round arguing, second round knock out, or do you still defend this Bible?

Moving on…

“During the early period of the Christian movement the multitude of often contradictory texts was so great that the young church saw only one way of preserving the faith from splitting into numerous sects: assembling a canon of writings and destroying rejected apocryphal texts (1).” – Elmer H. Gruber (The Original Jesus)

1. Apocryphal texts mean nothing more than hidden texts, or excluded texts. Like Amen means secret, occult means hidden; knowledge only available for those who are initiated into the esoteric canon.

“Those initiated into the sacred mysteries knew the Gospel Stories were false, but considered it necessary to keep up the imposition for the purposes of propagandism. But while this transition of faith was going on, some of the more conscientious teachers began to tell the people that the Jesus Christ they were worshipping was not a historical personage. This was regarded by the conservative priests as a dangerous disclosure, and so John denounces the innovators as anti Christ’s, knowing that he himself and his fellow priests were the pious liars and that the anti Christ’s were telling the truth…error prevailed, and the mythical Christ became the historical Jesus.” – Revelations of the anti Christ

“The day will come when the mystical generation of Jesus, by the Supreme Being as his father in the womb of a virgin, will be classed with the fable of the generation of Minerva in the brain of Jupiter.” – Thomas Jefferson in a letter to J. Adams, April 11, 1823

When will people wake up to who they really are? When will they discover that which is the foundation of their religions, astrology?

“The supreme charge against Christianity is that it has caused the obsession of untold millions of minds with a series of fatous beliefs which have motivated centuries of human actions perpetrating a body of follies, fanaticisms, cruelties and inhumanities unmatched in all history. And the instructive difference between Christianity and, let us say, Greek Philosophy, is now seen in startling clarity, as the difference between surrender of the mind in Christianity to a series of wild and chimerical fancies in no wise based on any correspondence with truth and reality; while Greek philosophy was a system of intellectual propositions based on a complete harmonization with the known realities, the forces and elements of mans constitution and the laws of the cosmos.” – Alvin Boyd Kuhn

“The traditional history of Christianity is hopelessly inadequate to the facts. From our research into ancient spirituality it has become obvious that we must fundamentally revise our understanding of Christian origins in the most shocking ways – our conclusion, supported by a considerable body of evidence in our book, `The Jesus Mysteries`, is that Christianity was not a new revelation, it was a continuation of paganism by another name. The Gospel story of Jesus is not the biography of an historical Messiah; it is a Jewish reworking of ancient pagan myths of the dying and resurrecting God-man Osiris Dionysus (1), which had been popular for centuries throughout the ancient Mediterranean.” – Timothy Freke and Peter Gandy

1. Osiris symbolize the Sun and Isis symbolize the Moon, when Osiris is dead (winter) Isis finds him and put the pieces of him together (Summer). This ritual is used by masons and we find it in religions, it dates back to Egypt. Horus, the son of Isis and Osiris, symbolize the hours of the day when the sun is up, and Set symbolizes the sunset, or when darkness prevails. Horus is by many considered to be the prototype for Jesus.

Here is a quote from Albert Pike, who you most definitely know was a high degree mason and are known for his book Morals and Dogma. This quote is taken from a letter he wrote to a Mazzini who is a Italian, high degree Mason;

“The Third World War must be fomented by taking advantage of the differences caused by the “agentur” of the “Illuminati” between the political Zionists and the leaders of Islamic World. The war must be conducted in such a way that Islam (the Moslem Arabic World) and political Zionism (the State of Israel) mutually destroy each other. Meanwhile the other nations, once more divided on this issue will be constrained to fight to the point of complete physical, moral, spiritual and economical exhaustion…

We shall unleash the Nihilists and the atheists, and we shall provoke a formidable social cataclysm which in all its horror will show clearly to the nations the effect of absolute atheism, origin of savagery and of the most bloody turmoil. Then everywhere, the citizens, obliged to defend themselves against the world minority of revolutionaries, will exterminate those destroyers of civilization, and the multitude, disillusioned with Christianity, whose deistic spirits will from that moment be without compass or direction, anxious for an ideal, but without knowing where to render its adoration, will receive the true light through the universal manifestation of the pure doctrine of Lucifer, brought finally out in the public view.

This manifestation will result from the general reactionary movement which will follow the destruction of Christianity and atheism, both conquered and exterminated at the same time.”

Here is the pope calling for a New World Order;

Ladies and gentlemen, we are in the final stages of these psychopats plan, lets wake up and smell the coffee shall we? Stop fighting between ourselves and shine the light upon these corrupt Sun-Orders?

“We are the solution and you can make a difference.”

onormanns
onormanns
Abonnent
14 år siden

eg tok vist feil av dette forumet. man blir sensurert når man dokumenterer alle løgnene og falske fakta denne artikkelen profilerer.

er nyhetsspeilet vår gatekeeper, man gir ut sann informasjon som ikke motstrider den dypere agenda.

søk på chris white. og finn hans debunk artikler, bl a.
eg avstår fra å delta i et manipulert forum som ikke tør å ta utfordringer og som er redd forå bli tatt med buksa nede.
denne artikkelen er bogus og eg kan bevise den er THEY informasjon.
takk for meg nyhetsspeilet, skuffende og avslørende

Atle Abrahamsen
Forfatter
Svar til  onormanns
14 år siden

Jeg liker Chris White. Nyhetsspeilet er så absolutt ingen gatekeeper, det vet jeg personlig, nyhetsspeilet er ment å være en gateway, til å søke opp mer informasjon på egenhånd, og komme til egne konklusjoner basert på et åpent, men kritisk sinn (det er ikke et paradoks)..
Hvordan er det du mener at du blir sensurert? Såvidt jeg kan se er det ikke blitt slettet noen kommentarer nå. Dersom dette skjer er det pga. personangrep.
Post gjerne dokumentasjonen din, beviset ditt, på nytt, debatt er alltid ønskelig så lenge det er ærlig og saklig.
Hvordan er det nyhetsspeilet har avslørt seg selv? Det blir litt merkelig å si noe slikt. Tror du sannheten kan inkorporere både informasjonen i denne artikkel, og ditt nåværende livssyn? Prøv på det.

onormanns
onormanns
Abonnent
Svar til  Atle Abrahamsen
14 år siden

hei atle.
det var hyggelig å høre, alt eg vet er at min litt lange innlegg ikke ble lagt inn etter eg sendte den med ca ti linker. og vi vet hva som foregår på nettet ellers så eg ble bekymret. ingen personangrep dog litt moral. og ikke tok eg kopi av arbeidet.
iallefall eg er takknemlig for at du informerte meg, mulig noe tekninsk da. eg får se når eg finner frem inspirasjonen igjen.

Atle Abrahamsen
Forfatter
Svar til  onormanns
14 år siden

Jeg vil faktisk tro det var noe teknisk. Dersom du ser på de andre artiklene, så ser du at det er ganske fri takhøyde for meninger og innlegg her. Jeg forstår hva du mener at “vi vet hva som foregår på nettet”, men jeg tror nyhetsspeilet er fri for den type inngrep, enn så lenge. Det arter seg mer som anonyme som skriver falske innlegg. For eksempel db.no er fæle til å fjerne innlegg, og svært ofte vet ikke moderatorene på dagbladet om det engang, fordi det etter min erfaring sitter noen andre, et annet sted, og overstyrer dette.

Kjedelig at innlegget ditt ikke kom med. Håper du ikke forlater oss, men deler dine synspunkter og din informasjon når inspirasjonen kommer tilbake =)

Jeg gjør aldri dette her på nyhetsspeilet, for jeg har aldri opplevd problemer her, men jeg har det som fast rutine på db.no og andre steder å merke hele innlegget mitt, høyreklikke og kopiere før jeg poster det. Ironisk nok, så føles det som om hver gang jeg ikke gjør dette, så kommer ikke innlegget mitt med, og hver gang er det “det beste innlegget jeg noensinne har skrevet”. Slikt blir man litt tafatt av :(

onormanns
onormanns
Abonnent
14 år siden

Takk for innlegget, på tide desse løgner blir oppklart som er gitt i artikelen over og med “kildefakta” og riktig historikk. fakta linker vedlagt senere:

Dette er i full stil med THEY informasjonen som dere vet og ment til å tro på og skape tvil. og det ser ut til at dere har svelget zeitgeist løgnen, (samt jordan maxwell, michael tsarion og jesuit og co.) som alle andre har rundt om i verden. eg tror dere må seriøst sjekke deres kilder og se hva som er skrevet etter år 100 og for hva som står i kildeskriftene før kristus. dere vil bli sjokkert hvor misledet dere er blitt men hensyn til påstatt fakta og attributer gitt solgudene og med hensyn å ta kristus ned fra tronen slik at de andre kan bli like store. som var planen fra gnostisimen og den literære occultismen via alle de andre religionene av babylon. alt i denne artikkelen er full av tull og tøys uten reel basis i “kildeskrifter” og intet å gjøre med Kristus og den bibelske læren.
Eg ble sjokkert og i tvil også første gang eg hørte denne gamle-nye infoen her og etter et års undersøking kan eg med handen på hjertet si artikkelen er totalt på vilspor angående det bibelsk, dog er den paganistisk og babylonsk og har vært ment og planlagt som et angrep på kristus i snart 2000 år via falske vitnesbyrder og fakta som her.

så først og fremst prøver vi her i nyhetsspeilet å utforske og avsløre den nye verdensordens planer og occulte agendaer. for så her i denne artikkelen ta deres selveste occulte kjerne av løgn, utarbeidet over hundrede av år, i forsvar og som har som mål å ødelegge og splitte vår tro og sannhet og fakta. Stoltenberg Sr. må kose seg stort nå for dette tror han på også.

angående julenissen og all peganist ritualer i vår kirke så er det et angrep innenfra via den satanistiske Katolske kirken og djevlens tjenere av pave rekken og co.

http://www.vaticanassassins.org/?cat=159

og kompromisser som ble gjort, hvor vi idag står igjen med kirkesamfunner av alt slag og er ikke stort bedre enn paven snart, pluss alle sektene som antikristus og slavetroen jehovas vitne osv. likens de karismatiske kirkene. Eg holder på den rene bibelske (king james 1611) og kun sola scriptura og det personlige forhold til herren kristus, som er blitt vanæret gjennom all tid. også her i denne forsamlingen, pga av uvitenhet og dumhet.
for min del kan man jevne våres kirker til jorden og rive kjortlene av hor og homse dyrkerne av presteskapet og deres godtatte kompromisser og forfalskninger av skriften – bibelen. vi er ment til å være ett broderskap av tro og kjærlighet, ikke dogma og doktriner og uten hierarkiske korrupsjoner og falske mediatorer som maria, helgener og gud vet hva.

ANGÅENDE artikkelen OVER kan eg neppe gjøre noen bedre jobb en CHRIS WHITE.

***** DENNE LINKEN BESVARER MANGE AV PÅSTANDENE OVER,
FRA CHRIS WHITE::::(ala våres william cooper av idag):::

Mirrored “The ‘Real’ Zeitgeist Challenge” DEBUNKED: Chris White (1/10)

http://www.youtube.com/watch?v=7JRUF18Z0iQ

en av hans sider:

http://nowheretorun.podomatic.com/

ANDRE:

– Debunking Jordan Maxwell Part 1 of 7 (revised edition)
http://www.youtube.com/watch?v=jwugLx2rSJY&feature=related

– Chris White Michael Tsarion is Wrong Debunkumentary

The Many Mistakes of Michael Tsarion (1 of 9)

http://www.youtube.com/watch?v=s1QbSrNZQUQ&feature=related

****************
Så studer litt grundigere separer jesuit/babylon/theosofi løgn fra sannhet. dette er bare oppgulp av jordan maxwell, michael tsarion og co. der er en horde dobbelt agenter som bruker masse sannheter for å snike inn sine dødlige onde løgner og agendaer. håper de ikke vanderer i korridorene til nyhetsspeilet

vi har andre gode kilder fra ikke gatekeepers, ala alex jones, ron paul, bill deagle (tvil om han litt enda da) er jesuit coadjuctors som hevder seg truthfighters:

Ellers vil eg unnskylde meg for streng ordbruk, vil bare vektlegge.
Er romslig for ethvert synspunkt men kunnskap blinder og eg har vært en av de, vi må være mer nøkterne enn dette og ikke falle så lett inn i new age gropen planlagt av de occulte.
og eg har selv vært der. -taoist (som medisiner og naturlege. den er ok),- theosofist, -ms sci i fysikk, -høyere kabbalah via academy for future sience, keys of enoch-j.j hurtak, som eg oversatte til norsk, heldigvis ikke utgitt. studert metafysikk, -eg var i TM shiddi maharishi, -studert buddisme og vedisk, vært involvert i maya presteskapet i latinamerika, personlig venner med de, for å oppedage 2012 bedrageriet. sacred geometry,og vært innom alle new age kjente lære, drunvalo, gregg braden, gosh vet ikke hva i over 20 år nå.
eg mistet nesten min opprinnelige tro og personlige kontakt med jesus for all denne falske læren- før eg til slutt oppedaget gjennom mitt eget helvete som herren nok ville prøve å bevise og demonstrere for meg. og eg brukte 3 år på å snu hver en stein eg hadde trådd på.
så min personlige erklæring til mine brødre her. kun kristus og den opprinnelige bibelen, 1611 king james, står som beviselig og sann etter alt dette. ikke bare det men når eg virkelig begynte å lese den igjen etter over 20 år, er eg bare målløs for den dypere sannhet som ligger derinn.
og ikke minst hvilke endring i min indre sjel og ånd dette brakte meg, en fred og kjærlighet uten grense. slik den var og mer til en da eg vandret inn i den åndelige ødemark for over 20 år siden. for meg i dette forumet nyhetsspeilet er der ikke et nytt tema omtrent under min himmel som er nytt for meg. så eg vet hvor eg kommer fra og hvor eg skal til.

det er mitt håp at Armin Bahrami tar en dypere studie og skriver en ny artikkel av hva han har lært når han går gjennom alle desse linkene og videre. det er mitt håp at vi alle lærer og endrer vår oppfattning etterhvert som vi lærer mer sann fakta.

*******************************************************************
om du skulle trenge å lære bibelsk sannhet og ikke kristent oppgulp:

-Gospel
Paul washer:
http://www.youtube.com/watch?v=X7wzfvYkCW0

-Genesis mot Utviklingslære:

walter veith:

http://video.google.com/videoplay?docid=2679979886246414114#

http://www.veoh.com/browse/videos/category/lifestyle/watch/v19237325CPx7xNsw

Kent Hovind (debaterer tre evolution teoretikere)

Walt brown. bokside.
http://www.creationscience.com/onlinebook/IntheBeginningTOC.html

-Dypere bibel studier:

Chuck Missler, koinonia institute:

Learn the Bible in 24
http://store.khouse.org/store/catalog/DLC105.html?id=ArI86tFD

Prophecy 101 in MP3 on CD-ROM
http://store.khouse.org/store/catalog/CD111.html

Kristi lys og fred

ItZsaiN
ItZsaiN
Abonnent
14 år siden

Jeg har helt utforsket litt med forskjellige saker (ikke noe farlige saker som heroin eller kokain såklart), men sopp (fluesopp innkludert) og cannabis. Og noe av det føste jeg la merke til er at dette kan kobles veldig mye til religion og mye av dagens samfunns tradisjoner. Slik som nisser og alver med sopper rundt seg. Stort og smått blir vridd.

Prøvde også ut Salvia noen ganger, og på de forsøkene forstod jeg veldig godt hvorfor aztecerene valgte akkurat den kunst metoden de gjorde. Med fjes i stener, pyramider o.l. Viss du får en sterk “tripp” så vil du føle deg som et ubevegelig objekt. Selv såg jeg for meg at jeg var en sten som smeltet, med alver/nisser som bygget en pyramide av stenene. Og jeg var den ene stenen som smeltet og ble den uregulære. Det er uten tvil de mest skremmende men samtidig de mest spektakulære 15min i mitt liv.

Det er uten tvil i min mening at religiøse symboler har brukt hallonusigener. I vertfall de som skrev det. Om symbolene har eksistert eller ikke vil vi nok aldri vite.

Moderene hallunisigener som LSD (og den slags) har jeg ikke utforsket. De er rett å slett for sterke og langvarige til at jeg vil utforske dem.

Cosmomind
Cosmomind
Abonnent
Svar til  ItZsaiN
14 år siden

Når jeg ser hvilken forvirring det er når det gjelder diverse rusmidler, skulle jeg ønske det kunne kommet en uhildet artikkel om bruk av diverse stoffer, hva som er virkestoffene, hvordan virkningene fortoner seg, hva som er skadelig og hvorfor. Selv om jeg faktisk er for legalisering av alle rusmidler er jeg i utgangspunktet for at man skal ruse seg minst mulig.
(Har selv som motto å aldri ruse meg mere enn fra en til tre ganger månedlig, og det klarer jeg fint å holde og det er måneder hvor jeg ikke bruker noe.)
Det finnes ikke et stoff som ikke er skadelig om man bruker det jevnlig over lang tid. De som er for legalisering mener også at en ærlig opplysning ville gjøre at folk ville ha forståelse for hva de begir seg ut på.

onormanns
onormanns
Abonnent
Svar til  ItZsaiN
14 år siden

klart itzain.
for all del hold deg unna alle stoffer som ikke er definert som shamanistiske og psycodeliske, LSD er sterk og veldig lik psilosybin, eg vil si sistnevnte er bedre (og er uten LSD sin imprint på din DNA og er derfor ikke gyldig shamanistisk) og i tillegg har psylopsybin den auditorelle eller lingvistiske delen aktivisert i tillegg til den visuelle, mer jordet. men vanskeligere å dosere. Innen shamanismen har vi tre hovedklasser meskalin, psilosybin og DMT eller ayawhaska fra sør amerika i tillegg til muscaria her. cannabis i sin hasj form her hjeme er veldig ulik ren og kjemikaliefri pot, den er tung og lite psycodelisk mer kroppslig mot den lette energetiske hallisusinogene pot. extacy, pcp amfetamin, helt uinterresante og de vi vil benevne narkotiske stoffer ekstremt farlig.
Av alle desse er DMT helt UTEN samenligning med noen av de psycodeliske klassene, (dmt the spirit molecule, rick strassman) denne vil føre deg rett gjennom pineal porten til den andre siden lik en nærdød opplevelse og du er bevist med klart rusfritt hode, ser en helt annen bisar verden og interaksjon med andre intelligente vesen.
Alle desse shamanreisene er uten fysisk skade, dog vil en mental og endret stilling i chacra weben bli et resultat. man kan si du brenner bort segl som er satt der for å skjerme deg mot andre dimensjonale astral baner. når slike energier overstyrer den pineale blokkering hvor skillet mellom denne verden og de høyere epi kinetiske strømninger, ie andre frekvenser og realitetsopplevelser, ser vi forekomsten av visse typer scizophrenia av type excess ved når rus, mens type deficiency fremkommer av arvelige svakheter og fortoner seg mer via kognitive og synaptiske forstyrrelser i forlappen.
og her ligger faremomentet mellom å balansere desse stoffene mot den psyko/kognitive kapasitet som hver enkelte har, og utbrenthet hvor stadiene gradvis utvikles og endret personlighet, andre tripper ut når dosen blir for sterk og barrieren er revet opp og man ser begge realitetene useparert og ikke vet hvilken er hva. når man er ruset godtar og forventer man denne effekten. Man snakker om LD 50 dose, dvs den dosen som vil drepe 50 % av bruker. for extacy er denne farlig lav bare en 3- 5 ganger normal bruksdose, LSD litt høyere men lav. sopper veldig høy, unntatt muscaria, og cannabis uten grense, ingen død forkommet enda.
Eg for min del er ferdig med denne eksperimentering, men eg forstår utforskertrangen, skal ikke gå inn på mine erfaringer og moral om hvilke energier man egentlig utfordrer, men fra østelig mystesisme betegnes denne som den sorte magi. dvs du utforderer karmaloca og der vil det alltid være tilstede illusjonen av maya, som igjen er det programmet som styrer ditt karma, når du er underlagt denne. Den tilhører psychikoi dimensjoener fra våres xoikoi. over denne er et høyere niva kalt pneumatikoi, og er rent åndelig, men ikke åpen eller tilgjengelig via psycedelia, dvs vi forholder oss til et lavere astralt lys. denne pneumatikoi dimensjon ble lukket for mennesket i sitt fall fra de høyere dimensjoner og himmler under fallet. vi ble også forseglet fra desse astral dimensjoner som da består av de vi kaller treet av godt og vondt. så vi ble dobbelt forseglet mot å ha tilgang til psyciekoi kraften i vårt indre og pneumatikoi i de øvre.
av dette kommer historien i bibelen. og historien mellom djevelen og eva.
1. Først satte djevelen tvil om guds ord. 1 Deretter at vi kunne bli som guder. 3. og inneha kunnskapen om godt og ond.
Var sagt å være den forbudte frukt motsatt livets tre.

en annen vei til å aktivere denne protalen er gjennom mediasjon og indre drømmer. som er den normale og kontrollerte utvikling, eg var utolmidig og nysjerrig, var rundt om med all slags bevissthetsutvikling i amerika og østen.
men holder min kristus vei nå, og er den dypeste og beste og sanneste vei for meg. Før eg helt forstod hva den hellige ånde var, kunne eg bruke marajuana som eg da kalte holy smoke og “følte” eg kom nærmere herren med det, noen ganger måtte eg ha en tjall som antidepresjon, for den konservative verden var vanskelig å forholde seg til spesielt her i Norge. Men alltid såg eg rusen som et åndelig middel, og dess mindre dose for å oppnå et stadie dess bedre følte eg det, slik at rusen ikke tok overhand den indre mentale disiplin, og dess lengre imellom dess bedre og renere, slik at det kunne gå mndr med disiplin og praksis innen meditasjon forut. dette varte i en periode da.
dog har mine åndelige sterke opplevelser i livet vært hvor eg ikke var innvolvert med rus, de er av en helt annen klasse opplevelser, og samenlignet med kristus opplevelesen er psycodelia bare svake stiarinlys mot solen. det er nå mine erfaringer da. så vær åpen mot alle muligheter.
måtte din ferd bli mot kjærlighetens lys, og vi har alle lov å feile og prøve på nytt igjen, innstillingen og målet er det viktigste.

onormanns
onormanns
Abonnent
Svar til  onormanns
14 år siden

Bare et lite tillegg før eg hanger opp røret på nyhetsspeilet: Under det eg definerer som narkotika mener eg også alkohol, som er den som dreper mest mennesker og vraker flest liv. klart den skal helliggjøres!. det betyr ikke at eg sier nei takk selv til en god vin eller en juleakevit til sosial middag. alt er balanse, den gyldne middelvei men bruksgrensen for alkohol er lavere en mange tror, den bør aldri ruse.
Angående legalisering av stoffer: (stort emne) et alvorlig sosialt dilemma, og det er miljøet som like mye bestemmer faren for eks å røyke en tjall, der alle andre fristelser ligger på bordet, holdninger, satt atmosfære, personlige tendenser m.m.m. Det som er tullete er kriminalisering av bruk. Da skulle man heller starte med advokaters og byråkraters misbruk.
takk.

apek
apek
Abonnent
14 år siden

http://www.shathor.com/am.html

Denne artikkelen vil du nok sette pris på, Armin. Jeg ser også at den ligger på sjaman.com i Plantelære, men dette er orginalen.

Sigr Huginsson
Forfatter
14 år siden

Knakende spennende artikkel.
Bare en liten korrigering angående tindalder.

Omkring 2200 år før Kristus gikk vårjevndøgn fra Tyrens tegn og inn i Værens tegn. Astrologene mente at man gikk over fra Værens til Fiskenes tidsalder ved konjunksjonen mellom Saturn og Jupiter i Fiskenes tegn, syv år før vår tidsregnings begynnelse. Vi er nå i overgangsfasen fra Fiskenes til Vannmannens tidsalder – eller New Age som det kalles. Symbolikken i Mithrastemplene beskriver overgangen fra Tyrens til Værens tidsalder, og Mithras ble holdt for å være den som styrer tidsaldrene og menneskenes vandring gjennom rekken av tidsepoker. Av andre elementer fra Mithraskulten kan vi nevne: i følge legenden ble han født 25. desember i en underjordisk hule av en jomfru, mens noen gjetere var vitne til fødselen og kom med gaver til barnet. Mithras døde ikke, men dro levende opp til himmelen. Han var en solgud og ble følgelig æret på søndagen, som er solens dag. Sentralt i Mithrasdyrkelsen var dåpsritualer og et hellig måltid med brød og vin. Ut fra dette er det forståelig at Konstantin den Store som ble omvendt til kristendommen i år 312, kunne gi ut mynter med bilde av Mithras i år 320 uten motforestillinger, og at det viktigste symbolet i tidlig kristendom ikke var korset, men fisker. Det må tilføyes at esoterisk kristendom ikke ser på Jesus Kristus kun som innlederen av Fiskenes tidsalder, men også som et vendepunktet i menneskehetens utvikling.

Dette er faktisk henter fra nettsiden til rosenkorsordenen;)
http://www.amorc.no/history/Antikken.htm

Ellers så er vintersolvervet 21/22(død) og joulen 24/25(ny fødsel)

« Forrige artikkel

En ny verden i emning – del 1

Neste artikkel »

Det du trenger å vite om bevissthet – del 1

69
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x