Det du trenger å vite om bevissthet – del 1

4.8K visninger
34 minutter lesetid
35

Filmen om de generelle tendensene i det politiske og sosiale landskapet (NWO-agendaen) burde være en alvorlig tankevekker for lesere som nylig har kommet til konklusjonen om at våre ledere ikke akkurat tjener våre beste langsiktige interesser.

NWO-interesser ønsker deg som et et ubevisst, redd og usikkert vesen som klamrer seg til ekspertenes råd og veiledning om hvordan du skal forholde deg til den ene og den andre krisen nå og i fremtiden. Evidensen er klar og det er ikke lenger en konspirasjonsteori: Det er bare én vei ut av det uføret som storsamfunnet nå står i, og det er ikke å ty til våpenmakt; for det er en tilsynelatende opplagt og lettvint løsning, og det er den vi alltid hittil har brukt. Denne gangen er det annerledes. Spørsmålet er om du vil bli med på en bevissthetsevolusjon for å slippe fri fra den fragmenterte virkelighetsoppfatningen gjennom å investere tid i din egen bevissthet – å lære om hvem du er på innsiden. Det er nemlig det de ikke vil at du skal gjøre.

Filmen nevner også en viktig nøkkel til forståelsen av hvordan endringer i samfunnet finner sted – gjennom bl.a å mette massene med informasjon og underholdning som engasjerer følelsene, men som er ellers av liten betydning i forhold til energi som kunne brukes for å ”våkne opp” til det faktum at du blir dupert, manipulert, hypnotisert og forledet inn i et frivillig fengsel som er en illusjon av frihet.

Komfortsonen, i denne sammenhengen, er en av de mest skummele av alle metodene som brukes for å forlede mange mennesker inn i et liv der deres fokus er på stadig forbedring av materielle goder, stimulering, underholdning og generell ”lettvinthet”. Kreftene som råder i dette spillet vet veldig godt hvor begrenset vår bevisst oppmerksomhet faktisk er. De vet også at sinnet må brukes som en muskel for å forbli skjerpet og våkent. ”Use it or lose it” er stikkordet her. Gjennom kvikksølv i vaksiner, mattilsetningsstoffer som hemmer nevrologisk aktivitet og kunstig søtningsmidler i så å si alt som har mindre sukker enn ”vanlig”, skapes også en medisinsk tilstand der intelligensen i hvert fall ikke utvides hos de fleste. Det er også like viktig at bevisstheten din ikke ender opp med å bli nummen på lovelig eller ulovelig bevissthets dempende midler – inklusiv meningsløse TV-serier. Derfor er det fint at filmer som NWO- agendaen viser den brutale sannheten for å sparke fleste mulig ute av komfortsonen. Vi støtter heller ikke ledelse gjennom frykt. Derfor er den neste veien å gå for den som vil bli opplyst, ikke å møte opp på demonstrasjonstoget, men heller ta deg tid til å lære om din egen bevissthet. Her ligger nemlig den informasjonen som de vil forlede deg fra å vite – her nemlig ligger friheten.

Fellene som ser ut som løsninger

Jeg tør påstå at integrert selvinnsikt og valg av polarisering (om du fremmer din utvikling via å være psykopat eller via å hjelpe andre mer enn deg selv) er de to aller mest viktige mål som livet har å by på. Jeg forstår at krefter brukt i denne retning er mer viktig enn noe annet fordi jeg har mange bekreftelser på at de er den eneste billetten du noen gang kommer til å kunne bruke for å komme ut av denne runddansen av et spill vi kaller livet.

For meg er reinkarnasjon – det at vi lever mange liv som mennesker i ulike roller, kjønn, raser og kulturer – et faktum som kan bevises innenfor en ryddig epistemologi i tråd med modellen jeg kaller, ”Det tredje alternativet”. Mange barn husker spontane minner fra tidligere liv. Enkelte voksne husker tidligere liv gjennom møter med ulike kulturer på ferier og foretningsreiser. Millioner av mennesker har forsøkt seg på den hypnotiske regresjonen og dersom de har en dugelig hypnoterapeut og et åpent, fungerende sinn har de fått sine egne bekreftelser på fenomenet – som også tilbyr naturlige forklaringer på talenter, særinteresser og uforklarlig emosjonelle responser til enkelte mennesker. Reinkarnasjon er også å finne rester av i Bibelen – noe som ble fjernet ved den første kirkemøte der den ”offisielle” versjonen av Bibelen ble skapt. I Markus 2:25 står det et vers som avslører hvordan ”systemet” faktisk fungerer – ”De som har, de vil få mer. De som ikke har, de vil bli fratatt det de har i tillegg”. Det handler om å søke etter selvinnsikt. De som søker vil få mer. De vil beholde sine innsikter frem til neste liv og dermed ha driften til å fortsatt søke. De som aldri søker vil ha sine minner hvisket rene slik at de begynner på nytt uten noen form for fordel. Dette er ”livets hjul” – eller ”spillet” som jeg skriver om på mine websider. Systemet er skapt for at du skal fanges  inn i en nesten evig runde av inkarnasjoner der du aldri tar deg tid til å søke veien ut. Derfor er det mange feller underveis, og mange av disse kan se ut som løsninger.

Mens du holder på med å gjøre deg opplyst om hvordan verden faktisk fungerer er det veldig lett å la seg bli sugd inn i den uendelig lange listen av konspirasjoner som er å finne på Nyhetsspeilet og andre kilder bl.a. på Internett. Du kan nemlig fordype deg i ”chemtrails”, falsk flagg terror, skandaler i allopatisk medisinsk industri, NWO, FNs- agenda 21, klima debatten, NWO, avsløringer av politiske skandaler i Norge, urettferdighet, bruk av utarmet uran som masseødeleggelsesmiddel, tilsetningsstoffer i maten, gift i kosmetiske- og pleieprodukter, kjemiske forgiftninger via plast, CO2-skatter, osv, osv. Du kan også melde deg inn i et politisk parti og starte din personlig kampanje på å rydde opp i systemet fra denne siden. Du kan også kaste deg ut i all verdens teorier om katastrofer som kan ramme jorden i den nærmeste fremtid. Du kan bruke resten av ditt liv til å lære om mayakalenderen og forstå deg på utviklingen av bevissthet – i teori. Så lenge som du ikke tar deg tid til å lære om din egen bevissthet, har du egentlig ikke fått tid til å gjøre det som er mer viktig enn noe annet. Selvfølgelig er det viktig å finne en grunn til å bli motivert til å søke etter hvordan du skal finne deg selv, men når du har den motiveringen, gå i gang og gjøre noe praktisk.

Jeg vil ikke anbefale deg å starte ved å se på filmene av Dr. Emoto som går ut på å bevise hvordan vann påvirkes av tankekraft. Jeg vil heller ikke anbefale at du melder deg på et kurs i ”Remote Viewing” slik at du kan se hvordan forholdene er for øyeblikket på Mars. Det beste stedet du kan starte er det som er deg nærmest. Jeg foreslår at du lærer en god del om ditt bevisste og ubevisste sinn. Det er praktisk informasjon som du kan ha mye glede av i hverdagen. Denne informasjonen er matnyttig og det tilfredsstiller en forutsetning som jeg har lært meg om all avansert bevissthets arbeid – nemlig fundamentet er et godt samspill og samarbeid mellom det bevisste og ubevisste sinn! Det er også hovedfokus for denne artikkelserien – del 1. Før vi kan komme til essensen av dette stoffet er det et par spørsmål jeg vil gjerne svare på først. Min innsikt på dette området kommer fra over 20-år med profesjonell praksis som NLP-terapeut, instruktør, forsker og utvikler. Jeg har også mye erfaring innen hypnotiske prosesser og er godt belest også i tradisjonell psykologi – uten at det er noen særlig stor fordel her.

Hva er bevissthet?

Bevissthet er det samme som oppmerksomhet. Menneskets bevissthet er basert på våre fem sansesystemer som går ut på lukt, smak, føling, hørsel og syn. Gjennom disse sansesystemene henter vi informasjon om oss selv, miljøet og universet vi lever i. Det kan hende at vi har enda flere sanser som ikke er offisielt registrert – men det er ikke så relevant for denne diskusjonen. Bevissthet er nemlig summen av alle våre sanse systemer. Du er et ”subjektivt” vesen. Du har ingen informasjon dersom du ikke kan sanse den. Derfor er det også viktig at du setter deg inn i strukturen av subjektiv opplevelse – det er nemlig hovedtemaet i disiplinen Nevro-lingvistisk Programmering- NLP.

Sansebasert informasjon er bare første nivået av bevissthetens funksjoner. Det er ikke nok med å fange inn informasjon, den må også gjennom mange ulike prosesser som vi forstår som ”filtrering” ”bearbeiding”, ”sortering”, ”organisering” og ”lagring”. Disse prosessene blir ivaretatt av to ulike sider av din bevissthet, det bevisste sinnet og det ubevisste sinnet. Da disse er veldig ulike hverandre må jeg bruke mye tid og rom for å diskutere hver av disse hver for seg selv og i samlet form, men first er det en del spørsmål som mange lurer på og som er like greit å bli klar over helt i starten av en slik undersøkelse.

Er bevissthet et produkt av hjernen?

Tradisjonell vitenskap er basert på ”materialisme” – en filosofi som påstår at materie er universets mest grunnleggende ”stoff”. Videre påstår materialisme om at selv bevissthet kan forståes ved å forstå hjernens fysiske prosesser. Her inne ligger vitenskapens egen ”Catch-22”. Vitenskapens satsing på materialisme som selvpålagt begrensning utelukker alt som ikke er ”fysisk”. Samtidig går den så langt som å si direkte at selv bevissthet kan forståes ved å forstå hjernens fysiske prosesser. De nevner denne lille saken her fordi de fleste tenkende mennesker har nok oppdaget at bevissthet er noe som er merkelig – den er ikke fysisk. Du kan ikke helle bevissthet inn på et glass, veie den eller måle den på andre måter. De kunne like godt ha sagt at, ”Vi vet jo at bevissthet ikke kan være fysisk og denne lille konflikten skal vi tilby deg en løsningen på og vi håper at du kjøper den. Se til hjernen når du skal forstå deg på bevissthet. Studer hjernens fysiske prosesser. Glem det faktum om at vi har en aldri så liten konflikt med å si at materialisme er alt som er!” Denne konflikten som oppstår allerede i rammebetingelsene til vitenskap som metode lover ikke godt. Et forløsende svar på denne konflikten måtte vi vente nokså lenge på i forhold til vitenskapens akademiske rekker. Raymond Moody måtte først forske i nær-døden opplevelsen og skrive boken, ”Livet etter livet” (solgt i over 20-millioner eks.) før noen kunne komme med evidens som kunne si vitenskapen i mot.

Moodys banebrytende arbeid har vært en inngangs dør til mange søkende mennesker som vil ha endelig svar på dette viktig spørsmål om hjernen og bevissthet, meg inkludert.

Nå har det gått to generasjoner med forskning rundt nær-døden opplevelsen. Det vil si erfaringer som oppleves til tross for at vedkommende er klinisk død, uten puls, pust eller målbar hjerne aktivitet. Over 7-millioner pasienter som fyller kriteria for å være klinisk død har vært intervjuet av forskere fra hele verden. Mønstre fra disse opplevelsene er merkverdig like og i overensstemmelse med hverandre – til tross for grensene skapt av kultur, alder, kjønn, overbevisning og rase. Vitenskapens påstander om at bevissthet kan forståes ved å forske på hjernens fysiske prosesser har blitt ettertrykkelig tilbakevist. Skal man forstå seg på bevissthetens essens må en komme bevissthet i tale. Vi må la den snakke for seg selv. I dag har vi de redskapene vi trenger for å gjennomføre denne form for forskningsarbeid. Den aller første erkjennelsen er at:

Bevissthet er ikke et produkt av hjernen, men heller noe som hjernen mottar gjennom det vi kaller ”sinnet”. Sinnet og hjernen er to forskjellige ting. Hjernen er faktisk en ”brems” for sinnets bevissthet. Det vil si at når sinnet er fri fra kroppen, kan den erfare mer, erkjenne mer, forstå mer og gjøre mer enn det den kan mens den er ”fanget” i kroppen.

Hva er poenget med at bevissthet skal være fanget inn i kroppen?

Det er et spørsmål som mange lurer på og svaret kommer fra det nivået av bevissthet som vi kjenner best som vår ”underbevisst sinn” eller ”ubevisst sinn”. Sigmund Freud oppdaget menneskets ”ubevisste sinn” for Vestlig vitenskap for over hundrede år siden. Han var veldig preget av Darwin og hans teori om biologisk utvikling. Det vil si at han var overbevist om at mennesket var et resultat av tilfeldig biologisk utvikling. Han mente at menneskets ubevisste sinn var en ”rest” fra vårt dyrisk opphav. Han mente også at menneskets ubevisste sinn var ”undertrykket” for vårt beste fordi det var opphavet for alle våre voldelig tendenser og seksuelle  impulser. Dagens moderne psykologi, og særlig psykiatri er farget av denne antagelsen.

Evidensen fra empirisk forskning og bl.a. hypnose, viser at det ubevisste sinnet er den delen av vår bevissthet som har tilgang til langtids hukommelse. I hypnose kan vi be det ubevisste sinnet snakke om sine opplevelser inn i døden, i tiden mellom liv og i tiden forut for nye liv. I denne sammenhengen får vi også innsikt i hvorfor vi har et bevisst og et ubevisst sinn og forholdet mellom disse. Når vi stiller spørsmålet om hva meningen med livet måtte være, får vi alltid til svar at læring gjennom erfaring er meningen med livet. På mange ulike nivå, viser det seg at vi alle har en agenda med å være i livet. Vi har lekser vi skal lære. Mange har avtaler de skal ordne oppe i. Det vil si at de skal gjøre noe sammen med andre som følge av noe som skjedde i enda tidligere liv. Karma er ingen teori, men en ”åndelig lov” som handler om balanse og konsekvenser. Mens vi lever våre fysiske liv har vi spesielle forutsetninger som gjør at vi lærer gjennom ”prøving og feiling”. Det er jo meningen om at vi skal gjøre så godt vi kan, etter våre forutsetninger, men disse er også begrensede.

Når går bevisstheten inn i kroppen?

Bevissthet er ikke noe som automatisk er tilstedet i livmoren fra den første celledelingen. Utallig kilder peker i den retning om at bevisstheten/personligheten bruker mesteparten av sin tid ved å ”sveve” sundt omkring utenfor moren og vente på at barnet skal fødes. Like foran fødselen går bevisstheten inn i kroppen til barnet og da kan den ikke komme ut igjen. I det bevisstheten går inn i kroppen skjer det noe annet som veldig få er klar over. Bevisstheten deles i to. Jeg siterer fra et lite avsnitt fra ”Livets Håndbok” der subjektet snakker nettopp om dette fenomenet.

På hvilken måte vet du at du har valgt riktig?

Fordi at det leder til mannen min.

Det kan du se?

Ja de lovet at jeg skulle treffe mannen min igjen. Men at jeg underveis må lære om tålmodighet. Jeg kan se…Jeg kan se livene våres som en som en vei…Jeg kan se min mor …min mor som en vei…i forbindelse med hennes vei…han er der….jeg kan se…men…jeg er bare rundt der…bare rundt der…jeg….er rundt…jeg er der som noe….min far er ikke der….min mor er lei seg for det. Hun er….han er ikke der….men han er der…han er sammen med oss…men han er ikke der….men han kommer. Min mor har vondt. Hun har vondt.

Hvorfor har hun det vondt?

Hun har vondt i ryggen, veldig vondt i ryggen. Og det er min feil.

Det er din feil?

Ja, fordi…fordi hun vil ha en…hun skal ha en baby.

Er det din feil?

Ja, fordi at…jeg….fordi….at jeg bruker henne på en måte?

Det er egentlig ikke hennes valg altså?

Nei, hun vil ikke bli gravid. Men….jeg vet ikke men…jeg vet ikke om det var meg som styrte det men…hun måtte…hun måtte være min mor så…. hadde hun lyst…(utydelig) …jeg får ikke helt tak i det…hun har ikke mye lyst til å være gravid…Hun vil være sammen med min far, men hun kan ikke være der sammen med ham fordi hun skal ha en baby.

Mens hun er gravid, hvor er du…er du utenfor?

Ja, jeg er der.

Du er hos henne?

Ja, men jeg kan ikke gjøre det bra for henne, men jeg har lyst til å gjøre det bra for henne. Min mormor er litt sur av og til. Hun sier stygge ting til min mor så hun blir lei seg. Jeg bare sier til min mor at hun ikke er alene fordi hun har meg. Hun tar ofte på magen sin…kjenner på magen sin…

Kan du se det utenifra eller opplever du det fra innsiden?

Jeg ser det utenifra. Jeg liksom er bare der ett sted.. hun gråter…hun gråter….jeg tror…min far skulle komme….så kunne ham ikke….Han har vært i Afrika. Han har noe med til ….Hun er glad i ham…men hun gråter mye…Men nå må jeg…nå må jeg gå inn….Men jeg har ikke noe kontakt med de andre lengre. Det er brutt…Jeg vil bli født. Hun kan nesten ikke gå nå….Jeg kan gå inn…Jeg kan gå inn nå…Jeg tenker på at når jeg går inn, så kan jeg ikke gå ut igjen…Jeg går inn.

Hva opplever du da?

Det er….jeg mister frihetsfølelsen. Jeg er innesperret….Men det er en god følelse…jeg hører lyden…en veldig god lyd…det er hjertet. Jeg hører…masse lyder….Hele verden er fulle av lyder.  Det er masse lyder….Men det er deilig. Min mor…ligger i sengen…nå tror jeg…Min mor er veldig redd…det…det kommer en mann…jeg kan høre stemmen hans…jeg har hørt den før…han skal kjøre nå…De er i bilen…det er rart når hun reiser seg opp….jeg føler en sånn press på hodet…det presser på pannen….jeg hører min mors sine hjerteslag….Det er så vondt….det er så vondt i hodet mitt….Det er en dame der. Hun er snill. Jeg…det gjør vondt. Men de er godt….det skal være sånn….jeg vet at det skal være sånn…jeg tror at jeg har gjort det før….det er fint….det er veldig skarpt lys…alle lyder blir så annerledes… å…jeg kjenner noe rart på kroppen min…nå…det er rart. Hun er….

Du får sove nå?

Ja.

Barnet er nå født til nåværende liv!

Bevisstheten skiller lag mens den er i kroppen

Det bevisste sinnet er ”dum og deilig”. Den har hukommelsestap  i forhold til sin andre halvdel. Den har også et mystisk forhold til det ubevisste sinnet. Dette er for at det bevisste sinnet skal lære gjennom prøve og feile metoden – fordi den er så grundig. Uten denne todelingen ville det bevisste sinnet ikke gjøre så mange feil og den ville heller ikke lære så veldig mye. Selvfølgelig er noe av det mest viktig for den å lære er at det ubevisste sinnet og det bevisste sinnet er to sider av samme saken – summen av din bevissthet – utenfor hjernens  begrensninger – er din sjel. Det er min beste forklaring av sjelen per definisjon. Jeg har hittil ikke kommet over noe annet som kan knyttes til dette begrepet. I den forbindelsen er du faktisk en ”fragment” av en større enhet som består av ca 1,000 fragmenter – som til slutt vil integreres til én helhet – Det er din ”åndelig” familie  – din personlig kollektiv bevissthet.

Forskjellen mellom klassisk psykologi læren og erfaringer gjennom det tredje alternativet

Klassisk psykologi/psykiatri bygger på materialistiske prinsipper og Freuds teorier har faktisk fått et godt fotfeste blant mange psykologer som ble utdannet for lenge siden. Denne innsikten /vranglæren har endt opp som en form for ”allmennkunnskap” blant folk flest. Det er et skremmende bilde av det ubevisste og denne modellen gjør at mange mennesker sliter faktisk med å forholde seg til sitt eget ubevisste sinn.

Freud og hans teori om det ubevisste sinnet

Min forståelse er at det ubevisste sinnet er en høyst moralsk skapning. Den har tilgang til uante mengder med intelligens, og er 95% av din personlighet. Den gjør alt den kan for å hjelpe deg gjennom livet og den gjør det uten at du takker for den hjelpen. Som din beste venn, vil den aldri svikt deg, til tross for at du svikter den. Du må vite at dersom det ubevisste misforstår noe, er ansvaret vanligvis å finne hos det bevisste sinnet!

Klassisk psykologi sier at hjernen og sinnet er to sider av samme sak. I National Geographic, i en artikkel om bevissthet står det – ”Sinnet er det hjernen gjør”! Det blir helt feil i forhold til mine erfaringer. Klassisk psykologi sier også at vi har bevisste og ubevisste prosesser som foregår i hjernen. Jeg påstår at mennesket har et bevisst og et ubevisst sinn. Disse to er egentlig to sider av samme sak, men de spiller hver sin rolle i et dualistisk forhold til hverandre. De har hver sin ”åndekropp” og det bruker hver sitt nivå av ”livsenergi”. At de er så forskjellige bekreftes også av spøkelseserfaringer som kan være ekte. Spøkelser av et bevisst sinn som har kommet vekk fra det ubevisste er hvileløs og har mistet sin hukommelse for hvem den er. De har lite energi. Spøkelser av ubevisste sinn er som ”poltergeister” lekende ånder som har mer livsenergi men de har ikke forstand til å lete etter sin andre halvdel. Som vi snart skal se er det enorme forskjeller mellom det bevisste og ubevisste sinn. Det hjelper veldig å forstå hvorfor de er ulike, før vi kan forstå hvordan de er ulike.

Optimale forutsetninger for hjernens evne til å arbeide sammen med bevissthet og dermed lære gjennom erfaringer

Stikk i strid med alle lærebøker om hjernen og bevissthet, påstår jeg at hjernen er fortsatt bare et organ som bevisstheten trenger å bruke for å omsette det som ikke er fysisk til fysisk virkelighet. I så måte er også hjernen et fabelaktig redskap for at sinnet skal kunne fungere i en fysisk virkelighet. Hjernen blir dermed også et organ som vi er tjent med å pleie og sørge for at den alltid kan stå til tjeneste for våre beste interesser. I den forbindelsen er det ett par ting som er av interesse for de fleste mennesker. I første omgang handler det om giftstoffer som vi finner i miljøet og i det vi får i kroppen på andre måter.

Kvikksølv og bly bør vi absolutt holde oss langt unna. I den forbindelsen må vi være oppmerksom på ”thimerosal” som brukes i flerebrukerdoser med vaksiner. Denne formen for kvikksølv har en forbindelse med 1700% økning av autisme blant småbarn etter at vaksineprotokollene ble endret på i 80-tallet. Kvikksølv angriper nevrologien. En annen ingrediens i vaksiner er squalene – en naturlig olje som finnes i hjernen. Immunforsvarssystemet er programmert til å godta dette stoffet så fremt det oppstår på naturlig vis. Når den kommer til kroppen gjennom sprøyte, blir saken en annen. Immunforsvarssystemet går da til angrep på squalene overalt i kroppen der den finnes og dermed skapes det et skrekkelig uttal av autoimmune sykdommer – blant annet kronisk utmattelses syndromet – ME.

Fluorider – Denne giften er en rest fra aluminiumsindustrien og kapitalkrefter har funnet en fin måte å kvitte seg med denne giften på ved å si at det er et viktig stoff for tannhelse. Det som fluor gjør med mennesker er at de blir passive. Hitler brukte fluor i vannet i konsentrasjonsleirene til det formålet. Amerikanske og Engelske myndigheter gjør det samme. 70% av all amerikansk drikkevann er tilsatt fluor. Det selges også på norske apoteker som tannhelse middel. Det er en av de aktive ingredienser også i ”lykkepiller”. Dersom du trenger en overbevisning om at fluor er giftig for kroppen din, få takk i rottegift og lese bruksanvisningen om hva de aktive ingrediensene er. Der finner du fluor som den viktigste av ingrediensene.

Kunstig søtningsmiddeler – aspartame, nutrasweet og flere deknavn- Nesten alle matstoffer som reklamerer for null sukker eller nedsatt sukker bruker aspertame som en kunstig søtningsmiddel. Du finner stoffet til og med i ”Fishermanns Friend”. Pepsi Max, Zero Cola og andre brus med nedsatt sukker trenger du å styre langt unna. Amerikanske jagerflypiloter har drikke forbud mot stoffet da det viselig påvirker hjernens evne til å fungere optimalt. Om du får for mye av det kan du utvikle symptomer som likner på MS. Ingenting å spøke med.

MSG – Mono Sodium Glutamate – en smaksforsterker som får deg til å spise og drikke mer av et produkt enn du ellers ville gjøre, er giftig for nerveceller. Ofte brukt i mat fra Østen. http://www.truthinlabeling.org/ Du finner dessverre MSG i nesten alle ferdigproduserte matstoffer i butikken. Også i Knorr supper og sauser – les på etiketten. Hvordan skal du unngå disse giftstoffene? Svaret er at du må lage maten din fra grunnen av – som man gjorde i gamle dagene. Du har ikke råd til å la være.

Kokain – Min erfaring som terapeut har gjort meg oppmerksom på enkelte miljø i norsk næringsliv – særlig selger bransjen – der den konkurranseånden er så sterk at enkelte tyr til bruk av kokain for å holde ”formen” på topp. Resultatet er alltid den samme – hjernens evne til å fungere som den skal brytes ned. Hukommelsen lider og hjernen blir aldri den samme, selv om en går inn for hardtrening. Dersom du føler deg fristet til å ha det ekstra gøy på fest – hold deg langt unne dop – av alle slag – dersom du verdsetter din egen bevissthet.

Antidepressive /lykkepiller – Fordi psykiatri lever i den troen om at hjernens kjemiske reaksjoner skaper bevissthet, er det også nokså typisk at løsninger for uønskede tanker og følelser finnes ved å endre på hjernens kjemiske prosesser. Når du ønsker å sjekke lyset på juletreet, må du sette alle strengene av lys i stikk kontakten for å se hvor feilene måtte være. Antidepressive og lykkepiller fjerner strømmen din. De er også vanedannende. Det er en farlig måte å utsette din hjerne for langtidsskader. Før du sier ja, takk til slike, er du tjent med å oppsøke en terapeut som har en mer moderne sett med redskaper slik at du kan finne løsninger med en hjerne som fortsatt tjener dine beste interesser.

En depresjon er en konsekvens av å slite med en konflikt som du ikke finner veien ute av. Det er som å sitte mellom barken og veden som det heter. Løsningen er å ikke gjøre noen ting og det kaller vi depresjon. Det er mye mer konstruktivt å drive med konflikt løsnings redskaper for å komme fri for en depresjon enn å slo av din hjerne slik at du er ”comfortably numb”.

I USA er bruken av disse medisinene veldig utstrakt. Det viser seg også at mange av de som har vært bak massedrap i USA, på skoler og arbeidsplasser er under påvirkning av reseptbelagte stoffer for å bearbeide depresjon og den slags. Grunnen til at dette er mindre kjent har å gjøre med den sterke innflytelsen mellom medisinsk industri og massemedia.

Mentalsykdom, slik jeg har erfart det etter 20 år med terapeutisk erfaring, er sjelden noe som kommer av seg selv eller fra hendelser i livet – disse kan sorteres på relativ enkle metoder – også PSTD. Bruk av medisiner for å løse u-ønskede tanker, følelser eller atferd er, derimot en kilde til mer sykdom enn noen annen for intervensjon som jeg vet om. Jeg tar også ”elektrosjokk” inn som en av de mest grusomme former for mørkealder tortur jeg vet om og det gjøres daglig mot pasienter i dagens psykiatri – anno 2010.

Når det gjelder behandling av hjernen slik at den fungerer optimalt for sinnet er det kun et fåtall av tilfeller der ”medisiner” er å foretrekke fremfor andre metoder. Når det er sagt, sier vitenskapen at det er jeg som skaper en farlig situasjon ved å anbefale pasienter ikke å ta medisiner. Fordi du er ansvarlig for ditt eget liv, må du selv gjøre deg opp en mening om hva du vil velge å tro på.

Hjernens tosidig spesialisering

Roger Sperry, en forsker i nevrologi, oppdaget i 50 og 60-tallet at hjernen er todelt og at den har svært spesielle funksjoner som er fordelt mellom venstre og høyre hjerne halvdelene. Todelingen er i gove trekk slik:

Den dominerende hjernehalvdelen – vanligvis den venstre siden:

 • Sekvensiell tenkning – a>b>c>
 • Språk
 • Regning – matte
 • Symbolikk
 • Klokke-Tid
 • Analyse
 • Bedømmende
 • Lineær
 • Digital – ja/nei, av/på
 • Eksplisitt
 • Intellektuell
 • Fokusert
 • Rasjonell
Den passive hjernehalvdelen – vanligvis den høyre siden:

 • Simultantenkning – gjenkjenning
 • Ikke språklig – sansende/subjektiv
 • Emosjonell- ”irrasjonell”
 • Syntese – setter ting sammen
 • Bokstavelig
 • Analog – ubegrensede variasjoner
 • Rytmisk
 • Metaforisk
 • Tidløs
 • Aksepterende
 • Geometri
 • Intuitiv – Kreativ
 • Holistisk
 • Tvetydig – diffus

I min verden speiler venstre hjerne halvdelen vitenskap – mens høyre hjernehalvdelen speiler mye av det vi finner i religion. Uten videre kunne det se ut som om hver av disse hjernehalvdelene kunne ha konflikter med hverandre. Det er faktisk ikke tilfelle. Hjerne halvdelene MÅ kommunisere bra med hverandre for at personligheten skal fungere som en integrert helhet. Selv den enklest av beslutningsstrategier som hjernen bruker for å velge, bruker begge hjerne halvdelene. Når kommunikasjonslinjene er brutte, kan vi ikke gjøre gode/kloke beslutninger!

Hjernen bruker et nevrologisk nettverk som kalles Corpus callosum – i midten av hjernen for at disse to delene skal snakke sammen. Når dette nettverket er mangelfull eller skadet (lobotomert helt eller delvis) vil følgende symptomer oppstå:

 • Destruktive følelser, som ute av kontroll – raseri, begjær, sjalusi m.m.
 • Problemer med lesing eller skriving
 • Generelle læringsvansker
 • Vanskeligheter med kroppsbeherskelse – fin eller grov motorikk
 • Stamming
 • Vanskeligheter med å utføre diagonale bevegelser
 • Lite eller ingen tilgang til drømmer
 • Behov for bevisst og rasjonell kontroll over mennesker og begivenheter
 • Indre dialog, som den mest betydningsfulle kanalen for  bearbeiding av informasjon
 • Manglende sanseskarphet
 • Vanskeligheter med å sette ord på følelser
 • Liten evner til rytme – danseferdigheter og musikalske ferdigheter
 • Generell mangel på kunstneriske evner
 • Dårlig hukommelse
 • Vanskeligheter med å skille mellom venstre og høyre
 • Endring i personlighet ved konsum av alkohol
 • Angst, uten å vite hva redselen kommer fra
 • Vanskeligheter med å ta beslutninger

Sakte, rytmiske, diagonale bevegelser og Corpus callosum

Det finnes heldigvis en kur for en hjerne som er utsatt for mangelfull nevrologisk nettverk og dermed har problemer med integrering. Fordi hjernen arbeider med kroppen gjennom diagonale linjer, delt til og med mellom neseborene, er sakte, rytmiske diagonale bevegelser en metode som kan brukes for å tvinge nevrologiske forbindelser på plass der de trenges. Tai-Chi, diagonal krabbing er de to beste metodene som jeg kjenner til. Mellom seks og åtte uker med denne form for øvelser vil ofte få på plass de nødvendig forutsetninger som må til for at hjernen skal funger optimalt for sinnet. Dersom du har problemer på dette området, MÅ du få nevrologien på plass først før du kan drømme om å oppleve løsninger. Ta kontakt med meg dersom du har plager på dette området. Mennesker jeg har vært bort i som lider av dårlig samspill mellom høyre og venstre hjernehalvdel uttrykker ofte hvor meningsløs livet synes å være. Dette er et problem du må ta på alvor. Den eneste måten jeg kjenner til for å løse problemet er ved å igangsette forbindelsen mellom bevegelse og hjernens nevrologi. Du kan faktisk tvinge denne nevrologien til å utvide seg ved å øve på diagonale bevegelser i et spesielt mønster.

Læren om det bevisste og ubevisste sinnet

Jeg kjenner ikke til noen kompetanse modell som er bedre til å skille mellom bevisste og ubevisste ressurser og egenskaper enn tradisjonell Nevro-lingvistisk Programmering. Det er faktisk hva NLP er best til. Nå er det slik at NLP ikke tar ansvar for å stå frem og proklamere hva bevissthetens essens faktisk går ut på, selv om kompetansen gjør denne innsikten nokså selvfølgelig. Slik NLP undervises i dag er den nokså nøytral når det gjelder livssyn. Med denne kunnskapen kan du bli flink til å hjelpe mennesker få mer selvinnsikt, og du kan bli flink til å manipulere mennesker. Da det sistnevnte har faktisk nokså heftig negative konsekvenser for deg selv, oppmuntrer jeg til å bruke denne innsikten til positive formål.

Kunnskapen om forskjellen mellom det bevisste sinn og det ubevisste sinnet er nøkkelen til å forske videre i det ubevisste sinnet og koble seg opp til dens ressurser og evner. Derfor vil meste parten av denne artikkelen brukes til det formålet.

Det bevisste sinnet – den lille sjefen

Denne delen av menneskets ressurser er normalt koblet opp til ens identitet. ”Jeg” ønsker å fortsette på skolen. ”Jeg” vil skille meg. ”Jeg vil ta ferie til Grekerland”.

Det bevisste sinnet er faktisk den minst utrustet av bevissthetsnivåene. Det er også slik at det ubevisste sinnet hjelper som en autopilot og hjelper til det ubevisste sinnet 24/7 uten pause. Dette samarbeidet er ikke det bevisste sinnet normalt oppmerksom på. Derfor tar den æren for mye som den faktisk ikke har noe med å gjøre. Det bevisste sinnet har et mystisk forhold til sitt eget ubevisste sinn. Fordi mange kulturer forbinder det ubevisste med noe mørkt og ondt, har mange store problemer med å forsone seg med sitt ubevisste sinn over hodet. Det er egentlig et gedigent tankevirus. Dersom du ikke kan stole på en del av deg selv, er du nødt til å henvende deg til eksterne kilder for å vite hva som er riktig og korrekt. Det er slik som systemet vil ha det til å være. Derfor gjør systemet lite med å rette på problemet. Derfor er det mange som har et anstrengt forhold til sine følelser – som er skapt av det ubevisste sinnet. Mange religiøse retninger omtaler det ubevisste sinnet som ”djevelens” lekeplass og at hypnose er djevelens redskap. Også denne tankevirusen er svært skadelig for individet da den skaper fragmentering på den måten at en ikke kan stole på seg selv. På toppen av det hele er den en form for uansvarliggjøring av det som skjer på et ubevisst nivå. Det du ikke har ansvar for kan du heller ikke påvirke. Den troen er også en kjempe tankevirus som trenger å bli ryddet opp i.

Ego

Dette begrepet er noe som Freud fant på. Så vidt jeg vet er det ingen ”del” av sinnet som kan kalles noe slik. Jeg har forsonet meg med den ideen om at ”ego” er et bevisst sinn som tror den er alene om å leve livet. Det bevisste sinnet er som regel mistenksom, redd og den liker å leve under illusjonen om at den har ”kontroll”. Det er en funksjon av våre ”rasjonelle ressurser”.

Rasjonelle ressurser

Denne delen av det bevisste sinnet er alt for forhøyet og misforstått i vårt Vestlig samfunn. Disse ressursene brukes for å finne en fiks ferdig forklaring og forbindelse mellom årsak og virkning. Den svarer bl.a. på spørsmålet, ”Hvorfor gjør du det du gjør”? Dersom du ikke kunne forklare det for deg selv eller andre ville du ha et psykologisk problem – du ville føle deg ”gal”. Noen sier da, ”irrasjonell” og det er ikke ment til å være noe positivt. Vitenskapen liker å ha klare rammer og ryddig tenkning som ligger bak de logiske forklaringer som den kommer med. Disse kaller vi ”rasjonelle”. Det bevisste sinnet er like stolt over sine rasjonelle ressurser som vitenskapen er. Saken er nemlig den at de rasjonelle ressursene duger bare til enkle og opplagte forklaringer i enkle og opplagte forhold. Livet er sjelden slik. Dersom jeg spør deg, ”Hvorfor leser du denne artikkelen” – er det kanskje mange ulike svar du kan komme med. Noen av de vil være mer korrekte enn andre. Når det gjelder dine dårlige vanene, derimot, ”Hvorfor røyker du” – er svaret så å si aldri det rette.

Når psykiater og hypnotisør Dr. Milton Erickson intervjuet sine pasienter, gjorde han alltid to ulike intervjuer. Som en del av sin forskning ville han lære litt om forskjellen mellom den rasjonelle og den såkalt ”irrasjonelle” forklaringen som pasientene ga til ulike forhold. Derfor ble det først et intervju i vanlig sinnstilstand og enda en annen mens subjektet var i hypnotisk transe. Erickson lærte fort å aldri stole på den rasjonelle forklaringen på hvorfor livet var slik som det var.

Våre rasjonelle/logiske ressurser blir ikke dyktige og gode uten at de blir trenet gjennom øvelser. Når en arbeider mye med kognitive oppgaver, som systemtenkning, utfordring av antagelser, konfliktløsning osv, vil en også merke at disse ferdighetene er delt med det ubevisste sinnet – nettopp fordi de blir automatiske. En erfaren advokat, for eks. har ikke de samme begrensningene på sine rasjonelle ressurser som en skole elev. Logiske ferdigheter er faktisk todelt mellom bevisste og ubevisste ressurser. Dette faktum er ukjent hos de fleste, men det er en test som avgjør om noe er utelukket bevisst som en ressurs eller ikke. Det ubevisste sinnet er nemlig en form for autopilot. Den ivaretar alle våre automatiske atferdsmønstre. Dersom det går automatikk inn i prosessen, så deler det ubevisste sine evner sammen med det bevisste uten å si i fra.

Begrenset bevissthet

Det bevisste sinnet er blitt vitenskapelig målt under kontrollerte forhold til å kunne ha en maksimum antall ulike sansesignaler den kunne fokusere på i et gitt øyeblikk. Eksperimentet gikk ut på å skille ulike lyd noter fra hverandre. Eksperimentet ble kjent som ”The Magic Number Seven pluss/minus to – av Miller”. Det vil si at det bevisste sinnet evner å sortere mellom 5 og 9 ulike noter fra hverandre før det ble kaos. Vi kan tenke på eksperimentet som å ha mellom 5 og 9 lommelykter i et mørkt rom. Det mørke er livets potensielle informasjonskilder – (interne eller eksterne kilder). Der disse lommelyktene lyser opp i et gitt øyeblikk er det som det bevisste sinnet evner å oppfatte for øyeblikket.

Det bevisste sinnet har en relativ kort ”korttidshukommelse” slik at den opplever en form for kontinuitet fra øyeblikk til øyeblikk. Etter hvert går disse minnene over til det ubevisste sinnet som har et fantastisk langtids minnesystem.

Det bevisste sinnet har også en annen kvalitet på sin begrenset bevissthet og det er generell sanseskarphet. Dersom det bevisste sinnet er slitent, trøtt, syk, underernært, osv. kan det virke som om batteriene på lommelyktene er like ved å gå ut på dato. Noen trenger også tid for å få systemet oppe og gående, særlig om morgningen. Dersom du tror du har mer enn 5-9 slike ”lommelykter” av bevisst oppmerksomhet kan du prøve å gjøre to nye oppgaver på en gang for å se hvor godt du lykkes. Følgende link kan være en underholdende bevis på hvor begrenset din bevisst oppmerksomhet faktisk er: http://www.savevid.com/video/moonwalking-bear-the-awareness-test.html

Her kan du også få bevis for hvordan samfunnets krefter er i stand til å fange menneskets bevisst oppmerksomhet på en slik måte at den aldri har tid til å gjøre det som virkelig er viktig for en selv.

Viljekraft

Det er av stor betydning hvordan du bruker din viljekraft i livet. Det er din ”velger” eller roret på ditt ”skip”. Mange driver viljeløst omkring og driver med ”strømmen”. Andre bruker sin viljekraft til å piske frem resultater – ”jeg kom, jeg så, jeg seiret”!  Her er to ekstreme eksempler av hvordan det ikke er vanligvis nyttig å bruke viljekraften. Den er heller ikke egnet til å gå til kamp mot ubevisste krefter. Den har ikke den styrken som trengs for å gå til kamp. Det kan du stort sett bare glemme. Det betyr ikke at du har en disfunksjonell viljekraft. Det betyr at du har prøvd å bruke den på noe den ikke var skapt for.

Viljekraften arbeider aldri i et vakuum. Den fungerer i forhold til den bevisste innsikten som individet har i forhold til summen av sine bevissthets ressurser. Det vil si at dersom den tror den er alene i universet om å overlever m.m.. Så vil viljekraften som regel overkjøre andre signaler som kommer innenfra og utenfra. Den vil gå over lik for å få viljen gjennom. Da det er et godt eksempel på negativ polarisering, anbefales det ikke. Dersom viljekraften overhører eller overkjører signaler fra det ubevisste fordi den ikke stoler på dem eller ikke tror de er intelligente så kan vilje kraften komme utfor noen overraskende trekk. Det ubevisste har også en form for viljekraft og det ligger intelligens bak denne. Hvis du for eksempel mottar signaler som følelser om at den jobben du nå gjør er feil for deg av en eller annen grunn, er du ikke tjent med å bruke viljekraften til å hode ut, koste hva det koste vil. Da vil du før eller senere møtte veggen og oppleve det vi kaller for ”burnout”. Det er det ubevisste sinnet som trekker ut stikk kontakten og strømmen slutter å gå.

Viljekraften er din velger i livet. Betydningen av dens funksjon øker i takt med den innsikten du har i forhold til dine evner, muligheter, og mening med livet. Den som ikke har kommet så langt enda kan ta det første viktig trinn i riktig retning ved å velge å søke etter sannheten. Alt begynner der.

Viljekraften bruker sin egen form for livsenergi. Denne innsikten er en del av den urgamle Hawaiianske innsikten i åndelig psykologi. I Huna læren, heter vanlig livsenergi ”mana” og den kommer fra pusten, å drikke energetisk vann og mat som er full av livsenergi – livskraft. Manamana er det neste nivået av denne energien og det er interessant at det er kjent som viljekraft – også noe svært betydningsfull. Som en metafor ser de på manamana som regnvann til forskjell fra rennende vann som er ”mana”.

Det bevisste sinnet igangsetter læringsprosessen

Det er en rekke faste trinn til innlæring:

1.         Ubevisste mangel på kompetanse – du vet ikke at du ikke vet.

2.         Bevisste mangel på kompetanse – nå vet du at du ikke vet/kan og du må ”knote” med dine beviste evner for å lykkes.

3.         Ubevisst kompetanse – Etter hvert når det bevisste har gjort noe nytt tilstrekkelig antall ganger, overtar det ubevisste og atferd går automatisk.

4.         Bevisst og ubevisste kompetanse – det er her vi har evnen til å handle automatisk og snakke om det vi gjør mens vi holder på. Da kan du undervise det du gjør.

Uten at du tar deg tid til å ”knote” med ny læring vil du aldri lære noe nytt. Her oppstår det gjerne mye forvirring og feil. Den som er flink til å trives med denne delen av prosessen vil også gjennomføre innlæring mye fortere og mer smertefritt. Det er en helt nødvendig forutsetning for å lære noe som helst.

Det bevisste sinnet trenger hvile

Dersom det bevisste sinnet ikke sover innen 3 døgn, og den overstyrer næringsbehov, blir den psykotisk som et resultat. Det er som å dra i nødbremsen og tvungen søvn er den eneste løsningen som hjelper. Det bevisste sinnet trenger alltid å være innenfor sine grenser for hvile og ernæring dersom den skal fungere optimalt. Det ubevisste sinnet derimot er ikke preget av denne samme form for hvilebehov. Den bruker hviletiden for det bevisste sinnet til helhetens fordel ved å lage drømmebeskjeder til det bevisste, til å sortere gjennom dagens hendelser og den kan forlate kroppen delvis og hente informasjon og energi i andre lag av virkelighet, kjent som det astrale planet.

Oppsummering om det bevisste sinnet

Ut i fra denne gjennomgangen er det sikkert mange som stiller spørsmål om ikke det er mer å hente fra bevisste ressurser. Jeg må beklage og si at det ser ikke lik ut. Det bevisste sinnet er en ”pingle” i forhold til det ubevisste. Når det er sagt er det viktig å potentere at det bevisste sinnet er svært viktig for helheten og uten det bevisste sinnet vil personligheten likne mer en som har autisme. Det gjør en stor forskjell. Erkjennelsen om at det bevisste sinnet er faktisk den svakeste av alle våre ”bevissthets ressurser” kan virke som et nederlag for mange. Det bevisste sinnet plasseres ofte på en ufortjent pidestall og årsaken er at det ubevisste sinnet ikke sier i fra når den har vært sammen med det bevisste sinnet for å gjøre ulike oppgaver.

Fallet fra pidestallen er en sunn prosess. Det er da det bevisste sinnet kan bøye seg i støvet og erkjenne behovet for å stifte bedre bekjentskap med sitt eget ubevisste sinn. Noen kaller denne delen av personligheten ”Det indre barnet” – fordi den liker å leke og fordi den ikke har en så høy intellektuell intelligens. Den har, derimot mange andre nivåer og typer intelligens som jeg kommer til å skrive om i andre del av denne serien.

Det er en spennende reise å stifte bekjentskap med noe som er så kjent at det blir det ”ukjente”. Nå når du leser om dette stoffet kan du bli mer oppmerksom på din egen oppmerksomhet. Test ting ut og finne ut for deg selv om all ting stemmer også for deg. Bevissthet er det siste du vil forholde deg teoretisk til.

Det tredje alternativet

Denne informasjonen er ikke støttet av tradisjonell vitenskap. Den støttes derimot av en nyere vitenskap – den eneste som er i stand til å gi deg et innblikk på den ikkefysiske virkeligheten som er så viktig for oss alle. Det jeg vil be deg legge spesielt merke til er om du finner konflikter som bygger seg opp i denne informasjon – i alle sine deler etter hvert som jeg skriver. Det du vil oppdage, mener jeg, er en konflikt fri forståelse av dine og andres ressurser når det gjelder bevissthet. Denne informasjonen er uhyre viktig å ta til seg for å forstå at du, som mennesket er ikke utelukket et produkt av tilfeldig biologisk utvikling. Du er, i likhet med alt som lever, knyttet til alt gjennom bevissthet som fellesnevner. Hele ideen kalles “Enhetsloven” og vil bli enda mer tydelig etter hvert. Det vil også være enda mer tydelig at denne veien er veien å gå for å komme ut av den fragmentert og krigersk forståelse om at menneskets natur er å drepe, for å erobre.

Livet er ikke en konkurranse om å være best, størst, rikest eller mest mektig. Denne forståelsen er en del av den fragmenterte virkelighetsoppfatningen som er i ferd med å gå ut på dato. Det er nå opp til deg å investere tid og energi for å oppdage det som er mest viktig for deg i ditt liv – selvbevissthet!

Mike Cechanowicz

Om forfatteren: Mike Cechanowicz er Norsk statsborger, tidligere prisbelønnet reklamefotograf og kunstmaler. Han har viet sitt liv til forsking rundt bevissthetens essens siden 1987. Han er sertifisert NLP-instruktør siden 1994. Han har holdt en omfattende praksis med psykoterapi siden 1990 og undervist NLP, hypnose og systemtenkning. Han har skrevet en rekke bøker. Den første var ”Den Psykososial Arbeidsplassen” for LO-Industri, ”Livets Håndbook” 2007, ”Skjult Agenda” og ”Spillet” - 2008.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

35 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Peter
Peter
Abonnent
8 år siden

Dette var en helt rå artikkel. Jeg trodde ikke at nordmenn var så utrolig smarte. Jeg er selv nordmann, men jeg har blitt “tvunget” til å søke andre steder enn “hjemme” for forståelse av mine opplevelser med sykdom og andre mennesker. Tusen hjertelig takk!!! Dette er bare så kult. Kanskje var det meningen at jeg skulle utforske alt dette, eller så var det kanskje ingen mening i det hele tatt?

Tusen takk igjen for at det finnes slike utrolige smarte mennesker i mitt eget hjemland. Så lite men likevel så stort:-)

Skorpionen
Skorpionen
Abonnent
14 år siden

Har ikke lest hele artikkelen, men er iallefall enig i at alle kjemialiene vi omgir oss med er skadelig for den mentale helsen. Da bør jo ikke ytterligere “kjemikalisering” være løsningen for f.eks. barn som får den psykiatriske diagnosen ADHD ( som forøvrig ble stemt inn i den psykiatriske håndboken DSM i 1987). Skremmende at Ritalin gis til barn. Les om bivirkninger i Felleskatalogen.no.
Jeg tror at mange av disse barna er forgiftet av mors amalgamfyllinger, og jo flere hun har, desto verre. Kvikksølv lekker over til fosteret i mors liv. Videre følger en rekke vaksiner i spedbarnsalder, som inneholder mange toksiske substanser, og ja, så var det maten da …
Hør om en guttunge som er på bedringens vei etter chelation therapy (en form for avgiftning hvor tungmetaller og annet “snusk” føres ut av kroppen): http://www.youtube.com/watch?v=e7Hhgaf3Co0

Skorpionen
Skorpionen
Abonnent
14 år siden

Angående “ADHD”. Ta en titt på Dr. Szasz-linken:

Norsk oversettelse: Når autoriteter på skolen forteller en mor at sønnen hennes er syk og trenger å bli medisinert, hvordan i all verden kan hun da vite at det ganske enkelt er en løgn. Hvordan kan hun innse at det som eksperter nå kaller «ADHD» (oppmerksomhetsmangel med hyperaktiv forstyrrelse), ganske enkelt ikke er en sykdom. En slik mor er ikke en ekspert. Hun vet ikke at i psykiatriens historie, så har psykiatere i hundrevis av år, brukt diagnostiske faguttrykk, såkalte diagnostiske faguttrykk, for å stigmatisere og kontrollere folk.
Jeg vil bare gi dere noen få dramatiske eksempler:
Da svarte slaver i sør stakk av til frihet, var det ikke det at de ønsket å bli frie; de led av en sykdom kalt drapetomania, fra «drapetes» som betyr stikke av slave og mania. Dette er ikke noe jeg finner opp. Dette var en legitim diagnose, akkurat som ADHD er det. Hvis kvinner, som selvfølgelig er halvparten av menneskehetens befolkning, var dumme nok til å gjøre opprør imot menns dominering, ja, så hadde de en alvorlig sykdom som ble kalt hysteri, som skyldtes deres flakkende livmor. Nå var aldri noen av disse oppførslene noen gang en sykdom, og er selvfølgelig ikke en sykdom. Ei heller er ADHD en sykdom. Ingen oppførsel eller gal oppførsel er en sykdom eller kan være en sykdom. Det er ikke hva sykdommer er. (latter)
Så det spiller ingen rolle hvordan et barn oppfører seg. Det er ikke noe å undersøke. (latter) Hvis det er sykt, så må det være noen objektiv vitenskap til det, som kan bli diagnostisert av leger og objektive prøver. Det er grunnen til at så fort du går til en lege, tar han en masse blodprøver og røntgenbilder. Han ønsker ikke å høre hvordan du oppfører deg.
Da jeg studerte medisin for 60 år siden, var det bare en håndfull mentale sykdommer. Jeg tror ikke at det var flere enn seks eller sju. Nå er det flere enn 300, og nye blir «oppdaget» hver dag.
Å betegne et barn som mentalt sykt er stigmatisering, ikke diagnostisering. Det å gi et barn et psykiatrisk medikament er forgiftning, ikke behandling. Sykdommer er feilfungeringer av kroppen, av hjertet, leveren, nyrene, hjernen og så videre. Tyfoidfeber er en sykdom. Det vet dere alle, dere har ingen betenkeligheter med det. Vårkåthet – (latter) dere må bare kunne norsk. Vårkåthet er ingen sykdom.
Oppgaven som vi gir til oss selv, med å bekjempe psykiatrisk tvang, er viktig. Jeg synes det er viktig, dere synes alle at det er viktig. Ikke mange nok mennesker synes at det er viktig. Det er en edel oppgave, en oppgave og beskjeftigelse som vi må fortsette med, uansett forhindringer. Samvittigheten vår forlanger at vi ikke gjør noe annet.

Berger
Berger
Abonnent
Svar til  Skorpionen
14 år siden

Hvis man tar listen til Mike i artikkelen her over symptomer på at nettverket mellom høyre og venstre hjernehalvdel er skadet, og sammenligner med symptomlisten ved ADHD, vil man se svært mange likhetstrekk. Om det kan kalles en sykdom eller ikke vet jeg lite om og det spiller vel liten rolle, men at det er en funksjonsfeil som har en årsak er jeg sikker på. Årsaken og løsningen er det mye uenighet om. Men magefølelsen sier meg at Mike i stor grad ser i riktig retning.

Natural mystik
Natural mystik
Abonnent
14 år siden

hei..bra artikkel som vannlig. men jeg lurte på om hva er hjertes rolle når det gjelder bevisthet er det bare hjerne som har noe å si.

Cosmomind
Cosmomind
Abonnent
Svar til  Mike Cechanowicz
14 år siden

Mener å ha hørt at stimulering av akupunktur-områder brukes til å frembringe ønskede emosjonelle reaksjoner hos døvblinde. (Eller døyve uønskede)

Berger
Berger
Abonnent
14 år siden

Veldig bra artikkel! Gleder meg til oppfølger.
Savnet dog et viktig punkt under giftstoffer som vi får i oss, tobakk/røyk og dens ødeleggende giftstoffer.

Cosmomind
Cosmomind
Abonnent
Svar til  Mike Cechanowicz
14 år siden

Det jeg merker ofte når jeg tar min første røyk om morgenen er at jeg kan føle meg kjempeopplagt, men (uten at jeg tenker over at jeg nå tar en røyk og det ikke er bra) allerede når jeg har tatt det første trekket kommer det sigende en uhyggelig tristhetsfølelse. Tror nok likevel det er som du sier lungene det går ut over. Nå har jeg imidlertid gått over til å røyke råtobakk som jeg desverre tror ikke er mulig å få kjøpt i Norge? Da slipper jeg i alle fall unna det kreftfremkallende formaldehyd, for ikke å snakke om blåsyre. Det kunstig høye nikotin-innholder er jo heller ikke der, og jeg tror det vil gjøre det lettere å slutte når man røyker råtobakk.
Jeg bidrar heller ikke til å gjøre tobakksbaronene (og statsapparatet) ennå rikere.
Kostnadene er redusert fra ca. 10 000 kroner til 1000 kroner årlig!
Noe å vurdere for den som av en eller annen grunn ikke kan eller vil bli hypnotisert. :)

Berger
Berger
Abonnent
Svar til  Mike Cechanowicz
14 år siden

Jeg synes å se en sammenheng mellom ADHD diagnosen og røyking. Er på ingen måte noen ekspert på disse tingene, men med ADHD i familien har jeg lest endel. Denne diagnosen innebærer bla. for lite produksjon av dopamin i hjernen etter hva jeg har forstått. Tobakk inneholder stoffer som øker dopaminproduksjonen, derfor føler man seg bedre og mer avslappet etter en røyk. Spørsmålet blir om de har tilsatt stoffer i tobakken som på lang sikt tar knekken på hjernen og kroppens egen evne til å trigge dopamin produksjonen? Dette ville i så fall forklare den enorme vanedannende effekten som tobakken har. Jeg har sett mange eksempler på at i de familiene som er sterkt rammet av ADHD, så har det vært mange generasjoner med røykere. Er det giftstoffer i tobakken som ødelegger arvestoffene også? Helsemyndighetene har vel også en misstanke her siden det under utredelsen av ADHD er kartlegging av røykevaner. Tobakken er nok en av de mange giftene som blir lurt i oss for å sløve sinnet…

arifkarim
arifkarim
Abonnent
14 år siden

Bra skrevet som vanlig!
Så nettopp en indisk film om en person som slet av en sjelden hjernesykdom: Schizophrenia
Hovedpersonen har i hele sitt “trodd” på at han er årsaken til sin brors død i barnealder, og det til tross for at hans bror “aldri” eksisterte! :)
I voksen alder ble han så deprimert at han prøvde å ta sitt eget liv, før en “mystisk” telefonsamtale “reddet” ham, og hjalp han å komme tilbake på fote igjen. Merkeligvis påstod han at disse “regelmessige” forebyggende telefonsamtalene stammet fra ham “selv”, noe som gjorde at folk rundt ham begynte å kalle han for en gal person, og han mistet dermed alt av den opparbeidete statusen i lang tid.
Mot slutten klarte hans psykolog å diagnotisere at personen sliter med schizophrenia, og “halluniserer” telefonsamtaler med sin egen person. Det viste seg at telefonapparatet hadde et innebygd lydopptakssystem, noe som hovedpersonens ubevisste “sinnet” brukte til å kommunisere med det “bevisste” sinnet da mannen våknet klokken 05.00 hver morgen! :D
Mannen trodde da at disse samtalene kommer fra en annen person, mens i virkelighet var det han “selv”, hans ubevisste som gjorde lydopptak av samtalene og kjørte dem regelmessig på det gitte tidspunktet! :)
Å gå igjennom filmen “avslørte” mye av det mainstream idioter nekter å tro på: Bevissthet er “ikke” et produkt av hjernen, men den bruker “hjernen” til å virkeliggjøre seg selv! ;) Anbefales til alle: Karthik Calling Karthik:
http://en.wikipedia.org/wiki/Karthik_Calling_Karthik

Atle Abrahamsen
Forfatter
Svar til  arifkarim
14 år siden

Takk for tips Arif!
Her er lenke til torrent på The Pirate Bay, for de som ønsker å se denne:
http://thepiratebay.org/torrent/5436981/Karthik_Calling_Karthik_2010_Hindi_Pre-DVDRip_XviD_E-SuB_xRG

ubu
ubu
Abonnent
14 år siden

2. jeg husker i helvetsuka i militære at bevistheten slapp taket allerede dagen etter første våkennatt. Det skal ikke så mye til før man begynner å halusinere. Effekten ble sikkert veldig forsterket av lite næring og mye slit, men jeg ble overasket over hvor fort det egentlig gikk før halusinasjonene slo inn. Kamerater av meg så tegneseriefigurer og samhandlet med dem. Jeg så bare fi som gjemte seg bak hver busk.

3. Jeg er veldig usikker på dette, men jeg tror å mene at sjelen kan forklares evulosjonært. DVS at jeg synes bevistheten forklart med en darwinistisk forklaringsmodell er plausibelt. Det er hensiktsfullt å kunne ha et fokus, om det er på indre språkhandlinger eller på ting ute, som kan styres rasjonalistisk.

Helheten
Helheten
Abonnent
14 år siden

Kom nettopp over en kort, men veldig bra film som beskriver vår realitet som slaver for NWO. Temmelig ille…

Både video og diskusjon finnes her: http://www.godlikeproductions.com/forum1/message1047575/pg1

ubu
ubu
Abonnent
14 år siden

Dette med vitenskapsparadigme kontra “religionsparadigme” synes jeg er veldig sant.
Det finnes utallige eksempler på hvordan en akademiker tilslutt kortslutter ved at med nødvendigvis tar det han vet og har lært for gitt, og stiller heller spørsmål ved detaljer, konsekvenser av sin viten.
Det er logisk, på en enkel aristotelisk måte. Deduksjon. -Man vet det man vet, og deduserer seg til en rekke nye sannheter. Det er begrensende på den måten at det bare sjeldent kommer inn noe essensielt nytt.
Kuhn beskrev effekten i makroperspektiv godt i ” the structure of scientific revulotion” Francis Bacon kritiserte i sin tid sin samtids vitenskapsmenn for omtrentlig det samme, aristotelisk-logisk-tenkning.
http://en.wikipedia.org/wiki/Novum_Organum

Bacons 4. “idols of the mind” sier følgende:
Idols of the Theatre: This is the following of academic dogma and not asking questions about the world.
http://en.wikipedia.org/wiki/Baconian_method

Det er veldig sigende opp til idag. For de av dere som så Petter Amundsens intervju på nrk med han dere Shakespearprofessoren, så kommer dette frem veldig tydelig. -Men også i generelle akademiske debatter om alt det som skrives om her på nyhetsspeilet, oppleves det samme.

Akademia er et veldig venstre-hjernehalvdel-orientert samfunn.

Men like mye kritikk kan og bør rettes mot de høyre-hjernehalvdel rettede menneskene. -Akademia forsøker noenganger å imøtekomme alle disse alternativ tenkende menneskene. I Norge har de tilogmed opprettet et eget institutt for dokumentering av virkningsfulle alternative behandlingsformer ved univiversitetet i Tromsø. -Men på meg så virker det som alt for mange av disse alternative bahandlerne, og alernativt behandlede anser det som sin suverene trosoppfatning at de ikke gidder å innrapportere sine hurra-helbredelser, Under Snåsamann jipping hadde UIT fått inn kun 1 innraporert heldig helberedelse, samtidig som i baka hans var det snakk om 25 000 eller noe slikt (har ikke lest snåsa-boka, tar det bare vagt fra en nyhet) eller forsøker å vitenskaplig dokumentere noen av sine mange fantastiske funn.

Det virker noenganger som om man akspeterer at man eksisterer i to ulike verdner, og nekter å samhandle mellom disse. -Som om man enten er akademiker, eller alternativ, som om det er en konflikt mellom disse to.

Akademikere som nekter å stille spørsmålstegn ved noen av de etablerte sannheter, som de deduserer utifra, eller “alternativer” som nekter å sette sine funn inn i et helhetlig perspektiv som inkluderer vitenskapen.

ubu tar saken i sine egne hender …mer om det siden.

daniel
daniel
Abonnent
14 år siden

Fin artikkel, men jeg har funnet en feil.
Jeg jobber enm del med knorr produkter og de har bevist fjernet glutamat fra de fleste av produktene sine.
Når jeg bestiller buljong fra storgrosistene velger jeg bevist knorr fordi de har fjernet msg fra produktene sinde og det informerer de på pakkene sine.
JEg har også jevnlig kontakt med matprodusentene(jobber som kjøkkensjef)
og flere av kjedene vurderer seriøst å fjerne msg fra ferdigproduktene sine.
Det er jo et skritt i riktig retning

Helheten
Helheten
Abonnent
Svar til  Mike Cechanowicz
14 år siden

Ble skuffet over å oppdage flere Knorr-produkter med MSG sist jeg handlet…

Atle Abrahamsen
Forfatter
Svar til  Helheten
14 år siden

Det vil jeg tro, Knorr har vel mange produkter. Men i et stort utvalg av ferdigposer med saus reklamerer de bakpå forpakningen om at det er fritt for tilsatte smaksforsterkere(!). Ganske bra synes jeg, av et såpass stort merke.
De har også en organisk grønnsaks-buljong som er fri for MSG.

Atle Abrahamsen
Forfatter
Svar til  daniel
14 år siden

Ja, knorr har MSG frie sauser osv. (om man kan stole på innholdsfortegnelsen).
Videre har man også merket “Maggy” (hvem står bak det? husker ikke). Men også enkelte Maggy produkter inneholder ikke MSG.

Et spørsmål til dere alle; på TORO sine pizzasaus-poser. Alle sammen står det bakpå at inneholder MSG, utenom den mest utbredte “tomat og løk”. Hva kan dette være? Har TORO rett og slett fjernet MSG fra denne ene saus-posen? Eller jukser de med innholdsfortegnelsen her?
Synes dette er veldig rart, for jeg har egentlig ingen tro på at ikke TORO bruker MSG også i denne posen, likevel; det står ikke i innholdsfortegnelse bakpå.

ArneLo
Abonnent
Svar til  daniel
14 år siden

Det hjelper ikke så mye å fjerne MSG hvis det erstates med noen av disse.
Gelatin, Calcium Caseinate, Monosodium glutamate, Hydrolyzed Vegetable Protein (HVP), Textured Protein, Monopotassium glutamate, Hydrolyzed Plant Protein (HPP), Yeast Extract, Glutamate, Autolyzed Plant Protein, Yeast food or nutrient, Glutamic Acid, Sodium Caseinate, Autolyzed Yeast, Vegetable Protein Extract, Senomyx (wheat extract labeled as artificial flavor), Maltodextrin, dextrose, dextrates

Disse har samme nevrotoksologiske effekt.
Hidden names of MSG

Unngå : 620, 625
621 627
622 631
623 635
624

Gennerelt er ferdigmat nesten uten næring og bør unngås hvis man kan

Atle Abrahamsen
Forfatter
Svar til  ArneLo
14 år siden

Jess. Egentlig bør man ikke spise oppvarmet mat engang. Kun det som vokser opp av jorden, rett fra jorden. Men det er ikke så lett i dag, spesielt ikke i Norge :(

Armin Bahrami
Forfatter
Svar til  Atle Abrahamsen
14 år siden

Selv kastet jeg ut mikrobølgeovnen og varmer maten min i ovn eller panne. Mikrobølgene nuller ut energien i maten, og den blir næringsløs.

Blåbærplukking om sommeren og lagring til vinter hoder deg gående med masse antioksidanter. Du finner mye spiselig ute i naturen, noen som har en liste ?

vrang
vrang
Abonnent
Svar til  Atle Abrahamsen
14 år siden

“Mikrobølgene nuller ut energien i maten, og den blir næringsløs. ”

Javel, hvordan vil du forklare dette? På hvilken måte skiller koking av en gulerot i mikro seg fra tradisjonell koking?

Tharayman
Tharayman
Abonnent
Svar til  ArneLo
13 år siden

Hvor i all verden har du det fra at Dextrose og Maltodextrin har nevrotoksologiske effekt? Det er jo bare rett og slett helt enkle karbohydrater! Dextrose er for øvrig kjennt som druesukker. Er ikke noe som er spesielt nyttig å inkludere i kosten sin, men å henge det ut som giftig er vel å ta LITT av?

Bruker selv druesukker rett etter hard fysisk trening for å kjapt tilføre cellene ny energi.

Atle Abrahamsen
Forfatter
Svar til  Mike Cechanowicz
14 år siden

Alt er kjemi. Maten vi spiser er kjemi. Man kan spise mariuana, som man spiser oregano på pizzaen. “Man blir hva man spiser”, det er vel ingen hemmelighet at maten vi spiser påvirker bevisstheten vår. Derfor blir det litt rart å forkaste mariuana som “dop”, som “kjemisk stimuli som ikke er bra” da alt vi putter i kroppen er nettopp dette.
Jeg har absolutt ingen tro på at det finnes et menneske i verden som har blitt fullstendig psykotisk på sin første erfaring med mariuana. Hvis det finnes et slikt tilfelle, setter jeg det i tvil, og påstår at årsaken lå et annet sted.
Forøvrig en kjempe artikkel Mike, veldig interessant, takk!

Atle Abrahamsen
Forfatter
Svar til  Mike Cechanowicz
14 år siden

Hehe, nei bevissthet er ikke kjemi, men våres bevissthet blir påvirket av kjemi, jmfr. dine egne ord;
“Jeg har aldri opplevd noen som har ødelagt sin hjerne ved meditasjon eller transe av ulike slag. Det kan jeg desverre ikke si for de som søker en snarvei gjennom kjemi.”
-Og når du sier dette, så må vi også presisere at maten vår påvirker hjernen (som bevisstheten tross alt tolkes gjennom) kjemisk, på samme måte som “dop”. Ergo så er “alt kjemi”, eller for å si det på en annen måte; sukker er også dop, kaffe er dop, alle substanser vi tilfører kroppen vår er “dop”, derfor “alt er dop”. Hva er så verst for bevisstheten; sukker eller cannabis?
Dette er vel ikke å splitte hår, men høyst relevant.

TruthHunter
TruthHunter
Abonnent
14 år siden

<>

Begrepet “dop” er etter min mening ett veldig åpent begrep. Det er mye som er under begrepet dop som jeg mener ikke fortjener plassen der. Et eksempel er Marijuana som er et veldig lett narkotikum forhold til fks Heroin, Kokain og Metamfetamin. Flere studier viser vell at dop som forskjellig sopper kan øke din forståelse av verden. Vet om flere kompiser som fikk økt selvinnsikt på sopp, der de så seg selv i flere sosiale situasjoner fra tidligere i livet og de fikk sett alt fra et nytt perspektiv.

Armin Bahrami
Forfatter
Svar til  TruthHunter
14 år siden

Hei. Jeg stjeler denne topp-plassen for å gi dere en god nyhet og en teezer fra min kommende film “Du må ikke Sove” som slippes i Høst.

Tharayman
Tharayman
Abonnent
Svar til  Armin Bahrami
13 år siden

Hvor kan jeg få sett hele?

Tharayman
Tharayman
Abonnent
Svar til  TruthHunter
13 år siden

Diverse psykadelika kan etter min erfaring være ekstremt nyttig, men det er IKKE for alle. Det kan gi svært mange varige, sterke inntrykk og er ikke noe man gjør på impuls akkurat. Litt Marijuana(kan være svakt-middels psykedelisk) burde være trygt for de aller fleste da.

« Forrige artikkel

Amanita muscaria – den hellige gral?

Neste artikkel »

Moderne mennesker på søk etter sjelen

35
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x