Atle Abrahamsen

Atle har siden terrorangrepene i Amerika 2001 våknet gradvis til denne verdens realiteter. I 2006 startet han nettsiden www.northernresistance.info sammen med sin eldre bror, og valgte fra dette tidspunkt og vie sitt liv til folkeopplysning. Det var ikke så mye et valg, som det var et uungåelig resultat av sannhetene som kom frem av hans studier., og som berørte hans hjerte og
sjel dypt. Utdannet bilmekaniker, jobber som miljøarbeider per dags dato, og forsøker sitt beste å leve i tråd med sin egen indre moral.

«Emolusjon»

"I et nyrikt Norge forført av tekno-romantikk krever åndelig hungersnød sine ofre,
og en ung dikter legger ut på sjelelig vandring, for å finne seg nye idealer å se opp til,
og en ny måte å være - i verden.."

Du er en lykkelig uvitende slave

Mennesket er født fritt men er overalt i lenker, er slavetiden over eller har den nettop begynt? Du har alltid et valg, på tide å spre dine vinger og forlate illusjonen.