Et synlig bevis på at Magrav plasmareaktoren endelig har kommet frem til Norge.
/

Test av Magrav Power Universal System hos Nyhetsspeilet.no

14.7K visninger
15 minutter lesetid
144

Keshe lovet levering av Magrav plasmareaktoren i desember etter en revidering av enhetene på fabrikkene. Jeg fikk den levert på nyttårsaften. Nyhetsspeilet har kjørt en test av enheten for å avdekke om denne produksjonsenheten leverer som lovet.

Omsider er Magrav plasmareaktoren her.
Omsider er Magrav plasmareaktoren her i Norge. Så får vi se hvordan den håndterer vårt særnorske strømnett med to «live» ledninger og ingen nøytral ledning.

Magrav-Power Universal System er altså fysisk kommet frem fra fabrikken i Italia frem til undertegnede i Norge.

Du som finner enheten interessant og mener den kan fungere slik Keshe har skissert det i sine utallige leksjoner, kan følge med fremover i denne artikkelen. Jeg vil oppdatere direkte i denne artikkelen fortløpende i ukene og månedene fremover med ny informasjon når det foreligger.

Ikke hørt om Magrav plasmareaktoren?

Se alle våre artikler om plasma på Nyhetsspeilet.

I videoen nedenfor ser man forfatter Cary Ellis intervjuer to teknikere med innsikt i plasmaenergi, John Carl Anderson fra USA og Vivek fra Singapore, forklarer på en lettfattelig måte hva Magrav-enheten gjør og hva plasmaenergi er.

Hele videoen er som en «Keshe plasma for nybegynnere» og kan være interessant å få med seg helt til slutten selv om den varer i 2 timer. Du ser også gjennom videoen det de hevder er en fungerende enhet og det tas frem eksempler på hvordan den fungerer i praksis hos folk som har bygd den og erfart dens effekt.

Om du er skeptisk eller usikker på teknologien så bør du se hele videoen, spesielt om du allerede har gjort deg opp en mening om enheten uten å ha prøvd den selv eller uten personlig å ha opplevd effekten av plasmaenergien på nært hold.

Bilder av produktet

Nedenfor ser du bilder med beskrivelser av den mottatte Magrav-Power Universal System plasmareaktoren.

Gjennomgangen av produktet

Jeg vil se om den reduserer strømforbruket i huset ved hjelp av enhetene som kobles til. Det vil si at enhetene går over til å benytte plasma som energi fremfor vanlig strøm. Dette måles ved at man ser på det månedlige strømforbruket i sikringsskapet. Jeg noterer ned daglig antall kWh forbrukt og sammenligner med foregående måned og året før som sammenligningsgrunnlag.

Plasmareaktoren fungerer på den måten at om du kobler til en elektrisk enhet som trekker 100W via strømskinnen du har koblet til Magrav-enheten, så vil den sende 400 – 600W tilbake i ledningsnettet i veggen. Se en forklaring på dette av John Carl Anderson (ca. 4 minutter).

Ut over å teste redusert strømforbruk så vil jeg samtidig vektlegge de andre egenskapene som den skal gi oss som går på endret bevissthet og påvirkning av omgivelsene. Akkurat dette er ikke målbart, men vil være en individuell opplevelse.

Vitenskapen inkluderer ikke åndsvitenskapen i sine beregninger ennå så den delen kan ikke «vitenskapelig» bevises, men jeg vil bruke de sansene jeg har for å se om den har noe «empatisk effekt» på de som befinner seg i nærheten av den. Keshe omtaler plasma som en energi som man kan interakte med og som eksisterer overalt i og rundt oss og overalt i universet. Jeg vil se hvordan den responderer på kjærlighet og intensjoner og om det kan føles noe effekt ut av dette over ukene og månedene som går.

Magrav-Power Universal System er enheten som er ment for bruk i hjemmet. Vi tester også Magrav-Power Car System for bil for å se om den vil gi inntil 70% besparelse på drivstofforbruket som Keshe har nevnt tidligere.

Dag 1 – 3: Ingen last

Jeg har i dag, onsdag den 6. januar 2016 kl 18:55 fått satt den i drift. Dermed starter tellingen av dag 1 av den 21 dagers innkjøringsperioden som trengs for at enheten skal bygge opp det nødvendige nanolaget på kobberledningene. Dette er for at de elektriske enhetene skal få strømmen de trenger via plasmaenergien i stedet for den ordinære elektriske strømmen.

Plasmareaktoren tilkoblet strømnettet med sin "guardian angel" på plass.
Plasmareaktoren tilkoblet strømnettet med sin «guardian angel» på plass.

Etter at den har stått på i tre timer så er enheten kald, lager ingen lyd, lukter ikke svidd og røykutvikling er ikke observert. Med andre ord, alt er som det skal så langt. Måleren viser et forbruk på 0 watt som er forventet ettersom intet er koblet til den de tre første dagene.

Førsteinntrykket visuelt sett er at den har noen flekker på utsiden av boksen som trolig er søl fra produksjonen. I tillegg synes jeg at ledningene i stikkontakten og pluggen var noe «rufsete» koblet. Det kan se ut til at hver enhet produseres for hånd og at det er potensialet for å finslipe utførelsen under produksjonen. Dette er mer estetisk så om innsiden er produsert riktig så har dette ingen betydning. Kontakten og støpselet må uansett byttes og da klipper du ledningen ren og monterer den riktig uten at noen av kobbertrådene stikker ut.

Ut over dette har enheten et fint ytre i en praktisk størrelse. Den veier rundt 1 kg og når jeg rister på den så kjenner jeg hvordan vibrasjonene gjenspeiler hva jeg forventer av vibrasjonene fra tre kobberspiraler som skal befinne seg på innsiden.

Jeg kommer ikke til å åpne den opp for å se på innsiden da «lokkene» på plastikken i enheten er limt og medfører at jeg må bryte den opp. Jeg regnet med at noen andre vil gjennomføre dette før eller siden og legge ut dette på internett slik at vi får sett hvordan den ser ut på innsiden. Som du ser i tre av bildene ovenfor så er det nå en person i Japan som har åpnet opp enheten slik at vi fikk sett enheten på innsiden. Det vi ser er at den er som forventet og er konstruert slik Keshe beskriver hvordan Magrav-enheten skal produseres.

Dag 2 – Måle spenning med multimeter

Etter å ha fått god hjelp av en meget kompetent herremann til å benytte et multimeter så kunne jeg måle den presise spenningen på stikkontaktene. Den medfølgende fasemåleren var ment å ha et blinkende lys når jeg puttet den inn i stikkontakten, men den ser ikke ut til å fungere. Jeg fikk den i allefall ikke til å blinke. Forøvrig så er det vanskelig å se hvilket stikk som blinker hurtigst når forskjellene i spenningen er liten. Multimeteret fra Biltema til 129 kroner gir meg derimot presise tall.

Resultatet etter målingen hvor multimeteret ble satt til innstillingen VAC 600 (vri ett klikk til høyre) for å måle vekselspenning, var at det øvre hullet viste en spenning på 144 og det nedre hullet 155. Med andre ord er «live» ledning den nedre som da må matche Magrav-enhetens brune ledning. Mest vanlig er 114-118 på den ene og rundt 125 -127 på live, men det kan variere. For mitt hus er altså spenningen relativt høy.

Ettersom vi allerede er på dag to og jeg allerede hadde koblet inn enheten så snudde jeg støpselet på den slik at det skulle stemme med «live» ledningen. Forskjellen i spenningen er marginal så dette vil utgjøre lite, men en viss innvirkning vil det trolig ha på sluttresultatet.

I veiledningen står det at når Magrav-enheten først er koblet til så må den forbli påslått deretter. Det går nok på hvordan den bygger opp nanolaget på kobberkablene så at man koblet ut enheten for å snu støpselet som tar noen få sekunder burde ikke ha noe å si. Om strømmen til huset går som gjerne skjer innimellom så burde det også gå fint ut fra min forståelse.

Når det gjelder den manglende nøytrale ledningen som alle i Europa benytter, så er det å anta at det vil ha innvirkning på sluttresultatet for oss i Norge som har det gamle vekselstrømanlegget med to «live» kabler i stedet for en «live» og en «nøytral» kabel. Nye boliger skal derimot normalt sett være satt opp med Europeisk standard. Det finner du ut via elektrikeren eller ved å måle med multimeteret.

En løst estimert beregning av kapasiteten er gjort av Alex Michael som hevder at man i Norge vil få ut rundt 30% av ytelsen fra enheten på grunn av vår manglende nøytrale ledning. Om dette usikre estimatet stemmer så er det en betydelig reduksjon for hva enheten kan levere av energi.

Dag 4 – 7: 20W non-resistive last

Koblet inn 3 LED-pærer på 10 + 8 watt. Målt reelt forbruk på disse pærene er på 15W totalt.

Ut fra at Magrav-enheten sender strøm til lyspærene som kobles til så fungerer enheten. Med andre ord så har vi en fungerende Magrav Power Universal System-enhet. Hvis du stusser på denne konklusjonen så forklares dette på en god måte av John Carl Anderson på 2 minutter i denne videoen.

Dag 8 – 10: 100W non-resistive last

På dag 8 skal man koble til inntil 80W ekstra med non-resistive last. Dette må ikke være noe som lader et batteri (mobil, laptop, etc.) eller varmeovn, motorer med karbonbørster, gamle lyspærer, varmekolber etc. (intet som gløder).

Jeg koblet til en gammel stasjonær PC hvor jeg koblet ut DVD-rom, harddisk og skjermkort for å oppnå en stabil last på nøyaktig 85 watt. Ut fra at LED-pærene utgjør 15W tilsammen så ble det totalt nøyaktig 100W non-resistive belastning.

Energetisk sett er enheten veldig merkbare allerede på dag 8 hvor jeg kjenner hvordan den gir en fysisk opplevelse av at brystkasseregionen ønsker å utvide seg. Selve følelsen som oppleves er glede og ydmykhet. Personer som er sensitiv til energi og er vant med slike opplevelser vil forstå hva som menes. Andre som er ukjent til å føle energier vil ikke nødvendigvis forstå hva dette innebærer, men for å gjøre det jordnært så oppleves det på samme måte som når ditt favorittlag scorer mål på en fotballkamp.

Spesielt påvirker den humøret i en positiv måte hos meg. Uten å tenke over det så uttrykte jeg mitt særdeles gode humør på dag 8 til en jeg pratet med uten å tenke over at det kunne være en påvirkning fra plasmaenergien. Det kunne selvsagt vært noe annet, men jeg var selv veldig overrasket over hvor glad jeg var og nevnte dette til mine omgivelser som er noe jeg sjelden gjør.

Fire andre personer jeg har plassert i nærheten av enheten opplever lignende effekt på sin måte.

Dag 11 – 17: 100W non-resistive last + 500W resistive last

Varmeovn (resistive load) inntil 500W kobles til. Jeg kjøpte en varmeovn på Biltema uten termostat som har innstillingen 500W og 1000W. Dermed sikrer jeg at ikke en termostat slår av ovnen uventet.

Ovnen slås på etter instruks i 10 minutter på 500W første dag i flere runder med 3-4 timers mellomrom. Den økes jevnt opp til maksimalt 60 minutter på dag 17.

Dag 18 – 21: 3600W non-resistive last + <2000W resistive last

Dag 18 – 21 kan ha «ubegrenset» med non-resistive last. Dvs. inntil 3600W non-resistive last + inntil 2000W resistive last. Varmeovn kan gradvis økes fra 500W og opp til 2000W over disse 4 dagene.

Magrav-enheten greide ikke å gå over 1200W under innkjøringsperioden hvor den burde håndtert 2000W. I all ærlighet kan vi si at Keshe var for ivrig ved lanseringen før jul og hastet ut produktet før fabrikken hadde gjort de nødvendige kvalitetskontrollene på både blueprints og fabrikkproduksjon samt at en større pilottest er alltid fornuftig å gjennomføre først. Spesielt i hans situasjon med en slikt grensesprengende og utestet teknologi.

Uansett så ble den til slutt satt i vanlig drift hvor det anbefales at man kjører den konstant med en belastning på 500 W.

Etter 3 uker med innkjøring

Bevissthetsmessig så føler jeg plasmaenergien tydelig når jeg fokuserer på den. Min opplevelse er at den hos meg toner ned tilstedeværelsen av egoet og utfyller tomrommet med en følelse av glede om man selv tillater dette. Jeg tror derimot at den bevissthetsmessige faktoren vil kunne oppleves unikt for hver enkelt person avhengig av hva man ønsker å oppnå, hva man selv tror og intensjoner man setter. Ut fra de energetiske opplevelsene så er den merkbart tilstede og har hatt en positiv innvirkning. Hva den eventuelt videre medfører over lengre tid gjenstår å se.

Sammenlignet med januar for 1 og 2 år siden så er det en 11% reduksjon i forbrukt strøm. Dette er derimot et usikkert tall og må bli større for å konkludere med at den gir en effektiv reduksjon på strømforbruket.
Sammenlignet med januar for 1 og 2 år siden så er det en 11% reduksjon i forbrukt strøm. Dette er derimot et usikkert tall og må bli større for å konkludere med at den gir en effektiv reduksjon på strømforbruket.

Strømmessig så har den ikke gjort bemerkelsesverdige utslag under de tre innkjøringsukene, men jeg har et ganske stort hus med hundrevis av meter med ledninger så nanocoatingen kan ta opptil 8 måneder pga. dette.

Jeg har hatt den på innkjøring i 3 uker i januar og den er satt i vanlig drift i februar. Hvis jeg sammenligner med forbrukt strøm i januar 2015 og januar 2014 som hadde tilnærmet likt forbruk, så er det en reduksjon på 11% i januar 2016.

Derimot er det er såpass mange variabler i regnestykket at dette ikke er noe sikkert tall. Vi får se videre utover mot våren hvilke tall man får sammenlignet med samme måneder tidligere år.

Etter 3 måneder

Januar så ut til å gi en reduksjon på 11% og februar på 7,5%, mens mars måned viser en oppgang i strømforbruket på 8,5%. Med andre ord kan jeg ikke si at enhetene gir noe synlig reduksjon i forbrukt elektrisitet så langt. Etter 3 måneder burde jeg observert en motsatt trend.

Ut fra hva Veterans Today rapporterer om bakgrunnen til Keshe og min egen vurdering av plasmateknologien så er min vurdering fremdeles at han genuint ønsker en bedre verden for oss alle uten å ha en skjult intensjon om å gjøre seg selv rik på veien. Han har vært utsatt for litt for mange drapsforsøk til at det kan stemme.

Jeg anbefaler å lese hele artikkelen om Keshe på VeteransToday: VT Science: Free Energy, Scams Cults and the New World Order

Andre der ute, selv skeptikere opplever allikevel en strømbesparende effekt fra enheten, men hva det ser ut til er at noen av de som kjører Magrav i et begrenset miljø kan se en effekt, men i et fullskala miljø (vanlig husstand) så ser det ut til at den trenger lang tid på nanocoating for hele huset. 8 måneder sies det. Jeg vil derfor rapportere tilbake igjen om rundt 5 måneder om situasjonen da.

Det har gått såpass lang tid siden lanseringen at vi burde sett mange flere eksempler på at Magrav-enhetene er det vi har ventet på. Fremdeles er de gode eksemplene bare en håndfull der ute samtidig som noen kanskje også overvurderer Magrav-enheten i visse tilfeller og gir den mer kreditt enn hva den leverer pr. i dag. Det er de harde fakta enten vi liker det eller ei.

Plasma og teknologien er definitivt veien å gå. Keshe er autentisk i sitt arbeide og ønsker fred verden over slik de fleste av oss gjør. Allikevel er det er på tide at vi stikker fingeren i jorda og anerkjenner at Magrav-enheten definitivt ikke leverer som annonsert – ennå.

Hva som ligger bak dette er usikkert. I praksis så ser det ut til at vi må vente litt lengre før plasma kan gi menneskeheten et guddommelig løft. Kanskje vil det komme fra Russland. Bare høyere makter har den hele og fulle oversikten.

Leverer Magrav Power Universal System som den skal etter 3 måneder i drift? Nei. Vil del levere som annonsert etter 8 måneder? Vi får se.

I mine øyne er det viktig at det ikke må være «farlig» å si at Magrav-enheten kanskje allikevel ikke leverer som forventet og at man da automatisk blir plassert sammen med de «ikke-troende» og snudd ryggen til. Det er ikke lengre «oss» og «dem», men «vi». We AM. Sannheten og de faktiske forholdene er det viktigste å få frem. Åpen dialog og aksept er vesentlig i prosessen for å skape noe positivt i fellesskap. Ekskluderer man hverandre så lever man fremdeles i den gamle dualistiske verden som er på vei ut. Jeg håper derimot av hele mitt hjerte at vi til høsten kan si at «det tok sannelig mye lengre tid enn vi alle forventet, men nå fungerer den riktig så bra». Intet ville gledet meg mer enn om den eneste ufordrende faktoren er tid.

Bevissthetsmessig sett så er plasmaenergien til stede og er merkbar. Jeg personlig merket den godt de første 2-3 ukene og jeg føler den har påvirket meg positivt. For de sovende massene så er derimot ikke dette i nærheten av å være triggeren som vil vekke opp befolkningen verden over. Du kan bygge din egen Magrav for under 1500 kroner i deler og opplev plasmaens energier selv, men men det er en tidkrevende prosess som ikke gir uttelling. For å spare en måneds arbeid kan du kjøpe Magrav-enheten fra fabrikken til rundt kr 10.000,-. Så langt i testen er den definitivt ikke verdt pengene.

Etter et Iliukaråd

For de av dere som har tro på eksistensen av høyere bevisstheter, så ble det avholdt et Iliuka-råd hos meg 19. mai. To av oss tilstede stilte noen spørsmål angående Magrav-enhetene til Keshe. Leif Havik kanaliserer via dyp trance ånden Iliuka som trer inn i hans kropp. Det ligger transkript fra kanaliseringer siden 2004 på Iliuka.no. Det er avholdt rundt 650 råd så langt.

Ånden Iliuka svarer utfyllende på alle slags spørsmål umiddelbart de er stilt, gjerne før spørsmålsstiller har stilt ferdig sitt spørsmålet. Han er i mine øyne og trolig mange tusen andre nordmenns øyne, en autentisk kilde direkte fra høyere frekvenser. Om du ikke føler dette troverdig så kan du bare se bort fra dette avsnittet.

Her følger avskriften fra de relevante spørsmålene som ble stilt rundt Magrav-enhetene:

Frank: Hva er det som gjør at magrav reaktorene ikke fungerer som de skal energimessig?

Iliuka: Vi ser, noget vil der skapes til ny informasjon for at utøke den kraft der er. Noget vi nu ser så er der lik at der må forhøyes og fortykkes i hva der tales ledningers dimensjoner. Så vil der og påvirkes i hva den ser nye pulsasjoner av moder jords magnetofelter, for nu under denne tid så vil den og erfare hvorledes moder jord forbereder sine omstøtelser av sine polare akser. Kono Ekatah.

Frank: Hva kan du si om den bevissthetsmessige påvirkning fra plasmaenergien i Magrav-enhetene?

Iliuka: Vi ser, alt i den tro der vokser så vil der påvirkes, dog under tvilens slør vil der og tilbakeholdes noget for der er i pulsasjoner den må tenke, alt er der dog frekvenser. Således er der noget den alt er bekannt med, det vet den. Kono Ekatah.

B: Kan du si noe om funksjonaliteten til min plasma magrav og plasma kube som jeg har laget?

Iliuka: Vi ser den kube vil fungere bedre. B: Den vil fungere bedre enn den andre? Iluka: Det er korrekt.

B: Hva er det som mangler på den magraven?

Iliuka: Det er posisjonenes forendringer på din jord nu. således vil den se at der er ytre påvirkninger av instabiliteter for magnetofrekvenser. Dernest vil den se at der kommer nye momenter av informasjoner så vil der bringes en bedre kvalitet og så vil der fungere. Kono Ekatah.

B: Kan du si litt om intensjonens rolle i produksjon av plasma-enheter?

Iliuka: Der er at skape en større bevissthet om at forlate den fossile enhet og at se at der finnes alt energier ikring i hele kosmos der kan skape tilfredsheter for alle livsvesener på sin jord og generere energier der ei behøver at være mynteverdier for. Kono Ekatah

Testperioden

Testen fortsetter over de kommende månedene. Å ingangsette løsningen kan ta fra 3 uker til 8 måneder avhengig av størrelsen på huset og antall meter med kobberledninger som må nanobelegges. Større hus kan altså ta godt over et halvt år. Mitt hus inngår i sistnevnte kategori så testen vil pågå frem til høsten.

Endelig konklusjon etter 10 måneder i drift

Det lengste perioden nanocoatingen skal ta før den er fullstendig på plass ifølge Keshe Foundation er 8 måneder. I de 10 månedene jeg nå har testet enhetene er ingen strøm- eller drivstoffbesparelser registrert overhode ut fra grundig test av tre separate fabrikkproduserte enheter. Fri energi er mulig, men du må se etter andre løsninger enn Keshe og hans Magrav-løsninger. Styr unna Magrav-enhetene hvis du ikke ønsker å skuffe deg selv eller havne inn på en sti med blind tro og villede deg selv og andre i ønsket om å oppnå fri energi for deg selv og resten av verden. Dette er dessverre de harde fakta ett år etter Keshe sin lansering av Magrav-enhetene. Om noen sier noe annet så lever de i fornektelse, dog med gode intensjoner.

Frank Aune

Frank Aune er redaktør, webmaster og grunnleggeren av Nyhetsspeilet.no. Han har erfaring som nettredaktør siden 2000. Han kan kun stå inne for sine egne artikler. Han startet nettmagasinet med intensjonen om å vekke den spirituelle gløden i leserne slik at flest mulig kan se gjennom illusjonene og bli fri. Det innebærer at du finner din egen sannhet, oppnår forståelse for betydningen av at vi alle er fra samme kilde og våkner opp som den sanne multidimensjonelle mesteren du er. Om du skal lese bare én av hans over 140 artikler så les denne: Det store dimensjonsskiftet

Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

144 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
morten_munkelien
morten_munkelien
Abonnent
7 år siden

Detta blir spennende å følge med på

Inge
Abonnent
7 år siden

Jepp. Dette er spennende saker. Er jo fullt mulig å lage sin egen plasma reaktor og. Etter beskrivelser fra Mr Keshe. Synes forresten at han nevnte noe om 2 stk slike rektorer som måtte koples opp for at det skulle fungere riktig. Dette var på en av de mange leksjonene hans.

Jan
Jan
Abonnent
7 år siden

Finns det ett säkerhetsavstånd till källor för elektromagnetisk strålning som mobiltelefoner wifi-modem och annat? Läste att Pain aid paden skulle hållas borta från sådana fält

Inge
Inge
Abonnent
7 år siden

Her må det nok smøres med en del tålmodighet men tilslutt er det oppe og går :)

Eddie
Eddie
Abonnent
Svar til  Inge
3 år siden

Jeg har en kompis som har lagt hjemme en magrave generator. Han klarte å redusere strømforbruket med 60 prosent. Jeg er elektriker og har testet selv. Den virker. Men keshe teknologi er bannet på grunn av olje industrien. Om du respekterer noe bestemte regler, den virker fint. Men det er ikke vilje for gratis energi. Jeg så den selv og virker den !

Ole Blente
Abonnent
Svar til  Eddie
3 år siden

Hva er det som skal til for at den virker?

Ståle
Ståle
Abonnent
Svar til  Ole Blente
3 år siden

At PST slutter å overvåke uskyldige naive borgere.

Ståle
Ståle
Abonnent
Svar til  Eddie
3 år siden

OIH ! da har vi løsningen på det grønne skifte. HA, Ha !

Inviter alle de grønne marxiZtene og keshe på en demostrasjon.
Sørg også for at politiet står klare for en masse pågripelse.

Eddie
Eddie
Abonnent
Svar til  Ståle
3 år siden

Som sagt, alle som tørr til å hente opplysninger om at magrav generator virker , blir truet. Olje industrien er en gigantisk makt som vil gjøre alt som mulig at free energi vil aldri dukke opp.

daffedoffen
daffedoffen
Abonnent
7 år siden

Det er bra popcorn er sundt, for det kommer til å gå med mange kilo nå ser jeg. Husk bare på at det er umulig å måle om den virker, kobler dere på to målere så utligner de effekten. Har en enkel måte dere kan teste dette på bare ved å bruke en måler. Koble inn en watt måler i forkant av boksen. Fyll to flasker med 1 liter med kladt vann og sett de i kjøleskapet. Ta frem en vannkoer og fyll denne med den ene flasken. Koble til vannkokeren på det vanlige strømmnettet med wattmåleren imellom. Slå på vannkokeren og se hvor mange watt som er brukt når vannet begynner å koke. Noter dette ned på ett ark. Vent til vannkokeren er kald og fyll den opp med den andre flasken med vann. Koble så på kesh boksen på wattmåleren og koble så vannkokeren til kesh boksen, noter hvor mange watt som er brukt for å få vannet til å koke. Nå vil dere se at dere er lurt og siden det ikke virker så har han da tydeligvis gardert seg med å si at dere trenger to boksen. Bestill en boks til å gjenta samme testprosedyre.

daffedoffen
daffedoffen
Abonnent
Svar til  daffedoffen
7 år siden

Sikker mange som lurer på hvorfor man må bruke vann og ikke bare koble på ei lyspære på 1000watt og så se hva den trekker. Grunnen er det at hvis boksen reduserer spenningen/strømmen ut til lyspæra så er det for de aller fleste umulig å se forksjell på om den avgir 500 eller 1000watt så hvis den avgir bare 500watt og man så ser at det kun trekkes 500watt fra veggen så sitter man og tror at det virker, selv om det ikke virker. Derfor må man teste ved å varme opp vann som holder samme temperatur til kokepunktet. Gjør man dette i samme rommet (samme innetemperatur) og på samme dagen (trykkforskjell på lufta) så får man ett rimelig nøyaktig resultat. Da vil man også se at det trekkes minst like mange watt med boksen tilkoblet for å kunne koke opp 1 liter vann. Men klart at en forklaring kan være at plasma ikke vil fungere for å varme opp vann.

Bozzie
Bozzie
Abonnent
Svar til  daffedoffen
7 år siden

Som du sier en halvering av lyset fra en lyspære knapt synlig for et menneske, men den kan jo fint ses med et kamera som er avansert nok til å ha manuell innstilling. Blir lysmengden halvert vil kameraet si at det har blitt ett blendertrinn mørkere i rommet.

Morten Flagstad
Morten Flagstad
Anonym
Svar til  daffedoffen
7 år siden

Det er enkelt å måle om den virker….
Om man bruker hodet så er det UTROLIG enkelt å bevise at den virker….

Fremgangsmåte:
Om den lasten som er tilknyttet kursen i sikringsskapet ditt er endel større enn det sikringen din tåler, ja da virker systemet ,)
Hvis den ikke virker, ja da går sikringen din så det suser daffedoffen..
Men det er sikkert ikke noe du hadde klart å komme på selv…

sindre
sindre
Anonym
7 år siden

jaja blir spennende dette, her er forøvrig en morsom kommentar om det fascinerende fenomenet som er keshe.

http://cassandralegacy.blogspot.no/2015/11/the-roar-of-energy-midgets-keshe-beats.html#comment-form

«So, what is Keshe’s trick? I think there is an explanation. When selling free energy devices, it is important to select one’s customers and Keshe must know very well that there are plenty of people, out there, who, not only can be tricked, but actually want to be tricked. So, Keshe uses one of the simplest and best known tools of advertising: that of luring customers by giving away something for free. It is what Santa Claus does and Keshe, indeed, positions himself as the Santa Claus of the unlikely energy sources. In addition to considering himself a supernatural being, he claims that he is giving his inventions away for free; a gift to humankind.

It works. In the end, what we learn from Keshe is that the people who hope in these devices are still believing in Santa Claus. »

her proklamerer keshe han er messias
http://pesn.com/2014/04/20/9602473_Mehran-Tavakoli-Keshe_Announces_He-is-Messiah/Letter-of-Mehran-Tavakoli-Keshe–18.4.2014.PDF

daffedoffen
daffedoffen
Abonnent
Svar til  sindre
7 år siden

Den her er fin da, dvs. at han i hvertfall har minst 6 mnd til på seg å selge flere ubrukelige bokser, men kommer sikkert bare noe nytt da om at det kan ta 12 mnd. fordi det er så mange bokser koblet opp og så lite tilgjengelig nano.

«Keshe har nevnt at det kan da mye lengre tid å ingangsette løsningen og har så vidt jeg har fått med meg nevnt at det kan ta inntil 6 måneder. Hva som er årsakene til dette er ikke kjent. Vi får se hva vi finner ut.»

Realisten
Realisten
Anonym
7 år siden

Det er ingen land i Europa som bruker likestrøm/likespenning. Alle bruker vekselspenning til forsyning til boliger og alt annet.eneste likespenning blir brukt til er i kraftkrevende industri som smelteverk og undersjøiske kabler mellom land.

Det er bare å spørre hvilken som helst elektriker om det. forøvrig blir det spennende å se resultatet av denne testen. Blir den utført seriøst med måling på inn og ut håper jeg resultatet også blir tatt seriøst og ikke bortforklart med unnskyldninger. Forhåpentlig blir da svindelen avslørt om 30 dager.

daffedoffen
daffedoffen
Abonnent
Svar til  Realisten
7 år siden

Det er IKKE mulig å måle inn og ut. Enhetens plasmafelt føler at det er koblet på to målere og så slutter den å virke så lenge det er to målere tilkoblet. Noen fikk denne beskjeden fra Kesh på ett amerikansk forum.
Den ENESTE måten å måle dette på er en wattmåler og tiden det tar å koke opp en liter vann fra en gitt temperatur. Det snakkes hele tiden om at man må koble til lyspærer og ovner, dette fordi mange tror at en lyspære på 60watt f.eks alltid MÅ ta 60 watt, derfor så tror de at kobler man på 10 slike så trekker det 600watt og hvis måleren da viser at det trekkes 500watt så tror de at de har funnet 100watt fra plasmageneratoren, men en lyspære vil avgi lys og det er umulig for oss å se forksjell om det mangler noen watt til lyspære. Så hvis det er en motstand i den boksen som gjør at den trekker mindre strøm fra veggen så er det umulig å bevise at boksen genererer reste fordi man må vise dette med lyspærer eller varmeovner som har en oppgitt effekt. Men siden det er umulig for de som har disse boksene og kjøre en test på å koke opp en liter vann så vil vi aldri få se om dette virker eller ikke.

Sigurd Mellqvist
Sigurd Mellqvist
Abonnent
Svar til  daffedoffen
7 år siden

youtube video, Keshe forklarer hvorfor 2 målere ikke funker.

Som elektrikker må jeg bare le når han forklarer :)

Gjest1
Gjest1
Abonnent
Svar til  Sigurd Mellqvist
7 år siden

Hei Sigurd. Som et menneske må jeg le av hvor mye du kommenterer med din ignoranse. Du har jo ikke snøring på hva du kommenterer om, bare en liten opplysning. Ha det bra.

Sigurd Mellqvist
Sigurd Mellqvist
Abonnent
Svar til  Gjest1
7 år siden

Hei Playboe.

Til å kommentere andres ignoranse hadde du sannelig ikke mye å bidra med i sakens anledning. Mye tro og håp angående Keshe’s påstander og lite faktaorientert kunnskap er vel grunnen.

Gjest1
Gjest1
Abonnent
Svar til  Sigurd Mellqvist
7 år siden

Alle mulige bevis, som jeg kan tenke meg, det går ann å komme med over internett er der. Du har fortsatt ikke peiling på hva teknologien innebærer. Om du vil finne ut anbefaler jeg at du ser KFSSI teaching week m.m. og deretter blir med i forum hvor dette blir diskutert, og spør om det du ikke fortstår, men først gi en innsats. Det som er bra med video konferanse og bilder er at forklaringene blir illustrert og kommentert. Da kom jeg med et bidrag til Sigurd, håper det hjelper noen, kanskje du er en av dem.

Sigurd Mellqvist
Sigurd Mellqvist
Abonnent
Svar til  Sigurd Mellqvist
7 år siden

Det første som slår meg, hvis du virkelig tror at dette kan redde verdens energiproblem i framtiden, hvorfor diskutere anonymt, tør du ikke stå for hva du skriver eller mangler du baller?

Jeg har også nok kunnskap om elektriske system til å slå fast helt bombastisk at dette er svindel etter å ha sett over tegningene til Keshe. Du får ikke gratis energi ved å lage en lang coil av kobber og brenne de med en gassflamme, det oppstår heller ikke noe «nano-coating» og den leder akkurat like godt som før, men ingen «superleder»

Forøvrig kom du ikke med bidrag, ifølge David Icke er du en «repeter», med andre ord, en papegøye som snakker etter andre.

Gjest1
Gjest1
Abonnent
Svar til  Sigurd Mellqvist
7 år siden

Pappskalle er vel du da, nei da bare tulla. Mvh repeter.

Karsten
Anonym
Svar til  Gjest1
7 år siden

Jeg skal vel være den første Gjest1 til å innrømme at ingen egentlig har snøring om hva det er de kommenterer om, for ingen vet jo hva denne boksen utgir seg for å være, det eneste man er sikker på er at det er svindel. Men Hvordan den boksen er bygd opp vil nok forundre verden i mange år fremover og det vil nok forundre enda flere at så mange gikk på svindelen.

daffedoffen
daffedoffen
Abonnent
7 år siden

Noen som faktisk har lest hva Aune skriver?
«Når det gjelder den manglende nøytrale ledningen som alle i Europa ellers benytter i sine likestrømsanlegg, så er det å anta at det vil ha innvirkning på sluttresultatet for oss i Norge som har det gamle vekselstrømanlegget. Nye boliger skal derimot normalt sett være satt opp med likestrømsanlegg. Det finner du ut via elektrikeren eller ved å måle med multimeteret.»

daffedoffen
daffedoffen
Abonnent
Svar til  Frank Aune
7 år siden

Hvor seriøs er testen når du ikke vet hva du holder på med? Burde du ikke la noen som faktisk vet hva de holder på med kjøre denne testen?

Balder
Balder
Abonnent
Svar til  Frank Aune
7 år siden

Husk nå å måle effekten av apparatet som blir koblet på. Det er kanskje nevnt her i kommentarene før, men ett av argumentene mot at det ble watt besparing var at Magraven senket effekten av apparatet. Jeg vil tro hvis du kobler en lyspære på at du kan måle lumen eller noe for å se at ikke arbeidseffekten senkes mot watt besparing. Lik om du kobler på ei vifte at du måler RPM for å se at ikke vifta går senere mot watt besparing.

Bozzie
Bozzie
Abonnent
Svar til  Frank Aune
7 år siden

Det høres ut som om du har koblet den til en ujordet kontakt. De fleste hus har jordede kontakter på våtrom, i kjelleren, og lignende. I jordede kontakter har vi to «live» og en nøytral ledning koblet rett til jord.

Det som blir rart her er dessverre at den som skal måle om det virker ikke vet hva han skal måle.

Bozzie
Bozzie
Abonnent
Svar til  Frank Aune
7 år siden

Jeg må faktisk innrømme at jeg føler meg vel når jeg forsøker å hjelpe. Det er riktignok ikke alltid sånn at de jeg forsøker å hjelpe ønsker det, og det er selvsagt slik at de heller ikke vil innrømme at de trengte det når ting går galt. Likevel, det er folk som leser dette, kanskje med begrenset økonomi, som blir tvilende nok til at de venter litt med å sende penger til Keshe.

Sånn sett er vi faktisk i samme båt, vi ønsker dette testet. Det er selvsagt en stor ting om du får dette til og kan vise for hele verden at det er testet og virker. Det er ikke en like stor ting om det ikke virker, og faktisk ikke en seier for meg heller i seg selv, om det ikke virker. Men om Keshe er en svindler, slik jeg tror, så er det veldig bra om han rammer så få som mulig.

Enig?

Skulle jeg testet det? Kanskje, men ville du/dere trodd på meg om jeg kom til et negativt resultat? Det tror jeg ikke, og sparer meg derfor utgiftene.

Gjest1
Gjest1
Abonnent
Svar til  Bozzie
7 år siden

Verdien i NOK av forbruksvaren for å lage en magrav power er under 300kr. Pain pen, under 20kr, Pain pad omtrent gratis. Kjøpe fra KF, er hovedpoenget å støtte ressurs svake mennesker å oppnå de samme resultatene. Ikke alle som har tilgang til internett(for undervisning) og ressurser for å lage selv. Læringen har en høy verdi i seg selv, og den er gratis, og ikke minst spennende og gøy!

Sigurd Mellqvist
Sigurd Mellqvist
Abonnent
Svar til  Frank Aune
7 år siden

Veien til helvete er brolagt med gode intensjoner Frank Aune.

«Det jeg har forstått er at i Europa har de en «live wire» og en «neutral wire» og en jordingsledning. I Norge har vi to «live wires» og en jordingsledning.»

https://no.wikipedia.org/wiki/TN-nett

Men forskjellen fra et forbrukerperspektiv er at systemene er lik.

Forøvrig, overrasket over at nyhetsspeilet fremsnakker svindel. Blir alle artiklene slettet når Keshe er en ettersøkt mann?

Roy
Roy
Abonnent
7 år siden

Bra att veta :)

Roy

Inge Oddvar
Inge Oddvar
Abonnent
7 år siden

For de som er sensitiv for energier vil føle en endring i energien i rommet nærmest straks de kobler enheten til nettet uten å belaste den. Dette skjedde hver gang jeg koblet mine 4 selvlagde til med en ukes mellomrom.

Bozzie
Bozzie
Abonnent
Svar til  Inge Oddvar
7 år siden

Jeg trodde det var fri energi som var målet slik at verden kan bli bedre, ikke å føle seg litt bra selv :)

Inge Oddvar
Inge Oddvar
Abonnent
Svar til  Bozzie
7 år siden

Når du selv føler deg bra er du også god mot andre. Vår relasjon til andre er alltid bare et speilbilde av oss selv. En god verden starter alltid med enn selv. Vil du endre verden må du endre deg selv først. Dette er faktisk den eneste måten å endre verden på. Det dreier seg kun om seg selv.

Gabba
Gabba
Anonym
7 år siden

Tom Bearden beviser fri energi med følgende:

En varmepumpe forbruker 1 kW og gir ut 4 kW. Med en virkningsgrad på 50% så henter pumpen 7 kw fra naturen.
Hvis jeg kun trenger 2 kW ut-effekt, kan jeg ta de 2 overskytende til å drive pumpen. Det en da trenger er en enhet som kan omgjøre varme til strøm, med en virkningsgrad på 50%. Da har jeg nok til å drive varmepumpen.

Noen som kjenner gode produkter som kan konvertere fra varme til strøm?

daffedoffen
daffedoffen
Abonnent
Svar til  Gabba
7 år siden

Finnes ikke med så høy virkningsgrad enda. Virkningsgraden ligger på 5-6% på det som er tilgjengelig i dag, og i tillegg krever det høyere temperaturforskjell enn det man klarer med en vanlig varmepumpe.

daffedoffen
daffedoffen
Abonnent
Svar til  Gabba
7 år siden

Her er f.eks en som er beregnet for lave temperaturer.
http://thermoelectric-generator.com/wp-content/uploads/2014/07/Spec-TEG2-07025HT-SS-rev.pdf
Og leser man så ser man at hvis man f.eks har 100 grader celsius forskjell mellom varm og kald del så klarer man å hente ut 3watt. Heat flux er på 140watt så det trengs at det går 140watt gjennom enheten for å lage 3watt.
Det er desvette mange som Tom Bearden der ute og er man flink til å ordlegge seg så er det nok mange der ute som lett tror på det han sier. Men han har ingen fungerende enhet av noen ting som produserer fri energi, det er det ingen som har. Alt kan motbevises men litt av problemet er at de som tror på dette selv om det ikke virker vil ikke tro at det ikke virker, så det er umulig å overbevise dem om at de tar feil. Til og med oppegående folk kan bli lurt, se bare på Oslo kommune som faktisk ble lurt trill rundt til å kjøpe inn en enhet som skulle produsere masse energi ut fra ingen ting. Så er man flink til å ordlegge seg så kan de fleste la seg lure.
http://www.vvsaktuelt.no/overnaturlig-energisentral-testes-ut-i-oslo-67625/nyhet.html

Gabba
Gabba
Anonym
Svar til  daffedoffen
7 år siden

Regnestykket er vel riktig det, og termodynamikkens andre hovedsetning tilsier jo at en skal kunne få tilbake tilsvarende effekt av varme. Det er da bare et spørsmål om virkningsgrad.

Gabba
Gabba
Anonym
Svar til  daffedoffen
7 år siden

For en ordinær varmepumpe med ute/innedel, så kan en tilføre 1 kW og få ut 4kW.
Hvorfor er det da så utenkelig at en kan gi 1 kW med varme og få 4 kW med strøm ut?

Bjorn Torvatn
Bjorn Torvatn
Anonym
Svar til  Gabba
7 år siden

Det er termodynammikkens 2. Hovedsetning som beskriver ha som er mullig når det gjelder konvertering mellom varme og mekanisk eller elektrisk energi. Med prerfekte maskiner (Carnotmaskiner) er det maksimalt teoretisk mulig å lage nok elektrisk energi til å drive varmepumpen. Å få ut et overskudd er simpelt hen umulig. Perfekte Carnotmaskiner maskiner er det langt mellom. I en situasjon hvor maskinen brukes til å drive seg selv, må overskuddsvarmen leveres på kald side. Det blir altså heller ikke avgitt noen varme.
Fri energi er dessverre umulig, alt annet er bare tøv, det vil vise seg her også.

Gabba
Gabba
Anonym
Svar til  Bjorn Torvatn
7 år siden

Er det da en løgn at varmepumpe gir ut 4 kW med et forbruk på 1 kW?

Bjørn Torvatn
Bjørn Torvatn
Anonym
Svar til  Gabba
7 år siden

Nei, det behøver ikke være en løgn. Varmepumpen. Kan hente energi ved lav temperatur (ute) og avgi den ved høyere temperatur inne. Hvis du prøver å bruke denne varmen til å lage strøm og drive varmepumpen, er det begrenset hva du får ut av strøm med den varmeenergien du har hentet inn. Det vil aldri bli noe overskudd.
Teorien rundt varmepumper og 2.hovedsetning har vært kjent og forstått i 150 år. Forslaget om å bruke en varmepumpe til å lage elektrisk energi kalles en pepeteummobile av 2.grad. Det orker altså ikke hvis man tror på vanlig fysikk, og det bør man ha svært gode grunner før å gjøre. På nyhetsspeilet har det aldri stått noe som har fått meg til å tvile på det jeg lærte SPN student.

daffedoffen
daffedoffen
Abonnent
Svar til  Gabba
7 år siden

Bjørn Torvatn, har du noe mer info rundt varmepumpe og 2.hovedsetning. Nesten alle vet jo at det ikke er mulig, men det er det med å forklare de som ikke tror på det, har ikke funnet noen enkel forklaring som både enkelt og logisk forklarer og gjerne viser hvorfor det ikke vil virke som Gabba mener. Jeg ser på det som ett stort problem at folk som Gabba og andre går rundt og er 100% overbevist om at man kan gjøre som de har hørt av en svindler på internett. Disse folka vil jo igjen lære sine barn og omgangskrets denne vranglæren og man trenger enkle logiske forklaringer for å prøve å sette en stopper for denne spredningen av vranglære. Så hvordan skal man enkelt og greit forklare noen at det de tror på er tull? Selv om alle (nesten) forstår at det ikke er mulig, hvordan skal man forklare dette.
Si at man har en varmepumpe (vann/vann) som gir 4kw ved at den bruker 1kw og det er 5 grader i vannet den henter varmen fra. Hvis man trenger 1kw varme til å varme opp huset så har man 3kw igjen og av disse så er 2kw ett overskudd, hvorfor kan man ikke bruke disse 2kw på å f.eks varme opp ett peltierellement med en virkningsgrad på over 50% (det finnes ikke enda, men kommer sikkert om noen tiår) og at dette ellementet kan avgi denne effekten ved en temperaturforskjell på varm/kald side på 70 grader (hvis varmepumpa gir 75c på varm side og man har kald side i vannet på 5 grader).

Gabba
Gabba
Anonym
Svar til  Bjorn Torvatn
7 år siden

Det er stor forskjell på fri energi og evighetsmaskiner.
Vind og sol er fri energi for oss da de stort sett ikke koster oss noe.

Om det er maskiner som kan utnytte andre energier som planeten genererer og som for et menneske synes å være en evighetsmaskin – ja det er en helt annen problemstilling.

Mono Montana
Mono Montana
Abonnent
Svar til  Gabba
7 år siden

Joda det koster noe, det å lage enhetene som konverterer fra en energi til en annen. Når det gjelder Sol paneler, brukes det mer energi til å lage dem, en hva de vil gi av energi i løpet av sin levetid (ca 20 år), dette fenomenet kalles EROEI
https://en.wikipedia.org/wiki/Energy_returned_on_energy_invested

Solenergi med dagens metode har veldig lav virkningsgrad, de beste paneler rundt 35%. Lagring er heller ikke gratis,.Batterier for et hjem kommer fort opp i 20 000+. De beste sol batterier som lages i dag har en levetid på 2100 oppladninger. Skal batteripakken leve like lenge som sol panelene, må man ha kapasitet for 3 dagers batteri forbruk for hver oppladning.

Sigurd Mellqvist
Sigurd Mellqvist
Abonnent
Svar til  Gabba
7 år siden

Mono Montana · 12. 01. 2016 kl 03:22
«Når det gjelder Sol paneler, brukes det mer energi til å lage dem, en hva de vil gi av energi i løpet av sin levetid (ca 20 år), dette fenomenet kalles EROEI»

Ganske feil..

Tallene du bruker stemte kanskje på 70 tallet, men idag er det litt skivebom. Går du innom en forhandler eller tar kontakt med noen av nettbutikkene vil de si 30 år + på solcellepanel, avhengig av kvalitet. Et solcellepanel bruker mellom 3 og 5 år til å være 1:1 når det kommer til EROEI, mao, det har produsert nok energi til å forsvare sin egen produksjon.

Til sammenligning, EROEI på norsk sokkel på 79 og 80 tallet 1:70. Dvs invester 1 fat, få 70 tilbake. Idag ligger den på ca 1:3 og når det blir 1:1, game over!

Batteri til slike anlegg varer 12-15 år avhengig av bruk og man suplementerer selvfølgelig med et honda aggregat så man ikke trenger så vanvittig mange batteri. :)

Til hus med 10kW solcellepanel, alt av elektronikk og annet pluss aggregat, vindmølle og annet kommer det på rundt 250’000. Da har du nok til hele huset og kan i praksis «klippe» kabelen til strømleverandør

Gabba
Gabba
Anonym
Svar til  Bjorn Torvatn
7 år siden

Bjørn Torvatn
Da håper jeg at vi er enige om at en varmepumpe ved 1 KW elektrisk effekt kan gi en varme-effekt på 4 kW, ved at den kjøler ned uteluften for å transportere marm luft inn i huset.

Det vi da mangler er effektive metoder for å kunne gjøre det motsatte. Påstanden fra de som hevder at de kan lage maskiner som kan gi høyere uteffekt enn inneffekt har mange fasetter. Magrav er jeg spent på, selv om jeg ikke tror noe på denne oppstillingen før det er noen bedre beviser for det.
John Bedini mener jeg har mye bedre beviser. Han gjør det i småskala, bare for å bevise prinsippene. Han vet vel at han ikke lever lenge hvis han lager noe i storskala.
Det er masse bra i de følgende DVD’ene (spesielt 22/23) – http://www.energyfromthevacuum.com/DVDListforpurchase.htm

Om DU tror på dette har jeg INGEN tro på.

Per Hansen
Per Hansen
Abonnent
Svar til  Gabba
7 år siden

«Da håper jeg at vi er enige om at en varmepumpe ved 1 KW elektrisk effekt kan gi en varme-effekt på 4 kW, ved at den kjøler ned uteluften for å transportere marm luft inn i huset.»
Bare retorikk, men en noe bedre måte å si det på er at energien ikke blir produsert, og at det koster mindre energi å forflytte eksisterende (varme)energi enn å produsere den.

Noe som sjelden blir nevnt er at alt over det absolutte nullpunkt er energi, ettersom atomene beveger seg.

Bjørn Torvatn
Bjørn Torvatn
Anonym
Svar til  Bjorn Torvatn
7 år siden

Jeg tror nok ikke det finnes noen enkel måte til å forklare folk at det de tror på er tull. Hadde det gjort det,hadde nok verden vært annerledes….

Når det gjelde peltiereffekt, så fungere den etter samme prinsipp som andre varmekraft maskiner.Man henter energi fra et varmt sted og omgjør noe av denne til mekanisk energi (eller elektrisitet),resten må avgis som varme på et kalt sted. Dette vil være lettere jo større forskjell det er påde to temperaturene. Man får altså aldri ut all varmeenergie som elektrisitet.Omvendt kan man kjøre
en varmepumpe og hente enrgi fra et kalt sted og avlevereden på et varmt sted. Da må man tilføre mekanisk energi (arbeide eller elektrisitet). Den energien man fårut som varme er da summen av den
man henter fra det kalde stedet og den man tilfører som elektrisitet.Derfor blir dette billig oppvarming. Dette er lettere jo mindre(!) temeraturforskjellen er på detvarme og kalde stedet.

Man kan så tenke seg å kjøre en varmepumpe til å varme opp det varme stedet, og et peltier element til å kjøle det samme varme stedet og produsere elektrisitet. Det man da støter på er at peltier elemetet
som nevnt,aldri kan gjøre all den varmen det henter på det varme stedet til Jeg tror nok ikke det finnes noen enkel måte til å forklare folk at det de tror på er tull. Hadde det gjort det,
hadde nok verden vært annerledes….

Når det gjelde peltiereffekt, så fungere den etter samme prinsipp som andre varmekraft maskiner.
Man henter energi fra et varmt sted og omgjør noe av denne til mekanisk energi (eller elektrisitet),
resten må avgis som varme på et kalt sted. Dette vil være lettere jo større forskjell det er på
de to temperaturene. Man får altså aldri ut all varmeenergie som elektrisitet.Omvendt kan man kjøre
en varmepumpe og hente enrgi fra et kalt sted og avlevereden på et varmt sted. Da må man tilføre
mekanisk energi (arbeide eller elektrisitet). Den energien man fårut som varme er da summen av den
man henter fra det kalde stedet og den man tilfører som elektrisitet.Derfor blir dette billig
oppvarming. Dette er lettere jo mindre(!) temeraturforskjellen er på detvarme og kalde stedet.

Man kan så tenke seg å kjøre en varmepumpe til å varme opp det varme stedet, og et peltier element til å
kjøle det samme varme stedet og produsere elektrisitet. Det man da støter på er at peltier elemetet
som nevnt,aldri kan gjøre all den varmen det henter på det varme stedet til elektrisitet. Noe må avgies som
varme på kalde side. Dewtte gjelder for alle varmekraftmaskiner. Det er denne varmestrømmen fra varm
til kald side som driver prosessen. Jo mere elektrisitet man vi ha, jo mere varme må avgies på kald side.
Det er desværre slik at med perfekte varmekraftmaskiner vil den effekten man maksimalt får ut av
peltierelementet akkurat være nok til å drive varmepumpen. Hvis man vil ha mere elektrisitet,ja så
må må man varme det varme stedet i tillegg. For virkelige (ikke perfekte) maskiner, er det selvsagt enda
værre. Man må bruke mer energi til å drive varmepumpen enn man får ut av peltierelemntet. Dett er en
naturlov, ingen teknisk utvikling av peltierelemntet vil kunne endre dette.

Peltier effekt, og andre termoelektriske effekter har vært kjent svært lenge. Det bør være helt
klar at hadde det vært mulig å konvertere varme hentet fra et kalt sted direkte til elektrisitet
ved hjelp av slike effekter, ja så hadde man gjort det for lenge siden.

Det står selvfølgelig enhver fritt å tro at det ikke er slik, akurat som mange ikke tror på andre sider av konvensjonell fysikk (f.eks. lyshastigheten som maksimal hastighet). Man må nok da regne med å vente lenge før det viser seg at man har rett.. Noe må avgies som varme på kalde side. Dewtte gjelder for alle varmekraftmaskiner. Det er denne varmestrømmen fra varm til kald side som driver prosessen. Jo mere elektrisitet man vi ha, jo mere varme må avgies på kald side.
Det er desværre slik at med perfekte varmekraftmaskiner vil den effekten man maksimalt får ut av peltierelementet akkurat være nok til å drive varmepumpen. Hvis man vil ha mere elektrisitet,ja så
må må man varme det varme stedet i tillegg. For virkelige (ikke perfekte) maskiner, er det selvsagt enda værre. Man må bruke mer energi til å drive varmepumpen enn man får ut av peltierelemntet. Dett er en
naturlov, ingen teknisk utvikling av peltierelemntet vil kunne endre dette.

Peltier effekt, og andre termoelektriske effekter har vært kjent svært lenge. Det bør være helt klart at hadde det vært mulig å konvertere varme hentet fra et kalt sted direkte til elektrisitet ved hjelp av slike effekter, ja så hadde man gjort det for lenge siden.

Det står selvfølgelig enhver fritt å tro at det ikke er slik, akurat som mange ikke tror på andre sider av konvensjonell fysikk (f.eks. lyshastigheten som maksimal hastighet). Man må nok da regne med å vente lenge før det viser seg at man har rett.

John Eiliv Rindøien
Anonym
7 år siden

jeg har sett testen til «ZeroFossilfuel» på youtube, – av stjerneformasjon 4stk-reaktorer og kopiering av alekzBeads, og det lover ikke bra sånn uten videre med de resultatene han fikk !
-En annen privatoppfinner «gerard morin» hadde kontaktet keshe, for å høre om han hadde bygd noe, og hadde fått til svar at det hadde han ikke, men at han hadde mange som jobbet med det !
det er intet annet en imponerende at han har kommet frem til denne teknologien,og reklamerer for sånne,og sånne resultater,hvis han selv ikke har prøvd det ?- jeg er imponert over hans selvsikre fremstilling av hva som kan oppnås, og at det ikke kan vises/bevises på
noen minutters videosnutter på youtube. Det blir på et vis i mine øyne en form for placebo-electrick-dream ! ,når det er sagt må jeg innrømme at min magefølelse sier meg at keshe ikke er en djevel,og svindler, men når folk som har drevet med frienergiforskning, og bygging, ikke klarer å få resultater ut av de tegningene som foreligger /blueprints / så blir det jævlig demotiverende å tilbring flere 3-timersøkter og lytte på «til tider» irritabel skypekommunikasjon fra italia. Jeg lurer også på hvordan det går med politiet i Roma ?, og prisene som skulle halveres før årsskiftet, og det han påsto med at selv unge jenter på 7-8 år kunne lage dette/magravs – nei tvilen har sneket seg inn i sjela mi !: håper det finnes noen som kan bevise uten enhver tvil at dette fungerer? -vin av vann, og gull, og medisin, og energi/mat, og alt annet – det er liksom ikke måte på hva som loves ! : jeg blir bare sittende å le :) dette er hakket over hva som er mulig med nanobelagte kobbertråder altså :)

daffedoffen
daffedoffen
Abonnent
Svar til  John Eiliv Rindøien
7 år siden

Kobbertrådene er ikke nanobelagt heller, det er bare tull og tøys. Man kan ikke nanobelegge noe med damp fra kaustisk sode eller ved at man varmer opp kobber med en gassflamme.

John Eiliv
John Eiliv
Anonym
Svar til  daffedoffen
7 år siden

daff&doff
jeg vet ikke hvilken doktorgrad i kjemi,og fysikk du innehar, siden du påstår at lagene som dannes utenpå kobberet ikke er nanobelegg ,men nanobelagte kobbertråder leder radiant energi på en meget overbevisende måte i forhold til vanlige kobbertråder !
det har jeg testet ! : hvis du har noen personlige ærfaringer og videoer av tester du har gjort så vil det muligens bevise at dine påstander er fortrolige !

Sigurd Mellqvist
Sigurd Mellqvist
Abonnent
Svar til  John Eiliv
7 år siden

John Eiliv

Hvordan har du målt eller testet at disse nanobelagte kobbertrådene leder radiant energi?

Og for å være sikker på at vi snakker om samme ting, når du sier radiant energi, nøyaktig hva mener du?

Fra mitt ståsted, radiant energi kommer fra elektromagnetiske bølger også kjent som strålingsenergi. Forskjellige typer radiant energi (strålingsenergi) er mikrobølger, UV lys, synlig lys, radiobølger, infrarød og røntgen.

Karsten
Karsten
Abonnent
7 år siden

Du gjør en kjempejobb Aune. Skal selv på workshop i morgen og er ved godt mot. Vet at dette virker. Håper på å kunne videreføre min kunnskap som jeg er i fere med å opparbeide meg. På den måten kan vi velte statsmonopolet og få en bedre fremtid for oss alle. Deretter er det fritt frem for Tesla’s løsninger som Ralph Ring sitter på. Da er det rake veien til true enlightenment

Karsten
Karsten
Abonnent
7 år siden

Tror at mange kan ha godt av å høre på

og

For å forstå at fri energi har eksistert i lange tider.

Balder
Balder
Abonnent
Svar til  Karsten
7 år siden

Fri energi finnes ikke, men man kan ekstrahere energi fra eksotiske / ukjente plasser. Alt er magisk til det kan forklares.

daffedoffen
daffedoffen
Abonnent
Svar til  Karsten
7 år siden

Hvorfor er det alltid slik at de som skal snakke om at de har funnet opp fri energi aldri har noe å vise til? De snakker kun om fri vilje, positiv tenking osv. Aldri noe skikkelig bevis på at det de prater om virker. Jeg kjøpte filmen Sirius Disclosure og filem var bra helt til man kom til det punktet hvor han satt i ørkenen og titta på himmelen for å få kontakt. Hva er det som gjør at alle slike raringer som skal prøve å overbevise eller få ut informasjon til folk ALLTID ødelegger for seg selv ved at det alltid skal handle om tankekraft og tull og tøys? Skal man kunne overbevise folk om at noe virker så må man slutte med deg tullet der og fakrtisk vise frem at det virker. Ta bare denne magrav boksen, hadde kanskje vært litt lettere for Kesh og fått lurt litt flere folk hvis han hadde kuttet ut det med at man kan prate til gans materialet og få respons, ko-ko liksom. Det som VIRKELIG tok kaka er at han presterer å si at man kan sitte ved siden av boksen og tenke på ting så skal det sprette fram, hallo, og fortsatt så kjøper og tror folk på dette?? HVA SKJER? Hvis det hadde vært mulig så hadde man jo kun trengt en boks og så kunne man bare tenkt frem alle de andre. Hva er det som gjør at folk lar seg lure? Er det det at man skal kunne spare/tjene penger, er det mangel på logisk tenking? eller er det helt andre ting? Se bare på han stakkaren litt lenger opp her som tror han blir bedre av å ha kobla til 4 slike magrav generatorer. Hva med det at smaken fra en appelsin skal flytte seg fra appelsinen og ned i ett glass vann bare man har denne boksen tilkoblet, hallo liksom.

Per Hansen
Per Hansen
Abonnent
Svar til  daffedoffen
7 år siden

«Hva er det som gjør at alle slike raringer som skal prøve å overbevise eller få ut informasjon til folk ALLTID ødelegger for seg selv ved at det alltid skal handle om tankekraft og tull og tøys?»
Har du noensinne tenkt deg hvor umulig det er å forklare «forelskelse» eller «kåthet» til et barn som aldri har hatt følelsen selv? De vil sannsynligvis se rart på deg om du forsøkte.
Og like rart er det for en som ikke eier tankekraft selv, å forestille seg hvordan dette fungerer. «Raringer» har uansett demonstrert at de ikke er middelmådigheter, som så mange av oss andre.

«Hvis det hadde vært mulig så hadde man jo kun trengt en boks og så kunne man bare tenkt frem alle de andre.»
Det fremgikk tydeligvis ikke i reklamen, men kanskje det krever en viss tankemessig styrke?

«Se bare på han stakkaren litt lenger opp her som tror han blir bedre av å ha kobla til 4 slike magrav generatorer.»
Hvis «stakkaren» selv føler seg bedre, så er det vel verd investeringen?
Hvem er du til å forstå hva «stakkaren» føler?
En som ikke forstår bedre enn at han tror han kan forstå andres følelser bedre enn dem selv….
God bedring ønskes.

Gabba
Gabba
Anonym
7 år siden

Til Mono Montana
Jeg får fortsette her på batteri, lading ++ (får ikke opp svarknapp i disk)

Tradisjonell solpanel og tradisjonell lader, så er jeg enig i dine data, men det finnes pulsladere som ikke gir varmgang i batteriladingen (varme fører til at batteriet ikke tåler så mange ladinger). Pulslading rensker opp batteriet og denne laderen trenger ikke mye sol-lys for å fungere. En kan også få liv i gamle utrangerte batterier. Søk tesla solar tracker
Det finnes også varmepaneler som varmer opp vannet direkte – uten å gå via strøm – Se eksempelvis firma Vee – v/Haugesund.

JohnEiliv
JohnEiliv
Abonnent
7 år siden

Jeg kunne ikke dy meg for å dele denne med de som er interresert i fri energi !: den heter- what ever happened to all the inventions
og jeg anbefaler de som er så skolert at de skjønner alt, om å suge til seg at det er endel igjen å forklare ! https://www.youtube.com/watch?v=8bCA4WNicoA
Ha en God Oppvåkning !!

sindre
sindre
Anonym
7 år siden

Fascinerende dette.
»
Keshe is the bullshit artist of the century. He is a cult leader. A self-proclaimed Messiah. And the people who sit around him are basically his apostles. Guess what… Keshe is a false prophet. He is misleading you, he is detracting from real research that takes place in alternative energy. And he gives everyone a bad name.»

https://www.facebook.com/groups/416128581784294/

https://keshefacts.wordpress.com/letters/

håper nyhetsspeilet i fremtiden blir litt mindre godtroende til sjarlataner.

Per Hansen
Per Hansen
Abonnent
Svar til  sindre
7 år siden

Håper du selv tar en runde med din naivitet. Videoen du har linket til har jo ikke engang gjort forsøket med en generator etter Keshe’s tegninger. Eller synes du dette ligner?
Mange takk til Aune som i motsetning til så mange andre iallefall har FORSØKT.
Jeg synes dette er kjempebra, og håper han lykkes med sine forsett. Hvis det ikke fungerer som forventet kan vi andre lære av hans feil, og slipper å gjøre dem selv. En kjempegevinst for oss alle!
Takker så meget, Aune.

sindre
sindre
Anonym
Svar til  Per Hansen
7 år siden

om et halvt år kommer du til å se hvor naiv du er som tror på en kjent svindler, dette forsøket på nyhetsspeilet kommer til å vise nok en gang at keshe er bare en svindler. si meg hvorfor er det enda ikke noe bevis på nettet på at dette fungerer? vi må se denne funke ute i ørkenen eller skogen for å få noen bekreftelse på at det faktisk funker.

Dirk Laureyssens er bak denne facebook siden, han arbeidet med Keshe lenge, han hjalp keshe med å skrive tre bøker, men han forlot keshe pga. hans crazy atferd.

https://www.facebook.com/groups/416128581784294/

sindre
sindre
Anonym
Svar til  sindre
7 år siden

han her er bra, han prøver oppriktig å bruke teslas prinsipper og skape noe spennende. Han tror ikke på keshe.

sindre
sindre
Anonym
Svar til  sindre
7 år siden

virker mer som du har lyst til å bli lurt, det er pga. dette fenomenet at keshe helt siden 2005 har klart å svindle folk.

Maarit M. Hanssen
Forfatter
7 år siden

Folk forteller ofte, at de kan oppleve et blåhvitt lys i rommet de oppholder seg i. Det har jeg også opplevd på hytta, hvor vi hadde nok solcellepanel med tilhørende bilbatteri. Det som jeg forsøker å gi et uttrykk for er at det finnes jo masse elektrisitet i lufta i eteren innkapslet i lyspartikler (?). Hvordan kan man ekstrahere denne elektrisiteten i lufta ut, ioner (?) og konversere det til et apparat for lagring og gjenbruk er vel spørsmålet egentlig? Tesla klarte det allerede for over et hundre år siden, men ble tiet i hjel. Jeg ønsker lykke til til Frank med dette eksperimentet. Det blir spennende å følge med.

Bozzie
Bozzie
Abonnent
Svar til  Maarit M. Hanssen
7 år siden

Hvis du har solcellepanel henter du jo allerede ut energi fra lyspartikler.

Forøvrig er det ingenting som hindrer noen i å kopiere Teslas generator, så det undrer meg at ingen prøver.

Per Hansen
Per Hansen
Abonnent
Svar til  Bozzie
7 år siden

Er ikke dette prinsippet hentet fra Tesla?

Bozzie
Bozzie
Abonnent
Svar til  Per Hansen
7 år siden

Er det, i hvilket av Teslas skrifter finner du den beskrivelsen?

I så fall er det da ikke riktig at dette er Keshe sin «oppfinnelse» og dermed ikke noe han kunne «gi» til menneskeheten.

daffedoffen
daffedoffen
Abonnent
7 år siden

de fleste vet jo at denne testen ikke vil vise noen ting. Boksen vil ikke virke og det vil man bortforklare med at Aune snudde kontakten helt til å begynne med og da bortfaller all garanti iflg. garantivilkårene. Han har også gjort en annen stor feil ved å bruke billig effektmåler (wattmeter), disse måler kun riktig på resetiv last (dvs: glødepærer, varmeovner etc.) og derfor er det enda ett punkt som gjør at all garanti på boksen ryker. Så vi vil jo ut fra dette aldri få noen innrømmelse fra Aune på at denne boksen ikke virket siden han har gjort såpass mange grove feil allerede at han jo selv bare vil si at han ødela boksen med å sette den opp feil.

Per Hansen
Per Hansen
Abonnent
Svar til  daffedoffen
7 år siden

Hvordan kan du vite hva testresultatet viser før det er fremkommet?
Og enda verre, hvordan kan du tro at du vet hva de fleste andre tenker?
Du tror jo bare at de fleste andre tenker som deg selv, og har som en logisk konsekvens dermed avskrevet deg selv som en middelmådighet. Hvorfor tror middelmådigheter at de vet bedre enn andre, er det overdrevne selvbilder ute å går?

Det vi faktisk vet er at Tesla hadde løsninger som ble fortiet, akkurat som så mange andre opplysninger, sannheter og fakta. DET faktum er det vel ingen her som bestrider.
Løgner om hva som er mulig og ikke mulig florerer i medier som stadig setter nye rekorder i korrumperthet.
Håper for all del at dette gir resultater. Er litt opptatt om dagen, men håper å få tak i materialene som trengs, så skal jeg bygge en selv.

daffedoffen
daffedoffen
Abonnent
Svar til  Per Hansen
7 år siden

Klart de fleste tenker som meg, det er jo som med julenissen kunn ett fåtall voksne som virkelig tror på han. Det er jaggu ikke rart at folk blir lurt trill rundt av nigeriabrev heller når man ser hvor lettlurte mange er. DU Per Hansen, hvordan kan DU tro på at dette fra Kesh virker? Han har jo lurt folk i flere år nå, denne plasmaboksen har han jo skrytt av lenge og det har vært mange lanseringstidspunkter som bare har blitt utsatt. Når boksen nå kom så var det jo selvfølgelig en feil på de første som ble levert ut så de måtte jo inn til reperasjon. Nå har man jo i tillegg lagd mange rare garantivilkår og samtidig sagt at det kan ta 6 mnd før det virker. Noen nevnte vel at han hadde sagt man trengte to bokser også. Kesh skal ha for at han er en luring, han har vel tenkt som så at klarer man å prakke på en tulling en boks så skal han jaggu klare å prakke på han to bokser. Men det beste synes jeg er at man kan returnere den, da mister man kun donasjonspengene som jo MÅ betales, men returnerer du boksen så blir du svartelistet for alltid for å kjøpe en ny boks. Og har man først kjøpt en boks så tror man jo litt på det og man vil jo ikke risikere å bli utestengt for å kunne kjøpe en i fremtiden for tenk om den virker bedre. Men en ting skal dere ha, det er underholdene, virkelig underholdene. Men samtidig litt skummelt da det jo faktisk var en som sa han var elektrikker inne her som skulle/har bygd en, og hvis han gikk på dette så tør jeg ikke tenke på hvordan han har utført jobben sin.

Per Hansen
Per Hansen
Abonnent
Svar til  daffedoffen
7 år siden

«DU Per Hansen, hvordan kan DU tro på at dette fra Kesh virker?»
Jeg vet overhodet ikke om dette virker ettersom jeg ikke besitter noen kunnskap om temaet. Men jeg HÅPER jo selvfølgelig det beste.
Du er tydeligvis mer informert enn meg selv ang. forløpet av lanseringen og problemer rundt dette.
Hvis dette er korrekt setter det selvfølgelig Keshe i et tvilsomt lys.
Uansett er det bra at noen våger å forsøke. Oppturen ville i såfall vært gedigen.
Det finnes forøvrig mange kilder som viser hvordan man relativt enkelt kan lage en slik generator selv, så det burde ikke koste all verden å forsøke.

daffedoffen
daffedoffen
Abonnent
Svar til  Per Hansen
7 år siden
Per Henriksen
Per Henriksen
Abonnent
7 år siden

Slik jeg forstår trekker ikke Magrav strøm fra lysnettet da nano belegget aksialt er en superleder, mens radielt er isolator.

Etter at igangkjøringsperioden er passert bør det være ganske enket å teste ut om Magrav virker!

Man belaster utgangen fra Magrav med for eksempel 2200 w varmeelement (det var lovet) Man måler hvor mange watt som brukes ved inngangen og utgangen av Magrav Når varmeelementet står på, bør den ved utgangen trekke 2200 w og 0 w ved inngangen, man kan i tillegg dobbeltsjekke ved å skru varme element på og av

Om det da kan måles et forbruk på 2200 w og 0 w ved inngangen da virker Magrav som annonsert, om ikke farer Keshe med løgn.

Sigurd Mellqvist
Sigurd Mellqvist
Abonnent
Svar til  Per Henriksen
7 år siden

Selvfølgelig trekker magrav enheten strøm fra lysnettet, man kunne like gjerne kjøpt en skjøtekabel på Biltema, gjør akkurat samme nytten som Magrav enheten.

Og jeg skjønner ikke hvorfor folk tror en oksidert kobberkabel plutselig skal bli en «superleder» med «nano-coating», men sånn går det vel når test skribenten egentlig ikke vet hva han tester eller driver på med.

Forøvrig, har du ikke fått med deg, ifølge Keshe selv kan man ikke måle inn og ut, siden man har 2 apparater «utligner» disse hverandre (kjekt så kan ingen avsløre bløffen)

Men dette er bare en bløff, det fungerer IKKE og hadde Frank Aune hatt bittelitt utdannelse innen elektro og elektronikk hadde han skjønt dette, istedet har han kastet bort tid på et tyvetalls artikler som fortsetter å lure folk.

Vil du redde verden og spare strøm anbefaler jeg heller gravity light, det fungerer ihvertfall!

Hilsen en med utdannelse innen faget.

Maarit M. Hanssen
Forfatter
Svar til  Sigurd Mellqvist
7 år siden

Sigurd Mellqvist har brukt for mye tid hos skepsis.no i sine yngre dager. Dette fører ikke frem når politikeren Mellqvist, Miljøpartiet de Grønne, må finne på ny energi når oljen tar slutt. Er det ikke bra Mellqvist, at noen i hvert fall gjør noe i den retningen og ikke, som enkelte her bruker tiden kun til kverulering om andres innsats? Dette opplegget er ment for folk uten utdanning innen elektronikk. Det kommer frem av brukeranvisningene og instruksjonene, som hver, som har fulgt med på naturfagtimen burde kunne følge. Jeg snakker ikke om meg selv :-)

Sigurd Mellqvist
Sigurd Mellqvist
Abonnent
Svar til  Maarit M. Hanssen
7 år siden

Jeg har 4-5 poster på skepsis.no for 4-5 år siden, so what?
Jeg ble tilfeldigvis valgt inn i kommunestyret for MdG, so what? (Og er ikke det bra forøvrig?)
Eller mener du jeg plutselig skiftet personlighet fordi jeg ble valgt inn, for du ordlegger deg litt slik, sarkastisk.

Selvfølgelig er det bra at folk gjør en innsats og tar i et tak for fellesskapet, det har jeg ingenting imot, men nå driver nyhetsspeilet å fremmer en svindel som lurer folk for nesten 1000 euro.

En annen ting kjære Marit, i Norge er det forbudt å oppfordre til lovbrudd, det er du klar over? Du vet sikkert også at det er svært strenge regler for hva man kan gjøre på strømnettet hjemme, det meste må gjøres av fagfolk. Det er en grunn til at folk uten utdanning ikke skal drive å fikle med strømnett i hus, forbundet med fare for støt og brann, tror du denne magrav plasma reactor greia er noe unntak?

Bruksanvisningen/instruksjonene, 21 dagers innkjøring av kablene..? Hehe. Tror du det gjør noe forskjell? Hehe

Magrav er reinspikka svindel og bedrag, derfor informerer jeg så minst mulig skal kaste bort pengene sine på en svindel med et produkt som ikke fungerer når det finnes produkter som gjør!

Maarit M. Hanssen
Forfatter
Svar til  Sigurd Mellqvist
7 år siden

Her er det vel kun snakk om å skifte ut italiensk plugg til norsk plugg som passer til norsk strømuttak. Det er lov. Kjøper du en lampe på Ikea i Sverige må du bytte ut pluggen til en norsk en og det er lov. Ellers er vel Magrav – systemet EU godkjent. Også må du konvertere en norsk plugg til en engelsk plugg i England. Selvfølgelig er det lov. Jeg forstår ikke problemstillingen din.
Det er fint, at du er med i MDG, det er jeg også, men ble ikke valgt inn. Dessverre var jeg altfor svak i fysikk på skolen, men stoler helt på pluggen som passer til strømuttaket. Og når det gjør det finnes det zero problem for min del.
Hva mener du med «…når det finnes produkter som gjør det»?

Sigurd Mellqvist
Sigurd Mellqvist
Abonnent
Svar til  Maarit M. Hanssen
7 år siden

Selvfølgelig skjønner jeg det, jeg har vært elektrikker med mange års arbeidserfaring, du Marit?

Men du vil helst ikke snakke om at hele greia er svindel, neivel. Du skjønte heller ikke at jeg ikke snakket om den forbaska pluggen, men folk som bygger en «plasma reactor» bassert på en av deres mange artikler om emnet. «Hvordan bygge en selv på 30kW»

Problemet her oppstår idet en dust bygger greia, svir av huset og brannvesenet konkluderer med brann i selvbygd elektrisk enhet. Shit!

Magrav systemet er EU godkjent og derfor merket CE, helt riktig. Hva innebærer denne merkinga? La oss se på DSB som er Norges eksperter på emnet.

«CE-merket er en erklæring fra produsentens om at produktet oppfyller de grunnleggende sikkerhetskrav som gjelder for produktet og at dokumentasjon for dette kan fremskaffes. CE-merket sier ikke noe om andre kvalitetsaspekter ved produktet (link til faktaark CE-merking) og betyr ikke at produktet er godkjent av en offentlig instans.»

Hvis nå Keshe er en svindler er det heldig for at det er såpass lett å skaffe en slik godkjenning. Han må bare selv bekrefte at produktet er sikkert og at han kan fremlegge alt av dokumentasjon.

Du stoler på pluggen du ja, stikk den inn du Marit, bry deg ei med hva den gjør eller om den faktisk er verd plassen den tar opp eller pengene du brukte.

Men når folk rundt omkring sitter å søker, så finner de kanskje denne siden, leser igennom kommentarene og tenker: «Her må jeg lære mer» så leser de litt til og sparer seg de kronene.

Gravity light, solcellepanel og vindmølle er fornybar energi, «free energy»
Keshe’s Magrav plasma reactor derimot, tull og tøys.

Dessverre

Maarit M. Hanssen
Forfatter
Svar til  Maarit M. Hanssen
7 år siden

Nei, jeg har ikke jobbet som en elektriker, har heller ikke studert elektronikk. Jeg sa med forbehold, at jeg stoler på pluggen. Har svidd av en kaffetrakter (ny Nordic) og et par vaskemaskiner (gamle AEG) plus noen lamper mens jeg stolte på norsk strømnett og pluggene. LED juletrelysene (uten ledning) regelrett spiste opp batteriene på noen uker.
At folk eksperimenter for å finne ut av fri energi er jo bare flott. Tesla gjorde det for over 100 år siden. Og lyktes med det men ble tiet i hjel og CIA sitter enda med hans papirer som er topp hemmelige. Vel utløste han jordskjelv i New York som et biprodukt, men pyt pyt.
Jeg har ikke hørt om et eneste tilfelle av husbrann fra en selvbygd elektrisk anlegg. Som elektriker burde du i stedet være bekymret for de hundrevis av fjøsbrann i Norge, samt husbrann. Også deres eiere stolte på norsk strømnett og uttak.
Er nå bare helt ærlig Mellqvist, egentlig er du kun ute etter Nyhetsspeilet. Indirekte mener du at nettstedet burde politianmeldes og stenges fordi folk bygger og eksperimenterer med fri energi. Som et skalkeskjul.
Du har jo ikke kommet med en eneste ordentlig argument mot at Magrav ikke skulle virke. Du kjenner Magrav kun gjennom dine skeptikervenners trakasseringer og utbrudd mot Nyhetsspeilet.

Sigurd Mellqvist
Sigurd Mellqvist
Abonnent
Svar til  Maarit M. Hanssen
7 år siden

Ja, jeg hører mer hjemme blant skeptikere, de er ikke så godtroende og naiv, rasjonell og logisk tankegang er fortsatt lov!

Hvis du virkelig tror på dette burde du ta turen til en videregående skole eller universitet, forhandlere av elektronikk eller din lokale elektrikker. Hvis du spør pent vil de sikkert lese igjennom denne artikkelen og se grundig på bildene. 1 av 2 ting vil se, de vil rope ut; «wow, hvorfor er det ingen som har tenkt på dette før? Så enkelt!» Eller de vil anbefale deg at du holder deg unna da det mest sannsynlig er svindel.

Jeg har ikke en eneste gang lest om et selvmord i media som har skjedd i Norge (siste var selvmordspakt prekestolen), men jeg vet at det skjer ca 500 hvert år bare i Norge. Skjønner du hvor jeg vil eller må det inn med teskje?

Tror vi skal prise oss lykkelige over at du ikke ble politiker Marit, da bør man helst kunne se en sak fra flere sider.

«Du har jo ikke kommet med en eneste ordentlig argument mot at Magrav ikke skulle virke.»

Produsenten påstår dette funker for både AC (Alternating Current) og DC (Direct Current), men de 2 oppfører seg forskjellig, AC skifter retning 50 gang i sekunder (50 Hz), mens i DC system flyter elektronene fra minus til pluss kontinuerlig. Her kan du knytte hånden rundt kabelen med tommelen pekende mot pluss så vet du i hvilken retning det elektromagnetiske feltet rundt kabelen går. Siden den er konstruert som den er kan den ikke gjøre samme jobb på begge system.

Ser du på bildet fra under enheten står det ganske klart at input er det samme som output.

Skal bli spennende å se når det lysner for deg og resten av Keshe sine.. på godt norsk, nyttige idioter.

Ha en fortsatt fin søndag så får vi ta opp tråden når fortsettelsen på denne artikkelen er ankommet, med forhåpentligvis ny og banebrytende info.

« Forrige artikkel

Hvordan mestre mine følelser

Neste artikkel »

Spionbasen: Den ukjente historien om CIA og NSA i Norge

144
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x