Du leser nå
Test av Magrav Power Universal System hos Nyhetsspeilet.no

19 minutter lesetid

Et synlig bevis på at Magrav plasmareaktoren endelig har kommet frem til Norge.


Test av Magrav Power Universal System hos Nyhetsspeilet.no

Vil Magrav plasmareaktoren holde mål og levere som lovet? Vi tester den ut og ser om Keshe sine ord holder stikk.
Positivt

- Gode intensjoner fra oppfinner Mehran Keshe
- Keshe er en dyktig taler og er overbevisende
- Plasmaenergi kan senses som en positiv energi

Negativt

- Opplever ingen strømreduksjon etter 10 måneders test
- Plasmaenergien er tilstede, men utgjør minimal forskjell
- Intet supportappparat, umulig å få svar på henvendelser
- Keshe fører folk inn i en blind tro. Leverer ikke som lovet
- Ødelegger for folks tro på fri energi

Vår vurdering
Lesernes vurdering
Døm her
Sannhetsfaktor
2%
8%
Oppsummert

Jeg har nå testet:
- Første Magrav System-enhet levert 6. januar 2016
- Andre Magrav System-enhet levert 9. februar 2016
- Magrav Car-enhet levert 13. februar 2016

Jeg jublet høylytt i glede ved mottak av hver enhet og har vært svært positiv til at enhetene skulle innfri mine forventninger. Jeg har også skrevet åtte positive artikler om plasmaenergi så jeg har vært totalt overbevist om at den annonserte funksjonaliteten fra Keshe skulle innfri mine drømmer om en bedre verden for oss alle.

Etter 3-4 måneders test med 2 Magrav-enheter i gang og 1 Magrav-enhet for bil som ble installert eksemplarisk og har vært i gang i 2,5 måneder og forbrukt rundt 1000 liter drivstoff, så må jeg dessverre rapportere at jeg ikke kan påvise noe energisparing verken hjemme med 2 enheter eller noe som helst besparelse av drivstoff i bilen. Dette samsvarer også med andre jeg har vært i tale med som har Car-enheten installert. Andre overbevisende rapporter om at hjemmelagde Magrav-enheter har gitt store strømbesparelser har vist seg å ikke stemme med reelle forhold etter nærmere graving.

Jeg observerer at i Magrav-miljøet blir det en slags "religiøs tro" på enheten. Om man uttaler at man ikke opplever det samme i praksis så blir man ikke trodd eller det blir bortforklart. Stor entusiasme og svært mange timer brukt på å lage de selv ser ut til å legge en blokkering på en objektiv vurdering av Magrav-enhetene. Jo mer tid man bruker på Magrav-teknologien og å informere om den, desto vanskeligere for egoet å rapportere de sanne forholdene.

Gans ser ut til å ha en positiv effekt, men det er ikke en del av denne produkttesten. Dog oppforder jeg leserne i å sjekke mer rundt Gans og dens positive effekter. En eksponensiell reduksjon av forbrukt elektrisitet burde oppleves etter 4 måneder, men strømforbruket bare øker sammenlignet med i fjor selv om forbruk er relativt identisk. Jeg har hatt den første Magrav-enheten stående rett ved siden av meg i 5-6 timer daglig gjennom hele testperioden. Ja, det har blitt mer fred i hjemmet hos min familie, men det skyldes mest sannsynlig indre prosesser, dog muligens initielt påvirket positivt av plasmaenergien fra Magrav-enhetene.

Endelig konklusjon etter 10 måneder i drift: Det lengste perioden nanocoatingen skal ta før den er fullstendig på plass ifølge Keshe Foundation er 8 måneder. I denne perioden er ingen strøm- eller drivstoffbesparelser registrert overhode ut fra grundig test av tre separate fabrikkproduserte enheter. Fri energi er mulig, men du må se etter andre løsninger enn Keshe og hans Magrav-løsninger. Styr unna Magrav-enhetene hvis du ikke ønsker å skuffe deg selv eller havne inn på en sti med blind tro og villede deg selv og andre i ønsket om å oppnå fri energi for deg selv og resten av verden. Dette er dessverre de harde fakta ett år etter Keshe sin lansering av Magrav-enhetene. Om noen sier noe annet så lever de i fornektelse, dog med gode intensjoner.

2%
Vår vurdering
8%
Lesernes vurdering
25 vurderinger
Du har stemt på denne

Keshe lovet levering av Magrav plasmareaktoren i desember etter en revidering av enhetene på fabrikkene. Jeg fikk den levert på nyttårsaften. Nyhetsspeilet har kjørt en test av enheten for å avdekke om denne produksjonsenheten leverer som lovet.

Omsider er Magrav plasmareaktoren her.

Omsider er Magrav plasmareaktoren her i Norge. Så får vi se hvordan den håndterer vårt særnorske strømnett med to «live» ledninger og ingen nøytral ledning.

Magrav-Power Universal System er altså fysisk kommet frem fra fabrikken i Italia frem til undertegnede i Norge.

Du som finner enheten interessant og mener den kan fungere slik Keshe har skissert det i sine utallige leksjoner, kan følge med fremover i denne artikkelen. Jeg vil oppdatere direkte i denne artikkelen fortløpende i ukene og månedene fremover med ny informasjon når det foreligger.

Ikke hørt om Magrav plasmareaktoren?

Se alle våre artikler om plasma på Nyhetsspeilet.

I videoen nedenfor ser man forfatter Cary Ellis intervjuer to teknikere med innsikt i plasmaenergi, John Carl Anderson fra USA og Vivek fra Singapore, forklarer på en lettfattelig måte hva Magrav-enheten gjør og hva plasmaenergi er.

Hele videoen er som en «Keshe plasma for nybegynnere» og kan være interessant å få med seg helt til slutten selv om den varer i 2 timer. Du ser også gjennom videoen det de hevder er en fungerende enhet og det tas frem eksempler på hvordan den fungerer i praksis hos folk som har bygd den og erfart dens effekt.

Om du er skeptisk eller usikker på teknologien så bør du se hele videoen, spesielt om du allerede har gjort deg opp en mening om enheten uten å ha prøvd den selv eller uten personlig å ha opplevd effekten av plasmaenergien på nært hold.

Bilder av produktet

Nedenfor ser du bilder med beskrivelser av den mottatte Magrav-Power Universal System plasmareaktoren.

Gjennomgangen av produktet

Jeg vil se om den reduserer strømforbruket i huset ved hjelp av enhetene som kobles til. Det vil si at enhetene går over til å benytte plasma som energi fremfor vanlig strøm. Dette måles ved at man ser på det månedlige strømforbruket i sikringsskapet. Jeg noterer ned daglig antall kWh forbrukt og sammenligner med foregående måned og året før som sammenligningsgrunnlag.

Plasmareaktoren fungerer på den måten at om du kobler til en elektrisk enhet som trekker 100W via strømskinnen du har koblet til Magrav-enheten, så vil den sende 400 – 600W tilbake i ledningsnettet i veggen. Se en forklaring på dette av John Carl Anderson (ca. 4 minutter).

Ut over å teste redusert strømforbruk så vil jeg samtidig vektlegge de andre egenskapene som den skal gi oss som går på endret bevissthet og påvirkning av omgivelsene. Akkurat dette er ikke målbart, men vil være en individuell opplevelse.

Vitenskapen inkluderer ikke åndsvitenskapen i sine beregninger ennå så den delen kan ikke «vitenskapelig» bevises, men jeg vil bruke de sansene jeg har for å se om den har noe «empatisk effekt» på de som befinner seg i nærheten av den. Keshe omtaler plasma som en energi som man kan interakte med og som eksisterer overalt i og rundt oss og overalt i universet. Jeg vil se hvordan den responderer på kjærlighet og intensjoner og om det kan føles noe effekt ut av dette over ukene og månedene som går.

Magrav-Power Universal System er enheten som er ment for bruk i hjemmet. Vi tester også Magrav-Power Car System for bil for å se om den vil gi inntil 70% besparelse på drivstofforbruket som Keshe har nevnt tidligere.

Dag 1 – 3: Ingen last

Jeg har i dag, onsdag den 6. januar 2016 kl 18:55 fått satt den i drift. Dermed starter tellingen av dag 1 av den 21 dagers innkjøringsperioden som trengs for at enheten skal bygge opp det nødvendige nanolaget på kobberledningene. Dette er for at de elektriske enhetene skal få strømmen de trenger via plasmaenergien i stedet for den ordinære elektriske strømmen.

Plasmareaktoren tilkoblet strømnettet med sin "guardian angel" på plass.

Plasmareaktoren tilkoblet strømnettet med sin «guardian angel» på plass.

Etter at den har stått på i tre timer så er enheten kald, lager ingen lyd, lukter ikke svidd og røykutvikling er ikke observert. Med andre ord, alt er som det skal så langt. Måleren viser et forbruk på 0 watt som er forventet ettersom intet er koblet til den de tre første dagene.

Førsteinntrykket visuelt sett er at den har noen flekker på utsiden av boksen som trolig er søl fra produksjonen. I tillegg synes jeg at ledningene i stikkontakten og pluggen var noe «rufsete» koblet. Det kan se ut til at hver enhet produseres for hånd og at det er potensialet for å finslipe utførelsen under produksjonen. Dette er mer estetisk så om innsiden er produsert riktig så har dette ingen betydning. Kontakten og støpselet må uansett byttes og da klipper du ledningen ren og monterer den riktig uten at noen av kobbertrådene stikker ut.

Ut over dette har enheten et fint ytre i en praktisk størrelse. Den veier rundt 1 kg og når jeg rister på den så kjenner jeg hvordan vibrasjonene gjenspeiler hva jeg forventer av vibrasjonene fra tre kobberspiraler som skal befinne seg på innsiden.

Jeg kommer ikke til å åpne den opp for å se på innsiden da «lokkene» på plastikken i enheten er limt og medfører at jeg må bryte den opp. Jeg regnet med at noen andre vil gjennomføre dette før eller siden og legge ut dette på internett slik at vi får sett hvordan den ser ut på innsiden. Som du ser i tre av bildene ovenfor så er det nå en person i Japan som har åpnet opp enheten slik at vi fikk sett enheten på innsiden. Det vi ser er at den er som forventet og er konstruert slik Keshe beskriver hvordan Magrav-enheten skal produseres.

Dag 2 – Måle spenning med multimeter

Etter å ha fått god hjelp av en meget kompetent herremann til å benytte et multimeter så kunne jeg måle den presise spenningen på stikkontaktene. Den medfølgende fasemåleren var ment å ha et blinkende lys når jeg puttet den inn i stikkontakten, men den ser ikke ut til å fungere. Jeg fikk den i allefall ikke til å blinke. Forøvrig så er det vanskelig å se hvilket stikk som blinker hurtigst når forskjellene i spenningen er liten. Multimeteret fra Biltema til 129 kroner gir meg derimot presise tall.

Resultatet etter målingen hvor multimeteret ble satt til innstillingen VAC 600 (vri ett klikk til høyre) for å måle vekselspenning, var at det øvre hullet viste en spenning på 144 og det nedre hullet 155. Med andre ord er «live» ledning den nedre som da må matche Magrav-enhetens brune ledning. Mest vanlig er 114-118 på den ene og rundt 125 -127 på live, men det kan variere. For mitt hus er altså spenningen relativt høy.

Ettersom vi allerede er på dag to og jeg allerede hadde koblet inn enheten så snudde jeg støpselet på den slik at det skulle stemme med «live» ledningen. Forskjellen i spenningen er marginal så dette vil utgjøre lite, men en viss innvirkning vil det trolig ha på sluttresultatet.

I veiledningen står det at når Magrav-enheten først er koblet til så må den forbli påslått deretter. Det går nok på hvordan den bygger opp nanolaget på kobberkablene så at man koblet ut enheten for å snu støpselet som tar noen få sekunder burde ikke ha noe å si. Om strømmen til huset går som gjerne skjer innimellom så burde det også gå fint ut fra min forståelse.

Når det gjelder den manglende nøytrale ledningen som alle i Europa benytter, så er det å anta at det vil ha innvirkning på sluttresultatet for oss i Norge som har det gamle vekselstrømanlegget med to «live» kabler i stedet for en «live» og en «nøytral» kabel. Nye boliger skal derimot normalt sett være satt opp med Europeisk standard. Det finner du ut via elektrikeren eller ved å måle med multimeteret.

En løst estimert beregning av kapasiteten er gjort av Alex Michael som hevder at man i Norge vil få ut rundt 30% av ytelsen fra enheten på grunn av vår manglende nøytrale ledning. Om dette usikre estimatet stemmer så er det en betydelig reduksjon for hva enheten kan levere av energi.

Dag 4 – 7: 20W non-resistive last

Koblet inn 3 LED-pærer på 10 + 8 watt. Målt reelt forbruk på disse pærene er på 15W totalt.

Ut fra at Magrav-enheten sender strøm til lyspærene som kobles til så fungerer enheten. Med andre ord så har vi en fungerende Magrav Power Universal System-enhet. Hvis du stusser på denne konklusjonen så forklares dette på en god måte av John Carl Anderson på 2 minutter i denne videoen.

Dag 8 – 10: 100W non-resistive last

På dag 8 skal man koble til inntil 80W ekstra med non-resistive last. Dette må ikke være noe som lader et batteri (mobil, laptop, etc.) eller varmeovn, motorer med karbonbørster, gamle lyspærer, varmekolber etc. (intet som gløder).

Jeg koblet til en gammel stasjonær PC hvor jeg koblet ut DVD-rom, harddisk og skjermkort for å oppnå en stabil last på nøyaktig 85 watt. Ut fra at LED-pærene utgjør 15W tilsammen så ble det totalt nøyaktig 100W non-resistive belastning.

Energetisk sett er enheten veldig merkbare allerede på dag 8 hvor jeg kjenner hvordan den gir en fysisk opplevelse av at brystkasseregionen ønsker å utvide seg. Selve følelsen som oppleves er glede og ydmykhet. Personer som er sensitiv til energi og er vant med slike opplevelser vil forstå hva som menes. Andre som er ukjent til å føle energier vil ikke nødvendigvis forstå hva dette innebærer, men for å gjøre det jordnært så oppleves det på samme måte som når ditt favorittlag scorer mål på en fotballkamp.

Spesielt påvirker den humøret i en positiv måte hos meg. Uten å tenke over det så uttrykte jeg mitt særdeles gode humør på dag 8 til en jeg pratet med uten å tenke over at det kunne være en påvirkning fra plasmaenergien. Det kunne selvsagt vært noe annet, men jeg var selv veldig overrasket over hvor glad jeg var og nevnte dette til mine omgivelser som er noe jeg sjelden gjør.

Fire andre personer jeg har plassert i nærheten av enheten opplever lignende effekt på sin måte.

Dag 11 – 17: 100W non-resistive last + 500W resistive last

Varmeovn (resistive load) inntil 500W kobles til. Jeg kjøpte en varmeovn på Biltema uten termostat som har innstillingen 500W og 1000W. Dermed sikrer jeg at ikke en termostat slår av ovnen uventet.

Ovnen slås på etter instruks i 10 minutter på 500W første dag i flere runder med 3-4 timers mellomrom. Den økes jevnt opp til maksimalt 60 minutter på dag 17.

Dag 18 – 21: 3600W non-resistive last + <2000W resistive last

Dag 18 – 21 kan ha «ubegrenset» med non-resistive last. Dvs. inntil 3600W non-resistive last + inntil 2000W resistive last. Varmeovn kan gradvis økes fra 500W og opp til 2000W over disse 4 dagene.

Magrav-enheten greide ikke å gå over 1200W under innkjøringsperioden hvor den burde håndtert 2000W. I all ærlighet kan vi si at Keshe var for ivrig ved lanseringen før jul og hastet ut produktet før fabrikken hadde gjort de nødvendige kvalitetskontrollene på både blueprints og fabrikkproduksjon samt at en større pilottest er alltid fornuftig å gjennomføre først. Spesielt i hans situasjon med en slikt grensesprengende og utestet teknologi.

Uansett så ble den til slutt satt i vanlig drift hvor det anbefales at man kjører den konstant med en belastning på 500 W.

Etter 3 uker med innkjøring

Bevissthetsmessig så føler jeg plasmaenergien tydelig når jeg fokuserer på den. Min opplevelse er at den hos meg toner ned tilstedeværelsen av egoet og utfyller tomrommet med en følelse av glede om man selv tillater dette. Jeg tror derimot at den bevissthetsmessige faktoren vil kunne oppleves unikt for hver enkelt person avhengig av hva man ønsker å oppnå, hva man selv tror og intensjoner man setter. Ut fra de energetiske opplevelsene så er den merkbart tilstede og har hatt en positiv innvirkning. Hva den eventuelt videre medfører over lengre tid gjenstår å se.

Sammenlignet med januar for 1 og 2 år siden så er det en 11% reduksjon i forbrukt strøm. Dette er derimot et usikkert tall og må bli større for å konkludere med at den gir en effektiv reduksjon på strømforbruket.

Sammenlignet med januar for 1 og 2 år siden så er det en 11% reduksjon i forbrukt strøm. Dette er derimot et usikkert tall og må bli større for å konkludere med at den gir en effektiv reduksjon på strømforbruket.

Strømmessig så har den ikke gjort bemerkelsesverdige utslag under de tre innkjøringsukene, men jeg har et ganske stort hus med hundrevis av meter med ledninger så nanocoatingen kan ta opptil 8 måneder pga. dette.

Jeg har hatt den på innkjøring i 3 uker i januar og den er satt i vanlig drift i februar. Hvis jeg sammenligner med forbrukt strøm i januar 2015 og januar 2014 som hadde tilnærmet likt forbruk, så er det en reduksjon på 11% i januar 2016.

Derimot er det er såpass mange variabler i regnestykket at dette ikke er noe sikkert tall. Vi får se videre utover mot våren hvilke tall man får sammenlignet med samme måneder tidligere år.

Etter 3 måneder

Januar så ut til å gi en reduksjon på 11% og februar på 7,5%, mens mars måned viser en oppgang i strømforbruket på 8,5%. Med andre ord kan jeg ikke si at enhetene gir noe synlig reduksjon i forbrukt elektrisitet så langt. Etter 3 måneder burde jeg observert en motsatt trend.

Ut fra hva Veterans Today rapporterer om bakgrunnen til Keshe og min egen vurdering av plasmateknologien så er min vurdering fremdeles at han genuint ønsker en bedre verden for oss alle uten å ha en skjult intensjon om å gjøre seg selv rik på veien. Han har vært utsatt for litt for mange drapsforsøk til at det kan stemme.

Jeg anbefaler å lese hele artikkelen om Keshe på VeteransToday: VT Science: Free Energy, Scams Cults and the New World Order

Andre der ute, selv skeptikere opplever allikevel en strømbesparende effekt fra enheten, men hva det ser ut til er at noen av de som kjører Magrav i et begrenset miljø kan se en effekt, men i et fullskala miljø (vanlig husstand) så ser det ut til at den trenger lang tid på nanocoating for hele huset. 8 måneder sies det. Jeg vil derfor rapportere tilbake igjen om rundt 5 måneder om situasjonen da.

Det har gått såpass lang tid siden lanseringen at vi burde sett mange flere eksempler på at Magrav-enhetene er det vi har ventet på. Fremdeles er de gode eksemplene bare en håndfull der ute samtidig som noen kanskje også overvurderer Magrav-enheten i visse tilfeller og gir den mer kreditt enn hva den leverer pr. i dag. Det er de harde fakta enten vi liker det eller ei.

Plasma og teknologien er definitivt veien å gå. Keshe er autentisk i sitt arbeide og ønsker fred verden over slik de fleste av oss gjør. Allikevel er det er på tide at vi stikker fingeren i jorda og anerkjenner at Magrav-enheten definitivt ikke leverer som annonsert – ennå.

Hva som ligger bak dette er usikkert. I praksis så ser det ut til at vi må vente litt lengre før plasma kan gi menneskeheten et guddommelig løft. Kanskje vil det komme fra Russland. Bare høyere makter har den hele og fulle oversikten.

Leverer Magrav Power Universal System som den skal etter 3 måneder i drift? Nei. Vil del levere som annonsert etter 8 måneder? Vi får se.

I mine øyne er det viktig at det ikke må være «farlig» å si at Magrav-enheten kanskje allikevel ikke leverer som forventet og at man da automatisk blir plassert sammen med de «ikke-troende» og snudd ryggen til. Det er ikke lengre «oss» og «dem», men «vi». We AM. Sannheten og de faktiske forholdene er det viktigste å få frem. Åpen dialog og aksept er vesentlig i prosessen for å skape noe positivt i fellesskap. Ekskluderer man hverandre så lever man fremdeles i den gamle dualistiske verden som er på vei ut. Jeg håper derimot av hele mitt hjerte at vi til høsten kan si at «det tok sannelig mye lengre tid enn vi alle forventet, men nå fungerer den riktig så bra». Intet ville gledet meg mer enn om den eneste ufordrende faktoren er tid.

Bevissthetsmessig sett så er plasmaenergien til stede og er merkbar. Jeg personlig merket den godt de første 2-3 ukene og jeg føler den har påvirket meg positivt. For de sovende massene så er derimot ikke dette i nærheten av å være triggeren som vil vekke opp befolkningen verden over. Du kan bygge din egen Magrav for under 1500 kroner i deler og opplev plasmaens energier selv, men men det er en tidkrevende prosess som ikke gir uttelling. For å spare en måneds arbeid kan du kjøpe Magrav-enheten fra fabrikken til rundt kr 10.000,-. Så langt i testen er den definitivt ikke verdt pengene.

Etter et Iliukaråd

For de av dere som har tro på eksistensen av høyere bevisstheter, så ble det avholdt et Iliuka-råd hos meg 19. mai. To av oss tilstede stilte noen spørsmål angående Magrav-enhetene til Keshe. Leif Havik kanaliserer via dyp trance ånden Iliuka som trer inn i hans kropp. Det ligger transkript fra kanaliseringer siden 2004 på Iliuka.no. Det er avholdt rundt 650 råd så langt.

Ånden Iliuka svarer utfyllende på alle slags spørsmål umiddelbart de er stilt, gjerne før spørsmålsstiller har stilt ferdig sitt spørsmålet. Han er i mine øyne og trolig mange tusen andre nordmenns øyne, en autentisk kilde direkte fra høyere frekvenser. Om du ikke føler dette troverdig så kan du bare se bort fra dette avsnittet.

Her følger avskriften fra de relevante spørsmålene som ble stilt rundt Magrav-enhetene:

Frank: Hva er det som gjør at magrav reaktorene ikke fungerer som de skal energimessig?

Iliuka: Vi ser, noget vil der skapes til ny informasjon for at utøke den kraft der er. Noget vi nu ser så er der lik at der må forhøyes og fortykkes i hva der tales ledningers dimensjoner. Så vil der og påvirkes i hva den ser nye pulsasjoner av moder jords magnetofelter, for nu under denne tid så vil den og erfare hvorledes moder jord forbereder sine omstøtelser av sine polare akser. Kono Ekatah.

Frank: Hva kan du si om den bevissthetsmessige påvirkning fra plasmaenergien i Magrav-enhetene?

Iliuka: Vi ser, alt i den tro der vokser så vil der påvirkes, dog under tvilens slør vil der og tilbakeholdes noget for der er i pulsasjoner den må tenke, alt er der dog frekvenser. Således er der noget den alt er bekannt med, det vet den. Kono Ekatah.

B: Kan du si noe om funksjonaliteten til min plasma magrav og plasma kube som jeg har laget?

Iliuka: Vi ser den kube vil fungere bedre. B: Den vil fungere bedre enn den andre? Iluka: Det er korrekt.

B: Hva er det som mangler på den magraven?

Iliuka: Det er posisjonenes forendringer på din jord nu. således vil den se at der er ytre påvirkninger av instabiliteter for magnetofrekvenser. Dernest vil den se at der kommer nye momenter av informasjoner så vil der bringes en bedre kvalitet og så vil der fungere. Kono Ekatah.

B: Kan du si litt om intensjonens rolle i produksjon av plasma-enheter?

Iliuka: Der er at skape en større bevissthet om at forlate den fossile enhet og at se at der finnes alt energier ikring i hele kosmos der kan skape tilfredsheter for alle livsvesener på sin jord og generere energier der ei behøver at være mynteverdier for. Kono Ekatah

Testperioden

Testen fortsetter over de kommende månedene. Å ingangsette løsningen kan ta fra 3 uker til 8 måneder avhengig av størrelsen på huset og antall meter med kobberledninger som må nanobelegges. Større hus kan altså ta godt over et halvt år. Mitt hus inngår i sistnevnte kategori så testen vil pågå frem til høsten.

Endelig konklusjon etter 10 måneder i drift

Det lengste perioden nanocoatingen skal ta før den er fullstendig på plass ifølge Keshe Foundation er 8 måneder. I de 10 månedene jeg nå har testet enhetene er ingen strøm- eller drivstoffbesparelser registrert overhode ut fra grundig test av tre separate fabrikkproduserte enheter. Fri energi er mulig, men du må se etter andre løsninger enn Keshe og hans Magrav-løsninger. Styr unna Magrav-enhetene hvis du ikke ønsker å skuffe deg selv eller havne inn på en sti med blind tro og villede deg selv og andre i ønsket om å oppnå fri energi for deg selv og resten av verden. Dette er dessverre de harde fakta ett år etter Keshe sin lansering av Magrav-enhetene. Om noen sier noe annet så lever de i fornektelse, dog med gode intensjoner.

 

Bli en av de opplyste blant 111.000 månedlige lesere

Hvor godt likte du artikkelen?
Topp
69%
Opplysende
13%
Inne på noe
2%
Usikker
2%
Dårlig
15%
Om forfatter
Frank Aune

Frank Aune er grunnlegger og sjefsredaktør av Nyhetsspeilet.no med erfaring som nettredaktør siden 2000. Han er ansvarlig for skapelsen av nettstedet, men ikke innholdet. Han kan kun stå inne for sine egne artikler. Han startet nettmagasinet med intensjonen om å vekke den spirituelle gløden i leserne slik at flest mulig kan se gjennom illusjonene og bli fri. Det innebærer at du finner din egen sannhet, oppnår full forståelse for betydningen av at vi alle er fra samme kilde og våkner opp som den sanne multidimensjonelle mesteren du er. Om du skal lese bare én av hans over 100 artikler så les denne: Det store dimensjonsskiftet

136 kommentarer Bli med i diskusjonen

Bli med i diskusjonen

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *