RA del 2: De store perspektivene

4.3K visninger
19 minutter lesetid
41

Fordi budskapet ikke er verdens enkleste å forstå vil flere gangers lesing – også gjerne en sammenlikning mellom engelske og norske versjoner – gi en dypere forståelse for de store åndelige perspektivene i tilværelsen.

Dette stoffet er veldig krevende å oversette til norsk. Jeg tar gjerne i mot forslag til forbedringer hos dere som leser begge versjonene av stoffet.

» Se RA del 1: Hvordan universet fungerer.

7. Begynnelsen på alt

  1. DEN UENDELIGE EN = KILDEN = INTELLIGENT UENDELIGHET
  1. DEN UENDELIGE ER UFOKUSERT OG USORTERT

SPØRSMÅL: Kan du fortelle meg det første som ble skapt i skaperverket?

RA:  Det første som ble skapt er uendelighet. (B1 S 13, 129) – Merk disse tallene referer til original kilde henvisning i de fem Law of One bøkene med bok nr, og sidetallet.

  1. BEVISSTHET VÅKNER

Spørsmål: Hva var neste trinn?

RA:  Uendelighet ble bevisst. (B1, s 13, 129)

II. FRA DEN UENDELIGE EN, ØNSKET Å OPPLEVE SEG SELV, SKAPES SKAPEREN

  1. SKAPEREN SKAPER (YTRE) ROM

RA: Ettersom Skaperen bestemmer seg for å erfare seg selv, genererer den i det intet (som har et potensial for å bli) fylt med storhet og kraft som den Ene Uendelig Skaperen som er manifestert i våre oppfatninger som rom og det ytre rom. B4, S82, 65)

  1. SKAPEREN DELER SEG I, ELLER SKAPER, INDIVIDUELLE SIDER VED SEG SELV

RA:  Trinn for trinn, blir Skaperen den som kan erfare seg selv, og de delene som skaperen lar delta mindre direkte med dens kraft av opprinnelig ord eller tanke. Skaperverket er en form for bevissthet som er enhetlig.

SKAPEREN SKAPER IKKE SÅ MYE SOM DEN ERFARER SEG SELV. (B1, S1 65)

Mitt notat: For mange år siden hadde jeg en drøm som handlet om dette bildet som blir formet av teksten her: Se for deg følgende: En hånd holder en irrgrønn krystall opp mot et slipehjul som roterer i høy hastighet. Millioner av grønne gnister skapes umiddelbart og de fleste reiser rundt dette slipehjulet. Andre blir kastet ut fra toppen av hjulet for så å reise langt i en bue og returnere tilbake til kilden. Dette er et noe forvrengt bilde av et liggende åttetall som også er symbolet for uendelighet. Da så jeg uendelighet og skaperen som erfarer seg selv. Vi er alle disse grønne gnistene på vår reise gjennom opplevelse. Denne drømmen bekrefter at vi er alle guddommelige siden vi er en del av helheten. Dette bekrefter også RA’s påstand om at vi er skaperen selv – som små gnister er vi også skaperkraft og gjennom våre erfaringer fører vi innsikt tilbake til helheten. Disse store perspektivene er lysår forbi hva de fleste tror og mener om meningen med livet.

III. SKAPEREN = FOKUSERING AV INTELLIGENT UENDELIGHET TIL INTELLIGENT ENERGI

RA:  Bevissthet førte til fokus av uendelighet til uendelig energi. Du har kalt dette i ulike begreper, den mest kjente er ”Logos” eller ”kjærlighet”.

Notat: Ellers, kjærlighet er også definert som den ”andre forvrengning av enhetsloven”) (B1, S13, 129)

RA:  Skaperen er uendelighet som er fokusert som et oppmerksomt bevisst prinsipp som kalles intelligent uendelighet.(Notat: Når uendelighet fokuserer seg selv, da skjer skapelsen.)

Mitt notat: Denne beskrivelsen er i takt med det fremste av det vi mener å vite om moderne kosmologi, hellig geometri og 0-Punkts energi. Som en fraktal er universet uendelig i forhold til ekspansjon, denne kraften som er ekspanderende blir absorbert av den uendelige kontraheringen av universet – innover mot uendelighet eller Nullpunktet. Der skapes det på nytt. Dette er essensen av et svart hull. Hele universet er bygget på dette prinsippet. Alle atomer, planeter og galakser drives av prinsippet hvitt/svart hull.

RA:  Kjærlighet kan sees som den formen for energi som er av en ekstrem høy orden, som forårsaker intelligent energi til å bli formet for potensialet av intelligent uendelighet på en spesiell måte. All kjærlighet stråler fra denne Enheten. (B2, S27, 8)

IV.  INTELLIGENT UENDELIGHET OG INTELLIGENT ENERGI

RA:  Det er enhet. Denne enheten er alt som er. Denne enheten har et potensial og en kinetic (bevegelse). Potensialet er intelligent uendelighet. Å tappe dette potensialet vil gi arbeid (eller kraft). Dette potensialet for arbeid har vært beskrevet av oss som intelligent energi. (Enda) det er ingen forskjell, potensial eller kinetic, i enhet.

De grunnleggende rytmer av intelligent uendelighet er totalt uten forvrengning av noe slag. Rytmene er ikledd en gåte, for de er væren selv. Dens enhet er uforvrengt. Det er derimot et enormt potensial som kan tappes ved fokus av energi, som vi kaller intelligent energi.

Dr. Çhilders’ notat: Så, på en måte har den et potensial – som sett fra den som tapper inn i den, men ikke sett fra det som er). (B2, S27, 7)

Mitt notat: De mest moderne teorier om Nullpunkt energi går ut på følgende ide: Vi lever i et hav av energi som vi ikke kan kjenne fordi vi er i det havet. Vi er foreløpig ute av stand til å forstå helt hvordan vi skal kunne bruke denne energien til praktiske formål – Dette er ikke spekulasjoner. Jeg har selv forsket i 0-punkt energi i mange år og det finnes oppdagelser som stadig blir kvestet av energikartellene som vil profitere på salg av olje.

V.            DEN STORE SENTRALE SOLEN OG RYTMEN AV INTELLIGENT UENDELIGHET

RA:  Intelligent uendelighet har rytme eller flyt som et gigantisk hjerte som starter med den sentrale solen, slik du kunne forestille deg … tilstedeværelsen av strømmen er uunngåelig som tidevannet av væren uten polaritet, uten form, den uendelige stillheten slår seg utover, utover og innover til dens fokus er komplett. Så kaller deres åndelig essens eller masse innover, innover helt til alt er forenet. Dette er virkelighetens rytme. (B2, S27, 6)

Notat: Hjerteslaget eller rytmen finner sted midt i ethvert gitt sfærisk energisystem, og den har blitt kalt en ”sentral oscillator” i publiserte vitenskapelige papirer. Igjen er Ra materialet sammenfallende med fysikk modellene som David Wilcock beskriver i hans tredje volum, ”Divine Cosmos”.

For å komme rett inn i denne modellen begynn med kapittel 6 – The Universal Heartbeat) Særlig relevant er Dr. Oliver Cranes banebrytende kildetekst, ”Central Oscillator and the Space-Time Quanta Medium” June 2000 ISBN 3-952026-0-7, som er forenklet, oppsummert og raffinert i Divine Cosmos.

For å si det rett ut er Ra-teksten fra 21.2.1981, 11 år foran gjennombruddet til Crane, først publisert på Tysk i 1992. Større mengder med vitenskapelig evidens peker på RA-påstandene som korrekte, om både dette og andre temaer.

Denne illlustrasjon viser et univers med fortløpende krefter som er både ekspanderende og sammetrekkende.Slik  er universets motor.
Denne illlustrasjonen viser et univers med fortløpende krefter som er både ekspanderende og sammentrekkende.Slik er universets motor.

Mitt notat: Beskrivelsen av den fortløpende skapelsesprosessen er fullstendig i tråd med forskningen til Nassim Haramein på www.theresonanceproject.org.

Haramein mener at tradisjonell vitenskap har fokusert alt for mye på den ekspanderende delen av energysystemer og universell kosmologi. Det må være en annen side ved kosmologi som vi ikke har oppdaget og det er det uendelig komprimerte universet der ”Nullpunktet” eller ”Singularity” skapes. Det er her at all innsikt og energi formes for så å begynne den ekspanderende syklusen igjen. Universet er da strukturert som en fraktal. Det utvides endelig utover samtidig som det komprimeres uendelig innover.) Det vi ser her er strukturen på et svart/hvitt hull.

  1. Fornuftens redskaper = tre grunnleggende forvrengninger av Enheten
  2. Den første forvrengning = Fri vilje

Spørsmål:  Den første forvrengning av uendelig intelligens er fri vilje, kan du gi en definisjon på denne forvrengningen?

RA:  I denne forvrengningen av Enhetsloven er det forstått at skaperen vil kjenne seg selv/erfare seg selv (B2,S27,7) Primærforvrengningen er fri vilje. (B2, S27, 8)

Spørsmål:  Skaperen gir da total valgfrihet i måten å få innsikt på. Er det korrekt?

RA:  Det er helt korrekt. (B2, S27, 7)

Spørsmål: Da springer alle de andre forvrengningene ut fra denne første forvrengning, er det korrekt?

RA:  Det er både korrekt og ikke korrekt.

I din illusjon av fysisk eksistens kommer all erfaring fra loven om Fri vilje, eller Forvirringens vei. På en annen måte, som vi lærer, erfaringene er denne forvrengningen. (B2, S27, 7)

8.  Den andre forvrengningen = kjærlighet

A.  FOKUSERINGEN AV FRI VILJE FREMSKAPER KJÆRLIGHET

RA:  Den første forvrengningen, fri vilje, finner en fokus som er kjent for deg som ”logos”, det skapende prinsippet eller kjærlighet. Denne fokus kan kalles den andre forvrengningen. (B1, S16, 148)

RA: Den andre forvrengningen er forvrengning av kjærlighet. (B2, 7-8)

B. KJÆRLIGHET SØKER ETTER Å KJENNE SEG SELV

RA:  Forvrengningen kjærlighet er den største aktivator og primær medskaper av diverse skapelser gjennom bruk av uendelig intelligens. (B2, S27, 8)… Kjærlighet bruker dens intelligente energi for å skape et visst mønster av illusjoner eller densiteter (energitetthetsgrader) for å tilfredstille dens egen intelligente estimering av en metode for å kjenne seg selv. (B2, S27, 9)

C.  DEN TREDJE FORVRENGNINGEN = LYS

Dr. Childers notat: Lys eller lysenergi er transformativ: Det kan men ikke alltid, være forbundet med kjærlighet)

RA:  Denne intelligente energien skaper en forvrengning kjent som lys. Fra disse tre forvrengninger kommer mange, mange hierarkier av forvrengninger, hver har sine egne paradokser som må forløses, ingen er mer viktig enn den andre. (B1, S16, 148)

RA:  Opphavet til all energi er handlinger av fri vilje på kjærlighet. Essensen av all energi er lys, inklusiv det indre lyset som er stjernen som loser selvet frem. Slik er den sanne essensen av alle enheter/individer (bevisstheter). (B3, S54, 30)

RA:  DET INDRE LYSET ER HJERTET AV DITT VESEN, DENS STYRKE ER LIK DIN STYRKE ELLER VILJE TIL Å SØKE LYSET. (B3, S57, 46)

RA: En viss mengde oppmerksomhet på det indre lyset er nødvendig for å trekke til seg det innstrømmende lyset som beveger seg oppover fra den sydlige  magnetiske polen hos individet. (root chakra). – (B3, S57, 46)

9.  Skapelsen

1.  SKAPEREN UTFORSKER KONSEPTET AV MANGFOLD – (INDIVIDUELLE ENHETER).

RA:  Det som er uendelig kan ikke være mange, for “mange” er et endelig konsept. Hos en uendelig skaperkraft kan det bare finnes enhet (unity). (B1, S1, 66-67)

RA:  Intelligent uendelighet oppfatter et konsept, nemlig, frihet for viljen til å være oppmerksom. Dette konseptet var endelig. Det er det første og primære paradoks eller forvrengning av Loven om Enhet. På denne måten investerte uendelig intelligens i seg selv muligheten til å utforske mangfoldet. På grunn av de uendelige mulighetene som intelligent uendelighet eller Enhet har, er det ingen slutt for mangfold. Denne utforskningen er fri til å fortsette i uendelighet inn i en evig her-og-nå. (B1, S13, 130-131)

RA:  HVERT INDIVID (SINN/KROPP/ÅND ENHET) ER EN UNIK ANDEL AV DEN ENE SKAPEREN.

2.  SKAPEREN HAR ET UENDELIG ANTALL MED DIMENSJONER INNEN OKTAV FORMATET

RA:  Det neste trinnet er en uendelig reaksjon til det kreative prinsippet (intelligent energi) som følger enhetsloven i en av dens grunnleggende forvrengninger, nemlig fri vilje. Derfor er mange mange dimensjoner, uendelig I antall mulig.

Energien beveger seg fra intelligent uendelighet som følge, først og fremst av den utgående strømmen av tilfeldig kreativ kraft som følgelig skaper mønstre. Disse mønstre av energi begynner å tilegne seg sine egne rytmer og energifelt og skaper dermed dimensjoner og universer. Så langt har de fysiske universene enda ikke blitt skapt.

Trinnene er simultan og uendelige. (B1, S13, 129-130)

RA:  Universet er uendelig. Dette har enda ikke blitt hverken bevist eller motbevist, men vi kan forsikre deg at det er ingen ende for oss og din søkende reise, eller dine oppfatninger av det som er skapelsen. (B1, S1, 66)

3. EN INDIVIDUALISERT ANDEL AV GUD SKAPTE VÅR GALAKSE (MILLIARDER AV STJERNER)

SPØRSMÅL:  Var vår galakse skapt av intelligent uendelighet eller av en andel av det?

RA: Galaksen og alle andre materielle gjenstander er produkter av individualiserte deler av uendelig intelligens. Ettersom hver utforskning startet, ville en individualisert andel av enheten i tur og orden finne dens fokus og bli medskaper. Ved å bruke intelligent uendelighet ble hver del av universet skapt.

Ved å tillate rytmen av fri vilje å flyte og leke med det uendelige spektrum av muligheter, ble hver individualisert andel kanalisert kjærlighet/lys inn i  intelligent energi, dermed skaptes de såkalte naturlige Lovene for enhver andel av universet. Hver har sin lokale versjon av illusjonen av såkalt naturlige lover.

DET MÅ FORSTÅS AT ENHVER ANDEL, (AV UNIVERSET) UANSETT HVOR LITEN, AV ENHVER DENSITET ELLER AV ENHVER ILLUSJON AV MØNSTER INNEHOLDER, SOM ET HOLOGRAFISK BILDE, DEN ENE SKAPEREN SOM ER UENDELIGHET. DERFOR BEGYNNER OG SLUTTER ALT I EN GÅTE.  (B1, S13, 131)

RA: Det hvite lyset som strømmer ut og former de distinkte “sub-logos” har sin begynnelse i hva som metafysisk kan anses som mørke. Lyset kommer inn til mørket og transformerer det, og forårsaker kaos ved å organisere seg og bli reflektiv eller utstrålende. Dermed ble dimensjonene skapt. (B2, S40, 78-79)

Mitt notat: Denne beretningen høres ut som det vi begynner å ane om aktiviteten I et svart/hvitt hull – som det viser seg at alle galakser styres av – som motoren til alle galakser. Nassim Haramein har spekulert om ikke alle sfæriske andeler av skapelsen inneholder et slik svart/hvitt hull som sin  metafysiske motor.

SPØRSMÅL:  Når vi tar for oss bare vår egen Melkeveien Galakse og dens opprinnelse, Jeg antar at den første anledningen vi kunne se med våre teleskoper var tilbilvelsen av en stjerne, slik som solen. Er dette korrekt? (B4, S82, 64)

RA:  Den første manifestering av skapelsen eller “logos” når den skapte en galakse var synet av en gruppering av utover spinnende energier som skaper nye energisentre for Logos. Disse energisentere kalles stjerner.

Jo nærmere den, skal vi si, begynnelsen av manifestasjonen av logos som stjernen har, desto mer deltar den i den ene originale tanken. (B4, S82, 64)

4. DEN LOKALE SKAPEREN (LOGOS) AV VÅR GALAKSE SKAPTE SOLEN FØR PLANETENE

RA:  Medskaperen, som individualiserte galaksen, skapte energimønstre som fokuserte I mange sentre av bevisst oppmerksomhet av uendelig intelligens.

Progresjonen er fra galaksens spiral energi til solens spiral energi til planetens spiral energi til spiral energi som startet første densitet av bevissthet i planetære enheter. (Bi, S13, 131-132) (Mitt notat – Her får vi en bekreftelse på at planeter har bevissthet – som tilhører første densitet.)

Notat: alle de hypotetiske stabile grunnleggende partiklene (elektroner, protoner, neutroner – og kvarkene kan ikke eksistere uten spin). Også, i volum 3, Divine Cosmos, lærer vi at “torsion fields”, beveger seg med spiral bevegelser. I Convergence serien, diskuterer Wilcock hvordan dette spiralende og ekspanderende vekstprinsippet gjelder for alle nivåer av orden i universet, fra mikro til makro.og hvordan de alle harmoniserer perfekt sammen oppdelt med en factor av 34,560. (Se arbeidet til Ray Tomes.) Mens Ra ikke sier direkte at denne oppdelingen er harmonisk med det som står her, kan det bli implisert fra konteksten – og igjen, i 1981 var RA vitenskapen langt forut for sin tid.

5. SKAPELSEN AV BEVISSTHET ER FOKUSERT MOT INDIVIDUELL BEVISSTHET

A.  FØRSTE DENSITET AV BEVISSTHET DUKKER OPP PÅ JORDEN

RA: HVERT TRINN SPILLER SEG UT IGJEN I OPPDAGELSEN AV BEVISSTHET AV UENDELIG INTELLIGENS. I ET PLANETÆRT  MILJØ ER ALLE VESENER I DET DU VILLE KALLE KAOS, ENERGI SOM IKKE ER STYRT OG ER TILFELDIG. SAKTE KOMMER DET EN FOKUS AV SELV-BEVISSTHET. DERMED BEVEGER LOGOS PÅ SEG. LYS KOMMER FOR Å GI MØRKET FORM

I forhold til skaperens mønster og vibrasjonsrytmer begynner første densitetet som er nivået av bevissthet for mineraler og vann på planeten som lærer gjennom ild og vind, værens bevissthet. Dette er første densitet. (B1, S13, 132)

Mitt notat: Mens folk flest assosierer bevissthet stort sett bare med seg selv og andre medmennesker, sier RA, og mange andre kilder at også mineraler og vann har bevissthet – I sin enkleste form. Nyere forskning, særlig rundt vannets bevissthet bekrefter RA påstanden.

B.  UTVIKLINGEN AV BEVISSTHET GJENNOM DENSITETENE

1.  ANDRE DENSITETS ENHETER UTVIKLER SEG FRA FØRSTE DENSITET.

RA: På planeten begynte andre densitets enheter å bevege seg omkring og på Jorden. (B1, S13, 132)

2. TREDJE DENSITETS ENHETER UTVIKLER SEG FRA ANDRE DENSITET

RA:  Andre densitet strever seg mot tredje densitet som er densiteten der selvbevissthet og selv-oppmerksomhet er dens agenda. (B1, S13, 133)

10. Enhetsloven

RA:  ENHETSLOVEN SIER HELT ENKELT AT ALT ER ETT, AT ALLE ENHETER ER ETT. (B1, S6, 92)

1. DET FINNES INGEN EGENTLIG POLARITET

RA: Sannheten er at det er ingen rett eller galt. Det er ingen polaritet, for alt vil bli integrert til slutt i dansen gjennom sinn/kropp/ånd enheten som du morer deg med. Denne troen om polaritet er valgt istedet for å forstå den totale helheten av tanke som binder all ting sammen.

Du er hver ting, hvert vesen hver emosjon hver situasjon.

Du er enhet. Du er uendelighet.

Du er kjærlighet/lys, lys/kjærlighet.

Du er.

Dette er ”The Law of One” (Enhetsloven). B1, S1, 67)

Enhetsloven er forbi ord. Den kan tilnærmes ved å si at alt er ett, det er ingen polaritet, riktig eller galt, ingen mangel på harmoni, men bare en identitet. Alt er ett og at ett er kjærlighet/lys, lys/kjærlighet den uendelige skaperen. (B1, S4, 85)

ENHETSLOVEN SIER AT ALL TING ER SKAPEREN. DERMED ER SØKEN ETTER SKAPEREN IKKE GJORT I HVER MEDITASJON OG I ARBEIDET TIL DEN LÆRDE, MEN I OPPLEVELSEN AV HVERT ØYEBLIKK. (B3, S59, 49)

I HVER MINSTE DEL AV DEG SELV FINNES DET ETT MED ALL DENS KRAFT. (B1, S15, 146)

RA: Enhet hos skaperen eksisterer, ikke bare i et vesen som er oppmerksom på seg selv, men også inne i den minste andel av enhver materie skapt gjennom kjærlighet. (B2, S47, 111)

RA:  Hver sinn/kropp/spirit sammensetning er en unik andel av den ene skaperen. (B2, S29, 22)

JIM MCCARTY: ”Alle hendelser er illusjoner eller mysterier fordi hver av dem representerer den ene skaperen i en forkledning eller en annen og tilbyr oss en større eller mindre anledning for å finne kjærlighet, glede, balanse og perfeksjon i hvert øyeblikk.” (B5, 56)

2. PROGRESJONEN GJENNOM DENSITETER SKJER I ALLE GALAKSER

SPØRSMÅL: Er livets  progresjon i andre galakser lik den som vi bruker? (B1, S16, 156)

RA:  Progresjonen er tett opp til de samme, med kun mindre variasjoner.

SPØRSMÅL:  Da er EnhetsLoven virkelig universell og skaper en progresjon mot den åttende densitet i alle galaksene. Er det riktig? (B1, S16, 156)

RA: Det er helt riktig.

RA:  Dette oktave av uendelig kunnskap om den ene uendelig skaperen er som det gjennom hele det uendelige universet, med variasjoner programmert av ”sub-logi” av det du kaller hovedgalakser og mindre galakser. Disse variasjoner er ikke betydelige, men kan sammenliknes som diverse områder der uttalen er ulik fra sted til sted. (B3, S71, 159)

11. En forlengelse av den første forvrengning

SLØRET AV HUKOMMELSESTAP OG FORVIRRINGENS VEI

1. SLØRET AV HUKOMMELSESTAP

A. SLØRET GJØR AT DU GLEMMER DIN SANNE IDENTITET OG HENSIKT

RA: (Tredje densitet) Dette er det eneste sted der en glemmer. Det er nødvendig for tredje densitets vesenet å glemme hvem en egentlig er slik at mekanismen av forvirring eller fri vilje kan virke på den nylig individualiserte bevissthets enhet. (B1, S21, 193)

RA:  Slør prosessen er et rom/tids fenomen; den er ikke tilstede i det metafysiske – tid/rom. (B4, S83, 73)

RA: Uten sløret er sinnet ikke fanget inn i sin illusjon av tid. (B4, S85, 94)

SPØRSMÅL:  Hvorfor må en komme inn i en inkarnasjon og miste bevisst hukommelse om hva en ønsker å gjøre? Hvorfor kan en ikke oppnå det samme  mellom inkarnasjoner når en er bevisst hva en ønsker å gjøre? (B2, S50 132)

RA: Der det ikke er noen muligheter for misforståelse … er det ingen erfaring. (B3, S54 S24)

SPØRSMÅL:  Den første endringen gjort for forlengelsen av fri vilje var å gjøre kommunikasjon mellom det bevisste og ubevisste sinn relativ utilgjengelig, mellom det ene og andre i denne inkarnasjonen. Er det korrekt? (B4, S79 40)

RA: VI VILLE KANSKJE HELLER KALLE FORHOLDET RELATIV MYSTISK ENN RELATIV UTILGJENGELIG. (B4, S79, 41)

Notat:  Drømmer er opplagt en metode der mystisk kommunikasjon oppstår. På samme måte som den standard visjonær opplevelsen.

B.  SLØRET DELER SINNET I BEVISSTE OG UBEVISSTE SIDER.

SPØRSMÅL: Ideen var da å skape et slags slør mellom det bevisste sinnet og det ubevisste sinnet, er det korrekt?

RA:  Det er korrekt:

SPØRSMÅL:  Det var sannsynligvis en del av logos sitt design å tillate det bevisste sinnet større frihet under den første forvrengning ved å partisjonere det vekk fra det ubevisste sinnet, som har større tilgang til kommunikasjon med det totale sinnet … ved å tillate ”fødselen” av uopplyste deler av bevissthet. Er det korrekt ?

RA: I grove trekk, korrekt. (B4, S79, 41)

2. FORVIRRINGENS LOV

A.  RA GIR IKKE INFORMASJON SOM VIL BRYTE FORVIRRINGENS LOV.

RA: Det er en grense for informasjon (dersom den ble gitt av RA) som ville bli et overtramp i forhold til forvirringens lov. (B3, S58, 53)

RA: Det er ikke vår forståelse at vi har rett eller plikt til å dele våre oppfatninger om noe som helst bortsett fra filosofi, dersom ingen spør direkte spørsmål. (B1, S2, 73)

RA:  Hvis ikke spørsmålet inneholder potensialet for svar som kan bryte med fri vilje, vil vi tilby våre svar, selv om spørsmålene er uvesentlige. (B1, S6, 95)

SPØRSMÅL: Ville det være nyttig dersom Ra kunne beskrive teknikker som Ra brukte mens Ra var i tredje densitet – for åndelig utvikling ? (B3, S64, 98)

RA: Det spørsmålet ligger forbi forvirringens lov. (B3, S64, 98)

B. BRUKER RA DATA SOM IKKE ER KORREKT?

SPØRSMÅL: Dersom jeg var i Ras posisjon nå, kunne den første forvrengning av enhetsloven få meg til å blande noe uriktig data med sann informasjon som jeg deler med denne gruppen. Gjør du det?

RA: Vi gjør det ikke med hensikt. Det vil derimot være noe forvirring. Det er ikke vår intensjon å skape ukorrekt informasjon, men å uttrykke følelsen av uendelig mystikk til den ene skaperen og dens uendelige og intelligente enhet. B1, S18, 170)

3. REGELEN OM LIK TID:

ANLEDNINGEN FOR BEGGE POLARISERINGENE MÅ VÆRE I BALANSE.

(1) MALDEK-EKSEMPLET

SPØRSMÅL:  Hvordan sendte konføderasjonen sin kjærlighet og lys til de på Maldek, etter at de ødela deres planet?

RA:  Det oppholder seg enheter som er en del av konføderasjonen som fra deres planetariske sfærer gjør intet annet enn å sende kjærlighet og lys som rene strømmer – mot de som ber om det. Det er ikke i form som kognitiv tanke men som ren uhildet kjærlighet. (B1, S21, 195)

SPØRSMÅL:  Gjorde den første forvrengningen av enhetsloven det nødvendig at lik tid ble gitt til gruppen som var polarisert mot tjeneste til seg selv?

Ra:  I dette tilfelle var det ikke nødvendig for en gitt tid å bli gitt fordi orienteringen hos de på Maldek var slik at hjelp fra konføderasjonen ikke var  blitt oppfattet. (B1, S21, 195)

SPØRSMÅL: Siden det ikke var oppfattet, var det ikke nødvendig å balansere dette. Er det korrekt?

RA: Det er korrekt. Det som er nødvendig å balansere er anledning. Der det er mangel på innsikt er det heller ingen anledning. (B1, S21, 195)

(2) EKSEMPLET DER BARN HAR EN DOBBEL KROPP SOM ER AKTIVERT

UTTALELSE: Det er mange barn nå som har demonstrert evnen til å bøye skjeer  mentalt, som er et fjerde densitets fenomen. (B3, S63, 91)

RA:  De enhetene er de som inkarnerer med en dobbel kropp som er aktivisert. Denne overgangskroppen er en som vil være  i stand til å verdsette fjerde densitets vibrasjoner alt ettersom innstrømmen av disse energiene øker uten å røre ved tredje densitets kroppen. Dersom en tredje densitets kropp var gjort elektrisk oppmerksom på fjerde densitet ville den tredje densitets elektriske felt svikte fordi de ikke er i overenstemmelse med hverandre. (B3, S63, 90)

SPØRSMÅL: Er årsaken til at de kan bøye metall med tankens kraft og at femte densitets vandrere som er her ikke kan, fordi disse barna har en fjerde densitets kropp som er aktivert?

RA:  Det er korrekt. Sinnet, kroppen og ånden til vandrerne er aktivert bare til nivået av tredje densitet og de er utsatt for å glemme, noe som bare kan bli forløst med disiplinert meditasjon og annet arbeid. (B3, S63, 92)

SPØRSMÅL: DISSE BARNA BRYTER IKKE DEN FØRSTE FORVRENGNINGEN FORDI DE ER BARN NÅ OG IKKE VIL BLI GAMMEL NOK TIL Å VIRKELIG PÅVIRKE MENNESKETS VALG AV POLARISERING FREM TIL OVERGANGEN TIL INNHØSTINGEN ER GODT I GANG. DERIMOT ER VANDRERNE SOM HAR KOMMET HER ELDRE OG HAR STØRRE EVNE TIL Å PÅVIRKE FOLKS POLARISERING. DE MÅ GJØRE DERES ARBEID SOM EN FUNKSJON AV DERES EVNE TIL Å KOMME FORBI TAPET AV HUKOMMELSEN SLIK AT DE ER INNENFOR DEN FØRSTE FORVRENGNINGEN (FRI VILJE). ER DET KORREKT? B3, S63, 92)

RA: Det er helt korrekt.

RA:  Det ville være et brudd på fri vilje dersom vandrere kom gjennom glemme prosessen så langt at de kunne aktivere de høyere densitets kroppene og dermed være i stand til å leve som guder. (B3, S65, 111)

12. Brudd på fri vilje

1. Jesus brøt ikke fri vilje

SPØRSMÅL: Hva var orienteringen hos Jesus i forhold til denne type kommunikasjon (kommunikasjonsstilen brukt av evangelistene) (B3, S73, 173)

RA: Jesus tilba seg selv som lærer til de som var samlet for å høre og selv da snakket han gjennom et slør slik at de som ikke ville høre kunne slippe. (B3, S73, 173) Han snakket i metaforer slik at han ivaretok loven om fri vilje.

2. HVORFOR BRØT IKKE JESUS’ MAGISKE MIRAKLER MED FRI VILJE?

SPØRSMÅL: Det ville virke naturlig å tro at miraklene som Jesus gjorde ville bryte fri vilje til en viss grad på den måten at en tilsynelatende magisk hendelse fant sted som resultat av å arbeide med en ”lærd”. Kan su si noe om dette paradokset, som er umiddelbart problemet hos hvem som helst som forsøker seg på helbredelse. (B3, S73, 173)

RA:  Vi er de ydmyke budbringerne av Enhetsloven. For vårt vedkommende er det  ingen paradokser. Det han gjorde som kan virke magisk og derfor også bryte på loven om fri vilje i seg selv gjør det ikke fordi hvert vitne ser det det ønsker å se. (B3, S73, 173)

3. BRUDD PÅ FRI VILJE VIL SKJE DERSOM DU ERKLÆRER AT HELBREDELSESENERGIEN KOM FRA DEG!

RA:  Brudd på fri vilje skjer bare i magisk  helbredelse dersom den som gjør healingen tar æren for selve healingen, og sier at det har å gjøre med egne ferdigheter. Han som sier at ingen healing kraft kommer fra seg, men bare gjennom seg er ikke i brudd med loven om fri vilje. (B3, S73, 173)

13. Gåten om uendelighet

1. TA TAK I UENDELIGHET GJENNOM MYSTIKK.

RA: Gåten og de ukjente kvalitetene av hendelsene vi er tillatt å tilby har den tilsiktede intensjon av å få dine folk til å begripe uendelighet, og da og bare da kan portalen for innsikt i enhetsloven bli forstått. (B1, S7, 99)

RA: Enheten som strekker seg ut til intelligent uendelighet vil ofte oppfatte denne erfaringen med en mangel på verbal uttrykk. Det er ikke uvanlig for vedkommende å umiddelbart ønske opphør av inkarnasjonen.

Derimot er ønsket om å kommunisere eller bruke denne erfaringen for å hjelpe andre ekstremt sterk. (B2, S34, 51)

2.  TÅKELAGT I MYSTIKK

Spørsmål: Konseptet av uendelig intelligens er at den utvider seg utover fra alle punkter overalt. Den utvider seg likt fra  hvert punkt overalt i lysets hastighet. Er det korrekt?

RA:  Konseptet er ikke korrekt som ethvert konsept av uendelig intelligens. Men konseptet er korrekt i konteksten av en spesifikk logos, eller kjærlighet eller fokus av skaperen. Den ene udelelig, intelligent uendelighet, upolarisert fullt og helt er makrokosmos for det vesenet kledd i mystikk. (B2, S28, 10-11)

Notat: Dr Elkins spørsmål bygger på konseptene til Dewey Larson. Svaret fra Ra impliserer at fysiske lover i denne delen av galaksen ikke nødvendigvis er likt i andre galakser. Siden galakse/logos selv skaper rammene rundt hver oktav av energier på sin egen unike måte.

Mike Cechanowicz

Om forfatteren: Mike Cechanowicz er Norsk statsborger, tidligere prisbelønnet reklamefotograf og kunstmaler. Han har viet sitt liv til forsking rundt bevissthetens essens siden 1987. Han er sertifisert NLP-instruktør siden 1994. Han har holdt en omfattende praksis med psykoterapi siden 1990 og undervist NLP, hypnose og systemtenkning. Han har skrevet en rekke bøker. Den første var ”Den Psykososial Arbeidsplassen” for LO-Industri, ”Livets Håndbook” 2007, ”Skjult Agenda” og ”Spillet” - 2008.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

41 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Ny Tid
Ny Tid
Anonym
2 år siden

RA del 2 : Like aktuell i dag, som for 12 år siden.

DR. SAM WHITE – THE EVIDENCE? WE HAVE IT ALL. FEB 6TH 2022

https://brandnewtube.com/v/cBnDQU

Ny Tid
Ny Tid
Anonym
2 år siden

DR. SAM WHITE – THE EVIDENCE? WE HAVE IT ALL. FEB 6TH 2022

https://brandnewtube.com/v/cBnDQU

Ann
Ann
Abonnent
14 år siden

Hjertelig takk Mike for gode artikler.
Jeg har lest Livets Håndbok, Spillet og Skjult Agenda tidligere (er på tide å lese de igjen), og nå leser jeg meg igjennom NS.
Dette er ett apropos til noe jeg overhørte for høsten 2009 som jeg nå forstår min reaksjon på.
starter med sitat fra artikkelen:

“RA: Brudd på fri vilje skjer bare i magisk helbredelse dersom den som gjør healingen tar æren for selve healingen, og sier at det har å gjøre med egne ferdigheter. Han som sier at ingen healing kraft kommer fra seg, men bare gjennom seg er ikke i brudd med loven om fri vilje. (B3, S73, 173)”

Det jeg overhørte var en healer som sa til en forbipasserende når denne spurte
hvorfor hans healing skulle være så mye bedre enn andre healeres healende krefter, svaret gav meg kuldegysninger og pusteproblemer.
Han sa at hans kraft kom fra den ene sanne GUD m.m. og dette er ifølge RA slik jeg leser det brudd på loven om fri vilje da han åpent presser andre til å akseptere at den kraften han er i besittelse av er den beste og alle andre nærmest er sjarlataner.
Mike det jeg lurer på nå er:
Misforstår jeg RA?

Loeg
Loeg
Abonnent
14 år siden

Loeg sier— I forbindelse med oppl. om Brochmann– kan det opplyses at
hans taler på stortinget før krigen kan finnes på Norgespertiet.no hjemme-
side. Der han bl.a. disputerer med gamle Hambro.

Loeg
Loeg
Abonnent
14 år siden

Loeg- sier. Takker for innspillene om B.Brochmann. Jeg mener at hans
sosial-revolusjonerende tanker hører hjemme på nettet. men det går an
å få hans tanker også inn i den lokale pressen. Jeg har nå fått inn ca 25
innlegg de siste årene.
Det var synd at ikke uenor opplysninger ikke stemte med min adresse.
Men jeg kan gjerne opplyse om min e-mail- som er
johnlangvad@123.no – Jeg er jo pensjonist og har tidtil å svare på mailer.
Men for de andre som var intessert i B.D.Bså var der enlink om Samfunns
liv som viser alle hans bøker o.l. Og denne avisen kan leses på nettet og
andre skrifter om disse emner.

Arcturus
Arcturus
Abonnent
Svar til  Mike Cechanowicz
14 år siden

Dette er kanalisert informasjon, så vidt jeg forstår? Hvordan vet du at dette har noe for seg, at det ikke bare er fantasier fra en person som har mistet kontakten med virkeligheten?

Jeg har lest litt om dette emnet, og funnet ut at Don Elkins begikk selvmord noen år etter at dette stoffet ble skrevet. Nå vil jeg ikke kategorisk påstå at enhver som begår selvmord nødvendigvis behøver å være psykisk ustabil i årevis, men vanligvis er det nettopp det som er tilfellet. Han hadde også forsket på UFO-kontakt i en årrekke uten å oppnå noe, og alt dette gjør at jeg tviler på at dette RA-stoffet kommer fra noen annen enn Don Elkins selv.

Mitt synspunkt er selvsagt farget av at jeg aldri har trodd verken på Gud eller noen annen høyere makt, så er det sagt.

Nåja, å tro på denne teorien er sikkert ikke mer skadelig enn å tro på Gud, eller for den saks skyld å tro at en ung jente på reise sammen med kjæresten for å registrere seg i folkeregisteret, skulle være jomfru særlig lenge…

Det jeg HAR innvendinger mot, er denne teorien om vandrere. Min mening er at mennesker som føler seg fremmedgjorte og misforståtte, heller burde skaffe seg hjelp til å føle seg mer verdt og mer hjemme i den verdenen vi faktisk lever i. Delta i samfunnet og føle seg som verdifulle medlemmer av dette. Jeg kan vanskelig se at det gavner et menneske å tro at man er noe spesielt, en utvalgt, når man på forhånd føler seg fremmedgjort.

Det virker fullstendig meningsløst at det i disse dager skulle befinne seg en slags “hær” av mennesker her på jorden som egentlig ikke hører hjemme her, og som attpåtil har GLEMT både hvem de er og hva de har slags oppgave! Ikke mye nytte i en sånn hær, er det vel?

Litt logikk kunne være på sin plass, etter min mening. Ellers er det jo fritt fram for enhver å lage de mest spektakulære teorier som det er umulig å motsi.

Arcturus
Arcturus
Abonnent
Svar til  Mike Cechanowicz
14 år siden

Jeg har ikke behov for å tro på noe som helst, så den siden av saken er i orden for meg også. Den eneste grunnen til at jeg skriver innen dette emnet, er at jeg finner det betenkelig å få mennesker med personlige problemer til å tro at disse problemene skyldes at de kommer fra andre planeter, dimensjoner eller hva det nå er.

Du som har erfaring med terapi bør vite at fremmedgjøring er en helt naturlig reaksjon på traumer, noe som bør behandles, ikke forsterkes ytterligere ved å få folk til å tro at de virkelig er spesielle.

Dette er ikke ment som kritikk av deg personlig, for jeg skjønner at du virkelig tror på disse tingene. Mitt håp er bare at noen tenker seg om flere ganger før de begynner å tro at de er utsendinger fra en annen verden. Det er svært lite trolig.

Uenur
Uenur
Abonnent
Svar til  Mike Cechanowicz
14 år siden

Beklager det Mike,men jeg føler ikke at jeg har hverken innsikt nok,eller forutsetninger forøvrig til å kommentere,eller diskutere dette stoffet enda.Det jeg kan kommentere er at det Ra svarer på konkrete spørsmål,passer godt inn i den livsanskuelsen jeg har hatt lenge.Det er egentlig ikke noen annen tenkning/religion/teori, som i bunn og grunn forklarer alt,slik som Ra legger det frem her.
Det jeg sliter med,er de svulstige termene,som gjør at jeg føler at svarene må tolkes.Derfor er dine egne kommentarer til uvurderlig hjelp,men jeg trenger mye mer tid på dette stoffet likevel.

Uenur
Uenur
Abonnent
Svar til  Mike Cechanowicz
14 år siden

Jeg er takknemlig for det Mike!
Ellers må jeg vel få lov til å hinte litt enda en gang,ang forumet forøvrig.Det er jo slik at når det ikke finnes en feks Off-Topic del på siden,så må nødvendigvis all annen informasjon man måtte ha på hjertet,bli lagt ut under en eller annen artikkel.Det kan helt sikkert diskuteres hvilket innlegg som får lide,men da må vi i så fall ta også den diskusjonen under en artikkel igjen!
Henstiller derfor ydmykt om en mulighet til å skrive under “åpen post” eller en åpen artikkel,om man vil.Ev legge opp et vanlig diskusjonsforum i tillegg til artiklene med kommentarer.Da vil det bli langt “renere” kommentarer,og mer på-topic på selve siden.
PS-savner fortsatt en linkrubrikk øverst.

Aslak
Aslak
Abonnent
Svar til  Mike Cechanowicz
14 år siden

okay mike. jeg har nettopp kommet over denne informasjonen. sjekk det ut *viktig*
http://www.youtube.com/watch?v=77o9KwxUG4E
http://www.conspiracyclothes.com/nowheretorun/

Aslak
Aslak
Abonnent
Svar til  Mike Cechanowicz
14 år siden

okay mike. jeg har nettopp kommet over denne informasjonen. sjekk det ut
http://www.youtube.com/watch?v=77o9KwxUG4E
http://www.conspiracyclothes.com/nowheretorun/

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Mike Cechanowicz
14 år siden

Skjønner deg godt der Mike og tusen takk for utfylende svar til meg i RA episode1 :)
Jeg har lest artiklen 3 ganger nå og føler jeg trenger mer tid før jeg kan kommentere den mest muligt relevant.
Universet er uendlig stod det, det er jo ikke fakta da men det var kanskje verdensrommet som var ment som var uendligt………
Savner litt “spådommer” som kunne bekrefte sannheten i RA stoffet så det ikke blir så veldigt relgion/lifssyn prega.
Vandrer delen vet jeg stemmer og mye annet men skal komme tilbakes med tusen spørsmål snart når jeg har drevet litt mer research og lest artiklen 1 gang og 2 til :)
Du har gjort en kjempe jobb med oversettelse og formidling av RA stoffet og gleder meg til forsettelsen ;)

Uenur
Uenur
Abonnent
14 år siden

Han var en størrelse å virkelig regne med på 30-tallet.Tilhengerne var mange.Dessverre ødela krigen mye av det han var i ferd med å bygge opp. Han forsøkte å skape dialog med okkupasjonsmakten,så langt han fant det mulig,og reddet på denne måten flere liv.Likevel greide rettsoppgjøret etter krigen å rive ham ned.Han kom i midlertid raskt til hektene og fortsatte ufortrødent sitt virke,som må sies å være langt forut for sin tid.
Her står det mer om hans liv og lære.
http://www.samfunnsliv.no/bdbkort.htm
Avisen han startet i 1931 kommer fortsatt ut hver fjortende dag,og om dere leter litt inne på siden over, finner dere flere årganger tilgjengelig på nett.
Her er direktelinken til Samfunnsliv`s hjemmeside:
http://www.samfunnsliv.no/index.htm

Smurfen har helt rett når han skriver at mye av dette nesten kunne vært skrevet av Mike.He-he! Det viser vel at universelle sannheter,er akkurat det,uansett hvor de kommer fra.

Uenur
Uenur
Abonnent
Svar til  Uenur
14 år siden

Beklager Lille Snille Ulven,det var selvfølgelig deg som skrev det,og ikke smurfen! ;-)

Tufsetom
Tufsetom
Abonnent
14 år siden

Den Lille Snille Ulven/Loeg: Hvor kan jeg finne “Fandens etterlatte papirer” evt. andre bøker av han i e-bok format?
Kan ikke huske å ha hørt noe om han tidligere(mulig hukommelsen spiller meg et puss) men høres unektelig interessant ut!

Loeg
Loeg
Abonnent
14 år siden

Loeg sier: Takk for svar på mitt lille inlegg- På spørsmål fra uenor som lurer
litt poå mitt navn- så kan jeg si at dette er mitt mellomnavn, men skrevet med
en engelsk maskin. J o er bare riktig med første bokstav. Mitt fødested eller
by er Ålesund, men bor nå i austagder.Altså ved en liten sørlands by.
Det hadde vært hyggelig om passer slik at vi kunne treffes for her er det
s mått med Brochmanianere.

Til den snille ulven– jeg har begge de nevnte bøkene på data- og bruker dem til å skrive for lokalavisen. Men mitt håp er at der finns ungdom som
kunne ta opp B.D.B,s tanker her på “nettet”. Jeg tror de hadde gjort seg her
sammen med disse dyktige forfatterne på Nyhetsspeilet..

Uenur
Uenur
Abonnent
Svar til  Loeg
14 år siden

Takk for svar.Du var nok ikke den jeg trodde du kanskje var da Loeg,men det er forsåvidt ikke så viktig,det var bare det at jeg faktisk kjenner en annen person som nå bor i Tønsberg,som har samme fødeår som deg,og som også er mangeårig Brockmanianer.
Ja-Brockman trenger absolutt en renesanse!

Den Lille Snille Ulven
Den Lille Snille Ulven
Abonnent
14 år siden

Sitter her med 2 e-bøker av Brochmann i .pdf-format, som jeg hentet frem etter inspirasjon fra den sindige Loeg her på Speilet idag:
Den ene heter “9. april, Norge og verdensrevolusjonen” og den andre heter “Fandens etterlatte papirer”.

Fandens papirer ser ut til å være en perle, hør bare på dette:
“Alt som skjer på jorden, og alt som menneskene foretar seg er kun gjenspeilinger eller virkninger av de indre sinnstilstander som rører seg i menneskene og som beveger dem og bestemmer deres skjebne.
Alt som de foretar seg beror på ukontrollerte stemninger, lunder, strømninger og impulser som kommer og går uten at menneskene selv har oppdaget det, fordi de ikke kjenner seg se4lv som psykiske sansevesener eller som sjelelige driftsvesener. Menneskene har hittil ikke vært i stand til å orientere seg, fordi de mangler nøkkelen til seg selv og nøkkelen til all filosofi.”

Får liksom litt deja vu av å lese dette, som om det er en artikkel Mike C. har skrevet her på Speilet…

At Brochmann ble motarbeidet og svertet av datidens THEY for drøye 60 år siden har vel sin naturlige forklaring: Han kom vel altfor nær sannheten i sine skriverier til at det kunne godtas av den frimurerstyrte øvrigheta ved navn Hjemmefronten eller Bortefronten eller hva de nå kalte seg.

Uenur
Uenur
Abonnent
14 år siden

Til dere som kanskje ikke vet hva en Brockmanianer er / var.
(Unnskyld off topic,dette er bare til sideinformasjon)
Han hadde mange fornuftige tanker om samtiden.Dessverre ble han forsøkt svertet etter krigen,av noe som viste seg å være løse rykter,men hans navn ble vel aldri helt stuerent etter det likevel,dessverre.
http://www.samfunnsliv.no/broch.htm

Loeg
Loeg
Abonnent
14 år siden

Loeg–sier_ Jeg er gammel Brochmanianer fra før krigen- født i – 1923 og har spekulert på mange ting i livet. Nå er jeg glad for ha funnetså mange gode
artikler her i Nyhetsspeilet.Spesielt denne siste av Mike. Skal, ikke nevne flere navn for ikke å glemme noen.
Men dette må jeg ha god tid på. Takk for mange gode artikler – Lykke til videre.

Uenur
Uenur
Abonnent
Svar til  Loeg
14 år siden

Jeg skal ikke røpe noe i tilfelle jeg treffer,men er dine identialer J.O Loeg?
Om det er det så kjenner vi hverandre fra din hjemsted.
Jeg er uansett imponert over at du har funnet veien inn på nettet i såpass høy alder! De fleste vil ikke,eller gir opp for lett. :-)

jab
jab
Abonnent
14 år siden

Takk Mike, du er virkelig en stor kilde til inspirasjon.
Jeg leser for tiden Budskap fra Pleiadene kanalisert via Barbara Marciniak og innholdet er veldig likt det fra Ra,men kanskje noe lettere tilgjengelig.
lenker: http://pleiadiantalk.blogspot.com/
http://pleiadiantalk.blogspot.com/

jab
jab
Abonnent
Svar til  Mike Cechanowicz
14 år siden

Det er slik jeg ser det også, og for min del har jeg samlet mer enn 30 bøker jeg skal igjennom og fordøye, og på nettet er det jo mengder å gå igjennom, så problemet er å sortere bort det som er uvesentlig, og det blir mer og mer.
Jeg maler også litt og går gjerne en runde golf, så jeg er en av de som ikke skjønner hvordan jeg kunne ta meg tid til å gå på jobb før jeg ble pensjonert.
Jeg setter veldig stor pris på dine innlegg og jeg linket din hjemmeside til en nevø i Panama og den falt i god jord der også.

Aslak
Aslak
Abonnent
14 år siden

takk for enda en fantastisk artikkel mike. maa si jeg liker at nyhetsspeilet operer og dekker saa mange nivaaer av forstaaelse av verden og universet.

vidar
vidar
Abonnent
14 år siden

Noen som har kommet over tilsvarende informasjon/kanalisering om buddha og muhammed? Ra snakker mye om jesus, og også om moses om jeg husker rett, men nevner ingenting om buddha eller muhammed. jeg har søkt på nettet uten å finne noe.

e
e
Abonnent
Svar til  vidar
14 år siden

Det er morsomt at RA snakker mye om Jesus, for ifølge bibelen betyr RA ondskap.. ;)

ArneLo
Abonnent
Svar til  vidar
14 år siden

Her, i de beste kannaliseringene til dags dato, etter min mening.

The Grail Quest and The Destiny of Man
Part VII: The Crucifixion: The Big Lie

Q: (L) So, you are saying that Jesus is in a state of suspension, voluntarily, in another plane of existence, having chosen to give up his life on this plane in order to continuously generate replications of his soul pattern for other people to call upon for assistance? A sort of “template generator?”
A: Yes. Precisely.
Q: (L) If one calls upon him more than once, does one get a double dose?
A: Define.
Q: (L) If one repeatedly calls upon Jesus does one get repeated replications or additional strength, power or whatever?
A: No. Once one has truly made the connection, that’s all that’s needed.
Q: (L) This is an interesting concept. Has any other soul volunteered to perform this work?
A: Yes. 12 at the present “time.”
Q: (L) Can you name any of the others?
A: Buddha. Moses. Shintanhilmoon. Nagaillikiga. Others; Varying degrees; Jesus is the strongest currently.

J.Johansen
Forfatter
Svar til  ArneLo
14 år siden

Interessante tanker fra den ånd, men de er mangelfulle….se her – ‘nor truly great’…..
“But, as some of the so-called “Pagan” thinkers have pointed out: the Christian religion contains “nothing but what Christians have in common with heathens; nothing new, nor truly great.”

“The priesthood of the Jewish god insisted that ‘one man should die for the people that the whole nation perish not’ (John 11:50) Yahweh forgave no sins without bloodshed.” [Walker, 1983]
http://www.cassiopaea.org/cass/grail_7.htm

Var det ikke fantastisk (‘nothing new, nor truly great?) at en mann kunne overbevise så mange om at det ikke lenger var nødvendig med blodofringer, at han symbolsk gav sitt liv for alle som senere vil bli ofret (Christos), slik at dette ikke skulle være nødvendig lenger?

“He played the role of sacred king of the Jews who periodically died in an atonement ceremony as surrogate for the real king.” [Walker, 1983]

Dette paradigmeskifte fra jødedom til kristendom var en STOR utvikling for 2000 år siden. Den skulle ende jødenes barbariske tradisjoner. Men de forkastet sin ‘Messias’. Så vi kan spørre om denne blodofring av mennesker til gudene (holocausts), for at hele nasjoner eller hele grupper av mennesker ikke skal forgå, noen sinne har sluttet, p.g.a. forfalskningene av budskapet.

Essensen i den kristne symbolisme er ; ‘den som gir sitt liv for sin neste/medmenneske’, er av Gud. En ny menneskerase. The Hanged Man. Idag fødes ennå en ny rase.

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  J.Johansen
14 år siden

Kjaa.. Det er en skrulling som har sagt at skal man forstå universet er det nyttig å tenke i energi, frekvenser og vibrasjoner. Mennesket i sin nåværende vibrasjon har ikke det som skal til for å leve i fred, den saken er grei. Forhåpentlig vil vi over tid etablere en høyere vibrasjon og virkelighet. Det er denne prosess NWO vil stoppe eller reversere
.
Alle religioner og ismer prøver å fange sannheten og gjøre den til sin virkelighet, men universet lar seg ikke fengsle. Det lar seg heller ikke fengsle av noen her på forumet som kjemper med nebb og klør for å vinne en dialog – morsomt, men også slitsomt. (ikke denne tråden)

Arbeidet med å heve vibrasjon i de lavere kropper kan mulig gjøres i løpet av ett liv individuelt, men kollektivt vil det ta tid – mulig flere tusen år. Loven om årsak og virkning eller karma står sentralt i denne prosessen, fordi negativ handlinger forsinker vår utvikling og låser oss til lavere vibrasjoner. Koblingsskjema til vår høyere bevissthet er medfødt, religion og annet tullball minner oss i det minste om at viss vi ikke skjerper oss så går det til h…… :-)

Vi går nå fra fiskene til vannmannen, dvs.at vi skifter frekvens og vibrasjon rent fysisk. Det er nå tilgjengelig nye metoder/verktøy spesielt for å forebygge og bearbeide karma. Håpet er at det vil bidra til en utvikling bort fra dualitet til enhet.

Budskap fra en kilde bør ikke gi instrukser til human ego, men veilede gjennom vår ”kristusbevissthet”. Eksempel på energi fra selvet(causal kroppen) kommer vakkert igjennom hos denne formidleren.: http://www.99days99channels.com/videos/video-01.php

Lise Tollefsen Slembe
Skribent
14 år siden

NB: Skulle likt å vite om det går an å redigere innlegg før man setter dem inn her. jeg pleier å gjøre det på min egen hjemmeside og på endel blogger og fordi jeg har problemer med synet på det ene øyet. Vel synet er en ting med oppfattelsesevnen er det ingenting i veien med . HELDIGVIS og “bank i bordet!”

Lise Tollefsen Slembe
Skribent
14 år siden

Hei Mike! Veldig interessant tema du tar opp veldig detaljert her, ” De store perspektivene av alt: hvordan spillet settes opp” som jeg nok må bruke endel tid på å studere nærmere i likhet med kopien av din selvskrevne bok – Livets håndbok som du har sendt meg. Tusen hjertelig takk for den.

Når det gjelder menneskers søken etter det uendelige, deres vei mot økt bevissthet, tror jeg man ikke skal glemme at denne verden består i et stort antall mennesker som ikke har noen mulighet til å øke deres åndelige bevissthet. Og da snakker jeg om alle de mennesker som ble født med “mindre håndbagasje,” de med Downs syndrom eller alle de som har en eller annen større/mindre hjerneskade som setter dem ute av stand til å kunne øke noen som helst bevissthet om det som rører seg på innsiden av dem selv (i deres åndelige liv) og det som skjer rundt dem (i deres omgivelser. Det er ganske mange desverre, som etter hvert har endt opp med hjerneskader og en av grunnen er livsfarlige chemtrails og stråling!

Når det gjelder selve grunnkilden til et menneskets skapelse, så er det kun en Gud jeg forholder meg til som har skapt både mennesket og en grunnlov jeg selv kaller for “kjærlighetens grunnlov. ” som kunne ha spart mange mennesker for en rekke lidelser, sykdommer, nød og elendighet hadde menensket fulgt den verdifulle grunnloven. Og kjærlighetens grunnlov finnes i hvert eneste menneskes samvittighet, for samvittighet har vi alle og hadde vært menneske benyttet sin samvittighet bedre, ville denne verden og våre liv sett helt annerledes ut.

Vi er alle mennesker utstyrt med en rekke sanser. Vi har øyne og se med, ører å høre med og inder følelser til å føle oss frem med. Selv de som ikke har et syn og se eller som er døve er i mange tilfeller flinkere enn de som kan se og har hørsel til å skilne mellom farer og ikke farer, mellom det som er rettferdige og urettferdige og mellom det som har verdi eller ikke verdi.

Jeg utrykker meg her på en enkel måte men for meg, synes det enkleste å i mange tilfeller å være det som hører et menneske til der vi faktisk ikke trenger å gjøre så mye ut av det for å kunne øke vår bevissthet. Så lenge vi alle er utstyrt med alle våre forskjellige sanser og vi også har fått en hjerne vi kan benytte oss av, vel, så er valgene opp til oss om hvorvidt vi skal være intelligente eller uinntelligent mennesker. Mine forståelse av mine medmennesker, er at alle er født med intelligens, talenter og ambisjoner på hver sin måte.

Bare noen ord fra meg i “forbifarten!”

Lise

Hurrycane
Hurrycane
Abonnent
14 år siden

“Maleriet” du bruker øverst minner veldig på dem som The melcisedec Method / Kammadon Academy bruker http://www.kamadonacademy.com/.
Bare at deres hollogram formes av “the flower of life” mønsteret, i stedet for dine firkanter og trekanter. Og at de har forrent høyre og venstre øye til et samlet forrent øye som ser og vet alt. Gruppen baserer seg på informasjon kanalisert av Alton Kammadon fra 1997 og til hans død noen år senere. En av sønnene hans har tatt over “arven” om å spre budskapet. De mener vi allerede er i den 5te dimensjon, og jobber gjennom blandt annet meditasjon for å heve frekvensene på jorden. For å redde oss fra mørket. Kunnskapen baserer seg på en “rød tråd” gjennom hemmelighetene til alle verdens religioner, og en samling av disse. Gruppen har blitt hevdet å være en sekt, men de regner seg ikke som religiøse.
Jeg bare lurer på om du kjenner til dette, og evt. har hentet inspirasjon til bildet ditt derfra, eller om det er tilfeldig?

Aqwarrior
Aqwarrior
Abonnent
14 år siden

Takk igjen Mike! All mulig respekt for det du legger ned av arbeid her. Ellers ville jeg benytte anledningen til å gjøre kjent at jeg nå nå oppdatert bloggen min med mange nye lenker til diverse stoff, mer eller mindre relatert til ting som tas opp i Ra-materialet. Nytt blogginnlegg også, med video angående HAARP som er verdt å se. :)

http://aqwarrior.isay.no/

« Forrige artikkel

Budskapet fra RA del 1: Hvordan universet virkelig fungerer

Neste artikkel »

Merkelapping – en trussel mot verdensfreden?

41
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x