Bla i tag

kosmologi

Påskeoverture; Bortenfor armageddon

Mennesket er som lopper på en hund i dette universet. Deres fremtid er betinget av deres atferd og hvorvidt de har utviklet åndelige substans. Universet lever utmerket uten dem.

Kristologien i Rudolf Steiners antroposofi

Kristusimpulsen for 2000 år siden endret menneskehetens negative utvikling.

RA del 3b: De ulike strukturene

Denne delen avslutter en gjennomgang av strukturen på tilværelsen, en form for kosmologi som setter system på alle oktavene av skapelse i universet.

RA del 2: De store perspektivene

Denne delen av RA-materialet gir et innblikk i hvordan universet ble til og menneskets plass i en større sammenheng.