Kirkens ugudelige sensur

10.5K visninger
27 minutter lesetid
98

”… om noen legger noe til… eller om noen tar bort noen av ordene i denne profetiske bok…” står skrevet i Åpenbaringen 22:18-19. Kirkens menn klarte ikke å holde disse bibelske ord. Les mer om hva og hvorfor.

Johannes’ Åpenbaringen, som avslutter det Nye Testamentet, er noe av det mest spennende i Guds bok. Den avsluttes slik: 22:18 Jeg sier til enhver som hører ordene i denne profetiske bok: Om noen legger noe til, skal Gud legge på ham de plager som det er skrevet om i denne bok; 22:19 Og om noen tar bort noe av ordene i denne profetiske bok, da skal Gud ta fra ham hans del i livets tre og i den hellige by, som det er skrevet om i denne bok”.

Så har kirkens menn holdt seg til dette? Det er selvfølgelig avhengig av hvilken versjon man benytter seg av, men NEI, hvis man tar utgangspunkt i The King of kings Bible, den som regnes som den mest presise i dag. Så hva er det som var så viktig i det som ble sensurert bort, at man bryter det skrevne? Hva er det makten vil ikke vi skal vite? Mange svar kan man egentlig lese i Ef.: 6:12.

Nå er ikke dette det eneste kirken har fjernet. Foruten det kommende under er Thomas evangeliet og Apostlenes Gjerninger 8:37 fra det Nye Testamentet fjernet. Fra det Gamle Testamentet er Enochs Bok, Visdom, Salomom (noe annet enn Ordspråkene), Baruch, Teia Tephi og 2. Esdras sensurert bort. Mon tro hvorfor?

Før vi går i gang med Profetiene, er det viktig å kunne tolke hva som står i dem, for det er metaforer og koder. Og Åpenbaringen er IKKE kronologisk.

 • Sol: Davids Trone, som er den britiske (Salmene 89).
 • Måne: Reflekterer lys fra solen, og er da det britiske samveldet.
 • Stjerner på himmelen: USA, jfr deres flagg.
 • Himmelen: Politiske systemer
 • Fjell: Myndigheter (Mi. 4:1)
 • Jorden: underkuet folk
 • Jordskjelv: store omveltninger på jorden (se over)
 • Sjø: rastløse, mobile mennesker, som ikke er undertrykte og kan bevege seg fritt (Salmene 65: 6-7).
 • Vann: folk, nasjoner og språk (Åp. 17:15)
 • Horn: kongedømme
 • Enhjørning: Unikt horn, et kongedømme med en verden uten ende.
 • Oliven: Huset Israel (folket uten land)
 • Fikentre: Jøder (Matt. 21:19-20)
 • Time: En måned i profetiene
 • Dag: Et år i profetiene (Ese. 4:6)
 • Måned: 30 år i profetiene (Åp. 11:2-3)
 • Syv: Tallet for fullstendighet i Skriften

Skrives jorden med stor J menes selve Jordkloden, liten j er landjorden. Tegnet v i parentes henviser til Åpenbaringen. Det som er i kursiv er Kristus’ ord. Sura er henvisninger til Koranen (The Book of Unity), den siste boken som gjør Bibelen komplett. For både det Gamle Testamentet og det Nye Testamentet og Koranen hører sammen.

Så vidt jeg vet har følgende aldri vært skrevet på norsk tidligere, og jeg skjønner hvorfor kirken har fjernet det. Håper de fleste synes det er vel verdt tiden det tar å lese.

Det kommende er en oversettelse av ALT som er fjernet, etter Åpenbaringen 22:7 i den norske utgaven fra 1978, som avsluttes med ”Se jeg kommer snart. Salig er den som tar vare på de profetiske ord i denne boken.”

 

revelation

 

Johannes’ Åpenbaring

23:1 Til de syv englene i Asia-provinsen, deres bror John fremsto som et trofast vitne av din frelse fra bebreidelse, nå kjent at den rene sjel er energi. (Dan. 12:3)

23:2 Å ha et øre, jeg, John i sjelen, skriver, for det kom en høy lyd, som en trompet, bak meg. Jeg snudde meg og så Lyset, og falt foran føttene hans som død. (v. 1:17)

23:3 Ut av Lyset kom det frem en stemme som sa: ”John, ikke vær redd, for Jeg overrekker deg en nøkkel, som overvinner død og Hades (v. 1:18), fordi du ikke har sviktet din første kjærlighet, og gjør alle de tingene du gjorde i begynnelsen”.

23:4 For Dyret vil bli slått i hjel, og hans symbol vil bli nedlagt av Lammet. En stor trompet vil lyde fra et sted høyt oppe, og en stor stjerne plassert på en stang vil bli båret inn til midten av folkemengden.

23:5 Og Herren Gud vil velsigne dette stedet og gjøre den til en Hellig By, og den skal bli kalt Nye Jerusalem. Og Byen vil komme ned fra Guds himmel, og den sk al være av jaspis og av krystall. Og Byens mur vil ha 12 grunnpilarer og portene vil bære navnet til Apostlene.

23:6 Og Lammet vil sitte i midten og vil telle tretten. For syv vil ble ropt opp og fem vil bli utvalgt. Byen vil bli oppmålt med en gullstav, og til oppmålingen vil det bli lagt til alle typer verdifulle steiner.

23:7 Og de vil gå barbeint og med bøyd hode, for alle nasjoner og konger på Jorden vil ikke se annen prakt. Og Tempelportene vil ikke være stengt på dagen, og det vil ikke være noen natt der.

23:8 Og de urene vil bli brent som gjennomsiktig glass og de rene som gull. Nasjoners prakt vil sitte ved siden av Tempelets Trone som er inne i Byen. Og enhver som kommer i skam eller falskhet vil ikke bære frukter, og deres frø vil være av jern.

23:9 Hver enkelt vil kjenne profetiene til andre, og hver panne vil bære tegnet. For Profetiens Ord må ikke medføre falske vitner, for Aristeas kjente sin Herre, for Ordet er høytidelig og må ikke tukles med, for Ånden sa: ”Kom, enhver som er tørst, motta gaven fra Livets Vann”.

23:10 Alle som mottar Ordet fra Lysets Tempel vil bli født på ny (Joh. 3:3-10) og de som vitner falskt vil gå nakne som en tyv. De vil ikke bære noe navn og deres munner vil bli som munnen til dyret, for de vil sitte sammen med demonene og lyve med frosken.

23:11 Og Byen vil bli født på en Sky av Lys (Matt. 17:5), ikke plassert på Jorden, men båret av Ånden. Gjennom portene vil det komme mange mennesker og språk, men de vil snakke med én tunge og lese fra Livets Bok.

23:12 Og prestene på Jorden vil tre frem og kalle Boken ond og påføre de 144.000 som er i Lyset smerter. Men prestene vil lese fra Boken, og Ordet vil gjøre magen sur, men i munnen vil den være så søt som honning.

23:13 Ordet vil dermed bli avslørt av Lysets Engel. Men prestene på Jorden vil ikke se Ordet, men vitne for de besudlede ord, som kom ut av englers munn, men falt inn i dyrets hender.

23:14 Hva Ånden åpner, kan ingen stenge, og det Han stenger kan ingen åpne. En vanhelliget prest vil lyve sammen med dyret.

 

24:1 Og visjonen endret seg, og jeg så syv engler dalte ned fra himmelen og de badet meg, for ingen ble funnet verdige til å motta Ordet.

24:2 Og jeg bøyde mitt hode og gråt, for jeg så Lyset komme ut av høyre hånd fra Han som satt på Tronen. Og Han sa: ”Frykt ikke, for jeg kjenner min tjener, og vil løfte deg over alle kongeriker og prester og gi deg autoritet over samtlige stammer, folk, språk og nasjoner”.

24:3 Og den første engelen steg frem, og i hånden holdt han en rull, skrevet på begge sider. Og sa: Rene er de syv øyne for de er som Guds syv ånder, sendt ut for å gi Visdom til Jorden”.

24:4 Og han brøt forseglingen og jeg hørte en ”Ny Sang” (Jes. 42:10; v. 14:3; 15:3), og de bedende av det hellige folk steg frem. Og jorden ble delt i to, den ene fløt det blod og halvdelen var i rødt. Den andre var hvit, men kjente ikke Gud, og provoserte Hans arbeid med grådighet, og jeg så erobring.

24:5 Og den andre engelen steg frem og brøt forseglingen. Og det synliggjorde seg en hissig rød hest (v. 6:4), for blodet vil rense og dens rytter var gitt makt til å ta freden bort fra Jorden.

24:6 Og den tredje engelen brøt seglet. Og det kom frem en svart hest og rytteren ble kalt Hungersnød og holdt en vektskål (v. 6:5), for Herren Gud har sagt: ”Når Jeg kutter din tilgang på brød, vil de dele ut brød etter vekt”.

24:7 Alle fikk utdelt en kvart hvete i henhold til hans arbeid, men mange vil komme og ta av brødet og ikke arbeide, og de vil påføre Jorden sult, og de vil gråte og deres stemmer vil bli som i villmarken.

24:8 For til og med oljen og vinen vil bli ødelagt, for det vil ikke bli noe regn og ingen vil finne beskyttelse mot solen.

 

solbrent
Ingen kan gjemme seg fra solen, og selv med beskyttelse vil det se stygt ut. Ekte klimaendringer…

 

24:9 Og den fjerde engelen brøt forseglingen. Og det steg frem en grønn hest, og rytteren var Døden (v 6:8). Og himmelen ble fylt, og jeg så uro, elendighet, pest, mangler, krig i alle former, og det var fullt av frykt.

24:10 Og engelen sa: ”Frykt ikke, for døden er menneskets og Gud kjenner ikke døden, for jeg bærer frukter av fri vilje, som er Guds gave, for alle av disse tegn er lagd av mennesket.

24:11 De vil gå over vannet, og de vil fly luftens skapninger, og gå til havets dypt. De vil løfte deres kropper mot stjernene, men de vil ikke finne Gud, for med disse gaver vil de bringe terror til samtlige nasjoner på Jorden.

vespamandarina
“Vepsa Mandarina” er en ny monsterveps, på størrelse med en tommel, og drept over 40 mennesker så langt. Den er “menneskeskapt”, slik som svineinfluensaen, fugleinfluensaen, HIV-viruset, TWAR, Ebola, Morgellons, SARS, MERS osv,

24:12 Og de vil dele ut pest, og de vil gjøre grusomt mot alt som var skapt av Gud. For Gud har prøvd sitt Folk, til og med til det fjerde seglet”.

24:13 Og den femte engelen brøt seglet. Og engelen hadde på seg en hvit kappe. Og han holdt ut sin arm og sa: ”Kom, for jeg er Livets Pust”. Og fra Skyen (Matt. 17:5) steg Lammet fram, og rundt og i en sirkel kom sjelenes martyrer frem.

24:14 For de alle hadde ligget på Kunnskapens alter og mottatt dåpen for Evig Liv. Og martyrene gråt med høy røst: ”Suverene Herre, kan vi dra utenlands, selv som Ånden, slik at alle vil kjenne tidspunktet for Din komme”. Og det kom en høy trompetlyd (Matt. 24:31) fra himmelen og alle bøyde sitt hode.

24:15 Og Han ga befaling til Hans tjenere om å gå utenlands og bringe budskapet, så alle kan forberede seg for Tiden som vil bli som gull, og når alle vil gjenkjenne sin bror og søster fra deres Lysende Sjel.

24:16 Og den sjette engelen brøt forseglingen. Og det kom en voldsom vind fra himmelen, og jorden ristet, og samtlige fjell og øyer flyttet seg for ”himmelens stjerner” kjente ikke deres plass.

24:17 Og fra himmelen kom det mange stjerner, som falt ned mot jorden, og tiden var synlig, for sene var fikenene som falt fra treet.

24:18 Og alle sto i skrekk, for Lammets vrede var stor. Og hans tjenere kastet ut alle prestene fra Jorden, de som hadde gitt falske profetier, for de hadde lagt ”jorden” øde, og forårsaket bevegelse blant ”himmelens stjerner”.

24:19 Og det kom et stort Lys fra himmelen og det blåste ikke mer. Og Herren Gud sa: ”Selv om fjell rystes og bergtopper fjernes, vil Min usvikelig kjærlighet til deg ikke bli rystet, ei heller Min Fredspakt” (Jer. 31:31; Esek. 34:25; Matt. 26:28; Mark 14:24; Luke 22:20; Sura 5:8; 16:91).

24:20 Og de av Lyset vil gjøre tegnet, som er av kjærlighet og vil dele velvære i den rene sjel.

24:21 Og den syvende engel kom fram og brøt seglet. Og det var stillhet i himmelen i en halv time for tiden til profetien var kjent. Og der sto de syv englene foran Gud og lyden fra syv trompeter gjallet.

24:22 Og navnene til englene var Uriel, Raphael, Michael, Saraqael, Gabriel og Remiel. Og den syvende engelen tok den siste skiftrullen og fylte den med ild fra alteret, og kastet det ned på Jorden, så det ble tordenskrall, rystelser, lyn og et jordskjelv.

24:23 Og alle badet i Lyset og spaserte inn i Kunnskapen om kjærlighet og ånd.

24:24 Og der det var ørken kom det frem gress, og der det var grumsete vann ble det gjort rent og i himmelen var det ingen skyer, og alle stjernene var gjort skinnende.

24:25 Og Herren dirigerte Hans engler til å gå med alle nasjoner slik at de kan få kjennskap til profetien, og gjøre tegnet, så at de på den Dagen frivillig kan gå inn i Gullalderen.

25:1 Og de syv engler snakket med én stemme, for da de skulle gå på landjorden, tok de mange ulike menneskeformer, men selv om figuren var en mann, var ikke sjelen det, for de gikk inn i mennesket slik man går inn i et Hellig Sted. Men når de var borte, ble mannen gjort alene (Thomas 4:10) igjen.

25:2 Og mens de var med menneskene, de berettet om hemmeligheten til Far, så alle Tegn skal forstås, akkurat som forskrevet i denne profetien.

25:3 For ingenting vil bli som man tror.

25:4 Alle ting vil ha to sinn (Jak 1:8 (riktige navn er James, en av Jesus’ mange brødre og søstre, min merk)), som blir gitt kroppen kunnskap om døden, og vil bli gitt sjelen kunnskap om Evig Liv.

25:5 Og du vil kjenne Tegnet fra staven som er rettet mot Himmelen og berører jorden. For hvis staven var snudd opp ned, vil ikke da den lave delen være mot himmelen og toppen mot jorden?

25:6 For som jeg har sett visjonene til Far, mine visjoner har berørt både jorden og himmelen, for de alle er like, selv om de er motsatser.

25:7 Og engelen så at jeg var irritert og satte seg ved min side.

25:8 ”For er ikke Far skaperen av alt og alle? Og Han har til og med kraft over det som lager Mørket ut av Lyset?”

25:9 Hvis du ikke kjenner til Mørket, hvordan kan du da forstå Lyset?

25:10 Hvis det kun var Lyset, hvordan kan du velge det som er hellig, for kun i Mørket kan du se det Hellige Lys.

25:11 Selv profetien som er gitt i disse visjoner, har hånden skrevet både på Mørkets og Lysets skriftrull. For det vil være ånder av Lys og ånder av Mørke og kun ved å kjenne En vil du kjenne den andre.

25:12 Derfor vil du motta all Kunnskap, det i utvelgelse, du vil ikke frykte det som er gjemt i de mørke kroker på jorden.

25:13 Og Far vil sende en beskytter til planeten Jorden, og hun (Israel) vil bli bekledd med ”solen” (Sal. 89:36) og vil ri en stridsvogn av gull.

 

Britiskflagg
Flagget til Israels (Jakobs) stamme, det britiske. Brit-ish er hebraisk og betyr Paktens folk – en pakt vår familie (ja, vi nordmenn er også israelitter) gjorde med Gud omkring 3000 år siden.

25:14 Og hennes navn vil være Mor (Hos. 2:2) og hun vil bære Livets Frø (Bibelen) og hennes kropp vil være som en livmor for alle som lever på Jorden.

25:15 Og hun vil kjenne samtlige skapninger og bli løftet opp på alle fjell. Hun vil ri over det flate land og gå ned i sjøens dyp. Og alle vil kjenne henne, for hun er kreasjonens Mor (2. Mosebok 20:12).

25:16 Og de vil se henne bekledd med ”solen”, med månen under hennes føtter og en krone med 12 stjerner på hodet.

25:17 Men hun (hennes identitet, som Israel – Rom. 11:25) vil ikke være kjent inntil Den Siste Dagen kommer til Jordkloden og det vil være [spirituell] mørke og forfall, selv når hun blir kjent.

25:18 Og hun vil være som en kvinne, med barn og i ferd med å føde, som vrir seg av veer og gråter ut hennes smerter.

25:19 Slik var vi i Fars tilstedeværelse.

25:20 Vi var med barn, vi vred oss i smerter, men vi ga fødsel til vind.

25:21 Vi har ikke brakt frelse til Jordplaneten; vi har ikke gitt fødsel til verdens folk.

 

26:1 Og engelen Michael kom frem og satt sammen med de tolv. Men de var plaget og noen gjemte sine ansikter.

26:2 Og han ba dem avdekke deres ansikter for de kanskje har hatt visjoner. Men noen av de tolv var blinde og kunne ikke se Lyset.

26:3 Da plasserte Erkeengelen Michael hånden over deres øyne, og de kunne se (Joh. 9:6). Og de frydet seg, lovpriset Fars navn og gjorde tegnet.

26:4 Og han tok dem til et sted høyt oppe og deres ører var åpnet til stemmen og de kjente deres Far og ble født på ny (Joh. 3:3-10).

26:5 Og det var en storslagen stemme fra Himmelen og de så visjoner av det som vil komme.

26:6 Og de så alt land og det var uten grenser. Og all sjø selv til den fjerneste stjerne.

26:7 Og himmelen var fylt med fantastisk Lys, og ut av Lyset kom det frem mange kjente og ukjente Sjeler. Og de undret seg og spurte: ”Hva er det som fyller våre øyne?”.

26:8 Og engelen Michael svarte: ”Dette er de som har gått med Far og er på vei oppover, til og med til Tronen”.

26:9 ”De er blant de 144.000 barna, den førstefødte og fra alle språk og alle nasjoner. For den gjenoppståtte Kristus er i deres hjerter, at Ordet (Matt. 8:10-12) vil bli oppfylt”.

26:10 ”Og de bar tegnet på Lammets andre komme, som er profetien for gjenoppstandelsen. Og alle vil bli samlet i den Hellige Byen, værende av Én bevissthet og Én [spirituell] familie”.

26:11 Og du vil kjenne Kristus, som er nedstammet og lagd Ett med alle som er av tegnet.

26:12 Og de vil gjøre tegnet til hverandre og de vil kjenne seg selv rene i Blodet fra Lammet.

26:13 Og de vil fryde seg, for Kristus har steget ned fra Høyere nivåer, selv ned til klodens mørkeste avkroker. For ingen vil kjenne frykt, for Kristus er i dem (Gal. 2:20).

26:14 Og Cherubim vil ikke lengre stå vakt. Og Portene til Paradis vil bli åpnet og alle vil bo der av Kjærlighetens renhet.

26:15 Og grensen til paradis vil være grensen til Byen som er av gull. Det vil sluttgjøre syklusen i akkurat det øyeblikket den Andre Komme av Kristus’ bevissthet.

26:16 Men enhver som er bortkommet fra Kristus’ Lære vil ikke kjenne Kjærlighet, men bli kastet ut og brent (Gal. 1:6-9). Og de vil ikke motta tegnet, men ligge sammen med dyret i et land av ørken.

26:17 For de som vil dyrke dyret og hans bilde og alle som mottar merket i hans navn vil for alltid bli kastet ut og deres tegn vil bli tegnet til dyret og deres hvilested: evig mørke. Og ut av mørkets avgrunn vil det komme klager fra mennesker som gnager på tungen av skrekk.

Kirken sensur

27:1 Og de syv englene satt i en sirkel med de tolv og den ene som holder det gylne kors, som er Kristus’ merke.

27:2 Og foran hver var det plassert en bolle. Og bollene var lagd av siv, av tre, av jern, av kobber, av sølv, av gull og av krystall.

27:3 Og engelen helte fra bollen lagd av siv, alle naturens gaver som fullføres i løpet av sesongene. Ingen hadde blitt berørt av mennesker, men alle kjente til hans ånd.

27:4 Og den andre engelen helte fra trebollen. Og det kom frem flotte skoger, dekker av skyer, som lagde regn på marken.

27:5 Og den tredje engelen helte fra bollen av jern. Og det ble lagd verktøy for menneskets arbeid på jorden, selv til de store byene og menneskets underverk.

27:6 Og den fjerde engelen helte fra kobberbollen. Og det kom frem alle salgs typer fartøy for å bære folks eiendeler mens de er på jorden.

27:7 Og den femte engelen helte fra bollen av sølv. Det ble skapt lys og tilfredsstilte menneskets øyne.

27:8 Og den sjette engelen helte fra gullbollen, som er et vanlig metall for menneskers skatt på jorden.

27:9 Og den syvende engelen helte fra bollen av krystall, som glinset og var lagd i stor skjønnhet.

27:10 Og de var rene og uberørte av mennesket.

27:11 Da tok den første engelen en stokk som var blitt holdt av mennesket og rørte den oppe i bollen av siv og de forvitret. Og alt som var beholdt falt i bakken og ble ett med jorden.  Og det kom fram fra det fruktbare frø av menneskets behov, selv inntil den Siste Dagen.

27:12 Og den første engelen sa: ”Din Far vil fø alle hans barn, for ingen vil være sultne unntatt de av menneskets grådighet”.

27:13 Og den andre engelen berørte bollen av tre, med menneskets stokk. Og skogen ristet og himmelen ble til blod. Og blodet dekket en tredjedel av ”jorden”, ”havet” og ”sjøene” (v. 17:15). Og dyret gikk gjennom himmelen av blod og det var stygge og smertefulle grimaser på dyret.

27:14 Og den tredje engelen tok staven og berørte bollen av jern. Og det kom frem mange mennesker som var redskap for å forsvare han fra himmelen av blod. Og mennesket kastet ned mange demoner med hans verktøy, men som de ble slått i hjel, så formerte de seg.

27:15 Og den fjerde engelen tok stokken og berørte bollen av kobber. Og bollen fløt over, og det framkom et stort antall gresshopper som dekket himmelen og konsumerte alt som var å se og torturerte folket med smerter og glohet varme.

27:16 Og den femte engelen tok på bollen av sølv og frem kom en stor by med mange skatter. Og byen ble rammet av et alvorlig jordskjelv og den var smadret. For planetens nasjoner kjente ikke Far og slik var det smeltet en kopp fylt med vinen av raseri fra Fars vrede.

27:17 Og den sjette engelen berørte bollen av gull. Og det kom frem syv frosker (G7-landene) som var slimete og stygge. Og fra deres munner kom det ut vedvarende og meningsløst kvekking. Og de var kledd i gull og så kloke og beleste ut, men under var de nakne.

 

G72
Syv kvekkende frosker, giftige, men tomme.

27:18 Og den syvende engelen var borti bollen av krystall og det samlet alle konger og herskere på jorden, til et sted kalt Armageddon. Og de fant ingen fred, men forårsaket krig mellom deres folk, selv på fjellet kalt Megiddo (i Jezreel-dalen – Hos 1:10-2:4)

27:19 Og de telte sine døde til en tredjedel av jordens befolkning (v. 9:18). Og kroppene ble konsumert av demoner og brakt til live igjen. Men kongene og herskerne så ikke demonene, men kommanderte den store vert til å gå til krig.

27:20 Og demonene besteg kongene og herskerne og slavebandt dem. Og de ble drevet inn i mørke huler og lå med dyret.

27:21 Og folket kom frem inn i Lyset og frydet seg over å bli satt frie.

27:22 Og de var kledd i rent skinnende lin med en gyllen bord rundt deres bryst. Og himmelen var fylt med Lys fra Guds Herlighet.

 

28:1 Alle disse visjoner ble gitt meg, fra englene sendt fra Far, så alle kan bære vitnesbyrdene til Guds Ord.

28:2 Så alle vil gjenkjenne Tegnet på den Siste Dagen, for Han som er, og har vært, og skal komme vil betegne profetien.

28:3 Det vil bli kjent i en tid når folket på Jorden sørger, på grunn av Ham (Jes. 61:2; Sak. 120-11; Matt. 24:30).

28:4 Men de sørget over mennesket og ikke sjelen.

28:5 Og søk ikke Far gjennom Sønnen, men i det reinkarnerte kjøttet. For prester av Jorden vil se bildet av dyret og forlede mange inn i villmarken.

28:6 Likevel vil Far skape mange Signaler (Matt. 24), slik at alle vil være vitner frem til Den Siste Dagen, når alle har vasket deres kapper og gjort dem hvite i blodet fra Lammet. Og Portene til Paradis vil bli åpnet og de vil få kraften til Guddommelig Kjærlighet og leve i lykksalighet.

28:7 For ble ikke Jesus Kristus død, og sprang ut i livet igjen. Og var ikke den Hellige By lagt øde og nå gjenoppstår igjen. Disse ting ble gjort av Far, og Hans mysterier er kilden til all Visdom.

28:8 Så vær derfor trofast, selv fram til dødsøyeblikket, og Han vil gi deg Livets Krone.

28:9 For kroppen vil død og bli slik jorden var, hvorfra den kom, men sjelen vil leve og bo i mang en by og kjenner ei tid.

28:10 For kroppen er dødelig og vil forfalle, men sjelen er evig og kjenner ei døden.

28:11 Alle vil komme til Jordplaneten hundrevis av ganger (Eno: 90:1; Joh. 9:2) og vil fortsatt bli oppdratt av Far.

28:12 For tegnet på Sønnens oppstandelse er tegnet på evig liv.

28:13 For Far vil spre Hans tabernakel over hele Hans kongedømme (Jes. 4:6) og de vil telle alle folk, stammer, språk og nasjoner.

28:14 Og alt som lever i forseglingen til den Levende Gud (v. 7:4) vil bli døpt som gave fra Guddommelig Kjærlighet, og bli kjent gjennom merket av fra sjelens renhet.

28:15 Slik som Far deler Hans Guddommelighet nærvær ved deling av Ånden, vil alle bli til ett i dåpen av Guddommelig Kjærlighet. Og de vil kjenne hverandre og deles gavene i paradis og lykksalighet.

28:16 For Far skuet på sitt arbeid og var svært fornøyde. For Adam kreerte han Eva. Og for Eva kreerte han Adam, slik at alt skulle ha balanse i den Guddommelige plan.

28:17 Og han berørte Adam i siden og det sprang ut en kilde.

28:18 Og Han berørte Eva slik at hun kunne kjenne tegnet for Hans Guddommelige Kjærlighet og bære frem fra kilden alle avkom på jorden. Og denne gaven ga Han til alle skapninger, selv til den laveste form som er i deres forbindelse, vil de berører den Guddommelige Ånd.

28:19 Og med dette skapte Han tegnet for renhet, at alle kunne bade i Livets Vann. Og gjennom gaven av Guddommelig Kjærlighet vil Kristus’ Ånd gå inn.

28:20 For velsignet er de som kommer i renhet til Livets Vann og er døpt i ånden. For de vil leve i paradis og i intens lykke.

28:21 Men enhver som kommer med uren sjel vil bli gjort fortapte og nakne. Og vannet fra våren vil tørke opp. Og de vil vandre med demoner og bli forbundet med syv plager.

28:22 Men den rene sjel vil bade i Paradis’ Elv. Og de som har vasket seg i dets kilde har rett til Livets Tre og de kan gå gjennom portene til byen i paradis og lykkesalighet.

Kirken sensur2

29:1 Mine brødre i ånden i Ephesus, Smyrna, Pergamos, Thyatira, Sardis, Philadelphia og Laodicea, vær trofaste vitner til Åpenbaringen til Jesus Kristus, som engler og visjoner har vist til Hans trofaste tjener.

29:2 Jeg, John av svært høy alder, hviler ut i sikker kunnskap om oppstandelse av sjelen.

29:3 Raskt vil jeg bli ført til Fars Trone. Jeg gir deg visjonene for oppbevaring, gitt til meg fra Far i løpet av årenes løp. Slik at visjonen er trygg inntil tiden for Jesus Kristus Tilbakekomst og profetien kan avsløres.

29:4 Selv om øynene til Hans tjener er slitne, kjenner de fremdeles sjelen. Og sjelen vil leve, som jeg vil kjenne min broder i tidens fortelling.

29:5 Selv om jeg må avslutte mitt vitnesbyrd fort, at Visdommen i profetien kan oppfylles. For jeg ble vekket ut av søvne, da det kom tre engler i hvite kapper, som løftet meg inn i en ”Sky” som tok meg et høyt fjell (Jes. 42:11).

29:6 Og det var mang en vert som priset Herren. Og foran meg var plassert et tabernakel. Og fra tabernakelet kom det et flott Lys.

29:7 Og en stemme snakket, og den sa: ”Jeg er Alfa og Omega, Opphavsmann og Fullfører av alle ting. For selv om du har lagd en trofast deklarasjon om ting som er og ting som vil skje, la mitt Ord bli kjent til alle som vil høre.

29:8 For dagene i profetien vil bli oppfylte. Og du vil kjenne stedet med en skinnende ”stjerne” som var sendt som en budbringer (Matt. 24:30-31) til Betlehem.

29:9 Og en strålende ”stjerne” vil dukke opp over den Hellige By (Jes. 4:5) og alle som har fulgt reglene vil bli døpt i Lyset. Og alle som sitter på høye plasser og observerer Lyset på avstand, også de vil bli gjort ett med Lyset.

29:10 Og de vil løfte tegnet for korset som vil bli båret på en stang og alle vil bøye deres hode i Fars nærvær. For den gamle vil bli gjort ny, og Byen stå for evig. For alle som deler denne visjonen vil kunne gå gjennom portene til Byen i paradis og lykksalighet.

29:11 Og jeg vil lete i samtlige hjerter og i samtlige sinn, at de kan være rene. For jeg vil sende Ånden til Min Sønn, Frelseren, Kristus, slik at alle blitt ett med Hans ånd.

29:12 Og et nydelig Lys vil omsverme dem og de vil kjenne hverandre. Og de vil fryde seg og deler Tegnet. Og de vil bli gitt [spirituelle] Visjoner og Lys. Og Visdom vil bli avslørt for dem, slik at de kjenner sine plikter.

29:13 Og det vil bli en ny atmosfære og en ny jordklode. Alt vil bli lagd på nytt. Og de vil vandre i Lyset til den returnerte Kristus.

29:14 Og Lyset vil nå ut til samtlige nasjoner fra deres munn. Og til alle konger og ledere og til alle nasjoner, stammer og språk, de vil merke Guds Vilje (Matt. 6:10).

29:15 For Ånden vil gå igjennom Profetene. Og det vil bli en ny Brud (Hos. 2:2, 16-17, 19-20; v 21:2). Og Bruden og Ånden vil tale med én stemme. Og Bruden vil velsigne jorden.

29:16 Men de som ikke ser Lyset vil bli fylt av smerter og hvile verken dag eller natt. Og de som tilber dyret og hans bilde og enhver som mottar merket i hans navn (v. 14:9-10) vil bli kastet inn i evig mørke.

29:17 De Frelste vil være kjente med hverandre, for de er kledd i hvite kapper. Og Kristus’ Lys vil føre dem til Kilden av Livets Vann.

29:18 Og de vil gjøre tegnet til de nyfødte (Joh. 3:3-10) og døpe hverandre. Og deres ryttere vil bli gitt makt til lage fred med alle folkene. Og de vil fryde seg i Lyset og være pålitelige og ærlige for gaven fra Fars Guddommelig Kjærlighet.

29:19 Og deres sjel vil arve jordkloden. Og de vil dominere over stjernene selv til den tiende planeten.

29:20 For Hans engler vil vise Hans tjenere alt som vil skje, at alle vil for alltid bade i elven (v. 22:1; Sura 2:25; 3:15, 136; 195) av Guddommelig Kjærlighet som flyter gjennom Byen i paradis og lykksalighet”.

 

30:1 Og Ånden ledet meg frem og viste meg den rene elven fra Livets Vann, klar som krystall, tømt ut av Guds Trone.

30:2 Og elven og landjorden var ett, og på hver side av elven var Livets Tre, som var i paradis. Og treet bar tolv typer frukter, og avga frukt hver måned, for treets blader var fredspleiende for nasjonene (v. 22:2).

30:3 Og det vil ikke lenger eksistere sinne, for Guds Trone og Kristus vil være der, og Hans tjenere vil glede seg og være i ett med Fars Storhet (Jes. 4:5).

30:4 Og de vil se Guds ansikt og kjenne deres Far og Hans tegn skal være i deres panner.

30:5 Og det skal ei være mer natt, og de vil ikke trenge lykt, ei heller lys fra solen, for Far har gitt dem Lys, og de skal for evig bli i Lyset.

30:6 Og Han sa til meg: ”Alle som er trofaste og sannferdige, for Herren Gud av de hellige Profetene sendte Hans engel for å vise Hans tjenere de ting som må bli utførte.

30:7 Et millennium vil passere, og så nesten et til og vær oppmerksom, Jeg kommer plutselig, velsignet er han som holder de fortalte profetiene i denne Bok”.

30:8 Og jeg, John, så og hørte disse hendelser. Og når jeg hørte og så dem falt jeg bedende ned foran engelens føtter som hadde vist meg disse tingene.

30:9 Da sa engelen til meg: ”Hvorfor tilber du mine føtter? Skjønn at jeg er som deg, for jeg er din trosfelle, og brødre av Profetene, og av de som oppbevarer ordene i denne Bok: at vi kun tilber Far”.

30.10 Og han fortsatte:” Ikke gjem unna det sagte i profetien i denne Bok, la ingen andre menn gjøre det heller, for tiden vil komme der all Kunnskap vil bli kjent.

30:11 Og spre budskapet om at den som er urettferdig, la han forbli urettferdig; og den som er skitten, forbli skitten; og  den som er rettskaffen, forbli rettskaffen; og den som er hellig, forbli hellig. Slik at vi skal kjenne våre brødres tegn.

30:12 Og vær årvåken, Kristus kommer plutselig, for et millennium vil passere og nesten et til, og det vil bli et signal i himlene. Og du vil kjenne denne ”Stjerne” som tiltrakk de vise og allvitende til Betlehem. Søk derfor ”Stjernen” (Matt. 24:30-31) på den avtalte tiden, og samtlige sjeler vil fryde seg i belønningen, selv de som kom ut av kroppen (2 Kor. 5:8, 10), så alle mennesker i henhold til Hans arbeid skal bli”.

30:13 For vår Far sier: ”Jeg er Alfa og Omega, Begynnelsen og Slutten, Den Første og Den Siste” (v. 1:8)

 

Alfa og Omega
Alfa og Omega

 

30:14 Velsignet er de som holder og utfører Hans Befalinger, slik at de kan få retten til Livets Tre. Og vil dele Guddommelig Kjærlighet, og kjenne paradis og lykksalighet, og kan gå igjennom portene (Matt. 7:13-14) til Byen (New Jerusalem).

30:15 La meg fortelle deg, ingen som gjør ondt vil komme til dette paradis, ei heller vil de kjenne kraften til Guddommelig Kjærlighet. For kun de hellige vil leve i Tempelet og gjøre tegnet til hverandre. Og de vil ikke forlate paradis. For utenfor er hunder, trollmenn, krigshissere, mordere, avgudsdyrkere, og enhver som elsker og lager løgn.

30:16 Og det var et kraftig Lys og rett foran meg sto Frelseren, Kristus. Og Han talte slik at jeg kunne forstå hans autoritet som engelen. Og uttalte: ”Se etter ”Stjernen” som ble fortalt av Profeten Jakob, at du vil kjenne tidspunktet for den Andre Komme, når jeg vil gå inn i samtlige hjerter. Jeg, Jesus, har sendt mine engler for å vitne for deg om disse tingene i samfunnet. Jeg er roten og kraften til David (Eze. 21:27), og den klare og Morgenstjernen.

30:17 Og Ånden og Bruden sa: kom. Og la den som hører det komme. Og la den som er ateist komme. Og enhver som vil, la den frivillig ta fra Livets Vann, så de vil leve med Far i paradis. Og de vil bli døpt med tegnet og dele Guddommelig Kjærlighet som flommer fra Livets Kilde.

30:18 For jeg bevitner foran enhver som hører ordene i denne Boks profetier. Hvis noen skulle legge til noe, vil Gud påføre ham de plager som er beskrevet i denne Boken.

30:19 Og hvis noen skulle fjerne ord fra denne Profetiske Bok, vil Far frata ham rett til Livets Tre, og han vil bli kastet ut av den Hellige Byen og vil ikke dele den evige gave i paradis og lykksalighet, som berettet i denne bok.

30:20 Den som bevitner disse ting sier: ”Sikkert kommer jeg raskt. Som natt følger dag, så skal århundre følge århundre, inntil slutten av det andre millennium nær”. Amen. Likevel, kom Lyset Kristus.

30.21 La vår Fars nåde og Herren Jesus Kristus være med dere alle. Amen.

Det er spesielt tre viktige ting kirkens menn har fjernet

Det første er at det Nye Jerusalem ikke er på jordkloden, men er et romskip. Altså: det er ikke i Norge, som Håkon Lie feilaktig ble innlært under USA-oppholdet, og senere innså.

Det andre er at Bibelen, Guds bok, forteller at reinkarnasjon er reelt. Vi er altså både kropp og sjel (human+being). Vi har blitt gjenfødt 100-vis av ganger. Da blir spørsmålet hvorfor, og svaret finner vi i Bibelens innledning. Vi er her fordi vi ikke hørte på Gud, og som straff ble vi sendt hit, for å lære å følge Guds vilje, bud og lover. Vi er altså på en ”prison planet”, bokstavlig talt. Ingen kan rømme, og derfor har heller ikke mennesket vært på månen. Og vi er her inntil dommedag, og da er det sjelen som dømmes, ikke kroppen. Så når Bibelen beretter om evig liv er det ikke kjøttet, men sjelen som kan få det. Ikke på grunnlag om man er et ”godt” menneske (som ikke finnes), men om sjelen kontrollerer kroppen og dens lyster, og om man følger Guds ord. For følger man ikke Guds ord og vilje, følger man satans, og satan bruker kroppen vår til lyster, begjær, grådighet, fråtsing, misunnelse og karrierejag. Dessuten reinkarneres man på det stedet og i den kroppen man fortjener.

Det tredje viktige er tidspunktet for Kristus (Erkeengelen Michaels) tilbakekomst (Hans reinkarnasjon). I følge Åpenbaringen skal det gå et millennium og nesten ett til, før Hans komme. De nesten to tusen årene har omme, hvilket vil si at Kristus er her, og dommedag er nær. Er du blant de 144.000 sjelene som fortjener evig liv?

Eller vil du ikke få evig liv? De som ligger dårlig an, ved ikke å følge Guds ord, er disse:

paveistol
Er det noen tvil om hvilken “gud” paven dyrker?
 • Prester, imamer, rabbinere og andre geistlige som ved organisert religion misbruker Gud og forvrenger Hans Ord.
 • Trollmenn, som farmasøyter, kjemikere, psykiatrikere, medisinere, sykepleiere, helsesøstre, veterinærer og andre som pusher piller, vaksiner og annen gift.
 • Politikere, advokater, byråkrater, diplomater, dommere, forskere, journalister (som ikke er ærlige), markedsførere og andre løgnere.
 • Mordere og undertrykkere, som konger, soldater, politi, bødler, torturister og etterretningsfolk
 • satanister, luciferianere, katolikker, tarotleggere, astrologer og andre avgudsdyrkere.
 • Sosiologer, sosionomer, psykologer, barnevernsansatte og andre destruktive samfunnsknusere.
 • Eiere og ansatte i bankvesenet (de som tar renter), finanssektoren, forsikringsbransjen, parkeringsvakter, skatteinnkrevere, tollere og andre som stjeler folks penger og verdier, eller manipulerer verdiene.
 • Konkurransefremmere, som Idrettsutøvere og kroppsdyrkere.
 • Dyremishandlere i matproduksjon, oppdrett, forsøkslaboratorium og underholdning.
 • Kunstnere; billedhuggere, malere, tegnere, krimforfattere, de fleste musikere og annet som leder til dyrkelse av idoler eller figurer.
 • Ekshibisjonister, sexister, seksuelle overgripere, feminister, likestillingsforkjempere og praktiserende homofile.
 • De som holder søndag som helligdag, ikke lørdag (som er sabbatsdagen og Guds merke).
 • De som spiser “uren” mat; svin, skalldyr, åtseldyr og dyr med poter.

 

Det er ditt liv, også det etter kroppens død. Det er opptil deg hvor du vil ende opp. Men husk at Gud tilgir angrende syndere.

 

https://www.nyhetsspeilet.no/2012/04/de-tolv-bud/

http://jahtruth.net/resure.htm

https://www.nyhetsspeilet.no/2009/01/kirken-og-reinkarnasjonkarma/

https://www.nyhetsspeilet.no/2010/01/hvis-du-tror-at-du-lever-bare-en-gang/

http://humansarefree.com/2013/10/scientific-proof-of-reincarnation-dr.html#more

Johannes Kvam

Samfunnsinteressert akademiker i 40-årene, som vet at "noen" endrer terrenget for at virkelighetens kart skal stemme. Samtlige artikler er opphavsrettbeskyttet/copyright. Alle kan kopiere deler av mine artikler, så lenge det henvises til denne nettsiden og forfatter. Ønskes en hel artikkel publisert på trykk eller annen nettside, vennligst kontakt forfatter.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

98 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Falcon
Falcon
Abonnent
10 år siden

Logoen for https://www.biblegateway.com/ ble nylig forandre til en dør, se den forrige her http://web.archive.org/web/20131202071555/https://www.biblegateway.com/ som ligner Baal-Hadad

En mann med åpenbar agenda
Svar til  Falcon
10 år siden

Den nye logo’n er absolutt bedre. Biblegateway gjør en fantastisk jobb, i og med at man lett kan sammenlikne aktuelle oversettelser. Utvalget av oversettelser er bra. De har også med The Message Bible, som er en parafrase, oversatt av en av de store eksperter på gammel gresk.

Guds Ord er en dør. Absolutt. Ordet og Ånden tilsammen, er en vei til det evige liv.

http://wp.me/p3uvTQ-l

Ziggy
Ziggy
Abonnent
10 år siden

Drøy artikkel, men endel morsomme poeng. Likte opplistingen på slutten av de som ligger dårlig an. Den tror jeg stemmer ganske så på kornet. Har alltid lurt på hvor lenge disse folkene ville få “tillatelse” til å fortsette sin uhemmede sjarlatanvirksomhet mot mennsekeheten, dt må da snart gå mot slutten….?
Ellers foretrekker jeg å transcendere alle disse religiøse do this dont do this og bare gå direkte til renheten uten altfor mye snirkelsnark. men det er vel dem som trenger dette også…..religion er noe annet enn spiritualitet, og derfor har alle religionsstiftere en tendens til å bli forvridd og misforstått ettersom tiden går. Ta buddhismen fex. Buddha ønsket å skape BUDDHAER, ikke BUDDHISTER. See the point….?

fri07
fri07
Abonnent
10 år siden

Ja, det er ikke bare i kirken det foregår ugudelig sensur.. I går leste jeg artikkelen “Begivenheten og Generalen” en interessant artikkel, og meste av det som står skrevet resonerer også i meg. Jeg opplevde at det manglet bevisstgjøring av en illusjon jeg mener mange sitter fast i, en av de siste store i frigjøringen. Derfor delte jeg dette i kommentarfeltet under artikkelen, noe også Generalen oppfordrer til i følge artikkelen. Det rare er da at Liv Bjøringsøy slettet innleggende. Så det foregår sensur her inne også!! Ordsatte jeg en illusjon Liv Bjøringsøy ennå ikke var klar for å gjennomskue? Dersom innlegget hadde vært krenkende på noen måte, enten ovenfor lesere eller forfatter kunne jeg forstått det. Det jeg delte hadde ikke livets rett i følge Liv, ergo er det ikke så stor forskjell på Liv Bjøring/nyhetsspeilet og kirkens menn som det refereres til i denne artikkelen. Kirkens menn ønsket å kontrollere massene gjennom posisjon, makt og frykt. Alt som ikke underbygde dette ble fjernet med hard hånd. Lik mine innspill.. Ja, ja..trodde virkelig at Nyhetsspeilet befant seg på et annet bevissthetsnivå, men ser nå at dere er svært mentale, og deres største ubevisste frykt er møte med dere selv..

Teisen
Teisen
Abonnent
10 år siden

Hva er logisk Kristiann? Å tro på en skaperkraft eller at ting kommer til av tilfeldigheter? Ta et foster, i utgangspunktet er det bare en klump, men det utrolige er jo at alle komponenter er der fra starten, ja de må være der, ellers ville det ikke bli noe barn. Det lar seg ganske enkelt ikke gjøre at slikt kan skje gradvis, alt må være på plass fra starten! Når en tenker på hvor fantastisk vi egentlig er skapt, med en hjerne vi ikke forstår rekkevidden av, og så er det altså bare tilfeldigheter, og alt dette klarer altså Gud å få ut av kjøtt og blod Det er nå en gang slik at ingenting kommer av seg selv som det heter, det må skapes, selv noe så “enkelt” som en bil. Du har nok adskillig sterkere tro enn meg som kan tro at alt rundt oss har kommet til av tilfeldigheter, for meg er det umulig. På dette området lever vi nok på hver vår planet som det heter, men jeg tenkte nå at jeg ville gi uttrykk for mine inntrykk likevel.

kristiann
kristiann
Abonnent
Svar til  Teisen
10 år siden

Det som er logisk er at det har gått gradvis, vi har gradvis utviklet oss fra aper til mennesker, som igjen har utviklet seg fra et annet dyr. Alt utvikler seg, beviset på det ser du overalt. Alle dyr forandrer seg, akkurat som oss. Feks vår utvikling nå er at mennesker blir kortere og kortere, penere, og smartere. Dette er evolusjon. Hadde vi vært lagd av en gud, ville vi stått stille. Bare det at alle dur utviklet seg ennå er bevis nok for evolusjonen. Det er logisk.

Men ja jeg skjønner at du kan se på et barn å tenke: hvordan er det mulig?
Eller se på utsikten til grand canyon og tenke: dette er for nydelig til å være tilfeldig

Men det er akkurat det det er, tilfeldig. Vi vil nok få beviset en dag i form av liv andre steder i verdensrommet.

En annen ting er også det at i bibelen så blir alltid folk starffet av gud for bryting av de 10 bud, for eksempel annen gude tilbedelse.

Det er i dag over 3 milliarder som tror på en annen gud en vår gud, men ingen blir straffet. Litt rart at gud bare straffet folk mellom -20bc til 100ac??

Er altfor mange tjng som ikke stemmer

sjarl
sjarl
Abonnent
Svar til  kristiann
10 år siden

Kristiann:

Den darwinistiske modellen du viser til i første avsnitt skaker i sine sammenføyninger med bakgrunn i nyere forskning innen epigenetikk og kvantefysikk. Informasjonen som kommer ut fra den leieren er egnet til å endre paragdigmen om at alt har kommet ut av ingenting og deretter av seg selv organisert seg til verden vi ser i dag. Den darwinisitiske modellen inneholder en uendelighet av antagelser og filosofiske forutsetninger, ja en hengemyr av postulater og omtrentligheter.

Iflg nyere forskning foregår det rett nok en evolusjon, men bare innenfor rammen av informasjonen i DNA`et til den enkelte art. Artsoverskridende transformasjon er utelukket i den nye modellen. Det fører for langt å vise til forskerne og institusjonene bedriver denne forskningen, men søkeordene epigenetikk og science of consciousness leder frem til mye informasjon for den som er interessert.

kristiann
kristiann
Abonnent
Svar til  sjarl
10 år siden

“Den darwinisitiske modellen inneholder en uendelighet av antagelser og filosofiske forutsetninger, ja en hengemyr av postulater og omtrentligheter”

Det er jo smart å skrive, den innheolder langt fra uendelige feil. Å hellet ikke mange antgelser eller filosofiske forutsetninger.

“Iflg nyere forskning foregår det rett nok en evolusjon, men bare innenfor rammen av informasjonen i DNA`et til den enkelte art. Artsoverskridende transformasjon er utelukket i den nye modellen”

For det første, hvilken forskning?
For det andre, alt dna er jo artsoverskridende, apene har 98% samme dna som oss, vi er nå to forskjellige arter. Krokodiller, øgler og fugler kan ha mye av samme dna, osv. Er mange arter som har utviklet på tvers avhverandre, og lagd nye arter. Dna blir ikke nytt for hver ny art, det bare kommer noe nytt i tilegg til eksisterende dna.

Det du skrev som jeg startet artikkelen med passer som en beskrivelse av bibelen, ikke evolusjonen.

Finnes ikke et håndfast bevis for at gud, engler eller demoner eksisterer. Finnes ikke bevis for at jesus levde. Syndefloden som gud liksom sendte over hele verden, forskere har i dag ikke funnet noe til å støtte denne påstanden. Å bare tenk det, hjos den hostoriern hadde vært sann, en syndeflod rundt 100bc-200ec. Da hadde ikke vi vært 7milliarder mennesker i dag. Når man vet at la oss si 10 del historier i bibelen er flaske, det kan motbevises, hvorfor skal man da tro på resten som står der?

Teisen
Teisen
Abonnent
10 år siden

Innlegget glapp innpå før jeg fikk avsluttet skikkelig. For poenget er jo at der går en rød tråd gjennom Bibelen fra 1.Mos. til Åpenbaringsboken, det burde jo ikke forundre, for det er jo den samme Herre som står bak hele Bibelen. Derfor er det overmåte viktig at vi ikke kapper denne tråden, og vi ser altså at både Jesus og apostlene har en rekke henvisninger til det GT, og det er naturligvis ikke tilfeldig.

Teisen
Teisen
Abonnent
10 år siden

Ja, vi er enige om mye, og jeg er veldig glad for at du følger NT “slavisk” som du sier, mens jeg drar inn elementer fra GT, og det er så visst riktig. Jeg ser hele Bibelen under ett, for det er en kjensgjerning at vi ville ikke forstått særlig mye av NT hvis det ikke var for GT som kaster sitt lys over det og omvendt! Når det gjelder GT så må vi jo huske at det var Jesus og apostlenes Bibel den gang.
Jesus som jo er vår Frelser og eksempel henviste jo i mange tilfeller til det GT: “Det står skrevet”, og vi tar med noen eksempler fra Matteus hvor Jesus henviste til det GT. I Matt.4,4.7.10.; 12,3.5.39.40.; 13,14-17; 15,8: 24,15. Moralen i det Jesus forkynte som f.eks. i sin berømte Bergpreken (Matt. kap.5-7) var godt kjent i det GT., men fariseerne og de skriftlærde var kommet så langt ut å kjøre med sine vedtekter og ideer at når Jesus fortalte sannheten, samt minnet dem om hva profetene hadde forutsagt, så kom de i harnisk i stedet for glede over alle disse gode nyhetene i evangeliet. Det samme vil nok skje hvis noen manner seg opp og forteller sannheten for vår tid, det står så visst ikke bedre til i dag, det forteller både det GT (gjennom profetene) og NT.
Hva med Daniel og Åpenbaringen? To bøker som utfyller hverandre. Hva med forståelsen av de tusen år i Åp.20 hvis det ikke var for alle opplysningene vi har fra profetene? Der er et vell av kunnskap om hva disse tusen år egentlig er og innebærer, osv.
Når det gjelder apostlene så leser vi jo allerede i kap.2,16-21 i Ap.gj. om Peters henvisning til Profeten Joel i forbindelse med utgytelsen av den Hellige Ånd. Les også Stefanus sin tale i kap.7.
Hva med Paulus sine henvisninger til det GT: Rom.1,18-22; 3,10; 9,9; 25-29.

En mann med åpenbar agenda
Abonnent
10 år siden

Men han (Gud Fader) gjorde dere levende sammen med Kristus da han tilga oss alle våre misgjerninger. Gjeldsbrevet mot oss slettet han, det som var skrevet med lovbud; han tok det bort fra oss da han naglet det til korset. Han kledde maktene og åndskreftene nakne og stilte dem fram til spott og spe da han viste seg som seierherre over dem på korset.

( Mot falske menneskebud )
La da ingen dømme dere når det gjelder mat og drikke, høytider, nymånedag eller sabbat. Dette er bare skyggen av det som skulle komme, men kroppen tilhører Kristus. La ikke dem som vil drive med selvfornektelse og engledyrkelse, røve seierskransen fra dere. De går helt opp i sine syner og skryter uten grunn av sine rent menneskelige tanker, og holder ikke fast på ham som er hodet. Men ut fra ham vokser hele kroppen og blir støttet og holdt sammen av sine ledd og bånd. Da vokser den slik Gud vil.

Når dere med Kristus døde bort fra grunnkreftene i verden, hvordan kan dere da leve som i verden og rette dere etter slike bud som «ta ikke», «smak ikke», «rør ikke»? De gjelder jo ting som er ment til å brukes og forgå. Alt dette er bare menneskers bud og lærdommer. Slikt har riktignok ord på seg for å være visdom, både den selvgjorte fromheten, selvfornektelsen og mishandlingen av kroppen. Men det har ingen verdi, det tjener bare til å gjøre kjøttet tilfreds.

Til Teisen: Vi er enige om mye, men vektlegger GT og NT forskjellig. Jeg følger NT “slavisk”, mens du drar inn elementer fra GT. Hviledagen skulle vært på Lørdag, men jeg er usikker på hvor mye apostlene var opptatt av dette.

Til Jens: Du skriver veldig mye bra her inn. Jeg er enig at bruden skal bortrykkes før den store trengsel, men bruden skal oppleve begynnelsen på veene. Dette blir til en rensing av menigheten, tror jeg. Og en vekkelse blant sannhetssøkende new agere. Vi vil se Anti-Krist stå fram i media, vil vil måtte takke nei til dyrets merke. Mange kristne vil miste sine hus og hjem.

Alle de som står utenfor systemet må hjelpe hverandre, både bibeltro og newagere.

kristiann
kristiann
Abonnent
Svar til  En mann med åpenbar agenda
10 år siden

Jeg sier ikke dette for å være frekk, men hvordan kan dere tro på gud?
Det er utrolig mange eksempler til hvorfor et menneske ikke burde tro på gud, å ekstremt få til hvorfor man skulle tro. Men kan fi et eksemplel som burde overbevise alle mennesker med logikk og iq i huet. Hvis det fantes en allmektig gud, så er han tydligvis allvitende og sinnsykt smart. Hvordor da sende sønnen sin ned til oss for å bevise sin eksistens for 2000 år siden da han visste hvor usiviliserte vi var, hvorfor ikke vente til nå, hadde det skejdd i dag ville jo folk sett det og trodd det, ikke drept han. Hele menneskeheten ville jo vært kristne i løpet av dager. Det er bare ikke logisk, bare tenk hva du hadde gjort hadde du vært gud, hva hadde du gjort for å bevise menneskeheten? Å så tenk på det ag hvis det fantes en gud så er jo han som sagt sinnsykt mye smartere enn oss og ville derfor komme opp med mye bedre ideer enn oss. Jeg tror at en allvitende og sinnsyk smart gud ikke ville vært så dum at han skulle gjøre det han gjorde for 2000år siden. Da er nemlig gud ekstremt dum. Det er bare ikke logisk. Ingenting av det er logisk.

Kjell L
Kjell L
Abonnent
10 år siden

Mulig å få fjernet 1 av mine dobbelposter? Var så uheldig å klikke 2 ganger..Beklager så mye

Kjell L
Kjell L
Abonnent
10 år siden

Istedenfor å kaste bort energi og tid på å prente inn en annen tids regler,levesett og moral inn i vår tid, hvorfor ikke bruke mer tid på dette: Lær alle barn tidlig, at de er allerde så mektige og kraftfulle vesener, at han eller hun kan skape sin egen virkelighet utifra sine innerste drømmer, nå og for alltid..
Uten å måtte skade seg selv eller andre for å oppnå det.
Så mektige er vi alle sammen, men dessverre har spesielt religioner, ødelagt denne kraften som alltid er i oss, eller fått oss til å tro vi er mindreverdige, eller ikke verdige, at Noe Utenfor oss dømmer oss til evig fortapelse hvis vi ikke gjør som en eller annen Gud har befalt oss..Gud befaler ingen å gjøre noe, han fryder seg over enhver ting vi gjør, for alle ting er stepstones, som fører oss dypere inn i en forståelse og oppvåkning av hva og hvem vi egentlig er…ALLE har til enhver tid kontakt med Gud som bor i oss, denne kontakten er ikke forbeholdt profeter fra gammelt av eller Jesus/Buddha..og i meditasjon særlig, er det lett å få kontakt med denne enorme kjærligheten, og ikke minst humor, som denne kraften er..og Vi ER den kraften, vi er små manifisterte fragmenter av denne kraft, som er i Alle ting
Det kan aldri finnes noen fortapelse, vi kan aldri gjøre feil valg, og alle er alltid like verdifulle og like viktige..det finnes Ingen unntak her..og alle fortjener lykke og glede, elelrs hadde vi ikke vært her.
Religion er fordømmende, den er ikke tilgivende eller kjærlighetsfull, den er kun en ensidig, ond byll som ødelegger mulighetene til mennesker, istedet for å nære opp i vårt sanne potensiale..religion nærer opp i frykt, mismot, redsel..religion gjør deg aldri fri, den fengsler deg i systemer, hvor du må gjøre ditt og datt for å godgjøre en hevngjerrig og dømmende Gud..
Helt fryktelig!
Se inn i deg selv, og se deg som det strålende og skinnende vesen du er og alltid vil være, et vesen som for alltid bader i en større kjærlighet.

Kjell L
Kjell L
Abonnent
10 år siden

Istedenfor å kaste bort energi og tid på å prente inn en annen tids regler,levesett og moral inn i vår tid, hvorfor ikke bruke mer tid på dette: Lær alle barn tidlig, at de er allerde så mektige og kraftfulle vesener, at han eller hun kan skape sin egen virkelighet utifra sine innerste drømmer, nå og for alltid..
Uten å måtte skade seg selv eller andre for å oppnå det.
Så mektige er vi alle sammen, men dessverre har spesielt religioner, ødelagt denne kraften som alltid er i oss, eller fått oss til å tro vi er mindreverdige, eller ikke verdige, at Noe Utenfor oss dømmer oss til evig fortapelse hvis vi ikke gjør som en eller annen Gud har befalt oss..Gud befaler ingen å gjøre noe, han fryder seg over enhver ting vi gjør, for alle ting er stepstones, som fører oss dypere inn i en forståelse og oppvåkning av hva og hvem vi egentlig er…
Det kan aldri finnes noen fortapelse, vi kan aldri gjøre feil valg, og alle er alltid like verdifulle. Religion er fordømmende, den er ikke tilgivende eller kjærlighetsfull, den er kun en ensidig, ond byll som ødelegger mulighetene til mennesker, istede for å nære opp..religion nærer opp i frykt, mismot, redsel..religion gjør deg aldri fri, den fengsler deg i systemer, hvor du må gjøre ditt og datt for å godgjøre en hevngjerrig og dømmende Gud..
Helt fryktelig!
Og veldig rart slik religiøs ekstremisme som kristendommen er, får lov å legge sine spor igjen på baser som dette.

Jens
Jens
Abonnent
10 år siden

De 144.000 av alle Israels stammer blir beseglet og beskyttet gjennom trengselen som kommer over jorden når Menigheten er blitt rykket bort til Gud. Disse vil forkynne Gud for den gjenværende menneskeheten og advare mot å ta Antikrists merke, som fører til evig fortapelse.

Flertallet tror på en bortrykkelse etter trengselen, og da gjerne som en fase i Kristi annet komme. Jeg tror imidlertid på menighetens bortrykkelse før Daniels siste åruke – en syvårsperiode med trengsler for alle menneskene på jorden. De siste tre og et halvt år av denne trengselstiden blir i Bibelen omtalt som Jakobs (Israels) trengsel, og er derfor primært en trengselstid for jødene.

Bortrykkelsen er ikke nevnt i de gammeltestamentlige skrifter, men omtales første gang i Joh 14:2-3 (…..kommer jeg igjen og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er). Hensikten med bortrykkelsen er å fjerne den Kristus-troende menigheten fra fra jorden og ta dem hjem til Himmelen. Dette er svært viktig, ettersom det klargjør at hensikten med bortrykkelsen er noe helt annet enn enn Kristi annet komme der Han kommer for å dømme og regjere over jorden. De som plasserer bortrykkelsen etter trengselstiden har problemer med å forklare dette avsnittet. I 1 Tess 5 blir det spurt om tiden for bortrykkelsen i forhold til Herrens dag. Paulus kunne ikke oppgi noen dato men framhevet overaskelsesmomentet ved å si at begivenheten skulle komme som en tyv om natten, og ville falle sammen med begynnelsen på Herrens dag, som er et kjent begrep i Bibelen. Herrens dag er en kommende tid med dom over verden. En vanlig feil når det gjelder forståelsen av Herrens dag er å datere den til begynnelsen av det annet komme. Den begynner ved bortrykkelsen og inkluderer endetidsbegivenhetene som følger etter bortrykkelsen. En indikasjon på at Herrens dag har begynt er at folk skal si: “Fred, og ingen fare.” (1 Tess 5:3). Dette kan være resultatet av en fredsavtale etter eksempelvis Gog-krigen Esekiel profeterer om.

Herrens dag en en vredens dag, og Gud sier oss at dette ikke er for menigheten: “For Gud bestemte oss ikke til vrede, men til å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus.” (1 Tess 5:9). Den store trengsel som kommer forut for for Kristus annet komme til jorden er spesiellt en vredens tid. I 1 Tess 5 er bortrykkelsen starten på Herrens dag og er ikke en del av begivenhetene som leder opp til Kristi annet komme. Det viktigste punkt å merke seg her er at bortrykkelsen starter Herrens dag, og er ikke en del av de begivenheter som leder opp til Kristi annet komme. Derfor behøver ikke menigheten å frykte begivenhetene i forbindelse med Herrens dag eller den store trengsel siden de ikke skal gjennomgå dette.

I perioden mellom første og andre Tessalonikerbrev hadde det sneket seg inn en falsk lære om at de allerede var kommet inn i Herrens dag. Dette førte til at Paulus på nytt understreket sitt budskap fra Gud, som sa at først måtte syndens menneske (Antikrist) stå fram, og Antikrist kunne ikke stå fram før Menigheten var tatt bort. I Den Hellige Ånd og Guds kraft i verden ligger det som virkelig holder synden tilbake. Det er derfor klart at dette ikke kan fjernes så lenge Den Hellige Ånd bor i menigheten. Dette krever at menigheten må fjernes før Antikrist kan bli åpenbart. Vi ser her at synet på bortrykkelse både før og etter den store trengsel eksisterte i den første menighet, men at Paulus avviste det syn som går ut på at bortrykkelsen finner sted etter trengselen.

Hvis vi tror at Herren kan komme når som helst, er det en stimulans for troen til å stå fast i trengselstider. det oppmunterer oss til å takle livets prøvelser: “Vi ber dere brødre, når det gjelder vår Herre Jesu Kristi komme og vår samling hos ham: La dere ikke så drive fra vett og sans! La dere ikke skremme, hverken ved noen ånd eller noe ord eller noe brev som sies å komme fra oss, og som går ut på at Herrens dag alt er her.” (2 Tess 2:1-2). Hvis vi en gang skal oppleve Antikrist og Guds vrede gjelder ikke dette utsagnet lenger, og vi må forberede oss på store lidelser. Jeg tror heller som Bibelen sier: “Be hver tid og stund at dere skal aktes verdige å unnslippe det som skal komme over jorden.”

Teisen
Teisen
Abonnent
10 år siden

Ja! Dette med Adolf Bjerkheims spørsmål og svar er absolutt selve svaret. Jesus ble begravet på ondsdag,torsdag var nemlig påskesabbat, (Joh.19,31) og da går jo det hele opp. For da ble det tre dager og tre netter, fra onsdag ettermiddag som vi uttrykker det til sabbatens ettermiddag: Joh.19,41-42: “Men på det sted hvor Jesus ble korsfestet, var det en have, og i haven en ny grav, som aldri noen var blitt lagt i; 42 der la de da Jesus, fordi det var jødenes beredelsesdag, for graven var nær ved.”
Vi ser altså at Jesus ble lagt i grav onsdag før sabbaten gikk inn, og tre døgn frem fører da til ukesabbatens ettermiddag før sabbaten gikk ut. Verre er det egentlig ikke. Søndagen kommer ikke inn i bildet i det hele tatt!
For øvrig har jeg da en sterk mistanke om at Den katolske kirke også har noe med denne forvirringen å gjøre, for den har jo snudd om på det meste av våre sentrale trospunkter. Det er bare så synd at tradisjoner har så sterkt grep, for det er ikke mange som går inn og undersøker slike saker. Vi hadde en reformasjon, men mye står igjen, og det er svært vanskelig å få noe endret, da jo hver kirkeorganisasjon slår ring om sitt for å rettferdiggjøre sine vedtekter.
Hvor blir det av de edle berøere (Ap.gj.17,11)? De gransket daglig i skriftene for å undersøke om det var slik som det ble sagt, for disse jødene var av et edlere sinn enn jødene i Tessalonika.
Når det gjelder Esaias 66,17 så henvise du til The Message Bible, sikkert bra den, men hva er så galt med de norske oversettelsene i denne sammenhengen?

Magnus Halle
Magnus Halle
Abonnent
10 år siden

Har dere blitt lurt av kirken? Her er en kort video som tar for seg sannheten om julaften! http://www.youtube.com/watch?v=S4R6_JxMU-g&noredirect=1

Teisen
Teisen
Abonnent
10 år siden

Hvordan får du tre dager og tre netter fra fredags ettermiddag til søndags morgen, det var jo ifølge Jesus tiden han tilbragte i graven.
Gud har kraft til å endre, men han endrer ikke for endringens skyld. Når det gjelder uren mat så les Esaias 66,17, sammenhengen viser jo at dette er i forbindelse med dommen som ligger foran oss, men det er svært få som tar det alvorlig!

En mann med åpenbar agenda
Svar til  Teisen
10 år siden

Det er merkelig hvordan urene religiøse åndsmakter stadig prøver å dra inn ting fra den gamle pakt. Eller fra det gamle Babylon. Jeg reiser endel i katolske land som Polen og Litauen, og ser der mye dyrking av jomfru Maria. Hvor mye blekk brukte apostlene på å prise Maria. Null. Hvor mye blekk brukte de på sabbat, mat, mannsklær kontra kvinneklær, bilder av hellige menn? De var ikke opptatt av disse spørsmål i det hele tatt. Ikke viktig. Religøse åndsmakter vil gjerne tvinge seg inn for å sette spor i ytre ting. F.eks skal det ikke være lov for en kvinne å klippe pannelugg.

I Israel får du ikke melk i kaffen. Hva har Kaffe med Kjøtt å gjøre?

Hvor går grensa for din sabbatsfeiring? Må du rive toalettpapiret på fredag mens religiøse åndsmakter ler av deg?

Ikke noe av det som kommer inn i mennesket utenfra, kan gjøre det urent. Nei, det er det som går ut fra mennesket, som gjør mennesket urent. Om noen har ører å høre med, så hør!
Da han var kommet innendørs, bort fra mengden, spurte disiplene ham om lignelsen. «Forstår ikke dere heller noe?» sa han. «Skjønner dere ikke at ingen ting som kommer inn i mennesket utenfra, kan gjøre det urent? Det kommer jo ikke inn i hjertet, men bare ned i magen, og går ut og dit det skal.» Dermed slo han fast at all mat er ren.

Og han la til: «Det som går ut fra mennesket, det gjør mennesket urent. For innenfra, fra menneskehjertet, kommer de onde tankene: hor, tyveri, mord, ekteskapsbrudd, grådighet, ondskap, svik, utskeielser, misunnelige øyne, spott, hovmod, vettløshet. Alt dette onde kommer innenfra og gjør mennesket urent.»

Når gjelder Jesaja 66,17 så henviser jeg til oversettelsen i The Message Bible. Der ser dere at dette har med sataniske ritualer å gjøre.

Når det gjelder tre dager og tre netter;
http://home.online.no/~subu-he/Undervisning/jesus3.html

Guds Fred til alle sjeler som elsker Frelseren, MESSIAS.

Magnus Halle
Magnus Halle
Abonnent
10 år siden

Hei våkne sjeler, anbefaler alle å ta seg tid til å se denne filmen! http://www.youtube.com/watch?v=w2pXPU7T_vA

Kjell L
Kjell L
Abonnent
10 år siden

Legger merke til at de aller fleste får plusspoeng, men jeg alltid negativt..(ikke at det gjør meg noe). Men virker som jeg har hele kristenhorden mot meg..like ille som fotballsupporterne som til tider herjer i byn;) Fred til dere alle, i Mitt navn

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  Kjell L
10 år siden

The Photon God

Teisen
Teisen
Abonnent
10 år siden

De 144000 er ikke bare jøder, men 12000 fra hver av Israels stammer. De vil naturligvis bli herliggjort ved sin bortrykkelse.
At Paulus bruker lite blekk angående mat er jo helt riktig, men kan det være på grunn av at all denne kunnskapen om hva vi hadde lov å spise angående kjøtt fantes fra før? Det som var usunt å spise før er det jo tross alt i dag også, det var jo grunnen for at menneskene fikk denne spiseseddel om en vil si det slik. Dette har ingenting med seremoniloven å gjøre, selv om en ser at bare rene dyr ble brukt til ofring. Hadde vi vært flinkere til å lytte til Guds ord angående dette med uren mat så tror jeg menneskene ville vært spart for mye sykdom,
for Herren vet nok hva som egner seg for oss.
Når det gjelder oppstandelsen så står der vel ikke at han stod opp på den første dag slik mange tror, men de oppdaget det ikke før grytidlig første dag da de kom til graven. Det er svært mye som tyder på at han stod opp ettermiddagen på sabbaten.
Når det gjelder helbredelse på sabbaten så sa jo Jesus selv at det var tillatt å gjøre godt på sabbaten.
Tross alt, det er jo veldig viktig for oss alle å komme frem til sannhets erkjennelse, det er jo sannheten som skal frigjøre oss som Jesus sier i Joh.8,32.

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  Teisen
10 år siden

Vi blir nok aldri ferdig med å tolke mytologien bokstavlig, og derfor blir vi sittende fast i eget snørr.
Praise The Lord With Brain Music

Arve
Arve
Abonnent
Svar til  Uffda
10 år siden

Det kjem ein Gaga-reklamesnutt i forkant av youtubevideoen. Eg berre spyr.

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  Arve
10 år siden

Reklame er styrt via Google utfra din profil, årsaken kan være at du har smugtittet på Gaga demonshow. :-) Reklamesnutter er altså ikke styrt av den som laster opp en video, men mer av den som ser på Youtube.

Bill Donahue sin undervisning er nok ikke for alle, men for de som har kunnskaper og erfaring bla annet innen anatomi bør den være svært verdifull.
The Groin to the Skull

En mann med åpenbar agenda
Svar til  Teisen
10 år siden

“Uren mat er jo fremdeles uren, det er aldri blitt opphevet.”

Guds skapende ord gjør alltid en endring. Guds skapende ord er kraft. Da Gud sa til slangen at den skulle krype på sin buk, så mistet slangen sine 4 bein. Før hadde den gått mer som en firfisle.

Før Adam og Evas fall var menneskene vegetarianere. Tror du ikke Gud har kraft til å endre menyen enda en gang?

Jeg skrev at de 144tusen var jøder, men mente hebreere. Israels 12 stammer. Der er vi enige.

Etter sin død på korset var Kristus Jesus aktiv med mange oppgaver. Blant annet forkynte han i dødsriket for åndene som var i varetekt. Men han fikk ikke sitt herliggjorte legeme før på den tredje dag. Det er søndag, det.

For what I received I passed on to you as of first importance: that Christ died for our sins according to the Scriptures, that he was buried, that he was raised on the third day according to the Scriptures, and that he appeared to Cephas, and then to the Twelve. After that, he appeared to more than five hundred of the brothers and sisters at the same time, most of whom are still living, though some have fallen asleep. Then he appeared to James, then to all the apostles, and last of all he appeared to me (Paul) also, as to one abnormally born.

Raised on the third day. Døde fredag, død lørdag, oppsto søndag, den første dag i uken.

Magnus Halle
Magnus Halle
Abonnent
Svar til  En mann med åpenbar agenda
10 år siden

Sabbat dagen er på en lørdag, kirken har klart å endre sabbat dagen til en søndag i ettertid, ikke bli missledet! Galatians 5:9 KJV – A little leaven leaveneth the whole lump

Teisen
Teisen
Abonnent
10 år siden

For øvrig, når det gjelder de 144000, så står det så visst ikke slik at de er de eneste som blir frelst, men at de er en førstegrøde for Gud og Lammet, Åp.14,4. Når disse 14400 blir beskrevet i kapittel 7,3-8 så leser vi jo videre i vers 9: “Deretter så jeg, og se, en stor skare som ingen kunne telle, av alle ætter og stammer og folk og tunger, som stod for tronen og for Lammet, kledd i lange hvite kjortler, og med palmegrener i sine hender;” De 144000 er altså en spesiell gruppe som blir høstet inn foran hovedhøsten, men dermed er det ikke sagt at de er de eneste, for som vi vider leser i denne sammenhengen så blir altså også en annen gruppe beskrevet, som ingen kunne telle.”

En mann med åpenbar agenda
Svar til  Teisen
10 år siden

De 144tusen er jøder. Som antakeligvis blir fylt av ånden når hedningenes tid er til ende. Hva markerer at hedningenes tid er til ende og den syttiende årsuke starter opp for Israel? Kan det være at at Klippemoskeen blir revet?

http://ord8liv.wordpress.com/2013/09/17/70×7/

Når det gjelder Enoks bok så er den allerede oversatt til norsk, ESCA forlag i MOSS. http://www.janchristensen.net/ENOKSBOK-februar-2004.pdf

Den har også vært trykket i bokform. Husker spesielt eldstebror Sten Borgersen vitnet om at han ble velsignet av å lese den. Det var tidlig på 80-tallet det.

Mye bra Bibelundervisning hos Adventistene. Dere ser ikke en mulighet for at Peters syn, åpenbaring om mat, faktisk gjelder både folk og mat? Guds Ord har ofte flere betydninger. Uansett bruker Paulus veldig lite blekk på å undervise hedningene om mat.

“Den hellige ånd og vi har besluttet ikke å legge noen annen byrde på dere enn disse helt nødvendige tingene, at dere holder dere borte fra kjøtt som er ofret til avgudene, fra blod, fra kjøtt av kvalte dyr og fra hor. Om dere passer dere for slikt, vil det gå dere godt. Lev vel! ”

Hvorfor skrev ikke Apostlene masse greier om Moses og uren mat?

Det er selvdagt helt korrekt at Lørdag er Sabbat. Burde Jesus ha unlatt å helbrede på Sabbaten? Burde Jesus egentlig unnlatt å provosere de skriftlærde? Vi har en frelser som er større enn Moses.

Det er rettferdigheten fra Gud, bygd på tro. Da kjenner jeg ham og kraften av hans oppstandelse, får del i hans lidelser og blir ham lik når jeg dør som han – måtte jeg bare nå fram til oppstandelsen fra de døde!

Kraften av hans oppstandelse. Kanskje ikke så rart at Oppstandelsesdagen ble de kristnes hviledag? Seierens dag.

Teisen
Teisen
Abonnent
10 år siden

Teisen sier:
Til Fighter For Truth: Dette som man leser i Ap.gj. kap.10 har egentlig ikke noe med mat å gjøre. Problemet med jødene var jo at de så på hedningene som urene, åndelig spedalske om en vil, og disse holdt de seg klar. Inntil nå hadde de da også bare holdt seg til jødene. (11,19) Dette med duken og all den urene maten var jo et bilde på måten Peter så på hedningene, de var urene! Derfor sier jo Herren i vers 15 at det som Gud har renset, det måtte ikke han gjøre urent. Poenget var jo at Herren ledet Peter til en romers høvedsmann, Kornelius, en hedning, og dette ville jo ikke Peter ha forstått uten denne undervisning, som vi da leser det i vers 28. Det hører jo med at Kornelius og han nærmeste ble døpt. For jødene var da dette helt utrolig som vi leser det i vers 45: “Og alle de troende av omskjærelsen som var kommet med Peter, ble forferdet over at den Hellige Ånds gave var blitt utgytt også over hedningene;” PS: Uren mat er jo fremdeles uren, det er aldri blitt opphevet.

Kjell L
Kjell L
Abonnent
10 år siden

Skulle det være noe i disse eventyrene, har det for emg ingenting med en åndelig Gud å gjøre. Da er dert isåfall alienkontakt/besøkende fra en annen klode som leker Gud/Guder. Den sanne Guden er i oss, vi er Gud

Kjell L
Kjell L
Abonnent
Svar til  Johannes Kvam
10 år siden

Du sitter aldeles ikke på noen fasit Kvam, så ikke kom å si til meg hva som er piss og ikke! Det er typisk for svært mange kristne, de som tror de er så forbanna hellige, de er de verste noen ganger til å ikke respektere andres syn. La meg mene hva jeg mener, så får du som kristen prøve å respektere det. Jeg mener at alt er en manifestasjon, et aspekt av Gud, og den Guden alltid er i alle ting, aldri utenfor..den kraften er heller ikke dømmende, den gir blaffen i religion generelt, hva du er, har gjort, om du er kristen, islamist, buddhistisk eller ikke. Tvert imot, den vil at alle ting skal fryde seg, finne sin egen lykke og sin vei..og minst er denne kraften fylt av en enorm humor, som jeg har opplevd mange ganger. Tror du Jesus og Buddha var spesielle? Alle er denne kraftens sønner og døtre, og alle har potensialet som Jesus og Buddha viste, nemlig potensial til oppvåkning i den forståelsen at Gud alltid hviler innenfor Selvet…det nytter ikke å lete noen andre steder

« Forrige artikkel

Informasjon fra transetilstand

Neste artikkel »

Begivenheten og Generalen

98
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x