Kirkens ugudelige sensur

10448 visninger
27 minutter lesetid
98

”… om noen legger noe til… eller om noen tar bort noen av ordene i denne profetiske bok…” står skrevet i Åpenbaringen 22:18-19. Kirkens menn klarte ikke å holde disse bibelske ord. Les mer om hva og hvorfor.

Johannes’ Åpenbaringen, som avslutter det Nye Testamentet, er noe av det mest spennende i Guds bok. Den avsluttes slik: 22:18 Jeg sier til enhver som hører ordene i denne profetiske bok: Om noen legger noe til, skal Gud legge på ham de plager som det er skrevet om i denne bok; 22:19 Og om noen tar bort noe av ordene i denne profetiske bok, da skal Gud ta fra ham hans del i livets tre og i den hellige by, som det er skrevet om i denne bok”.

Så har kirkens menn holdt seg til dette? Det er selvfølgelig avhengig av hvilken versjon man benytter seg av, men NEI, hvis man tar utgangspunkt i The King of kings Bible, den som regnes som den mest presise i dag. Så hva er det som var så viktig i det som ble sensurert bort, at man bryter det skrevne? Hva er det makten vil ikke vi skal vite? Mange svar kan man egentlig lese i Ef.: 6:12.

Nå er ikke dette det eneste kirken har fjernet. Foruten det kommende under er Thomas evangeliet og Apostlenes Gjerninger 8:37 fra det Nye Testamentet fjernet. Fra det Gamle Testamentet er Enochs Bok, Visdom, Salomom (noe annet enn Ordspråkene), Baruch, Teia Tephi og 2. Esdras sensurert bort. Mon tro hvorfor?

Før vi går i gang med Profetiene, er det viktig å kunne tolke hva som står i dem, for det er metaforer og koder. Og Åpenbaringen er IKKE kronologisk.

 • Sol: Davids Trone, som er den britiske (Salmene 89).
 • Måne: Reflekterer lys fra solen, og er da det britiske samveldet.
 • Stjerner på himmelen: USA, jfr deres flagg.
 • Himmelen: Politiske systemer
 • Fjell: Myndigheter (Mi. 4:1)
 • Jorden: underkuet folk
 • Jordskjelv: store omveltninger på jorden (se over)
 • Sjø: rastløse, mobile mennesker, som ikke er undertrykte og kan bevege seg fritt (Salmene 65: 6-7).
 • Vann: folk, nasjoner og språk (Åp. 17:15)
 • Horn: kongedømme
 • Enhjørning: Unikt horn, et kongedømme med en verden uten ende.
 • Oliven: Huset Israel (folket uten land)
 • Fikentre: Jøder (Matt. 21:19-20)
 • Time: En måned i profetiene
 • Dag: Et år i profetiene (Ese. 4:6)
 • Måned: 30 år i profetiene (Åp. 11:2-3)
 • Syv: Tallet for fullstendighet i Skriften

Skrives jorden med stor J menes selve Jordkloden, liten j er landjorden. Tegnet v i parentes henviser til Åpenbaringen. Det som er i kursiv er Kristus’ ord. Sura er henvisninger til Koranen (The Book of Unity), den siste boken som gjør Bibelen komplett. For både det Gamle Testamentet og det Nye Testamentet og Koranen hører sammen.

Så vidt jeg vet har følgende aldri vært skrevet på norsk tidligere, og jeg skjønner hvorfor kirken har fjernet det. Håper de fleste synes det er vel verdt tiden det tar å lese.

Det kommende er en oversettelse av ALT som er fjernet, etter Åpenbaringen 22:7 i den norske utgaven fra 1978, som avsluttes med ”Se jeg kommer snart. Salig er den som tar vare på de profetiske ord i denne boken.”

 

revelation

 

Johannes’ Åpenbaring

23:1 Til de syv englene i Asia-provinsen, deres bror John fremsto som et trofast vitne av din frelse fra bebreidelse, nå kjent at den rene sjel er energi. (Dan. 12:3)

23:2 Å ha et øre, jeg, John i sjelen, skriver, for det kom en høy lyd, som en trompet, bak meg. Jeg snudde meg og så Lyset, og falt foran føttene hans som død. (v. 1:17)

23:3 Ut av Lyset kom det frem en stemme som sa: ”John, ikke vær redd, for Jeg overrekker deg en nøkkel, som overvinner død og Hades (v. 1:18), fordi du ikke har sviktet din første kjærlighet, og gjør alle de tingene du gjorde i begynnelsen”.

23:4 For Dyret vil bli slått i hjel, og hans symbol vil bli nedlagt av Lammet. En stor trompet vil lyde fra et sted høyt oppe, og en stor stjerne plassert på en stang vil bli båret inn til midten av folkemengden.

23:5 Og Herren Gud vil velsigne dette stedet og gjøre den til en Hellig By, og den skal bli kalt Nye Jerusalem. Og Byen vil komme ned fra Guds himmel, og den sk al være av jaspis og av krystall. Og Byens mur vil ha 12 grunnpilarer og portene vil bære navnet til Apostlene.

23:6 Og Lammet vil sitte i midten og vil telle tretten. For syv vil ble ropt opp og fem vil bli utvalgt. Byen vil bli oppmålt med en gullstav, og til oppmålingen vil det bli lagt til alle typer verdifulle steiner.

23:7 Og de vil gå barbeint og med bøyd hode, for alle nasjoner og konger på Jorden vil ikke se annen prakt. Og Tempelportene vil ikke være stengt på dagen, og det vil ikke være noen natt der.

23:8 Og de urene vil bli brent som gjennomsiktig glass og de rene som gull. Nasjoners prakt vil sitte ved siden av Tempelets Trone som er inne i Byen. Og enhver som kommer i skam eller falskhet vil ikke bære frukter, og deres frø vil være av jern.

23:9 Hver enkelt vil kjenne profetiene til andre, og hver panne vil bære tegnet. For Profetiens Ord må ikke medføre falske vitner, for Aristeas kjente sin Herre, for Ordet er høytidelig og må ikke tukles med, for Ånden sa: ”Kom, enhver som er tørst, motta gaven fra Livets Vann”.

23:10 Alle som mottar Ordet fra Lysets Tempel vil bli født på ny (Joh. 3:3-10) og de som vitner falskt vil gå nakne som en tyv. De vil ikke bære noe navn og deres munner vil bli som munnen til dyret, for de vil sitte sammen med demonene og lyve med frosken.

23:11 Og Byen vil bli født på en Sky av Lys (Matt. 17:5), ikke plassert på Jorden, men båret av Ånden. Gjennom portene vil det komme mange mennesker og språk, men de vil snakke med én tunge og lese fra Livets Bok.

23:12 Og prestene på Jorden vil tre frem og kalle Boken ond og påføre de 144.000 som er i Lyset smerter. Men prestene vil lese fra Boken, og Ordet vil gjøre magen sur, men i munnen vil den være så søt som honning.

23:13 Ordet vil dermed bli avslørt av Lysets Engel. Men prestene på Jorden vil ikke se Ordet, men vitne for de besudlede ord, som kom ut av englers munn, men falt inn i dyrets hender.

23:14 Hva Ånden åpner, kan ingen stenge, og det Han stenger kan ingen åpne. En vanhelliget prest vil lyve sammen med dyret.

 

24:1 Og visjonen endret seg, og jeg så syv engler dalte ned fra himmelen og de badet meg, for ingen ble funnet verdige til å motta Ordet.

24:2 Og jeg bøyde mitt hode og gråt, for jeg så Lyset komme ut av høyre hånd fra Han som satt på Tronen. Og Han sa: ”Frykt ikke, for jeg kjenner min tjener, og vil løfte deg over alle kongeriker og prester og gi deg autoritet over samtlige stammer, folk, språk og nasjoner”.

24:3 Og den første engelen steg frem, og i hånden holdt han en rull, skrevet på begge sider. Og sa: Rene er de syv øyne for de er som Guds syv ånder, sendt ut for å gi Visdom til Jorden”.

24:4 Og han brøt forseglingen og jeg hørte en ”Ny Sang” (Jes. 42:10; v. 14:3; 15:3), og de bedende av det hellige folk steg frem. Og jorden ble delt i to, den ene fløt det blod og halvdelen var i rødt. Den andre var hvit, men kjente ikke Gud, og provoserte Hans arbeid med grådighet, og jeg så erobring.

24:5 Og den andre engelen steg frem og brøt forseglingen. Og det synliggjorde seg en hissig rød hest (v. 6:4), for blodet vil rense og dens rytter var gitt makt til å ta freden bort fra Jorden.

24:6 Og den tredje engelen brøt seglet. Og det kom frem en svart hest og rytteren ble kalt Hungersnød og holdt en vektskål (v. 6:5), for Herren Gud har sagt: ”Når Jeg kutter din tilgang på brød, vil de dele ut brød etter vekt”.

24:7 Alle fikk utdelt en kvart hvete i henhold til hans arbeid, men mange vil komme og ta av brødet og ikke arbeide, og de vil påføre Jorden sult, og de vil gråte og deres stemmer vil bli som i villmarken.

24:8 For til og med oljen og vinen vil bli ødelagt, for det vil ikke bli noe regn og ingen vil finne beskyttelse mot solen.

 

solbrent
Ingen kan gjemme seg fra solen, og selv med beskyttelse vil det se stygt ut. Ekte klimaendringer…

 

24:9 Og den fjerde engelen brøt forseglingen. Og det steg frem en grønn hest, og rytteren var Døden (v 6:8). Og himmelen ble fylt, og jeg så uro, elendighet, pest, mangler, krig i alle former, og det var fullt av frykt.

24:10 Og engelen sa: ”Frykt ikke, for døden er menneskets og Gud kjenner ikke døden, for jeg bærer frukter av fri vilje, som er Guds gave, for alle av disse tegn er lagd av mennesket.

24:11 De vil gå over vannet, og de vil fly luftens skapninger, og gå til havets dypt. De vil løfte deres kropper mot stjernene, men de vil ikke finne Gud, for med disse gaver vil de bringe terror til samtlige nasjoner på Jorden.

vespamandarina
«Vepsa Mandarina» er en ny monsterveps, på størrelse med en tommel, og drept over 40 mennesker så langt. Den er «menneskeskapt», slik som svineinfluensaen, fugleinfluensaen, HIV-viruset, TWAR, Ebola, Morgellons, SARS, MERS osv,

24:12 Og de vil dele ut pest, og de vil gjøre grusomt mot alt som var skapt av Gud. For Gud har prøvd sitt Folk, til og med til det fjerde seglet”.

24:13 Og den femte engelen brøt seglet. Og engelen hadde på seg en hvit kappe. Og han holdt ut sin arm og sa: ”Kom, for jeg er Livets Pust”. Og fra Skyen (Matt. 17:5) steg Lammet fram, og rundt og i en sirkel kom sjelenes martyrer frem.

24:14 For de alle hadde ligget på Kunnskapens alter og mottatt dåpen for Evig Liv. Og martyrene gråt med høy røst: ”Suverene Herre, kan vi dra utenlands, selv som Ånden, slik at alle vil kjenne tidspunktet for Din komme”. Og det kom en høy trompetlyd (Matt. 24:31) fra himmelen og alle bøyde sitt hode.

24:15 Og Han ga befaling til Hans tjenere om å gå utenlands og bringe budskapet, så alle kan forberede seg for Tiden som vil bli som gull, og når alle vil gjenkjenne sin bror og søster fra deres Lysende Sjel.

24:16 Og den sjette engelen brøt forseglingen. Og det kom en voldsom vind fra himmelen, og jorden ristet, og samtlige fjell og øyer flyttet seg for ”himmelens stjerner” kjente ikke deres plass.

24:17 Og fra himmelen kom det mange stjerner, som falt ned mot jorden, og tiden var synlig, for sene var fikenene som falt fra treet.

24:18 Og alle sto i skrekk, for Lammets vrede var stor. Og hans tjenere kastet ut alle prestene fra Jorden, de som hadde gitt falske profetier, for de hadde lagt ”jorden” øde, og forårsaket bevegelse blant ”himmelens stjerner”.

24:19 Og det kom et stort Lys fra himmelen og det blåste ikke mer. Og Herren Gud sa: ”Selv om fjell rystes og bergtopper fjernes, vil Min usvikelig kjærlighet til deg ikke bli rystet, ei heller Min Fredspakt” (Jer. 31:31; Esek. 34:25; Matt. 26:28; Mark 14:24; Luke 22:20; Sura 5:8; 16:91).

24:20 Og de av Lyset vil gjøre tegnet, som er av kjærlighet og vil dele velvære i den rene sjel.

24:21 Og den syvende engel kom fram og brøt seglet. Og det var stillhet i himmelen i en halv time for tiden til profetien var kjent. Og der sto de syv englene foran Gud og lyden fra syv trompeter gjallet.

24:22 Og navnene til englene var Uriel, Raphael, Michael, Saraqael, Gabriel og Remiel. Og den syvende engelen tok den siste skiftrullen og fylte den med ild fra alteret, og kastet det ned på Jorden, så det ble tordenskrall, rystelser, lyn og et jordskjelv.

24:23 Og alle badet i Lyset og spaserte inn i Kunnskapen om kjærlighet og ånd.

24:24 Og der det var ørken kom det frem gress, og der det var grumsete vann ble det gjort rent og i himmelen var det ingen skyer, og alle stjernene var gjort skinnende.

24:25 Og Herren dirigerte Hans engler til å gå med alle nasjoner slik at de kan få kjennskap til profetien, og gjøre tegnet, så at de på den Dagen frivillig kan gå inn i Gullalderen.

25:1 Og de syv engler snakket med én stemme, for da de skulle gå på landjorden, tok de mange ulike menneskeformer, men selv om figuren var en mann, var ikke sjelen det, for de gikk inn i mennesket slik man går inn i et Hellig Sted. Men når de var borte, ble mannen gjort alene (Thomas 4:10) igjen.

25:2 Og mens de var med menneskene, de berettet om hemmeligheten til Far, så alle Tegn skal forstås, akkurat som forskrevet i denne profetien.

25:3 For ingenting vil bli som man tror.

25:4 Alle ting vil ha to sinn (Jak 1:8 (riktige navn er James, en av Jesus’ mange brødre og søstre, min merk)), som blir gitt kroppen kunnskap om døden, og vil bli gitt sjelen kunnskap om Evig Liv.

25:5 Og du vil kjenne Tegnet fra staven som er rettet mot Himmelen og berører jorden. For hvis staven var snudd opp ned, vil ikke da den lave delen være mot himmelen og toppen mot jorden?

25:6 For som jeg har sett visjonene til Far, mine visjoner har berørt både jorden og himmelen, for de alle er like, selv om de er motsatser.

25:7 Og engelen så at jeg var irritert og satte seg ved min side.

25:8 ”For er ikke Far skaperen av alt og alle? Og Han har til og med kraft over det som lager Mørket ut av Lyset?”

25:9 Hvis du ikke kjenner til Mørket, hvordan kan du da forstå Lyset?

25:10 Hvis det kun var Lyset, hvordan kan du velge det som er hellig, for kun i Mørket kan du se det Hellige Lys.

25:11 Selv profetien som er gitt i disse visjoner, har hånden skrevet både på Mørkets og Lysets skriftrull. For det vil være ånder av Lys og ånder av Mørke og kun ved å kjenne En vil du kjenne den andre.

25:12 Derfor vil du motta all Kunnskap, det i utvelgelse, du vil ikke frykte det som er gjemt i de mørke kroker på jorden.

25:13 Og Far vil sende en beskytter til planeten Jorden, og hun (Israel) vil bli bekledd med ”solen” (Sal. 89:36) og vil ri en stridsvogn av gull.

 

Britiskflagg
Flagget til Israels (Jakobs) stamme, det britiske. Brit-ish er hebraisk og betyr Paktens folk – en pakt vår familie (ja, vi nordmenn er også israelitter) gjorde med Gud omkring 3000 år siden.

25:14 Og hennes navn vil være Mor (Hos. 2:2) og hun vil bære Livets Frø (Bibelen) og hennes kropp vil være som en livmor for alle som lever på Jorden.

25:15 Og hun vil kjenne samtlige skapninger og bli løftet opp på alle fjell. Hun vil ri over det flate land og gå ned i sjøens dyp. Og alle vil kjenne henne, for hun er kreasjonens Mor (2. Mosebok 20:12).

25:16 Og de vil se henne bekledd med ”solen”, med månen under hennes føtter og en krone med 12 stjerner på hodet.

25:17 Men hun (hennes identitet, som Israel – Rom. 11:25) vil ikke være kjent inntil Den Siste Dagen kommer til Jordkloden og det vil være [spirituell] mørke og forfall, selv når hun blir kjent.

25:18 Og hun vil være som en kvinne, med barn og i ferd med å føde, som vrir seg av veer og gråter ut hennes smerter.

25:19 Slik var vi i Fars tilstedeværelse.

25:20 Vi var med barn, vi vred oss i smerter, men vi ga fødsel til vind.

25:21 Vi har ikke brakt frelse til Jordplaneten; vi har ikke gitt fødsel til verdens folk.

 

26:1 Og engelen Michael kom frem og satt sammen med de tolv. Men de var plaget og noen gjemte sine ansikter.

26:2 Og han ba dem avdekke deres ansikter for de kanskje har hatt visjoner. Men noen av de tolv var blinde og kunne ikke se Lyset.

26:3 Da plasserte Erkeengelen Michael hånden over deres øyne, og de kunne se (Joh. 9:6). Og de frydet seg, lovpriset Fars navn og gjorde tegnet.

26:4 Og han tok dem til et sted høyt oppe og deres ører var åpnet til stemmen og de kjente deres Far og ble født på ny (Joh. 3:3-10).

26:5 Og det var en storslagen stemme fra Himmelen og de så visjoner av det som vil komme.

26:6 Og de så alt land og det var uten grenser. Og all sjø selv til den fjerneste stjerne.

26:7 Og himmelen var fylt med fantastisk Lys, og ut av Lyset kom det frem mange kjente og ukjente Sjeler. Og de undret seg og spurte: ”Hva er det som fyller våre øyne?”.

26:8 Og engelen Michael svarte: ”Dette er de som har gått med Far og er på vei oppover, til og med til Tronen”.

26:9 ”De er blant de 144.000 barna, den førstefødte og fra alle språk og alle nasjoner. For den gjenoppståtte Kristus er i deres hjerter, at Ordet (Matt. 8:10-12) vil bli oppfylt”.

26:10 ”Og de bar tegnet på Lammets andre komme, som er profetien for gjenoppstandelsen. Og alle vil bli samlet i den Hellige Byen, værende av Én bevissthet og Én [spirituell] familie”.

26:11 Og du vil kjenne Kristus, som er nedstammet og lagd Ett med alle som er av tegnet.

26:12 Og de vil gjøre tegnet til hverandre og de vil kjenne seg selv rene i Blodet fra Lammet.

26:13 Og de vil fryde seg, for Kristus har steget ned fra Høyere nivåer, selv ned til klodens mørkeste avkroker. For ingen vil kjenne frykt, for Kristus er i dem (Gal. 2:20).

26:14 Og Cherubim vil ikke lengre stå vakt. Og Portene til Paradis vil bli åpnet og alle vil bo der av Kjærlighetens renhet.

26:15 Og grensen til paradis vil være grensen til Byen som er av gull. Det vil sluttgjøre syklusen i akkurat det øyeblikket den Andre Komme av Kristus’ bevissthet.

26:16 Men enhver som er bortkommet fra Kristus’ Lære vil ikke kjenne Kjærlighet, men bli kastet ut og brent (Gal. 1:6-9). Og de vil ikke motta tegnet, men ligge sammen med dyret i et land av ørken.

26:17 For de som vil dyrke dyret og hans bilde og alle som mottar merket i hans navn vil for alltid bli kastet ut og deres tegn vil bli tegnet til dyret og deres hvilested: evig mørke. Og ut av mørkets avgrunn vil det komme klager fra mennesker som gnager på tungen av skrekk.

Kirken sensur

27:1 Og de syv englene satt i en sirkel med de tolv og den ene som holder det gylne kors, som er Kristus’ merke.

27:2 Og foran hver var det plassert en bolle. Og bollene var lagd av siv, av tre, av jern, av kobber, av sølv, av gull og av krystall.

27:3 Og engelen helte fra bollen lagd av siv, alle naturens gaver som fullføres i løpet av sesongene. Ingen hadde blitt berørt av mennesker, men alle kjente til hans ånd.

27:4 Og den andre engelen helte fra trebollen. Og det kom frem flotte skoger, dekker av skyer, som lagde regn på marken.

27:5 Og den tredje engelen helte fra bollen av jern. Og det ble lagd verktøy for menneskets arbeid på jorden, selv til de store byene og menneskets underverk.

27:6 Og den fjerde engelen helte fra kobberbollen. Og det kom frem alle salgs typer fartøy for å bære folks eiendeler mens de er på jorden.

27:7 Og den femte engelen helte fra bollen av sølv. Det ble skapt lys og tilfredsstilte menneskets øyne.

27:8 Og den sjette engelen helte fra gullbollen, som er et vanlig metall for menneskers skatt på jorden.

27:9 Og den syvende engelen helte fra bollen av krystall, som glinset og var lagd i stor skjønnhet.

27:10 Og de var rene og uberørte av mennesket.

27:11 Da tok den første engelen en stokk som var blitt holdt av mennesket og rørte den oppe i bollen av siv og de forvitret. Og alt som var beholdt falt i bakken og ble ett med jorden.  Og det kom fram fra det fruktbare frø av menneskets behov, selv inntil den Siste Dagen.

27:12 Og den første engelen sa: ”Din Far vil fø alle hans barn, for ingen vil være sultne unntatt de av menneskets grådighet”.

27:13 Og den andre engelen berørte bollen av tre, med menneskets stokk. Og skogen ristet og himmelen ble til blod. Og blodet dekket en tredjedel av ”jorden”, ”havet” og ”sjøene” (v. 17:15). Og dyret gikk gjennom himmelen av blod og det var stygge og smertefulle grimaser på dyret.

27:14 Og den tredje engelen tok staven og berørte bollen av jern. Og det kom frem mange mennesker som var redskap for å forsvare han fra himmelen av blod. Og mennesket kastet ned mange demoner med hans verktøy, men som de ble slått i hjel, så formerte de seg.

27:15 Og den fjerde engelen tok stokken og berørte bollen av kobber. Og bollen fløt over, og det framkom et stort antall gresshopper som dekket himmelen og konsumerte alt som var å se og torturerte folket med smerter og glohet varme.

27:16 Og den femte engelen tok på bollen av sølv og frem kom en stor by med mange skatter. Og byen ble rammet av et alvorlig jordskjelv og den var smadret. For planetens nasjoner kjente ikke Far og slik var det smeltet en kopp fylt med vinen av raseri fra Fars vrede.

27:17 Og den sjette engelen berørte bollen av gull. Og det kom frem syv frosker (G7-landene) som var slimete og stygge. Og fra deres munner kom det ut vedvarende og meningsløst kvekking. Og de var kledd i gull og så kloke og beleste ut, men under var de nakne.

 

G72
Syv kvekkende frosker, giftige, men tomme.

27:18 Og den syvende engelen var borti bollen av krystall og det samlet alle konger og herskere på jorden, til et sted kalt Armageddon. Og de fant ingen fred, men forårsaket krig mellom deres folk, selv på fjellet kalt Megiddo (i Jezreel-dalen – Hos 1:10-2:4)

27:19 Og de telte sine døde til en tredjedel av jordens befolkning (v. 9:18). Og kroppene ble konsumert av demoner og brakt til live igjen. Men kongene og herskerne så ikke demonene, men kommanderte den store vert til å gå til krig.

27:20 Og demonene besteg kongene og herskerne og slavebandt dem. Og de ble drevet inn i mørke huler og lå med dyret.

27:21 Og folket kom frem inn i Lyset og frydet seg over å bli satt frie.

27:22 Og de var kledd i rent skinnende lin med en gyllen bord rundt deres bryst. Og himmelen var fylt med Lys fra Guds Herlighet.

 

28:1 Alle disse visjoner ble gitt meg, fra englene sendt fra Far, så alle kan bære vitnesbyrdene til Guds Ord.

28:2 Så alle vil gjenkjenne Tegnet på den Siste Dagen, for Han som er, og har vært, og skal komme vil betegne profetien.

28:3 Det vil bli kjent i en tid når folket på Jorden sørger, på grunn av Ham (Jes. 61:2; Sak. 120-11; Matt. 24:30).

28:4 Men de sørget over mennesket og ikke sjelen.

28:5 Og søk ikke Far gjennom Sønnen, men i det reinkarnerte kjøttet. For prester av Jorden vil se bildet av dyret og forlede mange inn i villmarken.

28:6 Likevel vil Far skape mange Signaler (Matt. 24), slik at alle vil være vitner frem til Den Siste Dagen, når alle har vasket deres kapper og gjort dem hvite i blodet fra Lammet. Og Portene til Paradis vil bli åpnet og de vil få kraften til Guddommelig Kjærlighet og leve i lykksalighet.

28:7 For ble ikke Jesus Kristus død, og sprang ut i livet igjen. Og var ikke den Hellige By lagt øde og nå gjenoppstår igjen. Disse ting ble gjort av Far, og Hans mysterier er kilden til all Visdom.

28:8 Så vær derfor trofast, selv fram til dødsøyeblikket, og Han vil gi deg Livets Krone.

28:9 For kroppen vil død og bli slik jorden var, hvorfra den kom, men sjelen vil leve og bo i mang en by og kjenner ei tid.

28:10 For kroppen er dødelig og vil forfalle, men sjelen er evig og kjenner ei døden.

28:11 Alle vil komme til Jordplaneten hundrevis av ganger (Eno: 90:1; Joh. 9:2) og vil fortsatt bli oppdratt av Far.

28:12 For tegnet på Sønnens oppstandelse er tegnet på evig liv.

28:13 For Far vil spre Hans tabernakel over hele Hans kongedømme (Jes. 4:6) og de vil telle alle folk, stammer, språk og nasjoner.

28:14 Og alt som lever i forseglingen til den Levende Gud (v. 7:4) vil bli døpt som gave fra Guddommelig Kjærlighet, og bli kjent gjennom merket av fra sjelens renhet.

28:15 Slik som Far deler Hans Guddommelighet nærvær ved deling av Ånden, vil alle bli til ett i dåpen av Guddommelig Kjærlighet. Og de vil kjenne hverandre og deles gavene i paradis og lykksalighet.

28:16 For Far skuet på sitt arbeid og var svært fornøyde. For Adam kreerte han Eva. Og for Eva kreerte han Adam, slik at alt skulle ha balanse i den Guddommelige plan.

28:17 Og han berørte Adam i siden og det sprang ut en kilde.

28:18 Og Han berørte Eva slik at hun kunne kjenne tegnet for Hans Guddommelige Kjærlighet og bære frem fra kilden alle avkom på jorden. Og denne gaven ga Han til alle skapninger, selv til den laveste form som er i deres forbindelse, vil de berører den Guddommelige Ånd.

28:19 Og med dette skapte Han tegnet for renhet, at alle kunne bade i Livets Vann. Og gjennom gaven av Guddommelig Kjærlighet vil Kristus’ Ånd gå inn.

28:20 For velsignet er de som kommer i renhet til Livets Vann og er døpt i ånden. For de vil leve i paradis og i intens lykke.

28:21 Men enhver som kommer med uren sjel vil bli gjort fortapte og nakne. Og vannet fra våren vil tørke opp. Og de vil vandre med demoner og bli forbundet med syv plager.

28:22 Men den rene sjel vil bade i Paradis’ Elv. Og de som har vasket seg i dets kilde har rett til Livets Tre og de kan gå gjennom portene til byen i paradis og lykkesalighet.

Kirken sensur2

29:1 Mine brødre i ånden i Ephesus, Smyrna, Pergamos, Thyatira, Sardis, Philadelphia og Laodicea, vær trofaste vitner til Åpenbaringen til Jesus Kristus, som engler og visjoner har vist til Hans trofaste tjener.

29:2 Jeg, John av svært høy alder, hviler ut i sikker kunnskap om oppstandelse av sjelen.

29:3 Raskt vil jeg bli ført til Fars Trone. Jeg gir deg visjonene for oppbevaring, gitt til meg fra Far i løpet av årenes løp. Slik at visjonen er trygg inntil tiden for Jesus Kristus Tilbakekomst og profetien kan avsløres.

29:4 Selv om øynene til Hans tjener er slitne, kjenner de fremdeles sjelen. Og sjelen vil leve, som jeg vil kjenne min broder i tidens fortelling.

29:5 Selv om jeg må avslutte mitt vitnesbyrd fort, at Visdommen i profetien kan oppfylles. For jeg ble vekket ut av søvne, da det kom tre engler i hvite kapper, som løftet meg inn i en ”Sky” som tok meg et høyt fjell (Jes. 42:11).

29:6 Og det var mang en vert som priset Herren. Og foran meg var plassert et tabernakel. Og fra tabernakelet kom det et flott Lys.

29:7 Og en stemme snakket, og den sa: ”Jeg er Alfa og Omega, Opphavsmann og Fullfører av alle ting. For selv om du har lagd en trofast deklarasjon om ting som er og ting som vil skje, la mitt Ord bli kjent til alle som vil høre.

29:8 For dagene i profetien vil bli oppfylte. Og du vil kjenne stedet med en skinnende ”stjerne” som var sendt som en budbringer (Matt. 24:30-31) til Betlehem.

29:9 Og en strålende ”stjerne” vil dukke opp over den Hellige By (Jes. 4:5) og alle som har fulgt reglene vil bli døpt i Lyset. Og alle som sitter på høye plasser og observerer Lyset på avstand, også de vil bli gjort ett med Lyset.

29:10 Og de vil løfte tegnet for korset som vil bli båret på en stang og alle vil bøye deres hode i Fars nærvær. For den gamle vil bli gjort ny, og Byen stå for evig. For alle som deler denne visjonen vil kunne gå gjennom portene til Byen i paradis og lykksalighet.

29:11 Og jeg vil lete i samtlige hjerter og i samtlige sinn, at de kan være rene. For jeg vil sende Ånden til Min Sønn, Frelseren, Kristus, slik at alle blitt ett med Hans ånd.

29:12 Og et nydelig Lys vil omsverme dem og de vil kjenne hverandre. Og de vil fryde seg og deler Tegnet. Og de vil bli gitt [spirituelle] Visjoner og Lys. Og Visdom vil bli avslørt for dem, slik at de kjenner sine plikter.

29:13 Og det vil bli en ny atmosfære og en ny jordklode. Alt vil bli lagd på nytt. Og de vil vandre i Lyset til den returnerte Kristus.

29:14 Og Lyset vil nå ut til samtlige nasjoner fra deres munn. Og til alle konger og ledere og til alle nasjoner, stammer og språk, de vil merke Guds Vilje (Matt. 6:10).

29:15 For Ånden vil gå igjennom Profetene. Og det vil bli en ny Brud (Hos. 2:2, 16-17, 19-20; v 21:2). Og Bruden og Ånden vil tale med én stemme. Og Bruden vil velsigne jorden.

29:16 Men de som ikke ser Lyset vil bli fylt av smerter og hvile verken dag eller natt. Og de som tilber dyret og hans bilde og enhver som mottar merket i hans navn (v. 14:9-10) vil bli kastet inn i evig mørke.

29:17 De Frelste vil være kjente med hverandre, for de er kledd i hvite kapper. Og Kristus’ Lys vil føre dem til Kilden av Livets Vann.

29:18 Og de vil gjøre tegnet til de nyfødte (Joh. 3:3-10) og døpe hverandre. Og deres ryttere vil bli gitt makt til lage fred med alle folkene. Og de vil fryde seg i Lyset og være pålitelige og ærlige for gaven fra Fars Guddommelig Kjærlighet.

29:19 Og deres sjel vil arve jordkloden. Og de vil dominere over stjernene selv til den tiende planeten.

29:20 For Hans engler vil vise Hans tjenere alt som vil skje, at alle vil for alltid bade i elven (v. 22:1; Sura 2:25; 3:15, 136; 195) av Guddommelig Kjærlighet som flyter gjennom Byen i paradis og lykksalighet”.

 

30:1 Og Ånden ledet meg frem og viste meg den rene elven fra Livets Vann, klar som krystall, tømt ut av Guds Trone.

30:2 Og elven og landjorden var ett, og på hver side av elven var Livets Tre, som var i paradis. Og treet bar tolv typer frukter, og avga frukt hver måned, for treets blader var fredspleiende for nasjonene (v. 22:2).

30:3 Og det vil ikke lenger eksistere sinne, for Guds Trone og Kristus vil være der, og Hans tjenere vil glede seg og være i ett med Fars Storhet (Jes. 4:5).

30:4 Og de vil se Guds ansikt og kjenne deres Far og Hans tegn skal være i deres panner.

30:5 Og det skal ei være mer natt, og de vil ikke trenge lykt, ei heller lys fra solen, for Far har gitt dem Lys, og de skal for evig bli i Lyset.

30:6 Og Han sa til meg: ”Alle som er trofaste og sannferdige, for Herren Gud av de hellige Profetene sendte Hans engel for å vise Hans tjenere de ting som må bli utførte.

30:7 Et millennium vil passere, og så nesten et til og vær oppmerksom, Jeg kommer plutselig, velsignet er han som holder de fortalte profetiene i denne Bok”.

30:8 Og jeg, John, så og hørte disse hendelser. Og når jeg hørte og så dem falt jeg bedende ned foran engelens føtter som hadde vist meg disse tingene.

30:9 Da sa engelen til meg: ”Hvorfor tilber du mine føtter? Skjønn at jeg er som deg, for jeg er din trosfelle, og brødre av Profetene, og av de som oppbevarer ordene i denne Bok: at vi kun tilber Far”.

30.10 Og han fortsatte:” Ikke gjem unna det sagte i profetien i denne Bok, la ingen andre menn gjøre det heller, for tiden vil komme der all Kunnskap vil bli kjent.

30:11 Og spre budskapet om at den som er urettferdig, la han forbli urettferdig; og den som er skitten, forbli skitten; og  den som er rettskaffen, forbli rettskaffen; og den som er hellig, forbli hellig. Slik at vi skal kjenne våre brødres tegn.

30:12 Og vær årvåken, Kristus kommer plutselig, for et millennium vil passere og nesten et til, og det vil bli et signal i himlene. Og du vil kjenne denne ”Stjerne” som tiltrakk de vise og allvitende til Betlehem. Søk derfor ”Stjernen” (Matt. 24:30-31) på den avtalte tiden, og samtlige sjeler vil fryde seg i belønningen, selv de som kom ut av kroppen (2 Kor. 5:8, 10), så alle mennesker i henhold til Hans arbeid skal bli”.

30:13 For vår Far sier: ”Jeg er Alfa og Omega, Begynnelsen og Slutten, Den Første og Den Siste” (v. 1:8)

 

Alfa og Omega
Alfa og Omega

 

30:14 Velsignet er de som holder og utfører Hans Befalinger, slik at de kan få retten til Livets Tre. Og vil dele Guddommelig Kjærlighet, og kjenne paradis og lykksalighet, og kan gå igjennom portene (Matt. 7:13-14) til Byen (New Jerusalem).

30:15 La meg fortelle deg, ingen som gjør ondt vil komme til dette paradis, ei heller vil de kjenne kraften til Guddommelig Kjærlighet. For kun de hellige vil leve i Tempelet og gjøre tegnet til hverandre. Og de vil ikke forlate paradis. For utenfor er hunder, trollmenn, krigshissere, mordere, avgudsdyrkere, og enhver som elsker og lager løgn.

30:16 Og det var et kraftig Lys og rett foran meg sto Frelseren, Kristus. Og Han talte slik at jeg kunne forstå hans autoritet som engelen. Og uttalte: ”Se etter ”Stjernen” som ble fortalt av Profeten Jakob, at du vil kjenne tidspunktet for den Andre Komme, når jeg vil gå inn i samtlige hjerter. Jeg, Jesus, har sendt mine engler for å vitne for deg om disse tingene i samfunnet. Jeg er roten og kraften til David (Eze. 21:27), og den klare og Morgenstjernen.

30:17 Og Ånden og Bruden sa: kom. Og la den som hører det komme. Og la den som er ateist komme. Og enhver som vil, la den frivillig ta fra Livets Vann, så de vil leve med Far i paradis. Og de vil bli døpt med tegnet og dele Guddommelig Kjærlighet som flommer fra Livets Kilde.

30:18 For jeg bevitner foran enhver som hører ordene i denne Boks profetier. Hvis noen skulle legge til noe, vil Gud påføre ham de plager som er beskrevet i denne Boken.

30:19 Og hvis noen skulle fjerne ord fra denne Profetiske Bok, vil Far frata ham rett til Livets Tre, og han vil bli kastet ut av den Hellige Byen og vil ikke dele den evige gave i paradis og lykksalighet, som berettet i denne bok.

30:20 Den som bevitner disse ting sier: ”Sikkert kommer jeg raskt. Som natt følger dag, så skal århundre følge århundre, inntil slutten av det andre millennium nær”. Amen. Likevel, kom Lyset Kristus.

30.21 La vår Fars nåde og Herren Jesus Kristus være med dere alle. Amen.

Det er spesielt tre viktige ting kirkens menn har fjernet

Det første er at det Nye Jerusalem ikke er på jordkloden, men er et romskip. Altså: det er ikke i Norge, som Håkon Lie feilaktig ble innlært under USA-oppholdet, og senere innså.

Det andre er at Bibelen, Guds bok, forteller at reinkarnasjon er reelt. Vi er altså både kropp og sjel (human+being). Vi har blitt gjenfødt 100-vis av ganger. Da blir spørsmålet hvorfor, og svaret finner vi i Bibelens innledning. Vi er her fordi vi ikke hørte på Gud, og som straff ble vi sendt hit, for å lære å følge Guds vilje, bud og lover. Vi er altså på en ”prison planet”, bokstavlig talt. Ingen kan rømme, og derfor har heller ikke mennesket vært på månen. Og vi er her inntil dommedag, og da er det sjelen som dømmes, ikke kroppen. Så når Bibelen beretter om evig liv er det ikke kjøttet, men sjelen som kan få det. Ikke på grunnlag om man er et ”godt” menneske (som ikke finnes), men om sjelen kontrollerer kroppen og dens lyster, og om man følger Guds ord. For følger man ikke Guds ord og vilje, følger man satans, og satan bruker kroppen vår til lyster, begjær, grådighet, fråtsing, misunnelse og karrierejag. Dessuten reinkarneres man på det stedet og i den kroppen man fortjener.

Det tredje viktige er tidspunktet for Kristus (Erkeengelen Michaels) tilbakekomst (Hans reinkarnasjon). I følge Åpenbaringen skal det gå et millennium og nesten ett til, før Hans komme. De nesten to tusen årene har omme, hvilket vil si at Kristus er her, og dommedag er nær. Er du blant de 144.000 sjelene som fortjener evig liv?

Eller vil du ikke få evig liv? De som ligger dårlig an, ved ikke å følge Guds ord, er disse:

paveistol
Er det noen tvil om hvilken «gud» paven dyrker?
 • Prester, imamer, rabbinere og andre geistlige som ved organisert religion misbruker Gud og forvrenger Hans Ord.
 • Trollmenn, som farmasøyter, kjemikere, psykiatrikere, medisinere, sykepleiere, helsesøstre, veterinærer og andre som pusher piller, vaksiner og annen gift.
 • Politikere, advokater, byråkrater, diplomater, dommere, forskere, journalister (som ikke er ærlige), markedsførere og andre løgnere.
 • Mordere og undertrykkere, som konger, soldater, politi, bødler, torturister og etterretningsfolk
 • satanister, luciferianere, katolikker, tarotleggere, astrologer og andre avgudsdyrkere.
 • Sosiologer, sosionomer, psykologer, barnevernsansatte og andre destruktive samfunnsknusere.
 • Eiere og ansatte i bankvesenet (de som tar renter), finanssektoren, forsikringsbransjen, parkeringsvakter, skatteinnkrevere, tollere og andre som stjeler folks penger og verdier, eller manipulerer verdiene.
 • Konkurransefremmere, som Idrettsutøvere og kroppsdyrkere.
 • Dyremishandlere i matproduksjon, oppdrett, forsøkslaboratorium og underholdning.
 • Kunstnere; billedhuggere, malere, tegnere, krimforfattere, de fleste musikere og annet som leder til dyrkelse av idoler eller figurer.
 • Ekshibisjonister, sexister, seksuelle overgripere, feminister, likestillingsforkjempere og praktiserende homofile.
 • De som holder søndag som helligdag, ikke lørdag (som er sabbatsdagen og Guds merke).
 • De som spiser «uren» mat; svin, skalldyr, åtseldyr og dyr med poter.

 

Det er ditt liv, også det etter kroppens død. Det er opptil deg hvor du vil ende opp. Men husk at Gud tilgir angrende syndere.

 

https://www.nyhetsspeilet.no/2012/04/de-tolv-bud/

http://jahtruth.net/resure.htm

https://www.nyhetsspeilet.no/2009/01/kirken-og-reinkarnasjonkarma/

https://www.nyhetsspeilet.no/2010/01/hvis-du-tror-at-du-lever-bare-en-gang/

http://humansarefree.com/2013/10/scientific-proof-of-reincarnation-dr.html#more

Samfunnsinteressert akademiker i 40-årene, som vet at "noen" endrer terrenget for at virkelighetens kart skal stemme. Samtlige artikler er opphavsrettbeskyttet/copyright. Alle kan kopiere deler av mine artikler, så lenge det henvises til denne nettsiden og forfatter. Ønskes en hel artikkel publisert på trykk eller annen nettside, vennligst kontakt forfatter.

Abonnere
Varsle om
guest

98 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
View all comments
Jens
Jens
9 år siden

Tillegget du her presenterer til Åpenbaringsboken – hvor har du det fra? Her er det er språkform og ortografi som er totalt forskjellig fra det som forøvrig står i Åp. Som i original form forøvrig har en helt naturlig avslutning.
Mye av det du skriver her ser ut til å være synspunkter til en spesiell sekterisk gruppe. Mange av tolkningene av betydninger av bibelske termer er for å si det pent spesielle.
Når man skal arrestere «kirken» for å ha trukket fra eller lagt til ting i Bibelen må man i rettferdighetens navn holde seg unna dette selv. Dette tilleggt i Åp.boken viser at du formidler den «samme synd».

Jens
Jens
9 år siden
Svar til  Johannes Kvam

The king of kings bible må jo nødvendigvis ha hentet/funnet disse tilleggene til Åpenbaringsboken fra et sted – hvor kommer originalen fra? Dette er jo ikke å finne noen andre steder enn i dette suspekte nettstedet der det kommer fra.

Les diskusjonen på http://www.christianforums.com så får dere mange interessante innspill

Jens
Jens
9 år siden
Svar til  Jens

Replassering av fjernet budskap? det er jo en grei forklaring på hvordan svada kan presenteres som sannhet. Hvis du ikke klarer å dokumentere hvor det har sin opprinnelse, så er det vel like greit å innrømme det og skrive at det vet du rett og slett ikke.
Du klarer iallefall å tilkjennegi dine manglende kunnskaper ved å skrive at Bibelen er forfattet på hebraisk. Åpenbaringsboken i min Bibel befinner seg i Det Nye Testamentet, og det var ikke skrevet på hebraisk. De gnostiske tesene du bringer til torgs her har absolutt ingenting med kristendom å gjøre – det ser ut som om du ikke har noe åndelig filter for hva du tar inn, og da blir det en salig blanding av ubibelsk svada.

Balle Clorin
Balle Clorin
9 år siden
Svar til  Johannes Kvam

Slapp av, Johannes, han har tydeligvis ikke lest artikkelen. P.S. Navnet ditt passet veldig bra til artikkelen. :-)

En mann med åpenbar agenda
Svar til  Johannes Kvam

Bibelen er verdens mest leste bok. Men for de kristne er bibelen mer enn en gammel historiebok. Bibelen er nemlig Guds ord til mennesker. Bibelen er utvilsomt den bok som har betydd mest for menneskene gjennom alle tider. I dag er bibelen oversatt til mer enn 2000 språk og det arbeides intens med å få oversatt den til stadig nye språk, slik at alle kan ha en bibel på sitt morsmål. Dessverre har det ikke alltid vært slik. Under middelalderen, før boktrykkerkunsten måtte biblene håndskrives og ble dermed for dyre å eie for lekfolk. Dessuten var det ikke ønskelig fra katolsk side at lekfolk skulle lese bibelen i frykt for at mennesker skulle tolke skriftene annerledes enn den katolske geistlighet. F.eks. vedtok et katolsk kirkemøte i 1299
et forbud mot bibel lesning blant lekfolk.

Men bibelen fortsatte å prege mennesker og flere og flere ble opplyst om bibelske sannheter slik at nye bevegelser oppsto. Idag er bibelen rettesnor for mennesker som ønsker å leve etter Guds ord. Til tross for dette så kjenner de fleste kristne ikke til bakgrunnen for bibelens overlevering fram til idag. En står da uten vitenskapelige argumenter når mennesker setter bibelens troverdighet i tvil.

Er du klar over at:

Det finnes 98 håndskrevne papyrus fragmenter av Det Nye Testamentet.
Den eldste (Papyrus nr.52) er fra år 125 og dermed bare 30 år etter Johannes ev ble skrevet.
Det er mer enn 300 håndskrevne pergament manuskripter bevart.
Den eldste komplette bibel er Codex Sinaiticus fra ca. år 325 e. Kr.
Det finnes mer enn 2500 håndskrevne minuskel manuskripter fra 900-1700 e. Kr.
Mer enn 2200 håndskrevne greske lektier er bevart.
Mer enn 90 gammellatinske oversettelser er bevart.
Mer enn 10.000 latinske vulgata manuskripter.
I tilegg til dette: Hundrevis av syriske, koptiske, gotiske og andre tidlige oversettelser.
De gamle kirkefedrene siterte NT mer enn 500.000 ganger i sine skrifter. Slik at om vi ikke hadde hatt noen av de nevnte håndskriftene ville man alikevel kunne rekonstruere hele Det Nye Testamentet bare utifra kirkefedrenes sitater.

Hvor i disse gamle grunnskrifter finnes tillegget til Johannes åpenbaring?
Jeg tror det ikke finnes, dette tillegget du serverer.

I kontrast til andre skrifter fra oldtiden

Bare deler av Tacitus Årbøker er bevart. Men kun i et enkelt håndskrift fra det niende århundre. Alikevel har de fleste ingen problemer med å tro på de
grusomme historiene om keiser Tiberius og Caligula.
I 1870 ble det eneste kjente manuskriptet til «Brevet til Diognetus» ødelagt i en brann. Heldivis hadde man skrevet kopier av brevet.

En mann med åpenbar agenda

Hvilket papyrus nummer inneholder dette tillegget fra Johannes Åpenbaring?
Jeg snakker om de greske grunntekstene skrevet på papyrus. Finnes ikke det på et eller annet museum, så kan du være sikker på at dette er en forfalskning.

En mann med åpenbar agenda

Kirkens ugudelighet, ja. Passer bra å minne om dette, rett før midnattsmessen fra Babylon. På 11- og 1200 var det helt vanlig å kjøpe seg avlat. De velstående kunne også KJØPE seg geistlige stillinger. Samtidig var tilbedelse av Maria og relikvier utbredt. Alle gudstjenester var på LATIN, folket forsto ingenting. Bare prester hadde lov til å lese Bibelen, fram til 1969. Alle som lærte noen annet enn den katolske kirke risikerte å bli dømt som kjetter. Og henrettet.

Men så reiste Gud opp folk som Jan Hus og Baltasar Hubmaier. To helter av tro, og søking etter sannhet, som kjempet mot Kirkens fordervelse. På grunn av sånne typer har vi yttringsfrihet idag. Du finner mer om dem på http://wp.me/p3uvTQ-5f

Vi Coactus
Vi Coactus
9 år siden
Svar til  Jens

Fra wikipedia: «Et testament eller testamente (av latin testamentum, «bevitnelse») er et dokument som inneholder en fortegnelse av hva man vil skal skje med ens eiendeler etter at man er død.» -Etter å ha bladd litt i slutten av Nye Testamentet (Åpenbaringen) ser jeg det best å holde å holde liv i G-d!

Jens
Jens
9 år siden

Her var det mye å ta tak i, og det er vanskelig å bestemme seg for hvor man skal begynne når omtrent alt som formidles i denne artikkelen er det reneste svada. Her har man hentet fritt fra ulike sekter og satt det sammen til en salig blanding pseudokristendom. Fra Jehovas vitner har man eksempelvis påstanden om at erkeengelen Michael skulle være Jesus, og fra den samme sekten kommer også påstanden om de 144.000 skulle være de eneste som vil få evig liv.

Jens
Jens
9 år siden
Svar til  Johannes Kvam

Hallo – les deg opp på grunnleggende ting før du uttaler deg. Du finner ikke Bibelske sannheter andre steder enn der de har sin opprinnelse. Engler er skapte vesener, skapt av Gud. I begynnelsen var Ordet (Jesus), Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Ergo – en engel kan ikke være det samme som Gud. Erkeengelen Michael stred mot Satan om Moses legeme – hva betyr det?

Jens
Jens
9 år siden
Svar til  Johannes Kvam

Michael var inkarnert i Jesus??? Hvor i all verden har du dette fra? An du være snill og vise til det skriftstedet i Bibelen som sier dette? Jesus Kristus er alle tings skaper (også englene inkludert Michael), jfr Joh 1: i begynnelsev var Ordet (Jesus)……… Jesus Kristus er sann Gud og sant menneske ifl Bibelen, og hva skulle poenget være med at han skulle bli inkarnert av Michael?

Så til de 144.000, som du også her en ubibelsk tolkning av. Ser vi nøye på hva Åpenbaringsboken sier om de 144.000 tusen beseglede, forstår vi her at det er snakk om en jordisk skare av hellige mennesker. En utvalgt gruppe israelere. Ordene i Åp 7:4 kan ikke mistolkes. Se på hva som står der «Hundre og førtifire tusen av alle Israels stammer.» Denne skare av israelere er en førstegrøde av den innhøsting som vil finne sted etter at menigheten – Kristi brud – er opprykket og tatt hjem til Herren (Åp 14:4). I likhet med Noah vil de bli frelst gjennom dommens vann. Vredesbølgene som skyller over jorden under den antikristelige trengsel skal ikke skade dem. Seglet på deres panner er garantien for at Herren vil føre dem uskadd gjennom trengselen og inn i det jordiske fredsriket (tusenårsriket). Når dise hellige kalles Guds tjenere i Åp 7:3 taler det om at de blir betrodd en bestemt oppgave under domsperioden. Og ifølge Matt 24:14 synes det å være klart at deres spesielle tjeneste vil være å proklamere «evangeliet om riket til et vitnesbyrd for alle nasjoner». Hvem vil være bedre kvalifisert til denne oppgaven enn jødene? Dette folket behersker praktisk talt alle språk, de kjenner hver nasjons seder og skikker.

Uffda
Uffda
9 år siden

3 x 3 UFFDA! :-)
Quantum Light and Lunacy

Kjell L
Kjell L
9 år siden

Kan jeg få lov å legge inn kommentarer? Du står jo selv for en like ugudelig sensur! Tåler du ikke/er du ikke sterk nok til å takle forskjellige meningsytringer? Det du skriver er heilruskende galt og på viddene, religionsvas uten like! Du tolker dert slik du selv ønsker å tolke det, til slik dert måtte passe inn i ditt Univers..rart du får lov å legge inn slikt tull her inne. Jeg er Gud, du er tilgitt for dine synder.

En mann med åpenbar agenda
Svar til  Johannes Kvam

Jan Hus og Balthasar Hubmaier. To helter av tro og søken etter sannhet, som kjempet mot Kirken. På grunn av sånne typer har vi yttringsfrihet idag. Du finner litt om dem på Ord8Liv.wordpress.com

Kjell L
Kjell L
9 år siden

Hmm, der kom det inn ja. Takk:)
Men ærlig talt, jeg er redd Nyhetsspeilet forlengst har mistet siste rest av seriøsitet, hvis det noengang har forekommet her.
Synes det egentlig er veldig trist, da dette kunne vært en kanal som ga seriøs/og grundige innlegg som media normalt ikke ønsker presentere. Denne artikkelen hører hjemme i en uberfanatisk religiøs kanal! Ser ikke dere som driver Nyhetsspeilet selv problemet?

Happymamba249oo
Happymamba249oo
9 år siden

Da vet vi det.
Om vi ikke tror, så blir vi født på ny her på Jorden hundrevis av ganger.
Med ande ord: Evig liv.

Om du tror og er ren, da får vi komme til himmel og få evig liv.

Så, evig liv er vel evig liv, enten det er evig eller evig.

Happymamba249oo
Happymamba249oo
9 år siden
Svar til  Johannes Kvam

Dommedag kommer nok uansett om vi har evig liv eller evig liv.
Selv falt jeg ut av historiens begynnelse da Adam og Eva fikk mange sønner som så gikk og fant seg koner. Hvor de konene kom fra må jo gudene vite.

Jens
Jens
9 år siden

Er du enig i at Menneskesønnen skal komme tilbake? Og du tror kanskje at Jesus kommer tilbake? Men han døde på korset. Og det står gjentatte ganger i Skriftene at Han skal returnere, og som menneske går ikke det. En død kropp er en død kropp, det er vi vel enige om? I TKokB Matt: 27:50 Jesus, when he had cried again with loud voice, yielded up his spirit. I den norske utgaven «oppgav ånden», hvilket ikke er pusten, som man kan tolke det som, men sjelen. Les Matt. 10:28 & 22:37-40 eller Joh. 3:3-8 & 6:62-63. Så da har vi vel slått fast at reinkransasjon skjer? Det er et veldig godt utgangspunkt.

Jesus Kristus er alle tings skaper slik Johannes skriver. Han er sann Gud og sant menneske, slik det også står skrevet. Han sa til farisererene om seg selv: Riv ned dette tempel (hans eget legeme), og jeg skal bygge det opp igjen på tre dager. Det var akkurat det som skjedde – han stod opp igjen etter tre dager og talte til sine disipler slik det står skrevet om i Emmausvandrerene. Da han døde legemlig på korset for hele verdens synder til frelse for de mennesker som frivillig ønsker å ta imot hans tilbud. Så hvordan han kommer tilbake står beskrevet i detalj. Da han døde legemlig var han i dødsriket og talte til de engler som der var i varetekt – de som i tidligere tider syndet mot menneskene da de avlet bastaderder som fordervet hele jorden (les Enoks bøker for detaljer). At Gud gjør disse ting er ikke det samme som at menneskene inkarneres i det uendelige. Gud kan inkarnere mennesker for en hensikt, men inkarnasjon er ikke noe i nærheten av den betydningen du legger i det.

Så da blir spørsmålet hvilken sjel som var i Jesu’ legme, for det er denne som vil komme tilbake (har kommet tilbake, mer presist)? Hvem andre kan det være enn Guds førstefødte; Prince Michael? Joh.: 3:17;
En gang til: Erkeengelen Mikal ble skapt, ikke født. Så det du skriver her er feil. I Joh 3:17 som du nevner her står følgende: For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. (Altså ingenting om denne Michael). Alt dette om Michael har du antageligvis hentet fra sekten Jehovas Vitner, og jeg kan ikke her gå inn på alt de gjennom sin «profetinne « Ellen G. White påstår.
Så til de 144.000. Vi er temmelig enig, bortsett fra at dette ikke kun gjaldt jøder, som for øvrig Jesus fordømte for evig. Det var israelittene (ja, jødene var en av de 12 stammene), men da Huset Israel og Huset Judah ikke klarte å holde seg til Guds befalinger (Commandments), lover og regler (pakten/covenant) endret Jesus dette. Matt. 21:43; Sura 16:91; Joel 2:32 (fjernet i norsk utgave); Luke 13:29; Åpen 5:29; Sura 2:62 & 112; Sura 5:72. Dette betyr at ALLE har mulighet til å få evig liv, det ”eneste” som gjelder er å følge Guds bud, lover, regler og lytte til Ham.

Her var det masse henvisninger, endatil fra Koranen som avviser Jesus som Guds sønn og lover forbannelse for dem som hevder dette. Gud løfter til Jakob (Israel er imidlertid uten forbehold. Dette har sin enkle forklaring i at Gud er fullkommen i motsetning til menneskene.

Seglet (the mark) i pannen er sabbatdagen. Dét er Guds merke, og om du holder den viser du at du følger Gud. Å holde den dagen betyr at du vier den til Gud, ingen andre, men du kan selvfølgelig gjøre gode gjerninger. Så det å jobbe, gå på fylla, dra på kino ect fra solnedgang fredag til solnedgang lørdag er, ikke ifølge meg, men Bibelen å håne Gud.

Det du her skriver om sabbaten har du også hentet fra Jehovas Vitner som hevder akkurat det du skriver her.
Med unntak av noen få prosent er de som i dag oppholder seg i landet Israel ikke jøder (av Judahs slekt), men kazarjøder og askenazier. Disse bruker Talmud, ikke Torahen. ”De som kaller seg jøder, men ikke er det”.Mark. 12:32-34

Det du skriver her er det mange som påstår, men det blir ikke mer riktig av den grunn. For oss som tror på Bibelens Gud vil vi ha tillit til at Gud selv holder rede på hvem som er hva, og at det ikke er noe vi trenger å bekymre oss for. De som tar opp dette temaet har for øvrig kun en hensikt, og den er å diskreditere jøder/Israel.

PS Verken DGT, DNT eller Koranen er religiøse bøker, det er guidebøker på hvordan komme tilbake til himmelen, vallhall, paradis, zion eller hva man nå velger å kalle det. Organisert religion er forbudt ihht Bibelen, fordi man skal ha et personlig forhold til Gud. Og Jesus ble født 12. april 7 år B.C., ikke 24. eller 25. desember 1 A.D., etter dagens tidsregning. Så egentlig skal vi ikke være i år 2013, men 2020.

Det finnes religioner og kristendom – det er det dessverre svært mange som ikke forstår rekkevidden av.
Til slutt vil jeg be deg oppsøke en menighet for åndelig fellesskap. Mye av det du skriver her viser at du har en religiøs ballast som spriker i alle retninger. Jeg tør påstanden om at de aller fleste som er her ikke på Nyhetsspeilet er mennesker på leting etter en mening med livet. De søker svar alle andre steder enn der den finnes. Det alternative er i sitt vesen motstander av alt annet en det som fremmer sitt eget ego. Man forakter den Gud som skapte mennesket i sitt bilde, og foretrekker å skape en Gud som passer inn i sitt eget bilde. Dåren sier i sitt hjerte: Det finnes ingen Gud! Slikt gir verken frelse, fred, frihet eller evig liv.

Jens
Jens
9 år siden
Svar til  Johannes Kvam

Du kan ikke ha lest verken Bibelen eller Koranen når du presterer å sette dem sammen til ett. Koranen bygger på åpenbaringer fra en ånd som kalte seg Gabriel. Denne ånd må ikke forveksles med erkeengelen Gabriel, selv om dette nok var meningen fra Satans side. Koranen forkynner et annet evangelium enn hva man finner i Bibelen, og Koranen forakter essensen i Bibelen som er Jesus Kristus stedfortredende død for å frelse den del av menneskeheten som innser at Jesus Kristus er veien, sannheten og selve livet. Paulus advarer oss mot hva som skal komme senere med Muhammed og hans nye evangelium i Gal 1, 8-9: Men om vi selv, ja, om en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi forkynte dere, forbannet være han! Vi har sagt det før, og jeg gjentar det nå: Hvis noen forkynner dere et annet evangelium enn det dere har mottatt, forbannet være han!

Lørdagen er absolutt sabbatsdagen for jødene i den gammeltestamentlige tidshusholdning, men skal du følge Koranen må du helligholde både fredag og lørdag. Ser du hvor dette bærer hen? Jesus Kristus forsonende død innleder en ny husholdning for menneskeheten, det er en overgang fra lovens tidsalder til nådens tidsalder. Den førstnevnte krevde fullstendig overholdelse av loven for å kunne finnes verdig til et evig liv, mens nådens tidsalder kun krever TRO fra hjertet for en angrende synder. Samvittigheten vil med godt stell alltid fortelle oss om det vi gjør er riktig, og overlagt synd med tanker om tilgivelse på et senere tidspunkt er ikke tro fra et rent hjerte. Forholdet er nå et enten eller: Enten hel og full frelse av nåde ved tro, eller også frelse ved fullkomne gjerninger. Men Bibelen sier at «så mange som holder seg til lovgjerninger, er under forbannelse ifl Gal 3: Men de som holder seg til lovgjerninger, er under forbannelse. For det står skrevet: Forbannet er hver den som ikke holder fast ved alt som står i lovboken, og gjør det den sier. Og det er klart at ingen blir rettferdig for Gud ved loven, for det står skrevet: Den rettferdige skal leve ved tro. Loven spør ikke etter tro, men sier: Den som lever etter budene, skal ha liv ved dem. Men Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse da han kom under forbannelse for vår skyld. Når det gjelder sabbatsbudet helt konkret skriver Paulus i Rom 14: Én gjør forskjell på dager, en annen holder alle dager for like. La enhver være fullt overbevist om sitt syn. Den som legger vekt på bestemte dager, gjør det for Herren, og den som spiser, gjør det for Herren, for han takker Gud. Og den som ikke spiser, gjør det for Herren og takker Gud. For ingen av oss lever for seg selv, og ingen dør for seg selv. Søndag er den første dag i uken, og en ny høytidsdag i en ny husholdning. Den første dag i uken er Jesus Kristus oppstandelsesdag og Menighetens fødselsdag. Et nytt menneske var skapt (Ef 2:15). Faktum er at de kristne helt fra apostlenes tid helligholdt søndagen, og ikke sabbaten – lenge før Konstantin og den første pave engang var født! Dette kan du lese i Barnabas brev, Ignatius, Tertulian, Justin Clement og flere.

Kjell L
Kjell L
9 år siden

Religion har aldri spilt noen rolle for meg, jeg så den frykten den representerte allered som liten gutt..da visste jeg at det religion prøver å hindre, er Gudskraften som er i alle ting…religion bør for mange miste sin rolle, når mennesket, eller en sjel begynner å huske essensen av hva og hvem vi er..
Du sier vi ikke er Gud, men Min mening er at absolutt ikke Noe kan være til uten å VÆRE Gud. (Gud vet hver spurv som faller til jorden, fordi Gud ER Hver spurv)
For meg er Gud den kreative kraft som er i absolutt alle ting, som er grunnlaget for kjærlighet i alt vi gjør. Du kan ikke si til meg Johannes at mennesket IKKE er Gud… Alt er Gud, og ikke noe er utelukket fra denne altomfattende bevisstheten.

» I and the Father are One» som de skriver i denne boken. Jesus var, blant mange andre, bevisst seg selv, han hadde erkjent Gudskraften i seg selv, lik Buddha gjorde på sin måte, og slik mange mennesker idag har våknet opp til en indre erkjennelse. For, denne erkjennelsen kan ikke nåes igjennom ytre ting, gjennom bøker, men kun gjennom indre egenerfaringer, som har tappet direkte på essensen av denne bevisstheten som alltid er i Alt, som et frø som venter på å bli oppdaget..
Den største forandring her på jorden vil komme, når alle skjønner vi skaper vår egen virkelighet 100%. Ikke bare deler av den, men Alt, hvert minste lille øyeblikk.
Det finnes ikke rett og galt, bare erfaringer som lar oss gå dypere og dypere inn i denne virkeligheten og oss selv..og når vi gjør det, ser vi at at alt beveger seg i kjærlighet og alt Er kjærlighet..og fra det utgangspunktet kan vi skape gledesfylte liv.Alt er vel med Jorden og Mennesket, og vi er perfekte, strålende og nydelige skapninger alle sammen..og ALLE er like verdifulle og viktige.

Kjell L
Kjell L
9 år siden
Svar til  Johannes Kvam

«Det finnes ikke rett og galt…» Så da er det bare å ture frem og gjøre som man vil?

Ja, egentlig..fordi før eller siden vil en handling skape grobunn for noe nytt i en, der alle videre handlinger vil ha utgangspunkt i kjærlighet og en høyere bevissthet. Da utelukkes det meste av det vi ser på som «galt»
———————————————————————————————————-
«vi er perfekte, strålende og nydelige skapninger alle sammen..og ALLE er like verdifulle og viktige.» Tror omtrent 99 % av befolkningen vil være uenig i en slik påstand.
Hva 99% tror eller mener er likegyldig..dert viktige er hva enktelpersonen tenker om nettopp det jeg skrev, og hvordan det materaliseres ut til verden..det er en av måtene og skape Utopia/Paradis her på
——————————————————————————————————-
«Alt er vel med Jorden og Mennesket…» Leser du nyheter?

Mye av nyhetene forkuserer kun på hva det kollektive mener er feil med planeten og mennesket. Vi blir mer og mer opplyste, og min mening er at vi gjør det ganske så bra og at alt er vel:)
———————————————————————————————–

Skjønner at du mener vi Ikke er Gud, men der får vi være enige om å være uendige. Vi ER Gud, alle mulige manifestasjoner i dette universet, eller alle mulige andre, samt andre dimensjoner..alt er Gud som erfarer seg selv..Gud er ikke utenfor skaperverket, han er alle ting I skapelsen.

Kjell L
Kjell L
9 år siden

religon er for meg det samme som å peke på månen, men ikke se månen fordi pekefingeren er i veien

Kjell L
Kjell L
9 år siden
Svar til  Johannes Kvam

Jeg har aldri trengt peke på månen..

det er det du og de ultrareligiøse som gjør..dere velger et tunnelsyn på verden, der bøker spiller den største rolle i hvordan dere skal leve, hva mennesket er, og dere tror til enhver tid at deres sannhet bør være den fasit alle bør se. Det finnes egentlig milliarder av virkeligheter her på jorden, der hver enkelt er 100% korrekt, utifra ens opplevelse av den..religiøs, eller ikke, morder eller helgen..Gud er alt dette, og ingen trenger bli frelst eller tilgitt for noe..vi trenger kun innse hva som er i oss, og at det er evig uansett og alltid vil se på oss med et kjærlig blikk

Det vil aldri finnes reell sannhet i noen av disse bøkene som særlig kristendommen er så opptatt av..en må gå inn i hjertet, og derfra leve hjertets vei.

Uffda
Uffda
9 år siden
Svar til  Kjell L

Eben Alexander har sett himmelriket ;-)
http://svenska.yle.fi/artikel/2013/09/20/eben-alexander

Religion og vitenskap ett steg videre.
http://pateo.nl/

Wholly science is the universal science of the whole of every thing.

mm

ares
ares
9 år siden

Den «nye» Vepsa Mandarina, vitenskapelig beskrevet en gang på 1800-tallet, menneskapt. Du har ikke tilfeldigvis noen kilder til dette?

kristiann
kristiann
9 år siden
Svar til  Johannes Kvam

Så, som alle andre nyhetsspeil forfattere så gjetter du deg fram til noe ditt hode mener er en logisk forklaring. Fordi de nå er mye mer aggressive enn gamle historier sier, så må grunnen være mobilstråling, chemtrails, magmangel eller lingnende. For det første, jeg har ikke lest gamle historier om den vepsen, så der for jeg bare tro på deg. Men jeg kan si deg en ting, grunnen til at den nå angriper mye oftere enn før, og grunnen til at den derfor nå virker mye mer aggresiv er ganske enkelt å helt riktig en menneskeskapt grunn. Grunnen er: for 150år siden bodde det minimalt med mennesker i jungelen hvor den vepsen da levde, den levde som regel i fred å ro, så etterhvert med flere og flere mennesker, å at vepsen også utvidet seg som normalt vepser vil gjøre, så var det bare tid som stod immelom at det ville oppstå flere angrep pga at mennesker og vepsen bodde nærmere hverandre. Mennesker har også pga reise og sending av gods/matvarer mellom land hjulpet vepsen med å utvide seg, vepsen har derfor måtte tilpasse seg forskjellige miljøer, å har parret sec med andre veps. Det er grunnen, å hele grunnen. Ikke de andre, hadde mobilstråling-chrmtrails hatt noe å si så burde jo vår veps også reagert på noen måte, å humler, å forsåvidt også andre dyr, rev, kanin, hester og mennesker.

ares
ares
9 år siden
Svar til  Johannes Kvam

Som litt over gjennomsnittlig interessert i religion finner jeg en ”forsvunnet” del av apokalypsen typisk artig lesning. Jeg har lett, men ikke funnet andre adresser enn http://jahtruth.net (søkte på ”king of kings bibel”). Etter å ha lest om hvordan George Lucas fikk Star Wars episode 4-6 telepatisk overført fra ”the force” trodde jeg toppen av galskap var nådd. Nei…… George L. Utøvde sin frie vilje og lagde episode 1-3, djevelens verk. The dark side of the force (aka satan) er altså ansvarlig for Star Wars episode 1-3…. Ok, ser ikke noe grunn for videre diskusjon……

Sarus
Sarus
9 år siden

Jeg opplever denne artikkelen som en sammenfattning av bibelsitater og plukk fra forskjellige trosretninger, i en herlig røre… Underholdningsverdien er der, men jeg opplever dette som nok et forsøk på å spre frykt blandt folk. Noen mennesker sluker det meste rått, og slike artikkler egner seg stort sett ikke til annet enn å skremme de lettlurte bort fra å lve et fullt liv, men til å stadig vokte seg for å ikke gjøre feiltrinn for så å havne i fortapelsen.
Kristus budskap er enkelt, og basert på kjærlighet, tilgivelse og forsoning.
Dette grenser til det jeg vil kalle svada, pga all sammenblandingen….sorry !!!

kristiann
kristiann
9 år siden
Svar til  Johannes Kvam

Morsomste med bibelen er denne: Gud skapte adam og eva. De fikk først to barn, kain og abel, den ene drepte den andre, et barn igjen, men så fikk de vist flere deriblant døtre. Å adam ble vist 930år gammel, latterlig. Men, tilbake til det morsomste, ifølge bibelen da så er vi en gigantisk incest familie, å incest som kristendommen tross alt er imot, hehe. Men hele befolkningen kommer fra den samme familie.
Det er sykt at mange menneaker tror på det.
Jeg er glad de har bevist for lenge siden at bibelen ikke har noe med oss å gjøre.

Uffda
Uffda
9 år siden
Svar til  kristiann

Prøv denne: Garden Of Eden Pt 2

kristiann
kristiann
9 år siden
Svar til  kristiann

Igjenn, det blir din tolkning av adam og eva. Jeg har lest mye om kristendom, og hørt på flere meninger fra flere lærere, professorer og prester. Aldri har jeg noen gang hørt noen tolke adam som alle menn, flere menn plassert der samtidig, heller aldri eva. Så det blir din tolkning, ikke bibelens betydning for det. Å jeg teor på kunnskap, fordi det er kunnskap, å ikke eventyr. Hvorfor tror du på en bok skrevet av 100 forskjellige mennesker, å forandret tusenvis av ganger for å vise kristendommens syn akkurat på det tidpunktet det ble endret. Bibelen kommer nok til å bli forandret igjen å igjen, hele tiden tilpasse hva de vil.

Jostein Wold
9 år siden

Det er jo ingenting her Johannes, som er ditt eget, dine egne innsikter og opplysninger! Det er avskrift fra noe som allerde er sagt/skrevet/blitt fortalt. Gi meg nytt, noe som kommer fra deg, noe Opplysende..for det er ingen opplysning i hva du skriver, jeg føler ingen større glede eller frihet..jeg føler bare religionens tyngde og eierskap over mennesket, og dens frie sjel. Det er langt mer opplysende å snakke med gråstein på fjellet, enn med religionsfantaster, de er de minst opplyste jeg møter..de har allid et svar ja, og et sitat klart på hvilket som helst spørsmål, men noen egenerfaring med hva du kaller Gud, eller forbi det..nei, ingenting.

Uffda
Uffda
9 år siden
Svar til  Jostein Wold

‘Know thyself’, was the ancient admonition of the Oracle of Delphi
The ancient wisdom traditions always depict «man» (male and female) as a composite being and frequently as the microcosmic reflection of the conscious living universe: as above, so below. Plato, for example, allegorizes the kingdom outside (the ideal State) and within (ourselves) as a Republic composed of many citizens. He describes it as a diverse yet interdependent polity ideally ruled by the philosopher, the wisdom-loving hero who has struggled up the steep and rugged ascent from the prison of ignorance to the luminous realm of truth. Self-discovery is a process of self-transformation: progressively taming and refining the disorderly elements of the soul, and «solarizing» one’s inner nature by identifying with the author of one’s being and its radiant ideals of Justice, Beauty, and the Good
Socrates’ guiding rule was, «Know Thyself.» These words are among the most powerful ever uttered, and of eternal significance. No better advice has ever been given to man or woman. When one begins to explore this dictate it leads to profound understandings about all of creation. It makes unhappiness, fear, sadness, doubt, and all the negative emotions meaningless.

‘The kingdom of God is within you’. Jesus
«Do you not know that you are the temple of God and that the Spirit of God dwells in you?» (1 Cor 3:16).

To thine own self be true. ~ Shakespeare
Turn the spotlight inward. ~ Gandhi
Trust yourself and you will know how to live. ~ Goethe

Jens
Jens
9 år siden
Svar til  Jens

De som tok seg tid til å se denne videoen vil mest sannsynlig vite mer – her er en like interessant sak om samme tema:

En mann med åpenbar agenda
Svar til  Jens

Knallgod film. Se den Mika.
Vil du være en åndelig motvekt til ILLUMINATET og satanismen, så finnes det ingen annen vei enn å vende tilbake til urkristendommen, slik Jesus selv og de første apostlene definerte den. Det nye testamentet er Guds Ord, skrevet på en lettfattelig måte, slik at ikke engang en dåre skal misforstå.
Når du har lest det nye testamentet kan du også forstå det gamle.

En mann med åpenbar agenda

Mange ganger og på mange måter har Gud i tidligere tider talt til fedrene gjennom profetene. Men nå, i disse siste dager, har han talt til oss gjennom Sønnen. Ham har Gud innsatt som arving over alle ting, for ved ham skapte han verden. Han er utstrålingen av Guds herlighet og bildet av hans vesen, og han bærer alt ved sitt mektige ord. Da han hadde fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved Majestetens høyre hånd i det høye. Slik ble han mye større enn englene, for det navnet han har fått i arv, er så mye større enn deres.

Sønnen står over englene
———————————–
For aldri har Gud sagt til noen engel:
Du er min Sønn,
jeg har født deg i dag.
Eller, som det også står:
Jeg vil være far for ham,
og han skal være sønn for meg.
Og når han på nytt fører den førstefødte inn i verden, sier han:
Alle Guds engler skal tilbe ham.
Om englene sier han:
Han gjør sine engler til vinder,
sine tjenere til flammende ild.

Men om Sønnen:
Din trone, Gud, står til evig tid,
din herskerstav er rettferdighetens septer.
Du har elsket rettferd og hatet urett.
Derfor har Gud, din Gud, salvet deg og ikke dine venner
med gledens olje.
Og videre:
Du, Herre, grunnla jorden i begynnelsen,
og himmelen er et verk av dine hender.

De skal gå til grunne, men du består.
De skal alle eldes som klær.

Du ruller dem sammen som en kappe,
de skiftes ut som klær.
Men du er den samme,
dine år tar aldri slutt.

Men aldri har han sagt til noen engel:
Sett deg ved min høyre hånd
til jeg får lagt dine fiender
som skammel for dine føtter.

Er ikke alle englene ånder i Guds tjeneste, som sendes ut for å hjelpe dem som skal arve frelsen?

http://ord8liv.wordpress.com/2013/06/02/lammets-bryllup-hvor-skal-det-sta/

RawKuz
RawKuz
9 år siden

Muligens jeg har sovet i timen, men kan jeg få spørre hva som har skjedd med Nyhetsspeilet? Før var dette en side med virkelig gode artikler og gode bidragsytere, nå flommer det over av flåsete kommentarer og svært begrensede artikler.

Er titt og ofte innom for å se om det er noe spennende som skjer på denne siden, men ender ofte med at jeg knapt er innom mer enn 30sek.

Da jeg leste overskriften på denne artikkelen, tenkte jeg først «endelig en artikkel med litt kjøtt på beina» Den gang ei. Stort sett en copy/paste av johannes åpenbaring, men det mest flåsete med artikkelen er at 144.000 fortjener evig liv og ingen andre. Videre oppramsingen av de som ikke er med, som bl.a feminister, de som spiser «uren» mat, de som har søndag som helligdag og «trollmenn» gjorde artikkelen til en stor parodi.

Trist å si det, men fortsetter det slik, vil NyS dø ut. Kanskje det allerede har gjort det, ettersom jeg kun sporadisk ser kunnskapsrike bidragsytere som Monica Waade, Smurfen og Lars Roger Moe med innlegg her inne.

Balle Clorin
Balle Clorin
9 år siden
Svar til  RawKuz

Enig at det har blitt litt tamt her, og jeg savner også de du nevner pluss flere. Men jeg synes det er litt merkelig at du mener dette er copy/paste fra åpenbaringen, når dette ikke står i noen kjent norsk utgave.

Så kan man mene at det som står skrevet i Bibelen er sant eller ikke, det er nå uansett ikke forfatterens skyld at skriften sier hva som ikke er tillatt og hvor mange (sjeler) som vil overleve dommedag.

RawKuz
RawKuz
9 år siden
Svar til  Balle Clorin

Nå sa jeg heller ikke at det var en copy/paste av bibelen, men en copy/paste av Johannes Åpenbaring. For de som har undersøkt og lest litt på nettet, har fått med seg disse ekstra kapitlene, samt Enoks bok og Thomas-evangeliet.

Jeg for min del tror også på noe guddommelig, men synes det både er svært naivt å tro på en eneste bok (eller kanskje 3-4) når det finnes titusenvis av skrifter/hellige bøker der ute. Skal være enig at du finner noe sannhet i både bibelen, koranen og toraen, men det gjør du også i Norrøn, gresk, Egyptisk og et hav med andre mytologier. Er trist at vi ikke er kommet lengre i 2013, enn at vi TROR på en eneste bok. religion er ikke noe annet en et kontrollorgan og en form for skremselspropaganda.

Balle Clorin
Balle Clorin
9 år siden
Svar til  RawKuz

«Nå sa jeg heller ikke at det var en copy/paste av bibelen, men en copy/paste av Johannes Åpenbaring.» Jeg vet du skrev det, det var derfor jeg skrev akkurat det.

Ellers må det være opptil hver enkelt å tro på hva man vil, selv i 2013. Dette «argumentet» med årstall, var også sikkert noe man brukte i 1913, 1813, 1713 osv.

Kjell L
Kjell L
9 år siden

Mye Bibelsitater her, viser en fundamental og manglende evne til å tenke selv. For min del er religion rene eventyr, tror ikke på noe som helst av det. Eventyr for voksne, som også blir innprintet på barn..skremmende rett og slett.

En mann med åpenbar agenda
Svar til  Kjell L

Hallo der. Er det ikke Bibelen som diskuteres i denne artikkelen? Og tolkninger av denne bok? Da må det faktisk være på sin plass med noen bibelsitater. Det er egentlig ikke så galt å være fundamentalistisk kristen. Da er man fundamentalt forpliktet til å elske sin neste, holde fred med alle mennesker, så langt det er mulig. Det er hva apostlene Johannes og Paulus skriver. (ABB er ingen kristen, men en frimurer og horebukk).

Til Johannes Kvam:
Jeg er faktisk enig med deg i at Enoks bok burde vært med i Bibelen. Fordi Judas brev henviser til hva Enok har skrevet. Grunnen til at Enoks bok ikke er med i Bibelen er at den ikke er kanonisert. Hva betyr det? De kanoniske bøkene er de som ble kopiert av de første kristne i 1000-vis. Enoks bok ble ikke det, bare 9 gamle papyrus er funnet. Siste ble funnet i Qumran, de såkalte Dødehavsrullene.

Men det er en ting jeg ikke kan forstå. Peter ble vist at alle dyr på jorden var helliget, rene og kunne spises. Hvor har Gud trukket tilbake denne tillatelsen? Mener du i Koranen, hvor de gamle torah-rullene er kopiert inn?

Til sist vil jeg hylle Nyhetsspeilet for den utrolige takhøyde som finnes her inne. Det kan aldri bli for mange bøker i et bibliotek, eller hva?

En mann med åpenbar agenda

Det var også om dem at Enok, Adams etterkommer i sjuende ledd, profeterte da han sa: «Se, Herren kommer med sine hellige engler i tusentall for å holde dom over alle og kreve alle gudløse til regnskap for alle ugudelige gjerninger de har gjort, og for alle trassige ord de har rettet mot ham, de gudløse syndere.» Judas brev.

For sin tros skyld ble Enok rykket bort uten å dø. Ingen så ham mer, for Gud hadde tatt ham til seg. Før han ble rykket bort, fikk han det vitnesbyrd at han behaget Gud. Brevet til Hebreerne.

Men hva skrev Enok om homofili?
http://wp.me/p3uvTQ-l

Kjell L
Kjell L
9 år siden

Skulle det være noe i disse eventyrene, har det for emg ingenting med en åndelig Gud å gjøre. Da er dert isåfall alienkontakt/besøkende fra en annen klode som leker Gud/Guder. Den sanne Guden er i oss, vi er Gud

Kjell L
Kjell L
9 år siden
Svar til  Johannes Kvam

Du sitter aldeles ikke på noen fasit Kvam, så ikke kom å si til meg hva som er piss og ikke! Det er typisk for svært mange kristne, de som tror de er så forbanna hellige, de er de verste noen ganger til å ikke respektere andres syn. La meg mene hva jeg mener, så får du som kristen prøve å respektere det. Jeg mener at alt er en manifestasjon, et aspekt av Gud, og den Guden alltid er i alle ting, aldri utenfor..den kraften er heller ikke dømmende, den gir blaffen i religion generelt, hva du er, har gjort, om du er kristen, islamist, buddhistisk eller ikke. Tvert imot, den vil at alle ting skal fryde seg, finne sin egen lykke og sin vei..og minst er denne kraften fylt av en enorm humor, som jeg har opplevd mange ganger. Tror du Jesus og Buddha var spesielle? Alle er denne kraftens sønner og døtre, og alle har potensialet som Jesus og Buddha viste, nemlig potensial til oppvåkning i den forståelsen at Gud alltid hviler innenfor Selvet…det nytter ikke å lete noen andre steder

Teisen
Teisen
9 år siden

Teisen sier:
Til Fighter For Truth: Dette som man leser i Ap.gj. kap.10 har egentlig ikke noe med mat å gjøre. Problemet med jødene var jo at de så på hedningene som urene, åndelig spedalske om en vil, og disse holdt de seg klar. Inntil nå hadde de da også bare holdt seg til jødene. (11,19) Dette med duken og all den urene maten var jo et bilde på måten Peter så på hedningene, de var urene! Derfor sier jo Herren i vers 15 at det som Gud har renset, det måtte ikke han gjøre urent. Poenget var jo at Herren ledet Peter til en romers høvedsmann, Kornelius, en hedning, og dette ville jo ikke Peter ha forstått uten denne undervisning, som vi da leser det i vers 28. Det hører jo med at Kornelius og han nærmeste ble døpt. For jødene var da dette helt utrolig som vi leser det i vers 45: «Og alle de troende av omskjærelsen som var kommet med Peter, ble forferdet over at den Hellige Ånds gave var blitt utgytt også over hedningene;» PS: Uren mat er jo fremdeles uren, det er aldri blitt opphevet.

Teisen
Teisen
9 år siden

For øvrig, når det gjelder de 144000, så står det så visst ikke slik at de er de eneste som blir frelst, men at de er en førstegrøde for Gud og Lammet, Åp.14,4. Når disse 14400 blir beskrevet i kapittel 7,3-8 så leser vi jo videre i vers 9: «Deretter så jeg, og se, en stor skare som ingen kunne telle, av alle ætter og stammer og folk og tunger, som stod for tronen og for Lammet, kledd i lange hvite kjortler, og med palmegrener i sine hender;» De 144000 er altså en spesiell gruppe som blir høstet inn foran hovedhøsten, men dermed er det ikke sagt at de er de eneste, for som vi vider leser i denne sammenhengen så blir altså også en annen gruppe beskrevet, som ingen kunne telle.»

En mann med åpenbar agenda
Svar til  Teisen

De 144tusen er jøder. Som antakeligvis blir fylt av ånden når hedningenes tid er til ende. Hva markerer at hedningenes tid er til ende og den syttiende årsuke starter opp for Israel? Kan det være at at Klippemoskeen blir revet?

http://ord8liv.wordpress.com/2013/09/17/70×7/

Når det gjelder Enoks bok så er den allerede oversatt til norsk, ESCA forlag i MOSS. http://www.janchristensen.net/ENOKSBOK-februar-2004.pdf

Den har også vært trykket i bokform. Husker spesielt eldstebror Sten Borgersen vitnet om at han ble velsignet av å lese den. Det var tidlig på 80-tallet det.

Mye bra Bibelundervisning hos Adventistene. Dere ser ikke en mulighet for at Peters syn, åpenbaring om mat, faktisk gjelder både folk og mat? Guds Ord har ofte flere betydninger. Uansett bruker Paulus veldig lite blekk på å undervise hedningene om mat.

«Den hellige ånd og vi har besluttet ikke å legge noen annen byrde på dere enn disse helt nødvendige tingene, at dere holder dere borte fra kjøtt som er ofret til avgudene, fra blod, fra kjøtt av kvalte dyr og fra hor. Om dere passer dere for slikt, vil det gå dere godt. Lev vel! »

Hvorfor skrev ikke Apostlene masse greier om Moses og uren mat?

Det er selvdagt helt korrekt at Lørdag er Sabbat. Burde Jesus ha unlatt å helbrede på Sabbaten? Burde Jesus egentlig unnlatt å provosere de skriftlærde? Vi har en frelser som er større enn Moses.

Det er rettferdigheten fra Gud, bygd på tro. Da kjenner jeg ham og kraften av hans oppstandelse, får del i hans lidelser og blir ham lik når jeg dør som han – måtte jeg bare nå fram til oppstandelsen fra de døde!

Kraften av hans oppstandelse. Kanskje ikke så rart at Oppstandelsesdagen ble de kristnes hviledag? Seierens dag.

Teisen
Teisen
9 år siden

De 144000 er ikke bare jøder, men 12000 fra hver av Israels stammer. De vil naturligvis bli herliggjort ved sin bortrykkelse.
At Paulus bruker lite blekk angående mat er jo helt riktig, men kan det være på grunn av at all denne kunnskapen om hva vi hadde lov å spise angående kjøtt fantes fra før? Det som var usunt å spise før er det jo tross alt i dag også, det var jo grunnen for at menneskene fikk denne spiseseddel om en vil si det slik. Dette har ingenting med seremoniloven å gjøre, selv om en ser at bare rene dyr ble brukt til ofring. Hadde vi vært flinkere til å lytte til Guds ord angående dette med uren mat så tror jeg menneskene ville vært spart for mye sykdom,
for Herren vet nok hva som egner seg for oss.
Når det gjelder oppstandelsen så står der vel ikke at han stod opp på den første dag slik mange tror, men de oppdaget det ikke før grytidlig første dag da de kom til graven. Det er svært mye som tyder på at han stod opp ettermiddagen på sabbaten.
Når det gjelder helbredelse på sabbaten så sa jo Jesus selv at det var tillatt å gjøre godt på sabbaten.
Tross alt, det er jo veldig viktig for oss alle å komme frem til sannhets erkjennelse, det er jo sannheten som skal frigjøre oss som Jesus sier i Joh.8,32.

Uffda
Uffda
9 år siden
Svar til  Teisen

Vi blir nok aldri ferdig med å tolke mytologien bokstavlig, og derfor blir vi sittende fast i eget snørr.
Praise The Lord With Brain Music

Arve
Arve
9 år siden
Svar til  Uffda

Det kjem ein Gaga-reklamesnutt i forkant av youtubevideoen. Eg berre spyr.

Uffda
Uffda
9 år siden
Svar til  Arve

Reklame er styrt via Google utfra din profil, årsaken kan være at du har smugtittet på Gaga demonshow. :-) Reklamesnutter er altså ikke styrt av den som laster opp en video, men mer av den som ser på Youtube.

Bill Donahue sin undervisning er nok ikke for alle, men for de som har kunnskaper og erfaring bla annet innen anatomi bør den være svært verdifull.
The Groin to the Skull

En mann med åpenbar agenda
Svar til  Teisen

«Uren mat er jo fremdeles uren, det er aldri blitt opphevet.»

Guds skapende ord gjør alltid en endring. Guds skapende ord er kraft. Da Gud sa til slangen at den skulle krype på sin buk, så mistet slangen sine 4 bein. Før hadde den gått mer som en firfisle.

Før Adam og Evas fall var menneskene vegetarianere. Tror du ikke Gud har kraft til å endre menyen enda en gang?

Jeg skrev at de 144tusen var jøder, men mente hebreere. Israels 12 stammer. Der er vi enige.

Etter sin død på korset var Kristus Jesus aktiv med mange oppgaver. Blant annet forkynte han i dødsriket for åndene som var i varetekt. Men han fikk ikke sitt herliggjorte legeme før på den tredje dag. Det er søndag, det.

For what I received I passed on to you as of first importance: that Christ died for our sins according to the Scriptures, that he was buried, that he was raised on the third day according to the Scriptures, and that he appeared to Cephas, and then to the Twelve. After that, he appeared to more than five hundred of the brothers and sisters at the same time, most of whom are still living, though some have fallen asleep. Then he appeared to James, then to all the apostles, and last of all he appeared to me (Paul) also, as to one abnormally born.

Raised on the third day. Døde fredag, død lørdag, oppsto søndag, den første dag i uken.

Magnus Halle
Magnus Halle
9 år siden

Sabbat dagen er på en lørdag, kirken har klart å endre sabbat dagen til en søndag i ettertid, ikke bli missledet! Galatians 5:9 KJV – A little leaven leaveneth the whole lump

« Forrige artikkel

Informasjon fra transetilstand

Neste artikkel »

Begivenheten og Generalen