Hvis du tror at du lever bare én gang

32.5K visninger
17 minutter lesetid
37

Ikke noe tema er mer i stand til å bevege folk flest ut av komfortsonens stillstand enn et møte med døden. Det var slik jeg bestemte meg for å brette opp skjorteermene og begynne å søke etter svarene jeg kunne få om døden – og selvfølgelig livet.

Når du lurer på det med døden er hele tilværelsen under lupen. Alternativene som var blitt tilbudt meg tidligere synes jeg var lite tilstrekkelige. Denne gangen ville jeg ha noe håndfast, noe jeg kunne etterprøve selv om det virker noe søkt.

NB! Denne artikkelen har tidligere vært lagt ut på NS med linker som har blitt fjernet av brukere på YouTube. Disse linkene har nå blitt fjernet og nye lagt til slik at teksten er endret noe og et par filmer er nye.

Det var ikke lenge etterpå at jeg oppdaget reinkarnasjon som det beste forslaget og det som kunne faktisk være gjenstand for å grave ned i en nokså stor kjede med evidens. Jeg bruker ordet evidens istedenfor bevis fordi en kan aldri finne bevis for det som handler om de mer skjulte strukturene i tilværelsen. Jeg vet nå at det er fordi universet bruker lov som tillater fri vilje rundt mine og dine valg. Om noe var beviselig, fjernes denne frie viljen. Søkeprosessen må, med andre ord, begynne med viljen til å tro. Når det er sagt, vil jeg også si at friheten også er der til å forkaste den troen dersom den ikke er holdbar, om evidensen ikke bærer troen videre til det jeg kaller epistemologisk viten. (Det vil si ryddig tenkning rundt hvordan jeg vet at jeg vet – til forskjell fra påstandskunnskap.)

Som en del av evidenskjeden jeg ønsker å presentere i denne artikkelen, er en serie med heller korte filmer som er linket til YouTube og gratis å se på. Filmene er blant annet BBC-dokumentarfilmer av tilfeller der barn husker minner om tidligere liv gjennom tilfeldige assosiasjoner, drømmer og minner som dukker opp i tidlig alder. I alle disse tilfellene jeg viser til her har foreldre, eller andre, vært i stand til- sammen med disse barna-å kvalitetskontrollere påstander som ikke lar seg ikke dikte opp – særlig i en så tidlig alder.

I alle disse filmene, stilles spørsmål rundt mekanismen ved det at barn bærer minner fra tidligere liv der deres identitet er den samme. I mange tilfeller er det også likheter i utseende. Slike spørsmål er alt for omfattende til å kunne gå løs på i en kort dokumentarfilm. Jeg vil forsøk å gi et lite innblikk i denne underliggende strukturen og tilby kilder der du selv kan grave dypere om du vil.

Når barn bruker spontane minner om tidligere liv som bekreftes ved å oppsøke menneskene og stedene som dukker opp i disse minnene, er troverdigheten til fenomenet særdeles høy. Det tillater den som aldri tidligere har våget å tenke seg muligheten, en sjanse til å åpne en ellers veldig stengt dør. Det virker spekulativt for enkelte skeptikere å bli fortalt at hypnose på voksne mennesker er et troverdig redskap for å forske i fenomenet. Det er bare det at hypnose er et høykvalitetsredskap som kan brukes til å utvide tilgangen til innholdet i dette fenomenet hos mange flere mennesker. Prosentantallet med barn som har tydelige minner om tidligere liv er høyere enn det en ville tro, det er bare at de fleste blir undertrykket gjennom responsen til foreldre som avviser muligheten for at barnet snakker om noe annet enn ren fantasi. Jeg har noen ideer om hvordan dette er mulig.

Forskning rundt nær døden opplevelser, det vil si der pasienter har vært klinisk døde – uten pust, puls eller hjerne aktivitet – har kommet nokså langt. To generasjoner med forskere har intervjuet over 7 millioner mennesker som har snakket om hva som de opplevde i den perioden de var døde. Strukturen rundt disse opplevelsene tilfredsstiller epistemologiens aller strengeste krav når det gjelder vitenskapelig vurdering av  subjektiv opplevelse. Peer Review artikler har vært publisert i blant annet journaler som Lancet des. utgaven 2001. Tradisjonell psykologi og psykiatri er bundet til å undersøke hjernen for å forstå seg på bevissthet. Dette er på grunn av vitenskapens selvpålagte begrensninger om kun å forholde seg til materialisme som filosofi. Da forskere rundt nær døden opplevelser ikke kan bruke hjernen til å forske i et slikt fenomen, må de gi seg tillatelse (og i mange tilfeller tilgivelse) for å inkludere subjektiv informasjon i et forskningsgrunnlag. En av de mest naturlige konklusjoner fra denne forskningen, og en av de mest revolusjonerende for psykologi som vitenskap, er  forståelsen av at sinnet er opphavet til bevissthet. Sinnet er udødelig og bruker hjernen som en slags mottaker for å manifestere opplevelse og erfaring i en fysisk forstand. Døden er bare en overgang der bevisstheten fortsetter uten kropp – i hvert fall inntil  en kommer tilbake i et nytt liv – som barn.

Barnets hjerne begynner sin spesialiseringsutvikling nokså umiddelbart etter fødselen. Normalt er det språklig og logiske ressurser på den høyre side og sanseopplevelser, emosjoner og kreative ressurser på venstre side. Menneskets hjerne og sinn er todelte. Vi har et bevisst sinn og et ubevisst sinn. Vi har også en form for speiling i hjernens oppbygging, dog med mange delte oppgaver når det gjelder sinnets bevisste og ubevisste ressurser. Alt  vi gjør automatisk, ivaretas av det ubevisste sinnet. Det vil si at det bruker begge sider av hjernen. Fordi hjernens venstre side er normalt dominerende, vil det bevisste sinnet normalt kapre identiteten som ”jeg” – til det bevisste sinnet. Da den også tror den har ansvar for mange av de automatiske prosessene, får den faktisk en oppblåst forståelse av sin egen betydningen for helheten.

Saken er nemlig den, at kun det ubevisste sinnet har tilgang til langtidsminner. Det vil si alt du normalt ikke har rett foran deg – i korttids hukommelsen. Mens barnet er fortsatt ungt og det bevisste sinnet er mindre herskende, har hjernen klarere tilgang til sinnets minner om tidligere liv. Informasjonen er ikke undertrykt av det bevisste sinnet. Derfor bør en være våken til barnets oppførsel og uttalelser det første 5 leveårene, når det gjelder spontane minner fra en annen tilværelse. Ta dem på alvor.

Jeg har lyst til å tilby min forståelse av hvorfor sinnet er todelt. Informasjonen er meget godt dekket i kanalisert informasjon fra RA som jeg har oversatt fra engelsk her på disse sidene. Mine personlige erfaringer etter 20 år med NLP bekrefter til punkt og prikke det som RA sier. Det bevisste sinnet skilles fra det ubevisste sinnet ved fødsel. Den har en form for hukommelsestap og et mystisk forhold til sitt eget ubevisste sinn. Grunnen til dette er loven om bruk av fri vilje. Fordi vi lever for å utvikle oss gjennom prøving og feiling fordi det viser seg å være den grundigste måten å utvikle oss på. Det tar lengre tid men den tiden har vi – gjennom mange liv. Et tegn på at en begynner å gjøre seg ferdig med de fleste leksene på denne skolen av utvikling, er når det bevisste sinnet begynner å anerkjenne og forstå seg på det ubevisste sinnet – som sin beste venn. Ideen står i sterk kontrast til tradisjonell psykologi og Freuds ideer om at det ubevisste sinnet er en rest fra vår dyriske utvikling. At det er farlig og inneholder opphavet til vold og uhemmede seksuelle tendenser. Denne fragmenterte forståelsen gjør ikke annet enn å sikre en lang serie med liv i ubevissthet om sitt opphav og mening med livet.

Nå begynner jeg å komme til det som er  mitt tema her. Se nå gjerne på alle filmene. Vær ikke overrasket om du får noen emosjonelle reaksjoner fra disse – det er helt naturlig. Det er en ubevisst bekreftelse på noe det har forsøkt å få deg til å være klar over mange ganger.

Denne filmen er om en liten gutt som husker å bli skutt ned i krigen utenfor Japan.

Gutt som har minner fra andre verdens krig

Mor mister to barn i en ulykke. Senere føder hun to til og hun føler at det er de samme barna som døde tidligere. Disse forteller om deres tidligere liv, utpeker skoler og lekeplasser som de brukte tid på før.

Del 1

Del 2

Gutten som har levd før – BBC Dokumentar som har vært vist på TV Norge – Del 1-5

Gutten som har levd før del 1

Gutten som har levd før del 2

Gutten som har levd før del 3

Gutten som har levd før del 4

gutten som har levd før del 5

Jenny del 1-2 – om en kvinne som vokser opp med sterke og plagsomme minner om å forlate 8 barn etter sin egen død. Som voksen søker hun hjelp hos en psykiater som driver med tidligere livs regresjoner i hypnose. Med kart hun har tegnet som ungdom, og informasjon som avsløres i transe, oppsøker hun sitt tidligere bosted og sporer opp de 5 gjenlevende barna og samler på denne måten  familien igjen. Jenny kan fortelle barna om ting bare deres mor kunne vite.

Denne filmen har blitt fjernet av brukeren.

BBC Learning – En gutt husker å ha vært skutt i halsen i første verdenskrig – flere barn husker tidligere liv.

barn som husker

Politimann tar en regresjon etter en utfordring. Han er skeptisk men opplever likevel et liv som kunstmaler – Etter flere år med etterforskning finner han bevis for at hans minner stemmer overens med minnene til en lite kjent maler som også skrev en dagbok.

Etterforskerens historie

Bethany er nær døden med blødende magesår. Hun ønsker ikke operasjon og er bekymret. Legen hennes foreslår å bruke hypnose for å undersøke om hun kan få en alternativ tilnærming til sin helbredelsesprosess. I transe husker hun et liv der hun er i Frankrike og hun er forelsket i den mannen hun nå er gift med. De er på flukt fra skatteinnkrevere fra Roma. De er en del av en sekt som nekter å betale skatt til Roma. Hun blir tatt til fange og drept med et rødglødende spyd stukket inn i magen sin – der hun har magesår. Hun forløser den gamle smerten og magesåret gror hurtig og kontant.

filmen er fjernet av brukeren

Kommentarer til denne siste filmen. Slike fenomener er ikke ukjente for de som har drevet mye med hypnose og tidligere livs regresjonsarbeid. Legen gjør noe veldig viktig ved å ta henne gjennom dødsprosessen i flere omganger slik at hun mister sin redsel for det som en gang skjedde. Når det er sagt, kjenner jeg metoder som er langt mer effektive slik at alt sorteringsarbeid foregår umiddelbart etter den første opplevelsen. Det er fordelen med NLP på toppen av hypnose som kompetanse. Her er også gode argumenter for å si at hypnotisører som driver med slikt arbeid bør ha mye kompetanse om opprydding og sortering – hypnose alene er ikke godt nok. Prosessen er ellers veldig trygg og kan være med på å forløse ulike sykdom allergier/fobier som ellers er uforklarlige. Denne formen for helsearbeid, selv om det fortsatt er omstridt, er  faktisk langt mer grundig og helhetstenkende enn det allopatisk medisin kan tilby – hvilket ofte er symptom behandlende – i de tilfellene der årsaken ligger tilbake i tidligere minner – om dette eller et tidligere liv. Sinnet og kroppens helse er bundet tett sammen.

Dette siste eksempelet er også et godt eksempel på evidenskjeden som kan legges frem for at sinnet faktisk har nok intelligens til å rydde opp i helsemessige problemer som allopatisk medisin har lagt fullstendig beslag på gjennom sitt paradigme om at mennesket er et tilfeldig biologisk skapning.

Det er ikke bare noen få som har levd før

Mange motstandere av reinkarnasjons tankegangen sier at regresjoner er upålitelige og at alt for mange mennesker ender opp med å snakke om at de har vært diverse berømtheter i tidligere liv. Det er ikke min forståelse. Av de flere tusen regresjoner jeg har ført er 99,7 prosent om helt ”normale” standardliv for den tiden det gjelder.

Når en venner seg til tanken på at vi har vært her menge ganger før, er det flere andre kabaler som begynner å gå opp. Våre talenter kommer fra det at det ubevisste bærer med seg minner  om tidligere ferdigheter. Noen av disse er mer tilgjengelige enn andre. Ofte er dette et spørsmål om valg. Våre talenter tillater en viss følelse av mestringsferdigheter slik at vi har energi til overs for å takle de mer uløste utfordringer eller ”lekser” vil har valgt å arbeide med. Disse er ofte livslange oppgaver som fortsetter helt til vi ”får det til”.

En av de tingene som jeg aldri kunne forsone med religion som barn, var det faktum at det finnes så mye urettferdighet i verden. Noen er født rike til gode kjærlige foreldre som nærer sine barn, mens andre er født under eksistensnivået for både nærhet og trygghet. Nå kan jeg se det i et annet lys. Balanse oppnås alltid til slutt og alle typer liv har en nyttig form for læring, selv om leksene kan virke ekstremt tøffe.

Det er ikke alle som husker tidligere liv og det er også en grunn til det – faktisk flere grunner. I Bibelen er det et vers som går ut på hvordan vi kommer oss fremover i vår utvikling. Det er i Markus 3: 35 tror jeg. ”De som har, de vil få mer. De som ikke har vil bli fratatt det de har i tillegg.” Dette verset er knyttet opp til oppmuntringen om å søke etter meningen med livet og utfordre hva som er sant og falsk. De som søker  vil få ivaretatt sine ubevisste minner om sin fremgang og de vil ta disse med i neste liv. De som ikke søker får sine minner mer pakket inn og utilgjengelige slik at de alltid føler at de begynner på nytt for hvert liv de lever – helt til de begynner å søke. Disse vil aldri komme til å akseptere reinkarnasjon og vil heller ikke oppsøke en regresjonsterapeut fordi de ikke er klare for det ennå. De ville heller ikke huske om de fikk det til.

Det er også en annen gruppe som ikke lykkes med å huske tidligere liv og dette har jeg skrevet om når det gjelder de som kommer fra en tilværelse som er enda lenger utviklet enn vår. Disse kalles bl.a. for vandrere og de har et selvvalgt hukommelsestap fra tidligere liv. Fordi de kommer fra tilstander der de kan mer, og har langt mer harmoni, ville det ødelegge for deres motivasjon å vite for mye om deres opphav. Disse kan ha en vellykket transe, men informasjonen om tidligere opphav er ofte veldig fjernt. Disse ender opp med følelsen av å vite uten å vite hvordan de vet.

Alle må gjennom samme mølle. Vi er alle skapt like. Det er ingen forskjell mellom kongen og hans skomaker når det gjelder verdi.

Reinkarnasjon snur fullstendig opp ned på det meste som folk flest tror om tilværelsen.

Reinkarnasjon setter langtidsperspektiver på alt som skjer mellom årsak og virkning. Det er ingen som slipper unna ansvar. Det er ingen som aldri burde ha vært født. Det er ingen som er uskyldige ofre. Det er ingen som er verdt mer eller mindre enn andre. Reinkarnasjon gjør livet til noe meningsfylt fordi det er et valg og ingen tilfeldighet. Det gjør også en forskjell i forhold til hvordan vi omgås oss selv, hverandre, resten av samfunnet og planeten vi lever på. En ting som er veldig tidlig for alle når de opplever tidligere liv, er hvordan livet er hellig. Det er feil at vi skal skade eller drepe et annet menneske. Det gjør noe drastisk med den måten vi løser konflikter på denne planeten. I uvitenhet hersker vi over andre og vi dreper i krig og forbannelse. Vi hevner oss på andre og som lekser som er i ferd med å bli lært inntrer den av kosmiske lovene som ikke er til å unngå og det er at det vi sender ut får vi tilbake.

Fortsatt i tråd med fri vilje er denne skolen av åndelig utvikling preget av to hovedmønstre som tillater frihet og mye drama og smerte. Det ene er det kunstige skillet mellom bevisste og ubevisste ressurser. Det andre er eksistensen av dualitet – det gode og det onde – som en blanding av trekk blant mennesker. Det gjør at vi kan høste av hele bredden av erfaringer som finnes – fra tortur til kjærlighet. Det er ikke uten grunn at dette nivå av læring betraktes som å være et stykke jern som bankes til en form i ovnen til en smed.

Forståelsen om at vi kommer tilbake om og om igjen helt til vi lærer det vi skal er fundamentet for virkelig åndelig oppvåkning. Det er også knyttet opp til de to hovedleksene som denne skolen tilbyr.  Den ene er selvbevissthet. Det vil si at du erkjenner at du er en ånd som holder på med en fysisk menneskelig opplevelse. Du har ressurser som du kan trekke veksler på som går langt forbi det et menneske kan som tror de er en tilfeldig biologisk ”maskin”. Den andre hovedleksen er valg av polarisering. Positiv polarisering – tjeneste til andre minst 51% og tjeneste til selv maks 49% – kontra negativ polarisering der en fokuserer på tjeneste til selv minst 95% og tjeneste til andre maks 5%. Ja du kan utvikle deg i en åndelig forstand et stykke til som drittsekk. Men før eller senere må en erkjenne at alt er knyttet sammen og forstå at en skader seg selv ved å skade andre. Da går en over til positiv polarisering for å komme videre.

Den underliggende strukturen og prosessen i tiden mellom liv.

Frihet er et stort stikkord i den åndelig erkjennelsesprosessen. Det er ingen som har noen form for legitimt krav på å eie deg, manipulere deg, tvinge deg til noe som helst. Av fri vilje har du kommet hit og med fri vilje har du valgt, gjerne med hjelp av høyere bevissthet dersom du trenger eller ønsker det, så å si alle de viktigste sidene ved tilværelsen. Så sprøtt som det kan virke, tar du et oppgjør med det livet du har levd så å si så fort du har energi til det etter døden. Dersom sjelen/psyken er sliten får den en hviletid. Etterpå blir en oppmerksom på at det er andre til stede. Du er et medlem av en større åndelig familie som er bort i mot 1,000 stor. Du velger minst én av dine foreldre, når du blir bevisst den muligheten. Du velger ditt kjønn, der du inkarnerer, kroppsform, talenter og oppgave. Så kommer du til ved å gå inn i kroppen til barnet som blir ”deg” helst like før fødsel og der sitter du til du igjen dør. Du er her for å gjøre så godt du kan – ditt beste. Og ingen har noen form for rett over ditt liv.

Dersom du har ”karmiske” forbindelser og ting du må rydde opp i, kan det godt hende du opplever at du er forsinket – at andre holder deg nede, at du føler deg tvunget gjennom omstendigheter til å tjene andre mer enn det som er normalt. Da kan det godt være at du holder på med å gjøre godt på en gammel karmisk gjeld.

Tiden mellom liv er et sted der det som er en kontinuum her (tid) er byttet ut med rom. Vi har rom/tid og tid/rom. I tiden mellom liv kan du bevege bevissthet i tid, frem og tilbake. Da har du  mye innsikt. Men du kan ikke handle. I det fysiske livet kan du handle men med så mye mindre innsikt. Mens du lever kan du også velge å lage en bro mellom disse tilstandene gjennom en tilstand som vi kaller transe. Hypnose, meditasjon og andre øvelser kan lage denne broen. Da kan du ha innsikt og handlekraft samtidig. Da skyter utviklingen fart.

Hvor troverdig er dette?

Dersom du har lest andre artikler fra min hånd vet du at jeg er tilhenger av viten fremfor tro. Fordelene er enorme. Når det er sagt er det først en del motstand som kommer fra et inngrodd paradigme om at vi kan ikke vite om det som skjer etter døden. Vi må bare tro. Det er rett og slett ikke lenger tilfelle. På grunn av blant internett, har vi muligheter til å sanke informasjon som aldri før. Med en kritisk sans og ryddig epistemologi kan vi gå frem og sjekke terrenget for det som er mest sannsynlig korrekt. Selv uten egne opplevelser vil en kunne lære seg at mønstre som er et resultat av forskning rundt nær døden- opplevelser gir konfliktfri støtte til det vi lærer om tidligere liv gjennom spontane minner og gjennom hypnose. Høykvalitets kanalisert informasjon lager et enda bredere perspektiv på strukturen på denne tilværelsen uten konflikt. Med peiling på tre uavhengig fenomener og med peiling på millioner av opplevelser, kan vi sortere oss frem til en sammenhengende modell som vi kan legge våre egne erfaringer på. Dette arbeidet er ”hjemmeleksene” til den søkende som ønsker å finne. Denne søken er ingen fritids hobby. Det er ingenting som er mer viktig enn dette. Derfor blir det for mange som en lidenskap – helt til de kommer i mål.

Meningen med livet er ikke å samle på masse penger, heller ikke makt og innflytelse. Meningen med livet er heller ikke å finne frem til hvor komfortabelt du kan få det, hvor lettvint du kan få det, hvor underholdt du kan bli eller hvor stimulert du kan bli. Meningen med livet er ikke å lage barn og ha familie. Meningen er heller ikke å ha den rette jobben og den rette utdannelsen. Alle disse tingene kan tjene som sidespor for deg. Jeg skriver kan, fordi det er lidenskapen din som skal vise deg veien din. Dersom lidenskapen sier at du skal lede en stor hærstyrke, så gjør du det. Det har noe med dine lekser å gjøre. Meningen med livet til syvende og sist er å lære om deg selv, å lære å elske, og elske å skape. Alt du trenger for å gjøre det som er riktig er å følge dine indre lidenskaper – da gjør du det som er riktig for deg og resten av universet. Mangel  på selvtillit er en følge av mangel på selvinnsikt.

Før i tiden var det svært vanskelig å finne ut av disse skjulte mønstre i tilværelsen. I dag er det mange veivisere som kan brukes som kart. Du kan surfe på Internett og søke på den informasjonen du ønsker å finne frem til. Det er til og med gode bøker skrevet på norsk. Det er ingen unnskylding for ikke å være søkende i dag. Heller ingen unnskylding for ikke å være ”finnende”.

Steder du kan starte:

Gode bøker om forskning på tidligere liv:

–      Dr. Brian Weiss har skrevet mange bøker. Den første heter Mange liv, mange mestre – hans introduksjon til fenomenet som psykiater. Mange av bøkene hans er oversatt til norsk.

–      Psykolog Rune Amundsen i Florø-  har skrevet en rekke bøker om sitt arbeid som regresjonsterapeut. Det har også vært TV-program om arbeidet hans.

–      Livets Håndbok – av undertegnede – har to regresjoner i boken og knytter det opp til annet utviklingsarbeid – www.acnlp.no

–      Engelsk litteratur er så å si ubegrenset – bruk din intuisjon.

Mike Cechanowicz

Om forfatteren: Mike Cechanowicz er Norsk statsborger, tidligere prisbelønnet reklamefotograf og kunstmaler. Han har viet sitt liv til forsking rundt bevissthetens essens siden 1987. Han er sertifisert NLP-instruktør siden 1994. Han har holdt en omfattende praksis med psykoterapi siden 1990 og undervist NLP, hypnose og systemtenkning. Han har skrevet en rekke bøker. Den første var ”Den Psykososial Arbeidsplassen” for LO-Industri, ”Livets Håndbook” 2007, ”Skjult Agenda” og ”Spillet” - 2008.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

37 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Alexander Holm
Alexander Holm
Anonym
4 år siden

Paven ER SATAN !!!!!!!

Krystallbarn
Abonnent
11 år siden
Krystallbarn
Abonnent
11 år siden

My experiences with the paranormal: http://sarahh.bloggnorge.com/2012/11/19/my-experiences-with-the-paranormal/ Jeg snakker også om andre ting her, blant annet mental helse, samt frimurere.

Krystallbarn
Abonnent
11 år siden

http://www.youtube.com/watch?v=8lPYx5AEdgY&feature=plcp – mine sanger og budskap. sjekk også ut resten av kanalen min, spesielt angels message, message from god, “everything” (pluss beskrivelse under videoen), ect.

Krystallbarn
Abonnent
11 år siden

The truth – the reality that you can’t see: http://www.youtube.com/watch?v=eVfYnJepbLI&feature=youtu.be Please share this important message!!!

Krystallbarn
Abonnent
11 år siden
X-1967390
X-1967390
Abonnent
12 år siden

Min skyddsande tog loss min ande en natt när jag sov under hösten 2004, och gav mig en resa till andra sidan, till andra sidan kommer man genom att passera genom tunneln, i tunneln möter jag det intensiva andliga Ljuset, blir helt bländad men fort gick det. Där möter jag ett större antal andar som precis har gått över, grå till färgen i en exakt kopia av deras kropp som de lämnat på jorden. Jag fick göra denna resa för att lära mig vad som finns på andra sidan. På detta sätt kan deras nära anhöriga som gått över före, känna igen sin make eller maka. Alla som önskar träffas på andra sidan får göra detta som är till stor glädje för många. Var därför inte rädda för döden, det är en befrielse, ni går aldrig över ensamma där kommer alltid någon som hämtar er. Den som inte kan se anden vid döden, luta er över den döende när den tagit sitt sista andetag vid solarplexus 15 – 20 cm från kroppen så känner ni energien som är anden lämna kroppen en rörelse som ni inte kan missa, eller håll händerna över, det går lika bra.

Paul.

X-1967390
X-1967390
Abonnent
12 år siden

Paul säger..
Jag måste följa mitt samvete när jag skriver,och det ärmdet samma som Guds sanna ord. Varje människa vem det än är har en ande på sin kropp, den eteriska kroppen. Utan den anden kan ingen människa leva, den lämnar oss när vi dör. Den inkarnerar det ofödda barnet mellan den 4- 5 månaden i kvinnans graviditet, och är sen olösligt förbunden med barnet tills kroppen dör. Beroende på när detta sker, om det är genom sjukdom eller i äldre ålder. Inkarnationen är Guds verktyg för att fostra anden på jorden, som förberedelse för det eviga livet i Guds Riken. Då anden är fortsättningen av våra liv på jorden. Det är ditt liv på jorden som fostrar anden, därför lev ett sunt bra liv på jorden så fostras din ande då ni båda skall utvecklas för att nå ett högre andligt medvetande, och det gör ni genom att du lär dig följa ditt samvete, lär dig älska din nästa såsom dig själv. Lär dig att älska vår Fader som gett dig allt utan att fråga dig. Han har givit dig denna odödliga ande, och din skyddsande som följer dig livet ut på jorden. Det är denna ande som kan tala till dig då och då för att leda dig in på rätt väg, den väg som din ande hade med sig ner när den inkarnerade din kropp. Du stannar mellan 10 till 70 – 80 år på andra sidan sen återkommer ni i en nyinkarnation beroende på var du står andligt. Så är det för alla vem det än är om det så är själva Påven, alla måste göra sina inkarnationer tills de blir godkända av Kristus som leder arbetet på andra sidan, och få fortsätta in på andra Universum för vidare utbildning. Det finns i verkligheten fyra Universum med Guds eget Rike som mittpunkt.
jag håller här men återkommer.

Paul.

Menneske
Menneske
Abonnent
12 år siden

For å lever mer enn en gang i det fysiske liv, bør man kanskje trene litt på forhånd?
Jeg synes denne videoen var artig:
http://www.youtube.com/watch?v=TWttCv0p6WQ&feature=related

Noen som tviler på kosmisk energi? Vennligst ikke gjør det. Det er den hele og fulle sannhet, og det er DEN Illuminati misbruker?
Ved å ikke misbruke dens mørke kraft, og å gjøre seg fortjent til den, kan vi få til en positiv frekvens over hele kloden (eller fler).
Det er tross alt mennesker som utfører søppel-elitens ærend. Hvis nevneverdig mange menneskers aura lyser som fyrtårn, så vil dette smitte positivt. De mest behagelige personer man kan møte, er de som er rolige, og harmoniske. Positive og blide. Dette er magi. Denne frykter eliten. Ved å møte skrømtene (politikerne) og andre troll (byråkrater) med et smil, og en ekte indre harmoni, så kommer man langt. Spesielt når vi blir mange. Slaget er ennå ikke tapt. Det kan til og med hende at det gode seirer til slutt.
Energien som omgir oss alle, er en mektig kraft. Det gjelder bare å “åpne porene”. Lese, få kunnskap, lære seg til å bruke ord riktig.
Sunn helse, og bort med tingenes tyranni.
Bort med negativitet, og frem med takknemlighet, ydmyket, toleranse, og positivitet.

konseren
konseren
Abonnent
12 år siden

MØØØØØØØØØØØØØRHHHHHHHHHHHHRRR JEG ER //()99 millidardaed persond skm har blitt født på jorda, fikk en iphone med kakepest på i posten

Ola542
Ola542
Abonnent
12 år siden

Det som skjer etter døden er veldig enkelt det blir sånn som det var før du ble født

Tony Svee
Tony Svee
Abonnent
12 år siden

Dette er ett emne som ingen kan svare på, kun de som har opplevd døden. Forklar meg derfor hvorfor ingen har kommet tilbake og sagt “hei, det er meg”;)

Konspirasjonsteoretikere og nyhetsspeilet er ikke noe man skal tro på når det gjelder teamer som dette.

Mortemann
Mortemann
Abonnent
Svar til  Tony Svee
12 år siden

Kanskje fordi det ikke ville ha noen hensikt.
Og om det ville ha noen hensikt, er det kanskje vanskelig å få kontakt med mennesker etter at instrumentet vårt for samhandling, kroppen, er gått til resirkulering.
Det kan være vanskelig nok å få kontakt med enkelte mens man lever.

BelzeBob
Abonnent
Svar til  Tony Svee
12 år siden

“Hei, det er meg” – hva mener du? Forøvrig fins det enormt mye literatur + noen gode dokumentarer om NDE: Nær døden opplevelser. Glem konspirasjonsteoretikere – les/hør hva erfarne leger, kirurger, forskere m.m. har å si om saken.

Monica Waade
Forfatter
Svar til  Tony Svee
12 år siden

Hva vet så du Tony Svee om at ikke noen har kommet tilbake og sagt “hei, det er meg”? Tror du bør oppdatere deg litt, du kan begynne med å lese denne artikkelen for jeg opplever nemlig stadig det du benekter skjer.

http://www.nyhetsspeilet.no/2010/11/microchip-er-dyrets-merke/

Jeg skal for øvrig komme med en ny artikkel senere med utvidet info om hvordan og hvorfor de døde kommuniserer med noen av oss, samt interessante bilder jeg har tatt når døde har vært tilbake her i denne dimensjon.

Hector
Hector
Abonnent
Svar til  Monica Waade
6 år siden

Hei Tony
Til din opplysning så har jeg vært død to ganger denne livstid, og nesten tre !
Jeg kan også opplyse deg at jeg kom tilbake og er ennå i samme kroppen som “døde”. Jeg døde IKKE.
Det er meget behagelig og gir mye innsikt å være helt adskilt fra sin kropp.
Jeg husker også store deler av flere av mine tidligere liv.
Når det gjelder “Mellom Liv” området eller “Mellom Liv” tiden så vet jeg endel om det også.
Vil ikke si for mye om det, men tro ikke på alle “engler” eller ting som blir viist deg, det blir gjort som tåkelegging og fyllt av misinformasjon blir åndevesenet som er den virkelige DEG sendt tilbake for å, akkurat det, spre misinformasjon !
En ting er sikkert er at hukommelsen blir utradert, ike alltid like suksessfullt, slik at det er mange, veldig mange, som allikevel husker. !
PS: til Ola542; du er fortsatt, stort sett den samme DEG.

ola
ola
Abonnent
13 år siden

Jeg tror ikke vi lever bare en gang, har alltid hatt en følse av det, og hu ene lillesøstrami skrev fra høyre mot venstre når hu var liten, og nevnte noen navn som kunne høres ut som de var fra midtøsten et sted, og hu andre lillesøstra mi var helt gal etter månen når hu var baby, vis hu så den fra stelleborde på kvelden var alt bra, vis månen ikke var der da var det forferdelig grining vær dag den var borte. Mamma og mormor og søstra mi har sett spøkelser, tanta mi som ikke tror på spøkelser har sett det, og mange fler i familien min opplever det, men jeg har aldri opplevd det, men alltid bare hatt troen, MEN igår så opplevde jeg det for første gang

Jeg bor nå hos en kamerat, som bor i huset han arvet da faren døde, søstra mi eier kjellerleiligheten, hu har sett spøkelse og opplevd ting her, å igår gikk jeg ned i kjelleren og inn til garasjen, der er det en pc, med 2 høytalere, pc’n var avslått, så får jeg skikkelig grøssninger og så begynner noen å snakke russisk ut av pc høytalerene, det blir høyere og lavere og høyere igjen, så jeg roper på kameraten min å han hører det å før det slutter, så går han opp og jeg blir der litt til, så får jeg en følse av at jeg må henge opp verktøyet jeg har brukt og ikke ryddet opp, så jeg gjør det og går opp, da sier han kameraten min at rett etter faren døde og han pusset opp så var det veldig mye rot og verktøyet lå strødd på arbeidsbenken (faren til kameraten min var alltid der nede å ryddet og holdt på) da ble dørene satt på vid gap ned til garasjen vær natt og han hørte lyder fra høytalerene selvom alt var av, helt til han ryddet opp nede i garasjen.

Dette er så sinnsykt kult, for nå vet jeg med 100% sikkerhet at vi er ikke bare tilfeldige biologiske skapninger som kun blir født, lever en gang og råtner i jorda. Jeg er så glad idag :)

ola
ola
Abonnent
Svar til  ola
13 år siden

Det er ingen radio i huset og jeg bor i vestfold, så det er et stk unna russland, men faren til han kameraten bodde her og i rett ved grensa til russland i finnmark da. Så det kan jo forklare at det var russisk jeg hørte

dagfinn
dagfinn
Abonnent
Svar til  ola
12 år siden

Hei “UFO”,

Har du tenkt over at dine observasjoner kan være fra onde djevelånder? I følge Bibelen har ikke mennesketv flere liv. Det var faktisk den første løgnen som satan presenterte for mennesket i Eden. “Du skal slettes ikke dø”.

Hvis reinkarnasjon er en virkelighet vil ikke massakrene sist fredag være et stort problem. Bare de skadede som har vil få det vondt og vanskelig. Dette har rettferdiggjort slike handlinger opp gjennom historien.

Så min appell er å tro på Gud og hans ord. Bli klar over at det er en kamp om sjeler i denne stund, satan forvirrer mennesker slik at de ikke skal bli Guds og få evig liv når Jesus kommer tilbake til denne jorden. Ikke hør på eventyr når det gjelder dette viktige emnet. Og ikke hør på mainstream kristendom heller. Den er iblandet mye “gresk” og ikke-bibelsk lære. Studer selv. Lykke til!

ola
ola
Abonnent
Svar til  dagfinn
12 år siden

Nei jeg har ikke tenkt på det, jeg tror ikke det var det, men man vet aldri.

Jeg tror det er nettop fordi vi lever flere ganger at fks stater rundt om i verden ofrer sitt eget folk uten å blunke, det kan ikke være en annen grunn, for vi lever i en så jævlig verden, at vis vi ikke lever flere ganger, men kun denne ene gangen så er verden plutselig millioner milliarder ganger mye værre, og det er da absolutt ingen grenser for ondskapen til regjeringer, og vis det skulle vært sånn, ja da måtte vi stoppet de idag!! Med alle midler tilgjengelig.

Vi må huske på at vitenskapen og lærdomen til de på toppen overgår vår med veldig mye.

Jeg holder meg unna kristendom, islam, jødedom osv, da dette bare er et middel til et mål.
Vi er her for å lære, det er vi som blir igjen på jorda som lærer, dør vi er læringen over for denne gang og vi må tenke igjenom hva vi har gjort og lært, så begynne å planlegge et nytt liv.

Jeg har sett for mye beviser og hørt for mye historier fra folk jeg stoler på til å ikke tro på det at vi lever flere ganger.

DocTore
DocTore
Abonnent
13 år siden

Det er ikke alt som er spørsmål om “tro”. For meg er det nok å sitere den gamle imperialisten, Kipling…

THE SACK OF THE GODS

Strangers drawn from the ends of the earth, jewelled and plumed were we.
I was Lord of the Inca race, and she was Queen of the Sea.
Under the stars beyond our stars where the new-forged meteors glow
Hotly we stormed Valhalla, a million years ago.

_Ever ‘neath high Valhalla Hall the well-tuned horns begin
When the swords are out in the underworld, and the weary Gods come in.
Ever through high Valhalla Gate the Patient Angel goes;
He opens the eyes that are blind with hate–he joins the hands of foes._

Dust of the stars was under our feet, glitter of stars above–
Wrecks of our wrath dropped reeling down as we fought and we spurned and we strove.
Worlds upon worlds we tossed aside, and scattered them to and fro,
The night that we stormed Valhalla, a million years ago!

_They are forgiven as they forgive all those dark wounds and deep,
Their beds are made on the lap of Time and they lie down and sleep.
They are forgiven as they forgive all those old wounds that bleed,
They shut their eyes from their worshippers. They sleep till the world has need._

She with the star I had marked for my own–I with my set desire–
Lost in the loom of the Night of Nights–lighted by worlds afire–
Met in a war against the Gods where the headlong meteors glow,
Hewing our way to Valhalla, a million years ago!

_They will come back–come back again, as long as the red Earth rolls.
He never wasted a leaf or a tree. Do you think He would squander souls?_

http://infomotions.com/etexts/gutenberg/dirs/1/5/5/2/15529/15529.htm

Det eg mener er, hvordan skulle det ellers være? Spiritualisme eller materialisme og alt annet, er bare synspunkter.
Er det andre muligheter enn en åndelig-materiell monisme?

I evigheten, multiverset, naturen – eller hva du måtte kalle det, resirkuleres alt i all tid, uansett hva du mener, liker, ønsker… Ingen begynnelse, ingen slutt, bare en evig syklus.. Alt forandrer seg, og forblir det samme.

Sier du at alt ER ett og uforanderlig – eller mener du at alt flyter, i evig forandring – eller hva som helst i mellom. Så er det ingen forskjell!

Reinkarnasjon, ja selvfølgelig, men alt er og blir, i alle evigheter. Og alt er ett og det samme, uforanderlig, og i evig forandring.

Jeg tror ikke og jeg tviler ikke. Men, alt finnes – og alt er en illusjon.

Mitt i dette , er våre uendelig små eksistenser alt som er og var og blir i en evig stillhet, og en evig strøm. Uendelig vakkert, og totalt likegyldig, avhengig av synspunkt!

Skorpionen
Skorpionen
Abonnent
14 år siden

Det er riktig at L. Ron Hubbard er grunnleggeren av både Dianetikk og Scientologi.
Dianetikk-terapien kan man utføre i sin egen stue etter å ha lest boka “Dianetikk. Den moderne vitenskap om mental sunnhet”.
Forfatterskapet til L. Ron Hubbard er enormt — det utgjør millioner av skrevne ord, samt at han holdt svært mange foredrag.
Blant annet skrev han boka “Har du levet før dette livet?” og “Historien til mennesket”. Det er ikke bare i våre dager at det har foregått mye rart — det kan jeg si etter å ha lest begge disse sistnevnte bøkene!
Måten å finne ut hva dette dreier seg om, er etter min mening å gå til kilden, dvs. Hubbards originale tekster. Så får man avgjøre om dette er sant for en selv eller ikke. (Akkurat som når man leser om vaksiner. Hva velger man å tro på? Tror man på teorien om at man styrker immunforsvaret og forhindrer sykdom og død, eller tror man at man svekker immunforsvaret, blir forgiftet og syk av vaksiner. Man leser og leser inntil man til slutt gjør seg opp sin egen mening.)

Skorpionen
Skorpionen
Abonnent
14 år siden

Jeg tror ikke at vi bare lever en gang, men gjentatte liv. Det nåværende livet er bare et knips i evigheten. Så skjer det ting mellom livene som gjør at vi glemmer … Man kan imidlertid få tak i det som har skjedd i tidligere liv ved hjelp av Dianetikk-terapi. Etter å ha bearbeidet det som har skjedd i denne livstiden, har det som har skjedd i tidligere liv lett for å dukke opp. Det er i alle fall min erfaring. Sjekk denne: http://www.dianetics.org

Hector
Hector
Abonnent
Svar til  Mike Cechanowicz
6 år siden

Mike
Nå er du en tanke på villspor, for Dianetikken kan du selv praktisere GRATIS, det eneste som koster er en lærebok.
Det er riktig at det går an å bli for “opphengt” angående Scientologi, men det er også lett å komme ut, eller enda lettere å bli “kastet” ut.! Scientologi er ca. 100 ganger mere effektivt enn Dianetikk, men bli IKKE overentusiastisk eller for stor på det.
Dianetikk er IKKE SCI. “lett forkledd” heler, det er noe helt annet så der tar du helt feil.
De frarøver Ikke noen noe og du får MERE integritet enn det du hadde før, så der tar du også helt feil !

MortenB
MortenB
Abonnent
14 år siden

En veldig bra artikkel om et av de viktigste emner som finnes Mike. Jeg vil tro du må ha jobbet litt med språket her, iallfall mener nå jeg at Norsk ikke er et godt språk til å beskrive dette, da mener jeg Engelsk er mye bedre, kan hende fordi det meste jeg har lest om emnet er bøker på Engelsk (eller oversatt til)

Slik jeg ser det blir det å bruke ordet “sjel” helt feil. All vil forbinde det med kristendom, og noe vi har. Jeg mener det er slik at vi er et høyerestående lysvesen i en høyere dimensjon som har tatt bo i en menneskekropp ved hjelp av et “interface”, astralkroppen. Altså vi er ikke personer som går rundt med en sjel, men en ånd/lysvesen som går rundt med en menneskekropp.
De som ikke har studert dette tidligere vil gjerne ha problemer med å se dette.

Jeg vil referer til det jeg ser på som orginalen til Nye Testamentet, nemlig “Talmud of Jmmanuel”: Jmmanuel (altså han vi kaller Jesus) referer til reinkarnasjon mange steder, og også til vår “ånds” krefter:
Om meningen med livet: I hvert liv skal vi lære mest mulig for å øke vår bevisshet, kunnskap og visdom. Kunnskap av verdi fra hvert liv blir lagt legges til vår ånd (spirit) slik at vi gradvis “vokser”.
Når han helbreder en blind dame: Han snur seg til læresvennene og sier, dette kan dere også gjøre, det er bare bevisshet, kunnskap og visdom som hindrer dere.
Da ha gikk på vannet og noen av læresvennene var ute og fisket: Han ba Petrus gå ut av båten og komme bort til han. Petrus gjorde dette men etter kort tid begynte han å synke og Jmmanuel tar tak i armen hans og løfter han opp. Da sier Jmmanuel, “ser du ? da du var helt sikker på at du kunne gå bort til meg greide du det, men med en gang du startet å tvile begynt du å synke”
Et annet sted sier Jmmanuel at vi skal be til vår ånd (spirit) (og altså ikke noen Gud) for vår ånd har ubegrensede krefter. En annen sammenheng: vi skal utvikle vår ånd (spirit) til vi kan si til et fjell “løft deg opp og kast deg i havet” og fjellet gjør som du sier. (selvfølgelig, en med så høyt kunnskapsnivå ville ikke lage slike katastrofer uten at det skulle være tvingende nødvendig)
Jmmanuel referer hele tiden til “Creation” som det eneste uforgjengelige og at absolutt alt er forbundet med det, alle skapninger og alle “døde” ting.
Ikke rart at Sumerene har redigert ut dette før de introduserte kristemdommen i år 189. Hadde vå vært klar over
Annen visdom på dette kommer fra Meiers referat fra Pleiadisk kontakt. De sier at de fleste på Jorden har en ånd (spirit) som er 60 til 100 milioner år gammel og at vi normalt er ånd 152 år mellom hvert liv, men at i tiden vi er inne i er dette endret, ofte ned til 15 år, noen ganger enda lavere. De sier at tiden vi bruker mellom livene øker når vi har lært relevante ting (bevisshet, visdom og kunnskap) som øker vår ånds energi(størrelse?)
Kan dette bety at vi som lever i den vestlige verden har så lite å legge til vår ånd når vi dør at vi ikke trenger 152 år ? Et annet svar kan være tiden vi er inne i med skifte av energier rundt 2012.
Dette kan bety at om vi i gjennomsnitt har vært 50 år i hvert av livene tidligere og vært bare “ånd” i 152 år har mange av oss hatt 300.000 til 500.000 tidligere liv. “Vandrerne” blant oss har sikkert hatt mye mere siden de sikkert er eldre sjeler.
Til de som måtte være interresert i dette kan jeg anbefale boken “The Pleiadian Mission: A Time of Awareness” av Randolph Winters (finnes på amazone.com)
Winters har også lest inn mye av dette på kassettbånd som kan lestes ned som torrent : “Billy Meier Contact Notes Pleiadian UFO (WMA 01-32 Complete) Narrator Randolph Winters”

Jeg skulle gjerne krevet mere om dette men føler jeg allerede har skrevet mer en mange setter pris på.
Godt nytt år alle sammen !
Jeg tror det blir et av de vanskeligste på svært mange år men også det mest lærerike.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  MortenB
14 år siden

Du må mer en gjerne forsette mye lenger for min del Morten :)
Det var en meget facinerende kommentar som forklarte en del som godt bare kunne ha fortsatt videre :)
Nok en fantastisk Artikkel Mike og takk for det
Bra den er på norsk for hadde den vært på utenlansk så hadde jeg nok ikke starta og lese en gang, det ville vært for tungt med alle fremmenenorda
Lurte litt på den ekstreme utvilklingen menneskeheten har hatt siste 50 år i forhold til dem 100 000 før det, har det noe med og gjøre at vi nærmer oss The black rift ( det galaktiske sentrum )?
Har RA noen svar på det ?
Kan det ubeviste sinn låsest til kroppen på noen måte sånn at vi ikke blir til en “ånd” men dør sammen med den fysiske kroppen ?
Kan Chemtrail, HAARP, tilsetningsstoffer, frekvenzer eller energier osv forhindre den videre vandring til nye fysiske legmer og stoppe den evige læreprosessen til vi når en høyere densinitet ?
Den frie vilje stagnerer eller reduserest med tilførsel av fluor blandt annet ?
Sikkert mye teite spørsmål men føler at all den ekspanderende teknologien har en agenda………..

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  smurfen
14 år siden

“Kan Chemtrail, HAARP, tilsetningsstoffer, frekvenzer eller energier osv forhindre den videre vandring til nye fysiske legmer og stoppe den evige læreprosessen til vi når en høyere densinitet ?”

Evige læreprosess? Her bør streken gå…. :)
Jeg er enig at spiritualitet og åndsmystikken er en personlig sak, og alle av oss kan oppleve det på forskjellig vis. Derfor må vi være litt forsiktige og ikke “reklamere” for det som den “eneste” sannhet om menneskets evige bevissthet.
Reinkarnasjon er i “strid” med flere store monoetiske religioners lære, inkludert islam og kristendommen. Sufisme i islam (mystikken) har blitt utøvd i århundrer uten at dens mesterne gav noe uttrykk for eksistens av reinkarnasjon bortsett fra noen få:
http://baharna.com/karma/sufibawa.htm
Ved å leve et “guddomelig” liv i pakt med din egen gode natur (meditasjon osv), finner man etterhvert veier til å bli ett med GUD / høyere bevissthet allerede i dette jordiske livet. Da oppnår man nirvana / ilham (kall det hva du vil :) ) som et bevis på “kommunikasjon” mellom deg og den høyere bevisstheten. Da er de “onde” kreftene i kroppen sluknet fullstendig, og man er “kvalifisert” i tilværelsen for den evige himmelrike = den høyeste mulige bevisstheten / densinitet ! Ifølge Budhismen blir da denne onde “reinkarnasjonssyklusen” (læreprosessen) brutt og sjelen er fri…
Konklusjon: Man trenger ikke å bli født på ny i all evighet, siden alle mennesker har en mulighet til å oppleve den høyeste mulige bevissthet allerede i dette livet! :)

smurfen
Redaksjonen
Svar til  arifkarim
14 år siden

onde “reinkarnasjonssyklusen” ??
Ja da er jeg nok en del av denne ondskapen Arif ;)
Du er en klok mann som stort sett har rett i det du sier, men er ikke helt enig med deg her, det er nok mange på speilet som er mye mer kompetente til og svare kommentaren din en meg :)
Personlig så vet, kan og ser jeg mye som jeg aldri har lært på noen skolebenk, ikke vet jeg hvor det kommer fra, har vel alltid trodd det kommer fra lære fra tidligere liv, men det kan jo seff komme via signaler fra det ubeviste der noen utenfra som trekker litt i tråder og hjelper til eller fra noen deler fra den hjernehaldel på 90% som ikke er i bruk
Uansett så finner jeg det totalt usansynligt at det ikke skulle eksistere noen reinkarnasjon som igjen medfører at vi lærer og utvikler oss videre
Vist ikke alt er telfeldigt og vi er en del av en skaperkraft så ville alt vært meningsløst vist vi ble utsatt for en stor naturkattastrofe som utslettet alt liv på planeten som igjen ville bety at hele prosessen fra microber til der vi er i dag måtte startet på nytt i en syklus på flere milliarder år
Du sier at vist vi går rette veien så blir vi ETT med Gud
Vel nå er vi allerede ETT med gud og hverandre og alt annet i Universet
Bare det at vi eksisterer og befinner oss i dette universert er forklaring mer en nok på at vi er ETT
Det er ingenting som forsvinner eller dør i universet, det endrer bare form, om du så skulle forsvinne ut av universet gjennom et sort hull så endrer du bare form ned til partikkelnivå tilstand til du en dag blir gjenskapt igjen, det ubeviste sinnet kan ikke forlate univeset og forblir

MortenB
MortenB
Abonnent
Svar til  smurfen
14 år siden

Jeg føler meg rimelig sikker på at “Chemtrail, HAARP, tilsetningsstoffer, frekvenzer eller energier osv” kun kan skade oss i det livet vi nå lever, og gjøre at vår læring reduseres eller vi ikke får gjort de vi var født for å gjøre i dette livet. For eksempel NWO vil kunne tilnærmet stoppe vår læring totalt og det tror jeg ikke Jordens “gartnere” (altså de som passer på oss og er i slekt med oss) vil akseptere i lengden. Vi må ha en stor grad av “fri” vilje for å kunne lære og vi er allerede nå så utsatt for MSG (og andre “E”er), trådløse nett, mobil-stråling, chemtrails, TVen i stua osv. at fri vilje snart ikke finnes.

For tiden står kampen først og fremst om maten, å manipulere den slik at den ikke har næring (GMO) og å tilsette mind control (enda mere). Monsanto jobber hard for å forby dyrking av egen mat i USA ! (og deretter…)
De samme kreftene øsnker også at vi ikke skal ha muligheten til å fiske, jakte osv. også. Poenget er selvsagt at vi ikke skal ha mulighet til å unngå deres kjemiske mind control.

Det eneste jeg har hørt som kan skade “ånden” (spirit) vår skal være narkotiske stoffer som gir hallusinasjoner. Dette siden en del av astralkoppen tilbakeføres til “ånden” når vi dør.
Uansett tror jeg skaden kan “repareres” i et senere (neste) liv, men det vil da holde oss spirituelt tilbake i vår utvikling.

Semjase (dame fra Pleiadene som hadde kontakt med Meier) forteller at det vi på Jorden kaller “Gud” eller “Guder” er vanlige personer som har “ånd” (spirit) som har levd i ca. 70 milliarder år. De kaller disse “ishwish” som betyr “en med gudommelig kunnskap”. Et eksempel på dette er Jmmanuel (altså han noen kaller jesus :) )
Det er da fortsatt en vei å gå til vi (ånden) er på et så høyt nivå at vi ikke trenger en fysisk kropp for å fortsette vår læring.

Rolf Kenneth Myhre
Forfatter
Svar til  MortenB
14 år siden

“Sjelen” oversetter jeg selv med Gurdjieffs begrep “essens” (i motsetning til personligheten) og med “den evolusjonære kjerne”. Essensen kan skades over flere liv, men Bevisstheten i betydningen Atman er udødelig og usårbar.

Cosmomind
Cosmomind
Abonnent
14 år siden

Nå må jeg innrømme at jeg er litt redd for å legge inn kommentarer her. Dere later jo til å være minst åttende densinitetsvesener ( ja da det var visst bare syv, he he ) som har lest alle skrevne bøker og alt det uskrevne i tillegg. Men ville bare si til deg Mike. Du forklarer under RA-materialet at du mener noen kan ha nytte av det du skriver, som en reaksjon på noen kommentarer. Du sier samtidig at mye av det som dette handler om må oppleves. Nå har jeg jo lest Carlos Castaneda, noen bøker av Rudolf Steiner, og Seth-materialet og jeg fant stor glede av å lese om Ra-kanaliseringen. Jeg har alltid regnet meg som ikke troende ettersom jeg aldri har kunnet forsone meg med vår bibel, men har alltid hatt en viss tro på reinkarnasjon og troen har blitt styrket med årene. Dog, mine kanaler på det religiøse/åndelige spirituelle felt synes å være lukket. Jeg er derfor tvunget til å forsøke å tilnærme meg en så til de grader vanskelig og irrasjonell materie på en “vitenskapelig” måte. Så når du på en måte spør om det er riktig av deg å skrive om så vanskelige problemstillinger må jeg bare si: – Selvfølgelig skal du det! For de av oss som ikke så lett oppnår kontakt med det ukjente for å si det på den måten er det faktisk meget nyttig å lese mye av det du skriver. Jeg har for eksempel hatt store problemer med å fatte dette med densinitet og svingninger, Men da du for lenge siden skrev som et eksempel at der var brukt pulver på et trommeskinn og lavfrekvent lyd og det oppsto stadig mer komplekse mønstre i pulveret var dette et meget godt bilde for meg for til dels å fatte noe i alle fall. Noen av oss må ha visse ting inn i små drypp og vi må ha flere evidenser som du velger å kalle det fordi vi rett og slett ikke har erfaringsgrunnlag og derfor må ha “bevis.”
Så for all del. “Keep on writing”. (Og selv om noen skulle slenge inn en og annen småspydighet så er det sikkert ikke personlig ment, he he)

Lise Tollefsen Slembe
Skribent
14 år siden

Veldig interessant artikkel Mike!

Det er nok mange ja, som har stilt seg spørsmålene: Hvem er jeg, hvor står jeg og hvor går jeg, ikke minst; hvor kommer jeg fra?

Jeg tror selv at svarene dukker opp på naturlig vis etterhvert som man får oppleve forandringer i ens liv, hendelser utenfor ens egen kontroll og uforklarelige opplevelser som bringer et større innsyn inn oss som enkeltmennesker.

Videre tror jeg at man kan finne mye ut om seg selv gjennom drømmer og visjoner man har, til og med ens sanser.

Jeg har alltid vært fasinert av nostalgi, gamle klostere, ruiner, munker og urgamle skikker og tradisjoner. Lurer på hvorfor og hvorfor jeg stadig vekk har drømmer om at jeg befinner meg på 17 – 1800 tallet ikledt svarte nonneaktige klær!

Roma er en by jeg som har brent seg fast i mitt minne…

Hm.. nå fikk jeg noe å tenke på og velger derfor å stoppe her!

Ha en FLOTT NYTT ÅR MIKE og boken du har sendt meg har jeg begynt å lese så smått i.

Lise

Rolf Kenneth Myhre
Forfatter
14 år siden

Flott artikkel, MIke!
Har du glemt en “u” i denne setningen: “En av de tingene som jeg aldri kunne forsone med religion som barn var det faktum om at det finnes så mye rettferdighet i verden.” ?

« Forrige artikkel

Må vi ha krig for å oppnå fred?

Neste artikkel »

Nyttige tips for å få mer glede av din hjerne

37
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x